Székely Kalendárium 2017

Page 1

SzĂŠkely KalendĂĄrium 2017Székely Kalendárium 2017 – alapkiadás –

Kézdivásárhely, 2016. november


Székely Kalendárium® Szerkesztette: Kocsis Károly Segédszerkesztő: Ötvös Boglárka • Munkatársak: Bálint Kinga Katalin, Bodor Tünde, Bogos Zsuzsanna, Botos László, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Czegő Zoltán, Demeter Csanád, Dobos László, Dósa Ildikó, Erdély András, Ilyés András Zsolt, Jánosi Csaba, Kocsis Cecília, Koszta Zoltán, Köllő Zsolt Ágoston, Kratochwil Barna, Nagy Szabolcs, Nemes Gyula, Pál Piroska, P. Buzogány Árpád, dr. Salló Szilárd, Szabó András, Szucher Ervin Korrektúra: Bernád Rozália, Farkas Imola Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Borító: Dimény H. Árpád

©Pro Press Egyesület Felelős kiadó: a Pro Press Egyesület elnöke www.kalendarium.ro www.facebook/SzekelyKalendarium Kapcsolat: szekely@kalendarium.ro

A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba (+40 728 048 132) Terjesztés: Pénzes-Csiszár Anna (+40 759 049 800) A nyomás és a kötés a nagybányai Ceconii Nyomda munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2016 novemberében


Székely Kalendárium – 2017

Újévi köszöntő

Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben: Jobb időt, mint tavaly volt, Ez új esztendőben; Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, Jó termést és jó vásárt Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben: Drága jó bort, olcsó sót Ez új esztendőben; Jó kenyeret, szalonnát Tizenkét hónapon át Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben: Zsíros esőt, kövér hót, Ez új esztendőben; Bő aratást, szüretet, Egészséget, jó kedvet Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben: Vegye el mind a nem jót, Ez új esztendőben; Mitől félünk, mentsen meg, Amit várunk, legyen meg, Ez új esztendőben! (Konsza Samu gyűjtése Pákéból)

Fotó: Balázs Ödön

Szánkózó gyerek Gyepesen

5Székely Kalendárium – 2017

Azért az öt százalékért Mind a statisztikai adatokból, mind egyes beszámolókból arra lehet következtetni, de ha figyelmesebben szemlélődünk, mi magunk is megállapíthatjuk: fellendülőben a székelyföldi idegenforgalom. Például az elmúlt tíz évben csak Háromszéken megkétszereződött, azaz 52-ről 108-ra emelkedett a szállásadó egységek száma, a turistáké pedig tavaly megközelítette a bűvös 100 ezres határt, miközben 2006-ban még csak 51.350-en látogattak a megyébe. És számuk folyamatosan emelkedik, hiszen 2015ben tízezerrel többen vették igénybe panziók, szállodák szolgáltatásait, mint az azt megelőző esztendőben. Hargita és Maros megye is ugyanilyen pozitív – ha nem kecsegtetőbb! – mutatókkal büszkélkedhet, és még koránt sincs minden lehetőség kiaknázva! Nem véletlenül fogalmazta meg Grüman Róbert, a háromszéki önkormányzat második embere a célt, miszerint két éven belül a jelenlegi kettőről öt százalékra kívánják növelni a turizmus részesedését a megye össztermelésében! Ezt a kirobbanó fejlődést sokan a világpolitikai helyzet alakulásával, illetve a nemzetközi terrorizmus élénkülésével magyarázzák, mondván, minél kevesebben merészelnek külföldi tengerpartokon vakációzni, annál többen választják a még biztonságosnak tekinthető, egyelőre a migránsok által is messze elkerült Erdélyt. Mi azonban úgy véljük, egy picit a Székely Kalendárium érdeme is, hogy egyre többen kíváncsiak Székelyföldre, hiszen 2007-es kiadása óta igyekszünk mind többet és többet megvillantani kincseiből – mert amiről hallatunk, azt mások is látni, tapasztalni, megélni szeretnék. És hogy van érdeklődő Székelyföld értékei iránt, arra a példányszámunk önmagában ékes bizonyíték: tíz év alatt 2500-ról mostanra sikerült megtízszerezni! Jó úton haladunk tehát, és még korántsem értünk a végére. Székelyföldnek megannyi zegzuga, múltjának megannyi rejtélyes szelete, hagyományainak, kultúrájának, épített örökségének megannyi értékes eleme vár láttatásra, van dolgunk tehát bőven. És ebben a munkában, az értékmutatásban továbbra is számítunk az impresszumban felsorolt szerzőinkre, illetve leendő munkatársainkra. Külön köszönettel tartozunk műkedvelő és profi fotósok rendelkezésünkre bocsátott fényképeiért (ezúttal Balázs Ödön, Bereczki Barna, Dénes László és Szabó Béla segítségét emelnénk ki), amelyek még inkább olvasóbaráttá teszik ezt a kötetet. Korábbi felhívásunk sem veszítette érvényét: ha vidékünkön jártukban-keltükben sikerült szép fotókat készíteniük, akár egy sajátos recept alapján előállított ételt lencsevégre kapniuk, küldjék el nekünk is a szekely@kalendarium.ro címre: tárjuk fel közösen Székelyföld kincsestárát! Kocsis Károly

7


Székely Kalendárium – 2017

Az erdélyi magyarok tízparancsolata I. Ne vándorolj ki Erdélyből, sőt ha a mostoha viszonyok arra is kényszerítettek volna, hogy ideiglenesen eltávozzál onnan, mihelyt lehet, azonnal térj vissza, mert Erdély csak úgy veszhet el, ha megfogyatkozik benne a magyarság. A hazát nem a hegyek, a völgyek, a folyók és a mezők alkotják, hanem azok, kik benne laknak, a nemzet tagjai, az emberek. Ne feledd azt az igazságot, hogy Erdélyt tőlünk senki sem veheti el, hanem csak magunk veszíthetjük el. II. Légy hű vallásodhoz és egyházadhoz. Őseid hite és Istene szent legyen és tisztelet tárgya előtted, mert erős várunk lesz nekünk, erdélyi magyaroknak az Isten és az ő háza, a templom. III. Rendületlenül ragaszkodjál magyar anyanyelvedhez. Ne feledd el, hogy nyelvében él a nemzet. A nemzet nyelvének megőrizői és kincsesházai azok a könyvek, melyeket a nemzet nagy költői és tudósai írtak, temploma pedig az iskola. Magad és gyermekeid magyarságának érdekében a könyvért és az iskoláért ne sajnálj soha, semmiféle anyagi áldozatot. Légy hű ősapáid nemes szokásaihoz, hagyományaihoz, meséihez, mondáihoz, zenéjéhez, dalaihoz és művészetéhez, mert azokban él magyarságod legnemesebb alkotóereje, magyar fajodnak lelke. IV. Szeresd kivétel nélkül magyar véreidet, mert azok igazi édestestvéreid. Élj velük egyetértésben és szeretetben. Vezetőidet azoknak legderekabbjai és legbecsületesebbjei közül válaszd, de aztán bízzál bennük, kövesd őket, és engedelmeskedjél nekik. Bizalom és fegyelem nélkül

nem maradhat fenn semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne pártoskodj, mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve hull szét szegény, sokat szenvedett magyar nemzeted. Lásd, a búzaszál is egymagában gyenge és törékeny, de kévébe kötve nehezebben szakítható el, mint a kőoszlop. V. Ne gyűlöld a veled együtt lakó idegen nemzeteket még akkor sem, ha ellenségeid. Igyekezzél velük, ha csak lehet, békességben élni. Magyar véreid ellen azonban azoknak szolgálatába a világ semmi kincséért se állj. Nemzetiséged megtartásának legerősebb védőeszköze nem a gyűlölet, amelyet ellenségeid ellen táplálsz kebledben, hanem a nemzetedhez és önmagadhoz való rendíthetetlen hűséged. VI. Szeresd családodat. Légy jó férj, jó apa, jó feleség, jó anya és jó gyermek. Ne feledd, hogy a nemzet nem más, mint az egyszármazású vagy az egymáshoz simult családok összessége. Ha a család egészséges, erős, becsületes, akkor a nemzet is egészséges, erős és becsületes lesz. A tiszta erkölcsű család alkotja azt az alapját az államnak, amelynek megromlása után még a hajdan annyira híres és hatalmas Róma is ledőlt és rabigába görnyedt. VII. Makacsul ragaszkodjál a birtokodban levő házhoz és földhöz, bármilyen kicsi is legyen az. Idegen nemzetből valónak el ne add semmi áron és semmi körülmények között sem házadat, sem földedet, mert ne feledd: akié a föld, azé az ország. VIII. Tanulj és folytass hasznos mesterséget, ipart és kereskedést, mert ezek nél-

8


Székely Kalendárium – 2017 kül a nemzet nem lehet vagyonos és nem ben igaz, önzetlen, őszinte és egyenes, tehet jólétre szert. Ha az ipar és kereske- mert ez az igaz magyar jellem. Ne csak a delem idegenek kezébe kerül, akkor még másét ne kívánd, hanem a közvagyont is saját házadban és saját földeden is idege- olyan érintetlen szentségnek tekintsd, nek szolgája leszel. Szorgalom és kitartó amelyet nemcsak nem szabad csorbítamunka nélkül nincs sem egyéni, sem nod, hanem munkás hozzájárulásoddal éppen úgy tartozol növelni, mint saját manemzeti önállóság és szabadság. IX. Légy becsületes nemcsak magánéle- gánvagyonodat, mert a közvagyon egytedben, hanem a közdolgokat illető min- szersmind a tied is. Ne feledd egy pillanatden cselekedetedben is. Közéleti dolgod- ra sem, hogy hazád, Erdély, csak úgy maban, legyen az akár községed, akár egyhá- radhat magyar, bárkié is legyen benne a zad, megyéd vagy hazád ügyeivel kapcso- hatalom, ha most nemcsak a benne lakó latos. Amerika nagy államférfijának a egyes magyarok, hanem magyar községei, mondását kövesd, amely azt tanítja, hogy városai is virágzók és gazdagok lesznek. (Erdélyi Magyarok Könyvesháza, a legjobb politika a becsületes politika! X. Légy lelkedben, szavaidban és tetteid1. szám: Csaba királyfi, Bp., 1926)

Téged várunk Betelt az év napja, koccintunk, kívánunk, Bíráljuk, megszidjuk, meg is petárdázzuk, De ő csak jön, megy, hallgat és cselekszik, Rajtunk pedig biztos mindég megfeneklik.

Ne rugdosson tovább az idén is Schengen, Félig megrágva is legyünk bent a begyben, Úgy meg legyen földünk áldással teremtve, Hogy az Unió is sárgán irigyelje!

Hoz szépet, viszen jót, fordítva is teszi, Ha a sor úgy hozza, éltünket is veszi. Párnák közé bújhatsz, várva a sorodra, Gyakran reád kérdez: fel vagy csomagolva?

Boruljon virágba a büszke Kárpátok, Együtt táncoljanak a hunok, a dákok, Mindenki dúskáljon húson és kenyéren, Bánat haldokoljon minden falevélen.

Sebaj, hát, feleim, el ne kiabáljuk, Mi az új évektől csak a szépet várjuk! Éjjeli szép álmunk teljesüljön reggel, Életvízben ússzunk, mire a nap felkel!

Minden koporsóban betűző szú lakjon, Az a toronyzenész ne nekünk kongasson! A búzás hombárunk degeszre meghízzon, Hordóinkból a bor mindig csordogáljon.

Másszanak vágyaink fel a magas fákra, Legyen gaztól mentes országunk határa, Rakétákkal soha ne lőjünk verebet, Fellázad a veréb, s oda a kegyelet!

Csekély vágyainkból, hogy minden meglegyen, Megteheted, uram, segíts meg Istenem! Ezredévek óta mindég téged várunk, Addig pedig boldog újévet kívánunk! Szabó András (Geges)

9


Székely Kalendárium – 2017

A 2017-es év

A 2017-es évnek 365 napja van, vasárnappal kezdődik, és ugyancsak vasárnap ér véget. Februárnak 28 napja van. A TAVASZ AZ ŐSZ március 20-án 12 óra 29 perckor kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú.

szeptember 22-én 23 óra 2 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú.

június 21-én 7 óra 24 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghosszabb, az éjszaka a legrövidebb.

december 21-én 18 óra 29 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb.

A NYÁR

A TÉL

Munkaszüneti és ünnepnapok 2017-ben

ROMÁNIA

nemzetközi hírű szobrász születésnapja (vasárnap) Magyar vonatkozású ünnepek, emléknapok Március 15. – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe (szerda) Április 16., 17. – húsvét (vasárnap, hétfő) Június 4. – a nemzeti összetartozás napja (vasárnap) Június 4., 5. – pünkösd, csíksomlyói búcsú (vasárnap, hétfő) Augusztus 20. – Szent István és az államalapítás ünnepe (vasárnap) Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja (péntek) Október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja (hétfő) Október 31. – a reformáció napja (kedd)

Munkaszüneti napok Január 1., 2. – újév (vasárnap, hétfő) Január 24. – a román fejedelemségek egyesülése (kedd) Április 16., 17. – ortodox húsvét (vasárnap, hétfő) Május 1. – a munka ünnepe (hétfő) Június 1. – gyereknap (csütörtök) Június 4., 5. – ortodox pünkösd (vasárnap, hétfő) Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja (kedd) November 30. – Szent András napja (csütörtök) December 1. – Románia nemzeti ünnepe (péntek) December 25., 26. – karácsony (hétfő, kedd) Hivatalos ünnep Február 19. – Constantin Brâncuși

10


Székely Kalendárium – 2017

MAGYARORSZÁG

December 24., 25., 26. – szenteste és karácsony (vasárnap, hétfő, kedd)

Munkaszüneti és ünnepnapok Január 1. – újév (vasárnap) Március 15. – nemzeti ünnep (szerda) Április 14, 16., 17. – húsvét (péntek, vasárnap, hétfő) Május 1. – a munka ünnepe (hétfő) Június 4., 5. – pünkösd (vasárnap, hétfő) Augusztus 20. – az államalapítás ünnepe (vasárnap) Október 23. – az 1956-os forradalom emlékünnepe (hétfő) November 1. – Mindenszentek napja (szerda)

Hivatalos ünnepek, emléknapok Május 30. – a Szent Jobb megtalálásának ünnepe (kedd) Június 4. – a nemzeti összetartozás napja (vasárnap) Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja (péntek) Október 31. – a reformáció napja (kedd) November 2. – halottak napja (csütörtök)

Mozgó egyházi ünnepek Húshagyókedd: február 28. Hamvazószerda: március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja: március 5. Virágvasárnap: április 9. Nagycsütörtök: április 13. Nagypéntek: április 14. Nagyszombat: április 15. Húsvétvasárnap: április 16. Húsvéthétfő: április 17.

A 2016/2017-es tanév szünetei

ROMÁNIA

Urunk mennybemenetele: május 25. Pünkösd: június 4. Pünkösdhétfő: június 5. Szentháromság vasárnapja: június 11. Úrnapja: június 15. (csütörtök) / június 18. (vasárnap) Jézus Szent Szíve: június 23. Krisztus király ünnepe: november 26. Advent első vasárnapja: december 3.

szágos program öt egymást követő munkanapot ölelhet fel, és mindegyik tanintézmény eldöntheti, hogy mikorra időzíti.

Téli szünet: 2016. dec. 24. – 2017. jan. 8. Félévközti szünet: 2017. február 4–12. Tavaszi szünet: 2017. április 19–30. Az elemi osztályok tanulói, illetve az óvodások vakáción lesznek a 2016. október 29-e és november 6-a közötti héten is. A líceumot végző tanulók számára 2017. május 26-án ér véget a tanév, a nyolcadikosok június 9-én végeznek. Az Iskola másként elnevezésű or-

MAGYARORSZÁG

Téli szünet: 2016. dec. 22. – 2017. jan. 2. Tavaszi szünet: 2017. ápr. 13–18. (csütörtöktől keddig, összesen 6 nap) Nyári szünet: 2017. jún. 16-tól (péntektől)

11


Székely Kalendárium – 2017

Karácsonyi történet (…) Vedd le a színezett szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az úgynevezett műveltség rakott a szemed elé. A félelmek, kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen az valójában. Hányd le öntudatodról az ember-képzelte tudás ábrándját, a betegségek találmányát, a szenvedés és gyűlölködés csinálmányát. Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek csak az ember maga alkotta világában fordulnak elő, ami nem az igazi világ. Ez csak a színezett szemüveg világa. Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényében. Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk, nem egyéb, mint a ható erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező elem a szeretet. A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd homályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet, és ami a semmibe visz. Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi

világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet. Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját. A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan — mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek. (Részlet Wass Albertnek az 1969 karácsonyára külön kis füzetben megjelentetett, The True Story of Christmas című írásából, fordította: Simó József)

12


Székely Kalendárium – 2017

Tudnivalók a naptár-részhez Az egyes hónapokhoz tartozó oldalak számát négyről hatra növeltük, reméljük, sikerült hasznos információval megtöltenünk. Az évfordulónaptárba ezúttal is olyan közismert székelyföldi (itt született vagy elhunyt) személyiségek kerültek be – a teljesség igénye nélkül –, akiknek születési vagy elhalálozási évfordulója öttel osztható 2017-viszonylatában. Sajnos, nem mindenkinél találtunk pontos időpontot, pedig például a baróti Simonfy Sámuel, Bem tábornok orvosa (1817–1898), a barátosi Vékás Lajos közgazdasági szakíró (18801962), az aldobolyi Orbán Ferenc író, földrajzi utazó (1847–?), az alsócsernátoni Cseh Imre honvédszázados, Kossuth tolmácsa (1805–1852), a fitosmartonosi Gállfy Mihály vértanú (1817–1854), Uzoni Béldi Mátyás latin nyelvű elégiaszerző (1707–1804), a medeséri Árkosi Ferenczi Kálmán író, költő (1877–1918) vagy a madéfalvi Szentes Antal Regináld ferences iskoladráma-író (1747–1806) mindenképpen említést érdemel. Köllő Zsolt Ágoston most Székelyföld természeti értékeiből, védett kincseiből ad ízelítőt. „Csodálatos sziklaformációk, világhírű tavak, gyógyító erejű borvizek, erdőrengetegek és számos egyéb képződmény van Székelyföldön, melyet nem csak a helyiek, hanem külföldiek is ismernek, felkeresnek – írja tizenkettes toplistájának bevezetőjében. – Van azonban egy kevésbé ismert, ám legalább annyira fontos arca is, a természeti kincseké, botanikai csodáké, ritka növény-, gomba- és állatfajoké. Ezek megismerése, védelme igen fontos, hiszen nélkülük sokkal szegényebbek lennénk. Persze az egyhangú ré-

paföldnek is megvan a maga haszna, de hogyan vetekedhetne egy kaszálórét szépségével, egy patakpart növényzetének gazdagságával?!” Székelyföld területén jelenleg három nemzeti park, valamint 47 természetvédelmi terület található. Szintén fontosak a Natura 2000-es területek, melyek az utóbbi időkben jutnak egyre jelentősebb szerephez. Ezt az ökológiai hálózatot az Európai Unió azért hozta létre, hogy az európai jelentőségű fajok és élőhelyek jelenlegi állapotukban fennmaradjanak. Köllő Zsolt Ágoston válogatása szubjektív, hiszen van, akinek a sok ezer hektáros nemzeti park tetszik, másnak a csupán néhány hektáros, helyi érdekeltségű védett terület a fontos. Az egyes hónapokat sajátos formában megragadó négysorosokkal Czegő Zoltán örvendeztetett meg, a régi időjárási eseményeket ezúttal is Réthly Antal Időjárási események és elemi csapások című művéből tallóztuk. A rendezvénynaptár sem a teljesség igényével készült, ezúttal csak az ismertebb, nagyobb érdeklődésre számot tartó székelyföldi fesztiválokat, egyéb közösségi eseményeket emeljük ki, megjegyezve, hogy honlapunkon (www.kalendarium.ro) ennél jóval részletesebb programajánlót találnak. Kerti, gyümölcsösbeli aktuális munkálatokhoz Kratochwil Barna agrármérnök szolgál jó tanácsokkal, az egyes hónapokra vonatkozó horoszkópot a csillagok állásából olvasta ki szolgálatos asztrológusunk, előrebocsátva, hogy a nagy hibahatár folytán azért nem szabad túlzottan komolyan venni…

13


Új esztendő. Csak pislákol. Tenyereden, s mégis távol. Aki nyáron nem volt tétlen, Nyugalmat lel földön s égen.

Boldogasszony hava l Bak hava l Télhó l Fergeteg hava Medvetor hava l Fordulat hava l Kopogó

ráunaj Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V Újév, Fruzsina H Ábel K Benjámin, Genovéva Sze Leóna, Titusz Cs Simon P Boldizsár Szo Attila, Ramóna V Gyöngyvér H Marcell K Melánia Sze Ágota Cs Ernő P Veronika Szo Bódog V Loránd, Lóránt H Gusztáv K Antal, Antónia Sze Piroska Cs Márió, Sára P Fábián, Sebestyén Szo Ágnes V Artúr, Vince H Rajmund, Zelma K Timót Sze Pál Cs Paula, Vanda P Angelika Szo Karola, Károly V Adél H Martina K Gerda, Marcella

Holdnaptár

i ^ _

` a b c d

e f

g h i ^

14


Január

Hová érdemes ellátogatnunk? A székelyföldi települések várható fontosabb megmozdulásait igyekeztünk csokorba gyűjteni, melyek hagyományápolás, illetőleg idegenforgalom szempontjából érdekesek lehetnek. Az egyes események időpontját – némi frissítéssel – a korábbi évek alapján, illetve a mozgó egyházi ünnepek figyelembevételével adjuk meg, de 1-2 napos eltérések, változások, hétvégéhez igazított csúszások előfordulhatnak, ezért ha bármelyik rendezvényen részt kívánnak venni, célszerű előtte érdeklődni az illető önkormányzatnál, szervező intézménynél. Amennyiben pontosításokkal tudnak szolgálni, vagy innen hiányzó fesztiválról vagy más, közösséget megmozgató eseményről van tudomásuk, kérjük, küldjék el a szekely@kalendarium.ro e-mail-címre, vagy értesítsenek a 0725.217.385-ös telefonszámon! Részletesebb programajánlót honlapunkon (www.kalendarium.ro) találnak. Tartalmas szórakozást kívánunk!

Utolsó hétvége: esküvőexpó (Gyergyószentmiklós); a Nagy-Homoród menti juhtartó gazdák bálja (Városfalva), kolbászfesztivál (Csíkszentmiklós), alcsíki kórustalálkozó (Csíkszentlélek) 2. kirakodóvásár (Makfalva, Toldalag) 6. vízkereszt-bál (Beresztelke) 7. Siculicidium-megemlékezés (Madéfalva) 16. vásár (Toldalag) 17. Rem. Szt. Antal-búcsú (Marosvásárhely/Remeteszeg) 18. Árpád-házi Szt. Margit-búcsú (Csutakfalva, Gyergyóremete, Kiskászon) 20. Boldog Özséb-búcsú (Kézdivásárhely), Szt. Fábián és Szt. Sebestyénbúcsú (Ojtoz) 20-31. között: Havas Napok (Gyergyócsomafalva) 22. Vince-napi vegyes vásár (Gyulakuta) 25. (vagy a hozzá legközelebbi vasárnap): Szent Pál napi országos állat- és kirakodóvásár (Csíkkozmás), zöldségtermesztők találkozója (Szentgerice), búcsú (Csíkpálfalva, Hargitafürdő) 28. Károly-napi hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) 31. vásár (Etéd)

Első hétvége: esküvőexpó (Székelyudvarhely) A hónap közepe: farkaslakai disznótoros farsang, esküvőexpó (Szováta) Harmadik hétvége: huszártalálkozó (Torja)

15


Január ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 1. 125 éve (1892) született Csíkkarcfal-

kertészkedőknek

ván Lukács István Manszvét OFM erdélyi népmisszionárius, vallási író († Esztelnek, 1958. júl. 24.) 1. 10 éve (2007) hunyt el Csíkszeredában Beczásy Antal festőművész (ª Marosvásárhely, 1938. aug. 28.) 2. 110 éve (1907) született Margittán Duka János ifjúsági író, folklórgyűjtő, tanító, a székely és a csángó népköltészet rajongója († Csíkszereda, 1990. dec. 2.) 3. 80 éve (1937) született Keresztváron Olosz Ella textilművész, néprajzkutató († Kovászna, 1993. febr. 7.) 5. 170 éve (1847) született Csíkszentkirályon Vitos Mózes helytörténész, szerkesztő, római katolikus pap († Csíkszentkirály, 1902. júl. 19.) 7. 105 éve (1912) született Gyimesbükkön Székely László, Erdély vallási néprajzának kutatója (Temesvár, 1982. júl. 24.) 13. 45 éve (1972) született Sepsiszentgyörgyön Virág Piroska sejtbiológus, biológiai szakíró, egyetemi oktató 14. 145 éve (1872) hunyt el Kolozsváron Nagyajtai Kovács István történész, jogász, az MTA levelező tagja (ª Nagyajta, 1799. máj. 3.) 14. 85 éve (1932) született Csíkdánfalván Albert Ernő népköltészeti gyűjtő 14. 15 éve (2002) hunyt el Déván Mátyás József festőművész, grafikus (ª Csíkszentmárton, 1930. jún. 27.) 20. 80 éve (1937) született Brassóban Kerekes Ferenc gépészmérnök, mezőgazdasági gépészeti szakíró 21. 45 éve (1972) hunyt el Székelyudvarhelyen Bakk Elek orvos és orvosi közíró (ª Felsőboldogfalva, 1899. ápr. 13.) 25. 60 éve (1957) született Sóváradon Király Béla író

Tél derekán járunk, ilyenkor látszólag semmi tennivaló nincs a kertben. De a szenvedélyes kertész ilyenkor is kisétál a „birodalmába”, megszemléli a fáit, bokrait, tűnődik, gondolkodik, gyönyörködik. És tervez. Mert a tél a tervezés időszaka is a kertészkedőknél, mezőgazdászoknál. Ilyenkor lehet eldönteni, hogy tavaszszal mit ültetünk, és hová. A jó kertész katalógusokat böngész, interneten keresgél, tanul, a profibbak egyenesen ültetési tervet készítenek. Nem árt, ha évekre visszamenőleg megvan, lehetőleg méretarányosan lerajzolva, sokat egyszerűsíthet a munkánkon. Legfontosabb szerepe a vetésforgó megtervezésében van. Ha nagyobb területen gazdálkodunk, pénzügyi tervet is készítsünk. Amennyiben kint nincs is dolgunk, bent még lehet: a szobanövényeink télen is igénylik az ápolást. Öntözzük őket rendszeresen, lehetőleg állott vízzel, időnként pedig portalanítsuk a leveleiket egy nedves ronggyal vagy szivaccsal. A sörös törölgetéstől állítólag szép fényesek lesznek! Amúgy is le-lemegyünk a pincébe ezért-azért: szánjunk rá egy kis időt, és ellenőrizzük a betárolt terményeket! Szedjük ki a rothadásnak induló vagy egerek által megrágott gyümölcsöket, zöldségeket, hogy ne fertőzzék a többit. A hónap vége felé már kiválogathatjuk az ültetésre szánt burgonya-vetőgumókat. Ezekre fokozottabb figyel-

16


Január IDŐJÁRÁS RÉGEN met fordítsunk, hűvös, száraz helyen 1801: „Eddig a telet csak a messze tátároljuk, az étkezési burgonyától elküvolban lévő Karánsebes vidéki hegyelönítve, és vigyázzunk, hogy ne fagyjaket borító hóról vettük tudomásul: 12nak meg. Nemsokára itt az ideje az én erős fagy lépett fel.” előcsíráztatásuknak: így jó néhány 1804: Temesváron január 14-én „este héttel hamarabb kaphatunk termést. 7-kor erős hideg lépett fel, s 8 órakor Pár órára költöztessük le a macskát heves eső hullott. Éjjelre jegesre váltak a pincébe, hogy fogjon ki a „férgekből” az utak, s 15-én reggel 9-kor csepeg a – ahogy nálunk felé az egeret tisztelik háztetőkről. Egy évben sem volt annyi – néhányat. De ügyeljünk, nehogy ott ember a kórházban tél idején, láb- vagy felejtsük, a feledékenyek inkább írják kartöréssel, mint az idén.” be a telefonjukba! 1809: Szatmárnémetiben „az esztendő Habár jól mutat a ház előtt a behanagy jégmenéssel kezdődött, amely a vazott tuja vagy díszfenyő, jobb, ha vinagy hidat elvitte.” gyázva lerázzuk róla a vastag hótaka1816: Arad: „Melly rémitő dühösségrót, hogy a súlya ne húzza le az ágakat, gel hatalmaskodott vidékünkön Jan. vagy le ne törje azokat. Nagy havazá30 és 31-ik napján az iszonyu fergeteg, sok idején különösen figyeljünk a fóazt igazán le irni lehetetlen. Reggel háliasátrunkra. Óvatosan távolítsuk el rom tájban kezdődött, és másnap délróla a havat. Az udvarról ellapátolt hautánig folyvást tartott a’ rettenetes vat hordjuk a zöldségeskertbe vagy a szél, sürü hó, és ezzel a kemény hideg. gyümölcsfáink alá. A’ orkán össze vissza forgatott minGondoskodjunk ingyenes kis napdent, az előbbi engedelmes (enyhe) számosainkról, a madarakról. Ne csak miatt talált gulyákat a’ Marosba hajtennivalót, hanem vizet is adjunk neván elfullasztotta, a’ juhokat sok ezekik; ha befagy, cseréljük ki. renként vagy a’ vizenyős fokokba ölte, Ha fával fűtünk, a hamut ne dobjuk vagy halmokra hóval eltemette (...) a’ ki, hanem tegyük a komposztba, kálimagános utasokat marhástól elasztotummal, mikroelemekkel gazdagítja. Jó ta, s a’ másfél ölnyi (kb. 3 m) magassáa talaj savanyodása ellen is, de csúszásgu hóval elboritotta. De ezen irtoztató gátlóként is használható. Ugyanígy a és sok milliomokra menő károk mellett fűrészkorpa is. Ha lehet, ne használleginkább érdekli szivünket azon szejunk sót, mert károsítja a növényeket. rencsétlenség, mellyet a’ haza térő VeA gazdaboltok ilyenkor még nem liteseinknek (könnyű csapatok, főleg a nyitnak, de ha mégis, akkor beszerezszolgálati kötelezettséget még el nem ért hetjük a fontosabb növényvédő szerefiatalok – a szerk.) egy tsapatja szenveket, műtrágyát. Ha van rá lehetősédett. Ezek utközben a Sámsonyi foknál günk, a lombtrágyákat is szerezzük be, (hivatalbéli jelentés szerint 17 ember hogy ne a legnagyobb dologidőben és 50 ló) a’ szörnyü hó miatt fennakadkelljen utána futkosni. ván a’ rettenetes hidegnek áldozatává lettek.”

17


a

Január

b

c

Sikerekben gazdag, fejlődést hozó hónap, amikor a kapcsolatok mélyítésére kell fektetnie a hangsúlyt a jólét fele vezető úton.

Szakmai téren mozgalmas időszak elé néz. Figyeljen oda a végtagfájdalmakra, teste azt jelzi, hogy lassítania kellene. Legutóbb mikor sportolt?

Kedvező hónap ez az Ikrek jegyűek számára. Takarítson egy nagyot az otthonában, hogy kezdhesse az új évet felfrissülve.

Rugalmasságot, nyitottságot kívánnak öntől most a csillagok, ugyanis befogadandó változásokat hoz ez a hónap az életébe.

Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektet a spirituális életére. Nagy felismerései és megvilágosodásai lesznek.

Kezdje az évet sportolással: ebben a hónapban a túltengő energiáit érdemesebb fizikai szinten levezetni, mintsem a környezetén.

Lelki fejlődésre hangolódik ebben a hónapban, a csillagok állása is megfelelő az önfejlesztésre. Használja ki!

Szerelemmel, romantikával telített napok elé néz, hangolódjon rá! Ha nincs párja, próbálja ki az online társkeresést.

Kifejezetten mozgalmas az élet a munkahelyén, ami jótékony hatással van a pénzügyeire. Kisebb balesetek érhetik.

Elérkezett a pénzcsinálás ideje, fogjon valami újba! Karrierében szintén kedvező változásokra számíthat.

Ebben a hónapban a családja lesz a figyelem középpontjában. Magánéletében békesség, szeretet veszi körül. Élvezze ki!

Párkapcsolati téren problémái adódhatnak. Ne tulajdonítson jelentőséget az összezördüléseknek, de a sérelmeket ki kell beszélni!

d g j

e h k

18

f i l


Január

A Marost a Hargita vulkánsorának kitörése északra kényszerítette, s csak Maroshévíz és Déda között tud keresztültörni a Görgényi- és a Kelemen-havasokat elválasztó szűk, ám festői völgyben. E két település közötti részt nevezik Maros-szorosnak, mely hozzávetőleg negyven kilométer hosszúságban kanyarog a tájban. A tengerszint feletti magasság 600 és 1100 méter között váltakozik. A természetvédelmi terület számos ritka növény- és állatfaj előfordulási helye, de itt találhatók az Európában egyedülálló rönklenyomatok vagy mállásbarlangok is. Az idők folyamán az üledékes kőzetrétegekbe jutó fatörzsek elkorhadtak, és helyükben cső alakú üreges lenyomatok („rönkbarlangok”) maradtak. A Maros e mesebeli és festői szakaszának jellegzetes énekesmadara a vízirigó, mely tavasztól őszig a hegyi patakok csendes, háborítatlan helyein él, míg télire, amikor a patakok befagynak, lehúzódik a Marosra, hogy „kiteleljen” a folyó jéggel be nem borított szakaszain. A térség Maros Szoros Natúrpark néven élvezi a Natura 2000 védelmét. Fotók: Dénes László

19


Február, lesz-e nyár? Fut az időd, ne siettesd! Tavalyi? Soha már. Imáz a pap, temet, esket.

ráurbef

Böjtelő hava l Vízöntő hava l Télutó l Jégbontó hava Szarvastor hava l Kanta hava l Roppanó

Névnapok

Holdnaptár

1 Sze Ignác 2 Cs Aida, Karolina 3

P Balázs

4 Szo Csenge, Ráhel 5

V Ágota, Ingrid

6 H Dóra, Dorottya 7

K Rómeó, Tódor

8 Sze Aranka 9 Cs Abigél, Alex 10 P Elvira 11 Szo Bertold, Marietta 12 V Lídia, Lívia 13 H Ella, Linda

_ ` a b c d

14 K Bálint, Valentin 15 Sze Georgina, Kolos 16 Cs Julianna, Lilla 17 P Donát 18 Szo Bernadett

e f

19 V Zsuzsanna 20 H Aladár, Álmos 21 K Eleonóra 22 Sze Gerzson 23 Cs Alfréd

g h

24 P Mátyás 25 Szo Géza 26 V Edina 27 H Ákos, Bátor 28 K Elemér, húshagyókedd

i ^

20


Február

Hová érdemes ellátogatnunk? Első hétvége: a hó ünnepe (Kommandó), disznótoros fesztivál (Bálványosfürdő, Korond) Harmadik hétvége: városünnep (Nyárádszereda), farsangi lakodalmas (Kibéd) Utolsó szombat: nappali farsang (Bölön) 1. vásár (Toldalag) 11. Lourdes-i Boldogasszony-búcsú (Alsóborszék) 13. hagyományos állatvásár (Kibéd) 16. vásár (Toldalag), Julianna-napi vásár (Nagyajta) 19. Zsuzsanna-napi állatvásár (Nyárádszereda) 21. (körül) Bocskai-napok (Nyárádszereda) 24. Mátyás-napi vásár (Székelykeresztúr) 23. torkos csütörtök (több városban), farsangbúcsúztatás (Csíkszentmárton, Csekefalva stb.) 25–27. hagyományos farsangbúcsúztatók (Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Erdőszentgyörgy, Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Kibéd, Koronka, Marosszentgyörgy, Mezőpanit, Nagyernye, Vajdaszentivány stb.), farsangbúcsúztató bálok (Kápolnásfalu, Kecset, Lövéte, Malomfalva, Székelyszentlélek, Székelyvarság, Zetelaka stb.)

Kévánok most minden jót, Jobb időt, mint tavaly vót, Jó őszt, telet, nyarat, Ugyanolyan tavaszt, Jó vásárt a farsangon! Kévánok most minden jót, Bő esőt és jó disznót, Jó aratást, szüretet, Víg farsangi heteket, Nagy taliga kenyeret, Bort és búzát eleget, Szekerünknek kereket, Poharunknak feneket, Hogy mulassunk eleget! Kévánok most minden jót, Drága jó bort, olcsó sót, Jó kenyeret, szalonnát, Melléje meg pogácsát! (Csernátoni farsangi köszöntő)

28. húshagyókeddi hagyományőrző farsangtemetés (Alsósófalva, Beresztelke, Csíkcsicsó, Csíkcsomortán, Csíkszentkirály, Kászonaltíz, Lövéte, Nyárád mente, Madéfalva, Oklánd, Székelykeresztúr stb.), bikaütés (Kászonimpér)

Fotó: Balázs Ödön

Menasági farsangolók

21


Február ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 175 éve (1842) hunyt el Kolozsváron

kertészkedőknek

Bölöni Farkas Sándor író, műfordító, utazó, művelődésszervező, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja (ª Bölön, 1795. jan. 15.) 8. 80 éve született Kézdivásárhelyen Szőcs Géza Mihály természettudományi és pedagógiai szakíró, újságíró 9. 160 éve (1857) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Szilágyi Sámuel császári-királyi százados, 1848–49-es honvéd alezredes (ª Sepsiszentgyörgy, 1799. okt. 13.) 12. 80 éve (1937) született Kovásznán Zágoni Jenő bibliográfus, művelődéstörténeti szakíró, baptista egyháztörténetkutató, eszperantista és műfordító 13. 80 éve (1937) hunyt el Baján Nagy István festőművész (ª Csíkmindszent, 1873. márc. 28.) 18. 85 éve (1932) született Sepsiszentgyörgyön Forró László (írói álneve Györgyjakab János) író, újságíró, műfordító († Sepsiszentgyörgy, 2001. aug. 11.) 19. 25 éve (1992) hunyt el Budapesten Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas magyartanár, történész, néprajzkutató, a csángók történetének, kultúrájának kutatója (ª Csíkvárdotfalva, 1901. jún. 28.) 22. 305 éve (1712) született Felsőcsernátonban Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész, egyháztörténész, történész, író († Magyarigen, 1769. márc. 2.) 23. 75 éve (1942) született Recsenyéden Recsenyédi Fekete Miklós író, újságíró, térképész († Budakalász, 2010. máj. 18.) 24. 85 éve (1932) hunyt el Budapesten Erdélyi Lajos nyelvész († Uzon, 1871. jún. 1.) 26. 65 éve (1952) hunyt el Sepsiszentgyörgyön K. Hamar Ilona (Kovásznai Gáborné) regényíró (ª Kálnok, 1893. ápr. 8.)

Ebben a hónapban nálunk még igazi tél van, így nem nagyon akad dolgunk a kertben. Folytassuk hát a tervezgetést, a vetőmagvak beszerzését, ültetési tervet készíthetünk, ha eddig még nem tettük meg. Csíráztassunk magvakat! No, nem kiültetéshez, hanem azért, hogy megegyük. A télutó friss zöldségfélékben szegény időszak. Az áruházakból ugyan beszerezhetjük a szükséges zöldség- és gyümölcsféléket, ezek azonban íztelenek, élvezeti értékük kétséges, viszont növényvédő szerekkel, érésgyorsítókkal és még ki tudja mivel vastagon meg vannak permetezve: magyarán egészségtelenek. Étkezési célra csak kifejezetten csíráztatásra szánt, megbízható forrásból származó, egészséges magok használhatók fel. A legjobb, ha ezeket mi termeljük meg, ha van elegendő helyünk a kertben, megtehetjük. Az erre a célra termesztett növényeket ültessük külön ágyásokba. A betakarított magvakat tároljuk külön az ültetésre szántaktól. Semmiképpen ne használjunk csávázott, mezőgazdasági célra forgalmazott vetőmagot. Csíráztatható retek, brokkoli, rukkola, zsázsa magja, hüvelyesek közül a lencse, borsó, de gabonafélék és olajos magvak, tökmag, napraforgó, akár a lucerna is. Persze, kipróbálhatunk egyéb magokat is. Legegyszerűbb, ha a folyó víz alatt megmosott magvakat langyos vízbe beáztatjuk, majd itatóspapírra helyezzük vékony rétegben. A papírt állandóan

22


Február IDŐJÁRÁS RÉGEN nedvesen kell tartani. De lehet úgy is, 1810–1811: Arad: „Az erős tél közel két hogy a magokat vékonyan elterítjük hónapja tart. A környéken részben jó száegy műanyag- vagy üvegtálcán, langyos nútak voltak (...) A’ takarmányt a ’Marha vizet töltünk rá, és meleg, sötét helyre az erős hidegek miatt nagyon emésztette. tesszük. Naponta kétszer hideg vízzel le Még a’ Sertést is különös móddal kellett kell öblíteni, hogy ne penészedjenek tartani (szénával etették – a szerk.), mivel meg. A kicsírázott magvakat hűtőben sem Makk, sem Kukoricza nem termett.” (de ne a fagyasztóban) tároljuk fo1835: Kézdivásárhelyen „ez roppant gyasztásig. Ha már a csíráztatásnál tarnagy hóval és hideggel uralkodott egész tunk: meglevő, régi magvainkkal csíráMátyás (febr. 24.) első hetéig, akkor két zási próbát végezhetünk, a jobb termés hét alatt mind eltakarodott és az árviz sok és főleg a ki nem kelő magvak okozta hidakat elrontott, hirtelen jó tavasz elő.” bosszúság elkerülése érdekében. 1837: Háromszéken „Februáriust keKezdhetjük a palántanevelést. A ménnyé tevé a hirtelen –16R fokra (-20 paradicsom- és paprikapalántákhoz °C fok) emelkedett száraz hideg, ’s a’ némár most elkezdhetjük ültetni a magohány nap óta dühösködő Nemere (...) kat. Jó minőségű, tápanyagokban gazErdély nagyobb részében a’ kemény hidag, esetleg érett komposzttal feljavídeg (...) ezalatt csak kevés napokkal állott tott földet használjunk erre a célra. be. A’ mult év végéig mind őszi idők járA burgonya előcsíráztatására itt az tak, ’s a későbbi esők következtében a’ veidő. A csíráztató helyiség legyen vilátések szépen kikeltek, melyekben csakgos, 12–16 Celsius-fok hőmérsékletű. ugyan az egerek töméntelen serege sok A kiválogatott, egészséges gumókat kárt okozott. Az év végével kevés hó egy rétegben helyezzük el a ládákban. esett, de nem soká tartott, ugy hogy ezen Hőmérséklettől és fényviszonyoktól a télen eddig elé egész Erdély, a’ havasofüggően 6–8 hét kell a csíráztatáshoz. kat kivéve, minden hó nélkül van, ezért a’ Fagymentes időben végezzük el a most beállott kemény dér, a’ kopaszon álfák tisztítását. A fák törzsét és ágait leló vetéseknek nagyon káros.” kaparjuk, a sérült és beteg részeket az 1838: Temesvárnál „a Béga-csatorna 12 egészséges felületig kivágjuk, majd a lábnyival (384 cm) magasabb a szokott sebeket oltóviasszal kezeljük. Megvizállásnál, ’s Temesvár minden külvárokezdhetjük a gyümölcsfák koronáinak sát víz borította el...” ritkítását, ifjító metszését. A munkákat 1841, Erdély: „a Brassói uton három naszáraz és fagymentes időben végezzük. pig szakadatlanul esvén a hó, minden Ha az időjárás engedi – száraz, szélmozdulhatást az ország utakon annyira mentes és legalább 5 Celsius-fok fölötti elzárta, hogy az országút nemleges kitahőmérséklet esetén –, a hónap végén karitására, 300 ember rendeltetett, kik elvégezhetjük a gyümölcsfák tél végi kevés munkájuk néhány napi fáradozálemosó permetezését. Réz- és kéntarsuk után, ezen országuton 24 embert, egy talmú szerek alkalmasak erre a célra. megterhelt szekérben befogott 4 ökröt elfagyva találtak.”

23


a

Február

b

c

Karrierében változások elé néz, az is lehet, hogy szakmát vált. Hallgasson az intuíciójára, most különösen jók a megérzései.

Jobban oda kellene figyelnie a párjára, neki is vannak igényei, álmai. Ne legyen örökös lázadó a szerelemben is!

Eseménydús napok elé néz. Tanulja meg leosztani a munkát, különben igen streszszes lesz ez a periódus. Figyeljen jobban az egészségére!

Plusz jövedelem áll a házhoz. Mivel ez egy nyugalmas hónap, ne hagyja magát semmivel megrövidíteni. használja ki a havat amíg lehet!

Általános méregtelenítésnek, takarításnak kedvez ez az időszak. Dobjon ki minden haszontalan dolgot az életéből.

Ebben a hónapban kiváló vonzerővel rendelkezik. Szexuális téren éppúgy érezheti a javulást, mint anyagiakban.

Anyagiak terén nem lehet oka panaszra, de szerelmi élete kihívásokat tartogat a következő hetekben. Az étkezésben legyen mértékletes.

Kellemes időszak elé néz. Végre kipiheni magát, így kedélye is jobb lesz, és visszatér a sokak által kedvelt lazasága.

Családja és barátai lesznek a főszereplői ennek a hónapnak. Természetesen, az ön társaságában! Ön is részese lesz ennek az idillnek.

Otthonával lesz elfoglalva ebben az időszakban. Itt az ideje egy kiadós méregtelenítő vagy fogyókúrának is.

Szokatlanul nyitott kockázatos üzleti ügyekre, sőt, még spekulációkon is kaphatja magát. Ne kockáztasson!

Nagyon erős önmegvalósítási késztetést érezhet, függetlenségre, szabad döntésekre törekszik. Ne hanyagolja a barátait sem!

d g j

e h k

24

f i l


Február Fotó: Orbán Enikő

A Vargyas-szoros egyike azoknak a területeknek, ahol a látnivalók és a természeti értékek egyaránt igen magas számban „keresztezik” egymást. A védett terület közel 1000 hektár, Hargita és Kovászna megye területén fekszik. Itt található az Almási-barlang (Orbán Balázs-barlang, népi nevén „Csudáló kőköz”), ahol ősemlős-leletekre is bukkantak, valamint a Lócsűr, Csala-tornya, Tatárkápolna (Tatárlik), Széchenyi-szirt, az üreges sziklaképződmények. Számos pallón, lengőhídon keresztül jól bejárható a Vargyas-patak völgye is, melynek 4 kilométeres szorosában 125 barlangot tartanak nyilván, s a patak szintjén ismét alakulóban van egy újabb barlangrendszer. A területről nem hiányoznak a ritka és természeti szempontból is igen fontos élőlények, amelyek közül számos jelölőfajnak minősül: turbánliliom, törpe nőszirom, havasi cincér, petényi márna, erdélyi kurtaszárnyú szöcske, botos kölönte, nyugati piszedenevér, barnamedve stb. A barlangok egyébként 19 denevérfajnak adnak otthont. A védett terület felügyeletét az Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület látja el. Fotó: Dénes László

25


suicrám

Magyar hónap. Történelem. Kilomboznak a keresztek. Tudod mi lesz veled, velem? Még arasznyit sem eresztek! Böjtmás hava l Halak hava l Gyümölcsoltó hava Tavaszelő hava l Kikelet hava l Bölénytor hava l Locsogó

Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sze Albin, hamvazószerda Cs Lujza P Kornélia Szo Kázmér V Adorján, Adrián H Inez, Leonóra K Tamás Sze Zoltán Cs Fanni, Franciska P Ildikó Szo Szilárd V Gergely H Ajtony, Krisztián K Matild Sze Kristóf, nemzeti ünnep Cs Henrietta P Gertrúd, Patrik Szo Ede, Sándor V Bánk, József H Klaudia K Benedek Sze Beáta, Izolda Cs Emőke P Gábor, Karina Szo Irén, Írisz V Emánuel H Hajnalka K Gedeon, Johanna Sze Auguszta Cs Zalán P Árpád

Holdnaptár

_ ` a b

c d e

f g

h i ^ _ `

26


Március

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Homoród menti népdalvetélkedő (Szentegyháza) A hónap közepétől (két hónapon át): Klassz-Tavasz Fesztivál (Gyergyószentmiklós) Első hét: Tavasz Ünnepe (Marosvásárhely) Első hétvége: amatőr borászok versenye (Balavásár) 1. vásár (Toldalag) 1–8. Márciuska-vásár (Maroshévíz) 9. Gergő pápa állatvásár (Szentegyháza) 13–15. tavaszi fesztivál (Székelykeresztúr) 13–15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségei Székelyföld megannyi településén, koszorúzás a Nyerges-tetőn, megemlékezés a bodvaji vashámornál, lovas felvonulás Kézdivásárhelyen stb. 15. kirakodó- és állatvásár (Várhegy) 16. vásár (Toldalag), barompiac (Parajd) 19. József-napi kirakodóvásár (Erdőszentgyörgy, Parajd, Uzon), Szt. József-búcsú (Borzsova, Sepsiszentgyörgy, Szépmező, Zeteváralja) 17. vidéki vegyes vásár (Székelyhodos) 21. Szt. Benedek-búcsú (Sepsiszentgyörgy), Benedek-napi vásár (Erdőszentgyörgy)

A bodvaji vashámor A bodvaji limonit-bányászat közel 300 éves múltra tekint vissza, a vashámor környékén a 18. század elején indult meg az ipari tevékenység (az itteni barna vasérc 40%-ban tartalmaz vasat). Bodvaj abban az időben valóságos iparteleppé nőtte ki magát, a Les-hegy és Isten-kas aljában számos lakóház is állott. A 19. századi leírások állandó lakott területről szólnak a vashámor környékén, 1875-ben 21 lakóházról tesznek említést. Az 1848-49-es szabadságharc idején, 1848. november 13-26. között Gábor Áron itt öntötte a háromszéki önvédelmi harc első két ágyúját. 1849 januárjában Heydte császári ezredes fél század katonájával feldúlta, lerombolta a hámort, de a vasérckitermelés 1897ig folytatódott, sőt, a kifejtett ércből 1905-ig dolgoztak. Negyven évvel később, 1945–1950 között, amikor Bodvaj a vajdahunyadi vasművekhez tartozott, újra bányászni kezdtek, és a kohó is működött, de 1954-ben végleg feladták az iparfalucskát. 2006-ban a hámort Kovászna Megye Tanácsának támogatásával felújították.

27


Március ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 35 éve (1982) hunyt el Csíkszentkirá-

kertészkedőknek

lyon Nagy András György orvos, orvosi szakíró, közíró, népművelő (ª Csíkszereda, 1905. szept. 19.) 6. 85 éve (1932) született Raván Ajtay Ferenc földrajztanár, újságíró, ismeretterjesztő († Kolozsvár, 2015. jún. 23.) 11. 200 éve (1817) hunyt el Marosvásárhelyen Aranka György író, történész, költő, filozófus, esztéta, művelődésszervező (ª Szék, 1737. szept. 17.) 15. 35 éve (1982) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Imreh Barna református lelkész, író, helytörténész, néprajzi író (ª Angyalos, 1908. jún. 20.) 16. 45 éve (1972) hunyt el Kolozsváron Venczel József társadalomkutató, egyetemi tanár, közíró (ªCsíkszereda, 1913. nov. 4.) 21. 70 éve (1947) született Erdőszentgyörgyön Miklóssy-Vári Vilmos biológus, természettudományi író, szerkesztő († Budapest, 2007. jan. 2.) 23. 420 éve (1597) született Bodokon Mikó Miklós történetíró, földbirtokos, hivatalnok († Sepsibodok, 1668. febr. 18.) 23. 135 éve (1882) hunyt el Gyulafehérváron Fogarasy Mihály erdélyi katolikus püspök (ª Gyergyószentmiklós, 1800. szept. 17.) 23. 80 éve (1937) született Kilyénfalván Máthé József irodalomtörténész 29. 15 éve (2002) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Veress Dániel író, drámaíró, irodalomtörténész (ª Sepsiszentgyörgy, 1929. jún. 2.) 30. 50 éve (1967) született Csíkkarcfalván Barabási Albert László fizikus, hálózatkutató, az MTA külső tagja 30. 135 éve (1882) született Fiatfalván Kovács Lajos unitárius lelkész, egyházi író, műfordító († Brassó, 1942. okt. 20.)

Ha február végén valami okból nem tudtunk lemosó permetezést végezni, akkor most rajta! Egyúttal ellenőrizzük a permetezőgépet is, cseréljük ki a hibás tömítéseket, fúvókákat. A lemosó permetezés előtt végezzük el a metszést: a megritkított koronát hatékonyabban vonja be a permetlé, és kevesebb hatóanyag szükséges hozzá. Ügyeljünk az egészségünkre: az itt használatos vegyszerek kisebb-nagyobb mértékben mérgezőek. Viseljünk védőkesztyűt és -szemüveget, maszkot. Fontos, ne csak a saját egészségünkre vigyázzunk: gondoljunk az élővilágra is, lehetőség szerint használjunk a természetre kevésbé káros vegyszereket. Így kora tavasszal figyeljük az aranyfát, amit mi idehaza aranyesőként ismerünk (Forsythia): ha virágzik, a rózsatövek kitakarását és metszését elkezdhetjük. Munka közben időnként fertőtlenítsük a metszésre használt szerszámokat, ollót, fűrészt, és nemcsak a rózsák metszésekor. Alkoholt, kálium-permanganát-oldatot, hypót vagy 10 százalékos formalinoldatot használhatunk a szerszámok fertőtlenítésére, de jobb helyeken kapható erre a célra speciális kertészeti fertőtlenítőszer is. Ha hozzájutunk, kórházi bemosakodó szert is használhatunk. A korai zöldségfélék magvainak vetését elkezdhetjük. A komposztot minden növény meghálálja, ha elég van belőle, tehetünk az egész kertbe. Ha nincs elegendő, osszuk be: mindig a legnagyobb tápanyagigényű növények alá

28


Március IDŐJÁRÁS RÉGEN tegyük. 2-3 cm vastagon terítsük el, 1768: „Jövének a relatiók, mely szörnyű majd kapával, gereblyével lazán dolárvizeket okozott a hónak hirtelen való gozzuk a talajba. olvadása és jégnek megtágulása (...) Itt is Ha a télen nem javítottuk meg a bément (Maros) Vásárhelyre a Szent szerszámainkat, most már igazán itt az György felől való utcza végén és néhány ideje, ahogy a vetőmagvak, műtrágyák házakat megtöltett. Másutt is mindenütt stb. beszerzésének is. A szakkiadvánagyok voltak a vizek (...)” nyok, reklámok a bolti, nemesített, 1820: „A sorozatos rossz termés sulyos hibridfajták beszerzésére buzdítanak éhinséget teremtett. A Felvidékről és Erugyan, mondván, hogy ezek jobb terdélyből tömegesen tódult a kiéhezett lamőképességűek, ellenállóbbak, szebb kosság a Duna felé, nevezetesen Pestre, termést adnak. Én ellenben azt tanáahol azonban nagy számuk miatt alig tudcsolom, hogy amennyiben lehetséges, tak gondoskodni róluk”. Nagyszeben: „A használjuk a „nagymama magvait”, a múlt évben az hernyók nagy károkat jól bevált, saját termesztésű, a helyi klíokoztak, a városi tanács elrendelte (...) a mához, talajadottságokhoz jól alkalmúlt évről a fákon megmaradt hernyómazkodó vetőmagokat, gyümölcs- és fészkek pusztítását.” zöldségfajták magvait, csemetéit, olt1841: „Napfény és zápor mohón olvaszványait. Csereberéljünk oltványokat, tá föl a tömérdek havat, a Tisza, Szamos, dugványokat, magvakat: ha van időnk Kraszna, szóval minden folyam kiöntött, és kedvünk hozzá, kísérletezzünk! s régen nem volt Szathmár vidékén oly Vessünk salátát, fodros kelt, foknagy árvíz, mint az idén. Szathmárnémehagymát, retket, petrezselymet, spenótibe egy egész hétig egy oldalrúl sem letot, de ültethetünk már palánta- és hetett bemenni, csak ladikon. (...) Több dughagymát is. házat összeomlasztott vagy megrongált Ha szeretnénk átalakítani díszkeraz árvíz, nem csak Szathmáron, hanem tünket, itt az ideje. Új facsemetéket, számos s egyéb folyam-menti helységekcserjéket ültethetünk. Helyüket gonben, sok lakást elsodort az árözön.” dosan válasszuk meg. Esztétikailag elő1837: Háromszék, Zabola: „Folyó év nyösebb, ha a magasabbak és sötétebb, martius 22-dik napja elég gyönyörű, ’s mesűrűbb lombúak kerülnek a háttérbe, leg volt, hogy a legdicsőbb nyári napokkal az alacsonyabbak, a világos vagy a szíminden tekintetben mérkőzhetett; estve nes lombúak pedig elébük. Élősövényt nap haladat után komor ború lepte el a is kialakíthatunk, erre alkalmas növény légkört, 23-ára virradólag pedig ki az idő, például a japánbirs, az aranyvessző, az ’s d. e. 10 óra tájban szokatlan rekkenőség orgona és a nyári orgona; ez utóbbi kitapasztaltatott: 11 órakor hirtelen egy düváló lepkecsalogató. A természetes hahös orkánhoz hasonló szél-vihar termett, tású, nyíratlan, virágzó sövények felülmely esővel elegy oly bő mértékben hulmúlják a szigorúan, mértani formákra latta az előtte volt ablakokat, csaknem egymetszett-alakított sövények szépségét. berontotta, ‘s eközben képzelhetetlen kemény mennydörgések támadtak.”

29


a

Március

b

c

A Marsnak köszönhetően váratlan döntéshelyzetbe kerülhet ebben a hónapban. Fordítson kellő időt az átgondolására!

A bolygók retrográd mozgása erős hatással lesz az érzelmi életére. Inkább dőljön most hátra, és csak tervezgessen.

Úgy tűnik, családi téren akadozik a kommunikáció. Házasságában ez nem jelent most problémát: átjárja a romantika.

Kiváló lökést kaphatnak szakmai téren a jegy szülöttjei. Ugyanakkor mentális jóléte több figyelmet kíván ebben az időszakban.

Vidám hónap elé néz, amit nem cserélne semmire. Karriere, szakmai élete is kiválóan alakul most. Vegyen magának valami szépet!

Igen intenzív lelki életet él, sokat foglalkoztatják a spirituális gyógymódok és a halál utáni élet lehetősége. Szerezzen be új olvasnivalót.

Egészsége igen törékennyé válik. Egy kis immunerősítő kúrával elejét veheti a leselkedő nyavalyáknak, és kedélye is javulhat tőle.

Ha új állást szeretne, most jó ajánlatot kaphat, nézzen szét az ismeretségi körében. Segítői is akadnak, csak kérnie kellene...

Kemény munka jellemzi ezt az időszakot, de ugyanilyen hévvel veti bele magát a szórakozásba is. Legyen mértékletes.

Folytatódhat az egészség-megőrzési program. Próbáljon ki minél több öngyógyító praktikát, tartózkodjon a gyógyszerektől.

Jó egészségnek örvend, kár lenne stresszes helyzetekkel elrontani. Munkahelyén tegye félre az egóját, hagyjon mást is érvényesülni.

Pénzügyileg szinte csúcson jár. A jólét a külsején is meglátszik, főleg a bőre lesz hálás a gondos ápolásért. Új barát a láthatáron!

d g j

e h k

30

f i l


Március Fotó: Köllő Zsolt Ágoston

Tavaszi hérics a Csókáson

A Kovászna megyei Erősd neve ismerősen csenghet a legtöbb ember számára, hiszen a település az erősdi kultúra néven ismert festett kerámiás műveltség névadója. A település környékén azonban nem csak edények, ősi településmaradványok találhatók, hanem növényi ritkaságok is, és ezek meg is csodálhatók a természetvédelmi területen. A Baróti-hegység legdélebbi nyúlványa ez a hely, az Olt hatalmas kanyarral öleli körül. A sztyepp jellegű növényzetnek olyan szemnek is tetszetős fajait lehet megfigyelni, mint a tavaszi hérics, törpemandula, árvalányhaj, magyar nőszirom. A homokos löszfalban fészkel a gyurgyalag, de láthatunk fekete gólyát, vörös gémet, vaddisznót, barnamedvét, rókát és őzet is. A Veczer-tető alig 622 méter magas, de így is kiemelkedik a környezetéből, ezáltal kitűnő kilátást biztosítva a Barcasági-medencére, valamint a távolabbi hegyekre, a Csukás-hegységre, Nagykő-havasra, Keresztény-havasra, Királykőre; tiszta időben még a Fogarasi-havasok fehér sipkás teteje is látható. A Csókás-Veczer-dombság Natura 2000-es élőhelyvédelmi terület, amely Fekete kökörcsin 917 hektáron fekszik.

31


Dologidő, energia. Érzi minden emberfia. Vetni kell magot s keresztet. A füvek lelke is reszket.

silirpá Névnapok

1 Szo Hugó 2

V Áron

Szent György hava l Kos hava l Kihajtás hava Tavaszhó l Szelek hava l Báránytor hava l Viruló Holdnaptár

a

3 H Buda, Richárd 4

K Izidor

5 Sze Vince 6 Cs Bíborka, Vilmos 7

P Herman

8 Szo Dénes 9

V Erhard, virágvasárnap

b c d

10 H Zsolt 11 K Leó, Szaniszló 12 Sze Gyula 13 Cs Ida, nagycsütörtök 14 P Tibor, nagypéntek

e f

15 Szo Anasztázia, Tas, nagysz. 16 V Csongor, húsvét 17 H Rudolf, húsvét 18 K Andrea, Ilma 19 Sze Emma 20 Cs Tivadar 21 P Konrád

g h i

22 Szo Csilla, Noémi 23 V Béla 24 H György 25 K Márk 26 Sze Ervin 27 Cs Zita 28 P Valéria 29 Szo Péter 30 V Katalin, Kitti

^ _ ` a

32


Április

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Hargita megye tavaszi vására (Csíkszereda), gyergyói népzenészek találkozója (Gyergyószentmiklós), barcasági néptánctalálkozó (Brassó), Kőrösi Csoma Sándor Napok (Csomakőrös), gyermekszínjátszó-fesztivál (Felsőboldogfalva) Első hétvége: felcsíki egyházi kórustalálkozó (Csíkszentdomokos), Csíkcsicsói Kulturális Napok Második hétvége: Kékiringó Néptáncfesztivál (Székelyudvarhely), GastroPan nemzetközi kiállítás és vásár (Marosvásárhely), népi gyermekjátékok fesztiválja (2016-ban Csíkfalván volt) A hónap közepén: tavaszi állatvásár (Lövéte), hagyományos vidéki vegyes vásár (Székelyhodos/Fűhegy), gyermek népdal- és néptáncfesztivál (Oroszhegy) A hónap második felében: tavaszi kórustalálkozó (Marosszentgyörgy), gyergyói néptáncfesztivál (Gyergyószentmiklós), Remetei Ifjúsági Napok, gyermeklakodalom (Gyergyóremete) Harmadik hétvége: egyházi kórusok találkozója (Székelyszentkirály) Utolsó hétvége: egyházi kórusok találkozója (Gyergyóújfalu) A hónap végétől május közepéig: Brassó Megyei Napok 1. vásár (Etéd, Toldalag) 9. virágvasárnapi kézműves vásár (Gyergyócsomafalva) Nagyhéten: hagyományőrző tojásfestés és -írás gyermekeknek (Sepsiszentgyörgy, Csernáton stb.), húsvéti kiállítás (Mezőbánd), húsvétváró hét (Gyimesfelsőlok), húsvéti vásár (Gyergyócsomafalva, Kézdivásárhely stb.), írott tojások versenyeztetése (Gyimesbükk)

13. nagycsütörtöki határkerülés (Szentegyháza), tavaszi állatvásár (Lövéte) 14. nagypénteki hagyományőrző tojásfestés (Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, Csíkszereda, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Máréfalva stb.). 15. nagyszombati hagyományőrző tojásírás (Gyergyószárhegy) 16. (húsvétvasárnap): Hagyaték – néptánc-előadás (Bonyha, Nyárádszereda), a Perkő néptáncegyüttes húsvéti előadása (Kézdiszentlélek), Hímes Tojás (Máréfalva), Nagyhomoród néptáncegyüttes előadása (Homoródszentmárton), határkerülés (Lemhény, Kézdialmás, Madéfalva, Nyárádremete, Szentegyháza), kakaslövés (Apáca), húsvéti bál (Nyárádremete) 17. (húsvéthétfő): szánozás (Szörcse, Tamásfalva) 20. körül gazdanapi tavaszi sokadalom és nagyvásár (Gyergyószentmiklós), tavaszi vásár (Gyergyótölgyes) 21. Szt. Gellért-búcsú, Gellért-napok (Szeltersz) 23. Szt. Adalbert-búcsú (Barót, Bélafalva, Székelybő), falusi vásár (Salamás) 24. körül Szent György Napok, Szentgyörgy-expó (Sepsiszentgyörgy), településnapok (Csíkszentgyörgy, Erdőszentgyörgy, Marosszentgyörgy) 24. Szent György-napi vásár (Makfalva), állatkiállítás és -vásár (Csíkdánfalva, Csíkszentgyörgy) 25. Szt. Márk-búcsú (Kézdimárkosfalva), a napjához legközelebb eső vasárnap: szőttesek vasárnapja, búzaszentelő körmenet (Csíkszentdomokos)

33


Április ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 120 éve (1897) hunyt el Kézdimárkos-

kertészkedőknek

falván Bodola Lajos bányamérnök, ’48-as tüzér, ágyúöntő, a székely tüzérség vezetője (ª Kézdimárkosfalva, 1825. aug. 10.) 2. 10 éve (2007) hunyt el Kézdivásárhelyen Incze László történész és múzeumalapító muzeológus (ª Barót, 1928. dec. 14.) 4. 185 éve (1832) született Marosvásárhelyen Deák Farkas jogász, író, történész, igazságügy-miniszteri osztálytanácsos, az MTA tagja, a vaskoronarend tulajdonosa († Marosvásárhely, 1888. jún. 4.) 6. 160 éve (1857) született Sepsiszentgyörgyön Gyárfás Jenő író, festő és grafikus († Sepsiszentgyörgy, 1925. dec. 3.) 10. 10 éve (2007) hunyt el Budapesten Méhes György (valódi nevén Nagy Elek), Kossuth-díjas író, újságíró (ª Székelyudvarhely, 1916. máj. 14.) 11. 175 éve (1842) hunyt el az indiai Dardzsilingben Kőrösi Csoma Sándor utazó, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója (ª Csomakőrös, 1784. márc. 27.) 12. 110 éve (1907) született Alsósófalván Bíró Sándor pedagógus, történetíró († Antibes, Franciaország, 1975. júl. 5.) 18. 100 éve (1917) született Sepsikőröspatakon Imreh Lajos pedagógus, néprajzkutató († Sepsikőröspatak, 1999) 25. 330 éve (1687) hunyt el Gyergyószárhegyen Kájoni János ferences szerzetes, orgonaépítő, énekszerző és -fordító, botanikus, nyomdász, könyvkiadó (ª Kiskaján, Belső-Szolnok vármegye, 1629?) 25. 230 éve (1787) hunyt el Székelyudvarhelyen Backamadarasi Kis Gergely református főiskolai tanár, az erdélyi református egyház főjegyzője (ª Backamadaras, 1738.)

Ebben a hónapban beindul a nagyüzem, csak győzzük idővel, energiával! Kezdhetjük a gyep ápolásával: itt a legfontosabb a trágyázás, lehetőleg nitrogénben gazdag szerves trágyával. Ha szükséges, levegőztetni kell a gyepet, de ezt csak az első nyírás után tegyük, a nyírást viszont nem szabad elsietni. A gyep telepítése a hónap vége felé történjen. A kereskedelemben többféle gyepkeverék kapható, válasszuk az igényeinknek legmegfelelőbbet. Ha nem csak dísznek tartjuk a gyepet, hanem járkálunk és a gyermekek is játszanak rajta, használjunk „sport” típusú gyepkeveréket, ami jól bírja a taposást. A legtöbb egynyári virág magját ilyenkor már vethetjük, így tavasz végére, nyár elejére kedvükre pompázhatnak díszkertünk növényei. A bogyós gyümölcsű cserjék alá terítsünk mulcsréteget. Segít a talaj víztartalmának megőrzésében, késlelteti, vagy – ha elég vastag – meg is gátolja a gyomok kikelését, fejlődését. A szamócatövek alá, közé terítve megelőzi a gyümölcs beszennyeződését. Tiszta, penészmentes szalma a legmegfelelőbb erre a célra, de jobb híján a fűrészkorpa is megfelel. Talajtakarást egyéb, tág térállásban ültetett vetemény alá is alkalmazhatunk, például paradicsom vagy paprikatövek alá, megspórolhatjuk vele a vegyszeres gyomirtást – amit házi kertben semmiképpen nem javasolnék – vagy egy-két kapálást. Ha március végén nem vetettük el a mákot, most már ne késlekedjünk ve-

34


Április IDŐJÁRÁS RÉGEN le. Vidékünkön a hónapos retek sza1785: Erdélyben „hirtelen olvadás miatt badföldbe e hónap elején vethető, köa Maros kilépett a medréből, Arad városát vesse a borsó, murok, cékla. Ha az idő6-án és 7-én öntötte el a víz, az ablakokon járás száraz, legalább a retket feltétlenül is befolyt, az emberek a padláson kerestek öntözzük. Az előcsíráztatott burgonyamenedéket, 8-án az ár a város feletti gátat gumók is kerüljenek a földbe. és a nagy töltéseket áttörte s nagy zúgással A paradicsom helyét készítsük elő. a város egyéb részeit is elöntötte: kik az éjMeghálálja, ha négyzetméterenként jeli rivadásban bátorságosabb Bárkákra 5–7 kg szerves trágyát kap. Ha nem junem találhattak, nyergeletlen házak tetetunk hozzá szerves trágyához, használjére... ülének”. Nagyszebenben „ebben a junk komposztot. Ezt baromfitrágyáhónapban még mindig tartós a havazás és val is gazdagíthatjuk, a közhiedelemaz eső. Nagy olvadás következtében a Szemel ellentétben nem „égeti ki” a növében patak is kiáradt (...) Kétszer elérte a nyeket. A komposztot a fészekbe is teváros kapuit. Az országutak nehezen járhetjük, tövenként egy csapott lapáthatók, az állatok kidőlnek, a posta 2 teljes nyit. Fontos kielégíteni a paradicsomnapot késik”. növény magas káliumigényét: ezt úgy 1804: „volt… egyharmad napos förgeteg, érhetjük el a legkönnyebben, ha a de amelyet kivált a mindenkor kivül lakó komposzthoz fahamut keverünk. Káember ki tudott állani. Bornyúk, bárányok lium hiányában a paradicsom terméeldöglöttek, de számos barom (ha csak az sén „zöldtalpasság” jelentkezhet: a boakkoron kiáradott vizekbe nem fúlt) nem gyó alsó része éretlen, zöld marad. igen veszett el… ember fagyásról pedig A fűszernövényeket is kezdhetjük semmit nem hallottunk.” vetni. A legcélszerűbb, ha a kert egyik 1805: Nagyszebenben „a tavasz kezdetekor sarkában külön helyet alakítunk ki nekellemes meleg időjárás volt, majd az újabb kik. A citromfű magról vagy gyökérsartartós erős hideg, a hirtelen időjárásváltozás, jakról ültethető, gyorsan elszaporodik. sok ember betegségét, majd halálát okozta. A kapor ott is kel, ahol nem kellene, Február és március hónapokban 170 ember sokszor gyomként viselkedik. A csomhalt itt meg, főképp 30. 60. életkor közöttibor vethető magról, vagy az itt-ott kiek... A város környéki utcák 3-4 mérföldnyikelő kis csombornövényeket szedjük re majdnem járhatatlanná váltak, ezért a tüössze, és palántázzuk végleges helyükzelőfa és az élelem megdrágult.” re. Az évelő lestyán sokszor nehezen 1810: „úgy látszik, hogy téli hónapjainknak kel ki, de tőosztással is szaporíthatjuk, minden keserüségüket Április akarta kipóígy biztosabb. Meleg helyre ültessük, tolni, mert azon kivül, hogy csak nem minígy a levelekben több ízanyag képződen napjaiban ujra meg ujra fejéritvén hódik. Tárkonyból lehetőleg a francia tárval a szomszéd havasokat, füttő kemenczekonyt ültessük, íze finomabb az orosz inket ujra melegittetni parantsolta, a Csiki tárkonyénál. A borsmenta és a zsálya atyafiakat derekasan meg is szánkáztatta, se hiányozzék a kertünkből! több napokig tartó vastag hóval szórván bé előttök tartományainkat.”

35


a

Április

b

c

Kiváló napok elé nézhet: munkahelyén előlépetik, vagy ha nem, most bátran kérhet fizetésemelést. Főnökei együttműködők lesznek.

Félreértések üthetik fel fejüket a kapcsolataiban. Meditációval, csendes pihenéssel javíthat az egészségi és lelki állapotán egyaránt.

Különös csábítást érezhet arra, hogy kipróbálja az online társkeresést, vagy épp az interneten indít vállalkozást. Bátraké a szerencse!

Egészsége továbbra is törékeny, vigyázzon magára. Ne hagyja ki a sétákat és a meditációt sem a napi programjából, a lelki egyensúly is fontos.

A csillagok arra intik, hogy előbb alkosson teljes képet a dolgok állásáról, mielőtt fontos döntéseket hozna, különben veszteségek érik.

Megfelelő időszak arra, hogy kiselejtezze az életéből a fölösleges, energiaelszívó dolgokat, személyeket. Barátaival legyen kíméletes.

A Merkúr retrográd mozgása önre is rombolóan hat. Inkább dőljön hátra és pihenjen ebben a hónapban, nem érdemes semminek nekifogni.

A stagnáló állapotban levő Merkúr arra sarkallja, hogy keresse az érzelmi stabilitást. Ne kukacoskodjon, inkább kössön békét mindenkivel!

Kiegyensúlyozott, harmonikus napjai lesznek, kapcsolatait őszinte empátia és egyetértés jellemzi. Valódi békés hangulat veszi most körül.

A Merkúr retrográd fázisa szerelmi életére is kihat. Könnyen félreérthetik egymást párjával, emiatt gyakoriak lesznek a veszekedések.

Kedvező időszak ez a lelki fejlődésre, időközben felkészülhet az ön előtt álló akadályok leküzdésére, akad belőlük elég.

Munkahelyén minden nehézség megoldódik, de egészsége megromlik. Nem lehet minden tökéletes, de azért vigyázzon magára.

d g j

e h k

36

f i l


Április Fotó: Kocsis Károly

A természetvédelem összetettségének és felmerülő problémáinak legjobb fokmérői a madarak. Hiszen hiába óvjuk őket, készítünk nekik fészket, etetjük, ha vándorlásuk során olyan országokon kell átrepülniük, megpihenniük, fészket építeniük, ahol vadásznak rájuk, irtják, mérgezik őket. A nálunk található egyik igen fontos madárpihenő Székelyudvarhelytől 15 kilométerre található, a Nagy-Homoród völgyében. Régen jóval több hasonló, mocsaras, nádas terület volt vidékünkön, ám a folyószabályozások, lecsapolások igen leszűkítették ezek számát. A tavak egyébként fontos halászóhelyek, éppen ezért még nagyobb körültekintéssel kell eljárni, hogy lehetőleg minél kevesebb kárt okozzanak a madarak a halállományban, az emberek a madarakban, kétéltűekben. A területről már régóta vannak madártani adatok, eddig összesen több mint 260 fajt figyeltek meg, ezek egy része itt fészkel. Néha ritkább fajok is felbukkannak, mint a fekete gólya, jégmadár, halászsas, vörös gém, de más fajok is megfigyelhetők, mint a fehér gólya, szürke gém, kárókatona, búbos vöcsök, bölömbika, bíbic, barna rétihéja, cankó stb. A kb. 200 hektár nagyságú területet 1982 és 1984 között alakították át halastórendszerré. Az 5 nagyobb és néhány kisebb tóban több őshonos és betelepített halfaj él: ponty (Cyprinus carpio), kárász (Carassius carassius), amur (Mylopharyngodon piceus), csuka (Esox lucius), süllő (Stizostedion lucioperca), harcsa (Silurus Fotó: Kusztura Sándor glanis) stb.

37


A szerelem kísértete – Hirdeti a prédikátor. Ha volt is tél, Isten vele! Termő idő, gyöngyös, bátor.

sujám

Pünkösd hava l Bika hava l Virágzás Hava l Tavaszutó Ígéret hava l Borjútor hava l Zendülő Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

H Fülöp, Jakab K Zsigmond Sze Irma, Tímea Cs Flórián, Mónika P Adrián, Györgyi Szo Frida, Ivett V Gizella H Mihály K Gergely Sze Ármin, Pálma Cs Ferenc P Pongrác Szo Imola, Szervác V Bonifác H Szonja, Zsófia K Botond, Mózes Sze Paszkál Cs Alexandra, Erik P Ivó, Milán Szo Bernát, Felícia V Konstantin H Júlia, Rita K Dezső Sze Eliza, Eszter Cs Urunkmennybemenetele P Evelin, Fülöp Szo Hella V Csanád, Emil H Magdolna K Janka, Zsanett Sze Angéla

Holdnaptár

b c d

e f

g h

i ^ _ ` a b c

38


Május

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap elején: Hargitai Megyenapok (Csíkszereda és Hargita megye), székely fesztivál (Budapest), Édesanyák Hete (Csíkszereda) A hónap folyamán: Székelyudvarhely Tavasza (benne: városi majális, diáknapok, dísznövény-kiállítás, tánc tavasza, Mesterségek Utcája, Class Jazz Fest, székelyföldi lassúsági pipaszívó verseny, tavaszváró bárány- és pálinkafesztivál), Marosvásárhelyi Zenei Napok (kultúrpalota), tavaszi kórusfesztivál (Szováta), településnapok (Bölön, Ivó, Kézdiszentkereszt), hagyományőrző napok (Gyergyószentmiklós), horgászfesztivál (Bölön), néptáncfesztivál (Csittszentiván), regionális ifjúsági hét (Székelykeresztúr), Erdélyi Táncházzenészek Találkozója (Borospatak), Maros Népzene- és Néptánctalálkozó (Marosvásárhely), KSE-sportnapok (Kézdivásárhely), roma napok (Csíkszentsimon), Hagyaték Mezőségi Népzene- és Néptánctalálkozó (vándorrendezvény) Első hét(vége): filharmónia-napok / Fili Napok (Szentegyháza), tavaszi fesztivál (Csaracsó), településnap (Bardoc/Kuvaszó, Csíkpálfalva), Hargita Megyei Ifinapok, háromszéki diáknapok, kürtőskalácssütő-verseny (Sepsiszentgyörgy), virágvásár és néptánctalálkozó (Udvarfalva), Székely Majális (Makfalva), Székelyföldi Nemzetközi Könyvvásár (Csíkszereda), felső-háromszéki népdaltalálkozó (Kézdiszentkereszt), szépvízi lovasnap Második hét: Lurkó Fesztivál – gyermekés ifjúsági színházi találkozó (Csíkszereda), G. Feszt (Székelyudvarhely), Egyetemista Dzsesszfesztivál (Marosvásárhely)

Második hétvége: Székelyföldi Legényesverseny (Sepsiszentgyörgy) Harmadik hét: civil szervezetek vására, utcazene-fesztivál (Marosvásárhely), tánc- és mozgásszínházi fesztivál (Gyergyószentmiklós) Harmadik hétvége: levendulafesztivál (Csekefalva), Szejke Népzene- és Néptáncfesztivál (Székelyudvarhely), nárciszfesztivál (Oroszhegy), településnap (Barót, Gyergyóalfalu) Utolsó előtti vasárnap: nyíres fesztivál (Bükkfalva) Harmadik hétvége: magyar művelődési napok (Maroshévíz) Utolsó hét: felcsíki táncfesztivál (Csíkszenttamás), Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárnapok (Székelyudvarhely) Utolsó hétvége: településnapok (Rugonfalva), lovas napok (Gyergyóditró), búcsú (Gyergyószentmiklós), Medve-tónapok (Szováta), nárciszfesztivál (Oklánd, Szentegyháza) 1. Vásár (Toldalag), Szt. József-búcsú (Borzsova, Gyergyószentmiklós, Székpataka, Zeteváralja), Szt. Fülöp és Jakab-búcsú (Csíkrákos/bogáti kápolna) 1-2. Bazsarózsa-napok (Mezőzáh) 2. tavaszi vásár (Székelykeresztúr) 7. vásár (Nyárádszereda) 10. állatvásár (Korond, Székelyvarság) 16. állatvásár (Kibéd) 20. Szt. Bernát-búcsú (Kecset) 25. Orbán-napi vásár (Uzon) 25. Urunk mennybemenetele – áldozócsütörtöki kézműves és kereskedelmi termékek vására (Maroshévíz, Marossárpatak, Uzon) Áldozócsütörtök után: vásári sokadalom, településnap (Nyárádremete)

39


Május ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 1. 60 éve (1957) hunyt el Székelyudvar-

kertészkedőknek

helyen Szabó András klasszika-filológus, fordító (ª Bita, 1871. júl. 21.) 3. 65 éve (1952) hunyt el Budapesten Csanády György költő, újságíró, rádiórendező, a Székely Himnusz szövegének szerzője (ª Székelyudvarhely, 1895. febr. 23.) 4. 90 éve (1927) született Vargyason Máthé Ferenc (Ilonka) népművész († Vargyas, 2015. aug. 22.) 10. 5 éve (2012) hunyt el Kolozsváron Sylvester Lajos író, újságíró, közíró, drámaíró, színházigazgató, dokumentumfilm-rendező (ª Alsócsernáton, 1934. jún. 3.) 12. 135 éve (1882) hunyt el Budapesten Szöllősy Szabó Lajos táncos, koreográfus, táncmester (ª Kézdiszentlélek, 1803. febr. 11.) 15. 105 éve (1912) született Gyergyószentmiklóson Salamon Ernő költő, újságíró († Mihajlovka–Sztari, Ukrajna, 1943. febr. 27.) 20. 115 éve (1902) született Kommandón id. Haszmann Pál helytörténész, néprajzi gyűjtő, szakíró, múzeumalapító († Csernáton, 1977. szept. 13.) 20. 65 éve (1952) hunyt el Budapesten Gelei József zoológus, az MTA tagja (ª Árkos, 1885. aug. 20.) 25. 85 éve (1932) született Árapatakon Dávid László lelkipásztor, művészettörténész, képzőművész († Székelyudvarhely, 2007. júl. 30.) 26. 50 éve (1967) hunyt el Szekszárdon Hadnagy Albert történész, a Szekszárdi Levéltár igazgatója (ª Dálnok, 1901. jan. 21.) 26. 40 éve (1977) hunyt el Bencéden Izsák Domokos parasztköltő, népi elbeszélő, országgyűlési képviselő (ª Csehétfalva, 1895. nov. 5.)

