Det hele for det halve

Page 1

DET HELE FOR DET HALVE

Teater som dannelse, læring og fælles oplevelse/erfaring
professionelt teater til børn
unge
50% af udgifterne refunderet
Få teater på besøg med op til 50% refusion Inspirationshåndbog til formidlere og arrangører af teater for børn og unge Bestil
og
og
op til

Udgivet af:

Teatercentrum i Danmark 2022

Forsidefoto: Teater Apropos og Teaterhuset Filuren "I' de fucking bedste", Aprilfestival 2022 Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune

Fotos i bogen: Ditte Valente KulturCrew: Christian Brandt Kulturpakker: Martin Dam Kristensen

Teatercentrum Nørregade 26, 1. sal 1165 København K Tlf : 35 30 44 00 Fax: 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www teatercentrum dk

Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet og et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge.

Indhold

Scenekunst på dagsordenen

Teaterrefusion

Rollen som formidler

Inspiration til at finde forestillinger

Vi har fundet en forestilling - hvad så nu?

Når teatret kommer på besøg

Når I besøger teatret

Forlæng teateroplevelsen

Oftest stillede spørgsmål

..........................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................
4-8
9-11
12-17
18-20 ......................................................................... 21-25 .................................................................................................. 26-28 ....................................................................................................................... 29-31 .......................................................................................................... 32-39 .................................................................................................................... 40

SCENEKUNST PÅ DAGSORDENEN

Hvorfor scenekunst på dagsordenen?

Mødet med teater kan sætte ting i gang En tanke vækkes, en følelse spejles, en verden åbner sig - en oplevelse, som er alle børn og unge forundt

I denne bog kan du finde svar på, hvor nemt det er at få teater på dagsordenen i din institution og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt.

Teater som børn og unge kan spejle sig i

Teater for børn og unge skal ikke blot underholde. Det skal, ligesom kunst for voksne, udfordre, provokere og vække tanker Teater kan være med til at belyse komplekse situationer og følelser, som kan fylde i børn og unges bevidsthed og verden.

Udover at belyse historiske, samfundsmæssige eller aktuelle udfordringer, som kan være relevante i undervisningen, kan teater bidrage til et pædagogisk sigte og være med til at møde de unge, hvor de er.

Hvorfor teater på skemaet?

"Teater for børn og unge kan beskæftige sig med små, store og vanskelige følelser, og det helt særlige ved teaterforestillinger er, at det sker sammen med børnene, i rummet Det er en form for laboratorium, hvor forskellige bud på sanselige virkeligheder kan udspille sig og blive en del af børnenes oplevelser og erfaringer ”

"Teater kan skabe dannelsesrum for eleverne på en ganske anden måde end faglitteratur, dokumentar, noveller og romaner kan. Det bliver så intenst oplevet. Teater kan alt det, vi ikke formår at skabe i det enkelte klasselokale." Underviser på Odsherred gymnasium, Lisbeth Hanghøj Christensen

Adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, Pernille Welent Sørensen

Forestillinger kan skabe en fælles referenceramme, hvor elever og lærere får et fælles tredje at tale ud fra. Det kan sætte gang i samtaler om, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi fostrer gode fællesskaber - et projekt, som er vigtigt på alle uddannelsesinstitutioner. Og så er det bare særligt, at teater er fysisk til stede – at det sker lige nu og her

Forstander på Efterskolen Lindenborg, Anders Ohlsen

TEATER REFUSION

Hvad er teaterrefusion?

Staten refunderer op til 50% af udgifterne til køb af refusionsgodkendt scenekunst for børn og unge

Hvad bliver refunderet?

Op til 50 % af udgiften til køb af scenekunst refunderes, eksklusiv købsmoms. Læs mere på teaterrefusion.dk.

Hvem kan få refusion?

Kommunale institutioner:

Alle kommunale institutioner kan benytte refusionsordningen. Først og fremmest skoler og daginstitutioner, men også biblioteker og andre institutioner, som er kommunalt finansierede.

Ikke-kommunale institutioner:

Følgende ikke-kommunale institutioner for børn og unge kan benytte refusionsordningen: Private daginstitutioner Frie og private skoler Efterskoler

Ungdomsuddannelser (HF, STX, HHX, HTX, EUX m.fl.)

Hvad er refusionsgodkendt scenekunst?

Det er kun forestillinger, der er refusionsgodkendte, der kan udløse refusion. De refusionsgodkendte forestillinger er producerede med støtte via teaterloven. Det vil sige forestillinger fra Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne i Aalborg, Aarhus og Odense, Det Københavnske teatersamarbejde, egnsteatrene, de små storbyteatre, samt forestillinger, der har fået støtte fra Kunstrådets scenekunstudvalg.

