Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

TROENS BEVIS MAGASIN - SEPTEMBER 2015 - 56 ÅRGANG

«MÅLBEVISSTE INDONESISKE EVANGELISTER

s. 04 HIMALAYAS FOLK MØTER JESUS GJENNOM BREVKURSET

s. 20 SAMMEN OM DET STORE MISJONSOPPDRAGET

s. 28

«Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» 2. Kor 5:17.


TROENS BEVIS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA SEPTEMBER 2015 56. årgang TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse og innhøsting - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til vekst i hele kristenfolket

UTGIS AV TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Nettsted: troensbevis.no REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Sten Sørensen Designer: Mariell Hovdhaugen JOURNALISTER: Bente Rognmo Thakre Rune Edvardsen Sten Sørensen Bjørn Olav Thune Harald Mydland Siv Camilla Ottesen Glenn Tønnessen FOTOGRAF: Jan Ivar Vik Nathalie Edvardsen Dan Alexander Edvardsen

ABONNEMENT Sendes ut gratis i Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal

Bergen Grafisk Fjøsangerveien 70A, 5068 Bergen Opplag: 6400 eksemplarer

2

Innhold:

4 Målbevisste indonesiske evangelister s. 14 Musikalsk familie på Tweensmøtene s. 20 Himalayas folk møter Jesus gjennom Brevkurset s. 28 Sammen om det store misjonsoppdraget s. 36 «Det beste Stevnet for barn og unge» s.

Tiden vi lever i er avgjørende I dag ser vi mange av tidens tegn som Bibelen forteller om. Nevnes kan: Katastrofer, likegyldighet og kriger. Religioner står også for fall før Jesus kommer og stifter fred over jorden – som vi så sårt trenger. Når en ser på «Kirkens» utbredelse kan en av og til lure. I Norge går cirka to prosent i en kirke til vanlig, og vi stresser med temaer som ikke akkurat bringer folk til våre sammenhenger, men heller virker motsatt. Jesus tiltrekker seg alle. Spesielt oss syndere som ikke har noe å komme med selv. Skyldige er vi og kun Hans Kjærlighet forsonte oss med Gud. Vi er alle hjelpeløse uten Ham. Kirken er kalt til å utøve forsoningens tjeneste. Det er et paradoks at den vestlige verden bruker mere og mere på seg selv mens flyktningstrømmene blir større og større. Ikke siden andre verdenskrig har det vært flere flyktninger. Mange organisasjoner, menigheter og medier bruker mere tid på å samle inn penger enn det de bruker på evangeliets forkynnelse. Vi er «Den Norske Kirke» – vi som tror på Jesus og har mandat til å bringe livet ut til hele jorden.

Jesus må løftes opp i all sin kraft fra oss troende, Han som er løsningen og livet for menneskene.

Kjære venner! Løft fanen høyt og bli med som aldri før. Det er avgjørende tider!

Ansvarlig utgiver


LEDEREN

Mer tro Norge er et merkelig land. Hos oss er troen blitt definert som en privat sak som ikke angår andre enn den det gjelder. Troen skal en holde for seg selv. Det har ikke vært praksis for at politikere i andre partier enn Kristelig Folkeparti kan fortelle om sin tro. Kanskje med unntak av Berge Furre og Erik Solheim som tidligere var aktive i SV.

en privat sak, den bør prege våre liv og handlinger, og omtales helt naturlig i ulike sammenhenger.

Etter torsdagens kveldsmøte under Sommerstevnet i Sarons Dal ble det en stor debatt i mange av landets aviser og på TV2 og på NRK-TV nettopp av denne grunn. Bakgrunnen var at Jonas Gahr Støre var åpen om sin tro, sammen med Knut Arild Hareide.

Men så langt er det de sekulære som har overtaket i den offentlige debatt i Norge, selv om rundt 80 prosent av befolkningen tilhører ei kirke. Dette er et tankekors og bør utfordre oss!

Troen trenger å ufarliggjøres og gjøres normal i det norske samfunn. Den omtales jo som det mest normale ute i den store verden. Der er Gud en naturlig del av hverdagen og dermed også av språket.

Jeg ønsker mer tro i det offentlige rom! Dette er historisk. Det er veldig spesielt, sier den kjente redaktøren Arne Strand i Dagsavisen om Arbeiderpartiets leder som snakket om kristentroen i Sarons Dal. Vårt Land redaktør Erling Rimehaug skriver så betimelig i en kommentar: «Hvorfor reageres det på at Jonas Gahr Støre er åpen om sin kristne tro når alle hans forgjengere var åpen om sin manglende tro?» Rimehaug viser også til intervjuet undertegnede hadde med statsminister Erna Solberg, som ble gjengitt i julinummeret av Troens Bevis, der hun sier: «Den største utfordringen vi har er egentlig mellom de som tror, og de som er sekulære og som ikke tror, og som egentlig har litt overtaket i den offentlige debatten i Norge.» Her treffer statsministeren dessverre svært godt. Det er nemlig de sekulære som har overtaket i offentligheten.

«Jeg skulle ønske politikere i alle partier som har sin tro, tar den med seg i det offentlige rom. Den er ikke bare en privatsak, den bør prege våre liv og holdninger, og omtales helt naturlig i ulike sammenhenger.»

Slik er det blitt i Norge. Derfor var det så viktig og så flott at nettopp AP-lederen besøkte Sarons Dal og fortalte om sin tro! Det brøt en barriere og satte troen på trykk i landets store aviser og ble omtalt i sentrale TV-medier! Norge er for lengst blitt flerkulturelt. Muslimene er frimodige om sin tro, og for dem er islam en offentlig sak. Nettopp det kan hjelpe mange nordmenn til det samme – å ta sin kristne tro med seg i det offentlige rom! Jeg skulle ønske politikere i alle partier som har sin tro, tar den med seg i det offentlige rom. Den er ikke bare

Redaktør

Foto: Jan Ivar Vik.


Målbevisste indonesiske evangelister I det store øyriket Indonesia støtter Troens Bevis 100 innfødte evangelister. Det er også et oppfølgingskontor for Brevkurset «Det Nye Liv». Evangelistene er spredt rundt omkring på mange øyer. Kanskje dette var i Guds tanke når profeten Jesaja talte om framtiden: «De skal gi Herren ære, forkynne hans pris på kystene.» (Jesaja 42:12)

Av Bjørn Olav Thune Sumatra er verdens sjette største øy og en del av Indonesia. Øya er på 474 000 km² og har ca. 45 millioner innbyggere. Her virker både Noah og John som innfødte evangelister. Noah er gift og har fire barn. Etter at Noah fullførte videregående skole flyttet han til Medan på Nord Sumatra, hvor en pastor ga han husrom. - Etter hvert måtte jeg bestemme meg for om jeg ville gå videre på vanlig skole eller om jeg ville begynne på bibelskole, jeg var veldig forvirret. En natt hadde jeg en drøm; jeg så meg selv midt i en folkemengde og jeg så en mann i hvit kjortel, han ropte på meg. Pastoren fortalte meg at det var Gud som kalte meg. Noah startet på bibelskolen og fullførte etter tre år. Siden har han jobbet som pionerevangelist i landsbyene. Brevkurset viser muslimer veien - Det er mye vi kunne skrive om fra tjenesten her. Vi har

4

blitt forfulgt av islamister bare på grunn av at de vet vi er pastorer. Vi har begynt å oppføre en kirkebygning og bygger etter hvert som midlene kommer inn. Først ignorerte vi protestene fra muslimene, men en ung muslim kom og truet oss fordi vi holdt på å bygge kirke. Vi tror at Herren er med oss og beskytter oss. Han vil lede oss med sin visdom og vise oss hvordan vi skal forholde oss til truslene og vi takker for forbønn. Etter at vi studerte Brevkurset «Det Nye Liv» så vi at dette kurset kunne hjelpe oss med å gjøre disipler i menigheten. Ja, ved at jeg selv leste heftet har det fornyet min tro og det har gitt meg ideer om hvordan jeg kan nå ut til muslimene ved å bruke den lille boken. (Red.anm. Aril Edvardsens brevkurs ble gitt ut som et hefte i Indonesia) Noah takker for støtten fra Troens Bevis som gjør de i stand til å kjøpe det nødvendige til livets opphold. - Vi lengter etter å se ufrelste komme og bli kjent med Jesus. Vi trenger støttepartnere som ber for oss siden vi står i utfordringer med ekstreme og religiøse muslimer som ikke liker vårt


Foto: John.

Foto: Joshua.

nærvær på deres territorium. Jeg tror at Herrens kraft vil salve oss og sette oss i stand til å holde ut og la oss se seier, for vårt håp er i Herren! avslutter Noah. John ga Jesus et løfte John forteller: - Alle i familien min er kristne og jeg var fra min tidlige ungdom aktivt med i menigheten. Men, en tante av meg som ville være en kristen, var også opptatt av trolldom og trodde på det. En dag rømte hun inn i skogene inntatt av mørkets makter. Da hun ble funnet oppførte hun seg voldelig og ingen var i stand til å hjelpe henne. Men jeg visste at Jesus Kristus kunne sette henne fri. Det resulterte i at jeg inngikk en pakt med Jesus, at den dagen min tante ble frisk, skulle jeg begynne på bibelskole og tjene Ham. Min tante ble helbredet og utfridd i Jesu Navn. Jeg gikk så på bibelskole i Palembang, Sumatra for å utruste meg til tjeneste. Min visjon er å være trofast i tjenesten for Herren slik at mennesker får oppleve Guds mektige kraft i sine liv. Til tross for prøvelser og mange utfordringer, opplever vi Guds omsorg og beskyttelse. Vi har kjøpt tomt i Jin og planlegger nå å bygge kirke der. Nå samles vi hjemme hos en familie, men det er jo begrenset med plass. Grunnmuren er lagt og mange frivillige deltar på prosjektet. En kvinne med diabetes hadde ikke kunnet komme på møtene, men et medlem inviterte henne med på et søndagsmøte. Der ba vi for henne, rørte Herren ved henne og nå har sukkernivået hennes minket og hun har kunnet fortsette med sine daglige aktiviteter. Guds hjelp på jobben En mann vi har vært til hjelp for de siste månedene hadde en spesiell utfordring på jobb. Mannen var ansatt i en privat bank og sto i fare for å miste jobben. De påstod at han hadde gjort en forbrytelse som han kunne bli fengslet for. Familien kom til oss for å be om forbønn for mannen som var havnet i slike omstendigheter. Herren

Foto: Noah.

viste oss at kollegene hadde fanget ham i en felle. Vi rådet familien til å fortsette å be om at Herren skulle gripe inn og løsningen kom. En uke senere kom mannen hjem til oss og fortalte hvordan Herren hadde utfridd han fra denne uhyggelige omstendigheten. Kollegene hadde innrømmet at de hadde gjort et komplott mot han og spurt om han kunne tilgi dem. Det er makt i bønn! Josva investerer i ungdom Timor er ei øy nord for Timorhavet, som er delt mellom statene Indonesia og Øst-Timor. Vest-Timor hører til under den indonesiske provinsen Øst-Nusa Tenggara. Øya har et flatemål på 30 777 km². Navnet er en variant av timur, et malaisk ord for øst. Øya ligger på østenden av en lang rekke øyer. Josef vokste opp på øya Timor. Da han var yngre, kom han trofast på møtene, deltok på søndagsskolen og var involvert i menighetsaktiviteter og samlinger, men han hadde ikke en ordentlig tro. En dag hadde en taler budskapet om å bli født på ny, og han skjønte at han måtte ta imot Jesus Kristus som sin eneste Frelser. - I det øyeblikk jeg tok imot Ham ble jeg også døpt i Den Hellige Ånd. Det var en fantastisk dag! En dag startet et bibelkurs i menigheten som handlet om hvordan en kan komme ut i tjeneste for Herren på fulltid. Etter flere slike kurs begynte jeg å lede en menighet med 25 medlemmer. Etter hvert så vi at det kom mange flere til tro på Jesus og ble medlemmer hos oss. Josef sier at første prioriteten for menigheten er å fortsette med personlig evangelisering og spre Guds ord på denne måten. Han syns Brevkurset «Det Nye Liv» er et kjempefint verktøy for å presentere evangeliet: - Jeg går gjennom Brevkurset sammen med ungdommene våre. Når vi er ferdige med hele heftet og alle leksjonene kan jeg sende inn navnene på alle. Dette tar tid for de fleste unge her er 5


analfabeter og kan ikke lese. Vi går også på husbesøk for å vinne tilbake de som ikke har kommet på møtene på en stund. Noen som har sluttet å gå jevnlig på møtene er så opptatt med jobbene sine. Vi forstår omstendighetene deres og at avstanden gjør det vanskelig for dem å reise til kirken. Derfor hjelper vi dem ved å dra hjem til dem, studere sammen, og bruke boka med Brevkurset «Det Nye Liv.» De som vi har fulgt opp på denne måten er veldig lykkelige for at vi bryr oss om dem og de har tatt imot undervisningen med åpne og glade hjerter. Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der! Jes 42:10

Israel:

Fra 50 husfellesskap til 300 menigheter på 20 år Avi Mizrachi, en av Troens Bevis sine innfødte evangelister i Israel, oppfordrer de tre millionene av årlige Israels pilegrimer til å besøke landets Levende Stener.