Májusban a kertész nem pihen! Ha befejezte a palánták kiültetését, máris folytathatja a gyomlálással, a gyep gondozásával, és még ezer egyéb, halaszthatatlan és sürgős munka kerül. Ha kevés eső esik, öntöznünk is kell. Az öntözővízzel – lehetőség szerint – takarékoskodjunk. Esőztető öntözés helyett inkább használjunk csepegtető öntözéses módszert, így közvetlenül a gyökérzónába juttathatjuk a vizet. A frissen ültetett gyümölcsfacsemetéket száraz időjárás esetén feltétlenül locsoljuk meg. Az öntözést az ősszel ültetett csemeték is meghálálják. Ha száraz volt az előző hónap, nem árt, ha megöntözzük a frissen ültetett cserjéinket, díszbokrainkat, rózsáinkat, a frissen telepített gyepet is. Száraz időjárás esetén ne nyírjuk „nullásra” a gyepet, mert nehezen regenerálódik, sőt, foltokban kipusztulhat. A fűben lakó élőlények, rovarok, gyíkok is jobban érzik magukat, ha van, ahová elbújniuk. A kertben fészkelő madarakra is vigyázzunk, ne zaklassuk őket. Gondoskodjunk számukra friss ivóvízről. A kert egyéb élőlényeiről se feledkezzünk meg. Sokakat közülük károsaknak tartanak: a vakondot kiüldözik a kertekből, ultrahangos ketyerékkel próbálják távol tartani, pedig jóval több haszna van, mint az esetleges, szórványos kártétele. A sokak számára nem túl szimpatikus, ám annál hasznosabb földigilisztákról pedig az a hír járja, hogy „behúzzák” járataikba a fris-

40


Május IDŐJÁRÁS RÉGEN sen ültetett palántákat, majd megeszik 1813: „a Tömösi Bánságban és Arad várőket. Csak tudnám, hogy mivel fogják megyéből azt a’ szomorú hirt vettük, hogy meg a palántákat, kezük nem lévén... ottan sok helyeken a’ kolumbacsi bogarak Pocok, féreg, lótetű, cserebogár – hirtelen ellepték az erdőket, ’s a’ Szarvasmegannyi veszélyesnek tartott, a kermarhában, Sertésekben iszonyu károkat tésznek csak bosszúságot okozni tudó tettek. Tsak Bánlakán az Uraságnak Marélőlény. Nos, a rágcsálóknak a macska háiból több-ezernél, Verseczen a’ községhatékony ellenfelük, a többiek pedig ből több 500-nál, Togyéren még az a szeegyenesen ritkaságszámba mennek rencsétlenség is következett, hogy midőn nálunk felé. Hagyni kell őket élni, a’ helységben füsttel akarták elűzni, 10 háakárcsak a nagy ritkán itt-ott megjelezok leégett. Rettenetes ezen Bogaraknak nő, ártalmatlan kígyókat. erejök. A’ Marhának orrába, ‘s fülébe ereszA – főképpen fiatal – gyümölcsfák kednek, és ugy kinozzák, hogy a’ legerőés különösen a csemeték alatt a talajt sebb Marha is 5-6 óra alatt eldöglik.” lazítsuk meg, ezután pótoljuk a télen 1814: „Magyarország majdnem minden elszáradt, összerokkant talajtakaró részében tapasztaltatott az Április végével anyagot, vagy tegyünk új talajtakarást. kezdődő, ‘s majd 8 napig tartó hidegnek árA sűrű magvetéseket – így a murtalmas ereje (…) Erdélyben annyival szokot, petrezselymet, retket, salátát – morúbb volt ezen idő változás, mivel nem ajánlatos ritkítani. A gyomtalanítást is tsak havas eső volt náluk, hanem másfél el lehet kezdeni, legegyszerűbb módja arasznyi hó lepte el a föld szinét, és olly hiennek a horoló kapálás: kevésbé enerdeget hozott maga után, hogy Május 1-ső giaigényes, mert csak a talaj felső 2-3 napján fél singnyi (31 cm) jégtsapok is lócm-es rétegében jár a kapa, elvágva a gottak az eszterhán”. gyomnövények gyökereit és lazítva, le1816, Erdély: „Most országunkban a’ vegőztetve a legfelső talajréteget, valaszükség és szegénység, nagyon uralkodnak. mint a talaj vízkészletének a megőrzéA’ köznép legtöbbnyire Zab és Alakor sében is szerepet játszik. A kikapált, ki(tönköly) kenyérrel él, de azt is felette szügyomlált gyomokat gereblyével gyűjtken és drágán kapja. (...) A’ Krumpli tersük össze. A legtöbbjüket nyugodtan mesztést is ezen szük esztendők vétették a komposztba tehetjük, kivételek ez be ami köz embereinkkel, főként midőn a’ alól a tarackos gyomok. mult esztendőnek tavaszán, a Fels. Királyi A hónap elején a hidegtűrő, a köIgazgatószék kemény parancsolat által szozepén-végén a melegkedvelő palántáritotta őket annak mivelésére.” kat ültessük ki – a kimondottan me1820. május 10., Nagybánya: „Oda a velegigényes zöldségféléket csak a május temény és a gyümölcs a fagy kövekeztévégi fagyok elmúlta után. Az is megesben”. het, hogy a május végi fagyok június 1835, Kézdivásárhely: „Május második elejére esnek, legjobb hát, ha figyeljük hetibe egy araszos hó esett, a fejes rosokon az időjárás-előrejelzést. harmad napig hevert, kevés kárral, akkor eltakarodott.”

41


a

Május

b

c

Töltsön minél több időt a családja körében, tervezzenek, szórakozzanak együtt. Időnként ezen a területen is kell dolgozni.

Bőséget és sikereket jeleznek a csillagok. Ha szeretne leadni pár kilót, ebben a hónapban eredményes lehet a fogyókúra, tisztítókúra is.

Személyisége kibontakoztatásért kiált. Ez azt is jelentheti, hogy stílust vált vagy teljesen megváltozik. Ez az ikreknél nem meglepő.

Itt az ideje, hogy szembenézzen és leszámoljon a múltjával. A régi hibákat önmagunknak is meg kell bocsátani, szálljon magába.

Vegyen vissza a munkatempójából és a mindennapi stresszből. Hagyjon időt a pihenésre és élvezze is az életét, míg egészséges!

Ha továbbtanuláson gondolkodik, itt az ideje, hogy képezze magát. Karrierjére is jó hatással lesz, ha felfrissíti a szakmai tudását.

A jelenben élni – ez az időszak kulcsszava. Minden érdekli most, ami a világban zajlik, de ne vegyen semmit túlságosan a szívére!

Ha nem lépett az előző hónapban, az is lehet, nem bánja meg: fizetésemelés és új feladatok a láthatáron! Főnöke bízik önben!

Halassza el az esedékes utazásait máskorra, és munkahelyváltáson se most törje a fejét. Peches napok elé néz, balesetek érhetik.

Csípőforgói és egyéb ízületei igényelhetnek nagyobb odafigyelést. Munkahelykeresésre kiváló időszak ez, csak győzze erővel.

Párjával nehezen talál most a szó. Viták helyett vezesse le rendszeres sétával az önben pangó életenergiát, a lelke is megnyugszik.

Családjában pénz áll a házhoz, de ez nem minden: érzelmi szinten azért van még, amit bepótolnia. Barátai is hiányolják a társaságát.

d g j

e h k

42

f i l


Május Fotó: Bereczki Barna

Nárciszmező Erdőfüle határában

Székelyföldön több nárciszmező is található. A csillagos nárcisz (népiesen kákvirág) nemesített változatait kertekben is ültetik, a természetes élőhelyen előforduló növények azonban védettek. Az illatában és megjelenésében is páratlan virág a nedves területeket kedveli, április végén, május elején nyílik. Ezeket az életfeltételeket más növények is kedvelik, szemet gyönyörködtető a zergeboglár, szibériai nőszirom, réti kakukkszegfű, orchideafajok természetes csokra. A kisebb állóvizekben számos kétéltű, gőte- és békafaj találja meg petéi számára a kedvező körülményeket. Fotó: Koneeweb

Nárciszfesztivál Oroszhegyen

Nárciszrétet Lövétén a Hagymás-tetőn, Szentegyházán a Pokol-rét környékén, Erdőfüle mellett a Kankóskertben, Farkaslaka és Korond között a Kalonda-tetőn, illetve Oroszhegy mellett lehet látni, fényképezni. Ezek közül a legnagyobb kiterjedésű a lövétei. A Pokol-fennsík környékén elhelyezkedő, 21,18 ha kiterjedésű növénytani védett terület Románia egyik legnagyobb és Európa egyik legmagasabban fekvő nárciszmezője, ahol egy négyzetméternyi területen 180–200 csillagos nárcisz is előfordulhat. A ritka növényre a legnagyobb veszélyt a területek felszántása, a legeltetés, valamint a tarlótüzek jelentik.

43


Hét ágra süt ott fenn a Nap. Június az évfelező. Arany hónap, arany kalap. Madárkórus, erdő, mező. Szent Iván hava l Ikrek hava l Érlelés hava l Nyárelő hava Napisten hava l Gödölyetor hava l Piruló

suinúj

Névnapok

Holdnaptár

1 Cs Tünde 2

P Anita, Kármen

3 Szo Klotild 4

V Bulcsú, pünkösd

5 H Fatime, pünkösd 6

e

K Cintia, Norbert

7 Sze Róbert 8 Cs Medárd 9

d

P Félix

10 Szo Gréta, Margit

f g

11 V Barnabás, szentháromság v. 12 H Villő 13 K Anett, Antal 14 Sze Vazul 15 Cs Jolán, Vid 16 P Jusztin 17 Szo Alida, Laura

h i ^

18 V Arnold, Levente, úrnapja 19 H Gyárfás 20 K Rafael 21 Sze Alajos, Leila 22 Cs Paulina 23 P Zoltán, Jézus Szent Szíve 24 Szo Iván 25 V Vilmos 26 H János, Pál 27 K László 28 Sze Irén, Levente 29 Cs Péter, Pál 30 P Pál

_ ` a b c d

44


Június

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Aquarius – a borvíz ünnepe (vándorrendezvény, 2016-ban szeptemberben tartották), háromszéki huszártoborzó (vándorrendezvény), Sóskút-fesztivál (Székelykeresztúr), leányvásár (Görgényszentimre), Égei fesztivál (Kányád), gyerek és ifjúsági szobrászati tábor (Csittszentiván), Deságkapu-fesztivál (Zetelaka), Marosszéki Lófuttatás (vándorrendezvény), településnapok (Esztelnek, Gyergyóholló, Gyergyótekerőpatak, Madéfalva, Pókakeresztúr, Salamás, Sóvárad), Erdővidéki Régizene Találkozó (Olasztelek), erdővidéki motorostalálkozó, Csűrdöngölő gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozó (Csíkszereda), gyermeklakodalom (Máréfalva) Első hétvége: településnap (Sepsikőröspatak, Uzon) Második hét: Marosvásárhelyi Napok, családi sportnapok (Gyergyószentmiklós), BFD-napok (Zetelaka) A hónap közepén: településnap (Csíkcsicsó), határkerülés, búzaszentelés (Csíkszentdomokos) Második hétvége: Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója (Kézdiszentlélek/Perkő), sokadalmi településnap, alcsíki pásztortalálkozó (Kászonaltíz), településnap (Csíkpálfalva, Csíkszentmárton, Kápolnásfalu, Szentegyháza), Hagyományok Ünnepe (Háromfalu) Harmadik hétvége: Maris Fest (Marosvásárhely), településnap (Kilyén, Pálpataka, Zetelaka, Gyergyótekerőpatak, Tusnádfürdő), búcsú (bekecsi kápolna), Csűrszínházi Napok (Nyárádremete)

Utolsó héten: Csűrszínházi Napok és településnap (Mikháza), Csíkfalvi Csűrszemináriumok Utolsó hétvége: Székelyföldi Jótékonysági Motoros Találkozó és Rockfesztivál (Szentegyháza Gyöngye), településnap (Bélbor, Csíkmadaras, Ehed, Gyergyócsomafalva, Gyergyóditró, Mezőfele, Nagyernye, Vajdaszentivány), jégverésnapi határkerülés és településnap (Székelyderzs), Csíkszentdomokosi Lovasnap, Színjátékosok Találkozója (Sepsiszentgyörgy), levendulafesztivál (Csekefalva), Zathureczky Gyula Kórustalálkozó (Barót) 3. csíksomlyói búcsú 4. pünkösd vasárnapja: hesspávázás (Alsósófalva, Parajd), pünkösdikirály-/királyné-választás (Csíkcsomortán, Csíkszentsimon, Fenyéd, Siklód, Székelykeresztúr, Székelyszenterzsébet, Zetelaka), fazekasvásár (Korond), Pünkösdi Forgatag (Madéfalva) 5. pünkösdhétfő (körül): Homoród menti településnapok és bágyi várfesztivál, tésztasütőverseny (Parajd), veteránnap (Bacon), ünnepség a széphavasi Szentlélek-kápolnánál 20. után: nemzetközi fúvóstalálkozó (Székelykeresztúr) 21. állatvásár/cseresznyevásár (Makfalva) 24. Szt. János-napok (Csíkbánkfalva, Csíkpálfalva), Iván-napi kirakodóvásár (Makfalva), asszonyöntözés (Görgényhodák), fogathajtás, lovasnap (Homoródfürdő) 27. körül Szt. László-napok (Szépvíz), Szt. László-búcsú és vásári sokadalom (Vármező) 29. aratóünnep (Backamadaras)

45


Június ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 55 éve (1962) született Székelyvéckén

kertészkedőknek

Birtalan Ákos politikus, gazdasági szakember, egyetemi oktató († Gyergyószentmiklós, 2011. aug. 24.) 7. 85 éve (1932) született Sepsiszentkirályon Németh Lehel táncdalénekes († Budapest, 2005. jan. 5.) 8. 195 éve (1822) született Gidófalván Czetz János (Juan Fernando Czetz), az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka, az argentin hadsereg kiemelkedő szervezője, Argentína első nemzeti katonai akadémiájának igazgatója († Buenos Aires, 1904. szept. 6.) 13. 120 éve (1897) született Imecsfalván Mágori Varga Béla festő, grafikus († Sao Paolo, Brazília, 1998. okt. 16.) 13. 90 éve (1927) született Székelykakasdon Tövissi József geomorfológus, földrajzi szakíró, egyetemi oktató († Kolozsvár, 2015. máj. 18.) 19. 140 éve (1877) született Sepsiszentgyörgyön Diószeghy László festő, lepkegyűjtő, rovartani szakíró († Borosjenő, 1942. febr. 18.) 23. 40 éve (1977) született Csíkszeredában Korodi Attila politikus, közéleti személyiség 24. 120 éve (1897) hunyt el K. Orbók Ferenc unitárius lelkész, költő, író, a háromszéki mondák és népköltészet gyűjtője, Kriza János munkatársa (ª Kökös, 1820. jún. 1.) 25. 125 éve (1892) hunyt el Kolozsváron Berde Áron közgazdász, egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja, az első magyar meteorológiai és klimatológiai szakkönyv szerzője (ª Szentivánlaborfalva, 1819. márc. 8.) 28. 50 éve (1967) hunyt el Dombóváron Földi István pedagógus, író, tankönyvíró (ª Kézdivásárhely, 1903. ápr. 23.)

Ez a hónap a bizonytalan időjárásával sok gondot okoz a kertészkedőknek. Esős napok száraz időszakokkal váltogatják egymást és soha nem akkor esik, amikor kellene. A szárazság megfelelően trágyázott, tápanyaggal feltöltött talajon kevesebb gondot okoz, ezért, ha lehetőségünk van rá, használjunk természetes trágyát. Ezt ajánlatos még előző ősszel a talajba dolgozni. Ha kertünk talaja kötött, agyagos, komposzt bedolgozásával javíthatunk vízmegtartó képességén. Ha öntözünk, ügyeljünk arra, hogy a „zuhany” ne legyen túlságosan hideg. Legelőnyösebb a 20–25 Celsius-fokos, ezért, ha mód van rá, az öntözővizet hagyjuk egy nagy tartályban vagy hordóban a napon felmelegedni. Lehetőleg a késő délutáni, kora esti órákban locsoljunk. A csepegtető öntözéses módszerek előnyösebbek, mert víztakarékosabbak és hatékonyabbak. A már említett talajtakarás is segíthet a talaj vízmegőrzésében, de itt szeretném megemlíteni, hogy a talajtakarás néha bosszúságot is okoz a kertészkedőknek, a mulcsrétegen ugyanis előbb-utóbb áttörnek a gyomok, a mechanikus gyomirtást, kapálást viszont megnehezíti a mulcs, kivált, ha anyaga nincs eléggé felaprózva. A gombás betegségek júniusban ütik fel a fejüket, a nedves és meleg időjárás hatására. Különösen a burgonyára és a paradicsomra kell vigyázni, a burgonyavész szinte órák alatt képes

46


Június IDŐJÁRÁS RÉGEN tönkretenni a növényeket. Védekez1803: Erdélyben himlőjárvány dúlt. Elzünk ellene, ahányszor csak szüksérendelték a tehénhimlőoltást. gesnek találjuk, akár hetente is. Egész1813: Erdély „... előli részeiben az 1811, ségünk érdekében inkább kontakt sze1812 és 1813-dik években nagy hernyó reket használjunk a felszívódó (sziszkárok az erdőkben és gyümölcsösökben temikus) permetezőszerek helyett – egyaránt.” ha mégis ez utóbbiak mellett döntünk, 1817, Erdély: „Az innen jött tudositások csak három hét múlva fogyasszunk a szerént a nagy szükség miatt onnan igen terményből. sokan kibujdostak; számtalan a koldus, a A gyümölcsösben – ha szükséges – jobb birtoku parasztok között is nem ritvégezzünk gyümölcsritkítást, ezzel kaság látni, hogy sarjut vagy füvet tejben biztosítjuk a szép, nagyméretű, egészfőznek házi táplálásokra.” séges termés kifejlődését. Ha tavasszal 1819: „Jún. 18-án rettenetes felhőszamegfelelően elvégeztük a szükséges kadás vólt, mellynek árja tsak a’ városba ápolási munkálatokat – lemosó per(Nagyenyed) 78 házakat elsodort, az metezés, metszés, az elszáradt, fertőiszap sok embereket eltemetett, ’s egy zött gyümölcsmaradványok eltávolíuton levő uraságot kotsijával, lovaival, tása, kéregápolás –, nem fognak gon’s embereivel ugy eltemetett, hogy tsak dot okozni a kártevők, betegségek. a’ viz apadás után tudták meg, midőn Az apró énekesmadarakat ne riaszőket halva találták. A’ Kaszárnyában leszuk el a kertünkből, mert ők a leghavő katonaság tsak ugy menthette meg tékonyabb segítőtársaink. A gyümöléletét, hogy a’ ház födeleire vette magát. csöskertben igyekezzünk természetes Általjában Erdélyben igen sok eső jár, környezetet kialakítani, hogy otthoamely miatt a’ termés is elromolván ujnossá tegyük a madarak – és egyéb jonnan nagy drágaságtól félhetünk...” élőlények – számára. 1821: „Sepsiszentgyörgy MezővárosUgyanez vonatkozik a gyepesített ban minekutánna dél tájban a’ déli szél területekre: az agyonnyírt-agyonápolt rendkivül való hőséget hozott volna, gyepfelületek rendezettséget sugalldélután borulni kezdett az ég, ’s este 7 nak ugyan, de kevésbé szépek, mint a órakor a’ déli ’s éjszaki szelek öszve ketermészetes hatásúak. Száraz időben veregve rettenetes mennydörgéseket, semmiképpen ne nyírjuk rövidre, önszüntelen való villámásokat, ’s sürü, tözni viszont a nagy felületű gyepterümajd dió nagyságu jégesőt hoztak, letet luxus, ámbár néha elkerülhetetmelly a városban sok kárt tett, de kiváltlen, például trágyázás után. A gyep tráképpen a’ szántóföldeken a’ legszebb gyázását – istállótrágyával, rostált gabona vetéseket teljesen megsemmisikomposzttal vagy akár műtrágyával – tette.” kiadós öntözés kövesse. Trágyázás 1829: Kolozsváron „elseje nagy hidege előtt nyírjuk meg a gyepet, hogy könyután pár napig hideg esős idő, sok helynyebb legyen begereblyézni a trágyát. lyen ujra tüzelnek a’ szobákban, téli köntösben járni ifjunak sem szégyen.”

47


a

Június

b

c

Szociálisan aktív időszak elé néz. Nyugodtan tervezzen egy csodás vakációt a szerelmével, mindketten megérdemlik.

Váratlan költségek rontják a hangulatát, ráadásul párkapcsolatában sincs egyetértés. Próbáljon megértőbb lenni a barátaival.

Kapcsolataiban merülhetnek fel problémák, talán épp a szerelemben. De az is lehet, hogy egy érkező baba nem jelent már gondot.

Változásokat hoz ez a hónap. Kedvet kaphat a teljes stílusváltásra, vagy merészen új frizurával lepi meg magát. Szerettei díjazni fogják.

Tudását gyarapíthatja ebben a hónapban, és ne féljen kipróbálni kalandos, kihívást jelentő tevékenységeket. A csillagok önnel vannak.

Kerülje a stresszes, rizikós helyzeteket. Nem megfelelő időszak ez a kockáztatásra, sokat veszíthet! Dőljön hátra, élvezze a nyarat!

Ha házasságon vagy gyermekvállaláson gondolkodik, most jött el az ideje. Változtasson pénzszerzési taktikáján, most eredményes lehet!

Folytatódik a változások periódusa: szakmai téren átszervezések várhatók, de személyisége is új arcát mutatja. Szerencsére jó értelemben.

Nehéz hónapra számíthat. Jegyezze le az álmait, és próbálja megérteni az üzenetüket. A rémálmok is beszédesek lehetnek.

A nyár kezdete alaposan próbára teszi a kapcsolatait. Lehet, hogy a szabadságát egyedül kell megterveznie, ami szorongással tölti el.

Családi partik, baráti összejövetelek egymásutánja jellemezheti ezt a hónapot. Élvezze gondtalanul az életet, most kezdődik a nyár!

Szívesen tölti most az ideje nagy részét szeretteivel. Családja, barátai hálásak is lesznek ezért, teljes a harmónia, az egyetértés ön körül.

d g j

e h k

48

f i l


Június Fotó: Egyed Géza

Bár már messze nem pompázik régi fényében, víztükreinek száma évről évre vészesen apad, és a régiek által még látott és leírt futóhomok és homokdűnék is lassan a feledés homályába vesznek, azért még mindig említésre méltó szépségű és fontosságú a Réty község határában található Rétyi Nyír. Ez a védett, Natura 2000-es terület magába foglalja az uzon–szentivánlaborfalvi tavakat is. A jellegzetes vidék kialakításáért a Feketeügy nevű folyó a „felelős”, mely áradásai során feltöltötte a területet. A homok megkötésére azonban betelepítették az akácot, erdei fenyőt, kanadai nyárt, és egy részét mezőgazdasági tevékenység alá vonták. A jellegzetes növényfajok közül sajnos egyre kevesebb marad, néhány faj eltűnt, mások visszaFotó: Bereczki Barna szorultak a talajvízszint süllyedése miatt. A figyelmesen sétáló azonban még most is számos természeti szépséget kaphat lencsevégre, mint a kockás liliomot (képünkön), leánykökörcsint, sárga tavirózsát, fehér tündérrózsát, zöld levelibékát, sárga hasú unkát, ásóbékát, mocsári békát, szárcsát, búbos bankát, uráli baglyot.

49


Pásztort látok térden állva. Kalongyák közt áldást köszön. – Amit kaptunk tegnap... s mára... Se földrengés... se vízözön...

suilúj

Szent Jakab hava l Rák hava l Aratás hava l Nyár hava Áldás hava l Tehéntor hava l Mézadó Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Szo Annamária, Tihamér V Ottó H Kornél, Soma K Ulrik Sze Emese, Sarolta Cs Csaba P Apollónia Szo Ellák V Lukrécia H Amália K Lili, Nóra Sze Dalma, Izabella Cs Jenő P Örs, Stella Szo Henrik, Roland V Valter H Elek, Endre K Frigyes Sze Emília Cs Illés P Dániel, Daniella Szo Magdolna V Lenke H Kincső, Kinga K Jakab, Kristóf Sze Anikó, Anna Cs Liliána, Olga P Szabolcs Szo Flóra, Márta V Judit, Xénia H Oszkár

Holdnaptár

e

f g

h i

^ _ ` a b c d

e

50


Július

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Bolyai Nyári Akadémia (Csíkszereda), Erdélyi Nemzetközi Trabant és Wartburg Találkozó (Székelyudvarhely – van, amikor júniusban tartják), Borszék Fest nosztalgiafesztivál, fúvóstalálkozó (Barátos, Csíkkarcfalva), motorostalálkozó (Borzont), településnapok (Bencéd, Vargyas, Küküllőkeményfalva) Első hét: Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál Első hétvége: Ezer Székely Leány Napja, Székelyföldi Gyógynövénynap (Csíksomlyó), településnapok (Farcád, Gidófalva, Güdüc, Gyergyóújfalu, Szentivánlaborfalva), kürtőskalács-fesztivál (Csíkdánfalva), aratóünnepség (Szentgerice), néptánc- és huszárfesztivál (Marossárpatak), TatrospArt Feszt (Gyimesközéplok), kórustalálkozó (Barót), Erdélyi Kelet-európai Autók Találkozója (Ivó), cseresznyevásár (Marosvécs), településnap és fogathajtó verseny (Bodok), unitárius találkozó (Vadas-tető) Második hétvége: nyári vásár (Bala), szalmakalap-fesztivál (Kőrispatak), településnap, mezőségi hagyományok és népviselet fesztiválja (Mezőrücs), településnapok (Gyergyóremete, Kápolnásfalu, Kobátfalva, Sáromberke, Székelykál), Székely Vágta (Maksa, Óriáspince-tető), Gézengúzok gyerekfesztivál (Nyárádszentlászló) A hónap közepén: Alcsíki Fúvóstábor (Csíkszentmárton) Harmadik hét: Tusványos – nyári szabadegyetem, Pulzus művésztelep (Székelyudvarhely), Magyar Örökség honismereti szabadegyetem (Barót), székelyföldi tánctábor (Felsősófalva)

Harmadik hétvége: Gyilkostói Népművészeti Sokadalom, kastélynap (Gernyeszeg), néptáncfesztivál és lovas huszárok ünnepe, hagyományos kézműves és kereskedelmi cikkek vására (Marossárpatak), nemzetközi fúvóstalálkozó (Réty), Konyhák Csatája Fesztivál (Csíkszentmihály), békafesztivál (Nyikómalomfalva), településnapok (Atyha, Bibarcfalva, Dálnok, Gyergyókilyénfalva, Maroshévíz, Málnás, Nyárádselye, Oltszem, Ozsdola, Sepsiillyefalva, Szentkatolna) Utolsó héten: filmfesztivál (Segesvár), néptánctábor (Nyárádselye, Gyimesközéplok), EU-tábor, jazzfesztivál (Csíkszereda), cigányfolklór-tábor (Kommandó) Utolsó hétvége: településnapok (Csíkdánfalva, Csíkkozmás, Marosszentanna, Nagyajta/Középajta, Sóvárad, Nyárádszereda, Székes), bognyeső és borvizes napok (Gyergyócsomafalva), huszártoborzó (Csíkszék), Svájci Nap (Csutakfalva), középkori fesztivál (Segesvár), helikoni leszármazottak találkozója (Marosvécs), Míves Emberek Sokadalma (Székelyudvarhely) 2. Sarlós Boldogasszony-napi vásár (Erdőszentgyörgy) 20. Illés-napi kirakodó- és állatvásár (Mezőrücs) 20. körüli vasárnap: Illés-napi juhászlakodalom (Vajnafalva/Kovászna) 25. népművészeti sokadalom (Gyilkos-tó), 26. Szt. Anna-napi vásár (Parajd, Uzon), Szent Anna-napok (Szenttamás) 31. Petőfi Sándor-nap, megemlékezés (Fehéregyháza, Kelementelke, Székelykeresztúr)

51


Július ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 1. 75 éve (1942) született Kápolnásfalu-

kertészkedőknek

ban Kovácsné József Magda nyelvész, újságíró, szerkesztő 85 éve (1932) született Mikházán Szélylyes Sándor rímfaragó, népdalénekes († Marosvásárhely, 2006. jan. 15.) 5. 110 éve (1907) született Csíkszeredában Nagy István karmester, hegedűművész, zenetanár († Kolozsvár, 1983. jan. 5.) 6. 85 éve (1932) hunyt el Marosvásárhelyen Jancsó Lajos egyháztörténész, valláskönyv-szerző (ª Maksa, 1858. jan. 31.) 8. 15 éve (2002) hunyt el Budapesten Vákár Tibor Ybl-díjas építészmérnök és festőművész (ªGyergyószentmiklós, 1908. máj. 14.) 8. 5 éve (2012) hunyt el Lewistonban (USA) Parajdi Incze Lajos író, költő, ifjúság-nevelő, fényképész, szociológus (ª Parajd, 1915. jan. 5.) 12. 70 éve (1947) született Marosvásárhelyen Orbán György Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző 14. 90 éve (1927) született Bencéden Vasas Samu tanár, néprajzkutató, népművelő († Bánffyhunyad, 1997. dec. 17.) 17. 35 éve (1982) hunyt el Kolozsváron Nagy Erzsébet költő, műfordító (ª Ozsdola, 1923. okt. 21.) 19. 30 éve (1987) hunyt el Budapesten Lengyel Dénes író, irodalomtörténész, pedagógus (ª Kisbacon, 1910. aug. 7.) 22. 120 éve (1897) hunyt el Budapesten Jakab Elek történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, az MTA tagja (ª Szentgerice, 1820. febr. 13.) 22. 70 éve (1947) született Vadasdon Molnár Dénes grafikus († Marosvásárhely, 2000. febr. 19.) 25. 80 éve (1937) született Gyergyóalfaluban Sövér Elek festőművész, grafikus († Csíkszereda, 1982. máj. 7.)

A burgonyabogár, főképpen száraz időjárás esetén „offenzívát” indít – ezt megelőzendő, bizony permetezni kell, főleg, ha a krumpli nagyobb helyet foglal el kertünkben. Néhány tőről még le tudjuk szedni kézzel a bogarakat és lárvákat, de nagy területen – kéthárom ár egy kiskertben már „nagynak” számít – ez már túlságosan időés munkaigényes. A bogár és lárvái jobb híján a paradicsom leveleire is ráfanyalodnak, jelentékeny pusztítást okozva. Védekezésül itt is a kontakt permetezőszerek használatát javasolnám, lévén, hogy nem üzemi ültetvényről van szó, ahol a gazdaságossági szempontok miatt más technológiát használnak. A kiskerti növénytermesztés célja, hogy egészséges, jóízű táplálékot állítsunk elő, még akkor is, ha ez viszonylagos munkatöbblettel jár. Állítólag paradicsomlevelekből házilag permetlevet lehet készíteni: két maréknyi levelet 2 liter vízben, 10–12 órán át áztatva levéltetvek és káposztalepke elleni szert kapunk. Ki lehet próbálni, aki akarja, de én azért jobban bízom a Decisben vagy a Fastacban. Ám, ha kímélni akarjuk a méheket, akkor virágzó növényeket ne permetezzünk bolti szerrel, inkább használjunk valamilyen mosogatószert, ebből mintegy féldecit keverjünk 5 liter vízhez. A házi szerek közül a dohányfőzet hatékonyságát említeném. A szert a levelek hátoldalára kell kijuttatni, mert a tetvek ott tanyáznak. A katicabogarak – a lárváik is – hatékony segítőtársaink

52


Július IDŐJÁRÁS RÉGEN a tetvek irtásában, ezért vigyázzunk rá1801: Szatmár megyében a hónap közejuk. Az egyetlen gond az, hogy masszív pén „most tsaknem dérrel borzasztó idők... támadás esetén nem győzik a munkát. 17-dikén éjjel, ha a szél nem futt volna, biA csupasz csigák ellen földbe süllyeszzonnyal dér lett volna virradatig. (...) A legtett edényeket töltsünk félig olcsó sörközelebb tartott Károlyi vásárról jött szerel: a csigák belemásznak, és „lerészegény embereknek egy lova a hideg eső migednek”, megfulladnak. att az uton kidőlt a hámból és egy helyen a Szárazságban legalább a legvízigégólya fiak is el döglöttek...” nyesebb növényeket öntözzük: a pap1804: július 3-án Nagybányán „du. 2 órarikát feltétlenül, de a murok, főképpen kor borzalmas zivatar tört ki, amelyet nagy az uborka is meghálálja. Utóbbinál az szélvihar és rettenetes jégeső kisért, s mintöntözést kössük össze fejtrágyázással. egy ½ órán át tartott. A veteményeket, a A legjobb erre a trágyalé, de mivel enkerteket, gyümölcsfákat teljesen öszeverte nek beszerzése és kijuttatása körülméa jég, amelyeknek egyes szeme 7-8 lat (13nyes, a kiskertben inkább használjunk 14 deka) súlyúak voltak. Sok szőlőtőkét úgy nitrogén-foszfor komplex műtrágyát, tönkre vert, hogy azok évekig nem teremnégyzetméterenként 6-9 dkg-ot. Az nek. A legtöbb ablakot a jég bezúzta, a vihar uborka leveleinek színe jelzi a N-ellálevitte a háztetőket. A kárt 200.000 forinttottságot: ha a levelek erősek, sötétzölnál többre becsülik.” dek, akkor elegendő nitrogén áll a nö1817: „az inség arra kényszeritette az emvény rendelkezésére. A fakó színű, az bereket, hogy makkból süssenek kenyeret. erezet mentén sárguló levelek nem felSzámosan éhen vesztek el Bihar és Arad tétlenül a betegség vagy gombás fertőmegyékben és Erdélyben.” zés jelei: csak azt jelzi, hogy a növény 1833: Erdélyben „főképp a múlt évi silány szomjazik. kukorica termés miatt sok helyütt éhinség léHa bőségesen áll rendelkezésünkpett fel. Br. Wesselényi Miklós megrázó és lelre öntözővíz, a csemegekukoricát is kes felhívást intéz Erdély nőihez, adakozzalocsoljuk meg legalább a virágzás és a nak, hogy sokak éhhalála elkerülhető legyen.” csőképződés időszakában. Nem he1837: a Nagy-Küküllő mentén áradások lyettesíti az öntözést, de a talajban levoltak. „Környékünkön e hónap csak nem vő víz megmaradását elősegíti, ha egy szakadatlanul esőzésekkel telék... e hónap felszíni, úgynevezett horoló kapálást 21-én egy rémitő felhőszakadás a Fejérvégzünk. Ehhez a „horoló” a legmegNyikó nevű patak mellékét öntötte el, s Sifelelőbb eszköz – a lapos, széles, egyeményfalvának haza indított barom csordánes vágóélű kapatest kb. 65-70 fokos ját csak egészében elsepré, eddig elé 63 daszöget zár be a nyéllel, hogy ne kelljen rab találtatott meg az iszapba fúlva. Nagymunka közben előregörnyedni. Egy Galambfalvában ugyan az napon a határról ügyes kovácsmester elkészítheti, mert befolyó patak ötven darab juhot sodort el, a kereskedelemben nem kapható mis a Küküllő oly áradással öntött, hogy a felénk. partja melletti domborodáson elvonuló országúton a lovak nyergéig felért.”

53


a

Július

b

c

Békés napok várnak önre, fordítsa pihenésre. A csillagok állása ugyanakkor túlköltekezésre ösztökélheti, ami bosszantó lehet.

Szakmai élete lelassul egy kicsit, így alkalma lesz a testére is odafigyelni. Vigyázzon, a stressznek is lehetnek tünetei!

Szakmai téren viselt aggodalmára pontot tesznek a csillagok. A jó közérzethez a fizikai jólét is hozzátartozik, ne hanyagolja el a mozgást.

Ez a hónap nem kedvez az elköteleződésnek, inkább máskor adja házasságra vagy hosszú távú üzleti kapcsolatra a fejét.

Szinte folyamatosan tele lesz a pénztárcája, ami elősegíti az ön jegyét átjáró lelki béke állapotát is. Szerencsés ez a hónap.

Azzal, hogy elejét veszi a félreértéseknek, az üzleti és szakmai életben jelentős előrelépést tapasztalhat. Arassa le a babérokat!

Párkapcsolati téren problémák várhatók. Gyermekeivel is nehezen találja meg a megfelelő hangnemet, szinte bármin veszekednek.

Feszült, stresszes napok elé néz, találjon magának módot és időt a kikapcsolódásra. Kerülje az értelmetlen vitákat, úgysem vezetnek célra.

Türelemre intik a csillagok. Kerülje a sietséget minden téren, különben balesetek érhetik. Döntésein rágódjon többet, nem bánja meg.

Házasságában öszszeférhetetlenségre utaló jelek üthetik fel a fejüket. Hallgasson a belső hangjára, és maradjon megfontolt!

Szenteljen elegendő figyelmet a részleteknek, de nem kell minden apróságon hajba kapnia a párjával. Töltsenek több időt egymással!

A konstellációk kedveznek az önismeretnek, fedezze fel önmagát, rejtett képességeit, fájdalmait. Meglepő eredményekre juthat.

d g j

e h k

54

f i l


Július Fotó: Köllő Zsolt Ágoston

A Békás-szoros–Gyilkos-tó–Nagyhagymás-túra kihagyhatatlan egy Székelyföldről szóló tájékoztatóból, legyen az egyszerű kirándulás-, sziklamászó, botanikai vagy geológiai ajánló. „Meredeken emelkedő oldalát sűrű nyíressel kevert fenyves erdő borítja, míg égre meredő teteje kopár, de e kopárságban van éppen gazdagsága, mert ott a legfestőibb csoportozatokban mészkő-sziklacsúcsok tornyosodnak fel, melyek hófehérek, simák és tündöklők, mint a márvány”– írja a szorosról Orbán Balázs. Hargita és Neamț megyében fekszik Fotó: Munzlinger Attila 6575 hektáron. A park területén a következő természetvédelmi zónákat létesítették: a Békás-szoros és a Nagyhagymás–Feketehagymás–Egyeskő Különleges Élőhelyet, valamint a Likas-zsomboly és a Súgó-szoros Emlékparkokat. A havasi gyopár régóta a terület egyik védjegyének számít, de megtalálható itt a tiszafa, zergeboglár, Kitaibelkőhúr, kárpáti zergevirág, turbánliliom, Römer-csüdfű, hóvirág, sárga tárnics. Az állatok közül pedig a barnamedve, farkas, hiúz, gímszarvas, zerge, menyét, holló, békászó sas, kaba- és vándorsólyom, fekete harkály, füles vöcsök, erdei pinty, illetve számos denevérfaj, apolló-lepke, rézsikló, lábatlan gyík, uráli bagoly…

55


sutzsugua

Augusztusban – tisztán látom – Vetkőzik egy nyúl a gáton. – Fiókámat megfürdetem. Születni jó, én Istenem! Kisasszony hava l Oroszlán hava l Bőség hava l Nyárutó hava l Új kenyér hava l Aranyasszony hava l Arató

Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Szo Boglárka V Lehel H Hermina K Dominika, Domonkos Sze Krisztina Cs Berta, Bettina P Ibolya Szo László V Emőd H Lőrinc K Tiborc, Zsuzsanna Sze Klára Cs Ipoly P Marcell Szo Mária V Ábrahám H Jácint K Ilona Sze Huba Cs István, nemzeti ünnep P Hajna, Sámuel Szo Menyhért, Mirjam V Bence H Bertalan K Lajos, Patrícia Sze Izsó Cs Gáspár P Ágoston Szo Beatrix, Erna V Rózsa H Bella, Erika

Holdnaptár

f

g h

i ^ _ ` a b c

d e f

g

56


Augusztus

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Botorka gyermek néptáncfesztivál (Balánbánya), Rozetta fesztivál (Máréfalva), málnafesztivál (Székelyvarság), népzene-és néptánc-tábor (Szászcsávás, Szentgerice, Vajdaszentivány), szarvasmarha-kiállítás (Mezőbánd), fúvószenekarok találkozója (Parajd), Apolló festőtábor (Marosszentgyörgy), településnapok (Agyagfalva, Betfalva, Csíkdánfalva, Csíkkozmás, Csíkszenttamás, Fenyéd, Havad, Homoródszentlászló, Kányád, Maksa, Nagybacon, Székelypálfalva, Tusnád), honvédtalálkozó (Barót), fúvóstalálkozó (Barót, Nagybacon), családi nap (Sepsiszentgyörgy), nemzetközi színjátszó tábor (Kőrispatak) Első héten: városnapok, pityókafesztivál (Csíkszereda), EMI-tábor (Gyergyószentmiklós), keresztény ifjúsági tábor (Backamadaras), néptánc- és népzenetábor (Gyergyóremete), hittantábor (Deményháza), Zakuszka diákszínjátszó tábor (Gyergyószentmiklós) Első hétvége:Ika-vári fesztivál (Csernáton), Hirös Búcsú (Nyikómalomfalva), településnapok (Bardoc, Bereck, Borszék, Bözöd, Csíkvacsárcsi, Kézdialmás, Kézdimartonfalva, Kommandó, Lövéte, Mezőbánd, Nagyernye, Sáromberke, Székelybő, Székelykeresztúr, Székelyvécke, Szotyor), áfonyafesztivál (Vármező), Diószegi-napok (Sepsiszentgyörgy), római fesztivál (Nyárádremete) Második hét: Válts irányt! fesztivál (Szováta), Avantage esztétikatábor (Sepsiszentgyörgy), Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál (Marosvásárhely) Második hétvége: árcsói fazekasvásár, fúvóstalálkozó, településnapok (Balavá-

sár, Fenyéd, Gyergyószárhegy, Korond, Marosszentkirály, Sepsibükszád, Somosd, Székelyszentlélek), népzene- és néptánctábor (Zabola), tündérfesztivál (Borszék), Erdélyi Krakkó ifjúsági zarándoklat és találkozó (Csíksomlyó), havasi találkozó (Csíki-havasok, a Vasondkapuhoz közeli Szőrcsepusztán álló emlékkeresztnél), Street Kingz autós találkozó (Zeteváralja), Sic Feszt Székelyföldi Szabadegyetem (Csomakőrös), borvízünnep (Hargitafürfő), római fesztivál (Mikháza), bányásznap és településnap (Parajd), unitárius találkozó (Szejkefürdő) A hónap közepén: IKE-fesztivál (Szováta), családos fesztivál (Kézdivásárhely) Harmadik hétvége: motorostalálkozó (Szejkefürdő), csíki berbécsvásár, településnap (Ákosfalva, Bögöz, Gyulakuta, Székelyszenttamás) Utolsó hét: Mozsika Népzenei Műhelymunka (Csernáton), tűzzománc-tábor (Székelyudvarhely) Utolsó hétvége: termésnap (Szentegyháza), Vásárhelyi Forgatag (Marosvásárhely), Erdélyi Verbunk- és Legényes Verseny (a Vásárhelyi Forgatag keretében, Marosvásárhely), Őszi Sokadalom (Kézdivásárhely), Görgény-völgye fesztivál (Libánfalva), Széki Vágta (Udvarhelyszék), településnapok (Balánbánya, Kibéd, Nyárádmagyarós, Réty, Székelymuzsna, Ülke, Zágon), Marosszék Szépe szépségverseny (Ákosfalva), sulyokvető fesztivál (Alsóboldogfalva), erdőfülei flekkenezés, Csángó Túróspuliszka Fesztivál (Gyimesközéplok/Hidegség), Ólomfest (Csíkszereda), Büdösfürdői Ifjúsági Napok (Csíkszentimre)

57


Augusztus ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 145 éve (1872) született Székelyud-

kertészkedőknek

varhelyen Endes Miklós jogtudós, történetíró, címzetes kúriai bíró († Budapest, 1945. szept. 26.) 3. 90 éve (1927) született Uzonban Beke György József Attila-díjas író, újságíró, műfordító († Budapest, 2007. jan. 20.) 4. 40 éve (1977) hunyt el Kolozsváron Szőcs Endre református egyházi író (ª Csíkcsekefalva, 1908. aug. 29.) 6. 45 éve született Csíkszeredában Simon Attila költő 7. 70 éve (1947) született Korondon K. Kovács András közíró, szerkesztő. 8. 60 éve (1957) született Marosvásárhelyen Tompa Gábor színházi rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója és főrendezője, egyetemi oktató, színészpedagógus, költő 16. 135 éve (1882) született Pürkerecen Buna Anna tankönyvíró, műfordító (†Székelyudvarhely, 1958. febr. 18.) 16. 80 éve (1937) született Rigmányban Madaras József Kossuth-díjas magyar színész, filmrendező († Máriahalom, 2007. ápr. 24.) 20. 10 éve (2007) hunyt el Kolozsváron T. Tóth Sándor matematikatörténész, egyetemi oktató (ª Torboszló, 1913. márc. 21.) 27. 120 éve (1897) született Székelyudvarhelyen Tomcsa Sándor író, karikaturista, újságíró, színműíró, művelődési irányító († Székelyudvarhely, 1963. jan. 18.) 27. 90 éve (1927) született Gyimesbükkön Zerkula János népzenész, prímás hegedűművész († Gyimesközéplok, 2008. máj. 7.) 31. 210 éve (1807) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Andrád Sámuel orvos, író (ª Ikafalva, 1751)

A gyomirtás és az öntözés most is szükséges: ne hagyjuk, hogy a gyomok elnőjenek, a magasra nőtt élősködők komoly mennyiségű vizet vesznek el a haszonnövények elől. Ha száraz az időjárás, a paprikát feltétlenül öntözzük. Legjobb az árasztásos öntözés, ha elegendő víz áll rendelkezésünkre. A paradicsom is meghálálja a locsolást. A vizet a növények tövére juttassuk. Néhány – húsz-harminc – tő esetén megteszi a talajba, még a palánta ültetésekor a földbe süllyesztett, kilyuggatott pillepalack, ezt időnként töltsük fel vízzel. Munkaigényes, de víztakarékos módszer, a minimumra csökkenti a párolgás lehetőségét és az öntözővíz közvetlenül a gyökérzónába jut. Ha szükséges, tegyünk a növények alá új mulcsréteget. Próbáljuk ki azt, hogy mulcsozás helyett vastag kartonpapírral borítjuk be a sorközöket, így azok hosszabb ideig gyommentesek maradnak. Hátránya, hogy az esővíz talajba szivárgását késlelteti, ha pedig beázik, nem tudunk rajta járni, mert hamar szétszakad. Ezen úgy segíthetünk, hogy deszkákat rakunk a kartonra és csak azokra lépünk. Persze, ez a módszer csak kimondottan kiskerti viszonyok között működik. Ahányszor csak szükséges (időjárástól függően) 8–12 naponta permetezzünk a gombabetegségek ellen. Esős, párás időben gyakrabban, száraz, napos időben nagyobb időközönként. Réztartalmú permetezőszerek a leghatékonyabbak.

58


Augusztus IDŐJÁRÁS RÉGEN Könyörtelenül és rendszeresen tá1785: Székelyföldön „edgymás után két volítsuk el a paradicsom hónaljhajtásavagy három tiszta ’s meleg napot alig látit, az alsó, elsárgult, foltos leveleket, hattunk, hideg esőzésekkel terheltettünk. úgyszintén azokat is, amelyek beárnyéPéldabeszéddé is vált, hogy most a Nyárral kolják a terméseket. A terméssel sűrűn meg-esmerkedni sem tudánk. Ez okból a’ megrakott hajtásokat kötözzük fel, és Széna tsinálás, melyet a’ mi Embereink, időnként verjük mélyebbre a karókat, Kis-Asszony Haváig, úgy el-szoktak többhogy ne dőljenek ki a növény súlya nyire végezni... sok helyeken aratás utánalatt. nra, sőt Mind-Szent-Havára-is haladott.” A csemegekukorica letermett ko1809: Erdélyben „is mint Magyarországon csányait még zölden vágjuk ki, és adjuk nagy felhőszakadások, és szüntelen való a juhoknak, kecskéknek, vagy ha van esőzés volt egész nyáron.” tehén, az is szívesen elcsemegézi. 1839, Háromszék: „elsőbb 60 napjaiban Vethető saláta, rövid tenyészidejű merőben esőtlen nyarunk lefolyása, oly cékla, hónapos retek őszi fogyasztásra, nagy hőséggel, milyenekre öregeink sem de akár hagyma, spenót és – bár felénk emlékeznek vissza. A’ rekkenő meleg kianem közkedvelt jellegtelen íze miatt – szalá minden kerti veteményeinket, ’s még a kínai kel. A földieper telepítésének is füvesztőkben megcsökkenté tavaszi vetéseelérkezett az ideje: napos, levegős heinket. A’ hőség rendkívüli mértékére mutat lyet válasszunk, különben sok gonazon ritka jelenség is, miszerint a káposztadunk lesz a gombás megbetegedésekhernyók még tojásaikban elperzseltetve kel. Ha a talaj kötött, lazítsuk komnem tenyészhetének... Végre berekeszté a’ poszttal, a sekélyen gyökerező eper tartós hőséget augusztus 21-e, ez a’ szerenmeghálálja a talajtakarást. Ha a nyáron csétlen nap, mellyen egy, délután 3 óra tájelhullajtott magokból nem hajtottak ki ban támadott jégzápor itten, a’ Feketehegy új növények, vethetünk néhány tő kapmellékin, mintegy 22 falu határain rémítő rot is, hogy legyen őszire. pusztítással vonula át. (...) Beszélik sokan, Csak érett, egészséges gyümölcsből hogy a’ természetnek e’ borzasztó forronlesz jó lekvár, befőtt, kompót. Ha jó gása alkalmával földrendülést is érzettek. minőségű pálinkát akarunk, a cefrébe Mezeink kihaltak, puszták kietlenek. Kaszáis csak egészséges, érett termést teról is csak kevés, jég által kicsépelt zab- s árgyünk. A rothadó, penészes gyümölcs paszalmát vájhatánk fel barmaink számára. – a közhiedelemmel ellentétben – nem Épületeink nagy száma fedetlen.” való pálinkának. 1847: Háromszéken „Málnás, SzentA diófa metszésének is eljött az idegyörgy és Szemeria felől állandóan vonulje, mert a fa nedvkeringése a mininak a sáskák. Ellepték már Felsőfejér, Kümumra csökken ebben az időszakban. küllő, Torda, Kolozs, Doboka és Szolnok A levágott ágak helyét kenjük be valamegyéket.” milyen sebkezelő anyaggal, hogy a fer1848: Brassóban a kolera nem mutatkozik tőzéseket megelőzzük. „oly veszélyes alakban” (miután júliusban 3 ember halt meg egy napon Bolgárszegen).

59


a

Augusztus

b

c

Aktív, vidám napok várnak önre. Szerelmi élete ígéretesen alakul, és ugyanez érvényes a munkájára is. Menjen nyaralni!

Érzelmi görbéje a tetőfokra hág! Veszélyes időszak ez, amikor gondolkodás nélkül képes lehet kilépni a kapcsolatból. Legyen megfontolt!

A Merkúr retrográd mozgása családi életére vált ki negatív hatást. Adja ki magából a fölösleges feszültséget egy jó beszélgetéssel!

Új szerelem bukkanhat fel a láthatáron. Vigyázzon, mert a mámorban túl fogja szárnyalni a pénzügyi kereteit! „Böjtölés” lesz a vége.

A retrográd Merkúr arra inti, hogy kerüljön minden kockázatos döntést az előttünk álló hónapban. Inkább élvezze a nyarat!

Ebben az időszakban könnyen rabjává válhat bármilyen tudatmódosító szernek, rossz szokásai is előtérbe kerülnek. Több komolyságot!

A csillagoknak köszönhetően visszatér életébe a harmónia. Élvezzen ki minden pillanatot, és ossza meg szeretteivel is a boldog perceket!

Türelmetlen és nyugtalan, szinte szemberohan a problémákkal. Az is lehet, ez épp hasznára lesz. Legalább kibogoz néhány szálat.

Szexuális téren igen aktív, beteljesülést hozó időszak ez. Szakmailag is rohamléptekkel halad előre. Itt az ideje a pihenésnek!

Nehezen találja meg az egyensúlyt a munkája és a családi kötelezettségek között. Szelektálja ki a napi feladatai közül a kevésbé fontosakat!

A Merkúr retrográd szakasza rányomja bélyegét a kapcsolataira. Újítsa fel ruhatárát, készüljön az őszre, de ne feledje még élvezni a nyarat!

A Merkúr pénzügyi fronton „támad”: a „visszafele mozgás”arra sarkallja, hogy figyeljen jobban a költekezésre, ha nehezére is esik.

d g j

e h k

60

f i l


Augusztus

A Bekecs-tető

A Nyárád és a Kis-Küküllő mentén található védett területek közül három különleges természetmegőrzési és egy kiemelt madárvédelmi zóna, amelyek közel 100 000 hektárt tesznek ki. Ide tartozik a Küküllők dombsága–Nyárád völgye, amelyet elsősorban a madarak (békászó sas, haris) védelmére jelöltek ki. A Kis-Küküllő-dombság–Bekecs élőhelyvédelmi terület elsősorban a nagyragadozó emlősök óvását szolgálja. Ez a térség nagyon fontos a barnamedve populációjának megőrzésében, de ezek mellett olyan közismert rovarok is védettek itt, mint például a szarvasbogár. Fotók: Dénes László A Felső-Nyárád mentén és a Bekecsen a tavasz közeledtét a hatalmas tőzikemezők jelzik. A lankásabb vidékeken megjelenik a csillagos nárcisz, a mocsári nőszirom, a szibériai írisz, az agárkosbor, a leánykökörcsin és az igen ritka kockás kotuliliom. A Hollós-tó a Bekecs-tető közelében A térségben barangoló olyan ritka madarakkal találkozhat, mint az Európa-szerte védett békászó sas, az uráli bagoly, darázsölyv, kis örgébics vagy hamvas küllő. A molyhos tölgyes bokorerdő egy igen megfogyatkozott élőhely típusa, ezért minősül természetvédelmi területnek. A Marostól délre találjuk a Küküllők dombvidékét, a Maros és a Nyárád között a Nyárád menti dombokat, míg a Maros és Kis-Küküllő között húzódik a Küküllő menti dombság.

61


rebmetpezs Névnapok

1

P Egon, Egyed

2 Szo Dorina, Rebeka 3

K Lőrinc, Viktor

6 Sze Zakariás 7 Cs Regina 8

Szent Mihály hava l Szűz hava l Gyümölcsadó hava l Őszelő hava l Földanya hava l Tigris hava l Aszaló Holdnaptár

h

V Hilda

4 H Rozália 5

Soha ennyi szín a tájban! Száz szeme nyílik az ősznek. Himnuszt, nótát fúvunk százan. Kinn az őzek kergetőznek.

P Adrienn, Mária

9 Szo Adám 10 V Hunor, Nikolett 11 H Teodóra

i ^ _ `

12 K Mária 13 Sze Kornél 14 Cs Roxána, Szeréna 15 P Enikő, Melitta 16 Szo Edit 17 V Zsófia 18 H Diána 19 K Vilhelmina 20 Sze Friderika 21 Cs Máté, Mirella 22 P Móric

a b c d e

23 Szo Tekla 24 V Gellért, Mercédesz 25 H Eufrozina, Kende 26 K Jusztina, Pál 27 Sze Adalbert

f g

28 Cs Vencel 29 P Mihály 30 Szo Jeromos

h

62


Szeptember

Hová érdemes ellátogatnunk? Első hétvége: városnap (Kovászna), településnapok (Csíkverebes, Désfalva, Koronka, Nyárádremete, Torboszló), a mezőségi hagyományok és népviselet fesztiválja (Mezőrücs), fúvóstalálkozók (Alcsík, Barót), vadász- és településnap (Árkos), Székelyföldi Lovas Ünnep (Gyergyószentmiklós), szüreti bál (Nyárádremete), falutalálkozó (Olasztelek), huszár- és katonanóta-fesztivál (Csernáton), medvefesztivál (Tusnádfürdő), falusi olimpiai játékok (Csíkszenttamás), falunap és pálinkafesztivál (Jedd), Csángó Fesztivál (Gyimesközéplok), Örmény Művészeti Fesztivál (Gyergyószentmiklós), szilvanapok (Oroszhegy), szenes napok (Farkaslaka, Kalonda-tető), székely termékek fesztiválja (Székelyudvarhely) Második hétvége: szüreti bál (Nyárádköszvényes), csernátoni burrogtató (gépésztalálkozó), Pulzart fesztivál (Sepsiszentgyörgy), terménykiállítás (Dózsa György), nemzetközi hagymafesztivál (Madéfalva), Homoród mente népviseletben (vándorrendezvény), Székelyföldi Szabadtéri Évadnyitó Táncház (Jobbágyfalva), Felcsíki Ifjúsági Találkozó (Csíkszentdomokos), Székely Kultúra Napja (Farkaslaka), falunapok (Szárazajta, Székelyszáldobos), székely kapuk napja (Máréfalva), fúvóstalálkozó (Barátos) Harmadik hét: Háromszéki Turisztikai Napok Harmadik hétvége: udvarhelyszéki gyümölcsfesztivál (Székelyudvarhely), településnap (Magyarhermány), töltöttkáposzta-fesztivál (Parajd), szilvafesztivál (Marosjára), Műkedvelők Színjátszó

Találkozója (Gyergyószentmiklós), dráMA8 kortárs színházi találkozó (Székelyudvarhely), siklóőernyős napok (Fenyédi-Láz), hőlégballon-fesztivál (Vármező), pityókafesztivál (Szépvíz), Csíkszéki Gazdanapok, TIFF – Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál (Marosvásárhely), Édes Székelyföld Chocofest (Sepsiszentgyörgy) Utolsó hétvége: őszi vásár és expó (Székelyudvarhely), őszi vásár, háromszéki kolbászparádé és töltöttkáposzta-verseny (Sepsiszentgyörgy), településnap (Csíkszentmihály, Énlaka, Felsőrákos, Székelyhodos) 4. Róza-napi vásár (Uzon) 8. Kisboldogasszony-búcsú (Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Egerszék, Gyergyószentmiklós/örmény plébánia is/, Hármasfalu, Imecsfalva, Jobbágytelke, Lóvész, Lövéte, Székelyvécke, Szombatfalva, Tusnádfürdő, Uzonkafürdő, Zalánpatak, Zágon, Zetelaka), Kisasszony-napi vásár (Székelykeresztúr), Kisboldogasszony-napok (Csatószeg), településnapok (Göröcsfalva, Jobbágytelke) 12. Szűz Mária neve-búcsú, településnapok (Altorja, Hidvég, Homoróddaróc, Marosjára, Szencsed, Székelybethlenfalva, Zalán), tatárdombi megemlékezés az 1658-as, tatárok elleni győztes székely csatára (Gyergyószárhegy) 20. körül Búcsús Napok (Kostelek) 15–30. között szüreti bálok (Kibéd, Marosszentanna, Nagyernye, Nyárádgálfalva, Sóvárad), Rhédey kastély-napok (Erdőszentgyörgy) 29. (vagy legközelebb eső hétvége) állatvásár és gazdanap (Csíkdánfalva) 30. Magyar Népmese Napja (Kisbacon)

63


Szeptember ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 5. 340 éve (1677) hunyt el Csíksomlyón

kertészkedőknek

Damokos Kázmér katolikus püspök (ª Szováta, 1606. szept. 29.) 6. 95 éve (1922) halt meg Szegeden Mihalik Kálmán zeneszerző, Csanády György Székely himnuszának megzenésítője (ª Oravicabánya, 1896. febr. 21.) 10. 65 éve született Lövétén Kasza Imre muzeológus, grafikus, festő, művészeti író 10. 10 éve (2007) hunyt el Sepsiszentgyörgyön Gazda László geográfus, helytörténész, néprajzos, földrajztanár (ª Zágon, 1933. szept. 30.) 13. 165 éve (1852) született Marosvásárhelyen Petelei István író († Kolozsvár, 1910. jan. 5.) 16. 105 éve (1912) született Tarcsafalván Benczédi Sándor keramikus, unitárius kántortanító († Kolozsvár, 1998. jan. 3.) 19. 275 éve (1742) hunyt el Kolozsváron Baconi Incze Máté tanár, református lelkész, Teleki Mihály udvari papja (ª Nagybacon, 1678. szept. 24.) 20. 120 éve (1897) született Farkaslakán Tamási Áron (Tamás János) Kossuthdíjas író († Budapest, 1966. máj. 26.) 21. 200 éve (1817) született Csíkszentgyörgyön Gál Sándor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka († Nuterina, Olaszország, 1866. jún. 17.) 21. 290 éve (1727) született Madéfalván Zöld Péter katolikus lelkész, az 1764-es, kényszersorozások elleni tiltakozás egyik vezetője († Csíkrákos, 1795. jún. 25.) 22. 265 éve (1752) hunyt el Torján báró Apor Péter történetíró, főispán, királybíró (ª Altorja, 1676. jún. 3.) 29. 200 éve (1817) született Gyergyóalfaluban Mikó Mihály 1848–49-es országgyűlési képviselő és kormánybiztos († Csíksomlyó, 1881. febr. 25.)

Legjobb, ha már a szedéskor kiválogatjuk a saját használatra, étkezésre szánt burgonyát, külön tároljuk a jövő évre való ültetni valót és az eladásra szánt mennyiséget. A vágott, apró vagy hibás gumókat etessük fel az állatokkal. Csak teljesen egészséges pityókát tároljunk, így télen és tavasszal kevesebb dolgunk lesz a válogatással. A paradicsomnak még ebben a hónapban sem árt egy permetezés a gombafertőzések ellen, de már semmiképpen ne használjunk felszívódó (szisztemikus), csak kontakt hatású, rövid élelmezés-egészségügyi határidejű vegyszert, pl. valamilyen rézkészítményt, mint a Coppermax. Ha ilyennel permetezünk, a termések a lekezelés utáni harmadik napon már fogyaszthatók. A száraz, fertőzött leveleket továbbra is távolítsuk el a tövek alsó részéről. A túlburjánzott tövekről vágjuk le a felesleges oldal- és hónaljhajtásokat. Az érzékeny fajtájú rózsatövek gombaellenes kezeléséről se feledkezzünk meg. A paprika vízigénye szeptemberre már lecsökken, de kevesebb vízzel, kis adagokban még öntözhetjük, hogy biztosabban beérlelje a termést. Esetleg végezzünk egy lazító kapálást. Továbbra is ültethető még saláta, de már fokhagymát is elduggathatunk jövőre. Kísérletezhetünk még a hónapos retekkel is. Az áttelelő zöldségek – pl. spenót – magvai is vethetők. Aki szereti, póréhagymát is ültethet most. A tavasszal virágzó dísznövények hagymáit is elültethetjük. A kelkáposz-

64


Szeptember IDŐJÁRÁS RÉGEN ta-féléknek, főleg a bimbóskelnek nem 1789, Marosvásárhely: „A Bárdosi tarárt egy kis nitrogénműtrágya-oldattal kón keresztül olly nagy jégesső jöve történő öntözés. határunkra, a’ millyenről még a’ most Száraz időjárás esetén locsoljuk élők közül senki sem emlékezik. Tyúkmeg a dísz- és gyümölcsfáinkat, boktojás nagyságnyi jég hullott, a dohányt, rainkat. A hidegre érzékeny, kint nyaa szőlőt nagyrészt pusztitotta, a gaboraltatott szobanövényeinket vigyük be nát kicsépelte, a káposztát tönkretette. a házba. Előtte le is moshatjuk őket. A házakról a zsindelyt leverte, s kiA málna- és szederbokrokat metszmondhatatlan károkat tett.” szük meg. Gyümölcsfáink túlterhelt 1793: Udvarhelyen „nagy szél volt, ágait támasszuk alá, nehogy a termés sok istállóknak, csüröknek fedelét vesúlya alatt letörjenek. Alma, körte tette le, asztagokat, templomokat szedhető már, tároljuk hűvös helyen, a csonkitott s házakat mozgatott.” romlottak helye a komposztban van. A 1798: Kolozsváron „a Belső-szín utcászilvaszedés ideje is elérkezett. A sérült ban délben villám sújtotta Turi hadiágakat vágjuk le, a vágási felületet ketiszt házát. Az meggyulladván, a nagy zeljük valamilyen sebkezelő anyaggal. szélben a tűz elterjedt, s mintegy 200 Jobb híján az olajfesték is megteszi. ház égett le.” A földiepret, ha nem tettük meg au1815: „Erdélyben szeptember hónapja gusztusban, még most is lehet telepíteés október eleje tsaknem mindenfelé ni. A palántákat lehetőleg földlabdával esős idővel mult, melly miatt vizek együtt ültessük ki szerves anyagban megáradván a’mezőkön lévő takargazdag, jó vízellátású, napos fekvésű, lamányban nagy kárt okoztanak.” za talajba. Az eperágyások talajába dol1816, Erdély: „Nállunk az egész nyár gozzunk be 10 kg szerves trágyát négy3 hetet kivévén, homályos, hüvös és zetméterenként: a marhatrágya a legszeles vólt, annyira, hogy a’ köpönyejobb erre a célra. Ültetés után néhány get, mikor nem esett is, el lehetett napig bőségesen öntözni kell. Profi kerszenvedni. Ezért borunk az idén se tészek szerint a csalánlével való locsolás lessz, se jó, se sok.” kifejezetten jót tesz a földiepernek. 1828: „a Forró melegség 10-iktől fogva, A virágoskertben: az elnyílt, elszáfelette nagy grádussal hág; maguk az radt egynyári virágokat szedjük ki, meoláhországiak rég nem értek oly hév hetnek a komposztba. Az üresen manyarat. Szebenben is 12-én és 13-án hirradt ágyásokat vessük be sűrűn valatelen oly meleg lett, hogy még a’ kánimilyen zöldtrágya-növénnyel, például kulai napokban sem volt különb, de 14fehér mustármaggal. Ha a kikelő nöén eső lett, és 17-ik, 18-ik ugy meghült, vények elérték a 10–15 cm-es magasa’ Fogarasi Havasok tele vannak hóval, ságot, ássuk fel és forgassuk bele a tade még a’ Szebeni is egész az aljáig.” lajba, hogy ott bomoljon le, tápanya1862: „Erdély több vidékén a kukorigokban gazdagítva, lazítva a talajt. catermés nagy részét elhordták a szokatlanul elharapódzott hörcsögök.”

65


a

Szeptember

b

c

Nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Ne hagyja, hogy a retrográd Merkúr szétzilálja a kapcsolatait.

Újra öné a béke szigete, olyannyira, hogy a családi konfliktusokat is lazán képes megoldani. Azért ne üsse bele mindenbe az orrát!

Ez a hónap azoknak kedvez, akik valamilyen szenvedélytől próbálnak megszabadulni. Sikerrel járnak, és a visszaesés esélye is elenyésző.

Kiváló hónap ez arra, hogy új vállalkozásba kezdjen, vagy gyereket vállaljon. Kulcsszó a szaporodás, minden értelemben!

Szánja arra ezt az időszakot, hogy jól érezze magát a bőrében. Minden kis változtatás látványos eredményeket hoz.

Kiváló fizikai erőnlétnek örvend, használja sportolásra! Befektetései jelentős jövedelemmel kecsegtetnek. Meg lehet elégedve.

Maximalizmusa olykor önmaga számára is terhessé válik. A hibákból is kiváló életleckét kaphat, engedjen a gyeplőn!

A hónap a szerelemnek kedvez, kisebb afférok, munkahelyi flörtök üthetik fel a fejüket. Jó önbizalomnövelő lehet, de ne számítson többre!

Élje most könnyen az életet, nem kell semmit túl komolyan venni. Ez a pihenés időszaka lesz, élvezze az őszt és „szüreteljen”!

Végre egy csendesebb hónap, amikor bátran költekezhet, miközben ki is pihenheti magát! Ideje volt, különben egészsége látta volna kárát.

A Mars közelsége nem hagyja egy percre sem nyugodni, egész hónapban szinte hiperaktív. Balesetek érhetik, vigyázzon magára!

Szerelmi élete a mennyekbe röpíti. Karrierében is változás várható. Az is megtörténhet, hogy a kettő összefügg egymással.

d g j

e h k

66

f i l


Szeptember

Istenszéke

A park egy része Hargita, illetve Maros megye területén fekszik, de felnyúlik egészen Suceava megyéig. Nehéz néhány mondatban erről a nagyszerű helyről írni, mely nem csak egyike a romániai nemzeti parkoknak, de erdőségeit az UNESCO bioszféra-rezervátumnak minősítette. Wass Albert több könyvében is szerepel a havas, valamint annak fontosabb egységei, a hatalmas erdők, az itt előforduló élőlények, továbbá mint történelmi események színhelye. Bár fontosabb látnivalói már Székelyföld határán kívül esnek, mégis említést érdemelnek, hiszen ahogy az élőlények, úgy az emberek sem állnak, álltak meg jelképes vagy kevésbé jelképes határvonalak mentén. A park területe több mint 24 ezer hektár, számos ritka növény- és állatfaj előfordulási helye. Itt található Székelyföld legmagasabb hegycsúcsa, a 2021 méter magas Rekettyés-tető, mely a három említett megye határán fekszik. Ám a hegység legismertebb része kétségtelenül az Istenszéke nevű, 1381 méter magas sziklaformáció, ahová „az Isten pihenni leült volt a hegyek közé”. Fotók: Dénes László

Kelemen-havasok

67


rebótko Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V Malvin H Petra K Helga Sze Ferenc Cs Aurél P Brúnó, Renáta Szo Amália V Koppány H Dénes K Gedeon Sze Brigitta Cs Miksa P Ede, Kálmán Szo Helén V Teréz H Gál K Hedvig Sze Lukács Cs Nándor P Vendel Szo Orsolya V Előd H Gyöngyi, nemzeti ünnep K Salamon Sze Bianka, Blanka Cs Dömötör P Szabina Szo Simon, Szimonetta V Nárcisz H Alfonz K Farkas

Véreres magyar ég, magyar föld. Tilos lett a fohász, az ima. Ez a nép viadalt örökölt. A sorsát tegnaphoz köti ma. Mindszentek hava l Mérleg hava l Behajtás hava Ősz hava l Magvető hava l Halak hava l Sárguló Holdnaptár

i ^

_ ` a b c d

e f

g h

i

68


Október

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: Bor és Kézműves Mesterségek Fesztiválja (Marosvásárhely), szüreti bál (Magyaró, Nyárádgálfalva, Mezőpanit, Backamadaras, Marosszentgyörgy, Mezőmadaras, Erdőszentgyörgy, Vajdaszentivány), kenderfesztivál (Csíkszentdomokos), Őszi Közművelődési Napok (Kovászna megye településein), Erdővidéki Őszi Sokadalom (Barót), termésünnep (Nyárádremete, Zetelaka), Székelyföldi Napok (Kovászna, Hargita és Maros megyében) A hónap elején: őszi vásár (Csíkszereda) Első hét: lovas nap/a hegy napja (Nyárádmagyarós/Bekecs-tető), településnapok (Désfalva), Bikaparádé – szarvasmarha-kiállítás (Marosszentgyörgy) Első hétvége: szelídgesztenye-fesztivál (Homoródkarácsonyfalva – vagy szeptember végén), cserkészek napja (Marosszentgyörgy), Bekecsi Napok (Nyárádremete), emlékezés az 1916. októberi bekecsi csatákra (Bekecs-tető), Oktoberfest (Ákosfalva), hagyományőrzők találkozója (Gyergyószentmiklós), őszi vásár (Sepsiszentgyörgy) Második hétvége: Székelyföldi Vadásznapok (vándorrendezvény), örmény napok (Marosvásárhely), Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozója (vándorrendezvény), Őszi Zenei Kavalkád (Székelyudvarhely), Magyar Közösség Napja (Marosszentgyörgy), Őszi Hadjárat – hagyományőrző huszártoborzó Szentegyháza környékén, gazdanapi őszi sokadalom és nagyvásár (Gyergyószentmiklós), búcsú (Csíkszentdomokos/Pásztorbükk) Hónap közepe: káposztavásár (Szépvíz),

Gyöngykoszorú néptáncfesztivál (Kibéd), gazdanap és állatvásár (Kápolnásfalu), mézes napok (Székelyudvarhely), tájházak napja (Székelyföld), Székelyföld Napok (Hargita és Kovászna megye) Harmadik hétvége: Szárhegyi Híres Káposztavásár és Fesztivál, lovas huszárok bálja (Marossárpatak), őszi vásár (Gyergyótölgyes) Utolsó hétvége: településnap (Gyergyóvárhegy), Bernády-napok (Marosvásárhely) 1. Vásár (Toldalag), Lisieux-i Kis Szt. Teréz-búcsú (Székelyudvarhely) 1–15. között: őszi kiállítás (Mezőbánd), szüreti néptáncfesztivál (Nyárádszereda) 6. Megemlékezések a 13 aradi vértanúról 7. Rózsafüzér királynője-búcsú (Bátos, Csíkszentgyörgy, Erdőcsinád, Heveder, Nyárádgálfalva, Sikaszó, Vasláb) 8. Magyarok Nagyasszonya-búcsú (Barátos, Bélbor, Csíkcsomortán, Felsőcsernáton, Nagyajta) 13. Őszi állatvásár (Lövéte) 14. Ilona-napi őszi vásár (Bélbor), Szt. Ilona-búcsú (Vágás) 15. Szt. Teréz-napi kirakodóvásár (Parajd, Székelyzsombor) 16. Gál-napi vásár (Toldalag), hagyományőrző káposztaszüret (Csíkcsicsó) 18. Székely Nemzetgyűlés-megemlékezés (Agyagfalva) 23. megemlékező ünnepségek (1956-os forradalom) 23-hoz legközelebb eső hétvége: favágóverseny (Ivó) 23-25. 26. Dömötör-napi vásár (Erdőszentgyörgy), termésnapi terménykiállítás (Nádas, kétnapos)

69


Október ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 3. 110 éve (1907) született Székelyszent-

kertészkedőknek

léleken Benedek Simon (P. Fidél) ferences rendi szerzetes, tartományfőnök, történész, teológiai szakíró († Esztelnek, 1979. máj. 25.) 4. 305 éve (1712) hunyt el Nagyszombaton Illyés András bölcseleti doktor, erdélyi katolikus püspök (ª Csíkszentgyörgy, 1637) 5. 120 éve (1897) született Székelydáján Csűrös Emília ifjúsági író, Bérczes István felesége († Bp., 1970. szept. 9.) 11. 15 éve (2002) hunyt el Kolozsváron Veress Pál festő, grafikus (ª Sepsiszentgyörgy, 1929. aug. 23.) 14. 120 éve (1897) született Kálnokon Hosszú Zoltán színművész, rendező, a Nemzeti Színház örökös tagja († Ukrajna, 1944) 15. 165 éve (1852) hunyt el Kolozsváron Kovács Miklós erdélyi római katolikus püspök (ª Tusnád, 1769. jan. 16.) 21. 350 éve (1667) született Csíkrákoson Cserei Mihály emlékíró, a magyar barokk irodalom jelentős alakja († Nagyajta, 1756. ápr. 22.) 23. 40 éve (1977) halt meg Budapesten Szövérdy (1945-ig Gáspár) Gyula író, szerkesztő (ª Parajd, 1909. jan. 22.) 26. 395 éve (1622) hunyt el Brassóban Petki János kancellár, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem anyai nagyapja (ª Székelyderzs, 1572) 26. 75 éve (1942) született Székelyudvarhelyen Magyari Lajos költő, műfordító, közíró, lapszerkesztő, utolsó éveiben a Székely Hírmondó főmunkatársa († Sepsiszentgyörgy, 2015. jún. 3.) 27. 80 éve (1937) született Korondon Ráduly János néprajzkutató, költő, műfordító

A fagyok beállta előtt szedjünk le minden gyümölcsöt, aminek ártana a fagypont alatti hőmérséklet. A téli tárolásra szánt egyedekkel óvatosan bánjunk, hogy ne sérüljenek meg. A sérült, ütődött gyümölcsöt adjuk az állatoknak, vagy főzzünk belőle lekvárt, pálinkát – figyelem, csak a sérültekből; a romlottakból ne! Vigyázzunk arra, hogy a tárolóhelyiség, pince hőmérséklete állandó legyen, ideális esetben 4–6 °C. A magas páratartalom – 80–90% – szintén alapfeltétele a tárolásnak. Kivétel a hagymafélék, ezek ugyanis nem állnak jól el a magas páratartalmú helyeken. A fagyérzékeny virágokat, például a krizantémokat éjszakára takarjuk le, nehogy az éjszakai fagyos légáramlatok kárt tegyenek bennük. A hónap elején ültessük el a nárcisz hagymáit a kert árnyékosabb részébe – még a lombozat kifejlődése előtt virágozni fog. A tulipánhagymák ültetésével várhatunk a hónap végéig is. Csak egészséges virághagymákat ültessünk, és laza, esetleg homokkal kevert földet használjunk az ültetéshez. Ha már kikerült a vetemény a kertből, a földet ássuk fel, vagy szántsuk (szántassuk) meg. A szántás legalább 25 cm mély legyen. Juttassuk ki a szerves trágyát – ha van –, főleg azokra a helyekre, ahol a jövő évben nagy tápanyagigényű növényeket akarunk ültetni. Egy négyzetméterre 2,5–4 kg trágyát számíthatunk. Ha nem jutunk hozzá szerves trágyához, komplex – ká-

70


Október IDŐJÁRÁS RÉGEN lium-foszfor hatóanyagú – műtrágyát is 1742: Erdélyben „sok helyütt gyilkos használhatunk. Ebből általában 25–30 pestisjárvány kezdett dühöngeni, a vészgramm szükséges négyzetméterentől való félelem miatt október 8-án az orként. A magas foszfortartalmú baromszággyülést (Nagyszebenben) feloszlatfitrágyát is használhatjuk. Egyes szakták azzal, hogy amennyiben a járvány emberek nem ajánlják a gyökérzöldsénem gátolja, a rendek gyüljenek ismét gek – murok, petrezselyem – talajának össze november 15-én Nagyszebenben.” trágyázását, ehelyett mélyszántást vagy 1784: Erdélyben „az időjárás a hónap legalább két ásónyomnyi mélységű kezdete óta rendkívül szigorú. Sok heásást javasolnak. lyen – a síkságokon is – már havazott. A A gyümölcsfák összegyűjtött levelevöröstoronyi szorosban október 2-3-án it ne égessük el, hanem tegyük a kommár szánkózhattak is”. posztba. Elégetni csak azt a kerti hulla1791, Kolozsvár, október 2.: „az őszi hídékot kell, amely sok gyomnövénymaves esső hullani kezdett a hosszas szárazgot tartalmaz. A hamut terítsük szét a ság után. A Havasok már hótól fehérletalajon, vagy az is mehet a komposztba. nek. Szombat éttzaka a’ nagy hideg és hó A fuszulyka leszedése után a szárat, leharmat a’ szöllő leveleit meg perselé.” veleit komposztáljuk, de a gyökerét 1815: „a Maros vizén mind a’ sóval, hagyjuk a földben, a gyökérgumói mind egyébbel való könnyebb hajókázás ugyanis sok nitrogént tartalmaznak. végett a’ Felséges Magyar Kamara által Ha a talajunk savanyú (pH-értéke ezen viznek reguláztatása munkába vé5,5 alatt van), ezen meszezéssel tutetett. E’ végből két inzsenér (mérnök – dunk javítani, a talaj kötöttségétől füga szerk.) oda küldetvén a’ méréseket elgően 250–450 gramm mészport haszkezdette, de az árvizek miatt hátráltatást náljunk négyzetméretenként. Laza taszenvedvén Octóber közepéig csak Sz. lajon kevesebb, kötött, agyagos talajon Imre és Károlyfehérvár vidékéig haladtöbbet. A meszet – ami lehet cukorhattak.” gyári mésziszap, mészkőpor, de oltott 1824: Szászvárosban „a késő tavaszi himész is – nem szükséges ősszel a talajdegek és a Július közepén kezdődött és ba dolgozni, főleg, ha földünket szerves Octóber közepéig tartott szárazságnak trágyával is gazdagítottuk. Elegendő szomorú következéseit érezték a termés kiszórni, majd a tavaszi talajelmunkáfogyatkozásában, azon felül pedig a vérláskor beleforgatni a földbe. A túlzott has is nagyon uralkodott, úgy hogy sok meszezés árthat is, ezért inkább egykitsinyek és nagyok benne meghaltak.” szerre kisebb adagokkal dolgozzunk: 1828: „ugy látszik, hogy a jövendölés ha szükséges, kis mennyiséggel ismé(korai tél lesz) nálunk, Erdélyben elkezteljük meg a kezelést a következő évdett volna beteljesedni; mert itt az orben is, amíg kertünk talaja eléri a növészág északibb részén legalább mára virnyeknek megfelelő pH-értéket. Ez radólag (okt. 19), egyszerre igazi tél lett, rendszerint 5,5–7 között van. az egész város (Kolozsvár) fejér lett, a’ viz és sár alkalmasint megfagyott.”

71


a

Október

b

c

Rengeteg új dolog vár felfedezésre ön körül, csak nyitottnak kell lennie. Kapcsolataiban félreértések ronthatják a harmóniát.

Figyeljen a szívhangjára – és most ez nem szimbolikusan értendő. Fontos pénzügyi döntéseket kell meghoznia, ami az egészségére is kihat.

Ha elkötelezné magát a párja mellett, most hozza meg a döntést. Ugyanakkor ne feledje el élvezni a színekben pompázó természetet!

Belső szervei igényelnek most több figyelmet, de vállfájások, ficamok is előfordulhatnak. Eljött egy alapos orvosi kontroll ideje!

A családjában uralkodó légkör depresszív állapotba hajszolja. Próbáljon magára erőltetni némi lazaságot! Jobb, ha most kivár!

Ki akar rúgni a hámból, de vigyázzon, mert pénztárcája látja kárát! Felforgathatja életét egy egyéjszakás kaland.

Anyagi nehézségek elé néz. Egész évben gondja lesz a kommunikációval, figyeljen, kivel, mit és mennyit beszél. Ez most fokozottan érvényes.

Kétszer is gondolja meg pénzügyeivel kapcsolatos döntéseit. Most mindennek dupla súlya van. Komoly veszteségek érhetik.