Prisen på forestillinger?

Prisen på forestillinger varierer meget og afhænger blandt andet af, hvor stor en opsætning forestillingen, der er tale om I Den Røde Brochure kan du se priseksempler på de enkelte forestillinger.

Skoler kan gå sammen om en forestilling, hvis I gerne vil samle et større publikum og dele udgifterne.

ROLLEN SOM FORMIDLER

At skabe og holde kontakt til teatret

Hvis du, din skole, daginstitution eller kulturinstitution ønsker at arrangere scenekunst for børn og unge, er det en god idé, at der er én, der varetager de forskellige opgaver - en funktion, vi kalder en formidler. Formidleren fungerer som teaterkontakt udadtil og koordinator indadtil.

Vælg en formidler

Som formidler spiller du en vigtig rolle i mødet mellem teaterforestillingen og eleverne og institutionen. Du skal varetage kontakten til de enkelte teatre og andre formidlere.

Formidlerens opgaver

Forvalte økonomi

Bestille og koordinere teaterudflugter og teaterbesøg

Kontakt med teatrene Vejlede kolleger

Orientere sig i udvalget og bestille forestillinger

Oprette og varetage bruger på Teaterrefusion.dk

Hvad kræver det at være en god formidler?

Dine arbejdsopgaver som teaterformidler kan se forskellige ud alt efter, hvor du er, og hvordan din arbejdsplads er organiseret. Først og fremmest kræver det engagement og kærlighed til teatret

Naturligvis kræver formidlingsarbejdet også tid, dels bag skrivebordet og ved telefonen, når teatrene skal findes og bookes, dels på festivaler og i teatre rundt omkring, men kedeligt bliver det ikke.

Det er også vigtigt, at din institutions ledelse anerkender, at der skal bruges ressourcer på teaterkontakt og på at oparbejde viden om, hvordan teaterbesøg kan arrangeres, finansieres og rammesættes, så alle involverede parter får den bedste oplevelse

En kommunal formidler kan være...

En teaterforening

Kulturkonsulent eller bibliotekar

Museumsansat, kunst- eller kulturmedarbejder

En pædagog eller lærer

En ikke-kommunal formidler kan være...

Underviser på STX, HTX eller HF

En institutionsleder eller pædagog

En forstander eller en sekretær

En lærer på en friskole eller privatskole

INSPIRATION TIL AT FINDE

FORESTILLINGER

Danske teaterfestivaler

Teaterfestivaler er en god mulighed for at se en masse teater og opleve mødet med børn og unge. I Danmark findes der flere festivaler for børneteater og børnekultur. Her ser du de største aktører indenfor scenekunst for børn og unge:

Aprilfestival - teater for små & store Horsens Teaterfestival

Festival of Wonder - Dukketeater i Silkeborg

Passage Festival Gadeteater i Helsingør

Spring festival

Swop festival

Steder at hente inspiration

Den Røde Brochure

Et næsten komplet opslagsværk over refusionsgodkendte forestillinger, som udkommer hvert år fysisk og online. Her kan du søge i forestillingerne for den kommende sæson. drb.teatercentrum.dk

Teateravisen.dk

Et medie dedikeret til scenekunst for børn og unge, hvor du kan finde forestillingsanmeldelser samt nyheder i branchen. teateravisen.dk Iscene.dk

Et medie, der dækker hele scenekunstverdenen, som også anmelder teater for børn og unge iscene.dk

VI HAR
EN FORESTILLING... ...HVAD SÅ NU?
FUNDET

Som kommunal institution

Som kommunal institution finder I de forestillinger, I gerne vil se, laver en aftale med teatret og beder derefter den ansvarlige i kommunen oprette jer som bruger på teaterrefusion.dk. Med en brugerprofil kan I søge refusion af udgifter til købte forestillinger

Sådan får I refusion

OPRET KOMMUNE

Den kommunalt ansvarlige opretter kommunen og bliver derved den overordnede administrator for sin kommune. Derefter kan administratoren invitere andre til at bruge systemet.

INVITER BRUGERE

I kommunen kan der inviteres en økonomiansvarlig, en konsulent og en medarbejder. Der kan også inviteres administratorer og medarbejdere i kommunens enkelte institutioner Flere kan godt have den samme rolle, og man kan godt selv have flere roller.

