Tenalablade 2 2013

Page 1

ÅRGÅNG 16 / 2013 - Nr: 34

Utgiven av Tenala byarådsförening r.f.

n e l u j å p n a t n ä v I a s s e a t t o d o a u l u Jo

Naturen i Malarby Malarbyn luonto Sid / Sivu 26-27

Gästrum i Tenala Vierashuoneita Tenholassa Sid / Sivu 12-13

Byavandringar 2013 Kyläkävelyt 2013 Sid / Sivu 22

Siggbyloppet - för att det är roligt

Höjdens Energilaboratorium

Redan för sjätte gången skall Siggbyloppet skidas i vinter. Skidning i egen takt avslutas med ärtsoppa hos Söderlunds.

Hur mycket kraft behövs det för att veva en generator så att man får en lampa att lysa?

Siggbynhiihto - koska se on hauskaa

Höjdenin Energialaboratorio

Tulevana talvena järjestetään jo kuudetta kertaa Siggbynhiihto. Omaan tahtiin suoritettava hiihto päättyy hernekeittoon. Sid / Sivu 16-17

Paljonko voimaa tarvitaan generaattorin pyörittämiseen, jotta saadaan lamppu palamaan? Sid / Sivu 18-19


Flitigt år 2013

Aktiivisti 2013

När vi nu igen börjar närma oss slutet av verksamhetsåret kan det vara bra att blicka tillbaka och se vad byarådet jobbat med under året. Detta år såg redan från början lite annorlunda ut tack vare att vi fick möjligheten att anställa en person för ett år framöver via byassistent projektet. Byassistent Pirjosisko Rämö har varit stationerad i Företagarhuset sedan mars månad. Hennes arbetsuppgifter har varit allt från mötessekreterare till koordinator för Tenaladagen. Hon har också tagit sig an översättningsuppgifter för olika projekt samt uppdaterat medlemsregister åt föreningar, så även för byarådet som nu också har ett medlemsregister.

Yhdistyksen toimintavuosi on taas kerran kääntymässä lopuilleen ja lienee paikallaan tarkastella, mitä kaikkea olemme puuhanneet vuoden aikana. Jo alkuvuosi oli poikkeuksellinen, sillä Kyläapu-hankkeen kautta palkkasimme Yrittäjätalon kyläkonttoriin työntekijän. Maaliskuusta lähtien Pirjosisko Rämö on kyläavustajana toiminut mm.kokoussihteerinä ja Tenhola-päivän ohjelmakoostajana. Pirjosisko on myös kääntänyt eriaiheisia tekstejä sekä päivittänyt yhdistysrekisterejä ja luonut kylätoimikunnalle oman jäsenrekisterin.

Inför sommaren träffade byarådet också sommartorgförsäljarna, avsikten med denna träff var främst att reda ut om det fanns något som torgförsäljarna saknar och om byarådet i så fall kunde hjälpa till. Det visade sig att man saknade elförsörjning och ett torgcafé. Byarådet lovade finansiera och installera en elstolpe vilket också skedde lagom till torgöppningen. En efterlysning på sociala media efter ett torgcafé visade sig också få en snabb lösning. Nu önskar sig i sin tur byarådet många flere försäljare till nästa säsong. Tenala k:by kan stoltsera med ett av Raseborgs snyggaste torg så det borde inte vara svårt att locka hit många flere försäljare. Det handlar trots allt om synergier, ju flere försäljare, desto flere av oss har orsak att besöka torget på lördag nästa sommar. Förutom torget i Tenala k:by finns det också fina och välbesökta sommartorg i Prästkulla och Trollshovda. Arbetet med att göra upp en byaplan för Tenala tog vid efter sommaren, det första allmänna mötet kunde inte ha fått en bättre start med nästan 30 personer på plats, både bybor, sommarboende och föreningsaktiva var representerade. Kati Sointukangas från projektet ”Närdemokrati i Västra Nyland” var också på plats för att informera om uppgörande av en byaplan. Vad är då en byaplan? En byaplan är bybornas egna instruktionshäfte och dokument var vi berättar hur vi vill utveckla vår egen by. Byaplanen innehåller självfallet också fakta om byn samt berättar vad det är tänkt att satsa på i framtiden. Byaplanen kan också fungera som ett informationspaket inte minst för nyinflyttade och sommarboende Tenalabor.

2

Kesän alussa kokoonnuimme torimyyjien kanssa miettimään, mitä kylätoimikunta voisi tehdä torielämän parantamiseksi. Toivomuslistalla olivat erityisesti sähkö ja torikahvila. Kylätoimikunta järjesti sähköyhteyden kauden alkuun mennessä ja sosiaalisen median avulla myös torikahvilakysymys ratkesi nopeasti. Kylätoimikunta toivookin tulevalle torikaudelle paljon uusia myyjiä, sillä Tenholan kirkonkylällä on yksi Raaseporin viihtyisimmistä torialueista ja sen luulisi olevan melkoinen myyntivaltti. Mitä monipuolisempi tarjonta torilla tulevana kesänä on, sitä useampi meistä käy siellä ostoksillaan lauantaisin. Muistettakoon, että myös sekä Prästkullassa ja Trollshovdassa on erinomainen kesätori. Tenholan kyläsuunnitelmahanke pääsi täyteen vauhtiinsa syksyn alussa. Aloituskokouksessa oli lähes 30 osanottajaa: yhdistysaktiiveja, kylän vakituisia asukkaita ja kesäasukkaita. Kati Sointukangas Läntistä Lähidemokratiaa –hankkeesta oli neuvomassa kyläsuunnitelman tekoa. Mikä sitten on kyläsuunnitelma? Se koostuu kylän asukkaiden itsensä laatimista ohjeista oman kylän kehittämiseksi. Kyläsuunnitelmassa on perustietoa kylästä ja sen tarkoitus on antaa suunta tulevalle. Kyläsuunnitelma palvelee samalla myös uusien asukkaiden ja kesävieraiden tietopakettina. Aloituskokouksessa koottiin työryhmä, joka on syksyn aikana muokannut kyselylomaketta. Kyselyyn voit vastata Tenalabladen mukana olevassa liitteessä tai sähköisesti webropolissa. Osallistumalla kyselyyn autat osaltasi kehittämään Tenholaa entistä paremmaksi. Vastausten pohjalta luodaan varsinainen kyläsuunnitelma, jonka arvioimme valmistuvan maaliskuun 2014 loppuun mennessä.

Efter det allmänna mötet som också utsåg en arbetsgrupp har arbetet med att göra en enkät fortsatt under hela hösten. Enkäten får du gärna svara på, du kan använda den bilaga som finns i tidningen längre fram

Kylätoimikunta on syksyn aikana työskennellyt myös omien kotisivujen parissa. Kun Tenalablade joulukuun alussa ilmestyy, on jo mahdollista kirjautua osoitteeseen tenala.fi

...fortsätter på sidan 4...

...jatkuu sivulla 4...


Tenala byarådsförening styrelse 2014 Tenholan kylätoimikunnan hallitus 2014 ÅRGÅNG 16 info@tenala.fi / 044 7888 453

Ordförande / Puheenjohtaja

Tenalablade utkommer två gånger per år. Utgivare: Tenala byarådsförening rf Ansvarig utgivare: Kim Holmberg Ansvarig redaktör: Börje Broberg I redaktionen: Roland Granberg Foto: Krister Slöör Pärmbild: Anita Valtonen, Tulentaika smedjan Översättning: Pirjosisko Rämö, Johan Lindgren Layout & Ombrytning: MR MEDIA Oy Ab Upplaga: 2 500 ISSN: 2323-7384

Kim Holmberg 040 829 7760

info@carldemumma.com

Medlemmar / Jäsenet Lars-Ove Backman 0400 202 728

larre.backman@pp.inet.fi

Börje Broberg 044 541 0679

brunos@minmail.fi

Simon Friman 040 828 5824

sippe.sf@surfnet.fi

Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija: Tenholan kylätoimikunta ry Vastaava julkaisija: Kim Holmberg Vastaava toimittaja: Börje Broberg Toimituksessa: Roland Granberg Kuvat: Krister Slöör Kansikuva: Anita Valtonen, Tulentaikan paja Käännökset: Pirjosisko Rämö, Johan Lindgren Layout & Taitto: MR MEDIA Oy Ab Levikki: 2 500 ISSN: 2323-7384

Kent Gustafsson 040 504 5171

kent.m.gustafsson@gmail.com

Jenny Huldin 0400 514 042

jenny.huldin@raseborg.fi

Magnus Selenius 0400 844 030

selema@surfnet.fi

Annika Sjöblom 040 755 6305

annika.sjoblom@raseborg.fi

Bli medlem i Tenala byarådsförening! Genom att bli medlem understöder du byarådets verksamhet. Kontonummer: 405558-213162 Medlemsavgiften är 5€/person Kom ihåg att skriva ditt namn i meddelandefältet!

Liity jäseneksi Tenholan kylätoimikuntaan! Liitymällä tuet kylätoimikunnan toimintaa. Tilinumero: 405558-213162 Jäsenmaksu on 5€/henkilö Musita kirjoittaa nimesi ilmoituskenttään!

För ungdomar av ungdomar!

Nuorilta Nuorille

För mera information kontakta Jim Jormanainen: E-post: jim_jormanainen@hotmail.com Tel : 0400 157 774, Facebook : Jim Jormanainen

Lisätietoja, ota yhteyttä Jim Jormanaiseen: S-posti: jim_jormanainen@hotmail.com Puh: 0400 157 774, Facebook: Jim Jormanainen

Inom Tenala Ungdomsförening rf kommer från årsskiftet att bildas en Ungdomssektion med egen styrelse. Ungdomsstyrelsen kommer att ha tillgång till Bygdegården och dess tillhörigheter. Ungdomsstyrelsens verksamhet kommer att fokusera på ungdomar mellan 13–19 år och du mellan 15–19 år har möjlighet att delta i Ungdomsstyrelsen. Vill du att det skall ordnas ungdomsfester, laserskytte, pingisturnering eller någonting annat? Ungdomsstyrelsens första sammanträde sker den 18.12.2013 kl.18 och då kommer styrelsen att väljas.