Lelki élete felpezsdül, fogékony minden spirituális témára. Hinni kezd a sorsban, és újragondolja a döntéseit. Nem árt a szemléletváltás.

Máj- és veseproblémák jelentkezhetnek, ha az elmúlt időszakban két végén égette a gyertyát. Pihennie is kellene.

Szociális érzékenysége átveszi az irányítást, könnyen lehet, hogy jótékonysági akciókba lovallja magát. Környezete hálás lesz önnek.

Bőséges, vidámsággal teli hónap elé néz, bár szakmai téren érhetik övön aluli támadások. Legyen körültekintőbb!

d g j

e h k

72

f i l


Október Fotó: Bereczki Barna

„Az erdélyi medence dél-keleti sarkában fekszik Háromszék megye. Délnyugati részének kivételével minden oldalról magas, erdős hegyek övezik. A Baróti hegységgel egyközűen nyomul be az Olt folyó bal partján magasan és zordan a Bodoki-hegység, melynek legmagasabb csúcsa a Bodoki-havas” (Jancsó Benedek). A Bodoki- és Baróti-hegység 2007 óta került a Natura 2000-es listára. Az 56 657 hektáros terület elsősorban a madárvédelem miatt került a jegyzékbe: összesen 21 jelölő madárfaj található itt meg: mint a fehérhátú fakopáncs, a fekete harkály, a kék vércse, tövisszúró gébics, császármadár, haris, uhu, hamvas küllő stb. A védett terüFotó: Kocsis Károly let közel 70%-át lombhullató erdők borítják, ezek megőrzése az itt élő állatfajok szempontjából igen fontos lenne, hiszen a jó minőségű élőhelyek alapfeltételét jelentik. A lombhullató bükkösök és gyertyánosok csendesebb zugaiban otthonra találnak a madárfajok mellett a kétéltűek, hüllők képviselői is, de az emlősök is gyakran előfordulnak. Ez utóbbiak néha az emberek terményeire, jószágaira is szemet vetnek, és ezért elég nehéz megtalálni a szerencsés középutat, mely a medvék, vaddisznók, farkasok, valamint az ember közötti egészséges kapcsolatot mutatná.

73


Alacsonyan szállnak az éjek. Nappalokon begyűjtünk mindent. Szent Andráskor bűvöl az ének. Magunk felé hívogatjuk Istent.

rebmevon

Szent András hava l Skorpió hava l Elmúlás hava Őszutó hava l Enyészet hava l Disznótor hava l Hullató

Névnapok

1 Sze Marianna 2 Cs Achilles 3

P Győző

4 Szo Károly 5

V Imre

6 H Lénárd 7

K Rezső

8 Sze Zsombor 9 Cs Tivadar 10 P Réka 11 Szo Márton

Holdnaptár

^ _ ` a b c

12 V Jónás, Renátó 13 H Szilvia 14 K Aliz 15 Sze Albert, Lipót 16 Cs Ödön 17 P Gergely, Hortenzia 18 Szo Jenő

d e f

19 V Erzsébet, Elizabet 20 H Jolán 21 K Olivér 22 Sze Cecília 23 Cs Kelemen, Klementina

g h

24 P Emma 25 Szo Katalin 26 V Virág, Krisztus király ünn. 27 H Virgil 28 K Stefánia 29 Sze Taksony 30 Cs Andor, András

i ^ _

74


November

Hová érdemes ellátogatnunk? A hónap folyamán: nemzetközi könyvvásár (Marosvásárhely), erdélyi prímások találkozója (Csíkszereda), műkedvelő színjátszók fesztiválja (Nyárádszereda), bor- és kolbászfesztivál (Vajdaszentivány), Kis-Küküllő menti nem hivatásos színjátszók találkozója, amatőr színjátszók fesztiválja (Székelyudvarhely), csángó napok (Gyergyócsomafalva) A hónap eleje: Erdélyi Orvosnapok (Csíkszereda) Első hétvége: pityókabál (Lövéte) Második hétvége: gazdanapok (Borzont) A hónap közepén: állatvásár (Homoródszentmárton, Korond) Harmadik hétvége: esküvő-expó (Csíkszereda), színházfesztivál (Erdőszentgyörgy) A hónap vége: Erdővidéki Közművelődési Napok 1. Vásár (Toldalag), mindenszentek-búcsú (Csíkmindszent, Csíkszentlélek, Csíktapolca, Hatolyka, Nagyernye, Szárhegy) 5. Szt. Imre-búcsú (Csíkszentimre, Gelence, Görgényszentimre, Marosvásárhely, Máréfalva, Papolc, Szotyor), településnap (Csíkszentimre) 6. Szt. Lénárd-búcsú (Gyergyóremete) 11. körül: Szt. Márton-napi búcsú (Csík-

szentmárton, Feltorja, Kézdimartonfalva, Nyárádszentmárton, Homoródszentmárton), Márton-napi vásár (Erdőszentgyörgy) 15. Búcsú, településnapok (Felsőboldogfalva) 16. Búcsú (Lengyelfalva), vásár (Toldalag) 19. Árpád-házi Szt. Erzsébet-búcsú (Gyergyóhodos, Gyimesfelsőlok, Kézdicsomortán, Kommandó, Marosvásárhely/Meggyesfalva, Nagygalambfalva, Székelylengyelfalva, Székelyszenterzsébet, Úzvölgye) 22. Szt. Cecília-napi vegyes vásár (Gyulakuta) 23. Kr. király-búcsú (Nagykászon, Sepsiszentgyörgy) 25. Szt. Katalin-búcsú (Gyergyóditró, Kászonaltíz, Szentkatolna), Katalin-napi vásár (Gyulakuta, Székelyhodos), Katalin-bál (pl. Nyárádremete) 27. Advent első vasárnapja (misék, vásárok, ünnepi gyertyagyújtás stb.), az adventi négy vasárnapon: Verespataki Advent (Verespatak) 30. Szt. András-napi állatvásár (Szentegyháza), Szt. András-búcsú (Futásfalva, Gyimesfelsőlok, Szentegyházasfalu), kézműves foglalkozások bemutatása, vásár (Backamadaras, Kibéd) Fotó: erdely.ma

Az erdélyi prímások találkozóját 1997 óta minden évben megszervezik Csíkszeredában

75


November ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 7. 85 éve (1932) hunyt el Sepsiszent-

kertészkedőknek

györgyön Erőss József történész (ª Csíkszereda, 1868. okt. 26.) 45 éve (1972) hunyt el Zalánban Bencze József, az 1958-ban 20 év börtönre ítélt református pap, valláskutató, közéleti személyiség (ª Zalán, 1898. júl. 27.) 9. 5 éve (2012) hunyt el Székelyudvarhelyen Páll Lajos költő és festőművész (ª Korond, 1938. ápr. 2.) 12. 180 éve (1837) született Tusnádon Imets Fülöp Jákó kanonok, főesperes, tanár, gimnáziumi igazgató, iskolaszervező, könyvtáralapító, író, műfordító († Tusnád, 1912. okt. 24.) 12. 35 éve (1982) hunyt el Székelyudvarhelyen Tamási Gáspár népi emlékíró, Tamási Áron testvére (ª Farkaslaka, 1904. aug. 15.) 14. 130 éve (1887) született Brassóban Áprily Lajos költő, műfordító († Budapest, 1977. aug. 7.) 14. 70 éve (1947) született Székelydályán Lőrincz József költő, irodalomtörténész, néprajzos, közíró, magyartanár 17. 90 éve (1927) született Gyergyóalfaluban Magyari András történész, egyetemi oktató († Kolozsvár, 2006. jún. 14.) 21. 80 éve (1937) született Szárhegyen (Bukarestben?) Koós János táncdalénekes, humorista, színművész 22. 40 éve (1977) született Nagygalambfalván Benedekffy Katalin operaénekesnő, színművész 25. 25 éve (1992) hunyt el Árkoson Seres András néprajzkutató (ª Krizba, 1935. márc. 23.) 29. 90 éve (1927) született Ditróban Tarisznyás Márton muzeológus, helytörténész, néprajzkutató († Gyergyószentmiklós, 1980. okt. 9.)

Szent Márton havában a kertészek zöme már jövőre tervezget, de még akad jócskán munka a kertben! Facsemeték, gyümölcstermő és díszbokrok ültethetők még a nagyobb fagyok beállta előtt. Akár rózsát is ültethetünk ebben a hónapban. A gyümölcsfák törzsére rakjuk fel a hernyóenyves öveket. A fiatal fák törzsét védeni kell a fagytól, csináljunk egy kis földkupacot a tövükre. Le is meszelhetjük a törzset. Fertőtlenítő hatása elenyésző, de a fehérre festett törzs nem nyeli el a napfényt, és a kéreg nincs kitéve olyan nagy hőmérsékletingadozásnak, nem repedezik meg, nem sérül. Vastag kartonpapírral is betekerhetjük a fákat, madzaggal vagy dróttal rögzítsük. Megtörténhet, hogy nyuszi téved a kertünkbe, és a vastag karton megvédi a törzset a kedves, bár hívatlan vendég rágásától is. Vastag kartonpapírokat nagyáruházak raktáraiból szerezhetünk, ahol értéktelen hulladékként kezelik és kidobják vagy – jobbik esetben – hulladékfeldolgozóba szállítják. Az ilyen kartonokat talajtakarásra is használhatjuk, majd miután átnedvesedtek és szétszakadtak, ugyancsak a komposztban végezhetik. A madáretetőket is készítsük elő. Már most kezdjük meg feltölteni eleséggel, hogy kertünkbe szoktassuk őket. Olajos magvak, szalonnabőr, faggyú vagy másmilyen, embernek már nem való zsiradék mind hasznos lehet. Gondoskodjunk számukra ivóvízről is.

76


November IDŐJÁRÁS RÉGEN „Földhözragadt” segítőtársainkról 1742:„Minthogy a pestis annyira dühöngött, se feledkezzünk meg: ha olyan szerenhogy Kolzsvár városával együtt mintegy 130 csések vagyunk, hogy sündisznó jött községet fertőzött már meg, mivel pedig azok, hozzánk albérletbe, ne háborgassuk, akik a betegséget megkapták hat, de legfeljebb inkább készítsünk számára rejtekhe12 óra alatt meghaltak, és csak a legritkább lyet a kert egyik csendes zugában. Taesetben érték meg a harmadik napot; ha pedig vasszal meghálálja majd, amikor is sok egy ház megfertőződött, annak lakói csaknem csigát, rovart kipusztít. egy szálig kipusztultak: ezért az országgyüA frissen ültetett fácskák mellé verlést, amelynek munkáját november 15-én jünk karót, a törzset kötözzük hozzá, kellett volna folytatnia, egészségesebb, alígy a szél nem tudja mozgatni a csemekalmasabb időre kellett halasztani.” tét és meglazítani a gyökereit. 1789: „November vége óta szerfelett hiRózsáink tövét is kupacoljuk fel deg idő. A hó mindenfelé igen nagy. földdel. A földieper hamarabb kihajt Oláhország felé igen nehéz a közlekedés, tavasszal, ha télire szalmával vagy szászekerekkel lehetetlen. A Vöröstoronyiraz lapival letakarjuk a töveket. szoroson túl 30 hadiszekér akadt el a hóNaponta többször is szedjük fel a ban, az emberek beásták magukat a földlehulló diót. Különösen, ha kihajlik a be, s jó időn át kenyéren és vizen éltek.” diófa az utcára, mert hanem a járóke1812: „eső, hideg szél és köd váltakozott lők szedik össze, vagy, ami még roszderült napokkal. Nov. 23-án volt az első szabb, összetapossák. Tartsuk száraz, hó, olyan sűrűn, hogy a levegő egészen levegős helyen, hogy kiszáradjon a elsötétült, s az utak nem látszottak. Ezencsonthéj belseje. A diófa levelét is a tul nem volt hó 1813 márcziusáig, hakomposztba tehetjük, egy-két év alatt nem január végén igen nagy hidegek. A lebomlik belőle a más növények növeMaros fenékig befagyott”. Brassóban kedését akadályozó juglanin. A kom„már 1-én volt pestis. Valószínűleg a Felposzthalmot vagy -ládát takarjuk le, sőtömösön a vesztegzár épületén dolgohogy az őszi esők ne mossák ki belőle zott kőmüves hozta be; ő is, de még 16 a tápanyagokat. ember halt meg eddig pestisben.” Ha vadrózsa van a kertünkben, le1846: Háromszéken „a’ hóharmatozás, szedhetjük a bogyóit, székelyül: a ’s addig is a’ nagy szárazság miatt alig „peccset”. Jó lesz majd teának a hideg vánszorgott malmainkat jégbilincsek köestékre, vagy ha több is kerül, és van zé záró hideg novemberrel kezdődött. kedvünk és időnk bíbelődni vele, lehet Ennek 8-án kevés, 24-én a’ szánat is megbelőle „peccsdzsem”. Bort is szoktak bíró negyedlábnyi vastag havunk lőn; készíteni belőle, igen jó C-vitamin-for28-án a déli szél elolvasztá, ‘s malmaink rás télire, lévén a C-vitamin-tartalma a’ pityókát (burgonyát) már megúnt, ’s tízszerese a citroménak. Persze, rajta kenyér után esengő családok nagy viis hagyhatjuk a bokron, mutatós színgasztalására megindulának.” folt lehet a szürke őszi időben. 1878: Sepsiszentgyörgyön északi fényről számolnak be.

77


a

November

b

c

Kiváló időszak ez egy hosszabb családi kiruccanásra, miközben elgondolkodhat, mely dolgokat kell kiselejteznie az életéből.

Újra forrong a hangulat a párkapcsolatában, aminek közvetlen környezete is érezheti a hatásait. Próbáljon kicsit lehiggadni!

Bármibe fog, balul üt most ki. De ebben az akadályokkal teli periódusban szinte észrevétlenül megerősödik, könnyen veszi az akadályokat.

A visszavonulás, befele figyelés kiváló időszaka ez, amikor sok mindent megérthet a saját viselkedéséből és a problémáiból.

Mozgalmas, stresszes napok elé néz. A Mars a gondok fő okozója ebben a hónapban. Kitartás, ezt most át kell vészelnie!

Mozgalmassá válik a szociális élete, igen érzékeny, bármilyen közérdekű tevékenységbe előszeretettel veti bele magát.

Eljött az ideje a külső és belső megújulásnak egyaránt. Engedje, hogy a testi változtatások lelkivilágára is kiterjedjenek.

Születésnapja környékén erős késztetést érez, hogy változtasson környezetén, megjelenésén. Tegye bátran, a csillagok kedveznek önnek!

Mintha átszáguldana az életen mostanában. Kisebb balesetek érhetik. Húzza be a fékeket, mielőtt túl késő lesz lelassítani.

Vegye kezébe a sorsát! A csillagok kedveznek az önálló kezdeményezéseknek. Munkahelyén előléptethetik, kérje bátran!

Miközben karriere csúcsán élvezi a sikereit, egészségi problémák üthetik fel a fejüket. Jelzés is lehet, hogy lassítania kellene.

Elmélkedjen a múltján és tervezgesse a jövőjét, van mit átgondolnia. Ez a hónap a fokozott aktivitásnak nem igazán kedvez.

d g j

e h k

78

f i l


November Fotó: transylvaniatourist.com

Fotó: Szabó Béla

Erdélyben egyetlen olyan tájegység van, amely nevét az ásványkincséről kapta, a Székely-Sóvidék. Ezen belül a Parajdi-medence jól elkülönített tájegységet képez – az „óriás sótartónak” is becézett Erdélyi-medence keleti pereme és a Görgényi-havasok lábánál húzódik. Tágabb értelemben a Sóhát (Sóháttya) nevű domb körül terül el, melynek egyik leglátványosabb része a Parajd határában található Sószoros. A sóréteg kb. 20 millió évvel ezelőtt keletkezett. Erre rakódtak rá fokozatosan az üledékek, melyek súlya alatt a só az Erdélyi-medence peremvidékein (Désakna, Szováta, a két Homoród mente) felszínközelbe került, a fedőrétegeket helyenként átszakító só pedig helyenként „pozitív felszíni formákat” hozott létre. A parajdi Sóhát méretei is figyelemre méltóak: „gyökere” 3 km mélységig hatol, átmérője eléri az 1,4 km-t, ez a mennyiség több mint 100 évig kielégíthetné Európa teljes sószükségletét. A parajdi sótömböt – amelynek a híres sóbánya a legismertebb része – a Korond pataka vágta ketté, így jött létre a szoros. A Sószorosban találkozunk a „parajdi sósziklákkal”, melyek sajátos „földöntúli” táj képzetét keltik a látogatóban. A területen számos tömény sósforrás, sószivárgás található. Ezek körül kopár térségek vannak, csupán néhány jellegzetesen halofil (sótűrő) növényfajjal. Ezekben a növénytársulásokban megtaláljuk a lila sóvirágot, budavirágot, szíki ballagófüvet, sziksófűt. A területre látogatók a fenti növények mellett számos sóformációt, kristályos képződményt, sótömbökbe vájt barázdákat, sókarrokat, sókarfiolokat, valamint fehér, szürkés-fehér, szürke árnyalatban kősót figyelhetnek meg.

79


Születni jó, jóra s bátran – Ha nem is az Úr fiaként. Reményben s föloldozásban Megváltó született imént.

rebmeced

Karácsony hava l Nyilas hava l Álom hava l Télelő hava Nyugalom hava l Istenfiak hava l Fagyasztó

Névnapok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P Elza Szo Melinda, Vivien V Ferenc, Olívia H Barbara, Borbála K Vilma Sze Miklós Cs Ambrus P Mária Szo Natália V Judit H Árpád K Gabriella Sze Luca, Otília Cs Szilárda P Valér Szo Aletta, Etelka V Lázár, Olimpia H Auguszta K Viola Sze Teofil Cs Tamás P Zénó Szo Viktória V Ádám, Éva H Eugénia, karácsony K István, karácsony Sze János Cs Kamilla P Tamara, Tamás Szo Dávid V Szilveszter

Holdnaptár

` a b

c d e

f g

h i

^ _ `

80


December

Hová érdemes ellátogatnunk? 11-12. Kirakodóvásár (Erdőszentgyörgy) 17. Kirakodóvásár, Hagyományos Sóvidéki Gyermekkarácsony (Parajd) 19–20. Karácsonyi vásár (Barót, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Marosvásárhely) stb.), kolindáló fesztivál (Erdőszentgyörgy, Marosszentkirály, Nyárádtő), karácsonyi kavalkád (Szentegyháza) 21–23. Karácsonyi vásár (Csíkszentdomokos, Csíkrákos) 24–28. Karácsonyi fesztivál (Várhegy, Csíkfalva), kántálás-est (Mezőbánd, Vajdaszentivány), téli népszokások ünnepe (Marosvécs), karácsonyi bálok, kulturális rendezvények, sertésvásár (Makfalva), betlehemes (Nagyernye) 25. karácsonyi bál (Nyárádremete stb.) 28. Aprószentek-vásár (Nagyajta), aprószentekelés 29. Szt. Tamás-búcsú (Csíkszenttamás, Székelyszenttamás) 30. szarvasmarha-vásár (Makfalva) 31. Tündérnap (Borszék), utcai szilveszter (Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr stb.) Megj.: A legtöbb településen a fontosabb ünnepek (karácsony, húsvét, újév) környékén számos kulturális rendezvény zajlik.

A hónap elején: gyermekváros (Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely), adventi vásárok, karácsonyi vásár (Székelyudvarhely – megj.: karácsony előtt két héttel kezdődik, és dec. 24-ig tart) Egész hónapban: téli vásár (Maroshévíz), kulturális programok (Backamadaras), Első héten: gyergyószentmiklósi városnapok (Szent Miklós Napok), benne: Gyergyó Expó, Kárpát-medencei Disznótoros Főzőverseny, forraltbor-készítő verseny Második hétvége: sóvidéki gyermekkarácsony (Parajd), hagyományos házi ízek versenye, vásár (Gyergyócsomafalva), esküvő-expó (Kézdivásárhely) Harmadik hétvége: Székelyföldi Csaba Napok (Székelytamásfalva), disznóvágó-nap (Hidegség) 4. Szt. Borbála-napi bányászünnep (Parajd) 5. Vásár (Etéd) 6. Szt. Miklós-búcsú (Bereck, Csíkszentmiklós, Kászonújfalu, Marosvásárhely, Miklósvár, Székelyudvarhely, Torja) 8. Szeplőtelen fogantatás-búcsú (Csíkdánfalva, Csíkmenaság) 10. Judit-napi hagyományos vásár (Nyárádszereda)

„Legyen előttetek mindig Út, fújjon mindig a hátatok mögül a Szél, az Eső puhán essen földjeitekre, a Nap melegen süsse arcotokat, s egész életetekben hordjon tenyerén a Jóisten.”

Fotó: Balázs Ödön

(Erdélyi áldás)

81


December ÉVFORDULÓNAPTÁR Tippek gazdáknak, 2. 80 éve (1937) született Baróton Gyulai

kertészkedőknek

Líviusz, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusművész 5. 90 éve (1927) született Sepsiszentgyörgyön Kovács Ildikó bábszínházi rendező, szakíró († Kolozsvár, 2008. jan. 24.) 8. 120 éve (1897) született Kovásznán dr. Héjja Pál katonaorvos, szakíró, orvostörténész († Budapest, 1941. okt. 7.) 8. 35 éve (1982) hunyt el Kolozsváron Kelemen Béla nyelvész, szótárszerkesztő, egyetemi tanár, a filológiai tudományok doktora (ª Csíkkozmás, 1913. okt. 28.) 9. 5 éve (2012) hunyt el Budapesten Abodi Nagy Béla festő (ª Székelyszenterzsébet, 1918. júl. 13.) 10. 95 éve (1922) született Molnár Béla biológus, a biológiai tudományok doktora, egyetemi oktató, szakíró. 10. 425 éve (1592) hunyt el Abafáján Abafáji Gyulai Pál orvos, humanista történetíró, fejedelmi titkár, alkancellár a krakkói erdélyi kancellárián (ª Abafája, 1550 k.) 15. 130 éve (1887) született Nagybaconban Konsza Samu pedagógus, nyelvész, néprajzkutató († Sepsiszentgyörgy, 1971. szept. 15.) 19. 110 éve (1907) hunyt el Kolozsváron Bartók György bölcselettudor, református lelkész, püspök (ª Málnás, 1845. ápr. 28.) 23. 150 éve (1867) hunyt el Kolozsváron gróf Bethlen Gergely honvédezredes, az olasz királyi hadsereg tábornoka (ª Abafája, 1810 vagy 1812) 24. 45 éve (1972) hunyt el Marosvásárhelyen Sükösd Ferenc festő (ª Alsósófalva, 1933. márc. 5.) 29. 145 éve (1872) született Siklódon H. Bathó János muzsikus, zeneszerző és zenetanár († Munkács, 1956. jún. 17.)

A zöldségeskertben ilyenkor már nem sok dolgunk akad, de ha az időjárás kellemes, és ősszel nem volt rá időnk, vagy nem tudtuk befejezni, még mindig folytathatjuk a kert felásását. A kisebb-nagyobb karbantartási munkákat is elvégezhetjük: kerítéseket javíthatunk, festhetünk, kitisztíthatjuk az árkokat. A kiszáradt fákat ilyenkor kivághatjuk, feldarabolhatjuk, fája jó lesz tüzelőnek. A kerti flekkensütőt is megjavíthatjuk, ha szükséges. A gyümölcsfák kérgét tisztítsuk meg, a kéregmaradványokat, zuzmót, stb. égessük el, mert kártevők spórái, tojásai lehetnek közöttük. A kelbimbó ebben a hónapban is szedhető. Mielőtt a föld megfagy, ássuk ki a tormát. Ha lehet, szedjük ki az összes gyökeret, főleg, ha olyan helyen van, ahol nem szeretnénk, ha tavaszra újra kihajtana. Sok bosszúságot tud okozni, ha ott is nő, ahol nem kellene. Legjobb, ha egy külön sarkot jelölünk ki számára a kertben, ahol nem termesztünk egyebet. A jó vízgazdálkodású, jó táperőben levő laza talajokat, az árnyékos helyeket, a párás levegőt kedveli. A télire szánt tormagyökereket tisztítsuk meg, vágjuk le a „koronáját”, a gyökér felső részén levő levélrozettát, és – mint a többi gyökérzöldséget – tároljuk pincében, homokkal lefedve. A színes bogyójú, levelű cserjék ilyenkor ékesítik a kertet leginkább. Ilyenek: a vadrózsa, a tűztövis (bogyói lehetnek sárgák, narancsszínűek vagy pirosak), a madárbirs, a borbolya, a

82


December IDŐJÁRÁS RÉGEN magyal, a fagyal, a díszsomfélék, a kecs1787: „Torda körül és a Mezőségen Sept. kerágó. Ez utóbbival vigyázzunk, a terfogva a’ Marha nyavallya igen el-hatalmazott mése, pontosabban a magvai mérgevala; mely noha sok barmokat leejte lábáról, zőek, szívglikozodokat és alkaloidákat mindazonáltal igen kevessen döglöttenek tartalmaznak! A kínai lilabogyó – mint meg benne”. (A következő évről írják, hogy a neve is mutatja – különleges, lila szícsak Háromszéken 16 ezer állat pusztulását nű gyümölcseivel díszít. okozta a marhavész.) A tűztövist sövényként is telepíthet1788: „Erdélyben a’ mostani hideghez hajük, például a kerítés mellé vagy helyett, sonlóról még az őszhajú öregek sem emléa sűrű tövises bokor így nemcsak díszít, keznek. Károly-Fejérvárott az éjjeli vigyáhanem „védelmi” szerepet is ellát. zaton lévő katona fenn-álva fagyott-meg – Ilyenkor van igazán jelentősége a de a farkasok is meg-eszik az étszaka járó fóliaháznak vagy az üvegháznak. Most embert a’ mezőn.” nem a piacra termelés céljára kialakí1813: Brassóban „a pestisjárvány miatt a tott, nagyméretű termesztőberendezé20.000 lakosságú városban 7 hét alatt sekről beszélünk, az egy másik kategó1222 megbetegedés történt, ezekből 78 ria. De ha saját termelésű friss zöldsémeghalt, 5 teljesen felgyógyult és 39 gyóget akarunk fogyasztani ősszel-télen is, gyulófélben van.” érdemes egy kisebb, nyolc-tizenkét 1814: „Ebben az esztendőben pedig nem négyzetméteres üveg- vagy fóliaházat vala úgy szólván semmi bor, még az áldott építeni, amit akár – kis túlzással – hulSzilágyságban is, melly a bornak és gyüladékanyagokból is megcsinálhatunk. möltsnek igaz hazája; azért a pinczék egész Ha egy használaton kívüli, régi kályhát országunkban üresek. El mégyen tiz fogadó rendbe hozunk, még fűthetővé is teelőtt is az utazó, mig egy pohár bort kap.” hetjük. Gyümölcsfák ágnyesedékét, fű1827: Déva: „itten 4 hét óta mind tartós részkorpát, cándrát használhatunk fűszárazság vagyon, az utak poroznak, hó tsak tésre. Hideget tűrő zöldségfélék, zölda hegyeken vagyon. Tsak ma reggel (3-án) hagyma, spenót, saláta, hónapos retek mutatott 3 (R) grádust (–3,8 C fok) a fagytermesztésével kísérletezhetünk, de fűponton alul.” szernövények nevelésével is próbál1838: A Bánságban „a juhok még úgy lekozhatunk. geltettek, mint nyáron, a’ mező szépen zölA melegigényes zöldségnövények delt, sőt sárga virágokat, ’s gombákat is le(paprika, paradicsom, uborka) sikeres het itt ott látni. A’ földmívesek még szánhajtatásához a mi éghajlatunkon legtottak ’s vetettek, mi ugyan a Bánságra nézalább 25–30°C-os hőlépcső (kinti és ve nem ritka, ’s nem késő, de az ország fölbenti hőmérsékletkülönbség) szükséebb vidékén az ily vetésből, ha olykor megges. Ha ezt biztosítani tudjuk, bátran történhetnék is, közönségesen mégis alig belevághatunk. A fólia- vagy üveghálenne valami.” zat tél végén, kora tavasszal palántane1871: Kolozsváron karácsonykor „kihajvelésre is használhatjuk. tottak a bokrok, virágzott az ibolya a szabadban úgy, mint márciusban szokott.”

83


a

December

b

c

Bár ilyenkor mindenki pihenni készül, önnél épp a munka területén várhatók kedvező változások. Lehetséges, hogy előléptetik?

Év végéhez közeledvén sem áll le egy pillanatra sem. Tartsa nyitva a szemét, jó üzleti lehetőségek nyílnak ön előtt, de az ünnepeket se felejtse el!

Egy kis súlyveszteség reményében könnyen hagyja magát csalóka termékekkel elcsábítani. Halassza jövő évre a fogyókúrát!

Szociális élete felvirágzik, kapcsolatai kiválóan alakulnak, ahogy a magánélete is. Mindez a szeretet jegyében történik, az ünnepvárás idején.

Visszatér a jó kedélye és optimizmusa. A szerelmes Oroszlánoknak különösképpen kedvez most a szerencse, tartsák nyitva a szívüket.

Év végére eljött az ideje a babérok learatásának, ami az anyagiakat illeti. Értékelje magát! Hajlamos a hangulatváltozásra, túlérzékenységre.

Ebben a hónapban ne hozzon fontos döntéseket, semmilyen jelentős lépés nem viszi előre. Pihenjen, és várja meg az új évet.

Ne ugorjon fejest semmibe, ne hozzon elhamarkodott döntéseket. A csillagállások lassításra intik. Jobb, ha az ünnepekre koncentrál.

A Merkúr retrográd szakasza előtt anyagi és szakmai téren jelentős előrelépésre számíthat. Utána pihenjen, hiszen most az ideje!

Akár sorsfordító hónap is lehet, ami az álmai és vágyai maradéktalan megvalósulását illeti. De tegyen is értük valamit!

Kapcsolatait megerősítheti ebben a hónapban, szerelmét megpecsételheti valami igazán fontossal. Munkahelye ingataggá válik!

Szakmai téren nagy elégtételek várják, készül az ünnepekre, de egészsége kívánni valót hagy maga után. Erősítse a csontjait!

d g j

e h k

84

f i l


December Fotó: Szabó Béla

A Mohos (Kukojzás) hírességben elmarad ugyan testvére, a Szent Anna-tó mellett, de látványban, természeti kincsekben legalább annyira fontos. Átmérője 800 méter, területe 80 hektár. Egykoron úgyszintén tó volt, amely lassan feltöltődött, és a benne fejlődő tőzegmohák elpusztult részeiből 10 méter vastag tőzeg képződött (mennyisége 3 millió köbméter). A savas vizű tavacskák szélén a növényzetet, az uralkodó tőzegmohák mellett, alig néhány olyan virágos faj alkotja, amelyek alkalmazkodtak a tápanyagokban rendkívül szegény környezethez. Számos itt fellelheFotó: Egyed Géza tő faj sorolható a jégkorszakbeli reliktumok (maradványfajok) csoportjába, mint a tőzegáfonya, a tőzegrozmaring, harmatfüvek. Ez utóbbiak rovarok fogására szakosodtak, ezért „húsevő növényként” emlegetik. Székelyföldön több hasonló természeti képződmény található, mint például a Lucs-tőzegláp, ami Erdély legnagyobb kiterjedésű tőzeglápja, területe 273 hektár. A pici nyírnek itt található a legdélebbi előfordulási pontja világszinten. Veszélyeztetett növényfaj a süppedős tőzegmoha, a kereklevelű harmatfű, a hüvelyes gyapjúsás, a tőzegáfonya, tőzegrozmaring, mámorka, valamint a vörös és fekete áfonya is.

85


Székely Kalendárium – 2017

Milyen is a székely? Közülük való vagyok, másságuk az én másságom, ha bántják, engem bántanak, ha elismerik, nekem is büszkeség, így újságírói munkámban sem tettem fel soha, mégis, lépten-nyomon választ kaptam a kérdésre: olvasmányaimból, a történésztől, a tudóstól, az egyszerű gazdaembertől. Ezek a válaszok tömör életbölcsességek, biztos fogódzói az életnek, amik századokon keresztül alig változtak. Nehezen fogadják be az újat a székelyek, sóhajtoznak ma is sokan, de még ez is csak módjával róható fel. Mikszáth Kálmán jegyezte fel illyefalvi képviselőként, hogy „a székely legnagyobb ellensége az újítás”. Akkoriban éppen a tagosításról kellett meggyőzni, a képviselő pedig azzal korteskedett, hogy bizony Mária Terézia idején huszonöt botütéssel büntették meg azt a székelyt, aki megtagadta a burgonyatermesztést, kétszáz évvel később pedig a pityóka hazája lett Székelyföld. „Mondaná csak valaki nekik, hogy megtiltják a pityókatermesztést, vajon mit mondanának?”– zsörtölődött Mikszáth, azonban nem neheztelt rájuk, senki nem írt szebben és nagyobb rokonszenvvel róluk, mint ahogy ő tette, amikor a székely választókerületek iránti keresletet megmagyarázta: „nemcsak azért jók, mert olcsók, hanem azért, mert tartósak, mint a jó posztó, és nyugalmasak, mint a tág csizma… mert akit a székelyek megszeretnek egyszer, az meg van szeretve, de az igaz, hogy nehezen szeretnek meg valakit.” És ha már a történelembe kanyarodtunk, had idézzem a huszárhagyományt. Büszkén vonulnak fel ma is a hagyományőrzők, toboroznak, parádéznak. A rend, az ma is rend, csak saját lóval lehet valaki huszár, ruhájukra vagyont költenek, tanulnak, gyakorolnak. Mégis, amikor arról fagga-

tom, hogyan is békül ki a történelmi tény a büszke hagyománytisztelettel, újra csak a jó palóc magyarázatával kell beérjem: nehezen fogadják el, de ha megszeretik… Véres megtorlás árán vették fel a határőrszolgálatot a székelyek a madéfalvi veszedelem után, de az idő begyógyította a sebeket, a dicsőség is kárpótolta a vérveszteségért, még a császár is mellérendelte a katonai szolgálatnak a lóbeszerzési és ruházati alapot, a székely hadfiak pedig megszerették a huszárkodást. Az emlékezet dolga fényezni a dicsőséget és feledtetni a kudarcot, a napóleoni hadjáratok emléke, a szabadságharc ágyúi és a világháború értelmetlen helytállása már csak ünnepi alkalmakban tükröződik vissza, de az ünnepi külsőségek mögött ma is tetten érhető a fegyelmezett rend, a lélek mélyére írt kötelesség, a „menni kell, ha szólít a haza!” parancsa. Egyed Ákos történészprofesszor mesélte, hogy megkérdezték tőle a pesti emberek: milyen ember a székely? A kolozsvári professzor, aki soha nem szakadt el szülőföldjétől, Erdővidéktől, egy kis adomával válaszolt. Egyetemi hallgatóként hazament szülőfalujába, Bodosra. Szomszédja, székely gazdaember, mindig apró lovakat tartott és egyszer megkérdezte tőle, mondja már meg neki, miért tart ilyen kistermetű lovakat? „Azért fiam” jött a vá-

86


Székely Kalendárium – 2017 lasz, „mert azok is elvisznek oda, ahová a colnak a gyermekek, hadd szokják a rennagyok, de fele annyit esznek”. A székely det, és lássák a példát. Erkölcs, életszemló alkalmassága a modern világban ismét lélet, szokásjog tükröződik a rendben. vonzó, az új világban új céllal, de hasonló Ahogy a nagycsaládban, a faluközösségmeggondolásból próbálják meg újrate- ben is mindennek megvolt a helye, ideje nyészteni. és módja. Tisztelték az idősebbeket, gonBalázs András Amerikában élő profesz- doskodtak róluk, ha már fogyóban volt az szor magát székelynek tartja, külsőségek- erejük, és példát adtak a gyermeknek, aki ben is büszke örökségére, arra a székely ha- belenőtt az élet rendjébe. Az ifjúnak karisnyára és csizmára, amit gyergyóremetei lákában házat építettek és a gyermeknagyapjától örökölt és büszkén visel ünne- ágyas anyát radinával segítették. Paraszt pi alkalmakkor. Arról érdeklődtem beszél- csak a nincstelen volt, ha már talpalatnyi getésünkben, hogy mit épít be a székelység földje volt, gazdának mondta magát, és a hagyományaiból kutatómunkájába, ezen a szegény is azon volt, hogy földet vásárolkülönös – az orvostudományban alkalma- jon, még ha idegenbe ment is szolgálni zott informatika – szakterületén? Nem vet- érte. te újságírói okoskodásnak kérdésem, haA föld szeretete tartotta meg a falut, a nem a világ legtermészetesebb módján azt székely közösséget. Érzem és értem a varmonda: nem a napi munkában, hanem sági Horváth Endre bácsi kesergését: „Véamikor bonyolult, ellentmondásos, nehéz gig lehet menni a falun, minden ötödik helyzetekkel találkozik az ember, akkor ér- háznál, ha van marha, megritkult az este demes felidézni, hogy hasonlóan nehéz hazatérő tehéncsorda, boltban veszi leghelyzeteket elődeink hogyan küzdöttek vé- többjük a tejfölt és sajtot. Ott aztán mingig. Arra tanít a székely hagyomány – den van, minden megvásárolható, de mégmondta –, hogy „légy első a küzdelemben, is nem jó felé megy a világ! Mert Isten az utolsó a visszavonulásban. A csatába első- embert saját mására teremtette, az alkotás nek indultak, a visszavonulásnál utolsók képességével áldotta meg, azzal, hogy maradtak, királyi hadjáratokban ez volt a »életet« teremtsen, vagyis búzát termelhelye és szerepe a székelyeknek.” Az ame- jen, újrateremtse az életet, sok ember rikai tudós professzor így viszi hírét-nevét »életét«, amivel kenyeret adhat az éhea székely hagyománynak. zőknek. Isten hozzárendelte a jogot, hogy Ha behívták, ment katonának, de ha szántsunk és vessünk ezen az áldott földön. hazakerült a harctérről, ott folytatta, ahol De mi lemondtunk erről a jogról, nem abbahagyta, ment másnap szántani-vetni. szántunk, nem vetünk, csak fogyasztunk.” Rend volt az életében. Morzsolgatom a A varsági székelynek kemény a szenszavakat: Tartsunk rendet! A pottyondi tenciája, lelkemben érzem a fájdalmát. bálban így hangzott a parancsszó, amihez Valahogy mégsem féltem szeretnivaló semmi magyarázat nem szükségeltetett, népem. Mélybe gyökerezik, és ellenáll a mert mindenki tudta: a pottyondi polká- szél járásának, avagy: soká él a székely, ha nál a terem közepén táncolnak az öregek, hagyják! őket körülveszik a házasemberek, majd a Oláh-Gáll Elvira leányok és legények, és a legszélén tán(Székelyföld, 2014. május)

87Székely Kalendárium – 2017

2017 csillagászati eseményei Ezredvégi bölcsesség ide vagy oda, nem sokan vannak, akiket nem fog el az áhítat érzése, midőn egy csillagfényes éjszakán az égre pillantanak. Tudjuk ugyan, a pislákoló fény a természet nukleáris kohóiból ered, s hogy minden csillag egy-egy Nap, éppolyan, mint a mienk, mindez mégsem csökkenti a látvány gyönyörűségét. A csillagok fénye, míg hozzánk elért, évmilliókat utazott a hideg űrön keresztül, s hogy ezzel is tisztában vagyunk, még hatalmasabbnak érezzük a mindenséget, melybe belecsöppentünk. (Keith Devlin) Valóban, annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk a világűrről, a csillagokról, a bolygókról, üstökösökről, galaxisokról, ha felnézünk a csillagos égre, egy pillanatig megfeledkezünk minden tudományos ismeretről és, akárcsak őseink, csillagképeket keresünk és csodáljuk az elénk táruló látványt. Egy idő után összeállnak a csillagképek, ismerőseink lesznek, és azon kapjuk magunkat, hogy este, amikor kilépünk a házból, már nem a lábunk elé nézünk, hanem bámuljuk az égboltot. Az ugyanazon csillagképhez tartozó csillagok, bár nagyjából ugyanabban az irányban vannak, a köztük lévő távolság sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk. Például a nyári égbolt meghatározó csillagképe a Hattyú (Cygnus), mely csillagainak Földtől

Nagy Medve – Göncöl

mért távolsága (fényévben mérve) nagymértékben különbözik. Ezzel ellentétben a Nagy Medve (Ursa Major) hét legfényesebb csillaga (a Nagy Göncöl) a Földtől nagyjából ugyanakkora távolságra van (lásd az ábrákat). És ha a Nagy Medve, akkor mondjuk el azt is, hogy 2017-ben két olyan üstökös keresztezi ezt a csillagképet, mely valószínűleg eléri a szabad szemmel való láthatóság határát. Az egyik, a C/2015 V2 (Johnson) névre keresztelt már 2015 óta megfigyelés alatt áll, és 2017. június 12-én kerül napközelbe. A másik április 13-án lesz legközelebb a Naphoz, és a 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak nevet viseli. 2017-ben még számítunk két olyan üstökösre (az előjelzett 66 közül), melyek, ha látványosak nem is, de szabad

Hattyú

89


Székely Kalendárium – 2017 szemmel láthatók lesznek: a 2P/Encke is. Május 26-án lesz legközelebb a Föld a (március 10.) és a 96P/Machholz (október Holdhoz (357 210 km) és december 1927.). én a legtávolabb (406 605 km). Természetesen 2017-ben is lesz napfoFöldközeli telihold – szuperhold, óriásgyatkozás és holdfogyatkozás, kettő-kettő. hold – december 3–4-én van. Volt olyan Vegyük kronológiai sorrendben. év, hogy ilyen egybeesés egyszer sem forFebruár 11-én félárnyékos (penumbrá- dult elő, de olyan esztendő is akadt, amikor lis) holdfogyatkozás várható, ami hazánk többször is láthattunk ilyet. Január 10-én területéről is észlelhető lesz, ám ne számít- földközelben lesz a Hold, 12-én pedig telisunk különleges látványra, hiszen a Hold hold, ami szinte „szuperhold”. fényessége alig fog változni. A földközeli és földtávoli holdállások Február 26-án gyűrűs napfogyatkozást négyéves ciklusban mindig ugyanarra, vagy figyelhetnek meg Dél-Amerika déli részén, majdnem ugyanarra a naptári napra esnek. Afrikában, valamint az Antarktiszon. Így Ennek az az oka, hogy 53 földközeli (vagy tehát nálunk nem lesz látható. földtávoli) holdállás időtartama szinte hajAugusztus 7-én részleges holdfogyat- szálra megegyezik 4 naptári év hosszával. kozás lesz, aminek az elejét nem látjuk. (Földközeli illetve földtávoli ciklus ideje: Valamivel érdekesebb lesz a februárinál, 27,55455 nap. Egy átlagos Gergely-naptári a Hold alsó felén látszani fog a Föld ár- év: 365,2425 nap, 27,55455 x 53 = nyéka. 1460,3912 nap, 365,2425 x 4 = 1460,97 Augusztus 21-én teljes napfogyatkozás, nap). ami az amerikai kontinens középső részéEzenkívül lesznek gyönyörű együttálláről lesz látható, mi erről is lemaradunk, ha- sok, amint azt a táblázat is mutatja. Kettőt csak nem utazunk oda. szeretnék ezek közül kiemelni. Kárpótlásul viszont lesz „szuperhold”. Január 31-én este, naplemente után a Így nevezi a köznyelv, amikor a telihold nyugati égbolton csodálhatjuk meg a fázisa az ellipszis alakú holdpálya Föld- Mars–Vénusz–Hold háromszögű alakzahöz legközelebbi pontján következik be, tát. Figyelembe véve azt a tényt, hogy épp ilyenkor lesz a Hold Földről látható lát- újhold fázis van, a jelenség igen alkalmas szólagos mérete a legnagyobb. A kifeje- asztrofotózásra. zést egy asztrológus találta ki 1979-ben, Ennél is érdekesebbnek ígérkezik a de a csillagászok nem használják, mert szeptember 18-i együttállás, amikor a Mernincs csillagászati jelentősége a holdtölte kúr–Mars–Hold–Vénusz négyeséhez az és a földközelség egybeesésének. A Hold Oroszlán csillagkép Regulus csillaga is tárföldtávolban kb. 405 ezer km-re, míg sul, mégpedig úgy, hogy szorosan simul a földközelben 356 ezer km távol van a fogyó Hold sarlójához. Ehhez viszont hajFöldtől, emiatt a látszólagos mérete kb. nalban kell kelni, és a keleti égboltra irányí14%-kal, a fényessége pedig 30%-kal nő tani tekintetünket, no meg a fényképezőmeg a szokásoshoz képest. gépet. Évente változó, hogy hányszor fordul Ezekhez már csak tiszta eget és jó társaelő ez a jelenség. 2017-ben 12 alkalommal ságot kívánok! van telihold és ugyanannyiszor van újhold Koszta Zoltán

90


Székely Kalendárium – 2017

Csillagászati eseménynaptár 2017-re Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Nap 2. 3. 4. 19. 24. 31. 11. 15. 21. 26. 14. 20. 30. 10. 17. 21. 28. 5. 7. 14. 22. 3. 10. 21. 1. 6. 20. 28. 30. 2. 7. 11. 21. 30. 18. 26. 17. 18. 24. 19. 13. 15. 20. 3. 12. 14.

Esemény együttállás együttállás meteorraj együttállás együttállás együttállás

Név Hold – Vénusz Hold – Mars Qadrantidák Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Hold – Mars – Vénusz Félárnyékos holdfogyatkozás Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Gyűrűs napfogyatkozás Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Hold – Mars Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Lyridák Hold – Mars Aquaridák Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Hold – Vénusz Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Hold – Vénusz Hold – Jupiter Hold – Szaturnusz Hold – Vénusz Hold – Jupiter Aquaridák Hold – Szaturnusz Részleges holdfogyatkozás Perseidák Teljes napfogyatkozás Hold – Szaturnusz Hold–Merkúr–Mars–Vénusz Hold – Szaturnusz Hold – Mars Hold – Vénusz Hold – Szaturnusz Orionidák Leonidák Hold – Mars Hold – Szaturnusz– Mars Szuperhold Geminidák Hold – Mars– Jupiter

együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás meteorraj együttállás meteorraj együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás meteorraj együttállás meteorraj együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás együttállás meteorraj meteorraj együttállás együttállás meteorraj együttállás

91

Megjegyzés Este Este Hajnalban Hajnalban Este Egész éjjel Hajnalban Este Hajnalban Este Este Hajnalban Este Este Egész éjjel Hajnalban Egész éjjel Egész éjjel Hajnalban Este Este Hajnalban Este Este

Este Hajnalban Este Hajnalban Hajnalban Este

Hajnalban Este

Hajnalban


Székely Kalendárium – 2017

2017: a Nap éve

A Nap a mi Földünknek majdnem középarányában áll, 25 nap és 14 óra alatt fordul egyet a maga tengelye körül. A Nap golyóbisa a Földnél tizennégyszázezerszer nagyobb, kerülete hatszázkilencvenezer, középmértéke százkilencvennégyezer mérföldeket tészen. Ezen felséges égitest vajon valóságos tűz lészen-e? Vagy a látható világosságot, s meleget magából mintegy kilövelli? A tudósok még abban meg nem egyeztek, de azt bizonyosan tudjuk, hogy a Földön lévő áldásokat a Napnak is köszönhetjük. Esztendeje általában Ezen szakasznak esztendei általában szárazok, kevés esővel biztatnak, középszerű meleget ígérnek.

marább kezdődnek is, a hideg mégis mértéklett lesz; s ha komor kedvetlen napokat adagol is, nemsokára kitisztul az idő. Boldogasszony hava (február) engedelmes napokkal áll elő, de a farsangot hideggel végzi, s egész Böjtmás haváig (március) kegyetlenkedik.

Tavasz A tavasz középszerű, kezdetiben nedves, kiváltképpen Szent György havában, mely igen változó, s álhatatlan időkre mutat. Pünkösd hava kies ugyan, de szárazsággal búsít, s még vége felé dérrel, faggyal fenyeget egész Szent Iván haváig. Ezeket gondolóra vévén, káros lesz a juhokat a vetésen legeltetni, s amennyire lehetséges, a kaszáló rétekről is el kell fogni.

Tavaszi vetés A tavaszi vetéshez idején hozzá kell fogni, s amennyire lehet, alávetni. Az árpa, zab sarlóra nehezen nőhet. A köles, ha későn nem vetődik, tömött lesz. A borsó, lencse, lednek miatt, kivált, ha jó kövér földbe vettetnek, szükséget nem látunk. A len kevés haszna vehető, a kender éles, s kurtán marad. Széna kevés, sarjú bővebben terem. A káposzta a szárazság miatt nem borulhat, a répa szokott nagyságára nem nőhet.

Nyár Ennek a nyárnak napjai forrók, éjszakái hűvösek. Különben nagyobb részt egy gyönyörűséges nyár, de mégis Szent Jakab havában is dértől lehet tartani, s nagy szárazságtól. Kisasszony hava kezdete változó időkre mutat, de azután tiszta, csendes napokkal mulattat. A nyár vége álhatatlan időkre céloz.

Őszi vetés A rozs, ami kevés terem, igen jó; valamint a tiszta búza is. Tavasszal a vetésre nem kell a juhokat ereszteni. Nem szükséges az őszi vetéssel nagyon sietni, mindazáltal alá kell a magot vetni, hogy a rájövő tavasszal kétszeri kelése ne legyen.

Ősz, tél Száraz ugyan, de kellemetes, s szép, ha szintén a deres fagyok kelleténél ha-

92


Székely Kalendárium – 2017 Gyümölcs Szent Mihály hava (szeptember) 1-jétől Körtvély több lesz, mint alma, cse- 4-éig meleg idő, 4. napján éjszaka mennyresznye, szilva, dió, makk bőven terem. dörgés s zápor, 5-étől 9-éig tiszta, kevés Ha a múlt esztendőben savanyú volt a szemző eső, 18-ától 25-éig állhatatlan, 27bor, úgy az idén a legjobb bort reményel- e szép meleg, 29-én eső. hetjük. Mindszent hava (október) 1-je szép, 2-3án reggeli fagy, 4-5-én szép meleg, de egész Időjárás nap esik, 8-án és 15-én reggel hideg, futó Böjtmás hava (március) 22-23. napjai daraeső, 15-én szeles eső, 16-án nagy szél igen hidegek, egész végezetig járnak a reg- fergeteggel, 19-e állhatatlan, 21-étől 27-éig geli fagyok; de nappal felengednek. havas eső, 29-én kiderül, 30-án komor hiSzent György hava (április) eleinte hideg, deg. 4. napján szép meleg, szeles záporok, 9-étől Szent András hava (november) 1-jétől 11-éig szép verőfény, 13-án esőszakadás, 14-éig eső s hideg, 16-a éjszakára havat zivatar, 19-e szép, azután mennydörgés, hoz, 17-étől 20-áig eső, 21-étől 20-áig nyári 23-a komor szellő, 25-e nagyon hideg, s meleg, ami eltart egész hó végéig. szomorú 30-áig. Karácsony hava (december) 1-je, 2-a hó, Pünkösd hava (május) 1-2. napja szeles, 3-áig állhatatlan, 10-én éjjel nagy hó, kekedvetlen, hideg, 4-étől 15-éig kellemetes mény hideg,11-12-éig csikorgó hideg, 13meleg napokat, friss esőt hoz mennydör- 14-én lágyul, s hóra készül az idő, 16-án géssel. 24-e reggel fagyos, 27-e szép, 28-29- tiszta, s nagy hideg egész 20-áig, azonban e hideg s kevés eső, 30-a dér, fagy, azután kevés hó lesz. eső. Boldogasszony hava (2018. január) 1-2Szent Iván hava (június) 2-a szép, 3-a 3-a szomorú, s mérsékelt hideg, 4-, 5-, 6-án nagy esőszakadás, 4-étől 8-áig komor, 9-e esőszakadás, 7-, 8-, 9-én gyenge hideg, 11szép, meleg nap, 10-e álhatatlan, 11-étől én csendes eső, 23-ától végig állhatatlan, 14-éig hűvös, este meleg, 15-e éjjel-nappal szeles, havas, ködös időkre mutat. eső, 20-a reggel friss hideg, 22-23-a szép Böjtelő hava (2018. február) 1-jétől 7meleg, 24-e nagy esőszakadás, 26-ától vé- éig komor, esős, ködös, szeles napok, 8-án gig esős. tiszta idő, s csípős hideg, 9-étől 12-éig szoSzent Jakab hava (július) 1-3-a hideg, morú, esőre s hóra változó idő, 13-ától 16kedvetlen, 4-e meleg, 6-a hideg, 16-ától 18- áig tiszta hideg, 18-án eső, hó; 19-étől 22áig meleg, 19-étől 21-éig eső, 25-étől fogva éig hideg szél; 23-ától 26-áig tiszta, reggel végig szép, meleg, s forró napok. hideg, fagy, éjszakára hideg eső, 29-én koKisasszony hava (augusztus) 1-jétől 6- mor hideg. áig szép meleg, 8-án egész nap eső, 9-étől Böjtmás hava (2018. március) 1-jétől 711-éig kedvetlen, s kevés eső, 13-a szép, éig komor, hideg, szeles; 8-ától 17-éig nagy 15-én éjszaka dér, 16-án menydörgés, vil- hideg; 19-e szeles, havas eső, 20-án és 21lámlás, zápor, 17-én hideg eső, 18-ától én hideg eső, délután kitisztul. 25-éig kedves meleg, 26-tól 28-áig na(Közhasznú száz esztendőre szolló ponként mennydörög s nagy eső, 30-31kalendáriom, Pest, 1822 – én eső. némileg aktualizált helyesírással)

93


Székely Kalendárium – 2017

Székelyföldi eseménykrónika Január

2016. január–október

Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának a magyar kultúra napja alkalmából szervezett kolozsvári ünnepségen. Onucsán Miklósnak képzőművészeti munkásságáért, Fekete Vincének irodalmi értékalkotásáért, Molnár Leventének pedig az előadó-művészetben, színházban és filmben nyújtott alakításaiért adták át az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat. t 24. Csíkszeredában megalakult a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság azzal a céllal, hogy szakmai fórumot biztosítson a regionális tudományok művelőinek, és kutatásokkal járuljon hozzá Székelyföld fejlesztéséhez. t 24. Felavatták a korabeli fotók alapján újjáépített farkaslakai Kultúrcsűrt, Tamási Áron húgának, Fancsali Erzsébetnek a tornácos házát.

A téli időszak tíz legszebb kastélya közé választotta a Traveler turisztikai magazin a barcarozsnyói várat.* A 2015-ben rekordszámú, mintegy 363 ezer turistát fogadó 16. századi műemlék olyan „vetélytársak” mellé

került fel, mint a bajorországi Neuschwanstein-kastély, a moszkvai Alekszej Mihajlovici-palota, a japán Matsumoto-kastély vagy a német Hohenzollern-kastély. t 20. Megnyitották a Magyar Nemzeti Kereskedőház marosvásárhelyi irodáját, amely a román-magyar kereskedelmi kapcsolatot hivatott erősíteni. Az ingyenes szolgáltatásokat kínáló iroda működését a magyar állam támogatja. Eddig Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen nyílt hasonló központ. t 22. Erdélyért életműdíjat adtak át az

Február

t 9. A Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős döntése értelmében tilos Székelyföld turisztikai úti célként történő népszerűsítésére, mivel – indoklása szerint – nincs ilyen területi szervezeti egység Romániában. t 12. Megnyitották a Márton Áron-emlékévet. Márton Áron püspökké szentelésének 77. évfordulója alkalmából a csíksomlyói kegytemplomban ünnepi szentmisét celebrált Jakubinyi György érsek, majd a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban emlékkiállítást és emlékműsort tartottak. t 17. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 60 napos bírósági fel-

RMDSZ jelenlegi és korábbi vezetői Egyed Ákos kolozsvári történésznek, a

* a piros színnel kiemelt szövegrészek a fotókhoz kapcsolódnak

94


Székely Kalendárium – 2017

Március

t10. Több ezren vettek részt a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján. Az ott közfelkiáltással elfogadott dokumentum szorgalmazza, hogy a kormány folytasson párbeszédet Székelyföld jogállásáról a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal. Egy héttel később a ügyeletet rendelt el Antal Árpád esetében, ugyanakkor megtiltották neki, hogy ellássa polgármesteri teendőit, és nem hagyhatta el az országot sem. Sepsiszentgyörgy polgármesterét egy 12 millió eurós hitel nem rendeltetésszerű felhasználásával, illetve félmillió eurós károkozással gyanúsítják. t 25. Országos második helyezést ért el és Románia Kulturális Települése-kitüntetést kapott Marosszentgyörgy a romániai kulturális községek versenyében. t 27. Az RMDSZ kiosztotta a 2015-ös Ezüstfenyő-díjakat, Székelyföldről (vagy székelyföldiként) Bogdán Zsolt Jászai-díjas színművész, Damokos Csaba dizájner, a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi fiókjának elnöke, Gyerkó Levente, Galambfalva község polgármestere, Haszmann Pál Péter

csendőrség 84 embert bírságolt meg összesen 70.800 lej értékben (köztük Izsák Balázst, az SZNT elnökét 10 ezer lejre). t11. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntette ki Péter László néptáncművészt, koreográfust, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagját. t13. A Lukafalva községhez tartozó Teremiújfaluban felavatták azt a galambdúcos, fedeles székely kaput, amely a ’60-as években a román hatalom által lebontatott helyére került. t14. A Maros Megyei Törvényszék megszüntette a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen elrendelt hatósági felügyeletet. A volt csíkszeredai polgármester és a hivatali tisztsége gyakorlásától eltiltott alpolgármester ellen elrendelt összes tiltás és korlátozás érvényét veszítette. t 14. A Kelemen-havasokból származó sziklakövet állítottak Marosszentgyörgyön a katolikus templomkertbe, Petki

muzeológus és Tófalvi Éva sportoló, a Csíkszeredai Nőszervezet elnöke részesült elismerésben.

95


Székely Kalendárium – 2017 Dávid szobra és a kopjafa mellé, a magyar Április hősök emlékére. t 16. A dévai Szent Ferenc Alapítvány t 3. Újabb öt évre meghosszabbította a lett az új többségi tulajdonosa a gyergyó- Sapientia Erdélyi Tudományegyetem szárhegyi Lázár-kastélynak, miután az (EMTE) intézményi akkreditációját a örökösök az alapítványnak ajándékozták Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosía kastély 13/24-ed tulajdonrészét, az ala- tási Hatóság (ARACIS). pítvány alapító elnöke, Böjte Csaba fe- t 6. Jogerős bírórences szerzetes pedig elfogadta azt. sági ítélet mondja t22. A Hargita Megyei Törvényszék el- ki, hogy a hatósáső fokú ítélete szerint visszatérhetett hi- goknak vissza kell vatalába Mezei János gyergyószentmik- szolgáltatniuk azt a lósi polgármester, akinek az ellene folyó Wass Albertbűnvádi eljárás miatt tiltották meg 2015 szobrot, amelyet februárjában hivatala gyakorlását. 2014-ben Tóth t25. Fennállásának 25. évfordulóját ün- Ferenc szovátai lanepelte a Gergely István (Tiszti) római kostól koboztak el, katolikus plébános által életre hívott csík- aki a háza udvarán alakított ki Wass Alsomlyói Csibész Alapítvány, amely min- bert-emlékhelyet. A szovátai férfi 2014 tegy 800 gyerek és fiatal gondozását vál- pünkösdjén avatta fel saját portáján a mellszobrot, Miholcsa József alkotását. lalta fel az idők során. t26. Hajnalban Csíkszeredában mérték t13. Magyarország Csíkszeredai Főkona legalacsonyabb hőmérsékletet az or- zulátusán Áder János köztársasági elnök szágban: mínusz 13 fokra süllyedt a hő- magyar állami kitüntetéseket adott Diemérő higanyszála. A valaha mért legala- nes Sándor Lajos nyugalmazott tanszékcsonyabb márciusi hőmérséklet is Csík- vezető egyetemi tanárnak (MOGYE), szeredához fűződik: 1986-ban –29 fokig Biró Domokos egyetemi docensnek (Sacsökkent. pientia EMTE), Hunyadi László szobt 27. Húsvétvasárnap reggel több ezer rász- és ötvösművésznek, Kincses Elemér hívő eledeles kosarát szentelte meg író, rendező, drámaírónak, Dimény AttiTamás József püspök a csíkszeredai lának, a kézdivásárhelyi céhtörténeti múSzabadság téren. zeum vezetőjének, Kosztándi Jenő festőművésznek, Molnár Piroska kányádi nyugalmazott tanítónőnek, Oláh-Gál Elvira rádiós újságírónak és Roth (Györfi) Erzsébet előadóművésznek. t 19. A Legfelsőbb Bíróság kimondta jogerős ítéletét, miszerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen törvényesen tartják a magyar tagozaton tanuló hallgatók számára is román nyelven a gyakorlati oktatást.

96


Székely Kalendárium – 2017 t20. A MOL Románia és A Közösségért t 30. Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kasAlapítvány Mentor-díjjal tüntette ki Már- télyban felavatták azt a szobát, amely a ton Árpád csíkszeredai festőművészt és vízzel elárasztott, „megfojtott” szomszéBarátosi József Gábor marosvásárhelyi dos Bözödújfalu emlékét kívánja megsakkoktatót. Az elismeréssel 8 ezer lejes őrizni. Elhelyezték az elpusztított falu jutalom is jár. élethű makettjét is. t 24. Tiszta forrás településdíjat kapott Május Gyergyóditró (olyan településeknek ítélik oda, ahol több mint száz éve neves ze- tErdélyi körúton mutatták be Árpád-hánekutatók, zeneszerzők folytatnak gyűj- zi Szent Erzsébet ereklyéjét, többek kötőmunkát). zött Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen és Kovásznán tartottak szentmisét annak fogadása alkalmából. t1. Gyergyószentmiklóson felszentelték a Munkás Szent József-templomot. t 7. A Csíki Székely Múzeumban megnyitották a Csontváry-képek Erdélyben címú nagyszabású tárlatot, amelyet szeptember 20-ig 41.031-en látogattak meg összesen 31 országból. t 24. Szilágyi Zsolt előadóművész, karnagy kapta Sepsiszentgyörgy Pro Urbe-díját, illetve post mortem Pro Urbedíjat adományoztak a 2015 augusztusában elhunyt Albert Álmosnak, a város korábbi polgármesterének. t 26. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a megyei önkormányzat kezdeményezésére úgynevezett Értéktár Bizottság jött létre, amelynek célja a Ko- t 8. A Történelmi Vitézi Rend kopjafát vászna megyei kiemelkedő értékek doku- állított Gyergyószentmiklóson, a Gac-olmentálása és széles körű ismertetése, dalban az 1944 szeptemberében álmában azok népszerűsítése és hasznosítása érde- legyilkolt 159 székesfehérvári honvéd tökében. megsírjához. t 29. A kultúrpalota Tükörtermében a t 7. Bolyai-parkot, illetve Bolyai Jánospolgármesteri hivatal ünnepséget szerve- mellszobrot avattak Marosvásárhelyen. zett Marosvásárhely szabad királyi város- t7–8. Székelyek bukaresti vására címmel sá nyilvánításának 400. évfordulója alkal- szervezett kétnapos népművészeti kiállímából. Az előadások, ismertetők kizáró- tást a román fővárosban a sepsiszentlag román nyelven hangzottak el, még a györgyi önkormányzat és a bukaresti magyar anyanyelvűek részéről is. Közpolitikai Intézet (IPP).

97


Székely Kalendárium – 2017 t 8. Székelyudvarhely új terén leleplez- fel a város főterén. A szoborpályázatra ték Román Viktor szobrászművész A sze- nyolc pályamunka érkezett, ezek közül kér című alkotásának bronzváltozatát. holtverseny alakult ki Deák Árpád nagyt4. Ismét százezrek gyűltek össze a csík- váradi és Harmath István székelyudvarsomlyói hegynyeregben. A búcsú ünnepi helyi szobrászművész alkotása között. Az szónoka Csintalan László tiszteletbeli ka- erdélyi fejedelem 400 évvel ezelőtt emelnonok, tiszteletbeli főesperes, csíkdelnei te szabad királyi város rangra a korábban plébános volt, aki a szülőföld által bizto- Székelyvásárhelynek nevezett mezővásított élettér betöltésének szükségességé- rost. ről beszélt. Prédikációjában a mózesi ál- t 22. Márton Áron-mellszobrot avattak dást idézve kijelentette: Isten akarata, Tusnádfürdőn. A római katolikus temphogy éljünk, és jobban éljünk a szülőföl- lom kertjében helyet kapó, 60 centis aldünkön. kotás Túri Török Tibor keszthelyi szobt 15. Csíkszereda Szabadság terén, az rászművész munkája, a 2015. augusztus egykori város origójának számító helyen 20-án Balatonalmádon felavatott Márton felavatták és megáldották a Márton Áron-szobor mása, amelyet akkor TusÁron-szoborkompozíciót. A művet nádfürdő ajándékozott a Balaton-parti testvérvárosnak. t 22-25. Erdélyben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját a magyarországi Országos Erdészeti Egyesület. A székelyföldi program központi helyszíne Sepsikőröspatak és Kálnok volt, a rendezvényen ünnepi beszédet mondott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is. t 26. Tamási Áron halálának ötvenedik évfordulója alkalmából kaput állított az Tövissi Zsolt tervezte, alkotója a csíksze- író testvérének farkaslakai házához a Taredai Sárpátki Zoltán, Lakatos Pál Sán- mási Áron Művelődési Egyesület. dor öntötte ki bronzból, a talapzatot pe- t 28. Tájházat avattak Zalánpatakon. dig a csíkszeredai ING Service Kft. alakí- Préda Barna egykori szülőházát, az 1896ban, az üknagyszülei által épített családi totta ki. t 16. Szovátán Jakubinyi György gyula- fészket rendezte be régi tárgyakkal, amefehérvári érsek felszentelte az iskolanővé- lyek között kiemelt helyen vannak a zalánrek Marianum-háznak nevezett lelkiségi pataki üvegkészítők fennmaradt munkái. és kulturális központját, amely több mint t29. Gyergyószentmiklóson, több mint kétszáz Nyárád menti és szovátai gyer- ötszáz ember jelenlétében kelet fele temek rendszeres zenei oktatását és neve- kintő Szent István-szobrot és az államalalését teszi lehetővé. pító királyról elnevezett közteret avattak. t 20. Marosvásárhely Helyi Tanácsa jó- Polgár Botond tíz éve kezdte meg a szováhagyta azt a határozattervezetet, mi- bor faragását, alapanyagként helyi andeszerint Bethlen Gábor-szobrot állítanak zitet használt.

98


Székely Kalendárium – 2017 t29. Különdíjjal jutalmazták a Kovászna tások. Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád, Megye Turizmusáért Egyesületet a Top- Kézdivásárhelyen Bokor Tibor, Baróton Hotel Awards 6. kiadásán, a térség nép- Lázár-Kiss Barna, Csíkszeredában Rászerűsítéséért végzett tevékenységéért. t30. Rangos tudományos elismerésben részesült Imets Tamás, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola diákja, akit a Magyar Innovációs Szövetség a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai közé sorolt. t 31. Állami tulajdonban maradt a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, miután a restitúciós bizottság szavazat- duly Róbert maradt a polgármester, a többséggel elutasította a református egy- szövetség jelöltje végzett az élen Kovászház visszaszolgáltatási kérelmét. nán (Gyerő József), Szovátán, Erdőt 31. A Romániai Írók Szövetségnek az szentgyörgyön és Nyárádszeredán, és előző év legjobb könyveit értékelő díjai többséget szerzett mindhárom megyei közül egyet a kézdivásárhelyi Fekete Vin- tanácsban. Székelyudvarhelyen Gálfi Árce József Attila-díjas költő érdemelt ki pád, Szentegyházán Molnár Tibor a MaVak visszhang című, válogatott és új ver- gyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös jelöltjeként diadalmaskoseit tartalmazó kötetéért. dott, az MPP színeiben GyergyószentJúnius miklóson Nagy Zoltán, Tusnádfürdőn t 3. Jakubinyi György érsek megáldotta Albert Tibor nyert, Marosvásárhelyt nem a 100 éves ditrói Jézus Szent Szíve- sikerült visszahódítani Dorin Floreától. templom új nagyharangját, a székelyud- t 5. Simó Ibolya Tökéletes befektetés cívarhelyi Lázár Imre munkáját. mű kisjátékfilmje nyerte a fődíjat a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) helyi filmek versenyében. t 10–12. Bukarestben megtartották a tizenkettedik Ozosep – Az a szép elnevezésű székelytermék-vásárt. Ezúttal 26 székelyföldi termelő mutatkozott be az I. kerületi Amzei piacon. t 19. Az ítéletidő a Maros megyei Kutyfalván ledöntötte a református templom 200 éves tornyát. t 21. 33 Celsius-fokot mértek Csíkszet 5. Székelyföldön az RMDSZ fölényes redában, ezzel megdőlt az addigi júniusi győzelmét hozták a helyhatósági válasz- melegrekord: korábban 1962. június 2-

99


Székely Kalendárium – 2017 zatot érvénytelenítették, amelyeket a Hargita megyei települési önkormányzatok fogadtak el. t 10. Ismét Zsigmond János nyerte – Timpex Amata nevű lovával – a Maksa melletti Óriáspince-tetőn megrendezett Székely Vágtát, amelyre tizenöten neveztek be (tizenhatan a Góbé Futamon indultak). A lemhényi lovas 2014-ben is diadalmaskodott a megán volt hasonlóan meleg nap Hargita me- mérettetésen – akgye székhelyén, amikor 32,7 Celsius-fo- kor negyedik lett a kot mértek. Nemzeti Vágtán –, t 24. Péter Ferencet választották Maros egy évvel később peMegye Tanácsának elnökévé (a Hargita dig másodikként fumegyei tanácselnök Borboly Csaba, a há- tott be. romszéki Tamás Sándor maradt). t 21. Csíkszentgyörgyön felavatták a falu egykori szülöttje, Gál Sándor honvéJúlius dezredes mellszobrát, a csíkszeredai Sárt 1. Szabadlábra kerültek, és visszatér- pátki Zoltán alkotását. hettek kézdivásárhelyi otthonukba (házi t 22. A tusványosi táborban, az Erdélyi őrizetet rendeltek el ellenük) a román Értéktár mintájára megalakult a Székelyügyészség által koncepciós terrorvád alá földi Értéktár Bizottság – a székelyföldi helyezett és előzetes letartóztatásban tar- megyék együttműködése értékeink feltátott Beke István és Szőcs Zoltán. A rására. Hatvannégy Vármegye Ifjúsági MozgaAugusztus lom kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöt 4. Az elmúlt 36 év legalacsonyabb augusztusi hőmérsékletét mérték Hargita megyében. Hajnali 4 órakor 1,4 Celsius-fokot mutatott a hőmérő Csíkszeredában. Az eddigi augusztusi hidegrekordot az 1980as esztendő tartotta, akkor 1,9 Celsius-fokot mértek ugyancsak Csíkszeredában. t 6. Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte Csíkszentkirályon a Szent Király Szövetség. Ebből az alkalomból a két több mint fél évig tartották fogva Bu- szövetségben lévő 21 (nevében szent kikarestben. Perük jelenleg is folyik. rályunkra emlékező) Kárpát-medencei t 1. Adrian Jean Andrei, Hargita megye településből 19 képviseltette magát. Leprefektusa bejelentette: a romániai bíró- leplezték a György Gábor faragómester ságok mind a 42 autonómiapárti határo- által készített emlékművet.

100


Székely Kalendárium – 2017 t 12-14. Első alkalommal tartottak Szé- Szeptember kely, Csángó és Magyar-örmény Művé- t10. A csíksomlyói kegytemplom szomszeti Fesztivált Gyimesbükkön, ahol a szédságában felavatták Székely HadoszRákóczi-várként ismert őrtorony fel- tály tiszteletére állított emlékművet. t10. Falumúzeumot avattak Csíkrákoson. t12. Csíkszeredában megnyitotta kapuit a Márton Áron Tehetséggondozó Központ. t 13. Hargita megye után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Hans Klemm, az Egyesült Államok nagykövete, ahol a székely zászlóval fotózkodott Antal Árpád polgármester, Tamás Sándor megyetanácselnök és Kató Béla református püspök társaságában – kiváltva ezzel a román újítására is gyűjtöttek adományokat. A politikusok és a média felháborodását. fesztiválon indították el az Egyél jót, tegyél jót! jótékonysági mozgalmat, amelynek bevételéből szintén a Rákóczi-vár felújítását támogatják. t 19. Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi, Ráduly Róbert csíkszeredai polgármestert, Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét. t 13. Születésének 100. évfordulója apropóján Kovásznán szobrot állítottak és emléktáblát avattak a helyi Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház alapító névadója, illetve egykori igazgató főorvosa emlékére. t15. Zsigmond Barna Pál főkonzul Csedő Károly gyógyszerésznek, gyógynövényszakértőnek, Puskás Bálint Zoltán volt alkotmánybírónak (Máltai Szeretett 27-28. Márton Áron püspök születé- szolgálat, Sipos Emese egyetemi tanársének 120. évfordulója alkalmából ünne- nak, Dénes Mihálynak (Máltai Szeretetpélyes megemlékezést és konferenciát szolgálat), Oláh Dénes főesperesnek, Diszerveztek Csíkszentdomokoson. mény András unitárius lelkésznek, Asztat 28. Százhúsz éve állíttatott, magyar ál- los Enikő néprajzkutatónak, Petry Zalán lami támogatásból igényesen felújított Endre és Gábos Endre néptáncosoknak székely kaput adtak át Csíkmadarason. adott át magyar állami kitüntetést.

101


Székely Kalendárium – 2017 t16. Látogatóközpont nyílt meg a poty- Levente és Csép Andrea, a szenátorin Notyondi Erdei Iskola Házban. vák Csaba Zoltán és Császár Károly szeret17. Felavatták a 800 éves bögözi refor- pel. Hargita megyében Kelemen Hunor, mátus templom 1724-ben festett, most Korodi Attila, Bende Sándor és a szórványt konzervált és restaurált kazettás meny- képviselő, Szeben megyei Benedek Zakariás nyezetét. áll a képviselői lista élén, Verestóy Attila és Tánczos Barna a szenátorin. Kovászna megyében a képviselőházi listán Benkő Erika, Márton Árpád és az MPP-s Kulcsár-Terza József, a szenátorin Fejér László-Ödön és Miklós Zoltán szerepel bejutó helyen.

Október

t 3-9. Egész hetes rendezvénnyel ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját (1956. október 1-jén alakult meg 134 taggal az Állami Székely Népi Együttes) a Maros Művészegyüttes. t18. Villám csapott a több mint 200 éves, nemrég felújított atyhai római katolikus templomba, amelyből csak a romos falak maradtak meg. Újjáépítésére gyűjtés indult. t 21. A lakosság szavazatai alapján a Büdös-hegy és környéke, a csernátoni Damokos Gyula-kúria, a gelencei Szent Imre műemlék templom, a kovászna-kommandói keskeny nyomtávú erdei vasút és a rajta közlekedő gőzmozdony, a nagyajtai unitárius műemlék templom, a Rétyi Nyír és a Vargyas-szoros lett Háromszék 7 csodája. t 22. Szárhegyen száz évvel korábban történt tragikus eseményre emlékeztek: 1916. szeptember 22-én, az első román megszálláskor nyolc szárhegyi elöljárót végzett ki a román hadvezetés. t30. Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanács (SZNT) döntése értelmében az RMDSZ Maros megyei jelöltlistáján kap befutó (harmadik) helyet Biró Zsolt MPPelnök. A képviselői lista első két helyén Vass

t4. Az Erdélyi Református Egyházkerület alapításában, Gecse Dániel Orvosi Kollégium és Szakkollégium névvel új intézmény nyitotta meg kapuit Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai Központ épületében. t5. A kétmilliomodik utast köszöntötték a marosvásárhelyi repülőtéren: az elmúlt tíz évben ennyien utaztak a Wizz Air légitársasággal Marosvásárhelyről vagy éppen Marosvásárhelyre. t6. Mintegy háromszázan vettek részt a marosvásárhelyi Székely Vértanúk emlékművénél az aradi vértanúk kivégzésének évfordulója alkalmából, de majd minden székelyföldi városban zajlott megemlékező rendezvény.

102


Székely Kalendárium – 2017 t 7. 1916 őszén román csapatok törtek be Szentegyházasfaluba, felégetve a házakat és menekülésre kényszerítve a helybélieket – a tragikus eseményre emlékezve egy sziklára erősített domborművet avattak fel a hagyományőrző huszárok a szentegyházasfalusi katolikus templom kertjében. t8. Negyvenedik születésnapja alkalmából ünnepi koncertet adott a Barozda zenekar Csíkszeredában. t17. A sepsiszentgyörgyi Krisztus király t 8-9. Csíkszentdomokoson a Maniu- templomban átadták az Orbán Balázs-dígárdisták által 1944. október 8-án kivég- jakat. Kovászna megyéből nt. Márkus zett 11 mártírra, valamint a Pásztorbük- András szentszéki tanácsos, címzetes eskön 1599. november 3-án meggyilkolt peres, őrkői plébános, Hargita megyéből Báthori Endre fejedelemre emlékeztek. Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató, t 9. Tíz taggal bővült a tiszteletbeli szé- a Márton Áron életéről szóló filmes mokelyek csoportja – az avatóünnepséget az nográfia alkotója, Maros megyéből ft. Oklándi Unitárius Egyházközségben Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperesplébános részesült az elismerésben. szervezték.

103


Székely Kalendárium – 2017

Akiktől 2016-ban búcsúztunk Január 13-án hunyt el CSERESZNYÉS PÁL, a Marosvásárhely fekete márciusát követő kirakatperek legismertebb áldozata (szül.: 1941. ápr., Vármező). Egy videofelvétel alapján 16 év börtönre ítélték, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet besorolással, ebből hat évet ült le. Kálváriájáról – szabadulása után – könyvet is írt. Január 15-én TŐKÉS ISTVÁN református lelkész, egyházi író, teológiai professzor, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese (szül.: 1916. aug. 8., Málnás). A román nacionalista, kommunista rendszer legnehezebb időszakában védte egyháza és nemzete érdekeit, 1989-ben a kommunista állam nyomására egyházi felettesei eltiltották az egyházi szolgálattól. Számtalan teológiai és egyháztörténeti tanulmányt és könyvet írt. Egyházi és oktatói munkássága mellett nyolc gyermeket nevelt fel – egyik fia a ’89-es forradalom hőse, Tőkés László –, 27 unokája és 13 dédunokája született. Földi maradványait a Házsongárdi temető őrzi. Január 16-án SZABÓ DUCI (IDA) színművésznő, a marosvásárhelyi Székely Színház alapító tagja (szül.: 1920. nov. 10., Kolozsvár). 1942ben debütált színésznőként szülővárosá-

ban. 1946-ban az akkor alakuló Székely Színházhoz szerződött, és 1977-es nyugdíjazásáig hű maradt társulatához. A kolozsvári Házsongárdi temetőben pihen. Január 20-án SINKA MÓZES, a sepsiszentgyörgyi Textil futballcsapat egykori játékosa, majd edzője. Tizennégy éves korában kezdett el futballozni a Brassói Suburbia csapatában, rá egy évre, 1940-ben Sepsiszentgyörgyre került, ahol tagja lett a magyar ifjúsági válogatottnak. Hidegkuti, Deák, Patkó és Dudás ellen is játszott, amikor 1941-ben a budapesti válogatott Sepsiszentgyörgyre látogatott. A sepsiszentgyörgyi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Január 29-én nt. GERGELY GÉZA c. esperes, nyugalmazott plébános (szül.: 1940. október 22., Székelyszentkirály). 1965. április 25-én szentelte pappá Márton Áron. Székelyudvarhelyt segédlelkészként, majd plébánosként Atyhában, Gyergyócsomafalván, Gelencén, Csíkszentmiklóson és nyugalmazottként ismételten Atyhában szolgálta isteni Mesterét és a rábízott híveket. A székelyszentkirályi római katolikus temetőben nyugszik. Február 18-án BOTÁR GÁBOR szentszéki tanácsos (szül.: 1964. máj. 14.,

104


Székely Kalendárium – 2017 Csíkszentgyörgy). 1989Április 13-án BALÁZS ben szentelte pappá JaMÁRTON matematikab Antal megyéspüskus, egyetemi tanár pök. Csíkszeredában és (szül. 1929. júl. 17., LöKolozsváron is szolgált, véte). A kolozsvári Bo1994-től a székelyudvarlyai Tudományegyetehelyen tevékenykedett, 1995-től a Kis men szerzett matematika-fizika szakos Szent Teréz Plébánia felelős lelkipászto- képesítést, majd ugyanott tanított is, raként. Számos cikk és elmélkedés szerző- 1990 és 1992 között a dékánhelyettesi je. Az Olasz-Alpokban elszenvedett síbal- tisztséget is betöltötte. Sokat tett a maeset következtében lelte halálát a trentói gyar nyelvű oktatás bevezetéséért a maSanta Chiara Kórházban. tematika és az informatika szakon. Sírja a Házsongárdi temető északkeleti részében Február 22-én ZOLtalálható. CSÁK SÁNDOR erdélyi festőművész, iparművész Április 16-án KILLÁR (szül.: 1934. jún. 14., KOVÁCS KATALIN Sándorhomok). A koszínésznő (a Marosválozsvári Ion Andreescu sárhelyi Állami Színház Képzőművészeti Főiskolán szerzett 1958- társulatának tagja), szíban diplomát Kádár Tibor és Abodi Nagy nészpedagógus, egyeteBéla tanítványaként. Marosvásárhelyre mi professzor, költő (szül. 1951. márc. 9., költözött, ahol feleségével, Porzsolt Bor- Kolozsvár). Elemi és középiskolai tanulbálával szabadfoglalkozású festőművész- mányait szülővárosában végezte, majd ként, valamint üveg- és iparművészként al- Marosvásárhelyen a Szentgyörgyi István kotott. Méltatói Erdély egyik legkiválóbb Színművészeti Intézetben szerzett színéarcképfestőjeként tartják számon. Ceglé- szi oklevelet 1974-ben, ahol később, den hunyt el, Marosvásárhelyen helyezték 1980-től tanársegéd, majd adjunktus, véörök nyugalomra. gül professzor lett, nyugdíjazásáig improvizációt, színészmesterséget tanított. Március 15-én LENDVAY ÉVA költő és műJúnius 29-én BIRMÁN fordító, Szemlér Ferenc JÓZSEF szentszéki taköltő lánya (szül.: 1935. nácsos, nyugdíjas plébáápr. 24., Brassó). A konos (szül. 1943. okt. 7., lozsvári egyetemen szerBorszék). Papságának zett magyar nyelv és irodalom szakos dip50. évében, türelmesen lomát, újságíróként az Utunk, a brassói Új viselt betegség után távozott a földi létIdő, a Művelődés, majd a Brassói Lapok ből. Papi pályáját segédlelkészként Geszerkesztőségében dolgozott, éveken át a lencén kezdte, Gyergyóremetén folytatta. Román Rádió bukaresti magyar adásának Plébánosként Nyárádselyén, Nyárádis munkatársa volt. köszvényesen és Maroshévízen szolgált.

