Tenalablade 1-2016

Page 1

Årgång 19 / 2016 - Nr: 39

Utgiven av Tenala byarådsförening r.f.

Bongalow i fågelparadis Bongalow lintuparatiisissa Sidan - Sivu 5

Ny utställningshall, nya idéer Uusi näyttelyhalli, uusia ideoita Sidan - Sivu 18

i Bli medlem n! in ren ge byarådsfö eksi Liity jäsen untaan! kylätoimik

Tenaladagen Tenholanpäivä Sidan - Sivu 16

Tradition och modernitet Perinteitä ja nykyaika Sidan - Sivu 10


Självklart bra

Tietenkin hyvä

I början av året hade Raseborgs företagare en kampanj som gick ut på att rösta fram företaget med den bästa kundservicen. Min första tanke när jag läste om kampanjen var att det hade varit betydligt lättare att rösta fram den sämsta kundservicen. Bara negativa erfarenheter dök upp i minnet. När sedan namnet på vinnaren publicerades var det lätt att hålla med. I det företaget hade jag handlat och där var kundservicen verkligen bra. Men det kom jag ihåg först när jag blev påmind. Jag tror det är ganska vanligt att saker som fungerar bra med tiden börjar betraktas som självklara. Ingenting att prata om och ingenting man behöver göra något åt. Men är det så? För den som utför jobbet är det inte nödvändigtvis klart att omgivningens tystnad ska tolkas som uppskattning. Den kan lika gärna betyda att det man gör inte är tillräckligt bra eller att det inte alls behövs. Kanske borde vi oftare komma ihåg att det behövs lite positiv respons nu och då. Om sådant vi vant oss vid och börjat betrakta som självklart plötsligt är hotat brukar det vara svårt att tillräckligt snabbt uppbåda krafter och reagera på försämringen. Tyvärr står vi nu inför en sådan utmaning. Det är möjligt att du just nu läser det nästsista numret av Tenalablade! Orsaken är att tidningens ansvarsperson Börje Broberg har meddelat att han nu vill sluta. Börje har ansvarat för tidningen ända sedan den började komma ut år 1998. Efter en sådan insats måste hans önskemål respekteras. Att övertala honom att fortsätta är inte ett alternativ. Men om tidningen upphör tror jag många upplever det som en stor förlust. Tidningen har kommit ut lika länge som byarådet har existerat och blivit mycket populär inte endast bland oss Tenalabor utan också, och kanske speciellt, bland sommargästerna. Byarådet vädjar nu till er läsare. Om det bland er finns någon eller om ni vet någon som kan ta över efter Börje så kontakta byarådets styrelse och låt oss få veta det. Nu krävs det initiativ och aktivitet av alla som vill att vi ska ha ett Tenalablad också i fortsättningen. Men fastän tidningens framtid är hotad har vi även denna sommar byavandringarna och Tenaladagen att se fram emot. Dessa fortsätter som förut. Självklart. På byarådsföreningens vägnar önskar jag alla läsare en skön och aktiv sommar. Kent Gustafsson, ordförande

Vuoden alussa Raaseporin yrittäjillä oli kampanja, jossa sai äänestää parhaan asiakaspalvelun omaavaa yritystä. Kun luin kampanjasta ensimmäinen ajatukseni oli, että olisi ollut paljon helpompaa äänestää huonointa. Vain huonoja kokemuksia tuli mieleen. Kun sitten voittaneen yrityksen nimi julkaistiin, oli helppo olla samaa mieltä. Siinä yrityksessä olin asioinut ja palvelu oli todella hyvä. Mutta sitä en muistanut ennenkuin siitä muistutettiin. Luulen, että hyviä ja toimivia asioita ajan myötä ruvetaan pitämään itsestään selvinä. Niistä ei puhuta eikä niille tarvitse tehdä mitään. Mutta onko näin? Työntekijälle ympäristön hiljaisuus ei välttämättä tarkoita arvostusta. Yhtä hyvin se voi tarkoittaa, että työ ei ole riittävän hyvää tai että sillä ei ole merkitystä. Ehkä meidän tulisi muistaa, että positiivista palautetta tarvitaan silloin tällöin. Jos asia johon olemme tottuneet ja ruvenneet pitämään itsestään selvänä yhtäkkiä on uhattuna, voi olla vaikea riittävän nopeasti kerätä voimia ja reagoida tilanteeseen. Valitettavasti olemme nyt sellaisen haasteen edessä. Juuri nyt lukemasi lehti voi olla toiseksi viimeinen Tenalablade! Tämä siksi, että lehden vastuuhenkilö Börje Broberg on ilmoittanut haluavansa lopettaa. Börje on vastannut lehdestä aina siitä asti kun se ensimmäisen kerran julkaistiin vuonna 1998. Tällaisen urakan tehneen henkilön toivomusta on pakko kunnioittaa. Hänen taivuttaminen jatkamaan ei ole vaihtoehto. Mutta jos lehti joudutaan lopettamaan, uskon sen olevan monelle suuri menetys. Lehteä on julkaistu aina siitä asti, kun kylätoimikunta on perustettu ja siitä on tullut hyvin suosittu, ei ainoastaan meidän Tenholalaisten mielestä vaan myös, ja ehkä erityisesti, kesävieraiden keskuudessa. Kylätoimikunta vetoaa nyt teihin lukijoihin. Jos teidän keskuudessa on joku, tai jos tiedätte jonkun, joka voisi jatkaa Börjen työtä, niin ottakaa yhteyttä kylätoimikunnan hallitukseen ja ilmoittakaa. Nyt tarvitaan aloitetta ja aktiivisuutta kaikilta niiltä jotka haluavat, että Tenalablade jatkuu. Mutta vaikka lehden tulevaisuus on uhattuna, voimme hyvillä mielin odottaa kesän kyläkävelyjä ja Tenholapäivää. Nämä jatkuvat kuten ennenkin. Tietenkin. Kylätoimikunnan puolesta toivotan kaikille lukijoille hyvää ja aktiivista kesää. Kent Gustafsson, puheenjohtaja

2 |


Tenala byarådsförening rf Tenholan kylätoimikunta ry Styrelsen 2016 hallitus Ordförande / Puheenjohtaja Kent Gustafsson 040 504 5171 kent.m.gustafsson@gmail.com

Medlemmar / Jäsenet Börje Broberg 044 541 0679 brunos@minmail.fi

Viceordförande / Varapuheenjohtaja Magnus Selenius 0400 844 030 selema@surfnet.fi

Jenny Fabritius 0400 514 042 jenny.fabritius@raseborg.fi

Sekreterare / Sihteeri Josephine Råstedt 050 565 9910 josephine.rastedt@raseborg.fi Kassör / Kassanhoitaja Lars-Ove Backman 0400 202 728 larre.backman@pp.inet.fi

Kim Holmberg 040 829 7760 info@carldemumma.com Kjell Lindholm 040 830 3422 kjell.lindholm@gmail.com Mari Selenius 040 7656 692 mariselema@gmail.com

ÅRGÅNG 19 - VUOSIKERTA 19 Tenalablade utkommer två gånger per år. E-post: info@tenala.fi Tel: 044 7888 453 FO-nummer: 2514277-7 Utgivare: Tenala byarådsförening rf Ansvarig utgivare: Kent Gustafsson Ansvarig redaktör: Börje Broberg Foto: Krister Slöör (delvis) Översättning: Johan Lindgren (delvis) Produktion: MR MEDIA Oy Ab Upplaga: 1 800 ISSN: 2323-7384 Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. S-posti: info@tenala.fi Puh.: 044 7888 453 Y-tunnus: 2514277-7 Julkaisija: Tenholan kylätoimikunta ry Vastaava julkaisija: Kent Gustafsson Vastaava toimittaja: Börje Broberg Kuvat: Krister Slöör (osittain) Käännökset: Johan Lindgren (osittain) Tuotanto: MR MEDIA Oy Ab Levikki: 1 800 ISSN: 2323-7384

Bli medlem

Bli medlem i Tenala Byarådsförening r.f. Genom att bli medlem understöder du byarådets verksamhet. Medlemsagiften är 5€ / person (2016) Kontonummer: FI54 4055 5820 0131 62 Vänligen skriv namn och postadress i meddelandefältet så att vi kan posta Tenalablade till din hemadress. De som har fast adress utanför Tenala får Tenalablade hem per post om de betalar medlemsavgiften

Läs tidigare årgångar på nätet tenala.fi

ÅRG ÅNG 18 / 201 r.f. byaråds förening 5 - Nr: 37 Utgiven av Tenala

2014 - Nr: 36 ÅRGÅN G 17 /

Liity jäseneksi!

Tule tukemaan Tenholan kyläyhdistyksen toimintaa ja liity jäseneksi. Jäsenmaksu on 5€ / henkilö (2016) Yhdistyksen tilinumero: FI54 4055 5820 0131 62 Maksaessasi muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi, jotta voimme postittaa sinulle Tenalablade! Tenholan ulkopuolella vakituisesti asuvat saavat Tenalablade’n kotiinsa maksamalla jäsenmaksun.