Tenala Ungdomsförening ry:ssä muodostuu uudenvaihteesta lähtien nuortenosasto omalla hallituksella. Nuorisohallituksella tulee olemaan mahdollisuus käyttää Bygdegårdenia sekä sen tavaroita. Nuorisohallituksen toiminta tulee keskittymään 13–19 vuotiaisiin ja jos olet 15–19 vuotta vanha, sinulla on mahdollisuus osallistua nuorisohallitukseen. Haluatko että järjestetään nuortenbileitä, laserammuntaa, pingisturnauksia tai jotain muuta? Nuorisohallituksen ensimmäinen kokous on 18.12.2013 klo 18.00 ja silloin hallitus valitaan.

3


...fortsättning från sidan 2...

...jatko sivulta 2...

eller gå in på webropol och svara elektroniskt. Genom att svara på enkäten bidrar du till att göra Tenala till en ännu bättre plats att bo och verka i. Efter att svarstiden för enkäten har gått ut fortsätter arbetet med att sammanställa svaren och därefter börja utforma själva byaplanen. Detta arbete är beräknat att vara färdigt i slutet av mars 2014.

Kotisivujen tarkoitus on välittää tietoa niin ajankohtaisista tapahtumista kuin historiastakin ja täten olla koko Tenholan tiedotuskanava. Kylätoimikunta vastaa sivuston julkaisusta ja sisällöstä ja Robin Nylund sen teknisestä toteutuksesta.

Byarådet har också jobbat aktivt under hela hösten med att äntligen kunna visa upp en egen hemsida. När denna publikation når dig i början av december så kan du redan gå in och bekanta dig med tenala.fi. Syftet med hemsidan är att samla information samt presentera olika händelser både aktuella och historiska. Sidan skall kort och gott fungera som en informationskanal för hela Tenala. Byarådet har svarat för upplägget och information medan Robin Nylund har stått för det tekniska kunnandet. Det ideella arbetet för Tenalas bästa fortsätter även nästa år med nya utmaningar. Som tidigare är byarådets styrelsemöten öppna för alla intresserade, har du synpunkter eller annars bara vill komma och lyssna så är det fritt fram. Byarådets mötesdagar kommer att finnas såväl på hemsidan tenala.fi som på facebook och gruppen Tenala, Tejnala, Tenhola. Avslutningsvis vill jag personligen och på byarådets vägnar önska er alla läsare en Fridfull och God Jul samt ett riktigt Gott Nytt År 2014.

Kylätoimikunta yhdessä puheenjohtajansa kanssa toivottaa kaikille Tenalabladen lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014.

Kim Holmberg, pj. Tenholan Kylätoimikunta r.y.

Tenala UF i farstagen

Tenala Byaråds förening r.f.

16.jan 2014 är det premiär på farsen ’’Titta inte i kassen” på Bygdegården. Arr. TUF-teater. Spelas i jan-febr, följ med annonsering senare.

www.tenala.fi

www.tenala.fi

Tenala byarådsförening har nu en egen hemsida www. tenala.fi. Äntligen kan man kanske säga. Planer har funnits länge, men det som nu satte fart på arbetet var närdemokratiprojektet, som du också kan läsa om i denna tidning. I närdemokratiprojektet ingår att samla invånarnas ideer och åsikter om utvecklandet av Tenala och hemsidan är ett av verktygen för det. På hemsidan kan byarådets styrelse i framtiden informera om aktuella planer och frågor som berör Tenala och på så sätt bättre än tidigare ge möjlighet åt invånarna att komma med synpunkter. Hemsidan är alltså främst tänkt att bli en viktig informations- och kommunikationskanal för tenalaborna. Samtidigt ger den oss möjlighet att sprida kunskap om Tenala till alla dem som ”surfar på nätet”.

Tenholan kylätoimikunnalla on nyt omat kotisivut www.tenala.fi. Vihdoinkin voisi kai sanoa. Kotisivuja on suunniteltu kauan ja työ pääsi nyt vauhtiin lähidemokratiahankkeen myötä. Lähidemokratiahankkeessa on tarkoitus kerätä asukkailta ideoita Tenholan kehittämiseksi. Kotisivut palvelevat tässä yhtenä työkaluna. Kylätoimikunnan hallitus aikoo kotisivuillaan tiedottaa ajankohtaisista Tenholaa koskevista suunnitelmista ja tarjota siten asukkaille entistä paremman mahdollisuuden omien näkökohtiensa esittämiseen. Kotisivujen ensisijaisena tarkoituksena on siis toimia tenholalaisten tiedotus- ja viestintäkanavana. Samalla ne jakavat tietoa Tenholasta kaikille muillekin, jotka ”surffaavat netissä”.

Kim Holmberg, ordf.

4

Jatkamme Tenholan kehittämistä uusin haastein ensi vuonna. Kuten aiemminkin, on kaikilla asiasta kiinnostuneilla mahdollisuus seurata kylätoimikunnan hallituksen kokouksia ja tuoda julki oma mielipiteensä. Kokouspäivistä ilmoitetaan jatkossa sekä kotisivuilla tenala.fi että facebook-ryhmässä Tenala, Tejnala, Tenhola.


I den första versionen av hemsidan, som nu lanseras, finns det en del luckor i innehållet. Föreningens styrelse kommer småningom att komplettera innehållet och samtidigt samla erfarenheter av att upprätthålla en hemsida både när det gäller innehållet och det tekniska. För att i fortsättningen kunna utveckla hemsidan på bästa möjliga sätt är vi helt beroende av aktiva användare. Gå in på sidan www.tenala.fi, tänk på hurudan hemsida du skulle vilja ha och sänd e-post till byarådet på adressen info@tenala.fi. Alla ideer och synpunkter på hemsidan, för att inte tala om bidrag till innehållet, är ytterst välkomna!

Nyt julkaistussa ensimmäisessä versiossa on vielä puutteita. Kylätoimikunnan hallitus täydentää sisältöä vähitellen ja kerää samalla kokemuksia kotisivujen ylläpidosta myös teknisesti. Jotta jatkossa pystyisimme kehittämään kotisivuja parhaalla mahdollisella tavalla, kehotammekin teitä aktiivisesti vierailemaan osoitteessa www.tenala.fi. Miettikää millaiset kotisivut haluaisitte ja lähettäkää sähköpostia kylätoimikunnalle osoitteeseen info@tenala.fi. Kaikki ideat ja näkökulmat sivujen kehittämiseksi, sisällön lisäämisestä puhumattakaan, ovat erittäin tervetulleita!

Vi håller kontakt

Pidetään yhteyttä

Facebookgruppen ’’Tenala Tejnala Tenhola’’ har fått allt mera användare Om du inte är med, så slå upp och läs vad som är på gång i Tenala. www.facebook.com/groups/tenala

Tenholalla on nykyään oma Facebookryhmä. Se on jo saanut runsaasti kävijöitä. Ellet vielä ole tutustunut siihen, tee se! www.facebook.com/groups/tenala

Fler möjligheter: Tenala byaråd har e-postadressen info@tenala.fi och telefon 044 7888 453. Vår hemsida har adress www.tenala.fi

Lisää mahdollisuuksia: Tenholan kylätoimikunnalla on sähköpostiosoite info@tenala.fi ja puhelin 044 7888 453 Kotisivumme osoite on www.tenala.fi

Du kan även njuta av rykande färskt kaffe, lunch och a´la carte i vårt café eller besöka vår ostbod där du kan köpa bl.a vår egen smaksatta och lagrade Tenala-Ost.

Brandsläckareservice Brandsäkerhetsutrustning Säkerhetsmärken

Honda Småmaskiner AGA Gasförsäljning Småmaskinservice

www.tekno-test.fi Industrigatan 3 10600 Ekenäs tore.lindberg@teknotest.inet.fi 019 241 3429 / 0400 805 347

Butiken öppet: Vardagar kl. 08.30-17.00 Lördag kl. 09.00-14.00 Tel: 019 245 0100 E-mail: anne@pofriman.fi Café Öppet: Vard. 6-17, Lö. 8-18 Förlängda öppet-tider på sommaren, även söndagsöppet

FRIMANS

-MASKINVERKSTAD-

KUNGSVÄGEN 245, 10520 TENALA

REPARATIONER OCH SERVICE PÅ TRAKTORER och övriga maskiner.

5


VI HAR ÖPPNAT!

DEN NYA BOKFÖRINGSOCH DISPONENTBYRÅN

NYTT SB-HEM HAR ÖPPNAT Välkommen och bekanta dig med vårt nya kontor på Stationsvägen 6 i Ekenäs!

Oss hittar du i nya utrymmen på tredje våningen ovanför Nya Apoteket på Stationsvägen 6.