105


Székely Kalendárium – 2017 Nyugdíjasként Gyergyószárhegyen az szerzője (szül.: 1938. január 20., BrasErdélyi Katolikus Karizmatikus Megúju- só). Írásait hazai lapokban (Hargita, Iflás lelkipásztori felelőseként tevékeny- júmunkás, Hídfő, Székelység, Székely Útkedett. A borszéki temetőben nyugszik. kereső) közölte, Székelyudvarhely mellett több székelyföldi város múltját is Augusztus 18-án BOTH vizsgálta (Csíkszereda, GyergyószentABIGÉL KATALIN miklós, Székelykeresztúr). nagyváradi újságíró (szül.: 1968., KézdivásárOktóber 2-án INCZE hely). Az Ady Endre SajBÉLA, a Székely Nemtókollégium első évfolyazeti Tanács Állandó Bimának végzettjeként a Bihari Naplónál zottságának udvarhelykezdte a pályát, majd a másik napilap, a széki jegyzője (szül.: Reggeli Újság szerkesztőségét erősítette. 1941). A hetvenesKésőbb tudósítója lett az Új Magyar Szó- nyolcvanas években a székelyudvarhelyi nak, utána munkatársa, lapigazgatója az bútorgyár igazgatója volt, 1990 májusa Erdélyi Riportnak. Utolsó éveiben a Várad és 1992 ősze között RMDSZ-es parlakulturális folyóirat kötelékében a Biharor- menti képviselőként dolgozott. Később szág havilap gyermekrovatát szerkesztette. Székelyudvarhelyen, a Magyar Polgári Mákvirág címmel ígéretes gyermeklapot is Pártban vállalt közéleti szerepet, nyugalapított. Hamvai egy részét Bálványoson díjasként pedig a Székely Nemzeti Taszórta szét a családja. nács udvarhelyszéki szervezetében dolgozott elnökként, illetve jegyzőként. TiAugusztus 22-én HÉGER JÓZSEF, a zenöt évig a Szombatfalvi Református MOGYE nyugalmazott adjunktusa, an- Egyházközség főgondnoka volt. gol szakos nyelvtanára (szül. 1936. jan. 8., Galócás). Középiskolai tanulmányait Október 13-án KOMarosvásárhelyen végezte, a Babeş-Bo- VÁCS PIROSKA néplyai Tudományegyetem Filológia Karán rajzi gyűjtő (1932. júni1962-ben szerzett tanári képesítést. us 28-án született MáréUgyanebben az évben került a MOGYE falván). A máréfalvi KőIdegen Nyelvek Tanszékére, ahol az an- lik Hagyományőrző Műgol nyelv előadójaként (előbb mint ta- velődési Egyesület alapínársegéd, nyugdíjazása előtt mint tan- tó elnökeként ő kezdeményezte a megszékvezető adjunktus) dolgozott 2000-ig. rongálódott, elöregedett székely kapuk renoválását támogató SzékelykapuOktóber 2-án VOFKOprogramot, 2012-ben Europa NostraRI GYÖRGY székelydíjjal tüntette ki az Európai Bizottság. udvarhelyi hely- és műSzékelyszentléleken, az ottani tájház velődéstörténész, pedaudvarán elhelyezett székely kapu avatágógiai szakíró, nyugalsán, beszéd közben lett rosszul, majd mazott tanár, több kötet hunyt el.

106


Székely Kalendárium – 2017

A székely ház

Székelyföld túlnyomó részében hegyes, erdős vidék, és amennyiben a hegyek közé foglalt nagyobb sík medencék is vannak (gyergyói síkság, alcsíki medence és a háromszéki Szépmező), a nép ott is úgy épít általában, mint a hegyek oldalán, a szűk völgyekben fekvő falukon. Nem túlságosan tágas telkeket épít be, takarékoskodik a művelésre nem használt udvarterülettel, míg szérűskertjétől már kevésbé sajnálja a földet. A házat általában nem építi utcasorban (a szász kiépíti), de a ház utcai homlokzata előtt legalább néhány lépésnyi széles virágoskertet hagy az utcai áttört (sohasem zárt és átláthatatlan kőfal) kerítésig. Vannak házak (és ez is típus), melyek előtt külön elkerített és külön kapuval ellátott kert van, úgy, hogy maga a lakóház alig látszik az utcára ki. Ezek különösen szépen elgondolt telekelrendezések. A ház bejárója soha sincsen az utca felől, de az udvarra nyílik, és a ház bejárójával szemben helyezik el, onnan beláthatóan a gazdasági épületeket. Ha keskeny a telek, akkor a gazdasági épületek közül a csűr a telek végében, az utcai kapuval szemben van, és a csűrkapu egyúttal a csűröskertnek, illetve gyümölcsöskertnek is bejárókapuja.

Az alaprajz

A lakóház alapelrendezése egész Székelyföldön általánosságban ugyanaz. Az ősi, székely ház eredetileg egyetlen lakóhelyiségből áll, melyet a legegyszerűbb formájában is mindig kiegészít szükségképpen az eresz és a kamara. Az eresz a ház bejárója, ez a konyha és sütőház is, innen a lakószoba. Az ereszbejáróval szemben való fal közepén terpeszkedik a tűzhely, mely régen szabad tüzelő csupán, és belőle nyílik a ház falához kívülről ragasztott zárt sütőkemence. A régi eresz elöl

teljesen nyílt volt az udvar felé, vagy pedig fűrészelt mintájú deszkarács zárta el csupán; ma többnyire zárt már, és ajtó vezet kívülről a most már konyhává vedlett ereszbe. A lakószoba a család téli tartózkodási helye, illetve fogadó- és vendégszoba volt régen; ma már általánosan is mindig használt helyisége a családnak. Ennek rendesen 2 ablaka nyílik az utca felé, egy az udvarra. Berendezése tipikus, az utca és udvar felőli falak szegletében áll a szegletre összedolgozott pad vagy padláda, felette a szegellettéka, a pad előtt asztal és székek. Az utca felőli másik szegletben, a belső, ablaktalan fal hosszában a magasra tornyosuló ágy, ennek lábánál a festett láda, a belső szegletben a mázas kemence. Ajtó és kemence között kis vízpad. A szabad falakon fogasok: tányéroknak, bokálynak; egy-egy rúdon a szőttes „rúdravaló”. Ez az ősi házforma ma már ritka; az igények nőnek. Ma már többnyire tornác húzódik végig a ház udvar felőli részén, és a tornác egyik végét építik be kamrának. Ha bővül a család, akkor a ház hosszában, az ereszen túl és abból nyílólag hozzáépül

107


Székely Kalendárium – 2017

Székely ház Kovásznán – a felvétel 1904-ben készült (az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből)

a hátulsó szoba, és a tornácot is tovább nyújtják. (…)

A felépítés

A lakóház általában földszintes. Emeletesnek néha látszik a ház, ha domboldalra épült, de tulajdonképpen ez is földszintes. Ebben különbözik a svájci, olasz, némely német és francia hegyvidéki háztípustól, ahol ősidők óta emeletesre készül a valamirevaló falusi ház; viszont ebben egyezik a bukovinai, moldovai háztípussal, melyekkel különben is a felépítése sokban megegyezik. Építési anyagul ősidők óta a fát használja a székelység. A házfalakat régen mindig lehéjazott fenyőgerendákból vagy fejszével kifaragott tölgyfagerendából boronakötésben (gerezdesen) rakta össze, úgy, hogy a szegleteken kiállott a végük. (…) A szoba gerendás mennyezetű, a régi jobbfajta házaknál a gerendák díszesen faragottak, és az építtető nevét és az építés évszámát is ide rótták be. A ház fedele régen kizárólagosan meredek sátortető (kivétel itt is a Szászfölddel szomszédos községek építési módja, ahol falazott oromfalak vagy lecsapott oromfalak is

gyakoriak). A fedél régen mindig csüngő ereszes volt, ma már álló ereszt készítenek; így magasabbnak látszik a ház… A ház tornáca faháznál faragott faoszlopos, mellvédje fűrészelt mintás deszkázás; kőháznál falazott oszlopú, falazott mellvéddel. Külseje méltóságosan egyszerű, becsületes szerkezettel, kevésfajta anyaggal felépítve, cifrálkodás nélkül komoly; belseje színes, de nem rikító, vidám, de nem léha, gazdag, de nem hivalkodó. És mindenekelőtt magyar, sőt székely. Mint ahogyan a szász és román falusi embert első pillantásra meg tudjuk különböztetni székely földmíves társától, bár talán falvaik évszázadok óta szomszédok, mert viseletükön kívül arcuk, testtartásuk, sőt szemük járása ma is más és más, úgy különbözik a székely-magyar ház általában a román avagy szász háztól. Különbözik egészen természetesen azért, mert a székely háznak székely az építője, díszítője, bútorozója és lakója, a maga különváló természetével, lelkével, fajtájával és – tradíciójával.

108

Kós Károly (1929) – részlet (in. Ódon Erdély, Bp., 1986)


Székely Kalendárium – 2017

Csángó himnusz

Csángó magyar, csángó magyar, Mivé lettél, csángó magyar. Ágról szakadt madár vagy te Elfeledve, elfeledve.

Én Istenem, hová leszünk, Gyermekeink s münk elveszünk. Melyet apáink őriztek, Elpusztítják szép nyelvünket.

Egy pusztába telepedtél, Melyet országnak neveztél. Most se országod, se hazád, Melyet országnak neveztél.

Halljuk, áll még Magyarország, Úristenünk, Te is megáldd. Hogy rajtunk könyörüljenek, Elveszni ne engedjenek.

Idegen nyelv beborít, nyom, Olasz papocskák nyakadon. Nem tudsz énekelni, gyónni, Anyád nyelvén imádkozni.

Mert münk is magyarok vagyunk, Még Ázsiából szakadtunk. Úristen sorsunkon segíts, Csángó magyart el ne veszítsd! (Petrás Incze gyűjtése)

Fotó: Szabó Béla

109


Székely Kalendárium – 2017

A székelyek védőszentje 2016-ban civil szervezetek kezdeményezték, hogy a magyar kormány nyilvánítsa Szent László-emlékévvé 2017-et, amikor koronázásának 940., szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepeljük. A legendás király a székelyekhez is számos szállal kötődik, tisztelete templomaink falfreskóiban, legendáinkban, továbbá számos köztéri műalkotásban jut kifejezésre. I. (Szent) László Árpád-házi magyar király 1040 körül született Lengyelországban. Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg, apja, Béla – testvéreivel együtt – István haragja elől menekült el az országból, s mégis László lett az, aki Szent István életművét folytatta. Anyja, a lengyel Richeza II. Miciszláv király leánya volt. László életének első éveit lengyel földön töltötte, ahonnan 1048 körül tért haza. 1057-ben apjával együtt beleegyezett, hogy unokaöccsét, Salamont koronázzák királlyá. 1061-ben szerepet vállalt apja, I. Béla trónra juttatásában, annak halála után Géza bátyját támogatta a Salamon király elleni küzdelmeiben, majd I. Géza halálát követően, 1077 tavaszán az ország főurai őt választották a trónra. Salamonnal 1081-ben sikerült kiegyeznie, aki viszszaadta a koronát: akkor koronázták meg

Lászlót másodszor, immár a szent ereklyével.

Erdély megmentője

A források szerint László erőskezű, hatalmas termetű férfi volt. Hadvezéri képességeivel főként a besenyők, a kunok és a csehek elleni harcokban tűnt ki. 1091-ben, míg Horvátországban hadakozott, a kunok ismét az ország keleti vármegyéit pusztították, mire ő erős sereggel hazatért, és megsemmisítette a támadókat. Nem véletlenül tartják Erdély védőszentjének. Több kutató azt feltételezi, hogy a székelyeket ő telepítette a mai lakóhelyükre, a Keleti- és a Déli-Kárpátok kanyarulatába. Megszerezte a tengeri kijárata miatt fontos Horvátországot, amely addig pápai hűbér volt, emiatt megromlott a kapcsolata az egyházi állammal. László ezért Fotó: Csedő Attila

Visszafelé nyilazó kun harcos a székelydályai Szent László-freskón

110


Székely Kalendárium – 2017 addigi ellenségével, a foglalást elismerő Az ország első virágkora német-római császárral kötött szövetséKezdeményezésére 1083-ban szentté get, de mindvégig hű maradt egyházához, anélkül, hogy a pápaságnak engedménye- avatták István királyt, fiát, Imre herceget, ket tett volna. A törvényei szigorúan véd- annak tanítóját, Gellért püspököt és két ték a keresztény egyházat: kimondta az zoborhegyi remetét. Ő hozta létre a zágegyházi személyek sértetlenségét, meg- rábi püspökséget, emellett Biharról a mai szabta az ünnepnapok számát (36 nap), Nagyváradra költöztette a püspöki széktűzzel-vassal irtotta a pogány szokásokat, helyet. A magyarországi egyház az ő ideszigorúan büntette a nőrablást és a házas- jében, 1092-ben tartotta első zsinatát. László idején élte első virágkorát a ságtörést. A Boldogasszony ünnepeinek megünneplésére külön hangsúlyt fekte- Magyar Királyság. Uralkodása alatt az addig trónviszályoktól és külső támadásoktett.

A csodatevő Szent László személyéhez számos csodatétel fűződik: megmenti a pogány kun vitéz által elrabolt magyar lányt (eme legendája motívumait megannyi templomi freskó megörökíti); bárdjával vizet fakaszt szomjazó katonáinak, amikor éheztek, imádkozásával egy sereg őzet, szarvast és bivalyt „varázsolt elő” számukra. Menekülés közben szakadék nyílt a sziklában mögötte (Tordai-hasadék), a Salamonnal vívott párviadala közben két angyal jelent meg a feje fölött, „kik a levegőben röpdöstek, és tüzes karddal fenyegették” ellenfelét. „Lángoló fényesség vakította el” az őt álmában orvul meggyilkolni akaró katonáját, kővé változtatta a kunok által serege késleltetése céljából szétszórt aranypénzt, a nyílvesszőjével „megtalált” keresztesfű kenőcse megmentette a népet a döghaláltól, és még sorolhatnánk. Moldvában, a Szeret mentén egy fát ültetett, amely mindig kiszáradt, amikor jöttek a tatárok, de mindig ki is zöldült, mihelyt sikerült kiverni az ellenséget az országból. Az Oroszhegy melletti Kápolnamezőn, amikor ott vonult át csapatával, és fekélyes katonái gyógyulásáért Istenhez imádkozott, beleszúrta kardját a földbe, és ennek nyomán gyógyító vizű forrás fakadt (Urusos-kút). A nép neki tulajdonítja a Pogány-havasi kápolnát is, amit a kunok feletti egyik győzelme után, hálája jeléül építtetett. A kápolna mellett lévő szikláról, amely ma is őrzi lova patáinak nyomát (akárcsak a csíkszentdomokosi Pásztorbükkön vagy Csíkszentmihályon), a völgybe ugratott, ahol ezekkel a szavakkal itatta meg lovát: „Igyál lovam, mert ez szép víz” – és innen ered a csíkszéki Szépvíz falu elnevezése. Mindemellett rejtély, hogy a középkorban Csíkszéken miért nem szenteltek egyetlen templomot sem Szent László tiszteletére (a csíkszentsimonit, amelynek ő a patrónusa, 1823 és 1835 között építették), ám a csíkszentmihályi és a csíkmenasági templomban már sikerült felfedezni legendájának freskórészleteit, és a csíksomlyói Salvator-kápolnában is találunk egy – igaz, 18. századi – Szent László-ábrázolást.

111


A megmentő

Székely Kalendárium – 2017 Fotó: Pataki Hajnal

Egyik legendája szerint a székelyek vesztésre álló csatát vívtak a tatárokkal, amikor „a nagyváradi székesegyházban… tompa nesz támadt, majd kövek csikordultak, s a szent király sírjának márványfedele lassan megemelkedett, s elfordult. Nem volt, aki elámuljon rajta, mert a templom üres volt. A kétszáz éve halott király fölemelkedett sírjában, kilépett a kriptából, megigazgatta magán ruháját, fegyvereit, s legendás csatabárdját megmarkolva megindult a templom kijárata felé. A mázsás kapuszárnyak hangtalanul kitárultak előtte. Odakinn egy valószínűtlen fényben égő felnyergelt paripa várakozott. A király rápattant, s a ló néhány ugrás után elemelkedett a földről, patáival a levegőt taposva vágtatott a királlyal a város fölött” (Lázár Ervin). Végül megjelenésével sikerült megfordítani a csata kimenetelét, „futásnak eredt az egész tatár sereg”. Nem sokkal később a váradi „püspök döbbenten látta, hogy a szent király kipirulva fekszik sírjában, homlokán verejtékcseppek fénylenek… és mintha mosolyogna.”

Székelyderzs: az elrabolt lány megsebzi a kun harcos lábát

László kétszer házasodott, első felesége, akinek nevét nem ismerjük, valószínűleg magyar főúri leány volt. Ebből a házasságából született leányát Jaroszlav orosz herceg vette feleségül. Második felesége – özvegység miatt – a német Adelheid lett, akitől Piroska leánya született, ő Iréne néven Komneszosz Alexiosz bizánci császár fiához ment feleségül.

A lovagkirály

tól zaklatott országban törvényeivel nyugalmat és rendet teremtett. Nagyon szigorúan büntette a lopást: ha valaki baromfinál nagyobb értékű állatot lopott, felakasztották, ám ha a templomba menekült, akkor „megúszta” vakítással. Ha az eltulajdonítás értéke nem érte el egy baromfi árát, akkor „csak” megcsonkították a tolvajt.

Az európai uralkodók őt kérték fel az első keresztes hadjárat vezérének, ám ezt a küldetését nem tudta teljesíteni, 1095. július 29-én Bodrog várában váratlanul elhunyt. „Nyáridőben halt meg fönt a Vág völgyében, ezért a messze út miatt Somogyvárott, a tőle alapított Szent Egyed-apátságban helyezték nyugalomra. A kísérők közül valaki meg találta jegyezni, hogy a király teteme a forróság miatt már bűzlik. Könnyelmű szaváért álla a vállához ragadt. Odarohant László koporsójához, és nagy jajgatással felkiáltott: vétkeztem Isten szent embere ellen! Erre álla visszafordult a rendes helyére, de forradás maradt utána.” (Bálint Sándor) Előbb az általa alapított somogyvári apátságban, majd Váradon temették el. Utóda – az általa örökösének megtett –

112


Székely Kalendárium – 2017

Székelyföldi freskókon

• ma is látható freskó • időközben eltűnt freskó

Szent László az egyetlen magyar szent, akiről Magyarországon középkori freskóciklusok is készültek, ráadásul igen jelentős számban, Gyergyószentmiklós néha Szent István (és Szent Imre) társaságá- Marosszentkirály Marosvásárhely ban ábrázolják, mint pélCsíkszentmihály dául a perkői kápolna belső Csíkszereda Székelyudvarhely falán. A legtöbb, Szent Lászlót megCsíkménaság Székelykeresztúr Bögöz Homoródszentmárton örökítő freskó Székelyföldön található: itt Székelyderzs Homoródszentlászló Homoródkarácsonyfalva többször fordul elő, mint a kereszténységünkhöz Székelydálya Oklánd Erd!füle Bibarcfalva kapcsolódó bármely más freskóciklus együttvéve (beleBarót Köpec Kézdivásárhely értve Krisztus szenvedéstörténetét és a karácsonyi történet- Nagyajta Gelence Sepsibeseny! kört is). Legendaábrázolásai közül a gelencei és a székelyder- Sepsiszentgyörgy Maksa zsi a legismertebb, illetve a legépebben megmaradt, de többé- KilyénKökös Szacsva Kovászna kevésbé Bibarcfalva, Bögöz, Csíkmenaság, Homoródkarácsonyfalva, Csíkszentmihály, Kilyén, Kökös, Szacsva, és Székelydálya templomában is fellelhetők (néhol feltárás alatt vagy arra várva). Oklándon nagyon töredezett állapotban maradt fenn. Sepsibesenyő régi temploma valaha az egyedüli volt a Kárpát-medencében, amelynek két, egymással szemben fekvő falát egy-egy Szent László-legenda díszítette, egyik a14., a másik a 15. században készült. A déli oldal – későbbi – festményét sokáig csak Huszka József (1854–1934) rajzai alapján ismertük, azonban 2010 nyarán két-három négyzetméternyi freskótöredék felszínre került a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai jóvoltából. Ugyancsak Huszka másolataiból ismerjük az egykori erdőfülei (lebontva 1897-ben), homoródszentmártoni (1888), maksai (1893) és marosszentkirályi (1900) templom Szent László-freskóit. Feltételezhetően Homoródszentlászlóban is volt, 1904-ben a székelykeresztúri katolikus templomban még látták egyes töredékeit, melyek azóta eltűntek. A köpeci református templomban 1928-ban, egy felújítás során kerültek elő a Szent László-mondakörhöz kötődő freskómaradványok (ezekről Keöpeczi Sebestyén József két rajzot is készített), de a további átépítések során minden bizonnyal megsemmisültek. A nagyajtai templomban azonban talán még ma is ott rejtőznek az északi fal vakolata alatt.

unokaöccse, I. (Könyves) Kálmán lett. 1192-ben III. Béla király kezdeményezésére avatták szentté, ami nagyban hozzájárult a „lovagkirály” kultuszának elterjedéséhez. A nagyváradi székesegyházban lévő sírja országos jelentőségű kegyhellyé vált, amelyet a magyar királyok is rendszeresen felkeres-

tek. Nyughelyét a 17. században feldúlták, hermáját 1619-től a győri székesegyházban őrzik. Halála után még sokáig hitte azt a nép, hogy a szent király „kijön” a sírjából, ha nagy veszély fenyegeti a magyarokat, és győzelemre segíti őket. A székelyek ma is védőszentjüknek tartják.

113


Székely Kalendárium – 2017

Székely jelképekről a világ heraldikusainak A székely közösség címerének alakulása annak megjelenésétől addig, amíg a legnagyobb romániai nemzeti kisebbségi közösség, a magyarság autonómiaharcának jelképévé vált címmel tartott – egyetlen magyar meghívottként – gazdagon illusztrált előadást a skóciai Glasgowban rendezett 32. Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke 2016. augusztus 11-én. Alább az előadás tartalmát ismertetjük „dióhéjban”.

A heraldikai szakirodalom régi és új székely címerről tesz említést. Az elsőt úgy határozzák meg, mint kék mezőben medvefőt, szívet és koronát átszúró kardot tartó, könyökben hajlított, jobbra fordult páncélos kart. Utóbbi sokkal egyszerűbb, kék mezőben jobbról naparc, balról növekvő holdsarló. Emez néhol megszemélyesített, máshol nem. A régi székely címert láthatjuk a bögözi református templom szentélyének egyik gyámkövén, a székelyderzsi unitárius templomvár szentélyének gyámkövén, a székelydályai református templom szentélyboltozatán festve és a Csíkcsobotfalván épült csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom egyik szárnyas oltárának predelláján, valamint egy 1601-es zászlóábrázoláson is. A csíkcsobotfalvi és székelydályai régi székely címerben, valamint a gyalogsági zászlón megjelenik a csillag és a holdsarló, mint mellék címerkép. Ez már átmenetet jelent a székely szimbólumok között. Holdsarlót és csillagot ábrázoló címert találunk a Göröcsfalván épült csíkrákosi plébániatemplomban és a csíkszentmihá-

lyi római katolikus templomban is. Az elsőben egy zárókövön, a másikban gyámkövön, valamint csonkított formában a sepsiszentgyörgyi vártemplom szentélyének egyik gyámkövén (itt csupán a holdsarló maradt meg). A nap és a hold fokozatosan épült be a hivatalos címerekbe a fejedelemség korában. 1580-tól Báthori Kristóf vajdával kezdődően a fejedelmek családi címerük mellett az erdélyi rendek jelképeit is beiktatták címereikbe. Ezek megjelentek címeres pecsétjeiken, pénzérméiken.

Törvényesített jelképek

A „székely nemzet pecsétjéről” Barcsay Ákos fejedelemsége idején, az 1659. május 24. – június 15-e között Szászsebesen tartott országgyűlésen határoztak. A III. cikkely rendelkezik a pecsétekről: „bizonyos négy pecsétek metszessenek az országnak négy nagyobb rendei szerént, az erdélyi vármegyéké, a másik a székelységé, a harmadik a szász natióé, a negyedik az Erdélyhez incorporáltatott Magyarország részéjé. (…) A pecsétek ilyenek legyenek: az erdélyi vármegyéknek a pecsétre metszett

114


Székely Kalendárium – 2017

Dr. Szekeres Attila István előadás közben. A Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszusokat kétévente szervezik meg, mindig máshol, főleg nyugati, gazdag címertani hagyományokkal rendelkező országokban Fotó: Stoyan Antonov

insigniájok légyen egy fél sas, környül való írása: Sigillum comitatuum Transylvaniae. A székelységnek légyen egy fél hold és nap, környülvaló irása: Sigillum nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, környül való irása: Sigillum nationis Saxonicae. A Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyóviz s a kettős kereszt, környűlvaló irása: Sigillum partium Hungariae Transylvaniae annexarum’ (Magyarország Erdélyhez csatolt részeinek pecsétje). Hivatalosan ekkor törvényesítették a székely rendi nemzet jelképeit: a napot és a holdsarlót. A három erdélyi rend bélyegzőjét együttesen használták, azokkal hitelesítettek dokumentumokat. (A Partiumé nem készült el, a törökök elfoglalták Nagyváradot.) A székely nemzet pecsétnyomóját ezüstből készítették. Belsejében barokk kartusba foglalt fektetett ellipszis – lenyomatában –, jobbról megszemélyesített, sugárzó naparc, balról szintén megszemélyesített, szintén sugárzó, növekvő holdsarló. A pecsétnyomó szélén körbefutó vésett körirat: SIGIL. NATIONIS SICULICÆ. LO ERDELIORSZAGÆ HA. A latin szöveg – SIGIL[lum] NATIO-

NIS SICULICÆ – jelentése: a székely nemzet pecsétje. A mellette levő magyar szöveg töredékének kiegészítése a szász nemzet bélyegzőjére került. Azon a latin szöveg – SIGIL. NATIONIS SAXONICÆ – a mellé került magyar felirat a következő: ROM NEMZETBOL AL. Összeolvasva, megfejtve: HÁROM NEMZETBŐL ÁLLÓ ERDÉLYORSZÁGÉ. Ebből is látható, hogy a pecséteket együttes használatra szánták.

Szokásjogtól alkotmányig

A székely nemzet címerének mázai a szokásjog alapján alakultak ki, hiszen természetes volt, hogy az égitesteket kék mezőbe helyezzék, s a nap arany-, a hold meg ezüstmázat kapott. A mázakat jó száz évvel később, 1765-ben jelenítették meg abban az adománylevélben, melyben Mária Terézia királynő nagyfejedelemségi rangra emelte Erdélyt. Az 1765. november 2-án kiállított dokumentumban a címert megfestették. A vörös keskeny pólyával vágott pajzs felső, égszínkék mezejében a csíkból növekvő, kiterjesztett szárnyú, jobbra néző fekete sast jobbról arany naparc, balról

115


Fotó: szgy47.blogspot.ro

Székely Kalendárium – 2017 törvényhozás visszahelyezte a királyi koronát a sas fejére – az erről szóló 2016/146-os törvény július 19-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben.)

Az SZNT címere

A székelydályai református templom szentélyboltozatára festett egyesített régi és új székely címer

megszemélyesített ezüst holdsarló övezi, ám ekkor a holdat megfordították, s a szokástól eltérően fogyóként ábrázolták. A címer alsó, arany mezejében hét vörös bástya jelenik meg. A már ismert, 1659-ben meghatározott rendi jelképek alkotják a címert. Napos-holdas pecsétábra jelenik meg számos székelyföldi településnek a 19. század közepe táján vagy a 19. és 20. század fordulóján készült bélyegzőjén, hol címerpajzsban, hol anélkül. A napot és holdat, mint székely jelképpárost tartalmazó Erdély-címert szerkesztették be az osztrák– magyar kiegyezés utáni Magyar Királyság 1874-es, 1896-os és 1915-ös címerébe. Ugyanúgy az első világháborút követően megnagyobbodott Románia 1921-ben törvényesített, Keöpeczi Sebestyén József által alkotott címerébe, negyedik mezőként. A királyságra utaló jegyektől megfosztva, 1992-ben ezt a címert fogadta el a törvényhozás Románia jelképeként. Ezáltal, közvetve bár, de Románia mai címere székely jelképeket is tartalmaz. (A román

A romániai magyar közösség autonómiaharcát zászlajára tűző Székely Nemzeti Tanács 2004. január 17-én, Sepsiszentgyörgyön tartott közgyűlésén határozott saját jelképeiről: címerről, zászlóról. A címer kék pajzsban két sarkán álló nyolcágú arany csillag és növekvő ezüst holdsarló látható. A zászló aranysávval vízszintesen vágott fektetett kék téglalap, melynek felső sávjában az árboc felől, a heraldikai jobb oldalon egy két sarkán álló nyolcágú arany csillag és egy növekvő ezüst holdsarló látható. A címert a székely közösség címeréből ihletődve, a zászlót 17. század eleji székely hadizászlók mintájára tervezte Kónya Ádám művelődéstörténész. Ezeket a szimbólumokat a 2009. szeptember 5-én, Székelyudvarhelyen tartott Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld jelképeivé nyilvánította. A címert kevésbé, ám a zászlót gyakran használják. A román hatalom üldözi a székely jelképeket, a székely zászló kitűzéséért bírságokat rónak ki az állam hivatalnokai, ezért a Székelyföldön, de egész Erdélyben is a többségében magyarlakta vidékeken egyre szaporodnak a székely zászlók, ünnepeinken, történelmi megemlékezéseinken és főleg tiltakozó megmozdulásainkon egye gyakrabban lehet zászlóerdőt látni. A székely zászlót az állandósult használat hitelesítette, a jelkép a romániai magyarság autonómiatörekvésének szimbólumává vált.

116


Székely Kalendárium – 2017

Az ősi tudás őrzői Faluhelyen a múlt században igen kevés volt az olyan ember, ki éltében bár egyszer ne hallott volna azokról a bölcs öregekről, akikről azt mondták, hogy a szavaikra jó odafigyelni, még akkor is, ha nem jártak magas iskolákat. Nagy az ő tudományuk: ismerik a füvek, a fák titkait, értenek az állatokhoz, az emberekhez egyaránt. A nép ezeket a nagy öregeket Kalotaszegen „látóknak”, Erdővidéken „tudóknak”, Palotailva környékén „fényembereknek”, de „mesternek” is nevezte. Ez az óvatoskodó népi megfogalmazás Erdélyben Mária Terézia táltosok elleni rendelete miatt terjedt el. E rendeletre vezethető vissza, hogy a korban legközelebb álló táltosüldözés meghatározta az erdélyiek kitérő szóhasználatát mindazokra a személyekre, akikre talán okkal ráillett volna a táltos jelző. Amint azt Dümmerth Dezső történész írta: „Bizonyíték van arra, hogy a táltosokat a Habsburg-korszakban kezdték üldözni, Mária Terézia például olyan rendeletet hozott, amelyben minden foggal született vagy hatujjú gyereket azonnal be kell jelenteni, és ki kell végezni” (D. D., Ihlet és sugallat, Lyukasóra Könyvek, 1956). Ma már elfogadottnak tekintik, hogy a

táltos az ősi hitünk papja volt. „A táltos a magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, a magyar ősvallás főpapja. Tevékenységük egyesítette a papi, orvosi, lélekgyógyász, szertartásvezető, bírói és jós szerepet” (Magyar történelem – a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 37. kiadványa). Kalotaszegen, Erdővidéken, Palotailva környékén alkalmam nyílt megismerni azokat a régi írásokat, amelyek a népi őstudást megörökítették, illetve a helybeliek elbeszélései alapján ismerhettem meg azokat a történeteket, intelmeket, amelyekről most írok.

A kalotaszegi gyógyító

Ezeket az írott emlékeket öreg padlásokon porosodó fadobozok, a tisztaszoFotó: Tóth Zsuzsanna

Az öreg

117


Székely Kalendárium – 2017 bák asztalfiókjai rejtették. Egyszerűen Híre futott, hogy Kalotaszegen felcsak kegyeleti értéket képviseltek, még- ütötte fejét a juhok között a kergekórsem váltak meg ezektől az ereklyéktől. A ság, de annak is híre ment, hogy a falvamúlt század öregei is tartogatták, őrizget- kat egy látó ember járja, valami sötét ték őket, mert a dédapjuk, a nagyapjuk színű folyadékba márt egy kenyérdarabkézírása szerepelt e lapokon. Ugyan félve kát, azt megeteti a szenvedő juhval. Vamindentől és mindenkitől, mégis meg- lami istenes imát mormol. Azzal elkömutatták, beszéltek is gyermekkoruk, if- szön – „Isten áldja meg kendteket!” –, júságuk idején hallott régi történetekről, és megy is tovább. Senki sem látta edazzal, hogy: „Aztán erről senkinek ne be- dig, olyan, mint egy rendes falusi gazda, széljen!” A kommunista diktatúra alatt csak éppen valami furcsát tud kotyvaszsem volt semmivel jobb helyzetük az ősi tani, amivel a kerge állatot meg tudja tudás őrzőinek, mint a Habsburgok alatt, gyógyítani, de meg ám, s meg is szűnt a kórság! érthető volt a fokozott óvatosság.

A sámánok, mint ilyenek, sehol sem jelennek meg a székely emlékvilágban. A mágusok sem. De ott volt a táltos. Ő a gyógyító, a technikai vezető, és ilyenkor torda vagy tárkány a neve… Minden községnek, széknek megvolt a maga vecsehelye, a kurultáj. Mi a vecse? Népgyűlés, melyet a kisebb területen lévő közösségekben mindig délután hívtak össze, és legtöbbször belenyúlt az estébe. Mi a kurultáj? Minden nagyobb közösségben száldokfát (hárs) ültettek kör alakban. Alája nagy köveket állítottak, és a bejárat után két álló kőre feltettek egy harmadikat. Ez volt az oltár. Itt tartották megbeszéléseiket, itt hozták határozataikat, egy-egy ilyen pagonyban. De itt is áldoztak különböző ünnepi alkalmakkor a víznek, tűznek, földnek, levegőnek. A fő rabonbánok által vezetett önálló Székelyföld esetében a széknek több helyen volt vecsehelye. Itt folytak a tanácskozások, de a bíráskodások is. Például Háromszéken Maksán, Szentléleken, Udvarhelyszéken Budvárban. De ilyen volt a Hargita-tető, a felcsíki Rákos mezeje, a gyergyói Tászok-tető. Ha odafigyelnénk ezekre a helyekre, számtalan ilyen jellegű maradványt találnánk a Kárpát-medencében. A tűz papjainak jelenlétéről határozott adataink vannak. Például a gyergyói Bot család, az Angi vagy Háromszéken az Aporok. Szent Iván (eredetileg Szent János), a nyári napforduló éjjelén kioltanak minden tüzet. Még parazsat sem hagynak sehol. Elővették a több fafajtából összerakott kereket. Két tiszta ifjú, akiknek nem volt szabad még a lányokra sem nézni, botjaikkal dörzsölni kezdték a kerékagyat, mindaddig, míg az lángra lobbant. Ekkor jelentkezett mindenki az előkészített tűzserpenyőkkel, az ott kapott parazsat hazavitték, és begyújtották a tűzhelyeiket. A táltosok különleges alkalmakkor keményfából máglyát raktak. Közepébe gyorsan gyúló puhafát tettek. A máglya lángja magasra csapott. Különböző alakzatokat vett fel. Aranylovas, griffmadár, aranyszarvas. Ebből jósoltak. Ez a tudás ma is él.

118


Székely Kalendárium – 2017 Fotó: Kocsis Károly

Figyelmeztető tábla a székelyvarsági vízesésnél

Az erdővidéki bíró esete Egy erdővidéki falu bírója kint kaszálgatott az erdőhöz közeli tagban. Mikor leült falatozni, odament hozzá egy öreg. Nem ismerte, de szívélyesen hívta, faljon vele a tarisznyából. Köszönte az ember és letelepedett. A szokásos „hogysmintek” után csak annyit mondott, ki kell hirdettetni a kisbíróval, hogy akik „száraz hurutban” szenvednek, mármint akiknek „baj van a Mejjében” (TBC – szerk), ne menjenek a legelőkre, a kaszálókra, ne pökjenek a földre, mert a marha, ha e fűből eszik, megfertőződik, ettől a teje is rossz lesz, továbbadja a bajt az embereknek is, mindazoknak, akik a tejéből isznak. Majd tisztesen köszönte az ételt, és elment azon a mezei úton, melyiken érkezett. A falu bírója töprengett ezen egy nagyot. Majd szólott a falu vénjeinek a dolog ügyében, úgy döntöttek, mégis jobb lesz kihirdetni, bizonyosan egy tudó ember lehetett a titokzatos látogató. Az asztal fiókjában őrizgettek egy kopott, pepita hátú számtanfüzetet. Ez rejtette az idős gazda apjának falusi bírósága alatti feljegyzéseit. Mikor beleolvastam, és rá-

kérdeztem, csak ennyit mondott: „Az öregek soha nem hazudtak!” Másik feljegyzés meg arról tudósít, hogy: „Ez évben... közhírré tétettem a küsbíróval (a falu dobosa – szerk.) az alábbiakot: Minden olyan portán, hol a majorságon észleltetik, hogy sokat tikog, elesett, a teljes állomány kiirtasson. A tetemek elégettessenek, vagy a meszes gödörbe tétessenek, úgyszintén az ólak ganyéi (trágyája) is. Aki ezt a foglalatosságot végzi, három réteg tiszta gyolccsal az orrát és száját békösse, ruháját köténnyel védje, mert e vész az emberre is könnyen átterjedhet. Majd ezen gúnyadarabokot es égesse el. Kezét aztán nagyon meleg vízben mosószappannal többször is mossa meg!”

A sánta iskolamester és az öreg táltos

Egy palotailvai öregasszony ezt mesélte el: „Egy napon a kissé sánta iskolamester kint gombászott a közeli erdő szélén. Odament hozzá egy ősz, szikár öregember. Köszöntötte, majd belenézett a kosarába, látta, hogy jó gombákat szedett, és megkérdezte, ismeri-e a füvek, virágok titkait. Elámult erre nagyon

119


Székely Kalendárium – 2017 a tanító! Hogy ismeri-e?! Hát tanult ám „tanítvány”, gyűjtötte a növényeket, száő botanikát is a nagyenyedi kollégium- rította nagy gonddal, majd papírzacskókban. ra ráírta a szedés pontos idejét, helyét és – Na, ha igen, mondaná meg, ez itt mire a nap állását is. Nézte a felesége, de nem jó. – Az öreg rábökött egy jelentéktelen kis kérdezett semmit, mert ismerte az urát, gyomra. mindig gyűjtött teának valót télire. De – Hát... – vonta meg a vállát a tanító. ennyit és így még soha. – Na, ugye! Jól figyeljen csak ide! Rossz Eljött az első nagy háború, a tanítót idők jönnek ránk nemsokára. Nem lesz or- behívták, és mivel nem volt nagy baja a vos, nem lesz patikus, nem lesz gyógyszer lábának, besorozták őt is. Az egyik hadelsem. Kelmedet meg tán nem viszik el a frontra. Holnap hajnalosan ide kigyüjjön A tűz mellett történt a fehér ló kelmed es egy plajbásszal és irkával, én es feláldozása. A tűz és a Nap tiszteleitt leszek arra. De hozzon ám élelmet es te azonos volt. A tűzáldozat egyben magának, mert napszentülte utánig itt kell a Nap tiszteletére tartott tor is volt. maradnia. Azzal elköszönt, és hátra sem tekinHogy mi a tor? Ma úgy nevezzük, tett, visszament az erdőbe. Egész éjjel hogy áldozati mise. Szentségeket ezen töprengett a tanító, de hajnalosan osztanak ki. Ugyanígy történt a mégis elindult, kosárral a karján, tariszszentségek kiosztása őseinknél is. A nyával a vállán. Mondta az asszonyának, feláldozott ló szívét, máját, miután hogy csak késő este jön majd haza. Lehet, megvizsgálták a táltosok, a tűznek átnéz a szomszéd faluba a komájához is. adták. Húsát szétosztották. Miután Sokszor történt ez meg, nem volt feltűnő a máglya tüze leégett, elnyújtották a feleségének sem. a parazsat, és a résztvevők mezítláb Az öregember már ott várta a tanítót végigsétáltak rajta. Senkinek soha az erdő szélén. Nem sokat beszéltek, tüsnem lett semmi baja. Ez volt a tűz tént hozzáláttak a munkához. A tanító jól általi tisztulási szertartás. A tűznek férfi jellege (princípium) volt. A narajzolt, így könnyebben ment a jegyzetepot tisztelték általa. A papok között lés is. Az öreg nemcsak a növényeket és a volt egy szakosodás. Például a Ráfőzetek hatásait magyarázta el, hanem azt kosmezőtől északra eső területek is, hogy melyiket mikor, milyen évszakvoltak a vizek szellemeinek áldozott ban, napszakban kell gyűjteni. Még arra helyek. Még 1960 körül is mocsaras is kitért, a nap sugarainak miként kell érvidék volt. A vizek papja egyben niük a növényt, hogy a kívánt hatása leFelcsík parancsnoka is volt. Leggyen a belőle készített szernek. De azt is többször a családban öröklődött ez a lelkére kötötte a tanítónak, hogy Istent, a tisztség. A vizek papjai voltak a Jézust soha ne felejtse el segítségül hívni, Lázárok (Láz = vizes terület, úr, ár) amikor főzetet készít, és ezzel gyógyít. – eredetileg tisztségnév. A víz női Meg se köszönhette tán a tanító, olyan jellegű… gyorsan tűnt el az öreg az estében. Több éven át minden áldott nap kijárt ezután a

120


Székely Kalendárium – 2017 látó irodába vezényelték szolgálatra. Hazamegy búcsúzni, csomagolni, csak ekkor Táltosaink két utat jártak végig. Az mondta el a feleségének, hogy miért járta első, mikor kisgyerek korában felfedeannyit a mezőket, az erdőket, és hogy mizik szellemi erejét és kiveszik abból a ért írta rá mindre azt a sok tudnivalót. Átközösségből, ahol született. Zárt kolosadta a füzeteit is, és meghagyta, hogy tatorszerű közösséghez kerülnek, ahol nulmányozza azokat, és használja, ha a megtanítják az emberek hasznára keszükség úgy hozza. Az Istent és Jézust sozelni kivételes erejüket. A második, hase felejtse segítségül hívni – hangsúamikor az első beavatás után azonnal lyozta. Azzal elköszönt és ment a kötelesbesorolják az idegenbe induló kereskeségére. delmi vagy hadműveletekbe. Mire visszakerül, már középkorú ember, és Lehull a lepel a titokról akkor egy sor próba alá vetik a beavaA felesége a távolléte alatt bizony főzte tottak. Kevés embernek adatik meg a a gyógyitalokat, készítette a kenőcsöket, ha táltos képesség, és a táltosok általában kellett. Mert más gyógyító nem volt a falunagyon hosszú életűek. ban, de még a közeli kisvárosban sem maradtak orvosok, patikusok ezekben az időkben. A háborút szerencsésen átvészelve, szélt az emberekkel mindenről. Hát szóra hazatért a tanító is. Amikor megmelegedett szó következett, és elmondták, hogy a taa szíve otthonában, kiállt a kapuba. Min- nítóné asszony miképpen gyógyított. denki örömmel üdvözölte. Idő teltével Csak ekkor merte a tanító is elmesélni a egyszer egy gazda szóvá tette, hogy soha történetét a különös öreggel. Megeskünem megy be a kocsmába, mint azelőtt dött, hogy soha sem látta addig azt az emszombatonként este egy szóra. bert, aki őt tanította minderre. Még azt is Következő szombat este elment a ta- hozzátette, hogy végig úgy érezte, mintha nító is a kocsmába. Nem ivott mást, csak maga Jézus Krisztus lett volna az, aki vele vizet, és hallgatta a falusiak beszédeit, be- szólt öregember képében. Pedig hús-vér Fotó: Vitos Hajnal

Megtörten

121


Székely Kalendárium – 2017 Fotó: Balázs Ödön

Egy évszázados mosoly – Rugonfalva 2011

ember volt ám a javából, mert csoda jó étvággyal szalonnázott, vöröshagymázott vele! Látva zavarát, a falusiak azzal nyugtatták tanítójukat, hogy bizonyosan fényember, mester volt a különös öreg. Mert bizony errefelé még mi is tudunk az ilyenfélékről – tette hozzá különös hangszínnel a mesélő ilvai asszony. Bosnyák Sándor gyűjtéséből tudjuk, hogy „néphitünk szerint Jézus Krisztus az égi táltos.” De Jézust még a fény fiának is

nevezik! Máig egy szót sem szóltam ezekről a tudást őrző hagyatékokról, elbeszélésekről. Talán azok közül egy sincs már az élők sorában, akik nekem ezeket megmutatták, elmondták, így nem vethetik a szememre a fogadalomszegést. De ha láthatnák Isten mai világát, bizonyosan mind feloldanák a tilalmat, hadd tudják meg a maiak is, nem voltak az őseink sem teljesen tudatlanok. C. Némethi Enikő

Maroshévíz fő kikötőhelye volt a Marosnak, központja a tutajkereskedésnek. Ettől tovább az 1800-as évekig nem volt út. Meleg források buzognak itt fel. Rákóczi György fejedelem 1638-ban maga is meglátogatta ezt a helyet. Ma tízpercnyi autóútra van tőle Göde, ahogy mi mondjuk, de a románok ősi nevét használják – Gudea. Mit keres itt a sumér papkirály? Mi tanultuk történelemből, hogy ő az első törvényalkotó. A Maros fölé emelkedik a Magura csúcsa. Azokat a hegyeket nevezték így őseink, melyek tetején mágus szentélyek álltak. Erről két patak folyik a völgybe, mint a sumér papkirály kezében lévő kehelyből. Négy szikla felé, melyek valamikor oroszlán alakúak voltak. Orbán Balázs Leó szikláinak nevezi őket. Hasonlót Indiában találunk, mint az Asóka, a Csomolungma tövében élő magar népből származó nagy király által állíttatott kőoszlopokon. A helyiek szerint minden hetedik évben ide száll le a Nagy Táltos, hogy megszemlélje a székelyek helyzetét. Érdekessége a Gyergyói-medencének, hogy a régi családok nevei Indiában is sűrűn megtalálhatók hely- és családnevekben. (A keretes írások Barabási László A székelyek története című művéből származnak)

122


Székely Kalendárium – 2017

A román pap a gyimesi hiedelemben A román pap alakja a romániai magyar népi kultúra egyik, a román kultúra hatásának tulajdonítható legjellemzőbb sajátossága. A gyimesi csángók főként a rontás elhárítása, a bekövetkezett károk megszüntetése és a károkozó elleni szankciók foganatosítása végett fordultak hozzá. A román pap a hivatalos ortodox vallás lelkésze, akinek jogában áll családot alapítani. E tekintetben velük szemben állnak a szerzetesek, kalugerek, akik nőtlenséget fogadnak, és fizetség ellenében mágiát gyakorolnak. Ezt a „szolgáltatást” mind az ortodox, mind az egyéb felekezetűek számára biztosítják. (Keszeg: 335–336). Ezért szentnek tartják őket, és úgy gondolják, önmegtartóztató életvitelük folytán eredményesebb szolgáltatást képesek nyújtani. Ugyanakkor az ortodox lelkész papi tevékenysége is kiegészül egyfajta gyógyító-rontó, fehér-fekete mágusi szerepkörrel. (Czégényi 1999: 32; uő. 2001: 156). A gyimesi közösség tagjai, ha román paphoz szeretnének fordulni, akkor Moldvába – vagy ahogyan ők nevezik: a Regátba – utaznak. A gyimesi csángók főként a rontás elhárítása, a bekövetkezett károk megszüntetése és a károkozó elleni szankciók foganatosítása végett folyamodnak hozzá (Magyar: 109), aki közvetítő Isten és ember között, hatalma van a gonosz felett, egyaránt tud segíteni és ártani (Keszeg: 339).

Az ördög ellenlábasai

A kaluger a boszorkányság rendszerében az ördög ellenlábasaként jelenhet meg, aki gyógyító és rontó hatalommal

egyaránt rendelkezik. A román kaluger és a román ortodox pap a „csináltatás”, a rontás végzője, tehát a sorsot befolyásoló akció aktora, egyszerre isteni erőt közvetítő, s ugyanakkor mágikus rítust gyakorló személy. Az ő „csináltatásának” gyakori eredménye valakinek a halála. (Gagyi 2002: 189). A kaluger köré egy bonyolult kapcsolatháló szerveződik. Napjainkban a román pap az, aki a közép-európai boszorkányok minden szokásos szerepét betölti egy személyben. (Pócs: 439). A román paphoz való fordulás nem számít elítélendő cselekedetnek a gyimesi közösség szemében. Gyimesfelsőloki beszélgetéseim során is az körvonalazódott, hogy ez természetes eljárás. Néha csak a titok megfejtését szolgálja, azonban a legtöbb esetben rontó célja is van a pap tevékenységének, s ez már az ártó mágia tárgykörébe tartozik. Főként a nők fordulnak kalugerekhez, többnyire egy „tapasztalt” ismerős társaságában, sok esetben a falubeliek tudtával. Gyakran a közösség tagjai végigkövetik azt, hogy a rontó félen miként teljesedik be a papi rontás. G. M. gyimesközéploki lakos jegyzi meg, hogy a pap imája nem kártyavetés, tehát lényeges különbséget tesz a jósaszszonyok, gurucsás asszonyok és a kalugerek tevékenysége között. Azért is nem

123


Székely Kalendárium – 2017

Csak tiszta lelkiismerettel!

Katolikus papok nem vesznek részt olyan cselekedetek irányításában, mint az ortodoxok, ők nem folyamodnak Istenhez rontó célzattal, nem kérik közbenjárását, hogy valaki kárt szenvedjen azért, mert egy másik embernek rosszat okozott. (B. A. ezt így fogalmazza meg: „A pap a katolikus vallásban azért imádkozik, hogy az Isten fordítsa meg az eszét annak a rossztevőnek, de arra nem, hogy meghaljon, roszszat nem kér.”) A katolikus gyimesiek ezért fordulnak kaluger paphoz, így próbálva biztosítani az isteni igazságszolgáltatást.

tartják bűnnek a román pap rontását, mivel cselekedete az isteni kinyilatkoztatáson alapul, úgy gondolják, a román pap csupán egy közvetítő köztük és Isten között, közbenjárásával nyilatkozik meg Isten végakarata. A kalugerek által közvetített ítéletekkel szemben nincs fellebbezés, Isten a legfőbb törvényhozó és büntető fórum. (Gagyi 2008: 391).

A kaluger papokhoz való zarándoklás leggyakoribb célja nem a rontás, hanem a rontás helyrehozatala. Ez megnyilvánulhat a beteg gyógyulásában, a tolvaj kézre kerítésében vagy az ellopott tárgy megkerülésében (Pócs: 440). A román pap meglátogatásának előfeltétele a tiszta lelkiismeret. Abban az esetben, ha valaki úgy fordul hozzá, hogy közben ő követett el valamit azon személy ellen, akiről azt állítja, hogy megrontotta őt, a rontás visszaszáll rá. Az adatközlők elbeszélése szerint, a kaluger mindig meg is kérdezi „ügyfelétől”, hogy tiszta-e a lelkiismerete, felhívva a figyelmét arra, hogy a „szolgáltatás” negatív következményekkel is járhat. A pap azt is meg tudja állapítani, hogy az illető hazudik-e, ez esetben távozásra utasítja a hozzá fordulót. Román paphoz abbéli meggyőződésből is fordulnak, hogy miközben Isten szolgája, ugyanúgy az alvilág kétes erőinek a mozgatója is. Hatalmát egyszerre tisztelik és félik, az egyéni érdekeik függvényében újra és újra aktivizálják (Czégényi 2001).

Könyvnyitás ábrázolása korabeli illusztráción

124


Székely Kalendárium – 2017 A román pap a könyvnyitás, a tükörFotó: Hokker Edit divináció, a vízbenézés, a forró ólom vízbe öntése és a gyertyaégetés rítusát alkalmazhatja (Czégényi 2001). A szolgáltatás kapcsán két szertartástípus ismert. Az egyik során a pap a templomban felolvassa azt, hogy milyen ügyeknek a megoldását terjesztette Isten elé – ezen nem kötelező a részvétel, csupán a szolgálat árát kell befizetnie a kliensnek. A másik szertartástípusra legtöbbször a szentélyben kerül sor, ez alkalommal a pap egy könyvet vesz elő, amelyből az átkot vagy az imát olvassa, néha ebből tudakolja meg, ki a kár okozója. Számára ez fizikai megerőltetéssel is járhat, egyes helyeken Ortodox pap „imádkozáskor ömlik róla a veríték” (Keszeg: 339–340.). mondása szerint az italába idegen anyaSzerelmi rontás got csöpögtettek, ennek következtében a Egyik adatközlőm, G. M. is hangsú- fiatalember testén elváltozások jelentek lyozta: az a rontásfeloldás, amely a „szent meg, ami viszketegséggel járt együtt. Azt könyv” segítségével történik, sokkal ha- a tanácsot adta A. A.-nak, menjen el a rotásosabb. Olyan esetről is beszámolt, mán paphoz, és adjon misére valót! amikor a paphoz forduló személy a saját Ahogy ez megtörtént, három napra rá kezével nyitotta ki a könyvet, amelyből már érzékelhetőek voltak fián a javulás jeazt követően a kaluger kiolvashatta a ron- lei, igaz, a viszketegsége még sokáig megtó személy nevét. Mindezért nem szab maradt. meg előírt összeget, a páciens dönti el, Hűtlenségért halál mennyi pénzt ad a rontásfeloldásért cseA. A. egy tragikus kimenetelű, szerelrébe. A helyi lakosok annyira bíznak a ro- mi hűtlenséggel kapcsolatos történetet is mán papban, hogy gyakran betegségük elbeszélt. Eszerint egyik szomszédját hűtelmúlását is az ő közbenjárása eredmé- lenség miatt érte a halál: a falubeliek vényeként fogják fel. Ha az orvosban csa- leménye szerint miseszolgálat vetett vélódtak, utolsó mentsvárként a kalugerhez get az asszony életének. Azt gyanították, a férj tudomást szerzett felesége hűtlenfordulnak. Egy másik adatközlő, A. A. a saját fiá- ségéről, ezért misére valót adott a kaluger val megesett történetet mesélte el. A fiú papnak. Más vélemények szerint az aszszerelmi rontás áldozata lett, erről az any- szony korábban birtokkal kapcsolatos haja egy falubeli asszonytól szerzett tudo- mis esküt tett, s ezért Isten megbüntette mást, búcsú alkalmával. Az asszony el- őt.

125


Székely Kalendárium – 2017 Egy másik adatközlő, B. A. elmondása szerint SáncpatakFelhasznált irodalom: ban olyan kaluger papok is teCzégényi Dóra: Magyar-román interetnikus vékenykednek, akik gyertyát kapcsolatok vallási vetülete (1999) vetnek. Ez az eljárás abban nyilCzégényi Dóra: A hiedelem és hiedelemszövánul meg, hogy meggyújtanak veg mint reprezentáció (2001) egy gyertyát, és amellett addig Czégényi Dóra: Román pap – szócikk a Roimádkoznak, amíg az elég. Ez mániai Magyar Lexikonban (2011) alatt meghal az a személy, aki Gagyi József: Boszorkányság Máréfalván rosszat követett el. (2002) Az édesapjával történt meg, Gagyi József: „Az egy szent testület…” A kaluhogy egy alkalommal ellopták a gerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a „prószőnyegüket. Ezt követően a teba kultúrája” társadalmi szerepéről (2008) lepülésen megjelent egy kaluger Keszeg Vilmos: A román pap hiedelemköre pap, akinek a családfő misére (1996) valót adott azért, hogy büntesse Magyar Zoltán: A csángók mondavilága meg a tolvajt. Néhány hétre rá a (2003) gyanúsított személy a pallóról a Pócs Éva: Sors, bábák, boszorkányok. Archaipatakba zuhanva hirtelen megkus sorsképzetek Közép-Kelet-Európa hiedehalt… lemrendszereiben (2001) Dr. Salló Szilárd Fotó: Rozsnyai Hunor

Gyimesi tavasz

126


Székely Kalendárium – 2017

Mentik a Teleki-kriptát A gernyeszegi, sáromberki és marossárpataki Teleki-kastélyok mellett a főúri család kriptái is a látványosságok sorát bővítik. Igaz, ezeket már több alkalommal feldúlták a „kincskeresők”, úgyhogy aranyat, ezüstöt már nemigen rejtenek, de művészettörténeti értékeket annál inkább. A közelmúltban a marossárpataki Teleki-kripta körül történtek takarítási, feltárási, konzerválási munkálatok. A marossárpataki, régi – sajnos, mára már lebontott – Teleki-kastély dombjának a keleti oldalában kialakított üregbe épített sírbolt valószínűleg már a 18. század derekán elkészült. A kripta bejáratát aztán a 19. század elején építették. Ehhez hasonló, piramis alakú kripta ezen kívül kettő van még Erdélyben: Csombordon a Kemény-kripta és a kolozsvári Házsongárdi temetőben található Mauksch-Hintz-kripta. A műemlék értékű síremléket Orbán János művészettörténész a következőképpen jellemezte: „A kripta bejárata elé faragott mészkőből készített, piramist idéző falat rak-

tak, ez előtt két zömök dór fejezetes oszlop által tartott, mészkőből faragott gerendák alkotnak portikuszt. A belső tér két oldalfalában alakították ki a sírfülkéket, az ezek fölött található téglalap alakú falfülkéket vélhetően a feliratos sírkövek számára képezték ki. Az épületbelső állapota napjainkban igen rongált, a sírkövek egy része elkallódott, másik része megrongálódott. Napjainkban többek között Teleki Mihály, Teleki Eszter, Teleki Lajos, Teleki Károly rossz állapotban lévő sírkövei találhatóak még meg az épületben… Maga az építmény szép erdélyi példája a 18–19. század fordulóján dívó, klasszicizmusba hajló építészeti

A Teleki-sírbolt belsejében barbár módon darabokra tört sírkövek. A mentés szakértők vezetésével történt

127


Székely Kalendárium – 2017 Az egyiptomizáló empire motívumok másik erdélyi képviselője a szintén nehéz időket megélt csombordi Kemény-kripta, mely „a Marosig kiugró dombfokon fehérlik”. A piramis alakú építmény a gyerőmonostori br. Kemény család temetkezési helye volt a 19. század elejétől a II. világháborúig. Előbb a háború idején, majd a rendszerváltást követő zavaros időszakban gyalázatos módon feldúlták. Az elkövetők bizonyára nem tudták, hogy azok, akiknek testi maradványait szétszórták, sok mindent tettek a falu közösségéért, románért, magyarért egyaránt. „Vajon milyen lelkiismerettel fogyasztották vagy éppen fogyasztják templomukban a Szentséget azok, akiknek keze tisztátlan maradt?” – tették fel a kérdést a kripta új „gyámjai”, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium végzős diákjai (XII. C., 2012–2016), akik a Fogadj örökbe egy műemléket című versenyre való benevezésükkel virtuális emléket is állítottak a kriptának (Facebook-oldal létrehozásával), de ami ennél is fontosabb, fáradságos munkával kitakarították, a környékét rendbe rakták.

Muszáj volt a dicső elődök nyugalmát is megzavarni, de ezúttal nem sírrablás szándékával. Csombord, Kemény-kripta

formanyelvnek, az egyiptomizáló motívumok a napóleoni idők empire ízlésvilágát tükrözik. A piramis alakú síremlékek népszerűek ebben az időszakban: legismertebb a századfordulón Mária Krisztina Habsburg főhercegnő számára a bécsi Augustinerkirchében Antonio Canova által készített emlék...” Ezen sorok írója először 2005. július 20-án járt a sárpataki kriptánál, amely akkor nagyon elhagyatott, megrongált álla-

potban leledzett. A sírbolt belsejében barbár módon darabokra tört sírkövek feliratai közül – a bent uralkodó félhomály miatt – egyetlen egyet sikerült elolvasni. Ez a felirat a következőket adja az utókor tudtára: „Itt nyugszik széki g. Teleki Eszter szül. 16. mai. 1838. meg holt 22. jul. 1851.” A későbbiek folyamán aztán némi pozitív hozzáállást, odafigyelést észlelhettünk, a kripta bejárata körül aránylag tisztaság volt, és a bejáratra áttört szerkezetű

128


Székely Kalendárium – 2017 vasajtót szereltek, amit lakattal zártak. A sírbolt belsejében azonban továbbra is nagy rendetlenség honolt. 2016 áprilisában két szakember – Orbán János művészettörténész és Ferenczi Márton régész – vezetésével lelkes helyiek dolgoztak a sárpataki kriptánál. „A sírköveket, sírkőtöredékeket több ember segítségével kivittük a kriptából, ahol letakarítottuk, lefényképeztük, majd visszavittük a helyére. Az én feladatom az, hogy ezeket lerajzoljam, mert a fotókon nem nagyon látszik a felirat és a díszítő motívumok. A rajzokat tervezzük hozzácsatolni egy szaktanulmányhoz, amely majd a kripta történetét mutatná be” – tájékoztatott Ferenczi Márton. A helyi önkormányzat és a Teleki örökösök a kripta szakszerű renováA marossárpataki, lását tervezik a közeljövőben. empire stílusú Teleki-kripta Nemes Gyula Fotó: Wikimedia

A Házsongárdi temető néhány sírköve a gyógyszerészet első kolozsvári mestereinek az emlékét idézi. Eleinte ide vándorolt felvidéki cipszer-németek űzték ezt a szaktudást és kereskedelmi érzéket egyaránt megkövetelő mesterséget. A Mauksch család alapította az első gyógyszerészdinasztiát, gyógyszertáruk azóta múzeummá vált. A Mauksch–Hintz-kripta a temető egyik A Mauksch–Hintz-kripta a Házsongárdi temető egyik legpatinásabb épülete. Igazi klasszicista legpatinásabb épülete építmény, a tervező mintha Antonio Canova síremlékeiből ihletődött volna. Valószínűleg Lassgalner Eleonóra (1786–1850) építtette első és második férje számára veje, Hintz György (1808–1876) lutheránus lelkész hathatós támogatásával. A portálé egyik domborművén az 1835-ös évszám az építés idejére utalhat. Az egész kripta piramis alakú, kőlapokkal borított, a keleti oldalon a piramis síkjából kiugrik a négy dór oszlop tartotta timpanonos portálé. A Mauksch– Hintz család mintegy hat nemzedéke az 1750-es évektől az 1980-as évekig állt a kolozsvári gyógyászat szolgálatában, mindnyájan az evangélikus-lutheránus egyházban is felelősségteljes tisztségeket töltöttek be. (Gaal György, Szabadság, 2009. május 13.)

129


Székely Kalendárium – 2017

Ön felismeri ezt a házat? Magyarországi olvasónktól, Novreczky Jánostól kaptuk az alábbi, felhívásszerű levelet. Azt az udvarhelyszéki házat keresi, ahol édesapját fogadták a magyar hadsereg 2. bécsi döntést követő bevonulásakor. „A 2. bécsi döntés után, szeptember 5-ével a magyar királyi hadsereg átlépte a trianoni »gúnyhatárt«, és megkezdte az erdélyi bevonulást – írja levelében. – Az első állomás szeptember 5-én Szatmárnémeti volt, majd sorra jöttek Erdély és Székelyföld. Talán… még mindig vannak élő szemtanúk, akik a Szatmárnémeti–Kolozsvár–Szé kely ud var hely– Csíkszereda stb. útvonalon virágot szórtak a diadalmenet katonái elé, akik városról városra meneteltek… Édesapám (a csatolt képen szerepel) századával 1940. szeptember 1-jén indult Pécsről, a Fe-

renc József Kaszárnyából, szeptember hónapban egy Udvarhely környéki gazdánál kaptak szállást. Keressük azt a házat, helyet, ha a kép alapján beazonosítható...” Nos, ha valaki felismeri a házat, kaput, kérjük, írjon a szekely@kalendarium.ro email-címre, hátha közösen bevihetünk még egy érdekes színfoltot a magyar történelem eme gyönyörű fejezetébe! A levelet mi majd továbbítjuk Novreczky Jánosnak, és szándékaink szerint fel is keressük a portát, az ott élő családot, lássuk, mit tudunk kihámozni az emlékekből.

130


Székely Kalendárium – 2017

Román pénzérmék magyaros arcai Székelyföldi emberek markában is milliószor megfordulhatott az utóbbi években a sárga színű 50 banis. Talán sokan észre sem vették, hogy ebből a pénzérméből hétféle került forgalomba 2005 nyara óta, pedig egymástól eltérőek, mondhatni összetéveszthetetlenek. És akad köztük magyar vonatkozású is. Némelyik 50 banis elterjedtebb, mások csak ritkán bukkanhattak fel egy-egy vásárlónál, mert azokból az érmékből kevesebbet veretett a román állam. De mind a hét érvényes, hivatalos fizetőeszköz, igaz, a gyűjtőknek is készültek arany emlékérmék, amelyeket a jegybank kínált eladásra. A legutóbbi romániai pénzreform 2005. július 1-jén rajtolt, akkor a névértékek négy nulláját törölték, a 10 ezer lejes bankjegyből 1 lejes lett, és így tovább. Adott határidőig a kétféle névérték volt forgalomban, ugyanazon vásárlóértékkel. Az új lej, avagy erős lej 50 banis pénzérméjének 2005. és 2006. évi kiadású példányai nagyon egyszerűek, egyik oldalon a România felirat, a kibocsátás évszáma és az országcímer látható. A másik oldalon 12 milliméter magas 50-es szám, alatta a bani szó. Következett ezek után hat különleges érme, amelyek mindegyikén másmás méretű a névérték száma és az országcímer, s az elhelyezés, a forma is eltérő. Az igazi sajátosság azonban az... érem másik oldala, az ott látható portrék, ábrák.

• 2010 – Aurel Vlaicu (1882–1913) feltaláló, a repülés egyik úttörője. A saját készítésű repülőgépével történt első repülésének (1910) századik évfordulójára emlékeztet az érme. Aurel Vlaicu magyar és német tannyelvű iskolákban járt, előbb a szászvárosi Kun Kocsárd Református Gimnáziumban tanult, később Nagyszebenben érettségizett, mérnöki tanulmányait 1902-ben kezdte a budapesti Műegyetemen, majd megszakítással Münchenben folytatta. • 2011 – Mircea cel Bătrân, Havasalföld fejedelme (1386–1418). Több román leírás szerint első felesége, Mara (Mária) erdélyi magyar-német (szász) nemesi családból származott. • 2012 – Neagoe Basarab, Havasalföld kun származású fejedelme (1512–1521). A krónikák kiemelik, hogy trónra lépése után rögtön a „magyar szomszédokkal” való baráti kapcsolatokra törekedett. • 2014 – Vladislav I. Vlaicu, Havasalföld fejedelme 1364-től 1377-ig, élete végéig. Édesanyja Dobokay Klára, a magyar királyok távoli rokona volt. • 2015 – a pénzreform tizedik évfordulójának tiszteletére kibocsátott érmén

131


Székely Kalendárium – 2017 Hunyadi János származása a mai napig nem tisztázott egyértelműen. Abban nagyjából egyetértenek a történészek, hogy egy havasalföldi eredetű szörénységi kenéz, bizonyos Voicu (Vojk) és Morzsinai (Marsinai) Erzsébet fia lenne, csakhogy már Heltai Gáspár krónikájában az a változat szerepel, hogy – törvénytelen – apja Zsigmond magyar király (és később német császár is) lenne. Ezt támasztja alá az a tény, hogy volt Hunyadinak egy János nevű, úgyszintén nagy törökverő hírében álló öccse, aki bátyjával együtt 1439-től haláláig viselte a szörényi bán címet, 1440-ben vagy 1441-ben esett el csatában. Gyulafehérváron temették el, de földi maradéka nincs ott a Hunyadiak székesegyházi síremlékében (bár a neve szerepel rajta). Miért lett volna egy családnak két János nevű fia? Hunyadi János törvénytelen származásáról egyébként hivatalosan is szó esett 1490. június 7-én, az országgyűlésen! Kevésbé ismert a török származásáról szóló verzió, holott maga Hunyadi magát kétszer is a szultán vérrokonának nevezi egy II. Mohamedhez írt levelében. Egyes feltételezések szerint az anyja Nagy Lajos király özvegye, Erzsébet anyakirályné lenne, Kotromanics István bosnyák király lánya, apja pedig egy bizonyos Giovanni Scaligieri nevű olasz udvaronc, később Erzsébet kisebbik lányának, Hedvig lengyel királynénak nevelője és titkára. „Miután a balkáni fejedelmek kénytelenek voltak elelküldeni lányaikat a szultán háremébe, a Kotromanicsok közvetlenül is, de a szerb fejedelmi családdal való rokonság révén is beleelegyíthették vérüket a török császári dinasztiáéba” – írja Szőcs István a Szabadság 1996. jan. 24-i számában. Ugyanő a lengyel eredetet célzó teóriára is felhívja a figyelmet, mondván, „a lengyeleknél is van Corvin nevű család, és más lengyel és észak-magyarországi nemesi családoknak is volt hollós-gyűrűs címerük”. És ha már a címernél tartunk: „a holló, csőrében aranykarikával, koronggal vagy gyűrűvel, a pénzkölcsönzők, azaz a bankárok jelvénye volt”, azaz nem zárható ki, hogy Hunyadi János apja, nagyapja pénzfelhajtással foglalkozott, a család pedig úgy kerülhetett az ország élére, ahogyan manapság is a pénzügyi háttérhatalom képes lecserélni a neki nem tetsző államfőket. Annyi bizonyos, bármilyen vér is csörgedezett az ereiben, Hunyadi János magyarként élt, harcolt, és magyarként is halt meg. Nemcsak a koronázási esküjét mondta magyarul (bár latinul volt szokás akkoriban), hanem halálos ágyán is magyarul búcsúzott.

a Román Nemzeti Bank (BNR) központi épülettömbje látható, a másik oldalon az első 50 banist idéző ábra, az eredetinél kisebb méretű számmal. • 2016 – Hunyadi János, 1446 és 1453 között Magyarország kormányzója. Kiváló hadvezér, győztes

132


Székely Kalendárium – 2017 Lapul a forintja? Köztudott, hogy sokan – főleg falun, de városon is – a megspórolt, pillanatnyilag tartaléknak számító pénzüket otthonukban tartják, őrzik különböző rejtekhelyeken, „párna alatt”. Akinek van ilyen jellegű és hosszú ideig elfekvő házi takarékja, nem árt, ha követi a híreket. Számtalanszor előfordult már a modern kori pénzkibocsátások kezdete óta, hogy az elrejtett bankjegyek érvényüket veszítették, kimentek nemcsak a divatból, hanem a forgalomból is... A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közlése értelmében csak év végéig, 2016. december 31-ig lehet használni a régi 20 ezer forintos bankjegyeket. Onnantól kezdve 3 évig a magyarországi postahivatalok és pénzintézetek még becserélik a régi 20 ezer forintosokat, 2036-ig pedig az MNB beváltja. Az év végi határidő után azonban bárkinek kellemetlenséget okozhat az, hogy hirtelen nem használhatja vásárlásra, szolgáltatások, menetjegyek stb. kifizetésére. Ezért ajánlatos idejében élni a díjmentes becserélés előnyeivel, lehetőségével. Azokat a húszezer forintos bankjegyeket vonják vissza, amelyeket 2015 előtt bocsátott ki a jegybank. Az új 20 ezer forintos bankjegyet tavaly szeptember 25-én mutatták be hivatalosan, rajta Deák Ferenc (1803–1876) néhai igazságügyi miniszter portréja látható. Már több mint 38 millió darab van forgalomban. A szintén felújított 10 ezer forintos bankjegyekből több mint 122 millió darabot bocsátottak ki ez ideig. Az MNB szándéka az, hogy 2018-ig a hat magyar bankjegy (forint) mindegyike új címlettel kerüljön forgalomba.

csatáiról gyakran említik „törökverőnek”. Származása vitatott, feltételezések és legendák lengik körül. A román jegybank által kibocsátott emlékérme ürügye és magyarázata a Hunyadi János erdélyi vajdává való választásának 475. évfordulója (1441). Az érme egyik ol-

dalán Hunyadi János portréja, valamint a Iancu de Hunedoara félköríves felirat és az 1441–1456-os évszámok láthatók. Az érme másik oldalát Vajdahunyad vára uralja, a névérték 50-es számának alig maradt hely a két főtorony között... Botos László

133


Székely Kalendárium – 2017

Székelyek Erdély védelmében A nagy háború 1916-os nyarának végén magyar szempontból az egyik legjelentősebb fejezetéhez érkezett. A Román Királyság megtámadta Erdélyt, s mindenütt előrenyomulásba kezdett. A fordulópontot a pálosi csata jelentette, ahol a 82-es székely bakák páratlan hősiességről tettek tanúbizonyságot. Ahogy a 2016-os Székely Kalendárium alapkiadásának hasábjain már írtam róla, 1916. augusztus 27-én a Román Királyság megtámadta Erdélyt, s ezzel a világháborúban először fenyegette közvetlenül idegen erő az ország magyar anyanyelvű lakosságát. A monarchia hadvezetése nem volt felkészülve a támadásra. Bár – értesülve az antant és a Román Királyság közötti tárgyalásokról – augusztus közepétől rohamtempóban csoportosította át csapatainak egy részét Erdély védelmére, az országrészben a hadüzenet átadásának (és az azonnal meginduló támadás) pillanatában mindössze a nagyszebeni szász származású Arz Artúr tábornok vezette 1. hadsereg állomásozott, mely augusztus 28-án mindössze 10 ezer főt számlált, így a támadók vele szemben mintegy nyolcszoros túlerőben voltak. A cs. és kir. 82. székelyudvarhelyi gyalogezred (történetét lásd a 2014-es Székely Kalendáriumban) utolsó szállítmányai augusztus 18-án érkeztek meg a brassói állomásra. A visszaemlékezők szerint a közelgő román támadástól tartó helyi lakosság nagy örömmel fogadta a székely legénységet, amelyet a város különböző laktanyáiban szállásoltak el. A frontról érkező egységek mellé hamarosan beérkeztek Székelyudvarhelyről az ezred menetzászlóaljai is, melyeket a háborúban a hátországi kiképzés és a frontra történő szervezett utaztatás céljából alakítottak.

Miután ezeket – hogy minden alakulatrész harcértéke közel azonos legyen – szétosztották a tábori (frontról érkezett) századok között, az egyes zászlóaljak elfoglalták a számukra kijelölt határőrizeti szakaszt, mely a Királykőtől a Dong-havasig tartott. Erre a területre alig több mint 3000 fegyveres jutott, akiknek egy részét a korábbi veszteségek miatt kivérzett alkalmasabb korosztályok helyett bevonultatott, 18 és 50 éves férfiak képezték.

A román betörés

Az ezredparancsnokság augusztus 27én 22.30-kor elrendelte a szigorú harckészültséget, mely indokoltnak bizonyult, mivel 23 órakor az ezred védelmi vonalán el is kezdődtek a lövöldözések. A román csapatok először a határállomások kevésbé felkészült csendőr- és pénzügyőrőrseit támadták, melyek legénységei felkészületlenségükből adódóan jelentős veszteségek mellett tudtak csak visszavonulni. A 82esek éjfél tájékán kerültek először jelentősebb tűzharcba, az előretolt 4. századot a Tömösi-szorosban vetette vissza a túlerő. Az aránytalan küzdelemben a székelyek a teljes arcvonalon kénytelenek voltak meghátrálni, csupán itt, a Tömösi-szorosban sikerült a főállásokból kiindult ellentámadásban időlegesen visszaverni az ellenséget. A székely legénység ezután sikeresen megvetette a lábát, visszavonulnia végül nem a

134


Székely Kalendárium – 2017 Az ellenfelek helyzete a román hadüzenetkor

szemből érkező támadás, hanem az időközben máshol betört, a hátát fenyegető román csapatok miatt kellett. Augusztus 28-án az ezred kénytelen volt kitelepíteni Brassót, az ezredtörzs Almásmezőn rendezkedett be, s a csapatok is új állásokat foglaltak el. A következő másfél nap jóval nyugodtabban telt, úgy tűnt, a románok egyelőre megelégedtek Brassó nagy sikernek tekintett megszerzésével, nem folytatták tovább észak-nyugati irányú előrenyomulásukat. Augusztus 30-án azonban a román hadsereg nagyszabású átkaroló hadműveletbe kezdett, melynek eredményeként a nap közepére bekerítették a 82-eseket. A székelyek azonban az utóvédként hátramaradt 9. század kivételével átvágtak az ellenséges csapatokon, és Újsinka közelében újabb állásokat foglaltak el. Az éhező legénység morálját nagyban javította az ott magukhoz vett meleg étel. Ezt már az időközben beérkezett 9. század katonái is

együtt tudták fogyasztani társaikkal, mivel az ezred zömének biztosítása után ők is kitörtek a román gyűrűből. A következő napokban az ezredparancsnokság minden irányban járőröket küldött ki, amelyek azonban északon Sárkány, délen Zernyest vonaláig nem ütköztek ellenségbe.

