Koseški glas št. 63

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XVIII

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

April 2015 Št. 63

V uredništvu glasila čestitamo bralcem k dnevu samostojnosti, hkrati pa želimo vesele božične praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno leto 2015.


OBČNI ZBOR TD KOSEZE Janez Lončarič

V četrtek, 5. marca, smo se člani Turističnega društva Koseze zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali naše delovanje v letu 2014. Prisotni smo ugotovili, da je bilo delo v lanskem letu kljub izpadu financiranja programov turističnih društev v Ljubljani s strani Turizma Ljubljana dokaj uspešno, saj smo izpeljali večino zastavljenih akcij. Predstavili smo načrte za letošnje leto. Želimo pa si večjega odziva in sodelovanja krajanov predvsem pri čistilnih akcijah in soustvarjanju glasila.

22 Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V neposredni bližini bajerja( cca. 15m od južne obale) smo v gozdu/grmovju našli tudi večjo mrtvo ribo. Skupaj smo nabrali za 5 črnih vreč mešanih odpadkov in za 4 rumene vreče odpadne embalaže. Nekaj vreč in rokavic smo pred akcijo brezplačno prejeli na sedežu Četrtne skupnosti Šiška. V gozdu smo našli tudi dve avtomobilski pnevmatiki, tri jogije, dvokolo in dve registrski tablici. Za udeležence akcije smo nabavili in jim razdelili plastenke vode in seveda majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Koseške ceste in o lokaciji po telefonu obvestili podjetje Snaga. Akcija je bila končana ob 18.45, delavci podjetja Snaga pa so zbrane odpadke odpeljali že ob 19.00.

PRIZNANJE

BEL PRAH OB BAJERJU

Janez Vovko

Janez Lončarič

V četrtek, 19. marca je na slavnostni prireditvi gospa Ika Kos prejela priznanje bronasti znak Rdečega križa Slovenije za uspešno opravljeno delo in prizadevanje pri uresničevanju programov RKS.

Nagrajenka s priznanjem

KOSOVNI ODPADKI Venčeslav Thaler

Kljub temu da smo v Ljubljani že pred leti prenehali z odlaganjem kosovnih odpadkov kamorkoli pred hišami in bloki, se še vedno najdejo posamezniki, ki kosovne odpadke odložijo kar na bližnjo zelenico. Takšen nemarnež se je odločil “polepšati” okolico na križišču Vodnikove ceste in Bregarjeve ulice. Zelo primerno bi bilo, da bi ga nekako izsledile ustrezne inšpekcijske službe in primerno kaznovale!

ČISTILNA AKCIJA 24.MARCA Janez Vovko

Prve letošnje čistilne akcije, ki jo je izpeljalo Turistično društvo Koseze v sklopu akcije »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2015«, se je v torek, 24.marca udeležilo 34 udeležencev, od tega dobra polovica članov Turističnega društva Koseze. Zbrali smo se ob 17.00 na zbirnem mestu ob Koseškem bajerju na Kmečki poti. Najprej smo pregledali in očistili obrežje Koseškega bajerja, nato smo se podali naprej v Koseški boršt in še globlje v gozd, ki sega od bajerja do ceste med Večno potjo in Brdom. Med čiščenjem okolice bajerja smo na številnih mestih na obrežju, po tleh, na grmovju, pa tudi na lesenem pomolu posut bel prah, o čemer smo obvestili

April 2015 ▪ Št. 63

3

Kosovni odpadki

Prva čistilna

Člani TD Koseze smo na čistilni akciji 24. marca na brežini Koseškega bajerja opazili večje količine raztresenega belega prahu. Presenečeni smo bili, saj je bil raztresen ob vodi, po ločju in poteh ter vejah dreves, ki rastejo ob brežini. Nekaj ga je bilo tudi na lesenem pomolu, kjer se običajno zadržuje največ obiskovalcev. Ker smo predvidevali , da gre za namerno onesnaženje, smo se odločili, da za nasvet in morebitno pomoč pokličemo intervencijsko skupino Gasilne brigade Ljubljana. Prišli so izredno hitro in ocenili, da je potrebno obvestiti tudi policijo, saj gre očitno za vandalizem ali pa skrajno neodgovorno ravnanje neznanih oseb. Okolica bajerja je izredno priljubljeno sprehajališče prebivalcev Kosez in okoliških naselij. Sprehajajo se z otroki in štirinožnimi prijatelji, počivajo na pomolih in klopcah, opazujejo labode in race,na trim napravah ob jezeru pa lahko na svežem zraku telovadijo obiskovalci vseh starosti. Policisti so v ločju našli raztrgano vrečo, za katero se je izkazalo, da je od raztresenega hidriranega apna, in ocenili, da količina raztresenega prahu ne predstavlja večje nevarnosti za onesnaženje okolice in vode. Pa vseeno, neodgovorno dejanje nekoga je povzročilo nepotrebno skrb in delo Gasilske brigade Ljubljana, Policije in članov TD Koseze, ki smo skrbeli, da se ne bi komu kaj zgodilo, saj bi lahko namesto apna bilo tudi kaj drugega. Nekomu pač ni vseeno, kaj se dogaja z naravo in okoljem, ki smo ju dolžni predati našim vnukom še lepša in bolj zdrava, kot smo ju mi dobili od naših prednikov.

