Den Røde Brochure 2024-2025

Page 1

Teater for børn og unge 2024 / 2025

ALLE BØRN OG UNGE HAR RET TIL AT OPLEVE professionel SCENE kunst

den Røde Brochure

Udgiver:

Teatercentrum i Danmark

26, 1. sal 1165 København K

Tlf. (+45) 35 30 44 00

Teatercentrum (TC) er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. TC er en selvejende institution under Kulturministeriet. Læs mere på www.teatercentrum.dk eller kontakt os på info@teatercentrum.dk

Redaktion og tilrettelæggelse:

Thomas Johan M. R. Bæhring (produktion), Appetizer.dk (grafisk tilrettelæggelse og layout), Søren Kristoffer Kløft (redaktion af Teatercentrums sider i brochuren) og Dorthe Skøtt Bébe (ansvarshavende udgiver).

Redaktionen afsluttet d. 16. februar 2024.

Design og illustrationer:

Merete Due Paarup / kreatour.dk (generel designlinje), Bob Katzenelson (vignetter) og Bo Bendixen (logo).

Tryk: Tafdrup&co ApS - tafdrupco.dk

Oplag: 9.000 eksemplarer

Indhold Den Røde Brochure – her får du overblikket 1 Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Konverteringsnøgle (klasse/alder) 8 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Den Røde Brochure – online 20 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Teateravisen.dk 32 KLAP – teaterfestival for små og store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Festival of Wonder – Silkeborg Dukketeaterfestival 58 Horsens Teaterfestival 2024 62 Street Cut – Næstveds Internationale Gadeteaterfestival 76 Inspirationssider for købere og formidlere af scenekunst for børn og unge Hvem kan få refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Vi har fundet en forestilling… og hvad så? 241 Sådan får du refusion (for kommunale institutioner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Sådan får du refusion (for ikke-kommunale institutioner) 243 Få flere børn og unge til at opleve teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 FAQs om refusion og teater 245 Telefon-nr, mails og webadresser på teatre, der annoncerer i brochuren 246
Nørregade

Den Røde Brochure

– her får du overblikket

Den Røde Brochure er et repertoirekatalog med professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren 294 forestillinger fra i alt 103 teatre. Brochuren er landets mest komplette oversigt over denne type teater – men brochuren indeholder dog kun de teatre, der selv har valgt at annoncere i kataloget.

Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Det er også muligt at se teatrenes evt. tilbud om workshops og andre aktiviteter på deres annoncesider.

Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede*. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside.

Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar.

Brochurens opbygning – indekser, annoncesider og informationssider

I brochuren findes indledningsvis et indeks over alle teatre i brochuren. Af indekset over teatre på side 2-7 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater.

I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teater Riddersalen finder man under R.

For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 9-19, hvor teatrene og deres forestillinger også optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår.

Teatrenes egne sider (side 21-237) med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Bagerst i brochuren har vi samlet en række informationer om refusionsordningen samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Endelig findes der lister med teatrenes almindelige kontaktinformationer (telefonnumre, e-mails og hjemmesideadresser) på de sidste sider i kataloget.

Vi håber, at sæsonen 2024/2025 må blive rig på teateroplevelser, fordi som vi siger her på Teatercentrum: Alle børn og unge har ret til at opleve professionel scenekunst.

Rigtig god fornøjelse og mange venlige hilsener fra Teatercentrum i Danmark

* Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager desuden forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire samt uforudsigelige ændringer i de enkelte forestillingers refusionsforhold efter redaktionens afslutning. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres eget materiale afleveret senest d. 15. januar 2024.

1

Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge

(S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

AKKoRD

2 - 6 år: Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven.

Andersens Kuffert Teater . . . . . . . . . . . .

3 - 109 år: Konen i Muddergrøften

3 - 109 år: Kejserens nye Klæder

3 - 109 år: Den standhaftige Tinsoldat

Andre Andersen SOLO & Teaterkompagni . . . . . 24

4 - 9 år: Didrik Drillepind

4 - 10 år: Det Bimler og Bamler

7 - 12 år: Orla Frøsnapper (U)

8 - 12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO

9 - 12 år: Den halve papdreng

9 - 99 år: Abehånden

10 - 12 år: Menneskesønnens sidste dage KIDZ

13 - 99 år: Menneskesønnens sidste dage

Animani

3 - 7 år: Frederik

0 - 4 år: RUNDT OG RUNDT

Asguer Zap Showteater

3 - 11 år: Boris og den glade løve (U)

3 - 90 år: Mito & Dito (U)

3 - 90 år: HovHov...nå (U)

4 - 99 år: Mr Zap the Clovn (U)

3 - 10 år: Eventyrlig Klang (U)

4 - 99 år: De 4 Ønsker

4 - 99

Emil & Træmand nr 100 (U)

5 - 99

Alice i Eventyrland (U)

12 - 99 år: Romeo&Julie! (U)

12 - 99 år: Hus på Hus

14 - 99 år: Macbeth

3

5

2½ - 6 år: CIRKEL

3 - 8 år: Faster Lizzies Jul

3 - 8 år: Juhu det er regnvejr

13 -

1 - 3 år: Der kommer nogen

2 - 6 år: To i et hus - og en mus

1½ - 4 år: Verdens mindste historie

3 - 8 år:

3 - 8 år: Det bedste i verden

5 - 99 år: Solo for to (U)

8 - 12 år: Pigespejdernes dramapatrulje

10 - 16 år: Balalajka

11 - 99 år: Take away

10 - 99 år: Til Helvede med Paradis! (U)

3

3

4

2
A
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . .
. . .
. . . 22
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
Arthotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aspendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Teatret
Asterions Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
år:
år:
B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Badut . . . . .
- 7 år: Stor, Større,
BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Størst (U)
- 10 år: Dengang
13
99 år: Hvem tror du du er?! Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
vi åd verden
-
99
Teatergruppen Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
år: KROP AMOK
Rejsen til mormor
opfører
Junglebogen
Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
- 4 år: God Tid (U) 3 - 7 år: Øjeblik Teatret Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . 56
- 111 år: BIRDY (U) (G) C CAT BØRNETEATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2 - 9 år: Far til vejrs med Alfons Åberg (U) Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5
Mis med
blå
- 7 år:
de
øjne
Alfons
- 8 år:
Åberg
INDHOLD INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
- 10 år: Verdens rigeste tosse

D

Dansk Rakkerpak

6 - 100 år: Balder & Dragen (U) (G)

10 - 100 år: Jane Blond

Don Gnu

13 - 100 år: STAMINA

Teater Du Milde Himmel

1½ - 6 år: Sikke et vejr

4 - 10 år: Tag en Ting

Dunkelblå .

5 - 10 år: Din, min og Noa's Ark

6 - 99 år: Musikanterne (U)

E

Egnsteatret i Vordingborg Kommune

7 - 99 år: I Stilhedens Favn

10 - 99 år: På mørkets bund

13 - 99 år: Er vi os

13 - 99 år: Det der lever

2 - 5 år: MARIEHØNEN EVIGGLAD

4 - 8 år: SMÅ DØDE DYR

9 - 12 år: SKIFTINGEN

13 - 113 år: SABOTAGE

13 - 113 år: BOKS

4 - 8 år: Lille Frø - Strid teaterkunst

8 - 99 år: DATA DATA -Computerens historie Faster

1½ - 6 år: Regnbuebillen

2 - 6 år: Antons Sten

2 - 8 år: Petruskas Julehjerte

3 - 8 år: Spiren

4 - 8 år: Glimmer på!

Musikteatret

3

8

16

Flyvende prinsesse .

4 - 10 år: Damen

83

1

10

5

10

3

5 -

Teatret Gruppe 38 .

-KØN I KROP (U)

6 - 100 år: DET HEMMELIGE BIBLIOTEK 2

8 - 100 år: DET HEMMELIGE BIBLIOTEK 1

9 - 100 år: VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES

Teater

5 - 10 år: Kongen af Osteriget

H

3 - 99 år: Lods Hans (U) Teater

2 - 7 år: Fra Mig til Dig

2 - 7 år: Månen over Baobabtræet

4 - 9 år: Så blev farfar et spøgelse

HiLS

6 - 12 år: En kænguru som dig

12 - 18 år:

9 - 13 år:

3 Alle teatre – alfabetisk INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 68
Teater
. . . . . . . . . . . . . . . 72
F Sjællands
FAIR PLAY
Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Teater
Cool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figaros .
- 9 år: Fyrtøjet Teater Fluks 82
- 6 år: Lydens Land (U) 4
-
år: VÆK
12
Når Sirenerne Kalder
- 36 år:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
der blev et træ Det Fortællende Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
- 99 år: Gilgamesh (U) Fortællekunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
- 12 år: Guavajagten (U) 12 - 96 år: Skibet er ladet med ... Frøken Fracasos Kompagni . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7 - 12 år: Tiny Teatret Fyren og Flammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10
6
- 7 år: Fusskopf
år: Prinsessen
3
år: Nattergalen
Det første bogstav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
(U) (G) 3 - 99
på ærten
- 99
(U)
- 100 år: Jeg hedder Joop G Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 0 - 4 år: SNEØJNE
- 5 år: STOP OP HOP
1
- 100 år: EN HEL ER EN HALV OG
KVARTE
TO
100 år: ORD ROD
-
KROPSKØN
- 100 år:
(U)
100 år: K*I*K
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
.
95
Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
HeartBeat Group & LiveConcept . . . . . . . . . . . .
Hest
. . . . .
. . . . . . .
Lille
. . . . . . .
. . . . .
98
100
DiN MOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dansekompagni
. . .
102
Spejlvendt Holstebro
. . . . . . . . . . .
.
The Game

Hr . Teater .

4 - 10 år: CHICKS (U)

hvid støj sceneproduktion .

1 - 5 år: TØJ

½ - 5 år: [pAp]-[kAs]

6 - 10 år: AT TÆLLE

13 - 113 år: USYNLIG

Teater Håndholdt

2 - 5 år: Den Glade Løve

3 - 7 år: Skrivebordet I

Ishøj Teater .

1½ - 3 år: FØDSELSDAGS BAMSEN

3 - 6 år: SPILLENISSEN

3 - 7 år: 1-2-TRÆ

3 - 9 år: MUS OG VENNER

3 - 9 år: HVOR ÆRTEN?

3 - 10 år: DYT, BÅT OG KLING KLANG (U)

3 - 10 år: TOMMELISE

L

Teatret Lampe

126

2 - 6 år: Muldvarpen og huset der kom og gik

1½ - 5 år: Den grimme Ælling (U)

3 - 8 år: Carmen og Casper

3 - 8 år: Den standhaftige Tinsoldat

3 - 9 år: Et Juleeventyr

LivetsLone . . . . .

3 - 5 år: Racersneglen Robert Limfjordsteatret

0 - 4 år: Forvandling

7 - 12 år: Vild

14 - 100 år: Platform:live

3 - 92 år: 9 små performances (U)

4 - 97 år: 50 Farlige Ting (alle børn bør prøve) (U)

5 - 96

6

4 - 7 år: Popcorn

5 - 12 år: Norden Rundt (U) Klimakysset

4 - 9 år: Julies Julemission

Knudsen & Nørby

4 - 99 år: Peddersen og FindusRÆVEJAGTEN (U)

4 - 99 år: Peddersen og Findus- Jul hos

Peddersen

5 - 99 år: Mikkeline- den gode gamle rævebog

Det Kommende Teater .

10 - 99 år: Helt Udenfor

Teatret KrisKat . . .

½ - 3 år: B-Bumm

½ - 3 år: Pelzz

½ - 3 år: Gnist

. . . . . . . . . . . .

6 - 100 år: Oh solo mig (U) (G)

- Verdens kedeligste forestilling (U)

- (Kunsten at

2 -

2 - 7 år: Julemandens Gave

3 - 8 år: På sporet af julen

3 - 8 år: Nissemor og Kanelia i julenød

4 - 10 år: Vitello

4

5 -

15 - 99 år:

store nisseprøve

128

4
alfabetisk
Alle teatre –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . 106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
J
JaNejMåske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Teater
K
Kalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kompagni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
. . . . .
.
123
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 124
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Live
132
Hverdagen
år:
98 år: Kaboom
Louise Schouw Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
-
ødelægge) (U)
6 år: Nissedrys
10 år:
Luna Park Scenekunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
- 10 år: Museet for Eventyrrester Teater Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
-
Den
5
10 år: Snehvide
Rygeren INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

M

Teaterværkstedet Madam Bach

3 - 6 år: Du er her

3 - 6 år: Den Nysgerrige Have

Meridiano Teatret

6 - 100 år: Buster & mig

13 - 100 år: ANIMALS

Mimeteatret

5 - 90 år: Mito og Dito (U)

Mit Teater

3 - 7 år: Lotte og nissen

3 - 8 år: Hvis jeg var EN HUND

3 - 8 år: Da Lilleræv blev STOREBROR

13 - 103 år: GRÆNSELØST

13 - 103 år: DRØM DRØM DRØM

O

Teater O . . . .

163

.

10 - 110 år: HVOR TOG ROBIN HEN

11 - 111 år: KONTIKI - 101 DAG TILBAGE

13 - 113 år: LUDO

Olsens Teater . . .

1½ - 6 år: Trip trap træsko (U)

1½ - 6 år: Klippetiklop/Sikken sæk (U)

1½ - 6 år: Lidt af hvert (U)

3 - 6 år: Gubben og æslet (U)

3 - 9 år: Den lykkelige bonde/Rub og Stub

3 - 9 år: Bytte bytte købmand (U)

Teatret OM

3 - 7 år: Havets Hjerte

4 - 9 år: KAT · FUGL · FISK

6 - 9 år: Hvalens Sang Opgang2

13

13 -

4 - 9 år: Fiskeren og hans kone (U)

4 - 10 år: En lille nisse rejste

3 - 9 år: Cirkelines museskole

3 - 9 år: God jul, Cirkeline

5 - 120 år: Vinden i piletræerne

6 - 120 år: Den lille prins

Nøgensneglene

4 - 99 år: Nøgensnegl - Slimsporet fra havets dyb (U)

Nørregaards Teater

3 - 8 år: Frejas flammer

4 - 9 år: Syv med et slag

6 - 13 år: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

8 - 12 år: Farvel

9 - 13 år: Det er slet ikke som man tror

14 - 99 år: Don Quixote

3 - 6 år: Vejrhanen

12 - 100 år: STAKKELS TEENAGER (U) Papirskoven

2

4

7

13 - 99 år: Energi

13 - 99 år: Marias barn - Guds søn

4 - 100 år:

6 - 100 år: 3xShakespeare - King LearOthello - Romeo&Juliet (U)

6 - 100 år: To BE

12 - 100 år: VEJEN (U)

12 - 100 år: Raison d'être - grunden til at være

164

166

5 Alle teatre – alfabetisk INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
. . . . . . . . . . . 144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
MÆRKVÆRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
N Teater Natterdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Teater Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
.
.
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
SOMMERHUSET
- 18 år:
18
P Teater Pandora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
år: HABIBI
170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
- 7 år: Lyt til træerne (U)
egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9 år: Lyt til tiden Parkteatret − Frederikssund kommunes
176
- 12 år: Kant
Passepartout Theatre Production . . . . . . . . . .
178
Tyren Ferdinand

Teater Patrasket

5 - 10 år: Størst af alt

5 - 10 år: Bjørnen som ikke var

5 - 10 år: Ned på jorden

5 - 10 år: Tandfeen

8 - 12 år: Pinocchio

Teater Portamento

6 - 12 år: Jernmanden (U)

Randers

2 - 5 år: Julemusen

2 - 5 år: En heldig kartoffel

2 - 5 år: En lille ny

3 - 5 år: Hattemågen

6 - 10 år: Fru Pigalopp

8 - 12 år: Så er der afgang!

8 - 12 år: Dronning af disen

10 - 13 år: De usynlige

Teater Refleksion

1 - 3 år: Luk op...

6 - 11 år: Bænken

7 - 11 år: Klovnen der bare ikke var særlig sjov

8 - 12 år: Paradis Remulus

13 - 99 år: Den Indre Stemmes Ord (U)

1½ - 4 år: Barnevognen

De

4 - 8 år: I begyndelsen var Begyndelsen

5 - 10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise (U)

6 - 12 år: Ivalus første Sang

6 - 99 år: Cirkus inHabitus

7 - 11 år: Klovnen der bare ikke var

særlig sjov

6 - 99 år: SKØNHEDSMASKINEN (U) (G)

6 - 99 år: LommeEvangeliet

8 - 99 år: PARADIS

S

Teater Sammensurium

7 - 11 år: Isprinsessen (U)

Musikteatret Saum

9 - 12 år: STRØM - et operaeventyr

Sofie Krog Teater .

6 - 99 år: Quacksalver (U) (G)

10 - 99 år: Circus Funestus

13 - 99 år: The House

13 - 99 år: Diva Spil

4 - 100 år: Nissepigen der blev væk

Teatret st

2 - 5 år: Mariehønen Evigglad

2 - 5 år: Lille Myr

13 - 99 år: Natten er lavet af glas

3 - 99 år: Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U)

3 - 99 år: Klods-Hans (U)

3 - 99 år: Kejserens nye klæder (U)

3 - 99 år: Svinedrengen (U)

4 - 99 år: Eventyret om dronning Dagmar

4 - 99 år: David og Goliath (U)

4 - 99 år: Djævelens tre guldhår

6 - 99 år:

½ - 4 år:

4 - 8 år:

13 - 100 år:

14 - 100 år:

196

197

200

203

6
alfabetisk
Alle teatre –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Teater . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Riddersalen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Røde Heste . . . .
192
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedre .
. tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater . . . . . . . . 206
Syddjurs Egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Nattergalen
Kylling vil selv T Teatergården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Skidt
Vaskedag Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
4 - 9 år:
og Pyt på Store
KARIUS
OG BAKTUS
TIL UNGDOMMEN
INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
MIN SIDSTE ØL

Tiny Dancer .

1 - 5 år: Gro

3 - 6 år: Yem

8 - 99 år: Yello (U) (G)

10 - 25 år: Med Kroppen På Opdagelse

ToBe .

3 - 9 år: Børneforestilling "Hvem er du?" (U)

De Tre Tanter .

3 - 7 år: De Tre Tanter – en musikforestilling (U)

Det lille turnéteater

1 - 5 år: BLÅT BARN

2 - 12 år: DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

5 - 99 år: JULEEVANGELIET

4 - 12 år: GREV GRIS

5 - 12 år: PETER PLYS

5 - 12 år: OM IKKE AT BLIVE ÆDT

9 - 99 år: DJÆVELENS LÆRLING

9 - 99 år: ODYSSEUS

U

Uppercut Danseteater

3 - 7 år: (H)jul

10 - 99 år: BENCHED (U)

UTVIK/BARFOD

½ - 1½ år: Rock-a-bye

3 - 6 år: Himstregimser og andre duppeditter

234

2 - 6 år: Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven

6 - 11 år: Det magiske klippekort

6 - 13 år: Vai via

10 - 12 år: Sne og sand

15 - 18 år: Antigone

Aaben Dans

½ - 5 år: Hvad er det?

6 - 12 år: Hvad kan den - og hvad skal den?

236

1½ - 5 år: Den lunefulde måne

1½ - 5 år: Ægget (U)

2½ - 6 år: Hvordan mon?

2 - 6 år: (h)OP

3 - 7 år: 1-2-TRÆ

3 - 8 år: En rigtig nisse

4 - 100 år: Den røde rejsekuffert (U) Teater

15 - 100 år: Brev til min Vulva

7 Alle teatre – alfabetisk INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
. . . . . . . . .
219
. . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
.
. . . . . . . . . . . . 225
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
. .
V
lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Det
Vølven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZeBU
Å
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konverteringsnøgle – hvilket klassetrin svarer til hvilken alder?

(S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE

(FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ

(FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE

(FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE

(FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE

1. KLASSE

2. KLASSE

3. KLASSE

4. KLASSE .......................

5. KLASSE ......................

6. KLASSE ......................

FRA KLASSE

5. KLASSE

6. KLASSE

7. KLASSE ......................

8. KLASSE ......................

9. KLASSE

10. KLASSE

UNGDOMS-FORESTILLING ......

Konverteringsnøglen er kun vejledende.

– 8 ÅR

– 9 ÅR

– 10 ÅR

– 11 ÅR

– 12 ÅR

– 13 ÅR

– 12 ÅR

– 13 ÅR

– 14 ÅR

– 15 ÅR

– 16 ÅR

– 17 ÅR

ÅR – 18 ÅR

8
KONVERTERINGSNØGLE
FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE ...................... 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE ....................... 3 – 6 ÅR FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE ....................... 3 – 6 ÅR BØRNEHAVEKLASSE ................. 5 – 7 ÅR 1. KLASSE ........................ 6 – 8 ÅR 2. KLASSE 7 – 9 ÅR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER
........................ 6
7
8
9
10
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER
10
11
......................
12
13
14
......................
15
13/14

2 - 6 år: Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven.

3 - 7 år: Frederik

RUNDT OG RUNDT

1 - 3 år: Der kommer nogen 2 - 6 år: To i et hus - og en mus

1½ - 4 år: Verdens mindste historie

1½ - 4 år: God Tid (U) C

2 - 9 år: Far til vejrs med Alfons Åberg (U)

D

Faster

Teatret

1 - 7 år: Fusskopf (U) (G)

G

0

1

Teater

2

2

hvid

9 For de allermindste INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER A AKKoRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Animani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Arthotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 0 - 4
B Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
- 6 år:
Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
år:
CIRKEL Teatergruppen
Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
CAT BØRNETEATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Teater Du Milde Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1½
F
- 6 år: Sikke et vejr
. . . . . . . . . . . . . . . 72
MARIEHØNEN EVIGGLAD
Sjællands Teater FAIR PLAY
2 - 5 år:
Cool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
- 6 år: Regnbuebillen 2
- 6 år: Antons Sten
Flammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fyren og
Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
- 4 år: SNEØJNE
-
H
5 år: STOP OP HOP
Lille Hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Fra
- 7 år:
Mig til Dig
- 7 år: Månen over Baobabtræet
støj
. . . . . . . . . . . . . . . . 106 1 - 5 år: TØJ ½ - 5 år: [pAp]-[kAs] Teater Håndholdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2 - 5 år: Den Glade Løve 3 - 7 år: Skrivebordet I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1½ - 3 år: FØDSELSDAGS BAMSEN 3 - 6 år: SPILLENISSEN K Teatret KrisKat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 ½ - 3 år: B-Bumm ½ - 3 år: Pelzz ½ - 3 år: Gnist L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 - 6 år: Muldvarpen og huset der kom og gik 1½ - 5 år: Den grimme Ælling (U) LivetsLone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3 - 5 år: Racersneglen Robert Limfjordsteatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 0 - 4 år: Forvandling Louise Schouw Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2 - 6 år: Nissedrys 2 - 7 år: Julemandens Gave 3 - 8 år: På sporet af julen
sceneproduktion

1½ - 6 år: Trip trap træsko (U)

1½ - 6 år: Klippetiklop/Sikken sæk (U)

1½ - 6 år: Lidt af hvert (U)

3 - 6 år: Gubben og æslet (U)

3 - 7 år: Havets Hjerte

1

2 - 7 år: Lyt til træerne (U)

2 - 5 år: Julemusen

2 - 5 år: En heldig kartoffel

2 - 5 år: En lille ny

3 - 5 år: Hattemågen

1 - 3 år: Luk op...

Riddersalen

1½ - 4 år: Barnevognen S

2 - 5 år: Mariehønen Evigglad

2 - 5 år: Lille Myr Syddjurs

½

10
INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER O
Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
For de allermindste
Olsens
Teatret OM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
P Papirskoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
R Randers Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Teater Refleksion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
st
tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Teatret
.
Egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
- 4 år: Kylling vil selv T
Dancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
- 5 år: Gro 3 - 6 år: Yem
lille turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Tiny
1
Det
- 5 år: BLÅT BARN 2 - 12 år: DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT U UTVIK/BARFOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ½ - 1½ år: Rock-a-bye V Det lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 1½ - 5 år: Den lunefulde måne
- 5 år: Ægget (U)
- 6 år: Hvordan mon?
- 6 år: (h)OP Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2 - 6 år: Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
- 5 år: Hvad er det?
2
½

A

AKKoRD

2 - 6 år: Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven.

Andersens Kuffert Teater . . . .

3 - 109 år: Konen i Muddergrøften

3 - 109 år: Kejserens nye Klæder

3 - 109 år: Den standhaftige Tinsoldat

Andre Andersen SOLO & Teaterkompagni . . . . .

4 - 9 år: Didrik Drillepind

4 - 10 år: Det Bimler og Bamler

Animani . . . .

3 - 7 år: Frederik

Asguer Zap Showteater

3 - 11 år: Boris og den glade løve (U)

3 - 90 år: Mito & Dito (U)

3 - 90 år: HovHov...nå (U)

Teatret

3 - 10 år: Eventyrlig Klang (U)

4 - 99 år: De 4 Ønsker

4 - 99 år: Emil & Træmand nr 100 (U)

Asterions

5 - 99 år: Alice i Eventyrland (U)

3 - 7 år: Stor, Større, Størst (U)

BaggårdTeatret

5 - 10 år: Dengang vi åd verden

Teater

3 - 8 år: Faster Lizzies Jul

3 - 8 år: Juhu det er regnvejr

Teatergruppen

. . . . . . . . . . . . . . . .

3 - 8 år: Rejsen til mormor

3 - 8 år: Det bedste i verden

5 - 99 år: Solo for to (U)

Teater Blik

3 - 7 år: Øjeblik

C CAT BØRNETEATER

2

3

3

3

Teater

2

Hr

4

11 For de små
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . 22
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aspendos 36
Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B Badut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Batida . . .
48
.
. . . .
. . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2 - 9 år: Far til vejrs med Alfons Åberg (U) Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
- 7 år: Mis med de blå øjne
- 8 år: Alfons Åberg 4 - 10 år: Verdens rigeste tosse D Teater Du Milde Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4 - 10 år: Tag en Ting F Sjællands Teater FAIR PLAY . . . . . . . . . . . . . . . 72 4 - 8 år: SMÅ DØDE DYR Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4 - 8 år: Lille Frø - Strid teaterkunst Faster Cool 77
.
3
3
- 8 år: Petruskas Julehjerte
- 8 år: Spiren
- 8 år: Glimmer på! Musikteatret Figaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 - 6 år: Lydens Land (U) 4 - 9 år: Fyrtøjet Flyvende prinsesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 - 10 år: Damen der blev et træ Teatret Fyren og Flammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4
- 99 år: Prinsessen
99 år: Nattergalen
Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
- 100 år: EN HEL ER EN HALV OG TO KVARTE
Group & LiveConcept . . . . . . . . . . . . 96
på ærten 3 -
(U) G
5
H HeartBeat
- 99 år: Lods Hans
(U)
Lille Hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Månen
- 7 år: Fra Mig til Dig 2 - 7 år:
over Baobabtræet 4 - 9 år:
blev farfar et spøgelse
. Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
- 10 år: CHICKS
INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER
(U)

For de små I

Ishøj Teater

3 - 7 år: 1-2-TRÆ

3 - 9 år: MUS OG VENNER

3 - 9 år: HVOR ÆRTEN?

3 - 10 år: DYT, BÅT OG KLING KLANG (U)

3 - 10 år: TOMMELISE J

Teater JaNejMåske

4 - 7 år: Popcorn

K Klimakysset

4 - 9 år: Julies Julemission

Knudsen & Nørby

4 - 99 år: Peddersen og FindusRÆVEJAGTEN (U)

4 - 99 år: Peddersen og Findus- Jul hos

L

3 - 8 år: Carmen og Casper

3 - 8 år: Den standhaftige Tinsoldat

3 - 9 år: Et Juleeventyr

LivetsLone

3 - 5 år: Racersneglen Robert

Live Art Danmark . . . . .

3 - 92 år: 9 små performances (U)

4 - 97 år: 50 Farlige Ting (alle børn bør prøve) (U)

Louise Schouw Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

2 - 7 år: Julemandens Gave

3 - 8 år: På sporet af julen

3 - 8 år: Nissemor og Kanelia i julenød

4 - 10 år: Vitello

4 - 10 år: Den store nisseprøve

Luna Park Scenekunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

5 - 10 år: Museet for Eventyrrester

M

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . .

144

3 - 6 år: Du er her

3 - 6 år: Den Nysgerrige Have

Mit Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

3 - 7 år: Lotte og nissen

3 - 8 år: Hvis jeg var EN

3

4

3

12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Peddersen
Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
. . . . . . . . . . . . . . . 132
. .
HUND
- 8 år:
STOREBROR N Teater Natterdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Da Lilleræv blev
- 9 år: Fiskeren
(U)
- 10 år: En lille nisse rejste Teater Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
og hans kone
4
- 9 år: Cirkelines museskole 3 - 9 år: God jul, Cirkeline Nøgensneglene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4 - 99 år: Nøgensnegl - Slimsporet fra havets dyb (U) Nørregaards Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
- 8 år: Frejas flammer 4 - 9 år: Syv med et slag O Olsens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
- 9 år: Den lykkelige bonde/Rub og Stub 3 - 9 år: Bytte bytte købmand (U) Teatret OM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
- 7 år: Havets Hjerte
- 9 år: KAT · FUGL · FISK 6 - 9 år: Hvalens Sang P Teater Pandora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 6 år: Vejrhanen Papirskoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4 - 9 år: Lyt til tiden Passepartout Theatre Production . . . . . . . . . . 178 4 - 100 år: Tyren Ferdinand INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER
3
3
3
4

De Røde Heste

4 - 8 år: I begyndelsen var Begyndelsen

5 - 10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise (U)

S

Spil Bedre

4 - 100 år: Nissepigen der blev væk

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

3 - 99 år: Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U)

3 - 99 år: Klods-Hans (U)

3 - 99 år: Kejserens nye klæder (U)

3 - 99 år: Svinedrengen (U)

4 - 99 år: Eventyret om dronning Dagmar

4 - 99 år: David og Goliath (U)

4 - 99 år: Djævelens tre guldhår

4 - 9 år: Skidt og Pyt på Store Vaskedag

Teater V . . .

4 - 8 år: KARIUS OG BAKTUS

Tiny Dancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

3 - 6 år: Yem

ToBe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

3 - 9 år: Børneforestilling "Hvem er du?" (U)

De Tre Tanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

3 - 7 år: De Tre Tanter – en musikforestilling (U)

Det lille turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

5 - 99 år: JULEEVANGELIET

4 - 12 år: GREV GRIS

5 - 12 år: PETER PLYS

5 - 12 år: OM IKKE AT BLIVE ÆDT

U

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

3 - 7 år: (H)jul

UTVIK/BARFOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

3 - 6 år: Himstregimser og andre duppeditter

V

Det lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

2½ - 6 år: Hvordan mon?

2 - 6 år: (h)OP

3 - 7 år: 1-2-TRÆ

3 - 8 år: En rigtig nisse

4 - 100 år: Den røde rejsekuffert (U)

13 For de små
R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
. . . . . . . . 206
Teatergården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

For de lidt større

A

Andre Andersen SOLO & Teaterkompagni

7 - 12 år: Orla Frøsnapper (U)

8 - 12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO

9 - 12 år: Den halve papdreng

9 - 99 år: Abehånden

10 - 12 år: Menneskesønnens sidste dage KIDZ

Asguer Zap Showteater . .

3 - 11 år: Boris og den glade løve (U)

3 - 90 år: Mito & Dito (U)

3 - 90 år: HovHov...nå (U)

4 - 99 år: Mr Zap the Clovn (U)

Teatret Aspendos . . . . . .

3 - 10 år: Eventyrlig Klang (U)

4 - 99 år: De 4 Ønsker

4 - 99 år: Emil & Træmand nr 100 (U)

Asterions Hus . . . . . .

5 - 99 år: Alice i Eventyrland (U)

B

Teatergruppen Batida

5 - 99 år: Solo for to (U)

8 - 12 år: Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen

10 - 16 år: Balalajka

11 - 99 år: Take away

Teatret Brændende Kærlighed

5 - 111 år: BIRDY (U)

6

14
. . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . 36
. .
. .
. . . . . . . . . . 40
. .
. . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . 48
. .
. . .
. . . . . . . . . . . . . 56
Dansk Rakkerpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
(G) D
- 100 år: Balder & Dragen (U) (G) Teater Du Milde Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
- 10 år: Tag en Ting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5 - 10 år: Din, min og Noa's Ark 6 - 99 år: Musikanterne (U) E Egnsteatret i Vordingborg Kommune . . . . . . . . . 68 7 - 99 år: I Stilhedens Favn F Sjællands Teater FAIR PLAY . . . . . . . . . . . . . . . 72 9 - 12 år: SKIFTINGEN Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8 - 12 år: VÆK Flyvende prinsesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 - 10 år: Damen der blev et træ Fortællekunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6 - 12 år: Guavajagten (U) Frøken Fracasos Kompagni . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7 - 12 år: Tiny Teatret Fyren og Flammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3 - 99 år: Nattergalen (U) G Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5 - 100 år: EN HEL ER EN HALV OG TO KVARTE
- 100 år: ORD ROD 3 - 100 år: KROPSKØN (U) 5 - 100 år: K*I*K -KØN I KROP (U) Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6 - 100 år: DET HEMMELIGE BIBLIOTEK 2 8 - 100 år: DET HEMMELIGE BIBLIOTEK 1
- 100 år: VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5 - 10 år: Kongen af Osteriget H HeartBeat Group & LiveConcept . . . . . . . . . . . . 96 3 - 99 år: Lods Hans (U) HiLS DiN MOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6 - 12 år: En kænguru som dig Holstebro Dansekompagni . . . . . . . . . . . . . . . 102 9 - 13 år: The Game Hr . Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4 - 10 år: CHICKS (U) hvid støj sceneproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . 106 6 - 10 år: AT TÆLLE INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER
4
Dunkelblå
10
9

Kompagni Kalas

5 - 12 år: Norden Rundt (U)

Knudsen & Nørby

4 - 99 år: Peddersen og Findus- Jul hos

5 - 99 år: Mikkeline- den gode gamle rævebog

6 - 100 år: Oh solo mig (U) (G)

Limfjordsteatret

7 - 12 år: Vild

14 - 100 år: Platform:live

Live Art

3 - 92 år: 9 små performances (U)

4 - 97 år: 50 Farlige Ting (alle børn bør prøve) (U)

5 - 96 år: Hverdagen - Verdens kedeligste forestilling (U)

6 - 98 år: Kaboom - (Kunsten at ødelægge) (U)

4

4 - 10 år: Den store nisseprøve

5

6

5

4

7

6

6

5

5 - 10 år: Bjørnen som ikke var

5 - 10 år: Ned på jorden

5 - 10 år: Tandfeen

8

6 - 12

15 For de lidt større K
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Peddersen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Teatret KrisKat
L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Louise Schouw Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
år: Vitello
- 10
Teater Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
år: Snehvide
Meridiano Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
- 10
M
- 100 år: Buster & mig Mimeteatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
- 90 år: Mito og Dito (U) N Teater Natterdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
- 10 år: En
nisse rejste Teater Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
- 120 år: Vinden i piletræerne 6 - 120 år: Den lille prins Nøgensneglene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4 - 99 år: Nøgensnegl - Slimsporet fra havets dyb (U) Nørregaards Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6 - 13 år: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 8 - 12 år: Farvel O Teatret OM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6 - 9 år: Hvalens Sang P Parkteatret − Frederikssund kommunes egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
lille
5
- 12 år: Kant Passepartout Theatre Production . . . . . . . . . . 178
- 100 år: 3xShakespeare
Othello
Romeo&Juliet
- King Lear -
-
(U)
- 100 år: To BE Teater Patrasket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
- 10 år: Størst af alt
Teater Portamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- 12 år: Pinocchio
år:
INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER
Jernmanden (U)

For de lidt større

R

Randers Teater . .

6 - 10 år: Fru Pigalopp

8 - 12 år: Så er der afgang!

8 - 12 år: Dronning af disen

Teater Refleksion

6 - 11 år: Bænken

7 - 11 år: Klovnen der bare ikke var særlig sjov

8 - 12 år: Paradis

De Røde Heste .

4 - 8 år: I begyndelsen var Begyndelsen

5 - 10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise (U)

6 - 12 år: Ivalus første Sang

6 - 99 år: Cirkus inHabitus

7 - 11 år: Klovnen der bare ikke var særlig sjov

6 - 99 år: SKØNHEDSMASKINEN (U) (G)

6 - 99 år: LommeEvangeliet

8 - 99 år: PARADIS

S

Teater Sammensurium

7 - 11 år: Isprinsessen (U)

Musikteatret Saum . . . . .

9 - 12 år: STRØM - et operaeventyr

Sofie Krog Teater

6 - 99 år: Quacksalver (U) (G)

Spil Bedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

4 - 100 år: Nissepigen der blev væk

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater . . . . . . . . 206

3 - 99 år: Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U)

3 - 99 år: Klods-Hans (U)

3 - 99 år: Kejserens nye klæder (U)

3 - 99 år: Svinedrengen (U)

4 - 99 år: Eventyret om dronning Dagmar

4 - 99 år: David og Goliath (U)

4 - 99 år: Djævelens tre guldhår

6 - 99 år: Nattergalen

T

Tiny Dancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

8 - 99 år: Yello (U) (G)

Det lille turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

4 - 12 år: GREV GRIS

5 - 12 år: PETER PLYS

5 - 12 år: OM IKKE AT BLIVE ÆDT

9 - 99 år: DJÆVELENS LÆRLING

V

Det lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

4 - 100 år: Den røde rejsekuffert (U)

Z

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234

6 - 11 år: Det magiske klippekort

6 - 13 år: Vai via

10 - 12 år: Sne og sand

Å

Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

6 - 12 år: Hvad kan den - og hvad skal den?