Utgi ven

Daghemmetform

av Tena la

byar ådsf

ören ing

r.f.

-biblioteket tar

Päiväkoti

ottua

us alkaa hahm

-kirjastorakenn

s Drömmar uppfyll minen Unelmien toteutta 10-11

Avlopp och gemensa vatten mt i Hult a Hultan kylä vesi ja viemn yhteinen äri

Sid / Sivu

Sid / Sivu 26-27

Sid / Sivu

Ny församling Uusi seurakunta

Naturen

Mera ost från Tena la Enemmän Tenholas juustoja ta

Sid / Sivu 20-21

-I Tenala

hittades

Luonno

-Tenhol Sid / Sivu

asta löy

Prästgården Pappila 7

s nyck

en speciel

Sid / Sivu

l lingonp

noikku

dettiin erik

utvecklas Det var i Tenala fortsätter och i Villa Christine Verksamheten

ia Jon ja Victor ikkansa. Villa Christinen Tenholasta unelmapa löysivät Jon ja Victoria ja kehittyy. Christinessä jatkuu Toiminta Villa

Sid / Sivu 16-17

30-31

lanta

oinen puo

lukka

Sid / Sivu 24-26

Christine ia på Villa sitt drömställe. Jon och Victor fann efterhand. som Jon och Victoria

12-13

Gennarby viken runt 60 år Gennarby

ympäriju nlahden ”Det hä oksu 60 vuotta Tenala Sid / Sivu 32-33 Ten ”Ekenäsn en 2015 - Ten holassa tapah sessa tuu holapäiv ejdkolmo nsa ens sve mm.ä/paikka ä 2015 ”... yms. saanut joukkueen NTH säilyttäatta ns on Tenhola ka ”... försam Hiukan huomaam divisioonaan. Sid / Sivu 14-15 ling somm palloilulajin 3. ar 2015 ”...

nd er i i trean hållas nakvar NTH vill ”Te ladett lag på n har Tenala fått ag Lite i skymunda i bollsport. division 3-nivå

Sid / Sivu

4-7

Lue vanhat vuosikerrat netistä tenala.fi | 3


Tel.: / Puh: 019 245 0535 Vi betjänar: / Palvelemme: Må-Fre / Ma-Pe 10.00-17.00

4 |


Bongalow i fågelparadis Det är knappt man ser det, fågeltornet ute på Aspholmen i Heimlaxviken. När man kommer nära ser man det, en stadig byggnad på grova stolpar, en trappa upp ett rum med balkong. Balkongen vetter mot söder, mot vattnet och därute finns det redan i slutet av mars mängder av fåglar. Det är bara inledningen på våren med flyttning och häckning, men vi ser svanar, gäss, skrakar, viggar och trutar. Och för en stund sedan lyfte en örn från isen. Johan Taube visar oss omkring i tornet, som nu inleder sin första hela säsong som observationsplats för alla fågelintresserade. Eller som vistelseplats för den som bara vill dra sig tillbaka till en lugn plats och vara för sig själv en tid. För det är ju inte bara ett fågeltorn, det är en bekväm plats för övernattning, med två sköna sängar och plats nedanför om man vill vara på marknivå i skydd för nederbörd. Johan hade funderat på en observationsplats för sig själv och för ornitologer, där mitt i det rika fågellivet i Heimlax. Tanke blev handling och medan han planerade växte projektet till sig. Tillsammans med kompisen Kaj Romberg byggde han sedan

tornet med isolering och uppvärmning. Och i bara farten blev det också ett kokskjul, en kåta mitt inne på holmen. Och för den som vill boka in sig i bongalowen står en roddbåt redo på fastlandssidan för den korta roddturen ut till holmen. Tornet har fått namnet Bongalow och den som vill lära känna det bättre kan gå in på hemsidan lintubongalow och se mera. Här nedan kommer en kort summering av det hemsidan berättar om platsen. Heimlaxviken är en betydande plats för fåglar att rasta och att häcka i. Det finns mycket fisk i vattnen och runtom finns det frodiga åkrar och ängar, som också är utmärkta ställen att söka föda på. Dessutom finns det andra kända fågelområden såsom Finby Gränd, Lindö- och Gretarbyvikarna samt Gennarbyvikens norra del. Här kan man se skräntärna, storskrake, salskrake, fiskgjuse och flere måsarter. De sumpiga stränderna lockar till sig många arter av vadare, en del bara för att rasta på

under flyttningen. Ornitologer har observerat sådant som de kallar överraskningar såsom simsnäppa, storspov, rödspov och kärrsnäppa. Rikligast är ändå olika arter av dykänder och andra änder, samt krickor. Olika gåsfåglar mellanlandar i viken på våren, på hösten är det mestadels grågäss, i många fall flockar med tusentals individer man ser. Rovfåglar i trakten är havsörn, blå och brun kärrhök och i oktober fjällvråk. Som om det inte skulle vara nog för den fågelintresserade, längs stränderna finns ypperliga häckningsplatser. Där finns nämligen urgamla ekar, hassel, björk och al. Alltså kan man se olika hackspettar, göktyta, nötkråka och en mängd olika småfåglar. Det kan löna sig att gå in på fågeltornets hemsida, lintubongalow, och läsa mera om fågeltornet på Aspholmen i Heimlaxviken. Kanske läsningen lockar till et besök där. BB

| 5


Bongalow lintuparatiisissa Sitä tuskin huomaa, Aspholmenin lintutornia Prästkullan Heimlaxissa. Vasta läheltä näkee tukevan rakennuksen, neljän tolpan varaan rakennetun, toisen kerroksen majan. Sen eteläisellä puolella pieni parveke jonka edessä avautuu mahtava näköala lahteen, jossa jo maaliskuun lopulla näkyy runsaasti lintuja, joutsenia, sorsia, hanhia, sotkia, lokkeja. Ja hetki sitten kotka lähti jäältä lentoon.

6 |

Johan Taube esittelee tornia. Se valmistui viime juhannuksen aikoihin ja on valmis vastaanottamaan lintubongareita ja kaikkia niitä jotka haluavat vetäytyä pienen saaren rauhaan joksikin aikaa. Sillä tämä ei ole ainoastaan lintutorni, siellä

on yöpymistä varten kaksi mukavaa vuodetta, ja ulkosalla oleskeluun sopii hyvin tornin alla oleva sateesta suojattu avotila. Johan oli kauan haaveilut tähystyspaikasta keskellä linturikasta merenlahtea, jonne voisivat myös muut lintuharrastajat tulla tähystämään. Vähitellen projekti kasvoi kun Johan yhdessä ystävänsa Kaj Rombergin kanssa ryhtyi rakentamaan. Torni sai eristyksen ja sinne asennettiin lämmityslaite. Lisäksi keskelle saarta rakennettiin myös ’keittiökota’. Ja salmen rannassa odottaa soutuvene vierailijoita. Torni sai nimen Bongalow ja jos tahdot enemmän tietoa sitä löytyy kotisivulta lintubongalow. Tässä seuraa katkelma Bongalowia esittelevältä sivulta. Heimlahti on linnuille merkittävä paikka levähtää, syödä sekä pesiä. Lahti on kalaisa, ja ympäröiviltä pelloilta sekä niityiltä on hyvä etsiä ravintoa. Lisäksi läheltä löytyy muita tunnettuja lintualueita kuten Finby Gränd, Lindön ja Gretarbyn lahdet sekä Gennarbynlahden pohjoisosa. Täällä voi nähdä räyskiä, isokoskeloita, uiveloita, sääksiä sekä useita eri lokkilajeja. Kosteikkoiset rannat houkuttelevat paikalle useita erilaisia kahlaajia, osa niistä pysähtyy muuton aikana vain levähtämään. Harvinaisuudet, vesipääsky, kuovi, mustapyrstökuiri ja suosirri ovat yllättäneet ornitologit. Tavallisimpia ovat kuitenkin erilaiset kokosukeltajat ja muut sorsat sekä tavit. Keväisin erilaiset hanhet tekevät välilaskun lahdelle kun taas syksyisin merihanhia näkee jopa tuhansia. Alueen petolintuja ovat merikotka, sini- ja ruskosuohaukka sekä lokakuussa piekana. Ja ikäänkuin lintuharrastajalle tämä ei olisi riittävästi, löytyy rantojen vanhoista tammista, koivuista, lepistä sekä pähkinäpensaista erinomaisia pesintäpaikkoja. Näin voi nähdä myös erilaisia tikkoja, käenpiikoja, pähkinähakkeja sekä runsaasti erilaisia pikkulintuja. Sivustoon tutustuminen saattaa houkutella vierailemaan Aspholmenin lintutorBB nissa.


