Koseški glas št. 53

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Marec 2012 Št. 53 ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Letnik XV

KOGA MOTIJO KOZOLCI?


zgodilo se je

Marec 2012 ▪ Št. 53

22

POŠKODOVANI KOZOLCI

V SPOMIN

Janez Vovko

Janez Lončarič

Takoj po novem letu je bil ponovno precej poškodovan kozolec za obvestila, ki se nahaja na poti od tržnice Koseze v osrednji del terasastih blokov. Kozolec smo popravili in sredi februarja so ga znova poškodovali. Ponovno smo ga popravili, čeprav so marsikateri mimoidoči pripomnili, da popravilo nima smisla, ker bodo kozolec spet poškodovali. In res je bil v mesecu februarju ponovno tarča objestnežev. V kakšnih časih živimo?

V torek, 31. januarja 2012, je v stočetrtem letu umrla gospa Mici Mrzlikar, najstarejša krajanka Kosez. Zadnjih šest let je preživela v Domu starejših občanov za Bežigradom, saj noge niso zdržale bremena let in težkega življenja. Rodila se je 9. julija 1908 v Kosezah, v družini Kreč, ki je stanovala v hiši ob ulici Draga, kjer je danes naselje Mostec. Po poroki leta 1933 se je preselila k možu Francetu samo čez cesto v hišo na Dragi 28, ki je ostala njen pravi dom do konca življenja. Pogreb je bil 6. februarja 2012 v mrzlem ponedeljkovem jutru na pokopališču v Dravljah. Pogrebno slovesnost je vodil koseški župnik, gospod Igor Dolinšek, v slovo pa so ji zapeli še pevci, kar bi ji veliko pomenilo, saj je Mici celo življenje zelo rada pela.

DRSANJE Venčeslav Thaler

Kozolec pred popravilom

Kljub pomanjkanju snega v letošnji zimi pa nas je narava obdarila z mrazom in tako je že konec januarja zamrznil Koseški bajer ter naslednje štiri tedne omogočal brezplačno rekreacijo na svežem zraku za mlado in staro, ki je prišlo od blizu in daleč.

PARKIRANJE Venčeslav Thaler Včeraj je bilo na tem mestu prepovedano parkirati in mestni redarji so zelo radi obiskovali to lokacijo, pisali mandatne kazni in tudi z lisicami so nekajkrat zaklenili tam parkirane avtomobile. Sedaj so na tem mestu zarisali talne oznake in postavili prometni znak, ki dovoljuje parkiranje. Jutri pa bodo poleg verjetno namestili še parkomat in začeli zaračunavati parkirnino in posledično ponovno tud mandatne kazni. Množica drsalcev na bajerju

Parkiranje je trenutno dovoljeno in brezplačno

Mladi hokejisti


OBÈNI ZBOR TD KOSEZE

ODPADKI

Janez Lončarič

Venčeslav Thaler

V četrtek, 9. februarja, smo se zbrali člani Turističnega društva Koseze na rednem letnem občnem zboru v prostorih OŠ Koseze. Pregledali smo naše delovanje v letu 2011 ter predstavili načrte za letošnje leto. Letošnji občni zbor je bil hkrati tudi volilni. Izvolili smo novo vodstvo društva, predsednik ostaja gospod Janez Vovko, nekaj sprememb pa je v UO društva.

Lepo pospravijo svoj atrij v bloku, odpadke zložijo v vreče in le-te odložijo pod drevo na zelenico namesto, da bi jih odnesli v rjave zabojnike za biološke odpadke. Pa kaj bi to, ti zabojniki so takoooo daleč, tale drevesa so pa precej bliže. Saj itak vedo, da jih bodo od Turističnega društva Koseze zagotovo pospravili in odpeljali.

ODTOÈNI JAŠKI Ika Kos Tale jašek pred koridorjem UBU4 in številni drugi odtočni jaški ob cestah v Kosezah so prepotrebni temeljitega čiščenja. Podjetje Vodovod-Kanalizacija je pred precej leti redno, večkrat letno skrbelo, da so bile odtočne cevi brez zemlje, smeti in listja. Zakaj danes ni več tako?

Odpadki

GRABLJENJE IN ÈIŠÈENJE ZELENIC Janez Vovko

Zasut odtok

V okviru rednega spomladanskega grabljenja in čiščenja smo konec februarja in v začetku marca pospravili in pregrabili dobrih 24.000 m2 zelenih površin, ki jih ureja Turistično društvo Koseze. Tu je bilo letos zbranih in odpeljanih na deponijo Barje 3580 kg odpadkov, smeti in drobnega vejevja.

