Székely Kalendárium 2016

Page 1

Székely Kalendárium – 2016Székely Kalendárium 2016 – alapkiadás –

Kézdivásárhely, 2015. november


Székely Kalendárium® – a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2016. esztendőre Szerkesztette: Kocsis Károly Segédszerkesztő: Ötvös Boglárka l Munkatársak: dr. Balázs Lajos, Balla Ede Zsolt, Berszán Réka, Bogos Zsuzsanna, Botos László, Buna Botond (rejtvények), Czegő Zoltán, Dobos László, Dorozsmai Endre, Erdély András, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Katona Zoltán, Koszta Zoltán, Köllő Zsolt Ágoston, Kratochwil Barna, Nagy Szabolcs, Nemes Gyula, Pál Piroska, Remete Farkas László, Szőcs Lóránt, Szucher Ervin, Zubreczky Antal Korrektúra: Bernád Rozália, Farkas Imola Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Borító: Dimény H. Árpád

www.kalendarium.ro www.facebook.com/SzekelyKalendarium szekely@kalendarium.ro © Pro Press Egyesület Felelős kiadó: a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba (+40 728 048 132) Terjesztés: Csiszár Szabolcs (+40 728 048 135) A nyomás és a kötés a dévai Grapho Tipex munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2015 novemberében


Székely köszöntő Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba, Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle, Azt várják, hogy különb lesz a követője. Itt állok magam is, azt óhajtom itten, Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben. A mezőkön áldást, a hazában békét, Az emberek szívében boldog egyetértést. Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, Adjon az Úristen boldog új esztendőt nékünk!

(Argentínai Magyar Hírlap – 2013/2)

Fotó: Antal Levente

Siklódi „szerencsehordók”

5Kincs, ami van! Lassan húsz éve, hogy belevágtunk a Székely Kalendárium nevű elképzelés megvalósításába, hiszen 1997-ben már volt egy szerényebb próbálkozásunk. Tíz év kihagyás után, 2007-ben aztán újra mély levegőt vettünk, s azóta tizenegy kiadványt sikerült letennünk az Olvasó asztalára. Azért az eltérés az évek számától, mert 2015-ben tavaszi-nyári (külön)kiadással rukkoltunk elő, és úgy néz ki, kedvező fogadtatásra talált – ezért ha a Jóisten is úgy akarja, 2016 húsvétja környékén ismét jelentkezünk. Az elmúlt évek során kötetről kötetre, folyamatosan kristályosodott az elgondolás, hogy milyen szerepet is kell betöltenie a Székely Kalendáriumnak, és talán most jelenthetjük ki teljes meggyőződéssel: jó úton vagyunk. Székelyföld értékeinek aprólékos felleltározására vállalkozunk, és ebbe a kincsestárba a mondától a hagyományig, a természeti látnivalótól az épített örökségig, történelmünktől a sajátos „székelyes” gondolkodásmódig, az ételkultúrától az ősi népi tudásig, a góbéságtól a szellemi alkotásig minden beletartozik, nem tévesztve szem elől mindazokat, akikre büszkék lehetünk, éljenek itthon vagy bárhol a nagyvilágon. Azt szeretnénk nyomatékosítani, hogy a Kárpát-medence eme szeglete olyan egyedülálló csodáját képezi a földkerekségnek, amit minden magyarnak ismerni, felfedezni majdhogynem kötelező. Szándékaink szerint ezt az ismeretanyagot olyan formában, kivitelezésben tesszük közzé, hogy az Olvasó az év minden napján örömmel lapozgathassa köteteinket, és ha leteszi, gazdagabbnak, büszkébbnek, elszántabbnak érezze magát. Elszántabbnak arra, hogy ezt a páratlan kincsestárat óvni, őrizni, továbbadni kell. Természetesen nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik ezen törekvéseinkben segítenek. Elsősorban az impresszumban feltüntetett szerzőinkről, és itt külön kiemelném a kéziratban lévő műveit szabad felhasználásra felajánló, Budapesten élő Remete Farkas László nevét. Aztán támogatóinkról, a nálunk hirdetést elhelyezőkről, médiapartnerekről és a „székely” olvasmány iránt érdeklődőknek minket ajánló könyvárusokról. Köszönet jár a művészi szintű fotókért az Exposia Alkotócsoport tagjainak (Antal Levente, Balázs Ödön, Erős Zoltán Levente, Fekete Réka, SándorTóth Zsuzsanna, Tordai Ede, Vass Lehel, Vinczefi László), továbbá Bakcsy Árpádnak, Bán Barnának, Berecki Barnának, Budai Lászlónak, Dénes Lászlónak, Fodor Istvánnak, Lukács Gézának, Munzlinger Attilának, Potozky Lászlónak, Varga Teréziának és Vitos Hajnalnak, az illusztrációkért Ötvös Kingának, de a pályázati felhívásunkra ételreceptekkel válaszoló olvasóinknak is. Egyben felhívással fordulunk mindazok felé, akik Székelyföldön járva-kelve igényes fényképeket készítenek tájról, emberekről, netán különleges ételreceptről szereznek tudomást: osszák meg velünk (szekely@kalendarium.ro), hogy még színesebbé, tartalmasabbá tehessük a későbbi kiadásokat (ne feledjék megadni címüket, mert egy-egy Székely Kalendáriummal szeretnénk meghálálni segítségüket). Ugyanakkor olvasóinktól folyamatosan várjuk az ötleteket, javaslatokat, kiről, miről szeretnének olvasni. Minél többet tárunk fel, teszünk közzé együtt értékeinkből, annál gazdagabbnak tudhatjuk Székelyföld kincsestárát! Kocsis Károly

7


Székely Kalendárium – 2016

Tartsd magad, nemzetem! (Trianon-himnusz) Tartsd magad nemzetem, tipornak rendesen. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitok a neveden, tovább nem engedem, tovább nem engedem! Azért mert hont adtál, mindenkit fogadtál, zsoldosok, kufárok, tolvajok kezére jutottál. Hittél a Nyugatnak, s mindenkor becsaptak, elvennék múltadat, ásnák a sírodat. Táltosok repülnek át az éjen, s kitűzik az ökörkoponyát. Sebeinket begyógyítják szépen, s megvédik majd Árpád otthonát. De addig szüntelen, légy résen nemzetem, nézd a sok csillagot, 48’, ‘56 ott ragyog. Értsd meg a lényegét, fogjuk egymás kezét, fogjuk egymás kezét, ahogyan soha még! Tartsd magad, nemzetem, tipornak rendesen. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitok a neveden, tovább nem engedem, tovább nem engedem! A vers szerzőjének kilétét nem sikerült kiderítenünk. Az interneten pár éve kering megzenésítve, Kiss Tibor (Quimby) Most múlik pontosan című, a Csík zenekar által is népszerűsített száma dallamára énekli egy nő – sokak szerint éppen a Csík zenekarral rendszeresen fellépő Kossuth-díjas énekes- és táncművész, Majorosi Marianna. Ezt a zenekar cáfolta, állítólag töröltette is a videomegosztókról, bár néhány helyen azért még fellelhető (pl. itt: www.nemzetidal.gportal.hu). Fotó: Balázs Ödön

A tanya védelmezői

8


Székely Kalendárium – 2016

Tudnivalók a naptár-részhez jelzéssel, jelentőséggel bír. A festett történetek mindig a szentély felé haladva teljesednek ki, és nyerik el a „feloldozást”. A reformáció idején elterjedő szemléletmód szakít a vízszintes síkú perspektívával, és tájékozódását felfelé irányítva, szemét az Égre szegezi. Ekkor meszelik le az oldalfalak freskóit, és hívják életre a kazettás mennyezeteket. Magyar nyelvünk tanúsága szerint a mennyezet a Menny működésrendjébe enged bepillantást. Nem véletlen az sem, hogy az égi Világ számunkra a fényt óhajtó és befogadó Virág szimbólumai által születhet meg! A következő oldalakon (az egyes hónapok végén) tizenkét székelyföldi templom, kápolna tiszta képi üzeneteit ismerhetjük meg. Szolgáljon a megszerzett tudás saját személyünk és nemzetünk lelkének tisztulására eme „ínséges időkben”. Balla Ede-Zsolt szakrálisföldrajz-kutató

A történelmi Székelyföld területe bővelkedik szent helyekben, ismert és számba vehető értékekben. Majdnem minden falu temploma világörökségi ranggal bírhatna, melyek – töredékesen fennmaradt állapotban is – híven mesélnek eleink vallásos világképéről. Középkori templomaink falfestményei és kazettás mennyezetei legyenek számunkra fényes útjelzők, melyeket őseink hagytak ránk, hogy ne sötétben botladozzunk, hanem megtaláljuk e világ megújításának szentséges módjait. A középkori templomokban az ablakokkal meg nem bontott északi fal belső felülete egyetlen nagy vetítővászonként működik, amennyiben a ráfestett jeleneteket a déli ablakokon át betűző napfény nyugatról kelet felé vonultában sorra varázsolja elő a homályból. Az események sorrendisége és haladási iránya meghatározott, ezért ettől bárminemű eltérés komoly

A tulajdonképpeni naptár-részben ezúttal is Gyöngyössi Jánostól (Kraszna, 1741–1818, Újtorda) kölcsönöztünk idézeteket (Az esztendőben elé-forduló tizenkét hónapok alá. A Kalendariom Nyomtatóknak kérésekre írott versek. – Ezerhétszázhetvenötödik esztendőre). Az illusztrációkat Ötvös Kinga készítette, alatta az adott hónapban esedékes székelyföldi fesztiválok, rangosabb események közül ajánlunk olvasóinknak, előrebocsátva, hogy részletesebb rendezvénynaptárt a 2015-ös Székely Kalendáriumban találnak. Egy-kétnapos eltérések, változások, hétvégéhez igazított csúszások most is előfordulhatnak, ezért ha bármelyik eseményen részt kívánnánk venni, célszerű előtte érdeklődni az illető önkormányzatnál, szervező intézménynél. Amennyiben pontosítással, kiegészítéssel tudnak szolgálni, kérjük, jelezzék a szekely@kalendarium.ro e-mail címen, vagy értesítsenek a 0725.217.385-ös telefonszámon! Az időjárási kuriózumok forrása Réthly Antal (1879–1975) klasszikus műve (Időjárási események és elemi csapások Magyarországon, I-IV. kötet, Bp., 1963–1999), az évfordulónaptárba igyekeztünk kizárólag székelyföldi (kötődésű), ám kevésbé közismert személyiségeket is beválogatni.

9


Siet a Nap; a Vízöntő jegyre fordul, Vizet önt, ha Vintze s Vízkereszt megtsordul. Sok víg újesztendő végeződik mordul. Boldogasszony hava l Bak hava l Télhó l Fergeteg hava Medvetor hava l Fordulat hava l Kopogó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V

Újév, Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén Ágnes Artúr, Vince Rajmund, Zelma Timót Pál Paula, Vanda Angelika Karola, Károly Adél Martina Gerda, Marcella

Holdnaptár

d e

f g h

i ^ _ ` a b

c

d e

10


ÉVFORDULÓK 1. 90 éve (1926) Alsósófalván született Kusztosné Szabó Piroska népzenekutató, folklorista (†Budapest, 1985. nov. 7.) 2. 5 éve (2011) hunyt el Budapesten Székely Dénes folklorista, néptánckoreográfus (ªBodos, 1935. szept. 23.) 2. 95 éve (1921) született Nagyernyén Nagy Olga író, újságíró, néprajzkutató (†Sepsiszentgyörgy, 2006. nov. 2.) 7. 90 éve (1926) született Csíkszeredában Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas festő, grafikus, látványtervező grafikus, porcelánfestő (†Mosdós, 2003. aug. 18.) 10. 70 éve (1946) hunyt el Fogarason Trefán P. Timotheus ferences rendi szerzetes, római katolikus egyházi író (ªKézdiszentkereszt, 1880. nov. 30.) 12. 85 éve (1931) született Vargyason Borbáth Károly pedagógus, történész (†Vargyas, 1980. ápr. 20.) 14. 180 éve (1836) hunyt el Nagyenyeden Bodola János erdélyi református püspök (ªFeldoboly, 1754. febr. 14.) 15. 270 éve (1746) született Csíkszentkirályon csíkmindszenti Mártonffi József tanár, költő, író, jezsuita szerzetes, 1799től erdélyi püspök (†Gyulafehérvár, 1815. márc. 3.) 15. 85 éve (1931) született Nagyajtán Mojszesz Frigyes sporttörténész, sportstatisztikus (†Kőhalom, 1987. jún. 11.) 15. 10 éve (2006) hunyt el Marosvásárhelyen Széllyes Sándor rímfaragó, népdalénekes (ªMikháza, 1932. júl. 4.) 22. 230 éve (1786) hunyt el Agh István erdélyi unitárius püspök (ªSepsiszentkirály, 1709) 27. 165 éve (1851) hunyt el Sylvester Dénes tanár, a székelyudvarhelyi Református Kollégium első rektora (ªKomolló, 1796)

NE HAGYJA KI! 2. Kirakodóvásár (Makfalva, Toldalag) 6. Vízkereszt-bál (Beresztelke) 7. Siculicidium-megemlékezés (Madéfalva) 10. Vilmos-napi vásár (Balavásár) 16. Vásár (Toldalag) 17. Rem. Szt. Antal-búcsú (Marosvásárhely/Remeteszeg) 20. Boldog Özséb-búcsú (Kézdivásárhely), Szt. Fábián és Szt. Sebestyén-búcsú (Ojtoz) 20-31. között: Havas Napok (Gyergyócsomafalva) 22. Vince-napi vegyes vásár (Gyulakuta) 25. Szent Pál-napi országos állat- és kirakóvásár (Csíkkozmás), pálforduló ünnepe (Csíkpálfalva), zöldségtermesztők találkozója (Szentgerice), búcsú (Csíkpálfalva) 28. Károly-napi hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) Utolsó hétvége: huszártalálkozó (Torja)

11


Január

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha újév napján eső, hó hull, az egész évre nézve nedvességet jelent – ha vízkeresztkor megcsordul az eresz, vagy a kerékvágásban vizet látni, bő termést jelent – ha nem lenne fagy januárban, úgy biztosan meg fogja azt hozni március vagy április – nedves január mellett a pincében üres marad a hordó – ha megcsordul Vince, tele lesz a pince – ha Pál napján derült az idő, akkor még ugyanannyi nap zord idő következik, mint amennyi az évből eltelt

1681. január 18-án Brassóban „három Nap láttatott az égen” 1707/1708 telén: Nagyszebenben a tél annyira meleg volt, „hogy az emberek szánthattak, s a madarak a földek felett oly szépen énekeltek, mint nyáron.” 1709: a Barcaságban „oly hideg volt, hogy sok ember, állat megfagyott ill. kifagyott, és a vizek fenékig befagytak.” 1726/27: „Erdély északi nagyobb részében… a vetések, vetemények, füvek, némelly folyó vizek, Tóók és kútak kiszáradván, mind az emberek és barmak élései igen el szűkülnek… A székely földön és más némelly helységekben is a szarvas marhák igen döglenek.” 1737: január 22-én „kelet felől olyan heves téli szélvihar támadt, amilyent a jelenkor még nem ismert; mintegy három napig tombolt, és számos épületet megrongált.” 1740: „A kegyetlen fagy és a hóval terhes szokatlanul dermesztő északi szél (amelyet általában Nemerének hívnak) a háromszéki mezőkön néhány ember halálát okozta.” 1742: „Szt. Vince napján olyan erős volt a nap melege, hogy itt (Torján) a békák kuruttyolását hallottuk.” 1781: Háromszéken „a Nemere az eddig leesett havat annyira elvitte, hogy alig szánkázhatnak.” 1782: Székelyföldön „az ujév kegyetlen hófergeteges Nemerével köszöntött be. Kézdivásárhely körül az útban lévő 5 ember megfagyott, két leányt összeölelkezve találtak hotan… A második nap is oly sanyaritó hideggel virradott fel, hogy némely utasembernek fülét, kezét, lábát s egyéb tagjaikat tsipte meg.”

VILÁG- és MAGYAR NAPOK 1.: a béke világnapja 4.: a Braille-írás világnapja 6.: Somogy napja Magyarországon 12.: a 2. magyar hadsereg emléknapja – 1943-ban a szovjet hadsereg, hoszszas előkészítés után ezen a napon indította meg az OsztrogozsszkRosszos hadműveletet 15.: a Wikipédia napja – az angol Wikipédia 2001. január 15. óta folyamatosan működik 18.: Árpád-házi Szent Margit (IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő leánya, Szent Erzsébet unokahúga) ünnepe – 1270-ben ezen a napon halt meg a Margit-szigeten 22.: a magyar kultúra napja 26.: nemzetközi vámnap 27.: a holokauszt nemzetközi emléknapja 28: az adatvédelem nemzetközi napja

12


Január

Salvator-kápolna (Csíksomlyó)

„Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben.” Csíksomlyón több templom és kápolna hirdeti a helyszín szentségét és fontosságát, ezek egyike a Salvator-kápolna. A Kissomlyó-hegyet ősidők óta szertartásra jelölték, majd keresztény kápolnát emeltek a csúcsára eleink. A kápolna neve az üdvözítő Jézussal áll kapcsolatban, építésének pontosan dokumentálható dátuma nem ismert. A hagyomány Szent István király által alapítottnak véli, de a szakemberek egy későbbi (15. századi) keletkezést valószínűsítenek (lásd bővebben a 2015-ös Székely Kalendárium húsvéti kiadásában). A Salvator-kápolna épülete és művészi berendezése a vidékies gótika, reneszánsz és barokk jellegzetes emléke. Négyszögletes boltozott szentélye csillagokkal díszített, miként a hajó egy része is. Kazettás mennyezetén párba rendezett apostolokat, ferences és jezsuita szerzeteseket,

valamint remetéket figyelhetünk meg „angyalfejekből és barokknövényi elemekből összeállított keretekben”. Négy kazettán figurális ábra nélküli „virágozásokat” láthatunk. A kápolna főoltára a 17. századból való, Jézus, Szent János és Szent Katalin képét örökíti meg. A karzat mellvédjén öt kazetta található. Középen Boldogasszony jelenik meg Patrona Hungariae felirattal, jobbján Szent István király, balján pedig Szent László király áll, a két szélső kazetta pedig virágos keretet ad a magyar oltártípus megszokott rendjéhez. A kápolna búcsús ünnepét augusztus 6-án tartják, amikor a katolikus egyház Urunk színeváltozására emlékezik. Az északi fal külső felirata is az átlényegítéshez, magához a „transfiguratio”-hoz kapcsolódik: „Salvatort várunk a mi Urunk Jézus Krisztus(t), aki is itteni alázatos testünket az Ő dicsőülésének alakjává fogja változtatni. Sz Pál Filip III. 20.”

13


Siet a’ Nap; Halak közt tüzesen gázol. Ne menj most halászni, Péter, mert megfázol, Ne vesd a tengerbe magadat, megázol. Mátyás, ha jeget törsz, keveset szánkázol. Böjtelő hava l Vízöntő hava l Télutó l Jégbontó hava Szarvastor hava l Kanta hava l Roppanó Névnapok

Holdnaptár

1 H Ignác 2

K Aida, Karolina

f

3 Sz Balázs 4 Cs Csenge, Ráhel 5

P Ágota, Ingrid

g

6 Sz Dóra, Dorottya 7

V Rómeó, Tódor

h

8 H Aranka 9

K Abigél, Alex, húshagyókedd

i

10 Sz Elvira, hamvazószerda 11 Cs Bertold, Marietta

^

12 P Lídia, Lívia 13 Sz Ella, Linda

_

14 V Bálint, Valentin 15 H Georgina, Kolos

`

16 K Julianna, Lilla 17 Sz Donát

a

18 Cs Bernadett 19 P Zsuzsanna 20 Sz Aladár, Álmos

b

21 V Eleonóra 22 H Gerzson

c

23 K Alfréd 24 Sz Mátyás 25 Cs Géza

d

26 P Edina 27 Sz Ákos, Bátor

e

28 Szo Elemér 29 V Szökőnap

14


ÉVFORDULÓK 5. 60 éve (1956) hunyt el Râmnicu Săraton Sándor Imre katolikus lelkész, vértanú (ªCsíkverebes, 1893. aug. 23.) 9. 80 éve (1936) született Köpecen Gúzs Imre író, újságíró, színikritikus (†Szatmárnémeti, 2013. dec. 28.) 9. 170 éve (1846) született Hilibben Fábián Sándor kanonok (†Gyulafehérvár, 1912. nov. 13.) 14. 50 éve (1966) született Mezőbándon Mátéfi Eszter (László Eszter) olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó, edző. 15. 95 éve (1921) született Marosvásárhelyen Macskássy József festőművész (†Kolozsvár, 1994. okt. 12.) 15. 10 éve (2006) hunyt el Budapesten H. Balázs Éva nemzetközileg elismert, elsősorban kora újkorral foglalkozó történész (ªSzékelyudvarhely, 1915. dec. 20.) 16. 90 éve (1926) hunyt el Kolozsváron Nagy Károly ref. püspök (1918-tól), egyházi író, szerkesztő (ªKisborosnyó, 1868. okt. 29.) 18. 130 éve (1886) született Csíkkozmáson Boga Alajos kanonok (†Máramarossziget, 1954. szept. 14.) 20. 75 éve (1941) született Kibéden Madaras Lázár (írói álneve: Kibédi László) újságíró, szerkesztő, közgazdasági szakíró 21. 115 éve (1901) született Mikházán Kacsó Sándor (írói álneve Őrhegyi Sándor) író, szerkesztő, közíró, tanulmányíró (†Kolozsvár, 1984. febr. 17.) 25. 135 éve (1881) hunyt el Csíksomlyón Mikó Mihály, aki országgyűlési képviselő és kormánybiztos volt 1848–49ben (ªGyergyóalfalu, 1817. szept. 29.) 26. 85 éve (1931) született Szárhegyen Veres József geológus, geológiai szakíró, közíró (†Bp., 2008. szept. 15.)

NE HAGYJA KI! Első hétvége: a hó ünnepe (Kommandó), disznótoros fesztivál (Bálványosfürdő) 6-7. (farsang utolsó szombatja vagy vasárnapja): Hargita megyei farsangbúcsúztató (vándorrendezvény), székely ruhás bál (Lövéte), hagyományőrző farsangtemetés (Alsósófalva, Beresztelke, Bölön, Csíkcsicsó, Csíkcsomortán, Csíkszentkirály, Erdőszentgyörgy, Kászonaltíz, Kibéd, Koronka, Lövéte, Nyárád mente, Madéfalva, Marosszentgyörgy, Mezőpanit, Nagyernye, Oklánd, Székelykeresztúr, Vajdaszentivány stb.), bikaütés (Kászonimpér) 11. Lourdes-i Boldogasszony-búcsú (Alsóborszék), torkos csütörtök (több városban) 13. Hagyományos állatvásár (Kibéd) 16. Julianna-napi vásár (Nagyajta) 19. Zsuzsanna-napi állatvásár (Nyárádszereda) 21. Mátyás-napi vásár (Székelykeresztúr), Bocskai-napok (Nyárádszereda, idén 410. évforduló)

15


Február

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– amennyi ködös nap van februárban, annyi esős nap lesz nyáron – szép és állandó idő következik, ha délkeleti szelek fújnak, ha a Hold igen fehér, ha az esti pír igen magasra terjed a nyugati égen – Gyertyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az ablakon, mintsem kisüssön a nap, és az a jó, ha minél hosszabb csapok csüngenek az ereszről, mert olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek; a megcsordult eszterhéj késői tavaszt jelent, minden takarmánymaradékot össze kell szedni

1683: Erdélyben a február meleg és esős volt, „amely azonban hóba ment át és számottevő hideg követte. A fák és a szőlők az enyhe februárban zöldeltek, mindezt a bekövetkező hideg elpusztította.” 1782: „Bőjtelő havának némelly napjainn olly kegyetlen hidegek uralkodtanak itt is (Háromszéken) , mellyeknél keményebbet a mostani emberek nem értenek. Sok kútak fagytanak bé, mellyek más telekbenn meg sem szajzottanak.” 1787: Erdélyben „a Gabona napról napra drágul, hir szerint farügyire szorultak az emberek.” 1793: Magyarországon „tizenegyedikén már a méhek sárga virágok porát hordták. Mátyás napra (február 24.) minden szántást és tavaszi szőlőmunkát elvégeztek.” 1796: „Febr. első napján szép tavaszi virágok láttattak a’ mi (Köpec, Háromszék) erdeink szélein és berkeinkben. Méltó a’ télnek illy tavasziképpen való folyását emlékezetben tartani a’ fűvészeknek, és a természet vizsgálóknak.” 1810: Székelyföldön „… közelebbről pedig Februáriusnak 21-25 napjaikban olyan különös havazás és iszonyú hideg volt, hogy 24 óra alatt az Olt is vastagon befagyott – ’s viszont 24 óra alatt ugy elment a’ hidegnek minden ereje, hogy a’ legkiesebb nyári időket érezzük, ’s szint ugy hallgatjuk a menydörgéseket.” 1815: február 13-án Marosvásárhely fölött délibáb jelent meg: „Napkeletre tekintvén szemembe tünt a’ levegőben… két egymással beszélgető emberek ’s egy harmadik ugyanazok felé menőnek képe, aki is elmenni tetszett mellettek, de kevés távoztával visszatért hozzájuk…”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: a magyar köztársaság napja 2.: szerzetesek napja; a vizes élőhelyek világnapja 4.: a rákellenes küzdelem világnapja 11.: betegek világnapja 12.: Darwin-nap 13.: Budapest ostroma végének (1945) emléknapja 14.: szerelmesek világnapja; az epilepszia világnapja 19.: férfiak nemzetközi napja 21.: az anyanyelv nemzetközi napja 22.: bűncselekmények áldozatainak világnapja 25.: kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Magyarországon 28. (vagy 29.): a ritka betegségek világnapja: második vasárnap: a házasság világnapja farsangvasárnap: imanap a világ éhezőiért

16


Február

Székelyderzs

„szembenéz” a reá leselkedő veszély valódi mibenlétével. Rendhagyó módon ezt a festő úgy jeleníti meg, hogy a lány szemét „majdnem kiüti” a vele szembenálló csődör nemi szerve… Bármelyik Kárpát-medencei templomot vizsgáljuk, a Lefejezés-jelenetben mindig a magára talált női minőség metszi el a „kan” (kun) torkát. Azt a testtájat „nyitja meg” és „szabadítja fel”, amely szimbolikusan a torkossághoz köt. A Bika asztrológiai jegyéhez társuló jelkép az anyagi élvezetekbe süppedő érzékiségnek megtisztulását és „művészi szintre emelését” sugallja. Pap Gábor művészettörténész értelmezése szerint „végül tiszta férfi-nő kapcsolat zárja a párviadal jelenetsorát. Az egyenlő esélyű küzdelem közbülső fázisán át az önfeláldozás évköri egységéhez érkezünk, ahol a vérmes férfiasság gondoskodó apasággá higgad, a nő pedig fogyasztási cikkből a segítő küzdőtárs fokozatán át anyává nemesedik”.

A székelyderzsi unitárius erődtemplom méltán képezi a világörökség részét. A többször átépített, jelenleg szinte szabályos téglalap alakú várfalat öt bástya és a különálló harangtorony tagolja, az épület erejét pedig a templom védelmi emeletének lőrései és szuroköntői fokozzák. A templom mai, késő gótikus formáinak kialakítása a 15. század végén történt. Északi falán találjuk Erdély egyik legszebb Szent László-legendaciklusát, melynek mind a hét jelenete (Várad, Kivonulás Váradból, Csatajelenet, Üldözés, Párharc, Lefejezés és Pihenés) felszínre került a restaurálás során. Szent László a személyéhez kapcsolódó történet idején még csak herceg, de a freskókon királyi koronával ábrázolják. Várából kivonulva a magyar lányt elrabló kun üldözésére indul, és a lány „segítségével” legyőzi őt. Fontos észrevenni, hogy az elrabolt lány akkor válik önmagát is menekítő, sorsát kezébe vevő, aktív szereplővé, amikor

17


Siet a Nap; Kossal küszködik. A Tavasz Sietve eltelik, megtsal, sokszor ravasz. Gergely, szakállodat ne rázzad; mit havazsz? Böjtmás hava l Halak hava l Gyümölcsoltó hava l Tavaszelő hava Kikelet hava l Bölénytor hava l Locsogó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs

Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Inez, Leonóra Tamás Zoltán Fanni, Franciska Ildikó Szilárd Gergely Ajtony, Krisztián Matild Kristóf, nemzeti ünnep Henrietta Gertrúd, Patrik Ede, Sándor Bánk, József Klaudia, virágvasárnap Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor, nagycsütörtök Irén, Írisz, nagypéntek Emánuel, nagyszombat Hajnalka, húsvét Gedeon, Johanna, húsvét Auguszta Zalán Árpád

Holdnaptár

f g h i ^ _ `

a b c

d e f

g

18


ÉVFORDULÓK 1. 60 éve (1956) született Sepsikőröspatakon Mészely József tanító, költő 3. 110 éve (1906) hunyt el Marosvásárhelyen Koncz József történész, református főiskolai tanár, könyvtárnok, levéltáros, honvédfőhadnagy (ªBözöd, 1829. nov. 11.) 4. 105 éve (1911) született Felsőboldogfalván Ipó László festőművész (†Székelykeresztúr, 1991. márc. 22.) 5. 50 éve (1966) hunyt el Budapesten Sóváry János szobrász (ªPapolc, 1895. nov. 15.) 8. 205 éve (1811) Illyefalván született Gál Dániel, a háromszéki forradalmi párt vezetője, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, címzetes alezredes; földi maradványait is itt helyezték örök nyugalomra 1861-ben 9. 80 éve (1936) született Gyergyóditróban Gaál András grafikus, festőművész 10. 100 éve (1916) hunyt el Budapesten gróf Teleki Sámuel felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője (ªSáromberke, 1845. nov. 1.) 15. 155 éve (1861) született Felsőboldogfalván Fülöp Áron költő (†Felsőboldogfalva, 1920. okt. 22.) 18. 95 éve (1921) született Sepsiszentgyörgyön Lőrincz László író, szerkesztő, pedagógus (†Mindszent, 2013. febr. 20.) 18. 215 éve (1801) hunyt el Bugyiban Etédi Sós Márton költő (ªEtéd, 1753) 21. 205 éve (1811) Csernátonban született Végh Antal honvéd főhadnagy, Gábor Áron ágyúöntő társa, székely ezermester, a Végh-eke feltalálója (†Csernáton, 1882. jan.22.) 30. 135 éve (1881) született Marosvásárhelyen Balogh Endre író (†Kolozsvár, 1925. márc. 8.)

NE HAGYJA KI! Első hét: tavasz ünnepe (Marosvásárhely) 9. Gergő pápa állatvásár (Szentegyháza) 13-15. Tavaszi fesztivál (Székelykeresztúr) 14-15. Határkerülő lovas túra (Ivó) 15. Kirakó- és állatvásár (Várhegy) 19. József-napi kirakodóvásár (Erdőszentgyörgy, Parajd, Uzon) 17. Vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) 20. Kézműves vásár (Gyergyócsomafalva) Nagyhéten: húsvéti kiállítás (Mezőbánd), húsvétváró hét (Gyimesfelsőlok), húsvéti vásár (Gyergyócsomafalva, Kézdivásárhely stb.) 24. Nagycsütörtöki határkerülés (Szentegyháza) 27. (húsvétvasárnap) Hímes Tojás (Máréfalva), határkerülés (Lemhény, Almás, Bereck Zetelaka, Gyergyószentmiklós, Madéfalva), kakaslövés (Apáca) 28. (húsvéthétfő) szánozás (Szörcse, Tamásfalva)

19


Március

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha Gergely napján csúnya az idő, úgy előjön a róka, ha szép az idő, úgy 14 napig még bent marad – Gergely napján zivatar, nem lesz jó idő hamar – ha Sándor, de különösen József napján szélcsendes idő van, sok méz lesz – ha József napján derül, a bőség hozzánk beül – ha József napján szél fú, hetekig eltarthat – ha dörög Benedek, akkor 40 napi szárazságra számíthatsz – ha száraz volt március, kenyeret hoz július – ebben a hónapban számolják, hogy hányszor van köd, mert annyi záporra lehet nyáron számítani

1709: „Martius oly hideg, hogy a kiköpött nyál mire földre érett, megfagyott.” 1719: „A székelyek között nagy az éhinség… Sok szegény ember gyökerekkel táplálkozik, mások a kukorica torzsáját őröltetik, s abból sütnek kenyeret.” 1738: 26-án Torján földrengés volt. 1742: 9-én az Olt folyó annyira leapadt, hogy „medrében a vizét egy lépéssel át lehetett lépni… Gidófalván a felső és Kilyénben az alsó malom folytatni tudta üzemét; Sepsiszentgyörgyön és Bedőházán azonban a középső malmok nem dolgozhattak.” 1745: Temesváron „a kormányzóság területén az áradás pusztitásainak nagyon kitett község (Ujtelepek) lakossága kéri áttelepitését.” 1747: Uzonban március 1-jén „estefelé hatalmas égzengés hallatszott, és rémitő villámlást láttunk, mégpedig olyan méretűt, amilyen nyár közepén is ritka. Ezt a nyári időt azután március végéig kegyetlen tél, kemény hideg és nagy havazás követte… Az újabb hidegtől a vizek úgy befagytak, hogy az uj jégből nyárára elláthattuk magunkat.” 1785: Középajtán „Húsvét (március 27.) oly sanyaritó hideggel köszöntött minket, melynél keményebbet akármely Karátsontól sem várhatunk. Semmit sem is akar mozdulni a’ vastagon fekvő hó.” 1785: Székelyudvarhelyen „… húsvét napján oly erős hideg volt, hogy a Küküllő általfagyott; a városban egy sing (62 cm) hó volt, az erdőkön övig érő hó volt, úgy hogy senki ilyent nem ért.” 1821: „… nagy hó volt, Kolozsváron Martius 1-ső napján közönséges szánkázást tartottak az Uraságok.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: a polgári védelem napja 2.: az ima világnapja 3.: a békéért küzdő írók világnapja 6.: energiatakarékossági világnap; a logopédia európai napja 8.: nemzetközi nőnap 15.: magyar nemzeti ünnep; a magyar sajtó napja; fogyasztóvédelmi világnap 16.: a magyar zászló és címer napja 18.: az alvás világnapja 19.: a cigányság világnapja 20.: ifjúsági világnap 22.: a víz világnapja 23.: meteorológiai világnap 24.: a tuberkulózis (TBC) elleni küzdelem világnapja 27.: színházi világnap 29.: a csillagászat napja 30.: a Föld órája (20.30–21.30)

20


Március

Farcád

A szakemberek szerint ebben az időszakban épült meg az első nyugati harangtorony is. A szentély a nyolcszög három oldalával záródó támpilléres kialakítású, melyet gyámkövekre támaszkodó terrakotta-bordákból kiképzett hálóboltozat fed. A templomhajó szintén boltozva volt, de a födémet 1629-ben kazettás mennyezetre cserélték. A templomnak mindössze egyetlen eredeti ablaknyílása maradt meg, a déli oldalán pedig jellegzetes késő gótikus szemöldökgyámos ajtó nyílik. A szentély északi falában két szentségtartó fülke található. A szentély vakolata alatt falfestmények vannak, miként a hajó északi falán is, ahol az 1968-ban végzett belső felújítások során alakos falképek maradványait fedezték fel. Sajnos a töredékes freskó üzenetének felismerése és rendszerbe illesztése nagyon nehéz, megértéséhez további vizsgálatokra és falkutatásra lenne szükség.

Farcád egyike a legkorábbi középkori településeknek Udvarhely környékén, gyökerei a 12. századig nyúlnak vissza. A falu középkori templomának pontos építési idejéről és az építtetők kilétéről nincs adatunk, hiszen a történelem viharai mostohán bántak mind a helyi, mind a gyulafehérvári oklevéltárakkal, ezért a plébánia legkorábbi feljegyzése az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben maradt fenn. A falu déli, Hodgya felé eső részén, enyhe magaslatra épült a késő gótikus templom, mely a kisebb átépítésektől és javításoktól eltekintve ma is változatlanul áll. Feltárások igazolták, hogy a helyszín legkorábbi kőtemplomát feltehetően Árpád-kori temető előzte meg. Az első templom déli és északi hajófala a mai hajó nyugati felének falaival azonos, kelet felé azonban a 15–16. században a belső teret megnyújtották. Ekkor építették fel a sekrestyét, és támpillérekkel látták el a hajót.

21


Siet a Nap; hamar Bika jegyre szállott. Egyszer gyászolt a Nap, egyszer meg is állott: Ne várd azt, amit ég s föld egyszer tsudállott. Szent György hava l Kos hava l Kihajtás hava l Tavaszhó Szelek hava l Báránytor hava l Viruló Névnapok

1

2 Sz Áron 3

h

V Buda, Richárd

4 H Izidor 5

Holdnaptár

P Hugó

i

K Vince

6 Sz Bíborka, Vilmos

^

7 Cs Herman 8

P Dénes

_

9 Sz Erhard 10 V Zsolt

`

11 H Leó, Szaniszló 12 K Gyula

a

13 Sz Ida 14 Cs Tibor

b

15 P Anasztázia, Tas 16 Sz Csongor 17 V Rudolf

c

18 H Andrea, Ilma 19 K Emma

d

20 Sz Tivadar 21 Cs Konrád 22 P Csilla, Noémi

e

23 Sz Béla 24 V György

f

25 H Márk 26 K Ervin 27 Sz Zita

g

28 Cs Valéria 29 P Péter

h

30 Sz Katalin, Kitti

22


ÉVFORDULÓK 3. 110 éve (1906) született Székelyudvarhelyen Szemlér Ferenc költő, író, műfordító, kritikus (†Bukarest, 1978. jan. 9.) 6. 50 éve (1966) született Kovásznán Varga Erzsébet gyógyszerész, gyógyszerészeti szakíró, egyetemi oktató 8. 80 éve (1936) született Kézdivásárhelyen Gazda József művészeti író, szociográfus, tankönyvíró, középiskolai tanár, ~ László öccse, ~ Klára bátyja, G. Olosz Ella férje (Kovásznán él) 9. 10 éve (2006) hunyt el Csíkszeredában Kardalus János pedagógus, etnográfus (ªBögöz, 1935. szept. 20.) 11. 65 éve (1951) hunyt el Kézdivásárhelyen Zsögön Zoltán költő, pedagógus (ªOzsdola, 1880. szept. 30.) 13. 110 éve (1906) született Sepsiszentgyörgyön Koréh Endre operaénekes (†Bécs, 1960. szept. 21.) 20. 155 éve (1861) született Nagyajtán Nyiredy Géza kémikus, bölcseleti doktor, főgimnáziumi tanár (†Kolozsvár, 1914. jún. 11.) 20. 75 éve (1941) született Nagyajtán Moyses Márton költő, a kommunista diktatúra mártírja – a Szokolay-féle perben hétévi börtönbüntetést kapott; a börtönben, hogy ne tudjanak vallomást kicsikarni belőle, egy cérnadarabbal levágta saját nyelvét, amit ott helyben, minden érzéstelenítés nélkül visszavarrtak a szekuritatés titkosrendőrök (†Barót, 1970. máj. 13.) 22. 260 éve (1756) hunyt el Nagyajtán Cserei Mihály erdélyi emlékíró, a magyar barokk irodalom jelentős alakja (ªCsíkrákos, 1667. okt. 21.) 22. 85 éve (1931) született Meggyesfalván Várterész István gyógyszerész, gyógyszerészeti és helytörténeti író (†Marosvásárhely, 1984. okt. 9.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Hargita megye tavaszi vására (Csíkszereda), gyermek és ifjúsági néptáncfesztivál (Parajd), gyergyói népzenészek találkozója (Gyergyószentmiklós), barcasági néptánctalálkozó (Brassó), Kőrösi Csoma Sándor Napok (Kovászna, Csomakőrös), gyermekszínjátszó fesztivál (Felsőboldogfalva) 16. Hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos/Fűhegy) 20-a körül gazdanap (Gyergyószentmiklós), tavaszi vásár (Gyergyótölgyes) 24. Szent György-napi vásár (Makfalva), állatkiállítás és vásár (Csíkdánfalva), kézműves és ipari termékek vására (Csíkszentgyörgy, Erdőszentgyörgy, Marosszentgyörgy); szőttesek vasárnapja, búzaszentelő körmenet (Csíkszentdomokos) Utolsó hétvége: gyermek néptánc- és népdalfesztivál (Oroszhegy) A hónap végén: Szent György Napok (Sepsiszentgyörgy)

23


Április

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– április közepén „mezőn ha víz nem apad, földnek haszna elmarad” – „Bernadettnek ereje, havat már mind elvitte. De ‘hol jege megmaradt, gazda ott még búsulhat” – „pereszke és kucsmagomba, április két ajándéka; ha elaszott, májeső lesz – de ha kövér, aszályt jelez” – „Ha eső nincs György nap előtt, sár lepi be a legelőt” – jó termést jelent, ha Márk napján a pacsirta, a béka megszólal; ha nagy a köd, sok jégeső, vihar várható – ha Sieneai Szent Katalin napján jó idő van, akkor egész nyáron arra lehet számítani, és megfordítva

1725: Háromszéken „szár középig érő hó volt.” 1731: április 28-án Brassóban „napkeltekor vörös, vérszinü eső volt, a felfogott víz is megtartotta szinét, sőt a falakon is látszott a vörösség.” 1780: Magyarországon „az 1779-iki száraz fagyos tél után száraz nyár következvén, mindjárt 1780-ikban tavasszal éhen majd elveszett a nép, mert felénél többnek egy szem gabonája sem volt.” 1781: Erdélyben a „szeles időjárás a magasabb helyekről elhordta a homokos földet, a vetés szabadon maradt, a völgyekben pedig azokat elboritotta.” 1785: Nagyváradon „ezen a tavaszon oly sokáig tartó tél volt, hogy ilyenre senki sem emlékezik, mely miatt a takarmány elfogyván, a marhák éhen vesztek, vagy a házak fedelével (szalma, zsúp, nád) tápláltattak.” 1809: „Április 19-én hallatlan áradások öntötték el mindazon tájokat, mellyek a’ Maros, Fehér és Fekete-Kőrös mellett fekszenek. Ezen hirtelen való vizözön sik helyeken, a Lakosoknak marháit elsodorta, az utakat pedig annyira elboritotta, hogy a’ gyakori helyekben és városokba elzáratott a’ bémenetel.” 1812: „… egész Székely Országunk április 6-ikától fogva térdig érő hó alatt didereg.” 1814: Erdélyben „április 30-án az északos helyeken is meggy-, szilva-, alma-, körtvélyfák kivirágozva voltak, mikor reggeli 6 óra tájban egy tsendes havazás kezdődött, mely 2 nap tsaknem minden szünet nélkül esvén marháinkat üres jászlaikra a’ legelőről békergette, szárba indult gabonáinkat a’ földre tsépelte.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: bolondok napja 2.: az autizmus világnapja 3.: az afrikai kultúra újjászületésének napja 4.: nemzetközi párnacsata-nap 7.: az egészség világnapja; biztonságos anyaságért világnap; füstmentes világnap 8.: roma világnap; emberszeretet világnapja 11.: a magyar költészet napja 12.: az űrhajózás világnapja 14.: könyvtárosok világnapja 18.: műemlékvédelmi világnap 20.: a csillagászat napja (tavasz) 22.: a Föld napja 28.: bányász hősök emléknapja 29.: nemzetközi táncnap utolsó szerda: a vakvezető kutyák világnapja

24


Április

Énlaka

„Egy az Isten, Georgyius Musnai diakon” Firtos szent hegyének tövében, gyümölcsöskertek közé rejtve húzódik meg Énlaka. A hajdani életerős közösségben ma csendes az élet, bár a falut egyre többen keresik fel egyedülálló kulturális és természeti adottságai miatt. Ősidők óta lakott, termékeny vidék ez, hol még a világ zaja nem zavarja az életet. Szervesen született faluképe nem csupán népi építészetéről híres, hanem vele azonos jelentőséggel bír unitárius temploma is. A jelenlegi templom elődje a hagyomány szerint egy római Jupiter-szentély volt, melynek köveit felhasználták a keresztény templom építésénél. Az istenháza többszöri alakítás és újítás nyomán nyerte el a mai formáját. Mind a falu, mind pedig a templom romba dőlt az 1661-es

tatár betörés idején, ekkor pusztultak el a kőkeretes ablakok és középkori freskók is. A templomot hét esztendő elteltével, 1668-ban építik újjá, ekkor készül a virágdíszes-jelírásos kazettás mennyezet, mely fontos emléket őrzött meg az írástudomány számára. Az orgona feletti mennyezetkazetta rovásírású feliratáról először Orbán Balázs ír. Fontos bizonyíték ez a hun-szkíta írásmód nemzetünknél való folyamatosságára, mert a 19. században ez volt az egyedüli ismert és hiteles rovásemlékünk. Ez a betűző rovásfelirat akkor a székely írás létének bizonyságául szolgált. A székelyek írásáról ugyan Kézai krónikája is hírt ad, de azt – a többi krónikánkkal együtt – megpróbálták hiteltelennek beállítani. Nemzeti írásunk létének letagadását a kicsiny énlakai rovásfelirat akadályozta meg.

25


Siet a Nap; tölti a Kettős hónapot; Nem szenvedhet azon egy Ég el két Napot; Egy ország két Királyt; egy templom két papot. Pünkösd hava l Bika hava l Virágzás Hava l Tavaszutó Ígéret hava l Borjútor hava l Zendülő Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K

Fülöp, Jakab Zsigmond Irma, Tímea Flórián, Mónika Urunk mennybemenetele Frida, Ivett Gizella Mihály Gergely Ármin, Pálma Ferenc Pongrác Imola, Szervác Bonifác Szonja, Zsófia, pünkösd Botond, Mózes, pünkösd Paszkál Alexandra, Erik Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita, szentháromság v. Dezső Eliza, Eszter Orbán Evelin, Fülöp Hella Csanád, Emil Magdolna, úrnapja Janka, Zsanett Angéla

Holdnaptár

i ^ _ ` a

b c d

e f

g h

i ^

26


ÉVFORDULÓK 1. 50 éve (1966) hunyt el Kovács Jenő István laptulajdonos, újság- és rádióműsor-szerkesztő, újságíró (ªKézdivásárhely, 1888. júl. 5.) 4. 100 éve (1916) született Székelyudvarhelyen Méhes György (valódi nevén Nagy Elek, Kossuth-díjas író, újságíró (†Bp., 2007. ápr. 10.) 7. 100 éve (1916) született Székelycsókán Somodi Albert tankönyvszerző, néprajzi gyűjtő 8. 25 éve (1991) hunyt el Aradon Molnár Jakab közíró, szerkesztő (ªHomoródszentmárton, 1926. jan. 3.) 9. 75 éve (1941) született Szovátán Mátyás Árpád újságíró, riporter 13/16. 120 éve (1896) hunyt el Turóczi Mózes kézdivásárhelyi rézműves mester, 1849-ben ő öntötte Gábor Áron rézágyúit (ª1813. jan. 23.) 14. 80 éve (1936) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Csutak Vilmos történész, helytörténész (ªZágon, 1878. nov. 6.) 16. 70 éve (1946) született Marosvásárhelyen Molnár H. Lajos író, közíró, szerkesztő, dramaturg, riporter 20. 145 éve (1871) született Bölönben Tóth György jogász, jogi szakíró (†Bp., 1942. febr. 19.) 20. 40 éve (1976) hunyt el Kolozsváron Brósz Irma képzőművész (ªKovászna, 1911. jún. 11.) 20. 30 éve (1986) hunyt el Ulmban Bene József grafikus, könyvművész, festő (ªSzékelydálya, 1903. jún. 24.) 22. 10 éve (2006) hunyt el Székelyudvarhelyen Székely József szobrászművész (ªErdőszentgyörgy, 1929. febr. 8.) 26. 50 éve (1966) hunyt el Budapesten Tamási Áron (született: Tamás János) író (ªFarkaslaka, 1897. szept. 20.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Székelyudvarhely Tavasza, Marosvásárhelyi Zenei Napok (kultúrpalota), Hargitai Megyenapok, Erdélyi Táncházzenészek Találkozója (Borospatak), KSE-sportnapok (Kézdivásárhely) A hónap első felében virágkiállítás (Udvarfalva) 1-2. Bazsarózsa-napok (Mezőzáh) 15. búcsú és népművészeti vásár (Csíksomlyó), hesspávázás (Alsósófalva, Parajd), pünkösdikirály-királyné-választás (Csíkcsomortán, Fenyéd, Siklód, Székelykeresztúr, Székelyszenterzsébet, Zetelaka) 16. Pünkösdhétfő (körül): bágyi várfesztivál (Homoródszentmárton), nyíres fesztivál (Bükkfalva), székely kapuk napja (Máréfalva), veteránnap (Bacon) 20. nárciszfesztivál (Oroszhegy, Oklánd), nyíres fesztivál (Homoródszentmárton) 22.: nárciszfesztivál (Szentegyháza) A hónap második felétől egy hónapig: Marosvásárhelyi Napok

27


Május

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran fogunk hallani mennydörgést – a Pongrác-napi eső nem jó a gabonára – Pongrác jelzi, hogy milyen idő lesz az utolsó fagyosszent, Orbán napján – Szivárványnak kapuja, időjárást jósolja. / Jó idő lesz, ha magos – de elromlik, ha lapos – ha Júlia estéje hűvös-ködös, zöldségeknek igen üdvös – Eső, ha port elveri, Orbán fagyát gyengíti. / De ha száraz az idő, kell a kerti füstölő – Portölcsér, ha karikázik – idő gyorsan megváltozik

1664. május 13-15-én Brassóban havazott. 1740: Sepsiszentgyörgyön „május 4-én és 5-én annyi hó esett, hogy az tél közepén is elég lett volna. Sok állat elpusztult.” 1767: „… májusnak kezdetében egy hétig szüntelen havazván és harmadnapig is az hó megállván, a fagy mindeneket elronta, nem is marada semmi.” 1768: az áprilisi kánikulát követően, május 8-án és 9-én Erdélyben „némely helyeken csaknem szárközépig érő hó és azzal járó oly fagy (lett), hogy fél ujjnyira fagyott néhol a cseberbe a víz és a patakok s vizek szélein is megragadott a jég.” 1781: Udvarhely környékén „Nagy szárazság volt a tavaszon mind 24-a Májiig, akkor esvén az eső Áldozó csütörtökön, másnap 25-a Maji, Orbán napján egész nap havazott annyira, hogy az erdőkön bokáig érő hó esett.” 1794: „a nagy szárazság miatt az őszi vetések ki nem hányhatták jól a’ kalászokat, hogy már is meg sárgúltak…, a szénát termő réteken a’ füvek töveikről mind ki égtek.” 1795: „Ultima Maii pedig mindefelé nagy árviz vólt Udvarhelyt, 11 épületet és 13 embert vitt el az Varga-patak.” 1809: „Hozzánk (Kolozsvárra) már héttől fogva posta sem jő, semmit se tudunk, se jót, se rosszat. A Tiszának kiáradása akadályoztatja a’ Póstákat.” 1810: „Május 30-ról 31-ikre virradóra a tótsákban a viz megfagyott” Székelyföldön, másnap „Háromszéket és Csikszéket, sőt, Erdélynek többi részét is sürü hó lepte el… Háromszéken jó két ujjnyi volt, és tsak nem egész nap megmaradott; Csikban pedig jó arasznyi magasságu volt, s három egész nap tartott.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: a munka ünnepe 2.: a papi hivatások világnapja 3.: a sajtószabadság napja 8.: a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold napja 10.: madarak és fák napja 12.: ápolók nemzetközi napja 17.: a távközlés világnapja; az AIDS áldozatainak világnapja; a magas vérnyomás (hipertónia) világnapja 18.: a múzeumok nemzetközi napja 19.: a tömegtájékoztatás világnapja 24.: az európai nemzeti parkok napja 31.: nemdohányzók világnapja első kedd: az asztma világnapja első vasárnap: anyák napja utolsó kedd: nemzetközi tejnap utolsó vasárnap (Magyarországon): gyermeknap; a magyar hősök emlékünnepe

28


Május

Sepsikilyén

Szent László legenda beszédes képsora került megörökítésre. A kilyéni ábrázolásokat figyelmesen szemlélők a képes beszéd mélyebb jeleit is érzékelhetik. Feltűnő például, hogy a Szent László-legenda csatajelenetében mind a magyarok, mind a kunok azonos színvilágú (piros-fehér) pajzsokat viselnek. Ki kivel harcol hát itt? Tudatosulhat az is, hogy a küzdelmet kiváltó probléma a „torkosság” kérdéséhez társul, hiszen Szent László dárdája a kun torkát döfi át, szorító keze is ezen testtájat markolja, és ugyancsak a torkot metszi el a leány a Lefejezés-jelenetben. A szenvedéstörténet Keresztvitel-jelenetében Jézus fehér lepelben jelenik meg. Íves kis keresztje a Kos asztrológiai jelére, ezáltal a húsvéti feltámadás-misztérium szakrális idejére emlékeztet, hirdetve, hogy a Világ Világosságának keresztútja egy tudatosan vállalt áldozati út, mely a Fényesség újjászületésének érdekében történik.

Az unitárius templom falképei kiemelt figyelmet érdemelnek, fontosak ugyanakkor építéstörténeti jellegzetességei is, hiszen a mai formavilág három nagyobb átalakítási periódusra különíthető el. A templom hajója román kori, a 13. század végén épült. A 15. század végén építették a ma is álló sokszögzáródású szentélyt, melyet eredetileg boltozattal fedtek. A 16. századi reformáció idején a templom előbb a református, majd pedig az unitárius egyház birtokába került. Ebben az időszakban a hajó falait borító, a 14. század második felében készült falképeket lefestették. A középkori templom falai kívül is festve voltak, ezt bizonyító képtöredékeket és nyomokat ma is láthatunk. A hajóbelsőt déli, nyugati és északi oldalon falképek díszítik. Freskói két, egymás fölötti sávba vannak rendezve: alul nagyobbrészt egy Passió-ciklus látható, fölötte a

29


Siet a Nap; a Nyár Ráklábon érkezik, S nyálháton szalad el. A Rest megéhezik, Ráktól, nem hangyától, hogyha értekezik. Szent Iván hava l Ikrek hava l Érlelés hava l Nyárelő hava Napisten hava l Gödölyetor hava l Piruló Névnapok

Holdnaptár

1 Sz Tünde 2 Cs Anita, Kármen 3

4 Sz Bulcsú 5

`

V Fatime

6 H Cintia, Norbert 7

_

P Klotild, Jézus Szent Szíve

a

K Róbert

8 Sz Medárd

b

9 Cs Félix 10 P Gréta, Margit

c

11 Sz Barnabás 12 V Villő 13 H Anett, Antal

d

14 K Vazul 15 Sz Jolán, Vid

e

16 Cs Jusztin 17 P Alida, Laura 18 Sz Arnold, Levente

f

19 V Gyárfás 20 H Rafael

g

21 K Alajos, Leila 22 Sz Paulina

h

23 Cs Zoltán 24 P Iván 25 Sz Vilmos

i

26 V János, Pál 27 H László

^

28 K Irén, Levente 29 Sz Péter, Pál

_

30 Cs Pál

30


ÉVFORDULÓK 4. 95 éve (1921) született Csíkdánfalván János Pál muzeológus, néprajzi író 6. 340 éve (1676) született Torján báró Apor Péter történetíró, főispán, királybíró (†1752. szept. 22.) 9. 30 éve (1986) hunyt el Nagyszebenben Gyenge Imre szobrász (ª Középajta, 1939. szept. 30.) 10 éve (2006) hunyt el Kolozsváron Magyari András történész, egyetemi oktató (ªGyergyóalfalu, 1927. nov. 17.) 11. 35 éve (1981) született Kolozsváron Márkos Albert zeneszerző, karnagy, tanár (†Székelykeresztúr, 1914. okt. 17.) 18. 150 éve (1866) hunyt el az olaszországi Nuterinában Gál Sándor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka. (ªCsíkszentgyörgy, 1817. szept. 21.) 20. 40 éve (1976) hunyt el Piliscsabán Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter és katonai szakíró (ªParajd, 1884. máj. 30.) 21. 45 éve (1971) született Marosvásárhelyen Nagy Zsolt politikus 25. 210 éve (1806) hunyt el Székelyudvarhelyen Szentes Antal Regináld ferences szerzetes, a csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium tanára, drámaíró (ªMadéfalva, 1747) 27. 140 éve (1876) született Zabolán gróf Mikes János római katolikus pap, 1911–1935 között szombathelyi püspök (†Répceszentgyörgy, 1945. márc. 28.) 28. 205 éve (1811) született Nagyajtán Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, az MTA tagja (†Kolozsvár, 1875. márc. 26.) 30. 60 éve hunyt el Sepsiszentgyörgyön Kovásznai (Gocz) Gábor jogász, ügyvéd, szerkesztő, közgazdasági szakíró (ªAngyalos, 1887. ápr. 14.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Aquarius – a borvíz ünnepe (vándorrendezvény), háromszéki huszártoborzó (vándorrendezvény), Sóskút-fesztivál (Székelykeresztúr), leányvásár (Görgényszentimre), Medve-tónapok (Szováta), égei fesztivál (Kányád), Deságkapu-fesztivál (Zetelaka), Marosszéki Lófuttatás (vándorrendezvény), lovas napok (Csíkszentdomokos), erdővidéki motorostalálkozó A hónap első felében: lovas napok (Gyergyóditró) Első héten: gyermek-táncegyüttesek találkozója (Kézdiszentlélek/Perkő) Második hétvége: alcsíki pásztortalálkozó (Kászonaltíz), hagyományok ünnepe (Háromfalu) Utolsó hétvége: motorostalálkozó és rockfesztivál (Szentgyeháza Gyöngye) 21-e körül állatvásár/cseresznyevásár (Makfalva) 24-e körül homoródfürdői lovasnap

31


Június

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha Medárd napján esik az eső, akkor 40 napig tart, viszont ha nem esik, a szárazság is ennyi ideig várható – a Péter- és Pál-napi jó idő jó termést jelent – ha a messziség közel tűnik, esős idő közeledik – „Ha kelő nap fátyolos, idő lészen változós. / Fátyol mögött nyugvó nap – nemsokára borús nap.” – ha alacsony a fecskék repte – eső jöhet, de még este – ha tücsök szól éjszaka, forróság jön másnapra – 40 napig olyan időjárás lesz, mint amilyen Szent Iván napján mutatkozik

1688: „Ebben az esztendőben 15. Junii egész Fogaras földin majd egy arasznyi hó lőn.” 1691: június 26-án Nagyajtán „ollyan rendkívüli jégesők hullanak éppen kaszáláskor, hogy a lehullott jégnek hossza 2 arasz, szélessége egy tenyérnyi volt.” 1718: „Számos forrás és folyó elapadt, a csikiak kénytelenek voltak gabonájukat a Barcaságban őrletni. A levegő sárga volt, s a napsugarak mintha egy sárga üvegen át jöttek volna.” 1738: 19-én Torján „a levegőn át halvány és fekete férgek röpdeltek a zsomborhoz hasonlóan, de nagyon finom fehér burokban; két hosszú szarvuk és négy tarajuk volt, a szarvuk alatt koronával. Elboritották a vizek felszinét és a földet; annyira büdösek voltak, hogy a bűztől még a marhák sem tudtak a legelőre menni.” 1739: Torján „június 18-án a hegyekben havazott, 16-án erős dér volt, a hó és a fagy következtében nemcsak a fecskefiókák, hanem az idősebb madarak, sőt a méhek is jórészt elpusztultak.” 1762: „Kézdivásárhelyt 22-da Junij oly fellegszakadás lett, hogy a temető felől való lejövő patakba (Kászon) ember is holt belé.” 1780: „21 dik és következett napjaibann tsaknem egész Erdély országbann… rendkivül való hidegek jártanak; az edényekben a víz is meg-fagyott.” 1781: Székelyföldön „az őszi vetés gyenge. (…) Gyümölcstermés nem igérkezik nagynak.” Sáskajárás Orbaiszéken. 1787: Máramaros egyes helyein az éhínség oly nagy volt, hogy az emberek csalánból, fakéregből és kukoricából vagy kukoricacsutkákból sütött „kenyeret” ettek.

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 4.: a nemzeti összetartozás napja 5.: környezetvédelmi világnap 8.: az óceánok világnapja 12.: a gyermekmunka elleni világnap 14.: véradók világnapja 20.: a menekültek világnapja; a társállatok világnapja 21.: a zene ünnepe 22.: múzeumok éjszakája 24: a csontritkulás világnapja 26.: kábítószer-ellenes világnap; a kínzás áldozatai támogatásának világnapja 27.: cukorbetegek világnapja 29.: a táncművészet világnapja 24–30.: Bolyai-nap (változó napon) 30.: a magyar szabadság napja; a keresztény vértanúk emléknapja harmadik vasárnap: apák napja

32


Június

Bögöz

lenik előtte legnagyobb ellensége sárkány képében. Margit számára a sárkány a mértéktelenné vált, egysíkúan működtetett szexuális erő képviselője, mely vakká és süketté tesz a magasabb rendű vonzások irányában. És tiszta hitével képes legyőzni azt! Ugyanúgy jár el, mint ahogy közvetlen fölötte, a Szent László által megszabadított lány cselekszik: lefejezi a rabolni vágyó, kísértő erőt. A legfelső szinten a Szent László-legenda képsora elevenedik meg. Különlegességnek számít, hogy a nyugati falon indul, majd megtörve, az északi fal síkján folytatódik a történet. Érdemes megfigyelni, hogy mindhárom szinten várból való kivonulással kezdődik az ábrázolás, és a két szélső szinten ezt még „hanghatás” is erősíti. Szent Lászlót harsonaszó búcsúztatja Váradon, az Utolsó Ítéletkor pedig angyalok fújják az „ébresztő” harsonát. A vár: várakozás. Mindannyian elkövetett tetteink nyomán kiszabott igazságos ítéletre és szabadulásra várakozunk.

A bögözi templom nem a festő virtuóz ecsetétől, hanem a megörökített témától és annak rendszerbe szervezésétől válik érdekessé. Az északi falon három szinten bontakoznak ki a képek, melynek legalsó regiszterében az Utolsó Ítélet és a holtak feltámadása tárul elénk. A jelenetsor közepén a sebeit felmutató Ítélő Krisztus áll. Úgy is mondhatnánk, hogy a járószintnek megfelelő magasságban, az ajtóval szemközt maga a mandorlás Krisztus fogadja a belépőt, figyelmeztetve az ajtó szerepének fontosságára. Jézus maga hangsúlyozza, „én vagyok az ajtó”, mely az örök élet kapuja is egyben. Eredetileg a mandulára emlékeztető forma azt a helyet idézi meg, amely tényleg szüli az életet, vagyis az életet világra szülő nő nyílását szimbolizálja. A középső (lelkiséget jelző) szinten Antiochiai Szent Margit kínzatásának történetét lehet látni. Margit nem hajlandó egy „hétpróbás csirkefogóhoz” feleségül menni, ezért börtönbe zárják, ahol megje-

33


Siet a’ Nap; éri az Oroszlán Jegyet. Lassan siess, Margit, Nyárban aranyhegyet Ne álmodj, ha tsapdosz, lábadról tsak legyet. Szent Jakab hava l Rák hava l Aratás hava l Nyár hava Áldás hava l Tehéntor hava l Mézadó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V

Annamária, Tihamér Ottó Kornél, Soma Ulrik Emese, Sarolta Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Lili, Nóra Dalma, Izabella Jenő Örs, Stella Henrik, Roland Valter Elek, Endre Frigyes Emília Illés Dániel, Daniella Magdolna Lenke Kincső, Kinga Jakab, Kristóf Anikó, Anna Liliána, Olga Szabolcs Flóra, Márta Judit, Xénia Oszkár

Holdnaptár

` a b

c d e

f g

h i ^ _ `

a

34


ÉVFORDULÓK 2. 125 éve (1891) született Gyergyószárhegyen Szini Lajos (álneve: Laji bá’) elbeszélő, újságíró, szerkesztő (†Gyergyószárhegy, 1933. jún. 5.) 4. 80 éve (1936) született Gyergyószárhegyen Bartis Ferenc (írói neve Karda) író, költő (†Bp., 2006. jún. 9.) 6. 80 éve (1936) született Gyergyóalfaluban Ambrus Imre festőművész, bábtervező művész 12. 80 éve (1936) hunyt el Budapesten Gaál Mózes főgimnáziumi tanár, tankerületi főigazgató, ifjúsági író (ªBarót, 1863. aug. 2.) 16. 25 éve (1991) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Baász Imre grafikus (ªArad, 1941. febr. 22.) 16. 85 éve (1931) született Énlakán Toró Tibor fizikus, az MTA külső tagja (†Temesvár, 2010. okt. 17.) 18. 160 éve (1856) született Fotosmartonoson Berde Sándor teológiai tanár, egyházi író (†Nagyenyed, 1894. okt. 13.) 18. 75 éve (1941) született Ajnádon Rácz Albert újságíró, helytörténész (†Nagybánya, 1987. szept. 11.) 19. 100 éve (1916) született Csíkszépvízen Száva János Zoltán orvos, orvosi szakíró, egyetemi tanár (†Marosvásárhely, 2001. júl. 27.) 21. 80 éve (1936) született Árkoson Kisgyörgy Zoltán (írói álneve Sikó Zoltán) geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, újságíró 21. 145 éve (1871) született Bitán Szabó András klasszika-filológus, fordító (†Székelyudvarhely, 1957. máj. 1.) 31. 35 éve (1981) született Marosvásárhelyen Székely Csaba író, drámaíró 22. 65 éve (1951) született Marosvásárhelyen Frunda György politikus, ügyvéd

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Nemzetközi Trabant és Wartburg Találkozó (Székelyudvarhely), kokojzafesztivál (Gyergyószentmiklós), Borszék Fest (Borzont), Székely Vágta (Maksa), mezőségi hagyományok és népviselet fesztiválja (Mezőrücs), Míves Emberek Sokadalma (Székelyudvarhely) Első hétvége: kürtőskalács-fesztivál (Csíkdánfalva) Első vasárnap: Ezer Székely Leány Napja (Csíksomlyó) Harmadik hétvége: szalmakalap-fesztivál (Kőrispatak), Tusványos, néptáncfesztivál és lovas huszárok ünnepe (Marossárpatak), Free Frog’s Riders motorostalálkozó (Kézdivásárhely) 24. népművészeti sokadalom (Gyilkos-tó) Július utolsó vagy augusztus első hétvégéje: bognyeső és borvizes napok (Gyergyócsomafalva), cigányfolklórtábor (Kommandó)

35


Július

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– Ha Sarlós Boldogasszony napján esik az eső, négy hétig rátart – Szent Jakab napján az ebéd előtti fél nap jelenti a karácsony előtti időt, az ebéd utáni a karácsony utáni időt, mégpedig ha szépen süt a nap, hideg lesz, ha eső esik, meleg és nedves, ha süt a nap és eső esik, úgy jó idő lesz – száraz Jakab, hideg tél – ha tiszta Szent Jakab-napjának éjszakája, bőséges termés lesz a kertben – ha a kinn háló jószág fejével északnak fordul Jakab napján éjfélkor, akkor hoszszú őszt, korai tavaszt jósolnak – délután, ha kakas szól, estig az ég válaszol

1667. július 30: Brassóban „rettenetes eső esett, amely a városfalakat sok helyen megrongálta és részben lerombolta. Sok gyermek megfulladt.” 1668: Marosvásárhely környékén „huszonnegyedik napjátul fogva júliusnak, 15-ik napjáig augusztusnak rettenetes esők s oly árvizek voltak, melyeket emberi elme alig említ, úgy hogy házakat emberestül vitt el.” 1724: Illyefalván „rettenetes melegek kezdenek lenni… az erdőben olyan jegek hullottak le, mind egy-egy kenyér.” 1740: Torján „hallatlan árviz öntötte el a vetéseket és a takarmányt; olyan területek, amelyek emberemlékezet óta vizet nem láttak, a szokatlan bőséges esőzésektől hasznavehetetlenné váltak.” 1771: „Egész Erdélyben nagy vizek és gyakori áradások voltak.” 17-én Székelyudvarhelyen „kiváltképpen való nagy árviz lett.” 1781: 6-án „észlelték hazánkban a legnagyobb hőséget, a 34 fokot” (42,5 Celsiusfokot). 1790: „Súlyos zivatarok pusztítottak a hónap elején, főképp Kőhalomtól egész Háromszékig. A kárt vallott lakosság vándorbotra kényszerült.” 1790: Magyarországon „…a legszárazabb s forróbb nyár; széna s gabona majd semmivé lett, nevezetesen a’ tavaszi vetés tsak gaz lett.” 1816: „Az aradi vásárkor a’ Maros ujra véletlenül kiöntött, és amint mondják, még a’ kotsikat is felforgatta, ’s 42 ember veszett a’ vizbe.” 1821: „Erdélyben Károlyfehérvárott (Gyulafehérvár) Július 4-én szörnyü idő volt: mert délután olly esőzés és víz áradás tapasztaltatott, hogy majd minden házakat elöntött.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja; építészeti világnap; a köztisztviselők napja Magyarországon 2.: sportújságírók napja 3.: nemzetközi szövetkezeti nap 4.: az ébredés napja 11.: népesedési világnap 15.: a bíróságok napja Magyarországon 20.: a Hold napja 22.: a nándorfehérvári diadal emléknapja 28.: a hepatitisz világnapja 31.: a balatoni halak napja; a segesvári csata emléknapja második vasárnap: magyar vasutasnap utolsó péntek: a rendszergazdák világnapja

36


Július

Felsőboldogfalva

Felsőboldogfalva egyházát először az 1333. évi pápai tizedjegyzékben említették Villa Sancte Marie néven. A 16. században már Felső Boldog Asszonyfalva a neve, ami utal templomának védőszentjére, de egyben utal arra, hogy a Küküllő folyása mentén létezik egy Alsó Boldog Asszonyfalva is. Érdekes, hogy ez nem a szomszédban, hanem a Fiúval jelölt következő település (Keresztúr – Jézuskiáltó-hegy) mellett található. A keletelt templom mai formáját a 15. században nyerte el, szentélye a hajóval azonos szélességű. A csúcsíves diadalív erőteljes beugrású, rajta az 1974–1975-ös javításkor falképekre bukkantak. Az északi falon megjelenő freskó Szent Miklós egyik jótéteményét mutatja be. A diadalív bal sarkában egy süveges alak összetett kezű meztelen áldozatot lök ki tornyából, mely képnek rokonát Székelyderzsen is felfedezhet-

jük. Közvetlen mellette Veronika-kendős ábrázolást láthatunk, melynek érdekessége a keskeny, „keleti szemvágású” és bajuszú Jézus-arc. A diadalív falának déli oldalán a Királyok imádása közismert jelenete körvonalazódik. A három király közül egyedül Gáspár alakja látszik, de az arca neki is megsérült. A jelenet jobb oldalán kék palástban ül Mária, fehér gyöngysorral szegélyezett glóriával. Ölében a meztelen gyermek Jézus, aki megáldja a koronáját földre helyező, hódoló öreg királyt. A magyar kereszténység középkori szimbólumrendszerének ismeretében kijelenthetjük, hogy e képben felsejlik Szent István Boldogasszonynak történő koronafelajánlása is. A templomban járva ne feledkezzünk meg tekintetünket felemelni, hiszen mind a hajót, mind a szentélyt 1670-ből származó, díszes kazettás mennyezet fedi.

37


Siet a’ Nap; mégis mulatoz a Szűzzel. Lám! a tűztenger is melegszik más tűzzel. Illatozik sok Szűz, tsak a párta bűzzel. Kisasszony hava l Oroszlán hava l Bőség hava l Nyárutó hava Új kenyér hava l Aranyasszony hava l Arató Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz

Boglárka Lehel Hermina Dominika, Domonkos Krisztina Berta, Bettina Ibolya László Emőd Lőrinc Tiborc, Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona Huba István, nemzeti ünnep Hajna, Sámuel Menyhért, Mirjam Bence Bertalan Lajos, Patrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Bella, Erika

Holdnaptár

b c d

e f

g h i ^ _

` a b c

38


ÉVFORDULÓK 1. 95 éve (1921) született Sepsiszentgyörgyön Izsák (Isák) József irodalomkritikus, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Izsák Balázs (az SZNT elnöke) apja (†Marosvásárhely, 2004. jún. 23.) 3. 415 éve a goroszlói csatában esett el („sebben szaladott el és Egregyen halt meg az úton”) Csomortáni Tamás, Háromszék főkapitánya, Gheorghe Movilă moldvai fejedelem apósa 6. 135 éve (1881) született Gyergyószentmiklóson Lázár István író, költő, forgatókönyvíró (†Budapest, 1936. máj. 28.) 9. 130 éve (1886) született Vargyason Adorján Jenő nyelvtanár, irodalomtörténész (†Kolozsvár, 1956. febr. 15.) 15. 75 éve (1941) született Szentegyházasfaluban Sebők Klára színésznő, filmszínésznő (1988-ban férjével, Héjja Sándorral áttelepült Magyarországra, és a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött) 16. 130 éve (1886) született Siménfalván Vári Domokos unitárius lelkész és költő (†Homoródszentpál, 1955. dec. 8.) 22. 40 éve (1976) hunyt el Nagy Imre festőművész (ªCsíkzsögöd, 1893. júl. 25.) 23. 10 éve (2006) hunyt el Marosvásárhelyen Kiss Elemér matematikus, tudománytörténész, Bolyai-kutató, az MTA külső tagja (ªBrassó, 1929. aug. 25.) 28. 120 éve (1896) született Csíkszentdomokoson Márton Áron gyulafehérvári püspök, az erdélyi katolikus egyház nagy alakja (†Gyulafehérvár, 1980. szept. 29.) 30. 165 éve (1861) született Középajtán Péterfi Dénes unitárius esperes, tanár, szerkesztő, vallásbölcseleti szakíró (†Kolozsvár, 1925. máj. 15.) 30. 10 éve (2006) hunyt el Baróton Bodosi Dániel festő (ªBarót, 1913. júl. 27.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Botorka gyermeknéptánc-fesztivál (Balánbánya), csángó túróspuliszka fesztivál (Hidegség), Rozetta fesztivál (Máréfalva), Római Fesztivál (Mikháza) Első héten: városnapok, pityókafesztivál (Csíkszereda), EMI-tábor (Borzont), bútorfestő és faragótábor (Máréfalva), málnafesztivál (Székelyvarság) Második hétvége: népzene- és néptánctábor (Zabola) Második szombat: bányásznap (Parajd), árcsói fazekasvásár (Korond) A hónap első fele: cigánytánc-fesztivál (Marosszentgyörgy), Székölykök gyerekfesztivál (Kovászna megye), áfonyafesztivál (Vármező) A hónap második fele: a mezőségi népviselet és néphagyomány ünnepe (Mezőbánd), Utolsó hétvége: Vásárhelyi Forgatag (Marosvásárhely), Őszi Sokadalom (Kézdivásárhely), 20. Perkői Szt. István-búcsú

39


Augusztus

NÉPI MEGFIGYELÉSEK

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha a hónap első harmadában nagyon nagy a meleg, akkor zimankós tél várható – Bertalan napját tartották a régiek az ősz első napjának, és aminemű idő esik azon napra, olyan lészen ősszel is – Bertalankor érett szőlő jó borra mutat – ha Szent János napján esik, nem lesz dió – kora reggel bő harmatja meleg időt marasztalja – A Szent István-napi rossz idő enyheséget jövendöl karácsonyra; a rossz idő gyenge, a jó gazdag termést ígér; 40 napig olyan idő lesz, mint István napján – hacsak Bertalan versenyre nem kél vele, s zivatarral előre nem jelzi, hogy ő akarja meghatározni az ősz (rossz) időjárását

1675: „Minden patakok oly nagyok voltak, hogy Dálnokban lánczczal kötötték meg (a szénát). Torján házakat is vitt el a víz.” 1711: „Háromszéken szintén úgy sereggel jártak a sáskák… Egy héten néha háromszor is olyan rendkivül való hallatlan égszakadások és árvizek voltanak, hogy csudáúl szemlélték az emberek, számtalan malmokat, épületeket és élőfákat elrontottanak, mind a vetésekben, mind a szénarétekben megbecsülhetetlen károkat tettenek.” 1726: a szörnyű forróság gabona- és szénahiányt okozott, „Erdély egyes részeiben ismét nagy éhség támadt, egyes helyeken marhavész tört ki.” 1728: „Tavasszal és nyáron igen nagy volt a hőség és a szárazság, úgy, hogy Erdély nagy részén a folyók és állóvizek kiszáradtak.” 1778: 3-án „Havasalföldéből a Duna mellől jött ki szörnyű sok sáska, mely… átalment az udvarhelyi határon Farczád felé, mind a három toronyban harangozának erősen, dobbal, puskával, csengéspengéssel, kiáltozásokkal nagy nehezen kergettetett el.” 1779: „Szörnyű felhőszakadások hegycsuszamlásokat okoztak, eliszaposították a földeket és házakat romboltak. Ez a csapás érte Brassó közelében Ujfalu-t, ahol a (Persányi-) hegyekben nagy felhőszakadás volt. Az irtózatos vizár egy egész hegyet (dombot) elmosott. Kitörte, kimosta a legvastagabb fákat, s gyökerestül hordta magával (…) a templomban a sár 7 lábnyi volt. Több ember életét vesztette, 10 embert ástak ki az iszapból, de még többen hiányoztak.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: az anyatejes táplálás világnapja; a forint születésnapja 2.: a cigány holokauszt emléknapja (Porajmos) 6.: a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja 9.: az állatkertek napja; a világ őslakosainak nemzetközi napja 10.: a biodízel nemzetközi napja 12.: fiatalok világnapja 13.: balkezesek világnapja 15.: a légierő és a repülők napja 16.: a hontalan állatok világnapja 18.: Európa-nap Magyarországon 23.: emléknap a rabszolga-kereskedelemről és annak felszámolásáról; a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja 29.: a magyar fotográfia napja 30.: az eltűntek világnapja

40


Augusztus

Székelydálya

szemmel rajzolt tekintély-tekintete is. A „részvéttel” legyőzött sárkány képe lekopott a vakolatról, de a dályai gyerekek szerint felköltözött a mennyezetre, és lett belőle a Bak téridő-egységét jelölő, hurkos farkú sárkányalak. A figyelmes és hozzáértő szem egyébként a teljes állatövi szimbólumrendszert, valamint a „mennyek működésrendjét” felismerheti az egyedi táblák képi világában. Meg kell említenünk a gótikus szentély boltozatfestését is, melyet feltehetően 1501 és 1526 között készíthettek. Szent térben ebből a korból és ekkora felületen egész Közép-Európában nem maradt fenn hozzá fogható emlék. A reneszánsz formavilágában burjánzó növényi elemek között beszédes címerpajzsok és asztrológiai bolygóminőségek ábrázolásai rejlenek. A török harcos képében megjelenő Mars például egy küzdelmes jövendő figyelmeztetése, mely a Mohács után megváltozó nemzeti sors alapérzésévé válik.

