Székely Kalendárium 2015

Page 1

Székely Kalendárium – 2015Székely Kalendárium 2015 – alapkiadás –

Kézdivásárhely, 2014. november


Székely Kalendárium® – a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2015. esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Balla Ede-Zsolt, Bartha Zsófia, Botos László, Böjte Ferenc, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Csinta Samu, Csutak Csaba, Czegő Zoltán, Czompó-Székely Csaba, Daczó Katalin, Erdély András, György Attila, Haszmann Gabriella, Jancsó Katalin, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Katona Zoltán, Kocsis Károly, Koszta Zoltán, Kratochwil Barna, Magyari Lajos, Nagy Irén, Nemes Gyula, Szabó András, Szőcsné Gazda Enikő, Szucher Ervin, Zubrezcky Antal, Zsigmond Győző Illusztrációk: Ötvös Kinga Korrektúra: Bernád Rozália, Farkas Imola Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Borító: Dimény H. Árpád

www.kalendarium.ro www. facebook.com/SzekelyKalendarium szekely@kalendarium.ro

Támogatók: Communitas Alapítvány, Fejér László Ödön képviselő

© Pro Press Egyesület Felelős kiadó: Kocsis Károly, a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba (0040-728-048-132) Terjesztés: Csiszár Szabolcs (0040-728 048 135) A nyomás és a kötés a nagybányai Ceconii Nyomda munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2014 novemberében


Józan reménykedéssel Mikor a Tisztelt Olvasót köszöntöm az új kalendárium hasábjain, kicsit úgy érzem magam, mint a híres „százesztendős jövendőmondó”, aki biztosabbra jósolt az elkövetkező 99-ik esztendőre, mint az éppen küszöbön állóra, hiszen a távolság ködébe vesző jóslatait őrajta már bizonyosan senki nem fogja számon kérni, de a legidősebbet biztosan igen. Ezért aztán inkább nem is jósolgatnék az Úr 2015-ös esztendejét illetően, inkább szerény kívánságaimat adnám elő, mert kívánni mégis illő és szinte kötelező. Kívánnék hát dolgainkban jobb előmenetelt, mint ami eddig megadatott, s ha nem is válhat gyorsan valósággá minden kívánságunk, azért józan reménykedésünket meg kell őriznünk. Kívánok tehát – a szinte kötelező boron, búzán, békességen kívül – például valós önrendelkezést népünknek, hadd igazíthassuk végre önmagunk a magunk dolgait, s fejünk felett, a fejünkre telepedve, ne igazíthassa azt senki más. Ha ezt úgy hívják, hogy autonómia, hát akkor autonómiát kívánok, de gyorsan hozzá kell tennem, hogy ilyesmit, mióta világ a világ, még senki nem kapott ajándékba, senkire nem is tukmálták rá, csak akkor lett az övé, ha áldozatos munkával, bátorságos kiállással és atyafiságos összefogással kiharcolta magának. És kívánok – ez előbbi kívánságom megkerülhetetlen feltétele! – kevesebb felesleges és erőpazarló torzsalkodást, „mereszkedést” magunk között, hiszen ellenfelünk az éppen elég van, azokért nem kell túl messzire menni. Azt a várat, hol a védők igazán összetartanak, nehéz bevenni, de nem nyújtanak védelmet a jófajta falak sem, hogyha mögötte a védők agyabugyálják egymást. És kívánok, mindenek felett, a mostaninál sokkal szaporább gyermekáldást, mert ugyan szép, hogy a Költő már csaknem kétszáz esztendeje megmondta, „nem sokaság, hanem szabad nép tesz csuda dolgokat”, de ha esztendőről esztendőre újra és újra „híjával találtatunk”, abból a Csodából semmi sem lészen. Kívánok továbbá több hitet a józan reménykedéshez, hogy egyszer felderül a mi szerencsés esztendőnk is, a „víg esztendő”, mert még a nagyokos számításelmélet is azt mondja, ennek így kell lennie. Ha teszünk is érte! És kívánok sok ünnepet az új évben, de ünnepléskor vigyázzunk arra, hogy mindig a vendégek köszönjenek előre, s ne fordítva, mert a meggondolatlan parolázásnak mindig megadtuk az árát. Az ünnepi asztalunkhoz csak azokat hívjuk, kikről tudjuk, hogy jó szándékkal jönnek, s a mulatság után nem találjuk a saját portánkon kívül magunkat. Szóval, bor, búza, békesség, jó reménység, gyakori és vidám gyermekáldás egyaránt látogassa meg tájainkat, mit mi szemérmesen csak szülőföldünknek nevezünk, de legbelül jól tudjuk, hogy ez a mi ezerszáz esztendős Hazánk! Szíves felebaráti szeretettel: Magyari Lajos 2015 márciusában húsvéti kiadással jelentkezünk – lásd bővebben a 272. oldalon. Székely Kalendárium

5Székely Kalendárium – 2015

Boldog újesztendőt! Újra egy esztendőt magunk mögött hagytunk, Vele homlokunkra új pecsétet kaptunk, Oda sokasodik szent napoknak száma, S aki életet nyer, egyre nő a száma. Teremtő Istenünk ekképpen rendelte, Hajtsuk hát térdünket ima köszönetre. Hálával tartozunk, hogy megtartott minket, Tovább csiszolgatta tévelygő lelkünket, Hazavezérelte falunk szülötteit, Elcserélni hagyta egymás mosolyait, Együtt mondhattuk el Krisztus imádságát, Fennkölten zenghettük nemzetünk himnuszát, Sok hagyományunknak megcsillant a fénye, Határunkon is volt a munkánknak bére, Igaz, hogy zsebünknek nem nőtt pénzkamata, Nem ringtunk minden nap királyi bíborba’, De azért köszönjük mindazt, amit kaptunk, Fényes trónusodnál hívek maradhattunk. Kérünk, az új évben is tartsd meg népünket, Tartsd meg egészségünk – a legnagyobb kincset! Minden haragos fél békejobbot nyújtson, Szeretetben, hitben haladjunk az úton, Gyarapodjunk számban, nőjön munkánk bére, Krisztus urunk legyen álmaink vezére! Ne engedd vágyaink pénzben hengergőzni, Tanítsd a világot ezekből kinőni, Vezessed az embert virágosabb rétre, Ne az a marék föld legyen életünk bére. Bocsásd meg, Istenünk, ha vágyaink malma Állandóan őröl, nem fogy a garatba’, Sokat-akarással vagyunk mi megáldva, Van is szentségednek velünk bajos dolga. Köszönjük, Istenünk, mindazt, amit várunk, Mindenkinek boldog új évet kívánunk! Szabó András (Geges)

7


Székely Kalendárium – 2015

A 2015-ös év Mottó: Egy kerek Esztendőt Tavasz és Nyár, Ősz teszen és Tél, A Tavasz a Kosban; a Rákban érkezik a Nyár. A Mérték mérsékli az Őszt; a Bak Telet indít. (Földi János)

A 2015-ös évnek 365 napja van, ez 52 hét. Csütörtöki nappal kezdődik, ahogy az utolsó napja is csütörtökre esik. Februárnak 28 napja van. A TAVASZ március 21-én, 0 óra 46 perckor* kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A NYÁR június 21-én, 19 óra 38 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghoszszabb, az éjszaka a legrövidebb.

AZ ŐSZ szeptember 23-án, 11 óra 21 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A TÉL december 22-én, 6 óra 48 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb.

Ünnepek és munkaszüneti napok 2015-ben ROMÁNIA Munkaszüneti napok Január 1-2. – újév (csütörtök, péntek) Január 24. – a román fejedelemségek egyesülése (szombat) (?)** Április 12-13. – ortodox húsvét (vasárnap, hétfő) Május 1. – a munka ünnepe (péntek) Május 31.-június 1. – ortodox pünkösd (vasárnap, hétfő) Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja (szombat) November 30. – Szent András napja (hétfő) December 1. – Románia nemzeti ünnepe (kedd) December 25-26. – karácsony (péntek, szombat)

Magyar vonatkozású ünnepek Március 15. – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe, nemzeti ünnep (vasárnap) Április 5-6. – húsvét (vasárnap, hétfő) Május 24-25. – pünkösd (vasárnap, hétfő) Június 4. – a nemzeti összetartozás napja (csütörtök) Augusztus 20. – Szent István és az államalapítás ünnepe (csütörtök) Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja (kedd) Október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja (péntek) Október 31. – a reformáció napja (szombat) 8

*Kelet-európai idő szerint ** törvénytervezetként szerepel


Székely Kalendárium – 2015 MAGYARORSZÁG November 1. – mindenszentek ünnepe Munkaszüneti napok Január 1-2. – újév (csütörtök, péntek) (vasárnap) (a pénteki pihenőnapot január 17-én, December 24-25-26. – szenteste és karácsony (csütörtök, péntek, szombat szombaton kell pótolni) Március 15. – nemzeti ünnep (vasár- – a csütörtöki pihenőnapot december 12-én, szombaton kell pótolni) nap) Április 5-6. – húsvét (vasárnap, hétfő) Hivatalos ünnepek Május 1. – a munka ünnepe (péntek) Május 30.– a Szent Jobb megtalálásának Május 24-25. – pünkösd (vasárnap, ünnepe (szombat) hétfő) Június 4. – a nemzeti összetartozás napAugusztus 20-21. – az államalapítás és ja (csütörtök) az új kenyér ünnepe (csütörtök, péntek Október 6. – az aradi vértanúk emlék– a pénteki pihenőnapot augusztus 8-án, napja (kedd) szombaton kell pótolni) Október 31. – a reformáció napja Október 23. – az 1956-os forradalom (szombat) emléknapja (péntek) November 2. – halottak napja (hétfő)

Mozgó római katolikus ünnepek Húshagyókedd: február 17. (2016-ban: február 9.) Hamvazószerda: február 18. (február 10.) Nagyböjt 1. vasárnapja: február 22. (február 14.) Virágvasárnap: március 29. (március 20.) Nagycsütörtök: április 2. (március 24.) Nagypéntek: április 3. (március 25.) Nagyszombat: április 4. (március 26.) Húsvétvasárnap: április 5. (március 27.) Húsvéthétfő: április 6. (március 28.) Urunk mennybemenetele: május 14. (május 5.) Pünkösd: május 24. (május 15.) Pünkösdhétfő: május 25. (május 16.) Szentháromság vasárnapja: május 31. (május 22.) Úrnapja: június 3. (csütörtök) / június 7. (vasárnap)* (május 26. – csütörtök / május 29. vasárnap) Jézus szent szíve: június 12. (június 3.) Krisztus király ünnepe: november 22. (november 20.) Advent első vasárnapja: november 29. (november 27.) * Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünneplik

9


Székely Kalendárium – 2015

Hány év telt el? Róma alapítása óta Szent István király megkoronázása óta Az első nyomtatott könyv megjelenése óta Amerika fölfedezése óta Az első székely felkelés óta Az egyetlen székely fejedelem halála óta A gőzgép feltalálása óta A villámhárító feltalálása óta A madéfalvi veszedelem óta A léghajózás feltalálása óta Az első színes fénykép elkészítése óta Az első villamos mozdony bemutatása óta A Keleti Vasút első szakaszának (Nagyvárad–Kolozsvár, 152 km) átadása óta A szénszálas izzólámpa megalkotása óta Az első villanytelep megépítése óta A mozi (filmszínház) születése óta Az első, géppel való repülés óta Az első világháború kitörése óta Trianon óta Színes televíziókép első elektromos közvetítése óta A golyóstoll megalkotása óta A második világháború kitörése óta A számítástechnika korszakának kezdetétől Az első űrutazás óta A Holdra lépés (ember által) óta A romániai rendszerváltás óta Az első marsjáró leszállása óta Naplemente a bércen – Bodoki-havasok Fotó: Bereczki Barna

10

2768 1015 565 523 453 412 317 266 251 234 154 169 145 136 133 120 112 101 95 75 77 76 64 54 46 26 19


Székely Kalendárium – 2015

Köszöntő Új hazát én már nem keresnék, ha a régi földemet ki is kezdték hívatlan vendégek, ordas eszmék, sunyi diktátumok, nagy árulások, szemet vetettek rá jött-ment senki-mások, azért az mindig az enyém lesz, nem vesz rajta erőt veszejtő enyészet, mert földjében tavaszok és nyarak laknak, hazát ád embernek, vadnak, madaraknak, búcsúzó őszöknek, fémkemény teleknek,

de leginkább hazája a kikeletnek, minek eljön mégis soros diadalja, akkor is, ha testünket már hant takarja. Mi leszünk e földnek sója, suttogása, ő pedig lészen elomló arcunk mása, szent kötésünk örök tanúsága. Új hazát én már nem keresnék, telét elviselem, várom kikeletjét. Magyari Lajos

Igaz hazám Mennyi lehet annyi idő múltán egyetlen üveg hűvös sör ára? Megjegyzi legalább azt a halandó, ha valamit is adhat még magára.

Fájva, fáradtan érkeztem az estre. Átöltözve valami áhítatra. Testem a maga csöpp csöndjét kereste. Így voltam annyi éve átitatva.

Kihámoztam magam dús lombokból, sasfészekből, várromokból, mert hívtak: költő beszél amott. Ugat vagy dorombol? – Olyan mindegy, selyem ágy vagy kínpad.

Uram, amit rontottam életemben, mind egyszeri és megbocsáthatatlan. Egyedül vagyok, mint Te is – felettem. Egydimenziós a jövőm: alattam.

Csupán az eleven lehet kíváncsi. Vigasztalom magam, s a naplemente, hogy mindennek a végét kell kivárni. Ami anyagból – az idő mind megette.

Miféle csönd ez, amelyet belakhat három szépség? Egyik magához int. Nem ágy, csak egy üres szék biztatgat. – Tán nem szerelmet játszatnak megint?!

Hagyom magam, legyen kedvük szerint. Sört helyez elém! – Szomjaz is talán? Amott a költő szárnyal, ránk tekint... A csók volt egyetlen igaz hazám. Czegő Zoltán Sepsiszentgyörgy, 2014. május 24.

11


1


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföld 12 mitikus helye és más kuriózumok „A különleges helyek mindig elvarázsolnak. Megszöktetnek a hétköznapok szürke világából, és teret nyitnak lelkünk szárnyalásának. Ha jelen vagyunk számukra, csodákban részesítenek, misztikus érzéseket ébresztenek bennünk és spirituális élményeket kapunk tőlük. A láthatatlan világ erői kikapcsolják a ráció keretei között vergődő eszünket, és kitárulhat előttünk a végtelen. Megszűnik körülöttünk tér és idő, magához ölel a Világ. Ezek az igazi szent helyek. Nem tudjuk, de nem is akarjuk szavakba önteni, miért fontosak számunkra, miért is szeretjük őket. Egyszerűen belengi őket a régmúlt titkok köde és a képzelet. Stonehenge, Nagy-Piramisok, Nazcavonalak, Machu Picchu, Tayos-barlang, Delphoi és sorolhatnánk: ezek az emberiség mitikus helyei. Ám nem csak a nagyvilágban, de Székelyföldön is vannak csodás és mitikus helyek. Némelyek közismertek, másokról tán nem is hallottunk. Vessünk egy pillantást néhány különleges értékünkre, melyek valósága nélkül bizony szegényebbek lennénk. A régi szakrális helyek messziről magukra vonzzák a tekintetet. Kiemelkednek, felülemelkednek a hétköznapi létsíkon, uralják azt a tájat, mely a lábunk alatt van. Magasságukkal közelebb visznek az Éghez, feltekintünk rájuk.”

A fenti sorok Balla Ede-Zsolt székelyudvarhelyi szakrálisföldrajz-kutatótól származnak, aki az egyes hónapoknál Székelyföld egy-egy mitikus helyét, tehát összesen tizenkettőt ismertet. A tulajdonképpeni naptárrészben az „Ezer-Hét-Száz Hatvan-ötödik Esztendöre” írt hónapjellemző verseket Gyöngyössy Jánostól (Kraszna, 1741–1818, Újtorda), a külföldi egyetemeket járt, nagy műveltségű, irodalomkedvelő, s ebből kifolyólag néhanapján verselő református lelkésztől „kölcsönöztük”. Az illusztrációk a Kolozsváron élő Ötvös Kinga tehetségét dicsérik. Az időjárási kuriózumok összeválogatásához Réthly Antal (1879–1975) klaszszikus művét (Időjárási események és elemi csapások Magyarországon, I-IV. kötet, Bp., 1963–1999) használtuk forrásként, a gyógynövényeket Jancsó Katalin ajánlja. Az évfordulónaptárba igyekeztünk kizárólag székelyföldi (kötődésű), ám kevésbé közismert személyiségeket beválogatni – összeállításához a marosvásárhelyi Nemes Gyulától, illetve Fülöp Máriától, a Maros megyei életrajzi lexikon szerzőjétől is segítséget kaptunk. Az egyes hónapok időjárását – némileg aktualizált helyesírással – az 1822-es kiadású Száz esztendőre szolló kalendáriom alapján próbáltuk megjósolni, a népi időjáráshoz Remete Farkas László még kiadás előtt lévő Magyar Népies Kalendáriumát is felhasználtuk. 13


Boldogasszony hava Bak hava Télhó Fergeteg hava Medvetor hava Fordulat hava Kopogó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz

Újév, Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Loránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén Ágnes Artúr, Vince Rajmund, Zelma Timót Pál Paula, Vanda Angelika Karola, Károly Adél Martina Gerda, Marcella

Nints az hideg ellen hasznosabb orvasság, Mint két egygyes Sziv közt jól kötött Házasság; Dunyha közt is fázik a bús Magánosság. Holdnaptár

`

a b

c d

e f g h i ^ _

` a

14


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– januári meleg isten csapása – gyenge január, forró nyár, hűvös tavasz – téli mennydörgés jó termést, de még eljövendő csikorgó telet jelent – januári kövér veréb, hosszú tél – ha a mókusok ősszel sok diót és mogyorót gyűjtenek, akkor kemény januárra és általában hosszú télre lehet számítani – a ködös január nedves tavasszal jár – januárt, ha eső veri, erszény, hombár megszenvedi – ha vízkeresztkor olvad, korán tavaszodik – ha Pál napján folyamatosan derült az ég, jó termés várható; ha azonban csak délelőtt süt ki a nap, a tél utána még hidegebb lesz – a Pál-napi köd régen dögvészt jelentett – télen a fehér felleg zimankós havazást jelez – ha kevés a hó és nagy a hideg, a nyári terméstől jót ne várj! – Pál-forduló ha telet nem talál, akkor csinál

1549. jan. 17-én Brassóban „sokan hat napot láttak.” 1554/55 telén „vivé el a Marosvásárhely malmát az árvíz fársángban, és a tél igen lágy vala, kinn semmi hó és jég nem lett vala.” 1598. jan. 18-án „mindenütt olvadván a hó is, borzalmas, és a vizeknek azelőtt soha nem látott áradása egész Erdélyországban olyannyira, hogy az már csodaszámba ment.” 1837-ben Háromszéken a január szinte hó nélkül és márciusi természettel telt, februárban azonban száraz, hideg idő köszöntött be. 1838. január derekán Háromszéken hatalmas mennyiségű hó esett, a malmokat hajtó vizek fenékig befagytak. A postakocsikból ki kellett fogni a lovakat, s a kocsikat csak másnap ásták ki a hóból, két napon keresztül járhatatlanná váltak az utak, Erdélyben pedig némely utasok eltévedtek és megfagytak. 1836. jan. 3-án Besztercén -30,6 °C-ot mértek. Ugyanakkor rendkívül változékony volt az időjárás, a nagy hideget rövid időn belül enyhülés követte, a havazást pedig eső… Nagyenyeden -27,5 °C-ot mértek, a fákról a madarak fagyva hullottak le, s több fagyhalál történt az utakon is.

Boldogasszony hava: száraz téli napokkal, mérsékelt hideggel teldegél. 15


Január

Tyúkhúr

Évfordulók

(Stellaira Media)

1. 70 éve (1945) született Csíkpálfalván Ferenczes István költő, író, újságíró 5. 100 éve (1915) született Parajdon Parajdi Incze Lajos író, költő, ifjúságnevelő, fényképész, szociológus (†Lewiston, 2012. júl. 8.) 7. 115 éve (1900) született Baróton Zathureczkyné Zelch Manci háztartástani író, újságíró; verseket, novellákat is írt (†Miskolc, 1984. febr. 11.) 15. 220 éve (1795) született Bölönben Bölöni Farkas Sándor író, műfordító, utazó, művelődésszervező, az MTA tagja (†Kolozsvár, 1842. febr. 4.) 16. 150 éve (1865) hunyt el Marosvásárhelyen Jeney József jogász, királyi táblai nótárius, írnok, Marosszék ülnöke, a református kollégium pénztárnoka (x Mezőcsávás, 1783) 22. 25 éve (1990) hunyt el Bánffyhunyadon Morvay Pál tanár, múzeumigazgató, egyházi és néprajzi író (x Marosvásárhely, 1914. febr. 12.) 25. 75 éve (1940) született Nyújtódon Jakabos Ödön író, utazó, aki Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain eljutott Indiába (†Brassó, 1979. okt. 22.) 27. 155 éve (1860) hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai János matematikus, hadmérnök. Bolyai Farkas fia és egyben leghíresebb tanítványa, a „geometria Kopernikusza”, az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője (x Kolozsvár, 1802. dec. 15.) 27. 100 éve (1915) született Olaszteleken Márkó József közíró (†Sepsiszentgyörgy, 1984. nov. 4.) 30. 60 éve (1955) hunyt el Budapesten Incze Gyula igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár (x Nyujtód, 1903. jan. 15.)

Fagytól védett helyeken télen is megtalálható az egész évben, még az enyhe fagyok idején is nyíló, apró csillagszerű, fehér virágos, zsengezöld gyomnövény. Enyhe hashajtó, de állatkísérletek igazolják, hogy koleszterinszint-csökkentő, és cukorbetegségre is jótékony hatású. Vízhajtóként, ízületi gyulladásoknál, köszvénynél, reumánál ajánlott, szabályozza a belső elválasztású mirigyek rendszerének működését, téli vitaminpótlóként is megfelelő. Készíthető belőle gyümölcslével kevert zöldturmix és saláta. Szárítva, ételekbe szórva is fogyasztható. Főzelékként diónyi vajban, zöldhagymaszárral, alig 2 percet kell a tűz felett kavarni, hogy ne essen össze, majd pár csepp citromlével és szerecsendióval ízesíteni.

Világ- és magyar napok 1.: a béke világnapja 15: a Wikipédia napja 22.: a magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc Hymnus című versét ezen a napon fejezte be. A vers az 1829. évi Aurórában jelent meg először nyomtatásban. A hazafias költészet remekét Erkel Ferenc megzenésítésében 1844. július 2-án mutatták be a pesti Nemzeti Színházban 26.: nemzetközi vámnap 27.: a holokauszt nemzetközi emléknapja 28: az adatvédelem nemzetközi napja harmadik vasárnap: a vallások világnapja utolsó vasárnap: a lepra elleni harc világnapja 16


Január

A Budvár íjásza

A Budvár szent hegye elválaszthatatlan a vele szemközt levő Jézus szívekápolnától. Kettejük kapcsolata az égi Nyilas–Skorpió tengelyre utal, ahol az égi nyilas szíven lövi a skorpiót, ezáltal megmenekítve a test börtönébe szorult lelket és azt a Tejútra segíti. A szíven lövést magyarul szívbe nyilallásnak is nevezzük, ez az a pillanat, mikor érzelemvilágunk gyökerében megváltozik. A szíven lövés a szerelembe esés szimbóluma: Udvarhely végében a tatár kán sötét szíve változik át Jézus szent szívévé! A Budvár a Nyilas védnöksége alatt áll. Ez az egyházi év és az advent kezdetének ideje. Itt nyílik meg az Ég azért, hogy megszülethessen bennünk a Világ Világossága és a szerelem vállalása.

Székelyudvarhely határában emelkedik egy nagy múltú szakrális domb, melynek neve Budvár. Ez a különleges, 625 m magas konglomerát-hegy legkevesebb 7 történelmi korszak régészeti leleteit őrzi, a pattintott kőkortól a középkorig. A nép emlékezete úgy tartja, hogy Atilla királyunk testvére, Buda építtette s tartózkodott benne kedvére. A hun-magyar testvériség bizonyságát láthatjuk abban is, hogy a magyar királyi udvar helye Budavár volt, míg a székelyek „udvar helyén” Budvárral találkozunk. Orbán Balázs szerint kezdetben Budvár volt a székelység fővára, hol a nemzet vezére, a főrabonbán székelt, aki egyszerre volt világi és főpapi tisztséget betöltő úr.

17


Böjtelő hava Vízöntő hava Télutó Jégbontó hava Szarvastor hava Kanta hava Roppanó Névnapok

1

Holdnaptár

V Ignác

2 H Aida, Karolina 3

Fársáng farkán sokszor tarkán tsúsz a sik Szán; A Szán-talpa kenőt kér az úr kopaszszán: Jól szánkázik, aki jó bort attól nem szán.

b

K Balázs

4 Sz Csenge, Ráhel 5 Cs Ágota, Ingrid 6

7 Sz Rómeó, Tódor 8

c

P Dóra, Dorottya d

V Aranka

9 H Abigél, Alex 10 K Elvira

e

11 Sz Bertold, Marietta 12 Cs Lídia, Lívia

f

13 P Ella, Linda 14 Sz Bálint, Valentin 15 V Georgina, Kolos

g

16 H Julianna, Lilla 17 K Donát, Húshagyókedd

h

18 Sz Bernadett, Hamvazószerda 19 Cs Zsuzsanna

i

20 P Aladár, Álmos 21 Sz Eleonóra

^

22 V Gerzson 23 H Alfréd

_

24 K Mátyás 25 Sz Géza

`

26 Cs Edina 27 P Ákos, Bátor

a

28 Sz Elemér

18


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha gyertyaszentelőkor énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni – ha szenteléskor szépen égnek a gyertyák, sok méz lesz az évben; ha a gyertyák szentelés közben elalszanak, sem mézből, sem másból nem lesz jó termés – gyertyaszentelő napján a téli álmából ébredő medve kijön a barlangjából: ha napos időt talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél – ha húshagyókedden esik az eső vagy a hó, akkor bő kukoricatermést lehet várni – ahány nappal Zsuzsanna előtt szólalnak meg a pacsirták, annyival hallgatnak majd a hideg miatt utána – ha Mátyás-napkor langyos az idő, a havat elviszi – ha február enyhe, annak márciusban látjuk a kárát – ha a február hideg, fagyos, bőséges búzatermést hoz

1600. febr. 28-án „Erdélyben három tiszta Napot észleltek.” 1607. febr. 15-én „borzasztó menydörgés és villámlás” volt Prázsmáron. 1612 tele „ebben az időben a szokottól eltérően nagyon kemény volt”. 1636. febr. 7-én „Segesváratt nagy menydörgés, villámlás volt, tüzes menykövek estenek”. „1641 decemberének meleg, kellemes időjárása januárban és februárban folytatódott, mindkét hónap igen száraz: hó- és jégnélküli volt, és annyira meleg, mint egyébként márciusban.” 1643. febr. 3-án „a villám a barcasági vidombáki kastélyba csapott, az és az egész falu elégett”. 1644/45 tele „igen szigorú és hideg volt, amilyenhez hasonlót senki még nem ért meg, sokfelé sok szarvasmarha, vad és madarak fagytak meg, sok nagy vizek és tavak fenékig befagytak. Az Olt és a Maros jegének vastagsága nyolc arasznyi volt” (1 arasz = kb. 20 cm). 1724: „olyan szokatlanul meleg volt…, amilyenre még elődeink ősei sem emlékeztek”. 1837. febr. 6-án „Erdélyben is nagy fagyok voltak, amelyek a hótakaró nélküli vetésekben komoly károkat tettek”

Böjtelő hava: szép vidám napokkal kezdi folyását, 13–18-ig havas, szeles idő, azután egész végig téli módon viseli magát. 19


Február

Hagymaszagú kányazsombor

Évfordulók

(Alliaria petiolata)

1. 160 éve (1855) született Homoródszentmártonban Kelemenné Zathureczky Berta író, zeneszerző (†Sepsiszentgyörgy, 1924. jan. 20.) 2. 100 éve (1915) született Kolozsváron Kabos Éva tisztviselő, könyvelő, költő, író (†Marosvásárhely, 2001. szept. 23.) 5. 100 éve (1915) született Marosvásárhelyen Olajos Gábor képzőművész, nyomdász, festő (†Marosvásárhely, 1996. febr. 9.) 6. 100 éve (1915) hunyt el Budapesten Daniel Gábor magyar politikus, 1848-as kormánybiztos, Udvarhely vármegye főispánja (x Árkos, 1824. április 21.) 9. 240 éve (1775) született Bólyán Bolyai Farkas matematikus, 1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja (†Marosvásárhely, 1856. nov. 20.) 12. 285 éve (1730) született Fintaházán Kovásznai Sándor református tanár, író (†Marosvásárhely, 1792. márc. 8.) 19. 125 éve (1890) született Sepsiszentgyörgyön Gödri Ferenc tanár, hegedűművész, festő (†Sepsiszentgyörgy, 1975). 21. 100 éve (1915) hunyt el Budakeszin Vida Árpád festőművész, grafikus (x Marosvásárhely, 1884. ápr. 4.) 22. 205 éve (1810) született Kézdimárkosfalván Barabás Miklós festőművész. Megfestette kiemelkedő kortársait: Széchenyi Istvánt, Kossuthot, Petőfit, Bemet stb. (†Budapest, 1898. febr. 12.) 26. 385 éve (1630) hunyt el Szentandrásy István római katolikus püspök (x Csíkmadéfalva, 1571) 29. 75 éve (1940) született Temesváron Kerek István aneszteziológus főorvos, előadótanár, a marosvásárhelyi szívsebészeti aneszteziológia úttörője (†Marosvásárhely, 2000. nov. 16.)

Az erdőszéleken, utak mentén termő, fokhagymaillatú növényt őseink minden varázslat ellen védőszernek tartották. Kis mennyiségben a szívre előnyösen ható szerves vegyületeket, nagy mennyiségű Aprovitamint és C-vitamint tartalmaz. Igazi ínyencség, Európa legnagyobb múltú fűszernövénye: maradványait több mint hatezer éves cserépedények darabjain találták meg. Zsenge levelei korán, enyhébb telek után már februárban megjelennek. Legfinomabbak a virágzás előtt megjelenő levelei (salátának, szósznak), de a növény hegyén levő friss hajtások később is fogyaszthatók. Galagonyafa rügyével és mentával együtt, finomra vágva, cukorral, ecettel ízesítve bárányhoz, halételhez ajánlott saláta készíthető belőle.

Világ- és magyar napok 1.: a civilek napja Magyarországon; a Tisza élővilágának emléknapja 2.: szerzetesek napja; a vizes élőhelyek világnapja 3.: rejtvényfejtők világnapja 4.: a katonai térképészet napja; rákellenes világnap 14.: szerelmesek világnapja; az epilepszia világnapja 21.: az anyanyelv nemzetközi napja; idegenvezetők világnapja 22.: bűncselekmények áldozatainak világnapja 25.: kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 28. (vagy 29.): a ritka betegségek világnapja 20


Február

Firtos tündértitkai

darab aranyat találtak, de eltitkolták, és a hatósági nyomozás csak mintegy 200 darabnak jutott a nyomára. Ám nem csupán vár állott itt egykoron, hanem egyház is: a tetőn három kápolna alapjáig lepusztult nyomaira lelhetünk. A három csúcs egymáshoz viszonyított helyzete és arányossága megegyezik az egyiptomi Nagy Piramisok arányosságával, hiszen mindkét helyszín égi mintája azonos: ők a Nimród–Orion csillagkép hármas övcsillagainak földi levetülései. Mindezek azt mutatják, hogy régen nem véletlenszerűen, hanem alapos megfontolással és tudatosan választottak helyszínt a váraknak. Megismerve őseink szemléletét, feltárulnak előttünk Firtos tündértitkai, és „nem lesz többé a környéken szerencsétlen ember…”

Udvarhelyszéken, a Görgény–Hargita plató nyugati peremén, Korond és Énlaka közé ékelődve találjuk Firtos különleges hegyét. Múltja a titkok ködébe vész, bár a tények azt mutatják, hogy minden korszak embere lakta és megszentelte. A Firtos-fennsík nyugati pereme három csúcsban végződik, melyek közül az északi csúcson, 1042 m magasan állt valaha Firtos vára. Sajnos a kincskereső gödrök régészeti vonatkozásban javarészt tönkretették e területet. A talaj átforgatása miatt a leletek nem rendelkezhetnek keltezési erővel. Tudjuk, hogy 1831-ben a vár körül szántás alkalmával aranypénz került elő. A falusiak még aznap folytatták a keresést, teljesen feltúrva a szántóföldet. A hír szerint az emberek mintegy 5000

21


Böjtmás hava Halak hava Gyümölcsoltó hava Tavaszelő hava Kikelet hava Bölénytor (Fák) hava Locsogó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K

Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Inez, Leonóra Tamás Zoltán Fanni, Franciska Ildikó Szilárd Gergely Ajtony, Krisztián Matild Kristóf, Nemzeti ünnep Henrietta Gertrúd, Patrik Ede, Sándor Bánk, József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor, Karina Irén, Írisz Emánuel Hajnalka Gedeon, Johanna Auguszta, Virágvasárnap Zalán Árpád

Nyilni kezd az Idő, készül a meleg-ágy; Gólya, Daru, Fetske, fészkére vissza-vágy. Bimbózik a Szőllő, s jó reménységet hágy. Holdnaptár

b c

d e

f g h i ^ _ ` a

b c

22


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– március, ha nedves, gazdának nem kedvez – Lujza-napján „hogyha játszik Holdnak fénye, felhőt bújva válta színe / Jó termésnek hírét adja, esője dús búzát hozza” – amilyen Franciska-napja, olyan lesz az egész hónap – ha Hold szarva éles-fényes, fagyos idő esedékes – valamennyi köd vagyon márciusban, annyi zápor lészen az esztendőben – ha Böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves – fú és havaz, úgy lesz tavasz – ha madár a fészkét napos helyre rakja, úgy nyarunk lesz hűvös – ezzel ezt jósolja – ha márciusban ugrándoznak, láncra perdülnek a bárányok, áprilisban újra akolba rekednek – tavaszbúza ravaszbúza

1597. március „vége felé mindennap reggel hó esett, dél felé a nap melegétől elolvadt, és igen nagy árvizet okozott” Erdélyben. 1640. márc. 10-én Fintaházán „volt rettenetes nagy szél, mely az házamnak egy darab fedelét felszakasztotta”. 1714: „Ebben az esztendőben olyan hallatlan szárazság és hőség uralkodott, hogy a források és a jelentős folyók is kiszáradtak; sem az őszi, sem a tavaszi vetések nem hoztak termést; olyan hallatlan éhínség tört ki, hogy az emberek jóformán egymást falták fel, mint ahogy az Osdolában is történt… a nép a jószágot idegen tájakra hajtotta… hasonló éhínségről századok óta nem lehetett hallani… Brassóban és Háromszéken pestis kezdődött.” 1718: „viharos, nagy károkat okozott az időjárás” Erdélyben. „… a hónap végével szép, meleg, száraz, tavaszias idő”. 1839. március „igen hideg idővel telt Erdélyben, Erdély nagy részét ebben a hónapban még hó borította, a szokatlanul hideg idő, amilyenre még a legöregebb emberek sem emlékeztek, április 9ig tartott. Március elején a Tiszát és Marost még jég borította, s Máramarosban másfél öles hó feküdt.”

Böjtmás hava: reggel hideg, este harmattal áztatja a földet; 8–10-ig hó, eső váltják egymást; 10–21-ig Gergely megrázza a szakállát; 22–24-ig eső, majd hó, azután felfagy; egészen 27-ig tiszta, szép napok, azután borongó, esős időre fordul. 23


Március

Vadkomló

Évfordulók

(Humulus lupulus)

4. 80 éve (1935) született Siménfalván Elekes Ferenc költő, író, újságíró, esszéíró 4. 75 éve, 1940-ben született Kökösön Plugor Sándor grafikus, festő, muzeológus (†Sepsiszentgyörgy, 1999. febr. 20.) 6. 125 éve (1890) született Marosvásárhelyen Jeddy Sándor iparművész, bútortervező, grafikus (†Marosvásárhely, 1949. jan. 24.) 6. 75 éve (1940) hunyt el Marosvásárhelyen László (Ferenczyné) Marcella ifjúsági író, szerkesztő (x Kisnamény, 1903. aug. 22.) 7. 125 éve (1890) született Marosvásárhelyen Gergelyffy Gábor rendőrtanácsos, zeneszerző, szövegíró (†Budapest, 1970. márc. 15.) 10. 125 éve (1890) született Tamásfalván Bérczi Mihály énekes, színész, igazgató, színházi titkár (†Marosvásárhely, 1958.) 23. 25 éve (1990) hunyt el Marosvásárhelyen Csíky Kálmán orvos, elmegyógyász, egyetemi előadótanár (x Kézdialbis, 1914. nov. 9.) 24. 160 éve (1855) született Sepsiszentgyörgyön Gyárfás Győző királyi főmérnök, aki több háromszéki iskola, középület, templom tervezésében vett részt (†Budapest, 1912. szept. 22.) 24. 100 éve (1915) halt hősi halált Zalesczykinél Désy Zoltán politikus, MarosTorda vármegye alispánja, államtitkár, képviselő (x Nagyölyves, 1862. dec. 15.) 26. 140 éve (1875) hunyt el Kolozsváron Kriza János unitárius püspök, teológiai tanár, költő, néprajzkutató, nyelvész, műfordító, az MTA tagja (x Nagyajta, 1811. jún. 28.) 28. 70 éve (1945) hunyt el Répceszentgyörgyön gróf Mikes János római katolikus püspök, címzetes érsek (x Zabola, 1876. jún. 27.)

Ártéri erdők, patakpartok, bokros területek, kerítések mentén felfutó kúszónövény. Enyhe emésztésjavító hatással és gyenge antibiotikus jellemzőkkel is rendelkezik. A népi gyógyászat a légutak megbetegedéseire, sebek borogatására, fogínygyulladás elleni szájvíz készítésére használta fel. Nyugtató, női hormont tartalmazó összetevői miatt a változó korban ajánlott, de a férfiak korai magömlésére is használták. A zsenge hajtását megtisztítva, darabokra szelve, ecettel, cukorral, sóval, salátaszerűen készítjük el, de lehet spárgaszerűen is. 250 g zsenge hajtást ecettel megsavanyított sós vízben puhára főzünk, jól lecsöpögtetjük. Ízlés szerinti fűszeres mártással, és kevés citromlével leöntve fogyasztjuk.

Világ- és magyar napok 2.: az ima világnapja 8.: nemzetközi nőnap 15.: a magyar sajtó napja; fogyasztóvédelmi világnap; nemzetközi fókavadászat-ellenes nap; az alvás világnapja 20.: a boldogság világnapja 22.: a víz világnapja 23.: meteorológiai világnap 24.: a tuberkulózis (TBC) elleni küzdelem világnapja 25.: a magzatgyermek napja 26.: az epilepszia melletti kiállás és szolidaritás napja 27.: színházi világnap Virágvasárnap (2015-ben): ifjúsági világnap 30.: a Föld órája (20.30–21.30) 24


Március

Kakasborozda és Ördögárok

szimbolikus értékeit hivatottak kifejezni. Leggyakoribb neveik az ördög, óriás, tündér és kakas tulajdonságaival állnak kapcsolatban. Egyik hagyomány szerint ördögi erők a sáncot megásták ugyan, ám a bűnök magvát már nem tudták belevetni, mert a fény születését hirdető kakas megszólalt, s hanyatt-homlok menekültek viszsza a pokolba… Bizonyos, hogy ezeket a földsáncokat nem egy-egy kisebb település vagy közösség, hanem rendre jól szervezett nemzetség vagy állam építhette. Az adott korszak „szerény” technikai hátterét figyelembe véve, tekintélyes teljesítmény, hogy több millió köbméter földtömeget mozgattak meg, máig álló és látható rendszereket hozva létre.

Székelyföld – miként a teljes Kárpátmedence is – bámulatosan gazdag olyan különleges helyekben, melyek eredete és haszn(álat)a a történelem ködébe vész. Közülük a legfeltűnőbbek azok a sáncok és földművek, amelyek nagy távolságot átívelve, több száz kilométeren át is egyetlen rendszert alkotnak. Székelyföldön legismertebb az Ördögárok és Kakasborozda képződménye, mely mintegy 100 km hosszú, észak-dél irányú, több szakaszra tagolható sáncvonal, és a Persányi-hegységtől a Rikán és Hargitán át a Görgényihegységig nyúlik. Az ehhez hasonló képződményeket későbbi korok természetfölötti lényeknek tulajdonították, az elnevezések nem a konkrét építtetők kilétét, hanem művük

25


Szent György hava Kos hava Kihajtás hava Tavaszhó Szelek hava Báránytor (Rügyezés) hava Viruló Névnapok

Virágzik a kökény: pesdül a meleg vér; De kivált Ifjakban ugrik s mozog az ér, Mivel a zöld Fársáng közöttök szállást kér. Holdnaptár

1 Sz Hugó 2 Cs Áron, Nagycsütörtök 3

P Buda, Richárd, Nagypéntek

d

4 Sz Izidor, Nagyszombat 5

V Vince, Húsvét

e

6 H Bíborka, Vilmos, Húsvét 7

K Herman

8 Sz Dénes

f

9 Cs Erhard 10 P Zsolt

g

11 Sz Leó, Szaniszló 12 V Gyula

h

13 H Ida 14 K Tibor

i

15 Sz Anasztázia, Tas 16 Cs Csongor 17 P Rudolf

^

18 Sz Andrea, Ilma 19 V Emma

_

20 H Tivadar 21 K Konrád

`

22 Sz Csilla, Noémi 23 Cs Béla

a

24 P György 25 Sz Márk

b

26 V Ervin 27 H Zita 28 K Valéria

c

29 Sz Péter 30 Cs Katalin, Kitti

d

26


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– április esője elkergeti a fagyot – áprilisi hó nem jó – áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz – április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves – lucskos áprilist virágos május és száraz június követ – áprilisban hét tél, hét nyár – áprilisban a hó és a fagy nyárra kevés takarmányt hagy – áprilisi dörgés, nedves év – ahány nappal megszólal Szent György előtt a béka, annyival hallgat utána (hűvösre fordul az idő) – ha Márk napján pacsirta, fürj vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér – ha május elsejét megelőző napon vagy éjszakán esik az eső, nagy termés lesz; ha hideg, esetleg éjszakai fagy lenne, mindenből gyenge termés várható – Vince: „ha erősen süt a napja, szőlőt nyara felhizlalja” – Herman napján „ha az eső cseperegne, apró lesz a meggy, cseresznye”

1549. ápr. 7-én Erdélyben „újból rettenetes napfogyatkozás volt…, a Nap a bika képén haladt át… oly hatalmas hőség következett, hogy sok folyó és kutak kiszáradtak, egyes helyeken az erdőket is megtámadta, s azok leégtek.” 1563. ápr. 23-án „az összes szőlők és gyümölcsfák lefagytak” egész Erdélyben. 1608. ápr. 1-jén „egy rőfnyi magas hó hullott” Brassóban (egy erdélyi rőf = 1 sing, azaz 62 cm). 1610: „a decemberben a Barcaságban leesett hó majdnem húsvétig (ápr. 11.) megmaradt. Emiatt majdnem mindenféle vad a hegyekből és az erdőkből lejött a hegyek alján levő városokba; kutya és csapda nélkül lehetett szarvast és dámvadat fogni.” 1660. ápr. 20-án „a szőlő egész Erdélyben elfagyott, és így az óbor igen drága lett”. 1692: „Erdélyben… az országgyűlése alkalmatosságával az égből véreső esett”. 1693. ápr. 15.: „volt rút, alkalmatlan, havas eső nagy széllel együtt, meg is fagyván az föld” Nagyajta környékén. 1724. ápr. 15-én „kiadósan havazott, ami azonban nem ártott, mert a hónap vége felé gazdagon jelentkeztek a kalászok” Nagyenyed környékén.

Szent György hava: szép napokra virrad 6-ig, azután majd eső, majd dara esik, s felfagy, vége felé változó időkre mutat. 27


Április

Pongyola pitypang

Évfordulók

(Taraxacum officinale)

1. 100 éve (1915) született Gyergyóremetén Cseres Tibor író, 1987 és 1989 között a Magyar Írók Szövetsége elnöke (†Budapest, 1993. máj. 23.) 3. 50 éve (1965) született Marosvásárhelyen Nagy-György Ferenc képzőművész, grafikus (†Budapest, 1992. márc. 4.) 4. 5 éve (2010) hunyt el Székelyudvarhelyen Bálint Lajos, a Gyulafehérvári Egyházmegye első érseke (x Csíkdelne, 1929. júl. 6.) 8. 50 éve (1965) halt meg Budapesten Elekes Dezső, a modern magyar statisztika atyja, egyetemi tanár (x Kézdivásárhely, 1889. nov. 11.) 9. 125 éve (1890) született Marosvásárhelyen Farczády Elek tanár, művelődéstörténész, könyvtáros, levéltáros (†Marosvásárhely, 1974. febr. 5.) 15. 80 éve (1935) született Homoródszentpéteren Szabó Árpád unitárius teológiai szakíró, püspök (†Kolozsvár, 2010. szept. 30.) 16. 60 éve (1955) született Zabolán dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, az MTA külső tagja, a helyi Csángó Néprajzi Múzeum alapítója. 19. 125 éve (1890) hunyt el Budapesten báró Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (x Lengyelfalva, 1829. febr. 3.) 22. 35 éve (1980) hunyt el Vargyason Borbáth Károly történetíró (x 1931. jan. 12.). 28. 100 éve (1915) született Piskiben Szász Károly muzikológus, tanár (†Marosvásárhely, 1989. aug. 16.) 30. 100 éve (1915) született Marosvásárhelyen Polonyi Nóra (Tóth Andrásné) történész, tanár, levéltáros (†Budapest, 1985. szept. 15.)

Egyik leggyakoribb gyomnövény, ásványi anyagokban valamint A-, C-, B- és D-vitaminban rendkívül gazdag továbbá vasat, mangánt, magnéziumot és szilíciumot is tartalmaz. Ízületi problémákat, májzsugort, a vese és az epe megbetegedéseit, lázat, hasmenést, bőrirritációt, sárgaságot, szívritmuszavart is eredményesen kezelnek vele. Leveleit koratavasszal szedjük, vágjuk durvára, szórjuk meg zúzott fokhagymával és olívaolajjal, citromlével locsoljuk. Virágait nyersen, önmagukban is fogyaszthatjuk, vagy salátába keverhetjük. 1 csésze karikára vágott pitypanggyökeret 1 evőkanál olívaolajban gyorsan süssünk át, vízzel felöntve, sózva födjük le, és pároljuk, míg meg nem puhul, majd szósszal tálaljuk.

Világ- és magyar napok 1.: bolondok napja 5.: a kassai kormányprogram emléknapja, a szlovákiai magyarok nemzeti gyásznapja 7.: az egészség világnapja 10.: magyar nemzeti rákellenes nap 11.: a magyar költészet napja; a Parkinson-kór világnapja 12.: az űrhajózás világnapja 18.: műemlékvédelmi világnap; rádióamatőr-világnap 20.: a csillagászat napja (tavasz) 22.: a Föld napja 24.: a magyar rendőrség napja; a kísérleti állatok világnapja 29.: nemzetközi táncnap 30.: a méhek napja Magyarországon 28


Április

Három királyok Rugonfalván

A magyar egyházművészetben a három királyok személyében következetesen Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Imrét jelenítették meg. A királyok fölött megjelenő angyal ezüstös fonállal kapcsolódik mind a Betlehemi Csillaghoz, mind a szent királyokhoz. Őt még a lovak is látják! A tisztes sorba egyedül a bohócruhás alak nem illik, ki egyik kezében kantárt tart, másik kezével korsót emel a szájához. Hátat fordítva a menetiránynak – ő a züllés útjára lépett: arcképe fekete, szája habzik, és szemei ki vannak fordulva. Vigyázzatok – üzeni a falkép –, ismerjétek fel a jót, kövessétek a szent királyokat és a Betlehemi Csillagot!

A Nyikó-völgy utolsó falujának közepén álló templomot már a 13. században megépítették, később gótikus stílusban átalakították és javították. Szabálytalan körben, mintegy 120 méter kerületű, cseréppel fedett és kívülről támpillérekkel megerősített védőfal övezi (régen a kerítőfal nem csupán hadászati, hanem szimbolikus védelmet is jelentett a szent tér és profán tér között). A műemlék református templom hajója keskeny és hosszú, egyszerű mintázatú kazettás mennyezet fedi. Legértékesebb részét az északi falon feltárt freskó képezi, melyet 1971-ben, templomjavítási előkészületek során találtak meg és bontottak ki. A viszonylag épen maradt falkép témája a három királyok hódolata.

29


Pünkösd hava Bika hava Virágzás Hava Tavaszutó Ígéret hava Borjútor (Virágzó élet) hava Zendülő Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V

Fülöp, Jakab Zsigmond Irma, Tímea Flórián, Mónika Adrián, Györgyi Frida, Ivett Gizella Mihály Gergely Ármin, Pálma Ferenc Pongrác Imola, Szervác Urunk mennybemenetele Szonja, Zsófia Botond, Mózes Paszkál Alexandra, Erik Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezső Eliza, Eszter, Pünkösd Orbán, Pünkösd Evelin, Fülöp Hella Csanád, Emil Magdolna Janka, Zsanett Angéla, Szentháromság

A Pünkösti Rósa Khlorisnak kertében. Ha most nyilik, majdon hervad levelében; Ne bizzék hát senki maga szépségében. Holdnaptár

e f g

h i ^ _ ` a

b c

d e

30


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– májusi csendes eső növeli a vetést – száraz május, száraz esztendő – ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok eső lészen – ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz – nagyon meleg május után esős június következik – sok bort hoz ám a három ác (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt egyiken se látsz – Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz – Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász – Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentek, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek – májusi meleg eső nagy termés, hideg eső rossz vendég – a pünkösdi érett földieper korai gabonát jelent és jó meleg, enyhe időt

1551-ben Erdélyben „teliholdnál bokáig érő hó esett.” 1559: Erdélyben „május elején akkora hó esett, hogy térdig ért.” 1597: „a szőlőtőkék és a gyümölcsfák mind elfagytak” Erdélyben. 1602. máj. 28-án Brassó környékén „pünkösd keddjén olyan erősen havazott és hideg volt, mintha karácsony lett volna.” 1614. máj. 22-én „a jég a termények legnagyobb részét elpusztította” a Barcaságban. „… diószem nagyságnyi… Brassó városában is tönkreverte az ablaktáblákat”. 1616: „az cserebogár nagy kárt tőn az szőlőkben, hogy az ember nem győzte szedni”. 1806. máj. 19-én „erős fagyhullám a Kárpát-medencében.” 1836: „Kolozsváron olyan hó esett május 11-ére virradó éjjel, hogy szánkázni lehetett, s néhol a hó súlyától letörtek a gyümölcsfák ágai.” 1912. máj. 13-án „pusztított a Dés melletti Bálványosváraljától kiinduló és a Barcaságig tomboló tornádó, mely nagy anyagi károkat okozott. A… forgószél olyan erejű volt, hogy 60 birkát felkapott, és egy 100 méterrel magasabb hegyoldalra rakott”.

Pünkösd hava: 2–22-ig szép, s kellemetes meleg napokkal mulattat, ottanottan villámlik, mennydörög, s termékenységgel biztat; 23–29-ig borongó, komor, végig hideggel kedvetlenít; ha a szőlőjövés még nagyon gyenge, a fagy leforrázza, s elperzseli. 31


Május

Erdeifenyő-rügy

Évfordulók

(Pinus sylvestris)

1. 230 éve (1785) hunyt el Kilyénben Halmágyi István naplóíró, Marosszék főkirálybírója, Háromszék főispánja (x Szilágysomlyó, 1719.) 5. 115 éve (1900) hunyt el Marosvásárhelyen a bölöni származású Sikó Miklós honvéd főhadnagy, festőművész (x Septér, 1818. júl. 2.) 8. 25 éve (1990) hunyt el Kolozsváron Jakab (Györkös) Ilona festőművész (x Marosvásárhely, 1929. júl. 7.) 12. 95 éve (1920) hunyt el Kolozsváron Kézdiszentléleki Kozma Ferenc pedagógus, művelődésszervező, publicista, az MTA levelező tagja (x Csekefalva, 1844. febr. 17.) 12. 25 éve (1990) hunyt el Szatmárnémetiben Tompa Attila színész (x Marosvásárhely, 1929. dec. 22.) 13. 45 éve (1970) halt meg Baróton Moyses Márton költő, a kommunista diktatúra mártírja (x Nagyajta, 1941. ápr. 20.). 16. 85 éve (1930) született Parajdon Kiss Ferenc Árpád közgazdász, gazdasági szakíró. 16. 40 éve (1975) halt meg Marosvásárhelyen Kováts Benedek pedagógus és író (x Uzon, 1888. ápr. 4.) 17. 105 éve (1910) született Sepsiszentgyörgyön László Ferenc jogász, politikus, egyetemi tanár (†Kolozsvár, 1992. máj. 5.) 20. 155 éve (1860) született Szentkatolnán Bálint Benedek jeles fametsző, grafikus, iparművész, pedagógus és író (†Békéscsaba, 1920. szept. 20.) 29. 65 éve (1950) hunyt el a nagyenyedi börtönben Szent-Iványi Gábor, Háromszék vármegye egykori főispánja (x Sepsiszentgyörgy, 1888. szept. 4.)

Tele van vitaminnal, tartalmaz gyantát, cserző- és ásványi anyagokat, C-, B2-, Kvitamint, illóolajokat. A tűlevélben hatszor több C-vitamin van, mint a pl. a citromban. Az erdeifenyő gyantáját sebek tisztítására is használták, valamint füstöléssel helyiségek fertőtlenítésére. Mint általános erősítőszert is számon tartották. Főzetét légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén ajánlják. Az idült hörghurut „gyógyítója”. A friss fenyőhajtást kristálycukorral mozsárban összezúzzuk, így savanykás ízű, mézszerű levet enged. Alkoholos változatban a fenyőhajtásokat nádcukorral rétegezve befőttesüvegbe teszszük, és napos helyen tartjuk 3 napig. Felöntjük kb. ugyanannyi pálinkával, és még 2-3 hétig érleljük, majd leszűrjük.

Világ- és magyar napok 1.: a munka ünnepe 3.: a nemzetközi sajtószabadság napja 4.: tűzoltók napja; a magyar műszaki értelmiség napja 6.: a magyar sport napja 8.: a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold napja 9.: a második világháború befejeződésének emléknapja Európában 10.: madarak és fák napja 22.: a biológiai sokféleség nemzetközi napja; európai elhízás elleni nap; a Kihívás Napja (Challenge Day) 25.: Afrika napja; eltűnt gyermekek világnapja 31.: nemdohányzók világnapja első vasárnap: anyák napja; 32


Május

Nyergelünk Csíksomlyón

Csíksomlyón Babba Mária lakik. Ő az Égi Édesanyánk, Boldogasszonyunk, az Élet Szülője. Hozzá fohászkodva bennünk is megszülethet a jó és az új, búcsút mondhatunk bajainknak. Babba Mária Magyarország királynője, akit a somlyói szentélyben Szent László és Szent István királyaink fognak közre. Ezt a hármasságot szokták még magyar oltárnak is nevezni. A hagyomány Szent István királyhoz a téli napforduló (Bak) ünnepkörét, míg Szent László királyhoz a nyári napforduló (Rák) szentséges idejét rendeli. Babba Mária tehát a Világ Világosságának sarokpontjai fölött uralkodik! A Napba Öltözött Boldogasszony Csíksomlyón búcsút, harmóniát és egyensúlyt ad gyermekeinek.

Adottságainak köszönhetően Csíksomlyó őserővel emelkedik környezete fölé, és bármerre járjunk a Csíki-medence peremén, tekintetünket középre vonzza. A figyelmes vándor láthatja, hogy a hegy hármas halom formájú! Középen találjuk a Nagy-Somlyó csúcsát, oldalain pedig a Kis-Somlyót, valamint a Csíkszentlélek irányába emelkedő dombocskát láthatjuk. Figyeljük meg: adott egy hármas halom alakú hegy, melynek hármashalom-oltárán hármas halom címeres zászló lengedez: ezek bizony Hermész Triszmegisztosz (háromszor magasztos) beavató tudásának ősi szimbólumai. A számmisztika szerint a három harmóniát jelöl: ez Csíksomlyó üzenete.

33


Szent Iván hava Ikrek hava Érlelés hava Nyárelő hava Napisten hava Gödölyetor (Eper) hava Piruló Névnapok

1 H Tünde 2

A Füvek zőld szinben vettettnek kaszára, A zőld Életnek is ez kimért határa. Ifju! készen tartsad magad’ minden Mára. Holdnaptár

f

K Anita, Kármen

3 Sz Klotild 4 Cs Bulcsú, Úrnapja 5

6 Sz Cintia, Norbert 7

h

V Róbert

8 H Medárd 9

g

P Fatime

i

K Félix

10 Sz Gréta, Margit

^

11 Cs Barnabás 12 P Villő, Jézus szent szíve

_

13 Sz Anett, Antal 14 V Vazul

`

15 H Jolán, Vid 16 K Jusztin 17 Sz Alida, Laura

a

18 Cs Arnold, Levente 19 P Gyárfás

b

20 Sz Rafael 21 V Alajos, Leila

c

22 H Paulina 23 K Zoltán 24 Sz Iván

d

25 Cs Vilmos 26 P János, Pál

e

27 Sz László 28 V Irén, Levente 29 H Péter, Pál

f

30 K Pál

34


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha június száraz, jó lesz a bortermés. Amilyen június, olyan lesz december csapadék és hőmérséklet szempontjából – szeretik júniusban az északi szelet, mert ez jó gabonatermést hoz, érleli a vetéseket – a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe – ha Medárd-napján esik, akkor negyven napig esik – ha Vid-napján esik, nem lesz jó a termés; ha azonban Vid világos (derült), bő termés lesz – ha a kakukk Szent Iván-napja előtt megszólal, úgy olcsó lesz a gabona, ha utána, úgy drága – ha Szent Iván-napján eső esik, úgy mind mogyoró, mind pedig dió kevés lészen, így tehát dió helyett sültalmát ehetünk – hét alvó szent napján (jún. 27.), ha esik, az hét hétig tartó csapadékos időt jelent; a szárazság hét hétig tartó aszály bekövetkeztét jósolja

1562. jún. 2-án „jéggel vegyes hó esett Besztercén, úgyhogy a háztetők egészen fehéreknek látszottak.” 1568. jún. 6-án, „pünkösd napján oly zord szélfúvás volt déli irányból Erdélyben, hogy… az emberek úgy a városban, mint a falvakban még istentiszteletre sem tudtak elmenni, a mezőn dolgozók nem hagyhatták el a fákat, melyeknél menedéket találtak… A nagy és tartós esőzés késő őszbe nyúlt bele.” 1599. jún. 4-én „nyugat felől hirtelen támadt irtózatos vihar Erdélynek jó részében egyként szörnyű félelmet és kárt okozott… félelmetes sötétségbe borította az egész égboltot… sok legelésző barmot a Marosba taszított… sudár tölgyeket és gyümölcsfákat gyökerestől kitépett.” 1831. „júniusban sok eső esett, ami nagyban hátráltatta az aratást. A csapadékos időjárás folytatódott júliusban is, Udvarhelyszéken még a hónap közepén sem lehetett hozzálátni az aratáshoz.” 1833. „júniusban Medárd eső nélkül múlt el…, a kánikula Erdélyben is nagy szénakárokat okozott, s tartani lehetett attól, hogy a marhák kiteleltetéséhez nem lesz elég a széna.” 1840. „június végén Torda megyében a hegyeket magas hó borította.”

Szent Iván hava: egész 9-ig hűvös napokkal folydogál; 12-ig meleg idő, hideg éjszakák; 13–14-től egész végig nagy szárazság uralkodik. 35


Június

Vadrózsa virága

Évfordulók

(Rosa canina)

1. 195 éve (1820) született Kökösön Orbók Ferenc unitárius lelkész, író, a háromszéki mondák és népköltészet gyűjtője (†1897. dec. 29.) 2. 120 éve (1895) született Zetelakán Boros Fortunát Domokos erdélyi ferences rendi tartományfőnök, történész, író, vértanú, Románia kommunista rezsimjének áldozata (†Capul Midia, 1953. márc. 16.) 2. 110 éve (1905) született Héderfáján Bordi (Bordy) András festőművész, művészpedagógus, múzeumigazgató (†Marosvásárhely, 1989. aug. 11.) 8. 50 éve (1965) hunyt el Marosvásárhelyen Szabó Jenő újságíró, szerkesztő (x Marosvásárhely, 1891. jan. 29.) 8. 75 éve (1940) hunyt el Budapesten Márton Ferenc festő, grafikus, szobrász, építész, bélyegtervező (x Csíkszentgyörgy, 1884. dec. 15.) 22. 100 éve (1915) született Marosvásárhelyen Bedőházi János író, tanár, igazgató, lapszerkesztő, költő, országgyűlési képviselő (x Szászvesszős, 1853. júl. 27.) 23. 175 éve (1840-ben) született Lukafalván Kolosváry Sándor jogász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (†Budapest, 1922. aug. 7.) 27. 85 éve (1930) született Csíkszentmártonban Mátyás József festőművész, grafikus (†Déva, 2002. jan.14.) 27. 85 éve (1930) hunyt el Budapesten Jancsó Benedek pedagógus, publicista, kisebbségpolitikai és nemzetiségtörténeti szakíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (x Gelence, 1854. nov. 19.) 30. 65 éve (1950) született Csíkszeredában Erőss Vilmos Ferenc tervezőtechnikus, numizmatikus, helytörténész, író, képeslap- és bélyeggyűjtő, a csíki filatélia egyik kiemelkedő művelője.

Bogyós termése közkedveltebb a magas C-vitamin tartalma miatt, a virág azonban különlegességként érdemel figyelmet. A szirmokat salátákba és pitékbe tehetjük, ízesíthetünk vele szörpöt, ecetet. Rózsaszörpöt nyerünk, ha 1 kg apróra vágott rózsaszirmot, háromnegyed annyi cukorból főzött szirupba teszünk, negyed óráig főzzük, átszűrjük, meggylével színezzük, üvegekbe töltve, hűvös helyen tároljuk. Rózsaszirombólé: a frissen szedett rózsaszirmokat (200 g) megtisztítjuk, 150 g cukorral meghintjük, 1/4 óra múlva 1 l fehérbort öntünk rá, és jégre tesszük. Egy óra múlva kivesszük a rózsaleveleket, hozzáteszünk 1 l vörösbort, 1 üveg pezsgőt, 200 g cukrot. Gyorsan kell felszolgálni!

Világ- és magyar napok 4.: a nemzeti összetartozás napja; a trianoni békediktátum emléknapja; az erőszak gyermekáldozatainak világnapja 5.: környezetvédelmi világnap; szenvedélyek napja 13.: magyar feltalálók napja 14.: véradók világnapja 16.: az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja (a független Magyarország napja); az afrikai gyermekek világnapja 22.: Múzeumok Éjszakája 29.: nemzetközi Duna-nap 24–30.: Bolyai-nap (változó napon) a nyári napforduló előtti vagy utáni vasárnap: a Nap napja első vasárnap: pedagógusnap harmadik vasárnap: apák napja 36


Június

Urusos-kút

csütörtökön nagy búcsúkat tartottak. Ezekre az egész szék katolikus népsége felsereglett oda, de mivel sok verekedés és botrányos dolgok történtek, Batthyány püspök betiltotta, s a kápolnát lerontatta. A nyuládi gyógyító víz a merítéskor zavaros, piszkos, de otthon tartva csodásan letisztul. Állítólag évekig nem romlik meg. Különféle sebek, ótvar, orbánc, szemen nőtt árpa stb. gyógyítására alkalmas. Sajnos, a gyógyforrást durva „betonküpübe” foglalták, és a vízhozama is ingadozó. Egyre többször fordul elő, hogy teljesen kiszárad… Vándor, ki meghallod az Urusos-kút sóhaját, imádkozz, és kérd Szent László királyunk közbenjárását erőforrásaink lerakodásának felszabadítására!

Oroszhegy határában, a Nyulád-tetőn található az Urusos-kút. Az „urusos” (azaz gyógyító) kút elnevezés régies, jelentése orvosos, varázsos. Oroszhegyen és Varságon egyaránt Szent László királlyal hozzák kapcsolatba az „urusos kút” keletkezését. Úgy tartják: Szent László király valaha ezen a tájon vonult a csapatával. Katonái hirtelen megbetegedtek, fekélyek lepték el őket. A nagy király imádkozott Istenhez, majd beleszúrta kardját a földbe. Csoda történt. A kardszúrás nyomán „vízforrás fakadt föl.” A beteg katonák megmosakodtak az új forrás vizében, és azonnal meggyógyultak. A csodás gyógyulások emlékére később kápolnát emeltek a forrás mellé. Az itt épített kápolnánál régen áldozó-

37


Szent Jakab hava Rák hava Aratás hava Nyár hava Áldás hava Tehéntor (Aratás) hava Mézadó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P

Annamária, Tihamér Ottó Kornél, Soma Ulrik Emese, Sarolta Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Lili, Nóra Dalma, Izabella Jenő Örs, Stella Henrik, Roland Valter Elek, Endre Frigyes Emília Illés Dániel, Daniella Magdolna Lenke Kincső, Kinga Jakab, Kristóf Anikó, Anna Liliána, Olga Szabolcs Flóra, Márta Judit, Xénia Oszkár

Mikor előtted jár Céres sarlójával; Hátul áll az Halál éles kaszájával. Konkoly! tsűrbe nem mégy a tiszta búzával. Holdnaptár

g h i ^ _

` a b

c d

e f g

h

38


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha július nem főz, szeptembernek nem lesz mit ennie – tehát a júliusi szárazság szeptemberi ínséget jelent – Sarlós Boldogasszony-napi eső Lőrinc-napig tart – ha Mária-Magdolna-napján szép az idő, jót tesz, ha rossz, úgy ártalmas – ha Anna-napján a hangyák bolyokat készítenek, úgy csapadékos tél lesz – Ernő-napi eső langyos telet hoz – ha júliusban rajzik a méh, kevés méz lesz abban az évben – ha júliusban napkeltekor égiháború van, a következő idők szárazak lesznek – ha a fülemüle júliusban szépen énekel, augusztusban szép idő lesz – ha köd esik júliusban, úgy jó idő lesz – légy és szúnyog, ha csipkednek – időromlást így jeleznek – ha vereslő az ég alja – erős szélnek hírét adja – ahol Illés véletlenül nem hozna nehéz időt, ott Dánielre hárul ez a feladat

1542. júl. 24-én „nagy mennyiségű sáska lepte el a Barcaságot, s nagy károkat okoztak”. 1579. júl. 25-én Csíkban „nagy kőeső lőn, melynek az köviben olyak voltanak, mint egy öreg dió; házakot, istállókat törött le, lovat, disznót, barmot ölt meg…, és az tavaszi vetést mind elveré”. 1595. júl. 16-án „a jég majdnem minden gabonát tönkretett” Erdélyben. 1667. júl. 20-án „nagy erejű felhőszakadás zúdult Brassóra. A várfalakat is leszakadásig alámosta az áradat”. 1711. júl. 12-én „hatalmas vihar akadályozta meg a portyázó tatárokat abban, hogy megtámadják Brassó városát”. 1781. júl. 9-én, Rozsnyón „tíz nap óta jégzivatarok váltakoztak. A tyúktojás nagyságú jég sok juhot vert agyon, a szénát elhordta a víz”. 1785. júl. 29-én „hatalmas jégdarabok 20 fiatal szarvasmarhát agyonvertek” Kolozsváron. 1787: Szatmár megyében „a jégdarabok nagysága elérte a 4 fontot (2,24 kg), a legkisebbek is tyúktojás nagyságúak voltak”. 1832: „a Fogarasi-havasokban havazott, és a hótakaró napokon keresztül megmaradt. A Máramarosi-havasokban a júliusban lett hó megmaradt augusztus végéig”.

Szent Jakab hava: 3-ik napjáig dérrel, kedvetlen szellőkkel folydogál, azután szinte 21-ig kedves meleg napokkal biztat; de széllel, jégesővel akarja befejezni; 24-én deret hint újra, azután melegre fordul, végezete pedig változó időkre mutat. 39


Július

Bakszakáll

Évfordulók

(Tragopogon orientalis)

1. 145 éve (1870) született Kézdiszentkereszten György Lajos ferences szerzetes, egyháztörténész (†Kolozsvár, 1945. dec. 9.) 5. 40 éve (1975) hunyt el Franciaországban, Antibes-ben Bíró Sándor pedagógus, történetíró (x Alsósófalva, 1907. ápr. 12.) 5. 60 éve (1955) született Székelyudvarhelyen Vass László Levente költő (†Homoródalmás, 1979. ápr. 23.) 6. 75 éve (1940) hunyt el Budapesten Fekete József gépészmérnök, a Magyar Kereskedelmi Minisztériumban iparoktatási főigazgató, miniszteri tanácsos, helyettes államtitkár (x Marosvásárhely, 1866. márc. 23.) 8. 75 éve (1940) született Székelyvéckén Visky Árpád színművész (†Sepsiszentgyörgy, 1986. jan. 12.) 9. 290 éve (1725) született Szentivánlaborfalván Szent-Iványi István bölcseleti és teológiai doktor 10. 100 éve (1915) született Nyárádszentimrén Szabó Bálint református lelkész, tanár, tanfelügyelő, helytörténeti és néprajzi szakíró (†1983. nov. 12.) 13. 135 éve (1880) született Dálnokban Darkó Jenő filozófus, görög filológus, bizantinológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (†Debrecen, 1940. jan. 8.) 18. 25 éve (1990) hunyt el Fábián István tanító, iskolaigazgató, egyháztörténelmi tanulmányíró (x Nyárádszereda, 1900) 24. 85 éve (1930) született Nyújtódon Antal Árpád irodalomtörténész, a tudományok doktora (†Kolozsvár, 2010. júl. 6.) 24. 65 éve (1950) született Uzonban Veres István újságíró, műfordító. 29. 25 éve (1990) hunyt el Glück László orvos, radiológus főorvos (x Marosvásárhely, 1914)

Kaszálók, rétek, útszélek gyakori vadvirága. Szára tejnedvet ereszt, nagy sárga fészekvirágai magányosan állnak, kora délután összecsukódnak. Levelét és friss hajtásait, szárát, virágbimbóját főzelék, leves készítésére vagy felvágatlan szárát és virágbimbóját, gyökerét spárgaként salátákban használják. Gyökere legyengült beteget erősít, bőrszeplőt enyhít, sós, ecetes vízben megfőzve, besamelmártással leöntve, csőben sütve fogyaszthatjuk. Leves: 250 g megmosott, megtisztított, összevágott bakszakállt 1/4 liter sós vízben, kanálnyi citromlében puhára főzünk, ezután további 1/2 l vizet töltünk hozzá. 2 evőkanál lisztet, 1/4 l tejet csomómentesen elkeverünk, ezzel behabarjuk. Tálalás előtt csipetnyi cukorral és 1 evőkanál vajjal tesszük a leves ízét harmonikusabbá.

Világ- és magyar napok 1.: Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja; építészeti világnap; a köztisztviselők napja Magyarországon 2.: sportújságírók napja 5.: nemzetközi szövetkezeti nap 11.: népesedési világnap 15.: a bíróságok napja Magyarországon 20.: a Hold napja 27.: rendszergazdák világnapja 28.: a hepatitisz világnapja 31.: a balatoni halak napja második vasárnap: magyar vasutas nap

Viccesen 6.: csók világnapja (Na, végre!) 11.: népesedési világnap (vigyáztál volna 5 nappal ezelőtt!) 40


Július

Istenszéke

inak lelki központját, legfontosabb találkozóhelyét. Egyre többen keresik a feltöltődést, az Éggel való mélységes és valós kapcsolatot e helyen. Mind a napkelte, mind a napnyugta testközelből élhető át, ezért az ember úgy érezheti, hogy a horizont vele egy vonalban, benne létezik. Itt a látogató valóban közvetlenül tapasztalhatja a természet fennköltségét, és a Teremtő lélegzetelállító látványban részesíti azt, aki vállalkozik a hosszú és nehezen járható útra. Istenszéke ideális hely a meditálásra. Vigyázzunk rá, hogy sokáig érintetlen maradjon, és élhessük általa a csöndet, mely az Isten jelenlétének legfőbb bizonyítéka!

„Ott áll az Istenszéke magosan a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú Galonya, másik oldalán a Bisztra-patak s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé” – írja Wass Albert. Jeles írónk munkássága emelte be e hegycsúcsot a köztudatba, így nemrég kezdődött mitikus történetének vizsgálata is. A távolból zsámoly, asztal formájú hegycsúcs 1381 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, andezitből épül fel, és szelektív erózióval keletkezett. A Kelemen-havasok legnyugatibb fekvésű nyúlványának számít, és ide helyezi Wass Albert Hagyaték című könyvében a régi idők fényőrző-száműzött táltosa-

41


Kisasszony hava Oroszlán hava Nyárutó hava Újkenyér hava Aranyasszony (Bőség) hava Arató Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H

Boglárka Lehel Hermina Dominika, Domonkos Krisztina Berta, Bettina Ibolya László Emőd Lőrinc Tiborc, Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona Huba István, Nemzeti ünnep Hajna, Sámuel Menyhért, Mirjam Bence Bertalan Lajos, Patrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Bella, Erika

Gyúladoz s ég a Szűz Phoebus melegétől, Sendül a góhér-szem Sirius tüzétől, Jó-izt vált a dinnye Bor-Sónak izétől. Holdnaptár

i ^ _ ` a b

c d

e f

g h i ^

42


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen – ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban – éjszakának szelei, biztos idő jelei – Vasas Péter zápora, törökbúzát hizlalja, de ha ömlő eső veri – nemcsak veri, el is viszi – Dominik, ha vetkőzik – Márk bundába öltözik – ha Pétertől Lőrincig nagy a hőség, soká fehér lesz a tél – fehér és sokáig hideg lesz a tél – mit augusztus meg nem főz, azt szeptember sütetlenül hagyja – ha Lőrinc vértanú napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz – Lőrinc után nincs zivatar – Lőrinc, Boldogasszony és Bertalan mutatja, hogy az ősz mit takar – Lőrinckor fordul az idő; ha e napon esik, rossz lesz a dinnye, különösen a sárga – ha Nagyboldogasszony napja fénylik, azt tartják a kapások, hogy akkor sok jó bort ihatnak

1544. aug. 18-án „ismét olyan tömeg sáska jött Erdélybe, amennyit még sosem láttak”. 1593. augusztusában, Brassóban „oly nagy áradás volt, hogy a lópiacon egyes udvarokon félember magasságnyi víz állott, egyik városfalat is alámosta; a boroshordókat a pincében felemelte; az óvárosban a kovácsok műhelyébe behatolt”. 1595. aug. 27-én Nagydisznódon „havazott, és ennek következtében olyan hideg lett, hogy a juhokat őrző fiú a legelőn megfagyott”. 1608-ban „Szent Lőrinc napján du. 4 és 5 óra tájban néhány helyen lúdtojás nagyságú jég esett”. 1609 augusztusában „a sáskák a Barcaságba betörtek, 3000 ember ment ki ellenük nagy lármával és kelepeléssel, s nem tudták azokat elkergetni”. 1611. aug. 22-én „sáskák nagy tömege tört be Oláhországból a Tömösi-szoroson át… leereszkedtek a höltövényi földekre”. 1834. „augusztus elején Erdélyben a hosszantartó szárazság miatt kevés széna termett, a sarjúra semmi remény nem volt, és a marhalegelők is kiégtek. Az aszályos időjárás miatt a kukorica az országban sokfelé összeaszott. A tartós szárazság miatt olyan alacsony volt a Duna, hogy a hajózást megnehezítették a zátonyok”.

Kisasszony hava: meleggel áll elő, azután 11-én kedvetlen, azután szintén 30-ig szép idők járnak, végre állhatatlan. 43


Augusztus

Kövér porcsin

Évfordulók

(Portulaca oleracea)

325 éve (1690 augusztusa) született Zágonban Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, hadapródja, kamarása (†Rodostó, Törökország, 1761. okt. 2.) 4. 150 éve (1865) hunyt el Meggyesfalván gróf Lázár Mór, Marosszék tiszteletbeli jegyzője, földbirtokos, lótenyésztő, 1848as tiszt (x Szárhegy, 1817. márc. 20.) 6. 100 éve (1915) született Szövérden Nemes István jogász, költő, író (†Kolozsvár, 1985. nov. 24.) 7. 105 éve (1910) született Kisbaconban Lengyel Dénes író, irodalomtörténész, pedagógus (†Budapest, 1987. júl. 19.) 10. 115 éve (1900) halt meg Hidvégen Nagy Sándor református lelkész, 1848as forradalmár, a Háromszék önvédelmi harca 1848–1849-ben (1896) szerzője (x Gidófalva, 1824. júl. 31.) 14. 100 éve (1915) hunyt el Tordán Téglás István pedagógus, néprajzi író (x Sepsiszentgyörgy, 1853. szept. 23.) 15. 160 éve hunyt el Diósgyőrön Benke József színész, drámafordító, szakíró (x Kálnok, 1781. júl. 18.) 20. 130 éve (1885) született Árkoson Gelei József zoológus, a szegedi egyetem tanára, az MTA tagja (†Budapest, 1952. máj. 20.) 20. 115 éve (1900) született Csíkcsomortánban Orbán István tisztviselő, a Szoboszlay Aladár vezette összeesküvésben való részvétele miatt halálra ítélték és kivégezték (†Temesvár, 1958. szept. 1.) 21. 135 éve (1880) született Kézdivásárhelyen Kovács István régész, muzeológus, numizmatikus (†Kolozsvár, 1955. aug. 15.) 25. 100 éve (1915) hunyt el Marosvásárhelyen Lakatos Sámuel tanár, igazgató, író (x Nyárádselye, 1843. júl. 4.)

Egyéves, földön heverő növény. Szára és hengeres, tőből elágazó levelei húsosak, tojás vagy lapát alakúak, pozsgásak. Homok vagy vályogtalajokon elterjedt. Salátának, salátaadaléknak, diétás ételekhez kiváló. Szívproblémák, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére ajánlott, az öregedés folyamatának lassítására alkalmazzák. Immunerősítő, antioxidáns, gazdag alfalinolén és omega3 zsírsavakban. Kellemes, savanykás íze miatt fogyasztják. A zsenge, megmosott leveleket, hajtásokat (250 g) keverjük össze a következő öntettel: 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál borecet, só, bors, egy kevés apróra vágott vöröshagyma. Jól összekeverjük, előételként fogyasztjuk. Pirított kenyérszeletekkel tálaljuk.

Világ- és magyar napok 1.: az anyatejes táplálás világnapja 2.: a cigány holokauszt emléknapja (Porajmos) 6.: a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja 10.: a biodízel nemzetközi napja 12.: fiatalok világnapja 13.: balkezesek világnapja 15.: a légierő és a repülők napja 16.: a hontalan állatok világnapja 18.: Európa-nap Magyarországon 23.: emléknap a rabszolga-kereskedelemről és annak felszámolásáról; a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja 29.: a magyar fotográfia napja 30.: az eltűntek világnapja 44


Augusztus

Nap és Szaturnusz a Perkőn

fény forrása, és szabad szemmel csupán a Szaturnuszig láthatunk. Az alkímia is e két ősprincípiumot használja, mikor az ólomból (Szaturnusz) aranyat (Nap) nemesít. Vegyük észre, hogy a Perkő párja Kolozsvár régi neve, a Napoka (Napkő)! Ráadásul a Kolozs szóban benne rejlik a kelés és a kalász fényvárakozása is… Napjainkban a Perkőn négykaréjos körtemplom áll. A körben megjelenő egyenlő szárú kereszt a fénymag ősi jelképe, a kereszténységben ez Jézus Krisztus dicsfényének szimbóluma. Székelyföldön csupán két építészeti társa van. A kápolnát Szent István király tiszteletére emelték, és búcsúját augusztus 20án tartják.

Felső-Háromszék oltárhegye a Perkő. Egyik hagyomány szerint ezen a tetőn mondtak ítéletet Kézdiszék népe peres ügyeiben – innen eredhet a Perkő elnevezés. Azonban e hely nevéhez másként is közelíthetünk, hiszen a per szó tüzet is jelent (pl. perzsel, parázs, pír, pirkad stb.). Ennek alapján bátran feltételezzük, hogy a hegyen tűzszertartást végezhettek a fény papjai, valamint a jelzőtüzeknek, lármafáknak is kijelölt helye volt. Érdemes tudni, hogy a tűz égi szimbóluma a Nap, a kő pedig a Szaturnuszt jelöli, így a per-kő szóösszetételben az asztrozófus e két égitest összekapcsolt ősi üzenetét látja megfogalmazódni. A csillagok tanítása szerint e két bolygó a látható fény tartományának határait jelöli. A Nap a

45


Szent Mihály hava Szűz hava Gyümölcsadó hava Őszelő hava Földanya hava Tigris (almaszüret) hava Aszaló Névnapok

1

A ki mint vét s miként készül a szántásra, Gyűjt-is jövendőben a szerint rakásra: Jól szánts, jól vess ama legfőbb Aratásra. Holdnaptár

K Egon, Egyed

2 Sz Dorina, Rebeka

_

3 Cs Hilda 4

P Rozália

`

5 Sz Lőrinc, Viktor 6

V Zakariás

a

7 H Regina 8

K Adrienn, Mária

9 Sz Ádám

b

10 Cs Hunor, Nikolett 11 P Teodóra

c

12 Sz Mária 13 V Kornél 14 H Roxána, Szeréna

d

15 K Enikő, Melitta 16 Sz Edit

e

17 Cs Zsófia 18 P Diána 19 Sz Vilhelmina

f

20 V Friderika 21 H Máté, Mirella

g

22 K Móric 23 Sz Tekla

h

24 Cs Gellért, Mercédesz 25 P Eufrozina, Kende

i

26 Sz Jusztina, Pál 27 V Adalbert

^

28 H Vencel 29 K Mihály

_

30 Sz Jeromos

46


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha derült Egyed ideje – édes lesz a gyümölcse – ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még – amilyen szeptember elseje, másodika, 11-ke és 12-ke, olyan lesz a következő négy hét – ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik a hideg idő – ha gyümölcsfa kivirágzik, hosszú, szép ősz ígérkezik – ha a mókusok ősszel sok diót és mogyorót gyűjtenek, akkor kemény januárra és általában hosszú télre lehet számítani – hosszú ősz, késő tavasz – ami ősszel esőnek nem hull le, lehull télen hónak – ha szeptemberben jönnek a vadludak, korai hideget jelent – sok makk szeptemberben, sok hó decemberben

1609: „ezen esztendőben az szőlőt ősszel mind megvette teljességgel az hideg, hogy igen kevés bor lőn… búza is igen kevés az nagy szárazság miatt”. 1618. szept. 9-én „hatalmas sáskatömeg jött Erdélybe, a Napot elsötétítette… nagy tömegben repültek át Moldván, és Székelyföldön szálltak le. Mindent fölfaltak, ami az aratás után még megmaradt”. 1619. szept. 6-án „nagy árvíz volt, az Alsó-Barcaság több helyén az ár elöntötte a réteket és a mezőket…” Szept. 28án „hó esett az egész Barcaságban”. 1622: „ősz fele nagy pestis támada oda ki, és elébb-elébb jődögélni láttuk lassan-lassan ide felénk” (Marosvásárhely). 1641: „Szt. Mihály nap tájban oly hideg volt, hogy a kádban a víz megbírt, úgy megfagyott, és a szőlőt a hideg lágyítá meg… igen szegény savanyú bor lett vala” Marosvásárhely környékén. 1655. szept. 1-jén „olyan vihar volt Erdélyben és Oláhországban, aminőt több századon keresztül aligha jegyeztek fel.” 1840. „szeptember közepe igen forró időjárással telt, Brassóban szeptember 19-én 30 °C mértek.”