Čiščenje zelenic

zgodilo se je

Marec 2012 ▪ Št. 53

3


zgodilo se je

Marec 2012 ▪ Št. 53

44

KLOPI ZA POÈITEK

OBÈNI ZBOR DU KOSEZE

Janez Vovko

Jožica Skubic, predsednica DU Koseze

V sklopu Enotnega komunalnega urejanja Kosez skrbimo za 28 klopi, nameščenih v naselju terasastih blokov in v individualnem delu naselja. Klopi smo pozno jeseni odstranili, popravili in prebarvali ter jih v sredini marca ponovno namestili v veselje in zadovoljstvo uporabnikov.

Zadnja leta si DU Koseze prvi četrtek v februarju rezervira za sklic letnega občnega zbora. In tako je bilo tudi tokrat, ko smo se zbrali v jedilnici OŠ Koseze, sicer v malo manjšem številu kot prejšnja leta.

PROJEKT IZGRADNJE MAKETE PIONIRSKE ŽELEZNICE Janez Vovko Na zasebni železniški modulni maketi Koseze, s katere lastnikoma sicer odlično sodelujemo, se že postavlja trasa nekdanje Pionirske proge v Ljubljani. Gre za ozkotirno železnico v merilu H0e. Zgrajena je že dobra polovica celotne trase z dvema postajama in izdelana prva maketa železniške postaje Jelenov žleb po originalnih načrtih iz tistega časa. Nabavljena je tudi že večina voznega parka - potniški vagoni in lokomotiva. Seveda pa bodo potrebne še določene predelave, da bo vse skupaj čimbolj podobno vlaku, ki je nekoč vozil iz Rožne doline do Kosez/Podutika. Poleg makete Pionirske proge Venčeslav in Roman Thaler brskata po arhivih in zbirata načrte, fotografije o sami Pionirski progi ter pripravljata natančen pregled trase, kjer je nekoč potekala proga. Za začetek povejmo le, da stoji danes na trasi nekdanje proge 15-20 stanovanjskih hiš. Več in podrobneje pa v naslednji številki.

Po pozdravnem govoru predsednice društva je sledila izvolitev delovnega predsedstva, ki je v nadaljevanju vodilo občni zbor. Po poročilih o delu preteklega leta in planih za letošnje je sledila točka razno, kjer se je oglasil predsednik evropskega združenja upokojencev in predsednik pokrajinske zveze, naš dolgoletni član g. Marjan Sedmak, ter podal nekaj informacij v zvezi s težkim finančnim in gospodarskim stanjem. Opozoril je, da je 2012 leto medgeneracijske solidarnosti, in nas na koncu razveselil z novico, da bo v mesecu maju odprt nov dnevni center na Kunaverjevi ulici. K razpravi sta se oglasila še g. Pečelin in g. Trplan, ki sta nas seznanila z novostmi z njunega aktivnega področja. Delo društva bo še naprej usmerjeno v pridobivanje novih članov, v pripravo izletov, druženj, pleas, pa čeprav še vedno nima prostora, kjer bi delovalo in se vključevalo v družbeno dogajanje našega naselja oziroma ČS Šiška. Ob tej priložnosti se v imenu društva in v svojem imenu zahvaljujem vsem članicam UO, ki so bile zadolžene za našo skromno pogostitev na zboru in jo tudi profesionalno izpeljale. Veselje do življenja je bistvo našega obstoja, zato se veselimo vsake prijave na naše izlete ali druženja ne glede na okoliščine, ki nas pestijo.

PLESNA SKUPINA V DSO DRAVLJE Jožica Skubic V DU Koseze se je v začetku letošnjega leta včlanila veččlanska plesna sekcija, ki deluje pod vodstvom g. Ivana Korelca.

Maketa postajnega poslopja Jelenov žleb

Svoj prvi nastop v imenu našega društva so pokazali oskrbovancem Doma starejših občanov (DSO) v Dravljah. Zaplesali so tri plese. Na začetku je bila recitacija Prešernove pesmi, zapel je ženski zborček in na koncu je prisotne zabaval s svojimi šalami harmonikar. Navdušeni oskrbovanci so s ploskanjem želeli dodatek k predstavljenemu programu in ga tudi dobili. Srečni in veseli so nas povabili, da pridemo še kdaj. Obljubili smo jim, da se v poletnem času zopet srečamo. Po sproščenem klepetu je utihnilo navdušenje, saj je bil čas za kosilo. DU Koseze se iskreno zahvaljuje za sprejem in organizacijo v DSO ge. Geni, ki je izrazila željo in potrebo po prostovoljcih za druženje in sprehode oskrbovancev. Veselimo se ponovnega srečanja.