16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
. .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
196
. . . . . . . . . . . . . 197
. . .
. . . . . . . . . . . 200
. . . . . . . . . . .
INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Andre Andersen SOLO & Teaterkompagni

8 - 12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO

9 - 12 år: Den halve papdreng

9 - 99 år: Abehånden

10 - 12 år: Menneskesønnens sidste dage

13 - 99 år: Menneskesønnens sidste dage Asterions

12 - 99 år: Romeo&Julie! (U)

12 - 99 år: Hus på Hus

14 - 99 år: Macbeth B

13

11 - 99 år: Take away

10 - 99 år: Til Helvede

17
største
For de
A
. . . . . 24
KIDZ
Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- 99 år: Hvem tror du du er?! Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
- 99 år: KROP AMOK Teatergruppen Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
år: Balalajka
13
10 - 16
med Paradis! (U) D Dansk Rakkerpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- 100 år: Balder & Dragen (U) (G) 10 - 100 år: Jane Blond Don Gnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 13 - 100 år: STAMINA Dunkelblå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
- 99 år: Musikanterne (U) E Egnsteatret i Vordingborg Kommune . . . . . . . . . 68 7 - 99 år: I Stilhedens Favn 10 - 99 år: På mørkets bund 13 - 99 år: Er vi os
- 99 år: Det der lever F Sjællands Teater FAIR PLAY . . . . . . . . . . . . . . . 72 13 - 113 år: SABOTAGE 13 - 113 år: BOKS Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8 - 99 år: DATA DATA -Computerens historie Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 16 - 36 år: Når Sirenerne Kalder Det Fortællende Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 10 - 99 år: Gilgamesh (U) Fortællekunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 12 - 96 år: Skibet er ladet med ... Det første bogstav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 10 - 100 år: Jeg hedder Joop G Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3 - 100 år: KROPSKØN (U) 5 - 100 år: K*I*K -KØN I KROP (U) Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9 - 100 år: VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES H HiLS DiN MOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12 - 18 år: Spejlvendt hvid støj sceneproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . 106 13 - 113 år: USYNLIG K Det Kommende Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 10 - 99 år: Helt Udenfor INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER
6
6
13

For de største

5

6

13

8

9

10

6

10

13

13

13

13

18
L Limfjordsteatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
- 100 år: Platform:live Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
14
96 år: Hverdagen
-
- Verdens kedeligste forestilling (U)
- 98 år: Kaboom
(U) Teater Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 15 - 99 år: Rygeren M Meridiano Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
- 100 år: ANIMALS MÆRKVÆRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
- 103 år: GRÆNSELØST
- 103 år: DRØM DRØM DRØM N Nørregaards Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
- (Kunsten at ødelægge)
13
13
13
- 12 år: Farvel
- 13 år: Det er slet ikke som man tror
- 99 år: Don Quixote O Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
14
- 110 år: HVOR TOG ROBIN HEN
- 111 år: KONTIKI - 101 DAG TILBAGE
- 113 år: LUDO Opgang2 Turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
11
13
- 18 år: SOMMERHUSET
- 18 år: HABIBI P Teater Pandora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 - 100 år: STAKKELS TEENAGER (U) Parkteatret − Frederikssund kommunes egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13
- 99 år: Energi
- 99 år: Marias barn - Guds søn Passepartout Theatre Production . . . . . . . . . . 178
- 100 år: VEJEN (U)
- 100 år: Raison d'être - grunden til at være R Randers Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
- 13 år: De usynlige Remulus Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 13 - 99 år: Den Indre Stemmes Ord (U) De Røde Heste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6 - 99 år: SKØNHEDSMASKINEN (U) (G)
- 99 år: LommeEvangeliet
- 99 år: PARADIS S Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
13
12
12
10
6
8
- 99 år: Quacksalver (U) (G)
- 99 år: Circus Funestus
- 99 år: The House
- 99 år: Diva Teatret st . tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
- 99 år: Natten er lavet af glas INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13 - 100

14 - 100 år: MIN SIDSTE ØL

Tiny Dancer . . . . . . .

8 - 99 år: Yello (U) (G)

10 - 25 år: Med Kroppen På Opdagelse

Det

9 - 99 år: DJÆVELENS LÆRLING

9 - 99 år: ODYSSEUS

U

Uppercut

10 -

15

19 For de største T Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
år:
TIL UNGDOMMEN
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 216
. .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
lille turnéteater . .
. . . . . . . . . . 225
Danseteater . . . . . . . .
99 år:
V Teater Vølven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 15 - 100 år: Brev til min Vulva Z ZeBU 234
BENCHED (U)
- 18 år: Antigone INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 20

STOREMYR OG LILLEMYR

BJERGET I SKOVEN

EN VARM OG MUSIKALSK DUKKEFORESTILLING FOR DE SMÅ

Storemyr og Lillemyr bor midt ude i skoven i et lille hus. De laver alting sammen. Men hvad sker der, når der pludselig står et bjerg i baghaven, som Lillemyr får en vældig lyst til at bestige?

Forestillingen er en dramatisering af bogen af samme titel skrevet af Siri Melchior. Den indeholder børnevenligt musik og er særligt velegnet til biblioteker og små scener.

TEATERAVISEN.DK SYNES – Fuld af lyslevende handling og humor – Morsom og meningsfyldt – Storemyr og Lillemyr er ikke til at stå for – En eminent dukkefører

KREDITERING – Medvirkende/dramatisering/scenografi/dukkemager/komponist Signe Kærup Dahl / Forfatter Siri Melchior / Studiemusiker Søren Dahl Jeppesen / Konsulenter Astrid Kjær Jensen og Jørgen Carlslund / Producenter AKKoRD og ZeBU

KONTAKT signe@zebu.nu

SE MERE www.zebu.nu/shows/ storemyr-og-lillemyr/

For de allermindste og de små

STOREMYR OG LILLEMYR . BJERGET I SKOVEN .

Alder: 2-6

Varighed i min: 25

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 5400/35

21 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW . ZEBU .NU/SHOWS/STOREMYR-OG-LILLEMYR/
AKKORD

For de små

ANDERSENs

Tlf.: +45 30 66 58 28

www.andersens-kuffert-teater.com

E-mail: kuffertteater@gmail.com

Kejserens nye

Klæder

Et lystigt eventyr om at ændre sit liv.

Teater for ��rn fra 3-9 år

Den standhaftige Tinsoldat

Den lille historie om den store kærlighed.

Teater for ��rn fra 3-9 år

For de små

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder: 3-109

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

22

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 5800/60

Pris/tilskuere: 6600/80

Pris/tilskuere: 7400/100

KEJSERENS NYE KLÆDER

Alder: 3-109

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 5800/60

Pris/tilskuere: 6600/80

Pris/tilskuere: 7400/100

KUFFERT T EAT ER
ANDERSENS KUFFERT TEATER WWW . ANDERSENS-KUFFERT-TEATER .COM

Konen i Muddergr��ten

En fantastisk leg med storhed og fald.

Teater for b�rn fra 3-9 år

De to seneste Forestillinger :

Trolde

Årets store Eventyr kan begynde, for Tante er tilbage fra Afrika

Teater for b�rn fra 3-9 år

Bethlehem

Et smukt dukkespil i en fantastisk scenografi.

Teater for b�rn fra 4-10 år

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 23 ANDERSENS KUFFERT TEATER Alder: 3-109 Varighed i min: 40 Opsætning i min: . . . 120 Nedtagning i min: 90 Bredde i cm: 400 Dybde i cm: 300 Højde i cm: 250 Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Nej Pris/tilskuere: 5800/60 Pris/tilskuere: 6600/80 Pris/tilskuere: 7400/100 KONEN I MUDDERGRØFTEN For de små

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Kræverikke menbiografmørke, allegardinerfor vinduer.

“Historien om abehånden, der uden krop og hjerne lever sit helt eget liv og møver sig ind hos vores hovedperson, er både skræmmende og opslugende.”

“Vi sidder næsten konstant ... på kanten af stolen af rædsel og spænding”

Morten Hede, Teateravisen.dk

For de lidt større og de største

ABEHÅNDEN

Alder: 9-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/60

Pris/tilskuere: 8500/80

24
ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI ANDREANDERSEN .DK

Kræverikke menbiografmørke, allegardinerfor vinduer.

bro / drene lo/vehjerte solo

Astrid Lindgrens forrygende fortælling om Jonathans og Tvebaks eventyrlige rejse til Nangijala

“GÅSEHUDSGODT FORTÆLLETEATER” “Super præcis i det kropslige udtryk ... milevidt fra en kedsommelig selvhøjtidelig fremtoning, går Andersen i kødet på eventyret.”

“Med sikker timing og dynamiske skift ... fremstilles alle skikkelserne i eventyret.” Kirsten Dahl, Teateravisen.dk

Lorem ipsum

For de lidt større og de største

BRØDRENE LØVEHJERTE SOLO

Alder: 8-12

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10000/120

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 25 ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Orla frø-

Kræverikke menbiografmørke,gardinerforallevinduer.

André Andersen spiller sig fortællende igennem det store persongalleri i Ole Lund Kirkegaards fortælling om den cigaretrygende bølle, der ender som kanonkonge.

Instruktion: Martin Ammundsen

Scenografi:ChristianQ.Clausen

For de lidt større

ORLA FRØSNAPPER

Alder: 7-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8500/60

Pris/tilskuere: 10000/100

“…med charme og nærvær leveres den morsomme fortælling om Orla Frøsnapper, komplet med nikotingule fingre på byens bøller og masser af nostalgi for dem, der kender universet i forvejen.”

Gudrun Hagen, Teateravisen.dk

26 ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI ANDREANDERSEN .DK

Kræverikke menbiografmørke, allegardinerfor vinduer.

Velkommen på nisseloftet.

André har nisseblod i årerne og elsker at fortælle nissernes egne fortællinger. Vidste du f.eks. at Bimler og Bamler var to nisser der boede i kirkens klokketårn?

Har du hørt om dengang de ville hjælpe julemanden?

Du vil også finde ud af hvorfra nisserne fik deres røde nissehuer og andre sandheder fra et hemmeligt nisseliv.

For de små

DET BIMLER OG BAMLER

Alder: 4-10

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/60

Pris/tilskuere: 8500/80

EN NISSEFORTÆLLING
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 27 ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI

ANDRÉ ANDERSEN TEATER KOMPAGNI

FORTÆLLINGEN DER ÆNDREDE VERDEN, GENFORTALT FOR KONFIRMANDER OG JÆVNALDRENE

De 30 sølvmønter vejer tungt i bæltet, da Judas kysser ham på kinden. Pontius Pilatus fratager sig selv ansvaret og vasker sine hænder. Peter græder, da han benægter at kende ham for tredje gang, nøjagtig som forudset.

Menneskesønnen må selv bære korset til Golgatabjerget, hvor soldater venter med søm til hænder og fødder.

For de lidt større og de største

MENNESKESØNNENS SIDSTE DAGE KIDZ

Alder: 10-12

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej Pris/tilskuere: 15000/120

Da han hænger på korset, forstår han ikke, hvorfor hans far har forladt ham. Seks timer senere lægger han sit liv i sin fars hænder, og fortællingen om menneskesønnen slutter, da han udånder på korset. Eller gør den?

Manuskriptogmedvirkende: PernilleStockfleth,AskeEbbesen & André Andersen

Manuskript&Instruktion:AndréAndersen Scenografi:RasmusFinsen

MENNESKESØNNENS SIDSTE DAGE

Alder: 13-99

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 15000/120

28 ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI ANDREANDERSEN .DK
For de største

Kræverikke menbiografmørke,gardinerforallevinduer.

André Andersen SOLO & Teaterkompagni

Gurrevej 292 B

3000 Helsingør

solo@andreandersen.dk

w www.andreandersen.dk

T: +45 40309594

Facebook:

andreandersensolo

EN

Åh nej... Sille Mille Fantasille har fejlagtigt spist nogle drillebær og er blevet til Didrik Drillepind. Hun har stjålet tryllefjeren og digtet dumme drilleslutninger på alle eventyrene.

Nu må børnene hjælpe kamme-legeraten og alfen Alfelulle med at digte alle eventyrene gode igen. Mon børnene også kan trylle Didrik om til Sille igen? Det må vi håbe.

Medvirkende:

Pernille Stockfleth & André Andersen

Manuskript&Instruktion:AndréAndersen

Scenografi&kostumer:DorteAbrahamsen

For de lidt større og de største

For de små

DEN HALVE PAPDRENG

DIDRIK DRILLEPIND

Alder: 9-12

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/60

Pris/tilskuere: 8500/80

Alder: 4-9

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10800/70

DE SMÅ 4
INTERAKTIV FORESTILLING FOR
– 7 ÅR
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 29 ANDRE ANDERSEN SOLO & TEATERKOMPAGNI

præsenterer

-

en musikalsk dukkeforestilling, med dukkespiller Astrid Kjær .

Forestillingen bygger på Leo Lionnis børnebog fra 1967 af samme navn, og handler om musen Frederik, der ikke tager del i efterårets forråds indsamling. I stedet sidder han drømmende og kigger ud over markerne. De andre mus forstår ikke hvorfor han ikke deltager, men da vinteren kommer og musene i hulen har spist al forråd op, optræder Frederik for de andre med hvad han har indsamlet.

Fortællinger om farver om sol og dufte får musene igennem den sidste strenge del af vinteren. Med musik, dukker og skyggespil fortælles historien om værdien i at bidrage med noget forskelligt, at vi ikke kan det samme, men at sammen kan vi meget mere.

”...Historien om den poetiske mus er både sød og interessant, fint formidlet og herligt varieret i sine virkemidler. Og Astrid Kjær Jensen formår at fortælle og lytte på én gang, så alle børnene blandt publikum må have følt sig både set og hørt...”

Morten Hede, Teateravisen

Spil: Astrid Kjær Jensen

Musik: Florian Hawemann

Dukker : Juan Perez Escala

Idé & Instruktion: Handmaids

info: WWW.ANIMANI.ORG

For de allermindste og de små

FREDERIK

Alder: 3-7

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 200

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 5500/50

AniMaNi
30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW . ANIMANI .ORG
ANIMANI

Arthotel turnerer i sæsonen 24/25 med forestillinger for det mindste publikum

I det eventyrlige vasketeria bliver der prøvet og vasket tøj, og man ved aldrig helt, hvad der sker, når tøjet kommer i maskinen...

sTORT & Småt...

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

En fugl bliver tegnet og farvet orange. Fuglen begynder at bevæge vingerne og flyver op mellem skyerne...

RUNDT og RUNDT 1-2-3 nU...

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Skyer der svæver over byer… en sommerfugl der ikke kan fanges… et æble man skal hoppe højt for at nå, vil du være med ? 1-2-3-nU…

BOLD !

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Vores nye forestilling BOLD ! er på vej...

Se videoer og billeder, hør musik og læs mere om Teatret Arthotel og om forestillingerne på arthotel.dk

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - info@arthotel.dk

For de allermindste

RUNDT OG RUNDT

Alder: 0-4

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 75

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 7500/50

31 Alle priser er i kr. og ekskl. moms ARTHOTEL .DK ARTHOTEL

teater avisen.dk

De

32
teateravisen.dk
seneste nyheder
Dialog
Debatter
Reportager
Anmeldelser

zapshowteater.dk mobil: 51 29 60 29 Murphys lov lyder at alt hvad der kan gå galt, vil gå galt, på sin egen finurlige og publikums inddragende facon udfolder forestillingen, netop den tese. Asguer Zap har publikum i sin hule hånd og dirigerer os igennem en rejse, der fortæller os at selvom du forsøger dig og det går galt, så skal du ikke være bange for at prøve igen.

3 x awards winder på den International theater festival i Irbid Jordan Zap Showteater er en perle i dansk børneteater. Gadeteaterfestival i Maribo. Veltilrettelagt, medrivende, fantastisk show, rammer bredt, fanger og favner alle, er nogle af de ord, vi begejstret udbryder, efter (igen) at have haft besøg af Zap Showteater. Stor professionalisme holder børnene i deres hule hånd, og alle bliver siddende, til de er sikre på, at nu er forestillingen helt slut, og endda har de sidste svært ved at løsrive sig. Zap Showteater formår at henrykke alle i publikummet, og Børnekultur Lolland giver de bedste anbefalinger med på vejen.

For de lidt større

Spiller (næsten) Hvor som helst når som helst, ude som indedørs

MR ZAP THE CLOVN

Alder: 4-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 6950/100

Pris/tilskuere: 7950/200

33 Alle priser er i kr. og ekskl. moms ZAPSHOWTEATER .DK ASGUER ZAP SHOWTEATER

Aben Osvald og Jakelmesteren

Frit efter bogen ”Aben Osvald”

Osvald er en lille nysgerrig snakkesalig abe, og Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling.

Af og med : Asger Gomez Frøkov Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle

Pressen skrev : Sødogukompliceretdukke-historiefordemindste. Fintfortaltogmedenskønabeicentrum...

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba.

Af og med : Asger Gomez Frøkov

En humoristisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie

Pressen skrev : Publikum er henrykte fra start til slut. Dette show er en fornøjelse for enhver...

Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille...

Pressen skrev:

"Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurligvis også giver svar.."

" Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik "

Af ogmed: Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov

Komponist: Nils Torp

Et musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

For de små og de lidt større

BORIS OG DEN GLADE LØVE

Alder: 3-11

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 75

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 5950/80 Pris/tilskuere: 6950/120

.NÅ

Alder: 3-90

Varighed i min: 50

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 8600/100 Pris/tilskuere: 9600/150

EN H Y L E M O R S O M H I S T O R I E FOR B Ø R N
34
ASGUER ZAP SHOWTEATER ZAPSHOWTEATER .DK
HOVHOV . . For de små og de lidt større

Fasanvej 7 4300 Holbæk tlf: 51296029

Mito & Dito: Et stykke om dit og mit

Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 3 - 90 årige

PRESSEN SKREV:

” Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende papkasse-show ”

” et rørende og originalt stykke klovnteater ”

Denne side Co.produktioner:

M I T O & D I TO

Mimeteatret & Zapshowteater Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Teateravisen: ” Herligt makkerpar: leverer komisk klovneri for fulde gardiner ”

Ny opsætning

Et Juleshow for hele familien

”Juleballaden er en givende, overvældende og fuldstændig fantastisk forestilling... Thisted Bibliotek kan på det varmeste anbefale forestillingen " Med venlig hilsen Carl / Hurup bibliotek

Se flere anmeldelser på hjemmesiden.

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt klovne-nissen Zap og mime-nissen Zip i forvejen. Og er der noget de kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf ( ham med den røde tud ) nu kan finde vej ?

Et Juleshow,krydret med gøgl og julens sange.

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk

Vi turnerer hele året i hele Danmark og resten af verden

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå / Mito & Dito / Boris og den glade løve

For de små og de lidt større

MITO & DITO

Alder: 3-90

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 260

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 8600/100 Pris/tilskuere: 9600/150

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 35
ASGUER ZAP SHOWTEATER

Teatret Aspendos

Vi spiller stadig...

Lunas Farmor

(fra 5 år)

Året hvor alt forandrer sig. Luna er ked af det. Lægerne kan ikke længere gøre Farmor rask. Der er ikke noget påskeæg. For der er ingen at sende gækkebrevet til. Men Farfar tager Luna på skødet. Luna kan ligesom mærke Farmor – inden i. Det er året hvor Luna opdager at man kan smile mens man græder …

Hvad Julemanden fortæller

(fra 4 år)

Julius er postbud. Men han afleverer kun post ét sted, og kun ved juletid. Han afleverer nemlig ønskesedler til Julemanden. Når de er afleveret fortæller julemaden historier fra sit eget eventyrlige liv. Nu deler Julius Julemandens historier med alle, der vil lytte med.

Da Dannebrog Dalede

(fra 6 år)

Erik ønsker sig at komme på korstog med landets stærkeste riddere. Han drager med Kong Valdemar på korstog til Estland, og bliver således øjenvidne til begivenhederne da Dannebrog daler ned fra himlen og Kong Valdemar bliver til Valdemar Sejr.

Kontakt os for oplysninger om turné, pris og refusion

36 TEATRET ASPENDOS WWW . ASPENDOS .DK

Emil & Træmand nr. 100

(fra 4 år)

Steffen elsker historierne om Emil fra Lønneberg. Han vil fortæller den, som han selv holder allermest af – den hvor Emils far får storetåen i musefælden og hovedet smurt ind i dej.

info@aspendos.dk 20761830 www.aspendos.dk Alle priser er i kr. og ekskl. moms 37 TEATRET ASPENDOS
Varighed
Opsætning
. .
Nedtagning
Bredde
cm:
Dybde
cm:
Højde
220 Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Nej Pris/tilskuere: 8000/100 EMIL & TRÆMAND NR 100 For de små og de lidt større
Alder: 4-99
i min: 50
i min: .
120
i min: 90
i
500
i
600
i cm:

Teatret Aspendos

Eventyrlig Klang

(fra 3 år)

Engang var Benjamin på en rejse.

pludselig hørte han en fjern og mystisk klang. Når man lytter til den musik, bryder fortællingerne frem af sig selv – alle med en en eventyrlig klang ... både de som er eventyr, de som er digtet så de ligner, og de som er grebet ud af virkeligheden ...

For de små og de lidt større

EVENTYRLIG KLANG

Alder: 3-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6400/60

38 TEATRET ASPENDOS WWW . ASPENDOS .DK

info@aspendos.dk

De Fire Ønsker

(fra 4 år)

Et eventyr fuld af magi, løgn og bedrag!

To familier har hver deres måde at modtage fremmede.

Hvad får de mon til gengæld for deres gæstfrihed eller mangel på samme?

Hvem er den mystiske fremmede?

Og finder der virkelig køer med 4 horn?

Alle

forestillinger Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Der tilbydes workshops og/ellermateriale.undervisnings-

For de små og de

DE 4 ØNSKER

Alder: 4-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej Pris/tilskuere: 6400/60

20761830 www.aspendos.dk
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 39 TEATRET ASPENDOS
lidt større

Hus på Hus er en blanding af objektteater, musikalsk og fysisk performance. Med historie og historiefortælling og visuelle overraskelser. Forskellige tider, forskellige virkeligheder. I harmoni og disharmoni, magisk realisme og utopi i et poetisk univers.

HUS PÅ HUS er en fortryllende, rørende, og poetisk forestilling om minder, traumer og kærlighed gennem generationer. ***** CasperKoeller Sceneblog

Et værk af og med: Peter Kirk og Tilde Knudsen. Musik og lydcollage: Klaus Risager

For de største

HUS PÅ HUS

Alder: 12-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

Pris/tilskuere: 10000/120

HUS PÅ HUS produceret 2023
ASTERIONS HUS
år AST E RION S HU S TEATER MØN AST E RION S HU S TEATER MØN
40
12 - 99
ASTERIONS TEATER M ASTERIONS TEATER M
ASTERIONS HUS WWW . ASTERIONSHUS .DK

ASTERIONS HUS

ALICE I EVENTYRLAND

Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske. En hyldest til ufornuften, fantasien og anarkiet.

Det er et forunderligt, visuelt univers, Susan Marshall har kreeret....

Tilde Knudsen viser os, hvor meget der faktisk kan fortælles gennem kropssprog.

Trine Wøldiche, Iscene

14 - 99 år

5 - 99 år

MØN

ROMEO&JULIE!

Asterions Hus har gabt over Shakespeare og den største kærlighedshistorie nogensinde. Det er der kommet en rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling ud af.

“ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.”

Randi K. Pedersen, Teateravisen

www.asterionshus.dk, tlf. 32570808, info@asterionshus.dk

Teater Møn, Klintholm Havnevej 52, 4791 Borre

MACBETH

TEATER MØN

Magt begær, mord og skyld – alt er som du kender der, og alligevel er intet som du forventer når Asterions Hus har haft fingrene i Macbeth

”Samspillet er som altid vældig fysisk, og de to fungerer, så det gnistrer på scenen.”

Gudrun Hagen, Teateravisen

12 - 99 år

ASTERIONS TEATER M

Alle forestillinger er produceret med tilskud fra Statens Kunstfond, og er refusionsberettigede

For de små og de lidt større

ALICE I EVENTYRLAND

Alder: 5-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

Pris/tilskuere: 10000/120

For de største

MACBETH

Alder: 14-99

Varighed i min: 70

Opsætning i min: . . . 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

Pris/tilskuere: 10000/120

For de største

ROMEO&JULIE!

Alder: 12-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8000/80

Pris/tilskuere: 10000/120

Pris/tilskuere: 12000/150

ASTERIONS TEATER M

*****
AST E RION S HU S
AST E RION S HU S
TEATER
41 ASTERIONS HUS
teaterfestival FOR SMÅ OG Store klap.nu i esBjerg 14-21 april 2024 teater centrum Klap 42
karina@badut.nu ∙ www.badut.nu ∙ tlf. 28 35 36 43 STOR STØRRE STØRST Stor større størst er en humoristisk og poetisk klovneforestilling om Frk. Lange, der får storhedsvanvid! - en klovneforestilling om at se stort på at være lille 43 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .BADUT .NU Alder: 3-7 Varighed i min: 45 Opsætning i min: 90 Nedtagning i min: 60 Bredde i cm: 400 Dybde i cm: 400 Højde i cm: 300 Inkl publikum: Nej Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 5500/70 STOR, STØRRE, STØRST For de små BADUT

Dengang vi åd verden

musikalsk børneteater om klima og venskab

Isbjørnen lever alene på en flydende ø af plastik og affald og har det fedt. En færge i fast rutefart sørger konstant for nye forsyninger af slik, chips og underholdning til øen – men den vidunderlige færge får også isen til at forsvinde!

På scenen er en dukkefører, en skuespiller, en musiker – og et bjerg af affald. Med blinkende lys og glinsende former fortryller færgen isbjørnen, og der skal et møde med en stålsat snehare til, før isbjørnen indser, at der findes andre måder at leve på. Den må tage ansvar for sin verden og indse, at det, den i virkeligheden behøver for at overleve, er en ven.

”Med nuttede dukker og en visuelt fabulerende scenografi er der tankevækkende underholdning for alle fra 5 år og op.” iscene

For

DENGANG VI ÅD VERDEN

Alder: 5-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

44

Pris ved dobbeltforestilling: kr. 19.000

Antal publikummer: 80 børn ved skoleforestillinger 100 ved familieforestillinger

MÅLGRUPPE: 5 - 10 år

Medvirkende:

Claus Kaarsgaard & Bjarne Kalhøj M.FL. Musik: Claus Kaarsgaard

Manuskript & Instruktør: Annemarie Jeppesen Scenograf & dukkemager: Bjarne Kalhøj Lys-, lyd- & videodesign: IMAGOLUX v. Jens Hansen Produceret af: BaggårdTeatret i samarbejde med: Teatret værk

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris: Se annonce

Baggårdteatret præsenterer
Info BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater
Amalie Vej 26, 5700 Svendborg | baggaardteatret.dk | Tlf. 6221 4043
Caroline
de små BAGGÅRDTEATRET WWW .BAGGAARDTEATRET .DK

Hvem tror du du er?!

danseWorkshop & forestilling

Hvem tror du du er?! er en fortælling om mødet mellem to vidt forskellige typer unge. To typer, som provokerer og udfordrer hinanden. To typer, som publikum kan spejle sig i.

Vi vælger tit hinanden fra, bare fordi vi er forskellige. Fordi folk fylder for meget, har en anden overbevisning end en os selv, er besværlige eller bare har en anden stil end os. Hvordan kan man få sådan to til at vælge hinanden til? Den dialog vil Hvem tror du du er?! sætte i gang hos publikum.

Sofie Christiansen, leder af sART Danseteater, har sammen med danserne Malthe Ørsted og Ida Langkilde, der er specialiserede i electric boogie og håndstand, skabt en forestilling og workshop i ét, hvor publikum er med og bliver udfordrede på deres egen forståelse af sig selv, og hvad de kan med deres krop. Målet er at gøre dem mere tilpas i deres krop og andres selskab –uanset hvilken type, de tror, de er

MÅLGRUPPE: 7. - 10. klasse

Idé & Koreografi: Sofie Christiansen dansere: Malthe Ørsted & Ida Langkilde Produceret af: baggårdteatret

For de største

HVEM TROR DU DU ER?!

Alder: 13-99

Varighed i min: 120

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 750

Dybde i cm: 1500

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja Mørklægning: . . . . Nej Pris/tilskuere: 12000/50

fra 13 år Baggårdteatret præsenterer BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg | baggaardteatret.dk | Tlf. 6221 4043 Alle priser er i kr. og ekskl. moms 45 BAGGÅRDTEATRET

3-6 ÅR

2,5-6 ÅR

JUHU DET ER REGNVEJR CIRKEL

Er det sjovt at børste tænder?

Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under dine tæer?

Og...er solen egentlig altid bagved skyen?

JUHU det er regnvejr er en nonverbal forestilling for alle der vil overraskes over dagligdagens uventede magi. En poetisk komikboble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter grænser.

Medvirkende: Sofie Pallesen

Idé: Pallesen & Weinkouff

Komponist: Sune Skuldbøl Vraa

Koreograf: Sofie Pallesen

Instruktion: Solveig Weinkouff

Scenografi: Filippa Berglund

TEATER

KANT JON FOSSE

JUHU

BAGLANDET

For de små

JUHU DET ER REGNVEJR

Alder: 3-8

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/70

Pris/tilskuere: 10000/90

For de allermindste

CIRKEL

Alder: 2 5-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

CIRKEL er en forestilling som leger med de uendelige kredsløb i naturen, i hverdagslivet og i dyr.

Sofie Pallesen oplever sjove og pudsige hverdagsmirakler i en musikalsk, nonverbal forestilling med masser af bevægelse. Cirkelbevægelsens universelle skønhed er inspiration til forestillingen, som kan opleves på flere planer af de 2,5 til 6- årige.

Medvirkende & idé: Sofie Pallesen

Komponist: Thomas Dinesen

7-12 ÅR

Koreograf: Sofie Pallesen

Instruktion: Solveig Weinkouff

Scenografi: Filippa Berglund

Coproduktion med TEATRET MASKEN

Vores forestillinger er fysiske, musikalske, universelle og involverer publikum direkte. Tro flytter bjerge –Teater Baglandet flytter dig!

Vi co-producerer med Parkteatret, Ring 47 48 35 36‬ for mere info.

Kristoffer er otte år. Han ligger i sin seng og tænker. Er der en kant derude, hvor universet ender?... Oplev en universel fortælling om alle de spørgsmål livet afføder, lige før man skal sove. 46

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/70

Pris/tilskuere: 10000/90

ER REGNVEJR
TEATER BAGLANDET WWW .TEATERBAGLANDET .DK

KR OP AMOK

KROP AMOK handler om alt det spændende og forunderlige der sker i teenageårene, når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål?

OM at være usikker og forvirret

OM søvn og ensomhed

OM det drengene ikke ved om pigerne …og det pigerne ikke tør spørge drengene om

KROP AMOK handler om at overleve skiftet fra barn til voksen

Medvirkende: Sofie Pallesen og Jesper Pedersen

Idé: Pallesen & Weinkouff

Instruktion: Solveig Weinkouff

Scenografi: Filippa Berglund

Koreograf: Sofie Pallesen

Musik: Sys Bjerre

For mere information, priser og turnéoplysninger:

www.teaterbaglandet.dk

Kontakt: tel. +45 52 25 17 07

For de største

KROP AMOK

Alder: 13-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 1000

I Faster Lizzies køkken står alt stille. Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde sig, for Misser er væk. Overalt er der skuffer og låger, som lokker og gemmer på alle mulige spændende sager. Dufte, lyde, musik, hemmeligheder, Lizzies julehjerte og julemagi. Alt kan ske i Faster Lizzies køkken.........så glæd jer!

Medvirkende: Susanne Bonde

Idé & instruktion: Solveig Weinkouff

Manuskript: Bonde, Pallesen og Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund

Koreografi: Susanne Bonde / Sofie Pallesen Lyddesigner Gregers Kjar

Coproduktion med HIMMERLANDS TEATER

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 13000/100

Pris/tilskuere: 18000/150

For de små

FASTER LIZZIES JUL

Alder: 3-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/70

Pris/tilskuere: 10000/90

JUHU
L
IZZi E S
S T E
JU
L
FA
R
3-8 ÅR
13-99 ÅR
. Alle priser er i kr. og ekskl. moms 47 TEATER BAGLANDET

DER KOMMER NOGEN

ALDER: 1-3 ÅR

Sofie siger: ”Der kommer nogen”.

Tobias spørger: ”Hvem?”.

Sofie svarer: ”Nogen vi ikke kender, men de er røde og bløde og lidt gule”.

Sofie hamrer, saver og skruer. Så har hun bygget et ekstra lille hus til gæsterne.

Nu skal der bare ventes. Heldigvis er gæsterne værd at vente på.

Sikke en fest det bliver.

En forestilling som de helt små kan opleve og de lidt større forstå.

Og de voksne fryde sig over.

For de allermindste

DER KOMMER NOGEN

Alder: 1-3

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 60

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 450

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6450/40

Pris/tilskuere: 8000/50

BATIDA
25 A 2400 København NV Telefon 38103609 info@batida.dk www.batida.dk
Teatergruppen
Rentemestervej
48
TEATERGRUPPEN BATIDA WWW .BATIDA .DK

Til HELVEDE med PARADIS!

ALDER: 10-99 ÅR

Skabelsesberetningen fra Gamle Testamente og Shakespeares Romeo og Julie mixes til en sprængfarlig og samfundssatirisk cocktail, da Adam møder Julie i denne vanvittige teaterkoncert.

Historien om de to unge med smag for forbuden frugt udspiller sig i Paradis, men Adam er fra Jylland og Julie er fra Tingbjerg. Så er banen kridtet op! Bandet hedder “Lawyers from Hell” og det lægger ikke fingrene imellem når flødeskums-Danmark får en velfortjent tur med krabasken!

8 af BATIDAs musikalske skuespillere fyrer den af, når Paradis sendes ad Helvede til.

For de største

TIL HELVEDE MED PARADIS!

Alder: 10-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 17500/150

Pris/tilskuere: 20000/200

Pris/tilskuere: 30000/300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 49 TEATERGRUPPEN BATIDA

DET BEDSTE I VERDEN

ALDER: 3-8 ÅR

Pigespejdernes dramapatrulje opfører JUNGLEBOGEN

ALDER: 8-12 ÅR

Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre JUNGLEBOGEN på den årlige spejderlejr. Alle teatrets vidunderlige virkemidler tages i brug. Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet. Ligesom i junglen gælder det i dramapatruljen om at kæmpe for sin overlevelse med næb og kløer.

Der foreligger undervisningsmateriale til denne forestilling på www.batida.dk

For de små

Det Store Legetøjsmonster har smadret alt legetøjet. I ”ruinerne” ligger en dukke, der har mistet arme og ben og det ene øje. De to legetøjssælgere opdager, at hun er levende og reparerer hende. Dukken er glad for at være hel igen, men vil væk inden Monsteret kommer tilbage. En historie om vores grusomme verden fortalt med befriende humor, musikalitet og håb.

DET BEDSTE I VERDEN

Alder: 3-8

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 50

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7550/60

Pris/tilskuere: 8700/80

Pris/tilskuere: 11000/100

For de lidt større

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN

Alder: 8-12

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12960/125

Pris/tilskuere: 15550/150

50 TEATERGRUPPEN BATIDA WWW .BATIDA .DK

BALALAJKA

Mens krigen raser i Ukraine

ALDER: 10-16 ÅR

... spørger man sig selv: Bor der mennesker i Rusland?

Ja, det gør der. I denne hjertevarme og musikalske komedie møder vi dem. Både systemets brutale håndlangere anført af “Den stor hjælper” og de stakkels, forsvarsløse individer det går ud over: Den faderløse Ivan der spiller balalajka, og den blinde børnehjemspige, Svetlana, der spiller harmonika og kan se med fingrene. Men er der håb?

Ja, BATIDA bringer altid håb!

Rejsen til mormor

ALDER: 3-8 ÅR

Laila har kun set sin mormor på et lille fotografi. Hun bor nemlig langt, langt væk i et helt andet land. Men nu skal Laila besøge hende for første gang. Hun begiver sig afsted sammen med sin far. Rejsen foregår på den langsomme og besværlige måde: bus, tog, skib – og luftballon. For far og datter vil nemlig se det hele!

Sammen med BATIDAs tre skuespillere deltager det unge publikum i en fantastisk odyssé til lands, til vands og i luften akkompagneret af den dejligste europæiske og mellemøstlige musik.

For de lidt større og de største

BALALAJKA

Alder: 10-16

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 105

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12960/125

Pris/tilskuere: 15550/150

For de små

REJSEN TIL MORMOR

Alder: 3-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7550/60

Pris/tilskuere: 8700/80

Pris/tilskuere: 11000/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 51 TEATERGRUPPEN BATIDA

Solo for to

ALDER: 5-99 ÅR

Verdens mindste historie

Så lille at kun virkelig små mennesker kan forstå den Orkestermedlemmerne melder fra et for et. Dirigenten står tilbage med den mest talentløse af dem alle. En hjertegribende, urkomisk historie om brødre.

ALDER: 1 ½ -4 ÅR

Et musikalsk møde mellem en dukke og en pingvin. Den ældgamle historie om uforenelige størrelse der mødes – og sød musik opstår. To charmerende skuespillere sørger for, at det unge publikum, der måske oplever teatret for første gang, får appetit på mere.

Hver tilskuer får en lillebitte illustreret bog med hjem. Med den i hånden kan historien genfortælles ved spisebordet.

For de små og de lidt større

SOLO FOR TO

Alder: 5-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 8700/80

Pris/tilskuere: 10900/100

Pris/tilskuere: 13750/125

For de allermindste

VERDENS MINDSTE HISTORIE

Alder: 1 5-4

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . . 60

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6450/40

Pris/tilskuere: 8000/50

52 TEATERGRUPPEN BATIDA WWW .BATIDA .DK

TAKE AWAY

Komisk, musikalsk og grum!