Mjölk per automatik Om man har över hundra mjölkande kor så är det skäl att tänka på automater till hjälp i arbetet. Det kan vara skäl att lämna den traditionella ladugården och välja en annan lösning. Som Sillböle Herrgård har gjort. Thomas Österlund tillsammans med sin bror Magnus har satsat på sina mjölkkor och valt att investera stort för att klara av den stora besättningen. Resultatet är en luftig öppen ladugård där korna själva väljer när de vill äta och samtidigt bli mjölkade. Om man som icke-insatt betraktar korna känns det som om de var lugna och trygga i sin omgivning. En del vandrar omkring i den stora inhägnaden, andra ligger och idisslar. En mjölkmaskin ger service åt korna när de bestämmer sig för att komma till den, lockade av den portion som väntar dem

Naprapat öppnar mottagning

när de blir mjölkade. Samtidigt registrerar en dator hur mycket mjölk de ger och om olika mätbara faktorer ger en fingervisning om kons skick. Är den frisk eller verkar den ha något problem. Allt registreras och Thomas kan sedan kalla på veterinär eller kanske konstatera att nu är det dags för seminören att besöka kon. Och när kon går i sin och slutar mjölka får den tillbringa tiden i en annan del av ladugården. Och när det är dags för kalvning får den göra det i mjuk torr halm. Herrgårds ladugård är målet för byavandringen den 5 juli kl. 18. Vägvisningen börjar vid väg 52 i Hulta, där man svänger mot Trollshovda. Efter 4 kilometer visar vägvisaren att Sillböle finns till höger, Vänd dit och du är nästan framme. BB

Maitoa automatiikalla Jos navetassa on yli sata lypsävää lehmää, on syytä harkita automaatiota töiden avuksi. Voi olla perusteltua luopua tavanomaisesta navetasta ja valita joku toinen ratkaisu. Näin Sillbölen Herrgårdsilla on tehty. Thomas Österlund, yhdessä veljensä Magnuksen kanssa, on panostanut lypsylehmiinsä ja tehnyt merkittäviä investointeja selviytyäkseen suuresta laumastaan. Lopputulos on ilmava, avoin navetta, jossa lehmät itse päättävät milloin syövät ja tulevat lypsetyiksi. Maallikon silmin lehmät vaikuttavat olevan ympäristössään rauhallisia ja turvassa. Osa vaeltelee isossa aitauksessa ja osa makaa märehtimässä. Lypsykone palvelee lehmiä, kun ne koneella odottavan ruoka-annoksen houkuttelemina päättävät tulla lypsylle.

Samalla tietokone rekisteröi lehmän tuottaman maidon määrän. Lisäksi erilaiset mitattavat tekijät antavat osviittaa lehmän kunnosta. Onko se terve vai onko sillä ongelmia? Kaikki rekisteröidään, ja myöhemmin Thomas voi kutsua paikalle eläinlääkärin tai kenties todeta, että keinosiementäjän on aika vierailla. Ja kun lehmän maidontuotanto loppuu, saa se viettää aikaansa toisessa osassa navettaa. Poikiminen tapahtuu pehmeällä, kuivalla olkipedillä. Herrgårdsin navetta on kylävaelluksen kohteena 5 heinäkuuta klo 18. Opastus alkaa tiellä 52 Hultassa Trollshovdan risteyksestä. Tienviitta oikealle Sillböleen löytyy 4 kilometrin jälkeen. Kun sinne käännyt olet jo melkein perillä. BB

Nu erbjuder en ny företagare sina tjänster i Tenala kyrkoby. Det är Donald Dahlberg som öppnat mottagning i Företagarhuset. Hans specialitet är naprapati, han undersöker och behandlar orsaker till problem i leder och kotor genom stretching, mobilisering och manipulering. Donald har fyra år av skolning i Sverige bakom sig och tar emot klienter alla vardagar men också efter beställning under veckoslut. Ingången är densamma som till TenalaMixen.

Naprapaatti avaa vastaanoton Uusi yrittäjä tarjoaa palvelujaan Tenholan kirkonkylässä. Hän on Donald Dahlberg jonka ala on naprapatia, siis tutkimalla ja manipuloimalla hän hoitaa selkä- ja niskakivut kuin myös käsien ja polvien kiputilat. Donaldilla on neljän vuoden koulutus Ruotsissa takanaan ja hänen vastaanottonsa on Yrittäjätalossa, sama sisäänkäynti kuin TenalaMixen.

Vill du arbeta med Tenalablade Tenalablade behöver ny redaktör eller ett team som skriver tidningen. Nuvarande redaktören Börje Broberg tackar för sig efter nitton år och behöver en efterträdare. Är du intresserad av publikationsverksamhet eller känner du någon som är det? Ta i så fall kontakt med Börje Broberg eller Kent Gustafsson. Den nya ”chefredaktören” har till sin hjälp byarådets styrelse och frivilliga skribenter och fotografer. | 7


RIVER BYGGNADE

R

FLISAR RÖJER SLY MOTTAGNING AV TRÄAVFALL

Tel. 0400 844 030

Målar inne-ute - Slipar golv och lackar Kaklar - Skylift - även uthyrning Tapetserar - Mattläggning Mindre träarbeten Pålarfvägen 35, 10570 Bromarf, tel. 040 575 6228

8 |


Rolfs TAXI 0400 225 627 Rolf Törnroos

Öppet-Avoinna Öppet Må-To 8-17 Ma-To Fre 8-18 Pe Lö 9-16 La Sö Stängt, Suljettu Su

Sockenv. 19, 10520 Tenala Pitäjäntie 19, 10520 Tenhola Tel. /Puh. 019-2450100

| 9


En grå byggnad på en åker – ser det bekant ut? | Harmaa rakennus keskellä peltoa – näyttääkö tutulta?

Tradition och modernitet Det första intrycket när man närmar sig huset är att det ser bekant ut, som om det skulle ha stått där i evighet. När man kommer närmare ser man de stora fönstren och det är inte riktigt så som man först tyckte. Men likafullt ser huset ut att befinna sig i sin naturliga miljö. Det är huset på Åkerudden i Rörsby som det handlar om. Mathias och Sonja Nyströms skapelse. Huset står på gammal åkermark intill stranden av Bonäsbåset, tillsvidare en ensam byggnad för boende nära naturen. Mathias Nyström berättar att huset är byggt som en variant av skiftesverk, eller korsvirke, med en stadig stomme av bjälkar för att få mera stabilitet i stommen ännu förstärkts med snedställda bjälkar. De öppningar som finns mellan bjälkarna fylls sedan med isoleringsmaterial, i det här fallet med linull. Mathias´ beskrivning av huset lyder så här: ’’Byggnadens arkitektur utgår från platsen och den kulturella kontexten. Målsättningen har varit äkthet, avskalad estetik och vackert hantverk. Den enkla och långsmala byggnaden sitter naturligt i det öppna åkerlandskapet. I sin enkelhet 10 |

och skenbara anspråkslöshet är byggnaden nära traditionellt byggande utan att på något sätt kopiera det’’. Det är en beskrivning som säger allt om byggnadens yttre. Men allt förändras när man stiger in i huset. Traditionellt byggande är inte det man tänker på då, när man ser ljuset flöda in genom de stora från golv till tak gående fönstren, det vitoljade trägolvet av douglasgran och väggar och tak av alvirke. Man har kommit in i modernt tänkande. I husets ena ända finns det stora rummet, som är både vardagsrum och kök och upptar nästan halva byggnadsytan. I den andra ändan finns sovrum och arbetsrum. Ett loft har utsikt över kök och vardagsrum. Utanför kommer helheten senare att kompletteras med en ekonomibyggnad och en strandbastu.

Huset är en fritidsbostad men planerat och byggt för åretruntbruk. Huset är byggt av Ronnys Bygg, S-Trä Öb och ägarna själva med hjälp av släkt och vänner. Jordvärmen ger tillräckligt energi året runt och till hjälp har den en kamin i det stora rummet. Här trivs familjen, Mathias och Sonja med sina två döttrar, och hit kan sommarens byavandring inbjuda intresserade. En privat byggnad öppnas för många besökare och då skall alla respektera en önskan att vi kommer i grupper på högst 15-20 personer. Därför ordnas vandringar 12 och 13 juli till Åkerudden så alla har möjlighet till ett besök. Alla intresserade bör anmäla sig före vandringen till Börje Broberg, telefon 044 5410 679 för att boka plats på en vandring. Närmare vägbeskrivning får alla som anmäler sig. BB


Perinteitä ja nykyaikaa Kun taloa lähestyy, tulee ensimmäisenä mieleen, kuinka tutulta se näyttää, aivan kuin se aina olisi seissyt siinä. Kun pääsee lähemmäs, huomaa suuret ikkunat, eikä kaikki olekaan kuten ensiksi kuvitteli. Talo vaikuttaa kuitenkin olevan luonnollisessa ympäristössään. Kyse on Rörsbyn kylässä Åkeruddenilla sijaitsevasta talosta, Mathias ja Sonja Nyströmin luomuksesta. Talo seisoo vanhalla peltomaalla Bonäsbåsetin rannalla. Toistaiseksi yksittäinen rakennus luonnonläheistä asumista varten. Mathias Nyström kertoo, että talo on eräänlainen muunnelma ristikkotalosta, jonka rungossa on käytetty järeitä parruja. Lisäämällä vinoittain parruja, on runkoon saatu vielä lisää tukevuutta. Parrujen välit täytetään eristysmateriaalilla, joka tässä tapauksessa on pellavakuitua. Näin Mathias kuvailee taloa: “Rakennuksen arkkitehtuurin lähtökohtana on paikka sekä kulttuurinen ympäristö. Tavoitteena on ollut aitous, pelkistetty estetiikka ja kaunis käsityö. Yksinkertainen, pitkä ja kapea rakennus on luonnollinen osa avointa peltomaisemaa. Yksinkertaisuudessaan ja näennäisessä vaatimattomuudessaan rakennus noudattaa perinteistä rakentamista kopioimatta kuitenkaan sitä.” Kuvaus kertoo kaiken rakennuksen ulkoasusta. Kaikki kuitenkin muuttuu kun astuu sisään taloon. Mieleen ei tule perinteinen rakentaminen, kun näkee valon tulvivan F/K: Kuvio Architectural Photography

