__MAIN_TEXT__

Page 1

TA R A K I

Tampereen Rakentajakillan jäsenlehti 3/2014

u t s u t Tu

e r o t tu

! i s ihi

TEK?

TARAKI? ? L I R

Fuksivuosi -

mitä se pitää sisällään?


Pääkirjoitus

Kolmas tässä paljastettavista intohimoistani on nukkuminen. Kuten syödä, voisin myös nukkua päivät läpeensä. Aamulla kello soi aina liian aikaisin, päivästä ei löydy hetkeä pienille nokosille, ja illalla tekemistä riittää. Kun vihdoin käperryn peiton alle, nukahdan sekunneissa. Tarvitsen paljon unta. Tavoitteeni on 10 tuntia vuorokaudessa, ja mikäli se ei täyty yöllä, nukahtelen pitkin päivää. Kanssani aikaa viettäneet voivat vahvistaa, että pystyn nukahtamaan lähes minne vain: bussiin keskellä päivää, baarin pöytään vesi-iltana, luennolle, tenttikirjan päälle, rannalle… Rannalla nukkumisen voi onneksi naamioida auringonotoksi, eikä se siksi ole kovin epäilyttävää. Lukijat – etenkin tulevat fuksimme – nukkukaa! Nukahtakaa rannalle, mökille, riippukeinuun, sänkyyn, minne vain, missä uni yllättää. Enää reilu kuukausi ja olemme (taas) Hervannassa harkkatöiden, laskareiden ja iltamenojen uuvuttamana selaamassa kalenterista unihetkeä, lepotaukoa, mitä vain, millä aivot jaksaisivat seuraavaan päivään.

Julkaisija

Tampereen Rakentajakilta TARAKI/TTY Korkeakoulunkatu 5 33720 Tampere

Sähköposti

taraki@tut.fi

Web

www.taraki.fi

Päätoimittaja/ TAITTaja

Ella Lahtinen, ella.lahtinen@student.tut.fi

Kansikuva

Etukansi: Ella Lahtinen, Takakansi:Ria Siik

PAINOPAIKKA

Pirkan Painotuote Oy Taraki-lehti on Tampereen Rakentajakillan jäsenlehti. Lehti postitetaan valmistuneille puheenjohtajille, Wanhoille Kähmyille sekä kiltaa tukeneille yhteistyökumppaneille. Lisäksi lehti on luettavissa rakennustekniikan laitokselta ja kiltahuoneelta. Lehteä jaetaan myös muille TTY:n killoille. Lehti julkaistaan pdf-versiona Issuu-palvelussa, ja sen voi lukea osoitteessa www.taraki.fi. Taraki-lehteä painetaan 100 kappaletta ja se ilmestyy 5

Uninen ja jo hieman ruskettunut päätoimittajanne, kertaa vuodessa sisältäen uusille fukseille kesällä läheElla tettävän numeron.

Laitosjohtajan palsta

Tervetuloa uudet rakennustekniikan opiskelijat! Valitsitte oikeaan alan. Vaikka rakentaminen on suhdanneherkkää, ovat alan yliopistokoulutettujen työllisyysnäkymät tulevaisuudessa valoisat. Arvioni perustuu kahteen tosiasiaan. Alalta poistuu eläkkeelle runsaasti kokeneita asiantuntijoita, joten teille tulee tilaa urapolun alkupäähän. Rakennustekniikan osaajien tehtäväkenttä laajenee, koska toimialan perinteisissä tehtävissä, kuten suunnittelussa ja tuotannon johdossa, vaaditaan aiempaa parempaa osaamista, ja samaan aikaan syntyy uusia tarpeita ja tehtäviä rakennetun ympäristön laajaan toimintakenttään.