zgodilo se je

zgodilo se je

April 2015 ▪ Št. 63


44

5

zgodilo se je

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA Janez Vovko

ČISTILNA AKCIJA 2.APRILA Venčeslav Thaler

Druge letošnje čistilne akcije v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2015 se je udeležilo 27 članov Turističnega društva Koseze. Razdelili smo se v skupine in že pred 17.00 odšli v gozd levo in desno ob makadamski cesti, ki povezuje Koseze in Brdo. Skupaj smo danes nabrali 13 črnih vreč mešanih odpadkov in 8 rumenih vreč embalaže, plastenk in pločevink. Iz gozda smo privlekli tudi hladilnik, ogrodje dvokolesa, plastične posode, zložljivo posteljo in stare zarjavele dele avtomobilov. Našli in odstranili smo tudi dve večji stekleni plošči. Med akcijo smo opazili, da so odprta vrata za zasilni izhod z avtoceste/obvoznice. Vrata se ne dajo fiksno zapreti, kar bi moral DARS popraviti, da ne bo kakšna žival zašla na avtocesto. Zbrane odpadke smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo( pri odcepu iz Ulice bratov Bezlajev) in o lokaciji po telefonu obvestili podjetje SNAGA. Okoli sedmih zvečer so delavci Snage na kamion naložili in odpeljali vso danes zbrano nesnago. Udeležence akcije smo med akcijo pogostili s plastenkami vode, po končani akciji smo se okrepčali s sveže pečenimi čevapčiči in kozarcem vina ali piva. Čistilno akcijo smo zaključili ob 19.00 uri.

V februarju smo lansko jesen izvoljenim šestim članom sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki imajo stalno bivališče v Kosezah poslali naslednja vprašanja: –– V kolikšni meri ste seznanjeni s problemi, ki se pojavljajo v Kosezah(promet, parkiranje, novogradnje na redkih še ne pozidanih zelenih površinah) –– Na kakšen način si boste prizadevali za reševanje navedene problematike –– Na kakšen način boste komunicirali s svojimi volilci-krajani Kosez, ki bi vam želeli zaupati svoje probleme in težave –– Ali ste pripravljeni občasno napisati kakšno novice v glasilo Koseški glas oziroma pojasniti svoje delovanje v svetu ČS Šiška Prejeli smo odgovor predsednice sveta ČS Šiška Darje Zajc Tako jaz kot Svet ČŠ Šiška sva seznanjena s problematiko parkiranja in prometa v naselju Koseze. Že v prejšnjem mandatu smo med naše prednostne naloge uvrstili izgradnjo podzemnih parkirnih površin na območju Kosez in ureditev prometa v naselju. V prejšnjem mandatu projekt ni bil realiziran, zato upam, da nam bo realizacija uspela v tem mandatu. Med prednostne naloge Sveta ČŠ Šiška smo poleg zgoraj omenjenih uvrstili tudi posodobitev igralnih površin, postavitev večjih košev za smeti in asfaltiranje nekaterih stez,ki jih prebivalci uporabljamo. Kot predsednica Sveta se bom osebno zavzela za uresničitev zadanih nalog, hkrati pa bi na tem mestu pozvala vse prebivalce naselja Koseze kot tudi ostale prebivalce ČŠ Šiška, da se s predlogi, problemi ali pobudami obrnete na nas preko telefona na št. 01/515 64 65 oz. na mail mol.siska@ljubljana.si. Vsi skupaj smo odgovorni za okolje v katerem bivamo, zato bomo vsakega vašega klica oz. maila zelo veseli. in mag. Marka Lemaića –– S problematiko prometa, parkiranja, novogradenj na še ne pozidanih zelenih površinah sem seveda seznanjen. V zvezi s problemi parkiranja v naselju je Svet ČS Šiška v prejšnjem mandatu sprožil pobudo za proučitev interesa in možnosti izgradnje podzemne parkirne hiše v Kosezah. Večkrat smo pristojne mestne službe tudi opozorili na problem kratkotrajnega parkiranja pred Vrtcem Mojca na Levičnikovi ulici in grdo navado nekaterih stanovalcev Javorškove ulice, ki si 'prilaščajo' javna parkirna mesta v ulici. Promet predstavlja v Kosezah veliko težavo - po eni strani je naselje tako rekoč 'zaklenjeno' s količki, po drugi strani pa veliko prometa, ki nima tam kaj početi, vozi po dovozni poti skozi središče Kosez ter parkira kar med bloki. Zelene površine so eden od simbolov Kosez. Predstavlja-