Szent Mihály hava: kedvetlen, s esős időkkel forgolódik a 10-ik napjáig, azután 14-én kiderül, 3 nap újra esik, 3 nap újra kellemetes; 21–25-ig esős, végéje kies napokkal végzi járását. 47


Szeptember

Katángkóró

Évfordulók

(Cichorium intybus)

4. 210 éve (1805) született Zabolán Hidvégi gróf Mikó Imre erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész (†Kolozsvár, 1876. szept. 16.) 5. 110 éve (1905) született Bélafalván Orbán Lázár „csűrmúzeum”-alapító, helytörténész (†Bélafalva, 2007. márc. 22.) 11. 85 éve (1930) született Homoródalmáson Szabó Gyula író (†Kolozsvár, 2004. dec. 21.) 16. 90 éve (1925) hunyt el László Ferenc régész, néprajzkutató, meteorológus (x Sepsiszentgyörgy, 1873) 17. 210 éve (1805) született Zágonban Nagy Tamásné Szotyori Vajna Terézia, 1848–49 hősnője (†Szotyor, 1884. január) 21. 110 éve (1905) született Kézdivásárhelyen Incze István képzőművész (†Marosvásárhely, 1978) 24. 100 éve (1915) született Brassóban Bedő Ferenc színész, a marosvásárhelyi Székely Színház alapító tagja (†Marosvásárhely, 1989. jún. 6.) 28. 80 éve (1935) született Székelykeresztúron Székely Attila történész, régész 29. 130 éve (1885) született Bélafalván Fekete János zsilyvajdejvulkáni, sepsikőröspataki, gelencei plébános, szentszéki tanácsos, kézdiorbai főesperes, az Erdélyi Szépmíves Céh alapító tagja; mártírhalált halt (†Ghencea-Bukarest, 1952. márc. 25.) 29. 35 éve (1980) hunyt el Gyulafehérváron Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke (x Csíkszentdomokos, 1896. aug. 28.) 30. 200 éve (1815) született Illyefalván Németh László ügyvéd, 1848–49-es szabadságharcos (†Déva, 1893. szept. 4.) 30. 135 éve (1880) született Ozsdolán Zsögön Zoltán költő, pedagógus (†Kézdivásárhely, 1951. ápr. 11.)

Kékvirágú, közismert gyomnövény. Keserűanyagainak köszönhetően serkenti az étvágyat és elősegíti az epetermelést. A gyomorfekély kezelésében jótékony, csökkenti a vér triglicerid- és koleszterinszintjét. Kiegészítő kezelésként a köszvény és különböző bőrbetegségek esetén alkalmazzák. Fiatal levelei salátákba, szendvicskrémekbe tehetők. Virágai gyorsan hervadnak, ezért közvetlenül felhasználás előtt érdemes szedni őket. Fehér száraz babot (500 g) sós vízben puhára főzünk, leöntjük a levét, lecsepegtetjük. Ízlés szerinti mennyiségben apróra vágott cikórialevelet adunk hozzá. 2 evőkanál olaj, 3 evőkanál ecet, csipetnyi cukor és só, 2 kávéskanál mustár, bors, 1 gerezd szétnyomott fokhagyma hozzáadásával öntetet készítünk melléje.

Világ- és magyar napok 1.: a második világháború kitörésének emléknapja 15.: a demokrácia nemzetközi napja; a mozdonyvezetők napja 16.: az ózon világnapja; a hangzáskultúra napja 20.: az európai kultúra napja; biztosítási világnap 21.: a magyar dráma napja; az ENSZ nemzetközi békenapja; a hála világnapja; Alzheimer-világnap 26.: nyelvek európai napja, a tiszta hegyek napja 27.: turisztikai világnap 30.: a népmese napja második szombat: az elsősegélynyújtás világnapja 48


Szeptember

Halom-óriások

(képünkön), Erősd óriáshalmait, a nyárádmagyarósi Leánykákat, Szászkézd, Apold, Sona és Százhalom halomrendszerét. A halmok nevei igen beszédesek. Nyelvi úton a halom készítői halmoznak: egybegyűjtenek és fölerősítenek egy adott tulajdonságot. A királyhalom, kőhalom, feketehalom, kincseshalom, halomágy, óriáshalom mind-mind jelzik, milyen erők tobzódnak az adott helyen. A halmok Földanyánk méhének domborulását jelentik, bennük és általuk születik a jövendő. Hagyományunk szerint Atilla királyunkat kétféle módon temették: halomsírba és hullámsírba! Úgy tudjuk, hogy halála után ereje szétáradt a Kárpátmedencében, és a halmok hullámzása által részesít bennünket a megtartó erőben.

Sokáig azt hittem, Székelyföldön nincs nyoma a szkíta őseinkre is jellemző halomsíros temetkezésnek. Rá kellett döbbennem, hogy tévedtem: kisebb-nagyobb halmok sorozatát fedezhetjük fel, ha nyitott szemmel járunk. A régészek csekély leírásai főként a kisebb, rézkor-bronzkor fordulójára keltezett halmokról szólnak, mint például Oklánd, Erősd vagy Maksa határában található sírokról. Léteznek azonban óriási halmok is, melyek mélyen hallgatnak sorsukról. Tudományos körökben több feltételezés létezik, hogy mely földi erők szerint keletkezhettek a sokszor 80–100 méteres átmérőjű szabályos formák. Ajánlom az érdeklődők figyelmébe a jeddi Kincsesdombokat, Koronka, Kőrispatak, Bözöd

49


Mindszentek hava Mérleg hava Behajtás hava Ősz hava Magvető hava Halak (begyűjtés) hava Sárguló Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz

Malvin Petra Helga Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta Miksa Ede, Kálmán Helén Teréz Gál Hedvig Lukács Nándor Vendel Orsolya Előd Gyöngyi, Nemzeti ünnep Salamon Bianka, Blanka Dömötör Szabina Simon, Szimonetta Nárcisz Alfonz Farkas

Mikor mustos Bakhus’ tsapja bővön tsorog, Légy józan; ha bor-göz agyadban nem forog, Nem akadhat könnyen lábaidban horog. Holdnaptár

`

a b c

d

e f g

h i ^ _ ` a

50


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha október elején sok csillag esik, úgy szép idő lesz – ha október első napjaiban derűs a holdvilág, jó ideig nem lesz eső, nem zavarja meg a szüreteket – az októberi zivatar szeszélyes telet jelent – sok októberi eső, termékeny eső, vagy sok októberi eső, sok decemberi szél – ha októberben fagy és szél van, úgy január enyhe lesz – a nagyon meleg október hideg februárt jelent – a makk általában novemberben érik, ám ha az érés már októberben bekövetkezik, hosszú, hideg telet jósolnak – Ilonáig, ha már lehullt fák levele, jó termésnek csábos jele – minél előbb lehullatják a fák lombjukat, annál enyhébb a tél – Tereza-napi viharos szél telet hozza, márciusig itt is tartja

1599. okt. 22-én a Bodzai-szorosban „hatalmas vihar és zivatar volt Béldi Jánosnak a Kárpátokon való átkelésekor.” 1618: Brassó környékén „a nagy hőség a terményeket elpusztította”. 1635: „a pestis Erdély sok városában és főképp Brassóban és Nagyszebenben pusztított, utóbbi helyen 64 házban volt, de legtöbben a cigányok közül haltak meg”. 1638: „olyan bőséges szüret volt, hogy sok helyen egy hordót a másik fejébe töltöttek meg”. 1652. okt. 2-án „egész Erdélyben borzalmas zivatar volt, villámlás, menydörgés és jégveréssel. Pusztította a sokféle termést és a szőlőket. Az emberek az utolsó ítélet elérkeztét hitték.” 1662. okt. 10.: Brassó környékén „szokatlanul korai hó, amelyben kaszálni kellett”. 1693: sáskajárás pusztított Erdélyben. 1695: „meddő és éretlen fürtökből kevés és savanyú bor lett”. 1717: Háromszéken „irtózatos éhség dúlt…, a mi nem csak arra adott okot, hogy az erősebbek elszedték, amit lehetett a gyengébbektől, hanem arra is, hogy az emberek nem csak fagyökér, rügy stb., hanem ló- és emberhússal is táplálkoztak”.

Mindszent hava: 8-ig kedves napokkal vidámít; azután komor napokra fordul, 14–15-én szép idővel mulattat; 17-én dérrel köszönt; 18-án megfagy; 19-től fogva 2l-ig délután mindig kellemetes meleg; 27-től végig szomorú. 51


Október

Madárberkenye

Évfordulók

(Sorbus aucuparia)

5. 125 éve (1880) született Barátoson Vékás Lajos közgazdasági szakíró, politikus (†Kolozsvár, 1962) 6. 75 éve (1940) született Gyergyóalfaluban Márton Árpád festőművész 7. 100 éve (1915) született Csokalyon Pappszász Károly József Lajos jogász, zenész, a marosvásárhelyi filharmónia tagja (†Marosvásárhely, 1994. szept. 12.) 9. 35 éve (1980) hunyt el Gyergyószentmiklóson Tarisznyás Márton muzeológus, helytörténész, néprajzkutató (x Ditró, 1927. nov. 29.) 12. 80 éve (1935) született Dicsőszentmártonban Katona Ádám irodalom- és művelődéstörténész, közíró 15. 50 éve (1965) hunyt el Kolozsváron Kristóf György (álnevei: Tófalvi György, Apor Péter) egyetemi tanár, a filozófia doktora, irodalomtörténész. (x Tófalva, 1878. okt. 2.) 17. 5 éve (2010) hunyt el Temesváron Toró Tibor fizikus, az MTA külső tagja (x Énlaka, 1931. júl. 16.) 22. 95 éve (1920) hunyt el Fülöp Áron pedagógus, lapszerkesztő, költő (x Felsőboldogfalva, 1861. márc. 15.) 24. 75 éve (1940) született Csíkszentdomokoson Baróti István orgonaművész, tanár 25. 190 éve (1825) született Bélafalván Tuzson János honvéd alezredes (az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején), a Nyerges-tetői csata hőse (Sepsiszentgyörgy, 1904. jan. 2.) 25. 125 éve (1890) hunyt el Budapesten Benkő Kálmán magyar színész, író (x Csíkdelne, 1824. dec. 11) 25. 95 éve (1920) született Haralyban Gazda Ferenc nyelvész, tankönyvíró (†Haraly, 1996)

Kis almácskákat termő cserje, melyek augusztustól októberig díszítenek, fajtától függően narancs- vagy csillogó világos pirosak. Csak éretten ehetőek, a fagytól megpuhulva szedjük. A termésben 3–5 db mag van, és az almamaghoz hasonlóan mérgező, ezért felhasználás előtt el kell távolítani. Gazdag C-vitaminban, cukorbetegeknek édesítőszerként hasznosítható. Vizelet- és hashajtó hatása is van. Alkoholos üdítőital és pálinka is készíthető belőle. 3 kg cukrot, 1 liter vizet és fél liter fanyar vörös bort sziruppá főzünk. Amikor megfőtt, 4 kg válogatott berkenyét teszünk bele, és addig főzzük, míg a kellő, lekvárnak megfelelő sűrűséget eléri. Ekkor üvegekbe tesszük, és lezárás előtt tartósítószerrel kezeljük, majd hőkezeljük, hűvös helyen tároljuk.

Világ- és magyar napok 1.: a zene világnapja; idősek világnapja 4.: állatok világnapja 9.: postai világnap 10.: a halálbüntetés elleni harc világnapja; a lelki egészség világnapja 14.: szabványosítási világnap 16.: élelmezési világnap; a kenyér világnapja 17.: a szegénység elleni küzdelem világnapja 21.: Földünkért világnap 22.: a dadogás elfogadásának világnapja 24.: az ENSZ világnapja 28.: az animáció világnapja 31.: a reformáció emléknapja első hétvége: madármegfigyelési világnapok 52


Október

Széphavas

évben felkeresett gyülpontjai” – írja. Azóta a romos alapokat a gyep benőtte… és talán az emlékezet is megfeledkezett volna róla, ha nemzetünk lelkében nem támad fel ismét a testvéri összetartozás óhaja. A kétezres évek elejétől a Magyar Hagyomány Műhelye és a csatlakozó zarándokok minden pünkösdhétfőn litániát tartanak Széphavason, könyörögve a nemzet sorsának jobbulásáért. Molnár V. József és Gergely István egyesületet alapítottak, így végül 2009-cel kezdődően, kalákában újjáépítették a kápolnát. Ablakai a négy égtáj felé tájoltak, bélletes kapuja Csíksomlyóra néz. „A magyarok egyesülésének Szentlélek-kápolnáját” 2014. június 9-én szentelték fel, mintaként szolgálva a romokon való újjáéledés valóságának.

Gyimesfelsőlok határában, 1340 méterrel emelkedik a tengerszint fölé a Széphavas. A hagyomány szerint e hegyet Szent László királyunk nevezte el, és ő rendelte el kőtemplom építését is. Orbán Balázs ott jártakor még 3 láb vastag falakat talált, melyek 4-5 láb magasan állva dacoltak az idővel. Tanúsága szerint a templom 26 lépés hosszú, 8 lépés széles épület volt, melynek félkör apszisú szentélye a hajó szélességével bírt, és jelentősége abban állt, hogy itt találkoztak a csíksomlyói búcsúra igyekvő csángók csíki székely testvéreikkel. „E szent romok, melyek még alig egy század előtt búcsújárók áhítatos énekeit visszhangozták, a honkívüli magyaroknak a honban levőkkel való összeköttetésének, testvéri találkozásának voltak minden

53


Szent András hava Skorpió hava Elmúlás hava Őszutó hava Enyészet hava Disznótor hava Hullató Névnapok

1

Holdnaptár

V Marianna

2 H Achilles 3

Jól szolgál a Nyilas-jegy Nyilas-társának, Mert új erejétöl meg-forrolt borának Készit meleg fészket Cupido’ nyilának.

b

K Győző

4 Sz Károly 5 Cs Imre 6

7 Sz Rezső 8

c

P Lénárd d

V Zsombor

9 H Tivadar 10 K Réka

e

11 Sz Márton 12 Cs Jónás, Renátó

f

13 P Szilvia 14 Sz Aliz 15 V Albert, Lipót

g

16 H Ödön 17 K Gergely, Hortenzia

h

18 Sz Jenő 19 Cs Erzsébet, Elizabet

i

20 P Jolán 21 Sz Olivér

^

22 V Cecília 23 H Kelemen, Klementina

_

24 K Emma 25 Sz Katalin

`

26 Cs Virág 27 P Virgil

a

28 Sz Stefánia 29 V Taksony 30 H Andor, András

b

54


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– a meleg november miatti korai örömöt le szokták lohasztani: nem eszi meg a kutya a telet – ha november száraz, enyhe volt, rendkívül hideg lesz a tél – varjak, ha csapatban szállnak, és leszállva károgatnak, hideg idő közeleg, tűzifádat összeszedd! – ha Mindenszentek napján hó esik, nem olvad el márciusig – ha Mindenszentek napja nedves, lágy telet várhatunk, ha pedig száraz, úgy kemény tél következik – ha csillagos Károly éjjele, fagyos lehet reggele – ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál – ha a Márton-napi lúd mellcsontja véres, nagy hideg lesz a télen, ha fehér, úgy sok lesz a hó, ha fekete, úgy esős ősz és rossz tél következik – Márton-napi esőre fagy és szárazság következik – Jónás-napi borús idő – enyhe tél, fényes idő – kemény tél

1569. nov. 6-án Erdélyben „borzalmas üstökös volt látható, s 14 napig fénylett, majd erre szokatlanul megáradt a Küküllő”. 1597. nov. 17-én Erdélyben „ezen a napon volt az első szüret, mert a szőlők és minden gyümölcs érése késett”. 1634: „nagy hó esett, és utána elviselhetetlen hideg volt, amilyen csak januárban és februárban szokott lenni”. 1684: „olyan üdő járt, hogy tavasznak mondhatta volna az ember”. 1729: „Ez az év igen termékeny volt, Háromszék kivételével; kiváltképpen Sepsiszékben bőségesen termett bor, de nagyon fanyar és savanyú volt… Különféle betegségek dühöngtek, különösen a köhögéssel járó hurut”. 1731: „Az élelem hiánya miatt az emberek nagy számban vándoroltak ki a Kárpátokon túlra, úgyannyira, hogy sok község lakatlanná vált… Ezenkívül egész Erdélyben marhavész pusztított”. 1739: „Az ősz annyira kedvezőtlen volt, hogy nem ősznek, hanem a legkeményebb télnek illett be”. 1835. nov. 3-án „az erdélyi Alsó-Fehér megyében leesett az első hó, s a tartós hideg időben meg is maradt”.

Szent András hava: szép napokkal fénylik 7-ig, akkor esőre fordul; 11–l6-ig havaz; ezt 3 szép napok követi, azután végig kedvetlen napokat adogál. 55


November

Sóska borbolya

Évfordulók

(Berberis vulgaris)

4. 110 éve (1905) halt meg Csereyné Zathureczky Emília, számos jótékonysági, oktatási és művelődési egyesület, intézmény alapítója (x Olasztelek, 1823. okt. 21) 10. 140 éve (1875) született Dálnokban Kozma Dénes mezőgazdász, korának legnagyobb szaktekintélye, egyetemi tanársegéd (†Budapest, 1925. dec. 19.) 12. 150 éve (1865) született Miskolcon Szilágyi Dezső színész, színházigazgató. Humoros színészhistóriákat, hazafias verseket írt (†Marosvásárhely, 1933. máj. 18.) 14. 160 éve (1855) született Papolcon dr. Barabás Samu történész, a Székely Oklevéltár szerkesztője (†Papolc, 1940. nov. 18.) 15. 120 éve (1895) született Papolcon Sóváry János szobrász (†Budapest, 1966. márc. 5.) 15. 100 éve (1915) született Homoródalmáson Péterfy Emília író, tankönyvszerző (†Kolozsvár, 2000) 18. 25 éve (1990) hunyt el Marosvásárhelyen Oltyán László (Faragó László) író, újságíró, szerkesztő (x Marosvásárhely, 1935. aug. 19.) 22. 200 éve (1815) született Gyergyószentmiklóson Zerich Tivadar római katolikus lelkész, egyházi író, tanár, igazgató, szentszéki ülnök (†Marosvásárhely, 1887. jún. 11.) 27. 100 éve (1915) született Mezőharasztoson Bokor Ilona színésznő, a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház alapító tagja, művésznője († Marosvásárhely, 1986. máj. 22.) 28. 5 éve (2010) hunyt el Benedek Géza orvos és orvosi szakíró, a kovásznai szívkórház alapítója és névadója (x Kisbacon, 1916)

Szárazságtűrő cserje, termése augusztustól októberig díszít, élénkpiros, ovális, két magvú, savanykás bogyója egész télen át a bokron marad. Termése frissítő és anyagcserét fokozó hatású. Ennek fogyasztása elsősorban étvágytalanság, gyomorproblémák, terhesség alatt fellépő hányinger kezelésére alkalmas. Borbolyalekvár: az első fagyok után gyűjtött bogyók oldalát tűvel felhasítjuk, és eltávolítjuk a magokat. Hideg vízbe tesszük, kézzel átforgatjuk, majd kivesszük, és szitán leszárítjuk. A bogyókat mély, hőálló tálba tesszük, tetejét vastagon megszórjuk cukorral (kb. félannyival, mint a borbolya tömege). A tálat lefedjük, és több órára 70–80 °C-os sütőbe tesszük. Egészen addig ott tartjuk, amíg a borbolya teljesen meg nem puhul. Ha kihűlt, üvegekbe töltjük.

Világ- és magyar napok 2.: halottak napja 3.: a magyar tudomány napja 9.: feltalálók napja; a világszabadság napja 10.: a tudomány világnapja a békéért és fejlődésért 11.: katonai felderítők napja; az első világháború végének emléknapja 14.: a cukorbetegek világnapja 16.: a tolerancia nemzetközi napja 17.: nemzetközi diáknap 19.: nemzetközi férfinap 20.: a gyermekek jogainak világnapja 21.: a televíziózás nemzetközi napja 25.: a magyar labdarúgás napja; a nők elleni erőszak megszüntetéséért-világnap 56


November

Piramishegy Alsórákoson

Létezett a Földön egy ősi civilizáció, mely piramisokat emelt. Nyomait a világ minden pontján megleljük. A Kárpát-medencében is több gúla alakú hegyről kezdik feltételezni, hogy nem a szeszélyes természet formálta szabályosan őket. A figyelmes szemlélő észreveszi, hogy Barót és Kőhalom között, Alsórákos határában mi is rendelkezünk piramisheggyel: Tepő vár a neve. A várról okleveles adatok nem maradtak fenn. Az előkerült leletek alapján kővára a tatárdúlást megelőzően, a 12. század elején épült. Mint Székelyföld számtalan ősvárát, Tepőt is a Turul-nembéli királyok férfiágú vérvonalának visszahúzódása után (a 14. században) elhagyták. A fehér mészkőből álló várhegy 100 m-re emelkedik ki a puhább kőzetekből felépített térszínből,

csúcsáról szemmel tartható az egész környék. A szakrális földrajz vonatkozásában az alsórákosi piramishegy az Olt folyó erdélyi szakaszának tengelyén súlyponti szereppel bír. Az Oltnak három szorosa közül az alsórákosi éppen a Tusnádi- és Vöröstoronyiszoros közé esik, melyek észak-dél irányultságúak. Alsórákoson viszont az Olt pontosan abban az irányban töri át a Persányhegységet, melynek képzeletbeli tengelye a szélső szorosok bejáratánál levő várakat (tusnádi Vártető, Talmács vára) köti össze. Erre a tengelyre merőleges ikertársával, a csonkakúp alakú Ürmösi-Tepővel piramishegyünk. A két Tepő kapu szerepét eleink is felismerték, a tájban betöltött helyüket kihasználva működtették az országot.

57


Karácsony hava Nyilas hava Álom hava Télelő hava Nyugalom hava Istenfiak (Tárkányok) hava Fagyasztó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs

Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia Barbara, Borbála Vilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca, Otília Szilárda Valér Aletta, Etelka Lázár, Olimpia Auguszta Viola Teofil Tamás Zénó Viktória Ádám, Éva, Karácsony Eugénia, Karácsony István János Kamilla Tamara, Tamás Dávid Szilveszter

Telvén az Hónapok, telnek az Esztendők, Búsulnak az Házas’ Életre menendők. Örök időt keress; mert ezek veszendők. Holdnaptár

c

d e

f g h i ^

_ ` a b c

58


Népi megfigyelések

Időjárás régen

– ha december elsején fúj a szél, negyven napig szeles lesz az idő – ha december lágy, esős, a vetés csak meglehetős – ha december eleje és vége sáros, enyhe, a tél március 1-jéig fog húzódni – ha e hónap első fele enyhe, akkor szigorú, hideg lesz az egész tél – téli köd keleti széllel olvadást okoz, a nyugati szél meg fagyot hoz – ha Ambrus-napján homályos felhők járnak, jelet adhat havazásnak; és ha csillog éjszakája – csikorgó lesz a nappala – fehér karácsony, fekete húsvét – lucskos karácsony rossz nyár, rossz termés – ha karácsony éjjelén keletről fúj a szél, marhadögtől félhetsz, ha északnyugati szél fúj, emberhalál, ha déli szél fúj, betegség, ha északi szél fúj, akkor pedig jó esztendő várható

1602: „Szent Miklós-nap tájban… iszonyú éhség vala Erdélyben, és mind napról napra növekedik vala… az anyák felfalták fiaikat és leányaikat, s a kivégzetteket az akasztófáról levágva, sokan azok húsát ették… az emberek… a hó alatt talált halottakból táplálkoztak.” 1607. dec. 3-án „rettenetes zivatar és 2 óra múlva jégeső volt. A farkasok Baromlaka és más községek közelében sok embert megtámadtak és széttéptek”. 1615. dec. 27-én „éjjel menydörgés és oly erős villámlás, hogy mellette olvasni lehetett” Brassóban. 1719: „a pestis kiváltképpen Brassóban és Székelyföldön többet százezer embernél megemészt.” 1720. dec. 29-én Udvarhelyszéken „ha az útnak rettenetes alkalmatlan volta sem lett volna, ez az esős üdő, az mely mián rettenetes károkat vallottam, itt olyan árvizek voltak…” 1720: „Végre megszűnt a pestisjárvány, ami egy évtizede tartott már Erdélyben.” 1727. dec. 6-án „hatalmas menydörgést hallottak Olthévizen és a környező falvakban” (valószínűleg meteor robbant). 1832: „Sepsiszentgyörgy vidékén a tél enyhe és szokatlanul száraz volt, a juhok a legelőkön teleltek át.”

Karácson hava: komor s kedvetlen napokkal köszönt be, 10-ik napjáig ködös, majd havas idővel fenyeget; azután 18-ig száraz hideg, kedvetlen fagyos; 28-ig esőre fordul; 30–31. napjaiban szép napfénnyel köszönti az új esztendőt. 59


December

Ártéri veronika

Évfordulók

(Veronica beccabunga)

2. 170 éve (1845) hunyt el Kolozsváron Jancsó (Jantsó) Pál színész, „az első magyar komikus” (x Gidófalva, 1761) 2. 125 éve (1890) született Óverbászon (Szerbia) Molter Károly tanár, író, kritikus, irodalomtörténész (†Marosvásárhely, 1981. nov. 30.) 3. 90 éve (1935) hunyt el Gyárfás Jenő író, festő és grafikus (x Sepsiszentgyörgy, 1857. ápr. 6.) 4. 115 éve (1900) született Sepsiszentgyörgyön László Kálmán mikológus, botanikus, közgazdász (†Kolozsvár, 1996. szept. 22.) 10. 75 éve (1940) született Bereckben Illyés Kinga előadóművész, színész, színészpedagógus (†Marosvásárhely, 2004. júl. 26.) 11. 200 éve (1815) született Altorján Apor Károly báró, jogász, táblai ülnök, a marosvásárhelyi törvényszék és a királyi ítélőtábla elnöke, amatőr fényképész, császári és királyi kamarás, birtokos (†Marosvásárhely, 1885. okt. 31.) 13. 90 éve (1925) hunyt el Marosvásárhelyen Metz Albert zeneszerző, hegedűművész (x Havadtő, 1868. dec. 13) 15. 200 éve (1815) született Szentivánlaborfalván Berde Mózsa ügyvéd, politikus (†Budapest, 1893) 17. 90 éve (1925) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Gyárfás Jenő festőművész (x 1857) 20. 275 éve (1740) született Bardocon Benkő József református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész (†Középajta, 1814. dec. 28.) 23. 10 éve (2005) hunyt el Budapesten Baróti (szül. Kratochfill) Lajos magyar labdarúgó, edző, szövetségi kapitány (x Barót, 1914. aug. 19.)

Árkok, patakpartok kúszónövénye, gyakran a szára jó darabig vízszintesen halad, majd hirtelen fordulattal függőlegessé válik. A friss növényhajtásokat lecsipdesve egész télen át szedhető és fogyasztható, nyersen is nagyon ízletes. Étvágyjavító hatású, korábban alkalmazták a skorbut, bőrpanaszok és köszvény ellen, megmelegítve sebekre is használták. Téli saláta néven is ismert, főleg angol nyelvterületen nevezik így. Kitűnő téli saláta készíthető belőle aranybarnára sütött, panírozott Camembert-sajt szeletekkel, alma- vagy körtekockákkal. Mindezt locsoljuk le olívaolaj (2 ek), citromlé (1 ek), méz (2 tk), mustár (1 tk), cikk fokhagyma (törve), só és feketebors elegyéből készített öntettel.

Világ- és magyar napok 1.: a magyar rádiózás napja; a békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja; AIDS-ellenes világnap 5.: a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja 6.: Mikulás (Szent Miklós püspök emlékére a szegények napja) 7.: a nemzetközi polgári repülés napja 8.: Buddha megvilágosodásának napja 9.: a labdarúgás világnapja (FIFA) 10.: az emberi jogok napja 14: a hűség napja Magyarországon 16.: a magyar kórusok napja 18.: emigránsok nemzetközi napja 24–25.: karácsony: a szeretet és ajándékozás ünnepe 29.: a magyar kártya napja 60


December

Bálványosvár

tetőn tiszteletben tartott, hatalmas faragott kövek találhatók. Érdekes, hogy a várfal útjába eső példányokat nem bontották el, inkább megkerülték, vagy körbeépítették azokat! A népi emlékezet szerint a vár tündérek munkája „azon időből, mikor a kövek még meg sem valának keményedve”. Bálványosvár környékén „sárkányerők” működnek, melyek kénes lehelete a szomszédos Büdös-hegyen is érezhető. A tűz által született sziklák (vulkanikus hegyek) hazájában még sok mindent rejt a múlt, sok mindent őriznek a sárkányok. „Iszapba tévedt drágakövek ezek, melyek csak szakértő kezek csiszolására várnak, hogy belértéküket és ragyogványukat visszanyerjék” (Orbán B.).

Bálványos vára a Csomád–Büdös hegycsoport egyik déli nyúlványából kiemelkedő, 1057 m magas kúpon épült. A vár megnyúlt ovális alakú, alsó- és felsővárra tagolódik, falairól lélegzetelállító a kilátás. A felső várat a csúcson található sziklás platóra rakták, belsejében lakótorony, víztározó és feltehetően kápolnaként használt helyiség állott. Az apszist nagyon gondosan faragták: a sziklából egy hossztengelye mentén elmetszett hengert termeltek ki. A hagyomány szerint a Turul-nemzetség királyi ágának kihalását követő zavaros időkben a magyar Szent Koronát is őrizték itt két esztendőn át. Az alsó vár területén nem figyelhetők meg épületnyomok. Ha van Háromszék tündérszép vidékének oltára, akkor Bálványosvár az. A hegy-

61


Székely Kalendárium – 2015

Beköszöntő Boldog nyárra szelíd, csodás Szép őszt kíván a krónikás. Legyen édes, gyümölcstermő Sok napsugár, kevés felhő, Bőven termő tőke legyen Szelíd lankán, szőlőhegyen, Szívből jövő játszi móka: Jó a szüret, víg a nóta! Nyár eltűntén, őszidőben Öröm, szépség akad bőven, Búcsúvirág, halk sugarak… Örüljünk, hogy ennyi marad: „Az életet tovább vinni S kikeletben tovább hinni!” * S a tél legyen igazi tél! Zúzos, havas, tündér-fehér. S ne legyen szív, amely remeg: Van-é fészek, puha, meleg? Tündököljön minden házba A boldogság ragyogása. Szelíd fényű meghitt csöndbe Az est csak így köszöntsön be. Kenyér, bor, könyv, jó egészség: Így érjük a téli békét, S legyen múlté e bús szó: „Csonka” Jövő évre, karácsonyra! Tiszta szívből ezt kívánja Tűnő idők krónikása!

Újesztendő – jókívánság! Igazi, szép kikelet Kövesse majd a telet. Völgyben, hegyek tetején. Nagy házakban, kis kunyhókban Ez hangozzék: „Minden jól van”, Teljesedjék a remény. Legyen pompás, sugaras, Rózsás, szegfűs, szép tavasz. Legyen az ég fényes, tiszta, Mi a miénk: jöjjön vissza. Úgy lobogjon föl a fény, Mint a napfény az erdélyi Havas hegyek tetején. * Fények után – lángsugár, Szép tavaszra – csoda nyár! Hozzon magot, hozzon bőven Kenyéradó hű kalász, Ott az áldás, ott a földben! Legyen bő, dús aratás. Daltól zengjen bérc s a róna, Jó hírt hozzon nyíló rózsa. Sárga, piros, fehér rózsa Gyöngyharmatos levele – Érjünk végre olyan nyarat, Amely boldogságot arat, Melynek csak az üdve marad S szép emléke… ősz fele!

(Pesti Hírlap Naptára, 1941)

62


Székely Kalendárium – 2015

Székelyek dicsérete E vas keménységű nemzet mai arczáról is sokban reá ismerhetni arra, a mi hajdan volt. Minden külső változás daczára, erkölcsei, szokásai csaknem azonok maradnak, s ama nehány ős szokásról, mi köztük a kereszténység és királyság behozatalával is fennmaradt, nehány homályos eszmét ragadhatunk meg őseink vallási és polgári törvényeiről. Betűik régebben voltak, mint a magyaroknak, felülről lefelé írtak velök, kihagyva a magánhangzókat, három jegyük volt, ollyanok, mint egy bogár alakja, miknek értelmét máig sem tudni. E jegyeket még 1518-ban tanították az iskolákban, akkor tiltatott el vesszőzés büntetése alatt, de még azután is pálczákra vágott leveleket küldöttek egymásnak. Istenüket hozzájárulhatlan völgyek, vagy magas sziklák menedékén imádták, máig is állanak Bálványos vár romjai, hol legtovább maradtak fenn a napimádók töredékei. Papjaik, kik az istenitiszteletet végezék, egyúttal polgári főnökeik is voltak. Ezeket hítták rabonbánoknak. Áldozatoknál mindenkinek szabott helye volt. Még máig is, ha valaki jogait eladja, háza földje után odateszi „templombeli ülőhelyét” is. Az áldozatoknál szerecsendió fából faragott kehely forgott kézrül kézre, a legutolsó rabonbán Sándoúr,

e kehellyel túl ment a hét erdőn a keresztyének terjedése elől. (…) A rossz hazafin, a gyáván a nép úgy állt boszút, hogy rajta ment és házát lebontotta, s ha azután a bünhödő megjavította magát, ismét közerővel felépítették a házát. A szegényebb atyafiak, kiknek nem volt önerejük gazdasági munkáikat végezni, kalákát hirdettek, zeneszóval járva végig a helységet s azon eszközt hordva kezükben, a minő munkára szükségük volt, sarlót, ha aratni kelle, guzsalyt, ha fonásra volt szükség s illyenkor mindenki sietett őket egyesített munkájával egyszerre fölsegíteni. Esketés, tor, keresztelő alkalmával a rokonok az ünneplő házhoz tömérdek enni és inni valót küldöztek s azt azután együtt elköltötték. Az illy ünnepély lakomáit hítták „rodiná”nak. A melly legénynek kedvese volt, az fenyőfa ágat szúrt le a lyán háza előtt az esztendő bizonyos napján. Menyegzőben a mátkát a két nyoszolyóval együtt egy lepellel letakarják, a vőlegénynek ki kelle találni, hogy mellyik az ő jegyese? S ha valakit eltemettek, annak a sírjába három nyilat lőttek, később e szokást a puskalövés váltotta fel. Jókai Mór (1825–1904): A székelyek (Vasárnapi Újság, 1854/14.)

63


Székely Kalendárium – 2015

A csillagok állása 2015-ben Figyelmesen és aprólékosan próbáltam összegyűjteni a 2015-ös év legfontosabb csillagászati eseményeit, majd igyekeztem közülük kiválasztani azt a párat, amelyeket felhőtlen ég esetén szabad szemmel is észlelhetünk és élvezhetünk. A legtöbb pontosan előrejelezhető csillagászati esemény abból adódik, hogy a Naprendszert alkotó égitestek többé-kevésbé egy egyenes vonal mentén helyezkednek el. Ez történik minden teliholdkor, amikor a Nap, a Föld és a Hold (ebben a sorrendben) szinte egy egyenesen van, vagy újholdkor, amikor a sorrend megváltozik, és a Hold kerül szinte a Nap és a Föld közé. A „szinte” szócska nem véletlen az előző mondatban, mert ha pontosan egy egyenes mentén helyezkedik el a három égitest, akkor holdfogyatkozás, illetve napfogyatkozás jelensége következik be. 2015-ben két napfogyatkozás (március 20., szeptember 13.) és két holdfogyatkozás (április 4., szeptember 28.) várható. Ezek közül kettő Románia területéről is látható lesz. Március 20-án délelőtt következik be a teljes napfogyatkozás, 2 perc 47 másodpercet tart. Maximuma a Feröerszigetek (a Dán Királysághoz tartozó, széles körű autonómiával rendelkező szigetcsoport az Atlanti-óceán északi részén – szerk.) környékén lesz, ezért tőlünk ez 64%-os részleges fogyatkozásként látszik majd. Szeptember 28-án hajnalban teljes holdfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi, ami 72 percig tart. (Hogy miért ekkora a különbség a két időtartam közt? Hasonlítsuk csak össze a Nap előtt

elhaladó Hold korongjának a méretét a Föld Holdra vetett árnyékának méretével!) Az égitestek egy egyenes mentén való elhelyezkedését kiegészítik még azok az együttállások, amikor a Föld másik két bolygóval kerül nagyjából egy vonalba. Ilyen is van jó pár a 2015-ös évben (lásd a táblázatot). Ezek közül a leglátványosabbakat tárgyaljuk. Július 1-jén, naplemente után tanúi lehetünk a Vénusz és a Jupiter szoros együttállásának, amikor a két égitest 24 ívperc látszólagos távolságra lesznek egymástól, miközben a valóságban a Jupiter óriási távolságra van a Vénusztól, és még messzebb a Földtől. Ugyancsak 24 ívperc látszólagos távolságra lesznek egymástól október 17-én hajnalban,

64


Székely Kalendárium – 2015

Csillagászati eseménynaptár 2015-re Hónap Január

Február

Március

Április

Május Június Július Augusztus Szeptember

Október

November

December

Nap 4. 7. 12. 3. 20. 21. 2. 20. 22. 29. 4. 6. 19. 21. 21. 26. 5. 21. 23. 20. 1. 18. 30. 11. 10. 13. 28. 9. 10. 17. 19. 22. 26. 3. 6. 7. 13. 15. 4. 6. 7. 12.

Esemény meteorraj együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás üstökös együttállás meteorraj együttállás együttállás meteorraj együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás meteorraj meteorraj együttállás

együttállás együttállás együttállás meteorraj együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás meteorraj üstökös együttállás együttállás együttállás meteorraj

Név Qadrantidák Hold – Jupiter Vénusz – Hold – Mars Hold – Jupiter Hold – Vénusz – Mars Vénusz – Mars Hold – Jupiter Teljes napfogyatkozás Hold – Vénusz Hold – Jupiter Teljes holdfogyatkozás 88P(Howell) Hold – Mars Lyridák Hold – Vénusz Hold – Jupiter Aquaridák Hold – Vénusz Hold – Jupiter Hold – Vénusz – Jupiter Vénusz – Jupiter Hold – Vénusz – Jupiter Aquaridák Perseidák Hold – Vénusz –Mars Részleges napfogyatkozás Teljes holdfogyatkozás Hold – Vénusz Hold – Mars – Jupiter Mars – Jupiter Orionidák Vénusz – Mars – Jupiter Vénusz – Jupiter Vénusz – Mars Hold – Jupiter Hold – Vénusz – Mars Leonidák C/2013 US10(Catalina) Hold – Jupiter Hold – Mars Hold – Vénusz Geminidák

65

Megjegyzés Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Látható Napnyugta után Napnyugta után 9 magnitúdó Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után Napnyugta után

Napkelte előtt Látható Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt 7-8 magnitúdó Napkelte előtt Napkelte előtt Napkelte előtt


Székely Kalendárium – 2015

Vénusz Mars Jupiter

Napnyugta után

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

2015

A három, szabad szemmel is jól felismerhető bolygó láthatósága 2015-ben

Napkelte előtt

Napnyugta után

Napkelte előtt

Napnyugta után

Napkelte előtt

napkelte előtt a Mars és a Jupiter. Ráadásul a közelben helyezkedik el a Vénusz is. Amúgy érdemes megfigyelni a három bolygó „táncát” október 9. és november 7. között. Ebbe a „táncba” társul két alkalommal a Hold is, mégpedig október 9-én és november 7-én, mint ahogy már említettem, a hajnali órákban, napkelte előtt (képek). Az üstökösök már nem tartoznak az előző jelenségek közé. Bár ma már nem a földi nagy események előhírnökei,

különös varázserővel sem rendelkeznek, mégis sok rejtély lengi körül őket, sok meglepetést tartogatnak a csillagászok számára. Azonban a 80 üstökös közül, amely „meglátogat” 2015-ben, alig találni olyat – legalábbis a jelenlegi becslések szerint –, ami súrolja a szabad szemmel való láthatóság határát. Egyet emelnék ki, a C/2013 US10 (Catalina) jelzésű üstököst, amit 2013. október 31-én fedeztek fel, és amelyik perihéliumát (napközeli pontját) 2015. november 16án éri el. Sajnos ekkor épp a Nap átellenes oldalán fog tartózkodni, de decemberben és 2016 januárjában binokulárral is észlelhető, 7-8 magnitúdó körüli égitestként láthatjuk, előbb a hajnali, majd magasan az északi égen. Ehhez és a többi csillagászati esemény megfigyeléséhez kívánok felhőtlen, tiszta eget! Koszta Zoltán

66


Székely Kalendárium – 2015

Akiktől 2014-ben búcsúztunk Életének 70. évében, 2014. január 7-én hunyt el Katona Károly (sz. 1944. október 3-án, Kolozsváron), a Kolozsvári Állami Magyar Színház nyugalmazott művésze, aki 1976 és 2001 között volt a kolozsvári társulat tagja. A marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben végzett 1973ban, majd két évig a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház társulatában játszott. A kolozsvári társulat tagjaként főként vígjátéki szerepekben szerzett nevet magának, színpadi humora és énekesi adottságai sok örömet és önfeledt pillanatot szereztek nézőinek.

Február 11-én, mindössze 46 évesen, 22 évi szerzetesi munka után távozott az élők sorából fr. Sándor Ambrus ferences testvér. 1967. november 28-án született Csíkszentsimonban. Az 1989-es politikai rendszerváltást követően lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Tartományába. 1991 szeptemberében öltötte magára Szent Ferenc ruháját, 1992-ben tett egyszerű és 1998. szeptember 8-án örökfogadalmat. Désen, majd Máriaradnán teljesített szolgálatot, tíz éven át Brassóban tevékenykedett, az utóbbi három évet pedig meggyengült egészségi állapotban Csíksomlyón töltötte.

Február 8-án, életének 80., papságának 56. évében hunyt el Salamon Antal szentszéki tanácsos, kosteleki plébános, a moldvai magyarság egyik hű védelmezője (sz. Lujzikalagorban, 1934. november 10én). Székelyudvarhelyi tanulmányai után Gyulafehérváron fejezte be a középiskolát, 1958. június 1-jén Márton Áron szentelte pappá. Marosillyén káplán, majd a dévai Szent Antal plébánia lelkésze volt. A diktatúra zaklatásai miatt kapta azt a sokkot, ami beszédében néha megnyilvánult. 1978-tól a főegyházmegye legkeletibb és nagy kerülővel megközelíthető plébániájának, Kosteleknek és a hozzá tartozó Magyarcsügésnek és Gyepecének lett halálig hű lelkipásztora.

Február 16-án, Bu dapesten adta vissza lelkét teremtőjének Bereczki Károly új ság író. 1948-ban született Szovátán, újság írói pályáját Aradon kezdte, 1971-től a Hargita munkatársa, a Művelődés, az Új Élet, később a csíkszeredai Hargita Népe, az Udvarhelyi Híradó és a Nyugati Jelen munkatársa. A székelyföldi értelmiségi körök széles körű műveltsége, sziporkázó humora miatt szívesen fogadták. A rendszerváltás után családjával Ma gyar országra települt. Legutóbb a Hajdúbihari Napló újságírója, a Cívishír állandó szerzője és a Világmagyarság munkatársa volt. 67


Székely Kalendárium – 2015 Március 20-án, hoszkerült, ahol a finnugor nyelvű irodalmak szan tartó betegség után és népköltészet kutatója, tanára lett. hunyt el az erdélyi népMunkásságát közel harminc kötet, több dal- és nótaéneklés nagyszáz tanulmány, s a tanítványokban, a asszonya, Cseh Judit tudományos kapcsolatokban továbbélő (szül. 1940. július 10.). A szelleme teszi megkerülhetetlenné. 74. évében távozó marosvásárhelyi művésznőt, munkásságát Erdélyben, Június 4-én távozott az öröklétbe Magyarországon, Európa és Észak- Domokos Lőrinc, a Tolna megyei Amerika magyar közösségeiben is ismer- bukovinai székelyek egyesületének ték, kedvelték. A Marosvásárhelyi Rádió vezetője, a tolna-mözsi Hargita Székely több száz nótafelvétele őrzi a hangját. Egyesület egykori elnöke, akinek kezdeSokat tett a magyar nóták fennmaradása ményezésére székely tájház létesült a érdekében. Számos kezdő énekesnek településen, valamint hagyományőrző segített és egyengette első lépéseit. tánccsoport működtetését is felvállalta (Hargita Székely Néptánc Együttes). Április 20-án, 64 éves Tolna város része, Mözs a török korban korában váratlanul hagy- elnéptelenedett, de a visszafoglalás után ta itt a székelyföldi női (főképp svábokkal) újranépesítették. A kézilabdásokat az udvar- 20. században telepítettek ide felvidéki helyi Tamás Zoltán test- magyarokat (a II. világháború utáni nevelő tanár, edző, kinek szlovák-magyar lakosságcsere keretészemélye egybeforrt a zetelaki Dr. P. ben), valamint (bukovinai) székelyeket Boros Fortunát Elméleti Középiskola is. A tolna-mözsi Domokos család a kézilabdacsapataival. Közel negyven évig bukovinai Hadikfalváról származik. volt a zetelaki iskola testnevelő tanára, az évek során csak minőségi kézilabdásokat Június 9-én súlyos juttatott az udvarhelyi iskolás sportklub- betegségnek adta meg nak. magát az 56 éves Csíki Sándor író, újságíró, Május 27-én, életétornatanár, az Erdélyi nek 79. évében, BudaCsaládszervezetek Szöpesten elhunyt Domovetsége, valamint a Marosszéki Székely kos Péter nemzetközi Tanács egykori elnöke. Egyebek mellett hírű tudós, kis népek a Pro Familia Transilvania Egyesület kulturális és politikai vezetője és két nemzetközi családszervejogaiért cselekvő ember, finnugrista, iro- zet alapítója. Írásai jelentek meg többek dalomtörténész, nyelvész. 1936. január között az Erdélyi Naplóban, az Európai 15-én született Gyergyóalfaluban, a Időben, a Polgári Életben és a Népújságcsángók kutatásával foglalkozó Do- ban, hat kötet fűződik a nevéhez. Backamokos Pál Péter első gyermekeként. madaroson született, Nyárádszeredában 1944-ben családjával együtt Budapestre helyezték örök nyugalomra. 68


Székely Kalendárium – 2015 Június 25-én, 82 éves közéleti személyiség. 1943-ban szülekorában, Csíkszeredában tett Marosvásárhelyen. 1991 és 1994 elhunyt Fülöp Zoltán között az Erdélyi Magyar Köz mű nyugalmazott tanár, köz- velődési Egyesület (EMKE) alelnöke író. Szakmai, sport- és volt. Átdolgozta Páskándi Géza A költő helytörténeti témájú írásai visszatér című rockoperáját, amelyet számos lapban megjelentek. Ifjúkorában Csíkszeredában Ne késsetek, harangok atletizált, román ifjúsági válogatott kerettag címen mutattak be 1996-ban. Később is volt. Csíkkozmáson, majd Csíkszeredá- Árpád-házi Szent Erzsébetről, Székely ban tanított, később szaktanfelügyelőként golgota címen a madéfalvi veszedelemdolgozott, illetve a Pedagógusok Háza igaz- ről, majd Szent László királyról írt és gatója is volt. 1990 után dolgozott az Új rendezett oratóriumot, illetve rockSport napilapnál, a Csíki Tévé sportrovatá- operát Csíkszeredában. Munkásságát nál, a Marosvásárhelyi Rádiónak is tudósí- 2002-ben EMKE-életműdíjjal, 2007tott. Több könyv társszerzője, a Csíkszereda ben Julianus-díjjal, 2010-ben a Néés Csíksomlyó képes története című kötet meth Géza Egyesület díjával, 2014 febegyik adatközlője. ruárjában pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték Június 29-én, Jobbágyel. falván, 83 éves korában meghalt Balogh Pál egyJúlius 27-én, 71 éves kori közösségi vezető és korában elhunyt Simó mesélő. 1931-ben szüleErzsébet újságíró, a tett Jobbágyfalván, nyáKovászna megyei Hárádtői és mezőbergenyei „állomásai” után romszék napilap egyik tért haza. Temetéseken, lakodalmakkor alapítója, szerkesztője. szószóló volt, a húsvéti népszokásokban is 1943-ban született Budapesten, a kovezető szerepet kapott, a gyerekeknek is lozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyeszívesen mesélgetett. Gagyi József tanár, tem magyar nyelv és irodalom szakán költő, néprajzkutató, a Sapientia EMTE 1966-ban végzett. Pályáját középiskolai marosvásárhelyi docense terepmunkája tanárként kezdte Kovásznán, 1968-tól az során felismerte Pali bácsi mesélő tehetsé- akkor alakuló Megyei Tükör hírszerkeszgét, így lett a Ha akartam, fütyöltem, ha tője, majd 1989-től a Háromszék rovatveakartam, dúdolászgattam című (Mentor zetője lett. Írásait „az újságíró legyen Kiadó) kötet főszereplője. ellenzéki” elv hatotta át. Július 20-án, hosszas betegség után, 71 éves korában elhunyt PappKincses Emese csíkszeredai irodalomtörténész, egyetemi oktató,

Augusztus elsején hajnalban, óriási szenvedések közepette hunyt el a csíkszeredai születésű színész, Cseh Szabolcs Imre. Románia egyik 69


Székely Kalendárium – 2015 leg(el)ismertebb kaszkadőre volt, Sobi 25-én született Rákosterebesen. 1948-ban Csehként számos román filmben buk- lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének kant fel. Egyes mutatványait máig is világ- Erdélyi Tartományába. Leghosszabb szinten egyedülállóként tartják számon. ideig (1989–2013) Esztelneken élt és dol1942. december 11-én született Csíksze- gozott, utána, betegsége miatt Csíkredában. A román kaszkadőriskola meg- somlyóra került. Mintegy 24 éven kereszteremtője, életének utolsó éveiben hátrá- tül nemcsak lelkipásztori teendőit végeznyos helyzetű, árva és fogyatékkal élő te, hanem mezőgazdasági tevékenységet gyerekeket segítő egyesületet működte- is folytatott, így lett ő közismerten a „traktett, sajátos fejlesztési módszerként hasz- toros barát”, aki egyházi kérdésekben nálva a kaszkadőrséget. A bukaresti Bellu konzervatív, a gyakorlati élet terén viszont temetőben nyugszik. haladó szellemiséget tanúsított. Augusztus 14-én, súlyos betegség után, 68 éves korában tért meg teremtőjéhez a székelyudvarhelyi Máthé András egykori iskolaigazgató, önkormányzati képviselő (szül. 1964., Homoródszentpál). Huszonhat évig volt az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója, a kétezres évek elején önkormányzati képviselőként is tevékenykedett. Társszerzője az 5. és 6. osztályban most is használatos Magyar nyelv és irodalomolvasás tankönyvnek. Székelyudvarhelyen, a Tábor negyedi unitárius temetőben helyezték nyugalomra.

Október elsején hajnalban, három évi, súlyos betegséggel folytatott harc után visszaadta lelkét teremtőjének a Háromszék Táncegyüttes táncosa, Csákány Helga Katalin. A 27 évet megélt „királylány” 2007-től volt az együttes tagja, több nagysikerű néptáncos produkcióban szerepelt, mint a Hol jársz, hová mész?, a Gyöngyszemek, a MaszkUra, a Sár kányölő, a Táncbeszéd és a Száz évig. A Mátyás király ajándéka című játékban az Úrnő szerepében láthattuk, a Böjttől böjtig című előadásban pedig társalkotóként is részt vett.

Szeptember 4-én, életének 86., szerzetességének 66., papságának 57. évében elhunyt a második világháborút követő istentagadó és egyházellenes kommunista diktatúra idején szerzetespappá lett és helytállásával Erdélyben áldásos tevékenységet kifejtő ferences generáció egyik utolsó tagja, Nagy István Tarzíciusz. 1928. november

Philip Seymour Hoffman színész, rendező (febr. 2.); Paco de Lucía flamencotáncos (febr. 25.); Gabriel García Márquez író (ápr. 17.); Grosics Gyula futballegenda (jún. 13.); Bajor Imre színész (aug. 6.); Robin Williams színész, rendező, (aug. 11.); Richard Attenborough rendező, producer (aug. 24.). 70


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföldi eseménykrónika 2014. január–október Január

nek. Kovászna Megye Tanácsa Háromszék Kultúrájáért Díjjal a kovásznai Gazda József nyugalmazott tanárt, művészeti írót, szociográfust tüntette ki. t Január 25–26-án, Bálványosfürdőn és Torján tartották a VII. Huszárakadémiát, az erdélyi katonai hagyományőrzők kétnapos elméleti képzését. t Január 26-án Hargitafürdőn Jakubinyi György gyulafehérvári érsek felszentelte a Székelyföldön közel 230 év után újra letelepedő pálos rend, azaz a „fehér testvérek” szerzetesházát.

t Január 5–7. között zajlottak a madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek a felcsíki és több székelyföldi településen. Ezzel együtt megnyílt a Siculicidium-emlékév. t Január 15-én székelyföldi körúton mutatkozott be Zákonyi Botond, Magyarország frissen kinevezett nagykövete.

t Január 19-én Genfben, a Művészeti és Történeti Múzeumban vehette át Szávai Géza író a Pro Transilvania Bilingua Alapítvány díját* az erdélyi és európai identitást boncolgató Székely Jeruzsálem című esszéregényéért. t Január 20-án harmadik helyezést ért el Veres István (28) kézdivásárhelyi szakács a Top Chef Románia gasztronómiai vetélkedőn. t Január 22-én adták át az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat Kézdi Imolának, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészének, Vida Gábor marosvásárhelyi írónak és Veres Szabolcs szatmárnémeti festőművész-

Február t Február 5-én, a budapesti Uránia Filmszínházban bemutatták Soós Ágnes Szerelempatak című néprajzi dokumentumfilmjét, melyet Csíkszentdomokoson forgattak. A paraszti nemi kultúráról szóló munka január 17–22. között, a 25. trieszti filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilm díját nyerte el. t Február 6-án Józsa János korondi fazekasmester a településnek adományozott képzőművészeti gyűjteményéből képtárat nyitottak Korondon. * A piros színű szöveg a fotóhoz kapcsolódik.

71


Székely Kalendárium – 2015 t Február 11-én a Lourdes-i Szűzanya t Március 10-én, a Székely Szabadság tiszteletére szenteltek kápolnát Bor- Napján ismét Marosvásárhelyre, a Posszéken. tarétre szólították a székelyeket, hogy kifejezzék az autonómia iránti igényüket. t A Csíki Székely Múzeum munkaközössége Gábor Áron-díjban részesült. t Március 15-én, a kézdivásárhelyi hagyományos lovasfelvonuláson Semjén Zsolt magyarországi miniszterelnökhelyettes is részt vett, lóháton kerülve

t Február 12-én, a 2014. évi téli olimpiai játékokon Szocsiban 7. helyezést ért el lesiklásban a magyar színekben versenyző, csíkszeredai Miklós Edit, ami az alpesi számban, illetve az összes síszakágat tekintve is minden idők legjobb magyar olimpiai eredménye. t Február 20–22. között Csaba Napokat szerveztek Székelytamásfalván Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének emlékére. t Február 21-én első alkalommal tartottak kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson. t Február 24-én hivatalosan is átadták használatra az Előpatakon megépült borvizes kezelőközpontot.

meg több ízben is a vargaváros főterét. t Március 20-án Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa ünnepélyes díjátadót szervezett, amelyen tizenegy jeles erdélyi magyar értelmiségi részesült magyar állami kitüntetésben. t Március 29-én Böjte Csaba ferences szerzetes celebrált ünnepi szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban, azt követően a sokaság a Szent István kollégium udvarán, a Mária-kertben több száz facsemetét ültetett el, többek között őshonos gyümölcsfacsemetéket. Csaba testvér útjára indította a Komatál elnevezésű akciót. t Március végén a New York-i Metropolitan Opera 2015-2016-os évadára szerződött a gyergyóremetei Molnár Levente bariton. A Bohéméletben és a Don Pasqualéban is főszerepet kapott.

Március t Március 2-án 56. születésnapját ünnepelte a Marosvásárhelyi Rádió, valamint azt, hogy 12 hónapja évi 5423 órára emelkedett a magyar nyelvű műsorok időtartama. t Székelydobón imaházat avatott a Bikafalvi Református Egyházközség. t Ötödik évfolyamát ünnepelte Szovátán a Sóvidék kulturális folyóirat. 72


Székely Kalendárium – 2015 György-díjjal tüntették ki, Tamás SánÁprilis dor Kovászna megyei tanácselnök Kun t Április 2-án, közönségszavazás alap- Kocsárd-díjban részesült, Demeter Laján székely gyógyító füves emberekről jos sepsiszentgyörgyi helytörténész a szóló magyar–román dokumentumfilm Monoki István-díjat vehette át. kapta a Komáromban megszervezett t Április 19-én zajlott le az MTVA, a Mediawave Online Filmfesztiválon a Duna Televízió és a Hagyományok legjobb filmnek járó elismerést. Háza népi tehetségkutató versenye, a t Április 6-án a sepsiszentgyörgyi Fölszállott a páva döntője, melynek Deme Judit, Tulit Zsombor, a csíkszere- mindhárom erdélyi résztvevője díjjal dai Sükös József és a székelyudvarhelyi tért haza. A hangszeres szólisták és zeneSzécsi Kálmán nekivágott az Ara- karok kategóriájában a kolozsvári, de rat–Muztág Ata 2014 expedíciónak. Az sepsiszentgyörgyi tagokat is magáénak Ararátot április 11-én sikerült meghódí- tudó Tokos Zenekar bizonyult a legtaniuk. jobbnak, míg a legjobb határon túli előt A magyarországi országgyűlési válasz- adásért járó különdíjat a nyárádszeredai tásokra levélben 128 378 (Romániából Bekecs Néptáncegyüttes érdemelte ki. A 58 330) érvényes szavazat érkezett a nézői szavazatok alapján a közönség Nemzeti Választási Irodához, közülük kedvence Vaszi Levente énekes lett, ő 122 588-an, a voksolók 95,49 százaléka kapta a Fölszállott a páva különdíját. szavazott a Fideszre. t Ugyanezen a napon, a Marosvát Április 8-án, tízhónapnyi karikázás és sárhelyen megszervezett UNITERhúszezer letekert kilométer után útja gálán Bocsárdi László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója, rendezője kapta a legjobb rendezés díját. Szintén a Hamlet-előadással a marosvásárhelyi Bartha József képzőművész nyerte a látványtervezésért járó UNITER-díjat. t Április 27-én Zeteváralján felvonták Erdély legnagyobb, tizenöt méter hoszszú és hét méter széles székely zászlaját. feléhez érkezett a székelyudvarhelyi t Április 30-án felavatták a Kommunisfekvőbringás, Szabó Zoltán, azaz ta Diktatúra Áldozatainak Emlékházát Kobra, aki a Föld körbekarikázását tűzte ki céljául. Közel 33 ezer kilométer, egy év és négy hónap után október 18-án érkezett haza Székelyudvarhelyre. t Április 10-én adták át Kolozsváron az EMKE-díjakat. Székelyföldről Barabás Árpádot, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház tagját Kovács 73


Székely Kalendárium – 2015 Sepsiszentgyörgyön, a Beör-palota alag- t A Maros megyei Deményházán sorában. bocsátotta fel Csegzi Sándor fizikus és csapata az első „székely űrszondát” Május a sztratoszférába. A héliummal töltött t Május 3-án, a sepsiszentgyörgyi Orbán-Barra Gábor 27,58 méter rükverceléssel és 309 ugrással megdöntötte a hátrafelé kerékpározás és az egy keréken pattogás Guinness-rekordját. A hivatalos elismerést július 20-án kapta kézhez. t Május 7-től alternatív internetes tartománynévvel rendelkezik Székelyföld (sic.hu-val alkotható levélcím, illetve honlap a www.sic.hu weboldalon). t Május 10-én lerakták a Décsfalván épí- ballonnal felküldött, műszereket és tendő református templom alapkövét. videokamerát tartalmazó doboz 16 perPro Natura-díjat adományozott a szovátai cet emelkedett, és – a számítások szerint Márton Bélának Fazekas Sándor, a magyar – 21 100 méteres magasságot ért el. A kormány vidékfejlesztési minisztere. Beszterce megyei Teke község közelét Megnyitotta kapuit a málnásfürdői ben ért földet. felújított borvízfürdő és kezelőközpont. Június t Május 23-án Sepsiszentgyörgyön felavatták az Erdélyi Művészeti Központot t Június 6-án, Dózsa György halálának (EMŰK) a felújított postaépületben. ötszázadik évfordulóján bronz emlékt A május 25-ei EP-választásokon a táblát avattak Dálnokon. vártnál gyengébb részvétel (6,3%) ered- t Június 6. és 9. között zajlott a Sicuményeként az erdélyi magyarság csak licidium-emlékév egyik jelentős mozzakét képviselőt juttatott be az Európai nata, a Madéfalviak Világtalálkozója. Parlamentbe Winkler Gyula és Sógor t Június 7-én több százezren zarándoCsaba személyében. Tőkés László a koltak el a csíksomlyói búcsúra, ahol FIDESZ színeiben nyert mandátumot. Áder János köztársasági elnök magánt Május 27-én újabb erdélyi magánlá- személyként vett részt. A szabadtéri togatásra érkezett Károly herceg brit szentmisét Jakubinyi György, a Gyulatrónörökös. fehérvári Egyházmegye érseke celebrálta. t Június 11-én lebontották Sepsiszentgyörgy egyik legöregebb épületét, az Olt utca 3. szám alatti Székely Házat, mely 1825-ben épült és egykor szűcsműhelyként működött. t Június 21–22-én több mint száz háromszéki, csíki, udvarhelyi és maros74


Székely Kalendárium – 2015 széki huszár vett részt az ötödik alkalom- Július mal megtartott háromszéki huszártoborzón, melynek ezúttal Kézdiszék tele- t Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén Tibódon, a fából faragott pülései voltak a házigazdái. t Június 27-én, hároméves modernizá- Boldogasszony-oltárkép 250. születéslás után ismét megnyitották a szovátai napján Csaba királyfi-szobrot lepleztek Medve-tó strandját. le. t Június 28-án, két éves szünet után t Július 5-én, a kerelőszentpáli csata átadták használatra a felújított parajdi résztvevője, Balassi Bálint emléke előtt strandot. Az ötezer négyzetméteren tisztelegve mellszobrot avattak a helyi elterülő új strand Európa legnagyobb róm. kat. templom udvarán. sósvizű fürdőhelye, kapacitása mintegy t A Homoródszentmáron községhez kétezer fő. tartozó Bükkfalván, Múlt Idők Háza t Június 29-én 14 óra és 14 óra 30 perc néven megnyitotta magánmúzeumát a között a Maros megyei, vízzel elárasz- Lázár család. tott Bözödújfaluban leomlott a vízből t Július 10-én, a hetedik Magyar Rekiálló, egykori katolikus templom tor- formátusok Világtalálkozóján Kálvin nya. János első, Erdélyben felállított, egész alakos szobrát leplezték le Sepsiszentgyörgyön. t Július 17-én Kriterion-koszorúban, azaz A romániai magyar szellemi élet kiváló képviselője-kitüntetésben részesült a hálózatkutatásai révén világhírűvé vált csíki származású tudós, Barabási Albert László (vele készült interjúnk a 132. oldalon – szerk.). t Július 19–20-án negyedik alkalommal tartották meg a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamának számító Székely Vágtát az eresztevényi (maksai) Óriáspince-tetőn. A fődíjat lemhényi lovas, a 29 éves Zsigmond János nyerte, tízéves t Június 29-én megnyílt Bartha Ernő Timpex Amata nevű lovával. Világreszobrászművész szoborparkja Magyarfe- kord is született: 34 másodperc alatt nesen, ahová többek között a 2012-es vágtázta körbe Pászka Lehel nyereg és londoni nyári olimpián kiállított széna- kantár nélkül a négyszáz méter hosszú szobrai is bekerültek. homokos pályát, miközben tizennégy t Június utolsó hétvégéjén vették át céltáblát kellett eltalálnia. Gyergyócsomafalván a Magyar Művé- t Július 19-én a jobbágytelki néptáncszetért Ex Libris-díját a vargyasi bútor- tábor keretében faragott oszlopot állífestő Sütő család tagjai. tottak a helyi iskola előtt annak emléké75


Székely Kalendárium – 2015 re, hogy száz évvel ezelőtt, 1914. április Összesen 146, az EMTE által kibocsá15-én a faluban gyűjtött népdalokat tott oklevél talált gazdára. t Augusztus 4-én a Nyerges-tetői csata Bartók Béla. t Cseh Tibor Emlékkönyvtárat nyitot- 165. évfordulója alkalmából az ütközet tak az alsócsernátoni Haszmann Pál helyszínén tartott megemlékezésen Múzeumban. Victor Ponta román miniszterelnök is t Július 25-én Semjén Zsolt miniszter- részt vett. elnök-helyettes avatta fel Ivóban a t Augusztus 2–3-án első alkalommal Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szervezték meg a Bardócz családok találáltal építtetett Erzsébet-tábort. kozóját Futásfalván. t Július 26-án Kézdivásárhelyen, az t Székelyvéckén felavatták az első, széegykori katonanevelde előtti világhá- kely kapukból álló keresztutat. borús emlékműnél nagyméretű szé- t Augusztus 3-án a honvédelem ügyékely zászlót vont fel Bokor Tibor pol- nek támogatásáért a Magyar Honvégármester és Semjén Zsolt. delmi Minisztérium elismerésében részesült a 98 éves, gyergyószentmiklósi Blénessy Jenő, valamint a sepsiszentgyörgyi, 95. évében járó Nagy Bertalan volt honvéd. t Augusztus 5-én az Ars Topia Alapítvány ismét kalákára hívta a borvízfürdők felújításának elkötelezettjeit; ezúttal a zalánpataki forrás kapott tetőt és „feredőt”. t Augusztus 14-én a bölöni borvízfürt Július 27-én leplezték le Maros- dős kezelőközpont átadásával lezárult a szentgyörgyön gróf Petki Dávid, az egy- Borvíz Útja projekt. házközség második megalapítójának t Augusztus 15–16-án Székely lovakőmását a plébánia udvarán. sok Székelyföldért néven szerveztek t Július 29-én hagyta jóvá a marosvá- váltót lovas hagyományőrző és sportsárhelyi városi képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását. t Július 31-én az eresztevényi Gábor Áron-síremléknél, a hős székely ágyúöntő születésének kétszázadik évfordulóján Emlékezés erdeje néven kopjafaerdőt avattak.

Augusztus

egyesületek, Székelyföld önrendelkezéséért. Az 500 kilométeres távot 48 óra alatt járták be Csíkcsicsóból indulva.

t Augusztus elsején átadták az első, akkreditált sapientiás okleveleket. 76


Székely Kalendárium – 2015 t Augusztus 17-én a kovásznai róm. t A vargyasi mészégetőkről készült, Mekat. gyülekezet temploma fennállásának szesek című dokumentumfilm nyerte a 100. évfordulóját ünnepelte, mely alka- Sztánán első alkalommal szervezett lommal leleplezték Mindszenty József Nemzetközi Népismereti Filmszemle bíboros egész alakos szobrát. első díját. Alkotói Vargyasi Levente fot Két kiváló marosszéki prímást tünte- tográfus és Kinda István néprajzkutató. tett ki a Népművészet Mestere díjjal az t Augusztus 30-án Zágonban, a Emberi Erőforrások Minisztere Budapes- Mikes–Szentkereszty-kastély alagsoráten, a Mesterségek Ünnepén: a vajda- ban új konferenciatermet avattak. szentiványi Horváth Eleket és a magyarSzeptember péterlaki Csiszár Aladárt. t Disznajón (Marosvécs) a megürese- t Szeptember elején a székelyudvardett óvodában falumúzeumot avattak. helyi Magyar Tekla és Simó Csaba által t Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette készített A szerencse kovácsa című alkoki a Gyulafehérvári Főegyházmegyei tás nyerte az I. Kulturális Filmek FeszCaritast Magyarország miniszterelnöke. tiválja fődíját. t Augusztus 20-án, a perkői Szent t Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujából, István-búcsú főcelebránsa Kovács Csomakőrösről származó diófacsemetét Sándor kolozsvári főesperes-plébános vitt Indiába, a Kelet-kutató sírjához volt. A kézdialmási Avas-tetőn emlékjelt Gazda József, a kovásznai Kőrösi Csoma állítottak Atilla hun királynak, és nagy- Sándor Egyesület elnöke. méretű székely lobogót is avattak. t Szeptember 6-án első alkalommal t A székelyudvarhelyi Szent István-napi szerveztek Magyar Napot a román többrendezvények alkalmával Geréb Péter ségű, háromszéki Erősdön. nyugalmazott matematikatanár vette át t Szeptember 7-én Szent István-szobrot lepleztek le a Gyilkos-tónál. a város kulcsával járó elismerést. t Felavatták a kalákával felújított ká- t Kettős keresztet avattak Ojtozban a szonaltízi Szent István-borvízforrást. hármashalomnál, melynek fekete márt Augusztus 22-én a Hivatalos Köz- ványtábláján a Magyar Hiszekegy olvaslönyben is megjelent, hogy véglegesen ható. Kovászna megye tulajdonában (a Szé- t Szeptember 8-án vette át Győrben a kely Nemzeti Múzeumban) maradhat Kaszás Attila-díjat Nagy Alfréd, a sepsiGábor Áron egyetlen megmaradt szentgyörgyi Tamási Áron Színház műágyúja. vésze. t Szeptember 14-én nyitották meg Csíksomlyón a Szűz Mária-szobor alkotásának 500. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi Mária-évet, amely 2015. szeptember 15-ig tart. t Szeptember közepén különdíjat nyert Varsóban, az V. Nemzetközi Történelmi és Katonai Filmfesztiválon a 77


Székely Kalendárium – 2015 magyar királyi 65. székely honvéd határ- t Szeptember 20-án Székelyudvarvadászcsoport történetét bemutató, helyen zárult a 2014-es Kálvin-emlékév Kereszthegy című dokumentumfilm. az Erdélyi Református Egyházkerület Rendezője két fiatal történész: a gyer- szervezésében. gyóremetei származású Nagy József, t Gelencén Trianonra és a nándorfehérvári diadalra emlékeztető díszoszlovalamint Bárány Krisztián újságíró. t Szeptember 16-án Szalay Annamá- pokat avattak. ria-díjban részesült a Cimbora folyóirat. t Szeptember 24-én Zsigmond Barnat Szeptember 17-én Erdélyi Magyar Pál, Magyarország csíkszeredai főkonGyűjtőkönyvtár létesült a Bod Péter zulja kitüntetést adott át a sepsiszentMegyei Könyvtárban az 1989 decem- györgyi Vargha Mihály szobrászművésznek (Magyar Érdemrend tisztikereszt), Kovács Géza vasszobrásznak (Magyar Érdemrend lovagkereszt), a korondi Páll Rozália keramikus művésznek (Magyar Érdemrend tisztikereszt), a marosvásárhelyi Péter H. Mária nyugalmazott gyógyszerésztörténésznek (Magyar Érdemrend lovagkeresztje) és a székelyudvarhelyi Hermann Gusztáv Mihály történésznek (Magyar Ezüst érdemkebere után megjelent erdélyi magyar reszt). kiadványok, könyvek összegyűjtése cél- t Szeptember 25-én hozták nyilvánosjából. ságra a Magyar Művészeti Akadémia t Szeptember 18-án Dálnokon felavat- által alapított Nemzet Művésze díjak ták a Közösségi Alapítvány által létreho- várományosai, köztük több erdélyi alkozott Barabás Miklós Központot. tó (Kallós Zoltán néprajztudós, Kányádi t Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Ko- Sándor költő, Szilágyi István író, Korniss lozsváron nyilvánossá tette a Székelyföld területi autonómiáját célzó törvénytervezetet (Székelyföld autonómia-statútuma). t Szeptember 18–21. között Jancsó Benedek születésének 160. évfordulója jegyében zajlottak Háromszéken a Jancsó-napok, családi találkozóval és emléktábla-avatóval egybekötve. t Szeptember 19–21-én zajlott Budapesten a Nemzeti Vágta, ahol a Székely Vágta győztese, a felsőlemhényi Zsig- Péter fotóművész és Gyulai Líviusz grafimond János negyedik lett a döntő fu- kusművész) nevét. tamban. Ez volt az első alkalom, hogy t Szeptember 27-én felavatták az újjászékely lovas került a döntőbe. épített kedei unitárius templomot. 78


Székely Kalendárium – 2015 t Szeptember 30-án, közel hét évtize- Ferencnek szentelt újtusnádi templom des jogfosztás után birtokba vehették a 200. évfordulóján jubileumi emlékévet marosvécsi várkastélyt báró Kemény indítottak (2015. október 4-ével zárul). t Tófalvi Zoltán romániai magyar író, János leszármazottai. t Ország szinten ritkaságszámba menő történész kapta meg a Tőkés László Alahaltelepítés történt a Nagy-Küküllő Ze- pítvány által alapított Tőkés-díjat. telaka fölötti szakaszán, ahol a helyi hor- t Október 9-én osztották a Székelygászegyesület tizenhétezer előnevelt föld folyóirat díjait Csíkszeredában, pisztrángot engedett szabadon.

Október t Október elején az Erdélyi Magyar Irodalomért Alapítvány életműdíjjal illette a 70 éves Farkas Árpád, Ferenczes István, Oláh István költőket, Tófalvi Zoltán írót és a 80 éves Pomogáts Béla irodalomtörténészt. t Október 3-án Péntek János nyelvész kapta a legelső Magyar Nyelvőr Díjat, ugyanakkor három marosvásárhelyi magyar nyelvtanár is Fáy-emlékérmet kapott. t Felavatták a Brassó mellett épülő vidombáki repülőtér kifutópályáját.

mely alkalommal Borcsa János irodalomkritikus és Gáll Erwin régész részesült kitüntetésben. t Október 11-én adta át Parajdon az Erdélyi Református Egyházkerület a Czelder Márton és a Földes Károly szórványdíjakat Zöld György nyugalmazott székelyvajai lelkipásztornak és Bálint Árpád nyugalmazott magyargyerőmonostori tanítónak. t Kiosztották Szovátán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) díjait az eredményes diákoknak, valamint a tudományos munkát végző pedagógusoknak. t Október 12-én templomot szentelt a 44 tagot számláló borszéki reformátusság. t Október 13-án adták át a marosvásárhelyi kultúrpalotában az Orbán Balázs-díjakat Ráduly-Baka Zsuzsanna erősdi református lelkésznek, LaczkóAlbert Elemér gyergyóremetei polgármesternek és Ludescher Lászlónak, a gyulafehérvári Caritas szociális ágazata vezetőjének.

t Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében hivatalosan is átadták a Sapientia diákotthonát Marosvásárhelyen. t A Pro Agricultura Hargitae Universitas csíkszeredai székhelyén matematika-fizika élményközpontot avatott. t Október 5-én az Assisi Szent 79


Székely Kalendárium – 2015

2015 – a Jupiter éve A Szaturnusz után a hozzánk legközelebb lévő Bujdosócsillag, a főbb Bujdosócsillagok közt majd legnagyobb, útját 12 esztendők alatt végzi. A naphoz 108., a földhöz 124 071 417 egész mért földnyire (értsd: mérföld; 1 magyar mérföld = 8353,6 m, régebben 8937,4 vagy 8379 m – szerk.) vagyon. Négy holdja vagyon; sárgás világossággal tündöklő csillag, hosszában a közép mértékje 18 101 mért földeket tészen.

Esztendeje általában

Tavaszi vetés

Az ide foglalt esztendők meglehetős jók, de mégis szárazságra hajlandók; mivel az előtte való esztendőben tavaszszal későn ereszt ki a tél, minden nemű növények annyira elkésleltetnek a késői hideg miatt, hogy 3 héttel mindenféle fű, fa s plánták későbben kezdenek kihajtani, mint más esztendőkben. Tavasz Pünkösd haváig nedves, s hideg időkkel forgatja magát a tavasz, közepe fele, 10. vagy 12. napja körül mérséklett melegségű napokkal vidámít; vége felé ismét nedves hidegre fordul. Nyár Kezdete a nyárnak középszerű nedves időkre mutat, közepe felé szép napokat s ottan-ottan menydörgéseket is hoz, vége felé forró meleg napokkal folydogál. Ősz Az esztendőnek ezen részin többnyibe esős napokat várhatunk. Tél Hidegen kezdi a tél, s mindjárt hóval lepi a földet, vége felé alábbhagy, s gyengébb időkkel forgolódik, s végezetig hó nélkül való szeles időkkel kedvetlenít.

Ha a forró nyári napok a föld nedvességét nagyon ki nem szívják, árpát bőven lehet reményleni; de az idén meg is kell kémélleni az árpát, mert a következő két esztendő mostoha időkre mutat. A lednek („kakukborsó”, régi kultúrnövény, szikföldben is megterem, zölden, szárazon könnyen emészthető, tápdús, ízletes leves, főzelék, püré készíthető belőle; a középkorban népeledel volt – szerk.) is bőven terem; de zabot, borsót, kölest keveset várhatunk; a len, kender kurtán marad, de jó lesz: mind széna mind sarjú elég lesz, de nem mindenütt egyaránt. Káposzta s más répa neműben sem látunk szükséget. A szénával, szalmával, abrakkal jó lesz takarékoson bánni, mert jövő esztendőben nem a legjobb termésre mutatnak az időjárásai.

Őszi vetéssel való gazdálkodás Sem ősszel, sem tavasszal nem kell a juhokat a vetésen legeltetni, mert ha tavasszal a vetésen nem járnak is, az idén minden fák, füvek s plánták későbben indulnak néki, mint máskor. 80


Székely Kalendárium – 2015 ónos s jeges idők járnak, ami a szőlőveszŐsszel mikor jobb vetni? szőnek hamar árthat. Minthogy a következendő tavasz száraz Szél, felhőszakadás, zivatar Déli szelet legtöbbet várhatunk, noha időkre mutat, ha szintén a tél későn köszönt is be, az őszi vetéssel mégis jobb lesz sietni. ottan-ottan napnyugatról is lengedez. Ha a vetés ősszel szárba nem indul, ami Ezen esztendőben sokszor nagy esők ugyan ritkán szokott megesni, minden kár lesznek, de semmi esőszakadásból származó vízmosástól nem félhetnek a nélkül legelhetnek a juhok a vetésen. hegyek közt lakók; hó olvadás nagy lesz, Gyümölcs Az idén gyümölcs többnyire semmi de minden kár nélkül elmegy. Nyáron sem, rozs kevés, makk éppen semmi, sok zivatart érünk, de ezek miatt sem esik nevezetes kár. bükkmakk valamivel több terem. Kártékony férgek Komló A komló keveset, de jót terem. Minthogy országszerte hideggel forSzőlőmunka dul nagyobbrészt az esztendő, a kártéEzen esztendőben valami jó állani kony férgek nem szaporodhatnak el, az való bort ritkán szűrhetünk, ország szer- életben (= búza, népiesen – szerk.) sok te csak közönséges asztali, s fickó bor zsuzsok („zsizsik” – szerk.) nem lesz. Az terem, mivel későn fagy el, a szőlő elfe- ősz vége felé, ha nem szunyókálnak a désivel nagyon sietni nem szükséges, de macskák, eleget egerészhetnek. (Száz esztendőre szolló fedetlen hagyni nem kell; mivel Gyerkalendáriom – 1822) tyaszentelő (február 2. – szerk.) után

Csepegtető öntözés házilag Kiüresedett pillepalackok felhasználásának költség- és víztakarékos módja, ha a flakonokból csepegtető öntözőrendszert készítünk. Szükségünk van egy nagyobb (3 vagy 5 literes flakonra) és egy kisebbre (1, 1,5 vagy 2 literes). A palackokat keresztbevágjuk (a nagyobbnak az alját, a kisebbnek a tetejét metsszük le), a keskenyebbik részbe vizet töltünk, majd a magasabbal és tágabbal lefedjük. Az elpárolgó víz lecsapódik a palack peremén, így szolgáltatja a kellő nedvességet. A flakonokat közvetlenül a palánták mellé helyezzük el, hogy azok megfelelő irányba növesszék a gyökereiket. A módszert alkalmazva tized annyi öntözővízre lesz szükségünk, ezáltal száraz időszakokban jelentős megtakarítást érhetünk el.

Fontos! Az elpárolgott vizet mindig pótoljuk! A földet szalmával (vagy egyéb zöldhulladékkal) fedjük le, így nem párolog el a víz, és gyomnövények sem lepik majd el a palántákat. A rendszer befőttes üvegből is elkészíthető, hogy a folyamat kevésbé legyen toxikus. 81


Székely Kalendárium – 2015

A kertmester naptára Január

az apró magvak esetében takarékos módszer. Ha nem bízunk a mag megfelelő csíraképességében, ragasszunk két vagy akár három magot is egy helyre. Még mindig takarékosabb módszer, mint a sorba vetés. Ültetéskor ezt a szalagot kell a kapával előre kialakított árkocskába, a szükséges mélységbe helyezni, majd földdel borítani. Ragasztóanyagnak a legjobban beválik a közönséges csiriz, amit lisztből – rozsliszt a legjobb – és vízből keverünk. Semmiképpen ne használjunk pillanat- vagy egyéb gyári ragasztót! Téli estéken kiváló családi program lehet elkészíteni a vetőszalagokat. Murok, saláta, retek, petrezselyem magját, de akár a mákot is érdemes „előrevetni”.