Székelydálya napjainkban jelentéktelen falunak tűnik, bár néhány évszázaddal ezelőtt komoly település lehetett. Erről tanúskodik karcsú református temploma is, melyet a közelmúltban végre sikerült felújítani. A jelenlegi templom helyén legkésőbb a 13. században egy, a mostaninál jóval alacsonyabb istenháza épül, melynek magasságát a freskók keretezése jelzi. A 15. században bővítik, magasítják az épületet, és a románkori ablakokat hatalmas csúcsíves ablakokkal helyettesítik. 1630-ban mintegy két és fél méterrel lejjebb hozzák a hajó mennyezetét, és elkészül a ma is látható kazettás mennyezet. Az északi falon töredékes Szent Lászlófreskóval találkozunk, melynek csekély nyomaiból is kitűnik küzdelmének rokonítható volta a déli fal Szent György-ábrázolásával. Mindkét hős egyforma sisakkal (vagyis azonos mentalitást mutató szellemiséggel) és „táltos lóval” rendelkezik, ezt emeli ki Szent György lovának emberi

41


Siet a’ Nap; osztja mérték szerint a bért: Jó Napot tsak lóttal, rosszat másával mért; Sok lelket, köszöntvén reggel, estve megkért. Szent Mihály hava l Szűz hava l Gyümölcsadó hava l Őszelő hava Földanya hava l Tigris hava l Aszaló Névnapok

Holdnaptár

1 Cs Egon, Egyed 2

P Dorina, Rebeka

3 Sz Hilda 4

V Rozália

5 H Lőrinc, Viktor 6

d e

K Zakariás

7 Sz Regina 8 Cs Adrienn, Mária 9

f

P Adám

10 Sz Hunor, Nikolett

g

11 V Teodóra 12 H Mária 13 K Kornél

h

14 Sz Roxána, Szeréna 15 Cs Enikő, Melitta

i

16 P Edit 17 Sz Zsófia

^

18 V Diána 19 H Vilhelmina

_

20 K Friderika 21 Sz Máté, Mirella

`

22 Cs Móric 23 P Tekla

a

24 Sz Gellért, Mercédesz 25 V Eufrozina, Kende

b

26 H Jusztina, Pál 27 K Adalbert 28 Sz Vencel

c

29 Cs Mihály 30 P Jeromos

d

42


ÉVFORDULÓK 5. 295 éve (1721) hunyt el Gyulafehérváron Mártonffy György erdélyi katolikus püspök (ªKarcfalva, 1663) 8. 65 éve (1951) született Kézdivásárhelyen Markó Béla költő és író, tanár, szerkesztő, politikus 8. 120 éve (1896) született Csíkszeredában Kozma István honvéd vezérezredes (†Budapest, 1951. okt. 2.) 13. 100 éve (1916) született Kisbaconban (ott is nyugszik) dr. Benedek Géza orvos és orvosi szakíró, a kovásznai szívkórház névadója (†2010. nov. 28.) 15. 155 éve (1861) született Csíkszentimrén Csató Ferenc honvéd vezérőrnagy, tábornok, csendőrségi főfelügyelő-helyettes (†Székesfehérvár, 1928) 15. 45 éve (1971) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Konsza Samu pedagógus, magyar nyelvész, néprajzkutató (ªNagybacon, 1887. dec. 15.) 16. 140 éve (1876) hunyt el Kolozsváron gróf hidvégi Mikó Imre államférfi (ªZabola, 1805. szept. 4.) 17. 140 éve (1876) Ditrón született Siklódy Lőrinc szobrászművész (†Budapest, 1945. szept. 21.) 22. 20 éve (1996) hunyt el Kolozsváron László Kálmán mikológus, természettudományi szakíró (ªSepsiszentgyörgy, 1900. dec. 4.) 22. 125 éve született Kézdivásárhelyen Várhelyi Gyula történész, közíró (†Kézdivásárhely, 1935. dec. 2.) 22. 50 éve (1966) született Zágonban Tamás Sándor politikus, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke 29. 410 éve (1606) született Szovátán Damokos Kázmér katolikus püspök, Erdély apostoli helynöke (†Csíksomlyó, 1677. szept. 5.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Édes Székelyföld Chocofest (Sepsiszentgyörgy), Küküllők Ősze (Mikefalva), őszi sokadalom (Gyergyószentmiklós), hagymafesztivál (Madéfalva) A hónap elején: Gyöngykoszorú fesztivál (Marosfelfalu), székelyföldi vadásztalálkozó (vándorrendezvény), szilvanapok (Oroszhegy), szenes napok (Farkaslaka), városnapok (Kovászna), a mezőségi hagyományok és népviselet fesztiválja (Mezőrücs); nemzetközi gyermekfesztivál/alkotótábor (Szováta), Küküllők ősze (Mikefalva), őszi fesztivál (Mezőcsávás), csángó fesztivál (Gyimesközéplok) A hónap közepén: udvarhelyszéki gyümölcsfesztivál (Székelyudvarhely), Gyergyói Lovas Napok (Gyergyószentmiklós) Utolsó hétvége: hőlégballon-fesztivál (Vármező), töltöttkáposzta-fesztivál (Parajd), székely gazdanap (Lázárfalva) 30. Magyar Népmese Napja (Kisbacon)

43


Szeptember

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha Teodóra napján dörög és szemerkél, jövő évre jót ígér – ha Mária szép napos, vének nyara maradós – ha szükség jön Editre – idő fordul esősre – szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek, ha hidegek a Máriák, savanyúak lesznek – Konstancia napján szép időnek tiszta ege: jó gyümölcsnek biztos jele – ahány fagy volt Máté előtt, annyi lesz majd Pongrác mögött – ha Szent Mihálykor összebújnak a juhok, igen kemény télre lehet számítani

1712: Erdélyben „szörnyű árvíz pusztított, majd ismét pestis és a sáskajárás okozott nagy károkat.” 1718: „A legszárazabb és hevesebb nyár, 9 hónapig egy tsepp esső se volt” 1719: „Egy seculumtól fogva oly szükség Erdélyben nem volt oly nagy éhséggel, az mint hogy elegen is holtanak meg éhel, teljességgel semmi gabonát nem kapván, mely miatt az mint hire volt, Székelyföldön az éhség miatt az gyermekek kénszerittettek az megholt testvér atyafiaknak húsokat megsütni és megenni.” 1747: „Igen nagy szárazság volt, úgyhogy csak Szt. Mihály napja (szept. 29.) után lehetett megkezdeni a vetést.” 1785: Székelyudvarhelyen „nagy dér, három napon át… A hideg elvette a szőlőt, törökbúzát, mákot és babot is.” 1789: Székelyudvarhelyen „… annyi árviz volt, hogy ennyi árvizet senki nem ért.” 1812: „September 27-én… egésszen téli időre változott; mert hihető másutt is, de nevezetesen Nagyenyed szomszéd községet egy arasznyi magasságu hó boritotta el.” 1828: „…hogy a’ Sáskáknak egy serege oda (Nagyszebenbe) is megérkezett, ’s már tized napja, hogy ott vesztegel. Háromszék is tele van vele, Moldovából jő által Erdélybe, hol még sokkal több van.” 1841: Csíkban és Gyergyóban „tavaszszal hernyók pusztítottak a gyümölcsösökben, most pedig az elszaporodott egerek miatt nem vethetnek.” 1847: „Szeptember végén Háromszékben már havazott, Bereczk vidékén a havazáskor 1 singnyi (30 cm) magas hó fekszik.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 8.: az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja 13.: a keresztény egység napja 16.: az ózon világnapja 16-22.: európai mobilitási hét 20.: az európai kultúra napja; biztosítási világnap 22.: európai autómentes nap 26.: nyelvek európai napja; a tiszta hegyek napja 27.: turisztikai világnap 29.: a magyar honvédelem napja második szombat: az elsősegélynyújtás világnapja harmadik szombat: takarítási világnap harmadik hétvége: európaiörökségnapok – nyitott kapuk utolsó vasárnap: a szív világnapja; siketek világnapja

44


Szeptember

Nagygalambfalva

szereplőt három szárnyas angyal veszi körül, kezükben hegedűt, lantot és orgonát tartanak, megidézve általuk a szférák zenéjét. A harmadik kép Szent Dorottyát sugaras glóriában ábrázolja, ki egyik kezében rózsaágat, másik kezében kosarat tart, melyet a vele szemben álló gyermek Jézustól vesz át. A kappadókiai Cézáreából származó Dorottya szépségéről, ugyanakkor ájtatosságáról volt híres, aki a megrontására tett összes kísérletnek és fenyegetésnek ellenállt. Legendája szerint tiszta hitéről és hűségéről tanúságot téve, kitartásának jutalmaként a megnyíló mennyből egy edényben három almát és illatos piros rózsát nyújtanak át neki. Mind Szent Erzsébet, mind Szent Dorottya „rózsás szentnek” tekinthető, mely rózsa (a galambság mellett) a szerelem erős érzéséről regél, és amely szerelem a boldogasszonyság fényszomjúhozásával nyer végső soron Égi Koronát.

Székelykeresztúr és Székelyudvarhely között, a Nagy-Küküllő jobb oldalán fekszik Nagygalambfalva. A település legrégibb és legimpozánsabb építménye a református templom, melynek alapját már a 13. században lerakták. A templom északi falát díszítő, gazdag ornamentális keretezésű képek közül 1970–73-ban hármat tártak fel. A „triptikonnak” is nevezett hármas freskó első része Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja, amint segítőjével vizet önt egy dézsában ülő beteg kopasz fejére, ezáltal (lelkileg) megtisztítva és táplálva őt. A háttérben ágyban fekvő beteget találunk, fölötte felhőből alányúló, glóriás istenkéz látszik. A szeretetből fakadó gyógyítás tehát mindig égi áldással bír! A középső kép Mária megkoronázását ábrázolja, amint a feléje forduló Krisztus megáldja őt. Jézus glóriáját levélszirmokká alakított sugarak alkotják, ruhája mintázatát pedig az egyenlő szárú körkereszt díszíti. A két központi

45


Siet a Nap mérges Skorpióra kelve. A Gonosznak, kinek skorpiófark nyelve, Mustja áspisoknak mérgével van telve. Mindszentek hava l Mérleg hava l Behajtás hava l Ősz hava Magvető hava l Halak hava l Sárguló Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H

Malvin Petra Helga Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta Miksa Ede, Kálmán Helén Teréz Gál Hedvig Lukács Nándor Vendel Orsolya Előd Gyöngyi, Nemzeti ünnep Salamon Bianka, Blanka Dömötör Szabina Simon, Szimonetta Nárcisz Alfonz Farkas

Holdnaptár

e

f g

h i ^ _ ` a b

c d

e

46


ÉVFORDULÓK 1. 175 éve (1841) hunyt el Pettauban gróf kisrédei Rhédey Klaudia Zsuzsanna magyar grófnő, házassága révén Teck hercegnéje, kreált címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja, II. Erzsébet brit királynő ükanyja (ªErdőszentgyörgy, 1812. szept. 20. körül). 2. 255 éve (1761) hunyt el Rodostóban (Törökország) Mikes Kelemen (ªZágon, 1690. aug.) író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása 4. 20 éve (1996) hunyt el Marosvásárhelyen Székely Károly kutató orvos, orvosi szakíró, egyetemi oktató (ªGyergyóújfalu, 1913. szept. 4.) 11. 175 éve (1841) született Szentkatolnán Bakk Endre kanonok (†1906. márc. 23.) 13. 115 éve (1901) született Csíkszentmiklóson Orbán József szobrász (†Eger, 1974) 14. 75 éve (1941) született Csíkdelnén Szekernyés Kurkó Irén (írói névváltozatai: Kurkó Irén, Szekernyés Irén) újságíró, szerkesztő, helytörténész 19. 80 éve (1936) született Székesen Simon Endre festő, grafikus 20. 135 éve (1881) született Csíkdánfalván Antal Áron író, történész (†Csíktaploca, 1966. ápr. 28.) 23. 125 éve (1891) született Mátisfalván Palló Imre operaénekes (†Bp., 1978. jan. 25.) 24. 195 éve (1821) született Sepsiszentgyörgyön Aschermann (Assermann, 1867-től Vendrei) Ferenc honvédezredes, a Magyar Királyi Honvédség tábornoka, hadtörténetíró (†Veszprém, 1893. júl. 2.) 28. 105 éve (1911) született Korondon Lőrincz Márton olimpiai bajnok birkózó (†Argentína, San Carlos de Bariloche, 1969. aug. 1.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: Bor és Kézműves Mesterségek Fesztiválja (Marosvásárhely), kenderfesztivál (Csíkszentdomokos), Őszi Közművelődési Napok (Kovászna megye településein), Erdővidéki Őszi Sokadalom (Barót), Székelyföldi Napok A hónap elején: őszi vásár (Csíkszereda) Első hete: lovasnap (Nyárádmagyarós), bikaparádé (Marosszentgyörgy) Első hétvége: őszi vásár és expó (Székelyudvarhely), szelídgesztenye-fesztivál (Homoródkarácsonyfalva) Hónap közepe: káposztafesztivál (Szárhegy), káposztavásár (Szépvíz), káposztaszüret (Csíkcsicsó), kolbászparádé és töltöttkáposzta-fesztivál (Sepsiszentgyörgy), Gyöngykoszorú néptáncfesztivál (Kibéd), mézes napok (Székelyudvarhely), almaünnep (Bátos) A hónap végén: lovashuszárok bálja (Marossárpatak), Bernády-napok (Marosvásárhely), favágóverseny (Ivó)

47


Október

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– hosszú ősz, késő tavasz – ha még októberben is sok a levél a fán, sok hernyó lesz a következő esztendőben – ha száll az ökörnyál, hosszú ősz lesz – amilyen az időjárás októberben, olyan várható márciusban – ha fúj a hideg szél, enyhe lesz január, ha októberben még zivatarok vannak, hideg, szeles tél várható; ha meleg a hónap, hideg lesz február – ha könnyen lehullik a levél a fákról, enyhe tél várható. – Lukács, hogyha ragyogó – telünk lészen locsogó – ha szelet fúj Demeter, tél havával temet el

1724: „Ijesztett inkább bennünket egy égen sárkány módjára repülő, s egy rúdnyi hosszuságú tüzes jel, az mely az egész országban egyazon a napon ugyanazon időben láttatott az áerben menni…” 1730: „Néhány nap óta ezen a vidéken (Temesvár) zöld ködöt figyeltek meg, erre az emberek között valamely betegség lépett fel és sokan meghaltak. Az itteni várőrség is naponta 8-10 embert vesztett.” 1766: „A nagy szárazság miatt nem vethettek az emberek októberig, akkor is keveset és későn… Erdélyben megtiltá a gubernium, hogy senkinek sert és égetett bort gabonából főzni szabad ne legyen.” 1784: 6-án Székelyföldön „a hónak terhe alatt töredező fák ágain fáradoznak a gyümöltsök.” 1789: a sok esőzés miatt erősen rothadt a szőlő, a szüret mégis igen jól sikerült Nagyenyeden. „A borok erősen forrottak s forrnak, úgy, hogy a pincékbe nem lehet lemenni.” 1793: „Anyira meg-apadott vólna a’ Maros, hogy dögleni kezdettek benne a’ halak.” 1846: Déván és környékén „az egész nyár és ősz, kivált az október oly meleg volt, mint az augusztus szokott lenni. 3 hónapja nem esett, a virágok másodszor nyílottak, alma is másodszor beért. A málna, földieper másodtermést adott, s a borostyán virágzott.” 1872: „Magyarországon kolera lépett fel és nagy pusztítást okozott.” 1890: „60-70 cm. vastagon borította a hó Erdély több vidékét, az Alföldön pedig a 4 hónapos szárazság folytán annyira visszament medrébe a Tisza, hogy Alpár tájékán szekerekkel jártak keresztül rajta.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: a zene világnapja; idősek világnapja 4.: állatok világnapja 5.: pedagógusok világnapja 9.: postai világnap 15.: falusi nők világnapja; a kézmosás világnapja; az ölelés világnapja; 16.: élelmezési világnap; a kenyér világnapja 17.: a szegénység elleni küzdelem világnapja 18.: a magyar festészet napja 22.: a misszionáriusok világnapja 24.: az ENSZ világnapja; a magyar operett napja 31.: a reformáció emléknapja a hónap eleje: nemzetközi gyalogló nap első hétvége: madármegfigyelési világnap

48


Október

Jézus-kápolna

hangsúlyt a szeretetvallás legfontosabb szimbólumának. Háromszorosan kapcsolódik a szív jelképe Jézus kápolnájához. Először a barokk oltárkép okán, mely – Erdélyben egyedülálló módon – a gyermek Jézust ábrázolja, ki szíve vérével táplálja a bárányt. Másodszor az imaház búcsúja Jézus Szíve napjára esik. Harmad-, de nem utolsósorban a „hagyományok költészete” egy szívátlényegülésről beszél, miszerint a tatárdúláskor a székelyek a kápolnával szemben lévő Budvárába vonultak viszsza, s már a veszteség szele érződött, mikor egy híres íjász „Jézust segélyül híva a völgy tulfelén sátra előtt pöffeszkedő Khánt épen szivbe találta”; ennek emlékére „építék oda a Jézus kápolnát”. Vegyük észre, hogy a képes beszéd sajátsága szerint itt a tatár kán sötét szíve változik át Jézus szent szívévé, megjelenítve a megtérés, megtisztulás és teljes átváltozás lehetőségét.

A Jézus-kápolna Székelyudvarhely nevezetes műemléke, mely a város alsó végében, a Nagypatak és a Köszörűkő közelében áll. A körtemplomok családjába tartozó négykaréjos istenháza építésének körülményeiről – oklevelek hiányában – keveset tudunk, ebből kifolyólag sokféle feltételezés született (lásd a 2015-ös Székely Kalendáriumban). A kutatók feltételezése szerint magánkápolnának épülhetett, talán fogadalmi jelleggel, hiszen a közelben több sós gyógyforrás található. Orbán Balázs is említi a „régi imaházat”, mint „egy nevezetes régi müalkotást, egy oly szentélyét a katholicus hiveknek, mely nagy tiszteletben részesült”. Beszámolója szerint „nem rég ideje, hogy urnapján oly bucsuk tartattak itten, melyre a havasalji faluk, s még távolabb levő vidékek lakói is nagy számban sereglettek össze”. Az elmúlt évszázadban a kápolna búcsúját Jézus Szíve ünnepére helyezték, ezáltal adva

49


Siet a Nap, sebbel fenyeget kézíve. Az újbortól lövést kap az Ifjak szíve. Így lesz Nyilas jegynek Nyilastársa híve. Szent András hava l Skorpió hava l Elmúlás hava l Őszutó hava Enyészet hava l Disznótor hava l Hullató Névnapok

1

K Marianna

Holdnaptár

f

2 Sz Achilles 3 Cs Győző 4

P Károly

g

5 Sz Imre 6

V Lénárd

h

7 H Rezső 8

K Zsombor

i

9 Sz Tivadar 10 Cs Réka 11 P Márton

^

12 Sz Jónás, Renátó 13 V Szilvia

_

14 H Aliz 15 K Albert, Lipót

`

16 Sz Ödön 17 Cs Gergely, Hortenzia

a

18 P Jenő 19 Sz Erzsébet, Elizabet

b

20 V Jolán 21 H Olivér

c

22 K Cecília 23 Sz Kelemen, Klementina

d

24 Cs Emma 25 P Katalin 26 Sz Virág

e

27 V Virgil 28 H Stefánia

f

29 K Taksony 30 Sz Andor, András

50


ÉVFORDULÓK 2. 75 éve (1941) született Korondon Ambrus Lajos tanár, író, költő, a Hazanéző folyóirat főszerkesztője 6. 130 éve (1886) született Kézdivásárhelyen Bányai János tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője (†Székelyudvarhely, 1971. máj. 13.) 12. 55 éve (1961) született Kézdivásárhelyen Vargha Mihály Béla szobrászművész, muzeológus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2013) 12. 60 éve (1956) született Mikóújfaluban Zakariás Erzsébet (asszonyneve: Salat-Zakariás Erzsébet) néprajzi szakíró 14. 90 éve (1926) született Csíkkozmáson Máthé Jakab nyelvész (†Bp., 2001. dec. 5.) 15. 75 éve (1941) született Makfalván Suba László művészeti író, szobrász 16. 240 éve (1776) hunyt el Nagyenyeden Ajtai Mihály (Abód Mihály), a nagyenyedi református főiskola professzora, a keleti nyelvek, a régiségtan és a történelem tanára (ªSzárazajta, 1704. szept. 29.) 18. 130 éve (1886) született Ditróban Vendl Aladár Kossuth-díjas magyar geológus, petrográfus, szedimentológus, hidrológus, egyetemi tanár, az MTA rendes, majd tiszteletbeli tagja (†Bp., 1971. jan. 9.) 19. 90 éve (1926) született Gyergyószentmiklóson Kostyákné Bálint Erzsébet zenetanár, művészeti író, népművelő 23. 60 éve (1956) hunyt el Debrecenben dr. N. Bartha Károly tanító, író és etnográfus (ªNagyborosnyó, 1889. júl. 11.) 25. 165 éve (1851) Bodoson született Budai József pomológus, geológus, gimnáziumi tanár (†Miskolc, 1939. jan. 20.)

NE HAGYJA KI! A hónap folyamán: könyvvásár (Marosvásárhely), erdélyi prímások találkozója (Csíkszereda), bor- és kolbászfesztivál (Vajdaszentivány), SZÍNPAD fesztivál (Erdőszentgyörgy), csángó napok (Gyergyócsomafalva) Eleje: Erdélyi Orvosnapok (Csíkszereda) Első hétvége: pityókabál (Lövéte) Második hétvége: gazdanapok (Borzont) A hónap közepén: őszi vásár (Székelykeresztúr) 11. körül: Márton-napi vásár (Erdőszentgyörgy) 18-20. között: gyergyói népzenészek találkozója (Gyergyóremete), állatvásár (Homoródszentmárton, Korond) 27. Advent első vasárnapja (vásárok, ünnepi gyertyagyújtások stb.) 30. Szt. András-napi állatvásár (Szentegyháza), kézműves foglalkozások bemutatása, vásár (Backamadaras)

51


November

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha Márton napja ködös és nedves, változó tél következik; ha tiszta, kemény tél lesz – amilyen az idő november 19-én, olyan lesz decemberben – amilyen Katalin napja, olyan a január, amilyen a következő nap, olyan a február – ha Katalin locsog, karácsony kopog – de ez fordítva is igaz – ha András napja kopogós, karácsony napja lotyogós; ha szeles, zimankós az idő, hosszan tartó télre lehet számítani – Szent András éjszakáján a fényes hajnalcsillag nagyon kemény telet, ha ködös, vastag hótakarót jövendöl – zimankós őszutó – zöldülő télutó

1699: „A vizek annyira megáradtak az egész országban, hogy emberemlékezet óta ilyen nagy áradások még nem voltak.” 1717: Egy prázsmári feljegyzés szerint „… András napján (nov. 30.) amikor már hó és jég szokott lenni, itt forró volt a föld és füstölgött.” 1731: „Irtóztató sok sáska ebben az esztendőben láttatott, el annyira, hogy mint egy 3 vagy 4 mértföldnyire sok helyen a földet bé boritotta.” 1742: „Ötödik novembris erőssen havaza,/ Szeben táján, mégis nagy mennydörgő vala,/ Az mirigy annyira gyarapodott vala,/ Száz falu Kolosvár mellett be volt zárva.” 1780: „A sáskák elszaporodván az Orbai székben… Sok esztendőktől fogva nem történt az, amit most látunk, hogy a bőv gabona termő Háromszékről sűrűen mennek szekerek búzáért és tengeriért a Maros és Kis-Küküllő mellyékére.” 1784: „A sáskák roppant nagy mennyiségben ellepték Erdélyt.” 1798: „Az idén csak keveseknek sikerült az őszi vetés, sokaknak az elvetett magot az egerek és madarak pusztitották.” 1836: „25-én éjjel a’ Brassai havasokkal kapcsolatban levő Oláhországi havasokon eredő Tellás patakját annyira megnevelé (de inkább a hólé), hogy reggel a’ partján levő malmoknak semmi nyomát sem lehet látni. Ember ezen áradásnak 7 lett áldozatja, kik közül négyen hajnalba egy lószekéren sietőleg utazván neki hajtának, tartván nagyobbra növésénél.” 1849: „A marhavész járvány sok helyen még mindig oly erős, hogy egyes megyékben a marhákat letaglózzák s az állatokat tilos az utakon hajtani.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 3.: a magyar tudomány napja 7.: rákellenes nap 8.: városok napja 9.: feltalálók napja; a világszabadság napja 10.: nemzetközi ifjúsági világnap 12.: minőségügyi világnap 13.: magyar szentek emléknapja 14.: cukorbetegek világnapja 16.: a tolerancia nemzetközi napja 19.: nemzetközi férfinap 21.: a filozófia napja 22.: a magyar közoktatás napja 25.: a magyar labdarúgás napja 27.: a magyar véradók emléknapja harmadik hét: a magyar népdal hete harmadik szerda: térinformatikai világnap harmadik csütörtök: dohányzásmentes nap

52


November

Homoródkarácsonyfalva

magyarul érthető) fordulatot tartalmaz, amit sem latin, sem más nyelven nem lennénk „képesek” „magyarázni”. Az esemény hátterében megjelenő aranyszínű világfa egyszerre látszik fának és gyertyalángnak, utalva világ szavunk kettős jelentésére. A láb-lép kapcsolatát szintén megfigyelhetjük, hiszen Szent László rálép ellenfele lábára, ezzel állítja meg őt a rossz irányba való haladásban. Azonban a legszembetűnőbb kapcsolatot a nő szavunk igei és névszói jelentésében találjuk, ugyanis Karácsonyfalván a nő nő! Ahogy a küzdelem előre halad, és amint a leány egyre nagyobb részt vállal saját sorsának irányításában, úgy változik a mérete és ruházatának színe is. A viselet ugyanis (maga)viseletet jelent: amíg viselkedése „sáros”, addig ruhája is földszínű, ám mihelyt erkölcsi világa megtisztul, viselete fénylő aranysárgává változik...

Homoródkarácsonyfalva unitárius temploma a Kis-Homoród menti szakrális építmények gyöngyszeme. Festői környezetben, fallal kerített dombon áll a gótikus templom. Románkori szentélye (csodával határos módon) épségben megmaradt, az egyetlen ilyen emlék Udvarhelyszék területén. 2006-ig a műemlék templom legfőbb díszét a 96 táblából álló, 1752-ben festett kazettás mennyezet képezte, ekkor azonban a hajó északi oldalán különböző korokból származó falképeket tártak fel. A felszínre került Szent László-legenda képi világa szoros kapcsolatot mutat a gelencei templomban megfestett társáéval. A karzaton szemmagasságból figyelhetjük meg szent királyunk küzdelmét a leányrabló kunnal. Az élénk festmény számtalan tanulsággal szolgál a képírás iránt érdeklődőknek, mert olyan (csak

53


Siet a’ Nap; Bakot szöktet az hegyeken; Siet által tizenkét Égi Jegyeken. Boldog, aki fénylik; siet; s jár ezeken. Karácsony hava l Nyilas hava l Álom hava l Télelő hava Nyugalom hava l Istenfiak hava l Fagyasztó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz

Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia Barbara, Borbála Vilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca, Otília Szilárda Valér Aletta, Etelka Lázár, Olimpia Auguszta Viola Teofil Tamás Zénó Viktória Ádám, Éva, Eugénia, karácsony István, karácsony János Kamilla Tamara, Tamás Dávid Szilveszter

Holdnaptár

g h i

^ _ ` a b c

d e

f g

h

54


ÉVFORDULÓK 2. 95 éve (1921) született Lisznyón Dancsuly András pedagógiai író, tanszékvezető egyetemi tanár (†Kolozsvár, 2012. máj. 15.) 7. 45 éve (1971) hunyt el Kolozsváron Kiss Elek pedagógiai és teológiai író, műfordító, unitárius püspök (ªMedesér, 1888. márc. 28.) 17. 150 éve (1866) született Marosvásárhelyen Ferenczy József festőművész (†Temesvár, 1925. dec. 4.) 17. 15 éve (2001) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Zsoldos Árpád színész (ªKolozsvár, 1933. aug. 21.) 18. 40 éve (1976) hunyt el Kolozsváron Bartalis János költő (ªApáca, 1893. júl. 29.) 19. 5 éve (2011) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Márkó Imre (álnevei: Teleki Mózes, Vásárhelyi Imre) novellista, színikritikus, fogorvos (ªOlasztelek, 1939. nov. 1.) 20. 25 éve (1991) hunyt el Marosvásárhelyen Gagyi László író (ªFintaháza, 1910. jún. 22.) 21. 20 éve (1996) hunyt el Koppenhágában Hazai (eredetileg Henszelmann) Kálmán olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó (ªMarosvásárhely, 1913. júl. 17.) 23. 155 éve (1861) született Gyergyócsomafalván Köllő Miklós szobrászművész (†Bp., 1900. szept. 17.) 24. 45 éve (1971) született Marosvásárhelyen Hégető Honorka Éva televíziós riporter, műsorszerkesztő (†Alsóörs, 2001. jún. 3.) 27. 85 éve (1931) hunyt el Budapesten diósadi Kultsár András közíró (ªTusnád, 1877. okt. 7.) 31. 60 éve (1956) hunyt el Marosvásárhelyen Mátyás Mátyás sebész orvos, orvosi szakíró, egyetemi tanár (ªBorszék, 1888) 31. 55 éve (1961) született Marosvásárhelyen Dávid Júlia képzőművész

NE HAGYJA KI! A hónap elején: gyermekváros (Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely), adventi, karácsonyi vásárok (Székelyudvarhely, Barót, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszentdomokos stb.), kolindáló fesztivál (Erdőszentgyörgy, Marosszentkirály, Nyárádtő) Egész hónapban: téli vásár (Maroshévíz) Első héten: gyergyószentmiklósi városnapok (Szent Miklós Napok), benne: Gyergyó Expó Második hétvége: sóvidéki gyermekkarácsony (Parajd), hagyományos házi ízek versenye, vásár (Gyergyócsomafalva) 4. Szt. Borbála-napi bányászünnep (Parajd) 24-28. Karácsonyi fesztivál (Várhegy, Csíkfalva), kántálás-est (Mezőbánd, Vajdaszentivány), sertésvásár (Makfalva) 28. Aprószentek-vásár (Nagyajta) 31. Tündérnap (Borszék), utcai szilveszter (Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr stb.)

55


December

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:

IDŐJÁRÁS RÉGEN

– ha a tányérba Luca napján elvetett búza karácsonyra kizöldül, jó termést jelent – meleg karácsony, hideg tél – a gyergyói és a háromszéki székelyek karácsony első napjától 12 napig feljegyzik az időjárást, azt tartván, hogy ennek megfelelő időjárásra lehet hónaponként számítani az elkövetkező évben – Dávidkor, ha Hold kerek – enyhére jön szél s’ hideg, de ha ege borongós – megenyhülhet, ha fagyos – ha a nap kisüt Szilveszter reggelén, a következő évben bortermést egyáltalán nem várnak – ha december végig hideg, nagyon korán köszönt be a tavasz

1675: „Ez az esztendő teljességgel esős időkkel tölt el.” 1709: Moldvától pestis fertőzte meg Gyergyószéket, majd csakhamar – kevés helység kivételével – egész Erdélyt. 1718: „Olyan hallatlan ehinség tört ki, hogy az emberek jóformán egymást falták fel, mint ahogy az Osdolában is történt; a nép fakéreggel, különböző füvek magvaival és egyéb, soha nem hallott élelemmel táplálkozott; hasonló éhinségről századok óta nem lehetett hallani… Brassóban és Háromszékben pestis kezdődött.” 1726/27 tele: Erdélyben igen meleg tél volt, az emberek karácsonykor vetették el a gabonát, s szépen is indult…” 1731: ez az esztendő „nyomorúságos, rossz és nehéz volt. A vetések nem hoztak termést és bor is kevés termett.” 1732: „Az élelem hiánya miatt az emberek nagy számban vándoroltak ki a Kárpátokon túlra, úgyanyira, hogy sok község lakatlanná vált. Ezenkivül egész Erdélyben marhavész pusztított.” 1740: „A lakosságnak az elviselhetetlen éhezés miatt idegen tájakra (Moldva stb.) kellett vándorolnia. Erdély nagy részében semmi vagy nagyon kevés búza termett; a törökbúzát és kölest a korai fagy elpusztitotta.” 1780: „Sok tartományjaiban Erdélynek még sok őszi búzát vetének a lakosok Szt. András havának folytában. De im Karátson havának elejével a föld megfagyva, mellyre még eddig (dec. 8) nem sok hó esék. Ezen időjárásnak köszönhetni, hogy a gabona valami keveset oltsósodott… Három-Széken tsak még tart a gabonabéli szükség.”

VILÁG- ÉS MAGYAR NAPOK 1.: a magyar rádiózás napja; a békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja; AIDS-ellenes világnap; 2.: a rabszolgaság felszámolásának világnapja; sztómások (hasfalra kiültetett béllel, illetve vesevezetékkel élők) világnapja 3.: fogyatékos emberek nemzetközi napja 5.: a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja; bányásznap Magyarországon 7.: a nemzetközi polgári repülés napja 9.: a labdarúgás világnapja (FIFA) 10.: az emberi jogok napja 11.: nemzetközi hegynap 16.: a magyar kórusok napja 18.: emigránsok nemzetközi napja; a kisebbségek napja Magyarországon

56


December

Gelence

rendre sólyomként ábrázolják, ami számunkra a Turul jelképét idézi meg. A Szent László-legenda képi világából itt a lovak viselkedésére érdemes figyelni. A Nyilas csillagkép keleti váltópárja a Ló, és tudjuk, hogy nemzetünk is a világtörténelem színpadán e kettős jelben szerepel. Ugyanakkor az égi utak kereszteződései (Napút és Tejút találkozásai) is kapcsolhatóak hozzánk, mert ezek az Ikrek (Hunor és Magyar) és a Nyilas (Fehér Ló) csillagképnél vannak. A Tejutat hagyományaink Égig Érő Fának ábrázolják, és Gelencén ez a Fehér Ló nyergéből nő ki! Az „égi kötődést” és „irányítást” az ágra vetett kantár jelöli, ugyanakkor mindkét ló tekintetét a magasba irányítja, onnan várva László és a kun ikrek-típusú küzdelmének végkifejletét. Ha szemünket mi is az égre vetítjük, bízhatunk abban, hogy szent elődeink példáját követve miénk lesz az Élet Világossága.

A Kézdivásárhelytől kissé délkeletre fekvő Gelence római katolikus temploma Háromszék legcsodálatosabb műemléke. A felszegi templomot Szent Imre királyfi védnökségébe ajánlották, belsejében a románkortól a barokkig terjedő stílusjegyek „szent összhangban” jelennek meg. A műemléktemplom legnagyobb értékei a belső falfelületet díszítő 14–15. századi freskósorozatok, az 1628-ban készült kazettás menynyezet és az 1765-ben készült barokk főoltár. A „magyar” oltár középpontjában a Napbaöltözött Asszony áll, jobbján (szokásos módon) Szent István király, balján pedig Szent László király fejezik ki hódolatukat. Boldogasszony lábánál a „fiait vérével tápláló pelikánmadár” fészkel, mely a jézusi áldozathozatal legtisztább képjele, mert szívét megnyitva saját testével és vérével táplálja a „szárnyai alá” érkező életet. Ne feledjük, csupán nevében pelikán ez a madár, ugyanis

57


Székely Kalendárium – 2016

Melyik a szökőnap? Régi naptárakat nézegetve sokan rácsodálkozhatnak, hogy február 24-én nincs egyetlen névnap sem, annak helyén az szerepel: szökőnap. A mienkben viszont 29-éhez van ez beírva. Mi áll a látszólagos ellentmondás mögött?

A régi római naptárban a szökőnapot a március első napját megelőző hatodik nap megduplázásával iktatták be. Ez a nap nem más, mint a mi naptárunk február 24éje. A rómaiaktól tehát azt kaptuk, hogy február 24-e után elvileg ismét február 24e következik, és onnantól minden eltolódik egy nappal, így lesz a szökőévi február hónap 29 napos, nem egy toldaléknap egyszerű hozzáadásával. Régebben (a II. vatikáni zsinat előtt) a naptárakban Mátyás napját szökőévben február 25-re tették (ezt nevezték „Mátyás ugrásának”), ám nem mindenkinek volt könnyű felfogni, hogy Mátyás hol erre, hol arra a napra esik, ezért 29-éig normálisan folytatták a napok számlálását, úgy, hogy mára ez a naptárbeli színesség eltűnt. A 2000. évtől az Európai Unióban hivatalosan is február 29-e számít szökőnapnak! A szökőév szerepe a naptár szinkronba hozása a csillagászat szerinti idővel. Ugyanis igazából az évszakok nem egész számú napok szerint ismétlődnek, ezért a naptár, ha mindig ugyanannyi napot tartalmaz, akkor minden évben elcsúszik egy kicsit. Ha időnként beillesztünk egy plusz napot az évbe, akkor ez a csúszás korrigálható. Az 1582-ig felhalmozódott eltérés megszüntetésére 1582. október 4-ét október 15. követte. Magyarország 1587-ben fogadta el a Gergely-naptárt: 1587. október 21-e, szombat után november 1-je, vasárnap következett, és ezzel szinkronba került a legtöbb európai országgal. A Gergely-naptár sem teljesen pontos, még mindig pár másodperccel hosszabb a csillagászati időhöz képest. Ez a különbség 3200-ra fog egy teljes napot kitenni.

Azt tudjuk, hogy 2016 szökőév, hiszen ha ránézünk a naptárra, akkor látjuk, hogy február nem 28, hanem 29 napból áll. Azaz az idei év egy nappal hosszabb, mint a „normális évek” szoktak lenni, vagyis 366 napos. A szökőév azonban nem úgy „keletkezik”, hogy februárt megnyújtják egy nappal, hanem úgy, hogy a hónapban az egyik szokásos nap kétszer szerepel, egyszer szökőnapként, és egyszer „saját jogán”. Ez a nap pedig csak látszólag február 29-e, valójában február 24-ét duplázzuk meg. De miért nem a február 29-e, hanem a február 24-e? Ennek történeti okai vannak, és Julius Caesarig kell visszanyúlnunk, hogy magyarázatot találjunk rá. A szökőév latin neve annus bissextili – szó szerint a kétszer hatodik nap éve. De hogy jön ide a hatodik nap, minek a hatodik napját kell megduplázni?

Mely évek a szökőévek? Minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat, de szökőévek a 400-zal osztható évek is. Ezek alapján például szökőév: 2012, 2016, 2020… Szökőéves századfordulók: 2000 és 2400. Nem szökőéves századfordulók:1900, 2100, 2200…

58


Székely Kalendárium – 2016

Ahol még a levegő is könnyebb! Még a levegő is könnyebb, amint a Székelyföldre lépünk. Az egész táj képe átváltozik, a girbe-gurba Mezőség helyett erdősligetes hegyek következnek, a faluk sűrűn egymáshoz közel, a házak rendesen építve, csinos fa és cserépzsindelyekre, mik hegyesen végződve olyformán tűnnek elé, mint az armadilla pikkelyei; a házak elején deszkakerítés, az ajtók felett nagy csőtartó ereszek, néhol oszlopos kioszkszerű emelvények, szépen cifrára kifaragva, az ablakok szellősek, farácsozattal ellátva, mik mögül nyíló virágok tűnnek elé, az utak olyanok még falun keresztül is, mint a palló és mindenütt: úton, útfélen, kapuk alatt és ablakokon vidám mosolygó arcok tekintgetnek az utazó elé, ki nem győzi viszonozni a minden oldalról jövő szíves üdvözlést; ha megáll, körülfogják, kérdezik, utasítják, ha az utat nem tudja, elkísérik, s ha meg akar szállni, erővel húzzák házaikba. És e házak belől ép oly csinosak, mint kívül, tükörtisztaság uralkodik a szobákban, minden ablak tele virággal, a gerendák befűzve friss ágaikkal, hogy a szoba 'úgy tetszik, mintha egy leveles szín volna, a magas lábaikon álló kandalló padkáján ott a falusi könyvtár, az évről-évre eltett kalendáriumok és az énekeskönyv. Jókai Mór: Úti emlékek (Délibáb, 1853) – Hazai utazók Erdélyben, Kolozsvár, 1942

Fotó: Vass Lehel

Székely porta Tordátfalván

59


Székely Kalendárium – 2016

A 2016-os év A 2016-os szökőévnek 366 napja van. Pénteki nappal kezdődik, az utolsó napja szombatra esik. Februárnak 29 napja van.

A TAVASZ

AZ ŐSZ

március 20-án 6 óra 31 perckor* kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú.

szeptember 22-én 17 óra 22 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú.

A NYÁR

A TÉL

június 21-én 1 óra 35 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghosszabb, az éjszaka a legrövidebb.

december 21-én 12 óra 45 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb. * Kelet-európai idő szerint

Ünnep- és munkaszüneti napok 2016-ban ROMÁNIA Hivatalos munkaszüneti napok Január 1., 2. – újév (szombat, vasárnap) Január 24. – a román fejedelemségek egyesülése (vasárnap) Május 1. – a munka ünnepe (vasárnap) Május 1., 2. – ortodox húsvét (vasárnap, hétfő) Június 19., 20. – ortodox pünkösd (vasárnap, hétfő) Augusztus 15. – Nagyboldogasszony (hétfő) November 30. – Szent András (szerda) December 1. – Románia nemzeti ünnepe (csütörtök) December 25., 26. – karácsony (vasárnap, hétfő)

A román parlament által javasolt, még nem hivatalosított* munkaszüneti napok: Január 6. – Vízkereszt (szerda) Február 19. – Constantin Brâncuşi román szobrász (1876–1957) emléknapja (péntek) Május 5. – Urunk mennybemenetele (mozgó ünnep / csütörtök) Május 10. – a román királyság emléknapja, a függetlenség napja (kedd) Szeptember 15. – iskolakezdés, szülők szabadnapja (mozgó dátum, 2016ban szeptember 11-én esedékes) December 27. – karácsony harmadnapja (kedd) * 2015. októberig

60


Székely Kalendárium – 2016 Magyar vonatkozású ünnepek Március 15. – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe, nemzeti ünnep (kedd) Március 27., 28. – húsvét (vasárnap, hétfő) Május 15., 16. – pünkösd (vasárnap, hétfő) Június 4. – a nemzeti összetartozás napja (szombat)

Augusztus 20. – Szent István és az államalapítás, valamint az új kenyér ünnepe (szombat) Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja (csütörtök) Október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja (vasárnap) Október 31. – a reformáció napja (hétfő)

MAGYARORSZÁG Október 31., november 1. – mindenszentek ünnepe (hétfő – október 15-én kell ledolgozni – és kedd) December 24–26. – szenteste és karácsony (szombat, vasárnap, hétfő)

Munkaszüneti napok Január 1. – újév (péntek) Március 14., 15. – nemzeti ünnep (hétfő – március 5-én kell ledolgozni – és kedd) Március 27., 28. – húsvét (vasárnap, hétfő) Május 1. – a munka ünnepe (vasárnap) Május 15., 16. – pünkösd (vasárnap, hétfő) Augusztus 20. – Szent István és az államalapítás, valamint az új kenyér ünnepe (szombat) Október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja (vasárnap)

Hivatalos ünnepek Május 30. – a Szent Jobb megtalálásának ünnepe (hétfő) Június 4. – a nemzeti összetartozás napja (szombat) Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja (csütörtök) Október 31. – a reformáció napja (hétfő) November 2. – halottak napja (szerda)

Mozgó római katolikus ünnepek Húshagyókedd: február 9. (2017-ben: február 28.) Hamvazószerda: február 10. (március 1.) Nagyböjt első vasárnapja: február 14. (március 5.) Virágvasárnap: március 20. (április 9.) Nagycsütörtök: március 24. (április 13.) Nagypéntek: március 25. (április 14.)

Nagyszombat: március 26. (április 15.) Húsvétvasárnap: március 27. (április 16.) Húsvéthétfő: március 28. (április 17.) Urunk mennybemenetele: május 5. (május 25.) Pünkösd: május 15. (június 4.) Pünkösdhétfő: május 16. (június 5.)

61


Székely Kalendárium – 2016 Szentháromság vasárnapja: május 22. Krisztus király ünnepe: november 20. (június 11.) (november 27.) Úrnapja: május 26. – csütörtök / május Advent első vasárnapja: november 29. 29. vasárnap* (június 15. – csütörtök / (december 3.) * Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni június 18. – vasárnap) csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünneplik Jézus Szent szíve: június 3. (június 23.) Vetést, barmot jól táplálja, mint a tököt – úgy hizlalja. Eme napon köthetsz, varrhatsz; legényt lányhoz bebocsáthatsz!

Hétfő napja – hét fő napja! Többi hat is akképp adja. Nagyvásárát jókor tartja, pénzes erszényt okkal nyitja. Kedved szerint étket főzhetsz! De kenyeret, azt nem süthetsz! Kedvező a nagymosáshoz, de nem jó a vasaláshoz. E nap tyúkot ne ültessél, legényt lányhoz ne eresszél!

Péntek napja gonoszjáró, asszonynépnek dologtiltó. Takarítást megengedi, esti fürdést elviseli. De tiltja a fonást, varrást; kenyérsütést és nagymosást. Szerencsétlen születéshez, házassághoz, vendégséghez. E napon tyúk le ne üljék, legényt lányhoz ne engedjék!

Keddnek napja gonoszjáró, asszonyoknak dologtiltó. Ajánlatos elkezdéshez, de nem jó az elvégzéshez. Kerülendő vetés, szedés; aratás és dióverés! Kedvező a gyógyításra, éppen úgy, mint a rontásra. E nap tyúkot már ültethetsz, legényt lányhoz beengedhetsz!

Szombat napja szebbre fordul, aki beteg, jobban gyógyul. Lencse éhet jól enyhíti, leányokat megszépíti. Kenyérsütést meghálálja; fonást, mosást nem kívánja. Nem ildomos kertészkedni, meszelni és tapasztani. E nap tyúkját ültetheted, legényt lányhoz engedheted!

Szerda napja jó lyukasztó, szerencsés és mulattató. Mezőn munkát ne végezzünk, palántákat se ültessünk! Lakodalmat vígan tartja, gyermekszülés üdvös napja. Kedvező a vígasságra, de nem jó a foltozásra. E nap magot el ne vessél, legényt lányhoz ne eresszél!

Vasárnap a békességé, minden dolog tiltásáé. Ki ne seperd szerencsédet, vasaló ne érje kezed! Kedvező a bálozásra, lakodalmi mulatságra. Vendégségnek jeles napja, áldomásbort jól itatja. Eme nap jó születésre, legényt lányhoz engedésre! Remete Farkas László

Csütörtök nap megengedő, bajt és tiltást elengedő. Kedvező az eladásra, akárcsak a vásárlásra. Lakodalmat vígan tartja, vendégeket mulattatja.

62


Székely Kalendárium – 2016

A csillagok állása 2016-ban A 2016-os év szökőév. A csillagok erről persze mit sem tudnak, végzik megszabott mozgásukat a végtelen űrben. Nekünk, embereknek viszont igenis számításba kell vennünk ezt a tényt még csillagászati szempontból is. A tavaszi napéjegyenlőség a köztudatban március 21-re esik. A valóságban ez percnyi pontossággal meghatározható időpont, így a különböző országokban pár óra eltérést mutathat. Például 2015-ben Magyarországon március 20án 23 óra 45 perckor következett be, ami nálunk már éjfél utánra, tehát március 21-én 0 óra 45 percre esett. A szökőév miatt 2016-ban nálunk ismét március 20-án kezdődik, mégpedig 6 óra 31 perckor. Egyébként 2050-ig minden évben erre a napra esik, kivéve 2019-et, amikor pontosan éjfélkor következik be a csillagászati napéjegyenlőség. Ez természetesen nem befolyásolja a húsvéti ünnepek időpontját, mert annak kiszámításakor mindig március 21-ét veszik figyelembe. Mint tudjuk, húsvét a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtölte utáni vasárnap, így húsvétvasárnap soha nem lehet március 22-e előtt, illetve április 25-e után. És ha már a tavasz kezdetét jelző napról beszéltünk, említsük meg a másik három hasonlóan fontos esemény időpontját is 2016 vonatkozásában, romániai idő szerint: a nyári napforduló június 21-én 01.35-kor, az őszi napéjegyenlőség szeptember 22-én 17.22-kor, a téli napforduló december 21-én 12.45-kor áll be. A 2016-os év asztronómiai érdekességeket is tartogat számunkra. Május 9én délután a Merkúr átvonul a Nap előtt.

Kicsit nagyképűen azt is mondhatnánk, napfogyatkozás lesz, hiszen a bolygó eltakarja központi csillagunk egy részét. Na, jó: egy nagyon kicsi részét. Egészen pontosan olyan pici részét, hogy alig vehető észre – ez is mutatja a két égitest mérete közti különbséget. A Földről vizsgálva sokkal gyakrabban lehet megfigyelni a Merkúr átvonulását, mint a Vénuszét. A Vénusz legutóbb 2012. június 6-án vonult át a Nap előtt, legközelebb 2117. december 11én teszi ugyanezt. A Merkúr esetében 100 év alatt 13-14-szer is előfordulhat, tavasszal vagy ősszel. A tavaszi átvonulásra 7, 13 vagy 33 éves időszakonként kerül sor, míg az őszi átvonulást 13 vagy 33 évenként lehet megfigyelni. Ennek

63


Székely Kalendárium – 2016 oka, hogy a Merkúr pályája közelebb van bolygó beazonosítására. Ám ennél látváa Naphoz, és a pályáját sokkal rövidebb nyosabb lesz két nappal előtte, január 7idő alatt teszi meg. Legutóbb erre 2006. én az égbolt, amikor a két bolygó mellett november 8-án került sor. A jelenség a Hold vékony sarlója is megjelenik hazánkból is megfigyelhető speciális (lásd az ábrát az előző oldalon). Ugyancsak szép látványra számíthaműszerekkel a délutáni órákban, naplementéig. (Távcsővel semmi szín alatt ne tunk augusztus második felében, amikor nézzünk még a lenyugvó Napba se!) a Vénusz és a Jupiter együttállására kerül Legközelebb 2019. november 11-én sor. 2015. július elsején is szoros együttállás alakult ki a két égitest között, akkor ismétlődik meg a jelenség. Napfogyatkozást említettem az 24 ívperc látszólagos távolságra közelíelőbb, nos, lesz az is. Kettő: március 9- tette meg egymást, 2016. augusztus 27én teljes (Kelet-Ázsia, Ausztrália, én, rögtön napnyugta után még közeCsendes-óceán), szeptember 1-jén gyű- lebb, 4 ívpercre lesznek egymástól. Üstökösök terén 2016 sem mutat rűs (Afrika, Indiai-óceán), Románia különösebb felhozatalt, a bejegyzett 76 területéről tehát egyik sem látszik. Holdfogyatkozás is lesz, szintén üstökös közül valószínűleg egy sem éri el kettő. Március 23-án (Ázsia, Ausztrália, a szabad szemmel való láthatóság hatáCsendes-óceán), illetve szeptember 16- rát. Érdemes lesz viszont megfigyelni a án (Európa, Afrika, Ázsia, Ausztrália). minden évben jelentkező meteorrajok Az utóbbi Románia területéről is látha- gyönyörű látványát, amelyek időpontját az alábbi táblázat is tartalmazza. Ehhez tó. Más látványosságra is lehet számítani és a többi csillagászati esemény megfi2016-ban. Január 9-én a hajnali órákban gyeléséhez felhőtlen eget kívánok mina Vénusz 5 ívpercre lesz a Szaturnusztól den olvasónak! Koszta Zoltán – ez egy újabb jó alkalom a Szaturnusz

Merkúr Vénusz Mars

Hajnal

Hajnal

Este

Egész éjjel Egész éjjel

Este Este

Egész éjjel

64

Hajnal Este

December

November

Hajnal Este Este

Hajnal

Hajnal

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április Este

Hajnal

Jupiter Szaturnusz

Március

Február

Január

2016

Szabad szemmel is felismerhető bolygók láthatósága 2016-ban


Székely Kalendárium – 2016

Csillagászati eseménynaptár 2016-ra Hónap

Január

Február

Nap

Esemény

Név

4.

meteorraj

Qadrantidák

7.

együttállás

Hold – Vénusz – Szaturnusz

Hajnalban

9.

együttállás

Vénusz – Szaturnusz

Hajnalban

27.

együttállás

Hold – Jupiter

Este

1.

együttállás

Hold – Mars

Hajnalban

6.

együttállás

Hold – Merkúr – Vénusz

Hajnalban

23.

együttállás

Hold – Jupiter

Egész éjjel

9. Március

22.

Teljes napfogyatkozás együttállás

23. Április

Május Június Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Megjegyzés

Hold – Jupiter

Egész éjjel

Részleges holdfogyatkozás

17.

együttállás

Hold – Jupiter

21.

meteorraj

Lyridák

5.

meteorraj

Aquaridák

9.

átvonulás

Merkúr – Nap

Délután

11.

együttállás

Hold – Jupiter

Este

9.

együttállás

Hold – Jupiter

Este

30.

meteorraj

Aquaridák

11.

meteorraj

Perseidák

27.

együttállás

Vénusz – Jupiter

Egész éjjel

Este

1.

Gyűrűs napfogyatkozás

16.

Részleges holdfogyatkozás

Este

3.

együttállás

Hold – Vénusz

Este

8.

együttállás

Hold – Mars

Este

19.

meteorraj

Orionidák

3.

együttállás

Hold – Vénusz

Este Este

6.

együttállás

Hold – Mars

13.

meteorraj

Leonidák

3.

együttállás

Hold – Vénusz

Este

5.

együttállás

Hold – Mars

Este

12.

meteorraj

Geminidák

65


Székely Kalendárium – 2016

Hősök klasszikus földje Minden magyar ember lelkesül a székelyekért. Ők nekünk a kedvenceink, s oly nagyokká nőnek meg a fantáziánk alatt, hogy aki aztán elmegy közéjük, soha sincs velök megelégedve. Hát csak ennyi! – kiált fel majd mindenki lehangolva. – Hiszen csak olyan itt minden, mint minálunk. Pedig nem olyan. Más a föld, kétszer akkora erővel kell megművelni, és mégiscsak félannyi termést hoz, mint a miénk. Más a napvilág, egy jó félórával előbb kell fel, de előbb is pihen le. Mások a fogalmak is. Aki itt gazdag ember, nagy úr, arról nálunk azt mondanák: »van valamicskéje«, aki pedig szegény ember itt, az »nagyságos úr« lenne köztünk, mert az annyit dolgozik az élete fenntartásáért, hogy itt palotákat építhetne akkora szorgalom és ügyesség mellett. Eddig csak egyen csodálkoztunk, hogy ott a »nagyságos« titulus több, mint a »méltóságos«. Pedig ilyenformán van ott összekeverve minden. Valóságos magyar Gascogne az. Rajokat bocsát ki a világba, fiai szétözönlenek szerencsét csinálni, és csinálnak is, mert szívósság, szorgalom van bennök. Az otthoni föld nem bír eltartani annyi székelyt, ahány van. Minden templom egy-egy erősség. Ott még az isten is várakban lakott. Régi vitézségük száz emléke áll. Minden dűlő, mezsgye egy-egy csatának a színhelye. Az ekevas alól annyi kardpenge fordul ki, ahány emberi csontdarab. A hősök klasszikus földjén vagyunk. De az itthon elképzelt tündérmesékből csak annyi az igaz, hogy a legbőszebb sárkány, a vihar kikereste magának a legvitézebb népet, ahol a székhelyét felüsse. Itt lakik Háromszéken a hatalmas, erős »Nemere«, a szelek királya. De én nem találkoztam vele. Mikszáth Kálmán (1847–1910): A mi külön tündérországunk (Úti kép), 1886

66


RÖGÖK

Székely Kalendárium – 2016

ÉLET-ÍTÉLET

A legtöbb férfi sosem olyannal él, amilyent elvesz. A csalódás pocsolya. Az ész elalél. Vajon ki tervez?

Teremtőm! Valaminek már és végül történnie kéne! Bizonyosan nem vétkeztem annyit, hogy így magamra legyek ítélve!

NIETSCHÉTŐL

– A szív sem örök. Száz évig is verhet. – Élő aranyrög. Született egy gyermek.

Kifosztottál minden kertet, ahol csak a zene termett.

Dologiakból csak az volt enyém, amihez egykor kötöztettem. Elviseltem magam, mert az anyag tombol. Így lehetett gúzs is két karomból.

RENGÉSEKBEN „Ha végiggondolok gyászos életemen: egy mostoha nyárban szülőt, testvért, hazát veszteni egyszerre – iszonyú gyötrelem.” Petőfi István, 1870-es évek

Agyag magam fölött az örök – a lelkem. Czegő Zoltán (2015. ápr. 13.) Fotó: Dénes László

A Mezőség Vármezőről

67


Székely Kalendárium – 2016

Székelyföldi eseménykrónika 2015. január–szeptember

Január

himnusz-éneklés miatt kiszabott bírság ellen. t 15-én a Marosvásárhelyi Szívgyógyászati és -átültetési Intézet Szív- és Érsebészeti Klinikáján (IBCvT), az országban elsőként egy 44 éves, Suceava megyei páciens mellkasába olyan szerkezetet ültettek be, amely a szívhez csatlakozva irányítja annak működését.

t 9-én aláírták a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer projektjének talán legfontosabb szerződését, amely a gyergyóremetei EU-konform végleges hulladéklerakó kivitelezésére vonatkozik. A munkavégzés jogát a bukaresti Hidroconstrucția Rt. erdélyi részlege által vezetett cégcsoport nyerte. t 10-én a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni tragédiájának 72. évfordulóján Kézdivásárhely–Katrosa gyalogtúrát,* 11-én a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében megemlékezést tar-

t 16-án először szervezett közös szalagavatót Marosvásárhely immár három színmagyar középiskolája: a Bolyai Farkas Gimnázium, a ’89-es fordulat után újjáindult Református Kollégium és az ősszel újraalakult Római Katolikus Teológiai Gimnázium. t 17-én felavatták a sürgősségi rohammentő-szolgálat (SMURD) ákosfalvi egységét, ezzel jelentősen lerövidülhet a beavatkozási idő az E60-as országút Maros megyei szakaszain történt baleseteknél. t 17–18-án nyolcadik alkalommal

tottak, a csíkfalvi önkormányzat és a nyárádszentmártoni unitárius egyházközség is emléktúrát szervezett. t Január 10-én rendhagyó kiállítás nyílt Karácsony János festőművész halálának 40. évfordulója alkalmából a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. t 14-én furulyakísérettel öt ország himnuszát adta elő Hantz Péter a Kovászna megyei prefektúra előtt, majd feljelentést tett saját maga ellen az intézménynél. A tudományos kutató, a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) tagja magánemberként tiltakozott ily módon a magyar-

* A piros színű szöveg a képhez kapcsolódik.

68


Székely Kalendárium – 2016 szervezték meg Torján és Bálványos- sízők St. Moritz-i világkupaversenyén. A fürdőn a Huszárakadémiát, amelyen csíkszeredai születésű versenyző a magyar több mint kétszáz hagyományőrző vett alpesi sízés történetének legnagyobb sikerészt, ez az akadémia történetében a leg- rét érte el ezzel az eredménnyel. magasabb szám. t 24-én százötven méter hosszú, pirost 21-én a Hang és szó, valamint a Játék sárga-kék lobogóval vonultak fel Sepsiéve után a Sepsiszentgyörgy – Székelyföld szentgyörgyön a Moldva és Havasalföld kulturális fővárosa program harmadik egyesülésének évfordulóját ünneplők. Az tematikus éve kezdődött el a Háromszék esemény nem volt provokációktól menTáncegyüttes Két kezem forgatta, szí- tes, a SIC-pannót is próbálták eltakarni. t 31-én a Kolozsvári Magyar Operában vem táncoltatta című előadásával. – és az opera közreműködésével – zajlott le január utolsó napján az RMDSZ fennállásának 25. évfordulóját ünneplő eseménysorozat központi rendezvénye.

Február t 2-án célba értek a Budapest–Bamako jótékonysági ralin résztvevő székely csapatok, a Sepsi SIC Team, a kézdivásárhelyi háromtagú csapat, valamint a 4 Seklers 4 Afrika. A január 16. és február 1. között lebonyolított ralit magyarok szervezik 2005 óta. A 8000 km-es autóverseny minden év januárjában rajtol

t 22-én, a Magyar Kultúra Napján számos kitüntetéssel értékelték a székelyföldi művészek munkásságát: a kézdivásárhelyi Kosztándi művészházaspár vehette át az ezer euróval is járó Háromszék Kultúrájáért-életműdíjat, ugyanakkor kiosztották a III. Székelyföldi Grafikai Biennále díjait is. Ez utóbbi fődíját Szőke Erika szlovákiai grafikusművésznek ítélték oda. Ugyanezen a napon a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki a Szentegyházi Gyermekfilharmónia vezetőjét, Haáz Sándort, valamint Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrászművészt. Csíkszeredában Balog Zoltán, a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője Pro Cultura Hungaricadíjjal tüntette ki Soós Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját. t 24-én sporttörténelmet írva Miklós Edit harmadik lett Svájcban, a női alpesi

Budapestről, és két héttel később Mali fővárosában, Bamakóban ér véget. t 4-én Káli Király István, a huszonhárom éve működő Mentor Kiadó vezetője bejelentette: a kiadó marosvásárhelyi könyvesboltja is bezár, ezzel együtt pedig megszűnik a kiadó működése.

69


Székely Kalendárium – 2016 t 6-án az RMDSZ Csíki Területi Szervezete 25. születésnapi ünnepséget tartott Csíkszeredában, az alkalomból tartott küldöttgyűlésen pedig ismét Borboly Csabát választották a területi szervezet élére. t 6-án Miklós Edit a 13. helyen végzett az egyesült államokbeli Beaver Creekben és Vailben zajló alpesisí-világbajnokság lesiklóversenyében, melyet a szám olimpiai bajnoka, a szlovén Tina Maze nyert mány, de Uzonban, Bölönben és Ürmömeg. Ez volt Miklós Edit eddigi legjobb sön már több éves múltra tekint vissza. helyezése a felnőtt világbajnokságokon. Gyergyószentmiklóson kétnaposra nyúlt t 7-én 20. alkalommal szervezték meg a a mulatság, a Kászonok falvaiban pedig a tusnádfürdői római katolikus templom- Hargita megyei farsangbúcsúztatót szerban az alcsíki egyházi kórustalálkozót, a vezték meg 15 település részvételével. szentmisét Tamás József püspök celeb- t 17-én 12 ország 167 településén szólalrálta, majd kilenc kórus mintegy 250 tatták meg Kányádi Sándor verseit, a feloltagja énekelt. vasómaratonhoz több mint 33 ezer felolt 7-én, Sepsiszentgyörgyön folklórhét- vasó csatlakozott, iskolás csoportok, kultuvégével kezdte alapításának 25. évfor- rális intézmények, civil szervezetek és madulója ünneplését a Háromszék Tánc- gánszemélyek, Székelyföldön Hargita meegyüttes. gyéből 65, Maros megyéből 29, Kovászna megyéből pedig 9 település vett részt. t 20-án hivatalosan is átadták a kiépített villanyáram-hálózatot a Madarasi-Hargitán. t 21-én 10. alkalommal tartottak Nemzetközi Disznótoros Fesztivált Bálványosfürdőn, 17 csapat részvételével.

Március t Március 3-án Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és

t Február 8-án Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulóját ünnepelték a csíkszentdomokosi kultúrházban. A rendezvény a Márton Áronemlékév záróeseményét is jelentette egyben. t 16-án Székelyföld-szerte temették a telet, Háromszéken például Szárazpatakon hamvaiból éledt fel a hagyo-

70


Székely Kalendárium – 2016 Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár- gyószentmiklóson nagyjából 400 ember mestere a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat gyűlt össze, Sepsiszentgyörgyön területi Háromszéki Szervezetével közösen autonómiát igénylő bannerek mögé sofordult levélben Klaus Johannis állam- rakozva vonultak fel, Csíkszeredában kételnökhöz a „székely íz” kapcsán (a ezren vonultak fel a Szabadság téren, Maháromszéki fogyasztóvédelmi hivatal rosvásárhelyen pedig mintegy ezer ember vezetője, Mircea Diacon szerint ilyen vett részt a békés megemlékezésen. nem létezik). t Március 12-én helyére került a madét 4-én a román felsőoktatási minőségel- falvi emlékmű cinkből készült turulmalenőrző és akkreditációs bizottság jóvá- dara, amelyet Kolozsváron restauráltak. hagyta a Sapientia Erdélyi Magyar Tu- t Március 15-én Erdély-szerte megemdományegyetem (EMTE) környezettu- lékezésekkel, koszorúzással tisztelegnek domány szakának működését. A hét évvel az 1848–49-es forradalom és szabadságezelőtt indított szak most kapta meg a harc hősei előtt. Nyárádremetén, a Kárvégleges akkreditációt, és ezzel harmincra pát-medencei összmagyar összefogás nőtt azoknak az alapképzést biztosító eredményeképpen turulmadaras emlékszakoknak a száma, amelyek már elnyer- művet avattak. ték a végleges működési engedélyt. t 8-án éjszaka ismeretlen tettesek kék festékkel öntötték le a Kovászna megyei kormányhivatal épülete előtt található SIC – Terra Siculorum feliratú pannót. Nem ez az első eset, hogy

t 18-án kezdődött el Sepsiszentgyörgyön a harmadik alkalommal megszervezett nemzetközi színházi fesztivál, a Reflex3. Ebben az évben Lengyelországból, Szerbiából és Litvániából, illetve Bukarestből és Budapestről érkeztek társulatok, összesen kilenc válogatott előadást és számos kísérő programot lehetett megtekinteni. t 20-án több esemény zajlott 1990 fekete márciusára emlékezve: a marosszentgyörgyi római katolikus templomban az ökumenikus istentiszteletet koszorúzás követte Sütő András és Jakabffy Attila marosvásárhelyi sírjánál, majd bemutat-

meggyalázzák a táblát, az ügyben ezúttal feljelentést tettek. t 9-én Gábor Áron-díjban részesült a Székelyföld Stúdió, az elismerést Marosvásárhelyen vette át az alkotói közösség 12 tagja. t Március 10-én több székelyföldi városban is rendezvények zajlottak a székely szabadság napja alkalmából: Gyer-

71


Székely Kalendárium – 2016 részesüljenek a kosarakba helyezett húsvéti eledelek. t 7-én nemzetközi örménykonferenciát szerveztek Marosvásárhelyen, ahol külhoni és helyi történészek és szakemberek Kis-Ázsia örmény népességéről, erdélyi örmény főnemesi családokról, és romániai örmény származású írókról ták a Fehér januártól a fekete márciusig tartottak előadásokat. című filmet és Kincses Előd Fekete már- t 9-én a korrupcius című könyvének a kiegészített vál- cióellenes ügyésztozatát. ség (DNA) vádat t 26-án népes közönség előtt vetítet- emelt a restitúciték le Székelyudvarhelyen, a Szé- ós hatósági kártékelyföldi Filharmónia koncerttermé- rítési bizottság ben az első alkalommal bemutatott, a nyolc volt tagja, Korond melletti Likaskő mondáját köztük Markó feldolgozó 3D-s rajzfilmet, melyet a Attila, az RMDSZ azóta lemondott Székelyföldi Legendárium stábja forga- sepsiszentgyörgyi képviselője ellen tott. (Markó később Magyarországra távozott). Április t 14-én első ízben osztott szét Szepesi t Április 3-án érvénytelenítette a sepsi- Jenő nagyenyedi kertészetéből szármaszentgyörgyi bíróság azt az 5000 lejes zó, őshonos facsemetéket a Háromszéki büntetést, amit Kovászna megye prefek- Közösségi Alapítvány (HKA) 108 sepsitusa rótt ki a magyar himnusz eléneklé- kőröspataki és 48 kálnoki családnak. Az séért a Magyar Polgári Párt Kovászna Egy fa a jövő nemzedékének című progmegyei szervezetére. (A prefektus felleb- ramra összesen 496 család iratkozott fel bezett, az ítélet szeptember 29-én vált 12 településről, így 1500 csemete talált jogerőssé). gazdára. t 5-én reggel 8 órakor több ezres t 16-án aláírásgyűjtési akciót indított az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház eredeti nevének megtartása érdekében, illetve a Teculescu-Benedek névváltoztatás visszavonásáért. Az akció később sikerrel járt. t 18-án tartották az RMDSZ kongreszszusát, ezen, mint várható volt, újravátömeg gyűlt össze a csíkszeredai Sza- lasztották Kelemen Hunor elnököt, badság téren, hogy püspöki áldásban módosították a programot, az alapsza-

72


Székely Kalendárium – 2016 bályzatot, a stratégiát. Szociáldemokrata Párt (PSD) 42 képvit 22-én hivatalosan is bejelentették: selője által beterjesztett jogszabályra. t 15-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán magyar állami kitüntetésben részesült – többek között – Simon András nyugalmazott tanár, a Barcasági Csángó Alapítvány alapítója és első elnöke. t 18-án az ország több városában újra utcára vonultak az erdők védelmében, követelve többek között, hogy a végleges bírósági döntések meghozataláig a Rétyen átadás előtt álló, nagy kapacitású Sepsiszentgyörgyöt Székelyföld nevé- fafeldolgozó üzem és annak területén ben jelölik a 2021-es Európa Kultu- felépített hőerőmű számára további enrális Fővárosa címre. A pályázatot gedélyt ne állítsanak ki a szakhatóságok. október 10-én postázták. t 21-én megegyeztek a romániai pártok t Április 26-án, az örmény holokauszt vezetői az új parlamenti választási törvény (1915. április 24-e éjjelén kezdődött) alapelveiről, egyebek mellett arról, hogy 100. évfordulóján emlékezett a gyergyó- minden megyének lesz legalább két szenátora és négy képviselője, illetve az RMDSZ szentmiklósi örmény közösség. által javasolt alternatív parlamenti küszöb Május bevezetésében is egyetértettek. t 5-én a Szent György Napok helyi vo- t 22-én a strasbourgi Emberi Jogok Eunatkozású kulturális eseményeinek ki- rópai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református Egyházkerület a bírósági ítélettel visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium épülete ügyében. t 23-án teljes búcsúval járó pápai áldásban részesültek a csíksomlyói

magasló mozzanatát a Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő művészházaspár életmű-kiállításának megnyitása képezte az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) emeleti kiállítótermében. t 13-án a képviselőház rábólintott a települések és megyék saját zászlajának használatára vonatkozó, a kormányzó

búcsú zarándokai a pünkösdszombati ünnepi szentmise végén. A zarándoklat ünnepi szónoka, Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, a

73


Székely Kalendárium – 2016 romániai örmény katolikus ordinariátus apostoli kormányzója arra hívta fel a figyelmet, hogy maradjunk hűek szent hitünkhöz, szülőföldünkhöz és anyanyelvünkhöz. t 24-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karainak bejárata előtti téren avatták fel Kossuth Lajos mellszobrát. t 4-én közel kétszáz fős tömeg emlékezett meg a magyarság gyásznapjára, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. t 12-én Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa hét országot átszelő kerékpártúrára indult azzal a céllal, hogy felhívja az emberek figyelmét az olvasás és az iskolai könyvtárak fontosságára. t 7-én Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester és Fejér László ödön képviselő sajtótájékoztatón bírálta azt a kormányrendeletet, amely lehetőséget ad a Román Akadémia égisze

t 29-én az erdélyi magyar orvosképzés megkezdésére emlékeztek a hetvenedik évforduló alkalmából Marosvásárhelyen. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) azután szervezte a megemlékezést, hogy a MOGYE immár román többségű szenátusa az évfordulót „kisajátítva” és annak magyar vonatkozását elhallgatva rendezett korábban ünnepséget az „egyetemalapító” Mihály király tiszteletére.

Június t 2-án a romániai Walesi Herceg Alapítvány megalapítását jelentette be az erdélyi magánlátogatáson tartózkodó Károly herceg, brit trónörökös. Az alapítvány az örökségvédelem, a mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés területén kíván oktatási tevékenységet folytatni. Székhelye a Brassó megyei Szászfehéregyházán van, azon a birtokon, amelyet a herceg Nagy-Britanniában bejegyzett alapítványa vásárolt meg 1996-ban.

alatt működő Burgonyakutató és Fejlesztő Intézetnek arra, hogy bérbe adhassa az általa bitorolt 367,01 hektár területet, melyet valójában a helyieknek kellene visszaszolgáltatni. t 13-án először ballagtak mesteris diákok a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE)

74


Székely Kalendárium – 2016 a fenntartható biotechnológiák, a kom- iparkamara elnöke, az Országos Magyar munikáció és közkapcsolatok, valamint Párt tagja nemcsak sörgyáráról volt hía fordító és tolmács szakról. res, de arról is, hogy ő használt elsőként t 15-én Kovászna megyéből 17 település Marosvásárhelyen villanyáramot az ipari polgármestere írta alá az Országos Terü- termelésben, saját áramfejlesztőt is épíletfejlesztési Programból (PNDL) jóvá- tett. hagyott pénzösszegekről szóló szerződé- t 21-én Csíkdelnén ünnepélyes kereseket. A Fejlesztési Minisztérium által tek között avatták fel ft. Bálint Lajos, biztosított, több mint 20 millió lej összér- Erdély első érsekének mellszobrát. tékű támogatásból az utak, ivóvíz- és csaJúlius tornahálózat korszerűsítését végzik el. t 16-án a Gyulafehérvári Caritas beje- t 4-én a székely család alappilléreit, a lentette, a mélyszegénységben élők fel- székely leányokat és legényeket ünnetérképezésére, és a hátrányos helyzetűek pelték a csíksomlyói Nyeregben. Az felzárkóztatására indít kezdeményezést a székelyföldi megyékben. Az egy éven át zajló program Hargita, Kovászna és Maros megyei szociális intézmények, civil szervezetek összefogásával valósulhat meg a Norvég Alap 1,3 millió lejes támogatásával, amelyből 10 százalék a Caritas önrésze. t 18-án gazdára talált a marosvásárhelyi Bürger-palota, az egykori Aranykakas vendéglőt Cosmin Pop üzletember, a egyre nagyobb népszerűségnek örvenRomur cég tulajdonosa vásárolta meg. A dő, ezer székely leány nevű rendezvéneobarokk épületet Bürger Albert épít- nyen idén is szemet gyönyörködtető tette családja számára. Bürger Albert, népviseletben jelentkezett be hivatalohosszú ideig városi tanácsos, Bernády san 2255 székely leány és 1064 székely György híve, az akkori kereskedelmi és legény, bizonyítva, hogy a székelységnek nem csak múltja van. t 5-én nyitotta meg kapuit az évek óta épülő parajdi élményfürdő- és gyógykezelő komplexum. A polgármesteri hivatal által működtetett wellnessközpontban van édes- és termálvizű medence, valamint jakuzzi, szauna, római és törökfürdő, fitness-terem és öltöző. t 7–12. között zajlott a 12. EU-tábor Marosfőn, melynek fő témái közé a bevándorlás, a romakérdés és az aktuális európai problémák tartoztak.

75


Székely Kalendárium – 2016 t 12-én a gyergyószárhegyi Fazakas t Július 29-én a Kovászna megyei Géza Gamma nevű lovával nyerte az önkormányzati képviselő-testület az ötödik Székely Vágtát. A második országban elsőként fogadta el az új zászhelyen a lemhényi Zsigmond János, a lótörvény alapján a megye lobogóját. Amint az várható volt, a román pártok képviselői nem szavazták meg a vonatkozó határozatot, mivel szerintük a szimbólumok nem képviselik a Kovászna megyei román közösséget.

Augusztus t 5–9. között tartották a 11. alkalommal megrendezett, gyergyószentmiklósi EMItábort, amelynek legfőbb témaköre a nemzetiségi érdekérvényesítés volt. t Augusztus 15-én, szombaton az esősre fordult idő ellenére tízezrek vettek részt a csíksomlyói hegynyeregben a Csaba királyfi székely nemzeti rockopera díszbemutatóján. tAugusztus 20-án, a magyar államalapí-

harmadikon pedig a gyergyószentmiklósi László Pál végzett. A Góbé Futamot Bálint András csíklázárfalvi lovas nyerte Szellő nevű paripájával. t 14-én az 50. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon a kritikusok díját nyerte el Florin Şerban rendező Box című filmje, amelyben a sepsiszentgyörgyi Péter Hilda alakítja a női főszerepet. t 21. és 26. között a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány Több mint fesztivál jelszóval szervezte meg a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort (Tusványos) Tusnádfürdőn. t 25-én Gernyeszegen egész napos nyílt napot tartottak a Teleki-kastélyban, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a Teleki család történetével, kiállítás, krikettezés, sétahintózás és tematikus beszélgetések is zajlottak.

tás ünnepén a zord idő ellenére is mintegy százan gyűltek össze a csíkszeredai Szabadság téren a székely zászló ünnepélyes felvonására. A „perkői” búcsút ez alkalommal nem a Szent Istvánkápolnánál, hanem a kézdiszentléleki templomban tartották meg. t 22-én, szombaton ünnepelni gyűlt össze az Erdélyi Ferences Rendtartomány a csíksomlyói kegytemplomban, ahol Tarsoly Mátyás ferences szerzetes tett örökfogadalmat Orbán

76


Székely Kalendárium – 2016 az erdélyi magyarokat. Az alapítvány 19 területi irodát nyitott Erdély-szerte, 70 alkalmazottal akik hetente két alkalommal vidékre is kiszállnak. t 2-án Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész Buzogány-Csoma István és Bíró Attila unitárius lelkészekkel közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol kifogásolták a megyei fogyasztóvédelmi Szabolcs tartományfőnök előtt. Az hivatal rajtaütésszerű ellenőrzését egy elmúlt évek folyamán letett egyszerű gyülekezeti adományokból megszervefogadalmak után a magát Szent Ferenc zett egyházmegyei táborban. rendjében egy életre elkötelező 31 éves t 5-én több mint százötvenen vettek testvér az evangélium és Jézus Krisztus részt az Ajnád térségben elhunyt másonyomdokainak szorosabb követésére dik világháborús hősök tiszteletére készívállalkozik. tett emlékmű és a falu határában újraált 24-én, Európa legnagyobb fogathajtó lított honvédkeresztek megáldásán. nemzeteinek csapatai mellett egyéniben vállalta az indulást Bodó Zoltán az aacheni négyesfogathajtó Európa-bajnokságon. A Váncsa Jenő lipicai lovaival első világversenyén t 14-én az erdélyi magyar agrárképzés induló sepsiszent- újraindulását ünnepelte a Sapientia györgyi hajtó a 32. Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a Sepsiszentgyörgyön szervehelyen fejezte be az összetett versenyt. t 26-án kezdődött a Vásárhelyi Forga- zett, tizenötödik központi tanévnyitótag, melynek keretében megszervezték a ján. Az ország egyetlen magyar nyelvű marosvásárhelyiek harmadik világtalál- agrármérnöki szaka 25 tandíjmentes és kozóját és a II. Erdélyi legényes- és ver- öt fizetéses helyet biztosít. bunkversenyt is. Az öt napon át zajló t 15-én Magyarország Csíkszeredai Főmagyar kulturális napok mintegy 250 konzulátusán, a Lázár-ház eskütermében ezer embert vonzottak. Zsigmond Barna Pál főkonzul Áder János köztársasági elnök által adományozott Szeptember állami kitüntetéseket adott át erdélyi közét 1-jén megkezdte működését az leti személyiségeknek. A Magyar ÉrdemRMDSZ által korábban létrehozott Eu- rend Tisztikeresztjét kapta dr. Feszt rotrans Alapítvány, amely a visszahono- György, a Marosvásárhelyi Orvosi és sítással kapcsolatos ügyintézésben segíti Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott

77


Székely Kalendárium – 2016 tanszékvezető professzora és dr. Jakab t 20-án hivatalosan is átadták a három Sámuel, a Budapesti Corvinus Egyetem éve felújítás alatt álló marosvásárhelyi Kertészettudományi Kar Nyárádszeredai várat, bár még az építkezés nem fejezőLevelező Tagozatának vezetője. A Magyar dött be. Az eseményen fellépő MarosváÉrdemrend Lovagkeresztjét kapta Baricz sárhelyi Állami Filharmónia zenekaráLajos szentszéki tanácsos, marosszent- nak koncertjén mintegy négyezren vetgyörgyi római katolikus plébános, Bodolai tek részt. Gyöngyi, a marosvásárhelyi Népújság szer- t 23-án kezdődött a rekordszámú látokesztője és Burus-Siklódi Botond, a Ro- gatóval büszkélkedő Brassói Magyar mániai Magyar Pedagógusok Szövet- Napok, melynek rendezvényeit öt nap ségének elnöke. Egyetlen háromszékit alatt ötvenezer ember látogatta. Az egyik tüntettek ki: Magyar Arany Érdemke- legsikeresebb programpontot a záróresztet vehetett át a főkonzultól Hege- koncert képezte: a Quimby zenekar feldűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó, lépése tizenötezer embert vonzott, az ezt kultúramecénás. követő Edda-koncerten pedig a jégeső ellenére több ezer ember maradt a főtéren. t 28-án méltón emlékeztek idén is Szárazajtán az 1944. szeptember 26-i vérengzés áldozataira.

Október t1-jén 325 éve volt annak, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent György vértanú védelme alatt kolostort alapított Esztelneken. A ferences barátok erre a jeles évfordulóra rendezvénysorozattal emlékeztek. t 8–18. között Székelyföld Napok zajlottak Hargita, Maros és Kovászna megyében, amelyen a régió számos települése csatlakozott a kulturális jellegű programjával. A rendezvény célja a közös székelyföldi identitástudat erősítése. t10-én rendezték meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás 12. országos találkozóját, amelynek ezúttal a kézdivásárhelyi sportcsarnok adott otthont. Az eseményre mintegy ezerkétszázan gyűltek össze Erdély különböző pontjairól. Összeállította: Berszán Réka

t 16-án a Mont Blanc 4810 méter magas csúcsán népszerűsítette a Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021 programot a Székelyek a magasban expedíciósorozat. Tulit Zsombor expedícióvezető egy hét leforgása alatt két alkalommal, összesen tizenkét emberrel járta meg Európa legmagasabb csúcsát.

78


Székely Kalendárium – 2016

79


Székely Kalendárium – 2016

Akiktől 2015-ben búcsúztunk Január 7-én: MÁRTON ZOLTÁN, Makfalva polgármestere, a Marosszéki Székely Tanács elnöke (1968, Marosvásárhely – 2015, Dél-Tirol). Tragikus hirtelenséggel, szívinfarktusban hunyt el olaszországi vakációja alatt, a sípályán. A jászvásári egyetemen szerzett mérnöki oklevelet, tanárként kezdte pályafutását, majd a Teleki Oktatási Központ igazgatójaként tevékenykedett. 2012-ben a Magyar Polgári Párt színeiben választották meg Makfalva élére. Három gyermek édesapja volt. A csókfalvi sírkertben nyugszik.

A kőröspataki önkéntes tűzoltócsapat parancsnoka – aki 1942ben, 14 éves korában csatlakozott a lánglovagokhoz – kitartóan szolgálta és ápolta a háromszéki tűzoltóhagyományokat. A megyei tűzoltóversenyek zömén megmérették magukat, országos vetélkedőkön pedig három alkalommal állhattak dobogóra a Gyuri bácsi vezette önkéntes tűzoltók. A sepsikőröspataki unitárius temetőben helyezték nyugalomra.

Január 8-án: VERESS MIKLÓS népi festőművész (1923, Vargyas – 2015, Vargyas). 91 évesen távozott az élők sorából, Vargyas díszpolgáraként, a magyarországi Szabadszállás tiszteletpolgáraként. Festői stílusa, színvilága páratlan, egyedi és sajátos művészi erővel mutatja be a világot és az embert. Ecsetét a székely-magyar sors ihlette és irányította, olyan életképeket, életjeleneteket örökített meg, melyekkel sehol másutt nem találkozhatunk. Képeinek száma több ezerre tehető, az egész világon fellelhetők, holott pénzért soha senkinek sem adott, csak ajándékba.

Január 14-én: KÁSZONI ZOLTÁN halbiológus, halászipari szakmérnök, szakíró, Barót város díszpolgára (1928, Barót – 2015, Budapest). A kolozsvári római katolikus főgimnáziumból indult, a moszkvai Halászati és Halipari Egyetemen szerzett diplomával Mezőzáhon kezdte pályáját, később Erdély, Bánság és Partium halászati felügyelője, majd a bukaresti Halászati Kutatóintézet igazgatója lett. Több éven át halászati államtitkár volt, a román óceáni halászflotta egyik létrehozója, az első romániai magyar nyelvű halászati szakkönyv szerzője. 1963 és 2012 között megjelent több mint húsz kötete őrzi emlékét.

Január 11-én: VÁNCSA GYÖRGY önkéntestűzoltó parancsnok. (1928, Sepsikőröspatak – 2015, Sepsikőröspatak).