Rakennustekniikan hakukohteiden vetovoima säilyi erinomaisena edelleen, nyt olimme ensisijaisten hakemusten määrällä mitaten TTY:n toiseksi suurin tutkinto-ohjelma. Vain arkkitehtuurin hakijamäärä oli meitä suurempi. Hakijoiden määrä on kolminkertainen tavoitteelliseen aloittavien opiskelijoiden määrään nähden, joten saimme nytkin erinomaisen hyviä opiskelijoita. Kiitos siis teille, fuksit. Rakennustekniikan kandi+DI-hakukohde on sisäänotoltaan TTY:n suurin. Sisäänoton määrää ei kasvatettu eikä ole suunniteltu kasvatettavan tulevina vuosinakaan, koska laitoksen opetusresurssit eivät siihen veny. Tänä kesänä otamme käyttöön loputkin rakennustalon uudistetuista tiloista. Olemme satsanneet viihtyisään ympäristöön ja toivomme, että se osaltaan auttaa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa hyviin tuloksiin. Yliopistossa tehtiin perusteellinen tutkintojen uudistus viime vuonna. Rakennustekniikka säilytti uudistuksessa oman kandiohjelmansa. Uudessa tutkinnossa on tarjolla selkeät, laaja-alaiset ja työelämän tarpeisiin tähtäävät pääaineet. Opiskelu kannattaa aloittaa suorittamalla alkuvaiheen yhteiset opinnot ohjelman mukaan pois, ja miettiä samalla, mikä olisi se kiinnostavin työura ja pääaine. Tutkinnon suunnittelussa on paljon valinnanvaraa, vaikka huolehdimmekin siitä, että se sisältää aina riittävän painavaa asiaa ja on työelämän näkökulmasta mielekäs. Parhaillaan hakuprosessissa olevat neljä professuuria edustavat rakennustekniikan keskeisiä opetus- ja tutkimusaloja, joten laitoksen toiminta uudistuu lähivuosina voimakkaasti. Uusien professuurien alat, rakennetek-

2

TARAKI 3/14


niikka ja rakennustuotanto, kattavat vahvasti suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan keskeistä toimintakenttää. Edellytämme uusien professorien panostavan opetuksen kehittämiseen, jotta tutkinnot valmistuvat sujuvasti ja tutkintojen tuottama osaaminen on alan tulevaisuuden tarpeita vastaavaa. Opiskeluaika on investointi, jossa investoit itseesi. Opiskeltavat asiat ja valmiudet ovat työelämän ja myöhemmän työuran aikaisen oppimisen kannalta valtaosin erittäin hyödyllisiä. Opiskeluaikana hankitaan sellaista osaamispääomaa, jota yhteiskunnassa tarvitaan ja jota on vain harvoilla. Siksi sitä arvostetaan ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Yhteiskunta ja työnantajat tulevat tarjoamaan valmistuville tehtäviä, joihin kuuluu sisäänrakennettuna vastuuta ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöstä ja merkittävistä taloudellisista arvoista. Oppiminen edellyttää sinulta työtä, sitkeyttä ja vaivannäköä, joten oikea vastuullinen asenne kannattaa omaksua heti. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että opiskelun tulisi olla koko ajan raskasta ja että elämä pyörisi ainoastaan opintojen ympärillä. Opiskeluaika luo sinulle uuden kaveripiirin, joka tukee muuttuvassa elämänvaiheessa ja säilyy parhaimmillaan pitkälle tulevaisuuteen ystävyys- ja yhteistyösuhteiden verkostona. Kokemuksesta voin sanoa, että opiskeluaika on paitsi hyödyllistä, myös hauskaa. Rakennustekniikan laitoksen johtaja, Matti Pentti

RIL ja TEK haluavat onnitella koulututuspaikasta, hyvän valinnan olet tehnyt! Vaikka opiskelusi ovat vasta alussa, on jo nyt hyvä miettiä tulevaa työelämää ja ammattiliittoasioita. Olet valinnut alaksesi tekniikan ja rakentamisen, joten on sinun oma etusi mukaista kuulua RIL-TEK-yhteisjäsenenä RIL:oon ja TEK:iin.

Mikä on RIL?

Mikä ihmeen TEK?

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on rakennus-, yhdyskunta-, ympäristöja kiinteistöalan diplomi-insinöörejä ja teekkareita yhdistävä ja palveleva järjestö.

Tekniikan akateemiset TEK on DI:en, arkkarien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä

RILstä löydät rakennusalan tuttavasi nyt ja tulevaisuudessa.

