Koseški glas št. 52

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XIV

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

December 2011 Št. 52

V uredništvu glasila čestitamo bralcem k dnevu samostojnosti, hkrati pa želimo vesele božične praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno leto 2012.


zgodilo se je

December 2011 ▪ Št. 52

22

CVETOÈE KOSEZE 2011

POŠKODOVANI KOZOLCI

Janez Lončarič

Janez Vovko

V letošnjem ocenjevanju balkonov in teras v Kosezah smo v ožji izbor uvrstili 6 lokacij, izmed katerih je komisija izbrala eno v kategoriji blokov in eno v kategoriji individualnih hiš. Nagrajene lokacije si lahko ogledate na fotografijah, lastniki pa so prejeli priznanja in praktična darila na družabnem srečanju v novembru.

Novembra je Turistično društvo Koseze financiralo obnovo kozolca za obvestila, ki se nahaja na poti od tržnice Koseze v osrednji del terasastih blokov, in kozolca na Žigonovi cesti. V celoti je bila na obeh kozolcih zamenjana oglasna deska, kozolec prebarvan z beltonom, obnovljeni so bili napisi. Del sredstev smo pridobili na javnem razpisu zavoda Turizem Ljubljana.

Kozolec pred popravilom

RAZSTAVE ŽELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Janez Vovko Vedno znova nas razveseljujeta lastnika zasebne železniške modulne makete Koseze, ko nam omogočita ogled makete, na kateri je iz razstave v razstavo videti nekaj novega. Trenutno dograjujeta ozkotirno železnico, ki sta jo poimenovala Pionirska proga, saj bo v določeni meri posnemala traso nekdanje Pionirske železnice, ki je skozi Koseze potekala od Rožne doline do Podutika. Obljubljata tudi makete železniških poslopij, narejene na osnovi originalnih načrtov, ki sta jih odkrila v arhivu Slovenskih železnic.

Cvetoče Koseze

Ena od letošnjih razstav


ZAPORNICE PRED MERCATORJEM Venčeslav Thaler V novembru so bile na parkirišču centra Mercator nameščene zapornice, ki bodo v prihodnje dovoljevale časovno omejeno parkiranje le za obiskovalce tega centra.

Zapornice

NOVOLETNO SREÈANJE Janez Lončarič V četrtek, 17. novembra, je Turistično društvo Koseze v bistroju Avšič pripravilo tradicionalno novoletno družabno srečanje predstavnikov društev in organizacij, ki delujejo na področju našega naselja. Najprej smo podelili priznanja za najlepše urejene balkone in stanovanjske hiše, izbrane v akciji CVETOČE KOSEZE 2011,večer smo nadaljevali ob prigrizku in kozarčku domačega ter v sproščenem pogovoru.

December 2011 ▪ Št. 52

zgodilo se je

3


zgodilo se je

December 2011 ▪ Št. 52

44

SPRAVILO LISTJA Janez Vovko V okviru jesenskega spravila in odvoza odpadlega listja na blizu 40.000 m2 zelenih površin v Kosezah, ki jih ureja Turistično društvo Koseze, je bilo letos zbranih in odpeljanih na deponijo Barje več kot 17000 kg listja.

Nalaganje listja

ZABOJNIK ZA PAPIR Venčeslav Thaler

Odvoz listja

Nenehno moramo poročati o neustreznem terminu praznjenja zabojnika za papir(last podjetja Snaga) pred lekarno Koseze na UBU 58. Ponavlja se zgodba, ko je zabojnik v dnevu ali dveh poln, nikogar pa ni, da bi ga spraznil. Počasi bomo nehali koristiti lastne telefone, da bi podjetje Snaga opozorili, naj spraznijo zabojnik. Če ne gre drugače, je bolje, da zabojnika tam v prihodnje sploh ni več!

NEVAREN MOST Janez Vovko

Zbrano listje UBU

Zbrano listje na Podutiški

Že več kot eno leto nastaja na mostu za pešce, ki povezuje Mercator center in naselje terasastih blokov, vse globlja ugreznina. Številni občani so na tem mestu že padli, marsikateri pa so se tudi poškodovali. Vprašanje je, zakaj Mestna občina Ljubljana ne poskrbi za popravilo. Morda čakajo na resnejše poškodbe in posledično odškodninske tožbe. Medtem pa so občani na svojevrsten način opozorili na nevarnost, ki preži na mostu za pešce.