ALDER: 10-99 ÅR

Er byens bedste veganer take-away et cover-up for en lyssky virkelighed?

BATIDAs nye dobbelt-stage teknik viser historien fra begge sider. Komik, musik og vanvid.

Se den før du sætter tænderne i din burger!

TO I ET HUS og en mus

ALDER: 2-6 ÅR

Det er svært at være venner, men det er meget værre ikke at være det! Mabel og Benny er uadskillelige. Den ene har styr på alt. Den anden kan ikke huske fra næse til mund. Det giver husspektakler på alle etager.

Men musen er heldigvis hævet over det hele, og finder på noget så balladen får en lykkelig udgang. En duet for trompet og harmonika – blandt andet…

BATIDAs repertoire er større end det du kan se på siderne her. Gå ind på www.batida.dk og se det hele.

For de lidt større og de største

TAKE AWAY

Alder: 11-99

Varighed i min: 70

Opsætning i min: . . . 135

Nedtagning i min: 75

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 1600

Højde i cm: 450

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15550/150

Pris/tilskuere: 17550/200

For de allermindste

TO I ET HUS - OG EN MUS

Alder: 2-6

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/60

Pris/tilskuere: 8700/80

Pris/tilskuere: 12800/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 53 TEATERGRUPPEN BATIDA

G od Tid

En forestilling om livet, levet af en gammel

1 ½ til 4 år og deres voksne

Skabt af: Ole Barkentin & Gertrud Exner På scenen: Ole Barkentin

Producent: Marie Egeto Musik: BARK

Slutnummer: "Green Onion" o.v. spillet af Booker T. & The M.G.’s Regnmix af Hans Peter Stubbe Teglbjærg

For de allermindste

GOD TID

Alder: 1 5-4

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 7000/40

VITURNEREOGSÅMED: Hov, Hvad nu hvis…, I virkeligheden, Aftryk & Tone”
54
TEATER BLIK WWW .TEATERBLIK .DK

For de små

Alder: 3-7

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 11000/60

MERE PÅ teaterblik.dk Alle priser er i kr. og ekskl. moms 55 TEATER BLIK
SE
ØJEBLIK

Teateravisen skrev:

”...forestillingen bliver en overraskende fysisk performance af Jens Kløft, der med stor charme og scenisk nærvær indtager hovedrollen i Teatret Brændende Kærligheds nonverbale operafarce ’Birdy’”

Impresario og operaelsker Sibelius Vogelfreud gør sig klar til at præsentere sin verdensstjerne sangfuglen MISS BIRDY. Publikum er på plads. Sibelius ordner de sidste detaljer. Så er vi klar. Men nej! - buret er tomt, fuglen er væk, hvad gør han nu?

BIRDY er en komisk og poetisk fabel om at miste og give slip. Det er en non-verbal gadeteaterforestilling som blander melodrama med klovneri og visuel historiefortælling.

Medvirkende: Jens Kløft

Instruktion: Rhea Leman

Pris: 8000,- kr. (inkl. moms)

Forestillingen er refusionsberettiget

Kontakt: 20231409

www.brændendekærlighed.dk

Gadeteater uden- som indendørs

For de lidt større

BIRDY

Alder: 5-111

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 7000

Dybde i cm: 4000

Højde i cm: 3500

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris: Se annonce

56 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .BURNINGLOVE .EU
TEATRET BRÆNDENDE KÆRLIGHED

FAR TIL VEJRS MED ALFONS ÅBERG

Alder: 2-9

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 10000/100

Pris/tilskuere: 13000/150

57 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .CATBØRNETEATER .DK
de små CAT BØRNETEATER
For de allermindste og

Festival of Wonder

Silkeborg Dukketeaterfestival

6.-10. november 2024

Billetter: festivalofwonder.dk

58

Festival of Wonder

For de små

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Alder: 3-7

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Alle

For de små

VERDENS RIGESTE TOSSE

Silkeborg Dukketeaterfestival 10.-6. november 2024

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Alder: 4-10

Varighed i min: 45

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

For de små

ALFONS ÅBERG

Alder: 3-8

Varighed i min: 45

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Pris/tilskuere: 11200/80

Pris/tilskuere: 13260/100

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Mørklægning: Ja

Billetter: festivalofwonder.dk

Pris/tilskuere: 11200/80

Pris/tilskuere: 13260/100

Pris/tilskuere: 15740/120

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 11200/80

Pris/tilskuere: 13260/100

Pris/tilskuere: 15740/120

59
priser er i kr. og ekskl. moms WWW .COMEDIEVOGNEN .DK
COMEDIEVOGNEN

JANE BLOND

CPH CULTURE

JANE BLOND hører blandt de sjoveste og mest virtuose af Dansk Rakkerpaks forestillinger...

ISCENE

En fejring af gadeteatrets traditionelle superkraft...

UNGT TEATERBLOD

En charmerende morsom og aktionsfyldt lille forestilling...

TEATERAVISEN

En fjollet fuldtræffer, der ikke er til at stå for...

SOLIDARITET

Man må overgive sig til dem.

Og så er lydsiden intet mindre end genial...

Medvirkende:

Susanne Bonde, Jesper Pedersen, Niels-Peter Kløft og Thomas Dinesen (musiker)

Instruktør: Niels Grønne

Forfatter: Niels Grønne og holdet

Dramaturg: Jane Rasch

Scenograf: Christian Q. Clausen

Komponist: Thomas Dinesen

Kostumer: NadjaViga V. E. Jensen

Kat og Mask: Annika Nilsson

Varighed: Ca. 60 minutter

Aldersgruppe:

For voksne og børn fra 6 år (max. 150 tilskuere)

På skoler fra 4. klasse og op (max. 120 tilskuere)

Pris: Kr. 22.000 + moms

Skolepris: Kr. 16.000 + moms

Turné: Uge 40, 41, 43, 2024 + uge 8, 2025

”My name is Blond, Jane Blond!”. Jane Blond er toptunet teater i et universelt teatersprog med præcis timing, stor musikalitet, komik på højt plan og selvfølgeligt uovertrufne sekvenser i slow-motion.

Dansk Rakkerpak har kastet sig over James Bond universet, men med det tvist, at vores superagent er en kvinde. Hun har også ”License to kill” og kæmper og slås mod et galleri af bestialske forbrydere og redder til sidst verden fra undergang.

For de største

JANE BLOND

Alder: 10-100

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 750

Højde i cm: 380

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 22000/150

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · POST@DANSKRAKKERPAK.DK · CVR: 38 22 88 03
JANE BLOND blev skabt som udendørs forestilling og spillede over det ganske land i sommeren 2023. Nu rykker succesen indendørs!
60 DANSK RAKKERPAK DANSKRAKKERPAK .DK

Balder & Dragen

Medvirkende: Bastian Popp, Niels-Peter Kløft, Søren Møller Pedersen og Niels Grønne.

Instruktion: Niels Grønne. Instruktørkonsulent: Troels Hagen Findsen.

Historie: Niels Grønne og holdet. Dramaturg: Jane Rasch.

Scenograf: Christian Q. Clausen. Komponist: Bastian Popp.

Kostumer: NadjaViga V. E. Jensen.

Varighed: Ca. 50 minutter

Pris: Kr. 20.000 + moms

Skolepris: Kr. 16.000 + moms (fra 3. klasse, max. 150 tilskuere)

Turné: Juni, juli, august 2024

På sit dødsleje gør Balders far ham arveløs. Balder pakker sin lut og sine få ejendele og drager til den store by. Indenfor murerne hersker kongens solda- ter. Der er præster og vækkelsesprædikanter, men intet arbejde at få.

Balder er sulten og fortvivlet, men så går et gardin til side og han ser den skønne prinsesse. Balder sætter sig og spiller romantiske toner. Prinsessen hører ham og bliver smaskforelsket. Dagen efter er der ridderturnering. Præmien er prinsessen og det halve kongerige, men først skal en frygtelig drage bekæmpes. Ved skæbnens ugunst (eller gunst) får Balder distraheret en rid- der, der mister sit hoved. Kort tid efter er Balder blevet væbner for turneringens vinder og på vej ud for at slå dragen ihjel...

For

BALDER & DRAGEN

Alder: 6-100

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 750

Højde i cm: 380

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej Pris/tilskuere: 20000/150

Foto: Søren K. Kløft
DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · POST@DANSKRAKKERPAK.DK · CVR: 38 22 88 03
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 61
Udendørs Monty Pythonsk middelalderspil for voksne og børn fra 6 år
og de største DANSK RAKKERPAK
de lidt større
20.-22. SEP. 2024 LAD DIG RIVE MED En hel weekend med fantastiske oplevelser for børn og unge – helt gratis! Læs mere på www.horsensteaterfestival.dk 62

STAMINA

FYSISK ACTION-TEATER OM DEN STAMINA, DET KRÆVER AT OVERLEVE LIVET

Hvor meget kan et menneske klare? Hvor lidt af os selv viser vi egentligt? Holder vi ud for at blive holdt af eller holder vi af for at kunne holde ud? Og hvorfor giver vi ikke bare op, går i seng og starter forfra på Netflix?

Omdrejningspunktet i STAMINA er den udholdenhed, livet kræver af os alle. Om de kampe, det kræver at opretholde en facade, leve op til andres forventninger, udstå modstand og andre mennesker, og opdatere instagram imens.

For de største

STAMINA

Alder: 13-100

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 13500/100

63 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .DONGNU .DK
DON GNU

TEATER DU MILDE HIMMEL

Line Svendsen tager børnene med på en rejse igennem de fire årstider

Sikke et vejr

– En komisk og poetisk forestilling for de mindste

En paraply åbner sig, og en frisk forårs-eng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. En enkelt håndfuld sand forvandler rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor bliver på magisk vis til det kølige hav, så man både kan soppe og dykke under havets overflade.

Med enkle rekvisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs – men de opfører sig ikke altid som Line havde tænkt sig.

TEATER DU MILDE HIMMEL · ved Skuespiller Line Svendsen

For de allermindste

SIKKE ET VEJR

Alder: 1 5-6

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 4500/40

Pris/tilskuere: 5500/60

64 TEATER DU MILDE HIMMEL WWW .TEATERDUMILDEHIMMEL .DK

TEATER DU MILDE HIMMEL

Helene og Line gider ikke noget, for de keder sig og det er cool at kedesig. Men en enkelt vingummi sætter gang i en kæde af begivenheder, som får dem op af sofaen og ændrer deres syn på alting omkring dem.

Tag en Ting handler om alle de ting, der omgiver os, og om det fantastiske faktum, at naturens resurser og vores kreativitet sammen har skabt alt, hvad vi har i verden. En naturvidenskabelig og filosofisk forestilling, iscenesat med humor og poesi.

www.teaterdumildehimmel.dk · Tlf 26 21 24 09· dumildehimmel@gmail.com

For de små og de lidt større

TAG EN TING

Alder: 4-10

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 13000/100

en forestilling om jordforbindelse
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 65
TEATER DU MILDE HIMMEL

Dunkelblå arbejder med historiefortælling,- med enkle, teatralske og visuelle midler - og med musik. Teatrets forestillinger er fællesoplevelser, hvor de medvirkende - i dialog med publikum - gør det iscenesatte nærværende og aktuelt. Historierne kommer fra myter sagn og eventyr.

Musikanterne

Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset livets hårde odds, og dannet et rockband. Det bliver svedigt. Det bliver gyngende. Skoven bliver aldrig den samme igen!

Troels Kirk Ejsing er flyvende i denne forestilling, som både byder på luftguitar, mundpercussion, stadionrock attituder, og et skønt samspil med publikum.

For

MUSIKANTERNE

Alder: 6-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6000/60

Pris/tilskuere: 7000/80

Pris/tilskuere: 8000/100

”Musikanterne er en soloforestilling, der med krop og stemme og stor komik nyfortolker en stor klassiker. Med imponerende adræthed skaber Troels Kirk Ejsing en sanselig kropsfortælling om de fire dyr, hvor hvert af de skægge kræ får sin egen præcise og let genkendelige fysiske og vokale karakteristik.”

Teateravisen

WW W. DUNKELBLA A. DK · HALLO@DUNKELBLA A . DK · 26120013 66
største DUNKELBLÅ DUNKELBLAA .DK
de lidt større og de

Din, min og Noa’s Ark

Der er dage, hvor det bare regner og regner. Hele tiden falder dråberne i titusindevis og det holder aldrig op. Måske kommer man til at tænke på: Hvad nu hvis det virkelig aldrig holdt op? - Så ville det være godt at have en redningsbåd.

Hvis jeg var tømrer, kunne jeg bygge huse så høje at de rakte helt op i skyerne.

Hvis jeg var murer, kunne jeg bygge en mur der gik hele vejen rundt om byen. Hvis jeg var bådebygger, kunne jeg bygge et stort skib til alle mine venner.

Men det er jeg ikke. Jeg er historiefortæller. Det, jeg bygger, bygger jeg med ord.

Troels Kirk Ejsing fortæller en historie om noget der skete, dengang han første gang hørte historien om Noa og Arken.

større

DIN,

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

ARK

Højde i cm: 270

Inkl publikum: Nej

ALLE HISTORIER ER FORTALT OG SPILLET AF TROELS KIRK EJSING
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 67 DUNKELBLÅ
Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 6000/60 Pris/tilskuere: 7000/80 MIN OG NOA’S
lidt
For de

PÅ MØRKETS BUND

– en performance om at møde dybden i sig selv

Tag med os ind i mørket, og se, hvad der gemmer sig. Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker vi sammen mørket omkring os og indeni. I et performativt ritual ned til mørkets bund og tilbage, opleves mørkets særlige poesi og styrke.

”Noget meget uhåndterligt og svært tilgængeligt lykkedes til fulde i den meget fine og bevægende interaktive forestilling (…) Det var overordentligt vellykket og modigt teater” – Michael Svennevig, Ørkendrømme

2 forestillinger på samme dag kr. 10.500.

Egnsteatret i Vordingborg Kommune

egnsteatret.dk sansevaerk.com

For de største

PÅ MØRKETS BUND

Alder: 10-99

Varighed i min: 70

Opsætning i min: . . 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 9500

Dybde i cm: 13000

Højde i cm: 3500

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7000/32

68
EGNSTEATRET I VORDINGBORG KOMMUNE WWW .EGNSTEATRET .DK

I STILHEDENS FAVN

Med høretelefoner lever vi i lydenes univers og mærker stilheden

Tilskuerne inviteres med ind i forestillingens rum, så det opleves kropsligt og sanseligt. Sammen bevæger vi os i en form for fysisk omkvæd, leger med den imaginære hund og svarer med håndbevægelser på eftertænksomme spørgsmål. Elskede kæledyr har en særlig evne til at vække indre stilhed, og i forestillingens åbne rum, er der plads til den enkeltes egne hjerte-minder.

“Men det, der gør forestillingen i særklasse se- og høreværdig, er, at den uden store forklarende armbevægelser lader stilheden liste sig ind og overtage larmen og musik-streamingens plads. Sanserne får pludselig mulighed for at opleve lyden af stilhed, og hvad den kan rumme. Kærlighed ikke mindst”. – Teateravisen.

2 forestillinger på samme dag kr. 12.500.

Egnsteatret i Vordingborg Kommune

egnsteatret.dk

For de lidt større og de største

I STILHEDENS FAVN

Alder: 7-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 9000

Dybde i cm: 12000

Højde i cm: 3000

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 9000/60

sansevaerk.com
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 69 EGNSTEATRET I VORDINGBORG KOMMUNE

DET DER LEVER

Findes der mere mellem himmel og jord…

Hvad tror vi på? Hvor vender vi os hen, når vi udfordres og møder sorg eller svære perioder? Hvad lever allerdybest i os? Hvornår lytter vi egentligt til hinanden når det handler om tro? Uden at skulle finde ud af hvem der har ret, men for at lære hinanden lidt bedre at kende.

En levende, vild, sart og humoristisk forestilling med dans, fortællinger og poesi.

Forestillingen er site-specific rundt i et forestillingsrum. Publikum har høretelefoner. Den sættes op som en co-produktion, hvor der inddrages 10 lokale unge, der spiller sig selv og deler deres tanker og følelser i samspil med de professionelle medvirkende. Der påregnes 5 øvedage med de unge.

Kontakt teatret for nærmere aftale på siri@egnsteatret.dk & 25144265

Egnsteatret

i Vordingborg Kommune

egnsteatret.dk sansevaerk.com

For de største

DET DER LEVER

Alder: 13-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . . 0

Nedtagning i min: 0

Bredde i cm: 0

Dybde i cm: 0

Højde i cm: 0

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris: Se annonce

70 EGNSTEATRET I VORDINGBORG KOMMUNE WWW .EGNSTEATRET .DK

ER VI OS

En forestilling om fællesskab

Premiere maj 2024.

Publikum inviteres på en rejse som deltagere i et univers, der udforsker fællesskabets natur.

Hver deltager får en spillekasse med rekvisitter, som bruges til at træde ind i forestillingen.

Hvornår går vi fra at være en gruppe mennesker, til at være et fællesskab?

Og hvordan kan man træde ind i et fællesskab uden at miste sig selv?

2 forestillinger på samme dag kr. 10.500.

Egnsteatret i Vordingborg Kommune egnsteatret.dk sansevaerk.com

For de største

ER VI OS

Alder: 13-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 9000

Dybde i cm: 12000

Højde i cm: 3000

Inkl publikum: Ja Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 7500/40

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 71 EGNSTEATRET I VORDINGBORG KOMMUNE

4-8

SMÅ DØDE DYR

En munter og varm fortælling om døden og livet

Ulf Nilssons skønne børnebog SMÅ DØDE DYR havde premiere som teaterforestilling i 2013 og turnerede siden gennem mange sæsoner. I en opdateret version kommer forestillingen nu igen ud til børn og deres voksne.

En dag finder Ester og hendes lillebror en død humlebi. De beslutter sig for at begrave den og lave et begravelsesfirma med Verdens Bedste Begravelser – for dyr.

Til en rigtig begravelse skal man bruge: En spade, pinde til kors, smukke gravsten, hammer og søm, små og store æsker, pensel og maling, blomster, blomsterfrø og digte!

Og selvfølgelig nogle døde dyr. De finder bl.a.: En hane, ni mus, tre sild og en solsort, der hedder Lille Far.

”Gennem leg og opfindsomhed leder forestillingen børnene ind i et rart og til tider morsomt univers, hvor døden bliver en naturlig del af livet.”

Lærer i 1. klasse, Ringsted Kommune

Til forestillingen hører læringsmateriale Workshop kan tilkøbes

9-12

SKIFTINGEN

En evigtgyldig historie om næstekærlighed

Selma Lagerlöfs fortælling om menneskebarnet, der bliver forbyttet med en troldunge. En universel historie om fremmedhad, medmenneskelighed og moderkærlighed.

Glæd dig til en opdateret version af den tidligere succesforestilling:

”En troldkælling kom gående gennem skoven med sin unge hængende i en birkebarkspose… og på vejen kom en bonde og hans kone ridende…”

Sådan starter Selma Lagerlöf sin fortælling om troldungen, der vokser op hos mennesker som et uvelkomment fremmedelement, der vækker afsky og had.

Michael Ramløses manuskript fra 2005 er stadig lige aktuelt den dag i dag, hvor mange af os stadig er skeptiske eller måske ligefrem bange, for det (eller dem), der er anderledes.

Til forestillingen hører læringsmateriale Workshop kan tilkøbes

SJÆLLANDS TEATER VIMMELSKAFTET 27 4300 HOLBÆK TLF. 59 59 59 88

For de små

SMÅ DØDE DYR

Alder: 4-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10000/80

For de lidt større

SKIFTINGEN

Alder: 9-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 13300/100

Pris/tilskuere: 16000/120

ÅR
BØRN
BØRN ÅR
72
SJÆLLANDS TEATER FAIR PLAY FAIRPLAY .DK

13 +

BOKS

En forestilling om identitet og fællesskab

Sjællands Teater og Kånstkollektivet præsenterer en moderne ungdomsforestilling om den evige indre kamp, der følger med det at være menneske.

Måske er vi mere ens, end vi tror. Og måske kan vores individuelle identitetskamp vindes i fællesskabet?

Livet kan føles som en boksekamp. Hvis kampen skal vindes, må jeg være modig og vise, hvem jeg er. Men hvordan ved jeg, hvem jeg er, når tilværelsen er så ulideligt kompleks?

3 unge mennesker skal kæmpe mod hinanden til weekendens boksestævne. I sporten er de hinandens modstandere og må hver især kæmpe for egen vinding, men den fremmede modstander kan vise sig at være en holdkammerat, når kampen handler om det at være menneske.

”Vi vil skabe en forestilling, der giver plads til både alvor, grin og overraskelser. Når unge scenekunstnere taler til det unge publikum, mødes de i et fælles sprog, som giver mening og meninger.”

Robert Parr, dramatiker og kunstnerisk direktør

Til forestillingen hører læringsmateriale Workshop kan tilkøbes

FAIRPLAY@SJTEATER.DK

For de største

BOKS

Alder: 13-113

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12500/100

Pris/tilskuere: 15000/120

Foto: Dea Fredensborg

13 +

ÅR

SABOTAGE

Om at være ung og i splittelse med sig selv

SABOTAGE er en forestilling om en ung pige i splittelse.

Den splittelse, man kan føle, når man er ung og kæmper med forvirring, forventning og begær efter livet.

I pigens sind bor Sabotøren – en stemme der dikterer og forsøger at kontrollere pigen, hendes oplevelser og møder med verden.

Sabotøren bestemmer over pigens krop, handlinger og følelser, og finder fryd i at sortere og dominere alle hendes vrimlende tanker. For der er så mange tanker inde i pigens hjerne, at de kan føles som sabotage.

Sabotøren nyder at finde orden i tankekaosset, men pigen oplever igen og igen at blive glemt og skubbet væk. Hun har en følelse af, at hun ikke er god nok til at være i sig selv eller bare sig selv.

Til forestillingen hører læringsmateriale Workshop kan tilkøbes

FAIRPLAY.DK

For de største

SABOTAGE

Alder: 13-113

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 11700/100

Pris/tilskuere: 14000/120

For de allermindste

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Alder: 2-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/50

Design: Asako Kido Parr Alle

UNGE
ÅR
UNGE
priser er i kr. og ekskl. moms 73
SJÆLLANDS TEATER FAIR PLAY

For de små

LILLE FRØ - STRID TEATERKUNST

Alder: 4-8

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 310

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 11500/80

Pris/tilskuere: 13500/100

Pris/tilskuere: 15500/120

74 TEATER FANTAST WWW .TEATERFANTAST .DK

Computerens historie

For de største

DATA DATA -COMPUTERENS HISTORIE

Alder: 8-99

Varighed i min: 65

Opsætning i min: . . . 240

Nedtagning i min: 150

Bredde i cm: 750

Dybde i cm: 790

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 13500/100

Pris/tilskuere: 15500/120

Pris/tilskuere: 17500/150

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 75
TEATER FANTAST
09. - 11. AUGUST 2024 NÆSTVEDS INTERNATIONALE www.gkkultur.dk www.danskrakkerpak.dk 76

Dukketeaterforestilling for børn (3-8 årige) og deres voksne

To børn sætter frø og spirer et venskab... Planternes magiske verden kommer helt tæt på i denne dukke- og musikforestilling om vækster, venskab og børnepower med original musik, humor og poesi til små grønne fingre.

Puk er lige flyttet ind, da hun opdager en pige, der lister rundt og tegner blomster på husmurene. Da den pertentlige pedel griber ind, er den mystiske pige som sunket i jorden og Puk får skylden. Snart viser det sig at de bor lige overfor hinanden, en fælles grøn mission vokser og binder dem sammen i et venskab med et vokseværk, der viser sig at være langt stærkere og mere vidtrækkende end de først aner...

Julie Michelsen og Camille í Dali

Niels Grønne og Camille í Dali

Producer/manuskript: Camille í Dali

Julie Michelsen og Camille í Dali

Scenograf/dukkemager/lyddesign: Camille í Dali

René Lützen

Jane Rasch

Marianne Nilsson (scenografi) og Jane Rasch (dramatik) Scenografiske assistenter:

Maria Mark Hinzberg og Julie Michelsen

Rosalba í Dali Grønne

Alder: 3-8

Varighed i min: 30

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 650

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 10500/80

INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 60 61 62 12 · WWW.FASTERCOOL.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK GRØN INSPIRATION i bo/rneho/jde 09. - 11. AUGUST 2024 NÆSTVEDS INTERNATIONALE www.gkkultur.dk www.danskrakkerpak.dk 77 Alle priser er i kr. og ekskl. moms DANSKRAKKERPAK .DK
SPIREN For de små FASTER COOL

Petruskas Julehjerte

PETRUSKAS JULEHJERTE

Dukketeaterforestilling for børn (2-8 år) og deres voksne

Det er juleaftensdag. Petruska har travlt med de sidste gøremål i sit duftende bageri, da en spændende fremmed bestiller et honninghjerte. Dette bliver begyndelsen til et usædvanligt juleeventyr om en rødkindet bagerjomfru og hendes kærlige kagekunde, afsløringen af en sulten rottes selvbetjening og ikke mindst en lille nisses jule-mirakler.

Petruskas Julehjerte er en hjertevarm og magisk dukketeaterforestilling godt krydret med skøn musik, en stor skefuld skæv humor og masser af julehjerte.

”Petruskas Julehjerte er fantastisk håndværk, som tryllebinder små teatergængere.” P. Rhode, Lokalavisen Taastrup

Medvirkende: Christian Adelhorst Rossil og Camille í Dali

Manuskript: Camille í Dali og Niels Grønne

Instruktør: Niels Grønne Idé: Camille í Dali

Komponist: Camille í Dali Scenograf: Camille í Dali

Konsulent: Christian Q. Clausen (scenografi)

Teknik og Lys: René Lützen

Syerske: NadjaViga V. E. Jensen

For de små

PETRUSKAS JULEHJERTE

Alder: 2-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 10500/80

ANTONS STEN

Dukketeaterforestilling for børn (2-6 år) og deres voksne Det er en kold og blæsende dag. På vejen får Anton øje på en sten, den ser ensom ud og den er kold. Han samler den op og varmer den i sine hænder. Hjemme igen tager Anton sig af stenen, giver den en seng og putter den. Snart er der sten overalt! En dag tager familien på strandtur – og stenene skal med. Anton opdager hvor dejligt stenene har det og beslutter at de skal blive på stranden – men så ligger der lige en lille pind...

En hyldest til barnets fantasi, empati og egen handlekraft Anton lytter til verden og publikum lytter med i det musikalske, varme og ordløse univers. Scenografien er en sanselig og tryg ramme og dukkerne er en hyggelig, sjov og finurlig familie at være i stue med.

”Nøjagtig som Anton og andre børn til alle tider har glemt alt omkring sig i den selvforglemmende leg, suges publikum ind i forløbet, hvor både primærmålgruppen, de 2-6 årige, og deres (bedste) forældre uden at opdage det digter videre på lyde og dukker, som helt bestemt skifter udtryk og taler og bevæger sig frit omkring, skønt de går på skift i hænderne på Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil.” Me Lund, Teateravisen

Medvirkende: Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil

Instruktion: Niels Grønne Forfatter: Lotta Geffenblad Komponist og lyddesign: Camille í Dali

Scenografi og dukker: Camille í Dali

Scenografisk assistent: Maria Mark Hintzberg

Dramatiker: Christian A. Rossil, Niels Grønne og Camille í Dali

Teknik og lys: René Lützen

Dramaturg: Jane Rasch

For de allermindste

ANTONS STEN

Alder: 2-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 850

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 11500/80

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 60 61 62 12 · WWW.FASTERCOOL.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK
78 FASTER COOL DANSKRAKKERPAK .DK

GLIMMER PÅ!

Teaterkoncert for børn (4-8 år) og deres voksne

Med original musik, sang, dans og dukker tager det lille funky orkester publikum med på en boblende, finurlig og sjov musikalsk rejse, hvor de sammen med publikum kaster glimmer på dagen...

Fællesskab, bevægelse og glæde Publikumsopbygningen er skiftet ud med et dansegulv, for her tager publikum aktivt del i sangenes individuelle fortællinger med krop, udtryk, fagter og følelser.

“Universet er så dragende, at de fremmødte børn bevæger sig længere og længere frem i salen” setpaascenen.dk

“...en herlig finurlighed og med danseglad musik, der sætter gang i hele selskabet.” setpaascenen.dk

“...en skøn trio, der omslutter os alle med en lille lomme af glimmer og håb.” setpaascenen.dk

Medvirkende:

Gunni Torp: Harmonika, saxofon og sang

Julie Michelsen: Guitar, sang, programmering o.a. instrumenter

Camille í Dali: Guitar, sang og programmering o.a. instrumenter

Instruktør: Niels Grønne

Komponister: Julie Michelsen og Camille í Dali

Scenograf og scenebygger: Kristian Knudsen

Kostumer og dukker: Tanja Bovin

Teknik og lys: René Lützen

REGNBUEBILLEN

Dukketeaterforestilling for børn (1½-6 år) og deres voksne Billy er ikke som de andre biller. Han kan ikke holde sin plads i rækken, og han glemmer at svare, når der er navneopråb for verden er så forunderlig. Da en regnbue viser sig forandres han løbebane for altid, han lytter til sit hjerte og igangsætter en sanselig rejse med farverne som kompas i et eventyrligt univers med syngende snegle og mælkebøtter med bøtte-kløe. I mødet med den farverige verden, får Billy selv kulør og bliver til en regnbuebille ...

”Regnbuebillen” er en optimistisk forvandlings-fortælling om at være anderledes og folde det ud i al sin humoristiske herlighed. Med original musik, magisk scenografi, tegnefilm og dukker i skøn forening er ”Regnbuebillen” lige til at spise ...

”... ikke kun smukt, men magisk.” J. Varden, Teateravisen.

Medvirkende: Christian Adelhorst Rossil

Idé: Camille í Dali

Instruktion: Niels Grønne

Komposition og lyddesign: Camille í Dali

Teknik og lys: Per Aagaard

Dukker: Maria Mark Hintzberg og Camille í Dali

For de små

GLIMMER PÅ!

Alder: 4-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 11500/80

Pris/tilskuere: 12500/100

For de allermindste

REGNBUEBILLEN

Alder: 1 5-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 650

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 10500/60

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 60 61 62 12 · WWW.FASTERCOOL.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 79 FASTER COOL

For de små

FYRTØJET

Alder: 4-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

80 MUSIKTEATRET FIGAROS WWW .FIGAROS .DK

For de små

LYDENS LAND

Alder: 3-6

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . 75

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej Pris/tilskuere: 7000/60

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 81
MUSIKTEATRET FIGAROS

Når Sirenerne Kalder

- en inddragende og sensorisk teaterinstallation om demens, inspireret af Odysseen. En sensorisk montage, der kombinerer inddragelse, livemusik og fortællinger om demens med tekst fra Odysseen. Udstyret med trådløse høretelefoner rejser publikum ind i en performativ oplevelse. Når Sirenerne Kalder skaber nye poetiske, æstetiske og følelsesmæssige forbindelser til et emne, som mange steder stadig er tabu.

en teaterforestilling om bedsteforældre, børnebørn og

Hvad sker der, når en man kender forsvinder lidt efter lidt, og der til sidst kun er skyggen

handler om barnebarnet Stump, der følger sin bedstefar ind i et nyt, forvirrende og til tider uhyggeligt univers, hvor kendte roller og vaner forandres - både for bedstefaren men særligt også for Stump, der nu må finde nye måder at være sammen med sin bedstefar på.

For de største

NÅR SIRENERNE KALDER

Alder: 16-36

Varighed i min: 65

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 1000

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 9000/45

Dybde i cm: 1000

"Et vellykket demensepos" - Kirsten Dahl

Alder: 8-12

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 210

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8500/30

82 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERFLUKS .DK
VÆK For de lidt større
TEATER FLUKS

I en tilgroet have med højt græs, kriblekrabledyr og et gammelt egetræ er der liv og glade dage. Men en dag dukker havens nye ejer Oda op. Det er for vildt med alle de dyr og planter, synes hun…

– men ikke alle er enige, og hvem bestemmer?

En musikforestilling om biodiversitet og forholdet mellem tam og vild, menneske og natur – og om at lytte til det, man ikke kender…

På scenen: Alex Opazo og Dorte Abrahamsen

Instruktion, manuskript og iscenesættelse: Jacob Stage

For de små og de lidt større

Forestillingen er støttet af Augustinus Fonden og KribleKrable

DAMEN DER BLEV ET TRÆ

Alder: 4-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 350

Højde i cm: 290

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 9800/120

d nesmaharbaetr mg a i l tlf: 6080 6
83 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .FLYVENDEPRINSESSE .DK
FLYVENDE PRINSESSE

Det der burde være trygt. Det der tager opmærksomheden.

Det der lider. Det der klager. Det der lytter. Det der forstår. Det der optager. Det der balancerer. Det der er lige. Det der akkumulerer. Det der vil noget. Det der samles. Det der elskes. Det der vil ses. Det der ødelægger for at blive husket. Det der bestemmer. Det der kun mærker sig selv. Det der tror det er centrum. Det der ikke kan ordnes. Det der rammes. Det der falder fra hinanden. Det der mistes. Det der gør ondt. Det der skal leves før det skal dø fra det der er. Livet tilhører alle.

Gilgamesh er skrevet på lertavler med kileskrift for 3.500 år siden og har sikkert været fortalt flere hundrede år før.

Det er helt vildt som genkendeligheden springer en i møde i Jesper la Cours dialogiske fortællekunst. Overgreb, sammenhold, modstand, venskab, humor, overmod, kærlighed, glæde, død, liv.

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK

Forskning: www.storyplay.dk

For de største

GILGAMESH

Alder: 10-99

Varighed i min: 75

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

WESSELSGADE 18 4TH · DK-2200 KBH

POST@DETFORTAELLENDETEATER.DK

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 7 5/60

Pris/tilskuere: 8/80

Pris/tilskuere: 9/100

N
84 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .DETFORTÆLLENDETEATER .DK
DET FORTÆLLENDE TEATER

For de største

SKIBET ER LADET MED . . .

Alder: 12-96

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 40

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 6200/60

Pris/tilskuere: 7200/80

For de lidt større

GUAVAJAGTEN

Alder: 6-12

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 7000/100

Pris/tilskuere: 9000/150

Pris/tilskuere: 10000/200

85 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .FORTAELLEKUNSTEN .DK
FORTÆLLEKUNSTEN

For de lidt større

TINY

Alder: 7-12

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

86 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .FRKFRACASO .COM
FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

Teatret

Fyren og Flammen

NATTERGALEN

For de små og de lidt større

NATTERGALEN

Alder: 3-99

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Alle

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7600/60

Pris/tilskuere: 8200/80

Pris/tilskuere: 8800/100

PRINSESSEN

Her kan vi foreslå

Nattergalen af H. C. Andersen Fusskopf

For de helt små og

H.C.Andersens eventyr

Prinsessen på ærten

Som dukketeater Se mere på:

fyrenogflammen.dk

Booking Birger

26231394

eller send en sms eller mail

bovinbirger@gmail.

For de allermindste

FUSSKOPF

Alder: 1-7

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 7600/60

Pris/tilskuere: 8200/80

Pris/tilskuere: 8800/100

For de små

PRINSESSEN PÅ ÆRTEN

Alder: 3-99

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7600/60

Pris/tilskuere: 8200/80

Pris/tilskuere: 8800/100

87
PÅ ÆRTEN FUSSKOPF
priser er i kr. og ekskl. moms
TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 88

Det første bogstav præsenterer

Jeg hedder

En autentisk historie om et krigsbarn

Efter to år i tyske koncentrationslejre kommer den jødisk-hollandske dreng Joop i september 1945, kun 9 år gammel, alene til Danmark på et rekreationsophold hos en dansk plejefamilie.

Joop er nu 87 år og hans personlige erindringer bliver til en bevægende monolog om et krigsbarn fra dengang fortalt for børn fra nu.

Manus og instruktion

Marc van der Velden

Skuespiller Bo Stendell Larsen

En del af forestillingens indtægter doneres direkte til organisationen Red Barnet

“Fremragende forestilling om menneskelig fortræd, mod og håb.” Teateravisen

For de største

JEG HEDDER JOOP

Alder: 10-100

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7800/80

INFOBOKS 89 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .MARCVANDERVELDEN .DK
DET FØRSTE BOGSTAV

En forestilling om ordblindhed for tre dansende kroppe og tre menneskestore bogstaver: O R D.

Fra 10 år

Fem dansere udforsker og udfordrer kroppens udtryk og former.

Fra 5 år Spilles inde/ude

For de lidt større

ORD ROD

Alder: 10-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 14000/80

En danser i et fabulerende kostume og en guitarists improviserende toner, skaber en levende skulptur, der forvandler kønnede stereotyper. I konstant foranderlighed udfordrer og former de hvad vi ser.

Fra 3 år Spilles inde/ude

For de lidt større og de største

K*I*K -KØN I KROP

Alder: 5-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 25000/150

For de lidt større og de største

KROPSKØN

Alder: 3-100

Varighed i min: 20

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10000/100

90
GAZART
GAZART .DK

I et let og legende univers møder vi en fingernem og finurlig danser og et underligt væsen; en blød tumling med en stor, rund mave.

Fra 1½ år

En forestilling om at flytte frem og tilbage og bære på tung bagage, blive glemt og glemme, have hjemve, og være to steder på én gang.

Fra 5 år

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny, fin og ren. Alt ser anderledes ud, og der er en særlig stemning af hemmelig poesi.

For alle aldre

info@gazart.dk +45 26848239 www.gazart.dk

kontakt os for bevægelsesworkshops, after talks og særarrangementer i forbindelse med forestillinger.