April 2015 ▪ Št. 63

jo naša zelena pljuča ter vrednost, ki jo moramo ohranjati in varovati zaradi višje kvalitete bivanja, ki jo nudijo, ter zaradi pomena za zdravje ljudi. Proti zadnjim načrtovanim gradbenim posegom v zelene površine v Kosezah, ki smo jih videli kot rak rano v našem zelenem okolju, smo se v svetu ČS borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Sam sem mnenja, da morajo zelene površine v javni lasti ostati v javni lasti zato, da bodo v obliki zelenih površin kot takih koristile vsem prebivalcem Kosez. Kot velik problem, ki se ga verjetno nekateri prebivalci Kosez še ne zavedajo, vidim vprašanje lastništva nad ulicami, zelenicami in parkovnimi površinami v naselju. Številne namreč niso ne v javni lasti ne v lasti etažnih lastnikov, temveč v lasti zasebnikov. Vsi vemo, s kakšnimi težavami, povezanimi s parkiranjem, se zaradi 'zasebnega lastništva' nad parkirišči pred bloki srečujejo prebivalci drugih delov Šiške, npr. na Gotski ulici ter Ob žici. –– Sam bom 'na terenu' spremljal dogajanje v naselju in si prizadeval locirati nove izzive in težave. Ker ne sprejemam koncepta 'starih težav', saj menim, da težave ostanejo težave, dokler se jih ne reši, bom na težave v Kosezah opominjal na sejah sveta Četrtne skupnosti Koseze. Upoštevaje pristojnosti sveta ČS si jih bomo prizadevali rešiti. S problemi v Kosezah bom seznanjal svetniško skupino Socialnih demokratov v MS MOL in si preko svetnikov prizadeval, da se bodo obravnavali na sejah mestnega sveta ter reševali na ustreznih organih. Socialni demokrati smo si kot eno od prioritet dela v tem mandatu zadali prizadevanje za ureditev vprašanja lastništva nad javnimi površinami (parkirišči, igrišči in zelenicami). –– Krajani Kosez se lahko kadarkoli obrnejo na Svet Četrtne skupnosti Šiška ter na strokovno službo ČS Šiška. Ker smo zelo odzivni na pobude občanov, bomo vsako vprašanje in pobudo obravnavali na naslednji seji. S krajankami in krajani bomo komunicirali tudi preko spletne strani in najverjetneje tudi preko spletnih novic. Krajani in krajanke lahko seveda tudi sporočijo, da bi nam želeli svoje pobude predstaviti, in po dogovoru pridejo na naše seje. –– Načeloma sem pripravljen napisati tudi kakšno novico, seveda pa je vse odvisno od časa.

predstavljamo vam

April 2015 ▪ Št. 63


ZASEBNA MODULNA ŽELEZNIŠKA MAKETA KOSEZE Venčeslav Thaler Kako se je začelo? Začetki postavitve modulne makete v Kosezah segajo v leto 1997, ko se je februarja v Osnovni šoli Koseze zbralo več kot dvajset ljubiteljev modulnih železniških maket iz celotne Slovenije. Na razstavi lastnikov modulnih maket v merilu H0 je bilo prvič in edinkrat do sedaj v Sloveniji na enem mestu zbranih preko 50 modulov s skupaj več kot 90 metri železniških tirov. Obisk in navdušenje obiskovalcev je vse skupaj zelo presenetil. Nekaj mesecev po omenjeni razstavi je moj oče Venčeslav zaradi težav s shranjevanjem modulov začel razmišljati o stalni postavitvi modulne železniške makete. Vodstvo Osnovne šole Koseze mu je prijazno odstopilo del prostora v zaklonišču v kletni etaži šole. Tu sva postavila prvo postajo in še nekaj modulov. Nekaj svojih modulov je prispeval tudi Boštjan Jarc iz Novega mesta. Postavitev modulov je 17. novembra 1997 počastilo srečanje več ljubiteljev železnic, ki je bilo v kletnih prostorih organizirano prvič. Na srečanju smo vozili vlake na 14 modulih s skupno dolžino prevoznih tirov približno 17 metrov. Dolžina vseh tirov s postajnimi vred je bila 33 metrov. Ker se modulna maketa nahaja v dveh prostorih, predeljenih s steno, sva morala določene module izdelati po meri, da sva progo lahko speljala iz enega prostora v drugega. Občasno so na razstavah sodelovali tudi drugi maketarji (Milan Hribar in Martin Brumat z Jesenic, Miloš Jocif iz Kranja in Vojko Travner iz Velenja), ki so s svojimi moduli popestrili stalno postavitev.