TEK on sinunkin tuleva ammattiliittosi!

Mitä RIL tarjoaa? •

Vastuu- ja oikeusturvavakuutusta

Työsuhdejuridinen neuvontaa

Palkkasuositukset ja -tilastot

Rakennus- ja Rakennustekniikkalehdet

Puh. 040 530 5272

Apurahaa ulkomaan harjoitteluun

riikka.rautavaara@ril.fi

Alennukset RILn julkaisuista - 50 %

Syksyllä nähdään!

Iloista seuraa, hyviä excursioita ja paljon muuta!

Teekkariyhdyshenkilö Riikka Rautavaara

Mitä TEK tarjoaa? •

Apua kesätyöhakuun

Tietoa työelämän kiperiin tilanteisiin

Lakipalveluita ja -neuvontaa

Palkkaneuvontaa

Vakuutusturvaa työttömyyden varalle

Työttömyyskassan ja päivärahaa

Makkaraa, T&T-lehden ja paljon muuta!

Kiltayhdyshenkilö Antti Saarinen Puh. 050 432 3360 etu.suku@student.tut.fi Kysy, jos on kysyttävää!

RIL-TEK-jäsenyys on opiskelijalle ilmainen, liity siis heti! RIL-TEK-yhteisjäseneksi voi liittyä tämän kirjeen mukana tulleella liittymislomakkeella tai netissä osoitteessa www.ril.fi tai www.tek.fi.

TARAKI 3/14

3


Sanni satuilee

Aurinko paistaa, ylioppilaskirjoitukset ovat kaukana takana, kädessä TARAKI-lehti ja mielessä sata kysymystä. Tuttu tunne. Auringon paiste on Suomen kesässä katoavaista ja kaikkeen löytyy vastaukset ajallaan, joten suosittelen nauttimaan hetkestä ja menemään pihalle. Olkoon sitä ennen kuitenkin aika vastata yhteen kysymykseen: mikä TARAKI? TARAKI tulee sanoista Tampereen Rakentajakilta. TTYllä on kaksitoista kiltaa (vrt. ainejärjestö) eri alojen opiskelijoille. Kun maksat TARAKIn kiltamaksun (vaivaiset 4,20e, hoituu myös yo-kunnan jäsenmaksun yhteydessä) pääset mukaan yli viidensadan rakennustekniikkaa TTYllä opiskelevan yhteisöön ja saat heti toisella opiskeluviikolla tummansiniset opiskelijahaalarit. Kiltahuoneella tutustut muihin raksalaisiin, ja kahvikupin ääressä ratkeavat kaikki elämän murheista insinöörifysiikan laskuharjoituksiin. Löydät fuksikav e r e i t a , joiden kanssa voit lähteä selvittämään mitä ovat sitsit ja excut, kuinka pelataan kyykkää tai moskaa sekä missä on Mörrimöykky. Kaikkeen tähän mahdollisuuden tarjoaa TARAKI. TARAKIn puheenjohtajan ominaisuudessa toivotan Sinut tervetulleeksi Tampereelle, TTYlle ja erityisesti TARAKIlaiseksi. Syksyllä nähdään! Terveisin, Sanni