For de allermindste

STOP OP HOP

Alder: 1-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 12000/70

For de små og de lidt større

EN HEL ER EN HALV OG TO KVARTE

Alder: 5-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 14000/80

For de allermindste

SNEØJNE

Alder: 0-4

Varighed i min: 25

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 14000/70

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 91

GAZART

DET HEMMELIGE BIBLIOTEK

Det hemmelige bibliotek 1

Har du hørt, at børns læselyst daler? Er det ikke forfærdeligt?

Kom med ind i et smukt rum, der åbner læseoplevelsen for voksne og børn fra 8 år.

Kom og hør en historie, der drejer rundt og rundt.

Den flakser afsted med vinden. Og trøster den, der græder.

HEMMELIGE BIBLIOTEK 1

Alder: 8-100

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 10000/50

Det hemmelige bibliotek 2

De gamle bøger på biblioteket ryger i kælderen. Jeg har hentet én af dem.

Denne gang har jeg fundet en helt særlig historie for voksne og børn fra 6 år.

Når der ikke er nogen, der kan svare på spørgsmålet, så må de selv rejse ud i verden for at finde svaret.

To børn med hue og vanter og en hund.

HHHH

”Helt fortryllende fortælleteater.”

– Iscene

” Vidner om teatrets mod og kunstneriske evner til at fortælle ’modkultur’-fortællinger.” – Teateravisen

Alder: 6-100

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 10000/50

Historierne er hemmelige, indtil de bliver fortalt. I begge forestillinger fortæller Bodil Alling, akkompagneret af de dejligste billeder og Søren Søndbergs vidunderlige musik/lydunivers. 92

Turné: 2024-2025. Du kan kombinere de to versioner af Det hemmelige bibliotek i samme spilleperiode efter eget valg. Pris for to forestillinger på samme dag: 16.000 kr.

2
DET HEMMELIGE BIBLIOTEK
TEATRET GRUPPE 38 WWW .GRUPPE38 .DK
For de lidt større DET For de lidt større

v IL Du GEMMEs ELLE

r GLEMMEs

Teatret Gruppe 38 & teaterRUM

Midt i en uendelig sandørken ligger Paradisets have. Gemt men ikke glemt.

Vil du gemmes eller glemmes er en bevægende og smuk forestilling om alt det, der var. Om de mennesker, skæbner, forståelser og misforståelser, der formede os for evigt, og gjorde os til dem, vi er.

HHHHH

”Jordnært dejligt og samtidig kæmpestort i sin eksistentielle udstrækning og poetiske dybde.” – Århus Stiftstidende

HHHH

” Vi kan mærke fortællingen og nærværet, der så ofte kendetegner Teatret Gruppe 38.” – Iscene

HHHHH

– Scenekanten

Turné: Marts 2025

For de største

VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES

Alder: 9-100

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 1500

Højde i cm: 450

Inkl publikum: Ja Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 12500/90

GRUPPE38.DK Alle priser er i kr. og ekskl. moms 93 TEATRET GRUPPE 38

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 94
Reportager Dialog Anmeldelser

KONGEN AF OSTERIGET

– en børnekomedie.

Kong Gulerod hersker over sit oste-rige, han elsker ost, men det gør mus også, så dem er der mange af i kong Gulerods rige. Dronning Ingefær er skrækslagen og kongen er i vildrede. Hvordan løses problemet? – Katte, en masse katte og musene forsvinder. Men hvad så – når der er for mange katte? Det oplagte svar er Hunde, men hvad så når...? Hvad gør man når løsningen går hen og bliver et nyt problem? En opvisning i hvordan hurtige løsninger kan gå hen og blive til langsigtede udfordringer.

Dette er oprindeligt en gammel arabisk fortælling, her fortalt i en munter leg med publikum, som får lov til at spille folket.

I løbet af forestillingen kommer vi rundt om temaerne: Enerådighed kontra fælles styring, hurtige løsninger kontra de mere langsommelige, egoisme kontra generøsitet, kaos kontra orden - og til sidst, men ikke mindst: Ensomhed kontra fællesskab.

FUNGERER RIGTIG GODT SOM FAMILIETEATER.

Medvirkende: Lysser Andersen og Winni Ellegaard Teknik: Amalie Tønnes

Instruktion: Frank Gundersen Yderligere info: www.teatergyda.dk

Kontakt os på teatergyda@live.dk eller ring til Tina på 26 28 97 15

For de lidt større

KONGEN AF OSTERIGET

Alder: 5-10

Varighed i min: 50

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 275

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 13000/100

Musik & Teater
95 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERGYDA .DK
TEATER GYDA

For de små og de lidt større

LODS HANS

Alder: 3-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris: Se annonce

Forestillingen

Lods

H eart B eat G roup & L ive C oncep t præsenterer E
er støttet af Statens Kunstfond Godkendt til refusion og billetkøbsordningen
t e ventyr m ed S krald i
Hans på eventyr i for bæredygtig udvikling
96 HEARTBEAT GROUP & LIVECONCEPT LODSHANS .DK
VERDENSMALENE

En medrivende musikforestilling, der gør affaldssortering til et eventyr for børn

Kongeriget med det fine slot er ved at drukne i skrald, og den skønne prinsesse har lovet at gifte sig med dén, der kan løse problemet. HeartBeat Group står, i samarbejde med LiveConcept bag denne frække og moderne omskrivning af H.C. Andersens eventyr om Klods Hans.

Lods Hans opføres som et ’renovationseventyr’, hvor de 4 medvirkende skaber instrumenter og rekvisitter af ting fra lossepladsen og fremfører musik på skrald. For når vi ser kreativt på affald, bliver det en ressource.

Forestillingen er højaktuel i en tid, hvor bæredygtighed og formidling af FN’s 17 Verdensmål er vigtigere end nogensinde.

Publikum involveres aktivt og klimaudfordringen formidles i børnehøjde. Med en legende tilgang og smittende humor viser Lods Hans hvorfor og hvordan man skal sortere sit affald.

HeartBeat Group, som er medvirkende i forestillingen, vandt den prestigefyldte pris “Verdens bedste performance for børn & unge” i kategorien “Public Choice” ved YAM Awards 2023.

Mere end bare en forestilling

Som arrangør har man mulighed for at tilkøbe adgang til en række undervisningsvideoer, som giver børnene mulighed for at øve sig på sangene og rytmerne fra Lods Hans i en periode før og efter forestillingen. De vil desuden få vist, hvordan man sorterer affald i hjemmet og få gode tips til, hvordan de selv kan bygge deres eget instrument af skrald.

Giv børnene en oplevelse, der er en losseplads værdig

• Fleksibel og tilpasses publikums sammensætning, alder og antal.

• Børnene inddrages aktivt i forestillingen.

• Kan opføres overalt, ude som inde.

• Kræver ikke mørklægning.

• Varighed: Cirka 45 minutter.

Refusionsberettiget i 2024 og 2025

Pris med Statens Refusion

Op til 300 publikummer:

kr. 12.250,- + moms kr. 1.925,inkl. produktion, ekskl. transport

Op til 600 publikummer:

kr. 14.750,- + moms kr. 2.250,inkl. produktion, ekskl. transport

For yderligere info: LodsHans.dk Lods Hans på

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 97 HEARTBEAT GROUP & LIVECONCEPT
eventyr i for bæredygtig udvikling VERDENSMALENE

FRA MIG TIL DIG

Drengen Omar lever lykkeligt med sin familie i et land langt herfra. Han elsker sang og musik og er byens bedste drageflyver. Men en dag må han pakke sin kuffert og rejse med sin familie til et fremmed land. Her er alt meget anderledes, og det er ikke nemt at få nye venner indtil en dag, der er fest og drageflyvning.

Månen over Baobabtræet

En afrikansk inspireret forestilling om hvordan en lille hjælp kan gøre en stor forskel. Line Skytte og Marius Bjerre Hansen styrer på bedste vis dukker og historie i ‘Månen over Baobabtræet’… Forestillingen er ikke bange for at fyre slogans af som ‘En høne i haven giver mad i maven’, og det er ikke løgn. Det erfarer publikum, da Malaikas landsby modtager en kasse med en høne, der er kanon god til at lægge æg.

Randi K. Pedersen - Teateravisen

Og vi kan ikke undgå at gå fra forestillingen med et lille smil på læben – et smil, som vi sender videre til den næste fremmede, vi møder ude i virkeligheden.

Morten Hede - Teateravisen

Dramatiker:

HanneTrolle

Scenograf:

Kirsten Victoria Lind

Komponist:

Irene Becker

For de allermindste og de små

FRA MIG TIL DIG

Alder: 2-7

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Instruktør: Torkild Lindebjerg

Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/80

Pris/tilskuere: 8500/100

Dramatiker/Instruktørkonsulent: Hanne Trolle

Scenografi :

Kirsten Victoria Lind

Komponist:

Irene Becker

Musikere:

Irene Becker

Pierre Dørge

Morten Carlsen

Marilyn Mazur

Vokal: Cæcilie Norby

Medvirkende: Marius Bjerre Hansen og Line Skytte

For de allermindste og de små

MÅNEN OVER BAOBABTRÆET

Alder: 2-7

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/80

Pris/tilskuere: 8500/100

forestillinger er refusionsgodkendte og støttet af 98
Alle
TEATER LILLE HEST WWW .TEATERLILLEHEST .DK

Forfatter:

Kim Fupz Aakeson

Instruktør:

Torkild Lindebjerg

Scenografi : Johan Kølkjær

Komponist : Jens Tolsgaard

Dramaturg:

Sidsel Ramdal

Illustration:

Eva Ericsson

Medvirkende:

Martin Ammundsen og Line Skytte

-En skøn og fi nurlig historie om at beholde de gode minder sammen. Esben havde en farfar, han kaldte Farfar. En dag havde Esben ham ikke mere. Esbens mor sagde, at Farfar var blevet til en engel. Esbens far sagde, at Farfar blev til jord. Men ingen af delene passede, for en nat sad Farfar pludselig på Esbens kommode og gloede ud i mørket.

“Farfar?” sagde Esben. “Hvad laver du? Jeg troede, du var død?” “Det troede jeg osse,” sagde Farfar. “Ørj,” sagde Esben. “ Du er blevet et spøgelse!”

“Sikke noget,” sagde Farfar.

En co-produktion

Premiere og

For de små

TEATER LILLE HEST

Tlf: 28 18 63 33

mail@teaterlillehest.dk

www.teaterlillehest.dk

SÅ BLEV FARFAR ET SPØGELSE

Alder: 4-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 9000/100 Pris/tilskuere: 11000/150

med
spilleperiode på Anemonen november 2024 - herefter på turné
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 99 TEATER LILLE HEST

A og X er 15 år, bor i Siskøbing og går i samme klasse på samme skole. Alligevel er det som om de begge minder om Alex som vi møder midt i en tøjkrise. A og X, der repræsenterer Alex’ indre, har gennem længere tid forsøgt at hjælpe Alex, der hverken passer ind i det maskuline eller det feminine og er bange for at stritte ud i hjembyen.

Drag-mor Sylvia Starlight er den forvirrede frelser, den håbløse helgen eller den marterede maskot, når hus selv skal sige det. Hun tager unge queer-babies under sine gliter-vinger og hjælper hvor hun kan. En tunnel af lys toner frem fra hendes magiske spejle. A og X vælter synkront ind og Sylvia Starlight har et nyt projekt i hus.

Sylvia Starlight tager A og X med på en indsigtsfuld rejse ud i dragkunstens glamourøse leg med køn gennem tøj, glimmer og lip-sync. Hun får dem til at iscenesætte flashbacks, der giver indsigt i, hvad Alex egentlig kæmper med, som måske stikker dybere end end en tøjkrise.

Sylvia Starlight sætter sin garderobe over styr for en mangfoldig fremtid, men vil det lykkes hende at forene A og X, så Alex kan betræde livets smukke catwalk og være sig selv? Eller må de rette ind efter normen i gode gamle Siskøbing?

En ungdomsforestilling, der sætter fokus på kønsidentitet/kønsudtryk og en ny generation, der udfordrer normerne.

MEDVIRKENDE: Lucia Vinde Dirchsen, Tryggvi Sæberg Björnsson og René Bejmamin Hansen

Premiere på Folketeatret i efteråret 2024 - se hjemmeside for turné

For de største

SPEJLVENDT

HOLDET BAG

AF: William Lippert

INSTRUKTØR: Mikkel Reenberg

SCENOGRAFER: Lise Marie Birch og

Lars Englund Frimann

KOREOGRAF: Beck Heiberg

LYSDESIGN: Mads Lindegaard

LYDDESIGN: Weronika Andersen

CO-PRODUKTION:

Alder: 12-18

Varighed i min: 65

Opsætning i min: . . 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 700

100

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/80

Pris/tilskuere: 15000/125

HILS DIN MOR TEATER .HILSDINMOR .DK

HOLDET BAG

AF: Ulrich Hub

INSTRUKTØR: Maria K. Sunesen

SCENOGRAF: Katrine Gjerding

MUSIK OG LYDDESIGN: Mathias

Madsen Munch, Lasse D. Hansen & Cecilie Sadolin

LYSDESIGN: Mads Lindegaard

OVERSÆTTER: Jesper F. Hansen

FOTO: Jesper F. Hansen

CO-PRODUKTION:

MEDVIRKENDE:

»En kænguru som dig« er en humoristisk, livsbekræftende og musikalsk forestilling om de to unge rovkatte Lucky og Pascha, der er ved at blive trænet op til en cirkuskonkurrence som prinsessen på slottet afholder. Deres dagligdag er begrænset og ensformig, så de stikker af, for at finde en kæreste til deres dyretræner, så de kan blive en rigtig familie.

Forestillingen er en ægte forvekslingskomedie i et skævt cirkusunivers, hvor de gængse forventninger udfordres. Kan rovkatte lide vand? Var Mozart homoseksuel? Hvordan ser en prinsesse ud? Kan en sort panter være vegetar og hvad er egentlig en rigtig familie?

»En kænguru som dig« formidler, gennem et eventyrligt cirkusunivers, at alle er unikke og at man ikke skal lytte til fordomme, men danne sit eget billede af det man møder på sin vej.

Se hjemmeside for turnéperiode i efteråret 2024 - teater.hilsdinmor.dk

For de lidt større

Alder: 6-12

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/80

Pris/tilskuere: 15000/125

Mikkel Reenberg, Mia Lerdam, Julie Jeziorski & René Benjamin Hansen
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 101 HILS DIN MOR
EN KÆNGURU SOM DIG

THE GAME

KOREOGRAFI LAVA MARKUSSON OG MICHAEL TANG MEDVIRKENDE DANSERE 4 DANSERE FRA HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI MUSIK OG KOMPOSITION JONATAN LUNDEBERG SCENOGRAFI OG KOSTUMER ÅSA GJERSTAD TURNÉ- OG PRØVELEDER CHRISTIAN FROM STEMMESKUESPILLER BODIL LASSEN PRODUKTION AF HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI

For de største

THE GAME

Alder: 9-15

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1100

Dybde i cm: 1100

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 1200/65

102 HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI HOLSTEBROTEATER .DK/DANS/DANS

Som spillebrikker i et kæmpe life-size brætspil tager du og dine venner med fire megadygtige dansere og en entusiastisk gamemaster på eventyr. Inspireret af fortællinger fra unge selv handler THE GAME om den præstations- og general angst flere og flere oplever, især unge.

Det er mere end bare at se på dans – I er selv en del af spillet! Inde imellem og fra

den hæsblæsende og medrivende dans, vil I opleve hvordan angsten opleves og føles. Det er ikke kun en flot danseforestilling; det er en følelsesmæssig oplevelse, hvor I har det sjovt og kommer helt ind i handlingen.

Målgruppe 10 til 13 år Antal publikum pr. opførelse 35 på spillebrættet og yderligere 30 som tilskuere Varighed 45 minutter (inkl. samtale bagefter)

HOLSTEBROTEATER.DK
#HOLSTEBRODANSEKOMPAGNI FOTO: JONAS SØGAARD
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 103 HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI
teaterfestival FOR SMÅ OG Store klap.nu i esBjerg 14-21 april 2024 teater centrum Klap 104

CHICKS

- TO BURHØNSOPLEVERFRIHED EN FOR FØRST E GANG

Søskendeparret Hilda & Gump lever side om side sammenklemt i et bur - indtil lågen går op og en ny verden ligger for deres fødder. Oplev en ordløs klovneforestilling med humor, mimik og skarp timing.

Kontakt

www.hrteater.dk

kontakt@hrteater.dk

“De to høns er ustyrligt grinagtige, men det er hverken det enkle præcise udstyr eller den vidunderlige komik, der gør ‘Chicks’ til en fabelagtig fremragende forestilling. Det er indholdet.”

Teateravisen

For de små og de lidt større

CHICKS

Alder: 4-10

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 9600/80

Pris/tilskuere: 11600/100

Pris/tilskuere: 13600/120

105 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .HRTEATER .DK
HR . TEATER

Fra 13 - 113 år

AT TÆLLE

Især for de 6-10-årige

I AT TÆLLE møder vi Sherif-ChefBossen, som sørger for 5 ting: Lov, Orden & ‘No Bull Shit’. Han har en 6-løber, har skudt 7 kvægtyve, 8 bankrøvere og 29 kaniner, og anholdt 10.000 lommetyve! Men så dukker Mr. Bad-Ass-Banditten op ... Forestillingen sætter tal, mængde, logik, matematik, antal, plus, minus... og meget, meget mere i sprælsk spil.

Maja lever i en verden af konstant frygt for, hvad der sker om et øjeblik. Ligger mor mon på sofaen i mørket, eller danser hun rundt med støvsugeren og har købt nye plastikmøbler inden solen overhovedet er stået op?

LØBENDE TURNÉ MED

ALLE FORESTILLINGER

BOOKING:

TLF.: 61 71 90 17

For de største

USYNLIG

Ingen ved helt, hvad der er galt med mor, og ingen spørger ind… Omverdenen spiller bare med på ‘alt er okay’. ”Godt, din mor har dig”, siger hendes fortravlede lærer. Og da Maja står med sin meget syge mor, bliver de afvist i døren til psykiatrien med ordene: ”Desværre, du må tage din mor med hjem igen, vi har overbelægning.” Selv Majas bedste ven ved ikke, hvor svært det faktisk er…

AT TÆLLE er et legende, filosofisk og publikumsinddragende regnemaskineri på scenen, sammensat af kropslighed, ny dansk dramatik, små animationsfilm samt nykomponeret sang og musik.

USYNLIG handler om at være ung pårørende til en psykisk syg forælder. Om følelsen af at have en døgnåben alarmcentral placeret direkte i hjertet, maven og knoglerne.

BOOK@HVID-STOJ.DK WILHELMHANSENFONDEN

For de lidt større

AT TÆLLE

Alder: 13-113

Varighed i min: 75

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 850

Dybde i cm: 1400

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15000/100

Alder: 6-10

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 1300

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12500/100

HOFF M A NN HUS M A NS FOND

* / =( ) > 9 2 7 * / + ( ) X 72 2 4 5 7 8 * =+ % ( ) X 1 2 5 2 9 = ( ) > 2 7 2 0 / =+ ( ) < 1 2 4 1 52 * =+ % < > X 2 0 2 4 5 7 8 9 / =+ ( ) < > 2 1 2 5 9 0 /( ) 2 5 7 1 2 4 7 / - % ( ) Y X 2 4 8 1 2 / = + ( Y 5 /( ) > 1 2 5 7 1 2 / ( ) Y 1 2 5 7 3 5 8 9 * /% ( > Y X5 2 4 0 / - + % ( ) X 5 2 3 7 * / = ( X 7 1 2 4 8 9 / =+ % ( ) 1 1 = % ( Y 1 2 4 1 2 3> X5 0 3 4 7 0 / = + ( ) 2 8 2 5 / + ( ) < 2 5 0 ( 2 9 2 2 8 = 4 * /% ( > Y 1 2 5 2 7 8 0 / = % ( X 1 2 / +
* /
(
* +
2
= -
)
2
/
(
2
*
/ - %
/ (
2
/ = % ( < Y5 1 2 9 / + ( 5 2
/ 2 / 4X 0 + ( < 2 9 0 / 1 Y 921
/ 2 8 9 ( )
2
* / >
2
/ + )
72 2 4 5
=+ ( )
1 2 5 2 9 = ( ) > 2 7 0 / =+ ( ) < 1 2 4 1 52 * =+ % < > X 2 0 2 4 5 7 8 9 / =+ ( ) < > 2 1 2 5 9 0 /( ) 2 5 7 8 1 2 4 7 / - % ( ) Y X 2 4 8 1 2 / =+ ( ) > Y 2 4 5 /( ) > 1 2 5 7 1 2 / ( ) Y 1 2 5 7 3 5 8 9 * /% ( ) > Y X 2 5 7 2 4 8 0 / - + % ( ) X 5 2 3 7 * / = ( ) > X 7 1 2 4 8 9 / =+ % ( ) 1 1 = % ( Y 1 2 4 1 2 3 = - ) > X 2 5 0 3 4 7 0 / = + ( ) 2 8 2 5 / + ( ) < 2 5 0 ( 2 9 2 2 8 = 4 * 7 0 ( < 0 1 0 ( < Y 7 9 ( * 1 7 ( < Y 8 1 9 1 1 * =( * = % 1 2 2 % > X 50 / + > 5 0 2 5 8 ( ) Y 2 4 1 / =+ ) > Y 2 4 /( ) > 1 2 5 7 1 2 / ( ) Y 1 2 5 7 3 5 8 9 * /% ( ) > Y X 2 5 7 2 4 8 0 / - + % ( ) X 5 2 3 7 * / = ( ) > X 7 1 2 4 8 9 / =+ % ( ) 1 1 = % ( Y 1 2 4 1 2 3 = - ) > X 2 5 0 3 4 7 0 / = + ( ) 2 8 2 5 / + ( ) < 2 5 0 ( 2 9 2 2 8 = 4 ( 1 1 / Y / - % 3 / > XY 5 0 / % Y 2 5 0 9 = ( < > Y 921 5 7 9 / = + 2 4 7 * / =+ ( ) > XY 2 9 1 2 4 7 8 9 / = % ( < Y5 1 2 9 * / + ( 5 2 7 = - % ( ) < Y 21 8 9 1 2 5 9 / = + ( 2 9 / =+ ( ) X 2 4 0 1 4 8 + ( < 2 9 0 / 1 / - + Y 921 1 2 6 * / 2 8 9 0 ( ) Y < 2 5 =( / ) 72 * =% 1) 2 5 2 2 / - ) 1 2 4 1 52 % > X 50 /+ ) > 2 2 5 0 - ) 2 5 7 8 2 4 ( ) Y 2 4 1 / =+ ) > Y 2 4 1 / ) 1 2 5 7 5 - ) > Y X 2 5 7 2 4 8 ( 5 3 7 / ) > X 7 1 2 + 1 = % 1 2 2 = - ) > X 2 5 3 4 ( 8 / ( ) 2 ( 2 2 8 = 4 * 0 ( < 0 ( < 9 ( * ( < 8 1 9 1 * < 4 8 9 0 = 8 0 * 1 8 > X 5 7 8 65 Y 1 9 4 X 8 = 9 0 X 8 7 * = < 9 7 8 1 7 < 3 6 7 0 * 7 0 4 7 9 + < X 7 4 8 9 9 9 < 5 9 * 4Y 9 X5 = 9 / Y 8 4X5 / X 2 3 1 4X 1 Y * = 5 ( 0 0 X < 4 9 0 = 8 0 * 1 8 > X 5 7 8 65 Y 1 9 4 X 5 8 = 9 0 X 8 7 * = < 9 7 8 1 7 < 8 3 6 7 0 * 7 0 4 7 9 + < X 7 4 8 9 9 9 < 6 7 0 65 Y 9 X 5 = 9 0 8 7 * = < 9 7 8 1 7 < 8 3 6 7 0 * 7 0 4 7 9 + < X 7 4 8 9 9 9 < 8 0 4X5 X 6 8 4X 1 7 8 Y 7 8 9 * = 5 ( 0 0 X 8 > X 7 8 65 Y 1 9 X 5 8 = 9 0 8 7 *< 7 8 3 6 0 * 7 7 4 8 9 9 < 6 + 8 1 5 > 1 9 / > 7 4 + < Y 9 0 Y 1 4 9 5 8 * = % 6 < 1 3 8 4 Y 5 =8 0 9 < 2 1 8 Y 8 < X 2 3) 0 * + 1 5 9 < - 0 1 6 2 9 + X + 9 + 1 + 0 * % 0 + 2 9 * 6 < 1 7 0 2 3 1 4 8 0 % 5 0 3 0 * 9 % 6 = 2 4 + 8 1 5 > 9 > 7 4 + < Y 9 0 Y 1 4 9 5 8 * = % 6 < 1 3 8 4 Y 5 =8 0 9 < 2 1 8Y 8 < X 2 3) 0 * + 1 5 9 < - 0 1 6 2 9 + X + 9 1 9 * < 6 < 9 = 1 1 / > 7 4 + 4Y9 5 8 6 < 1 8 4 Y 5 =8 0 9 < 2 1 8Y 8 < X 2 3) 0 * + 1 5 9 < - 0 1 6 2 9 + X + 9 1 * % 0 + 2 46 < 7 5 1 4 8 0 % < 6 * < 4 5 8 < > 1 2 0 3 0 * 9 % 6 0 = 2 7 = 4 9 1 > 1 / > 7 4 + 0 4Y9 5 8 = 6 < 1 8 4 =8 0 9 < 1Y 8 < 3) + 1 5 9 < - 0 6 2 9 X + 9 9 * < 6 < 9 % 2 5 3 % 0 3 Y 9 5 7 1 9 * 7 % 7 8 > 1 9 * 7 7 0 1 3 6 8 3 6 0 > 2 0 9 = Y 1 0 < 2 5 3 > 5 8 * / 5 5 8 1 6 1 3 6 0 = > 4 7 3 7 8 9 ) 0 = 0 = ) < 4X 7 4 1 5 8 3 0 7 X 5 9 3 8 * 8 9 0 3 6 5 1 8 5 7 3 6 0 3 9 7 % 6 Y5 / % Y 1 4 8 9 7 = < 5 = 1 8 + % 5 3 % 0 3 Y 9 5 1 9 * 7 % 7 8 > 1 9 * 7 7 1 0 1 3 6 8 3 6 0 > 2 0 5 9 = Y 1 0 < 2 4 5 3 > 5 8 * / 5 5 8 1 6 1 3 6 0 = > 4 7 3 7 8 9 ) 0 = 0 < 8 4 0 0 7 0 < 8 Y % 9 * 7 7 1 0 6 8 3 6 0 > 2 0 5 9 = Y 1 0 < 2 4 5 3 > 5 8 * / 5 5 8 1 6 1 3 6 0 = > 4 7 3 7 8 9 ) 0 = 0 0 % 5 8 9 0 3 6 5 * ) 4 4 8 0 7 3 6 0 3 9 * > X 7 0 % 6 7 Y5 7 9 0 / % Y 1 4 8 9 7 * < = < X 8 5 = 4 1 5 1 * X 8 + Y 9 5 % > 1 9 * 7 7 1 0 6 3 0 > 2 5 Y 2 4 3 / 5 5 6 1 3 6 0 > 4 7 ) 0 = 0 < 8 4 0 0 0 < 8 Y 1 6 < 1 5 < 4 1 6 / % Y5 8 9 0 5 6 7 0 3 4 7 9 / ( 0 * X 7 Y 3 9 0 + 5 5 9 < 7 9 2 8 9 + 0 9 % 4 6 + 1 * 8 5 6 9 0 + % 5 7 0 4Y9 6 0 > 0 6 9 < Y 4 * - % Y 1 4 4 7 8 * Y X 1 2 5 8 9 1 * Y9 + < 5 7 5 3 5 0 8 9 0 6 < 7 5 7 8 < Y 7 8 0 1 5 6 7 8 = 5 8 + < 7 9 4 = 9 < 3 7 + * % X + 50 Y 0 3 % 3 6 X 1 5 6 8 +X 4 5 5 7 7 8 7 2 + < + 3 Y 6 < 1 5 4 1 6 Y5 8 9 0 5 6 7 0 3 4 7 9 / ( 0 * X 7 Y 3 9 0 + 5 5 9 < 7 9 2 8 9 + 0 9 % 4 6 = + 1 * 8 5 6 9 0 + % 5 7 0 4Y9 6 0 > 0 6 9 < Y 4 8 * - % Y 1 4 4 7 8 * Y X 1 2 5 8 9 1 * Y9 + < 5 7 5 3 5 0 Y 8 1 6 7 < * * 3 7 <1 / % 8 / 0 X 9 5 5 9 7 2 8 9 + 0 9 % 4 6 = + 1 * 8 5 6 9 0 + % 5 7 0 4Y9 6 0 > 0 6 9 < Y 4 8 * - % Y 1 4 4 7 8 * Y X 1 2 5 8 9 1 * Y9 + < 5 7 5 3 5 0 < 8 9 4 45 8 9 % 1 5 0 * + 50 Y 0 / + 5 3 9 3 * % 3 5 6 X 1 5 6 8 +X 4 5 % 5 7 3 7 8 5 7 2 + < 56 + % 3 1 1 < 6 / % 8 0 3 / 0 X 7 Y 9 5 5 9 7 2 8 9 + % 4 = + * 8 6 9 0 5 0 4 0 > 0 Y 8 Y 4 4 7 * Y 1 2 8 9 Y9 + 5 7 5 0 8 1 6 < * * 4X 7 04Y9 6 8 0 3 8 0X 4 3 % 6 8 ) 8 1 3 4 0 3 6 + < 4 0 > 4 6 * % 50 % 4X 4 * + < 4X9 1 4 0 7 > 4 9 9 6 5 8 2 8 9 7 / % ( 2 > X 5 7 % 4 * 6 % 3 9 4 6 0 1 2 3 9 4 % 6 3 7 + 8 + % 7 1 8 9 7 X 50 4 % Y 2 3 9 ( ) > 4 4 + 4 * 9 9 5 0 0 4X 7 04Y9 6 8 3 8 X 4 3 % 6 8 ) 8 1 3 4 0 3 6 + < 4 0 > 4 6 * % 50 % 4X 4 * + < 4X9 1 4 0 7 > 4 9 1 9 6 5 8 2 8 9 7 / % ( 7 2 > X 5 7 % 4 * 6 % 3 4 3 1 0 3 4 ( 4 ( 0 3 0 - 3 8 3 4 0 3 6 + 4 > 4 6 % 4X 4 * + < 4X9 1 4 0 7 > 4 9 1 9 6 5 8 2 8 9 7 / % ( 7 2 > X 5 7 % 4 * 6 % 2 3 3 + + 7 1 0 3 6 8 9 7 X 4 4 50 4 % Y 2 3 7 9 ( ) > 4 4 + ( < 9 3 4 * 9 9 5 0 08 0 3 8 0 - 3 8 3 4 0 3 6 + 4 > 4 6 4 9 1 4 1 6 8 9 7 2 * 6 1 ( 4 ( 1 4 2 3 * / + % ) < > 4XY5 6 8 9 0 9 2 3 5 6 0 95 8 9 3 8 6 7 5 * * * * * / =+ % ( ) < > Y X 1 2 8 4 5 4 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 +3 0 5 1 + + * * +
USYNLIG
( Y 4
- %
) < > 21 5 3 0
( <
4 7 9
(
1 2 1
5 9 0
%
Y 1
4 5 0
( 9 0
X 921
< 9
5 0
921
6
Y
5
9
7
X
7 8
X
106
HVID STØJ SCENEPRODUKTION WWW .HVID-STOJ .DK

TØJ

X 5 9 5 0

< 4 * 9

FAMILIEFORESTILLING: fra 1 år og op INSTITUTIONER: 1 - 5 år

8 X 4 4 50 4 % Y 2 3 7

3 3 6 8 9 7

0 3 6 5 1 9 ) > 4 + < 9 3

8 3 0 7 0

TØJ kan være alt for stort eller alt for småt. TØJ kan kradse, kilde, klistre, stramme og varme – det kan komme helt galt på kroppen, eller knappes helt skævt.

… Men TØJ er ikke bare TØJ Ud af den pelsede kappe opstår en funky larve, og er man egentlig én eller to til tango i den kæmpe nederdel?

TØJ er leg med roller, leg med bevægelse og dansestile, leg med muligheder og begrænsninger, leg med nye perspektiver.

Med charme, gnist og smidighed tryller Joy Anna Hall og Jon Stage børnegenkendelige situationer og skønne fantasifulde væsner frem i Charlotte Ladefogeds sansesikre og ferme iscenesættelse Kirsten Dahl, Teateravisen

Sjældent har jeg set så mange, så små børn sidde stille så længe Trine Wøldiche, Iscene

1 + %

7 0 9 ) > 4 + < 9 3

< X 5 = 4 1 5 1

FAMILIEFORESTILLING: fra ½ år og op

INSTITUTIONER: 5 mdr - 5 år

6 4 * 9

Der leges konstant med udtrykket i Tøj. Fra barnlig begejstring over udklædning i almindeligt tøj til endnu mere fantasifulde sekvenser.

Trine Wøldiche, Iscene

pAp-kAsser er ikke kun pAp-kAsser – de kan skabe verdener! Ro af sted i bølgegang og salt havvind, og oplev en frodig skov af træer vokse frem for øjnene af dig, før den i ét nu forvandles til et nyt landskab. Gem dig i kæmpestore pAp-kAsser, eller byg med bittesmå pAp-kAsseklodser – men hold øje med den drilske legekammerats forsøg på at vælte tårnet!

7 3 6 0 3 9 X 4 4 50 4 % Y 2 3 7

8 3 6 8 9 7

Y5 7 9 0 / % Y 1 4 8 9 7 * < 9 5 0

8 9 0 3 6 5 7 0

4 1 5 1 * X 8 0 3 9 4 6 0

3 + %

8 3 0 9 4 % 6 3 7 + 8

1 1 2 3

Der er smittende fantasi, nærvær og musikalitet at hente i forestillingen. ”Det skal vi lege, når vi kommer hjem”, siger et barn til sin ledsagende voksne på vej ud Kirsten Dahl, Teateravisen

”Det er den mest fantastisk forestilling jeg har været med til. Både vuggestue og børnehavebørn var fanget fra start til slut!”

TØJ

For de allermindste

Nedtagning i min: 60

Dybde i cm: 950

For de allermindste

[PAP]-[KAS]

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/50

VINDER AF ÅRETS FORESTILLING VED SCENEKUNSTENS PRISER 2019 /% ( > Y 1 2 5 2 7 8 / = % ( X 1 2 / + ( Y 4 * / - % ) > 21 5 3 * + ( < 2 4 7 9 / =( ) > XY 1 2 1 2 5 9 / % ( Y 1 2 4 5 0 * ( 9 0 / = - % > Y X 921 5 7 / = + < 9 2 4 5 7 0 / =+ ( ) > XY 2 9 2 4 7 8 9 / = % ( < Y5 1 2 9 * / + ( 5 2 7 = - % ) Y 921 2 5 / = + ( 2 9 / =+ ( ) X 2 4 0 1 4 8 + ( < 2 9 0 / 1 / - + Y 921 2 6 / 2 8 9 0 ( ) Y < 2 5 /% ( > Y 1 2 5 2 7 8 0 / = % ( X 1 2 / + ( Y 4 * / - % ) < > 21 5 3 0 * + ( < 2 4 7 9 / =( ) > XY 1 2 1 2 5 9 0 / % ( Y 1 2 4 5 0 * ( 9 0 / = - % < > Y X 921 5 7 9 / = + < 9 2 4 5 7 0 / =+ ( ) > XY 2 9 1 2 4 7 8 9 / = % ( < Y5 1 2 9 * / + ( 5 2 7 = - % ) < Y 921 2 5 / = + ( 2 9 / =+ ( ) X 2 4 0 1 4 8 + ( < 2 9 0 / 1 / - + Y 921 2 6 * / 2 8 9 0 ( ) Y < 2 5 5 9 * 4Y 9 X5 = 9 / Y 8 0 4X5 / X 2 3 8 1 4X 1 7 8 Y 7 8 9 * = 5 ( 0 0 X 5 9 * 4Y 9 X5 = 9 / Y 8 0 4X5 / X 2 3 6 8 1 4X 1 7 8 Y 7 8 9 * = 5 ( 0 0 X + + 0 * % 0 + 2 46 < 1 7 0 2 3 7 5 1 4 8 0 % < * < 4 5 8 > 1 2 0 3 0 * % 6 0 = 2 7 4 9 + 1 + 0 * % 0 + 2 46 < 1 7 0 2 3 < 7 5 1 4 8 0 % < * < 4 5 8 < > 1 2 0 3 0 * 9 % 6 0 = 2 7 = 4 9 = ) 4X 7 4
5
7 X 5 9
% 5 8 *
9
* ) 5 4 8 7 3 6 0 3 9 * > X 7 % 6 7 Y5 7 9 / % Y 1 4 8 9 7 *
=
=
+ = ) < 4X 7 4
5
7 X 5 9
% 5 8 *
1 * ) 5 4
0
* > X
%
7
=
*
+
+
45
% 1 5 0 * + 50 Y 0 / + 5 3 9 3 % 3 5 6 X 1 5 6 8 +X 4 5 % 5 7 3 7 8 5 7 2 + < 56 + % 3 8 9 0 6 < 7 5 7 8 < Y 7 0 5 7 8 = 5 8 + < 7 9 4 = 9 < 4 3 7 + 45 * % X 8 9 % 1 5 0 * + 50 Y 0 / + 5 3 9 3 % 3 5 6 X 1 5 6 8 +X 4 5 % 5 7 3 7 8 5 7 2 + < 56 + % 3 3 9 4 6
4 %
Pædagogisk Leder i Aarhusiansk institution 3 7 + 8
X 8
8 9 0 6 < 7 5 7 8 < Y 7 0 5 7 8 = 5 8
7 9 4 = 9 < 4 3 7 +
% X
8 9
0 1 2 3 9
6
0
[kAs] [pAp]
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 107 HVID STØJ SCENEPRODUKTION
NOMINERET TIL ÅRETS BØRNEOG UNGDOMSFORESTILLING
Alder: 0 5-5
Varighed i min: 30
Opsætning i min: . . . 150
Nedtagning i min: 45
Bredde i cm: 650
Dybde i cm: 950
Højde i cm: 300
Inkl publikum: Ja
Mørklægning: . . . . . Ja
Pris/tilskuere: 9000/50
Alder: 1-5
Varighed i min: 35
Opsætning i min: . . . 150
Bredde i cm: 750

af Teater Håndholdt, co-produceret med Passepartout Theatre Productions

For de allermindste

DEN GLADE LØVE

Alder: 2-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 400

Alle i byen elsker løven, når han så fint sidder der i sit bur – men da han en dag slipper ud for at se sig omkring blandt alle sine venner, ser alting helt anderledes ud….