Visszavonulás Petekig

Ennek ellenére az ezred helyzete kilátástalannak tűnt. A román előrenyomulás ugyanis Fogaras térségében nem ütközött ellenállásba, ezért a 82-esektől nyugatra

135

Temetőszentelés Bereckben (1917)


Székely Kalendárium – 2017 att bekövetkező román zavarodottságnak Tábor az Ojtoz völgyében (1917) tulajdonították azt a tényt, hogy a kezdetben heves támadásuk másnapra kifulladt, Halmágy időlegesen székely kézen maradt. Sőt, a szeptember 8-ai újabb nagy erejű támadást is sikerült visszaverni, a következő három napban pedig előőrs-csatározásokon kívül nem is történt semmi. Időközben azonban a 82-esek mögött ismét romlott a helyzet: a románok Csíkszeredán és Székelyudvarhelyen, illetve Gyegyóalfalun keresztül egészen Parajdig nyomultak előre, az ezredet és a környező csapatokat tehát újólag a bekerítés veszélye fenyegette. Ezért az ezred szeptember 11éről 12-ére virradó éjszaka, mintegy 40 kilométeres erőltetett menetben elhagyta már lényegesen mélyebben járt Erdély te- Halmágy térségét, s Szászbudára vonult rületén, mint ahol a székely ezred védelmi vissza. Itt egy napot pihentek, majd 13-án állásai húzódtak. Mindehhez hozzájárult, Petekre mentek. Ez volt a román betörés hogy észak-keletre, Háromszéken is meg- óta az első székely község, ahol megjelenjelentek a román csapatok, melyek, ha ösz- tek, ezért érthető, hogy a helyi lakosság el szeköttetést tudtak volna teremteni a Fo- nem menekült része nagy ünneplésben régaras környékén előrenyomulókkal, beke- szesítette „fiait”. A következő napok ismét ríthették volna az ezredet. Ezért nem volt az állások elfoglalásával, előőrsök, megfimás választás, ismét északabbra kellett vo- gyelők kiküldésével teltek. Goldbach hadosztályparancsnok nulni. Szeptember 1-jén Sárkányon át Halmágyra érkezett az ezred, ahol újabb állá- azonban ezeket az állásait már nem kísokat foglalt el. Itt Goldbach tábornok, a vánta feladni. A cs. és kir. 71. hadosztálycs. és kir. 71. hadosztály parancsnoka (eh- lyal szemben, az Olt túlpartján álló rohez tartoztak ekkor a 82-esek is) szemlét mán 2. hadosztály ugyanis át akart kelni tartott, s elismerően nyilatkozott a széke- a folyón, és észak-nyugati irányba előrelyek addigi harci teljesítményéről. A román csapatok egészen szeptember 6-ig nem mutatkoztak. Ekkor azonban több irányból támadást indítottak, s velük a székely előőrsök mindenütt heves tűzharcba bonyolódtak. Ugyanakkor egy másik hadszíntéren, a dobrudzsai Tutrakánban a román hadsereg súlyos vereséget szenvedett a központi hatalmak erőitől. A Kőbánya Bereck mellett (1917) 82. ezred későbbi visszaemlékezői az e mi-

136


Székely Kalendárium – 2017 nyomulni. Ha ez sikerült volna a románoknak, az súlyosan veszélyeztette volna A 82-esek hősi helytállását szinte az osztrák-magyar 1. hadsereg Goldbachvalamennyi korabeli magyar, osztrák tól északra álló csapatait, amelyek így és német katonai szakíró kiemeli. újabb hatalmas erdélyi területet lettek Brassónak a közel nyolcszoros túlvolna kénytelenek átadni az ellenségnek. erővel szemben két napon keresztüli Ezért, mikor szeptember 15-én hajnalban védelme szintúgy az ezred dicsőséga románok átkeltek az Olton, a 71. hadtáblájára kívánkozik, mint a korábbi osztály katonái az eddigi védekezés heés későbbi győztes ütközetek. A pályett támadásba kezdtek. losi győzelem pedig a székely virtushoz nem szokott idegen tisztek száKétszeri parancsmegtagadás mára szinte felfoghatatlan haditettA 82-esek különböző csapatrészei a nek számított! A 82-esek és az 1. román támadás hírére Homoróddaróc, hadsereg többi alakulata hősies és Kaca és Pálos térségében nyomultak előszívós védekezésének hatalmas eredre. Mikor az ezred zöme elérte a kacai ménye az volt, hogy a románok egy vasútállomást, a közelben feltűnt egy háhónappal a betörésük után csupán rom zászlóaljnyi, tüzérséggel és hadtápegy-két ponton tudtak 100 kilomévonattal is rendelkező román egység. Anternyire távolodni az ezeréves határnak ellenére, hogy a hadosztályparancs tól, a front legtöbb szakaszán ennél értelmében be kellett volna várniuk a tojóval kevésbé hatoltak Erdély mélyévábbi utasításokat, a székelyek, megpilre. És ennek volt köszönhető, hogy szeptember 18-án, Erich von Falkenlantva az ellenséget, azonnal támadtak. A hatalmas lelkesedéssel indított roham hahayn tábornok vezetésével megalatására a románok felszerelésüket hátrakult 9. német hadsereg hamarosan hagyva megfutamodtak, s a közeli erdőnagyon jó pozícióból kezdhetett táben kerestek menedéket. madó hadműveletekbe, s aratott Itt elkeseredett közelharc alakult ki, Nagyszeben térségében, szeptember melyben a székelyek komoly vesztesége27–29. között elsöprő, s tulajdonket okoztak az ellenségnek. Időközben a képpen a román betörés sorsát megromán tüzérség kissé messzebb lőállást pecsételő győzelmet. A cs. és kir. 82. foglalt, s lőni kezdett a székelyek irányászékelyudvarhelyi gyalogezred hős ba, ám a kapkodásban jóval hátrébb célkatonái még 1917-ben is harcban állzott, a 71. hadosztály parancsnoksága kötak a románokkal az Ojtozi-szoros zelében robbantak a srapnelek. A 82-esek térségében, az itt zajló csatározásokkét százada oldalba kapta a román tüzérról a Székely Kalendárium 2017-es séget és az őket védelmező gyalogságot, tavaszi kiadásában olvashatnak. először a lövegeket vontató lovakat téve harcképtelenné. Ekkor a román legénység állt be a lovak helyére, s maguk próA harc zajára a román 32. ezred (mint bálták lövegeiket a székelyek elől elvon- később kiderült, ezt lepték meg a 82-esek) tatva biztonságba helyezni. segítségére sietett a 12. ezred, be akarván

137


Székely Kalendárium – 2017 píthették állásaikat, annál is inkább, mivel a románok Pálos után 12 napon keresztül mindennemű harci tevékenységtől tartózkodtak. Tették ezt annak ellenére, hogy még mindig háromszoros túlerőben voltak a cs. és kir. 71. hadosztállyal szemben, s ezt – a 82-eseket leszámítva – zömében alig kiképzett népfelkelő és menetalakulat alkotta. A pálosi ütközet tulajdonképpen az ErMegfigyelőballon töltés közben, délyben vívott 1916-os háború fordulóBereck határában (1917) pontjának tekinthető, az addig folyamatoA fotók Lánczi András gyűjteményéből san (de harcolva) visszavonuló osztrákszármaznak (http://fuggoagy.blog.hu) magyar egységek innentől kezdve kezdték kiszorítani az ellenséget az országból. Nagy Szabolcs keríteni a székelyeket. Ezt látva, a dandárparancsnokság utasította a cs. és kir. 82. ezredet, hogy mivel feladatát amúgy is (túl)teljesítette, vonuljon vissza. A székeRomán földön magyar fiúk járnak, lyek azonban a nap folyamán másodszor is Egy nagy hegyen szurony előtt állnak. megtagadták a parancsot, s tovább küzdötNem téveszt a hetes huszár golyója, tek. A számukra kijelölt vonalba végül csak Rákóczi-mars a román gyászindulója. éjjel tértek vissza. Az ütközet mérlege magyar részről 33 halott, 125 sebesült, 183 elMegüzenem a román királynak, tűnt vagy fogságba esett ember. A románok Hogy mi velünk nagyon rosszul járnak, csak halottban több mint 300 főt vesztettek. Mert a magyar nem ijed meg semmitől, Az ezred hősiessége óriási eredményt Nincs is oka félni, csak az Istentől. hozott. A 82-esek „parancsmegtagadásaikkal” döntő mértékben járultak hozzá Hej be búsan nyerít kapitány úr pej lova. ahhoz, hogy a 71. hadosztály ellentámaAzt sem tudja, hol fekszik a gazdája, dásának átütő sikere legyen. A harcok köOtt fekszik egy rezgő nyárfa tövében, vetkeztében a szembenálló román 6. és Három román golyó van a szívében. 22. hadosztályok szétzilálódtak, s ennek következményeként a hadszíntéren hoszTölgyes alatt van egy magas almafa, szú ideig felhagytak a kezdeményezéssel. Vilmos-huszár halva fekszik alatta, Ez utóbbi hadosztályt nemsokára ki is Bajtársai bajonettel ássák a sírját, emelték a 2. román hadsereg kötelékéből, Tölgyesi lányok viszik a koszorúját. s a 21.-kel együtt a román déli határra, a Mackensen vezette erők ellen védekező A harctérről hazafele jönnek a katonák, Duna-hadseregbe csoportosították át. Be sok szőke, barna kislány várja a babáját, Az ütközet után az ezredet Páloson át De csak minden tízediknek jön vissza a párja, Erkedre rendelték vissza. Itt a székely baTölgyes alatt közös sírban nyugszik a babája. kák kényelmesen berendezkedhettek, kié-

138


Székely Kalendárium – 2017

Szocialista fesztiválok Hargita megyében Egymást érik manapság a különböző fesztiválok, népünnepélyek, melyek olykor vallási vagy más jeles események köré szerveződnek, mások csak úgy, a szórakozást szolgál(tat)ván, biztosítják számunkra a találkozások örömét, a közösségi élményt. Nehéz lehet elképzelni például egy Electric Castle résztvevőjének, hogy nem egészen három évtizede még szó sem lehetett ilyen „szabados” tömegrendezvényekről. Politikával mélységekig átitatott fesztiválokból ma sincs hiány, persze, azóta változott mind a cél, mind a tartalom – szerencsére, jó irányba. Az 1968-as közigazgatási átszervezés következtében elkezdődik az új megyék gazdasági és társadalmi megszervezése, a kulturális intézményhálózatok kiépítése. A művelődési életet a megyei pártbizottságok és a párt propagandaosztálya irányította a neki alárendelt szervek segítségével. A kultúráért felelős legjelentősebb helyi intézménnyé a Megyei Művészeti és Kulturális Tanács (Consiliul Judeţean de Cultură şi Artă), illetve a Megyei Művészeti és Kulturális Bizottság (Comitetul Judeţean de Cultură şi Artă) válik,

A Ceaușescu-éra művelődéspolitikáját tekintve, időrendben két nagyobb korszakot különböztethetünk meg: a hatvanas évek végétől a hetvenes évek közepéig (1968– 1975) az „átmeneti engedmények” időszakát, ami egybeesett az új pártfőtitkár hatalmának a kiépítésével, és az ezt követő közel másfél évtizedet (1976–1989), amely a szocialista diktatúra elmélyülését, a személyi kultusz kialakulását jelentette.

amely a megyében történő összes kulturális tevékenység megszervezéséért felelt. Alárendeltségébe tartoztak a színházi, zenei, képzőművészeti, tudományos igazgatóságok, illetve a városi és községi művelődési intézmények (művelődési házak, könyvtárak, múzeumok, kiadók, nyomdák, mozik stb.). Hargita megyében a központi hatalom jóváhagyásával majdnem minden településen szerveztek kisebb-nagyobb népünnepélyt, ami főleg a pünkösdi időszakra esett, nem véletlenül. Ezzel próbálták a már hivatalosan nem létező búcsújárást ellensúlyozni, és az embereket az egyházi szertartásoktól távol tartani.

A folklórtól a beatig

A hetvenes évek végén négy nagyobb májusi fesztivált tartott számon a megyei lap, amelyek természetesen alárendelődtek a Megéneklünk, Románia nevű országos fesztiválnak: a zsögödfürdői Tavasz a Hargitán folklórfesztivált, a gyergyószentmiklósi Magasbükk fesztivált, a szejkefürdői Barátság fesztivált és a vlahicai (Szentegyháza) Nárciszfesztivált. Ezek

139


Székely Kalendárium – 2017 Málnaszüret-fesztivált, a gyimesközéploki Tatros forrása fesztivált stb. A népünnepélyek mellett, nyugati hatásra a megyék szocialista művelődésének életében fellángolt a „klubmozgalom”, amely a hetvenes évek elejére éri el fénykorát, és szorosan kapcsolódik a beatzenéhez. Ennek a legsikeresebb rendezvénye a székelyudvarhelyi Siculus fesztivál volt, ahol a romániai magyar könnyűzene játszotta a főszerepet. Felvonulás a Tavasz a Hargitán-ra A Siculus Ifjúsági Klub és a Román Televízió Magyar Adásának szervezéséközül a legjelentősebb a Csíkszeredához ben országos hírnevet szerzett, elősegíttartozó zsögödfürdői rendezvény volt, ve a fiatal együttesek fellépéseit. A négy amelyen a résztvevők száma elérte a 3000 évig tartó (1970–1973) kezdeményezést végül a hatalom betiltotta, ami óriási érfőt. Ezek a rendezvények előre kidolgo- vágást okozott a romániai magyar zott forgatókönyv alapján zajlottak, és könnyűzenének. Hasonló célt szolgált amint a nevük is mutatja, a helység, illet- 1969-től a csíkszeredai Ezüstfenyő ve a megye szimbolikus jegyeit viselték. könnyűzene-fesztivál, amely viszont Emellett még megemlíthetjük a korondi nem tudta túlszárnyalni a Siculus népÁrcsói folklórfesztivált, a székelyvarsági szerűségét.

Horváth Károly zeneszerző, előadóművész és fellépő-társa, Józsa Erika a Concorde nevű folkduót alkották. Mindketten nagyváradiak, a bukaresti televízió magyar adásának állandó munkatársai voltak. Horváth nevéhez fűződik az első Siculus könnyűzenei fesztivál, illetve a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Székelyudvarhelyi Ünnepi Játékok és a Míves Emberek Sokadalmának létrehozása. A Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház munkatársaként (1975–1987) számos színpadi zenét írt. 2015 novemberében hunyt el Magyarországon. Józsa Erika 1971-ben a Siculus fesztivál Beat-díjasa volt, jelenleg Ausztráliában, Sydney-ben él, műsorvezető, szerkesztő. Az utóbbi években néhányszor viszontláthattuk erdélyi és magyarországi színpadokon is, például a marosvásárhelyi Jazz&Blues Klubban, 2014-ben, mely alkalomból lemez is született A nagy találkozás címmel (Metropol Group –Boros Zoltán – Józsa Erika).

140


Székely Kalendárium – 2017 Dr. Demeter Csanádnak a szocialista Romániában élő magyarság szórakozási lehetőségeit vizsgáló könyve 2016 májusában jelent meg Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ gondozásában. A mű levéltári források, korabeli sajtóorgánumok, visszaemlékezések révén született, hiánypótló munka eredménye. Izgalmas képet nyújt a múlt század hatvanas-nyolcvanas éveinek társadalmáról, melyben feltárul a propagandagépezet működése, a cenzúra, a Ceauşescu-korszak művelődéspolitikája. A könyvet a Corvina könyvüzletekben és szentegyházai könyvesboltokban lehet megvásárolni, illetve megrendelhető a dcsanad@gmail.com e-mail-címen.

A nemzetállam diktatúrája A hetvenes évek második felében a Siculus fesztivál utáni űrt a helyi művelődésszervezők, a Magyar Adás zenei szerkesztői igyekeztek hasonló profilú rendezvényekkel kitölteni, így hozták tető alá például a Zenés Karavánt (1976), a Fiatal Zene Fesztiválját (1976–1985), a székelyudvarhelyi táncháztalálkozókat (1978–1982), rockkoncerteket (1980-as évek) vagy a csíkszeredai régizene-fesztivált (1980– 1986). Hasonló fellépési lehetőséget kínáltak az 1976-tól újraindult Ifjúmunkás Matinék, amelyek Erdélyben több mint 50 helyszínen kerültek megszervezésre, így Hargita megye több településén is. Itt meg

kell említeni a Rétyi Nyírben (Kovászna megye) szervezett Tavirózsa fesztivált, amely a nyolcvanas évek közepéig igyekezett továbbéltetni a romániai magyar könnyűzenét. A diktatúra elmélyülésével ezeket a rendezvényeket betiltják, vagy a pártfőtitkár dicsőítésére létrehozott Megéneklünk, Románia tömegmozgalomba sorolják be. 1985-ben a Román Televízió magyar adásának megszüntetése, valamint a kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű rádióműsor kikapcsolása jelentette az újabb csapást a hatalom erőteljes asszimilációs politikájában, amely már nem tűrt meg semmilyen kisebbségi próbálkozást. Demeter Csanád

Nárciszfesztivál anno

141


Székely Kalendárium – 2017

Soha meg ne ismétlődjön! „A földrengésnél nincs kiszámítható ciklikusság. Amikor jön, jön” – mondotta már többször is Gheorghe Mărmureanu szeizmológus, a Román Állami Földtani, Geofizikai Intézet volt igazgatója az olyan kérdésekre válaszolva, hogy vajon mikorra várható a következő nagyon erős földrengés Romániában. Merthogy a legutóbbi nagy erősségű éppen 40 éve volt. A veterán szakértő ezáltal elhessegette azokat az okoskodásokat, miszerint ha az 1940-es földrengés után 37 évvel következett az 1977-es, akkor hasonló erősségűre újabb 35–40 év teltén lehet számítani. „Nem kizárt, de nem is törvényszerű” – nyomatékosította, és példának a japánokat említette, ahol a világon a legjobb szakértők és a legkorszerűbb jelzőkészülékek vannak, mégsem lehet pontos időre tervezni a földrengés elleni felkészülést és védelmet. Persze, a következmények mérsékelhetők. Különféle műszerek Romániában is léteznek, de azok arra jók, hogy a földrengés beindulásának első másodperceiben jelzéseket küldjenek a gáz- és villanyáram-szolgáltatókhoz. A lakosság is kaphatna mobiltelefon vagy külön készülék által ilyen jeleket, de csakis a földmozgás mélységi „rajtjának” első másodpercei után, az emberi érzékelés előtt. A legnagyobb gond viszont az, hogy a telefonhá-

lózatokon másodpercenként legfeljebb 10–20 ezer (riasztó) üzenet küldhető egyszerre. A legveszélyesebbnek mondott Vráncsa megyei övezet epicentrumaiból kiindulva az utóbbi 225 év alatt 1701-ben, 1738-ban, 1802-ben, 1940-ben és 1977ben volt rendkívül erős, mondhatni pusztító erejű földrengés, a két utóbbi halálos áldozatainak a száma megközelítette a 3200-at, és több mint 23 ezer sebesültet is jegyeztek. Az 1986-os is tragikusnak nevezhető 150 halálesettel, 500 sérülttel, illetve az 1990-es is 13 halálesettel, 360 sebesülttel, ám súlyosságukban meg sem közelítették a 40 évvel ezelőttit. A hét példa is cáfolja a ciklikusságot. Évente több száz 5-ösnél kisebb erősségű földrengés van az ország területén, legtöbbjük vráncsai epicentrummal. Negyven évvel ezelőtt, 1977. március 4-én 21 óra 22 perc 22 másodperces kezdettel 7,2-es erősségű (Richter fokozatú) földrengés rázta meg Romániát. Időtartama 55 másodpercet tett ki. Főleg Moldvában, Bukarestben és a délebbi országrészen okozott tetemes károkat, oltott ki emberéletet. A halálos áldozatok száma 1570 (némely források szerint 1578), a sebesülteké 11 ezer fölötti volt, 80–90 százalékuk Bukarestben. Csaknem 35 ezer lakás megrongálódott vagy

142


Székely Kalendárium – 2017 A [Kovászna] Megyei Tükör 1977. március 7-i lapszámából megtudjuk, hogy Sepsiszentgyörgyön 203 épület rongálódott meg, a Székely Mikó Kollégium sérült meg legsúlyosabban. A rengés következtében megszakadt az áramszolgáltatás, megsérült a víz- és gázvezeték-hálózat. „... Szörnyű volt, ahogy a Szemerja negyed toronyházai szinte egymást érve hajladoztak az érintkező villanyvezetékek rémítő fényében, hátborzongató volt az állatok üvöltése, a betongerendák agytépő csikorgása...” A károk helyreállítása több hónapot vett igénybe. (József Álmos, Háromszék, 2010. december 8.)

Dankanits Ádám

teljesen tönkrement, összeomlott, a többségük tízemeletes vagy magasabb tömbházakban. Jelenleg több tucatnyi fővárosi épületről állítják a szakértők, hogy nem bírnának ki egy 7,2-es erősségű földrengést. Székelyföldön ‘77-ben földrengés okozta halált nem jegyeztek hivatalosan, de volt szükség orvosi ellátásra a pánik és rosszullét miatt. Számtalan épületen hagyott nyomokat (repedések, falrészek és vakolat le-

Hervay Gizella és Kobak

omlása stb.). Sokan kiszaladtak a tömbházakból vagy telkes házakból, és órákig sétáltak a szabadban, rémülten várták a bukaresti rádió híreit. Az 50–60 évesek és idősebbek emlékezhetnek arra, hogy a román köztelevízió az Édes és keserű című bolgár filmet sugározta a tragédia pillanatában... A földrengés áldozatai között közismert személyiségek is szerepeltek: Doina Badea népdalénekesnő, Toma Caragiu színész, Alexandru Bocăneţ filmrendező, A. E. Baconski és Alexandru Ivasiuc prózaírók. A katasztrófa következtében vesztette életét többek közt Szilágyi Domokos és Hervay Gizella költő 15 éves fia, Géza Attila (Kobak) – ő a címadója Hervay klasszikussá vált meseregényének. Szintén a földrengés következtében hunyt el Dankanits Ádám művelődéstörténész (élt 45 évet), a Hét folyóirat munkatársa és 8 éves fia, László.

1977-ben Székelyudvarhelyről számottevőbb anyagi kárról vagy emberi sérülésről nem tudni. Az emberek viszont a város több pontján ijedtükben kirohantak az épületekből, melyekben minden tárgy mozgott, ingott, remegett. A polgárvédelmi felügyelők már másként vélekednek az esetről. Mint mondják, volt egy kis függőleges és vízszintes irányú mozgás, főleg a magasabban fekvő emeleteken, ahol „a szekrények inogtak, a függöny táncolt, a csillár pedig bólogatott“, a hivatalos szervekhez viszont semmilyen kárbejelentés nem érkezett. (Máthé László Ferenc, Udvarhelyi Híradó, XV. évf., 192. szám)

143


Székely Kalendárium – 2017

Négy erdélyi falu eredete Midőn az utazó Maros-Vásárhely felől Székely-udvarhelyre menni szándékozik, keresztül kell mennie egy Parajd nevű falun, mely sóaknájáról ösmeretes. Ezt nem azért említem, mintha vele valami dolgunk volna, hanem Parajdot elhagyva, az országúttól jobb kézre, a hegy alatt fekszik négy kisebb kiterjedésű falu, melyek eredetét és elnevezését fogom kimutatni. A négy falu neve: Énlaka, Etéd, Kismőd, Agyha. Eredetök ez: Élt Apafy Mihály uram idejében egy dús paraszt gazda, a ki falukkal bírt. (Ezen nem kell megütődni, mert régente sok ilyen volt. Sőt mi több, Székelységen most is vannak igen gazdagok. Magam is ösmerek egyet, kinek egy fél faluja van.) Ezen gazdag székelynek négy fia volt, kiket Udvarhelyre járatott iskolába. Két év különbség vala mindenik között. Midőn a legidősebb iskoláit végezve hazament, atyja azt mondá neki: „válasszon egyet jószágai közöl.” Erre a fiú azt választotta, melyben atyja lakott. Ezt nem kapod, mert ez az „én lakom, hanem válassz mást” – válaszolt az atya, és e perctől a jószág neve a család előtt Énlaka volt. A jószág idővel faluvá vált, és neve most is Énlaka. Másnap az atya befogatván, elvivé fiát legközelebbi jószágába, és azt mondá neki: „Legyen ez a tied.” Így származott a második falu neve is, Etéd. Történt azonban, hogy két év elteltével a második fiú is, ki atyja kedvence volt, elvégzé tanulmányait. Ezért az öreg úr maga ment be Udvarhelyre, és őt egyenesen legnagyobb birtokába vivén, mondá neki, „nesze fiam, ez a kis mőd” (birtok neve Székelységen). A falu neve jelenleg Kismőd. A harmadik fiú is elvégezvén iskoláit,

hazament; azonban ezt már nem kínálta atyja jószággal, tehát ő így szólítá meg az öregurat: „Kérlek, apám, egy jószágot adj, ha van.” A nyert jószág jelenleg falu, neve: Agyha. Hogy a legkisebbiknek mi jutott, valamint az öregúr neve is elhalt már. A leírottat a nép ajkiról hallottam, midőn pár hetet, az oda alig félórányira fekvő korondi fürdőn töltöttem.

144

Völgyszirti Alfons (Vasárnapi Újság, 1856. február 24.) Fotó: Kocsis Károly

Végnapjait élő ház Atyhán


Székely Kalendárium – 2017

Corrector pio lectori Ez könyvet valamely Magyar olvasandja magába, Erről ő néki nagy vigasága legyen: Hogy magyari nyelven az régi dolgok, idők is írván vadnak, igaz Chronika rendé szerint. Hogyha penig valamint az szónak módja kilenbez, És az szóllásnak új folyamása leend: Mindjárt az régi Székelyek nyelvére tekintsen, Kiknél tiszta Magyar nyelv maradéka vagyon, Köztök példát ez könyvbeli szóra keressen, És tölök módot mostani irásra vegyen.

Maros- és Udvarhelyszék között már némi különbséget találok. Ott a föld, valamint az ember szelídebb: itt dohány, szőlő, gyümölcs ritkább és vadabb; ott vannak faluk, mellyek borvizzel Vilmányi Libécz Mihály, 1558 kereskednek: itt faluk, mellyek zsendellyel, deszkával, só- és fejérnemüekkel; ott a faluk szeretik a szent címet: itt szeretik a falva végzetet; ott a Magyarhonban milliók főváros az mi Magyarországon a fiatal vannak, kik a kedves Erdélyhez Pest: itt mi a megvénhedett Buda; ott a egység kapcsával óhajtanak szék nagy reményű fiu: itt egy sok csatoltatni; de kevesen vannak, leányu anya. kik Erdélyt, s különösön az olly igen érdekes Székelyföldet isKőváry László (1819–1907): mernék, melly az egész kereszSzékelyhonról, 1842 tény Európában (legfölebb tán a Baskokat kivéve) egyedül volt képes eredeti szabadnép typusát minden feudalismusi fedeztetéstől tisztán tartani. Kossuth Lajos (1802–1894)

A népvándorlás zűrjéből – mely másfél ezred év előtt mindent elsodort – egy néptörzs emelkedett ki, számban ugyan csekély, de azért mégis nagy tényező az új alakot ölteni indult Európában; egy hősies néptöredék, mely Ázsia legnemesebb gyarmatának örökségét védve, bámulatosképpen tartá fenn magát a költözködő népek vészes hullámzata közt, mely sajátszerű hadi szervezetével s democraticus intézményeivel a középkori Európának legelőbb megtelepült s legclassicusabb népeként tűnik elő. Ez a székely nép. Orbán Balázs (1830–1890): A Székelyföld leírása, 1868–1873

145


Székely Kalendárium – 2017

Örömkönnycsepp Csíkban jártam gyalogszerrel Minap, szerre’ jöttem-mentem, Kíváncsi szem odatekint, Honnan neki valaki int.

Ölben hozták az angyalok. Ébren vagyok vagy álmodok? Ámulatból döbbenetbe Estem, mikor körbe mentem.

Szeretem az újat, szépet, Régit, mit sok vihar tépett, Szorgos emberkéznek nyomát, Benne élő szép hagyományt.

Deszkatemplom állt e helyben, Régbe-nyúló nagy kehelyben. Szentelt földje sokat látott, Történelem, vihar szántott.

Bandukoltam, nézegettem, Kiskanyarban lépegettem. Öreg templom köszönt reám: Imádkozni be gyere ám!

Az ősi föld újat termett, Regös magyar jurta-termet. Hajlékot a Jóistennek, Menedéket Embereknek.

Meglepett szám épp csak nyitom, Tátva marad, be sem csukom, Szó se, hang se, berekedek, Lábamból gyökeret verek…

Ahogy épül, ahogy szépül, Látó szem is beleszédül. „Csodatemplom”, ahogy ott áll, Maga már egy szentelt oltár.

Ott, előttem, olyan látvány! Emberszem még nem látott tán. Égi csoda, nem délibáb, A látomás nem lehet más.

Kettős tornya, tíz kapuja, Kápráztató, igaz csoda. Úr szeméből földre csöppent, Igazgyöngy, egy örömkönnycsepp. Balázs Sándor Turza (1945–2016)

Fotó: Balázs Ödön

Csíkszentgyörgy határában

146


Székely Kalendárium – 2017

Digitális Székelyföld Lehetőséget kell teremteni arra, hogy azok a fiatalok, akiknek vannak ötleteik, de nincs pénzük, találkozzanak olyanokkal, akiknek esetleg van pénzük, de nincs ötletük – ez a Design Bank alapja, fogalmazta meg Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere a Digitális Székelyföld köré építené a projektet. A bármelyik régióra alkalmazható tervezetet Bihari Béla, az IT Plus Klaszter elnöke 2016. június közepén Budapesten, az Országházban tartott, az Információs Társadalom Parlamentje című eseményen is bemutatta. Bár az Országház felsőházi termében igen rangos részvétellel tartott konferencia időkerete meglehetősen szűknek és szorosnak bizonyult, Bihari Béla „messziről indított”: az ágyúöntő Gábor Áron, az iskolaalapító Gróf Mikó Imre, a nagy terveket kivitelező Kós Károly, illetve a hálózatokat rendszerbe állító Barabási Albert László példáját hozta fel, akiket korukat gondolkodásban, tudásban meghaladó székelyföldi „innovátoroknak és motivátoroknak” tekinthetünk. A mai állapotokról szólva bemutatta Csala Dénes, az Abu Dhabi, Székelyföld és Amerika „között” élő kutató Google-, Facebook- és LinkedIn-adatokból összeállított térképét (lásd a 2016-os Székely Kalendáriumban), amely szerint a székely diaszpóra Grönlandtól Ausztráliáig, Chilétől Japánig terjed, azaz – székelyesen szólva – „jó szerteszéjjel vagyunk a világban”.

Digitális közösségépítés

A Digitális Székelyföld projekt négy fő pilléren alapszik. Az első a digitális közösségépítés. „Az a célunk, hogy földrajzi határokat meghaladó virtuális platformot hozzunk létre, amely egyesíti a világ különböző pontján élő székelyeket, hogy növeljük és továbbadjuk a székelyföldi tudásbázist, azaz egy tudásalapú Szé-

Bihari Béla az Országházban is tartott bemutatót a Digitális Székelyföld projektről

kelyföldet szeretnénk” – jelentette ki Bihari. Azt, hogy erre van esély, egy konkrét történettel támasztotta alá. A Székelyföldről elszármazott IT-sek egyik karácsonyi találkozóján feltették a kérdést: ha holnaptól mindenkinek megfelelő munkahelyet teremtenének, hányan jönnének haza? A mintegy száz résztvevőből hárman tették fel a kezüket. Akkor feltették a kérdést másképpen: hányan hajlandók a saját tudásbázisukat és kapcsolati tőkéjüket kamatoztatni, illetve megosztani Székelyföld javára. Száz kéz lendült a magasba. Ezért kell építeni egy digitális platformot – mondta a szakember –, amely a kapcsolati hálók kiépítését, egy vállalko-

147


Székely Kalendárium – 2017 az e-kapuknak is nyitva kell állniuk. Ekképpen bővíteni lehetne a kiépített rendszereket, és lehetővé válna a határok nélküli ügyintézés is. „Véleményem szerint helyénvaló lenne létrehozni egy e-székely digitális díszpolgári bizonylatot, amelyet olyan Székelyföldről vagy Magyarországról elszármazott értelmiségiek kaphatnának meg, akik meghatározó szerepet játszanak SzéA sepsiszentgyörgyi volt kelyföld fejlesztésében” – indítványozta az BNR-épületből innovációs IT klaszter elnöke. és start-up-központ lesz

zói ökoszisztéma létrehozását és tudásmegosztást feltételez.

Oktatás és mentoring

A második pillér az oktatás és a mentoring. Gróf Mikó Imre a saját vagyonából áldozva a székely néppel együtt létrehozta a Székely Mikó Kollégiumot, mert felismerte, hogy a szabadságharcban helytálló székelyek legnagyobb fegyvere a tudás kell, hogy legyen, hiszen – ha közhelyként is hangzik – a tudás hatalom. „A mába átültetve ez azt jelenti, hogy a székelyföldi emberek legnagyobb fegyverének a digitális tudásnak kell lennie a 21. században, ezért szeretnénk aktív szerepet vállalni az oktatás minőségi fejlesztésében. Alapkitételnek kell lennie a digitális alfabetizációnak, alapkompetenciává kell válnia a digitális tudásnak” – nyomatékosította Bihari Béla. Mindezt természetesen digitális taneszközök alkalmazásával és az élethosszig tartó tanulás bevezetésével együtt kell elkezdeni.

E-székelyföld

A harmadik pillér az E-székelyföld, amelyet hozzá kell adni a Digitális Magyarország térképéhez, mert a magyar állampolgárság elnyerésének lehetősége mellett

Business hub

A negyedik pillér az, ahonnan tulajdonképpen indulunk: egy olyan business hub, azaz kutatásfejlesztési központ létrehozása, amelyben modern vállalkozói és kreatív központ működne. Ehhez kell a digitális székely-magyar közösség, amelynek tagjai vissza szeretnének adni értéket, tudást, kapcsolati tőkét szülőföldjüknek. Ezt egy volt bank épületében szeretnék megvalósítani, amit megtartanának banknak, csak éppen tudásbankká alakítanák át, és Design Bank névre hallgatna. „Hiszünk az innováció értékteremtő erejében, ami életünk szerves részét képezi. Vállalkozásainkban, oktatási intézményeinkben, közintézményeinkben, illetve a külföldi és belföldi partnerkapcsolataink által folyamatosan keressük a lehetőségeket. A begyűjtött információkat szervezett formában egymással és környezetünkkel megosztva cselekedünk a régiónk felemelkedéséért” – zárta bemutatóját Bihari Béla.

Előzzük meg a Nyugatot!

A négypilléres tervet az elmondottakkal fordított sorrendben kell megvalósítani, a Design Bank létrehozását már elkezdték. A magyarországi alapok bevonását is célul kitűző tervnek az lenne az eredménye, hogy

148


Székely Kalendárium – 2017

A Digitális Székelyföld volt a témája egyik szakmai megbeszélésnek a tusványosi szabadegyetemen is

csökkenne a különbség Székelyföld és az úgynevezett „fejlett nyugat” között. „Arról van szó, hogy azokat szeretnénk támogatni, akik innovációban gondolkodnak, és akik éppen ezért közép- és hosszútávon magas hozzáadott értékű munkahelyeket tudnak létrehozni – magyarázza Antal Árpád. – Az okosak azt mondják, hogy a sikeres dolgok mögött véletlen, szerencsés találkozások állnak. Nos, mi ezeknek a »véletlen találkozásoknak« szeretnénk megnövelni a valószínűségét azáltal, hogy felajánlottuk székhelyként a Sepsiszentgyörgy központjában található Nemzeti Bank volt székházát, azt rendbe hozzuk, és megkezdjük tartalommal feltölteni.”

Antal Árpád: Azok a fiatalok, akiknek vannak ötleteik, de nincs pénzük, találkozzanak olyanokkal, akiknek van pénzük, de nincs ötletük

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint Kelet-Európára az jellemző, hogy mindig szaladunk a nyugati technológia után, és amire elérjük azt, ami ott jelen pillanatban van, ők már rég nem azzal foglalkoznak. Ez az uniós pályázatok esetében is így van. Konkrét példa erre a szeméthez való viszony. Az Európai Unió azt kérte tőlünk, hogy zárjuk be a régi szemétdombokat, hozzunk létre újakat, gyűjtsünk szelektíven stb. Ezt, évekig tartó erőfeszítéssel, nagyjából elértük. Ehhez képest Nyugat-Európában már rég nem az a kérdés, hogy szelektíven gyűjtsenek-e vagy sem, hanem hogy miként dolgozzák fel a hulladékot, és mennyi energiát képesek termelni a szemétből. „Én azt szeretném, hogy olyan ötleteket, vállalkozásokat támogassunk, amelyek kihagynak néhány lépést, és »áthangolódnak« azokra az ügyekre, amelyek most foglalkoztatják a Nyugatot, és amire ők megcsinálják, csináljuk meg mi is, de nem ártana az sem, ha legalább néhány specifikus területen mi egy kicsit előrébb tartanánk” – teszi hozzá az elöljáró. A Digitális Székelyföld tágabb vetületeiről a 27. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban is szakmai vitát folytattak. Erdély András

149


Székely Kalendárium – 2017

Terítéken Székelyföld gyógynövényei „Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt, amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette a Földön!” Paracelsus

Bár Székelyföld gazdag gyógynövényekben, jelenleg kevesen foglalkoznak ezek szakszerű begyűjtésével, kevesen látnak üzletet a fűszer- és aromanövények feldolgozásában, csomagolásában és értékesítésében. 2016 tavaszán ennek előmozdítása érdekében szervezett szakmai fórumot Csíkszeredában a Pro Agricultura Alapítvány. Székelyföldi kirándulásaink során sokszor tapasztaljuk: tele van a rét cickafarokkal, csalánnal, kakukkfűvel és zsályával, különböző betegségekre ajánlanak gyógynövényeket, javallják a kamillateát, az orbáncfüvet vagy a kisvirágú füzikét. Gyógyszertárakban és gyógynövény-üzletekben szinte mindent megtalálunk, az orvosok egy része pedig óva int a túlzott gyógyszerfogyasztástól. Ennek alternatívái a gyógynövénykúrák, a természetes gyógymódok lehetnek. Székelyföld természetföldrajzi adottságai – mind a termesztés, mind a gyűjtés, mind pedig a feldolgozás szempontjából – kiemelkedők, és Európa egyik legjelentősebb gyógynövény-élőhelyeként tartják számon – jelentette ki a fórumon Tóth Katalin, a magyar kormány helyettes államtitkára. A politikus szerint az ágazat Székelyföld egyik kitörési pontja lehet, a gyógynövénytermesztés fellendítése érdekében szükség van a kutatási-fejlesztési pályázatok támogatására, a korszerű fajták előtérbe állítására, a vadon gyűjthető fajok termesztésbe vonására, de fontos a feldolgozottság fokának növelése és a minőségbiz-

tosítás kiépítése is. Elhangzott, hogy a gyógynövények és a belőlük készült kiváló minőségű termékek iránti kereslet világszinten évente közel 7 százalékkal növekszik.

Hatalmas a lemaradás

A fórumon senki sem vitatta, hogy a gyógynövénytermesztésnek a munkahelyteremtésben, a szülőföldön maradás elősegítésében is fontos szerepe lehet, előmozdíthatja az egészségkultúrára alapozott idegenforgalmi rendszer és a gyógyturizmus széles körű fejlődését ebben a térségben. Kiderült, rendelkezünk ugyan az alkalmas természeti adottságokkal, a gyógynövények iránti érdeklődés és piaci kereslet is növekszik, de a romániai gyűjtés és termesztés jelenleg nem stabil, nem hatékony, nem fenntartható. Nyilvánvaló, megfelelő szakoktatással, a támogatási lehetőségek kihasználásával, illetve strukturális átszerveződéssel sokat lehetne tenni az ágazat fejlődéséért. A magyarországi gyógynövényipar helyzetéről Czirbus Zoltán, a magyar Gyógynövény Szövetség és Terméktanács

150


Székely Kalendárium – 2017 elnöke elmondta, az anyaországban elér- ség hiányát, az érdekérvényesítő szervezehető 120–130 növényfajból 70–80-at va- tek gyengeségét említette, aminek összesdon termőként, a természetes élőhelyükről ségeként nem alakult ki harmonizált gazgyűjtenek be a szedők, míg a feldolgozásra dasági viszony a gyógynövénygyűjtők, -terkerülő további 50 gyógy-, fűszer- és aroma- mesztők, illetve a -feldolgozók és a gyógynövényt magas fokon gépesített technoló- növény-kereskedők között sem. giákkal állítják elő. Magyarországon a A fekete ribiszke gyógynövénybegyűjtés és feldolgozás 20– 25 ezer ember számára biztosít megélhe- gyógyhatása A csíkszeredai konferencia és szakmai tést, évente pedig 30–33 millió eurót termel. Az elsődleges feldolgozásban 20–25 fórum egyik legnagyobb érdeklődéssel köüzem, míg a másodlagos feldolgozásban vetett előadását dr. Zágoni Elemér nyugalközel 100 élelmiszeripari és gyógyászati mazott csíkszeredai gyógyszerész tartotta. Zágoni kutatási területe immár ötven éve cég vesz részt. a fekete ribiszke. A növény szinte minden Gyógynövény-nagyhatalom része felhasználható gyógyászati szemvoltunk pontból, levelét és gyümölcsét már a 17. Nyárádi Imre, Sapientia Egyetem ker- század elején alkalmazták anémiás betetészmérnöki tanszékének professzora is geknél. Vérnyomáscsökkentő, májtumorcsökúgy látja, a romániai gyógynövénypiacot a kiszámíthatatlanság jellemzi, a magyaror- kentő hatását Zágoni kezdeményezésére szági ágazati szervezettségnek éppen az el- vizsgálták. A levél, a termés, a rügy is illólenkezője tapasztalható Romániában. Történelmi visszatekintőjében a gyógynövénygyűjtés és termesztés legmeghatározóbb erdélyi személyiségeinek – Páter Bélának, Kopp Elemérnek, Gidófalvi Istvánnak – a munkásságát elevenítette fel, hangsúlyozva, hogy a 19–20. században Erdély az európai gyógynövénytermesztés, -feldolgozás és -értékesítés, illetve a tudományos kutatás fellegvárának számított. Nyárádi hangsúlyozta: a gyógynövények iránti érdeklődés és piaci kereslet Romániában is fokozottan növekszik, a hazai gyógynövény-begyűjtésben és -termesztésben érintett felek a fogyasztók igényeivel nem tudnak lépést tartani, a hazai piacot nem tudják ellátni. A legfontosabb korlátozó tényezőként a szakismeret hiányát, A fekete ribiszke szinte minden része a szedők alacsony jövedelmezését, a megfelhasználható gyógyászati szemfelelő infrastruktúra és műszaki felszereltpontból

151


Székely Kalendárium – 2017 for, a vas. A gyümölcse kilenc ezrelék vasat A gyógynövények felhasználásának is tartalmaz, ezért a vérszegénység kezelétöbb területe ismert. A fitoterápián besében vagy annak megelőzésében alkallül a korszerű igényeket testesítik meg masnak mondható. Ugyanakkor meg kell a fitomedicinák. Ezek közé sorolhatók említeni azokat a mikroelemeket (magnéaz úgynevezett gyógyhatású termékek, zium, cink és kobalt) is, amelyek a szervemelyek nem minősülnek gyógyszerekzet ellenálló képességének a fokozásában nek. Az aromaterápiában felhasznált játszanak szerepet. gyógy- és illóolajos növényeket már az „A mag olajat tartalmaz, amely telítetókori népek is használták. Gattafosse len zsírsavakban gazdag, a ma divatos francia vegyész volt az első (1928), aki Omega-savak (Omega 3, Omega 6) talála természetes gyógymódot aromateráhatók benne – magyarázta Zágoni – Már piának nevezte el. a második világháborúban alkalmazták Világszerte megfigyelhető, hogy repülőpilótáknál, éjszakai vezetés előtt feaz élelmiszeripar határozott erőfeszíkete ribiszkét adtak nekik, azért, hogy a téseket tesz, hogy gyógy- és illóolajos szemnek a sötétséghez való alkalmazkonövények felhasználásával kombidását erősítsék. Kimutatták szintén a janált gyógyélelmiszereket állítson elő pánok, hogy a ciliáris, tehát a szem sima(„nutraceuticals”, „healthy foods”, izom kontrakcióját gátolja, ugyanakkor „dietary supliments” stb.), valamint elősegíti a rodopszin regenerációját. (Az természetes adalékanyagokat (aroéjszakai látás a szemünkben lévő pálcikamák, színezékek stb.) használjanak. sejteknek köszönhető. Ezek a sejtek egy speJelentős drogfelhasználó még az üdíciális receptort, úgynevezett rodopszint tartőitalgyártás és a boripar. A kozmetalmaznak, ez segít a körülöttünk lévő fényt tikai és háztartásvegyipar elsősorban olyan elektromos jelekké átalakítani, melyeaz illóolajokat hasznosítja. (Mánya ket az agyunk képes értelmezni – szerk. Imola-Mária: Bevezetés a gyógynövémegj.) Az érelmeszesedésre is pozitív hanyek világába) tással van. Antivirális, Candida-ellenes hatással is bír, és a szív-, illetve érrendszeri betegségek kezelésében szintén eredolajat tartalmaz, a levél és a termés flavo- ményes, az erekben csökkenti a meszesenoid vegyületeket, amelyek manapság a dést, biztosítja az ér normális működését” kutatók figyelmének középpontjában áll- – hangsúlyozta. A Csíkban termesztett fekete ribiszke nak. Találhatók szerves savak benne, szénhidrátok, vitaminok. Utóbbiak közül ki kell héjából a Szegedi Gyógyszerészeti Intézetemelnünk a B-vitaminokat, ugyanakkor ben száraz kivonatot készítettek. Ezzel Ohio állam egyik gyógyszerészeti intézetémagas a C-vitamin-tartalma. A Székelyföldön termő fekete ribiszke ben végeztek kísérleteket. A kísérlettel biC-vitamin tartalma-magasabb, mint az ala- zonyították be elsőként a fekete ribiszke csonyabban fekvő területeken termesztet- kemopreventív hatását – derült ki az előteké. Fontosabb hatóanyagok még az ásvá- adáson. Dobos László nyi sók és a mikroelemek, a kálium, a fosz-

152


Székely Kalendárium – 2017

Helyben is lehet boldogulni! A székelyeknek maguknak kell kézbe venniük sorsukat, és elindítaniuk a mezőgazdaság korszerűsítését, hiszen az ehhez szükséges tőke ott lapul a közösségekben, a közbirtokosságokban. A 2016-ban Magyar Termék Nagydíjat nyert székelyudvarhelyi Lámpás közösségfejlesztő program épp ezeket próbálja kiaknázni – egyelőre töretlen sikerrel. A REGA (Regionális Gazdaság) Egyesület az általa működtetett Lámpás program révén hét éve aktív szerepet játszik Székelyföld közösségfejlesztésében, ezen belül a vállalkozói élet szervezésében, valamint a kistermelők szakmai támogatásában. Ezen időszak alatt, közel 100 székelyföldi vállalkozóval együttműködve, több fejlesztő és képző program valósult meg, amelyek hozzájárultak a kisrégió gazdasági megerősödéséhez. Dr. Geréb László, az ugyancsak Székelyudvarhelyen székelő MÜTF Oktatási Központ ügyvezető igazgatója elmondta, többéves oktatási, oktatásszervezési, képzési, vállalkozásfejlesztési és kutatómunkájuk során arra a következtetésre jutottak, hogy a székelyföldi humántőke színvonala egyre romlik, a székely emberek jelentős része egyre fásultabb, kiégett, jövőkép nélküli. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások munkaerőhiánnyal küz-

denek. A Lámpás program ezért a székely munkavállalók és munkaadók fejlesztését, egymásra találását tűzte ki céljául – avat be a szervezet missziójába az udvarhelyi közgazdász, aki regionális politikaés gazdaságtani docensként vigyázza felül, igazgatja a Székelyföldön szerveződő közösségi vállalkozások alakulását.

Székelyföldön maradni!

Mint mondja, tevékenységi szektortól függetlenül kívánják elősegíteni a munkavállalók hozzáértését, ugyanakkor céljuk, hogy a székelyföldi munkaadók vezetői alkalmasságuk növelésével elérjék a munkavállalók Székelyföldön maradását. „Ez csak úgy valósítható meg, ha a közösség tagjai tisztességes munkával tisztességes életet tudnak itthon élni. Más helyes út nem létezik, mert csak tudással lehet többletjövedelmet szerezni, és a megtermelt jövedelmet csak tudással lehet hosz-

A helyi összefogások kézzelfogható eredményei

153


Székely Kalendárium – 2017 A LÁMPÁS TÁRSASÁG TAGJAI: Ambrus Tibor, közgazdász, mérnök – főiskolai oktató, nemzetközi tréner Dr. Geréb László, közgazdász – főiskolai docens, a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság elnöke Tankó László, közgazdász – főiskolai oktató, vállalati tanácsadó Drd. Ilyés Ferenc, közgazdász – főiskolai oktató, a MÜTF Oktatási Központ igazgatója Demeter Sándor, közgazdász – unitárius lelkész Pálfi Kinga, pszichológus – főiskolai oktató, vállalati tanácsadó

Sajtkóstoló Keresztúron

szú távon jól felhasználni” – vallja a REGA Egyesület elnöke. A munkavállalásról szólva kifejtette: nem igaz, hogy a székelyföldi ember csak külföldön tud érvényesülni, helyben is lehet munkát találni, csak fel kell rá készülni, képezni kell magunkat. Ugyanakkor a vállalatok számára is igaz, hogy nem kell messziről hozni a jó munkaerőt, akad helyben is, csak testre szabottan, a vállalat feladatainak megfelelően kell képezni. „Hiszünk abban, hogy helyben is lehet boldogulni, s reméljük, hogy ennek a programnak az eredményei egy emberöltő után értékelhetőek lesznek” – ad hangot bizakodásának Geréb László. A csapat súlyt helyez tagjai elméleti felkészültségére, illetve szakképesítésére is. Találunk köztük szakmai tanácsadót, docenst, főiskolai tanárt, közgazdászt, mérnököt, papot, valamint pszichológust. A programhoz bárki csatlakozhat, aki saját erőforrásai felhasználásával akar a közösségi fejlesztésben részt venni.

Sikeres projektek

Egy új lehetőség ezen a területen a szövetkezet mint vállalkozási forma létrehozása és működtetése, amely révén a helyi közösségek tagjai nem csak munkalehetőséghez jutnak, hanem résztulajdonosként beleszólásuk is lehet a cég alakulásába. Erre a gondolatra alapozva dolgozta ki és valósí-

A szakmai tudás elengedhetetlen – Geréb László és Ambrus Tibor tanácskozás közben

totta meg a Lámpás társaság a Modern Szövetkezeti Gondolkodást, amely a székelyföldi szövetkezetek megalapítását és hatékony működtetését tűzte ki céljául, másrészt pedig a Szövetkezetek Ernyőszervezete projektet, amely az egyes székelyföldi szövetkezetek közös érdekvédelmi szövetségbe való tömörítését jelenti. „Eddigi munkánk során inkább pozitív a tapasztalat, de találkozunk negatív vissz-

154


Székely Kalendárium – 2017 hanggal is. Sajnos, mintegy az esetek felé- lyamatban megfelelő szaktudás nélkül nem ben az érdeklődés felkeltése az elsődleges lehet előrelépni: ehhez elsősorban a fejlőfeladatunk, és a meggyőző munka néha dés-fejlesztés iránti igényt kellett felébresztöbb időt vesz igénybe, mint maga a szak- teni. Arra márpedig mindenképp szükség mai eredmény. A végrehajtásban már köny- van errefelé, hiszen a kommunista erőszakos nyebb partnerekre lelni, így összességében iparosítás után egymás után buktak be a hepozitív a kép” – summázta Geréb, utalva a lyi tejüzemek, a gazdák pedig kénytelenek kommunizmus számlájára írható bizalmat- garasokért megválni a termelt tejtől, ha meg lanságra, mely a székelyföldi gazdák, föld- akarnak felelni az egyre inkább tolakodó tulajdonosok körében még alapvetően jel- multiknak. A Lámpás program keretén belül már lemző. két ilyen projekt valósult meg: a székelykeKét tejgyárnál működik resztúri és a csíkszépvízi tejgyár; a harmadiA Szövetkezeti Gondolkodás elnevezésű kat Kézdivásárhelyen tervezik indítani. programot tejfeldolgozók elindítására, szak- Mindegyik szövetkezeti formában alakult, mai fejlesztésére, valamint krízismenedzse- tulajdonosai a tehenes gazdák, a fejlesztés a lésére hozták létre, hisz látható volt, hogy a gazdák és közbirtokosságok pénzén indult tejtermelési, -feldolgozási és -értékesítési fo- el, amelyhez később EU-s pályázatok is kapcsolódtak. Mindhárom esetben a szakmai hátteret a Lámpás programot működtető csapat biztosítja, mely az említett gyárak átMagyar Termék Nagydíj meneti menedzsmentjét is vállalta. A Lámpás program a székelyföldi „A szövetségbe tömörülés által a székely mezőgazdaság modernizálásáról gazdák eleget tudnak tenni a gazdasági kihíszóló koncepciójáért nemrég vásoknak, erős székely közösségek alamegkapta a Magyar Terkulnak ki, a szövetkezeti tagok a munmék Nagydíjat, melyet a kájuk után nem csak a munkabért, hacsapat az eddig végzett nem a tulajdonosnak járó nyereséget is munka elismeréseként értémegkapják, nincsenek kiszolgáltatva egy bekel. Ugyanakkor úgy érzik, hogy fektető döntéseinek, hiszen tulajdonosként ez egy üzenet is a gazdák felé: ha ők határoznak a saját sorsukról. Nem utolsó túl akarjuk élni a globális gazdadolog az sem, hogy a közbirtokosságok több ság kihívásait, akkor csak egymillió eurós nagyságrendű EU-s földalapú másra számíthatunk. támogatásai nem bankszámlákon fekszenek szinte nulla kamatláb mellett, hanem hathatósan szolgálni tudják a közösséget” – részletezi a program atyja, melynek sikerét jól jelzi, hogy azóta több, Hargita és Kovászna megyei helység húsfeldolgozójától és zöldségtermelőjétől keresték meg őket hasonló elképzelésekkel. Dósa Ildikó

155


Székely Kalendárium – 2017

Nagydíj a Petry-termékeknek A marosvásárhelyi Petry mészáros céhet a korabeli dokumentumok szerint 1493-ban alapították, és mindig a legszervezettebbek és a leggazdagabbak között tartották számon. 1879-ben alakult vállalkozássá, azóta sok mindent megtapasztaltak. Ha valaki azt kérdezné tőlük, hogy minek köszönhető a 137 éve tartó siker, azt felelnék, hogy a titok a fejlődés iránti vágy. Emellett fontos számukra, hogy tisztelettel adózzanak őseik fáradságos munkájának, hiszen minden termékükben van egy csipetnyi a múltból is. Közel 140 éves receptes könyvükön alapszik termékeik javarésze, de úgy vélik, a korral való haladás, a folyamatos kutatás és tanulás elengedhetetlenek a sikerhez. Ez is oka annak, hogy 2015 végén új arculatot kapott a legelső üzlethelyiségük, ahová látványműhelyt és múzeumot rendeztek be, ezenkívül havonta vásár szervezésével népszerűsítik a helyi termelőket, és nevelik vásárlói tudatosságra a város lakóit.

Helyben sült kolbász

Több mint 40 éves kényszerszünet után, 1990-ben a Rákóczi-lépcső melletti boltot nyitották ki újra, mint a cég első üzlethelyiségét. A vásárhelyiek ma is emlékeznek a már korábban is népszerű kereskedésre, hiszen itt lehetett helyben sült kol-

A Petry család hagyományokhoz hűen bánik a hentesáruval

bászt vásárolni. 2015 végén, az újranyitás 25. születésnapján a tulajdonosok úgy gondolták, eljött az ideje annak, hogy a helyiséget felújítsák, és egyben új rendeltetést is szántak neki. A régi üzletben továbbra is hús- és hentesárut, helyi őstermelőktől származó kézműves termékeket forgalmaznak, de az épületben látványműhely is helyet kapott: egy üvegfal mögött a látogatók követhetik a hentesáruk előállítási módját, a kreatív ügyfelek a saját receptjeik, elgondolásaik szerint készülő próbatermékek elkészítési folyamatát is végignézhetik. Emellett egy kis múzeumot is berendeztek, amely bemutatja a Petry család örökségéből származó, a mészáros szakmának a kommunizmus karmai közül nehézségek árán megőrzött eszközeit, emellett a céh és a Petry család történetét, valamint választ ad arra a kérdésre, hogy miért is nevezték Marosvásárhelyt „flekkenvárosnak”.

Erdélyben egyedülálló díjat nyertek

2016 augusztusának elején a Petry rangos elismerésben részesült, hiszen a látványműhely és múzeum, illetve Petry Zsigmond kedvenc házi kenőmájasa és hagymás töpörtyűkrémje elnyerte a tanúsító

156


Székely Kalendárium – 2017

Forgalom

védjegy használatát a Magyar Termék Nagydíj pályázaton. Amint Bálint Erikától, a cég marketingvezetőjétől megtudtuk, a magyar kormány minden évben kiírja a pályázatot, amelyre több kategóriában lehet nevezni, idén jelentkezhettek először határon túli vállalkozások is. „Mivel a látványműhellyel és múzeummal egyedülállót alkottunk a Kárpát-medencében, úgy döntöttünk, jelentkezünk a versenyre. Értékteremtő jelzővel látták el a múzeumot, a két terméken pedig egy éven át használhatjuk a logót, amely a marketingeszközök terén patinás helyet foglal el” – meséli büszkén Erika. A Petry nem csak hentesáru-forgalmazó feladatokat lát el: egy éve már, hogy rendszeresen megszervezik a helyi termelők vásárát a látványműhely és múzeum udvarán, ahol már túljelentkezés van. Előre negyedévi rendszerességben gondolkodtak, most már minden hónap harmadik péntekén megtartják. „A cég alapelve, hogy a saját termékein kívül forgalmazott áruk is helyi eredetűek legyenek, innen indult az ötlet, hogy termelői vásár szervezése jó lehetőség lenne a Maros megyei előállítók számára megmutatni magukat” – magyarázza a marketinges.

Közösségépítő szerep Bár volt olyan termelő, aki az elején ódzkodott a vásáron való jelenléttől, a petrysek segítettek az igazolványok beszerzésében. „Mindig valami érdekességgel érkeznek, dizájnolják a standjukat, logót, névjegykártyát készítettek, közösségi médiában szerepelnek, azaz megtanulták használni a marketing adta lehetőségeket a termékeik népszerűsítésére. Ugyanakkor összebarátkoznak más vásárosokkal, együtt kezdenek új projektekbe” – ecseteli Erika a vásár közösségépítői hozadékát. Elmondása szerint a fogyasztók is egyre tudatosabbak, hiszen bár létezik egy réteg, amely odafigyel arra, hogy mikor, mit, honnan szerez be, számos érdeklődő első alkalommal csak nézelődni tért be, következőkor pedig már tudta, hogy mit szeretne hazavinni. „Ezek a termékek nem olcsók, éppen ezért azt tanácsoljuk a vásárlóinknak, hogy először csak próbálják ki, kis összegre vegyenek. Ha valakit meggyőz a termék, akkor következő hónapban biztosan visszatér a Petry udvarára” – véli Bálint Erika. Pál Piroska

157


Székely Kalendárium – 2017

Sziklába mentett történelem Szép, de embert próbáló mesterség, sőt, inkább művészet a kőfaragás! Azt mondják, Székelyföldre vetődő olasz mesterektől lestük el a fortélyát, hiszen az ojtozi Pittino Anselmo vagy a kézdiszentléleki temető Orbay-kriptájának készítője, Gabrielli taljánföldről került hozzánk, de a kézdiszentkereszti Papp dinasztia is olasz gyökerekkel büszkélkedik. A mikóújfalusi, nagy tiszteletnek örvendő székely kőfaragóművész, Urszuly Sámuel viszont csak abban biztos, hogy nincs román a felmenői között. Samu bácsi 1942-ben született a háromszéki Mikóújfaluban. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ám sorsát megpecsételte, hogy kulák család sarjaként tartották nyilván, így a folytonos üldöztetésnek kitéve egy évig Bácsteleken tanult, utána három napig volt a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja. Innen került Fogarasra, majd Brassóba, de még sokáig nem találta helyét, legalábbis visszaemlékezése szerint: „Akkoriban Sztálinvárosnak hívták, nagy fenyőfákkal volt kiírva a város neve. ’56-ban a forradalomkor rajtakaptak, amint ezeket a fenyőfákat fűrészeltük. A kiskorúakat nem zárták be, de verést, azt sokat kaptunk. Átneveltek.”

A 75 éves Urszuly Sámuel cáfolja, hogy román ősei lennének

A kalandos iskolai évek végén gépésztechnikusként állhatott munkába, előbb tervezőként, majd az újfalusi bányáknál dolgozott, mindamellett – napjainkban is, nyugdíjas kora ellenére – folytatva az örökölt mesterséget: a kőfaragást. Önzetlenségéről árulkodik, hogy számos munkája adományként került hivatott helyére.

Elszékelyesített románok?

Hangsúlyozottan cáfolja a korabeli dokumentumok, monográfiák állítását, miszerint az Urszuly nemzedék tagjai elszékelyesített románok lennének. „Semmi közünk a románokhoz! A családfám egyik ága Székelyderzsre, a másik Gyergyószentmiklósra vezet vissza, ahol őseim neve latinul lelhető fel a gyergyószentmiklósi római katolikus templomnál. Itt, Mikóújfaluban, ahol most a román templom van, az a terület a mi örökölt tulajdonunk volt, amit »nem tehetek róla« módon elvettek a családtól. Csakhogy a kertben akkor már a családi sírjaink ott voltak.” (Régen a saját kert végében is temetkeztek.) Ezek a régi síremlékek vitték a történészeket tévútra, akik nem vették figyelembe, hogy utólag épült hozzá a templom és a közös temető.

158


Székely Kalendárium – 2017 Samu bácsi édesapja, sőt nagyapja is A nemzet asztala Gyimesbükkön tehetséges, nagy szakmai tudással megáldott kőfaragó volt, kenyérkereső kezük munkáját dicséri a gyergyóditrói Jézus Szent Szíve-templom, de részt vettek a brassói Fekete-templom felújításánál is. Otthonukat hónapokra maguk mögött hagyva, közutak építésénél dolgoztak: macskaköveztek, támfalakat és hidakat emeltek kőből. tatják a törés nyomait hordozva maguA nemzet asztala kon. Samu bácsi büszkén meséli, a Bákó Sziklacsempészek megye határán fekvő Gyimesbükkön oltári asztalt feliratozott, de ezt felülmúlja Külföldi tájakon is fellelhetők Urszuly a régi romoknál látható egyik legkivá- Sámuel maradandó munkái: a hűség várolóbb alkotása: a magyar nemzet asztala. sában, Sopronban a Székely Háznál, MikóA többségében románok által lakott te- falván vagy éppenséggel Svájcban és Ausztrületen kényes, visszaütős lehet egy riában. Néhány emlékmű esetében joggal ilyen történelmi üzenetet hordozó em- félhettek attól a kezdeményezők, hogy a lékmű, ám az üzenet lényegét csak azok magyar nemzeti jelképeket tartalmazó, érthetik, akik szívükön viselik hazájuk gondolatébresztő székelyföldi szikladarasorsát, és helyismeretük is helytálló. bokat elkobozzák a román határőrök, így A formaválasztása ugyanis nem vé- készítőjét arra korlátozták, hogy csomagok letlenszerű: a kőasztal az anyaország közé elrejthető, kisméretű alkotás szülesszerepét tükrözi, úgy megalkotva, hogy sen. esős időben a középen összegyűlő víz a Hazai helyszíneken többször és küBalatont jelképezze. Oldalán a Szent lönböző formákban (de mindenképp sejKoronáról másolt, ahhoz hasonló díszí- tetve a magyar nemzet iránti kötődést) tőelemek láthatók, a csiszolatlan kőszé- találkozhatunk a mikóújfalusi kőfaragókek pedig a lecsatolt országrészeket mu- mester kéznyomatával. Többek között

Dombormű az iskola falán

159


Székely Kalendárium – 2017 Málnáson, a falu első írásos említésének személyesen ismerhette a jeles tanárt. (1366) 650. évfordulójára készített em- „Emlékszem, egy este, amikor Fejér lékkövet a községháza elé. Bodokon kő- Ákost Szentivánból áthelyezték Újfaluba, ből faragott Erdély-címer látható, Kőrös- legelőször hozzánk kopogott be. Termépatakon gróf Kálnoky Tibor borpincéjé- szetesen adtunk szállást, így nálunk tölnek bejáratánál az íves oszlopok is a szak- tötte az első újfalusi éjszakáját. Azután értelmét dicsérik, de sok példát sorolhat- még sokszor találkoztunk, Balázs Antival nánk még Vargyastól Középajtán át egé- rendszeresen bejárt a bányába, a lelátós futballpálya elkészítéséhez minden egyes szen Kovásznáig. darab követ, csövet ő szerzett be. Az ér„Az érdem az övé!” dem az övé!” – idéz fel Samu bácsi egyet Szülőfalujának, Mikóújfalunak készí- a vele kapcsolatos emlékei közül. tette el egyik legmeghittebb, egyedi domNégy nemzet – négy nyelv borművét, amely az iskolanévadó Fejér Ákos sporttanár hiteles arcmását ábrázolSepsiszentgyörgyre a cserkészszövetségja. Az emlékportré az iskola bejárati falán nek faragott liliomcímeres, a Székely Mikó látható, de említésre méltó a szomszédos Kollégium létrejöttének 150. évfordulójára művelődési házban helyet kapó Fejér Mikó-címeres emlékkövet. Jelenleg befejeÁkos Emlékszoba is, ahol a néhai közös- zetlenül áll a közös temetőben egy vitézi ségépítő szakember emléktárgyai tekint- emlékoszlop, amelyen Szent István kardja hetők meg. mellett a magyar címer látható. Ezt emlékSamu bácsi eme munkáját különleges- mű-együttessé szeretnék bővíteni, a meglének tekinti abból a szempontból is, hogy vő világos kő mellé egy piros és egy zöld árnyalatú megmunkált kőtömb kerülne. Az ügy pikantériája, hogy sikerült is megfelelő zöldes színű követ találni a persányi hegyekben, ám útban hazafelé, Brassóban lelopták a teherautóról. Az Úz-völgyében, az ott lezajlott világháborús harcok emlékére készítette el az apostoli kettős keresztet, amely a közös temetőben került felavatásra, de 2017ben újabb műemléket szándékoznak elhelyezni a temető bejáratához. Mint az Erdélyi Kutatócsoport Egyesület tiszteletbeli tagját, Samu bácsit kérték fel, hogy egy fekete gránitkőlapra vésse rá az „Úzvölgyi Hősök temetője” feliratot. És mivel a temetőben négy nemzet hősi fiai Szent István kardja nyugszanak, így a készülő emlékkő is a sepsiszentgyörgyi négynyelvű lesz. közös temetőben Ilyés András Zsolt

160


Székely Kalendárium – 2017

Mesélő képek B. Fülöp Erzsébettel Számos darabból ismerhetjük, kisugárzása mindig pozitív, energikus, magával ragadó. Sokan „kedves, mosolygós művésznőnek” nevezik. Amikor nem a világot jelentő deszkákon látjuk, akkor is Thália oltárán áldoz: rendez, a színin tanít, filmvásznon szerepel, vagy éppen erről ír könyvet. Ha szabadideje van, szinte biztos, hogy a természetben jár, vagy a háziállatait dédelgeti.

Szerepekről

Az a legjobb a színészi létben, hogy folyamatosan szerepeket kell előhívnunk magunkból. Király és bolond is lehetünk, akár egyidőben. A legnehezebb talán az, hogy mindkettőt egyformán jól kell csinálni. Jan Kott színházi teoretikus azt írja, minden belénk van kódolva. A testünkbe. Ezt a testemlékezet őrzi. A színésznek nem kell meghalnia a színpadon. A teste emlékezik a születésre és a halálra egyaránt. Nagy lehetőség a színésznek, hogy gyakorolhatja a meghalást, miközben elgondolkodtatja a nézőt. Hogy ne feledjük, hogy valamiért megszülettünk. Ne feledjünk akár naponta is értelmet adni a megszületésünknek. Sok mindenért jó színésznek lenni: beérkezel a színházadba, találkozol a barátaiddal, akikkel jó együtt lenni, mert érzékenyek a világra. Megöleled őket. Bemelegítesz, sminkelsz és várakozol. Elég sokat. És a várakozásban mindig van nyitottság. Tér. Bármi megtörténhet. Várakozol a rendezőre, akivel szeretsz együtt dolgozni, a partneredre, akivel jó játszani, az utolsó szegmensre az előadásból, a közönségre. Érdekes az üres tér érzete, amikor még nem jött meg a közönség. Teszel-veszel a térben és várakozol. Utána? Van úgy, hogy még hordozod egy kicsit a szerepedet magaddal az utcán. Nem jön, hogy levesd a jelmezzel együtt. Jó vele lenni. Valamiért. Vagy azért, mert kihozta belőled az állatot, vagy azért, mert felismertetett veled valamit. Mindig hordozol valamit magadban előadás után is. Egy állapotot. Ha jól sikerült az előadás, boldogságérzetet, atmoszférát.

161


Székely Kalendárium – 2017 Névjegy: B. Fülöp Erzsébet Gyergyóditróban született 1967. szeptember 22-én, 1994-ben végzett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem színész szakán, majd 2000-ben a teatrológia szakon. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem óraadó tanára. Jelentősebb díjak, elismerések: női alakítási díj, kisvárdai fesztivál (SEN-TE/SUITA – Bertolt Brecht Valahol Szecsuánban), 2006; Jászai Mari-díj, 2007; legjobb színésznő díj, Atelier Nemzetközi Színházfesztivál, Sepsiszentgyörgy, 2015; a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házának egyéni díja az Antosa című előadásban nyújtott alakításáért (2015).

Otthonlét Meg kell tanulnunk feltölteni magunkat. Regenerálni. Napjainkban a feltöltődést mesterségesen kell megkeresnünk. Már sajnos nem természetesek a nagy kirándulások, tábortüzek, hosszú hétvégek. Minden időfüggő. Emiatt meg kell tanulnunk a jelenbe helyezni magunkat. Nincs múlt, nincs jövő. Most van. Amikor nem akarunk semmit megoldani, sehová elérni, semmit kifizetni. A most megélésében nagy segítségünkre lehetnek az állatok. A természet. Egy játszótér. Egy park. Egy pad. Egy cél nélküli séta. Egy fa megfigyelése. Egy madárcsicsergésre való ráfókuszálás, de úgy, hogy közben megszűnjön minden. Vagy megsimogatom Bodri macskámat. Vagy mancsot kérek Bumi kutyámtól. Ennyi a titok. Pár pillanat az egész. Talán öt perc.

162


Székely Kalendárium – 2017

Iskola, tanítás, munka

Szeretek tanítani. Érzékenyek és tiszták a hallgatók. Jó velük lenni, ösztönző a nyitottságuk, jók a keresztkérdéseik, amik általában életről és halálról szólnak. Felelősség is közben, hogy a játékosság és keresés mögött valós felfedezések legyenek, kreativitás, szabadság, kibontakozás. Elvárás nélkül kell tanítani. Ez a legnehezebb: próbáld a legtöbbet kihozni belőlük, de ne várd el, hogy hálásak legyenek érte!

Összeállította: Pál Piroska, B. Fülöp Erzsébet

A CSEND, MIKÖZBEN A CSAJOD SALÁTÁZIK,

MEGFIZETHETETLEN

facebook.com/zseblak

163


Székely Kalendárium – 2017

Tutulók és fakanálkészítők A Székely Kalendárium korábbi kiadásaiban olvashattak olyan régi mesterségekről, melyek mára kihalófélben vannak a technika fejlődése miatt. Ezúttal a kidobolókat és a fakanálfaragókat mutatjuk be, előrebocsátva: ez a két szakma nem is annyira a múlté, mint amennyire magunkban már eltemettük őket. Hosszú időn, századokon át a fa evőeszközök voltak a leggyakoribbak, a fémből készültek csak mintegy másfél százada terjedtek el, és szorították ki használatból a fakanalat. Mostanság sok lakásban a cifrán faragott példányaik díszként kerülnek a falra, mégse mondhatni, hogy a fakanál végleg a múlté lenne. Ételkészítéskor a háziasszonyok ugyanis sűrűn használják. Sőt, az asszonynép jelképe is – gondoljunk csak arra, hogy falvédőinken csaknem mindig fakanállal ábrázolták.

Ahány ház, annyi kanál

Úgy tartják, más íze van az ételnek, ha fakanalat használnak főzéskor, sütéskor. Evőeszközként már nagyon ritka, ezért ahol fakanalat faragnak – Udvarhelyszéken például Sóváradon, Kőrispatakon, régebb Ravában, Erdőszentgyörgyön –, ott a lapos változatot készítik, amit keverőkanálként használnak.

Balog István, sóvidéki fakanálfaragó

Ennek a merítő része nem kerek, öblös, hanem hosszúkás formájú. A kanálfaragó puha, nem szálas anyagot szerez be. Alkalmas a fehér fűz, a juhar, a nyárfa, de még arakottyafűzfa is. Utóbbit nem kedvelik túlságosan, ugyanis anyaga nem teljesen fehér, pirosas csíkok jelennek meg a kész terméken.

Kényes művelet

Sóváradon évekkel ezelőtt Balog István avatott be a mesterség titkaiba, akkoriban az egyedüli sóvidéki kanálfaragó. Ő sem főfoglalkozásként űzte, ám megjegyezte: igény van rá, bár újabban gőzölt bükkfából gyárilag is készítik több helyen, például Nyárádremetén. Vagyis a teljesen kézzel végzett munka alig tartana el egy családot. A nyersanyag megválasztásánál fő szempont, hogy ne legyen bogos. A fát, ahogy levágják és hazaviszik, általában ki is szabják, hiszen nyersen kell feldolgozni: feldarabolni, széthasítani akkora darabokra, hogy minél kevesebbet kelljen majd lefaragni róla. A lenagyolást fejszével végzik, a kanál fejét szaluval vájják ki, majd bevágják az anyagot a nyele felől. Ez kényes művelet, mert elhasadhat a fa. Kézvonóval dolgoznak tovább a kanálon. Padba (satuba) szorítják, hogy dolgozhassanak rajta. A szerszámok megélezését is a kanálfaragó végzi.

164


Székely Kalendárium – 2017 kájuk, életvitelük köti-e őket a településNem tart örökké hez, hogy ne kelljen helyettük év közben A kifaragott darabot csiszolópapírral mást választani. (smirgli) simítják, majd száradni hagyják. Mostanság a zsebtelefon, helyi káMiután megszáradt, újból lecsiszolják, beltelevízió, a legközelebbi település rádióhogy eléggé sima legyen a kanalak felüle- adása, a falragaszok meg a világháló hatéte, nem is látszik rajtuk a kés, kézvonó konyan terjesztik a híreket, azok „kikiabányoma. A „fül”, vagyis a kanál merítő ré- lására”, azaz kidobolására, illetve szétkürszének mérete 4–8 cm közötti. A nyél tölésére kevésbé van szükség. A foglalkoakár 65–70 centi hosszú is lehet, hogy a zás, tisztség néha a családon belül apáról finagyobb fazék aljába beleérjen. A na- úra száll, és leggyakrabban a férfiak tiszte, gyobb kanalakat paradicsomfőzéshez, bár nők is elvállalják, például Török Emma szalonnaolvasztáshoz, szilvaízfőzéshez Agyagfalván. rendelik. Címeres foglalkozás A kész árut messzebbi falvakba, piacokra viszik készítőik vagy családtagjaik, Legtöbb helyen ma dobolnak, de pélnetán kereskedők vásárolják fel és értéke- dául Kibéden, Énlakán, Kőrispatakon „tusítik. Hogy mennyi ideig használható egy tultak”. Ahol a falunak volt fúvószenekara, fakanál? Láttam már egészen elkopottat ott leginkább kürtöltek. Van, ahol a gazdák is, melyet a gazdasszony ki nem dobott fizetik a hirdetőt, ilyen településeken a közvolna, ugyanis alakja miatt kavargatni el- érdekű hirdetéseket ingyen dobolják, kürsőrendű eszköz volt. Balog István ezzel kapcsolatosan hamiskás mosollyal válaszolt: „Egy kicsit nehéz megmondani, mert ezek a fiatalasszonyok inkább ütőszernek használják...”

Dobosok, kürtösök, tutulók

Faluhelyen még ma is a hirdetés a hírverés leggyorsabb formája. Dobosok, kürtösök járják be a település utcáit, és a kürt fújása, a dob verése után kiáltják ki, mi a hír. Év végén, a pásztorok, juhászok szegődésekor fogadják meg őket egy naptári évre. Bérüket régebb terményben (gabona, paszuly), ma inkább pénzben állapítják meg. Kiegészítő jövedelemnek számít, általában kereset nélküli vagy kevés jövedelemmel rendelkező személyek vállalják (akárcsak a harangozást és az éjjeli őrséget), akik bármely napszakban teljesíthetik feladatukat. Megválasztásukkor szempont, hogy mun-

165

Tót Marci 72 megállóval dobolta ki Sóváradon a híreket


Székely Kalendárium – 2017 tölik (adószedés, falugyűlések stb.). Másért kosság tudomására hozzuk, hogy...” Ezt fizetni kell, például a levágott állat húsából megelőzően az utcarészen haladva folyaegy kilónyit kaptak. Ahol a község fizeti matosan dobolnak, a kürtösök pedig az őket, ott a gazdák csak a saját hirdetéseiket illető helyeken megállva hívják fel a fikell megfizessék. gyelmet magukra. Időt hagynak arra, Mesterségük jelképe, a dob és kürt nem hogy a lakosok kigyűljenek a kapuba, a is mindig saját tulajdonuk, néha e tisztség- ház elé, kihajoljanak a tornácba, az ablagel együtt kapják kézhez. Ezeket nekik kell kon. Sóváradon Tót Márton egykori dojavítaniuk, esetleg pótolniuk, ha tönkre- bos elmondta: korábban kürtölt, majd mennek. Régebb látni lehetett olyan hirde- évek múlva dobolásra váltott, és 72 hetőket is, akik egykori pionírdobokat és lyen áll meg, „minden dobásnyira”. -kürtöket használtak. Munkájuk végzéséA hirdetésnek nincsen meghatározott hez egyenruhát (egyensapka és -ruha) is vi- ideje, nyáron reggel korán és estefelé, télen seltek. pedig délkor, délután járják be a falut, amikor mindenki otthon van. Alkonyat után a Minden dobásnyira falu csendjét nem zavarják, hiszen azt hiheKijelölt helyeken (a lakóházak elhe- tik, tűz van, és „felzúdul a nép”. Sürgős lyezkedésétől függően) megállva hirdet- esetben azonban a nap bármely időszakánek: „Közhírré tétetik...” – ez a legismer- ban hirdetnek. P. Buzogány Árpád tebb formula, máshol így kezdik: „A la-

166


Székely Kalendárium – 2017

Az utolsó magtermesztő Aki magot vásárolt tőle, évről évre visszajár. Apai örökség a szakmája, de nagy bánatára mindeddig nem akadt olyan, aki továbbvinné a boltot. Egyelőre azonban még eljár Hargita megye piacaira, szakmai rendezvényekre a felsőboldogfalvi Jére Lajos magtermesztő. A 71 éves őstermelő munkáját a székelyudvarhelyi piacon kísértük figyelemmel. A keddi piacnap igen forgalmas a csípős szél ellenére is. Jére Lajos már reggel hat órától felkészülten várja a vásárlókat. Saját készítésű fémasztalánál nem csak több mint ötvenféle zöldség-, gyümölcs-, virág- és fűszernövény-magot szerezhetnek be a kertészkedni vágyók, de bónuszként Lajos bácsi megosztja velük sok évtizedes tapasztalatát is. Nem csoda, hogy egy-egy barát, jó ismerős vagy visszatérő vásárló hárompercenként megszakítja a beszélgetésünket. – Mi eladó, Lajos? – Amit itt látsz, velemmel együtt minden – replikázik tréfásan a magtermesztő. Ha érdeklődők tűnnek fel az asztal körül, csakis rájuk figyel. A vásárlóknak földjük mérete, ízlésük és a növénygondozásra szánható idejük függvényében ajánl magvakat, kerti trükköket. Felesége hívja telefonon, de rövidre fogja a beszélgetést, mondván, jelenleg a „hivatalban” van, dolgoznia kell.

darabig mellékállásban termesztette a magokat. Nagyjából az édesapja halála, azaz 1976 óta ez a fő foglalkozása, és most magmentéssel is próbálkozik: elszántan dolgozik azon, hogy kiveszőben lévő virágfajtákból magokat nyerjen, amelyeket aztán szaporíthat. A ritkaságszámba menő foglalkozás azonban jóval több annál, mint növénymagokat árulni. A kertészkedés szerelmesei a hét minden napján más-más, így többek között a segesvári, gyergyószentmiklósi és csíkszéki piacokon is találkozhatnak vele, s ez olykor azzal az áldozattal jár, hogy haza sem megy éjszakára, hiszen túl nagy utat kellene megtennie Felsőboldogfalváig. Mindegyik városnak, vásárnak megvannak a maga klien-

Gúnyolódásból szerelem

A szakmát édesapjától tanulta még gyerekként, s fiatalként csúfolódott a magtermesztésen, sőt, egyszer véletlenül felborította a magvakkal megrakott asztalkát – meséli bűnbánón, s hozzáteszi, most is elgyöngül a lába, ha erre gondol. Később azonban megszerette, egy

167


Székely Kalendárium – 2017 sei, történetei, akárcsak a magvaknak. mondott, még mindig több mint ötvenMinden vevővel barátságosan, közvetle- féle növény magvait lehet nála beszereznül és tisztelettel viselkedik, s a legtöbb- ni. Őstermelői minősítéssel különösebben nem köti őt a szabályozás, hogy jükre emlékszik is. mekkora mennyiséget kell megtermelUtód nélkül nie – mondta el. A beszélgetéseiből kiA magtermesztés egész évre elegen- derül, pontosan tudja, milyen növényt dő feladattal látja el őt. Teendőit azon- mi mellé szabad vagy tilos ültetni, meban, mint beszélgetésünk alatt többször lyik mag hogyan hoz igazán jó termést. is hangsúlyozta, egyre nehezebben győ- Tapasztalatait a vegyszer- és műtrágyazi, és jól jönne számára egy inas, akinek mentes növénytermesztésre alapozta, fokozatosan átadhatná azokat. Minded- szinte kizárólag csak természetes anyadig azonban nem akadt olyan fiatal, aki gokat, például szenet és lisztet használ vállalta volna, hogy kitanulja a magter- csigák, bogarak és más kártevők ellen. mesztést. Lajos bácsi mindenesetre Úgy véli, érződik a növényen, hogy minem tett le arról, hogy megfelelő em- vel kezelték, és a mesterséges beavatkobert találjon, aki ennek szentelné az zásokat a magok csíraképessége is megéletét. Voltak többen, akik próbálkoz- sínyli. tak, de ha nem szeretik a magvakat, Egész éves feladat nincs türelmük hozzájuk, nem szabad foglalkozniuk vele – fejtette ki az ősterTavasztól őszig tart a magvak begyűjmelő, akinek gyerekei már felnőttek, tése, mindegyik növénynek más-más, jól külföldön élnek. meghatározott időszakban érkezik el az Az elmúlt negyven évben, amíg ideje – sem túl korán, sem túl későn egészségi állapota engedte, több udvar- nem jó kipergetni azokat. A reteknek helyszéki településen is bérelt termőföl- például nem lesz elég erős a gyökere, ha det, amelyen megtermelhette a magot túl korai magot vetnek el – int a szakemadó növényeket. Most, hogy ezekről le- ber. A téli időszakban megtisztítják az

Több ez, mint egyszerű adásvétel. Az áru mellé tapasztalatcsere is jár

168


Székely Kalendárium – 2017 összegyűlt mennyiséget, és száraz, hű- szerváltás után, ahogy a határok megvös, szellős helyen tárolják, hogy a mag- nyíltak, a külföldi magok elöntötték a pivak idő előtt ki ne csírázzanak, illetve, acot, és nem volt könnyű fennmaradni. hogy a kártevők se dézsmálhassák meg Ő maga is kipróbálta a külföldi virágmaazokat. Tavasszal aztán elkezdődik a ve- gokat, hogy továbbtermessze azokat, de tés: némely növényt évente kétszer is le- nem bizonyultak csíraképesnek – avat het ültetni, másokat viszont csupán egy- be. szer, sőt, akad olyan, amely az első évAz ő készletében van olyan növény, például bab, amelynek „ősét” még az ben nem is hoz termést. Udvarhelyi és vidéki, sőt, német, hol- édesapja kezdte termeszteni. A magok land, ausztrál és amerikai kertekbe is el- körülbelül három évig csíráztathatók, ami vetették már Jére Lajos bácsi magvait. azután is megmarad, már nem használha„Sokan mondják, hogy a külföldi nö- tó – magyarázza. Szenvedélyesen keresi vénynek nem olyan az íze, mint a hazai- az eltűnőfélben lévő fajtákat, mint példának” – meséli, hozzátéve, nem mindig ul a krémszínű violát, hogy tovább örövolt ilyen rózsás a helyzet, hiszen a rend- kítse.

Jére Lajos tanácsai kertészkedőknek A magtermesztés során a rokon növények (karalábé, káposzta, karfiol, illetve a paszulyfélék) nem kerülhetnek egymás mellé, mert a fajok korcsosulnak. A bivaly- vagy más, szemesen fogyasztandó paszulyféleség esetében még inkább vigyázni kell, mert azok akár egy év alatt is tönkretehetik egymást. Növénytermesztés során viszont például nyugodtan egymás mellé tehetjük a céklát és a répát, de ha magnak termeljük, semmiképpen se ültessük közel őket egymáshoz. A növények a virágzás idején korcsosulnak. A magok között vetéskor érdemes figyelni a távolságra: a retekmagok között például legalább ötcentis távolság ajánlott. A sorok közti távolságnak pedig körülbelül harminc centiméteresnek kell lennie, akárcsak a saláta, murok, petrezselyem esetében. Az uborkának ennél nagyobb távolság kell, mert az már szétterpeszkedik, és rátekeredhet más közeli növényekre. A tökféléknél nem egységesek a szabályok, de még az inda nélküli, ezért el nem futó cukkini vetésénél is érdemes félméteres távolságot hagyni a szemek között. Ha több magot ültetünk egy lyukba, a növények összebogozódnak, elhullatják a virágjukat. A rukkolát vagy a kakukkfüvet, a levendulát lehet sűrűn vetni, cserépbe tíz szemet is el lehet ültetni. A bazsalikom esetében viszont öt centiméteres távolságot érdemes tartani, és mindig egy helyre csak egy magot tanácsos elvetni. Ha egymáshoz túl közel nőnek ki, tanácsos áthelyezni őket. A kővirág magját vagy a dohányvirágét nem muszáj földdel betakarni, és az őszirózsáéra is elég vékony földréteget szórni. Az eső úgyis bemossa a földbe.