Január 27-én: KARÁCSONY ERNŐ festőművész (1968, Székelyudvarhely – 2015, Székelyudvarhely). Fiatalon, tragikus hirtelenséggel sza-

80


Székely Kalendárium – 2016 kadt meg termékeny neveltjeként országos asztalitenisz-verélete. 47 éves korára senyeken vett részt, párosban és vegyes több mint negyven kiálpárosban országos bajnoki címet is szerlítást tudhatott maga zett, évekig tagja volt az ISK A-osztályos mögött, a drámaiság, csapatának. 2008-ban korosztálya Euróérzékiség és spontaneipa-bajnokságán is részt vett Franciaortás művészét tisztelték benne, akik szágban. ismerték. Az örmény származású alkotó már 15 évesen önálló kiállítással jelentFebruár 14-én: KUSZTOS ENDRE kezett Székelyudvarhelyen. Rövid, ám festőművész, grafikus kalandos élete során képei bemutatkoz- (1925, Makfalva – 2015, tak Európa, Amerika, Ausztrália minden Marosvásárhely). jelentős galériájában. Több ezer festEgy ittasan vezető ményből álló hatalmas életműve teszi férfi okozta halálát a maöröklétűvé. A székelyudvarhelyi ref. rosvásárhelyi Segesvári temetőben helyezték örök nyugalomra. úton. Református kereskedő családjában született, szakképzést a kolozsvári Magyar Február 12-én: BECZE DALMA új- Művészeti Intézetben, ill. a Ion Andreescu ságíró (1990, Marosvá- Képzőművészeti Főiskolán szerzett sárhely – 2015, Maros- Miklóssy Gábor keze alatt. Az erdőszentvásárhely). györgyi múzeumban is dolgozott, 1966 Rövid, végzetes be- óta szovátai, majd kolozsvári szabadfoglaltegségbe halt bele mind- kozású művész. Szénrajzaiban a műkritika össze 25 évesen, pályája Nagy István folytatását látja. Állandó kiálkezdetén. Az Udvarhelyi Híradó Kft. lítása Makfalván látogatható. A Román érdekeltségébe tartozó médiacsoport Képzőművészek Szövetsége és a Magyar újságírója volt. Lelkes és felkészült szak- Művészeti Akadémia tagja volt. emberként, empátiával közelítette meg a szociális és művészeti kérdéseket. A Február 13-án: GYARMATI PÁL marosvásárhelyi református temetőben zenetanár (1945, Nagynyugszik. várad – 2015, Székelyudvarhely). Február 5-én: PÉTER NÁNDOR 1972-ben került Széasztaliteniszező (1997, kelyudvarhelyre az akSzékelyudvarhely – kor nagyon népszerű 2015, Nyíregyháza). Siculus együttes orgonistájaként és Autóbalesetben vezenei szakirányítójaként. Három évvel szítette életét, halála pilkorábban végzett a kolozsvári zeneakalanatában az egyik legídémián, majd a zenekar feloszlása után géretesebb ifjúsági asztaliteniszezőként több udvarhelyi középiskolában (a gimismerték Székelyudvarhelyen. Hatéves náziumban, a képzőben, majd a művékorától asztaliteniszezett, a sportiskola szetiben) volt zenetanár, de a muzsiká-

81


Székely Kalendárium – 2016 lást sem hagyta abba, több évig a Kükül- katalán, német szerzők fordítójaként, lő szálloda vendéglőjében játszott zene- akár irodalmi tanulmányok vagy operakarával. 1973-ban, az utolsó Siculus szövegek szerzőjeként ugyanaz az értékFesztiválon a szerzemények tánczene központúság és pontosság, biztos értékkategóriájának nagydíját a Keresd meg ítélet jellemezte. Több Shakespeare-drácímű dala nyerte el. mát újrafordított, és a világirodalom klasszikusait is értő, míves fordításban Február 13-án: LÁSZLÓ LÁSZLÓ adta a magyar olvasók kezébe. prímás, a Népművészet Mestere (1918, AndrásFebruár 21-én: KOVÁCS ENDRE falva – 2015, Izmény) kémiai szakíró, biokémiA Székely Hagyokus, egyetemi tanár mányőrző Együttes prí(1918, Konkolyfalva – mása, korának legismer2015, Marosvásárhely). tebb népzenésze volt. A bukovinai A Marosvásárhelyi Andrásfalván, Romániában született, Orvosi és Gyógyszerécsaládjával 1944-ben a Vajdaságba, szeti Egyetem alapító tanárainak egyike. majd a következő évben Magyarország- Dolgozatai hazai és külföldi biokémiai, ra menekültek, a Tolna megyei Izmé- fiziológiai, pszichiátriai, orvosi szakfonyen települtek le. Fia elmondása szerint lyóiratokban jelentek meg. A biokémiai igazi parasztéletet élt: sokat dolgozott, tanszék munkaegyüttesével közösen kéföldet művelt, állatokat tartott, és emel- szítette el a marosvásárhelyi OGYI rolett járt el zenélni. Nyolcvanéves korá- mán és magyar nyelvű általános és szerban így nyilatkozott: „A zene színesítet- ves kémiai, valamint biokémiai litograte meg az életemet (…), minden nap fált jegyzeteit. előveszem a hegedűmet, s eljátszogatok rajta.” Március 1-jén: MÁLNÁSI BARTÓK ÁRPÁD fizikatanár, szőFebruár 20-án: JÁNOSHÁZY lész-borász, író (1926, GYÖRGY költő, műforKilyén – 2015, Csomdító, kritikus (1922, bord). Kolozsvár – 2015, MaKözépbirtokos csarosvásárhely). ládból származott, gyerSzerkesztője volt mekkora Bodokhoz köti, ahonnan előbb egyebek mellett az Er- Sepsiszentgyörgyre, Csíksomlyóra, dély, az Igaz Szó (később Látó), az majd Kolozsvárra ment tanulni. MateIgazság, a Művészet és a Korunk című matika-fizika szakon szerzett oklevelet, erdélyi lapoknak, illetve a kolozsvári amivel a csombordi szőlészeti-borászati Állami Magyar Opera dramaturgjaként szakiskolába szegődött. Emellett a Koés rendezőjeként is dolgozott. Sok műfa- lozsváron megjelenő mezőgazdasági jú alkotó volt, de akár költőként, akár szaklap, a Gazda szőlészeti rovatát román, angol, francia, olasz, spanyol, vezette. Szenvedélyes írásaiban könnyed

82


Székely Kalendárium – 2016 stílusban, őszintén fogalmazta meg Március 12-én: MAKFALVI ZOLTÁN nemzete, valamint a környezetében élők (1936, Kolozsvár – 2015, sorsát. Életútjának végéhez érve, távol Csíkszereda) geológus, szülőfalujától, a csombordi református hidrológus, szakíró. temetőben helyezték örök nyugalomra. A Bolyai Tudományegyetemen szerzett geoMárcius 5-én: SZABÓ DÉNES test- lógia-földrajz szakos neveléstanár, kézilabdadiplomával tanárként dolgozott, majd edző (1934, SzékelyudNagybányán a Szamos-Körös Vízügyi varhely – 2015, SzékelyIgazgatóságnál meteorológus lett, utána udvarhely). Borsabányán volt geológus. Ezt követőTöbb évig vezette a en Csíkszeredában a Hargita Bányaválváros együtteseit, irányílalatnál, majd ugyanott a Megyei Víztásával a Székelyudvarhelyi Akarat női ügyi Hivatalnál hidrológusként tevékézilabdacsapat az 1975/76-os idény- kenykedett. Ezután a Hargita Megyei ben országos bronzérmet szerzett. Ezen- Geológiai Inspektorátuson dolgozott. kívül 1964-ben országos harmadik lett Első írását a nagybányai Bányavidéki az együttes, míg 1959 és 1965 között Fáklya közölte 1964-ben. A Csíkszerehárom negyedik és egy ötödik helyezést dában 1973-ban megjelent Hargita meis sikerült elérnie Szabó Dénesnek. gye útikönyve szerkesztője és társszerzőTöbbek között olyan sportolókat edzett, je. Cikkei jelentek meg az ásványvizekmint a világválogatottságig jutott Ilyésné ről, hévizekről, gázömlésekről, gyógyviMiklós Magda. zekről és gyógylápokról. Március 6-án: GERÉB ATTILA ny. református lelkipásztor (1935, Kibéd – 2015, Székelyudvarhely). 1985-től szolgált Székelyudvarhelyen a belvárosi református gyülekezet lelkészeként. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban érettségizett, majd a kolozsvári református teológián tanult, 1959-ben szentelték pappá. 1960–61-ben munkaszolgálatos katona volt, 1961 és 1985 között Hodgyában szolgált lelkészként. Több egyházi jellegű, de szociográfiai írása is megjelent, ugyanakkor riportokat, karcolatokat is közölt különböző irodalmi lapokban. A helyi református temetőben nyugszik.

Április 27-én: KOVÁCS ALBERT kritikus, esztéta, irodalomtörténész, műfordító (1928, Mezőcsávás – 2015, Marosvásárhely). Szülőföldjén megkezdett tanulmányait a szverdlovszki (ma Jekatyerinburg) egyetemen koronázta meg, ahol orosznyelvtanári képesítést szerzett. Végzettségét a román fővárosban kamatoztatta előbb egyetemi előadóként, docens doktorként, majd a Bukaresti Egyetem orosz irodalom tanszékének vezetőjeként. A Dosztojevszkijről írt munkái tették ismertté a világirodalom, ezen belül a klasszikus orosz irodalom kedvelőinek körében, de esztétikai, nyelvészeti és a

83


Székely Kalendárium – 2016 magyar irodalom történetének tárgykö- cserként, amikor röplabdásként részt rében írt tanulmányai, esszéi, kötetei is vett az A-osztályért kiírt selejtezőtornán, elismerést hoztak neki. A kommunizmus s a Bukaresti Dinamo mestere, Gicu alatt vejével, Mircea Dinescu költővel Constantinescu „felfedezte”. Tizenöt együtt az állambiztonsági szervek megfi- éven át a román röplabda-válogatottat gyelése alatt állt, számos esetben zaklatá- erősítette. 1969-ben, 36 évesen Franciasoknak voltak kitéve rendszerellenes országba, a Sete Arago csapatához került magatartásuk és gondolkodásuk miatt. A edzőjátékosként, 1973-ban szegődött a mezőcsávási családi sírban nyugszik. Brassói Dinamóhoz, annak technikai vezetője és alelnöke lett, és ott dolgozott Május 3-án: ÁROS KÁROLY sport- egészen 1988-as nyugdíjazásáig. újságíró (1940, Nagymoha – 2015, SepsiJúnius 3-án: MAGYARI LAJOS kölszentgyörgy). tő, közíró, szerkesztő Szolgálata teljesítése (1942, Székelyudvarközben, a Szent György hely – 2015, SepsiszentNapok forgatagában györgy). történt súlyos baleset következtében Magyar nyelv és irohunyt el tragikus hirtelenséggel (elütötdalom szakosként a Mate egy mentőautó). Pályáját tanárként ros megyei Héjjasfalván tanított, majd kezdte, egész munkássága egybeforrt a 1968-tól a sepsiszentgyörgyi Megyei háromszéki újságírással. Alapítója volt a Tükör belső munkatársa lett. Első írása Megyei Tükörnek, kezdetektől sportro- 1962-ben az Ifjúmunkásban jelent meg, vatát írta és vezette, majd negyedszáza- azt követően verseit, bírálatait, tanulmádon át volt a Háromszék sportújságírója. nyait, riportjait főként az Ifjúmunkás, Nevéhez több kötet fűződik, az egyete- Korunk, Utunk, Igaz Szó, Előre, Falvak mes magyar sport egyik legelkötelezet- Dolgozó Népe, Művelődés és a megyei tebb és legavatottabb ismerőjeként napilapok hasábjain lehetett olvasni. Az számtalan elismerésben részesült. 1989 decemberében alapított Háromszék független napilap első főszerkesztőMájus 21-én: DERZSI EDE, a román je lett. 1992-ben politikai pályára lépett, röplabda 1950 és 1980 az újságíráshoz 2000-ben tért vissza a közötti hőskorának kitűSzékely Hírmondó napilap főmunkatárnő játékosa, később edsaként, ahol szinte halála napjáig dolgozője (1934, Barót – 2015, zott. A Székely Kalendárium legutóbbi Sepsiszentgyörgy). kiadásaihoz ő írt előszót, de rövidprózáEgyházi pályára szánval is emelte színvonalukat. Mint költőt, ták, végül elektrotechnikát végzett. Farkas Árpád és Király László mellett a Előbb Székelyudvarhelyen a nagypályás második Forrás-nemzedék képviselőjékézilabdában jeleskedett, majd Brassó- nek tekintik, lírájának erkölcsközpontúban magasugró és súlylökő volt. A bákói sága miatt legjellemzőbb rá a létösszegeenergiakombinátban dolgozott diszpé- ző, önszembesítő verstípus.

84


Székely Kalendárium – 2016 Június 8-án: ANTAL SÁNDOR, a Az elemi és a középisBBTE udvarhelyi karákolát Marosvásárhelyen nak tanulmányi igazgatójárta, felsőfokú tanulmája (1957, Kőrispatak – nyait a Babeș-Bolyai 2015, Székelyudvarhely). Tudományegyetemen Székelyudvarhelyen a végezte, kémia szakból rendszerváltást követően szerzett diplomát. Szűkebb hazájának a Benedek Elek Tanítóképzőben tanított szorgos történésze volt, a hetvenes évekmagyar nyelvet és irodalmat, majd a tanin- től kezdődően folyamatosan jelentek tézmény igazgatója lett, de pár évig a meg monográfiái a sóvidéki településekBaczkamadarasi Kis Gergely Református ről. Szovátafürdő története még 1989 Kollégium igazgatói tisztségét is betöltöt- előtt megjelenhetett. ’89 után Szovátaváte. 2007-től a Babeș-Bolyai Tudomány- ros monográfiája következett, majd a kétegyetem Pszichológia- és Neveléstudo- ezres évek elején Korond és Parajd törtémányok udvarhelyi kihelyezett tagozatá- nete. Szintén a kétezres évek elején jelent nak volt a tanulmányi igazgatója, de ez idő meg Sóvidék és fürdői című munkája. A alatt is tanított a református kollégiumban. Szováta TV Barangoló c. műsorának munkatársa, szerkesztője volt. A szovátai Június 8-án SZÁLASY FERENC bank- temetőben lelt végső nyugalomra. tisztviselő, az udvarhelyi örmények klubvezetője, Július 23-án: TÍMÁR KÁROLY grafitöbb memoár szerzője kus, festőművész (1958, (1933, Korond – 2015, Gyimesfelsőlok – 2015, Székelyudvarhely). Gyimesfelsőlok). Örmény származásáSaját vallomása szera mindig büszke volt, a rendszerváltás rint Antal Imre festőműután alapítója volt az udvarhelyi Ma- vész irányította és csigyar-Örmény Kulturális Egyesületnek. szolgatta a művészi pályán, alkotói tevéNyugdíjas éveiben több emlékiratot, kenységében meghatározó szerepe volt memoárt – Hadiárvából kulákfióka Sánta Imre keramikusnak, Maszelka (2009), Tőről metszett székely világ és János és Karancsi Sándor képzőművémások (2010) – is megjelentetett. szeknek. 1974 óta többször jelentkezett Ezekben gyerekkori élmények, illetve egyéni tárlatokkal szülőfalujában, majd a helytörténeti jellegű írások, anekdoták is környező városokban és külföldön. helyet kaptak. 2012-ben egy regénye, az 1998-től a gyimesfelsőloki Lépések Anikó című, majd’ ötszáz oldalas szerel- Színekben és Formákban Művészetért mi drámája is napvilágot látott. A Szent Alapítvány mozgatórugója, alapító tagja Miklós-hegyi temetőben nyugszik. volt, illetve 2001-től a Gyimesfelsőloki Művésztábor művészeti vezetője. AlJúlius 1-jén: JÓZSA ANDRÁS tanár, kotásaival a gyimesi csángó festészet eszhelytörténész (1946, Marosvásárhely – ményeit képviseli, a gyimesi táj, a falu 2015, Szováta). mesevilágát, mulandó szépségeit ábrá-

85


Székely Kalendárium – 2016 zolva különböző technikákkal, tussal és is, ami szintén Udvarhelyen zajlott. A pasztellkrétával, elvont formákban. szintén általa szerkesztett Erdélyi Dekameron nevű prózaantológia néhány kiaAugusztus 1-jén: ZONGOR ISTVÁN dást ért meg. Három verseskötete jelent színművész, a Marosvá- meg a kilencvenes években. Több helyi sárhelyi Nemzeti Színház sajtóorgánumnak volt a munkatársa. munkatársa (1943, Marosvásárhely – 2015, MaAugusztus 11-én: ALBERT ÁLMOS rosvásárhely). gépészmérnök, 1992 A Marosvásárhelyi –2008 között SepsiszentSzentgyörgyi István Színművészeti Intégyörgy polgármestere zetben 1969-ben szerzett színészi okle(1954, Sepsiszentgyörgy velet, de már színis hallgatóként szere– 2015, Sepsiszentpelt a Marosvásárhelyi Állami Színház györgy). előadásaiban. 1969-ben MarosvásárA Székely Mikó Kollégiumban végezhelyre szerződött, ahol olyan neves ren- te középiskolai tanulmányait, 1979-ben dezők irányítása alatt bontakoztathatta a Brassói Műegyetemen szerzett okleveki adottságait mint Harag György, Hu- let. A sepsiszentgyörgyi gépgyárban dolnyadi András, Dan Micu, Tompa Mik- gozott 1992 tavaszáig, polgármesterré lós, Anatol Constantin, Kincses Elemér, való megválasztásáig. 2008 és 2012 Kovács Levente vagy Dan Alexandrescu. között az RMDSZ szenátoraként tevéA marosvásárhelyi közönség utoljára a kenykedett. 2005-ben bemutatott Szigligeti Ede: Liliomfi című zenés vígjátékában láthatAugusztus 11-én: INCZE DÉNES ta színpadon, Gali László rendezésében. nyugalmazott esperes, plébános (1946, CsatóAugusztus 3-án: MAJLA SÁNDOR szeg – 2015, Csíkszereda). költő, szerkesztő (1960, Lelkipásztori szolgálaKorond – 2015, Széta mellett egyházi írói kelyudvarhely). tevékenységéről ismerték. Fiatalon, 55 éves koTöbb kötet szerzője, ugyanakkor ő alapírában ragadta el a halál. totta a Krisztus Világossága katolikus csaláAz udvarhelyi gimnázidi havilapot, amelynek főszerkesztője is umban érettségizett, ezután több évig volt. A középiskolát Gyulafehérváron, teohelyettes tanárként dolgozott Korondon lógiai tanulmányait ugyanott, a Hittudoés Székelyudvarhelyen. A rendszerváltás mányi Főiskolán végezte. Márton Áron után elindította a főleg európai kisebbsé- püspök szentelte pappá Gyulafehérváron gekkel foglalkozó, Ablak nevű irodalmi- 1970. április 5-én. 1970–1979 között művészeti folyóiratot. Szerkesztője volt Csatószegen, 1979–1980 között Baróton, a Fagyöngy nevű, erdélyi költők verseit majd 1980-tól 2010-ig Tusnádfürdőn volt tartalmazó antológiáknak, illetve szerve- plébános, ahol a kommunizmus idején, zője a költők rendszeres találkozójának 1982–83-ban templomot épített.

86


Székely Kalendárium – 2016 Augusztus 22-én: MÁTHÉ FERENC niai magyar könyv technikai gondozója, (ILONKA) Életfa-díjas köztük nem egy bibliofil kiadvány. fafaragó, népművész (1927, Vargyas – 2015, Szeptember 4-én: NAGY PÁL, álneVargyas). vén KIS PÉTER kritiMunkáit a székely és kus, szerkesztő, irodavargyasi népi motívulomtörténész (1923, mok díszítik, egyik továbbéltetője a varMezőkölpény – 2015, gyasi helytörténetnek és hagyományokMarosvásárhely) nak (bálok, népviselet, történelmi szeméTöbb mint hét évtizelyek, portrék). Egyes alkotásaiban felele- den át szolgálta és ápolta az erdélyi magyar venednek a vidék legendái. Munkái a művelődés ügyét. Az erdélyi irodalomnak, világ minden részén láthatók. Kopjafáit és ezen belül a drámaírásnak kiváló ismetöbb erdélyi, magyarországi és szlovákiai rője volt. A marosvásárhelyi Református településen megtaláljuk. Faragott csillár- Kollégiumban és a kolozsvári Bolyai jai több tucat erdélyi templomot díszíte- Tudományegyetemen végezte tanulmánek, köztük – méreteiben a legnagyobb – nyait. Pályáját az egyetemen tanársegédszülőfaluja, Vargyas templomát. Alkotói ként kezdte, majd 1949 és 1955 között tevékenységének elismeréseként számos középiskolai tanár volt Kolozsváron. Első díjjal tüntették ki, többek között a írását az Ifjú Erdély közölte (1942). Magyar Köztársaság Kulturális Miniszté- Marosvásárhelyen az Igaz Szó (1955–70), riumának Életfa-díjával. A Hét (1970–73), Új Élet (1974–84) szerkesztője volt. Az 1990-es években bekapAugusztus 24-én: BÁLINT LAJOS csolódott az RMDSZ megyei munkássáműszaki szerkesztő (1928, gába. Az irodalmi közéletnek is aktív résztSzékelydálya – 2015, Kovevője. A marosvásárhelyi református lozsvár). temetőben lelt végső nyugalomra. Középiskolát Székelyudvarhelyen, maSzeptember 4-én: LÁSZLÓ LÁSZLÓ gyar nyelv és irodalom labdarúgó (1949, Szészakos tanulmányokat a kolozsvári Bo- kelyudvarhely – 2015, lyai Tudományegyetemen végzett. A Lókod). Korunk szerkesztése című államvizsga Ikertestvérével, Gyudolgozatát (1972) számon tartja a sajtó- lával együtt kezdett futtörténet. Nyomdai korrektor, majd mű- ballozni, 17 évesen, szaki szerkesztő volt különböző lapoknál 1966-ban mutatkozott be a Székelyés könyvkiadóknál. 1970–1992 között a udvarhelyi MTE csapatában. Klasszikus Kriterion Könyvkiadó szolgálatában állt jobbszélsőként mintegy háromszáz mérKolozsvárt, utána az Erdélyi Református kőzést játszott, mindig udvarhelyi színekEgyházkerület „Misztótfalusi Kis Mik- ben, az UMTE-ben, a Textilben és a lós” Református Sajtóközpontjában te- Haladásban – lokálpatriotizmus és klubvékenykedett. Több mint 2500 romá- hűség kötötte a városhoz, akárcsak testvé-

87


Székely Kalendárium – 2016 rét. 1980-ban, alig 31 évesen térdsérülés nemzetközi expedíció, a Daniel Lee Mavetett véget karrierjének. Hosszú beteg- zur vezette Seven Summit Autumn Expeség után, a lókodi öregotthonban érte dition 2015 tagjaként vett részt a Gyilkos utol a végzete. Az udvarhelyi református Hegynek is nevezett csúcs megmászásátemetőben nyugszik. ban. Benedek az alsó-ausztriai Neunkirchenben élt feleségével, Ildikóval, akivel Szeptember 29-én: FODOR IMRE, sikeresen hódított meg több 7-8 ezres jeMarosvásárhely utolsó lentős csúcsot is. magyar polgármestere (1937, Csíksomlyó – Október 13-án: KÁDÁR GYULA tör2015, Marosvásárhely). ténész, helytörténész, A bukaresti műszaki közíró (1953, Sepsiegyetemen szerzett enerszentgyörgy/Illyefalva – getikai mérnöki diplomát, miután édesap2015, Sepsiszentgyörgy). ját 1956-os forradalmi tevékenysége miatt Sepsiszentgyörgyön kényszermunkára ítélték, és az akkor ötödérettségizett, néhány éves Fodor Imrét kizárták az egyetemről. évig helyettes tanár, közben történelem Csak hat évvel később végezhette el az szakos tanári oklevelet szerzett. Már egyetem utolsó évét, és szerezhette meg a középiskolás korában megírta szülőfalujádiplomát. Marosvásárhelyen az Azomures nak történetét; város- és falutörténeti írávegyipari kombinát mérnökeként dolgo- sai napi- és hetilapok hasábjain jelentek zott. A Romániai Magyar Demokrata meg. Az 1989-es fordulat után köSzövetség (RMDSZ) jelöltjeként 1996- zépiskolában tanított Sepsiszentgyörban választották Marosvásárhely polgár- gyön, tanfelügyelői feladatokat is ellátott, mesterévé. A tisztséget 2000-ig viselte, sokat tett a történelmi hagyományok ápo2004-ig a város alpolgármestereként tevé- lásáért, a szülőföld megismertetéséért. Az kenykedett, 2006–2008 között a Székely 1990-es években megalapította és szerNemzeti Tanács elnöki tisztségét töltötte kesztette Történelmünk, majd Történelmi be. 2011-ben a Magyar Köztársasági Magazin című folyóiratát, létrehozta a Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. Scribae Kádár Könyv- és Lapkiadó Kft-t, amely kiadta a korábban tiltott, de hézagOktóber elsején BENEDEK ZOLTÁN pótló történelmi, néprajzi köteteit. székelyföldi származású Ismertebb művei: A romániai magyarság osztrák hegymászó. (1964, rövid története, Erdély és Háromszék népéSzékelyudvarhely – 2015, nek szabadságharca: 1848–1849, TanulNepál) mányok Székelyföld történetéből: város, A világ nyolcadik legnépesség, iskola, Sepsiszentgyörgy korai törmagasabb hegycsúcsa, a ténete és népessége. Székely vértanúk, Manaszlu sikeres meghódítása után, a Székelyföld határán, Székely hazát akahegyről lefelé jövet, a 4-es tábor közelében runk, Múltunk kötelez, Prés alatt a magyarveszítette életét, halálának oka ismeretlen. ság, Gábor Áron életútja stb. Az illyefalvi Az 51 éves alpinista egy tizennégy fős református temetőben alussza örök álmát.

88


Székely Kalendárium – 2016

A világban: Január 10.: Francesco Rosi olasz filmrendező, forgatókönyvíró (szül. 1922). Január 11.: Buzánszky Jenő olimpiai bajnok (1952) és világbajnoki ezüstérmes (1954) labdarúgó, edző, sportvezető, a nemzet sportolója, az Aranycsapat tagja (szül.: 1925). Január 11.: Anita Ekberg svéd színésznő, modell (szül.: 1931). Január 23.: Abdullah Szaúd-Arábia királya (2005–2015) (szül.: 1924). Január 25.: Demis Roussos görög énekes, az Aphrodite’s Child frontembere (szül.: 1946). Március 27.: Kubinyi Anna Kossuth-díjas textilművész (szül.: 1949). Április 13.: Günter Grass Nobel-díjas német író (szül.: 1927). Május 14.: B. B. King (Riley B. King) amerikai bluesgitáros (szül.: 1925). Május 23.: John Forbes Nash közgazdasági Nobel-emlékdíjas amerikai matematikus (szül.: 1928). Május 29.: Betsy Palmer amerikai színésznő (szül.: 1926). Június 6.: Pierre Brice francia színész (szül.: 1929). Június 7.: Sir Christopher Lee angol színész (szül.: 1922). Július 10.: Omar Sharif Golden Globe-díjas egyiptomi színész (szül.: 1932.) Augusztus 10.: Czeizel Endre orvos-genetikus (szül.: 1935). Szeptember 8.: Harangozó Teri magyar énekesnő (szül.: 1943) Szeptember 14.: Corneliu Vadim Tudor magyarellenes román politikus (szül.: 1949) Október 6-án Göncz Árpád József Attila-díjas író, műfordító, politikus, magyar köztársasági elnök (szül.: 1922)

Állatok:

Július 1.: Overdose magyar versenyló. Augusztus 7.: Uggie filmszínész kutya (Jack Russell-terrier), a Némafilmes c. film sztárja.

89


Székely Kalendárium – 2016

Csíki-havasok Fotó: Berecki Barna

A székely búja

Szép Csíkország, ősi hazám! Vérrel vett volt az ősapám, Én is hűn oltalmazálak, Ahányszor megtámadának.

Ha búmban egy csöppet iszom, Mérget iszom, azt gondolom! Mert magamért nem ihatom, Nincsen arra szabadalom!

Mégis be nehéz az élet Szegény székely alig élhet, Míg a zsidó urat játszik, S tajtékpipából pipázik!

Nincsen egyéb keresetem, Csak a földet művelgetem! De az ég is haragszik rám, Jég veri el rozsom, búzám…

Bujdosik a csángó székely, Pedig itt benn volna még hely! De a sok ellenségfajta, A javát már elfoglalta!

Ha pénzt veszek uzsorára, Kamatba megy marhám ára! S hát a tőkét miből adom? El kell adnom az ugarom!

Szűk a kenyér, sok a gyermek! Iskoláért ütnek, vernek! Kevés a pénz, nagy az adó, S alig kerül sóra való!

Csíkvármegye, ősi hazám! Te vagy az én édes anyám! Ne légy hozzám ily mostoha, Nem valék rossz fiad soha…

(„Székely czimbalom hangok” – Vitos Mózes: Csíkmegyei Füzetek, 1884)

90


Székely Kalendárium – 2016

2016 – a Mars éve A Mars egy igen tüzesen fénylő, forró és száraz természetű csillag. Útját, mely 183 854 595 mért földeket tészen, két esztendő alatt végzi. A Naphoz 32 millió, a Földhöz 642 969 mért földnyire van. Közép mértéke 928 mért föld. Mint a Hold, változásokat szenved. Messze látó üveg által valamely homályosságot is tapasztaltak benne. Nyár Ezen klasszisba foglaltatott esztendők a legforróbb melegségű napokkal folynak; úgy hogy, a mi országunknál melegebb tartományokban az erdőkön lévő száraz fák könnyen meggyulladnak. Az éjszakák tikkasztó melegei nagyon izzasztnak. A kutak, folyóvizek forrásai kiapadnak.

Esztendeje általában Szárazságra hajlandó, s meleg inkább, mint hideg. Tavasz Országszerte száraz, s ottan-ottan hideg is, szorgalmatosan vigyázni kell, hogy a juhok a vetésre ne bocsátódjanak, a kaszáló réteken sem kell sokáig etetni, mert különben nehezen telik meg a kazal, sok dérrel, mord szelekkel alkalmatlankodik egész Szent Iván havának (június) 9-dik napjáig, melyek miatt sok kár érheti a szántóvető embereket, de kivált a szőlősgazdákat.

Ősz Az ősz is hasonlóképpen száraz, s nem esős. Az idén különös jó bor terem. Advent előtt nem egykönnyen borítja a föld színét hó, ha Mindszent havában

91


Székely Kalendárium – 2016 Tavaszi vetés Gyümölcs Ha az árpa jó, s el nem élt földbe, ideKörtvély (körte – szerk.) az idén több jén vetődik, bő termést remélhetünk. terem, mint alma, szilva, cseresznye Ellenben a homokos földbe későn vetett kevés; diót sem sokat verhetünk; aprós s ritka lesz. A tavaszit mind alá kell makk nagyon kevés s apró lesz. most vetni. A kövér földben zabtermést Komló is jót várhatunk. Borsót, lencsét, ledneA komló a tavaszi derek, csípős szeket kövér s nedves földbe kell vetni, lek, nyáron pedig a ragya miatt bőven hogy bőven teremhessen, mert ha az nem teremhet. idén sovány földbe vetődik, szalmával Szőlőmunka fizet. A kölesből jó termést remélhetünk. Bor felséges terem, s a legkívánatoA len rossz lesz. A kender apró, vastag sabb őszt remélhetjük: még ezen szálú, de mégis jó. Széna, sarjú takarás kívül két jó bortermő esztendőt várvékony, s éppen azért kell a juhokat jó junk, most iparkodni kell, hogy az idején a kaszálórétekről elfogni. üres pince teli legyen borral, hogy abból jövendőre szép pénz üsse marŐszi vetéssel való gazdálkodás kunkat. Igen jó, s teljes szemű, jó fizető lesz a Szél, felhőszakadás, zivatar rozs, a búza középszerű; tavasszal nem Ezen szakaszba foglaltatott esztenkell a juhokat a vetésen legeltetni. dőkben kevés esőt remélhetünk, a nagy szelektől sem sokat tarthatunk, Ősszel mikor kell vetni? de az égiháborúktól tarthatunk, hogy Minthogy későn fagy fel, az őszi azokból eredő égi tűz miatt siralmas vetéssel nagyon sietni nem szükséges károkat ne valljunk. ugyan; de a vetés után éppen nem kell a Kártékony férgek juhokat a vetésre bocsátani. Az idén a kártékony férgek nagyon elszaporodnak, kivált a békák, szücsIdőjárása kök (szöcskék – szerk.). Böjtmás hava (március) 21-ikén Hal rendszerint még fagy, de azután A halnak az idén bőviben nem nagyobb részt vidám s meleg napokkal leszünk. újít. Szent György hava (április) l6-ig fagyni szokott, azután 23-dikig lágyabb (október) néha-néha fagy is, Szent idők lesznek, melyet újra komor deres András hava (november) többnyire napok követnek, 29-ig akkor kiderül, meleg napokkal vidámít. kellemetes napokkal biztat. Pünkösd hava (május) 3-dik nap Tél mennydörgéssel köszönt, azután komor, A tél igen keményen forgatja magát, szomorú, hűvös idők járnak 8-dikig; 3. inkább száraz, mint locsos, s pocsos, nap utána lágy idő; 11. jégcsapokat mindvégig „állhatatlankodik”. látunk, 20-dikig hidegen jár az idő,

92


Székely Kalendárium – 2016 melyet szép meleg követ 30-dikig, hideg-, ismét szép idő, 27-, 30-ig meglehetős hideg. azután ismét faggyal, s dérrel fenyeget. Szent András hava (november) 10-ik Szent Iván hava (június) déren kezdi, szomorú napokon; 9-ik szép meleg, s napjáig hideg, délután szép meleg napokat adogat, 11-ik szomorú ködös idő, fogytig kellemetes napokkal folydogál. Szent Jakab hava (július) mind éjjel, végre egész 13-ig eső, egész 30-ig fagy, mind nappal forróságra mutat, minden- délután szép verőfény. Karácsony hava (december) faggyal nap mennydörgés, mennykőhallástól félhetünk 12-ig; azután borongós, hűvös kezdi járását, majd szomorú, majd esős, esőkre mutat 28-ig; esővel is végzi folyá- most hideg, majd fagyos, 10-ig hó, azután 19-ig fagy, ismét esik, de csakhasát. Kisasszony hava (augusztus) reggel mar hidegre fordul egész végig. Boldogasszony hava (január) hideködöket ereszt, nappal pedig szép gen kezdi, egész l6-ig fagyos hideg egymeleggel biztat egész végéig. Szent Mihály hava (szeptember) nehány nap, 27-ik havaz, végig eső, s hó. Böjtelő hava (február) szomorú esős egész 13-ik napjáig állandó szép időket ígér, azután hűvösödik, őszi napokra for- időkön kezdi; 9-, 12-ig szép gyönyörű dul, újra kiderül 18-ig; végre előjönnek idő, 3. napig hó esik, s ismét nagy hideg, s újra fagy, 11. dara; havas eső, nagy az esős napok. Mindszent hava (október) többnyire hideg 18-ig, azután eső. Böjtmás hava (március) egész 20-ik rossz időkre mutat, 10-, 17-ig dér, azután szép nyári napra derül, 25-ik napjáig hideg időkre mutat. (Közhasznú száz esztendőre szolló kalendáriom, Pest, 1822 – némileg aktualizált helyesírással)

93


Székely Kalendárium – 2016

Tennivalók kertben, gyümölcsösben JANUÁR Januárius havában a kert még hó alatt, fagyban áll – alaphelyzetben. De ha meleg, napsütéses órák vannak, és a hó is elolvadt, nem árt kisétálni a kertbe és szemügyre venni a gyümölcsfáinkat, bokrainkat.

Illusztrációk: Ötvös Kinga

A kivágásra ítélt, kiszáradt fákat, bokrokat, ha az időjárás engedi, most kell kivágni. Ha a fa túl nagy, jobb, ha szakemberre bízzuk a műveletet. A fertőzött ágakat, kérget égessük el. Hamujukat ne dobjuk ki, mert értékes mikroelemeket tartalmaz, a komposzt között a helye! Ellenőrizzük a fagyérzékeny növények takarását: ha szükséges, igazítsuk meg. Különösen vigyázzunk a rózsatövekre! Ugyanígy a gyümölcsfák törzsének védelméről is gondoskodni kell. A fiatal fák, bokrok tövére húzzunk 30–40 cm vastag föld- és avarréteget. A fatörzs nap-

fénynek kitett déli oldala és az árnyékos északi oldala közt jelentős hőmérsékletkülönbség alakulhat ki, ami a kéreg repedéséhez vezethet. Ezért fontos, hogy a

Szárnyas barátainkat kertünkbe szoktathatjuk, ha madáretetőket helyezünk ki, és ezeket rendszeresen fel is töltjük eleséggel. A legegyszerűbbet üres pillepalackból is elkészíthetjük, de esztétikusabb, ha „igazi” madáretetőt készítünk (hulladék)deszkából, ágakból vagy valamilyen egyéb természetes anyagból, például fakéregből vagy akár félbevágott tökből. Eleségnek megfelelnek a különböző apró magvak, például köles vagy napraforgó, de a durva kukoricaliszt, félbevágott dió, szalonna, szalonnabőr is megteszi, valamint emberi fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs, állati belsőségek akár, lehetőleg megfőzve, és a marhafaggyú, a nyers hús is. Kenyérmorzsát ne adjunk nekik – erjedve gyomorgyulladást, elhullást okozhat –, gondoskodhatunk viszont ivóvízről! A madáretetőt úgy helyezzük el, hogy a kihelyezett eleség szárazon maradjon, és az ott vendégeskedő madarakat a kóbor macskák ne kaphassák el!

94


Székely Kalendárium – 2016 téli időszakban takarjuk-tekerjük körül a élesen kell tartani, mert teljében a favátörzset valamivel: ez lehet nádfonat vagy gási szezon). gyékény, vastagabb kartonpapír (papundékli), de megteszik hungarocell poliuFEBRUÁR retánhab-darabok is („nyivogtató”), amiket madzaggal lazán a fa törzse köré Azt tartják, február a leghidegebb kötözünk. Ez védi a fatörzset a kóbor hónap. Szerencsére egyben a legrövivadnyulak kártételével szemben is, az debb is... Néha azonban egészen tavaéhező rágcsálók ugyanis nagy ügybuzga- szias tud lenni az idő, és a szenvedélyes lommal rágják meg főképp a fiatal gyü- kertészeket ez cselekvésre készteti. mölcsfák törzsét. A kötegekben tárolt Ez a hónap már a készültség ideje is. kukoricakocsány is jó megoldás: rakjuk Az ember tervezget, szaklapokat olvas, a fa törzse köré. Jó pénzért kaphatók különböző rajzol, számol, árajánlatokat böngészik, fatörzsvédő szerek, de olcsóbban lehet vázlatokat készít, hogy mit és hová ültescsinálni fatörzsvédő kulimászt házilag sen. Gyűjtögetni kezdi a műanyag kávésagyagból, mészporból és tehéntrágyából poharakat, hogy legyen, amibe elültetni (ha van tehenünk, persze), víz hozzáa- a palántáknak való magvakat. És persze dásával. De ennek elkészítése és felkené- befejezi vagy folytatja azt, amit januárse körülményes és – valljuk be – utála- ban elkezdett. Például ellenőrzi a régi tos. Emellett hátránya, hogy a madarak magvak csíraképességét. nem tudnak a fa kérgén bogarászni, mert a megszilárduló anyag miatt nem férnek hozzá a lárvákhoz, bogarakhoz, így azok nyugodtan folytathatják áldásos tevékenységüket „a páncél alatt”. A téli kert látványos színfoltja lehet az örökzöldek mellett egy vagy több, élénk színű bogyókkal-levelekkel teli bokor: ültessünk hát ilyeneket is. Például galagonyát, kecskerágót, borbolyát, madárbirset, magyalt, fagyalt, vadrózsát. Ez utóbbinak a termése, a közkedvelt „peccs” (csipkebogyó) nem megvetendő csemege, C-vitamin tartalma tízszerese a citroménak. Ilyenkor kell megjavítani a kerti szerszámokat, gépeket, fű- és sövénynyírót, kaszálógépet, permetezőt; megerősíteni vagy kicserélni a megkotyogósodott ásóés kapanyeleket, kiélezni azt, aminek élesnek kell lennie (a fejszét amúgy is

95


Székely Kalendárium – 2016 Igyekezzünk a növényeket élőheMeglehetősen ritka eset, hogy lyek szerint társítani. Egy északról vízisikló tegye tiszteletét nálunk, de származó fenyő mellé ne ültessünk ha patak folyik át a kertünkön, vagy mediterrán vagy trópusi növényt. kerti tavunk van, nem kizárt a megHasználjuk ki a terep adottságait! jelenése. Ne zavarjuk el, ne bántHa lejtős vagy dimbes-dombos a kersuk. Teljesen ártalmatlan az embertünk, könnyebben tudunk pl. sziklare, de annál hatékonyabban pusztítkertet kiképezni. Sziklakert kialakítája az egereket. Igaz, a tavunk halai sánál mindig csak egyféle követ haszsem lesznek biztonságban tőle, de náljunk, így természetesebb hatást hát ennyi áldozatot megér. kelt. Helyezzünk ki számára egy Ha meg olyan kert boldog tulajdonagyobb kőlapot egy nyugodt, napnosai vagyunk, hogy patak is folyik át sütötte zugba: talán odahúzódik rajta, kifejezetten szerencsésnek majd napozni, ott megleshetjük. mondhatjuk magunkat. Egy kis fahidacska a patakon át, esetleg éjszaka megvilágítva igencsak hangulatos leA madarak etetését ne hagyjuk abba, het. Ha a kerti tó befagy, vágjunk rá még enyhe napokon sem. Kiegészíthetjük azzal, hogy mesterséges fészeko- léket, hogy a halaink oxigénhez jussadúkat, fészkelőhelyeket építünk és he- nak. A halakat télen sem árt etetni, a lyezünk ki a kertbe. Talán lesznek mada- léken át ez is megoldható. Ha azt akarjuk, hogy kertünkben rak, amelyek az ilyen odúkba is fészket raknak: ezáltal egész nyáron a kertben szép maradjon a gyep, nem árt, ha egyszer-kétszer végigjárjuk a gereblyével. tarthatjuk őket. Itt szólnék néhány szót a díszkert A fű töve így levegőhöz jut, hamarabb megtervezéséről. Profi kertépítő szakem- nő és zöldebben virít majd. Persze, ber biztosan szépet és esztétikusat tud csak akkor gereblyézzük, ha nem alkotni, de miért adjunk pénzt azért, amit takarja hó. Fenyőink, tujáink ágairól mi is meg tudunk csinálni? Inkább a fan- rázzuk le a vastag hóréteget. Az eltakatáziánkat használjuk, mint a pénztárcán- rított havat hordjuk a gyümölcs- és kat. Csak néhány alapelvet kell be- díszfáink alá vagy azokra a helyekre, tartanunk. Például: a növényeket, fákat, ahol majd nyáron zöldséget fogunk cserjéket úgy kell összeválogatnunk, hogy termeszteni. A hónap közepe táján megkezdhetméretük arányos legyen a kert méretével. Kis alapterületű kertbe ne ültessünk jük a pityóka előcsíráztatását. Ha előtúl magasra növő vagy terebélyes fákat, csíráztatott krumplit ültetünk, mintegy két héttel hamarabb lesz újpityófőképpen ne a kert közepére. Mindig a magasabb fákat ültessük a kánk, mint egyébként. És február végén már gyönyörködkert szélére, az alacsonyabbakat pedig belülre, középre – így kellemesebb a lát- hetünk a kert sarkában nyíló hóvirágokban! vány.

96


Székely Kalendárium – 2016 szántottuk fel a kertet ősszel, most még MÁRCIUS megtehetjük. Eljött az ideje a gyümölcsfacsemeték Bármennyire is télies időjárás lehet még márciusban, a kertész már elemében ültetésének, főként, ha valami okból érzi magát. Hirtelen megnő a tennivalók ősszel nem tudtunk fát ültetni. száma, a téli tervezgetések egy csapásra Díszkertünkbe is új bokrokat, cserjéket, fákat ültethetünk. Ha hozzájutunk, a megvalósítás időszakába lépnek. ültessünk ún. nyári orgonát (Buddleia Ha szép az idő, neki lehet kezdeni a davidii). Illatos, lilás, vöröses vagy rózsafák metszésének. Metszésről beszélünk szín virágai július elejétől nyár végéig és nem nyesésről, csonkolásról: nem kell nyílnak, és magukhoz csalogatják a leplevagdalni nyakra-főre minden ágat! De kéket, ezáltal plusz vonzerőt nyújtva kermindenképpen távolítsuk el a gyümölcs- tünknek. A madarakat még ebben a hónapban fák formátlan, idomtalan ágait, befelé nőtt hajtásait, hogy a koronát levegőseb- is etetni szükséges. Nem árt, ha a gyepbé tegyük. És persze a beteg, elszáradt pel borított kertrészre is szórunk ágakat, gallyakat is vágjuk le. A sövénye- madáreleséget, azért, hogy odaszoktasket is most kell megmetszeni. Csak fagy- suk a madarakat, így a gyep kártevőit is mentes napokon végezzünk metszést, a ritkítani fogják majd. A korán virágzó, még fagyra érzékeny metszési felületet kezeljük! A sűrű növésű futórózsabokrokat rit- növényeinket éjszakára takarjuk le. kítsuk meg. Ha nem ástuk fel vagy nem Megkezdhetjük a dísznövények és a gyepterület tápanyaggal való ellátását, a legegyszerűbb a tápoldattal való öntözés. A tulipánokat a levelek megjelenésekor kell trágyázni, a többi tavaszi virágzású gumós növényt a virágzás után. Egy négyzetméterre kb. 1 deka komplex műtrágyát használjunk, amit vízben feloldunk, és ezzel beöntözzük az ágyásokat. Ügyeljünk, hogy a levelekre ne kerüljön az oldatból! Most kell a mákot elvetni: fehér vagy lila virágaival dísznövénynek sem utolsó. Az eper telepítésének is most van az ideje. Ne feledkezzünk meg a gyümölcsfáink tél végi-tavaszi lemosó permetezéséről. Valamilyen réztartalmú szert használjunk, pl. Champ-ot vagy bordói levet. Ezt a műveletet mindenképpen a virágzás előtt végezzük!

97


Székely Kalendárium – 2016 vagy április első napjaiban elkezdhetjük A kerti bútorok, padok, ösvéa betelepítését. A szabadföldi zöldségek nyek javításának, karbantartásának, ültetését, vetését kezdjük a hidegtűrő újrafestésének is eljött az ideje, már növényekkel, majd, ha a levegő és a talaj ha az időjárás engedi. Kerti bútorzat annyira melegedett, elültethetjük, palánépítésénél mindig természetes tázhatjuk a melegigényes zöldségféléket anyagokat használjunk: fát, termésis. Ilyenek a fuszulykafélék, az uborka és követ, nyerstéglát, kovácsoltvasat. a tökök minden fajtája, de a paradicsom A kovácsoltvas kerítést nem kell és főképpen a paprika. Az uborkát érdeévente újrafesteni, sokkal természemes felfuttatni, így könnyebben hozzáfétesebb hatást kelt patinásan. A szírünk szedéskor, és egészségesebb lesz a nes festékekkel amúgy is legyünk termése is. visszafogottak, kertünkben a virágA tök nagy helyet foglal a kertben, ok pompázzanak élénk színekben, erre gondolnunk kell a tervezéskor, ne a padok vagy a kerítések! beosztáskor. Tápanyagigénye ugyancsak óriási, akárcsak a vízigénye. Meghálálja a trágyázást, sőt, szereti a A zöldséges pincében szellőztessünk, friss trágyát: már ültetéskor tegyünk a és végezzük el a tavaszi takarítási munká- fészekbe. A paprika szintén nagy táplatokat. A tárolt zöldségeket, gyümöl- anyag- és vízigényű: biztosítsunk számácsöt válogassuk át. ra elegendő öntözővizet már fejlődése A hónap vége felé – ha a nappali korai szakaszában is. hőmérséklet meghaladta a 10 Celsiusfokot – a konyhakertben el lehet vetni a hidegtűrő zöldségfélék magvait: murok, borsó, saláta, hónapos és egyéb retek. A dughagymát is elültethetjük, a pityóka ültetését is megkezdhetjük: az előző hónapban előcsíráztatni kitett gumókkal kezdjük. Ilyenkorra már 1-1,5 cm-es zöldes-barna csírák kell látszódjanak rajta. A hónap közepe táján megkezdhetjük a palántanevelést.

ÁPRILIS Április a veteményezés hónapja. Ha az idő engedi, munkáljuk el az ősszel vagy a tavasszal felásott, megszántott kertet, alakítsuk ki a vetőágyat. Ha van fóliasátrunk, március végén

98


Székely Kalendárium – 2016 Az epertöveket még virágzás előtt kapáljuk meg. Április végétől egészen az akácviVethetünk pattogatni való kukoricát rágzásig vethető a csemegekukorica: is, de ezt inkább csak hobbiból, hiszen érdemes kipróbálni, hogy közéje eléggé nagy választékban kapható az salátát teszünk, állítólag későbbre üzletekben, így feleslegesen foglalná az kórózik fel, mert árnyékban van. Oda amúgy is kevés helyet. Mert hogy, hogy vessük a salátát, ahol a kukorica valanem, de a kertünkben mindig kevés a milyen okból nem kelt ki. Babot is hely... vethetünk ugyanígy köztesként a A rózsatöveinkről idejében szedjük le kukorica közé. A tökféléket, habár a fagyvédő takarást, nehogy befülledjerégen szokás volt a kukorica közé nek. Az elszáradt, beteg ágakat távolítültetni, nem ajánlom, mert sok tápsuk el. anyagot és vizet von el a főnövénytől. Ha gyepet akarunk telepíteni, e hónap végén tegyük. A használatnak megfelelő fűmagkeveréket vessünk min- növény, például a bazsalikom vagy az dig az előzőleg simára elmunkált föld fel- oregánó, cserépben is jól megél. színére, majd gereblyével dolgozzuk be. Áprilisban be lehet ültetni a virágosA fűszernövények ültetését ne hagy- kertet. A kereskedelemben kapható juk ki. Ha kevés a helyünk, még a szikla- magvak nem mindig kelnek ki, illetve vagy virágoskertbe is elhelyezhetünk nem az kel ki belőlük, ami a zacskóra van néhány tő ezt-azt, amit leginkább szere- rajzolva. Itt jön be a szomszéd nénik szetünk. Nem fog az esztétika rovására repe: kölcsönözzünk, cseréljünk magomenni. A zsálya például kifejezetten jól kat! És csak megbízható helyről vásárolmutat a kövek között. junk! A fűszernövények előnye, hogy kevés gondozást igényelnek. Magas aroma- és MÁJUS illóolajtartalmuk miatt alig van kártevőjük. Szinte alkalmazható az „ültesd és Végre itt a május, a kertészek kedvenc felejtsd el” alapelv. Persze, néha nézzünk hónapja. Teljében a szezon: a kertészrájuk: egy kis kapálást, száraz időben kedőknek állandóan akad valami süröntözést ők is megérdemelnek! gős, halaszthatatlan munkájuk. Egyes helyeken pl. a kapor vagy a torma szinte gyomnövénynek számít. Ha gyepterületünket a tél megviselte, Ha túl sok kaprunk van, nem gond: a május első napjaiban már újravethetjük, nyulak is szeretik. vagy a régi fű közé vessünk fűmagot pótA tárkonyt, ha túl magasra nőtt, egy lásra. Most már minden egynyári virág karóhoz kötözhetjük, hogy ne feküdjön kiültethető. le. A lestyán megáll magától is, de ne A díszkertben, hogy növényeink ültessük árnyékos helyre. A csombor szebben fejlődjenek, használjunk műtrászintén a napos helyet szereti, ott aromá- gyát, persze, csak módjával. A legjobb a sabb lesz. A kistermetű, egyéves fűszer- komplex műtrágya, pl. egy NPK (nitro-

99


Székely Kalendárium – 2016 Kerti tavunkat, főleg, ha újonnan létesítettük – és a vize már felmelegedett –, beültethetjük vízinövényekkel. A partjára pl. acsalaput, forrásveronikát, bennebb, ahol a víz már 20–30 cm mély, békabuzogányt, gyékényféléket, néhány szál nádat, az ennél mélyebb vízbe pedig hínárt. A hínár között nagyon szeretnek bujkálni a halak, itt rakják le az ikráikat is. A tavacska felszínére pedig békalencsét, tavirózsaféléket telepíthetünk. A kerti tó annál jobb, minél nagyobb, mert így kevésbé sérülékeny az ökológiai egyensúlya – de persze, arányosnak kell lennie a kert méretével. Ha egy természetes vízfolyás csatlakozik hozzá, akkor sokkal szebb, és bonyolultabb élőhely létrehozására alkalmas. Fűszerszámnak alkalmatos növényeket el kell vetni. A citromfű, a levendula, a zsálya palántái most ültethetők. gén-foszfor-kálium tartalmú) 20–20–10- Próbálkozhatunk a kakukkfűvel is. es, ebből négyzetméterenként 3–6 dkg- Napos, széltől védett helyet, laza szerkeot használjunk egy szezonban, de ezt jó, zetű, gyommentes, tápanyaggal jól felha több részletben juttatjuk ki, akár az töltött talajt igényelnek. Ne sajnáljuk az öntözővízben feloldva, és mindenkép- érett komposztot tőlük. A legjobb, ha a fűszernövényeket külön „fűszerkertbe” pen gyomlálás után. A permetezéssel amúgy is vigyázzunk ültetjük, legalábbis a kényesebbeket. Ne ebben az időszakban: teljében a gyü- feledkezzünk el a rozmaringról: ez a mölcsfák virágzása, ne pusztítsuk el a méltatlanul mellőzött fűszernövény egyszerűen termeszthető, tőosztással szapoméheket!

Virágoskertünkben lehetőleg kerüljük a vegyszerek használatát. A levéltetvek ellen – száraz időben szinte biztosan megjelennek rózsáinkon – védekezni szükséges. Mivel nem valószínű, hogy a közismert levéltetű-pusztítók, a katicabogaraink meg tudnak küzdeni a teljes „haddal”, készítsünk házilag permetlevet dohányból. Főzzünk néhány cigarettát – vagy egy jó marék csikket – egy liternyi vízben egy órán át, hagyjuk egy napig állni, majd ezt a levet tízszeres hígításban használva permetezzük meg a rózsatövek tetvek lepte hajtásait. Ügyeljünk, hogy a katicákat ne érje: a tetűirtás előtt költöztessük el őket a problémás növényekről.

100


Székely Kalendárium – 2016 rítható, akár cserépben is nevelhető, és gyógyhatása sem elhanyagolható. Sajnos, nemcsak a dísz- és haszonnövények, hanem a gyomok is gyorsan fejlődnek májusban. Gyomláljunk hát! A kiszedett gyomok mehetnek a komposztra, csak akkor ne, ha már magot hoztak: ebben az esetben inkább dobjuk a kukába, vagy égessük el őket. Ha elmúlnak a fagyosszentek, az összes fagyérzékeny virágot kiültethetjük. A konyhakertbe kiültethetők a palánták is, a hónap elején kezdjük a hideget tűrőkkel: karalábé, karfiol, brokkoli, káposzta. Vethetünk még zöldborsót. A hónap közepétől folytathatjuk a paradicsommal, a fagyveszélyes időszak elmúlta után a paprika-, uborka- és padlizsánpalántákat is kiültethetjük.

JÚNIUS Június elején még vethetünk csemegekukoricát: azért kell szakaszosan vetni, hogy elnyújtsuk a szedési időt. A ki nem kelt kukorica helyére nem érdemes ugyanazt vetni, de az így szabadon maradt helyre ültethetünk babot, zöldet és szemeset, karósat és gyalogot egyaránt. Különösen kiadós lehet a nálunk „batusa” néven tisztelt nagy szemű bab (salátabab), ennek fehér és lilás-tarka, sőt barna változata is egyformán jó ízű. Fehér, piros és sárga virágaival dísze is lehet a kertnek. Hamarabb és könnyebben kikel a bab, ha ültetés előtt beáztatjuk. Ha a kukorica közé ültetjük, mindenképpen a kukorica kapálása után tegyük.

Ahol nem keltek ki a zöldségnövényeink, a hézagokat kitölthetjük retekfélékkel, salátával. A murkot, petrezselymet a gyomlálással egy időben ritkítani lehet, sőt, szükséges. A permetezésre ugyanúgy érvényes, mint az elmúlt hónapban: méhkímélő módon tegyük, lehetőleg az alkonyati vagy a hajnali órákban. Ha száraz az időjárás, a növényeink meghálálják az öntözést. Ha van rá lehetőségünk, fogjuk fel a háztetőről lecsurgó esővizet, és ezzel öntözzünk. Egy nagyobb hordó is megteszi erre a célra, de még jobb egy legalább 1 köbméteres tartály. Ha az időjárás engedi, kapáljunk mind a zöldségesben, mind a virágoskertben: ez nemcsak a gyomok ellen hatékony, hanem segíti a talaj vízkészletének a megőrzését is.

101


Székely Kalendárium – 2016 A burgonya és a paradicsom ebben az időszakban – főképpen amolyan „paprikajancsi-időjárás” esetén (esik az eső, süt a nap) – igen érzékeny a burgonyavészre: időben végezzük el a szükséges permetezéseket a megfelelő gombaellenes szerrel, máskülönben munkánk kárba vész. A paradicsom már fertőzött leveleit tépjük le és égessük el. A burgonyavész szinte órák alatt képes elpusztítani a növény leveleit. A burgonyát most kell feltöltögetni: lehetőleg permetezés előtt végezzük el a műveletet.

A kikelő uborkának építsünk támrendszert, mielőtt a levelei beborítanák a talajt. A paradicsom karózását is el lehet kezdeni, és csípjük le a növény hónaljhajtásait. A gyümölcsfákon, ha szükséges, elvégezhetjük a zöldmetszési munkálatokat. A rossz irányban növekedő és az ikerhajtásokat el kell távolítani. Ez különösen az őszi- és a kajszibarack, de a szilvafák esetében is fontos. A hónap elején a káposzta még palántázható, a brokkoli szintén; a bimbóskelt is ilyenkor ültetjük. Lehetőleg olyan helyre tegyük, ahol ősszel nem kell ásni vagy szántani, hogy késő ősszel–tél elején is szedhessük. A díszkert növényei, virágai is fokozott figyelmet érdemelnek ilyenkor. A nyíló bazsarózsákat kötözzük valamilyen támhoz, karóhoz. Az elvirágzott rózsákat, orgonát metszeni kell: az orgonabokrokról el kell távolítani az elhervadt virágfürtöket, hogy ne hozzanak magot, mert ez sok tápanyagot von el a növénytől. Az oltott rózsák alanyrészéről is távolítsuk el a vadhajtásokat. Ültessünk dohányvirágot: a legyek és szúnyogok nem szeretik, a lepkék, főképpen a szenderek annál inkább. Messzire illatozó virága – a margitszegfű illatával együtt – hozzátartozik a nyári esték hangulatához.

A körömvirág szintén rovarriasztó hatású, de vigyázzunk, ne szaporodjon el túlságosan, mert képes elnyomni a kisebb termetű virágokat. Legjobb, ha külön ágyásba ültetjük.

JÚLIUS A kapálási, gyomlálási szezon még tart, főként, ha az esős időjárás kedvezett a gyomoknak. A gyepet száraz időben öntözzük, és kb. 10 naponként – ha elérte a 10–15 cm-es magasságot – nyírjuk. Meghálálja a műtrágyázást: ezt négyzetméterenként 1-2 deka N-tartalmú műtrágyával végezzük, közvetlenül az öntözés előtt. A szép gyep titka az angolok szerint rendkívül egyszerű: öntözzük és nyírjuk háromszáz esztendeig! A sövények nyírásáról se feledkezzünk meg. A nyesedéket hordjuk a komposztra. Egyáltalán ne dobjunk ki semmilyen kerti hulladékot: a beteg növényrészek és a kimagzott gyomok kivételével minden szerves hulladékot komposztáljunk. Gyorsabban érik a komposzt, ha szerves trágyát keverünk közéje. A baromfi, nyúl, egyéb állatok trágyáját nyugodtan a komposzt közé tehetjük. Száraz időben a komposzthalmot tartsuk nedvesen.

102


Székely Kalendárium – 2016 A paradicsom karózását, kötözését folytassuk. A permetezést lehetőleg a hónaljhajtások és a felesleges levelek eltávolítása után végezzük. Érnek a korai gyümölcsök: a cseresznye szedésekor ügyeljünk, hogy ne „ágastól” tépjük le a gyümölcsöt, sok, a jövő évi termést biztosító termőrészt tehetünk tönkre. A hónap elején még elvégezhetjük a gyümölcsritkítást: a csomóból a két-három legfejlettebb gyümölcsöt hagyjuk meg. A gyümölccsel sűrűn rakott ágakat támasszuk alá. Az új telepítésű fácskák száraz időben meghálálják a (tápoldatos) öntözést: tövüket kapáljuk fel és takarjuk mulccsal. A csupasz csigabigák szintén sok bosszúságot okozhatnak: ellenük sörcsapdával védekezhetünk. De az is jó, ha a csigák útjába oltatlan mészport vagy akár fűrészport szórunk. A szúnyogok ellen véd a diófa, lárváiA rózsákat július elején műtrágyázzuk, ezután már nem lesz szükségük tápanyag- kat a kerti tavunkban lakó halak alapoutánpótlásra. Így hajtásaik őszig beérnek, san megtizedelik. Ha halaink vannak, a ellenkező esetben elfagyhatnak télen. tó környezetében vigyázzunk a permeteKáliumtartalmú műtrágyát használjunk, zéssel: csak olyan szert használjunk, ami négyzetméterenként akár 30–40 dekát is nem veszélyes rájuk. De a legjobb, ha kiszórhatunk, majd kapával dolgozzuk be semmilyen vegyszert nem használunk. A vendégségbe érkező békákat ne űzzük a talajba. Utána alaposan öntözzünk.

Megjelennek a darazsak is. Amúgy ártalmatlanok, ha nem „buzeráljuk” őket, de az arra érzékeny embereknél és főleg a gyermekeknél szúrásuk allergiás reakciót válthat ki. Elűzni nem nagyon lehet, de pillepalackokból hatékony csapdát készíthetünk ellenük. A palackba tegyünk valamilyen cukros, illatos folyadékot, majd zárjuk le, és néhány helyen egy éles kés segítségével végezzünk a palackon kereszt alakú bemetszést, majd egy ceruzát vagy más hegyes tárgyat belenyomva tágítsuk ki – befelé – az így keletkezett nyílást akkorára, hogy a darázs éppen beférjen rajta. Tegyük a palackot darázsjárta helyre, a napra. Az erjedő édes folyadék illata magához csalja a fullánkosokat, akik a lyukon könnyűszerrel be tudnak jutni, de belakmározván, a kifele vezető utat már nem találják meg.

103


Székely Kalendárium – 2016 el: hatékony rovarpusztítók ők is. Ha nem szívlelhetjük is őket, próbáljunk megbarátkozni velük. A tulipán és nárcisz hagymáit kiszedhetjük, ha a levelei már elsárgultak. Az április végén vetett, korai csemegekukorica már hozza első csöveit.

AUGUSZTUS Az alma- és körtefáink lassan termőre fordulnak. A gyümölccsel dúsan rakott ágaikat támasszuk alá, nehogy letörjenek a súly alatt. A letermett málnaveszszőket vágjuk le, ugyanúgy a ribizli és egyéb gyümölcstermő bokrok elszáradt, elpusztult részeit, hajtásait. Az elhervadt rózsákat szintén távolítsuk el. Ne törjük, hanem metszőollóval vágjuk ki! A gyomlálás olyan feladat, amitől ebben a hónapban sem szabadulunk meg, persze, már nem olyan herkulesi feladat, mint két hónappal korábban, különösen, ha száraz az időjárás. Viszont a legtöbb gyomnövény most érleli a magjait: ne hagyjuk felmagzani őket! A paradicsom, paprika vízigénye ilyenkor a legnagyobb. Ha tehetjük, öntözzük. Ezek a növények különösen meghálálják a sekély, horolókapálást. A paradicsom gombabetegségek elleni permetezéséről ne feledkezzünk el, főként csapadékosabb időjárás esetén. Lehetőleg olyan szert használjunk, ami biotermesztésben is engedélyezett, mert az kevésbé ártalmas az egészségünkre. A csemegekukorica már dúsan terem. A letermett kukoricaszárakat még zölden vágjuk ki, hogy ne szívják el a talaj amúgy is szűkös vízkészletét.

A letermett, kiszedett zöldségek helyére másodvetésként lehet salátát ültetni. Ha szőlőnk van, még elvégezhető a csonkázás, a túlnőtt hajtások eltávolítása. A fürtöket beárnyékoló leveleket is távolítsuk el, hogy a napsütés jól érje őket, így sokkal több cukrot képesek elraktározni a bogyók. Vidékünkre nem jellemző, de az augusztusi hőségben a fű kiszáradhat. Hogy ne égesse ki a tűző nap, nyáron hagyjuk kicsit hosszabbra nőni. Inkább a kora reggeli órákban locsoljuk. Augusztusban telepíthető a szamóca, tápanyagban gazdag, jól elmunkált, laza földbe. Ne sajnáljuk tőle a komposztot, és rendszeresen öntözzük, így jövő év júniusában már termést hoz. Illatos lepkecsalogatóként már említettem a nyári orgonát, de egyéb növé-

104


Székely Kalendárium – 2016

SZEPTEMBER

Székelyföldön ritka a nemes szőlőültetvény a szőlőtermesztésre alkalmatlan, zord klíma miatt: a direkttermők terjedtek el. Viszont ha igaz, amit az időjósok mondanak, hogy klímaváltozás van kialakulóban, szárazabb, melegebb időjárásra van kilátás az elkövetkező évek, évtizedek során, érdemes lenne kipróbálni nemes szőlőfajták telepítését is. Természetesen, egyelőre csak kísérleti jelleggel.

Lassan véget ér a nyár, de a kert még ilyenkor virágdíszben pompázik. A hőség sem okoz már annyi gondot, így kevesebbszer kell majd öntöznünk.

nyek is vonzzák a lepkéket. Ilyen a közönséges napraforgó és ennek törpe változatai. A vaníliavirág (Heliotropium arborescens) szintén kiváló lepkecsalogató, kék virágai erős vaníliaillatot árasztanak. A királyliliom vagy tűzliliom szintén az illatos lepkecsalogatók között tartható számon, óriási, magasra növő dekoratív virágaival a kert – szó szerint – kiemelkedő dísze lehet. Ejtsünk pár szót a traktor- és egyéb gumiabroncsba „ágyazott” virágágyásokról: rondák, ízléstelenek. Ehelyett használjunk fa- vagy terméskőkeretet, de egy kivájt rönkből is készíthetünk mutatós virágtartót. Ha mégis ragaszkodunk a gumiabroncshoz, álcázzuk terméskő-lapokkal. Kisebb kerti tavat viszont készíthetünk traktorabroncsból. Az álcázást úgy oldjuk meg, hogy sziklakertet építünk köréje. Ültessük ki most az árvácska palántáit, hogy ősszel virágozzanak. A telet átvészelve tavasszal korán nyílnak majd. És végül: gyűjtsük szorgalmasan a virágmagokat, hogy biztosíthassuk kertünk jövő évi pompáját.

Javában virágoznak az őszirózsák. Az elhervadó virágfejeket rendszeresen távolítsuk el. A hónap vége felé már fagy is lehet éjszaka, így a fagyérzékeny virágok meghálálják a takarást. Különösen a krizantémokra figyeljünk, csúnyán megbarnulhatnak a fagytól. A gyepet még egyszer, utoljára nyírjuk le, majd trágyázzuk meg: a tehéntrágya is megteszi, de négyzetméterenként 5-6 deka vegyes vagy N-műtrágyát is használhatunk. Előtte jó, ha elvégezzük a gyep talajának lazítását, már ha van hozzá való eszközünk.

105


Székely Kalendárium – 2016 menthetetlenek, rothadtak a komDivat, sőt, szinte státusszimbóposztba kerüljenek! A málna- és szelum a kerti flekkensütő. Építésénél derbokrokat most ajánlatos megmetkiélhetjük alkotókészségünket, fanszeni. táziánkat, de mint az egyéb kerti A legtöbb fűszernövény már be építményeknél, itt is aranyszabály „a gyűjthető: szellős, árnyékos helyen kevesebb több” elve. Lehetőleg egyszárítsuk meg, szintén száraz helyen szerű, természetes anyagokat hasztároljuk, akárcsak a gyógynövényeket náljunk (pl. kő, nyerstégla) legyen vagy a teának szánt füveket. könnyen megközelíthető és tisztítA csemegekukorica javában szüreható. „Álcázhatjuk” örökzöld, pl. telhető. Igyekezzünk a zsenge szemű lucfenyőből kialakított sövénnyel. A csöveket leszedni, ezeknek 10–15 hozzá tartozó kerti bútorzat, padok, percnyi főzés elegendő. Ha elvénül, az székek, asztalok lehetőleg ne élvezeti értéke csökken. Ilyenkor főzés műanyagból legyenek. A székeket után grillezhetjük, úgy finomabb. pl. fatönkökből, csutakokból lehet A zöldségeskertben azokon a részekifaragni. Jó, ha úgy építjük meg, ken, ahol valamilyen okból – pl. a szűk hogy alkalmas legyen vinete (padlihely miatt – nem tudunk őszi szántást zsán), de akár kürtőskalács sütésére végezni, a kiürült ágyások talaját ássuk is. Elhelyezésénél vegyük tekintetbe fel. Elmunkálni nem szükséges, csak a tűzvédelmi előírásokat, de a szommajd tavasszal. Szeptember elején még szédok esetleges érzékenységét is: érdemes kísérletezni saláta vetésével. zavaró lehet a füstje, a terjengő Fokhagymát is érdemes ültetni, a jövő pecsenyeillat miatt a vegetáriánusok évi termés reményében. is kísértésbe eshetnek. A szabadföldi paprikafélék vidékünkön ilyentájt érnek be, ezeket feltétlenül szedjük le, mielőtt egy fagyos éjszaAz udvaron, kertben „nyaraltatott” kán tönkremennének. A paradicsomtövekről tépjük le az szobanövényeket vigyük be a házba. A tavasszal virágzó növények hagymáit alsó leveleket, a bogyókat árnyékolókat már most elültethetjük. Ki kell szedni a is, így meggyorsíthatjuk az érést. A kardvirág hagymáit, mégpedig a leve- folytonos növekedésű paradicsomnál lek elsárgulása előtt. A hagymákat szá- csípjük vissza a csúcshajtást, hogy raz, szellős helyen tároljuk. A bazsaró- tovább ne növekedjen, ugyanígy szedzsatöveket is ilyenkor szokás szétültet- jük le a hónaljhajtásokat is. A ragya, azaz a paradicsomvész és egyéb gomni. A már érett almának és egyéb gyü- babetegségek ilyenkor is megtámadmölcsöknek megkezdhetjük a betakarí- hatják, főképp, ha esős az ősz. tását. A hibás, tárolásra alkalmatlan – Réztartalmú szerrel permetezzük meg, de nem rothadt – gyümölcsök mehet- ahányszor csak szükséges. nek a cefrébe, kipréselhetjük ivólének, www.facebook.com/SzekelyKalendarium esetleg lekvárt készíthetünk belőlük. A

106


Székely Kalendárium – 2016

OKTÓBER Ha még nem szedtük ki a pityókát, most tényleg eljött az ideje. A káposztát még hagyhatjuk, de azt is érdemes levágni, mielőtt esősre fordul az idő, és a nagy vízfelvételtől kihasadoznának a fejek. A murkot, petrezselymet, egyéb gyökérzöldségeket is kiáshatjuk. Kivétel a paszternák, amit ha fagy ér, jobb ízű lesz. A paradicsomot is szedjük le a fagyok beállta előtt. Ha zölden vagy féléretten „szüreteljük”, meleg, napos helyre, alma közé téve egy-két hét alatt beérik. A kabakosokat, tökféléket is gyűjtsük be. A fokhagyma ültetésével még nem késtünk el, és spenótot is vethetünk „tél alá”. A kertben elhullott kapormag kikel ebben az időszakban: a kis, félarasznyi növényeket érdemes leszedegetni, apróra vágva, fagyasztással tartósíthatjuk, akárcsak a petrezselyem vagy egyéb zöldfűszerek levelét. Október közepén ültessük el a rózsákat. Így lesz idejük begyökeresedni. A fagy ellen takarjuk a tövüket földdel vagy egyéb anyaggal: trágyát, de akár faforgá-

Az érő dió magától lepotyog, csak fel kell szedni, napjában többször is. Főleg, ha a diófa a kerítés mellett a járdára hullatja a termését. Mert ha nem mi, felszedi más... Ne verjük le karóval a diót, vagy csak nagyon óvatosan, hogy ne károsodjanak a termő hajtások.

csot is használhatunk. A díszcserjék ültetését szintén október közepére kell időzíteni. Sziklakert építésére, betelepítésére ez a hónap a legalkalmasabb. Szárazságtűrő, évelő növényeket, örökzöldeket ültessünk bele. Ha már van sziklakertünk, tisztítsuk meg, gyomláljuk ki. A lehulló levelek rengeteg komposztalapanyagot adnak. Ha fával fűtünk – és ősz van, tehát már be-begyújtunk –, a fahamut is keverjük a komposztba, mert káliummal gazdagítja azt. Az ősszel ültetett facsemeték könynyebben megfogannak, hamarabb hoznak termést, mint a tavasszal telepítettek. Mind az újonnan telepített, mind az idősebb gyümölcsfáink meghálálják az őszi lemosó permetezést, amit a lombozat lehullása után célszerű elvégezni, réztartalmú szerrel.

107


Székely Kalendárium – 2016 Van, aki ki nem állhatja a gyepszőnyegben a fehér herét vagy a pitypangot. Októberben kiirtható – egyszerűen ki kell ásni a gyepből –, de szerintem jobb, ha megbarátkozunk vele. Az évelő virágok ágyásait az első fagy után takarjuk le apróra szecskált szalmával vagy száraz levélréteggel legalább 3–5 cm vastagságban. Segít megőrizni a talaj víztartalmát, védi a fagytól a gyökérzetet. A kiürült virág- és zöldséges ágyásokat ássuk fel. Ha lehet, építsünk búvóhelyet a kertünkben élő állatoknak, pl. a sündisznónak. A kert egyik elhagyatott részében helyezzünk el néhány követ, nagyobb darab fakérget, hogy elrejtőzhessenek közte. Ne felejtsük el a fagyok beállta előtt vízteleníteni a kerti öntözőrendszert!

NOVEMBER Ebben a hónapban már hidegre fordul az idő, de a fák és bokrok metszése – ha az időjárás engedi – az egyik fontos feladat. A facsemeték, cserjék és bokrok ültetését is el lehet végezni, erre a november a legmegfelelőbb hónap. Gondoskodjunk a gyümölcsfák törzsének védelméről is. Főként a fiatal fák védelme ajánlott. Többféle anyag használható erre a célra: szalma, karton, nádvagy gyékényfonat. De akár régi rafiazsák is megteszi, habár ez nem a legesztétikusabb megoldás. A lényeg, hogy nyúl vagy egyéb, a kertbe betévedő állat ne tehessen kárt a fiatal fák kérgében. Azonkívül a fagy ellen is védi a törzset. A frissen ültetett fák mellé állítsunk támasztókarót. A kajszi- és őszibarackfák törzsét be is meszelhetjük.

További fontos feladat ebben az időszakban a lehullott, összegereblyélt levelek gyűjtése és komposztálása. A ciklámen magját ilyenkor vetjük el, melegházban neveljük. A ciklámencserepeket hűvös, de jó megvilágítású helyre tegyük, és rendszeresen öntözzük a növények tövét. A leveleit ne érje a víz: megsárgulhatnak. Szedjük ki a gumós begóniákat, mielőtt a fagy megcsípné őket. Szárítsuk meg a gumókat, és tároljuk sötét, hűvös helyen. A magvakat, egyéb ültetőanyagot már most elkezdhetjük megvásárolni jövőre. Tavaszi gumós növények, liliom, tulipán hagymáit szintén ilyenkor ültethetjük ki. A szabad gyökeres rózsák ültetésére is ez az időszak a legalkalmasabb. A madáretetők feltöltését eleséggel a hideg napok beálltakor ne feledjük el.

108


Székely Kalendárium – 2016 Virágok, növények, amelyek novemberben a legszebbek: tűztövis: örökzöld cserje, élénkpiros bogyói ősszel díszlenek, nagyon dekoratívak madárbirs: szintén piros bogyóival díszíti a kertet szárnyas kecskerágó: igénytelen növény, de lilás-vörös termései és vérvörös lombozata vidám, élénk színfoltot ad a kertnek a japán díszcseresznye virágai tavasszal, sárga-vörös lombozata ősszel örvendeztetnek meg tobzódó színorgiával a fekete hunyor télen hozza fehér, sárga porzójú virágait némely iszalagféle – előkelőbb nevén klematisz – késő őszig virágzik: kúszónövény lévén lugasok, pergolák befuttatására alkalmas a vadrózsa nyár elején a virágaival, ősz végén a bogyóival ékesíti a kertet.

Ha októberben elmaradt az ásás vagy az őszi szántás, novemberben még pótolhatjuk. A kert őszi-tél eleji színpompájának fokozására – a megürült ágyásokba – ültethetünk díszkáposztaféléket. Változatos szín- és formaviláguk van, emellett – végszükség esetén – ehetők is. A rózsákon az oltás helyét takarjuk be szalmával vagy trágya és levél keverékével. Ronda, de hatékony megoldás nejlonzacskó rákötözése. Az új ültetésű rózsák tövét takarjuk be trágyás földdel vagy tőzeggel. A kerti tó felületéről takarítsuk le a ráhullott leveleket. Az elvénült vízinövényeket ritkítsuk meg vagy szedjük ki. Vigyázzunk, hogy a tó ne fagyjon be teljesen. Ha szükséges, időnként törjük fel a jeget. A kelbimbó már szedhető, de a murok, cékla, paszternák és egyéb gyökérzöldségek betakarításával se késlekedjünk. Melegházunkat, fóliaházunkat készítsük fel a téli időszakra. Takarítsuk ki, fertőtlenítsük. A fertőtlenítéshez benzoesav hatóanyagú szer alkalmazása a legcélszerűbb, a talaját viszont dazomet

hatóanyagú szerrel fertőtleníthetjük. A fűtőberendezés ellenőrzése célszerű, hogy ha szükséges, azonnal beindíthassuk. A fás dugványokat most elültethetjük a melegházban. A gyümölcstermő bokrokat, miután elhullatták leveleiket, fiatalító metszéssel kell megmetszeni. A gyümölcsmúmiákat szedjük össze és semmisítsük meg.

DECEMBER Karácsony havában – látszólag – már nem sok tennivaló akad a kertben. Ha még valamilyen okból nem sikerült ásnunk vagy szántanunk, akkor minél hamarabb végezzük el: ha megfagy a föld, akkor már késő. Egyéb, az előző hónapokban elmaradt munkálatokat is bepótolhatunk, elvégezhetünk. Metszés, elszáradt bokrok, fák kivágása, kisebb-nagyobb javítások: mindez időjárásfüggő. Ami nem, az a szárnyas kedvenceink etetgetése. Ha jó az idő, akkor is adjunk nekik madárfinomságokat, hogy odaszoktassuk őket egész télre.

109


Székely Kalendárium – 2016 Hogy a tél folyamán friss zöldfűszerekkel ízesíthessük ételeinket, ültessük cserépbe őket, és akár a konyha ablakpárkányán is elhelyezhetjük. Így főzőcskézés esetén kéznél lesznek. A zsálya, bazsalikom, kapor, majoránna, rozmaring nem csak a jó ízeket biztosítja, illatuk, látványuk is felvidít a téli szürkeségben. Ha van sok időnk és sok helyünk, meg nem sajnáljuk a vele járó költséget, építhetünk számukra egy üvegfalú, villanyvilágítással ellátott, akváriumhoz hasonló nevelőládát- vagy szekrényt, ami igazán dísze lehet a konyhának. (Jamie Oliver konyháiban lehet látni hasonlót.) Az említetteken kívül még levélpetrezselymet, oregánót, tárkonyt, kakukkfüvet, csombort is nevelhetünk kis, téli fűszerkertünkben. De próbálkozhatunk egzotikus fűszerekkel is, kísérletezni mindig érdemes és tanulságos. Csípős paprikát is ültethetünk cserépbe, nagyon mutatós a többi fűszernövény között. A kistermetű szendvicsparadicsom is igen dekoratív szoba- vagy konyhadísz lehet, de nagyon sok kell belőle: valami okból gyorsan fogynak a bogyói… Ha viszont van fűtött, üveges verandánk vagy télikertünk, ott érdemes többet és nagyra növő fajtákat is elhelyezni. Volt egy kazánfűtő ismerősöm, ő a kazánház délkeleti nagy üvegablaka mellett óriási ládákban termesztette – télen is – a paradicsomot!

Vizsgáljuk át a teleltetésre fedél alá menekített cserepes virágainkat: a teleltető helyiségben ne essen 5°C alá a hőmérséklet, mérsékelt megvilágítás és páratartalom mellett. Újabban nagy divat a csírák fogyasztása. Készen is lehet kapni, de magunk is csíráztathatunk magvakat étkezési célra. Tiszta, nedves itatóspapírra szórjunk egy réteg magot, de tehetjük egy tányérkába is a magvakat, majd töltsünk rá egy kicsi vizet. A repce, retek, lucerna, vörös here, káposzta, brokkoli, hagyma, zsázsa, de még a napraforgó és a búza csírája is amellett, hogy finom, gyógyhatással bír. Vigyázzunk azonban, NE használjunk erre a célra vegyszerekkel kezelt, csávázott bolti vetőmagokat! Jobb üzletekben kaphatók külön erre a célra zöldségmagvak. Elengedhetetlen a forralt bor alapanyagairól való gondoskodás. A karácsonyi kaktuszt már november elején az ablakpárkányra állítottuk, nem

túl meleg helyre, tápoldattal öntözgettük, nem forgattuk (fontos, hogy a bimbók mindig egy irányból kapják a

110


Székely Kalendárium – 2016 fényt), így nagy eséllyel virágot nyit dec- nyezetvédő azt mondja, hanem azért, ember közepére. mert egy szép karácsonyfa beszerzése – Decemberben mindig előjön a kará- az elmúlt esztendő tapasztalatai alapján csonyfa-dilemma. Műfenyőt vagy ter- – egyre körülményesebb. És drágább. mészeteset? Élőt vagy levágottat? Egy élő, cserépben nevelt fenyő 2-3, sőt Mifelénk még nem jött divatba a csere- több alkalommal is használható karápes, élő fenyő karácsonyfának, de ez csonyfának, ha pedig kinőtte a szobát, ki véleményem szerint néhány éven belül kell ültetni a kertbe. Karácsony előtt egy, megváltozik. No, nem csak azért érde- a kertben vagy az udvaron álló, élő mes cserepes vagy földlabdás fenyőt fenyőt is feldíszíthetünk. díszíteni karácsonyra, mert a sok körKratochwil Barna – Hogy s mint vagytok, komámaszszony? Hogy érzi magát a koma? – Köszönöm kérdésedet, jól van! Most már a szeme es megjavult. Tudod, az esküvőnk előtt erősen gyengén látott. – Az már igaz – erősítette meg a koma.