Marec 2012 ▪ Št. 53

5

prejeli smo

Izgleda, da nekdo postopno ruši, žaga še preostale kozolce, pred cerkvijo prav te dni. Na koga naj se obrnemo? Kdo to počne in v čigavem imenu? Imamo komisijo za popravilo kozolcev.... Bomo kar tako pustili, da gre pustošenje mimo? Sem danes srečal nekaj krajanov, ko so videli, da fotografiram in vsi so se razburjali nad vandalizmom. Vedo za namere gradnje in jo obsojajo. (nelektorirano)

Foto: Tomaž Ogrin


prejeli smo

Marec 2012 ▪ Št. 53

SPOŠTOVANI PREBIVALCI ÈETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA Vesna Kos-Bleiweis, predsednica sveta ČS Šiška Devetega septembra 2011 je bil v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo v Ljubljani posvet o pripravi državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče. Na posvet, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije – Direktorat za prostor, so bile vabljene tudi vse ljubljanske četrtne skupnosti. Te predvsem z namenom, da informacije o načrtovani izgradnji Ljubljanskega železniškega vozlišča posredujejo občanom, njihove odzive pa koordinatorju projekta Ministrstvu za okolje in prostor. S strani Četrtne skupnosti Šiška se je posveta udeležil predsednik odbora za okolje in prostor, mag. Tomaž Ogrin. O posvetu je za svet ČS pripravil poročilo, ki ga je svet sprejel. Povzetek vsebine tega poročila se glasi: na posvetu sta bili predstavljeni 2 varianti poteka tras Ljubljanskega železniškega vozlišča, tako imenovani varianti I in IV. Obe sta v trenutni fazi priprave državnega prostorskega načrta pripravljeni v merilu, ki ne omogoča opredelitve in presoje konkretnih posledic, ki bi jih imeli na območju ČS Šiška. Dejstvo pa je, da varianti posegata na območje naravnega parka Rožnik-Šišenski hrib, na poplavno območje in na območje načrtovanih novogradenj ob sedanji Biotehnični fakulteti. Na seji sveta ČS Šiška, dne 24. 1. 2012, sta svetnika Rihard Gerbec in Bojan Prvinšek izpostavila informacijo o že kar konkretnih posegih v prostor, povezanih z Ljubljanskim železniškim vozliščem. Informacije krožijo predvsem med prebivalci ČS Šiška z območja Kosez in Četrtne skupnosti Dravlje. Z namenom, da ugotovimo »težo« teh informacij in se seznanimo s trenutno relevantnimi dejstvi, ki zadevajo projekt, smo v ČS Šiška dne 14. 2. 2012 opravili pogovor z mag. Lenčo Šolar, ki je na Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor pristojna za projekt priprave državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče. Skupaj smo za občane oblikovali naslednjo informacijo: Državni prostorski načrt za Ljubljansko železniško vozlišče je v fazi analize smernic. V začetku leta 2010 je bila pripravljena pobuda za državni prostorski načrt, katere namen je pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora. V postopku priprave državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče sodeluje 18 nosilcev urejanja prostora na državni ravni, 7 nosilcev javnih funkcij in Mestna občina Ljubljana s svojimi gospodarskimi javnimi službami. Njihove smernice in priporočila je potrebno analizirati, v zaključku Analize smernic pa se je potrebno odločiti za nabor izvedljivih variant, ki so predmet nadaljnjega preučevanja s tehničnega, prostorskega, ekonomskega in okoljskega vidika. Nezanemarljiv je tudi odnos lokalne skupnosti do posamezne variante. Z vseh naštetih vidikov ocenjene variante se nato medsebojno primerjajo. Rezultat te večkriterijske analize je predlog