Av Bente Rognmo Thakre I fjor var det tre millioner pilgrimer som besøkte Israel fra hele verden. Hva var det disse flotte pilgrimene kom for å se? Vi har hverken Frihetsgudinnen eller Disney World i dette lille landet som heter Israel. Vel, det mest vanlige svaret på dette spørsmålet er: «Vi har kommet for å gå i Jesu fotspor.» Det stemmer. Når du går i landet der våre forfedre og Herren Yeshua gikk, føler du det som om du er hjemme! Bibelvers blir levende for deg, og du føler det samme som

6

våre forfedre og profetene følte. Du får en full åpenbaring over hva Messias kom for å oppfylle. «Jeg er glad når de sier til meg»: Vi vil gå til Herrens hus. Nå har vi satt vår fot i dine porter, Jerusalem... Be om fred for Jerusalem. Måtte de som elsker deg få leve trygt! Salme 122:1,2,6 Ordet « å be» på hebraisk er shaalu, og betyr «å spørre, forhøre og å komme med en forespørsel.»


Herren gav et løfte om at alle dem som elsker Israel og ber og spør spesifikt om fred i Jerusalem, vil ha fremgang.

«….de alle må være ett, liksom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» – John 17:21

Det er trist at de fleste av de tre millionene som kommer på besøk til Israel hvert år, besøker museum, kloster og døde stener. De kommer ikke for å se hva som skjer med de Levende Stenene. De fleste kristne som kommer til Israel går glipp av å møte Bruden, Jesu legeme i landet. Takk Gud for at Jesus legeme har vokst så mye de siste 20 årene i Israel. For eksempel, for 20 år siden var det 50 små husfellesskap. I dag er det rundt 300 lokale forsamlinger over hele Israel. Som en ung israelsk troende for 30 år siden, var jeg veldig begeistret over å få møte andre troende i landet vårt. Under en påskekonferanse var det et par hundre troende som samlet seg ved et lite retreat senter utenfor Tel Aviv. På den tiden var vi så begeistret over å kunne ha en nasjonal konferanse for messianske jøder at hver eneste troende kom! I de dager kjente vi alle ved navn. I dag er det konferanser hele året. Antall troende blir beregnet til 15 000 i Israel i dag! Selv om dette nummeret har økt dramatisk over årene, så bor vi i et land med åtte millioner innbyggere. Vi er fremdeles en veldig liten gruppe i forhold til resten av Israel. Å være en troende i Israel kommer også med en høy pris. Jeg kan huske at vår datter var den eneste troende på hele skolen hennes. Hun opplevde mange utfordringer, men jeg er glad for å kunne si at hun elsker og følger fremdeles Herren i dag. Hennes historie er ikke uvanlig her.

Foto: Avi og hans kone Chaya Mirachi leder en stor messiansk menighet i Tel Aviv.

Mitt spørsmål til pilgrimene er dette, «Hva kommer du for å se?» Jeg oppmuntrer hver pilgrim til å komme og besøke Israels Levende Stener! Den vidunderlige Bruden i Israel er levende og vokser. Vi ser mer og mer at jøder og arabere kommer til Herren fra forskjellig bakgrunn og blir med i de troendes legeme i Landet. Det er en stor oppmuntring for oss å tilbe sammen med brødre og søstre som besøker oss fra andre deler av verden. De troende i Israel blir styrket og bygd opp når våre brødre og søstre kommer fra nasjonene for å dele vitnesbyrd, be og å søke Herren sammen med oss.

Foto: Avi oppfordrer pilegrimer til å oppsøke de kristne jødene og araberne i Israel da det har stor verdi for disse forsamlingene.

7


Seminar med stor

spennvidde og inspirasjon Formiddagsmøtene brakte mange høydepunkter hele stevneuka igjennom. Frelsen i Jesus og fokuset på det store misjonsoppdraget preget de mange og inspirerende talene.

Av Harald Mydland Sofia Bruno talte om frelsesvisshet Første taler ut søndags formiddag var Sofia Bruno, mangeårig misjonær på Filippinene og nå pastor i Kirken i Dalen i Kvinesdal. Bruno fulgte på mange måter opp Egil Svartdals fine forkynnelse om hvilen i Kristus fra lørdags kveld. - Jeg tror at Gud har et kall og et oppdrag for alle mennesker, men basis for vårt kristenliv er frelsesvisshet, begynte Sofia Bruno sin flotte undervisning, om fundamentet for vårt kristenliv og tjenesten i Guds rike. - I Første Johannes’ brev 5:12 sier Bibelen at den som har Sønnen han har livet, og i vers 13 understreker Johannes at han skriver til den som tror på Guds Sønns navn, for at vi skal vite at vi har evig liv, og for at vi skal fortsette å tro på Guds Sønns navn. Bruno fortsatte med å liste opp slike ting som ikke frelser oss; gjerninger, penger, religiøse aktiviteter, mat, klær og følelser. - Hva er vår frelsesgrunn, spurte Bruno retorisk og gav svaret: Jesus og ingenting annet! Misjon er Guds oppdrag - Misjon er det arbeid Gud gjør. Vi er av nåde invitert til å være med. Misjon betyr at evangeliet krysser grenser; geografisk, språklig, kulturelt og religiøst, begynte Egil Svartdal som var andre taler søndags formiddag. - Kall - kall ikke? Noen tror at de har et misjonskall, andre er usikre og noen tror ikke at de har et slikt kall. Men Gud er en misjonal Gud som søker enkeltmennesker og kaller oss ved navn. Han søker også folkegrupper. Han vil

8

Foto: Sofia Bruno.

velsigne hver enkelt av oss for at vi skal være en velsignelse for andre. - Vi har hatt evangeliet i 1000 år, men hva med dem som enda ikke har hørt? Misjon betyr sendelse; det å bli sendt ut. Gud Fader sendte Jesus; Jesus sendte Den Hellige Ånd og Den Hellige Ånd kaller og sender oss; menigheten, understrekte Egil Svartdal, og hadde følgende avslutningsappell: - Vi er alle kalt til å være misjonærer. Misjon er lagt på hele menigheten. I kraft av å være Guds barn er jeg Guds misjonær. Jesus ga oss fem misjonsbefalinger for at alle skal vite at det ikke handler om noen få men om alle. - Vi lever ikke bare for oss selv. Vi lever lokalt men tenker


og handler globalt. Evangeliet er ikke de kristnes budskap alene men alles. Hvordan være gode foreldre Stina og Kai Johansen, pastorpar i Sørlandskirka, underviste glimrende mandags morgen om det å være foreldre, en særdeles matnyttig undervisning mange satte meget stor pris på. - De aller fleste ønsker å være gode foreldre og helst bli bedre. Foreldrerollen er så altoppslukende, men tro ikke at det fins perfekte foreldre, poengterte Kai Johansen, som var første taler ut. - Sannheten er at mange barn som har vokst opp i kristne hjem forlater troen etter fylte 18 år. Kunne vi bare vinne våre egne barn ville menighetene ha vokst betraktelig. Foreldre har enorm påvirkning på sine barn, men det fins to grøfter: - Den ene er å tro at vi ingenting kan gjøre; at de unge må ta egne valg og overlate hele ansvaret til dem. Den andre er å tro at det hele er opp til oss; at det fullt og helt er vårt ansvar som foreldre. - Finnes det en vei mellom grøftene? Ja, evangeliet er Gode Nyheter til alle også det å være foreldre. Evangeliet har løsningen på menneskenes hovedproblem og tilbyr en annen vei: korset, tilgivelsen, etc. - Gud er den perfekte Far. Jeg er selv ikke en perfekt far, men jeg har en perfekt Far. Vår hovedoppgave som foreldre er å lære barna å bli uavhengige av oss, men avhengige av Gud som sin far. - Vær en hyrde som ber for dine barn men ta ikke Guds plass, poengterte Kai Johansen, før kona Stina tok over undervisningen. Det er aldri for seint å elske barna våre - Vår familie har gjort alle de feil som kan gjøres, men det har lært oss å ha medlidenhet med andre foreldre, begynte Stina Johansen, sin meget åpenhjertige og innsiktsfulle undervisning om det å være foreldre i dagens samfunn. - Gud gir oss nåde hver dag. De første barneårene er svært viktige og det å bekrefte barna det aller viktigste. Det er aldri for sent å elske barna våre. God barneoppdragelse handler om gode relasjoner, det å bekrefte barnets indre liv.

- Vår oppgave er å vise ubetinget kjærlighet særlig når de fortjener det minst. Smil og positiv øyenkontakt er mye viktige enn grensesetting. I tillegg er det viktig å bruke mye tid sammen med dem. På den måten bygger vi selvtillit i barna, poengterte Stina. - Barnets indre liv er mye viktigere enn det ytre. Når det indre livet er bra, gir det seg positive utslag i det ytre og motsatt. Oppdagelsen av viktigheten av å ha fokus på og ta tak i det indre livet hos barna, forandret hele mitt syn på barneoppdragelse. - Vi må spørre oss: Hva er det som ligger bak barnets oppførsel og handlinger, forklarte Stina, og tegnet et bilde av det berømte isfjellet hvor kanskje bare ti prosent er synlig på overflaten mens de øvrige 90 prosent er skjult. På samme måte kan barns oppførsel skjule for det som egentlig rører seg i barnet. Stina illustrerte sin undervisning med flere meget gode eksempler på hvordan barns ytre adferd blir sterkt påvirket av barnets indre liv. Våger du å utvide ditt hjerte til dem som ikke tror? - Som kristne lever vi i en spenning mellom vår levende tro på innsiden og hverdagen rundt oss. Tenk om vi kunne dele det vi har på innsiden på en måte som folk forstår? begynte Gina Gjerme sitt inspirerende seminar tirsdags morgen. - Kun 2-3 prosent i Norge går regelmessig på Gudstjeneste. På et tidspunkt var det påbudt å gå i kirken for å konfirmere seg. I dag har folk mange fordommer. Min mor spurte for eksempel: «Hva må jeg slutte med for å bli en kristen?» - Vi må ha en bevissthet om at vi er sendt til vårt nabolag. Når vi ber for mennesker opplever vi å få en kjærlighet til dem på en ny måte. Vi er kanskje for opptatt av vår egen fortelling, hva vi skal si, men hvor vanlig er det å spørre andre om deres tro, spurte Gina? - Still dine naboer spørsmål om hva de tror på. Dette kan sette i gang en prosess og gi dem anledning til å bekjenne sin tro. Vi stiller oss nysgjerrige på: Hva er din fortelling? Når så tiden er inne kan vi fortelle vår. - Vitnesbyrdet har som kjent stor kraft slik det framgår av Åpenbaringen 12:11: «De har seiret over ham (djevelen) ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet.» 9


- Jeg tror at Gud vil åpne dører for oss til mennesker i vårt nabolag når vi søker Hans vilje. La oss ikke undervurdere hva Han kan gjøre, avsluttet Gina Gjerme, og oppmuntret alle til å leve transparente liv og fortelle andre hva vi tror på. I verden men ikke av verden - Denne våren har vi i vår menighet forsøkt å kartlegge hvor mange vi er i berøring med. Vi kom til rundt 2 000 mennesker. På basis av dette startet vi en kampanje: «Bro til tro!» Vi oppfordret til bønn for dem vi er i berøring med, og minnet om at vi lever i verden men ikke er av verden, sa Øystein Gjerme, som underviste etter sin kone Gina tirsdags morgen. - Det er enklere å være mot verden enn å være i. Men da blir det en stor distanse til dem vi skal nå. Det er også enklere å være etter verden ut fra en «det er ikke så nøye»-tankegang.

