Tenalablade 1-2018

Page 1

Årgång 21 / 2018 - Nr: 43 Utgiven av Tenala byarådsförening r.f.

Gamla sko lminn efterlyses en Vanhoja k // o muistoja e ulutsitään Sid an - Sivu

24

Fullt hus hos Prästkragen Prästkragenissa tupa täynnä

Ett drömhem i styrox Styroksinen unelmakoti

Hemkörd mat brädar automat Lämmintä ruokaa suoraan kotiin

Sidan - Sivu 5

Sidan - Sivu 8

Sidan - Sivu 12


Foto // Kuva: Anita Valtonen

Bästa läsare

Hyvä lukija

Tenala byarådsförening r.f. firar i år 20 år som registrerad förening. I grund och botten har verksamheten ändå pågått redan i 25 år då initiativet till en byaförening togs i samband med att Tenala slogs ihop med Ekenäs 1993. Tanken bakom föreningen var att bilda en neutral part att sköta kontakten mellan invånare och staden. Ett tidigare kommuncentrum försvann och kommunal service flyttades, så en byaförening som denna ansågs vara viktig. Byarådet har genom åren haft en viktig uppgift i att genom egna initiativ bidra till att Tenala förblir en aktiv och trivsam plats att bo på. Senaste åren har varit ovissa för föreningen. Först ut var Tenalablade – kommer utgivningen att fortsätta eller inte? Efter det hotades hela föreningens existens. Vara eller inte vara? Det var frågan i fjol och det fanns funderingar om byarådet gjort sitt efter 20 år.

Tenholan kylätoimikunta r.y. viettää tänä vuonna 20 vuotta rekisteröitynä yhdistyksenä. Itse asiassa yhdistys on kuitenkin toiminut jo 25 vuotta, koska aloite kylätoimikunnan perustamiseen tehtiin jo vuonna 1993 kun Tenhola liitettiin Tammisaareen. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli tarkoitus muodostaa puolueeton osapuoli hoitamaan asukkaiden ja kaupungin välistä yhteydenpitoa. Kuntakeskus lakkasi olemasta ja kunnalliset palvelut siirrettiin, joten kylätoimikuntaa pidettiin tärkeänä. Kylätoimikunta on vuosien saatossa ollut tärkeä toimija, joka omilla aloitteilla on ollut osallisena Tenholan säilyttämisenä aktiivisena ja viihtyisänä asuinpaikkana. Viime vuodet ovat olleet yhdistyksen kannalta epävarmoja. Ensin oli Tenalablade – voidaanko lehden julkistamista jatkaa vai ei? Sen jälkeen yhdistyksen olemassaolo oli uhattuna. Ollako vai eikö olla oli kysymys viime vuonna. Mietittiin, onko kylätoimikunta täyttänyt tehtävänsä 20 vuoden jälkeen.

Jag kan inte säga annat än att viljan att bevara det som finns i Tenala är stor. Ofta nämns bya-anda, företagsamhet och aktivt föreningsliv då man pratar om Tenala, och även denna gång var det ett faktum. Ni sitter med ett nytt Tenalablad i handen och föreningen har tagit ny fart med en förnyad styrelse som ivrigt vill arbeta för ett aktivt Tenala. För att kunna göra det vill vi gärna samarbeta med Dig. Har du idéer eller funderingar, vänd dig då till någon styrelsemedlem. Tillsammans kan vi fortsättningsvis hålla trivseln och aktiviteten hög i vår by. I skrivande stund har våren just börjat ta fart och vi väntar ivrigt på den kommande sommarsäsongen. Nytt för denna sommar är den utvidgade verksamheten på torget. Med start den 4 maj kommer det, på begäran av försäljare och invånare, att vara försäljning på torget även under fredagseftermiddagarna i byn. Tenaladagen kommer traditionsenligt att firas sista lördagen i juli och program för alla åldrar utlovas under dagen och kvällen. Mera om detta kan ni läsa inne i tidningen. På byarådets vägnar önskar jag alla en skön sommar! Emma Friman, ordförande

2 |

Täytyy todeta, että halu Tenholan ominaispiirteiden säilyttämiseen on vahva. Tenholasta puhuttaessa mainitaan usein kylän yhteishenki, yritteliäisyys ja vilkas yhdistystoiminta. Tämä piti paikkansa myös tällä kertaa. Luette uutta Tenalabladea, ja yhdistys on uudistetun hallituksen myötä ottanut uutta vauhtia. Hallitus haluaa innokkaasti tehdä työtä aktiivisen Tenholan puolesta. Jotta tämä onnistuisi haluamme mielellämme tehdä kanssasi yhteistyötä. Jos sinulla on ajatuksia tai ideoita, käänny jonkun hallituksen jäsenen puoleen. Yhdessä voimme jatkossakin pitää kylän viihtyvyys ja aktiivisuus korkealla tasolla. Tätä kirjoittaessa kevät on juuri alkamassa ja odotamme innolla tulevaa kesäkautta. Kesän uutuutena on torin laajennettu toiminta. Sekä myyjien että asukkaiden pyynnöstä torilla on 4 toukokuuta alkaen myyntiä myös perjantai iltapäivisin. Tenholapäivä vietetään perinteisesti heinäkuun viimeisenä lauantaina, jolloin on luvassa ohjelmaa kaikenikäisille sekä päivällä että illalla. Tästä voitte lukea lisää tässä lehdessä. Kylätoimikunnan puolesta toivotan kaikille mukavaa kesää! Emma Friman, puheenjohtaja


Tenala byarådsförening rf Tenholan kylätoimikunta ry Styrelsen 2018 Hallitus Ordförande // Puheenjohtaja Emma Friman 0400 783 915 emmafriman1992@gmail.com Viceordförande // Varapuheenjohtaja Kim Holmberg 040 829 7760 info@carldemumma.com Sekreterare // Sihteeri Kjell Lindholm 045 648 9339 kjell.lindholm@gmail.com

Medlemmar // Jäsenet Christian Söderlund christiansoderlund@2me.fi Camilla Ragnell camilla.ragnell@suomi24.fi Jonna Nyström jonnanystrom74@gmail.com Magnus Selenius 0400-844 030 selema@surfnet.fi

Kassör // Kassanhoitaja Annika Forsström annika.forsstrom@kontoristen.fi

Bli medlem!

Bli medlem i Tenala Byarådsförening r.f. Genom att bli medlem understöder du byarådets verksamhet. Medlemsavgiften är 10€ per hushåll. Kontonummer: FI54 4055 5820 0131 62 Vänligen skriv namn och postadress i meddelandefältet så att vi kan posta Tenalablade till din hemadress. De som har fast adress utanför Tenala får Tenalablade hem per post om de betalar ­medlemsavgiften.

ÅRGÅNG 20 - VUOSIKERTA 20 Tenalablade utkommer två gånger per år. E-post: info@tenala.fi FO-nummer: 2514277-7 Utgivare: Tenala byarådsförening rf Kontaktperson: Emma Friman Redaktör: Agneta Sjöblom Översättningar: Kent Gustafsson och Börje Broberg Produktion: MR MEDIA Oy Ab Upplaga: 1 800 ISSN: 2323-7384 // Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Sähköposti: info@tenala.fi Y-tunnus: 2514277-7 Julkaisija: Tenholan kylätoimikunta ry Yhteyshenkilö: Emma Friman Toimittaja: Agneta Sjöblom Käännökset: Kent Gustafsson och Börje Broberg Tuotanto: MR MEDIA Oy Ab Levikki: 1 800 ISSN: 2323-7384

Omslagsbild // Etusivun pääkuva: Anita Valtonen

Läs tidigare årgångar på nätet tenala.fi

ÅRG ÅNG byaråds förening Utgiven av Tenala

2014 - Nr: 36 ÅRGÅN G 17 /

Liity jäseneksi! Tule tukemaan Tenholan kyläyhdistyksen toimintaa ja liity jäseneksi. Jäsenmaksu on 10€ / talous. Yhdistyksen tilinumero: FI54 4055 5820 0131 62 Maksaessasi muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi, jotta voimme postittaa sinulle Tenalablade! Tenholan ulkopuolella vakituisesti asuvat saavat Tenalablade’n kotiinsa maksamalla jäsenmaksun.

18 / 201 5 - Nr: 37

r.f.

Utgi ven

av Tena la

byar ådsf

t Daghemmeform

ören ing

r.f.

-biblioteket tar

Päiväkoti

ottua

us alkaa hahm

-kirjastorakenn

s Drömmar uppfyll minen Unelmien toteutta 10-11

Avlopp och gemensa vatten mt i Hulta Hultan kylän vesi ja viem yhteinen äri

Sid / Sivu

Sid / Sivu 26-27

Sid / Sivu

Ny församling Uusi seurakunta

Naturen

Mera ost från Tena la Enemmän Tenholast juustoja a

Sid / Sivu 20-21

-I Tenala

hittades

Luonno

-Tenhol Sid / Sivu

Sid / Sivu

l lingonp

noikku

asta löy

7

s nyck

en speciel

dettiin erik

Prästgården Pappila

oinen puo

lukka

nder i

som Jon och Victoria utvecklas efterhand. Det var i Tenala fortsätter och i Villa Christine Verksamheten

a Jon ja Victori kkansa. Villa Christinen Tenholasta unelmapai löysivät Jon ja Victoria ja kehittyy. Christinessä jatkuu Toiminta Villa

Sid / Sivu 16-17

30-31

lanta

Sid / Sivu 24-26

”Det hä

Christine ia på Villa sitt drömställe. Jon och Victor fann

12-13

”Tenalad i trean Tenala hållas kvarag NTH vill”Ek en på 20 ett lag n har Tenala fått

Gennarby viken runt 60 år Gennarby ympäriju nlahden oksu 60 vuotta

Sid / Sivu 32-33 - Ten 15 - Ten holassa tapah tuu”... holap ens sve sessa . / yms nska för äivä 2015”... . nsa kolmo ä paikka joukkueen NTH säilyttätta samling on Tenhola saanut Hiukan huomaama sommar divisioonaan. Sid / Sivu 14-15 palloilulajin 3. 2015”...

enäsnejd

Lite i skymunda i bollsport. division 3-nivå mm

Sid / Sivu

4-7

Lue vanhat vuosikerrat netistä tenala.fi

| 3


Välkommen på förmånliga inköp! Sale Tenala

Sockenvägen 21 Tfn. 010 76 26810

(0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

må.–fr. 8–21 lö. 9–18 (juni-augusti 8–18) sö. 12–16 (juni-augusti 11–17)

GRÄVNING SPRÄNGNING TRANSPORTER

4 |

KAIVUUTYÖT LOUHINTATYÖT KULJETUKSET


Omtyckt. Prästkragens alla platser är för tillfället fyllda. // Pidetty. Prästkragenin kaikki paikat ovat tällä hetkellä täynnä.