F/K: Kuvio Architectural Photography

sisään isoista, katosta lattiaan ulottuvista ikkunoista. Sama vaikutus on douglaskuusesta tehdyllä valkoiseksi öljytyllä puulattialla sekä haavasta tehdyillä seinillä ja katolla. Talon toisessa päädyssä on melkein puolet pinta-alasta vievä, niin olohuoneena kuin keittiönäkin toimiva iso huone. Toisesta päädystä taas löytyvät makuuhuone ja työhuone. Parvelta on näköala keittiöön ja olohuoneeseen. Ulkona kokonaisuuden tulee myöhemmin täy-

dentymään talousrakennus ja rantasauna. Talo on vapaa-ajan asunto mutta suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Talon on rakentanut Ronnys Bygg, S-Trä Öb sekä omistajat apunaan sukulaiset ja ystävät. Maalämpö, jonka apuna isossa huoneessa on kamiina, antaa riittävästi energiaa ympäri vuoden. Täällä perhe, Mathias ja Sonja kahden tyttärensä kanssa, viihtyy, ja tänne kesän kylävaellus voi kutsua kiinnostuneita. Yksityinen rakennus avautuu monille vierailijoille, ja silloin kaikkien tulee kunnioittaa toivetta siitä, että saavumme enintään 15-20 hengen ryhmissä. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus vierailuun, järjestetään Åkeruddenille useita vaelluksia. Varatakseen paikkansa vaellukselle tulee kaikkien kiinnostuneiden ilmoittautua ennakkoon Börje Brobergille, puhelin 044 5410 679. Kaikille ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat reittiohjeet. Kävelyt järjestetään 12 ja 13.7. BB

| 11


BYGGNADSARBETEN RAKENNUSTYÖT Listerbyvägen 8, 10520 Tenala Tel. 019 245 0564, 0400 477 007 E-mail: bygg.gronroos@brev.fi

12 |


Defibrillatorn kan rädda liv Alla kan använda en defibrillator, en hjärtstartare. Det säger Ylva Laurila, ordförande för Tenala rödakorsavdelning. Avdelningen har skaffat en och placerat den på ett ställe därifrån vem som helst av oss kan hämta den om olyckan är framme och någon snabbt behöver hjälp. Om patienten har råkat ut för kammarflimmer, att hjärtats förmak och kammare arbetar osynkroniserat och inte kan pumpa runt blodet i kroppen, då behövs det hjälp, och det fort. Vi kan alla använda den, säger Ylva. Defibrillatorn ger nämligen ljudligt instruktioner som det bara är att följa. Om man ser en person ligga på marken skall man förstås genast kolla orsaken. Skaka personen kraftigt och kolla andningen. Om andningen inte verkar normal skall man ringa 112 och kalla på ambulans. Håll linjen öppen, 112 berättar vad man skall göra. Så fort som möj-

ligt skall man hämta defibrillatorn, öppna patientens kläder, placera defibrillatorns elektroder på bröstkorgen och starta apparaten. Sedan följer man de råd apparaten ger, på svenska. Defibrillatorn gör sitt arbete bara om patienten har kammarflimmer, så det kan inte bli fel, säger Ylva.

Ju fortare patienten får hjälp, desto större är möjligheten att han tillfrisknar. De första tio minuterna är avgörande för patientens överlevnad. Och om defibrillatorn konstaterar att det är något annat fel på patienten skall man börja med bröstkompression, snabba kraftiga tryck på bröstet, 100-120 tryck per minut, tills ambulansen med erfaren personal kommer till platsen. Detta i korthet hur man kan hjälpa en patient med defibrillatorn. Tenala RK har kunnat köpa defibrillatorn med stöd av Sparbanksstiftelsen och placerade den i Sale eftersom affären är öppen sju dagar per vecka och hjärtstartaren befinner sig på ett säkert ställe, i Salebutikens vindfång, genast du kommer in genom den första dörren ser du den till höger vid skyltfönstret i sin låda på väggen. Där kan man hämta den om olyckan är framme. BB

Defibrillaattori voi pelastaa Kaikki voivat käyttää defibrillaattoria eli sydämen tahdistinta. Näin sanoo Ylva Laurila, Tenholan Punainenristi-osaston puheenjohtaja. Osasto on hankkinut laitteen ja sijoittanut sen paikkaan josta jokainen meistä voi noutaa sen jos joku tarvitsee pikaista apua. Jos potilas on saanut kammiovärinän, defibrillaattori käynnistää sydämen uudestaan. Avun pitää tulla pian ja me kaikki osaamme käyttää defibrillaattoria, sanoo Ylva. Laite nimittäin antaa äänellisesti ohjeita (ruotsiksi Tenholassa, useimpien mahdollisten käyttäjien kielellä). Kun näkee ihmisen makaavan liikkumatta maassa, meidän pitää tietenkin tarkistaa syy. Ravistele hänta ja tarkista hen-

gitys. Jos se tuntuu epänormaalilta, soita 112 ja hälytä ambulanssi. Älä sulje puhelinta, 112 antaa koko ajan ohjeita mitä pitää tehdä. Hae defibrillaattori mahdollisimman pian, paljasta potilaan rinta ja kiinnitä elektrodit. Käynnistä defillibraattori ja seuraa sen antamia ohjeita. Jos laite toteaa kyseessä olevan kammiovärina, se jatkaa toimenpiteitä, muuten ei. Virheitä ei voi tapahtua, sanoo Ylva. Mitä nopeammin potilas saa apua, sitä suurempi todennäköisyys on että hän selviää. Ensimmäiset kymmenen minuuttia

ovat ratkaisevia, sen jälkeen selviäminen on erittäin epävarmaa. Defibrillaattori ei käynnistä sydäntä uudestaan, mikäli sydämessä ei ole sähköistä toimintaa lainkaan. Silloin pitää auttaa potilasta painamalla nopeasti ja voimakkaasti rintakehää, 100120 painallusta minuutissa kunnes ambulanssin henkilökunta on saapunut. Tenholan Punainen risti on asettanut defillibraattorin Sale-kaupan eteiseen, ovesta katsoen oikeanpuoleiselle seinälle, ulkoikkunan viereen. Siellä se on turvassa ja sieltä sen voi hätätapauksessa noutaa aina kun kauppa on auki, siis viikon kaikkina päivinä. Defibrillaattorin oston on mahdollistanut Tenholan säästöpankkisäätiön avustus, kertoo Ylva Laurila BB

| 13


Solglimtens föräldraråd

Solglimtens föräldraråd, tidigare Snicknäs föräldraråd, har som syfte att samla in pengar på olika sätt för att kunna bidra till en guldkant åt barnen på Solglimtens daghem i Tenala. Solglimtens daghem har fem avdelningar, varav två finns i Snicknäs. I föräldrarådet sitter föräldrar som har barn på dagiset och alla föräldrar är välkomna med. I “rådet” finns också två ur personalen, som förmedlar vad som skulle bidra till just en guldkant för barnen och ger feedback på hur bidraget tagits emot och använts. Wc- och hushållspappersförsäljningen gör varje år succé och ett tacksamt klirr i kassan. Vi har även sökt stipendier och bidrag från Tenala Sparbankstiftelse, Sophie von Julins stiftelse och Tenala Ungdomsförening som alla bidragit med en summa pengar. Vi vill därför tacka alla som köpt wcpapper, alla föreningar och stiftelser för sina bidrag så att vi har kunnat göra det möjligt att skapa en guldkant för barnen på dagis. Pengarna har använts till bl.a. cyklar, hjälmar, leksaker, redskap till den nya gymnastiksalen, böcker, parasoll, Nasse-teater, naturskola och utflyk14 |

ter. Tenala Ungdomsförening donerade pengar från Lucia 2014 till en lekstuga. Lekstugan kommer till dagis under våren. Ett speciellt tack vill vi rikta till Joakim Österlund och Mikael Lundsten, som frivilligt på 112-dagen kom till dagis iklädda

brandmannakläder och berättade för barnen hur man ska gå tillväga vid en brand. Barnen fick också möjlighet att ta en titt på brandbilen. Ytterligare ett speciellt tack vill vi rikta till Henrik Kevin, som också frivilligt, på fastlagstisdagen hade gjort i ordning sin traktor med flak så att de äldre barnen fick åka en tur till Snicknäs där personalen hade ordnat ett annorlunda program. Båda de här programmen var mycket omtyckta av både barn och personal. Att få lyfta fram och belysa den känsla av gemenskap där alla är villiga att på ett eller annat sätt bidra till trivsel i vår by känns viktigt för oss. Det bevisas inte enbart för barnen på dagis utan även när det ordnas andra evenemang och aktiviteter i byn. På exempelvis Tenaladagen, öppningen av julgatan och när midsommarstången reses, så finns det alltid bybor som hjälper till vilket bidrar till den speciella stämningen. Det är en fin charm vi hoppas Tenala kommer att fortsätta sprida. Solglimtens föräldraråd