INDEN I SØGER

Find refusionsgodkendt forestilling, aftal spilledato og pris med producenten. For at indsende en ansøgning skal du have tildelt rollen som konsulent eller medarbejder.

SE TEATER OG SEND ANSØGNING

Nyd forestillingen, og opret og indsend jeres ansøgning senest 30 dage efter spilledagen. Ansøgning behandles inden for 30 dage, og 50% refusion udbetales til kommunens NemKonto

1 2
3
4

Som ikke-kommunal institution

Som ikke-kommunal institution skal I, inden I kan søge refusion, lave en forhåndsbooking indenfor de to årlige frister - efter at have fundet en forestilling og lavet en aftale med teatret.

Sådan får I refusion

1 2

OPRET INSTITUTION

For at søge skal du oprette institutionen med CVR og P-nr på teaterrefusion.dk. Du opretter samtidig en ansvarlig formidler.

REFUSIONSPROCENT

Før du kan indsende en ansøgning, skal du lave en forhåndsbooking. Der er to årlige frister for forhåndsbookinger, som kan ses på teaterrefusion.dk.. Refusionsprocenten udmeldes også to gange årligt15 dage efter fristerne og afhænger af, hvor mange, der bruger af puljen

OPRET FORHÅNDSBOOKING

3

Find forestilling, aftal spilledato og pris med producenten, gå ind på jeres profil på teaterrefusion dk, indtast oplysningerne og opret forhåndsbookingen.

SE TEATER OG SEND ANSØGNING

4

Nyd forestillingen og færdiggør jeres ansøgning senest 30 dage efter spilledagen. I påmindes via mail. Oplys publikumstal, vedhæft faktura og tryk ’Ansøg’.

FÅ OP TIL 50% REFUSION!

5

Ansøgningen bliver behandlet inden for 30 dage. Refusionen, svarende til den fastsatte refusionsprocent, bliver ud betalt til den tilknyttede NemKonto.

NÅR TEATRET KOMMER PÅ BESØG

Langt de fleste teatre er ikke afhængige af en egentlig scene, og netop derfor kan de spille deres forestillinger på skoler, i kulturhuse og foreningshuse.

Når I bestiller teater til skolen/institutionen undgår I de praktiske udfordringer, der kan opstå på en tur ud af huset. Der er dog stadig nogle praktiske foranstaltninger, som det er godt at være opmærksom på.

Oplysninger til teatret

Ved den indledende kontakt med teatrene er det vigtigt at kende de lokaler, I råder over, så I kan give teatrene følgende oplysninger:

Lokalets størrelse - længde, bredde og højde

Strømforhold

Gulvbelægning

Mulighed for mørklægning

Adgangsforhold - parkering og indbæring af scenografi

Siddepladser til publikum

Særlige vilkår - f.eks. inventar som ikke kan flyttes

Vær opmærksom på

Modtagelse: Hvem tager imod teatret?

Adgang til lokaler: Skal der udleveres nøgle til teatret?

Forplejning: Det er en god idé at overveje lidt forplejning til teatret.

Opstilling: Skal teatret have hjælp til opstilling af scenografi?

Publikum: Skal der stilles siddepladser op til publikum?

NÅR I BESØGER TEATRET

Forberedelse til teateroplevelsen

Det kan være nødvendigt at forberede børn og unge på at skulle sidde i et teaterrum – rummet kan være mørkt, man klapper, når forestillingen er slut, man husker at slukke mobiltelefonen, og man spiser ikke mad og slik.

Det varierer hvor meget man skal forberede eleverne på den forestilling, de skal se, men afhængig af aldersgruppe og sammenhæng kan det være en god idé at tale med dem om dagens praktiske forløb.

Tal evt med teatret om, hvilket " rum " de gerne vil skabe.

At ankomme i god tid

Det er en god idé at have overvejet ankomst- og afgangstidspunkt. Teaterforestillinger starter til tiden, og det er derfor vigtigt at ankomme i god tid

Det kan være alt fra 30 minutter til 10 minutter før forestillingens start, så det er altid en god idé at spørge teatret. Ring til teatret, hvis I bliver forsinkede. Ring også, hvis I bliver forhindrede i at bruge jeres billetter, så der ikke sidder andre tilskuere og venter på jer

FORLÆNG TEATEROPLEVELSEN

Når Iser teater

Se på eleverne og vær nysgerrig på deres oplevelser

Tal med dem efter forestillingen Stil spørgsmål

Brug Teatercentrums samtalekort

Gå på opdagelse i teatrets og Teatercentrums undervisningsmateriale

Engagér skolen og eleverne

Der er flere forslag til, hvordan I kan forlænge teateroplevelsen og forankre engagement og lyst. Koncepter, der involverer eleverne og gør dem til medskabere af kulturoplevelser på skolen. Og forløb, der fokuserer på at bearbejde de følelser og erfaringer, som teateroplevelsen kan skabe.