Poškodovan most


PONOVNO POŠKODOVAN KOZOLEC Janez Vovko Komaj teden dni po zadnjem popravilu so se vandali ponovno znesli nad kozolcem za obvestila, ki se nahaja na poti od tržnice Koseze v osrednji del terasastih blokov. Razbita je bila oglasna deska in postavlja se resno vprašanje, ali ima še sploh smisel popravljati oziroma obnavljati poškodovane kozolce.

Ponovno razbit kozolec

LIÈKANJE KORUZE Janez Lončarič Ne veliko let nazaj je ličkanje koruze sodilo med zelo pomembna jesenska kmečka opravila, bila pa je tudi prava veselica za staro in mlado iz sosesčine in prijatelje. To ni bil samo lep kmečki običaj, bilo je tudi potrebno opravilo, da se je koruzni storž na zraku posušil, da se kasneje dalo odluščiti zrnje od storža. Za začetek je potrebno na njivi ročno potrgati koruzo, jo pripeljati domov in potem ob večerih v prijetni družbi osmukati listje od storža. Danes koruze za ličkanje ni več v takih količinah kot včasih, saj se jo več uporabi za silažo, zato je to opravilo postalo bolj običaj, ki se ga starejši dobro spominjamo, želimo pa si, da ga spoznajo tudi naši otroci in otrok otroci. Pri ličkanju koruze na kmetiji pri Duhovih, po domače Pri Gabru , je bilo opaziti, da so te skrbi odveč, saj je bilo okoli nas veliko otrok, ki so se igrali z koruzo in se skrivali v kupih listja. Ko je bilo delo končano je sledil likof, to je narezek domačih dobrot, čaj, kuhano vino in več vrst sladkarij za katere sta poskrbeli mami Olga in hči Ana. Ob sproščenem vzdušju in prijetnem druženju smo preživeli prijeten večer in si želeli, da bi ti lepi običaji ostali tud tudi v prihodnjih časih.

December 2011 ▪ Št. 52

zgodilo se je

5


prejeli smo

December 2011 ▪ Št. 52

Marjanca Kramar

predstavljamo vam

Račke na Koseškem bajerju

ŠIŠENSKA ÈETRT Vesna Kos-Bleiweis, predsednica sveta ČS Šiška Šiška je prvič omenjena v pisnih virih leta 1308 in je prva ljubljanska vas. In od kod ime Šiška? Svoje ime je Šiška dobila od hiška. V nemških listinah je sicer zapisana kot Kheis ali Kaissach, kar pomeni kajža ali v kajžah. To je isto kot hiška(hišica). V ljubljanski okolici so kmetje izgovarjali š namesto h, tako so izgovarjali šiša namesto hiša in šiška namesto hiška.* Ime se je obdržalo do danes, podoba prve ljubljanske vasi pa je temeljito spremenjena, saj je s skoraj 34 000 prebivalci mesto v mestu. Šiška je postala mestna četrtna skupnost, v katero so se združile nekdanje krajevne skupnosti (Koseze, Zgornja in Spodnja Šiška, Litostroj…). Pravni temelji za delovanje četrtne skupnosti so zapisani v Statutu Mestne občine Ljubljana. Vsaka štiri leta prebivalci četrtne skupnosti volimo svet, ki ga sestavlja 17 članov – svetnikov četrtne skupnosti. Vsi svetniki opravljajo svoje delo nepoklicno. Delo v prvem letu sedanjega mandata sveta četrtne skupnosti je zaznamovano predvsem s prometno problematiko – od manjkajočih kolesarskih stez do izrazitega pomanjkanja parkirnih prostorov. Pričakovali smo, da bo parkirna hiša ob novi Sparovi trgovini v Kavadarski ulici rešila del teh zagat, pa je praktično vse po starem. Upamo, da se bo bolje godilo v Kosezah, ko bo zgrajena podzemna garaža. Svet četrtne skupnosti je odločno podprl pobudo prebivalcev ulice Pod hribom, da se ulica zapre za tranzitni promet. Na dokončno odločitev stroke bo treba verjetno še malo počakati, medtem pa je prometni znak, da je promet dovoljen le za lokalni dovoz, malo ublažil promet v jutranji in popoldanski konici. Trenutno potekajo dela na Litostrojski cesti in kot je obljubljeno s strani pristojne mestne službe, bomo tu dobili novo kolesarsko stezo. O tem, kaj nam bo novega prinesel načrt ureditve prometa v Mestni občini Ljubljana, pa je še prezgodaj govoriti. Sicer pa je prometna problematika nikoli izpeta pesem – verjetno bo trd oreh naš celotni mandat. Na kulturnem področju je četrtna skupnost v Vodnikovi do-