Foto: Gina Gjerme.

Trenden blant unge i dag er å bli mer og mer lik hverandre, samtidig som man snakker om å finne sin egen stil. Trykket for å være lik de andre er sterkt. - Guds rike kommer ikke som en ytre endring men som en indre. Jesus kom ikke for å regulere menneskers adferd utenfra. Det handler om å få et nytt hjerte. Endringen må komme innenifra, poengterte Øystein, og minnet om at også Lenin og Mao brukte ord. - Hvis ikke Jesus hadde brukt mer enn ord hadde Han vært som dem, fortsatte Øystein og tok fram fire barrierer til disippelskap slik det framgår av Markus kap. 4. Fuglene spiste straks opp såkornet. Null respons i folket og budskapet ble avvist. Steingrunn, tynn jord. Rask respons men ingen røtter trass i den spontane begeistringen.

10

Foto: Øystein Gjerme.

Frøene blir noen ganger sådd blant torner. De vokser opp men blir kvalt og avlingen uteblir. Men noe havner i god jord og bærer frukt.

Nyfiken på livet Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter Stavanger, var første taler ut torsdags morgen og oppfordret stevnefolket til å være nyfikne eller nysgjerrige på livet.

- Det er Gud som gir vekst. Jorden bærer frukt av seg selv i jordsmonnet hos dem som har gitt seg selv til Ham. La Jesus være Herre i hjertet ditt, og ha fokus på hjertet, det indre livet hos dine medmennesker, avsluttet Øystein Gjerme.

- Jeg er en av dem som forventer at Gud skal gjøre fantastiske ting i denne tiden. Jeg tror at det beste ligger foran oss, begynte Arnfinn, og leste fra Jesaja 43:18-19, der Gud sier at Han vil gjøre noe nytt.

Besøk Dina-stiftelsens hjemmeside og st


- Jeg vil gjerne tale om dette å bevare forventningen til livet. Selv har jeg gått gjennom mange faser. Det viktige er å bevare lysten til å oppleve mer med Gud. Gud har sagt at Han i de siste dager vil utgyte av sin Ånd over alle mennesker. Arnfinn fortsatte med å fortelle om sin relasjon til den svenske predikanten Erik Larsson (1907-1996), mangeårig stevnetaler i Sarons Dal. Da Larsson var 85 år gammel uttalte han: «Jeg er nyfiken på livet.» Han var åpen for nye ting med Gud hele sitt liv. - Gud viser oss i dag hva oppdraget går ut på og at Han vil bruke deg og meg i dette oppdraget. Men vi kan ikke gå inn i det nye oppdraget uten å gå ut av det gamle. Noe av nøkkelen er å akseptere de nye fasene i livet og ikke leve i det gamle. - Lev nå og omfavn livets ulike faser. Ikke ta alle kampene men bestem deg for hvilke kamper du vil ta. Bli venn med deg selv og med livet. Jesus vil gjøre noe nytt i ditt liv, avsluttet Arnfinn Clementsen sin oppmuntrende tale torsdags morgen. Kom og se! Kjell Markset, idrettsprest i over 30 år og grunnlegger av KRIK (kristen idrettskontakt) talte trosfriskt torsdags morgen over teksten: Kom og se! Markset begynte med å fortelle om sitt første møte med Aril Edvardsen og Sarons Dal. - Aril var en av dem som virkelig inspirerte meg som ung kristen. 17 år gammel reiste jeg til Sarons Dal hvor det myldret av mennesker. Aril prekte om Jesus eller Barabbas, utrolig sterkt. Året etter, i 1977, inviterte jeg Aril til stormøte i Porsgrunns-hallen. På det tidspunkt var det i Lutherske kretser uhørt å invitere en mann som Aril Edvardsen. - Men nå må vi stå sammen om det viktigste vi har felles, nemlig Jesus. Mitt store forbilde er Jesus. Hva var det som gjorde at han skapte en verdensbevegelse? Jo, disse tre enkle ordene: Kom og se! - I Johannes evangelium kapittel 1 leser vi om hvordan to brødrepar kom til tro på Jesus på én dag basert på disse ordene: Kom og se! Det fins ikke noe sterkere vitnesbyrd enn dette. Jesus kom for å sette oss i frihet. Hans budskap handler om et liv her og nå og deretter evigheten.

tøtt jentene våre: dinastiftelsen.no

Markset avsluttet sin inspirerende preken med å fortelle fra sin ferske bok med tittelen Levekraft, om gode vaner som bevarer vår helse og vårt sinn. - Jeg har gode nyheter til deg: Du kan bli frisk! Det er aldri for sent å gjøre en forandring. Du kan bli den beste utgaven av deg med Guds hjelp, men du har et ansvar for å ta vare på deg selv, understrekte Markset, og nevnte flere gode eksempler på folk som har lagt om et usunt kosthold, begynt å mosjonere, gått ned atskillige kilo og fått mer overskudd og energi ut fra rådene i Marksets bok. - Det er en sammenheng mellom hva du putter i munnen og de konsekvenser dette medfører for kroppen din. Selv små forandringer kan gjøre store forskjeller, men ingen kraft er sterkere enn troen, avsluttet Markset. Herren er vår hyrde Sarons Dal-veteranen Åge Åleskjær underviste på første seminaret fredags morgen og tok utgangspunktet i den velkjente salme 23. - Jesus er fortsatt i sentrum. Det er viktig å oppdage at Herren er vår hyrde. Salme 22 handler om Jesu lidelse og død på korset, og salme 24 om herlighetens Konge og Hans rike. Men salme 23 handler om Herren som hyrde, begynte Åge Åleskjær sin trostyrkende undervisning. - Jesus satte seg etter å ha fullført frelsesverket. Han satte seg fordi alt var ferdig. Derfor kan også vi «sette oss» i troen på Hans frelsesverk. Det er nok det som Jesus gjorde. - Han lar oss ligge i grønne enger, fortsatte Åge og la seg like godt ned på golvet for å illustrere poenget. Kristne sliter seg ut, men frelsesverket innebærer at alt er ferdig. Disiplene tjente ikke i egen kraft, men de mottok Den Hellige Ånd. - Djevelen er nå under våre føtter, fordi Jesus er hodet for sin menighet som er oss. Vi som menighet er satt over alt den ondes velde. Jesus er også med oss i de vanskelige tidene, nettopp da som vi trenger Ham som mest, proklamerte Åge, og høstet gjentatte ganger applaus fra stevnefolket for sin bibeltro og humørfylte preken. Jesus har gitt oss mer enn seier Svenske Carl-Gustaf Severin fortsatte der Åge Åleskjær slapp fredags morgen og leverte en forrykende

11


undervisning om det faktum, at Jesus har gitt oss mer enn seier, jfr. Rom. 8:31-37. - Er Gud for oss? Ja, Han har tatt bort all synd og vi sitter med Ham i det himmelske. I alt dette vinner vi mer enn seier, sier Bibelen. Når vi er i Kristus er vi mer enn i det naturlige. I tillegg sier Bibelen at Jesus ber for oss hver dag hele dagen igjennom. Det er bare fantastisk. - Jesus gjør oss til evige seiersherrer men legg merke til at det står at VÅR tro overvinner verden, ikke MIN. Det er vi sammen som seirer. Vi må våge å la andre tale inn i våre liv. - En bra menighet er en menighet der det fins tre generasjoner: Ikke bare de unge, heller ikke bare dem i middelalderen, og heller ikke bare eldre. Vi må stå sammen alle generasjoner. - Vi skal bygge relasjoner mellom generasjonene. Alle behøves! Det fins ingen konkurranse i det å vinne sjeler. Vi må stå sammen om dette viktige oppdraget. Noen står i frontlinjen mens andre står bak og ber, avsluttet Severin og fortalte gripende historier fra Russland, om bønnens makt i meget vanskelige situasjoner i misjonens tjeneste.

Foto: Carl-Gustaf Severin.

12

Foto: Kai Johansen.

Foto: Åge Åleskjær.


Bildeserie fra Sommerstevnet 2015:

13


Musikalsk familie

på Tweensmøtene Henrik skriver sanger, Elisabeth leder, Matthias (12) og Pernille (16) synger, storebror er multimediamann og trommis, mens lillebror på syv hjelper til.

Av Bente Rognmo Thakre - Det som driver oss er at vi vil fortelle barn og voksne om Gud og vi prøver å gjøre det på en måte så alle skal forstå det. Alle i familien elsker det vi holder på med. Også knytter det oss i familien sammen på en spesiell måte, sier mamma Elisabeth. - Du kan kanskje også ta med at Henrik spilte bass oppe i Stålhallen og vi hadde også konsert i Kvinesdal under Stevneuken, sier mammaen, som også er med og synger i den musikalske familien. Under Sommerstevnet i Sarons Dal har de vært med på Tweensmøtene oppe i Stålhallen. Det har vært et supert tilbud for alle barn fra 4. klasse til 7. klasse. Gjennomsnittlig var det rundt 300 barn på samlingene. Henrik og Elisabeth forteller at de har i snitt 30-40 konserter i året. Intensjonene deres er å støtte det barne- og ungdomsarbeidet som allerede er i menighetene. - Vi har noe som heter Kids festival i forkant, der vi lærer dem konkurranser og sanger. Mange sier at de har ikke et barnekor i menigheten. Vi behøver ikke å ha et ferdig opplegg. Det holder at menigheten tar med seg det de har av folk og venner, sier Henrik. Lav terskel - Vi gjør terskelen så lav som mulig slik at det skal være lett å ta med alt hva du har av familie og venner. Også har vi oppdaget at unge gutter har kommet og synes at det er spesielt fint at Mathias, som er gutt, er med og synger. Også det at alle har briller er blitt litt morsomt, foreldre kommer og sier til oss at barna deres kanskje har kviet seg til å bruke briller, også går det lettere når de ser at det bruker vår familie også, ler Elisabeth.

14

- En annen ting er at konsertene er ikke planlagt ned til den minste detalj, vi tar det som det kommer. Jeg snakker for det meste, men barna er også med og vitner når de føler for det. Også er det viktig for oss å gå i vanlige klær. Vi er en vanlig familie, og vi føler at det er viktig at barna lærer seg at vi trenger ikke å løpe og kjøpe noe hver uke. De forteller at selv om det er litt arbeid å være ute på veien så mye som de er, opplever de det allikevel som energigivende å få være med å oppmuntre andre. - Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på at vi har vært til inspirasjon for både jenter og gutter, og det gjør oss glad, sier Henrik. Elisabeth legger til at på grunn av familiens unike sammensetning kommer de også i kontakt med folk som kanskje ellers ville gått forbi. - Jeg ble adoptert fra Bangladesh da jeg var 3-4 måneder gammel, og på grunn av det merker jeg at jeg kommer veldig lett i kontakt med folk i fra andre kulturer, noe som jeg synes er veldig positivt. Vi er også med i en hjelpeorganisasjon som heter Compassion, og i regi av det arbeidet reiste vi til Bangladesh. Det ble en veldig spesiell opplevelse både for meg og oss. Jeg opplevde at en brikke som jeg ikke visste manglet, kom på plass. Og vi så jo også hvor fattige folk er og hvor lite som skal til for å gjøre en forskjell for dem. En Pizza på Peppes kan forandre liv. Jeg har også vært på Dina Senteret i Kongo, og det samme gjelder der.