– Hát azt, hogy az idő telik. Kied es meghal, ide eltemetik. A sírján fű nő. A tehén lelegeli, aztán kipakolja. S akkor azt fogják mondani: „Hej, kied semmit sem változott!”

JJJ

János bácsi a komájával Brassót járja. Délben megszólal a Fekete-templom nagyharangja. – Annak van hangja, koma! Az lehet vagy húsz mázsás – mondta elismerőleg. – Hogy húzhatták fel azt a nagy terhet oda? – értetlenkedik. – Ó te, komám – adja a jól értesültet János bácsi –, azt meg biztosan csengettyű korában feltették.

A székely falu templomában kopogtatja a pap nagymisén a mikrofont és mondja: – Baj van a mikrofonnal! Erre a hívek: – És a te lelkeddel... JJJ

Két koma együtt indul ügyes-bajos dolga intézésére. Útjuk a temetőn vezet keresztül, megszólal az egyik: – Hallja koma, mit mondok? – No, mit? – Hát azt, hogy az idő eltelik. Kied meghal, ide eltemetik. Sírján fű nő, a tehén lelegeli, aztán kipakolja. S akkor azt fogják mondani: „Hej, hogy kied hogy megváltozott!” Lenyelte a koma a sértést, de elhatározta, hogy visszafizeti. Dolguk végeztével jönnek hazafelé, ugyancsak a temetőn át. A temetőben megszólal: – Hallja, koma, mit mondok én es? – No, mit?

JJJ

JJJ

Azt mondja az egyik székely a másiknak: – No, János bá, olcsóbb lett a zab. Örvend-e? – Örvendjen a ló! – feleli János bá. Két székely atyafi a halottkísérők sorában mendegél. Egyszer az egyik megszólal: – Hirtelen meghala! – Hirtelen ember vót ő egész életében – egészíti ki a másik. – De ilyen hirtelen dolgot többet nem csinál.

111


Székely Kalendárium – 2016

Tizenkét állat, amit Székelyföldön fotózni érdemes Remélem, senkit nem ábrándítok ki, ha azt mondom, hogy a medve nem lesz benne a felsorolásban. Nem másért, de – főleg Székelyföldön – a medve nem játék! Fotózása igen nagy körültekintést, szakértelmet és nem utolsó sorban szerencsét igényel. Még akkor sem árt az óvatosság, ha a kukázó medvéket próbáljuk lencsevégre kapni. Szerencsére a barnamedve mellett számos nagyszerű élőlény található meg vidékünkön, melyeknek fellelése, fotózása igen kellemes élményt jelent(het). Kezdjük a kistestű, gerinctelen élőlényekkel. A kárpáti csiga (1) már nevében is tükrözi a helyet, ahol rendszeresen előfordul, megjelenése pedig egyszerűen bámulatba ejtő. Teljes nevéhez méltóan – kárpáti kék meztelencsiga – ugyanis kék színű. És természetesen meztelen, a csupaszcsigák csoportjába tartozik. Elérheti a 18–20 centiméteres hosszúságot is, ezért könnyen észrevehető, és mivel sebessége sem akadályoz meg benne, jól is fotózható. Esetenként előfordulhat más színben is, például zöldes, barnás, sőt sárgás-barna árnyalatban. A Kárpátok hegy- és dombvidéki erdeiben honos.

1

A gerinctelenek között még számos látványos vagy ritka állatfaj fordul elő Székelyföldön, elsősorban a cincérek, szitakötők és lepkék sorában. Ezek közül a havasi cincér (2) az egyik legszebb rovarfaj. Közép-Európa számos helyén

3

2 112


Székely Kalendárium – 2016 igazán figyelemre méltó. Ráadásul a hernyója is igen színes, esetenként a kertek4 ben is feltűnik, ritkán okoz komolyabb károkat. Bár nem csak a mi vidékünkre jellemző, hiszen Európán kívül Ázsia bizonyos részein is előfordul, a székelyföldi táj, kaszálók, rétek igen szép pillangójáról van szó. A fecskefarkú lepke ugyanis a pillangófélék családjának tagja („nem minden lepke pillangó, de minden pillangó lepke”). Nem hagyhatjuk megörökítés nélkül kipusztult, ezért értéke nem csak szépsé- az ízeltlábúak másik igen fontos csoportgében, hanem ritkuló számában is jelent- ját, a pókokat sem. Csupán az Olt vízkezik. Más állattal nem téveszthető gyűjtőjének felső szakaszán a szakembeössze, sűrű kék vagy kékesszürke szőrzete és a szárnyfedőkön, valamint az előháton látható bársonyfekete rajzolata alapján könnyen azonosítható. A havasi cincér a bükkösök „címerállata” is lehetne, hiszen ebben az erdőtársulásban fordul elő leggyakrabban, így lárvája is főleg ennek a fajnak a korhadt, sérült egyedeiben él. 5 A lepkék közül több igen ritka, szép megjelenésű faj is van, amelyet nyugodt szívvel ajánlanék fotózásra, mint a csíkos medvelepke, a boglárkafélék, az atlanta rek 234 pókfajt azonosítottak! Ezek lepke, tűzlepke, a választás azonban a között vannak parányiak, de termetesebmég viszonylag gyakori fecskefarkú lep- bek is. Választásunk egy könnyen azonokére (3) esett. Szépsége, megjelenése sítható, nagytestű fajra, a darázspókra (4) esett. A hímek kisebbek (5 mm), a nőstények azonban elérhetik a 16–17 6 mm nagyságot is. A nőstény potroha jellegzetes, darazsakra emlékeztető feketesárga csíkos. Bár csípése fájdalmas, a legtöbb pókhoz hasonlóan nem támad emberre, csupán védekezésből „csíp”. A gerinctelenek után nézzük a gerinceseket. Csak a türelmes, mindenre elszánt és technikával jól felszerelt személyeknek ajánlott a halak fotózása.

113


Székely Kalendárium – 2016 hívja fel a figyelmet, hogy az állat bőrében mérget termelő mirigyek vannak. A kétéltű fajok közül legalább ennyire izgalmas lehet a mocsári béka hímjének megörökítése nászidőszakban. Ekkor ugyanis kékes színű. Vagy akinek szerencséje van megpillantani a kárpáti gőtét, ne késlekedjen lefotózni azt is. Székelyföld ugyan nem bővelkedik 7 hüllőkben, de az a néhány faj, amely előfordul vidékünkön, mind megérdemelne legalább egy fotót. Amit persze nem Újabban többfelé hódít a kihorgászott könnyű elkészíteni, mert a gyíkok, hal lefényképezése és visszaengedése. kígyók igen óvatos állatok, és sokszor Itthoni vizeink „halsztárja” a fejes már azelőtt elbújnak, mielőtt az ember domolykó (5) is lehetne, hiszen a hegyi észrevenné őket. A kígyófajok közül a patakok mellett a nagyobb folyókban is megtalálható. Jellemző rá a feltűnően 8 nagy fej, valamint az óvatosság, ami miatt elég nehéz horogra csalni. Lombhullató erdeink nedves, vizes részein nem túl gyakori, de annál látványosabb megjelenésű kétéltű faja, a foltos szalamandra (6) mindenképpen megérdemel egy fotót. Bár félénksége miatt próbál gyorsan elbújni a levelek alá, esetleg behúzódni a gyökerek, földre keresztes vipera mérge emberre is veszéhullott ágak közé, érdemes kísérletezni lyes, ezért inkább a siklófajok (mint a 7megörökítésével. Megfogni azonban es számú képünkön látható vízisikló nem ajánlott, fekete-sárga színe is arra vagy a rézsikló) megörökítésével érdemes próbálkozni. Ehhez azonban megfelelő ismeret szükséges. Maradjunk hát a 9 gyíkoknál. A legnagyobb termetű, nálunk élő gyíkfaj a zöld gyík (8), amelynek teljes hossza a farkával együtt elérheti a 40 centimétert is. Nevét feltűnő világoszöld színéről kapta. A hímek nászidőszakban fejük és torkuk környékén kék színűek. A legnehezebb feladathoz értünk, hiszen a madarak közül számos olyan faj van, mely sokak által ismert, esetenként Fotó: Csáki Balázs

114


Székely Kalendárium – 2016 itthon fészket rakó és utódokat nevelő élőlény mintapéldányát is megtestesíti. Számos mondóka, gyermekdal, mese főszereplője ez a nagytermetű gázlómadár. A természetet járva a fent bemutatott állatfajokon kívül még számos élőlénynyel találkozhatunk. Ezek közül kétségtelen, hogy a nagytestű emlősökkel való 10 találkozás képezheti a legmaradandóbb emléket. Egy szarvas, vaddisznó, farkas, ritkább esetben hiúz, vadmacska megpilkedvelt itt, Székelyföldön, mások szé- lantása és esetleges lefotózása nem minpek, gyors röptűek, érdekesek. Elég, ha a füstifecskét, a széncinegét, a siketfajdot, a fülesbaglyot, a szajkót (mátyásmadarat), a harkályt, a gyurgyalagokat említjük. A mondavilágban és népünk történelmében betöltött szerepe miatt azonban a turulmadárra esett a választás. A kutatók többsége szerint a turulmadár „tudományos” nevén kerecsensólyom 11 (9). Ha röptében nem is, de szoboralakban biztosan készíthető legalább egy szép fotó e kecses, villámgyors madárról. Természetesen nem hagyhatjuk ki a dennapi alkalom. Vidékünkön egyre nő felsorolásból a fehér gólyát (10) sem, azon lehetőségek száma, hogy lesből, amely azon túl, hogy a kisgyerekek „szál- kilátókról vadakat, emlősöket figyeljünk lításában” vállal igen fontos szerepet, a meg, de a magányos természetjáró is szülőföldet szerető, mindig visszatérő, kerülhet abba a kellemes helyzetbe, hogy a közeli domboldalon vagy a fák között valamelyik említett állatfajt meg12 pillanthassa. A medve (11) mellett a gímszarvas (12) fotózása jelentheti a legszebb élményt. Wass Albert számos művében leírja egy-egy szarvasbika becserkészését, a hajnali ködben megjelenő hatalmas agancsok felejthetetlen látványát. Türelemmel, megfelelő helyismerettel és kis szerencsével e nagyszerű emlősünk is megörökíthető. Köllő Zsolt Ágoston

115


Székely Kalendárium – 2016

Munkabíró, ravasz és önző „A nép megélhetésének és gyarapodásának titka, a szorgalom és egyszerűség mellett, abban áll, hogy kisebb vállalatokra üzleti szellemmel bir, s apró dolgokban okosan ki tudja számítani hasznát. Ellenben koczkázatos vállalatokba semmi szin alatt nem bocsátkozik. [...] Hogy oly kevéssé termékeny földön, annyira nélkülözve csaknem minden segédeszközt, akkora mérvű közterhek mellett, oly szűk birtokon és primitive gazdasági rendszer alapján csak feszitett, példátlan munkásság, munkaszeretet tarthat fenn egy népet, az kétségtelen. S hogy e nép ezek daczára a jóllétnek még bizonyos nemével is bir, [...] ebben meg józan esze nyilvánul, mely rendezni, beosztani, megtakarítani szeret és tud s mely a kicsiből sokat fedezni ért, s igényeit a lehetőség határain belől szabályozza. [...] A 'szabad széköl'- ben igen erős a kásztszellem. Az úgynevezett nadrágos osztály iránt még ma is nagyon bizalmatlan, holott ez osztály egy jelentékeny része az ő soraiból emelkedett föl. A volt jobbágy-osztállyal szemben pedig lenéző és aristokrátikus. E tekintetben a valódi democrátiát nem képviseli, s az idő és miveltség elsimító kezére szellemének még nagy szüksége van. Lenéző és megvető az idegen nemzetiségekkel szemben is, miben korlátoltsága és elszigeteltsége nyilvánul. Az üzlet és mesterségek legnagyobb részét lealázó foglalkozásnak tekinti, miben nemcsak tudatlanságát árulja el, de magasztalt életrevalóságának hirét is részben megcsorbítja. Perlekedési hajlamát igaz, hogy institutióiból megmagyarázhatjuk, melyek jogot adtak 3 frtos perét egész az udvarig vinnie; de hogy mai nap is sok példája van a perlekedés által való tönkrejutásnak, ez csak az elfogultságból, pontatlanságból, makacsságból és a belátás hiányából származhatik. E nép továbbá ravasz és önző. A nadrágos ember iránt állandóan alázatosságot és szolgálatkészséget szinlel, de hátmögött kigunyol, megvet és mindig azon töri fejét, hogyan szedhessen rá, és hogyan zsarolhasson meg apró szolgálataiért. S ha szerződés nélkül bíztál rá munkát vagy fogadtál el szolgálatot, mindig készen lehetsz rá, hogy tulkövetelő számlát kell kiegyenlítened.” Kozma Ferenc (1844–1920): A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota, 1879

Fotó: Dénes László

A Bucsecs-hegység a Mál-tetőről

116


Székely Kalendárium – 2016

Fenyő a Hargitán Földrengés, vagy villámcsapás alatt A Hargitán egy szikla meghasadt.

Gyökereit sziklába kellett vájja, – S mégis egyre szebb lett a koronája.

Tenyérnyi rés volt. Az esők, szelek Mind vittek abba néhány porszemet.

Száz szél, vihar támadta, hogy kidöntse, De csak annál erősebb lett a törzse.

És évek múlva oda hullatott Madár vagy szél egy kis fenyőmagot.

Őseink az ily fenyőktől tanulták meg talán, Hogyan lehet megélni a Hargita oldalán.

Az a mag megszerette ott a földet, S más tavasszal már mint kis fenyő zöldellt.

És mi, mai székelyek is, ha élni akarunk, A kőből is kenyeret kell kiszorítson karunk. Dobos Ferenc

FOKKUS ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR (CAR FKKUS-IFN)

A szerző (1881. júl. 31., Alsójára – 1949. máj. 1., Székelyudvarhely) a kolozsvári egyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Tanított Csíksomlyón, majd 1908tól a székelyudvarhelyi kat. főgimnázium tanára. Könyvet írt Az Adria uralmának kérdése a 14. században címmel (Kolozsvár, 1905); cikkeit, verseit a helyi lapok közölték, a székelyek eredete és a székek kérdése foglalkoztatta. A székelyek hun eredete c. tanulmánya A Székelyföld írásban és képben (Kolozsvár, 1941) c. gyűjteményes kötetben jelent meg. Öregkori líráját az Őszi levélhullás (Kolozsvár, 1941) c. verskötet mutatja be. (Fia, ifj. Dobos Ferenc neves földrajztudós és sportoló, az 1936-os Olimpiai Játékok résztvevője.)

Szolgáltatásaink: 1. gyors kölcsönök; 2. csökkentett kamattal kölcsönök ünnepekre; 3. spórolási lehetőségek, (most gyerekeknek is); 4. számlafizetések, díjmentesen; 5. temetkezési alapok gyűjtése.

Székhelyeink:

Kézdivásárhely, tel.: 0267.361.780 Csíkszereda, (Hr) tel.: 0366.102.464 Bereck, tel.: 0267.368.300 Gelence, tel.: 0267.345.111 Földvár (Bv) tel.: 0268.265.691

honlapunk: www.carfokkus.ro

http://mek.oszk.hu/ kiallitas/erdelyi/dobos.htm

117


Székely Kalendárium – 2016

Hadak útja Alig hunyta le szemét Atilla király, békétlenség ütötte fel fejét a hunok között. Fiai vetélkedni kezdtek a legfőbb hatalomért, testvérháború tört ki közöttük. Azok a népek, amelyeket a hunok korábban már legyőztek, kapva kaptak az alkalmon, a véres küzdelmekben a birodalom rövidesen összeomlott. A megfogyatkozott hunok, mintegy tizenötezer harcos, Atilla király fiának, a harcban szerzett sebeiket egy csodatevő fűvel meggyógyító Csaba királyfinak a vezetésével a Kárpát-medencéből visszament ősei, a szkíták földjére, hogy az elveszett haza visszaszerzésére ázsiai rokonaival egyesülten térhessen vissza, s Atilla szent kardját a kerek tenger habjaiban tisztára mosván, annak bűvös erejét visszaadja. Azonban háromezer hun itt maradt Erdély véghatáránál őrködni – székelyeknek nevezték magukat, így hívjuk őket ma is. Elváláskor áldoztak tűznek, víznek, légnek s földnek, és megesküdtek, hogy fenyegető veszedelem idején segítséggel fordulnak vissza a világ végéről is. Megfogyott népével hátrált Csaba, ám alig haladnak a havas aljáig, máris fölkere-

kedik a körüllakó népség a maroknyi székely ellen. De megrendül a föld, megrázkódnak a fényük koronái, s hírül adják a távozóknak társaik veszedelmét – a hadak egy része visszafordul, és szétszórja az ellenséget. Egy év múlva ismét megirigylik a völgy lakói a székely nyugalmát, s fenyegetik seregeikkel. De a patak sikoltva szalad a folyamba, a folyam a tengerbe, hírt visznek – a segély nem késik, és a székely ismét mentve lőn. Három év múltán új nemzetségek veszik ismét körül a székelyt. Élethaláltusára megy a dolog. Már a szellő nem érte volna utol a Görögországba távozottakat, de a puszták viharának szárnyaira ülvén, megtalálta őket messze délkeleten, s harmadszor is győzelemre segítik feleiket.

Madarasi kopjaerdő

Fotó: Munzlinger Attila

118


Székely Kalendárium – 2016

A Tejút a népnyelvben: Búcsújárók útja Cigányok útja Cigányút Ég útja Éjjeli kegyelet útja Északai (éjszakai) szivárvány Ezüst út Fejér árok Fejér köz Hadak útja

Hajnali hasadék Hajnalszakadék Isten barázdája Jézus útja Kerek udvar Lelkek útja Madarak útja Ország útja Ötevény Polyva útja Szalmahullató út

Sok idő telt el, szorgalom a rengeteget kies teleppé, a hosszú időzés az őrállomást hazává alakította át, s nem volt ki merje háborítani a székely tűzhelyét, kinek védelmére saját erős karja s ismeretlen segítő seregek megjelenése késznek látszott. De végre is kitör a szomszédok régi gyűlölete a nyelvben és szokásban egyedülálló székely ellen. Megszámlálhatatlan nép kel fel a kiirtására, s a bérces kis hazát minden oldalról ostromolják. Dicsőn vív a székely, de mármár lankad a túlnyomó erők ellenében. A segély messze van, tán feledésbe is mentek, s az elszakadt hű társak rég a földben alusszák álmaikat. Csak a székelyek csillaga nem szunnyadoz, s megemlékezve az áldomásról, az esküről, lobogva viszi a hírt a földről az égi csarnokokba. Már itt lenn a csata készül: maroknyi nép az ellenség árjával szemközt, midőn egyszerre paripák dobogása és fegyverzörej hallik, s fényes hadak némán vonulnak az égen fölfelé. A testvérek, kik a baj idején már háromszor nem késve jöttek, negyedízben sem maradnak el. Mint hallgatag

Szalma út Szalmás út Szarvasnyom Szent Mihály útja Szép asszony vászna Tejes út Tél háta Tündérek fordulója Tündérek járása Tündérek útja Zarándokok útja

szellemek, hosszú sorban nyomulnak a csillagos égen végig, s leszállnak ott, hol a kék boltozat ama havasokkal ölelkezik. Nincsen halandó, aki megállhatna a sebezhetetlenek előtt. Rémület szállja meg a tenger-ellenséget, s futnak mindenfelé, többé hátra sem tekintenek! Azóta áll a székely háborítatlanul, s nemsoká véget ér hű őrködése, midőn a végelköltözöttek hű unokáihoz, mint kalauz csatlakozva, örökségüket, széles magyarhont visszafoglalják. A fényes hadak ösvénye pedig, melyet jöttükben és visszatértükben taposának, eltörölhetetlen marad az ég boltozatán; az ő lábaik és lovaik patkóinak nyoma az, mit derült éjféleken, mint tejfehér-szalagot látsz tündökleni a magasban, s melynek azon órától Hadak útja a neve a székelyeknél, melyre tekintve megemlékeznek ők Csabáról és hős atyjáról, Atilláról. (Lugossy József gyűjtése alapján, Kandra Kabos és Závodszky Géza nyomán)

Ezt a mondát először Ipolyi Arnold közölte a Magyar Mythologia függelékében, 1854-ben. Neki a népies magyar csil-

119


Székely Kalendárium – 2016

Nyerges-tető Fotó: Munzlinger Attila

lagneveket már azelőtt gyűjtő Lugossy József küldte be, aki egy általa meg nem nevezett székely katonától hallotta, de a tűzre, vízre, levegőre és földre való esküvés motívumát már maga toldotta hozzá. A Hadak útja név már az 1405 körül másolt schlägli szójegyzékben is szerepel a Tejútra vonatkoztatva. A hun harcosok sebei kezelésére használt csabaíre gyógy-

növény, azaz a közismerten vérzéscsillapító vérfű (Sangiusorba minor) először az 1530-as éveikben lejegyzett Orvosi rendelvényben bukkan föl czyabaire néven, azután a XVI. század második felében több nyomtatvány említi. Egyes tájakon a hasznos földitömjént (Pimpinella saxifraga), népies nevén rákfarkat, bábafüvet vagy csabafüvet is nevezték csabaírének.

Ősmagyar csillag- és csillagképnevek Székelyek csillaga: valószínű a Szaturnusz Magyarok csillaga: valószínűleg a fényes Jupiter bolygó A három királyok csillagai: valószínűleg az Orion három középső csillaga, az Orion öve Szent László szekere: a Göncölszekér Törökországi Döncöl: a Nyilas csillagkép öt fényesebb csillaga lehet, eredete ismeretlen Mátyás király szeme: nincs azonosítva Tatárdúlás: valószínű a Berenice Haja csillagkép Bujdosók lámpása: valószínűleg az Aldebaran Vezér, Hadnagy, Hadvezető, Három hadnagy: a Hattyú csillagkép legfényesebb csillaga és a kereszt alakú csillagkép három következő csillaga Pajzstartó, Zászlós, Zászlótartó, Sereghajtó lövő: ezek valószínűleg a Hattyú csillagkép csillagai lehetnek. Ezeket Nászmenetként is számon tartja az ősmagyar hagyomány. Lehel kürtje és Mátyás kürtje: nincsenek azonosítva Szarvasnyom (a Hunort, Magort, Bosút és Lászlót vezető vezérállat nyoma): Tejút (Schalk Gyula: Az ősmagyar népi csillag- és csillagkép nevek, Ősi Gyökér, 2006/2.)

120


Székely Kalendárium – 2016

Székelyek nyomában Bukovinában A csíkszeredai Prisma Fotóklub Hargita Megye Tanácsa támogatásával évente megszervezi hagyományos alkotótáborát. 2014-ben Bukovina vidékét keresték fel a fényképészek, az 1764-es madéfalvi veszedelmet követően Bukovinába menekült székelyek nyomait kutatva. Az egyhetes alkotótábor eredményeként létrejött rendkívül változatos képi anyag különleges világba kalauzolja a nézőt: a bukovinai magyar falvak székelyföldi építkezésmódjától a hucul lakóházakon át a középkori ortodox kolostorokig minden megtalálja helyét a kivételes szépségű tájban, aminek további egyedi sajátosságot kölcsönöznek a vidék hagyományai. A csíki Prisma Fotóklubbal baráti viszonyt ápoló marosvásárhelyi Marx József Fotóklub tagjai is hasonló túrát jártak be nemrég. A két csapat közös kiállítást szervezett Marosvásárhelyen és Csíkszeredában, ebből az anyagból Hargita Megye Tanácsának támogatásával fotóalbum készül. A csíkszeredai Prisma két tagját, Péter Izabellát és Vitos Hajnalt kérdeztük.

– Milyen céllal, hol és mennyi ideig tartózkodtak Bukovinában? – A Prisma Fotóklub minden évben alkotótábort szervez tagjai számára. Sikeres pályázatok eredményeként fotóztunk már Verespatakon, Borszéken, Tusnádon és Bukovinában, a következő táborunk helyszíne Máramaros. Csíkszereda polgármesteri hivatalának támogatásával 2014. április 29-e és május 4-e között a klub tizenkét tagjával hat napot tölthettünk Câmpulung Moldovenesc-en. Innen jártuk körbe Bukovina kivételes szép ségű tájait, dokumentálva az ortodox kolostoroktól kezdve a madéfalvi veszedelem után elmenekült székelyek falvain keresztül az ottani hucul települések sajátosságait is.

Fotó: Vitos Hajnal

Bukovinai asszony

121


Székely Kalendárium – 2016

Kopjafa Madéfalván 2014. január 7-én, a 250 éve történt mészárlásra emlékezve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kopjafát állított a madéfalvi emlékmű közelében. Az első oldalára az 1764-es és a 2014-es évszámot vésték fel, alul pedig a 19. század végén még Istensegítsen született Gáspár Simon Antal-idézet olvasható: „Mü magunkval hoztuk a szokást, hogy egyik a másért legyünk.” A másik három oldalán pedig a 18. század végén alapított öt falu neve: 1777 – Istensegíts, Fogadjisten; 1785 – Hadikfalva, Józseffalva; 1786 – Andrásfalva olvasható. A kopjafa alsó részén a készítők nevét (Szemcsuk István és Biszak Antal) örökítették meg.

– Megfogható-e a fotós szemével a székely múlt Bukovinában? Ha igen, ez miben nyilvánul még meg? – A projekt egyik fő célkitűzését az öt bukovinai székely falu meglátogatása képezte. Ezeket a falvakat az 1764-es határFotó: Vitos Hajnal

A hadikfalvi Nagy József, az utolsó magyar

őrség átszervezésekor történt madéfalvi mészárlás után elmenekült székelyek alapították Hadik András segítségével, aki erre II. Józseftől szerzett engedélyt. A letelepedő székelyek öt falvat népesítettek be: Józseffalvát, Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát és Andrásfalvát, és ezen a területen éltek egészen 1941-ig, amikor a magyar kormány a Vajdaságba telepítette őket. Mára már csak elvétve találhatjuk meg a magyar jelenlét nyomait ezen a tájon, inkább csak az építészeti emlékek árulkodnak arról, hogy ezeknek a falvaknak a lakói valamikor székelyek voltak. A jellegzetes székelyes építészeti elemek még néhány házon felfedezhetők, de a falvakban már csak a szomszédok mondták el, hogy „ez is egy magyar háza volt”, vagy hogy „itt lakott a tanító, aki magyar volt”. Ilyen házakat találtunk például Józseffalván, de Fogadjistenen már csak néhány kopjafát fedeztünk fel, melyeket a székelyek emlékére állíttattak, és a legtöbb faluban lassan már csak a temetők keresztjeinek feliratai árulkodnak arról, hogy itt magyarok is éltek.

122


Székely Kalendárium – 2016 – Találtak magukat székelynek valló vele együtt majdnem nyom nélkül tűnik embereket Bukovinában? Nekik mi- el innen a kivándorlók utolsó, még malyen emlékeik vannak, milyen a „nem- gyar öntudatú leszármazottja. zettudatuk”? A témakeresés kapcsán – Hol lehet megtekinteni a képanyagot? érte valamilyen megrázó élmény? – Reméljük, egy fotóalbumot is ki – Az öt faluból már csak egyetlen egyben találtunk magyar embert. Ő a hadik- tudunk majd adni, amelynek megjelentefalvi Nagy József, aki 94 évesen még ma- téséhez a szükséges összeget pályázati gyarnak vallotta magát, és élénken emlé- úton szeretnénk megszerezni, hogy a kezett ifjúkora élményeire, színesen me- nagyközönség is betekintést nyerhessen sélve el – főleg – katonakalandjait. Saj- ebbe a különleges világba. Ez az alkotótános, a gyerekei már nem tudnak magya- bor ugyanis minden résztvevő számára rul, fia, bár büszkén beszélt apjáról, mégis olyan különleges élményt nyújtott, csodabogárnak tartotta, akihez buszok- amely nemcsak a képi anyag változatoskal jönnek a turisták még Magyarország- ságával gyönyörködtetett, hanem egyról is. Megrázó élmény volt látni ezt az ben történelmi sétát is jelentett száöregurat, aki előrehaladott kora ellenére munkra, bepillantást nyújtott egy letűnt szépen beszélt magyarul, tudni azt, hogy világ utolsó emlékeibe. Dobos László ő az utolsó magyar ezen a tájon, hogy Az 1764-es madéfalvi veszedelem előtt, alatt és után több ezer székely menekült át a keleti határon Moldvába, és részben a csángók között telepedett le. Miután a Habsburg Birodalom 1774-ben megszerezte Bukovinát, az osztrák–porosz háborúban kitűnt Hadik András tábornok (Berlin megsarcolója) összegyűjtötte a Moldvában szétszóródott székelyek egy részét, és letelepítette őket Bukovina öt falujában. Ők voltak a bukovinai székelyek. Egy részüket 1883-ban Erdélybe, elsősorban Déva környékére, valamint a manapság Marosludashoz tartozó Andrássytelepre telepítették, mások, mintegy 5000-en az Al-Dunánál találtak új otthonra (később kisebb csoportjaik visszatértek Erdélybe, és voltak kirajzások Dél-Amerikába és Kanadába is). 1941 májusában-júniusában 13 ezernél többen, 19 család híján a teljes lakosság hagyta el bukovinai szülőföldjét, hogy a délvidéki Bácskában nyerjen új hazát. Innen három évvel később a többség a magyarországi Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyékbe menekült. Fogadjisten (Iacobesti)

123

Istensegíts (Tibeni)


Székely Kalendárium – 2016

Hitben és vérben is testvérek vagyunk Buksa Ferenc, lelkipásztori teendői mellett, több mint tíz éve foglalkozik családfakutatással. Ennek nyomán meglepő következtetésre jutott, miszerint „Erdélyben mindannyian vérrokonai vagyunk egymásnak!” Buksa Ferenc a marosszéki Szentgericén született 1979-ben. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Középiskolában érettségizett 1997-ben, majd ugyanabban az évben felvételt nyert a kolozsvári Protestáns Teológia református karára. 2002ben kezdte el a lelkipásztori szolgálatot Bedében és Szentháromságon, majd 2007-től került jelenlegi szolgálati helyére, ahol a rigmányi és nyárádszentsimoni hívek lelkipásztora. 2011-ben egyháztörténet szakterületen mesterizett a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. Kezdetben saját felmenői után kutakodott. „Elképzelésem sem volt arról, hogy mit és mennyit lehet megtudni róluk, csak abban voltam bizonyos, hogy a családkönyvek, anyakönyvek többet is őriznek, mint amennyit én akkor tudtam őseimről. Azt hiszem, e tudatlanság megszüntetése iránti vágyódásom, illetve a kíváncsiság egyaránt közrejátszottak az induláskor, de

utólag úgy érzem, valamiféle kárpótlást is kerestem, hiszen tudtam, hogy szolgálatom okán családommal együtt fizikailag távol kerülünk a gyökerektől. Azóta a kutatásaim meggyőztek, hogy minden eddigi szolgálati helyemen vannak gyökereim” – állítja a lelkész. A családfakutatást Buksa Ferenc ma már lelkipásztori hivatása részeként fogja fel, szépsége, érdekessége és feltáratlansága révén élete részévé vált. Elsősorban a hajdani kis- és középnemes, illetve szabad székely családok kutatásával foglalkozik, de az erdélyi főúri családfák is érdeklik. Napjainkban több százra tehető azon famíliák száma, amelyek látókörébe kerültek, több jeles személyiség családfáját is összeállította. „Némely jeles személyiség a közös gyökereink révén került a figyelmem középpontjába. Így például ugyanabból a szabédi Székely famíliából származom,

A rigmányi családfa-múzeum

124


Székely Kalendárium – 2016 Mihály Tibor 2009 augusztusában jelentette meg Az oroszhegyi Ambrus nemzetség című könyvét, amely nem egyszerű családfa és nem csupán családtörténet, hiszen szociológiai és szociográfiai felmérést is tartalmaz, rengeteg összehasonlító táblázattal, gazdasági mutatókkal. A gépészmérnöki és tanári végzettséggel rendelkező Mihály Tibor saját családjának múltját kutatva végigböngészte a levéltárakban, könyvtárakban fellelhető anyakönyveket, négyszáz év tizenöt generációjának történetét kutatta fel, majd pedig egy család történetén keresztül Oroszhegy és környékének korrajzát és jövőképét ismertette. „Mikor a nagyszüleimet kezdtem kibontani minden ágvonalon, kiderült, hogy egy bizonyos korszak távlatában a nagyszülők közösek lesznek. Az elején megijedtem ettől a felfedezéstől. Úristen! Az édesapám tízszeresen unokatestvér édesanyámmal?” – mesélte a Duna Tévének adott interjújában. Sőt, Mihály Tibor a kutatásai alapján úgy véli: minden székely rokon egymással. „350 év házasságait megvizsgálva valójában az adott meglepő eredményt, hogy az Ambrusok 98 százalékban csak kimondottan székelyekkel kötöttek házasságot. Tehát én ebből indultam ki, hogy maga a székelység a zártságának köszönhetően nem nagyon keveredett más nemzetiségűekkel” – vélekedett.

melyből Szabédi László költő is származtatta magát, nevezetesen „a nemességszerző/ Mártontól, ki első/ ízben hordta nevüket.” A mezőbándi Egerházi felmenőim Egerházi Képíró Jánossal, szentgericei Jakab és Gál ágon a közös felmenők Jakab Elek történésszel és Gál Kelemen tanárral kapcsolnak össze” – ad ízelítőt a munkájából Buksa Ferenc. Két évvel ezelőtt felkérésre állította össze a Baczkamadarasi Kis Gergely származását feltáró Kis családfát, amely Backamadarason, a róla elnevezett emlékszobában került elhelyezésre, tavaly pedig Rigmány jeles szülöttjének, Madaras József színművésznek az ősfáját sikerült befejeznie. A közelmúltban a rigmányi és a nyárádszentsimoni gyülekezeti házak falát a helyi lakók családfája és ősfája lepte el. A kutakodó lelkipásztor ugyanis „családfamúzeumokat” alakított ki a gyűjtött információkból. „Kezdetben csupán azért kezdtem gyűjteni az adatokat, hogy saját

A lelkipásztor számára életforma lett a kutakodás

ismereteimet bővítsem a gyülekezetet alkotó családok múltjával kapcsolatban. Egy idő után azonban annyi adat gyűlt össze, hogy mindegyik család leszármazása már családfa formájában is megrajzolhatóvá vált. Ekkor döntöttem el, hogy ismereteimet megosztom a gyülekezet tagjaival is. Többen is kifejezetten érdeklődtek gyökereik iránt, de meggyőződésem lett, hogy az egész gyülekezetnek

125


Székely Kalendárium – 2016 hasznára válik, ha a múltat jobban megis- részletes adatai, illetve a család által őrzött meri, talán homályba merült rokoni szálak születési, házasságkötési és elhalálozási tudatosulnak az emberekben, és ezek által okiratok. Az állam azonban csak mintegy a gyökerekhez való ragaszkodás és az egy- 120 esztendővel ezelőtt kezdte az anyamáshoz való tartozás érzése erősödik. könyvezést, így korábbi adatok felkutatáUgyanakkor a még fellelhető régi családi sához az egyházi anyakönyvekre, családfényképek másolatait is családi albumok- könyvekre van szükség. Az egyházközséba gyűjtöttük” – adta tudtunkra a rigmá- gek tulajdonában általában csak a 20. században vezetett anyakönyveket találjuk, nyi lelkész. A családfakutatás rengeteg adat össze- illetve a családkönyveket, amelyek a leggyűjtésével, feldolgozásával, értelmezésé- több esetben már a 19. századba is betevel jár. Az indulásnál nagy segítséget jelen- kintést engednek. A 18–19. században kelt egyházi anyatenek az állami anyakönyvezés eléggé könyvek nagy része az állami levéltárakba Ősi székely családnevek került, így ezeket ott lehet kutatni. Az Ágh, Abód, Antos, Apor, Bencző, egyes családok története egyházi anyakönyvezés előtti időszakban is kutatható, Barra, Boda, Bánk, Benkő, Bakcsi, ez azonban törvénykezési iratokból, Bardócz, Baczó, Bod, Bora, Bú, Beke, különböző összeírásokból, jegyzékekből Bedő, Bodor, Bomhér, Biás, Bongor, történő dokumentálódást jelent. „A széCsoma, Czike, Czikó, Czakó, Csató, kely gyökerek esetében általában a 17. száCsulak, Csobot, Csipor, Czupor, zadig lehet visszatekinteni, főúri családok Csala, Csog, Csere, Csukor, Darkó, tekintetében ennél sokkal korábbi időkre Demes, Dózsa, Daczó, Dáné, Damó, is, sőt ez utóbbiak esetében jelentős szakDonát, Dulló, Ethe, Endes, Firtos, irodalom és sokszor kész családfák állnak Fodor, Fűzi, Fóris, Fetés, Finta, Góró, Gecző, Gálna, Gegő, Gyönös, Gönoz, rendelkezésünkre” – tájékoztatott. Buksa Ferenc munkájának mára már Gidró, Hodor, Imecs, Inak, lka, Jó, komoly eredményei vannak. „Az egyházi Jenő, Jakucs, Kádár, Kandal, Kálnok, Kölne, Kóréh, Koncsag, Kaján, életben gyakran használjuk a »testvér« Kolcza, Kele, Keménes, Lőfi, Léta, megszólítást, megnevezést, és ez alatt áltaLacz, Láz, Loki, Mólnos, Mikes, lában hitben értjük magunkat egymás Matis, Orbók, Olczy, Pakot, Pócsa, testvéreinek. A kutatásaim azonban bizoPető, Póka, Radó, Reznek, Rafaj, Sala, nyították azt a régi genealógiai megállapíSebe, Séra, Simén, Sepsi, Simó, Sükő, tást, hogy itt Erdélyben mindannyian vér Tuson, Tana, Tar, Tompos, Tanka, szerint is rokonai vagyunk egymásnak. Tegző, Ugron, Ütő, Vargyas, Vagyas, Akár a gyülekezeti tagok, akár az általam Vida, Vaska, Végh, Zámbó, Zonda, kutatott, korábban talán számomra ismeZongor, Zudor, Zsakó. retlen személyek genealógiáját nézem, ez az esetek nagy részében kimutathatóan is Nagy János: A székelyek scytha-hún bebizonyosodott” – összegezte a több évi eredetűsége s az ellenvélemények kutatás eredményeit Buksa Ferenc. (Kolozsvár, 1879) Nemes Gyula

126


Székely Kalendárium – 2016

Erdély 1916. évi román megszállása Száz évvel ezelőtt, az első világháború kellős közepén a harcokból addig kimaradó Románia titkos paktumot kötött az antanttal, elárulván a vele szövetséges központi hatalmakat, s 1916 augusztusában, közvetlenül a hadüzenet átnyújtása után, orvul hátba támadta az Osztrák–Magyar Monarchiát, azaz a védtelen Erdélyt. Az ellenséges csapatokat hamarosan sikerült kiszorítani az ország területéről, sőt, Bukarestet megszállva ott békekötésre kényszeríteni, de Trianon előszele ekkor Székelyföldön is végigsepert. A magyar politikai elit számára a 19. század végére egyre nyilvánvalóbbá vált a mind erősebben éledő román irredentizmus jelentette veszély, melynek elsődleges célja „Nagyrománia” megteremtése volt. Bár az Osztrák–Magyar Monarchia és a Román Királyság 1882-től névleg szövetségesi viszonyban állt egymással, Magyarországról nézve nyilvánvaló volt, hogy ez a kapcsolat keresztezi az egyik legfőbb román külpolitikai törekvést, Erdély bekebelezésének szándékát. A monarchia és Románia viszonyát az első világháború előestéjén már nem csak ez a potenciális feszültségforrás terhelte: az 1913. évi balkáni háborúban Bécs Románia ellenfelét, Bulgáriát támogatta.

Tisza István félelme Bár sokakban ma is él a marxista történetírásból eredő toposz, miszerint az első világháború kirobbanásának fő felelőssége Magyarországot terheli, a történettudomány ezeket a vádakat mára minden kétséget kizáróan cáfolta. S témánk szempontjából fontos, hogy tudjuk azt is: a Szerbiának küldött osztrák–magyar hadüzenet éppen Tisza István miniszterelnök miatt késett. Mindemellett az is köztudott, hogy Tisza elsősorban azért vona-

kodott áldását adni a déli szomszéd megtámadására, mert tartott attól, hogy a háború kiterjedése esetén Románia megtámadja Erdélyt. S számolt azzal is, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén e támadás – legalább részleges és időleges – sikerrel járhat. Tisza félelmei nem voltak alaptalanok. A veszély a magyar közélet számára több évtizede nyilvánvaló volt, Bécsben azonban nem vettek róla tudomást. Erdély védelmének előkészületei a közelgő háború dacára sem történtek meg. A magyarbarát Habsburg József főherceg így írt erről. „[Egy itt nem közölt térképvázlat is – a szerző] mutatja, mennyire el volt hanyagolva Erdély előkészítése katonai felvonulás esetére. Minden magyar ember, aki tisztában volt az oláh irredenta céljaival és e nép jellemével, úgy érezte, hogy Magyarországot a legkomolyabb veszély Oláhország felől fenyegeti. Mégis szomorúan kellett látni, hogy amíg a kettős monarchia összes határait vagy várak, vagy vasutak és utak építésével erősíti, addig Erdélyben ebben az irányban hoszszú évtizedeken át semmi sem történt. Erdély szorosait egyetlen erőd, de még csak blokkház sem védte. Ha újabb vasutak épültek is a belterületen, azok irá-

127


Székely Kalendárium – 2016 Izsák Vilma kapta a bátyjától 1916-ban

(A fényképek a csernátoni Haszmann Pál Múzeum gyűjteményéből származnak)

nyát (talán az alvinc–nagyszebeni rövid vonal kivételével) mindig a belügyi és kereskedelmi érdek szabta meg. Erdélynek az anyaországgal való összekapcsolására, – Erdély nyugati hegységein keresztül – és tovább keletre, teljesítő képes, átfutó vasútvonalak telepítésére, – valamint a Hargita nyugati lábainál – észak-déli irányban futó eltolási vasútvonal kiépítésére mindvégig nem került a sor. Hogy ennek oka csak a magyar ellenzék Bécs iránti daca a költségek megszavazásánál, vagy pedig az a bécsi politika volt-e, mely az oláhokban Nagy-Ausztria legjobb barátját látta – azt nem áll módomban megállapítani.”

A tikos paktum Az infrastrukturális felkészületlenséget tetézte a katonai. A nagyszebeni szász Arz Artúr vezérezredes irányította erdélyi 1. hadsereg összesen öt, harctérről visszatért, nem teljesen feltöltött hadosztályból, valamint népfelkelőkből, illet-

ve csendőrökből állt. Ez a haderő létszámát tekintve alkalmatlannak tűnt egy esetleges román támadás megállítására. Arz csapatainak gyengeségét nem a szükségszerűség indokolta. Nagybaczoni Nagy Vilmos az eseményekről szóló művében rámutatott arra, hogy a román támadás előestéjén nagy számban tartózkodtak különböző hadszínterek közelében olyan alakulatok, amelyekre ott azonnali szükség nem volt, így idejében átcsoportosíthatók lettek volna Erdélybe. A német fél (és a velük egyetértő osztrák hadvezetés) azonban eltúlzottnak vélte a magyarok félelmeit, nem tartott a román támadástól. Ezért az átcsoportosítás elmaradt. Pedig az antant képviselői a háború kezdetétől győzködték a román hadba lépés elérése érdekében a bukaresti politikusokat. A nyugati szövetségesek úgy számoltak, hogy a monarchia hadereje nem lenne képes egy újabb hadszíntéren helytállni, ezért volt számukra fontos az

128


Székely Kalendárium – 2016

erdélyi front megnyílása. A román fél azonban – a legszebb fanarióta hagyományokat követve – tolta, halasztotta a hadba lépést. Úgy szerette volna Erdélyt az antanttól megkapni, hogy cserében nem nyújt semmit. Végül a felajánlott (a trianoni békediktátum által biztosítottaknál is nagyobb, nagyjából a Tisza vonaláig húzódó) magyar területek meghozták hatásukat, a háború harmadik évében, 1916. augusztus 17-én az antant és Románia között megköttetett a bukaresti titkos szerződés. A román területszerzés feltétele az volt, hogy az ország belép a háborúba, s abból nem lép ki, különbékét nem köt. Hamarosan meglátjuk, sikerült-e a feltételeket teljesíteni…

Két tűz között A román fél azonban még a szerződés megkötése után is bízott abban, hogy különösebb kockázat viselése – ne adj’ Isten, áldozat meghozatala – nélkül sikerül Erdély bekebelezése. Mivel a hadüzenet késlekedett, az antant részéről fenyegetésig menő nyomásgyakorlás irányult Bukarestre, hogy az belépjen a háborúba.

Végül a szerződés megkötése után tíz nappal, augusztus 27-én, vasárnap este került sor Bécsben a hadüzenet átadására, s ezzel szinte egyidőben csapataik átlépték az ezeréves határt. Ebben az órában lehetetlen volt a magyar határon tartózkodó katonai erőket, illetve polgári tisztségviselőket értesíteni, ezért a teljes erdélyi határszakaszon párhuzamosan meginduló román támadás azokat felkészületlenül érte. A helyzetet kihasználó román csapatok „céllövészetet” tartottak, sorra lövöldözték le a támadásra nem számító magyar határőröket, vámtiszteket, vasutasokat. A magyar határállomások személyzete fejvesztve menekült Erdély belseje felé. A támadás megindulása után – a meglepetés erejének elmúltával – az ellenség nagyon lassan haladt előre. Pedig a felek erőviszonyai nekik kedveztek, Nagybaczoni számításai szerint Arz csapataihoz képest mintegy hétszeres túlerőben voltak. A csapatok harcértéke közötti különbség, illetve a román fél néha gyávaságig menő óvatosságán túl ennek még egy oka lehetett: augusztus 28-án megérkezett

129


Székely Kalendárium – 2016 Bulgáriába August von Mackensen tábor- bizonnyal a saját, más frontokról átcsonok, és átvette az ott felállított német–bol- portosított csapataival is képes lett volna gár haderő parancsnokságát. Erre éppen a sikeresen szembeszállni a románokkal, a románok két tűz közé szorítása miatt – ez szövetséges legfelsőbb hadvezetés úgy által Erdély tehermentesítése – volt szük- döntött, hogy német csapatokat is bevet. ség. Mackensenék szeptember 2-án táma- Emiatt később az a tévhit terjedt el német dást is intéztek a tutrakáni román állások politikai és katonai körökben, hogy a ellen, innentől kezdve Románia is kétfron- segítségük nélkül még az ország határait sem lettünk volna képesek megvédeni. E tos háborúba kényszerült. képzelgés aztán véglegesen felborította a Német beavatkozás szövetségesi hierarchiát, a kettős államot Időközben Erdélybe is megérkezett az Németország többé nem kezelte egyenerősítés. Bár a dualista állam minden rangú szövetségesként.

Ezt a tábori levelezőlapot a besztercebányai 16-os honvédeknél önkéntesen szolgáló, akkor 24 éves Koszka Gyula küldte haza szeretteinek: (Gömör-Kishonti Múzeum)

„Csíkszereda elfoglalása után csapataink a legnagyobb gyorsasággal üldözték az ellenséget. Lángokban álló Csíkszeredát a 16. honvéd. gy. ezr. foglalta el. Csíkszereda elfoglalása után ezredünk három oszlopban nyomult előre: az Úzon, Csobánoson s a két völgy közötti hegyeken. Ez a lap azt a jelenetet ábrázolja, mikor 1916. okt. 14-én az ezred elővédje 2 civil vezetésével előrenyomul a Magyaros 1340 m. magaslata ellen. Az elővédnél menetel az ezredparancsnok Juhász alezredes is. Ott menetel a tisztek nagy része. Az út vadregényes, de meglehetősen nehéz. Koszka Gyula hdgy., Románia 1917. IX. 8-án.” Két nappal később a következőket írja: „A katonaélet – kivált háború idején – igencsak megedzi az embert. Nincs helye önsajnálatnak, kényeskedésnek. Gyakran megesett az oroszok téli erdélyi offenzívája idején, hogy a csapatoknak a legnagyobb hóba is ellentámadásba kel-

130


Székely Kalendárium – 2016 A frissen beérkezett csapatok irányítá- sereg a hadműveleti terület keleti részén sa céljából felállítottak egy erdélyi pa- (Székelyföldön) védelmi feladatokat rancsnokságot, melynek főparancsnoka látott el, míg az utóbbi, az Erich von Károly trónörökös, vezérkari főnöke Falkenhayn vezette 9. német hadsereg a pedig a német Hans von Seeckt vezérőr- terület déli részén támadó feladatokkal nagy lett. Hasonló kettősség jellemezte az bízatott meg. Erdélyben működő csapatokat is, egy A 9. hadsereg valamennyi frontszakaosztrák–magyar, illetve egy német veze- szon hamar sikereket ért el, Petrozsénynél tés alatt álló hadseregbe osztották őket már szeptember 14-én ellentámadásba (de a hadseregeket alkotó erők vegyesen, lendült, Nagyszebennél (szeptember mindkét állam alakulataiból verbuválód- 26–28-án) és Brassónál (október 7–9-én) tak). Ez előbbi, a továbbra is Arz parancs- is döntő jelentőségű győzelmet aratott. A noksága alatt álló 1. osztrák–magyar had- brassói csatával egyidőben az 1. hadsereg

lett menni az ellenséggel szemben. Ez a veszedelmes harc roppant nehéz fáradalmakkal járt. A csapatnak 3 ellenséggel kellett szembe szállania egyszerre: orosz-, hó- és hideggel. Télen (Gömör-Kishonti Múzeum) előfordultak bőven oly napok is, amikor hóban kellett örök ébrenlétben lenni, tűzre még gondolni sem lehetett ezekben a komoly órákban. Itt minden talpalatnyi föld elvesztése s megszerzése tetemes áldozatokba került. A domináló magaslatok elvesztése könnyen végzetessé válhatott volna az egész frontra! Románia, 1917. szeptember hó 10én.” A visszamenőleg írt jegyzetekben tovább részletezi a magyar katonák 1916. október 8-iki előretörését Magyaros irányába. A fotón teljes menetfelszerelésben, libasorban vonuló alakulatot látunk: „Csapataink előtt nincs akadály, bozótos, rönkfákkal borított őserdőben ép úgy kell előnyomulnia a csapatnak, mint egy úton. Előnyomulásnak óvatosnak és meglepőnek kell lenni, mert maga a hirtelen-váratlan meglepetés már egy kész siker. Hihetetlen fáradság nehezedik ily nagy hegyek között az előnyomuló csapatra. Legtöbbször elegendő víz sincs, a koszt utánpótlása is nagyon bajos, sokszor koplalni muszáj! 1917. X. 14.”

131


Székely Kalendárium – 2016

is jelentős sikereket ért el, felőrölte a vele szemben álló román erők ellenállását, és megkezdte előrenyomulását a Gyergyói-, illetve Csíki-medence irányába.

Bukarest elfoglalva Megkezdődött a román visszavonulás, mely nyomán a központi hatalmak erői a teljes frontvonalon az ellenség üldözésébe fogtak, csakhamar mindenütt átlépve az országhatárt. Az üldözött román erők néhány frontszakaszon még rövid időre magukra találtak, s az országhatár környékén védelmi állásokba vonultak, melyekből nagyon nehéz volt kiűzni őket. Sőt ezekből nem egy ellentámadást is indítottak. Különösen nehéz helyzet alakult ki az Ojtozi-szorosban, ahol a székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. gyalogezred vívott sok veszteséggel járó állásharcot az ellenséggel szemben. A román ellenállást a központi hatalmak novemberi, Zsilvásárnál (Tîrgu Jiu, Havasalföld) történt áttörése tette re-

ménytelenné, ezután a többi frontszakaszon harcoló román alakulatok is visszavonultak, nemritkán fejvesztve menekültek. A közben a Dunán átkelt Mackensen-féle csapatokkal együttműködve, az Erdély felől támadó erők hamarosan a teljes Havasalföldet elfoglalták, december 6-án Bukarestbe is bevonultak. A király, a kormány s a társadalom vezető rétegei Moldva északi részébe menekültek. Itt – nem utolsó sorban az orosz csapatok hathatós segítségének köszönhetően – jól tartották magukat, a terület végig román kézen maradt. A román politikai vezetés ebben a helyzetben sem hazudtolta meg magát. Bár a katasztrofális vereség nyilvánvaló volt – hogy a számukra Erdélyt biztosító bukaresti titkos szerződést meg ne sértsék –, halogatták a különbéke megkötését. Amíg a Jászvásáron székelő kormány a nagy és erős Oroszország támogatását (szó szerint) a háta mögött tudhatta, ez nem is történt meg. Amikor azonban

132


Székely Kalendárium – 2016 Oroszország kiugrott a háborúból, a ro- Káosz Székelyföldön mánok helyzete tarthatatlanná vált. Végül Bár a románok betörése aránylag ke1918. május 7-én, Bukarestben ők is aláírták a különbékét. De a politikai ügyes- vés ideig tartott, s még erdélyi viszonylatkedésük (hogy egy meglehetősen finom ban is szűk területeket érintett (tulajdonkifejezést alkalmazzunk a jelenségre) képpen csak a határ menti déli, illetve keleti megyéket), a lakosságot sújtó haezzel nem ért véget. A békeszerződést parlamentjük nem tásai tragikusnak bizonyultak. Az első volt hajlandó ratifikálni, így erre hivatkoz- gondot a támadások hírére meginduló va azt később érvénytelennek minősítet- menekültáradat jelentette. Főleg a széték. Ezáltal természetesen véleményük kely megyék magyar ajkú lakossága meszerint a bukaresti titkos szerződést sem nekült el. Az emberek a kialakult pániksértették meg. Mindemellett a békekötés hangulatban megpróbálták vagyonkájuk elodázását számukra lehetővé tevő, ám minden mozgatható részét összeszedni, s ekkorra forradalmakba merülő Orosz- azokat gyalog vagy szekéren kimenteni a országot is hátba támadták, megszállták a román hadak elől. Az utak hamar megteltek a menekülők területét képező Besszarábiát. Mindezek után – a tisztességet nélkülöző külpolitikai oszlopaival, kiknek számát az egyes szerlépéseik újabb példájaként – a háború leg- zők 200 ezer és egymillió fő közé teszik. végén újra hadviselő félnek nyilvánították Káosz uralkodott. A magukkal vitt állatok magukat, s 1918. november 12-én – egy többségét – takarmány híján – kénytelenappal az azt számukra lehetővé tevő belg- nek voltak útközben elkótyavetyélni. rádi egyezmény megkötése előtt – ismét Ezeket többségükben az országra törő nekifogtak Erdély megszállásának… hadaktól nem tartó, ezért helyben maradt

133


Székely Kalendárium – 2016 és meleg ruhákat harácsoltak, mert hidegre fordult az idő. A lezárt üzleteket, házakat és lakásokat feltörték, pénz- és ezüstneműek után kutattak, a fehérneműeket összeszedték, szekerekre tették, s elvitték. A kicsépelt gabonát is szekerekre rakták, s azokon szállították el. A ferencrendi barátok templomában az elrejtett ezüst gyertyatartókat felkutatták, s elvitték, a kolostor pincéjében a bort megitták s elvitték. Az otthon maradottak lakásaiba is betörtek, s némelyeknek a zsebéből vették ki az órát s rabolták el. A szebeni csata után a féktelenség még Üdvözlet a bélafalvi fokozódott. Október 2-án az elhagyott Hajdú családnak magánlakásokat felnyitották, s katonaság számára rendelkezésre bocsátották, istálromán lakosság szerezte meg. Az ott- lókat is csináltak a lakásokból. Október honaikat elhagyók többsége nem állt meg 3–6. között lázas sürgés-forgás között töra frontvonal közelében, sokan Kolozsvá- tént a kiürítés, hurcolkodás, elszállítása az rig vagy egészen az Alföldig menekültek. összeharácsolt értékeknek. Október 7-én De nem csak vagyontárgyaik hátrahagyá- menekült át Parajd felől menet az utolsó sa miatt érte őket kár. Bőven akadtak a oláh csapat, mely éjszaka búcsúzóul a hosszú út során rablások, s betegségek is piaci nagyáruházat is felgyújtotta.” sújtották őket. A Sepsi Református Egyházmegye kárMindezt tetézte a hátramaradt javak leltárából is az derül ki, hogy feltűnően sok pusztulása is. Minden hadsereg kapcsán esetben történt a román katonák által előfordulnak fosztogatások, erőszakos elkövetett, nem vagyonszerzésre irányuló, rekvirálások. Olvashatunk ilyen esetekről cél nélküli rombolás. Az orgonák összetöaz Erdélyt védő német csapatok esetében rése, ablakkiverések, ajtóösszetörések is. Ezeknek általában két közös jellemzője miatt előállt károk nem egy esetben megazonban, hogy egyrészt elsősorban a haladták az eltulajdonítások okozta veszteszükségletek kielégítését szolgálják, más- ségeket. Az egyes hadseregek által okozott részt a csapatok vezetői fellépnek ellenük.

Kínzás középkori módszerekkel Mint azonban Szádeczky-Kardoss Lajosnak az eseményekről szóló munkájában olvasható, ez a korabeli román hadsereg esetében nem volt igaz: „Szeptember 24-én zab után kutattak

134


Székely Kalendárium – 2016 sorsa. Sajnos, az elhurcoltak pontos számát, illetve a fogságot túlélők arányát ma még nem ismerjük. Pál-Antal Sándor történész adatai szerint csak a hírhedt sipoti fogolytáborba tizenhétezer túsz került (lásd bővebben a 2013-as Székely Kalendáriumban). Az elhurcolt emberek közül a rossz bánásmód, illetve embertelen körülmények miatt a háború végeztével csak károkról pedig elmondható, hogy míg har- mintegy háromezren térhettek vissza ottminchét település közül kettőn okoztak a honaikba. Így egyedül Sipotban majd’ tinémet katonák is károkat (mindkét eset- zenötezer ember lelte halálát. Ezeket a ben tűzifának használtak épületanyago- borzalmas számokat alátámasztja például kat), ezzel szemben a román katonaság egy 1918-ban Kézdivásárhelyen, a fogságmindenütt rekvirált, sok esetben pedig ban elhunytak anyakönyvezésének tárkifejezetten fosztogatott és rombolt, tete- gyában kelt irat is, mely szerint a városból mes veszteségeket hagyva maga után. rengeteg embert hurcoltak el a visszavoMindezt tetézte, hogy elöljáróik ahelyett, nuló románok, akik közül rendkívül kevehogy visszafogták volna katonáikat, sok- sen tértek haza. A magyar hatóságok igyeszor maguk álltak a harácsolók élére. keztek a fogságba esett román katonákért De nem csak gazdasági károk érték a cserébe az elhurcolt civileket kiváltani. lakosságot. A pánik ellenére otthon mara- Egyetlen ilyen akció során 45 kézdivásárdottakkal minden faluban történtek atro- helyi lakost sikerült kiszabadítaniuk. citások, sokan áldozatául is estek a megMindezek kitörölhetetlen nyomot szállásnak. A legtöbb esetben azokat hagytak Erdély, s főként Székelyföld törtékínozták halálra, akiktől elrejtett javaik nelmében. A hatalmas károkat a háború átadását remélték. Zalánban azért lőttek hátralévő két esztendejében nem sikerült agyon két fiatalt – a nemzetközi hadijog elhárítani. A román megszállás alá került teljes semmibevételével –, mivel szabad- terület évtizedes gazdasági hátrányokat ságolt katonák voltak. Az ismertebb ese- szenvedett. De a társadalom is végzetesen tek közül Kisborosnyón szabadultak el sérült. Az addig, ha zökkenőkkel is, de felleginkább az indulatok, ott megölték Réz oldhatatlan konfliktusok nélkül működő Béláné helyi nagybirtokost, illetve az őt román–magyar együttélés jelentős konfsegítő hat személyt, mivel azok meg akar- liktusokkal lett terhelt, mivel a jórészt ottták akadályozni a fosztogatást. Erősd hon maradt, s gyakran a támadókkal kollahatárában egy református lelkészt kínoz- boráló helyi románságba vetett bizalom tak középkori módszerekkel. végérvényesen megingott. Így az 1918 végén ismét Erdélyre törő román hadsereg Túszokat hurcoltak magukkal egy súlyos sebeiből még ki nem lábalt terüEzeken a haláleseteken is jóval túlmu- letet talált, mely – a további ismert okokon tat azonban a visszavonuló hadsereg által túl – ezért is védtelenül állt támadói előtt. ejtett túszok mennyisége, illetve későbbi Nagy Szabolcs

135


Székely Kalendárium – 2016

Márton Áron, az első világháborús katona Kevesen tudják, hogy Márton Áron (1896–1980), Erdély későbbi legendás katolikus püspöke fegyverrel a kézben harcolt az első világháborúban. Háromszor szenvedett sebesülést, és a románok kiűzésében is részt vett. 1915 júniusában, tizenkilenc évesen kapott behívót a cs. és kir. 82. székelyudvarhelyi gyalogezred kötelékébe, majd érettségizett fiatalként hamarosan tartalékos hadapródjelölt lett. A tartalékos tisztiiskola elvégzése után az uralkodó 1916. július 1-jével tartalékos zászlóssá léptette elő. A harctéri szolgálatot 1915. november 6-án kezdte el a Doberdói-fennsíkon harcoló cs. és kir. temesvári 61. gyalogezred kötelékében, nem sokkal a 3. isonzói csata befejeződése után. Márton Áron 1916. július 19-én megsebesült, s feltehetőleg hazaküldték betegszabadságra. Felgyógyulását követően ténylegesen visszakerült a 82. gyalogezredhez, majd 1916. október 8-án ismét a harctéren találjuk, előbb Alsórákos és Szászhermány között, majd Sósmezőnél, ahol december 28-án ismét megsebesül, hősiességével kiérdemelve az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályát. 1917. július 24-én jelentkezett ismét az ekkor már a román földön harcoló alakulatánál szolgálatra. Az ezred állásai 1917 januárja óta az akkori magyar határtól 20–30 km-re lévő Casinului hegyvonulat lejtőin húzódtak – a legénység nemes egyszerűséggel csak „halálvárnak” nevezte ezt a helyet, mivel a románok óriási erőfeszítéseket tettek a megszerzéséért, sikertelenül. Az ezred nyári helytállását IV. Károly király személyesen is elismerte, amikor 1917. szeptember 3-án különvonatával Kézdivásárhelyre érkezett, majd gépkocsival Sósmezőre utazva fogadta a tiszteletére felsorakozott 82. gyalogezred díszszázadának tisztelgését. 1918 júniusának első napjaiban az ezredet átszállították az olasz frontszakaszra, az akkori osztrák-magyar határ közelébe, ahol Márton Áron harmadszor is megsebesült, a háború végnapjaiban pedig az uralkodó Legfelsőbb Dicsérő Elismerésben részesítette. November 3-án hadifogságba esett, ahonnét csak 1919 novemberében szabadult, s azonnal szolgálatra jelentkezett az Erdély megvédése céljából alakult Székely Hadosztálynál. (Kiss Gábor/nagyhaboru.blog.hu)

136


Székely Kalendárium – 2016

Ferenc honvéd átvészelte a kommunizmust Csíkpálfalva központjában 1942 óta áll első világháborús emlékmű, a honvédszobor – egyedüliként a Kárpát-medencében – átvészelte a történelem viharait, a kommunizmus idején csodával határos módon menekült meg. Megsárgult, régi fényképet őrzött meg a pálfalvi Salamon János. A fotográfia 1942. április 12-én készült: ekkor avatták fel ugyanis falujában a világháborús emlékművet, ezt a történelmi pillanatot örökítette meg egy ismeretlen fényképész. Az idős úr az emlékmű születésének körülményeibe, történetébe is beavat. Az avatóünnepségen fekete és fehér kendős asszonyok vannak az első sorokban, a szobor talapzatán pedig két fegyveres leventekatona áll díszőrséget. A férfiak már bevonultak, háborús idők voltak. Jobbról, világos színű vitézkötéses kabátban, posztóharisnyában és csizmában Salamon József – János édesapja – látható, tőle származik a kép. Balról, sötét színű ruhában, szintén leventesapkában Lajos József áll. „A második bécsi döntést követően, vitéz Fülöp Ferenc javaslatára, Ferencz Salamon Imre építész tervei alapján, irányítása mellett és munkájával készült el a szobor talapzata – idézi fel emlékeit. – A honvédszobrot a csíksomlyói, »krisztusfaragóként« ismert Ferenczi István mintázta egy honvédeket toborzó képes hirdetmény alapján. Modellt maga az építész, Ferencz Salamon Imre, Ferenczes István költő édesapja állt, aki bokáig érő mundért öltve magára, a formázó gipsz-

és cementteknőbe feküdt.” A szobor mögötti kultúrotthont 1945. január 20án avatták fel. Az eredetileg az I. világháború hőseinek emléket állító alkotást a nép Ferenc honvédnek nevezte az ötletadó, a tervező és építész, illetve a szobrász család- vagy keresztnevében megtalálható Ferenc név után. Aki arra jár, és jobban megfigyeli, a

137

A Csíksomlyóhoz közeli Pálfalva három honvédszázadost adott az 1848-as forradalomnak, de az 1956os forradalomból is derekasan kivették a részüket a csíkpálfalviak. 2015. május végén két új plakettel gazdagodott a világháborús emlékmű. A ‘48as plakett felirata: „Az 1848-as szabadságharc csíkpálfalvi honvéd századosai: Bíró Károly (1816–1887), Gál János (1817–1876), Miklós Lajos (1807–1771)”. Az 1956-os plaketten pedig ez áll: „Az 56-os magyar forradalom csíkpálfalvi meghurcoltjai: Bakó Ferenc (1921–2005), Kovács Zoltán (1935–2005), Salamon Zoltán (1921–2004), Sántha Imre (1941–2003)”. Az emléktáblákat a szintén pálfalvi Bíró Győző kőfaragó készítette.


Székely Kalendárium – 2016 A pálfalvi szobor mellett Ferencz Salamon Imre építész munkáját dicséri – többek között – a pálfalvi templom, a csíksomlyói (sajnos leégett) Kalot-épület, valamint a csíkdelnei és csíkszentkirályi kultúrotthon.

Nagy-Magyarország térképe az „átkos” után ismét tisztán látható az emlékművön

szoboralak bal lábán lévő bakancs hátsó felén a „Ferenc 1942” felirat olvasható. Az 1989-es fordulat után, 1992-ben felújították, a 31 első világháborús hős mellé felkerült 21, a második világháborúban elhunyt pálfalvi áldozat neve is. A szobor talapzatán Nagy-Magyarország térképét fedezzük fel. Ezt a második világháború után berendezkedő kommunista hatalom képviselői nem nézték jó szemmel, és levakoltatták. A visszaemlékezők szerint mindez 1947-ben történt. Ennek azonban híre ment a faluban, és a bevakolás előtti éjszaka a helyi legények avas szalonnával bekenték a térkép kontúrját, hogy ne kössön a vakolat. Ezért ez többször lepotyogott, de végül csak sikerült befedni. Helyi csodaként él az emlékezetben, hogy esős, nedves idő után a talapzatban mégis jól kivehető volt Nagy-Magyarország térképe… Dobos László

138

2015. július 18-án Magyarország Honvédelmi Minisztériuma a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát adományozta Lukács Gergelynek. A 93 éves kitüntetett Csíkszentimrén született, és 21 évesen, 1943-ban vonult be katonának a galántai csendőrzászlóaljhoz. 1945. január 2-án az oroszok elfogták Budapesten. Hat évet volt hadifogságban a Szovjetunióban, összesen 14 lágerben. 1950. december 5-én szabadult a voronyezsi 3-as lágerből. A sokévi szenvedés és meghurcoltatás után még három és fél hónapot a Ploiești melletti târgușori börtönben tartották fogva. Innen 1951. március 30-án engedték szabadon. Szülőfalujába 1951. március 31-én tért haza, hét és fél év távollét után.


Székely Kalendárium – 2016

Székely kapu Napjainkban, amikor örvendünk a mozgásszabadságnak, de sajnos, a ló túlsó oldalára átesve ránk kényszerítették azt is, ami ellentmond az elementáris jó érzésnek – fel kell adnunk a kis kertecskénk határainak megvédését –, legyen tanulságul őseink fába vésett bölcsessége székely kapuink időktől ráncos homlokán: Szoros kapu keskeny út melly viszen az életbe. (Szentgerice) Jó szivű jó barát be jöhec. (Székelyderzs, 1798) Béjövőnek szállás kimenőnek békesség. (Zetelaka, 1807) Az egyenes szívűt ezen kapu várja Kétes szívűt pedig végképpen kizárja Isten akaratját hirdető és szólló lakik itt Ne menyen be prédáló s kobolló. (Oklánd, 1809) Honest, patet (becsületesnek megnyílik). (Bögöz, 1819) A jó ember béjöhet A rossz ember elmehet. (Székelyszentkirály, 1838) Béke a be menőknek Üdv a ki jövőknek. (Máréfalva, 1858) Béjövő hoz békességet Kimenő hagy tsendességet. (Oroszhegy, 1869) Békesség a béjövönek Egészség a kijövőnek. (Székelyszentkirály, 1877) Jó szüvü hív barát kapumon be jöhec Álnok szüvü hivzelködő rosz barát elmehec. (Zetelaka, 1883) Kimenőhöz csendességet Béjövőhöz békességet. (Ülke, 100. 1889.)

Szives vendéglátó e kapu gazdája De a hizelgő álnokot végképpen kizárja (Zetelaka, 1890) Csendesség a béjövet Békesség a kimenet. (Ülke, 1904) Szives vendéglátó ez kapu gazdája De az gonosz embört keritésel bottal várja. (Felsőboldogfalva, 1913) Ald meg Isten kimenetelünket Vezéreld béjövetelünket. (Szentegyháza) Kerítések háta tolvajok járása Becsületes ember a kaput használja (Zetelaka, 1930) Fáradt vándor térj pihenni Istené a szállás És amikor eltávozol a gazdának ne kivánd a rosszát. (Sükő, 1934) Szoros a kapu és keskeny az út mely az életre visz. (Székelykeresztúr, 1935) A jó ember béjöhet A rossz pedig elmehet. (Székelyszentkirály, 1914) Utban lévo testvér ha igaz ügyben jársz E kapun belül mindig otthont találsz. De ha a szándékod rossz s a hamisság vezet, Ne kivánd hogy abban nyújtsunk segédkezet. (Kápolnásfalu, 1942)

139


Székely Kalendárium – 2016 Háladással menjetek be az Úrnak kapuin. Békét a hazába (Székelykeresztúr, 1935) Áldást a családba. (Székelyfancsal, 1956) A polkorrekt önámítás mestereinek lenne mit tanulniuk… Az alábbi verset, ha kevés tehetséggel is, de annál nagyobb szeretettel írtam: Barátom, ki elfáradtál Párizs, Róma útján, Jöjj, tekintsd meg hazámat, mely elmereng a múltján. Nálunk kút a kút, nem bájos nimfa, Arethúza; Vézna karjait emeli fel a törökbúza. Láttál Raphael-madonnát, Dϋrer száz rézkarcát. Hát a székely öregasszony mélybarázdás arcát? Van, hol márványtömbbe zárt a szellem, a transzcendentális; Esti illatáldozat itt minden széna-katedrális. Csupasz gerenda itt ház, kerítés, ellenség-kizáró; Díszes csak a faragott kapu – a vendégváró. Zubrecky Antal Fotó: Budai László

Egykor szebb napokat látott kapu Székelypálfalván

140


Székely Kalendárium – 2016

Magányos fenyő Tompa László Hogy görnyed, mint aki bűnt lakol. Az őszcibálta bús bokor! Az ágakról levert levelek A szélben föl- s lekerengenek. Haraszt röpül, vén fűz nyikorog... Minden csupa gyász, por, pernye, rom A végét várja minden e zord vidéken. Csak én nem! Én, amíg minden omlik, összedűl. Gyökereimmel e kopár fokon — Bús, székely fenyő — megkapaszkodom, S állok daccal, társ nélkül, egyedül. S míg havat dob rám, hóköpenyt. Egy szeles nap vagy egy vad éj, így biztatom magam: ne félj. Te tovább tartasz, mint a tél! A gúnyos holdnak, mely nekem halált S hasonlót emleget, Így szólok: „Uram, láttam én Már karón varjat eleget! Görnyedtem én még máskor is, Némultan, hó és jég alatt — De törzsem, ágam akkor is, A hó alatt is zöld maradt. Kibírtam én már sok telet. Míg jöttek a jégtörő szelek, S gallyaimon, mint húrokon, Új fuvalmak zenéltek! Így múlnak, újulnak évek... Én az időkkel bátran szembenézek.”

A szerző (1883. december 14., Betfalva – 1964. május 13., Székelyudvarhely) jeles költő, műfordító.

141


Székely Kalendárium – 2016

Székelyföld gazdasága A székely nép inkább le van fűzve hazájához, mintsem egykönnyen tőle megválhasson; különben is axióma a statuspolitikában, hogy egy négyzet mérföldre 10 000 fő kell, hogy a miveltség és jólét minden szükségeivel elláthassák magokat. Azonban e táj szomorú kivétel. Itt sem egy város, sem egy gyár, sem mesterség, általában a műiparnak egy ága sem gyümölcsöz, s ki tudja, mikor vesz fordulatot e lét? És e nép sorsa így sokáig mégsem maradhat. Ütött a nép újjászületés nagy órája, s hangja nem soká e tájra is elhat. Gyáraknak, dolgozóintézeteknek kell létesülnök, hogy e földhöz sújtott népnek legyen, hol tengjen, míg lábra kaphat. E tájat maga a természet gyárhelyivé teremté. Az Olt vízzel, a hegyek fával, a falvak munkátlan kezekkel, a vidék kelmének gyártható nyersanyaggal és vevő tömeggel járulnak a vállalathoz. Miféle gyár volna célszerűbb, nem határozhatom el. Annyi bizonyos, hogy minden ország, mely a műveltség alfokain áll, nem fog sikerrel munkálni a fényűzés cikkeiért, leghasznosabb hát, mely a nép életéből kifejlő szükségeket kívánja pótolni. Bőr, posztó, gyolcs, kartonfélék könnyen tanulhatóságukért leginkább ajánlhatók itt, minthogy a mesterség titkaival sem vágynak megbarátkozni. Azonban a papírgyár sem megvetendő, főleg ily országban, mint miénk, hol minden jobb papírért külföldre kell irkálnunk, s egyszersmind leányoknak is dolgot ád. De vannak Csíkban jelenleg is termékek, melyek százaknak adnának élelmet, milyenek a fenyőtúró jobban kezelve, milyen lehetne a fenyővíz jobb ízűvé téve, s milyen a rézbányászat, márvány s vaskutatás, melyekre jól használva ezerek támaszkodhatnának. Mennyi vas-, réznemű edény eszköz kell csak egy közrendű háznál is, s ha Csík ellátná magát hámorokkal, szomszédait ilyennemű szükségesekkel, magán jót segítene. Kőváry László (1819–1907): Székelyhonról, 1842 Fotó: Vass Lehel

A küsmödi műemlék templom

142


Székely Kalendárium – 2016

A szülés és születés a székely népi kultúrában A szülés és születés egyetemes anatómiai, biológiai entitás, ugyanakkor kultúrát és civilizációt gerjesztő, kibontakoztató tényező is minden nép vagy emberi közösség életében. Nem orvosi, hanem néprajzi értelemben. Mikor gondolhatta az ember úgy, hogy másképpen kellene az embert nemzeni és világra hozni, mint az állat? Milyen lelki és anatómiai tudást halmoztak fel lassan-lassan őseink a gyermek fogantatására, érkezésére, társadalmi, lelki, szellemi fogadtatására, beavatására? Hol és honnan kezdődik ez a műveltség? A megismerés eme útján óhatatlanul találkoztam a betlehemi kisded világra jöttével. Az ő jövetele az emberiség számára már egyedi történelmi eseményt jelentett, a paraszti családokban világra jött gyermek (ez alatt a székely-magyar társadalomban a fiúgyermeket értették) a család és a faluközösség számára jelentett eseményt. Ha ez nem történt meg, „a szülők bánatosan élték le életüket”, készek voltak örökbe fogadni sokgyermekes családoktól, de másfajta kompromisszumokra is hajlottak, ha meggyőződtek valamelyik „magtalansága felől”. Gyermek nélkül értelmetlennek tekintették/tekintik az életet.

„Úgy maradtam, érted-e!” A gyermek ebben a kultúrában is egyféle messiás, a szó filozófiai értelmében is. Az adatközlőim vallomásaiból kirajzolódó, gyermek léte/nemléte öröm és tragikus életérzését csak akkor érthetjük meg, ha megértjük azt, hogy a gyermek a parasztszülők – tulajdonképpen az egész paraszti társadalom – számára egzisztenciális kérdés és ügy volt: nála nélkül nem

kezdődhet el semmi, nem folytatódik semmi, a létfolytonosság megszakad. A gyermek választása, akarása az önmegvalósítás egyik alternatívája. A meg nem valósulás, a sikertelenség pedig szorongó, vívódó lelkiállapotot szült. Számtalan adatom (amire terjedelmi okokból nem térhetek ki) arról szól, hogy a gyermek léte/nem léte ebben a társadalomban közügyi súllyal is bírt. Erről szól több népmesénk, de ez a tény történelmi, összehasonlító demográfiai példákkal is megerősíthető. Néprajzosként a Babszem Jankóból idézem a magtalan asszony egy fohászát, ami a nyomasztó egzisztenciális állapotból a minden áron gyermekakarást fogalmazza meg: „ó, én uram, istenem, csak egy akkora kisgyermeket adj, mint egy babszem, holtomig mindig áldalak érte”. És hogy a gyermek iránti vágyakozás történelmi múltját is igazoljam, az idősödő bibliai Erzsébet példáját említem. Keresztelő Szent János anyjából, „akit meddőnek hívtak” (Lukács Ev. 1. 36), áldott állapota felismerésekor örömérzés tör ki, ami azonos a csíkszentdomo-

143


Székely Kalendárium – 2016 Szüléskor a Felső-Maros mentén négy tojás héjából itatták az anyát, hogy négy tojás nagyságúra táguljon a méhszáj, s könnyű legyen a szülés. Általános székelyföldi szokás volt fiókot, ajtót, minden zárat megnyitni, még a fülbevalót is kikapcsolni, az anya haját kibontani, ruháját kigombolni, kötéseket megoldani, hogy könnyebben menjen a szülés. Ezt követően, egy szitába tojást tettek, s az asszony hasa fölött tartva, óvatosan görgették benne, mondván: „Lyukas ez a szita, átfolyik rajta a víz, folyjon a te vized is, s úgy jöjjön utána méhed gyümölcse, mint ez a tojás.” A tojás nem sérülhetett meg, mert halált jelentett. Amíg benn vajúdott az anya, a férfiember a tyúkokat óvatosan megrugdosta, s e szavakkal küldte őket tojni: „Erigyjetek, tójatok, asszonyotokon segítsetek!” A szülés napján nem vitték be a fészekből a tojásokat, hogy a tyúkok el ne hagyják a tojást. Ha aznap tojást törtek fel, a héját nem vitték ki, a tűzhely körül tartották másnapig, hogy a szaporaságot, a szerencsét ki ne vigyék a házból. Ilyenkor nem kértek és nem adtak tojást kölcsön, „mert elfossák a tyúkok a tojást” – mondták Maros mentén (vagyis nem teljesen kialakult, meszes héj nélküli, csak hártyájában lévő tojást fognak tojni). (Drd. Kisné Portik Irén: Tojás a magyar szokáskultúrában. Kútfő – Kis magyar néprajz diákoknak, 2011. tavasz-tél)

kosi idősödő asszony kitörő örömével: „te, úgy maradtam, érted-e! András bátyád úgy örvend, úgy vigyáz reám. Nem engedi, hogy semmit megfogjak, nehogy valami bajom legyen” – újságolja gondját tudó és vele azonosuló szomszédasszonyának.

Az öröm forrása A születés szokásvilágának szentelt monográfiám címe – Szeretet fogott el a gyermek iránt – ezt a gondolatot, eszmeiséget viszi tovább és bontja le részleteire, veszi számba azt a tapasztalati tudást (!), amit a gyermeknemzés, a születés előtti kilenc hónap, a szülés és beavatás körül fogalmaztak meg, hoztak létre. A könyvcím allegorikus: az anyává válás addig ismeretlen és nem értett érzésének megfogalmazása. Egyik, 30. évéhez közel álló adatközlőm nem értette, miért szeretik a

gyermeket egészen addig, amikor valami különös mozdulatot érzett magában. Az a mozdulat pedig a gyermek iránti ismeretlen szeretet feltörő érzésegyüttesének kinyilatkoztatására késztette, ami a női személyiségváltás felismerése egyben. Mi ez, ha nem a bibliai Erzsébet örömérzésének szinonimája? De a domokosi parasztasszony örömszavai visszhangzanak Madách Az ember tragédiája Évájának kiáltásában is: „…ami eddig kétséges vala,/ most biztosítva áll már: a jövő/… anyának érzem, óh! Ádám magam.” A gyermekkultusz csíkszentdomokosi gyűjtéseimből emígy áll össze: szükség van a gyermekre a paraszti sors és lét teljessége szempontjából, mert van kire hagyni a vagyont, mert öregségben támasz, betegségben gondozó, mert az apa nevét továbbviszi, a nemzetség nem

144


Székely Kalendárium – 2016 hal ki, mert lesz, aki a szülőket eltemesse, Megelőzve mert a gyermek az élet értelme. Örömaz orvostudományt és boldogságforrás, hogy család legyen a A szülés és születés népi kultúráját család, mert a magyarság fenntartója, mert a szülői büszkeség éltetője, mert tapasztalati tudásnak nevezem, olyan akkor van, akit hazavárni, mert Isten tudásnak, melynek volt ambíciója, mint a magas tudománynak: lehetőségeinek áldása, amit el kell fogadni. „Édes Jóistenem, segélj meg, adj szerencsésen ép gyermeket. Őröjz meg szomorúságtól, nehogy félszeg gyermekem legyen, hogy ingemet bántson… Legyen Istennek dicsőségére, embereknek tetszésére! Segíts meg, édes Jóistenem!” ªªª

„Olyan volt egy, A. K., hogy az anyja nekiállt s a tehenet takarította. A tehén olyan szép volt, hogy így megölelte. Ő nem gondolt arra, há, amikor meglett a gyermek, csupa szőr volt. Akkor az apja nekiállt, megölt egy tinót: arra tanyították. S akkor annak a nagy bendőjibe belé kellett varrják: a pacaljába, az emésztőgyomorba, s az arcára es bőrt tapasztottak abból a büdös gyomorból. Az aztán leette a szőrt. Ez a 30-as évekbe történt.” ªªª

„Úgy a trágyába belétették csórén. Kihagyták az orrát s a száját. Oda belétapasztották. Nem tudom, mennyi idő volt kitűzve, hogy benne kell legyen. S lemarta azt a nagy szőrököt. Úgy etették benne csuszlival, mert nem tudta szoptatni attól a nagy bendőtől. Szép ügyes asszony lett belőle. Az orvos es csudálkozott, hogy létezik!” ªªª

„Az annya, amikor hordozta, ugye, akkor megnézte vót erősen a bihalat.