Objekten hittar du på www.sbhem.fi

Eddi Holmberg

Försäljningsrepresentant 0440 972 800 eddi.holmberg@sbhem.fi Tel: 019 232 800, E-mail: office@papperohus.fi Besöksadress: Stationsvägen 6, 10600 EKENÄS

www.papperohus.fi

Basti Karjalainen

Fastighetsförmedlare, AFM 0440 872 800 basti.karjalainen@sbhem.fi

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, t. 019 231800

F:MA

KRISTER SAARI Byggnadsbranchen Gsm: 0400 825 242 e-post: krister.saari@2me.fi Misskärrsvägen 203, 10520 Tenala

6


RIVER BYGGNADE

R

FLISAR RÖJER SLY

MOTTAGNING AV TRÄAVFALL

Tel. 0400 844 030

7


Alla vägar leder till Tenala Jag har vandrat under åren kors och tvärs i Tenalas fantastiska vildmark. Denna gång kommer jag inte att berätta om mina äventyr i vildmarken, utan jag berättar i stället om en ganska tuff paddling som gjordes sommaren 2012. Inledningen till äventyret 2012 inleddes redan 2011 då vi med, fd Ekenäsbon, Markus Altner paddlade från Ingå till Bromarv. År 2012 genomförde vi en paddling från Pargas, Åboland till Tenala. Paddlingen innehöll allt från djupa skärsår, stora fjärdar till vältrafikerade farleder, allt som sätter hjärtat i halsgropen! Vi blev överraskade av en åskstorm och var tvungna att snabbt ta oss upp på land och resa vårt tält, samt strida med tusen myggor som ville ha skydd från regn och rusk. Under samma dag upplevde vi tät dimma och våra orienteringskunskaper kom till heders. Det var rentav fint att se hur naturen ändrar i tät dimma, ”tjocka”, nya vyer öppnas. Paddlingen dominerades av kallt och rått väder, snart hade vi allting fuktigt! Molnen skingrades då vi skulle ta oss över till Bromarv, såklart! Västnyland visade upp sina bästa sidor. Efter en rejäl portion med ”civil” mat vid Skataudden, övernattade vi och vaknade upp till hård vind nästa dag. Hur hård visste vi inte då, men när vi väl rundade Kummelbergen och tog kurs söderut, möttes vi av en storm som blåste från söder, hela Orvlaxfjärden kokade! Det blev att hugga i med paddeln. Vågkammarna var vita, men fram skulle vi! Sommarstugebesökarna satt säkert kaffet i vrångstrupen och började leta efter nycklarna till motorbåten, ute på fjärden paddlade två galningar, eller var de galna? Efter två längre turer och åtskilliga träningsturer är balansen bra och vi kan besluta om vi klarar av eller inte klarar av olika vädertyper. Eventuellt såg sommarstugefolket att vi var vana paddlare och ingen motorbåt lämnade bryggan för att fråga oss vad vi håller på med. Snart hade vi trotsat Orvlaxfjärden och valet låg mellan Tenala eller Bromarv by. Vi valde byn och sedan Tenala. Det kändes skönt att kurva in i lä och kliva upp vid stranden och sätta igång gasköket. Vi bytte till torra kläder och livet log. Efter mätta magar besökte vi kyrkobyn och så var det dags att ladda telefonen nere vid hamnen. ”Ska ni ut dit?” und-

8

In i dimman i Hitis skärgård. Markus Altner till höger. Vi orienterade över tjugo kilometer i tät dimma med hjälp av karta, kompass och GPS. – Sukellus sumuun Hiittisten saaristossa. Markus Altner oikealla. Suunnistimme yli 20 kilometriä sankassa sumussa apunamme kartta, kompassi ja GPS.

rade Bromarvborna och pekade på Bromarvfjärden. Snart var deras fråga besvarad, två paddlare kastade loss och så var det dags igen! Korsuddshålet var intressant, stormen öste på frän söder och drog upp monstervågor som vi var tvingade att paddla i. Björkarna böjdes ner på land och det hela var ganska kusligt, men det hela var samtidigt spännande och stormupplevelsen var unik i sitt slag. Vi hade missbedömt avståndet mellan Bromarv och Tenala, eller jag hade uppskattat det helt fel. Jag hade talat om tolv kilometer, men i själva verket var det närmare 20 kilometer. Vi fick ta i och med alla krafter! Vid Stockholmen var det dags för energipaus, varm sportdryck och chokladbitar på rågbröd. Sista etappen avgjordes med gott mod, vi var många äventyr rikare! År 2013 paddlade vi etappen mellan Tenala och Gustavs. Paddlingen var inte lika spännande som 2012, men paddlingar behöver inte alltid vara superspännande, det räcker med bra väder och fina vyer! Nästa gång får ni höra om äventyr i vildmarken! PATRIK BERGHÄLL, författare, mycket i Tenala


Kaikki tiet vievät Tenholaan Olen vuosien varrella vaeltanut pitkin poikin Tenholan upeita erämaita. Tällä kertaa en tule kertomaan seikkailuistani erämaassa. Sen sijaan kerron kesän 2012 varsin vaativasta melontaretkestä. Vuoden 2012 seikkailu sai alkunsa jo 2011 kun yhdessä entisen tammisaarelaisen Markus Altnerin kanssa meloimme Inkoosta Bromarviin. Vuonna 2012 teimme melontaretken Turunmaan Paraisilta Tenholaan. Retkeen sisältyi kaikkea syvistä viilloista suuriin selkiin ja vilkasliikenteisiin väyliin eli kaikkea, mikä saa sydämen pomppaamaan kurkkuun. Ukkosmyrsky yllätti meidät ja jouduimme pikaisesti siirtymään maihin ja pystyttämään telttamme, jossa taistelimme tuhansien, sateelta suojaa hakevien hyttysten kanssa. Saman päivän aikana jouduimme sakeaan sumuun, jolloin suunnistustaitomme nousivat arvoonsa. Oli suorastaan hienoa nähdä miten luonto sakeassa sumussa muuttuu ja uusia maisemia avautuu. Retkeä hallitsi kylmä ja raaka ilma, ja kohta kaikki varusteemme olivatkin kosteita.

Full storm på Bromarvsfjärden. Vi har här endast tjugo kilometer kvar till Tenala, totalt paddlade vi över 140 km på fem dagar. – Bromarvinselällä myrskyää. Meillä ei ole kuin 20 kilometriä jäljellä Tenholaan. Kaikkiaan meloimme viiden päivän aikana 140 kilometriä.

Tietenkin pilvet hälvenivät, kun oli aika siirtyä Bromarvin puolelle! Länsi-Uusimaa esitteli parhaimmat puolensa. Nautittuamme runsaan annoksen ”siviiliruokaa” Skatauddenilla yövyimme siellä. Seuraavana päivänä heräsimme kovaan tuuleen, miten kovaan, emme silloin edes tienneet. Kiertäessämme Kummelbergenin ja ottaessamme suunnan etelään kohtasimme etelästä puhaltavan myrskyn, joka sai Orvlaxinselän kuohumaan! Siinä sai todellakin meloa. Aallot olivat vaahtopäisiä mutta eteenpäin oli päästävä! Kesämökkiläisten nähdessä avoselällä kaksi hullua melomassa, meni heillä varmasti kahvi väärään kurkkuun ja he etsivät jo moottoriveneensä avaimia. Tai ehkä melojat eivät hulluja olleetkaan? Parin pidemmän retken ja lukemattomien harjoitusvuorojen jälkeen tasapainomme on hyvä ja osaamme päättää minkälaisessa kelissä pärjäämme ja minkälaisessa emme pärjää. Kesämökkiläiset ehkä näkivät, että olimme kokeneita melojia, sillä yksikään moottorivene ei irronnut laiturista kysyäkseen mitä olemme tekemässä. (eihän mottorivene voi kysyä yhtään mitään mutta niin tuossa tekstissä vaan lukeenja niin olen kääntänyt!!) Pian olikin Orvlaxinselkä takanamme ja oli valittava Tenhola tai Bromarvin kylä. Valitsimme kylän ja vasta sen jälkeen Tenholan. Tuntui mukavalta saapua suojaan ja saimme nousta rantaan sytyttämään kaasukeittimen. Vaihdoimme kuiviin vaatteisiin, ja elämä hymyili. Kun vatsat olivat täynnä, vierailimme kirkonkylässä, jonka jälkeen oli aika ladata puhelin satamassa. ”Oletteko menossa tuonne?” kysyivät bromarvilaiset osoittaen Bromarvinselkää. Kohta he saivatkin vastauksen, kun kaksi melojaa irtautui rannasta, ja sitten taas mentiin! Korsuddshålet oli mielenkiintoinen myrskyn painaessa päälle etelästä tuoden monsteriaaltoja, joiden läpi jouduimme melomaan. Koivut taipuivat aina maahan asti, ja tilanne oli samalla sekä pelottava että jännittävä. Myrskykokemus oli lajissaan ainutlaatuinen. Olimme arvioineet väärin Bromarvin ja Tenholan välisen etäisyyden, tai tarkemmin sanoen minun arvioni oli täysin väärä. Olin puhunut kahdestatoista kilometristä, kun todellisuus oli lähempänä 20 kilometriä. Saimme tehdä töitä kaikin voimin! Stockholmenin kohdalla oli energiatauon paikka, kuumaa urheilujuomaa ja ruisleipää suklaapaloilla. Viimeinen osuus suoritettiin hyvillä mielin ja niin olimme monta seikkailua rikkaampia! Vuonna 2013 meloimme Tenholan ja Kustavin välisen osuuden. Melontaretki ei ollut yhtä jännittävä kuin vuonna 2012. Retkien ei kuitenkaan tarvitse aina olla huippujännittäviä, riittää kunhan on hyvä ilma ja hienot maisemat! Ensi kerralla saatte kuulla seikkailuista erämaassa! PATRIK BERGHÄLL, kirjailija, usein Tenholassa