Lukuvuosi fuksiutta

Likimain vuosi sitten olin samassa tilanteessa kuin Sinä, arvon lukija. Vieressä avattu kirje ja päätös hyväksymisestä rakennustekniikan koulutusohjelman opiskelijaksi – fiilis totaalisen sfääreissä, koska tulevaisuuden suunnitelmat olivat juuri lukkiutuneet! Tiedossa opiskelijaelämää Tampereen sydämessä, Herwannassa, seuraavat X vuotta. Odotukset tulevasta syksystä olivat todella korkealla. Sitten tuli se maanantai, kun astelin Festian isoon saliin muiden aloittavien opiskelijoiden joukkoon. Olenko oikeassa paikassa, mitähän siellä edessä mahdetaan puhua, mihin pitäisi mennä? Lukematon määrä kysymyksiä ja epävarmuutta, sen jokainen läsnä ollut varmasti koki ja se on myös Sinulla edessä. Mutta ei hätää, kaikki lähtee rullaamaan alusta asti omalla painollaan ja huomaat hyvin pian kuuluvasi porukkaan. Sitä kutsutaan teekkarihengeksi. Ensimmäiset uudet tuttavuudet löytyivät omasta fuksiryhmästä: yhdeksän muuta tuoretta opiskelijaa sekä kaksi tutoria. Alkuun juttelu on hyvin nihkeää, kukaan ei tunne toisiaan ja yhteisiä puheenaiheita joutuu lähes väkisin keksimään. Tällä hetkellä, kymmenen kuukautta myöhemmin, nuo samat ihmiset kuuluvat tärkeimpiin henkilöihin, joihin on tutustunut. Ne samat henkilöt ovat kokeneet samat asiat kuin itse ja yhdessä olemme luoneet pohjan, josta on ollut helppo lähteä mukaan yliopiston arkeen. Heidän kanssa on voinut lähteä mihin tahansa, oli kyse sitten teekkaritapahtumasta tai yhteisestä pizzaillasta. Sen saman porukan kanssa on ollut helppo lähteä luennoille, istua vierekkäin samassa rivissä ja keskustella jälkeenpäin luennolla askarruttaneista asioista. Kun viikkoharjoitukset tulivat ajankohtaisiksi, oli insinöörimatematiikan tehtäviä paljon mukavampi tehdä porukassa – hommat hoituivat nopeammin, eikä tarvinnut olla yksin. Ja hommat tuli oikeasti tehtyä, kun niitä työstettiin yhdessä. Sen huomasi viimeistään tenttiviikon jälkeen, kun suoritusmerkintä ei ollut pelkästään rimaa hipoen läpi saatu ykkönen. Itselle tärkeimmän asian halusin jättää viimeiseksi. Yliopisto on loistava paikka tehdä juuri sitä, mitä haluaa. Harrastusmahdollisuudet ovat laajat, on mahdollisuus päästä mukaan järjestämään tapahtumia, voi lähteä vaikuttamaan opiskelijoiden etujen ajamiseen tai opetuksen epäkohtiin, voi lähteä kreisibailaamaan kavereiden kanssa… Jokainen löytää varmasti oman paikkansa ja sen missä haluaa olla mukana. Myös Sinä. Muista kuitenkin kolme tärkeintä asiaa: 1) Tutustu ihmisiin, löydät varmasti elinikäisiä kavereita. 2) Opiskele, kasvata tietämystäsi, tee töitä. 3) Älä jää kotiin, TTY on täynnä mahdollisuuksia kaikelle toiminnalle!

4

TARAKI 3/14


Mainitsin alussa, että odotukset olivat ennen aloittamista todella korkealla. Se meni silti alakanttiin – minulle fuksivuosi oli paljon, PALJON enemmän! Takaan, ettet tule pettymään. :) Syksyllä tavataan!!! Fuksivastaavanne,

TORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTO

RIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTOR

UTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TU

Jani ”Siltsu” Sillanpää

Saveli Valjakka, 2. vsk ja pullia äitinsä kanssa sekä käy harrastaAntti Peltonen, 2. vsk massa ninjailua milloin taidotatamilla, milloin RT:ssä. 3. Kaikki, kunhan etkot on kunnolliset ja jossain vaiheessa voi ottaa Long Island -skaban. Esikaste koskessa FuksiWundeRundella on varmasti sellaista, jota moni ei ole kokenut! 4. Rukan SpringBreak reissulle karkaaminen kesken fuksiwapun jäi kyllä mieleen varsin ikimuistoisena seikkailuna. Tutorit ohjaavat, opastavat, huolehVeera Valutie, 2. vsk ja tivat, tukevat, lohduttavat, viihdytMaija Lehtimäki, 2. vsk tävät ja ennen kaikkea auttavat teitä suurissa päätöksissänne: mennäkö Antti Savelista: luennolle vai etkoille? Jotta saisitte ensituntumaa näihin 1. Lempeä, luotettava ja reilu jättiläinen, tuleviin perusmuureihinne, tutorinne joka tietää ja osaa kaiken. Ikinä ei ole ollut tylsää ja tekeminen voi olla kaikkea kalvastasivat kysymyksiin pareistaan: sarikännisistä änäri-illoista leipomiseen ja 1. Kerro jotain tutorparistasi. 2. Mitä tiedät tutorparisi kotikodis- tyttömäiseen hihittelyyn. 2. Ylpeä poromies Suomen pohjoisosista. ta? 3. Mikä on parisi lempiteekkarita- Ivalon ja Oulun kotikodit ovat äijälle tärkeitä. pahtuma? 3. Kova ukko menemään ja tulemaan. Sa- Maija Veerasta: 4. Hulluinta/hauskinta mitä teitte velin etkot on kaikkien muiden lempita- 1. Veera on rento ja leppoisa toveri, joka yhdessä fuksivuonna? arvostaa opiskelun rinnalla myös muutapahtuma. kin 4. Lukuisista seikkailuista yksi: Tivolin bi- opiskelijatoimintaa. leet, kumpainenkin tuhannen jurrissa. 2. Veeran kotikoti sijaitsee jossakin tuolSuututin portsarin, joka alkoi raahata mi- la pohjoisessa=Varkaudessa. Varkaus on nua kohti ulko-ovea. Tämä ei Savelille ol- idyllinen tehdaskaupunki, jossa Veeran lut ok, vaan hän päätti vapauttaa minut vihreä lapsuudenkoti paistattelee omenakampittamalla portsarin rappusissa. Jos- puiden lomassa. Vielä lisäksi nippelitietoa: Varkaudessa on myös likimain yhtä paljon tain syystä porttikiellot molemmille. asukkaita kuin Hervannassa. Saveli Antista: 1. Oikea Suomen- ja Maailmanmestari! 3. WAPPU!! Mahtava persoona ja reissut vedetään 4. Ehdottomasti hulluin päähänpisto oli täysillä alusta asti ja päätyyn asti! Ekana osallistua legendaariseen Herwantapeliin. päivänä, kun Antin ja ”kesätukan” näki, Veera Maijasta: ei olisi uskonut, että voin kutsua tätä nyt 1. Maija on pieni ja pippurinen. 2. Maijan kotikoti on Parolassa, josta löyveljeksi. 2. Jäke eli Järvenpää! Jotain Hesan pön- tyy S-market ja K-supermarket, mutta ei dealuetta kuulemma. Siellä Antti karistaa ihmiselle elintärkeää Alkoa. Mikontalon pölyt nahoistaan ja leipoo 3. Kiltojen pikkujouluristeily vei Maijan sy-

e n n i r Tuto vät y t y ä esitt

IT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT T


TORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTOR

dämen jo fuksivuonna. 4. Koko vuosi on ollut hyvinkin hullua ja hauskaa, mutta päällimmäisenä ehkä mieleen on jäänyt pikkujouluristeily ja Wappu, yksityiskohtia kuitenkaan paljastamatta. Emmi Lampinen, 3.vsk, Juho Vastapuu, 2. vsk ja Lauri Kuusisto, 2. vsk

Emmi Juhosta: 1. Juho ahdistelee minua aina viikoittain sähköpostilla. 2. Juhon kotikotona saa puukosta. 3. Kivointa on oksentaa Scandic –hotellin vessassa eli excut. 4. Jos puhutaan Juhon fuksivuodesta, niin ehkäpä SRT-päivät. Juho Laurista: 1. Strange little gay. Asuu kahden tytön kanssa. 2. Keuruulta eli sieltä armeijasta. 3. Kaikki mihin liittyy beerpong ja Ankkalinna. Ei niitä kovin montaa ole. 4. Lauri talutti minut Otaniemessä nukkumaan, oli kuulemma hauskaa. Lauri Emmistä: 1. Emmi on tommone pinkki. 2. Kotikoti on jossain Nokian rajametsissä, karhujen keskellä. 3. Sitsit, siellä saa juoda ja laulaa. 4. Saunottiin suuntautumissaunalla, humala oli hirmuinen. Eero Ali-Tolppa, 2. vsk ja Aarne Hendunen, 2. vsk