Fullt hus hos Prästkragen När staden stängde daghemmet i Prästkulla skred byborna till åtgärder. Hösten 2016 öppnade Prästkragens tvåspråkiga gruppfamiljedaghem i Prästkulla hembygdsförenings regi.

Då Tenalablade besöker Prästkragen är det fortfarande full vinter trots att kalendern visar på vår. Barnen åker pulka och springer runt på den snöklädda gården med rosiga kinder. När det är dags för lunch smakar det bra med kycklingrätten som Nina Karlsson tillrett i köket på ­Malmåsa. Två dagar i veckan tillreder daghemmet sin mat själv, i föreningshusets kök. De tre övriga dagarna kommer maten från Mikaelskolan därifrån den körs av en av barnens farfar. För ett litet daghem som drivs av privata krafter gäller det för alla att hjälpas åt. Närvårdarna Antonia Sjöberg och Agnetha Wikholm som jobbar på daghemmet tycker att det fungerar bra. – Vi har ett bra team och en god stämning. Det är en lyx att få jobba på ett sådant här ställe, säger de.

Trivs utomhus

– Eftersom vi har skogen som granne är vi mycket ute. Vi kombinerar nytta med nöje och bakar in saker som gymnastik, matematik, rim och ramsor i våra skogsturer. Vi tar också vara på vad naturen har att erbjuda och använder det i lek och pyssel, säger daghemsföreståndaren Johanna Nylund då hon berättar om vardagsrutinerna på P ­ rästkragen. Daghemmet öppnar klockan 7, klockan 8 vankas morgonmål. Niotiden går man ut och stannar ofta ute ända till lunch klockan 11. Efter att de yngsta sovit, de äldre lekt eller pysslat, serveras mellanmål klockan 14. – Efter mellanmålet söker vi oss oftast ut i friska luften igen. Det är nog många dagar som vi är mera ute än inne. Förutom frisk luft i mängder kan daghemmet också erbjuda en språkdusch. Sagor och sång går på bägge språken och en av de anställda pratar alltid finska med barnen.

Ett år i taget

Efter stadens beslut att stänga daghemmet jobbade byborna hårt för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Hittills har den privata lösningen fungerat bra och Prästkragens alla tolv platser är för tillfället fyllda.

– Hembygdsföreningen är nöjd med att kunna erbjuda barnfamiljerna en service som annars skulle saknas i byn. På det här sättet har vi också kunnat skapa arbetsplatser, säger vice ordförande Annette Ström. Daghemmet har varit omtyckt men ekonomin orsakar visst huvudbry. – För att hålla verksamheten rullande är vi beroende av stiftelsepengar. Vi har nämligen valt att försöka ha samma avgifter som staden har på sin dagvård, så att alla som vill ska ha möjlighet att välja Prästkragen. Vi är dock glada att fonderna stött oss så mycket som de gjort. Hur framtiden ser ut och om daghemmet kommer att ha tillräckligt med barn även i fortsättningen återstår att se. Vi lever ett år i taget men hoppas att servicen ska kunna bibehållas, säger Annette Ström. Den som är intresserad av en dagvårdsplats på Prästkragen hittar ansökningsblanketten på hembygdsföreningens webbsida. Lediga platser finns från och med hösten. – Man får också gärna kontakta oss och komma till Prästkragen och titta, säger Johanna Nylund.

| 5


Prästkragenissa tupa täynnä Kun kaupunki sulki Prästkullan päiväkodin, asukkaat ryhtyivät toimiin. Syksyllä 2016 Prästkragenin kaksikielinen ryhmäpäiväkoti avattiin Prästkullassa kotiseutuyhdistyksen toimesta. Tenalabladetin vieraillessa Prästkragenissa, on vielä täysi talvi, vaikka kalenterin mukaan on kevät. Lapset laskevat pulkkamäkeä ja juoksevat posket punaisina lumipeitteisellä pihalla. Lounaaksi maistuu broileriateria, jonka Nina Karlsson on valmistanut Malmåsan keittiössä. Kahtena päivänä viikossa päiväkoti itse valmistaa ruokansa yhdistystalon keittiössä. Muina päivinä ruoka tulee Mikaelkoulusta yhden lapsen isoisän kuljettamana. Pienessä yksityisin voimin toimivassa päiväkodissa kaikkien on autettava. Lähihoitajina päiväkodissa työskentelevien Antonia Sjöbergin ja Agnetha Wikholmin mielestä kaikki toimii hyvin. – Meillä on hyvä ryhmä ja hyvä tunnelma. Tällaisessa paikassa työskenteleminen on ylellisyyttä, he sanovat.

Ulkona viihdytään

– Koska metsä on naapurina, vietämme paljon aikaa ulkona. Metsäretkiin yh-

Verksamheten går på två språk. // Toiminta on kaksikielistä.

6 |

distämme voimistelua, matematiikkaa, riimejä ja loruja. Käytämme kaiken mitä luonto tarjoaa myös leikeissä ja askareissa. Näin yhdistämme hyödyn ja huvin, sanoo päiväkodin johtaja Johanna Nylund kertoessaan Prästkragenin arkirutiineista. Päiväkoti avataan kello 7 ja kello 8 tarjotaan aamupalaa. Yhdeksältä mennään ulos ja siellä viihdytään usein aina lounaaseen asti eli kello yhteentoista. Nuorempien nukuttua ja vanhempien lasten leikittyä tarjotaan välipalaa kello 14. – Välipalan jälkeen mennään useimmiten taas ulos. Monena päivänä olemme enemmän ulkona kuin sisällä. Runsaan raittiin ilman lisäksi päiväkoti tarjoaa myös kielikylpyä. Satuja kerrotaan ja lauluja lauletaan molemmilla kielillä ja yksi hoitajista puhuu aina suomea lasten kanssa.

Vuosi kerrallaan

Kaupungin sulkemispäätöksen jälkeen kyläläiset tekivät kovasti töitä, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa. Tähän mennessä yksityinen ratkaisu on toiminut hyvin ja Prästkragenin kaikki kaksitoista paikkaa ovat tällä hetkellä täynnä. – Kotiseutuyhdistys on tyytyväinen voidessaan tarjota lapsiperheille palvelua, jota ei muuten kylässä olisi. Näin olemme

myös pystyneet luomaan työpaikkoja, sanoo varapuheenjohtaja Annette Ström. Päiväkoti on ollut pidetty, mutta talous tuottaa päänvaivaa. – Toiminnan ylläpitämisessä olemme riippuvaisia säätiöiden rahoituksesta. Olemme nimittäin päättäneet, että pyrimme pitämään maksut samalla tasolla kuin kaupungin päivähoitomaksut. Näin kaikilla halukkailla on mahdollisuus valita Prästkragen. Säätiöiden tuesta olemme tietenkin hyvin iloisia. Miltä tulevaisuus näyttää ja tuleeko päiväkodilla olemaan jatkossakin riittävästi lapsia, jää nähtäväksi. Elämme vuosi kerrallaan ja toivomme, että palvelu säilyy, sanoo Annette Ström. Jos päivähoitopaikka Prästkragenissa kiinnostaa, niin hakulomake löytyy Prästkullan kotiseutuyhdistyksen verkkosivulta. Syksyllä on taas vapaita paikkoja. – Mielellään saa myös ottaa yhteyttä ja tulla Prästkrageniin katsomaan, sanoo Johanna Nylund.

Lediga platser finns från och med i höst. // Vapaita paikkoja on syksystä lähtien.


ralf@surfnet.fi

FIBER ger dig de bästa tv-upplevelserna och det snabbaste internet!

Det går redan att beställa fiberanslutning till hela Ekenäs centrum, Gammelboda, Langansböle, Österby, Trollböle och Tenala. Beställ på www.fiberhem.fi EKENÄS/TAMMISAARI Björknäsg./Koivuniemenk. 12

KARIS/KARJAA Dalgatan/Laaksokatu 7

019 278 480 kundtjanst@ktab.fi

KUIDULLA parhaat tv-elämykset ja nopein netti!

Voit tilata kuituliittymän jo koko Tammisaaren keskustassa, Gammelbodassa, Langansbölessä, Österbyssä, Trollbölessä ja Tenholassa. Tilaa osoitteessa www.omakuitu.fi @karistelefon

| 7


Jonas och Sandra Lindholm tillsammans med dottern Carolin. Till familjen hör också dottern Corinn. // Jonas ja Sandra Lindholm Carolin-tyttären kanssa. Perheeseen kuuluu myös tytär Corinn.

Ett drömhem i styrox Sandra och Jonas Lindholms hus torde bli det första i sitt slag i Tenala. Tillsammans med barnen Carolin och Corinn bygger man sig ett nytt hem av styrox.

men om man skall fästa något tungt i väggen, säger Jonas. Om man enbart ser till materialkostnaderna skulle en traditionell trästomme ha blivit förmånligare, men arbetsmomenten i stället varit fler.