- Jeg kan også legge til at når vi kom til Bangladesh, og de skjønte at jeg også opprinnelig kom fra deres land, var det ikke måte på hvor fin velkomst vi fikk. - Ja, bekrefter Henrik. - De arrangerte til og med en tradisjonell bryllupseremoni for oss der vi ble gift på nytt, også sa de til meg at nå er du en «svigersønn av Bangladesh», legger han til og ler. Det gjorde oss også ydmyk når vi var på besøk hos andre som var svært fattige, men som velsignet oss med å be for oss. Det rørte noe på dypet. Selv om de er fattige, har de noe å gi, og det må vi ikke glemme, sier Elisabeth. - Etter denne turen prøver vi å være mer bevisst i hverdagen på at små beløp for

oss kan utgjøre enorme forskjeller for andre! Trøstende sanger - Vi har også to sanger som vi får spesielt mye respons på. Den ene er «Det fins et håp». Der hører vi fra voksne som har fått kreft og mistet håpet, også sier de at den teksten har gitt de veldig mye. Spesielt en dame sa dette til oss, hun er død nå. Og sangen «Himmelen» er veldig spesiell for oss. Den ble skrevet etter terroren i Oslo 22. juli i 2011. Vi skulle vært i det bomba området i Oslo i de dagene i forbindelse med en innspilling. Mathias var kun åtte år, og barna var hjemme og så på nyheten om det som skjedde. Spesielt Mathias, som da var åtte år, ble svært redd. Sangen handler om at vi møtes igjen i himmelens slott. Det er en sang

som setter ord på det å miste noen. Det er en sang som er blitt brukt mye i begravelser. Så mistet vi oldefaren til barna våre, altså min bestefar. Men da Mathias skulle synge den i begravelsen, klarte han kun et vers, og det skjønner vi jo godt, forteller mamma Elisabeth. - Så for å summere opp, så har vi valgt å skrive tekster som handler om livet, mobbing, det gode og det triste og det hverdagslige. Den musikalske familien har også gitt ut to CD’er og holder på med sin tredje. - Vi vil gjerne besøke enda flere menigheter og det er bare å ta kontakt (henrik@fjalsett.no), legger Elisabeth til.

15


PYM-leder Bjørn Bjørnø vil motivere unge for misjon:

Ungdommer i dag er globale – vi må gjøre dem misjonale - Vi må lage nye løpebaner for å kanalisere unge mennesker ut i misjonens tjeneste, sier PYM-leder Bjørn Bjørnø

Av Harald Mydland - Min tanke og strategi er å være på så mange ungdomsarenaer som mulig. Bibelskoler, folkehøyskoler, festivaler, ungdomssamlinger, etc. Ungdommer i dag er veldig åpne for impulser og de har en lengsel etter å bety en forskjell for andre. Vår oppgave som ledere er å løfte fram behovene og mulighetene og eksponere de unge for det oppdraget som Gud har gitt oss. - De unge må oppdage verdien av å leve for noe som er større enn dem selv; ja ikke bare noe å leve for, men også noe det er verdt å dø for. Ungdommer i dag er opptatt av å reise og de er opptatt av urettferdigheten i verden. Vi må presentere Guds plan og hensikt for dem, slik at de kan bli fokusert på det viktige misjonsoppdraget, sier Bjørn Bjørnø, som var en av talerne under det skandinaviske sommerstevnet i Sarons Dal. Bjørnø er leder for PYM (De norske pinsemenigheters ytremisjon) som har arbeid i mer enn 60 land på fire kontinent. Sammen kan vi oppnå mer - Hver enkelt av oss er kalt til misjon. Jo flere som står sammen desto større muligheter for å nå enda lengre ut. Aldri før i historien har så mange unge mennesker hatt et globalt perspektiv, framholder Bjørnø. -Ungdom i dag henter impulser, informasjon og ideer fra hele verden. De er globale men vi må gjøre dem misjonale slik at de kan bli fokusert på viktigheten av misjon. 16

- Ungdom til ungdom er ofte løsningen. Barn og unge må komme i kontakt med barn og unge i andre land. Da skjer det noe. Vår oppgave må være å finne naturlige kontaktpunkter slik at de kan dele livene med hverandre. Mye spennende skjer ute på misjonsmarken - Norske ungdommer har noe å fare med. Vi må lage nye løpebaner for de unge slik at de kan kanalisere sin energi og innsats ut i misjonens tjeneste. Det må bli enkelt å reise ut, mener Bjørn Bjørnø. - Det skjer mye spennende der ute. Gud virker med tegn, under og helbredelser. Det skjer noe med de unge når de blir vitner til slike ting; når de ser at evangeliet fungerer i praksis. - Dessuten er kirkene i mange land viktige samfunnsaktører. Kirkene opererer helt annerledes enn i Norge og har en helt annen funksjon i samfunnslivet enn hos oss. Mange steder er kirkene direkte involvert i lokalsamfunnet og møter mange behov, sier Bjørn Bjørnø. - Med utgangspunkt i Rune Edvardsens initiativ er PYM og Troens Bevis i dialog for å utvikle samarbeidet, ikke minst for å styrke misjonsengasjementet blant barn og unge her i Norge. Om vi som en stor pinsekarismatisk bevegelse står sammen om oppdraget, så vil vi lykkes med å nå ut med evangeliet til alle folk og folkeslag, sier Bjørnø.


17


Sten Sørensen med tidsaktuell preken søndags formiddag:

Hva kan menigheten lære a

- Gud er til og Han er trofas jødene som sitt demonstrasj 5.Mos 7:7-9, sier Sten Søren

Av Harald Mydland

18


av jødene

Paulus, jfr. 2. Kor 11:25-30, som beskriver den lidelse han måtte tåle som bevis på at han var en sann apostel.

st. Til å vise dette har Han valgt jonsfolk slik det framgår av nsen. - La meg slå fast følgende: Alle mennesker har samme verdi uansett rase, religion eller andre forhold som skiller oss. Jeg er glad i Norge. Jeg vil forsvare Norge. Men jeg mener ikke at svensker er mindre verdt! - Jeg er også glad i Israel. Men det gjør selvfølgelig ikke at verdien til menneskene i naboområdene er mindre verdt, slik begynte Sten Sørensen, sin meget tidsaktuelle preken siste søndags formiddag i stevneuka. Hva kan vi lære av Israel? - La oss se hvordan jødene grep tak i den utfordringen de stod ovenfor i 1948 da de kom til sitt eget land. De måtte først og fremst se framover. • Penger hadde de ikke. Det var derfor ikke mulig å bygge hus. De hadde vanskeligheter med å få seg mat. • Store og folkerike nasjoner rundt dem ville utslette dem. • De hadde en forferdelig fortid. De ble fordrevet. Nære slektninger hadde blitt gasset i hjel.

• Men jødene så framover! De nektet å gi seg. De plantet, byttet varer, lagde vanningssystemer som gjorde ørkenen om til landbruksområder. • De satset og utviklet avansert teknologisk utstyr og menneskene tok seg lang utdannelse. De bygget et avansert og framtidsrettet forsvar. • De bygget opp språket – hebraisk. • På samme måte trenger menighetene å se framover, jfr. Fil 3,13, der Paulus formaner oss om å glemme det som ligger bak og strekke oss ut etter det som ligger foran. Jødene var djerve og dristige • Tusenvis satte sine hus og hjem i pant for å starte nye bedrifter. • De arbeidet i fare for angrep. Dristighet er nærmest en forutsetning for å leve og arbeide i Israel. Israel bygget nasjonen. Vi utbrer evangeliet og bygger Guds rike. • Menighetene trenger denne dristigheten i våre dager. Vi må risikere noe i likhet med Bibelens

Jødene ser nødvendigheten av hardt arbeid, forandring og kreativitet • Ingen land bruker så mye penger per innbygger på forskning og utdannelse som Israel. • Nye bedrifter kommer i gang og gamle fornyes. Hele tiden må en utvikle seg. • Den største andelen (mer enn 70 prosent) av industriproduksjonen er fra high-tech området. Bill Gates har sagt: Israel har gjort mest for den teknologiske utviklingen i verden i forhold til folketallet. • Er forandring og kreativitet nødvendig for våre menigheter? spurte Sten Sørensen, og svarte et klinkende klart: Ja! og viste til 1.Kor 9, 19 – 23 som beskriver Paulus som en tjener for alle mennesker. Jødene er folket som ikke vil dø • De siste 60 år har de ofte vært i krig. Likevel har de bygd et ørkenland til et landbruksområde og et teknologisk mirakel. De lar seg ikke knekke. • En vitenskapsmann ble spurt hvordan de kan gjøre god forskning under sine dramatiske forhold? Jo, svarte han: Vi tar tre minutters «time out» når flyalarmen går for å være i bomberommene. Deretter går vi tilbake til forskningen og fortsetter arbeidet. – De er ikke lettskremte! • Det kan være ulike stormer i menighetene også. Må vi aldri gi opp – men fortsette arbeidet! Vi tror på seierstider! Mange skal vinnes for Himmelen! Avslutningsvis leste Sten Sørensen fra Nehemja 4, 16 – 18, hvor vi ser vi den flotte balansen mellom arbeid og forsvar. Det er et bilde på at bønn og arbeid må gå hånd i hånd!

19


Foto: Tradisjonelle bønneflagg som gjerne henges på en snor langs fjellene i Himmalaya for å velsigne området.

Himalayas folk møter Jesus gjennom Brevkurset - 2014 var et veldig bra år for oss da vi fikk besøke mange unådde folk i flere stammer og etniske grupper. Vi fikk en utrolig opplevelse av evangeliets kraft til frelse, selv om vi lærer nye ting hver eneste dag, sier Troens Bevis sin feltleder for Himalaya området.

Av Bente Rognmo Thakre Dawa, som er feltleder for Troens Bevis sitt Brevkurs i Himalaya, forteller at våre 114 evangelister i dette området har brukt mye tid i år på å besøke forskjellige stammer og etniske grupper i fjerne fjellstrøk. Som evangeliseringsredskap tar de med seg Brevkurset «Det Nye Liv». Gjennom Brevkurset får de anledning til å følge de nye elevene opp med flere besøk. Med fantastiske resultater blir denne metoden brukt ved våre åtte oppfølgingskontor for Brevkurset i Afrika og Asia. 20

Ferske tall viser at inntil nå er det blitt frelst 873 elever gjennom Brevkurset hver eneste dag i 2015! - 2014 var et veldig bra år for oss da vi fikk besøke mange unådde folk i flere stammer og etniske grupper. Vi fikk en utrolig opplevelse av evangeliets kraft til frelse, selv om vi lærer nye ting hver eneste dag, forteller Dawa. - Vi takker dere aller fra dypet av våre hjerter for støtte og forbønn, legger han til.

Dawa forteller videre at begynnelsen av 2015 har gått over all forventning. De har reist til flere forskjellige steder og har opprettet forbindelse med nye ledere og elever. De har spesielt fokusert på slum områdene der de fattige og behovstrengende bor. De er en oversett gruppe og får minst besøk utenfra. - Vi reiste dit og delte evangeliet, samtidig som vi hadde en fin tid med barna. Vi brukte tid til å spille spill, ha konkurranser, synge og danse med dem. Vi ser deres store


behov som en anledning til å bringe dem evangeliet, forklarer han. - De fleste av dem vi besøkte sa at de hadde aldri hørt den fantastiske historien om frelsen, sier Dawa. - De fortalte at de hadde hørt om Jesus og hadde sett at folk gikk i kirkene, men de hadde aldri fått høre hvorfor de gikk dit. De viste stor interesse etter å få vite mer om Jesus Kristus og hvordan de kunne ta imot frelsen. De trenger regelmessig oppfølging og kontinuerlig forbønn. Hjelp oss å løfte dem opp i bønn. Vi ønsker å nå folkene i Himalaya med evangeliet og berøre deres liv både sosialt, fysisk og åndelig, tilføyer han. Her er to ferske vitnesbyrd fra Brevkurselever fra Himalayas fjellstrøk: Måtte ofre sitt eget blod Damber Bahadur Rai ble født inn i en Kirat familie. Kiratene er kjent som forfedre- og natur tilbedere, og religionen deres dateres til før både hinduismen og buddhismen. Også kjent som Rai, utgjør de over en halv million av Nepals befolkning. Damber var en heksedoktor av yrke. Alle som bodde i landsbyen var avhengig av ham for hjelp dersom de ble syke. Da ville han messe et mantra for at de skulle bli helbredet. Men de måtte også ofre dyr for å blidgjøre åndene som Damber tilba. På dette vis utartet livet seg bra for Damber, inntil han en dag hørte åndene si at nå måtte han begynne å ofre sitt eget blod for å tilfredsstille dem. De nye kravene gjorde Damber mer og mer ulykkelig. Han følte seg helt maktesløs mot åndene som tok stadig større makt over hans liv. Ingen kunne fortelle han hvordan han kunne få hjelp

eller bli løst. Men en dag ble Dawas evangeliseringsteam kjent med en av heksedoktorens venner. De besøkte Damber og han fortalte dem om livet sitt og hva han opplevde. De presenterte evangeliet for han og spurte om de fikk lov til å be for han i Jesu navn. Da svart han: «Jeg er lei av livet mitt og jeg ønsker bare å bli kvitt alle disse kravene fra åndene. Hvis Jesus kan redde meg, er jeg rede til å gi opp alt, for jeg vil ikke fortsette på dette vis lenger.» Foto: Evangelistene til Troens Bevis i Himalaya