Hogy a bihal úgy felnéz. S a gyermek minél messzebb nézett, annál jobban feltartotta így a fejit [mutatja]. Örökké feltartotta. Úgy es hítták, Égbenezős Bodó Sándor.” ªªª

„A kárvallott állat húsából ne egyél, mert a gyermeknek a testyén kijő az, amibe megszenvedett az az állat.” ªªª

„Próbálkoztak a tehertől szabadulni, de a legtöbben reafizettek, mert beléhaltak. Én, ahogy hallottam, valamilyen gyökerekkel próbálkoztak, s megfertőzték magikot, s beléhaltak.” ªªª

„Utolsó percig jól dolgoztunk, ahogy csak bírtuk. Nehéz munkát. Mentünk a mezőre, mindenhova. Mindenki. Az utolsó percig arattunk, takartunk… Amíg jöttek a szülési görcsök. Sokszor ott ért utol a mezőn. Az es megtörtént, hogy a mezőn szült az asszony.” ªªª

„A legények még a házasság előtt esszeegyeztek, hogy esszekomáskodnak. A leányok es. Egymásnak a felkérésit elfogadják. Én is így vótam: má leánykoromba fogadott komaasszonyok vótunk, úgy es híttuk egymást. Pedig még leányok vótunk.”

145

ªªª


Székely Kalendárium – 2016 határán belül, de olykor fölötte is megol- bámuljon meg félszeg gyermeket; ne dást találni az újabb és újabb bajokra, jelen- csodálkozzon elferdített, idomtalanított, ségekre. Ne a mai kórházak csillogó techni- fekélyesített tagú koldusokon; ne tartózkai felszereltségéhez mérjük ezt a tudást, kodjon veszekedő, káromkodó, durva hanem értsük meg és értelmezzük az esz- szavak környezetében; tartózkodjon az meiségét: az embernek önmagán való segí- ingerlő, kellemetlen illatoktól, szagokteni akarását. Ugyanakkor stratégiai tudás, tól; ne egyen abból, amiről tudja, hogy vagyis előrelátó minden elemében, mivel nem esik jól; ne simogasson, ne tapintaz emberteremtés tudatossága a vezérelve. son, ne vegyen az ölébe szőrös – macska, Legszebb példája és érdeme gyanánt kutya – állatot, ezeket ne tartsa a lakásazt a tényt említem, hogy az orvostudo- ban”. (Erre az orvosi könyvek is figyelmány előtt évszázadokkal rájött arra, a meztetnek, mondom a kutya- és macsmagzat az anyaméhben állandó kapcso- katartás divatja okán.) Ezen tilalmak latban áll a környezetével, és ebben a valós lényegére az orvostudomány a közvetítő szerepet az anya valósítja meg múlt század 60-as éveiben jött rá és öt érzékszervén keresztül. Csupán egy- hozta létre Amerikában az un. prenatális két példát említek: „ne nézze a rútat; ne tudományt.

A radina Az egymással törődés, megsegítés, közösségi gondoskodás hagyományos szép megnyilvánulása volt a radinás látogatás, „radinát vittek” a hat hétben lévő kisgyermekes asszonynak a rokonok, szomszédok, komaasszonyok. Nagyobb méretű füles vesszőkosárba, „radinás kosárba” készítette össze a látogató a többfogásos ebédet, amelyet díszes, hímzett vagy hímesen szőtt terítővel illett leteríteni. (Minden leány kelengyéjének szükséges darabja a radinás kosárterítő.) Az ebéd mennyiségét nem egy személyre mérték, hanem az egész családnak szánták. Ünnepi ebédnek számított a csirke- vagy tyúkhússal főtt laskaleves vagy grízgaluska-leves, sült hús garnírunggal. Nem hiányzott a süteményféle sem. Régen valamilyen „kőttestészta” (kelt tészta) vagy csöröge volt szokásos. Italnak sör vagy bor. Fontos, hogy az asszony táplálkozzon jól, legyen teje bőven, a hat hétben kímélje magát a munkától, ne kelljen főzzön sem magának, sem a családjának. Ez a szokás a kölcsönös tiszteleten és segítségadáson alapult. A látogatók egymás közt megbeszélték, hogy ki mikor készül látogatni, hogy mindig friss legyen az étel. Mindenki számon tartotta, hogy kitől milyen radinát kapott, s annak megfelelően viszonozta a sorra kerülő alkalommal. Ilyenkor nemcsak formailag tettek eleget a kötelességnek, inkább az az igyekezet, törekvés vezetett mindenkit, hogy le ne maradjon, sőt túltegyen másokon az étkek mennyiségében és minőségében. Napjainkban e téren is változások történtek. Az anya a szülészeten szül, s az első hetet ott is tölti. Radináról csak az egész közeli rokonok gondoskodnak, a távolabbiak látogatása inkább udvariasság jellegű, szerényebb tartalmú, csak süteményből áll. (Gergely Edit)

146


Székely Kalendárium – 2016

Szülési módok: Könnyű szülés: felpárlással A nyelv elharapásának megelőzése

A nyomóerő fokozása üres üvegbe való fújtatással

Paraszti logika A paraszti kultúra „vétke” abban mutatkozik, hogy meglátásait hiedelmekben fogalmazta meg, viszont máig óriási előnye, hogy kialakította a várandós anyában a mindenre kiterjedő öncenzúrát, a készenléti állapot tudatát, a két emberért való felelősség erkölcsi kötelezettségét. Orvosi szakkönyveket olvasva, ma sem látom bennük teljességében a fül, az orr, a száj, a tapintás, ízlelés tilalmát. Az orvostudomány fennen hangoztatja a gyógyításban (jogosan) a megelőzés fontosságát. Kérdezem, a fenti tilalmak nem egy preventív kultúra rendszere, amit a várandós asszonynak erkölcsi kötelessége betartani??? Agos (koraszülött, fejletlen) gyermek gyógyítása kemencébe vetéssel

Pócs Éva: Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások, 1986

Sajátos ennek a rendszernek a didaktikája is. Az orvosi, egészségügyi könyvek is tartalmaznak a fentiekhez hasonló megállapításokat, csakhogy az indoklás így hangzik: a várandóság ideje alatt szerzett „negatív hatások a csecsemőre kihatnak, súlyosan károsítják a magzatot”. Tehát a rációhoz szólnak. A paraszti tiltó hiedelmek nyelvezete viszont a következmények konkrét megjelenítésével az érzelmekre hat: „ne végy az öledbe kutyát, macskát, ne rúgj beléjük, mert szőrös lesz a gyermeked”. Az általánosságban és elvontan fogalmazó, alig megjegyezhető, memorizálható szakorvosi stílussal szemben (a fenti esetben „csökkenti a magzat oxigénellátását…, fejlődési rendellenességet idézhet elő, előfordulhat egy toxoplazmózis elősködő”) a népi tiltás a megszegés egyenes következményét szenzoriálisan vetíti elő, azzal sokkol. Más szóval az egyik valószínűségről, a másik biztos következményről beszél. A magára utalt parasztasszony nem tudott tételes elméleti ok és okozati összefüggéseket megfogalmazni, de tapasztalati kultúrája alapján a kihordás ideje alatt a tiltások, intelmek rendszere szerint volt köteles élni, és élt azért, hogy „magzata lenne Isten dicsőségére és az emberek örömére”. Dr. Balázs Lajos néprajzkutató, tiszteletbeli professzor

147


91,2 FM103,9 FM


Székely Kalendárium – 2016

Az év orvosa a Kárpát-medencében A magyar Országos Alapellátási Intézet évente pályázatot hirdet, hogy díjazza a leglelkiismeretesebb gyógyítókat a Kárpát-medencében. Céljuk, hogy erősítsék a magyar háziorvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését. Székelyföldről dr. Tamás Mária csíkszentmártoni orvosnő nyerte el legutóbb Az év praxisa a Kárpát-medencében díjat. A kitüntetést 2015. május 23-án adtak át Budapesten. A jelölésben így jellemezték a doktornőt: „A magányos időseket rendszeresen felkeresi, kedves, vidám, jól felkészült. Jól diagnosztizál, jól gyógyít, mindenkihez van egy kedves szava. Orvosi praxisát több mint 20 évvel ezelőtt itt, Csíkszentmártonban kezdte... A községben betegeit minden gond nélkül gyalog is felkeresi. Csak a távolabbi falvakba: Tusnádra, Lázárfalvára biztosítanak számára járművet. A szolgálatáért nagyon gyakran nem kéri még az előírt díjat sem. A szegényekre külön gondja van. Az ajándékpénz számára ismeretlen.” A kitüntetés kapcsán elbeszélgettünk a szentmártoni orvosnővel. – Hogyan indult az orvosi pályája? – A nyolcvanas években végeztem a középiskolát Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnázium elődjében, amelyet akkoriban matek-fizika gimnáziumnak neveztek. Biológia-kémia osztályba jártam, nem volt még elképzelésem, hogy hol folytassam tanulmányaimat, így tanáraim tanácsaira hagyatkoztam. Pontosabban Borsodi László biológiatanárom javasolta ezt a pályát. Emlékszem most is az akkori szavaira. „Ennek a népnek szüksége van tanárokra, orvosokra, értelmiségiekre. Bármilyen pályát is válasszatok, gondoljatok arra, hogy nincsenek nagy szerepek, csak nagy színészek. A feladatot, amelyet vállaltatok, azt lelkiismeretesen, jól végezzétek.”

Marosvásárhelyre felvételiztem az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre, ahol az elméleti oktatás magyar nyelven, a gyakorlati pedig románul folyt. Nehéz volt a hat év képzés, de mindannyian, akik az orvosira bejutottunk az osztályunkból, jó alapokkal érkeztünk a középiskolából, volt, amire építeni. – Úgy tudom, hogy az egyetem elvégzése után három év volt a gyakornokoskodás, csak utána űzhették a praxist. – 1990-ben végeztem, és akkoriban eltörölték a hároméves gyakorlatot, nem volt kihelyezés sem, hanem mi választhattuk ki, hol szeretnénk gyakornokoskodni két évig. Én Vásárhelyen maradtam. Nagyon sokat számított az a két év gyakorlat, hiszen a gyermekklinikán dolgoztam, rengeteget tanultam Csidey József főorvostól. Nagy tapasztalattal bírt, valamikor Észak-Koreában is dolgozott. A munkamódszert tőle sajátítottam el. Minden este bejárt vizitre, és mindig mindenkit megvizsgált, nem számított, hogy kisebb hűlésben szenvedett a páciens, vagy komolyabb baja volt. Az árva gyermekekkel is jól bánt. Sokat nem beszélt, de nyugodtságával, gesztusaival „le tudta kenyerezni” a gyermekeket. – Miért választotta Csíkszentmártont? – A kilencvenes évek elején sok hely ürült meg a vidéki rendelőkben, mert több

149


Székely Kalendárium – 2016

Dr. Tamás Mária kedves, vidám, barátságos és jól felkészült. Betegei első számú bizalmasa

orvos is külföldön próbált boldogulni. Azért választottam Csíkszentmártont, mert aránylag közel esik Csíkszeredához, ahol albérletet kaptam. A városban nem lehetett ugyanis elhelyezkedni, oda csak ötéves szakmai tapasztalat után lehetett jelentkezni. – Később nem vonzotta jobban a város? – Érdekes, hogy nem, pedig úgy mentem vidékre, hogy néhány hónapig ott kibírom, utána megyek szakvizsgára, és bejövök, de megszerettem, és maradtam. Az elején nagyon elővigyázatosan számolgattam a testsúly arányában a gyógyszereket, idősebb, tapasztaltabb asszisztensnők előtt kellett bizonyítani. Sok volt a roma páciensem. Velük nehezen lehetett kommunikálni, de aztán belejöttem. Nekik többet kellett mindent magyarázni, mint másnak, néha pedig vissza is kellett kérdezni, hogy tudjam, megértették vagy sem az utasításokat. Tíz év alatt megtanultam, hogy miként kérdezzek rá a bajokra is, mivel sokszor megtörtént, hogy a páciens már 10 perce beszélt, és még mindig nem derült ki, miért keresett fel.

– De nem csak Csíkszentmártonban gyógyított… – Mindig is nagyon szerettem a terepezéseket, az újszülöttek látogatását, vizsgálását. Volt, amikor lovas szekérrel mentünk ki Lázárfalvára, Kozmásra, akkoriban ugyanis ezek a települések is Csíkszentmártonhoz tartoztak. Külön művészet volt a cigány csecsemőket beoltani, de ebben is néhány év után rutinra tettem szert. Főként azt érzem egyik érdememnek, hogy meggyőztem a kismamákat az anyatejes táplálás fontosságáról. Mikor ugyanis dolgozni kezdtem, „tejporos világ” volt, minden kisgyerekes anya kapott tejport az államtól, mondhatni „divattá” vált tejporral etetni a csecsemőket. Sikerült minden anyukát meggyőznöm, bátorítanom, hogy inkább szoptasson, úgy sokkal egészségesebb. – Hogyan lehet mindenkire elegendő időt fordítani? – Az első tíz év nagyon nehéz volt, gyakorlatilag ott laktam a rendelőben, ha nagyobb baj volt, este is fogadtam betegeket. Megtörtént, hogy a faluban összeverekedtek, és az egyik ablakon az egyik sérült kopogott, a másikon pedig a másik. Úgy kellett ellátnom a sebeiket, hogy egymással

150


Székely Kalendárium – 2016 ne találkozzanak. Mindenre kell időt fordí- megyünk, mivel az első tíz jelölt között szetani, a hivatás mellett a három fiúgyerme- repelek. Nem tudtam, viccel vagy sem – ki kemet is fel kellett nevelni. Negyedik osz- szokott telni ilyesmi a tisztelendőtől –, de tályos korukig mindenikükkel tanultam, hamarosan érkezett e-mailben is a meghímondtam is, hogy akár segédtanítói állást vó. Nagyon szép ünnepély volt Budapesis vállalhatok. Szerencsére a férjem sokat ten, meg voltunk hatódva, szép gesztus ez segített, délutánonként ő is foglalkozott a számunkra. Persze, sok orvos van, aki meggyerekekkel, illetve volt egy szentmártoni érdemelné ezt a címet. Igaz, ehhez a munnéni, aki felügyelt a fiaimra, mert én Gyer- kához – mint minden szakmához – kell az gyószentmiklósról származom, ott élnek a elhivatottság. Én mindig elégedett voltam nagyszülők. Most könnyebb lett minden, a szakmámmal, akkor is, ha olykor szinte van mentőállomás Csíkszentmártonban, belefulladtam a munkába. Minden helybéígy a sürgősségi eseteket el tudják látni. Be li családot ismerek, gyakorlatilag minden is költöztem Csíkszeredába, hétköznapon- háznál jártam, és jó érzés, hogy megbíznak bennem az emberek. Ha újra kellene kezként nyolc órát rendelek a faluban. deni, ismét az orvosi szakmát választanám, – Hogyan értesült a kitüntetésről? – A pap bácsi hívott fel, hogy ne írjak be mert úgy érzem, ehhez értek a legjobban. Szőcs Lóránt betegeket május 23-ra, mert Budapestre

Megérné 123 évet élni... Dimitrij Kaminszkij moldáviai üzletember izgatottá teheti a 110–115 évet megélt emberek némelyikét, nyilván csak azokat, akiket ilyen életkorban élénken érdekelhet még a vagyonhalmozás, a meggazdagodás. A Pruton túli üzletember 2015 tavaszán kijelentette, egymillió dollárt adományoz annak, aki megdönti a francia Jeanne Calment csúcsát, vagyis él legalább 122 évet és 165 napot. A francia hölgyet tartják hivatalosan minden idők leghosszabb ideig élt földlakójának, 1875. február 21-én született és 1997. augusztus 4-én hunyt el 122 éves és 164 napos korában. Az üzletembert nagyon érdekli a hosszú élet titka, ő maga is szívesen jelentkezne olyan megbízható orvosi beavatkozásra, ami az élet(e) meghosszabbítását célozná. Évente jelentős pénzösszegekkel támogatja a genetikai és gerontológiai (az öregedés folyamatával, az öregkor élettanával foglalkozó tudomány) kutatásokat. Hisz az életkor mesterséges meghosszabbításának lehetőségeiben. A Székely Kalendárium megjelenése előtti időszakban az alábbiak voltak életkorban a legközelebb a Kaminszkij-díj elnyeréséhez: Susannah Mushatt Jones (amerikai, született 1899. július 6-án), Emma Morano (olasz, 1899. november 29.), Violet Brown (jamaicai, 1900. március 10.), Napi Tadzsima (japán, 1900. augusztus 4.), Goldie Steinberg (amerikai, 1900. október 30.). Hivatalos adatok szerint csak ők öten élnek a XIX. században születettek közül. Botos László

151


Székely Kalendárium – 2016

Egy fizikatanár küzdelmei Pető Mária fizikatanárt szerteágazó, eredményes tevékenységéhez mérten kevesen ismerik, mégsem könnyű időpontot kapni nála. Korán kezd dolgozni, napközben rohangál, hogy a pályázataihoz összegyűjtse a papírokat, tanórák, utána szakkörök, másnap elölről. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium pedagógusát a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács 2015-ben Csutak Vilmos-díjjal tüntette ki. Az a furcsa helyzet áll elő – vág mindjárt a közepébe –, hogy örvendhetsz, ha egy rangos tudományos megnyilvánulásra Romániában kerül sor, mert akkor részt tudsz venni rajta a gyerekekkel. Nem mintha külföldre nem hívnák meg, rengeteg helyre mehetnének, a gyerekek által elért eredmény erre feljogosítaná őket, csak éppen pénz nincs rá. Beszélgetésünk előtt nem sokkal éppen Temesváron jártak a „kis műholdacskájukkal” (mert végre Románia is tagja lett az Európai Űrügynökség (ESA) Oktatási Osztályának), hogy onnan megpróbáljanak kijutni az idei CanSat projekt portugáliai döntőjére. – Az egész ún. tehetségműhelyből az a legkevesebb, hogy tisztességesen megtartod az óráidat, s utána még ott maradsz délután, vagy dolgozol hétvégén, vakációban néhány tanulóval. A gyerekeket érdekli az új, szeretnek bütykölni, csak kell engedni, hogy csinálják. A nehezebb, időigényesebb az, amikor kiderül, kellene menni versenyre, és nincs miből.

A csúcstechnika csúcsán Itt van például a CanSat projekt. Ebben korábban is részt vettek, az a feladat, hogy egy háromdecis üdítős dobozba kell műholdat tervezni, megalkotni. Minden kiadást megelőz egy néhány napos tanári

felkészítő, amit Hollandiában, az ESA technikai bázisán szoktak tartani. – Idén ezt is „meg lehetett kerülni” Temesvárral, mert Hollandiába nem lett volna, amivel elmenjek. Hogy az eszköz megépítése ne a pénzen múljon – gondolják Nyugaton –, ötszáz euróban maximálják a költségeket. De honnan lesz nekünk 500 eurónk? És honnan lesz további, fejenként 500, hogy esetleg elmenjünk a döntőre? Legutóbb legalábbis ennyibe került az, hogy részt vegyünk a végső megmérettetésen, egy norvég szigeten, Andoyában, a sarkkörön túl működő űrbázison, ahol tényleg rakétákat indítanak. Ahol egy hétig együtt voltunk a világ talán legnyitottabb agyú fiataljaival, együtt dolgozhattunk rakétafejlesztőkkel, akik minden nap saját kezükkel írják a tudomány és technika legújabb lapjait. Megnézhették, hogyan működik egy űrközpont, egyszóval a csúcstechnika csúcsát látták. Nem vakációzni mentek, hanem azért kerültek oda, mert négy gyermek heteken, hónapokon keresztül minden szabadidejét s még annál is többet feláldozva, szó szerint éjt nappallá téve dolgozott. És akkor a döntőről hajszál híján lemaradtak, mert nem volt 2500 eurójuk. Úgy oldódott meg a gond, hogy zsebből mindenki betette a saját részét, és utólagos pályázatokkal a helyi tanácstól, támo-

152


Székely Kalendárium – 2016 Pető Mária fizikus, a sepsiszentgyörPető Mária: gyi Székely Mikó Kollégium címzetes nem kell mindenkiből fizifizikatanára, a helybéli Református kust nevelni, Kollégium fizikatanára, illetve a budade a tiszta, pesti Eötvös Loránd Tudományegyelogikus gondoltem fizika szakos doktori hallgatója kodás minden1964-ben született Baróton. Tudomáki számára hasznos lehet nyos tevékenysége többnyire az asztrofizikára irányul, ám diákjai számos eredményt értek el a mechanika, termodinamika, hálózatelmélet, orvosi és részecskefizika területén is. Megannyi tudományos konferencián tartott előadást, fizika tankönyvet és környezetvédelmi szakkönyvet írt a X. osztályosok, közgazdaságtan-példatárat állított össze a XI. osztályosok számára.

gatóktól, hónapok múltán visszakapták a pénzt. – A München melletti Garchingban idén nyílt meg az Európai Déli Csillagvizsgáló (ESO) látogatóközpontja, amely mindenki számára lélegzetelállító bepillantást biztosít a csillagászatba, és ahová szintén érdemes lenne elmenni, hiszen ezer program van a gyerekeknek. Se pénz, se lehetőség.

„Megfogni” a gyereket Azt mondja: leginkább egykori, azóta vállalkozókká lett tanítványai támogatják, a Rotary Klub is figyel a tehetségekre, és a tanács is beszáll útiköltségekbe. Külföldön is pályáznak, csak sok esetben az az „akadály” merül fel, hogy állami intézményt nem támogatnak. – Norvégiába a négy gyerek plusz egy tanár összetételű csapatnak biztosítottak szállást. Akárhányan mehettünk volna, az ezen felül jelentkezőknek szereztek szállást, költségtérítéssel. Erre megjelenik a görög csapat egy Sepsiszentgyörgynél kisebb városból 12 gyerekkel és három

tanárral. Nem állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem, ezt hogy csinálják. Mi sem egyszerűbb: meghirdették a helyi lapban, hogy ők készülnek Norvégiába, és nyitottak egy számlát, ahová mindenki adakozhatott 5-10 eurót, amennyit akart. Simán kigyűlt 15 ember teljes költsége… Ehhez képest nálunk azoknak az embereknek egy része is, akit utólag személyesen megkerestünk, úgy állt a dolog mellé, hogy „akkor voltatok egyet kirándulni”. Gond az is, hogy folyamatosan „cserélődik az anyag”, hiszen a gyerekek „kinőnek” az iskolából. Ugyanakkor egyre kevesebb tanuló áldozza fel a szabadidejét arra, hogy például a tudósklubban dolgozzon. – Minden év elején „beetető” tevékenységek vannak, hogy kiszűrjem azokat a gyerekeket, akik akarnak, tudnak és hajlandók dolgozni. Most éppen egy mozgáselemző programon dolgozunk, amely megmutatja, hogy – például – hogyan kell egy büntetőt bedobni a kosárlabdában. Ezt még sokan élvezik, de amikor összeraksz egy új eszközt, az vagy működik, vagy nem. Leginkább elsőre nem. Nem

153


Székely Kalendárium – 2016 mindenkinek van türelme azt újra és újra nem válasz, hogy „a padtársamnak is ilyen van”, és az sem elfogadható, hogy „zenét szétszedni és összerakni. lehet hallgatni rajta”, hiszen ezer, ennél Nincs hülye tantárgy jobb eszköz van erre a célra. Ha csak azzal – A család? Még nem tagadtak ki, de marad a gyerek, hogy kénytelen-kelletlen nem sok híja van. Ha csak a tanítás volna, megismeri smartphone-jának egyébként azt jobban „tűrnék”, de látják, hogy még tényleg nagyon okos alkalmazásait, és legalább annyi idő elmegy adminisz- ezentúl használja is azokat, vagy rájön trációra – meséli nem kevés szarkazmus- arra, hogy olyan technikai eszközt kell vásárolni, ami azt tudja, amire használja, sal. Az Eötvös Loránd Tudományegyete- és nem olyat, ami csillog, divatos és a tévémen éppen doktoráló tanárnővel annak a reklámban benne van, már nem töltöttük mondásnak az igazságtartalmát lehet iga- az időt hiába. zolni, miszerint „nincs hülye tantárgy, Nem elég a net! csak hülye tanár”. Nehéz olyan tanulót találni, még a „vadirodalmár” kategóriából Pető Mária szerint nem jó irány az, is, aki ne élvezné a fizikaóráit. hogy a fizika, mint tantárgy, egyre inkább – Nem annyira nehéz „megfogni” a a háttérbe szorul. A legjobban az fáj, hogy diákot. Az okosabbnál okosabb telefonok lassan akármilyen egyetemre be lehet beszerzése kifejezetten jó alkalmat teremt. jutni fizikafelvételi nélkül, és ez erősen Rengeteg dolgot meg lehet beszélni rombolja a tantárgy „presztízsét” – mondannak kapcsán, hogy „miért kellett neked ja. Nem ért egyet azzal a mentalitással ez az – általában bű drága – telefon?” Az sem, miszerint fölösleges a képleteket megtanulni, mert azokat az interneten meg lehet találni. Szerinte ezzel az a hamis képzet alakul ki a gyerekekben, hogy ha „a neten megvan, akkor a fejemben is megvan, tehát tudom”. – Aztán ott vannak a szülők, akik „roszszabbak”, mint a gyerekek. Én megoldom Pistikével az osztályban, hogy tanulni kell, de hazamegy, s az apjától, anyjától egyebet nem hall, minthogy „minek annyit tanulni, hiszen ott a net”. Igaz, ez egy európai tendencia – volt. Nagyon sok helyen felismerték, hogy nem jó, és most kezdenek visszatérni, de mi ennyivel „le vagyunk maradva”. Mi most vezetjük ki, amit mások már vezetnek vissza. Akárki akármit mond, az nem lehet, hogy előA CERN részecskefizika kutatóintézet vesszük a telefont, hogy kiszámítsuk egy High School Teachers Programme nevű képzésén, 2010-ben szám tíz százalékát!

154


Székely Kalendárium – 2016 A kólás dobozba épített és a sarkköri, andoyai űrbázisról fellőtt Cansat 12 kutatóműhold készítői Norvégiában: Pünkösti Zsolt, Roşu Kriszta, Kovács Gellért és Popescu Andrea (középen a tanárnő)

A fizikából meg lehet élni Nem hazabeszél, amikor azt mondja, a fizika fontos, és nem csak azért, hogy értsünk is valamit a környezetünkből, hanem azért is, mert ebből jól meg lehet élni. Csak egy példa: a svájci Európai Részecskefizikai Laboratóriumban (CERN) holnap alkalmaznának, nem romániai minimálbérrel, 400 embert, és nem találnak. Évente 600 diákot fogadnak hathetes nyári turnusokra, akik olyan „Nobel-díjgyanús” tudósokkal dolgozhatnak, de ebédelhetnek és kávézhatnak is, vagy éppen megoszthatják valamely elképzelésüket, mint John Ellis. – Tudom, sokan fölösleges kiadásnak tekintik az alapkutatásra fordított pénzt, de ha csak azt nézem, hogy innen ered az a tudás, amely alapján az utóbbi néhány évben teljesen megváltozott az anyagtudomány, új anyagok jelentek meg, másképpen használják a régieket, már akkor is rég megérte, de erre épül a lassan szubnukleáris szintre „ereszkedő” gyógyszertudomány vagy a protonsugaras rákkezelés is – bizonygatja a tantárgy fontosságát. Szerinte téves az a felfogás, miszerint

a közgazdaságtan vagy a szociológia humán tantárgy lenne. – Ha nem „aktatologató közgazdász” akarsz lenni, hanem aki tényleg el tud készíteni egy elemzést, oda nagyon komoly strukturális látás és igen magas matematika kell, de egy orvosnak vagy akár egy összehasonlító irodalmárnak is stabil formális logikai képzettségre van szüksége, amit a fizika alapoz meg a legjobban. A következő projekt a robotika. Okostéglás legókból állítanak össze olyan szerkezeteket, amelyek például talajminták vételére alkalmasak, vagy önálló döntést hoznak aszerint, hogy milyen akadály kerül az útjukba. Nemzetközi szinten óriási Lego Technics versenyek vannak abból, hogy ki hogyan képes programozni egy robotot, milyen funkciók elvégzésére alkalmas, hogyan lehet vezérelni, és így tovább. Érdekes feladat, ami a diákokat is vonzza. Beszélgetésünk után Pető Máriát nevezték ki a szeptemberben indult Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ vezetőjévé. Aligha találtak volna megfelelőbb embert! Erdély András

155


Székely Kalendárium – 2016

Székelyföld palackozott borvizei A székelyföldi ásványvizek palackozásának története közel háromszáz éves múltra tekint vissza. Korábban is kísérleteztek a borvíz tárolásával és szállításával, de ez a megfelelő edény hiányában nem járt sikerrel. A hagyományok szerint Báthory Zsigmond, Erdély fejedelme 1594-ben Borszékről hordókban szállíttatott borvizet Gyulafehérvárra, s azzal gyógyíttatta magát. A rossz utakon szekérrel, hordókban szállított borvíz széndioxid-tartalma hamar elillant, így csökkent a gyógyhatása. Ennek ellenére egészen a közelmúltig megmaradt a borvizek faedényekben való szállítása. A tusnádi Nádasfürdőről az 1950-es években a környező települések lakói csebrekben hordták a borvizet. A víz felszínére szénából font, csigavonalban összecsavart kötelet tettek, ezzel gátolták meg a cseberből a víz kiloccsanását. Kaszálóba, mezei munkába a lapos dobszerű, fenyődongából készített edényben, légejben is hordták a borvizet a Csíki-medence lakói. A székelyföldi fazekasközpontoknak a főzőedények mellett fontos terméke volt a borvizeskorsó és a szélesebb szájú vízhordó kanta. A cserépedény az egyik legősibb tároló edénye az emberiségnek. A cserépkorsó jobban megőrizte a borvíz minőségét, mint a fahordó. Kresz Mária a Magyar fazekas művészet című könyvében érdekes adatokat közöl a szűk szájú korondi cserépkorsókról: „Borvizet vagy sósvizet árultak bennük, a tartalmával együtt árulták az edényt. Nemcsak

borvíz fakadt Korondon, hanem volt egy forrás a falu határában, amelyből tömény sósvíz fakadt, használata feleslegessé tette a sózást. Még Mária Teréziától kapták a korondiak a jogot a sósvíz felhasználására. A szomszédos falvakba gyalog jártak sósvizes korsókkal, és nehéz időkben, amikor nem volt keletje az edénynek, ez az árusítás segítette ki a fazekasokat. A sósvizes, illetve borvizes korsók teljesen máz nélküliek, formájuk egyszerű.”

Nedű a „csicses korsóban” A máz nélküli korsóban hidegen áll a borvíz, mert az edény porózus felületén elpárolgó folyadék hűti az edény tartalmát. A későbbiekben mázas és virágozott cserépkorsók is készültek, és készülnek napjainkban is, mint ahogy a „csicses korsó” is népszerűségnek örvendett. Egyes székelyföldi településeken divat volt a borvíz házhoz szállítása. A Szejke borvíz, a székelyudvarhelyiek „rendös” ivóvize még a közelmúltban is jellegzetes formájú, számozott cserépkorsókban, bivaly vontatta szekéren jutott el a városba. Idegenforgalmi látványosság gyanánt

156


Székely Kalendárium – 2016 tervezik a bivalyszekeres borvízszállítás üvegek (palackok) gyártására”. Kezdetújbóli elindítását. ben a forgalomban lévő vékonyfalú üveEz a szekeres borvízszállítás ismert volt gek nem feleltek meg a követelményekGyergyószéken is, ahol Csomafalváról nek. Török József 1848-ban megjelent, „zöld” szekéren szállították a cserépkorA két magyarhaza első rangú gyógyvizei és sóban tárolt borvizet Gyergyófürdőintézetei című könyszentmiklósra. Csíkban vében a borszéki víz a Karcfalva határában palackozásáról és a fakadó Madicsa-forpalackok minőségéről a követkerás vizét hordták szezőket írja: „sajnálni kérrel Balánbányára. lehet, hogy ezen sok A csíksomlyói borvízszénsavat tartalmazó forrás vizét úgyszinsavanyú vizet oly hasztén tehén vagy ló talan vékony, kolbászvontatta szekéren alakú üvegekben töltöszállították Csíkszegetik, mellyet ha jól redába és a környék bedugaszolnak, a víz falvaiba. elpattantja, ha pedig imigy amugy dugjuk Kolbászalakú be, akkor sokat veszít üvegek szénsav tartalmából s kellemes ízéből.” Az Az üvegipar fejlőOrbán Balázs által désével felismerték: lefényképezett, házaló ahhoz, hogy a szénsaborvizes székely is „kolvas ásványvíz, a borvíz az erebászalakú” vékony üvejét, vagyis a széndioxid-targeket szorongat! talmát megőrizze és nagy távolságra is lehessen szálÉs jött lítani, üvegbe kell palaca műanyag kozni. A drága csehországi A borvizes üvegek borvizes palackok kiváltása végett fellendült a szé- A tusnádfalui borvízmúzeumban űrmértéke változatos volt: félliteres, literes, kelyföldi üveggyártás. (Főút 223. szám) megannyi régi borvizes címkében kupás (1,4 literes). Ismertebb üveghuták a gyönyörködhetünk Virágkoruk a 2000-es sepsibükszádi, a zalánpataki, a zágonbárkányi, a bodzakrasznai, a évek elejéig tartott, ekkor a modern palackozók áttértek a pillepalackok haszborszéki és a kászoni (Lassúág) voltak. Vitos Mózes szerint „Balázsi úr, a ká- nálatára. De vannak palackozó üzemek, szon-jakabfalvi fürdő tulajdonosa az amelyek kisebb mennyiségben még forásványvizek szállítása végett már a legré- galmaznak üveges borvizet. A vendéglők gibb idők óta üveggyárat állított és tartott számára 0,33 és 0,75 literes, szép, formafenn a szükséges mennyiségű borvizes tervezett üvegekben töltik a borvizet a

157


Székely Kalendárium – 2016 borszéki és a csíkszentkirályi Hargita Palackozás régen és ma Gyöngye palackozóban. Jelenleg a könyHa a Székelyföld palackozási történetét nyű, olcsó, formás, nem törékeny PETpalackokban forgalmazott ásványvizek bemutató térképet tanulmányozzuk, feltűuralják a székelyföldi piacot. A műanyag nik, hogy a legtöbb palackozó az elmúlt palackok automatizált, számítógép-vezér- századokban Udvarhelyszék, Csík és Hálésű gyártósoron készülnek, általában 0,5, romszék területén működött. Marosszé1, 1,5, 2 és 2,5 literes méretben kerülnek ken nem volt palackozó, de napjainkban a Maros megyei Gödemesterházán találunk forgalomba. Nagy fejlődésen ment át a borvízfor- egyet. Udvarhelyszéken Korond, Szejke, galmazás is. Az országút megépítése előtt Homoródfürdő, Kiruly, Felsőrákos, Vara borszéki borvíz szállítását a hegyeken át gyas, Bibarcfalva borvizeit töltötték és forvezető ösvényeken, lóháton bonyolítot- galmazták. Székelyföldön a korondi borvizet kezdták le. Nagyobb távolságra a székely szekeresek, fuvarosok „fakókerekes” szeke- ték a legkorábban, 1729-ben palackozni. reken juttatták el a ládába, szénába cso- Gyergyószéken 1806-ban tértek át erre a módszerre a borvizek királyaként emlegemagolt borvizet. A borvizesek élete sem volt veszélyte- tett vízzel. Borvizet palackoztak még Töllen. Erre utal az Orbán Balázs által a gyesen, Gyergyóújfaluban, s palackoznak Bucsin-tetőn álló „cifra tulipános” emlék- napjainkban is Tósarokon. Csíkban a jelenkőről lejegyzett szöveg: „1860 8-ber leg is működő csíkszentkirályi, tusnádi és 31/Hadnagy József gyászos halma,/ csíkszeredai modern, nagy teljesítményű Mikor jöttem a Bucsinra,/ Jött a Halál palackozók mellett a régi időkben a hosszúvelem szembe,/ A két lóval megölete./ aszói, a csíkszentmártoni, a verebesi és a Huszár Sándor hogy ott kapa,/ Tett a tusnádfürdői borvizeket töltötték. A gyimesi Sötétpatakon kis palackozó borvizes ládába,/ Egész éjjel a havasba/ Haza hoza engem halva,/ Csookfalva az működik, amely a Tatros menti településeket látja el szénsavas vízzel. A Kászonilakóhelyem, 52 évet töltöttem./” A legtöbb borvizes fuvaros a maros- medencében a fehérkői, a répáti és a széki Csókfalváról, Kibédről, Abodról, kászonjakabfalvi (Salutaris) borvizek Gegesről, Makfalváról, a gyergyói, csíki és kerültek régen palackba. Sepsiszéken a legkászoni falvakból került ki. Szintén A ismertebb, forgalomba került borvizek a Székelyföld leírásában olvashatjuk, hogy a mikóújfalusi, a málnásfürdői, az oltszemi, a „borvizet áruló székely szekereken 100 bodoki, az árkosi, az előpataki, a nyáraspaüveget befogadó ládák voltak.” Remeté- taki és a bölöni. Kézdiszéken Torján és ről a Maroson, Moldva felé a Besztercén, Polyánban (Kézdiszentkereszten) töltöttutajon is szállították a borszéki borvizet. tek egykor borvizet, most Szentkatolna haA székelyföldi körvasút megépítése után a tárában működik egy kis – bukaresti kézen távolabbi célpontokra vasúton jutott el a lévő – üzem, Orbaiszéken az „ezer borvíz borvíz. Napjainkban a borvízszállítás városaként” emlegetett Kovásznán közel szinte teljes mértékben országúton, te- két évszázadon át palackoztak borvizet. Jánosi Csaba herszállító gépkocsikon történik.

158


Székely Kalendárium – 2016

Bandi Kata válasza a globalizációra A marosvásárhelyi Bolyai téri műhelyében keresem Bandi Kati iparművészt, éppen egy fiatal lánynak ajánl alkalmi viselethez anyagot. A helyiségben próbababák „hordják” a Bandi Kati-ruhákat, de a számos néprajzi, népművészeti és öltözködéskultúráról szóló könyvtől roskadozó polc elárulja: ez nem hobbi, ez hivatás. Nem is csoda, hogy nem emlékszik az első elkészített ruhájára, hiszen annak már közel ötven éve… – A ruha teszi-e az embert? – Valamilyen mértékben igen. Az első impresszió kialakulásához a ruha nagyban hozzájárul, és ezt csak egyszer van alkalmunk megteremteni. Ha az első benyomás negatív, annak megváltoztatása, javítása hosszas munkát igényel. Nem mellékes szempont, hogy a viseletünk oda-vissza hat. Az első benyomást nem csak az határozza meg, mit lát a külső szemlélő, hanem az is, hogy miként viselkedünk mi magunk, hiszen különböző öltözékekben különféle attitűdöt tanúsítunk. Van egy ügyfelem, aki két éve csak általam készített ruhát hord, mert saját bevallása szerint olyan lelki megerősödést, fizikai tartást vált ki belőle, hogy többé nem hajlandó felvenni gardróbja régebbi darabjait. Ebben a viseletben kihúzza magát, másként jár, nagyobb az önbizalma, mert látja, miként néznek utána az utcán. Tehát az öltözködés egy nyelvezet: láthatóan, szavak nélkül befolyásoljuk, manipuláljuk – a szó nem pejoratív értelmében – környezetünket és önmagunkat egyaránt. – Ha megkérdezik, hogy mi a foglalkozása, mit mond először? – Iparművész. Természetesen ennek számtalan területével foglalkozom, de

Bandi Kata: „Mindenkinek kötelessége megmutatni saját értékeit”

azontúl a grafika, pasztell és a szobrászat területeire is „kirándulok”. – Miként került kapcsolatba a művészetek ezen ágával? – Szó szerint beleszülettem. Apám szobrászművész, keramikus, néprajzkutató, népművelő volt. Nekem tulajdonképpen csak tennem kellett egyik lábam a másik után. Feltételezem, hogy ennek a családi közegnek is köszönhető az, hogy az öltözettervezésen belül pont a magyar népviselet lett az inspirációforrásom. Emellett úgy vélem, magyar emberként előbb-utóbb eljutottam volna egyedül is

159


Székely Kalendárium – 2016 erre a felismerésre, hiszen ez nem más, mint napjaink világának provokációjára, a A hagyományos székely női viseglobalizálódásra adott válaszom. Úgy let legfőbb darabjai a kétrészes felvélem, ha be akarják a nemzeteket olvaszsőruha, a rokolya és a mellény. tani, uniformizálni egy „nagy moslékba”, Szigorú szabályok vonatkoztak arra, mindenkinek kötelessége megmutatnia hogy milyen korban melyiknek saját értékeit, és ezáltal elutasítani az milyen színűnek kell lennie, mit illik összemosást. Az én művészetem ennek viselni az utcán, és mit a templomegyik formája: a szakterületemen belül ezt ban, mit ünnepnapon és hétköznap. a választ tudom adni. A lányok fejkendőt nem hordanak, – Hogyan határozná meg a Bandi Katihajukat általában két ágba fonják, és stílust? mindkét ágra szalagból csokrot köt– Sehogyan. Nem mondom, hogy nek. Az asszonyok, menyecskék nincs ilyen, de mivel nem csak egyetlen kontyba rakott hajukat áll alatt megjellemzője van, valamint nagyon sok eszkötött kendővel szorítják le, aminek közt használok a stílus kialakításához, anyaga, színe, hímzése életkor és ezért nem tudom megnevezni, hogy ponalkalom szerint változik. Lövétén, tosan micsoda is ez. Előfordul, hogy aki zöld kötényt kötött, arról azt tarhagyományos anyaggal, mintával, elkészították, „nagyoskodik”, s a székely tési technikával dolgozom, de lehet teljeing fölé gyöngysor jár, különben sen modern anyagból varrt és díszítőelem viselője olyan, mint a csóré nyakú nélküli ruha, elkészültekor mégis azt a tyúk. Jelentősége volt annak is, hogy világot sugallja, amelyben én élek, és a fejkendőt elől vagy hátul kötöttékamelyre értékként tekintek. e össze, hátrakötött kendőben soha nem mentek be hivatalos helyre.

A magyaros jelleg kötelező stílusjegy

– Honnan inspirálódik? – Leginkább az egyéniségemből, saját kútfőből, mindenkinek az alaptermészete határozza meg, hogy milyen ihletforráshoz nyúl. Az én karakterem letisztultan és rendeltetésszerűen a magyar kultúra továbbéltetésének az ügyét szolgálja – ezt vállalom, ezt hangoztatom. Így természetszerűleg a magyar népviselet rendkívül gazdag tárházából ihletődöm. Kedvelem és értékelem az összes népi kultúrát, de egyértelmű, hogy a sajátomat választottam. Ezt ismerem a legjobban, és feladatom, hogy ezt vigyem tovább, üzenetértékű tevékenységet folytatva.

160


Székely Kalendárium – 2016 ga, emiatt a nyersanyagipara visszaesett. Viszont Erdélyben még él ez a tevékenység, ennél fogva az anyagválaszték is bőséges. – Kik viselik az ön alkotásait? – Középkorú nők, kiforrott egyéniséggel, akik biztos anyagi lábakon állnak, illetve olyan közegben élnek, ahol megengedhetik maguknak, hogy olyan viseletet hordjanak, amilyet szeretnének. Magyarok és románok egyaránt felkeresnek, különböző preferenciákkal. Időszűke miatt „A hagyománytiszteletemnek férfiruhákat nem készítünk. találkoznia kell a modernnel” – Milyen gyakorlati tippeket adhat az öltözködéshez, mi alapján válasszuk ki a ruháinkat? – Milyen anyagokkal dolgozik? – Fontos lenne már az iskolában öltöz– Okvetlenül modern anyagokból, mert az öltözetet a jelenkori ember életvi- ködéskultúrát oktatni, habár a ruházkodáteléhez kell adaptálni. A ruha kényelmes sa mindenkinek a sajátja kell hogy legyen, csomagolásunk kell hogy legyen, nem sza- és senkinek nem kell föltétlenül megfobad akadályozzon a mindennapi tevé- gadnia mások tanácsát arra vonatkozóan, kenységeinkben, nem foglalkozhatunk hogy milyen színbe öltözzön vagy milyen folyamatosan azzal, hogy éppen hogyan hosszúságú szoknyát öltsön magára. A áll rajtunk a viselet. Modern anyagokkal divat mindig az legyen, ami jól áll az adott elfogadhatóbbá tudok tenni hagyomá- személynek. Egyébként is a divat akkor nyos modelleket. Ettől eltekintve gyakran értékes, amikor éppen a teremtés fázisánagyon is klasszikus anyagokat használok, ban van, az első – kifutón való – megmuviszont akkor igen modern formát adok a tatkozásakor. Az a tömegtermék, amiket ruhának. Valahol, valamilyen momen- milliószámra ont minden kínai gyár, az tumban találkoznia kell a hagyománytisz- már nem divat. Az egyenruha. teletemnek a modernnel, hogy ne „múze- – Létezik-e székelyföldi divat? – Szerencsére az utóbbi időben tömegumi tárgyat” hozzunk létre, hanem életünk szerves és szívesen használt része jelenségként vélem felfedezni a székelyföldiek öltözködésében a magyaros jelleget. legyen az adott öltözet. Talán azért, mert itt kevésbé óvakodnak a – Honnan szerzi be az anyagokat? – Itthon, a városból vásárolom meg viselői attól, hogy román közegben emiatt ezek nagy részét. Azt hisszük, hogy külföl- elutasítóan viselkednek velük szemben. dön nagyobb az anyagválaszték – a kom- Marosvásárhelyen is, de főleg Hargita és munizmusban való szocializálódásunk Kovászna megyében ténylegesen látható miatt –, de ez nem így van. A Nyugatot már a „magyarosabb”, öntudatosabb már a konfekcióipar uralja, a személyre öltözködés. Pál Piroska szabott és varratott ruhadarab méregdrá-

161


Székely Kalendárium – 2016

Történelem négy keréken Fején keménykalap, lábán rendelésre készült angolzászlós bőrcipő. Vállán kockás öltöny, mely alól mintájában szintén a brit felségjeleket idéző picusnyakkendő kandikál kifelé. Kezén szarvasbőrkesztyű, szemén kerek szemüveg, nyakában zöld vagy piros selyemsál, annak függvényében, hogy melyik autójával gördül ki a garázsból. Mindez nem egy békebeli időket idéző színész jelmeze, így fest Jakab Tibor marosvásárhelyi fotóművész, amikor az 1937-ben gyártott Morris vagy a szintén klasszikus alakzatú, de lényegében új Morgan volánjához ül. „Az a típusú vagyok, aki mindenben szereti a klasszikust, és mindennek meg szereti adni a módját. Az asztalt is úgy terítem meg, hogy azon kötelező módon ott kell lennie egy gyertyának, az ezüstkészletnek és a kristálypohárnak. A kávémat egy százéves, kézi darálóval őrlöm, holott akár egy talponállóban is bedobhatnék egy hot-dogot meg egy feketét. Mindez nem nagyzolás, így érzem jól magam” – vallja a mai szemmel nonkonformistának tűnő művész. Pedig Jakab Tibor mennyire is konformista! „Már gyerekkoromban megcsodáltam mindent, ami egyedinek számított. A hagyományos, klasszikus, lehetőleg kézzel készült tárgyak híve vagyok. Ilyenek az óráim, az alkalmi ruházatom, a fényképezőgépeim. Most is sokkal szívesebben dolgozok klasszikus géppel, mint egy állítólag mindent tudó digitálissal” – meséli. Tudja, manapság mindezt csak az érti meg, aki hasonlóan él és gondolkodik; a felgyorsult, fogyasztói társadalomban ilyen emberből viszont egyre kevesebbet találni. „Én tiszteletben tartom a modern technika rajongóit is, de állítom, hogy olyanná válunk, mint a tárgyak, amelyek-

kel körülvesszük magunkat” – mondja, hozzátéve, aki olcsó dolgokkal veszi körül magát, maga is olcsó emberré lesz…

Tömbházlakás helyett A régiségek iránti rajongása mellett mégsem mondhatja el, hogy a ’37-es kiadású autó megvásárlásával gyermekkori álma vált valóra öt évvel ezelőtt. „Kuporgattam, gyűjtögettem a pénzem, arra gondolván, hogy valamikor majd veszek egy tömbházlakást, amit kiadok, és idős koromra lesz mivel pótolnom a nyugdíjamat. Aztán egyszer csak bekattant ez a történelmi autós dolog. Az elején csak azt tudtam, hogy mennyi pénzem van, és milyen formájú gépkocsit szeretnék. Hamar kiderült, a meglévő összeg legfennebb roncsra elegendő, ezért tovább gyűjtögettem. Aztán Angliában sikerült megvásárolnom egy frissen restaurált, Morris 8 Tourer márkájú, 1937-ben gyártott autót.” Eredetileg egy németországi, komolynak tűnő ajánlatra harapott rá. Vontatót fogadott, Kölnbe utazott ahhoz, hogy kiderüljön, a szintén fotós eladó ügyesen retusált képeket töltött fel a világhálóra lepukkant masinájáról. „Valószínűleg arra számított, hogy ha már megtettem 1700

162


Székely Kalendárium – 2016 kilométert, mindenképpen megvásáro- módosítást nem eszközölhet rajta. Sokat elárul a jellegzetes angol hagyománytisztelom.” De nem tette! letről az is, hogy a szigetországban az autó Román hozzáállás az 1937-ben kiadott számtáblájával közleMíg Angliában az állam kedvező tör- kedhetett. „Modernizálhatod, de azzal vénykezés által próbálja ösztönözni a csak veszítesz. Ráadásul magadat csapod régiautó-tulajdonosokat járgányaik fenn- be, mint az, aki kilóra árusított órahamisíttartására és használatára, mifelénk csak a ványt köt a karjára” – állítja a negyedik baja gyűlik meg annak, aki hasonló hobbi- tulajnak számító Jakab Tibor. val kíván élni. A román hatóságok nem És jött a második! fogadták el a gépkocsi eredeti, angliai beminősítését, újhoz ragaszkodtak. Ezt Sokan elcsodálkoznak, amikor egy-egy csak egyetlen helyen, Bukarestben végzik jobb útszakaszon megtapossa a gázpedált, – tetemes összegért. A gépkocsi-lajstrom- és autója röpül. Sztrádán óránkénti 200 hivatalnál, ahol mindössze a motor- és az kilométeres sebességgel is száguldozott alvázszámot ellenőrizték, hiszen a féknek már. No de egy két világháború között és füstnek nem a mai szabványoknak kell gyártott, eredeti alkatrészeket őrző autómegfelelnie, ugyancsak „megfejték”. De val?! Nem, mert Tibornak egy másik, CASCO-típusú biztosítást sem tudott hasonló verdája is van. „Ez nem másolat, kötni az országban, hiszen nincs társaság, mint sokan hiszik, hanem egy 2007-ben amely felelősséget vállalna egy efféle, négy kiadott Morgan 4-es. Az a híres, de nálunk keréken gördülő ékszerért. „Kopogjam le, alig ismert brit autó, amit száz éve ugyaneddig semmi gondom nem volt az olajcse- olyan külsővel gyártanak, méghozzá rén kívül, egyetlen csavart sem kellett manufakturális módon” – meséli. kicserélnem” – mondja Tibor. Az Anglia és Wales határán fekvő, Ahhoz, hogy a matuzsálemi autója ne Malvern Link nevű kisvárosi gyár kapuján veszítsen történelmi értékéből, semmiféle legfeljebb ötszáz példány gurul ki évente,

A Morrisban jobb felől van a kormány, de Jakab Tibort nem zavarja

163


Székely Kalendárium – 2016 két teljesen egyforma mindmáig nem A Morrisom szalaggal volt elkerítve, mégis készült. Az ő autóját csaknem 150 ló agyontapogatták, de olyan látogató is „húzza”, motorjának űrtartalma két liter, akadt, aki egyszerűen belevágta a fenekét, végsebessége óránkénti 300 kilométer. és a kamerák előtt feszített” – idézi fel rossz „Teljesen véletlenül került hozzám ez a kis, emlékeit. réginek tűnő, de lényegében új csodaautó. A Morrishoz egy régi ládát is kapott, Még mielőtt a Morrist vásároltam volna, tele számlákkal és nyugtákkal. Még az ereegy bukaresti Strauss-fesztiválon megis- deti, lúdtollal írt forgalmi engedély is hozzá merkedtem az angliai Morgan Club elnö- került. „Bár az elején nemigen értettem, kével. Ő segített a Morris megtalálásában, mihez kellene kezdenem a sok régi papírde egyúttal szöget ütött a fejembe a ral, hamarosan rájöttem: én nem csupán Morgan márkával is” – emlékszik vissza a egy autót vásároltam, hanem egy szelet mintegy tíz esztendővel ezelőtt történtek- történelmet.” re Jakab Tibor. Innen már csak egy pár Az első perctől szerelmes lett az autójálépés, no meg egy vastag pénztárca, némi ba. Hűségét már útban hazafelé bizonyítottürelem és szerencse kellett a nemzetközi ta, amikor egy németországi benzinkútnál elismerésnek örvendő fotóművésznek ötezer euróval ígértek többet, mint amenyahhoz, hogy rátaláljon a csodaszép sport- nyit ő költött rá, de eszébe sem jutott megkocsira. válni tőle. „Olyan érzés egy ilyen autóba ülni, különösen a Morrisba, mintha az Nincs lagzis furikázás ember időutazásra indulna. Egy zaklatott Az évek során sokan kérték Tibort, nap után teljesen kikapcsol, felvidít, elfeledhogy esküvőjükön valamelyik autójával teti az összes gondomat. Sokan kérdik, azzal furikázzanak, ám a gyűjtő barátnak, isme- a pénzzel miért nem egy kemény terepjárót rősnek, ismeretlennek ugyanazt a választ vagy egy luxuskocsit vettem? Hát azért, adta: nem. „Sem én, sem az autóim nem mert nem kellett! A mindennapi hurbolásra vagyunk cirkuszi medvék” – indokolja jó nekem a tízéves Dacia is” – válaszolja döntését. Ugyanezt az elvet vallja akkor is, meg a gyakran feltett kérdést. Aztán nyoamikor történelmi automobilok kiállításá- matékosít: nem egy, de tíz Mercedesre sem ra hívják. „Egyszer elmentem egy bukares- cserélné el dédelgetett régiségeit. Szucher Ervin ti tárlatra, és már az első nap megbántam.

A Morgan 4ben. Szabadság, száguldás

164


Székely Kalendárium – 2016 Fotó: Dénes László

A Jézus szíve-kilátó és a Bucsecs-hegység a Cserepeskőről

Erdővidék az én hazám Kriza János Erdővidék az én hazám, Katonának szült az anyám, Zöld erdő zúgásán, Vadgalamb szólásán Nevelt fel jó apám.

Nyílj mélyebben, te barázda, Patakként folyt könnyem árja, Apámat háború Anyámat sok gond, bú Szegényt elragadta.

Mihent zekés gyerek lettem, S a kabalát megülhettem, Mentem a szántóba, S apám háborúba, A franciák ellen.

Holnap indul a legénység, Komondóba, semmi mentség. Zöld erdő zúgását, Vadgalamb szólását Majd meghallom esmég.

A szerző (Nagyajta, 1811. június 28. – Kolozsvár, 1875. március 26.) néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

165A phuktáli kolostor

Kubassek Jánosnak a Kossuth Kiadónál megjelent, Magyarok a Föld körül című, a vándorútra társuló olvasót különleges képanyaggal fogadó kiadvány adta az ötletet: gyűjtsük csokorba a székely származású, illetve valamilyen formában Székelyföldhöz kötődő világutazókat. Elsőként természetesen Kőrösi Csoma Sándor jutott eszünkbe, de kutakodásaink során csakhamar kiderült, hogy például a földtekét első magyarként megkerülő kalandorban is egy székely származású hazánkfiát, Berzenczey Lászlót tisztelhetjük, akiről eddig csak az 1848–49-es szabadságharc kapcsán hallottunk. Aztán ahogy gyarapodott a tisztes névsor – Beder Tibor, Benkő Mihály, Berecz Edgár, Jakabos Ödön, Karda Zoltán, Sass Flóra, Sütő Zsolt, a 2015-ös Székely Kalendárium húsvéti kiadásában már szereplő, székelyudvarhelyi Szabó Zoltán „Kobra”, Szentkatolnai Bálint Gábor, Teleki Sámuel, Ujfalvy Károly, Xantus János –, rájöttünk, mindannyian nem férnének be egyetlen Székely Kalendáriumba anélkül, hogy ne billentenék ki a tartalom-egyensúlyt, ezért úgy döntöttünk, több részben mutatjuk be őket. A jelen kiadványban legismertebb világutazónkra, Kőrösi Csoma Sándorra fókuszálunk, illetve azon – ugyancsak székely kötődésű – követőire, akik az ő nyomdokain haladva keresték a magyar őshazát, vagy egyszerűen csak bejárták az általa megtett út egy részét.


Székely Kalendárium – 2016

Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842)

Azon kevés, a tudomány szolgálatába szegődő székely világutazó közé tartozik, akit nemzetközi szinten is számon tartanak, elismernek. Mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy megalkotta az első tibeti-angol szótárt – pedig ő nem azért intett búcsút örökre szülőföldjének, s vette nyakába a több mint 13 ezer kilométeres utat, amit jórészt gyalogszerrel tett meg.

A legelfogadottabb álláspont szerint 1784. március 27-én született az orbaiszéki Csomakőrösön, elszegényedett székely köznemesi család hatodik gyermekeként, egyes kutatóknál az 1787-es vagy az 1788-az évszám is előfordul születési időpontjaként. A helyi elemi iskola kijárása után, 1799-ben édesapjával gyalog tette meg a 260 kilométeres utat a nagyenyedi kollégiumig, ahol szolgadiákként kezdte meg tanulmányait, azaz bizonyos munkavégzés fejében mentesült a tandíj kifizetése alól. A gyaloglás persze addig sem volt szokatlan számára, az egyik rokonától tudjuk, hogy már gyermekkorában szeretett kóborolni.

„Mint gyermekek, nem versenyezhettünk vele a gyaloglásban. Ha egy domb tetejére feljutott, nem érte be ezzel, mert kíváncsi volt megtudni, mi van a második domb háta mögött, s amazon túl is. S így néha beláthatatlan távolságokig elbarangolt.” Enyeden tizenhét évet húzott le, majd – talán egy rövid heidelbergi állomást követően – 1816 áprilisa és 1818 júliusa között a kor egyik leghíresebb egyetemén, a németországi Göttingenben folytatta tanulmányait. Odaérkezésekor már 13 nyelven írt és olvasott. Hazatérte után, 1819 februárjában „bemelegítésképpen” még elgyalogolt Temesvárra, onnan Karlócára és Zágrábba szláv nyelveket tanulni, november elsején érkezett vissza Nagyenyedre, ahonnan november 24-én elindult – természetesen gyalog – valóra váltani régi álmát, a keleti magyar őshaza, illetve ott ragadt rokonaink megtalálását. Négy nap múlva, ideiglenes határátlépővel a zsebében, a Vöröstoronyi-szoroson keresztül hagyta el szeretett hazáját. „Azon fáklyánál fogva, melyet Németországban gyújtottam meg, elindultam nemzetem eredetének fölkeresésére.” Soha többé nem tért vissza… De nem csak az őshazát keresni indult útnak. „Elhatároztam, hogy elha-

168


Székely Kalendárium – 2016 Kőrösi Csoma Sándor útvonala

Nagyszeben OROSZORSZÁG TURKISZTÁN Buhara

TIBET Alexandria

Bagdad PERZSIA

Dardzsiling Delhi Kalkutta

ARÁBIA

INDIA Arabtenger 0

500

gyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében” – írta egyik levelében. A magyar múlt iránti érdeklődés minden bizonnyal már gyerekkorában felébredt benne, Atilla hun király, Réka királyné, Csaba királyfi emlékezete elevenen élt (és él még ma is) a székelyek tudatában. Ilyen szempontból nagyenyedi tanára, a hun-magyar folytonosságot valló Hegedüs Sámuel akadémikus gyakorolta rá a legnagyobb hatást, akivel sokat beszélgettek a régi időkről, s tervezgették Csoma majdani keleti útját.

1000

Bengáliöböl 1500 km

Akkor még úgy vélték, Odesszán és Moszkván keresztül kellene megközelíteni Kína északi részét, de ajánlatosnak tartották előbb egy konstantinápolyi kitérőt tenni az ottani arab emlékek tanulmányozása végett. Később Csoma részben felülbírálta tanára tanait: bár eredetileg valóban a cári Oroszország felé szerette volna venni az irányt (többszöri kérvényezése után sem sikerült szabályos útlevelet szereznie), végül nem Észak–Kínába, illetőleg Mongóliába akart eljutni, ahol Hegedüs az őshazát sejtette, hanem – feltehetőleg göttingeni tanárai, Johann Gottfried Eichhorn, a hírneves Biblia-kutató és orientalista, továbbá a neki 20 jugar koponyát megmutató Johann Blumenbach, az antropológia atyja tanácsára – Kelet–Turkesztánba, Nyugat–Kína középső részére,

169


Székely Kalendárium – 2016 lek” őrizetére rendelt határőröknek tartotA Himalája vidékének kolostorai ta Hegedüs, tanítványa szerint a Kr. u. 4. kezdetleges épületek. Nincsen készázadban Erdélybe költöző hunok utóménykürtőjük, ezért ha tüzet gyújtadairól van szó. nak a padlón, olyan füst támad, hogy Egy hónapi bukaresti tartózkodás az ott lakók csak a padlón fekve tarután, ahol törökül és románul tanult, tózkodnak a helyiségben. Kőrösi 1820. január 1-jén egy bolgár karavánnal – Csoma Sándor olvasni akart, ezért Szófia és Plodviv érintésével – Isztambul nem gyújtott tüzet. Tetőtől talpig báfelé indult, de az ott dúló pestis megakadáránybőrbe burkolózott, de még a lyozta az arab kútfők tanulmányozásában, könyv lapozása is gondot okozott, ezért Drinápoly mellett, Énoszban hajóra olyan nagy volt a hideg. Reggeltől esszállt, és Rodosz érintésével az egyiptomi tig dolgozott pihenés és melegítő tűz Alexandriáig utazott. A pestis miatt sokat nélkül. Csak akkor szakította meg itt sem maradhatott, ezért ismét hajóút munkáját, amikor megitta a zsíros következett – Ciprus, Bejrut, Tripoli érinteáját. Ez inkább leves, mint tea, mert tésével – a szíriai kikötővárosig, Latakiáig, sót és vajat tartalmaz. Ez benne a táponnan gyalog folytatta a 186 kilométerre lálék, amely a hidegben ellenállóvá eső Aleppóig (Haleb). Egyhónapos piheteszi a szervezetet. nő után, egy karavánhoz csatlakozva jutott el az iraki Moszulig, majd a Tigris (Lengyel Dénes nyomán) folyón hajózva Bagdadig. Itt másfél, Irán fővárosában, Teheránban négy, Meshedaz Imaus hegyén túli Szkítiába. („Sándor, ben hat hónapot időzött, tökéletesítve a magyarok olyanok, mint ezek a jugarok; angol- és perzsanyelv-tudását. Ekkor már ha oda mégy, ahol ezek az emberek élnek, Szkender bég néven járta az útját, Majó helyen keresed őseidet” – mondta neki gyarországon eltűntként tartották nyilván Blumenbach.) S míg például a székelyeket (1825 márciusáig halottnak hitték), miSalamon és László királyok idején a „szé- után semmi hírt nem kaptak felőle. A zanglai “kolostor” voltaképpen erőd, így egyes kutatók szerint Csoma nem itt lakott

170


Székely Kalendárium – 2016

A harmadik, leghoszszabb tanulási időszakát Kanumban töltötte

1821 végén az üzbegisztáni Buharában (Bokhara), a Selyemút egyik legfontosabb állomásán találjuk, ahol hosszabb időt szándékozott kutatásokra szánni, majd innen eljutni a kelet-turkesztáni Járkendbe, az ujgurok földjére. A háborús viszonyok azonban déli irányba kényszerítették, Indián át igyekezett elérni úti célját. 1822 januárjában átvergődött a Hindukus hegyláncain, Afganisztán mai fővárosán, Kabulon, valamint a pakisztáni Pesaváron keresztül érte el India északi részét, Kasmir fővárosát, Szrinagárt. Május 19-én újból nekivágott Belső–Ázsia ostromának, s a 3446 méter magas Zodzsi-hágón is átkelve, napra pontosan egy hónap alatt jutott el KisTibetbe, Ladak tartomány fővárosába, Lehbe. Itt találkozott William Moorcroft angol kormánymegbízottal, aki nyelvtehetségét felismerve a tibeti nyelv és irodalom tanulmányozására buzdította, s kormánytámogatást is ígért hozzá. Csoma elfogadta az ajánlatot, remélve, hogy a tibeti forrásokban a magyar őshazára vonatkozó adatokra is bukkanhat. Ekkor valószínűleg nem sejtette, hogy ez a „kitérő” (1830 novemberéig háromszor járt Kis-Tibetben), valamint

a kalkuttai tartózkodása pontosan húsz évet vesz igénybe életéből. Ez idő alatt kezdetben a zanglai lámakolostorban, a zanszkári Tetha faluban, a phuktáli kolostorban és Kanumban kutatott aszkétikus körülmények között élve, többnyire pirított árpaliszttel dúsított jakvajas teával táplálkozva. Lerakta a tibeti nyelvtan alapjait, tibeti–angol szótárát 40 ezer szóból állította össze, Kalkuttában pedig, ahol – kétéves (1835–1837) észak–bengáliai tanulmányútját leszámítva – tíz évig dolgozott a Bengáli

171

„… A’ki utánnam megindul… egyenest Nagy és Kis Bukáriába menjen, és onnan kezdje el vis’gálódásait; chinai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek, ahol a magyar nemzet bölcsőjét keresnünk kell…” Kőrösi Csoma Sándor, 1832. április 30.

(„Nagy és Kis Bukária” akkori fogalmak szerint lényegében Turkesztánnal azonos, és az Aral-tótól Észak-Kínáig és Mongóliáig elnyúló hatalmas területet jelentette, ahol az ujgurok is élnek.)


Székely Kalendárium – 2016

A Potalapalota Lhászában. Ide szeretett volna eljutni, de halála megakadályozta

Ázsia Társaság könyvtárosaként, tizenhat európai és keleti nyelv (köztük héber, pastu, arab, hindi, maráthi és bengáli) szójegyzékét állította össze. Addigra már itthon is tudtak róla, elismerték a munkásságát, a londoni Királyi Ázsia Társaság után 1833-ban a pesti Magyar Tudós Társaság is a tagjai közé fogadta, de a tőlük kapott támogatást hazai alapítványoknak küldte vissza. Pedig sokszor éhezett, fázott, nyomorgott, nem egyszer volt része megaláztatásban, nézték kémnek, kalandornak, de testi-lelki edzettsége, elszántsága, céltudatossága átlendítette a buktatókon. Olyannyira, hogy 1842 februárjában ismét megkísérelte eljutni Tibet fővárosába, a 3650 méter tengerszint feletti magasságban fekvő Lhászába. Az ujgurok földjén sejtette ugyanis a magyar őshazát. „Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a mi eleink ezen vidékekről szállottak le mint kultusznemzetek a Krisztus előtt több századokkal” – írta. „Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn–magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe.”

Küldetését nem teljesíthette, már csak 600 kilométert tudott megtenni, gyalog. 1842. április 11-én – minden bizonnyal malárialázban, mások szerint csupán a kimerültségtől és az aszkéta életmódtól, megint mások tudni vélik: megmérgezték – Dardzsilingben meghalt. Az Ázsia Társaság már másnap eltemettette a város európai temetőjében, sírja ma is az Indiába látogató magyarok zarándokhelye. 1933-ban Kőrösi Csoma Sándor lett az első európai, akit Japánban bodhiszattvának nyilvánítottak, bár különösebben ő maga nem kötődött a buddhizmushoz.

172

Phuktál


Székely Kalendárium – 2016

Berzenczey László (1820–1894)

Bár Kolozsváron született (1820. június 26-án), székely primor család sarja, görgényszentimreinek vallotta magát („születésre nézve erdélyi székely magyar vagyok” – írta 1850 őszén, Kütahyában papírra vetett emlékiratában). Ez a mára túlnyomórészt román lakosúvá vált, Maros megyei település ugyan nem tartozik Székelyföldhöz, ám az idevalósi kászoni báró, Bornemisza Ignác (1734–1810) csíki székely katonacsaládokat telepített ide. Berzenczey László kalandvágyó természete már diákkorában kiütközött, hiszen az unalmasnak tartott iskolából megszökött, és három évig kóborolt az országban. Úgy tudjuk, végül Székelyudvarhelyen fejezte be jogi tanulmányait, majd Marosvásárhelyen írnokoskodott. Az unió, illetőleg az erdélyi jobbágyfelszabadítás feltétlen híve, 1848. június 27-én Marosszék országgyűlési képviselőjévé választották. A szabadságharcban betöltött szerepéről köteteket lehetne írni, most csak annyit említünk meg, hogy mint Kossuth bizalmi embere, székelyföldi kormánybiztosként ő szervezi meg a Kossuthhuszároknak nevezett lovascsapatot, a Mátyás-huszárezred magját, s 1848 októberében ő hívja össze az önálló székely haderő felállításáról is döntő agyagfalvi nemzetgyűlést. A kortársak visszaemlékezéseiből inkább egy ösztöneire hallgató, semmint racionálisan gondolkodó ember képe rajzolódik ki előttünk, aki jobb szeretett illúziókban ringatózni, mint reálisan felmérni a helyzetet. Az agyagfalvi gyűlésen állítólag képes volt leugrani a templomtoronyból is, bizonyítván, hogy „a Jóisten velünk van!” Fékezhetetlen hazaszeretetét, páratlan szónoki képességeit, nemes szándékait

azonban nemigen vonta senki kétségbe, bár találkoztunk olyan felvetéssel is, miszerint a huszárezred felállítására Kossuthtól kapott pénzt nem föltétlenül rendeltetésszerűen használta fel. Kossuth megbízásából arra is vállalkozott, hogy székelyekkel telepíti be a Bánátot. „Az egészből végül is az lett, hogy Berzenczey kapott néhány ezer forintot útiköltségre, és a telepítendők előleges gyámolítására, de települni akaró székelyt egyetlen egyet sem” – olvashatjuk Cseke Gábor Krajczáros naplójában. A világosi fegyverletétel után természetesen ő is menekülni kényszerül, hova máshová, mint Kossuth után, Törökországba. Miközben távollétében itthon halálra ítélik és jelképesen ki is végzik, 1851-ben követi Kossuthot Amerikába (Gibraltárban száll hajóra), de hamar megcsömörlött a széthúzó, marakodó emigránsoktól. Igaz, ekkor már máshol jár az esze: Kőrösi Csoma Sándor példáján okulva ő is a magyar őshazát szeretné megtalálni Ázsiában. A gondolat már régóta foglalkoztathatta, hiszen a nagyapja annak idején támogatta a háromszéki vándort, minden bizonnyal az unokájával is sokat beszélhetett róla. A bogarat még 1850-ben, egy német utazó

173


Székely Kalendárium – 2016 budapesti, a magyar-dzsungár rokonság- hogy 1861-ben hal meg. Berzenczey gal foglalkozó előadásának híre ültette el László egy ideig Szevasztopol ostromávégérvényesen a fülébe (az év májusá- ban is részt vesz, de 1854-ben súlyos ban Kossuth révén indiai útlevelet kért betegen húzódik meg a törökországi Canning konstantinápolyi angol követ- Bursa városában. A sokat nyomorgó, csatől, hogy a „magyar faj” eredete után ládját is elvesztő embert annyira gyötri a kutathasson – a választ nem ismerhonvágy, hogy 1862-ben Galacon feljük), most pedig az amerikai adja magát az osztrák hatósáaranylázban meggazdagogoknak, azon nyomban dott magyarok segítségéKlagenfurtba internálják. vel lehetősége nyílt az Öt évvel később, a kieutazásra, anélkül, gyezéssel szabadul, s hogy különösebben Deák Ferenc híveként felkészült volna, pélszáll be a politikába. dául nyelveket sem Országgyűlési képviigen tanult. selőnek is megváÁtutazta az lasztják, de hamar észak-amerikai konráun erre a szereptinenst, majd San körre, régi álma nem Franciscóból Honghagyja nyugodni. kongba hajózott. Itt 1873-ban másodtudomást szerzett a szor is nekivág, ezúttal tibeti hung maül lovas északról, Moszkvából nomád népről, amelyről – a próbál eljutni Tibetbe. hun szó alapján – úgy gondolta, Rendkívül viszontagságos utarokonságban állhat a magyarsággal, zás az övé, hol orosz, hol angol kémám a kínai hatóságok nem engedték be nek nézik, többször le is tartóztatják, Tibetbe. Dolgavégezetlenül ment például Jakub kán kirgizei Kashgárban, tovább Bombaybe, onnan Egyiptomon egy brit expedícióval van szerencséje, és Törökországon át Londonba, majd a amely igazolja. A kínaiaktól azonban La Manche-csatornában fekvő Jersey ezúttal sem kap beutazási engedélyt, ám szigetére – így minden bizonnyal ő az visszafordulni már nem tud, ezért a első magyar, aki – két év alatt – megke- Himaláján keresztül, gyalog és lóháton rülte a földtekét. jut el Indiába – a világon elsőként neki Még abban az évben, 1853-ban a törö- sikerül ez a fegyvertény. Úti céljának el kök oldalán harcol a krími háborúban – nem érése azonban mély nyomokat idehaza nővérét, a négy éve özvegy, 34 hagy benne, olyannyira, hogy – valószíéves Szentkirályi Zsigmondné Berzen- nűleg családi, illeti anyagi gondjai követczey Erzsébetet ekkor ítélik 8 év várbör- keztében is – 1875-ben a lipótmezői tönre a Makk-féle összeesküvésben ját- tébolydába kerül, ahol 1884. november szott szerepéért; büntetése letöltésének 14-én megzavarodott elmével adja viszhelye nem ismert, csak annyit tudunk, sza lelkét Teremtőjének.

174


Székely Kalendárium – 2016

Ujfalvy Károly Jenő (1842–1904)

Nem közvetlenül székelyföldi, ám családja onnan ered, a török hódoltság után telepedett át a ma Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejdről Mezőkövesdre, ezért helye van összeállításunkban. Két ázsiai expedíción vett részt, utána Csoma nyomát Ladakhig követte. Mezőkövesd az előnevében is szerepel, de 1842. május 18-án nem ott született, és nem is Erdélyben, ahogyan egyes életrajzaiban olvasható (bár gyerekkorát 1853ig itt töltötte!), hanem Bécsben, ahol apja, Mezőkövesdi Ujfalvy Sámuel huszárszázadosi rangban szolgált az osztrák hadsereg kötelékében. Nem csoda, hogy az ifjú Károly is katonai pályára lépett, de arra hamar ráunt, 1865-ben már a bonni egyetem bölcsészkarán találjuk. Itt ismerkedett össze a francia Chaire-Virginie-Marie Bourdonnal, akiért 1867-ben Párizsba költözött, s a következő évben már el is vette feleségül. Végül a Sorbonne-on szerzett tanári diplomát. Bár munkáit francia és német nyelven tette közzé, s franciául jegyzetelt, mindig büszkén hangoztatta magyarságát, szülőhazája több jeles személyiségével, így például Deák Ferenccel folytatott levelezést, s Petőfi néhány versét, más költeményeket, de még a Kalevalát is lefordította franciára, minden eszközt megragadott eredeti hazája népszerűsítésére. Hunfalvy János javaslatára levelező tagja lett a Magyar Földrajzi Társaságnak, 1874-ben a Francia Földrajzi Társaság vette fel tagjai sorába, 1876-ban pedig – miután Ujfalvy határozottan lándzsát tört a finnugor rokonság mellett – a Magyar Tudományos Akadémia. Halszagú ősök ide vagy oda, később Ujfalvy is Kőrösi nyomdokain haladva

próbálta megtalálni a magyar őshazát. Előtte viszont két ázsiai expedíción vett részt a francia kormány megbízásából. 1876-ban (augusztus 10-én indultak Párizsból) a Szentpétervár, Helsinki, Moszkva, Orszk, Taskent, Szamarkand útvonalon jutottak el a Tien-san lejtőinél fekvő Fergánai-medencébe, amit lóháton jártak be, gazdag földrajzi, néprajzi és embertani anyagot gyűjtve, majd az ujgurok lakta Kashgárig, ahol három évvel korábban, 1873-ban Berzenczey László a kirgizek fogságába került. Tizenhét hónap elteltével érkeztek vissza Franciaországba, Omszkon és Baskírián át. Megfigyeléseit hat kötetben foglalta össze (még a Francia Becsületrend keresztjét is megkapta,

175


Székely Kalendárium – 2016 nyomain indulva én is a magyarok őshazáját szerettem volna megtalálni. Ámde ami ezeknek nem sikerült, nekem sem sikerülhetett” – írta hazatérte (1882) után. Pedig Csoma nyomát egészen Ladakhig követte, innen fordult vissza Kasmírba, miközben Balisztán területén ősi buddhista vésetekre bukkant. Minden eddigi útjánál gazdagabb gyűjtött anyaggal tért vissza. Tapasztalatairól ő maga két könyvet, a felesége útleírást adott ki, magyarul egyik sem olvasható – a Magyar Tudományos Akadémia nem tartotta erre méltónak. Mivel az expedíció során, egy szemgyulladás következtében Ujfalvy majdnem megvakul, ezért több utazásra már nem vállalUjfalvyné könyve annak idején kozhat, 45 évesen nyugdíjba vonul, foközkedvelt olvasmánynak számított kozatosan a tudományos életből is visszaMagyarországon a Ferenc József-renddel húzódik. 1896-ban Firenzébe költöznek, tüntették ki!), sajnos – az illetékesek ahol 1904. január 31-én adja vissza lelkét érdektelensége miatt – magyarul csak az teremtőjének. Hűséges felesége még őt mindenhová elkísérő felesége útleírása abban az évben követi őt a túlvilágra. jelent meg, pedig a kashgári ujgurokról és a tádzsikokról egyedülálló leírást nyújtott. Egyik levelében a baskírokat feltűnően hasonlónak találta a székelyekhez! 1880. július 29-én újra Turkesztánba indult felesége, egy francia térképész és egy luxemburgi orvos-botanikus társaságában, ám ezúttal nem Orenburg felől, hanem Szibérián át, Permen és Omszkon keresztül értek el Taskentbe, ahol a csapat, személyi nézeteltérések miatt, felbomlott. Ujfalvy, eleget próbálván tenni küldetésének, Marie-vel az oldalán még Dél-Turkesztánig is eljutott, végül betegen ért haza decemberben. A következő évben már a Himalája túloldalán, Kelet-Indiában találjuk (Bombayben szállt partra). „Jerney, Kőrösi Csoma Sándor, Reguly, Vámbéry

176


Székely Kalendárium – 2016

Jakabos Ödön (1940–1979)

Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi sírját sokan felkeresték az elmúlt kétszáz év során, köztük székelyek, némelyek az általa megtett útvonal bizonyos szakaszait járták be. Földijei közül a leginkább embert próbáló teljesítmény Jakabos Ödön nevéhez fűződik, aki 1972-ben kilenc hónap alatt tette meg a nagy utat – öt dollárral a zsebében, amit felváltatlanul hazahozott. Az Észak–Erdély Magyarországhoz való visszacsatolásáról szóló második bécsi döntés évében, 1940. január 25-én született a ma Kézdivásárhely municípiumhoz tartozó Nyujtódon. A középiskolát a Székely Mikó Kollégiumban kezdte 1953 őszén, és a kézdivásárhelyi tanítóképző helyében létrehozott elméleti líceumban fejezte be 1956-ban, majd tanulmányait a brassói tehergépkocsi-üzem iskolaközpontjának posztliceális technikumában folytatta, autószerelő szakon. Nyolc éven át volt vasúti forgalmista, dolgozott a kovásznai fafeldolgozó vállalatnál, de mindeközben már Kőrösi Csoma Sándor útvonalának bejárására készült – a nagy előd viszontagságait felidőző körülmények tudatos vállalásával. Nyelveket tanulgatott, többnyire szótárból, az angol mellett például tamilt, szingált, bengálit, urdut, később németet, hindut és természetesen eszperantót, Ázsia földrajzáról, szokásairól olvasott leírásokat, térképeket böngészett, behatóan tanulmányozta a buddhizmust. A Világ Ifjúsága folyóiratból kihalászott címek alapján több mint háromszáz levelezőpartnerre tett szert Európában és Ázsiában (lám, mire jó az eszperantó!), mindezt a nagy cél érdekében. Csak Indiából mintegy nyolcvan ismerőst „szedett össze”.