Januárban a kertész dolga jobbára a felkészülés az elkövetkező szezonra. Sok teendő nincs, kivéve azt az esetet, ha valamilyen hajtatásos berendezés, fóliavagy üvegház is áll a rendelkezésünkre. Habár fűtetlen fólia alatt januárban a mi vidékünkön szinte semmit nem lehet termeszteni. Ha az időjárás engedi, el lehet végezni apróbb munkálatokat: kerítésjavítás, paradicsom-, fuszulyka- és egyéb karók válogatása, kihegyezése stb. A kertész ebben az időszakban terveket készít, képezi magát, tanul, olvasgat, megjavítja a szerszámokat, majd lassan elkezdi beszerezni a vetőmagvak egy részét. Ha sok hó hullott, érdemes az udvarról elsepert, ellapátolt havat a kertbe hordani. A komposztra is tegyünk belőle! Mifelénk még nem terjedt el a vetőszalag használata. Lényege, hogy az apró magvakat egy nem túl széles (2–4 cm, megteszi a pénztárgép szalagja is) papírszalagra ragasztjuk, olyan távolságban, amilyenre az illető növénynek kikelés után lennie kell. Így elkerülhető, hogy a kikelő növények túl közel legyenek egymáshoz, nem kell őket ritkítani és főleg

Február

Februárban még nagyrészt benn ül a kertész a házban, főleg a hónap elején. Folytathatja azt, amit elmulasztott januárban. Ki lehet válogatni a betárolt zöldségeket, a rohadtakat, elszáradtakat ki lehet dobni. Nem a kukába, a komposztra. Folytathatja a vetőmagvak, a növényvédő szerek beszerzését. Érdemes idejében megkezdeni, mert csúcsszezonban 82


Székely Kalendárium – 2015 úgy járhat, hogy bár támad a „rogya”, de a kívánt szer a kívánt kiszerelésben éppen nem kapható. És a megtámadott növénynek ilyenkor már csak órái vannak hátra... Szintén bosszantó, hogy bár itt van a vetésidő, a szükséges vetőmag épp a tegnap fogyott el, a következő szállítmány pedig csak a jövő héten várható. Ennek lehet februárban elejét venni. Ha nincs jobb dolga és az időjárás is engedi, nekikezdhet a gyümölcsfák tör- sikerült felásni a kertet, most elvégezhetzsének tisztogatásához. Vigyázni kell, jük. Ki lehet jelölni az ágyások helyét, hogy ne sértsük meg a kérget. A keletke- beosztani a felületet. Kiadagolhatjuk, a ző hulladékot legjobb elégetni – tele van talajba dolgozhatjuk a komposztot: 2-3 a kártevők lárváival, petéivel. A korona- cm vastag réteget terítsünk el, majd dolritkítást is el lehet végezni ilyenkor. A gozzuk bele a földbe. Mindig a nagyobb csonkokat kezeljük megfelelő védő- tápanyagigényű, nagyobb zöldtömeget anyaggal, pl. viasszal, de az olajfesték is fejlesztő növények kapjanak több kommegteszi. A kiszáradt fák kivágására ez a posztot! A kevésbé melegigényes növélegjobb időszak. nyek magvait vethetjük: spenót, zöldNeki lehet fogni a palántanevelésnek. borsó, sárgarépa, hónapos retek, hagyKaralábé, fejes saláta, brokkoli, nyári ma, saláta, petrezselyem. A mákot szinkáposzta magját érdemes elvetni már tén ilyenkor: ajánlatos sorjelző növénfebruár végén: hat-nyolc hét kell, amíg nyel vegyesen vetni. Ültethetjük a dugezekből kiültetésre alkalmas palánták fej- hagymát, fokhagymát is. lődnek. Itt az ideje, hogy az ültetésre A paradicsomnál, főleg a determinált szánt pityókát előcsíráztassuk – ebben az fajtáknál megpróbálhatjuk a szabadföldesetben akár 1-2 héttel hamarább is lehet be való vetést: igaz, hogy később lesz terújpityókánk. Legalább tojás nagyságú, més, viszont kevesebb bajlódással jár. egészséges gumókat válogassunk, száraz, Ne feledkezzünk el a gyümölcsfák mérsékelten hűvös helyiségben helyez- lemosó permetezéséről, később sok zük el ládákban, lehetőleg csak egy réteg- bosszúságtól kíméljük meg magunkat ben, hogy hetente átforgathassuk. Kell, ezáltal. Egy réztartalmú szer megfelel hogy érje a fény! 4–6 hét alatt kifejlőd- erre a célra. Mindenképpen a kihajtás nek az 1-1,5 cm hosszú, tömzsi zöld csí- előtt permetezzünk! Ilyenkor lehet metrák. Vigyázzunk, hogy ne törjenek le! szeni (nem nyesni!) is a gyümölcsfákat, az alakító metszésnek is kedvez az időszak. A csonthéjasokkal várjuk meg a virágzást, így kisebb a fertőzés veszélye. Március a palántanevelés hónapja. Ha már nincs hó és a talaj felszáradt, neki lehet fogni az őszi szántás vagy fel- Van, aki saját maga neveli őket, van, aki a ásás elmunkálásának. Ha ősszel nem piacról szerzi be. Ez utóbbi költsége83

Március


Székely Kalendárium – 2015 sebb, de kevesebb macerával jár, viszont itt a gyomlálás ideje is. A sorok között megtörténhet, hogy a nem a várt fajtát végezzünk ún. „horolást” (felületi, a feltermi a vásárolt palántánk. Ez egyébként színtől 2-3 cm mélyen végzett kapálás – előfordulhat a kereskedelemben találha- szerk. megj.). Szerepe az éppen előbújt tó magvakkal is. gyomok megsemmisítése, és a talaj nedA melegigényes növények: paprika, vességének megőrzéséhez is hozzájárul. padlizsán (vinete), paradicsom magját A hónap vége felé vethető a bab – elvethetjük műanyagpoharakba vagy száraz és zöld egyaránt. A zöldbabot vesszaporítóládákba. Üveglappal vagy fóliá- sük szakaszosan, hogy megnyújthassuk a val is letakarhatjuk. Bizonytalan eredetű termő időszakot. A földiepret bőségesen magvaknál érdemes próbacsíráztatást trágyázzuk, és szalmával vagy fűrészkorvégezni. A fák, cserjék ültetését is pával borítsuk a talajt a sorok közt, így elkezdhetjük. nem sározódik be a termés. A hónap közepétől megkezdhetjük a csemegekukorica vetését is. De csak ha meleg és nedves az időjárás, egyébként várjuk meg vele Szent György napját! Szintén szakaszosan vetjük, hogy folyamatosan érjen, és legalább 80 cm-es sortávolságra és 40-50 cm-es tőtávolságra. Lehetőleg korai fajtát válasszunk. Két magot tegyünk egy fészekbe: ha nagy térállásban ültettük, nem baj, ha egy fészekben két növény van. Ültetés előtt gondoskodjunk a drótférgek kiirtásáról, mert Időjárástól függően megkezdhetjük a nagyon szeretik az éppen csírázó kukoripalánták kiültetését – jó, ha ez borús cát. Ne feledkezzünk meg a komposztteidőben történik! A zökkenőmentes fejlődés érdekében edzeni kell őket, azaz lepünkről: fontos, hogy tartsuk nedveelőzetesen vigyük ki a szabad levegőre. A sen. És itt az ideje a fűszernövények paprika-, paradicsom-, uborkapalánták- vetésének is. kal még várjunk! A brokkolit, karfiolt 50-60 cm-es távolságra ültessük, így nem nyúlik felfele. A káposztát lehet sűrűbben is, akár Lassan itt a gyomlálás és a kapálás szemagról, akár palántáról. A fiatal palán- zonja, de sokféle zöldségnövény bevetétákban a káposztabolha nagy kárt tehet, sét csak májusban érdemes elvégezni. Pl. ne mulasszuk el a védekezést! Kis terüle- az uborkát Gizella napja körül kell elültetten megteszi, ha néhány naponként ha- ni (2–4 cm mélyen), keléséhez ugyanis muval szórjuk be a leveleket. 19 Celsius-fok körüli talajhőmérséklet Tovább vethetők a hidegtűrő növé- szükséges. Mivel magas a vízigénye, megnyek. Ha szükséges, öntözzünk, és lassan hálálja az öntözést. Építhetünk neki tám84

Április

Május


Székely Kalendárium – 2015 vethetünk, hogy mindig legyen frissen szedhető. A vöröskáposzta ültetési ideje is most van. Ugyanolyan térállásba vessük – vagy palántázzuk –, mint a brokkolit.

Június A meleg, esős időben a legfontosabb a gombabetegségek megelőzése. Mindenekelőtt a pityókára és a paradicsomra figyeljünk. Hetente, tíznaponta permetezzünk burgonyavész ellen valamilyen réztartalmú szerrel (kevésbé ártalmasak az egészségre), még akkor is, ha nem látjuk a „rogya” jellegzetes foltjait a növény levelein. A burgonyabogár is ilyenkor jelenik meg a földeken. A permetezést olyankor végezzük, amikor a lárvák nagy része már kikelt, de még nem érték el a kifejlett méretet. Kis területen legjobb, ha még peterakás előtt összeszedjük és elpusztítjuk a kifejlett bogarakat. Lehetőség szerint tartsuk gyommentesen a kertet. A legegyszerűbb és környezetbarát módszer erre a kapálás. Ha a talaj száraz, cserepesedik, akkor is végezzünk felszíni kapálást: segít megőrizni a talajunk nedvességtartalmát. A kiszedett gyomokat ne dobjuk a szemétbe, hanem komposztáljuk. Kivétel ez

rendszert, hogy felmásszon rá: többet terem, több fényt kap, és a leveleit járja a levegő, így nehezebben támadják meg a gombabetegségek, a termés sem szennyeződik be földdel. Ha palántát neveltünk, azt is elültethetjük most. (A drága hibrid uborkamagból érdemes palántát nevelni.) Egyéb kobakosokat, tökféléket, cukkinit is most ültessünk. Az áprilisban elmaradt vetnivalókat bepótolhatjuk. A hagymát eldugdosni még nem késő. Kiültethetjük a paradicsom-, paprika- és egyéb palántáinkat. A paprika és paradicsom alá tegyünk komposztot, amibe kevés fahamut kevertünk: a hamu káliummal gazdagítja a talajt, amit a paradicsom nagyon szeret. A paprika vízigénye is nagy: ahányszor lehet, öntözzünk. Folytathatjuk a csemegekukorica ültetését. Ahol nem kelt ki, ne hagyjuk üresen a helyet: zöldbabot vethetünk a ki nem kelt kukorica helyébe. Karóst inkább ne, mert felmászik a kukoricaszárra, és megfojtja azt. Szintén ne ültessünk tököt a csemegekukorica közé, óriási a tápanyagigénye, és azt a kukorica elől vonja el. A hónap elején még nem késő a pityókát elföldelni. Úgyszintén még ültethetjük a gyümölcsfacsemetéket, ha ez valami okból elmaradt. Salátát akár kéthetente is – egyszerre csak keveset – 85


Székely Kalendárium – 2015

Július

Permetezéskor tartsuk be az alapvető munka- és egészségvédelmi szabályokat! Bizonyos szerek párolognak, elvesztik hatékonyságukat, ha a levegő túlságosan felhevült: ilyenkor inkább a kora délelőtti vagy késő délutáni órákban permetezzünk. A méhekre veszélyes szereket az alkonyi órákban tanácsos használni. Ne együnk, igyunk, cigarettázzunk munka közben, használjunk maszkot, esetleg védőszemüveget és kesztyűt, nyaknál, csuklónál zárt ruházatot viseljünk! Igyekezzünk a bogarakat és a lárvákat, ne a növényt magát permetezni!

Ha szárazság van, a legtöbb növény meghálálja az öntözést. A nagy vízigényű paprikafélék, az uborka, brokkoli és a karfiol mindenképp, de a paradicsomról se feledkezzünk meg (legalább 40 mm-nyi víz/öntözés)! Inkább kora reggel és estefelé öntözzünk, és ügyeljünk arra, hogy a víz ne legyen túl hideg. Jó megoldás még a csepegtető öntözés: előnye az, hogy a gyökérzónába juttatja a vizet, így hatékony és takarékos. A rendszer házilag is elkészíthető. Használhatunk tápoldatot. Permetezéssel folytatjuk a küzdelmet a gombabetegségek, no meg a második generációs burgonyabogarak ellen. Ha lehetséges, ne vegyszerezzünk nagy hőségben vagy szeles időben. A paradicsom hónaljhajtásait csípjük le, ha lehet, még a vegyi beavatkozás előtt. Meztelen csigák ellen hatásos, ha néhány konzervdobozt a földbe ásunk, és pár centi sört töltünk bele. A csigákat vonzza a sör szaga, így könnyen összegyűjthetők. De a néma réce szereti a csupasz csigát, csak szabadon kell engedni a kertben… A gyomok ellen jó hatású a talajtakarás: szalma a legjobb, esetleg fűkaszálék, de ezek híján a fűrészkorpa is megteszi (ne feledjük mésszel ellensúlyozni).

alól a tarackos gyomok, pl. a tarackbúza, amit nálunk „perje” névvel tisztelnek. Ne tegyünk a komposzt közé olyan gyomokat sem, amik már kimagzottak: bizonyos gyomok, például a szőrös disznóparéj képes beérlelni a magjait azután is, miután kivágták. Ezeket égessük el, és csak a hamuját keverjük a komposztba. Szinte minden háztartási vagy kerti, növényi hulladékot komposztálhatunk, ami lebomlik (tojáshéj, fahamu, gyep- és ágnyesedék, avar, állati trágya stb.). A fűrészkorpával legyünk óvatosak: savanyítja a komposztot! (Mész hozzáadásával ez kiküszöbölhető.) A komposzthalmot lehetőség szerint tartsuk nedvesen – ezáltal felgyorsítjuk a lebomlási folyamatot –, és időnként forgassuk át. Mivel a baktériumok mellett a földigiliszták végzik a komposztálási folyamat nagy részét, a – lehetőleg árnyékos helyen kialakított – komposzttelep alját ne szigeteljük el a talajtól! 86


Székely Kalendárium – 2015 A letermő borsó, zöldbab és saláta helyére vethetünk rövid tenyészidejű zöldségféléket. Akár hónapos retek is vethető – öntözése feltétlenül szükséges –, de salátát, sőt karalábét is lehet, őszi fogyasztásra. Brokkolit palántázhatunk, és spenótot is ültethetünk ilyenkor. Ha szeretjük a kínai kelt, itt az ideje a vetésének. A hónap közepe táján – ha idejében A felmagzó gyomokat tépjük ki vagy ültettük – szedhető a csemegekukorica. A vágjuk le, és ha megszáradtak, a legjobb letermett kocsányokat még zölden kivág- elégetni. Ne tegyük a komposztra, mert hatjuk: meg lehet etetni juhval, tehénnel a legtöbb gyomnövény magjai évekig vagy feldarabolva tegyük a komposztra. A vagy akár évtizedekig is csíraképesek kocsányt tőből vágjuk ki, mert a kukorica- maradnak. bagolylepke hernyói az első vagy a másoNem kimondottan a kertészkedéshez dik szárízben szoktak kitelelni! tartozik, de mivel sok kertészkedő szántóföldi gazdálkodást is folytat, így gabonát is termeszt. Ne hanyagoljuk el az aratás utáni tarlóhántást, megéri! A legtöbb növény termést érlel már: Augusztusra – ritka kivételektől eltekintve – a stabil, száraz időjárás jellemző, szedjük, használjuk, együk, főzzük be ezért ebben a hónapban az egyik legfon- télire. Ha kivágjuk a brokkoli főrózsáját, tosabb teendő az öntözés. Az épp termést a mellékhajtásokon új, kisebb rózsákat érlelő növények, a paprika, paradicsom, hoz. A brokkoli szárrésze is ehető, amíg vinete megsínylik a vízhiányt, de ne zöld: felhasználáskor húzzuk le a héját, öntözzünk a forró déli órákban, kivéve, ha úgy finomabb. A csemegekukorica most csepegtető öntözőberendezést haszná- már folyamatosan szedhető, főképp, ha lunk. A fólia- vagy melegház alatt inkább a szakaszosan vetettük. A letermett kocsáreggeli öntözést javasolják, így páradús nyokat még zölden vágjuk ki, hogy ne klíma alakul ki az üveg alatt. Az igaz, hogy szívják el a talaj víztartalékát! Most van az ideje a földieper telepítéezt szeretik a növények, de a gombabetegségek is, ezért fokozottan figyeljünk, és sének. A pityóka betakarítását el lehet kezdeni, ahogy a különböző vetőmagoazonnal permetezzünk, ha szükséges. Ne feledkezzünk meg a komposzt két is. nedvesen tartásáról! A földigiliszták fontos feladatot látnak el itt, ne hagyjuk, hogy elcsavarogjanak nedvesebb helyekre. Sokan javasolják a komposzt átforgaAz őszi érésű gyümölcsöknek megtását ebben az időszakban, de szerintem kezdhetjük a betakarítását. A gyümölcsnem szükséges. Két-három év alatt átfor- csel terhelt ágakat támasszuk alá, nehogy gatás nélkül is készre érik. letörjenek. A pálinkának szánt szilvát is 87

Augusztus

Szeptember


Székely Kalendárium – 2015 mát. De hónapos retek vetésével is érdemes próbálkozni a hónap elején. Ha szerencsénk van, nem fagy meg... Továbbra is távolítsuk el a gyomnövényeket, lehetőleg még a magzás előtt. A következő évben sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat ezáltal. A láthatóan fertőzött leveleket, avart ne tegyük a komposztba: inkább égessük el. válogassuk meg, a rothadt, penészes A hamuja már mehet a komposzthalomgyümölcsöket ne tegyük a cefrébe. Ne ra, káliumban gazdagítja azt. sajnáljuk kidobni, ha valóban kellemes ízű pálinkát akarunk főzni! A komposztban a helyük! A letermett málnavesszőket vágjuk Elkezdhetjük az elszáradt növényzet ki. Sokan már szeptemberben elvégzik a letakarítását. A legjobb elégetni, hogy gyümölcsfák őszi lemosó permetezését. minél több gyommag semmisüljön meg. Valamilyen réztartalmú gombaölő szer A diófa elszáradt lombját – sokak ajánláhasználata ajánlott. A gyümölcsfák ritkí- sával ellentétben – nyugodtan a komtó metszését is el lehet végezni. posztra tehetjük. A benne található és a Szedhetők a gyökérzöldségek növények növekedését gátló juglanin (murok, petrezselyem, pasztinák, zel- lebomlik egy év alatt. ler). A pityóka betakarítása is nagyrészt A kiürült ágyásokat feláshatjuk – erre a hónapra esik. Legjobb, ha már sze- érett komposztot, vagy ami még jobb, déskor különválogatjuk az ültetni való, istállótrágyát dolgozzunk be bőségesen az étkezésre és az állati takarmányozásra a talajba, legalább 3-4 kg-ot négyzetmészánt gumókat. Vigyázzunk, hogy ne terenként. Ha van rá lehetőség, jó keveredjen a beteg vagy rothadó pityóka mélyen (min. 25–50, de az sem baj, ha a jó közé! A fűszernövényeket is elkezd- 40 cm) szántsuk vagy szántassuk fel a hetjük betakarítani, szárítani vagy egyéb földet. Szántás vagy ásás előtt kiszórhamódon tartósítani. Okos emberek a szá- tunk négyzetméterenként 0,2-0,3 kg-nyi razbabot is fagyasztással tartósítják, a komplex műtrágyát is. lefagyasztott babszemekben ugyanis elpusztul a már belebújt babzsizsiklárva. Ennek ugyan megvan az a hátránya, hogy egy nem kívánt húsfélét is belefőzünk a bablevesbe, ezért én nem ajánlom ezt a módszert. Jobb bele a kolbász vagy a csülök. Vethetünk – már jövő évi fogyasztásra, és ha már van szabad hely a kertben – spenótot, áttelelő fejes salátát, fokhagy88

Október


Székely Kalendárium – 2015 A káposztát is be lehet takarítani: ha lehet, ne várjuk meg vele az esős időt, mert a fejek kihasadozhatnak, ami rontja az eltarthatóságukat. Egyéb káposztaféléket is szedjünk le a fagyok beállta előtt. Spenót még mindig vethető, így tavaszszal korán szedhetjük majd. Fokhagymát szintén érdemes eldugdosni. Jó nagy, egészséges gerezdeket válasszunk ültetésre. Gyümölcsfacsemeték is ültethetők A díszkert fontos része a szép pázsit: ilyenkor, habár van, aki a tavaszi ülte- az angolok szerint a titka rendkívül egytésre esküszik. Mindkettőnek van elő- szerű, csak nyírni és öntözni kell háromnye is, hátránya is. A gödör ne legyen száz esztendeig. De készítsük fel a túl nagy, de mindenképpen legyen szé- fagyokra, mert a tél itt sokkal kemélesebb, mint a fa gyökere, és legalább nyebb, mint Angliában. Nem túl rövidre két-három ásónyomnyi mély. Tegyünk nyírva, késes talajlazítóval hasogassuk a gödörbe bőségesen komposztot, és meg a talaját, hogy levegőzzön, majd ha van, egy-két lapátnyi trágyát. A mar- vékonyan szórjunk rá felaprított trágyát hatrágya a legjobb. Öntözzük jól be a fa – a legjobb a szarvasmarhatrágya – vagy gyökerét, és fel is karózhatjuk. Ha vad- 5-6 deka komplex műtrágyát négyzetnyulak járnak be a kertünkbe télen, jó, méterenként. ha gondoskodunk a fácskák törzsének Némely késő őszi gyümölcs, alma-, védelméről, nehogy megrágják: kötöz- körteféle most érett be igazán, ideje ezezünk vastag kartont a törzsre köröskö- ket is leszedni. A pálinkának előkészített rül. És persze folytathatjuk az őszi gyü- cefrét időnként ellenőrizzük, hogy az mölcsök szedését. Így a dióét is. Vi- erjedési folyamat ne szakadjon meg. gyázzunk, ne verjük le, mert megsértMég mindig ültethetünk gyümölcsfajük a termőrügyeket. Legjobb, ha hagy- csemetéket, kivéve persze a fagyra érzéjuk magától lehullani. Tárolás előtt keny fajtákat. A kajszi- vagy őszibaracknéhány napig szellős, napos helyen szá- csemete ültetését hagyjuk tavaszra. rítsuk. Jó, ha hagyunk a kert sarkában egy kis helyet, ahová lerakunk néhány követ, száraz ágakból halmot, ide elbújhatnak kertünk hasznos vendégei, a sünök, gyíMivel az időhiány vagy az esős idő kok, békák. Ha eddig nem volt, akkor miatt sok, már októberben esedékes most készítsünk madáretetőket: ilyent munkálat átcsúszik novemberre, ne kés- lehet üres pillepalackból is, de sokkal lekedjünk ezek elvégzésével. A fagyok esztétikusabb, ha természetes anyagokelőtt mindenképpen fejezzük be a talaj ból állítjuk elő. És persze rendszeresen felásását vagy szántását. Ez a dísz- vagy töltsük fel őket eleséggel, egészen a virágoskertre is érvényes – ezt megelőzi tavasz beálltáig (a rendszeresség itt a legfontosabb kulcsszó). a növénymaradványok összegyűjtése. 89

November


Székely Kalendárium – 2015

December

Decemberben már nem sok tennivaló akad a kertben. Dőljünk hátra a fotelben, igyunk egy pohár jó italt, és élvezzük egész évi munkánk eredményét. Ha lehet, pótolni kell azokat a munkákat, amelyeket valami okból novemberben nem tudtunk elvégezni. A feleslegessé vált vagy kiszáradt cserjék, fák kivágására ez az időszak a legkedvezőbb. Ha lehetséges, szedjük ki a tönköt és a nagyobb gyökereket is: a talajban maradt részeken káros gombák telepedhetnek meg. A kivágott gyümölcsfa helyére lehetőleg ne ültessünk ugyanolyant. De még olyat se, amin közös kártevők telepedhetnek meg. Nagy havazás után verjük le a havat a fák ágairól, hogy ne törjenek le a súlya alatt. Ebben az időszakban megnövekszik a jelentősége a mesterséges termesztőberendezéseknek, magyarán a fólia- és üvegházaknak. Fűtetlen fólia alá csak a hidegtűrő zöldségnövényeket ültessük. Például zöldhagymát, salátát. Ha azt akarjuk, hogy karácsony tájékán legyen, kb. 50–60 napos tenyészidővel számol-

junk. Saláta esetében gondoskodjunk a napi legalább 10 óra megvilágításról, lévén nagy a fényigénye. Ültethetjük úgy is, hogy egy fóliazsákot megtöltünk komposzttal kevert földdel, és a zsák oldalán vágott nyílásokba bevetjük a magokat. Ez esetben egy tágas előszobában vagy beépített erkélyen is elhelyezhetjük. A madáretetőket rendszeresen töltsük fel eleséggel, és ne feledkezzünk el a vízről sem. Ha van időnk és kedvünk, nekiállhatunk a javításoknak: kerítést, kerti bútorzatot, és főképpen a szerszámokat tatarozhatjuk hosszú téli estéken. Tisztítsuk meg, élezzük ki őket. Bekenhetjük olajjal is, hogy ne rozsdázzanak. Készítsünk „üzemi” tervet a jövő évre, figyelve a vetésforgó betartására. Kratochwil Barna

Tudta? • Románia ötszáz borvizes településének egyharmada Székelyföldön található, és az országban palackozott ásványvizeknek több mint a 40 százaléka innen származik. Csak Háromszéken több mint 600 ásványvizet jegyeznek. • Bözödújfalut „Székely Jeruzsálemnek” is nevezik. E ragadványnév szombatos hitű, egyébként székely eredetű lakóitól származik. • A régi időkben nem csak a Vargyas-patak szurdokvölgyébe található barlangok bejáratait védték falak, hanem a Vargyas-szoros két bejáratát is. Az Orbán Balázs-barlang előcsarnokában akár ezer ember is kényelmesen elfért. 90


Székely Kalendárium – 2015

Wass Albert

Erdély

És megsúgom: hiába jön a tavasz, A hóvirág, A régi hóvirág már nem terem. Mert ott az erdők keresztfát teremnek És Golgota a hegynek a neve. S ki ott él: valami régi nyárnak Halálosan beteg szerelmese. Elátkozott álmok kísérik, Ha belekábult ott a tájba: Mert átokország az az ország. Nagyon ködös és nagyon árva… Fészkefosztott fiainak, Széttépett, bús fiainak, Mégis, mégis, jaj de drága!

Valahol van egy furcsa ország, Bérce templom, völgye szentéj, Bánatország az az ország, Neve: Erdély. Kékebbek ott az esték, Sárgábbak ott a rónák, S a falevelek mindig hullanak Este tájt. Csöndes faluk fehér harangszavára Imádkozó bükkerdők orgonája: Zsolozsmásan felzúg a patak. Ott mindig ősz van. Erdély árva lelke: Az őszi szél kószálgat szüntelen.

Ábel tüze

Zubreczky Antal

Meglehet, hogy kanalamat túl zavaros vízbe mártom: Ki érti meg azt Nyugaton, hogy „Szépkenyerűszentmárton”? West Point-i diplomával, ha leseper sok hangadó – Kérdem: van-e Nebraskában hely, mit úgy hívnak: „Jajgató”? Lehajolok egy morzsáért, és te azt mondod: a fösvény! Nagyapámnak lába alatt kanyargott a Farkasösvény. Egy kaszáló kincsnek számít, nem épül büszke Chicago Ott, ahol a hegy Gyilkoshegy, és a hágó Tatárhágó. Nincsen egetverő hegyünk, távol van a tenger kéke, De: szerény székely kőlóca – nálunk van az Istenszéke. Néha Ő is leül közénk, zavarja a hangos Bábel. Fázós kezét melengeti, ha tüzet rak este Ábel.

91


Székely Kalendárium – 2015

Gyógyhatású gombák Székelyföldön Gyógyszerészek, orvosok által ma is ajánlott felhasználásukra és a hagyományos népire utalunk a továbbiakban. Napjaink természetgyógyászata (ajánljuk olvasóink figyelmébe Fődi Attila nemrég megjelent könyvét a témában, melyet az alábbiakban is felhasználunk forrásként), valamint a régebbi s az újabb kutatások alapján áll össze alábbi naptárunk a Székelyföldön is fellelhető gyógyhatású gombákról.

Január

minden évszakban fellelhető gomba, egyrétegű tapló. Különböző színű, sávozott, tarka gomba. Fehérkorhadást okoz, főként lombhullató fákon élősködik, de előfordul tűlevelűeken is, sőt a tárolt és beépített faanyagon úgyszintén. Legyezőszerű termőteste tavasszal fejezi be fejlődését. Felülete szőrös, finoman bársonyos, helyenként lekopik és selymesen fénylő lesz. Pórusai egész kicsik, kerek vagy szögletes formájúak. A hús vékony, szívós, fehéres színű. Spórája krémszínű vagy halvány okker. Termeszthető. Főként rákos megbetegedések esetén ajánlott használata (termőtestéből készült pora, kivonata), de gyulladás- és vércukorszint-csökkentő, májvédő is egyben.

Polyporus ostreatus / kései laskagomba Kalapja 4–15 cm átmérőjű, eleinte domború, majd ellaposodik; kagyló, nyelv vagy lapát formájú lesz. Színe szürkésbarna, kékes-feketés. Lemezei tönkre lefutók, fehéresek. Őszi-téli gomba, lombos fákon vagy azok tuskóin növő, gyakori, ehető. Termeszthető. Üzleteinkben szépen csomagolva, de termelőktől a piacon is, akár válogatva, akár anélkül hozzájuthatunk ehhez a finom csemegéhez, megismerése így nem okoz különösebb nehézséget, de még a téli beszerzése sem – igaz, a kereskedelmi változatai a vad faj hibridjei (var. florida). Elsősorban a koleszterinszintet csökkentő hatása miatt ajánlják, de a vércukorszint és gyulladások esetében is hasonló a hatása, mérsékeli egyes daganatok növekedését, a fájdalmat enyhíti.

Március Auricularia auriculae-judae / júdásfülegomba Termőteste kezdetben csésze alakú, de hamar lefelé néző fül alakú lesz, 2,5–10 cm. Felszíne molyhos, bársonyos, színe sötétbarna vagy feketésbarna, lehet ráncos is, széle szabályos. Termőrétege sima, esetleg egy-két ránccal, „vénával”, barnásfeketés. Húsa vékony, alul és felül

Február Trametes versicolor / lepketapló Nem évelő, de 92


Székely Kalendárium – 2015 kocsonyás, középen merev, porcos. Élő átmérőjű, fehéres, és elhalt lombos fák ágain, tuskóján krémes színű, terem egész évben. Más fajjal nem húsos-vaskos, a téveszthető össze. Termeszthető. fiatal példányok Gátolja a véralvadást, koleszterin- és széle begöngyölt, triglicerinszintet csökkentő hatása van. kalapbőre nem húzható Serkenti a nyiroksejtek megújulását. le (legfeljebb kissé a széleken). Lemezei Néhol, legalábbis a magyar néphagyo- sűrűn állók, színük – miként a tönké is – mány szerint, a bodzafagombát bokráról a kalapéhoz hasonló. A gyakran görbe leszedik, meleg vízben áztatják, és a tönk kemény, zömök, 3–7 cm magas, beteg szemre kötik. 1–3 cm vastag. Húsa fehéres, krémszínű, lisztszagú. Április végétől júniusig terem Április többnyire boszorkánykörökben, mindeLaetiporus nekelőtt füves helyeken, cserjésekben, sulphureus / erdőszélen. Egyik legértékesebb, legkiasárga gévagomba dósabb gombánk, jól tárolható és jó Termőteste 10–40 tulajdonságait nagyrészt szárítást kövecm átmérőjű, kezdetben tően is megőrzi. gumószerű, később félkörösen vagy Főleg baktérium- és gombaölő, valalegyezőszerűen kiterülő, kénsárga, majd mint vércukorszint-csökkentő hatása narancssárga. Gyakran több kalap zsin- miatt tartják számon. delyszerűen összenő. Pórusai sárgák, Június szűkek. Húsa fiatalon puha, lédús, végül szívóssá, rostossá válik. Áprilistól szep- Polyporus temberig, élő és elhalt lombos fákon nő. umbellatus / Fiatalon ehető. Antioxidáns. Gátolja a tüskevörös vértestek összetapadását, oldódá- gomba sát és vércukorszint-csökkentő is. A Vastag tőből több Bükk vidékén a ló egerére pirított fűzfa- elágazó, fehéres színű szár ered, melyekgombát kötnek. Felcsíkban azt állítják, a nek csúcsán 1–6 cm átmérőjű kalapocsgévagomba vagy fűzfagomba jó gyomor- kák találhatók. Júniustól októberig forbetegeknek. Ez utóbbi esetben ételként dul elő; lomberdőben, fa tövében vagy ajánlják. Az említett adaton kívül csak tuskóján. Fiatalon ehető, immunrendegy gyergyóiról tudunk még: Borzonton szert erősítő hatása van. Általában a a ló kehessége ellen javallják, megszárí- korallgombákhoz hasonlóan szokták tott fűzfagombát kell az orra alá füstölni. megkészíteni. Termeszthető, 2005-ben Magyarországon veszélyeztetett fajjá Május nyilvánították. Nálunk sem túl gyakori, Calocybe gambosa / ezért tanácsos az idősebb termőtesteket májusi pereszke a helyükön hagyni. Középtermetű gomba, egyenként Vizelethajtó, gyulladáscsökkentő, vagy seregesen terem. Kalapja 5–8 cm májvédő, gátolhatja rosszindulatú daga93


Székely Kalendárium – 2015 natok kialakulását, növekedését. Szak- centiméternyi hosszúságú fehéres (kéirodalmi adatok szerint elsősorban vize- sőbb esetleg barnás) csöves réteg talállethajtó hatásáról ismert, fogyasztása ható. Tönkje mindig oldalsó állású, különösen ödémák esetén jelenthet 3–20 cm hosszú, 1–2,5 cm vastag, a komoly segítséget. kalaphoz hasonló, de általában bíboros színű. Húsa szálas, kemény, fás; fehéres Július vagy okkeres. Ehetetlennek számít, teát Hericium azonban készíthetünk belőle. Termesztcoralloides / hető. közönséges Antioxidáns és tumorellenes, csökpetrezselyemgomba kenti a vérnyomást, a gyulladást, a vércuTermőteste 5–30 cm átmérőjű, korszintet. A mezőségi Széken szépaszkorallszerűen elágazó (korallgombaként szonykalánnal kellett egyék-igyon pár is emlegetik), ágas-bogas; színe fehér, napig az, akinek „félre volt menve a szája később sárgásfehér, kissé barnulhat. a szépasszonyok miatt” (gutaütés esetéTermőrétege az ágakról egy irányban ben). Újabban is ismert porának felhaszlelógó tüskéken található. Húsa sajtke- nálása (a júdásfüle-gombáéval együtt) ménységű, idősen parafaszerűvé válik. kóros daganat esetében. Júniustól októberig fordul elő lombos Szeptember fák (többnyire bükk) korhadékán. Fiatalon ehető, kissé retek íze van, idős Grifola korban már ehetetlen. Termeszthető, frondosa / gyógyhatása és jó íze miatt sok helyen ágas tapló termesztik is. Nem téveszthető össze (bokros mérgező fajjal, de elkészítése előtt cél- gomba) szerű leforrázni. Egyéves termőtestű Hatásos a mikrobák ellen, a tumorok gomba, bokros, 20–50 cm átmérőjű, kialakulása, növekedése esetében. nyelv alakú, féloldalas „kalapokkal”, Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapí- melyek maximum 10 cm-esek, sugarató egyben. san szálasak. Színük szürke, barnára érnek, felületük bőrszerű, ráncolt és Augusztus barázdált, szélük hullámos. Fehér, puha, Ganoderma rostos, kellemes szagú és ízű a húsa. lucidum / Fiatalon ehető, de ritkasága miatt kímépecsétlendő. Júniustól októberig elsősorban viaszgomba tölgy- és gesztenyefák tövében lelhetünk Szép, fénylő (mintha belakkozták rá. Magyarországon védett! Termesztvolna). Sokak számára kanalat vagy hető. vesét idéző a formája. Kalapjának (3–40 Csökkenti a vércukorszintet, a vércm) színe barnásvörös, kezdetben sár- nyomást, a rákos daganatok növekedégás, narancssárga, az idősebb példányo- sét, hasznos lehet a csontritkulás megké feketés árnyalatú is lehet. Alján akár előzésében, védi a májat. Ez az a gomba 94


Székely Kalendárium – 2015 (fülesgomba), melyért egy kárpátaljai elő, elsősorban bükkön. Ehető, de ritka, faluban képesek már éjjel motorkerék- védett faj. Termeszthető. párral is kutakodni, pedig ott csupán A hagyományos kínai orvoslás emészételként használják. tőszerv-rendszeri panaszok, fekélyek kezelésére használta, Észak-Amerikában Október az indián őslakosok vérzéscsillapítóként Coprinus ismerték, szárított, porrá őrölt alakban comatus / helyezték a sebre. Antioxidáns. Késlelteti gyapjas a bőr öregedését, gyulladáscsökkentő, tintagomba gátolhatja egyes tumorok sejtjeinek a Mint rokonai, idővel ő is megfeketed- növekedését. Újabb kutatások szerint ve, tintaszerűen szétfolyik. A fiatal, fehér használható az időskori szellemi leépülés gombát jellegzetes, csaknem hengeres kezelésében. alakjáról már messziről fel lehet ismerni. December Az 5–10 centiméter magas kalap hamar felnyílik, és keskeny harang alakúvá vál- Flammulina tozik. Átmérője 3–16 centiméter. A csú- velutipes / csáig üstökszerűen gyapjas, pelyhes, pik- téli fülőke kelyes, eleinte fehér, később rózsaszínű, barnás, majd fekete. A lemezek sűrűn Szeptembertől áprilisig, tehát egész állnak, nem egyforma hosszúak. A fehér, télen át terem. Feltűnően halszagú. karcsú tönk 5–16 centiméter hosszú és Többnyire apró termetű, csoportosan 6–15 milliméter vastag, finoman szálas, termő, kerekded, 2–6 cm-es, kissé mozgatható gallérral, töve vaskos. Nem ragadós kalapjának a közepe sárgás, okoz mérgezést akkor sem, ha szeszes vöröses színű. Lemezei sűrűek, krémitalt fogyasztunk a megevését követő színűek, tönkhöz nőttek. Tönkje 4–10 órákban. cm magas, 0,3–0,8 cm vékony, csöveAntioxidáns hatású, vércukorszint- sedő, felül sárga, középen vörösbarna, csökkentő, talán tumorgátló is. alul pedig bársonyosan barnásfekete. Élősködő, illetve korhadéklakó gomba. November Fenyőfán ritkábban fordul elő, főleg Hericium lombhullatók (akác, nyárfa, gyümölcserinaceus / fák stb.) törzsén, kivágott tönkjén lelközönséges hetünk rá. Jó ízű, de nyálkássága miatt süngomba nem ajánlatos tokánynak, paprikásnak Cseppkőgombának is megkészíteni, annál inkább tojással, nevezik. Termőteste 15–25 cm széles, majonézzel. Levesnek is finom. Terpamacsszerű; a felületét borító termőré- meszthető. teg hosszú, lelógó tüskékből áll, amelyek Antioxidáns hatású, vércukorszintegy közös tőből nőnek ki; fehéres krém- csökkentő, lehet tumorgátló, valamint színűek. Idős, legyengült lombos fák tör- vérrögoldó hatását is számon tartják. zsén, repedéseiben vagy tövében fordul Zsigmond Győző 95


Székely Kalendárium – 2015

Zalánpatak: az egyszerűség luxusa A háromszéki Málnásfürdő határától száz méterre véget ér a világ. A korábbinál a jelenlegi állapotában is nagyságrendekkel jobbnak tartott – csak nyomokban kavicsos – út erősen autófaggató, dolgozik rendesen az alattunk lévő terepjáró. „Ez a hátrány egyben a megmentőnk is, hiszen a Zalánpatakra vezető, mindkét irányból hat kilométeres út állapotától bizony visszariad az átlagturista. Olyan vendégünk is volt már, aki minden információ birtokában indult hozzánk, de az út láttán visszafordult” – magyarázza szinte kérdezés nélkül házigazdám és idegenvezetőm, gróf Kálnoky Tibor. sem, 98 százalékuk magyar, a többi román, többnyire a hajdani blánások, az üveghuta „táplálását” biztosító favágók leszármazottai. Zalánpatak ma mégis híresebb, mint valaha: Károly herceg, az angol trónörökös 2008 óta ingatlantulajdonos itt, és meglehetős rendszerességgel el is látogat néhány napra háromszéki birtokára. 2012 húsvét tájékán világra szóló „felfordulás” volt a környéken, a kisebbik „kisherceg”, Harry, lakta be néhány barátjával apja házát. A motoros csapat alaposan megmozgatta a román tévék hírigazgatóinak fantáziáját, s a pezsgés – a közvetítésekben felbukkanó tengernyi tény-

A Sepsiszentgyörgytől 23 kilométerre, a Tekse-patak mentén fekvő falucska – románul Valea Zălanului, korábban Glaserei, németül Zalaner Glashütte – már a puszta létét is a Kálnoky-családnak köszönheti. Az 1680-as években a Zalán határában lévő, korábban Egyedmezejének nevezett helyen gróf Kálnoky Sámuel üveghutát építtetett, innen a zaláni üvegcsűr, a Zalaner Glashütte elnevezés. Az ipar azonban nem bizonyult túl hosszú életűnek, bár a kor több erdélyi temploma és épülete is zalánpataki üveg felhasználásával készült. Ma száztíz kapuszámot jegyeznek a falucskában, a lakók száma nem éri el a százötvenet

A bájos Zalánpatakot egyesek ma Hercegpataknak nevezik

96


Székely Kalendárium – 2015 élnünk – teszi fel képletesen a kezét Tibor. – Kétségtelen azonban, hogy a brit trónörökös romániai útjai többet segítettek az országimázs-építésben, mint az eddigi programok együttvéve.” Charles persze nem mostanában fedezte fel Romániát, Erdélyt. Az 1988ban tartott első, trónörökösi minőségében mondott politikai beszédének nagy visszhangot kiváltó eleme volt Ceaușescu falurombolási tervének kritikája. Érvei között az is szerepelt, hogy személyesen is érintett a dologban, mivel egyik ősanyja, II. Erzsébet brit királynő ükanyja, Rhédey Klaudia erdőszentgyörgyi nyugvóhelye is a veszélyeztetett települések listáján szerepelt. „Jóval később, egyik első találkozásunk alkalmával graAz egykori istálló ma tuláltam is neki akkori karakteres kiállágalériás nappaliként szolgál sáért, mire a herceg nevetve mondta: látta volna a beszéd cenzúrázatlan váltohiba ellenére is – jócskán hozzájárult a zatát” – idézi fel Kálnoky gróf. (…) A kettejük közötti bizalmi kapcsolat település, illetve Háromszék térképre rajzolásához. „Nem szívesen építünk azonban sokkal inkább attól a pillanattól hasonló hírverésre, de ezzel is együtt kell datálódik, amikor a trónörökös találko-

Az üveghutákban homokból, mész és hamuzsír hozzáadásával, hevítéssel állították elő az üveget, mindehhez fa kellett (a hamuzsírt is a fák hamujából állították elő), ezért épültek az üveghuták erdős övezetekben. A zalánpataki üvegcsűr alapítója Kálnoky Sámuel főkirálybíró volt (Kálnoky Bálint dédunokája), az első okleveles említése a hutának 1692-ből való. 1759-ig a Kálnoky család kezelésében van, aztán bérbe adják. A bérlők szász, görög kereskedők voltak, közülük az utolsó Simonis Mihály brassói kereskedő, aki az erdélyi üveggyártásban először, 1852-ben a szóda használatát vezeti be hamuzsír helyett. Az előkerült töredékekből megállapítható, hogy Zalánpatakon ablaküveget (például a kolozsvári Szent Mihály-templomhoz), palackokat, poharakat, kancsókat, orvosságos üvegeket gyártottak (lásd képünket). 1860-ban az üveghuta beszüntette működését. 97


Székely Kalendárium – 2015 házaspárra bízta a korábban vásárolt szászfehéregyházai parasztháza berendezését és gondozását. Hogy a herceg erdélyi domíniumának bővítése már Székelyföldön folytatódott, az természetesen nem függetleníthető a Kálnoky gróffal kialakított egyre bizalmibb kapcsolattól. Olyannyira nem, hogy Zalánpatakot egyesek ma már tréfásnak szánt irigységgel Hercegpataknak nevezik. A falucska Málnásfürdő felőli végében két ház és a hozzá tartozó terület egyesítésével kialakított takaros porta várja a herceget, illetve a hercegi birtokon kikapcsolódni vágyókat. „Amikor a korábbi tulajKálnoky Tibor: tisztelet a régiség, donostól, egy idős nénitől megvettük, toralázat a természet iránt nácos, egyetlen lakható szobával rendelFotó: Köntés Ernő kező, alapos felújításra szoruló, de szemzott a miklósvári Kálnoky-féle házak mel láthatóan kitűnő adottságokkal renmívesen hiteles patinájával. A régiségek delkező házat kaptunk. Mellette pedig egy iránti tiszteletről, a természet iránti feltét- nagyon szilárd kőistállót, amelyben térdig len alázatról mesélő környezet a családi érő trágyában állt egy tehén” – idézi fel a kapcsolaton túli lelki rokonság érzetét is kezdeteket a hercegi tulajdon restauráláfelébresztette Charlesban. A folytatás sát, berendezését és kezelését feleségével, egyenes vonalú volt: a herceg a Kálnoky- Annával biztosító Kálnoky gróf.

Károly herceget a falu legutóbb 2014 májusában látta vendégül, amikor helyi finomságokkal, kürtőskaláccsal, vadhúsból készült hidegtálakkal, a Bléga család házilag készített gyümölcsleveivel, túrós és mákos puliszkával kínálták meg, az asztalokat kézműves termékek díszítették, de a jókedv sem hiányzott: Préda Jenő és a fiatal Préda Barna muzsikájára csaknem a trónörökös is dalra fakadt. Fotónkon Kasléder József polgármester (aki a kezét a gyerek vállán tartja) finom helyi falatokat ajánl neki. 98


Székely Kalendárium – 2015 Ez utóbbi épület ma igen hangulatos, egyértelműsítették, hogy a rendelés galériás nappaliként fungál, itt zajlik a Charles herceg kényelmét szolgálná, társasági élet, a galérián pedig ott áll az a már nem volt akadálya az újragyártás18. századbeli, faragott karosszék, nak. A végeredmény elragadó: a berenamelyben a házigazda szerint a trónörö- dezés valamennyi darabjáról egyszerre kös előszeretettel nézegeti birtokának sugárzik az igényesség és a praktikusság. egyik leglátványosabb szeletét. A beren„Az egyszerűség luxusát keresik az dezési tárgyakat darabonként válogatta idelátogatók – igyekszik megfogalmazni össze a Kálnoky-házaspár. Anna grófné Kálnoky Tibor az Isten háta mögötti falu végletekig menő igényessége jó néhány legfőbb vonzerejét. – Károly herceg itt iparost az őrületbe kergetett. Az ágyterí- véli felfedezni a világnak azt a helyét, tők ugyancsak régről származó csipke- ahol ember és természet még a leghábomintája alapján például az eredeti belga rítatlanabb együttlétben él. Legtöbb gyártót keresték meg, ahol először visz- vendégünk is valami hasonlót keres itt – szautasításba ütköztek, ám miután és hitünk szerint talál is.”

A faluból körtúra formájában bejárható, 4 kilométer hosszú Zergeboglár tanösvény, melyet néhány éve alakított ki a sepsiszentgyörgyi Bölöni Farkas Sándor cserkészcsapat és a Polaris Egyesület, Rabocskai László és Gödri Judit tanárok vezetésével. Az Ánás-patak (a Nyíres-patak baloldali mellékvize) völgyében kezdődik, gyakorlatilag a hercegi portával szemben, ahol először a vulkáni utóműködés megnyilvánulási formáit követhetjük nyomon, erőteljes szén-dioxid gázfeltöréseket felfedezve. Megfigyelhetjük a kőzetek mállási folyamatát, a fákat, az ökoszisztémát, aztán gyógynövényeket gyűjthetünk: árvacsalánt, borostyánt, cickafarkot, galagonyát, ibolyát, kakukkfüvet, kankalint, kapotnyakot, mogyorót, nadálytövet. Aztán ott van a nyírfa is: Zalánpatakon is ismeretes volt a vericselés, azaz a nyírfa tavaszi megcsapolása: a fából kicsorgó édes levet felfogták, üdítőitalnak, tüdőbaj elleni orvosságnak használták. A lányok ezzel mosakodtak régen, hogy ne legyenek szeplősök – olvashatjuk a tanösvény leírásában. A gyakori citromsármány vagy erdei pacsirta mellett számos más madárfaj is kísérheti dallamos énekével lépteinket. A túraút felénél található a hagyásfa árnyékában megpihenhetünk. Ennek gyümölcse régebb a vándor éhségét is csillapíthatta. A székely falutörvények egyébként tiltották a határban levő vadalma, vadkörte, vadcseresznye fák kivágását, a faluközösség begyűjtötte, hasznosította termésüket, ecetet, bort készítettek belőle. 99


Székely Kalendárium – 2015 A vendégkönyvben szereplő bejegyArisztokraták: a zések is hasonlóról árulkodnak, volt, aki visszaszolgáltarészletesen leírta, sétái során milyen tások nyomán virágokkal és állatokkal találkozott, egyre többen jemások érzelmeiknek engedtek szabad lennek meg köutat. Persze néha felbukkannak vegytiszzöttünk, lakják ta sznobéria által vezéreltek is, no meg Csinta Samu be immár életviazok, akik menet közben döbbennek rá, telszerűen az ősi birtokot, válnak az hogy nem így képzelték az egészet, és erdélyi magyar társadalom szerves hazamennek. Jól van ez így, tartja a gróf, részévé. Ki több, ki kevesebb sikerrel, hiszen nem mindenki vevő arra a végleelszántsággal, büszkén viselve vagy tekig menő, mégis puritán kényelemre éppen titkolva származását – hiszen és kényeztetésre, amit itt kap. végső soron jövőt félő emberek ők is –, A falu lakói büszkék arra, hogy az angol kit mennyire hurcolt meg az a bizonyos trónörökös a szomszédjuk, s mivel Kálnohuszadik század. Építenek, restaurálkyék gyakorlatilag minden hozzáférhető nak, s közben bennünk is építik a terméket a helybeliektől szereznek be, az korábban nem is létező, vagy igencsak embereknek egyre inkább hasznuk is szárromossá pusztított önazonosság-tudamazik a szomszédságból. Azt persze még tot. Róluk szól Csinta Samu mindig kevesen értik, hogy mi a jó abban, Nemesített világ – ha egy virágos rét közepén terítenek ebédAz erdélyi arisztokrácia re a „hazafelé” tartó trónörökösnek. Legyintenek: ezek az urak már csak ilyenek. újrakezdett története A visszaúton a terepjáró hangos zötycímű könyve. Megvásárolható a könykölődése sem riasztja fel az út mellett tolvesboltokban, megrendelhető a lászkodó egerészölyv-fiókát. Kálnoky www.szekelyhon.ro webáruházban, a Tibor gondolatolvasóként válaszol: „Na 0040.720.033.870-es telefonszámon, látja, például ezért...” illetve a csinta.samu@gmail.com elek(Részlet Csinta Samu novemberben megjelenő, Nemesített világ című könyvéből)

Az Ánás völgyében 2014 nyarától megváltozott a táj: lelkes önkéntesek kalákában feredőt, mofettát építettek ki, ezzel is előretolva Zalánpatak szekerét. Másrészt, megyei segítséggel ugyancsak 2014-ben gyümölcsfeldolgozó prést kapott Zalánpatak, mely szintén segíthet a helyieknek megélhetésük biztosításában. (A keretes írások Böjte Ferenc munkái)

100

tronikus postacímen.


Székely Kalendárium – 2015

Ősi tudás és hit a népi botanikában Vegyél békanyálat, két marék medvetalpat, macskalábat, oroszlán fogát és temető porát, s higgy a gyógyulásban – valahogyan így szólt a füvesasszony tanácsa egykoron. Ha ma hangzana el, legtöbbünknek a gyomra fordulna fel tőle vagy mosolyognánk a régiek babonás hiedelmein, de kevésbé gondolkodnánk el azon, hogy az évszázados tapasztalatokon alapuló népi gyógyászatban némi ráció is lehet. A természet erejével minden nép gyógyított (némelyik manapság is teszi), legfeljebb nem ismerték az eljárás pontos élettani hatását, de tapasztalatból tudták, hogy legtöbb esetben, ha nem használnak, nem is ártanak vele. A növények megnevezéséhez az alaki megjelenéstől a gyógyhatáson át a termőhelyig többféle szempontot is figyelembe vettek, kinek-kinek a tapasztalata alapján. Ezen megnevezések egy része a botanikát egységesítő törekvéseket követően is fennmaradt a nép ajkán, míg mások az idő homályába vesztek. Néhány szórakoztató példával hadd érzékeltessük ezt: farkas mancsának nevezték a kapcsos korpafüvet, csacsilábnak és kakukk kenyerének az útifüvet; farkas lába volt az indás útifű, hétéves szerelemnek meg ördög játékszerének

hívták a cickafarkat. Jákob botja, nyúl szakálla, banyavirág, na de még temető pora is volt az ökörfarkkóró, a macskagyökeret kappan farka névvel illették, a tárkony kicsi sárkányként volt ismert, a ragadós galaj kisliba szárnya, a macskagyökér kos feje, a martilapu ló patája, a kapotnyak macska lába volt. Meglepő, de oroszlánfognak és vaddisznó orrának is nevezték már a pitypangot, villámnövénynek a kövirózsát. De emellett létezett sárkányüröm, bájfűfája, ördögszekér, angyalgyökér, bolondító beléndek, csengőfű, csudafa, fagyal, gezemice, húspurgáló fű, hölgymál, csabaíre, ragadáncs, se fű-se fa. Sokatmondó az afrodiziákumként is ismert növények megnevezése, mint az áronvessző, papmony, ágormány, meresztőfű, de meglehet, hogy a pinalajtorja, kurvavirág, lúdrettentő, kutyadöglesztő fű is szolgálhatott ilyen célra.

Akinek sok bogáncs nő a földjén A vénasszony-bűzlentyű a muskátliból és mentából kötött apró csokorra utalt, az öregasszonyok ezt szagolgatták a mise alatt, hogy megóvja őket az elszenderedéstől. A vasfű elnevezés ma is használatos, de szerencsefűnek is mondták, hiszen úgy tartották, ezzel 101


Székely Kalendárium – 2015 zárat lehet nyitni, ha azt a sündisznó hozza oda a szájában elzárt fiai kiszabadítására. Ha a receptúra szerint medvelábat kellett tartalmaznia a főzetnek, a régi ember egy pillanatra sem hitte azt, hogy a vérnyomásproblémáira használandó gyógyírért medvére kell vadásznia: a bajra csupán palástfüvet ajánlott a doktor vagy a füvesasszony. A fekete ürmöt a gyógyfüvek királynőjeként tartották számon, hiszen ruhába varrva megvéd a fondorlattól, míg füveknek! A fémdetektorok kora előtt fehér „változata” elősegítette a látomá- nem ártott tudni, hogy a Szent György sokat (ez a 19. század művészei által éjszakáján virágzó páfrány megmutatja annyira kedvelt abszint alapanyaga is). az elrejtett kincs helyét, míg e nap előtt Az ökörfarkkóró a ház ereszébe téve nem tanácsos ibolyát szakítani, mert megvédett a villámcsapástól, akárcsak a kisebesedik az ember orra. A régieknek a ház elé ültetett mogyorófa vagy az ördög pestissel is meggyűlt a bajuk, így a Szent fájának is titulált fekete bodza. De azt is István havának közepén szedett bábakamondták, hogy akinek sok bogáncs nő a lács füstjével próbálták menteni a mentföldjén, annak felesége sok szeretőt hetőt. Szent Luca éjjelén, ha átnézel egy tart… Az iglice füstjét kitűnő megrontás üres nádszálon, megmutatkozik előtted, elleni szernek tartották, a fekete nadály- hogy ki a környezetedben a boszorkány tő is ezt a célt szolgálta, de jó volt erre a – tanították a régiek –, hogy majd megkertbe elásott csalán, a nyírfaág, az üröm kérdezhesd tőle, mi lehet a magyarázata annak, hogy a gyerekre vágyó nő beteljeés az ökörfarkkóró is. sedik, ha zsurlóval tömött párnán alszik. Szent György éjszakáján Az erkölcsről azt tartották, hogy virágzó páfrány annak fokmérője a szeméremvirág, A kakukkfű vitézségre buzdít, a vero- vagyis a vadmurok fehér, ernyős virágzanika hűséget biztosít – tartotta a néphit. ta, amelynek a közepén található lila szín Az ördögbordafüvet magukkal hordók mérete mutatja a jelen helyzetet. pénzt találnak, a leostyán gyakori hasz- Egykoron még az egész virágtányér lila nálata férjhez menést biztosít, mondták. volt, de mert azóta a lányok erkölcse Ugyanerre jó még a következő eljárás: sokat romlott, csak annyi maradt belőle, pünkösd hajnalán három, kertben növő amennyi most látszik. Különben – ki fokhagymáról kell leszedni a harmatot, tudja, miért? – nevezték még a belső és ezzel kell megmosni az arcot. Ám a látás virágának is. Természetesen ma is tudjuk, hogy a kertekből kijövet nem szabad hátranézni, és más útvonalon kell hazatérni, mint füvek varázsereje mellett a hit is gyógyít: amelyiken elmentünk – utasít a szabály. helyre teszi az elme és a test tévelygéseit. Jancsó Katalin A szentek napjaihoz is köze volt ám a 102


Székely Kalendárium – 2015

Ismeri ön Spanyol Csabát? is léteznek és használatosak a magyar közösségekben. Nem kívánunk versenyezni nyelvészek, néprajzkutatók, történészek tanulmányaival. A tudományosság és az adattári teljesség igénye nélkül, a szórakoztató irodalom lazaságával, jelképes névsorolvasást tartunk a népekkel, népcsoportokkal, nemzetiségekkel is társítható magyar családnevek körében. Az anyaországi HVG hetilap 2007ben közölt 100-as listát arról, hogy évszázadok óta melyek a leggyakoribb magyar családnevek, a Wikipédia ugyanezt 2009-ben ismertette. A két lista között jobbára csak helycserés különbségek vannak. A népeket is jelentő családnevek rangsora, a gyakoriság szempontjából: 3. Tóth, 5. Horváth, 9. Németh, 17-18. Oláh, 19-20. Rácz, 22. Török, 32-33. Magyar, 50-51. Orosz, 6667. Lengyel, 76-77. Székely, 98. Kun. Természetesen ide tartoznak a Tót, Horvát, Német, Olá, Rác írásmóddal bejegyzett családnevek is, ám ezek ritkábbak. Ha nem is százszázalékos, de megközelítőleg pontos keresztmetszetet mutathat a felsorolt családnevek székelyföldi előfordulásáról egy-egy telefonkönyv, mégpedig olyan időszakból, amikor eléggé sok vezetékes telefon és sokkal kevesebb mobiltelefon volt a háztartások tulajdonában. Az 1999–2000-es és 2002–2004-es Hargita megyei telefonkönyvekben a Kun kivételével a felsoroltakból mindegyik családnév megtalálható. A Kun családnév eléggé gyakori viszont a Partiumban és az anyaországban. 103

Akinek 7-8 éves korában Román volt a szomszédja, 11-12 éves korában Tatár az osztálytársa, 14-15 évesen Szász a focis játszótársa, az általános iskolában Rácz a tanára, a líceumban Olasz az osztályfőnöke, Magyar a sportolói példaképe, Székely az egyik közeli rokona, később Kozák a katonatársa, Lengyel a kedvenc rádióriportere, továbbá aki a Németh családnál töltötte a temesvári forradalom legizgalmasabb estéit, majd Orosz volt a nyomdaigazgató ismerőse – nos, aki mindezeket átélte több évtized alatt, attól talán nem túlságosan meglepő, hogy egyszer csak kipróbálja, vajon hány olyan nép- és népcsoportnevet tud összeírni, felsorolni, amelyek egyben családnévként


Székely Kalendárium – 2015 A százas listán nem szereplő családne- mindegyike előfordul Magyarországon, vek, amelyek Székelyföldön is előfordul- beleértve az Oláh és Olá vagy Székely csanak, s némelyikük meglehetősen gyakori: ládneveket. Ráadásként jön még: Hun, Román, Tatár, Szász, Orosz, Zsidó. Hún, Sváb, Albán, Porosz, Svéd, Kozák, Ritkábban: Bajor, Olasz, Moldován, Dán. Bolgár, Belga, Holland, Szittya, Bosnyák, Utóbbinál egyáltalán nem lehetünk bizto- Mócz, Morva, Gót, Latin, Szerb, Görög, sak, hogy a skandináv Dánia népére utalna, Francia, Avar, Besenyő, Spanyol, Portugál, valószínűleg inkább a román Dan kereszt- Czigány, Cigány, Roma, Grúz, Germán, névre, ám tudni kell, hogy Magyarorszá- Talián, Gall, Szakszon, Lapp, Lett, Finn, gon is sok a Dán családnév, tehát eredete Szlovák, Cseh, Sokac, Sokácz, Bunyevácz, kérdéses. Bízzuk a szakértőkre! A Moldo- Bunevácz, Palóc, Palócz, Polák, Polacsek, ván jelenthet tájegységből, történelmi régi- Szlovén, Szlovenszky, Bojkó, Ruszin, Rusz, óból való származást, de jelentheti a Mol- Rusznyák, Jász, Örmény, Deutsch. Az anyadovai Köztársaság állampolgárát, népét is. országban könnyen találunk Csángó csaKárpát-medencei és anyaországi kite- ládnevet is, Székelyföldön viszont nagyon kintéssel bővül a lajstrom, olyan családne- ritka. A felsoroltak majdnem mindegyike veket is találunk, amelyek Székelyföldön előfordul Budapest 2007-es telefonkönyvéigazi kuriózumként, különlegességként hat- ben, a többiek más magyar városok, nak, némelyikük szinte hihetetlen. Eleve megyék különféle – új és régi – névjegyzéBotos László szögezzük le azt, hogy a már felsoroltak keiben.

104


Székely Kalendárium – 2015 Farcádi Sándor

Fenyő a Hargitán Minden zugából zordonul. Ma, irtó fejszés had vonul. – Mi büszke bükkös nem vagyunk Sem – melyre mindig nap nevet – Hatalmas hárs a park felett. És óriás-cser sem vagyunk, Csak bérci lankán kis fenyő – De lábunk mélyen szirtbe nő. Jöhetnek hát a vésztevők – Minden fejsze, mely ránk csapott: Csak frissebb tőnek tár napot! Mert rójon ronccsá bár a ma: A szirtbenőtt gyökér marad, S kihajt, mint győztes sarjadat!

Mi nem vagyunk dús lombú cser, Sem – melyre mindig nap nevel – Hatalmas hárs a park felett. És büszke bükkös sem vagyunk. Csak fent – a hegy, hol szirtbe nő – A bérci lankán kis fenyő. A földünk zordon és kopár: Egünk se mindig oly szelíd – Kékjét barnább felhők szelik. De mások sokkal jobb sorát – A mienk bármily mostoha – Rossz szemmel nem néztük soha. És el nem fogtunk más elől, – Ha sorsunk néha kedvezett – Se jobb talajt, se szebb eget. S lám, mégis ellenünk a föld

(Brassó, 1925 – Pásztortűz Almanach)

Fotó: Bereczki Barna

Tél a Hargitán

105


Székely Kalendárium – 2015

Büdös vizek, kénes gödrök Bányai János szerint „az 1700-as években folyó s egész Európára kiterjedő háborúkban rengetegen fordultak meg külföldön, ahol már az ásványvizeknek hatalmas kultúrája volt. Akkor kezdtek tudatára ébredni a Székelyföldet ismerők, hogy micsoda jelentőségük van a különböző típusú borvizeinknek”. A 18-19. században indul fejlődésnek Borszék, Tusnádfürdő, Homoródfürdő, Bálványosfürdő, Kovászna, Előpatak, Sugásfürdő, Málnásfürdő, Szejkefürdő, Korondfürdő és Szováta. Ismertebb, napjainkban is virágzó fürdőink nagyrészt a szénsavas ásványvízforrások mentén alakultak ki. Ha a székelyföldi fürdők leltárívét vizsgáljuk, kitűnik, hogy a történelmi Marosszék, Udvarhelyszék, Gyergyószék, Csíkszék, Kászonszék, Sepsiszék, Kézdiszék és Orbaiszék 95 településén az elmúlt évszázadokban 172 ásványvízfürdő volt/van használatban. Ilyen rövid írás keretében lehetetlen a közel kétszázat bemutatni, ezért csak vázlatosan ismertetjük pár fürdőnk érdekesebb vonásait.

Borszék „az erdélyi borvizek királya” – áradozik Kőváry László. A kristályosdolomitos mészkövekből feltörő, nagy szénsavtartalmú kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos borszéki borvízfürdőket már a 18. században kezdik látogatni az erdélyi nemesek, írja Halmágyi István. A korszerű Borszék alapítása a 19. század elejére tehető. Háborúk, impériumváltások befolyásolják a fürdőváros életét. Az 1989-es változások után nagy romlásnak indult fürdőélet az elmúlt években kezdett talpra állni, lassan méltó lesz Borszék is régi jó híréhez.

Fürdőtársaság a Csiszárfürdőn

(csiszarfurdo.eu)

106


Székely Kalendárium – 2015 szórakozási lehetőségei kedveltek még a szomszédos országok turistái által is.

Kénsav szabadon Büdös-hegyi lábviz

Beszédes helyek

budoshegy.ro

A Büdös-hegy és az Aporok ősi fészkét őrző Bálványosvár lábánál található soksok apró fürdő, a Sósmező, a Timsósfürdő, a Várpadi-feredő, a Csiszárfürdő, a Buffogó apró medencéi, a Büdös-barlang, a Timsós-barlang, a Gyilkos-barlang, a Madártemető kénes gödrei, szolfatárai teszik varázslatossá Bálványosfürdőt. A szabad kénsavat is tartalmazó források körül megállt az idő. A festő palettáján nincs annyi szín, mint az apró borvizes medencékben a különböző vegyi összetételnek köszönhetően. A fehéren habzó „hammas”, a barna csokoládés, az agyagszürke sós, a „vallató” zöldes gyógyítja a csúzt, a köszvényt, a szem- és bőrbetegségeket. A Pokolsár fürdőjéről nevezetes Kovászna az 1880-as évektől indult virágzásnak. Nemcsak nátrium-bikarbonátos borvizeiről nevezetes, hanem kevés kénhidrogént tartalmazó széndioxidos gázömléseiről is. Kitűnő szívkórháza nagy hírnevet szerzett az orbaiszéki városkának. Altalajában nagy mennyiségű ásványvíz és mofettagáz halmozódott fel, amelyet mélyfúrásokkal hoznak a felszínre. Az országos érdekeltségű fürdőhelyen több kezelőközponttal ellátott gyógyszálló működik, de hangulatos magán mofetták is fellelhetők és látogathatók: a Bene és a Bardócz.

A Csomád és Nagyjáhoros csúcsai között bevágódott Olt-szorosban 1842ben rakták le a modern Tusnádfürdő alapjait. A „campo Bezedmezew” már szerepel a gyulafehérvári káptalan 1349-ben I. Lajos királynak írt jelentésében. A hagyományok szerint a helyet a „nagy mennyiségben és igen sokféle változatban felbugyogó borvíz miatt »Beszédesmezőnek«” nevezte el a tusnádi ember. A kellemes éghajlatú, szép fekvésű fürdőhelyet méltán nevezték Erdély gyöngyének. A nátrium-klorid-hidrogénkarbonát típusú, zamatos tusnádi borvizek nagy hatással voltak az ide látogató Jókaira is. Később így verselte meg: „De fölséges ital! Áldassék a neve.” Akárcsak Borszék, Tusnádfürdő is most születik újjá: a Csukás-tó partján épült termálvizes élményfürdője nagy érdeklődésnek örvend országszerte. A Központi–Hargita nyugatra néző lejtőjén, a Csíkot Udvarhellyel összekötő régi római út mentén, a Gödrös nevű helyen található Homoródfürdő. Orbán Balázs idejében a fürdőtelepen még csak „15 falusias kinézésű ház van festőies rendetlenségben szétszórva.”A szocializmus Szemnek ingere éveiben úttörőtáborként működő fürdőhelyet a magánosítás romhalmazzá teszi. Sugásfürdőt, Sepsiszentgyörgy „saját A homoródi Lobogó-fürdő és -forrás egy- külön nyaralóhelyét” a Bodoki-hegység séges tervek alapján való felújítása ma már Görgő csúcsa alatti lomblevelű erdők eleget tesz a modern fürdőfejlesztési teszik barátságossá. Az elmúlt években követelményeknek. Tájba illő építményei, Csipkerózsika-álmából felébredt a 19. szá107


Székely Kalendárium – 2015 zadban keletkezett fürdőhely. Sípálya, szabadtéri fürdőmedence, új kezelőközpont, Székelyföld legjobb felújított gőzlő- és borvízházak várják a borvízfürdői 1. Szovátafürdő gyógyulni vágyókat. Top 10 2. Tusnádfürdő Előpatak első házát 1772-ben Nemes 3. Borszék János, Háromszék főkirálybírája építette. 4. Kovászna Egykor a „gyomorbajosok és reumások 5. Marosszentgyörgy-fürdő Mekkája” néven Erdély egyik legszebb és 6. Parajdfürdő legvonzóbb fürdője volt. Napjainkban 7. Homoródfürdő csak az öreg fák alatt húzódó felújított 8. Borsárosfürdő sétány, kovácsoltvas forrásház emlékeztet 9. Sugásfürdő a románság által kedvelt fürdőtelep egy10. Hargitafürdő kori fényére, melynek csak halovány (Jánosi Csaba ajánlásával) emléket állít a szerény méretű, de annál igényesebben újraépített borvízfürdő. Kénhidrogénes, büdös vizet használnak fürdőzésre Orbán Balázs fürdőhelyén, a Vitos Mózes szerint még 1894-ben is igen székelyudvarhelyi Szejkefürdőn. A zöldes- elterjedt volt: „a torjai Büdöshöz, a csicsói fehéres kéntejes nátrium-klorid típusú Kénbarlanghoz, a szentimrei Büdöshöz, Attila-forrás vizét használják fürdésre Bányapatakhoz, s más több gyógyhelyekmedencében és felmelegítve kádakban. hez és fürdőkhöz zarándokoló beteg Szejkefürdő egyedüli székelyföldi fürdőte- ember, közember öntudatlanul is még lep, ahol kénhidrogénes büdös víz, hidro- mindig áldoz (…) e helyekhez közellévő geológiai fúrás által felszínre hozott fák, sziklák valamelyikére ruhadarabokat, tömény sós víz, metán tartalmú mofettagáz rongyokat akaszt azon hiten, hogy ezzel és szénsavas ásványvíz, borvíz fakad az alig megmenekszik betegségétől.” (Lásd Balla egyhektáros tőzegláp területén. A felújított Ede – Urusos kút fotóját a 37. oldalon) Szejkefürdőn megnyílt Fürdő- és BorGyenge mellűeknek vízmúzeum révén megismerkedhetünk a székelyföldi fürdőélet dicső múltjával. Korondfürdőt a napjainkban kiadott Büdösvizes forrásokat övező fák ágain, balneológiai térképeken hiába keressük, a torjai Szemmosó kútnál, a kászoni és a pedig a 19. század közepén a székelyföldi bodoki Szemvíznél színes „szemmosó” fürdők közül Korondot tartják a legtöbbre. rongyokat lenget a szél. Ez a népszokás Megelőzi Előpatakot és Borszéket. Csak megsárgult könyvek lapjain olvashatjuk a kecsketejes receptet: „gyenge mellüek s a nők többnyire poharaikba harmadrésznyi kecsketejet fejtenek a mérsékelt díjért szolgálatukra álló kecskéből, szép piros székely leányok által, a mi nem csak a víz csipősségét veszi el, de a mell és tüdő gyógyulását is Szejkefürdői fürdőház és medence villavitae.ro hadhatósan előmozditja”. Unikumnak 108


Székely Kalendárium – 2015 elnevezett sós tükörfürdőjét benőtte a nád. Szerepét Parajdfürdő vette át, ahol termálvíz, szabadtéri medence, a sószorosi iszapferedő és a bánya gyógyító sós levegője vonzza a vendégeket. Székelyföld legismertebb sósfürdője Szováta, melyet a felszíni sóbányászat és a suvadások révén kialakult sós helioterApor lányok feredője mikus tavak tesznek vonzóvá. Mellette budoshegy.ro igen kedvelt lett az élményfürdővé átalakított, újjávarázsolt marosszentgyörgyi hanem a fiatalok is. Hamarabb „szerelemsósfürdő is. re lobbantak” a büdös gödör használata Akiket a hűléses bajok kínoznak, azok- után. Modern, kiépített mofetta működik nak a széndioxid gázfürdőinket ajánljuk. Borszéken, Hargitafürdőn, a csíkszentimRégebb nemcsak az öregek gödröztek, rei Büdösben, Adorjánfürdőn, Csíklázárfalván, Tusnádfürdőn, Bálványosfürdőn, Sugásfürdőn, Kovásznán. Ha mofettáink nem segítenek nyavalyáik orvosolásában, akkor olvassák a tusnádfürdői mofettához fűződő humoros versikét : „Kovácsnak a büdös lika,/A rehomát meggyógyítja./ Ha nem gyógyulsz meg belőle,/ Simulj le A felújított Tündérkerta fenekére,/ Nem kell kenyér jövőre.” Ősforrás mofetta Borszéken Jánosi Csaba

Három csíkszeredai szerző munkájaként 2013 decemberében, a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület kiadásában jelent meg a Székelyföld fürdői című könyv, mely a fenti apró csodák részletes, bővített és olvasmányos leírását tartalmazza. A szerzők 94 település 172 fürdőjét ismertetik – az országos érdekeltségűektől a lábmosókig –, azokat pedig a történelmi székely székek, s azon belül települések szerint írják le. Jánosi Csaba, Berszán József és Péter Éva igényes kivitelezésű kiadványa megrendelhető a +40 744 606 987-os telefonszámon.

109


Székely Kalendárium – 2015

Hazajáró-pillanatok Székelyföldről „A Hazajáró hétről hétre bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait, és megismerje hazánk természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a Hazajáró soha véget nem

érő útját” – így lehetne dióhéjban összefoglalni a magyar közszolgálati televízió műsorának célját. Illetve a stábjáét, amely Erdélybe és azon belül Székelyföldre egy kicsit mindig az „esélyesek nyugalmával” érkezik, hiszen a „téma az utcán hever”, bárhova is nyúljunk, csalatkoznunk soha nem kell. Az évek során bejártuk az összes székely széket, és majd az összes gerincet és völgyet, most ezekről az élményeinkről szeretnénk mesélni pár fotón keresztül. Mielőtt megérkeznénk Székelyföldre, kicsit szemezgetnénk az ide vezető utat kísérő hegyóriásokban átélt pillanatainkból is.

A Bukura-tó még alszik – Retyezáthegység

Ahol a transzhumansz pásztorkodás még virágkorát éli – Visóihavasok

110


Székely Kalendárium – 2015

A felhők felett mindig süt a Nap – Kalotahavas

Gerinctúra a Fogarasi-havasokban

Rododendron-virágzás a Radnai-havasokban

A Bekecs az Marosszéknek, ami a Hargita Udvarhelyszéknek, ami a Nemere Háromszéknek – Bekecs-tető, 2014. február

A Görgényi-hegyek alatt, a széles Gyergyóimedence kellős közepében éldegél egy nagyszakállú, öreg székely góbé: Hazug Pista bácsi (lásd tavalyi kalendáriumunkban – a szerk). És ez nem egy mese kezdete. Ám minden más, amit tőle hallunk, nem biztos, hogy éppen úgy történt... – Gyergyó, 2014. március 111


Székely Kalendárium – 2015 Úton a Pricske-tetőre – 2013 telét Székelyföld Árkádiáján, Gyergyóban temettük

Fazekas Esztert már hiába kerestük… – a Gyilkostó befagyott jegén, 2013 februárjában

Hol másutt is végződhetnének az évadok, mint a csíksomlyói búcsúban?

„Míg künn a fenyveseket tépi a vad Nemere / Bent pattogó tűznek simogat melege / Hol apáról fiúra száll a titkok titka / Kárpátok őrzője imígyen tanítja” – Nemere-hegység, 2012

„Szép itt minden, még a levegőben elcsavart füst is. Az angyalok osztovátáján sem lehetne kedvesebb helyet szőni” (Nyirő József) – Csíki-havasok, 2011 112


Székely Kalendárium – 2015

Első utunk a Gyimesekbe vezetett még a kezdetek kezdetén, 2011 őszén

„Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot / Az oldalán, az oldalán csörgeti a kardot” – a kászonszéki huszárokkal a Nyerges-tetőn, 2012. március idusán „Annyi öröm és annyi bánat, / Így nőtt hegye a Hargitának. / Nem sziklabérc, mely egyre pusztul, / De minden csapástól megújul” – napfelkelte a Madarasi-Hargitán 2011 novemberében

Kenyeres Oszkár

Tudta? • Borszék több mint 30 borvízforrásának gyógyító hatása már a 16. században méltán elismert volt. • A Gyilkos-tó felülete folyamatosan csökken: míg 1890-ben 1300 métert tett ki a fő ága és 650 métert a kisebbik ága, ez mára 900, illetve 500 méterre módosult, s így területe 11,5 hektár alá csökkent (1859-ben még 32 hektárt mért Herbrich Ferenc). Számítások szerint a tó 2080-ra teljesen eltűnik. 113


Székely Kalendárium – 2015

Erdővidék gyönyörű tájain: a Gódra-karszt 2015 márciusában az 5. születésnapját ünnepli a Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat. A havonta esedékes kirándulásokhoz bárki csatlakozhat, akit érdekelnek Erdővidék nagyszerű tájai, emberei, hagyományai. A természetjárást Lőrincz Sándor nyugalmazott biológiatanár vezeti, szervező Demeter Zoltán (telefonszáma +40.746.089.140).

A Gódra-karszt védett terület, né2011-től az októberi túrákat Dénes István (1954–2005) baróti geológus mely idősebb tölgyfán ma is látható az emlékének szentelik a kirándulók, olyan ezt jelző „R” betű – határát még a Dénes helyeket keresve fel, amelyeket annak ide- István vezette amatőr barlangászok jén az országos hírnévnek örvendő, de kül- jelölték ki. „A változatos földtani felépíföldön is ismert barlangász szívesen látoga- tés és szerkezet, a karsztjelenségek, a táj tott, kutatott. Egyik ilyen helye Erdővidék- szépsége és egyedisége, a jellegzetes nek a Vargyas felett, a falutól északnyugat- növénytakaró és állatvilág érdemesítetra található Gódra-karszt, a Súgó- és Szár- ték a Gódra-karsztot védelemre”– írta is mány-patakok forrásvidékénél. Felfedezé- róla egyik tanulmányában. Ez, a túrázók séhez kiindulópont a Hagymás-tető lehet által 2011 októberében bejárt, a GódraVargyas és Oklánd között, ahol egy római karsztot átszelő útvonal nincs jelezve, felkeresése helyismerettel rendelkező kori vár maradványai is felsejlenek. A Somos oldalon lehet feljutni a tulaj- személy segítségével ajánlott. Ha visszaérünk Vargyasra, és időnk donképpeni karsztterületre, ahol érdemes útba ejteni a Szármány-zsomboly hatal- engedi, meglátogathatók a falu nevezetesmas víznyelőjét és a Súgólikat, mely 328 ségei, éspedig az unitárius templom, a Sütő méteres hosszúságával a terület legjelentő- és a Máthé fafaragó és bútorfestő családok sebb, aktív barlangja. Javarészt tölgyfalige- portája (kiállítás), a Daniel-kastély, valateken át haladva ereszkedhetünk be végül mint a Makovecz Imre tervezte reformáa Szármány-patak völgyébe, melyet követ- tus templom. ve Vargyasra érkezünk. Böjte Ferenc 114


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföld legrégebbi templomai „A mai Székelyföld nyugati felén a XII., keleti felén a XIII. Top 10 század előtti román stílusú műemlékek nem keletkezhettek” – mondta ki a szentenciát Entz Géza művészettörténész (1913–1993) A középkori székely művészet kérdései című tanulmányában (Erdélyi Múzeum, 1943), de őelőtte és őutána még sokan képviselték ezt az álláspontot, és nagyjából ezt vallja ma is a szakma egy része. Főként azért, mert ha már – legalábbis a „hivatalos” történetírás szerint – a székelyek csak a 12-13. század fordulóján költöztek mai lakóhelyükre, korábban nem építhettek itt templomokat. Csakhogy a régészeti leletek azóta egészen a 11-12. (10.?) századig eredeztetik vissza az itteni magyar jelenlétet (lásd pl. nyárádszentlászlói ásatások), és időközben a székelyek betelepedése kapcsán is számos kérdőjel felvetődött – ha egyáltalán betelepedésről kell beszélnünk. Összeállításunkba igyekeztünk olyan templomokat bevenni, amelyek a legtöbbet megőriztek eredeti állapotukból, az építési idejük szerinti rangsorolás akár szubjektívnek is tekinthető. Inkább kételyeket szeretnénk ébreszteni azokban, akik Székelyföld múltja iránt érdeklődnek, és arra biztatni olvasóinkat, hogy minél többet felkeressenek ezen kultikus építmények közül, fedezzék fel az értékeiket.