Teamet ba for han og sa at han regionen kan bruke flere dager på å trekke opp til måtte fortsette å be selv. De avsidesliggende landsbyer. fulgte han opp regelmessig og de så at livet hans ble mye bedre. - Vi hadde bare en helt kort samtale De viste han også Brevkurset «Det med han først, men gradvis begynte vi Nye Liv» og oppfordret han til å ta å treffe han oftere, og vi fikk en god kurset som en innføring i den kristne relasjon, sier Dawa. troen. Tilslutt, etter jevnlig oppfølging med flere besøk, bestemte Damber - Da vi delte fortellingen om Jesus seg for å ta imot Jesus som sin frelser med han, benektet han historien og sa, den 14. januar i 2015. Nå ber de om at «Hvor var Gud da jeg led og hadde det resten av hans familie også vil ta imot vondt? Ingen Gud kom og reddet meg. Jesus som sin frelser. Så jeg tror ikke på noen Gud. Jeg tror på meg selv og ikke på såkalte guder Guds kjærlighet leget sårene eller gudinner.» Amit Lama kommer fra en veldig avsidesliggende landsby som heter - Men da vi traff Amit en uke senere, Uttarey i Himalaya. Han ble født inn ble vi overrasket over hva vi så. Hele i en streng religiøs familie der idolene oppsynet hans hadde forandret seg. som ble tilbedt hadde første plass i Han så ut og oppførte seg som en helt familiens liv. annen person. Men vi ble ennå mer overrasket da han sa: «Takk for at dere Amit hadde en vond barndom. gav meg Jesus, jeg forstår nå at det var Han forlot landsbyen sin bare tolv år en som elsket meg så høyt at han gammel. Fra da av måtte han bo alene beviste sin kjærlighet for meg på og jobbe i andre folks hus. Han var korset.» født buddhist, men på grunn av svært vonde opplevelser gjennom Amit tok imot Jesus som sin frelser oppveksten, gav han opp troen på en den 24. januar i 2015. Nå kommer han guddom og ble en ateist. Teamet til til kirken deres regelmessig og vokser Dawa kom i kontakt med han da de i sin tro. møtte han på det lokale markedet. 21


Våre faste støtteannonser Vi støtter misjonen til unådde folkeslag.

SIGBJØRN HJORTHAUG Fysioterapeut/ Manuellterapeut www.manuellterapeuten.no

SRK HMS system Tlf 91 62 62 67 www.ssrk.no

Ribe, 4770 Høvåg Tlf: 37 27 41 34 Mob: 90 84 57 90

-Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeid.

Kontorrekvisita Datarekvisita Rengjøring Emballasje Catering Tørkemateriell www.k-p-e.no

post@k-p-e.no

TRENGER DU VERKTØY? -vi har det du trenger!

Sveiseutstyr Kompressorer Luftverktøy Håndverktøy Forbrukervarer

Kontakt: Tikomanik A/S Tlf: 69141546/91107946 VERKTØY SPESIALISTEN

Hamek AS Støtter Dina Stiftelsen Telefon 69 21 26 80

22

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00


Våre faste støtteannonsører Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma

Ufotrafikkskole trafikkskole UFO støtter arbeidet i Troens Bevis

KJØPESENTER I LYNGDAL Sentrumsgården

Hegland Trykk

Telefon 92 21 44 19

PARTNERE! Takk Ribes Elektro onse for ditt firma også! PARTNERE! Sentralstøvsugerbutikken STE STØTTEPARTNERE! til våre nonse for ditt firma også! s på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! STE STØTTEPARTNERE! annonsører! Vi støtter is på 38 35 75 00 for støtteannonse VÅRE for ditt firma også! FASTE STØTTEPARTNERE! Vi støtter ASTE STØTTEPARTNERE! misjonen Kontakt Troens Bevis på 38 35 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Vi støtter VÅRE FASTE E Bevis på 38 35 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ASTE misjonen til unådde r. Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Vi støtter

sin JanUar 2010

troens bevis magasin JanUar 2010

gasin JanUar 2010

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

misjonen E S på Bevis 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! til 38 unådde folkeslag misjonen Vi støtter tilBØRRE unådde /S folkeslag Avtalegiro for støtten til Tro RE Vi støtter til unådde misjonen folkeslag BØRRE FEVANG A/S V VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! RE A/S misjonen R folkeslag til unådde FEVANG A/S Her kan du Her kan du V

S r aler.

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

sitt misjonsarbeide

• Datarekvisita • Rengjøring troens bevis magasin JanUar 2010 Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide • Datarekvisita

• Rengjøring

Utleie av Næringslokaler.

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering Askeladden 4 skudd går uavkortet KONGSBERG PAPIR ENGROS 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker dinuavkortet bedrift å innenfor: Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. EVi og Støtter Troens Bevis støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide www.k-p-e.no samtidig • handle Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd gårtiluavkortet E-mail: fornuftige priser. Rådgivning - Design -3614 Førtrykk - Trykk - Ferdiggjøring - Distribusjon KONGSBERG til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Støtter Troens Bevis Kongsberg 40% av vårt overENGROS Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros KONGSBERG PAPIR tiscali.no senderØnsker katalog. sitt misjonsarbeide dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og Kongsberg Papir Engros er grossist på 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 priser. Ønsker bedrift å / tlfE-mail: Trøngslafornuftige 9, 4400din Flekkefjord 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming støtte misjonen Papir Engros er grossist på tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring E-mail: fornuftige priser. Askjems ann_Bobil & Caravan_Layout kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell tiscali.no sender katalog.

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

Spesialist på kristen musikk og litteratur gjennom 75 år

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

Jeg ønsker og gi min månedlige gave til:

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! f

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring 60 G.T. Eiendom AS Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for firma også! • ditt Kontorrekvisita Hobby/forming • Tørkemateriell •• Catering A/S m AS KJØP / SALG Innfødte Evangelister 4016 Stavanger • Datarekvisita • Rengjøring R LG til unådde annonsere for annonsere for Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overfolkeslag Å i Troens Bevis på 38 35 75 nger 00 for støtteannonse for ditt firma også! 00 Kontakt OG UTLEIE AV • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet KJØP / SALG Miracle Channel 3614 KONGSBERG AV til Avdeling misjonsformål. B Avdeling LG ditt firma ...AV ditt firma ... EIENDOMMER Kongsberg 40% av vårt overfolkeslag Mob: 90 56 06 60 Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros 00 OG UTLEIE Ønsker dinuavkortet bedrift å Østregate / Torvgaten Askeladden 481 skudd går Vi støtter Fax: 32 72 85 MER Brevkurs 06AV 60 støtte misjonen og VESKEHUSET 3614 KONGSBERG tilBOKHANDEL misjonsformål. gUtleie av 4838 ARENDAL www.k-p-e.no handle til EIENDOMMER Vi samtidig Tlf.46 3260 72 85 80 d E-mail: fornuftige priser. TELEFON TELEFON 37 00 46 50 Ønsker din bedrift37 å 00 post@hoyerbok.no Næringslokaler. støtter TLF. 32 27 49 00 misjonen Fax: 32 72 85 81Kampanjer MER kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og D: støtte misjonen

x BØRRE BØRRE FEVANG A/S

TELEFAX 37 02 81 88 TELEFAX 37 02 81 88 9 00 TLF . 32 27 49 00 Vi fører alt av skolemateriell og har landets største utvalg i skolesekker Hvor det til enhver tid er størst behov misjonen D : g 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS 1 28.01.13til 12.53unådde Side 1 9 KJØP / SALG 4016 Stavanger Engangsgave til unådde og VI HJELPER DEG MED: folkeslag OG UTLEIE AV MED : KJØP / www.silverinvest.no SALG g Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED nn, folkeslag Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 fakturering, skatt og: OG MED att og: Regnskap, lønn, JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform bedriftsrådgivning • Etablering av selskap EIENDOMMER nn, Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil ning fakturering, skatt og • Fakturering/Lønn/Remittering Her kan du TLF . 32 27 49 00 att dal og bedriftsrådgivning • Tilgang til eget regnskap; gjøre 35 09 ning annonsere for TLF . 32 27 49 00 en del av jobben selv. dal

en?

sender katalog. samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

tiscali.no www.k-p-e.no E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

NORGES STØRSTE

dé?

bedriften?

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

M o t ta ke r Mottakers konto Teorikurs VAREHUS FOR MOBIL FERIE ditt firma ... Tro e n s B ev i s Ve rd e n s E va n g e l i s e r i n g 3080 30 08090 silverinvestno silverinvestno både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand Teorikurs V i Songdalen : både og Landets beste priser Trafikklærer: Jan Noreid Belast min Konto. Kristiansandpå verdens beste metall... både i Songdalen og Teorikurs Mobil: 922 14 419 Kristiansand Trafikklærer: Jan Noreid både i Songdalen og Kontor: 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid Mobil: 922 14 419 Teorikurs Kristiansand Privat: 38 01 32 77 KID-nr. Teorikurs Mobil: 922 14 419 Kontor: 38 10 04 00 både i Songdalen og Trafikklærer: Jan Noreid Teorikurs både Songdalen Kontor: 38i 10 04 00 og Kristiansand Privat: 38 01 32 77av Parkmaskiner Salg Teorikurs Mobil: 922 14 419 Kristiansand både i Songdalen og Privat: 38 01 32 77 Trafikklærer: Jan Noreid både Songdalen og Kontor: 38i 10 04 00Noreid Kristiansand NS Trafikklærer: Jan EPARTNERE! Mobil: 922 14 419 Kristiansand Her Kommuner kan du Person nr: R PARTNERE! Privat: 38 01 Trafikklærer: Jan Noreid for Mobil: 92232 1477 419 T Takk til våre Trafikklærer: Jan Noreid Kontor: 38 10 04 00 annonseØk for ditt firma også! annonsere for Mobil: 922 14 419 onomi-deler AS Økonomi-deler onse for ditt firma også! Kontor: 38 10 04 00 PARTNERE! Mobil: 922 14 419 Privat: 38 01 32 77 Kontor: 38 10 04 00 DU KAN TROENS Privat: 38 fÅ 01 32 77 dittGolfbaner! firma ...AS VÅRE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler Økonomi-deler Navn: onse for og ditt firma også!FASTE Kontor: 38 10Gloslie 04HVER 00 Aud & Øyvind OENS BEVIS GRATIS TEPARTNERE! Privat: 38 01 32 77 slie HVER bådefor i Songdalen ogogså! MÅNED, KONTAKT Telefon +47 35 222 Privat: 38913 01 32 77 annonsører Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse ditt firma Vi støtter Teorikurs AKT 222 SE SIDE 3. Øk onomi-deler AS Aud OSS. & Øyvind Gloslie Økonomi-deler Kristiansand Vi støtter øtteannonse for ditt firma også! Adresse: Den gode ferieopplevelsen… fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

35 09 artner

ontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Arendal Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet. I HJELPER DEG MED 00 35 09 der.no ontor

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

• Skanne bilag inn i eget regnskap

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no Autorisert regnskapskontor