Teatercentrum har i samarbejde med forskellige kulturaktører udviklet forløb, der rammesætter og forlænger teateroplevelserne. På de næste sider kan du få indblik i forskellige koncepter og formidlingstiltag.

Teatercentrums gratis aktiviteter

TEATEROPLEVELSER

Workshops for 0.-4. klasse og 5.-10. klasse med øvelser, der har til formål at skabe sanselige samtalerum med børn og unge om deres oplevelser med at gå i teatret.

Dialogredskaber til brug i undervisningen Kortene kan printes ud og bruges direkte før og efter en kunstnerisk oplevelse.

HACK THE THEATRE

Udspringer af et europæisk samarbejde med det formål at engagere teenagere til at 'hacke teatret' og vende dialogen mellem de unge og teaterfolk.

AT TALE OM TEATER

En serie hæfter med indgange til samtaler om forskellige dele af en forestilling - f.eks. scenografi, fortælling eller lyd og lys.

teatercentrum.dk

KulturCrew

En slags kultur-elevråd, hvor elever bliver værter for kulturoplevelser på skolen. Et unikt koncept, der giver eleverne kompetencer, ansvar og indflydelse og udvikler dem som mennesker og kulturarrangører.

KulturCrew

Fordeling og roller

Et KulturCrew består typisk af 6-12 elever og en kontaktlærer pr. skole fordelt på følgende opgaver:

Arrangør

Indflydelse på udvælgelse og indkøb af forestillinger og koncerter.

Værter

PR og marketing

Scenehjælp og teknik

Kontakt med kunstnere, modtagelse, forplejning og præsentation på scenen. Plakater, interviews og anmeldelser i forbindelse med arrangementerne til skolens nyhedskanaler. Bære gear ind, opstilling og nedtagning, evt. også hjælp med lys og lyd.

Kursus

For at blive klædt på til de forskellige opgaver kommer eleverne på et årligt kursus med KulturCrew fra andre skoler i kommunen. Kurset er en platform for læring og udvikling af elevernes kompetencer.

Læs mere på Kulturcrew.dk eller scan QRkoden og kom direkte til hjemmesiden.

Kulturpakker

Koncerter, teater og dans i skolen

Kulturpakker er et partnerskab mellem kommunen og Teatercentrum, Dansehallerne og Levende Musik i Skolen, der sikrer, at alle børn i kommunen årligt oplever én koncert, én teaterforestilling og én danseforestilling, eller deltager i et danselaboratorium. Mads Kjær Madsen, Lærer på Stjærskolen, Skanderborg

Det er en fantastisk ordning, der giver børn og voksne rundt på skolerne uvurderlige oplevelser.

Kulturpakker er en ordning, der er stabil og let kan forankres i kommunens kulturpolitik og dermed bliver mere modstandsdygtig overfor skiftende tendenser og budgetter end mere projektrelaterede tiltag

Ved at blive en kulturpakkekommune kan du med én beslutning og én bevilling sikre alle dine elever adgang til tre kunstarter – teater, dans og musik – hvert skoleår.

Læs mere på Kulturpakker.dk eller scan QRkoden og kom direkte til hjemmesiden.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad hvis min kommune er med i en regional kulturaftale?

Kommuner, der er omfattet af regionale kulturaftaler, kan ikke søge refusion for deres udgifter til refusionsgodkendte forestillinger, da refusionen allerede indgår som et led i kulturaftalen.

Kan jeg få refusion, hvis vi ikke er kommunal institution?

Ja, refusionsordningen er blevet udvidet og gælder derfor også for ikkekommunale institutioner på forsøgsbasis til og med 2024. Vi håber på forlængelse af ordningen. Efterskoler, friskoler, private skoler og daginstitutioner samt gymnasiale uddannelser kan altså også søge om refusion i perioden.

Hvilke udgifter udløser ikke refusion?

Køb af forestillinger, der ikke er refusionsgodkendte. Køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger. Køb af forestillinger, der har fået bevilget statslig formidlingstilskud.

Gælder refusion også ved køb af enkelte billetter?

Refusionsordningen gælder kun ved køb af hele forestillinger.

Læs mere på teaterrefusion.dk og teatercentrum.dk.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.