9


Byakontoret öppet… Från och med mitten av juli månad har det funnits en ”gatupratare” vid Företagarhuset i Tenala. Den berättar att Byakontoret är öppet. Idén kom upp då man ville uppmuntra folk att söka sig till den informationen om Raseborg och närområden, som samlades till bya­ rådets kontor under sommaren. Hittills hade det varit svårt att i Tenala hitta ens en turistkarta över Västra Nyland. Byakontoret bytte status till en trevlig turistbyrå, men samtidigt hände något mycket viktigare: folk började upptäcka byakontoret. Tills dess hade den lilla notisen i vårens Tenalablade om byahjälpen och kontorets öppnande glömts för länge sen. Dörren stod vidöppen under den vackra sommaren, men sällan vågade någon titta in. Först kom man och frågade om jag var den nya veterinären i Tenala, men efter att hennes lokal blev färdig med alla de behöriga skyltarna började folk känna igen byarådets eget kontor. Så hände det att en sommargäst hämtade ett nytt Tenalablade, det första hade tappats bort – kanske under resan till sommarstugan i Tenala. En annan kom efter ett bankgiro för att betala byarådets medlemsavgift och sam-

tidigt hade tid att titta sig omkring på kontoret och prata en stund med byahjälpen. En dag kom det in en dam som glatt hälsade och sade sig bara vara nyfiken - och varför: jo, hon hade tidigare varit anställd i Andelsbanken och då och då jobbat också i Tenalafilialen. Med litet vemod tittade hon sig omkring i salen och berättade var bankens servicedisk hade stått och vem som hade suttit bakom de stängda dörrarna. Tillsammans kunde vi bara konstatera hur snabbt allt förändras. Hon tycktes i alla fall vara mycket belåten med tanken att den forna banksalen fortfarande sköts och är i nyttigt bruk. Byakontorets gatupratare medverkade också i Tenaladagen. Företagarföreningens traditionella Backformula hade i år sin första digitala tidtagning, vilket dock in till det sista hade varit osäkert och inte kunde skrivas ner i programmet. Gatuprataren på promenaden vid torget berättade om denna nyhet med röda bokstäver och hämtade hoppeligen många nya deltagare till tävlingen! Under augusti månad blev Tenala centrum allt lugnare, då sommargästerna började ta sig tillbaka till arbetet och skolorna. Gatuprataren hamnade allt oftare under oväntade regnskurar, som den nog trotsade och sist och slutligen ändå inte försvann från gatubilden. Byakontoret med gatuprataren följer fortsättningsvis det aktuella i Tenala och närområden och hoppas uppmuntra byborna att besöka och delta, inte bara i nya utställningar i EKTA eller veckans biopremier utan också i Tenalas egen vinter med föreningarnas möten och byns olika temaveckor! Pirjosisko Rämö, byahjälp

Kyläkonttoriin..! Kyläavustajan pieni toimisto Tenholan yrittäjätalossa saimerkittävän lisärekvisiitan heinäkuun aikana: ulko-oven läheisyyteen ilmestyi ”katupuhuttelija”. Yksi ajatus johtaa toiseen, niin tässäkin tapauksessa. Kevään aikana harva kyläläinen muisti vuoden ensimmäisessä Tenalabladessa ollutta uutista kyläavustajasta ja hänen toimistostaan Yrittäjätalossa. Lämpimän kesän tullen

10

avoin ovi houkutteli vain harvoja kurkistamaan sisälle. Äärimmäinen hätätilanne lienee ollut ohiajaneella vieraspaikkakuntalaisella, jonka auton GPS oli karannut käsistä. Hän sentään tuli kysymään tietä.. Kauniina kesäaamuna konttoria avatessaan kyläavustaja pääsi puheisiin parin tenholalaisen herrasmiehen kanssa. Kävi ilmi, että vaikkapa Länsi-Uusimaan kartan perässä sai ajaa aina Tammisaareen asti; Tenholassa ei ollut matkailutoimistoon viittaavaakaan. Yhteisesti todettiin, että uusi kyläkonttori voisi olla myös infopiste matkailumielessä. Heinäkuussa, hyvissä ajoin ennenTenhola-päivää toimistossa olikin monipuolinen valikoima lähialueiden tiedotuslehtiä sekä esitteitä nähtävyyksistä ja ulkoilualueista. Moni


Raasepori-tiedote löytyy suomen-ja ruotsinkielen lisäksi kiitettävästi myös esimerkiksi ranskaksi. Kylätoimikunta innostui tukemaan hanketta katupuhuttelijalla, jotta mahdollisimman moni kesämatkailija taikka tenholalainen ymmärtäisi poiketa etsimään kesän tapahtumavinkkejä. Katupuhuttelija huomattiin! Joku tuli etsimään uutta Tenalabladetia kadonneen tilalle, eräs rouva halusi pankkisiirron maksaakseen kylätoimikunnan jäsenmaksun ja muutamalle innokkaalle kelpasi Raasepori-tiedotekin. Avoin ovi yrittäjätalon päädyssä sai viimein merkityksensä: siellä on se ”kylätäti”, jolta voi saada neuvoa. Eräänä aamupäivänä sisään kurkisti hymyilevä rouva, joka heti alkajaisiksi tunnusti tulleensa pelkkää uteliaisuuttaan. Hän oli aikanaan ollut paikallisen osuuspankin palveluksessa ja tehnyt lomasijaisuuksia myös Tenholan konttorissa. Rouva kuvaili eloisasti, missä palvelutiski oli sijainnut, kuka oli istunut pankkisalin takaosassa oman pöydän ääressä taikka suljettujen ovien takana. Vaikutti siltä, että rouva oli

kovasti mielissään siitä, että tyylikäs sali yhä ansiokkaasti palvelee kyläläisiä. Kyläkonttorin katupuhuttelijalla oli myös oma tärkeä tehtävänsä kesän Tenhola-päivässä, jonka toivottavasti moni juhlayleisöstä huomasi. Etenkin ne, jotka vielä harkitsivat osallistumista yrittäjäyhdistyksen Backformulaan. Järjestäjät olivat viime hetkellä onnistuneet saamaan kilpailuun digitaalisen ajanoton, mistä katupuhuttelija kuulutti torin varrella punaisin kirjaimin! Tarttuikohan joku syöttiin? Elokuussa kesävieraita näkyi Tenholan keskustassa yhä harvemmin. Katupuhuttelijan esilletuomat kohteet, Tenholan pappilanpuisto, EKTAn näyttelyt tai maakunnan parhaat käyntikohteet kastuivat yhä useamman sadekuuron alla. Vuodenajasta riippumatta kyläkonttorin katupuhuttelija tiedottaa edelleen ajankohtaisista tai ajattoman kiinnostavista tilaisuuksista Tenholassa ja sen ympäristössä ja rohkaisee osallistumaan kokouksiin tai teemailtoihin kotikylässä! Pirjosisko Rämö, kyläavustaja

RENTUKKA-LAITURIT A-LAITURIT, ARKKULAITURIT KAIVURITYÖT

0400 304 924

multisilta@erilava.fi www.erilava.fi

Tel.: / Puh: 019 245 0535 Vi betjänar: / Palvelemme: Må-Fre / Ma-Pe 10.00-17.00

11


Gästrum i Tenala Utanför på gården finns det numera en liten terrass, som ligger utanför matsalen, och i sidobyggnaden är det på gång inredningsarbeten och arbeten att renovera bastun. Det finns också en utökad byggrätt för tomten, om man vill öka på antalet gästrum, eller något annat. Något som är på kommande handlar om naturupplevelser. En idrottsprofil från Tjeckien har hört sig för om möjligheten att komma till Tenala och uppleva naturen. Fördelen jämfört med många andra områden i Finland är, att Tenala finns nära flygfält och hamnar, lätt för deltagare att komma hit. Och visst är skogarna och vattnen stora och intressanta också här i södra delen av landet, säger Christine.

Ost via www.villachristine.fi

Christine Struck

Till Villa Christine har många lärt sig att komma för att köpa delikatessostar. Nu stänger Christine affären eftersom dess öppethållning har bundit henna för mycket. I stället kommer hon att sköta försäljningen via webben. Då kan hon ta emot beställningar när som helst och sedan organisera leveranserna. Inom Raseborg är leveranserna åtminstone tillsvidare avgiftsfria. Hon kommer också att finnas där kunderna finns, dvs. på marknader, torg, tastings.

Efterträdare

Nu är allt klart, Villa Christine kan äntligen ta emot gäster för övernattning. Åtta gästrum ger plats för upp till 28 gäster. På sommaren blir det Bed & Breakfast. Det är inte lätt att få godkännande för en sådan verksamhet och Christine Struck har jobbat hårt med att få alla tillstånd av myndigheterna. Nu är det gjort och verksamheten har varit i gång redan en tid. Villa Christine har lockat till sig grupper, som har haft kurser av olika slag. Det har varit hälsokurser, där deltagarna har lagat sin egen mat, det har varit healing och så vidare. Deltagarna har kommit främst från huvudstadstrakten, men också från andra länder, Tyskland, Australien för att nämna några. Intresse att ordna kurser har också gällt pilates, yoga, och från olika spirituella grupper. På listan över vad som skall byggas finns också ett rum för bröllopspar. Tenala kyrka är en populär bröllopskyrka och Bygdegården brukar användas för bröllopsfester, så allt kan småningom ordnas i Tenala, bröllop, bröllopsfest och övernattning.

12

Christine tycker att hon behöver hjälp och småningom en efterträdare för verksamheten. Hon söker någon, som kunde delta i arbetet tillsammans med Christine, för att sedan när det är dags fortsätta självständigt. Nu fortsätter Christine som tidigare, där det förstås också ingår program i Villa Christine, det kan vara kultur, fonduekvällar eller dylikt. Och cateringverksamheten fortsätter också. BB


Vierashuoneita Tenholassa Villa Christine on nyt valmis vastaanottamaan yöpyviä vieraita. Kahdeksaan vierashuoneeseen mahtuu jopa 28 vierasta. Kesällä käynnistyy lisäksi Bed & Breakfast. Tämän tyyppistä toimintaa varten ei ole helppoa saada viranomaisten hyväksyntää, ja Christine Struck onkin työskennellyt kovasti saadakseen kaikki tarvittavat luvat. Nyt on kaikki kunnossa ja toiminta on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Villa Christine on houkutellut erilaisia kurssiryhmiä. On ollut terveyskursseja, joilla osallistujat itse ovat valmistaneet ruokansa, on ollut healingiä jne. Osallistujat ovat pääosin olleet pääkaupunkiseudulta mutta myös ulkomailta, kuten Saksasta ja Australiasta. Kiinnostusta on ollut myös hengellisille kursseille sekä pilatekseen ja joogaan. Suunnitelmissa on vielä rakentaa huone hääpareille. Tenholan kirkko on suosittu hääkirkko ja Bygdegårdenissa taas järjestetään hääjuhlia. Tenholassa voi siis jonkin ajan sisällä järjestää niin häitä, hääjuhlia kuin yöpymisiäkin. Pihalta, ruokasalin ulkopuolelta, löytyy nykyään terassi. Sivurakennuksessa ovat sisustustyöt sekä saunan kunnostus menossa. Tontilla on myös laajennettu rakennusoikeus, jos vierashuoneita tai jotain muuta halutaan lisää. Myös luontoelämykset tekevät tuloaan. Tsekkiläinen urheilutaho on ollut kiinnostunut elämysmatkasta Tenholan luontoon. Moneen muuhun Suomen alueeseen verrattuna Tenholan etuna on, että tänne on lentokenttien ja satamien läheisyydestä johtuen helppo tulla. Ovathan metsät ja

järvet suuria ja mielenkiintoisia myös täällä maan eteläisessä osassa, sanoo Christine.