• Elektronisk innhenting fra

Strømsbusletta 8 - 4847 S IArendal RDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND Tine og Nortura. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Verdens Evangelisering i arbeidet for Arendal til Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 3551 0940 24 00 • p o st@ l und regnsk ap.no Regnskap, lønn, kjente med traktormerker. Tel00 efo n: åde nå fleste du de unådde evangeliet. 7 00 35 09Husk at vi også har et stort utvalg fakturering, skatt og i Vi lagerfører rimelige reservedeler Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis hytteruter, kraftoverføringsaksler, til deØkonomi-deler fleste hydraulikksentraler kjenteAS traktormerker. Verdens Evangelisering i arbeidet for bedriftsrådgivning traktorseter, og Bevis støtter Troens å nå du de unådde med evangeliet. HuskVerdens at vi Alt også har finner et stortdu i for Evangelisering iutvalg arbeidet sylindere. dette i vår å nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis hytteruter, kraftoverføringsaksler, Vi lagerfører rimelige reservedeler Katalog 21 på hele 912 sider. Verdens Evangelisering i arbeidet for traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Økonomi-deler AS støtter Troens til åde kjente traktormerker. Vi lagerfører rimelige nå fleste du de unådde med evangeliet. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS) Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår Husk at vi også har et stort utvalg i til åde kjente traktormerker. nå fleste du de unådde med Vi lagerfører rimelige reservedeler Katalog hele sider. hytteruter, kraftoverføringsaksler, Husk 21 at vipå også har912 et stort utvalg i til de fleste hydraulikksentraler kjente traktormerker. Viden lagerfører rimelige Bestill idag. kraftoverføringsaksler, Den kosterreservedeler kr. 50.traktorseter, og hytteruter, Husk at vi Alt også har finner et stortdu utvalg til de fleste kjente traktormerker. m.noDronningensgate traktorseter, Autorisert regnskapskontor sylindere. dette i våri hydraulikksentraler og 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Husk at vi også har et stort utvalg i 0 Katalog på hele 912 sider. Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 traktorseter, hydraulikksentraler og hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Bestill den idag. Den koster kr. 50.Katalog på 27 hele Tlf.: 37 00 35 00 - hydraulikksentraler Fax: 00 912 35 09sider. sylindere. Alt dette finner du i vår traktorseter, og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand 38 10 04 00 den idag.tlf.Den koster kr. 50.Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 tlf. 38 10 04 00 Bestill den idag. Den koster kr. 50.Katalog 2123 på hele 69 10 00 912 sider.Verdens Evangelisering Mobil 922 14 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.å nå du de unådde med evangeliet. evis de Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 4610 tlf. 38 10 04 00 Vi lagerfører95 rimelige reservedeler 69 10 23 00 Verdens Evangelisering Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no til kjente åde nå fleste du de unådde med evangeliet. ROS Husk atSelvstendige vi ogsåHerbalife har et stort utvalg i Distributører Vi lagerfører rimelige reservedeler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand hytteruter, kraftoverføringsaksler, 69 10 23og 00 å 3. slie til deDronningensgate fleste kjente traktormerker. både i www.okonomi-deler.no Songdalen www.klimasystem.no Telefon +47 35 222 Mobil 922 14 419 traktorseter, hydraulikksentraler 95 4610913 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid 69 10 23 00 Støtter TroensiBevis Husk at vi også har et stort utvalg Selvstendige Herbalife Distributører 222 Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand sitt misjonsarbeide Dronningensgate 95 4610 Kristiansand oens Bevis hytteruter, kraftoverføringsaksler, ng ÅSHAUGVEIEN 4, 3170 SEM V/TØNSBERG • TLF. 33 30 13 00 • WWW.ASKJEMS.NO 6914 10 23 00 Postnr./sted: Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: 922 419 Mobil 922 14 419 nsarbeide www.okonomi-deler.no 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid 1 69 10 23 00 Bestill den idag. Den koster kr. 50.Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR sylindere. Alt dette finner du iENGROS vår Kontor: 38 10 04 00 KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. ENGROS Mobil: 922 14 419E-post: Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor: Privat: 38 01 32 77 ●

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Vi støtter til Vi unådde misjonen støtter til unådde TveitPark misjonen folkeslag Kontor: 38 10 04 00 FEVANG A/S DU KAN fÅ TROENS Mob: (+47) 905 60 660 - E-post: gunnar@tveitas.no - www.tveitpark.no tilAud unådde STE STØTTEPARTNERE! folkeslag & misjonen Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER Privat: 38 01 32 77 Sted/dato: til unådde KONTAKT Telefon +47 913 35 222 s på 38 35MÅNED, 75til 00unådde for støtteannonse for ditt firma også! folkeslag ●

BØRRE

ssist på Engros

G

forming

ring

Be

• EHF-fakturering

KJØP / SALG

Selvstendige Herbalife Distributører

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

tlf. 38 10 04 00

tlf. 38 10 04 00

23

U


Pastor Andreas Hegertun med meget aktuelt tema lørdags ettermiddag:

Hva er bønn og hvorfor skal vi be? - Bønn er relasjon til Gud gjennom Jesus Kristus og i Den Hellige Ånd, sier Andreas Hegertun. Av Harald Mydland - I dag vil jeg dele noen tanker om det å be. Ordet bønn vekker minner om gode opplevelser da Gud grep inn, men kan også frambringe minner om sår og skuffelser, begynte Andreas Hegertun, som er pastor i Filadelfia Oslo og medlem av Pinsebevegelsens lederråd. - Bønn i ulike former strekker seg langt utover de kristnes rekker og omfatter selv ateister, fortsatte Hegertun, og leste et utdrag fra «Pravda», de russiske kommunistenes propagandamagasin fra 1950, der ble folk oppfordret til å be til Stalin for å få sine behov og ønsker dekket. Hva er bønn? - Bønn er ikke magiske ord og formler som ramses opp. Nei, bønn er dypest sett å rette oppmerksomheten mot Gud. Bønn er primært en relasjon med Ham som er større enn alt vi møter, og som holder hele verden i Sin hånd. - Kristne bønner er rettet mot Gud som vår Far. Når du ber inviteres du til å nærme deg Gud som Far. Han er også Far til den som ikke har en jordisk far. - Kristne bønner skjer gjennom Jesus. Jesus har all rett og myndighet, men for oss dreier dette seg om en relasjon, jfr. Johannes 24

15:7, der Jesus sier at han er vintreet og vi greinene. - Bønn er i Den Hellige Ånd slik det framgår av Romerne 8:26. Bønn er en relasjon til Gud gjennom Jesus Kristus og i Den Hellige Ånd. Hvorfor be? - Bønn er å stille inn vårt indre menneske mot Gud, eller som Ole Hallesby uttrykte det: Lukke Gud inn. Bønn forandrer oss som ber og bønn forandrer verden. - De fleste kristne opplever at Gud hører bønn, men Han svarer ikke alltid våre bønner på den måten vi forventer. Noen ganger svarer Han annerledes fordi Han vet hva som er best for oss over tid. - Det er ingen fasit eller oppskrift på hva som er den rette bønn. Men to hovedregler kan være gode å ta med seg: For det første: Be ofte eller uten opphold som Bibelen sier, jfr. 1Tess 5:17. For det andre: Be sammen, som ektefeller eller som venner. Vi ber fordi vi er i gode hender, avsluttet Andreas Hegertun.


25


Troens Bevis 25 år siden Overskriftene i Troens Bevis september 1990 var: Sol over Sibir, Bibelhungeren, Planen for Sovjetunionen, Sibirs unådde folkeslag og Sarons Dal 1990 – 1990 årene – Guds tiår for Europa.

Sol i Sibir Historiske møter i Russland

«Jeg stod på plattformen i Sportshallen i Irkutsk i Sibir og så dem komme i hundretall for å ta imot Jesus. Folket svarte så kontant på innbydelsen til å ta imot Jesus at jeg ikke klarte å holde dem tilbake til jeg fikk gjentatt de vanlige tre gangene. Jeg pleier å si at denne innbydelsen gjelder ikke forbønn for syke eller fornyelse for kristne, men bare for ikke-kristne som vil bli frelst. De strømmet ned fra amfiene og fra den store salen, så de unge nesten trådte ned de gamle som ikke kunne gå så fort. Utenfor Sportshallen hang det enorme skilter som på russisk annonserte: «Kom og hør den norske evangelisten Aril Edvardsen og hans team forkynne evangeliet om Jesus». Ved siden av hang plakater om sportsarrangementer. Både Irkutsks radio og TV hadde hver dag annonsering om møtene, slik at Irkutsks 680 000 innbyggere fikk kjennskap til møtene.

Guds drøm blir virkelighet

Da jeg en kveld så nærmere 370 mennesker ta imot Jesus i bare det ene møtet, stod det så klart for meg: Dette er en drøm som nå er blitt virkelighet! Jeg hadde nesten ikke våget å tro at det skulle skje så fort. Men nå var miraklet en virkelighet. Gud hadde nå åpnet Russland og Sovjetunionen for store korstog. På samme turen til Russland i mai/juni i år, fikk jeg også oppleve at dørene ble åpnet for TV-og radioevangelisering i dette veldige landet. Det Gud hadde talt til meg om i 1985 hadde skjedd hurtigere enn jeg hadde våget å tro. «Vend din oppmerksomhet mot øst for dørene vil snart åpnes!» I 1985 talte Gud til meg. Det skjedde mens vi var opptatt med å utvide Troens Bevis Verdens Evangeliserings mangesidige virksomhet i Den Tredje Verden. Selv hadde 26

jeg korstog og predikantseminar i Afrika, Pakistan og India. Gud bad meg nå vende oppmerksomheten mot øst. Han befalte meg å forberede meg til å være med på en fantastisk evangeliseringstid i Sovjetunionen og Øst-Europa. For murene ville falle og dørene ville snart bli åpnet for å holde store korstog på stadioner og i kulturpalasser, og vi ville kunne drive radio-og TV-evangelisering fra Øst-Berlin til Stillehavet....


Korstog og møter i øst får kritikk

Jeg begynte da med det samme å legge opp til møter og kampanjer i øst. Samme år holdt jeg store korstog i mange byer i Polen. Dette var de første korstog holdt i offentlige lokaler i Polen siden den 2. verdenskrig. I 1986 holdt jeg de første korstog og predikantseminarer i Sovjetunionen. I Tallin, Estland og i byene Leningrad og Pskov i Russland. Da jeg i Troens Bevis fortalte om hva jeg opplevde og hvilken frihet jeg hadde til å forkynne evangeliet, ble jeg sterkt kritisert og angrepet av flere kirkeledere og østmisjoner, samt i avisartikler i «Dagen», «Vårt Land» og «Aftenposten». Endog i mitt korstog i Bergen i 1986, ble det oppfordret til «å reise seg for de forfulgte kristne i Sovjetunionen», i protest mot meg, da jeg besteg talerstolen på første møtet. Men allerede året etter oppdaget verden «glasnost» og «perestrojka» i Sovjetunionen, og deretter begynte alle andre misjoner å skrive og fortelle det samme som de hadde kritisert meg for.

Ikke engang tolkene trodde på meg

Jeg mintes da jeg holdt møter i Sovjetunionen, i republikkene Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Georgia og Russland fra 1986 til 1988, trodde ikke engang mine tolker på meg da jeg forkynte at dørene snart ville bli åpnet, så vi kunne holde korstog på stadioner og forkynne i radio og TV. Nå i mai/juni i år kom flere av dem og bekjente sin vantro, og beklaget at de ikke hadde bedt sine kirker og bevegelser å gjøre seg rede for den nye dagen, som jeg hadde profetert om i mine taler. De hadde allerede tapt tid og «lå etter Guds skjema» fordi alt forandret seg så fort. Tolken Vacheslav Rackow, som fulgte oss på strekningen Leningrad, Novosibirsk til Irkutsk, og tolket meg på møtene i Novosibirsk i Vest-Sibir sa det slik: «Da jeg tolket deg i Novgorod i 1987 måtte jeg jo være lydig å oversette hva du sa. Men jeg trodde ikke på det du sa, og jeg sa til meg selv hele tiden: «Denne mannen kjenner ikke situasjonen i vårt land». Men jeg er født her og jeg vet at slikt kan bare skje i vårt land gjennom en himmelsk intervensjon fra Gud selv. Men siden har jeg fått respekt for dine ord og din tjeneste fra Gud.»

Da jeg nå stod i Sportshallen i Irkutsk som ligger nær Bajkalsjøen, ca. 20 mil fra Mongolia, kjente jeg det velbehag gå gjennom hele mitt vesen, som man opplever når man lyder Gud når han taler.

27


Seks inspirerende rapporter med sterkt misjonsfokus:

Sammen om det store

misjonsoppdraget Sterkt misjonsfokus preger det skandinaviske sommerstevnet i Sarons Dal fra første til siste dag. Gjennom to møter på onsdag ble misjon satt i fokus på en særskilt måte.

Av Harald Mydland Første mann ute var Bjørn Bjørnø, generalsekretæren i Pinsevennenes Ytremisjon (PYM), som satte misjon inn i et større perspektiv. - Vi er satt inn i en stor sammenheng. Verden har i dag en befolkning på 7.2 milliarder. Det fins 237 stater og 16 350 etniske folkegrupper. 1583 av disse regnes som unådde ifølge Operasjon World. - Kristne, inklusiv nominelle, utgjør 2.3 milliarder hvorav pinsekarismatiske kristne utgjør 600 millioner, sa Bjørnø, og minnet om at vi snakker om Guds misjon, Guds oppdrag.