Familjen köpte tomten vid Mirjam Stäubers väg 2014. Då utan klara planer på vad man skulle bygga. I augusti 2016 hade tanken mognat och man började gräva grunden för ett hus av EPS – expanderad polystyren, eller styrox på ren finlandssvenska. EPS-blocken, som vid det här laget alla är på plats, mäter 120x30x45 centimeter och plockas på varandra lite som legoklossar, armeras med stål och fylls med betong. Resultatet blir ett välisolerat och tätt lågenergihus. Utöver att huset kommer att bli energisnålt i drift har det också varit ergonomiskt och bekvämt att bygga. Att plocka på EPS-blocken som väger ett par kilo är betydligt smidigare än att pula på block av stenmaterial som kan väga omkring 40 kilo. Några egentliga nackdelar med materialvalet är svåra att komma på. – En kunde vara man måste ha infästningar som går ända in till betongstom-

Start på trend?

8 |

Förutom grävandet har man hittills gjort alla jobb själva. Byggnads- och vvs-planeringen är gjord av ingenjörsbyrån Lentus som Jonas driver tillsammans med sin bror Fredrik Lindholm. Än så länge är motsvarande byggen ovanliga i Västnyland. Jonas vet om ett från tidigare och så håller brorsan på att bygga ett tillsammans med sin familj. Också det i Tenala. – Men jag tror att det kommer att bli vanligare. Än så länge är det bara inte så många som känner till möjligheten. När huset väl står färdigt är det heller inget i dess yttre som kommer att avslöja dess styroxinre. Ytterväggarna ska rappas och upptill blir det en fasad av trä. När är huset tänkt att stå inflyttningsklart? – Om vi får fira julen här skulle det vara fint, men det får ta den tid det tar. Det har

varit ett roligt projekt från första början och det ska det vara ända till slut, säger Sandra.

Trivs i Tenala

Familjen har bott längs samma väg tidigare. Också då i ett hus som man byggt själva och som man flyttade in i 2011. – Det huset var från början tänkt som ett projekt som vi säljer vidare efter tag och var inte planerat för oss. Nu får vi precis ett sådant hus som vi själva vill ha. De bodde ändå längre i det första huset än de ursprungligen hade tänkt sig. Barnen föddes och det visade sig att familjen trivdes bra i grannskapet. För Jonas som är född i Tenala och för Sandra som ursprungligen är från Kimito, men vid det här laget bott större delen av sitt vuxna liv i Tenala, var det rätt givet att man förutom samma grannskap också ville bo kvar på samma ort. – Det är bra och bekvämt att bo i Tenala och vi har en fin sammanhållning i hela byn, säger de.


Styroksinen unelmakoti Sandra ja Jonas Lindholmin talo on luultavasti ensimmäinen laatuaan Tenholassa. Yhdessä Carolin ja Corinn-lastensa kanssa he rakentavat uuden kotinsa styroksista.

– Ripustuksen pitää saada tukea rakennelman betonisesta ytimestä. Tätä ongelmaa on vielä tutkittava, sanoo Jonas. Materiaalikustannuksia ajatellen perinteinen puurunko olisi ollut edullisempi, työmomentit sitä vastoin olisivat olleet useampia.

Perhe osti tonttinsa Mirjam Stäuberintieltä vuonna 2014 ilman tarkkoja rakentamissuunnitelmia. Elokuussa 2016 ajatukset selkenivät ja aloitettiin kaivuutyöt EPS – expanded polystyren – tai suomeksi styroks-talon perustan rakentamiselle. EPS-harkot, nyt jo paikoillaan, ovat mitoiltaan 120x30x45 senttimetriä. Ne asetetaan paikoilleen aivan kuin Legopalikat, raudoitetaan ja täytetään betonilla. Lopputulos tulee olemaan hyvin tiivis matalaenergiatalo. Vähä-energisyyden lisäksi, taloa on ollut helppo rakentaa, myös osien kevyyden vuoksi. Pari kiloa painavien EPS-harkkojen asettaminen paikoilleen on paljon helpompaa kuin kiviainesta sisältämien, noin 40 kiloa painavien harkkojen käsittely. Materiaalivalinnan mahdollisia haittoja on vaikea löytää. Yksi sellainen voi olla raskaiden esineiden kiinnittäminen seiniin.

Uusi kehityssuunta?

Perhe on toistaiseksi tehnyt kaikki työt itse, paitsi kaivaustyöt. Rakennus- ja lvisuunnittelut on tehnyt insinööritoimisto Lentus, jota Jonas johtaa yhdessä veljensä Fredrik Lindholmin kanssa. Vastaavat projektit ovat vielä harvinaisia Länsi-Uudellamaalla. Jonas tietää vain yhden samanlaisen sen lisäksi että veli Fredrik puuhaa vastaavaa yhdessä perheensä kanssa, sekin Tenholassa. – Mutta uskon että ne yleistyvät. Toistaiseksi vain harvat tietävät tällaisesta mahdollisuudesta. Kun talo lopulta on valmis, mikään ulkoa ei paljasta sen styroksisisustaa. Ulkoseinät rapataan ja yläosa vuorataan puulla.

on alusta alkaen ollut kiva projekti ja niin sen pitää jatkua loppuun saakka, sanoo Sandra.

Viihtyvät Tenholassa

Perhe on asunut saman tien varrella jo aikaisemmin. Silloinkin itse rakentamassaan talossa jonne perhe muutti vuonna 2011. – Tämä oli alista alkaen suunniteltu projektiksi joka myöhemmin myydään. Sitä ei ollut suunniteltu meille, mutta nyt saamme täsmälleen sellaisen talon jonka me haluamme. Jonas ja Sandra asuivat kuitenkin suunnittelua kauemmin ensimmäisessä talossaan. Lapset syntyivät ja perhe huomasi viihtyvänsä hyvin naapurustossa. Jonas on syntynyt Teholassa ja Kemiössä syntynyt Sandra on asunut suurimman osan aikuiselämästään Tenholassa, joten tuntui oikealta jatkaa asumista samalla paikkakunnalla ja saman kadun varrella. – On hyvä ja mukavaa asua Tenholassa, meillä on kylässä hyvä yhteenkuuluvuus, he sanovat.

Milloin talo on muuttovalmis? – Olisi hienoa viettää joulu täällä, mutta kaikki saa otta tarvitsemansa ajan. Tämä

Familjen Lindholms nya hem blir ett lågenergihus byggt av EPS, eller ”styrox”. EPS-blocken plockas på varandra lite som legoklossar. // EPS, tai styroks, on Lindholmien matalaenergiatalon rakennusmateriaali. EPS-harkot asennetaan päällekkäin kuin Legopalikat.

| 9


10 |


| 11


Hemkörd mat brädar automat

Anne Lindholm och Daniela Nyman erbjuder färsk husmanskost som alternativ till automatmat. // Anne Lindholm ja Daniela Nyman tarjoavat tuoretta kotiruokaa automaattiruoan vaihtoehdoksi.

Melanie Karlsson kör ut mat åt Tenalaborna. // Melanie Karlsson kuljettaa ruokaa Tenholaisille.

Melanie Karlsson ringer på hemma hos Maila och Göran Forsström i Hölklöt. På armen har hon matlådor som den här dagen innehåller griskind i gräddsås med potatis. Paret Forsström är båda i åldern 90+ och hör till de Tenalabor som nappat på möjligheten att vid lunchtid få varm och nylagad mat hemkörd från restaurang Bakfickan. – När man blivit så ofärdig att man själv inte kan laga mat är det roligt när ungdomar hämtar åt en, säger Maila. Forsströms har bott i sitt hus sedan julen 1960 och vill ogärna flytta. Länge klarade man sig också helt själva. Göran körde bil tills han var 88. Tidigare fick man mat från servicehemmet som kördes ut av hemvården och som Maila och Göran gillade. Automaten som ersatte den servicen är en manick som Göran tycker att man med ålderns rätt ska få avstå ifrån. I stället valde de Bakfickans hemkörningsservice som de är mer än nöjda med. – Det är fin och förstklassig mat. Alla rätter är bra, säger Göran.

Personlig service, färsk mat

Restaurang Bakfickan började med sin hemkörning vid årsskiftet då stadens

12 |

transporter upphörde och klienterna i stället hänvisades till matautomaterna som även är i bruk på andra håll i staden. – Det är säkert inget fel på automatmaten, men det här kan ses som kompletterade service för den som vill ha något färskt. Jag tror att många också valt det här alternativet för att det känns bra att någon kommer hem till en. För vår del känns det i sin tur bra att kunna erbjuda möjligheten, det finns inte så mycket service i byn att få längre, säger Bakfickans ägare Anne Lindholm.

Utvecklingspotential

Efterfrågan växte sig snabbt större än restaurangen inledningsvis hade räknat med. Man är nu uppe i 30 kunder, vilket börjar vara så många som man klarar av. Matportionen kostar 9 euro. För den som bor i centrum av Tenala är utdelningen gratis. Bor man i periferin tillkommer en kilometerkostnad som delas med andra som bor längs samma sträcka. Det har kommit förfrågningar om man inte också kunde köra ut matkassar, men det stupar på att ingen lokal butik plockar ihop kassar för tillfället. – Det skulle säkert finns alla möjligheter att utveckla det här konceptet, men det är en tids- och kostnadsfråga, säger Anne Lindholm.

Husmanskost på menyn

För restaurangens del innebär matutkörningen ett ben till att stå på och har fört med sig att man numera också serverar lunch på lördagar. En nyanställning har gjorts bland annat med tanke på utkörningen som sker med två bilar. Menyn ser däremot ut som tidigare. – Vi har hela tiden kört med husmanskost där så gott som allting görs från grunden. Det har vi fortsatt med, säger Anne. Vad är hemkörningskundernas favoritmat? – Rätter som rotmos och fläsk och leverbiffar verkar var omtyckt. Vi försöker också vara flexibla. Råkar favoriträtten serveras någon annan dag än den som kunden har hemkörning försöker vi spara en portion till senare, säger husmor Daniela Nyman. Kunderna väljer själva vilka dagar de vill ha mat. Hemkörning erbjuds alla dagar i veckan förutom söndagar. Lördagar kan den som vill i stället få dubbla portioner som man värmer själv eller med hjälp av hemvården.