Juustoa osoitteesta www.villachristine.fi Moni on tullut Villa Christineen ostamaan herkkujuustoja. Nyt Christine sulkee kauppansa, sillä aukiolo on sitonut häntä liikaa. Jatkossa myynti tapahtuu verkon kautta, jolloin hän koska tahansa voi ottaa vastaan tilauksia ja järjestellä kuljetuksia. Toimitukset Raaseporissa ovat ainakin toistaiseksi maksuttomia. Lisäksi Christine tulee liikkumaan asiakkaiden parissa markkinoilla, toreilla ja tastingeissä.

Seuraaja Christine toivoo vähitellen saavansa avustajan, josta mahdollisesti tulisi myös toiminnan jatkaja. Haussa on joku, joka yhdessä Christinen kanssa voisi osallistua työhön ja myöhemmässä vaiheessa itsenäisesti jatkaa toimintaa. Nyt Christine jatkaa uusien suunnitelmien mukaisesti Villa Christinen toimintaa, johon kuuluu myös ohjelmaa kuten iltoja kulttuurin, fonduen ja vastaavan merkeissä. Myös cateringtoiminta jatkuu. BB

13


Elofs Taxi är Årets företagare 2013 i Tenala-Bromarf Elofs Taxi är Årets företagare 2013 i Tenala-Bromarf. Utmärkelsen ges av Tenala-Bromarf företagarförening för den exceptionellt goda kundservice, som alla som anlitar företagets taxibilar får uppleva. Elof Lindholm, som driver företaget, säger att arbetet är rena nöjet, där han träffar han nya människor och får prata med folk. Elof Lindholm började sin arbetskarriär på Kulla gård där han arbetade åt sin farbror med jordbruksarbeten redan som 13-åring. Några år senare blev han hjälpkarl åt sin bror Krister Lindholm inom lastbilsbranschen. År 1969 började Elof Lindholm köra post och höll på med det ända till 1986. Vid sidan av postiljonsarbetet hjälpte han 1970-72 Åke Björkqvist med att köra stockbil med undantag för månaderna han var i armén. Chaufför på Tenala Tvätt var han 1972-78. Taxilov ansökte Elof om 1977 men då beviljades inga taxilov till orten. Följande år ringde länsman upp honom då ett lov blev ledigt och alltsedan 2.5.1978 har Elof kört taxi. Sedan februari 2002 har Elof två taxibilar i rullning och således en anställd. Elof har inte företagandet i släkten, men hans bröder har varit yrkeschaufförer och kört olika fordon. Elof visste att

14

han också skulle göra det när han blir stor. Styrelsen för Tenala-Bromarf företagarförening understryker att Elof Lindholm förefaller att trivas med sitt arbete då han efter drygt 35 år vid ratten alltjämt möter sina kunder med ett leende. Han stiger ut och öppnar bildörren och är just så tjänstvillig som man skall vara som taxichaufför. Att Elof belönades med Västistårtan under hösten styrker styrelsens uppfattning om hans kundbetjäning. Elof Lindholm har en framtidsplan. Det är att hans hälsa tillåter honom att köra taxi tills företaget firar 50-års jubileum, dvs 14,5 år till. – Vi är säkra på att vi valt rätt person till Årets företagare. Branschen är inte så synlig men då så många kunder ger personen och företaget i fråga beröm, så är det ett tecken på välgjort arbete, säger Veera Holmström, ordförande för Tenala-Bromarf företagare. – Valet var ingalunda enkelt, tillägger hon. I vår medlemskår finns många duktiga företagare och alla har ett stort kunnande i sin egen bransch. Årets företagare i Tenala-Bromarf får sin utmärkelse vid företagarföreningens årsmöte och julfest den 5 december.


BYGGNADSARBETEN RAKENNUSTYテ傍 Listerbyvテ、gen 8, 10520 Tenala Tel. 019 245 0564, 0400 477 007 E-mail: bygg.gronroos@brev.fi

15


Siggbyloppet - för att det är roligt

Redan för sjätte gången skall Siggbyloppet skidas i vinter, dagen innan Vasaloppet. Skidning i egen takt avslutas med ärtsoppa och kaffe hemma hos Max och Anne Söderlund. Intresset för skidåkning betyder fina spår också åt vänner och grannar, kan man säga. Max och Anne har ett stort intresse för skidning och har deltagit i många olika långlopp i Europa. De ville också bjuda på något liknande hemma i Siggby, eller egentligen i Grop, som nu är en del av Siggby. Där finns åkrar och fält, lämpliga för skidspår. Tack vare grannarnas välvilliga inställning kan Max där anlägga skidspår för både klassisk åkning och fristil. Under en god snörik vinter kan det bli upp till 20 kilometer spår, som många upptäckt och som de gör skidturer på. Årets (2013) Siggbylopp, det femte i ordningen, hade kring 40 deltagare. Det är inte egentligen en tävlig utan bara ett sätt att ha trevligt med de andra deltagarna. Man tar inga tider, ingen koras till segrare, alla skidar i sin egen takt, för sitt nöjes skull. Efteråt vankas ärtsoppa och kaffe och en stund av umgänge. Siggbyloppet är numera internationellt, när en grupp norrmän gärna kommer dit för att

16

skida. Söderlunds har nämligen under sina resor till olika långlopp blivit bekanta med många andra deltagare. Det gäller att träna ordentligt innan man ger sig i kast med ett lopp på flere mil, det vet alla som någon gäng försökt. Vad är då bättre än att ha lämpliga skidspår för träningen nära till hands, gärna så att man kan stiga på skidorna vid sin egen dörr. Det kan man om man bor till exempel i Siggby. Max lagar spåren med sin ’’Spårkalle’’ och pressar ihop snön för fristilsåkningen med något han kallar mangel och som han sett modellen för på annat håll. Med dem bakom snöskoter eller ATV går det att göra spåren så de blir starka och klarar slitaget. Och finns det spår så kan de förstås användas av andra också. Så grannar, bybor, vänner och bekanta kan köra på i dem, så länge snön ligger kvar. De första spåren på hösten kommer till på Söderlunds gräsmatta, kanske bara 200 meter, småningom blir de en halv kilometer, tills det blir dags att dra det långa spåret över åkrar och ängar. Det låter som någonting lätt och enkelt att skida på åkrar, men den som prövat på det, kan säkert intyga, att skenet bedrar och att åkrar inte bara är platta utan kan bjuda på ordentliga motlut och nedförbackar. Ingenting för veklingar. Siggbyloppet går av stapeln dagen före Vasaloppet, det vill säga den första lördagen i mars. Vi hoppas att det finns mycket snö då så att alla kan njuta av vinterns stora nöje, BB skidåkning.


Siggbynhiihto - koska se on hauskaa Tulevana talvena, päivää ennen Vaasahiihtoa, järjestetään jo kuudetta kertaa Siggbynhiihto. Omaan tahtiin suoritettava hiihto päättyy hernekeittoon ja kahviin Max ja Anne Söderlundin luona. Hiihtoharrastus tuo mukanaan hienoja latuja myös ystäville ja naapureille. Max ja Anne ovat suuria hiihdon ystäviä ja he ovat osallistuneet useaan pitkän matkan hiihtoon Euroopassa. He halusivat myös tarjota jotain vastaavaa nykyään Siggbyhyn kuuluvassa Gropin kylässä. Hiihtoladuille sopivia peltoja ja alueita löytyy täältä paljon. Hyväntahtoisten naapureiden ansiosta Max voi rakentaa niin perinteisiä kuin vapaan hiihtotavan latuja. Runsaslumisena talvena voi löytää jopa 20 km pituisia hiihtolatuja. Kuluvan vuoden, järjestyksessään viidenteen Siggbynhiihtoon, osallistui noin 40 hiihtäjää. Kyseessä ei varsinaisesti ole kilpailu vaan pääasia on mukava yhdessäolo. Ajanottoa ei ole eikä ketään julisteta voittajaksi. Jokainen hiihtää omaan tahtiinsa, nauttiakseen. Hiihdon jälkeen tarjoillaan seurustelun lomassa hernekeittoa ja kahvia. Nykyään Siggbynhiihto on kansainvälinen, sillä joukko norjalaisia saapuu mielellään hiihtämään. Matkoillaan hiihtotapahtumiin Söderlundit ovat nimittäin tutustuneet moneen muuhun osallistujaan.