Eero Aarnesta: 1. Aarne on herkkä ja seikkailuhenkinen, valkokankaalla arvostusta kerännyt ystäväni. 2. Aarnen kotikoti on Lappeenrannassa, talon väriä en tiedä! 3. Aarnella lempitapahtumia oli monta,

UTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTO R

ORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT T IT TUTORIT TU1. TKerro jotain tutorparistasi. 2. Mitä tiedät tutorparisi kotikodista? mutta ehkä erityisin niistä oli seikkailuhenkinen FuksiWundeRunde. 4. Turussa järjestetty Pikkulaskiainen oli ihan mielenkiintoinen reissu, vaikka Cascada jäikin näkemättä! Aarne Eerosta: 1. Paikallinen pallojen pomputtelija, joka tykkää rommikolasta ja auringonlaskuista. 2. Sieltä saa hyvää ruokaa, ja siellä on mukavat nahkatuolit. 3. SRT-excu, varsinkin paluumatka. 4. Matka Turkuun pikkulaskiaisiin, jotka ei menny ihan nappiin mutta hauskaa oli. Tomi Tuominen, 2. vsk ja Iikka Laurila, 2. vsk

tällä ikifuksilla riittää (kysykää vaikka Hampurin Hesestä). Tämän herran tanssiliikkeet ovat myös aivan omaa luokkaansa! 2. Alkuperäinen tamperelainen, mutta huomhuom asunut myös Turussa! Nykyään kunnon teekkarin tavoin asustaa Hervannassa. 3. Pikkujouluristeily tai Happro (lue kunnon bileet). 4. Ehdottomasti pikkujouluristeilyn aamupala räjähtäneen leivän kanssa. Matti Hannasta: 1. Hanna on Suomen paras turkulainen, uskokaa vaan, koska olen neljä vuotta asunut Suomen Turussa! Hauska ja huumorintajuinen tapaus. 2. Hannan kotikoti löytyy tosiaan Kaarinasta, Turun kupeesta. Semmonen omakotitalo. 3. Kyllä se teekkarikaste varmaan oli, tai erinäiset saunaillat 4. Pikkujouluristeilyn aamupala (reivisession jälkeen samoilla silmillä klo 6).

Tomi Iikasta: 1. Erittäin motivoitunut opiskelija suurella selkärangalla. Niin absolutisti kuin teekkari vain voi olla. 2. Koskista, ei koskesta. Tehtaan kenttä varmasti tuttu. 3. Teekkarikaste. Vesi kylmää, olut lämmintä. Exqut pakko mainita. 4. Hullua: tutoriksi ilmottautuminen uusille fuqseille. Iikka Tomista: 1. Liikuttaa kiltaa rautaisella ottellansa, eli toisin sanoen toimii killan liikuntavastaavana. Jostain saanut idean, että viski olisi hyvää... 2. Lempikappalehan tunnetusti on ”Mäntsälä mielessäin”... 3. Intohimoisen kyykkääjän lempiteekkaritapahtumahan on luonnollisesti Akateemisen kyykän MM -kilpailut. 4. Ruvettiin tutoroimaan... Hanna Eskelinen, 2. vsk ja Matti Salminen, 2. vsk

Essi Rekilä, 2. vsk ja Iida Kangashaka, 2. vsk

Iida Essistä: 1. Jollei tiedä jotain, kannattaa kysyä Essiltä. Se tietää kaiken. 2. Jyväskylässä on kaikki kaupat saman kadun varrella. 3. Sitsit 4. Hulluinta oli varmaan se, kun vahdittiin Wappuna härweliä koko yö. Eli me siis valvottiin kaks vuorokautta putkeen. Seuraavana aamuna oli aika sekava olo. Essi Iidasta: 1. Iidan motot ovat: ”Ikäviä asioita ei kannata ajatella, jollei niille voi mitään, niitä voi ajatella sitten huomenna.” ja ”Asioilla on tapana järjestyä.” 2. Tämä toistaiseksi tuntematon kohde sijaitsee Loimaalla entisen maatilan paikalla. Huhupuheiden mukaan siellä asustaa perheen lisäksi myös nälkäisiä pupuja. 3. Kolmiot. Tivolin alakerran tanssilattialHanna Matista: la on aina hauskaa! 1. Matti on huumorimiehiä. Tarinoitakin 4. Hauskinta aikaa oli koko Wappu!