66 mačiji ponudila ciklus predavanj na temo »Ljubljana, te poznam?« in prvomajski koncert Pihalnega orkestra v Kosezah, podprla razstavo o stari Šiški v Vodnikovi domačiji, pa tudi kulturna skupina Osnovne šole Riharda Jakopiča ni ostala brez podpore. Smučarski skakalci, taborniki, karateisti, nogometaši in ragbijaši na mivki so konec junija na različnih prizoriščih zaokrožili praznovanje Dneva Četrtne skupnosti Šiška. Prihodnje leto bomo dodali tudi ščepec kulture in seveda na prizoriščih več Šiškarjev. Lanske poplave so sprožile preplah tudi v Kosezah, predvem na območju v nepospredni bližini bajerja. Še več ga je sprožila razprava o gradnji vodnega zadrževalnika ob Brdnikovi cesti. Poplavne študije so v teku. To, kar bodo ovrgle, potrdile in predvidele kot rešitve, bo predmet ponovne javne razprave. Stara šišenska rana je dom starejših občanov. Vrsto let so živela upanja, da bo nekoč le stal na idilični lokaciji med Koseškim bajerjem in Podutiško cesto. Pa te možnosti praktično ni več. Urejen Koseški bajer, bližnja Pot spominov in tovarištva, Šišenski hrib, Mostec…zelene, rekreacijske površine in cela vrsta športnih objektov …Šiškarji imamo res dobre možnosti za vsestranske telesne aktivnosti. Kino Šiška se je razvil v vabljivo kulturno prizorišče, ki pa je nekoliko starejšim prebivalcem malce tuje. Zato potihem upamo, da bo del Vodnikove domačije – stavba »Pri kamniti mizi« le preurejen v sodobno opremljeno dvorano, ki bo namenjena razstavam, predavanjem in ne na koncu tudi prijaznemu srečevanju Šiškarjev ob drugih priložnostih. Obrežje Koseškega bajerja pa naj bi ob večerih doživelo kakšno tiho, naravnemu parku primerno glasbeno prireditev. Načrtujemo…, zato želimo v svetu četrtne skupnosti slišati tudi vaš glas. Pa naj bo spodbuden ali kritičen, da le izrazi željo, slabo odpraviti in dobro izboljšati. Skupaj zmoremo več. To naj bo tudi eno od vodil za ustvarjanje v novem letu. Srečno vsem v letu 2012. *Vir: Pod Šmarno goro, Dušica Kunaver, samozaložba 2006

9HVHOH ERçLFQH SUD]QLNH LQ ]DGRYROMQR WHU XVSHKRY SROQR QRYR OHWR YDP çHOLMR QDåL SRVORYQL SDUWQHUML LQ VSRQ]RUML -$129 G R R &HWUWQD VNXSQRVW äLåND &YHWOLFDUQD 9571,&$ .HPLFQD FLVWLOQLFD 129$. 3RGREQLN LQ 7HNDYFLF G Q R 81,7+$/ G R R 9,52 G R R -85&$ 7' G R R 7XUL]HP /MXEOMDQD


RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE ŽELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Roman Thaler Termini razstav v letu 2012, vedno med 15.00 in 18.00:

v soboto, 28. januarja v soboto, 24. marca v soboto, 21. aprila v soboto, 26. maja v soboto, 9. junija v soboto, 29. septembra v soboto, 20. oktobra v soboto, 17. novembra v soboto, 8. decembra

Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

VREMENSKI PODATKI Venčeslav Thaler V letošnjem meteorološkem poletju(junij, julij in avgust) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: – – – – – –

maksimalna temperatura: 36,3 °C minimalna temperatura: 8,0 °C padavine: 424,55 litra število dni s padavinami: 32 število toplih dni(Tmax =» 25°C): 66 število vročih dni(Tmax =» 30°C): 24

V letošnji meteorološki jeseni(september, oktober in november) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: – – – – – – –

maksimalna temperatura: 32,8 °C minimalna temperatura: -3,1 °C padavine: 223,11 litra število dni s padavinami: 17 število toplih dni(Tmax =» 25°C): 23 število hladnih dni(Tmin.<0°C)): 22 število ledenih dni(Tmax.<0°C)): 3

obvestila

December 2011 ▪ Št. 52

7


December 2011 ▪ Št. 52

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma spomladi 2012 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: ? Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

88


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.