Solglimtenin vanhempainneuvoston Solglimtenin vanhempainneuvoston tarkoituksena on kerätä varoja jotta lapset Solglimtenin päiväkodissa saisivat ylimääräistä iloa arkeen. Haluamme tässä kiittää kaikkia yksityishenkilöitä jotka ovat tukeneet meitä ostamalla wc-paperia sekä yhdistyksiä ja säätiöitä jotka ovat myöntäneet avustuksia. Olemme voineet ostaa mm. polkupyöriä, kypäröitä, leikkikaluja ja kirjoja sekä järjestää luontokoulua ja retkiä. Tenholan Nuorisoseura lahjoitti Lucia 2014 keräyksestä rahaa leikkimökkiä varten. Erityisesti haluamme kiittää Joakim Österlundia ja Mikael Lundstenia jotka 112-päivänä tulivat päiväkotiin palomiehinä. Lapset saivat opastusta ja pääsivät tutustumaan paloautoon. Lisäksi haluamme vielä kiittää Henrik Keviniä joka laskiaistiistaina otti lapset traktoriajelulle Snicknäsiin, jossa henkilökunta oli järjestänyt ohjelmaa. Meistä tuntuu tärkeältä tuoda esille se yhteisöllisyyden tunne joka saa ihmiset eri tavoin edistämään viihtyvyyttä kylässämme. Päiväkodin tukemisen lisäksi se näkyy aina kun kylässä järjestetään tapahtumia. Se on Tenholan erityinen viehätys ja toivomme sen näkyvän laajasti myös jatkossa. Solglimtenin vanhempainneuvosto

Mikael Lundsten och | ja Joakim Österlund.

Ingen hälsobuss

Ei terveystaloa, ei bussia

Hälsogården i kyrkobyn försvinner. Det hus som byggdes som hälsocentral och som sedan var demensboende, har snart ingen uppgift. Där har staden haft rådgivning hälso- och sjukvårdsmottagning, tandklinik och HUS-lab två dagar per vecka. Snart finns inget av det kvar och inte ser det ut att bli något av den hälsobuss som har diskuterats och som grundtrygghetsdirektören föreslog. Den skulle ha kompenserat litet av det bortfall som Tenala hamnar ut för.

Kirkonkylän terveystalo lakkautetaan. Rakennukselle, joka rakennettiin terveyskeskukseksi ja sen jälkeen toimi demetiapotilaiden asuntona, ei enää ole käyttöä. Vielä hetken siellä toimii neuvola, terveys- ja sairausvastaanotto, hammashoitola ja HUS-lab kaksi päivää viikossa. Perusturvajohtajan ehdottama terveysbussi olisi osittain korvannut nämä toiminnat, mutta lautakunta tyrmäsi ehdotuksen.

| 15


Humorgruppen KAJ (inträde 0-6 år gratis, 7-17 år 5€, 18+ år 10€)

Arne Alligator & djungeltrumman Dansuppvisningar Spanska sportgrenar Pyssel för barnen Karneval och mopedparad Bakluckeloppis Snabblotteri Torgförsäljning Ponnyridning Hoppval Backformula Spanskinspirerad matoch dryckesservering

16 |


Huumoriryhmä KAJ (sisäänpääsy 0-6 v. ilmainen, 7-17 v. 5€, 18+ v. 10€)

Arne Alligaattori & viidakkorumpu Tanssiesityksiä Espanjalaista urheilua Askartelua lapsille Karnevaalitunnelmaa Takakonttikirppis Arpajaiset Myyjäiset Poniratsastusta Pomppuvalas Mäkiautoja Kuormaauto ja mopo paraati Espanjalainen ruoka ja juoma tarjoilu

| 17


Ny utställningshall, nya idéer Det finns inget slut på samlandet för Filip Karlsson. Hans lantbruksmuseum har ytterligare en avdelning, en hall som bland annat för fram kvinnornas arbete. Filip Karlsson var tvungen att bygga ytterligare en hall för att få plats för de senaste föremålen. Den blev litet mindre än de föregående, men också den har en yta på drygt 140 kvadratmeter. Där samsas föremål från många olika ämnesområden om platsen, en stor del av dem har ändå med hushållet att göra. Kvinnors arbete i hemmen.

Det finns rader av kastruller, köksredskap, porslin, symaskiner, dammsugare för att nämna några. Där finns också eldrivna apparater som används i köket, många av dem från elapparaternas barndom. Och en del rariteter: hur många av oss kommer till exempel ihåg att Fiskars någon gång för länge sedan har tillverkat, eller åtminstone bjudit ut en hårtork sig-

nerad Fiskars? Och hur många har använt en elektrisk korköppnare till vinflaskan? Eller elektrisk konservöppnare? En telefonkiosk har fått plats i hallen och innehåller – telefoner naturligtvis. Där finns de i hallen tillsammans med många modeller av Arabiaporslin, som säkert väcker minnen hos många besökare. Mängder av annat porslin finns också där, till de nyaste hör säkerligen sådant som är signerat Pentik. En sparbössa av gammal modell väcker intresse med sina förmanande texter, till exempel ’tjäna med det pund du fått’ eller ’Offra glatt din möda, jorden ger dig gröda’ och texter med uppmaning att spara. På en vägg finns alla slag av blanketter, bland annat ransoneringskort från 194050-talen, inträdesbiljetter till olympiaden 1952 i Helsingfors etc. Filip Karlsson säger, att den nya avdelningen redan lockat till sig grupper med övervägande kvinnliga deltagare, vilket var en av de tankar Filip hade med avdelningen. Men det finns förstås intressant även för andra, såsom mängder av leksaker, lantbrukslitteratur, bordsstandar. Vill du se något speciellt, det finns troligen i Filip Karlsson samlingar på Erikas i Finby Gränd. BB

18 |


Uusi näyttelyhalli, uusia ideoita Filip Karlssonin keräilylle ei loppua näy. Hänen maatalousmuseoonsa on jälleen lisätty osasto, joka mm esittelee naisten työskentelyä. Filip Karlssonin oli rakennettava vielä yksi halli saadakseen tilaa tuoreimmille esineilleen. Halli on hiukan edellisiä pienempi mutta kuitenkin runsaat 140 m2. Hallin esineet edustavat useita eri aihealueita, vaikka suurin osa liittyykin naisten kodeissa tekemiin töihin. Kattiloita, keittiövälineitä, posliinia, ompelukoneita ja pölynimureita löytyy monta riviä. Myös sähkökäyttöisiä keittiökoneita löytyy, useat niistä sähkökoneiden nuoruudesta. Harvinaisuuksiakin on: kuinka moni meistä esimerkiksi muistaa, että Fiskars joskus kauan sitten valmisti, tai ainakin kauppasi Fiskarsmerkkistä hiustenkuivainta? Ja kuinka moni on käyttänyt sähköistä viinipullokorkin avaajaa? Tai sähköistä säilykepurkin avaajaa? Halliin mahtuu myös puhelinkioski, josta tietenkin löytyy puhelimia. Hallissa ne jakavat tilan monen eri mallisen Arabiaposliinin kanssa. Nämä varmasti herättävät useassa vierailijassa muistoja. Paljon muutakin posliinia löytyy, uusimpina varmaankin Pentikin suunnittelemat mallit. Vanhanmallinen säästölipas säästäväisyyteen kehottavine teksteineen herättää huomiota. Yhdellä seinällä on erilaisia lomakkeita, kuten säännöstelykortteja 1940-50-luvuilta, sisäänpääsyliput vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin jne. Filip Karlsson sanoo, että uusi osasto on jo nyt houkutellut pääosin naisista koostuvia ryhmiä, mikä olikin yksi Filipin tavoitteista. Toki muillekin löytyy kiinnostavia esineitä, kuten runsaasti leikkikaluja, maatalousaiheista kirjallisuutta ja pöytäviirejä. Jos haluat nähdä jotain erikoista niin se todennäköisesti löytyy Filip Karlssonin kokoelmista Erikasin tilalta Finby Grändistä. BB | 19


ralf@surfnet.fi

BOKFÖRING, LÖNERÄKNING, KONTORSTJÄNSTER Företag, föreningar, jordbruk och privatpersoner

HOBBY, HUSDJUR, HÄLSA m.m

Sockenvägen 18, Tenala (Företagarhuset) Annika Forsström, 045-631 68 91 annika.forsstrom@kontoristen.fi www.kontoristen.fi www.tenalamixen.fi

20 |


coa@surfnet.fi - 10570 Bromarf

Sale Tenala

Sockenvägen 21

Tfn. 010 76 26810

(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

Må.-fr. 8-21 Lö. 8-18 Sö. 12-18

Ägarens visitkort

| 21


Mattvättplats år 2017 En mattvättplats skall öppnas i Tenala år 2017. Beslutet är fattat i staden och nu återstår förverkligandet. Stadens tekniska direktör Jan Gröndahl säger, att simstranden i Vikby är ett bra alternativ eftersom området redan är i stadens ägo. Vattnet till tvättplatsen kommer från Vikbyviken och avloppsvattnet därifrån kan lätt kopplas till stadens avloppsnät samtidigt som rören dras förbi simstranden.