1. Perkő – Szent István-kápolna

ber a 13. századra, vagyis a későrománkorra teszi a kápolna építési idejét, sőt, olyanok is akadnak, akik a Kálnoky A Kézdiszentlélek és Kiskászon Sámuelnek és Lázár Erzsébetnek kösközött több mint 700 méter tengerszint zönhető, iniciáléval, címerrel díszített feletti magasságig felnyúló Perkő-tetőn reneszánsz ajtókereten található 1686díszelgő Szent István-kápolna a csík- os évszámot tekintik mérvadónak (de somlyói után a székelység legjelentő- 14., 15. századi keltezését is olvastuk sebb búcsújáróhelyének számít, ahová már), a Magyar Nemzeti Múzeum egyminden év augusztus 20-án ezrek zarán- kori főigazgatója, Kralovánszky Alán dokolnak el, többnyire Felsőhá- (1929–1993) régész 10-11. századinak romszékről. A gyönyörű kilátást kínáló tartotta. Akárcsak a székesfehérvári, ma szent hajlék építésének korát illetően már csak kővel kirakott utcaburkolat forazonban mindmáig nem tudtak közös májában fellelhető, Géza-korabeli négynevezőre jutni a kutatók. Elismerjük, karéjos templomot. De talán a lokálpatriotizmusunk is közrejátszott Szekszárdon nemrég előkerült apátsági abban, hogy a „toplista” élére helyeztük, templommal is rokonítható. A korai erede nem csak az. Mert ugyan sok szakem- det mellett teszi le a garast a Szent 115


Székely Kalendárium – 2015 Koronáról tanulmányt író, marosvásár- így 11. századinak tartja. A népi emlékehelyi Olosz Katalin is, aki 4-5. századi zet is régmúltba kalauzol: Budvár ormáörményországi templom-épületekkel ról egy íjász nyílvesszőjével szíven találta hozza kapcsolatba a perkői kápolnát. a tatár kánt, a vezér nélkül maradt ellenUgyancsak Kaukázus-vidéki párhuza- ség szétfutott, a várbeli nép pedig megmokra hívja fel a figyelmet a Gondos menekülése emlékére kápolnát emelt… Béla–Horváth Zoltán György szerzőpá3. Gyergyószentmiklós – ros az Erdély legszebb középkori templomai című munkájukban, akik 11. száza- Szent Anna-kápolna Ezt is 13. századinak tartja a kutatók dinak vélik a perkői kápolnát. (Lásd még többsége (van, aki későbbinek), ám az 45. oldalon – ugyanott fotó is!) mivel alaprajza részben hasonlít a perkői 2. Székelyudvarhely – és a székelyudvarhelyi kápolnákéhoz, a

Jézus szíve kápolna

Székelyudvarhely déli bejáratánál, a Szálvátor-hegy (Köszörűkő) végződésénél, gyógyító források közelében áll, a 18. sz. végéig a térség legjelentősebb búcsújáróhelyének számított. Eredete vitatott, építési idejéről az oklevelek hallgatnak (1662-ben említik először, amikor valószínűleg az egy évvel korábban a környéket végigpusztító töröktatár büntetőhadak okozta károkat helyrehozták). Általános vélekedés szerint 13. századi, Mariana Beldie régész 1973ban – egy 1561-ben veretett ezüstpénz alapján – a 16. sz. második felére keltezte. Vákár Tibor építészmérnök szerint avar gyűrűn (kultikus építmény) nyugszik a 12. század óta, a már említett Gondos Béla–Horváth Zoltán György szerzőpáros, négykaréjos alaprajza alapján a perkői és a gyergyószentmiklósi (Szent Anna-) kápolnákkal rokonítja, s Fotó: Balla Ede Zsolt

Fotó: Szabó Csaba

11. századi eredetet sem lehet kizárni. Eme három négykaréjos (lóhereíves) rotunda mellett egyébként még egyet ismerünk Székelyföldön: ennek a székelyszáldobosi református templomtól nem messze, a „Kápolnára menő” határrész közelében fedezték fel az alapjait. „A VI. század második felében épült négykaréjos elrendezésű örmény templomok első ismert példája, a masztarai Szt. János-templom… Ezeknek és a hozzájuk hasonló örmény templomoknak a formavilágában kereshetjük a gyergyószentmiklósi Anna-kápolna előképét is… keletről érkezett őseink… ezt a formavilágot szívták magukba a Kárpátmedence felé igyekezve” – írja Dékány Tibor Négykaréjos kápolnák című dolgozatában. A kápolna nyugati karéját 116


Székely Kalendárium – 2015 lebontották, és a 18. században barokk juk, hogy Háromszéken a templomok épístílusú hajót csatoltak hozzá, a megma- tése a XI. századra tehető” – igazít el a Rétyi Református Egyházközség honlapja radt három karéjból szentély lett. (rety.reformatus.ro). 4. Réty – Mások 13. századinak mondják, van, református templom aki szerint csak a szentély készült akkor. „A Dobolyka-tető egyik nyúlványán Tény, hogy a 16. és a 19. században álló református templom Székelyföld jelentős átalakuláson esett át (1862-ben egyik legrégibb temploma. Feltehetően a bővítették ki a mai főhajóval), különálló 11. század végén, 12. század elején épülhe- tornya is jóval későbbi – a hagyomány tett román stílusban egy korábbi temető szerint felhőtlen, tiszta időben 41 körhelyén” – írja a Partium és Erdély legszebb nyező településről látható. A lőrések építészeti emlékeit felleltározó Szász arra utalnak, egykoron védelmi célokat András. „E templom pedig nemcsak gyö- is szolgált, régen bástyával erősített fal nyörű fekvésénél fogva érdekes, hanem vette körül, talán éppen az egyik bástyát nevezetes építészeti tekintetben is, mert az alakították át toronnyá. kétségtelenül a Székelyföld legrégibb egy5. Halmágy – háza” – jegyezte meg róla jóval korábban Orbán Balázs. Még azelőtt azt állapította evangélikus templom meg a Vasárnapi Újság cikkírója, hogy „a Toplistánkban kakukktojásnak szátemplom építése vagy a keresztyén vallás- míthat, hiszen Halmágy nem tartozik nak elődeink közti elterjedése előtt tör- Székelyföldhöz (Fogarastól 18 km-re tént; vagy a keresztyén vallás elterjedésével található az Olt jobb partján, Sárkánynál egybe esik”. „Pontos adatok a templom és kell letérni), többnyire 13. századinak torony építésének idejéről nincsenek, de datált templomát pedig általában szász Köpeczi Sebestyén József műveiből tud- építménynek tartják. Csakhogy a királyFotó: Magyari Hunor

117


Székely Kalendárium – 2015 földi szászok jogait rendező, II. András- határőr falvak soha nem tartoztak a szász féle szabadságlevél (Andreanum) 1224- székekhez, hanem a magyar királyi Fehér ben született (ekkortól kezdik építeni az vármegyéhez. Ebbe a magyar/székely erődtemplomokat), egy, a 18. században védősávba tartozott volna: Halmágy, előkerült feliratos alapkő szerint viszont Szászugra, Királyhalma, Földvár, Tyúkos, a halmágyi templom 1160–1190 között Hortobágyfalva, Árpás… Egy másik épült. Sőt, a román nyelvű Wikipédia ezt elmélet szerint Halmágyba csak 1488a 11. sz. második felére teszi! Ezek sze- ban érkeztek székelyek, miután a szász rint lehet, hogy nem is szászokhoz köt- alapítókat a törökök kipusztították… Ez hető? Hát akkor kikhez? esetben nem nagyon értem, hogy milyen A kérdésben nem bátorkodunk állást érdek, szándék vezette azokat a hajdani foglalni, de annyi valószínűsíthető, hogy a székelyeket, akik biztos szálláshelyüket az település neve a magyar „halom” főnév - Olt, a Küküllők partján felcserélték a gy képzős alakja, hajdani várát is castri szórványélet bizonytalanságával?” Ezek Almage néven említik 1211-ben. után talán megérti a kedves olvasó, hogy a Később állítólag szászok lakták ugyan, halmágyit miért soroltuk a székely tempde 1488 után, amikor is egy török táma- lomok közé, s ha netán alkalma nyílik a dás nyomán elpusztult, székelyek tele- temető sírkőfeliratait böngészni, bizonyápedtek ide! No, de miért éppen ide jöt- ra helyeslőleg is bólogat. tek volna (vissza?) a székelyek? Lehet, Mivel nem szeretnénk, ha elfogulthogy mindig is itt éltek? sággal vádolnának, gyorsan megjegyezÍme, miként morfondírozik Beke zük, hogy például Entz Géza szerint György a Honismeret folyóirat 2003/4. 1260 előtt, vagy legkésőbb ekkor kezdik számában: „Egyik szász kutató, Adolf el a bazilikális rendszerben épült háromSchullerus úgy ítélte meg, hogy a XII. szá- hajós templom építését, amely sok zad közepén határvédelemre idetelepített hasonlóságot mutat a kercivel. Erre szászok egy keskeny magyar/székely viszont Balázs János (Kő kövön…) azt sávot találtak, ez volt az első határvédő mondja: „Amiben viszont különbözik a katonai lánc, mögötte helyezkedtek el az halmágyi templom a kerci katedrálistól, új szász telepek, mint a második védvonal az néhány olyan archaikus elem, amelyrészei. Egyébként ezek a magyar/székely lyel a művészettörténészek nem igazán tudnak mit kezdeni: ahány annyiféleFotó: panoramio képpen magyarázza…” E két példából is kiderül, hogy a templom történetének kutatása még korántsem tekinthető lezártnak.

6. Marosszentkirály – református templom 1239-ben már biztosan állott (az oklevélben „szentkirályi székelyek” szerepelnek), ám a hajó lebontásakor, 118


Székely Kalendárium – 2015 források szerint a század második felében) épült. 2005. december 4-én ünnepelték 700. évfordulóját. Téglából emelték, egyhajós, a 18–19. században átalakították, de félköríves szentélye, diadalíve, a szentély boltozata és a szentségtartó fülke a romanika stílusjegyeit hordozza. 14. sz.-i freskóit a reformáció korában lemeszelték, legutóbb 2000–2005 között restaurálták, ma részben láthatók. Régen várfal vette körül, a 19. sz. elejétől Fotó: Magyari Hunor 1930-ig fatornya volt. Az 1614-ben még 1895-ben (más forrás szerint 1900-ban) tiszta székely falu (Balázsy Mihály föl700 évesnek tartották, így tehát a 12. szá- desúr telepített ide később románokat) zad végén épülhetett; Veress László lel- határában gazdag őskori lelőhelyeket kipásztor egyenesen 1161-es évszámot tártak fel (marosszentannai kultúra). ad meg. Háromsejtű, tornyos megoldásával egyedülálló Székelyföldön. Temetőjében ezüst hajkarikákat találtak 1890-ben. A hajóval együtt a szentélyt is lebontották (a faragott részeket a kolozsvári múzeumban őrzik, de freskók, domborművek, rejtett lépcsőfeljárat, rejtélyes alagúthoz vezető, befalazott ajtó semmisült meg akkor), a torony viszony eredeti; régebbi – 114 kg-os – harangja talán a templommal egykorú. Orbán Balázs még látta a „7 lépés hoszFotó: Magyari Hunor szú, 6 lépés széles” szentélyt. A torony nyugati és északi felén található ikerabla- 8. Marosszentgyörgy – kok már az ő idejében is be voltak falazkatolikus templom va, a déli ma is nyitott. 1991–92-ben új, 400 férőhelyes templomhajót építettek, Általános vélekedés szerint a 13. sz. a korábbinak csak a déli fala maradt meg. második feléből származik, de Léstyán A falu határában egykoron pálos kolos- Ferenc (Megszentelt kövek) szerint akár a tor is állt. 12. században is épülhetett, mert a Szent György-templomok a legkorábbiak. Az 7. Marosszentanna – egyhajós téglaépület csak a szentély félreformátus templom köríves apszisát, diadalívét és keskeny „Korára nézve is testvére a maros- románkori ablakait őrzi az Árpád-korszentkirályi templomnak”, esetleg annál ból, miután a 15-16. sz. fordulóján gótivalamivel később, a 13. sz. elején (más kusan átépítették, majd az 1731-es tűz119


Székely Kalendárium – 2015 törökök felégették (a hagyomány úgy tartja, az ide menekültek mind bennégtek), 1667-ben újjáépítették; ekkor készült el festett kazettás mennyezete is, Erdélyben az egyik legrégebbi, míg négy fiatornyos, zömök kőtornya 1698–1720 között (1629-ig csak fa haranglába volt) épült.

10. Felsőboldogfalva – református templom Fotó: Fülöp Jenő

vészt követően teljesen újjáépítették. Azért még az 1956-os renoválásakor is előkerült egy befalazott ajtókeret, valószínűleg kriptabejárat… Kazettás menynyezete 1750-ben készült, a mai tornyot 1823-ban húzták fel.

Mai formáját a 15. században nyerte el, ám eredete a 12. századig vezethető vissza (sőt, az erdelyitemplomok.eu honlapon az áll, hogy „első említése a 11. századból való”!), legalábbis abból a

9. Nyárádszentmárton – unitárius templom 13. századinak tartják, egyenes záródású szentélyével ritkaságszámba megy Székelyföldön. Ebből csak a félköríves keretezésű, befalazott sekrestyeajtó, a csúcsíves diadalív és a vakalakítású papi szék maradt meg. Olyat is olvastunk, hogy „a 13. század első felében épülhetett, a védőszent neve, egyenes záródású szentélye és a rózsaablak, ’Szent Katalin kereke’ egyértelműen a bencés szerzetesek munkájára utal.” Talán 1241-ben a tatárok is, de biztos, hogy 1661-ben a

Fotó: Magyari Hunor

korból származnak egyenes záródású szentélyének feltárt alapjai. A második építési szakasz a tatárjárás utáni időszakra, vagyis a 13. század második felére tehető, amikor is szentélyét egyenes záródással meghosszabbították. „Abból az időszakból való mai hajója, a félköríves déli és a csúcsíves nyugati kapu, a Fotó: Kocsis Károly diadalív nyílástávolsága és vállköve, a falképek, valamint a déli fal csúcsíves ablaka” – olvashatjuk a Wikipédián. Hajlunk arra, hogy az 1974-ben felszínre került, „magas művészi szinten készült felsőboldogfalvi falképek” inkább a 15. század első (második?) felének alkotásai, nem sokkal azt megelőzően kőkerítéssel vet120


Székely Kalendárium – 2015 ték körbe az épületet. Kazettás mennye(További 15 régi székelyföldi zete 1670-ben készült az 1661-es tatártemplom ismertetését lásd dúláskor elpusztult gótikus boltozat a 2015-ös Székely Kalendárium helyébe. Kocsis Károly húsvéti kiadásában.)

Székely hangulat Őrálló hivatásukban, örökös harcok alatt, a székelyek megedződtek vész és vihar ellen. Karcsú, magas termetű, erős emberek: elemük a munka, fő jellemvonásuk a szorgalom, ügyesség, testi és lelki elevenség. A pirkadó hajnal talpon találja; az első napsugarat künn, a mezőn köszönti, amint ekéjével a drága anyaföldet szántja, kaszájával a suhogó füvet vágja, vagy sarlót akaszt az érett gabona szárának. A nap már régen alászállt, fátyolos szürkület borult a tájra, mikor a mezei munkából, éjjeli nyugalomra, hazafelé ballag. Míg a fáradt test hever, elméje azalatt is működik. Töri fejét, miként lehetne munkáját még nagyobb kamattal értékesíteni. Amiből lehet, hasznot húz: csekély a jövedelemforrás, minden alkalmat meg kell ragadni, hogy gyakran nagyszámú családjának kenyeret adhasson. Ha az őszi takarodás megtörtént: elkezd fúrni-faragni; szekeret vagy egyéb faárut készít, melyet elvisz egészen Kolozsvárig, még tovább. Vagy vásárokra jár, ad–vesz nyereségre; annyira élelmes, hogy még az örmény és zsidó kereskedők sem tesznek túl rajta. Istenfélő nép. Ha bajba jut, Istent hívja segítségül, hozzá fohászkodik, ha valamihez kezd. Félni mástól nem szokott, és szinte természete a vakmerőség. Aki magában, fegyver nélkül, egy bottal és késsel megy medvevadászatra, annak a szíve helyén kell hogy álljon…

Hős lelke dallal van tele. Dalba foglalja örömét, bánatát; dalai bánatosak, búsongó alaphangúak, melyek a számos megpróbáltatás keservéből fakadnak. A székely balladák a műfajban a világirodalom kitűnő példányai. Csodálatos, szinte közmondásossá vált balvélemény terjedt el a székelyről – hogy furfangos. Talán. De én azt hiszem, amit benne furfangnak tartanak, az nem furfang, hanem: ész. Mert tagadhatatlanul eszes. Ez az intellektuális erő mindenesetre őseredetű, melyet úgy a politikai, mint gazdasági életviszonyok élesre köszörültek. Az ellenséggel való küzdelem, a megélhetéssel való birkózás, földjének körömszakadtig hajtott védelme bizonyos jogászi raffinementt fejlesztettek ki a székely elméjében. Igaz, hogy nyíltszívűségét néha elleplezi, de erre mindig oka van. Ilyen, vagy olyan. Pajkos humor és játékos tréfa azonban most messze esik lelkétől. Döbbenetes, komoly gondolatok emésztik: a maga és hazája sorsát szeretné írva látni. Mi lesz? Semmi félelem! Ötödször is eljön Csaba királyfi...

121

Gagyhy Dénes (1873–1923): A székelyek – Hangulatok, mondai és történeti vázlatok (Budapest, 1918)


Székely Kalendárium – 2015

Napórák Székelyföldön A napóra művészeti, műszaki, építészettörténeti alkotás, illetve csillagászati ismeretterjesztő eszköz, melyet felleltározni, megóvni, megőrizni és átörökíteni az utókor számára éppúgy kötelességünk, mint a műemlékeinket. S minthogy a napórák ideje is véges, némelyeknek már csak a magyarországi Csillagászat Baráti Köre mozgalom által útjára indított Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) fényképes adatbázisa marad hírnökéül. Keszthelyi Sándor – az egyesület alapító tagja – és barátai Székelyföldet is bejárták a napórák összeírásának céljával, mely anyagból – a szerző hozzájárulásával– az alábbiakban szemelgettünk. Válogatásunk jórészt szubjektív szempontok szerint készült, többnyire a napórák külalakja, elhelyezkedése, állapota alapján.

Lakóépületek díszei Bár napórák jellemzően templomokat ékesítenek, némely helyeken fellelhetők kúriákon, magánépületeken is. A Kovászna megyei Alsócsernátonban a Bernáld-kúria (Fő út 630. sz.) udvari falán is található egy, a homlokzat jobb felső sarkában. A római számok félköríves sávban szerepelnek rajta: IX–XII–III; az árnyékvető (hibásan) vízszintes hely-

zetű. A ház 1640-ben épült barokk stílusban. Kézdivásárhelyen az Ady Endre út ékessége volt egykoron az az egyemeletes ingatlan, melynek déli homlokzata emeleti részén napóra díszelgett. 1980ban még „jól karbantartottként” említik, két évvel később a számlapját lemeszelik, de a vasrudakat változatlanul hagyják. A ház 1987-ben lett a „fejlődés” áldozata.

Fotó: Várady József, 1984

A déli fal a napórával

Kézdivásárhely, Ady Endre utca 1.

122


Székely Kalendárium – 2015 A Hargita megyei Bögöz 16. számú házán (más forrás szerint a Főút 5. sz.) az utcai homlokzat oromfalán, a vakolatra kialakított kör alakzat felületére festették a félköríves számlapot. Óraszámai arabok (6–12–6), az óravonalak összefutásába helyezett kis árnyékvető rúd némileg elhajlik a vízszintestől. Ennek ellenére „Szent György naptól Szent Mihály napig pontos időt mutat”. Keszthelyi Sándortól tudjuk, hogy „a magánház tulajdonosa, Keresztes Ferencné olyan tájékoztatást adott, hogy 1929–1930 körül itt lakott A református templom egy idős pap, név szerint Kádár Andor, déli fala Nagykenden valószínűleg ő készítette a napórát”. Fotó: Várady József, 1984 A gyergyóalfalusi, különleges, pártázatos oromfallal, tornyocskával, hom- megyei Nagykenden a református templokzatdíszekkel ellátott kastélyszerű lom déli fala őriz ilyen csillagászati emlélakóház (házszáma 57. vagy 58.) már ket: a déli ajtótól jobbra, a templomhajó önmagában is építészeti kuriózum. jobb felső sarkában. Az árnyékvető 1863-ban építtette olasz mesterekkel pólusra mutat. Róth István földbirtokos. A délre néző Félköríves, viszonylag jó állapotú díszes oromfal legfelső részén a napórát napórákkal találkozhatunk Hargita és egy fehérre meszelt félkörívbe készítet- Kovászna megye településein is – talán ték, árnyékvetője kissé lehajlik a vízszin- ezekből van a legtöbb. Csíkcsatószeg, testől. Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Gyergyóalfalu, Gyergyóditró, GyergyóTornyok ékszerei szárhegy, Gyergyószentmiklós, KászonRégi templomaink ódon falai szintén altíz, Székelyudvarhely és Vajnafalva őrzik még itt-ott az idő múlásába bele büszkélkedhet ilyen emlékekkel. Gyernem nyugvó építőik emlékét. Meg- gyószentmiklós központi, római katolikopott lapú, gondatlanságban porladozó kus templomának tornyát nem csak egy napórák találhatók a csíkkarcfalvi, szép, félkörívű napóra, de – annak átmékilyénfalvi, a székelyderzsi és a kézdi- rőjén – egy latin felirat is gazdagítja: martonfalvi templomokon – igaz, arról ORTUS DOCET BENE VIVERE, nincs tudomásunk, hogy az utóbbi évek- amelynek fordítása: Napkelet, taníts ben restaurálták-e ezeket. Gondosan meg helyesen élni. őrzött, teljes körívű, kezdetleges Gyergyószárhegyen a templomtól és „óramű” pihen századok óta a Hargita a Lázár-kastélytól nem messze épült fel a megyei Fiatfalva és Csíkrákos templo- 17. század második felében a ferencesek mán. A Kis-Küküllő vidékén, a Maros kolostora és kápolnája, első rendházfő123


Székely Kalendárium – 2015 nöke (1669–1674) Kájoni János volt. A sárga színű harangtorony déli falán található napóra, melynek számlapját Kádár István szerzetes szerkesztette és festette újra 1987-ben; az árnyékvető rudat is pótolták. Csíkszentdomokos római katolikus temploma 1787 és 1802 között épült fel, 1972-ben az egész épületet restaurálták. A torony déli falán napóra van, a fehér falra feketével festve, szabályos kettős félkörben az óravonalak és az óraszámok. Érdekessége, hogy a számok „fejjel lefelé” vannak, azaz a kör közepe felől értelmezhetőek.

Sokoldalú mestermunkák

Fotó: Keszthelyi Sándor, 2010

A megszokottól eltérő, szemet gyö- A székelyudvarhelyi Szent Miklósnyörködtető, összetettebb „mestermű- hegyen álló római katolikus plébánia napórája vek” általában jó állapotban vannak – ez nyilván annak is köszönhető, hogy évszámokat jelentenek:1689, 1728, többnyire kolostorok falára kerültek. 1832. Gyimesbükkön az új, magas tornyú, Ilyen a székelyudvarhelyi Szent Miklóshegyen álló, római katolikus plébánia- támpilléres hajójú róm. kat. templom templom mellett 1651 táján épült espe- (Jakab Antal gyulafehérvári segédpüsresi lak (korábban a jezsuiták rendhá- pök szentelte fel 1976 októberében) za), melynek a templom felé eső (nyu- szentélyének falán egy 1,5 méter átmégati) és a túloldali (keleti) falain, az rőjű körmezőben is napóra látható, rajta emeleti ablakok között egy-egy régi és az állatövi csillagképek jelei. A jelzések szép napóra lelhető fel. A napórák egy- alapján Sebestyén Benjamin tervezte és szerre készülhettek, azonos tervező és készítette, aki korábban csíksomlyói kivitelező kezének munkái. A pálca ferences szerzetes volt, így a napóra is végén lévő gomb veti az árnyékot a falra. hasonlóságot mutat a csíksomlyói napóA számlapon nagyjából függőlegesek az rákkal. Csíksomlyón a ferences kolostor belső óraosztások, a félórákat is jelzik. Az óraosztásokra merőleges három vonal a téli udvarának falán három téglalap alakú, napforduló, a napéjegyenlőség és a pontosan szerkesztett napóra van: az első nyári napforduló idejét mutatja. Belül a kelet felé néző falon (ez délelőtt mutategyes állatövi csillagképek jelzései, kívül ja az időt), a második a déli irányba nézőn díszes szalagok között feliratok latinul (ez a dél körüli órákban működik), a harés magyarul. A szöveg egyes betűi szí- madik a nyugat felé nézőn, ami délután nesre vannak festve, melyek latin szá- kap napfényt. A keleti napóra 1779-ben, a mokként értelmezve és összeadva déli és a nyugati 1770-ben készült. 124


Székely Kalendárium – 2015 Keszthelyi Sándor amatőr csillagász hosszú évek óta foglalkozik napóra-kutatással, mondhatni ő e különleges időmérők irodalmának megteremtője. 1952-ben született a Baranya megyei Magyarszéken, építészeti tanulmányait Pécsett, majd Budapesten folytatta. Építészettörténeti és műszaki ismereteit akkor kamatoztathatta igazán, amikor a „csillagászati emlékeknek” is nevezett napórák kutatásának szentelte szabadidejét. 1978-ban kezdte el gyalogosan, vonattal, busszal, később pedig egy zöld Trabanttal bejárni a Kárpát-haza minden zegét-zugát, rengeteg barátra, jó ismerősre, szép emlékre, de leginkább óriási ismeret- és fényképanyagra téve szert. (Forrás: Wikipedia)

Felsőháromszék egyik büszkesége az esztelneki ferences rendi templom és kolostor. A zárdatemplom déli falának jobb oldalán egy napóra húzódik meg. Álló ellipszis alakú felületre készült, óraszámozása arab, felül S. B. jelzi készítője, Sebestyén Benjamin nevét. A napóra felett felirat: ISTENEM ÉS MINDENEM. Ettől nem messze, Kézdiszentléleken, az erődtemplom déli falának bal Kézdiszentlélek, az erődtemplom déli falán lévő napóra

Fotó: Ráday Mihály,1986

oldalán van napóra, két támpillér között. A napórát és a feliratokat minden egyes felújításkor újrafestették, kibővítve a legutóbbi évszámmal. Előfordult, hogy egyegy ilyen alkalomkor az óravonalak eltűntek, de legutóbb ismét „meghúzták”.

A 21. század alkotása

Napjaink „legmodernebb” székelyföldi napóra-együttese a Somlyó-hegy nyugati lábánál található. A ferences kolostortól pár száz méterre fekvő Mária-forrás ízletes, szénsavban és ásványi anyagokban bővelkedő vizét régóta ismerik és fogyasztják az itt élők. 1860–1862-ben a somlyói katolikus gimnázium diákjai alakították itt ki a Barátok feredeje medencéjét. 2006-ban a borvízkút köré sok kerti építmény és műalkotás került (többnyire kaláka révén) fából és kőből. Külön tábla jelzi a napórát. Ennek árnyékvetője egy nagyjából hasáb alakú, 1,5 méter magas 125


Székely Kalendárium – 2015

Időmérő új székely találmány Közismert, hogy az erdőt-mezőt járó pásztoremberek a nap állásából, a csillagok helyzetéből nagy pontossággal meg tudják állapítani az időt. Nemigen tudunk azonban az eltelt idő tartamát megállapító valami érdekesebb népszokásról. Pedig az ilyenre is szükség van nagyon sok esetben. Pl. a háziasszonyok is hányszor jönnek zavarba, amikor a főzésnél meghatározott időtartamú készítési módokról van szó (tojásfőzés), s óra nincs a háznál. A szükséglet, leleményességgel kapcsolatban hozta ki szinte magától a következő érdekes esetet. A felső medencéjében lassan folyó s még csak patakocska alakját mutató Maros völgye egész szélességében most már lassan kiszáradó tőzeges területtel van tele. Ősszel, a sarjú betakarítása után itt legeltetik a gyermekek a teheneket. Persze a szép őszi napsütésben folyik a játék a csendesen füvelgető állatok mellett. Utána jólesik egy kis pihenés, de még az amolyan szerény pásztorkodó falatozás is. A kettőt össze kell kötni. A szép füves réten sok baj nincs az állatokkal, s így egy kicsit szunyókálni is lehet, de addig… jó, ha egy adag pityóka is süllöget a felébredésig. A szomszéd pityókás földekből hamar kikerül a szükséges mennyiség. Aztán tüzet rittyentenek nagy hamar! A parázsba bé a pityókát, s amíg elkészül, egy kis szenderedés meg nem árt. De meddig? Mert ha el találnak aludni, úgy szénné ég a drága csemege! Azon is lehet segíteni! Megfigyelték, hogy a száraz tőzeges föld is meggyúl a pityóka sütésénél, s a tűz, mint a tarlón, szépen tovább harapódzik itt is. Összehasonlítva ennek a terjedési idejét a pityóka megsülésével, hamar készen volt a terv. A tűz körül úgy feküdtek le hasmánt s fejjel kifelé, hogy a nagy lábujjuk olyan távol legyen a tűz szélétől, amennyi szükséges annak terjedésére a pityóka kisüléséig. Aztán nyugodtan el is aludtak, s amelyiknek a tovább terjedő tűz hamarább megperzselte a lábát, az hamar észrevette, hogy a pityóka már kisült, s várja a fogyasztó publikumot. (Székelység, 1936. szeptember–október)

kőtömb, amely egy kisebb kőlapon áll, a Fotó: Marton Géza, 2010 tizenkétszög alakú, kideszkázott felületre vetődik a kőhasáb árnyéka. Óraszámozás nincs, a délután 3 óra azonban nevezetes időpont: „A napóra Krisztus kereszthalálára emlékeztet. Amint a Bibliából tudjuk, a tanítványok közül a Mestert egyedül János meri elkísérni a Golgotára. Az ő végső kitartására és hűségére emlékeztet a napóra. A padoBarátok feredeje zatba székely rovásírással rótt 12 apos126


Székely Kalendárium – 2015 Fotó: Keszthelyi Sándor, 2010

Napóra a gyimesbükki római katolikus templom szentélyének falán

tolnév közül a Jánosé helyezkedik el a középponthoz legközelebb. Az ő neve találkozik minden nap délután 3 óra körül (a megfeszítés időpontja) a Krisztust jelképező, középen álló sziklaszál árnyékával” – írják. Még egy csillagászati jellegű hely van

itt, a „Holdóra” névvel illetett alkotás. Ez egy szabadon álló centrális faépítmény, legfelül kerek nyílással. „A Holdóra Jézus születésének csodájára emlékeztet. Isten fényessége Márián keresztül, fiában megtestesülve érkezik a földre. Ő a győzedelmes fény a sötétség fölött. A Holdóra feladata, hogy minden látogatót rávezessen erre. A fény minden délelőtt 11 és 15 óra között a Holdóra padozatára esik. Az árnyékolt felületen a csillagos égbolt jelenik meg, középen a Holddal, a betlehemi titokzatos éjszakát idézve. Pontosan délben azonban a tető közepén lévő nyíláson esik be a fény” – írják szándékukról az alkotók. A déli órák napfényében lejátszódó jelenségekhez persze a Holdnak nincs köze, azokat csak a Nap fénye okozhatja. (további fotók: www.kalendaruim.ro ) Keszthelyi Sándor Erdélyi napórák c. írása, valamint a szerző adatközlése alapján összeállította Ötvös Boglárka

Kászonaltíz

127


Székely Kalendárium – 2015

„Mulandóság gyászos tükre” Székely-magyar település elképzelhetetlen templom és temető nélkül. E kettő „nyitott történelemkönyve” a falunak. A templomtorony gombja, a harang felirata, az úrasztali terítők, a klenódiumok, a sírfeliratok mind értékes információkat hordoznak a múltról. A temető az a hely, ahová, ha belépünk, önkéntelenül is halkabban beszélünk, lekapjuk a sapkánkat, érezzük, ez egy más világ. Ez az eltávozott őseink, kedves felmenőink, hitvalló elődeink világa. kinek meghűlt teteme nyugszik”. Sajnos a fejfás, kopjafás sírjelölés nem volt időtálló. Ma már csak kőből faragott régi síremlékeket találunk az említett települések temetőiben. A legrégebbi, máig megmaradt sírkő a nyárádszentmártoni unitárius templom cintermében látható, a hajdani, 1673-ból származó fedeles kiskapu alatt. A temetőben véletlenszerűen megtalált sírjelet ugyanis ide mentették és helyezték közszemlére. Felirata a következő: „Itt fekszik az Úrban boldogult/ Múlt és Isteni virtusokkal/ Megáldott Karácsonyfalvi/ Balázs uram a marosszéki/ Unitárius egyházkör esperestye/ És a csíkszentmártoni/ Eklesiának is lelkipásztora/ Ki megholt AD 1686 die 18 Juli.” Az említett települések temetőiben eluralkodott mára már a márványbetétes műkővel történő sírjelölés, de alapos szemrevétel után még nagyon sok, 19. századból illetve a 20. század elejéről megmaradt síremléket is találunk. Míg az újabb sírköveken csak ritkábban láthatunk valamilyen ornamentikát, és általában csak az elhunyt nevét valamint születési és elhalálozási évét jelölik, addig a régebbiek díszítettek, és előfordul, hogy bővebb szöveget tartalmaznak. 128

A Nyárád mentén jártunk, régi síremlékek után kutatni, Csíkfalván és a ma közigazgatási szempontból hozzá tartozó falvakban: Búzaházán, Jobbágyfalván, Nyárádszentmártonon és Vadadon. A legrégebbi sírjel, amiről tudomásunk van ezen a területen, a 15. századból való. Boros Mózes (1893–1973) jobbágyfalvi unitárius kántor-tanító egy fejfáról tesz említést kéziratban fennmaradt helytörténeti feljegyzésében, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Anno Dei prima 1414 az Úrban boldogult kimúlt jobbágyfalvi László János az A szerző felvételei

Magyar címeres síremlék – Jobbágyfalva


Székely Kalendárium – 2015 giek (tanítók, papok) síremlékei általában – akárcsak a tárgyalásunk alatt lévő többi településen – keményebb kőből készültek, és szépen megmunkálva kerültek helyükre. A szerényebb lehetőségekkel bíró családok inkább a Nyárád folyóból szerzett lágyabb homok- vagy mészkőből készítettek vagy készíttettek – gyakran amatőr sírkőfaragóval – sírjelet elhunyt szeretteik számára. A vadadi temetőben nyugszik például Marosi Lajos (1876–1907) tanító, Szakács Mózes (1858–1934) „ki csendőrségről gazdaságra lépett”, és Szász Andrásné Búzaháza: ökrös díszítés (1878–1899) unitárius papné. A nyárádszentmártoni temető gondozottsága példaértékű. A bekerített, A régi síremlékeket tanulmányozva a ravatalozóval ellátott helyre belépve következő díszítő elemeket figyeltük tekintetünk rögtön egy mesterien megmeg a Nyárád mentén: szomorúfűz, munkált síremlékbe akad, amelyet a kehely, tulipán, töviskoszorú, olajfaágak gyászoló szülők emeltettek a II. világkeresztbe téve, szív, edényből kinövő háborúban hősi halált halt fiuk emlékévirág, rozetta, faág. Ritkábban kereszt, re. Szabó András 1916-ban született, és könyv, emberfej, ló, óra római számok- 1944. december 30-án, orosz hadifogkal, szőlőfürt, magyar címer. Amit pedig ságban vesztette életét. A sírjel egyik helyi jellegzetességnek találunk, az a két oldalán a következő szöveg olvasható: vagy négy ökörrel szántó gazda motívuma. (Jelen sorok írója középső Maros menti, székely-mezőségi, sóvidéki temetőkben kutatott, de ezzel a díszítéssel eddig csak Csíkfalva környékén találkozott.) Búzaházán több kis temetőrész alakult ki, a törzsgyökös lakók – akikből egyre kevesebb él a faluban – példásan gondozzák őseik emlékét. Egy kis völgyben meghúzódó Vadad temetőrészei a település északi dombjain találtak helyet, festői környezetben, lombhullató erdők, szántóföldek és pélNyárádszentmárton, dásan művelt szőlősök szomszédságáórás díszítés ban. A módosabb gazdák vagy értelmisé129


Székely Kalendárium – 2015 „Te itt járó tekints e gyászos sírkőre Mint a mulandóság gyászos tükörére Incze Albert alszom itt csendesen Húszan-égy évekig futottam pályámot Ekkor nagy égés lőn összve éget testem Mely által a halál örvényébe estem Kilenc nap vívta a halál életem várát S 1895. május. 4-én fizettem le árát” A jobbágyfalvi temető a Nyárád folyó bal partján helyezkedik el a falu lakott területén kívül. Sok a régi síremlék, amelyek közül kettőt emelünk ki. Első egy mesterien megmunkált, keresztben csúNyárádszentmárton, csosodó kőtömb és a hozzá tartozó, katonás kovácsoltvassal elkerített síremlék, amelynek felirata azt adja az utókor tud„Jószívű víg barátok és embertársak, akik tára, hogy: „Itt nyugszik a jobbágyfalvi engem ismertetek, és akik nem. Emlékem romai katholika plébánia és iskola nagylelnézzétek meg és olvassátok el, hogy holt- kű alapítója nagy-berívói Boér Ferencz testem hol pihen idegen földben. Kérjétek született 1803 augustus 2 megholt 1874 a Jóistent éltetekben, hogy titeket az én augustus 30. Istennek szelleme lebegjen hű szomorú sorsomtól mentsen meg. Minden szolgájának porai felett.” A síremlékhez erővel harcoljatok a háború ellen.” A sírjel egy kisebb sírjel is tartozik a következő hátára egy harcra kész magyar királyi felirattal: „Egy vérből eredett hat jeles gyerhonvéd mását faragta a síremléket készí- mekek az őket ölelő annyak karjai köszt tő mester. A nyárádszentmártoni teme- nyugosznak e gyászos sírhalomban. Néhai tőben még több hősi halált halt I. és II. tekintetes Boér Ferentzné Komáromi világháborús katonának, áldozatnak állítottak emléket. Ilyenek például: Csizmadia János (1870–1917), Fazakas Sándor (1875–1915), Szőke István (1905–1945) vagy Marton Domokos (1927–1946), akit „véletlen gránát robbanása ragadta ki szerettei ölelő karjából”. Csíkfalván a református és unitárius temető egymás közelében található, egyegy kis domb hátán. A régi sírkövek között olyanokat találunk, amelyeken „sírkővers” olvasható. Egy balesetben Boér Ferenc síremléke, Jobbágyfalva elhunyt fiatalember sírjára rótt verset e helyen is közzéteszünk: 130


Székely Kalendárium – 2015 Rosalia úr asszony született 1813 ápr. honapja 11. Férjhez ment 1831 ik esztendőbe június 13. Megholt 1872 június 18. Árván maradatt fia Boér Antal 15 honapus korába.” A másik sírjel, amelyről említést teszünk, 1943-ban készült a „kis magyar világ” idején, és két szempontból érdekesebb, rendhagyóbb: sírverset hordoz és díszítése a magyar címer. A vers így hangzik: „Tavasz virulásán hervadt el életem Mikor mindenben boldogságom leltem Nem boldogság halál jött érettem Bár élni akartam e sír lett lakhelyem Házastársaknak állított sírjel Ahol örök álmom pihenem csendesen.” Fazakas Miklós (1921–1943) Végezetül még egy szomorú megállapításnak szeretnénk helyet adni: sajnos sírjeleink, melyek hosszú idejű ittlétünk igazolják, lassan martalékává válnak az éghajlat viszontagságainak, az idő vasfogának és az emberi rosszaságnak, nemtörődömségnek. Ezért a síremlékek számbavétele, leltározása, megmentése, tanulmányozása első számú feladataink közé kellene hogy tartozzon egész Székelyföldön. Búzaháza: szép díszítés Nemes Gyula

Tudta? • A köztudattal ellentétben sem a Maros, sem az Olt folyó nem a Nagyhagymáshegységből ered. Az előbbi forrása a Fekete Rez (1538) előterében, egy völgyfőben található (1460 méter magasságban, a csermely vízhozama 6,7 l/perc), tehát nem Marosfő közelében, míg az Olt két forrásága a Nagyhagymástól északnyugatra, a Kovács Péter-hágó (1224 m) közelében fakad. • A Gyilkos-tó legnagyobb mélysége 10,5 méter volt a 20. század közepén (a két ág tengelyének metszéspontjában), átlagos mélysége 5,46 méter, vízmenynyisége 680 ezer köbméter, a tóba ömlő patakok vízgyűjtő területe pedig 38,9 km-t tett ki. 131


Székely Kalendárium – 2015

Székely tudós Amerikában Beszélgetés dr. Barabási-Albert László fizikussal, a bostoni Northeastern Egyetem kutatójával, a Harvard Egyetem professzorával Barabási-Albert László, a bostoni Northeastern és a Harvard Egyetem tanára, a Northeastern Egyetem Komplex Hálózati Kutatóközpontjának vezetője 1967-ben Karcfalván született. Édesapja, Barabási László történész, múzeumigazgató, édesanyja, Katalin, magyar szakos tanár. Iskolába Balánbányán, rövid ideig – anyai nagyszüleinél – Kézdioroszfaluban járt, majd Csíkszeredában, a mai Márton Áron Líceumban érettségizett. Bukarestben fizikus-mérnöknek tanult, egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen fejezte be. Bostonban doktorált, majd az IBM kutatóközpontjában dolgozott. 2007-ig az Indiana állambeli Notre Dame Egyetemen tanított, jelenleg a bostoni Northeastern és a Harvard Egyetem professzora. 2003 óta az Amerikai Fizikai Társaság, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia, 2007 óta pedig az Academia Europaea tagja.

Több száz tudományos cikket közölt, nálunk is kaphatók ismertterjesztő szinten írt könyvei, a Behálózva (2002, húsz nyelvre lefordítva) és a Villanások – a jövő kiszámítható (2010). Tusnádfürdő. Vakációs, egyszerű öltözékben jön, aki nem ismeri, aligha gondolja, hogy egy világhírű tudóssal megy szembe. Kávét és süteményt rendel. Tanárosan, logikusan felépítve, időrendben mesél, kérdezni is alig kell. – Karcfalván csak születtem, de valójában Balánbányán laktunk (akkor még az nem volt rossz hely, „tombolt” a bányászat), nyári vakációimat többnyire a másik nagyszülőknél, Gyergyószentmiklóson töltöttem. Édesanyám magyartanár volt, édesapám a helyi kultúrházat vezette. Tizennégy éves voltam, amikor őt a csíkszeredai Népművészeti Iskolához helyezték, ezért beköltöztünk a városba.

Az első előadás

132


Székely Kalendárium – 2015

Óvodás kortól az érettségiig

– Kevés családi „indíttatást” érzek a addig, valószínűleg azért, mert több időt töltöttem apámnál, az iskolában ott lábatfizika iránt... – Ha már ezt keresi, akkor el kell mon- lankodtam a szobrász-körön, többször danom, hogy a gyergyói nagyapám kami- megfordultam a szárhegyi művésztelepen, ontulajdonos volt a kommunizmus előtt. valahogy természetesnek tűnt, hogy képMinden járművét elvették, de a műhelye zőművészetre menjek. Ez a pozitív löket megmaradt. Ott nyaranta, ha jót akartál, azonban gondolkodóba ejtett, s amikor a akkor a 17-es kulcsot gondolkodás nélkül megyei fizika tantárgyversenyt is megkellett az állandóan valamit bütykölő öreg nyertem, hirtelen arra jutottam, hogy kezébe adni. Szóval, bár nem voltam ehhez én „értek”. Persze, érteni nem értetkimondottan „kockafejekkel” körbevéve, tem, de kétségtelenül tetszeni kezdett a azért a technika nem esett olyan nagyon dolog, ezért eljártam a könyvtárba, és eloltávol. vastam gyakorlatilag az összes fizikai isme– Nem tűnik elégnek… retterjesztő könyvet, s egy csomó biográfi– Valóban nem. Én egy véletlenre ve- át fizikusokról. – S közben éjjel-nappal oldotta a zetem vissza a kezdeteket. A sors különleges játéka során kaptam egy olyan pozitív fizika feladatokat? – Nem. Én nem emlékszem, hogy töbvisszajelzést, amely talán megváltoztatta az életemet. Csíkszeredában egy négyszo- bet oldottam volna, mint a házi feladat, bás lakásba költözhettünk be. Ugyan- ami azért volt bőven egy matek-fizika oszabban az időben helyeztek ki Szeredába tályban. De ismertem a hátteret, a felfedeegy fiatal mérnökházaspárt, akikkel szeg- zések történetét, kontextusba tudtam ről-végről rokonok voltunk. Nem volt, helyezni a dolgokat, s ez nagyon sokat ahol lakniuk, ezért a szüleim felajánlották, segített. Tizenegyedik osztályban már hogy költözzenek hozzánk egy időre. Ha tudtam, hogy fizikus akarok lenni, de csak már ott voltak, valami hálaféléből, segítet- tanári képzésről hallottam. Szüleim, tek nekem fizikából annyira, hogy kilence- mindketten tanárok, azt mondták: csak dik osztályban, az első felmérőn mindenki tanárnak ne menj fiam, menj mérnöknek, négyest kapott az osztályban, csak én az a jó szakma. Valamikor az érettségi nyolcast. Akkor fordult meg először a előtt, véletlenül tudtam meg, hogy mindfejemben, hogy ez nekem talán menne, két kívánság teljesíthető, hiszen egy főleg, ha valamit tanulnék is. Nekem helyen az országban, a măgurelei atom133


Székely Kalendárium – 2015 – Mi lett a tanulmányaival? – Budapesten fejeztem be a fizikát, és továbbra is a káoszelmélet érdekelt, amivel kapcsolatban még a bukaresti időben is már jelent meg, Andrei Dorobanţu nevű kiváló tanárommal együtt írásom angol nyelven, nyugati szaklapban, ami akkoriban nem volt általános, amennyiben a tanáraim nyolcvan százaléka nem mondhatta el ezt magáról. Felmerült ugyan, hogy visszajöjjek Bukarestbe, de kollégáim azt mondták, az az esztendő egy „elveszett év” volt, az intézetben minden a Tanító nénije politikáról, tanárok kirúgásáról szólt, csak és egy osztálytársa éppen kutatást nem végzett senki. társaságában Ehelyett Bostonba mentem ösztöndíjjal, és a Kolumbán Gábor által szuggerált fraktálelmélettel (a természetben gyakran kutató intézetben fizikusmérnök képzés előforduló „gyűrött” geometriai alakzatis van, az első ember, akit megismertem tal) foglalkoztam. Igaz is: még másodéves és ezzel foglalkozott, Kolumbán Gábor koromban hallottam róla, hogy van olyan, hogy Vicsek-fraktál, s hogy ez Vicsek volt. – Tovább is ilyen szerencsésnek Tamás magyar fizikus nevéből jön, úgymondható véletlenek alakították a sor- hogy elmentem egy vakációban Budapestre, hogy megismerjem. sát? – Miként találta meg? Megkereste a – Nevezhetjük annak is: 1989-ben, amikor harmadéves voltam, egyszer hív- telefonkönyvben? – Szó szerint. Szerencsére kevés Vicsek tak a szüleim, hogy azonnal jöjjek haza. Hazajöttem, bevittek a rendőrségre, volt, kettőből eltaláltam, mondtam, hogy kezünkbe adták az útlevelet, s azt mond- engem érdekelnek a fraktálok, s erre megták, tűnjünk el. Tudni kell, hogy ezt meg- hívott magához, haza. Később, nála írtam a előzően a két egyetemi diplomás apámat, diplomamunkámat, több cikket publikálaki az utolsó magyar múzeumigazgató tunk együtt, és tőle kerültem Bostonba. volt a környéken, autóbuszjegy-ellenőrré Megszereztem a doktori címet, majd az „léptették elő”. Ez sem volt elég, szabadul- IBM kutatócsoportjába kerültem, ahová ni akartak tőle, és úgy döntöttek, legjobb, fiatalokat alkalmaztak. Betettek minden ha eltűnik. Ő viszont belátta, hogy egy konkrét kutatási cél nélkül egy óriási labor„kegyvesztett” ember gyerekeként nekem ba, s várták, hogy majd csak kitalálsz valasemmi esélyem nincs itthon, ezért azt mit. Itt találkoztam a számítógépes hálózamondta, csak velem együtt megy. Adták tokkal, itt publikáltam első cikkeimet az útlevelet, s mentünk. Anyám és a nővé- ebben a témában (angol kifejezés: publish or parrish – publikálsz vagy elpusztulsz), de rem itthon maradt. 134


Székely Kalendárium – 2015

A Barabási-birodalom Boston, Northeastern Egyetem, Charles A. Dana Research Center, ötödik emelet, „Barabási-birodalom”. A folyosón padlószőnyeg, „előkelő” csend, csak a gépek surrogása hallatszik. Az üveggel elkerített irodákban óriási monitorok előtt feltűnően fiatal emberek dolgoznak. Ember nem mozog, a titkárnő diszkréten bekopog a profeszszorhoz, hogy hetekkel korábban rögzített látogatási időpont van. Behív. Pólóban, rövidnadrágban, tangapapucsban van, teával kínál. Fél óra sincs, míg a kurzusa kezdődik. Bostonról beszél, ez a világ legjobb tudományos környezete, mondja lelkesen. Csaknem száz egyetem és főiskola működik itt, köztük a Harvard, az MIT (Massachusetts Institute of Technology), a Boston University és a Northeastern. Az egyetemen dolgozik a bostoni munkaképes lakosság hét százaléka, a több mint negyedmillió egyetemista „megszabja” a várost. Rövid nadrágban és mezítláb a Northeastern és a Harvard közös kurzusán

A Northeastern Egyetem

Kérdésünkre, hogy miért jobb itt élni, mint mondjuk Budapesten, gondolkodás nélkül válaszol: – Élni nem jobb, én Budapestet jobban szeretem. De dolgozni sokkal jobb itt. Én nagyon sok területen dolgozó emberrel vagyok kénytelen együttműködni. Azt kell látni, hogy bármilyen terület érdekel, azon a területen a világ első három specialistájából az egyik biztosan itt van, Bostonban. Lehet, nincs itt a legjobb, bár nagyon sok olyan terület van, amelynek a legjobb szakembere itt él, de az első háromból biztosan itt van az egyik. Nincs még egy ilyen hely a világon. Hát ezért nem lehet elmenni innen, Bostonból. Órára megy: Northeastern és Harvard közös kurzus. Pólóban, rövidnadrágban, tangapapucsban (aztán ebből is kilép), kezében egy bögre teával. A formaságra nem sokat ad, az biztos. Az órát nem lehet elkezdeni, mert nem jut mindenkinek szék, a szomszédból kell hozni. Szemlátomást többen vannak, mint ahányan eredetileg fölvették a tantárgyat. Vélhetően ez számít, nem a nyakkendő...

135


Székely Kalendárium – 2015 ezek még nem jelentek meg, mert nem találták őket fontosnak. Pedig az már egy Csíkszereda, negyedik emeleti igazi jó cikk volt, de akkor ezek a mai élelakás. Keresztes Katalin „régi tünket meghatározó óriási hálózatok, a vágású” pedagógus, az a fajta, aki mobiltelefon, az internet még nem létezmég hivatásként űzte ezt a szaktek. mát. Szereti a munkáját, nem – A világ első tudományos lapjánál emlékszik, hogy olyat mondott sem „érezték” ennek a fontosságát? volna a fiának, csak tanár ne – Öt évbe tellett, amíg rájöttek, hogy itt legyen. a jövőt meghatározó dologról beszélünk. – Ha mondtam, annak kizárólag Szerencsémre akkor már Néda Zoltán kolaz lehetett az oka, hogy a pedagólégám küldött doktorálni hozzám egy kivágusokat akkor (is) gyalázatosan ló diákot Kolozsvárról, Albert Rékát, aki alulfizették. Az ember pedig, elásta magát ebben a témában. Amúgy ugye, azt szeretné, ha a fia jól élne. még két kitűnő diák jött Kolozsvárról, a Látja, úgyis tanít, csak „nem sepsiszentgyörgyi Ravasz Erzsébet, aki középiskolás fokon”. most a Harvard Egyetem tanára, és a csíkFotókat vesz elő. Komoly, csillogó szeredai Dezső Zoltán, ő egy bostoni bioszemű fiúgyerek néz ránk. Nagyon tech cég kutatója. Nos, Albert Rékával komoly. Egyetlen képet találunk, együtt írtuk meg azt a cikket 1999-ben, amelyen mosolyog. Furcsa ellentéamely – talán nem szerénytelenség elmonte ez a mai, laza tudósembernek, dani – pillanatnyilag a világ legtöbbet lehiakinek mindig ott bujkál a mosoly vatkozott cikke. Valójában úgy tartják száa szája sarkában. mon, hogy egy új tudományt alapozott – Bár állandóan dolgozik, azt meg: a hálózatelméletet. Persze, nem ez hiszem, boldog, sorsával elégedett volt az egyetlen, de ezt valahogy „felkapa fiam – erősíti meg a nyugalmaták”, s így amolyan „alapdokumentumzott tanárnő. – Minden nyáron nak” számít. Tulajdonképpen kimutattuk hazajön, az unokáimat is hozza. Ők egyébként, amerikai édesanya számítógépes hálózatokról, hogy skálajukkal együtt, Budapesten élnek, függetlenek. – Ez mit jelent? éppen azért, hogy a gyerekek meg– A csomópontok „nem demokratikutanuljanak magyarul. A nagyobbik most kezdte az első osztályt. Van sak”: vannak nagyon „behuzalozott” csomég egy unokám a fiam első felemópontok, és vannak olyanok, amelyekhez csak néhány huzal fut – ezek a számok ségétől, ő orvosnak tanul a Notre egy nagyon szoros törvényszerűséget, ún. Dame Egyetemen – meséli. Barabási Albert-László pedig „kétlahatványfüggvényt követnek. Pontosan ki ki” életet él: egy hónapig Bostonlehet számolni, hogy hogyan változik az ban, egy hónapig Budapesten tanít. erős és a gyenge csomópontok száma. És Nem csak felgyorsult a világ, de amellett, hogy skálafüggetlenek, robosztusak is, azaz nem omolnak össze, ha kiütünk kisebb is lett... csomópontokat belőlük. A társadalom is 136


Székely Kalendárium – 2015 egy ilyen háló: vannak emberek, akiket beszélünk. Ha ugyanis ismered a hálót, van nagyon sokan ismernek (filmsztárok, poli- egy térképed, akkor be lehet azonosítani tikusok), és vannak kevésbé ismertek; az azt a néhány csomópontot, aminek a „kilöegyikhez sokan „kapcsolódnak”, „erőseb- vésével” összedől a háló. bek” lesznek, másokhoz kevesebben. A – Ez így tényleg izgalmasnak tűnik… hálózat növekedése is ezt a topológiát – Az is. Ráadásul óriási területet nyitott követi: minél több barátja van valakinek, a sejtbiológián belül, amit most már hálóannál nagyobb esélye van arra, hogy még zatbiológiának, de egyre inkább hálózattöbb legyen. Már a Bibliában orvostudománynak nevezis írva van: „akinek van, nek. A Harvard Egyetemen annak adatik” (Máté 25:29). létre is hoztak két évvel De a szociális hálón is van, ezelőtt egy Hálózat Orvosakinek tízezer ismerőse van, tudományi Intézetet, ahol van, akinek ötven, nyilván több mint kétszáz kutató annak „szaporodik” jobban dolgozik. Az Amerikai Tuaz ismerősei száma, akinek dományos Akadémia pedig több van, ezek erős csomóbekódolta a Network Scienpontok lesznek. Mi több, az ce, azaz a hálózatok tudoemberi sejtek is így kapcsománya nevű önálló, új ágát lódnak egymáshoz, minden Tudományos kiadváa tudománynak. Ennek a nyok címlapján önszerveződő hálózat, áram„lelke”, a filozófiája a fizika, körök, ideghálózatok, a járványok terjedé- mert rendszertelennek tűnő rendszereket si útvonala, bűnszövetkezetek, minden kell megérteni és leírni, de számos más ezzel a tulajdonsággal bír. Bár robosztusak, tudományágból „importál” eszközöket. kimutatták ugyanakkor, hogy sérüléke- Már tudományos konferenciák zajlanak nyek a célzott támadásokkal szemben, ebben a témában, szakfolyóiratok jelennek néhány nagyon nagy csomópont eltávolí- meg, doktorálni lehet belőle, pedig tizenöt tásával könnyen darabjaira hull az egész évvel ezelőtt még semmi sem volt. Ennyire felgyorsult a világ. hálózat. – Miért adta a fejét arra, hogy isme– A CIA még nem jelent meg az ajtóban? retterjesztő könyveket írjon? – De. Mi nem dolgozunk velük, de félé– Azt hiszem, nekem ez kötelességem. vente „arra jár” valaki, s elmondja, hogy ő Tanárként tulajdonképpen ugyanezt csiéppen a tézisén dolgozik, s mennyire nálod: megértetni emberekkel olyan dolérdeklik ezek a friss dolgok, de amúgy gokat, amik látszólag bonyolultak. Ugyan„távol maradnak”. Azt lehet viszont követ- akkor voltaképpen én „csak” a saját munni, hogy honnan töltik le a cikkeinket és kámat dokumentálom. Ha már kiderült, hányszor. A szeptember 11-i események hogy van valamennyi tehetségem közértután a hadsereg doméniumairól való letöl- hetően megfogalmazni egy viszonylag tés valósággal „felrobbant”, kiderült absztrakt ismeretanyagot, kár volna ezt ugyanis, hogy a terrorista hálózatok köve- veszni hagyni… tésében nagy segítség lehet az, amiről mi Erdély András 137


Székely Kalendárium – 2015

Szent Margit száz székely vitéze Szent István király idejében (kb. 1017-ben) a harcias, kalózkodó dánok betörtek a brit szigetekre is, s ott az angol uralkodó családot elűzték. Ethling Eduárdnak és öccsének, Edmund hercegnek is menekülnie kellett országukból, s kóborlásuk közben Szent István birodalmába érkeztek. Szent István atyailag fogadta a száműzött királyfiakat, és letelepítette őket, a Baranya megyei Rákvárat (Püspöknádasd közelében) adva birtokukba. Szent István Ágota nevű leányát Eduárd herceg feleségül is vette, s magyar földön született Eduárd és Margit nevű gyermekük is. Hitvalló Eduárd, az utolsó angolszász angol király hívására Eduárd herceg családjával együtt, 1057ben visszatért régi hazájába, a magyar király által védelméül rendelt száz székely vitéz kíséretében. A dánok újabb betörései alkalmával a hőslelkű magyar Ágota együtt küzdött férjével. Abban az ütközetben is ott volt, amelyben hőn szeretett ura életét ellenséges kard oltotta ki. Akkor maga is több ellenséget levágva, csapatával megerősített várába vonult vissza. A dánok a várat ostrom alá fogták, de ő oly hősiesen védelmezte, hogy az ostromló sereg végre is kudarccal volt kénytelen elvonulni. Margit királynét kísérő, elskótosodott E hősi küzdelem nyomában keletkez- székelyekre vezetik vissza származásukat tek azok a szép angol balladák, melyek (a Lheslies-nemzetség őse valószínűleg Ágotának, a „Princess of Hungaria”-nak az egyik kísérő, Leleszi volt). Margit bátorságát örökítik meg. Leánya, Margit királyné 1093-ban halt meg, és Dávid III. Malcolm skót király felesége lett, aki- fiával együtt IV. Incze pápa szentté avatről szó esik Shakespeare Machbetjében ta 1251-ben. A római breviáriumba így is. E drámában mondják ugyanis, hogy a van beiktatva: Magyarországi Szent királynő kísérőivel olyan nyelven Margit, a skótok királynéja, június 10beszélt, melyet senki nem értett meg. Ez ének szentje. a nyelv bizonyára a magyar volt. (Barabás Endrének a Székelység Skóciában több család van, melyek a 1933/1-2. számában megjelent írása nyomán) 138


Székely Kalendárium – 2015

Kosteleki dalos legény A Fölszállott a páva tehetségkutató verseny egy csapásra ismertté tette a kosteleki dalos legény, Vaszi Levente nevét, aki, amikor éppen nem énekel vagy táncol, többek közt földrajzra, történelemre, zenére és táncra tanítja a falubeli gyerekeket. A személye körüli felhajtást továbbra sem szereti, viszont népszerűségét igyekszik nemes célokra felhasználni. Büszkén vállalja és hirdeti identitását, a hagyományok megőrzésén és továbbadásán kívül szülőfaluja jövőjéért is munkálkodik. – Kik voltak nagy hatással eddigi vezett fiatal zenekar, amelynek én es életútjára, személyiségének alakulá- tagja vagyok, jelent meg lemezünk es. A sára? Setétpataki Hagyományőrzőket is ki kell – Elsőként Zerkula János gyimesi prí- emelnem, a nagy öregeket, mint Blága mást említeném, aki 2008-ban hunyt el, Károly, „Kicsi Kóta”, akik által olyan de a mai napig sokan tisztelettel emlé- táncanyagok maradtak fenn, amikből mi keznek rá. Általa fennmaradhattak a gyi- meríthetünk. De hál’ Istennek még mesi hagyományok, a gyimesi muzsikát élnek, és nem kell felvételről nézzük át tudta adni a következő generációnak. őket, hanem elmehetünk bálba, s ott Őáltala jött létre legelső találkozásom a megnézzük és tanulhatunk tőlik. Ők a gyimesi népzenével. 1993-ban édesapá- legfontosabbak, akik az életemet meghamék és még egy pár család elhívták volt újévkor bálba zenélni, a bál végül nem jött össze, de lett egy nagy mulatság Névjegy: nálunk. Én ötéves voltam, de a mai napig Vaszi Levente emlékszem rá: ott aludtak nálunk a feleA Bákó megyei ségével, Regina nénivel. Édesapámék a Kosteleken szükonyhában voltak, és én bémentem a letett 1988. deközépső szobába, ahol elkezdtem ütni a cember 31-én. gardonyt. Az öreg meghallotta, és azt Középiskolai tamondta, hogy ennek a gyermeknek van nulmányait ritmusérzéke, jól üti a taktust. 2008-ban fejezte be Csíkszere– Ez volt tehát az első találkozása dában, majd Sepsiszentgyörgyön a egy népi hangszerrel… Spiru Haret Egyetemen tanult, föld– Pontosan. Örökbe akartak venni, rajz szakon. 2008-tól 2012-ig a Hámindent ígértek, én benne es voltam, romszék Táncegyüttes táncosa volt, csak édesapámék nem engedtek. 2012 ősze óta tanár a Moldvai Rengeteg hangfelvétel, videofelvétel Csángómagyar Oktatási Program fennmaradt Zerkulától, ezekről tanulnak keretében. a fiatalok a mai napig. Van egy róla elne139


Székely Kalendárium – 2015 tározták, viszont akiknek köszönhetem, a kosteleki magyarság megmaradása hogy itt vagyok és a népzenében kaptam érdekében, még a kommunizmus idejémeg a hivatásomat, azok Ferencz András ben, a hittanórák alatt magyarul tanítotés Imre Éva magyartanárok, akik 2004 ta írni-olvasni a gyerekeket. Szüleimtől óta Kosteleken tanítanak, és sok fiatal is sokat kaptam, bár korán elkerültem mentalitását megváltoztatták. Ráébresz- hazulról. Harmadikos koromban tettek arra, hogy kik es vagyunk mi, mert elhagytam szülőfalumat, bentlakásos iskolába adtak, ahol pontosságot, renazelőtt nem tudtuk. det, becsületet tanultam, felért egy kato– Azelőtt mit tudtak magukról? – Azelőtt, ha a faluból kimentünk, nasággal. Vagy itt van a feleségem, akkor kozsányokkal, rományokkal talál- Médea, aki hatolykai születésű, és koztunk, fennebb voltak a gyimesi csán- nagyon igyekszik, hogy átvegye ezt a kulgók, a hegyen túl, Csík felé pedig a túrát, amit képviselek, már benne van a magyarok, székelyek. Kérdezték tőlünk, csoportban, nagyon hamar megtanulta a hogy akkor tük mik vagytok? S mond- táncokat, énekeket. tuk, hogy kostelekiek. De általuk megEgyet jót énekelni reggelig tudtuk, hogy mü es csángók vagyunk. Ők nemcsak tanítottak, de nagy hatással – Mikor derült ki, hogy átlagon voltak a jövőmre, részük volt abban is, felül tehetséges? hogy iskola után Sepsiszentgyörgyre, a – Tulajdonképpen tánccal kezdtem, Háromszék Táncegyütteshez kerültem a zene, az ének később jött. Édesanyánégy évig, közben egyetemre jártam, mék vittek lakodalmakba, feszt elől volutána pedig hazahívtak tanítani. Tíz évet tam, s jártam a táncot. Mondjuk, míg feláldoztak az életikből a faluért, értünk, kicsike voltam es énekeltem, jó pénzért, hogy legyen jövőnk, nagyon esszeková- a bodegában. Édesanyámék ezzel nem csolták a fiatalságot. De ott van Salamon foglalkoztak, jöttek az emberek, s pénzt Antal pap bácsi, aki nagy munkát végzett adtak nekem és az unokatestvéremnek, s

A kosteleki Szellő táncegyüttes férfi tagjai

140


Székely Kalendárium – 2015 mi azt énekeltük, amit kértek. Nem tűntem ki, hiszen akkor mindenki énekelt. Igazából tizenkettedikes koromban kezdtek felfigyelni reám, mikor megnyertem a Hajnal akar lenni népdalvetélkedőt, akkor szerepeltem először a Duna tévében. 2005-ben alakult otthon a Szellő tánccsoport, amelynek eleinte nem voltam a tagja, csak később csatlakoztam. A mai napig fontos, hogy összegyűljünk a legényekkel, s egyet jót énekeljünk reggelig. Erős jó volna, ha meg tudna maradni ez a társaság, míg a világ s még két nap. – Miért lett tanár? – Mert nem tudtam katolikus pap lenni (nevet). Szeretek a gyerekekkel Élete párjával, Médeával foglalkozni, érzem, hogy valamilyen szinten tisztelnek, s ha valakit tisztelnek, kor mindenki otthon van, nem csavarog akkor befolyásos tud lenni. Nem rossz idegenben. A húsvétot azzal tiszteljük irányba, hanem jó irányba. Szeretném, meg, hogy elmegyünk templomba, náha jó példa tudnék lenni számukra. lunk így szokás. Sajnos, otthon többnyire csak a negatív – Miben változtatta meg az életét hozzáállást látják. A szülők jobban kéne az a műsor? bízzanak a tanárokban, és ne vakon higy– Felgyorsult az életem. Nem számígyenek a gyerekükben. tottam ekkora népszerűségre. Csináltam – Milyen tapasztalat volt négy évig egy nagy reklámot Kosteleknek, ami jó a Háromszék Táncegyüttes tagjának es, nem es, a jövőre nézve legalábbis. A lenni? turizmus fellendült, mostanig Kostelek – Olyan dolgokat tanultam, amiket a mindenkinek messze volt, most már Bumai napig felhasználok otthon a tanítás- dapestről es eljönnek, még Németorban, a ritmusgyakorlatoktól kezdve a szí- szágból es jártak. Szóval nincs olyan nészeten át a színpadi tapasztalatig. Ha messze. Sok a felkérésem, de nem tudok fellépnek a gyerekek, tudom, mire figyel- mindeniknek eleget tenni, nem érek rea. jek, többek között ezt is a Háromszék- Nagy a felelősség otthon. A gyerekekkel nek köszönhetem. foglalkozni kell, nem azért mentem ha– A tehetségkutató húsvéti dön- za, hogy csillogjak, az a gyermekek doltőjében úgy tűnt, legszívesebben már ga. Mondják, hogy saját faludban ne otthon lenne. legyél próféta. Azért mentem haza, hogy – Honvágyam volt! Azért, mert nem segítsek a falunak, a gyerekek ezt megérBudapesten születtem, hanem Kostele- demlik. Minden évben járunk táborozni, ken, a nagyházban. Ilyen nagy ünnepek- ezt a fellépések miatt nem mondhatom 141


Székely Kalendárium – 2015 odavalósinak tartják magukat, vagy valamelyik hozzátartozójuk onnan származott. Ezt pozitív hozadéknak érzem, egyre többen felvállalják csángó mivoltukat, sokan mondják, hogy őket képviseltem. Örülök, hogy megváltoztattam egyesek gondolkodásmódját, hogy merik vállalni származásukat. Még olyan emberekkel is találkoztam, akik román A „tiszta források”: a Setétpataki névvel nehezen beszéltek magyarul, Hagyományőrzők mégis magyarnak vallották magukat. Az le. Táncpróbák vannak, ilyen-olyan ren- ilyen tapasztalatok miatt éri meg ezzel dezvények, amelyeket évek óta csiná- foglalkozni. A másik pozitívum, hogy lunk, ezeken ott kell lenni. egyre többen értékelik és veszik fel a népviseletet. A forradalom után rengeVállalni a csángóságot teg népviseletet elvittek tőlünk es, de – Attól tart, hogy a hírnév nem tesz most már nem adják el, megtartják, mondva, hogy az unokák még felveszik. jót majd Kosteleknek? – Kosteleken minden tiszta, az Nemrég Németországból hoztak ajánemberek őszinték, jó vendégfogadók, de dékba egy csángó szíjat, ott vették. Hogy veszélybe kerülhet ez a tisztaság, nehogy is van ez? Elvitték, és mi vissza kell egy idő után minden a pénzről szóljon. vegyük?! – A hagyományőrzésen és tanárkoMostanig kostelekiek csak annyian voltunk, amennyien ott élünk, egyesek nem dáson kívül mi foglalkoztatja még? – Sok tervem van, a legfőbb, hogy vállalták fel, hogy odavalósiak. Most már sokan odajönnek hozzám azzal, hogy tudjam végezni a munkámot úgy, ahogy

142


Székely Kalendárium – 2015

Jókedvű legény, szeret viccelődni

kell, becsülettel. Azért mentem haza, hogy segítsek, hogy tudjuk megőrizni és vállalni a magyarságunkat. Ez a legnagyobb gond Moldvában, hogy sokan nem vállalják fel származásukat. Nekem, mondhatni, könnyű dolgom volt, miután hazamentem, mert nem az alapoktól kellett kezdjem, nagyon jó a nyelv állapota, a gyermekek nem azért járnak magyar órára, mert csokit kapnak, hanem mert szeretik ezt a kultúrát, néptáncot, népzenét, és ez látszik rajtuk. A tanárkodás mellett a falu jóléte is foglalkoztat. Igyekszem az ismertségemet jó célokra felhasználni, most éppen azon dolgozunk, hogy kiépítsék a Kostelek és Szépvíz közti utat, ami által Csíkszereda körülbelül 30 kilométerre lenne, kerülő úton ez szinte 80 km. Ha járhatóvá tennék ezt az utat, akkor még többen hazajönnének, és itthon keresnék a boldogulást. Fontos a megmaradás, a falu ki van öregedve. Ha csak tanítok, az nem elég, arra is kell gondolni, hogy pár év múlva nem lesz már gyerek, akit tanítani. Arra is kell gondolni, hogy jöjjenek haza a fiatalok, legyen jövője a falunak. Bartha Zsófia 143

Kostelek (románul Coşnea) a Kárpát-medence egyik legeldugottabb, ugyanakkor legfestőibb táján fekvő csángó-magyar falu. Aki egyszer ide ellátogat, egy életre „megfertőződik”, szinte biztosan visszatérő vendég lesz. A falu a Csíki-havasokban, a helybeliek által Hárompataknak elkeresztelt völgyben található, 846 m tengerszint feletti magasságban. A Gyulafehérvári Főegyházmegye legkeletibb egyházközsége, az „1000 éves határ” egyik őrhelye (az első világháború idején hadiutat is építettek, de nem értek el vele a településig). A Csíkszereda–Kománfalva útvonalról lehet megközelíteni, többnyire szekérrel vagy terepjáróval. Első írásos említése 1771-ből származik, a Siculicidium idején, az embernyúzó katonai szolgálat és bírói ítéletek elől elbujdosó székelyek alapíthatták (bár nem zárható ki, hogy korábban is lakhattak itt), de lakosságát Moldva felől érkező román szökevények, szegénylegények, havasi betyárok is gyarapították.

Az éneklés szívből jön


Székely Kalendárium – 2015

Székely nyelvjárások Annyiféle székely van, ahány vármegye. A háromszéki például úgy elüt a csíkitől, hogy ha messziről látom, már a hámjáról is megismerem. Ezzel szemben az udvarhelyszéki elüt a többitől, a marosszéki ismét valamennyitől. Sőt, azt mondom: még egy megye egyik-másik részében is meg lehet különböztetni az élesen kiváló nyelvidiómákat. De beszéljünk világosabban. Ha látsz aprójára részletezni. Ki lehetne mutatni egy székelyt, amelyik az ó-t aó-val vagy a különbséget a szóképzésben, ragozásaz é-t ie-vel nyújtja (jaó, sziep), aztán tan, kiejtésben, mondatszerkezetben, vastengelyű, csinos kocsilószekéren jár, egymástól nagyon elütő szavak hasznákurta a kabátja, ráncos szárú a csizmája latában. Hanem mindez messzi vezetés lapos tetejű a kalapja, az már három- ne; itt csupán néhány fősajátságot emlíszéki. Éspedig: ha az ó-t űó-ra nyújtja, tek. akkor Oltfej-beli; ha ie-vel beszél, akkor Például a csíkiaknak és háromszékiFeketeügy-beli; amelyik pedig topor- eknek kedvelt helyragjuk a ni: ő nem a tyánférget, varasgyékot, ördögadtát paphoz, zsidóhoz, a bátyjához megy, emleget, vereszsinoros fehér harisnyá- hanem a papni, a zsidóni, a bátyjáni. Ezt ban (nadrág), apró babszemjankó lova- marosszékitől nem hallottam. Ismét a kon, fatalpú, fatengelyű, kenetlen szeké- csíkinek és udvarhelyszékinek szokása az ren jár, az már csíki. é-n felül elhagyni az akcentust. Például a A marosszékinek kedvelt betűje az a csíkinek nem levél, hanem level, nem (barsó, amlott stb.); ellenben az udvar- kenyér, hanem kenyer; már ezeket jól helyszéki már nagy variációt mutat. Az mondja ki az udvarhelyi, de néném alsó rész kedvelt betűje az á, (kápál, helyett nenémet mond. kászál), míg a felső rész ö-vel diskurál Sem a csíki, sem a háromszéki nem (szeretöm, édös). E két utolsó megye használ á-t, ő-t. Sőt, a csíki a madár használja a is-t, de a háromszéki és csíki helyett is azt mondja: madar, de ahelyett ahelyett es-t mond. Például ezt a mon- azt teszi, mit ismét az udvarhelyi nem datot – Jertek hozzánk is – a négy fajtánk tesz, hogy idegen mássalhangzókkal így mondja: nyújt. Neki a ló laó, a Jézus Jeézus, a Udvarhelyi: Jertök hozzánk is. sógorom saoguram. Némely fogalmakat Marosszéki: Gyüjjetek nálunk is. egészen más szavakkal fejeznek ki. Pl. Csíki: Jertek hojzánk es. Csíkban a medve toportyánféreg, Háromszéki: Gyertek hezzánk es. Háromszéken az egér a féreg, mindháUgye, mintha csak nem is egy nép rom helyen a koca gőjje. És így tovább. volna, eltérnek ruházatban, szokások(Barabás Endrének a Székelység 1934/5-6. ban, beszédmódban. És ha idetartozszámában megjelent, A székely nyelvjárások nék, a beszédmódot lehetne roppant című írása – némileg átszerkesztve) 144


Székely Kalendárium – 2015

Adalékok Bodor Péter (1778?–1849) életpályájához Bodor Péter hírneves székely ezermesterről elsősorban a marosvásárhelyi zenélőkút, a Maroson átvezető faszerkezetű híd vagy a kibédi orgona jut az ember eszébe. Életéhez és munkásságához azonban számos legendás történet is fűződik. Többen foglalkoztak az életrajzával vagy annak egy-egy szeletével, írások sokasága jelent meg különböző kiadványokban az évek folyamán. Benkő Károly például Marosvásárhely jeles férfijai közt tartja számon Bodor Pétert, Orbán Balázs pedig arról a legendáról tesz említést, amit a zenélőkút elrontásáról mesélnek. De ifj. Biás István, Gulyás Károly, Fodor István, Szőcs István, B. Nagy Margit és mások is közöltek az ezermester életére vonatkozó adatokat. A legújabb és eddig legteljesebb tanulmány Bodor Péter életéről a Pál-Antal Sándor akadémikus által a Teremtő éle-

tek, marosvásárhelyi személyiségek című kötetben közölt dolgozat. Jelen kis írásunkban két adalékot szeretnénk közzétenni, ami véleményünk szerint hozzájárulna a mester életpályájának bővebb megismeréséhez: 1. 1805-ben a nagyernyei reformátusok orgonát rendeltek egy olyan mestertől, akinek egyelőre nem ismerjük a nevét. 1806 tavaszára el is készült a hangszer, de az sohasem működött megfelelően. Állandóan javításra, igazításra szorult, ami további költségekbe került. Az egyházközség elöljárói többször hívtak szakembereket, hogy megvizsgálják,

145


Székely Kalendárium – 2015 megjavítsák. Ezeknek a neve között sze- hogy nem jó az orgona. Mi, noha tudtuk, repel Bodor Péter is. Molnár József hogy azt Intze uram jónak hagyta mégis, ernyei református számadó gondnok az hogy világosságra jöjjön ugyan jó-é vagy év végi számadásában a következőket nem az orgona Tisztelt Intze uramot és a jegyezte: Koronkában akkor orgonát készítő „A tiszteletes Intze Sámuel uram 5 juli Bodor Péter nevezetű mesterembert ide (1806) itt létekor az orgona jónak ítéltet- hozattatuk, ide hivatván a mi orgonánkat vén és, hogy az valami módon, valaki által készítő Mester embert is, ekkor vatsorát el ne rontassék, meg-egyezett akaratból, a adtam tisztességesen, italokkal együtt kar ajtaját le-szegeztük, addig míg az költöttem 2 Frt 74 dr. Hibásnak találtatorgonát külön rekeszthetnők, de másnap ván az Orgona az írt Orgonista és Orgona mindjárt egy valaki azt kezdte hírlelni, tsináló Mester emberek által, hogy az

Bodor Péterről, a legendás hírű székely ezermesterről a hagyomány sok történetet megőrzött. Erdőszentgyörgyön született feltehetőleg 1788-ban, de élete nagy részét Marosvásárhelyen töltötte. Egyik nagy érdeme, hogy olyan hidat épített a Maroson, melyben csak faszeget használt, és közel száz éven át fennállt. A vártemplom falépcsője, a kibédi 16 regiszteres faorgona ma is használható, szintén az ő műve. Utolsó találmánya egy sokcsövű orgonaágyú volt, amely már nem befolyásolhatta a szabadságharc kimenetelét. 1849-ben hunyt el Kolozsváron, a Házsongárdi temetőkertben van eltemetve (jeltelen sírban nyugszik – szerk.). Ami igazán híressé tette, a marosvásárhelyi zenélő kút megépítése volt, mely 1820–1822 között készült el. A régi kőkút medencéjére egy magasított felépítményt készített, és arra karcsú faoszlopokon nyugvó pavilonszerűt emelt, melyet félgömbkupolával fedett be. Ebben a kupolában helyezte el az órát és a zenélőszerkezetet, melyet a víz hajtóerejével működtetett. Az idő múlására a kupola tetejére helyezett Neptun- (Apolló?) szobor figyelmeztetett, amely 24 óra alatt egyszer körbeforgott, szigonyával mutatva a pontos időt. A szerkezet hatóránként eljátszott egy-egy dalt, mely csendes éjszakákon a közeli falvakban is hallható volt. Valószínű, hogy ez volt az ország első köztéri órája. A kút órája és zenélőszerkezete 1836 decemberéig működött, mikor egy hóvihar ledöntötte a Neptun-szobrot. Valószínűleg ekkor ment tönkre a zenegép, amit aztán sokáig őriztek a régi városháza padlásán. A mendemondák szerint Bodor Pétert bankjegyhamisításért elítélték, és ekkor ő vett volna ki egy csavart és rontotta el a szerkezetet. 1911-ben a kutat lebontották. (Ma ortodox katedrális áll a helyén – szerk.) Páll Andor erdélyi születésű gépészmérnök javaslatára Budapest vezetősége a Margit-szigeten felépíttette a Bodor-kút pontos mását 1935-ben, de zenélőszerkezetét villanyorgona helyettesítette. (Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, részlet)

146


Székely Kalendárium – 2015 Fotó: Nemes Gyula

Korabeli vers a Bodor-kútról „Estve, reggel ide jönnek a tselédek / Találhattyák egymást lányok és legények / S míg tsebrek megtelik, elé számlálhattyák, / Milyenek gazdáik s miként szolgálhattyák. / Mondhattyák egymásnak, miről álmodoznak, / Estvétől-reggelig miken gondolkoznak, / Másnap is eljönnek ide vizet vinni, / Könnyen ugyanazok –, azt is lehet hinni.” (Régi és új Vásárhely leírása, 1837)

orgonánkat készítő mester ember inkább el jöjjön az orgonánk meg igazítására MSz-Györgyön is munkája lévén, adtam neki egy fertály pálinkát is.” Ezek szerint Bodor Péter már 1806-ban mint jó orgonakészítő szakember volt ismert, akinek kikérhették a véleményét. Az orgonára aztán 1813-ig sokszor költöttek pénzt az ernyei reformátusok,

A székesi toronyórának mára már csak a helye látszik

ami oda vezetett, hogy a főkirálybíróhoz folyamodtak segítségért. 1813-ban olyan „Contraktust” kötöttek az orgonát készítő mesterrel, „hogy míg él mindenkor jóváteszi ingyen az orgona hibáját.” 1813–1835 között nincs is arról feljegyzés, hogy valamit költöttek volna az orgonára. 2. A székesi református templom 1818–1819-ben épült. Az orgonát is

A hajdani zenélő kút míves kovácsoltvas kerítését a gernyeszegi Teleki-kastély várárkában létrehozott szigetecske őrzi, gr. Teleki Domokos (1880–1955) mentette meg az utókor számára. Teleki Mihály (1908–1988) visszaemlékezése szerint a Bodor-kút tervrajzai is ki voltak állítva a gernyeszegi kastély folyosóin, amikor otthonukat elhagyni kényszerültek.

A kút, habár ma giccsesnek tűnhet, megfelelt az akkori polgárság ízlésének

147


Székely Kalendárium – 2015 Bodor Péter székely ezermester, mechanikus emléktáblája az általa tervezett és épített marosvásárhelyi zenélő kút másolatán. Budapest, XIII. ker. Margitsziget, Bodor-kút (Wikipédia)

ebben az időben szerezték: „Egy Jóltevő szembetűnő adományából az Ecla a Remetei Pápista Ecla templomából egy kisded formályú álló orgonát vásárolván…” Hogy ki volt az orgonakészítő mester, nem tudtuk ebben az esetben sem kideríteni, de van egy érdekes bejegyzés a Horváth János helyi református megyebíró számadó jegyzőkönyvében, 1834-ből: „Az óra és Orgona meg vizsgálására ki rendelt Mechanikusnak, Orgonistának, Bodor Péter és Kelemen Péter uraknak fizetésekbe 17 Ft adtam.” Az okiratban

történt bejegyzés szerint a székesi templom tornyában működő óra díszelgett, aminek mára már csak a helye látszik. Azt sem tudjuk, hogy Bodor és Kelemen közül melyik volt a „mechanikus” és melyik az „orgonista”, de valószínűleg Bodor Péter mindkettőhöz értett, az orgona- és toronyóra-javításhoz egyaránt. Tény, hogy az orgonát „hibásnak” minősítették, ezért darabokra szedték, és szekéren fuvarozták be Marosvásárhelyre, ahol egy mester 400 forintért megjavította. Nemes Gyula

Tudta? • A Perkő-tető kopár legeltetett terület, amelyen ritka sztyeppi növényfajok is élnek, például az uráli fejvirág (Cephalaria uralensis), amely csak három területen ismert a Székelyföldön. • Az oklevelekben 1261-ben feltűnő üver tájszó jelentése száraz patakárok, és a magyar nyelvterületen manapság csak Gyergyószék egyes falvaiban ismerik. • Székelyföld legrégebben ismert és említett barlangja a homoródalmási Kőlik. A 18. században már tankönyvekben és a földrajzföldtani művekben szerepel. A homoródalmási volt a legelső felkutatott és felmért erdélyi barlang. Nagy-barlangként is megjelenik az újabb irodalomban, 1931 óta viseli Orbán Balázs nevét. 148


Székely Kalendárium – 2015

Pál atya: kábelgyári munkásból szeretetosztó ferences testvér 2013 novemberében Ferenc pápa az Istennek szentelt személyek, azaz a szerzetesek évének nyilvánította a 2015-ös esztendőt. Szavaival élve „olyan férfiakról és nőkről van szó, akik felébreszthetik a világot”. Fényképes összeállításunkban ehhez a bejelentéshez igazodunk mi is egy kevésbé ismert, de annál elhivatottabb marosvásárhelyi ferences szerzetes bemutatásával. Virgonc, csintalan gyermek A Marosvásárhelyen és környékén mindenki által Pál atyaként ismert, halk szavú, mosolygós tekintetű és mindenkin segíteni próbáló ferences szerzetes Bakó Bélaként született hatvan évvel ezelőtt Marossárpatakon. Amint mondja, a gondviselés egy asztalosmester és egy háziasszony csodálatos családjába teremtette, és gyönyörű gyermekkorral ajándékozta meg. „Nagyszüleim kulákok voltak, akiknek a kollektivizálás megtizedelte a vagyonát.