66 najustreznejše variante, ki se v postopku priprave državnega prostorskega načrta, po predhodni potrditvi predloga najustreznejše variante tudi v vzporednem postopku celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrne in obravnava. K predlogu se nato pridobijo mnenja zgoraj naštetih nosilcev urejanja prostora, v katerih le-ti ugotovijo, kako so bile v postopku načrtovanja upoštevane njihove smernice, nato pa o njem razpravlja Vlada Republike Slovenije. Potrditvi predloga s strani vlade sledijo faza izdelave projektne dokumentacije za potrjeno varianto, v okviru katere se izdela tudi presoja vplivov na okolje, pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prosotora in javna razgrnitev ter javna obravnava osnutka državnega prostorskega načrta. V zaključku te faze načrtovanja je omogočen vpogled v obseg in posledice konkretnih posegov v prostor. Na podlagi stališč do razgrnjenega predloga se nato pripravi predlog državnega prostorskega načrta, ki ga z uredbo sprejme Vlada Republike Slovenije. Stroka ocenjuje, da bo do javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta oziroma do sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu preteklo še nekaj let. Informacije o konkretnih posledicah načrtovanega projekta v prostoru, ki krožijo med prebivalci Četrtne skupnosti Šiška z območja Kosez in Četrtne skupnosti Dravlje, so preuranjene. V izogib po nepotrebnem povzročeni slabi volji med prebivalci vse prebivalce Četrtne skupnosti Šiška, ki jih navedena problematika zanima, vabimo, da si informacije v zvezi s postopkom priprave državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče in do sedaj izdelane strokovne podlage za ta državni prostorski načrt ogledajo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za prostor. Naslov spletne strani: www.mop.gov.si, konkretna vprašanja pa naslavljajo na mag. Lenčo Šolar (tel. 01 478 7032, e-naslov: lenca.helena. solar@gov.si) ali na sedež Četrtne skupnosti Šiška v Ljubljani, Kebetova ulica 1, (tel. 01 515 64 65, e-naslov: mol.siska@ljubljana.si). (nelektorirano)


VABILO NA SPOMLADANSKE ÈISTILNE AKCIJE Turistično društvo Koseze bo tudi letos v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana organiziralo v sklopu spomladanskega čiščenja ZA LEPŠO LJUBLJANO 2012 naslednje čistilne akcije:

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju podajam pregled vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2011 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 11,20°C absolutna maksimalna temp.: 36,3°C (23.avgust) absolutna minimalna temp.: -8,6°C (25.februar) občutek mraza: -14,7°C (1.januar) število ledenih dni (Tmax. <0°C): 12 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 96 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 110 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 29 število dni s padavinami: 99 število dni s snežno odejo: 12 maksimalna višina snežne odeje: 4 cm (17.februar) maksimalno padavin v 1 uri: 36,77 mm (24.julij) maksimalno padavin v 24 urah: 104,63 mm (24.julij) maksimalno padavin v 1 mesecu: 210,78 mm (julij) letna količina padavin: 1027,09 mm maksimalna hitrost vetra: 48,6 km/h (12.april) maksimalni sunek vetra: 54,3 km/h (12.april) minimalni zračni tlak: 985,0 hPa (17.december) maksimalni zračni tlak: 1039,5 hPa (26.december) Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze

– Predvidoma 24. marca čistilno akcijo v okviru vseslovenske akcije OČISTIMO SLOVENIJO 2012, ko bomo čistili brežine Koseškega bajerja in bližnjega Koseškega boršta. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. – Predvidoma 29. marca čistilno akcijo v gozdu levo in desno od ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice). Zbirališče Policijska postaja Šiška na Podutiški cesti. – Predvidoma 5. aprila čistilno akcijo na brežinah in v okolici potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. – Predvidoma 12. aprila čistilno akcijo, ko bomo čistili gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Mostec. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. Točni datumi so odvisni od trenutnih vremenskih razmer. Datum in ura začetka posamezne akcije bodo objavljeni na plakatih po Kosezah in na spletni strani Turističnega društva Koseze.

obvestila

Marec 2012 ▪ Št. 53

7


Marec 2012 ▪ Št. 53

88

predstavljamo vam

(nelektorirano)

Veliko posameznikov in družin se sooþa z problemom iskanja primerne oskrbe zase ali svoje najbližje. Bolezen ali skrb za svoje bližnje zahteva veliko þasa in pozornosti. Danes je zaradi svojih potreb, družine in poklica skoraj nemogoþe, da bi prevzeli 24urno skrb za vas ali vašega najbližjega. Zaradi tega je veliko svojcev postavljeno pred težko odloþitvijo ali bližnje postati v dom za starejše obþane ali si poskrbeti pomoþ na domu. Vedo, da bi premestitev v dom za starejše obþane pomenila za njihove najbližje velik stres in negodovanja. Ne vedo pa, da v veliki veþini primerov bi lahko še veliko ljudi z malo pomoþi, še dolgo živeli v svojem domaþem okolju sreþnejši kot koderkoli drugje. Zakaj bi þakali in tvegali lastno zdravje ali zdravje svojega najbližjega, ko vam lahko mi pomagamo rešiti težave oskrbe na domu! Zato ne þakajte in nas pokliþite sedaj! S tem si boste rezervirali termin z visoko usposobljeno medicinsko sestro katera Vam bo pomagala pri naþrtovanju in oskrbi!!