169


Székely Kalendárium – 2017

Némely magvak őseit még édesapja kezdte termeszteni

A magvakat Lajos bácsi sok évtizedes fém- és fadobozokban, tárolókban tartja. Mindegyik doboz tartalmáról kézzel készített felirat árulkodik, és mindnek megvan a sorrendje a csomagoláskor: nem mindegy, milyen sorrendben kerülnek be a szállításra szolgáló fabőröndbe. „Régen mindent a hátunkon kellett cipelni” – emlékszik vissza gyerekkorára, amikor édesapjával járták a piacokat. Később összeszerelt egy összecsukható asztalt, amelybe napernyőt lehet tűzni, és akár kerékpárral is könnyen hordozható volt. Most is ezt használja – az asztalka minden tartozéka, alkatrésze praktikusan illeszkedik, a könnyebb szállíthatóságot szolgálja.

Dióhéjban a növény lelke

Édesapjától megörökölte a mérőeszközöket is, egy megfelelő méretű porcelán gyógyszeres tégelyt és egy pár dióhéjat, amelyeket nagy becsben tart. Az idők során az egyik dióhéjat véletlenül felmerte valakinek, a porcelán „mérce” is eltört egy ellenőrzés alkalmával, de gazdája megragasztotta, és továbbra is azt használja. Vásárlói már jól ismerik ezeket a mérőalkalmatosságokat, akárcsak a bolti és

a Lajos bácsi-féle magvak közti különbséget. Beszélgetésünk alatt elhangzott olyan panasz, hogy nem hajtott ki az üzletben vásárolt, külföldi sárgarépamag, egy másik vásárló viszont örömmel újságolta, hogy tavaly ötszáz kilogramm uborkát tudott eladni az őstermelő magvaiból. „Én mindig azt akartam, hogy a vevők kertje olyan szép legyen, amilyet én elvártam volna. S amikor azt hallottam vissza, hogy sikerült, úgy éreztem magam, mint a sportoló, ha megtapsolják: eszembe sem jutott abbahagyni a munkát” – foglalta össze csillogó szemmel ars poeticáját, miközben az eső elől csomagolt be a magával hozott bőröndökbe, táskákba. Bevallotta, nem tudja csak úgy abbahagyni a munkát: korábban, betegséggel küzdve megfogadta, nem jár ki többet a piacra, de úgy érzi, kapott még egy esélyt a Jóistentől, amelyet nem akar elherdálni. „Telhetetlen sem lehetek vele szemben, ezért inkább már nem fogadok meg semmit” – mondta, önmagán is mosolyogva, majd újra hangsúlyozta, reméli, akad olyan fiatal, aki beletanulna a szakmába, megmentve azt az eltűnéstől. Bálint Kinga Katalin

170


Székely Kalendárium – 2017

Székely motorosok Ázsiában Motorral hódította meg fél Ázsiát 2016 nyarán két székely fiatalember. A több mint húszezer kilométeres útjuk alatt veszélyzónákat is érintettek, kipróbálták a jurtában alvást, éjszakáztak az Aral-tónál, megnézték Dzsingisz kán sírját, és kilenc országnyi élménnyel tértek haza július 27-én. A Magyarországon élő, szentegyházi származású Prodaniuk Dénes (Dini) és a sepsiszentgyörgyi Verzár Oszkár (Oszi) június 5-én indult el motoron az eredetileg 21 400 kilométeresre tervezett túrára, amiből végül 24 ezer kilométer lett. Élményeikről Oszkár itthon maradt párja tájékoztatott a Két székely Mongóliában nevű Facebook-oldalon. A srácok DLV-Strom 650-es motorokat meglovagolva a magyarországi Csömörről vágtak neki a nagy kalandnak, rokonok, barátok sűrű integetése közepette vettek búcsút a hazai tájaktól. Voltak, akik egészen Lengyelországig elkísérték őket, ahonnan Fehéroroszország felé vették az irányt – immár kettesben, esténként többnyire „sokcsillagos szállodában” térve nyugovóra. „Off-road sötétben? Ettől óvott mindenki, de szerencsésen megúsztuk” – írta Oszi a vártnál kalandosabb, Fehéroroszországtól Kazahsztánig tartó

szakaszról. Amikor gyorsabb ütemben haladtak, még a téli kesztyűket is használniuk kellett!

„A táj elképesztő”

Június 14-én a legnagyobb orosz űrközpontnak helyet adó, kazahsztáni Bajkonurból adtak hírt magukról, onnan pedig hiába haladtak látványos helyeken, esőben kellett motorozniuk. A nap végére érkeztek meg Kazahsztán egykori fővárosába, Amatiba, innen a kínai határ közelében lévő Csarin-kanyonhoz hajtottak tovább. A Csarin Nemzeti Park sziklaformációira már nagyon kíváncsiak voltak, a látványban pedig nem csalódtak: „a táj elképesztő”, üzenték. Az orosz határhoz csak kerülővel tudtak eljutni, az Ob folyónál tervezett sátorozást megakadályozta a rengeteg szúnyog, ezért egy, a helyi rendőrök ajánlotta panzióban szálltak meg. Szibéria

A Khorgo-vulkánnál (Mongólia)

171


Székely Kalendárium – 2017 „A tervezéskor felmerült egy háromlábú kis kempingszék ötlete, ami nagyon hasznos volt a kietlen kazahsztáni pusztaságban, és a tehéntrágyában gazdag mongol sátorhelyeken.”

Pihenő az Orkhon-vízesésnél (Mongólia)

déli részén már jobb, aszfaltozott utakon gurultak. Az orosz–mongol határ átlépése után a Tolbo-tó partján, 2800 méter magasságban hajtották pihenőre fejüket, másnap reggel ismét esőben kellett útnak indulniuk.

Off-road Mongóliában

A sztyeppéken áthaladva kalandokban továbbra sem volt hiány, néha egy-egy tevét is ki kellett kerülniük. Errefelé inkább amolyan off-road motorozást diktált a terep, folyón keltek át, majd újabb sztyeppét átszelve egy fenyves szélén pihentek meg. A Temen-tóban jól esett leáztatni az út porát. Június végén egy kialudt vulkánt, a Khorgo-hegyet, majd a Cerceleg városban található buddhista kolostort keresték fel. A mongóliai szakasz változatlanul nehéznek bizonyult, sziklás utak, folyóátkelések nehezítették a haladást, de legalább az időjárás most kedvezően alakult, így eljutottak az Ulaan Tsutgalanvízeséshez is. Kipróbálták a tevegelést, meglátogatták az Erdene Zuu-kolostort

(ez az egyik legősibb, fennmaradt buddhista kolostor Mongóliában), igazi mongol jurtában (mongolul „ger”) is aludtak, mielőtt elérték volna a legendás Góbi-sivatagot.

Székely zászló Olkonon

Onnan már többnyire aszfaltúton motoroztak Ulánbátorig, Mongólia fővárosáig, ahol természetesen a világ legnagyobb lovas szobrát, a Dzsingisz kánt megörökítő alkotást, valamint a Teknős-sziklát is lencsevégre kapták. Július 5-én, pontosan egy hónappal az indulásukat követően motoroztak Ulánbátorból a mongolorosz határhoz, ahol hét órát kellett várakozniuk. Oroszországban több száz kilométer megtétele után jutottak el túraútvonaluk legkeletibb pontjához, a Kelet-Szibériában található Bajkál-tó legnagyobb szigetéhez, az Olkonhoz. „Esőben indultunk visszafelé, sikerült négyórás küzdelem

„Ami a legjobban hiányzott: a nyomógombos kávéfőző!”

Székely zászló a csúcson, a túra legkeletibb pontján. (Olkon-sziget, Bajkál-tó, Oroszország)

172


Székely Kalendárium – 2017 árán kiverekednünk magunkat az agyagos részből. A sárvédőket le kellett szerelA vándorló nomádok nünk, és így is vontatásra szorultunk”– hite szerint a jurta küszöecsetelték útjuk nehézségeit. Némi elégbére tilos volt rálépni, mert tételt jelentett a sziget legmagasabb ponta küszöb alatt alvó házi istejára kitűzött – addigra jócskán megtépánek (szellemek) felébredtek, és bajt zott – székely zászló, amivel büszkén hoztak a családra. Ez a hiedelem még fényképezték magukat. napjainkban is tetten érhető a székelység körében.

Oldalkocsis paripa

Novoszibirszkben a HUNomád csapat magára maradt tagjával, Gáborral találkoztak. (A HUNomád páros 16 országot érintő, százhúsz napig tartó ázsiai motoros túrára indult. Egyiküknek sérülés miatt haza kellett térnie, társa, Gábor

Kazahsztáni oldalkocsis kényelem

folytatta az utat.) Omszkban is jártak, majd a motor- és fegyvermúzeumot látogatták meg Izsevszkben. Útjuk során számtalanszor találkoztak helyi motorosokkal, egyesek vendégül látták őket, mások az úthoz szükséges karbantartási munkákban segédeztek, vagy épp csak elmagyarázták, miféle szerkezetet neveznek ők „oldalkocsis” paripának (a motor oldalára felszerelt deszkán kell ülni, törökülésben). Hazafele Moszkvát, Kijevet is útba ejtették, Csernobilba az utazási irodával támadt nézeteltérés folytán nem jutottak el. Július 26-án érkeztek meg Szentegyházára, ahol ünneplő barátok, közeli hoz-

A Telmen-tó partján (Mongólia)

173


Székely Kalendárium – 2017

A Teknős-szikla és egy helyi kíváncsiskodó (Mongólia)

A hatalmas Dzsingisz kán szobránál – a világ legnagyobb lovas szobra (Mongólia)

zátartozók, meglepetésvendégek fogadták tortával, pezsgővel, jó szóval és sok-sok kérdéssel. Hogy bevállalnák-e még egyszer az utat? Mindenképpen – felelik a kalandorok, de párjaikat is magukkal vinnék, mert „rengeteg gyönyörű tájjal és sok kedves emberrel találkoztak”, az élmény pedig úgy szép, ha van, akivel megosztani. Útjuk részleteiről Verzár Éva most készülő könyvében olvashatunk majd. Ötvös Boglárka

Az UNESCO védelmét élvező Altaj-hegység

174


Székely Kalendárium – 2017

Mariazelltől Csíksomlyóig Ábrám Noémi neve aktív közéleti tevékenysége miatt vált ismertté, ám ezúttal azért beszélgettünk vele, mert a tavaly egyedül végiggyalogolta 40 nap alatt az 1400 kilométer hosszú Mária-utat. Mint mondja, fizikailag megerőltető volt, de sosem félt, mert Isten végig társául szegődött. Az ötgyerekes családanyának az út során a találkozások jelentették a legnagyobb élményeket, és amikor Csíksomlyóra ért, sírt. Igaz, örömében. – Mi késztette arra, hogy végiggyalogolja a teljes Mária-utat? – Egyértelműen belső késztetés volt. Olyan elhatározás, mint amikor a gyermekeim kopogtattak elfogadásért, születésükért. Életemben számos közösségi tevékenységet szerveztem, és úgy éreztem, hogy legtöbbet azzal tehetek még magyar közösségemért, ha bejárom egyedül ezt a magyar utat. Középeurópai vallásos zarándoklatnak hirdetik, de számomra olyan út volt, ahol közvetlenül megismerhettem mai magyar nemzetemet.

40 fokos hőségben és esőben

– Mennyi ideig tartott a zarándoklat? – A 60 napra ajánlott utat 40 nap alatt kellett megtennem. Ez is saját elhatározás volt, hiszen csak augusztus elején indulhattam, és szeptember 14-re, iskolakezdésre itthon akartam lenni, mert legkisebb gyermekem előkészítőbe, harmadik gyermekem meg kilencedikbe indult új iskolába. Augusztus elsején szerettem volna kezdeni, de nem hagyhattam ki a másodikán megtartott székelyvéckei kápolnaavatót. Másnap, hétfőn egy busszal és kiskocsival értem Budapestre, onnan egy újdonsült, lelkes ismerősöm vitt el Mariazellbe, Ausztriába. Kis terepszemle után már indultam is az első ajánlott megállóig, Terzig. – Hogyan zajlott a zarándoklat? Napi hány kilométer gyaloglást jelentett, hol szállt meg? – Napi átlagom 35 kilométer volt. Az út beosztásában sokat és lelkesen segített Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa, az ajánlott szálláshelyeket a Mária-út weboldaláról jegyzeteltem ki. Minden napra készítettem magamnak egy elnagyolt térképet, amelynek a hátára írtam az ajánlott szálláshelyek címét, telefonszámát. Sehol sem jelentettem be előre az érkezésem, mert nem tudhattam, hogyan bírom az

175


Székely Kalendárium – 2017 meg előttem, és mindig megújulva tudtam folytatni utamat. Egyszer sem jutott eszembe, hogy leállok, abbahagyom. Mindvégig a Jóisten jelenlétét éreztem. Ő viselte gondomat. Egy éjszaka sem volt olyan a szállásom, mint ahogy aznap elképzeltem, és ettől volt mindig vicces és kegyelemteljes. – Milyen különleges élményekben volt része az úton, tapasztalt-e netán látomásokat? – A találkozások jelentették a legnagyobb élményeket: emberekkel, állatokkal, növényekkel, a természet sok csodájával, önmagammal és a bennem is élő és rám vigyázó Istennel. Nem voltak látomásaim, nem is gondoltam ilyesmire, viszont szinte minden álmomat lejegyeztem. iramot, és nem akartam senkit sem fö- – Volt-e veszélyérzete az út során? – Soha nem féltem, viszont elkeserelöslegesen zavarni. Ennek a módszernek lett negatív hozadéka is, de mindig sze- désre két alkalommal emlékszem: egyrencsésen megoldódott a szálláskérdés. szer, amikor éjjel bóklásztam egy árvíz Egyszer sem kellett szabad ég alatt alud- sújtotta gyümölcsösben, és azt hittem, nom, bár a 40 fokos hőségben nem lett hogy már soha sem érek Ecsédre, mávolna zavaró. Kerültek nagyon lelkes és sodszor, amikor egy kedvesnek tűnő kevésbé lelkes házigazdáim, de a csodá- ember butaságával kellett megküzdelatos az volt, hogy reggelre kelve a mor- nem. Mindkettőnek jó vége lett. – Mi volt a legnehezebb? cosak is megenyhültek… – Néha a hátizsákom meg az „iszap– Fizikailag mennyire megerőltető az birkózásos” éjszaka másnapján a lábaim 1400 km-t felölelő út? – Egy alkalommal stoppoltam, ami- vonszolása. Amúgy semmi sem volt igakor leestem a műúton, de akkor egyetlen zán nehéz, nem hiányzott semmi és senautó sem állt meg, viszont máskor több- ki, hisz velem volt legfőbb társam. Az éhször lefékeztek mellettem úgy, hogy én ség nem kínozott, mert mindig akadt hátra sem pillantottam. Ami az utat ille- utamban falnivaló, szeder, szilva, alma, ti, fizikailag nem könnyű, de kibírható. egyszer még pöfeteget is szedtem, ebből Amúgy nem hiába mondják, hogy fiziku- készült másnapi reggelim, az ausztriai munkat is az agy irányítja, onnan jön az Gippel-csúcs közelében szedett orbáncakarás, emellett én hozzátenném, hogy fűből még Erdélyben is főztem teát. A lélekből is, de főleg hitből. Valahányszor fáradtság mindig elviselhetővé vált, ha lankadt az erőm, Jézus szenvedése jelent arra gondoltam, aki sokkal inkább szen-

176


Székely Kalendárium – 2017 vedett mindannyiunkért. Soha nem – Mivel gazdagodott az út során? Önéreztem egyedül magam, mert nem is ismereti túraként is fel lehet fogni? voltam egyedül, ezt még a román határ– Nem történt tulajdonképpen semmi őr is jóváhagyta, mikor lesütötte szemét új velem az úton. Azt éltem meg tömöarra a válaszomra, hogy a Jóisten a tár- rebben, amit egész életemben: láttam Issam, és teljes őszinteséggel mondta ne- ten csodálatos világát, amelyben fontos kem, hogy „valóban, sose vagyunk egye- szerep jut a magyar nemzetnek. Örvendül!” deztem neki, és éltem azt a szabadságot, – A családja, hozzátartozói hogyan fo- amelyet mindenkinek megadott felelősgadták, hogy egyedül vág neki a hosszú ségérzettel és örömmel fűszerezve. Egy útnak, és hogy egyáltalán erre vállal- dolog mégis változott bennem: Isten nekozik? vét nem igazán emlegettem a zarándoklat – A férjem az elején csóválta a fejét, előtt, hitemet csendesen magamban, csade tudta, nehéz engem megállítani, így ládban, gyülekezetben éltem meg. Most inkább támogatott, csak rendszeres jel- ki tudom mondani a nevét, és világgá kizéseket várt állapotomról. A gyermeke- abálnám, hogy „Ha Isten velünk, kicsoda imnek abszolút természetes volt, megér- ellenünk?” vagy hogy „Mindenre van tették, hogy kell mennem. A kisebbeknél erőm Krisztusban”. Átadnám mindenkisem látszottak elvonási tünetek, ugyanis nek ezt a bizonyosságot, mert a zaránvakáción voltak éppen, és került szabad- doklat alatt is, de életem során szintén idős elfoglaltságuk, a romántanulásban megtapasztaltam, hogy a legfőbb erőforpedig akkor nem kellett segítenem. rás az élet élésére és a halál elfogadására. Édesanyám, ha még élt volna, valószínű – Van-e következő úti cél? kétségbeesett volna, ezt a hozzá legin– Nincs. Ha majd mennem kell, akkor kább hasonlító nővérem viszonyulásán megyek. Ez a zarándoklat egy ihlet volt, mértem le. Túlságosan féltett, aggódott amely megtestesült. Fontos hálaadó része miattam. Amúgy az utolsó egy héten, életemnek. Nagysármástól Csíkszeredáig egy baráPál Piroska tunk is velem tartott, sőt egy nap a férjem is belekóstolt a zarándoklatom izgalmaiba. – Milyen érzés volt Csíksomlyóra érkezni? – Csíkszereda bejáratától a csíksomlyói kegytemplomig ismét egyedül mentem, akkor már szemerkélő esőben. Ragaszkodtam ahhoz, hogy egyedül érkezzem a célba. Sírtam, mint többször az út folyamán. Örömömben, hogy milyen jó az Isten, és hogy milyen szerencsés vaCelldömölk gyok, hogy én ezt érzem, tudom és hiszem.

177


Székely Kalendárium – 2017

Mások, mint a többi

A székelység úgy földje fekvése, mint a maga jelleme és törvényei által élesen különbözik Erdély többi lakosaitól. A Székelyföld egy része Moldvával és Walahiával határos, s Erdély közepéig terjed. Kiterjedése szerint az egész ország nyolcad, lakosai számával a hatodrészét teszi. Tizenkét kisebb Székre oszlik, melyek az öt nagyobb Szék körébe tartoznak. A XIII. században a magyar királyokban tapasztalás révén újabb gyarmatosítás vágya ébredt, s kevéssel a Királyföldnek a németek számára történt odaadományozása után Tordamegye egy része (a jelenlegi Aranyosszék huszonkét falva) a Kézdi-Székbeli harcos székelyek rendelkezésére bocsájtatott, s ez az akkortájt teljesen vad és lakatlan, csupán erdőiből álló vidék benépesedett. Ez teszi ma a Miklósvári és Bardóczi kis Székeket, megtartva még az Erdővidék nevet. Bethlen Elek, 1817 (Hazai utazók Erdélyben, Kolozsvár, 1942)

Tisztább magyarságúak

(Székelyföldnek) van mintegy 440 falva, egy királyi, 100 apróbb városa, melyek vagy mező- vagy taxális városok vagy csak voltak hajdanán. Lakosai törzskös székelyek, kevés oláh – cigány – s másokkal vegyülve. Régen törzsökök, nemzedékek szerint oszoltak meg, ma sokképpen. Egyszer provincialistákra és katonákra; másszor mágnásokra, nemesekre, szabadokra, katonákra és jobbágyokra; a katonák ismét lovag- és gyalogokra, hogy ne említsem több szerencsétlen megoszlásait, melyeknek sorompóival sokáig kell küzdenie korunk egyesítő szellemének. A testi erő ma is ép, mint a nemzeti játékok idejében. A nép gazdaga és szegénye egyforma öltönyben jár, s alkalmasint e divat látta a székely nép szabadságharcait. Nyelv egy, a magyar, kevéssé nyúlánk hangejtéssel: de azért századok előtti határozatai tisztább magyarságúak, mint szépirodalmunk tizedek előtt. A kebel nem szeplősebb, mint az ótestamentum koráé; mégis az előítélet és babona nyűgeit nem feledhetjük el… Kőváry László (1819–1907): Székelyhonról, 1842

Fotó: Adorjáni Attila

A zetelakai vízgyűjtő ősszel

178


Székely Kalendárium – 2017

Fehér arany

„Boci boci tarka, Se füle, se farka, Oda megyünk lakni, Ahol tejet kapni.”

Miért kell megsózni a tejet? Az már elsőre sejthető, hogy nem az íze miatt. Mi az a bálmos, amit egyaránt szerettek a havasi pásztorok és a 17. századi főúr, Bethlen Miklós? Milyen fűszerrel kell ízesíteni a pogácsatúrót, és miért kell júdásfülegomba a sajtkészítéshez? Kérdéseinkre hagyományaink, régi receptjeink felelnek. A székelyek gazdálkodásában mindig is fontos szerepe volt a pásztorkodó, legeltető állattartásnak, hiszen a földművelésre alkalmas területek viszonylag szűkösek, ugyanakkor természetes legelőkben bőséggel megáldott ez a táj. A hasznot az állat bundáján (a birka esetében) és húsán kívül, a teje és a belőle készült tejtermékek hozzák. Páratlan gazdagság figyelhető meg ezen a téren: míg más magyar vidéken mára egyre inkább a szarvasmarha vált egyeduralkodóvá, addig itt még mindig nem ismeretlen a juh- vagy éppen a bivalytej sem. S ugyanígy változatosságot mutatnak a tejtermékek is, nem egyszer egyedüliként megőrizve ételkultúránk évszázados hagyományait.

Tejvarázslók

Mindezek fényében érthető igazán, milyen nagy a baj, ha valaki úgy elvarázsolja a tehenet, hogy az nem ad tejet! Ezért kell megsózni a frissen fejt tejet: a hiedelem szerint így nem árthatnak annak a tehénnek, melyből fejték. De van más praktika is, Kristály Balázs 1896-ban írt tanulmánya szerint Csíkban a tűzbe vagy az ajtó sarkához cseppentettek a tejből, hogy a rossz szellemek beérjék enynyivel, és ne akarjanak nagyobb kárt okozni a tehénben.

Aztán, ha ez sem segít, még mindig ott van a húsvéti kalács. A megszentelt kókonyából meg kell tartani egy darabkát, kiszárítani, és az első fejés tejébe beleszórni a morzsát (búzakorpát és vizet is kell keverni hozzá), majd megitatni a tehénnel. A szentelt kalács mindenféle boszorkányosságtól megvédi aztán az állatot, de az is segíthetett, ha fejés után keresztet rajzoltak tejbe mártott ujjal a tehén hátára. Persze nemcsak varázslással lehet elejét venni a tejelvitelnek: ha kellően körültekintőek vagyunk, már vásárláskor megelőzhetjük a bajt. Gyergyóban és Háromszéken például különösen ügyeltek arra a kötélre vagy láncra, melyen a megvásárolt állatot tartották – a kötelet át kell húzni a tehén hasa alatt, illetve hat hétig meg kellett tartani azt a kötelet vagy láncot, mely vásárláskor volt az állaton, hogy az ne kerüljön illetéktelen kezekbe, mert ezen keresztül a legkönynyebb a rontó varázslást véghezvinni. Szintén fontos volt a megelőzésben, hogy kenyeret sosem aprítottak késsel a tejbe: úgy tartották, ha megteszik, kihasad a tehén tőgye. A fejőedényt nem volt szabad fedetlenül átvinni az udvaron, és néhol úgy tartották, ha leverik a fecskefészket, véres lesz a tej.

179


Székely Kalendárium – 2017

Fejés az esztenán Fotó: Kozma Erzsébet

De mi a teendő akkor, ha már megvan a baj? Természetesen voltak olyan tudó emberek is, akik képesek voltak visszafordítani a varázslatot. Egy másik varázslással. Például tüzes patkót és pár csepp tejet tettek a vályúba, majd amikor a tehén elkezdett inni, kivették a patkót, és fejszével ütötték. Ha ez nem kivitelezhető, a fokhagyma is jó szolgálatot tehet, ezzel kell bedörzsölni a tőgyet és a tehén hátát.

Sajtkészítők

Bizonyára minden ehhez hasonló, óvó praktikát ismertek a pásztorok egykor, hiszen megélhetésük múlhatott ezen. Munkájukhoz tartozott (tartozik) a tej feldolgozása, sőt, mindennapi ételükhöz is e módon jutottak. Szebeni Géza feljegyzései szerint a csíki pásztorok reggelire tejet ittak és ordát ettek, napközben és vacsorára pedig a vadgyümölcsök és olykor apróbb vadak húsa mellett leves, szalonna, zsendice, savanyú tej és puliszkabocs képezte az elemózsiájukat. Utóbbi úgy készült, hogy a puliszkához főtt juhtúrót vagy sajtot kevertek, med-

vebocs alakúra formázták, majd parázsra téve megpirították. Leleményességük nemcsak az önmaguknak készített ételeken érhető tetten, érdemes azt is számba venni, miként készítettek sajtot. A folyamat célja, hogy a tejben megtalálható kazein típusú fehérje két részre váljon: az oldódó rész a savóban marad, a nem oldódó rész pedig öszszeáll, ebből lesz (sajtolás után) a sajt. A fehérje kicsapódásához tejalvasztó enzimre van szükség, mely a kérődző állatok, illetve a nyúl vagy sertés kicsinyeinek gyomrában található. Akkor sincs azonban gond, ha nincs állati eredetű oltóanyag. Gyergyóban az ordakészítéskor használt savót, illetve ecetet használtak, Csíkban tejoltófüvet (más néven tejoltó galaj, Galium verum), Székelyvarságon a sajtoláskor kifolyó sűrű savót, Szentegyháza környékén júdásfülegombát (Auricularia auricula-judae). De ismert volt még a Gyimesek, Csík és a Kászonok vidékén a fehértejű keserűgomba (Lactarius piperatu) erre a célra, valamint sóskafélékhez is folyamodtak.

180


Székely Kalendárium – 2017 További fortélyokat tudhatunk meg ség nyitva állásával megeshetik. Ha megegy 1772-ben kiadott receptgyűjte- fehéredik az zúzmarától, azután tüzes ményhez (báró Wesselényi Kata számá- szenet kell az polcok alá tenni, hogy az ra készült) hozzátoldott, kézzel írt fel- zúzmara olvadjon reá. Ha az által jól jegyzésből. Itt találjuk annak leírását, meg nem lágyul, úgy három vagy négy hogy miként készült ekkoriban a Maros cseber forró vizet kell az polcok alá rakmegyei Backamadarason a juhsajt. Szent ni, és így a sajtot párával meglágyítani, Mihály napja, vagyis szeptember 29-e nedvesíteni, forgatván harmadnapokon után láttak neki. Az aludt juhtejhez oltót egyik oldaláról az másikra. Azután megkevertek, és kézzel jól kinyomkodták, penészesülvén, a penész alatt igen jól hogy „a savónak nagyja kifolyjon. Azon konzerválódik, ha nedvesen és minden savóból fél ejtelnyit (kb. 7 dl) tűznél hozzá járulhatatlan szél nélkül állhat” – megmelegítvén és az édes sajtot meg- írja a recept. „Farsangra, de leginkább vagdalván, beléje kell tölteni, és kézzel böjtre különös jóságú sajttá válik”. újra is öszvehúzni, nyomni az savót, s ruTejes étkek hában takarván annak rendi szerint szorítóban tenni, s véle bánni.” Aludttej, szána, sajt, túró, tejföl, tejHűvös helyen kell szárítani, aztán szín, vaj – és a sor még bőven folytathamehet a pincébe: „harmadnapig az egyik tó, az erdélyi fejedelmi udvar 16. száfelére, más harmadnapig más felére for- zadból származó szakácskönyvében, a dítván letenni, így a földön hat napig Szakács Tudományban például még kütartván”. Ezután polcra tehetjük a pincé- lön fejezetet kaptak a „tejes étkek”. Emben, „hogy megzúzmarásodjék, azon lítettük a sajtkészítés melléktermékeigyekezni, mely erős hidegben magától ként keletkező savót, melyet szintén tomegesik vagy a pinceajtónak egy kevés- vábbhasznosíthatunk. Megéri, a tej ásFotó: Kozma Erzsébet ványi anyagainak mintegy 80%-át ez tartalmazza, így magnéziumot, cinket, Amikor a tej vasat, foszfort, kalciumot, rezet és szemegalvad, kézzel lént, C- és B-vitamint vihetünk be szerel kell választani vezetünkbe vele, valamint az izmok feja savótól lődéséhez szükséges aminosavakat. Itták magában is, de levesek savanyítására is kiváló. A sajtanyag kiemelése után megmaradt savóból, illetve a benne úszó vagy a sajtkészítés során keletkező túrócsomóból készült a zsendice, melyet hidegen kanalaztak be. A sajton és a zsendicén kívül bálmost is lehet készíteni tejből. Zilahy Ágnes 1894-es szakácskönyve szerint azt vacsorára vagy leves után való ételnek kell asztalra adni. Mint írja, „le-

181


Székely Kalendárium – 2017 Egy másik változat szerint a sajtkészíAz 1695-ben kiadott Szakáts téskor keletkező zsíros savóban kell megmesterségnek könyvetskéje máshogy főzni a puliszkalisztet. Szebeni Géza taismeri a bálmost. Eszerint „szép nulmányában pedig azt olvashatjuk, a lágy édes sajtot tégy egy mázas lábálmoshoz tejfölben vagy vajban hagybasba, két kanál édes tejet mellé, maszárat pirítottak a csíki pásztorok, azt a tűznél sokáig főzzed, mivel majd ebbe keverték a túrót vagy a sózott igen sok fövést vár ez, és magától sajtot, megvárták, míg felolvadt, és keelég zsírja ereszkedik, azonban minyérrel megették. Bármelyik változatot kor megfőtt, egy vagy két kanál próbáljuk ki, csak jól járhatunk! liszttel törd fel igen jól, és megint Valamivel egyszerűbb étel a pogácsatedd a tűzhöz, ropogtasd meg, és túró, melyet ugyancsak érdemes ismét tálald fel az asztalra”. elővennünk: előételként, reggeliként, uzsonnaként, de még köretként is megállja a helyét. Ez szintén pásztorétel erehet készíteni jó tehéntejből vagy bivaly detileg, a túrót meggyúrták egy fatálban, tejsűrűből is, hanem az igazi íze csak a majd gombócokat formáltak belőle, és juhtejfelből készült bálmosnak van deszkára téve, napon szárították. Székelyvarságon tejfölt vagy aludttejet tettek meg.” Receptje szerint a frissen oltott tej sű- hozzá, ilyenkor azonban már nem szárítrűjét kell leszedni, hozzáadni egy liter ol- va, hanem forró kövön megpirítva készült tott tejet, majd felforralni. Ha forr, sóz- el. Orbán Balázs egyébként oroszhegyi zuk, majd apránként fél kg kukoricalisz- kirándulása kapcsán említi ezt az ételt, de tet („szép sárgát”, ahogy Zilahy írja) tudjuk, hogy Homoródszentpálon is isadunk hozzá, miközben folyamatosan merték. Egy 1870-es recept szerint csomkeverjük a pépet. Fél óra főzés után lesz borral fűszerezték. Friss erdei gyümölcskellően krémes. Tálaláskor kanállal for- csel vagy áfonyalekvárral kínálva 21. számázzunk belőle kis darabkákat, melye- zadi ínyencfalat válhat belőle, őrizve őseket koszorú alakban rakunk le a tányér- ink örökségét. Bogos Zsuzsanna ra, s vajjal meglocsoljuk. Fotó: despreplacerilevietii. blogspot.ro

Van, aki tükörtojással, sült kolbásszal és szalonnával köríti a bálmost. Így sem rossz!

182


Székely Kalendárium – 2017

Kolbásztöltőknek való Hagyományosan András napján kezdődtek a disznóvágások, hiszen a téliesre fordult időjárás lehetővé tette, hogy a feldolgozott húst biztonságosan, hidegen tárolják, de különösképpen Tamás napját kedvelték, mert úgy tartották, az akkor vágott disznó zsírja nem avasodik meg. És ezzel párhuzamosan kezdődött a kolbásztöltés időszaka is – most ehhez szolgálunk pár érdekes adalékkal, elkészítési móddal Remete Farkas László Magyaros és tájjellegű hagyományos kolbászok című, 2015 decemberében lezárt, még kiadatlan kéziratából. A korabeli magyar kolbászok hasonlóan készültek (legfeljebb a fűszerezettségük mutatott némi „tájjelleget”), főleg a téli időben, mert a hidegtől megmerevedett hús és szalonna könnyebben volt aprítható, és a zsírját sem „eresztette”. A tölteléket általában 65–80% színhús és 20–35% szalonna képezte. Ezeket késsel

Kolbászfesztivál Sepsiszentgyörgyön. Itt minden év októberében lehet „kísérletezni”

apróra vágták, és a hosszabb tárolhatóság érdekében a mainál erősebben sózták (25–30 g/kg). Amúgy többnyire 18–24 g tisztított, nem jódozott asztali só ajánlott kg-ként: az ennél több rontja a kolbász ízét, a kevesebb romlékonnyá teheti. A só ugyanis nemcsak ízesít, hanem tartósít is, mivel gátolja a káros mikroorganizmusok elszaporodását. A fokhagymát nem csak tartósító fűszerként használták, hanem rontás/romláselhárítónak is. A magyaros kolbászok mai sajátos ízét – a 19. század második felétől – 5 alapfűszer határozza meg: édes piros fűszerpaprika, csípős piros fűszerpaprika, fekete bors, köménymag és fokhagyma. Ezek aránya jellemző az adott tájegységre vagy az onnan származó, de máshová költöző népcsoportra. Az 5 alapfűszeren túl 5 kiegészítő fűszer „emlékeztet a múltra”: koriander, borókabogyó, borsfű (csombor), majoránna, kakukkfű. A régi receptek szerint 10 kg kolbászkeverékhez 1–15 dkg cukrot kevertek. Hoszszú idejű tárolásra szánva kevesebbet, rövidebb tárolásra többet, hogy hamarabb beérjen. Ha kedvünk támad rá, 0,5–2 dl bort tehetünk hozzá cukor helyett (természete-

183


Székely Kalendárium – 2017 lentős, főleg a helyi népi hagyományokat Színhús és szalonna aránya ötvözi. Régebben ismert és kedvelt, mára A nagy-magyarországi kolbászfészinte elfeledett kolbászféle. lék döntő többségénél a színhús-szaEnnek a típusnak jellegzetes terméke a lonna aránya 7/3 és 8/2 között monagylaki és a csíkszentmiklósi kolbász. Ezt zog. A füstölt kolbászok inkább szánevezhetnénk akár székely kolbásznak is, razabbak (7,5/2,5 felettiek), a sütőmivel fennmaradási térségei jól illeszkedés szárított kolbászok inkább zsíronek a székelység korabeli és mostani telesabbak, de ezt gyakran felülírják a hapülés-területeihez: Erdély, Pozsony és Mogyományok és lehetőségek. Zsíroson vidéke, Őrvidék és Őrség, Temes, Bisabb hús esetén kevesebb szalonna is har, Szilágyság. Régi kolbászváltozat lehet, megfelelő ízt ad. A túlzott (40% femivel hasonló kolbászok máig fennmaradletti) zsírosságot már nem tartották tak a hagyományokat megőrző Kárpátok és kedvezőnek (ünnepi alkalomra illőAlpok zártabb vidékein, a helyi népesség sanek, vendégvárónak). Az alacsony játos kiegészítő fűszerezésével. (20% alatti) zsírosságot viszont már Tíz kg alapanyaggal számolva 3–5 deka száraznak és nem eléggé laktatónak frissen tört vagy őrölt fekete borsot tettek érzékelték. Tapasztalatok szerint, a bele (Marosszéken 5–10 dekát), 5–10 deka régi kolbászrecepteket 7,5/2,5 kolfokhagymát, frissen reszelve, szétpasszírozbászhús/hátszalonna arányú keveva (Marosszéken 10–20 dekát); Háromrékkel a mai ízléshez igazítva könyszéken még esetleg 1 deka koriandert, Manyen feleleveníthetjük, élvezhetővé rosszéken 1-2 deka kakukkfüvet, néhol – tehetjük. ritkábban – max. 3 deka tárkonyt, és ezzel meg is volt a fűszerezés. A fokhagymát még régebben a póré-, medve-, gyík-, havasi és sen csak vegyszerrel, kénnel nem kezelt, hi- bíbor-fekete hagyma, a borsot borsfű bamentes édes házi bor vagy must jöhet (csombor), borókabogyó helyettesítette. Tájanként különböző méretben és tölszóba), vagy 5–10 dkg mézet. tési módban készült, vékony vagy vastag A székely kolbász disznóbélbe töltötték. Főbb jellemzői: Remete Farkas László magyar, felföldi, – színhús/szalonna aránya = 6/4 és 9/1 alföldi, baranyai, tolnai, somogyi, bácskai, közötti érték (átlag 7/3) székvidéki, havasi és szatmári kolbásztí- – sómennyiség = 16–26 g/kg (átlag 20 pust különböztet meg könyvében, ezek g/kg). készítési, fűszerezési, érlelési, tárolási mó- – aprítás = hús nagyobbra, szalonna kidozatait taglalja. Az általa székvidékinek sebbre darabolva (4–16 mm, tájegységennevezett kolbásztípus jellemzője, hogy ként eltérő) paprikát egyáltalán nem tartalmaz. Er- – előpácolás = darabok sózása és fűszeredélyben ma is igen elterjedt és kedvelt – zése, legalább egy napig érlelés saját levéírja –, szórványosan még a régi határvidé- ben keken is fellelhető (Kárpátok, Dél- és Őr- – töltés = vékony- vagy vastagbélbe, max. vidék). Kiegészítő fűszerezettsége nem je- 2 arasznyira

184


Székely Kalendárium – 2017 – utópácolás = 2–5 nap sós (esetleg fűsze- hidegre (0–4 °C-ra), hogy merevedjen, de meg ne fagyjon. Miután a hús és szalonna res) páclében – szikkasztás = 2–5 nap vastagságtól füg- megmerevedett, közepes (4–6 mm-es) vagy nagylyukú (6–8 mm tárcsájú) darálón gően, amíg a só ki nem ver – tartósítás = nyír, bükk, tölgy, gyertyán hi- leaprítjuk, sózzuk, összekeverjük. A só és fűszerek mennyiségét érdemes deg füstjén (<20 °C) 3–6 napig (vastag: 2pontosan kimérni, mert a kóstolásos próba 3 hét), néhol csak szárítják – utóérlelés = hűvös (14–18 °C), árnyas, gyakran csalóka. A felhasznált fűszereket időnként szellőztetett helyen, vékony: 2-3 célszerű a közvetlenül kolbász készítése előtt megőrölni/törni, mivel így ritkábban hétig, vastag: 3 hónapig. okoznak avasodási gondokat, aromájukat Egy bevált recept sem vesztik el. A fokhagymát kevés sóval Végül azoknak, akik nem akarnak kísér- keverjük el, majd amikor kevés levet ereszletezni, egy biztosnak tűnő, magyaros kol- tett, jó alaposan dolgozzuk bele az alapbászreceptet ajánlunk. Hozzávalók: 7,5 kg anyagba, ügyelve arra, hogy egyenletesen színhús, 2,5 kg szalonna (zsiradék), 20 deka oszoljon el (más módszer is van: lásd a kesó, 15 ± 5 deka különleges, őrölt, édes fű- retes írást). Először a sót és a leveses-hagymás pépet szerpaprika, 5 ± 2 deka különleges, őrölt csípős paprika, 3 ± 1 deka frissen tört vagy őrölt tesszük bele, majd a kimért száraz fűszerőrfekete bors, 2 ± 1 deka frissen őrölt fűszer- leményeket. Mindezeket alaposan összekekömény, 5 ± 3 deka frissen reszelt fokhagy- verjük, eldolgozzuk, és a hidegben pihenma. Érdemes fűszeres illatú, jól és tartósan tetjük, amíg a töltőt és beleket előkészítjük. színező fűszerpaprikát használni. A savany- Töltés előtt a már előzőleg kitisztított (vagy kás, kesernyés és fakó paprika csak ront a vásárolt) vékonybeleket újra ellenőrizzük, kolbászon, különösen avasan csípős. Kény- méretre vágjuk, és még egyszer alaposan átszerérett és régi őrlésű is kerülendő. mossuk, átfújjuk. Tapasztalat szerint 1 kg Először a húst és szalonnát tisztítsuk kolbász töltése kb. 1 m-nyi disznó vékonymeg, és vágjuk ujjnyi csíkokra. Majd tegyük belet igényel.

Alapanyagok darabolása A kolbászba szánt hús és szalonna darabolása (régen nem használtak darálót!) nem csak az élvezhetőség és a látvány, hanem a készítés és tartósítás szempontjából is fontos volt. Ugyanis a túlzottan apróra vagdalt hús és szalonna a kolbászt fűrészpor-állagúvá teheti, a túl nagyra darabolt pedig a töltést és az eltarthatóságot nehezíti, egyenlőtlenné tehetik az ízek összeérését (kiérlelődést, átfüstölést). A régi magyarországi kolbászok húsvagdalék-mérete az ország közepe felé többnyire kisebb volt (5–2 mm), mint a széleken (10–6 mm). A szalonnadarabok mérete kisebb volt a hús méreténél, többnyire annak fele-harmada. Ha a húsdarabok mérete a 8–10 mm-t meghaladta, akkor a töltés előtt legalább egy napig pácolták, hogy az íz átjárja.

185


Székely Kalendárium – 2017 Sütés-főzés A kolbászt tepsiben, lefedés nélkül süssük. A sütés hőmérséklete ne haladja meg 160–180 °C-ot, mert a fűszerpaprika megéghet, „megkeseredhet”. Hogy sütéskor a kolbász ne száradjon ki, érdemes a sütő tepsibe kevés vizet önteni, és úgy sütni. Néhol szokás a sütés első felében a tepsit lefedni, majd amikor már nem ereszt „vérző levet”, lefedés nélkül pirítani. Székelyföldön szokásos a zsírban sütés is, de ez az ízeket torzíthatja. A főzésre szánt kolbászt kb. 2%-os (20 g/liter, 1 evőkanál/liter) sótartalmú vízbe tegyük, így a sótartalma érdemileg nem változik. Ha a kolbászt eleve sósabbra készítettük (25 g/kg), akkor – ha a főzővíz csak épp’ elfedné – nem szükséges a víz sózása.

A bekevert alapanyagot egyenként betöltjük, végeit csomózzuk, letisztogatjuk. A belet vékony tűvel kiszurkáljuk, hogy a beszorult levegő eltávozhasson. Ezt követően a kolbászt szellős, hideg (nem fagyos) helyen, lógatva vagy deszkalapra fektetve szikkasztjuk. Az érlelésre (szárításra, füstölésre) szánt, vastag- vagy vakbélbe, kuláréba töltött kolbászt a megszurkálás után két deszkalap között 1-2 kistéglányi súllyal „meg is nyomtathatjuk”. Ha főzőkolbászt készítünk, a keverékben a só mennyisége 25 g/kg-ra is növel-

hető. Ha sütni való kolbászt készítünk, akkor a kolbászalaphoz (fűszeres összekeveréskor) érdemes 2-3 dl vizet is adni, hogy sütéskor a kolbász túlságosan „ki ne száradjék”. Ha nyersen érlelt (szárított vagy füstölt) kolbászt készítünk, akkor a kolbászalaphoz 1 deka salétromot és 2 deka porcukrot is keverhetünk, a tartósítás érdekében. A túl sok salétrom felesleges, mert a „színtartást” nem fokozza, sőt, ártalmas lehet, a túl sok cukor a kolbászt „túlérlelheti”, ami tejsavas-sajtos ízt és illatot adhat.

A fokhagymáról Egyes helyeken a fokhagymát már előző nap előkészítették. Megtisztítva igen apróra összevágták, majd annyi vízzel öntötték fel, hogy az bő egy ujjnyival elfedje (10 kg kolbászhoz szükséges fokhagymamennyiségnél ez kb. 1-2 dl). Időnként megkeverték, közben az apró darabokat fakanállal szétnyomták (ma már turmixolják). Másnap a sóval elkevert kolbászalapanyagba ezt a pépes állagot „bedolgozták”, majd fűszerezték, és újból alaposan összekeverték. Némely leírás azt javasolja, hogy egyes kellemetlen hatások csökkentésére a fokhagymát ne nyersen, hanem forrázva vagy kifőzve használjuk. Ez a megoldás, bár tényleg csökkenti a szagot és a gyomorégést, de a tartósító (baktériumölő, féregűző) hatást jelentősen lerontja, ami a kolbász tárolhatóságát csökkenti, annak megromlásához vezethet. Ezért észszerűbb, ha inkább kevesebbet, de nyerset használunk. Székelyföldön manapság gyakorta alkalmazott módszer, hogy a fokhagymát a hússal együtt darálják össze, ami úgyszintén nem ajánlott.

186


Székely Kalendárium – 2017

Csipetnyi kurd gasztronómia Kurd és török önkéntesek ismerkedtek Háromszékkel 2016 első felében, Düsüm Aslanoglu, Mustafa Matpan, Ilken Aslan és Mehmet Naim Atalay augusztusban tértek vissza Törökországba. Az Erasmus + program keretében ösztöndíjas egyetemistaként vállalkoztak arra, hogy Európa több országa után most éppen itt vállaljanak a közösség javára végzendő munkát. S ha már nálunk jártak, a kurd konyha titkaiba is beavattak. A fiatalok szállását, ellátását az Európai Unió finanszírozta, szabadidős programjaikat pedig a közvetítő szervezet, a Háromszéki Önkéntes Központ szervezte. A leányok bölcsődében vállaltak munkát, a fiúk pedig az Írisz Házban segítettek a Down-kórosok foglalkoztatásában. Egy alkalommal közös főzőcskézős projektet is tető alá hoztak, amin volt szerencsénk részt venni. Mutlu, azaz Ilken, a kurd leány volt a főszereplő a konyhában, Mustafa és Mehmet pedig jókedvűen dolgoztak a keze alá. Mi pedig élveztük a végeredményt, a darált hússal töltött leveles tészta mellett a hideg uborkás saláta igazán üdítő-

ként hatott, desszertként pedig a revaniból ettünk, igaz, mértékkel, mert a hozzávalók között felsorolt 6 pohárnyi cukor kellően elrettentő erővel bírt számunkra. Ízre azonban nem tűnt édesebbnek, mint a hazai cukrászsütemények.

Börek

Hozzávalók: 1 csomag fagyasztott rétestészta, ½ kg őrölt hús, 5 fűszer (sót, többféle borsot tartalmazó fűszerkeverék), 3 db hagyma, 1 dl olaj, 1 tojás, kis pohár joghurt. A töltelékhez a hagymát apróra vágjuk, 3 ek olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a

187


Székely Kalendárium – 2017 húst, majd a fűszereket, és együtt megpirít- Revani juk. A tűzről levéve hűlni hagyjuk a fűszeres húst, addig kinyújtjuk a rétestésztát. Egy A revani egy egyszerű, piskótaszerű kavart féldeci olajat elkeverünk a tojással és a jog- sütemény. Hozzávalók: 4 tojás, 2 pohár hurttal, ezzel a keverékkel megkenjük a la- cukor, 1 ½ pohár gríz, 1 ½ pohár liszt, 1 pokat. A lap teljes szélességében ráteszünk pohár olaj, 1 ½ csomag sütőpor, 1 csomag egy ujjnyit a hagymás-húsos keverékből, vaníliás cukor, 1 pohár joghurt (2 decis poháromszor-négyszer feltekerjük, majd a da- hárral dolgozunk); a tetejére a serbethez: rázsfészekhez hasonlóan csigaalakban újra 4 pohár cukor, 4 pohár víz. Először a tojást kavarjuk ki a cukorral, feltekerjük, és sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük. A tetejüket szintén megkenjük az majd sorban hozzáadjuk a többi hozzávaolajos-tojásos kencével (megszórhatjuk lót. Kikent tepsibe öntjük, és közepes tűszezám- vagy lenmaggal is), és megsütjük. zön félórát sütjük. Közben megfőzzük a Cacikkal tálaljuk, mikor még langyos, de serbetet, azaz a cukroszirupot és azon melegében ráöntjük a sütőből kivett sütehidegen is finom. A böreknek többféle változatát készítik ményre. Nem kell félnünk, nem fog elázni, Törökországban, népszerűek a spenótos, azonnal felszívja a cukorszirupot, megdasajtos, krumplis változatok is, sőt édes töl- gad tőle, és könnyű lesz. Fagyival is finom! Bodor Tünde telékkel is nagyon finom. A krumplis töltelékhez krumplipürében elkeverjük a tojást, a paradicsompasztát (esetleg ketchupot), sózzuk, borsozzuk.

Cacik (ejtsd: dzsadzsik)

Hozzávalók: ½ kg uborka, 8 dl görög joghurt, só, bors, 2 ek olívaolaj. Az uborkát (lehet kígyó- vagy másfajta is) megpucoljuk, és apró kockákra vágjuk. Kicsit megsózva tíz percet állni hagyjuk, majd belekeverjük a joghurtba, ízlés szerint utánasózunk (ha kell), borsozzuk. Pár apróra vágott mentalevelet is keverhetünk bele. A tetejére kis olívaolajat locsolva tálaljuk.

Mutlu és egyik segítője

A hagyományos kurd étrendben zöldségek és gyümölcsök széles választéka található meg, az uborka jelenléte különösen gyakori. Elsődleges húsaik a bárány és a csirke, rendszerint rizst készítenek hozzájuk, de előszeretettel göngyölik gombócba is a húsokat. Reggelihez általában lepénykenyér, méz, juh- vagy bivalytejből készült joghurt és feketetea kerül az asztalra, a hegyvidék klímájából adódóan pedig elterjedt a szőlő, a gránátalma, a füge és a dió is. (player.hu)

188


Székely Kalendárium – 2017

Előételek

Olvasóink főzték

Sertéskocsonya Hozzávalók: 1,5 kg sertésláb és -fej, 10 dkg vöröshagyma, 10 dkg sárgarépa, 2 babérlevél, 3-4 szem szegfűbors, 3-4 cikk fokhagyma, 3 dkg só. Elkészítés: egy késsel jól megkapargatjuk a lábakat és a fejet, megmossuk, majd hosszában kettévágjuk őket, illetve a fejet feldaraboljuk. Mérsékelt tűzön főzzük, és amikor felforrt, többször is lemerjük róla a habot, amíg teljesen tiszta nem lesz. Ekkor beletesszük a sót, a megtisztított és megmosott répát, szegfűborsot, és lassú tűzön addig főzzük, míg a hús könnyedén le nem válik a csontról. Amikor kész, a csontokat eltávolítjuk belőle, és a puhára főtt húst leveses tányérokra rakjuk. A szűrőn át-

passzírozott fokhagymát a húsleveshez keverjük, majd az egész levet rászűrjük a már előkészített tányérokban lévő húsra. Hidegen tartjuk, míg meg nem kocsonyásodik.

Levesek

Vass Csilla

Tárkonyos pityókaleves Hozzávalók: 1 kg pityóka, 1 tojás, 2 kanál liszt, kevés olaj, egy kis fej hagyma,1 kanál ecetes tárkony, 1 evőkanál ecet, só, tejföl.

Elkészítés: a pityókát meghámozzuk, kockára vágjuk, és főni tesszük sós vízbe, hogy jól ellepje a víz. Az olajból, lisztből rántást készítünk, beletesszük az apróra vágott hagymát, és a levesbe öntjük. A tojásból habarást készítünk, ä Az összetört fokhagymát legalább 5-10 percig hagyjuk állni a levegőn, mielőtt

felhasználnánk, így ételeink ízesebbek és egészségesebbek lesznek.

ä A lencsét nem kell beáztatni főzés előtt, mert „ledobja a ruháját“ – azaz kibújik

a héjából –, és így kevésbé lesz esztétikus. Áztatás nélkül sem kell sokkal tovább főzni, azonban sokkal étvágygerjesztőbb végeredményt kapunk. ä A friss zsírfoltokat úgy távolítjuk el a bőrről, hogy egy kevés felvert tojásfehérjével óvatosan bedörzsöljük.

189


Székely Kalendárium – 2017 és beletesszük a levesbe a tárkonyt, íze- evőkanál pirospaprikát, öntsük fel tejjel, sítjük ecettel, és végül a tejföllel össze- majd adjuk a krumplihoz. Tipp: nyár elején, újkrumpliból elkéforraljuk. Tipp: ha füstölt húst is főzünk bele, szítve lesz a legfinomabb! Rusin Georgiana, Lemhény még finomabb! Borsos Margaréta, Gyergyócsomafalva

Tejes-kapros krumplileves

Hozzávalók: 8–10 db krumpli, 1 kanál paprika, só ízlés szerint, kapor összevágva, tej a rántáshoz, 2 kanál liszt, kevés olaj. Elkészítés: egy edénybe odatesszük a meghámozott, megmosott, kockára vágott krumplit főni. Ízesítjük sóval, majd amikor megfőtt, beletesszük a rántást és az apróra vágott kaprot, és már fogyaszthatjuk is! Rántás készítése: egy palacsintasütőbe tegyünk kevés olajat, dobjunk bele 2 kanál lisztet, és hagyjuk, hogy világosbarna színe legyen. Ekkor tegyünk bele egy

Főételek

Szegény asszony galuskája

(nagyanyám egyedi receptje) Hozzávalók: 15–20 evőkanál liszt, egy tojás, kevés só, 1 fej hagyma, borvíz, olaj a készítéshez. Elkészítés (30 perc): a lisztbe beletesszük a tojást, kevés sót, és borvíz hozzáadásával galuskatésztát (nokedli) készítünk. Külön edényben vizet forralunk, és a fövő vízbe a galuskákat teáskanállal

beleszaggatjuk. Mikor kész, vízzel lemossuk. A fej hagymát, miután jó apróra kockáztuk, nem túl sok olajban szép sárgára puhítjuk. Mikor kész, a galuskákat beleä A nemesebb húsból vágott szeleteket csak sütés után sózzuk, mert a só az ér-

tékes ízanyagokat kiszívja a húsból, és rágósak, szárazak lesznek. A halakat viszont érdemes előre besózni, mert akkor nem törik annyira a halhús. ä Ételek sűrítésekor használjunk bőségesen olajon dinsztelt vöröshagymát. ä A bőrönd nem lesz dohos, ha használat után ecetes törlőronggyal kitisztítjuk, majd a levegőn – kinyitva! – száradni, szellőzni hagyjuk. ä Ha a főzővízbe kevés cukrot teszünk, a zöldbab és a zöldborsó is megőrzi friss színét.

190


Székely Kalendárium – 2017 forgatjuk. Ízlés szerint lehet még sózni pirult, rárakunk egy kis pirospaprikát, és felöntjük azzal a lével, amiben főtt a kövagy borsozni is. Veres Erzsébet, Csíkszereda röm. Majd beletesszük a körmöket, és annyi levet töltünk még, hogy épp csak Körömpörkölt nokedlivel ellepje. Ha szükség, akkor ízesítjük ételHozzávalók: 4-5 perzselt köröm, 2 ízesítővel vagy sóval. Végül kb. 20 percet kisebb fej piros hagyma, só, bors, ételíze- még főzzük lassú tűzön, hogy egészen elsítő, olaj. A nokedlihez: 2 tojás, 20–30 készüljön. Forró olajba forgatott nokedlivel tálaljuk. dkg liszt, só, olaj, zsír. Elkészítés: a körmöket megtisztítjuk Nagy Erika, Gyergyószentmiklós és kettéhasítjuk, hideg vízzel feltöltjük, és Mozaikhús egy éjszakát hagyjuk, hogy jól ázzanak ki. Odarakjuk főni annyi vízzel, hogy épp Hozzávalók: 10 dkg kelbimbó, 10 csak ellepje. Az egyik fej hagymát apróra dkg sárgarépa, 10 dkg zöldbab, 1 húsos vágjuk, és beletesszük a köröm mellé. Sóval, borssal ízesítjük, és 1 ½–2 órát lassú tűzön főzzük. Mikor majdnem megfőtt, kiszedjük a léből, és eltávolítjuk a nagyobb csontokat, vigyázva, hogy a köröm ne essen szét. Egy edénybe odatesszük a másik fej apróra vágott hagymát egy kevés olajban dinsztelődni, mikor egy kicsit zöldpaprika, 40 dkg darált sertéslapocka, 1 kis fej vöröshagyma, 2 tojás, ½ dl tej, 1 evőkanál ételízesítő, 1 mokkáskanál tört bors, 1 evőkanál mustár, 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt. Elkészítés: az összes zöldséget megtisztítjuk, és egycentis darabokra vágjuk. A darált húst összekeverjük a tisztított, lereszelt vöröshagymával, a felvert tojásokkal, ä A zsírban sütött húsok puhábbak lesznek, mint az olajban sütöttek. ä Ha karajt, hátszínt vagy combot használunk a főzéshez, az inakat vágjuk

át, mert sütéskor összeugrik. A csirkecomb sütésénél célszerű az ízületnél bevágni, így könnyebben átsül. ä Kevésbé fő szét a burgonya, ha a főzővízhez kevés ecetet adunk, a régi krumpli pedig jóízű lesz. Ha a főtt burgonyát nem tudjuk azonnal tálalni, akkor konyharuhával fedjük le.

191


Székely Kalendárium – 2017 a tejjel, a fűszerekkel és a mustárral. Addig dagasztjuk, amíg az összes folyadékot fel nem veszi. Kisebb tepsit (vagy alufólia tálcát) megolajozunk, és behintjük a liszttel, majd a húsmassza felét belesimítjuk. Ráfektetjük, illetve belenyomkodjuk a nyers zöldségeket, majd befedjük a maradék hússal. Jól lenyomkodjuk, hogy semmi levegő se maradjon benne. A tetejére borítunk egy alufólia lapot, és előmelegített, forró sütő- kuszt. Összekeverjük, megkenjük vele a ben, közepesnél kisebb lángon egy órán tésztát. A fólia segítségével feltekerjük keresztül sütjük. Tálra borítva felszeletel- és lehűtjük. Barcsa Anna, Négyfalu jük, és tetszés szerinti körettel vagy salátával kínáljuk. Barcsa Anna, Négyfalu Várjuk további ételreceptjeiket! Desszertek Van önnek kipróbált, jól bevált, mások által kevésbé ismert ételreceptje? NeKávés kókusztekercs talán le is fotózta, miután elkészítette? Hozzávalók: 2 dl lefőzött kávé, 1 evőKüldje el nekünk a leírással együtt (a kanál rum, 6 dkg kakaópor, 40 dkg keksz, hozzávalókat négy személyre számol3 dkg porcukor. A krémhez: 15 dkg marva), és mi Székely Kalendáriummal hogarin, 3 dkg kókuszreszelék, 9 dkg méz, 1 noráljuk a következő kiadásból, a legcsomag vaníliás cukor, 6 dkg porcukor. jobb receptek beküldőit pedig külön Elkészítés: a kekszet ledaráljuk, díjazzuk! Kérjük, csak nyomtatásban hozzáadjuk a cukrot, kakaót, rumot, és eddig meg nem jelent vagy internetes összekeverjük. A kávét a kekszhez önthonlapokon még nem közölt receptejük és tésztává gyúrjuk. A tésztát sodróket, fotókat küldjenek! E-mail-cífával, egy cukorral megszórt fólián tégmünk: szekely@kalendarium.ro, de a lalap alakúra nyújtjuk. A margarint, a www.kalendarium.ro honlapról közvetvaníliás cukrot és a cukrot habosra kelenül is kapcsolatba léphet velünk! verjük. Hozzáadjuk a mézet és a kóä A főtt burgonya még finomabb lesz, ha a sós vízbe kevés tejet öntünk. ä Ha a forró tejjel való összekeverés előtt vajjal vagy margarinnal keverjük el a

burgonyát, akkor simább lesz a burgonyapüré. Sőt: adjunk hozzá egy kevés sütőport! ä Ha a burgonyát gyümölcsökkel tároljuk egy helyiségben, kevésbé csírázik. ä Adjunk a lencsefőzelékhez egy kis áfonya- vagy sárgabaracklekvárt, a pikáns, savanykás ízzel nagyszerűen harmonizál.

192


Székely Kalendárium – 2017

A magyar mustár titka Ahogy május elseje, úgy szilveszter sincs virsli nélkül. Virsli pedig nincs mustár nélkül. Ma már könnyen beszerezhetjük a bolti változatot, régen azonban ezt is házilag készítették. Egészen régen is… „Ha jó mustármagod vagyon, törd jól meg és szitáld meg, azután végy tiszta vizet egy fazékba, kevés ecetet bele, egy kevésség melegítsd meg, és tégy annyi mustármag-lisztet, amennyi elégséges, habard jól meg, azután hevíts egy darab acélt vagy vasat igen jól meg, és ereszd bele és fedd be, azután hadd érjék meg.” Megdöbbentő, de ezt a receptet valamikor 1662 előtt írták le, méghozzá a csáktornyai Zrínyi-udvar szakácskönyvében! (Igen, ez az a Zrínyi család, akit a történelem- és irodalomkönyvekből ismerhetünk.) A kopott kötéstáblát nézve kijelenthetjük, a magyar mellett német, francia és olasz hatásokat is mutató receptgyűjteményt gyakran forgatták. Ez a mustáros recept sem magyar egyébként, a végén az szerepel: „ezt Flandriában így csinálják.” Igaz, mi tényleg másképp készítettük. És ha hiszünk Zilahy Ágnesnek, az erdélyi konyha kiváló ismerőjének, mi tesszük jól, mert: a „magyar mustár mindennemű francia mustárnál jobb.” S hogy mitől jobb? Zrínyiék sza-

kácskönyvének egy másik receptjében, és Zilahynál is szerepel a titok: a magyar mustárhoz bizony must kell. A musthoz pedig szőlő és borkészítés, ebből tehát sejthető, hogy székely vidéken nem volt olyan gyakori a házi mustár készítése: a nagyenyedi és a marosvásárhelyi vásárokon szerezték be azt. Manapság persze már könnyebb dolgunk van a vásárlással, így ha hozzájutunk mustárliszthez és musthoz is, próbáljuk ki Zilahy jól bevált, 1892-ben lejegyzett receptjét, garantáltan adalék- és színezékmentes, természetes ízt kapunk: „Egy liter édes, sűrűre főzött (barna) mustot forraljunk fel, másodszor is; ha forr, öntsük rá fél kilónyi azon frissen őrlött mustárlisztre. (A mustárlisztnek azért kell frissen őrlöttnek lenni, mert különben keserű a liszt.) A leforrázott mustárlisztet keverjük jó fél óráig folytonosan, hogy az ereje kissé párologjon el. Miután jól elkevertük, öntsünk belé csendesen annyi hideg főtt mustot, hogy csurgós híg legyen. A mustot vegyítsük jól el a mustárliszttel és öntsük nagy, szűknyakú üvegbe.” Bogos Zsuzsanna

193


Székely Kalendárium – 2017

Gasztronómiai gyergyóikumok Habár a székely történetek általában úgy kezdődnek, hogy a komám visszaütött, emez most teljesen másképp indult. Már csak azért is, mert a komákkal jó viszonyt ápolok… A minap olvastam az újságban, hogy „Kiskunmajsa és Gyergyószentmiklós, testvérvárosi kapcsolatuk 75. éves jubileumának évében, közös hungarikumpályázatot adott le Nemzetünket összekötő közös értékeink címmel, melyet az értékelő bizottság pozitívan bírált el… A Gyergyóikum Értéktárba bekerülhet minden megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon, és amely Gyergyószentmiklós adminisztratív területén található.” Nosza, forogni kezdtek a kis fogaskerekek az agyamban, milyen ötlettel járulhatnék hozzá az értéktár bővítéséhez? Mihelyst a kerekek elegendő energiát termeltek, a fejemben ki is gyulladt a kis lámpa, és megvilágosodtam: sport kategóriában benevezem Ferencz Józsefet, aki – noha történetesen a sógorom, mégsem ez a fő teljesítménye, hanem az, hogy – az egyetlen gyergyói olimpiai bajnok (szertornában), Marius Urzică edzője volt. Nosza, nevezés elküldve! Aztán megérkezett a felkérés, miszerint ha valami gasztronómiai jelölést tennék (cipész maradjon a kaptafánál alapon), annak nagyon örülnének. Így kezdtem hozzá a gasztronómiai gyergyóikum-lajstromom

összeállításához, mely kimondottan olyan ételek bemutatását tartja szem előtt, melyek a Gyergyói-medencében születtek, vagy legalábbis mostanában igen nagy gyakorisággal születnek itteni konyhákban.

Gyergyói leves

Kövi Pál, aki 1973–1995 között a New York-i Four Seasons étterem társtulajdonosa és az ottani gasztronómiai szakma egyik legmeghatározóbb személyisége volt, húsz éven át tanulmányozta és gyűjtötte az erdélyi konyhával kapcsolatos gasztronómiai adatokat, recepteket, népi étkezési szokásokat. Hosszú éveken át rendszeresen visszajárt ezért Erdélybe, melynek eredménye végül egy 246 oldalas könyv lett, az Erdélyi lakoma. Ezt 1980-as, első megjelenése óta gasztronómiai alapműnek tekintik. Lakomájának egyik fogása a gyergyói leves, melyre mi igencsak büszkék vagyunk. Nézzük, hogyan készül!

194


Székely Kalendárium – 2017 Egy éjszakán át hideg vízben fürdőző csülköt megfőzünk (akár kuktában, pláne, ha sietünk). Beteszünk melléje egy hagymát, fokhagymát, babérlevelet és borsot. De csak az íze végett! Mikor megfőtt, lefejtjük a csontról a húst, és falatnyi darabokra vágva félretesszük. (Nem lopkodni közben, mert kell a levesbe!) A leszűrt lében megfőzünk öt, karikára vágott murkot. Visszatesszük a csülökdarabokat is, valamint hozzáadunk egy jó maréknyi aszalt szilvát és felforraljuk, majd a tűzről levéve belekepirított laskát. Kikeverjük a tejfölt az ét- verjük az elhabart tojássárgáját. kezési keményítővel (állítólag nem hizA leves elkészítéséhez szükséges cibelal úgy, mint a liszt!), hozzáadunk egy rét házilag is elkészíthetjük: egy cserépkanál tormát és egy csokor apróra vágott edénybe teszünk 25 dkg búzakorpát és 5 kaprot, hozzámerünk a forró léből, még dkg kukoricalisztet. Hozzáadunk egy szekevergetjük, majd a levesbe öntjük. let barnakenyeret, egy karikára vágott citMelynek ezután már forrnia nemigen romot, majd 2 liter forró vízzel felöntjük. szabad, talán csak egyet-kettőt lobban- Egy napig letakarva, egyszer-kétszer még nia (miként a kihunyó gyertya lángjá- megkeverve, langyos helyen tartjuk. Aminak). Végül citromlével és kevés cukor- kor a cibere savanykás ízűvé válik, üveral tesszük kerekké az ízeket. A levessel gekbe szűrjük, és még egy hétig hűvös meg a gyomrokat! Nagyon finom szár- helyre téve pihentetjük. nyashússal is! A kölesvásárlásnál ajánlatos figyelmesen körbenézegetni a polcokon, ugyanis Cibereleves bárányhússal a legutóbbi levesembe hajdina került! Nem mondhatni róla, hogy Cibere Nem is annyira a hasonlóságuk, mint invajda kedvenc levese (lévén ő a böjti idő- kább fudriságom miatt… szak jelképes alakja), ugyanis nagymérGyergyói erdei leves tékben tartalmaz bárányhúst (fél kilónyit). Melyet kisebb kockákra vágva, hiGondolom, csak azért nevezik erdeideg vízbe téve felforralunk. A leves tete- nek, mert gomba van benne, de azt is lejére feljövő habot habozás nélkül folyto- hetségesnek tartom, hogy az erdőn élő nosan szedegetjük. Beletesszük az apróra juhászok menüjét gazdagította (és azért vágott friss zöldhagymát, zúzott fokhagy- gyergyói, mert itt aztán van bőven minmát, sóval és őrölt borssal ízesítjük. Ami- denféle erdei gomba). Azt már igencsak kor a hús már majdnem puhára főtt, hoz- nehezen tudom elképzelni ugyanis, záadjuk a kölest (10 dkg) és a ciberét (4 hogy valaki egy erdei gombavadászatra dl). Az apróra vágott friss kaprot, zöld- indulván, fazekat pakol a hátizsákjába. petrezselymet és a lestyánt is a levesbe Habár a személyes szokások igencsak szórjuk, adunk hozzá tejfölt, még egyszer változatosak…

195


Székely Kalendárium – 2017 belőle, kicsit kinyújtva a kezünkben, lisztezett deszkára dobáljuk. Minden egyes csipetkét gondosan megforgatunk a lisztben. Közben fél liter tejet felforralunk, majd beleszórjuk a csipetkéket. Amúgy lisztesen, ugyanis az fogja besűríteni a tejet. Egy kanál cukrot is adunk hozzá. Végül megszórhatjuk cukros fahéjjal, kakaóval, vaníliával, vagy akár Receptje: kevés zsiradékban megfuttatjuk az apróra vágott hagymát, murkot. Hozzáadjuk az alaposan megmosott erdei gombát, és tíz percig pároljuk (nem fedjük le, mert így is sok vizet enged!). Ha már puha, meghintjük liszttel, és közben jól elkeverjük, nehogy csomós legyen (megfigyelésem szerint a lisztszemek, nedvesség hatására, hajlamosak egymásba kapaszkodni). Felöntjük vízzel, teszünk bele egy húsleveskockát, sót, borsot, apróra vágott petrezselymet. Személy szerint a tejfölt sem sajnálnám belőle. Sőt, most krumplikockával és juhtúróval is gazdagodott!

Ondok morzsolt

A történet szerint egy gyergyóremetei család legkisebb gyermeke a mezőn arató édesapjának szánt ételt (tejbe morzsolt) útközben – természetszerűleg – kiborította, mely tette lelkiállapotát annyira megviselte, hogy apjához érvén csak anynyit tudott ismételgetni: ondok morzsolt, ondok morzsolt! Hát, Gyergyóremetén azóta is „ondok” [értsd: undok – szerk.] a morzsolt. A hozzávalókból (1 tojás, 1 evőkanál víz, 1 evőkanál kukoricaliszt, 3 evőkanál búzaliszt, 2 csipet cukor, 1 csipet só, 1 teáskanál vaj) nem túl kemény tésztát gyúrunk. Kisebb darabokat tépkedve

málnaszemeket is dobálhatunk bele. Sőt, a történethez hűen, akár ki is boríthatjuk…

Túrós puliszkagombóc

Erdőn lakó, erdőt járó emberek eledele volt. A tűzhelyet is helyben készítették, természetes alapanyagokból, úgymint: egy nagy kőlap (lehetőleg gránit, mert az jól bírja a hőséget) és négy kődarab (tűzhelylábnak). Puliszka főtt rajta, majd miután kihűlt, öklömnyi gombócokat for-

196


Székely Kalendárium – 2017 máztak belőle, melynek közepébe juhtú- nyes”, Gyergyószárhegyen ott a Szárrót rejtettek. Ezeket a még mindig forró mány. Levegőváltozásul. (Szármánykőre téve addig forgatták, míg megkemé- hegy, 964 m – szerk.) És hogy miért macsnyedtek, pirosra sültek. Addigra a túró is kanadrág? A macska rúgja meg, senki szépen megolvadt benne. Vöröshagymá- nem tudott érdemben válaszolni e kérval fogyasztották. Mindebből a tűzhely- désre! készítést elhagytam, de csak azért, mert a Túrós Piroska kőtani ismereteim nem terjednek az erNégy-öt krumplit megfőzünk, de ha dei gránitlapok felismeréséig. No, aztán meg is bántam, mihelyt rájöttem, hogy a van egy kis maradék krumplipürénk, ezkerámialapra égett puliszkát milyen ne- zel nem is fárasztjuk magunkat. Egy tálba lisztet szitálunk, beletesszük a pürét, és héz lepucolni!

Túrós damika, avagy macskanadrág

Gyergyószárhegyi, nagymosások alkalmával készített gyorsebédünk következik, melynek fő alappillére a házikenyér. Ennek is a megszáradt héja, melyet feltördelvén, juhtúróval és apróra vágott petrezselyemzölddel szórtak meg. Majd gondos sósvizes áztatást kapván (a szenynyessel szinkronban), némi idő elteltével, kellő állagát elnyerve, illetve elfogyasztva máris új energiával tölthette fel a megfáradt mosónőket. József Attila családja számára valószínűleg ismeretlen fogalom, kimondottan gyergyói, tápláló, helyi jellegzetesség. Magas tápértéke miatt a helyi mosónők egyáltalán nem halnak korán, amiben az is közrejátszhat, hogy míg Budapesten „hegyvidéknek ott a szeny-

egy tojással kiegészítve tésztát gyúrunk belőle. Kinyújtva, pohárral vagy egyéb, erre alkalmas konyhai eszközzel pogácsákat szabdalunk, melynek középe juhtúrót teszünk. Kettőbe hajtva, egy villa segítségével a széleket jól összenyomkodjuk. Forró, sós vízben jól kifőzzük őket, hideg vizes mosdatás után pici forró olajba dobáljuk, a tetejét is megtúrózva pirosra (gondolom, ettől hallgat a hangzatos Piroska névre) pirítjuk őket. A pici forró olajat lecseréltem pici forró szalonnapörcre, tetejére meg került egy kis tejföl is, de ez már a „jaj, mit egyek, nem férek a ruhámba” változata eledelünknek.

Kókonya

„Eredetileg azt a tojást jelentette, melyet a húsvéti szentelt sonka levében

197


Székely Kalendárium – 2017 szoktak megfőzni. A kókonya olasz vagy töltelék kerül: párolt, apróra vagdalt gomvallon jövevényszó lehet (olasz: cuccag- ba (az erdőben termett mindig jobb, mint na, vallon: cocogne), s még a középkor- az üzletben vásárolt), paprika, hagyma, ban honosodott meg nálunk. A régi ma- petrezselyemzöld keveréke. A gombócogyar nyelvben a kókonya már az összes kat sós vízben kifőzzük, forró olajba forhúsvéti szentelt hideg ételt jelentette” gatjuk, és reszelt sajttal megszórjuk. Az (Magyar Néprajzi Lexikon), azonban sem árt neki, ha a maradék gombapörGyergyó vidékén a húsvéti kalácsot értik költtel meg is locsolgatjuk! alatta, amit a hajnali szentmisén az eledeMájpástétom lekkel (bárány, sonka, tojás stb.) megEgy májpástétom, melyet nem csak szenteltetnek, és kenyér helyett fogyaszdisznóvágás alkalmával készíthetünk. A friss tanak. Hozzávalók: fél kg főtt, áttört sertésmájat (2 kg) lehártyázva, apróbb dakrumpli, 1 kg liszt, 1 dl tej, 1 kanál cukor rabokra vágjuk. A vöröshagymát (2 db) és só, víz. 4 dkg élesztőt kevés langyos egészen apróra vágjuk, a zöldséget (1 mutejben felfuttatunk, majd 5-6 kanál lisztre öntve, kelni hagyjuk. Mikor jól felnő, rászitáljuk a maradék lisztet, hozzáadjuk a krumplit, és langyos, sós vízzel jó alaposan megdagasztjuk. Mikor megkelt, kiolajazott sütőformába tesszük (fonottan, vagy sem, tehetségtől függően), és forró sütőben, kb. 1 óra alatt megsütjük.

Gombás gombóc

Egy gombócfajta mindazoknak, akik nem édesszájúak. Ugyanis szilva (meg egyéb rokon gyümölcs) vagy tehéntúró helyett gombával van töltve. A krumplis gombóctészta-négyzetekre a következő

rok, 1 petrezselyem) vékonyan felszeleteljük, és zsíron mindegyiket üvegesre pirítjuk. Ha kész, hozzáadjuk az apróra vágott májat. Ügyeljünk arra, hogy a máj túlságosan ne süljön meg, mert hajlamos cipőtalp állagot ölteni. Mielőtt a tűzről lehúznánk, sózzuk, borsozzuk, és jól összekeverjük. Ha kihűlt, húsdarálón alaposan – legalább kétszer – ledaráljuk. Ekkor utánaízesítjük, majd a vajat (15 dkg), mustárt (1 ek) is hozzáadva, alaposan kikeverjük. Végül hidegebb helyre téve pihentetjük, hogy az ízek összeérjenek. Gazdagíthatjuk más fűszerekkel is: fahéj, majoránna, zsálya, kakukkfű, oregánó, fokhagyma. Garantáltan jobb és egészségesebb, mint bármelyik konzerv! Berszán Árus Csilla

198


Székely Kalendárium – 2017

A legszékelyebb ételek Gizi néni ajánlásával Ambrus Gizella a népszerű székelyudvarhelyi Gizi csárda és fogadó tulajdonosa. Az Udvarhely melletti Szencseden született, főzni pedig még gyerekkorában megtanult a nagymamájától, aki gyakran magával vitte lakodalmakba, hogy segítsen neki. Ma is példaként emlegeti nagymamája tudatosságát: két hétre előre megtervezte a családja számára feltálalt fogásokat, így a szűkös világban is el tudta látni őket. Főzőtudományával, hagyományos és újító szellemű receptjeivel számos hazai és külföldi díjat szerzett, jellegzetes székely konyhaművészete az ide látogató hírességek körében is sikert arat: vendéglője falán többek közt a Republic Cipőjével és Horváth Charlie-val készült közös kép díszeleg. Aki hagyományos székely ízekre vágyik, biztosan megfordul nála: mindenki Gizi nénijének meggyőződése, hogy a legjobb hozzávalókat nem lehet bevásárlóközpontban beszerezni, ezért ma is maga teszi el a befőttet és a lekvárt, disznót vág és házi laskát készít. Emellett szakmai tanácsokkal szolgál nemzetközi hírű szakácsoknak, cukrászoknak, pékeknek, szállóvendégeit pedig majdhogynem családtagokként kezeli. Fontosak számára a hagyományos értékek: az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Erdélyi Egyesületének alapító tagja, és az Erdélyi Magyar Fehérasztal Lovagrend égisze alatt 2013 óta évente megszervezi a Tavaszváró Bárány- és Pálinkafesztivált, amelyen a hagyományos bárányételeket díjnyertes szakácsok, séfek értékelik. Kútvölgyi Mihállyal közösen 2005ben erdélyi szakácskönyvet adott ki Ízes

Erdély címmel, amely nem csak a tágabb térség különböző tájairól begyűjtött receptek gyűjteménye, de bemutatja az erdélyi régiók jellegzetes világát és azok lakóit, szokásait is. A receptgyűjteményből állítottuk össze a tízes toplistát, Gizi néni ajánlásával.

Káposztaléleves:

Hozzávalók 10 személyre: 1,5 liter víz 2,5 liter káposztalé 0,5 kg fehérkaraj 0,5 kg kolbászhús 3 db sárgarépa 2 db fehérrépa 3-4 szál torma 2-3 evőkanál liszt ¼ liter tejföl 2 dl olaj a disznó agyveleje

199


Székely Kalendárium – 2017 A székely disznótoros vacsora fő fogása a sült kolbász és a hurkafélék mellett a tormás leves, amelyet Erdővidéken és Udvarhelyszéken káposztalélevesnek is neveznek. A sárgarépát és a fehérrépát apró kockákra vágják. Amikor félig megpuhult, hozzáadják a kockákra vágott húst és a torma felét, együtt párolják néhány percig, majd annyi vizet öntenek rá, amennyi ellepi. Félfövésben felöntik káposztalével. A fűszerezett kolbászhúsból gombócokat készítenek, amikor felfőtt a leves, az aggyal együtt beleteszik, kevés borsot és sót adnak hozzá. A tejfölt liszttel elkavarják, és a tűzről levett levesbe öntik. A lereszelt tormából egy-egy csipetet a tányér aljára tesznek, és rámerik a forró levest. Elengedhetetlen mellé a friss rozskenyér. hagyjuk megdermedni. Tálalásnál borsozzuk és paprikázzuk.

Székely házi kocsonya:

Hozzávalók: 1 db húsos csülök 2 db köröm ½ kg soványabb disznóhús 1 kávéskanál szemes bors 1 fej fehérhagyma 1 fej fokhagyma murok, fehérrépa 2 babérlevél só ízlés szerint őrölt piros paprika amennyi hús, 3x annyi víz – utólagos kiegészítés Az előkészített anyagokat lassú tűzön főzzük, majd amikor először fellobban, a habot és a vizet leöntjük, meleg vízzel pótoljuk. A sót, a hagymát, a fokhagymát és a borsot a második vízbe tesszük, és lassú tűzön 5-6 órát főzzük. Akkor jó, ha a csontról lejön a hús. Tányérokba rakjuk, főtt zöldséggel díszítjük, és hideg helyen

Egresleves lesütött disznóhússal

Hozzávalók 10 személyre: 1 nagyobb, zsírban lesütött disznóhús 2 liter egresbefőtt 1 kávéskanál só 3 evőkanál cukor 1 mokkáskanál őrölt piros paprika 1 csokor petrezselyemzöld 2 evőkanál olaj 1 tojás 1 pohár tejszín 2 kanál liszt 2 liter víz Amikor a disznóhús puhára főtt, beletesszük az egrest, a cukrot, a sót és a petrezselyemzöldet. Összefőzzük, és tojássárgájával, tejszínnel és liszttel készült habarással sűrítjük. Kevés olajat forrósítunk, az őrölt piros paprikát elkeverjük benne, és a levesbe öntjük.

200


Székely Kalendárium – 2017 puhult, a tojássárgájából, a lisztből és a Pirosáfonya-leves tejfölből habarást készítünk, és folytonos füstölt csülökkel keverés mellett a forró levesbe öntjük. Ha Hozzávalók 5 személyre: felforrt, levesszük a tűzről. Cukorral, só1 kg-os füstölt csülök val ízesíthetjük. 1 liter piros áfonya (vörös áfonya, kokojOroszhegyi töltött káposzta za) gömböccel és puliszkával 2 tojás 2 evőkanál liszt Hozzávalók 10 személyre: 1 kávéskanál só 1 gömböc 3 dl tej 1 kg borjúhús 2 evőkanál tejföl 25 dkg savanyú káposzta 1 csokor petrezselyemzöld 50 dkg kukoricadara 25 dkg rizs 2-3 fej vöröshagyma káposztalevél 1 tojás só, bors A húst és a savanyú káposztát ledaráljuk. Összekeverjük a kukoricadarával, a rizzsel, a fűszerekkel. A hordós káposzta levelébe beletöltjük, felgöngyöljük, és a gömböccel együtt feltesszük főzni. Puliszkával tálaljuk. A csülköt 2 liter hideg vízben tegyük fel főni. Amikor megpuhult, az elfőtt vizet pótoljuk, beletesszük az áfonyát. Feleresztjük készítővel (liszt, só, tej vagy tejföl), és tálalás előtt tojássárgájával dúsítjuk.