Den Glade Løve handler om forunderligheden ved at skulle ud i verden alene for første gang. Den store omvæltning, når man oplever at alting ude, er anderledes end derhjemme. Og så handler Den Glade Løve om venskab… Forestillingen vækker, forundrer og overrasker, men holder samtidigt børnene trygt i hånden.

Forestillingen bygger på historien om Den Glade Løve af Louise Fatio fra 1954.

www.teaterhaandholdt.com

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6500/40

Pris/tilskuere: 5500/30

En varm og vittig forestilling for de 2-5 årige og deres voksne Kontakt: teaterhaandholdt@gmail.com
108 TEATER HÅNDHOLDT WWW .TEATERHAANDHOLDT .COM
– en hyldest til den særlige relation mellem børn og deres bedsteforældre

I Skrivebordet bliver vi taget med tilbage til øjeblikke fra en barndom og historier fra et langt levet liv. Ved skrivebordet kan alt blive levende – og det gør det!

En historie fortalt med objekter for de 3-6 årige og deres voksne

Kontakt: teaterhaandholdt@gmail.com

www.teaterhaandholdt.com

For de allermindste

SKRIVEBORDET

Alder: 3-7

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6500/50

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 109
TEATER HÅNDHOLDT

SKUESPILLER

OG DUKKEFORER:

Christine Albrechtslund

SCENOGRAFI:

Patricia Homolova

RENOVERING AF DEKORATION OG DUKKER: Tine Jepsen

MANUSKRIPT FRIT

EFTER H.C. ANDERSEN Preben Harris

Et samarbejde med Svanekegaarden

Varighed: 45 minutter

Antal personer: 60

ALDERSGRUPPE

3 - 10 Ar

En nonverbal forestilling frit efter H. C. Andersens gamle eventyr om Tommelise. Gennem musik, sang, lyde/”volapyk”, masker og fysisk komik skaber tre skuespillere et poetisk univers. Ved brug af lyseffekter og enkle teatralske elementer stimuleres tilskuernes fantasi og inviteres til at digte med og begejstres over teaterets essentielle magi.

Tommelise. - H.C. Andersens gode fortælling om den lille pige, der må gå så grueligt meget igennem, inden hun endelig finder det sted i verden, hvor hun hører til. En forestilling med dukker fortalt i nærvær med børnene.

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

For de små

TOMMELISE

Alder: 3-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 350

Dybde i cm: 350

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja Pris/tilskuere: 7000/60

110 ISHØJ TEATER WWW .ISHOJTEATER .DK

INSTRUKTION:

Torkild Lindebjerg

MEDVIRKENDE:

Lise Junggren og

Anne Kurtzweil

SCENOGRAFI:

Tanja Bovin

MUSIK:

Ole Højer Hansen

1-2-TRÆ 1-2-TRÆ

En co-produktion med Ishøj Teater

Støttet af: A.P. Møller Fonden, Nordea Fonden, Politikken Fonden, Dansk skuespillerforbund, BUBL, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Bodil Pedersen Fonden

Bookning. info@detlilleverdensteater.dk

Søstrene Liv og Gro befinder sig pludselig midt i et rigtigt eventyr, hvor 3 opgaver skal løses, før de igen kan vende hjem. De sendes ned i underverdenen på eventyrlig mission - i en fantastisk verden, der ligger lige under vores fødder. En utrolig, men sand historie, hvor de sammen med publikum opdager og udforsker, hvordan træerne snakker sammen - og hvor vi får kendskab til, hvordan svampe og hyfer er underverdenens internet.

For de små

1-2-TRÆ

ALDERSGRUPPE 3 - 7 Ar

Alder: 3-7

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6700/30

Pris/tilskuere: 7540/50

Pris/tilskuere: 8160/60

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 111 ISHØJ TEATER

MEDVIRKENDE:

Mette Omann Hansen, Emil Bodenhoff-Larsen

MANUSKRIPT/MUSIK:

Anders Bøgelund

INSTRUKTION:

Kit Eichler

SCENOGRAFI:

Charlotte Calberg

For de små

Varighed: 45 minutter

Antal personer: 100

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

Trine og Carl er venner. Carl vil være rig og gifte sig med en kongelig. På byens museum vil Trine hente ærten, som kan bevise, om man er kongelig. Men nogen har taget ærten, og så må Trine ud at lede.

HVOR ÆRTEN?

Alder: 3-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 16000/100

Pris/tilskuere: 21000/150

112 ISHØJ TEATER WWW .ISHOJTEATER .DK

MUS & VENNER

MANUSKRIPT OG MUSIK:

Anders Bøgelund

INSTRUKTION:

Kit Eichler

SCENOGRAFI:

Charlotte Calberg

SKUESPILLERE:

Gina Marchwinski

Mette Omann Hansen

Emil Bodenhoff-Larsen

Varighed: 45 minutter

Antal personer: 100

Det er ikke altid lige let at flytte til et nyt sted. Og det er meget svært, når man er en husmus, der flytter fra byen ud i skoven. Her møder husmusen en halvgnaven skovmus, som elsker at bestemme og fægte med sværd, samt en nysgerrig, svagtseende muldvarp. Men man skal ikke tro, man er noget, bare fordi man kommer fra byen. En eventyrlig historie om at finde nye venner.

ALDERSGRUPPE

3 - 10 Ar

Det er ikke altid lige let at flytte til et nyt sted. Og det er meget svært, når man er en husmus, der flytter fra byen ud i skoven. Her møder husmusen en halvgnaven skovmus, som elsker at bestemme og fægte med sværd, samt en nysgerrig, svagtseende muldvarp. Men man skal ikke tro, man er noget, bare fordi man kommer fra byen. En eventyrlig historie om at finde nye venner.

SPÆNDENDE RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN OG VOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafikteaterforestilling og koncert skrevet til de nye helt unge trafikanter. Og deres forældre! 45 minutters underholdende og lærerig forestilling med mange af de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

ALDERSGRUPPE 3 - 9 Ar

ALDERSGRUPPE 3 - 9 Ar

For de små

MUS OG VENNER

Alder: 3-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 16000/100

Pris/tilskuere: 21000/150

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 113 ISHØJ TEATER

MANUSKRIPT

OG MUSIK:Anders Bøgelund

Ishøj Teater

Brentedalen 8

2635 Ishøj

Tlf.: 43736098

billetter@ishojteater.dk www.ishojteater.dk

Varighed: 30 minutter

Antal personer 50 børn

ALDERSGRUPPE 3 - 6 Ar

For de allermindste

SPILLENISSEN

Alder: 3-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 45

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 250

Spillenissen er en sjov og underholdende figur med en fortælling om julen for de 3 til 6-årige. Fortællingen er fyldt med julesange og aktiviteter som både børn og voksne kan være med til. Spillenissen kan være alle vegne, i børnehaver og klasselokaler, små som store rum.

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 5000/50

114 ISHØJ TEATER WWW .ISHOJTEATER .DK

MUSIKER, KOMPONIST OG SKUESPILLER: Anders Bøgelund

En musik-rytmik forestilling for de mindste

Varighed: 30 minutter Antal personer 50

Julemanden har lige været forbi sin gamle nisseven Gammelpot. Men nu da julemanden skal hjem igen, kan han ikke finde sine rensdyr, og de kommer ikke når han kalder, eller når han ringer med sin store klokke. Rudolf og de andre rensdyr er gode til at gemme sig, og Julemanden har brug for både børn og voksnes hjælp til at kalde dem frem.

Bedstefar nusser rundt i sit hjem. Han vander sine blomster, jager fluer og lader sig forstyrre af alle mulige ting han kan lave musik med. Men han har helt glemt at han skal til fødselsdag hos Vigga, og han er ikke blevet færdig med hendes gave. Pludselig får bedstefar travlt og han kan godt bruge nogle gode råd fra børnene, så han kan lave gaven rigtig fin.

ALDERSGRUPPE

1 - 3 Ar

For de allermindste

FØDSELSDAGS BAMSEN

Alder: 1 5-3

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 45

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Nej Pris/tilskuere: 5000/50

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 115 ISHØJ TEATER

INSTRUKTION: Martin Miehe-Renard. MEDVIRKENDE: Trioen ”Rumlerim” (Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen)

SANGE OG TEKSTER: ThorsteinThomsen, Jan Irhøj og Anders Bøgelund.

SPÆNDENDE RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN OG VOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafikteaterforestilling og koncert skrevet til de nye helt unge trafikanter. Og deres forældre! 45 minutters underholdende og lærerig forestilling med mange af de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

ALDERSGRUPPE 3 - 10 Ar

For de små

DYT, BÅT OG KLING KLANG

Alder: 3-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 16000/100

Pris/tilskuere: 21000/150

116 ISHØJ TEATER WWW .ISHOJTEATER .DK

Kunstfond Statens

For de små

POPCORN

Alder: 4-7

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/50

Pris/tilskuere: 9000/70

117 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATER . JANEJMAASKE .DK
TEATER JANEJMÅSKE

For

KKompagni Kalas præsenterer

- musikalske fortællinger fra hele Norden

om med på Norden-rundt-rejse for fuld musik. Vores kuffer ter gemmer på magiske historier med grin og gys. Der er eventyr om hæslige uhyrer og ægte dansk hygge. Vild træskodans og djævletango til harmonika og ukulele.

Mægtige isbjerge og den svedigste sauna. Her blandes magi og fakta, kr ydret med smagsprøver på de nordiske sprog. Perfekt input i undervisning om Norden - underholdende, lærerigt og eventyrligt.

Medvirkende: Helena Berglund, Anna Kruse

Instruktør/konsulent: Maria Myrgård, Dirck Backer

Vi tilbyder workshops og undervisningsmateriale. Kan spilles med eller uden mørklægning.

NORDEN RUNDT

Alder: 5-13

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 40

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 8000/80

K O M PA G N I 118 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .FACEBOOK .COM/KALASTEATER
lidt større KOMPAGNI KALAS
de

Et klassisk juleeventyr med klima og kanel

Handling:

Julies julemission er at få gjort julen hyggelig og varm sammen med sin far, selvom det er svært at få ham til at slippe telefonen og arbejdet. Han har bestilt all inclusiv jul i udlandet, og han glæder sig til det altså hvis han får tid. Da det går op for ham, at julen pludselig står for døren, skal der storshoppes på nettet med nyt, dyrt og meget. Men heldigvis er Julie en handlekraftig pige, og sammen med Nissen på loftet forsøger hun gennem leg, venskab og den store nissetest, at få far til at huske, hvad julen egentlig handler om.

Vil det lykkedes Julie, at finde den gode gamle jul igen? Hvad nu hvis far skal snakke telefon hele julen? Og hvad er det, der pusler rundt oppe på loftet?

Julegavegenbrugskreavær ksted kan tilkøbes i forbindelse med forestillingen.

NB/ADVARSEL: Der vil blive opfordret til genbrug og nedsættelse af generel forbrug i løbet af forestillingen.

For de små

JULIES JULEMISSION

Alder: 4-9

Varighed i min: 50

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 270

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 10000/80

119 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .KLIMAKYSSET .DK
KLIMAKYSSET

For de små

PEDDERSEN OG FINDUSRÆVEJAGTEN

Alder: 4-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 45

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 280

Dybde i cm: 280

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 12000/80

Pris/tilskuere: 9000/40

120 KNUDSEN & NØRBY KNUDSENOGNØRBY .DK / OGNØRBY .DK
RABAT TIL DAGINSTITUTIONER OG VED KØB AF FLERE FORESTILLINGER

Kan man — uden et rigtigt juletræ, uden at have fået købt ind til julen, med bare to små gaver — få alle tiders jul?

JULEN ER BEDST NÅR DEN ER HJEMMELAVET. Af egne, venner og naboers hænder. Peddersen, Findus og Publikum hjælpes ad med at redde julen. Sammen kan vi meget! Hvis juleøvelsen lykkes har alle givet og fået ved vejs ende og kan med Peddersen og Findus sidde benovede og forundrede tilbage.

Det er dejligt at hjælpe hinanden, at glæde hinanden. At skabe noget sammen. At give og at tage imod. At lege og synge sammen. Det er dejligt — livsnødvendigt simpelthen! Kan det blive mere julet?

DAHL & NØRBY

Mikkeline- den gode gamle raevebog i

Niels og Morten tegner og fortæller, spiller og synger historien om den listige Mikkeline og hendes kamp for at slippe afsted med at være den ræv hun er.

Da »Raffue-bogen« udkom første gang i 1555 havde den karakter af samfundssatire, men børnene tog fortællingen til sig. Og selvom meget har ændret sig siden, fascinerer rævens smagfulde grusomheder stadig børn.

Frit efter en bog af Christian Dahlerup Koch Konsultationsinstruktør: Jens August Wille Kontakt: mortenvildnis@hotmail.com

Tlf.: 30 74 18 23

For de små og de lidt større

Alder: 4-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 45

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 280

Dybde i cm: 280

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 16000/120

Pris/tilskuere: 14000/100

Pris/tilskuere: 12000/80

For de lidt større

MIKKELINE- DEN GODE GAMLE RÆVEBOG

Alder: 5-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 45

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 280

Dybde i cm: 280

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10000/80

Pris/tilskuere: 8000/40

KNUDSEN & NØRBY

RABAT TIL DAGINSTITUTIONER OG VED KØB AF FLERE FORESTILLINGER Alle priser er i kr. og ekskl. moms 121
PEDDERSEN OG FINDUS- JUL HOS PEDDERSEN

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 122

For de største

HELT UDENFOR

Alder: 10-99

Varighed i min: 55

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/100

123 Alle priser er i kr. og ekskl. moms KOMMENDETEATER .DK
DET KOMMENDE TEATER

For de allermindste

GNIST

Alder: 0 5-3

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/40

Pris/tilskuere: 9000/60

For de lidt større

OH SOLO MIG

Alder: 6-100

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 12500/100

124
er støttet af er støttet af
TEATRET KRISKAT WWW .KRISKAT .DK

For de allermindste

B-BUMM

Alder: 0 5-3

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

er støttet af er støttet af og

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/40

Pris/tilskuere: 9000/60

For de allermindste

PELZZ

Alder: 0 5-3

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/40

Pris/tilskuere: 9000/60

TEATRET

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 125
KRISKAT

ET JULEEVENTYR

– frit efter Dickens’ skønne klassiker

Scrooge elsker penge og hader julen, men julenat får han, hårdt presset af drømmesyn, øjnene op for julens og livets glæder.

Eventyret blev skrevet i 1843 og er stadig aktuelt, fordi det handler om at være i verden på en ordentlig måde, og at julen er hjerternes fest.

Instruktør og manus: Kamilla Wargo Brekling

Dramaturg: Jane Rasch

Scenograf: Solvej Kørner Brekling

Musik: Peter Jankovic og Jonas Stampe

Skuespiller: Anne Nøjgård

NY FORESTILLING

For de små

ET JULEEVENTYR

Alder: 3-9

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 550

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 260

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

For de allermindste

DEN GRIMME ÆLLING

Alder: 1 5-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 260

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8000/80

Pris/tilskuere: 10000/120

126 TEATRET LAMPE WWW .TEATRET-LAMPE .DK

DEN GRIMME ÆLLING

– musikalsk dukkemagi for de allermindste I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik. Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav er dukkeførere.

”Teatret Lampe brillerer med en fint bearbejdet, iscenesat og spillet dukketeaterudgave.”

Betina Rex, Teateravisen

SPILLES OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

– en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Scenografi og dukker: Marianne Jørgensen, Tekniker: Lasse Hal

”Teatret Lampe har skabt en forestilling fuld af lune og god musik. Den fint sammenhængende historie handler om at møde nogen fra en verden helt forskellig fra ens egen, som man kan lære at kende og give plads til.”

Randi K. Pedersen, Børn og Unge

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT / ØNSK

– frit efter ”Den standhaftige Tinsoldat” Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med H.C. Andersens arbejdsredskaber: blyant, saks og papir og ledsaget af stemningsfuld musik af Peter Jankovic. Kamilla Wargo Brekling har instrueret.

’’Ønsk!’ varmer og gør publikum i godt humør. Forestillingen kan det sjældne at forene et godt gennemarbejdet formål med en raffineret og overraskelsesfyldt måde at gøre hensigten til teater.” Kirsten Dahl, Teateravisen

CARMEN OG CASPER

– en sjov og poetisk forestilling om at overvinde sin frygt

Carmen elsker opera, men hun tør ikke selv synge, så det hjælper dukken Carmensita hende med. Men i dag er hun ”kommet til” at ta´ den frække Casper med i stedet for, åh nej. Alt ender dog lykkeligt. Martin R.Olsen og William Frohn har lavet henholdsvis dukken og skyggespillet.

”En fin og oplysende forestilling om at gøre det, man godt kan lide, uden at bekymre sig om hvad andre synes” . Morten Hede, Teateravisen

EN EVENTYRLIG VERDEN FYLDT AF SJOV, LATTER, ALVOR

TEATRET LAMPE l KONG GEORGSVEJ 22 l DK-2000 FREDERIKSBERG MOBIL: 2726 1947 l MAIL@TEATRET-LAMPE.DK l WWW.TEATRET-LAMPE.DK

For de allermindste

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

Alder: 2-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 550

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

For de små

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder: 3-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 550

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/80

For de små

CARMEN OG CASPER

Alder: 3-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8000/80

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 127

OG NÆRVÆR
TEATRET LAMPE

“Forledendagvarjegiteatretogseenforestillinghvor desynger,spillerogfortællerdenfinurligeog charmerendehistorieomRobert,derglemmer sneglehusetogflyverudiverdenogfinderenven”

Far efter forestilling

Racersneglen Robert

Børnene inviteres ind i Racersneglens drømmehave tæt på Robert og alle hans venner.

Børnene oplever en rummelig teaterramme, hvor de kan opleve stykket, siddende, liggende, eller puttende hos deres mor/far, rammen er fri, så længe du ikke generer de andre.

Børnene oplever en meget nærværende teaterforestilling, hvor de er i tæt interaktion med de medvirkende.

Børnene får deres helt eget regnbuepas med hjem efter forestillingen, som de kan udfylde så de altid kan rejse tilbage til Drømmehaven og eventyrland.

For de allermindste og de små

RACERSNEGLEN

Alder: 3-5

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris: Se annonce

Teater LivetsLone www.lonewernblad.dk
128 LIVETSLONE WWW .LONEWERNBLAD .DK

info@lonewernblad.dk

“Arrangementetvarmegetvellykket ogtotaltudsolgt.BergurogLone tryllebandtdesmåbørnogderes forældre” Fróði T. Vestergaad, Nordenshus, Thorshavn

Skal dine børn opleve en forestilling, der får dem til at genfinde den helt enkle tilgang til fantastisen, der får dem til at forstå at ”med to bananer og en kande vand kan du komme langt omkring”, med andre ord, fantasien er lige her, tag den!

Skal dine børn blive så grebet, at de efter forestilling kommer hen til vores, på Færøerne skæve slidte, punkterede trillebør og siger med åben mund og polypper

Trillebørstur i Nord Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Vi har igen fået støtte fra Nordisk Kulturkontakt, til at tage en ”Trillebørstur” rund i hele Norden.

Trillebørstur i Nord er en forestilling, hvor børnene igennem vilde historier, sange, underbyggende lydkulisse og musik får viden om Norden. Hele forestillingen er skrevet ud fra vores egen begejstring over hvad vi selv har oplevet på vores rejser i Norden.

Trillebørstur i Nord er og en efterfølgende workshop + arbejdsbog og et undervisningsmateriale, som man kan arbejde videre med efter forestillingen.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 129 LIVETSLONE

For priser på 1-2-3... forestillinger og mere info kontakt Lone 4081 5092
”Jeg vil gerne til Australien” og hopper op i trillebøren

TURNÉVENLIG SCENOGRAFI

Nordjyske NY

½-4ALDER ÅR

”… elegant, finurligt og morsomt”

7-12ALDER ÅR FORVANDLING

SANSELIGT OG EVENTYRLIGT UNIVERS FOR DE YNGSTE

Midt i universet står Livets Træ og spreder sine grene ud over verden. Vandet klukker, fuglene synger og bierne summer. Børnene og deres voksne får plads midt i en eventyrlig verden af syede, strikkede og hæklede træer, blomster og græstuer. Gennem en danser og en skuespiller oplever vi, hvordan verden langsomt forvandles, åbner sig op og åbenbarer naturens små mirakler.

Medvirkende: Danser Stisa Søgaard og skuespiller Asger Kjær Instruktør: Gitta Malling

WORKSHOP KAN TILKØBES

”Der er grøn glæde, sød harmoni og stor genkendelighed i ’Forvandling’”

Teateravisen

97, 7900

VILD

OM AT BLIVE SÅ VILD INDENI - AT MAN FORSVINDER HELT UD I VILDMARKEN

En forestilling om at have kroppen fuld af energi. Vildt temperament. Vild jubel. Vildt raseri. Om det vilddyr, der findes indeni, og som bare vil ud at løbe og springe og skrige. Men også om, at man jo ikke er vild hele tiden - bare nogle gange!

Frit efter den verdensberømte børnebog ‘Where the Wild Things are’ af Maurice Sendak. På dansk ‘Villy Vilddyr’.

Medvirkende: Skuespiller Asger Kjær, danser Stisa Søgaard og musiker Jimmy Nyborg Instruktør: Steen Nedergaard Haugesen

SKOLEMATERIALE FINDES PÅ HJEMMESIDEN. WORKSHOP KAN TILKØBES

”.. fuld af fart og fokus på følelsen af vildskab, at turde udfordre gængs dramaturgi og give alle aspekter af vildskab frit løb.” iScene

Nykøbing

Mors • Frederiksgade 5, 7700 Thisted

For de allermindste

FORVANDLING

Alder: 0-4

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 900

130

Højde i cm: 270

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/50

LIMFJORDSTEATRET

VILD

Alder: 7-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . . 180

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9500/80

★★★★★
Limfjordsvej For de lidt større
LIMFJORDSTEATRET .DK

SELV I SCENE PÅ ALLE PLATFORME

Hvordan kan jeg komme højere op på rangstigen? Skal jeg gøre, hvad de andre synes, eller skal jeg prøve at være mig selv? ”Platform:Live” er et stærkt, humoristisk og følsomt show, hvor to performere konkurrerer om at sætte sig i scene, så de hver især kan blive den bedste version af sig selv. I en intens stemning forsøger de at optimere sig selv via påklædning, smartphones og popularitetsmålinger. At fremstå på en lækker måde. At være autentiske, ekstroverte, ægte. Publikum er både ekspert og dommer - og får lov at give råd og bedømme de to performere og deres indsats. Vi transmitterer inde fra bagscenen og helt ude fra virkeligheden, LIVE!

Asger Kjær og Pernille Nedergaard Haugesen Instruktion: Steen Nedergaard Haugesen

ALDER 14 +

www.limfjordsteatret.dk

Booking: tlf. 9771 0515 • post@limfjordsteatret.dk

BØRNE/UNGEFAMILIETEATER Danmarks Teaterforeninger

For de lidt større og de største

PLATFORM:LIVE

Alder: 14-100

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Ja Pris/tilskuere: 10500/80 Pris/tilskuere: 11800/120

OM AT SÆTTE
PLATFORM:LIVE ENERGISK FORESTILLING
SIG
”.. scenekunst
superligaen. Forestillingen er i såvel indhold som form fuldstændig fantastisk for 14+-målgruppen”Kirsten TeateravisenDahl,
i
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 131 LIMFJORDSTEATRET
2019

50 FARLIGE TING (ALLE BØRN BØR PRØVE)

Har du slikket på et 9 volts batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så er forestillingen ”50 Farlige Ting” skabt til dig! Den undersøger alt det, voksne advarer børn imod!

Forestillingen tager afsæt i en bog af Gever Tulley og har spillet mere end 150 gange. Den kan spille næsten alle steder.

For de små og de lidt større

50 FARLIGE TING (ALLE BØRN BØR PRØVE)

Alder: 4-97

Varighed i min: 43

Opsætning i min: . . . . 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9000/90

Pris/tilskuere: 10000/100

”Grebet med at fortælle om performancekunstnere passer perfekt ind med forsøgene og børnesynet. Selv en voksen som mig lærte og forstod pludselig performancekunst meget bedre –det handler om at lege med og skubbe grænser og virkeligheden.”

Xenia Winther

Ungt Teaterblod Marts 2020

WWW.LIVEART.DK 132 LIVE ART DANMARK WWW .LIVEART .DK

KABOOM – KUNSTEN AT ØDELÆGGE

Hvornår må man ødelægge ting? Kan man bygge nyt uden at rive noget gammelt ned først?

Kom med, når vi drukner gipsbuster og smider Kierkegaard i pølsemaskinen. Vi knaser bolsjer, smadrer guitarer og kravler gennem lærreder sammen med publikum! KABOOM fortolker 18 berømte ødelæggelser fra kunsthistorien, der genskabes live på scenen.

”Det kribler overalt af deltagerglæde og begejstring, mens ‘KABOOM –kunsten at ødelægge’ står på. Og når forestillingen er slut, forlader man rummet beriget med oplevelser af velfungerende interaktion og fyldt med tanker omkring det forunderligt konstruktive og kreative, der kan være i at ødelægge noget – med omtanke og tilladelse vel at mærke.”

Kirsten Dahl Teateravisen Oktober 2021

For de lidt større og de største

KABOOM - (KUNSTEN AT ØDELÆGGE)

Alder: 6-98

Varighed i min: 44

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9000/90

Pris/tilskuere: 10000/100

WWW.LIVEART.DK Alle priser er i kr. og ekskl. moms 133
LIVE ART DANMARK

HVERDAGEN – VERDENS KEDELIGSTE FORESTILLING!

”HVERDAGEN” er fortsættelsen til de to succeser ”50 Farlige Ting” og ”KABOOM!”. Men nu kaster vi os over tandbørstning, gulvvask, hårtørring, oprydning, æblespisning og andre hjemlige opgaver, der udføres i fællesskab med publikum. For hverdagens pligter og rutiner kan også blive til kunst.

”Wauw for en hverdagsvitaliserende opturs-begivenhed! Med spørgsmålet: ”Kan kunst være noget, vi gør hver dag?” har de skabt værker, som alle drejer sig om at gøre nogle af de ting, vi gør hver dag, til noget overraskende, festligt og sjovt.”

Kirsten Dahl Teateravisen September 2022.

For de lidt større og de største

HVERDAGEN - VERDENS KEDELIGSTE FORESTILLING

Alder: 5-96

Varighed i min: 42

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9000/90

Pris/tilskuere: 10000/100

WWW.LIVEART.DK 134 LIVE ART DANMARK WWW .LIVEART .DK

9 små performances

De 9 performances er skabt af 9 internationale kunstnere og er blevet testet med børn og unge på Copenhagen Contempory, Rosendal Teater i Trondheim og Kunsthall 6100.

Hver performance udføres af Live Art Danmark sammen med en gruppe børn eller unge i løbet af 1 til 2 timer. En performance kan bestå i at komponere lyden af katastrofer. Eller at bygge et monster, som man går tur med. Eller at blive venner med et træ...

Man kan booke en eller flere performances i forbindelse med vores forestillinger eller som selvstændige forløb.

Live Art Danmark blev grundlagt i 2004 og har senest modtaget Horsens Børneteaterpris (2023) og Arthur Køpckes Mindelegat (2023) for deres formidling af performancekunst som et værktøj til at undersøge og forandre hverdagen, virkeligheden og samfundet.

For de små

9 SMÅ PERFORMANCES

Alder: 3-92

Varighed i min: 120

Opsætning i min: . . . 30

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Nej Pris: Se annonce

WWW.LIVEART.DK Alle priser er i kr. og ekskl. moms 135 LIVE ART DANMARK
de lidt større
og

Juleforestilinger

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD 3-8

år Varighed 35 min

Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjs-værkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenødsfortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

NISSEDRYS 2-6 år - Varighed 30 min

Julemanden har forrygende travlt med at få lavet alle julegaverne til tiden – og han ved godt, at børnene kan blive lidt utrygge med sådan en stresset julemand. Derfor har han lavet en aftale med sin dejlige kone nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. En Julekomedie for de helt små om nisser og trolde, fyldt med drillerier og skønne sange.

Medvirkende: Nina Christrup og Sandra Bothmann

Iscenesættelse: Louise Schouw

For de små

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

Alder: 3-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

136

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 9400/100

Pris/tilskuere: 11400/160

Pris/tilskuere: 13400/220

LOUISE SCHOUW TEATER

For de allermindste

NISSEDRYS

Alder: 2-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9400/100

Pris/tilskuere: 11400/160

Pris/tilskuere: 13400/220

LOUISESCHOUW .DK

PÅ SPORET AF JULEN

3-8 år - Varighed 40 min

Kom med ind i julenisserne Pjok og Pjankes detektivbureau og vær med til at opklare julens mysterier. En herlig interaktiv juleforestilling for de små, fyldt med julesjov, drillerier og eventyr

Medvirkende:

JULEMANDENS GAVE

2-6 år - Varighed 35 min

Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

Lise Junggreen og Thomas Vilhelm Larsen. Iscenesættelse: Nina Christrup

Bestilling:

Tlf. 28 88 28 38 mail: ls@louiseschouw.dk

Læs mere om alle vores juleforestillinger på: www.LouiseSchouw.dk

Alle forestillingerne er refusionsgodkendte

For de allermindste og de små

PÅ SPORET AF JULEN

Alder: 3-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9400/100

Pris/tilskuere: 11400/160

Pris/tilskuere: 13400/220

For de allermindste og de små

JULEMANDENS GAVE

Alder: 2-7

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9400/100

Pris/tilskuere: 11400/160

Pris/tilskuere: 13400/220

LOUISE SCHOUW TEATER

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 137

Den STORE nisseprøve

4-10 år - Varighed 40 min.

I ”Den store Nisseprøve” skal de to nisser Nis og Nisse Lotte i skole, for det er nemlig sådan at alle nisser hvert 100 år skal til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse.

En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med skønne julesange. En forestilling om at gå i nisse-skole for alle der enten snart skal i skole - eller allerede går i skole.

Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk - www.LouiseSchouw.dk

For de små og de lidt større

DEN STORE NISSEPRØVE

Alder: 4-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 11900/150

Pris/tilskuere: 13900/200

Pris/tilskuere: 15900/250

138 LOUISE SCHOUW TEATER

Iscenesættelse: Louise Schouw

Scenograf: Niels Secher

Dramatisering: Gunvor Reynberg

Musik: Sigurd Barrett & Eskild Dohn

Koreograf: Rebekka Lund.

Lysdesign: Kristian Specht

Medvirkende: Kristian Holm Joensen, Marianne Gonnov

Bøgelund, Morten Bo Koch og Anton Sager

Alder: 4 -99 år.

Sallys far

Med over en million solgte bøger er ”Sallys Far”-bøgerne en af landets mest populære børnebøger lige nu.

Sallys far er sygt pinlig. F.eks. når han får den skøre idé, at han vil være youtuber, eller når han beslutter sig for, at han ikke gider at være voksen, så han og Sally må bytte roller. Han er også en vildt dårlig taber, og når han får mandeinfluenza, er det Sally, der må sørge for, at han får kiks og kakaomælk. Men kedelig –DET er Sallys far ikke!

Mød Sally, hendes spøjse lillebror, Eddie, hendes ven, Svend, og ikke mindst Sallys sjove og skøre far, der ikke er som andre fædre.

Baseret på bøgerne om ”Sallys Far” af Thomas Brunstrøm og Thorbjørn Chrisoffersen.

Udgivet af Forlaget Carlsen

Louise Schouw Teater præsenterer

Af Kim Fupz Aakeson

Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse - eller sammen med møgungen William - eller også bare sammen med sig selv.

For de små og de lidt større

VITELLO

Alder: 4-10

Varighed i min: 65

Opsætning i min: . . . 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja Pris/tilskuere: 23900/200 Pris/tilskuere: 28900/300

Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk - www.LouiseSchouw.dk
VITELLO
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 139
SCHOUW TEATER
Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.
LOUISE

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 140
Reportager Dialog Anmeldelser
”Det

er en af de bedste børneforestillinger, jeg længe har oplevet”

Museet for Eventyrrester er en installationsforestilling af Luna Park Scenekunst, hvor publikum bliver vist rundt i små grupper af museets kustoder. Kustoderne ved alt om de usædvanlige skatte.

Hvad er det særlige ved kejserlige tårer? Hvad har havhekseneglen været brugt til? Hvorfor var den lille havfrues blomster ved at visne og dø?

Tråde fra H.C. Andersens og Brødrene Grimms eventyr væves til nye historier i en leg med vores kollektive hukommelse. Museet for Eventyrrester er en hyldest til eventyrernes magiske verden og til tider barske virkelighed.

Idé, tekst & iscenesættelse: Betina Birkjær Medskabende performer: Rasmus Stenager Jensen

Sanger & lyddesigner: Marte Schau Scenografi: Bjarne Kalhøj & Betina Birkjær Kostumer & scenografassistent: Linda Fallentin Produceret af: Luna Park Scenekunst I samarbejde med: BaggårdTeatret

Pris for 10 rundvisninger: 19.500 kr.

Antal publikum: 7 personer pr. omvisning

For de små

MUSEET FOR EVENTYRRESTER

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Ja Mørklægning: Ja Pris: Se annonce

141 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .LUNAPARK .SITE
LUNA PARK SCENEKUNST

En sanselig rejse ned i vores fælles underbevidsthed, i et mørkt og lukket teaterrum. Vi følger Paulus på flugt, i en ikke så fjern fremtid, hvor tobaksrygere er fortid og kunstige lunger obligatorisk.

For de største

RYGEREN

Alder: 15-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 240

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 850

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 270

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 14000/100

142 TEATER LUX TEATERLUX .DK

For de lidt større

SNEHVIDE

Alder: 5-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7000/60

Pris/tilskuere: 8900/80

Pris/tilskuere: 11200/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 143
TEATER LUX

DEN NYSGERRIGE HAVE

Interaktiv forestilling og teaterinstallation

I Den Nysgerrige Have kan du på opdagelse i små landskaber, hvor hverdagens helte:

– myrerne, bierne, sommerfuglene og billerne – rumsterer.

Her har selv den mindste skabning sin plads!

For de små

✴✴✴✴

“Den Nysgerrige Have giver alle lyst til at gå på opdagelse (…) Universet er gennemført og vellykket. “ – Iscene

DEN NYSGERRIGE HAVE

Alder: 3-6

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 180

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 7500

Dybde i cm: 7500

Højde i cm: 2500

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 13500/50

144 TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH WWW .MADAMBACH .COM

Teaterværkstedet Madam Bach turnerer nationalt og internationalt med forestillinger for de 2-6 årige. Vores forestillinger og kunstforløb taler til nysgerrigheden og sanserne - i et sprog, hvor barnet føler sig hjemme. Gå på opdagelse i vores univers og øvrige forestillinger på www.madambach.dk

KONTAKT: mail@madambach.dk, m: 28 91 41 28, www.madambach.dk

DU ER HER

En forestilling om at finde vej i verden – og i sig selv.

I sæson 24/25 turnerer vi også med Hjem, Gro og Verdensbilleder

Tag med på en rejse gennem lydlandskaber og sanselige øjebliksbilleder; hen til bageren og hjem igen, gennem storbyens skove af skilte og nattens mylder af stjerner, der viser vej over havet - og på cykel jorden rundt!

Der er mange måder at finde vej i verden på.

For de små

DU ER HER

Alder: 3-6

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 7500

Dybde i cm: 10000

Højde i cm: 2500

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 13500/50

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 145
TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

For de største

ANIMALS

Alder: 13-100

Varighed i min: 75

Opsætning i min: . . . 360

Nedtagning i min: 150

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 34000/250

146 MERIDIANO TEATRET WWW .MERIDIANO .DK

For de lidt større

BUSTER & MIG

Alder: 6-100

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 11800/100

Pris/tilskuere: 13800/120

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 147
MERIDIANO TEATRET

For

MITO OG DITO

Alder: 5-90

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 8600/80

Pris/tilskuere: 9500/140

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

148 Alle priser er i kr. og ekskl. moms
lidt større MIMETEATRET
de

Da Lilleræv blev STOREBROR

Hvis

jeg var

EN HUND

En livsbekræftende historie om kærlighed!

Da Lilleræv bliver STOREBROR, stjæler hans nye lillesøster mors kærlighed. Heldigvis møder han Fru Hjort, der på utraditionel vis hjælper ham med at genvinde kærligheden.

"Helstøbt og orange lillebrorræv-fortælling.. man kan tydeligt mærke Nørregaards aftryk..god kontakt med børnepublikummet..tillidvækkende nærvær og sikre spilkompetencer..Historien er klar i spyttet, samtidig med, at den har dimensioner og lag..Animerende for såvel følelser som intellekt." Uddrag fra anmeldelse i Teateravisen

Lotte og nissen

Instruktion og scenografi: Hans Nørregaard.

Dramatiker: Tine Grauengaard. Frit efter Wolf Erlbruch.

For de små

DA LILLERÆV BLEV STOREBROR

Alder: 3-8

Varighed i min: 30

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7800/60

Instruktion: Lasse Dehle.

Dramatiker: Tine Grauengaard.