Lämmintä ruokaa suoraan kotiin Melanie Karlsson soittaa ovikelloa Maila ja Göran Forsströmin luona Hölklötin kylässa. Mukanaan hän kantaa ruokalaatikoita jotka sisältävät päivän ruoan, porsaanposkea kermakastikkeessa sekä perunaa. Forsströmin pariskunta on iältään 90+ ja he kuuluvat siihen ryhmään tenholalaisia jotka ovat hyödyntäneet mahdollisuuden lounasaikaan saada lämmintä ruokaa kotiin ravintola Bakfickanista. – Nyt kun meidän on vakeaa itse valmistaa ruokaa on kiva kun nuorisot tuovat sen kotiin, sanoo Maila. Maila ja Göran ovat asuneet talossaan joulusta 1960 saakka eivätkä he mielellään muuta pois. Göran ajoi autoa kunnes hän täytti 88. Kauan he hoitivat kaikki taloustyöt itse ja saivat ruokansa palvelukodista kotihoitajien toimesta. Tämä toimi pariskunnan mielestä hyvin. Mutta kun automaatti korvasi tämän palvelun, Göran arveli että tällaisen kapineen voi jättää pois. Sen tilalle he valitsivat Bakfickanin kotiinkuljetuksen, jonka kanssa he ovat erittäin tyytyväisiä. – Me syömme hienoa ja ensiluokkaista ruokaa, kakki ateriat ovat hyviä, sanoo Göran.

Henkilökohtaista palvelua, tuoretta ruokaa

Ravintola Bakfickan aloitti kotiinkuljetuksen vuodenvaihteessa kun kaupungin

kuljetuksen loppuivat ja asiakkaille tarjottiin ruoka-automaatteja, joita käytetään eri puolilla kaupunkia. – Ei kai automaateissa ole mitään vikaa, mutta meidän palvelua voidaan kutsua täydentäväksi niille jotka haluavat jotakin tuoretta. Minä uskon myös että moni on valinnut tämän vaihtoehdon koska tuntuu hyvältä että joku käy katsomassa. Meidän puolesta tuntuu hyvältä että me olemme pystyneet tarjoamaan tämän mahdollisuuden. Meidän kylässä kun ei enää ole paljon palveluja, kertoo Bakfickanin omistaja Anne Lindholm.

Kehityspotentiaalia

Palvelun kysyntä kasvoi nopeasti suuremmaksi kuin ravintola oli laskelmoinut. Nyt asiakkaiden (talouksien?) määrä on 30, mikä alkaa olla ravintolan mahdollisuuksien rajamailla. Ruoka-annos maksaa 9 euroa. Kirkonkylässä asuvat saavat annokset kutiinsa ilmaiseksi. Kauempana asuvat maksavat kuljetuskorvauksen, jonka he jakavat muiden saman reitin varrella asuvien kanssa. Kyselyjä on tullut mahdollisuudesta saada myös ruokakassienkotiinkuljetuksen. Sellainen ei kuitenkaan ole mahdollinen koska ainakaan nyt mikään lähikauppa ei täytä tällaisia kasseja. – Mahdollisesti tällaisen konseptin voisi kehittää. Kysymys on kuitenkin ajankäytöstä ja kustannuksista, sanoo Anne Lindholm.

Ruokalistalla kotiruokaa

Ravintolalle ruokapalvelu tarkoitta yhden tukipilarin muiden rinnalle ja on merkinnyt sitä, että ravintolassakin voi syödä lounaan myös lauantaisin. Ja kahdella autolla hoidettava kotiinkuljetus vaati lisätyöpaikan. Ruokalista on kuitenkin edelleen sama. – Me olemme koko ajan valmistaneet tavallista kotiruokaa ja kaikki valmistetaan aivan alusta. Ja näin me jatkamme, sanoo Anne. Mitkä ovat uusien asiakkaiden suosikit? – Lanttusose, maksapihvi ja possu ovat suosikkeja. Me yritämme myös joustaa sillä tavalla että sos asiakkaan suosikkiruokaa ei ole listalla silloin kun hän saa kotiinkuljetuksen, yritämme säästää annoksen hänelle myöhempään kuljetukseen, vakuuttaa emäntä Daniela Nyman. Asiakkaat valitsevat itse milloin he haluavat ruoan kotiinsa. Kotiinkuljetuksia tarjotaan kaikkina viikonpäivinä paitsi sunnuntaisin. Lauantaisin voi halutessaan tilata kaksi annosta jonka toisen voi itse tai kotihoidon avulla lämmittää sunnuntaina.

Maila och Göran Forsström är nöjda med servicen. // Maila ja Göran Forsström ovat tyytyväisiä palveluun.

| 13


Långgatan Pitkäkatu 17, Ekenäs Tammisaari (019) 2411 461

VI HJÄLPER DIG ATT FINNA DEN RÄTTA Stationsvägen 6 10600 Ekenäs ekenas@sbhem.fi www.sbhem.fi

Eddi 0440 972 800

14 |

Nette 0440 572 800

Basti 0440 872 800


Din bokförare och din disponent på Ystadsgatan 3. Kom in till vårt nya kontor och bekanta dig med våra tjänster

“Vi älskar det jobb du hatar!!”

PAPPER & HUS Ab Oy - Tel: 019 232 800 - E-mail: office@papperohus.fi - Besöksadress: Ystadsgatan 3, 10600 EKENÄS

www.papperohus.fi

Rolfs TAXI 0400 225 627 Rolf Törnroos

| 15


WANTED Lördag 28.7 PROGRAM 9–15 BYGDEGÅRDEN Utdelning av lotterivinster och luftgevärsskytte. Arr. TUF Bakluckeloppis. Arr. Tenala Byarådsförening

11–15 FINSKASKOLSBACKEN Backformula. Arr. Företagarna

9–15 TORGET Försäljning, program och café.

Arr. Tenala Byarådsförening

9–17 RESTAURANG BAKFICKAN Lunchservering, kaffe, Westernmat och kylda drycker.

19 –01 TENALA MEJERI Kvällsfest, livemusik, matservering och öltält. Adress: Sockenvägen 2. Arr. Frimans Diversehandel

17–19 MUSEIGÅRDEN Allsång med Thomas Lundin och Richard Mitts. Pausservering av Tenala Marthaförening.

FRIMANS Djurutställning Arr. NSP 10–15 MOPOKLUBBEN I GENNARBY Utställning av mopeder och hantverk, korvgrillning, laxsoppa, lotteri, parad genom byn. Taxitransport från och till Gennarby. Arr. Mopoklubben Racerborg FÖRSAMLINGEN Västern tävlingar och försäljning av kex och hemgjord lemonad. Adress: Sockenvägen 14. Guidad tur i kyrkan kl. 12. Arr. Församlingen 10–12(13) HÖJDENS SKOLA Käpphästbana. Kl. 12–13 käpphästtävling. Arr. Folkhälsan 10–14 HÖJDENS SKOLA Hoppslott. Arr. Folkhälsan Rodeotjurtävling. Arr. Tenaladagens arbetsgrupp 10–15 HÖJDENS SKOLA Granskning av skumsläckare. Arr. TeknoTest 11–14 HÖJDENS SKOLA Traditionellt mästerskap i stövelkastning. Arr. TIF Bågskytte. Arr. EBS Laxsoppa och maltlimppa. Arr. Åk 7 Brandbilar. Arr. THOB 11–14 MUSEIGÅRDEN Lunchservering, hantverkarstuga. Utställning: ULL- från tacka till täcke. Arr. Tenala Marthaförening 11–15 TENALA MEJERI Stuntfreaksteam, stuntshow kl. 12 och 14. Matservering och program. Adress: Sockenvägen 2. Arr. Frimans Diversehandel

16 |

STORA SCEN 11.00 11.15–12 11.30 12–13 13–13.30 13.30–14

Mopedparad genom byn Arne Alligator Dagens tal Musikunderhållning Uffe Enberg och Sixten Lundberg show Dansuppvisning


WANTED Lauantai 28.7. OHJELMA 9–15 BYGDEGÅRDEN Arpajaisvoittojen lunastus ja ilmakiväriammuntaa. Järj. TUF Takaluukkukirppis. Järj. Tenholan kylätoimikunta

10–14 HÖJDENIN KOULU Pomppulinna. Järj. Folkhälsan Rodeohärkäkilpailu Järj. Tenholanpäivän työryhmä

9–15 TORILLA Myyjäiset, ohjelmaa ja kahvila.

10–15 HÖJDENIN KOULU Vaahtosammuttimien tarkistus. Järj. TeknoTest

9–17 RAVINTOLA BAKFICKAN Lounastarjoilua, kahvia, Villin lännen ruokaa ja kylmiä juomia. FRIMANS Eläinnäyttely Järj. NSP 10–15 MOPOKERHO GENNARBYS SÄ Mopojen ja käsitöiden näyttely, makkaran grillausta, lohikeittoa, arpajaiset, paraati kylän läpi. Taksikuljetus Gennarbyhyn ja takaisin. Järj. Mopoklubben Racerborg SEURAKUNTA Villin lännen kilpailuja ja keksien ja kotitehdyn mehun myynti. Osoite: Pitäjäntie 14. Opastettu kierros kirkossa klo 12. Järj. Seurakunta

11–14 HÖJDENIN KOULU Perinteinen saappaanheiton mestaruuskilpailu. Järj. TIF Jousiammuntakilpailu. Järj. EBS Lohikeittoa ja mallaslimppua. Järj. 7 luokka Paloautot. Järj. THOB 11–14 MUSEOPIHA Lounastarjoilua, käsityöpaja. Näyttely: VILLA- lampaasta peittoon. Järj. Tenholan Martat 11–15 TENHOLAN MEJERI Stuntfreaksteam, stunttiesitys klo 12 ja 14. Ruokatarjoilua ja ohjelmaa. Osoite: Pitäjäntie 2. Järj. Frimans Diversehandel