Aszaltszilva-leves:

Hozzávalók 5 személyre: 1 kg aszalt szilva 1 tojás 1 mokkáskanál cukor 1 csipet só 1 evőkanál liszt 2 dl tejföl A megmosott aszalt szilvát másfél liter cukros-sós vízben főzzük. Miután meg-

Hagymás tokány puliszkával – Gizi néni kedvence Hozzávalók 5 személyre: ½ kg hús 1 kg vöröshagyma 1 dl olaj vagy zsír 1 evőkanál só

201


Székely Kalendárium – 2017 1 kávéskanál őrölt piros paprika Kukoricalisztben 1 kávéskanál őrölt bors sütött pisztráng 1 zöldpaprika fokhagymamártással 1 paradicsom A pisztrángokat megtisztítjuk, megA húst olajban vagy zsírban pároljuk, s hozzáadjuk a sót, a borsot és az őrölt mossuk, lecsepegtetjük a nedvességet, paprikát. A hagymát, a karikára vágott pa- és leitatjuk törlőruhával vagy szalvétáradicsomot és a zöldpaprikát a hús puhu- val. Süthetjük szabad tűzön vagy teplása után keverjük bele. Akkor jó, amikor siben. A legfinomabb, ha besózzuk, a hagyma üvegessé válik. Puliszkával tá- két-három órán át állni hagyjuk, borsozzuk és így forgatjuk kukoricalisztlaljuk. be. Bő olajban a hal mindkét oldalát megsütjük, és frissen mosott salátalevelekre tesszük. Fokhagymamártással tálaljuk.

Máréfalvi tejfölös lepény

Sült gomba juhtúróval A Hegyes-, a Kárpát- és a Vigyázóhegy karéjában, ahol a völgyben a kristálytiszta Sikaszó-patak rohan, hogy a Küküllőbe ömöljön, csodálatos finomságú gombák teremnek. Az itt élők kedvenc csemegéje. Elkészítésük sok változatát ismerik. Általában fa tüzelésű tűzhely platniján sütik, és friss juhtúrót tesznek rájuk. Az megolvad, beszívódik a gomba lemezei közé, és pirosas-barnára sül a gombával együtt. Készítik úgy is, hogy a szalonnát a zsírjára sütik, és abban párolják meg a gombát. Megszórják juhtúróval és sült szalonnadarabokkal. Fekete- vagy pirosáfonya-befőttel az igazi. Készítése előtt és közben majdnem kötelező áfonyapálinkát kóstolgatni.

Hozzávalók 20 darabhoz (kb. 60 személyre): A masszához: 8 kg liszt 1,5 kg tehéntúró 4 l tej 0,5 l tejföl 8 tojás 4 tojássárgája 10 dkg cukor 2 marék cukor 2 kávéskanál só citromhéj 2 dl olaj vaníliapor tojásfehérje A máréfalvi tejfölös lepény Erdélyszerte híres eledel. Keresztelő, esküvő, temetés nem múlhat el sütése nélkül. Úgy készítik, mint a kenyértésztát: akkor jó, ha leválik a kezükről. Másfél órán át állni hagyják – ezalatt befűtik a kemencét –, majd kis cipókra szaggatják, és azt is állni hagyják néhány percig. A kemencébe vetés előtt lapító nagyságúra kinyújtják, az összekevert masszát rákenik, majd ropogósra sütik. Csak törni szabad, tartja a mondás, mert ha vágják, összedől a kemence! Bálint Kinga Katalin

202


Székely Kalendárium – 2017

A legszebb konyhakert A Cseke-Árkosi házaspár több mint tíz éve kertészkedik a Székelyudvarhely melletti Szejkén. Tizenegy ár területen termesztenek zöldséget, fűszer- és gyógynövényt, ugyanakkor egy fiatal gyümölcsöst is ápolnak. A háromszáznál több növényfajtát nagy odafigyeléssel gondozzák, ökológiai egyensúlyban a föld alatti és föld feletti élővilággal. Ők lettek a 2016-os év Legszebb konyhakert verseny udvarhelyszéki győztesei. Mesebeli látvány fogadja a Székelyudvarhely melletti Szejkén kertészkedő Cseke-Árkosi házaspár portájára belépőt. A ház melletti rózsakertben egy tekintélyes, közel negyedszázados cédrus büszkélkedik, a háziasszony szerint energiát árasztva a területre és az itt lakókra. A házaspár Bogáncs nevű csau-csauja kíváncsian és barátságosan ugrál körül: pofija két oldalán egy-egy kopasz folt éktelenkedik annak emlékére, hogy bogáncsok közé keveredett és kedvencüket gazdái csak szőrét levágva tudták megszabadítani a ragacsos növénytől.

lehetőség szerint minden évszakban legyen valami szép, illatos növény a ház körül. A közel száz tő rózsa egészségéhez járulnak hozzá a közéjük ültetett fűszernövények és afrodiziákumok, hiszen jelentősen csökkentik azok tetvesedését. A virágok királynőjének is nevezett rózsa nem csupán a kert éke. A házaspár többek közt vágott virágként, haszonnö-

Tudatos tervezés

A megtervezett, hozzáértéssel és szeretettel ápolt díszkert, a zöldséges, az illatos fűszerkert, valamint az ötven fiatal fából álló gyümölcsös háromszáznál több növényfajtát rejt. A feladatokat megosztják egymás közt: a pedagógus férjre elsősorban a zöldséges és gyümölcsös gondozása, valamint a termények értékesítése hárul, az agrármérnök háziasszony gondoskodik az ökológiai egyensúly kialakításáról, a növények hasznos társításáról, a vetésforgó betartásáról. És mivel a nők talán természetüknél fogva jobban vonzódnak a virágokhoz, különös gondot fordít arra, hogy

203

Cs. Árkosi Katalin és az erőt adó cédrusfa, a kert egyik büszkesége


Székely Kalendárium – 2017

Fűszerek és örökzöldek jól megférnek egymás mellett Fotók: Cseke-Árkosi Károly

vényként (fürdővízbe) értékesíti, továbbá arclemosóba, teakeverékbe, lekvárnak. A receptes könyveket gyakran tanulmányozó, azokból inspirálódó agrármérnök kedvenc helye a telek végében húzódó fűszerkert, amely mellé egy kis mesterséges tavacskát is létrehoztak, hiszen a víz közelsége, a tükréről visszaverődő napsugarak jótékony hatással vannak a száznál több fajta fűszer-és gyógynövény fejlődésére. „Úgy kell kialakítani a kertet, hogy minden évszakban szép legyen, hiszen csak kicsit csillapodik a természet télen” – hangzik a bölcselet, amit házigazdánk meg is magyaráz: a tuják, a fagytűrő fűszernövények, a kőrózsa zöldjén télen is kellemesen pihen meg a szem.

Természet nyújtotta védelem

„Azzal, hogy kora tavasztól késő őszig folyamatosan terem a kert, olyan érzésünk van, mintha örökké tavasz lenne” – vallja. A rózsát, bizonyos fűszer- és gyógynövényeket nyár végén már háromszor szüretelték, a zöldségesben a paradicsom

és paprika mellett augusztusban bújt ki a harmadik vetés: fekete retek, kapor és kínai kel. Tudatos tervezéssel és megfelelő tápozással sok olyan növény is termeszthető, amely nem őshonos ezen a vidéken, ezért néhány ritkasággal is próbálkoznak. Ilyen például a póréhagyma, padlizsán, kínai kel, szárzeller, okra (paszulyféle), ginkgo biloba. Mivel a házaspár célja a biokertészet, különösen figyelnek arra, hogy tevékenységük során a legkevésbé bolygassák az élővilágot: a növényvédelmet, valamint a talajjavítást természetes, organikus szerekkel végzik. Ez nem kis anyagi ráfordítással jár, hiszen az állattenyésztőktől vásárolt trágya sokba kerül, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a tizenegy ár zöldséges mellett a rózsáknak és a fűszerkertnek is kell jusson belőle, és a gyümölcsfák is jobban teremnek tőle. Ültetésnél és vetésnél természetes kalcium- és magnéziumpótlót alkalmaznak a gyökérzet erősítésére, ugyanezt a talajjavítást a paradicsom, a paprika, a padli-

204


Székely Kalendárium – 2017 zsán, az uborka és a káposztaféléknél már őszi szántáskor vagy tavasszal, a tárcsázás előtt elvégzik. Igaz, hogy a kapálás elengedhetetlen már csak a talajlazítás végett is, azonban a gyomtalanításban sokat segít a mulcsozás (a talajfelszínen elterített többé-kevésbé felaprított növényi hulladék), valamint a talajtakarás. Ez utóbbinál szalmát vagy fekete fóliát használnak. A kitépett, visszagyökerezésre képtelen, még magtalan gyomot a felszínen hagyják, hiszen amellett, hogy nedvesen tartja A tudatos tervezésnek a földet, megakadályozza az új gyom kiköszönhetően kora tavasztól bújását. késő őszig tart a szüret A növényeket társítással „veszik rá” egymás védelmére, erősítésére. A fűszernövények illóolaja megvédi a dísznövényeket a kártevőktől, a menta, a sóska, a földi eper elűzi egymás rovartámadóját, a nyegesen megnöveli. Sajnos, csak a pakarós bab ellátja nitrogénnel a káposztát, lántázási időszakban van lehetőségük a amely ezért nedvesen tartja társa gyöke- talaj- és esővíz használatára, utána már rét. Mindezek mellett a helyválasztásnak kénytelenek a zöldségkert csepegtetős is nagy jelentősége van: nem csak a rendszerével öntözni. mennyiséget, hanem a minőséget is léDósa Ildikó

205


Székely Kalendárium – 2017

Hogyan teremtette az Úr a székelyt? Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla, valahányszor adódik. Szóval az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvtelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajuszú, időt-töltött főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad neki megszólalnia. – Uram – mondotta –, valami még nincsen készen! – S az mi lenne? – nézett az Úristen csudálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutorás pipát s odabökött vele Erdély felé. – Ahunn-e! Még nincsen rajta senki! Az Úr odanézett, s abbiza lakatlan volt egészen. Pedig csudaszép kis országnak ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. – No, várj csak – mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart még, azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. –Így, ni – mondotta –, ezzel is megvagyunk. De a vén angyalcseléd csak csóválta a fejét. – Már pedig ejszen hibádzik még valami. – Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? – hökkent meg az Úr. – Hásze emberek, azok most már vannak, instálom – okoskodott a vén főangyal –, de ki fog ott dolgozni? – Mi? Hogy ki fog dolgozni? Hát a magyarok a völgyekben s a románok a hegyek között!

De az öreg csak csóválta a fejét. – A magyarok? Azok uraskodni fognak. A románok? Azok hanyatt hevernek s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhőbámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell! Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbizsebébe, s kirángatta onnan a szászt. – Na – lökte oda bosszúsan a magyarok s a románok közé –, itt van, ni. Ez majd dolgozik helyettük is! De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. – Hásze jó, jó. Ez megvolna. De valami azért még mindég hibádzik! – Mi a keserűség hibádzhatik most már? – mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon. – Hászeidenézz, Uram – bökdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé –, a magyar uraskodik és veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket és veszekszik a magyarral. Na ugye? A szász, az dolgozik, ez igaz s a veszekedésben mindég amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de kinek lesz haszna belőle? A szász, az fösvény, Uram, annak szőrös a lelke! Köll még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet! Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, minthogy ez éppen így igaz, s mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt.

206

Wass Albert: Tizenhárom almafa


Székely Kalendárium – 2017

Intelem

Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Összetartásban rejlik csak erő. Más ember földjén nincs számodra hely.

Te bús magyar, kit száműzött hazád, s idegen zsarnok lakja otthonod: bús sorsodért ne vádold nemzeted, kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.

Fél világot is befuthatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel!

A látszat csal. Isten ma is a régi. Te hagytad őt el, te s a többiek, s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá, s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új Magyarország, Gaz és szemét nem terem nemzetet! S a gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz szeretet! Wass Albert Fotó: Kozma Erzsébet

Madarasi–Hargita

207


Székely Kalendárium – 2017

A mikházai temető és fakápolnája Mikháza legismertebb turistacsalogató látványosságai a 17. század derekán épült ferences kolostor, a közelmúltban feltárt római tábor régészeti nyomai, az állandó képtár, a falumúzeum, a Kacsó Sándoremlékház, a Széllyes Sándor-emlékszoba és a Csűrszínház. A Székelyföld és a település múltja iránt érdeklődők számára azonban nagy öröm 19. század végi, 20. század eleji filagóriás, tornácos, zsalugáteres házakat is látni, az előttük impozánsan díszelgő faragott székelykapukkal. Ugyancsak a helyi értékek sorát gyarapítja a település déli részén elhelyezkedő temető a maga kis fakápolnájával. A temető bejáratánál a közelmúltban közadakozásból felújított, díszesen kifaragott székelykapu várja az idelátogatókat. A népi faragászat egyik remekműveként számon tartott alkotást a múlt század elején mentette meg és állíttatta erre a helyre Lokody Gáspár esperes, amikor azt a Görgény völgyéből érkező pálinkafőzők tűzrevaló fának szánták. Felirata mára nagyon nehezen olvasható, annyi kisilabizálható belőle, hogy egy Antal nevű gazda és neje, Anna állíttatták „Isten segedelméből” az 1800-as években, és hogy a faragómester a kadicsfalvi Kovács Benedek volt. A temető területére lépve, az újabb márványbetétes műkősírok között még több keményebb kőből faragott, főleg keresztben csúcsosodó sírkövet találni. A fa-

A kápolna és Erdély legősibb élő fája

kápolnát Keresztúri Miklós marosszéki királybíró építtette 1718 körül, Keresztelő Szent János születésének tiszteletére, a Szent Antalról elnevezett hegyen. A kis kápolnában napjainkban június 13-án Páduai Szent Antalra emlékeznek, június 24-én, Keresztelő Szent János napján pedig búcsús ünnepet tartanak. Helyi kezdeményezésre a műemlék épületen 2009-ben szakszerű állagmegőrzési munkálatokat hajtottak végre, mely során leverték a külső vályogvakolatot, a boronafalakat kívül-belül gombaölő és favédő szerekkel kezelték, betömítették a réseket, szigetelték a gerendavégeket, megjavították az ablakokat, és lefestették a bádogtetőt. A munkálatok során a szakemberek megállapították, hogy „a Mik-

208


Székely Kalendárium – 2017

A „sírkőmúzeum” darabjai a 19–20. századból maradtak fenn

A legrégebbi sírkövek értékes példája

háza temetőjében álló kápolna két periódusban épült faépítmény, az első fele csapolt fagerendás szerkezet, a második, későbbi része rakófás (puhafa) kiképzésű. A bejárati ajtó fagerendájába vésett szöveg talán Boér Imre kanonok-plébános mecenatúrájára utalhat” (Mihály Ferenc). A kápolna bejárata mellett terebélyes hárs látható, amelyet Erdély egyik legrégibb élő fájaként tartanak számon. 2014-ben sírkőmentésre került sor, amelynek során a temető régi síremlékeiből egy kis „sírkőmúzeumot” hoztak létre. Az 1800-as évekből, 1900-as évek elejéről származó sírkövek egy része az elhunyt nevén, születési és elhalálozási évén kívül bővebb szöveget is tartalmaz: „Könnyes szemekkel vándoroltam tehoz-

zád örök irgalom. Széljes Dániel (1856– 1929)”; „Itt nyugszik Janka József Mikháza hű polgára ki életének 69 évében egy szebb hazába költözött 1882-ben”; „1855 be Áp(r)ilis 15 dik (L)akatos An(d)rás vot a Míg a Fényes (N)apnak világa a létem”; „Uram irgalmazz neki. Kacsó Boldizsár és Kovács Erzsébet együtt küzdötték át küzdelmes életüket/ Most már itt pihennek némán szótlanul/ Kihűlt szívök e sírdomb domborul/ Nem bántja szenvedés nem földi fájdalom/ Önzetlenségükér a bér e sírhalom. Mh előbb a nő 1899 be 60 évesen, később a férj 1903 ba 66 éves korba”. A fakápolna közelében található továbbá Széllyes Sándor (1932–2006) népdalénekes fekete márvány síremléke és kopjafája is. Nemes Gyula

A székelykaput a pálinkafőzők tűzre szánták. Sikerült megmenteni

209


Székely Kalendárium – 2017

Szentmártoni hívogató Hargita megye déli részén, az 578-as európai út mentén fekvő Csíkszentmártonban a Szent Márton-évhez kapcsolódott számos rendezvény 2015 őszétől 2016 őszéig. A névadó szent tiszteletére szervezett jubileumi ünnepségeken, eseményeken sok vendég megfordult az alcsíki községben. Gergely András polgármestert arról kérdeztük, időszakoktól, ünnepi alkalmaktól függetlenül miért érdemes Csíkszentmártonba látogatni. Csíkszentmárton már a fekvéséből adódóan ideális hely a csillagtúrák szervezésére – vág bele az elöljáró. – Bejárhatja a vendég a környéket Csíkszeredáig, Csíksomlyóig, Hargitafürdőig, Tusnádfürdőig, a csodálatos szépségű Szent Anna-tóig vagy a szintén gyönyörű Úzvölgyéig. Ugyanakkor, hál’ Istennek itt, a községben is van, amit megnézni, megismerni. A műemlék templomunk felújítása 2015 őszén fejeződött be, építészetileg is szép létesítmény. Olyan 15–16. századi korhű tárgyi emlékekkel rendelkezik, amiket látni kell! Az 1525-ben készült, Csíkszentmártoni Madonna néven ismert szobor meglepő hasonlóságot mutat a csíksomlyói kegytemplomban álló Mária-szo-

borral, noha arányaiban kisebb. Aki a történelem, különösképpen a hadtörténet iránt érdeklődik, mindenképpen meg kell néznie a csíkszentmártoni második világháborús haditemetőt. Csaknem hetven magyar honvéd és német katona sírhelye van ott. A szovjet betörés ellen harcoló hős székely-magyar határőr honvédek és német katonák emlékművét az önkormányzat és a Háromszéki Háborús Veteránok Egyesülete állította 1994-ben, megújult, bővített formájában 2006. június 4-én volt az avatása és koszorúzása. A hadisírok megjelölését a szegedi Meritum Egyesület tagjai és csíkszentmártoni segítőik végezték. Érdemes megnézni a felújított, korFotó: Dénes László

Egykori kaszárnyaépületek az Úz-völgyében

210


Székely Kalendárium – 2017

A csíkszentmártoni hősök temetője

A 2015-ben végzett felújítási munkálatok során bizonyosságot nyert az a korábbi feltételezés, miszerint Csíkszentmárton első temploma az Árpád-korban épült, amikor Szent Márton püspök tisztelete igen elterjedt volt a magyarság körében. Annak alapjaira húzták fel a 16. század elején a gótikus templomot, „amely el volt látva az Isten dicsőítésére minden megkívánnivalóval, és a Seregek Urának áldozatot mutatott be abban 1802-ik évig, mint plébánia templomban, ekkor lebontatott, hogy újnak helyet adjon”. A mostani templom építését 1814-ben fejezték be, 1817-ben szentelték fel. A ma 24 méter magas tornyot 1749-ben húzták fel. 1802ben, amikor az új templom alaprajzát kicövekelték, az akkori plébános szűknek találta, éjjel egy-egy méterrel a cövekeket kintebb tette, ezért az előre megácsolt tetőszerkezet nem talált, amiért laposabbra kellett engedni. (http://www.csikszentmarton.ro)

szerűsített Baka János Könyvtárközpontot, amelyet az „alcsíki kultúra fellegváraként” is említhetnénk – folytatja a polgármester. Internet-hozzáférés, könyvek, újságok, folyóiratok, egyéb olvasmányok mellett megtekinthető a helytörténeti kiállítás, ahol olyan tárgyi emlékek, fotók, ábrák, más kordokumentumok vannak összegyűjtve, amelyek közelebb hozzák a régit, a múltat Csíkszentmárton történetéből s történelméből. A könyvtár épülete szintén régi idők emléke, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia idején s még évekig utána is ott működött az Alcsík-Kászonok járásbírósága, a hozzá tartozó fogdával. Aki Csíkszentmártonban óhajt né hány napot eltölteni, ma már a község területén is talál megfelelő szállást. Ha zsúfoltság miatt mégsem sikerülne, negyedórányi autóútra van Csíkszereda vagy a másik irányban Tusnádfürdő. A sportolási lehetőségek is jók, van gyepes nagypálya, műfüves kispálya, „multifunkcionális” edzőterem – zárta rövid bemutatóját Gergely András, aki 1992 óta, négyévnyi szünettel (2000– 2004) Csíkszentmárton község polgármestere.

211


Székely Kalendárium – 2017

Vaslábi fantáziaforrás Nagyon kevés román többségű falu található Székelyföldön, ezek egyike a gyergyószéki Vasláb. Mostanra egész Dél-Amerikában ismertté vált! 2016 nyarán hivatalosan is bemutatták a Vasláb falu, községközpont népszerűsítését célzó internetes rövidfilmet. Címe: O zi în Transilvania (Egy nap Erdélyben), megtekinthető youtube videomegosztón is. A csaknem 5 perces időtartamú videoklip készítője a faluból elszármazott Corneliu Țepelus, segítői Eva és Costi Triff. A világon bárhol elérhető, de különleges módon kezdték reklámozni Brazíliában, a 2016. évi nyári olimpia helyszínén és idején, valaVasláb Hargita megyében, Gyergyószentmiklós közelében, a Gyergyói-medence peremén fekszik, közigazgatásilag a község része az ismertebb Marosfő. A csaknem 2000 lakos több mint harmada magyar, külön Vaslábon ennél valamivel gyengébb a magyarok számaránya. A falu alapítói a Lázár grófok, Erdély egyik legrégibb főcsaládjának tagjai, akik több tucatnyi görög katolikus vallású moldvai románt telepítettek ide. Mind a székely-magyar Lázár grófék úrbéresei voltak. A mai Vasláb területén 1703ban 28 családot jegyeztek, első – görög katolikus – fatemplomuk 1714-ben épült. A faluban él Ion Țiriac üzletember, Románia leggazdagabb állampolgára, egykori teniszbajnok néhány közeli rokona.

mint a környező latin-amerikai államokban. Ennek magyarázata egyszerű: a rövidfilm narrátora, több vaslábi helyszín lelkes bemutatója Jacqueline Novak brazil színésznő. A rövidfilm második percének elején közelképben látható egy szöveg: Beți cu încredere din aceasta apă, din ea băut-au cu anii și »dacii și romanii«.” Csak a mondat utolsó része idézőjeles. Szabad fordításban: Igyanak bizalommal ebből a vízből, valamikor ebből ittak a „dákok és rómaiak is”. A következő másodpercekben feltűnik egy fedett vízforrás, az oldalán a néhai Dacia térképével, a tetején az említett szöveget tartalmazó fehér lappal, amelyről a szemlélőnek hirtelen az a benyomása, mintha valakik utólag rögzítették A brazil színésznő volna a kútkávára. szépségét csak A vendéghívogafokozza a gyönyörű tó „filmecske” végén, román népviselet kerti asztalnál ülve Jacqueline Novak mellett néhány pillanatra feltűnik Corneliu Țepelus, aki egy-két üdvözlő mondat után koccint a színésznővel, és gyors mozdulattal – hagyományos romániai ital címén – garatra öntenek egyegy pohár pálinkát... Botos László

212


Székely Kalendárium – 2017

Orbaiszék palackozott borvizei A 2016-os Székely Kalendárium tavaszi-nyári kiadásában azon sepsiszéki településeket jártuk végig kóboros szekérrel, ahol az emberek felismerték a borvíz palackozásának szükségességét. Előpatakról előbb Brassóba, majd onnan Kovászna felé vettük az utunkat. Az Előpatakon vételezett borvizet a Brassó központjában található Arany Korona-Zur Goldenen Krone városi fogadóban leadtuk. A Kapu utca kockakövein végigcsattogva, utunkat – Nyénen át – a Bodza-völgyi Kraszna-telep felé vettük. Itt a Mikes gróf által működtetett üveghutában borvizes üveget pakoltunk üres szekerünkre. Lejtőn lefele lovaink vígan poroszkáltak, hamar beértünk Orbaiszék központjába, a borvizeiről, „dohos” gőzlőiről messze földön nevezetes Kovásznára. A feljegyzések szerint az 1600-as években a bánffyhunyadi főispán is idejárt fürdőre, ivókúrára. A régi fürdőkalauzok azt írják Kovásznáról, hogy „ivókúrára a Horgász- és a Hankó-forrás erősen szódás és sós vize szolgál, valamint a Csutak és Benke szénsavas, vasas kútjai. E vizeket élvezeti víz gyanánt és borhoz keverten isszák, de hurutos emberek tisztán vagy tejjel keverten a reggeli órákban ivókúraszerűen használják. 1–1½ óra alatt 1–3 poharat kebeleznek be, köz-

ben járkálnak s a hörgváladék könnyebb kiköpését észlelik.” A parajdi születésű Hankó Vilmos az 1894-ben Kolozsvárt kiadott Milyen ásványvizet igyunk? című könyvecskéjében, amelyben a forgalomban lévő erdélyrészi ásványvizeket ismerteti, ezt írja a kovásznai borvizekről: „A fürdőtelep tulajdonképpeni középpontja fenn Vajnafalván, a fürdő számára megvásárolt Mikes-telken van. Fennebb a völgy kétfelé nyílik; az egyik völgynyílásban, pompás erdős környezetben az élvezeti- és gyógyító víznek egyaránt kitűnő Horgácz-kútra akadunk. A víz kőmederből csurog alá; a kutat fedélzet védi a légköriek hatása ellen. Vize széles Erdélyben keresett áruczikk. (Évi forgalma 100,000 palaczk.) A másik völgynyílásban van a sósfürdő. Közel van ide a Hankó-kút; vize kitűnő lúgos sós savanyúvíz... Ezek a vizek legkiválóbb lúgos sós savanyúvizek közé tartoznak. A Horgácz- és a Hankó-kút vizének feltűnő nátriumbikarbonát, konyhasó és szénsav-

A kovásznai Horgász-forrás egy régi képeslapon

213


Székely Kalendárium – 2017 sorsán és a részvénytársaság reményein, hogy a fürdő látogatott előkelő ízlésű, kényelmes és mégis olcsó legyen. A Horgásznak kifalazott csekély mélységű kútjából állandóan palaczkolják a vizet, hogy a megrendeléseket kielégíteni lehessen.” Az előbb leírt források közül a 19. század második felében kezdik palackozni a Horgász kitűnő, „szódabicarbonátban” és „konyhasóban” gazdag vizét, amelyet előbb tartalma méltóvá teszi e vizeket arra, hogy 1882-ben, a trieszti világkiállításon díjaztak, mind a gleichenbergi vizekkel egyenlő ér- majd 1891-ben Temesváron, 1900-ban tékűeket az orvosok a legnagyobb figyelem- Marosvásárhelyen, 1907-ben Sepsiszentben részesítsék. Kitűnő összetételükhöz ké- györgyön, az impériumváltás után, 1929pest gyógyító erejük is kitűnő.” ben pedig Bukarestben. A Horgász-forrás Az elmúlt évtizedekben a palackozott vize mellett Kovásznán még a kiváló nátrikovásznai vizek címkéjéről eltűnt az or- um-kloridos sós forrás, a Hankó-kút vizét is vosi javaslat. Hankó Vilmos mint a kémia palackozták, amelynek korábban Galamtanára, a Magy. Tud. Akadémia lev. és az bok kútja volt a neve. Ásványisó-tartalma Erdélyrészi Kárpát Egyesület központi magasabb az előbbinél, és jelentékeny választmányi tagja ezt is fontosnak tartja mennyiségű jódnátriumot és nátriumszulközzétenni: „A Horgácz- és a Hankó-kút fátot tartalmaz. A két világháború között a vizének belső alkalmazására különösen a Hankó-forrást Fântâna Porumbeilor-nak hurutos bajok gyógyulnak. Emésztési za- keresztelik át. varok, étvágyhiány, gyomorégés, gyomorsavanyuság, aranyeres bántalmak, epezavarok, gyomorfekély, gyomor- és bélhurut javulni fognak...” A Potsa József szerkesztette Háromszék vármegye emlékkönyve Magyarország ezeréves fennállása ünnepére című, 1899ben Sepsiszentgyörgyön nyomtatott könyvben olvashatjuk, hogy a Kovásznapatak völgyében, „közvetlenül a »Térrét« állomás szomszédságában, a völgyHasonló sorsra jut a Horgász-forrás is. kebel szélén van a Horgász-kút (népiesen: Szőke és társa 1927-ben Naturalis néven »horgácz«), melynek kristálytiszta sós- palackozza a kovásznai borvizet. Az ékezesavanyú vize mint élvezeti és gyógyvíz az tek elmaradnak, a harmincas években Horerdélyi részekben általánosan ismert, s gas, majd a forrás a Regele Ferdinand roalighanem ezen víznek jól dugaszolt pa- mán király nevét veszi fel. A brassói Feilaczkokban növekedő forgalomba hoza- scher által palackozott Hankó ebben az időtala lendíthet legtöbbet Kovászna fürdő ben Izvorul Sanitas-ként van a címkéken

214


Székely Kalendárium – 2017 rásból nyert szénsavas ásványvizet. Az Amerikai Egyesült Államokban a Berkely Springs Nemzetközi Ásványvíz Szalon 2005-ben aranyéremmel tünteti ki a kovásznai palackozott ásványvizet. 2012-től a bukaresti Vitarom Impex Valea Izvoarelor/Források völgye néven palackozza a „Hegyek harmatát”. Kovászna előző polgármestere, Thiesz János nehezményezte, hogy a Pepsi tulajdonában lévő feltüntetve. A forrás neve mellett Borvíz palackozóban a termékeken nem jelenik Covasna is ott szerepel. meg markánsan a Kovászna nevét tükröző Az államosítás után, 1951-ben Covas- felirat – ez szerinte valószínűleg vonzóbbá na felirat kerül az igénytelenül megter- tenné az itt palackozott italokat, főleg az ásvezett és nyomtatott címkére, a Főkút vi- ványvizet. Nagy szomorúságunkra, közel zét a rendszerváltozásig ezen a néven pa- másfél éve lakat került a kovásznai áslackozzák. Az Apemin állami vállalat az ványvíz-palackozó üzemre, ezért Kovászna 1970-es évek végén a kovásznai üzemé- lekerült a palackozott „erdélyrészi” ásványben évente 1140 ezer liter borvizet palac- vizek térképéről. Üres szekerünket Kézdiszék felé sirítetkozott. Gyila Sándor kovásznai fizikus tájékoztatása szerint az 1990-es évek elején tük... a vajnafalvi Luca Ioan a telkén lévő nátriJánosi Csaba um-hidrogénkarbonátos borvizet palackozni kezdte Regina Victoria néven, de forgalmazására nem került sor. A borvíz mellett Kovászna fürdőváros központjában, Kisgyörgy Zoltán geológus szerint 1929-től szénsav-palackozó üzem is működött, amelynek a napi termelése elérte a 2500 kg széndioxidot. Az F4 kútból származó nagymennyiségű gázt hűsítőgyárak és azok a borvíztöltő üzemek vásárolták fel, amelyeknek nem volt elég szabad széndioxid-mennyiségük a víz dúsításához. Hosszú szünet után, 2003-ban a Quadrant Amrog Beverages Rt. 7 millió dolláros beruházással Kovászna város északi kijáratánál modern palackozó üzemet épít. 2004. július 19-től formás 0,5 és 1,5 literes műanyag palackban Roua Munților/Hegyek harmata néven palackozza az F1 IAFA fú-

215


Székely Kalendárium – 2017

Székely só – a megfizethetetlen Akár nemzeti kincs is lehetne a parajdi só, mégis sokan azt sem tudják, hogy egyáltalán a „világon van”. Pedig elegáns csomagolásban ma már egyre-másra felbukkan az EU országaiban, kézművesvásárokon is. Nem véletlenül, hiszen a különleges tisztasága révén számtalan egészségjavító előnnyel bír. Az ősóceán – más megnevezése szerint Pannon-tenger – kiszáradásakor keletkezett parajdi sót már a 15. századtól kezdve „székely sónak” nevezték, mely nevet adott egy erdélyi tájegységnek, jogot (sójogot), munkát és megélhetést biztosított hosszú századokon át a vidék népének, és nem utolsó sorban ízét, lelkét adja a híres erdélyi, székelyföldi ételeknek. A só alatt nem a hagyományos értelemben vett finomított konyhasót értjük, hanem a természetben, eredeti állapotban előfordulót, melyben különböző minőségű és mennyiségű ásványi anyagok találhatók. Ezek közül a parajdi a világon az egyik legjobb minőségű, 84-féle ásvá-

nyi anyagot tartalmaz. Kilencvenhét százalék körüli a nátrium-klorid tartalma, szemben a kereskedelmi forgalomban kapható társaival, melyek többsége nagyobb mennyiségben tartalmaz a szervezetünk számára nem annyira előnyös kálium-kloridot. Rendkívüli tisztasága folytán gyakorlatilag semmilyen mesterséges adalékanyag nincs benne, így például E536 jelű (kálium-ferrocianid) csomósodásgátló vegyület sem, ami a kereskedelmi forgalomban lévő sók szinte mindegyikében megtalálható. Kivételesen magas minősége miatt rengeteg pozitív hatása van szervezetünkre: pótolja az elektrolit-szükségletet (ion-

A parajdi sóbánya belseje

Fotó: hotelconcrete.ro

216


Székely Kalendárium – 2017 Parajdi sószappan A parajdi sószappan egy kristálysó-darab, amit szappanformára csiszoltak. A szokásos tisztálkodás után a tiszta, nedves bőrt óvatosan kenjük be vele, majd hagyjuk megszáradni (kb. 5 perc). A bőrről a kikristályosodott sót töröljük le száraz törülközővel! (Fontos, hogy ne dörzsöljük, csak simítsuk végig a sószappant a kezelendő felületen, mert a sókristályszemek karcolhatnak.) A parajdi só beállítja a bőr természetes pH-értékét, ezért ne mossuk le! A sószappan használata után közvetlenül krémeket NE kenjünk a bőrre! Szőrtelenítés előtt hámlasztóként használjuk, szőrtelenítés után gyulladáscsökkentő hatását élvezhetjük. Ajánlott: álta-

nem vonják ki belőle a természetes iszapot, egyedülálló természetes olajesszenciát tartalmaz, ezért fürdősóként is használatos. Ez esetben csökkenti az ízületi és izomfájdalmat, regenerálja, ellazítja a szervezetet, stresszoldó hatású, elindítja a test méregtelenítését, a bőr mélyebb rétegeiben is kifejti a hatását, enyhítheti a nőgyógyászati problémákat. Fürdősó használata után, a víz leengedésekor tapasztalhatjuk, hogy egy finom szürke iszapréteg marad a kádban: ezt használják a gyógyászatban is. A fürdővízből felszálló sós pára jótékonyan hat az asztmás, légúti megbetegedésekre – akárcsak az orvoslásban is alkalmazott „sóbánya-terápia”.

lános arcápolásra, bőrfeszesítésre; száraz és zsíros, pattanásos bőrre, egyes bőrbetegségek kezelésére, mint az ekcéma, allergia, gomba, fertőzés, pikkelysömör, herpesz. Szőrtüszőgyulladás kúrálására is tökéletes.

Fotó: turistintaramea.blogspot.ro

vezető képesség), védi a sejteket, megakadályozza az izomgörcsöt, csökkenti a szívritmus-zavart, eltávolítja a szervezetből a salakanyagokat, szabályozza a vérnyomást, egyensúlyban tartja a vércukorszintet, és nem utolsó sorban a libidó megőrzésében is fontos szerepet játszik. Mivel

217

Bányamúzeum. Régen ilyen eszközökkel bányásztak


Székely Kalendárium – 2017 Sópárna A sópárna több alkalommal újramelegíthető vagy hűthető, ha vigyázunk rá, hogy a vászon ne sérüljön. Érdemes félévente kicserélni. A meleg sópárna alkalmazható középfülgyulladásra, hátfájásra, degeneratív ízületi és vesefájdalmakra, máj- és epepanaszokra, köhögésre, fájó fülre, menstruációs görcs esetén. Hideg sópárnával enyhítjük a ficamokat, zúzódásokat, rándulásokat, valamint a köszvény és arthritis okozta fájdalmat.

A terápiás használat során kedvezően befolyásolhatjuk a következő betegségeket: asztma, krónikus hurutos orr-, torok- és gégegyulladás, krónikus és visszatérő arcüregés homloküreg-gyulladás, orrpolip, hörgőgyulladás, hallójárat- és középfülgyulladás, krónikus tüdőgyulladás, porártalom, különböző típusú allergiák, túlérzékenység, bőrbetegségek, valamint neurózis, kimerültség, stressz, csökkent ellenállóképesség. Ugyanakkor sós ivókúrát is tarthatunk torokgyulladás kezelésére, köhö• Dr. Wilhelm Schüssler már több mint száz évvel ezelőtt bebizonyította, hogy az emberi holttest elégetésekor keletkező hamu azokat az ásványi sókat tartalmazza, amelyekből az emberi test felépül • az anyaméhben levő magzatvíz egy 37°C-os, 1%-os sóoldat • a vér és a könny is 1%-os sóoldatok, ami azonos az őstenger sókoncentrációjával • só nélkül az emberi agy nem lenne képes egyetlen gondolat megformálására sem

218

A Borsszem Jankó pesti élclap ekképp humorizált 1873. február 23-i számában az Országgyűlésben a Sóvidékre vezető utak minőségére panaszkodó Orbán Balázs felszólalásán: „Igenis, hű belé az országutakba! Udvarhely, Parajd, Alfalu, Balavásár… minő helyek! S ezen helyek mégsem birnak jó utakkal, jóllehet valamennyi ut Parajdra vezetne, a parajdi hires sóaknákba. A parajdi sóaknák ökrészeti szempontból életkérdést képeznek. A só oly hasznos ásvány, mely nélkül jóravaló tehén egy napig sem tud megélni. Szűkebb hazámban, Erdélyben szép számmal vagynak ökrök. Valamennyi ökörnek van szeme, mit már Homér is tudott…, de azonkívül a természetrajzból is ösmeretes az ökörszem. Minden ökörszem a parajdi sóaknákra tekint s jelenleg rajtunk csügg, kiktől e sóaknák jövője függ. Ennélfogva legyen a kormánynak első gondja az udvarhelyi, alfalui s balavásári utakat Parajdra elkészíteni, hogy az udvarhelyi, alfalui s balavásári ökröknek meglegyen az ő mindennapi sójuk.”


Székely Kalendárium – 2017 A székely Sóvidék területén őskorból származó pattintott kőeszközöket is találtak, ám biztosra csak az jelenthető ki, hogy a bronzkorban már lakott volt ez a vidék. Orbán Balázs szerint a rómaiak is bányászták itt a sót, Sófalvi András történész ezt nem látja bizonyítottnak. „Az Orbán Balázs által életre hívott, majd többek által átvett Amenus római sótiszt, a Földvár területéről származó érmék, eszközök, illetve téglák és cserepek »római« volta erősen megkérdőjelezhető – írja a Sóvidék a középkorban – fejezetek a székelység középkori történelméből című tanulmányában (Székelyudvarhely, 2005). – A sófalvi-parajdi sósziklák környékéről még Orbán Balázs sem említ római kori sóbányászati nyomokat vagy leleteket. Ezek kitalálása új keletű, és olyan elemeken alapszik, amelyek ellenőrzését könnyen megtehetjük. A parajdi múzeum tárlatában római vízvezetékként kiállított kerámiacsövek a modern gyáripar termékei, és valamikor a XX. század első felében készülhettek. Az >>amfiteátrum-szerű, tölcséres sóvágatokról<< a komolyabb geológiai kutatások valószínűleg ki fogják mutatni, hogy ezek dolinák, víznyelő töbrök, melyek kialakulásában a felszíni só-kitermelés is közrejátszhatott, ha úgy tetszik, az őskortól a XVIII. század végéig, a földalatti sókitermelés megindulásáig.”

gésre, mandulagyulladásra, salaktalanításra, méregtelenítésre. Jótékony hatása van az inhalálásnak, de alkalmazhatjuk száj- és fogápolásra (megakadályozza a fogkőképződést és a szuvasodást, regenerálja a fogínyt, és semlegesíti a

savas szájflórát), szemborogatásra (kiszáradt és túlerőltetett szemek, szemfertőzés, szénanátha, árpa, illetve allergiás eredetű szemirritáció esetén), orröblítésre is. Ötvös Boglárka Fotó: skitaberesiexcursii.ro

A bányában való tartózkodás akár orvosi előírás is lehet

219


Székely Kalendárium – 2017

A címermotívumos pódium

A pünkösdszombati Fotó: Botos Orsolya búcsújárásról világszerte ismert Nagysomlyó-hegy déli lábánál, a Csíkszentlélek községhez tartozó Fitód falu közelében, lucfenyők és erdei fenyők ölelésében áll néhány éve ez a szabadtéri színpad. Hagyo mány tisz te le tet, egyszerűséget, szabadságot, nyugalmat, erőt sugall a faépítmény. Népiesség és gyakorlatiasság. Régi és új stílus ötvözete. A székely mesterembereket, a fitódi közbirtokosságot dicséri. Keresztény és faluközösségi ünnepek rendezvényeinek, testvér-települési találkozók előadásainak helyszíne évente néhányszor. A vándor, a természetjáró is megpihen néha a színpad deszkáin. (b. l.)

www.hirmondo.ro 220


Székely Kalendárium – 2017

Öreg biblia hátsó lapjairól A mai áldott szent napig sem lehet azt tudni, hogy es történt a halál. A kovács Mózsié. Merthogy az volt a mestersége, kovács. Itt nálunk felé az a mondás járja, hogy két veszekedő közül a harmadik örül. Másnap temettük a harmadikot, nem örültünk annak az Úr 1920-dik esztendejének májusában, a 7-dik napon. Hogy egyik szavamot a másikba ne öltsem. Mert ő, a harmadik hala meg, s ennek ő sem örülhetett, mink se erőst. Itt lakott megettünk, a hegy felé, fennebbecske, de úgy idetartozott, ahogy az kelletett. Azt azonban senki nem tudja máig se, hogy s mint volt, met a Zabos Jánoséknitt való Józsi volt az egyik, a másik Szállási Bence. Harmadik a halott. Illogattak. Leány es lehetett a dolog-

ban. Föld, az bizonyoson, mert arról is esett szó. Én, Demeter Lajos ezen a napon a kovács Mózsi földdarabját, mit műveltem 17 esztendőn s annak a termését az Iskolának szem híján átadogattam rendre minden esztendőben, most odaadom írásban a plébániának, annak okából, hogy elhagyám a hetvennyolcat s a derekam es megrokana ganyézáskor. Áldást nem oszthatok, met arra való a pap. Az írást magam adtam átal tennapi nap, idejében. Örökösöm van a fiam által, de kovács Mózsinak, ama harmadiknak nem vala senkije. A föld sosem volt az enyém s így a fiam se pályázott soha suhunt a Mózsiéra. Legyen áldott az Úr neve. Alája írtam én magam: István Béni, székely nemes, földműves. „Közreadta”: Czegő Zoltán Fotó: Balázs Ödön

Bibliaolvasás

221


Székely Kalendárium – 2017

A Nemere

(…) közeledjünk a rég behorpadt sírokhoz, kopogtassuk meg azok mohfedte födelét, s hallgassuk, mit beszélnek nekünk a régiek arról a hegyről, aminek olyan sajátságos hangzású nevet adtak, s amelynek még csak jelentése felől sem igen lehet tisztában a késő kor gyermeke… Az embernek, tehát általában minden nemzetnek megvan a maga gyermekkora. Olyan édesen hangzik a dajkamese fülében régi várakról, hatalmas óriásokról, rengeteg erdőkről, miknek közelében egy-egy aranyhajú tündér lakott mélyen elrejtve a lombok sűrűjében. A leány szép volt, mint a hasadó hajnal, könnyű lábnyomai terhét meg sem érezte a fű. A virágok őt kínálták meg legelőször harmattal, s a lehajló lombok orczáját csókolták meg először. Milyen elandalító a regedal erről a tündérről, aki lejárt hajnal előtt a falu szegényeihez, s csak végigsuhant könnyű, lenge ruhájával a faluban, s azok a szegények, akiknek egy betevő falatjuk sem volt, reggelre kelve tele kamrát találtak, a betegek meggyógyultak, s a szeretője után síró leány ablaka előtt találta azt, akit már évek óta nem látott. A falu tündére olyan jószívű volt. Ilyen tündérek szerepelnek a mi nemzetünk őshagyományaiban is. Szóról szóra meghallhatjuk azt a népmesékben. Úgy kell lenni, hogy az a Nimród is, akit ősatyjának tartott a hun, s innen a magyar mythologia is, ilyen tündért fogott meg jártában-keltében egy sűrű rengeteg aljában. S minthogy a leány nem akart a kényúrnak hódolni: elzárta a kőszívű óriás egy barlang zugába, s csak olykor-olykor hallszik onnan sóhaj-

tása, amint az óriás útra kel ismét sanyargatni a népeket. A tündér ilyenkor reszketve zokog benn, s szerető szíve majd megreped bánatában. Ez az óriás ősatya, akitől a névtelen író Attilán át Álmost is származtatja, sok helyen előfordul a különféle krónikás példányokban. Horányinál például Menrot. Podhrackynál Nemroth, Kovachichnál Nemprot néven nevezik. Ez az ősatya, a Nemrod, hatalmas óriás volt. A hegyek, sziklák különféle csoportjai máig is sok helyütt mutatják az ő megkövült alakját. A mi Nemere hegyünk Nemród után az óriás megkövült ősatya dermedt teste. Úgy hiszem, nem fogsz csudálkozni, tisztelt olvasóm, ha a régiek hagyományos hitregéit keresztüllapozod, hogy annak a hegynek, melyet te megszoktál pusztán csak nevén nevezni, összefüggése van az embernemzet gyermekes, ábrándos hitrege költészetével. Az óriások neveit a néphit hegynevekké alkalmaztatja, s a nevét hegyekben, erejét, fennmaradt szilaj természetét pedig a szélvészekben látja jelentkezni – ez a Nemere szél. A német néphit s azon nemzet regéiben is a „Wilde Jagd” jelenti azt a légi förgeteget, a zivatar ama süvöltését, melyekben a zsarnok vadászok hajtják kutyáikkal a vadat. Ezek a zsarnokok aztán

222


Székely Kalendárium – 2017 elgázolják, összetiporják a föld népének dalmat alkotott, s a nemzet székhelyén, véres verejtékkel ápolt szántóföldjeit, a régi Evilathban zsarnokoskodott. A vetéseit, kertjeit. Nemrodról igen sok „robustus venator” az emberekkel kemonda maradt fenn, melyekben a rette- gyetlenül bánt, őket erős várak, óriás netes óriás „robustus venator”, „oppres- épületek készítésére szorította – a népek sor hominum” néven hivatott. Amint alatta pusztultak napról napra, s megegy másik hagyomány mondja, „vocaba- szöktek különböző tartományokba. tur altor Nemproth, vel similis Nem- Egy-egy magasabb hegy vagy kiálló óriás proth.” A mi Nemerénket is éppen így kőszikla alakjában azonban ma is látható képzelte a néphit, s így látta az erőszakos e kényúr és hatalma jelét érezteti velünk zsarnokot, azt a dühöngő vadászt, a ke- a fullasztó, emberölő szélvészben. Majdnem minden nemzetnél mythigyetlen óriást abban a fullasztó, átsüvöltő, emberölő szélben, amit mi Nemeré- kus jelenség a levegő és a szél, s a természetfeletti lények is ott laknak a levegőnek nevezünk. Rekonstruálhatjuk tehát ezekből az égben. A természetfölötti lények tehát elszórt adatokból ősrégi nemzeti mon- mindig szélben jelennek meg. A „rossz dánkat. Genealógiánk törzse tehát egy lélek”, az „ördög” forgószélben jelenik hatalmas óriási alak Nemere névvel. míg, s a boszorkányok és garabonczás Vannak, kik nyelvészeti tekintetben ezt diákok vihart idéznek elő megjelenésükaz elnevezést a nem(genus)-től szár- kel. Vannak az óriásokhoz hasonló szemaztatják, mint ős nemzőt vagy nemze- lek, akik „emberfalók s messziről megértatyát. Ő volt az első fejedelem, aki biro- zik az emberhúst”… Nálunk is az óriás Fotó: Kocsis Károly

A Nemere-hegység a Gyepárról

223


Székely Kalendárium – 2017 Nemere szélben jelenik meg mindjárt a hegycsúcson. A barlangba elzárt tündérA Nemere-hegység (románul: nek egy éles füttyel tudtára adja, hogy Munții Nemira) egy jól elkülönülő körútjára indult. Az óriás akkor rohan. hegyvonulat a Keleti-Kárpátokban, Átszeli hosszában a Feketeügy völgyét, Kovászna megye és Bákó megye havégigsöpri a havat Háromszék nyugati tárán. Határai északon az Úz völgye, szélén, s mikor kibontakozik, eltánczol keleten a Tatros völgye, délen az Ojbömbölve a Barcaság terére, s ott széles tozi-hágó (866 m) és az Ojtoz völkedvében magas hótorlaszokat gomolyít gye, nyugaton a Répát-hegység. A egymás fölé. hegység észak-dél irányú főgerincéEz az óriás megrázza az épületeket, nek hossza 30 km, legmagasabb végigsivít a pusztaságokon, s meghajolpontja a Nagy-Nemere (1649 m). nak előtte a leghatalmasabb jegenyék További két pontban haladja meg az éppúgy, mint a legkisebb füzek. Mikor 1,6 km magasságot: Nagy Sándorromboló útjára indul, a tündér odabenn csúcs (1640 m) és Kis-Nemere összekulcsolt kezekkel kéri őt, hogy kí(1627 m). A hegyről elnevezett, a mélje az emberek életét. Az óriás nem fiGyergyói-medencében és a Csíkigyel rá. A szép tündér letérdel elébe, s medencében is uralkodó, néha hetereszkető hangon imádkozik hozzá, hogy kig eltartó szél rendkívül száraz; ne bántsa a föld népét. Az óriás erre sem 1902. április 19-én Csíksomlyón a lehallgat, hanem kacagva vágtat ki a barvegő páratartalma tombolása idején langból, s otthagyja a könnyező szemű 12%-ra süllyedt. tündért, az emberek jóakaróját bánatba merülve. Hány meg hány család, mennyi ember aludt el örökre az üvöltő óriás ka- ott találták halva a szép lányt sárga cagó, rémes zenéje alatt! Meghallják azt aranyakkal a zsebében, sárga arccal a fölaz emberek messzire, s útra nem kelne dön. A gazdag ifjú eltemette a szegény olyankor senki – hogy vele találkozzék. leányt, s aztán elbujdosott, senki sem Egy szegény leány, kinek gazdag sze- tudja, hová. A tündér hiába imádkozott retője volt itt, Háromszéken egy falu- értük. ban, elment Oláhországba, hogy kincset Mikor aztán a Nemere hazatér bargyűjtsön magának, s akkor talán megen- langjába, a tündér szomorú arcát sehogy gedik a gazdag szülők, hogy elvegye a fiú sem tudja felvidítani. Végre megígéri, őt. A leány szolgált sokáig az idegen or- hogy az emberéletet kárpótolni fogja: szágban, a legény várt itthon békével. megengedi, hogy kijöjjön a tündér az Egyszer aztán volt annyi pénze, hogy ha- emberek vetéseire áldást hozni. Azt zajöhetett. Késő éjjel érkezett Három- mondják Háromszéken, hogy azon évszékre, s már közel járt Csernátonhoz. ben, mikor a Nemere sokszor és erősen Úgy repesett a szíve örömében szegény- fú, csakugyan bő termésre lehet számínek! Egyszer azonban szembejött vele a tani. hatalmas óriás, megdermeszté a lány A Nemere Nagy Naptára a közönséges tagjait üvöltő szelével – s másnap reggel 1881. évre (szerk.: Málik József)

224


Székely Kalendárium – 2017

Női viselet Apor Péter idejében Altorjai báró Apor Péter leírásai (Metamorphosis Transylvaniae)… részletesen emlékeznek meg a XVIIXVIII. századforduló ruházkodásáról is. Nagyon elítéli a „nájmódit”, amely véleménye szerint kivetkőzteti nemeseinket ősi magyaros formájukból, s a Bécsen keresztül Erdélybe tolakodott spanyol divatot adja rájuk. Tőle értesülünk arról, hogy milyen volt a régi kúriák asszonyainak a ruházata. Otthon és útra kelve is mellényt hordtak. Karjukat ingujj fedte (ez jellemzője ma is a székely népies ruhának); ennek buggya a könyökben jött össze, ahonnan lapos ráncban omlott alá, és csipkeszegéllyel végződött. Ünnepi alkalomkor „vállat” vettek fel; ez drága gyöngyökkel fűződött össze, selyemből vagy bársonyból készült, és nemes prémekkel volt díszítve (főként

a nálunk is előforduló nyest, nyuszt, róka, vidra). A vállaknak szűk ujjuk volt. A szoknya rendesen olyan anyagból készült, mint a váll. Hétköznapon csak posztó- és rázsaszoknyát viseltek; ezek lapos ráncokban omoltak le, és az aljukat csipke vagy prém szegélyezte. Elől kötényt kötöttek fel. Kedvelt ruhaszínek voltak a vörös, zöld, kék; a világosabb alapú ruhák virágokkal voltak telehintve. A fiatalok ruházatát a fejék egészítette ki. E párta még sok helyen ma is megvan (Kalotaszeg, Torockó vidékén). Kalapot is viseltek, melynek tetejét hatalmas strucctoll koronázta. A kalapon kívül, főként télen, csinos szabású süveget hordtak. Ennek az anyaga veres bársony volt, nyuszt- vagy nyestprémmel díszítve. Apor Péter emlékezéseiből az is kitűnik, hogy a népviseletet bizonyos korlátok közé szorította a nemesség. A nép nőinek ugyanis csak egyszer ványolt brassai vagy szebeni posztószoknyát volt szabad viselniük, s annak az alját nem szegélyezhették prémmel. Szigorúan tilos volt a selyem köntös, patyolat, fátyol, csipke, rókabőrös mente viselete, vagy arany-ezüst gombok s más ékszerek hordása. Lófő-, darabont- és jobbágyasszonyok, ha templomba mentek, télen zekét vehettek fel, nyáron pedig nagykendőt vetettek nyakukba… Bányai Edit: A székely női népviselet (Az Erdélyi Múzeum Egyesület tizenhatodik vándorgyűlésének emlékkönyve, Kolozsvár, 1940)

225


Székely Kalendárium – 2017

Cserkészinduló

Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng. Álljunk csatasorba vidáman! Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, Katonái vagyunk valahányan! Jó fegyverünk izmos karunk, Égő szemünk, vidám dalunk, Amerre nézünk megterem, A győzelem, a győzelem.

Sík Sándor

Fiúk fel a fejjel, az óra közel, Kel magyar éjben a hajnal. Most kell az erős kar, a férfiú mell, Ezeréves acélakarattal. Zúg, mint a harci trombita, A Lomnic és a Hargita. Értünk kiált, felénk süvölt, Az ősi föld, a drága föld!

Szabadba, fiúk! A nap arca nevet, Ott pezsdül a friss tüzes élet. Járjuk be a mezőt meg a rengeteget, Szabad ott a szabadban a lélek. Ott szemben, szívben tiszta láng, S az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott megterem Erő, szabadság, győzelem! Sík Sándor (Bp.,, 1889. jan. 20. – Bp., 1963. szept. 28.) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, az MTA levelező tagja (1946–49), Kossuth-díjas (1948), a 20. század jelentős magyar lírikusa Fotó: Munzlinger Attila

A Fiság-völgy bejáratát őrző Akó-kapu a Hadak Útja alatt

226


Székely Kalendárium – 2017

Harminc év teher Jenei Imrével a kispadon és Bölöni Lászlóval a pályán három évtizeddel ezelőtt nyert romániai futballcsapat először és utoljára BEK-döntőt. A Steaua 11-es rúgások után 2–0-ra verte a sevillai Ramon Sanchez Pizjuan stadion hetvenezer nézője előtt a spanyol bajnok FC Barcelonát. A 108-szoros válogatott Bölöni szerint az akkori kupagyőzelem óriási terhet rótt a játékosokra, edzőkre egyaránt – egy kényelmes, lelket simogató terhet, amit akár ezer évig is szívesen viselne. A BEK-győzelem 30. évfordulóján beszélgettünk a pályafutását éppen 50 évvel ezelőtt, 1967-ben elkezdő kiváló labdarúgóval. – Harminc évvel ezelőtt nyert Bajnokok Európai Kupát a Bukaresti Steauával. Gyakran megjelenik emlékei közt a Barcelona elleni döntő? – Általában a sajtó szokott gondoskodni arról, hogy az a szép és páratlan győzelem ne merüljön feledésbe. Amúgy szerintem ez egy olyan emlék, amit érdemes felidézni, és amiért érdemes élni. – Gyakran megjelenik a sevillai döntő az álmaiban? – Nem, soha. – És nyitott szemmel álmodozott-e azon, hogy edzőként is egy BEK-, újabban BL-döntőbe juttassa a csapatát? – Ilyen álmodozás folyik az emberben addig, amíg fiatal, naiv, és nem ismeri kellőképpen a futball világát. Szerencsémre, én sosem voltam egy talajtól elrugaszkodott embertípus. – Egy olyan edzőnél, akinek keze alatt Cristiano Ronaldo ifjú tehetségből világsztárrá nőtte ki magát, talán nem is lett volna olyan elrugaszkodott egy ilyen álom… – Mint minden szakmában, az edzői mesterségben is az elején van egy forra-

dalmi vágy, aztán az ember lecsendesedik, leülepedik, és bár utána még mindig van benne akarat, de már a realitás talaján jár. – Ha már a realitás talajára értünk: a nagy döntő előtt mennyire volt hihető a steauások számára, hogy a nagy Barcelonát le lehet győzni, méghozzá Sevillában? – Sokat nem foglalkoztunk az ellenféllel. Azt hiszem, hogy az edzőnk, Jenei Imre szándékosan nem engedett a Barcelona közelébe. Az Anderlecht elleni elődöntő után arra kértem Imit, hogy egy

227


Székely Kalendárium – 2017 – Jenei nagyon intelligens ember, aki Bölöni László: „Amikor Lisszabonba tudott hatni a játékosaira. Többször is elszerződtem, a Sportinghoz, gyakran beszélgetett velünk, és megtiltotta, hogy megfordultam az utánpótláscsapatok a döntőbe való jutás tényét eltúlozzuk, edzésein is, és nagyon sok ügyes gyefantasztikus teljesítményként emlegesreket láttam. Elsőként a ma szintén sük. portugál válogatott Ricardo Quares– A döntő előtt egy 4-3-as vagy 3-2-es mát láttam meg. Úgy volt, hogy vetisztes és szoros vereséget el tudott lünk edzett, és a felkészülés után viszvolna fogadni? Mégiscsak a Barceloszairányították volna a második csanától kaptak volna ki… pathoz. De többet már nem játszott a – Semmiként! Ha az ember már eljumásodik csapatban, csak nálam, a tott a döntőig, akkor nem léphet úgy páSporting felnőtt csapatában. Aztán lyára, hogy ha elveszíti, az sem baj, mert kerestem, kutattam, még egy koroszmásodik lett. Az én agyamban például az tállyal lejjebb mentem, és néztem a volt, hogy ha bejön a játék, nem lesz csapat edzését. Ott figyeltem fel arra gond. a nyurga csatárra, akit nem lehetett – A játék egészen jól bejött. nem észrevenni. Úgy hívják, hogy – Tudtunk mi annál sokkal jobban is Cristiano Ronaldo… Amikor felvitjátszani! Hiányzott a kiváló középpályátem a nagyok közé, az első csapathoz, sunk, Tudorel Stoica, és hiányzott a utána már ő sem játszott egy percet Ghencea forró hangulata, mert Sevillásem az ifiknél, de a tartalékoknál ban ugyan félelmetes, mondhatni pokoli sem… Két év után a Manchester hangulat volt, de a nézők nem nekünk United akkor irtózatos pénzért szerszurkoltak. ződtette.” – A sevillaiak mennyire szerették a katalánokat? (Magyar Hírlap) – Nem spanyolokkal, hanem katalánokkal volt tele a lelátó. A fél Barcelona ott pillanatig se engedje, hogy fellazuljon a volt, drukkolt. Amúgy kötve hiszem, hogy vállunkra és agyunkra ereszkedő nyomás. a spanyolok nekünk szurkoltak volna, Ugyanis egy tipikus román betegség volt mint ahogy azt is, hogy a Dinamo drukkeabban az időben: elértél valamit, és kié- rei a Steaua esetleges vereségének örültek pítetted magadnak azt a mentsvárat, volna. Azon a májusi estén az egész Romáhogy már így is nagyon szép az ered- nia nekünk szurkolt. mény. Imrének nem volt nehéz dolga, – Mint emlékezetes, a győztes kilétét a mert mind „kiéhezett vadak” voltunk ab- 11-esek döntötték el, pontosabban ban a csapatban, akik nem laktunk jól az Duckadam négy parádés védése. Szerencsés is volt, de látszott, hogy naAnderlecht legyőzésével. – Miként sikerült Jeneinek ezt a lángot gyon jól betanulta, ki hogyan lövi. – Nem tanult be az égvilágon semhetekig égve tartani, mégiscsak az elődöntő és a döntő között némi időnek mit! A Barcelona büntetőrúgásokkal jutott a döntőbe, Jenei viszont nem enkellett eltelnie...

228


Székely Kalendárium – 2017 gedte, hogy megnézzük a 11-eseket. Az korlatilag a magyar válogatott volt. A elődöntő visszavágójából csak az első bajnokságban mindenkit agyba-főbe félidőt láttuk, utána felállított a tévé vert, válogatott szinten pedig valósággal elől. Sem élőben, sem utána Duckadam menetelt. Abban az időszakban verte nem látta, miként rúgják a katalánok a meg Magyarország 3–0-ra a brazilokat. büntetőket. Ahhoz, hogy kivédje a négy A Honvédot sem nézhettük meg. 11-est, mindenekfölött ellenőrizhetet- – Ezelőtt harminc évvel nem voltak vilen inspirációra volt szüksége. Hogy az deoelemzések? – Dehogynem, hiszen a Steaua már a honnan jött, a Jóisten tudná megmondani! Ugyanakkor egy hatalmas adag ’80-as években egy igazi profi csapat szerencse kellett hozzá, és egy átlagon volt, de Jeneinek ez volt a stílusa. Ő egéfelüli, mondhatni rendkívüli önkontroll szen másként közelítette meg a csapatés koncentrációs képesség. Néha, edzé- építést meg a játékot, mint például Kosek végén rugdostunk 11-eseket; ami- vács Pisti, Lucescu vagy Iordănescu. Sokor játékból tettük, nem volt nehéz neki kat is vitatkoztam vele, hiszen Bukagólt rúgni. De ha fogadásból ment, és restben egymással szemben laktunk, egy odafigyelt, nagyon megkeserítette az folyosó választott el. A Lucescu-féle iskolából érkeztem, és bizonyos dolgokéletünket. – Miért nem volt tanácsos megtekinte- ban nem értettem egyet Imrével. Táblézás, fröccsözés vagy sétálás közben ezt ni, ki hogy végzi el a pontrúgást? – Szerintem Jenei nem gondolt arra, tudtára is adtam. Komoly szócsatákat hogy 11-esekig jutunk. De nem csak a vívtunk, de utólag beismerem, hogy abBarcelona 11-eseit nem néztük meg. A ban a helyzetben, annál a csapatnál, a sorozat elején a Budapesti Honvéddal Steauanál neki volt igaza. Aztán én is átjátszottunk, azzal a csapattal, amely gya- vettem ezt a stílust.

A BEK-győztes csapat, Bölöni a felső sor bal szélén

229


Székely Kalendárium – 2017 dultak. Oda jutottunk, hogy a vezetők Bölöni László 1953. március 11-én arra kértek, ne álljunk le – főként a született Marosvásárhelyen, a gyerGhencea negyedben vagy a főtéren, a mekkorát Dicsőszentmártonban tölMagherun –, mert lebénítjuk a forgaltötte, labdarúgó pályafutását is ott mat. Mit mondjak, teher volt ez is, de kezdte el 1967-ben. Utána a Marosegy kényelmes, lelket simogató teher, vásárhelyi ASA-nál és a Bukaresti amit akár ezer évig is viselnék. A ’83-as Steauánál játszott. A román futballromán–olasz meccsen rúgott győztes válogatottban 108-szor szerepelt, 23góllal kezdődött, és egy icipicit most is szor volt a válogatott csapatkapitáitt van a vállamon. nya, 25 gólt lőtt. 1977-ben és 1983– Ez nem is csoda, hisz a Steaua-rajonban ő lett a legjobb román labdarúgók számára az akkori nemzedék jegó. A Steauával BEK-et és szuperkulentette az igazi csapatot. pát nyert. Rövid ideig a román válo– Persze, hogy nem csoda, hiszen gatott szövetségi kapitánya is volt, amit manapság mutat a bukaresti csatovábbá több klubcsapatot edzett: pat, még akkor is, ha nyer, és ott van az Sporting Lisszabon, Rennes, AS Moélen, egészen más, mint amit mi produnaco, Al Nasr Dubai, Standard de káltunk. Öndicséret gyalázat, de a mai Liège, RC Lens, PAÓK, Al-Khor. játékosokat, a mai csapatot össze sem lehet hasonlítani az akkori Steauával. Szucher Ervin – Ezek szerint később, edzőként afféle Lucescu–Jenei ötvözet próbált lenni? – Mindenki onnan lop, ahonnan tud… – Mekkora terhet jelentett a BEK-győzelem? – Azokban a pillanatokban jóformán nem is éreztük, mit valósítottunk meg. Bukarestben fenomenális fogadtatásban volt részünk; egyrészt óriási energiát adott az emberek közelsége, másrészt attól a pillanattól kezdtük érezni a felelősséget. Egyszer leálltam az autómmal a város egyik négysávos utcáján egy köztelefon mellett. Jóformán be sem léptem a fülkébe, valaki felismert, megállt ő is. Aztán még egy autó, és még egy autó, addig, amíg leállt a forgalom. De ilyen és ehhez hasonló jelenetek szinte mindannyiunkkal előfor-

230


Székely Kalendárium – 2017

Budapest, a legkisebb királyfi Bár jól tudja, hogy Párizzsal és Los Angelesszel szemben nem Budapest a favorit a 2024-es olimpiai játékok szervezési jogának elnyerésére, Schmitt Pál, a budapesti ötkarikás játékok megrendezésének támogatására létrejött Olimpiai Védnöki Testület elnöke derűlátó. A volt államfő, egyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja szerint, annak dacára, hogy gazdaságilag vetélytársai mögött áll, számos érv szól Magyarország mellett. – Miért szeretne 2024-ben Budapest Olimpiai Játékokat szervezni? – Ha röviden akarnék erre a kérdésre válaszolni, azt mondanám: miért ne! – És bővebben? – Azért, mert Magyarország képes erre, még akkor is, ha az olimpia lényegében 28 világbajnokság egyidejű szervezését jelenti. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, hatvan százalékos a társadalmi támogatottság, megvan a kormánygarancia. Persze mindemellett bővíteni kell az infrastruktúrát, meg kell építeni a csepeli 16 ezer fős olimpiai falut, és növelni a szálláshelyek számát. Viszont Bécs közelsége, illetve a majdani gyorsvasút hetvenpercnyi távolságra hozza a két fővárost. További érvek: Magyarország az örökös éremtáblázat rendkívül előkelő 8. helyét foglalja el; az első tizenkét országnak már megadatott, hogy olimpiát szervezzen, nekünk még nem. Az egy főre eső érmek száma szerint a finnek után a világranglista második helyét foglaljuk el! A kormány az iskolában kötelezővé tette a napi testnevelési órát. Ennyi pénzt a sportra soha nem fordítottak Magyarországon, mint manapság. Szintén a kormány garanciát vállalt arra is, hogy az összes sportlétesítményt felépíti, függetlenül attól, hogy

Budapest megkapja a szervezési jogot vagy sem. És szintén az érvek közt szerepelhet az is, hogy a történelem során már ötször próbálkoztunk: 1916-ban, amikor a görögök helyett ugrottunk be, ’20-ban, ’36-ban, ’44-ben és végül ’60-ban, amikor Róma mindössze két szavazattal előzött meg. – Gondolom, az is sokat elárul az ország megítéléséről, hogy – az új szabályzat szerint – a NOB hívta meg a pályázó országok közé. – Pontosan: a meghívás alapja az ország sport, gazdasági, társadalmi, szociális és környezetvédelmi megítélése. Fontos tudni, hogy a NOB által készített Agenda 2020 olyan, mintha Budapestre szabták volna, és ez bizakodással tölthet el bennünket. Az, hogy egyáltalán felmerülhet, Budapest olimpiarendezésre pályázik, nagyban köszönhető az Agenda 2020-nak. A beérkező 40 ezer javaslatból végül 40 került be a reformcsomagba, és annak valamennyi olimpiarendezésre vonatkozó pontja Budapest malmára hajtja a vizet. A másik fontos érv Budapest mellett – azon kívül, hogy alapító tagok vagyunk, akik előkelő helyet foglalnak el az éremtáblázaton – az, hogy a történelem során a mostani riválisaink több olimpiát rendeztek: Ameri-

231


Székely Kalendárium – 2017 ka négy nyárit, ugyanannyi télit, Fran- ami akkora kiadás, amelyet egyetlen orciaország két nyárit és három télit. Ha a szág sem engedhet meg magának. ValóNOB azt akarja, hogy új térségbe jusson ban ennyibe került, csakhogy abból az ötel az olimpiai mozgalom és üzenete, ak- ven milliárdból több mint negyven a régió kor Magyarország és Budapest tökéletes fejlesztésére fordított infrastrukturális behelyszín. ruházás volt. Nem lehet az olimpia nyaká– Az, hogy 2024-ig lesz elegendő ba varrni az útépítést, a vasúti hálózatfejsportlétesítménye az országnak, nem lesztést, a repülőtér-bővítést. Minden, kétlem. Viszont Magyarország földraj- amit felépítünk vagy korszerűsítünk – za alkalmas valamennyi sportág meg- sportlétesítmények, utak, vasutak, szálloszervezésére? dák stb. – az nekünk marad. És ne feled– Nyilván, hogy a vadvízi evezést vagy kezzünk meg az utánunk jövőkről, akik akár a vitorlázást ki kell vinnünk az or- majd igazán büszkék lehetnek a magyar szágból. Erre a NOB szabályzata lehető- olimpia miatt. Merthogy érzelmi hozadéséget teremt. Az előbbi sportágra két ka is van az ötkarikás játékoknak! szomszédos állam közül is választhatunk, – Apropó érzelmi alapok: ha már be levadvízi kajakozásra alkalmas helyet mind het vonni a szervezésbe szomszédos Szlovákiában, mind Szlovéniában talá- országokat is, arra nem gondoltak, lunk. Ha a vitorlázásra nem alkalmas a hogy legalább mérkőzést vagy verbalatoni szél, még mindig lemehetünk az senyszámot hozzanak át Erdélybe, Adriára. Amúgy a labdajátékokkal is az a Székelyföldre? célunk, hogy számos mérkőzést vigyünk – Beszéltünk erről, szóba került Erdély ki Pestről. is, a Felvidék is, de a távolságok miatt nem – A szakemberek azt mondják, a presztízsnyereségen túl egy olimpia szervezése rengeteg pénzt visz, de még többet hoz. – A kimutatások szerint mindössze az 1976-os montreali olimpiai játékok bizonyult ráfizetésesnek, a kanadai állam kissé elszámította magát. Viszont úgy, ahogy mondja, nem mindent kell pénzben mérni. Egy ekkora méretű világverseny megszervezése hatalmasat lendít a sporton és a gazdaságon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság másfél milliárd dollárral járul a szervezési költségekhez, ami óriási segítség. Nekünk pedig a bruttó hazai össztermék évi 0,3 százalékát kell elkülönítenünk 2024-ig, ez igazán nem túl nagy teher. So- Schmitt Pál szerint Magyarország kan azt hozzák fel, hogy a szocsi olimpia még nem terítette ki az összes aduját 50 milliárd dollárba került az oroszoknak,

232


Székely Kalendárium – 2017 esélyesek. Nem vagyunk rosszak, de nemA magyar főváros mellett Hamzetközi megítélésben Franciaország és burg, Párizs, Róma és Los Angeles páAmerika kétségtelenül előttünk jár. Az sem lyázatát fogadta el a Nemzetközi a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy nemrég Olimpiai Bizottság. A német város Róma visszalépett. Magyarország azonban időközben visszalépett lakossága népmég nem készítette el a prezentációját, azaz szavazáson hozott döntése értelménem húzta elő az aduit. Végül is nem a ben, 2016. szeptember 21-én Róma nagyközönség, hanem a száz NOB-tag szapolgármestere is bejelentette: kiszállvaz, akiknek már így is nagyon pozitív vélenak a versenyből. A nyertes kilétét ményük van rólunk. Nagyon remélem, 2017. szeptember 15-én a perui Limáhogy akár a népmesében, itt is a legkisebb ban tartandó kongresszuson döntik el királyfi lesz az, aki csodákra képes. és hirdetik ki. – Ha ez a vonat elmegy, egy következő ciklusban ismét próbálkozna Magyarország, vagy pár évtizedig lecsengett lehetséges. Így is gondot jelent Debrecen téma lenne számunkra az olimpia? – Ha Los Angeles nyer, akár négy év elfogadtatása, mint helyszín, ugyanis a cívis város megközelítése több mint 90 per- múlva ismét pályázhatunk, ha viszont Páces utazást jelent. Másrészt szervezési és rizs, akkor az íratlan szabályok szerint biztonsági okok miatt sem könnyű meg- nyolc évet kell várnunk. De addig is keloldást találni, ugyanis a jegyértékesítéstől lenek a látványos és eredményes magyar a román kormány beavatásáig számos sportteljesítmények, és kell az összefogás, a társadalmi támogatottság növelése és a pluszgondot és terhet jelentene. – Mekkora esélyt lát arra, hogy Ma- hit abban, hogy Magyarország is nyerhet szervezési jogot. gyarország pályázata nyerjen? Szucher Ervin – Tudni kell, hogy nem mi vagyunk a fő

Két székely barkochbázik: – Tekeredik? – Igen. – Söndörödik? – Igen. – Rákérdezhetek? – Igen. – Csak nem a dezoxiribonukleinsav? JJJ Az egyik székely falu kántort akart választani. A próbaéneklésre – többek között – a kappanhangú János bácsi is

jelentkezett. Az öreg rettenetesen énekelt, de senki sem merte neki megmondani, mert már idősebb ember volt és nagy tiszteletben tartották. Végre a falu lelkésze oldotta meg a kérdést. Magával vitte sétálni és aközben, minden átmenet nélkül, így szólt hozzá: – Nézze, János bátyám, rongyos a cipőm, megcsinálhatná! – Hát mi vagyok én, suszter? – háborodott fel János bá. – Hát nem is kántor! – felelte rezignáltan a pap.

233


Székely Kalendárium – 2017

Mennybeli korcsolyák Ötvenöt éves lenne 2017 tavaszán Kopacz Tibor (1962–2009), minden idők egyik legjobb erdélyi és romániai gyorskorcsolyázója. Nem cél most a rangsorolás, az viszont tény, hogy mindmáig Kopacz Tibor nevéhez fűződik a romániai férfi gyorskorcsolya-sport két legjobb eredménye. Az 1984-es larviki (Norvégia) Európabajnokságon bronzérmes az 5000 méteres távon, és 5. helyezett összetettben. A bronz egy ideig ezüst volt, a verseny vége felé csúszott vissza Tibor a harmadik helyre. Óriási visszhangja volt akkor ennek, és hirtelen megnőttek az elvárások a „székely korcsolyahős” iránt: a szarajevói olimpián hasonló eredményt reméltek tőle, legalább pontszerzést, ha nem is érmet. A ‘84-es téli játékokon azonban nem sikerült megközelíteni a larviki bravúrt, a 19. helyezés csalódást okozott a sportolónak és az edzőknek, szakvezetőknek is. Az olimpia időszakában Tibort betegség kínozta, nem volt ereje teljében, amikor rajthoz kellett állnia. Az sem mellékes, hogy az Európa-bajnokság január 21-22-én volt, az olimpia február 9-től 19-ig tartott. Valószínűleg nem tudta megfelelően időzíteni és hosszasan tartani jó formáját. De legalább az Európabajnokságon kijött a lépés! Nyugati, északi és ázsiai ellenfelei sokkal jobb feltételek között készülhettek, versenyezhettek, pihenhettek. Kopacz Tibor az 1970-es évek elején kezdte a gyorskorcsolyázást Csíkszeredában. Első edzője nagynénje, LăzărescuTasnádi Mária volt, aki a családi, rokonsági környezetben jól megfigyelte az erős, mozgékony, szíjas izomzatú kisfiú adottságait, és az éppen megalakult szakosztályához csábította, noha Tibike eleinte inkább a jég-

korongozás gondolatával tanult korcsolyázni. A nagynéni jó szeme klasszis gyorskorcsolyázót talált. Munkabírása legendás volt, rengeteget és kíméletlenül edzett. Régi csapattársai mondják, képes volt úgy is a délelőtti versenyeken rajthoz állni és kiemelkedő eredményt elérni, hogy az előző éjszakán utazott. A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban (egy ideig Matematika-Fizika Líceum) érettségizett. Az élsportot eléggé korán, 1989-ben abbahagyta. Sokszoros országos bajnok, csúcstartó. Székely konoksággal is megáldott, társaságkedvelő, baráti, segítőkész emberként ismerték. Élete utolsó éveiben nehéz munkahelye volt, emellett családiház-építés is lefoglalta Csíktaplocán, Csíkszereda külvárosában...

234


Székely Kalendárium – 2017

Húsz maratoni hazáig Merjenek nagyot álmodni, mert az kellő felkészüléssel megvalósítható – biztatta Sebestyén Tímea a székelykeresztúri gyerekeket egykori iskolájában, miután júliusban több mint hétszáz kilométert szaladt Budapestről hazáig. Ezzel nem csak a sport, a mozgás népszerűsítését kívánta szolgálni: az út megtétele alatt adományokat gyűjtött a Petőfi Sándor Általános Iskolának. A keresztúri születésű Tímea Székelyudvarhelyen végezte a sportiskolát, 1995 óta él Magyarországon. A több mint 800 kilométeres út ötlete évek óta foglalkoztatja: 2013-ban futotta le az első félmaratonját, azóta készült arra, hogy „otthonról hazaszaladjon”. Az utat nem kis tervezés, szervezés, edzés előzte meg, de Tímeát párja és barátai, illetve a Fuss velünk Székelyföldre! nevű Facebook-csoport követői mindenben támogatták. A gondos tervezésnek és a szerencsés körülményeknek hála, a székely lány július 11-én gond nélkül indulhatott el a Hősök teréről a kihívás teljesítésére, és július 29-én sikerült is mosolyogva, sérülésmentesen megérkeznie szülővárosába, minden nap 30–50 kilo-

méteres távot teljesítve, átlag négy óra szaladással.

Kísérői is akadtak

Az út tulajdonképpen másnap ért véget a városi sportcsarnok előtt, egykori atlétikaedzéseinek helyszínén. A kettő közti 802 kilométeres távon hosszabb-rövidebb időre társai is akadtak a szaladásban, párja, Robi pedig hol szaladva, hol biciklivel, hol a szállásukként szolgáló lakókocsival kísérte. A célba érést székelyudvarhelyi és csíkszeredai futók tették feledhetetlenné Tímea számára. Útközben jórészt reggel kilenc és fél tíz között indult útnak, ahol lehetett, a helyi polgármesteri hivatal vagy templom elől, hogy bárki könnyen odataláljon, aki

235


Székely Kalendárium – 2017 vele szeretett volna tartani. Kevésbé forgalmas, kisebb utak mentén haladt, ennek ellenére mindenütt akadtak segítők, támogatók, sőt, szurkolók is: rögtön a második napon, Monor és Tápiószele között dobszóval szurkoltak neki a barátai. A napi adag megtétele után általában vendégül látták őket a régi vagy új barátai, strandolással, baráti csevegéssel teltek a délutánok, esték. A hőség vagy eső sem akadályozta meg a napi célkitűzés teljesítésében, lelkesedése több új ismerősét is arra sarkallta, hogy (újra) nekifogjon sportolni.

Táplálék testnek-léleknek

A Fuss velünk Székelyföldre! csapat július 19-én lépte át Biharkeresztesnél a magyar-román határt, ekkor már több mint 300 kilométer volt Tímea lábaiban.

Laci bácsi története Az egyik júniusi délelőtt futottam a patakpart melletti szokásos körömet, ahol gyakran szoktam találkozni Laci bácsival. Laci bácsi egy nagyon szegény, utcán élő ember, tele szeretettel és csupa szívvel, jóindulattal. Kb. egy éve ismerem. Mindig odaköszönt nekem, és „jó futást” kívánt, vagy azt mondta, „hajrá, csak így tovább”. De mindig volt egy jó szava hozzám... Ezen a júniusi napon odarohant hozzám, és velem kocogott egy kicsit, közben… elmondta, szeretne támogatni, hogy meg tudjam csinálni a székelyföldi futásomat. „Laci bácsi, hát magának sincs, azt a kevés pénzét is nekem akarja adni?” – kérdeztem megilletődve, de ő csak hajtogatta, hogy „komolyan gondolja”. Csak arra kér, hogy a pólómra írjam rá – mutatta is, hogy milyen kicsi betűvel –, hogy „Izsákról Laci bácsi”. Merthogy ő Izsákon született, és „nagy magyarnak” tartja magát! És szereti a jó embereket, akik nem félnek tőle, hiszen „egymással beszélgetve, sokszor egy-két jó szóval is szebbé és jobbá tudjuk változtatni a napot”. Azzal „jó futást” kívánt, és intett egyet. Ennyi a történet, amire rágondolva mindig könnyezek. (Naplójegyzet: 2016. július 1.)