Mégsem volt hiányunk semmiben. Otthonunkban örökké teltház volt, aki betoppant, annak örültünk, s azt szinte kötelező módon megvendégeltük. Talán ekkor szívtam magamba a szociális érzéket” – tekint vissza több mint fél évszázados távlatból a ferences rendű pap. Pál atya pajkos mosollyal meséli: azon túl, hogy jó tanuló volt, aki nagyon szeretett szavalni, az iskola falain kívül igencsak virgonc és csintalan gyermeknek bizonyult, „aki a nagyobbak biztatására és legnagyobb derűjére olyasmit is tett, amit nem szívesen árulna el az olvasóknak”.

Orvosnak készült, kábelgyárba került A középiskolát Szászrégen valamikori magyar tanítóképzőjében, a 2-es számú líceumban végezte, ahol becsöppent az élet mélyvizébe: megszokta a bentlakásos életet, és jól megtanulta az addig számára majdnem ismeretlen államnyelvet. Most is hálával gondol Dorina Roşca tanárnőjére, aki úgy oktatta a románt, hogy képes volt meg is szerettetni azt a magyar gyerekekkel – miközben ő is elsajátította diákjai anyanyelvét. „Akkoriban még az orvosira szerettem volna felvételizni, de nem sokkal 149


Székely Kalendárium – 2015 ször is tudtomra adta, hogy ő mennyire örülne egy unokának. Az orotvai nagymamám viszont boldog volt, sőt úgy érzem, ő imádkozott is azért, hogy legyen pap belőlem” – mondja az 1981. június 21-én, Jakab Antal püspök által felszentelt Bakó Béla.

az érettségi előtt felmerült bennem, hogy a papi hivatás közelebb áll hozzám” – mondja az atya. Az iskola elvégzése után kétéves „gondolkodási idő” következett, amit a vásárhelyi kábelgyárban töltött. „Három váltásban, egyszerű munkásként dolgoztam, és már az első munkanap kificamítottam az ujjamat. Közben készültem a teológiára” – mutatja a régi, de emlékezetes sérülés láthatatlan helyét.

Pál atya úgy érzi, édesanyja álma sem maradt teljesületlen: általa jelenleg nem egy, hanem több tíz „unokája” lehet. Nevelésükbe, eltartásukba a másik Bakó fiú is besegít: az atya Ferenc nevű öccse a Szent Erzsébet Társulás mindenese.

Nagynevű elődök keze alatt A 21 éves fiatalember 1975-ben, első próbálkozásból bejutott a római katolikus teológiára. Hat csodálatos esztendő- Szent Ferencnek ként emlegeti a Gyulafehérváron töltött esküdött hűséget Bakó Béla a papi pályát Csíkszereéveket, ahol alkalma adódott Márton Áronnak ministrálni, majd a püspök dában kezdte káplánként, négy év után a temetésén ceremonistaként, azaz szer- szórványba, Brádra helyezték, majd tartásmesterként részt venni. nagymamája gyergyószéki falujába, a „Azt nem mondhatom, hogy a szüle- dombok közt eldugottan fekvő Orotvára im – akik vasárnaponként ott voltak a került. Ahhoz, hogy a fiatal lelkész álma templomban, de nem voltak buzgó kato- beteljesüljön, szükség volt az 1989-es likusok – túl nagy lelkesedéssel fogadták rendszerváltásra. Csak ezt követően lépvolna a döntésemet. Édesanyám több- hetett be a kommunizmus évtizedei alatt 150


Székely Kalendárium – 2015

Jubileumi Mária-év Az erdélyi ferences rendtartomány kezdeményezésére, a szeptember 12-i Mária neve búcsún jubileumi Mária-évet hirdetett a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye abból az alkalomból, hogy ötszáz éves a csíksomlyói Mária-kegyszobor. A Mária-év 2015. szeptember 15-ig tart, addig a kegytemplomba látogatók minden nap elnyerhetik a teljes búcsút. A Mária-év mottójának a „Köszöntünk Somlyó szép csillaga” idézetet választották, melyet egy búcsús énekből vettek. A 2,27 méteres, reneszánsz stílusú alkotás a legnagyobb a világon ismert kegyszobrok közül. Hársfából készült, a napba öltözött asszonyt ábrázolja lába alatt a holddal, a fején tizenkét csillagból álló koszorúval. Alkotója ismeretlen. Van olyan elmélet is, miszerint a 14. század végén vagy a 15. század elején készült. A kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Régi szokás, hogy a zarándokok megsimogatják, hozzáérintik ruhájukat, kegytárgyaikat – így óhajtják kiesdeni a maguk számára az Istenanya áldását. A századok folyamán a kegyszoborral sok csoda történt, sok ima meghallgatásra talált. Többször olyan fényben ragyogott, hogy világossága betöltötte a templomot; nagy katasztrófák előtt az emberek szomorúnak látták az arcát. (A kegyszoborról bővebben a 2015-ös Székely Kalendárium húsvéti kiadásában olvashatnak.)

időben szerzetesként ugyan nem járhatott csuhában, viszont tett arról, hogy megszerettesse velünk Szent Ferencet. Akkor és ott döntöttem el, ha egyszer majd lehetséges lesz, én is beállok a Ferenc-rendbe” – meséli a teológián kapott útravalóról a pap, akinek tizenöt évet kellett várnia erre. Pál atya 1994. szeptember 8-án, Csíksomlyón tette le az örökfogadalmat. Biblikum – a kedvenc tantárgy Az árvákkal és rászorultakkal való foglalkozás mellett Pál atya a ’90-es évek második felében a hitoktató képzőben is holtvágányra helyezett ferences rendbe. előadott. „Morálist, dogmatikát és bibliBakó tisztelendő ekkor vette fel a Pál kumot tanítottam. Ez utóbbi volt a kednevet. „Az egyetemen ismertem meg venc tantárgyam, amit annak idején a Gurzó Anaklét atyát, aki a spirituálisunk, mostani püspökünk, Jakubinyi György magyarán lelki vezetőnk volt. Abban az adott le” – mondja. 151


Székely Kalendárium – 2015 A cigánypasztoráció első évei Több mint negyven Az atya a marosvásárhelyi, egykori gyermek „apukája” Ady negyedi ferences rendházba került, „Mindig is az volt az elvem, hogy ne ahol felismerve a környék gondjait, már csak a csuha tegyen ferencessé, hanem a 1991-ben elkezdte a mindmáig tartó mindennapi munkám is. Éppen ezért szecigánypasztorációt. Három év múlva retek egyszerűen és vidáman segíteni ott, ahol erre szükség van” – magyarázza az Ady-negyedben előbb házfőnökként, majd plébánosként dolgozó Pál atya. Kezdetben négy gyereket vett a szárnyai alá, jelenleg negyvenháromról gondoskodik. Munkája annyiban különbözik a Böjte Csabáétól, hogy míg dévai, ismertebb kollégája inkább a dél-erdélyi családok kallódó csemetéit karolja föl, ő a vásárhelyi és környékbeli árvákat, félárvákat és elhagyatottakat pátyolgatja. Számukra a Szent Erzsébet Társulás tíz házat vásárolt: ötöt Marosvásárhelyen, ötöt Marossárpatakon. „Mi minden S. O. S.-re reagálunk: amikor senkinek nem kell a gyermek, nálunk menedéket talál” – mondja a ferences testvér. Amikor arról faggatnánk Pál atyát, hogy mindebben van-e köszönet, mososikerült beindítania a szegénykonyhát, lyogva és sokat sejtetve válaszol: „Nem azt majd újabb négy esztendő elteltével a nézem. Amire indíttatást kaptam, azt cigányóvodát. Hosszú ideig a börtön- megteszem. Jelszavam: menteni, ami még pasztorációi munkát is felvállalta, majd menthető. Van ebben a munkában fény is, 1998-ban megalakította a Szent árny is, de minderre időben felkészültem.” Szucher Ervin Erzsébet Társulást.

152


Székely Kalendárium – 2015

Orbán Balázs temetései Orbán Balázs szobrát húsz éve, 1995 februárjában avatták fel Székelyudvarhelyen. A legnagyobb székely azonban nehezen lelt végső megnyugvásra. Báró Orbán Balázs 1829-ben született a Székelyudvarhely melletti Lengyelfalván, régi udvarhelyszéki székely nemesi családban. Apja, Orbán János ka tonatiszt volt, anyja, Knechtel Eugenia pedig német származású. Iskoláit Székelyudvarhelyen végezte, 1846 tavaszán családjával Konstantinápolyba utazott, a velencei származású nagymama, Foresti Mária örökségének átvételére. Ekkor utazta be a Közel-Keletet, volt Egyiptomban, ahol megmászta a piramisokat, majd a Szentföldön meg látogatta a bibliai helyeket, bejárta Kis-Ázsiát is, tanulmányozva az antik görög kultúra emlékeit. Élményei ké sőbb kötetben is megjelentek Keleti utazás címmel. A szabadságharc idején Athénban tartózkodott – csapatot is szervezett, de mire Bulgáriába értek, a szabadságharcot leverték. Ezután a magyar emigránsokat segítette, haza egyelőre nem térhetett. Londonba utazott, ahol húsz falut keresett fel, műemlékek, Teleki Sándorral és Victor Hugóval harangok, festett mennyezetek, termébarátkozott össze, utóbbitól tanult szeti jelenségek, források, barlangok, meg fényképezni. A híres francia író minden érdekelte, egész útján jegyzeállítólag azt mondta róla, hogy kétszáz telt és fényképezett. 1868 és 1873 francia Orbán Balázzsal meg tudná között hat kötetben jelent meg munkábuktatni a császárságot. ja. 1872-től élete végéig tagja volt a 1859-ben térhetett haza, legna- magyar országgyűlésnek, az ellenzékgyobb vállalkozását a 19. század hatva- hez tartozott. Közben dolgozott az nas éveiben végezte el: bejárta Szé- általa kiépíttetett, Székelyudvarhely kelyföldet, és megírta fő művét, a melletti Szejkefürdőn, tanulmányokat, Székelyföld leírását. Összesen ötszáz- cikkeket írt. 153


Székely Kalendárium – 2015 A legnagyobb székely Budapesten illetve egy faragott kopjafa került a halt meg, 125 évvel ezelőtt, 1890. ápri- sírra. A második világháború után a sírlis 19-én. Végakarata szerint Szej kefürdőn temették el, a fürdőtelep kertet ismét elhanyagolták. A hatvanas közelében. Előbb édesanyjával helyez- években néhány lelkes udvarhelyi ték közös sírba, majd olyan családi vetett véget ennek az áldatlan állapotkriptát emeltek a közeli Bor víz ol - nak: 1969-ben elkészült a mostani sírdalban, amire Orbán Balázs hagyott emlék, rajta a híres író és politikus hátra pénzt. A kriptát azonban nem portréjával, a domborművet Orbán gondozták, elhanyagolták, több föld- Áron szobrászművész készítette. A sírcsuszamlás és egy villámcsapás hatásá- kőbe beépített két kopjafát többször is ra 1919-ben összeomlott. Ki is rabol- cserélték, legutóbb – néhány évvel ták, az érckoporsó anyagát elhordták. ezelőtt – az Orbán Balázs Általános Ebben az évben a kripta mellett újrate- Iskola jóvoltából. A korhadt kopjafákat mették, majd 1921. június 19-én követ- (beleértve az 1969-ben eltávolított, kezett a harmadik, már díszes temetés. hibás évszámút is) jelenleg a múzeumIde azonban nem emeltek akkor sír- ban őrzik. Székelyudvarhelyen ma utca, iskola emléket, csak a harmincas években, a terveket Haáz Rudolf rajztanár készí- és szobor őrzi emlékét. Utóbbit húsz tette. A negyedik temetés 1931. éve, 1995 februárjában avatták fel a november 8-án volt, a ma is meglévő város főterén – az avatáskor Sütő helyre, a sírnál Nyirő József mondott András azt mondta: „Csak ledöntött beszédet. Az új sírkert előtt létesült egy szobrainkat állítjuk újra.” Katona Zoltán ún. harangláb-bejárat, egy kis fakerítés,

Kritika a székelyekről Igen jeles testi és szellemi képességekkel van megáldva; testileg nagy, erős és munkabíró, lelkileg jószívű és tanulékony; de szorgalmában nem elég kitartó, és nagyobb hajlammal bír a gyönyörködtető, mint a mélyebb gondolkodást igénylő tárgyak tanulására. Kedélye vidor és barátságos; de hiúságra és könnyelműségre hajlandó. Inkább elfogadja a csalfa hízelgést, mint a jóakaró intést vagy megróvást. Amit egyszer megtanult vagy megszokott, azon már javítani nem törekszik; […]

Ezen gyöngeségeket igen sokan felhasználják a székelyek kárára. Minthogy sokszor érdemtelenül is óhajtja a dicséretet és mindig gyűlöli az intést, nem csak a pártvezérek, hanem az irodalom is folyvást dicséretekkel halmozza. Így aztán a székely elbizottá és hibái iránt vakká lesz; nem is veszi észre, hogy a világ és az ország állapota változik, és önelégült könynyelműségében nem gondol arra, hogy aki nem halad, elmarad, sőt el is tiportatik!

154

Szombathy Ignác (1827–1912): Udvarhelyszék és Udvarhely város rövid leírása (1874)


Székely Kalendárium – 2015

Molnár Levente, a legszékelyebb Figaró A csíksomlyói Szűzanya lábaitól indult, majd Európa után most az Egyesült Államokat is meghódítja. Fiatal kora ellenére a Magyar Állami Opera egyik legfoglalkoztatottabb, a müncheni Bajor Állami Opera (Bayerische Staatsoper) első számú bariton szólistája a Hargita megyei Molnár Levente, aki a 2015/2016-os évadban a Bohémélet és a Don Pasquale című előadásokban lép színpadra a New York-i Metropolitan Opera színpadán. Mint nyilatkozataiból kiderül, a világjárta operasztár egy kis dunai szigeten éldegél, székelyesen, „röghöz kötötten”. Molnár Levente Gyergyóremetén sedik” a havi fix biztonságában. Miközben született 1983-ban, édesapja állatorvos, a budapesti Operaház elkötelezettjének édesanyja elismerten jó hangú tanítónő. vallja magát, szabadúszásban próbál újabb Saját bevallása szerint, bár nagyon sokol- és újabb szakmai csúcsok felé törekedni. Az egykori csíki legényke mindenütt dalú volt a gyerekkori tevékenysége (bábozott, néptáncolt, autó- és hajómo- otthon tudja érezni magát, ahol magyadellezett, sportlövészetet, színészetet rul beszélnek, de hazájának a színházat tanult, számítástechnika körbe járt), már tartja. „Ott ismerem ki magam a legjobegészen kiskorában verseket és népdalo- ban. Belépek a színpadra, bekapcsol az kat fújt. Énekelni csak az édesanyjától »automata pilóta«, és csak a szerepre tanult, és talán első volt Csíkszeredában, figyelek.” Ő azonban nem csak énekel, aki már diákként kimondta: énekszakon játszik is. Saját bevallása szerint, „ha nem tépheti szét magát a színpadon, akkor az szeretne továbbtanulni. A kiváló prímásként ismert bátyja által egésznek semmi értelme”. Nagyvárad fele kivert ösvényen, minimális román tudással indult el célja felé, 18 évesen debütált az aradi Nemzeti Színházban, és alig volt 21 éves, amikor bemutatkozott Budapesten, a Magyar Állami Operaházban. Az egyetemet így már szerződött énekesként fejezte be, 2007-ben pedig nemzetközi elismerést is szerzett. 2009 óta a müncheni Bajor Nemzeti Opera tagja. Szerződését azonban nem kívánja itt meghosszabbítani, Készülődés a színfalak mögött hiszen már 2018 is szerepel a noteszében, és, mint vélekedik, „az ember elkényelme155


Székely Kalendárium – 2015 nek címszerepét, a darab női főszerepét, Juditot pedig Mester Viktória alakította. Ha azonban valaki arra lenne kíváncsi, miért görbe a székely Figaro orra – nos, talán csak az itthoniak tudják: Levente a küzdősportokban is próbálgatta magát. Junior korában kiütéses győzelmeket aratott, cselgáncsozott, versenyszerűen bokszolt, de fogadásból még az utcai harcot is kipróbálta. Arról azonban soha Küzdősportban is kipróbálta magát nem álmodott, hogy világbajnok legyen, a sport viszont ma is olyan számára „ahol ütni, vágni lehet…, de mégsem állhatok Bár remekül megállja a helyét az „A a közönség elé monoklival a szemem kategóriában”, a színházi „nagyüzem- alatt a Metropolitan színpadán”, humoriben”, azért gyökerei is fontosak. zált kérdezőjével egy interjúban. Nehéz „Nagyon szerettem volna mezőgazda- is elhinni egy ilyen „nehézfiúról”, hogy a sággal foglalkozni, a nagyapám is azt csi- külhoni fellépésein lengedező magyar nálta. Már hétévesen szántottam, vetet- zászlóra elsírja magát, vagy jámboran tem, arattam.” A föld szeretete máig is él tűri, ahogy a bukaresti román zsűritag benne, egy dunai szigeten teremtett lepontozza, csak azért, mert a „Bordal”, magának „mini Székelyföldet”. „Ott élek „Erkel” vagy a „bankban” egy sovén én, aki a hegyekből jövök, ott élek két román számára ismeretlen fogalmak. macskával, egy kutyával meg az asszony- Pedig ezek is megtörténtek vele. Molnár Levente inkább „azért is megnyal. Amikor elmondtam egy székelynek, hogy a Duna között lakom, meg is mutatta”: nemcsak Észak-Amerikában, kérdezte: oda nem jön bé a víz? Ha bé is hanem a budapesti Magyar Állami Operajön, annyi neki. Van csónakom, beléülök, házban, illetve Európában és Ázsiában is s várom, hogy majd lelappan – válaszoltam neki. Van kertem, veteményezek, csinálok mindent, éppen tehenet nem tartok. Pedig szívesen tartanék” – árulta el Vígh Györgynek, a Magyar Nemzet újságírójának. És hogy ki az „asszony”? Mester Viktória mezzoszoprán énekesnő, akit nem csak párjaként szeret, de a világ egyik legjobb színész-opera énekeseként tisztel. Többször léptek már együtt színpadra, legutóbb 2014 tavaszán, a Theater Freiburg produkciójában, melyben Levente Bartók A remetei Figaro Madridban (2012) Béla A kékszakállú herceg vára című művé156


Székely Kalendárium – 2015 számos helyen énekel a következő évek- bariton Berlinben, Bécsben, Bordeauxben. Biztosan hallhatja őt a londoni ban, Münchenben, Koppenhágában, LonCovent Garden közönsége, 2015-ben donban, Tokióban és Madridban is megbemutatkozik a zürichi Opernhausban, hódította már az operaszínpadokat, több újra énekel a müncheni Bayerische városba visszavárják. „Maga elsősorban székely, aztán magyar, végül európai”, vélekedett kérdezője a Magyar Nemzet interjújában. Mi lehetne megfelelőbb végszó, mint Levente frappáns válasza? „Ezt pontosan így gondolom. A magyarság önmagában olyan összetett dolog, amit mások meg sem értenek. Egyik legnagyobb büszkeségem a magyar anyanyelvem. Ott van Párjával, Mester Viktóriával mindjárt a kedvenc szavam: segíts ég. többször léptek színpadra Gyönyörű! Ha rosszul érzem magam, vagy nincs elég erőm, csak felnézek, és Staatsoperben és a tokiói New National kimondom. Az se mindegy ám, hogy a Theatre-ben, valamint zajlanak az egyezte- Csíksomlyói Szűzanya lábától jövök. Ki tések dél-amerikai fellépéseiről is. A fiatal lehetne ennél erősebb szövetséges?”

157


Székely Kalendárium – 2015

A bölények őshazája „Az Árpád-házi királyok legkedvesebb mulatsága a bölényvadászat volt. Évenként ősszel megjelent az egész udvar az ország ÉK-i részében fekvő királyi vadászkastélyok egyikében (Ugocsa, Máramaros, Bereg, Zemplén), s innen indult el a bölényhajszára” – írja Szalay Béla a Székelység 1932/5-6. számában. Ugyanott arra is feleletet ad, hogy hol lehetett a bölények őshazája. Itt, az erdélyi részeken „több ezer kezdete volt azonban a bölények hazájá»magyar királyi bölényvadász« várt az nak; ide csak leváltottak a hatalmas udvarra tisztjeik (decuriones) vezetése bikák a nagy havasokról, mert itt nedvealatt” – folytatja Szalay. Valamennyinek sebb, kövérebb volt a tisztások füve, és feje a főbölényvadászmester volt: Comes óriási terjedelmű posványos őserdők venatorum bubalinorum, aki az egész védték a fejedelmi vadat a meglepetés ellen… De hát honnan került e vadászatot rendezte. Egyiküket, vidékre az a sok bölény? egy László nevűt 1199– A válasz rövid: Szében Imre király is kelyországból! Ott megjutalmazott volt az ősi fészkük egy veszélyes máa Gyergyói-haramarosi vadászat alkalmából. „A vasokban. Az embölényvadászok lített Belényesiegy része viszont széhegység, a Bükk, kelyek közül került ki, Avas, Lápos összefüggemert ők voltak azok, kik az nek a Cibles közvetítésével az ország nagy keleti bölényterületének szí- észak-erdélyi rengeteg tömegű őserdőkvében laktak, kik legjobban ismerték az kel, a Radnai- és Máramarosi-havasokállatot, annak szokásait, vadászatát, kik kal s az ezekkel délre kapcsolatos Keletehát a királynak a legjobb szolgálatot men-havassal, amely Borszéken túl átterjed Moldvába, és ép itt, a határ tehették” – teszi hozzá a szerző. Például a híres Belényesi-hegység is menti járatlan havasokon volt Bölénykirályi bölényvadász-terület lehetett a ország szíve, itt volt főhadiszállásuk. Itt 11. században, a szomszédságában levő vadásztak rájuk a székely daliák ősidőkCiblesen mai napig olyan helynevek től fogva, és innen terjedtek el dél felé a őrzik az állat emlékét, mint Bölénycsúcs, Görgényi- és a Csíki-havasokba le egéBölényforrás, Bölénytisztás vagy Bö- szen Brassó alá, ahol sok emlékük malényvölgy. A Szamos mentét Bölényme- radt fenn.” Nem véletlen tehát, hogy az zőnek vagy Belének láposának is nevez- utolsó erdélyi bölényt is Székelyföldön ték. „Itt, Szilágy vármegye szomszédsá- lőtték le (lásd a 2014-es Székely gában (Bihar, Szatmár) csak a nyugati Kalendáriumban). 158


Székely Kalendárium – 2015

Művészi rangra emelt vaskorszak Az emberek többsége azon van, hogy szabaduljon a rozsdás kacattól; az se számít, ha nem kap érte pénzt, csak ne foglalja a helyet – ő viszont gyűjti és felhasználja. Legtöbben a bronzból készült vagy kőből faragott szobrokat csodálják – ő fémhulladékból rakja össze műveit. A Szovátán élő Csíki Zsigmond, akit a fürdőtelepen mindenki Öcsinek ismer, ha kell, minden egyes eldobott csavarért képes lehajolni, elhajított bádogdarabot összeszedni vagy éppenséggel a vasgyűjtők „zsákmányából” vásárolni. A szovátai fürdővállalat nyugalma- lepen mindenki szólítja a szállodák egyzott karbantartója Őzike utcai portáját kori liftkarbantartóját, néhány vasgólyát átlépve az ember egyből rádöbben, hogy készített megrendelőjének, aki egy frankülönleges birodalomba tette a lábát. ciaországi lakberendezési kiállításra Bent, a kerítés mellett kisebb-nagyobb, vitte, majd szép pénzért értékesítette. egyszerűbb és furfangosabb vasdarabok Medve helyett vashuszár hevernek, mintha csak valamelyik gyűjtő cigányra várna a tulajdonosuk. Az udvar A külföldi beruházó után egy panzióközepe táján valódinak tűnő kis helikop- tulajdonos rendelt, előbb rézből készült ter áll, melynek pilótája és vele együtt a kulcstartókat és ajtószámokat, majd egy felszállási engedélye perceken belül kisebb szobrot. „Így született a mindenérkezne. A házban apróka méretű vas- ki által vashuszárként emlegetett katona. motorkerékpár, vaskoszorú és vasma- Előbb egy kisebbet készítettem, majd dár. Itt minden fémből van, csak a dísztárgyak megálmodójának a lelke tűnik valamiféle sokkal lágyabb anyagból faragottnak. „Kicsi korom óta bütykölök, a marosvásárhelyi szakiskolában már fémdarabokat hajlítgattam. Előbb ikebanákat készítettem, majd szárazvirágból képeket. Aztán jött a rézrózsa, majd a fémszobrok, melyeknek ezelőtt pár évvel láttam neki” – kezdi a visszatekintést Csíki Zsigmond. A kézügyességéről elhíresült, backamadarasi származású, 57 esztendős férfi az első vasszobor-megrendeléseit a szoA vashuszár a Sára Villa nyári kertjét strázsálja vátai Edelweiss Hotel holland tulajdonosától kapta. Öcsi, ahogyan a fürdőte159


Székely Kalendárium – 2015

Néha a tenyere is kilyukad, és vörös a szeme a hegesztéstől, mégsem tudja hagyni a barkácsolást

annyira megtetszett a villa tulajának, hogy kért egy nagyobbat is. Ma már mindenki, aki a fürdőtelep sétányán végighalad, megcsodálja és fényképeződik vele” – mondja a fémszobrász. A Szovátán üdülők valamikor a Medve-tó partján vagy a legnagyobb szálloda előtti parkban egy kitömött medvével fotózódtak. Ma már a vashuszárt részesítik előnyben, annak dacára, hogy persely áll az alkotás mellett. A látogatók többsége – főként gyermekük kedvéért – nem sajnálja az aprópénzt, inkább a zsebébe nyúl, és megörökíti magát vagy csemeté-

jét a szimpatikus bádogalkotással. „Idényben egyik pózoló a másikat éri, annyian jönnek és fényképeződnek a vasember mellett. Egyesek még pénzt is tesznek a perselybe, mások nem, de nem is ez a lényeg” – véli Szabó Enikő, a Sára Villa tulajdonosa, akinek férje rendelte meg a vashuszárt. A csinos villát üzemeltető hölgy örül, hogy szálláshelyére így azok is felfigyelnek, akik egyébként más villát vagy hotelt választottak.

Az ócskavas-gyűjtőktől gyűjt Amikor a felhasznált anyagokról kérdezem, Öcsi hosszan sorolja: a pléhhor-

A kis helikopter Aporkának készült. Tragikus baleset emlékét is őrzi

160


Székely Kalendárium – 2015 dótól az ágybetétrugóig, a kipufogó dobtól az anyacsavarokig, a tűzoltó palacktól a csapágyakig, a rozsdás pléhlemeztől a kanalakig mindent felhasznál. „Amikor a vasgyűjtő cigányok végighaladnak a szekerükkel az utcánkon, és bekiáltanak, hogy van-e valami eldobnivalóm, előbb én nézem át a zsákmányukat” – mosolyodik el a férfi, akin már a szomszédok is szórakoznak, hisz az idők során az ócsÖcsi az ócskavas-begyűjtők fő kavas-begyűjtők törzsvásárlójává nőtte vásárlójává nőtte ki magát ki magát. Csíki Zsigmond ízléses és ötletes A szerző felvételei tárgyai számos lakást és udvart ékesítenek a bekecsalji városkában vagy annál Sokszor a tenyerem is kilyukad, a sokkal távolabb. A minap egy jászvásári hegesztéstől a szemem vörös” – panaférfi hívta fel, hogy valahol látta az alko- szolja, de nyomban hozzáteszi, hogy tásait, és rendelt néhány pléhfigurát. Az abbahagyni nem tudja. Legfeljebb, amielmúlt év adventjében a helyi önkor- kor nincs kedve, nem dolgozik, máskor mányzat udvarát ékesítette Öcsi fémből meg reggeltől estig az alagsori műhekészült adventi koszorúja, a három lyét bújja. keleti bölccsel, a báránykákkal és a Az udvaron lévő kis helikoptert az Kisjézussal. Hogy mégis miért nem unokája rendelésére készítette, aki találkozhatunk kézimunkáival az üdülő 2013 nyarán igazi helikopterben is ült. ajándékboltjaiban, annak egyszerű a „Azelőtt egy nappal, mielőtt megtörmagyarázata. „Egy kiskereskedő bará- tént volna a repülőszerencsétlenség a tom azt mondta, hogy Szovátán, ami Belvedere Szálloda tulajdonosával, egy lejnél is drágább, a mai világban Aporka az ő helikopterében ült és fényeladhatatlan” – válaszolja. képeződött. Amikor az unokám megtudta, hogy a gép másnap lezuhant, arra kért, hogy hozzuk be az udvarunkba és Az utánpótlás biztosított javítsuk meg. A roncs megjavítása A sóvidéki ezermesternek mégsem helyett készítettem neki egy újat, az ő lehet oka a csüggedésre, hobbiját és méretére. A légcsavarjai forognak, a kézügyességét elörökölte négyéves lámpái kigyúlnak, de Aporka most azt unokája, Bereczki Aporka. „A műhe- akarja, hogy repüljön is” – mosolyodik lyemben ő is kért egy asztalt és szerszá- el a nagytata. Erre nem Csíki Zsigmond mokat, így a satupad egy részét az ő fog megoldást találni, neki már az is magasságára szabtam át. Lesi, figyeli, örömöt jelent, ha az elhajított rozsdás hogy mit hogyan készítek, mert ő is el vasakat művészi alkotásokká tudja varászeretné tanulni a szakmát. Pedig zsolni. Szucher Ervin nagyon nehéz ez a sok pepecselés. 161


Székely Kalendárium – 2015

A falu eleje s hátulja A hideg rázta a falut a hír hallatán. Nem idősebb papok. Földi Lázár, az öreg, volt ez volt az első bolyongó hír, amelyik aztán bíró egy alkalommal reakívánt a borra dagadt hatalmasan, körülfogta a ganyé- fényes nappal, aztán látta, ott sürögnek dombot s az udorban is a puha sarkokot, könyvek mellett a hátsó tornácon venkörül az a csűrt s a templomot is, legalább dégek, négy idősebb pap s a münké, a is kívülről, merthogy a templomba az fiatal. Hát bé s felvitte a jó bor s a nagy égadta világon hitványságnak bémenni tisztesség közibük, aztán mondotta, tisznem lehetséges. Aztán most lám! tesség ne essék a szóm miatt, Isten is Iluskát mindenki sajnálta, aztán vol- megbüntetne, de erősen megkérem a tak, akik igen az öreg Bíró Gergelyt is, a püspök urakot, innét ne csábítgassák el a nagyapját. Aj, hogy szerette azt a lányt az mi drága papunkot, mert münk már öreg! A jó szándékú öreg pap minden meghatároztuk: egy lélek nem marad a lélekben kajtatta az igazság nyomát s a faluban, mind megyünk mi véle s ha kell, nehéz történések okát. Most ő maga sem hát utána. Úgy biza. Engem úgy segéllátott tisztán, pedig Isten világítja az ő jen! elméjét. A fiatal plébános aggódott az Utána egy hétig kérte a bocsánatot, a egész faluért. Mert ő erős, telik tőle az kicsi pap egy hétig fogadkozott a maraegész falura. dásra... – Valami gyanúja legalább van-e, – Szóval... Tehát... Róza néni? – kérdezte a nagyanyát Péter – Ha egy ilyen egészséges szépséges plébános, a kicsi. leánynak nincs, aki szóljon, akkor a Az pedig tett-vett, pityókát a disznók- világnak is annyi. – Azzal a kenyeret a nak főni, meleg ételt délebédre, major- takaróruhába, s azt bé a szekrénybe, ságnak is vetett. És tán azért, hogy a kicsi mint aki ismét dologidőben van. A pap pap se érezze elhanyagolva magát, pohár köszönt, Róza nagyanyó kísérte a kaputejet neki is. Mert csak azt itta, a tejet. ig, azt bé se zárta, nem illik az pap után, Most azt se. – Mert az nem létezik, hogy sértés. A pap meg se állott Incze senki ne tudott volna az Iluska szándéká- Leventéig, ott bé, az éppen rendezte a ról, még maga se! – Akkor megállott a csűrben a szénát a következő szekér alá. sok szepletésben, s odafordult az idős – Jó napot, Levente. asszony: De az már pallotta a ruháját, köszönt, – Egy szóval mondtam-e én, plébá- ment elé, a tornác előtt megállott, bevárnos úr, hogy senki? Egy szóval igen-e? ta a legényt. Együtt mentek fel, a pap Most oldódik, most, gondolta a pap már leültében szólott, a legény csak mind a huszonnyolc fejével. Ugyanis a nehezen ereszkedett le, hogy intett a pap faluban azt tartották, hogy olyan okos, maga mellé. ahány éves. Huszonnyolc lévén, hát – Tiszteletes plébános úr, én még annyi, s esze volt bizonyoson, merthogy másnak sem hazudtam sosem, akkor Gyulafehérvárról is jövögettek hozza hogy kezdeném éppen azt a mocsok dol162


Székely Kalendárium – 2015 got magával, hogy hazudni! Mások előtt Amikor Levente is megérkezett, félis csak az igazat, nem csak a pap s az oltár óra múltán, várták. előtt! – Azért hívtuk, mondaná el mindazt, A pap mellében megiramodott az élet amit a papnak elmondott. És azt is, amit igaza: Uram, én sem, sosem mondhat- nem mondott el a... a szökött lányról. tam volna ezt szebben, mint ez a legény! Levente megdühödött. Hasogatta a – Százszor kérdezték, nem feleltem. méreg, a harag. Most igen. Tudok Iluskáról... Tizenkét – No, ha azt akarják velem elhitetni, esztendős kora óta tudok. – Lehajtott hogy a plébános úr valamit is elmondott fejét fölemelte, nézte a pap kék szemeit. abból, amit... Szóval a plébános úr akkor Tiszták voltak, csillogók. vall maguknak, amikor a tóka fatáblát a – Egészségben van-e? Hol? mi templomunkban verik vasárnapon– Egészségben van. Vannak. A kicsi ként, harangszó helyett. még nincs meg. És sosem mennek – Szóval akkor maga tudja, hol van az Németországba a szülei után, eprészni, az Iluska. miegymás. Soha. Pénzt én keresek amel– Szóval én amondója vagyok, maguk lé, ami van, s amennyi leszen. ne Iluskázzák azt a nőt. Gőg volt, rettenetes erő mind a hang– Jó. Mintha a magáé lenne. Nem? – jában, mind a szavaiban, a meg-megreb- Hatalmasan kacagtak a rendőrök. – Öt benő csontokban az arca mögött. Nem, hónapja keressük. Senki nem szólt. nézte a pap is, nem, ezekből nem lesz Maga sem. Pedig... erőt s hazaföldet áruló soha. És nem is – Maradjunk abban, hogy nem is mert előtte keresztet villantani a melle fogok. felé. – Akkor pedig a börtön várja magát, – Mi immár megvagyunk... tudja? – Ti hárman, drága jó Levente? – Akkor pedig ki látja el azt az – Mi úgy, úgy, plébános úr, szinte asszonykát, ki? Mert én egy tolvaj szót hárman. És akinek tetszik akarni, meg- nem mondok ki, s akkor, ha történik mondhatja, hogy ha mindenki úgy akar- valami? Papírt ide! – És írta: minden ja, Iluska is hazajön hezzánk. Ide. felelősség a román rendőrségé, ha A pap boldog volt, hogy nem lett engem elzárva, Bíró Ilonát és annak kisvesztes a falu. Három nappal később a gyer... újszülött kisgyermekét valami baj, rendőrség ment Vincze Levente után, éhínség, betegség, szegénység éri. És alábehívták. A huszonhét éves legény azt írta, odanyomta két ujjal a tiszt elé a mondta, nem egyszerre keltünk, hogy papírt. És folytatta. – Engem elvihetnek, együtt menjünk végig a falun s bé a zász- a törvény a maguké. De itt a faluban még ló alá, eriggyenek nyugodtan, ő is van néhány legény, házas is, akinek van megyen mindjárt, csak az anyjának segít keze, lába, eleje is, hátulja is. valamit. Apja nincs itthon még. A két – Ez... Maga megveszett? Ez fenyegerendőr próbált rettenetesen nézni tés! Leventére, de valahogy nem volt meg– Azon kűjel, amit mondtam, szóltam győző az a két tekintet, hát elmentek. én egy szót es? 163


Székely Kalendárium – 2015 A falu percek alatt megtudta, Iluska Tovább már együtt tervezett a két ház. él, áldás elé néz, Leventét bévitték a Németországból csak karácsonyra jötrendőrök, tán meg is verték erősen. tek. Februárban mentek vissza. Nagy Bíró Gergely nagyapó két nap s két hideg volt akkor. éjjel ült a favágó tőkén, nem evett, nem De megvolt a lakodalom is, tiszta szólt. Nem elég, hogy lánya, veje elment a békességben. Csak két vénleány mondonyavalyába idegeneknek dolgozni, ilyen gatta hallhatólag, hogy más is megesett, még nem volt a mi nemzetségünkben. más is megbotlott. Akkor az egyszer szóNéha Rozália, a felesége szólt rá, hogy lott szigorún s recsegőn kacagva Bíró hiába köti meg magát, s ki ellen, a saját Gergely, az öreg. gyönyörű unokája ellen? S mi baja van – Merthogy a mi Iluskánk, a kinLeventével is? Micsodás házat vetett? csünk, az nem botlott s nem es botladoEmber az. S nem maga hál vele ettől tova zott, nem esett meg, mint mások, hanem felé. Maga mondta, hogy agyoncsapja a egyszer csak erősen jó helyré esett. saját világszép unokáját, ha... Nagy lakodalom lévén, s nem is akár– S mikor mondtam, s mért? A szent milyen előzményekkel, hát járkált két szenvedelmit, hát ezétt? rendőr este s éjszaka is a falu között. Harmadnap hajnalban kelt, a nap Levente látta meg őköt, kiszökött a előtt. A nyári konyhában rakott tüzet, a kapuba, behívta, akik egy kicsinyég szarettenetes nagy mosófazékban melegí- badkoztak is, ahogy illik. De úgyis mentett vizet az ember. A nagy mosótekenő- tek bé. A rangosabb kérdezte meg már be költözött belé, fürdött gondosan, derűsen Leventétől, mit jelentett az a mintha valami végbúcsúra. Asszonya beszélgetésükkor, hogy a faluban a legéöltöztette, vitte a kapuig, csak akkor szó- nyeknek van eleje is, hátulja is? lalt: ugye, hogy szeretettel megyen – Hát én azt nehezen mondhatnám maga, ahova igen? meg – kacagott erősen a vőlegény. – – Úgy. S oda. Hogy a legény eleje mire, azt tudjuk. A templom tele volt. Másnap a köny- Hogy a hátulja mire, azt találják ki nyebbik lovas szekérrel indult el az öreg maguk. De szent a béke. Örömnek néz és Levente. Estére érkeztek haza, már a elébe a házunk. Leventéék házába, Iluskával együtt. Czegő Zoltán A Rétyi Nyír az Óriáspince-tetőről nézve

Fotó: Kratochwil Zsolt

164Székely Kalendárium – 2015

120 éve született a Székely himnusz szerzője Költő, rádiós és lapszerkesztő, a Székely himnusz szerzője, Csanády György 120 éve született Székelyudvarhelyen. Az 1920-ban Budapestre telepedett és azóta is ott élő Csanády család és Székelyudvarhely története szorosan összefonódik. Bár a történelmi idők széljárása nem kedvezett a hazatelepedésnek, a már Magyarországon született és élő leszármazottak számára ma is Székelyudvarhely a szülőváros. 1895. február 23-án született, a Református Kollégium diákja volt, itt érettségizett 1913-ban. Az első világhá- első magyarországi művelőinek. 1941borúban a fronton szolgált, meg is sebe- ben a helyszíni közvetítések osztályának sült. A trianoni békeszerződés után vezetőjévé nevezték ki, 1943-tól 1948-ig Magyarországra költözött, megalakítot- a Magyar Rádió főrendező-helyettese ta a Székely Egyetemi és Főiskolai volt. Sokat publikált, három versesköteHallgatók Egyesületét, de élete nagy te is megjelent, 1952-ben halt meg. A részét Budapesten élte, ahol rádiórende- farkasréti temetőben helyezték örök zőként és újságíróként dolgozott. nyugalomra, de később hamvait az udTöbb vers és hangjáték megírása varhelyi református temetőben helyezután, 1921-ben írta a székelyek himnu- ték el. szának nevezett költeményt, melynek 2004-ben szülővárosában felavatták rövid változatát énekeljük ma, egyéb- azt a Hunyadi László készítette emlékként nyolc szakaszt számlál a vers. táblát, mely Csanády Györgyöt, a SzéMihalik Kálmán szerezte a zenéjét, elő- kely himnusz szerzőjét ábrázolja. A ször 1922-ben adták elő. Bethlen Gábor utca 8. szám alatti épüleA budapesti Kereskedelmi Akadé- ten elhelyezett emléktáblán a következő mián szerzett oklevelet, de inkább az iro- sorok olvashatók magyarul és angolul: dalomnak szentelte magát, előbb az Új „E házban élt 1920-ig a székely himnusz Élet, majd a Híd című lapok szerkesztője szövegszerzője.” volt, aztán 1928-tól a Magyar Rádió Szegeden 2009 augusztusában avatmunkatársa lett. Hangjátékokat írt, ták fel a Székely himnusz-emlékművet, később rendezett is, egyike volt a műfaj melyben egészalakos szobra van a 166


Székely Kalendárium – 2015 Székely himnusz szerzőinek, Csanády helyi Haáz Rezső Múzeumba került, György költőnek és Mihalik Kálmán ezeket a fia és unokája, Csanády András zeneszerzőnek. Ugyanitt kapott helyet a és Márton személyesen adta át megőrnyolc székely kapu, így az emlékhely zésre. impozáns látványt nyújt az arra látogaAz örökösök és az intézmény vezetőtóknak. sége között megkötött szerződés értel2012 szeptemberében a hajtincse, mében az utódok nem mondtak le a csakatonasapkája, írógépe, az 1921-ben ládi örökségről, egyelőre 50 évre letétbe eredetileg kantátának íródott, később a helyezték azt a múzeumban, a szerződés székelység himnuszává vált vers eredeti, meghosszabbításának ígéretével. megzenésített változata a székelyudvarKatona Zoltán

A székely jellem Külső megjelenésében a székely általában szerény, de azért meglátszik rajta a férfias önérzet. A hegyesvidékiek inkább szőkék és szálasak, míg a többiek barnák és középtermetűek. Ritka közöttük a kövér. A székelynek szellemi és erkölcsi világa is egyezik a külsejével. Bátor, eszes és gyors felfogású, de erősen fontolgató. Általában a becsületre sokat adó, tisztességtudó, rendszerető, józan és vallásos nép. Vallási türelmességének fényes bizonysága a sok felekezet, melyhez tartoznak. A veszekedést és verekedést nem keresi, de ha megsértik, sérelmét nem hagyja megtorlás nélkül. Barabás Endre (1870–1945): Udvarhely vármegye közgazdasági leírása (1904)

Tündérország Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki és népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak nevezzük. Ami szépet, ragyogót el tudunk képzelni, azt mind oda helyezzük. Azért van bebútorozva csodálatos dolgokkal. A férfiak óriások, egy-egy hős mindenik, az asszonyaik regékbe való szépségek. Aranyhajuk egész bokáig ér le, még talán csillag is van a homlokukon. Rózsaszín sugarakkal önti be a lealkonyodó nap az ódon várakat, melyek alatt átöltöztetett királyfiak mennek, mendegélnek. Az Olt vizében nimfák fürdenek, éjjelente az erdőségekből izgató zúgás kél. Mintha az elmúlt századok diskurálnának ki onnan az emberekkel. Otthon a székely nem boldogulhat és mégiscsak otthon boldog az ő kis falujában, tiszta házikójában, hol szelíd eperfa borul lombjával a kopjás kapura… s megszólal a harang estenden fent a dombon, a fallal kerített templom tornyában. Minden templom egy-egy erősség. Ott még az isten is várakban lakott. Mikszáth Kálmán (1847–1910): A mi külön tündérországunk (1886)

167


Székely Kalendárium – 2015 József Attila

Nem, nem, soha! Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, Egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ Teljes egészében, mint nem is oly régen És csillagunk ismét tündöklik az égen.

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel, Ha eljő az idő – a magyar talpra kel, Ha eljő az idő – erős lesz a karunk, Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk! Felhatol az égig haragos szózatunk: Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Majd nemes haraggal rohanunk előre, Vérkeresztet festünk majd a határkőre És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal! Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: Nem engedjük soha! soha Árpád honát! (1922 első fele)

Fotó: Bereczki Barna

Nagyhagymás-hegység – Egyeskő-szikla

168


Székely Kalendárium – 2015

Az ősi magyar tulipánt Öcsémnek jöttünk menyasszonyáért Mégpedig egy ékes drága tulipántért (Nagykend, kikérővers)

Napjainkban is használunk – egyesek még megértik – olyan ősi jeleket, amelyek akár 4-5 ezer évesek is lehetnek. A ma is ismert jelképeink elsősorban a vallásokhoz, az élet fő fordulópontjaihoz (születés, növekedés, elmúlás, újjászületés) kapcsolódnak. Ide tartozik legismertebb mintáink egyike, a tulipán – népies nevén tulipánt – is. „A tulipán... Közép-Ázsiában a távoltartó erejébe vetett hit, a görögökTavasz, a kiviruló természet szimbólu- től a belső-ázsiai mongolokig. Éppen ma. Külön tulipán-ünnep van a tádzsi- ezért nem állja a helyét az a feltételezés, koknál a fiatal lányok részvételével, hogy a tulipán csupán a 16. században, valamint Törökországban a Boszporusz maga a növény magyar nyelvterületi partján az első virágok megjelenésének megjelenésétől terjedt el jelképként is. idején, ahol a múlékony, de erős szere- Paraszti és nemességi hímzéseken már lem jelképe lett... A magyar népművé- sok száz évvel azelőtt fellelhető volt, szetben igen gyakori a tulipán ábrázolá- ezért minden bizonnyal egy termésa, jellé alakult formája megtalálható a kenységvarázsló, gonoszűző ősi jelképkapufélfákon, fejfákon, kályhacsempén, ről van itt szó. cserépkorsón, szűrhímzésen és a szerelAz ősi hettita kultúrában Telipinus mi ajándékokon, így faragott guzsaly- isten a növények megújhodásának, a talpon, sulykolón és mángorlókon. Ez a termésnek, azaz termékenységnek a gyakori előfordulás azt sugallja, hogy megtestesítője volt, talán innen eredeznem pusztán virágjelképről, hanem tethető leginkább a tulipán, mint a szevalami általánosabb jelentésű jelről van relem, az élet jelképe. Hát nem érdekes szó.” (Halász Péter Érted, amit látsz? A a Telipinus (Talipinus?) istennév és a tulipán szavunk egybeesése? És lám, szimbólumok rejtett jelentései) A jelkép elemzése során kiderült, milyen különös: mindezt a magyar, a hogy a tulipán motívum általános női székely népművészet őrizte meg a jelkép, egyben költőien átfogalmazott mának. Dr. Érdy Miklós keletkutató a tulivulvaábrázolás, vagyis a tulipán lényegében a két széttárt combnak és az „élet pán-motívum előfordulását bemutató kapujának” ikonikus ábrázolása. tanulmányának rajzaiból is kitűnik, Erotikus jelkép voltát megerősíti az a hogy pontosan azokon a területeken tény is, hogy a kapufélfákra vésték, mert lelhetők föl a tulipános minták, ahol a közismert volt a nemi szervek gonosz- szkíták, a hunok éltek. 169


Székely Kalendárium – 2015 A kopjafák jelképeit hajdan értette, A tulipánnak a nők kopjafáján ponolvasta a nép, ezekből értesült az égbe tosan olvasható jelöléseiben adták tudköltözött személyiségéről. A tulipán a tára a megboldogult családi állapotát. keleti kultúrákban sokszor a tűzoltárt De a halottkultusz kellékeinek tulipá(a házi tűzhely előképe – szerk. megj.) nos mintái is nagyon sok üzenetet horhelyettesítette. Ez jelenik meg azokon doznak, egyértelmű olvasattal rendela szilágysági magyar fejfákon is, ame- keznek az elhunytat illetően. Vagy nézlyek férfiak halas-tulipános kalotaszegi zük a koronás tulipán ábrázolásait a mintás sírhantjai felett állnak. A bútorfestésben, mely napjelképünk is, magyar fejfa szövege egybecseng az a Nap meg az Isten jelképe, a hettitákoltár (tűzoltár) jelképpel: „Itt várja nál Telepinus, maga is isten, az oltár Jézusát már csak néhai Török Fe - meg az Isten „helye”. C. Némethi Enikő rencz”.

A festett bútorok közül talán legjelentősebb népi bútordarab a tulipános láda, amely egy eladósorba kerülő lány egyéniségének szimbóluma volt. Ez a bútordarab a menyasszonyt, később az asszonyt elkísérte élete végéig. A ládába a hozományát képező személyes dolgai, kézzel készített varrottasok, kendők, ágyneműk kerültek. A háromszéki festett bútorokon a leggyakoribb virágmotívum a tulipán és ennek sokféle változata, mint a villás, hegyes, lándzsás, fias, szakállas, ajakos, valamint pártástulipán. A virágokat általában csokorba kötve ábrázolták, amit „életfának” is neveznek. Az életfa magát az életet szimbolizálja. Ezek után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy eleink életük fordulópontjainak kifejezésére használták a tulipánt: a szerelemnek, szaporodásnak, növekedésnek, nőiességnek, elmúlásnak a jelölésére. Így érthetővé válik, honnan ered a tulipános láda elnevezése, mely magának a ház asszonyának a jelképe. Haszmann Gabriella bútorfestő, Csernáton

ideakonyvter.ro

170


Székely Kalendárium – 2015 1. Villás tulipán: 10–12 éves leányka, érintetlen állapota. 1. 2. 3. 2. Hegyes tulipán 1854-ből: 13–15 esztendős leányka, „kinek már szökik ki a csicse s ezután már nehezen ül otthon”. 4. 5. 6. 3. Lándzsás facsart tulipán: 16–17 éves nagyleány, konfirmált már, jár hozzá a legények serege! 7. 8. 9. „Ha még egyszer lány lehetnék, / Megválogatnám a legényt, / Megválogatnám a legényt, / Mint a piacon az edényt.” 4. Lándzsás tulipán 1827-ből: a nászéjszakát éppen megélő, „fékontyolt viráganya kifacsarja kisvirágát. Minden édesanya szüléskor ugyanezt éli meg. menyasszony” jelölője. 5. Ajakos tulipán: az áldott állapotban 8. Kifacsart tulipán: a viráganya öreglévő menyecske megszemélyesítője, szik: „Öregasszony nem jó zsáknak / „amikor nő a ház eleje”. Sem abrakos tarisznyának” 6. Fias tulipán 1860-ból: az áldott állapotú anyában már teljesen kifejlődött a 9. Szakállas tulipán: az élet kereke nem magzat, a viráganyában már teljesen áll meg. Ami egyszer fent volt, le is fordul. Földanyánk minden év tavaszán kinyílt a kisvirág. 7. Facsart tulipán szintén a XIX. szá- újranöveszti magából, magból, az életet. zadból: az e világra születés folyamata, a (Vidák Margit, 2008, Nagymányok) A temesvári HETI ÚJ SZÓ évkönyve, a 2015. évi MINDENKI KALENDÁRIUMA megrendelhető telefonon a 0256 498 209-es, 0723 567 370-as telefonszámokon és a hetiujszo@yahoo.com e-mail címen.

171


Erdélyi Református Kalendárium 2015 Imádságok és áhítatok – a léleknek. Egészségügyi tanácsok – a testnek. Ezek mellett idősek otthonáról szóló körkép, több érdekes interjú, riport található a 2015-ös kalendáriumban. Egyházi és történelmi nagyjaink – költők, reformátorok, világhírű magyar szobrászok, festőművészek – életútja és munkái köszönnek ránk a lapokról, de olvashatunk magyar feltalálókról, a jövőre 25 éve történt véres márciusi események hatásairól. Kiadványunkban a sport mellett viccek, rejtvények, sakkfeladványok találhatók, amelyek próbálják megnevettetni, és kikapcsolódásra ösztönözni az olvasót.


Székely Kalendárium – 2015

Egy elfeledett mesterség: az útkaparó Egy ember kis piros zászlóval, mellén sárga pléh jelvénnyel – így írta le 1909-ben az Udvarhely vármegye című tankönyv az útkaparót. A meghatározás szerint az útkaparó „ügyel fel az útra, hol valamely kisebb hibát lát, kijavítja, hidakat, sáncot vizsgálja, s hol nagyobb hiányt lát, jelenti felsőbb hatóságának, hogy a kijavításáról gondoskodás történjék.” Kolitsné Szászi Johanna szakíró megfogalmazásában „az útkaparók (más néven útőrök) azok a fizikai munkásemberek, akik az utakat 3–8 kilométerenként ’jó karban tartották’. Nevük tevékenységükre utal, a porral fedett kövesutakra kellett a megbomló felső réteget kézi szerszámaikkal visszaegyengetniük, azaz kaparniuk.” A foglalkozás a 19. században jelent meg. Kezdetben az útkaparók napszámosok voltak, a század végén viszont közigazgatási hatósági közegekké léptek elő.

Az útkaparó esküje

szorgalommal és feltétlen hűséggel felvigyázok, azokat bárminemü megrongálástól megvédendem, hogy azokat, kik az utat vagy annak tartozékait bármi módon kárositani megkisérlenék vagy tettleg megkárositanák, a törvény és szabályrendeletek ellen vétenének, késedelem nélkül feljelentem, ezen cselekményeket vagy mulasztásokat lehetőleg meggátolandom. – Szolgálatomat hiven teljesitendem és előljáróim tudta és beleegyezése vagy mellőzhetlen szükség nélkül az utat el nem hagyandom, mindent, mi gondviselésemre bizatik, hiven megőrizendek, s arról minden időben számot adok. – Isten engem ugy segéljen.” Az útmesterek a vármegye alispánja, az útkaparók a járási főszolgabíró előtt tették le az esküt.

Az 1890-ben megjelent közutakról és vámokról szóló I. törvénycikk 147. §-a szerint „utrendőrségi közegek az állandóan alkalmazott rendes fizetéssel ellátott s Vármegyei útkaparók felesketett állami és törvényhatósági utmesterek (utbiztosok), továbbá állami Az útkaparók 1885-től bekerültek a és törvényhatósági utkaparók; – nevezet- nyugdíjban részesítendő állami szolgák tek kötelessége, ha kihágást tapasztalnak, közé, jövedelmük viszont nagyon cseazt lehetőleg megakadályozni és arról a kély lehetett, ezért jött létre Csíkszerekörülmények részletes előadásával az ille- dában a Papp Domokos-féle alapítvány tékes közigazgatási hatóságnak a lehető a beteges és szegényebb útkaparók szálegrövidebb idő alatt jelentést tenni.” mára. Az alapot valószínűleg az alispán Ugyanezen törvény az útmesterek kezelte, ugyanis hozzá fordult kérésével (útbiztosok) és útkaparók esküjének a szépvízi Ambrus József nyugalmazott szövegét is tartalmazta: „Én N. N. eskü- állami útkaparó 1914. október 6-án. A szöm a Mindenható Istenre, hogy a gond- Román Országos Levéltár csíkszeredai viselésem alá bizott utra és tartozékaira fiókjánál őrzött beadványból (7-es 173


Székely Kalendárium – 2015

A csíkszeredai Apafi Mihály utca…

Fond, Csík vármegye levéltára, 4-es lel- bizonyítvány is igazolja szegénységem és tári szám, Alispáni iratok, 10.854/1914- állandó betegségemet. Mint ilyen szegény, jelenleg 74 éves es ügycsomó) egy egész útkaparói életút tehetetlen beteg, a 16 korona havi nyugdírajzolódik ki: jamon kívül, nem vagyok képes mellékjöve„Nagyságos alispán urnak Csík delmet a házhoz keresni. Szereda Silló Teréz nevü nőm szintén 73 éves, Midőn alulírt a katonai pályán is a 23dik vadászzászlóaljnál kevés nap hiány de ő is tehetetlen, egy leányunk van férjhez, 10 évet egy végben szolgált és az 1866ik 4 gyermek, engem és az anyját nem bír évben levő hadjáratban is részt vettem, segíteni, mert ő is szegény, de különös a ennél fogva bátor vagyok a Nagyságos alis- mostani viszonyoknál fogva. Tehát, mint volt útkaparó bátor pán urat kérni, miután katonai kötelezettségemnek megfeleltem, következő indoklá- vagyok a nagyságos alispán úrhoz folyamodni és mély alázattal kérni a néhai elhasaimnál fogva a, alatt mellékelt igazolvány szerint az lálozott Papp Domokos főmérnök a bete1872 évi szeptember hó 1ével mint útka- ges és szegény keresetképtelenné vált állami parónak felvétettem és ezen minőségben az utászok számára halála után hagyott 1892 évi október hó 2áig 20 év 1 hónap alapjából engem pénzbeli segélyben részehűségesen szolgáltam, mind addig amíg a síteni kegyeskedjék. Isten nyugtassa békéfelül vizsgálat engem testi fogyatkozás és ben áldott porát…” Az ügycsomóban Fejér Sándor alispán további szolgálat képtelenségre nem nyilválasza is megmaradt, mely szerint „mivel vánított b, alatt mellékelt orvosi bizonyítvány a kereskedelmügyi m. kir. minisztérium f. é. igazolja munkaképtelenségemet, nemkü- 56094 szám alatt kelt rendeletével már 30 korona segélyben részesült”, kérvényét lönben c, alatt mellékelt községi elöljárósági „figyelembe nem vehetem.” 174


Székely Kalendárium – 2015 zet megoldását. A Csíki Hírlap 1913. Háziipari tanfolyamra május 3-án Tarkaságok rovatában X mentek? panasza Y-hoz címmel a következő írást A korabeli újságokból tudjuk, hogy az közölte: „Por, por, por s ezerszer is por van 1910-es években Csíkszereda város is ebben a városban oly éktelen és elviselhetetfoglalkoztatott útkaparókat, s mint a len, hogy nem neveznők bolondságnak, ha továbbiakból kiderül, azok bizony nél- valaki ódát zengene a májusi gyönyörű külözhetetlenek voltak a rosszul köve- napfényben a sárról, mondván: jövel, te zett utcákon. Két üresedésben lévő útka- lucskos megszabadítónk a veszekedett parói állást például 1911. december hó fehér fergetegtől, mely nemcsak a cipőnket 14-én hirdetett meg Ujfalusi Jenő pol- támadja meg s a nadrág – s szoknyánkat gármester: „Felhívom mindazokat, kik térdig, de orrunk, szemünk, szájunk, felső ezen évi egyenkint 500 kor. fizetéssel és 150 és alsó-kabátunk, hátsó és elülső, külső és korona lakbérrel javadalmazott állást belső részünk, tüdőnk, májunk és vesénk elnyerni óhajtják, hogy saját kezűleg irt és megtelik vele oly rettenetesül, hogy ember erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt pályá- legyen, aki Zsögödfürdö nélkül megszabazati kérésüket hozzám folyó év december dul tőle. Csak egy a bökkenő. A sárból meg30-ig annál is inkább adják be, mert a int és még nagyobb por lesz. Mert folyhat később érkezetteket figyelembe nem itt nálunk akár dunamódjára ez a sárgás veszem. (…) A kinevezett városi utkapa- váladéka a rosszul kövezett utcának, rók kötelességei lesznek a városi utcák, ments isten, hogy széjjel kaparják bár a utak jókarban tartásáról gondoskodni, a forgalmasabb utcákról. – Mintha csak az városi köztereket tisztán tartani, továbbá útkaparók háziipari tanfolyamra, vagy kukutyinba kapanyél forogni volnának a városi tanács meghagyásait teljesíteni.” A kisvárosi, nem zökkenőmentes berendelve, a vagy talán éppenséggel zabot útviszonyokról – ma is – köteteket lehet- hegyeznének. Nem is tudjuk jóformán, kire ne írni, s száz éve is akadtak névtelenek, tartozik a dolog, de kérjük ehejt, szíveskedakik az újság hasábjaitól remélték a hely- jék valamelyes uton intézkedni, mert

... és a piactér egykoron. Kellett kapargatni

175


Székely Kalendárium – 2015

Csíkszéki falusi utca az 1940-es években. Ritka volt az aszfalt (Baloga Géza felvétele)

különben ahajt megfulladunk az uton, mellőzésével) mentes lesz az út. Csak az a Csíkszereda rendezett tanácsú város sok kár: egy munkást – utkaparót – fektettek szegény járókelőtől félve-irtózva tisztelt neki pl. a Rákóczi-utnak s amíg az ut egyik felén halomba rakja a sárt, a másiutján.” Úgy tűnik a kis írás nyomán valami- kon szépen megint halálos porfelhők okolyen intézkedés történt, mert két héttel zójaként ott ragad-szárad.” (Csíki később, ugyancsak a Tarkaságok rovat- Hírlap, 1913. május 17.) Az útkaparó mesterség alkonya Maban újabb élcelődő cikkecske jelent meg, ami igen érzékletesen mutatja be gyarországon az 1940–50-es években, a az útkaparók nem kifejezetten „szag- portalanított makadámutak megjelenémentes” feladatkörét: „Szél úrfi hiába sével következett be. A kézi munkát fomarkol bele ezután a szeredai utca testé- kozatosan átvette a brigádban, gépekkel be, nem kap ott semmi némít szennyes végzett tatarozás. Kolitsné Szászi Jozagyvalékot, amivel körül legyingesse hanna adatai szerint Magyarországon a arcátlan bizalmaskodással a mi izzadt néhai útkaparók ettől kezdve fokozatoképünket. Szél urfin kifogott az utmesteri san vesztették el tisztségviselői státuszubeavatkozás. A térdig-sarat szépen szét- kat, 1973-tól pedig átsorolták őket az és összekaparják, söt híre járja annak is: építőipari munkások közé. Hogy Széa Riska tehenek és Ráró lovak kiadványai kelyföldön meddig létezett ez a mesterezentúl rendőri megfigyelésben részesül- ség, nem lehet pontosan tudni, de tény, nek s amennyiben közveszélyeseknek hogy sokszor ma is jól jönne néhány bizonyul fölhalmozódásuk az utcán, az útkaparó a közutakon… illetékes fórumra hordatnak a közszemle Daczó Katalin elöl. Ilyen formán még megérjük: nem is (A 2015-ös Székely Kalendárium húsvéti lesz olyan veszedelmes legalább a főutcá- kiadásában egy másik elfeledett mesterségkon végig menni. Por- és szenny (jobb szó ről, a medvetáncoltatókról olvashatnak.) 176


Székely Kalendárium – 2015

A magyar bajusz Konfuciusz (Kr. e. 551–479) kínai filozófus azt mondta, „a bajusz nélküli férfi olyan, mint a lélek nélküli ember”. „Az állod s az órod alja mezitelen,/ A magyar pedig bajusz nélkül színtelen” – írta Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) A korcs magyar című versében. A Magyar Bajusz Társaság 249. bajuszfajtát tart nyilván. No, de milyen az igazi magyar bajusz? Herman Ottó a Magyar Nyelv „közérdekű folyóirat” 1906. januári számában megpróbálta számba venni a magyar bajuszfajtákat. „A dolog nem oly kicsi, mint a minőnek látszik”, ismerte be töredelmesen, hiszen „a magyarság bajuszából éppen olyan cultust csinál, mint a török a szakállából, és bizonyos bajuszformák bizonyos foglalkozási körökkel is járnak: de sőt nemzetiségi tekintetben is jellemző a bajuszforma.” Mindenesetre neki huszonkét féle formát sikerült meghatároznia:

6. Csákó bajusz; II. Rákóczy Ferenczé ilyen volt. Nagyon gondozott, szimmetrikus forma. 7. Csákós, erős, inkább egyenes, de mégsem sugár; természetesen összeálló. 8. Kicsapott, csákós, keményre kifenve; öreg huszárok, régi hajdúk, az alföldi betyárok kedvelt formája. 9. Kajla szarvállás, a fél szarv fölfelé, a másik fele lefelé konyul; sok helyen csula; viselője nyilván a szabad jobb kezével csak a fél bajuszt sodorta meg, a ballal a kantárszárat fogta; így lett a bajusz aszimmetrikus, és mint ilyen, 1. Ütköző bajusz, mikor a fejlődő szőrö- komikus hatású is. zet a pelyhet elnyomja, és észrevehetővé 10. Kajla bajusz, aszimmetrikus, sokszor válik. szerzett forma, mely úgy keletkezik, hogy 2. Kanász-bajusz – régi táblabíráink, az ember mindig egy oldalon fekve úgy betyárok, színészeink közül Megyeri alszik, hogy fél arcát a párnába temeti. viselte, ma már ritka. Borotválással kicsi- 11. Fennálló vagy villás, mind a két nyítették, idomították és keményre kifen- elnevezés alakilag a szarvállással talál; ték. rendesen fenéssel jár. 3. Nyalka bajusz, a jól gondozott forma, 12. Pödrött vagy sodrott, az utóbbi ifjabb férfiaké, akik nagyon rátartósak; gyakran a szarvállással talál. Bajuszkenőtermészetesen összeálló. vel – pedrővel – való sodrással nyeri alak4. Pörge bajusz, olyan, mint a pörge ját. kalap behajló karimája; a hegyével 13. Kacskaringós, alapjában véve pödnagyon összehajló szarvállás is pörge, a rött s azután zsinórra csavart alak, mely kevéssé összehajló „búbos”. Gondozott, hasonlít a dugóhúzóhoz. Urasági magyar természetesen összeálló, magyar forma. kocsisok kedvelt formája. 5. Csákó szarvállás, melynek azonban 14. Harcsa feje a két hosszú bajusszal. változatai is vannak. 15. Harcsa bajusz, mindkét oldalt hosz177


Székely Kalendárium – 2015 szan lelógó, vékony, természetesen össze- voknál és lengyeleknél gyakori; de akad álló; a költő Madách szép és jellemző magyar embereknél is; ekkor konya. bajuszviselete. 17. Vastag bajusz, ez az a forma, a mely16. Szláv-harcsa, összébb álló; délszlá- ről a népies szólásmód így emlékszik:

178


Székely Kalendárium – 2015

Bajuszos székelyek Bajuszos, szakállas székely nemesek és lófők elevenednek meg a székelykeresztúri középkori nemesi udvarházak ásatásai során feltárt és rekonstruált 16. századi kályhacsempéken. A határőrző székely könnyűlovas főemberek kistermetű lovakon ülnek, a lovakon díszes nyeregalátét, szügyelő és farmatring van. Egyik kezükben zászlós kopja vagy az egyenes hegyes tőr, a másikban a szár és tárcsapajzs. A vitézek rövid dolmányt és némelyik mellvértet visel, csizmájukon hatalmas sarkantyú van. Az utolsó csempén a nagybajuszú Sámson küzd az oroszlánnal. (www.magyarbajusz.hu)

„mintha varjút nyelt volna”, hozzáértve: és hajló bajusz; úri-, sokszorosan hivatal„és csak a szárnya maradt volna künn.” nok- és katona-forma. B. Bánffy Dezső Kipödörve és kiegyenesítve ebből lesz a formája. „bige bajusz”. A bige egy kurta, mindkét 23. Torzonborz bajusz, erős, melynek végén rövid hegyre faragott, gömbölyű úgyszólván minden szőre másképpen fácska – ismeretes játékszer; máshol görbül, s így folyton kuszálódik. Mun„blinczke”. kácsy Mihály bajusza. 18., 19. Arany Jánosnak nem kajla, 24. Vendég- vagy toldott bajusz, mikor, hanem szépen, szimmetrikusan álló vas- különösen borotvált áll mellett, a bajusztag bajusza volt, mely már korán indult hoz a szakáll egy része is hozzá van toldva ennek az alaknak, a miről Petőfi Sándor és idomítva. Inkább külföldi forma. A legrajza (ez alapján készült a mi illusztrációnk hatalmasabbat br. Jósika Miklós viselte. – a szerk.) világos tanúságot tesz. 25. Sörte-bajusz, durva erős szőrű, lefelé Teljesen kifejlődve ez a bajuszforma konyuló, tövén vastag és ívesen kelő, a Arany János utolsó arcképén szemlélhe- végén hegyes bajusz. Leginkább szlávoktő, mely alá saját kezűleg a Melyik talál nál és legtöbbször szőke. Munkácsy című kis verset írta: rajzunk (19.) erről Mihály a „Honfoglalás” képén kitűnően van véve. alkalmazta a „földet hozó” szlávon. 20. Csurgóra álló bajusz. Ez is alapjá- 26. Nyírott bajusz, alapjában tót és oláh; ban véve „vastag”, de egészben lefelé de kor és divat szerint sokszorosan a szegeződő forma; az, a melyről ivás után magyar középrendnél is. lecsurog a folyadék, a mit azután úgy Meg akarom jegyezni, hogy itt csupán szokás leszedni, hogy az ember a közép- a jól megkülönböztethető típusokat iparés nevendékujj között futtatja meg a kodtam megállapítani. A „csákó” egyéb bajuszt stb. Ez a Deák Ferencz bajuszfor- értelmezéseit is mellőztem. Külön meg mája. arra is figyelmeztetek, hogy bajusznál, 21. Sugár bajusz, egyenesbe szétálló, szarvnál az átmenetek száma „légió”; a nem pödrött, vékony forma; ritkán a nép- szarvaknál az elnevezések vidék szerint nél, leginkább katonabajusz. különbözők – valószínű, hogy a bajusznál 22. Macskabajusz, a két végén szétálló is – zárja lajstromát Herman Ottó. 179


Székely Kalendárium – 2015

A krumplitermesztéstől a pityókás kenyérig A Dél-Amerikában őshonos burgonya csupán az 1540-es években jutott el Európába, ám általános termesztése jóval későbben honosodott meg Európa-szerte. Kósa László szerint a burgonyatermesztéssel szemben számos ellenérzés élt a magyarság körében. Nem pusztán a más növényektől eltérő termelésmódja miatt idegenkedtek tőle, de mivel hosszú ideig mérgesnek tartották, széles körű termelése nehézségekbe ütközött. A 18. század során, amikor számos könyvekben fennmaradt egyik rendelet éhínség és ezt követően rengeteg járvány szigorúan leszögezte, hogy „A Felseges Udtizedelte meg a lakosságot Székelyföldön, vari Tanáts hogy ennek utánna azon több kapásnövény termesztésével próbál- Szomoru hireket el távoztassa, meg patak védekezni a szűkölködés ellen, melyet rantsollya, hogy minden Ember rea szorittaráadásul ebben az időszakban hosszan tik, hogy Őszi buzát, Gabonát, ugy Tavaszi tartó szárazság, korai fagyok és többhóna- Gabonát, Árpát, Zabbot, Haritskát, Kölest, pos tél tetőzött. Székelyföldön a szintén Babbot, Borsot, Lentsét vessenek, leg főképAmerikából származó kukorica termesz- pen Pityokát ültessenek. A Török Buza pedig tése sem nyújtott sok reményt, főképpen a leg keményen ennek utána vettni meg tilalhidegebb csíki, gyergyói vidékeken e maztatik, főképpen az első és második, ugy növény ritkán érett be teljesen. A vetésfor- szintén első Székelly Regimentben”. Úgy vélgó ismeretlensége miatt a földek termés- ték, hogy azokon a helyeken, ahol a szőlőhozama még jó időjárás esetén sem volt optimális. A 18. századi hatalmas népességnövekedés miatt felaprózódó birtokok egyre kevésbé tudták ellátni tulajdonosaikat. 1815–17 között nagy ínség pusztított a vidékünkön, és az elkeseredett lakosság könyörgő levelekkel ostromolta az erdélyi kormányhivatalt is. Egy 1816. november 21-én, Bikfalván keltezett körrendelet szövege szerint az éhínség okát az elöljáróság azzal magyarázta, hogy nem a helyi viszonyoknak megfelelő növényeket ültetnek a falvakban: „Főképpen az Török Buza” az, amely „nem az Tartományi Földhöz” sza- A szerző felvételei bott – hangoztatták. A papolci falujegyző- Kenyérsütés, Csíkszentmárton, 2014 180


Székely Kalendárium – 2015

Kenyérsütés, Csíkszentmárton, 2014

fajok nem érnek be, a szántóterületeket A leírás a krumpliliszt elkészítésének fölöslegesen foglalják le az emberek a receptjét is megadja, és kiemeli, hogy ilyen szárított és őrölt formában is hozzákukoricavetéssel. Az egymást érő rendeletek ínségelede- keverhető az a kenyérliszthez. Az 1830-as évektől egyre gyakrabban lek sorával ismertették meg a székelyföldi lakosságot: nem pusztán a kapás növé- tűnnek fel a háromszéki falujegyzőkönynyek ültetését rendelték el, hanem a vekben, iratokban a pityókás kertek, jemakkból készült pogácsák sütésének re- leként annak, hogy a rendeletek hatására – ceptjét is kidoboltatták, majd a krumplival önként-e vagy erőszakkal, nem tudjuk – szemben élő ellenérzések megszüntetése vidékünkön is egyre nagyobb szerepet céljából, ugyancsak 1816-ban e növény kezdett nyerni a krumpli. E földek általáfelhasználásáról szóló részletes tudósítá- ban a falu határaiban voltak, határkerteksokkal próbálták a konok ellenszegülést megtörni. Ekkor ismertették, hogy megfőzve, megsütve, kevés sót hozzáadva „Jó kenyérnek azt tartjuk, mely kenyér helyett is használható táplálék, és domború, héja se nem igen lágy, se tudatták, hogy kevés rántással édesen nem felette kemény; sárga vagy vagy ecetesen levesnek is használható. barna, de nem fekete égett; nincs Hagymás elkészítését és káposztalében elválva a bélétől; a béle szívós, és való főzését egyaránt jó táplálékként „reknem morzsolódik; ha bélét benyomlámozták”. Számunkra különösen fontos ják, ismét felduzzad magától; inkább az, hogy e papolci falujegyzőkönyvben apró sűrű, mint igen lyukacsos; jó fennmaradt leírásban már a krumplis ízű, s még több napok múlva sem kenyér készítését is viszonylag részletesen savanyú; a tejet felissza, mint a ismertették: a burgonyát „jol megfőzvén s spongya; ha fenekét megütik ökölegyben törvén vagy Reszelőn által reszelvén a lel, az egész kenyér egyaránt megKenyérnek való Buza, Ros, s Török buza, rendül.” Árpa és Zabb liszt közé harmad részt ele(A jó kenyér ismérvei a 19. századból gyitni jo Kenyeret lehet süttni, sőtt az illjen – Czifray István) Kenyerek jo izük, Tartosok és jo egésségesek”. 181


Székely Kalendárium – 2015 kel óvták őket a csellengő állatok kártéte- belegázoló történelem többször kényszeleitől. Nem ismerünk pontos leírásokat a rítette arra a székely embert, hogy önként termés felhasználásáról, ám az biztos, vagy pedig felülről megszabott rendeletek hogy a krumplis kenyér a 19. század végé- alapján változtasson a kenyér összetétere meghonosodott Székelyföld falvaiban, lén. Az első világháború hatalmas gabonaés párhuzamosan élte életét a kukoricából hiányában egy új kenyér receptjét terjeszkészült málékenyérrel, puliszkával. ti a Gyergyószentmiklóson megjelenő A krumplis házikenyér receptje nem Csíkvármegye című újság 1915. március 5maradt állandó és változatlan, hanem az i száma: az ekkor ismertetett kukoricáséletmód változásával a kenyérrecepteket krumplis kenyér a későbbiek folyamán is alakították. Amint látjuk, az 1816-os „hadikenyér” név alatt vált ismertté: „A kukorica és a buzalisztből készült recept harmadrésznyi krumplit ajánlott a kenyér nagyon egészséges, jóízű és élvezetes, kenyérhez. A kedvezőtlen időjárási viszonyok de csak akkor, ha el tudjuk késziteni. Ennél a vagy éppen a mindennapi életbe durván kenyérnél fontos az, hogy a tésztát nem sza-

A kovász A kenyérsütés első lépése az erjesztő anyag (kovász) áztatása. Ezt a déli vagy kora délutáni órákban végezték, langyos vizet öntve a szárított erjesztőre. A tartósított erjesztő anyag készítésére többféle módszert alkalmaztak, apróbb helyi változtatásokkal, jellegzetességekkel. Egyszerre fél, esetleg egész évre elegendő mennyiséget készítettek, amelyből egyenletes minőségű kenyeret lehetett sütni az év bármely szakában. Az egyik legelterjedtebb eljárás szerint öt liter vízbe egy liter komlóvirágot, öt fej apróra vágott vöröshagymát, fél liter zabot és öt erős pirospaprikát tettek, majd puhára főzték. A főzettel leforráztak egy szakajtónyi durva búzakorpát, amelyet a malomból szereztek be. A laza, könnyű korpát az őrlés elejéből vették, leggyakrabban élesztőkorpának, léhakorpának vagy pillangóskorpának nevezték. Az összekevert anyagot ezután kelni, érni hagyták, majd pogácsákba szaggatva megszárították. Az így készített erjesztő anyagot párnak, korpaélesztőnek, komlóskorpának hívták. A másik eljárás során a korpát forrásban levő must habjával gyúrták össze, majd érlelés után megszárították. Előfordult néha, hogy a meggyúrt korpába kenyértésztát is kevertek. A kenyérsütési gyakorlatban nemcsak tartósított erjesztő anyagot használtak, hanem olyat is, amely csak két sütés közötti időtartamra volt eltartható. Alkalmazása a folyamatos kenyérsütésből következett. Minden dagasztás előtt a megkelt kovászból vettek el kovászmagnak valót, liszttel elgyúrták, majd kelni hagyták és megszárították. Ha egy darabban száradt meg a tészta, kovász volt a neve, ha szárítás előtt összemorzsolták, akkor morzsoltkának nevezték. Újabban bolti élesztőből is készítettek kovászt, ha nem volt kovászmagjuk. (Sabján Tibor A búbos kemence című könyve alapján)

182


Székely Kalendárium – 2015 bad egészen megkeletni és legfeljebb öt százalék burgonyát szabad a liszt közé keverni, vagyis egy kiló kevert liszthez 5 deka burgonya jár. Az ötven százalék kukorica és 50 százalék buzalisztből készült kenyeret egyébként igy kell elkésziteni: a kovászoláshoz valamivel kevesebb élesztőt kell venni, mint a buza kenyérnél. Ügyelni kell arra, hogy az a viz, amelyben az élesztőt feloldják, ne legyen se meleg, se langyos, hanem hideg. Ha a kovász készen van, nem szabad enged- Krumplitörés a kenyérsütéshez, ni, hogy tul keljen, hanem rendes kelés után a Futásfalva, 1980. Fotó: Finta Etelka. tésztát meg kell dagasztani és dagasztás Székely Nemzeti Múzeum fototékája után fél óráig állni. Ha a fél óra elmult, ki kell szakitani a tésztát, de – és ez a legfonto- szenvedésünk és hozd el a megváltást. Ha te sabb – a kiszakitás után nem szabad azt tel- itt vagy, hamarosan jön a társad is, aki még jesen megkelni hagyni, hanem félig megkelve illatosabbá és még izesebbé teszen: a Béke.” 1937. december 5-én a Sepsiszentkell a kemencében elhelyezni.” A „hadikenyér” nem nyerte el a hozzá györgyön megjelenő Székely Nép című fűzött reményt: a kukoricaliszt gyorsan napilap hozzászólása tovább finomítja a romlott, savanyodott, a kenyér tippadt és krumplis kenyér elkészítésének technikáízetlen volt. Így ugyanezen esztendő ját. A cséplési időszak rossz időjárása augusztusában már kissé groteszk lelkese- miatt a megyében csupán kevert lisztet déssel ír dicsőítő ódát ugyanazon újság: lehetett kapni, amelynek egy része ázott „Jöjj drága! Milliók szerelme, buzakenyér! gabonából készült, ezt száraz liszttel vegyíJöjj, békénk füszere és áldása! Áldd meg a mi tették. A háziasszonyok panaszára a cikkíró azt ajánlotta, hogy vigyázzanak a sütők a liszthez adott pityóka mennyiségére: az eddigi 15–25% helyett csupán 10%-ot keverjenek a liszthez, mivel „ennél többet a folyó évi buza lisztje nem bir meg”. A kelesztés is nagy figyelmet igényel: ha a tészta „átfázik”, a kenyér sem lesz jó, de a sütés sikeréhez az is hozzájárul, hogy nem szabad hideg lisztből dolgozni, és a sütés után nélkülözhetetlen a 24 órás pihentetés is a nedvesség felszívódása érdekében. A pityókás kenyér napjainkig megtalálta a helyét a táplálkozáskultúránkban, és idegen hatásai ellenére is ma székely örökDagasztás, Futásfalva, 1980. Fotó: Finta Etelka. Székely Nemzeti ségként értékelhetjük. Múzeum fototékája Szőcsné Gazda Enikő 183