Skuespillere: Tina Steen Jensen og Tine Grauengaard.

Scenografisk konsulent: Sus Haugland.

”Mit Teater formår i den grad at skabe en tryg og varm atmosfære, hvor selv det mest skeptiske børnehavebarn må overgive sig og nyde fantastisk kultur i børnehøjde”

Signe Beier pedersen, Skovtrolden

For de små

HVIS JEG VAR EN HUND

Alder: 3-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7800/60

Pris/tilskuere: 8500/80

For de små

LOTTE OG NISSEN

Alder: 3-7

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 7800/60

Pris/tilskuere: 8500/80

149 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .MITTEATER .COM
MIT TEATER

Det hele er én stor leg – og alligevel er det blodigt alvor for mange af de tilstedeværende, for det er publikums egne drømme, der står på spil og som der jongleres med. Svennevig, Ørkendrømme

En ungdomsforestilling hvor drømme går i opfyldelse

[…] sidder i kroppen flere døgn efter den er oplevet. […] Fra sidste ord er sagt er det kun første tåre, der er fældet. Ungedramaturgiatet, Horsens Teaterfestival

I »DRØM DRØM DRØM« forløser skuespillerne det unge publikums drømme. I et ærligt, humoristisk, poetisk og sanseligt univers undersøger de drømmenes væsen og værd og lader drømmene få vinger.

For de største

DRØM DRØM DRØM

Alder: 13-103

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1500

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 13500/100

søger de drømmenes væsen og værd og lader drømmene få vinger.
150 MÆRKVÆRK MÆRKVÆRK .DK

En forestilling om at mærke efter og sætte grænser

[…] konkluderer, at meget smerte og ensomhed kunne have været undgået, hvis vi var bedre til at tale om og respektere hinandens grænser.

Me Lund Teateravisen

Grænseløst vil kunne spejle unge fra Skagen til Gedser.

POV International Steen Blendstrup

»GRÆNSELØST« handler om, hvor svært det kan være at mærke en grænse, at sige fra når nogen overskrider den, og om situationer, hvor man først opdager grænsen på den anden side.

Alder: 13-103

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Højde i cm: 350

publikum: Ja

Ja Pris/tilskuere: 12000/100

KONTAKT 26162256 BOOKING@MAERKVAERK.DK MÆRKVÆRK.DK BRUG QR-KODEN ELLER GÅ TIL MÆRKVÆRK.DK hvor man først opdager grænsen på den anden side. KONTAKT 26162256 BOOKING@MAERKVAERK.DK MÆRKVÆRK.DK BRUG QR-KODEN ELLER GÅ TIL
MÆRKVÆRK.DK
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 151
Inkl
Mørklægning:
Dybde i cm: 1500 GRÆNSELØST
. . . . .
MÆRKVÆRK
For de største
teaterfestival FOR SMÅ OG Store klap.nu 2025 30. marts - 6. april teater centrum Klap Klap
din kommune være vært for teaterfestivalen i 2025? Kontakt Teatercentrum 152
Skal

Medvirkende: Sanne Sol og Jens Bernstorff. Instruktør: Hans Nørregaard. Scenografi: Kirstine Pedersen

FISKEREN OG HANS KONE

En co-produktion med Syddjurs Egnsteater

Medvirkende: Alberte Svenningsen, Sanne Sol og Jens Bernstorff. Instruktør: Hege Tokle og Hans Nørregaard.

For de små og de lidt større

EN

LILLE NISSE REJSTE

Alder: 4-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 8800/70

For de små

FISKEREN OG HANS KONE

Alder: 4-9

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 8500/75

Pris/tilskuere: 11500/150

EN LILLE NISSE REJSTE
se mere på teaternatterdag.dk eller ring 28 30 58 83 se mere på teaternatterdag.dk eller ring 28 30 58 83 153 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERNATTERDAG .DK
TEATER NATTERDAG

For de lidt større

VINDEN I PILETRÆERNE

Alder: 5-120

Varighed i min: 75

Opsætning i min: . . 300

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 24990/150

Pris/tilskuere: 28990/200

Pris/tilskuere: 32990/250

154 TEATER NEXT WWW .TEATERNEXT .DK

For de lidt større

Alder: 6-120

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15990/150

Pris/tilskuere: 18490/200

Pris/tilskuere: 20990/250

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 155
DEN LILLE PRINS
TEATER NEXT

For de små

GOD JUL, CIRKELINE

Alder: 3-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15990/150

Pris/tilskuere: 18490/200

Pris/tilskuere: 20990/250

For de små

CIRKELINES MUSESKOLE

Alder: 3-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 10990/50

Pris/tilskuere: 13490/100

Pris/tilskuere: 15990/150

156
TEATER NEXT WWW .TEATERNEXT .DK

teater avisen.dk

De

157
teateravisen.dk
seneste nyheder
Dialog
Debatter
Reportager
Anmeldelser

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 158

En vandreperformance i det fri

NØGENSNEGL ...slimsporet fra havets dyb

Af performancekollektivet Nøgensnegl

Anbefales

og

Se! Hvad er det? Fra havets dyb kravler og slimer mystiske havvæsener. Nøgensneglene. Farverige, skovsnegle-lignende geléklumper, der også kaldes havets sommerfugle. Der findes mere end 3.000 arter i forskellige former og farver. Få af dem er nu skummet op på land. De kryber nu nærmere, både ukendte og dragende. Kom med, følg slimsporet fra havets dyb ind i mødet med de fremmede væsner. Måske er de slet ikke så anderledes fra dig selv?

Nøgensneglene inviterer store og små ind i poetiske pusterum, hvor de mystiske snegle præsenterer os for deres verden. I et mellemrum fra hverdag får vi tid til at mærke hinanden og se naturen omkring os på nymed sneglenes øjne til låns.

Poetiske pusterum for børn og voksne

Performancen opføres udendørs i ønsket område. Kan opføres indendørs ved regnvejr - mål kan forhandles. Nøgensneglene anbefales fra 4 år og op. Det er muligt at tilpasse performancen til ældre målgruppe. 2 snegle til 9500,00 kr., 40 publikummer. 3 snegle til 12500,00 kr., 60 publikummer. Forestilling nr. 2 samme dag halv pris.

NØGENSNEGL - SLIMSPORET FRA HAVETS DYB

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Nej

Pris: Se annonce

NØGENSNEGLENE

fra 4 år
Se og læs mere på www.ibendamkjaer.dk og på Instagram @nogensnegl nogensneglproducent@gmail.com Tlf. 26157171 op 159 Alle priser er i kr. og ekskl. moms IBENDAMKJAER .DK
Alder: 4-99
For de små og de lidt større

NØRREGAARDS TEATER TURNÉ

POST@NRT.DK

POST@NRT.DK

TLF 70261870

TLF 70261870

WWW.NRT.DK

WWW.NRT.DK

For de lidt større

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Alder: 6-13

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/60

For

Alder: 9-13

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 10000

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

For de største

DON QUIXOTE

Alder: 14-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . . 240

Nedtagning i min: 150

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 650

WWW .NRT .DK

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15000/100

160
NØRREGAARDS TEATER
DET ER SLET IKKE SOM MAN TROR
de største

For de lidt større og de største

FARVEL

Alder: 8-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . 180

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15000/80

For de små

FREJAS FLAMMER

Alder: 3-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/60

For de små

SYV MED ET SLAG

Alder: 4-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/60

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 161
NØRREGAARDS TEATER

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 162
Reportager Dialog Anmeldelser

repertoire SÆSoN 2024-25

HV or to G ro B i N H e N

En detektivhistorie om ensomhed og om at turde finde sig selv • fra 10-110 år *

riVALer • Stærk skolegårdspoesi! Venskab, fjendskab og indædt konkurrence • fra 14-114 år **

LUD o

• Tænk hvis du vandt 1.000.000 - Tænk hvis du tabte alt! • fra 13-113 år ***

K o N ti K i

– 101 DAG tiLBAGe • Vovemod og eventyr på tømmerflåde • fra 11-111 år ***

* Teater O i co-produktion med Limfjords Teatret

** Teater O i co-produktion med Nørregaards Teater

** * Teater O i co-produktion med Nørregaards Teater og Holstebro Teater

LÆS mere om ALLe foreStiLLiNGerNe på teAtero.DK

Salg af turnéforestillinger varetages af administrator Dorte Wittrock, tlf. 20 17 05 10 / post@teatero.dk Pris pr. forestilling: 12.000 kr. + moms • To forestillinger samme dag, samme sted: 18.000 kr. + moms teater o er et producerende og turnerende teater med vægt på ny dansk dramatik. Vi har hjemme i Aarhus, men hele landet er vores arbejds- og legeplads. Teatrets kunstneriske profil tegnes af Anders Valentinus Dam i samarbejde med co-producenter og de kreative hold på de enkelte forestillingerne. teater o har modtaget støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Aarhus Kommunes Kunstråd. Aktuelle og/eller tidligere produktioner har ligeledes opnået produktionsstøtte fra Wilhelm Hansen Fonden, Bikuben Fonden, Spar Nord Fonden, Beckett Fonden og Dansk Skuespillerforbund.

te Atero .DK • POST@TEATERO.DK

For de største

HVOR TOG ROBIN HEN

Alder: 10-110

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1400

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja

Pris: Se annonce

For de største

LUDO

Alder: 13-113

Varighed i min: 70

Opsætning i min: 210

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1400

Højde i cm: 450

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja

Pris: Se annonce

For de største

KONTIKI - 101 DAG TILBAGE

Alder: 11-111

Varighed i min: 70

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 75

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1400

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja

Pris: Se annonce

• TLF:
RØRENDE OG NÆRVÆRENDE
BØRN, UNGE OG VOKSNE! 163 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERO .DK
20 17 05 10 HÅRDTSLÅENDE,
TEATER FOR
TEATER O

OLSENS TEATER

For de små

Alder: 3-9

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6250/60

For de små

Forestillinger med kan spilles udendørs

BYTTE BYTTE KØBMAND 3-6 eller 6-9

år

Frit efter H.C. Andersens Hvad Fatter Gør…

Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers, og glad musik på kryds og tværs.

DEN LYKKELIGE BONDE 3-6 eller 6-9 år

Frit efter et rumænsk folkeeventyr. I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løspå marken, boede en bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke sket, var dette aldrig blevet fortalt.

GUBBEN OG ÆSLET 2-5 år

En morsom fortælling om den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker og musik i en række legende billeder, som kun dukketeater kan skabe.

For de allermindste

DEN LYKKELIGE BONDE/RUB OG STUB

Alder: 3-9

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6250/60

GUBBEN OG ÆSLET

Alder: 3-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 5500/50

164
OLSENS TEATER OLSENSTEATER .DK

LIDT AF HVERT 11/2-4 år eller 2-5 år

En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ. Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke engang fåremor, der kom forbi med sine lystige lam. Et stykke musikalsk dukketeater om glæden ved at dele og om venner som hjælper når man i sin iver og glæde glemmer det man har lovet.

KLIPPETIKLOP 11/2-4 år eller 2-5 år

Historien udspiller sig på en bondegård. Her er andefar opsynsmand, og en dag bliver det lille føl væk. Andrikken må ud og lede, og han finder både føl og en kæreste. En glad historie med musik og sang og underfundigheder og meget mellem linjerne –også til de voksne.

TRIP TRAP TRÆSKO 11/2-4 år eller 2-5 år

Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste om kyllingen der med nye træsko og med en lidt for stor spand drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus der hører og lugter og ser, og lærer det første om det højeste og det længste og det tungeste...

FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER

Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål finder vi en løsning.

Der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling – samme dag! RUB OG STUB og SIKKEN SÆK spilles stadig.

For udendørs forestillinger: Ring eller skriv for mere info.

Yderligere info: 53 60 70 21 olsensteater@gmail.com

For de allermindste

LIDT AF HVERT

Alder: 1 5-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 5500/50

For de allermindste

KLIPPETIKLOP/SIKKEN SÆK

Alder: 1 5-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 5500/50

www.olsensteater.dk

For de allermindste

TRIP TRAP TRÆSKO

Alder: 1 5-6

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 5500/50

165
OLSENS TEATER

KAT · FUGL · FISK

Ordløs magi inspireret af maleren Paul Klees fabulerende univers.

Geometriske former bliver levende og finder sammen på nye måder for øjnene af publikum: prikker, linjer, dyr og byer opstår og forsvinder igen.

En forestilling fuld af poesi og overraskelser.

Foto: Jørn Deleuran

Foto: Jørn Deleuran

For de små

KAT · FUGL · FISK

Alder: 4-9

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 900

166

Højde i cm: 290

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9500/50

HVALENS SANG

Hvornår har du sidst siddet i en pukkelhval?

En højaktuel forestilling om plastikforurening – serveret i børnehøjde.

For de små og de lidt større

HVALENS SANG

Alder: 6-9

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1300

Højde i cm: 270

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7500/30

TEATRET OM TEATRETOM .DK

Foto: Jørn Deleuran

HAVETS HJERTE

En pige, en pelikan - og et frø fyldt med magi!

Træd ind i en sanselig og rytmisk verden, inspireret af Costa Ricas fantastiske jungle.

En farverig forestilling for de mindste og deres familier.

Forestillingen er en co-produktion med Baba Yaga Teater.

JULEFORESTILLING

Her er vores superkur Vores glædesgrad-mikstur!

En slurk – og vupti – det, der driller

Ser du på med glædesbriller!

Juleforestilling med alkymistiske finurligheder og eksperimenter sammen med publikum.

Kontakt Teatret OM for nærmere information om juleturné

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune · Buen 15 · 6950 Ringkøbing Tlf. 9744 1989 · teatretom@teatretom.dk · www.teatretom.dk

For de allermindste og de små

HAVETS HJERTE

Alder: 3-7

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7500/50

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 167 TEATRET OM
Foto: Annemarie Waagepetersen

Datoerne for næste års festival ligger allerede fast:

30. marts - 6. april

2025

Klap

teaterfestival FOR SMÅ OG Store

30. marts - 6. april

2025

klap.nu
teater centrum
168

På toppen af en klit ligger et sommerhus i overhængende fare for at styrte i havet.

SOMMERHUSET er en teaterthriller om magt og afmagt og tegner et portræt af en ung mand, der altid er ballade med. Èn af dem, som tænder af og altid har gjort det, og som mange unge kan se sig selv eller en ven i. Han ved godt, at det er galt, men kan ikke lade være. En tikkende bombe i infight med både sin omverden og sit indre liv... og de to pædagoger, der skal holde øje med ham.

 Iscene  Ungt Teaterblod  Out & About

En forestilling, der rejser eksistentielle spørgsmål om en hverdag, mange unge kender, hvor ensomhed, udenforskab og desperation tegner virkeligheden.

MED MICHAEL FYNNE, ANN HØLUND

OG MALTE JOE FRID-NIELSEN TURNÉ EFTERÅR 2024 + FORÅR 2025

Sara er en dansk pige på 16 år. Hun bor sammen med sine forældre på en villavej og bruger sin tid på skole, veninder og kor. En helt almindelig morgen vågner Sara op og kan kun tale arabisk. Hun tænker på dansk og forstår kun dansk – men ordene, der kommer ud af hendes mund, de er arabiske. Det er ikke normalt! Det er uforklarligt. Hvad sker der? Alle dem, hun elsker, bliver bange for hende. For hvem er Sara egentlig?

HABIBI er en fortælling om identitet, forskelle og frygt. Om hvad der sker, når angst og mistro rykker ind i samfundet, ind I familien, ind i individet. Med krig i Europa og i Mellemøsten er HABIBI mere aktuel end nogensinde.

NYOPSÆTNING MED BOLETTE ENGSTRØM BJERRE OG MADS HORSBØL

TURNÉ EFTERÅR 2024 + FORÅR 2025

”HABIBI er rasende relevantteenageteater for alle.”

Lise Majgaard, Kristeligt Dagblad

AFVINDERDANSKE DRAMATIKERES MANUSKRIPTPRIS FOR BØRNE- OG UNGDOMSTEATER 2017

”Har et imponerende greb i de unge - gammeldanske og nydanske unge af alle slags.”

Anne Middelboe

Christensen, Information

Forestillingerne er skrevet og instrueret af Pia Marcussen, og til alle forestillinger er der knyttet et online idékatalog, som inspirerer til refleksion og samtale om forestillingernes indhold.

OPGANG2 TURNÉTEATER blev etableret i 2001 og turnerer i hele landet med forestillinger, der giver indspark

For de største

SOMMERHUSET

Alder: 13-18

Varighed i min: 55

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

BOOKING OG INFO

Per Kjærgaard Paulsen info@opgang2.dk / 2131 6171 www.opgang2.dk

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 14500/150

For de største

HABIBI

Alder: 13-18

Varighed i min: 55

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 14500/150

til dialog om kulturel forskellighed og ungdomslivets udfordringer. “Direkte og i øjenhøjde ungdomsteater”
169 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .OPGANG2 .DK
OPGANG2 TURNÉTEATER
170 TEATER PANDORA WWW .TEATERPANDORA .DK

For de små

VEJRHANEN

Alder: 3-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 650

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9500/50

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 171 TEATER PANDORA

Stakkels teenager

Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje.

Og vil have en kæreste.

Og fordi de ikke ved noget. Og tror, de ved alt.

For de største

STAKKELS TEENAGER

Alder: 12-100

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8600/80

Pris/tilskuere: 9950/120

Pris/tilskuere: 12000/150

172 TEATER PANDORA WWW .TEATERPANDORA .DK

Velkommen til teenagerens slagmark: Klasselokalet, dansegulvet og middagsbordet. Til kampen om forelskelsen, venskabet og identiteten.

Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen beretter – med fuld fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver spillet direkte til publikum, og du bliver hevet med ind til forvirring, forelskelse og fumleri i hovederne på 2 helt almindelige teenagedrenge. Nøøøøhj hvor bliver det pinligt ...

Sagt om Stakkels teenager

“En vellykket forestilling, hvor de to spillere, Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen, fortæller om og gestalter noget af alt det pinlige, man som teenager udsættes og udsætter sig selv for.”

Teateravisen.dk

“Pinligt teenageteater på den fede måde. Standupforestillingen “Stakkels teenager”, udstiller nådesløst alle pinlighederne fra ungdommens år, så de voksne griner og teenagerne i salen krummer tæer af fryd.”

Folkeskolen.dk

Book allerede nu!

booking@teaterpandora.dk

Teater Pandora Ny forestilling KATTEKONGEN
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 173 TEATER PANDORA
Ny forestilling KATTEKONGEN Efteråret2024

Lyt til træerne

Skrædderkaninerne drages af en lyd fra skoven. Er der mon nogen, der kalder? Eller er det en sang? De spørger træerne, men de svarer ikke! Træerne har nemlig en hemmelighed ...

Lyt til tiden

For de allermindste

LYT

TIL TRÆERNE

Alder: 2-7

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 60

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Hvordan lyder tiden? Og kan man høre forskel på fortiden, fremtiden og evigheden? Tag med på en tidsrejse, der er gennemstrømmet af den klassiske musiks mesterværker.

For de små

LYT TIL TIDEN

Højde i cm: 3000

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 9500/65

Alder: 4-9

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . . 60

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 9500/65

174
PAPIRSKOVEN PAPIRSKOVEN .DK

Papirskovens fortællekoncerter er baseret på bøgerne om skrædderkaninerne. Fremføres live af bøgernes forfatter og illustrator Marie Priem sammen med de to klassiske musikere Karen Duelund Guastavino og Louise Schrøder.

Lyt til månen

En sen aften i Papirskoven dukker en lille tavs pige op. I hånden har hun en ku ert. Men hvem er hun? Og hvad er der i den ku ert? Musikken fra Måneskinssonaten af Beethoven ettes ind i fortællingen om skrædderkaninerne Zig og Zag og pigen, de kalder Nat.

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

papirskoven.dk

Booking: mariepriem@gmail.com //(+45) 22839326

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 175 PAPIRSKOVEN

Vi fortæller hele den fantastiske historie om Jesus, fra undfangelsen i moders liv, til korsfæstelse og genopstandelse. Med trompet, sang, og humor fortæller vi om de mennesker Jesu mødte. Om deres kærlighed og had til ham. Vi giver historien krop. Med menneskelige øjne vil vi se på det guddommelige.

ENERGI Marias barn - guds

MARIAS BARN - GUDS SØN

Alder: 13-99

Forestil dig et atomkraftværk i Danmark. Forestil dig at det ligger i din baghave. Hvad ville der ske? Ville du glæde dig over et lavere CO2 aftryk? Ville du frygte at ejendomsværdien faldt? Eller endnu værre: at du en dag vågnede op til et udslip?

”Energi” er ny dansk dramatik skrevet af Anna Skov. Her kommer vi helt tæt på et lokalsamfund og tager diskussionen op om vi skal genoverveje atomenergi som energikilde i Danmark.

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 200

Dybde i cm: 200

176

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 9000/80

ENERGI

Alder: 13-99

Varighed i min: 80

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 16000/150

PARKTEATRET − FREDERIKSSUND KOMMUNES EGNSTEATER WWW .PARKTEATRET .DK/TEATER
For de største For de største

Scan koden for trailer og information

KANT

Kristoffer er otte år, og om aftenen ligger han i sin seng og tænker på det uendelige verdensrum. Han er fascineret og bange på én gang.

Vi oplever, hvordan det er at være lille og undre sig over universet og stjernerne og alt det, vi ikke fatter. Så bliver man nødt til at tænke højt sammen med mor og fantasere om alt det ubegribelige. Slutter universet et sted? Og hvad er der så på den anden side? Måske er det hele en drøm? Men hvem drømmer så drømmen? Er det mig, eller mor, eller måske?

søn

Kant er en dramatisering af Jon Fosses børnebog - en universel fortælling om en dreng og alle de spørgsmål livet afføder, lige før man skal sove.

Kant er en CO-produktion med Teater Baglandet Baseret på bogen af forfatter Jon Fosse, Nobelprismodtager i litteratur 2023

Ring til os på 4748 35 36

Alder: 7-12

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8500/70 Pris/tilskuere: 10000/90

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 177 PARKTEATRET − FREDERIKSSUND KOMMUNES EGNSTEATER
KANT For de lidt større

For de største

RAISON D’ÊTRE - GRUNDEN TIL AT VÆRE

Alder: 12-100

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . 210

Nedtagning i min: 100

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/120

For de lidt større

3XSHAKESPEARE - KING LEAROTHELLO - ROMEO&JULIET

Alder: 6-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 12000/150

For de største

VEJEN

Alder: 12-100

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . . . 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 18000/150

178
PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION WWW .PASSEPARTOUT-THEATRE .COM

For de lidt større

TO BE

Alder: 6-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 8000/70

For de små

TYREN FERDINAND

Alder: 4-100

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 179
PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

Velkommen til vores program for 24/25. Alle vores forestillinger er refusionsberettigede og støttet af Statens Kunstfond.

STØRST AF ALT

Hvad sker der, hvis man aldrig tør sige, hvad man mener?

Og hvordan finder man sig en ny far, når ens rigtige far er flyttet?

Kan man møde sin farfar selvom han er død?

Er det vigtigt hvordan man ser ud?

Og hvad er det der er STØRST AF ALT?

I vores nye forestilling tager vi fat i endnu en samling historier af Kim Fupz:

Om børn med svære tanker, om sære hændelser, der opstår - og så altid noget, der løser sig til sidst.

Sat sammen i en forestilling med musik, magi og humor - og et scenebillede som stændigt forandrer sig...

For de lidt større

STØRST AF ALT

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

BJØRNEN SOM IKKE VAR

Om foråret da bjørnen vågner, opdager han, at han befinder sig på en fabrik, hvor ingen tror på at han er en bjørn…

En absurd, rørende og underfundig forestilling for de 5 til 10-årige og deres voksne – efter en engelsk børnebogsklassiker af Frank Taschlin.

“Optur! Forestillingen oser af kvalitet…en skøn, skør, finurlig og bevægende forestilling for såvel børnemålgruppen som voksne.”

Teateravisen

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

For de lidt større

BJØRNEN SOM IKKE VAR

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15500/100

Pris/tilskuere: 19500/150

Pris/tilskuere: 22500/200

180
TEATER PATRASKET WWW .PATRASKET .DK

Tlf. 21206535

teater@patrasket.dk

www.patrasket.dk

PINOCCHIO

...en gysende og poetisk rejse med en fars betingelsesløse kærlighed som kompas… det er smukt..”

Teateravisen

TANDFEEN

- efter en historie af Kim Fupz Aakeson

NED PÅ JORDEN

En rørende fortælling om forkælelse og fald – spillet med dukker, musik og vintage objekter i en meget herskabelig scenografi.

”..et smukt fortalt eventyr om at modnes, fortællekunst på højt plan.”

Teateravisen

“..en vidunderlig eventyrforestilling med et teaterunivers i komplet, selvironisk balance..”

Teateravisen

For de lidt større

PINOCCHIO

Alder: 8-12

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 650

Dybde i cm: 700

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 15500/100

Pris/tilskuere: 19500/150

Pris/tilskuere: 22500/200

For de lidt større

NED PÅ JORDEN

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 650

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

For de lidt større

TANDFEEN

Alder: 5-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/100

181
TEATER PATRASKET

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 182

En teaterfortælling om at overvinde sin angst og modet til at trodse de voksne meninger og insistere på at venskab og tillid rækker længere end trusler og vold.

For de lidt større

JERNMANDEN

Alder: 6-12

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 6000/100

183 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERP .DK
TEATER PORTAMENTO

Nanni bor i sit fine drivhus. Her er godt at være. Men Nanni er ikke alene. I drivhuset bor også den lille mus, og den er sulten. Så da Nanni skal til at spise sin kogte karto el, vil musen også have, og den vil have det hele!

En musikalsk og humoristisk forestilling om at kunne finde ud af at dele.

Medvirkende: Nanni Lorenzen

Instruktør Lisbeth Knopper

Dramatiker: Lisbeth Knopper

Komponist: Pojken Flensborg

Scenograf: Niels Secher

2 - 5 år

For de allermindste

EN HELDIG KARTOFFEL

Alder: 2-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris: Se annonce

Hattemågen

En fin dame har købt et flot sommerhus ved et smukt hav. Tror hun. Men sommerhuset viser sig at være en gammel fiskerhytte, og den er allerede beboet. Af en måge. Så ro og renlighed er der ikke meget af, og hendes ferie bliver helt anderledes end forventet.

For de allermindste

HATTEMÅGEN

Alder: 3-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

3 -

Medvirkende: Nanni Lorenzen

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris: Se annonce

Instruktør: Kurt Bremerstent Scenografkonsulent: Sus Haugland

Komponist: Jacob Venndt

184
RANDERS TEATER RT .DK
5 år Pris ved 1 stk / 2 stk forestillinger samme dag og sted: kr. 7.500/12.500 2 – 4 år (max 30 børn) kr. 8.000/14.000 3 – 5 år (max 60 børn) Pris ved 1 stk / 2 stk forestillinger samme dag og sted: kr. 8.000/14.000 3 – 5 år (max 60 børn)

En l ny

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd og sin egen farve. Alt er som det plejer at være. Det er godt. Det er trygt. Men hvad er nu det?! En lille ny, som ikke ved, hvordan det plejer at være, vender op og ned på det hele, og nu er alt anderledes.

“En lille ny” er en sanselig og billedmættet forestilling om den store gave det kan være, når ens verdensbillede forandrer sig.

Medvirkende: Nanni Lorenzen

Instruktør: Kurt Bremerstent

Scenografkonsulent: Sus Haugland

Komponist: Jacob Venndt

2 - 5 år

Pris ved 1 stk / 2 stk forestillinger samme dag og sted:

kr. 7.500/12.500 2 – 4 år (max 30 børn)

kr. 8.000/14.000 3 – 5 år (max 60 børn)

For de allermindste

EN LILLE NY

Alder: 2-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Nanni har fået besøg af sin lille ven, musen. Den vil have en historie, og det skal være nu. Men det skal være en helt særlig historie. Nemlig historien om den juleaften, hvor den lille travle postmus skulle bringe pakker ud til alle sine venner i skoven. En dejlig juleforestilling om, at når gode venner hjælper hinanden, skal det nok blive jul.

Medvirkende: Nanni Lorenzen

Dramatiseret af Trine Wisbech

Instruktør: Tine Eibye

Scenograf: Niels Secher

Komponist: Jacob Venndt

Pris ved 1 stk / 2 stk forestillinger samme dag og sted:

kr. 7.500/12.500 2 – 4 år (max 30 børn) kr. 8.000/14.000 3 – 5 år (max 60 børn)

For de allermindste

JULEMUSEN

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris: Se annonce

Alder: 2-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris: Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 185
RANDERS TEATER
2 - 5 år
turne@rt.dk 87 10 19 00 rt.dk

Dronning af Disen Fru P Pigalopp

Af Bjørn Rønningen

Dramatiseret af Brian Wind-Hansen

Pigen Luna skal holde sommerferie hos den temmelig specielle Fru Pigalopp. Det er hun slet ikke sikker på, er en god ide. Men en dag finder de en lille forladt kra- geunge, der har brug for hjælp, og så må de to finde ud af at samarbejde. ”Fru Pigalopp” er en musikalsk og hjertevarm fortælling om at få nye venner og om at være der for hinanden. Og lidt om regnorme.

Med undervisningsmateriale

Den sandfærdige beretning om en af verdenshistoriens mest undertippede vovehalse, den 63-årige skolefrøken Annie Edson Taylor, der i 1901 sejlede ned af Niagara Vandfaldet i en tønde. En poetisk komedie om at jagte regnbuen og finde sin skat og om at stå ved sin sande natur.

Med undervisningsmateriale

Medvirkende: Lisbeth Knopper. Musiker og komponist: Jacob Venndt. Instruktør: Kurt Bremerstent. Dramatiker: Brian WindHansen. Scenograf: Filippa Berglund

6 - 10 år

For de lidt større

FRU PIGALOPP

Dukkemager: Katrine Karlsen

Pris ved 1 stk / 2 stk forestillinger samme dag, samme sted: kr. 9.500 / kr. 17.100 ved 80 tilskuere

For de lidt større

DRONNING AF DISEN

Alder: 6-10

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris: Se annonce

Alder: 8-12

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Medvirkende: Lisbeth Knopper, Erik Viinberg

Instruktør: Solveig Weinkouff

Dramatiker: Anna Panduro

Scenograf: Gitte Baastrup

Komponist: Jacob Venndt

8 - 12 år

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris: Se annonce

Pris ved 1 stk / 2 stk samme dag og sted: kr. 9.500 / 17.100 (80 tilskuere) kr. 10.500 / 18.900 (100 tilskuere) kr. 12.000 / 21.600 (120 tilskuere - kun som familieforestilling)

186 RANDERS TEATER RT .DK

Så er der afgang! SYN LIGE DE

Anders er tognørd og drømmer om at blive stationsforstander på verdens smukkeste jernbanelinje, Salzkammergut i Østrig. Men han kan ikke finde sit pas. En historie om at turde følge sit hjerte og springe ud i livet. Om togafgange, godt naboskab og chokoladekage.

Medvirkende: Daniel Bevensee, Lisbeth Knopper

Instruktør: Kurt Bremerstent

8 - 12 år

Dramatiker: Sven Ørnø

Scenograf: Lea Burrows

Pris ved 1 stk / 2 stk samme dag og sted:

kr. 9.500 / 17.100 (80 tilskuere)

kr. 10.500 / 18.900 (100 tilskuere)

kr. 12.000 / 21.600 (120 tilskuere - kun som familieforestilling)

For de lidt større

To meget forskellige skæbner bliver ført sammen, og de har mere tilfælles, end man skulle tro. Blandt andet er de temmelig usynlige for deres omverden. Et usædvanligt venskab opstår på tværs af alder og sociale skel, og det får afgørende betydning for dem begge. En fortælling om at stå ved den, man er, og kræve sin ret til at blive set og hørt.

Alder: 8-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

” I 'De usynlige' spiller alle teatrets komponenter forrygende godt sammen i en eksistentiel kløgtig og meget fornøjelig helhed...” Kirsten Dahl, Teateravisen

Med undervisningsmateriale

Dramatiker: Brian Wind-Hansen

Scenograf: Sus Haugland

Komponist: Jacob Venndt

Medvirkende: Lisbeth Knopper, Erik Viinberg. Instruktør: Kurt Bremerstent

SÅ ER DER AFGANG!

10 - 13 år

Pris ved 1 stk / 2 stk samme dag og sted:

kr. 9.500 / 17.100 (80 tilskuere)

kr. 10.500 / 18.900 (100 tilskuere)

kr. 12.000 / 21.600 (120 tilskuere - kun som familieforestilling)

For de største

DE USYNLIGE

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris: Se annonce

Alder: 10-13

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris: Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 187 RANDERS TEATER
turne@rt.dk 87 10 19 00 rt.dk

Bænken

En rørende og lattervækkende fortælling om en almindelig dag i en bænks liv

En ældre dame gør alt, hvad hun kan, for at holde livet på afstand –fra sin bænk. Men de pulserende omgivelser kommer bag på hende. Det er faktisk slet ikke let at få lov til at være ensom, gammel og gnaven i fred! For drengen kører på skateboard, hunden vimser og snuser, fuglene kvidrer, og en venlig, ældre herre vil læse sin avis. Og det forstyrrer alt sammen!

“Bænken er noget så smukt som en ordløs dukketeaterforestilling med noget vigtigt på hjerte. En jordnær fortælling i lillebitte skala, der i Bjarne Sandborgs instruktion gøres relevant og nærværende af de to dukkeførere Rebekah Caputo og Neasa Ni Chuanaigh.“

– ISCENE

Kontakt

Lisbeth El Jørgensen, Tlf.: 8624 0572 lisbeth@refleksion.dk, www.refleksion.dk

For de lidt større

BÆNKEN

Alder: 6-11

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 320

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9800/80

Foto: Teater Refleksion

188 TEATER REFLEKSION WWW .REFLEKSION .DK

Spændende overraskelser i farvestrålende kufferter Co-produceret med Teater Håndholdt

På gulvet ligger bjerge af kufferter - blå, røde, stribede, prikkede, store og små. Alle kufferter gemmer på hemmeligheder og eventyr og venter kun på at blive åbnet.

- Teateravisen

Pris: 5.200 eks. moms for to opførelser samme sted samme dag - max 20 børn ad gangen.

Kontakt Sif Hymøller Jessen, Teater Håndholdt, Tlf.: 5135 2051 teaterhaandholdt@gmail.com, www.teaterhaandholdt.com

Foto: Bo Amstrup

Paradis

En Kim Fupz Aakeson-historie Co-produceret med De Røde Heste

En humoristisk fortælling om den triste bedemand, der helt har glemt at leve. Han har dog en særlig evne, han kan nemlig tale med de døde, og de fortæller gerne om alt det, de har oplevet. Og pludselig tager livet fat om bedemanden!

- Århus Stiftstidende

Kontakt Claus Mandøe, De Røde Heste, Tlf.: 2714 3298 mail@deroedeheste.dk, www.deroedeheste.dk

Klovnen der bare ikke var særlig sjov

En Kim Fupz Aakeson-historie

Co-produceret med De Røde Heste

Når Klovnen går ind i manegen, er det, som om alting går i stå. Folk sidder og kommer i tanke om ting: Om nogen de savner, nogen de gerne vil sige noget til eller dele noget med. Men der er ikke så mange, der ler.

”Nej! Nej! Nej! Det skal være sjovere,” råber cirkusdirektøren og truer med en fyreseddel.

“Teater Refleksion og De Røde Heste har sammen begået en lille teaterperle. En scenekunstnerisk godbid” – Teateravisen

Kontakt Claus Mandøe, De Røde Heste, Tlf.: 2714 3298 mail@deroedeheste.dk, www.deroedeheste.dk

For de allermindste

LUK OP . . .

Alder: 1-3

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris: Se annonce

For de lidt større

PARADIS

Alder: 8-12

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

For de lidt større

Højde i cm: 290

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9100/80

Foto: Teater Refleksion

KLOVNEN DER BARE IKKE VAR SÆRLIG SJOV

Alder: 7-11

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9100/80

Pris/tilskuere: 11100/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 189

Luk op...
TEATER REFLEKSION

Remulus Entertainment præsenterer

Denne minimalistiske og musiske monolog omhandler en ung mand, der på en lyrisk rejse gennem sit mørkeste indre, finder en kraft i at italesætte sine tanker og følelser, der før holdt ham nede, så han kan anerkende dem og give slip. Igennem lyrikken oplever han en form for renselse, der giver ham retning og mod til at være netop den, han er lige her og nu.

For de største

DEN INDRE STEMMES ORD

Alder: 13-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 600

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 10000/150

RABAT ved køb af flere forestillinger på samme dag.

Kontakt: 31 60 32 98

Bestilling:

Tlf: 31 60 32 98

Mail: claus@remulus.dk læs mere om forestillingen på remulus.dk

Skuespiller og dramatiker: Magnus Bruno

Komponist: Kristoffer Rahbek

Producent: Claus Reenberg

Undervisningsmateriale: Ja

190 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .REMULUS .DK
REMULUS ENTERTAINMENT

BARNEVOGNEN

Teater for 11/2 - 4 årige

Du bliver præsenteret for dén barnevogn, du ønsker, at du selv havde tilbragt dine første spæde barneår i. Og for moren, der omsorgsfuldt tilbereder kamillethe til sin unge, som hun næsten ikke kan vente på, skal vågne. Dukketeater og musik på 4 hjul for alle sanser.

Skuespiller

Ragnhild Kaasgaard

Dukkefører

Erik Olsen

Manuskript

Signe Birkbøll

Instruktør

Kamilla Bach Mortensen

Scenografi og plakat

Dorte Holbek

Systue

Pille Behrendt

Lyddesign

Aske Hoeg

Værksted og bygger

Laurids Bøcher, Asger Mortensen og Maria Pi Houmann

Grafisk design

Mette Bystrup

Turnéperiode

1. feb. – 8. mar. 2025

Refusion

Godkendt

Tekniske krav

380V (3x16A)

Turnésalg

29299842 eller anabela@riddersalen.dk

"En fortryllende frydefuld teateroplevelse og den bedst tænkelige introduktion til det særlige ved at gå i teatret."