Mattojenpesupiste vuonna 2017 Kaupunki on päättänyt että Tenholaan rakennetaan mattojenpesupiste vuonna 2017. Kaupungin tekninen johtaja Jan Gröndahl kertoo että kunnan omistama Vikbyn uimaranta-alue sopii erinomaisesti tarkoitukseen. Samalla kun johtoverkostoa rakennetaan Vikby alueelle, voidaan myös valmistella matonpesupaikan poistoveden liittymä. Paikalle tuleva vesi sen sijaan tulee johtoa pitkin Vikbyn lahdesta.

Kommunalt också i Gennarby Fem hushåll norrom väg 52 vid Gennarby träsk kommer också att kopplas till stadens vatten- och avloppsnät. Samtidigt som man gräver upp marken för de rören passar man också på att lägga ner optisk fiberkabel och elkabel, berättar Carl Forsberg, som är en av dem som kommer att kopplas till. Husen vid stränderna är byggda för länge sedan, liksom också deras avloppssystem. Då var avloppssystemen betydligt enklare än de är i dag ...fortsätter till höger på nästa sida... 22 |

I Vikby dricker man snart kommunalt vatten Ännu tar det en tid innan det rinner kommunalt vatten i kranarna i Vikby, men den dagen närmar sig. Det har varit närapå en dröm för många som bor i Vikby i Tenala, att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ett stort steg närmare målet tog man i början av året när Raseborgs stad beslöt att stöda projektet. Nu börjar planering och offertförfrågningar för det nya vattenandelslaget. Ett krav som fanns för att staden skulle ställa upp som borgenär, och som nu är uppfyllt, det var att minst hälften av de bosatta i området skulle komma med som användare av vatten- och avloppstjänsterna. Intresset var tillräckligt stort, berättar

en av aktivisterna i Vikby, Håkan Lindgren. Dessutom har projektet lockat till sig sommarboende, vilket är ett välkommet tillskott, säger han. Vikstrands vattenandelslag täcker ett större område ån själva byn, rör och ledningar dras allt från Stocksudden och Olsböle ända till Snicknäs förbi det forna reningsverket och kopplas till det nuvarande nätet. Lillvikområdet på andra sidan väg 52 har tidigare haft kommunalt vatten, nu får de också kommunalt avlopp. BB

Vikbyn alueella juodaan pian kunnallista vettä Kestää vielä ennekuin Vikbyn alueen hanoista juoksee kunnallista vettä, mutta se päivä koitta varmasti. Vikbyn kylän asukkaat ovat jo kauan unelmoineet kunnallisen vesi- ja viemäriverkostoon saamisesta alueelleen. Tämä unelma otti harppauksen eteenpäin, kun Raaseporin kaupunki päätti tukea projektia. Seuraavaksi alkaa tarkempi suunnittelu ja urakoitsijoiden hakeminen. Vesiosuuskunta on jo olemassa. Kaupungin puolesta vaadittiin että vähintään puolet alueen kotitalouksista liittyisi mukaan vesi- ja viemäripalvelujen käyttäjiksi. Kiinnostus olikin tarpeeksi suuri, kertoo eräs projektin puuhamiehis-

tä, Håkan Lindgren. Kaiken lisäksi projekti sai mukaansa myös muutamia kesämökin omistajia, mikä oli tervetullut lisä, Håkan toteaa. Vikstrandin vesiosuuskunnan alue on laajempi kuin itse Vikbyn kylä. Putket ja johdot alkavat Stocksuddenin ja Olsbölen alueelta ja liitetään tämän hetkiseen verkostoon Snicknäsin alueella, lähellä entistä puhdistamoa. Ja tie 52n itäpuolella Lillvikin kylä saa myös viemäriliittymän koteihinsa. BB


Dystert för Prästkulladagis Det gick som många befarade, att när Raseborg sparar så går det ut över mindre enheter av servicen. Den sista kommunala enheten i Prästkulla, daghemmet, är på fallrepet. Den här gången är det inte fråga om att dagiset inte uppfyller alla bestämmelser, utan nu gäller det bara inbesparing för staden.

Det är beklagligt för Prästkulla, men föräldrarna har inte gett upp. De söker fortfarande en lösning, hur den kommer att se ut får vi småningom reda på. Men kämpaanda finns det.

Prästkullan päiväkodilla synkkä tilanne Aikaisempien vaikeuksien jälkeen, kun tilojen vajavaisuus Prästkullan päiväkotirakennuksessa ratkaistiin, alueen vanhemmat varmasti toivoivat vaikeuksien päättyneen lopullisesti. Niin ei käynyt ja nyt odottaa päiväkodin sulkeminen kun kaupunki säästää.

Alueen vanhemmat eivät kuitenkaan ole luovuttaneet. He etsivät vielä ratkaisua, joka voisi pelastaa päiväkodin. Taistelutahtoa löytyy.

Byavandring till forngrav En av sommarens byavandringar för oss till en forngrav i Vikby. Det finns många forngravar i Tenala och en av dem är den stora samlingen av stenar nära vägen som heter Stocksudd. Arkeolog Henrik Jansson berättar om forngravar den

26 juli klockan 18.00. Nämnas kan att det finns de som tycker att man borde göra något för att dessa gamla gravar inte skall förstöras, vilket kan bli ett samtalsämne vid besöket.

Kyläkävely muinaishaudalle Eräs kesän kyläkävelyista suuntautuu muinaishaudalle, joka sijaitsee Vikbyn kylässä, lähellä Stocksudden-nimistä tietä. Tenholan alueelta löytyy useita muinaishautoja, ja arkeologi Henrik Jansson

keroo niista tiistaina 26 heinäkuuta klo 18.00. Muutamien haudoista kiinnostuneiden mielestä hautoja uhkaa tuho ellei niitä kunnosteta. Tämä asia voi olla keskustelunaihe kesän kyläkävelyllä.

och en misstanke är att en del förorenat vatten också runnit ut i träsket. Därför kommer man med hjälp av EU-stöd att undersöka hur vattenkvaliteten i träsket förändras när möjliga läckagepunkter elimineras.

Kunnallista vettä myös Gennarbyhyn Viisi taloutta Gennarbynjärven rannalla liittyvät myös piakkoin kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Samalla kun kaivetaan ojaa putkistoa varten, sinne asetetaan myös sekä sähkökaapeli että optinen kaapeli, kertoo Carl Forsberg, eräs alueen asukkaista. Ranta-asutus täällä on melko vanhaa ja sen vuoksi myös talojen jätevesijärjestelmät. Siksi epäillään että osa jätevedestä pääsee valumaan Gennarbynjärveen. Tästä syystä tullaan EU-tuen avulla tarkkailemaan vedenlaadun mahdollisia muutoksia kun vuotopaikat on eliminoitu.

Skolan finns kvar Höjdens skola kan fortsätta som förut. Konsultrapporten som gällde skolorna i Raseborg hade som förslag att årkurserna 7-9 skulle flyttas till Ekenäs högstadium, förordas inte av stadens bildningsdirektör. Det skulle för Tenalas del vara ett lyckligt beslut om bildningsdirektörens förslag håller i de beslutande organen.

Kouluun ei kosketa Höjdenin koulu, joka pitää sisällään vuosiluokat 1-9, saa pitää kaikki vuosiluokat, jos sivistysjohtajan ehdotus saa kannatusta. Tuore konsulttiraportti ehdotti nimittäin että luokat 7-9 siirrettäisiin Tammisaaren yläastekouluun. Toivottavasti koulu saa pitää kaikki vuosiluokat jatkossakin. | 23


Elefant i Tenala 1804 Det måste ha varit en sensation i Tenala, när det år 1804 vandrade en elefant genom socknen. Kände man överhuvudtaget till att det fanns sådana djur i världen? Och om man hade hört om sådana och kanske till och med sett en bild av en elefant, så måste det ändå ha varit alldeles fantastiskt att se den vandra längs vägarna här. Den aktuella elefanten var en hanne från Ceylon. En man vid namn Jean Baptiste Gautier köpte den i London och förde den genom Preussen, Polen, Ryssland

och Finland till Sverige. På vägen genom Finland hade man knappast möjlighet att se den mera än när den vandrade längs vägarna, men i Sverige beslöt sig Gautier att visa upp den för allmänheten, mot betalning. Det här fortsatte i ett par års tid, men i Skänninge, en liten ort i Östergötland gick det illa. Där ansåg folket att det var dyrt och dessutom tyckte man inte att en utlänning hade rätt att visa upp ett djur mot betalning. Det blev slagsmål och man kastade sten på Rådhuset där elefanten var

inhyst. Folket trängde sig in till elefanten och tvingade Gautier att ge gratis föreställningar. Sådant var elefantupproret i Skänninge. I Tenala gick det betydligt lugnare till. Gautier förde sedan över elefanten till Danmark, där den lär ha dött vid ett bombardemang under engelsmännens belägring år 1807. Teckningen av elefanten är gjord av konstnären Riggert Munsterhjelm och den ägs av Bo Wessman.