Foto: Bjørn Bjørne.

- Vi arbeider sammen med Faderen – Sønnen og Den Hellige Ånd. Uten Far - ingen sendelse, uten Jesus – ingen frelse og uten Den Hellige Ånd – ingen misjonsbevegelse. - Vi trenger en sterkere utgytelse av Den Hellige Ånd i våre kirker og menigheter. Da kommer misjonsengasjementet automatisk. Men ingen kan lykkes alene. Vi blir mer kraftfulle sammen. - Vi må jobbe sammen med nasjonale kirker. Mange av dem vokser, de kjenner folket og kulturen, og de ønsker vårt samarbeid. Hva kan vi bidra med? - Jo vi kan vinne og trene neste generasjons ledere, bidra med mer ungdommelig profil og bibelundervisning, understreket Bjørn Bjørnø blant annet.

28

Foto: Sadhu Chellappa.


Jesus forvandler mennesker - Jesus er stor. Da jeg ble troende trodde jeg at jeg omfavnet en ny religion. Men Bibelen talte til meg om at Jesus kom for å gi sitt liv for oss. Han vil gi oss del i sin Ånd; den samme Ånd som forvandlet Bibelens Johannes og Peter. Slik begynte inderen Sadhu Chellappa sitt inspirerende innlegg om veien fra hinduisme og ateisme til en levende tro på Jesus Kristus som frelser, og hvordan han i dag evangeliserer i indiske byer og landsbyer. - Den samme Hellige Ånd forvandlet også Maria Magdalena og utallig mange andre. Bibelen gjorde Jesus levende for meg. Naboene ble inspirert av hva som skjedde med meg. Dette er kun mulig når vi er i nærkontakt med Jesus, som ba oss om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker.

Foto: Frede Rasmussen.

- Jeg begynte å gå ut blant folket og forkynte evangeliet over alt, både i kirker og utenfor. Folk ga meg etter hvert kallenavnet: Gatepredikanten, forteller Sadhu, som etter hvert begynte å lære opp andre til å preke og hjalp folk med praktiske ting for å nå dem med evangeliet. - Med hjelp fra Sarons Dal har vi trent mer enn 40 pastorer og evangelister. Vi har evangelisert 13 landsbyer og plantet fire nye menigheter. Evangeliet om Jesus må forkynnes i hver krok i India. - Jeg har overgitt mitt liv til Ham, avsluttet Sadhu, som i tillegg til Bibelen benytter hinduenes egne skrifter og sanger for å nå den indiske befolkningen med evangeliet.

Foto: Sigmund Kristoffersen.

Misjonsbrannen vil smitte over på andre Frede Rasmussen, leder for Troens Bevis’ Danmarkskontor og mangeårig pastor i ulike danske menigheter var neste taler. Han fortalte meget inspirerende om sitt første møte med Aril Edvardsen og Troens Bevis. - Jeg hadde hørt en glødende og inspirert Aril Edvardsen tale i Tabor-menigheten i København i 1968. Samme sommer reiste vi til sommerstevnet i Sarons Dal. Vi lå i telt. Stevnet gjorde et fantastisk inntrykk; de mange menneskene fra ulike kristne leire, misjonsgløden.

Foto: Rune Borgsö.

29


- Under min tid som pastor i Esbjerg begynte vi å underholde en innfødt evangelist. Siden har vi hatt en forbindelse med Sarons Dal i alle år. - Når det brenner i våre hjerter vil brannen smitte over på andre. Denne brannen må spre seg i alle troende og i alle kirker, utbasunerte Frede Rasmussen, og avsluttet sitt innlegg med en brennende appell til alle troende: - Du blir aldri for gammel til å tjene Herren! Det er nytt land å innta. Vær med å vinne denne verden for Jesus. Vi har alle muligheter og hjelpemidler til rådighet i dag. Misjon er å oppleve kraften i evangeliet Nordmannen Rune Borgsö, misjonsleder i Livets Ord-forsamlingen i Uppsala, Sverige, holdt deretter et glødende innlegg om misjon til verdens folkeslag. - Jeg er privilegert og reiser rundt på misjonsfeltet og ser hva Gud gjør i nasjonene. Misjon er å gå ut og bære frukt som varer. Vi må gi ungdommene misjonsgløden før «rotteracet» tar dem, få dem til å forstå at vi kan leve for noe som er langt større, proklamerte Borgsö.

30

Han fortalte meget inspirerende hvordan Livets Ord startet opp den russiske innlandsmisjonen for et par tiår siden, og hvilken eksplosiv vekst evangeliet har hatt i det gamle Sovjetunionen og senere også i India. - Når vi kommer til himmelen vil vi se hva som egentlig har verdi. Hver generasjon har sitt spesifikke kall til misjon. Misjon er å oppleve kraften i evangeliet. Noe forløses i deg når du drar ut, derfor må vi sende ut de unge slik at de kan se at det fungerer. - Det fins en multiplikasjonskraft i evangeliet som bare er fantastisk, framholdt Borgsö, og fortalte om det flotte samarbeidet som nå er etablert mellom Livets Ord og Troens Bevis om evangelisering i Vietnam. - Vi skal etablere menigheter i samtlige 63 provinser i Vietnam. Nå er vi oppe i 45, men målet er å ha etablert menigheter i samtlige alle innen 2020. Dette skal vi klare i samarbeid med Troens Bevis, avsluttet Borgsö. Hovedoppgaven i misjon er å gjøre disipler - Vi får tro på framtiden når vi hører rapportene om


hva Gud gjør i verden, begynte Sigmund Terje Kristoffersen, mangeårig pastor i pinsemenigheten i Hommersåk, nå leder for de norske pinsevennes lederråd, og stilte spørsmålet:

Misjonsoppdraget tilhører oss alle Rune Edvardsen fikk ordet til slutt og minnet om at misjonsoppdraget tilhører oss alle. Behovet er enormt og det er behovet som må styre vår satsning.

- Hva er misjon? Bibelen gir svaret i Apostlenes Gjerninger 1:8: Der sier Jesus at vi skal forkynne evangeliet i Jerusalem, Judea og Samaria og like til jordens ende. Dette betyr i vårt nærområde, Norge, Europa og deretter til hele verden. Det handler om alle disse stedene samtidig.

- Da Gud skapte Adam og Eva hadde Han samfunn med dem. Synden kom inn men Bibelen forteller oss at de trengte Gud, noe alle mennesker gjør.

- Misjon er i endring. Det er nødvendig å stå sammen. Vi har et felles oppdrag som innebærer et felles ansvar. En ny enhet er på gang. Det begynner å haste men endens tid er både nådens og mulighetens tid. - I pinsebevegelsen har vi satt oss et mål å plante 50 nye menigheter i Norge innen 2020. I alt misjonsarbeid trenger vi Den Hellige Ånds kraft. Denne kraften er for en hensikt. Den er en utrustning for oss vanlige mennesker til å formidle budskapet. - Hva var hemmeligheten til de første kristne. Jo de gikk ut og Herren virket med og stadfestet budskapet. Den Hellige Ånd virket sammen med apostlene. Kraften er utgangspunktet for tjeneste. Guds strategi er deg og meg. Alle bærer et kall om å dele evangeliet med andre.

- Vi står midt i et spill mellom himmelen eller helvete. Djevelens våpen er å ødelegge menneskene som Gud har skapt. Djevelen kan aldri vinne over Gud, derfor angriper han det mest dyrebare som Gud har skapt. - Vi trenger flere og flere mennesker som vil praktisere Apostlenes Gjerninger 1:8. Vi kristne har et budskap hele verden snart roper etter. Noe av det som brenner mest i meg er at vi fødes som Guds skapninger, men etter hvert programmeres vi av inntrykkene i denne verden. - Derfor må menighetene være basestasjoner som kan omprogrammere mennesker på en annerledes måte enn denne verden. Guds Ord og Jesu seier på Golgata er løsningen verden trenger. Det er dette du og jeg er ambassadører for, avsluttet Rune Edvardsen.

- Hovedoppgaven i misjon er å gjøre disipler. Om du ikke er kalt til verdens ende så er du i alle fall kalt til verden, poengterte Sigmund T. Kristoffersen.

Noe å selge?

Nå kan du raskt, enkelt og helt gratis starte ditt eget garasjesalg og støtte Troens Bevis ved å donere deler av salgssummen.

31


Misjonsnytt:

Kinas krig mot korsene Hvorfor Kina river ned kors fra kirketak. Siden begynnelsen av 2014 har Kina drevet en aktiv kampanje mot kors på kirkebygg i den sørlige provinsen Zhejiang. Hardest rammet er Wenzhou, en by som er kjent som «Kinas Jerusalem», da én million av byens åtte millioner er kristne.

Ifølge AP stormet 200 menighetsmedlemmer til kirken deres i Wenzhou i fjor sommer da politiet brukte en heisekran for å rive ned korset fra kirkens tak. Medlemmene forsøkte å beskytte bygget så godt de kunne, uten å lykkes. Det endte med at de måtte se hjelpeløst på at politiet tok ned det tre meter høye korset. Enkelte Wenzhous 2000 kirker har hundrevis av kors som menigheter har også parkert store lastebiler lyser opp byens horisont. De siste to årene har foran kirkene for å hindre politiet i å komme til. kinesiske myndigheter kjempet en innbitt kamp for å få fjernet alle korsene. Men den slags opprør har gjort myndighetene i Zheijang enda mere bestemt i kampanjen mot

Foto: En kirke i Wenzhou med det tradisjonelle røde korset på taket. 32


korsene, og i enkelte tilfeller har kirkene også blitt revet og ødelagt.

kristne være etniske kinesere. Og det skaper bekymring, ifølge avisen.

Siden den gang har over 100 menighetsmedlemmer som har gjort motstand blitt arrestert. I mai i år fjernet myndighetene 17 kors, og i juli, 10 kors til. I mai kom det nye retningslinjer fra myndighetene om tillatt størrelse på korsene, at de måtte være malt i samme farge som bygningen, og ikke røde, som de har vært, og at de ikke kunne være montert på toppen av kirketaket.

Kilde: thespectator.co.uk

Aksjonen mot korsene i fjor kom som en overraskelse da Beijing i 2008 økte sin toleranse overfor undergrunnsmenighetene, og Kina da ble fjernet fra USAs svarteliste for brudd på menneskerettigheter. Så mange undrer seg hvorfor denne nye forfølgelsen av kristne har begynt. «Den grunnleggende forklaringen er enkel», skriver den engelske avisen The Spectator. «Kina har hatt en dyp frykt for religion - hvilken som helst religion, som vokser uavhengig av staten. Forfølgelsen av Falun Gong sekten begynte på slutten av 1990 tallet som følge av sektens ukontrollerte vekst via det nye internettet.» Protestantisk kristendom i Zhejiang har også begynte å spre seg ukontrollert. Selve provinsen har opplevd stor vekst og raskt blitt rik på grunn av billigproduserte produkter. Raske sosiale forandringer skaper fort ustabilitet i politiske kretser. De protestantiske troende har ikke gjort politisk motstand mot kommunismen, men de raske endringene i provinsen skaper uro hos myndighetene. Og alle de nye, røde korsene på takene har en viss opprørsfaktor i seg, mener avisen. Kina opplever den raskeste vekkelsen i verden i dag. Enkelte eksperter mener at innen 2030 vil det være 250 millioner kristne i Kina. En dag kan over 20 prosent av Kinas befolkning være Jesu etterfølgere, og ulikt de muslimske og tibetanske religions minoritetene, vil de nye

Foto: I juli var det ti nye kors som ble fjernet i Wenzhou.


Miracle Channel plantet fem nye undergrunns menigheter Mens terrorhandlinger i den arabiske verden fortsetter å sjokkere verden, skjer det noe oppsiktsvekkende på menighetsfronten i muslimske land. Siden jul har Miracle Channel plantet fem nye undergrunnsmenigheter, snakket med 21 444 arabiske seere og berørt nærmere én million arabere gjennom sosiale medier med evangeliet!