Jokainen, joka on osallistunut useiden kymmenien kilometrien pituiseen hiihtoon, tietää kuinka tärkeää harjoittelu on. Mikä olisikaan silloin parempaa kuin harjoitteluun sopivat ladut nurkan takana niin, että sukset voi laittaa jalkaan jo omalla ovellaan. Niin voi tehdä, jos asuu esimerkiksi Siggbyssä. Jos haluaa latuja niin perinteiselle kuin vapaalle hiihtotavalle, voi olla syytä hankkia sopivat varusteet. Max rakentaa ladut ”Latukallella”. Vapaan hiihtotavan latujen lumi pakataan välineellä, jota hän kutsuu mankeliksi. Kytkettynä lumikelkan tai mönkijän taakse näillä välineillä rakennetaan vahvoja ja kulutusta kestäviä latuja. Ja kun on latuja, niitä voivat tietenkin käyttää myös muut. Niin kauan kuin lunta on maassa, voivat naapurit, kyläläiset, ystävät ja tuttavat hiihtää laduilla. Syksyn ensimmäinen, pituudeltaan ehkä 200 metrin latu, tehdään Söderlundien nurmikolle. Hiljalleen sen pituus kasvaa puoleen kilometriin, kunnes on aika rakentaa pellot ylittävä pitkä latu. Hiihtäminen pelloilla kuulostaa helpolta mutta jokainen, joka on sitä kokeillut voi varmasti todistaa, että näin ei ole. Pellot eivät olekaan tasaisia vaan tarjoavat kunnon ylä- ja alamäkiä. Ei mitään huonokuntoisille. Siggbynhiihto järjestetään päivää ennen Vaasahiihtoa, eli maaliskuun ensimmäisenä lauantaina. Toivottavasti silloin on runsaasti lunta niin, että kaikki voivat nauttia talven suuresta huvista, hiihdosta. BB

17


Höjdens Energilaboratorium Hur länge räcker det att koka upp vatten på en elplatta, hur mycket kraft behövs det för att veva en generator så att man får en lampa att lysa, vad krävs för att hetta upp vatten så att man kan dricka det utan risk att bli sjuk? Det får eleverna svar på när de besöker Energilaboratoriet i Tenala. När vi kommer till det som förr var Tenala Lanthandel, står Seminarieskolans femteklassare samlade runt en stark lampa, som föreställer solen, och några svarta behållare. Läraren och energilabbets skapare Mia Skog berättar, att det är solvattenkanistrar, där man med solens hjälp kan värma upp vatten till 55 grader. Det är den värme som behövs för att farliga bakterier skall dö. Ett enkelt sätt att till exempel i u-länder se till att människorna undviker diverse magåkommor.

Mia Skog (tv.) är energilabbets idéspruta – Mia Skog on energialaboratorion idearuiske.

18

När Mia Skog har gått igenom det centrala om de energikällor vi har i världen, får eleverna själva jobba. De skall först hänga upp skyltar, som berättar när det som skylten anger, uppstod under jordens 4,5 miljoner år långa existens, på en 4,5 meter lång lina. Det mesta trängs vid de sista centimetrarna av linan, vilket eleverna mycket väl vet. Energilaboratoriet startade denna höst när det blev klart att man kunde hyra lanthandelns byggnad för ändamålet, berättar Mia Skog. Också tidigare hade Höjdens skola, som Mia jobbar vid, sysslat med energifrågor, men när labbet öppnade i nuvarande utrymmen, fick hon möjligheten att också bjuda in de andra skolorna i Raseborg. Den här hösten har elever i klass 5 och 6 kommit dit, i vår är det högstadieelevernas tur. Det märks att femmorna är riktigt intresserade, när de trampar på en konditionscykel så generatorn alstrar elektricitet till att tända tio glödlampor. Eller att med armarna veva en generator så man får belysning. En annan uppgift är att konstruera en solcellsdriven elbil. Uppgiften är att göra det så, att bilen verkligen får kraft att röra sig. Lätt eller svårt, det kan alla fundera på själva. Det Mia Skog vill uppnå, är att eleverna är med till hundra procent, att man ’’ser stjärnorna i deras ögon’’, som hon uttrycker det. Och när man ser eleverna jobba på, verkar det som om det är just det som sker. Grupperna är koncentrerade på sina uppgifter och diskussionerna handlar om just det de har som uppgift. Att se vad som händer och förstå varför det händer är det bästa inlärningssätet, det kan man hålla med om. Tankarna hos en som gått i skola för flere decennier sedan går till den egna skolan, där det mesta hände i klassrummet, sittande i pulpeten hörde man på vad läraren berättade. Man blir smått avundsjuk på dagens elever, och glad över att utveckling har skett. Fortfarande håller Mia och hennes kolleger på att bygga upp laboratoriet och byta ut mindre väl fungerande prylar. Till exempel grodan med solceller på ryggen, hoppar nog när ’’solen’’ lyser på den, men den är en aning lat. Den kommer att bytas ut mot ett något annat, aktivare djur. Idéer till Tenalalabbet kommer från Sverige och Tyskland, där det finns liknande laboratorier. Mia och hennes kolleger har gjort besök där och format tankarna till sitt eget laboratorium. Målet är, att de genom laboratoriet skall kunna bjuda eleverna på en helhet av det som gäller naturvetenskaperna och att de skall förstå sambanden. På våren är det högstadieeleverna som får ta del av Energilaboratoriets värld. Och på en fråga till Mia svarar hon, att det på våren också kan bli möjligt för oss vuxna att höra vad eleverna får vara med om i Energilaboratoriet. Vi vet kanske inte heller allt som är värt att veta. BB


Höjdenin Energialaboratorio

Kauanko kestää veden keittäminen sähkölevyllä? Paljonko voimaa tarvitaan generaattorin pyörittämiseen, jotta saadaan lamppu palamaan? Mitä vaaditaan veden kuumentamiseksi niin, että sitä voi juoda ilman riskiä sairastua? Oppilaat saavat vastauksia näihin kysymyksiin, kun he vierailevat Energialaboratoriossa Tenholassa. Kun saavumme entiseen Tenala Lanthandelniin, ovat Seminarieskolanin viidesluokkalaiset kerääntyneet aurinkoa kuvaavan kirkkaan lampun sekä muutaman mustan säiliön ympärille. Opettaja ja energialabran kehittäjä Mia Skog kertoo, että säiliöt ovat aurinkovesikanistereita, joissa auringon avulla vesi voidaan lämmittää 55-asteiseksi. Tässä lämpötilassa vaaralliset bakteerit kuolevat. Helppo tapa varmistaa, että esimerkiksi kehitysmaissa ihmiset välttyvät joiltakin vatsataudeilta. Mia Skogin käytyä läpi maailman eri energialähteiden keskeisiä asioita, pääsevät oppilaat töihin. Lapsille annetaan kylttejä, joihin on merkitty jokin tietty tapahtuma tai asia maapallon 4,5 miljoonan vuoden olemassaolon aikana. Kukin kyltti on sijoitettava paikalleen 4,5 metriä pitkällä narulla, joa vastaa tätä ajanjaksoa. Mia Skog kertoo, että Energialaboratorion toiminta käynnistyi kun selvisi, että entinen kauppa oli vuokrattavissa. Höjdenin koulu, jossa Mia työskentelee, on myös aikaisemmin askarrellut energiakysymysten parissa. Nykyisissä tiloissa labraan on ollut mahdollista kutsua mukaan myös

muita Raaseporin kouluja. Syksyllä ovat vierailleet viides- ja kuudesluokkalaiset ja keväällä on yläasteoppilaiden vuoro. Viidesluokkalaisten huomaa olevan todella innoissaan heidän polkiessaan kuntopyörää niin, että generaattori tuottaa sähköä kymmenelle hehkulampulle. Yhtä innokkaasti tuotetaan valoa generaattorilla käsivoimin. Tehtävänä on myös rakentaa aurinkokennoilla käyvä auto. Tehtävä tulee suorittaa niin, että auto todellakin saa voimaa liikkua. Helppoa vai vaikeata, sen kukin voi itse arvioida. Mia Skog haluaa, että oppilaat saadaan mukaan 100-prosenttisesti, tai kuten hän asian ilmaisee “heidän silmänsä tuikkivat tähtinä”. Kun oppilaita tarkkailee, vaikuttaa vahvasti siltä, että juuri näin tapahtuu. Ryhmät keskittyvät tehtäviinsä ja keskustelut pyörivät annettujen tehtävien ympärillä. Samaa mieltä voi olla siitä, että paras tapa oppia on itse nähdä ja ymmärtää miksi ja miten jokin asia toimii. Vuosikymmeniä sitten itse koulun käyneenä muistaa kuinka sitä vain istuttiin pulpetissa. Lievästi kateellisena tämän päivän oppilaille voi iloita siitä, että kehitystä on tapahtunut. Mia ja hänen kollegansa rakentavat edelleen laboratoriota yhä paremmin toimivaksi. Esimerkkinä sammakko, joka kyllä kun “aurinko” paistaa siihen hyppii, mutta varsin laiskasti. Tarkoitus on vaihtaa se toiseen, aktiivisempaan eläimeen. Ideoita Tenholalabra saa muun muassa Ruotsista ja Saksasta, joissa on vastaavia laboratorioita. Mia ja hänen kollegansa ovat vierailleet näissä saaden ajatuksia omaan laboratorioonsa. Tavoitteena on tarjota oppilaille kokonaiskuva luonnontieteistä niin, että yhteys eri tieteenalojen välillä avautuu. Keväällä on yläasteoppilaiden vuoro valloittaa Energialaboratorio. Kysyttäessä Mia vastaa, että keväällä on ehkä myös meidän aikuisten mahdollista kuulla mitä oppilaat saavat kokea Energialaboratoriossa. Emme ehkä tiedäkään kaikkea tietämisen arvoista. BB

19


Posten flyttar än en gång

Posti muuttaa jälleen kerran

Ombudsposten i Tenala kyrkoby flyttar igen. Ny adress i januari är Frimans diversehandel.

Asiamiesposti Tenholan kirkonkylässä muuttaa Frimans diversehandeliin.