Székely Kalendárium – 2015

A legszékelyebb étkeket keressük! Ha azt mondjuk, székely konyha, nem gondolhatunk pusztán csak egy nemzet jól elhatárolható, kifinomult gasztronómiai kultúrájára, szokásaira. Hiszen a székely ember mindig is közösségben élt, állandó népfluktuációk hatása alatt, hogyan is zárkózhatott volna el mondjuk a balkáni, a zsidó, az örmény, a szász, netán a román behatásoktól? Egy kis tárkonnyal, egy kis csomborral vagy lestyánnal, sóskával megszínezve, káposztával, pityókával, kukoricadarával „felturbózva” sok mindent kipróbáltunk és megtartottunk. Így történt, hogy a székelyek gasztronómiája – amellett, hogy időnként „szükségkonyhává” alakult az ínséges idők miatt (amiből talán kicsivel több jutott nekünk, mint másnak) – amolyan „olvasztótégelye” a kelet-európai népek konyhájának. S hogy ez jó vagy rossz, azt mindenki döntse el maga, de még nem hallottunk olyan vendégről, aki úgy távozott Székelyföldről, hogy nem tudott itt egy jót enni. Ezúttal mégis inkább arra koncentrálnánk, amit minálunk okvetlenül érdemes megkóstolni – ehhez kértük néhány erdélyi és „székelyországi” gasztroszakértő véleményét. Elsőként Jánossy Alízt, a Székely Konyha havilap főszerkesztőjét, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend tagját hívtuk segítségül, aki – osztva a mi véleményünket – úgy vélekedik, szakmai szemmel nézve gyakorlatilag nem létezik tipikus székely étel, ugyanis a székely konyha mindig is szerves részét képezte a magyar konyhának. Ha azt vizsgáljuk,

hogy a székelyek jelenleg mit fogyasztanak a leggyakrabban, a választék nagyon szegényes, és megreked úgy kb. 15–20 étel körül, amik nagyjából a flekkennel, miccsel, szalmakrumplival és a húsleves hamisított változatával kezdődnek. Ha pedig azt nézzük, hogy melyek azok az ételek, amelyek hellyel-közzel még megmaradtak a magyar konyha székely „sza-

Ha a fokhagymagerezdet pucolás nélkül tesszük a fokhagymanyomóba, nem kell vesződni az eszköz takarításával – és csak a hagyma préselődik ki. ä Ha a tartármártás készítésénél a tojássárgájába először a mustárt tesszük bele, és csak utána kezdjük az olajat belekeverni, akkor öt perc alatt kész. ä Ha paprikás csirkét készítünk, előbb mindig főzzük ki a galuskát, majd annak főzőlevével kanalanként engedjük fel a fövő csirkét. A lisztes forró víz még selymesebbé teszi a pörkölt levét. ä A kocsonya könnyen megdermed, ha legalább 5 órán keresztül lassan, gyöngyözve főzzük, de forrnia nem szabad. ä

184


Székely Kalendárium – 2015 kaszában”, és a gasztronómusok kemény harcot vívnak, hogy meg is maradjanak A tejes puliszkát melegen hideg ott, azok Alíz szerint a következők: tejjel (édes vagy savanyú), hidegen Kürtőskalács – ez világszinten a legelpedig meleg édes tejjel fogyasztották. terjedtebb, erdélyinek, nem kimondotA túrós puliszkának több változata tan székelynek nyilvánított desszert. van, a legszékelyesebb a feltűrt vagy Ebből is a sima, cukros változat, nem a kaszás puliszka, amit keményre főzött diós, kókuszos deviáns kürtősök. kukoricadarából készítenek, konyhaTöltött káposzta – bármelyik változaruhában felgöngyölik, és az így nyert ta, az édes vagy savanyú káposztából roládot cérnával szeletelik, esetenkészített, illetve Alíz ide sorolná a különként tejföllel leöntve tálalják, sült szaféle levelekbe töltött „töltikét” is. lonnaszeletekkel egyenesen menyVéres-májas hurka és a paprikamennyei! Másik verzió a Vajnafalván is tes, sertéshúsból készült kolbászok – ezt népszerű „bulz” vagy gomolya – ez falvakon még eléggé sok helyen készítik. tulajdonképpen a román pásztorok Tárkonnyal ízesített levesek – erdélyi étele. A kihűlt puliszkát kézzel forcsorbától kezdődően bármilyen tárkomázzák, lapogatják, közepébe lyukat nyos leves, amit legfennebb ecettel savacsinálnak: ebbe egy kis vajat, juhtúrót, nyítanak. apróra szeletelt pörkölt szalonnát és Tokányok – vagyis azok a különféle kaisert tesznek, aztán az egészet gomízesítésű párolt húskockák, amik többfébóccá formázzák, és szénen megsütik. le húsból készülhetnek, de a piros fűszerpaprika hiányzik belőlük. Pl. a disznóvágáskor készített mészáros tokány vagy Az orda és a puliszka (és annak mocskos tokány. különféle töltött változatai), melyeket a Igazi húsleves – ami készülhet szár- magyar nyelvterületen csak Erdélyben nyas- vagy marhahúsból, de nem tartal- készítenek. maz semmilyen vegyszert, pl. nátriumÉdes levesek – azok a különféle zöldglutamáttal tunningolt leveskockát, ételí- ségfélékből készült levesek, amelyeket zesítőt, és amit grízgaluskával főznek be. rántással vagy habarással sűrítenek, illet-

Ha a kenyeret szeletelve tesszük a mélyhűtőbe, egyből tehetjük majd a kenyérpirítóba. ä Ha főzéskor a lencséhez adunk pár szelet paradicsomot, hamarabb puhul. ä Ha sok hagymát kell pucolni vagy tormát reszelni, egyszerűen felhúzzuk az úszószemüveget, így nem férkőzik a szemünkhöz a csípős illóolaj. ä Elkerülhetjük a gázképződést, ha a bab főzővizébe teszünk egy parafadugót. ä Ha azt akarjuk, hogy főzés után is szép zöld maradjon a spenót, a főzőlébe tegyünk egy fél kávéskanál szódabikarbónát. ä Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. ä

185


Székely Kalendárium – 2015 ve sűrítés nélkül fogyasztanak, de nem Topon a tárkony! savanyítják. Dorozsmai Endre gasztroblogger és Főzelékek – itt főleg azokra gondolunk, amelyeket rántással vagy habarás- kulináris kritikus az alábbi étkeket titusal sűrítenek, de bármilyen zöldségből lálja a legszékelyesebb fogásoknak: 1. tárkonyos pityókaleves készülhet. Szószok, mártások – amiket főtt 2. tárkonyos bárányfejleves húsok mellé tálalnak. Ezeket nálunk 3. kürtőskalács jobb helyeken még készítik, máshol már 4. kukoricalisztbe forgatott pisztráng 5. csomboros, paprikamentes töltött kánem igazán divatos. Savanyúságok, lekvárok, kompótok – a poszta házi tartósítás szinte teljesen kiment divat- 6. juhtúrós puliszka 7. juhtúrós-szalonnás keserűgomba ból, ez csak Székelyföldön jellemző még. Gulyások, lecsók – ez szándékosan 8. rókagomba-tokány került a végére, mert noha Székelyföl- 9. salátás bableves dön nagyon népszerűek, az egész Kár- 10. kapros-ordás palacsinta pát-medencében főzik őket. Melyik a nyerő fogás? A fenti lajstrom elterjedtséget, ismertséget és gyakoriságot nézve készült, Kusztura Sándor székelyudvarhelyi ezért nem szerepelnek benne a gyü- sztárszakács, nótaénekes, nem utolsómölcs- vagy gyümölcsös pálinkák, a nem sorban tájképfestő úgy véli, mégsem a szőlőből készült borok, amiket szintén székelynek kellene eldönteni, melyek a mifelénk készítenek, de nem általánosan legautentikusabb étkeink, hanem magujellemzőek. kat az idelátogató turistákat kellene kikérdezni, mely Székelyföldön megismert ízeket, fogásokat hordozzák azóta is a szívük alatt. Ő maga is az „erdélyicum” első és legfontosabb étele után nyomoz, de mivel – mint már említettük – sok kultúra keveredett és keveredik Közép-Kelet-Európában, így egyelőre annyi esélye van, mintha „tűt keresnék a szénakazalban”. ESKÜVŐI TORTÁK ALKALMI TORTÁK VALÓDI ÍNYENCSÉGEK FIGURA TORTÁK SÜTEMÉNYEK

www.facebook.com/sutieden www.sutieden.ro

186

Kézdivásárhely, Szabó Jenő 4. info@sutieden.ro 0741 054 363


Székely Kalendárium – 2015 országban megfordult utazó-tolmács száFotó: Székely Konyha mára, akinek mondhatni minden ételünk „ősét” és származékát volt alkalma megkóstolni, bizonyára még nehezebb feladat. Edgár szerint „a székely ételeket egyszerűség jellemzi, olykor mostoha körülmények között születtek, szegényes Kapros-ordás palacsinta alapanyagokból. A történelem állandó viharai nem hagytak időt a rafinált ízek A Kusztura-módra elkészített ordale- kiforrásához, anyagi fedezet sem volt ves, töltött bárány krumplisalátával, a konyhaművészete fejlődésére, nem vált disznótoros lecsipecsi puliszkával vagy a főúri passzióvá, mint például a franciákjó erdélyi tyúkhúsleves, tárkonyos bárányfejleves (pityókával, nem rizsLekváros málé zsel!), csülkös fuszulykaleves, kaprosordás salátaleves, salátás fuszulykaleves, Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg báránypaprikás puliszkával, töltött kukoricaliszt, 15 dkg darált dióbél, káposzta csülökkel, székely káposzta, 10 dkg szilvalekvár, 5 dl tej, 1 ek kemencében sült bárány vagy az ordáslecukor, 1 ek vaj + a tálhoz egy tasak pény – nos, ez csak néhány azon ínyencvanília, 2 ek porcukor. ségekből, melyekkel az Erdélyi Magyar Elkészítés: a tejet közepes edényFehérasztal Lovagrend jól megérdemelt ben tegyük fel főni, amikor forr, kitüntetésével büszkélkedő Sándor az akkor keverjük bele a cukrot, vajat, a idelátogatókat kényezteti. Mint mondja, vaníliát, és szórjuk bele a kukoricabizonyára ezek között rejtőzködik a darát. Nagyon lassan, folytonos „nyerő” fogás is. kevergetés mellett főzzük meg úgy, hogy a massza egy kicsit folyós Ami megmaradt maradjon. A málé felét öntsük kivaa történelem viharaiból jazott, kicsi tepsibe vagy tűzálló Berecz Edgár gasztronómiai szakírótálba. Kenjük rá a dióval elkevert nak sem volt könnyű a jellegzetes étkeinlekvár háromnegyedét, majd fedjük ket egy csokorba szedni, s egy negyven be a málé másik felével. A tetejét kenjük meg a megmaradt diós lekvárral, és tálalás előtt szórjuk meg Székelyföldön minden valamire porcukorral. Az egészet tegyük pár való étkezés egy kupica pálinkával percre a sütőbe, és „rottyantsuk” össze. A málélepény hidegen és lankezdődik. Ezt ma már a kákabélű gyosan is fogyasztható. Tálaláskor nyugatiak is kénytelen-kelletlen elfogadták, s a hölgyek sem térnek adhatunk még melléje lekvárt. ki szabadkozva az étvágycsináló (Veress Kincső, Árkos – „békapása” elől. a Székely Hírmondó gyűjtése) 187


Székely Kalendárium – 2015 nál.” Edgár számára mégis a tízes „keret” Körítések: pityókás házi- vagy csánbetartása bizonyult a legnehezebb fel- gókenyér, málékenyér, puliszka, muratúadatnak, az ő listája a következő: ra, kovászos uborka, csalamádé. Italok: szilvapálinka, áfonyapálinka, Desszertek: kürtőskalács, ordás meggy- vagy szamócalikőr, köményes palacsinta (kaporral vagy anélkül), édes pálinka, fenyővíz, csügör (vadvackor). vagy lekváros málé, pánkó, mákos lőnye, Előételek: zakuszka, padlizsánsaláta csöröge, káposztás lepény. (vinette), böff (franciasaláta vagy a la Karcsi konyhája rus). Bágyok Károly, a Szabadtűzi LovagLevesek: agyas leves, füstölt húsos gyümölcslevesek, poéka (vagy polyéka) rend Erdélyi Rendjének főkancellárja leves, „rokolyás” (juhtúrós) pityókale- lassan három éve él Sepsiszentgyörgyön, ves, csihányleves, komlóleves, pacalle- és szenvedélyesen kutatja az eredeti széves, majd a csorbák – főleg disznóhús kely recepteket. „Sajnálatomra, a magyar, a székely konyha sajátossága, hogy felhasználásával. Főételek: lucskos káposzta, töltött nehéz eredeti, csak arra a tájra jellemző káposzta (ennek a keveréke a töltött ételeket találni benne”, ennek ellenére lucskos), töltött káposzta kukoricapró- tartalmas, receptekkel tűzdelt „top 10”szával (rizs helyettese – szerk.), miccs, et kaptunk tőle, amelyet az alábbiakban lecsipecsi, töltött bárány, disznó- és csak felsorolunk – a recepteket a 2015bárányflekken, véres és májas hurka, bál- ös Székely Kalendárium húsvéti pótkiamos, hagymatokány, csalánfőzelék, sült dásában tesszük közzé: 1. fokhagymás, gombás húsleves, 2. csomboros töltött vér tojással, mészáros tokány.

Füstölt húsos gyümölcsleves Igazi székelyes fogás a markáns aromájú füstölt húsok és a savanykás ízű bogyós vagy télire is tárolható gyümölcsök házasítása. A mellékelt recepteket nyáridőben még ribizlivel vagy egressel, télen almával, aszalt szilvával készítették.

Almaleves füstölt hússal Négy személy számára négy jókora szelet füstölt húst jól kiáztatunk, aztán feltesszük főni. Mikor félig megpuhult, hozzáteszünk 25 deka aszalt almát és kb. 20 szem aszalt szilvát. Miután ezek összefőttek, 1 tojásból, 6-8 deka lisztből készült eresztékkel feleresztjük.

Tálaláskor tejfölt teszünk bele. Ízlés szerint megcukrozhatjuk. (Berecz Edgár gyűjtése)

Áfonyaleves „füstösen” Hozzávalók: 1 kg-os füstölt csülök, 1 liter áfonya, 2 tojás, 2 evőkanál liszt, 1 kávéskanál só, 3 dl tej, 2 evőkanál tejföl, 1 csokor petrezselyemzöld. Elkészítés: a füstölt csülköt (vagy más füstölt húst) 2 liter hideg vízben tegyük fel főni. Amikor megpuhult, az elfőtt vizet pótoljuk, beletesszük az áfonyát. A levest ezután behabarjuk (liszt, só, tej vagy tejföl), és tálalás előtt tojássárgájával dúsítjuk.

188


Székely Kalendárium – 2015 káposzta, 3. háromszéki pogácsa, 4. rára invitáljuk! Sorsolás 2015. februpánkó, 5. fokhagymás salátaleves, 6. tár- ár 9-én. Nyerteseink névsorát a konyos pityókaleves, 7. zöldséges fu- www.kalendarium.ro honlapon, Faszulykaleves, 8. tokányleves, 9. töltött cebook-oldalunkon (www.facebook.com/SzekelyKalendarium) teszbárány, 10. ordás palacsinta. szük közzé, illetve a megadott elérheFELHÍVÁS! tőség alapján személyesen értesítjük. Állítsa össze saját ízlése és tapaszPostacímünk: talatai szerint a tíz legszékelyesebb 520023 Sepsiszentgyörgy, Gödri étel listáját (receptekkel együtt!), és Ferenc u. 18. sz., Kovászna megye küldje be szerkesztőségünkbe! A leg525400 Kézdivásárhely, Margaréta u. szerencsésebb 3 beküldőt és három- 1. sz., Kovászna megye három családtagját vendéglői vacsoE-mail: szekely@kalendarium.ro

Poékaleves A Gyergyóban és környékén elterjedt fogás, a poéka (polyéka) szó jelentését maguk a gyergyóiak sem ismerik. A gyergyóújfalvi Kovács Juci néni így mesél róla: „Gyergyóújfalura jellemző leves, régen ezt főzték a lakodalmakban, ünnepi levesnek számított, sőt a keresztelőkben úgy volt, hogy az asszonyok otthon megfőzték és mindenki vitte az ünnepségre, és ott egy nagy fazékban összeborították, és ezt ették. Beteglátóba is ezt vitték.” Ugyancsak Juci néni javaslata, hogy egy nappal korábban kell megfőzni, mielőtt tálalnánk, hogy az ízek jól összeérjenek.

pirospaprika, 1 tojásból apró galuska, tejföl. Elkészítés: egy kanál zsírban megdinszteljük az apróra vágott hagymát, paprikázzuk, belerakjuk a felkockázott húst, majd megpároljuk. Amikor kezd puhulni a hús, hozzáadjuk a darabokra vágott zöldségeket, sót, borsot, babérlevelet és a beáztatott aszalt szilvát, tovább pároljuk, aztán feltöltjük forró vízzel, és puhára főzzük. A lisztből egy kanál zsírral vékony rántást készítünk, ezzel habarjuk be a levest. Apró lisztgaluskát főzünk bele, és tálaláskor tejföllel kínáljuk.

(A webvidek.ro verseny oldalán, Gyergyóújfalu csapatának gyűjtése)

Gyergyócsomafalvi poékaleves Hozzávalók: 0,5 kg növendék, birka- vagy csirkehús, 1 fej hagyma, 1 kisebb karalábé, 2-3 sárgarépa, 1 petrezselyem, 2 kanál zsír, 1 kanál liszt, 12 szem aszalt szilva, só, bors, babérlevél, 189

(Veress Mónika, Gyergyócsomafalva – a Székely Hírmondó gyűjtése)


Székely Kalendárium – 2015

Becézett falatok Jó étvágyú magyar ember vajon mit szólna, ha valahol sonkácskával, sültecskével, burgonyácskával kínálnák? Talán összeszorulna a gyomra ijedtében, hogy éhesen marad. Azt hihetné, gyermeknek nézik... necske. Vagy: coastă = borda, bordaszelet, costiţă = bordácska, bordaszeletke, şuncă = sonka, şunculiţă = sonkácska. A főétkezések között elfogyasztott hideg étel(ke) lehet gustare vagy gustărică. Továbbá ciupercă, ciuperci = gomba(étel), ciupercuţă = gombácska, tocană = tokány, tocăniţă = tokányocska, ciorbă = csorba (leves), ciorbiţă = csorbácska, friptură = sült, fripturică = sültecske. Vagy: aripă = csirkeszárny, aripioare = csirkeszárnyacskák, purcel = malac(hús), purceluş = malacka(hús), igaz, utóbbi utalhat szopós malac húsára, általában egyben kisütve. Hasonlóképpen, de csak egy szóhasználattal becézik: gălbenuş de ou = tojássárgája (sárgácskája), perişoare = húsgombóc(kák), bărcuţă = töltött paprika (csónakocska). Evés előtt, közben vagy után: cafea = kávé, cafeluţă = kávécska, bere = sör, berică = söröcske (akár literes mércével is). Néhány esetben a becézgetés az egységnyi méretre, menynyiségre utal: cornuleţe = kis kiflisütemények, cârnăciori = vékony, rövid kolbászkák, frigăruică = nyársonsült húsdarabkák, ficăţei = csirkemájacskák, mititei vagy mici = picikék, illetve kicsik (csórékolbászkák), berbecuţ = kis kos húsa. Külön érdekesség, hogy bukaresti bevásárlóközpontok árulistáin gyakran szerepel a „cartofiori de Covasna” nevű csomagolt termék (fűszerezett, tartósított főtt burgonya), szó szerinti fordítással „kovásznai burgonyácskák”. Botos László 190

Párját ritkítja vagy egyedi, de tény, a románok több tucatnyi ételféleséget becéznek pajkosan. Nem csak családi környezetben, hanem gyakran a receptjeikben és jó nevű vendéglők étlapjain is előfordul ilyen. Mégpedig többnyire az alapszóval párhuzamosan, anélkül, hogy különlegességet jelentene, mennyiséget is csak ritkán. Mămăligă = puliszka, mămăliguţă = puliszkácska, sarmale = töltött káposzta, sărmăluţe = töltött káposztácska, a románoknál szokás a kettőt együtt tálalni (sărmăluţe cu mămăliguţă). Chiftea, chiftele = fasírt, húspogácsa, chifteluţe = fasírtocskák, húspogácsácskák, muşchi = bélszín, hátszín, muşchiuleţ = bélszínecske, hátszíTermészetesen a magyar szlengben is előfordulnak az i-ben végződő, gyerekesen „becézett” szavak, némelyek már annyira beivódtak a hétköznapi nyelvbe, hogy észre sem vesszük, ha „gügyögünk”: a csokoládé – csoki, a fagylalt – fagyi, a cigaretta – cigi, a futball – foci. Ennek ellenére az ételbecézés nem igazán elterjedt Székelyföldön, így sült vagy rakott „pityi” sem szerepel az étlapokon, lekváros „palit”, ecetes „ubit” is hiába kérnénk, a kiszolgáló valószínű újrakérdezi. Szalmapityókát, flékent, fuszulykalevest, tárkonyos csorbát, vinettát vagy töltött árdét kérhetünk bárhol, nem fog csalódás érni, ami az autentikus ízeket illeti.


Székely Kalendárium – 2015

A csíkmadarasi böjtös káposzta és más káposztás érdekességek Csíkmadaras a Hargita-hegység és a Csíki-havasok által körülzárt medencében, Csíkszeredától 16 kilométerre fekszik, a vadregényes Madarasi-Hargita szomszédságában. A nagyböjt idején évről évre összedugják itt a fejüket az asszonyok, s olyan hús nélküli töltött káposztát „rittyentnek”, hogy csodájára járhatna ország-világ. A nagycsütörtöki töltöttkáposztaA recept nem titkos, János Erzsébet, főzés ősi hagyomány, melyet a helyi a rózsafüzér-társulat „fejedelemasszoasszonyok, a rózsafüzér-társulatok tagjai nya” el is árulta azt a Székelyhonnak. tartanak életben. A közösségi összetartás „Nálunk az adag négy kiló rizs, négy melegében „összerotyogó” töltelékek liter olaj, 25 nyers, illetve 25 főtt tojás és elkészítése már virágvasárnap megkezdő- a fejenkénti egy káposzta”. (Két nagy fej dik: ekkor beszélik meg a főzőasszonyok, savanyított káposztából készült adagkinél gyűlnek össze, ki mit visz, mennyit hoz egyébként 4 kanál olaj vagy zsír, 30 pótolnak a megvásárolandó hozzávalók- dkg rizs, 2 nagyobb fej vöröshagyma, 4ra. A „rózsafüzéres asszonyok” már szer- 5 tojás, só, bors, netán ételízesítő javadán előkészítik a töltelékeket, így csütör- solt.) A megdinsztelődött hagymából, tökre már csak a rotyogtatás marad hátra. tojásból, rizsből és darált káposztából Ez azonban házanként változik, vannak, készült fűszeres masszával töltik meg a akik a teljes nagycsütörtöki napot a közös káposztaleveleket. főzés örömének szentelik. Egy másik csoport a káposztamentes Az írott források szerint a „tízesek” töltelékre esküszik, és a tojásokat is hagyománya Csíkmadarason a középko- nyersen adják a masszához. Rendszerint rig nyúlik vissza. Az asszonyok ma is három-négyszáz töltelék kerül az ötventízes csoportokba „verődnek össze”, és literes fazékba, amit rögtön az összeállímár szerdán meggyónnak, hogy „bűnte- tás után odatesznek főni. Munka közlenül” sürgölődhessenek a fazék körül. ben a húsvéthoz, a Megváltó szenvedéUtána jöhet a hozzávalók begyűjtése: séhez, Szűz Mária fájdalmához, de a felsavanyú káposzta, hagyma, tojás, rizs támadás öröméhez is köthető vallásos szükséges az elkészítéshez. Ehhez azok a énekek csendülnek fel. A kaláka végén fiatal asszonyok is hozzájárulhatnak, pedig savanyú káposztával körített akik egyéb teendőik miatt nem vesznek tojásrántottával ünneplik a jól végzett részt a kalákán. Ott aztán ki mihez hoz- munkát, az esti mise után pedig ismét záfér, azzal foglalkozik: van, aki hagymát összegyűlnek férjeikkel együtt, és a pucol vagy darál, káposztát szed levelei- közös imádkozás után megkóstolják a re, előkészíti a rizst, kavargatja a dinszte- „napi termést”. Persze, a rengeteg töltelődő hagymát, vagy épp a tüzet rakja. lékből bőven marad nagypéntekre is – 191


Székely Kalendárium – 2015 ezeket szétosztják a családok között, hogy az otthon maradottaknak is jusson Káposztát közönséges belőle. módon (A Székelyhon nyomán) Végy sós káposztát, az ormóját vedd le, azaz a levelekről a torzsácsGombával is lehet kát metéld le, és szép aprón metéld A kockasabrosz.istenhozta.hu oldalon fel, vagy pediglen csak úgy levelenis találtunk egy böjtös töltöttkáposztaként, két vagy három darabokra receptet, amely azonban nem tojással, metélvén, tedd fel a fazékba igen hanem gombával készül, ezt is megosztszép kövér szalonnával, tehén- vagy juk olvasóinkkal. A hozzávalókat négy berbécshússal; ezeket elsőbben felfőre kell számolni: 1 közepes fej édes forralván abárold meg, és úgy tedd a vagy savanyú káposzta, 10–15 dkg száríkáposzta közibe; vagy pedig csak tott vagy 50 dkg friss gomba, 2 fej vörösszalonnával tedd fel, egy darabocska hagyma, 2 evőkanál zsír vagy 4 evőkanál avast is tégy belé, hogy jobb ízt olaj, 20 dkg rizs vagy kukoricadara, ízlés adjon; bort belé, és mikor megfő, szerint só, őrölt bors, fűszerpaprika. add fel; felyül egy kevés törött borsHa szárított gombából készítjük, sal, ha tetszik, hintsd meg. akkor többször mossuk át váltott vízben, (320 éves erdélyi recept) majd forrázzuk le, és hagyjuk állni néhány órát. A friss gombát csak tisztítTörök hatás suk, mossuk meg. Bármelyiket választjuk, vágjuk kockára. A felaprított hagyA töltött zöldségételek (paprika, mát zsíron vagy olajon pároljuk üveges- padlizsán, káposzta stb.) mind török re, először keverjük bele a gombát, majd hatásra honosodtak meg az erdélyi a rizst is. Ezután sózzuk, borsozzuk. Ha magyar konyhaművészetben, az utóbbi édes káposztát veszünk, vágjuk ki a tor- négyszáz évben – mondja a székelyudzsáját, és a fejét abáljuk 4-5 percig forró, varhelyi gasztroblogger, Berecz Edgár. sós vízben. Ezután bontsuk le a leveleket, – Változataik szerte a Balkánon ismerés vágjuk ki a vastagabb ereket. A sava- tek, és hozzánk hasonlóan sok nép nyú káposzta leveleit nem kell leforráz- sorolja őket az őshonos ételei közé. nunk, de az ereit ennek is el kell távolíta- Habár Törökországban nagy népszerűni. Töltsük meg a káposztát a gombás ségnek örvendenek ezek a töltött zöldtöltelékkel. A megmaradt, apróra vágott ségételek („sarma”, „dolma”), a valamikáposztát és a kivágott ereket szórjuk a kori török befolyás alatt levő területelábos aljára, fektessük rá a töltelékeket, és ken a töltött specialitások mégis valaöntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. hogy mások, mint az eredeti változat. Ezután lefedve, kis lángon főzzük puhá- Berecz szerint ez azzal magyarázható, ra. Tálaláskor szedjük a töltelékeket egy hogy mindegyik nép igyekezett a maga tálra, rakjunk mellé az apró káposztából, „szája íze” szerint főzni. Ezenkívül a és locsoljuk meg a zsíron megpirított, keresztények körében a disznóhús pirospaprikával színezett hagymával. fokozatosan kiszorította a szárnyas-, 192


Székely Kalendárium – 2015 kecske- vagy birkahússal készített étele- lelhető. A legrégebbi írásos említés ket, és sajátosabbá vált a fűszerezés. 1662. előttről való, a csáktornyai A töltött káposzta, mint minden töl- Zrínyi-udvar kéziratos szakácskönyvétött zöldséges étel, török eredetével ért ben, a Szakácsmesterségnek könyvecskéje egyet a gyergyószentmiklósi Jánossy című műben a krónikás „A káposztás Alíz, a Székely Konyha főszerkesztője is. hús Magyarország címere” szólással és „Őshazájában” természetesen nem receptjével kezdte ételeinek sorát. disznóhúsból készül, és valószínű, nem Az „ahány ház, annyi szokás” szabály is annyira zsíros, de a Székelyföldön itt is érvényesül, mindenki saját ízlése meghonosodott változat elengedhetet- és kedve szerint készíti az ünnepnapok len hozzávalója a füstölt disznócsülök, a elmaradhatatlan fogását, mondja Alíz. darált disznóhús, valamint a savanyított A levél minőségét illetően a háromszékáposzta. „Ilyen formában pedig az már kiek a vaskosabb erezetű, vastagabb bizonyos, hogy sehol másutt fel nem káposztalevélre esküsznek, ezzel ellen-

A csángó töltike A II. világháború utáni élelemhiányos időszakban a kukoricakását zsírban pergelt hagymával vagy szalonnakockával ízesítették, és azt göngyölték káposzta- vagy másfajta zöld levélbe (szőlő, martilapu, cékla vagy torma levelébe) és puliszkával fogyasztották. Nagyböjtben tökmagos és kendermagos töltikét készítettek. A megtört tökmagot, kendermagot megszitálták, és rászórták a kukoricakására. ’Ettől szép fényes lett a galuska’, amelyet utána levélbe göngyöltek, megfőzték és puliszkával ették. Napjainkban a töltike összetétele sok változatot mutat, mindegyik formájában (hússal vagy anélkül) igen kedvezően gazdagodott alapanyaga is, ízesítése is. A rizs alapvető tartozéka lett, kiszorítva a kukoricakása használatát. Darált hús csak alkalmanként kerül a töltikébe, és fontos presztízsértéke van. Keresztelői lakomán, lakodalomban és a vasárnapi ünnepi ebéden fordul elő. Talán már mondhatjuk, hogy terjedőben van, de még nem szokványos, hogy a töltikében hús legyen. Amikor a moldvai húsos töltikéről beszélünk, fontos hangsúlyozni, mit takar az elnevezés: valóban van hús az alapanyagban, mégsem szabad az erdélyi vagy magyarországi töltött káposztához hasonlítani, ahol csak rizsből és húsból készül. A ’galuskában’ a húsnak is csak ízesítő, kiegészítő szerepe van, hisz a töltelékben rizs, apróra vágott káposzta és sok párolt vagy friss zöldség – hagyma, paprika, paradicsom, sárgarépa – van. A lakodalmakba és főként torokba hívott ’főzőné’ gyakorlata szerint a húsos galuska készítéséhez 100 kg káposztához 5–7 kg hús kell. (Nyisztor Tinka: Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája)

193


Székely Kalendárium – 2015 tétben a gyergyóiak a vékony erezetű, zetesek hozták magukkal, és terjesztetmegfőve áttetsző szárhegyi káposzta ték olyan sikerrel, hogy II. Endre alatt a mellett voksolnak. „Nincs az erdélyi – káposztáskertek már általánosnak száköztük is főleg a székely – embernek mítottak – véli Varga András a olyan ünnepe – legyen az karácsony, Misztótfalusi szakácskönyvről írt dolszilveszter vagy húsvét, illetve kereszte- gozatában. A reneszánsz idején – leves lő, lakodalom vagy halotti tor –, ahol ne híján – a menüket főtt marhahússal kerülne terítékre a töltött káposzta. De vagy káposztával vezették be. Lippay felséges eledel akár egy közönséges János 17. századi kertészeti munkája évközi vasárnapon is, vagy egy olyan szerint: „Ez a magyaroknál oly közönhétköznapon, amikor vendéget séges palánta, hogy alig élhet az szegény ember anélkül. Sőt, a savanyú várunk.” A töltött káposzta származhat a káposztát még az eleinktől maradott törököktől, ám a legnépszerűbb főze- névvel Magyarország címerének szokléknövényt valószínűleg hittérítő szer- tuk nevezni”. Erdélyi káposztás libamell Hozzávalók: 1,5 kg libamell, 30 dkg savanyú káposzta, 5 dkg füstölt szalonna, 2 fej vöröshagyma, (lecsó) vagy ha nincs, 1-1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 ek fehérborecet, 1 dl olaj, tárkony, só, bors, fűszerpaprika, 1 gerezd fokhagyma, köménymag ízlés szerint, 1 ek liszt, 2 dl tejföl. Elkészítés: a libamellet megtisztítjuk, megsózzuk, megborsozzuk, és forró serpenyőben kevés olajon minden oldalát megpirítjuk, majd megöntözzük a fehérborecettel. Megvárjuk, míg elpárolog az ecet, és egy kevés vízzel felöntve pároljuk a libamelleket. A savanyú káposztát leöblítjük, és annyi vízben, amennyi ellepi, félig puhára főzzük. A füstölt szalonnát apróra vágjuk, és üvegesre pároljuk. (Ha nincs kész lecsónk, a szalonnát kiszedjük a serpenyőből és félretesszük. A szalonna kisült zsírjában üvegesre pároljuk a hagymát, majd visszatesszük mellé a szalonnát.)

A szalonnát (vagy szalonnás hagymát) meghintjük egy kanál pirospaprikával, egy kevés vízzel felengedjük, a félig megpuhult káposztába öntjük, és beletesszük a libamelleket. Hozzáadunk 1-2 gerezd zúzott fokhagymát, egy kevés köménymagot, borsikafüvet, tárkonylevelet, lecsót (vagy, ha az nincs, akkor szeletelt paradicsomot és zöldpaprikát), ha szükséges, megsózzuk és lassú tűzön készre főzzük. Ha már minden megpuhult, a húsokat kiszedjük a káposztából, és beleöntjük a liszttel elkevert tejfölt, simára keverjük és felforraljuk. Tálba rakjuk, és a felszeletelt mellekkel tálaljuk. Jó étvágyat!

194

Pál Ildikó, Olasztelek


Székely Kalendárium – 2015

Bográcsos változat És most nézzük, hogyan készül Jánossy Alíz bográcsos változata (70 töltelék). Először is kell hozzá 70 db szépen előkészített káposztalevél. A töltelékhez: 60-70 dkg gomba (vargánya, rókagomba, galambgomba vagy harmatgomba), 40 dkg árpakása, 10 dkg kukoricakása, két szál sárgarépa, egy kisfej káposzta, 3 fej hagyma, 2 paprika (1 kápia és egy paradicsompaprika), só, bors, bazsalikom, kakukkfű, csombor, kapor, rozmaring, olaj és paradicsomlé, illetve ízesítőként 2-3 kanálnyi zakuszka és 1-2 kanálnyi chilei mártás.

főzött árpakását, megfűszerezzük, és a káposztalevelekbe betöltjük. Ezután a bogrács alját kibéleljük káposztalevelekkel oly módon, hogy rakunk egy sor káposztalapit, majd rá a csombort és a kaprot, befödjük még egy sor káposztalevéllel, majd körbe az edény szélén szép sorba rakjuk a töltelékeket, a közepén lyuknak kell maradnia, mert ide kerül a vágott, minden erdélyi töltött káposzta elmaradhatatlan kísérője. Feltöltjük enyhén sós vízzel, majd amikor felfőtt, hozzátöltünk még 2-3 dl olajat, és amikor már majdnem puha a káposzta, kb. félliternyi paradicsomlevet. Természetesen a töltelékeket szintén káposztalevéllel takarjuk be.”

„Az árpakását szépen megpucoljuk és alaposan megmossuk, majd sós vízben félpuhára főzzük. A hagymát és a paprikát apró kockára vágva egy kis olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a gombát, és zsírjára pirítjuk. Ha a gomba kihűlt, ledaráljuk a sárgarépával és a káposztával együtt, hozzáadjuk az elő195


Székely Kalendárium – 2015

Írástudók hasa Attól, amiért írástudó, az ember szeret enni. Sőt, képes ódákat zengeni a füstölt sonkáról, verset írni a húsleveshez. Arany és Petőfi nem csak a költészetről elmélkedtek levelezésükben, hanem a töltött káposztáról is. Alábbi összeállításunk magyar írók, költők gasztronómia iránti érzékenységét hivatott ábrázolni. … tehén- vagy disznóhús kaszáslével: ennél s az káposztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tartának az régi időben… Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae (1736)

… mi szépen vette ki magát a kétfülű cserépbögrében, mert fazéknak nem mondható és inkább hasonlított a dohánytartóhoz, s olyan volt egy-egy szép tölteléke, mint a kövér cigaró. És ahogy a kolbász-szeletek rájöttek! S bors, kapor, ezen felül a szálas gyalultrész, és az egész jóféle aranyszínű sáfránnyal behintve; egészen úgy nézett ki, mint a piros chinai dohány. Jókai Mór Jókai Mór a Borsszem Jankó élclap Állj meg, Pegazus! Idekötlek a fűzfá1871 évi 167. számának címlapján hoz. S magam betekintek a tepsik, lábosok és bögrék közé a konyhába. hogy a töltött káposzta, az ételek kiráEleget hallgattuk már együtt fülemilék lya (le a kalappal őfelsége előtt!) mit dalát, prücskök ciripelését. A pecse- kíván: »Egy sor füle, egy sor orja, egy nyesistergés sem a legutolsó. Az szól- sor kövérje, egy sor töltelék.« A francia jon most. Az író is lehet őszinte. Ha az konyha experimentál, a magyar konyha asszonyokról firkáltam, míg azokat sze- a maga biztos vágányából egy vonalrettem jobban, mért ne írhassak most a nyit se térhet ki… konyha produktumairól, mikor ezekre Az ősök igazságos és okos emberek voltak, akik nem csak megalkották a gondolok szívesebben? (...) …a francia konyhában van köny- főzési pragmatikát, de szigorú kritikát nyedség, szellem, ötlet, lelemény, is gyakoroltak az egyes ételek fölött. A pikantéria, de hiányzik belőle az a retek szerintök »délben méreg, este masszív alaposság, amit a magyar étek«. A sajtnak szigorú vizsgát kellett gasztronómia felmutat. A századok kiállnia (amint azt már egyszer közöláltal kinyomkodott alaptörvények, tem): 196


Székely Kalendárium – 2015 Jobban szerettem volna káposztásfazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó fincsája a császárnak. (1717) Mert én úgy szeretlek édes néném, mint a káposztát. (1718. szeptember) Édes néném, egy kevessé még a káposztánál is jobban szeretlek. (1718. október) …a szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint a szemnek a kapros és téjfellel béboríttatott káposzta, amely távulrul úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske, amelyről ha leveszik azt a lágy ezüst fedelet, alatta drága fűet lehet találni… a híres rómaiak, nem tudom mi okból, az orvos doktorokot a városból kitiltották, és kétszáz esztendeig csak a káposztával gyógyítottak mindenféle betegeket. De elég-é, ha azt mondom, hogy erdélyi címer… száz font réznél jobb egy tál káposzta éhgyomornak. (1724) Nénékám, tudod-é mivel gyógyítottam én meg magamot? Egy erdélyi drága orvossággal. Minden nevetett véle, főképpen a fejdelem, mikor megmondottam. Az a drága orvosság pedig a káposztaleves, ha e’ használ, miért kell az indiai drága orvosságok után járni. (1726) Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Non Argus cygnus, non Magdalena Mathusal Non Habakuk, Lazarus, caseus ille bonus. (Ne legyen lyikacsos, százszemű, mint Argus, ne könnyezzen, mint Magdaléna, ne legyen öreg, mint Matuzsálem, ne legyen könnyű, mint Habakuk, és ne legyen Lázár módjára beteg.)… Hanem mikor aztán hosszabb időre elutazik az ember az országból – és tessék elhinni, érdemes elutazni azért a kellemes érzésért, hogy aztán hazajöhessünk –, akkor tör ki csak rajtunk a »furor nyék szaga megbódít, az ősi mártások íze hungaricus«, a rettenetes »etye petye« bizsergésbe hozza véredet. Biz’ Isten, (ahogy azelőtt az étvágyat nevezték), érdemes elutazni otthonról. Mi még midőn a paprikás pörkölt illata újra meg- tehetjük. Az unokáink nehezen. Azok csapja orrodat, s a túrós csusza haván már itt is külföldön lesznek. pirosló tepertyűk nevetve megszólítaMikszáth Kálmán: nak. A kemence mélyében sült pecseA magyar konyha (1889) 197


Székely Kalendárium – 2015 Persze a vallatáshoz megfelelő Első része ételünknek ama káposzgyöngédségre, valatás hús, mint egy jó tányér Ha szalonna nincsen benne, szíköménymagos ránvünk már nagyon bús. tott levesre (füstölt Oh, áldott káposzta, paradicsom hús levével, csurgatott tésztával és tojáshozta, sárgájával) volt szükség, mert ilyen háziaÁldott, aki kolbásszal foldozta. san készült levesben amúgy se lehetett Másodika ételünknek ama jó bosrésze a kalandozó korhelynek (amíg pélporos, dául káposztalevest, amelyet különben is Ha szalonna nincsen benne, csak a kocsmárosnék tudnak főzni a legjoblégyen jó borsos. ban: akárhol fogyaszthatott). Azért csak Mert bors nélkül méreg, egye meg betegnek való rántott leves kellett a vallaa féreg, Krúdy Gyula: táshoz. Annyit használ, mint ebnek a kéreg. A vén szamár születésnapja, 1933 Harmadikát ételünknek mondják kaszás lévnek, Eztet tartják a magyarok legjobb ételének, Aki eztet falja, ajakát megnyalja, Kálvinista mennyországnak vallja. Szirmay Antal: Magyar Gastronomia, 1807

A húsleves dicsérete Ragyogj szemem, csordulj ki nyálam az örömtől: az ízletes húslevest tálalják, íme, eléd. Nézd csak, mily aranysárgán csillog, mily orrcsiklandó szaga van! S az íze! A mennyei íz! Abban van aztán a lélek! Ez kell neked igazán! – Érzed-e, mondd, a velős csont, az illatos-ízes zöldség, s a még fűszeresebb gyömbér testet-lelket gyógyító erejét? – Csak ezért érdemes élni még, hidd el, csak így tudsz nemesebb dolgokra figyelni, különben kedve-vesztett fogatlan kutya vagy, ki mindenkit mérgesen megugat s a legszebb sonkafalatra sem kíváncsi. Berda József, 1933

198


Székely Kalendárium – 2015 … a levesnek úgy kell készülni, hogy abban legyen marhahús is, meg szárnyas is. Lehetőleg kacsa. Azt aztán együtt főzik annyi ideig, legalább huszonnégy óráig, amíg az úgy elfő, mint a homok. Még a tehén csontjának is puhára kell abban főni. De ha kakas van benne, az még jobb. Nagy kakas. Öreg kakas. Nagy taréjú, fekete lábú kakas, amelyik már évek óta gyakorolja a szerelem művészetét. Annak minden részének benne kell lenni a levesben, szétfőve és a legkisebb alkatelemire bomolva. Egy ilyen tányér leves a beteget talpra állítja, s az egészségest viruló ifjúvá teszi. Móricz Zsigmond: Az ebéd

A szakácsművészet – úgy látszik – mégis csak a férfiaké. Nem mondom, akadnak jó szakácsnők is, de ezek kivételek. Épp ezért beszélnek róluk. Aki azonban jól akar enni, az szakácsot fogad. Arról nem beszélnek. A jó szakács nem csoda. Annak nincsenek „kitűnő rétesei”, se „kitűnő sültjei”, mert mindig jó rétest, mindig jó sültet készít. A nők szeszélyesen, találomra főznek, hangulata-

iktól vezetve, a véletlen az ihletőjük. Mi véletlent nem ismerünk. Ahogy nincsenek nagy női zeneszerzők, úgy nincsenek nagy, alkotó szakácsnők sem.

Ha költő lennék, a legszebb versemet a rántott leveshez írnám. A normális élet az, ami az ételek között a rántott leves. Semmi különös. Szenzáció nélküli. Az ember a nap bármely órájában eheti, reggelire, ebédre, vacsorára, forrón, langyosan, vagy hidegen. Zsíron, vagy olajon pörkölt liszt és víz. A püthagóreusok kétféleképpen ismerték, sósan, esetleg köménymaggal, ahogy mi esszük, vagy a halványan pirított lisztet tejjel föleresztve, mézzel édesítve. Hamvas Béla

199

Kosztolányi Dezső: A szakács


Székely Kalendárium – 2015

Sütireceptek Dunakömlődről Kézdivásárhely testvérvárosa, Paks önkormányzata meghívására minden évben alkalmunk van ellátogatni a dunakömlődi szüreti napra. Ennek keretében a helybéli nők sütemény-kiállítással szoktak előrukkolni – az itt megkóstolt édességek közül párnak a receptjét olvasóinkkal is megosztjuk. Dunakömlődi diós Piskótalap: 30 dkg cukrot, ½ sütőport 5 tojássárgájával jól kikavarunk, majd hozzáadunk 30 dkg darált diót, 1 vaníliát, 6 tojás kemény habját, 4 evőkanál zsemlemorzsát, és összekavarjuk. A tepsi aljára ostyát teszünk, ráöntjük a kikevert piskótát, és úgy, együtt megsütjük. Krém: 1 tojás sárgája, 1 vanília, 10 dkg vaj, 10 dkg cukor. A krém tetejét megszórjuk apró darabos dióval.

iken csavarunk egyet-egyet. Tepsire rakjuk, vizes ecsettel megkenjük, sütőben nagy lánggal kisütjük. Melegen porcukorral meghintjük. Túrós szőlőtorta Fehér és piros szőlő szükséges a díszítéshez. Két tojást szétválasztunk. A sárgáját keverjük habosra 9 dkg porcukorral, 12 dkg olvasztott vajjal és 1 csomag vaníliás cukorral. Adjunk hozzá 12 dkg túrót, 12 dkg lisztet, 1 teáskanál sütőport, végül a fehérje felvert habját. Kivajazott, lisztezett tepsibe tesszük, tetejére szőlőszemeket rakunk, kevés mandulával díszítve. 170°C-ra előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük.

Gesztenyés-szilvás masni Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta (házilag készített Forster Józsefné hájas tésztával Almás-szilvás-fahéjas kocka még finomabb), 12 szem szilva, 12 dkg Hozzávalók: mélyhűtött gesztenyemassza, 3 evőkanál 4 tojás, 2,5 dl vékony lapocskára vágott mandula. A tete- cukor, ½ kg jére fahéjas porcukor. liszt, 2 dl olaj, 1 A tésztát szobahőmérsékleten felen- k á v é s k a n á l gedjük. A szilvákat félbevágjuk, a mag szódabikarbóna, 2 teáskanál fahéj, 5-6 db helyére gesztenyemasszát töltünk. A man- alma, tetejére aszalt szilva és 10 dkg durvádulát gyúródeszkára szórjuk, és a tésztát ra vágott dió. ezen kinyújtjuk. Ezután kb. 12x6 cm-es Nagy adaghoz: 6 tojás, 3,5 dl cukor, ¾ kg téglalapokra vágjuk. Mindegyik közepére liszt, 3 dl olaj, 1,5 kávéskanál szódabikarszilvát rakunk, a tésztával befödjük, a vége- bóna, 3 teáskanál fahéj, 8-9 db alma, tetejé200


Székely Kalendárium – 2015 krémet, majd az egészhez adva alaposan re szilva és 15 dkg durvára vágott dió. A tojásokat felverjük a cukorral, beleke- átforgatjuk. A kakaós piskótára öntjük, és verjük az olajat, a lisztet, a szódabikarbó- megy a hűtőbe fél órára! Ha megszilárdult, nát, fahéjat és az almát, melyet kockacukor jöhet a tetejére a szőlőzselé! Másnap tálalnagyságúra feldarabolunk. Fakanállal juk. összekeverjük. Nagyobb tepsit kivajazunk, lisztezünk (vagy sütőpapírral béleljük) és Szilvás pite nem túl vastagon belekenjük a tepsibe. Hozzávalók: Durvára vágott dióval megszórjuk a tete- szilva ízlés szejét. Nem túl meleg sütőben sütjük, 180°C- rint, 2 egész tojás, 25 dkg on, 35–40 percig. Ulbert Sándorné cukor, 25 dkg liszt, 1,5 dl tejföl, 10 dkg vaj, ½ csomag Otelló-torta sütőpor, vaj és zsemlemorzsa a forma kikeHozzávalók: néséhez, 10 dkg fahéjas kristálycukor a 3 tojás, 6 dkg tetejére. cukor, 5 dkg A lisztet, cukrot, vajat, tojást, tejfölt és a liszt, 1 dkg kakaópor, 1 evőkanál rum, 1 evőkanál olaj. sütőport összekeverjük, kivajazott zsemleKrém: 25 dkg mascarpone, 25 dkg tejföl, morzsás tepsibe öntjük, majd tetejére fél2 dl tejszín, 15-20 dkg porcukor, 2 citrom bevágott szilvát rakunk. Fahéjas kristálycukorral megszórjuk. 180°C-os sütőben, kb. leve, 20 g zselatin. Szőlőzselé: kb. 1 g Otelló szőlő, cukor 30–35 percig sütjük. ízlés szerint, 10 g zselatin, 1 citrom leve. Simon Mária A tésztához az egész tojásokat a cukor- Szilvás hájas papucs ral robotgéppel habosra keverjük, utána- Hozzávalók: öntjük a rumot és az olajat, majd fakanállal 75 dkg liszt, 50 belekeverjük a lisztet és a kakaót. Tortafor- dkg háj, 1 csimában kisütjük. pet só, 1 mokA szőlőt leszemezzük, egy lábosban 1 káskanál cuevőkanál vízzel odatesszük kis lángon főni, kor, 3 dl víz, 2 10 perc alatt összeesnek a szemek, krump- db citrom leve, 3 tojássárgája. litörővel kissé összenyomjuk, és szűrőn Fele hájjal tésztát gyúrunk, a háj másik átpasszírozzuk. Belefacsarjuk a citrom felével megkenve ½ óránként meghajtolevét, és ha kell, egy pici cukrot adunk gatjuk. Egy éjszakát a hűtőben pihentethozzá. Pár kanál lében elvegyítjük a zsela- jük. Hajtogatott állapotban fagyasztható, tint, kis lángon keverve feloldjuk, és a töb- és bármikor süthető. bihez adjuk. Hagyjuk kihűlni. Két-három mm-esre nyújtjuk, forró A krémhez a tejszínt habbá verjük a vízbe mártott késsel vágjuk, megtöltjük cukorral, beletesszük a mascarponét, tej- szilvaízzel, és 180–200°C-on sütjük. fölt, és tovább habosítjuk. A citromléhez Ha sajtos masnit szeretnénk belőle, adjuk a zselatint, kis lángon keverve felold- akkor a só mennyiségét ízlés szerint növeljuk, belekeverünk 3 evőkanálnyi habos jük. 201


Székely Kalendárium – 2015 Pudingos citromszelet Almás muffin Elkészítési idő: 80 (a szüreti felvonulók süteménye) perc, adag: 6–8 fő. 3 egész toHozzávalók: 50 dkg jást 18 dkg culiszt, 25 dkg margarin, korral habosra 10 dkg cukor, 3 tojásverünk. Ezt 2 sárgája, 1 csomag sütődl étolajjal topor, 1 csomag vaníliás vább keverjük, majd hozzáadunk 40-50 cukor, 2 evőkanál tejföl. dkg reszelt almát héjastól, levestől, 20 dkg A krémhez: 1½ csomag vaníliás puding- vegyes aszalt gyümölcsöt, 10 dkg cukropor, 15 dkg cukor, 4 dl tej, 25 dkg marga- zott narancshéjat, 15 dkg őrölt vagy dararin, 5 dkg porcukor, 1 citrom leve, szilva- bosra vágott diót. lekvár, sárgabaracklekvár. Száraz hozzávalók: 30 dkg finomlisztElkészítés: a tésztához a lisztet, a mar- ben elkeverünk egy csipetnyi őrölt szegfűgarint, sütőport, cukrot, tojássárgáját, szeget, 1 teáskanál fahéjat, 1 kávéskanál vaníliás cukrot és a tejfölt egy nagy tálba őrölt gyömbért, 1 sütőport, 1 kávéskanál tesszük, alaposan összekeverjük, 4 részre szódabikarbónát. osztjuk, majd külön-külön lapokat A száraz hozzávalókat összekeverjük sütünk belőle. a nedves hozzávalókkal, nem kell eldolA krémhez a pudingport felfőzzük a gozni, csak lazán keverni! 28 db lesz cukorral és a tejjel, a margarint kikeverjük belőle. a porcukorral, beletesszük a citrom levét, 170 °C-on 25 percig légkeveréssel sütmajd ha kihűlt a puding, összekeverjük a jük. margarinos krémmel. Mány Lászlóné Az első lapot megkenjük szilvalekvár- Szilvás fordított sütemény ral, a másodikat a krémmel, a harmadikat Hozzávalók: baracklekvárral, rátesszük a negyedik 3 dkg vaj, 15 lapot. A tetejét megszórjuk porcukorral. dkg barnacuMásnap szeleteljük. kor, 40 dkg Simon Ferencné k i m a g o z o t t Szüreti kuglóf (édesítővel) szilva, 15 dkg cukor, 6 dkg vaj, 22 dkg liszt, A hozzávalókat bedagasztjuk: 1,35 kg 1 csomag sütőpor, csipet só, 2 db tojás, 1 liszt, 6 tojássárteáskanál vanília-kivonat, 1,25 dl tej. gája, 2,5 dl Elkészítés: a sütőt előmelegítjük 180 étolaj, 10 dkg fokra. Kivajazunk egy 22 cm átmérőjű torélesztő, 100 db taformát. Kis lábosban felolvasztunk 3 dkg édesítő, 6 evővajat, hozzákeverjük a barnacukrot és alakanál cukor, 10 csony lángon kevergetjük, míg felolvad. dkg mazsola, 7,5 dl tej, 1 kávéskanál só, 1 Öntsük a tortaforma aljára, és rendezzük el citrom reszelt héja. rajta a szilvát vágott felével lefelé. Kuglófformában megsütjük, kiborítjuk, A tésztához a 15 dkg cukrot a szobahőporcukorral megszórva tálaljuk. mérsékletű vajjal keverjük ki, egyenként 202


Székely Kalendárium – 2015 adjuk hozzá a tojásokat és a vanília-kivona- tojás, 3 dl (18tot. A lisztet sütőporral és a sóval másik tál- 20 dkg) finomban keverjük össze. Ezt a keveréket a tejjel liszt, 2 kiskanál váltakozva adagoljuk a vajas masszához, és sütőpor, 2 kisöntsük a szilvára. kanál vaníliás Az előmelegített sütőben sütjük kb. 55 cukor, 1-1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg percig. A sütőből kivéve a formában pihen- és őrölt kardamom, 0,5 dl keserű kakaótetjük kb. 15 percig, késsel fellazítjuk az por, 1 dl erős feketekávé. A forma kikenéoldalát, majd fordítsuk egy lapos tányérra. séhez: vaj, prézli (zsemlemorzsa). A szilHagyjuk a tortaformát kicsit rajta, utána vakocsonyához: 70 dkg szilva (ringló is óvatosan emeljük le, így a karamellizáló- lehet), 0,5 dl vörösbor, 1,5 dl zselatinpor, 2 dott gyümölcs kerül a sütemény tetejére. evőkanál szilvapálinka, 1-1 késhegynyi Forster Józsefné fahéj és szegfűszeg, 3 evőkanál méz vagy Bagolyszem kristálycukor. Hozzávalók: Elkészítés: a kuglófhoz a margarint a 40 dkg liszt, 25 cukorral habosra keverjük, a tojásokat dkg margarin, egyesével beledolgozzuk. A lisztet a sütő4 tojás, 2 dkg porral, a vaníliás cukorral, a fűszerekkel és élesztő, 8 kanál a kakaóporral összeforgatjuk, az előzőektej, 2 üveg meggybefőtt, reszelt citromhéj, hez adjuk a kávéval együtt. Kivajazott, 20 dkg dió vagy mák. zsemlemorzsával beszórt kuglófformába Az élesztőt a langyos tejjel felfuttatjuk, a töltjük, előmelegített sütőben, közepes lisztet a margarinnal és a tojássárgájával lánggal 50 percig sütjük. összegyúrjuk, hozzáadjuk a felfuttatott A formában hagyjuk kihűlni, majd tálra élesztőt, összedolgozzuk. Kb. 20 percig borítjuk és lapjában félbevágjuk úgy, hogy pihentetjük. az alja valamivel nagyobb legyen. Később Töltelék: a tojásfehérjéket felverjük 20 csak erre lesz szükség, a többit megehetdkg cukorral. Hozzáadunk 20 dkg darált jük. diót (mákot). A tésztát 3-4 részre osztjuk, A szilvát megmossuk, kimagozzuk, egyés téglalap alakúra nyújtjuk. A két szélét harmadát turmixoljuk és átszűrjük. A bort, megtöltjük meggyel, és két oldalról felte- a zselatint és a pálinkát hozzáadjuk, megfűkerjük (egymással szembe). A két henger szerezzük, kevergetve 1-2 percig forraljuk, találkozásába rakjuk a diós/mákos töltelé- míg a zselatin fel nem olvad benne. A ket. A töltelék alá kenhetünk egy kis lek- maradék szilvát elnegyedeljük, a boros szilvárt is. vapürébe szórjuk a mézzel együtt. Világosra sütjük 180°C-on, kb. 35 perc Az időközben kimosott kuglófformáalatt. Ha megsült, vékony szeletekre vág- ba töltjük, s mielőtt megdermedne, a juk. tésztát ráillesztjük. Hűtőszekrénybe Hankó Mária tesszük. Tálaláskor fél percre forró vízzel Szilvakocsonyás kuglóf félig telt lábasba állítjuk, ezután tányérra Hozzávalók a kuglófhoz: 15 dkg sütő- borítjuk. Forró vízbe mártott késsel felmargarin, 2 dl (kb. 20 dkg) kristálycukor, 2 szeleteljük. 203


Székely Kalendárium – 2015

Életcél-e száz évet élni? Világszerte a kutatók és az újságírók sok 100–110 éves és idősebb személytől igyekeztek megtudni magas életkoruk titkát, és vannak ugyan irányadó, meghatározó tényezők, de biztos recept nincs! A megkérdezett vagy megfigyelt matuzsálemek között elvétve akad olyan, aki már fiatalabb korban, esetleg nyugdíjba vonulás után célul tűzte ki a magas életkort, s erre módszeresen készült. Élték az életüket, és így jött ki a lépés. Így adta az Isten! Ha mégis közös nevezőket keres- teszi első helyre, mások az életmódot nénk, akkor a mértékletesség, a bölcses- vagy mindkettőt. Tény az, hogy ség, a hit, a derű, az életkedv, a nyugodt- Japánban és az Egyesült Államokban a ság, a pihenés, a tevékenykedés, a rend- 100 évet betöltő emberek évi átlaga szeres mozgás, az egészséges – főleg ter- folyamatosan 25–50 ezer körüli, s ott mészetes – táplálkozásra és életmódra sincs egyértelmű, bárki által követhető való figyelés nagyon gyakran felbukkan a recept. A hosszú életnek mindig megvolt szép korúak életrajzában, vallomásaiban. a maga misztikuma és misztériuma. Nemigen hallhattunk, olvashattunk 1000 évet ígérnek azonban teljes önmegtartóztatásról, az egyházi és orvosi tanácsok, intelmek Audrey De Grey (sz. 1963) brit betű szerinti betartásáról. Ritka az ilyen! gerontológus kutató azt állítja, a Persze nincs köztük láncdohányos és 2010–2011-ben születettek számára teridült alkoholista sem, de cigarettázó és mészetes lesz a 100 éves életkor, némeiszogató igen! Figyelembe kell venni azt lyikük megérheti a 150 évet, és 2030 is, hogy a 100–110 éven felüliek zöme körül már olyanok is születnek majd, hölgy, márpedig a nőknek hagyományosan kevesebb úgynevezett káros szenvedélyük és szokásuk van, s a születésnél remélhető felső átlagéletkoruk is magasabb, mint a férfiaknak. A hivatalos örökranglista első helyezettjéről, Jeanne Calment-ről (122) jegyzik viszont, hogy a francia hölgy 21 éves korától 119 éves koráig cigarettázgatott és kedvelte a vörös bort... Mi lehet a hosszú élet titka? Szerencse? Egészség? Mértékletesség? Csillagzat? Sorskép? Gének? Szívósság? Audrey De Grey Talán mindegyikből valamennyi, némelyikből több. Számos kutató a géneket 204


Székely Kalendárium – 2015 A hivatalos lista élmezőnye 2014 októberében: 1. Misao Okawa, Japán (született 1898. márc. 5.) 2. Gertrude Weawer, Amerikai Egyesült Államok (sz. 1898. júl. 4.) 3. Jeralean Talley, AEÁ (sz. 1899. máj. 23.) 4. Susannah Mushatt Jones, AEÁ (sz. 1899. júl. 6.) 5. Bernice Madigan, AEÁ (sz. 1899. júl. 24.) 6. Emma Morano-Martunizzi, Olaszország (sz. 1899. nov. 29.) 7. Violet Brown, Jamaica (sz. 1900. márc. 10.) 8. Antonia Gerena Rivera, Puerto Rico – AEÁ (sz. 1900. máj. 19.) 9. Ethel Lang, Nagy-Britannia (sz. 1900. máj. 27.) 10. Nabi Tadzsima, Japán (sz. 1900. aug. 4.)

akik életkorának felső határa elérheti az 1000 évet! A professzor az őssejtekkel történő betegség-megelőző és öregedésgátló kezelésekre alapozza derűlátását. De Grey nincs egyedül a sci-fibe illő elméletével, hiszen az amerikai Valter Longo gerontológus és biológus (aki életrajzában stílszerűen mellőzi a születési adatait!) szintén lehetségesnek tartja azt, hogy a DNS-módosítással megsokszorozódjon az emberi életkor felső határa. A fiatal professzor megfogalmazása szerint nemhogy elérhető a 800 éves életkor, hanem éppenséggel elkerülhetetlen fejlődési szakasza lesz az orvostudománynak, elsősorban a genetikának!

Misao Okawa

éves, s június 12-én hunyt el tüdőgyulladásban. Ő fél évig nem csak a világ legidősebb embere volt, hanem a leghoszszabb kort megért férfiként tartják számon. Postásként dolgozott 65 éves koráig, majd gazdálkodott, kertészkedett. Amikor titkairól faggatták, azt mondta, általában könnyű ételeket fogyasztott és Türelmes japánok sosem lakott jól, vagyis abbahagyta, amiA világ legidősebb embere 2014 kor még valamennyit ehetett volna. októberében, hivatalosan a japán Misao A férfiak örök ranglistájának második Okawa volt, aki március 5-én töltötte helyén az amerikai (Dániából kivándo116. életévét, 98 évesen került öregott- rolt) Christian Mortensen áll, 115 évet honba. A hölgy mindig fontosnak tartot- és 252 napot élt, 1998-ban hunyt el. ta a kellő pihenést, alvást. Kedvenc étele Később a világ legidősebb férfi lakosa a rizs, a hal és a szintén hal alapú szusi. volt 2014 nyaráig az amerikai (lengyelHonfitársa és elődje, Kimura országi születésű) Alexander Imich, aki Dzsiroemon 2013. április 19-én lett 116 111 éves korában hunyt el június 8-án 205


Székely Kalendárium – 2015 (sz. 1903. febr. 4.). Sokat sportolt, mértékletesen evett, és szeszes italt nem A világ legidősebbjeinek ivott. Imich „férfitrónját” az egy nappal hivatalos örökranglistája: Jeanne Calment, Franciaország, fiatalabb japán Szakari Momoi vette át 122 év, 164 nap (1875. febr. (sz. 1903. febr. 5.). 21.–1997. aug. 4.), Shigechiyo Hajrá, magyarok! Izumi, Japán, 120 év, 237 nap Magyarországon és a Kárpát-meden(1865. jún. 29.–1986. febr. 21.), cében a 111. évesen 2012-ben elhunyt Sarah Knauss, Amerikai Egyesült Kudász Jánosné Guba Ilona (TörökÁllamok, 119 év, 97 nap (1880. bálint városka) volt a legidősebb magyar szept. 24.–1999. dec. 30.), Lucy Hannah, AEÁ, 117 év, 248 nap (1875. júl. 16.–1993. márc. 21.), Marie-Louise Meilleur, Kanada, 117 év, 230 nap (1880. aug. 29.–1998. ápr. 16.).

Kudász Jánosné Guba Ilona

(sz. 1902. ápr. 27.). A 110. évét 2014. január 29-én töltő Gallai Rezső (Győr) 2010 óta Magyarország legidősebb férfi állampolgára. A szintén anyaországi Bula Mihály (Tát város) 108. életévében hunyt el (1905. nov. 30.–2013. márc. 28.). Idős koráig aktív maradt, fiatalabb korában sportolt, a mottója: „Tiszta élet, tiszta lélek”.

Nem hivatalos adatok szerint minden idők legidősebb kort megért magyarja Elizabeth Stefan, leánynevén Molnár Erzsébet, aki csaknem 113 évet élt, 1895. május 13-án született a magyarországi Szabolcsveresmart településen, 1913-ban kivándorolt, és 2008. április 9én hunyt el az Amerikai Egyesült Államokban (Norwalk város, Connecticut tagállam).

A 2014. év rangidősei Az említett időszakban az első 60 helyen mind nők voltak. A „szupercentenáriók” (111 fölöttiek) 69 tagú listáján csak 2 férfit találtunk 2014. október elején. A 69-ből 25 volt japán, 21 amerikai lakos.

Isten a megmondhatója...

Gallai Rezső

Az elmúlt évtizedek és a régebbi történelmi korok leírásai között is találunk erősen legendagyanús eseteket olyan személyekről, akik a saját állításaik vagy 206


Székely Kalendárium – 2015 a környezetük, hozzátartozóik szerint Ugyanilyen elbánásban részesült a 130–150 vagy még több évig éltek, de szintén 2009-ben, állítólag 130 évesen ezt hiteles okmányokkal nem tudták elhunyt kazahsztáni Sakhan Dosova (n) bizonyítani. A Mózes által 969 eszten- vagy a grúziai Antisa Khvichava (n), aki dősnek említett Matuzsálemet, Noé 2012 októberében úgy távozott az élők nagyapját most kegyesen kihagyhatjuk a sorából, hogy 132 éves életkora kérdőjesorból, de ott van például a kínai Li les maradt, az viszont igazolt tény, hogy Csing Juen (férfi), akiről több leírás is nagyon szerette a vodkát. Az etiópiai található, még a Wikipédia is rögzíti, Dhaqabo Ebba 2013 őszén állította hogy 1677-ben született, 1933. május 6- magáról, hogy 160 éves, de ennek án halt meg. Ami aggastyánok között is „bizonyságául” csak a 140-150 évvel 256 év. A Föld legidősebb lakosainak korábbi háborús eseményeket tudott hivatalos jegyzékén azonban hiába ke- felidézni, amit azonban elbeszélésekből ressük a nevét. ismerhetett, nem föltétlen személyes átélésekből. Az azerbajdzsáni Shirali Muszlimov 1973. szeptember 2-án hunyt el, 168 évesnek emlegették, hivatalos elismervények nélkül. A világsajtó 2014 tavaszán közölte, hogy az indiai Mahashta Murasi 179 éves, ám hiteles okmánya neki sincs róla. Szintén Indiából kelt szárnyra a hír 2014 júliusában, hogy elmúlt 170 éves egy Hanuman nevű jógi férfi. A mexikói Leandra B. Lumbreras (nő) 2014. augusztus 31-én ünnepelte 127. születésnapját, de kellő iratok hiányában nem Habib Miyan került hivatalos listára. Romániában Dés város közelében, Nem került listára az indiai Habib Aszó faluban jegyeztek olyan esetet, ami Miyan sem, akiről 2008 nyarán írták, a legendák tárházát gazdagítja. Bizonyos mondták, hogy 139 éves. A dióevő, szin- Maftei Pop napszámosnak a halotti tén indiai Feroz-ud-Din Mir 2013 nyarán 141 évesnek vallotta magát, igazolni azonban nem tudta. Hasonlóképpen, a 2009. június 4-én elhunyt dél-afrikai Moloko Temo (nő) bizonyos okmányok tanúsága szerint 134 évet élt, a Guinness Rekordok Könyvének és a rangidőseket nyilvántartó amerikai tárMaftei Pop saságnak az illetékeseit azonban nem győzték meg az iratai. 207


Székely Kalendárium – 2015 bizonyítványába 1952 márciusában a gos átlagtól elmaradunk. Százról, százszolgálatos hivatalnok 148 éves életkort egyről néha igen, ennél magasabb életírt, valószínűleg csupán kegyeleti okok- korról csak elvétve olvashattunk az ból, a rokonság kérésére, mivelhogy a utóbbi három év alatt, de azért 20–25 virgonc öreg az életének utolsó éveiben településnyi körzetben akad legalább – kissé buggyant lévén – valótlanul idős- egy türelmes székelyföldi is, aki nem sienek emlegette magát. A Tulcea megyei tett továbblépni a földi világból, s közelíStejaru faluból 2008 tavaszán röppent tett a százhoz vagy elérte, elhagyta azt. fel a hír, hogy egy Tănase Tănase nevű, Mint például a bükkloki (Csíkszépvíz 114 éves férfi lehet az ország legidősebb község) születésű Ioan D. Bucur, aki 104 lakosa. A személyazonossági kártyáján évesen hunyt el Csíkszeredában, 2012. az állt, hogy 1894. október 15-én szüle- december 3-án. Úriembert idéznek fel tett. Kiderült azonban, hogy a második személyében egykori székely-magyar világháború elején több társával együtt ismerői. Érdekes sajtótörténeti véletlen, Görögországból vándorolt Dobrudzsá- hogy az agronómus és monográfia-szerba, és hogy a katonai besorozástól meg- ző Bucur bácsi műkritikus fia (Nicolae) meneküljön, a ténylegesnél idősebbnek évtizedekig újságíró volt a Hargita memondta magát, s vallomása alapján gyei román napilapnál, és egykori munkatársának apósa, a madéfalvi Somodi József cipészmester (táncegyüttesek rámáscsizma-gyártója) az utóbbi évek egyik legidősebb Csíki-medencei lakosa, 2014. március 4-én töltötte a 102. életévét. Százegy évesen még dolgozott, vasárnapokon templomba járt, és hát a helyi kocsmába is bekukkantott néha egy-egy jó baráti társasággal. Tănase Tănase

kapott új személyi okmányokat. Így leélte az életét, mígnem 2008-ban az adatbázisokban valakinek feltűnt az 1894-es születési év...

Szűk székely tagság Az utóbbi három esztendő székelyföldi sajtóját böngészve azt tapasztaljuk, hogy meglehetősen ritkák a 100 évesekről szóló hírek, noha egy áldott jó szokás szerint a közösségek, önkormányzatok ünnepségeken köszöntik a „százasok társaságába” lépő nőket, férfiakat. Az orszá208

Somodi József


Székely Kalendárium – 2015 Az utóbbi időszakban ünnepelték A csángó Pecman századik életévüket: Eigel Ágnes a Nem hivatalos adatok szerint az gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öreg ott honban 2012. febr. 5-én, utóbbi két évtizedben a történelmi Csomós Ro zá lia Kézdivásárhelyen Székelyföld legidősebb lakosa a gyimes2012. febr. 24-én, Nagy Antalné bükki (ma Bákó megye) Antal András Veronika Csíkcsicsóban 2012. márc. 2- volt. Jó csángó szokás szerint ragadványán, Koszta Anna Mária Nyárádremetén nevet is viselt, neki a „Pecman” jutott, a 2013. júl. 28-án, De me ter Mária nagyapjáról maradt rá, mert ő a monarGyulakután 2013 novemberében, chiabeli katonaszolgálata idején a megNemes Dénes bodoki lelkész 2013 tévesztésig hasonlított egy Pecman nevű karácsonyán, Lázár Viktória Sep - osztrák tisztre. Antal András Gyisiszentgyörgyön 2014. márc. 18-án. Az mesbükkön született 1898. október 31elhunytak lajstroma, a sajtóhírek alap- én, és 106. évesen még mesélt a bukaresján: 2013. júl. 3-án, 101. életévében ti riportereknek, akik az Akasztottak László Imre csíkszentmártoni nyugal- erdeje című Rebreanu-regény első világmazott erdész, 2013 októberében, 100. háborús cselekményeinek (román–maéletévében a csíkszeredai Mihályfalvi gyar katonadrámának) élő tanújaként Gáborné (sz. Baudentisztel Anna) emlegették a derék aggastyánt... Az udvarhelyszéki Komoróczy Endrényugalmazott tanítónő, 2013. dec. 3án, 100. életévében a csíkszeredai Gál né Molnár Teréz 2009 novemberében Andrásné, 2014. febr. 12-én életének töltötte a 103. életévét. A Gyergyói100. évében a csíkszeredai (csíktaplo- medence legidősebb lakosa, Jánosi Gyula cai) Bónis Ferencné (szül. Lázár 2011. szept. 1-jén volt 101 éves, sajnos, Janka), 2014. aug. 19-én életének 102. csak három és fél hónappal haladta túl ezt évében a csíkborzsovai özv. Lakatos a szép életkort. A kézdiszentkereszti Török Anna 2004. júl. 17-én ünnepelte Péterné (sz. Csíki Anna).

Csintalan százasok Az eddigi legmagasabb kort – 122 évet és 164 napot – megérő Jeanne Louise Calment (1875–1997) a fokhagymára, olívaolajra, zöldségekre, vörösborra, a veszekedés és idegeskedés elkerülésére, valamint a cigarettára esküdött. A dohányzásról 117 évesen szokott le, 119 évesen egy évre visszaszokott, s végül csak azért hagyta abba, mert már megvakult, és nem tudta egyedül meggyújtani a cigarettáját, segítséget kérni viszont vonakodott. A magas kor elérésében nyilván az is közrejátszott, hogy nagyon nyugalmas életet élt. Gazdag férje jóvoltából soha nem kellett dolgoznia, csupán a kedvteléseinek élt: teniszezett, úszott, biciklizett, operába járt. Fizikai kondíciójáról annyit, hogy 85 éves korában kezdett el vívni, 100 évesen pedig még vígan kerékpározott. Az alábbiakban néhány 21. századi, matuzsálemi kort megért, magyarországi és romániai illetőségű személyről teszünk 209


Székely Kalendárium – 2015 nov. 25-én a csíkszépvízi öregotthonban, Abos Károly 2010. jan. 1-jén Csíkdánfalván (műkedvelő színészként 2005ben, 95 évesen a Dolina című magyar filmben játszotta a haldokló érsek szerepét, a forgatások előtt mindig kért egy kupica pálinkát), továbbá Serbán Ágoston 2010. márc. 13-án Csíkszentmártonban, Somodi Anna 2010 májusában Csíkcsicsóban, András Károly 2011. dec. 19-én Csíkszentgyörgyön.

Románia – 110 a csúcs

Orbán Lázár

102. születésnapját. A 2012. előtti időszakban 100 évet töltött székelyföldiek között szerepelt még: Orbán Lázár (múzeumalapító) a háromszéki Bélafalván 2005. szept. 10-én, Hajdú (Sugár) András 2006. nov. 12-én Csíkkarcfalván, Lukász (Weigel) Izabella 2008. ápr. 24én a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban, Gothárd Julianna 2009.