10–12(13) HÖJDENIN KOULU Keppihevosrata. Klo 12–13 keppihevoskilpailu. Järj. Folkhälsan

11–15 SUOMENKIELISEN KOULUN MÄES SÄ Mäkiformula. Järj. Yrittäjät 17–19 MUSEOPIHA Yhteislaulu Thomas Lundinin ja Richard Mittsin kanssa. Taukotarjoilu Tenholan Martat. Järj. Tenholan kylätoimikunta 19 –01 TENHOLAN MEJERI Iltajuhlat, live musiikkia, ruokatarjoilua ja olutteltta. Osoite: Pitäjäntie 2. Järj. Frimans Diversehandel

ISOLLA LAVALLA 11.00 11.15–12 11.30 12–13 13–13.30 13.30–14

Mopoparaati kylän läpi Arne Alligator Päivän puhe Musiikkiesitys Uffe Enbergin ja Sixten Lundbergin show Tanssiesitys

| 17


Banklokal snart i nytt bruk När Aktia stängde sitt bankkontor i Tenala i slutet av fjolåret var det ett bakslag för bygden, men också för Sparbanksstiftelsen som plötsligt stod med en tom banklokal. – När banken meddelade att man stänger kontoret och säger upp hyresavtalet tyckte vi givetvis att det var mycket tråkigt. Vi funderade på olika alternativ och förhandlade med andra banker om de skulle vara intresserade av att öppna ett kontor i Tenala. Bankvärlden befinner sig ändå i en stor omvälvning och vi kom inte fram till någon lösning, säger Henrik Rehn, som är styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen i Tenala som via ett skilt bolag äger bankfastigheten vid Sockenvägen. Efter att ha kammat noll på bankfronten vände man blickarna mot staden och fick napp. Staden kommer enligt över-

enskommelsen att hyra lokalen för ungdomsverksamhet och andra aktiviteter. På grund av att huset inte är byggt för ändamålet krävs ändå undantagslov innan allting är klappat och klart för staden att flytta in. Henrik Rehn ser det hela som en bra lösning. – Fastighetsbolaget får in en liten hyra så att det klarar sig ekonomiskt, samtidigt som det erbjuds bra verksamhet åt bygdens ungdomar. Förhandlingarna med staden gäller den före detta banklokalen. Bankhusets bostads- och affärslokaler är alla uthyrda. Husets klubbutrymme hyrs ut åt allmänheten enligt överenskommelse. I och med att banken tömt alla sina skrymslen finns numera också torra och varma arkivutrymmen att hyra i källaren.

Stöd till hembygden

Till Sparbanksstiftelsens syften hör att stöda hembygden och främja sparandet.

Understöd och stipendier delas ut för omkring ­100 000 euro årligen. Till större projekt man understött de senaste åren hör bland annat näridrottsplatsen invid skolan och det meröppna biblioteket. Föreningar har fått bidrag till olika renoveringsprojekt och i fjol deltog stiftelsen med en större summa i satsningen på teaterpjäsen Okänd soldat i Harparskog samt understödde Frontmuseet i Lappvik. Stiftelsen brukar varje år också uppmärksamma Tenalabor som gjort något för bygden och bidragit till att göra Tenala känt. I år går priset till Börje Broberg, som bland annat varit med och grundat byarådet och fungerat som redaktör för Tenalablade. Priset till en aktiv ungdom som varit en bra förebild delas ut även i år och går till Wilma Grönqvist som bland annat dansar i Hurja Piruetti.

Omkring 50 personer får plats i klubblokalen som förbättrats och förnyats. Vill man hyra lokalen ska man vända sig till Kjell Wiberg eller Anna Kronberg på Disponenttjänst KEW. // Uudistettuun ja parannettuun kerhotilaan mahtuu noin 50 henkeä. Jos haluaa vuokrata tilat, voi kääntyä Disponenttjänst KEW:in Kjell Wibergin tai Anna Kronbergin puoleen.

18 |


Pankin tilat uuteen käyttöön Kun Aktia viime vuoden lopussa sulki Tenholan konttorin, se oli takaisku seudulle kuten myös Säästöpankkisäätiölle. Yhtäkkiä hallinnassa oli tyhjä pankin toimitila. – Tietenkin se oli meistä hyvin ikävää, kun pankki ilmoitti, että konttori suljetaan ja vuokrasopimus irtisanotaan. Harkittiin eri vaihtoehtoja ja neuvoteltiin muiden pankkien kanssa kiinnostaisiko heitä konttorin avaaminen Tenholassa. Pankkimaailma on kuitenkin tällä hetkellä suurten mullistusten kohteena eikä ratkaisua löydetty, sanoo Henrik Rehn, Tenholan Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja. Säätiö on erillisen yhtiön kautta Pitäjäntien pankkikiinteistön omistaja. Kun pankkirintamalla ei saavutettu tulosta, käännettiin katseet kaupungin puoleen ja nyt tärppäsi. Kaupunki tulee sopimuksen mukaan vuokramaan tilat nuoriso- ja muuta toimintaa varten. Koska taloa ei ole tähän tarkoitukseen rakennettu, niin tarvitaan kuitenkin vielä poikkeuslupa ennen kuin kaupunki voi muuttaa uusiin tiloihin. Henrik Rehn pitää uutta sopimusta hyvänä ratkaisuna. – Kiinteistöyhtiö saa sen verran vuokratuloja, että se pärjää taloudellisesti, samalla kun seudun nuorisolle tarjotaan hyvät toimintamahdollisuudet. Kaupungin kanssa käydyt neuvottelut koskevat entistä pankin toimitilaa. Kaikki pankkitalon asuin- ja liiketilat on vuokrat-

Styrelseordförande Henrik Rehn är glad över att den tomma banklokalen ser ut att få en ny hyresgäst i form av staden. // Hallituksen puheenjohtaja Henrik Rehn on tyytyväinen, kun tyhjät pankkitilat saanee kaupungin uudeksi vuokralaiseksi.

tu. Talon kerhotilat ovat yleisön vuokrattavissa sopimuksen mukaan. Pankin muutettua pois talon kellarissa on nyt myös kuivat ja lämpimät arkistotilat vuokrattavissa.

Tukea kotiseudulle

Säästöpankkisäätiön tarkoituksiin kuuluu kotiseudun tukeminen ja säästämisen edistäminen. Rahallista tukea ja stipendejä jaetaan vuosittain 100 000 euron edestä. Viime vuosina suurimpiin tukea saaneisiin projekteihin kuuluvat koulun lähellä oleva urheilukenttä sekä aukioloaikoja pidentänyt kirjasto. Yhdistyksiä on tuettu erilaisissa kunnostusprojekteissa ja

viime vuonna säätiö tuki Lappvikin Rintamamuseota ja oli suurehkolla summalla mukana rahoittamassa Tuntemattoman Sotilaan teatteriesitystä Harparskogissa. Säätiöllä on tapana joka vuosi kiinnittää huomiota Tenholalaiseen, joka on toiminut seudun hyväksi ja edistänyt Tenholan tunnettavuutta. Tänä vuonna palkinnon saa Börje Broberg, joka mm. on ollut mukana kylätoimikunnan perustamisessa sekä toiminut Tenalabladen päätoimittajana. Hyvänä esikuvana toimineelle aktiiviselle nuorelle jaettava palkinto menee tänä vuonna Wilma Grönqvistille, joka mm. tanssii Hurjassa Piruetissa.

| 19


Den mångsidiga bybutiken Välkomna på shopping till vår mångsidiga butik i centrum av Tenala. Hos oss hittar du allt du behöver till hemmet och trädgården. Passa även på att provsmaka Tenala ost och andra delikata ostar i vår ostbod. Må-to. 8-17 Fredag 8-18 Lördag 9-16 Söndag stängt

Restaurang Bakfickan hittar du mitt i hjärtat av Tenala. Vi serverar god, hemlagad lunch alla vardagar 10.30–14.00& lördagar 11.30– 15.00, samt god a la carte till ett förmånligt pris. A-rättigheter & uteservering

Öppet Må-to: 6-17 Fre: 6-21 Lö: 9-20 Sö: stängt Obs! Förändrade öppettider under sommaren Sockenvägen 19, Tenala 019-245 0100( Butik) 040- 744 22 79 (Bakfickan)

20 |


Janica Söderlund tycker om att göra tidningar och layout. // Janica Söderlund pitää lehtien suunnittelusta.

Med en touch av Tenala Tenalablade har ett nytt utseende. För layouten står Janica Söderlund med starka band till Tenala. Janica Söderlund är uppvuxen i Tenala men flyttade som 19-åring till Jakobstad för att studera grafisk design vid Yrkeshögskolan Novia. Efter examen jobbade hon en tid i Vasa, men efter att i våras fått anställning som AD-assistent vid MR Media är hon tillbaka i Raseborg och bor numera i Ekenäs. Cirkeln är på alla sätt sluten i och med att ett av hennes allra första arbetsuppdrag blir att göra sidorna till Tenalablade. – Det ska bli kul! Jag känner ju lite klockarkärlek för Tenala och tycker om att göra tidningar och layout och att hantera text och bild, säger hon.

Som egen favorit från tidigare Tenalablad nämner hon bildgåtan ”Var i Tenala?”, som med andra ord kanske borde göra comeback i spalterna.

Fungerande samarbete

MR Media har skött om Tenalablades layout, tryck och annonsförsäljning sedan 2010. Då samarbetet inleddes var MR Media ett enmansföretag. I dag har det vuxit till ett företag som sysselsätter 10 personer. – Tenalablade har varit en bra kund. Samarbetet har fungerat bra, säger grundaren Mikael Roms. På tidningsfronten har företaget förutom Tenalablade också hand om tidningen småSTAD.