Fotó: Bortnyik György (Székely Nemzeti Múzeum)

Edzésképpen előbb Romániát járta be vonaton, kölcsönkért motorbiciklivel a Duna-deltától Máramarosig, aztán 1968-ban kerékpáron Magyarországot és Csehszlovákiát, 8000 kilométert téve meg, majd 1970-ben Nyugat-Európát, Olaszországtól Hollandiáig, Ausztriától Franciaországig. Itt már többnyire autóstoppal vagy éppenséggel gyalog, mert miután előzőleg megerőltette magát, és súlyos asztmával került ki a kórházból, orvosai eltiltották a pedálozástól. Útinaplóját több lap is közölte. Éhségpróbát tartott, felmászott az ország tetejére, a 2544 méter magas Moldoveanu-csúcsra. Közben ázsiai útvonalának állomásait egyeztette levelezőpartnereivel, min-

177


Székely Kalendárium – 2016 dent gondosan megtervezett a kolozsvá- előtt Czegő Zoltán interjút készített vele ri Babeș–Bolyai Tudományegyetem A Hét számára (1972/42. szám), amelymagyar tanáraitól, Csetri Elektől, Bodor ben így vallott céljairól: „Öt-hatéves tervem válik most valóAndortól, Antal Árpádtól kapott segítséra, sőt, azt is mondhatom, hogy gyerget is hasznosítva. 1972. október 15-én vágott bele a mekkori vágyaim egyike teljesül ezzel a világraszóló kalandba, hátizsákjában egy friss útlevéllel. Elemista koromtól érdeváltás fehérneművel, a székely ruhájával, kel India, óriási ország. Rendkívül vonzó egy pár tornacipővel, némi kötszerrel és számomra a földrajza is, az őserdőtől a szérummal, egy hálózsákkal, egy fényké- sivatagig mindent megtalálhatsz ebben pezőgéppel, több tekercs filmmel, egy az országban. Meg aztán: évezredes kulkisrádióval, pár konzervvel, négy fény- túrák nyomát, jeleit őrzi ma is India. képpel Kőrösi Csoma Sándor szobráról Számtalan vallás keveredett, cserélődött, és szülőhelyéről, egy marék földdel a ötvöződött össze, s éli ma is titokzatos csomakőrösi diófák alól… Indulása életét. És utoljára hagytam a nagy érvet,

Február 21. Rögtön felismertem Kőrösi Csoma síremlékét az út melletti első teraszon. Tizenöt lépcsőfok vezet fel az út jobb oldaláról odáig, az első terasz körülbelül két méterre van az út fölött. Be kell vallanom, percekig csak álltam és éreztem, amint könnyeim végigfolynak az arcomon. A közel féléves kilátástalan bolyongás nehézségei, az ijesztő helyzetek miatt sokszor féltem, de soha nem sírtam, és most éreztem, nincs erő a lábamban, képtelen vagyok egyet is lépni. Nem tudom, megértenek-e engem most azok is, akik repülőgéppel és kocsival néhány nap alatt Európából a síremlékhez érnek, és a taxi vagy magánautó éppen a temető előtt áll meg velük, de nekem most jutott eszembe minden: az átélt veszélyek, éhezés, honvágy, a további bizonytalanság. Minden most jutott eszembe, hogy itt magam előtt láttam egy darabot otthonról. Időnként emberek jöttek az úton, ilyenkor elfordultam és rátámaszkodtam az út bal oldalán álló betonkorlátra, ne lássák, hogy sírok. Lassan megnyugodtam. Felmentem a lépcsőkön, be a temető kicsi lécezett kapuján. A síremlék a bejárattól a harmadik, az út felől a második. 2x2 méteres betonlapján kettős öntött vaskorlát. A négy sarkán virágtartók betonból. Április 16. Egy óra után néhány perccel az expressz el is indult Agra felé. Nem tudtam viszont, hogy ez a vonat egyenesen Delhibe megy, nem érinti Agrát. Sok volt az utas, és csak sokára sikerült meggyőzni őket, hogy egy ablakot kinyithassak. Szép éjszaka volt, de nem tudtam aludni, s reggel felé nagyon fáradt lettem. Hét óra felé tudtam meg az utasoktól, hogy már elhagytuk az agrai elágazást vagy 80–90 km-rel. Ha oda akarok menni, nem maradt más hátra, mint visszamenni ezen a vonalon. Rosszul kezdődött ez a nap. Fáradtan, éhesen, pénz nélkül álltam 80

178


Székely Kalendárium – 2016 mely szintén gyermekkori elhatározá- szedem síremlékét – hallottam, hogy el somból született: ott járt valamikor a van hanyagolva –, teszek ezt-azt, ami múlt században egy szomszédom, erőmből telik nyomainak gondozására. háromszéki székely tudós, Csoma Sán- Fényképezni fogok igen sokat ott, ahol ő dor, s én régóta készülök végigjárni az ő a múlt században kutatott, dolgozott, útját. Most lehetőséget kaptam erre, míg el nem készült a tibeti nyelvtannal és hosszas készülődés után. Hálás vagyok. szótárral. Míg elkészül a sír Dardzsi(…) Én nem vagyok tudós, én egy har- lingben, számításomban van összeszedminckét éves kézdivásárhelyi fiatalem- ni azokat a legendákat, melyek ma is ber vagyok, aki kíváncsi a világra, s haj- élnek ott az emberek ajkán, megérdeklőlandó vagyok pillanatnyi (évekig tartó) döm, mit tudnak még az egykori legenáldozatot is hozni azért, hogy megismer- dás tudósról.” jem más földrészek világát: most meg Jugoszlávián, Bulgárián, Törökorszáfogom nézni Csoma Sándor útjának gon, Irakon, Kuvaiton át jutott el Indiáállomásait, mai állapotukban. Rendbe ba, amit összejárt, majd Pakisztánon,

km-re Agra után, ahol – reméltem – barátra találok. Két óra múlva indult az első vonat visszafelé, persze ez sem közvetlen Agrába. Ilyenformán, ha már így túllőttem a célon, nem volt más választásom, mint az elágazásnál kuksolni, bóbiskolni, míg nyolc óra körül bezörgött egy kicsi vonatocska. Most méteres nyomtávon folytatom utamat, ócska fadobozban. Április 24. Igen nagy meleg volt, így csak este mozdultunk ki a szobából. Dr. Rádzsput szerint nagyon veszélyes helyre indultam Himácsal Prades és Kasmír égig érő hegyei közé. A természetes veszélyeken kívül az elmaradott nép is bajt okozhat nekem – mondotta. Legyek óvatos, elővigyázatos és ne higgyek senkinek azon a vidéken… Este 8 órakor búcsút mondtam Katdvora városkának. Dr. Rádzsput és néhány barátja integetett, míg a kanyarban elfordult velem a személyvonat. Egy óra múlva már Nadzsibábád elágazásánál szálltam le, és közel éjfélig várakoztam sétálgatva, míg nagy késéssel berobogott a postavonat. Rengeteg az utas, nincs talpalatnyi üres hely. Előbb egy másodosztályú kocsiba „tévedtem be”, de a következő állomásig egy szemfüles kalauz „felfedezett”, és kitessékelt onnan, rámutatva a harmadosztályú kocsi ajtajára. Az ajtót nem lehetett kinyitni a sok utas és csomag miatt, de az egyik ablakon végül mégis sikerült bemászni, még mielőtt a vonat továbbindult volna. Az emberek padlón, csomagtartóban, pad alatt, mindenfelé halomban alszanak. Én még ilyet nem láttam. A vécé ajtaja is nyitva, és az indiai típusú kagylón is alszik egy ember. Rajta kívül még hárman szorultak be a szűk vécébe. Így utaztam, a hátizsákomon kuporogva, egész éjjel. Reggel öt órakor, kétórai késéssel, megérkeztünk Ambálába. (Indiai útinapló)

179


Székely Kalendárium – 2016 Jakabos Ödön Dardzsilingben

Iránon, Törökországon és Jugoszlávián át érkezett haza 1973. jún. 26-án, egy marék földet hozva magával a dardzsilingi sírról. „Sokan megtették előtte ezt az utat, s bizonyára a jövőben is számosan követik majd, de ilyen nehéz körülmények között, ilyen minimális életfeltételek mellett – az emberi létminimum alsó határán tengődve, éhezve-szomjazva – ilyen rendhagyó módon más még nem tért meg sikerrel ekkora távolságot átívelő vállalkozásról. Jakabos Ödön levélbaráttól levélbarátig vándorolva ismerősök, jó akaratú, segítőkész emberek önzetlen támogatásával győzte le a sok ezer kilométert. Ha valaki átérezhette Csoma sorsának igazi sanyarúságát, nélkülözéseit, helyzetének gyakori kilátástalanságát, akkor az Jakabos Ödön volt” – írta róla dr. Kubassek János az 1983-ban megjelent Indiai útinapló méltatásában.

Jakabos Ödön azonban már nem érhette meg könyve megjelenését (azt megelőzően több lap is közölt belőle részleteket): 1979. október 22-én, hosszas szenvedés után elhunyt a brassói kórházban. Indiai útja után még számos élménybeszámolót tartott, lakása valóságos zarándokhellyé alakult, ám idült betegsége egyre inkább erőt vett rajta, 1976-ban nyugdíjazni is kellett. Halála évében újabb európai útra vállalkozott, de szétroncsolódott tüdeje nem bírta, kénytelen volt viszszafordulni. A gyászjelentéseinek szánt borítékokat maga címezte meg. A kézdivásárhelyi temetőben nyugszik, szülőfaluja iskolája a nevét viseli. Később Vetró András mellszoborban örökítette meg, 2008. április 19-én Csomakőrösön kopjafát állítottak az emlékére.

180


Székely Kalendárium – 2016

Sütő Zsolt 2007-ben a marosvásárhelyi születésű (1975), akkor már Kolozsváron élő Sütő Zsolt fotográfus – többnyire gyalog – három hónapon át végigkövette Kőrösi Csoma Sándor útját a kis-tibeti Ladakh tartományban (ma India része). Felkereste mindazokat a helyszíneket, buddhista kolostorokat és falvakat, ahol a nagy előd is megfordult jó kétszáz évvel korábban, természetesen nem hagyva ki a dardzsilingi sírját sem. Egy interjújában azt mondta, szerencsésnek tartja magát, hogy mindenhová el tudott jutni, hiszen például Kanum falu, ahol Csoma három évet töltött, alig 30 kilométerre fekszik a kínai határtól, mintegy 15 éve nyitották meg a turisták előtt, de csak speciális engedéllyel lehet most is odamenni. Fényképezett (a következő oldalon két fotóját közöljük), hangfelvételeket készített, útinaplót írt, élményeit honlapon, illetve fotókiállítások révén tette közzé, utazása kapcsán többek között a National

Geographic is többoldalas cikket közölt Csomáról. „Nem véletlen, hogy Csoma volt az, aki ezeket a nagy dolgokat véghezvitte. Bottal üthetem a nyomát annak a régi világnak, s az effajta nagy szellemeknek. Mutass nekem ilyen embereket ma, mint Csoma volt” – írta naplójegyzeté-

181


Székely Kalendárium – 2016

ben. Sütő Zsolt vándorkiállításának anyagát a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban is bemutatták, az anyag megtekinthető az interneten is a Csoma emlékének ajánlott honlapon (yun.ro). 2010 őszén a sepsiszentgyörgyi születésű Karda Zoltán is megpróbálta végig-

járni Csoma Sándor útvonalát, hol autóstoppal, hol busszal, hol egyéb járművel. Kalandjairól részletesen beszámoltunk a 2011-es Székely Kalendáriumban, ezért most nem térünk ki rá. A székely világjárókról szóló összeállítás folytatását lásd a következő Székely Kalendáriumban.

182


Székely Kalendárium – 2016

Honfitársaink a nagyvilágban Ki gondolta volna, hogy a távoli Honoluluban kilenc földink él (Sepsiszentgyörgyről ketten is), de még Bora Bora szigetén is lakik egy csíkszeredai honfitársunk. A transindex.ro blogfelhőjébe tartozó Székelydata adatelemző és adatvizualizációs blog szerkesztője, Csala Dénes (képünkön) Facebook-adatokból kimutatta, a világon szinte mindenütt találkozhat székelyekkel az ember. Csala Dénes adattudós (data scientist), a Székelydata nevű blog szerkesztője adatbányászattal vizsgálta meg, hová lett az a százezer székely, aki elhagyta szülőföldjét, hogy a jobb élet reményében munkát keressen külföldön. A Facebookon gyűjtött adatokat, azt vizsgálta, hogy milyen tartózkodási hely van beállítva azoknál, akiknek egyegy székelyföldi település volt megadva szülőhelyként. Székelyföld tizenhat nagyobb városából (Hargita, Kovászna és Maros megye székhelyei és nagyobb települései) összesen 61 789 találata lett. Ha a települések lakosságának arányában vizsgálták a már másutt élőket, azt találták, hogy bizonyos városoknak akár a negyede-ötöde is elszármazott szülőhelyéről. Balánbányán 31, Baróton 22, Székelykeresztúron 21 százalékos az elvándorlás. Az adatokat végül geokódolta a tudós, majd megalkotta a székelyföldi nagyvárosok emigránstérképét. A felmérés nem a történelmi Székelyföldet födi le, hanem az azt részben lefedő három megyét – így került fel az interaktív térképre (http://blog.csaladen.es/szekelyfold%20lakossag%202/ind ex.html) Segesvár és Szászrégen is. Az adatokból kiderül, hogy székelyek mindenütt vannak: Grönlandtól Tahitiig, Madagaszkártól Szibériáig. Igaz, Eu-

rópán és Észak-Amerikán kívül már elég szétszórt a diaszpóra: „Ázsiában (KözelKelet nélkül) ~50, Dél-Amerikában kb. 30, Ausztráliában és Afrikában 10-10 találat volt. A Közel-Keleten összesen ~100 honfitárs él, ebből 30-30 Cipruson és Izraelben, valamint 16, illetve 17 Irakban és az Egyesült Arab Emírségekben” – áll a posztban. Grönlandon egy marosvásárhelyi honfitársunkra bukkant rá, a távoli Japánban egy gyergyószentmiklósit talált, a Fülöp-szigeteken három, a Maldív-szigeteken és az Azori-szigeteken egy-egy földink lakik. Amerikában és Kanadában 233, illetve 65 találat született, javarészt a hagyomá-

183


Székely Kalendárium – 2016 nyos magyarországi letelepedési vonalak elkerült, egy másik a Kongói Köztársaságmentén: New York, Toronto, Chicago és ba, megint egy másik Pápua Új-Guineába. Csala egy statisztikai becslés révén azt Los Angeles rendelkeznek 10-nél több hosszabb-rövidebb ideig ott tartózkodó is kimutatta, durván 97 ezer székely városzékelyföldivel. A többi nagyváros, si lakos lehet külföldön. Ám hozzátette: a Miami, Atlanta, Montreal és Calgary Facebook-lekéréseken alapuló adatai következnek a sorban. A 16 székelyföldi azért lehetnek megtévesztőek, mert a város mindenike majdnem a lakosságával „Facebook-felhasználók demográfiája arányosan van jelen az amerikai konti- majdnem teljesen biztosan nem adja vissza a valós székelyföldi demográfiát”. nensen, de Mexikóban is felbukkannak. A csíkszeredai Márton Áron Líceum Európa a legnépszerűbb célpont – földrajzi és kulturális közelsége miatt ez egykori diákja Abu-Dzabiban és az nem meglepő. Az európai államok közül Egyesült Államokban is tanult, ide vissza természetesen Magyarországon él a leg- is térne doktori tanulmányai után – ezt több olyan Facebook-felhasználó, aki Szé- maga Csala Dénes mondta a Hargita Nékelyföld nagyobb városaiban született pének adott interjújában. Szerinte egyéb(több mint kétezren), a további sorrend ként „elmenni nem könnyű, de sokkal pedig Németország, Egyesült Királyság, nehezebb visszajönni”, mert ő például Olaszország és Ausztria. Érdekesség, hogy kitanulja a szakmát külföldön, de közaz Olaszországba emigrált székelyek két- ben az otthon tanulók kiismerik maharmada maroshévízi és balánbányai – ezt gukat a bürokráciában, és jobb lesz a az magyarázhatja, hogy az emberek kapcsolati hálójuk. Hozzátette: az övéinkább oda emigrálnak, ahol élnek isme- hez hasonló kutatást végzett az elmúlt rőseik, mint a teljes ismeretlenbe. Balán- öt-tíz évben Néda Zoltán és Barabási bánya egyébként is érdekes, innen emig- Albert László is, akik hálózatalapú elemráltak a legtöbb különböző településre a zést készítettek, de akkor még nem volt lakosok, egyikük például Új-Zélandra is ennyire fejlett a média adatbányászata.

Székelyföld városainak elszármazottai szerte a világon

184


Székely Kalendárium – 2016

Vonzó „székely határ” Régiók, települések, országok, vidékek turisztikai jellegű forgalmát többféleképpen mérik a szakértők. Közvetve és közvetlenül, helyszínen és virtuálisan. Egy honlap munkatársai annak alapján készítettek kimutatást, hogy a Google Maps keresőn a felhasználók hányszor gyűjtöttek adatokat s próbáltak tájékozódni egy-egy lehetséges turisztikai célpontról. A leggyakrabban látogatott romániai nevezetességek között van egy székelyföldi is, amely főleg sziklaóriásaival vonzza a vendégeket. Fotó: Munzlinger Attila

A Google Maps 2013–2015-ös népszerűségi listája: 1. Törcsvári-kastély (Castelul Bran), 2. Peles-kastély (Szinaja), 3. Vajdahunyadi vár, 4. Parlamentpalota (Bukarest), 5. Tordai sóbánya (kiépített egykori tárnák), 6. Bigar-vízesés (Krassó-Szörény megye), 7. Medve-barlang (Bihar megye), 8. Mogoșoaia-palota (Bukarest közelében), 9. Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park, 10. Buzău megyei iszapvulkán (Pâclele Mici, Berca község). A Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park néven ismert természetvédelmi övezet területe 657,5 négyzetkilométer, Hargita és Neamț megye határvonalán fekszik. A nagyobbik része Hargita megyéhez tartozik, az összterületnek csaknem négyötöde elsődleges természetvédelmi terület. Főbb nevezetességei: Békás-szoros, Kis-Békás-szoros, Gyilkos-tó, Nagyhagymás-hegység, Egyeskő, Öcsémcsúcs, Hóvirág-barlang, Munticel-mészkőgerinc, Likas-zsomboly, Tósarki-barlang. A Békás-szorosban néhány kilométernyi útszakasz és annak környezete régóta határvita tárgyát képezi, a szomszédos moldvai megye és érintett községe mesterségesen nyugatabbra „tolta” a köz-

A Békás-szoros csillagos égbolt alatt

igazgatási határvonalat, s ez ideig sem a bírósági, sem a közvetlen önkormányzati tárgyalások nem vezettek eredményre a határvita tisztázása, rendezése érdekében. Botos László

185


Székely Kalendárium – 2016

Bukarestbe vitte a magyar kastélyokat Bár a csupán 18 éves Ferencz András hobbiként tekint a fotózásra, több erdélyi kiállítása után a bukaresti Román Nemzeti Történelmi Múzeumban is 4 hónapig voltak megtekinthetőek alkotásai. A tárlat A kő marad címet kapta, amelyben három megye – Maros, Kolozs és Fehér – magyar nemesek által építtetett vagy magyar személyek tulajdonában lévő kastélyait fotózta le különleges technikával. A képek monumentalitása lenyűgöző, de emellett felhívja a figyelmet: műemlékeink kitüntetett figyelmet, védelmet érdemelnek. András nyolcadik osztályos korában kezdte a fotózást, amikor egy kirándulás alkalmával az osztálytársa kölcsönadta neki a fényképezőgépét. „Elkezdtem kattintgatni, és egyből megtetszett a dolog. Születésnapomra vásároltam magamnak is egy gyengébb gépet, és belevetettem magam a fotózásba. Ezzel párhuzamosan elvégeztem egy kétéves kurzust a vásárhelyi Népművészeti Egyetem fényképészeti szakán. A képzéshez tartozott az is, hogy kirándulásokon vettünk részt, ahol külön-

böző témákat örökítettünk meg. Az utolsó út épp a gernyeszegi Teleki-kastélyhoz vezetett, és ott született meg a kastélyok fotózásának ötlete. Rá egy hétre a Hallerkastélyhoz is ellátogattam, így elég egyértelművé vált, hogy ebből érdemes koncepciózus fotósorozatot készíteni” – mesélte András, aki aztán szülei segítségével bejárta a Vásárhelytől távolabb eső kastélyokat is, illetve ezt Kolozs, valamint Fehér megye műemlékeinek feltérképezése és megörökítése követte.

Bonchida, Bánffy-kastély

186


Székely Kalendárium – 2016

Válaszút, Bánffy-kastély

Sok az utómunka a képekkel Bár általában a fiatal fotósokat a portré-, az utcai fotózás vagy valami mozgalmasabb téma ihleti meg, András azért döntött a kastélyok megörökítése mellett, mert valami mást, valami eltérőt szeretett volna alkotni. Emellett összetett fotózási technikát is használ, hiszen képei nem egyetlen kattintással készülnek, hanem 36–40 fényképből – számítógépes programmal, 3-4 órát dolgozva – montírozza azokat össze. Beszélgetésünkig 23 kastélyt fotózott le (négynek a fotóját mi is közöljük), tizenötről készített felvételeiből állt össze a kiállítás anyaga. Tudatosan csak főnemesi vagy magyar személyek tulajdonában lévő kastélyokat örökít meg, amelyek nagy része a 17–18. században épült, így például többek között Bethlen-, Bánffy-, Haller-, Teleki-kastélyok kerültek közszemlére. „Az első fotónál csak simán megtetszett az épület szépsége, monumentalitása – magyarázza. – Ám amikor a szentpáli Haller-kastélyt kerestük fel, és láttuk,

hogy mennyire tönkrement, mennyire romos állapotban van, feltettem magamnak a kérdést, hogy miért és hogyan jutottak ilyen állapotba ezek a nagyon nagy – szellemi és anyagi – értékkel bíró épületek. E kastélyok a magyar történelem részét képezik, és sajnos hagytuk, hogy tönkremenjenek. A fotósorozat üzenete az is lehet, hogy nem elég birtokolni valamit, azt őrizni is kell, mert könnyen az enyészet útjára léphet.” Ugyanakkor szeretné, ha a tárlat arra is felhívná a figyelmet, hogy léteznek olyan módozatok, amelyek révén – összefogás-

187

Ferencz András 1997-ben született Marosvásárhelyen. Jelenleg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja. Munkáinak egy része megtekinthető a www.ferenczandras.ro honlapon.


Székely Kalendárium – 2016

Magyarózd, Teleki-kastély

sal, kulturális és/vagy jótékonysági események szervezésével – anyagi támogatást lehet szerezni ezek restaurálására.

Kiállítás a bukaresti múzeumban A fiatal fotósnak eddig öt kiállítása volt ezekből a képekből, legutóbb a Román Nemzeti Történelmi Múzeumban, ahol 15 kastélyról 28 fotót állítottak ki. „Bukarestben abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam mind a múzeum igaz-

gatójától, mind más szakmabeliektől. A fővárosiak is azt erősítették meg, hogy áldozni kellene ezen kastélyok megőrzésére” – mesélte élményeit. Jövőbeni terveiről elmondta, egy budapesti kiállításon gondolkodnak a közeljövőben, de még maradt pár kastély, amit föltétlenül meg szeretne képen is örökíteni. „Az ezután következő projekten még agyalok, mindenképp valami frappáns lesz” – ígéri a fiatal fotográfus. Pál Piroska Magyarcsesztve, Mikes-kastély

188


Székely Kalendárium – 2016 A székely férfi közép termetű, erős idegzetű; jellemzett arczvonásu, a nök itt is kevésbé szépek. A székely férfi többnyire sáppadt, mit a pálinka s a rósz fenyővíz okozhat. A székely munkás takarékos régihez ragaszkodó, vallásos… Háromszék gyönyörű tér, de nagy része terméketlenebb, mint a magyarföld; s mégis a legmiveltebb szántóföldekéi, egymástérö s faházakkal csinos falukkal mosolygó, s áldástpazarló vetéseket látnak szemeink. Csak egy talpalatnyi föld sincs használatlan, minden munkásságra szorgalomra, csinos takarékosságra mutat. Tanárky Gedeon (1815–1887): Társalkodó, 1841

Ne hagyjuk el az régi székely asszonyokot. Minden lófő vagy darabantembernek az felesége nagy kontyot viselt, abban nagy két tőt szúrt fel, mintha két szarva lett volna; az konty felől való része az tőnek hólyagos volt, azt a kontyon kívül hagyta, akinek jobb tehetsége volt, annak ezüst volt mind az tője, mind az hólyagja, némelyeknek az hólyagja aranyas, az többinek olyan volt, az micsodás tőle kitölt, de az akkor asszonyoknak s leányoknak nagyobb dicséreti az, hogy ritka kurvát hallott az ember, kivált az magyarok között. Jut eszemben, gyermekkoromban, hogy egy fattyazó kurva vala Torján, meg is hala az szülésben, annak olyan híre volt, hogy kurva, mintha valami nagy csuda történt volna; de most bizony nem csuda, és talán olyan ritka most az jámbor, amely ritka volt abban az időben az kurva. Apor Péter (1676–1752): Metamorphosis Transylvaniae, 1736

(A székelyek) fehérek, mint a tél hava, mint a rózsa, a bíborát az észak jeges lehellete szítta fel; hidegek, mint a hó, és csalékonyak, mint a jég. A székely ereiben láng foly, halvér a magyar hölgyében; és cifrák ők, mint a lakodalmi fa, melyen szalagok lobognak; a lélek lanyha téreiken széjjelfoly, s itt a zord bércek közt, nem honosodnak meg soha. Jósika Miklós (1794-1865): Adóriánok és Jenők, 1838

Ezek a székelyek úgy tartják, hogy akit megölnek, az szolgájuk lesz a másvilágon. (...) Óvlak benneteket, uraim, az elszánt székelyektől, akik nem tartanak sem Istentől, sem embertől, sőt a törvényességtől és a törvénytelenségtől sem. Tomori Pál (1475 k.–1526) hadvezér, kalocsai érsek, 1515

189


Székely Kalendárium – 2016

Szépséges Hargita!

Papp János

Te szépséges Hargita! Színpompás Kárpátok. Magyarok szent hona! Létező, díszes világom.

Lelkeknek virágzó álma, áldás adta tisztesség!... Sorsunk drága válsága, csodákat tárt Éden-kép.

Mindenható kék égbe szárnyalj, Turulmadár! Istennek szeme fénye, napsugárba ragyogjál.

Gyönyörre ért káprázat, remény telő üdvözlégy... Kereszt tündöklő vágya, minket mindig szeressél!

Dalold búsan bánatod, létednek ártó keservét. Hogy az igaz boldogság Székelyföldre érkezzék!

Védd csonka Nemzeted, magasztosan egyesítsd! Könnyeiddel örvendezz! Sok átérző Magyar szív...

Gyógyítsad betegségét, teremtsél ott méltóságot. Testvérien, igen büszkén, Magyar érte hőssé váljon! Fotó: Kibédi Sándor

Solymosi-láz

190


Székely Kalendárium – 2016

Jót s jól enni! A világirodalomban se szeri, se száma a táplálkozással – evéssel, ivással, falánksággal, böjttel, diétával – kapcsolatos bölcsességeknek. „Reggelizz, mint a király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus!” – hirdeti egy szállóige. „A reggelidet edd meg, az ebédedet oszd meg a barátoddal, a vacsorádat add az ellenségednek!” – szól egy másik. Az ilyen és hasonló jó tanácsok zöme nyilván a filigránabb, elevenebb Keletről származik, mintsem a tunyább Nyugatról. A bölcseletek általában megszívlelendők, de a javarészük megmarad az elméleti üzenetnél, a szellemeskedés szintjén. Ritkán történik ugyanis – valljuk be! – olyan, hogy vacsoránkat készségesen átadnánk ellenségeinknek. Ennél sokkal gyakoribb, hogy megeszünk egyszerre fejenként két-három vacsorát a barátainkkal! Az előbbieknél valamivel élethűbb és könnyebben teljesíthető étkezési tanács jön a buddhista szerzetesektől. Lényege nagyon egyszerű, hiszen elvileg négy részre osztja a napi étkezés teljes tartalmát, és azt ajánlja, legyen két negyedrész szilárd, egy negyed folyékony és egy negyed... semmi. Írva és mondva: semmi! Ami valójában azt jelenti, az ember ne egyék annyit, amennyi belefér. Ha néha mégis becsúszik az ilyen, ne történjen gyakran. Az ember ne legyen mohó, próbálja rendszeresen befejezni az evést, amikor nem lakott jól, hanem kicsit tudna még enni, ha akarna.

Az imént említett szállóigék is jól beillenek ide, hiszen fontos, hogy főleg a reggeli legyen bőségesebb, kalóriadúsabb, a vacsora szerényebb, könnyebb. A három vagy – lehetőleg – háromnál több napi étkezés átlaga kellene hogy találjon a negyedek 2+1+0 mérlegével. Számít az élelem tartalma, az étel-ital megbízható minősége is, ám ez egy másik téma. Jót s jól enni, de ne jó sokat, hanem ésszerűen, mértékletesen – ez lenne a követendő filozófia. Az is igaz viszont, hogy mindenkire tökéletesen találó általános szabály vagy recept nincs. Több tényezőt figyelembe kell venni. Az életkort, a foglalkozást, az alkatot, az egészségi állapotot és egyebeket. Mennyiségében és tartalmában sem lehet ugyanaz a napi menüje az erdei favágónak és a hivatali portásnak. De az a „nulla negyed” senkinek sem árthat. Botos László

Adagok, fejadagok, mennyiségek – hogy az ételmaradék ne a szemétben kössön ki. Egy személyre 25 deka marhahúst kell számolni, ugyanannyi pecsenyét. Kis szárnyasból felet, nagyból csak ¼ részt. Tojásból átlag kettőt, lisztből átlag 5 dekát, zsírból átlag egy kanállal. Ha nagyobb a vendégsereg, „úgy fordul, hogy pl. az ötödik személy számára már semmit sem kell számítani, a készletből jut is, marad is.” Szabóné Nogáll Janka (szerk.): Az uri konyha, 1912, Budapest

191


Székely Kalendárium – 2016

A székely konyha bölcsessége Az egészséges táplálkozás megkerülhetetlen témává vált. Naponta olvashatunk valamilyen szuperételről, mely oly tökéletes, hogy minden betegséget megelőz és meggyógyít, hetente találkozhatunk olyan fogyókúrás fortéllyal, mely minden eddiginél jobb és hatékonyabb – és ezzel egyidőben újfent és újfent fejünkhöz vágják, hogy minden, amit eddig gondoltunk a főzésről, mellékvágány volt. Vajon a régiek tényleg ennyire tévúton jártak? A józan paraszti ész szégyent vallott ezen a téren? Ha belépünk egy szupermarketbe, látszólag bőséges kínálat fogad, s könynyű lenne azt gondolni, többféle dologból választhatunk, így változatosabban is táplálkozunk az őseinknél. Jobban végiggondolva azonban hamar kiderül, mindez illúzió.

Egészséges élvezetek Cukorkák helyett például fenyőgyantát rágcsáltak egykor a székelyek, mely kifejezetten tisztítja a fogat, és gyógyítja, nyugtatja a gyomrot. A mesterséges színezékekben és cukormennyiségben bővelkedő üdítők helyett is volt természetes összetevőkből álló, egészséges ital: a virics. Ezt az édes nedűt fákból – elsősorban nyír, cser, jávor, bükk, szil – nyerték ki tavasszal, csapolással (egy fa akár négy-öt vödörnyit adott). Frissen vagy erjesztve, illetve borhoz keverve fogyasztották. Az üdítő íz mellett gyógyhatása miatt is érdemes volt viricset inni, hiszen tüdőbaj, vesebántalmak és golyva kezelésére használható, emellett jó energiaforrás a nyári munkákhoz. Hagyománya a középkorra vezethető vissza, és bár elsősorban a parasztság élt vele, még II. Rákóczi Ferenc leveleiben is szó esik róla.

„Édös virics foj a fából, Jere ki rózsám a házból, Én bemennék, de az anyád Tudom, hogy haragszik reám” (Székely népdal)

Ugyancsak hosszú évszázadokig folyt mézsör vagy házi sör a kancsókból. Előbbit mézből, vízből és fűszerből (pl. ánizs, fahéj, szegfűszeg) készítették erjesztéssel, utóbbit pedig bármilyen gabonából: lehetett árpa, búza és kukorica is az alapja a 19. században. A padláson csíráztatott gabonát kemencében szárították meg, majd megtörték vagy kézi malmon ledarálták, egy alul kifúrt kádba helyezték, végül forró vízzel leöntötték. Kerülhetett bele színezékként hagymahéj, ízesítésként komló. A megforrt italt szűrve fogyasztották. És persze, ha már az italoknál tartunk, nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a szerencsére ma még mindig népszerű borvizeket és gyógynövényekből főzött teákat sem.

Gabonagazdagság Hús ritkábban került az asztalra (tokányként vagy sültként), de azok vál-

192


Székely Kalendárium – 2016 A nyírvíz fogyasztását a magyarok már ismerhették az Ural hegység mentén. Ennek bizonyítéka, hogy isszák a különböző finnugor népek, a baskírok, és a nyír, a szil elnevezése ural, illetve finnugor eredetű a magyar nyelvben. A nyírvíz kedves itala az oroszoknak is, akik nemcsak frissen isszák, hanem a sörkészítésnél használt malátával, kipréselt viasszal, pörkölt borsóval, rozskenyérrel, tölgyfaforgáccsal erjesztik is. Ibn Fadlan arab utazó a 10. századból említi a bolgároktól. Rasid-ed-Din perzsa geográfus pedig azt mondja (1302), hogy a mongolok a Bajkál-tó vidékén isszák, s ízletes, mint a tej. (Magyar néprajz II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001)

A nyírfából kicsurgó lé felfogása (Udvarhely vm.)

tozatosak voltak – ez szintén megmaradt e vidék jellegzetességének napjainkra is. A birkahús és a kászoni füstölt liba mellett talán a sózott szalonna füstölése, illetve a pirospaprika nélküli hurka az, ami igazán egyedivé teszi az itt készült hentesárut. Utóbbi fűszerünk egyébként sem gyakori a székely ételekben, helyette a kerti és vadon termő levél- és magfűszerek, illetve a bors változatos alkalmazása figyelhető meg. Egyébként egészen a 19. századig ez az egész magyar ételkultúrára is igaz volt, hiszen csak ekkor vált egyeduralkodóvá a kezdetben megfázás elleni gyógyszerként használt paprika. S míg a többi magyar vidéken ebben az időben a népi táplálkozásban a burgonya és a búzafélék kiszorítottak minden mást, addig a székely konyha elsődleges kalóriaforrásául megmaradtak az évszázadok óta kedvelt gabonafélék. Ez nagy kincs,

hiszen ellenszerei a civilizációs betegségeknek. Itt említhető például a köles, mely magas rosttartalma miatt segíti az emésztést, tisztító és salaktalanító hatású. Nem tartalmaz glutént, lúgosít, tápláló, és még csontritkulás esetén is ajánlott. Az árpáról szintén sok jót el lehet mondani, rendkívül gazdag nyomelemekben (egyebek mellett cink, foszfor, magnézium, vas is van benne), segíti a szív- és agyműködést, csökkenti a koleszterinszintet. A magas rosttartalmú, béltisztító hatású zabból savanyú, kocsonyás pépes étel készült (kiszij/zabkiszi). Ehhez a zabot kemencén megszárították, leőrölték, majd meleg vízzel megerjesztették. A megsavanyodott zabos kását aztán sűrűre főzték, és tejjel, mézzel, esetleg aszalt szilvával, lekvárral ették. A burgonya mellett – melynek termesztése való-

193


Székely Kalendárium – 2016 És természetesen ott van a puliszka, melyben a kukorica révén A-, B-, B2-, B3-, B6-vitaminok, valamint magnézium és foszfor van, és amely segíti a szellemi frissesség megtartását, szénhidrát-összetétele pedig a vércukorszint megfelelő szabályozását. A levesnek megfőzött hüvelyesek növényi fehérjében bővelkednek. Régies ételeinket idéző székely parasztleves volt például a füstölt húsból babbal és aszalt szilvával főzött egytálétel, melyet tejföllel habartak, tárkonnyal ízesítettek. (Vargyason ezért tárkonyosnak nevezték el.)

Vad vitaminbombák Gyárfás Jenő: Aratás

jában csak igen későn és nehezen indult meg Székelyföldön (erről a 2015-ös Székely Kalendáriumban írtunk bővebben – szerk.) – pedig rizst is ettek köretként, már egész korán: 1631-ben például Marosvásárhelyen „szegény cséplőember” felesége főzött ünnepi alkalomra két személynek nádcukros-gyömbéres rizskását.

Az erdő nemcsak gyógy- és fűszernövényeket, hanem rengeteg gombát és gyümölcsöt is ad a székely konyhának, így sokáig, egészen a 19. századig a gyűjtögetés jelentősebb volt a kerti gyümölcstermesztésnél, gyümölcsnemesítésnél – utóbbiban a plébánosok, csíksomlyói ferencesek jártak élen. Kompót, szirup, lekvár, aszalvány és gyógytea készült a vadgyümölcsből. Később, örmény hatásra, gyümölcsleves: Gyergyóban füstölt sertéshús, rizs és aszalt gyümölcs fő a fűszeres tejföllel sűrített levesben.

Aratóünnepség Jobbágytelken

Fotó: muvelodes.ro

194


Székely Kalendárium – 2016 tett (rakott puliszka vagy rántott pityóka „Kenyeret legjobbat a háromszékimellé), a borókabogyóból fenyővíz és sajtek és az erdővidékiek esznek. Ezt fűszer, a vadgesztenye kérge és gyümölcse többnyire rozsból vagy elegybúzából gyógyszer volt, a mogyorót süteménybe (kétszeres) sütik, de a szegényebbek s sütötték dió helyett. A vadalmából ecetet a cselédek számára a vagyonosabbak erjesztettek, levet sajtoltak, pálinkát főztek. is árpával vegyített rozskenyeret, sőt Ezek a növények ráadásul ízük, tisztán árpakenyeret is sütnek. Táplámagas vitamin- és vastartalmuk miatt lóbb eledeleket leginkább munkaidőéhínség idején életmentőnek bizonyulben esznek. Fűszerök a bors; levesbe tak. Egy 18. századból származó feljegyés kalácsba a sáfrány. A kalácsba zés szerint csipkebogyó, makk, illetve gyömbért és egyéb fűszert is tesznek. vadalma és vadalma-törköly segített Paprikát a székely nép ritkán használ.” Csíkban a túlélésben, de még a II. világ(Az Osztrák-Magyar Monarchia háborút is kenyérre kent makkolajjal vészelték át a Hargita lábánál. Írásban és Képben, Bp., 1886–1901) Mindebből látható, a természettel összhangban levő, egyszerű népi ételek jóval Erdei szamóca, vadszeder, csipkebo- egészségesebbek voltak a maiaknál, megyó, fekete bodza, húsos som, vadmálna, lyekben már sokszor több a vegyszer, mint galagonya, fekete ribizli, kökény, vad- a tápanyag – és a látszólagos nagy választék meggy, vadcseresznye, vadkörte, vörös- és ellenére bőven akad olyan zöldség-, gyütőzegáfonya – felsorolni is nehéz, mennyi mölcs- és fűszerféle, mely teljesen kiszorult mindennel táplálnak évszázadok óta erde- táplálkozásunkból. Sokat vesztünk vele. Bogos Zsuzsanna ink. A vadegresből savanyúság készülhe-

A jó gazdasszony munkaidőben gyakran előveszi a füstölt sertéshúst, melyet úgy oszt föl, hogy újig tartson; e füstölt hússal hol jó tárkonyost, hol pedig almást főz, vagy pedig fuszulykán és lencsén adja föl a munkásoknak, kiknek ez a legkedvesebb eledelök. Az étkezésnél rendszerint csak egy fogás van. Kivétel csak a nagyobb ünnepek és némely vasárnap, mikor esetleg vendég is van a háznál. Ekkor a húslevesen kívül van még sült, palacsinta vagy rétes is, sőt hellyel-közzel kőre lepcsent (sima, forró kövön sült tészta) vagy pánkó és kürtős kalács is. Ilyenkor a mézes pálinka, sőt a bor sem marad el. A sátoros ünnepeken kívül Szent Márton napján és húshagyó kedd estéjén mindenütt felekezeti különbség nélkül lakomát ül a székely, valamint a katolikus vallásúak a búcsú napján. Nagy ünnepekre mindig kalácsot, tejfölös vagy szilvaízes lepényt sütnek. Ha ilyenkor idegen érkezik a házhoz, azt kaláccsal vagy lepénnyel, mézes pálinkával vagy borral kínálják meg. Ha étkezés közben idegen lép be, így köszönti az étkezőket: „Isten áldja meg a kietek ebédjét”, – mire ez a szokásos válasz: „Jó szívvel lássuk kiedet is!” (Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben)

195


Székely Kalendárium – 2016 Az első világháború utáni gazdasági hosszát. Útközben összetalálkozott egy válság idején ezrével kerültek utcára a barátjával, aki megszidta részegsége munkanélküliek. Többek között állás miatt. nélkül maradt egy Bukarestbe került me– Hogy én részeg vagyok? – tiltakozott nasági székely legény is, aki ezt a nehéz az atyafi. – Bebizonyítom neked, hogy helyzetet megírta a szüleinek: „Immán nem vagyok részeg! én es sommer lettem.” Menaságon nem – Hogy tudod ezt nekem bebizonyíértették meg a sommer szó jelentését tani, ha még a lábadon sem tudsz meg(munkanélküli), azt hitték, a legény állni? valamilyen hivatalba került. Amikor – Látod azt a két oszlopot? Úgy elmemegkérdezték az apjától, hogy mit írt a gyek közöttük, mint a pinty! fia Bukarestből, bizonytalanul válaszolt: Imbolygó léptekkel elindul a magá– Nem írt semmi különöset, csupán nyosan álló sürgönyfa felé, de mikor annyit, hogy most mán őbelőle es som- egyenesen nekiment, így mentegetőmer lett. zött: A kérdezősködő koma örömmel – Azt a kutyafáját neki! A kettő között rázta meg a koma kezét, mondván: ezt a harmadikat nem vettem észre. – Örvendek, kedves komám, hogy JJJ halad a keresztfiam! Nem baj, ha ráksúly Súlyos betegségben szenvedett az es az ember, csak jól keressen! atyafi, mégsem akarta, hogy orvost hívjaJJJ nak hozzá. Gyermekei és a rokonság Volt egy részeges ember. Az italtól rábeszélésére végre beleegyezett, hogy bizony fájt a gyomra. Elment a patikus- megvizsgálja az orvos. Az orvosnak hoz, orvosságot kért tőle. A patikusse- legelső szava ez volt: géd egy pohárnyi gyomorerősítőt adott, – Kedves urambátyám, miért nem amit az atyafi ott nyomban fel is hajtott. hívatott hamarabb? Kérdezi utána a segédjét a patikus: járt-e – Azért, mert nem szeretem magam ott valaki. Készségesen mondta a segéd, körül látni az orvost. Az orvos urat is a hogy egy ember gyomorerősítőt kért, fiaim beszélték rám – nyögte ki a beteg. elől volt egy pohár, abba adott neki. – Talán kelmed fél az orvostól? – Jézusmária, abban a pohárban kén– Fél a rossznyavalya – indulatoskosav volt utoljára! – kiállt fel a patikus. dott a beteg. Már a csendőrséget várták, aztán pár – Ha nem fél, miért nem hívatott időnappal később ismét visszatért a székely. ben, mikor érezte, hogy nagyon beteg. – Hogy van? – kérdezi a segéd. – Ha idejében megvizsgáltatja magát, talán még megmenthettem volna a hoszNincs semmi baja? – Az égvilágon semmi – feleli rezig- szas szenvedéstől. náltan az ember–, hacsak az nem, hogy – Azért nem hívattam orvost – nyögmikor szellentettem, meggyúlt a gatyám. te a beteg –, mert mi, a falusiak úgy JJJ vagyunk vele, hogy jobban szeretünk Nagyon berúgott az atyafi, aki hazafe- természetes halálban meghalni. lé mentében keresztben mérte az utca JJJ

196


Székely Kalendárium – 2016

Régi siklódi ételek Güllődör A marhának bélit, gyomrát kimossuk szépen, s felvagdossuk egy arasz széles, másfél arasz hosszú szeletekre, forró vízbe mártsuk, hogy a barna bőre lejőjön, olyan maradjon, mint a gyócs (gyolcs, azaz fehér – szerk.); a májat, tüdejit, lépit, szivit megfőzzük, oztán févagdossuk apróra (mint két rizskása egymás mellett), hagymával, peterzsejemmel, sóval, borssal összedógozzuk. A tőteléket elosszuk a bélbe s a gyomorba, esszehajtsuk és esszevarrjuk, vízbe rakjuk és féfőzzük. Ki szereti, megrántsa zsírba, ki nem, édes levet főz: ezt úgy csináljuk, hogy vízbe főzzük jó sokáig, megsózzuk a levét, eresztéket tojással, édes téfellel csinálunk, jó sok édes tejet tőtünk béli. (Régebben a lakodalmak és összejövetelek alkalmával a háziakat és az ott levő segítségeket ezzel vendégelték meg.)

Pisztiricleves

umban – szerk.); jó apró kockára vágjuk, vízbe főzzük egy lobbanást, teszünk béli ződhagymaszárt, peterzselyemet, ződ tárkonyt, ecetet, eresztéket tojással, édes téfellel, édes tejjel. Szalonnát kockára vagdosunk, sülni haggyuk, teszünk bele hagymát, hogy dinsztelődjék, osztán belétőccsük a lébe.

Kiszij A zabot megtisztítsuk, kenyérsütés után kemencébe tesszük, hogy száradjon. Csak így viszik a malomba őrölni. Vasrostával megszitáljuk, hogy a héja maradjon ki, oztán béfórázzuk kádba: mikor kihűlt, békovászójjuk, mint a kenyeret; mikor megkőtt, langyos vízzel féelegyítsük. A kád tetejire fehérszínű, mint a té, száll fé, s ezt szedjük le, főzzük kavargatás közt jó sűrűre; mikor elég kemény, tányérba tőtjük, aludjék meg, mint a kocsonya; ha sikerült, sima kell legyen, a teteje ne hasadozzon meg. Forralt tejjel esszük.

Ez a gomba bükkfán terem (bővebben írtunk róla a 2015-ös Székely Kalendári-

Elmesélte Kerestély Józsefné (Siklód, Udvarhelyszék) a Néprajzi Értesítő számára (1932)

Tormás tejfellel tehénhús A tehénhúst sóval, petrezselyemgyökérrel főzd meg. Végy tejfelt, ecetet egy fazékba, amennyit gondolsz, kenyérbelet, reszelve bele borsot és úgy habard fel. A húsra aztán akár reá töltsd, akár külön add fel. Lúd törött lével Vagdald fel a ludat. Tedd fel vízbe, sóba, tégy egy darab fehér kenyeret, vereshagymát, petrezselyemgyökeret, sáfrányt, borsot, gyömbért beléje. Mikor megabárolod a kenyeret, a hagymát, verd által a szitán, és úgy ereszd fel vele a húsnak a levét. Azután töltsd reá a húsra, és add fel. (Csinálossi Ravazdj András méhekről szóló kézirata Komló Völgyön, 1788)

197


Székely Kalendárium – 2016

Az Igazi Csíki Sör receptjének titka „A régi magyar ember a sörfőzést ‘sernevelésnek’ mondta. Nem főzte, hanem ‘nevelte’ a sört. Ez tényleg igaz, hiszen az árpát ki kell csíráztatni, malátává, cefrévé érlelni, majd erjeszteni, hogy azután sörré váljon. Fel kell nevelni, gondját viselni, mint a gyermeknek, míg piacra érett nem lesz” – olvashatjuk a nem is olyan régtől működő Csíki Sör Manufaktúra honlapján. Mi arra voltuk kíváncsiak, hogy miként kísérletezték ki Csíkszeredában, a Sapientia EMTE laboratóriumában a csíkszentsimoni gyár két termékét: az igazi Csíki sört és a Székely sört. Az egyetemen tanító Salamon Rozália Veronika docenssel, élelmiszermérnökkel beszélgettünk, aki a laborban folyó sörfőzéseket irányította. – Hogyan jött létre a kapcsolat a Csíkszentsimonban működő Csíki Sör Manufaktúra és a Sapientia EMTE élelmiszeripari szakja között? – Amikor egyetemista voltam, Simmonffy Árpád, a szentsimoni sörgyár jelenlegi sörfőzőmestere volt a szakmaigyakorlat-vezetőm. Egykori tanárom keresett meg, hogy együtt kellene működnünk, vagyis az egyetem laboratóriumában kísérletezzük ki a sör receptjét. Vannak ugyanis olyan berendezéseink a laborban, amellyel kisebb mennyiség-

ben, úgy 20 literes tételekben, úgynevezett kézműves sört lehet készíteni. Később a cégtulajdonos Lénárd András is ellátogatott az egyetemre, az itteni feltételek elnyerték a tetszését, és támogatta Simonffy ötletét. – Teljes mértékben laborban dolgozták ki az Igazi Csíkit és a Székely sört? – Igen, azaz ők már kiválasztották, hogy milyen sörtípust szeretnének a manufaktúrában készíteni, de a végső recept itt készült el. Bock jellegű sört szándékoztak gyártani, az ital végső színét,

198


Székely Kalendárium – 2016 sörnél kétfajta malátát és komlót használnak. Először is a sörtípusnak megfelelő Mi a különbség a Csíki sör és keménységű vizet kell előállítani. Nálunk a Székely sör között? a víz keménysége eléggé nagy, mivel A Székely Sör 100%-ban pilseni magas a kalcium- és magnéziumtartalma, malátából készül – ez egy Pils típusú így lágyítani kellett. Csíkban a víz sör. A Csíki Bock típusú, 1/3-ad keménysége, német keménységi fokban müncheni és 2/3-ad pilseni malátákifejezve 16, de 18 is lehet, Bock típusú ból készül, segesvári komlóval. sört pedig 7 vagy 8 fokos keménységű vízből állítanak elő. A maláta (áztatott, kicsíízét és összetételét a laborunkban kísér- ráztatott és pörkölt tavaszi árpa – a szerk.) leteztük ki. típusa függ az árpafajtától, illetve a szárí– Miként működtek közre az élelmi- tás hőmérsékletétől. A 70 Celsius-fokon szermérnöki szakos diákok? pörkölt malátát használják a Pilsen típusú – Tudni kell, hogy a sörkészítés na- sörökhöz, a 100 Celsius-fok felett pörkölt gyon munkás, a sörlé előkészítése hozzá- malátából készítik a barna és fekete sörövetőleg nyolc órát tart. Egyszerre há- ket. Tudni kell, hogy a világos maláták az romféle sört tudtunk készíteni, ezekhez alapmaláták, a magasabb hőmérsékleten úgy 18 kiló malátát kellett leőrölni kézi pörköltek adagolásával pedig a sör színét malommal. Üveget kellett mosni, palac- és az aromáját határozzák meg. A sör ízét kozni kellett a sört, érlelni... A laborban a hozzáadagolt komlófajta és annak akár 30 napig is eltart a hagyományos sör elkészítésének folyamata. Az előállított italokat az egyetem nagyobb eseményein, például konferenciákon kóstoltattuk meg a résztvevőkkel. A visszajelzések statisztikai elemzése alapján választottuk ki a gyártandó két sörmárkát. Közel tíz alkalommal főztünk sört, az egyetemisták nélkül nem tudtam volna ezt a munkát elvégezni, de számukra is nagyon fontos volt a tapasztalatszerzés, a laborgyakorlat, annál is inkább, hogy kö- Kuzman Hajnalka, a Sapientia EMTE hallgatója a cefre (maláta és víz) zülük nyolcan jelenleg már a szentsimoph-értékét állítja be ni sörgyárban dolgoznak. – Úgy értesültem, kizárólag természe- mennyisége határozza meg. Az az igazi tes alapanyagokból készül a manufak- sörfőzőmester, aki a komlóval nagyon jól túrában előállított két sörmárka. tud bánni, aki tudja, hogy melyik komló– Így van, a hagyományos sör, ha az hoz melyik maláta talál, ahogyan a jó szaösszetevők arányát nagysági sorrendben kácsnak is ismernie kell a fűszereket és vesszük, vízből, malátából, komlóból ké- ezek kombinálási lehetőségeit. Az Igazi szül, és élesztővel erjesztik. A Bock típusú Csíki Sör és a Székely Sör elkészítéséhez

199


Székely Kalendárium – 2016

Díjazták az „istenek italát” Május 25–27. között Temesváron tartották a IV. Ecotrophelia öko-innovatív élelmiszer-előállító nemzetközi verseny országos döntőjét, amelyen a Sapientia csapata – Bán Delinke, Kolozsi Orsolya, Kuzman Hajnalka, Szőcs Hunor, Tankó György és Vultur Alexandru – az Attila, the Drink of Gods (Attila, az istenek itala) elnevezésű savós sörével második díjban részesült. Tizenegy romániai egyetemi központ képviseltette magát a megmérettetésen, a csíkiak olyan nagy hírnevű egyetemi központok csapatait körözték le, mint A csapat nagyon elégedett az eredménnyel Iași, Kolozsvár vagy a házigazda Temesvár. A verseny fődíját a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem hallgatói vitték el. „Olyan élelmiszeri terméket kellett előállítani, amely egyfelől eredeti, vagyis teljesen új a piacon, továbbá a gyártás során valamilyen környezetre károsan ható anyagot kellett újrahasznosítani” – foglalta össze a verseny lényegét Salamon Rozália Veronika docens. Hozzátette, a sörük azért környezetbarát, mert a tejgyártásból származó tejsavót használták fel hozzá. Mint mondta, a tejgyárak általában nem tudnak mit kezdeni a savóval, jobb esetben állati takarmányként értékesítik, de legtöbbször a szennyvizes csatornába kerül, és mivel magas a szervesanyag-tartalma, szennyezi a környezetet. Amint az egyetemistákból álló csoport vezetőtanárától megtudtuk, először elkészítették a sörlevet, amelyhez 40 százalékos arányban előkezelt savót adagoltak. A tejsavót, mivel még nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz, először felforralták, és eltávolították belőle a kicsapódó ordát. Továbbá, mivel a laktóz nem erjed, a savót enzimekkel kezelték, vagyis a szerves anyag által tartalmazott laktózt glükózra és galaktózra bontották. Az utóbbi két alapanyag már alkohollá tud alakulni az erjesztés folyamán – avatott be Salamon Rozália.

csak vizet, malátát, komlót és élesztőt használnak, szintetikus anyagokat nem adagolnak hozzá. – Nem is pasztőrözik ezeket a söröket?

– Nem. Ennek előnye, hogy a sör, mivel nincs hőkezelve, nem veszít az eredeti ízéből. Hátránya, hogy rövidebb a szavatossága, mint a pasztőrözött söröknek. Három hét az egyszerűen kovaföl-

200


Székely Kalendárium – 2016

A csíki sörfőzés történetéről A csíki sörfőzés első írásos említése 1584-ből származik, Antonio Possevino jezsuita szerzetes Transilvania című munkájában található: „Mindezek (a Csíkban élő papok – a szerk. megj.) a részegségre adván magukat, ahol a rendes ital a sörre szorítkozik, olyan tudatlanok, hogy még a nevüket sem tudják helyesen leírni.” (Így egyelőre nem tudjuk hová tenni az Igazi Csíki Sör címkéjén szereplő 1540-es évszámot – szerk.) Szőcs János történész egy 1659-es feljegyzést talált: „En, Cik Szeki Menash(a)ghi mester Szent mihali miclos diak főztem vala szert és az Kadbol megh rezegetet(t)e(m) vala okos Ferenczet és Szebeni Petert.” Szabó Daczó Katalin újságíró Visszajátszás című helytörténeti könyvében ez áll: „Egy 1713-as adóösszeírás három sörfőzőüst tulajdonosát említi. 1781-ben a hatóság külön rendelkezést bocsátott ki a sörfőzdékről és a sör árának limitálásáról. 1871 januárjában az új házasok között szerepel Romfeld Antal serfőző fia, Romfeld Félix. Romfeldék söre kelendő volt, hamarosan sörgyárat is építettek, amelyet 1905-től Gál Ferenc bérel tőlük, majd 1910-ben a sörgyárat meg is vásárolja.” Gál Ferenc csíkdelnei kereskedőcsaládból származott, a sörfőző mesterséget Székelyudvarhelyen, Gál Jánosnál tanulta ki. Hazatérve modernizálta a Romfeldféle sörgyárat, ma is olvasható az egykori gyár bástyaszerű tornyán a neve. A gyárat 1919-ben adta el a brassói Czelléknek. A Czell-féle sörgyár a háború végéig működött, majd államosították. „A mára híressé vált csíki sörgyár a hetvenes évek elejének szocialista vívmányaként jött létre, nem a korábbi csíkszeredai sörfőzdék hagyományainak folytatója” – írja Szabó Daczó Katalin a csíki sörfőzés következő állomásáról. A gyárat 1990 után magánosították, és mára már többször tulajdonost váltva egy multinacionális, külföldi cég tulajdonába került. A 2014 végétől működő szentsimoni gyár a sörfőzés hagyományainak felélesztését tűzte ki célul, betartva az 1516-os bajor tisztasági törvényt, a sörkészítéshez csak természetes összetevőket (víz, maláta, komló és élesztő) használ. Újabban nem csak üvegben, pillepalackban, hanem hordós kiszerelésben is kínálja termékeit.

201


Székely Kalendárium – 2016

dön átszűrt sör tartóssága, ha viszont mikro membránszűrőn is szűrjük – megfelelő hőmérsékleten tárolva – három hónapig vagy akár több ideig is eláll. – Szűretlenül is forgalmaznak sört. Ez a sörszakértők kedvence? – A szűretlen csapolt Csíki sör annyiban különbözik az üvegestől, hogy ez élesztőt is tartalmaz. A sörszakértők ezt a sörfajtát értékelik a legjobban, mert jóval több vitamint, tápanyagot tartalmaz, mint a szűrt változat. Hátránya, hogy jóval hamarabb el kell fogyasztani, és hűtve kell tárolni, legtöbb egy hétig áll el. – Úgy tudom, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók Díját a manufaktúrán kívül az egyetem is megkapta. – Közösen nyertük el ezt a rangos elis-

A szeptember 27-én véget ért budapesti Hungexpo keretében rendezték meg a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt (OMÉK). A 950 kiállítót és közel százezer látogatót vonzó eseményen erdélyi gazdák is bemutathatták portékáikat. Az OMÉK miniszteri nagydíját az Igazi Csíki Sör kapta, míg Péter Pál és Ambrus Levente oroszhegyi szilvapálinka-készítők miniszteri különdíjban részesültek.

merést, melyet az Országházán vehettünk át, mivel a receptkidolgozástól kezdve a technológiai alkalmazásig nagyon sokat segített az egyetem a sörmanufaktúrának. Az emlékoklevélből és a díjból egyetemünk is kapott egy-egy példányt. Az elismerés mellett az is nagyon fontos, hogy a manufaktúra felszerelését biztosító miskolci Zip Technologies Ltd. felajánlott az egyetemünknek egy 50 literes sörfőző berendezést, amellyel újabb innovatív sörrecepteket próbálhatunk ki. Szőcs Lóránt

202


Székely Kalendárium – 2016

„A jó alapanyag a lelke a jó bornak” – beszélgetés Seprődi József borásszal, borkóstolóval – Seprődi József 1977-ben végzett a Csombordi Mezőgazdasági Szakközépiskola szőlész-borász szakán Csávossy György tanítványaként. Elvégezvén a bormarketing szakot a bukaresti kertészeti egyetemen, a dicsőszentmártoni borkombinát alkalmazottja lett, majd 2000 után saját vállalkozásba kezdett a városban. A szakembert a székelyföldi bortermesztésről, az erdélyi borkultúra jövőjéről kérdeztük. – Ön széles körben ismert, elismert borász. De hogyan lesz az ember minősített borkóstoló? – Elsősorban komoly szőlész-borász háttérrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy egy borkóstoló-tanfolyamon, majd szakvizsgán részt vehessen. A Román Borkóstoló Társaság 2-3 évente szervez ilyen jellegű kurzust, majd szakvizsgát. Aki sikeres vizsgát tesz, azt kezdő vagy minősített borkóstolóvá nyilvánítják, és kérheti felvételét az említett társaságba. – Székelyföld egyes tájegységein melyik a legjellemzőbb szőlőfajta, hol milyen bort érdemes keresni? – Székelyföld inkább a borvizéről híres, na meg a pityókaboráról! Moldovában szőlőre cserélik a burgonyát, és abból készítenek bort a székelyek. A zordabb éghajlatú Székelyföldön inkább a direkttermő szőlőfajták terjedtek el: izabella, noha, delevári, pulitár. De megtalálhatók az interspecifikus fajták is – zalagyöngye, bianka – a Kis-Küküllő mentén Kibédtől Balavásárig, a Nyárád mentén Nyárádszeredától Nyárádtőig. Marosvásárhely környékén, a Mezőség Székelyföldhöz tartozó részén, Székelykeresztúr környékén, valamint az egykori Aranyosszék vidékén az oltott szőlő is

Őshonos szőlőfajtáink: erdélyi leányka (Fehérleányka), királyleányka, furmint (Somszőlő), jardovány (fehér kohér), boros (Székelyszőlő), bakator, juhfark, erdei, alanttermő. A fajták közül sokat már csak a szakirodalom tart számon. Napjaink fő fajtái: tramini, sauvignon, ottonel, muskotály, szürkebarát, olasz rizling, fehérleányka, királyleányka, chaslas, neauburger.

megterem. Híres volt a backamadarasi meg a szentgelicei bor a Nyárád mentén, a Marosvásárhely melletti Tófalván aszú bort készített a múlt század derekánvégén báró Apor Károly. Pár hold szőlőjéből olyan jövedelemre tett szert, hogy sok ezerholdas mágnás megirigyelhette volna. Csak barátaival és „ösmerőseivel” szüreteltetett, aki az aszúszemekből evett, azt elcsapta. A déli fekvésű napsütötte dombokon jó minőségű szőlőt lehet termeszteni, sok helyen szükséges a teraszos művelés. Télire legalább a szőlő részleges fedése ajánlatos, a lugasra pedig legalább egy pár zsupp kórét illik ráborítani.

203


Székely Kalendárium – 2016 – A zordabb vidékeken, mint például Háromszék vagy Csík, érdemes lennee valamilyen fajtával kísérletezni? – A direkttermők leváltására alkalmas szőlőfajták, az úgymond rezisztens fajták: zalagyöngye, bianca, Viktória gyöngye, csillám, refrém stb. A Romániában előállított fajták közül: Valeria, andevita, brumariu, radames, admirabil, purpuriu. Ezeket ajánlanám. A termőhibridek közül a Seyye-Villard francia fajtacsaláddal lehet próbálkozni. A direkttermők közül a piros és a fehér deleware a jobb minőségű. – A direkttermő fajtákat szabad-e „borszőlőnek” tekinteni, árt-e az egészségnek? – Bor- és csemegeszőlőnek lehet te- Seprődi József az ország kinteni. Nagy részük Amerikából szár- 22 borbírájának egyike mazik, igazán a filoxeravész után, az 1880-as években terjedtek el Erdélyben. – Lehet, csak ahogy mondják: lovat A román bortörvény szerint minden istállóból, szőlőt piacon – kivált nejlon szőlőből készült ital bornak tekinthető, zsákban – ne vásároljunk. Ha lehet, a ternagyüzemi telepítésük azonban nem melőtől, egyenesen a szőlősből vásárolengedélyezett Romániában. Általában a juk a szőlőt, a termőhely, a fajta, a tőkedirekttermőkből készült bor minősége terhelés (hány kiló terem egy tőkén) gyenge, kivált mióta a szocializmus évei- igencsak fontos tényezők a borkészítésben a szőlőhegyről bekerült a háztájiba. ben. A jó alapanyag a lelke a jó bornak. A Így gyakran egy lugasról, egy tőről 50 feldolgozásnál ügyeljünk a tisztaságra. A kilót is leszüretelnek. Bora az egészségre vas viszont ellensége a bornak, szüret nem ártalmas, inkább az ízzel, a minő- előtt a prést fessük le. Gyorsan dolgozséggel van baj. A hiedelemmel ellentét- zuk fel a szőlőt, a színmustot válasszuk ben minden bor tartalmaz 150–180 külön, használjunk ként. Gondoljunk armg/l metilalkoholt, a direkttermők ra, hogy a feldolgozásnál ugyanaz a metilalkohol tartalma 250 mg/l körüli, folyamat történik, mint mikor egy almát ez pedig bőven az egészségügyi határon kettévágunk, és nem fogyasztjuk el rögbelül van. tön: egy óra múlva barnulni kezd, meg– Ötvenliteres üvegkorsókban, ami a kezdődik az oxidációs folyamat. A fajlegjellemzőbb Székelyföldön, lehet-e élesztők használata ajánlatos, nemcsak a egyáltalán jó bort készíteni, erre van- borkészítésnél, hanem a gyümölcscefrék e külön recept, mire kell figyelni, készítésénél is. Vásároljunk mustfokomilyen hibákat szoktak elkövetni? lót, 19-20 magyar mustfoknál kezdődik

204


Székely Kalendárium – 2016 a minőségi must, a tojással való mérés – Fontos szerepe kellene hogy legyen a nem megbízható. A borszőlő vékony médiának a magyar borkultúra terjesztéséhéjú, általában kis fürtű, lédús. A cseme- ben. A szakma és a vendéglátóipar részéről geszőlő jellemzői: nagy bogyó, vastag minél több borvacsora, borbemutató szerhéj, elágazó fürt, vastag kocsány; gyen- vezése lenne ajánlatos. Rászoktatni a szégébb minőségű bor készíthető belőle. kelyt, hogy a pálinkát nem az étel előtt kelChasselas (saszla) szőlőből nehéz arany- lene meginni, hanem a kávé, a feketeleves érmes bort készíteni. A kékszőlőfajták- után. Belátom, a jövőben ez az egyik legnenál minőségi kategóriát jelent a caber- hezebb feladat. A sörrel a bor, kiváltképnet, a sauvignon, a merlot, a pinot noir, a pen nyáron, turistaszezonban, csak a venfekete leányka és a siraz. déglátóipar szakszerű borhűtőkkel való – Van-e jövője a borkultúrának Er- ellátása és a fröccskultúra kialakítása révén délyben? veheti fel a versenyt. Sajnos, a jó fröccs – Van múltja, a jelene eléggé szomo- nem ásványvízzel készül, hanem szikvízrú, de jövője biztosan lesz. Török, tatár zel, szódavízzel. A habzó borok, a szénannyi szőlőterületet nem pusztított el dioxiddal dúsított könnyű asztali borok Erdélyben, mint az 1989-es rendszervál- vehetnék fel a versenyt a sörrel, sajnos tás. Erdély Európa egyik legjobb szőlő- szinte teljesen hiányzik a romániai piactermő vidéke. A mohácsi vészig, 1526-ig ról, akárcsak a jó vermut vagy ürmösbor, a történelmi Magyarország leghíresebb a gyógyborok. Véleményem szerint borvidékét a Szerémség és az erdélyi azonban száz év múlva sem fognak Küküllők vidéke jelentette. Az 1532-es pálinkával vagy sörrel misézni, úrvacsoHonterus-féle Erdély térképen a „Bor rát osztani templomainkban! országa”-ként szerepel a Küküllők men- – Kérem, állítson fel egy szubjektív títe. A gyógyturizmus, a borturizmus, a zes toplistát arról, hogy az ön számára borutak megszervezése mind potenciális melyek a legjobb erdélyi borok, optilehetőségek. A szőlőtermesztés Erdély- mális időjárási viszonyok mellett? ben nagyban hozzájárul a kultúrtáj kiala– Erdély szőlészete hat borvidékre kításához. A folyékony aranyat termő tagolódik: Küküllők mente, Erdélyihegyeink megvannak, csak ember és Hegyalja, szászsebes-apoldi, lekencei, tőke kell. A filoxéravészt, a trianoni enyedi és dési borvidék. Az én listám békediktátumot, Erdély Romániához pedig így nézne ki: Küküllő menti tramivaló csatolását, a földreformokat, a föld- ni, Erdély-hegyaljai celnai ottonel, musosztásokat, a szocialista gazdálkodást, a kotály, krasznabélteki siraz, az enyedi szászok kiárusítását, az 1989-es rend- borvidékről a csombordi szürkebarát, a szerváltást Erdély, Székelyföld szőlésze- lekencei borvidékről a kölpényi fehérlete igencsak megsínylette. A székely- ányka és a bátosi sauvignon, aztán a mémagyar borkultúra talpra állítása a jövő nesi vörös cuveé, a Küküllő menti királykomoly feladata. leányka, az enyedi sauvignon és termé– Mivel vagy hogyan lehetne rászok- szetesen a Seprődi Pincészet haranglábi tatni a székelyeket a borivásra, példá- szürkebarátja. ul a sörrel szemben? Nemes Gyula

205


Székely Kalendárium – 2016

Így főznek olvasóink! Második alkalommal meghirdetett pályázatunkra is megannyi ínycsiklandozó étek leírásával örvendeztettek meg olvasóink! Ezekből, no meg a tavalyi pályázatra beküldött receptek közül válogatva, a hagyományos és reformkonyha ismérveit egyaránt szem előtt tartva készült az alábbi összeállítás, hogy a decemberi-januári ünnepek idején – de nem csak akkor! – a szokványostól eltérő fogásokban is bővelkedjenek a székelyföldi asztalok. Jó kísérletezést és jó étvágyat kívánunk, a beküldőknek pedig köszönjük, hogy megosztották velünk konyháik kincseit.

Előételek Kocsonya sárgarépával és uborkával Hozzávalók: 1 db disznócsülök, 2 db disznóláb, 3 gerezd fokhagyma, 5 dkg sárgarépa (aki úgy szereti), 2 db uborka, bors, só. Elkészítés: a lábat félbevágjuk, a húst alaposan megmossuk, és annyi vízbe teszszük fel főni, hogy ellepje. Beletesszük a sót, borsot és a fokhagymát. Egy óra múlva beledobjuk a sárgarépát, és a lassú tűzön még két órát főzzük. Kivesszük a megfőtt húst, kicsontozzuk, darabokra vágjuk és tányérokba rakjuk. A levet lehűtjük, leszedjük róla a zsírt, majd átszűrve a húsdarabokra öntjük. A tányérokat főtt sárgarépával díszíthetjük, és uborkával. Hűvös helyen hagyjuk megdermedni. Szabó Renáta (Olasztelek)

Tojásrántotta sütőben Hozzávalók: 20 dkg sonka, 20 dkg füstölt kolbász, 20 dkg juhtúró, 4 db paprika (piros és zöld vegyesen), 8 db tojás. Elkészítés: a hozzávalókat apró kockára vágjuk, összevegyítjük a felvert tojásokkal, sózzuk, ha kell, és borsozzuk. Kizsírozott tepsibe öntjük és sütőben megsütjük. Bányász Mária (Gyergyóújfalu)

Mamóka Hozzávalók: 4 egész tojás, 60 dkg finomliszt, ½ liter víz, pici só – ízlés szerint. Elkészítés: a vizet odatesszük főni. A tojásokat egy lábasba beleütjük, és felverjük. Összevegyítjük a liszttel, de fontos, hogy csomók is maradjanak meg. Nem szabad simára kikavarni! Ha neta-

206


Székely Kalendárium – 2016 lán hígabbra sikerült a massza, akkor teszünk még egy pici lisztet bele. Ezt a masszát belerakjuk a sós fövő vízbe, és főzzük addig, amíg a csomókák is megfőnek. Hideg édes tejjel fogyasztjuk, mint a puliszkát. Márkus Mária (Székelyudvarhely)

Pityóka kapros túróval töltve Hozzávalók 4 adaghoz: 2 kg pityóka, 1 kg juhtúró, csipetnyi só, 0,5 dl tejszín, 3 db tojássárgája, kapor. Elkészítés: a pityókát héjában megfőzzük, megtisztítjuk, hagyjuk kihűlni, majd tojásvágóval csillag alakú üregeket vágunk beléjük. Töltelék: a juhtúrót tejszínnel jól eldolgozzuk. Hozzáadjuk a tojássárgáját és a kaprot, amit szintén jól elkavarunk. Nyomózsákba tesszük, és megtöltjük a csillag alakú pityókákat. Sziráky Edit (Budapest)

Levesek Ordás-juhtúrós leves Hozzávalók 4 adaghoz: 20 dkg orda, 3-4 evőkanál gríz, 2 evőkanál zabpehely, 1 db tojás, pici só, 1 csokor friss kapor, 1 kisebb murok, 1 kisebb petrezselyemgyökér, 2 dl tejföl, 10 dkg juhtúró. Elkészítés: felverjük a tojást, felaprítjuk a kaprot, és összekavarjuk az ordával, grízzel és a zabpehellyel, ízesítjük

sóval. Állni hagyjuk legalább 1 órát. Kevés olajon megdinszteljük a lereszelt murkot és a petrezselyemgyökeret, majd felöntjük 1,5 liter vízzel, sózzuk, és 10 perc alatt megfőzzük. Vizes kézzel kis gombócokat formálunk az ordás maszszából, és a forró levesben fedő alatt, kb. 8 perc alatt kifőzzük. Kiszedjük a gombócokat, melegen tartjuk, miközben elkészítjük a habarást: a juhtúrót simára kavarjuk a tejföllel és pár csepp citromlével. Néhány kanál levessel felhígítjuk és a meleg leveshez öntjük, állandó kavargatás mellett felforraljuk, levesszük a tűzről, majd tálalásig visszatesszük bele a gombócokat. Tipp: sült szalonnával, tárkonnyal megszórva a székely konyha ízvilágát emelhetjük ki! Ludányi Emőke (Balassagyarmat)

ä Kelt tésztára soha ne nyissunk ablakot, mert összeesik. ä Sose fagyasszunk le olyan ételt, ami krumplit vagy tejfölt tartalmaz! ä Nem szárad meg a sültburgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. ä Nem fröcsköl az olaj sütés közben, ha egy pici sót szórunk bele. ä Az elsózott levesbe főzzünk bele néhány szem hámozott burgonyát, magába

szívja a só egy részét.

207


Székely Kalendárium – 2016 karikára vágjuk. A hagymát 2 kanál zsíron ä Míg az Európai Unió szigorúan üvegesre pároljuk, beletesszük a pirosarra kötelez, hogy tojásainkat feldápaprikát, a húst, sárgarépát, fokhagymát, tumozzuk, lejárati határidőt adjunk babérlevelet, zöldpaprikát, és vizet nekik, majd – a képzeletbeli határöntünk rá, hogy ellepje. Amikor a hús időn túllépve – szemétbe dobjuk megpuhult, beletesszük a száraz tésztát őket, eleink már nyár végén, auguszvagy csipetkét, pár percig főzzük, és hoztusban megkezdték a tojás télire zátesszük a puhára főtt babot. A lisztből való tartósítását: egyenként bekenkevés zsiradékon rántást készítünk. ték szalonnával, újságpapírba csoParadicsompürével, sóval, borssal ízesítmagolták őket, hogy ne koccanjajük. Bogyor Margit (Csíkszentimre) nak össze. Ezután „belerakjuk egy nagy hálóba, a háló nyakát összekötjük és ezzel a madzaggal szegre Főételek akasztjuk”. Fontos, hogy „a szeg egy olyan gerendán legyen, amely a Pityókás hurka pincze vagy a kamra közepén van.” Disznóöléskor sok székely családban Hetente egyszer megrázogatjuk, a véres és májas hurka mellett töltik a hogy „a tojás sárgája a hólyagban pityókás hurkát is. Elkészítése olyan, maradjon”. Ezen kívül „vízüvegbe” mint a májas hurkáé, azzal a különbségmártották az augusztusban összegel, hogy a megfőzött máj helyett aprógyűjtött tojást, azaz nátrium-szilira reszelt nyers krumplit teszünk a zsirakáttal (folyékony üveggel) tartósídék mellé. A krumplit hideg vízben tarttották, szellős, hűvös helyen tároljuk, majd a húsőrlőn leőrölve, beleketák. Tapasztalat szerint „így a tojás verjük az elkészített zsiradékba. Jól husvétig is eláll”. Szabóné Nogáll Janka (szerk.): Az uri konyha, 1912, Budapest

Babgulyás Hozzávalók 4 személyre: ½ kg szárazbab, 2 sárgarépa, 3 cikk fokhagyma, 1 hagyma, 1 zöldpaprika, 2 babérlevél, só, bors, 1 kiskanál pirospaprika, 20 dkg sertéshús, fél marék csipetke vagy más apró száraz tészta, sűrített paradicsompüré vagy paradicsomlé ízlés szerint, 3 evőkanál liszt, kevés olaj vagy zsír. Elkészítés: a beáztatott babot hideg vízben puhára főzzük. A húst kockára, a sárgarépát, zöldpaprikát, fokhagymát

208

Régen a karácsony két első napjának étrendje többnyire nem telt el anélkül, hogy ne sütöttek volna ki hurkaféléket. A hurkáknak volt egy orbaiszéki válfajuk, a pityókás hurka, ez más erdélyi tájegységekben ismeretlen volt. A kolbászfélékből a majoránnás kolbászt tartják igazán székely ízűnek. A hurkák, kolbászok mellé szívesen tálalták fel a tejfeles vagy ecetes tormát, ennek csípős ízét Sepsiszék falvaiban reszelt almával vagy a húsleves levével szelídítették. Szőcsné Gazda Enikő


Székely Kalendárium – 2016 összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk, s sőt az áfonyát egyenesen ribizlivé változmiután jól összegyúrtuk, a hurkatöltőbe tathatja. Így lett a végeredmény ribizlitesszük és beletöltjük a tisztára előkészí- mártás. Készült még főtt krumpli, tett húrba (bélbe). Ha megtöltöttük a melyet belereszeltem a golyók sütőzsirahurkákat, forró vízbe tesszük főni (nem dékába (só, bors, paprika társaságában). Berszán-Árus Csilla sokáig, különben kihasad). Este a disznótorban mind a háromféle hurkát (Gyergyószentmiklós) fogyasztjuk, kevés sütés után, a sült hús és kolbász mellett, finom savanyúkáposzta-cikával. Ráduly Gitta (Sepsiszentgyörgy)

Svéd húsgolyók – székelyesítve Fasírtot sütöttem a napokban, amit az étrend változatosabbá tétele miatt svéd összetevőkkel gazdagítottam. Főleg a tejszínről van szó, amit egyébként eszembe sem jutna fasírtba kavarni, a többi alapanyag nagyjából ugyanaz: 1 kg vegyes darált hús (disznó-marha), 1 db tojás, só, bors, pirospaprika, fokhagyma (4-5 jó nagy cikk) és póréhagyma. Elkészítés: az alapanyagokat összekeverjük annyi prézlivel, hogy jól formázható nyersanyagot kapjunk. Máris siríthetjük kedvünkre a jó sok golyót, és mehetnek a forró olajfürdőbe. A svédek a húsgolyóhoz barnamártást és áfonyalekvárt adnak, de egy leleményes székely menyecske ezt akár össze is házasíthatja,

Diós fasírozott Hozzávalók: 50 dkg főtt krumpli, 25 dkg kenyér, 2 tojás, 2 kanál őrölt dió, só, bors, fokhagyma, olaj a sütéshez. Elkészítés: a krumplit és a megáztatott kenyeret ledaráljuk, hozzáadjuk a fűszereket, a tojást és diót, jól összedolgozzuk. Fasírtokat formálunk belőle, és bő, forró olajban kisütjük. Vörösáfonyás paradicsommártással kitűnő, de kedvünk szerint készíthetünk másféle mártást is. Dénes Mária (Székelyudvarhely)

Lejárati határidőkről szólva: a jó bornak és az igazi sajtnak nem árt az idő. Utóbbi esetében, ennek ellenére köteles a gyártó ismételten lejárati határidőt szabni. „Az uri asszony” azonban tudja: az összes kemény sajt eláll, csak „sós vizbe mártott rongyba kell csavarni és cserépedénybe tenni.” A puha sajtokat sörbe mártott rongyba csavarjuk, úgy tesszük cserépbe. Az éretlen, puha sajt, túró ecetes rongyban kerül cserépbe. „Ha hosszabb idő multán fehér folt jelentkezik a kemény sajthajon, egyszerűen le kell mosni. Az ízének nem árt. Ha pedig a puha részek mozogni kezdenek: rozmaringlevelet kell rászórni, s ettől elmúlik.” ä

Szabóné Nogáll Janka (szerk.): Az uri konyha, 1912, Budapest

209


Székely Kalendárium – 2016 nál cukor, 3 evőkanál liszt, 1 csokor petPuliszkagombóc rezselyemzöld, kb. 4 dl erőleves. hagymamártással Elkészítés: a hagymát megmossuk, A puliszkagombóc hozzávalói: 4 marék kukoricadara (puliszkaliszt), 1 kis- megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. kanál só, kb. fél szál füstölt kolbász, olaj, Forró olajon üvegesre pároljuk. Három evőkanál liszttel megszórjuk, elkever2-3 tojás, reszelt sajt. Elkészítés: egy fazékban kb. 3-4 liter jük, felöntjük 4 dl erőlevessel, és a végén vizet felforralunk, s egy csipet sót te- 2 dl tejszínnel összeforraljuk. Egy kávésszünk bele. Miután forr a víz, óvatosan kanál cukorral, kevés borssal és sóval beleszórjuk a puliszkalisztet. Óvatosan ízesítjük. A puliszkagombócok mellé hagymakeverjük, mert kiugorhat a bőrünkre. Ajánlatos simára kavarni, mert a forrás- mártást kínálunk, s a végén egy csokor ban levő vízben a kukoricadara egy petrezselyemzölddel megszórjuk. Sziráky Edit (Budapest) tömbbé összeállhat. Ezután hagyjuk kihűlni, s gombócokat formázunk belőDesszertek le. Minden gombócba belesüllyesztünk egy-egy nagykarika füstölt kolbászt, s Tejszínhabos meggyes kocka addig ismételjük ezt a folyamatot, amíg Hozzávalók a piskótához: 10 db toaz alapanyagok elfogynak. Bepaníroz- jás, 1 csepp citromlé, 1 csipet só, 5 evőzuk, s a végén reszelt sajtba forgatjuk, kanál cukor, 1 evőkanál vaníliás cukor, 7 majd hirtelen forró olajban kisütjük. csapott evőkanál finomliszt, ½ csomag Amíg a hagymamártást elkészítjük, ad- sütőpor, 2 evőkanál kakaó. Krém: 2 csodig a tűzhelyen melegen tartjuk. mag vaníliás pudingpor, 2 csomag csoA hagymamártás hozzávalói: 4 fej koládés pudingpor, 1 üveg magozotthagyma, 2 dl tejszín, só, bors, 1 kávéska- meggybefőtt, 8 evőkanál cukor, 1 kocka

ä Az avas olajat nem kell eldobni: ha két evőkanál sót teszünk az üvegbe, az leszáll az aljára, és magába szívja a rossz ízt. ä Az elsózott étel megmenthető: egy cérnára fűzött, tiszta új szivacsot kell belelógatni, többször is kicsavarni, amíg az étel sós íze eltűnik. ä Tavasszal a fonnyadt, ráncos, pinceszagú burgonya főzés előtt feljavítható, ha használat előtt pár óráig vízben tartjuk. Az első vizet öntsük le róla, csak a második vízben adunk hozzá sót! ä Száraz süteményt, kiflit felfrissíthetjük, ha vízgőz fölé tartjuk, aztán a forró sütőbe tesszük tíz percre (sütőtől függően ez kevesebb lehet). Ezután várjuk meg, míg meghűl, és egészen friss lesz. ä Honnan tudjuk, hogy a tejet felvizezték? Egy hosszú kötőtűt tejbe mártunk. Ha nem tejfelesen jön ki, hanem kékes fényben, akkor bizony a tejet alaposan „megkeresztelték”.