A 2011. októberi népszámlálás előtt hat hónappal Romániában 9500 olyan személy szerepelt a statisztikákban, akik papíron betöltötték a 100. életévüket, közülük 560 még a 100–111-et is! Amint kiderült, ez – sajnos – csupán a nyilvántartási rendszer hibája. A népszámlálás helyrerakta a dolgokat, a „centenáriók” száma az 500-at sem érte el. Hogyha a Görögországból 1940–41-

említést, akik sokak (és talán saját maguk) számára megfejthetetlen titok nyitjának boldog tulajdonosai. – A Mehedinți megyei Aurelia Mărgineanu napi menüje mellől nemigen hiányzott a pohárka borpárlat, 2005 júliusában, 103. születésnapján azt mondta, meghalt a halála, ezért nem vitte el idejében. – A Botoșani megyei Havarna községben élő Dumitru Gusu volt a legidősebb romániai sajtólevelező 2005 augusztusában, még 101 évesen is híreket küldött különböző lapoknak. – A Vrancea megyei Nicolae Boldeanu ortodox pap 2011 decemberében 100 évesen még misét tartott. – A Vâlcea megyei Horezuban Jean Tarliu 100 évesen, 2012 tavaszán még énekelt a helyi egyházi kórusban. – Temesváron a 102 éves Teodora Romanovschi 2012. május 9-én beiratkozott a Nemzeti Liberális Pártba. – A Fehér megyei Vízaknán 2014. augusztus 25-én ünnepelte századik születésnapját Gheorghe Chiorean, aki a tiszteletére szervezett ünnepségen egyebek 210


Székely Kalendárium – 2015 ben érkezett dobrudzsai aromán-make- 2014. máj. 20-án). Egy fővárosi öregottdón telepeseket leszámítjuk (személyi honban Maria Dragomir 2012. okt. 27akták nélkül érkeztek, s tetszőleges szü- én lett 105 éves (mint a legidősebb letési éveket mondhattak), az utóbbi romániai öregotthonlakó), a Buzău meesztendők legidősebb romániai lakosa gyei Merei községben Sabina Drăghici meglepő módon – ha igaz – ugyancsak 2013. máj. 10-én ünnepelte 105. szüleTulcea megyei, hiszen Topolog község tésnapját, Karánsebesben Szemenyei Sâmbăta falujában találtak rá román Margit 2013. aug. 11-én töltötte 106. riporterek 2013 decemberében. Maria születésnapját, Kolozsváron 2013. szept. Tudor 2013 szeptemberében töltötte a 11-én lett 105 éves Ioan Moldovan, akit 110. évet. Egész életében gazdálkodás- a szintén 105 éves (106. évében járó), ból, háztáji munkából élt. Légúti megbe- helybeli Tódor Eszterrel együtt köszöntegedések ellen a forralt cujkára (román tött az önkormányzat. A moldvai Jászszilvapálinkára) szavazott mindig. vásárban Paraschiva Macsim 2014 eleA 2012–2014-es időszakban elérték jén töltötte a 107. évét, ugyanabban az még (legalább) a 105 évet: Temesváron időszakban, 2014. febr. 21-én a Suceava Nicolae Petru Păsculescu 2012. jún. 13- megyei Vladimir Creangă 105 éves lett... án lett 107 éves, a Szeben megyei Traian A 2012-őt megelőző évekből is rábukGrancea 2013 októberében töltötte a kantunk egy magyar korrekorderre: a 108. évet (roma közösség tagjaként Szatmár megyei Kardos Ilona 2010. dec. deportálták, ő minden idők legidősebb 31-én hunyt el, 105 éves korában. romániai holokauszt-túlélője, elhunyt Botos László

között elmondta: „Ételben nem válogattam, és soha nem utasítottam vissza egyegy pohár bort vagy pálinkát. Cigarettáztam, most is szívom. Igaz, méhészkedtem, nagyon sok mézet ettem életemben. Csak Isten lehet a megmondhatója a hosszú élet titkának.” – A világ legidősebb olimpiai bajnoka volt 2013-ban Tarics Sándor egykori vízilabdázó (sz. 1913. szeptember 23.), aki az 1936-os berlini olimpián lett aranyérmes a magyar csapattal. – A máramarosi Bálint Imre 2012 tavaszán, 103 évesen (sz. 1909. február 6.) visszahonosítással lett harmadszor magyar állampolgár, miután kétszer a határmódosítások miatt elveszítette azt. – Az olténiai Gorj megyében 2013. augusztus 21-én 104. születésnapját ünneplő Rusalina Guta röviden így foglalta össze a hosszú élet titkát: „munka és pálinka”. – A 2013-ról 2014-re virradó szilveszteri éjszakán a Dolj megyei Sadova községben nemi erőszak áldozata lett egy századik évében lévő asszony. – Háromszéken 2014 augusztusában a zágoni, 100 éves Deák Zsigmond volt a legidősebb személy, aki aláírásával támogatta Kelemen Hunor RMDSZ-vezető államelnök-választási jelöltségét. 211


Székely Kalendárium – 2015

Etnikai árapály A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma 2014. május 31én közgyűlést tartott Maroshévízen. Az ideje és energiája java részét a magyarok megfigyelésére, jogharcuk, autonómiaküzdelmük bírálatára pazarló egylet tagjai közül többen is aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatosan, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai szerint Kovászna megyében 18, Hargita megyében 20 százalékkal csökkent a románok száma 2002 óta. Elhangzott még, hogy a számok azt bizonyítják, az Európa Tanácsnak nem a romániai magyarságot kellene féltenie, hanem a három megyében élő románság évszám 1850 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1956 1966 1977 1992 2002 2011

Marosvásárhely magyar (%) román (%) 75.1 13.5 88.9 5.2 83.3 11.6 89.3 6.7 57.2 26.7 70.9 28.3 63.6 34.8 51.4 46.1 46.7 50.3 44.9 51.9

jövőjét (szándékosan nem említünk „székelyföldi románokat”, mert nem szeretik ezt a kifejezést). Az alábbi számsorokból viszont kiderül, hogy csupán szemlélet kérdése a ború és a derű. Annyi hibádzott a maroshévízi kiértékelőn, hogy nem föltétlen 2002-höz, hanem például 1850hez kellett volna viszonyítaniuk lélekszámukat, népességi arányaikat, és mindjárt nem apadásról beszéltek volna... Kovászna, Hargita és Maros megyei „fórumosokról” lévén szó, íme hogyan alakult 160 év alatt a románok és magyarok száma, részaránya a három mai megyeszékhelyen:

Csíkszereda magyar (fő) román (fő) 4213 30 5238 13 5121 21 6682 52 7877 46 5777 612 7134 690 10 090 52 11 144 702 14 132 1120 25 822 4894 38 359 7497 34 359 7274 30 607 6538

Sepsiszentgyörgy magyar (%) román (%) 89.8 0.5 97.4 0.6 96.7 0.7 96.5 1.2 83.5 11.9 77.3 18.7 96.8 0.6 85.7 12.9 85.4 12.3 82.9 14.6 74.3 23.9 74.5 23.4 76.9 21.9

Botos László

212


Székely Kalendárium – 2015

Csodás gyógyulások A népi orvoslás évszázadok alatt összegyűjtött tudása nemzedékről nemzedékre szállt, az alapvető fortélyokat bárki ismerhette. Viszont a mélyebb összefüggéseket csak az úgynevezett „kiválasztottak” látták át. Annak ellenére, hogy az archaikus gyógyítók világa letűnőfélben van, az alábbiakban, néhány csodával határos gyógyulás kapcsán, víz- és viaszöntésről is szó lesz, megkockáztatva azt a vádat, hogy babonának minősíthető praktikákat népszerűsítünk. Ám minden ismertetett esetben a Teremtőbe vetett hit és a dolgok jóra fordulásában való meggyőződés bizonyult életmentőnek. Miklós Etelka csodával határos (kerti zsálya és gólyaorr-fű, kétcsipetnyit módon gyógyult ki rákbetegségéből, számítva egy csésze teához). Ezt a kúrát még évtizedekkel ezelőtt. A 75 éves fel- azóta is évente egyszer elvégzi, viszont sőlemhényi (Háromszék) asszonyt hi- az első és a harmadik alkalom maradt a ába biztatták műtétre orvosai, nem fe- legemlékezetesebb számára. Adjuk hát küdt a sebész kése alá, de még gyógysze- vissza a szót Etelka néninek: „Az első 3 nap volt a legnehezebb, res kezelésnek sem vetette alá magát. nagyon megéheztem, mert közben főzErről így mesél: „Itt éltem le az életem falun, termé- tem a családnak. Sírógörcsöt kaptam az szetközelben, amíg vagy harminc évvel éhségtől, meg közben persze készültem ezelőtt úgy nem tűnt, a másvilágra szólít- a halálra is. Még a ruhát is előkészítettem tatom. Mellrákot állapítottak meg nálam. Számot vetettem a sorsommal, tudtam, hogy anyagilag nem engedhetjük meg a költséges kezeléseket, de nem is bíztam az ilyesmiben, elég sok rossz példát láttam már. Egy alkalommal, amikor valaki ajánlotta Czeglédy Sándorné Az Úr a te gyógyítód című könyvét, lehetőséget láttam abban, hogy az ott leírtakat kipróbálva meggyógyuljak. Nekifogtam tehát egy 42 napos diétának.” A recept a következő: 3 rész céklalé, 1 rész muroklé, 1 rész zellerlé és krumpliból kell hozzá annyi levet facsarni, hogy az egészből kijöjjön alig félliternyi folyadék (a hozzávalók nem mindig egyformán lédúsak). Ezt a nap folyamán kell Miklós Etelka kertjében a zsálya elkortyolgatni, 2 liter teával váltogatva nagy becsben van 213


Székely Kalendárium – 2015 a temetésemre, mert terjedt a daganat a mellemben. Akkor egyszer letérdeltem, s kértem az Urat, vegye el az étvágyam, hogy bírjam ki a megpróbáltatást. És a Jóisten meghallgatott, utána már nem kívántam a megszokott ételt. Kibírtam, 15 kilót lefogytam, de közben a daganat is elmúlt. Utána nagyon kell vigyázni a hagyományos ételre való visszaszokáskor, grammonként kell kezdeni, csak gyümölccsel és pár kanál levessel.” Akkoriban még fogyasztott húsneműt, de 15 év után rájött, hogy hiába kúrálja magát továbbra is évente, ha az év többi napján egészségtelenül táplálkozik. Azóta nem eszik húst, a kenyeret abrosznak való vásznak nagy tekercsekotthon süti barnalisztből, mindent ő ter- ben várják, hogy gazdára leljenek, mel meg, és nem vegyszerez semmit. Amália pedig emberemlékezet óta ül az Sok lucernahajtást és búzacsirát hasz- osztováta előtt, és úgy szövi a szarufás, nál, és naponta issza a következő keve- halszálkás, fenyőágas, kockás, barackmarékteát: porcsinfű gólyaorral, zsurló gos mintákat, mintha megállt volna (fentőfű), csalán (mindenikből 15 felette az idő. Pedig olyan negyven éve is gramm), valamint 5 g orbáncfű 1 liter elmúlt, hogy minden jel arra mutatott: vízhez. lejárt az ideje. Így mesél rég elfeledett „Ezt a teakeveréket csak 21 napig betegségéről: használom. Természetesen az egészsé„Amikor vérezni kezdtem, küldtek is ges életmódra való áttérés sokat segített, a kórházba, ahol rosszindulatú daganatde a Jóistenbe vetett hit adott erőt hoz- tal megműtöttek. Három hónap után zá, és ez hozta meg a gyógyulásom, ha lemondtak rólam. Legyengülve vártam létezik rá magyarázat... Mindenesetre, sorsom alakulását, s azon gondolkodmásoknak is elmondtam már a tapaszta- tam, hogy valahogy erőt kéne vennem lataim, és volt, akinek segített, mert élet- magamon, és beülni a szövőszékbe, mert ben maradt.” az mindig kikapcsolódást jelentett számomra. Közben meg a kórteremből a Az életmentő osztováta társaim szerre elhulltak... Ahogy dolgozTovábbra is Háromszéken maradva, ni kezdtem, erősödtem is. Eltelt fél év, talán a megye legidősebb szövőasszo- annak is örültem, és kértem a Jóistentől, nyát tisztelhetjük az ozsdolai Felcser hogy adjon minden naphoz türelmet. Amáliában. A soknyüstös szőttesek Közben kitavaszodott, és én még mindig készítésének mesterétől üres kézzel nem éltem. Az is igaz, hogy munka- és élettávozhat senki, aki benyit a Nagyág falu- kedvem mindig volt bőven, így már a 86. részben levő portára. A törlőnek és életévemet is átléptem.” 214


Székely Kalendárium – 2015

Vízvetés és viaszöntés A titkos procedúrák mindenkor a megmagyarázhatatlanság határát súrolták, de mai ismereteink szerint inkább úgy fogalmazunk, hogy a beteg egész lényét figyelembe vevő, nem tüneteket kezelő gyógyítók – javas emberek, füvesasszonyok, csontkovácsok – a különböző módszerek mellett a hitbe ágyazott meggyőződésre bízták az öngyógyító folyamatokat. Ma is élnek köztünk ősi tehetséggel megáldott személyek, akik emberismeretüknek köszönhetően ráéreznek a bajok forrására, így tudnak segíteni önmagukon vagy másokon. Ám ezek a veleszületett tehetséggel megáldott személyek a mai, racionalitásra törekvő társadalmi elvárás miatt jobbára titkolják a tudásukat, hogy ne essenek kuruzslás vádja alá. Azok közül, akik „örökölték” a tudást, kevesen merik ezt a nyilvánosság előtt is felvállalni. „Amikor az embernek minden ok nélkül fáj a feje, nem tudja kinyitni a szemét, megmagyarázhatatlan rosszullétek gyötrik vagy betegség kerülgeti, a test ellenállása meggyengül, és szüksége van a külső segítségre, megerősítésre, hogy le tudja

Vajda Erzsébet. „Azt mondják, babonaság, de akik látták, tudják, hogy segít”

győzni a rászakadt bajt” – magyarázta el a „megigézés” jelenségét az ozsdolai Vajda Erzsébet. „Kell venni egy vízzel tele kannát, abba szerre 5 széndarabot kell beledobni. Ha fennmaradnak, nem áll fenn az igézés, de ha lesüllyednek, baj van. Az unoka leánykát – mert beteg lett a télen –, háromszor vetettem meg, s csak harmadikszor maradt fent a szén, de még úgy is csak kettő, a többi lemerült. A vízzel megmossuk a homlokát s a tenyerét,

Vízvetés Az első szén vízbedobásakor egy Dicsőséget kell mondani, második szénnél egy Dicsőséget és egy Miatyánkot, harmadik szénnél egy Dicsőséget és egy Üdvözlégyet, negyedik szénnél egy imát, ötödik szénnél egy Dicsőséget. Ima: „Elindult a boldogságos Szűz Mária az ő áldott szent fiával. Szent Ilona asszony megtalálta az Úrjézust, megölelgette, megcsókolgatta, és halálra igézte. Elindult a boldogságos Szűz Mária az ő áldott szent fiával a Jordán vízre, hogy megmosakodjon, hogy meggyógyuljon. Úgy használjon ez a vízvetés X. Y.-nak (a beteg neve), mint az Úrjézusnak a Jordán vize.” Dicsőség: „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, mindörökké. Ámen.” 215


Székely Kalendárium – 2015

Barabás Edit: nincs magyarázat a csodás gyógyulásra, de hit nélkül semmi esély rá

nél hasznos, mert ők még nem tudják megfogalmazni, mi, hol fáj nekik, de sok felnőtt sem tudja egyedül megfejteni, hogy mi bántja a lelkét. Miután szembesül a félelmekkel, jön a gyógyítás-gyógyulás, de ehhez persze, adottság kell” – árulta el a tapasztalatait Edit asszony. Ezzel magyarázza azt is, hogy a nagymama, akinek négy lánya és tíz unokája volt, csak neki árulta el a titkot. Különben ő sem tudja pontosan, mivel magyarázható, hogy sokaknak sikerül segítenie, „annyi biztos, hogy kell hinni Rá kell mutatni a bajra benne”, fogalmazott, hozzátéve, hogy ez A viaszvetés tudományát nem szabad önmagában mégsem elég, hiszen a gyeremegosztani senkivel, mondja. Az ozsdolai kek esetében még nem beszélhetünk erős Barabás Edit mégis elárult egyet s mást hitről vagy meggyőződésről. abból a tudásból, amit nagymamájától, „A rituálét pénzbeli ellenszolgáltatás Dobra Zsuzsannától szerzett, aki híres nélkül kell végezni, ettől olyan, mint egy gyógyító, szemölcsleolvasó asszony híré- szolgálat, amely, ha esetleg nem segít, ben állt. nem is árt. Közben fölötte van annak, „A szemölcsleolvasáskor elmormolt amit emberi ésszel fel lehet fogni” – ima titkos, ezt csak a beavatottak ismerhe- fogalmazta meg a kényes témával kaptik. A méhviaszt fel kell olvasztani, és egy csolatos véleményét Edit asszony, aki tiszta edény vizébe bele kell önteni. Ezt felvilágosult nőként is érzi, hogy még hideg vízzel még fellöttyinteni, majd a sok, racionálisan megmagyarázhatatlan megmerevedett viaszformából ki kell titok vár megfejtésre. Jancsó Katalin olvasni a baj okát. Ez leginkább gyerekek216 egy kiskanállal beadunk ebből a vízből, s a maradékot felöntjük a ház tetejére. Mondhassák, hogy ez babonaság, nem is várok más magyarázatot, de engem ez nem érdekel, az unokám meggyógyult tőle. És még sokan elmondhatják, hogy segített rajtuk is, de csak olyanoknak csinálom, akiket ismerek. Az eljárást Palkó Mihály kántortól tanultam 1950 körül, Hilibben” (lásd az előző oldalon, keretes írás).


Székely Kalendárium – 2015

Székelyudvarhelyről a magyar válogatottba Székelyudvarhely legismertebb sportolója a Pick Szeged és a magyar férfi kézilabda-válogatott balátlövője, a 32 éves Ilyés Ferenc. Egészen fiatalon került Magyarországra, de klubszinten játszott Németországban és Lengyelországban is. Karrierje legnagyobb sikerét 2014. májusban érte el, amikor a szegedi csapattal megnyerte az EHF-Kupát Berlinben.

Nem volt rossz gyerek Bármennyire is hihetetlennek tűnik, a sokszoros válogatott Miklós Magdolna kisfia gyerekkorában futballedzésre járt, labdarúgó szeretett volna lenni. Édesanyja az udvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola sporttanára volt, a kilencvenes évek elején az iskola fiúcsapatát egy tornára vitte, de a kiruccanásra velük tartott a kis Ferenc is. „Elvittem magammal őt is, az egyik meccs nem ment olyan jól a fiúknak, szóltak, hogy álljon be Ferike, mert ő náluk is magasabb. Beállítottam, dobott 2-3 gólt, jobban ment a csapatnak. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik első olyan helyzet, amikor megszerette a kézilabdázást” – emlékszik vissza édesanyja. Az ifjú Ilyés Ferenc a kilencedik osztályt már a Bányai János Iskolaközpont sportosztályában kezdte, szorgalmasan edzett, hamar kitűnt a többiek közül magasságával és erejével. De követett el diákcsínyt is, amire édesanyja így emlékszik vissza. „Frissen meszelték az iskola belső falait, amikor Ferikéék az osztálytársaival azon versenyeztek, hogy ki tud nyújtott lábbal minél magasabban nyo217

Ilyés Ferenc 1981. december 20-án született Székelyudvarhelyen, a korábbi sokszoros válogatott Miklós Magdolna fiaként. A magyar válogatott jelenlegi balátlövője, Bakó Lajos edző tanítványa a Székelyudvarhelyi ISK tagjaként román ifjúsági válogatott volt a kilencvenes évek végén, de játszott a helyi Tehnoutilajban is. 2000-ben került a Pick Szegedhez, ahol eleinte az ificsapatban, majd kölcsönben, Makón játszott. 2002 és 2007 között Szegeden a felnőtt csapatban stabil játékossá nőtte ki magát, ebben az időszakban került be a magyar válogatottba is. Első válogatott mérkőzését 2003. december 27-én játszotta Csehország ellen. Négyszeres Magyar Kupa-győztes, négyszeres magyar bajnok, a magyar válogatott tagjaként (annak csapatkapitányaként is) rendszeres Eb- és vb-résztvevő. Két olimpián játszott: a magyar csapat mind 2004ben (Athén), mind 2012-ben (London) negyedik lett az ötkarikás játékokon. Idén a Pick Szeged csapatával is elhódította az EHF-Kupát a Berlinben megrendezett Final Four-ban.


Székely Kalendárium – 2015

Miklós Magdolna, az udvarhelyi rekorder Miklós Magdolna minden idők egyik legismertebb székelyudvarhelyi kézilabdázója, 1948. július 4-én született, Tamás Ignác edző fedezte fel 14 éves korában, akkor a Mezőgazdasági Iskola csapatában játszott, 17 évesen már bemutatkozhatott az Akarat felnőtt csapatában, egy év múlva pedig az ifjúsági válogatottban. 1967-ben, az ifiválogatott tagjaként világbajnok lett Hollandiában. 198-szoros román válogatott, az ország színeiben összesen 396 gólt szerzett, szerepelt a világválogatottban is. Négy felnőtt világbajnokságon vett részt a román csapattal. 1971-ben Hollandiában negyedik, 1973-ban Jugoszláviában ezüstérmes, 1975-ben a Szovjetunióban negyedik (itt a torna legjobb játékosa volt, 24 gólt dobott), 1978-ban Csehszlovákiában hetedik lett, utóbbi

mot hagyni a falon. Az igazgató rajtakapta, de Ferenc azonnal hívott, hogy rögtön menjek az iskolába, mert baj van. Becsületes volt, elhallgathatta volna, de nem tette. Természetesen az ő lábnyoma volt a legmagasabban a falon” – mosolyodik el Miklós Magdolna.

Miklós Magdolna, Ferenc és Annamária édesanyja

vébén 14 találat fűződött nevéhez. Az 1976-os montreali olimpián negyedik helyet elért román válogatottban is kulcsszerepet játszott: öt meccsen 14 gólt dobott. Habár hívták más csapatokba is, mindig az Akaratban maradt, a hetvenes évek második felében pedig állandó válogatottként is a másodosztályú udvarhelyi csapatban játszott. Pályafutását 1980-ban fejezte be (az Akarat színeiben mintegy 1200 gólt szerzett másfél évtized alatt), ezután edzőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

dött vissza a Pick Szegedhez, ahol a kétezres évek elején profi karrierjét elkezdte – érdekesség, hogy egyedül Vadkerti Attilát találta ott a régi kollégái közül. Ilyés közben megjárta a Veszprémet, a német Lemgót és a lengyel Wisla Plockot is. Az új edző, a spanyol Juan Carlos Újra kellett tanulniuk Pastor teljesen új szemléletet hozott a kézilabdát Szegedre tavaly nyáron. „Azt is mondIlyés Ferenc azóta több mint tízéves hatnám, hogy szinte újra kellett tanulprofi kézilabdázói karriert tudhat maga nunk kézilabdázni” – jegyzi meg Ferenc mögött, két olimpián vett részt és renge- beszélgetésünk során. A Szegeddel idén teg európai kupameccset játszott, illetve nem sikerült sem a bajnokságot, sem a magyar válogatottban is majdnem két- pedig a Magyar Kupát megnyernie, de az száz találkozót vívott. 2013-ban szerző- őszi, magyar bajnoki mérkőzésen egy 218


Székely Kalendárium – 2015

Ilyés Ferenc 18 éves korában, az udvarhelyi ificsapatban, az álló sorban edzője, Bakó Lajos mellett (3-as mezben)

góllal győzni tudtak a nagy rivális, Veszprém ellen. Elhódították viszont a második számú európai kupát, az EHFKupát a Pick Szegeddel. „Egy életre szóló élmény volt gólokkal hozzájárulni a csapat győzelméhez, hiszen a Szegednek ez a legnagyobb nemzetközi sikere, nagyon megünnepeltük” – emlékszik vissza a 2014. májusi, berlini Final Fourra Ilyés, aki csapata legjobbja volt a francia Montpellier elleni döntőben, hét gólt szerzett a fináléban, egyik nagyobb volt, mint a másik. Nyert ő már a német Lemgóval is EHF-Kupát, de a mostanit sokkal nagyobb győzelemnek tartja. Néhány héttel később azonban jött a hidegzuhany: a magyar válogatott hazai

pályán, Veszprémben három góllal legyőzte Szlovéniát, de a visszavágón hat góllal kikapott, ami azt jelenti, hogy nem lesz ott a 2015-ös katari világbajnokságon. „Üröm az örömben, ez nagyon fájó nekem és a csapatnak. Meccsben voltunk, de a végén egyszerűen elfárad-

Ilyés Ferenc a székelyudvarhelyi Príma Rádió stúdiójában

219

Nem esik messze az alma a fájától Ferenc nővére, Ilyés Annamária szintén profi kézilabdázó: 1997-ben ifjúsági 2-es korosztályú országos bajnok lett a Székelyudvarhelyi ISKval, az együttes csapatkapitánya volt. 2000 után csak élvonalbeli együtteseknél játszott, Romániában a Kolozsvári Universitateában és a Nagybányai Selmontban, majd magyarországi csapatokban (Vác, Kiskunhalas, Ferencváros). 2008ban Németországba, a Bundesligába került, ahol előbb a HSG BlombergLippe, majd a TuS Metzingen keretét erősítette, jelenleg az SG BBM Bietigheim kézilabdázója.


Székely Kalendárium – 2015 tunk” – emlékezett vissza Ilyés, de azt is megjegyezte, hogy négy évvel ezelőtt fordítva volt, akkor ők nyertek ilyen módon a szlovénok ellen. Ilyés előtt új kihívások állnak: szerződéséből még két év hátra van, a Pick Szeged 2014-ben indult a Bajnokok Ligájában, illetve nem titkolt célja, hogy megtörje a Veszprém egyeduralmát a magyar bajnokságban. Két év múlva a majdani állapotától is függ (sérülései többször is hátráltatták az évek során), Ilyés Ferenc a magyar válogatottban miként ül majd tárgyalóasztalhoz, de az a 2007. április 4-én, sem elképzelhetetlen, hogy szülővárosa Székelyudvarhelyen lejátszott csapatában, a Székelyudvarhelyi KCRománia – Magyarország (30–27) ban folytatja. barátságos mérkőzésen

A székelyudvarhelyi kézilabdázás múltja és jelene A székelyudvarhelyi férfi kézilabdázás még az 1930-as években indult, de hivatalos nagypályás mérkőzéseken csak 1940–44 között vettek részt a város csapatai. A háború után összeverbuválódott az Autosport, amely évekig Románia élmezőnyébe tartozott – ez a korszak jelentette az udvarhelyi férfi kézilabdázás fénykorát. A hetvenes években a női kézilabda lett nagyon sikeres, a Székelyudvarhelyi Akarat 1976-ban érte el legjobb eredményét, bronzérmet szerzett az akkori első osztályú bajnokságban, állandó válogatott játékosai, olimpikonjai voltak Miklós Magdolna és Magyari Mária személyében. A hetvenes években a város egyik gyára, a Tehnoutilaj védnöksége alá került a férfi kézilabdacsapat, az utánpótlás-nevelést pedig a sportiskola biztosította, az 1980-ban átadott városi sportcsarnok mai napig a kézilabdázók otthona. A székelyudvarhelyi csapat olyan játékosokat nevelt ki, mint például a kilencvenes években szép karriert befutott Csavar Zoltán vagy Bartók Csaba. Utóbbi a magyar férfi kézilabda-válogatott oszlopos tagjaként közismert. A Székelyudvarhelyi ISK együttese 2005-ben megnyerte az országos nagyifjúsági kézilabda bajnokságot – erre a csapatra alapozva 2005 nyarán megalakult a Székelyudvarhelyi Kézilabda Club, amely az év őszétől megkezdte szereplését a Román Nemzeti Bajnokság másodosztályában, majd két év után, 2007-ben feljutott a Nemzeti Ligába, és a 2009/2010-es bajnoki idényben az európai kupákban is bemutatkozott. Az együttes azóta két bronzérmet (2012, 2013) és egy ezüstérmet (2011) szerzett, saját nevelésű játékosai (Mihalcea Andrei, Tálas Huba) állandó válogatottak. 220


Székely Kalendárium – 2015

A síelésben a napfelkeltét szereti A 2014-es szocsi téli olimpia legnagyobb magyar hőse minden kétséget kizáróan a csíkszeredai Miklós Edit alpesi síző volt, aki lesiklásban elért hetedik helyével olyan síző nemzetek versenyzőit utasította maga mögé, mint Ausztria, Németország, Kanada és az Egyesült Államok. A minden idők legjobb magyar alpesisí-eredményét elérő sportoló bebizonyította, bármire képes lehet, legközelebb Pjongcsangban már az aranyérmet pályázza meg. Kérdéseinkre a tőle megszokott szerénységgel válaszolt. – Hogyan került kapcsolatba a sportággal, és mikor derült ki, hogy átlagon felüli tehetséggel rendelkezik? – A szüleim rendszeresen vitték a bátyámat síedzésekre, én mindig vele tartottam, így ismerkedtem meg a sportággal, úgy négy-öt éves lehettem, amikor én is elkezdtem sízni. Kipróbáltam más sportágakat is, mint a tenisz, a taekwondo, de valahogy a sínél leragadtam, ez ment a legjobban. Volt egy országos gyerekverseny, ahol a korosztályomon felettieket is megvertem, talán ott kezdődött el valami, utána komolyabban nekifogtam az edzéseknek. 1999-ben voltam egy nemzetközi versenyen, ott is érmet szereztem, majd folyamatosan jöttek az eredmények. – Csíki hátterét elnézve csak azon csodálkozom, hogy nem korcsolyázó vagy épp jégkorongozó lett... – Valószínűleg azért nem, mert rövidek a lábaim. Édesapám jégkorongozott, lehet, hogy hokistának is beírattak volna, de mivel abban az időben nem volt lánycsapat, így maradt a sízés. Szerencsémre!

Magyarország színeiben indult. Mi állt e döntés hátterében? – A vancouveri olimpiára nem hozták ki sem az edzőmet, sem a szerviz-emberemet, aki gyantázza a léceimet. Az volt az utolsó csepp a pohárban, amit el bírtam viselni. Az olimpia önmagában nem lett volna csalódás, hiszen akárkivel megtörténhet, hogy lesérül, csak hát a társaság nem volt olyan jó. És most nem a sportolókra gondolok, hanem a vezetőségre. Az ötkarikás játékok után döntöttem úgy, átköltözöm Magyarországra, és ha már ott élek, akkor úgy gondoltam, illő, hogy azt az országot képviseljem. Ekkor vágtam bele az országváltási folyamatba, de a román szövetség nem akart elengedni, pénzt követelt a magyaroktól, míg végül a nemzetközi szövetség (FIS) úgy határozott, hogy átigazolhatok, viszont elvesztem az addig szerzett pontjaimat. Két opcióm volt: vagy elvesztem a pontjaimat, vagy pedig két évet kihagyok. – Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az addig elért eredményeit törölték, elölről kellett kezdenie a FIS-ponMegorrolt a románokra tok gyűjtését. – Igen. 22 évesen úgy versenyeztem, – 2010-ben a vancouveri olimpián képviselte Romániát, lesiklásban meg- mint a 16-17 évesek, mindent elölről sérült, kiesett. 2011-től pedig már kezdtem, a FIS-versenyeken utolsóként 221


Székely Kalendárium – 2015 indultam. Nehéz volt ezt megélni, meg a tam, végül az utánam érkező került el, így pontjaimat visszaszereznem annyira, hetedik lettem. Akkor pillanatnyilag kicsit hogy normális rajtszámom legyen. Majd- csalódott voltam, de rá pár percre már nem két szezonba telt, amíg ez sikerült, örültem. A szuperkombinációban elért sőt, van olyan próba, ahol még mindig 16., illetve a szuperóriás-műlesiklásbeli nem tudtam ledolgozni a hátrányom, pél- 15. hely is jónak mondható. A márciusi dául óriásban, ahol nem is nagyon volt világkupa-versenyen ötödik lettem, és ezzel valamilyen szinten bebizonyítottam, időm versenyezni. hogy nem véletlen volt az olimpia, hanem Új hazában, új színekben van valami alapja annak, amit én állítok. – Kívülállóként azt látjuk, hogy itt- Csak el kellett jönnie annak az időnek, hon adottak a körülmények a megfele- amikor beérik a munkám gyümölcse. – Nőtt-e a támogatottsága az olimlő felkészüléshez. Mégis, mi az, ami pia óta, mert tudom, hogy a magyar hiányzik? – Nem kívánok ebbe belemenni, vol- szövetség állami finanszírozása igen? – Igen, nőtt. Ígéretek is vannak, retak ígéretek, amiket nem tartott be a Román Sí Szövetség. A Magyar Sí Szö- mélem, ezek be is következnek. Revetségtől több megbecsülést kapok. mélhetőleg, mire elkezdődik az új szezon, Amikor átigazoltam, anyagilag nem érte nemcsak engem, hanem az egész magyar meg, viszont jobban értékeltek, jobban tá- sísportot is sokan fogják támogatni. mogattak. A sportolókkal is jóban vagyok, Többen felfigyeltek rám, és ehhez kellett a vezetőséggel is. az a hetedik hely, mert az ötkarikás játéko– Sporttörténelmet írt Magyaror- kat azok is figyelemmel követik, akik szágon. Az olimpián lesiklásban elért 7. mondjuk az alpesi sízést nem. helyet márciusban megtoldotta egy Aranyért küzd világkupa-sorozatbeli 5. hellyel. Elégedett a teljesítményével? – Azt nyilatkozta az olimpia után, – A szocsi olimpián a célkitűzésem az hogy négy év múlva, Pjongcsangban első hat hely valamelyikének a megszerzé- már az aranyérem lesz a cél. se volt, lesiklásban ehhez nagyon közel áll– Az olimpiára mindenki azért megy, A szocsi mezőnyből nemcsak bátor versenyzéssel, de a csodálatos kalocsai mintás ruházatával is kitűnt, amely miatt Viráglánynak is szólították

222


Székely Kalendárium – 2015 hogy legalább az első hatba bekerüljön, de még inkább azért, hogy érmet szerezzen, mert azt tartják számon. Azt szokták mondani, olimpiai bajnoknak születni kell – remélem, én annak születtem. Ez a célom, ezért fogok dolgozni az elkövetkező négy évben, de addig még van világkupa-sorozat, két világbajnokság, azokon is szeretnék jól szerepelni. – Vaxmestere, Stark Márton nevét az olimpia után mindenki megismerte. Mennyire számít a megfelelő technika a jó sportteljesítményhez? – Nagyon fontos, én úgy mondanám, hogy az eredmény felét adja. Hiába van nekem jó technikám, hiába húzom meg jól az íveket, ha nem csúszik a léc, rengeteFotó: Tofán Levente get lehet veszíteni. Az ő munkája is nagyon fontos. délutánonként a tömbház előtt játszottam – A sok felkészülés, verseny mellett volna a barátaimmal. hogyan szokott kikapcsolódni? Nem akar edzősködni – Szeretek túrázni, a természetbe járni, nyáron hétvégenként általában ezt szok– Van-e az ismertségnek valamiféle tam csinálni, amikor pedig hazalátogatok, árnyoldala? a családdal és barátaimmal vagyok. – Eddig nem tapasztaltam, persze, Szeretek biciklizni, illetve szörfözni tanu- hozzá kell szokni. Egyelőre még pozitívan lok, mindig azon vagyok, hogy valami újat ír rólam a sajtó, mert most kezdtek jó kipróbáljak. Ha nyaralni megyek, akkor eredményeim lenni, majd, ha gyengébben abban biztosan van valami mozgás is. teljesítek, biztos lesznek kritikák is, de Ősszel gyakrabban tudok hazajárni, ami- nem érdekel, én tudom, mi a célom, mi a kor még edzések vannak, három-négy dolgom, és azt csinálom. A sportban vannapot be tudok iktatni pihenésre, de nak hullámvölgyek, mindig nyerni nem ahogy elkezdődik a versenyszezon, akkor lehet, veszíteni is tudni kell. már nagyon ritkán. – Azt csinálja, amit szeret. Mi az, ami – Tapasztalta-e az élsportolói karri- motiválja nap mint nap? er hátrányait? Érezte-e úgy, hogy le– Egyrészt épp ez, hogy szeretem, amit maradt valamiről? csinálok. De mint mindenki másnak, a – Tudom, hogy sok mindenről lema- pénz is motiváló tényező, viszont csak radtam, de én ezt nem érzem tragédiának, olyan szinten, hogy a megélhetésemet bizlemondásnak. Amikor edzőtáborban vol- tosítsam. Nem az a célom, hogy meggaztam, ugyanúgy gyerekek vettek körül, és dagodjam, hanem, hogy tudjam magam ugyanolyan jól éreztem magam, mintha fenntartani. És gondolnom kell arra is, 223


Székely Kalendárium – 2015 hogy mi lesz majd, ha abbahagyom. – Úgy 32–33 éves korig (1988. március Sportolás mellett nem nagyon lehet 31-én született – a szerk.). Ha az eredmétovábbtanulni, nekem van egy sportegye- nyeim jók, és a szervezetem bírja, én eddig temem, de más képzésem nincs, időm tervezem folytatni. sincs rá. Szeretnék legalább annyi pénzt – Mit szeret a legjobban ebben a összegyűjteni, hogy ne a semmiből kezd- sportágban? jem újra az életet. – A napfelkeltét. Azt, hogy az elsők kö– Van már elképzelése arról, hogy zött lehetek a pályán, és láthatom, ahogy mi lesz, miután abbahagyja a verseny- felkel a nap. Na meg persze, az izgalmat, hogy egy lesiklásnál megnő az adrenalinzést? – Szeretnék mindenképp a sport mellett szintem. Én úgy érzem, jól döntöttem, ha maradni, de nem edzőként, inkább sport- újraszületnék, ugyanezt választanám. diplomáciával foglalkoznék. Edző azért Nem választanék csapatsportágat, nem nem, mivel egyrészt a síszakmában inkább szeretek függni másoktól, ha valamit végférfiak vannak, a nőket kevésbé értékelik, hezviszek, legyen az enyém a dicsőség. – Mi a legnagyobb álma? másrészt azért, mert voltam és vagyok ele– Az, hogy olimpiai bajnok legyek, és, get távol, ha abbahagyom, akkor szeretnék hogy összetett világkupát nyerjek, egy családot alapítani és otthon lenni. – Meddig lehet ezt versenyszerűen évben én legyek a legjobb síző. Bartha Zsófia űzni?

FOKKUS ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR (C.A.R. FOKKUS-IFN) Szolgáltatásaink: 1. gyors kölcsönök, 2. csökkentett kamatú kölcsönök húsvétra, karácsonyra és iskolakezdésre, 3. spórolási lehetőségek (most gyerekeknek is), 4. számla "zetések, díjmentesen, 5. temetkezési alapok gyűjtése. Bővebb felvilágosítás székhelyeinken: Kézdivásárhely, Molnár Józsiás utca 2. szám, tel.: 0267/361780 Csíkszereda, Hargita út 8. szám, tel.: 0366/102464 Bereck, Főút 140. szám, tel.: 0267/368300 Gelence, Főút 615. szám, tel.: 0267/345111 honlapunk: www.carfokkus.ro 224


Székely Kalendárium – 2015

A jelenés Történt 1947-ben, a II. világháború utáni reménytelenség időszakában, Székelyudvarhelyen (részlet egy hosszabb, kiadatlan visszaemlékezésből). Gyermekkoromban és még később is megbénult volna: árusok, vevők, abbaUdvarhely központjában volt egy nagy hagyva a dolgukat, az út porába rogytak, beépítetlen terület. A régi Fagátnál kez- és térden állva imádkoztak, földöntúli dődött, a Kollégium-hídnál végződött, tekintetüket pontosan a mi házunkra melyek már nem léteznek, elvitte őket az szegezve. Azonnal berohantunk a szüle1970-es és az 1975-ös nagy árvíz. Jobb inkhez, és közöltük velük a furcsa helyfelől, egyenes vonalban a Nagy-Küküllő zetet. Ők az ijedtségtől szólni sem tudhatárolta, bal felől, félkör alakban a tör- tak, dermedten álltak ki a kapuba, majd ténelmi, barokk központot szegélyező onnan bátortalanul léptek ki az utcára, Malomárok. A központtól egy fahidacs- hogy szemügyre vegyék a ház oldalát – kán lehetett bemenni erre a valódi szi- mi kényszerítette az utca népét e külögetre. Kijutni innen csak egy, a Ma- nös révületbe? lomárok zuhogó vize fölé épített, kes– Dézsy úr, a háza ablakaiból nem keny pallón lehetett, a malom mellett. más tekint le e szegény népre, mint maga Ez az egész terület régen a malomtu- a Szűzanya, karján a kis Jézussal! – szólt lajdonos Szabó családé volt. Az évek egy ismerős a tömegből édesapámnak. – folyamán eladogattak belőle egy-egy lak- Úgy látszik, Isten kiválasztotta magát, helyre valót, a többi részét gyümölcsös mint jó keresztényt, buzgó egyháztanáés kukoricás képezte, meg árterület. Ezt csost, s a maga ablakszemeit kihasználva, a városrészt Tímárköznek nevezték, a Szűzanya révén akar üzenetet, vigaszmivel elhelyezkedése és adottságai révén talást küldeni nekünk, szegény, magunktökéletesen megfelelt a tímárok és szű- ra maradt székelyeknek. Pedig hogy bízcsök műhelyeinek. Édesapám és nagybá- tunk az ámerikaiakban… De rajtunk tyám is tímárok voltak, hát ide építettek. már csak a Jóisten segíthet. A heti vásárt mindig kedden tartották A szavakat újabb leborulás követte. a főtéren. Egy szép napon, az 1940-es És valóban: amint a nap sugarai az évek végén a piac a mi utcánkba, vagyis a ablak támláin megütköztek, gyönyörű, Tímárközbe költözött. Mi, akkori gyer- szivárványos színekben sziporkáztak, mekek ezt nagyon élveztük, szórakoztató különös csillogást adva az egyébként volt számunkra a sokféle ember látványa, igen foltos, rossz minőségű ablaküvega sok apró állat, a zűrzavar, a zsibongás… nek. A Szűzanya képét azonban sehogy Egy délelőtt, a régi, kisvárosi szokás- sem tudtuk felfedezni rajta. A nép azonhoz híven, húgommal épp kikönyökölni ban továbbra is suttogott, és átfutott a készültünk az utcai ablakba, amikor hír a városon: az egyháztanácsos ablakarémülten láttuk, hogy a piac, mintha in megjelent a Szűzanya! 225


Székely Kalendárium – 2015

A szüleim már nagyjából tudták, hon- reménysége! / Bús nemzeted zokogva nan fúj a szél: ezekben a válságos idők- esd!”, csendült fel a nép ajkáról, majd ben ismételten híre kelt, hogy Brassóban „Isten, segíts, Mária, segíts, ne hagyj el!” a nagyon vallásos emberek házának tűz- – könyörögtek porba hullva. De nem falán többször is látni vélték Szűz Má- tehették azt sem sokáig. Alig telt el egy riát. Visszagondolva, ma sem értem, fertályóra, a tömeg némán kettévált, s a mivel volt ez magyarázható, bizonyára kapunk előtt megállt egy bogárhátú fekeaz amerikaiak rádióban tett, felelőtlen te autó, a Szekuritáté rettegett járgánya. kijelentései, ígéretei. A székelyek a hábo- Többen szálltak ki belőle, egyenruhások, rú utáni elkeseredettségükben állandóan gumibotokkal felfegyverkezve. az „ámerikai felszabadítókat” várták, hitMár a kapuban megkezdődött az tek bennük, hogy jönnek, és megszaba- ordítozás: dítanak az oroszoktól, a kommunisták– Hol vagy, Dézsy, te híres egyháztatól... De a valóság mást tartogatott szá- nácsos, az egyház pénzelője, talpnyalómukra. Államosítást, megaláztatást, ki- ja? Miért festetted az ablakodra Szűz zsákmányolást, identitásuk és szabadsá- Máriát!? Valld be, mert ha nem, nagyon guk megnyirbálását, keserű kenyeret és megkeserülöd! Te népbolondító! Hol erőszakos iparosítást. A nép elkesere- vannak a festékeid? dettségében, megfogyatkozott reményÉdesapám egy darabig csak az ablakedésében imáival a Szűzanyához mene- kokat nézte, csodálkozva a napfényben kült. Ezért látták még a tűzfalon, az abla- csillogó, gyönyörű színeken. Tagadta, kok üvegein is Jézus anyját. hogy ő vagy a család bármely tagja ilyen Azon a különös délutánon pedig az megtévesztő dolgot cselekedett volna. összesereglett, hívő udvarhelyiek folytat- Nem hittek neki. ták hát az imádkozást, Szűz Mária meg– Pártunknak és kormányunknak éneklését: „Nagyasszonyunk, hazánk gondja van az ilyen negatív elemekre, 226


Székely Kalendárium – 2015 akik csak akadályozzák a szocializmus ablakaimra, de eszembe jutott, hogy a kibontakozását! – hangzott el, majd, háború alatt is folytattam az építkezést, mire valaki felocsúdhatott volna, be is mikor nem voltam behívva katonának. tuszkolták az autóba a családunk fejét. Akkor nagy volt az építőanyag-hiány, A tömeg némán figyelte a történte- ezért az ablakaim beüvegezésére csak ket, de nem tágított egy tapodtat sem. harmadosztályú üveget kaptam, csak Mi, ifjú leányok, édesanyánkkal karöltve ilyet árultak, nyugtám is van róla. Ez az keservesen zokogtunk. Korábban hallot- üveg már kezdettől szivárványos volt, ha tuk, mi a sorsa annak, akit bevisznek. megsütötte a nap, vagy ha megmostuk. Magam sem tudom már, mennyi idő – Vagy úgy! Hát elő azzal a nyugtával, telt el így, szívszaggató sírásba temetkezve, maga osztályellenség! amikor újra házunk elé kanyarodott a förBekísérték a szobába, és az íróasztal telmes fekete masina. Durván kirángatták összes fiókjának tartalmát kiborították a belőle édesapámat. Látszott rajta, hogy földre. Nagy megkönnyebbülésünkre megverték, de ő igyekezett tartani magát. előkerült az életmentő nyugta. A pribéMegint kezdték, hogy vallja be a bűnét. kek kézbe vették, nézegették, forgatták, – Ellenpropagandát fejtesz ki! – ordí- mintha ellenőriznék. Pedig hát hogyan is tották. – Bolondítod azt az amúgy is tehették volna, legtöbbjüknek iskolája buta népet! Hisz’ Isten nincs is, ha lenne, sem volt, csak néhány elemi. De volt most idejönne, hogy megvédjen téged a egyenruhájuk, gumibotjuk és pisztogumibotjainktól. Ha-ha-ha! De látod, lyuk! Hát éltek is velük! nem jön. Mert nincs. Na, halljam, miVégül öntelten kiadták a parancsot, lyen céllal tetted? – folytatódott a gyöt- hogy a család nőtagjai azonnal jöjjenek relmes vallatás. meleg, szódás vízzel, rongyokkal felszeÉdesapám váltig hajtogatta, hogy ő relve: le kell mosni az összes ablakot, nincs, mit bevalljon, mert nem festett utána pedig le kell ragasztani sötétkék semmit az ablakokra. Ekkor feldühöd- csomagolópapírral! Azt pedig levenni tek, és újra elvitték. Közben újabb sze- nem szabad, míg az esemény teljesen kuscsoport jelent meg a piactéren, és feledésbe nem merül! Azzal elmentek, a gumibotokkal, durva fenyegetéssel haza- kapun kívül jutva pedig újra nekifogtak felé akarták terelni a népet. A székelyek gumibotjaikkal szétszalasztani a sokasáazonban nem tágítottak: sírtak, jajgat- got, hazafele terelni a síró, imádkozó tak, de egy lépést sem mozdultak. Hát gyülekezetet. egyszer csak visszajött az autó: megint Így történt, hogy hosszú évekig lesöhozták édesapámat. Most nagyon meg- tétített ablakok mögött lakott a Dézsy verhették, mert annak a nagy, magas család, félelemben, szomorúságban. tímár embernek keze, lába és szája egy- Telt-múlt az idő, fájó emlékeink kissé formán reszketett. De nem engedte el elhomályosodtak. Egy napon aztán magát, kereste a kiutat, mígnem fejébe leszedtük az ablakokról a sötét papírt, ötlött a mentő gondolat: és újra beragyogott szobánkba a napsu– Kérem, hallgassanak meg! – mond- gár. ta. – Én nem festettem soha semmit az Nagy Irén (Székelyudvarhely) 227


Székely Kalendárium – 2015

Megmenekült szentek Az 1980-as évek második felében, a romániai falurombolási tervekkel és a nyomasztó egyházellenes propagandával párhuzamosan volt olyan elképzelés is, hogy megváltoztatják azokat a településneveket, amelyek tartalmazzák a „szent” szót. Egyik konkrét célpont Sepsiszentgyörgy volt, hiszen román elnevezése (Sfîntu Gheorghe, illetve Sfântu Gheorghe) szemet szúrt a központi párthatalomnak. Az érintett és veszélyeztetett települé- jelenik meg a román elnevezésekben a sek (város, község, falu) zöme Erdélyben „sfântu” vagy „sfânta” szó. Csaknem száz található, ezek elnevezése magyar erede- másik esetben a „san” előtag helyettesíti, tű, a román fordításokban pedig sok he- álcázza, mindegyik Erdélyben (Bánsággal, lyen „san” szótagkén jelenik meg a „szent” Partiummal együtt) van, a legtöbbször szó (Szentjobb = Saniob, Szentleányfalva Maros megyében találkozunk ilyennel. = Sanleani, Csíkszentimre = Santimbru), Az erdélyi településnevek magyar nyelmáshol teljesen mellőzték (Gyergyó- vű jegyzékében legalább harminc olyan szentmiklós = Gheorgheni, Székelyszent- szerepel, amelyik a „szent” szóval kezdőerzsébet = Eliseni, Homoródszentlászló = dik (például Szentegyháza, Szentkatolna, Vasileni). A meg nem történt csapáson Szentháromság), ezen kívül van még több keseregni fölösleges, de talán megér egy mint százhúsz olyan is, ahol a „szent” nem szellemi barangolást a téma, hogy lám, az összetett szó első tagja (például hány települést érinthetett volna a diktá- Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Szétorék ördögi terve. kelyszentlélek, Csíkszentlélek, CsíkmindRomániában hat Sfântu Gheorghe szent, Érmindszent, Kisszentlőrinc). helység létezik. A háromszéki SepsiszentA felsorolt példákat jól érzékelteti, s györgyön kívül Csapószentgyörgy falu emellett külön is figyelemre méltó, hogy Maros megyében, Radnót közelében, két több erdélyi tájegységben ugyanazokról a falu a dél-romániai Giurgiu megyében, szentekről hány települést neveztek el egy község Ialomița megyében és egy őseink, illetve a korabeli hatóságok. Szent másik község a tengerparti Tulcea megyé- Márton: Belényesszentmárton (Bihar ben. Ugyanitt szintén Sfântu Gheorghe az megye), Csíkszentmárton (Hargita), Diegyik deltai Duna-ág elnevezése. csőszentmárton (Maros), HomoródA Hargita és Kovászna megye határán szentmárton (Hargita), Kakszentmárton tündöklő Szent Anna-tó román neve (Szatmár), Kóródszentmárton (Maros), Lacul Sfânta Ana. Van még egy Sfântu Ilie Magyarszentmárton (Temes), Mezőnevű falu a moldvai Suceava megyében, szentmárton (Maros), Nyárádszentmáregy Sfânta Elena (Dunaszentilona) falu ton (Maros), Pusztaszentmárton (KoKrassó-Szörény megyében és egy Sfintești lozs), Sósszentmárton (Kolozs), Szentnevű község Teleorman megyében. márton (Arad), Szentmártonmacskás Ennyire egyértelműen több helyen nem (Kolozs), Szépkenyerűszentmárton (Ko228


Székely Kalendárium – 2015

A kommunisták még a Szent Anna-tó nevét is megváltoztatták volna Fotó: Bereczki Barna

lozs), Szerbszentmárton (Temes), VáradSzent István király: Csíkszentkirály szentmárton (Bihar). A Kárpát-me- (Hargita), Enyedszentkirály (Fehér), Érdencében összesen 51 Szent Márton-ne- szentkirály (Szatmár), Gyéresszentkirály vű település létezik! (Kolozs), Kalotaszentkirály (Kolozs), Szent György: Csíkszentgyörgy (Har- Marosszentkirály (Maros), Pusztaszentgita), Erdőszentgyörgy (Maros), Karas- király (Kolozs), Sepsiszentkirály (Kovászszentgyörgy (Krassó-Szörény), Maros- na), Székelyszentkirály (Hargita), Szentszentgyörgy (Maros), Meszesszent- király (Hunyad), Szilágyszentkirály (Szigyörgy (Szilágy), Monostorszentgyörgy lágy), Topaszentkirály (Szilágy). (Temes), Oláhszentgyörgy (BeszterceSzent Péter: Barcaszentpéter (Brassó), Naszód), Sepsiszentgyörgy (Kovászna), Homoródszentpéter (Hargita), KisSzászszentgyörgy (Beszterce-Naszód), szentpéter (Temes), Németszentpéter Szentgyörgyválya (Hunyad), Sztrigy- (Arad), Nagyszentpéter (Temes), Szentszentgyörgy (Hunyad), Tárnokszent- péterfalva (Hunyad), Szentpéterfalva györgy (Temes), Torockószentgyörgy (Szilágy), Szentpéterivölgy (Maros), Új(Fehér), Uzdiszentgyörgy (Maros). A szentpéter (Temes), Uzdiszentpéter Kárpát-medencében a Szent György-ne- (Maros). Egy-egy vagy több település nevű települések száma 37. vében szintén megjelennek: Szent AndSzent Miklós: Aranyosszentmiklós rás, Szent Anna, Szent Benedek, Szent Já(Beszterce-Naszód), Betlenszentmiklós nos, Szent József, Szent Lázár, Szent Mi(Fehér), Csíkszentmiklós (Hargita), hály, Szent Pál, Szent Tamás és mások. Gyergyószentmiklós (Hargita), HegyAz erőszakos névcserékre valószínűleg közszentmiklós (Bihar), Káposztásszent- az 1990-es évek elején került volna sor, ha miklós (Maros), Krasznaszentmiklós nincs az 1989. decemberi hatalomváltás. (Szatmár), Kisszentmiklós (Arad), Nagy- Az „átkeresztelések” halasztásához az is szentmiklós (Temes), Németszentmiklós hozzájárulhatott, hogy 1988 tavaszától a (Temes), Oláhszentmiklós (Bihar), romániai és erdélyi településneveket nem Szamosszentmiklós (Kolozs), Székely- szabadott magyarul megjelentetni a sajtószentmiklós (Hargita). A Kárpát-meden- kiadványokban, a „szentes” román nevek cében háromtucatnyi település viseli pedig nem voltak annyira feltűnőek. Szent Miklós nevét. Botos László 229


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföldi kincskeresők Még ma is sok helyen él az a hiedelem, hogy várromok közelében, egykoron híres emberek házának pincéjében töméntelen kincs rejtőzik. Már rég eltávoztak közülünk azon öregek, akik szóbeszéd alapján még ismerték ezeknek a történetét, ám valljuk be, néha még ma is megmozgatják a fantáziánkat a rejtélyekből szőtt legendák, s titokban feltesszük a kérdést: vajon nincs-e némi igazságmagvuk? Úgy két emberöltővel ezelőtt az el- mek. No meg egyre többen szerettek ásott kincsek létezését még senki sem volna meggazdagodni! vonta kétségbe. Erről tanúskodnak a várA Dózsák telke romok mellett ma is jól kivehető „kutatóárkok”, mint például az erdővidéki A 19. század végére tették azt az ese„hegyestetői várnál” (Rika), az udvarhe- tet, amelyet az Erdélyi Múzeum folyóirat lyi Budvárnál, Rapsonné váránál és így 1947. 1–4. számú füzete ír le. Az akkori tovább. Gyergyócsomafalván a Várkő- régi öregek szerint Bálint József harangnél még a hegy is aranytól csepegett, szerű, arannyal színültig teli „rézüstöannyi kincset rejtett magában, mondják, köt” ásott elő a Dózsa család dálnoki telGyergyóújfaluban azt mesélték, a kén, ezzel magyarázva feltűnő meggazCigánykő határában rablók ásták el kin- dagodását. Igaz, dr. Imreh István bölcseiket, ugyanakkor Gyergyószárhegy csen állapítja meg A vagyonszerzés megközelében is észleltek „aranyfolyást a ítélése a háromszéki Sepsibodokon című földből”. Ám a kincsek megtalálásának 1946-os tanulmányában, hogy a nép többnyire „áthághatatlan akadályai” vol- konzervativizmusából eredendően hajtak. Vagy átok ereje alatt rejtették azokat lamosabb az irracionális magyarázatokföldbe, vagy mondabeli állatok őrzik, ra, mintsem elfogadná: vállalkozó szelmióta világ a világ, és vészt hoznak a lemmel, kitartó munkával is rá lehet kutakodókra. lépni a jólét útjára… A 17–19. században sorra jelentek Átkok és vágyak terhe alatt meg kincskereső-kézikönyvek, amelyekben mágikus és liturgikus szövegek keveAz ősi hitvilág modernkori újraélesztérednek babonás utalásokkal, precízen sét célzó talán utolsó próbálkozások egyileírva, mit kell és mit kifejezetten tilos két örökítette meg Simon Katalin az tenni kutatás közben, mert a szabálytól Erdélyi Múzeum folyóirat fent említett szávaló legapróbb eltérés dugába dönti a mában, ahol egy 15-20 személyből álló vállalkozást. A 19. század végén, 20. szá- szentivánlaborfalvi amatőr kutatócsoport zad elején feltehetőleg azért szaporod- esetéről számol be. Ezek 1928–1930 tak meg a kincskeresők, mert addigra táján, az öregektől hallott mendemondáknémileg alábbhagytak a babonás félel- ra alapozva, különböző bonyolult rituálé230


Székely Kalendárium – 2015

Fotó: Bartos Lóránt

A Kézdialmás feletti Almás várának falrészlete. A legenda szerint a pincéjében aranykincs rejtőzik

kat végeztek, hogy sikerre jussanak. Idé- Így két Y alakú fácskát készítettek. A két fácskát egy-egy személy tartotta kezében zünk a dolgozatból: „A kincskeresés alkalmával a követke- úgy, hogy villáik egybekapcsolódjanak. ző, hagyományosan kialakult szabályokat Némelyek szerint a vesszők el nem ágazó alkalmazták: az ásás megkezdése előtt részét, a szárát piros selyemcérnával körül meg kell állapítani, hogy a hely és az ott kell tekerni. Mások szerint ez felesleges, található kincs jó-e vagy el van átkozva. mert csak babona. Amikor két ember a Ennek következő a módja: a kutatás alá vesszőt a fenti módon összeérteti és az kerülendő helyen egy kis gödröt kell ásni, ’érintkezés jó’, azok vonzódni kezdenek az onnan becsukott szemmel oldalt fordulva, elásott kincshez, és akik kézben tartják, balkézzel egy marék földet kell kiemelni. érzik a vonzás erejét, sőt kénytelenek a A földet templomból hozott szentelt víz- vesszőt követni. Egyesek szerint bárki zel megöntözik s vásáron, alku nélkül vett veszi kézbe a varázsvesszőt, érzi a vonzást, fedeles cserépfazékba téve elássák a mások szerint csak kiválasztottak kezében küszöb alá. Az elásó ez éjjel álmot lát. Ha kezd működni a pálca. Az általam meghallgatott keresők álmában fehér, magyar ökör jelenik meg, a hely jó, ha pedig előreálló, hegyes szarvú, közül többen erősítik, hogy ők ezt a vonvad nézésű ökör, akkor a kincs elátkozott, zást érezték (Dávid Zsigmond, Hidi András, Daragics Ferenc), és a varázsveszés azt nem szabad kutatni.” A dolgozatban taglaltak szerint a kuta- sző őket is vezetni tudta. A lusta emberek tandó területet vagy láng fellobbanása kezében nem működik jól a vessző, az jelöli, vagy pedig kincskereső varázsvesz- ’élesebb vérűek’ kezében jobban hat. A szővel keresik. A láng jelölte területen is kincs felkutatásához igénybe vettek egy varázsvesszővel lelik meg pontosan azt a alkalommal egy Nagypatak községből helyet, ahol az ásást meg kell kezdeni. „A hozott olyan román gyereket is, aki édesvarázsvessző törpe vadrózsa ágából anyjának hetedik fiúgyermeke volt, és készült oly módon, hogy a bármely idő- bűvös szemeivel megláthatta a föld alá ben leszakított vessző ágait letakarították, ásott kincset, ha előbb a két hüvelykujját a legfelső két elágazást hagyva csak meg. fehér mákolajjal bekenték. Az így megálla231


Székely Kalendárium – 2015 pított helyen, amely nem volt elátkozva, ásott gödör fenekén tüzet raktak, felette megkezdődhetett az ásás. üstben vizet forraltak. Egy kivitt fekete Az ásás megkezdése előtt a közülük macskával a keresők nyakát körüljáratmegválasztott pap imát mondott, hogy ták, megkörmöltették, azután az élő ezzel a kincskeresőket óvja meg a kincset fekete macskát és egy fekete tyúkot a őrző szellemektől, nehogy a keresők nyo- fövő vízbe beledobták. Az ásást vezető a morékká váljanak. Ugyanezen okból a tyúkhúsból evett, a macska gerincét kincskeresők különböző védő tárgyakat pedig végig kellett rágnia. Azután a fonahordoztak zsebükben, így pl. medvetrá- lat a gödör falára felerősítették és folytatgyát, sastejet, vagy pedig javasasszonyok ták tovább az ásást. A várt eredmény készítette zsírral kenték meg a kezüket stb. még mindig nem jelentkezett. Ismeretes volt az a hiedelem, hogy az Az ásás idején nem volt szabad beszélgetni, csak, mikor pihenést tartottak. A kincs- elásott kincs felkeresése ’emberéletet keresésben résztvevőknek ’jószándékúak- követel’. Ennek a hitnek Laborfalván az nak’ kell lenniük, ellenkező esetben az lett az eredménye, hogy az önként jelentkező H. J.-t fel akarták áldozni. ásás eredménytelen marad. (…) Amikor a fentiek után sem került elő Csak a még idejében közbelépő csendaz áhított kincs, akkor ’áldozatot’ mutat- őrség akadályozta meg az emberáldozatak be. Ez a következőképpen történt: a tot…” (Simon Katalin: Székely kincskerekincskeresők az ásás helyét körülállot- sők Háromszéken) Jancsó Katalin ták, magukat fonallal körülkerítették. Az

Orbán Balázs a Székelyföld leírása idején Rapsonné váránál járva ezt látta: „Ezen sziklában van egy bolond kincs keresőnek lakbarlangja: egy szoba nagyságú üreg. Ott van sziklába vésett ágya, kemenczéje; ott vannak szerszámai, melyekkel ő már évtizedek óta fúrja, vájkálja a hegynek tömör trachyt szikláit; már évtizedek óta lakik ott, már két bányaüreget (mert bányász volt) vitt be a vár alá. Egyik már 30 öl hosszú alagút, mert ő a vár közép pontján levő (hol mély üreg van) kút alá akar ásni, hol eltemetve lennének Rabsonné roppant kincsei; az ő s a nép hite szerént: szekérkötő rúd (minővel a szénát szekéren leszorítják) nagyságú aranyrudak; roppant arany-oroszlányok, kárbunkulus szemekkel; arany-kotló fiaival; nagy arany-hordók tele arany pénzzel; az ezen roppant kincset befogadó pincze pedig, három arany lánczon csüngő, fő-nagyságú, szintén háromszögű, gyémánt által van megvilágitva. Ezen regés kincsnek feltalálására vágyakodik a szegény öreg, s bár jó módú gazda volt, majd mindenét elaknázta e kincskeresésbe; s bár elszegényedett, elöregedett, de a feltalálás reményével még most sem hagy fel: hanem egész nyáron át a szikla üregben lakva, éhezve, nélkülözve, embert kerülve féltékenyen fúrja, faragja a hegyet.” 232


Székely Kalendárium – 2015

2015: a nagy célok és lehetőségek éve A 2015-ös év számmisztikai elemzés révén a 8-as számra redukálható. Ez azt jelenti, hogy fontos a kiegyensúlyozottság, higgadtság, céltudatosság megőrzése, maradjunk kötelességtudók és lelkiismeretesek. Most bátran lehet tervezgetni, álmodozni, mert a megvalósulás még sose volt ilyen közel! Eddig tartott a tanulás és érés, most pedig jöhet a szüret! Ebben sok segítséget kaphatunk várat- most van elég lanul felbukkanó mentoroktól, protekto- bátorságunk, roktól is, de az első lépést nekünk kell hogy „előadmegtennünk. A sikerhez elengedhetetlen juk" magunkikristályosítani, hogy mihez értünk, kat. Mindenmiben gyűjtöttünk sok tudást, és miben képpen nyilvárendelkezünk elegendő tapasztalattal. n o s s á g o t Bátran meg kell mutatnunk a képessége- kell találinket. nunk, A határozottabb fellépés és a magabiz- a h o l tosság szinte vonzza a pénzt, a társasági és m e g m u üzleti sikereket. Minden esetben magunk- t a t h a t j u k hoz kell ragadni a kezdeményezést! ké pes sé ge in Mindemellett nem szabad elmulaszta- ket. Beszéljünk bátnunk másokon is segíteni – ez a tartós ran mindenkinek a terveinkről! Meg siker záloga! fogunk lepődni, hogy milyen váratlan 2015 sokaknak hozhat csalódásokat is, módon érkezhet a segítség! főleg ami a tekintéllyel és köztisztelettel Mindent összevetve, üzleti sikerek, kapcsolatos funkciókat illeti. De igazából anyagi fellendülés várható a 2015-ös a hatalom és a tekintély felismeréséről és évben. A pénzzel való kapcsolat éppen ezek helyes „használatáról” szól az eszten- ezért különösen fontos. Megfelelő dő „leckéje”. A hatalmat könyörületesség- szemléletmódot kell kialakítani vele nek és a mások iránti tiszteletnek kell kie- kapcsolatban, hogy a pénzügyi művelegyensúlyoznia! Ez nem a társadalmi tör- teken át felismerjük az energiák vánvények megszegését jelenti, hanem az dorlását, áramlását. Ha anyagi érzéisteni törvények emberi dolgokban való künkre hagyatkozunk, növelhetjük alkalmazását. bevételeinket, a pénzforgalmunkat. Ebben az évben energiáink, ambíció- Viszont nem kedvez ez az időszak a ink, akaraterőnk a tetőfokára hág. Ezt ki passzivitást, alárendelődést, visszavokell használni! A határozott, jó fellépés nulást, lassú, csendes, elmélyülést miatt most célszerű magas beosztású, igénylő tevékenységeknek. befolyásos emberekkel tárgyalni, mert Csutak Csaba 233


Székely Kalendárium – 2015

2015: a Kecske éve – többet ésszel, mint erővel 2015. február 19-e és 2016. február 7-e között a Kecske kínai állatövi jegy befolyásolja a világ és mindennapjaink eseményeit. A Kecske (Juh) jin energiát hordozó jegy, a béke, a harmonikus együttélés és a nyugalom szimbóluma. Ez a három fogalom, ami meghatározza a Kecske évének tizenkét hónapját. Bár sokan már jó ideje háború(ér)t kiabálnak és visszaszámlálnak, fegyveres konfliktusra nincs kilátás – a nagyhatalmak is inkább a megoldásokra, a kompromisszumokra fektetik a hangsúlyt a béke fenntartása érdekében. A Kecske ugyanakkor passzív, gondos- éve csillapítóan hat a felgerjedt nemzeti kodó jegy, aminek hatására lehetőség lesz érzésekre, előtérbe kerül a bölcsesség. A régi (lelki vagy fizikai) sebeink begyógyí- sors kedvező arcát a békés kompromisszutására, az emberiségen esett önpusztító mot keresők fele fordítja. Ugyanez érvényes a gazdasági riválisok sérülések jóvátételére. Haladhatunk egymás mellett a hit és a bizalom jegyében, közötti viszonyra is. Sokan a szívük-lelkük valamint abban a meggyőződésben, hogy mélyére néznek majd, újraértékelik az egya jó mindig, minden körülmények között kor forró fejjel megtett hibás lépéseket, a rossz fölé emelkedik, legyőzi a békés minden viszálykodás nélkül a harmónia és együttélés akadályozóit. Azok tehát, akik a gazdasági hatékonyság útjára lépve. Családi kapcsolatainkat az együvé tarhisznek a jóban és a boldogságban, sikeresek lesznek. A hangsúly azon lesz, hogy tozás érzése, a hűség és a fegyelem domiegységes erővel harcoljunk a gonosz és a nálja. Az egymás iránti ellenérzések elcsitulnak, a családi egységet zavaró döntések bomlasztó erők ellen. A Skorpió jegyében tartózkodó (2015. kiküszöbölődnek annak érdekében, hogy szeptember 15-ig) Szaturnusznak, vala- a régi töréseket egyenesbe tudjuk hozni. mint a Bak jegyében hosszú ideig tartózko- Kitűnő periódus ez vívódásaink elcsitítádó Plútónak köszönhetően stabilitást kap sára, hibáink jóvátételére. A Kecske (Juh) aurája mindenre kisuaz életünk, erősebb intuícióval keressük és találjuk meg a megoldást saját gondjaink- gározza nyugtató energiáit. A legzűrösebb ra, valamint az emberiséget megmételyező periódusnak a Sárkány által dominált problémákra. Sok múlik azon, mennyire hetek ígérkeznek, mely időszak a tavaszi tudunk a gondjainkkal szembenézni – glo- napéjegyenlőséggel kezdődik (március bális gazdasági fejlődés, lépések a társadal- 20.), és április 20-ig tart. További zavaromi igazságosság irányába csak békében sabb időszak a Bivaly által uralt hetekben lehetségesek. Bár jelenleg minden oldalról várható, ami a téli napforduló (december kardok csörögnek a fejünk fölött, a Kecske 22.) és 2016. január 20-a közé esik. 234


Székely Kalendárium – 2015 A Kecske által uralt évek: 2015: teljesség és felhalmozás. 1907. február 13. – 1908. február 1. KÍGYÓ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 1919. február 17. – 1920. február 19. 2001): az utazások ideje 1931. február 17. – 1932. február 5. Szerencsés hónapok: április, július, au1943. február 5. – 1944. január 24. gusztus, szeptember, december. 1955. január 24. – 1956. február 11. 2015: több erő a magánéletében. 1967. február 9. – 1968. február 28. LÓ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 1979. január 28. – 1980. február 15. 2002): az álmok megvalósulása 1991. február 15. – 1992. február 3. Szerencsés hónapok: február, május, júni2003. február 1. – 2004. január 21. us, december. 2015. február 19. – 2016. február 7. 2015: biztonság és kedvező kilátások. 2027. február 6. – 2028. január 25. KECSKE / JUH (1943, 1955, 1967, 2039. január 24. – 2040. február 11. 1979, 1991, 2003): a nyugalom időszaka Szerencsés hónapok: július, augusztus, Kis útmutató a Kecske évére szeptember, október, november, decemPATKÁNY (1936, 1948, 1960, 1972, ber. 2015-ben: gyakorlatiasság a mindenna1984, 1996): egy jobb év Szerencsés hónapjai 2015-ben: január, pokban. MAJOM (1932, 1944, 1956, 1968, l980, február, május, július, december. 2015-ben kövesse a szíve hangját, és sza- 1992): a meleg helyzetek éve Szerencsés hónapok: január, február, márbad lesz! BIVALY (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, cius, november. 2015-ben hozza ki magából a maximu1997): kihívások és lehetőségek éve Szerencsés hónapjai: április, augusztus, mot! szeptember, október, november, december. KAKAS (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 2015-ben gyűjtsön rengeteg információt, 1993): a pontos célok éve Szerencsés hónapok: április, július, és használja fel jó célok érdekében! TIGRIS (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, augusztus, október, december. 2015: egészséges életszemlélet és józa1998): a varázslatos siker éve Szerencsés hónapok: február, március, nész. KUTYA (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, június, november. 1994): a Hold védelmében 2015-ben legyen komoly és őszinte! NYÚL (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, Szerencsés hónapok: január, február, május, július. 1999): egy kedvező esztendő Szerencsés hónapok 2015-ben: április, 2015: harmónia és egyensúly a kapcsolataiban. július, szeptember, október, december. Amiért érdemes küzdenie 2015-ben: DISZNÓ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, nagyobb önbizalom és határozott fellépés. 1995): a belső erők hatalma SÁRKÁNY (1940, 1952, 1964, 1976, Szerencsés hónapok: július, szeptember, október, november, december. 1988, 2000): a bátorság és felemelkedés éve Szerencsés hónapok: február, május, 2015-ben kényeztesse magát az élet minden területén! augusztus, november. 235


Székely Kalendárium – 2015

Horoszkóp 2015-re Az év első hat hónapját otthona, családi ügyek valamint szociális köreinek kiszélesedése dominálja majd. Az év második fele alkalmas karrierjének fejlesztésére, új célok kitűzésére, ekkor minden energiáját személyisége és szakmai fejlődésére összpontosítja. Az év során több figyelmet igényelhet az egészsége, kisebb rendellenességek üthetik fel a fejüket.

Az év második felében lehetősége lesz növelni a vagyonát, anyagi javait, ez részben annak is köszönhető, hogy ésszerűbben használja a pénzét. Új kommunikációs technikákat tanul, hogy lépést tarthasson a modern világgal, használni tudja a kor vívmányait. A fejlődés révén a teljes életszemlélete megváltozik.

Az első negyedévben akadályokba ütközhet, vagy nehéz helyzetet kell megoldania.

Feljebbvalóinak szükségük lesz az ön tapasztalataira, azért, hogy betanítsa a fiatal kollégáit.

Augusztusban több romantikus kaland vagy tartós kapcsolat lehetősége is felmerül.

Az év utolsó hónapjai a legmegfelelőbbek arra, hogy álomutazással töltse a párjával együtt.

A sportolók vagy pedagógusok nehéz napokat élhetnek meg szeptember és december között.

Tartalékai fokozott odafigyelést igényelnek, rizikós ügyletek nagy jövedelmet hozhatnak.

Az év folyamán felbukkanó egészségügyi problémái a munkahelyi feszültségből adódhatnak.

Bármilyen lelki gyakorlat (imádság, meditáció) jótékonyan hat a testi épségére.

Az első negyedévben többször is alkalma lesz magán- vagy üzleti ügyben utazgatni.

Az első félévben többször is lesz esélye rá, hogy üzleti/hivatalos útra menjen.

Az első félévben harmonikus családi életre számíthat szerettei körében.

Rokoni szálait megerősítheti, ha időnként családi összeülésekre, ünnepekre is szán időt.

Az utóbbi két évben szerzett tudásának és tapasztalatainak nagy hasznát veszi a 2015-ös esztendőben. A horoszkópjában jelenlévő Szaturnusz stabilitással segíti – ennek köszönhetően még a húzós helyzeteket is higgadtan kezeli majd. Életszemlélete általában gyakorlatiasabb és pozitívabb lesz az elkövetkező tizenkét hónapban.

Életcéljai felülvizsgálására, gondolkodásmódja megváltoztatására lehet szükség. El kell szakadnia a múlttól, és figyelmét egy előttünk álló, egyelőre csak elméleti síkon létező jövőre irányítania, illetve meg kell teremtenie a lehetőséget tervei megvalósítására. Mindehhez új ismereteket kell szereznie!

Az eddigi kemény munkája és szaktudása felettesei szemében egyre értékesebb lehet.

Munkahelyén könnyen veszi a felbukkanó változásokat, ami egyben fejlődését is szolgálja.

Ha nem megfelelő kapcsolatban toporog, 2015 az alkalmas év arra, hogy kilépjen belőle.

Ha új kapcsolatot szeretne, kulcsfontosságú, hogy először diplomatikusan közeledjen!

Az előttünk álló esztendő kimondottan kedvezőnek ígérkezik az anyagiak tekintetében.

Kerüljön minden fölösleges kiadást, és koncentráljon az üzleti lehetőségekre!

Ha lelkileg egyensúlyban tartja magát, az a fizikai épségét is biztosítja.

Egész évben kitűnő egészségi állapotnak örvendhet!

Az első negyedévben többször is alkalma lesz magán- vagy üzleti ügyben utazgatni.

Vakációzásra, nyaralásra is lesz módja a 2015ös esztendőben.

Tanulja meg értékelni a szeretteit, ahelyett, hogy hatalmi harcokba bonyolódna velük!

Az önmagán való nevetés kiváló képessége pozitívan hat a családi súrlódások enyhítésére.

236


Székely Kalendárium – 2015 Az év első felében csak úgy ontja majd az ötleteket, bőven lesz inspirációja. Egy gyermek érkezése is felfűtheti a hangulatot az otthonában. Augusztus után érdemes lesz vállalkozásba kezdeni. Új technológiák beszerzése, ismeretei bővítése, valamint az utazások most mind előbbre viszik az életben.

Ki kell szélesítenie társadalmi kapcsolatait annak érdekében, hogy elérje a céljait. Megérett az időszak, hogy új dolgokat próbáljon ki, vagy megvalósítsa a dédelgetett ötleteit. Úgy tűnik, mind a családi, mind a szakmai életében jelentős változások várhatók az előttünk álló esztendőben.

Barátai is segíteni fogják szakmai előrehaladását.

Egyaránt fennáll a munkahely- és élethelycsere lehetősége is.

Hajlamos túl igényes lenni, ami elriaszthatja az ellenkező nem képviselőit.

Szánjon több időt a szeretteire a családi béke fenntartása érdekében!

Az év elején inkább fékezze a vásárlási kényszerét!

Anyagi helyzete az év második felében fordul kedvezőre.

Kitűnő az egészsége, de a rendszeres edzést és a megfelelő táplálkozást ne hanyagolja el!

Biztató lesz az állapota, még egy régebbi egészségügyi problémája is megoldódhat.

Az év közepén üzleti útra kell mennie. Vakációzásra is temérdek lehetősége lesz!

Belföldi kirándulásokra van kilátás barátaival, családjával. Külföldi utazás nem valószínű.

Sürgős, de visszafordítható hibákat kell kiküszöbölnie családi kapcsolataiban.

A családjával és barátaival töltött idő kitűnő „oldószere” a munkahelyi feszültségnek.

Ez az év különösen kedvez a rokoni szálak megerősítésének: szép napokat tölthet együtt párjával vagy családja fiatalabb tagjaival. Ha céljait ésszerűen fogalmazza meg, és kreativitással oldja meg a feladatait, szakmai sikereket és pluszjövedelmet remélhet! Legyen gyakorlatias, hogy elkerülje az akadályokat, és tartsa szemmel a konkurenciát!

Pontosan megfogalmazott célokra és részletes cselekvési tervre lesz szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen. A kemény munka mellett új szakképesítést is kell szereznie, ha lépést akar tartani a rohanó világgal. A nem megfelelő kifejezésmódja miatt gyakran félreértésekbe bonyolódhat.

A munkahelyi zűröket teljes önbizalommal veszi.

Fontos feladatot kap feletteseitől, amit sikeresen véghez is fog vinni.

Az egyedülálló Mérlegek nagy eséllyel lelhetik meg párjukat a 2015-ös évben.

Az első negyedévben intenzív érzelmi életre számíthat.

Ha nem is gazdagodik meg, de anyagi egyensúlyba kerül: jövedelme fedezi majd a kiadásait.

Régi tartozások letudása, számlák kiegyenlítése okozhat némi fejfájást 2015-ben.

Egészséges periódusra számíthat, amit rendszeres edzéssel és megfelelő étrenddel erősíthet.

Az első három hónapban meginoghat az állapota, figyeljen oda a pihenésre, étkezésre!

Az utolsó évnegyedben családi kirándulásra számíthat, ami megfűszerezi az otthoni levegőt.

Rengeteg utazási lehetősége adódik – igaz, legtöbb hivatásához köthető.

Szeretteihez fűződő kapcsolata kitűnő, gondolkodhat a viszonyok további mélyítésén.

Családi és baráti kapcsolatai az év végére jönnek egyenesbe.

www.kalendarium.ro 237


Székely Kalendárium – 2015

www.facebook.com/SzekelyKalendarium Az év második felében minden összekuszált családi szál kibogozhatóvá válik. Ugyanebben a periódusban számíthat szakmai előrehaladásra is. Utazásokkal összekötött személyiségfejlesztésre is van kilátás. A siker érdekében hosszú távú cselekvési terv elkészítésére lesz szüksége, valamint annak szoros betartására!

Ha sikeres akar lenni, ebben az évben fektesse a hangsúlyt önmaga és képességei fejlesztésére! Megfelelő diplomáciai érzékkel és vezetői technikákkal jelentős jövedelemre tehet szert. Családja és szerettei több figyelmet igényelnek, gyakorlati érzékére pedig szüksége lesz, hogy megváltoztassa a környezetét.

Akár tengeren túlra is eljuthat a munkahelye révén.

Ne szálljon vitába feletteseivel vagy üzlettársaival a munkahelyen!

A magányosoknak lehetősége lesz párra találni ebben az évben.

Ha békére és szerelemre vágyik, azt az idén megkaphatja!

Minden üzleti ügy tüzetes vizsgálatra és előzetes elemzésre szorul biztonság tekintetében.

Ne akarjon külföldön nagyot alakítani, itthon is lesz módja megtartani a megszokott életszínvonalát.

Bár fizikai állapota továbbra is jónak mondható, egészsége megőrzésére áldozhatna több időt.

Ha a lelkét harmóniában tudja tartani, messziről elkerülheti az orvost.

Több külföldi utazásra is lesz alkalma, szerettei és barátai társaságában.

Sajnos a 2015-ös esztendő nem tartogat említésre méltó utazási lehetőségeket.

Év elején feszültségek várhatók, de az év végére elcsitulnak a viharok.

Rokoni kapcsolatai akkor lehetnek tehermentesek, ha megtanul megfelelően kommunikálni.

Készüljön fel rá, hogy a 2015-ös év jelentős változásokat hoz mind a szakmai, mind a magánéletében. Munkahelyén magasabb pozícióba kerülhet, áthelyezhetik, de az is lehet, hogy teljesen új – és kedvező – álláslehetőség üti majd fel a fejét. Ne szalassza el!

Használja a képzelőerejét és vágjon bele olyan tevékenységekbe, ahol kreativitására van szükség! Semmiképp ne vállaljon rutinmunkát, és ne vállalkozzon olyasmire, amiről már az elején látja, hogy megterhelő lesz. Szabadidejét töltse szeretteivel valami csendes helyen. Ha megunta már főnöke malmára hajtani a vizet, itt az ideje az önálló vállalkozásnak.

Egy, üzlettársával vagy felettesével kialakuló nézeteltérés miatt akár munkahelyet is válthat.

Párjával különbözően gondolkodnak a családról, emiatt vitáik lehetnek.

Egy múltbéli szerelem bukkanhat fel, ami miatt meginoghat a jelenlegi párkapcsolata.

Ne bocsátkozzon felesleges költekezésbe, szórakozásra és luxuscikkekre ne herdálja el a pénzét!

Előre nem látott kiadások lékelhetik meg a pénztárcáját, igyekezzen tartalékolni!

Minden szervi vagy testi problémája szellemi vagy lelki okokra vezethető vissza.

Az év vége fele balesetveszély leselkedik önre, egy időre kieshet a mindennapi rutinból.

Az év elején ünnepségekre, különböző rendezvényekre lesz alkalma utazgatni.

A hivatalos utazások skálája szélesnek ígérkezik, bejárhatja az egész világot.

A 2015-ös év általában kedvező lesz, ami a rokoni kapcsolatokat illeti.

Kapcsolataiban a kulcsszó a türelem – anélkül pokollá válhat az élete.

238


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföldön is Párizs diktálta a divatot „Nem voltunk mindig ilyen kendős asszonyok”, emlegette fel többször is a régi szép időket nagymamám. „Kalap nélkül ki sem mentünk a házból, amíg meg nem érkeztek a kommunisták, s mindenkit egyformára le nem fokoztak. Divatlapokat olvastunk, s ha ki kellett menni az utcára, itt, Háromszéken is úgy öltözködtünk, mint Párizsban”, mondogatta. Méltatlankodásán – gyermekfejjel – inkább kételkedtünk, mígnem – már felnőttként – kézbe nem vettem Wohl Janka 1889-ben megjelent, A szépség művészete című kötetét.

