Page 1

ORGANIGRAMA ESCOLA PIA Tàrrega 2012-2013 DireccióGerent Gerent Direcció

ASSUMPTA CLARAMUNT ASSUMPTA CLARAMUNT

CONSELL ESCOLAR CONSELL ESCOLAR

EQUIP PASTORAL EQUIP PASTORAL CRISTINA FIGUERAS CRISTINA FIGUERAS Xavier Romà Xavier Romà Andreu Trilla Andreu GemmaTrilla Eroles Gemma Eroles

Grup MOU-TE Grup MOU-TE Xavier Romà Xavier Romà Cristina Figueras Cristina Figueras

Resp..Riscos Resp..Riscos laborals laborals A. Claramunt A. Claramunt

Consell de Direcció

+

EQUIP DIRECTIU

ComissióConvivència Convivència Comissió

NúriaOliva, Oliva,Roser RoserMartí, Martí,Núria Núria Núria Mateu,Assumpta Claramunt Mateu,Assumpta Claramunt

Coordinadora Pedagògica Coordinadora Pedagògica Infantil i Primària Infantil i Primària CRISTINA MARTÍNEZ CRISTINA MARTÍNEZ

Coord. Infantil Coord. Infantil Gemma Puig Gemma Puig

Coord. Cicle Coord. CI Elvira Cicle Colomés CI CM Elvira Colomés Jordi Orobitg CM Orobitg CS Jordi Tatiana Cañete CS Tatiana Cañete

Coordinadora Tutories INF-PRIM Coordinadora Tutories INF-PRIM Cristina Martínez Cristina Martínez P3 P3P4 P4P5 P51r 1r2n 2n3r 3r4t 4t5è 5è6è 6è

Gemma Puig Gemma Puig Rosa Marrades Rosa Marrades Gemma Eroles Gemma Eroles Marta Pons Marta ElviraPons Colomés Elvira JordiColomés Orobitg Jordi Orobitg Cristina Martínez Cristina Xavier Martínez Romà / Tatiana Xavier Romà / Tatiana Albert V./ Sergi Fillat Albert V./ Sergi Fillat

EQUIP DIRECTIU Mateu, Assumpta Claramunt,Núria Assumpta Claramunt,Núria Mateu, Cristina Martínez, Jordi Orobitg, CristinaPuig, Martínez, Orobitg, Gemma SòniaJordi Bonet, C.Figueras Gemma Puig, Sònia Bonet, C.Figueras

Depart. Psicopedagògic Depart. Psicopedagògic

Coordinadora LICCoordinadora LICPla d’Entorn Pla d’Entorn Cristina Martínez Cristina Martínez

Coord. Activitats Coord. Activitatsi Extraescolars Extraescolars i Associació Esportiva Associació Esportiva Joana Gabarró Joana Gabarró

Especialistes Especialistes

SÒNIA MagdaBONET Buchaca Magda Buchaca Montse Martínez Montse Martínez

Coordinadora Pedagògica Coordinadora Pedagògica Secundària Secundària NÚRIA MATEU NÚRIA MATEU

CRISTINA FIGUERAS CRISTINA FIGUERAS Anna González Anna González Mireia Sendra Mireia Sendra Albert Vancells Albert Vancells

1r 1r2n 2n3r 3r4t 4t

Núria Mateu-Cristina Miralles Núria NúriaMateu-Cristina Oliva- MontseMiralles Pujol Núria OlivaMontse PujolM. E. Marta GabernetJosep Marta GabernetJosep M. G. E. Cristina FiguerasJoana Cristina Figueras- Joana G.

Professors/es. Professors/es Benjamí Sala .

Marc Vendrell Benjamí Sala Marc Jordi Colilles JordiVendrell Roig Jordi Colilles Jordi Assumpta Claramunt Roig Assumpta Claramunt

I

Responsables projecte Responsables projecte llen. estrang .intercan. llen. TATIANA estrang CAÑETE .intercan. TATIANA CAÑETE Marta Gabernet Marta Gabernet Núria Oliva Núria Oliva Desiré Pinilla Desiré Pinilla

Coord. Biblioteca Coord.PuntEdu Biblioteca PuntEdu Josep M Vendrell Josep M Vendrell

Coordinadora Tutories ESO Coordinadora NúriaTutories Mateu ESO Núria Mateu

Desiré Pinilla Desiré Pinilla Tatiana Cañete Tatiana Joana Cañete Gabarró Joana JosepGabarró Mª Vendrell Josep Vendrell AnnaMª Gonzàlez Anna Gonzàlez Cristina Figueras Cristina Josep Figueras Mª Lluch Josep MªSendra Lluch Mireia Mireia MartaSendra Gabernet Marta NúriaGabernet Castells Núria Castells

A L UM N E S

Administració-Secretaria Administració-Secretaria SÒNIA BONET

FA M Í L I E S

Coord.TIC Coord.TIC Xavier Romà Xavier Romà

Responsable Menjador Responsable Menjador Escolar-ARAMARKEscolar-ARAMARKPILAR SALLENT (C) PILARMercè SALLENT Riera(C) Mercè Riera Margarida Utges Margarida Utges Maria Gesé Maria Gesé M. José Valero M. José Valero

Servei de neteja Servei de neteja Teresa Galitó Teresa Ana M.Galitó Gálvez Ana M. Gálvez

Organigrama escola 2012-2013  
Organigrama escola 2012-2013  

Organigrama de l'escola pia de Tàrrega

Advertisement