Szabóné Nogáll Janka (szerk.): Az uri konyha, 1912, Budapest

210


Székely Kalendárium – 2016 Elkészítés: az almát lereszeljük és meghintjük a fahéjjal. A cukrot a tojásokkal habosra kavarjuk, majd hozzáadjuk az almát. Ehhez kicsidenként hozzákavarjuk a lisztet, amit már összekevertünk előzőleg a sütőporral. A sűrű maszszát közepes tepsibe tesszük és dióval hintjük meg. 20–25 percig sütjük kb. margarin, 1 liter tej. A tetejére: tortabe- 200 Celsius-fokon. vonó, magozott meggy és tejszín. Koszta Zoltán (Tatrang) Elkészítés: piskótatésztát készítünk a szokásos módon, egy negyed részét Ananászos süti másik tálba öntjük, hozzáadjuk a kakaót. Hozzávalók: 6 tojásfehérje, 15 dkg A fehér piskótát készre sütjük, ha kihűlt, kókuszreszelék, 24 dkg cukor, 2 kanál kettévágjuk. Külön megsütjük a kakaós liszt, 2 kanál ecet. Krém: 1 ananászkomlapot is. A kétfajta pudingot fél-fél liter pót, 1 csomag vaj, 1 tejszínes pudingpor, tejjel, 4-4 evőkanál cukorral elkészítjük. 1 csomag vaníliacukor, 6 tojássárgája, 6 Ha langyosra hűltek a pudingok, akkor kanál cukor. fél-fél kocka margarint hozzákeverünk. Elkészítés: a tojásfehérjét felverjük A fehér piskótát megkenjük a kétfajta habosra a cukorral, hozzáadjuk az ecetet, krémmel váltakozva, megszórjuk megy- lisztet, végül a kókuszreszeléket. Ezt előgyel, rájön a kakaós lap, szintén megken- melegített sütőben megsütjük. A krémjük a kétfajta krémmel, és megszórjuk a hez az ananászkompót levében megfőzmeggyel, majd befedjük a fehér piskótá- zük a pudingot, majd hozzáadjuk a 6 val. A tortabevonót gőz felett megol- tojássárgáját, 6 kanál cukrot, 1 vaníliavasztjuk, megkenjük a süteményünk cukrot. Kihűlés után összekeverjük a vajtetejét vele, végül díszítjük a felvert tej- jal. A kihűlt tésztát kettévágjuk, teszünk színhabbal és meggyel. rá krémet, rárakjuk az ananászdarabok Szabó Renáta (Olasztelek) nagy részét, ráborítjuk a másik lapot. A krémből annyit hagyunk, hogy a tetejére is kerüljön, majd erre szórhatunk anaÖntött almástészta Hozzávalók: 3 db tojás, 30 dkg cu- nászdarabkákat, és csokit reszelünk. kor, 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 4-5 Bálint Irénke db alma, dió, kevés fahéj. Mézes kalács Hozzávalók: 24 dkg cukor, 40 dkg liszt, 5 dkg zsír, ¼ l víz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, ánizs, fahéj, rahát, dió. Elkészítés: 12 dkg cukrot megpergelünk, a ¼ l vízzel felengedjük és a zsírt beletesszük. Ekkor hagyni kell, hogy lehűljön. A lisztet a meglevő cukorral

211


Székely Kalendárium – 2016 összevegyítjük, teszünk bele ánizst, fahéMájasnak készítése jat, rahátot, apróra vágva diót és szódabiFőzd meg a disznónak tüdőjét sós karbónát. A megpergelt cukrot összeveabáló lében a fodrával együtt, ha meggyítjük a lisztes masszával, formába öntfőtt, vedd-ki, s a vágótőkén a friss s jük, és 30–40 perc alatt megsütjük. Barcsa Anna (Négyfalu) nyers májjal együtt vagdald igen apróra. Végy jóféle almát, hámozd meg, a magvát hányd ki, egy vereshagymát, egynehány mogyoróhagymát, Basilium (bazsalikom), thymiánt (kakukkfüvet), zöld petrezselymet, s együtt vagdald apróra, mézben rántsd meg. Vagy ha a méz nem tetszik, csak egy vereshagymát, mogyoró-hagymát, minden féle fűszerszámot, a héját lefejtve fekete borsot, sót Mézes puszedli és egy jó kabinnal az abáló léből. Hozzávalók: 8 evőkanál olvasztott A kövér, faggyas, vastag hurkát, méz (kb. 10 dkg), 60 dkg liszt, 4 tojás, 20 melyet előbb sóval, fekete liszttel dkg porcukor, 20 dkg margarin vagy három vízben jól kimostál, kösd meg 65%-os zsírtartalmú vaj, 1 citrom reszelt fonállal a végeit, s főzd ki az abáló héja és leve, 1 teáskanál szódabikarbóna, lében. Ha a vakarást körömmel fűszerek (1-1 kanál fahéj, szegfűszeg elszenvedi, és a köröm rajta nem csúvagy mézeskalács fűszerkeverék). szik, jele, hogy már megfőtt. Ha fel A mázhoz: 2 tojásfehérje, 20 dkg akarod adni, vagy rostélyon, vagy porcukor, pár csepp citromlé. lábosban egy kis zsiradékon mindkét Elkészítés: a mézet felmelegítjük, felől süsd meg, s melegen add fel. ebben feloldjuk a margarint/vajat, hozJó májast készíteni: a májat vagzáadjuk a többi hozzávalót és jól összedald össze egy darab fodrával, s tüdőgyúrjuk. Legalább egy órát (de lehet ivel, adj hozzá sót, borsot etc., tejbe többet is) hűtőben pihentetjük. Egy főtt rizskását, írós vajon pirított, vagteáskanállal darabokat szaggatunk a dalt vereshagymát, ezt összeegyvelíttésztából, golyót formázunk belőle és vén, tölts meg vele a vastagabb belet. sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük egyIgen jóízű. Simai Kristóf kéziratos szakácskönyve (1795–1799) – némileg aktualizált helyesírással

mástól 2-3 ujjnyira (csinálhatjuk úgy is, hogy a tésztát két részre osztjuk, hengerré sodorjuk és feldaraboljuk kb. diónyi

212


Székely Kalendárium – 2016 Hozzávalók: 60 dkg krumpli, 25 dkg darabokra, majd golyóvá gömbölyítjük). Előmelegített sütőben 190 fokon kb. 9- liszt, 1 tojás sárgája, pici só, szűk kanál 10 perc alatt megsütjük. Elég hamar sül, zsír, 250 g darált mák, 1 vanília. Elkészítés (kb. 1 óra): a forró főtt vigyázzunk, hogy ne égjenek meg! A mázhoz gőz fölött felverjük a tojásfehér- krumplit meghámozzuk, átnyomjuk jét a porcukorral és a citromlével. A vagy reszeljük, és gyúrjuk is össze a lisztpuszedliket még langyosan a mázzal tel, a zsírral és tojással. Ha a tészta összeösszerázzuk, hogy a máz befedje, majd állt, lisztes deszkán kinyújtjuk késél vastagságúra. Téglaalakúra vágjuk, és kályrácsra tesszük, hogy megszáradjanak. Berkeszi Kinga (Marosvásárhely) ha tetején vagy vaskarikán megsütjük mindkét oldalát, vigyázva, hogy ne égjen el. A száraz tésztát jó cukros vízben megSzékely recept Krumplis tésztája van, laktatós és áztatjuk (de ne túl foszlósra), és szűrőn egyszerű, melegen és hidegen is fo- lecsöpögtetjük. A mákot cukorral és gyasztható. Októberben szoktam elké- vaníliával összekavarjuk, a tésztákat szíteni először, de a tél folyamán több- beleforgatjuk. A közepébe bővebben ször is, mert mindenki szívesen fogyaszt- teszünk, és összehajtjuk vagy csavarjuk. ja a családban. A receptjét csíkkozmási Hűtőszekrénybe, dobozba téve 2–3 dédi mamától tanultam, nagyon régi napig eláll. helyi recept, amit nálunk nem ismernek. Kovács Csongor

Receptgyűjtés 2. A több napilapban, portálon hirdetett, a Communitas Alapítvány támogatta pályázatunkra közel száz ételrecept érkezett be Erdély majd minden szegletéből, illetve Magyarországról, de még a Felvidékről is. Sajnos, többségük nem felelt meg a pályázati feltételeknek, miután olvasóinktól eredeti (az interneten vagy nyomtatásban még meg nem jelent) ételrecepteket vártunk. De a díjazás így is fejtörést okozott a zsűrinek, hiszen volt miből válogatni! A homoródújfalui nőegylet tagjai (Benedek Margit, Dakó Ilona, Egyed Ibolya, Ilkei Judit) öt régi székely étel elkészítési módjával örvendeztettek meg – övék az egyik 200 lejes díj, továbbá egy-egy példány a 2016-os Székely Kalendáriumból. Hasonló elismerésben részesítjük a gyergyóújfalui Bányász Máriát és a kézdivásárhelyi Székely Emőkét is, míg a 300 lejes fődíjat a felsőboldogfalvi Gálfalvi Gábor nyugalmazott tanítónak, a Kriza János Néprajzi Társaság életműdíjas tagjának ítéltük oda, aki néprajzi gyűjtőmunkája során összeírt recepteket osztott meg velünk. Továbbá könyvet kapnak ajándékba: Csorvasi Ildikó, Koszta Zoltán (Tatrang), Ludányi Emőke (Balassagyarmat), Sebestyén Judit (Zeteváralja) és Sziráky Edit (Budapest). Gratulálunk! A legjobb receptekkel a Székely Kalendárium jelen és későbbi kiadásaiban, illetve a Székely Hírmondó napilapban találkozhatnak olvasóink.

213


Székely Kalendárium – 2016

A homoródújfalui asszonyok hagyományos receptjei Szalonnapástétom Hozzávalók: 40 dkg szalonna, 4 db. egész főtt tojás, 2 fej vöröshagyma, mustár, őrölt paprika Elkészítése: a szalonnát, a tojásokat, valamint a vöröshagymát ledaráljuk. Mivel a szalonna általában sós, ezért ízlés szerint sózzuk, valamint borsozzuk. Egy fél kávéskanál őrölt paprikát, valamint egy kávéskanál mustárt adagolunk az őrölt masszához. Vágott paradicsommal díszítve tálalható, kenyérre kenve fogyasztható. Ilkei Judit

Hecserlis (peccses) tészta Hozzávalók: 55 dkg liszt, 30 dkg cukor, egy egész tojás, 6 kanál olaj, 5 kanál hecserlilekvár (peccs), 2 kávéskanál szódabikarbóna, ¼ liter tej. Elkészítése: a hozzávalókat ki kell kavarni. Lisztezett tepsiben sütjük. Benedek Margit

Káposztaleves Kockára vágott füstölt szalonnát pirítunk, összevágott vöröshagymával. Mikor a hagyma világossárgára pirult, paprikát hintünk rá és vízzel felengedjük. A savanyú káposztát összevágva tesszük bele a már kész paprikás hagymalébe. Ha a káposzta megfőtt, egy barna zsíros rántást készítünk és berántjuk a levest, majd karikára vágott kolbászt adagolunk bele. Egyed Ibolya

Káposztalé-laska 1 liter vizet főni teszünk kevés sóval, majd cérnalaskát főzünk bele. Ízlés szerint káposztalével savanyítjuk. Egy kevés hagymát apróra vágunk, üvegesre pároljuk, megsózva, paprikázva a tetejére öntjük. Füstölt kolbászkarikákkal díszítve tálaljuk. Káposztalé-dara 1 liter vizet főni teszünk kevés sóval és kukoricadarát (puliszkalisztet) főzünk belé. Ízlés szerint káposztalével savanyítjuk. Egy kevés hagymát apróra vágunk, megszórjuk paprikával és a tetejére öntjük. Füstölt kolbászkarikákkal díszítve tálaljuk. Megjegyzés: mikor a káposztalé finom, üvegekbe öntjük, ledugaszoljuk és a pincében, hűvös helyen tároljuk. Így nyáron is készíthetünk káposztalé-laskát, vagy káposztalé-darát. Dakó Ilona

214


Székely Kalendárium – 2016 Káposztás pogácsa gint ká poszta... Ezt addig, amíg a Fél kiló lereszelt fehér káposztát be- káposztából tart (kb. 3-4-szer). A tetesózunk fél órára, majd 2 kanál olajon jét kés fokával kockázzuk, majd egy egy kanál cukorral megpirítjuk. Jó pohár segítségével korongokat vá bőven borsozzuk, majd hagyjuk kihűlni. gunk. Te tejüket megkenjük a tojás Kelt tésztát készítünk fél kiló lisztből, fehérjével, és megszórjuk köményígy: 3 dkg élesztőt egy bögre (2 dl) lan- maggal. Még legalább negyed órát a gyos tejben egy kanál cukorral kicsit fel- tepsiben is kelesztjük. A sütőben szép futtatunk. A fél kiló lisztet elmorzsoljuk pirosra sütjük őket. Szente Zsófia (Sepsiszentgyörgy) 15 dkg vajjal. Ezt a felfuttatott élesztővel, egy tojás sárgájával, egy kis csésze tejföllel és kevés sóval ruganyos tésztává Hagymalepény Hozzávalók gyúrjuk. Letakarva meleg helyen dupláTészta: 8 kanál liszt, só, 2 kanál olaj, jára kelesztjük. Mikor megkelt, a tésztát ujjnyi vas- mogyorónyi élesztő, kb. ½ dl tej. Töltelék: 4 közepes hagyma, 2-3 szetagra nyújtjuk, megkenjük a káposztával, összehajtjuk, nyújtjuk majd me- let császárszalonna, 1 tojás + 1 tojás sár-

Magyar vérest készíteni Midőn vérit veszed a disznónak, egy kis marok törött sót vess előbb a tálba, és a sóra ereszkedett vért a tálba szüntelen keverd, hogy meg ne aludjék, aztán tedd félre. Metszd ki a torok szalonnát, vagy magyarosan metsz egy jó szelet szalonnát a disznó hasából, s abáld meg sós vízben a tüdővel és a disznó fodrával együtt. Ha megfőtt, vedd ki a szalonnát, s metéld apró falatokra, az abáló lében főzz pohánka-kását vagy köleskását vagy rizskását. Ha megabálódott, szűrd le a levét. Vedd elő a vért, s szitán szűrd át a megaludt, csomós vért, ami a szitában marad, vesd el, a megszűrt vért az abált kásával s metélt szalonnával keverd össze, adj hozzá filit falat kövéres, apróra vágott disznóhúst, majoránnát, törött borsot s egyéb féle fűszerszámot, sózd meg, s töltsd meg vele a vastagabb hurkákat s a gömböcét, varrd aztán be, amazoknak a végeit pedig erős fonállal kötözd be, s tedd az abáló lébe, s főzd ki benne, de a hurkát feszesen meg ne töltsd, hogy a fövés közt ki ne fakadjon. Ha asztalra akarod adni, rostélyon vagy kis lábosban egy kis zsiradékon süsd meg mindkétfelől. Ha tormával, szárazon akarod feladni, tedd forró vízbe, s jól melegítsd fel, s úgy meghintvén tormával, add fel melegen, ecetet hozzá. Ha pedig egy kevés rántást csinálsz neki, s a levével felereszted, s a vérest belé teszed, tölts ecetet reá, add hozzá a reszelt tormát, sót, borsot hozzá, s ne több, hanem csak egy kis forrást engedj neki, hogy a torma meg ne keseredjen, s úgy add fel melegen. Simai Kristóf kéziratos szakácskönyve (1795–1799) – némileg aktualizált helyesírással

215


Székely Kalendárium – 2016 gája, kiskanálnyi vaj, 2 kiskanálnyi köménymag, 70–100 g tejföl. Elkészítés: a hozzávalókból puha tésztát gyúrunk, és kb. 40–50 percig meleg helyen kelesztjük. A megkelt tésztát kinyújtjuk, formába tesszük (kb. 20 cm-es átmérőjűbe). A hagymát hosszúkásra vágjuk, a vajon üvegesre pároljuk a császárszalonnával együtt. Kihűlés után hozzákeverjük a tojást és a plusz tojás- és előmelegített sütőben készre sütjük. sárgáját, a köménymagot és a tejfölt. Kicsit hűlni hagyjuk szeletelés előtt. Varga Imola (Sepsiszentgyörgy) Ezzel a keverékkel megtöltjük a tésztát,

Egy székely gazda a királynéval van rokonságban Dózsa Árpád makfalvi birtokost a csendőrség letartóztatta felségsértés miatt, mert azt állította, hogy a királynéval atyafiságban van. Erre atyánkfia nagy lelki nyugalommal előszedte írásait, és bebizonyította állítását. Dózsa anyja ugyanis Zeyk Anna volt, akinek apja, Zeyk Sándor Zeyk Jánosnak és Teleki Krisztinának volt a gyermeke. Utóbbi atyja Teleki Domokos, ennek atyja Lajos, aki nagybátyja volt Teleki Máriának, aki egy gr. Rédeyhez ment nőül, Rédey Candia grófnő pedig az 1885-ben elhunyt Sándor würtenbergi hercegnek lett a felesége, s fiuk Teck hercege lett Angliában. Ennek fia, Adolf 1917-ben német címeit letette, s az angol Cambridge grófja lett, s nővére, Mary V. György angol király felesége. Az angol király pedig Mária királynénak unokatestvére. Így a királyné és Dózsa között, ha nem is vérrokonság, de atyafiság (sógorság) tényleg fennáll. Ennek alapján megszüntettek ellene minden eljárást. Dózsa elmondta még, hogy ő nem dicsekszik a felséges rokonokkal, mindössze annyi történt, hogy amikor a csendőrség jelentése alapján bátyjától megvonták a fegyvertartási engedélyt, Mária királynéhoz fordultak pártfogásért, feltárva előtte rokonságukat. Öt nap alatt meg is jött a fegyvertartási engedély. Az őrmester ezen nagyon csodálkozott, s megkérdezte, hogy az ő véleménye ellenére miként juthattak engedélyhez, mire elmondták neki, hogy a királynéval rokonságban vannak, s ez hozta fejükre a bajt. (Székelység, 1932. január)

216


Székely Kalendárium – 2016

Pezsgőt a káposztára? – fűszereink múltja, jelene A konyha fontosabb hely, mint amilyennek elsőre tűnik. Az, hogy mit eszünk, egészségügyi, gazdasági és kulturális kérdés. A minőségi étel testileg-lelkileg karban tartja az embert, a helyi termelésű élelmiszer vásárlása megélhetést ad a helyi termelőknek, hagyományos ételeink pedig kultúránk és életmódunk szerves részét képezik. Ezért aztán az aktuális politikai berendezkedésnek is mindig megvan a véleménye róla. Akár még a fűszerezésről is. Azt, hogy mennyire fontos volt az étel alapanyaga, jól mutatja, hogy mekkora becsben tartották „életében” és „halála után”. A húsvéti sonka alapanyagát adó disznót például, amíg élt, nem gyógyszerezték, nem hormonkezelték, és nem is növelték akkorára, hogy felállni se tudjon már. Miután leölték, a sonkát nem pumpálták még nagyobbra ízfokozós vízzel, nem fóliázták le védőgázas csomagolással. Ehelyett a húsvéti asztal egyik díszét képezte, melynek szakrális erőt tulajdonítottak. Úgy tartották, ha csontját a padlásra teszik, az megvéd a tűzvésztől, villámcsapástól, boszorkányoktól. Érdemes belegondolni: ha ekkora hatalmat tulajdonítottak az ételnek, mekkora hatalom volt annak kezében, aki azt az ételt az asztalra tette! A nők otthoni munkája így megbecsülésnek örvendett – és persze, ezzel felelősség is járt. Mindennek pontosan tudatában voltak: receptekről beszélni, receptet cserélni, sőt, olykor még azokról vitatkozni sem számított nevetségesnek. Mert ez komoly dolog.

A múlt sava-borsa 1901-ben A Hét című politikai, társadalmi lap receptpályázatot hirdetett, melyre mindenki beküldhette kedvenc receptjét, és erre a rovat vezetőjeként Emma asszony (a Nyugatból ismert Ignotus) válaszolt. Herman Ottóné például a töltött káposztát írta meg, mire Ignotus annyit reagált, hogy bor helyett pezsgőt is lehetne önteni hozzá, víz helyett pedig használhatnánk káposztalevet a felöntéshez. Ezzel a ma már jelentéktelennek tűnő megjegyzéssel egy lavina indult el. Már nemcsak Hermanné, de a kalotaszegi Gyarmathi Zsigáné is tollat ragadott, hogy megrökönyödésének hangot adjon. Ezzel párhuzamosan egy levélíró „erdélyi asszony” néven küldte el saját receptjét a lapnak, melyben kitér további fontos részletekre: kimossuk-e a káposztát, rántással vagy anélkül készítsük? Érkeznek tovább a levelek, vitáznak az asszonyok, na meg Ignotus: arról, hogy kovászoljuk vagy savanyítsuk a káposztát, hogy mivel fűszerezzük (csomborral, természetesen).

217


Székely Kalendárium – 2016

A csombor Az erdélyi konyha egyik legsajátosabb fűszere, borsfűként vagy borsikafűként is ismert. A régi rómaiak szerelmi kötésekhez, bájitalokhoz és mindenféle szexuális zavar kezelésére használták, de halszószt, illetve borokat is ízesítettek vele. Étvágygerjesztő, görcsoldó hatással bír, teája elmulasztja a hasmenést, enyhíti a has- és torokfájást, levelével érdemes bedörzsölni a rovar által megcsípett testrészt. A legjobb száraz, hűvös helyen tárolni. A savanyú káposztás és fejes káposztából készített ételek klasszikus fűszere, de jól illik húsokhoz, kolbászokhoz, hurkához, (paradicsom)mártásokhoz is. Babos, gombás, krumplis ételekhez, valamint pácokhoz is gyakorta szokták adni, kiemeli a halak, a tojásos ételek, a sajtok ízét. Túl sokat nem szabad belőle használni, mert könnyen keserűvé válik tőle az étel. Feketeborssal, kakukkfűvel, vagy kakukkfű, zsálya és menta elegyével helyettesíthető.

Még Mikszáth Kálmán is beküldte saját változatát, ám ettől egy hölgy annyira csalódott lett, hogy a következőket írta a lapnak: „Midőn Mikszáth töltött káposztájának […] leírását olvastam, csak a leírást találtam zseniálisnak, magát az eledelt pedig – szóval: mély részvétet éreztem. De csak az első percben. A másikban megragadott egy »belső hang«: hátha az a káposzta a jobbik, a helyesebb, a felemelőbb? […] Íme, nyolc napja, hogy Mikszáthtól nem tudok aludni.” Akármilyen vicces is elsőre, rámutat: a főzésnek komoly rangja volt, a nők komolyan vették, hogy mivel táplálják szeretteiket. Tudták: az vagy, amit megeszel. Tudták, hogy régi, jól bevált receptjeikkel egyúttal a magyar kultúrát, hagyományt éltetik. Mindezt persze az aktuális politikai hatalom is tudja, épp ezért bele is szól, alakítja is gasztronómiánkat. A sokszínű, évszázadok történelmi hatásait magán viselő, tájjellegű fogásokban gazdag

konyhát a szocializmusban például a minőség helyett a mennyiséget előtérbe helyező tömegétkeztetés váltotta fel. Vagyis az olcsón előállítható, egy kaptafára készülő ételek világa. És ezzel együtt a magyar konyhára egykor oly jellemző változatos fűszerezés, a gyógyszerként is használt növények, a csombor, a tárkony, a kakukkfű, a rozmaring, a bazsalikom, a sáfrány és a gyömbér helyét a Vegeta vette át. És maradt még a szívünknek oly kedves pirospaprika…

Hagyományőrzés a konyhában Az új, 1945 utáni magyar szakácskönyvek szinte üldözni kezdik a fűszernövényeket, riogatják velük a kezdő háziasszonyokat. „Csak mértékkel alkalmazzuk, egy-egy csipetnyit tegyünk az ételbe, mert igen erős, sajátságos íze és illata révén könnyen megváltoztatja az étel eredeti jellegét” – írja a kakukkfűről az Ételek, ízek, fűszerek. „Átszitálva, igen

218


Székely Kalendárium – 2016 kis mértékben használjuk, csak egy gonReceptek csomborral dolatnyit” – int indokolatlan óvatosságTöltött káposzta ra a bazsalikomnál. De bármely más Hozzávalók: 30 dkg marhahús, növényről idézhettem volna (kivétel a 50 dkg sertéshús, 25 dkg hagyma, 15 csombor; az bele sem fért a felsorolásdkg zsír, 20 dkg rizs, két szép nagy fej ba), mindegyiket csak pár milligrammsavanyú káposzta, 20 dkg paradiban használhatjuk, hiszen megváltoztatcsomlé, 5 gramm édes fűszerpaprika, ja az étel ízét. (Mintha nem éppen ez 1 gramm őrölt bors, 2 gramm szemes lenne a dolga!) bors, 5 gramm csombor, 20 gramm Pedig Mátyás király krónikása, Galesó. A fűszerek mennyisége ízlés szeotto Marzio szerint fűszereinkre nagy rint változtatható. szükségünk van: „miután a magyarok Elkészítése: a káposztát hideg izmosb s hevesb természetűek mint az vízzel enyhén lemossuk, kiválogatolaszok: úgy látszik nem ok nélkül élnek juk a leveleket a tölteléknek, levágfűszerekkel, mivel a hevítőszerek megfejuk a vastagabb ereket, majd a többi lelnek a hő életműveknek, s táperővel mennyiséget vékony csíkokra vágcsupán a hasonszerű anyagok bírnak.” juk. A húst leőröljük a 20 dkg hagyRáadásul nemcsak egészségünket, a mamával együtt, hozzáadjuk a sót, gyar konyha karakterét is ezek adták. őrölt borsot, a rizst, és kb. 1 dl vizet, Ugyan még él a köztudatban, hogy a majd jól összedolgozzuk. A töltelémagyar ételek fűszeresek, a 20. század keket ráhelyezzük a levelekre, a második felében drámaian csökkent a leveleket felcsavarjuk, a végeit használt ízesítő növények száma. Ma benyomkodjuk. Egy lábosban elhemár a legtöbb vidéken nagyjából háromlyezünk egy vékony réteg vágott mal főznek (só-bors-paprika), tavasszal káposztát, a lábos falához körberakez kiegészül a petrezselyemmel, télen juk a töltelékeket, az üresen hagyott pedig a szárított majoránnával. Így valóközépső részre és tetejére szintén jában attól lesz fűszeres az étel, hogy vágott káposztát helyezünk. Ízesítebből a kevésből tesznek sokat: de ezzel jük csomborral, hozzáadjuk a paramindig ugyanaz az íz jön ki, pedig a dicsomlevet, de felfőtt káposztalé is magyar konyha nem gyorsétterem, hogy mehet hozzá. 2-3 óráig lassú tűzön mindennek ugyanolyan legyen az íze! főzzük, majd tejföllel tálaljuk. A nagyüzemi étkeztetés, az alapanyagokkal szembeni igénytelenség, a sabloSalamon Aranka, Csíkszereda nokból dolgozás és a fűszerek kiiktatása tehát teljesen leegyszerűsítette és megfosztotta értékétől a magyar gasztronómiát. A régi dicsőségből több száz éves szakácskönyveink mellett az egy-egy vidékhez köthető ételek maradtak mára. A pirospaprika-hagyma-zsír egyhangúságát az egyes régiók jellegzetes növé-

219


Székely Kalendárium – 2016

Receptek csomborral Cibereleves húsgombóccal Egy velős csontot főni teszünk, miközben fő, leszedjük a habját. Egy sárgarépát, 1 paszternákot, 1 petrezselyemgyökeret, 1 szelet zellert megtisztítunk, megmosunk, lereszeljük; 1 fej hagymát megvágunk, és a fövő vízbe tesszük. Ha a zöldség megfőtt, 1 liter korpaciberét adunk a megsózott leveshez. Időközben 40 deka darált húsból, 1 kis fej hagymából, 3 deka rizsből, 1 tojásból, 2 kanál vízből, késhegynyi csombor (vagy törött bors) és fél kávéskanál pirospaprika hozzáadásával elkészítjük a gombócokat. Hideg vízbe mártott kézzel kisebb, dió nagyságú gombócokat formálunk és a fövő levesbe tesszük. Általában 20 perc alatt készre fő. Tálalás előtt a ciberelevest tejföllel elkevert tojássárgájával és apróra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük. Deák Emese, Kibéd

Csirkeszárnyak csomboros sütőtökfőzelékkel Hozzávalók 4 személyre: 8 csirkeszárny, 3-4 ek olívaolaj, 70-80 dkg sütőtök, diónyi vaj, 1 ek liszt, 1 ek tejföl, balzsamecet, só, bors, csombor (vagy kakukkfű). A sörös páchoz: 4-5 cikk fokhagyma, őrölt bors, őrölt koriandermag, 2 kanál mustár, 2 kanál tejföl, 2-3 dl barna sör. Elkészítése: a szárnyakat fél napig pácoljuk. A pácléből kivéve sózzuk, és kevés olívaolajon, fedő alatt pároljuk, majd zsírjára sütjük. A főzelékhez a nagy lyukú reszelőn lereszeljük a tököt, kevés vajon puhára pároljuk a fűszerekkel (só, bors, csombor), majd hozzákeverjük a lisztet, tejfölt, egy kis balzsamecetet, és felforraljuk. Berkeszi Kinga, Marosvásárhely

nyei, húsféléi és még ma is használt fűszerei törik meg. Ilyenformán ezek a tájételek tekinthetők régi konyhánk folytatóinak, ételkultúránk őrzőinek. És ebben rejlik az erdélyi és a székely kony-

ha legnagyobb értéke, vonzereje. Ez a régió élteti ma is régi ízeinket, fűszereinket, az ételhez, a főzéshez való régi igényességünket. Bogos Zsuzsanna

220


Székely Kalendárium – 2016

A czímeres szárhegyi káposzta Immár márkanév a szárhegyi káposzta, mostantól szigorú paramétereknek kell megfelelnie annak a terménynek, amit ezzel a névvel forgalmaznak a piacon. A közel egyéves jogi procedúrát igénylő eljárást a Szárhegyi Káposztatermesztők Egyesülete kezdeményezte, Lukács Géza elnök indítványára. Ám nem csak a káposztának kell megfelelnie a minőségi szabványoknak, az sem mindegy, hogyan tartósítják: az egyesületi elnök a világhálón is megosztotta a sózásra vonatkozó javaslatait, és úgy véli, ezeket akkor is érdemes betartani, ha nem Gyergyószárhegyen termett vékonylevelű kerül a hordóba. 2014 ősze óta védjegyes a gyergyószárhegyieknek köszönhetően évszázadokon át fennmaradt, kertészek által tájfajtaként számon tartott káposzta. A hosszas – közel egy éven át tartó – jogi procedúrát Lukács Géza kertész, a Szárhegyi Káposztatermesztők Egyesületének elnöke vállalta, dokumentumok sokaságát felsorakoztatva a káposzta egyediségét igazolandó. Többek között sikerült olyan okiratot szerezniük, amely bizonyította, hogy már 1732-ben termesztettek káposztát Gyergyószárhegyen. A fennmaradt forrás azt taglalja, hogy a község lakossága hány hordóban, mennyi káposztát adott a Lázár grófoknak. Emellett újságcikkek, videofelvételek tucatjait tette le az elnök a hatóságok elé, önkormányzati pecséttel erősítve a kérelmet, hogy olyan káposzta, mint a szárhegyi, több nincs a világon. „Így sem volt egyszerű, és ügyvéd nélkül soha nem jutottunk volna a végére” – részletezte Lukács, elmondva, hogy az egész procedúra sokkal hamarabb kezdődött, mint maga a védjegyeztetés, hiszen előbb az egyesületet kellett létrehozni. Mint mondta, erre azért volt szükség, mert súlya van

Lukács Géza sokat tett a szárhegyi káposzta elismertetéséért

Fotó: Jánossy Alíz

annak, ha nem egy termelő, hanem egy civil szervezet kér védjegyet az adott termékre. Ezután össze kellett szedni azokat a dokumentumokat, amik bizonyították a Gyergyószárhegyen termesztett káposzta egyediségét, majd csak ezt követően lehetett kérvényezni a jogi procedúrát. „Ügyvédre volt szükség, lévén szó jogi eljárásról, és ebben is nagy szerencsénk volt, hiszen talpraesett, bukaresti ügyvédnő karolta fel az ügyünket, aki olyasmikre is felhívta a figyelmem, amire nem is gondoltam volna” – elevenítette fel a kertész. Elmondta, korántsem volt

221


Székely Kalendárium – 2016 Konstancáig, sőt már Magyarországra is Vevőre várva került belőle. A káposzta tartósításával kapcsolatosan elmagyarázta: a leglényegesebb szempont, hogy lehetőleg szárhegyi káposzta kerüljön a hordóba, mert erről biztosra tudja, hogy karácsonyra zamatos savanyúra érik a hagyományos töltött káposztához. Véleménye szerint tanácsait a más fajtát tartósítók is megFotó: Lukács Géza szívlelhetik, de „garanciát” csak a szárheelég, hogy bizonyították, sehol nem gyiért vállal, ugyanis soha életében nem terem olyan korong alakú, vékony ereze- tett a hordójába más fajtát. Nos, a zamatű káposzta, mint a szárhegyi, alá kellett tos savanyú káposzta titka nem csak a jó támasztani azt is, hogy mindezen tulaj- minőségű alapanyagban keresendő, de donságok évszázadok alatt alakultak ki a nagyon fontos a hordó tisztasága, a só mikroklímának, a talajviszonyoknak mennyisége és milyensége, illetve a köszönhetően. Arról nem is beszélve, különféle fűszernövények aránya, valahogy a gyergyószárhegyi káposztater- mint az is, hogy ízesítőnek, színezéknek mesztők vigyázták a minőséget, házilag még mi kerül az edénybe. „A káposztásszaporítva a magot, hogy ne korcsosul- hordót alaposan ki kell mosni használat hasson a fajta. Lukács a védjegyeztetés előtt, és csak egy-két szál kaprot tegyünk hasznára is kitért, kifejtve, hogy akkor bele, mert a sok kapor zavarossá teszi a lesz igazán értékes a márkanév, ha sike- levet. A csombor mennyisége viszont rül nagy tételben – akár üzletláncokon mindig kicsivel több legyen a kaporénál” keresztül is – pénzre váltani a „híres – osztotta meg titkait a kertész. vékonylevelűt”. Lényeges az is, hogy a fűszernövényeket forrázzuk le, födjük le a hordót, és A termelő tanácsai hagyjuk így 24 órát, hogy a fűszeres a káposzta tartósítására aroma átjárja. Ezután tesszük bele a Lukács Gézának annyira szívügye a káposztát, amit érdemes előtte egy hétig Fotó: Bakcsy Árpád szárhegyi káposzta, hogy még a világhálón is megosztotta a tartósítására vonatkozó tanácsait, Facebook-profilján bárki elolvashatja. „Nem mindegy, hogyan tartósítják a káposztát, és azért is fontos, hogy az információ minél több emberhez eljusson, mert nem minden termelő látja el tanácsokkal vásárlóit ezzel kapcsolatosan” – hangsúlyozza a kertész, hozzáfűzve azt is, hogy viszik, mint a Amire szükség van: jódmentes só, cukrot, a káposztát Bukaresttől kapor, csombor és torma

222


Székely Kalendárium – 2016 szikkasztani, mert így a sós lé könnyebben bemegy a levél pórusai közé. Fontos, hogy a káposzta torzsáját ne vágjuk ki, és helyét ne töltsük meg sóval, ugyanis a torzsa sok cukrot tartalmaz, ami kell az erjedéshez. „Ez a módszer sóssá teheti a káposztánkat, ezért kifúrás helyett azt javaslom, hogy egyszerűen kereszt alakban metsszük be a torzsát” – részletezte Inkább vágjunk keresztet a torzsába Lukács, hangsúlyozva, hogy minden kis Fotó: Bakcsy Árpád helyet ki kell tölteni a hordóban. amit vörösfenyőből készült deszkadarabokkal szorít le, és nehezékként vulkaniA szárhegyi repülni is tud! kus követ tesz a tetejére. „A nehezék ne legyen mészkő, mert a mész oldódik a vízben, és rontja a káposzta ízét” – mutatott rá Lukács, felhívva a figyelmet arra is, hogy az erjedés ideje alatt többször is „meg kell forgatni” a savanyúságot. A „forgatást” vagy úgy végezzük, hogy a káposztáshordó csapján vödörbe engedFotó: Lukács Géza jük a sós lét, és a tetején visszatöltjük, vagy A kertész javasolja, hogy tegyünk fél- egyszerűen egy gumicső segítségével belebevágott tormaszeleteket is a káposzta fújunk a hordóba; a kisebb edényeket mellé, legalább 8–10 szálat, és ha a hordó rázogatni is lehet. „Nagyon fontos ez a nagyobb 100–120 literesnél, akkor a mozzanat, mert ha nem ezt tesszük, a felső részébe, a káposzták közé is te- hordó alján akár hét százalékos is lehet a gyünk kaprot és csombort. Nem javasol- sóoldat, míg a tetején kétszázalékos” – ja viszont, hogy céklát vagy vöröskáposz- érvel a kertész, hozzáfűzve, hogy az erjetát elegyítsünk közéje, mert a kioldódó dés a hőmérséklettel is összefüggésben színanyag sötétre festi a káposztát, és van. Tapasztalata szerint, szobahőmérséknem lesz szép világossárga. Emellett a leten akár négy hét alatt is beérhet a karácsonyi töltelékek színe is sötét árnya- káposzta, míg 12 fokon nyolc hét szüksélatú lesz, ami rontja az étel aspektusát. ges ahhoz, hogy végbemenjen a tejsavas „Lényeges a só koncentrátuma is a erjedés. „Ha viszont csak 4-5 fokos feltöltő lében, tapasztalatom szerint a hőmérsékleten tartjuk a hordót, az erjedés csak úgy szemre, a maréknyi, kanálnyi lassan indul be, és kesernyéssé válhat a mértékegységek nem válnak be” – hang- káposzta” – véli Lukács, aki szerint az idesúlyozta a kertész, elmondva, hogy ő ális helyzet az, amikor az erjedés első 2-3 mindig 42–45 dkg jódmentes sót tesz 10 hetében 12–14 fokon érleljük a káposztát, liter vízhez. A sót langyos vízben oldja és csak utána tesszük a pincébe. fel, leszűri, és utána tölti rá a káposztára, Jánossy Alíz

223


Székely Kalendárium – 2016

Variációk káposztára Ha az ember egyszerre gondol az evésre és a káposztára, akkor a legtöbbünknek a töltött káposzta jut az eszébe, főként karácsony tájékán, de eme közismert fejes növényünk sok egyébre is használható az erdélyi gasztronómiában. A lehetőségek tárházát alább néhány klasszikus példával szemléltetjük. Lucskos káposzta füstölt csülökkel Elkészítési idő: 1 óra. Tartalmas egytálétel, vidékünkön az ősz egyik jellegzetes étele, amiből érdemes többet készíteni, hiszen jól bírja a fagyasztást, a hűtőben sokáig eláll. A megadott adag hat személynek elegendő.

Hozzávalók: 1 közepes fej káposzta, 1 füstölt csülök, 4 evőkanál paradicsompüré vagy fél liter paradicsomlé, 1 evőkanál liszt, 1-2 evőkanál olaj, csombor, kapor, só és bors. 1. A csülköt kockára vágjuk, és kevés vízben főni tesszük. 2. Amikor félpuhára főtt a hús, beleteszszük a megvágott káposztát, a csombort, kaprot, sózzuk, borsozzuk, majd annyi vizet töltünk rá, hogy jól ellepje. 3. Ha a káposzta is megfőtt, a lisztből kevés olajon rántást kavarunk, majd beletesszük a paradicsompürét vagy a

paradicsomlét, összekavarjuk, és az ételbe töltjük. Néhány percig még főzzük, majd tejföllel tálaljuk. Jó tudni! • A lucskos káposztába a csombort és a kaprot fehér cérnával összekötözve ajánlott belefőzni, mert így a végén egyben kidobhatjuk az ételből a fűszert. Kolbászos káposztaleves Elkészítési idő: 40 perc. Az aratóleveshez hasonló, ízletes leves, ami friss káposztából készül. Hozzávalók: 1 kis fej káposzta, 1 szál sárgarépa, 2 paradicsom, 2 cikk fokhagyma, 1 kis fej vöröshagyma, 3 kisebb alma, 20 dkg füstölt kolbász, só, bors, majoránna, köménymag, olaj. 1. A zöldségeket megpucoljuk, a hagymát vékony csíkokra, a sárgarépát, fokhagymát karikára vágjuk, a paradicsomot felkockázzuk, a káposztát vékonyra gyaluljuk, az alma magházát kiszedjük és felszeleteljük. A kolbászt karikára vágjuk.

224


Székely Kalendárium – 2016 2. A hagymát az olajon üvegesre dinsz- morzsába mártjuk –, majd forró olajban, teljük, hozzáadjuk a sárgarépát, fokhagy- közepes lángon aranybarnára sütjük. mát, paradicsomot és a káposztát, majd Jó tudni! • A káposztalevelekkel gondosan bánpuhára pároljuk. 3. Annyi vízzel töltjük fel, amennyi junk, mert ha túlfőzzük, nehezen lehet bőven ellepi, hozzáadjuk az almát, fűsze- dolgozni vele, ha nem főzzük eleget, kemény marad. rezzük, és fedő alatt főzzük. 4. Amikor majdnem készre főtt a leves, • Sonka helyett császárszalonnával és hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt, csirkemellel is tölthetjük a káposztaleveleket. összefőzzük, majd tejföllel tálaljuk. • A panírozástól megmaradt tojást, liszJó tudni! • Aki szereti, virslivel is elkészítheti ezt a tet, zsemlemorzsát keverjük össze, gazlevest. dagítsuk kevés reszelt sajttal és süssünk apró pogácsákat belőle, finom köretként Töltött-rántott káposztalevél szolgálhat a rántott káposztalevelek Elkészítési idő: 30–40 perc. Önálló mellé. fogásként salátával jó vacsora, de másodikként is asztalra tehetjük könnyű leves Paradicsomos töltött káposzta után, vegyes zöldségkörettel. Elkészítési idő: 1,5–2 óra. Ízletes főétel, ünnepi alkalmakra ajánljuk. Káposztagöngyöleg: 1 nagy fej friss káposzta, 1-1 csokor borsikafű (csombor) és kapor, 1 evőkanál ecet, só. Töltelék: 50 dkg darált hús, 2 evőkanál rizs, 1 evőkanál zsír, 1 fej hagyma, só, bors, pirospaprika. Paradicsompép: 4 db paradicsom, Hozzávalók: 10 db káposztalevél, 10 só, cukor. szelet sonka, 10 szelet trappista sajt, liszt, 1. A káposzta külső, hibás leveleit leszedzsemlemorzsa, 2 tojás, olaj a sütéshez. jük, torzsáját kivágjuk. Egy nagy lábos1. A káposztaleveleket forrásban levő sós ban annyi vizet forralunk, amennyi a vízben félpuhára főzzük, majd hagyjuk káposztát ellepi, ízlés szerint sózzuk, kihűlni. beletesszük az ecetet, majd a káposztát 2. A sajtból 4x4 cm-es szeleteket vágunk, blansírozzuk benne, vagyis addig tartjuk a forró vízben, amíg a levelek puhulni a sonkaszeleteket félbevágjuk. 3. A kihűlt káposztaleveleket kiterítjük, kezdenek, de még nem főnek. A káposzés ráhelyezünk 2 fél sonkaszeletet, a taleveleket rendre kiszedjük a forró, közepébe pedig egy szelet sajtot fűszeres vízből, hagyjuk langyosra hűlni, teszünk, majd „becsomagoljuk” úgy, leormózzuk és kb. egyforma méretűre ahogy a töltött káposztát. vágjuk. A túl nagy levelekbe göngyöljük 4. Ezután a szokásos módon bepaníroz- a leeső részeket, és éles késsel szép, zuk – lisztbe, felvert tojásba és zsemle- vékony szálasra vágjuk.

225


Székely Kalendárium – 2016 juk, ráöntjük a paradicsompépet, és annyi vizet öntünk alá, amennyi épp ellepi. Lassú tűzön készre főzzük. 6. Tálaláskor tejfölt adunk mellé.

2. Elkészítjük a tölteléket. A hagymát apróra vágjuk, a zsíron üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, és ha langyosra hűlt, a darált húshoz adjuk. Beletesszük a rizst, sózzuk, borsozzuk, és a húsos masszát összekavarjuk. 3. Elkészítjük a paradicsompépet. A paradicsomokat megmossuk, leforrázzuk, a héját lehúzzuk, pépesítjük, kevés sót és cukrot adunk hozzá, majd összefőzzük. 4. A káposztalevelek közepébe egy evőkanálnyi tölteléket teszünk, felgöngyöljük, és a végeit benyomkodjuk. 5. Egy edény aljába borsikafüvet és kaprot teszünk, megszórjuk szálas, apróra vágott káposztával, a töltelékeket rárak-

Kapros káposztasaláta Elkészítési idő: 20 perc. Ízletes saláta, húsok mellé ajánljuk. Saláta: 1 kis fej káposzta, 4 uborka, 1 sárgarépa, 1 cikk fokhagyma, só. Öntet: 4 evőkanál ecet, cukor, só, 4 evőkanál olaj, kapor, kevés víz. 1. A káposzta külső, hibás leveleit eltávolítjuk, majd kettévágjuk és legyaluljuk. Az uborkát megmossuk, meghámozzuk, vékony szeletekre vágjuk; a sárgarépát

A káposztát negatív kalóriás táplálékként tartják számon a szakértők, mivel az alacsony energiatartalom mellett sok élelmi rostot tartalmaz. 100 gramm káposztával mindössze 30 kalóriát veszünk magunkhoz, ezzel szemben például burgonyával ennek a sokszorosát. Magas rosttartalmának köszönhetően segíti az emésztést, felgyorsítja az anyagcserét, és salaktalanítja a szervezetet, ráadásul olyan ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek elősegítik a fogyást. Káliumtartalma miatt vízhajtó hatású, a benne található jód elősegíti a fehérjeszintézist és a pajzsmirigy működését. Tartalmaz kalciumot, amely nem csak a csontozatot erősíti, hanem fontos zsírégető vegyület is. A benne található vitaminok, a Cvitamin általános immunrendszer-erősítő, nem véletlen, hogy nagyanyáink influenzajárványok idején nem a patikába rohantak gyógyszerért, hanem egyszerűen káposztalét ittak, és savanyú káposztát fogyasztottak. De sikerrel használták az ízületi gyulladások enyhítésére is a nyers káposztalevelet, amit külsőleg, pakolásként alkalmaztak.

226


Székely Kalendárium – 2016 megmossuk, meghámozzuk, lereszeljük; a kaprot finomra aprítjuk. 2. Egy tálban összekeverjük a zöldségeket, sózzuk és meglocsoljuk olajjal. 3. Elkészítjük az öntetet: az ecetet kevés vízzel és cukorral elkeverjük, hozzáadjuk a kaprot, majd ráöntjük a salátára és alaposan összekeverjük. Tálalásig hűtőben tartjuk. juk a vágott káposztát, puhára dinsztelKáposztás batyu jük. Sózzuk, frissen őrölt borssal megElkészítési idő: 1 óra. Tartalmas le- hintjük, majd hagyjuk teljesen kihűlni. ves után másodikként is tálalhatjuk, de ki- 2. Ezalatt a tészta hozzávalóit összegyúrtűnő uzsonna, illetve vendégváró is lehet. juk és megkelesztjük. Tészta: 0,5 kg liszt, 1 tasak szárított 3. A tésztát kinyújtjuk, 20x10 centiméteélesztő, 1 tojás, 1 evőkanál cukor, 1 evő- res téglalapokra vágjuk. A lapok egyik kanál olaj, csipetnyi só, 3-4 dl tej; illetve oldalára káposztahalmokat rakunk, majd 1 tojás a lekenéshez. a másik oldalát ráhajtjuk a töltelékre, a Töltelék: 40 dkg friss káposzta, 2 széleket lenyomkodjuk. 4. Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk a baevőkanál cukor, 1 dl olaj, só, bors. 1. Előbb elkészítjük a tölteléket. A tyukat, tetejüket megkenjük felvert tojáskáposztát vékonyra gyaluljuk. Forró ola- sal, és előmelegített sütőben (150 fokon) jon karamellizáljuk a cukrot, erre rádob- szép pirosra sütjük. Jánossy Alíz

Rejtvények megfejtése 266. old.: Szállodában a góbé – Én a legszívesebben a jobb oldalamon fekszem. 267. old.: Influenza – Ha Pistike felcseperedik, mi is oda megyünk nyaralni. 268. old.: Rossz hasonlat ... lehet, hogy én borjú vagyok, de a kapu az már nem új... 269. old.: Különös zsákmány – Hát, fiam, mi nagyon eltévedtünk! 270. old.: A székely fia – Ha olyan jó volna, a kutyák már a kertben megették volna.

227


Székely Kalendárium – 2016

Egy néprajzi gyűjtő receptjei Az alsóboldogfalvi Gálfalvi Gábor nyugalmazott igazgató-tanító, néprajzi gyűjtő, a Kriza János Néprajzi Társaság tagja munkája során számos receptet is lejegyzett. Ezekből kaptunk ízelítőt a receptpályázatunkra érkezett leveléből – övé a 300 lejes fődíj. Velőleves Hat-nyolc személyre veszünk egy borjúagyat, és húslében megfőzzük, azután szitán átszűrjük. Egy kanál vajat felmelegítünk, teszünk bele 15 db. apróra vágott csiperkegombát, egy jó késhegynyi apróra vágott zöldpetrezselymet, és puhára pároljuk, majd egy kávéskanál liszttel meghintjük, az agyat (de lehet velővel is) beletesszük, húslével feleresztjük, adunk bele egy szál murkot reszelve, jól megfőzzük, és hosszúkásra vágott pirított kenyérszeleteket adunk hozzá. Bárányaprólék tojással Egy kanál zsírt megforrósítunk, teszünk bele egy kis hagymát és kevés zöldpetrezselymet apróra vágva. Az apróra vágott bárányaprólékot beleteszszük, megborsozzuk, megsózzuk, és kevés vizet öntve alája megpároljuk, utána pirosra sütjük. Tálalás előtt 3-4 tojást egészben ráütünk, megkavarjuk, és csipetkével tálaljuk.

konyt, egy kanál petrezselyemzöldet, egy evőkanál spenótot jó puhára megfőzünk, szitára tesszük, ha kihűlt, jól kicsavarjuk, és szitán áttörjük. Az áttört zöldséget a mártásba keverjük, s végül egy kis beáztatott reszelt torma levét is belekeverjük. Májgombóc Borjú- vagy disznómájat megdarálunk, szitán áttörjük. Egy szelet kenyeret tejben megáztatunk, és ezt is áttörjük a szitán. Egy fej hagyma negyedét finomra vágjuk, zsírban megpároljuk, sózzukborsozzuk és apróra vágott zöldpetrezselymet adunk hozzá. Két egész tojással, egy evőkanál liszttel addig kavarjuk, amíg jól összeáll. A fövő levesbe szaggatjuk. Póréhagymaleves Két nagy pórét finom karikákra vágunk, forró zsírban aranysárgára pirí-

Zöldmártás Három tojássárgáját 3 kanál friss tejföllel állandó keverés közben fövő vízben felforralunk. A tűzről levéve, langyossá kavarjuk, hozzáadunk 3 kanál olajat, jól elkeverjük, teszünk bele 2 kanál mustárt, egy kávéskanál porcukrot és pici sót. Ezalatt egy kanál tár-

228

Fotó: receptbazis.hu

A póréhagymalevest tálalás előtt 2 dl friss tejföllel dúsítjuk


Székely Kalendárium – 2016 Gálfalvi Gábor 1938. július 14-én született Székelyudvarhelyen. A székelykeresztúri tanítóképzőben tizenhét évesen már tanítói oklevelet szerzett, pályáját Kápolnásfaluban kezdte, majd katonaság után Alsóboldogfalván telepedett le. Több mint félezer nevelési és közérdekű, illetve szá2011-ben Alsóboldogfalva mos helyismereti és néprajzi díszpolgárává választották témájú írása jelent meg, a Fotó: szekelyfoldkapuja.freewb.hu Székelykapu című lap főszerkesztője. Többek között a Magyar Kultúra Lovagja, Német Géza- és Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjas népművelőíró, Ezüstgyopár életműdíjas pedagógus, a Székelykeresztúr Pro-Cultura kitüntetettje, a Székelyföld Kapuja Egyesület díjazottja. 2000 és 2011 között megjelent munkái: Székelykeresztúr környéki lakodalmi költészet, Mélyre nyúló gyökerek (Alsóboldogfalva minimonográfiája), Kegyelemkenyéren (töprengések az idő távlatából), Székelykeresztúr és vidéke vadászatának múltja és jelene, Vadászkalandok és vadhúsreceptek, Magyar–roma társalkodó szótár, Gyermeknevelés a családban, Ha kél az ég szép hajnala.

tunk. Finomra vágott zöld petrezselymet négy evőkanál liszttel meghintünk, vízzel feleresztjük, és a póréval együtt jól felforraljuk. Ezután négy egész tojást ütünk bele, és jól elkeverjük. Kb. 14 cm hosszúságú kolbászt karikára vágva beledobunk, forrni hagyjuk. Lúdmáj zöldséggel Murkot hosszú szeletekre vágunk, és zsírban, cukorral megpároljuk. Külön párolunk rizst, külön zöldborsót cukorral. A májat jól megmossuk, egy óráig tejben áztatjuk, azután forró zsírban pirosra sütjük. Ízlés szerint sózunk mindent. Egy kis tepsit vajjal kikenünk, aljá-

ra teszünk egy sor zöldborsót, erre egy sor rizst, utána egy sor murkot, újból jó vastagon rizst, és erre a felszeletelt libamájat ráhelyezzük. Lerbe tesszük egy kevés időre, majd tálaljuk. Sóskaleves Hat személyre negyed kiló sóskát megtisztítunk, megmossuk, húsdarálón átdaráljuk. A fazékban egy kanál lúdzsírt vagy vajat feloldunk, ebbe a sóskát beletesszük, puhára megpároljuk. Mikor elkészült, húslével feleresztjük, a levesbe beleöntjük. Felfőzzük, ízlés szerint sózzuk. Míg fő, 3-4 tojást keményre főzünk, karikákra vágjuk, tálalás előtt a tojáskari-

229


Székely Kalendárium – 2016 kákat a tányérokra egyenlően elosztjuk, ral, és az egressel felöntjük. Öntünk hozzá néhány kanál húslevest, hogy rendes márés a levest ráöntjük. tássűrűségű legyen. Tejfellel tálaljuk. Káposztafőzelék Disznókarajt szeletekre vágva szép Karfiol sonkával A karfiolt sós vízben megfőzzük, pirosra megsütjük. Egy lábosba teszünk a zsírjából két-három kanálnyit, vizet azután egy kerek tálba tesszük, vajban öntünk rá, lefödjük, és meleg helyre tesz- pirított kenyérmorzsával leöntjük, és szük, kevés ecetet öntünk bele. Ezalatt a köréje koszorúalakban húsdarálón ledakáposztát meggyaluljuk, forró sós vízzel rált sonkát teszünk, és lerben megsütjük. leöntjük, majd kicsavarjuk a vizet belőle, beletesszük az ecetes zsírba és puhára Borjútokány másként 25 deka hagymát finomra vágunk, pároljuk. Mikor megpuhult, öntünk reá 4 deci tejfölt, felforraljuk és azután a zsírban megpirítunk, egy kevés édespaprika hozzáadásával feleresztjük. Egy kg megsült szeletekkel együtt tálaljuk. kockára vágott borjúhúst a nyers hagymával megpárolunk. Adunk még hozzá Áttört zöldfuszulyka leves Negyed kiló fiatal zöldfuszulykát kevés paradicsomot, sót, egy deci fehérmegtisztítunk, egy kanál vajat vagy zsírt bort, kevés fokhagymát, 20 deka kockára megolvasztunk, ebben puhára pároljuk, vágott gombát, és az egészet puhára azután meghintjük egy kanál liszttel, hús- pároljuk. Tálalásnál zöldborsós rizst vagy csontlével feleresztjük, főni tesszük. adunk hozzá. Utána szitán áttörjük, kevés tejfellel felfőzzük. Egy tojássárgáját egy kanál tejfel- Fehér bormártás Egy kanál írósvajat egy kanál liszttel lel a levesestálban eldörzsölünk, a forró levest ráöntjük, kockákra vágott pirított eldörzsölünk, adunk bele 3 tojássárgáját és kevés vizet. Folytonos kavarás közben kenyérdarabokat adunk hozzá. öntünk rá egy negyed liter forralt fehér Egresmártás bort, teszünk bele citromhéjat, mazsolaA zöld egrest megtisztítjuk, tiszta víz- szőlőt, cukrot, folytonos kavarás közben ben, két kiskanál cukorral felforraljuk. felforraljuk, és úgy szolgáljuk fel. Főtt Világos rántást készítünk vajjal vagy zsír- tésztákhoz kitűnő.

ä Az odakozmált ételt nem kell kidobni! „Az edényt azonnal levesszük a tűzről és beletesszük egy nagy tál hideg vízbe. Az edényt egy ruhával letakarjuk s erre egy csomó sót szórunk.” Ha a víz melegszik, lecseréljük – ekkor a sót is cseréljük. Ezt folytatjuk addig, míg az étel szaga, íze megtisztult. A só magába szed mindent. Kozmás szószokat új edénybe teszünk (nem kavarjuk, nem rázzuk!), és egy darab forró faszenet dobunk beléjük.

Szabóné Nogáll Janka (szerk.): Az uri konyha, 1912, Budapest

230


Székely Kalendárium – 2016

Marosszéki vendégvárás A marosvásárhelyi Sütő Edith Magdolna főzés és az ételek iránti érdeklődése – mint mondta – vele született, és már egész fiatal korában böngészte a receptes újságokat. Így nem véletlen, hogy habár tanítónőnek készült, ma az Erdélyi Konyha gasztromagazin főszerkesztő-helyettese, és hét éve vezeti saját főző- és receptes blogját. Edithet a jellegzetes marosszéki fogásokról kérdeztük, valamint azt is elárulta, hogy melyek azok az ételkülönlegességek, amelyeket nem szabad kihagyni, ha arra járunk. – Mikor kezdett érdeklődni a főzés iránt, és mióta tekint arra többként, mint napi rutin? – Főzés iránti érdeklődésem, mondhatom, velem született; mindig ott tébláboltam édesanyám körül, ő megmutatta és mondta is, mit hogyan kell csinálni. Végül már el is várták tőlem, hogy alkalomadtán főzzek a családnak. Ami azonban nem jelentett terhet, mert szívesen próbálkoztam, sőt, feszegettem a határaimat. Egyszerű erdélyi konyhát tanultam édesanyámtól, de egészen fiatal korom óta böngészem a receptes újságokat, folyóiratokat, és ahogy lehetőség adódott, kipróbáltam egy-egy újdonságot is. Mint például egy régi Dolgozó Nőben talált zöldparadicsomos krémet, amit még tiniként készítettem és tettem el télire. Amióta a saját konyhámban főzök, nem mondom, hogy mindig akkora élvezet ételt tenni a család elé, néha én is csak úgy összeütök valami gyorsat, máskor viszont szeretek alkotni: új alapanyagokat, új fűszereket vagy egyszerűen csak különleges kombinációkat kipróbálni. Néha beleunok, mint minden normális háziasszony, utána pedig meglátok egy szép zöldséget vagy egy gyönyörű hús-

darabot, és azonnal beindul a fantáziám. És mindig kerül olyan alkalom, ami kizökkent a napi rutinból, ha nem más, akár egy egyszerű csütörtöki vagy keddi vacsora. – Milyen hagyományos étkeket készít rendszeresen? – Gyakran készítek például paszulylevest, gulyást, lucskos káposztát, borsófőzeléket, ezeken kívül azonban szinte

231


Székely Kalendárium – 2016 egyetlen étel sem készül kétszer ugyan- Szóval, erre nincs egyetlen konkrét úgy. Mint például a paradicsomleves. Az receptem. De egyéb ételek elkészítésémindig más, mert egyszer rizzsel, más- nél is minden alkalommal kerül bele kor laskával (cérnametélttel), harmad- valamilyen „csavar”: egy plusz vagy szor galuskával készül; egyszer rántással, kicserélt hozzávaló, egy más fűszer stb. máskor meg eresztékkel; egyszer paradi- – Mióta vezeti a Kalandok a konyhácsomlével, máskor friss paradicsommal; ban… című blogot? néha zöldségesen, néha pedig simán. – 2008 őszén egy főzőnaplót kezd-

Hagymás-ordás bóc vagy csamó (hagymás-ordás puliszkagombóc) A Maros mentén tudvalevőleg „a” betűsen beszélnek, amolyan „lapas marasmentiesen”, ezért aztán nem szabad furcsának tűnnie a címben szereplő „csamó” szónak sem, hiszen egyszerűen csak a csomót jelöli. Forró puliszkából készítik el úgy, hogy egy fészekfélét csinálnak belőle, a közepét pedig megtöltik túróval vagy ordával. Befedik újabb adag forró puliszkával, és az egészet szép, kerek csomóvá, azaz csamóvá formázzák. A bóc kifejezés érdekes módon nem a puliszkagombóc rövidüléséből származik, hanem a románból átvett szó. A „boţ” a románban labdát, galacsint jelent, a bóc formája és elkészítési módja pedig éppen erre utal. Hozzávalók 4 személyre: 1,2 l víz, 25–30 dkg kukoricaliszt, 60 dkg orda vagy túró, 1 csokor zöldhagyma vagy 1 nagyobbacska lila hagyma (vereshagyma), só, kevés olaj. Elkészítése: a vizet fölforraljuk, megsózzuk, majd állandóan kavargatva beleszórjuk a kukoricalisztet, és sűrű kásává, azaz puliszkává főzzük. Az ordát/túrót szétmorzsoljuk, és összegyúrjuk 3-4 evőkanál olajjal, kevés sóval, illetve a felaprított zöldhagymával (zöld részével együtt). A puliszkát négyfelé osztjuk, vizezett vagy olajozott evőkanál segítségével mélyedést készítünk bele, a fészkekben eloszlatjuk az ízesített ordát/túrót, majd a puliszkát úgy igazítjuk, hogy az ordát/túrót teljesen befedjük vele. Szép kerekre formázzuk – ezt már kézzel kell végezni. Eredetileg a kész bócot a kályha platniján kissé meg is sütötték, így a benne lévő túró jól meg tudott olvadni. Az orda azonban nem olvad, nem lesz nyúlós, de jó, ha átmelegszik, sokkal finomabb lesz. Hideg tejföllel vagy valamilyen savanyúsággal is kínálható.

232


Székely Kalendárium – 2016 tem vezetni, amiről úgy gondoltam, vidékeken ez meglehetősen korlátozott. múló hobbi lesz, de csodálatos módon Húsfogyasztás szempontjából mifelénk a mai napig folytatom, és ugyanolyan főleg a karácsony előtti disznóvágás, a lelkesedéssel – még ha nem is akkora húsvéti bárányos ételek, a házi baromfi gyakorisággal, mint eleinte – osztom tartása jellemző, de borjút is vágnak elég meg receptjeimet. Tulajdonképpen gyakran, illetve kacsát, libát és pulykát is akkor kezdődött „a másik életem”, az, fogyasztanak. amikor először lefotózom az ételt, és – Melyek Marosszék jellegzetes étecsak azután lehet enni, amikor állandó- lei? an újabb és újabb ételeken, recepteken – Mondhatom, hogy a flekken, a fatöröm a fejem, és magamba szívok min- sírt, a pörkölt, a tokány meg a paprikás, den információt, ami a sütéssel, főzés- vagy ahogy errefelé hívják, a mártás, a sel kapcsolatos. A blogomnak köszön- disznóvágáskor készülő torokpecsenye, a hetően lehettem ott az Erdélyi Konyha töltött káposzta. Levesek közül a lucskos gasztromagazin indulásakor, s azzal új, káposzta, a szemes- és a zöldpaszulylemásik időszak kezdődött az életemben, ves, az aranyló húsleves, a krumplileves, a ahol összetalálkozott a szakmám – az tárkonyos leves stb., a húsmentes ételek újságírás – és a hobbim – a főzés –, így közül pedig a káposztás vagy túrós laska, minden szempontból kiélhetem ma- a lecsó, a rakott krumpli vagy a túrós gam. puliszka viszi a prímet. Kovászna és – Érzékelhető-e valamiféle eltérés a Hargita megyében talán kisebb mértékű marosszéki, illetve a Hargita, Kovász- a zöldséghasználat, de annál nagyobb a na megyei gasztronómia között? burgonyafogyasztás. Az a mondás járja, – A marosszéki hagyományos ételek hogy nem is igazi székely asszony az, aki csak részben különböznek az Erdély a pityókát nem tudja az év minden napegyéb vidékein fellelhetőktől. Termé- ján más-más formában az asztalra tenni! szetesen minden régióban az emberek Édességek szempontjából az egész alkalmazkodtak azokhoz a feltételekhez, Székelyföldre főleg a kelt tésztából amelyeket az éghajlat, a domborzat vagy készült egyszerű sütemények jellemzőegyéb tényezők mintegy „előírnak” szá- ek: a kürtőskalács, a pánkó (fánk), különmukra. Például a Nyárád mentén sok féle töltelékekkel töltött kalácsok, de zöldséget termesztenek és esznek, nagy szoktak gyümölcsös vagy krémes sütea sárgarépa-fogyasztás, míg a Maros fel- ményeket is sütni, főleg ünnepekkor. ső folyásán, ahol az időjárás kevésbé – Mit ajánl, melyek azok az étkek, kegyes, inkább krumplit, gabonaféléket, amelyeket mindenképp meg kell itt tejterméket fogyasztanak. Az sem vélet- kóstolni? len, hogy a havasi pásztoroknak a túrós – A fent említett jellegzetes ételek puliszka az eledele, hiszen a túró adott, a mellett a korhelylevest, a sült pisztránkukoricaliszt pedig jól tárolható, bírja a got, a juhtúrós keserűgombát, a hagymeleget és a hideget egyaránt. A folyók, más-túrós vagy hagymás-ordás bócot, tavak mellett élőknek természetes a hal- azaz a puliszkagombócot ajánlom. fogyasztás, míg a vizektől távolabb eső Pál Piroska

233


Székely Kalendárium – 2016

Székelyföldi étteremtippek

Top 10

Pár évvel ezelőtt a Székely Kalendárium felkérése alapján arra vállalkoztam, hogy saját tapasztalataim alapján rangsoroljam Székelyföld éttermeit. Idén, elkerülendő, hogy a lista nagyrészt ugyanazokból álljon, az étteremtippek más szempontrendszer alapján álltak össze. Azokat a helyeket ajánlom a nagyérdemű figyelmébe, melyek valami különlegeset nyújtanak, valamilyen téren „leget” jelentenek, vagy legalábbis pályáznak egy adott szempont alapján a legjobbnak kijáró elismerésre. Legjobb étterem minden szempontot egybevetve: Jazz bisztró (Kézdivásárhely) Megnyerő, elegáns, nem feszengős, hangulatos beltér, messze átlag feletti konyha, összefogott, jól átgondolt étlap, izgalmas fogások és alapanyagok, impozáns borválaszték. Kellemes, élvezetes háttérzene, udvarias kiszolgálás. E hely bátran ajánlható a különlegeset kereső ínyenceknek és a hagyományos fogások híveinek egyaránt.

gasztronómiai vonal még fejleszthető. Borbarátoknak kötelező.

Kiemelkedő adottságok, kiemelkedő frissesség: Veritas (Szováta) A Veritas étterem a Szovátát átszelő fő út mellett működik, de a terasz elég távol van az úttól ahhoz, hogy alaphangulatát ne a dübörgő forgalom határozza meg, hanem a fenséges kilátás. ÉrtékelLegjobb füstmentes borbár: Indivino (Sepsiszentgyörgy) Nevében is a budapesti, igen népszerű, a Michelin kalauz által is ajánlott borbárra, a DiVinora emlékeztet, mint ahogy filozófiájában is. Sok jó magyar bort lehet itt kóstolni pohárra is, hangulatos, vonzóan modern környezetben. A

234


Székely Kalendárium – 2016 tük, hogy ha valami elfogy, akkor nincs a Igényes, fősodratú étterem egy wellfagyasztóban tartalék. Friss ízek, hatal- ness centrum keretében. Udvarias kimas adagok, népszerű ételek jól elkészít- szolgálás, exkluzivitást sugárzó környeve, baráti áron. zet, fehér abrosz, hagyományos ízek, magabiztos konyha, esztétikus tálalás. Legjobb olasz étterem: Mindez megfizethető áron. San Genaro (Csíkszereda) A San Genaro az egyik legjobb étte- Legjobb klasszikus street food: rem Székelyföldön. Autentikus olasz fo- Best burger (Sepsiszentgyörgy) A street food az utóbbi évek nagy sztárja, a műfajon belül pedig a legismertebb, ikonikus étel a világot behálózó gyorsétterem-láncolatok által meggyalázott, sokak számára az igénytelenség szimbólumát jelentő hamburger. A hamburgert, mely kezdi visszanyerni becsületét, egyre több igényes, nemzetközi

gások a paradicsomos fekete kagylótól a pastákon át a pizzákig. Üdítő élmény manapság, amikor tájainkon Budapesttől Makón, Nagybányán át a Székelyföldig annyian akarják a pizzakészítésből eredő hasznot lefölözni, de nem tudnak hiteles olasz fogásokat mellé tenni, s a pizza is inkább kenyérlángos. Ami remek étel, de nevezzék annak. A San Genaróban nincsenek hitelességi problémák. Legjobb formális hely: Septimia (Székelyudvarhely)

étteremkalauzok által is számon tartott és magas pontszámmal jutalmazott étterem veszi fel az étlapjára. E műfajban az általam ismert székelyföldi helyek között vitathatatlan elsősége van a sepsiszentgyörgyi büszke nevű Best burger in Town-nak. Legjobb gyorsétkezde: Harmopan (Csíkszereda) Mit várunk egy gyorsétkezdétől? Frissességet, baráti árakat, kedves kiszolgálást, kellemes atmoszférát, eltalált ízeket, s persze gyorsaságot. Mindez ideáli-

235


Székely Kalendárium – 2016 Hagyományos ételeket kínálnak igényesen elkészítve, szépen tálalva, megfizethető árakon. Az a hely a Gerendás,

san együtt van a csíkszeredai Harmopan bisztróban. Leghangulatosabb kávézó: Czifra kávézó (Gyergyószentmiklós) Gyergyószentmiklós szívében otthonos, barátságos, vendégmarasztaló atmoszféra, kedves kiszolgálás, hallgatható zene várja a betérő vendéget. A kávé is átlag feletti, megjegyzendő ugyanakkor, hogy az újhullámosnak nevezett kávézók divatja nem tört még be Székelyföldre. Az ultrakoncentrált, szelektált kávékból

ahonnan még el sem ment az ember, de már visszavágyik. Legjobb anyaországi székely étterem: Kisvendéglő a Hargitához (Békéscsaba) Szívet melengető székely oázis Békéscsaba külvárosában. Korondi kerámiák, 1941-es, hatalmas Magyarországtérkép a területi gyarapodásokkal, pirosfehér-zöld szalaggal átkötött hatalmas nagylaki kovászos kenyér, hangulatos berámázott képek, kedves kiszolgálás, kiváló székely és magyar ételek várják a betérő vendéget. Az étlapot gyönyörű metszetek díszítik Orbán Balázs Székely-

különleges gépekkel előállított „hiperkávék” még váratnak magukra. Legjobb út menti csárda: Gerendás Makfalva és Kibéd között, Szováta felé haladva a baloldalon, a domboldalban magasodó impozáns, látványos, rusztikus épületet nem lehet nem észrevenni.

föld leírása című könyvéből s a székely–magyar rovásírás is megtanulható az étlaphoz tartozó abc-ből. Dorozsmai Endre

236


Székely Kalendárium – 2016

Írástudók hasa Attól, amiért írástudó, az ember szeret enni. Sőt, képes ódákat zengeni a füstölt sonkáról, verset írni a húsleveshez. Arany és Petőfi nem csak a költészetről elmélkedtek levelezésükben, hanem a töltött káposztáról is. Alábbi összeállításunk – a tavalyi folytatásaként – további magyar írók, költők gasztronómia iránti érzékenységét hivatott ábrázolni.

A rendes ember Az étkezés kultusza nemegyszer felülmúlja a nő és a szerelem jelentőségét: csak a fiatal hátgerincnek való a nők körül való forgolódás, míg a nemzet törzsei, a férfiak, elszélesednek, mint a tölgyfák, és a csontrendszer és a test alkata leginkább üldögéléshez idomul, mint a régi magyarok csontvázán ez pontosan észlelhető. Ama tekintélyes, hosszú, szárnyas kabát, amelyet Magyarországon a megállapodott férfiak közönségesen viselnek (amelyet Ferenc József-kabátnak is neveznek, míg ha magyaros cifrák díszítik: hívják Deáknak vagy kántorkabátnak), a szabóknak előre látható találmánya a növekedő emésztési helyek és részek befödésére. Nem is lehetett egy fecskefarkos, úri kabátos úriemberből alispán. Has nélkül akár a világra se jött volna a közéleti magyar. A keszeg emberek még a nőknek sem tetszenek. Szép, kövér emberekre várnak a stallumok és gazdag özvegyek. Ki hitt volna a sovány bírónak, kecsege papnak, agárhátú fiskálisnak? A férfiak bizottsága már karakterbeli szükségesség volt. Csak a soványokat akasztották fel. Rendes emberről külön vett mértéket az asztalos, amikor kiterítették. Krúdy Gyula: Magyar hasak (1919)

Népek gyomrába látni Ha még egyszer elölről kezdhetném az életemet, sok mindent megfordítva csinálnék. Hogy a népek és nemzetek igazi lelkét megismerjem, világtörténelmi könyvek helyett feltétlenül a szakácskönyvekhez fordulnék. A história lapjai rengeteget hazudnak, a szakácskönyvekben azonban efféle emberi gyöngeségnek nyoma sincs. Egy szakácskönyvön keresztül az ember ismeretlen népek gyomrába lát. A szakácskönyv a költészet, a képzelet, az önleplezés csodálatos gyűjteménye. Jellemrajz, földrajz, éghajlat, növény és állatvilág, kedélyállapot, ízlés, világszemlélet, ez mind kiolvasható egy jó szakácskönyvből. Zilahy Lajos (1891–1974): Francia pacal

237


Székely Kalendárium – 2016

A kávé és az asszonyok Minden italok közt, melyekkel az emberek, ínyük ingerlésére és szívük felvidámítására élnek, eleitől fogva legnagyobb tetszést nyert a kávé, melynek csábító kedves íze még gyengébb nemünket is oly sokszor tobzódásra és mértékletlenkedésre tántorítja. Egyébiránt kiterjed ennek hatalma a legmagasabb és legalacsonyabb sorsúakra; gazdag és szegény, bölcs és bolond egyaránt imádják ezen nyalánk italnak boldogító és kellemes munkálkodásit… Sokan képzelni sem tudják, miként lehetne az, hogy ők a kávétól megváljanak. Mert azon mindennapi mesterséges felingerlése az életnek, azon mindennapi, ha szinte kevés idő múlva elrepülő kellemetes érzés és minden lelki és testi funkciók felemelése sokkal csábítóbb ingerrel hatnak az emberekre, kik rendszerint, míg az életerő tagjaikat eleveníti, a jelenvalónak gönyöreit ölelő karokkal fogadják… Asszonyainknak egy ily mesterségesen ébresztő italra szükségük nincsen; az ő természetes kellemjeiket és szeretetreméltóságokat pedig nevelni fogja azon semmi mesterséges szer által nem zavart természetesség, mely az asszonyi nemnek egyik fő ékessége. A kávé őket természetes leplükből kivetkezteti. Azon mértéken túl járdaló elevenség, nagy érzékenykedés, fáradhatatlanul folyó nyelv, melyeket nálok sokszor a kávéivás után tapasztalunk, nekik nem mindég természetes tulajdonaik; azok gyakorta következései azon varázsitalnak, mely lelküknek állapotját megváltoztatá. Almási Balogh Pál: A’ kávé, thé és csokoládé, 1831

A káposzta dicsérete Kiváltképpen a káposzta nékem nemcsak étel, hanem orvosság is volt. Én a nyers káposztasalátát fonynyasztatlan ettem, de ellenben a nyers ugorkasalátát nem szerettem. A sós-káposztás hús máig is minden csemege-specialénál kedvesebb étel előttem. Istennek hála, a gyomrom is jól emészti. Majd minden betegségemben a hajdúkáposztán kaptam életre.

A káposzta a magyarnak híres eledele, Kigyelmeteket is megkínálom vele. Itt van a káposzta, friss, jó disznóhússal Jól megeszkábálva, mint szekér a gúzzsal. Szakácsasszonyunkkal jól felfűszerszámoztattam, Tettem bele szegfűt, borsot, és meg is sózattam. Belevágtam kilenc disznó elejét-hátulját, Keresse meg benne ki fülét, ki farkát.

Bethlen Miklós erdélyi kancellár Élete leírása magától, 1710

Lakodalmi káposztaköszöntő

238


Székely Kalendárium – 2016

Búcsúztató

Növényevőknek való

Im hát aki mértéklettel szórakozott az étkekkel, s meg nem roggyant keze-lába, jöhet a táncoskolába. Járjuk, mint a szél a pusztán, fölfrissülünk majd káposztán, káposztának is a levén, mint a beduin a tevén. (E hasonlat egyéb hián, nem történt csak a rím mián.) S ha még fogát feni falánk, – frissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba’, menjen a sóhivatalba!

Aki eszik, az mindig őszinte. Figyelje meg, milyen odaadó, minden egyebet kizáró érdeklődéssel, elmélyedéssel pillant az evő arra a falatra, melyet majd bekebelez s nemsokára saját egyéniségévé magasztosít. Aki eszik, az szerelmet vall az életnek. Nem közönyös művelet. Az sem közönyös, hogy mit eszünk. Végre vele építjük sejtjeinket, vele folytatjuk önmagunkat… Hogy mi bírt rá a kizárólagos növényevésre? Eleinte a szeszély. Miután azonban megpróbáltam, éreztem, hogy megfelel testi és lelki alkatomnak, s nem hiszem, hogy bármikor is le tudnék nyelni egy darab húst vagy zsírral készített ételt. A kenyeret mindig szerettem. Számomra ma is a legnagyszerűbb lakoma egy darab fehér kenyér. Ha így tetszik, ez a kedvenc ételem, a csemegém. Kedvelem a rizst is, olajban, perzsa-módon. Mindennapi italom a spanyol feketekávé. Ismétlem, erre a kosztra nem holmi erkölcsi belátás kapatott, sem az a meggyőződés, hogy a növényevők egészségesebbek maradnak s tovább élnek.

József Attila, 1930. márc. 25. (a tréfás költemény a költő Jolán nevű nővére és annak férje, Makai Ödön ügyvéd társasági vacsoráján született)

„A húsvéti sonkának igazi ideje volna előkészületéig, rendbehozataláig, tálalásáig, megfelelő fogyasztásáig az a negyvennapi idő, amit közönséges nagyböjtnek nevezünk. Így mondja az elmélet, de a praktikus élet már régen bebizonyította, hogy a negyvennapos idő kevés egy sódarnak a létrejöveteléhez. A sódar a legkényesebb része a disznónak, korántsem élvezhető amúgy frissiben, mint a kolbász vagy a hurka…” Krúdy Gyula: A húsvéti sódar titkai (1933)

239

Kosztolányi Dezső (in. Színházi Élet, 1928. okt. 21-27.)


Székely Kalendárium – 2016

Székely lányok Brassóban Legkisebb számmal vannak Brassóban a magyarok, s akik vannak is vagy kézi munkából vagy nyugpénzökből vagy csekély fontosságú hivataluk után élnek, s így a hatalmas szász oligarchiával szemben politikai fontosságra nem egykönnyen verekedhetnek. A cigányok Brassóban is, mint mindenütt Erdélyben, az uraság vallását követik... A brassói közönségesein divatozó nyelv a németnek azon korcsa, melyet Erdélyben szász nyelvnek kereszteltek, azonban a csinosabb körökben hallani tiszta németséget is. A görögök az oláh nyelvet, de a kereskedők, kik közlekedésben vannak Bukaresttel és a macedóniai városokkal, értik s beszélik az új görögöt is. Nevezetes tünemény azonban Brassóban az, hogy itt legszélesebb kiterjedéssel a magyar nyelv bír; ritka, ki bár törve s elferdítve nem beszélné azt. Egyetlen példa, hogy a német városban a magyar nyelvet elvileg tanulják. Ha eddig nem, most alkalmam lőn meggyőződni, hogy a szász nemzet az „okos és előre látó" praedicatumot méltán megérdemli. Hisz a népes Háromszéknek Brassó lévén vásárhelye, mennyit vesztene ez, ha a magyar nyelvet nem értvén a közlekedés legelső segédeszközeit nem bírná. Háromszéknek pénze jobbadán Brassóba foly bé, s a brassói embernek annyit e nemzet nyelvéből, mennyivel kézmiveivel pénzét kicserélheti, csak tudnia kell. S ezen magyarságot is bizony nem Kolozsvárról s nem is Pestről hozatott nyelvmesterek tanítják bé. Az egész város székely cselédséget tart; év kezdetén százanként sereglenek Brassóba a Székelyföld egészségtől pirosló, kerek termetű hölgyei, kik itt szolgálatot vállalván egyszersmind a serdülő nemzedéknek mestereivé lesznek a magyar nyelvben. Ezen kanálison szivárog át nyelvünk a német ivadékba, de amely a keleti lágyságot és sima gördülékenységet ritkán vagy sohasem képes darabos nyelvével egyeztetni. Azon pórbeszédekről, melyeket ezen hölgyek úton-útfélen hallatnak, azt kell hinnem, hogy Brassó ezen hölgyek ártatlanságát nem azon tisztaságban adja vissza szülötte földjöknek, melyben át vette volt... Szentiváni Mihály (1813–1842): Reminiscentiak 1837-ről (Nemzeti Társalkodó, 1839, Kolozsvár)

Régi képeslap Brassóból

240


Székely Kalendárium – 2016

Magyar imádság a pusztán Sértő Kálmán Magyar égre adjál Isten, Mesélő sok csillagot, Szagos lelkű virágokra Orvosságos harmatot. Hegylevét a csobolyóba, Karjaimba szeretőt, Birkafelhő hömpölyögjön Tarka szamaram előtt.