Norsu Tenholassa 1804 Mitähän tenholalaiset ajattelivat, kun maantiellä kulki oikea norsu vuonna 1804. Olivatko he edes tietoisia siitä, että maailmassa oli sellaisia eläimiä? Tai olivatko he ehkä kuulleet tällaisista ja ehkä jopa nähneet norsun kuvan? Mutta että tällainen kuljeskeli keskellä Tenholaa oli varmasti sensaatio.

24 |

Tämä norsu oli alunperin Ceylonista, Sen osti Lontoossa henkilö nimeltä Jean Baptiste Gautier, joka Preussin, Puolan, Venäjän ja Suomen kautta vei sen Ruotsiin. Siellä hän esitteli norsua pääsymaksua vastaan, ensin Tukholmassa, ja vuonna 1806 hän saapui Skänningen paikkakuntaan Itä-Göötanmaalla. Siellä väki ei hyväksynyt ulkomaalaisen vaati-

van maksua esityksestä, vaan piiritti raatihuoneen, heitteli kiviä ja ryntäsi lopulta norsun luo ja vaati ilmaista esitystä. Tämä oli Skänningen norsukapina. Tenholassa ei kuitenkaan kapinoitu. Norsun matkaa Tenholassa esittävän piirustuksen on tehnyt taiteilija Riggert Munsterhjelm ja sen omistaa Bo Wessman.


Händelser i Tenala under sommaren Sommarens byavandringar: Ti 5.7 18.00. Automatiserade ladugården i Sillböle Herrgård. Kör från Salovägen i Hulta vänsterut mot Trollshovda. Ca 4 km, vänd till höger till Herrgårdsvägen Tisdag, onsdag, 12-13.7 kl. 18.00 Tradition och modernitet. Familjen Nyströms hus vid Bonäsbåset. Max antal deltagare 15-20 per grupp. Anmäl ditt intresse till Börje Broberg, 044 5410 679 för närmare information. Ti 26.7 kl. 18.00. Besök till forngrav med arkeolog Henrik Jansson. Kör från Salovägen längs Vikstrandsvägen, vänd mot Stocksudden, kör en knapp kilometer och du är framme

Grupper tas emot med bokning Filip 0400 991 507 19.6 ordnas dessutom om vädret tillåter Rompetori / Loppis, se Evenemax.fi i VN eller museets hemsida.

Friluftsgudstjänst Sö 19.6 kl 12.00 Friluftsgudstjänst med kaffeservering på Museigården. Arr. Församlingen och Marthorna

Tenala Hembygdsmuseum Sö 19.6 kl 13-14 Vernissage för utställningen ”Marthahobbyn - förr och nu” On-sö i juli kl 12-18 Utställningen ”Marthahobbyn - förr och nu” öppen i Tenala Hembygdsmuseum. Kom och beundra hantverk och pyssel och låt dej inspireras! Arr. Marthorna

Prästkulla sommartorg ordnas vid Malmåsa lördagar 11.613.8.2016 kl. 9-12.

Lantbruksmuseets öppethållningstider 2016 19.6 , 3.7 , 17.7 , 31.7 , 14.8 kl 13-17 (flere dagar kastas troligen in med kort varsel via Evenemax.fi som också finns i VN)

Tapahtumia Tenholassaa kesällä 2016 Kesän kyläkävelyt Ti 5.7 klo 18. Sillböle Herrgårdin automatisoitu navetta. Käännä Salontieltä Hultan kylän kohdalla suuntaan Trollshovda. Jatka tietä noin 4 km ja käännä oikealle Herrgårdintielle. Ti, ke ja 12-13.7. klo 18. Perinteitä ja moderniteettiä. Nyströmin perheen huvila Bonäsinjärven rannalla. Enint. 15-20 henkilöä per kävely. Ilmoittaudu Börje Brobergille puh 044 5410 679 niin saat enemmän ohjeita. Ti 26.7 klo 18. Käymme muinaishaudalla arkeologi Henrik Janssonin johdolla. Käännä Salontieltä Vikstrandintielle, siel-

tä edelleen tielle jonka nimi on Stocksudden ja olet melkein perillä.

/ Loppis, Katso Evenemax.fi tai museon kotisivu.

Prästkullan kesätori

Ulkoilmajumalanpalvelu

palvelee lauantaisin 11.6 – 13.8 2016 klo 9-12

Su 19.6 klo 12.00 Ulkoilmajumalanpalvelu museopihassa. Järj. Seurakunta ja Martat

Maatalousmuseon aukioloajat 2016.

Tenholan kotiseutumuseossa

19.6 , 3.7 , 17.7 , 31.7 , 14.8 kl 13-17 (lisää päiviä ilmoitusten mukaan. Evenemax. fi,jonka tiedot ovat myös Västra Nylandlehdessä. Ryhmät voivat varata ajan puhelimitse. Filip 0400 991507 19.6 järjestetään, jos sää sallii Rompetori

Su 19.6 klo 13-14 Marttojen harrastukset ennen ja nyt. Näyttely avataan Ke-su heinäkuussa klo 12-18 Marttojen harrastukset ennen ja nyt. Näyttely avoinna Tenholan kotiseutumuseossa. Tule ihailemaan käsitöitä ja askareita ja innostu. Järj. Martat | 25


Brandsläckareservice Brandsäkerhetsutrustning Säkerhetsmärkning

Honda Småmaskiner AGA Gasförsäljning Svetstillbehör

www.tekno-test.fi

Industrigatan 3 10600 Ekenäs tore.lindberg@tekno-test.fi 019 241 3429 / 0400 805 347

Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karis

Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karjaa

matning@raseborg.fi

mittaus@raasepori.fi

VI HJÄLPER DIG ATT FINNA DEN RÄTTA Eddi

Nette

Tel. 019 231 800 Basti

Stationsvägen 6 10600 Ekenäs ekenas@sbhem.fi www.sbhem.fi

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, tel. 019-222 500 Köpmansgatan 8, 10300 Karis, tel. 019-222 5560 www.sparbanken.fi

26 |

Asematie 6, 10600 Tammisaari, puh. 019-222 500 Kauppiaankatu 8, 10300 Karjaa, puh. 019-222 5560 www.saastopankki.fi


Premarin-mainospohja (Se) Premarin-mainospohja (Se) 220x280 mm 220x280 mm Premarin-mainospohja (Se) 220x280 mm Premarin-mainospohja (Se) 220x280 mm

Båtspecialisten i Ekenäs Båtspecialisten i Ekenäs Båtspecialisten i Ekenäs Båtspecialisten i Ekenäs

Vi är Finlands största fritidsbåtvarv med över 600 vinterförvaringskunder. Vi är Finlands största fritidsbåtvarv med över 600 vinterförvaringskunder. Vi är Finlands största fritidsbåtvarv med över 600 vinterförvaringskunder. Vi är Finlands största fritidsbåtvarv med över 600 vinterförvaringskunder.

NÄR LIVET LEKER! NÄR LEKER! Flipper +LIVET Mercury -båtpaket. Flipper + Mercury -båtpaket. NÄR LIVET LEKER! Flipper Mercury -båtpaket. NÄR+LIVET LEKER! Flipper + Mercury -båtpaket.

www.flipperboats.fi

www.mercury-marine.fi

www.flipperboats.fi

www.mercury-marine.fi

Hos oss hittar du bl.a. följande tjänster:

Lyft och sjösättning av din båt • Båttvätt • Motorservice- och underhåll • Wallas -service • Aluminium- och träarbeten • Skrovreparationer • Hos oss hittar du bl.a. följande tjänster: Bottenmålning • Vaxnings- och förbättringsarbeten • Reparationer av småmaskiner • Mobil reparationsservice • Dykningstjänst • Bryggarbeten www.mercury-marine.fi www.flipperboats.fi Lyft och sjösättning av din båt • Båttvätt • Motorservice- och underhåll • Wallas -service • Aluminium- och träarbeten • Skrovreparationer • Bottenmålning • Vaxnings- och förbättringsarbeten • Reparationer av småmaskiner • Mobil reparationsservice • Dykningstjänst • Bryggarbeten

www.mercury-marine.fi www.premarin.fi Lyft ochFredrik sjösättning av din båt • Båttvätt • Motorserviceoch underhåll 040 • Wallas och träarbeten • Skrovreparationer • Kevin 0400 840 985 • Jari Björkqvist 843-service 2933• Aluminiumwww.premarin.fi Hos oss hittar duavbl.a. följande tjänster: Bottenmålning • Vaxnings- och förbättringsarbeten • Reparationer småmaskiner • Mobil reparationsservice • Dykningstjänst • Bryggarbeten