VI NAS SAMO POKLIýITE IN ZA VSE BOMO POSKRBELI MI!

BLAGINJA, zdravstvena nega in pomoþ na domu, Gašper Novak s.p. Vodnikova cesta 55, 1000 Ljubljana Gašper Novak, diplomirani zdravstvenik

GSM: 040/331-947 mail: info@blaginja.si

www.blaginja.si


9

Marec 2012 ▪ Št. 53

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE ŽELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Roman Thaler Termini razstav v letu 2012, vedno med 15.00 in 18.00:

v soboto, 21. aprila v soboto, 26. maja v soboto, 9. junija v soboto, 29. septembra v soboto, 20. oktobra v soboto, 17. novembra

ZA LEPŠO LJUBLJANO 2012

v soboto, 8. decembra

Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

Turizem Ljubljana Razstave železnic 1

Razstave železnic 2

Krekov trg 10, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 306 45 83. Faks: +386 (0)1 306 45 94. Elektronska pošta: info@visitljubljana.si


obvestila

Marec 2012 ▪ Št. 53

10 10 spoznali poleg interneta (npr. e-uprava, Google storitve, Skype) tudi socialna omrežja (npr. Facebook) in program za urejanje digitalne fotografije Picasa.

MESTNA OBýINA LJUBLJANA

VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLAÿNE RAÿUNALNIŠKE TEÿAJE ZAýETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI RAýUNALNIŠKI TEýAJI (WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU ýETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA - tel. št. 515 64 65 ali V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

PRISRýNO VABLJENI!

RAÈUNALNIŠKI TEÈAJI TUDI V ÈETRTNI SKUPNOSTI ŠIŠKA Vesna BOLLE, Služba za lokalno samoupravo MOL V začetku letošnjega leta so se starejši krajani Četrtne skupnosti Šiška skupaj s sokrajani Četrtne skupnosti Dravlje udeležili brezplačnih računalniških tečajev, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana. V januarskem oz. februarskem roku smo organizirali 6 začetnih, 5 nadaljevalnih in 1 izpopolnjevalni tečaj, ki so potekali v prostorih Mestne občine Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1 (stavba bivše občine Šiška). Tečaje je obiskalo 129 krajank in krajanov. Poprečna starost tečajnikov je 71 let, najmlajša udeleženka je imela 46, najstarejši tečajnik pa 83 let. Njihova izobrazba je večinoma visokošolska. Interes krajanov za obisk brezplačnih računalniških tečajev je izjemno velik, zato kar nekaj prijavljenih še čaka, da pride na vrsto za tečaj. Tečaji so potekali v izredno prijetnem in sproščenem vzdušju, kar je v veliki meri zasluga predavateljev in asistentov. Tečajniki so pohvalili njihovo strokovnost, odnos do starejših ter prijaznost. S sproščenim načinom dela so pregnali strah pred delom z računalnikom, tako da so tečajniki osvojili posredovana znanja in z nestrpnostjo pričakovali učenje novih korakov v svetu računalništva. Na nadaljevalnih in izpopolnjevalnih tečajih so udeleženci

Utrinki iz računalniškega tečaja v ČS Šiška, marec 2012

Bralce obveščamo, da na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, na Kebetovi ulici 1, deluje tako imenovana e-točka, kjer lahko krajani brezplačno dostopate do interneta in »brskate« po spletu. E-točke so dostopne v času poslovanja Službe za lokalno samoupravo.


VABLJENI! Služba za lokalno samoupravo

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2012 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

Marec 2012 ▪ Št. 53

obvestila

11


obvestila

Marec 2012 ▪ Št. 53

12 12

Vrtnarstvo BERLIý, Šlosarjeva 17, Ljubljana, ob Draveljskem pokopališþu telefon: 01 5074 214

Velika in pisana izbira cvetja za dom in vrt

Novo- sadike zelenjave

Novo – bogata izbira dišavnic

Novo – zasajenje korit

Velika izbira substratov za sajenje

BIO substrat za zelenjavo in zelišþa

Vsak kupec prejme bon za popust


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.