„Ne menj az utczára, míg a kesztyüdet fel nem huztad! Kinek jutna eszébe hajdonfővel szaladni ki az utczára, egyik kezében a kalap, másikban a kalaptű? Igen: a kalapfeltevéshez tükör és sok gond kell, azt nem lehet az utczán elvégezni, de a kesztyűhúzás oly gyorsan megy, még az utcza szegletére sem értünk, s már fenn van! Csakhogy ez nem elegáns. Előkelő hölgy soha sem fogja a kesztyűjét az utczán felhúzni” –

oktat az első magyar zsidó írónő, Wohl Janka, akit egyben az első, négy nyelven alkotó szerzőként is számon tartunk. Testvérével együtt több női lapot alapított, szalonját magyar előkelőségek, a szellemi elit látogatta. Apja orvosként szolgálta a szabadságharcot, anyja a kor haladó szellemű hölgyeivel ápolt szoros barátságot, és ezt az otthonról hozott szellemi nyitottságot Wohl Janka alábbiakban idézett könyve is tükrözi. Az írónő 53 évesen megjelentett, A szépség művészete című műve ma már helyenként megmosolyogni való „titkokat” tár fel a 115 évvel ezelőtti egészséges életmódról, illetve az akkori nőideálról, de néhány tippje talán ma is hasznosítható. Ezeket némileg aktualizált helyesírással közöljük. u Harmincéves korig a nőnek nem kell egyéb, (...) mint nyáron át esténként friss uborkával dörzsölheti le arcát. Egész éven át egy csészében friss petrezselymet áztathat, folyóvízben, azzal mosva arcát a tiszta víz helyett. (...) este lefekvéskor pedig, de csak egyszer hetenként, a wales-i hercegnő szépítő239


Székely Kalendárium – 2015 szerét használjuk: 1/4 liter tejbe 10 Két jól bevált csepp citromlevet keverünk. Ezzel jól arcszépítő-szer: bedörzsöljük az arcot és ráhagyjuk száradni; reggel pedig forró vízzel lemossuk I. Liliomfürdő és mire letöröltük, igen kevés lanolinnal Tavasszal (…) reggelenként, bekenjük s azt egy óráig rajta hagyjuk. főként erős harmat után szedd le a Finom gyolccsal óvatosan letöröljük és liliomnak harmattal megtelt viráophelia púderrel behintjük az arcot. gait. Távolítsd el belőlük a sárga u Kitűnő szer a tojássárgája is, mellyel porzót és tégy tetszés szerinti este jól bedörzsöljük az arcot, félóráig mennyiséget egy porcelán csészéhagyjuk s azután langyos vízzel lemosbe, mely a könnyebb átmelegedés suk. végett minél vékonyabb legyen. u A tisztátalan arcbőr megjavítására Ezt a csészét egy forrásban lévő még egyszerűbb szer a rozslisztből és vízzel megtelt edénybe helyezd és lenolajból készült pép, melyet este olyan a fürdőbe hagyd néhány percig vastag rétegben teszünk arcunkra, hogy állni. Azután kivesszük a porcelán jól befödje, egy-két óra múlva pedig lancsészét, ki hagyjuk hűlni, a vizet gyos vízzel lemossuk. Egy-két hétig kell finom vászonruhán átszűrjűk és 4 folytatni. A vöröses, száraz bőrt finomítgr. boraxot olvasztunk fel benne. ja a következő: 10 gr borax, 50 gr tiszta Ezzel a vízzel mosva arcunkat, vazelin, 500 gr rózsavíz. u Kövér nők soha se sóhajtozzanak a mihamarabb szép fehér arcbőrt soványság után, ha nem akarják, hogy nyerünk, s az arcfoltok eltűnnek. arcuk ráncokat kapjon. u Havonként egyszer a hajat mosni, a II. Végy egyenlő mennyiségű szőkét kamillafőzetben vagy szódás citromlevet és tojásfehérjét, ezt főzetben, a barna és fekete hajat langyos tűzbiztos porcellán csészében jól összekeverve csendes tűzre vízzel és tojássárgájával, ami igen jó, teszed, és falapátkával folyton mert erősíti a fejbőrt és lággyá teszi a kevered mindaddig, míg vajszerű hajat. alakot nem ölt. Kedvenc illatszeu Még csak negyven-ötven évvel redből adhatsz hozzá tetszés szeezelőtt is, mikor tagadhatatlanul többet rint. Mielőtt e pasztát arcodra fordultak meg a lánykák a kamarában, rakod, rizsvízben jól lemosod az konyhában, és saját kacsóikkal is hozzá arcodat. Már pár napi használat kellett látniok mindenféle házi munkáután a bőr üde, sima és ragyogó hoz – a kezök puha, fehér maradt, mert lesz. Ezt a rendelvényt egy ameriez volt a parancs: „meg ne lássák a kezekai orvostól kaptam, ki öreg den, hogy dolgozol”. És nem is látták dámákat ösmert, akik késő vénsémeg. Egy kis fehér borban főtt faggyúval gükig megóvták remek ráncnélkü– vagy más házi szerrel – bedörzsölni, s li arcbőrüket. hosszú szárú bő kesztyűt húzni rá éjjelre – soha sem mulasztották el. 240


Székely Kalendárium – 2015 u A körmöt legszebb, ha mogyoró alakúra nyírjuk. Túlságosan nem szabad Karcolások elleni kenőcs kifényesíteni. A nagyon rózsaszínű és 125 g friss vaj, 30 g tiszta viasz, 1 kis nagyon fényes köröm oly ízléstelen, üveg burgundi bor mint az egyáltalán nem gondozott Olvasszuk fel a viaszt és a vajat egy köröm és alacsony származásra vall. tűzálló porcellán edényben. Aztán u Annak, hogy az orrunk kivörösödik, melegítsük fel a bort és keverjük néha egyes-egyedül a szűk és magas hozzá az előbbiekhez. sarkú cipő az oka. Hűlni hagyjuk s aztán e pépből tészu Az intim mosószerek is rövid múltra tát formálunk, a felületén lévő tajtétekintenek vissza, s a „deszkahas” sem kot lekaparjuk róla. volt mindig divat: „Az altest nem követel Midőn egészen kihűlt és teljesen különösebb ápolást, az egészségtanit letisztítottuk a habját, jól záródó kivéve. Gondosan kell óvni minden tégelyekbe tesszük. hűléstől, még inkább minden fájós nyomástól, vagy ütéstől, azon kell lenni, hogy a vállfűző túlságosan le ne szorítsa, szorosan bekötjük. Az edényt most mert az egészen lapos has nem szép, olyan helyre állítjuk, hová a nap legmelebizonyos csekély kerekdedséggel kell gebb déli időben odatűz. A nyári meleg bírnia, hogy a szépség követelményei- napokon elég, ha két héten át tesszük az nek megfeleljen.” edényt a napra. Két hét múlva felbontjuk u Az ugorka szintén páratlan szépítő- azt: az edény fenekére leülepedett illatos szer gyanánt szolgál: az ugorka héját kár olajat üvegekbe öntjük – ennyiből áll az eldobni. Meg kell azt főzni, s ez a lé kitű- egész. Az ekként nyert illatos olaj massanő mosdóvíz. (…) A rozmaringról azt ge-okhoz is igen ajánlott. regélik, hogy aki azzal mosdik, s azt teszi u A jól elkészült maláta-kávé jó tejjel a fürdővizébe, késő vénségére is megőrzi reggeli előtt egy órával az ágyban szépségét. elköltve, utána egy órai alvással, szinte u Illatos olajat igen könnyen lehet kitűnő része a most annyira dívó és oly készíteni. A virágot, melynek illatát akar- kitűnő »hizlaló vagy tömő kúrának«, juk elvonni, „kevés finomra tört sóval mit mindenki otthon elvégezhet... behintjük s az ekként elkészített virágból Néha már maga a testalkat úgy hozza egy rétegnyit teszünk egy agyagedénybe magával, hogy a felső nyak hosszú, (fazékba). Ezt az első réteget tiszta olíva- vékony, csontos, s ha még hozzá sovány olajba mártott kártolt [szálakra bontott – is – óh, borzalom –, inkább lehet azt a szerk.] (nem megfont) gyapotréteggel nyakorjány (girafe), mint a hattyú nyatakarjuk úgy, hogy teljesen födje az alsó kához hasonlítani. Ezen a bajon csak a réteget. Erre ismét egy réteg jön a virág- hízás segíthet. (... ) Gyakran keveset ból, rája vastagon az olajos kártolt gya- enni, rá nyugodtan pihenni a legjobb pot, s így réteg rétegen, míg csak tele eszköze annak, hogy telt idomokra nem lesz az edény. Ekkor az edény száját tegyünk szert. Jancsó Katalin marhahólyaggal vagy pergamenpapírral 241


Székely Kalendárium – 2015

Bestiarium Siculorum – Transzilvállatok 1. Catulus kaetzegiensis igen jó hatással van a székelyekre, sőt kellő Netuddmeg... Székelyül kecegányfióka. fogyasztása esetén már nem is igen kergeti Egyike a székely- és csángóföldi klima- azokat. terikus állatoknak, ezért egyáltalán meg Minek utána annyira rejtélyes állat, nem lepő módon többnyire Bodzafor- hogy még a google sem ismeri, nem is dulón, Gyergyóalfaluba, illetve a Gyime- nagyon van róla más mondanivaló. Ha sekben fordul elő tömegesen. nagyon realisták akarnánk lenni, valószíA kecegányfióka ugyanis általában nűsítenénk, hogy a kecegányfióka a farkasmínusz huszonegynéhány fok körüli félék családjába tartozik, tekintettel arra, hőmérsékleten szokta tiszteletét tenni, hogy eleink a kacagányt előszeretettel ezért csak az év nyolc vagy kilenc hónapjá- készítették farkasbőrből. Mi azonban nem ban aktív, a fennmaradó időben egyedül a vagyunk realisták, és ha azok lennénk, bubo bubo cupropenis tudná megmonda- akkor is tudnánk, hogy a ’zembernek ezeni, mit csinál. ken a vidékeken jobb dolga is van, mint Meglehetősen űzött vadnak számít, farkasordító hidegben farkasokat kergetni, helyi kútfők és öregebbecske székelyek szóval ez a magyarázat nem állja a helyét. szerint ugyanis a fázó, vacogó ember „kerSőt, a magyarázat alatt keceg a léc. geti a kecegányfiókákat”. Egyes véleméÚgyhogy egy hiteles expedíció felállányek szerint ez mindössze csak annyit sáig és a kecegányfióka személyes megkerjelent, hogy kecegnek az illető fogai, illetve gettetéséig másfajta kijelentésektől tartózaz is lehet, a kabát, azaz kacagány hiánya kodunk. Aki többet akar tudni, keresse vagy szűkös volta a ludas: mi azonban meg a Székely Enciklopédia nemzetes szüőszinte meggyőződéssel valljuk, a kece- lőatyját, Sántha Attilát, akinek minden gányfiókák léteznek. bizonnyal lenne erre valamilyen magyaráFelnőtt kecegányról még nem érkezett zata. hitelt érdemlő beszámoló, meglehet, az Mert neki mindenre van, ami eccer széivarérettség beállta után valóban kaca- kely, s ami nem, arra több is. gánnyá változnak, valahogy úgy, mint a bábból a pillangó, illetve a székely minta- 2. Rattus Rhesus Glacialis férjből a részeges disznyó. Ne tudd meg, mi az. Székelyül: patVannak, akik tudni vélik, a kecegányfió- kán’ma’om. kának piros szeme van, ezért például kitűNeve után ítélve, első pillantásra azt nően el tudna rejtőzni ő is a meggyfán, per- gondolnánk, bizonyára valamiféle celebesze, ha télidőben lenne meggy a fán. De szi vagy új-guineai fajta, pedig nem. A patnincs, olyankor a meggy az ötliteres bor- kán’ma’om teljesen autentikus erdélyi, kányban van a kamrában, s rajta a jóféle székelyföldi állatfajta, amelynek két vállfaja szesz, ami a kecegányfiókák kergetése után is megtalálható. 242


Székely Kalendárium – 2015 gyan eredetileg nevét is tőlük kapta. A patA József Attila-díjas, kán’ma’om létezése önmagában rejtélyes, csíkszeredai író-publinyilvánvalóan valamiféle furcsa szimbiócistától hasonló állatzisban él a hokistákkal, akik megtűrik leírásokat olvashatmaguk mellett a pályán, ezért cserében a nak a kolozsvári Sétarattus rhesus mindent megtesz, hogy megtér Kulturális Egyesükeserítse életüket. letnél 2013-ban megSzaporodása úgyszintén a jégpálya beljelent, Bestiarium Siterületén történik, ez onnan is látszik, hogy culorum című kötetében, valamint a a törzsszurkolók igen gyakran biztatják fajmost készülő folytatásban, melynek megfenntartási tevékenységre női felmenőivel, jelenése 2015-re várható. Mindkettő a illetve a tájékozottabbak rektális közösühttps://www.facebook.com/setater.kullésre szólítják fel a caballus nevű állattal (v. turalisegyesulet címen rendelhető meg. ö: zebra). Ezek a pikánsnak is tűnő részletek egyáltalán nem ritkák a patkán’ma’om szokásainak tárgyalásakor, táplálkozási Egyikük, a rattus rhesus ordinaris több- szokásait illetően is gyakran hallható, nyire a lajbiszaggatókban és más kultúrin- amint bizonyos férfigenitáliák elfogyasztátézményekben fordul elő, első látásra telje- sára szólítják fel a vérmesebb szurkolók. A patkán’ma’om egyszerre veszélyeztesen olyan, mint az átlagos secler sapiens, és csak a megveretése előtti utolsó pillana- tett és védett állat. Veszélyeztetettsége tokban derül ki róla, hogy ő egy mekkora rendszerint a hokimeccsek utolsó harmapatkán’ma’om. De erről most ennyit: fog- dában tetőződik, főként, ha a hazai csapat lalkozzunk inkább sokkal érdekesebb vesztésre áll; ilyenkor még a játékosok sem rokonával, az igazi, hamisíthatatlan pat- átallják célba venni egy-egy jól irányzott koronggal. Ilyenkor a patkán’ma’om érdekán’ma’ommal. Külső megjelenése alapján igen köny- kében a mérkőzés után karhatalmi erők, nyen beazonosítható: rendszerint fekete- gyorsreagálási egységek és állatvédők gonfehér csíkos mezben, korcsolyával alsó doskodnak a fajta állagának megóvásáról. A patkán’ma’om látása igen gyenge, végtagjain közlekedik, állandó habitátusa, azaz élőterülete a jégkorongpályák belső ezért gyakran ajánlják számára okuláré visetere, máshol gyakorlatilag nem is fordul lését, de mivel hallása is gyenge, e tanácsot elő. Valószínűleg e megjelenés miatt gyak- legtöbbször nem hallja, és nem fogadja meg. ran előfordul, hogy felületesebb szurkolók Szaglása kitűnő, általában már szezon elején összetévesztik a zebrával, s ezen téves felis- megszimatolja a győztes klubcsapatot. Familiáris állat, amelyet a szurkolók merésüket: „hüüüülye zebra!!!” felkiáltásbennsőségesen szólítanak meg, ezért ha sal hozzák tudomásra. Namármost, tekintettel arra, hogy a elmegyünk egy csíki hokimeccsre, azonnal patkán’ma’om a jégpályán kívül teljesen láthatjuk és hallhatjuk is, sőt felismerve rejtőzködő életmódot folytat, ezen faj szin- magunk is ordíthatjuk: „TEEEEEE! te teljes leírása a jégkorong-szurkolók és PATKÁN’MA’OM, TEEEE!” György Attila jégkorongozók leírásain alapul, mint aho243


Székely Kalendárium – 2015

Régi bibliák hátsó lapjairól Münk Itt Annyit Dolgoztunk eddig az Olt mentén, hogy itt ismerős ember, már aki a dologidőt ösmeri, s meg es becsülte forma a földi életben – az ellenünk egy tolvaj szót se mondhat. Így igaz. S ezeket a sorokot is azért vésem ide, hogy megmaradnának azokért, akik meg nem élhették. Az Sem volt semmi, hogy ha esett, ha havazott, avagy égetett a Kánikula, münk a Csinódról, három kilometerről is az egész faluból is bécsurogtunk a Bűkszádi Kőbányába, martuk a követ a hegy oldalából fagyban is, robbantottunk, hogy tova Tusnádferedőn a nagy dűbörgésekkor ágyba vizeltek a Regáti urak ijedelmükben. Hogy igen. Eztet a mi cselédnek állott lányaink is elmondták nemegyszer, hogy igen. Mert a 20-as években magához kapott münköt a román Király, ki nem es lehetett román, ha egyszer német volt. S hogy a kőbánya sort is egy román úr kapta magához, hát vénségére úgy gondolta s igen helyesön, hogy kórházat ajándékoz a lakosságnak hálából, hogy bennünk bízhatot örökké– Hogy s mint vagytok, komámaszszony? Hogy érzi magát a koma? – Köszönöm kérdésedet, jól van! Most már a szeme es megjavult. Tudod, az esküvőnk előtt erősen gyengén látott. – Az már igaz – erősítette meg a koma. JJJ Azt mondja az egyik székely a másiknak:

tig, mert a kőszállítmány meg nem állott soha, azt hordták a vonatok szakadatlan. Münk itt s a szomszéd Mikó Új Faluban voltunk elegen görög katolikusok, de egy falás románságot számon nem tartottunk, mert hogy nem volt miből s mitől. Adódott, hogy egy hit eltérítő román pópa járogatott erre, s győzködte a román Bánya Igazgatót, hogy ne kórházat építsen ide, mert hogy néz ki Romániában egy falu, ahol nincs román Templom. Addig s addig, hogy a vén igazgató a túlvilági jövendőjiben-e, miben-e bizakodván, lemondott a kórházról, s a pénzt, a sokat a pópának adá, az vetett ide egy román templomot, amibe még sátoros ünnepeken se járogatott egy szál Hívő se, mert nem vala. A Templom, az ott áll, az igazgató nyugszik békében, a Templom, az áll. Melyhez hasonlót kívánunk mük itt magunknak magyarokul s utódainknak es az Úr Istentől. Írtam vala 1928 szeptem. 6-án éjfélkor. – Ülkey Gábor (Idősb.) Közreadta: Czegő Zoltán – No, János bá, olcsóbb lett a zab. Örvend-e? – Örvendjen a ló! – feleli János bá. JJJ A székely falu templomában kopogtatja a pap nagymisén a mikrofont és mondja: – Baj van a mikrofonnal! Erre a hívek: – És a te lelkeddel... JJJ

244


Székely Kalendárium – 2015

Nem tarthat örökre Székhavasa mellett, majdnem a tövében, Ott lapul a falunk immár ötszáz éve. Hegyeknek hitt dombok meredek oldala Nehezen művelve, de mindent megada. Termett itt cseresznye, alma, szilva, búza, Mindenféle zöldség, szőlő, törökbúza, Termett itt becsület, hit és jóakarat, Humorral és élccel éltek a nap alatt. Itt élt Nagy Dénes is, a jámbor gegesi, Nagy Jónás Dénesnek nevezte mindenki, Előditől kapta e biblikus nevet, De volt mellékneve nálunk mindenkinek. Meg volt őkegyelme dolgos kézzel áldva, Felfigyelt mindenki vérbő humorára. Több mesterségre is hajlottak kezei, Álltak a környéken rakott kemencéi. Üzentek is egyszer az ismerősei, Menjen Szentimrére két kemencét rakni. Dénes szerszámokkal szép harmatos reggel Szentimrén nézhette, mikor kél a nap fel, Jó illatú malter ragadt a téglákra, Szépen rajzolódott a kemence szája. Tisztes ház asszonya hosszú fersingjében* Szinte már bent lakott az új kemencében. Okoskodásának az lett a legvége, Rálépett a mester fersingje szélére, Legördült a fersing, a pendelyt is vitte, Készülő kemence le lett fényképezve… Formás volt az asszony, nem is vette zokon, Mosoly volt a nyugta, nem csattant el pofon. Kész lett a kemence, lassan haladt a nap, Már be is gyújtottak, mert a tészta dagadt. Dénes Geges felé nyújtá a lépteket, Serényebbre fogta, mert jött a szürkület, Pálinkától fűtve faluvégen jára, Felhangzott az asszony síró jajgatása: Jöjjön vissza, mester, nagy baj van a házba’ Meghevült kemence be van már omolva! Én bizony nem megyek, nyugodjon meg kelmed, Sötétedés előtt Gegesbe kell menjek, De adok tanácsot, vésse az eszébe, És ez vonatkozik minden építményre: Amit ember csinált, benne van a körbe’, Ez a kemence sem tarthatott örökre. Szabó András (Geges) * Székelyföldön amolyan felső gyolcsszoknya, rokolya

245


Székely Kalendárium – 2015 A székely felesége súlyos beteg, érzi, hogy nem sok ideje van már hátra. – Ha meghalok, kend házasodjék meg. – Én bizony nem! – vetett ellene az ura. – Miért nem? – Azért, mert fehérnépben náladnál jobbat nem kapok, s olyan, mint te voltál, több nem kell! JJJ Mondta a székely a fiának: – Menj, fiam, az állomásra, nézd meg, mikor indul az utolsó vonat! A gyermek három óra múlva jön vissza. – Hol az ördögbe' vótál három órát? – vonja felelősségre az apja. – Megvártam, amíg az utolsó vonat elindul – felelte jámborul a gyermek. JJJ A csíki deszkát vitt Málnáson keresztül. Kérdezte tőle egy ember: – Meddig megyen azzal a szekér deszkával? – Én Brassóig, ha az Isten megsegít. – És ha nem segíti meg? – Akkor Szentgyörgyön meghálok. JJJ – Édesapám, jöjjön elé! – Miért, fiam? – Mert emberek jöttek, akik a nagy disznót akarják látni! JJJ Folyik a lakodalom. Mári néni a fiatalok mellett ül boldogan. Gyuri bácsi, a férje odébb egy hellyel. Mári néni elérzékenyülve megszólal: – Édes gyermekeim! Azt kívánom

nektek, hogy úgy süssön reátok a boldogság napja, ahogy apátokkal reánk sütött! Gyuri bácsi nem állja meg szó nélkül: – Csak annyit mondok gyermekeim, hogy tü akkor napszúrást nem kaptok! JJJ A vonaton odaszólnak a székelynek: – Bácsi, húzza fel az ablakot, mert kint hideg van! A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó nélkül. – Na, most künn meleg van-e? JJJ – Súlyos vétséget követett el! Miért nevezte kend a csendőrt vén szamárnak? – kérdezte a bíró a székely atyafitól. – Hát csak azért, kérem alássan, mert én őt már elég rég ismerem – mondta a székely. JJJ A székely biztatja a fiát: – Édes fiam, házasodj meg, hiszen a harmincadik esztendőt es elhagyád. Látod, ilyen koromba én es megházasodtam. – Könnyű vót apámnak anyámat elvenni – válaszolta a fiú –, de mit kezdjek én egy ezer idegennel? JJJ A székely bundában állít be az ügyvédhez, aki így szól hozzá: – Látja, Gergely bácsi, nekem még sohasem volt bundám! – Pedig hánynak húzta már le a bőrét az ügyvéd úr! JJJ

246


Székely Kalendárium – 2015 A székely a járásbíróságon beperelte a másikat, mert azt mondta a szemébe, hogy még akasztófára sem való. Megkérdezte a járásbíró a felperestől: – Ha az alperes visszavonja szavát, kibékül? – Én ki, járásbíró úr! – No, magán a sor, alperes! A felperes kibékül, ha visszavonja, hogy még akasztófára sem érdemes! – Hát akkor én visszahúzom azt, hogy ez az ember nem érdemes az akasztófára. Itt a járásbíróság előtt kimondom, hogy érdemes az akasztófára. JJJ Bíróság elé idézték a székelyt. A személyi adatok bejegyzésekor megkérdezte a bíró: – Hol dolgozott kend? – Az állatok között, s most es ott vagyok – felelte a székely. JJJ Megkérdezi a székely a fogorvostól: – Doktor úr, van egy rossz fogam, mennyiért csinálja meg? Az orvos megmondta. – Jaj, az erősen drága! – Hogy-hogy drága jóember! Rágni is tud majd vele! – Ha kifizetem, amit az orvos úr kér, nemigen lesz, amit rágjak. JJJ Köszönöm, tanító úr, hogy a fiamat oly nagy szeretettel és türelemmel tanította egész éven át – hálálkodott a székely, majd hozzátette: – Ha ön nem lenne, a fiam lenne a legnagyobb szamár.

A fösvény székely felakasztotta magát a csűrben. A szolgája észrevette és rögtön levágta, s az ember megmaradt. De újév napján a kötél árát a cseléd béréből levonta. – No, lesheti, amíg ismét levágom! – bosszankodott a cseléd. JJJ A székely valamilyen ügyben a bíróságra ment. A bíró ajtaját zárva találta, mégis döngetni kezdett. – Hallja, maga állat! – szólt ki mérgesen a bíró. – Nem látja, hogy be van zárva? Magát semmi sem választja el a szamártól! – Engem nem, csak ez az ajtó! JJJ A székely a jó bortól tántorgott hazafelé. Találkozik a komájával, aki megkérdezte tőle: – Miért nem mégy egyenesbe, András koma? – Hát úgy akarám, koma, de ez a két lábbeli, akiket az a részeges Józsi suszter csinált, állandóan ténfereg az úton! JJJ A lakodalom másnapján már mindenki eltávozott, csak az egyik koma ült hűségesen az üveg mellett, s töltögetett. Kinn hatalmas zivatar dühöngött. – Be cudar idő van odakünn... Az ember haza se tud menni! – szólalt meg. – Mentem én még cudarabb időben es haza – biztatta a házigazda. – Hej, de az es akasztófára való ember lehetett, aki kendet ilyen időbe hazaengedte! JJJ

247


Székely Kalendárium – 2015 1

M

2

21

4

5

22

23

51

E

A

9

10

11

25

29

26

33

34

37

39

40

43 47

14

30

36

42

13

20

32

38

12

16

24

28

35

46

8

19

31

41

7

18

27

R

6

15

17

R

3

44 48

49

52

53

45 50 54

G

T

Az öreg székely részegen, a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot. – Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle. Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja: – Bátyám, látva a jelenlegi állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát? A székely meghúzza a vállát, s közli : – ... (poén a rejtvényben) Vízszintes: 1. A poén első része. 13. Teflondarab! 15. Bűnhődést türelemesen viselve igyekszik vétkét jóvátenni. 16. Harsány, ízléstelen. 18. Európai ország, fővárosa: Koppenhága. 19. Járművet megállító szerkezet. 20. Órahang, a „tik” társa. 21. ... gros; nagyban. 23. Presser Gábor együttese. 24. A kemence és a fal közötti szűk hely. 26. ...érték; hidrogénkivetítő. 27. Gyomorba juttató. 29. Dobozka templomban. 31. ...-fúló; dühöngő. 32. Jön-megy. 33. Határ, perem, szél. 35. Virág elvtárs alakítója A tanúban (Lajos). 36. Díszes főbejárat, főkapu. 37. Madár gyomra. 38. Kiötöl. 40. Semmikor nem. 41. Római 6-os. 43. Egyféle

égés. 44. Épületelem. 45. Szamárbeszéd. 46. Poldini ...; magyar zeneszerző. 48. A közmondás szerint nem vadászik légyre! 49. Csodálatra ...; bámulatos, lenyűgöző. 51. Jellemző vonások összessége. 53. Ágyban viselt ruha. Függőleges: 2. Kecses hajlat. 3. Theodore becézve. 4. Lakóhelyüktől távol dolgozóknak, tanulóknak lakást nyújtó intézmény. 5. Ércesen szóló. 6. Pedagógus teszi. 7. Ráhel nővére. 8. A szélekre hárul! 9. Fecseg, tereferél. 10. Kémiai elem, vegyjele: Ni. 11. Tuskófeszítő eszköz. 12. Kérdés személyre. 13. Útszakasz. 14. Sülthús jelzője lehet. 17. A poén második része. 19. Ismételten áskálódik. 22. Leveszi a bőrét. 24. Gyümölcsöse van. 25. Pajta. 28. Gozsdu ...; elbeszélő, drámaíró, ügyvéd, kirendelt főügyész. 29. Állatok szaporodása. 30. ... Montand; francia énekes. 32. Illatos. 34. Görög tenger. 36. Kis buborékokat fejleszt. 37. Ablaknyílásokat és mennyezetet áthidaló tartószerkezet. 39. Azonos magánhangzók. 40. Héber köszönés. 42. Ugyanaz (lat.). 44. Fajta. 47. Elméleti (röv.). 49. Eltérő. 50. Yoko ...; John Lennon egykori felesége. 52. Híg, folyékony anyag. 53. Elöl-hátul hagy! 54. Gazdasági Lapok (röv.).

248


Székely Kalendárium – 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

20

37

27 32

25

28 33

38

14

26 29

34

35

39

40 43

45

F

13

22

24

42

49

12

19

21

23

31

11

16

15

É

10

30 36 41

44

46

47

50

51

48 52

G

Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek. Egy félóra múlva megkérdi a gyerek: – Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején? – Azt én nem tudom – mondja az öreg. Eltelik egy újabb félóra. – Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? – kérdi ismét a gyerek. – Hát azt én nem tudom – feleli az öreg. Kis idő múlva: – Édesapám, miért kék az ég? – kérdi a gyerek. – Azt nem tudom – mondja újra az öreg. – És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek? – ... (poén a rejtvényben) Vízszintes: 1. Kovászna megyei község, hozzá tartozik Kálnok. 15. Móricz Zsigmond regénye. 16. Lószerszám. 17. Piros a gyümölcs. 18. Toldalék, a -hat társa. 19. Sípos félisten. 20. ... szőlő, csengő barack, mosolygó alma; népmese. 21. ... King Cole; amerikai énekes. 22. Gyermekünk keresztszüleje. 23. Biciklikerék része. 24. Enyhe ereszkedő. 26. A foci lényege. 27. Italy (röv.). 28. Fürkészve, figyelmesen néző. 30. Sajtszelet! 31. Bent kurjant! 33. Fizetés része. 35. Stabilfaktor

(röv.). 37. Szarvasféle. 39. Támadás. 40. Fennsík. 42. Quod ... demonstrandum; ezt kellett bizonyítani. 43. Csecsemő issza. 44. Érzéketlen, merev kifejezés. 45. Reteszel. 46. ... dog; melegszendvics. 47. Csokoládémárka. 49. Madzag. 51. Hittudomány. Függőleges: 1. Sors! 2. Bent leáll! 3. Zsemlemorzsa. 4. Zalatnay ...; magyar énekes, írónő. 5. Fonalat erősítő. 6. Katalin becézve. 7. Pohárba tölt. 8. Ráspoly szélei! 9. Hosszú selymes szőrű, angol eredetű vadászkutya. 10. Patrícia becézve. 11. Tablón vannak! 12. Egy helyben lépked. 13. Víz alapot meggyengít. 14. Levest evő. 18. Nyugalmat, menedéket adó lakóhely. 20. Sürgés-forgás eleje! 21. A poén első része. 23. A poén második része. 24. „Edward király, angol király. ... fakó lován”, Arany János: A walesi bárdok. 25. Disznót vág. 28. Ütemes zajt hallató. 29. Bennszülött. 32. Körzethez tartozó. 34. Szolmizációs hang. 36. Szobrot készítő. 38. Ave ...; üdvözlégy. 40. Kis híd. 41. Tisztelt cím (röv.). 44. Az asztal része. 46. Fölényes szócska. 47. Üzemi részleg. 48. Hiba, rendellenesség. 50. Névmás (röv.). 51. Kutyafogak! 52. Idős (röv.).

249


Székely Kalendárium – 2015 1

2

3

13

K

4

20

8

22

23 27

35

28

37

42

38

43 47

50

49

12

32

36

46

45

11

24

31

34 41

10

19

30

40

9

15

26

33

53

7

18

21

29

48

Ó

14

25

44

6

17

16

39

5

51

52

55

54

57

K

Székely bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron az utcán. Megállítja a rendőr, és így szól: – Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell! Mire az öreg: – ... (poén a rejtvényben) Vízszintes: 1. A vicc poénja. 7. Ugyanarra a helyre. 13. Izabella becézve. 14. Nehézséggel megküzd. 16. Cent (röv.). 17. Testet borító zsírpárna. 18. Magas kártyalap. 19. Kiterjedt síkság. 20. Földhányás. 22. Ötletes. 24. Vízparti haszonnövény. 25. Hargita megyei község, hozzá tartozik Énlaka. 26. Drága. 28. Répalevelek! 29. Hiányzik az óráról. 30. Pityereg utána. 31. Meztelen emberi testet ábrázoló szobor vagy festmény. 33. Jelt ad, mutat. 35. Futólag szóba hoz. 37. Ödön becézve. 39. Két önrész! 41. Klauzula, befejezés. 43. Rajz, kép. 44. A foci lényege. 46. Mezőgazdasági munkás. 47. A hét ősi székely szék egyike. 48. Valamennyi ideig életben marad. 50. Trombitahang. 51. ... bírja marja. 52.

56

E

Pasztadarab! 53. Rachel Weisz első jelentősebb filmje. 56. Cseh légitársaság. 57. Ott elrejt. Függőleges: 1. ... Buonarotti; az olasz reneszánsz kimagasló mestere. 2. Vízbe mártó. 3. Rábapartok! 4. Iszlám pap. 5. Barnás lószín. 6. Sárga folt! 7. Ingerek felfogásának képessége. 8. Peren kívüli (röv.). 9. Paraszt, régies és irodalmi szóval. 10. Fontos réteg a légkörben. 11. Líbiai pénz. 12. A kutatás irányítására hivatott legfőbb országos intézmény része. 15. Repetíció. 17. Várépítő víziállat. 21. Kisasszony repülőn! 22. Több különböző irányban. 23. Spanyol autómárka. 26. Régi egyneműi! 27. Szlovák autók jelzése. 30. Szakértőkből, vezetőkből álló csoport. 32. Nem kevesebb. 34. Néma néző! 36. Rendhagyó igék ragja. 38. Töltött csokoládé. 40. Töltött hús- vagy süteménytekercs. 42. Kőzetegység. 43. Áron becézve. 45. Róla mesél Dimitrij egy Omega-slágerben! 47. Nagy eszű. 49. Folyadékkristályos megjelenítő. 51. ... mail; légipostával. 54. Kórustagok! 55. Szénmonoxid jele. 56. Centrum szélei!

250


Székely Kalendárium – 2015 1

2

3

4

5

6

14 17

18

22

K

30 35

7

8

25

34 38

42 45

48

49

53

29

37

44

54

13

26

33

41

12

21

28

36

11

20 24

32

10

16

27 31

9

15

19

23

40

A

K

39

43 46

47

50

51 55

56

N

A

Budapesti turisták látogatnak el Háromszékre. Leszállnak a buszról, nézik a legelésző birkákat. Azt kérdezi az egyikük a birkapásztortól: – Ezek egész nap esznek? – Nincs más dóguk – dörmögi a juhász. – És mondja, sokat is esznek? – Nem egyformán – hunyorít az öreg. – A fehérek például kétszer annyit, mint a feketék. – Hát ez meg hogy lehet? – ... (poén a rejtvényben) Vízszintes: 1. A poén első része. 10. Kézi hosszmérték. 14. Odacsempész. 15. Sárgásbarna. 16. Két szám! 17. Tréfás bemondás. 18. Sertés hímje. 20. Kiejtett r betű. 21. Vuk apja. 22. Párban gyón! 23. Józan ész. 25. Tamtamot verő. 27. Szabadtéri szórakozóhely bódékkal. 29. Egyetem vezetője. 30. Gébics tollai! 32. Kontrasztanyag (röv.). 33. A lett főváros. 34. Fakorona. 35. Spartacus népe. 37. Fekete ital. 38. Fecskeszárnyak! 39. Csacsi mondja. 40. Ő következik. 42. Háromdimenziós. 44. Öntőformát tákol. 46. Burkoltan lappangó. 47. Zakó darabja! 48. Vége, angolul. 49. Takar.

52 57 58

51. Földön kúszó indájú, tölcséres sárga virágú, takarmánynak vagy zöldségfélének termesztett növény. 52. Borsot tör az orra ...; kellemetlenséget okoz neki. 53. Rábapartok! 54. Ízesítő folyadék. 56. Ismétlődő rész. 58. Két golyóbis! Függőleges: 1. A poén második része. 2. Jemeni város. 3. Rész. 4. Klór vegyjele. 5. Későn. 6. Indián törzs. 7. A tudat része! 8. Görögország az olimpián. 9. Angol hosszmérték. 10. Főurak szolgálatában nevelkedő nemes fiú. 11. Árpamagok! 12. Kolbászfajta. 13. Kovászna megyei település. 19. Salétromsav sója. 21. Ökölvívónk. 23. Előlép a katona. 24. Twist ... (Dickens). 26. Megtöltő. 28. Az ... földje; a bibliai Kánaán. 31. A 007-es ügynök egyik megformálója (Pierce). 36. Kilép a medréből. 38. A plafonra mázol. 41. Fészer, bódé. 43. ... Borg; legendás svéd teniszező. 45. Catherine ...-Jones; színésznő. 47. Alvásszerű állapotba kerül. 50. ... Haag; holland város. 52. Gábriel angyal címe. 54. Lyukas öltöny! 55. Tavaszi vetésű (röv.). 57. A fenyő is ez.

251


Székely Kalendárium – 2015 1

2

3

4

5

6

15

7 16

M

22

21 26

25 29

10

11

19

12

24

31 34

33

35

37

38

40

41

44

43 47

14

28

30

39

13

20

23

27

36

46

9

17

18

32

8

M

48

50

42 45

49 51

Kiabál a székely legény az apjának: – Édesapám, fogtam egy medvét! – Jól van, hozd ide! – ... (poén a rejtvényben) Vízszintes: 1. Egzotikus dob. 7. Duda gépjárműn. 15. Pénzintézetben dolgozik. 17. Kitüntetés, érem, érdemérem. 18. A vicc poénja. 19. Bent ráakad! 20. Ezredes (röv.). 21. Ez a hal nem hal! 22. Virslijelző. 24. Alkot, teremt. 25. A holnap tegnapja. 27. Virágot gyűjt. 28. Miklósa ...; magyar szoprán. 29. Ifjabb. 31. Erre a helyre taszít. 32. ... veszi; megelőzi. 34. Valahova helyezni szabad. 36. Vak tyúk is ... szemet. 37. Szent ...-tó; hargitai látványosság. 38. Pászkalevelek! 39. Ilyen ige is van. 40. Minden esztendőben. 42. Földet forgató. 43. ... Giovanni; Mozart operája. 44. Varjútollak! 46. Addig nyújtózkodj, ... a takaród elér. 49. Esedezik. 50. Sáros. 51. Az utcára jutás.

Függőleges: 2. Addisz-...; Etiópia fővárosa. 3. Anya becézett megszólítása. 4. Robbanóanyag. 5. Égető, sürgős kérdés. 6. Változtat. 8. Úgymint (röv.). 9. Az ilyen csészét öt órakor használják Angliában. 10. ... se neki; sebaj. 11. Károgni kezd! 12. Szennyezett vizet tisztító. 13. Kockázat. 14. Készletet gyűjt. 16. Nyomdai szedővas. 18. Petőfi verse. 23. Népiesen juttat. 24. Piros a gyümölcs. 26. Síp megszólaltatása. 28. Az Edvárd német rövidüléséből önállósult név. 29. Rövid színdarab. 30. Hasonlító rag, a -nál párja. 31. Szomjérzék. 33. Dáridó, evészet. 35. Az itteninek. 37. Average (röv.). 38. Konyhai célokra használt áttetsző, kocsonyás anyag. 40. Gyümölcs igéje. 41. ... csillagok (Gárdonyi). 42. Magyarország köztársasági elnöke (János). 44. ... Kaleh; sziget volt a Dunán. 45. Az orrához. 47. Üres a dívány! 48. Táblán kövekkel játszott keletázsiai eredetű, kétszemélyes társasjáték. A rejtvényeket Buna Botond készítette

252


Székely Kalendárium – 2015

RENDSZERES SZÉKELYFÖLDI VÁSÁROK a lista nem teljes, várjuk a kiegészítéseket! (szekely@kalendarium.ro, tel.: 0725.217.385)

NAP / IDŐPONT

ESEMÉNY

HELYSZÍN

naponta

piac

Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szováta

piac

Csíkszentdomokos, Gyergyóremete, Gyimesközéplok, Lázárfalva

hétfő / hét

vásár

Mezőrücs

piac

Csíkkozmás

vegyes vásár

Erdőszentgyörgy, Vajdaszentivány

piac

Gyergyócsomafalva, Salamás

piac

Csíkkarcfalva, Gyergyóújfalu, Kézdivásárhely

állatvásár

Marosszentkirály

állat- és kirakodó vásár

Szentegyháza

vegyes nagyvásár

Balavásár, Marossárpatak

kirakodóvásár

Tusnádfürdő

vegyes vásár

Gernyeszeg, Makfalva, Székelyhodos, Szováta

barompiac

Csíkszentmárton

vegyes vásár (júl. 1-jétől)

Erdőszentgyörgy

piac

Lövéte

I. szombat / hó

állatvásár

Székelyhodos

II. szombat / hó

hagyományos és helyi termékek vására

Kézdivásárhely

III. szombat / hó

hagyományos és helyi termékek vására

Csíkszereda

hagyományos és helyi termékek vására

Székelyudvarhely

állatvásár

Zetelaka

vasárnap / hét

kirakodóvásár

Bélbor, Nyárádremete

II. vasárnap / hó

hagyományos és helyi termékek vására

Kovászna

kedd / hét szerda / hét

csütörtök / hét

péntek / hét

szombat / hét

utolsó szombat / hó

253


Székely Kalendárium – 2015

Székelyföldi vásárok, búcsúk, rendezvények 2015-ben Összeállításunkban igyekeztünk csokorba gyűjteni a székelyföldi települések fontosabb várható megmozdulásait, melyek hagyományápolás, valamint idegenforgalom szempontjából érdekesek lehetnek. Az egyes események időpontját a korábbi évek eseménynaptárai alapján, illetve a mozgó egyházi ünnepek figyelembevételével adjuk meg, de 12 napos eltérések, változások, hétvégéhez igazított csúszások előfordulhatnak, ezért ha bármelyik rendezvényen részt kívánnánk venni, célszerű előtte érdeklődni az illető önkormányzatnál, szervező intézménynél. A pontosan be nem határolható, mozgó rendezvények az egyes hónapok elején szerepelnek. Tartalmas szórakozást kívánunk! MEGJ.: Az eseménynaptárt rendszeresíteni kívánjuk kalendáriumunk későbbi kiadásaiban, ezért amennyiben pontosításokkal tudnak szolgálni, vagy innen hiányzó rendezvényekről van tudomásuk, kérjük, küldjék el a szekely@kalenadrium.ro e-mail címre, vagy értesítsenek a 0725.217.385-ös telefonszámon! Ötvös Boglárka

Január Újév utáni napokban: betlehemezés (Csíkszentkirály) Utolsó hétvége: huszártalálkozó (Torja) 2. Kirakodóvásár (Makfalva, Toldalag) 6. Vízkereszt-bál (Beresztelke) 7. Siculicidium-megemlékezés (Madéfalva) 10. Vilmos-napi vásár (Balavásár) 16. Vásár (Toldalag) 17. Rem. Szt. Antal-búcsú (Marosvásárhely/Remeteszeg) 18. Árpád-házi Szt. Margit-búcsú (Csutakfalva, Gyergyóremete, Kiskászon) 20. Boldog Özséb-búcsú (Kézdivásárhely), Szt. Fábián és Szt. Sebestyénbúcsú (Ojtoz)

20–31. között: Havas Napok (Gyergyócsomafalva) 22. Vince-napi vegyes vásár (Gyulakuta) 25. Szent Pál-napi országos állat- és kirakóvásár* (Csíkkozmás), Pálforduló ünnepe (Csíkpálfalva), zöldségtermesztők találkozója (Szentgerice), búcsú (Csíkpálfalva)

* A piros színű szöveg a fotóhoz kapcsolódik.

254


Székely Kalendárium – 2015 28. Károly-napi hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) 31. Vásár (Etéd)

Február A hónap folyamán: bluesfesztivál a Székelyföldhöz közeli Segesváron Hamvazószerda előtti szombat: Hargita megyei farsangbúcsúztató (vándorrendezvény) Hagyományos farsang (Erdőszentgyörgy, Kibéd, Koronka Marosszentgyörgy, Mezőpanit, Nagyernye, Vajdaszentivány), nappali farsang (Bölön) Első hétvége: a hó ünnepe (Kommandó), disznótoros fesztivál (Bálványosfürdő)

szereda), torkos csütörtök (több városban) 21. Mátyás-napi vásár (Székelykeresztúr), Bocskai-napok (Nyárádszereda)

Március A hónap folyamán: Homoród menti népdalvetélkedő (Szentegyháza) Első hét: Tavasz Ünnepe (Marosvásárhely) 1. Vásár (Toldalag) 1–8. Márciuska-vásár (Maroshévíz) 9. Gergő pápa állatvásár (Szentegyháza) 13–15. Tavaszi fesztivál (Székelykeresztúr)

1. Vásár (Toldalag) 11. Lourdes-i Boldogasszony-búcsú (Alsóborszék) 13. Hagyományos állatvásár (Kibéd) 15. (Farsang utolsó vasárnapja) Székelyruhás bál (Lövéte) 16. Vásár (Toldalag), Julianna-napi vásár (Nagyajta) 17. Húshagyókeddi hagyományőrző farsangtemetés (Alsósófalva, Beresztelke, Bölön, Csíkcsicsó, Csíkcsomortán, Csíkszentkirály, Kászonaltíz, Lövéte, Nyárád mente, Madéfalva, Okland, Székelykeresztúr), bikaütés (Kászonimpér) 19. Zsuzsanna-napi állatvásár (Nyárád- 14–15. Határkerülő lovas túra (Ivó) 255


Székely Kalendárium – 2015 Nagyhéten: hagyományőrző tojásfestés és -írás gyermekeknek (Sepsiszentgyörgy, Csernáton stb.), húsvéti kiállítás (Mezőbánd), húsvétváró hét (Gyi-

14–15. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségei (koszorúzás a Nyerges-tetőn, lovas felvonulás Kézdivásárhelyen stb.) 14. Megemlékezés a bodvaji vashámornál 15. Kirakó- és állatvásár (Várhegy) 16. Vásár (Toldalag) 19. József-napi kirakodóvásár (Erdőszentgyörgy, Parajd, Uzon), Szt. Józsefbúcsú (Borzsova, Sepsiszentgyörgy, Szépmező, Zeteváralja) 17. Vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) 21. Szt. Benedek-búcsú (Sepsiszentgyörgy), Benedek-napi vásár (Erdőszentgyörgy) 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony-búcsú (Szászfalu/HR) 29. Virágvasárnapi kézműves vásár (Gyergyócsomafalva)

Április

mesfelsőlok), húsvéti vásár (Gyergyócsomafalva, Kézdivásárhely stb.) 1. Vásár (Etéd, Toldalag) 2. Nagycsütörtöki határkerülés (Szentegyháza) 3. Nagypénteki hagyományőrző tojásfestés (Csíkszentdomokos, Máréfalva) 4. Nagyszombati hagyományőrző tojásírás (Gyergyószárhegy) 5. (Húsvétvasárnap) Hagyaték – néptánc-előadás (Bonyha, Nyárádszereda), a Perkő néptáncegyüttes húsvéti előadása (Kézdiszentlélek), Hímes Tojás (Máréfalva), Nagyhomoród néptáncegyüttes előadása (Homoródszentmárton), határkerülés (Lemhény, Almás, Madéfalva), kakaslövés (Apáca)

A hónap folyamán: Hargita megye tavaszi vására (Csíkszereda), Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál (Parajd), gyergyói népzenészek találkozója (Gyergyószentmiklós), barcasági néptánctalálkozó (Brassó), Kőrösi Csoma Sándor Napok (Kovászna, Csomakőrös) A hónap második felében: Tavasz kórustalálkozó (Marosszentgyörgy) Utolsó hétvége: gyermek néptánc- és népdalfesztivál (Oroszhegy) 256


Székely Kalendárium – 2015 6. (Húsvéthétfő) Szánozás (Szörcse, Mesterségek Utcája, Class Jazz Fest, Tamásfalva) székelyföldi lassúsági pipaszívó ver13. Tavaszi állatvásár (Lövéte) seny, Tavaszváró Bárány- és Pálinkafesztivál), Marosvásárhelyi Zenei Napok 16. Vásár (Toldalag) 17. Hagyományos vidéki vegyes vásár (kultúrpalota) (Székelyhodos/Fűhegy) 20. körül Gazdanapi Tavaszi Sokadalom és Nagyvásár (Gyergyószentmiklós), tavaszi vásár (Gyergyótölgyes) 21. Szt. Gellért-búcsú, Gellért-napok (Szeltersz) 23. Szt. Adalbert-búcsú (Barót, Bélafalva, Székelybő), falusi vásár (Salamás) 24. körül településnapok, kézműves és ipari termékek vására (Csíkszentgyörgy, Erdőszentgyörgy, Marosszentgyörgy, A hónap folyamán: Székelyföldi Napok Sepsiszentgyörgy) (Kovászna, Hargita és Maros megye 24. Szt. György-búcsú (Csiba, Esztel- részvételével – 2014-ben októberben tarnek, Gyimesközéplok, Székelyudvar- tották), tavaszi kórusfesztivál (Szováta), hely/Szombatfalva), Szent György-napi településnapok (Bölön, Ivó, Kézdiszentvásár (Makfalva), állatkiállítás és vásár kereszt, Makfalva, Szentegyháza), ha(Csíkdánfalva) gyományőrző napok (Gyergyószent25. Szt. Márk-búcsú (Kézdimárkos- miklós), horgászfesztivál (Bölön), népfalva), a napjához legközelebb eső vasár- táncfesztivál (Csittszentiván), a Mikházi Csűrszínház évadkezdete, regionális ifjúsági hét (Székelykeresztúr), Erdélyi Táncházzenészek Találkozója (Borospatak), háromszéki diáknapok (Sepsiszentgyörgy), gyermekszínjátszó fesztivál (Felsőboldogfalva), Maros Népzene- és Néptánctalálkozó (Marosvásárhely), KSE-sportnapok (Kézdivásárhely), népzene- és néptáncfesztivál (Szejke), Romanapok (Csíkszentsimon), Hagyaték Mezőségi Népzene- és nap: szőttesek vasárnapja, búzaszentelő Néptánctalálkozó (vándorrendezvény) körmenet (Csíkszentdomokos) Első hét(vége): filharmónia-napok / Fili Napok (Szentegyháza), tavaszi feszMájus tivál (Csaracsó), településnap (CsíkpálEgész hónapban: Székelyudvarhely falva) Tavasza (benne: városi majális, diákna- Második vasárnap: tavaszi vásár (Bélpok, dísznövény-kiállítás, tánc tavasza, bor) 257


Székely Kalendárium – 2015 Utolsó előtti vasárnap: nárciszfeszti- 14. Urunk mennybemenetele – áldozócsütörtöki kézműves és kereskedelmi vál (Szentegyháza) termékek vására (Maroshévíz, Marossárpatak, Uzon), templombúcsú (Kézdialmás, Nyárádremete, Tamásfalva) Áldozócsütörtök után: vásári sokadalom, településnap (Nyárádremete) 16. Nep. Szt. János-búcsú (Balánbánya, Farkaslaka, Haraly, Mezősámsond), vásár (Toldalag), állatvásár (Kibéd) 20. Szt. Bernát-búcsú (Kecset), nárciszfesztivál (Oroszhegy, Oklánd), nyíres A hónap első felében (1–15.): A faluban fesztivál (Homoródszentmárton) muzsikálnak – néptáncelőadások (Ko- 23. Bold. Apor Vilmos-búcsú (Hosszúronka), településnapok (Bardoc/Kuva- falu) 24. Pünkösd szombatja és vasárnapszó), munkaló-mustra (Székelyhodos) A hónap második felétől egy hónapig ja: búcsú és népművészeti vásár tartó rendezvény: Marosvásárhelyi Na- (Csíksomlyó), búcsú (Csíkszentlélek, pok (kulturális programok, gazdasági kiállítások, vásárok, versenyek) Utolsó hétvége: településnapok (Rugonfalva, Csíkszentmárton) 1. Vásár (Toldalag), Szt. József-búcsú (Borzsova, Székpataka, Zeteváralja) 1–2. Bazsarózsa-napok (Mezőzáh) 2. Tavaszi vásár (Székelykeresztúr) 3. Búcsú, autók megáldása (Zetelaka) 4. Szt. Gizella-búcsú (Lövétebánya, Kászonjakabfalva, Kézdiszentlélek, SzéPapolc), birkakiállítás (Nyárádgálfalva) kelysárd, Székelyszentlélek), hesspá6. Szt. Fülöp és Jakab-búcsú (Madé- vázás (Alsósófalva, Parajd), pünkösdikifalva) rály/királyné-választás (Csíkcsomortán, 7. Gizella-napi hagyományos vásár Fenyéd, Székelykeresztúr, Székelyszent(Nyárádszereda) erzsébet, Zetelaka), fazekasvásár (Ko9. A kereszt napja – Szt. Kereszt megta- rond), vásár (Mezőmajos) lálásának ünnepe (Bekecs-tető, Nyárád- 25. Pünkösdhétfő (körül): Homoród magyarós), búcsú (Bálványos, Felső- menti településnapok és bágyi várfesztiszentgyörgy, Kézdiszentkereszt, Maros- vál (Homoródszentmárton), nyíres keresztúr, Nyárádremete, Zetelaka) fesztivál (Bükkfalva) Csűrdöngölő gyer10. Állatvásár (Korond, Székelyvarság) mek- és ifjúsági néptánctalálkozó 15. körül virágkiállítás (Udvarfalva) (Csíkszereda), néptáncegyüttesek talál13. Fat. Bold. Szűz Mária-búcsú (Bo- kozója (Szentgerice), pünkösdi vásár gárfalva, Csíkszentlélek) (Gyulakuta), székelykapuk napja 258


Székely Kalendárium – 2015 (Máréfalva), Orbán-napi vásár (Uzon), veteránnap (Bacon) 31. Szentháromság vasárnapja – kicsi pünkösd (Szentháromság), búcsú (Bonyha, Fenyéd, Homoródalmás, Kászonaltíz, Kézdivásárhely, Nyárádgálfalva/Szentháromság, Szárhegy – örmény szertartás is – Sepsikőröspatak, Szováta, Ülke, Zsögöd)

Június szentdomokos; változó dátumú rendezvény, más hónapokban is tartják), Erdővidéki Régizene Találkozó (Olasztelek, Daniel-kastély), középkori várnapok (Bölön), erdővidéki motorostalálkozó (Erdővidék), nemzetközi alkotótábor (Homoródszentmárton; júliusban is lehet) Első héten: Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója (Kézdiszentlélek/Perkő) Második hétvége: sokadalmi településnapok, alcsíki pásztortalálkozó (Kászonaltíz), településnapok (Kápolnásfalu)

A hónap folyamán: Aquarius – a borvíz ünnepe (vándorrendezvény), Háromszéki huszártoborzó (vándorrendezvény), Sóskút-fesztivál (Székelykeresztúr), instrumentális zene és néptánctábor (Mezőpanit), gyerek és ifjúsági szobrászati tábor (Mezőpanit), leányvásár (Görgényszentimre), Medve-tónapok (Szováta; a Medve-tó „születésnapja” májusban van, 2014-ig akkor tartották), Égei fesztivál (Kányád), gyerek és ifjúsági szobrászati tábor (Csittszentiván), Deságkapu-fesztivál (Zetelaka), néptánctábor (Oroszhegy), Marosszéki Lófuttatás (Székelyvécke; az elsőt május végén tartották), településnapok (Barót, Esztelnek, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Harmadik hétvége: településnap (KiGyergyótekerőpatak, Kilyén, Madéfalva, lyén) Pókakeresztúr, Salamás, Sóvárad, Torja, A hónap végén vagy július elején: Tusnádfürdő, Zetelaka), Miorița folklór- Szejke Szépteremtő Kaláka népművéfesztivál (Maroshévíz), lovasnap (Csík- szeti alkotótábor (Szejkefürdő) 259


Székely Kalendárium – 2015 Utolsó héten: Csűrszínházi Napok és 24. Keresztelő Szt. János-búcsú településnapok (Mikháza) (Bögöz, Brassó, Csíkdelne, Gyer Utolsó hétvége: Székelyföldi Jótékony- gyóújfalu, Gyimesfelsőlok, Háromkút, sági Motoros Találkozó és Rockfesztivál Hilib, Ho mo ród fürdő, Kirulyfürdő, (Szentgyeháza Gyöngye), településna- Magyarcsügés, Ma ros vá sár hely, Pa pok (Gidófalva) rajd, Szent iván la borfalva, Te ke rő Utolsó szombat: jégverésnapi határke- patak,), Szt. János-napok (Csíkbánkrülés és településnapok (Székelyderzs) falva, Csíkpálfalva), Iván-napi kirako1–15. között: lovas napok (Gyergyó- dóvásár (Makfalva), 24-e körül hagyoditró) mányos asszonyöntözés (Gör gény 15–30. között: településnapok (Kőrös- hodák), településnapok (Gyer gyó patak) tekerőpatak, Vajdaszentivány), fogat1. Gyermeklakodalom (Máréfalva), hajtás, lovasnap (Homoródfürdő) vásár (Toldalag), 4. Úrnapi búcsú (Küküllőkeményfalva, Gyimesbükk, Lázárfalva, Székelyudvarhely) (megj.: hagyományosan Szentháromság Vasárnapja utáni csütörtök az Úrnapja, de van, ahol a búcsút vasárnap tartják) 7. Úrnapi búcsú (Fitód, Vármező, Béta), körmenet (Marosvásárhely) 12. Jézus szent szíve-búcsú (Alsóbölkény, Alsórákos, Backamadaras, Béta, Brassó, Gidófalva, Gödemesterháza, 27. körül Szt. László-napok (CsíkGyergyóditró, Ilyésmező, Kilyén, Ko- szentsimon, Szépvíz), Szt. László-búcsú rond, Madéfalva, Málnásfürdő, Nagy- és vásári sokadalom (Vármező), búcsú bacon, Nyárádszereda, Nyárádvármező, (Csíkszentsimon, Küküllőkeményfalva, Sáromberke, Székelyudvarhely, Szent- Nyujtód, Nyárádremete, Nyárádszentkeresztbánya, Szovátafürdő) lászló) 13. Szt. Antal-búcsú (Alsósófalva, Csík- 28. Szűz Mária szt. szíve-búcsú (Koscsicsó, Csíksomlyó, Erdőszentgyörgy, telek) Garados, Gyimesfelsőlok, Kászonaltíz, 29. Szt. Péter és Szt. Pál-búcsú (Bélbor, Körtvélyfája, Nyárádmagyarós, Tusnád, Bögöz, Brassó, Csíkmadaras, CsíkszentÚjtusnád, Ülke, Vargyas), a legközeleb- simon, Ehed, Gyergyócsomafalva, Hobi hétvégén településnapok (Csíkcsi- moródszentpál, Ikafalva, Kápolnásfalu, csó) Kurtapatak, Magyarpéterlaka, Maroshé16. Vásár (Toldalag) víz, Orotva, Pálpataka, Székelyudvar20. után: nemzetközi fúvóstalálkozó hely, Székelyvarság), településnapok (Székelykeresztúr) (Bélbor, Csíkszentsimon, Ehed, Gyer21. Állatvásár/cseresznyevásár (Makfal- gyócsomafalva), aratóünnep (Backamava) daras) 260


Székely Kalendárium – 2015 évfordulója, ref. gyülekezet napja (Barót Július – megj.: előtte egy nappal kórustalálkozót A hónap folyamán: Félsziget Fesztivál tartanak) (Marosvásárhely), Erdélyi Nemzetközi Második szombat: nyári vásár (Bala) Trabant és Wartburg Találkozó (Szé- Második v. harmadik héten: néptáncés népzenetábor (Jobbágytelke), településnapok (Sáromberke, Székelykál), Székely Vágta (Maksa, Óriáspincetető), településnap, néptánc- és huszár-

kelyudvarhely; van, amikor júniusban tartják), kokojzafesztivál (Gyergyószentmiklós), régizene-fesztivál (Csíkszereda), gyimesi táncháztábor (Gyimesközéplok), Borszék Fest nosztalgia- fesztivál (Marossárpatak), mezőségi fesztivál, juhászfesztivál (Kovászna), hagyományok és népviselet fesztiválja fúvóstalálkozó (Barátos, Csíkkarcfalva), (Mezőrücs) motoros találkozó (Borzont), település- A hónap közepén: Míves Emberek napok (Bardoc, Bencéd, Bölön, Dálnok, Sokadalma (Székelyudvarhely), székelyErdőfüle, Gidófalva, Gyergyóremete, földi tánctábor (Felsősófalva) Koronka, Küküllőkeményfalva, Ma- Utolsó héten: településnapok (Sóvágyarhermány, Martonfalva, Maroshévíz, rad, Székes, Uzon), filmfesztivál (SeMárkosfalva, Nyárádtő, Ojtoztelep, Pa- gesvár), néptánctábor (Nyárádselye – rajd, Sáromberke, Székelykál, Vargyas), van, amikor augusztus elején tartják), Csűrszínházi Napok (Mikeháza / Nyá- keresztény ifjúsági sátortábor (Nyárádrádremete), erdővidéki honismereti sza- szentlászló), Petőfi Sándor-emlékünbadegyetem és tábor (Barót) nepség (Kelementelke, Fehéregyháza) Első hét: Molnár Dénes Alkotótábor (Mezőpanit), hagyományos cseresznyevásár és településnapok (Marosvécs), búcsú és településnapok (Güdüc), településnapok és fogathajtó verseny (Bodok) Első hétvége: településnapok (Szentivánlaborfalva) Első vasárnap: Ezer Székely Leány Napja (Csíksomlyó), templomszentelés 261


Székely Kalendárium – 2015 Július utolsó hétvégéje vagy augusz- hagyományos kézműves és kereskedeltus első napjaira eső hétvége: telepü- mi cikkek vására (Marossárpatak), Free lésnapok (Nyárádszereda), bognyeső és Frog’s Riders motorostalálkozó (Kézborvizes napok (Gyergyócsomafalva), divásárhely), Incitato művésztábor cigányfolklór-tábor (Kommandó) (Bálványosfürdő) Utolsó vasárnap: Homoród menti fú- 20. körüli vasárnap: településnap vószenekarok találkozója (Kápolnás- (Nyárádselye), Illés-napi juhászlakodafalu) lom (Vajnafalva/Kovászna) 1. Vásár (Toldalag) 22. Szt. Mária-Magdolna-búcsú (Atyha, 2. Sarlós Boldogasszony-búcsú (Csík- Gyimesközéplok, Kilyénfalva, Nyárádsomlyó, Csíkszentgyörgy, Futásfalva, selye, Ozsdola, Tibód), településnap Güdüc, Gyergyóújfalu, Gyimesközép- (Gyergyókilyénfalva, Ozsdola, Atyha) lok, Homoródkarácsonyfalva, Ivó, Ma- 24. Szt. Kinga-búcsú (Szécseny) rosfő, Kotormány, Szentegyháza, Szé- 25. Szt. Jakab-búcsú (Homoródremete, kelykál, Tibód), településnapok (Far- Homoródszentmárton, Gyimesközépcád, Gyergyóújfalu), vásár (Erdőszent- lok), Szt. Kristóf-búcsú (Gyilkostó) – györgy) ezzel egybekötve, a legközelebbi vasár3. Szt. Tamás-napi vásár (Erdőszent- napon népművészeti sokadalom (Gyilgyörgy) kos-tó), 4. Nyári vásár (Székelykeresztúr) 11. Szt. Benedek-búcsú (Komját, Gyimesfelsőlok, Sepsiszentgyörgy) 16. Vásár (Toldalag), Kármelhegyi Boldogasszony-búcsú (Gyimesfelsőlok/Barátostelep) 20. Illés-napi kirakodó- és állatvásár (Mezőrücs) 20. körül (harmadik hétvége): szalmakalap-fesztivál és településnap

26. Szt. Anna-búcsú (Búzaháza, Csíkkozmás, Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Hollósarka, Kadicsfalva, Kézdimartonos, Miklósvár, Nyárádszentanna, Szent Anna-tó), kirakóvásár (Parajd, Uzon) 26. körüli hétvégén településnapok, a vidék jellegzetes kézműves foglalkozása(Kőrispatak), Tusványos – nyári sza- inak bemutatása (Marosszentanna) badegyetem (Tusnádfürdő), néptánc- 31. Petőfi Sándor-nap, megemlékezés fesztivál és lovas huszárok ünnepe, (Székelykeresztúr) 262


Székely Kalendárium – 2015 zont), településnapok (Borszék, KomA hónap folyamán: Székelyföld Ke- mandó, Székelybő, Nagyernye, Pókarékpáros Körversenye, jazzfesztivál keresztúr – ez utóbbit 2014-ben júniusban tartották – Székelyvécke, Szotyor), áfonyafesztivál (Vármező), nemzetközi képzőművészeti tábor (Nyárádmagyarós), keresztény ifjúsági tábor (Backamadaras) Második hétvége: településnapok (Bereck, Kézdialmás, Zabola), népzene- és néptánc-tábor (Zabola) Második szombat: bányásznap és településnap (Parajd), árcsói fazekasvásár, fúvóstalálkozó (Korond) 1–15. között: településnapok (Ma(Csíkszereda), Botorka gyermek nép- gyaró, Mezőcsávás, Somosd), alkotótátáncfesztivál (Balánbánya), csángó bor (Mezőpanit), cigánytánc-fesztivál túróspuliszka fesztivál (Hidegség), (Marosszentgyörgy), színjátszó tábor Rozetta fesztivál (Máréfalva), málnafesz- (Erdőszentgyörgy), tánctábor (Miketivál (Székelyvarság), képzőművészeti falva), Székölykök gyerekfesztivál (Koalkotótábor (Mezőbánd, megj. 2014-ben vászna megye) júliusban tartották, Mezőbergenye), Utolsó hétvége: Vásárhelyi Forgatag népzene-és néptánc-tábor (Szászcsávás, (Marosvásárhely), Őszi Sokadalom Szentgerice, Vajdaszentivány), szarvas- (Kézdivásárhely), Görgény-völgye feszmarha-kiállítás (Mezőbánd), fúvószene- tivál (Libánfalva), településnapok karok találkozója (Parajd), Apolló festő- (Jedd) tábor (Marosszentgyörgy), MAKITA Utolsó szombat: településnapok (Záfiatal művészek alkotótábora (Maros- gon) szentgyörgy), városnapok (Balánbánya, A hónap végén: termésnap (SzentSzékelykeresztúr), településnapok (A- egyháza), településnapok (Árkos, Mikógyagfalva, Betfalva, Bibarcfalva, Borszék, újfalu) Bögöz, Csíkdánfalva, Csíkkozmás, 1–7. Kaláka bútorfestő és faragótábor Csíkszenttamás, Csíkvacsárcsi, Fenyéd, (Máréfalva) Havad, Homoródszentlászló, Kányád, 1. Vásár (Toldalag), Kászon község Kommandó, Korond, Maksa, Nagyba- megemlékezése (Nyergestető), búcsú con, Nagyernye, Parajd, Szárazajta, Szé- (Deményháza) kelypálfalva, Székelyszentlélek, Réty, 2. Vásár (Etéd) Szentkatolna, Nagyajta vagy Középajta – 4. Búcsú (Malomfalva), Porcinkula évente változik –, Tusnád, Ülke), honvéd- kápolna búcsúja (Gyergyószárhegy) találkozó (Barót), fúvóstalálkozó (Barót, 6. Urunk színeváltozása-búcsú (Áldomás, Alsócsernáton, Csíkvacsárcsi, GyiNagybacon) Első héten: településnapok, pityókafesz- mesközéplok, Gyergyószentmiklós/Pitivál (Csíkszereda), EMI-tábor (Bor- ricske, Iszló, Nyikómalomfalva) 263

Augusztus


Székely Kalendárium – 2015 8. Szt. Domonkos-búcsú, településna- 20. Szt. István-búcsú (Ajnád, Ákosfalva, pok (Csíkszentdomokos) Árkos, Borszék, Borzont, Csíkajnád, 10. Szt. Lőrinc-napi búcsú (Kézdikővár, Gyergyóremete/Kicsibükk, GyergyóLőrincfalva), 10. körül faluünnep szentmiklós, Gyimesközéplok, Hargita(Balavásár, Erdőszengyel, Iszló) fürdő, Kovászna, Mezőbánd, Mikháza, 11. Szarvasmarha-kiállítás (Makfalva) Mikóújfalu, Papolc, Perkő, Sepsiszent15. Nagyboldogasszony-búcsú (Alsótö- király, Székelyszentkirály, Szörcse), ormös, Bala, Bodola, Csíknagyboldog- szágos állat- és kirakóvásár (Csíkkozasszony, Csíkszentgyörgy, Csíkszereda, más), borvíznap (Hargitafürdő/CsíkFelsőboldogfalva, Gyergyószárhegy, szereda) Gyergyótölgyes, Kászonújfalu, Lisznyó, 22. Szűz Mária királynő-búcsú (BálváMarosszentkirály, Nyárádköszvényes, nyosfürdő, Sepsiszentgyörgy, SzentOroszhegy, Sárfalva, Sepsibükszád, imrei büdös-fürdő, SzékelyudvarSzárhegy), Nagyboldogasszony-napok hely/Mária Rádió) (Csíkkarcfalva, Mezőszentmárton), te- 25. körüli hétvége: településnapok lepülésnapok (Marosszentkirály, Sep- (Kibéd, Nyárádmagyarós) sibükszád) 24. Szt. Bertalan-búcsú (Fenyőkút, 15–30. között: a mezőségi népviselet Kézdiszárazpatak, Székelyszentkirály), és néphagyomány ünnepe (Mező- termésnap (Szentegyháza) 26. Búcsú, településnap (Kecset) 28. Szt. Ágoston-búcsú (Csíkszereda)

Szeptember A hónap folyamán: népzene- és néptánc-találkozó, őszi vásár (Sepsi szentgyörgy), Küküllők Ősze (Mikefalva), állattenyésztők vására (Galócás), gazdanapi őszi sokadalom és bánd), településnapok (Bözöd, Mező- nagyvásár (Gyergyószentmiklós), telebánd), aratónapi ünnepség (Backa- pülésnapok (Bodos, Etéd, Énlaka, Szémadaras) kelyszáldobos), őszi vásár (Bélbor), 15–18. Tündér Ilona-napok (Csíkfal- őszi hálaadás napja és településnap va/Jobbágyfalva) (Felsőrákos), falutalálkozó (Olaszte16. Vásár (Toldalag), településnap lek), Mezőgazdasági termékek, nép(Gyergyószárhegy) művészeti és kézművességi kiál lí 18–19. Szt. Ilona-búcsú, vásári sokada- tás/vásár (Nyárádgálfalva) lom (Mikháza, Vágás) Első héten: alkotótábor (Csíkszentdo20. körül Szent István-napok (Ákosfal- mokos, Mezőmadaras), Gyöngykoszorú va, Bogárfalva, Hármasfalu, Kicsibükk, fesztivál (Marosfelfalu), vadászfesztivál Mikóújfalu, Székelyudvarhely), telepü- (Árkos – van, amikor egybeesik az lésnapok (Kézdiszentlélek, Ajnád), augusztusi településnapokkal), szilvanaarató kaláka (Csíkszentkirály), pok (Oroszhegy), szenes napok (Far264


Székely Kalendárium – 2015 kaslaka, Kalonda-tető – vagy augusztus masfalu, Imecsfalva, Jobbágytelke, Lóutolsó hétvégéje) vész, Lövéte, Székelyvécke, SzombatElső hétvége: településnapok (Csík- falva, Tusnádfürdő, Uzonkafürdő, verebes, Désfalva, Kovászna , Torbosz- Zalánpatak, Zágon, Zetelaka), Kisló), a mezőségi hagyományok és népvi- asszony-napi vásár (Székelykeresztúr), selet fesztiválja (Mezőrücs), fúvóstalál- Kisboldogasszony-napok (Csatószeg), kozó és településnapok (Barátos) településnapok (Göröcsfalva, JobbágyA hónap közepén: udvarhelyszéki gyü- telke) mölcsfesztivál (Székelyudvarhely) 9. Kirakodóvásár (Makfalva) Utolsó hétvége: hőlégballon-fesztivál 12. Szűz Mária neve-búcsú, településnapok (Altorja, Hidvég, Homoróddaróc, Marosjára, Szencsed, Székelybethlenfalva, Zalán) 14. Szt. Kereszt felmagasztalása-búcsú (Botfalu, Brassó, Csíkszereda, Előpatak, Felsőszentgyörgy, Kézdiszentkereszt, Libán, Olthévíz, Székelyfancsal, Székelykeresztúr, Tyukászhegy, Zabola) 15. Fájdalmas Szűzanya-búcsú (Illyefalva, Köpec) 16. Vásár (Toldalag) 20. körül: Gyergyói Lovas Napok (Vármező), településnap (Székelyho- (Gyergyószentmiklós) dos), töltöttkáposzta-fesztivál (Parajd – vagy október első hetében) 1. Kirakó- és állatvásár (Várhegy), vásár (Toldalag), Szt. Egyed-búcsú (Deményháza) 1–15. között: nemzetközi gyermekfesztivál/ alkotótábor (Szováta), Küküllők ősze (Mikefalva) 4. Róza-napi vásár (Uzon) 5. Kalkuttai Boldog Teréz-búcsú (Szé- 21. Településnapok (Énlaka, Mezőmakelyfancsal), tatárdombi megemlékezés daras), hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos/Lágyszem) (Gyergyószárhegy) 15–30. között szüreti bálok (Kibéd, 6. Állatvásár (Makfalva) 7. Pongrácz Szt. István-búcsú (Dálnok, Marosszentanna, Nagyernye, NyárádNyárádtő) és vásári sokadalom (De- gálfalva, Sóvárad), Rhédey-kastélyményháza) napok (Erdőszentgyörgy) 8. Kisboldogasszony-búcsú (Csíkrákos, 24. Szt. Gellért-búcsú (Gyergyóditró, Csíkszentgyörgy, Egerszék, Gyergyó- Sepsiszentgyörgy) búcsú, településnaszentmiklós – örmény plébánia is – Hár- pok (Szeltersz) 265


Székely Kalendárium – 2015 26. Szt. Kozma és Damján-búcsú (Koz- Első hete: lovasnap / a hegy napja más, Marosvásárhely/Cserelaja), meg- (Nyárádmagyarós/Bekecs-tető), teleemlékezés az 1944. évi vérengzés áldo- pülésnapok (Désfalva), vadászfesztivál zatairól (Szárazajta) és településnapok (Málnás), Bikaparádé 26–27. Termésnapok (Maroshévíz), – szarvasmarha-kiállítás (MarosszentSzékely Gazdanap és Őszi Vásár (Lá- györgy) zárfalva), vásár (Etéd) Első hétvége: őszi vásár (Székely29. (vagy legközelebb eső vasárnap) udvarhely), szelídgesztenye fesztivál Szt. Mihály-napi állatvásár (Csík- (Homoródkarácsonyfalva – megj.: vagy dánfalva), Szt. Mihály-búcsú (Csík- szeptember vége – Oklánd), cserkészek szentmihály, Etéd, Lemhény, Málnás, napja (Marosszentgyörgy) Négyfalu, Székelyhodos, Székely- Hónap közepe: káposztavásár (Széppálfalva, Üknyéd) víz), Háromszéki Kolbászparádé (Sepsi30. Magyar Népmese Napja (Kisbacon) szentgyörgy), Gyöngykoszorú néptáncfesztivál (Kibéd), gazdanap és állatvásár Október (Kápolnásfalu), mézes napok (SzékelyA hónap folyamán: Bor és Kézműves udvarhely), tájházak napja (Székelyföld) Mesterségek Fesztiválja (Marosvásár- Utolsó előtti vagy utolsó héten: lovashely), szüreti bál (Magyaró, Nyárádre- huszárok bálja (Marossárpatak) mete, Nyárádgálfalva, Mezőmadaras, Utolsó előtti vasárnap: Szárhegyi HíMezőpanit, Backamadaras, Marosszent- res Káposztavásár és Fesztivál (Gyergyörgy, Mezőmadaras, Erdőszent- gyószárhegy) györgy, Vajdaszentivány), kenderfeszti- Utolsó hétvége: településnap (Gyervál (Csíkszentdomokos), Őszi Közművelődési Napok (Kovászna megye településein), Erdővidéki Őszi Sokadalom (Barót), termésünnep (Zetelaka), nemzetközi alkotótábor – őszi telep (Homoródszentmárton – október vagy november folyamán) A hónap elején: Őszi Hadjárat – 1848-as emlékrendezvény (Szentegyháza), megyei őszi vásár (Csíkszereda) gyóvárhegy), Bernády-napok (Marosvásárhely) 1. Vásár (Toldalag), Lisieux-i Kis Szt. Teréz-búcsú (Székelyudvarhely) 1–15. között: őszi kiállítás (Mezőbánd), szüreti néptáncfesztivál (Nyárádszereda) 2. Szt. őrzőangyalok-búcsú (Csíkverebes, Deményháza, Sikaszó) 266


Székely Kalendárium – 2015 4. Ass. Szt. Ferenc-búcsú (Esztelnek, November Jobbágyfalva, Székelypetőfalva, Tusnád) 6. Megemlékezések az 1849-es 13 aradi A hónap folyamán: nemzetközi könyvvértanúról, kopjafák megkoszorúzása vásár (Marosvásárhely), Erdélyi Prímások Találkozója (Csíkszereda), Mű(Farkaslaka) 7. Rózsafüzér királynője-búcsú (Bátos, kedvelő Színjátszófesztivál (NyárádszeCsíkszentgyörgy, Erdőcsinád, Heveder, reda), bor- és kolbászfesztivál (VajdaNyárádgálfalva, Sikaszó, Vasláb) 8. Magyarok Nagyasszonya-búcsú (Barátos, Bélbor, Csíkcsomortán, Felsőcsernáton, Nagyajta) 10. búcsú (Csíkszentdomokos/Pásztorbükk) 13. Őszi állatvásár (Lövéte) 14. Ilona-napi őszi vásár (Bélbor), Szt. Ilona-búcsú (Vágás) 15. Szt. Teréz-napi kirakodóvásár (Pa- szentivány), Kis-Küküllő menti nem hivarajd, Székelyzsombor) tásos színjátszók találkozója, SZÍNPAD 16. Gál-napi vásár (Toldalag), hagyo- fesztivál (Erdőszentgyörgy), amatőr színmányőrző káposztaszüret (Csíkcsicsó) játszófesztivál (Székelyudvarhely), pityó19. Székely Nemzetgyűlés-megemlé- kabál (Lövéte), csángónapok (Gyergyócsomafalva) kezés (Agyagfalva) Eleje: Erdélyi Orvosnapok (Csíkszereda) Első hétvége: pityókabál (Lövéte) Második hétvége: gazdanapok (Borzont) 1–15. között: településnapok (Nyárádszentmárton) 1. Vásár (Toldalag), Mindenszentekbúcsú (Csíkmindszent, Csíkszentlélek, 23. Az 1956-os forradalom kitörése – Csíktaploca, Hatolyka, Nagyernye, Szármegemlékező ünnepségek hegy) 23-ához legközelebb eső hétvége: Ivóvölgye favágóverseny (Ivó) 23–25. Őszi vásár (Gyergyótölgyes) 26. Dömötör-napi vásár (Erdőszentgyörgy), termésnapi terménykiállítás (Nádas, kétnapos) 28. Szt. Simon-búcsú és Júdás (Csatószeg, Esztelnek, Gyergyóalfalu), vásár (Erdőszentgyörgy) 267


Székely Kalendárium – 2015 5. Szt. Imre-búcsú (Csíkszentimre, Ge- kelyudvarhely – megj.: karácsony előtt lence, Görgényszentimre, Marosvásár- két héttel kezdődik, és dec. 24-ig tart) hely, Máréfalva, Papolc, Szotyor), tele- Egész hónapban: téli vásár (Maroshépülésnap (Csíkszentimre) víz), kulturális programok (Backa6. Szt. Lénárd-búcsú (Gyergyóremete) madaras) 11. körül: Szt. Márton-napi búcsú Első héten: gyergyószentmiklósi város(Csíkszentmárton, Feltorja, Kézdimar- napok (Szent Miklós Napok) tonfalva, Nyárádszentmárton, Homo- Második hétvége: sóvidéki gyermekkaródszentmárton), Márton-napi vásár rácsony (Parajd), hagyományos házi (Erdőszentgyörgy) ízek versenye, vásár (Gyergyócsoma14. Őszi vásár (Székelykeresztúr) falva) 15. Búcsú, településnapok (Felsőbol- 1. Vásár (Toldalag) dogfalva) 4. Szt. Borbála-napi bányászünnep 16. Búcsú (Lengyelfalva), vásár (Toldalag) (Parajd) 18–20. között: gyergyói népzenészek találkozója (Gyergyóremete), állatvásár (Homoródszentmárton, Korond) 19. Árpád-házi Szt. Erzsébet-búcsú (Gyergyóhodos, Gyimesfelsőlok, Kézdicsomortán, Kommandó, Marosvásárhely/Megygyesfalva, Nagygalambfalva, Székelylengyelfalva, Székelyszenterzsébet, Úz-völgye) 22. Szt. Cecília-napi vegyes vásár (Gyulakuta) 23. Kr. király-búcsú (Nagykászon, Sepsiszentgyörgy) 5. Vásár (Etéd) 25. Szt. Katalin-búcsú (Gyergyóditró, Ká- 6. Szt. Miklós-búcsú (Bereck, Csíkszentszonaltíz, Szentkatolna), Katalin-napi miklós, Kászonújfalu, Marosvásárhely, vásár (Gyulakuta, Székelyhodos), Katalin- Miklósvár, Székelyudvarhely, Torja) bálok 8. Szeplőtelen fogantatás-búcsú (Csík29. Hagyományos állatvásár (Kibéd) dánfalva, Csíkmenaság) 30. Szt. András-napi állatvásár (Szentegy- 10. Judit-napi hagyományos vásár háza), Szt. András-búcsú (Futásfalva, Gyi- (Nyárádszereda) mesfelsőlok, Szentegyházasfalu), kézmű- 11–12. Kirakodóvásár (Erdőszentves foglalkozások bemutatása, vásár györgy) (Backamadaras), hagyományos állatvásá- 16. Vásár (Toldalag) rok (Kibéd) 17. Kirakóvásár, Hagyományos Sóvidéki Gyermekkarácsony (Parajd) December 19–20. Karácsonyi vásár (Barót, CsíkA hónap elején: gyermekváros (Gyer- szereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivágyószentmiklós, Marosvásárhely), ad- sárhely), kolindáló fesztivál (Erdőszentventi vásárok, karácsonyi vásár (Szé- györgy, Marosszentkirály, Nyárádtő) 268


Székely Kalendárium – 2015 29. Szt. Tamás-búcsú (Csíkszenttamás, Székelyszenttamás) 30. Szarvasmarha-vásár (Makfalva) 31. Tündérnap (Borszék), utcai szilveszter (Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr)

21–23. Karácsonyi vásár (Csíkszentdomokos) 24–28. Karácsonyi fesztivál (Várhegy, Csíkfalva), kántálás-est (Mezőbánd, Vajdaszentivány), téli népszokások ünnepe (Marosvécs), karácsonyi bálok, kulturális rendezvények, sertésvásár (Makfalva) 28. Aprószentek-vásár (Nagyajta), aprószentekelés

Megj.: A legtöbb településen a fontosabb ünnepek (karácsony, húsvét, újév) környékén számos kulturális rendezvény zajlik!

A Székely Hírmondó előfizetői ajándékba kapják a Székely Konyha gasztronómiai folyóirat számait!

FIGYELEM!

Rendelje meg Kovászna megye legolvasottabb napilapját, és mi minden hónapban a postaládájába helyezzük a receptes magazint!

2015

Január

Az előfizetéssel járó egyéb előnyök: 29 30 31 1 2

- lényegesen olcsóbban és rendszeresen jut hozzá kedvenc újságjához - ingyenes apróhirdetési lehetőség - negyedévente sorsoláson vesz részt, ahol a díjalap meghaladja a 3000 eurót. www.hirmondo.ro www.facebook.com/szekelyhirmondo

3

4

TV-magazin

5 6 Gazdaélet 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aktuális

Helyi sport

Keresztalja

19 20 21 22 23 24 25 Történelmünk Cseperedő 26 27 28 29 30 31 Székely Konyha


Húsvét előtt új kiadással jelentkezünk!

Az olvasóinktól kapott kedvező visszajelzések, bátorítás, no meg a sokasodó témajavaslatok folytán érlelődött meg bennünk felismerés, hogy évi 272 oldal már nem elegendő csokorba foglalni mindazt az értéket, amit Székelyföld kínál. Ezért döntöttünk úgy, hogy a 6. századig visszanyúló kalendáriumtörténetben először húsvéti kiadással is jelentkezünk. A 2015-ös Székely Kalendárium húsvéti kiadása várhatóan jövő március elején jelenik meg. Tematikájában elsősorban a húsvéti és a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik, így például bővebben olvashatnak a csíksomlyói kegyszobor, a búcsú történetéről, de hagyományos húsvéti ételreceptekben sem lesz hiány. A szerkesztésben érződni fog a tavasz, illetőleg a nyár közelsége: nagyobb figyelmet szentelünk a gyógynövényeknek, gombáknak, természetjárásnak, kirándulási, nyaralási tippekkel szolgálunk, igyekszünk minél több kuriózummal kidomborítani Székelyföld tájainak szépségét, múltjának, hagyományainak gazdagságát. És természetesen Olvasóinktól is várjuk a további ötleteket: miről olvasnának szívesen a húsvéti, illetőleg a 2016. évre szóló kalendáriumunkban.

E-mail címünk szekely@kalendarium ro, de honlapunkon (www.kalandarium.ro) és Facebokk-oldalunkon (www.facebook.com/szekelykalendarium) is folyamatosan elérhetőek vagyunk.

Viszontlátásra, 2015 márciusában!


Tartalomjegyzék Józan reménykedéssel 5 Boldog újesztendőt! 7 A 2015-ös év 8 Hány év telt el? 10 Köszöntő 11 Igaz hazám 11 Székelyföld 12 mitikus helye és más kuriózumok 13 Január 14 Február 18 Március 22 Április 26 Május 30 Június 34 Július 38 Augusztus 42 Szeptember 46 Október 50 November 54 December 58 Beköszöntő 62 Székelyek dicsérete 63 A csillagok állása 2015-ben 64 Akiktől 2014-ben búcsúztunk 67 Székelyföldi eseménykrónika 71 2015 – a Jupiter éve 80 A kertmester naptára 82 Erdély 91 Ábel tüze 91 Gyógyhatású gombák Székelyföldön 92 Zalánpatak: az egyszerűség luxusa 96 Ősi tudás és hit a népi botanikában 101 Ismeri ön Spanyol Csabát? 103 Fenyő a Hargitán 105 Büdös vizek, kénes gödrök 106 Hazajáró-pillanatok Székelyföldről 110 Erdővidék gyönyörű tájain: a Gódra-karszt 114 Székelyföld legrégebbi templomai 115 Székely hangulat 121 Napórák Székelyföldön 122 „Mulandóság gyászos tükre” 128 Székely tudós Amerikában 132 Szent Margit száz székely vitéze 138 Kosteleki dalos legény 139 Székely nyelvjárások 144

Adalékok Bodor Péter (1778?–1849) életpályájához 145 Pál atya: kábelgyári munkásból szeretetosztó ferences testvér 149 Orbán Balázs temetései 153 Kritika a székelyekről 154 Molnár Levente, a legszékelyebb Figaró 155 A bölények őshazája 158 Művészi rangra emelt vaskorszak 159 A falu eleje s hátulja 162 120 éve született Csanády György 166 A székely jellem 167 Tündérország 167 Nem, nem, soha! 168 Az ősi magyar tulipánt 169 Egy elfeledett mesterség: az útkaparó 173 A magyar bajusz 177 A krumplitermesztéstől a pityókás kenyérig180 A legszékelyebb étkeket keressük! 184 Becézett falatok 190 A csíkmadarasi böjtös káposzta és más káposztás érdekességek 191 Írástudók hasa 196 Sütireceptek Dunakömlődről 200 Életcél-e száz évet élni? 204 Etnikai árapály 212 Csodás gyógyulások 213 Ilyés Ferenc: Székelyudvarhelyről a magyar válogatottba 217 A síelésben a napfelkeltét szereti 221 A jelenés 225 Megmenekült szentek 228 Székelyföldi kincskeresők 230 2015: a nagy célok és lehetőségek éve 233 2015: a Kecske éve 234 Horoszkóp 2015-re 236 Székelyföldön is Párizs diktálta a divatot 239 Bestiarium Siculorum – Transzilvállatok 242 Régi bibliák hátsó lapjairól 244 Nem tarthat örökre 245 Rejtvények 248 Rendszeres székelyföldi vásárok 253 Székelyföldi vásárok, búcsúk, rendezvények 2015-ben 254 Rejtvénymegfejtések 272


Rejtvénymegfejtések – Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt. (248. old.) – Nem baj, kérdezz fiam, hogy okosodj! (249. old.) – Már kipróbáltam, de akkor sem ég! (250. old.) – Hát csak úgy, hogy kétszer annyian vannak! (251. old.) – Nem tudom, mert nem enged el! (252. old.)