Fredrik Kevin 0400 840 985 • oss Jarihittar Björkqvist 040 843 2933 www.flipperboats.fi Hos du bl.a. följande tjänster:

Lyft och sjösättning av din båt • Båttvätt • Motorservice- och underhåll • Wallas -service • Aluminium- och träarbeten • Skrovreparationer • Bottenmålning • Vaxningsförbättringsarbeten • Reparationer av småmaskiner • Mobil reparationsservice • Dykningstjänst • Bryggarbeten Fredrik Kevinoch 0400 840 985 • Jari Björkqvist 040 843 2933

Fredrik Kevin 0400 840 985 • Jari Björkqvist 040 843 2933

www.premarin.fi www.premarin.fi

| 27


Marias trädgård Vi träffar Maria Valkonen en ganska kall dag. Våren har kommit, solen skiner, men temperaturen är ännu låg. Trots det hittar vi Maria ivrigt arbetande i trädgården iklädd shorts. Hennes trädgård är enorm. Här finns allt man kan tänka sig; dillpioner, rosor, sällsynta buskar och träd, en damm med näckrosor, ett växthus fyllt av tomater, sparris samt örter, en del från gårdens begynnelse. På gården finns ruiner av två gamla växthus som varit 35 meter långa. Hugo Malmberg som byggde huset i slutet av 1920-talet var ju trädgårdsmästare. Maria har renoverat huset grundligt men ännu finns det att göra. Grannen Hasse visade Sune Grönroos med sina redskap uppför backen redan första vintern här, berättar Maria. Det är ändå uteområden som har ändrats mest. Framför ingången till huset finns en stenläggning, mur och pergola, allt kantat med växter. Man får nästan en känsla av Grekland när vi står där i solnedgången och ser mot huset, som är vitt med blåa fönsterbågar. Maria kom hit från Helsingfors. Hon sökte en sommarstuga på landet men hittade huset i Tenala och bestämde sig för att ta en titt på det. Huset och gården var då i dåligt skick men hon visste genast att hon ville ha det. Golfspelandet som egentligen var orsaken till att skaffa hus här har varit på hyllan. Några gånger har hon tänkt att hon ska göra någonting annat under sommaren också, men trädgårdsarbetet är beroendeframkallande och efter att ett område är färdigt måste följande genast påbörjas. De flesta växter har hon köpt men vänner har även donerat massor av plantor. Växterna byts ju vänner emellan. När det börjar vara fullt i blomsängen så är det dags att göra trädgårdsintresserade vänner glada. En gång besökte hon Pionien koti, en plantskola specialiserad på pioner, som hon kallar ett ”farligt ställe”. Därifrån köptes flera olika pionsorter, bland annat

28 |

en sällsynt trädpion. Resor till trädgårdar och plantskolor utgör ett roligt sommarprogram. En trädgård blir aldrig riktigt färdig. Växterna flyttas, höjs upp och ordnas om. Efter vinter får man alltid vänta om rariteterna har klarat sig. Mycket är färgkoordinerat så att liknande färger växer i samma sektioner. Bekämpning av ogräset är en del av trädgårdsarbetet och knappast upphör någonsin. Äckligast är dock sniglar och snäckor som tycks öka år efter år.

Hjortarna trivs också i Marias trädgård. ”Det är som om de vet vilka växter som är svårast och dyrast. Dem äter de först.” ”Om någon för 10 år sedan hade sagt att jag skulle ha både blomsterträdgård och växthus skulle jag inte ha trott på det själv”, säger Maria och skrattar. ”Det är fantastiskt att ha en trädgåd, det finns gott om sysslor och så kan man alltid ordna en trädgårdsfest. Sådana har jag haft här varje sommar och på vintern är fastlagsjippot på Kyrkkulla redan en tradition.” AF F/K: Jenny Rehnström

Marian puutarha Tapaamme Marian aika viileänä päivänä. Kevät on jo pitkällä ja aurinko paistaa, mutta lämpötila on vielä matala. Siitä huolimatta Maria on työn touhussa puutarhassaan, sortseissa. Hänen puutarhansa on valtava. Täällä on kaikkea, mitä voi kuvitella; tillipioni, ruusuja, harvinaisia pensaita ja puita, lummelampi, kasvihuone täynnä tomaat-

teja, parsaa, yrttejä, osa pihalla alusta asti kasvaneita. Pihalla on kaksi 35-metristä kasvihuonerauniota. Talon rakentanut Hugo Malmberg olikin puutarhuri. Maria on remontoinut taloa perusteellisesti, mutta tekemistä riittää edelleen. ”Naapurin Hasse lähetti Sune Grönroosin työkaluineen mäkeä ylös, kun hänen talonsa remontti valmistui heti ensi talvena-


ni täälläâ€?, kertoo Maria. Sune apureineen onkin saanut ihmeitä aikaan. Silti ulkoalue on muuttunut eniten. Istutukset reunustavat talon edessä olevaa kivettyä aluetta, muuria ja pergolaa. Tuntuu kuin olisimme Kreikassa seisoessamme auringonlaskun aikaan katsellen valkoista taloa, jonka ikkunapuitteet on maalattu sinisiksi. Maria tuli tänne Helsingistä. Oikeastaan hän etsi seudulta kesämĂśkkiä, mutta hän lĂśysi talon Tenalassa ja päätti käydä katsomassa. Talo ja puutarha olivat tosi huonossa kunnossa, mutta siitä huolimatta hän tiesi heti haluavansa paikan Golfharrastus, joka oli alkuperäinen syy talon hankkimiseen täältä, on jäänyt vähiin. Joskus hän on suunnitellut tekevänsä kesäisin muutakin, mutta puutarhatyĂśt aiheuttavat riippuvuutta ja kun yksi alue alkaa olla kunnossa, on heti aloitettava seuraava projekti. Suurimman osan kasveista Maria on ostanut, mutta ystäviltä on tullut lahjoituk-

sena myĂśs paljon kasveja. Kasveja onkin tapana vaihtaa ystävien kesken. Kun kukkapenkissä on täyttä, on aika ilahduttaa ystävää. Kerran hän kävi Pionien kodissa, pioneihin erikoistuneessa taimitarhassa, jota hän kutsuu ’vaaralliseksi paikaksi’. Sieltä mukaan tarttui useita erilaisia pioneja, mm. harvinainen puupioni. Retket puutarhoihin ja taimitarhoille ovat hauskaa kesäohjelmaa. Puutarha ei ole koskaan valmis. Kasveja siirrellään, istutetaan uudelleen ja järjestetään uudelleen. Talven jälkeen jännitetään, ovatko harvinaisuudet selvinneet hengissä. Marian puutarhassa kukat on suurimmaksi osaksi istutettu värien mukaan omille alueilleen. Lisäksi osa kasveista viihtyy varjossa, toiset taas kukkivat vain auringossa. Puutarhurin toimenkuvaan kuuluu myĂśs taistelu rikkaruohoja vastaan. Inhottavimpia ovat silti kotilot ja etanat, jotka tuntuvat lisääntyvän vuosi vuodelta. MyĂśs peurat viihtyvät Marian

F/K: Jenny RehnstrĂśm

puutarhassa. â€?Tuntuu kuin ne tietäisivät, mitkä kasvit ovat vaikeimpia ja kalleimpia. Ja ne ne popsivat ensiksi.â€? â€?Jos joku olisi 10 vuotta sitten sanonut, että minulla on joskus iso puutarha ja vielä kasvihuonekin, niin en kyllä olisi uskonutâ€?, sanoo Maria ja nauraa. â€?Puutarha on ihana asia, tekemistä riittää ja aina voi järjestää puutarhakutsut. Niitä täällä onkin ollut joka kesä ja Kyrkkullan talven AF laskiaisrieha on jo traditio.â€?

F:MA

KRISTER SAARI Byggnadsbranchen

������� ���� � ��! ��� �"! �������! ��� #������������! ��� $%�� �����!� ���� �%� � �����! ����

Gsm: 0400 825 242 e-post: krister.saari@2me.fi

���������� ���� ������������� �������������������������������������� VNDIIHULHWW#JPDLO FRP

Misskärrsvägen 203, 10520 Tenala

| 29


BLI PREM I U M KU N D I A KT I A . Fråga oss hur!

Som Premiumkund i Aktia får du betydande förmåner. Tillsammans planerar vi aktivt din ekonomi. Vi berättar gärna hur även dina närmaste har glädje av dina Premiumförmåner. Boka tid hos en Premiumspecialist på numret 010 247 365 eller ta kontakt via aktia.fi för att höra mera. Mera information om Premiumkundens förmåner finns också på aktia.fi. Aktia Bank Abp, Sockenvägen 24, Tenala

Samtalspriser från fast linje 8,35 cent/ samtal + 6,00 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.

30 |


GRÄVNING SPRÄNGNING TRANSPORTER

KAIVUUTYÖT LOUHINTATYÖT KULJETUKSET

RENTUKKA-LAITURIT A-LAITURIT, ARKKULAITURIT KAIVURITYÖT

0400 304 924 multisilta@erilava.fi www.erilava.fi

| 31Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.