6 ogled vsem zainteresiranim, kar prakticirava že vsa leta do danes. Občasno – predvsem v prvih letih - smo na razstavah med izžrebane obiskovalce s pomočjo sponzorjev in Turističnega društva Koseze podelili praktične nagrade in darila s področja železniškega maketarstva. Ob 10-letnici najine makete naju je Turistično društvo Koseze razveselilo s priložnostno torto, katere so bili še najbolj veseli številni otroci. Do konca leta 2015 si maketo lahko ogledate v naslednjih terminih, vedno med 15. in 18. uro: • • • • • •

18. april 16. maj 19. september 17. oktober 21. november 19. december

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2014 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 11,74°C absolutna maksimalna temp.: 34,8°C (11.junij) absolutna minimalna temp.: -12,9°C (30.december) občutek mraza: -16,6°C (30.december) število ledenih dni (Tmax. <0°C): 11 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 42 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 1 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 63 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 13 število dni s padavinami: 161 število dni s snežno odejo: 25 maksimalna višina snežne odeje: 31 cm (28.december) višina novozapadlega snega: 97 cm

ZABOJNIKI NA PLOČNIKU Bralci so nas opozorili na neprimerno lokacijo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na pločniku pred Mercator centrom na Podutiški cesti, kjer ovirajo pot pešcem, še posebej pozimi v času snežnih padavin.

maksimalno padavin v 1 uri: 27,97 mm (5.avgust) maksimalno padavin v 24 urah: 130,53 mm (22.oktober) maksimalno padavin v 1 mesecu: 229,55 mm (november) letna količina padavin: 1740,89 mm maksimalna hitrost vetra: 47,52 km/h (11.maj) minimalni zračni tlak: 996,2 hPa (3.marec) maksimalni zračni tlak: 1036,0 hPa (30.december)

Maketa danes Srečanja v kletnih prostorih ob stalni postavitvi makete se nadaljujejo vsako leto (na leto prirediva od pet do osem razstav, odprtih za javnost). Postavitev makete železnice v merilu 1:87 si je ogledalo že več kot 5000 obiskovalcev. V letu 2012 je maketa praznovala 15. obletnico postavitve, v juniju tega leta se je zgodilo tudi jubilejno 100. srečanje ob modulni maketi v Kosezah ter hkrati predstavitev in otvoritev makete Pionirske proge z maketami postajnih poslopij in voznega parka, izdelanih po originalnih načrtih. Danes Zasebno modulno železniško maketo Koseze sestavlja 36 modulov s skupno dolžino proge 40 metrov. Vseh tirov na maketi pa je skupaj natančno 77 metrov. Vabljeni ste, da si ogledate modulno maketo in se ob miniaturnih modelih vlakov »odpeljete v daljavo«. Maketa kot taka je povsem družinski projekt. Izdelava vseh modulov z nabavo tirnega materiala in voznega parka je bila izvedena zgolj z lastnimi finančnimi sredstvi. Poleg denarja je bilo vloženega ogromno – na stotine ur prostega časa za izdelavo in dodelavo makete. Glede na veliko zanimanje za ogled sva se odločila, da občasno omogočiva brezplačen

April 2015 ▪ Št. 63

7

predstavljamo vam

predstavljamo vam

April 2015 ▪ Št. 63

Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze

VREMENSKI PODATKI Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki zimi(december, januar in februar) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: Kje ste mestni redarji in inšpektorji?

–– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 12,9 °C minimalna temperatura: -12,9 °C padavine: 182,6 litra število dni s padavinami: 26 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 53 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 7 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 3

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2015 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 300 izvodov


obvestila

April 2015 ▪ Št. 63

8

POZDRAV POMLADI V OPTIKI OFTALMA OB NAROČILU PROGRESIVNIH OČAL PREJMETE DRUGI PAR STEKEL PO IZBIRI BRAZPLAČNO

*popusti in akcije se med seboj izključujejo *akcija velja za stekla proizvajalca Hoya *drugi par stekel lahko izberete med bližinskimi ali progresivnimi stekli *pogoj za koriščenje akcije je nakup drugega okvirja v vrednosti vsaj 80 EUR *akcija velja do 31.5.2015 _________________________________________________________________________________________________

OTROCI!

ZA VAS SMO PRIPRAVILI SREČELOV, KJER SI BOSTE SAMI IZŽREBALI POPUST. Pričakujemo vas na Ulici bratov Učakar 58 (poleg lekarne). Vabljeni!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.