Av Bente Rognmo Thakre Mens terrorhandlinger fra radikale muslimske grupper rammer i økende omfang, bygger det opp til stadig større eksistensielle kriser for vanlige muslimer som ikke identifiserer seg med voldshandlingene til sine trosfrender. Det fører til at stadig flere arabere stiller spørsmål rundt sin muslimske tro. En undesøkelse BBC publiserte i februar i 2015* viser at hoved andelen av britiske muslimer er motstandere av vold mot dem som publiserer bilder av profeten Muhammed. Undersøkelsen viser også at de fleste 34

britiske muslimene ikke føler noe sympati for dem som ønsker å sloss mot vestlige interesser. Det er grunn til å tro at synspunkt som dette også gjelder en økende andel muslimer i den arabiske verden. Ifølge kilder Miracle Channel snakker med er mange arabiske muslimer rystet over terror og vold som blir begått i religionens navn. De er sjokkert over myndigheter som bruker vold og løgn mot lokale innbyggere. Det er også en kjent sak at mange muslimer ikke leser koranen og vet lite om det som står skrevet der. De er nominelle muslimer som er født inn i et muslimsk samfunn og følger tradisjonen og den


lokale kulturen. Blant dem som tar avstand fra terroren er det flere og flere i Nord-Afrika, Den persiske gulfen og Midtøsten som åpner seg for evangeliets budskap om fred, kjærlighet og frelse.

Forbønns programmet «Gud hører vår bønn»: En seer ringte og fortalte oss at hun ble gravid etter forbønn på programmet. Hun er gift og har prøvd å få barn i 20 år. Nå sier leger at hun fikk et mirakel.

Den arabiske verden opplever i disse dager den største vekkelsen siden islam gjorde sitt inntog for 1400 år siden. Det er skrevet flere bøker om muslimer som har hatt visjoner og drømmer der de ser Jesus eller en hvitkledd person. Disse drømmene åpner ofte veien for evangeliet når de senere får se kristne program på TV, møter kristne personer eller ringer inn til oppfølgingskontoret til Troens Bevis for råd og hjelp.

En beskjed oppfølgingskontoret fikk på «What’s app», en mobil app for seerne: «Jeg er en muslimsk mann, og jeg følger alltid programmene deres. Nå er jeg ikke lenger overbevist om islam. Vær så snill og be for meg.»

Som resultat av våre daglige satellitt sendinger på NileSat og Hotbird til 400 millioner seere, har Miracle Channel plantet fem nye undergrunns menigheter i arabiske land siden jul. Vi har også vært i personlig kontakt med 21 444 arabiske TV-seere i denne perioden. I tillegg har 814 734 seere benyttet seg av våre sosiale medier for å stille spørsmål, se TV-program, lese artikler og legge igjen kommentarer! Her er eksempler på vitnesbyrd fra muslimske seere som tok kontakt med Miracle Channel i juni: Programmet «Spørsmål om den kristne tro»: En mann som het Ahmad ringte for å si at han følte seg dypt velsignet av dette programmet. Gjennom navnet og det han sa, ble det klart at han var muslim. Nå sa han at han ville gjerne velsigne Miracle Channel med en gave, så han bestemte seg for å kjøpe bibler som Miracle Channel kunne dele ut, da vi tilbyr bibler til våre seere på lufta. Det ble veldig oppmuntrende å oppleve denne holdningen fra vårt muslimske publikum! En annen person ble med i Miracle Channels Facebook gruppe for seks måneder siden. Først fornærmet han oppfølgingspersonalet og forventet å bli blokkert fra gruppen. Men de spurte istedenfor om han ville kontakte dem, og han begynte å ringe en gang i uken. De snakket om mange spørsmål rundt kristendommen slik som treenigheten, ektheten av Bibelen m.m. Nå leser de evangeliet sammen, spesielt Johannes evangeliet og Salmene. En gang ringte han klokken tre om natten for å få linken så han kunne se Miracle Channel direkte istedenfor program for program på YouTube. Nå ber oppfølgingskontoret at Gud må åpenbare sannheten for han.

Programmet om Ekteskapsrelasjonen: En av seerne skrev på dette programmets Facebook side: «Tusen takk for dette programmet. Det hjelper oss å lære om ting som vi vet svært lite om.» Oppfølgingskontoret kan også fortelle at de har trent opp 18 nye rådgivere for å hjelpe familier som har behov. Disse rådgiverne vil gå på husbesøk til lokale familier som trenger hjelp. Kilde: www.bbc.com/news/uk-31293196

Respons fra januar til mai 2015: Personlig kontakt med seere: 17 988 Rådgivning og nye troende: 2763 Menighetsplanting: fire i Marokko og en i Egypt. Ansikt til ansikt møter: 317 Disippel gjøring: 376 Sosiale Media YouTube views: Facebook video views: Facebook nye fans: Artikler vises: Bibel distribusjon:

249 000 337 000 57 607 171 016 111

Topp fem land: Telefon – epost: Egypt, Algerie, Europa, Jordan, Syria. Facebook: Egypt, Algerie, Saudi Arabia, Jemen, Tunisia. YouTube: Egypt, Saudi Arabia, Algerie, Irak, USA. Ny kommunikasjons metode: «What’App», en mobil app for seere som er et nytt oppfølgingsmiddel.

35


Fokuserte på misjon og kvinnelige rollemodeller i bibelen:

Jarle Waldemar:

«Det beste Stevnet for barn og unge» - Jeg synes dette er det beste stevnet for barn og unge. Det er ikke bare barnepass, men her får de god forkynnelse, mener Jarle Waldemar. I juli var han ansvarlig for møtene for 200 barn på YouthPlanet under Sommerstevnet. Selv hadde han en maraton sommer med 70 møter for barn på 13 ulike festivaler!

Av Bente Rognmo Thakre Med Jarle Waldemar på teamet for barn og unge under Sommerstevnet i Sarons Dal, er barna garantert god forkynnelse og frisk lovsang. I år hadde den kjente media personligheten ansvaret for møtene på JuniorPlaneten (9-10 år) og barnemøtene på kvelden. Jarle, som er utdannet lærer og pedagog, forteller at han bruker god tid på å planlegge møtene. Han forteller at det å klare å holde barnas oppmerksomhet over lengre tid i dag er en ekstra utfordring der ingenting overlates til tilfeldigheter. –Hvert sekund på scenen må være planlagt, og det som skjer må være variert, også skal alt underbygge det samme budskapet, legger han til. - Jeg bruker blant annet powerpoint til å lese bibelen så barna kan følge med på det og bli vant til å lese bibelen selv, sier han. - Skal en nå inn til dagens barn må det være levende. Under Stevnet i juli fokuserte Jarle på Paulus sine misjonsreiser for YouthPlanet sine samlinger på formiddagen.

36

- De er så store nå at de fleste kjenner de kjente historiene som Daniel i løvehulen og David og Goliat. Også tenkte jeg at med fokus på Paulus kan jeg knytte det opp mot misjonsvirksomheten til Troens Bevis, og hvordan det skjer de samme tingene på misjonsmarken i dag som Paulus opplevde, ikke minst forfølgelse. Han forteller at han bruker tre måneder på å forberede sommerens festival maraton der han til sammen taler på 70 barnemøter! - Jeg har 13 ulike taler i år om det jeg kaller «prinsessene i bibelen.» Dette er taler han brukte på barnemøtene på kvelden under Sommerstevnet. Med prinsessene i bibelen mener han de sterke kvinnehistoriene bibelen også er fylt av. Han har nettopp vært med på å tilrettelegge boken «Prinsesser i Bibelen» til norsk og boken er nå utgitt på Hermon Forlag. Boken er blitt veldig populær på kort tid, og han forteller at den var en naturlig inspirasjon da han skulle forberede temaet.


- Som forkynner for flere tusen barn er det viktig for meg å be om hva Gud ville ha frem. I år følte jeg at jeg skulle legge fokus på kvinnelige rollemodeller for barna. Det er som regel de mannlige heltene det blir snakket om, men det er veldig viktig å også løfte frem kvinnene. Og barna sitter som tente lys under bibelhistoriene. Det virker absolutt som om lyset når inn, sier han. Han har også gitt ut en ny lovsangs CD med David Andre Østby som han brukte under barnemøtene sammen med andre kjente lovsanger, slik som «Gi meg Jesus». Ellers kan Jarle fortelle at han gjennom sin allsidige medieproduksjon av videoer, CD’er og barnebøker har solgt til i alt 150 000 produkter inntil nå. Det som gleder han spesielt er å vite at hvert produkt presenterer en side av evangeliet for barna.

- Det er veldig moro at folk vil ha det, og at jeg kan få være en barndomshelt for noen! Men at Jarle Waldemar har valgt som livsoppgave å forkynne evangeliet, skulle ikke overraske når en hører om familiens stamtre. - Oldefaren min var det de kalte emissær, bestefar var misjonær, og nå reiser jeg som barneforkynner, sier evangelisten, som også er med-pastor i Klippen på Sandnes.

37


Stein Reinertsen, biskop i Agder, til Troens Bevis:

Misjon må være hjertesak for oss

- Bare den kirke som overleverer budskapet til andre kan selv overleve, sier biskop Stein Reinertsen.

Av Harald Mydland - Jeg har gode minner fra Sarons Dal. Jeg kom hit første gang i tenåringsalderen og har besøkt stedet flere ganger senere. I tillegg deltok jeg på flere møter og samlinger de 16 årene jeg var sogneprest i Farsund. - Jeg har et godt inntrykk av stedet og av det store og gode misjonsarbeidet som går ut herfra, sier Stein Reinertsen, biskop i Agder, og hovedtaler under det store felleskristelige nattverdsmøtet siste søndagen under sommerstevnet. - Jeg opplevde nattverdsmøtet veldig positivt. Det var godt å være der og godt å samles på tvers av ulike kirkesamfunn, sier Reinertsen. Misjon er hjertesak Reinertsen har tidligere vært engasjert i misjon til det som betegnes som lukkede land, og sier: - Misjon må være en hjertesak for oss. Bare den kirke som overleverer kan selv overleve. Misjon må være et pulsslag i kristenlivet og menighetslivet. - Jeg ønsker alt godt for Sarons Dal og det store misjonsengasjementet som kjennetegner stedet. Jeg er dessuten veldig glad for den meget gode relasjonen som fins mellom Kirken i Dalen og den lokale Norske kirke i Kvinesdal, sier Stein Reinertsen.

38


Hvor var Gud da jeg hadde det vondt? Brevkurset vårt gav svaret

Amit Lama fra Himalaya måtte klare seg alene fra han var tolv år gammel. «Hvor var Gud da jeg hadde det vondt og led?», spurte han. Men etter å ha lest Brevkurset «Det Nye Liv», forstod han at Gud hadde elsket ham hele tiden. Ferske tall viser at 873 elever blir frelst gjennom Troens Bevis sitt brevkurs hver eneste dag! Mange av dem er som Amit, alene og uten kjærlighet. Derfor ber vi deg om å være med og støtte Brevkurset med en gave denne måneden. Din støtte vil gi ennå flere som Amit frelsens gave og en ny bestevenn i Jesus.

For kr 600 finansierer du 20 brevkurs.

«Takk for at dere gav meg Jesus, jeg forstår nå at det var en som elsket meg så høyt at han beviste sin kjærlighet for meg på korset.» Amit Lama

Amit Lama fikk oppleve Guds legende kjærlighet gjennom Brevkurset.

Bruk vedlagt giro eller kontonummer 3080 30 43007 i Norge. Du kan også gi en gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no eller sende en SMS med TRO (beløp) til 2377.

39


Ønsker du og din menighet besøk? Vi styrker teamet og legger planene for 2015/2016. Ønsker du og din menighet besøk er du velkommen til å ta kontakt! Om du ønsker besøk til inspirasjon, forkynnelse, misjonsfokus, pastor- og ledersamlinger, misjonssamtaler, inspirasjon og fokus på menighetens lokale mandat eller misjonsoppdrag. Ulike tjenestegaver står klare til å komme! Vi stiller gjerne til en samtale om hvordan Troens Bevis Verdens Evangelisering kan være til hjelp for dere. Følgende medarbeidere er med jevne mellomrom på reise: Sten Sørensen, Rune Edvardsen, Kai Johansen, Hans Martin Skagestad, Glenn Tønnessen og Lars Agnar Rosten. Ta kontakt for nærmere informasjon. Send en epost til mail@troensbevis.no eller ring (+47) 38 35 75 00

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis September 2015  

Troens Bevis er et 40-siders magasin som utgis hver måned. Gjennom trosstyrkene artikler holder bladet deg oppdatert på ferske misjonsnyhete...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you