Orsaken till att posten flyttar bort från Sale-affären är, att hanteringen av post upptar personalens tid för mycket, säger direktör Bengt Winberg på Varuboden-Osla. Det är den ökande näthandeln som är problemet, i all synnerhet returförsändelserna. Hanteringen av dem blir allt mer omfattande och tränger in på personalens egentliga arbete, säger han. Beslutet att sluta med ombudspostfunktionen gäller inte bara Tenala, utan generellt för alla ställen, där Varuboden-Osla har denna verksamhet. Efter en viss tid av tvekan är det nu klart, att Frimans diversehandel tar över ombudspostfunktionen. När det inte fanns andra, som kunde tänka sig att ta över och det fanns en risk för att posten skulle försvinna helt från Tenala, så beslöt man i Frimans affär att ta över. Att vara ombud är ingen lönande affär och inget som Frimans fikade efter. Men P-O säger, att posten är en service, som det är viktigt at bevara i Tenala. När ingen annan anmälde intresse, beslöt han med sitt företag att ställa upp. Omändringen sker någon gång i januari och intill dess skall personalen få skolning i sina nya uppgifter. Affären, alltså diversehandeln organiseras om för uppgiften. Det behövs utrymmen för detta, samtidigt som affären också har omvandlats för mera livsmedelsförsäljning. Det behövs också en halv anställd till i företaget, säger P-O Friman. Omorganiseringen av postfunktionen betyder, att en viktig service fortsätter i kyrkobyn och att servicenivån inte sjunker. All service är viktig och det som kan hålla servicen kvar, är att vi verligen använder oss av den. Det som försvinner kommer knappast tilbaka.

ralf@surfnet.fi 20

Varuboden-Oslan johtajan Bengt Winbergin mukaan posti muuttaa Sale-kaupasta, koska postinkäsittely vie liikaa henkilöstön aikaa. Lisääntynyt verkkokauppa, ja erityisesti palautukset ovat ongelmallisia. Winberg kertoo, että postinkäsittely laajenee jatkuvasti ja häiritsee henkilökunnan varsinaista työtä. Päätös luopua asiamiespostista ei koske vain Tenholaa vaan kaikkia Varuboden-Oslan toimipisteitä, joissa tällaista toimintaa on. Hetken empimisen jälkeen on nyt selvää, että asiamiespostitoimintaa jatkaa Frimans diversehandel. Kun muita kiinnostuneita ei ollut ja oli olemassa riski, että posti häviäisi kokonaan Tenholasta, päätti Frimansin kauppa jatkaa asiamiehenä. Näin siitäkin huolimatta, että toiminta ei ole kovinkaan kannattavaa. P-O sanoo, että posti on palvelu, jonka säilyminen Tenholassa on tärkeää. Kukaan muu ei ilmaissut kiinnostustaan, joten hän yrityksineen päätti toimia. Muutos toteutuu tammikuun aikana. Sitä ennen henkilöstö koulutetaan uusiin tehtäviin ja kauppa järjestellään uudelle toiminnalle sopivaksi. Postinkäsittelyä varten tarvitaan tiloja samalla kun kaupan elintarvikemyyntiä laajennetaan. P-O Friman sanoo, että työtä löytyy jatkossa puolipäivätyön verran lisää. Postin uudelleenjärjestelyn myötä tärkeä palvelu jatkuu kirkonkylässä ja palvelutaso säilyy ennallaan. Kaikki palvelut ovat tärkeitä ja käyttämällä niitä mahdollistamme myös niiden säilymisen. Kerran karsittu palvelu tuskin palaa takaisin.


GRÄVNING SPRÄNGNING TRANSPORTER

KAIVUUTYÖT LOUHINTATYÖT KULJETUKSET

21


Byavandringarna fortsatt populära Sommarens tre byavandringar samalade liksom tidigare år en stor publik. Byarådet tackar värdarna och hoppas på förslag till vandringar nästa sommar.

9.7 Elftec: Ett av Tenalas mindre kända färetag. Eräs vähemmän tunnettu yritys Teholassa

2.7 Harparskog: Försvarslinjen, bunkern och Mannerheims sten. - Puolustuslinja, bunkkeri ja Mannerheimin kivi

16.7 Pargas gård: En anrik gård med ekoodling och biffdjur. - Perinnerikas tila jossa viljellään ekologisesti ja kasvatetaan pihvikarjaa.

22


Tenala Tål Tidens Tand

Tenhola kestää

Ni är ju så aktiva i Tenala. Det händer så mycket i Tenala. Tenala är en bra modell för andra byar. Sådana kommentarer kan man höra av människor från annat håll, när det blir tal om byar i Västnyland. Kommentarerna kommer helt spontant och visar, att det som händer i Tenala låter tala om sig, inte bara i närområdet utan i hela Västnyland. Den som minns Tenala för tjugo år sedan kan säkert hålla med om, att det skett mycket positivt i Tenala, främst i kyrkobyn, men också annars. Det som hänt kan man tacka många olika aktörer för: Staden som gett kyrkobyn ett nytt utseende, idérika företagare som skapar nytt och ser till att det som finns inte försvinner, föreningar som ordnar sysselsättning och nöjen för oss alla. Fortfarande har vi en mångsidig service nära oss. Det var i Tenala kommun som rubrikens konstaterande myntades. Fastän kommunen inte mera finns, så kan vi fortfarande upprepa orden och fortsätta att skapa trivsel i Tenala

Tehän olette niin aktiivisia Tenholassa. Tenholassahan tapahtuu niin paljon. Tenhola on malli muille kylille. Tällaisia lausahduksia saa kuulla, kun toispaikkakuntalaisten kanssa keskustellaan kylistä Länsi-Uudellamaalla. Kommentit ovat spontaaneja ja osoittavat että se mikä tapahtuu Tenholassa myös huomataan muuallakin kuin aivan lähialueella. Kuka muistaa Tenholan 20 vuotta sitten? Hän on varmaan samaa mieltä siitä, että paljon myönteistä on tapahtunut Tenholassa. Siitä voidaan kiittää monia tahoja. Kaupunki on antanut kirkonkylälle uuden ilmeen, kekseliäät yrittäjät luovat uutta ja varmistavat että vanha ei häviä pois, yhdistykset järjestävät tekemistä ja viihdettä meille kaikille. Vieläkin meillä on monta eri palvelua lähellämme. Tenala Tål Tidens Tand-lauseke oli Tenholan kunnan keksimä. Vaikka kuntaa ei enää ole, me voimme vieläkin toistella sitä ja luoda lisää viihtyisyyttä Tenholaan.

Ten-Tools är FT-Tools

Ten-Tools on nyt FT-Tools

Ett rätt litet känt företag i Tenala är det, som bearbetar metall, med verksamhet i den före detta Valiofastigheten. TenTools uppstod kort efter att Valio avslutade sin ostframställning i Tenala och Tenala kommun köpte hela fastigheten. Ten-Tools skötte metallbearbetning för bland annat Koverhar järnverk. FT-Tools är i dag ett bolag, helägt av P-O Friman. Det som FT-Tools gör, passar väl in i Frimans verksamhet, att svarva, fräsa och på andra sätt bearbeta metall. Det handlar om att ersätta söndrade delar till maskiner, i stället för att köpa nytt. I vissa situationer kan det löna sig också för privatpersoner att fråga efter kostnaderna för ersättaren till en utsliten detalj, till exempel i gräsklipparen, det kan löna sig. FT-Tools sysselsätter en person nu, liksom tidigere.

Entisessä Valion kiinteistössä toimii vähemmän tunnettu yritys, joka työstää metalleja. Ten-Toolsin tarina alkoi pian sen jälkeen kun Valion juustotuotanto loppui ja Tenholan kunta osti kiinteistön. Ten-Tools teki metallityöstöä muun muassa Koverharin terästehtaalle. Tänään FT-Tools on P-O Frimanin omistuksessa. FT-Toolsin metallin työstö sopii hyvin yhteen Frimanin muun toiminnan kanssa. Kyse kun on, uuden koneen oston sijaan, rikkinäisen koneen korjaamisesta. Joissakin tapauksissa myös yksityishenkilön kannattaa tiedustella korvaavan osan hintaa esimerkiksi ruohonleikkuriin. Kuten aikaisemminkin, FTTools työllistää yhden henkilön.

23


coa@surfnet.fi - 10570 Bromarf

Målar inne-ute - Slipar golv och lackar Kaklar - Skylift - även uthyrning Tapetserar - Mattläggning Mindre träarbeten Pålarfvägen 35, 10570 Bromarf, tel. 040 575 6228

24


Rolfs TAXI 0400 225 627

1-41 personer

Rolf Tรถrnroos

25


Naturen i Malarby är hans hjärtesak Kaffevattnet kokar upp i pannan ovanför den öppna elden. Oktobereftermiddagen är nästan helt moln- och vindfri. Vi sitter tillsammans med Anders ”Antti” Ekholm i hans livsverk, ja åtminstone ett av dem, nämligen hans lägergård i Malarby där han i 15 års tid ordnat allt från lägerskolor och personalrekreationer till möhippor och svensexor under bar himmel mitt i skogen. - Jag har nått det jag en gång strävade efter, alltså att göra en affärsgrej av ett stort intresse jag haft. Jag trivs så bra med detta att jag inte ens upplever det som ett jobb, säjer Anders förnöjt. Det var i mitten av 1990-talet som det som skulle bli Malarby Natur fick sin början. De fyra barnen i familjen Ekholm var alla scouter och att ordna scoutläger var en naturlig sak för dem. Det ena ledde till det andra och snart befann sej Anders på en flerårig kurs för vildmarksguider vid naturbruksinstitutet i Ekenäs. Hemsida och kontakter skapades, folk började höra av sej till honom. - Jag insåg snart att detta var grejen för mej, att ordna vandringar, paddlingskurser, överlevnadskurser... Få saker går upp emot att få slappna av i naturen, att uppleva samvaron vid lägerelden. Någon har sagt att 20 dagliga minuter i naturen håller stressen borta. Verksamheten vid Malarby natur är koncentrerad till några intensiva vår- och höstmånader. Anders arrangerar regelbundet lägerskolor i samarbete med flera lågstadieskolor, varav de mest långväga hör hemma i Sibbo och Föglö. Sammanlagt blir det närmare tio lägerskolor per år. Två rejäla vindskydd möjliggör övernattning i ur och skur.