Hieman enemmän Tenholaa Tenalablade saa uuden ilmeen. Ulkoasusta vastaa Janica Söderlund, jolla on vahvat siteet Tenholaan. Janica Söderlund on asunut lapsuuden ja nuoruuden Tenholassa mutta muutti 19–vuotiaana Pietarsaareen opiskelemaan graafista suunnittelua Yrkeshögskolan Noviassa. Valmistuttuaan hän työskenteli hetken Vaasassa. Keväällä hän sai AD-assistentin paikan MR Mediassa, ja siten hän on tullut takaisin Raaseporiin, tällä kertaa kuitenkin Tammisaareen asumaan. Kehä on umpeutunut siten että eräs hänen ensimmäisiä työtehtäviä on Tenalabladetin sivujen suunnittelu. – Tuntuu hienolta. Tenhola herättää hyviä tunteita minussa ja samalla pidän lehtien suunnittelusta sekä tekstien ja kuvien sommittelusta, hän sanoo.

Omista suosikeista entisissä Tenholan lehdistä hän mainitsee kuva-arvoituksen ’’Tenholassa, mutta missä?’’, joten sen pitäisi ehkä palata lehden sivuille.

Toimiva yhteistyö

MR Media on vastannut Tenalabladetin taitosta, painatuksesta ja ilmoitusten myynnistä vuodesta 2010 alkaen. Kun yhteistyö aloitettiin, MR Media oli yhden henkilön yritys. Tänään se on kasvanut ja työllistää 10 henkilöä. – Tenalablade on ollut hyvä asiakas. Yhteistyö on toiminut moitteettomasti, sanoo yriksen perustaja Mikael Roms. Lehtipuolella yritys hoitaa myös småSTAD-nimisen lehden.

| 21


Heidi Rosengren har inte behövt ångra beslutet att öppna veterinärmottagning i Tenala.

Veterinärverksamheten som växte För fem år sedan öppnade Heidi Rosengren veterinärmottagning i företagarhuset i Tenala. Det är inget hon behövt ångra - tvärtom. – Då jag började hade jag tänkt vara här främst under somrarna men efter det har verksamheten vuxit sakta men säkert, säger Heidi Rosengren. Det gjorde det också möjligt för hennes företag, som har mottagning i både Tenala och Sjundeå, att delta i anbudsgivningen då den kommunala veterinärjouren för Hangö, Raseborg och Ingå för två år sedan lades ut på entreprenad. Företaget, som sysselsätter fem veterinärer och fyra assistenter, fick uppdraget och sköter nu jouren som gäller för produktionsdjur dygnet runt och för smådjur utanför tjänstetid. Jouruppdraget fortsätter åtminstone under 2019. Oberoende av hur det blir efter det kommer Heidi att ha kvar Tenalamottagningen. – Det är från Tenala jag vill pensionera mig som veterinär, säger hon.

22 |

Trivs i Tenala

Heidi stortrivs i Tenala där hon bodde i ett antal år innan hon flyttade till Sjundeå 2009. Den känslan delas enligt henne också av kollegorna. – Alla tycker om att komma och jobba till Tenala. Också de som har lång väg. Stämningen är bra och folk är hjälpsamma och direkta. Ibland kommer folk in på mottagningen bara för att prata, vilket är jätteroligt. Mottagningen har öppet fem dagar i veckan, antingen klockan 8 till 16, eller klockan 10 till 18. Assistenten finns alltid på plats medan veterinären kan befinna sig ute på fältet för att sköta om djur såsom hästar och kor. På grund av jouren behandlas många akutfall på kliniken, ibland utförs också större operationer. I övrigt handlar det om hälsovård såsom vaccinationer, kastreringar och steriliseringar. Vad är det mest exotiska djuret som kommit till mottagningen i Tenala? – En kanariefågel. Det är kanske inte så exotiskt i sig, men det är rätt sällan som

kanariefåglar besöker veterinären. Den här kanariefågeln hade trasslat in sina ben med ett stycke metall och kunde inte komma loss.

Sommaråkommor

Under somrarna brukar det vara rusning hos veterinären. Det kan handla om ormbett, sår och om fiskkrokar som har fastnat. – Det som är speciellt för det här området är de många fästingburna sjukdomarna. De är en stor orsak till varför folk uppsöker veterinären på sommaren, säger Heidi Rosengren. Hundar med värmeslag såg man inte så mycket av förra sommaren, medan det andra år kommit sådana fall emot så gott som dagligen. Vilka är dina bästa sommartips till djurägare? – Att inte lämna hunden i bilen - givetvis, att akta sig för alger och att sköta om fästingkontrollen. Vid ormbett ska man alltid uppsöka veterinär.


Eläinlääkärin toiminta kasvaa Viisi vuotta sitten Heidi Rosengren avasi eläinlääkärin vastanoton Tenholan yrittäjätalossa. Sitä hänen ei ole tarvinnut katua – päinvastoin. – Kun aloitin, ajatuksena oli olla tällä etupäässä kesäisin. Sen jälkeen toiminta kuitenkin on kasvanut hitaasti mutta varmasti, sanoo Heidi Rosengren. Näin yritys, jolla on vastaanotto sekä Tenholassa että Siuntiossa, pystyi osallistumaan Hangon, Raaseporin ja Inkoon kunnallista eläinlääkärin päivystystä koskevaan tarjouskilpailuun kaksi vuotta sitten. Viittä eläinlääkäriä ja neljää avustajaa työllistävä yritys sai tehtävän ja hoitaa nyt tuotantoeläimiä koskevaa päivystystä vuorokauden ympäri ja pieneläimiä koskevaa päivystystä virka-ajan ulkopuolella. Päivystystehtävä jatkuu ainakin vuonna 2019. Riippumatta siitä miten sen jälkeen käy, Heidi haluaa säilyttää Tenholassa olevan vastaanoton. – Tenholasta haluan siirtyä eläkkeelle, hän sanoo.

ovat suoria ja avuliaita. Välillä joku voi tulla käymään vastaanotolle vain pientä juttutuokiota varten. Se on todella ilahduttavaa. Vastaanotto on auki viitenä päivänä viikossa, joko kello 8–16 tai kello 10–18. Avustaja on aina paikalla vaikka eläinlääkäri voi olla kentällä hoitamassa esimerkiksi hevosia tai lehmiä. Päivystystehtävän takia kliniikalla hoidetaan monta kiireellistä tapausta. Joskus tehdään myös vaativia leikkauksia. Muuten on yleensä kysymys terveydenhoidosta kuten rokottamisesta, kastroimisesta ja steriloimisesta. Mikä on eksoottisin Tenholan vastaanotolle tullut eläin? – Kanarialintu. Se ei ehkä sinänsä ole kovin eksoottinen, mutta kanarialinnut tulevat harvoin eläinlääkärille. Tämän jalat

olivat takertuneet metallikappaleeseen eikä se päässyt irti.

Kesäsairaudet

Kesäisin eläinlääkärillä on vilkasta. Voi olla kyse käärmeenpuremista, haavoista tai kiinni jääneistä kalastuskoukuista. – Erityistä tällä alueella on monet punkkien levittämät sairaudet. Kesäisin ne monesti ovat syynä eläinlääkärin vastaanottokäynneille, sanoo Heidi Rosengren. Lämpöhalvauksen saaneita koiria ei viime vuonna ollut kovin monta, mutta muina vuosina niitä on ollut lähes päivittäin. Mitkä kesäneuvot antaisit eläinten omistajille? – Koiraa ei tietenkään saa jättää autoon, varokaa leviä ja tarkistakaa ettei eläimellä ole punkkeja. Jos käärme puree, on aina tultava eläinlääkärille.

Viihtyy Tenholassa

Heidi asui joitakin vuosia Tenholassa, ennen kuin hän muutti Siuntioon 2009 ja hän todella viihtyy täällä. Tämän tunteen jakavat myös työtoverit, hän kertoo. – Kaikki haluavat tulla Tenholaan työskentelemään. Myös he joilla on pitkä työmatka. Tunnelma on hyvä ja ihmiset

Eläinlääkäri Heidi Rosengren tykkää työskennellä Tenholassa.

| 23


Gamla skolminnen efterlyses

Tenala grundskola årskurs 2. Året är 1975. Foto: Privat.

Höjdens skola fyller i år 50. Det firas bland annat i form av en utställning till vilken skolan gärna tar emot material. Invigningen av den nybyggda Tenalaskolan hölls den 6 december 1968 och jubileumsfesten, som firas tillsammans med elever och föräldrar, ordnas den 5 december. Jubileet är ändå ett tema man jobbar kring hela året. – Det passar bra ihop med den nya läroplanen enligt vilken eleverna ska bli mer delaktiga i skolans verksamhet, säger läraren Mia Skog som är med i jubileumsarbetsgruppen. För elevernas del handlar det bland annat om att intervjua tidigare rektorer och lärare samt släktingar som gått i skolan. Under en temadag i maj kommer man i äkta retoranda att öva sig i att skriva skrivstil och rita kartor på smörpapper. Tillsammans med eleverna går man också igenom skolans arkiv för att plocka

24 |

ihop en jubileumsutställning. Här önskar man sig hjälp från allmänheten. – Vi har fått in en del foton, klasstidningar och tidningsartiklar, bland annat om skoldiscon och annat som ordnats, men tar gärna emot mera material. Gärna också roliga minnen om hur det var att gå i skolan på den tiden. Hur man firade olika fester, vad som var den bästa skolmaten och så vidare. Det är mycket som har förändrats, säger Mia Skog.

Ny byggnad, nytt koncept

Verksamheten i det nybyggda skolhuset inleddes under namnet Tenala-Bromarf experimentgrundskola. – Det var inte bara frågan om ett nytt hus utan hela grundskolan var ny, säger Mia Skog. Grundskolan ersatte den tidigare folkskolan, medborgarskolan och mellanskolan och reformen bemöttes på sina håll med skepsis. I Tenala var man ändå redo att i ett tidigt skede ta till sig det nya. Grundskolan i Tenala var den första

i Svenskfinland jämsides med skolan i Dragsfjärd. Hundra elever från dåvarande Kyrkby folkskola flyttade in i den nya skolan. Av högstadiets 180 elever var 120 från Tenala, 50 Bromarv och 8 från Finby. Kostnaderna för skolbygget uppgick till 1,5 miljoner dåvarande mark. (VN 28.3.1968) I en annan artikel i tidningen Västra Nyland beskrivs skolhuset som lyxigt, med springbrunn vid huvudentrén, men också som komfortabelt och modernt.