IT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT T U


TORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTOR

Iida Ylinen, 2. vsk, ja titut tequilat kera tomaatin! Sofia Iskala, 2. vsk Janne Janista: 1. Jani on aina kaikissa koulun jutuissa mukana ja viihtyy huolestuttavan paljon arkkareiden seurassa. Jotenkin se vielä junaili itsensä fuksivastaavaksikin! 2. En varmaankaan paljoa kun kaupunki piti tarkistaa facebookista! Mut eikös Valkeakoskella ole joku turha futisjengi? 3. Oisko se wappu? Tai joku niistä miljoonasta eri tapahtumasta? Jani kun on melSofia Iidasta: kein kaiken nähnyt ja kokenut. 1. Irkku on meidän porukan taiteellisin ja 4. ”Pitäskö ottaa tequilat”. ”Tequilaryhtyylitietoisin, se pelastaa aina jos ulkonä- män” Tampereen valloitus FWR:lla simkökriisi iskee. pukkabikineissä oli aika mieleenpainuvaa 2. Siel on aika paljon ruotsinkielisiä eli Jani Janinasta: Vaasasta on kotoisin 1. Janina on pirtsakka blondi, joka tykkää 3. Speksin tapahtumat! ja takatalvi :D olla TTY:llä (jos ei tarvitsisi opiskella). Jani4. Onhan noita, viimeisimpänä tulee mie- nan tunnistaa räjähtävistä, lamppuja helileen tietysti Wappu :D syttävistä naurunpurskahduksista. Lempi Iida Sofiasta: kuviosammunta-asento: Kiimainen peura. 1. Sofia on pieni, söpö äijä <3 2. Visulahti Vesilahti, mikä se ny olikaa. 2. Keravaltahan se löytyy. Toisin kuin mui- Sen verran lähellä, että ensimmäisen kuuden kavereiden kotikodissa, Keravalla on kauden pystyi joka ilta kulkemaan kotikopyörinyt samat vitsit/youtube muoti-il- tiin nukkumaan. miöt kuin Pohjanmaalla, mikä maantie- 3. Kaikki on huikeita, mutta paljon pateellisesti on hyvin hämmentävää. rempaa on kavereiden kanssa spontaanit 3. Veikkaisin, että FuksiWundeRunde tai wapun caset, joista päädytään kotiin telepikkujouluristeily, kannattaa kokeilla! porttaamalla tai ei ollenkaan! 4. WAPPU! Kun valvottiin koko yö odot- 4. Yhteisiä hullunhauskoja juttuja on tehtaen TARAKIn härweli Sorinaukiolle, ja se ty lukemattomat määrät. Yksi monista kun kiljuttiin samassa kastekorissa. Kun- oli YTHS-saunailta, jossa mukana oli proniamaininta kaikille Tuulanhovin etkoille. fessoreja ja muita luennoitsijoita. Jostain syystä crowmoorit meinasivat kokoajan Janina Leppäkorpi, 2.vsk, loppua ja sen innoittamana joimme niitä Jani Sillanpää, 2.vsk ja kilpaa. Janne Köykkä, 2.vsk kaksistaan Iina Ruutiainen, 2.vsk ja Emeliina Kortesniemi, 2.vsk

Janina Jannesta: 1. Janne ”The TUTAlainen” Köykkä. Jannen tunnistaa siitä ettei sitä kauheesti koululla näy ja sen siististä ulkoasusta. Sen kanssa on myös mukava juoda. 2. Se on noita Pohjammaa poikia! 3. Janne se tykkää käydä Kolmioissa ja Haalaribileissä ja Pistoissa ja vähän joka paikassa (missä on naisia)... 4. Hauskinta oli ehkä fuksiviikkojen teleporttaus Teekkarisaunalta rakennustyömaan kautta Jannen kämpille ja siellä nau-