CPHCulture

riddersalen riddersalen.dk

For de allermindste

BARNEVOGNEN

Alder: 1 5-4

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 9500/60

191 Alle priser er i kr. og ekskl. moms RIDDERSALEN .DK
RIDDERSALEN

DE RØDE HESTE PRÆSENTERER

KLOVNEN DER BARE IKKE VAR SÆRLIG SJOV

– en Kim Fupz Aakeson-historie

Når Klovnen går ind i manegen, er det, som om alting går i stå. Folk sidder og kommer i tanke om ting: Om nogen de savner, nogen de gerne vil sige noget til eller dele noget med. Men der er ikke så mange, der ler.

”Nej! Nej! Nej! Det skal være sjovere,” råber cirkusdirektøren og truer med en fyreseddel. Løven Leo forsøger at peppe Klovnens nummer lidt op. Han vælter og falder ned, og der er ganske rigtigt nogen, der ler. Men ikke ret mange. Og ikke særlig højt. Og så bliver Klovnen fyret.

Men nu brokker publikum sig, for hvad er et cirkus uden en klovn? Og måske kan succes måles i andet end grin, selv hvis man er klovn?

„Et klovnenummer så stille, at det gør underværker.“ Teateravisen

Med Max Bering og Claus Mandøe

Støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, Dansk Skuespillerforbund og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. En co-produktion med Teater Refleksion

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Først var ordet … ”Hov!” En stjernehimmel og en planet. Lys og mørke. Jord og vand. En papkasse. Og noget der vokser. Og nogen der gøer. Og nogen der skændes. Og nogen der holder det hele forsigtigt i en hånd … En rumrejse til et sted ikke så langt herfra.

     „ En symfoni af forundringsglæde og skabelsesfantasi “ Teateravisen

Støttet af Statens Kunstfond og Bikubenfonden

For de lidt større

KLOVNEN DER BARE IKKE VAR SÆRLIG SJOV

Alder: 7-11

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 290

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9100/80

Pris/tilskuere: 11100/100

For de små og de lidt større

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Alder: 4-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7700/60

Pris/tilskuere: 9100/80

192 DE RØDE HESTE WWW .DEROEDEHESTE .DK

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

Den usminkede beretning om, hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte at narre den rare og venlige ulv, og om hvordan de to grises uheldige endeligt, og den tredje gris’ snu og udspekulerede facon, lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys …

     „Femstjernet bacon for barnesjæle … “ Teateravisen

Politiken

     „ Skøn, skæv grise-gendigtning “ Århus Stifttidende

Støttet af Statens Kunstfond

V i h a r bygget en vejrbest a n d i g s c e n ografi og e r n u klar til også at spill e f o r e s t illingen Vi spiller s e l v f øl gelig stadig inde n d ø r s v e rsionen

PARADIS

om de dumme s v i n U D E N DØRS

Bedemanden ordner de døde. Han har ikke nogen hund eller kat. Det kan ikke rigtigt betale sig.

Men de døde taler gerne om blomster og damers numser og schæferhunde og alt det, de ikke nåede.

Og det dér med Paradis er bare noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige. Men måske … måske findes Paradis?

     „Humoristisk lethed og stor menneskelig dybde …“ Århus Stifttidende

„… Takket være Claus Mandøes poesi løfter forestillingen sig og viser, hvad kærlighed gør ved os …“

Information

    „… Scenografi-trylleri i fineste og sødeste klasse …“ Teateravisen

Støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Wilhelm Hansen Fonden og A.P.Møller Fonden. En co-produktion med Teater Refleksion

For de små og de lidt større

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

Alder: 5-10

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7700/60

Pris/tilskuere: 11100/100

For de lidt større og de største

PARADIS

Alder: 8-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9100/80

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 193
DE RØDE HESTE

CIRKUS INHABITUS

- en forestilling i en habit!

En mand kommer ind på en scene. Der er bare ham. Men fra hans lommer vågner forskellige karakterer til live, der alle kræver hans opmærksomhed. Og da den lille danserinde, som han troede var løbet væk, overaskende viser sig, er hans hjerte tabt. Hende vil han gerne være sammen med.

Men hvordan nærmer man sig noget så smukt - og skrøbeligt - som en linedanserinde?

Den store verden og de største følelser - inde i en simpel habit!

„Grum, frydefuld, varm og befriende anderledes ...”

Teateravisen

Støttet af Statens Kunstfond og Wilhelm Hansen Fonden

For de lidt større

CIRKUS INHABITUS

Alder: 6-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

194

Højde i cm: 265

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7700/60

IVALUS FØRSTE SANG

- historien om en lille helt

Knud Rasmussen skrev at “… sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Når de ord vi behøver, skyder op af sig selv, får vi en ny sang.”

Ivalus første Sang er historien om en lille helt, som på forunderlig vis digter sin allerførste sangog derved redder hele sin familie.

Den handler om mod, og om, hvordan tingene nogle gange kommer af sig selv, når man har allermest brug for dem.

Og så handler den om at gøre dét, man ikke må - når det er allermest nødvendigt.

„Svimlende smuk. Med suverænt overblik og forrygende dramatisk energi tryllebinder han publikum …” Teateravisen

     „Ånddrættet går næsten helt i stå … Fænomenal fortæller.” Århus Stifttidende

Støttet af Statens Kunstfond og Wilhelm Hansen Fonden

For de lidt større

IVALUS FØRSTE SANG

Alder: 6-12

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 265

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 7700/60

DE RØDE HESTE WWW .DEROEDEHESTE .DK

SKØNHEDSMASKINEN - en anderledes gadeteaterforestilling

SKØNHEDSMASKINEN er emotionel teknologi i praksis!! En forestilling hvoraf man får et smukt ansigt. Absolut intet ubehag!

Bliv klogere på verden og opdag skønheden ved dig selv på kun 10 minutter!

SKØNHEDSMASKINEN er en anderledes gadeteaterforestilling. Hver forestilling varer 10 minutter for 7 publikummer af gangen. Og den fortæller ALT om verdens skabelse - og om hvordan DU fik så smukke øjne!

Den er både for børn og for voksne. Og i løbet af 2,5 time når den at spille for 84 publikummer.

Anbefales alle levende væsner fra 6 år og op.

Den kan spille udenfor eller indendørs, afhængigt af vejr og vind. Den står i et telt. Og den kan spilles på adskillige sprog!

Med Bjarne Kalhøj iført skæg og Claus Mandøe (også iført skæg).

„Gakket og lunt …”

Teateravisen

På vores hjemmeside kan du også læse om GREBET I LUFTEN

LOMMEEVANGELIET

”Dejlig er den himmelblå, lyst der er at se derpå …”

I en storm en gang for længe siden fødtes der en pige.

Hun sprællede som en lille fisk - så blev hun døbt Marie …

Sådan begynder historien om en pige, en storm og en juleaften for længe siden.

En historie om at tro, at man kan klare alting selv – og opdage, at uden kærligheden går det ikke.

Kom med på en hjertevarm og skæbnesvanger rejse i et forblæst univers.

”… varmer og livsopmuntrer alle aldre … både synet, hørelsen og hjertet.”

Teateravisen

Støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen Århus og Dansk Skuespillerforbund

WWW.DEROEDEHESTE.DK

For de lidt større og de største

SKØNHEDSMASKINEN

Alder: 6-99

Varighed i min: 150

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Nej Pris/tilskuere: 9100/84

For de lidt større og de største

LOMMEEVANGELIET

Alder: 6-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 280

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja Pris/tilskuere: 9100/80

Pris/tilskuere: 11100/100

+45 27143298
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 195 DE RØDE HESTE

For de lidt større

ISPRINSESSEN

Alder: 7-11

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 45

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 7000/60

Pris/tilskuere: 7600/80

196 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .MLCORNELIUS .DK
TEATER SAMMENSURIUM

STRØM er et operaeventyr med tekst af børnebogsforfatteren Cecilie Eken og musik af komponisten Peter Bruun.

En visuelt legende, fysisk og tankevækkende fortælling, der forhåbentligt giver lyst til at gå i dialog på tværs af alder om dette højaktuelle og vigtige emne – i en tid hvor både børn og voksne kæmper med alle skærmenes fristelser.

Hvor nder vi en modvægt til algoritmernes manipulation og den afhængighed, der truer både unge og gamle?

Vi tager på rejse med Elmer for at lede efter redskaber til at nde ro og forbindelse til alt det levende. Den strøm og kontakt, som både krop og sjæl, hjerne og hjerte, har brug for.

Medvirkende: Elmer: Markus Borg / Strøm: Ingeborg Fangel Mo

Slagtøj: Frans Hansen / Cello: Marie Louise Lind

Saum.dk / info@saum.dk / +45 5391 2445

For de lidt større

STRØM - ET OPERAEVENTYR

Alder: 9-12

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 240

Nedtagning i min: 180

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 18000/120

197 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .SAUM .DK
MUSIKTEATRET SAUM

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 198
Reportager Dialog Anmeldelser

myrepostyr

En vandrings- og danseforestilling ind i myrernes verden. Forskerviden fra biologi, og lyd fra myretuer møder teater, læring, leg og dans – og levende myrer. Vi vandrer og danser os til et indblik i myrernes forunderlige univers.

Store emner gøres håndgribelige gennem inddragelse, sanser, krop og refleksion. I myrernes verden er man aldrig alene.

“Og vi griner og spurter af sted på disciplinerede rækker med glæde i kroppen, imens vi hører om insekternes overherredømme. Her gælder kun myrernes love og klodens overlevelse. Indtil vi får lov til at lytte til lyden af myrer, der spiser en abrikos – og måbe i interaktiv respekt”. Information

“Parallellerne mellem myrer og mennesker er overraskende oplagte. Forestillingen vil da også uden tvivl skabe adskillige diskussioner mellem børnene –og gode debatter i timerne i både biologi og dansk. Samtidig er forestillingen så legende og fuld af basal koreografi og fysiske aktiviteter, at den netop vil kunne fænge alle – ikke bare dyrenørderne og de klimabekymrede, men også de danseglade og madglade og alle de andre i klassen.” teateravisen

1 optrædende og 1 tekniker | Foregår delvist udendørs, spilleareal fleksibelt. Start og slut i gymnastiksal, eller klasselokale tæt på en udedør.

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget. Pris for forestillingen: 7.475 kr. til 30 publikum

det succesfulde huskunstnerforløb IN se K tINVA s I o N tilbydes også: Om myrer, bier og andre insekter, og med samskabelse mellem performer og børn som central metode.

b ANK et for b I er – er en summende og inddragende forestilling hvor scenekunst møder poesi, forskning og biernes fascinerende verden.

Opføres primært som familieforestilling, men efter aftale kan særlige versioner tilbydes skoler. Tag kontakt!

secrethotel.dk Booking: Secret Hotel / tlf. 50 55 62 63 coordinator@secrethotel.dk
Skabt af: Christine Fentz, Ellen Kilsgaard, John Tinning, My Lindblad og Maiken Vibe Bauer.
199 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .SECRETHOTEL .DK SECRET HOTEL

“Man “Begave

Prøv denne forestilling til jeres udskolings elever! Bid skriget i dig og hold fast i din sidemand, når The House drejer rundt og

ørerne....

Velkommen til et high-speed cirkus

forvandlings effekter skaber et crazy komisk og magisk univers som egner sig til preteens eller familieforestilling.

“Der

THE HOUSE

Alder: 13-99

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . 180

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 500

200

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/80

CIRCUS FUNESTUS

Alder: 10-99

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/80

SOFIE KROG TEATER WWW .SOFIEKROG .COM
For de største For de største

an EASY WAY TO the PERFECT LIFE...

En perfekte gade familieforestilling Mr Q skruer helt op for charmen, når han med et pop-up move forvandler sin vogn og viser os sandheden bag mirakelmidlet Wonder Tonic

-The easy way to a perfect life

fuld af latterfremkaldende påfund”

ISCENE. med kvaksalver Mr. Q har man fået rusket godt i lattermusklerne “

TEATER AVISEN.

A poem bizzar comedy

Bag tunge gardiner på en knirkende cabaret scene synger en underskøn Diva. Under taget bor hendes forelskede kammertjener. I kælderens dyb en Professor og hans håndlanger hemmeligt projekt…

rker og hvor blev jeg dog overrasket -denne forestilling tog virkelig røven på mig!”

For de lidt større og de største

QUACKSALVER

Alder: 6-99

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 10

Nedtagning i min: 10

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 7000/80

For de største

Alder: 13-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja Pris/tilskuere: 10200/80

STREET SHOW Alle priser er i kr. og ekskl. moms 201
KROG TEATER
SOFIE
DIVA
teaterfestival FOR SMÅ OG Store klap.nu 2025 30. marts - 6. april teater centrum Klap Klap
din kommune være vært for teaterfestivalen i 2025? Kontakt Teatercentrum 202
Skal

Spil Bedre i samarbejde med Himmerlands Teater præsenterer

der blev væk Nissepigen

NovTurnéperiodeDec

RABAT

ved køb af 2 forestillinger på samme dag

Kontakt: 53 60 91 10

En eventyrlig historie om nissepigen Fiona, der julenat sniger sig ud af julemandens kane og bliver glemt på loftet af Stillehavsvej nr. 7. Her bliver hun venner med drengen Kim, og sammen forsøger de to at finde ud af, hvordan Fiona kan komme hjem igen.

Undervejs møder vi det ensomme spøgelse Kaptajn Top, der elsker risengrød, Kims far, der elsker sport og måske kommer selveste julemanden forbi.

Kan mennesker og nisser godt være venner? Hvorfor er det bedre at være to end at være én? Og vil det nogensinde lykkedes Fiona at komme hjem? Alt det får I svar på i NISSEPIGEN DER BLEV

VÆK

En forestilling om ensomhed og venskab, om gamle traditioner, spøgelser og mystik, krydret med stemningsfyldte sange og danse, der involverer børnene og alle andre barnlige sjæle.

Og så er vi klar til jul!

Med en skefuld socialrealisme og et drys nissemagi bliver det en regulær julefortælling, der sagtens kunne være tilberedt i et tv-studie i 24 mundrette bidder.

Morten Hede – Teateravisen

SPIL-BEDRE.DK Se mere på

Dramatiker: Uffe Kristensen Iscenesættelse: Thomas Johan M. R. Bæhring

Kunstnerisk konsulent: Susanne Sangill Komponist: Oliver Kristensen

For

NISSEPIGEN DER BLEV VÆK

Alder: 4-100

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 11000/80

Pris/tilskuere: 12500/120

203 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .SPIL-BEDRE .DK
de små og de lidt større SPIL BEDRE

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Frit efter Halfdan Rasmussens børnesang

Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner. Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og sneglesnasket …

MMMMM

”… en fantastisk intim, hyggelig og hjertevarm forestilling for de allermindste.”

Scenekanten

8.000 kr. v/ 50 tilskuere. 13.000 kr. eks moms ved køb af 2 forestillinger samme dag, samme opstilling. Forestillingen er refusionsgodkendt.

Produceret i samarbejde med Teatret Fair Play.

LILLE MYR

Benji Davies smukke billedbog

Gemt mellem sivene i vandkanten ligger 1-2-3-4-5-7-1000 æg. Inde i det ene æg blinker et øje. Det er Myrs. Lille Myr. Den aller-mindste-næstenfrø i hele dammen. Kom med ned under vandet, mellem vuggende vandaks og oplev haletudsen Myrs forunderlige forvandling fra lille til frø.

MMMMM

”’Dig og mig, du og jeg, vi holder sammen her i dammen’. Det er en kæmpe anbefaling herfra både for børn og vokse.”

Kulturkongen

8.000 kr. v/ 50 tilskuere. 13.000 kr. eks moms ved køb af 2 forestillinger samme dag, samme opstilling. Forestillingen er refusionsgodkendt.

Bookning af forestillinger

adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond

For de allermindste

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Alder: 2-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 700

204

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris: Se annonce

Alder: 2-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 900

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond

Højde i cm: 300

adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Bookning af forestillinger

Pris: Se annonce

Forestillingen er refusionsgodkendt.

køb af 2 forestillinger samme dag, samme opstilling.

8.000 kr. v/ 50 tilskuere. 13.000 kr. eks moms ved

Kulturkongen

LILLE MYR
TEATRET ST . TV WWW .TEATRETSTTV .DK
For de allermindste

st. tv

NATTEN ER LAVET AF GLAS

Den fest var en fejl. Hvis ikke det var for den fest, så ville Caro stadig være min bedste veninde og Jonas måske min kæreste? Jeg kigger op mod himlen. Natten er lavet af glas, der krakelerer i mørket lige inden jeg skal sove … Det er også fordi jeg tog de busker på. Dem med stjernerne. Uden dem ingen stjernerøvs-snap. Og nu har Jonas anmeldt mig for vold … 12.000 kr. v/ 85 tilskuere. 18.000 kr. eks moms ved køb af 2 forestillingermed samme opstilling. Forestillingen er refusionsgodkendt.

”Hvis du spøger du mig om ikke vi har hørt nok? Der findes så rigeligt om digitale krænkelser – film, teater, bøger, podcasts you name it … Så svarer jeg, at så længe der findes så rigeligt af digitale krænkelser har vi aldrig hørt nok.”

Betina Grove, Dramatiker og instruktør

Bookning af forestillinger adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond, Axel Muusfeldts Fond, Louis-Hansens Fond og Dansk Skuespillerforbund.

For de største

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond, Axel Muusfeldts Fond, Louis-Hansens Fond og Dansk Skuespillerforbund.

Bookning af forestillinger adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16

Forestillingen er refusionsgodkendt.

ved køb af 2 forestillingermed samme opstilling.

12.000 kr. v/ 85 tilskuere. 18.000 kr. eks moms

har Jonas anmeldt mig for vold …

NATTEN ER LAVET AF GLAS

Alder: 13-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: . . . 120

Betina Grove, Dramatiker og instruktør

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 700

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Ja Pris: Se annonce

af digitale krænkelser har vi aldrig hørt nok.”

Teatret
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 205 TEATRET ST . TV

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater v/ Kim Westi

Vinkældervej 17 - 5000 Odense C

Tlf.: 40 45 00 46

svanen@svanen-dukketeater.dk

www.svanen-dukketeater.dk

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er støttet af Odense Kommune

”Svinedrengen” er H.C. Andersens historie om den fattige prins, der vil giftes med kejserens datter. Han begiver sig af sted mod kejserens slot, medbringende to skønne gaver, for at fri til prinsessen.”

Forestillingen kan også spilles udendørs i TeaterTraileren.

Svinedrengen

Familieforestilling (fra 3 år)

Ny forestilling

Turné fra foråret 2024

Djævelens tre guldhår

Familieforestilling (fra 4 år)

✸ ✸

✸ ✸

✸ ✸

Modtager af H.C. Andersen Prisen 2022

”Djævelens tre guldhår” er en marionetdukke-forestilling i en klassisk barok dukketeater scenografi om drengen Bøje, der som nyfødt bliver spået at han en dag vil blive gift med prinsessen og blive konge i landet. En lun og humoristisk bearbejdelse af det klassiske Brd. Grimm eventyr.

Dukker og dekoration er lavet på det verdensberømte tjekkiske dukketeater Divadlo Drak i Hradec Kralové.

For de små og de lidt større

SVINEDRENGEN

Alder: 3-99

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

For de små og de lidt større

DJÆVELENS TRE GULDHÅR

Alder: 4-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

206
SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER WWW .SVANEN-DUKKETEATER .DK

Kejserens nye klæder

Familieforestilling (fra 3 år)

H.C. Andersens skønne historie om en kejser som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed og smålighed både hos kejseren og hans undersåtter. Alle bliver fortalt at dem der ikke kan se tøjet enten ikke duer i deres embede eller også er de utilladelige dumme.

Og hvem vil være det?

David & Goliath

Familieforestilling (fra 4 år)

Fortællingen om den poetiske lille hyrdedreng, der overvinder en rå kæmpe. En humoristisk, actionfyldt og musikaIsk famiIieforestilling, der især henvender sig til aldersgruppen 4-10 år. ForestiIIingen er støttet af Odense

Kommune, Marius Pedersens Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Forestillingen er dramatiseret og instrueret af den prisbelønnede forfatter Josefine Ottesen.

For de små og de lidt større

KEJSERENS NYE KLÆDER

Alder: 3-99

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

For de små og de lidt større

DAVID OG GOLIATH

Alder: 4-99

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 285

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 207
SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Nattergalen

Familieforestilling (fra 3 år)

H.C. Andersens ”Nattergalen” er historien om kejseren af Kina, der elsker at lytte til den lille uanselige nattergal, men får foræret en mekanisk fugl, der ikke alene kan synge, men også er smuk at se på, i det pureste guld og med strålende diamanter. Kejseren glemmer den rigtige nattergal. Lige indtil den dag han ligger for døden og mekanikken i den kunstige fugl går i stykker. En fortælling, illustreret med skyggeteater for hele familien (fra 3 år).

For de lidt større

NATTERGALEN

Alder: 6-99

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Eventyret om dronning Dagmar

Familieforestilling (fra 4 år)

For

Eventyret om den böhmiske prinsesse Marketa, der i et arrangeret ægteskab bliver giftet bort til kong Valdemar Sejr af Danmark. En historisk fortælling fyldt med eventyr, fare og forhindringer men også kærlighed. En musikalsk og humoristisk historiefortælling om dronning Dagmar.

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR

Alder: 4-99

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/80

208 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER WWW .SVANEN-DUKKETEATER .DK
de små og de lidt større

TeaterTraileren

Kejserens nye klæder

Familieforestilling (fra 3 år)

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingerne Klods-Hans, Hvad fatter gør det er altid det rigtige og Kejserens nye klæder kan opføres overalt som gadeteater. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården, julemarkedet……ja, kun fantasien sætter grænsen.

Klods-Hans

Familieforestilling (fra 3 år)

KLODS-HANS

Alder: 3-99

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Hvad fatter gør det er altid det rigtige

Familieforestilling (fra 3 år)

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE For de små og de lidt større

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Alder: 3-99

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Nej

For nærmere information se vores hjemmeside: www.svanen-dukketeater.dk eIIer ring på 40 45 00 46
kan også spilles indendørs Alle priser er i kr. og ekskl. moms 209 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER
Forestillingerne
Pris/tilskuere: 9000/80 For de små og de lidt større
Pris/tilskuere: 9000/80

SET - Syddjurs Egnsteater præsenterer KYLLING VIL SELV

0,5 - 4 år

“Der er blidhed, humør og stor genkendelighed på spil i Syddjurs Egnsteaters forestilling om handskedukken Kylling, der med gåpåmod selv vil bestemme slagets gang og også ved, hvornår det er tid til at søge ly hos en voksen.”

“Kylling Vil Selv folder sig smukt ud som en hjertevarm teaterfortælling, der rammer lige i børnenes univers med charme og legesyge. (...) Både børn og voksne deler øjeblikke og skaber minder i en eventyrlig have fuld af latter, kærlighed og sjove karakterer. Man går glad og opvakt derfra”.

Om forestillingen:

I en hyggelig have ved Pias hus bor en modig og nysgerrig lille kylling. Kylling vil gerne hjælpe Pia med alt – fra vasketøj til at samle blade og grene. ”Jeg vil selv!” råber Kylling ivrigt. En dag møder Kylling et fremmed dyr i haven. Den har både stikkende fjer og et underligt hus.

For de allermindste

KYLLING VIL SELV

Alder: 0 5-4

Varighed i min: 30

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 6200/40

210 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .SYDDJURSEGNSTEATER .DK
SYDDJURS EGNSTEATER

TABU

Interaktiv Tabu forestilling - Af og om børn af alkoholikere.

Af Teater Tabu

INTERAKTIV TABU FORESTILLING - Af og om børn af alkoholikere. Tre skuespillere fra Teater Tabu har sammensat en interaktiv forestilling om det at vokse op i et misbrugshjem. Virkelighed, fiktion, musik og drøm mødes i et performativt "set up", hvor der på dynamisk vis veksles mellem små scener fra skuespillernes erindringsbank, krydret med forumteatrets kontakt med publikum. Vi følger barnet Julie, hendes mor samt mors nye kæreste Vagn og viser de mønstre og løgne en alkoholikerfamilie bygger op omkring sig. Troværdigheden i forestillingen ligger bl andt andet i, at to af de medvirkende selv er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.

Medvirkende

Thomas Biehl, Anni Bjørn, Katrine Kraul Ibsen Skuespil og dramatik

Aldersgruppe fra 14 år

Varighed 1 time

Turnespecifikationer - (Refusionsgodkendt)

Spilleareal: 4m x 5m x 3m (BxDxH)

Opstillingstid: 2 timer, Nedtagningstid 1 time

Pris: 12.500 kr. (Ekskl. moms og kørsel)

Tekniske specifikationer: 230 V

Refusion for sæson 24-25 er ansøgt, men endnu ikke bevilget.

Bemærkninger: Mulighed for særarrangementer ifb. med forestillingen, Mulighed for workshop ifb. med forestillingen, Rabat ved køb af flere forestillinger

211 Alle priser er i kr. og ekskl. moms TEATERTABU .DK TEATER TABU

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 212

Skidt og Pyt på Store Vaskedag

En lille komedie der giver smil og grin, men som også lægger op til at tale om betydningen af at sige: ”Skidt, Pyt”! - Om tilgivelse, venskaber, om at øve sig, og om forskellen på at lave lidt sjov og at drille?

På Store Vaskedag er der travlt både med vasketøj og barnepasning. Skidt og Pyt, de to små gårdvæsner, vil lave lidt sjov og fjoller med vasketøjet, men da de driller staldkarlen Keld opstår forvikling og forvirring. Hvor er lille Solvei nu? Hvem er ansvarlig for hendes forsvinden? Kan drengen Verner virkeligt have tryllet hende væk? Helenas temperament løber vist af med hende, og Skidt og Pyt får nok at gøre med at udrede trådene og genoprette godt humør og venskaber!

Skrevet og opføres af: Elsebeth H. B. Sass

Instruktør: Asger Gomez Frøkov

Musik: Christian Koed

Turneperiode - fra midt jan til midt nov.

Rabat ved køb af flere forestillinger.

Kan

Teatergården

Børnene får materialer, så de kan lave deres egne teaterpindedukker med Skidt og Pyt!

Inklusiv er også 1.stk. spil med Skidt og Pyt pr. købt forestilling.

SKIDT OG PYT PÅ STORE

Alder: 4-9

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 5900/50

213 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERGAARDEN .DK
også opleves på Teatergården - Se teatergaarden.dk
For de små TEATERGÅRDEN
VASKEDAG
veludført teaterkollage om overgangen fra barn til voksen”

For

Bredde

TIL UNGDOMMEN AAAAA ISCENE BBBB POLITIKEN AAAAA CPH CULTURE AAAAA SET PÅ SCENEN AAAAA MORTEN BUCKHØJ AAAAA POV INTERNATIONAL CCCCCC KULTURKONGEN
INFORMATION VINDERAF BASERET PÅ LINN SKÅBERS BESTSELLER PELLE KOPPELS 214 TEATER V WWW .TEATER-V .DK
13-100
i min: 80
i min: . . . 300 Nedtagning i min: 60
“En
Alder:
Varighed
Opsætning
i cm: 850 Dybde i cm: 750 Højde i cm: 400 Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 32000/350 TIL UNGDOMMEN
de største

MIN SIDSTE ØL

En personlig og hudløs ærlig teatertalk

Den unger performer

Frederik Ingemann Brandt sætter med sin forestilling fokus på alkoholkulturen i Danmark på en relaterbar, forståelig og menneskelig måde

“Særdeles underholdende”

CPH-CULTURE

“Der bliver grinet højlydt”

SCENEKANTEN.COM

For de største

MIN SIDSTE ØL

Alder: 14-100

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . . 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

“En rigtig fin forestilling”

KULTURKONGEN.DK

“Stykket lever længe efter”

BØRNIBYEN.DK

og KARIUS BAKTUS

Se eller gense historien om de to frække tandtrolde, der bor i munden på drengen jens, og elsker wienerbrød og søde sager, men er meget bange for den store tandbørste.

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8000/60

Pris/tilskuere: 10000/100

Pris/tilskuere: 15000/150

For de små

KARIUS OG BAKTUS

Alder: 4-8

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 240

Nedtagning i min: 120

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 350

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 16500/150

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 215
TEATER V

Har spillet mere end 180 gange i skoler i hele landet!

· Et interaktivt koreografisk spil

Hvordan føles det, når vi opdager, at vi hele tiden er med til at skabe og påvirke den virkelighed, som vi deler med hinanden?

Gennem et koreografisk spil, skal vi se hvordan, man kan blive klogere med kroppen ved at være både deltagende og observerende.

De unge guides via trådløse høretelefoner, og løser opgaver gennem bevægelse, med danserne som gamemastere, der viser dem vejen.

Spiller to forestillinger pr. dag, for 2 skoleklasser pr. forestilling til 12.500 kr ex moms.

10 - 20 år

For de største

Y E M

· En Interaktiv Danseforestilling

Danseren og musikeren inviterer dig ud på en rejse.

I et dynamisk og legende univers tager vi sammen ud på sanselige oplevelser mellem kufferter, magiske minder og stemningsfuld musik. Vi føler os frem, opdager nye ting og bevæger os sammen.

Spiller to forestillinger pr. dag, for 30 publikummer pr. forestilling til 10.000 kr ex. moms. Tilkøb af en 3. forestilling er mulig (+ 3.000 kr)

3 - 6 år

Tiny Dancer udbyder desuden workshops og læringsforløb i dans og performance tilpasset alle aldersgrupper. Dette sker gennem samarbejder med kommuner og institutioner i hele landet.

MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE

Alder: 10-25

Varighed i min: 80

Opsætning i min: . . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 1000

216

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . Nej

Pris/tilskuere: 12500/120

For de allermindste og de små

YEM

Alder: 3-6

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 900

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 10000/60

TINY DANCER WWW .TINYDANCER .DK

· En interaktiv forestilling forbundet til det at gro

Publikum møder to søstre, som er vokset op sammen, de ligner hinanden, men alligevel er de meget forskellige. De undersøger gennem musik og dans, hvad det vil sige at gro og vokse op – sammen og hver for sig.

GRO vækker sanserne i et drømmende lydunivers, hvor sangen og scenografiens stoflige natur omkranser os. Gennem forunderligt lys og dans, der er inspireret af naturen og dens rytme, fejrer vi det helt særlige ved liv på jorden, nemlig at gro.

Spiller to forestillinger pr. dag, for 30 publikummer pr. forestilling til 12.500 kr ex moms. Tilkøb af en 3. forestilling er mulig (+ 3.000 kr)

1 – 5 år

· En lydvandring

Yello er et poetisk lydbillede om alt det hjem kan være - vi cirkulerer om det at høre hjemme.

Via høretelefoner lytter vi til fortællinger om hjem, og bliver en del af en fælles bevægelse.

Forestillingen spilles udendørs og kan tage plads i alle byer og områder.

Spiller to forestillinger pr. dag, for 45 publikummer pr. forestilling til 8000 kr ex. moms.Tilkøb af en 3. forestilling er mulig (+ 3.000 kr)

8 - 99 år

Læs mere og se hele Tiny Dancers repertoire her Booking og mere information: +20630808 / info@tinydancer.dk www.tinydancer.dk

For de allermindste

GRO

Alder: 1-5

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . . Ja Pris/tilskuere: 12500/60

For de lidt større og de største

YELLO

Alder: 8-99

Varighed i min: 25

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 3000

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 8000/90

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 217
TINY DANCER

En legende teaterforestilling til børn, hvor musik og leg er med til at skabe en interaktiv og humoristisk fortælling om et børnefællesskab, der spirer på trods af forskelligheder.

Teaterstykket handler om venskab og følelsen af at være udenfor. En forestilling der retter fokus på 3 “mærkelige dyr”. Dyrene er ankommet til et nyt land og har brug for at blive integreret i deres nye liv (at integreres i et ny miljø og lære et nyt sprog i den nye skole).

For de små

BØRNEFORESTILLING “HVEM ER DU?”

Alder: 3-9

Varighed i min: 55

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 5000

Dybde i cm: 4000

Højde i cm: 3000

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 10000/50

Det er vigtigt for os, at sociale relationer i hverdag er præget af gensidig respekt og accept af hinandens forskellighed trods forskel i sprog og kultur. Teaterstykket er på dansk og fortælles med lige dele skuespil, musik, dans og interaktive lege.

218 Alle priser er i kr. og ekskl. moms
TOBE

De Tre Tanter

Inddragende musikforestilling med en pianist, tre operasangere og puddelhunden Prik (hånddukke), der sammen bringer de gamle børnebøger af Elsa Beskow til live i fortælling og sang.

Medvirkende: Emma Oemann, Sophie Thing-Simonsen, Tessa Kiilsholm & Britt Krogh Grønnebæk.

Instruktør/konsulent: Freja Friberg Lyme

Pris 13.000 Ved yderligere forestillinger samme dag forhandles et tillæg.

For de små

DE TRE TANTER – EN MUSIKFORESTILLING

Alder: 3-7

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 20

Nedtagning i min: 10

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris: Se annonce

219 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .FACEBOOK .COM/DETRETANTER
DE TRE TANTER

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 220
Reportager Dialog Anmeldelser

Det lille Turnéteater |

DJÆVELENS LÆRLING

efter Kenneth Bøgh Andersens fantasyroman

Den gode dreng Filip, bliver ved en fejltagelse hentet til Helvede, for at stå i lære som djævelens efterfølger. Selv om det går det op for Lucifer at det er den forkerte dreng, går han alligevel i gang med oplæringen.

Filip får både venner og fjender i helvede og pludselig er han også hvirvlet ind i et komplot mod tronen

Peter Holst og en elektrisk guitar fremmaner historiens skiftende scenarier, og glider ubesværet fra Filips åbne, ængstelige figur over i brølende djævle og ondskabsfulde skurke.

PETER PLYS

Premiere februar 2025. Tag med på eventyr i hundredemeterskoven og oplev historierne om Plys og alle hans venner.

Telefon: +45 20 208 208 | www.detlilleturneteater.dk

For de lidt større og de største

DJÆVELENS LÆRLING

Alder: 9-99

Højde i cm: 220

For de små og de lidt større

PETER PLYS

Alder: 5-12

Højde i cm: 200

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 9000/80

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/60

221 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .DETLILLETURNETEATER .DK
DET LILLE TURNÉTEATER

BLÅT BARN

Det blå barn vågner en morgen i sin seng på den blå planet. Han ser en dør, der ikke plejer at være lige der. “Mærkeligt”, tænker barnet, “En dør?”.

Døren fører ud i den store verden hvor barnet møder en drillesyg sæl på isen, Ildsjælen i jordens hede indre og andre farverige væsener. Det bliver en lang forrygende dag, hvor han til sidst kan gå i seng, en masse oplevelser rigere. Forestillingen handler om farver, om at opleve, sanse, lære og om at finde sin identitet.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

H.C.Andersens klassiske fortælling om Tinsoldaten, der drømmer om kærligheden og den skønne danserinde, og bliver blæst omkuld af skæbnen, men alligevel får det han ønsker sig mest af alt.

Forestillingen er uden ord, så her kan alle være med.

OM IKKE AT BLIVE ÆDT

Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. En historie om at blive vred og finde modet til at tage sagen i egen hånd.

Kristian Knudsen har lavet den fantastiske scenografi.

For de allermindste

BLÅT BARN

Alder: 1-5

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/60

Telefon: +45 20 208 208 | www.detlilleturneteater.dk

For de allermindste

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder: 2-12

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 200

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/60

For de små og de lidt større

OM IKKE AT BLIVE ÆDT

Alder: 5-12

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 8000/60

lille Turnéteater |
Det
222 DET LILLE TURNÉTEATER WWW .DETLILLETURNETEATER .DK

ODYSSEUS

Odysseus skyller i land efter den lange rejse hjem fra krigen mod Troja. Men trængslerne ophører ikke ved hans tilbagevenden, for hans borg blevet besat, hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og hans søn, Telemakos er truet på livet.

Peter Holst og Christian Glahn fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus handlingsmættede færd for fuld udblæsning.

GREV GRIS

Historien om Prins Knud og den lille gris, og om hvordan hoffolkene forsøger at tilpasse Gris til livet ved hoffet.

Forestillingen handler om at gå i skole, om at kunne læse, og om at vokse op og ikke mindst om at være venner.

Forestillingen har også et dybere eksistentielt lag, der handler om at leve med sine ”sider”.

Dette er Thorstein Thomsens historie og Peter Holst er på scenen med en ghettoblaster og fire stofbleer.

JULEEVANGELIET

”Der var engang der en mand der gik ud for at lede efter ild. Hjælp mig, min kone skal snart føde, og jeg har brug for ild til at varme hende og den lille. Men folk sov, og sov de ikke, havde de ikke lyst til at hjælpe en fremmed”

Juleevangeliet handler om den dag for 2000 år siden, hvor verden holdt vejret.

Inspireret af Selma Lagerlöfs “Kristuslegender”

Støttet af STATENS KUNSTFOND

For de største

ODYSSEUS

Alder: 9-99

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 60

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej

Pris/tilskuere: 10000/80

For de små og de lidt større

GREV GRIS

Alder: 4-12

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 30

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 8000/60

For de små

JULEEVANGELIET

Alder: 5-99

Varighed i min: 35

Opsætning i min: 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 600

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 220

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 9000/80

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 223 DET LILLE TURNÉTEATER

Datoerne for næste års festival ligger allerede fast:

30. marts - 6. april

2025

Klap

teaterfestival FOR SMÅ OG Store

30. marts - 6. april

2025

klap.nu
teater centrum
224

“De sprænger endnu engang rammerne for dans”

- Dorte Balslev, ISCENE

Dagbladet Information

Kåret som én af de 15 bedste forestillinger i 2023 af Anne Middelboe Christensen

To seje gadebørn drømmer om jul med alt hvad det indebærer af julegaver, julehygge, julemad og juletræ. Men for ikke at glemme sig selv og hinanden undervejs i juleræset, må de finde den ægte (h)juleglæde frem, så juleånden bliver reddet.