Pannkaka på önskelistan

Jubileumsfestligheterna genomförs med hjälp av ett understöd från Hem och Skola-föreningen som sätter lite guldkant på det hela. – Eleverna har tyckt att vi ska fira med pannkaka, vispgrädde och sylt så vi får väl se om vi lyckas med det, säger Mia Skog. I födelsedagspresent har eleverna önskat sig redskap för rastaktiviteter och en liten förrådsbyggnad till skolgården där redskapen och utrustningen kunde förvaras.


Vanhoja koulumuistoja etsitään Höjdens skola täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tapahtumaa juhlitaan mm. näyttelyllä. Näyttelyä varten koulu toivoo saavansa erilaista materiaalia. Vastavalmistunut Tenholan koulu avattiin joulukuun 6 päivä 1968. Vuosipäiväjuhlaa tullaan viettämään oppilaiden ja vanhempien kanssa joulukuun 5. päivä. Merkkipäivä on kuitenkin koulutyössä tärkeä teema, jonka parissa työskennellään koko vuosi. – Tämä sopii hyvin uuteen opetussuunnitelmaan, jonka mukaan oppilaiden osallistumista koulun toimintaan tulee lisätä, sanoo juhlatyöryhmään kuuluva opettaja Mia Skog. Oppilaiden kannalta tämä tarkoittaa entisten rehtorien ja opettajien sekä koulun oppilaina olleiden sukulaisten haastattelemista. Toukokuussa järjestettävän teemapäivän aikana tullaan aidossa retrohengessä kirjoittamaan kaunokirjoitusta ja piirtämään karttoja voipaperille. Oppilaiden kanssa käydään myös läpi koulun arkisto, tarkoituksena juhlanäyttelyn aikaansaaminen. Tässä työssä toivotaan yleisön apua.

– Olemme saaneet joitakin valokuvia, luokkalehtiä ja lehtiartikkeleita, joissa kerrotaan kouludiskoista ja muista tapahtumista, mutta ilomielin otetaan vastaan muutakin materiaalia. Mielellään vaikka hauskoja muistoja sen ajan koulunkäynnistä, miten erilaisia juhlia vietettiin, mikä oli paras kouluruoka ja niin edelleen. Moni asia on muuttunut, sanoo Mia Skog.

Uusi rakennus, uusi toimintamalli

Uudessa koulurakennuksessa toiminta aloitettiin nimellä Tenala-Bromarf experimentgrundskola. – Kyseessä ei ollut ainoastaan uusi rakennus. Koko peruskoulujärjestelmä oli uusi asia, sanoo Mia Skog. Peruskoulu korvasi kansakoulun, kansalaiskoulun ja oppikoulun ja uudistukseen suhtauduttiin epäilevästi joillakin tahoilla. Tenholassa oltiin kuitenkin valmiita omaksumaan uudistuksen aikaisessa vaiheessa. Tenholan peruskoulu yhdessä Dragsfjärdin koulun kanssa olivat ruotsinkielisillä alueilla ensimmäiset. Sata oppilasta silloisesta Kyrkby folkskolasta muuttivat uuteen kouluun. Yläasteen 180 oppilaasta 120 oli Tenholasta, 50 Bromarvista ja 8 Finbystä. Koulun rakentaminen maksoi 1,5 miljoonaa silloista

Ainestoa etsitään juhlanäyttelyä varten.

markkaa. (VN 28.3.1968) Toisessa Västra Nyland-lehdessä olevassa artikkelissa koulurakennusta kuvataan ylelliseksi pääoven edessä olevalla suihkulähteellä. Toisaalta myös mukavana ja modernina.

Toivomuksena pannukakkua

Hem och Skola-yhdistykseltä saadun tuen avulla juhlaan saadaan vähän ylellisyyttä. – Oppilaiden mielestä juhlaan sopisi pannukakku, kuohukerma ja hillo. Saa nähdä, jos siinä onnistutaan, sanoo Mia Skog. Syntymäpäivälahjaksi oppilaat ovat toivoneet välineitä välitunneille ja pienen varastorakennuksen, jossa välinnet ja varusteet voitaisiin säilyttää.

Tenalalöpare i god form Tenholalaisen juoksijan kunto kohdallaan Inomhus-FM i februari gick bra för Tenalalöparen Tuomas Puputti. På 800 meter blev det silver och på 1 500 meter brons i den egna åldersklassen, herrar 22 år. – Jämfört med vad jag sprungit tidigare var också tiderna helt hyfsade, säger Tuomas Puputti. Resultaten bådar gott med tanke på utomhussäsongen. – Om allt går bra borde det gå hårdare undan än i fjol. I och med att han flyttade till Helsingfors för att studera blev det aktuellt med tränarbyte i höstas. Numera tränas han av forna löparstjärnan Ari Paunonen. Målsättningarna inför utomhussäsongen är att nå så bra resultat som möjligt. På tävlingsfronten hägrar senior-FM i slutet av juli och FM för den egna åldersklassen i början av augusti.

Helmikuussa järjestetyt halli-SM kilpailut sujuivat Tuomas Puputin osalta hyvin. Tuli hopeaa 800 metrin juoksussa ja pronssia 1500 metrillä omassa luokassa, eli miehet 22 vuotta. – Ajatkin olivat ihan hyviä verrattuna aikaisempiin, Tuomas Puputti sanoo. Tulokset ennustavat hyvää ulkokautta ajatellen. – Jos kaikki sujuu vauhti kasvaa viime vuotisesta. Syksyllä tuli valmentajavaihdos ajankohtaiseksi Helsinkiin opiskelemaan muuttamisen takia. Nykyään häntä valmentaa entinen juoksijatähti Ari Paunonen. Tavoite ulkokautta ajatellen on mahdollisimman hyvien tulosten saavuttaminen. Tärkeimmät kilpailut ovat seniori SM-kilpailut heinäkuun lopussa ja oman ikäluokan SM-kilpailut elokuun alussa.

| 25


Comeback för legendarisk kiosk Nostalgin var stor då Holgers kiosk efter en paus på närmare 20 år öppnade på nytt förra sommaren. Det varma mottagandet från båda gamla och nya kunder var orsak nog för Micaela Stolpe och Ronny Grönlund att hålla kiosken öppen även i år. – Kunderna var otroligt positiva. Skulle det bara ha blivit skäll skulle vi inte ha fortsatt, säger Ronny med ett skratt. – Kiosken väckte många gamla minnen och mycket nostalgi. Man märkte att den har varit viktig, säger Micaela.

Glass och goda historier

Kiosken drevs ursprungligen av Maj-Lis och Holger Holmberg, som också var innehavare till Bio Arla. Förutom Holgers kiosk har den också kallats för Maj-Lis kiosk och Bio Arlas kiosk. – Holger och Maj-Lis bodde bredvid, i biografbyggnaden. Var kiosken stängd var det bara att knacka på hemma hos dem så kom Maj-Lis och öppnade.

Ronny Grönlund och Micaela Stolpe håller kiosken öppen för andra året i rad. // Ronny Grönlund ja Micaela Stolpe pitävät kioskia nyt toista kesää. Bild // Kuva: Kevin Stewart/Västra Nyland

26 |

Den allra första kioskbyggnaden var gulmålad och ersattes av den nuvarande röda byggnaden i 70-talets början. Förutom godis och glass var kiosken också känd för att servera goda historier och skämt. Även i fjol utvecklades kiosken snabbt till en mötesplats. – Det var verkligen roligt att få vara där och prata med folk, säger Ronny.

munkar och saltigare saker såsom köttpiroger, kebabrullar och paninis. Satsningen på mat visade sig vara lyckad, i synnerhet då vädret i fjol somras inte var det bästa. – Det gjorde att vi kunde ha fasta öppethållningstider. Folk köper inte så mycket glass om det är en regnig dag, säger Micaela.

Sommarjobb åt Tenalaunga

Konceptet består

Micaela och Ronny hyr kioskbyggnaden av familjen Lindgren som för ett par år sedan köpte biofastigheten. – Samarbetet har fungerat väldigt bra. Båda jobbar själva på annat håll men hjälper till i kiosken då och då. Orsaken till att man öppnade kiosken var att man ville ordna sommarjobb åt Ronnys son, men också åt andra Tenalaungdomar. Även i år ger kiosken sommarjobb åt tre till fyra ungdomar i 16- och 17-årsåldern. Till klassikerna i kiosksortimentet hör lösglassen – i ”blandaga bollar” för den som så önskar – och lösgodiset i färdiga påsar. Utöver det säljs bland annat kaffe,

Inför årets säsong har man köpt en bordsgrill till och så ska ungdomarna få ett stockbord att samlas kring. I övrigt kör man med samma koncept som i fjol. Några större ändringar och utvidgningar ger kvadratmetrarna inte möjlighet till. – Då skulle det inte heller vara den lilla bykiosken längre, säger Ronny. Under maj kommer kiosken att vara öppen under veckosluten då vädret är vackert. Från juni fram till skolstarten har man öppet varje dag – måndag till fredag mellan klockan 11 och 21, lördagar klockan 10 till 21 och söndagar klockan 12 till 21.


Kiosk med långa traditioner. På den gamla bilden ses Maj-Lis Holmberg bakom disken. // Pitkät perinteet. Vanhassa kuvassa Maj-Lis Holmberg tiskin takana. Bild // Kuva: Privat

Uudelleensyntynyt legendaarinen kioski Kun Holgerin kioski kahdenkymmenen vuoden jälkeen taas avattiin, tapahtuma oli täynnä nostalgiaa. Vanhat ja uudet asiakkaat antoivat lämpimän vastaanoton kioskille. Jo sen johdosta Michaela Stolpe ja Ronny Grönlund päättivät että kioski avataan myös tänä kesänä. – Asiakkaat olivat erittäin positiivisia. Jos olisi tullut paljon moitteita, me emme olisi jatkaneet, sanoo Ronny naurahtaen. – Kioski herätti paljon muistoja ja nostalgiaa. Huomasin kuinka tärkeä kioski on ollut, sanoo Michaela.