Iina Emeliinasta: 1. Eme on aivan mahtavinta seuraa eikä tylsää tule koskaan. Ruokitaan toinen toistemme hulluja ideoita eikä illat aina pääty kuten suunniteltiin, mutta ei ole tarvinnut miettiä kenen kanssa lähtisi liikkeelle torstain bileisiin mitä kummallisimpiin paikkoihin. 2. Se on jossain päin Espoota ja siellä asus-

UTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTO R

TORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT T IT T3.UMikä on parisi lempiteekkaritapahtuma? 4. Hulluinta/hauskinta mitä teitte yhdessä fuksivuonna? taa vanhempien lisäksi veli ja koira. 3. Hyvässä seurassa kaikki ovat aivan mahtavia. 4. FWR:n viimeisen rastin sekoilut kanelin kanssa folion ja elmukelmun käärijöinä :D (sitä kanelia ei kannata vetää nenään tai laittaa silmiin) Emeliina Iinasta: 1. Iina on ihana ja tosi aito ihminen. Iina innostuu yleensä niin hyvistä kuin vähän vähemmänki hyvistä ideoista ja on aina joka paikassa menossa mukana. 2. Se on jossain Tampereen lähellä Vesilahdessa missä ei oikeen taida pahemmin olla muuta kuin taloja, peltoja ja metsää. 3. Luulen että se on Wappu koko komeudessaan. 4. Ainakin näin jälkeen päin ajateltuna hauskinta taisi olla kun Hervannan humalahyppelyssä me molemmat kaaduttiin samaan aikaan sellaisessa kuramäessä ja liuttiin siitä haalarit päällä pyllymäkeä alas niin, että molempien takapuolissa oli reilu kerros kuraa.. Siinä olikin sitten ihmettelemistä loppuillaksi.

Myös maisterivaiheen opiskelijat saavat yhden ikioman tutorin: Anu Lackman, 2. vsk

Kerro jotain itsestäsi. Olen melkein kolmekymppinen rakennusinsinöörinainen joka jonkin päähänpiston seurauksena opiskelee nyt DI:ksi Missä on kotikotisi? Olen siis kotoisin kuvan kauniista Pohjois-Karjalasta, Joensuusta. Joensuulla on suuri paikka sydämessäni. Lempiteekkaritapahtumasi? MM-kyykkä oli kiva tapahtuma. Hulluinta mitä teit fuksivuonnasi? No hulluahan se on mennä Tammerkoskeen ” uimaan”, joten kai se teekkarikaste on.

IT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT TUTORIT T U


Fuksiviikkojen ohjelma PVM KLO MITÄMISSÄ? MA 18.8 14:00 Jako tutorryhmiin 18:00 Konetalon sauna TI 19.8. 16:00 Etunurtsipiknik, illalla THE EKAT BILEET!!! KE 20.8. 13:00 Höntsäurheiluiltapäivämä, lähtö etunurtsilta Illalla leffoja TO 21.8. 17:00 Herwannan pubirundi MA 25.8. 12:00 Haalareiden jakotilaisuus Illalla TARAKIn ja TamArkin fuksisauna TI 26.8. 17:00 Johdatus teekkarien seurapeleihin Illalla Back to school Cupolassa KE 27.8. 18:00 Fuksiturnajaiset, uimaan Suolijärvelle TO 28.8. 14:00 Fuksijaoston Beach Partyt Suolijärvellä Herwannan rastikierros Fuksikaste Checklist, jolla otat varaslähdön syksyyn: [ ] Pyydä liittymistä facebook-ryhmään TARAKI fuksit ´14 [ ] Raivaa kalenterisi tyhjäksi kahden ensimmäisen viikon ajalta, sillä ohjelmaa on aamusta iltaan ja ensimmäiset viikkosi TTY:llä tulevat olemaan ikimuistoiset! [ ] Käy tutustumassa Tampereen Rakentajakiltaan taraki.fi sivustolla. Tutustu vähintään kohtiin ‘fuksit’ ja ‘uudet opiskelijat’ [ ] Jos kysymyksiä herää, ota yhteyttä fuksivastaavaan: Jani Sillanpää 0400787006 jani.sillanpaa@student.tut.fi

Profile for TARAKI

Taraki 3/14 fuksilehti  

Taraki 3/14 fuksilehti  

Advertisement