Glæd dig til en dynamisk danseforestilling, hvor (h)juleglæde, opfindsomhed, nærvær og venskab overvinder alt.

(H)JUL

For de største

BENCHED

Alder: 10-99

Varighed i min: 45

Opsætning i min: 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 900

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Nej Pris/tilskuere:36000/1000

For de små

(H)JUL

Alder: 3-7

Varighed i min: 30

Opsætning i min: 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja Mørklægning: Nej Pris/tilskuere: 10750/80

BENCHED ER EN FYSISK FORESTILLING OM AT TAGE, SKABE OG GIVE PLADS, OG AT GØRE DET INDEN DU FALDER PÅ RØVEN, DER HVOR BÆNKEN ENDER.
225 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .UPPERCUTDANSETEATER .DK
N u ’ det(h)juligen!
UPPERCUT DANSETEATER

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 226

Hvad kalder man enlig ting som man ikke ved hvad er, eller hvad de skal bruges til?

Himstregimser og andre duppeditter er en interaktiv og multisensorisk danseforestilling og installation som inviterer børnene (3-6 år) ind i en abstrakt verden af former, lyde, og bevægelser. Rummet er fyldt med fantasifulde og underlige ting som alle har deres utallige funktioner og placeringer, som spiller på vores forskellige sanser.

I himstregimsernes verden behøver man ikke finde løsningen og forståelsen af historien på en bestemt måde, for her i den lilla verden, handler det om at stille spørgsmål, være nysgerrig og slippe legen og sanserne løs, og lade fantasien guide os i denne underlige og sjove verden.

Co - producenter: Kloden teater og Bærum kulturhus (NO)

For de små

HIMSTREGIMSER

Rock-a-bye

Træd ind i et abstrakt og taktilt sanseunivers, hvor et tekstiltsten-landskab er vokset frem. Underlige former, knasende lyde, vuggende bevægelser og elektrisk guitar lyde smelter sammen, alt sammen tilpasset de mindste børn som opdager, sanser og forstår verden med hele deres selv.

Rock-a-bye er en danseinstallation for babyer (6-18 måneder) og deres forældre, som undersøger “Rock” med ordets mange betydninge: Som materiale (sten), som musik genre (Rock) og som bevægelse (vuggende). Forestillingen udfolder sig som en danseinstallation, hvor børnene er omgivet af scenografi og dansere, lyde og lys. Børnene har fuld frihed til at bevæge sig rundt i rummet, og til at udforske rummet og bevægelserne, sammen med danserne.

REFUSIONS GODKENDT

Kontakt tel: +4525694245

Email: utvik.barfod@gmail.com

For de allermindste

OG ANDRE DUPPEDITTER

Alder: 3-6

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 180

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 1200

Dybde i cm: 1200

Højde i cm: 330

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: Ja

Pris/tilskuere: 17500/40

ROCK-A-BYE

Alder: 0 5-1 5

Varighed i min: 40

Opsætning i min: 150

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 19000/30

Forestillingen er støttet af: Forestillingen er støttet af: UTVIK/BARFOD
227 Alle priser er i kr. og ekskl. moms
.COM/PROJECTS
IDAUTVIK
UTVIK/BARFOD

1½  4 ÅR DEN LUNEFULDE MÅNE

Universet – himlen – planeterne og stjernerne er endnu ikke skabt. Der er intet. Men én efter én lyser stjernerne. Planeterne dukker op og himmelrummet fyldes med fantastiske og farverige planeter og snart er universet skabt. Med en rolig og nænsom hånd, føres publikum ind i universets forunderlige verden. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det lille publikum.

Frk. Geert elsker solsikker. dag – da hun skal så sine frø, ligger der et æg. Det føles tungt og lidt levende.

2  5 ÅR

(h) OP

Sally drømmer om at flyve, svæve rundt og se ned på hele verden. Men når hun tager tilløb og sætter af, for at flyve, ender hun alt for hurtigt på jorden med sår og buler. Sally har bøger fyldt med tegninger og billeder af fugle og flyvemaskiner. I bøgerne finder hun Leonardo da Vincis femhundrede år gamle flyvefantasier. Endelig er der en der forstår hende. Leonardo drømte også om at lege skjul i skyerne.

En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagssituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en lille fin forestilling for de små.

For de allermindste

DEN LUNEFULDE MÅNE

Alder: 1 5-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 350

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 5800/30

Pris/tilskuere: 6120/40

Pris/tilskuere: 6760/60

2½  6 ÅR

HVORDAN MON?

“Det er blevet forår, og ud af sit vinterhi kommer en sulten blød han-bjørn. Da han er blevet dejlig mæt, begynder han at tænke på, hvor stor og god en far han ville blive – men hvordan?

En forestilling fuld af musik og flyvefantasi for de mindste. Med et strejf af klovnerier, en god portion poesi og skøre fantasier byder vi publikum velkommen til Sallys drøm om at flyve…

Støttet af: Wilhelm Hansen Fonden, Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden.

For de allermindste og de små

(H)OP

Alder: 2 5-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Fra nogle af skovens dyr kommer der, den ene utrolige historie efter den anden. Naiv og troskyldig forsøger han at gøre som de siger. Han prøver at lægge æg, han tror på harens mærkelige fortælling og… Ingen af de mange råd virker – men så, endelig en dag, sker miraklet…”

En forestilling med humor og poesi og hvor publikum sammen med bjørnen kan forundres over de mange forskellige svar på spørgsmålet.

Støttet af: Wilhelm Hansen fonden, Scenekunstudvalget & Tuborgs Grønne Fond.

For de allermindste

ÆGGET

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6600/30

Pris/tilskuere: 6800/40

Pris/tilskuere: 8060/60

Alder: 1 5-5

Varighed i min: 30

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 400

Dybde i cm: 400

Højde i cm: 230

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 5800/30

Pris/tilskuere: 6120/40

Pris/tilskuere: 6760/60

228 DET LILLE VERDENS TEATER DETLILLEVERDENSTEATER .DK

1-2-TRÆ

En sanselig, poetisk forestilling med humor, eventyr og magi, hvor vi taler lige ind i den klimaproblematik vi alle er en del af.

September 2024

Stationær periode på Ishøj teater.

Se mere på www.ishojteater.dk

Søstrene Liv og Gro befinder sig pludselig midt i et rigtigt eventyr, hvor tre opgaver skal løses, før end de igen kan vende hjem. En uskyldig hyggelig picnic starter en rutsjetur af magiske oplevelser. De sendes ned i underverden, på en eventyrlig mission i en fantastisk verden, der ligger lige under vores fødder. En utrolig, men sand historie, hvor de sammen med publikum opdager og udforsker, hvordan træerne snakker sammen og hvor vi får kendskab, til hvordan svampe og hyfer er underverdens internet.

Co-produktion med Ishøj Teater.

Støttet af: A.P. Møller Fonden, Nordea Fonden, Politikken Fonden, Dansk skuespillerforbund, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, BUBL, Bodil Pedersen Fonden og Dansk Tennis Forbund.

For de allermindste og de små

HVORDAN MON?

Alder: 2 5-6

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6600/30

Pris/tilskuere: 6800/40

Pris/tilskuere: 8060/60

For de små

1-2-TRÆ

Alder: 3-7

Varighed i min: 35

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 500

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6700/30

Pris/tilskuere: 6900/40

Pris/tilskuere: 8160/60

3  7 ÅR
Alle priser er i kr. og ekskl. moms 229 DET LILLE VERDENS TEATER

EN RIGTIG NISSE

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt hus og fyldte kasser der kun venter på at blive pakket ud. Så julen bliver sprunget over i år. I det nye hus bor en nisse – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist, få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem og Ida må se i øjnene, at man ikke bare sådan kan springe julen over.

4 ÅR OG OP DEN RØDE REJSE KUFFERT

Min onkel har sejlet på de syv have, og han havde en stor rød rejsekuffert fyldt med bøger. Det var helt magisk, for bøgerne var ikke som bøger normalt er. Han elskede at lave bøgerne om. Når andre skrev dagbøger, så lavede han billeder og udklip af de oplevelser han stødte på, under sine lange rejser.

Hvis I har lyst, må I gerne gå på opdagelse i dem. Men vær forsigtig – for nogle af bøgerne er gamle.

En interaktiv teaterinstallation hvor en lille teateroplevelse efterfølges af en indbydelse til publikum om, at gå på opdagelse i den røde rejsekuffert og dens mange sjove og fantastiske bøger.

UNDERVISNING / WORKSHOP / PROJEKTLEDELSE / FORUMTEATER

Få nye øjne på jeres teater eller drama, afholdelse af workshop, anderledes løsninger eller at tage livtag med kunstformer som performance, installationskunst eller forumteater, så kan vi tilbyde et trygt læringsrum med kompetente undervisere.

For yderligere information ring +45 22 36 93 94 eller skriv til www.detlilleverdensteater.dk

For de små

EN RIGTIG NISSE

Alder: 3-8

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 135

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 550

Dybde i cm: 550

Højde i cm: 240

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 6600/30

Pris/tilskuere: 6800/40

Pris/tilskuere: 8060/60

For de små og de lidt større

DEN RØDE REJSEKUFFERT

Alder: 4-100

Varighed i min: 90

Opsætning i min: . . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 300

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6800/40

3  8 ÅR
230 DET LILLE VERDENS TEATER DETLILLEVERDENSTEATER .DK

teater avisen.dk

De

teateravisen.dk
seneste nyheder
Debatter 231
Reportager Dialog Anmeldelser

Den Røde Brochure

drb.teatercentrum.dk – læs om teaterrefusion og få inspiration digitalt 232

For de største

BREV TIL MIN VULVA

Alder: 15-100

Varighed i min: 60

Opsætning i min: 240

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 500

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej Mørklægning: Ja Pris/tilskuere: 20000/200

233 Alle priser er i kr. og ekskl. moms WWW .TEATERVOLVEN .COM
TEATER VØLVEN

SNE OG SAND

KAN MAN OVERLEVE PÅ EN LØGN?

Sne og sand vandt Danske Dramatikeres

Manuskriptpris for børn og unge 2020 for et stærkt formsprog og en enkel iscenesættelse. Forestillingen kredser om skilsmisse og ensomhed i en fortælling om drengen Johan, der bruger fantasien som en vej væk. Men hvad sker der, når fantasien ikke er til at styre?

OKTOBER – NOVEMBER 2024

FRA 15 ÅR

Co-produktion –

Signe Kærup Dahl og ZeBU

For de lidt større

SNE OG SAND

Alder: 10-12

Varighed i min: 50

Opsætning i min: . . . 90

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 700

For de største

ANTIGONE

Højde i cm: 250

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Nej

Pris/tilskuere: 6900/60

Alder: 15-18

Varighed i min: 55

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 700

Dybde i cm: 600

10 ÅR

”…stykket ligner et, der oplagt skal rundt på hver en folkeskole i landet.”

- Teateravisen

ANTIGONE

”…stykket ligner et, der oplagt skal rundt på hver en folkeskole i landet.”

- Teateravisen

HØJAKTUELT DRAMA FOR GYMNASIEELEVER

Magtfuldkommenhed, straf og samvittighed, ung og gammel, individ og samfund stilles over for hinanden, når psykologiske, politiske og filosofiske dilemmaer mødes i glødende konflikt i en ind-til-benet, tempofyldt og musikdramatisk version af Sofokles’ Antigone.

SEPTEMBER – OKTOBER 2024

Højde i cm: 300

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12000/150

A G N O T NIE
234
WWW . ZEBU .NU
ZEBU

FRA 2-6 ÅR

”Signe Kærup Dahl er en eminent dukkefører og medspiller.” - Teateravisen

VAI VIA

STOREMYR OG LILLEMYR. BJERGET I SKOVEN

EN VARM OG MUSIKALSK DUKKEFORESTILLING FOR DE SMÅ

Storemyr og Lillemyr laver alting sammen: mandag fejer de blade, tirsdag vasker de tøj, onsdag dufter de til blomster, torsdag hopper de, fredag saver de brænde, lørdag fanger de fisk, og om søndagen ser de fjernsyn. Men hvad så, hvis der pludselig opstår et bjerg i baghaven, som Lillemyr får lyst til at bestige?

SEPTEMBER 2024 – MAJ 2025

POETISK OG MUSIKALSK HISTORIE OM LIVETS

OP- OG NEDTURE

Oplev en ordløs og musikalsk fortælling om en kvinde, der lever på gaden. Hun bærer en kæmpe kontrabas kasse på ryggen. I den er alle hendes ejendele. Storbyen summer, mens kvinden leder efter et sted at slå sig ned. Oftest bliver hun jaget væk af vrede stemmer, der siger: ”Vai via!”. Det betyder gå væk.

OKTOBER 2024

FRA 6-11 ÅR

Co-produktion –

Co-produktion –Xirriquiteula Teatre og ZeBU

DET MAGISKE KLIPPEKORT

MUSIKTEATER OM AT ELSKE OG SAVNE

Gerda var lige blevet 8 år den dag, hendes morfar døde. Sammen med ham var glæden og musikken forsvundet. En længsel så stor som en elefant havde sat sig så tungt på brystet af Gerda, at hun næsten ikke kunne trække vejret. Eller sove om aftenen. Eller lege med sin hund... Lige indtil den dag det magiske klippekort dukkede op.

Signe Kærup Dahl og ZeBU

For de allermindste

Alder: 2-6

Varighed i min: 25

Opsætning i min: . . . 60

Nedtagning i min: 30

Bredde i cm: 300

Dybde i cm: 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

STOREMYR OG LILLEMYR . BJERGET I SKOVEN

Højde i cm: 200

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Nej

Pris/tilskuere: 5400/35

For de lidt større

JANUAR 2025

VAI VIA

Alder: 6-13

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 45

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 800

For de lidt større

DET MAGISKE KLIPPEKORT

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Nej

Mørklægning: . . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9000/100

Pris/tilskuere: 12500/150

Alder: 6-11

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 120

Nedtagning i min: 90

Bredde i cm: 800

Dybde i cm: 1400

Højde i cm: 400

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 12500/100

ZEBU

FRA
6 ÅR
235

En forestilling om nysgerrighedens drivende kraft.

Forestillingen er skabt af de velrenommerede koreografer og iscenesættere Thomas Eisenhardt og Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med danserne til musik af Fredrik Lundin og i en scenografi af designduoen KASPERSOPHIE.

KONCEPT, KOREOGRAFI OG ISCENESÆTTELSE

Kamilla Wargo Brekling og Thomas Eisenhardt

DANSERE Antoinette Helbing eller Nanna Hanfgarn Jensen og Ole Birger Hansen

SCENOGRAFI OG KOSTUMER KASPERSOPHIE

KOMPONIST OG MUSIK

Fredrik Lundin

For de allermindste

HVAD ER DET?

Alder: 0 5-5

Varighed i min: 40

Opsætning i min: . . 150

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1000

Dybde i cm: 1000

Højde i cm: 3500

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . . Ja

Pris/tilskuere: 9600/60

Hvad er det ?

Aaben Dans har med HVAD ER DET? skabt et nysgerrigt performanceværk, der udrydder alle regler og koncepter og opdager verden på ny.” ... “Rent kropsligt er det vanvittig imponerende, men også særdeles bevægende at betragte.” Teateravisen.dk

236 AABEN DANS AABENDANS .DK

Hvad kan den –– og hvad skal den?

En boblende frisk fysisk forestilling med tre dansere – fire stole – en lampe og et bord.

“Hvad kan den – og hvad skal den?’ er en original og rebelsk danseforestilling, der rammer lige ind i folkeskolens fælles mål med glimt i øjet og legelyst.

Og med masser af smittende nysgerrighed.”

Teateravisen.dk

Kroppen kan alt muligt.

Men hvad skal kroppen?

Den skal sidde ordentligt skal den!

Hvorfor gør vi det, vi gør?

Og hvorfor må vi det vi må?

Og hvorfor må vi ikke det, vi ikke må?

Nu vender vi det vi har lært på hovedet!

KONCEPT, KOREOGRAFI OG ISCENESÆTTELSE

Kamilla Wargo Brekling og Thomas Eisenhardt

DANSERE Alvilda Faber Striim, Nanna Hanfgarn

Jensen og Ole Birger Hansen

SCENOGRAFI OG KOSTUMER KASPERSOPHIE

KOMPONIST OG MUSIK Fredrik Lundin

For de lidt større

HVAD KAN DEN - OG HVAD SKAL DEN?

Alder: 6-12

Varighed i min: 45

Opsætning i min: . . . 180

Nedtagning i min: 60

Bredde i cm: 1100

Dybde i cm: 9000

Højde i cm: 3500

Inkl publikum: Ja

Mørklægning: . . . . Ja Pris/tilskuere: 14800/100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms 237
AABEN DANS
teaterfestival FOR SMÅ OG Store klap.nu i esBjerg 14-21 april 2024 teater centrum Klap 238

Inspirationssider

for købere og formidlere af scenekunst for børn og unge

239

HVem kan få refusion?

Det er nemt og enkelt at søge om refusion. Kommuner og kommunale institutioner kan få 50% i refusion, og ikke-kommunale institutioner og skoler kan få 50% i refusion som en fast sats i 2024.

Kommunale institutioner

Vuggestuer og børnehaver

Biblioteker og kulturhuse

Folkeskoler

Ungdomsskoler og ungdoms-kostskoler

Specialskoler

Ikke-kommunale institutioner

Private daginstitutioner

Fri- og privatskoler

Efterskoler

Gymnasier og HF

Erhvervsskoler

Læs mere og hold dig orienteret om eventuelle ændringer i refusionsordningen på teaterrefusion.dk Du kan også scanne QR-koden og komme direkte til hjemmesiden.

240

Vi har fundet en forestilling ... hvad så?

Uanset hvilken skole eller institution du repræsenterer, kan du søge refusion via teaterrefusion.dk

Kommune

Som kommune opretter I jer som administrator på teaterrefusion.dk. Her kan I oprette en økonomiansvarlig og dernæst brugere, som kan indsende ansøgninger.

kommunal institution

Som kommunal institution finder I her i bogen (eller online) forestillinger, I gerne vil se, laver en aftale med teateret og beder derefter den ansvarlige i kommunen oprette jer som bruger på teaterrefusion.dk. Med en bruger kan I søge refusion af udgifter til købte forestillinger.

ikke-kommunal institution

Som ikke-kommunal skole eller institution skal I oprette en bruger på teaterrefusion.dk for at søge og modtage refusionen på købte forestillinger. Efter at have fundet en forestilling her i bogen eller online og lavet en aftale med teatret, skal I oprette en forhåndsbooking inden første forestillingsdag.

241

Sådan får du refusion

via teaterrefusion.dk

FOR KommunalE institutionER

1 Opret kommune

Den kommunalt ansvarlige opretter kommunen og bliver derved den overordnede administrator for sin kommune. Derefter kan administratoren invitere andre til at bruge systemet.

2 Inviter brugere

I kommunen kan der inviteres en økonomiansvarlig, en konsulent og en medarbejder. Derkan også inviteres administratorer og medarbejdere i kommunens enkelte institutioner. Flere kan godt have den samme rolle, og man kan godt selv have flere roller.

3 Inden I søger

Find refusionsgodkendt forestilling, aftal spilledato og pris med producenten. For at sende en ansøgning skal du enten have rolle som konsulent eller medarbejder.

4 Se teater og send ansøgning

Nyd forestillingen, og opret og indsend jeres ansøgning senest 30 dage efter første spilledag. Ansøgning behandles inden for 30 dage, og 50% refusion udbetales til kommunens NemKonto.

242

Sådan får du refusion

via teaterrefusion.dk

FOR ikke-KommunalE institutionER

1

Opret institution

Som ikke-kommunal institution, skole eller gymnasium kan I få 50% i refusion. For at søge refusionen skal du oprette institutionen med CVR og P-nr. på teaterrefusion.dk. Du opretter samtidig en ansvarlig administrator.

2 Opret forhåndsbooking

Find en forestilling og aftal spilledato og pris med producenten. Gå ind på jeres profil på teaterrefusion.dk og find den forestilling, I skal se. Indtast de oplysninger, I bliver spurgt om, og opret forhåndsbookingen.

3 Se teater og send ansøgning

Nyd forestillingen og færdiggør jeres ansøgning senest 30 dage efter første spilledag. I påmindes via mail. Oplys publikumsantal, vedhæft faktura og tryk ’Ansøg’.

4 Refusionen udbetales indenfor 30 dage

Ansøgningen bliver behandlet indenfor 30 dage. Refusionen bliver efterfølgende udbetalt til jeres NemKonto.

243

Få flere børn og unge til at

opleve teater

1

Få inspiration

Find forestillinger her eller i Den Røde Brochure online: drb.teatercentrum.dk

2 4 3

Snak om teater

med dine kollegaer og børn og brug nogle af de gratis formidlings-redskaber, du kan finde på Teatercentrums hjemmeside under ”Formidling af teater”

Tag på Teaterfestival

Oplev forestillingerne på en af årets festivaler før du køber en forestilling. Læs mere på side 27.

Få refusion

Køb de teaterforestillinger du bedst kunne lide til din institution og få 50 % i refusion. Læs mere på side 245.

244

Oftest stillede spørgsmål

Hvad betyder opsøgende teater?

Opsøgende teater er som udgangspunkt teater, der kommer ud til dig. Men hold øje i indekset, for det kan både betyde udendørs gadeteater, turnerende teater, der kommer ud og spiller på skoler og institutioner (fx i klasselokaler, gymnastiksale o.lign.) og vandreforestillinger, der er fleksible i forhold til placering og lokation.

Hvad er et stationært teater?

Stationært teater betyder forestillinger, der spiller på et specifikt sted i en teatersal, f.eks. Det Kongelige Teater.

Hvad er en refusionsgodkendt forestilling?

Forestillinger, der er godkendt til refusion, er som udgangspunkt godkendt som professionel scenekunst dvs. produceret af fagfolk. En refusionsgodkendelse er en vurdering af forestillingen med vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard. Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside - slks.dk

Hvad er ’scenekunst for børn og unge’?

Refusionsberettiget scenekunst for børn og unge op til 18 år.

Hvad er forskellen på ’scenekunst’, ’teater’ og ’børneteater’?

Fælles for betegnelserne børneteater, teater for børn og unge, scenekunst for børn og unge er, at de betoner målgruppen; børn og unge. Det er ikke børn, der spiller teater, men professionelle kræfter, der skaber teater med et særligt fokus på børn og unge. Forestillingerne henvender sig dog næsten altid også til voksne.

’Scenekunst’-begrebet bruges også, fordi det favner flere genrer og udtryksformer end ’ordteater’ - men kan omvendt også begrænse forståelsen til, at forestillingen afvikles på en scene, hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende for opsøgende teater.

245

Telefon-nr, mails og webadresser

Øvrige oplysninger og alternative

fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren.

A AKKoRD

Andersens Kuffert Teater

Andre Andersen SOLO & Teaterkompagni

Animani

Arthotel

Asguer Zap Showteater

Teatret Aspendos

Asterions Hus

B Badut

BaggårdTeatret

Teater Baglandet

Teatergruppen Batida

Teater Blik

29 72 96 74 signe@zebu.nu zebu.nu/shows/storemyrog-lillemyr

30 66 58 28 kuffertteater@gmail.com andersens-kuffert-teater.com

40 30 95 94 solo@andreandersen.dk andreandersen.dk

21 26 67 27 astridkjaer@hotmail.com animani.org

28 92 85 87 dorthe@arthotel.dk Arthotel.dk

51 29 60 29 zapshowteater@gmail.com zapshowteater.dk

20 76 18 30 steffen@aspendos.dk aspendos.dk

22 92 13 32 info@asterionshus.dk asterionshus.dk

28 35 36 43 karina@badut.nu badut.nu

62 21 40 43 jon@baggaardteatret.dk baggaardteatret.dk

52 25 17 07 mail@teaterbaglandet.dk teaterbaglandet.dk

38 10 36 09 info@batida.dk batida.dk

27 82 64 66 mail@teaterblik.dk teaterblik.dk

teaterfantast@gmail.com teaterfantast.dk

Faster Cool 21 78 47 48 hej@fastercool.dk danskrakkerpak.dk

Musikteatret Figaros 51 91 86 10 birgitte@figaros.dk figaros.dk

Teater Fluks 61 30 50 87 rasmus@teaterfluks.dk teaterfluks.dk

Flyvende

Det

flyvendeprinsesse.dk

Teatret

Teater

Teatret Brændende Kærlighed 20 23 14 09 jenskloft@hotmail.com burninglove.eu C CAT BØRNETEATER 51 92 44 86 mads@sommarteater.nu catbørneteater.dk Comedievognen 35 36 61 22 comedievognen@gmail.com comedievognen.dk D Dansk Rakkerpak 21 78 47 48 post@danskrakkerpak.dk danskrakkerpak.dk Don Gnu 31 34 11 84 info@dongnu.dk dongnu.dk Teater Du Milde Himmel 26 21 24 09 dumildehimmel@gmail.com teaterdumildehimmel.dk Dunkelblå 26 12 00 13 hallo@dunkelblaa.dk dunkelblaa.dk E Egnsteatret i Vordingborg Kommune 55 34 01 19 helle@egnsteatret.dk egnsteatret.dk F Sjællands Teater FAIR PLAY 59 59 59 88 fairplay@sjteater.dk fairplay.dk Teater Fantast
28 83 33 31
prinsesse
60 80 82 26 dorteabrahamsen@gmail.com
Teater 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk detfortællendeteater.dk Fortællekunsten 26 28 21 26 Kasper@fortaellekunsten.dk fortaellekunsten.dk Frøken Fracasos Kompagni 23 43 23 70 frkfracaso@yahoo.dk frkfracaso.com Teatret Fyren og Flammen 26 23 13 94 bovinbirger@gmail.com Det første bogstav 24 66 77 38 marc@vandervelden.dk
Gazart
Fortællende
marcvandervelden.dk G
26 84 82 39 info@gazart.dk gazart.dk
13
Gruppe 38 86
53 11 mgi@gruppe38.dk gruppe38.dk
26
HeartBeat Group & LiveConcept 40 10 20 41
Lille Hest 28 18 63 33 mail@teaterlillehest.dk Www.teaterlillehest.dk HiLS DiN MOR 26 46 60 07 info@hilsdinmor.dk teater.hilsdinmor.dk Holstebro Dansekompagni 53 53 60 10 dcp@musikteatret.dk holstebroteater.dk/dans/ dans Hr. Teater 30 45 28 23 kontakt@hrteater.dk hrteater.dk hvid støj sceneproduktion 61 71 90 17 info@hvid-stoj.dk hvid-stoj.dk Teater Håndholdt 51 35 20 51 teaterhaandholdt@gmail.com teaterhaandholdt.com I Ishøj Teater 43 73 60 98 admin@ishojteater.dk ishojteater.dk 246 KONTAKT TIL TEATRENE
Gyda
28 97 15 teatergyda@live.dk teatergyda.dk H
Thomas@LiveConcept.dk LodsHans.dk Teater
telefonnumre

J

Teater JaNejMåske 23 46 44 13 teater@janejmaaske.dk teater.janejmaaske.dk
Kompagni Kalas 61 68 68 20
Klimakysset 26 84 04 80 line@klimakysset.dk
& Nørby 30 74 18 23 mortenvildnis@hotmail.com knudsenognørby.dk
Kommende Teater 23 26 00 12 adm@kommendeteater.dk
Teatret KrisKat 50 74 45 20 Teatretkriskat@gmail.com
Teatret Lampe 27 26 19 47 mail@teatret-lampe.dk
LivetsLone 40 81 50 92 info@lonewernblad.dk lonewernblad.dk Limfjordsteatret 97 71 05 15 post@limfjordsteatret.dk limfjordsteatret.dk
Art Danmark 40 98 09 79 henrik@liveart.dk liveart.dk
Schouw Teater 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk
Park Scenekunst 20 67 38 29 frkbirkjaer@gmail.com lunapark.site Teater Lux 20 25 25 88 info@teaterlux.dk teaterlux.dk M Teaterværkstedet Madam Bach 28 91 41 28 mail@madambach.dk madambach.com Meridiano Teatret 45 20 20 90 elise@meridiano.dk meridiano.dk Mimeteatret 31 13 27 34 mimeteatret@gmail.com Mit Teater 28 73 37 83 info@mitteater.com mitteater.com MÆRKVÆRK 26 16 22 56 booking@maerkvaerk.dk mærkværk.dk N Teater Natterdag 28 30 58 83 teaternatterdag@outlook.dk teaternatterdag.dk Teater Next 20 23 15 56 christian@teaternext.dk teaternext.dk Nøgensneglene 26 15 71 71 nogensneglproducent@gmail.com ibendamkjaer.dk Nørregaards Teater 70 26 18 70 post@nrt.dk nrt.dk O Teater O 20 17 05 10 post@teatero.dk teatero.dk Olsens Teater 53 60 70 21 olsensteater@gmail.com olsensteater.dk Teatret OM 97 44 19 89 teatretom@teatretom.dk teatretom.dk Opgang2 Turnéteater 21 31 61 71 info@opgang2.dk opgang2.dk P Teater Pandora 27 21 21 27 booking@teaterpandora.dk teaterpandora.dk Papirskoven 22 83 93 26 mariepriem@gmail.com papirskoven.dk Parkteatret − Frederikssund kommunes egnsteater 47 38 35 36 teater@parkteatret.dk parkteatret.dk/teater Passepartout Theatre Production 41 26 32 04 ptp.karin@gmail.com passepartout-theatre.com Teater Patrasket 21 20 65 35 teater@patrasket.dk patrasket.dk Teater Portamento 26 15 47 37 mail@teaterp.dk teaterp.dk R Randers Teater 87 10 19 00 turne@rt.dk rt.dk Teater Refleksion 86 24 05 72 lisbeth@refleksion.dk refleksion.dk Remulus Entertainment 31 60 32 98 claus@remulus.dk remulus.dk Riddersalen 29 29 98 42 anabela@riddersalen.dk riddersalen.dk De Røde Heste 27 14 32 98 mail@deroedeheste.dk deroedeheste.dk S Teater Sammensurium 60 62 16 78 tsammensurium@gmail.com mlcornelius.dk Musikteatret Saum 53 91 24 45 info@saum.dk saum.dk Secret Hotel 50 55 62 63 coordinator@secrethotel.dk secrethotel.dk Sofie Krog Teater 25 13 80 90 sofie@sofiekrog.com sofiekrog.com Spil Bedre 53 60 91 10 thomas@spil-bedre.dk spil-bedre.dk Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk teatretsttv.dk Svanen dansk-tjekkisk dukketeater 40 45 00 46 svanen@svanen-dukketeater.dk svanen-dukketeater.dk Syddjurs Egnsteater 51 20 16 02 marion@syddjursegnsteater.dk syddjursegnsteater.dk T Teater Tabu 23 29 46 28 info@teatertabu.dk teatertabu.dk Teatergården 61 99 15 22 teatergaarden@gmail.com teatergaarden.dk Teater V 20 18 80 81 info@teater-v.dk teater-v.dk Tiny Dancer 20 63 08 08 info@tinydancer.dk tinydancer.dk ToBe 29 66 15 21 rusdanktolk@gmail.com 247 KONTAKT TIL TEATRENE
K
kalasteater@gmail.com facebook.com/kalasteater
klimakysset.dk Knudsen
/ ognørby.dk Det
kommendeteater.dk
Www.kriskat.dk L
teatret-lampe.dk
Live
Louise
Louiseschouw.dk Luna

De Tre Tanter

Det lille turnéteater

U Uppercut Danseteater

UTVIK/BARFOD

V Det lille Verdens Teater

Teater Vølven

Z ZeBU

Å Aaben Dans

21 19 40 19 detretanter@gmail.com facebook.com/detretanter

20 20 82 08 peter@dltt.dk detlilleturneteater.dk

21 20 05 81 prod@uppercutdanseteater.dk uppercutdanseteater.dk

25 69 42 45 utvik.barfod@gmail.com idautvik.com/projects

22 36 93 94 info@detlilleverdensteater.dk detlilleverdensteater.dk

26 25 93 07 teatervolven@gmail.com teatervolven.com

71 99 88 77 henriette@zebu.nu zebu.nu

35 82 06 10 mail@aabendans.dk aabendans.dk

248 KONTAKT TIL TEATRENE

Festivalkronologi

Teatercentrums festival 1971-2024 – hvor har den været?

70’ERNE

1971 Herning

15 teatre

25 forestillinger

32 opførelser

1972 Nykøbing Falster

19 teatre

34 forestillinger

70 opførelser

1973 Skårup

30 teatre

50 forestillinger

100 opførelser

1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy

27 teatre

54 forestillinger

1975 Ribe, Skærbæk og Tønder

34 teatre

55 forestillinger 140 opførelser

1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj)

30 teatre

50 forestillinger 140 opførelser

1977 Holstebro

29 teatre

75 opførelser

1978 Odense

25 teatre

46 forestillinger 120 opførelser

1979 Silkeborg

40 teatre

60 forestillinger

80’ERNE

1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft

40 teatre

60 forestillinger

200 opførelser

1981 Frederiksværk (forkortet)

40 teatre

60 forestillinger 130 opførelser

1982 Hjørring og Hirtshals

47 teatre

80 forestillinger 210 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser

1984 Bornholm

56 teatre

90 forestillinger 285 opførelser

1985 Helsingør

74 teatre

134 forestillinger

320 opførelser

1986 Tårnby

67 teatre

108 forestillinger

354 opførelser

1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup

65 teatre

111 forestillinger

380 opførelser

1988 Århus

69 teatre

109 forestillinger

415 opførelser

1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted)

65 teatre

92 forestillinger

380 opførelser

90’ERNE

1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm)

58 teatre

90 forestillinger

365 opførelser

1991 Næstved

72 teatre

92 forestillinger

440 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk

60 teatre

99 forestillinger

397 opførelser

1993 Aalborg (forkortet)

67 teatre

108 forestillinger

363 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup

74 teatre

111 forestillinger

442 opførelser

1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa

68 teatre

98 forestillinger

400 opførelser

1996 Hvidovre

70 teatre

98 forestillinger

520 opførelser

1997 Svendborg

68 teatre

96 forestillinger

486 opførelser

1998 Roskilde

66 teatre

96 forestillinger

451 opførelser

1999 Odsherred (forkortet)

76 teatre

106 forestillinger

274 opførelser

00’ERNE

2000 Ringsted og Haslev

76 teatre

113 forestillinger

472 opførelser

2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast

95 teatre

134 forestillinger

459 opførelser

2002 Lyngby

89 teatre

142 forestillinger

421 opførelser

2003 Kolding

99 teatre

146 forestillinger

511 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them

104 teatre

157 forestillinger

585 opførelser

2005 Ringsted og Haslev

86 teatre

149 forestillinger

379 opførelser

2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund

Kommune

99 teatre

155 forestillinger

509 opførelser

2007 Viborg Kommune

100 teatre

158 forestillinger

573 opførelser

2008 Næstved Kommune

101 teatre

166 forestillinger

577 opførelser

2009 Ballerup Kommune

109 teatre

177 forestillinger

602 opførelser

10’ERNE

2010 Esbjerg Kommune

108 teatre

165 forestillinger

640 opførelser

2011 Randers Kommune

110 teatre

182 forestillinger

655 opførelser

2012 Ringsted og Sorø kommuner

116 teatre

192 forestillinger

599 opførelser

2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner

112 teatre

176 forestillinger

644 opførelser

2014 Holstebro Kommune

120 teatre

186 forestillinger

639 opførelser

2015 Frederikssund

Kommune

126 teatre

197 forestillinger

759 opførelser

2016 Frederiksberg

Kommune

130 teatre

198 forestillinger

680 opførelser

2017 Sønderborg Kommune

100 teatre

169 forestillinger

708 opførelser

2018 Syddjurs Kommune

105 teatre

164 forestillinger

642 opførelser

2019 Hjørring Kommune

105 teatre

156 forestillinger

628 opførelser

20’ERNE

2021 Holbæk Kommune

121 teatre

169 forestillinger

615 opførelser

2022 Esbjerg Kommune

105 teatre

153 forestillinger

630 opførelser

2023 Syddjurs Kommune

103 teatre

155 forestillinger

306 opførelser

2024 Esbjerg Kommune

26, 1. sal · 1165 København

Teater for børn og unge online

På TEATERCENTRUM.DK er det bl.a. muligt at:

Finde information om hvordan du kan formidle teater til børn og unge

Finde oplysninger om de forskellige støtteordninger og lovkomplekser på området – bl.a. refusionsordningen

Finde kontaktoplysninger på konsulenter, der kan hjælpe dig samt links til pressemateriale

Orientere dig om Teatercentrums øvrige aktiviteter; bl.a. KLAP – teaterfestival for små og store, Teateroplevelser, KulturCrew, Festivalens Hjerte, Kulturpakker/Kulturpartner og de store EU-finansierede projekter, BABEL og ForesTEEN.

På TEATERAVISEN.DK

kan du bl.a.:

Holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge

Læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere

Se nyheder og noter

Læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

Følg os på de sociale medier: Find ’Teatercentrum i Danmark’ på Facebook og LinkedIn. Find ’KLAP – teaterfestival for små og store’ på Facebook og Instagram.

Scan QR-koden for at se online-udgaven af Den Røde Brochure

· Danmark
Afsender/returadresse: TEATERCENTRUM · Nørregade
K
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.