Jäätelöä ja hauskoja juttuja

Alun perin kioskia piti Maj-Lis ja Holger Holmberg. He omistivat myös elokuvateatterin Bio Arla. Niin kioski on myös saanut nimet Maj-Lisin kioski ja Arlan kioski. Holger ja Maj-Lis asuivat viereisessä talossa, samassa missä elokuvateatteri oli. Kun kioski oli suljettu, tapana oli käydä koputtamassa kotioveen, niin Maj-Lis tuli avaamaan kioskin.

Ensimmäinen kioskirakennus oli keltainen. Sen korvasi nykyinen punainen rakennus 70-luvun alussa. Karkkien ja jäätelön lisäksi kioski tunnettiin hauskoista tarinoista ja jutuista. Myös viime vuonna kioskista tuli pia kokoontumispaikka. – Oli tosi hienoa olla siellä juttelemassa ihmisten kanssa, sanoo Ronny.

Kesätöitä kylän nuorille

Michaela ja Ronny vuokraavat kioskin Lindgrenin perheeltä, joka pari vuotta sitten osti elokuvakiinteistön. – Yhteistyö on sujunut hyvin. Molemmat ovat työssä muualla mutta auttavat silloin tällöin kioskissa. Kioskitoiminta sai alkunsa siksi, että he halusivat tarjota kesätyötä Ronnyn pojalle, mutta myös muille Tenholalaisnuorille. Tänäkin vuonna kioski työllistää kolme, neljä 16–17-vuotiasta nuorta. Kioskin klassikkoihin kuuluvat irtojäätelöannokset joihin sekoitetaan useat maut, ja pieniin pusseihin pakatut irtokarkit. Lisäksi myydään kahvia, munkkeja sekä myös lihapiirakkoja ja kebabrullia.

Ruokapalojen tarjoilu onnistui hyvin, varsinkin koska viime kesä ei ollut paras mahdollinen. – Sen ansiosta me pystyimme pitämään kiinteät aukioloajat. Asiakkaat eivät osta niin paljon jäätelöä kun sataa vettä, mieluummin jotain suolaista, sanoo Michaela.

Sama konsepti jatkossakin

Täksi vuodeksi kioskiin on ostettu pöytägrilli entisen lisäksi ja nuoriso voi kokoontua puisen pöydän ympärille. Muuten konsepti on sama kuin viime vuonna. Neliömetrit eivät anna tilaa laajentamiselle. – Sellaisen jälkeen tämä ei enää olisi se tuttu pieni kyläkioski, tuumii Ronny. Toukokuun aikana kioski on avoinna viikonloppuisin kauniin sään aikana. Kesäkuusta aina koulujen alkamiseen kioski on avoinna kaikkina päivinä, maanantaista perjantaihinkello 11–21, lauantaisin 10–21 ja sunnuntaisin 12–21.

| 27


Wirtanen försvarar sin Suomi Cup-seger

Wirtanen puolustaa Suomi-Cup voittoaan

På tredje försöket gick det vägen. Tillsammans med kartläsaren Jonas Lundén och en Opel Astra F vann Tenalabon Edgar Wirtanen rallyns Suomi Cup i fjol.

Kolmannella yrittämällä onnistui. Yhdessä kartanlukijansa Jonas Lundénin ja Opel Astra F Tenholalainen Edgar Wirtanen voitti viime vuonna rallin Suomen Cupmestaruuden.

Enligt Edgar Wirtanen berodde framgångarna delvis på att man den här gången hade turen på sin sida. – Visst är det lite fast i chaufför och bil också, men allt måste fungera. I sista deltävlingen kom vi inte i mål men det gjorde inte vår största konkurrent heller. Ekipaget deltar i cupen också i år. Några lopp är körda och för tillfället ligger man på en tredje plats. Den sista av de sju deltävlingarna går av stapeln i Åbo i höst. Snabbetapperna kommer att köras på området mellan Åbo och Bjärnå. – Så det blir lite som att köra på hemmaplan. Det var väl kanske också det som gjorde att det blev att delta i cupen också i år. Vilka är målsättningarna för säsongen? – När vi en gång gett oss in på det här gäller det väl att försöka vinna, men lätt kommer det inte att bli, säger Edgar Wirtanen.

Edgar Wirtasen mukaan eräs menestyksen syy oli, että nyt onni oli heidän puolellaan. – Tietenkin kuskilla ja autollakin on osuutensa, mutta kaiken pitää toimia. Viimeisessä osakilpailussa me emme päässeet maaliin, mutta ei päässyt meidän pahin vastustajammekaan. Miehistö osallistuu samoihin kilpailuihin myös tänä vuonna. Muutama kilpailu on jo ajettu ja juuri nyt Edgarin sijoitus on kolmas. Viimeinen osakilpailu ajetaan syksyllä Turussa. Pikataipaleet ajetaan Turun ja Perniön välisellä alueella. – Ihan kuin ajaisi kotikentällään. Ehkä se myös vaikutti siihen että päätin osallistua myös tänä vuonna. Mitkä ovat kauden tavoitteet? – Kun kerran olemme mukana, päämääränä on voitto. Helppoa se ei kuitenkaan tule olemaan, sanoo Edgar Wirtanen.

Tenala får sin mattvätt

Mattojen pesu helpottuu

Efter en del om och men byggs mattvätten i Vikstrand i sommar.

Monen vaikeuden jälkeen Vikstrandin matonpesupaikka rakennetaan kesällä.

Beslutet om mattvätten har av olika anledningar låtit vänta på sig, men nu finns både en lämplig plats och pengar för bygget att bli av. Ett anslag på 54 000 euro har reserverats för anläggningen i stadens budget för i år. – Det är inte bara själva mattvätten som kostar utan också saker som vatten- och elanslutningar, pumpar och tryckkärl, säger Joacim Mäkelä som är ansvarig parkchef vid Raseborgs stad. Tvättanläggningen i Vikstrand blir motsvarande dem som finns på andra håll i staden och kommer att bestå av fyra mindre och två större tvättkar samt en mangel. På grund av närheten till badstranden kommer vattenpumparna av säkerhetsskäl att finnas i låsta utrymmen. I skrivande stund är det oklart exakt när mattvätten står klar. Anhållan om åtgärdstillstånd har lämnats in och jobbstarten väntar på tjänligare väder. – Meningen är i varje fall att den ska kunna tas i bruk i sommar. Jag hoppas den blir till nöje för alla som vill tvätta mattor i Tenala, säger Mäkelä.

Päätös matonpesupaikasta on eri syistä myöhästynyt, mutta nyt sille on sekä sopiva paikka että rahaa. 54 000 euron määräraha on varattu kaupungin tämän vuoden talousarvioon. – Itse pesupaikan lisäksi rahaa menee myös vesi- ja sähköliittymiin, pumppuihin ja painekattiloihin, kertoo Raaseporin vastaava puistopäällikkö Joacim Mäkelä. Vikstrandin rakennelma tehdään saman mallin mukaan kuin kaupungin muut vastaavat. Siihen tulee neljä pienempää ja kaksi isompaa pesuallasta sekä mankeli. Koska pesupaikka sijoitetaan lähelle uimarantaa, vesipumput sijoitetaan lukittaviin tiloihin. Juuri nyt, vappuna, ei ole tiedossa milloin pesupaikka on käytettävissä. Toimeenpanoanomus on tehty ja työt aloitetaan heti kun sää on sopiva. – Tarkoitus on että se on käytössä tänä kesänä. Toivon että siitä on iloa kaikille jotka haluavat pestä mattoja täällä Tenholassa, sanoo Mäkelä.

28 |


Mera torgverksamhet

På begäran av försäljare och invånare blir det mera torgverksamhet i Tenala i sommar. Lördagstorget klockan 8 till 12 fortsätter som tidigare. Från och med början av maj fram till augusti ordnas också eftermiddagstorg på fredagar klockan 14 till 18. Utbudet kommer att vara brett med bland annat grönsaker, potatis, fisk, blommor, örter och kött. Är man intresserad av att komma och sälja kan man kontakta byarådets styrelse för mera information. Förhandlingar om en REKO-ring med utdelning i samband med fredagstorget är på gång.

Lisää torikauppaa

Torimyyjien ja asukkaiden pyynnöstä kesällä lisätään torikauppaa Tenholassa. Lauantaitori kello 8–12 jatkuu ennallaan. Toukokuun alusta alkaen aina elokuuhun asti järjestetään myös iltapäivätori perjantaisin kello 14–18. Myyntivalikoima tulee olemaan laaja. Muun muassa vihanneksia, perunaa, kalaa, yrttejä ja lihaa on tarjolla. Jos torimyynti kiinnostaa, lisätietoa saa kylätoimikunnan hallitukselta. Tällä hetkellä neuvotellaan myös mahdollisesta REKO-lähiruokarenkaan jakelusta perjantaitorin yhteydessä.

| 29


Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karis

Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karjaa

matning@raseborg.fi

mittaus@raasepori.fi

För din trygghet

www.tekno-test.fi Öppet mån-to kl. 8-16 Fredagar kl. 8-17

Brandsläckareservice Brandsäkerhetsprodukter AGA gaser och tillbehör Skyltar och märken Honda Småmaskiner

Sammutinhuolto Paloturvallisuustuotteet AGA kaasut ja tarvikkeet Opasteet ja kyltit Honda Pienkoneet

0400 805 347 I industrigatan 3 10600 Ekenäs I info@tekno-test.fi

coa@surfnet.fi - 10570 Bromarf 30 |


Målar inne-ute - Slipar golv och lackar Kaklar - Skylift - även uthyrning Tapetserar - Mattläggning Mindre träarbeten Pålarfvägen 35, 10570 Bromarf, tel. 040 575 6228

| 31Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.