Egy szomszéd se panaszkodjon, Nyalka csikós, vén gulyás, Kövér földön élhetnénk még, Csak a sorsunk lenne más. Gulya, ménes, birkatábor, Búzás hombár, nagy vagyon, Furulyázva járhatnánk a Legelő vadvirágokon. Adjál Isten a magyarnak Kevés sóhajú napot, Ősszerelmes éjszakákat, Szabadságos holnapot. Kérek nagy Magyarországot, Hancúrozó sok gyereket Rázd fel szép magyarjaidban a Szundikáló életet.

(A hungarista költő, író, újságíró a Baranya megyei Bissén született 1910. szeptember vagy október 29-én, 17 évesen már katonának állt, 1941. június 15-én hosszú betegeskedés után hunyt el Gyalu községben. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben nyugszik.) Fotó: Fodor István

Lövéte madártávlatból

241


Székely Kalendárium – 2016

Esküvő az ég alatt Annyi mindent beszélnek az emberek, aztán aki kíváncsi, az járhat az igazság nyomában. Mert ha van igazság, az mindenképpen hagy nyomot. Ha nem másutt, hát az emberi lélekben. Valahogy így magyarázta a sepsibükszádi kántortanító a Szent Anna-tó történetét is hittanórán a gyermekeknek. – Mert ugyebár Jókai Mór okos ember volt ám, le is jegyezte a tó történetét, hogy a gőgös úr tizenkét gyönyörű lányt tereltetett össze a székely falvakból, hintó elé fogatta őket, vélük akarta húzatni a maga dicsőségére. Ostorral vágott a legelső lányra a hámban, annak hátán kiserkent a vér, ajkán ki az átok is. Aztán kápolnát építtetett a tó partján, ott imádkozott az ő népéért minden áldott nap. Rácz Erzsikének a szívében fészket rakott a történet, serdülő korában megesküdött magában, hogy az ő esküvője pedig ott, fenn a Csomád-hegy tetején, abban a kápolnában lesz ám, sehol másutt. Ami azt illeti, sokat nem kellett várakoznia, mert az idő szalad, a szekér halad. Negyedéves egyetemista volt már, 22

éves, rettenetes nagy és legendás szerelemben Istvánffy Elek bükszádi fiatal orvossal. Az pedig Újtusnádon született, nőtt fel. Egy alkalommal, tova három esztendővel azelőtt ismerkedtek meg odafenn a tónál. Vitatták azt is, melyik falué a tó. Azon a helyen nem számított, ki orvos, ki teológus, ki tanító, egyenlőség volt ott a sátorozók között. Egyetlen törvény létezett, a jó tisztesség. És ha csók égetett bévül, hát volt ott rengeteg fenyves árnyék, hova elillanni egy olyan szóra. – Én itt megyek férjhez – mondta akkor egyszer Erzsike, amikor visszakapta a lélegzetét. – Itt építenénk? – nevetett csodálkozva a fiatalságában ragyogó, akkor ugyanvalóst csókban ragyogó orvos. – Már van egy kis kápolna, benne feszület, minden felszentelve... Nem elég? Olyankor a fiatalok hamar értenek szóból, csókból. – Az esküvőd? Igen? Szép lenne. A vőlegény helyében én minden fenyőfára gyertyát gyújtanék. Annyi itt a jó barát egész nyáron, segítenének ám. Ősz a Szent Anna-tónál

Fotó: Varga Terézia (SzSz)

242


Székely Kalendárium – 2016 Két álló esztendő telt el, az orvos gyóTizenkettőkor szólalt száz, ha nem gyította a rászorulókat, Erzsike tanulta a ezer hangszóróból a harangszó, aztán a gyógyítást az egyetemen. Egyikük se gyó- kórus énekelte az illő zsoltárt, gyermekek, gyult ki a majdani esküvőből. A szerelem- nyaraló fiatalok meg a két falu népe, feleből, ha az igazi, nem is lehet kigyógyulni. S kezettől függetlenül. „Mint a szép híves ha igen, akkor meg minek az egész? patakra a szarvas kívánkozik...” Akkor vaAkkor nyáron két falu, Bükszád meg lami jelre szétválott a népség, és a vízpart Újtusnád lakossága, nemcsak aki illetékes felől, az ég s a földiek szeme láttára, mintés meghívott volt, omlott felfelé a Cso- ha a tóból érkeztek volna, elindult az ifjú mádra, a tóhoz. Merthogy Istvánffy Elek pár, hófehérben, nyári melegben, illő tiszés Rácz Erzsike ott köt házasságot a pap, tasággal, az oltáros, feszületes kápolna elé. erdők, vizek s a Szent Anna-kápolna feszü– Ennél nagyobb méltósággal még letének színe előtt déli 12 órakor. Isten Horthy Miklós kormányzót sem fogadták rendet teremtett az élő világban, de ki s mi 1940-ben Erdélyben – jegyezte meg a Vízi tud rendet teremteni a nyaraló fiatalság Történész Kar negyedéves dékánja, között? Amint mondottam fentebb, a jó Inczeffy Ábel. szándék és tisztesség. Mert elment a híre Amikor Erzsike és férjelévendő Istmindennek. S a sok fürdőző fiatal is jelen vánffy Elek az asztal s a lelkész elé ért, suakart lenni a maga módján. hogva érkezett két balkáni gerle, és kikö– A jogi kar vállalja a virágrendezést. tött a kápolna keresztjén, az ünnepi fenyőHatalmas koszorú a kereszten, a kápolna koszorú peremén. Ennyi suhogás volt, homlokán. több semmi. És szólalt a pap, és válaszolt az Ezt a kolozsvári joghallgatók nevében ifjú pár: igen, igen, fogadom, elfogadom. közölte Első István negyedéves herceg, Sóhaj, aztán tizenkét nyílvessző suhonyílt gyülekezet előtt. Vegyészek és más gott föl a tó fölé, ki tudja, honnan, de mind ördöngösök tűzáldozatot komponáltak, a tizenkettőnek a hegyén eleven láng. És zenész fiatalok, teológusok kórust szer- ahogy a tóra hullottak, az egyszerre kigyulkesztettek. Fiatal költő írta az imát, zenét ladt. A vegyészkar is végezte ám a maga szereztek hozzá. A többi megy magától. köszöntőjét! Lángokban gyúlt és lobogott Augusztus 20-án, a déli harangszó előtt egy kör, égő eleven koszorú a vízen. A pap még megkérdezte Istvánffy Elek, a vőle- megborzongott, és éppen annyi idő alatt gény Erzsikétől, nem félsz egy kicsit? fölzúgott az első székely himnusz: „Hej, én – Buta vagy, István fia. Hogy lenne édes jó Istenem,/ Oltalmazóm, segedelmem,/ bennem félelem ezen a napon? Sosem! Vándorlásban reménységem,/ Ínségemben Tán ötszáz lélek is volt ott. Mozdulatla- lágy kenyerem.” nok az erdők is, a víz rezzenéstelen. KiránAkkor, mintha egy égi intésre, tucatnyi duló iskolások sorban a kápolna előtt. Kinek vadkacsa röppent föl a víz s a lángkoszorú is volt ott esküvői öltönye? A hozzátartozó fölé, aztán elhúztak a Szent Anna-kápolna családtagoknak, nyoszolyólánykáknak, és az ünneplő nép fölött, tova a Mohos annyi. Kívül-belül letisztálva, virág a hajak- felé, vitték a hírt valamerre, országnak s ban, alkalmi koszorúk, s a kápolna ajtaja előtt világnak. alkalmi oltár az asztalkán, hófehér abroszon. Czegő Zoltán

243


Székely Kalendárium – 2016

Veneturné vára Venetur egyszerű, szegény kurtanemes ember volt a szép Háromszéken. Éppen a lencséjét fogyasztotta egy nap (vagy ötszáz esztendővel ezelőtt), amikor rákopogott egy vendég egy ,,kiváló” személyében. (Kiválónak hívják Székelyországban az idegent.) – Adj’ isten jó napot, nemesuram! Fiatal utas lépett be, porral lepetten, de vidáman. – Fogadjisten – szólott a gazda –, kerülj beljebb! Ha fáradt vagy, pihenj meg hajlékomban, ha éhes vagy, ülj mellém a tálhoz. – Azt sem kérdezed, ki vagyok? – Mi közöm hozzá! Elég, ha azt tudom, fáradt vagy-e vagy éhes. – Mind a kettő vagyok. – No, akkor ide ízibe a tálhoz, szógám! Hanem megállj csak, hova való vagy mégis? – Budára. – Hm. Nálatok meg szokták trágyázni a földet, hogy jól teremjen? Nekünk amúgy is jó. Megállj hát egy kicsinyég, kiszaladok a konyhára, és megtrágyázom valahogy ezt a lencsét. Venetur csakhamar zsírt olvasztott, füstölt kolbászt hozott le a kéményből, megöntötte zsírral s megtrágyázta kolbásszal a sovány eledelt, mielőtt a vendéget hozzáültette volna, de bezzeg jól is laktak aztán belőle, úgyhogy alig bírt szuszogni gazda és vendég. A zsíros ételre bor is kellett, nosza, a szolgálóját elindítá legott Venetur a korcsmába, és minthogy hitele nem volt, az ünneplő mentéjét vitte a leány a hóna alatt, a másik kezében meg a kancsót. A

kancsó visszajött tele, de a mente ott maradt. A vendég az ablakon át jól megfigyelhette ezt a szegénységet. Nagy, meleg barátságot ittak aztán, és a vendég meghívta gazdáját, látogassa meg nemsokára Budán. Venetur parolát adott rá. – Hát hol lakol ott, szógám, és ki után tudakozódjam? – A várban lakom, íródiák vagyok a királynál. Csak Pál deák után kérdezősködj. A székely megtartotta a szavát, a jövő tavaszra elindult Budára, felkeresni Pál deákot. Könnyű volt megtalálni. A strázsán már tudták, tízen is ugrottak, hogy vezessék. Sok szobán keresztül hurcolták őkelmét, míg végre az egyikben ott állott Pál diák testestül–lelkestül. – No, szógám, itt volnék – kiálta vidáman a székely nemes –, csakhogy rád akadtam! Pál deák leültette, nyájas szavakkal kérdezősködött a háromszéki dolgokról: hogy áll ott a világ, mit csinálnak Apor uraimék, hát a szép Damokos leány férjhez ment-e már? Iszik-e még nagyokat Kököny uram? Megházasodott-e már Pótsa Dávid? Verekednek-e egymás közt a Mikó fiúk? Addig-addig beszélgettek, hogy egyszer csak megterítettek a másik szobában, s jelenteni jött egy lakáj: – Felséges uram, kész az ebéd. Venetur csodálkozva nézett szét, hogy kit szólítanak itt ,,felségesnek”. Pál deák észrevette, s csakhamar kituszkolta vendégét maga előtt az ajtón az ebédlőterembe, ahol karéjban álltak a fényes öltözetű nagyurak, mélyen meghajolva a belépő deák előtt.

244


Székely Kalendárium – 2016 Kivett a zsebéből egy marék drágakövet, gyémántot, smaragdot, keleti gyöngyöt, s megszórta vele a tál tetejét. – Mi is zsírozzuk ám az ételeket, Venetur barátom. De már erre a nagy kegyre csakugyan térdre borult Venetur. – Megállj! – folytatta a király. – Még tartozásban vagyok a mentéért, amelyet zálogba küldtél a korcsmába. Fotó: egyszervolt.hu S ezzel levette a saját drága csatos men– Ejnye, szógám – förmedt rá Venetur téjét, s Venetur nyakába akasztá. – No, urak, ti is! – intett eközben a fő–, hát mi ez? – Majd zavartan, habozva tette hozzá: – Csak tán nem te vagy az uraknak. Azok is hát Veneturhoz járultak, s izé... a király? nehéz, aranyos-ezüstös felöltőiket ráPál deák mosolygott. hányták, meg-megtudakolva némelyek: – De bizony én vagyok véletlenül. – Bírod-e még? Venetur a fejét vakarta. – Bírom, bizony, akár hazáig! – felelte a – No, még így se jártam életemben. góbé boldogan. Ejnye, ejnye! El is bírta, haza is vitte a sok mentét, Tetszett a királynak, hogy a góbé nem esik térdre, mint más ember, hanem csak kincset, és otthon mindjárt hozzáfogott csodálkozik, s a csodálkozás egészen egy vár építéséhez, de bár azt már csak a elfojtja benne az ijedelmet és hódolatot. felesége fejezhette aztán be, azért hívják a Asztalhoz ültették aztán, közel a király ,,Veneturné várának”. Ez lenne székely források szerint a mellé, aki váltig kínálta a legjobb ételekkel és a legfinomabb tokaji borokkal. Ízlett is Veneturné várának története. A dolog feltűnően hasonlít a cinkotai Veneturnak minden. – Most pedig jön a legjava – szólott a kántor esetéhez. Mindegy, hátha Venekirály az ebéd végén a főurak felé fordulva turral is megtörtént! Ki tudja? De ha mind –, de abból ti nem esztek, ez egészen az én a kettő igaz, akkor ugyan nemigen volt Venetur barátomnak van készítve, viszon- érdemes, hogy az ember valamirevaló zásul a lencséért, amellyel engem oly jó ruhát vegyen fel, ha a Mátyás udvarába ment, ahol ilyen tréfákat csinált az urak szívvel megvendégelt. Egy görnyedő szolga cipelte a roppant mentéivel a király. A Veneturné vára közel fekszik Betálat, és odatette a székely elé. Teliden-tele volt arannyal. Úgy csillog- reckhez, az oláh határszélen. Maradványai tak ott a szép körmöci sárga csikók, mint a mutatják, hogy valaha rendkívül erős volt. Nagy események nem fűződnek hozzá. székely nemes szemei. – Ez a tied, Venetur. Ez a lencséért van. Híre nincs a történelemben. De hát egy tál Hanem megállj csak, majd én is megtrá- lencséért bizony untig elég ennyi is. gyázom kicsit! Mikszáth Kálmán nyomán

245


Székely Kalendárium – 2016

Firtos tündére Két testvér uralkodott hajdan a székely Sóvidéken. Szépséges tündérek voltak. Hiába voltak azonban bűverővel rendelkező tündérek, testvérek voltak, s így ők is nagyon sokat veszekedtek, mint az emberek között a testvérek. Firtos tündér volt a jobbik: ő csak mindig épített, dolgozott, gyógyított és vigasztalt. Tartód tündér volt a rossz testvér; programszerűleg rombolt le mindent, fejét csak gonoszon jártatta, mint akárcsak a rossz testvér az emberek között. Tartód egyszer csalárd versenyre szólította Firtos tündért. Abban egyeztek meg, hogy egy-egy bérctetőn Korondtól napnyugatra Firtos, napkeletre pedig, Havas alatt Tartód építsen tündérnépével büszke várat. Aki hamarább készen lesz, az legyen a vidék ura. Firtos jóhiszeműleg elfogadta bátyja föltételeit, mint minden jó testvér az emberek között. Tartód azonban csúnyán megcsalta Firtost, aminthogy minden rossz testvér így cselekszik a jóval szemben. Ugyanis mikor egyszerre megindult a munka, és a serény tündérek kora reggeltől késő estig hordták a

mázsás köveket, egyenlő számban építve délceg várfalat a sziklabércen, éjszaka Tartód feketehajú legényeivel fellopózkodott Firtos várába, s éjfélig a nappal hordott kövekből sokat lehordott. Egy ízben éppen a legnehezebb szegletkövet akarták leemelni Firtos tündér várából, mikor a vasgerendára kötött, nehezen vihető óriáskövet csak a félútig, Korondig hurcolhatták magukkal, mert hirtelenében megszólalt a kakas. Tartódnak minden ereje elment a kakasszóra, és a nagy követ leejtették Korond határában. Így a szégyenteljes dolog kitudódott, mire a tündérek közös elhatározással elűzték Tartódot, és együtt építették meg a jó Firtos tündér várát. Firtos várának romjai napjainkban is jól láthatók, és az ékírásos feliratáról nevezetes Énlaka községből kiindulva jól megközelíthető is. Tartód várát már majdnem egészen elpusztította az enyészet, de a „Likas követ” még manapság is mutogatják a korondi országút mellett a déli oldalban.

Fotó: Bán Barna

Só-szoros Parajdon

246

Dr. Lévai Lajos (Székelyföldi Képek, Kolozsvár, 1940)


247


Székely Kalendárium – 2016

Egy elégedetlen edző Kevés székelyföldi szakembernek adatik meg, hogy leülhet a magyar labdarúgó-válogatott kispadjára. Az egyedüli „tősgyökeres” földink, akit ilyen kiváltság ért, talán Baróti Lajos volt, de Dárdai Pál is több interjújában kiemelte, büszke székely felmenőire. Az udvarhelyszéki László Csaba is eljutott nemzeti csapatunk irányításáig, igaz, „csak” Lothar Matthäus jobbkezeként. Interjúnkból kiderül, hogyan jutott el odáig, sőt, onnan tovább is… – Alig 26 évesen abba kellett hagynia labdarúgói karrierjét. Korábban hogyan vezetett az útja Székelyföldről Németországba? – Nagybátyám Németországban élt, a szüleim többször voltak nála, aztán nekem is sikerült kimennem hivatalosan, útlevéllel. Nem a kalandvágy hajtott, mert amikor kimentem, akkor döntöttem úgy, hogy ott maradok, és 22 évesen megpróbálok új életet kezdeni. Azóta járom a világot kisebb-nagyobb „állomásokkal”.

– 2004-ben ki és mi döntött abban, hogy Lothar Matthäus mellett a magyar válogatott másodedzője legyen? – Ez egy érdekes történet abból a szempontból, hogy akkorra már a kölni főiskolán elvégeztem a „futballtanári” szakot, ami az UEFA pro licencének felel meg, habár Németországban másképp működött. Most is másképp működik a futballszakma. A Borussia Mönchengladbach U16-os csapatának voltam akkor a vezetőedzője, és onnan kikerültek olyan játékosok, akik később

László Csaba: „Mindenhol jól éreztem magam”

248


Székely Kalendárium – 2016 1964-ben született Székelyudvarhelyen, a városhoz közeli Hodgyában nevelkedett. Labdarúgóként a Székelyudvarhelyi Haladás és a Székelykeresztúri Egyesülés játékosa volt, 1986-ban Németországba disszidált, de ott csak amatőr csapatokban játszott, nem kapott profi szerződést. A Borussia Mönchengladbach ifi csapatainál kezdett edzősködni. 2004 januárjában lett a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője Lothar Matthäus mellett, majd a Ferencváros vezetőedzőjévé nevezték ki. Azon az őszön az UEFA-kupa csoportkörébe vezette az együttest, majd Uganda szövetségi kapitánya lett. Ezt követően Skóciába szerződött, ahol 2009-ben az év menedzserének választották a Hearts of Midlothian edzőjeként (a harmadik helyen végzett a Celtic és a Rangers mögött). Volt a belga Charleroi edzője is, majd Litvánia szövetségi kapitánya is. 2014-től a budapesti MTK játékosmegfigyelője, 2015 nyarán pedig vezetőedzőnek nevezték ki a kék-fehéreknél.

Az MTK-nál a fiatal játékosokra helyezi a hangsúlyt

német vagy lengyel válogatottak lettek. Az ottani sportigazgató korábban Lotharral együtt futballozott a Mönchengladbachban, és ő ajánlott be neki úgy, hogy ha valaha Magyarországon fog dolgozni, akkor én lennék a legjobb választás számára. Lényegében így kerültem

akkor a futball vérkeringésébe. Eleget tettem ennek a felkérésnek, s habár alakulhatott volna másképp is, szerintem ez így volt rendjén. – Egy év sem telt el, és a Ferencváros kispadján találta magát: jött egy olyan másfél éves időszak, amire bizonyos szurkolók vegyes érzelmekkel emlékeznek vissza, mások pedig elismerőleg szólnak a László-korszakról. Ön milyen érzéssel gondol vissza tíz év távlatából? – Ha a sportszakmai oldalát nézzük, a Ferencváros azóta sem szerepelt olyan jól, mint velem, hiszen ezüstérmesek lettünk, bekerültünk a Magyar Kupa döntőjébe, illetve az akkori UEFA-kupa csoportkörébe, ahol relatív jó eredményeket értünk el, egy ponttal maradtunk le a továbbjutásról, holott erős csapatok, a Schalke, a Basel, a Feyenoord és a Hearts of Midlothian voltak az ellenfeleink. Ha meglett volna az anyagi stabilitása a klubnak, akkor a bajnokságot is meg tudtuk volna nyerni, sőt ahhoz is nagyon közel álltunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Az, hogy ki miként emlékezik, ma már relatív. Abszolút nem akarok senkinek sem megfelelni, csak

249


Székely Kalendárium – 2016 Baróti (szül. Kratochfill) Lajos Baróton született 1914. augusztus 19-én, 1928–1946 között a Szegedi AK (1936-tól Szeged FC) együttesében, utána két évig a Győri ETO-nál futballozott, 1941-ben bajnoki bronzérmet szerzett. Játékosként 1939-ben és 1941-ben egyegy alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, 1935-ben pedig a főiskolai világbajnok csapat tagja volt. A nemzeti csapatot 1957–1966 között 80, 1975–1978 között pedig 37 alkalommal irányította szövetségi kapitányként. Összesen négy világbajnokságra juttatta ki (ezt rajta kívül még a német Sepp Herberger, az angol Walter Winterbottom, a német Helmut Schön és a francia Henri Michel mondhatja el magáról; a brazil Carlos Alberto Parreira hat, a szerb Bora Milutinović öt vébén vett részt), 1958-ban Eb-bronzérmet szerzett. Budapesten hunyt el 2005. december 23-án.

„Fontos, hogy mit hagysz magad után”

magamnak. A mostani Ferencváros anyagilag stabilizálta magát, de még mindig nem sikerült bejutnia az európai labdarúgás vérkeringésébe. Ettől függetlenül a mai napig büszke vagyok arra, hogy a klubnál dolgozhattam, és arra is, hogy néhány évvel utána is megkerestek – az már más kérdés, hogy akkor nem tudtunk megegyezni. Utána mentem el Litvánia szövetségi kapitányának. Nagyon fontos az, hogy ha valahol dolgozol, akkor hagyj nyomokat magad után; ha felelősséggel végezted a munkádat, akkor újra megkereshetnek.

– Több mint tíz éve kisebb-nagyobb megszakításokkal profi labdarúgó edző. Hol, melyik csapatnál érezte magát a legjobban? – Az a jó ebben, hogy én mindenhol jól éreztem magam, és mindenhová visszavárnak. A Borussia Mönchengladbachnál mai napig jó kapcsolataim vannak, akár a Ferencvárosnál vagy Ugandában – utóbbinál én voltam az egyetlen szövetségi edző, aki kitöltötte a kétéves szerződését. Utána újabb, most már négyéves szerződést írattak alá velem, csakhogy a skót Hearts of Midlothian kivásárolt. A családom mai napig Skóciában él. A belgiumi egy évre azt mondanám, ballépés volt az életemben, amit újra átgondolnék, de azt azért hozzátenném, hogy a mai napig jó a kapcsolatom a Charleroi tulajdonosaival. Litvániában nem töltöttem ki a szerződésemet, amit elfogadtak, mert úgy éreztem, nincsen előrelépés sportszakmailag: nem jutottunk ki a világbajnokságra. – A mostani MTK miként épül a keze alatt? Mire lesz képes ebben az idény-

250


Székely Kalendárium – 2016 ben ez a viszonylag fiatal csapat? Mondjuk, Torghelle vagy Vukmir A magyar labdamár nem éppen fiatalok… rúgó-válogatot– Csapatépítési szakaszban vagyunk, tat 2014 és 2015 a szakmai igazgatói és a vezetőedzői felközött hét méradatok egyaránt rám hárulnak. Hosszú kőzésen irányítávú munkáról beszélünk, hatéves szertó, pécsi születéződést írtam alá. Eddig ahol dolgoztam, sű (1976. márcimindenütt hosszú távú szerződést ajánus 16.) Dárdai Pál édesapja révén lottak – ez mind a bizalom jele. De nem bukovinai székelyek leszármazottja, az évszámok a fontosak, hanem az, hogy anyai ágon sváb. „Soha nem felejmit hagysz magad után, és hogy saját tem el, hogy székely családból szármagadnak, az elvárásoknak tudj megfemazom – nyilatkozta egy alkalomlelni. Az MTK-nál egy akadémia felépímal a Magyar Nemzetnek. – Nagytéséről, a futballklub teljes átalakításáról mamám ruháját… megőriztük, és a van szó. Ezen belül persze jó eredménappalimban is ott virít a székely nyeket is el kell érnünk, mert csak akkor népviseletbe öltözött kis baba is, tudod megvalósítani önmagadat, ha az ezzel nincs gond. Ezen kívül sok kaeredmények is megfelelőek. Van egy pocs nem maradt, hiszen én már jó bizonyos nyomás a média és a szurkolók pár éve Berlinben élek. Disznórészéről. vágásra azért mindig hazajövök – Az MTK-nak miben kell fejlődnie? Véméndre, ami egy svábok, széke– Az MTK-nak az a filozófiája, hogy lyek lakta település Pécstől nem saját nevelésű, az akadémiáról kikerülő, messze… Agyas vagyok, mint egy fiatal játékosokból építkezik, csak utána székely, és precíz, mint egy sváb.” nézünk szét a piacon. Mellékes, hogy az Azt is elárulta, „a család bukovinai MTK milyen eredményeket ért el, mert, ága régóta rágja már a fülünket”, sajnos, az európai futballporondon nem hogy kiránduljanak el Bukovinába, tudott eddig semmi olyat felmutatni, nézzék meg, honnan indult útnak a amire büszkék lehetnénk. Arra töreknagymama, „lehet, hogy összejön a szünk, hogy lépjünk ki az európai futballdolog”. Arra a kérdésre, hogy melyik porondra, be kell jussunk legalább az vonal génjei kerekednek benne Európa Liga csoportkörébe. Azonban ahfelül, így válaszolt: „Hát, amilyen hoz, hogy ez sikerüljön, játékosokat kell csökönyös, önfejű vagyok, úgy termelnünk. A profi futball egy gazdasági tűnik, inkább a székely.” vállalkozás, amiben az is benne van, hogy játékosokat tudunk eladni a piacon. Lényegében ebben kell fejlődnünk, és kell. Az ember soha ne legyen elégedett, abban, hogy minél több játékost adjunk a még akkor sem, ha éppen az első helyen magyar válogatottnak, de ezekben a dol- áll. Én soha nem vagyok elégedett, mindig gokban nemcsak nekünk, hanem az tudom, hogy nem értem el a maximumot. összes magyar klubcsapatnak fejlődnie Katona Zoltán

251


Székely Kalendárium – 2016

Horoszkóp 2016-ra A felkavaró 2015-ös év után, melyben mindannyian szinte hiába vártuk a megnyugvást, a 2016-os esztendő dinamikus, de bizonytalan napokat ígér, amikor szükség lesz a stratégiáink újragondolására, valamint arra, hogy csendben leüljünk és elgondolkodjunk az élet filozófiai, vallásos és spirituális mozgatórugóin. Az év elején nagy önbizalommal és lelkesedéssel áll a változások elé, hiszen a 2016-os esztendő sok újdonsággal és kihívással kecsegteti. Magánéleti és szakmai téren egyaránt beteljesülésre van kilátás, s az ebből fakadó lelkesedés egész évben kitart majd, augusztusban pedig mindez hatványozottan lesz érzékelhető. Intenzív, szenvedélytől fűtött periódus áll ön előtt, aminek köszönhetően nő a kreativitása és az önbizalma. Merészebben fogalmazza meg vágyait, fejezi ki érzelmeit, ami abban segíti majd, hogy megérdemelt módon kamatoztassa tehetségét, képességeit, illetve kedvező irányba fordítsa az önmagáról alkotott képet. A Merkúr jelenléte általában a kapcsolataira lesz kedvező hatással, lehetősége lesz új embereket megismerni, de családjával, barátaival, szomszédjaival, kollégáival is jól alakul a viszonya. Az is lehet, hogy teljesen új társaságokban találja magát, ahol szinte bevonzza az önhöz hasonló érdeklődésű vagy érdekeltségű személyeket. Május elsejétől júliusig főleg az utazásokra, illetve az intellektuális életére, a családon belüli kommunikáció javítására fekteti majd a

hangsúlyt. Augusztus vége és november között a magánéleté lesz a főszerep, de ekkor jöhet el az idő arra is, hogy számba vegye, majd lefegyverezze ellenségeit. Figyeljen a gyengeségeire, melyek ebben a periódusban előtérbe kerülhetnek! Párkapcsolatában jelentős fordulatra számíthat, talán itt az ideje, hogy a jegyesség vagy házasság terén is próbára tegye magát. A 2016-os év erre igencsak kedvező feltételeket biztosít, augusztus 11-ig pedig az egyedülállóknak is nagy esélyük lesz szerelembe esni. A szerelem terén ígéretesnek mutatkozik 2016, ugyanakkor családi és vagyoni gyarapodást jeleznek a csillagok. Az év első fele, egészen augusztusig az a periódus, amikor a családja, szerettei foglalják le minden gondolatát. Lehetséges, hogy egy nagyobb házba költözik, nekifog építeni egyet, vagy épp felújítja, újratervezi az otthonát. 2016-ban érdemes ingatlanba fektetnie, vagy olyan vállalkozásba kezdeni, ami hosszú távú jövedelemmel kecsegteti. Az is lehet, hogy épp házasság vagy örökség révén gyarapodik a vagyon. Szerettei körében tehát anyagi és érzel-

252


Székely Kalendárium – 2016 mi biztonságra számíthat, ami önbiza- szert örökség révén vagy nem teljesen lommal és optimizmussal tölti el. „tiszta forrásokból” – egy merészebb Akár ennek következményeként is kollégája közreműködésével. Egy időfelfogható, hogy előtérbe kerül a gyer- sebb férfirokona vagy felettese komoly mekvállalás kérdése, ha meg már nem segítséget nyújthat a kritikus helyzetben. szaporodik a család újabb utóddal, gyer- Hallgasson az ösztöneire, júniusban és mekei láttán büszke, boldog. Mindjárt az júliusban pedig semmiképp ne kezdjen új év kezdetén magánéletében bekö- új vállalkozásba! szönt egy nyugalmi szakasz, ami az ezt Tartsa magát távol az olyan helyzemegelőző, közel kétéves elhidegülésnek tektől, amikor más pénzével, javaival kell és feszültségnek jelenti majd a végét. bánnia, mert kényelmetlen helyzetbe Párjával szinte hallgatólagosan találják kerülhet! Hamis tanítók, ügyvédek, külmeg egymás közt a hidat és az egyen- földi „üzletemberek” tehetik próbára az súlyt, de ugyanez érvényes a baráti, szak- ítélőképességét, nagyon résen kell lenmai, illetve üzleti kapcsolataira is. nie, hogy megőrizze a tisztánlátását. Ők A nyár folyamán azonban figyeljen azok ugyanakkor, akik figyelmeztetik oda a munkájára, szeptemberig újabb személyisége „fekete foltjaira”, és arra, elvárásoknak és kihívásoknak kell eleget mely területeken kell erősítenie magát. tennie ahhoz, hogy megőrizze a pozícióMagánéletében készüljön fel a színját. Szeptember 9-én a Jupiter a Szűz je- padias drámákra, ez az év a fokozott gyébe lép, ami a következő tizenkét hó- érzelmi kirohanásoknak kedvez. Az biznapra több aggodalmaskodást, biztonság- tos, hogy a 2016-ban szerzett szerelmi ra való törekvést ígér, ugyanakkor dolga- élményei emlékezetesek maradnak. Ha ink rendezésére való erős késztetést is. nem viseli türelemmel és megfelelő Ami a karrierét illeti, 2016-ban érettséggel az ellenkező nem próbatétenéhány radikális döntést is kell hoznia. leit, maradandó sebeket szerezhet. Nagy türelemmel, kivárással kezelje a változásokat! Az év megrázó és rideg impulzusokkal indul kapA 2016-os év inkább spiricsolati téren. Magánéletétuális előrehaladást mutat, ben fontos változásokra és mint pénzügyit, főként júli- színváltásokra számíthat. Minden vita, usban okozhatnak fejtörést nézeteltérés eredete a családban vagy önnek a „piszkos anyagiak”. Augusztusig otthonában keresendő 2016-ban. Noszorosabbra kell húznia a nadrágszíjat, vember közepétől pedig a kommunikáde biztató, hogy a komolyabb anyagi vál- ció és verbális együttműködés hiáságok ideje ezzel le is zárul erre az évre. nya/működésképtelensége mutatkozik Azért tanácsos lesz az utolsó hónapokra majd minden összezördülés okának. Ez is tartalékolnia valamit, és továbbra se részben a Rákok befele forduló szemébocsátkozzon fejetlen költekezésbe. lyiségének lehet a következménye, s ha Tartsa biztonságban a hitelkártyáit! ezt megérti, talán változtat is a „zárt Májusban jelentősebb összegre tehet kagyló” magatartáson.

253


Székely Kalendárium – 2016 Az év első felében a túlzottan racioná- jon a párkapcsolata. Ehhez azonban lis alapokon nyugvó gondolkodása több fejlődési fázison is keresztül kell jelenthet gondot: azt szeretné, ha a sze- majd verekednie magát. relme, a kapcsolatai mereven leszögezett Siker koronázza minden hosszú távra észérvek alapján működnének. Az előző szóló kezdeményezését, maradandó dolévben ez talán „bejött”, idén azonban gokat alkothat vagy hozhat létre. Legyen nem szabad ehhez ragaszkodnia. szó házépítésről, családalapításról vagy Lassacskán kénytelen lesz értékelni azt, vállalkozásról, mindegyikhez érettségről ha a dolgok egyensúlyban vannak, ha a és komolyságról kell majd tanúságot kapcsolata a rutin alapjain, a mindennapi tennie. Ellenkező esetben a dolgai újraélet rendes kerékvágásában halad előre. szervezése és stabilitás helyett a feje teteJúliusban újra felkerül az érzelmi hul- jére állíthatja az életét. lámvasútra, ami a szerelmi életét illeti, és A legfontosabb kötelékek, melyek ami jelentős lelki megpróbáltatásokat önt és szeretteit a legkritikusabb időokozhat önnek. Kénytelen lesz átgon- szakban is szorosan egyben tartják, az a dolni és behatárolni a sors önre szabott kommunikáció és együttműködés. elvárásait, és megpróbálni erősebb ala- Mindezek mellett szükség lesz némi pokra helyezni a magánéletét. kedvességre és előrelátásra, közös jövőEz lehet az a pont, amikor otthoná- képre is ahhoz, hogy a jelentős fordulaban keres nyugalmat, felértékelődik a tokkal új szakaszba érkező életével párja család, az igaz, őszinte, erős kapcsolatok, is lépést tudjon tartani. a meglévő biztonság jelentősége. Augusztus második felében, novemAmennyiben mégis elbukná az érzelmi ber közepén pedig különösen fontosnak vizsgát, itt jöhet be a gondviselés szere- érzi a valós értékeken alapuló kapcsolape, mely apró jelekkel figyelmezteti arra, tait. Párkapcsolatának konkrét célokat mit kell még tanulnia ahhoz, hogy meg- fog kitűzni azzal a szándékkal, hogy értse, mindez a fejlődését szolgálja. Az is anyagi szinten is megerősítse a kötelékelehet, hogy épp ez az érzelmi válság it. Ez azt is jelentheti, hogy párjával vezeti el ahhoz a személyhez, akivel a közösen vásárolnak ingatlant, vagy feljövőben kiegyensúlyozott, szeretetteljes építik álmaik otthonát. De az is előforkapcsolatot tud kialakítani. dulhat, hogy tégláról téglára építik fel a saját kapcsolatuk börtönét! Ha megfeleAz év első fele szerelmi lő módon kommunikálnak és működtéren hoz pezsgést az nek együtt, a szerelmük szó szerint valóéletébe. Erős vágyat érez sággá válik. Hosszú távra! a romantikára, illetve késztetést a „színpadias” jelenetekre. A 2016-os év változásokat Mindez hasznos lehet néhány magánélehoz mind a személyiségét, ti buktató áthidalásában, ezért ne fogja mind magánéletét, családját vissza magát. Március végéig mindenilletően. Talán épp az előző képp érzelmi „nagykorosodásra” lesz év anyagi értékekre kiélezett történései, szüksége, hogy kiegyensúlyozott marad- döntései késztetik arra, hogy más szem-

254


Székely Kalendárium – 2016 szögből tekintsen a jövőre. Ez fakadhat a és korlátok egymásnak feszülését. belső énjéből áradó feszültségből is, Előtérbe kerülnek az emberközi kapcsomely a külső világból érkező impulzusok latok, beleértve minden típusú relációt, hatására csak tovább fokozódik. Gon- kezdve az érzelmi/házassági kapcsolatdolkodásában sürgősen rendet akar te- tal, a barátságokkal vagy szakmai együttremteni, hogy tisztábban láthassa a dol- működésekkel bezárólag. Az Urágait. Szellemi érettségre vágyik, amihez a nusznak köszönhetően felerősödik az logikát hívja segítségül. újdonság, a szabadság, a modernség és Ellentétben az előző időszakkal, eredetiség iránti vágya. önmaga helyett másokra élezi ki a figyelUgyancsak ennek betudhatóan a hallmét, párkapcsolatában előtérbe kerül az gatólagos együttérzésen, illetve az egyempátia és az önfeláldozás. Arra törek- más szabadságának tiszteletén alapuló szik, hogy nyíltan is átadhassa magát a kapcsolatok nyernek létjogosultságot az szeretetnek, a romantikának. Mindehhez életében, nonkonformizmusával, egzotiszüksége lehet némi önvizsgálatra, hogy kus érdeklődési körével, újításokra való aztán maradéktalanul megélhesse az törekvésével sok szimpatizánst szerezérzelmi változásokat és a beteljesülést. het érzelmi és szakmai téren egyaránt. Július második felében anyagi nehéz- Az Uránusz azonban ennél sokkal több ségekre számíthat, amiről azt hiheti, kellemes meglepetést tartogat a jegy szühogy egy fantasztikus szerelmi történet löttei számára. végét jelenti. Vagy azt, hogy az érzelmi Jótékony hatását abban érezheti, kibontakozását akadályozza. Némi dip- hogy sokkal nyitottabb lesz új barátsálomáciai érzékkel, valamint a másokba gok kialakítására, csoportos tevékenysévetetett bizalom jól megtanult leckéjével gekre, de akár jótékonysági feladatokra azonban nem kell lemondania a szerel- is kapható lesz, civil szervezetek munkáméről. A titok nyitja, hogy bízzon önma- ját segítve. Mindenképp többször bukgában és a párjában, legyen előrelátó és kan majd fel az önéhez hasonló érdeklőkonstruktív a magánéletében (is). désű résztvevőket mozgató rendezvéCsaládjában elhidegülést tapasztalhat, nyeken. A Jupiter jelenléte is nagyban befele fordulást, ami miatt sokszor magá- segíti majd a szocializálódását, valamint nyosnak érezheti magát. Ez az állapot számos alkalmat biztosít majd arra, augusztus közepétől szeptember elejéig hogy értékes időt töltsön szerettei társanémileg feloldódik – ekkor újra vidám és ságában. gondtalan lehet az otthoni légkör. Végül pedig tegyünk említést a Szaturnusz kedvező állásáról is, mely Úgy érkezik el a 2016-os egész 2016-ban (tulajdonképpen egéév a Mérleg szülöttei szá- szen 2018-ig) a Nyilasban tartózkodik, mára, mint a nyári vaká- ez pedig az ítélőképességet, összpontoció a viharos tanév után. sítást, gyakorlatias gondolkodásunkat A Szaturnusz-Jupiter májusi kvadrát erősíti. Kiemelten nagy segítséget energiái sokat segítik az előrehaladását, nyújt önnek a tanulásban és karrierépíszinte a bőrén érzékelheti a lehetőségek tésben.

255


Székely Kalendárium – 2016 A Szaturnusz hatásai már lehetnek, ezért döntései előtt adjon időt 2012 októbere óta nyo- magának, hogy átgondolja a következmasztó ködként teleped- ményeket. nek a mindennapjaira, de 2016-tal kitisztul a horizont ön előtt. A Szaturnusznak a Nyilas Végre kicsit hátradőlhet, hogy megjegyben való tartózkodákönnyebbüljön, emelkedjen a lelke, és sa valószínűleg az egyik napról napra energikusabbnak érezze legfontosabb asztrológiai magát. Így már az élet is szebbnek tűnik hatása a 2016-os évnek, ez pedig hatvámajd, ha látja, amint erőfeszítései konk- nyozottan érvényes a jegy szülötteire. A rét eredményeket is hoznak. Nagy Sors bolygója rengeteg pesszimizSzakmai téren nem is lesz hiány sike- must, önbizalomhiányt, gátlást, fizikairélményben, de mivel a Jupiter a Szűz erő-veszteséget, korlátozottságot, betegjegyében időzik egészen szeptemberig, séget, akadályokat generál. Így aztán az kicsit jobban oda kell majd figyelnie a ön előtt álló két évet, míg a Szaturnusz részletekre és a napi rutinra is. Rengeteg az ön jegyében tartózkodik (2017 delehetősége adódik, hogy fejlessze magát, cemberéig), általános frusztráltság és bátran haladhat előre a társadalmi meg- korlátozottság jellemzi majd. Kalandbecsülés és anyagi bőség fele. 2017 de- vágyát, kockáztató kedvét szinte állandó cemberéig, a Szaturnusznak köszönhe- jelleggel féken kell majd tartania. tően, nem lesznek anyagi gondjai. Mivel Mindezek mellett ugyanakkor a ön előrelátó, jó stratéga, szinte akadá- Szaturnusz konstruktív erővel is bír, lyok nélkül tesz majd szert több ízben is hiszen nem véletlenül asszociálják a bölextra jövedelemre, amire szüksége is csességgel, megbízhatósággal, a tökélelesz, hogy egészségi állapotát is megfele- tességgel, tartóssággal, türelemmel és lő szintre tudja hozni. Többek között az óvatossággal. Ezeket a leckéket mindanyis a 2016-os év pozitív hozadéka lesz, nyiunknak meg kell tanulnunk, és úgy hogy végre fittebbnek és egészségesebb- tűnik, most jött el az ön ideje. S mivel a nek érezheti magát. Krónikus betegségei Szaturnusz az ön oldalán áll, maradandó szinte váratlanul fordulnak jó irányba, és dolgokat alkothat, a fejlettség magasabb amennyiben szeretne, most bátran pró- szintjére léphet, bölcsességet nyerhet, bálkozhat életmódváltással is – a hatás a jobban megértheti igényeit, kivetítheti várt többszöröse lehet. pozitív gondolatait a környezetére. Az év folyamán általában nyugodtabb Mindez pedig szintén jobb minőségű lesz, mint valaha, és ez az önmagáról életet biztosíthat a jegy szülöttei számára. alkotott képre is jótékony hatással bír. Szakmai téren pedig különösen jó Otthonában meleg és békés marad a lég- évre számíthat, a Szaturnusz-Uránusz kör, amennyiben gyerekei is vannak, kvadrát májusban szinte legyőzhetetlenminden oka meglesz rá, hogy büszke né teszi önt a céljai eléréséért vívott legyen rájuk és elégedett legyen velük. harcban. Az év első fele főként a tanulEmberi kapcsolatai azonban az előző mányoknak, kirándulásoknak és távolsáévekhez képest jóval összekuszáltabbak gi kapcsolatoknak kedvez. A második

256


Székely Kalendárium – 2016 félév pedig elhozza a várva várt sikert, való késztetés, és szinte bármire képes szakmai elismerést, előrelépést és anyagi lesz a céljai eléréséért, még akkor is, ha a gyarapodást is. sikerhez vezető út némileg göröngyösÉrzelmi téren szinte úszik majd a lel- nek ígérkezik, és időnként félelmek is kesedésben, több megismételhetetlen, ébredhetnek önben. Minden bizonnyal élménydús kalandba keveredik, amelyek azonban erősebb lesz annál, hogy feladegy életre belevésik magukat az emléke- ja, ezért sikerre is viszi a terveit – ezt már zetébe. Ettől eltekintve az előttünk álló a mögöttünk álló évben is bebizonyítottizenkét hónapban általában merengő, ta, sokkal stresszesebb körülmények szinte fásult lehet a hangulata, de ha között. megtartja az önbizalmát és bízik a saját 2016 tehát a fejlődés éve a jegy szüerejében, nem kell aggódnia a döntései löttei számára, ezzel együtt azonban fel miatt. kell készülniük arra is, hogy lépést tudjanak tartani a generált változásokkal, ezek A Bakok számára is sokkal következményeivel. Nyitottabbnak és békésebbnek ígérkezik befogadóbbnak kell lenniük az új lehető2016, mint az előző esz- ségekre, melyek előbb-utóbb kétségteletendő. Erre a békességre nül felütik majd a fejüket. és nyugodtságra pedig éppen szükségük Az év első fele, pontosabban az első is lesz, hogy számba vegyék a gondolatai- nyolc hónap anyagi téren kiemelkedően kat, mintegy előkészítsék a terepet pozitív gyümölcsöző lesz: nő a keresete, és lehe„gondolatmagok” elhintésével arra, hogy tősége lesz további jövedelmező befekaz előttünk álló év végén bátran szálljanak tetésekre, melyeknek egyéb pozitív síkra a sikerért folytatott harcban. De ez hozadékai is lesznek. Az év második fele nem jelenti azt, hogy idén kevesebb lesz pedig általánosan jótékony fejleményeaz erejük, és azt sem, hogy ez az év az ese- ket hoz az életébe, új horizontok nyílnak ménytelenség homályába vész! meg ön előtt, fizikai, kulturális és spirituA Pluto ugyanis már egy ideje a Bak ális téren egyaránt. Figyeljen oda jobban jegyben tartózkodik (és ott is lesz 2025- az egészségére, a kisebb gyengeségei is ig), aminek köszönhetően tovább nőnek krónikus betegségbe torkollhatnak! az ambíciói, újabb és újabb célok körvonalazódnak ön előtt. Ugyanakkor arra is öszEgy hosszú, stagnáló időtökéli, hogy szilárd lábakon álló stratégiát szak után (ami nagyjából dolgozzon ki a karrierépítésre. Érzelmei az elmúlt két évre vonatugyanolyan hevesek maradnak, a magakozik) a Szaturnusz végre tartása pedig olykor-olykor radikálisba is kilép a Skorpió jegyéből, mely folyamaátcsaphat. Vigyázat a hullámzásokkal! tos próbatételek elé állított, mélységeink Ugyanakkor néhány bizonytalan pil- megismerésére kényszerített. Jelenlélanaton is túl kell tennie magát, ami a tének köszönhetően kissé elege lehet családját és vagyonát illeti. Ez a feszült- már az állandó felelősségből, ami itt-ott, ség annak tudható majd be, hogy de végül szinte minden téren korlátozta nagyon erős lesz önben a változ(tat)ásra az előrehaladását, frusztrációba fojtva

257


Székely Kalendárium – 2016 minden lelkes kezdeményezését. Miután mezejére, úgy érzi, semmi sem állhat az felszabadul a Szaturnusz „skorpiós” szo- útjába, hogy elérje a céljait. A Szaturnuszrítása alól, szakmai élete holtpontra jut- Uránusz trigonnak (december) köszönhehat, szerencsére azonban ennek időben tően tisztábban is látja majd őket, ami tudatára ébred. A nagyobb problémák további erőt ad ahhoz, hogy harcolni is egy része önmagától is megoldódik, elég tudjon a saját érdekében, képes lesz tartós lesz türelmesen kivárnia. változásokat hozni az életébe. A teljes felEbben az évben a Szaturnusz már a fordulás és káosz éve után karriere is végre Nyilasban tartózkodik, ami 2018-ig az egyensúlyba kerül. A Szűzben álló Jupiter emberi kapcsolatokra, csoportos tevé- pedig egészen szeptemberig különleges kenységekre, barátságokra, társulásokra, hatékonyságot kölcsönöz önnek a munkaszociális tevékenységekre irányítja a helyi feladatai teljesítésében. figyelmét, és ez még politikai szerepválSikerrel visz véghez minden megbílalásban is megnyilvánulhat. 2016-ban zást, és úgy tűnik, nagyon is élvezi a ugyanis ezen a téren igazi profiként fog munkáját. Ez pedig hamarosan kézzel tevékenykedni, és semmit sem fog teher- fogható eredményeket hoz: gyarapodik nek érezni, amit a közért folytatott mun- a pénztárcája, sikergörbéje is felfele ível. kában feladatául kap. A tapasztalatok, A 2016-os év összességében nagyon termelyeket ebben a pozícióban szerez, mékenynek mutatkozik, ami a szakmai valódi életleckéül szolgálhatnak. dolgait illeti, elismerésben és anyagiakJó hír ugyanakkor a jegy szülöttei szá- ban nem szenved majd hiányt, főként az mára, hogy a Szűzben álló Jupiter kedvez első félévben. Az első nyolc hónapban a szerelemnek, a házasságnak, de általában egészsége és magánélete is csúcson lesz, a tartós, rutinszerű kapcsolatoknak, bele- ez részben annak is köszönhető, hogy értve az üzleti vagy más típusú együttmű- ezekre is bőséges figyelmet fordít. ködést, társulásokat. Mindenképp jótéA pozitív változás ezeken a területekony hatással lesz a magánéletére, új isme- ken ugyanakkor a bolygók által sugárzott retségeket szerezhet, új barátságokat köt- energiáknak is betudható. Hatékonyan het, netán új szerződéseket írhat alá. Az év léphet fel (amennyiben szükséges) a második felében a Jupiter az anyagi gond- betegségei kezelésében, javíthat a fizikai jaira is gyógyírül szolgálhat azzal, hogy állapotán. Amennyiben úgy érzi, gyökemegerősíti önben a biztonság iránti resen változtatna a külsején, ne habozvágyat. Tartsa magát távol a hamis embe- zon, tegye meg! A tartósabb egészségrektől, a homályos, törvénytelen vagy eti- ügyi problémák (pl. magas vérnyomás, kátlan helyzetektől! koleszterin- vagy vércukorszint) azonban fokozott figyelmet igényelnek, Az előttünk álló év fontos különben stresszhelyzetben nagyobb változásokat hozhat a bajokat is okozhatnak. A második félévHalak-szülöttek életébe is. ben szerencsés lesz a szerelemben, házasA Nyilasban időző Sza- ságban, de minden emberközi kapcsolaturnusz jelentősen befolyásolja a szakmai tában pozitív változásokra számíthat. életét, nagyobb önbizalommal lép a tettek Készült Czompó Csaba közreműködésével

258


Kötélen vezet az atyafi egy szájkosaras görényt az úton. Szembe jön vele a komája, aki nagyon csodálkozik ezen a szokatlan látványon, azért megkérdezi: – Minek viszed azt a gonosz vadat, Están? – Szeretném megszelídíteni. A bundája miatt. – Háziállatnak? – Hát igen. Ha Prázsmáron vidrákat tenyésztenek, mért ne próbálkoznék meg én a görénnyel, hisz ennek es értékes a bundája. – Aztán hol tartod, hova teszed, amíg megszelídül? – Az ágyba, lábtól. – Lábtól? S nem büdös? Az atyafi hanyagul legyint: – Megszokja valahogy…

Két székely alkudozik a vásárban. Az egyiknek eladó tehene van. Dicséri annak rendje s módja szerint a jószágot: – Vegye csak meg nyugodtan kend ezt a tehenet, felelek róla, hogy tejet veszen. A vásárt nyélbe ütötték, de két hét múlva jelentkezik a vevő: – Maga aztán jól rászede engem! A tehén mellett vehetem a tejet! – Én megmondtam, hogy tejet veszen, ha a tehenemet megveszi – szabadkozik a góbé. JJJ

Egy úriasszony leányával utazott a vonaton. Egyszer enni akartak. Előszedték hát az elemózsiát, de nem volt késük, amivel vágják a kenyeret meg a szalonnát. Megszólalt az egyik útitársuk: – Ha meg nem sérteném a nagyságos asszonyékat, a bicskámat odaadom – s azzal átadta az asszonynak. Evés után visszaadták az embernek. Az megkérdezte: – Vágott-e jól a bicskám, nagyságos asszony? – Kitűnően! – Gondoltam én es, mert a kutyámat a tegnap kiheréltem vele, s arra jól megfentem!

Az olasz frontról érkezett haza szabadságra a székely katona. Sorra járta a rokonokat, mindenütt kínálatban volt része, és sehonnan sem hiányzott a hallgatóság, akik minden szavát lesték a világlátott katonának, mintha legalábbis próféta lett volna. A katona nem is maradt adós a hallgatóknak, akkorákat lódított, mint Háry János. Nem tudtak olyant kérdezni tőle, amire ne adott volna választ. Egy alkalommal így végezte beszédét: – Nagy harcok voltak az olasz fronton. Tudják meg kendtek, hogy három éjjel, három nap megszakítás nélkül lőttük Udinét. Udine olasz városkáról addig a hallgatók semmit sem hallottak, azért történt, hogy egy atyafi – nem értvén jól a katona elbeszélését – csendesen megkérdezte: – Azt megértem, kedves ecsém, hogy tü három napig folyton lőttétek Udinét, csak azt nem tudom megérteni, hol vót addig Udi?!

JJJ

JJJ

JJJ

259


Székely Kalendárium – 2016

Udvarhelyszéki falucsúfolók Már a nagyszülőktől is csak elvétve lehet hallani, hogy egyik-másik falut vagy várost milyen csúfolódó rigmussal, jelzővel illették a szomszéd települések lakói egykoron. Ezek felelevenítésére vállalkoztunk a 2014-es esztendőben tett felhívásunkkal, amiben olvasóinkat kértük, küldjenek nekünk ragadványneveket. Köszönjük azoknak, akik segítettek a gyűjtésben! Az alábbiakban a Székelyföldet 1940 és 1960 között bejáró Duka János Üti Páké Barátost című gyűjteménye segítségével „ássuk elő” a régmúlt idők rátótiádáit. A falucsúfolókat a magyar néprajzi szakirodalomban rátótiádáknak nevezik. A tréfás csúfolók gyakran általánosított tulajdonságokra, foglalkozásokra, mulatságos történetekre alapoztak, rendszerint negatív vonásokat emeltek ki, amelyeknek sok esetben már nem emlékeztek az eredetére, de továbbra is használták vagy használják. A székely falucsúfolók gazdagsága az azonosságtudatban gyökerezik, a többiektől elkülöníthető „mi és a többiek” közti különbségen alapul. Megfogalmazza, hogy mi különbek vagyunk, mint ők. Vöő Gabriella így fogalmaz Duka János kötetének előszavában: „Ha ferdítő és torzító volt is az a tükör, melyet a székely közösségek egymás elé tartottak, és meglátták benne a »másikat«, a falucsúfolók kiemelték és megörökítették a székely falvak jellegzetességeit, a községek, vidékek sajátosságait, elütő vonásait vagy éppen furcsaságait.” A 2015-ös Húsvéti Kalendáriumban háromszéki, alább udvarhelyszéki falucsúfolókat gyűjtünk csokorba, anélkül, hogy a szóláshoz, jellegzetességhez kapcsolódó történeteket taglalnánk. A Székely Kalendárium későbbi kiadásaiban más tájegységek is sorra kerülnek!

Lövéte: sósfejűek (sóskútjukról): „Megnyírták a kotlót, hogy a kiscsirkék szopjanak, és a bivalyat berekesztették a pincébe egérfogni; elültették a tepertyűt, hogy nőjön belőle malac.” Szentkeresztbánya: vasasok (borvíz), cipcerek (a német bányászok után). Szentegyházasfalu: bikahúzó golyvások (azt állították róluk, hogy felhúzták a bikát a templomtoronyba). Kápolnásfalu: kecskések. Máréfalva: hagymások, talpasok (mezítlábasok). Fenyéd: „Miért építették a fenyédi templomot arra a magas hegyre? – Pénzért.” Zetelaka: deszkametsző (vízi fűrészek után). Mondás: „Hogy járt a zetelaki templom? Ledőlt és felcsinálták.” „Leégett, mint Zetelaka”. Küküllőkeményfalva: almások, meszesek, „csiri-csuri Keményfalva”. Bethlenfalva: paradicsomosok. Székelyudvarhely: állítólag a bíró elővigyázatosságból elrendelte, hogy tartalékolni kell a tűzoltáshoz való vizet, de a rendeletet az írástudatlan tűzbíró rosszul tanulta be, és így adta elő: „… minden városi polgár köteles egy csebret vagy hordót az égés előtt három nappal megtölteni…”

260


Székely Kalendárium – 2016 Felsőboldogfalva: retkesek; mondás: Kissolymos: buglyások (gyújtogatták „azért boldog, mert Bikafalva mellett haragosaik szénaboglyáit). lehet”. Fiátfalva: bicskások, bikások (sok bikát Árvátfalva: „azért olyan árva, mert neveltek). Boldogfalva elválasztja Bikafalvától”. Alsóboldogfalva: bagósok (megrágták Sándorfalva: „Kicsi likba Sándorfala pipázás után maradt bagót). va,/Moslékoskád Telekfalva,/ Nem Újszékely: pompások (a nők sokat cifmegyünk mi többet oda!” rálkodtak). Dobó és Vágás: „Béta, Dobó, Vá- Timafalva: pótolékos (Keresztúrhoz gás,/Ott nincs istenáldás.” csatolták). Ócfalva: csügörösök (kifacsart vadalma Kisgalambfalva: korcsosok (vegyes lalevét árulták). kosúak lettek, és elhanyagolták a régi Farcád: zsírosok (füstölt sertéshúst szokásaikat). árultak). Nagygalambfalva: pompások. Hodgya: tejesek, vajasok. Betfalva: gyűjtögetett falu (a tatárok kiBögöz: kávésok (kereskedtek, nagy lápusztították, és utána odagyűjtögetbon éltek). ték a családokat). Agyagfalva: „sárba csúsz”. Rugonfalva: pipások. Décsfalva: gyűjtögetett (szórványosan Nyikó mente települt újra). Székelymagyaros: vízhagyottak (száraz Farkaslaka: szenesek (szénégetés). földjeik miatt). Kecset: bundások (szép bundaviseletük Mátisfalva: „onnan még a degenyes is miatt). megtér, mert ott a világ vége”. Kecsetkisfalu: bicskások. Sükő: cseresznyések. Székelypálfalva: talicskások (talicskát készítettek), borítékosok (keményfáSzékelykeresztúr és környéke ból sokféle háztáji eszközt faragtak); Székelykeresztúr: szitások, rostások dombon ülő falunak is mondják. (szitakészítés miatt Szitáskeresztúr- Firtosváralja: sárba esett falu, vackoronak is mondják). sok. Csekefalva: rákászok. Bogárfalva: kupecek. Szentábrahám: szilvások. Székelyszentlélek: szurokszedők. Andrásfalva: cigányok. Nyikómalomfalva: cibrések. Gagy: gusások. Székelyszentmihály: szappanfőzők. Medeser: gusások, zavatfajták (szeret- Székelylengyelfalva: tollasok, kajla nek pletykálni, „zuvatolni”). kucsmások. Kismedeser: „ahol kezdődik, ott végző- Oroszhegy: „Se kenyere, se dohádik” (olyan kicsi). nya,/Csak jó szilvapálinkája.” Tordátfalu: rongyos nemesek. Székelyszentkirály: pityókások. Csehétfalva: cselédfalva. Ülke: vackorosok. Fitosmartonos: pipások (agyagpipát Tibód: „Ülke, Tibód, Szenttamás, hárkészítettek). man vettek egy bikát.”

261


Székely Kalendárium – 2016

Siklódi asszony Fotó: Vitos Hajnal

Parajd és környéke Bözöd: szalmakalaposok. Siklód: gusások, fatalpúak. Küsmöd: cseresznyések. Etéd: tökmagosok. Korond: sárkovácsok, csiprosok, taplászok (taplóból készítettek dísztárgyakat). Atyha: „Atyhába – hiába, Korondon a haszon”. Alsó- és Felsősófalva: kőtörők. Parajd: sósok. Énlaka: csihánosok (csalánnal etették a pipéket, és messze eljártak érte). Székelyvarság: „Szaladj izibe, kerülj elibe” (régies kiejtésük miatt).

Homoród mente Kénos: gyenge földjét kínos megművelni (erre vezették vissza a néveredetet). Lókod: meggyesek. Bágy: moszókosok (szőnyegszövés).

Homoródkeményfalva, Abásfalva, Homoródalmás: meszesek (mészégetés). Recsenyéd: „megszorul, mint a recsenyédi kutya” (nem talál kiutat a kellemetlenségből). Homoródszentpál: „Nincsen kutya Szentpálon,/Mind megették a nyáron.” Homoródszentpéter: gólyások (állítólag kecskének nézték a gólyákat a réten). Homoródjánosfalva: medvések (mert egy kutyát medvének véltek). Székelyzsombor: egy szokás szerint a hűtlen menyecskéket cserépfazékra állították, és büntetésből kiütötték hirtelen alóluk. Városfalva: „Ez a falu olyan város,/Az utcája nyakig sáros”. Petek: bicskások. Székelymuzsna: „Szilvásmuzsna” (alig terem benne gyümölcs). Homoródkeményfalva: „Úgy kuporog, mint Homoród végén a mennykő” (a nehezen mozduló emberekre mondják).

262


Székely Kalendárium – 2016 Falucsúfoló: frappáns történet valamely falu ostoba, ostobának tartott vagy magát ravaszságból ostobának tettető lakójáról, ill. lakóiról. A humor forrása a főszereplő viselkedése, világképe és a történetet elmondó és hallgató közönség viselkedése, világképe közötti különbség. A falucsúfolóban főként a tudatlanságot, célszerűtlen viselkedést, jellemhibát gúnyolja ki a közösség. A jellemzői a természetfeletti motívumok gyakori előfordulása, az ismert személyek, helyek szerepeltetése a hitelesség igénye nélkül, a túlzás, a nagyítás. Megtörtént komikus esetekből is válnak falucsúfolók. A falucsúfolók egy része kizárólag egy-egy faluhoz kötődik századok óta, más részük országszerte elterjedt, vidékenként más-más falura helyettesítve ismerik. A falucsúfolóban szereplő falvak egy részéről egyetlen történet ismert, más részéről több. Vannak személyek és falvak, akiket, ill. amelyeket valóságos legendakör vesz körül, s azokon a vidékeken, ahol a csúfolódásnak ez a szellemes, gyakran művészi formában jelentkező, de nem veszélytelen formája szokásos, ott minden falunak megvan a maga csúfolója. (Magyar Néprajzi Lexikon, 2006)

263


Székely Kalendárium – 2016

Karcsi komám disznyót vágott Egy ilyen szombat nap vót, s az ötvenes busszal elmentem bé Gyimesbe Simon Karcsi komámékhoz, hogy a disznyót vágjuk le. A kapun bémegyek, há senki, bé én a házba, és hát ott sincs senki. Mondom, a füttő elejibe letelepedek, s aztán ejszen valamelyik csak megérkezik. Hát egy szivarat nem szíttam el, mán jött es Károly komám, hogy na, jó napot. Há mondom, az asszony hol van, koma, ejszen megszökött. Az nem, aszongya, csak bé kellett vigye a gyermekecskét Szeredába az orvoshoz, met az kilenc hónapos még nincs, de mán úgy harap, hogy ringatni es csak füsskabátban tudjuk, s még így es tiszta kékek s ződek vagyunk. Na aztán ezt ahogy elbeszéltük, közben valami pálinkát elévett, s münk egyegy pohárral abból bévettünk, s azzal szerelődtünk hátra az estálóba, hogy akkor a disznyót vágjuk le. Há, mit mondjak, olyan fájin egy állat vót, hogy akkora, mind egy háború. Aszongya Karcsi komám, na mit szólsz, fájin disznyót neveltem-e? Fájin, fájin, mondom, met te es egy olyan fájin ember vagy, hogy az még csángóban es ritka, s lehet magyarban nincs es. Na, s aztán még megjöttek a szomszédok es, s haza a felesége es, a Vilma, s münk a disznyót megszúrtuk. S aztán perzseltük, s mindenféle, s a jó pálinkát illogattuk, hogy addig-addig, hogy egy szent percre bésötétedett, s én a buszt lekéstem. Na de azt mondja Karcsi komám: te, Sándor, te ne búsulj, met mindgyátt gyújtom a Dácsiát bé, s visz-

lek haza. Valamit még megittunk, s azzal mi bé az autóba, s eresszed hazafelé Csíkba. Nyomta es úgy a vasat a Károly, hogy mentünk, mind a hájdermenykő. Mondom nekie egyszer, hallod-e koma, hanemegyebb ez az autó es az utolsó gazdájához került. Az nem, aszongya, ne féljé, üljé nyugodtan, tíz évig vótam kamionsofer. Úgy képzeld el, hogy olyan es vót, hogy télen Galacon egy csepp hó nem vót, s münk hétvégin, mikor nem volt mit csináljunk, béültünk, s mikor egy kamion hógolyót megraktunk s elvittünk Galacra, az ottani gyermekek úgy örvendtek! Olyan es vót, hogy még a könnye es megeredt a gyermekecskének. S ezt csak azétt mondom, hogy lássad, vezetni tudok. S aztán mind mentünk, s a nagy rázkódástól-e, mitől-e, én egyszer egyet olyant fingottam, hogy még a torkomot es csípte, ahogy vettem a levegőt. De ejszen a Karcsiét es, met megszólalt, hogy aszongya, ez igen koma, ereje egyszer olyan van, hogy merem állítani, még egy vigyitést akár mikor megbírna. S aztán münk mentünk, s mind mentünk, de Szeredába a karikkaforgalomba még nem értünk bé, hát egyszer a kocsi megcsúszott, s münk a sáncba bé, s az úgy elvetett, mind Tárzán a majmát. Elég az hezza, hogy én az ablakon fejleg kirepültem, s akkorát estem a hóba, mind Sztálin Brassó között. Egyszer ébredek meg, s há látom, egy orvos egy lámpával mind világitt a szemembe, s kérdezgeti, maga ki, s maga ki, s süttet a szemembe, s űzi az eszit, mind egy kicsi gyermek. Gondoltam magam-

264


Székely Kalendárium – 2016 ba, na ha engem ez a vizes fejű kell meg- belédöfte, attól kezdve sokra nem gyógyítson, a faszom a temetőbe viszik. emlékszem. De arra igen, hogy mikor az Na de aztán mondom, megfelelek én asszony béjött hezzám, s kezdett engem neked, ne törődj te semmit. A számat dicsérni, a betegek a pokrócokot ijedkinyitottam, s mondom jó hangosan, tükben mind a fejükre húzták, s amelyikSándor vagyok, doktor úr, a nyulak nek az idegje egy cseppet gyengébb vót, fáradhatatlan bakkoztatója, s ne mind ejszen még sírt es. Na, így vágtuk münk a világicssék a szemembe, met mingyá- disznót Karcsi komámmal, hogy mikó’ a kórházból megszabadulhattunk, meg es mingyá egyebet es mondok! Erre az orvos, ijettibe-e, hogy meg- mondtam neki: harag ne legyen, de én szólaltam, a teremből kifutott, s helyette mostanába’ Gyimesbe egy darabig nem egy nővérke bé egy nagy mocsok inekci- menyek. Muszka Sándor óval, s mikor nekem azt a seggembe

Középkori normatíva Vitéz Bakonyi Tóbiás Tivadar írta Az Magyarok kesserves krónikás Énökében: „Az Úr 1578. esztendejében, böjthavának az 11. Napján az Felséges Ztambuli Zultán az kegyetlen Abdul Agát küldé Nemes Magyari Elemér Uramhoz, hogy azonnal állíttassa le ama hírös istálló Építközését, amellyben az Uraság Cziffra Tehenyöket akara tönyészteni. Nagy merészség vala beléjefogni egy ilyen Hatalmas vállakozásnak az Török konzultálása nélkül, mert még emlékezünk, hogyan égettette fel az Aga az Balaton melletti Komlóssokat, megparancsolván, hogy az gyaurok török sert igyanak vagy a kút vizét. Az Felséges Parantsa Zerint csak Ztambuli vagy Nikápolyi takarmánnyal táplált Józágok engedéjjeztetnek Magyar Földön, Fejvétel Fenyegötésse alatt. És még azt is méltóztatá kihirdetni, hogy az Tehenyöket ne díszítsék többé olyan lázzító Nevökkel, mint Foltos vagy Riksa, hanem legyenök példának okáért Mirza vagy Fajruza. Az tsökönyös Magyar Gazda, aki merészel ellenállni, Vesstegzár alá kerül, amíg a saját ürülékét fogja felfalni. Eme tsudálatos Hírre Gyomori Kázmér Uraság és Ibolyássy Mimóza kisasszony fergetegess Tánczra perdülének, mint ama hírös Kinissy Pál a… el (szöveg hiányzik) a szájában. Mondják, hogy három Tzigán banda húzá nekijök az Nótát, olyan jókedvűek valának.” Milyen jó, hogy ma más időket élünk! Vagy mégsem? Közreadta: Zubreczky Antal

265


Székely Kalendárium – 2016 A POÉN 2. RÉSZE

A RÉNIUM VEGYJELE

A FELSŐ VÉGTAG RÉSZE

LABDÁT SZÉLRŐL KÖZÉPRE ÍVEL

BANKI JAVÍTÁS

LÓFAJTA

MUTAT VALAMIT KATONAI (RÖV.)

OXIGÉN VEGYJELE

Szállodában a góbé Kolozsváron szállodai szobát akar bérelni az atyafi. – Mennyibe kerül itt egy szoba? – kérdi a portán. – Az a fekvéstől függ! – hangzik a válasz. – ... (poén a rejtvényben)

VADONBAN ÉLŐ

KÉRVÉNYT MEGFOGALMAZÓ ISMÉTLÉS JELE

FÁZÁST KIFEJEZŐ SZÓ

OSZTRÁK AUTÓJEL

TAPASZTALÓ

... ZEPPELIN; EGYÜTTES

FOLYNI KEZD

TRÉFÁS BEMONDÁS

A POÉN 1. RÉSZE

VODKACSEPPEK!

S

KERTI SZERSZÁM MÁRVÁNYT DÍSZÍT

MÉLYRE HATOLÓ

A KIS ... (DAUDET) NEURÁLIS

ÉKESSÉG, DEKORÁCIÓ

... MARS!; (EREDJ INNEN) OIL OF ...

GYEREK LOVAGOL RAJTA

RÉGI PÉNZ BENT PIHEN!

NEM KELL TÖBB

... PLATA; ARGENTIN VÁROS

VERSELŐ!

DECI

AMELY SZEMÉLYEKNEK

AMPER

SZENT RÉSZ!

ÁRASZT

HORDÓ ŰRTARTALMÁT LEMÉRŐ

A MÁSIK SZINTÉN ETIKETT ... PAPAS; GÖRÖG SZÍNÉSZNŐ

MILYEN (RÉG.)

KÖZEPÉBE DUPLÁN: ÜRES BESZÉD

ŐSZI HÓNAP RÖVIDÍTÉSE

NÉMA TIBI! GABONAFÉLE

ABÁL RUHADARABOT FELVÁG

NOMEN NESCIO (RÖV.)

KÉT ELSŐ!

AZ IRÁNYÁBÓL

ANGOL SÖRFÉLE

E

UTALVÁNY, ELISMERVÉNY

266


Székely Kalendárium – 2016 A POÉN 1. RÉSZE

RÓMÁRA JELLEMZŐ

KATONAI SZEMLE

IFJÚSÁGI MAGAZIN (RÖV.)

JÓD SZATELLIT VEGYJELE (RÖV.)

HALÁSZ FÉMJE

VÉRADÓ

A POÉN 2. RÉSZE

TÉLEN HULL

A

NÉMA BÉKA! UGYANAZ A FIALÁS

EMLÉKKÖNYV

CSAVAR AMERIKAI SZÍNÉSZNŐ (SHARON)

MAGYARORSZÁGI "ATOMVÁROS"

NÉMET RT. KOPÁR

ÚGYSZINTÉN

ÓG-...; DOHOG

MÉG NEM JÁR ISKOLÁBA

UDVART TAKARÍT RONGY VÉGEI!

DOLGOS, MUNKÁS

ZSILIP SZÉLEI! EGY ÜGY!

VÍZBEN PUHÍT

TÁVOLI HELYRE

LÁMPÁS ARAB MESEHŐS

TÖVIS

ISKOLA A GYERMEKEK NYELVÉN

BELÉP VASALÓ MÁRKA ANYA VAGY APA

KAMBODZSAI AUTÓJEL

FALKATAGOK!

... GIBSON; SZÍNÉSZ

BENT RIASZT! RÓMAI APRÓPÉNZ VOLT

SZEMGOLYÓ!

HASAD A TÓ JEGE SEPRŰSZÁLAK!

RÓMAI 200 VILLAFARKÚ MADÁR

KÖLTŐNK (ENDRE)

E

E

Influenza

LEONARDO ... VINCI MÁSOLÓ

RÁFIRKÁL

A szomszéd megkérdi a székelytől: – Hogy van a család? – Én jól, de a feleségem influenzában van! Mire a szomszéd: – ... (poén a rejtvényben)

SZICÍLIAI VULKÁN ... STEFANO; LABDARÚGÓ CERUZA (RÉG.) FINNUGOR NYELVŰ NÉP

267

EGYEL! TÉTLEN TOM!


Székely Kalendárium – 2016 NYÍLÁST ELZÁR

LECSENDESEDŐ

MELEGSÉG

GOMBAJELZŐ LEHET

TALÁLAT VÍVÁSBAN

HERTZ (RÖV.)

AZ OXIGÉN SZARVAS- ÁGYNEMŰVEGYJELE TEHÉN HUZATOK!

É

A POÉN 1. RÉSZE PASSAU FOLYÓJA

KIVESZ

SEBHELY

KASZÁLNIVALÓ

FESTÉKCSEPPEK!

BRAHMSIDÉZET!

JÓD VEGYJELE

A POÉN 2. RÉSZE

ELSŐRENDŰ

DÖRMÖGNI KEZD!

BARN ... BEGA; A MAMBÓKIRÁLY

IGEN ÁM

NYERÍTŐ ÁLLAT

ISMÉTLÉS JELE

CÉGFORMA (RÖV.)

ÉLETSZAKASZ SZÉL IGÉJE

Rossz hasonlat

AZ ELSŐ BETŰNK

A székely rábámul egy agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, rászól a góbéra: – Mit bámul úgy rám, mint borjú az új kapura? – No hiszen! – vág vissza a székely, ... (poén a rejtvényben)

ALUL, MÉLYEN (RÉG.) ÚTFÉL!

KATONAI (RÖV.)

OLIVÉR BECÉZVE

... BANO; ROMINA POWER TÁRSA

VÉDELMEZ A CFR ÜGYFELE

... ABDUL; ÉNEKESNŐ

... ELÉG; BŐSÉGES

VÁZLAT

ALAIN RIO DE ...; DELON AFRIKAI ISMERT PARTVIDÉK SZEREPE

HARISTOLLAK!

KROMOSZÓMA

ALMA-...; KAZ. VÁR.

ABLAKTÁBLA

ÁLLATSERKENTŐ BESZÉD ELEME

SZÁMTANI MŰVELETET VÉGEZ

PESTI EGYETEM VASKOS RÉSZ!

DIAGNÓZIS

HÍRSZERZŐ KIS EDÉNY

KÖNYV SZERZŐJE

ÜRES CSŰR!

PÁROS NYÁJ!

OLASZ ÍRÓ (DARIO) CSEL EGYEL!

N

SZÍN (LAT.)

268


Székely Kalendárium – 2016 KÖVÉR

A NAGYHARANG TÁRSA

THAIFÖLDI ERKÖLCSI AUTÓK CSORBA JELZÉSE

EHHEZ HASONLÓ

KOLDUST SEGÍT

SZALAGCSOKOR

SPENÓT

ÉDESVÍZI HAL

PÁRDUCBŐR!

A POÉN 1. RÉSZE

HÚROS HANGSZER

SERTÉSPECSENYE

FÖLDET FORGAT

BALTI NÉP

... JOKER; FIGURÁS KÁRTYALAP

NYÁRI CIPŐ ÜRES AGY! MÁSIKNAK

AMELY SZEMÉLYT

EGYIPTOM ÉSZAKI RÉSZE TITOK KULCSA

MARÓ ANYAG

HÁROMSZ. KÖZSÉG PIANO

MAGATOK

A POÉN 2. RÉSZE

KISSÉ RONGÁL!

Különös zsákmány Székely és a fia polipot fognak az erdőben. Megszólal a székely: – ... (poén a rejtvényben)

LECKÉT KÍVÜLRŐL MEGTANUL PORTÉKA PONT KERÜL RÁ!

...VERA; GYÓGYNÖVÉNY ÚJSÁGLAPOK!

MÁLNASZEMEK!

NÉMA VILI!

MEGKEMÉNYEDIK A VÉR EGYE!

CSATÁR ÖRÖME

CSIRIZ IGÉJE

HAITI BELSEJE!

NAGY A SZERELEMBEN!

KÖRTÉR KÖZEPE!

RENDSZERTANI CSOPORT

KÉT GYÉMÁNTKŐ!

ÁRUDA OLDAL (RÖV.)

KÉZDISZÉKI FALU

... JONES; ÉNEKES

REG ÉS ... (ARANY J.)

NŐI HANGNEM ANYA TÁRSA

ELŐTAGKÉNT: ÚJ

PITYEREG BÜKKFADARAB!

DERÉKSZÍJ TIRANAI LAKOS

KÖNYÖRGŐ

EGYE!

L 269

DUSÁN TESTVÉRE

ARCFESTÉS


Székely Kalendárium – 2016 ELEVEN EZÜST

POZITÍV ELEKTRÓD

NEBULÓKAT TANÍT

KALÁCSDARAB!

MAGYAR ÉPÍTÉSZ (MIKLÓS)

ADDISZ-...; KÖZÉPRE ETIÓPIA ÖNT! FŐVÁROSA

SZÓFOGADÓ

ROSKAD, DŐL

AZUTÁN VÉGE ... (ADY)

V

A POÉN 1. RÉSZE MOSÓPORMÁRKA

... KÉSŐN MINT SOHA (TITUS LIVIUS)

RÉGI SÚLYEGYSÉG

BETŰTÍPUS

TALÁL

KÉTELL!

SEJTÉS

LIGET ELEJE! RAGADOZÓ ŐN

EVA TÁRSA

A POÉN 3. RÉSZE TÁRGYKÖR

NORVÉG AUTÓJEL

RÖPTÉBEN MEGFOG GERINCSZAKASZ!

BENT NYEL!

A székely fia

BERLINI JÉG

Azt mondja a székely asszony az ebédnél a fiának: – Ne csak a húst edd, a káposztát is, az éppoly jó! – Nem hiszem azt, édesanyám ... (poén a rejtvényben)

ELHAMVAD A POÉN 2. RÉSZE AMELY SZEMÉLYRE ZÁRT CSOPORT CSOKIFAJTA

KUPÉBAN VANNAK!

ZSÓFIA BECÉZVE ZS!

TERA-

TÖBBSZÖR ERŐSEN ÜT

EBBEN AZ IDŐBEN HALÁSZESZKÖZ

ANGOL IGEN

KÉMIAI ELEGY

FALKATAGOK!

K KÖLCSÖNVESZ

MAGYAR POPÉNEKES

SVÉD FÉRFINÉV NÉMÁN ZÚGÓ!

KOMOR, MOGORVA

KAKUKKFAROK!

MÁJBAB RÉSZE!

KÉT ÓRA! SERKENTŐ

ERKÖLCS

EZER!

Á 270

... MEG AZ EMBER! NEMESGÁZ


Fotรณ: Potozky Lรกszlรณ


Székely Kalendárium – 2016

Tartalomjegyzék Székely köszöntő ...............................................5 Kincs, ami van!...................................................7 Tartsd magad, nemzetem! ..............................8 Tudnivalók a naptár-részhez...........................9 Január ..........................................................10 Február........................................................14 Március .......................................................18 Április ..........................................................22 Május...........................................................26 Június...........................................................30 Július ............................................................34 Augusztus ...................................................38 Szeptember ................................................42 Október.......................................................46 November ..................................................50 December ...................................................54 Melyik a szökőnap? ........................................58 Ahol még a levegő is könnyebb!..................59 A 2016-os év.....................................................60 A csillagok állása 2016-ban ...........................63 Hősök klasszikus földje..................................66 Székelyföldi eseménykrónika .......................68 Akiktől 2015-ben búcsúztunk ......................80 A székely búja ..................................................90 2016 – a Mars éve ...........................................91 Tennivalók kertben, gyümölcsösben..........94 Tizenkét állat, amit Székelyföldön fotózni érdemes ........112 Munkabíró, ravasz és önző .........................116 Fenyő a Hargitán ..........................................117 Hadak útja......................................................118 Székelyek nyomában Bukovinában ..........121 Hitben és vérben is testvérek vagyunk.....124 Erdély 1916. évi román megszállása.........127 Márton Áron, az első világháborús katona ........................136 Ferenc honvéd átvészelte a kommunizmust ..........................................137 Székely kapu ..................................................139 Magányos fenyő............................................141 Székelyföld gazdasága..................................142

A szülés és születés a székely népi kultúrában............................143 Az év orvosa a Kárpát-medencében .........149 Egy fizikatanár küzdelmei...........................152 Székelyföld palackozott borvizei...............156 Bandi Kata válasza a globalizációra...........159 Történelem négy keréken...........................162 Erdővidék az én hazám................................165 Székelyek a Föld körül.................................167 Kőrösi Csoma Sándor ...........................168 Berzenczey László ..................................173 Ujfalvy Károly Jenő................................175 Jakabos Ödön..........................................177 Sütő Zsolt.................................................181 Honfitársaink a nagyvilágban.....................183 Vonzó „székely határ”..................................185 Bukarestbe vitte a magyar kastélyokat .....186 Szépséges Hargita! .......................................190 Jót s jól enni!..................................................191 A székely konyha bölcsessége ....................192 Régi siklódi ételek.........................................197 Az Igazi Csíki Sör receptjének titka..........198 „A jó alapanyag a lelke a jó bornak”..........203 Így főznek olvasóink! ...................................206 Pezsgőt a káposztára? – fűszereink múltja, jelene .................................................217 A czímeres szárhegyi káposzta...................221 Variációk káposztára ....................................224 Egy néprajzi gyűjtő receptjei......................228 Marosszéki vendégvárás..............................231 Székelyföldi étteremtippek.........................234 Írástudók hasa ...............................................237 Székely lányok Brassóban...........................240 Magyar imádság a pusztán..........................241 Esküvő az ég alatt..........................................242 Veneturné vára..............................................244 Firtos tündére................................................246 Egy elégedetlen edző ...................................248 Horoszkóp 2016-ra ......................................252 Udvarhelyszéki falucsúfolók.......................260 Karcsi komám disznyót vágott ..................264 Rejtvények......................................................266

272