26

Ett stenkast därifrån finns den ståtliga kåtan ”Björnborgen”, där vuxengrupper kan samlas för samvaro och övernattning. Liksom resten av lägergården är kåtan uppförd av Anders själv. - När det gäller lägerskolegrupperna handlar det om att lära ut hur man uppför sej och tar hand om sej ute i naturen. För mej är det viktigt att denna kunskap går vidare, att väcka ett intresse för naturen hos barnen, fortsätter Anders, som verkligen brinner för denna sak. Han talar om att uppleva vårfågelkvitter och höstglöd, om bröllopsefterfesten som han ordnade för ett sällskap en magisk stjärnklar januarinatt, om killen som undrade om Anders inte alls jobbar eftersom han är med dem på läger hela tiden... Han är visserligen lägerarrangör men också lägerdeltagare. Privat ger Anders en hel del tid till sina barnbarn, som fått uppleva bland annat tältvandringar med morfar/farfar. - Det känns mycket viktigt för mej att fara ut i naturen med dem, säjer naturmänniskan Anders Ekholm, som förutom lägergården i skogen får sin utkomst av jord- och skogsbruk samt stuguthyrning. RG


Malarbyn luonto on hänelle sydämen asia Kahvivesi kiehuu avotulella. Lokakuinen iltapäivä on tyyni ja lähes pilvetön. Istumme Malarbyssä Anders ”Antti” Ekholmin leirimaatilalla, joka on yksi hänen monista aikaansaannoksistaan. Täällä hän taivasalla ja keskellä metsää on 15 vuoden ajan pitänyt muun muassa leirikouluja, henkilöstön virkistäytymistilaisuuksia ja polttareita. - Olen saavuttanut tavoitteeni, onnistunut luomaan tulonlähteen itselleni mieluisasta harrastuksesta. Viihdyn niin hyvin, etten edes koe tätä työksi, sanoo Anders tyytyväisenä. Malarby Natur sai alkunsa 1990-luvun puolivälissä. Kaikki Ekholmin perheen neljä lasta olivat partiolaisia ja kokeneita leirinpitäjiä. Yksi asia johti toiseen ja ennen pitkää Anders kouluttautui eräoppaaksi Tammisaaren maatalousoppilaitoksessa. Omien kotisivujen myötä tulivat ensimmäiset yhteydenotot . Hänestä alettiin kiinnostua. - Huomasin pian, että vaellusten, melontaretkien ja selviytymiskurssien järjestäminen oli ”minun juttuni”... Rentoutuminen luonnossa yhteisen leiritulen ääressä on varsin ainutlaatuinen kokemus. On sanottu että parinkymme-

Anders Ekholm

nen minuutin oleskelu luonnossa joka päivä pitää stressin loitolla. Malarby Natur keskittyy toiminnassaan erityisesti kevääseen ja syksyyn. Anders pitää säännöllisiä leirikouluja useille ala-asteille. Kaukaisimmat koulut ovat Sipoossa ja Föglössä. Vuoteen mahtuu kymmenkunta leiriä. Yöpyminen tuulessa ja tuiskussakin onnistuu kahden kunnollisen tuulikatoksen alla. Kivenheiton päässä on komea ”Karhulinna”, kota aikuisryhmien yhdessäoloon ja yöpymiseen. Anders on itse rakentanut kodan kuten kaiken muunkin maatilallaan. - Kouluruhmille opetan millä tavalla luonnossa toimitaan ja pärjätään. Koen tärkeäksi että tämä tietämys siirtyy eteenpäin ja että lapset kiinnostuvat luonnosta, Anders jatkaa. Hänelle asialla on suuri merkitys. Anders kertoo, millaista on kokea kevätlintujen sirkutus tai syksyn väriloisto. Hän kuvailee eräitä hääjuhlien jatkoja taianomaisessa tammikuun yössä, jolloin taivas oli tähtiä täynnä ja joku seurueesta ihmetteli kävikö Anders lainkaan töissä, koska oli koko ajan heidän mukanaan... Hän on tosiaankin paitsi leirin järjestäjä myös sen osanottaja. Yksityiselämässään Anders viettää paljon aikaa lastenlastensa parissa. Nämä ovat olleet isoisän mukana muun muassa telttavaelluksella. Minulle merkitsee hyvin paljon se,että voin samoilla heidän kanssaan luonnossa , sanoo luontoihminen Anders Ekholm. Leirimaatilan lisäksi hänen elinkeinojaan ovat myös maanviljelys, metsänhoito ja mökkivuokraus. RG

27


Glada badmintonflickor från Tenala Fem unga tjejer från Tenala har samlat FM-medaljer på hög under flera års tid. Grenen är badminton, en intensiv gren som kräver snabba fötter och tankar om det så gäller motions- eller tävlingsnivå. - Jag gillar badminton för att det är en mångsidig idrottsgren. Man behöver både teknik och kondition, och dessutom måste huvudet vara med, säjer 16-åriga Jenny Wallenius. Tillsammans med sina systrar Nelly (14) och Karin (12) samt systrarna Elin (16) och Ines (14) Korin utgör de tävlingsgruppen i ekenäsklubben BMK-84. Systrarna Korin bor i Hylta, medan syskontrion Wallenius hör hemma i Svenskby. Deras pappa Thomas Wallenius är dessutom för närvarande ordförande i badmintonföreningen. Som huvudtränare för tävlingsgruppen fungerar Sylvi Jormanainen. När Tenalablade besöker ett träningspass i Ekenäs saknas skadade Elin helt och Jenny har just kommit igång med sin

träning igen efter sjukdomar. De fyra äldsta flickorna tränar också ett par gånger i veckan med Raseborgs idrottsakademi. Tjejerna tränar som mest totalt hela fem gånger i veckan och satsar helt klart mycket fritid på en idrott de verkligen fastnat för. - Vi började alla spela badminton för 7-8 år sedan. Först prövade vi hemma och sedan blev det mer och mer, förklarar flickorna. 12-åriga Karin spelar förutom badminton också tennis, medan 14-åringarna Ines och Nelly även tränar volleyboll. Några desto mera konkreta målsättningar på lång sikt vill flickorna inte uppge, men för inkommande vinter gäller det att förbättra den nationella rankingen i singel, dubbel och mixed. Ja, och naturligtvis plocka hem en och annan FM-medalj till. RG

Fr.v. Jenny Wallenius, Nelly Wallenius, Ines Korin, Karin Wallenius.

Tenholan iloiset sulkapallotytöt Viisi nuorta tenholalaistyttöä on vuosikausia kerännyt kasapäin Suomen mestaruustason mitaleja. Laji on kiihkeäotteinen sulkapallo, jossa sekä harrastus- että kilpailutasolla vaaditaan nopeita jalkoja ja ripeitä päätöksiä.

28

- Pidän sulkapallosta, koska se on monipuolinen urheilumuoto. Se vaatii sekä tekniikkaa että hyvää kuntoa ja ajatuksen on koko ajan oltava mukana, sanoo 16-vuotias Jenny Wallenius.


Kilpailujoukkueeseen tammisaarelaisessa BMK-84-sulkapallokerhossa kuuluvat hänen lisäkseen sisaret Nelly (14) ja Karin (12) sekä sisarukset Elin (16) ja Ines (14) Korin. Korinin tytöt asuvat Hyltassa, Walleniuksen sisarustrion koti taas on Svenskbyssä. Isä Thomas Wallenius on sulkapalloyhdistyksen tämänhetkinen puheenjohtaja ja Sylvi Jormanainen vastaa kilpajoukkueen valmennuksesta. Tenalabladen seuratessa harjoituksia Tammisaaressa puuttuu Elin joukosta loukkaantumisen takia. Jenny puolestaan on juuri päässyt aloittamaan treenit oman toipumisensa jälkeen. Tytöistä neljä vanhinta harjoittelee lisäksi pari kertaa viikossa Raaseporin urheiluakatemiassa. Tytöt treenaavat parhaimmillaan viisi kertaa viikossa, joten mielilajin parissa kuluu suurin osa vapaa-ajasta. - Aloimme pelata sulkapalloa 7-8 vuotta sitten. Aluksi vain kokeeksi, mutta vähitellen pelasimme yhä vain enemmän, tytöt selittävät. 12-vuotia Karin pelaa myös tennistä ja 14-vuotiaat Ines och Nelly lentopalloa. Tulevaisuutta eivät tytöt vielä tarkemmin halua ennakoida. Ensi talven kuluessa on kuitenkin tarkoitus parantaa yksin-ja kaksinpelien sekä myös sekapelin sijoituksia. Ja samalla tietysti voittaa muutama Suomen mestaruus lisää. RG

Lyft pengar i Tenala Bankautometen i Tenala kyrkoby behöver flere aktiva kunder. Automatens kapacitet är utnyttjad bara till en bråkdel och uppnår inte de mål man ställer på en automat. Så en maning till alla, som inte vill åka till Ekenäs eller Bjärnå: Lyft dina pengar i Tenalaautomaten. Det är ännu viktigare nu, när banken är stängd två dagar per vecka. Sommaren är en aktiv tid i Tenala, så samma maning går till alla, sommargäster och turister likaväl som oss själva.

Käytä pankkiautomaattia! Tenholan kirkonkylän pankkiautomaatin kohtalo on riippuvainen siitä, miten ahkerasti sitä käytetään. Tenholan automaattia ei käytetä niin paljon, että se olisi kannattava. Kuitenkin se on saanut armonaikaa, joten kaikki Tenholalaiset ja kesäasukkaat: Näyttäkää että se on tärkeä meille käyttämällä sitä ahkerasti. Se on vielä tärkeämpi nyt, kun pankki on avoinna vain kolme päivää viikossa.

29


Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karis

Öppet – Avoinna

Må-Fr 6.00 – 17.00 Ma-Pe Lö 8.00 – 14.00 La Sö 10.00 – 14.00 Su Lunch/Lounas: 11.00 – 14.00 Tel./Puh 044 568 1982 Sockenvägen 25, 10520 Tenala 30

Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karjaa


AUKI – ÖPPET VARJE DAG / JOKA PÄIVÄ 11.00-03.00 FOOD, MUSIC, BEER

BOKA ER FEST hOS OSS! VI STåR GÄRnA TIll TJÄnST FÖR ATT GÖRA ER FEST lyCKAD! lEVAnDE MUSIK VARJE VECKOSlUT!

SKILLNADSGATAN 14 EKENÄS, 019-2461 173, www.pubsantafe.com

4

31


ÅRLIG RÄNTA Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter. Fråga mer om våra depositionserbjudanden. Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Aktia Bank Abp, Sockenvägen 24, Tenala måndag och fredag kl. 10.00-15.00 onsdag kl.10.00-17.00 övriga tider enligt överenskommelse tfn 010247 5540*

Välkommen till Aktia!

*från fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal +17,17 cent/min.

Ser en människa i varje kund.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.