236


Székely Kalendárium – 2017 Megfelelő táplálkozással, folyadékpótlás- kilométer után beiktat egy 45 perces pisal, pihenéssel és étrend-kiegészítőkkel henőt. biztosította azt, hogy minden nap frissen Július 24-én Kolozsvárra értek, 25-én vágjon neki a küszöbön álló kihívásnak. pedig Aranyosegerbegy környékén túrá„Nagyot nézett a határőr, amikor futva val kötötték össze a futást. Másnap Maérkeztem, és a kérdésére, hogy merre tar- ros megyében, kavicsos földutakon „újtok, azt válaszoltam, Székelyudvarhelyre” ratervezésre” kényszerültek, de 27-én – írta internetes naplójában az esemény már közel hatvan kilométert sikerült szaFacebook-oldalán. ladnia Héjjasfalváig. Az első erdélyi éjszakát Szalárd közJúlius 29-én, pénteken délelőtt tizenségben töltötték, ahol több magyarral ta- egykor Székelykeresztúron ünnepélyesen lálkoztak, mint remélték. Aznap érzett fogadták a hazatérő Tímeát: testvére először fájdalmat a hátsó combizmában, meglepetéstortával várta, a helyi Petőfi de másnapra szerencsére kiheverte. La- Sándor Általános Iskola közössége pedig kókocsis szállást az iskola mellett találtak, hálásan vette át a tekintélyes mennyiségű és csak reggel derült ki, hogy egy zsibon- adományt, a szegény sorsú gyerekeknek gó falusi piac szomszédságában táboroz- szánt játékokat, sporteszközöket és egyéb tak le. holmikat a tanintézet sporttermében. A levezető mozgást egy gyerek tánccsoHazavárták a keresztúri lányt porttal végezte el, majd egykori iskolájáA határ után nem sokkal meglehető- ban meghatottan tartott rövid beszámosen változatos terep következett. „Né- lót az útról szülei, testvére, kislánya és a melyik hegy előtt, ahol látszottak a spirál- párja társaságában. Székelykeresztúrra az udvarhelyi és alakban meredeken felfelé kacskaringózó autók, arra gondoltam, milyen jó hasznát csíkszeredai futók is leruccantak, hogy az veszem a Futapest futóversenyek szintes iskola elől Tímeával együtt szaladjanak be fordulóinak” – írta a szaladás tizenkette- a végcélba. Az érkezést közös fotó koronázdik napján. Ekkor már kezdte érezni a kö- ta meg, illetve az ajándékok, amelyekre Tízel ötszáz lefutott kilométer hatását, ezért mea kitartásával jócskán rászolgált. Bálint Kinga Katalin úgy döntött, minden nap a harmincadik

237


Székely Kalendárium – 2017

Női viselet 80 éve A mai székely női népviselet ruhadarabjai annyira jellegzetes faji sajátosságokat tüntetnek fel, hogy még a különösen rokon alföldi magyar népies viselettel sem találunk egyező vonásokat. Az öltözet legdíszesebb része a lájbi, melynek körvonalait élesen hangsúlyozza a párhuzamosan futó szélesebb és keskenyebb bársony szalagdíszítés. Alapanyaga sima, ritkán tarka szőttes, s csak elvétve selyem (Gyergyó). A szoknya eredetileg csíkos volt mindenütt, mégpedig két- vagy többszínű tarkázottsággal. Csak újabban használnak egyszínű, sima szőttest, főként Udvarhely vidékén, de legtöbbször az alappal egyszínű, beleszőtt minFotó: Balázs Ödön

tákkal. A szőttes keskeny lévén, két szélből toldják össze a szoknyát, s díszül az elég drága fekete bársonyszalag-rátétet használják, rendesen keskenyet a toldásnál és egy tenyérnyi szélest a szoknya alsó szélén. Az ing kizárólag hosszú ujjú. Régi formájában nyakatlan volt, ma pedig legtöbb helyen magasan gombolódik, és széle csipkével van díszítve. Anyaga házi gyolcs. (Újabban egyesek a lehajló „apacs” nyakkal igyekeznek „urizálni”.) A kötény régen egyetlen része volt a ruhának, s reája varrottast nem tettek. Ma csipkével díszítik; az alsó sarkokra, esetleg szélére csinos apró díszítést hímeznek. Fejen az asszonyok különböző alakú csepszet, főkötőt hordanak, melynek legjellegzetesebb része az arcot körítő, keményített fekete tültaraj. Ez Csíkban még kendővel is le van kötve. A leányok fejdísze mindössze egy ujjnyi széles fekete bársonyszalag, a hajfonatban pedig pántlika. Ez a szép, harmonikus összeállítású ruha nagyszerűen kiemeli az alak szépségét. Ezt a hatást régen nagyon fokozta a piros csizma viselete, melyet ma már fekete színben használnak (Gyergyó, Lövéte). Legtöbb helyen azonban, városi példára, a fekete fűzős és félcipő a kedveltebb. Bányai Edit: A székely női népviselet (Az Erdélyi Múzeum Egyesület tizenhatodik vándorgyűlésének emlékkönyve, Kolozsvár, 1940)

Meghitt pillanat

238


Székely Kalendárium – 2017

Tiéd ez az ország! Még gyermek voltam, s apám megfogta kezem. Megmutatta nekem, hol él a nemzetem. Mutatta az erdőt, a zöldellő réteket, ahol szebb jövő vár rám, és boldogan élhetek. Mutatta az Alföldet, a Duna–Tisza közét, a Jászságot, a Bakonyt, a hatvannégy vármegyét. Mutatta az utat a nádasok között, ahová hős őseink lelke költözött. Nézd, fiam, a folyókat, nézd a völgyeket, a nyíló virágokat, réten a fényeket. Ez mind a tiéd, fiam, óvd és vigyázz rá, ne hagyd az idegent, hogy hazád elrabolják. Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd. Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért! Tiéd ez az ország, múltja és jelene. neked teremtette a magyarok istene! Tamás István A szerző kortárs költő, író, újságíró, az anyaországi Putnokon született 1955-ben, az ottani Tóth Ede Alkotókör elnöke Fotó: Fodor István

Csíkszereda a Bagolykőről nézve

239


Székely Kalendárium – 2017

Karácsonyi rigmus Én vagyok Titidesz maradt darabontja, Herbnosz Jupitasz vasverő inasa, Vén Dandarendesznek garabonciása, Ki sok országnak voltam vándorlója. Bejártam Ázsiát, nagy Bargambóciát, Hétszer abszolváltam a fiók Zsófiát, De csak úgy tudtam meg a napoknak számát, Hogy egy más mondta meg a karácsony napját. Láttam egy szúnyogot Böszörmény várába’, Kinek kilenc falu lakott árnyékába’. Kilencvenöt embert vett egyik szarvára, Felvette, vetette messze, a Dunába. Zsidáriusz vízén ahogy átalúsztam, Lovamat, mely nem volt, széllel meghizlaltam, Mérges fegyveremet cipóból faragtam, Az újévvel gyakran meg is vagdalkoztam. De hogy jártam minap zsidóval egy úton, Kérdeztem, hol lakik, azt mondta, hogy Kúton. De az alatt belém egy nagy tetű pattant, Akkora volt szegény, mint egy meghízott kan. Soha nem volt bennem legtöbb egy tetűnél, Meg is halt a minap szegény a fejemnél. A temetésére jöttek több ezernél, Mégis maradt még egy gatyám kötelénél. Követem kendteket, viszket az alfelem, De ha szúrja gatyám az én gyenge bőröm, Hóhér vadságával esik neki körmöm! Aki e versikét hallá füleivel, Máriás nagy tallért nem ad kezeivel, Szerecsen országban baglyok temessék el, Hogy ne lásson többé az ő szemeivel! Fennmaradt Nagy Dombi Zsigmond dédnagyapámtól, az 1800-as évekből. Megőrizte: Szabó András

www. kalendarium.ro 240


Székely Kalendárium – 2017

Szólások a lóról

Az ember háziállatai közül az egyik legértékesebbnek a lovat tartják a Kárpát-medencében. A magyar amúgy is lovas nemzet volt egykor, ennek is tulajdonítható mai ragaszkodásunk hozzá. Használjuk hátaslónak, terhet szállítani és vontatni, ereje mellett az okosságát szoktuk emlegetni. A következő szólások a Gagy mentéről származnak, egy-egy vidéken ennél többet is ismerhetnek. A magyarázatok abban segítik az olvasót, hogy megismerje a szólások pontos jelentését. lovat ad alája – 1. biztatja, ösztönzi 2. hitegeti, csalárd módon neki ad igazat, helyet ad a panaszának, és még biztatja az apostolok lován érkezik/megy/jár – gyalogosan átesik a ló másik oldalára – a másik végletbe esik bassza meg a ló – tréfás káromkodás sokat a ló se bír – ne terheljenek valakit, valamit fölöslegesen, mindennek van határa 2. ha a gyerek sokat akar enni vagy kapni, akkor figyelmeztetik ezzel a szólással nagy a feje, búsuljon a ló – ennyiért nem érdemes búsulni, ez a dolog nem ad okot arra, hogy borúlátók legyünk (dalszövegből) a cigány is a maga lovát dicséri – 1. a sajátjával dicsekszik 2. mindenki a saját érdekében beszél elfutott a ló vele – 1. túlzásba esik 2. igencsak nagyra tartja magát, már nem emberi mérték szerint cselekszik 3. (pej) nagyban visz valamit, pl. vállalkozását, igen belekapott a szóban forgó dologba a szekér megelőzte/megkerülte a lovakat – felborul valaminek a szokott (sor)rendje a ló se eszi meg az abrakos tarisznyát –

annak megmagyarázása, ha valaki nem eszi meg a töltött káposzta, paprika töltelékét az isten lovába! – bosszús felkiáltás, enyhe szitok az isten lova szarja le! – káromkodás (hova az) isten lovába – hová, merre, ill. ismeretlen helyre (bosszús felkiáltás, máskor trágárabb kifejezést helyettesítő szitok) (isten lova – eredetileg: szamár) jó lóra tett – jól választott (pl. házastársat) jó két ló az egyik – (tréfás) a kettő közül egyik sem jó a lovak közé dobja/dobta a gyeplőt – a dolgokat a maguk mentére hagyja, nem törődik vele, nem avatkozik be, nem próbálja irányítani magas lóról beszél – adja a nagyot, fenn hordja az orrát, beképzelt, lekezelően beszél; érezteti, hogy fölényben, hatalmi helyzetben van leszáll a magas lóról – adja még alább is, lejár a szerencséje, és nem hordja olyan fenn az orrát megrúgta a ló – serdülő lányra vonatkozik, akinek már „kiszökött”, kifejlődőben a melle benne is van, amitől a ló nem húz – furfangos, makacs, különös természetű

241


Székely Kalendárium – 2017 pofája csak a lónak van s neked – ezzel el a kezéből a kockacukrot – nagyon vágnak vissza, ha valakinek a pofáját emcsúnya legetik (pl. arc helyett is) cseréli, mint cigány a lovát – sűrűn cserossz lóra tett – nem vált be a számítása réli lóvá tesz (valakit) – elbolondítja, becsapja úgy járt, mint a cigány lova, mire a tótok lovának lefagyott a szarva – (trémegszokta volna a koplalást, belefás) rettenetes hideg van (elrettentésdöglött – nem lehetett, nem tudta ként, ha valaki a nagy hidegre, fagyra pavéghezvinni naszkodik) annyit ér, mint holt/döglött lovon a a szász a lován ül, s keresi; vagy: izé, patkó – teljesen értéktelen, illetve utómezei, lován ül, s keresi – olyan alkallag semmi eredménye az igyekezetnek, makkor hangzik el, ha valaki valamely törekvésnek, haszontalan, hiábavaló ruhadarabot (pl. sapkát, kalapot) kedolog res, ami rajta van, vagy olyan dolgot, elverte, mint szódás a lovát – nagyon eltárgyat, munkaeszközt, ami nála vagy verte közvetlen közelében van, és mégsem annyit eszik, mint a ló – nagyétkű, mértalálja téktartás nélkül eszik nem adná (magát) egy vak lóért – (tré- úgy/annyit ért hozzá, mint a ló az ábécéfás) sokért nem adná, semmiért se adná hez – nem ért hozzá, nem is konyít hozvörös kutya, vörös ló, vörös asszony zá egy se jó – babonás hiedelemből szár- akkora feje van, mint egy lónak – nagyfemazik, miszerint a vörös hajú ember jű rosszféle fingik, mint a szekeres ló – sűrű egymása lónak zab kell, nem ostor – a lovat nem utánban szellent hajtani kell, inkább jól táplálni, hogy jó olyan haja van, mint a dobai lovaknak erőben legyen, akkor meg nem kell sokat – hosszú, bozontos hajú (szerették, ha biztatni a lovaiknak hosszú sörénye volt, és futtatás közben ritmikusan mozgott, szaSzóláshasonlatok lagot is fontak bele, főként ünnepi alkalmakkor) (lábon) állva al(u)szik, mint a ló – 1. anynyira álmos, hogy állva is bóbiskol 2. nin- izzad, mint egy ló – nagyon verejtékezik csen ideje kipihenni magát, emiatt na- úgy néz ki, mint a falhoz vert lófasz – 1. sápadt, fáradt, kimerült 2. másnapos, elgyon fáradt gyötört képű beosztással él, mint a kollektívlovak – szerény anyagi körülményei miatt taka- megszokta, mint a cigány lova az étlenséget – a történet szerint mire megszokta rékosan él volna, belepusztult úgy beszél vele, mint a kocsis a lovával – röhög, mint a ló – hangosan, csúnyán rödurván, sértően, faragatlanul hög biztatja, mint a cigány a lovát – feltűnően, erősködve próbál meggyőzni, rávenni va- úgy üti/veri, mint a lovat – kegyetlenül veri lakit, rendszerint ígérettel olyan csúf/rusnya, hogy a ló nem venné P. Buzogány Árpád gyűjtése

242


Székely Kalendárium – 2017 rán igyekezett, de későn jött. Hanem a szomszédja otthon vala, aztán kisegíté a bajból. Harangozott helyette a rossz idő elé. A tanító a falu végén találkozott a hazasiető János bával s kérdi: – Miért nem siete haza, mert úgy nem tud senki harangozni a vihar ellen, mint maga. – Jó, jó, de már vén vagyok. Futni nem tudok, de jól mondja a tanító úr. Mikor jöttem bé a faluba, s meghallottam a harangszót, egybe tudtam, hogy nem én harangozok. JJJ Testi sértés, vagyis verekedés ügyében hallgatta a bíró a székely legényt, aki széIdőjárás jelző kő a kőrispataki píteni szerette volna a megtörtént eseszalmakalapmúzeum udvarán ményt. A bíró felszólítására tehát így adta Fotó: Kocsis Károly elő a történetet. – Tekintetes törvénybíró uram, már Szántogatott az udvarhelyszéki ember két kis tehenével. Az idő nagyon meleg magam sem tudom, hogyan történt a dolévén, a legyek erősen csípték szegény log. Csak annyit tudok, instálom, hogy Bimbót, amiatt nem húzta jól az ekét. A semmire se gondolva eregéltem hazafelé az úton. Előzőleg – megvallom őszintén székely váltig biztatta, váltig fenyegette: –, illogattunk egy kicsit, így bé es lehet– Csá, Bimbó! Mae! De Bimbó csak nem ment egyenesen. tem egy kicsit csicssentve. – Tovább, tovább – sürgette a bíró –, Egyszer megharagudott az atyafi, nem állhatta már tovább, odaugrott Bimbó elé: térjen a verekedésre! – Éppen azt csinálom – bólogatott a – No, Bimbó! Én most mögmondom szemödbe, hogy a farkas egyön meg, ér- legény, majd így folytatta: – Ahogy megyek eléfelé az úton, egyszer csak hallom, töd? – mondta önérzettel. Innen maradt fenn, hogy megmondta hogy supp. Megyek tovább, s esment halszemibe, mint az udvarhelyszéki ember a lom, hogy supp. Gondoltam, valakit jól suppogtatnak. Kis idő múlva esment haltehenyinek! lom a suppogtatást. Hátranézek, hát láJJJ János bá’, az öreg harangozó elment tom, hogy éppenségesen engem suppogszénát csinálni, messze a falutól. Csúnya tatnak olyan kegyetlenül. Ebből is láthatfekete felhők kerekedének, rusnya vihar ja a tekintetes úr, hogy engem vertek támada. Ilyenkor harangoznak a vihar meg, nem én verekedtem, instálom szépen. Én ebben a verekedésben ártatlan elébe, hogy eltávozzék a falu határából. János bá’ eleget szedte a lábát, szapo- vagyok.

243


Székely Kalendárium – 2017

Revelion

Mindig mondtam, nem kell foglalkozni, le kell ülni, meg kell inni egy üveg sört, télen egy meleg konyakot. Az idén nem megyek szilveszterezni, de lássák-e, nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges, met vótam, vótam vagy ötvenszer es ejsze. Aszongya az asszony, gyere, Sanyika, menjünk emberek közi. Ej, azok a régi jó resztáurántos szilveszterek! Felvettem a piros inget, teljes menü százhúsz lej. A plafonyban csak forogtak a nagy diszkógömbök! A Betli duó húzta egész éjjel. Mikor a narancsot a fejem föli megemeltem, mán egy pincér ott es volt, s úgy hántotta, mind a féreg a buletinyt. A báros leányka a koktélokba a banántot két kézzel nyomta, s még úgy es épp, hogy győzte csinálni! Mondom egyszer a pincérnek, hallod-e, barátom, hozzá’ szag nekem egy pohár konyakot! Na, az ellépett, s mán serült es vissza, s elém egy ilyen mustárospohárba letette. Mondom nekie, hallod-e, kicsi koma, ebből a pohárból hanemegyebb valaki kiharapott, de ő csak erősítette, hogy nem s nem. Nézek széjjel, s há látom, hogy a népek mindenfelé kristálypohárból isznak, s hogy ez a hitvány pincér csak nekem tőtött mustárosba. Na, én a konyakot egy szuszra béhúztam, s mikor felálltam, s az asztalt meghanyítottam, még az ég es laskás volt. S mondom, záróra, a cigányok menjenek ki!

Igen, de azok olyan zelegorok vótak, hogy a rendőrség s a mentők s mindenfélék meg voltak érkezve. Na, s akkor én egy ilyen kékruhást egy fehérköpenyessel esszeöleltem, s mondom, tudják-e magik, hogy mi mindnyájan testvérek vagyunk. Boldog újévet, mondom. Egyszer ébredek meg, s hát egy polic rázza úgy a priccset! Mondom neki, ne zavarjék, met Budapestig megyek – azt hittem, vagon călătorban vagyok. Na, s aztán megyek haza, s az asszony mind, hogy ő el akar válni. Mondom neki, Ibike te, nem kell foglalkozni, le kell ülni, meg kell inni egy üveg sört, télen egy meleg konyakot. Na, de hogy vájunk el. Mondom, jól van na, vájunk. Elmentünk a bíróságra, azt kérdi a bíró tőlem, el akar-e válni, mondom, én biztos igen, bíró úr. Aszongya, métt, ejszen az asszony nem főz. Mondom, ho-hó, egyezzünk meg, az asszony erőst jól főz. Akkor ejszen megcsalta. Mondom, melyik hej, az Ibike engem biztos nem. Akkor métt akar elvállni? Há, mondom, nézzék meg magik es, hogy néz ki. Na, s aztán elválltunk, de én akkor es azt mondtam, nem kell foglalkozni, le kell ülni, meg kell inni egy üveg sört, télen egy meleg konyakot, nincs amit itt cirkuszolni… Muszka Sándor

244

(Megjelent a Bárka 2013/5. számában)


Székely Kalendárium – 2017

Csíkszéki falucsúfolók Már a nagyszülőktől is csak elvétve lehet hallani, hogy egyik-másik falut vagy várost milyen csúfolódó rigmussal, jelzővel illették a szomszéd települések lakói egykoron. A 2015-ös Húsvéti Kalendáriumban háromszéki, a 2016-osban udvarhelyszéki, a 2016. évi tavaszinyáriban gyergyószéki, barcasági és marosszéki falucsúfolókat gyűjtünk csokorba, anélkül, hogy minden szóláshoz, jellegzetességhez kapcsolódó történetet taglaltunk volna. Alább Duka János Üti Páké Barátost című gyűjteménye segítségével „ássuk” elő a régmúlt idők csíkszéki rátótiádáit. Csíkmenaság: zabkenyeresek, szőrfüvesek (a havasi aprófüves kaszálók miatt), gusások, oktalanok. „Ne készülődj, mint a ménasági vendég, aki délben már úgy tesz, mintha indulna, de azért az éjfél is ott találja.” „Bikafejű Menaság/ Pottyond pedig mennyország.” Csíkszentgyörgy: morzsoltosok (egy régi étel után: búzalisztből, tojás nélkül, tenyér közt elmorzsolt aprótészta), seprűsök, Cigányszentgyörgy (a faluban élő lócsiszár cigányok miatt). Csíkbánfalva: valamikor a falu végén állt egy tábla ezzel a felirattal, amely sok gúnyolódásra adott okot: „Itt kezdődik a bánfalvi út vége.” Csíkszentmárton: békások, degedtesek, nagy poharúak (szeretnek inni vásárkor), rezesek (rezesbandájuk volt), kendermagosak és duviszkások (a kendertermesztés után), bikapalotások (egy nagy bikaistállót építettek). Itt a gólyát „emeletes madárnak” nevezték. Csíkcsekefalva: kotorkások (a kender vagy csepűnadrágban való járás), gatyaszár falu (a falu kétfelé ágazik). Csíkkozmás: degedtesek, szépkenyerű,

galuskások (mert zárt hangokkal beszéltek régebben). Lázárfalva: mivel a falu lakosságának egy része Gyergyóból származott, a csíkiak kecskefejeseknek nevezték őket, de ennek oka az is lehetett, hogy sok kecskét tartottak.

Olt melléke

Tusnád: mivel gazdag község, sok rátarti, okoskodó ember lakta, ezért mondják:„Ne bőcsködj, mint a tusnádiak”. Van a tusnádfürdői oldallal szemben, az Olt jobb oldalán egy kénes gödör, a Büdöslik. Ezt a tusnádi közbirtokosság adományozta Kovács Károly ügyvédnek a szolgálataiért, aki

245

Fotó: Erős Zoltán

Ilka néni


Székely Kalendárium – 2017 a következő feliratot helyezte a kéngödör bejáratához: „Minden reumában szenvedőnek ajánlom a büdöslikamat”. Csíkverebes: hurkások, az egyetlen rövid utcájuk miatt. „Hurka, pacal, regiment,/Verebesen végigment”. Mert sokat fuvaroztak, így csúfolták őket: „Verebes,/ Még a pap es szekeres./ Deszkát Pofa be! viszen Barótra,/ Ha eladja, lesz hurka”. Fotó: Vass Lehel Mivel van egy Madaras nevű település is, ezért sokan, akik Csíkból érkeztek, eldéli harangszó szóljon a szentsimonitévesztették az állomást, és leszálltak aknak, ők megelégszenek az esti haMadaras helyett Verebesen. Ezért rangszóval. Így is lett, azóta is így tartmondják:„Csíkban a veréb nem maják. dár”. Az Olt közelsége miatt sok a vizes Csíkszentimre: lóraszökők. „Szentimrei kaszáló, szénatakarás közben feltürközlegények,/ Mind bolondok, szegének: „Úgy nekitürkőztél, mint a verebenyek,/ Nyolcan ülnek egy lóra,/ Úgy siek”. mennek a jó borra,/ Nyolc deci bort Csíkcsatószeg: egyszer valami legények kérnek ki,/ Azt sem bírják fizetni…” ellopták a másnapi lakodalomra előkéNevezik még bicskásoknak, de gőgös szített laskát, és az árát elitták. Azóta magatartásukért még avarra szökőknek mondják: „Igyunk, mint a csatószegiek is. a laskára”. Csíkszentkirály: szurokszedők (nagyon Csíkszentsimon: sáros hátúak (a cipősok fenyőszurkot szedtek, és ebből egyjükről a hátukra felpreckelt sárról), safajta olajat főztek). „Szurokszedő látások (salátatermelés miatt). CsíkSzentkirály,/ Nektek szarik a király” szentsimon és Csíkcsatószeg egy egyvagy: „Szentkirályi szurkosok,/ Minházközséget alkotnak. Annak ellenére, denkihez ragadtok!” hogy Csíkszentsimon a népesebb, Középcsík Csatószegen volt a plébániatemplom, ezért így tartják, hogy a csatószegi Csíkszereda: a köznép általában lepétemplom bejárata fölött a következő nyeseknek csúfolta a szeredaiakat (vátréfás felirat volt kifüggesztve: „A csíksárnapokon egyfajta sárgára festett szentsimonyi templom épült itt hely„krispános” lepényt árultak). Szapben, Csatószegen”. Mivel a szentsimopanfőzők (ők látták el a környéket niak állták az egyházi terhek nagy részappannal). Régen szinte minden szét, egyszer felháborodtak, és elhatáháznál lógott egy rúdra kötött gyalurozták, hogy elviszik a nagyharangot. forgács, mely italmérést jelzett: „CsíkMikor a csatószegiek neszét vették, szeredában annyi a cégér, hogy azon hogy jönnek leszerelni, elállták az útegy macska szökdécselve megkerüli a jukat, és javasolták, hogy a hajnali és várost”. „Csíkszereda mezőváros,/

246


Székely Kalendárium – 2017 még a pap is kocsmáros”. Azok az asz- Csíkcsicsó: torzsások (káposztatermeszonyok, akiknek ez a sok italmérés lés), maradiak, tajdagok (gondolkonem tetszett, és sürgették haza a férjedásmód). iket, ezt a választ kapták: „Az ember Hegyalja nem állat, hogy egy nap Taplocát és Zsögödöt is összejárja, és még dolgoz- Csíksomlyó: a legutolsó tatárbetörés visszaverését mindig büszkén emlegetzék is!”. ték, ezért a környékbeliek így gúnyolZsögöd: faszkók (szegények voltak, ták őket: „Somlyófalvi nagy magyar,/ gombát árultak a piacon. Egy legény Minden szava kutyaszar”. Mivel nem így kínálta a korai kucsmagombát egyvoltak erdőik, átjártak a taplocaiakhoz, szer a piacon: „vegyenek friss faszkóakik ezt kiabálták utánuk: „Teli has, gombát”). Mivel kicsi és szegény falu üres has!/ Eredj Somlyóra, ott matass”. volt, a szentkirályi gyerekek így csúfolták zsögödi társaikat: „Zsögödiek vagy- Csobotfalva: szeges bicskások (a bicskanyélbe apró szegeket vertek), vajasok tok,/ Féreglikban laktok,/ Nincsen (tejterméket hordanak Szeredába). egyebetek,/ Csak egy rossz lovatok,/ Azt is a szentkirályi/ ménesből loptá- Csíkmindszent: Egyiptom völgye, Gyehenna, Bosznia (a falu felső fele tok!” Mivel később a város közelsége kopár, köves), a legények surungok, miatt módosodtak, ma már ezt mondburungok (izgágák). Egy csíkszentják: „Gyere, babám, Zsögödbe,/ Ott a györgyi mondás szerint a legények világ közepe!” A későbbi jólétben izgága, igyekvő emberekké váltak, ezért járvadsága miatt egy Boszniában szolgált ja a mondás: „Ne gyúródj, mint Zsögölegény így sóhajtott fel egyszer, amidön az egy juh!”. kor szabadságra engedték: „A többi út Csíktaploca: az I. világháború után hámég csak eljárna, de hogy megyek el rom taplocai legény kirabolt több körMindszent mellett?!” Mivel naponta nyékbeli templomot, és a lopott terítőbejártak a szeredai piacra tejtermékkel és otthon is kellett dolgozni: „Fitód, ket eladták a taplocai nőknek, akik ruMindszent, Szentlélek,/ futva esznek hát varrtak belőle, azóta így éneklik: szegények!” „Halljátok, ti taplocai lányok,/ Van-e nektek csipkés rokolyátok?/ Ha nincs Fitód: fenyővizesek (borsikapálinkát készítettek, de később ezt hamisították, nektek csipkés rokolyátok,/ Nem is és rütyünek nevezték), rütyüsök. Rájuk vagytok taplocai lányok!” fogták, hogy megpatkolják a disznót, Csíkrákos: cifrák, büszkék. „Rákoson/ hogy a körme ne kopjon. Mivel nincs Eszik a sárt mákoson”, „Csíkrákosi ketemplomuk, át kell menjenek Szentlécegek (sovány),/ Mindhalálig betelekre egy meredek hegyen: „Nincs Isgek./ Én Istenem, gyógyítsd meg,/ Fél ten Fitódba,/ Csak egy fagyos pityóórára dögleszd meg!” ka”. Mádéfalva: szurkosok (fenyőszurokgyűjtés), hagymások (hagymatermesz- Hosszúaszó: a szegény faluban az árusok is szegényes portékát kínáltak („Metés) és lajtorjások (lajtorját készítetgyünk-e a fanyelű búcsúra, Hosszútek).

247


Székely Kalendárium – 2017 aszóra?”). Gyorsan romló szilvájukért kotyószilvások, vackorosok. Erdővidéki csúfoló Csíkcsomortán: fapipások, savósok Tavaszi kiadásunkban megjelent (pásztorkodás). Gyerekcsúfoló: „Csoerdővidéki falucsúfolókhoz érkezett mortáni kopók,/ Békavicsogatók,/ Fékiigazítás a nagybaconi Nagy Antal reglikba laktok,/ Télen-nyáron kaszáldoktor úrtól, miszerint Bodos nem tok,/ még sincs egy villa szénátok”. Kakukkfalu, hanem Kukucsfalu, Csíkpálfalva: „Könnyű nekik bőcsködmert „éppen csak kikukucskál a főútni, jó a földjük” (gazdagabbak, mint a ra a domboldalból”. Olvasónktól környékbeliek); pokrócosok (csergeszármazik az alábbi két rigmus is, ványolás). előbbi az erdővidéki falvakról, utóbCsíkdelne: „cifra Delne, fukar Delne” (a kebi a Partiumból. Köszönjük! reskedők itt nem éltek meg Csíkszereda Hí fel, Köpec, phű, Barót, közelsége miatt, mert az emberek inkább sáros Bibarcfalva, begyalogoltak a városba, ahol olcsóbban emberszóló Nagybacon, vásárolhattak). „Olyan fukar, hogy a tejbe kalácssütő Kisbacon, esett legyet is leszopja, csakhogy semmi kádározó Hermány, kárba ne menjen”. Egyszer egy gazda muszka/bicskás Szárazajta. olyan fukar volt, hogy már jött fel a Hold, Füle korpás, Bardoc bordás, és még hajtogatta a napszámosoknak: Olasztelek bocskortelep, „csak dolgozzanak tovább”, azóta mondbolond, aki benne telel! ják este: „Most jön fel a delnei nap.” *** Csíkborzsova: küszküllősök (a szekér Pír, Pacal, Úsztató, rúdját és a jármot összekötő szíj, amePele, Szarvad, Szodoró, lyet, hogy ki ne csússzon, küszküllőnek Érhatvan, Kávás – nevezett faszeggel rögzítenek). ez a tasnádi járás! Csíkszentmiklós: pecelesek (a szegényebbeknek csak pacalra futotta, s a csíkszépvízi mészárosok, akiktől be- Ajnád: hegyesek (gyenge, zabot termő szerezték, az egész falut így nevezték). határ). „Ajnádon, ha a féreg búzát akar Gusások (jódhiány). Régen örméenni, akkor kénytelen elmenni a szépnyek lakták, de azt mondják róluk, vízi piacra.” hogy valójában mégsem Apafi Mihály Göröcsfalva: a csíkrákosiak és göröcsfejedelem engedélyezte a letelepedéfalviak egymást gyükereseknek csúfolsüket, hanem Vak Béla, mert nem látják, mert egy Gyükeresnek nevezett ta, hogy milyen feketék. A szépvíziek erdő feletti osztozkodás közben veremég ma is örménykisasszonynak csúkedés és haláleset is történt, csalókáfolják a bivalyt. sok (fenyőtobozzal tüzelnek). Csíkszentmihály: meszesek (mészégeFelcsík tés). „Szentmihályi meszesek,/ Mindhalálig betegek./ Tízen ülnek egy lóra, Csíkmadaras: „Madaras, még a pap is úgy mennek a pokolba.” fazekas”; habarók (gyors beszéd).

248


Székely Kalendárium – 2017 Csíkdánfalva: deszkások, városnak is ne- Balánbánya: ciperek (sok idegen telepedett le a bányászat miatt), börgők vezték: „Ez a falu olyan város, az utcája (bőrfenekűeknek szólították a rézbátérdig sáros.” nyászat okán), peckagyöngyösök Csíkkarcfalva: Kacagó Karcfalva, csalók (golyvások). (sok a kereskedő). Csíkjenőfalva: bicskások, békavicsorogGyimesek tatók (gyerekjáték a béka keresztre feGyimesiek: bőcsbicskások (átvették a szítése). csíkiak verekedős szokását), turósmáCsíkszenttamás: legejdugósok (a havalésok, hosszúnyakúak (gyengén terem si legelőn összegyűjtött tejet a vállua gabona, s a hegyről be kell nézniük kon, ronggyal betekert fadugóval beérte a csíkszépvízi piacra, hogy lássák, dugott faedényben szállították le a faárulnak-e ott kenyérgabonát). luba, és közben a nyakukba löttyent. Üstkalaposok (keskenykarimájú fejfeKászonok dőt viseltek régen). Csíkszentdomokos: sóstejesek (sót Kászon: Szegeletföld (ahol a csíkiak szedobnak a frissen fejt tejbe, hogy ne rint a dühösök és borvizesek meg szemenjen össze). „Éjjel kinyitják a kanesek élnek). A Buta nevű hegyen őrizput, hogy szellőzzön az udvar” – ték a gyerekek az állatokat: „a jakabfalvi mondták róluk a balánbányaiak. legények bután nőnek fel”.

Rejtvények megfejtése 250. old. Kedvesség:...mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült? 251. old. Szerelem székely módra: Egyszer már mondtam, majd ha változás lesz, szólok! 252. old. Hasonlat: Igen, és még le is etted magad! 253. old. Erdőben: Néhanapján viszek neki egy malacot. 254. old. Találós kérdés: Mert akváriumban megfulladna. 255. old. Eltűnt az anyós: Nem, aludtam egyet a dologra.

hallgasd online! www.voxfm.ro

249


Székely Kalendárium – 2017

Kedvesség

KÖVET‐ KEZMÉNY

Az öreg székelynek 40 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni: – Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad? – Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik: minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy ... (poén a rejtvényben)

A POÉN 1. RÉSZE

CAESAR KORÁBÓL VALÓ

FINOM CITRUS‐ FÉLE

IDŐMÉ‐ RŐ SZER‐ KEZET

LÚD‐ TOLLAK!

EGYIK HELYEN SEM

...‐... GÁBOR; SZÍNÉSZNŐ

A POÉN 2. RÉSZE

KÁRTYÁS IGÉJE SÁRGÁS‐ FEHÉR SZŐRŰ LÓ KÍVÁNSÁG, VÁGY VICTORY (RÖV.)

FAZON RÉSZE!

SZOMORÚ

HAJNALI DAL BEMUTAT GALLY

FARAGOTT EMLÉKKŐ

ERŐSEN SÜT A NAP ÉSZAK‐ NYUGAT (RÖV.)

MAGYAR AUTÓ‐ BUSZ‐ MÁRKA

LAPSZÉL!

HUSZÁR VEZÉNY‐ SZÓ

ÉN HÚZGÁL ÚJABB ADAG, RÁADÁS

ERIKA BECÉZVE

KÉT PERC! LAKOMA

VONAT FUT RAJTA

VALAKI FELÉ

EGY ŐZ!

SZÁZAD‐ RÉSZ

SHOP ELEJE!

ILLATOS NÖVÉNY

BENEDEK ... TAN‐ ANYAG!

AMERIKAI SZÍNÉSZ (RICHARD)

VALAMIVEL NEM AZONOS

... JÁNOS; ÁLLAMFŐ

...‐DURR IRAT KEL‐ TEZÉSE

TANYAI KELLÉK!

ZENEI KETTES FOLYADÉK (RÉG.)

VIDÁMAB‐ BÁ TESZ

VÍZÖZÖN ÁTMEGY AZ ÚTON

ÉLÉNKKÉK SZÍN

HÁZBAN VAN!

C

KÉT KARTÁCS!

250

?


Székely Kalendárium – 2017 A POÉN 2. RÉSZE

VÉNA JELZŐJE LEHET

TENGERI HARAMIA

TEKIN‐ TÉLYES

Szerelem székely módra

Az öreg székely házaspár kinn ül a tornácon. A néni megszólal: – Jakab, te szeretsz engem? – Persze. – Csak azért, mert sosem mondod. – ... (poén a rejtvényben)

... TYSON; ÖKÖLVÍVÓ

ÁZSIAI SÓSTÓ

JOLÁN BECÉZVE FINOM AZ ILYEN KALÁCS ESZME RÉSZE!

HAJ‐ SZÁL!

KELETI TÁBLA‐ JÁTÉK

INDIÁN NÓZI

NYAK‐ RÉSZ!

SAJNOS (BIZ.)

DÍSZLET RÉSZE!

MOLL JELLEGŰ HANGSOR

A POÉN 1. RÉSZE

AZ ARZÉN VEGYJELE

R

HŰVÖSÖN VAN ISTÁLLÓI FEKHELY

RUHÁT KÉSZÍTŐ

SZÉP‐ TEVÉS

ÁRKOT KÉSZÍTTET

GYULLA‐ DÁS

NÉMA BÁJ!

LÁNC‐ SZEMEK!

HALÁSZ, VADÁSZ, ...

ABBA AZ IRÁNYBA

NEM SZTEREÓ

RÁZNI KEZD!

MÁRIA BECÉZVE

ÖNKÉNT ODAAD

ÚTBUR‐ KOLAT

KÉT TRÓGER!

ARANY VEGYJELE NOSZA!, GYERÜNK!

NEM VÉGLEGE‐ SÍTETT TANÁR

ORVOSI CSONT NÉMA DANI!

TRÓNOLÓ EGY ŐZ!

FINOM AZ ÉTEL

ERŐSEN CSÍPŐ NYELVI STÍLUS

RÉSZBEN MÁIG!

EZÜST‐ FEHÉR

HÁLÓT KÉSZÍT A PÓK

FÖLDET FORGAT

A MÁSIKAT

AZON‐ KÍVÜL

MÁLYVA‐ VIRÁG! OPERAI DALBETÉT

TITKON FIGYELÉS

BORTAR‐ TALOM!

E

M 251


Székely Kalendárium – 2017 ÉPPEN MOST, NEMRÉG

GÖMB ALAKÚ TÁRGY

MÁSHOL ALSZIK

VÉNASZ‐ SZONYOK ...; MELEG ŐSZ

ÉGNI KEZD!

KÉT SPANYOL!

PUSZTA‐ SÁG

ÉSSZEL FELFOG

KETTŐ MEGJÖN!

L

A VICC POÉNJA PÁZSIT‐ FŰFÉLE

A RUHÁK RÉME!

... IT BE (BEATLES) RÉSZBEN TISZTA!

RAJONG ÉRTE

DIÓBÉL! TŰZHELY FEDŐ‐ LAPJA

ATOM‐ VÁROS KÉT IPSE!

JÚNIUS

ŐSEINK CERUZÁJA FRANCIA SZIGET

MOZDONY‐ NYAL DOLGOZÓ

ITT FENN (NÉP.)

Hasonlat

PITYEREG UTÁNA

A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a paradicsomos szószt. Azt mondja a férjének: – Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó! – ... (poén a rejtvényben)

A SZÓBAN FORGÓ

VOLNA HÍDLÁB! KÉT RÓKAFI!

SZÉTHA‐ SADVA MEGNYÍLIK MÁLTAI AUTÓJEL

KECSKE‐ HANG TARTO‐ MÁNY FE‐ JEDELME

VILLÁM‐ LEVELE‐ ZÉS

HARGITA MEGYEI KÖZSÉG

MAGYAR EGYÜTTES

DONOR

OLAJ‐ BOGYÓ PÁROS CÉCÓ! EGYKOR

ÁLLATI "VET‐ KŐZÉS"

FOLTOZ, STOPPOL ALOÉ ...; GYÓGYN.

SPANYOL BARÁT

ÖTÓRAI ITAL CSIRIZ IGÉJE

KÉZ, KEZELÉS

DIREKTOR (RÖV.)

MILLIBAR (RÖV.) KIDÜLLED A SZEM

KÉRNI KEZD!

EGYET‐ LENEM!

GIUSEPPE VERDI MŰVE

252


Székely Kalendárium – 2017 A POÉN 1. RÉSZE

ODANYÚJT, TOVÁBBÍT

REMEK, POMPÁS

NÉMET JÉG

NÉMÁN IGÉZ!

KROMO‐ SZÓMA

SAVVAL KEZEL

AMELY DOLOGBA

A POÉN 2. RÉSZE

KARCSÚ, AKÁR A ...

L

ILLATOS VIRÁG MUTATÓ NÉVMÁS

EBÉD ZAMATA

EZREDES (RÖV.) ... CLAPTON; ÉNEKES

KIS TESTŰ MADÁR

KÉT SÉF! RUHA‐ KÉSZÍTŐ

LÉDA VALÓDI NEVE

LÉPCSŐ‐ ZETES GONOSZ SZELLEM

NORVÉG AUTÓJEL

Erdőben

SZIGOR JELZŐJE MOZI KÖZEPE!

AGNUS DEI (RÖV.)

IRODALMI (RÖV.)

Találkozik a kismalac a bátor nyúllal. – Szia, bátor nyuszi! Te tényleg nem félsz a farkastól? – Tényleg. – Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik, és nagyon félek. – Gyere. – Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a farkas a közelben. Biztos nem félsz? – Biztos. – Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem esz meg? – ... (poén a rejtvényben)

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ KELVIN KÁROLI ...; BIBLIA‐ FORDÍTÓ

LÉPEGET FÉL MEGA!

MÁK‐ SZEMEK!

AZ EGYIK VEZÉR

SZERET ÉNEKELNI KÉPLÉ‐ KENY, SZERVES ANYAG

RÁGCSÁL‐ NIVALÓ TAKARÉ‐ KOSKODÁS

PONTOS BETŰ

SOM‐ FORDÁL ..., NAGY‐ HARANG

ÁSVÁNYI FŰSZER

FRANCIA SZIGET JÓL HE‐ LYETTESÍT

FAGGYÚ, HÁJ

MI, ..., ŐK KENDERT TÖRŐ

SZÉL‐ HÁRFA

CSAK A VÉGÉN!

K

HEGYTETŐ, SZIRT

253

HIBÁZ‐ TATÓ

GONOSZ‐ TEVŐ

GYÓGY‐ KEZELŐ

HÉBER KÖSZÖNÉS


Székely Kalendárium – 2017 FIATAL MEDVE

ELDURRAN A PUSKA

SZIKORA FEJ HÁTSÓ RÓBERT RÉSZE ZENEKARA

HATÁ‐ ROZOTT NÉVELŐ

MODERN TUDO‐ MÁNYÁG

AMERIKAI SZÍNÉSZ (DANNY DE)

TALAJT MŰVEL

RIBONUK‐ LEINSAV

I

A POÉN 1. RÉSZE HINDU ISTEN

TENGERI MOSZAT

BETŰ‐ TÍPUS RÉSZBEN ISMERT!

HAGY FOLYNI

TÁMAD A MACSKA ZABSZEM!

MEGÁTAL‐ KODOTT

KÜLÖNÖS KEZDET!

ÖRÖK‐ SÉGÜL NEKI AD

DIES VŐLEGÉNY VEZETI

LAZA HANGULAT

IDE‐ODA HÁNYÓDÓ

Találós kérdés

KIJEV LAKÓJA

– Miért tartják ketrecben az oroszlánt? – ... (poén a rejtvényben)

HORVÁTH ÁRPÁD KÖNYVE

NAGYI BECÉZVE

FLÓRA BECÉZVE

KELLEMES SZAG

A rejtvényeket Buna Botond készítette. Elérhetősége: bubo84@yahoo.com

A POÉN 2. RÉSZE

PIACON GAZDÁRA LEL

BENT MEGVÉD!

FELSO‐ ROLÁS

VATTA‐ CSOMÓ!

KÉT SZOLGA!

LENT (RÉG.)

GÁRDONYI HŐSNŐJE

JÉG‐ DARAB!

FEJ RÉSZE

GYORSAN ELOLVAS

BŰNHŐDÉS ATMOSZ‐ FÉRA (RÖV.)

NŐI NÉV

... SZÓFIA BENT MEGKEN!

SAFETY CAR (RÖV.)

ÉVBEN (LAT.)

LYUKAS SÁL!

CSENDBEN ÁLL! HULLAJ‐ TÁS

PINGÁL, MÁZOL

DIAMÉTER (RÖV.)

U

RÉSZBEN TISZTA!

254


Székely Kalendárium – 2017 ELŐHO‐ HUGH ZAKODIK, LAURIE TV‐ ELŐRUK‐ SOROZATA KOL

SZALAG‐ CSOKOR

MÓDOSÍ‐ TOTT A‐ HANG

KÉT KONZUL!

NEGYED NÉGY!

KÍVÁNSÁG, SZOKOTT KOSZINUSZ VÁGY CSENNI (RÖV.)

A

A VICC POÉNJA ROBIN ...; ANGOL LEGENDA

GARIBALDI NÉPE

RABLÓ FÉRFI, PASAS

HÁLÁS VAGYOK!

MÉH HÍMJE

ESETLEG

VÍZI JÁRMŰ

KILO‐

ILYEN OK IS VAN

MAMA PÁRJA ... CROCE

... KAHN; NÉMET FOCI‐ KAPUS

ELŐTAG‐ KÉNT: EZRED

NÉMÁN ŐRÖL!

HAS RÉSZE!

ELEKTRO‐ MOSSÁG

AVERAGE (RÖV.)

LEKAP‐ CSOL

HASÍTÉK RUHÁN

KISIS‐ KOLÁS VILÁGRA HOZ KÖNNYEN PÁROLOG

NORVÉGIA FŐVÁROSA GÖRÖG NEMZETI ITAL

A ‐VAL TÁRSA VALÉRIA BECÉZVE

FÓKAFEJ!

VONZANI KEZD!

SÁRBAN HALADÓ RÉGI ŰRMÉRTÉK

...‐FŐVE

HOZZÁ‐ ERŐSÍT KALÓRIA (RÖV.)

TOVA‐ TASZÍTÓ

Eltűnt az anyós – Halló, rendőrség? Tegnap este bejelentettem, hogy eltűnt az anyósom. – Igen, uram. – Nos arról volna szó, hogyha tettek már valamit, álljanak le. Ne keressék. – Talán megkerült a hölgy? – ... (poén a rejtvényben)

SZAKTÁRS (BIZ.) DÉS SZÉLEI!

KÉT TAP‐ SIFÜLES! ÉTEL‐ ÍZESÍTŐ

NÁLÁNÁL ELŐBBRE HARSÁ‐ NYAN NEVET SZEMÉ‐ LYEIKET REJTE‐ LEM, MISZ‐ TÉRIUM

255

KÉSZ, DE ÉSZ NÉLKÜL!


Székely Kalendárium – 2017

Vidám történetek Udvarhelyszékről

Farsangban

Udvarhelyen, a Tompa László-emlékház előtt sepregetett egy idősebb nő, az utcán jött még két korosabb nő egy férfival. Megálltak beszélgetni, és szó esett a farsangról, mert éppen annak volt ideje. – Mi már maszkurának sem kellene felöltözzünk – kacagott egyik asszony. – És seprű sem kellene – toldotta meg a férfi.

Egyszerűbb megoldás

A közbirtokosság régebb apaállatokat tartott Lövétén, és saját épületet építettek számukra. Az állatokat etették, ám a trágyát senki sem hordta ki, úgyhogy egy idő után annyira felgyűlt, már be se lehetett menni, az állatok is alig fértek, mert a vastag trágyarétegen álltak. Akkor az emberek gyűlést hívtak, hogy megoldást keressenek. Fontolgatták, mi legyen? Arra a következtetésre jutottak, hogy a sok trágyát kihordani annyiba kerül, hogy abból a pénzből egy új színt lehet építeni… És úgy is tettek!

Mire lenne még jó a szenteltvíz

gyobb fizetést! – tanácsolta neki egyik munkatársa. Percekkel később már mindenki tudta, mit javasolt a szenteltvízzel kapcsolatban!

Beteglátogatáson

Egy férfi Lövétén elment, hogy meglátogassa a beteg komáját. Amint bement hozzá, leült az ágya szélére, és feltette a szokásos kérdést: – Na, hogy vagy, komám? – Én jól, csak ne te jöttél volna hezzám, hanem én mentem volna hezzád – felelt a beteg.

Híd vagy palló

Székelyudvarhelyen, amikor az Orbán Balázs utcai hidat újraépítették, hosszú ideig félbe-szerben állt, de azért átjártak rajta. Egyik reggel korán két fiatalember ment át, talán kissé álmosan, látszott rajtuk, hogy falusi munkásemberek. Egyikük megbotlott a kiálló vasdarabokban, a másik erre odaszólt neki: – Hát még így se tudsz jönni? Mi lenne, ha egy 20 centis pallón kellene átmenni?

Udvarhelyen, a Matricában dolgozott egy Áron nevű férfi, jó szakember. Valamilyen munkát elszúrt, amiért ledorongolták. Másnap szenteltvizet hozott, és meghintette az esztergát, ugyanis azt mondta, a gépbe beleköltözött az ördög, és ki kell onnan űzni. – Meg kellene hintse a mesterek szobáját s a szekciót is, hogy adjanak na-

256

A székelyudvarhelyi Orbán Balázs utca régi képeslapon


Bin Laden nálunk

Székely Kalendárium – 2017

Nincsen még lefölezve

Bin Ladent, amikor elfogni próbálták, Székelyudvarhelyen, az utcán ment Majla Sándor költő, szerkesztő, akinek hosszú haja, szakálla volt. Két idős falusi bácsi jött vele szemben. Egyik még megfogta a másiknak a karját, úgy mondta: – Hogy keresik, s né, hol van!

Félrehallás

Egy asszony bement a szomszédaszszonyához. – No, hogy vannak, mit csinálnak? Az elkezdett panaszkodni: – Az uram is beteg, én is – és mondta a magáét. A másik meg se hallgatta: – Hál` Istennek, hál` Istennek!

Serény ember

Udvarhelyen, az egyik gyárban dolgozott egy Béla nevű férfi. Az egyik munkatársa mondta róla: sebes beszédű ember, gyorsan dolgozik, gyorsan iszik. – Olyan serény ember, hogy még dombról lefelé is hajtja a biciklit!

Nem úgy értette

Az udvarhelyi kórházban egy öregaszszonyt villamos kezelésre írtak ki, ott volt az ágyon, és panaszkodott, hogy ez a baja, az a baja, és mondta, hogy hát még cukorbeteg is. A kezelő jó figyelmesen hallgatta, és azt kérdezte: – A néni mióta cukorbeteg? – Hát… még Kovács doktor fedezte fel. – Jaj, az rég volt, Kovács doktor rég meghalt! – Igen, igen, de még két évig rendelt!

Egyik faluban a szomszédba, Regináékni mentek tejért. A gazda volt otthon, akarta kimérni a tejet, de a gyermek beleszólt: – Ne vigyék el még a tejet, édesanyám azt mondta, nincsen még lefölezve!

Próbálták kideríteni

Bán Péter műfordító vidéken volt tanár, be-bejött a városba, és olyankor felkereste ismerőseit. Hát egyszer beállít Bágyi Bencze Jakabhoz egy neccel. Ő tudta, hogy általában két neccel jár Péter, úgyhogy megkérdezte: – A másikat hol hagytad? – Vegyétek elő! – követelőzött Péter, aki azt hitte, barátai rejtették el a csomagját. Próbálták kideríteni, merre, kinél járt. – Honnan jössz? – kérdezte Bágyi. – Minden irányból! – felelte Péter.

Csak rákenték

Mátyás Árpádot legénykorában tüdőgyulladással kezelték a kórházban Székelyudvarhelyen, Bakk Elek volt a belgyógyász. Egy szentimrei öreg is bent feküdt, 96 éves volt már. Jöttek az orvosok, érdeklődtek, de nem arról, hogy mi fáj neki. Valamikor, a két világháború között az öreg kint volt Amerikában, arról kérdezgették, miként telt ott, mit csinált. Két-három orvos is ott beszélgetett véle, kérdi az egyik: – Tata, maga szivarozott-e? – Nem – azt mondja –, pipáltam. – Valamivel volt-e kezelve? – Nem. Én, ha az orvosokra hallgattam volna, rég meghaltam volna!

257


Székely Kalendárium – 2017 – Akkor magát miért hozták ide? Mert a fertőzőről hozták át. – Nem tudom, mindent reám kentek… – Ej, Nagyszék háta, Nagyszék háta! Addig emlegették, hogy a szász is kíMég így is váncsi lett már, és megkérdezte: Lövétén egy temetés alkalmával tör– Hát mi az a nagy szék háta? tént az a szokatlan eset, hogy a koporsó – Jaj, mennyi sok árnyék megy ott káralig fért a sírgödörbe, ugyanis a köves, ba! – mondták a lövéteiek. Ugyanis sziklás helyen a sírásók nehezen haladtak Nagyszék háta a lövétei határ erdős réa munkával, ezért fölöslegesen nem is sze… dolgoztak. A férjét sirató asszony pedig Rossz étkű kutya azt találta kiáltani, hogy mindjárt utána ugrik a szeretett férjnek. Az volt a panasza egyik lövétei ember– Ugrasz te a majd megmondom hova nek, hogy nem evett a kutyája, válogatott – zsörtölődött az egyik sírásó –, mikor így az ételben. is alig fért bele a koporsó a gödörbe! – Adja ide, én megtanítom! – ajánlotA plébános erre az arca elé emelte az ta Ferencke, amint meghallotta, hogy miimakönyvet… ről van szó. Fotó: Csedő Attila Kivitte a kutyát a tanyájára, ahol senki sem lakott, és ott bezárta. Otthagyta egy egész hétig, egy hét után ment ki oda. Gondolta, kipróbálja, eszik-e a kutya. Bedobott neki egy éretlen, zöld almát. A kutya már a levegőben elkapta!

Disznóvágáskor

A lövétei temető

Jól vagytok-é? Egy férfi találkozott régi kollégájával. Annak idején, amikor nősült, együtt lopták el a menyasszony cipőjét. Azt mondta a régi ismerős: nem a cipőt kellett volna ellopjátok, hanem a menyasszonyt! S vissza se hozzátok! No, nem volt, amit kérdezgetni, hogy vagytok, jól vagytok-e! Meg volt mondva…

Kárba megy

A lövétei szekeresek deszkát árultak Szászföldön. Forró nyár volt, és egyikük felsóhajtott:

Disznóvágáskor, amikor a torokpecsenyét, lövéteiesen „a disznyótoros tokányt” ették, az apa nézte, milyen mohón eszik a fia. – Mikor falsz, ne márts, s mikor mártasz, ne falj! – mondta neki eligazításképpen.

Röptetés

Egy fiatal pár összeveszett Lövétén, a vej húzta ki a házból az anyósát, a lánya pedig húzta vissza az anyját. Egy arra menő megkérdezte az asszonyt, mi történik? – A fiókák röptetik a madarat – hangzott a válasz.

258


Székely Kalendárium – 2017 nát a szekérre, vagy pedig a szekéren elHová kell jegyző? rakja. Néhai Ladó Lajos lövétei lakos egy al– Nekem mindegy – válaszolta a fiakalommal Udvarhelyre jött a jegyzőhöz, talember. hivatalos ügyeket intézni. A jegyző arról Az após lent maradt, ő felment a szeérdeklődött, nem tudna-e olyan helyet a kérre, de látta az apósa, hogy nem tud környéken, ahol jegyzőre lenne szükség? szekeret rakni, hát helyet cseréltek, de ott – Dehogynem, Lázfaluban! – vágta rá sem ment a munka a fiatalembernek. Ladó Lajos. Szólt az após egy idő után: – Hol van ez a Lázfalu? – kérdezte a – Raktál te még szekeret? jegyző, nem tudván, hogy e dűlőnév Lö– Én sohase… Mondtam, hogy nevétének egyik olyan határrészét jelöli, kem mindegy. amelyik rég lakatlan. – Hát jöjjön el Lövétére, ott akárki Fotó: Szabó Béla meg tudja mondani, merre van! – jött a felelet.

Túlvilági magyarok

Lövétén áthaladva egy magyarországi autó lassított, és egy férfi érdeklődött, abba az irányba kell-e menni Homoródalmás felé? Éppen egy idősebb asszony volt a közelben, akihez fordultak, és az felismerve Tabajdi Csabát, meglepetésében a következő kérdést tette fel, meg akarván bizonyosodni: – Maga-e maga? Miután eligazította a vendégeket, egy doboz kávét kapott ajándékba. Azzal ment be a közeli fodrászműhelybe, elújságolni a nagy hírt, és mutatta a kávét is: – Találjátok ki, kivel találkoztam? A túlvilági magyarok elnökével! (Abban az időben Tabajdi Csaba volt a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.)

Mindegy

Veszélyben Kalap, egykori udvarhelyi zenész, aki a Fényesben és a Siculusban is zenélt, egyik nap sápadtan, kifehéredve ment zenélni. Kérdezték a társai, mi baja. – Éjjel megébredtem, ott volt az ásványvizes üveg, jól meghúztam. Hát a finomított benzin volt benne, amit a feleségem szerzett, hogy a szaxofonomat megtisztítsam. Rá se merek gyújtani, nehogy felrobbanjak!

Egy fiatalembert, akinek a családja nagyállatokat nem is tartott, elhívta az apósa a mezőre. Szekeret raktak, szénát hordtak. Kérdezte az após a vejétől, fent akar lenni vagy lent. Vagyis feldobja a szé-

259

Adatközlők: Bágyi Bencze Jakab, Dénes Ferenc, Mátyás Árpád, Mátyás Berta, Mihály János. P. Buzogány Árpád gyűjtéseSzékely Kalendárium – 2017 Haldoklik az öreg székely, és végrendeletet csinál. Hagyományoz mindegyik fiának valamit, hanem a végén eszébe jut, hogy ő hitközségi ember. Mint jó egyházfi, gondol az egyházi emberekre: – Azt a tinót, amit a tavaszon a havasba elvesztettem, hagyom az eklézsiának. Ha pedig megkerül, legyen a Mihály fiamé. JJJ – Édesapám! – szólítja meg a székely gyermek az apját. – A zsiráfnak miért van olyan hosszú nyaka? – Azért, hogy elérje a fák koronáját – hangzik a tudálékos válasz. – S miért van a fának olyan hosszú törzse? – faggatózik tovább a gyermek. – Hogy ne kelljen a zsiráfnak lehajolnia – válaszolja bosszúsan a székely. JJJ Városi turisták faluhelyen. Leszállnak a buszról, nézik a legelésző birkákat. Azt kérdezi egyikük a székely birkapásztortól: – Ezek egész nap esznek? – Nincs más dolguk – dörmögi a juhász. – És mondja, sokat is esznek? – Nem egyformán – hunyorít az öreg. – A fehérek például kétszer anynyit, mint a feketék. – Hát ez meg hogy lehet? – hüledezik a városi. – Hát csak úgy, hogy kétszer annyian vannak… JJJ Meséli egy ember a szomszédjának:

– A feleségem egy tízméteres létráról leesett. – Keze, lába, nyaka törött? – kérdi a szomszéd. – Nem történt semmi baja. – Hát, az hogy lehet? – Úgy, hogy a legalsó fokról esett le – feleli az ember. JJJ A fösvény székely elment az orvoshoz, és a várószobában megtudta, hogy az első vizsgálat százezer lej, a többi ötven-ötven. Gondolta, hogy túljár az orvos eszén. Mikor bement, azt mondta az orvosnak: – Na, újra idejövék! Az orvos észrevette a huncutságot, és így válaszolt: – Úgy látom, az első rendelés egy keveset használt, csak folytassa tovább – s azzal útjára bocsátotta az embert. JJJ A cigánynak két krajcárja volt, s mind gondolkozott, hogy mit vehetne a legtöbbet rajta. Látja, hogy egy aszszony jó hát tormát visz. Kérdi a cigány, hogy milyen drága? Azt mondja az asszony: – Két krajcár! A cigány is elmegy, és a két krajcárért tormát kér. Leül egy kapu elé, s elkezdi enni. Meglátja egy ember: – Mit eszel, cigány? Né, a szemeid mindjárt kifolynak! – Egye meg a súly mind a kettőt – mondja a cigány –, mert nem nézték meg, hogy mit vesznek, pedig mind a ketten ott voltak. JJJ

261


Székely Kalendárium – 2017

Gergé bá’ hasznos tanácsai Gyergyóból Édes Ecsém! Én csak aszondom, hogy: 1. Ne kérj tanácsot attól az úrtól, aki télen is kalapban jár. 2. Ha ittál, rágd meg. Sohase bánod meg! 3. A kicsi gyermek nyomja a térgyedet, de a nagy gyermek nyomja a szüvedet. 4. Aki sűrűn osztja a tanácsot, attól gyéren kapsz kalácsot. 5. Amelyik fejérnép az arcájára pirositót tesz, abból jó feleség sohasem lesz. 6. Több bajt okoz az, ami a szájadon kijő, mint ami azon bémenyen. 7. Kinek félreáll a kalapja, annak híg az eszetokja. 8. Ahol sok az ész, ott sok a bolondság es. 9. Az asszonynak s a macskának benn, a férfiúnak s a kutyának künn a helye. 10. Kinek korcsma a tanyája, annak pokol a háza tája. Amment! Paál Elek (Székelység, 1940/1)

Székelyek beszélgetnek A fahordó kaláka nagyon jól sikerült. Huszár Kovács Péter bátyánk traktálja is komáit, szomszédait, távoli és közei atyafiságát, akik épülő csűrjéhez annak faanyagát hazaszállították az erdőről. Már magasra emelkedett a hangulat az atyafiak között, a jóféle »házifőtt« pálinka kedvderítő hangulatában és csalóka mámorában enyhülnek a napi gondok, és megindul a székely őstermészetet jellemző jóízű évődés és anekdota. – Mondja meg nekem, Kömény sógor, okos ember-e maga? – Hát hogyne vónék, János bá’, hogy is kérdez ilyet? – No, hát ha okos ember, amint mondja, megtudná-e mondani, hogy minek teremtette az Isten a pityókát? – Minek? Micsoda kérdés! Hát pityókának! – Nono, mi végből? Ötvös Kinga rajza – No, mondja, mer’ ebből úgysem jő jó ki. – Hát csak azért, maga nagyokos, hogy ebben a szorongatott adóvilágban a szegény embernek is legyen minek lenyúznia a – bőrét. Albert István (Székelység, 1932. január)

262


Székely Kalendárium – 2017

A megkövezett fűrész Ez a csuda valahol a Hargita keleti zugában van a Gödör és Égés vize találkozási helye körül, amerre már kezdenek az alább még sűrűn zúgó fűrészmalmok lassan elhalkulni. A Gál testvérek a Fűrész-oldal alatt találtak egy alkalmatosnak látszó helyet a közös fűrész felépítésére. Kő vala elég, s hamar összerakák a fundamentumot. A feléje valót pedig boronákból „nem volt nagy kunc esszefabrikálni” (amint kitűnik, legalábbis úgy gondolták Gálék). Szép derült reggelre virradt Szent Anna napja. Ekkorra tervezték a családias felszentelő ünnepséget. Bé a lovakat a hámba, ki a kapun, s a zabos sárkányok csak úgy poroztak vala el nemsokára a Dugás feredeje mellett. Az erdő alatt lecsapó hideg levegő miatt-e vagy másétt, de a „háziszőtteses” üveg hamar elékerüle a soroglya szénájából. Amire az új fűrész melletti rétre kiérének, már mindeniknek erősen csilloga a szeme. No, egykettőre „lelógerezének”. A férfiak neki az utolsó tennivalónak, hogy ünnepélyesen meginduljon az első tőke. Az asszonyok meg az elemózsiát pakolák ki, erősen készült a berbécs nyárson sült,

amire a poroncs erőssen ki vala adva, tekintettel, hogy ők hamar meglesznek a még hátralevő egy s mással, ami a megindításhoz kell. Az asszonyok nagy szepleteléssel neki es! Addig-addig, hogy már pirosodik a sercegő hús. Az asszonyok kezdik noszogatni a férfiakat, hogy jöjjenek már, met mind elszárad a jó falat. A férfiak meg kínlódnak, tesznek-vesznek, de mintha az istennyila ütött volna belé, csak nem akar mozdulni a nagy kerék. Pedig már ugyancsak nem győzik törölni izzadt homlokukat. Egymást kezdik okolni... Veszekednek... Az asszonyok is mind lármásabbak lesznek. A méreg dolgozott-e vagy az előlegezett jó szilvórium, elég az hozzá, hogy tehetetlenségükben egyszerre nagyon dühösen ott hagyják a teljes parádéban álló s munkára előkészített fűrészt, s elmentükben, mintegy hirtelen ötlettől megkapva, visszafordultak, s a keze ügyükbe eső kövekkel jól megdobálák az őket megcsúfoló csökönyös fűrészt. Így lett az előre kitervezett felszentelő lakomából a Gálok fűrészének halotti tora. Molnár György elbeszélése nyomán (Székelység, 1936. március-április) Fotó: Kocsi Károly

Székely falutörvény Fenyőkúton, fenyőfán

263


Székely Kalendárium – 2017

Están bá’ székely falusi dobos hét pontja* Szintér: utca. Están bá’ ruházata: elnyűtt zsíros kalap, posztókabát, fehér székelyharisnya (nadrág) és bakancs. Orrán szemüveg. Fölötte átnézve »olvassa« a hirdetést. (Dobol.) Először: közhirr’ adom, hogy hónap lesz a kösségi előjáróság választása, úgy min’ : választandó egy na’ bíró, egy kösségi küsbiró. Mindazok az emberek, akik birákok akarnak lenni, azok adják bé az intézvényüköt a fő’ szógabíró urnák, mégpediglen írásbélileg. Másoccor: minden ember, aki marha… pásztor, vaj aki disznó... vaj peniglen aki lópásztor akar lenni, az adja bé a kévánságát a kösségi bíró urnák, mégpeniglen szóbelileg. Harmaccor: közhirr’ adom, hogy az álomtól terebuza érkezett! Minden ember, aki az álomtól várta a terebuzát, az menjen a kanca... lárijába, de most minynyá! Negyeccer: közhirr’ adom, hogy a kösség határában egy dühüs kutyát látott bódorogni egy tisztes előjárónk, kinevezetten Csutak Pali a fesszegi, jelenlegi vót kösségi ordináncunk. Hát elrendeltetik, hogy minden kutya, név szerint: házőrző kutya, ju-hász kutya, te-kergő kutya, le uke sze-us, vaj mi a nyavalyatörés... igen, igen... zsebbeli aféle piszli-kutya, kösse meg a gazdáját, azaz, hogy minden gazda a kutyája által jó erős lánccal, vaj el nem rágható kötéllel azonnal kötődjék meg. Aki törvénynek ezen parafussa ellen vét, nyóc hónapi tömlecet, vagyis magyarul mondva árestomot kap.

Ötöccör: közhirr’adom, hogy Kosaras Antinak, a degettesnek ma reggel az ökörszarva letörött. Minden ember, aki marha... hust akar enni, vaj aki a bőréből jó erős csizmatalpat akar csináltatni, az menjen a mészároshoz, ahol egy óra múlva megnyúzzák. Hatoccor: közhirr’ adom, hogy minden ember, aki vékony lábú, kajlafülű, nyeszergve ugató, úri kopó kölyket akar venni, az menjen az állatelenyésztő felügyelő úrhoz, s vegyen magának egy megfelelő párt, minek utána egyenként nem adják. Heteccer: közhirr’ adom, hogy a legújabb kutyatörvény és marharendeletek értelmében a bornyúkötelek, kutyaláncok és szájkosarak megérkeztek. Figyelmeztettetik tehát minden marha gazda, hogy csináltasson egy csalárd kimutatást, melybe minden tehene, tinaja és bornya, valamint a gazda neve a kutyákkal együtt szerepeljen. Ezt a kimutatást bé kell nyújtani a községi előjáróságnak, aki aztán elhatározza, hogy az illető kutyaláncot, szájkosarat vaj pediglen kötelet érdemel-e. *) A székely falusi dobosok a falu szegényebb, tudákos s rendszeres munkát nem szerető, mondjuk: bohém természetű alakjaiból kerülnek ki. Ezek az „első” emberekkel való érintkezésben sok hivatalos kifejezést szednek fel, amelyeket aztán közderültséget keltve alkalmaznak a hirdetéseik alkalmával, részben öntudatlanul, sokszor meg a tréfa kedvéért, a szavak rosszul kiemelt hangsúlyozásával. A fenti szöveg a Maros felső völgyéből került ki.

264

Paál Elek (Székelység, 1937. január–február)


Székely Kalendárium – 2017

Tréfás elnevezések, megszólítások Egyik előző cikkünkben említett vakhentyűs elnevezés értelmére vonatkozóan igen sok érdeklődő fordult a szerkesztőségünkhöz. Ezt, sok más hasonlóval együtt, Kézdivásárhely polgársága használta és használja még ma is, de mindinkább kisebb mértékben. Az alább leközlendő elnevezésekkel kapcsolatban, amelyhez hasonlók bizonyára egyebütt is előfordulnak, meg kell említenünk, hogy azoknak a használata, amint az értelmezésükből kitűnik, bizonyos, anyagilag is kiegyensúlyozott, megbékélt s az élettel komázó viszonyokat tételez fel. Ez meg is volt Kézdivásárhely polgárságában, amely szívós munkásságával, életküzdelmével a nyugodt megélhetéséhez elegendő tartalékot tudott öszszegyűjteni, amiből aztán meleg szívvel mindig juttatott közcélokra is. Hogy mást ne mondjunk, az 1848–49-es önvédelmi harcban az egész város egyszeriben egy hatalmas hadiipart teremtett meg minden támogatás nélkül. A békés években meg egy más városban hozzá hasonlóan meg nem található mértékben támogatott s alapított jótékony és kultúregyesületeket. Kaszinója, dalárdája, zenekara a legrégebbiek közül való, árvaháza, szegények menháza, kórháza saját alapítás, a város gyermekeinek hatalmas iskolapalotát épített, polgári leányiskolát állított fel, algimnáziumát főgimnáziummá fejlesztette ki. Emellett bizony a maga személyi jólétéről is gondoskodott, s nem sajnálta ma-

gától a jó ételt, az italt és a mulatságot. Általában ezek a lelki és gazdasági adatok megértetik azoknak a bohém természetre valló elnevezéseknek lélektani alapjait, amelyek azokat szülték. No de lássunk azok közül egy néhányat. Vakhentyűs: félköszörűs, kolontos, orráig látó, meggondolatlanul fecsegő. Csemerfőző, mocsokfogó, mocskos Jusztina, Mocsok Fáni, Vaklen Kata, Vaklen Klári: valamennyi elnevezés apró, még be nem tanult s nem nagyon tisztálkodó, örökké mocskos cselédnek a tréfás megszólítása a rendes neve helyett. Lipeczky – Zalaváry: egymásnak tréfás megszólítása, pedig ezek a nevek tényleg ott élő személyeké voltak, de a székelység közt annyira szokatlan különös hangzásuk miatt tréfára használták fel azokat. Ubrik Borbála: elhanyagolt külsejű, rendetlenül öltözködő nőre mondták. (Úgy néz ki, mint Ubrik Borbála!) Izbik Gyurka – Vaszalátyi Gyurka – Gelevőgyi – Pumi Jancsi: az izgőmozgó, nyugtalan természetű embernek mondták. Sülitolvaj: tréfás, inkább kedveskedő, jókedvű megszólítás. Czérnakáplár: vékony, sovány emberre vonatkozóan. Kozmái Ilonka: a bolond módon, régi divat szerint cifrálkodó nőre mondják (egy tényleg élt, hasonló nevű, megzavarodott elméjű nő után használták). Kiőtözött, mint Kozmái Ilonka a templomba! Pityók Máris: az előbbihez hasonló értelemben.

265


Székely Kalendárium – 2017 Zelegor: kötekedő, izgága emberre hasz- Csempeszájú: elkeseredett ábrázatú, nálták. szomorú ember. Gödör Gyurka: ha a fiatal leány meghalt, Szőrbincsók: borotválatlan, magával arra mondják, hogy „férjhez ment Gönem törődő ember. dör Gyurkához!” Gödöje: kövér, nehezen pühődöző s kisLipitor: tolakodó, haszontalan ember, sé beszeszelt alak. (Székelység, 1937. szeptember-október) akitől nem lehet megszabadulni.

A székely pap és a szegény ember Egy kis, székely falunak erősen híres volt a papja. Persze nem a gazdagságáról volt híres, hanem a prédikációiról. Olyan szép beszédeket tartott, kivált ünnepnapon, hogy a legizmosabb hallgatói is alig bírták elviselni. Temetéseken pedig csak az nem sírt, aki nem volt ott. Fizették is a hívek mindenből a kepét szívesen. Nem csináltak úgy, mint egyszer a jó szász atyafiak, akik a szüreti kepézés alkalmával csupa tiszta vízzel hordták teli a papjuk hordóját, mivel mindegyik azt hitte, hogy a nagy hordóban nem vevődik észre, ha ő egyedül vizet tölt a must helyett. Nos, hát ez a híres pap egy szép pünkösdvasárnapon úgy kitett magáért, hogy ennyit a falu már még tőle sem várt! A nép egészen meg volt zavarodva a nagy gyönyörűségtől. Prédikáció végére az asszonyok már rég kifogytak a keszkenőkből, s némelyik már a kötényén is alig talált annyi száraz helyet, ahová a könynyét letörülje. Aztán az istentisztelet végeztével a hívek még jó sokáig ott maradtak a cinteremben, a templomajtó előtt, elbeszélgetvén sok mindenről, legfőképpen pedig a hallott prédikációról. Amint ez már faluhelyen szokás.

Rettenetesképpen dicsérték a papot! A kurátor büszkén jegyezte meg: – Na már ilyen papunk eddig se vót, de ezután se lesz, annyit mondhatok! Az orgonanyomó még most is ámuldozva csóválta a fejét: – Erősen szép szavalatja vagyon! Egy fuvaros ember még megtódította: – Én még csak Parajdon hallottam vót egyszer egy ilyen beszédet. De a’ se vót ilyen. A pap szomszédja pedig kereken kijelentette: – Már aztán a mü tiszteletes urunk elől a püspök is elbúhatik! Egy szegény ember, aki a falunak a tavaly csordapásztora volt, a portikus falának dőlve hallgatta a többiek beszédét. Egy afféle pipaszártisztító vékony fűszállal, némán gondolkozva szurkálta a fogai közét. Lehorgasztott fejét akkor sem igen emelintette meg, mikor a kurátor feléje fordulva megkérdezte: – Hát te, Pista, mit szólsz a tiszteletes úr beszédjéhez? Ilyen prédikációt ugyi nem minden pap tud csinálni? A szegény ember szomorúan legyintve csak ennyit felelt csendesen, mintha magának beszélne: – Könnyű neki! De próbálná meg az én eszemmel!

266

Magyar Krónika, V. évf. (1912) 31. sz. 558. Jakab Ödön


Székely Kalendárium – 2017 A vajai székely furfangos eszét vevé elő, csavaros feleletekkel igyekezett kibújni a felelősség alól, mert érezte, hogy a bíróság nem úgy vélekedik az ő ügyéről, mint ahogy szerette volna. A bíró egy darabig türelmesen hallgatta a hazudozást, majd megunva rászólt a székelyre: – Hallja kegyelmed! Most aztán elég volt a hazudozásból! Azt ajánlom kendnek, hogy itt nyomban mondja meg, mi az igazság, különben velem gyűlik meg a baja! Látván, hogy számára nem maradt mást út, csak az igazság útja, a székely előbb megvakarta tarkóját, és az igazságról így mondotta meg a véleményét: – Hát én úgy gondolom, hogy ami igazságtalanság, az nem lehet igazság, de ami az igazi igazság, azt hiába keressük a földön. Az igazság mindig igazság marad, és az lesz az, amit az urak akarnak, vagyis ahogy azt törvényben nekünk előírják.

A Gyimesekben nagyon gyakori a Tankó és a Bilibók családnév, amelynek viselői versengenek az elsőbbségért. Az ottani falvakban sokáig tárgyalgatták a második világháború eseményeit, aminek szemtanúi voltak, mert a hegyes-völgyes, erdős vidék lehetővé tette a szemlélődést. Az egyik szemtanú ilyenformán magyarázta a háború lefolyását: — Tudjátok, én lövöldözés elől elbújtam vót egy csoporék fenyő közé, onnan néztem végig az oroszok bevonulását. Láttam, amint a Vörös Hadsereg, elöl a tankokkal… Csak eddig tudott eljutni az elbeszélésben, mert a hallgatóság közül valaki hevesen közbekiáltott: – A Tankókkal-e? Hát a Bilibókok akkor hol valának? Hájszen a Bilibókok sehol sincsenek hátrább a Tankóknál!

Székely térfigyelő biztonsági kamera Homoródfürdő és Kápolnásfalu határán

267


Székely Kalendárium – 2017 Öreg székely utazik a vonaton. Egy cicababa száll be a kabinba, és leül az öreggel szembe, aki csak pödörgeti a bajszát, és a nő bámulja. A hölgy zavarában előveszi a retiküljéből a parfümjét, fúj a nyakára belőle, majd flegmán odamutatja a bácsinak: – Chanel 5! Millilitere 50 lej! A székely csak pödörgeti a bajszát, egy kis idő múlva oldalra dől, szellent egy nagyot, majd így szól: – Tarkafaszulyka, 5 lej kilaja. JJJ Éjnek idején zörög a tanácselnök ablakán a székely. Az elnök álmosan vánszorog az ablakhoz, majd kinyitja, és így szól: – Mit akar, bátyám ebben a késői órában? – Én be akarok lépni a kommunista pártba! – válaszolja a székely. – Megbolondult kied? Pont most? S hát miért? – Hazamentem ma este, hát látom, hogy a feleségem ott fekszik az ágyban, a szomszédommal. Ezért úgy döntötten, én es szégyent hozok rejik! JJJ Két székely beszélget: – Te, Józsit mégse holnap temetik, hanem pénteken – mondja az egyik. Mire a másik: – Métt? Tán jobban van? JJJ A Bálványosra érkező fürdővendég megszólít egy székelyt: – Valóban olyan csodálatos hatása van itt a vizeknek? – kérdi. – Valóban. – Egy üdülőtársam azt mondja, hogy

amikor idekerült, járni sem tudott, most meg már fut… – Én se tudtam járni, amikor idekerültem. Sőt, felülni sem tudtam, s beszélni sem… – Fantasztikus. És mikor került ide? – Itt születtem. JJJ A székely megharagudott az aszszonyra, fogta a kucsmáját, és elment. Tizenöt évig még a faluban sem látták. Aztán gondolt egyet, s hazament, kucsmáját a szegre akasztotta. – Hát te hol voltál? – kérdezte a felesége. – Künn – felelte a székely. JJJ Az öreg székely a halálos ágyán kérleli a papot: – Atyám, tanítson meg engem gyorsan latinul. – Minek, fiam? – Azért, hogy ha feljutok a mennybe, tudjak beszélgetni az Úristennel. – És mi lesz, ha mégsem a mennybe kerülsz, hanem a pokolba? – Az nem probléma. Románul tudok. JJJ Kis unokáját sétáltatja az öreg székely. Mennek, mendegélnek, amikor a gyerek elkezdi rángatni a nagyapja kabátujját, és amikor megállnak, azt kérdezi… – Nagyapa! Nagyapa! Látott má’ maga medvét? Az öreg elgondolkodik, majd kinyögi: – Egyszer igen, de úgy lehet, az se az vót!

268


Székely Kalendárium – 2017 – A csizma es a lábamon van, aztán mégse gyalogolok. JJJ Kontóra (hitelbe) vásárolt az egyik csíki atyafi. A dolog vígan ment, mert ingyen adtak mindent, azaz nem kellett mindjárt fizetni. Egyszer azonban elküldi a kereskedő az elég terjedelmes számlát az atyafinak, és az a feleségével egyetemben megütközik az összeg nagyságán. Leülnek hát, és kezdik a számlát boncolgatni: két kiló cukor: 1 forint, egy kiló Két székely a vasúti kocsiban egymás dettó: 50 kr. mellett ül. A belsőnek az átalvetője a já– Hallá-e? – mondja az asszony indurótér szélén van letéve. Jön a kalauz, s latosan –, hiszen mi dettót nem is vetmegszólítja a szélsőt, hogy azonnal vegye tünk. Hát legalább tudja-e kied, hogy a’ el a csomagot. Az meg sem mozdul. A ka- mi? – Én bizon nem, pedig még sok dettó lauz rákiált: – Miért nem akarja eltenni ezt a cso- van. – Nohát, hallá-e, akkor menjen, s kérmagot? dezze meg a bótostól. – Azért, mert nem az enyém! El is ment a férfi, akinek a kereskedő – Hát kié? – vitatkozott a kalauz. készséggel magyarázta meg, hogy a dettó – Ehejt belül a komámé! – Hát kend miért nem teszi el? – for- annyit jelent, mint: ugyanaz. dult a másikhoz. Az asszony már várta a férjét a kapu– Azért, mert nekem senki nem ban, s távolról kezdte kérdezni: – Nohát, tudja-e, hogy mi az a dettó? mondta – válaszolt nyugodtan a koma. – Igen én. JJJ – Hát mi? Beül a székely a nemdohányzó vasúti – Hát a’, hogy te nagy szamár vagy, s kocsiba, de a pipa a szájában van. Meglátja az írást. A kiégett pipát kiveri, kitakarít- én dettó! ja, aztán előveszi a dohányzacskót és megtömi. De nem gyújtott rá, csak a szájába tartotta, mert pipa nélkül fabatkát sem ér az élet. A vonat elindult. A kalauz bejön a kocsiba és rászól a székely góbéra: – Itt nem szabad dohányozni. – Én nem dohányzom. „Autó, Szekér, Állat” – közérthető – Pipálni sem szabad! székely forgalomjelző egy – Én nem pipálok. homoródfürdői vendéglő parkolójában – Ott a pipa a szájába’!

269


Székely Kalendárium – 2017 Összeírogatta a vennivalókat a székely asszony, aztán bement a városba vásárolni. Sokat alkudozott, sokfélét vásárolt, este lett. Egyszerre csak megvillannak a villanykörték a boltban. Az asszony elbámul a fényességen. De leginkább azt bámulta, hogy lefelé van fordítva, mégsem folyik ki belőle az olaj. – Milyen petróleum ég benne? – kérdi a boltostól. – Villany. – Abból egy litert én es veszek, hadd örvendjen otthon az öreg. – Azt dróton vezetik, nem literrel mérik – magyarázta a boltos. – Ó, hogy az Isten süllyeszsze el a németjét, mit nem talál már fel? JJJ A régi világban a fiatal legényeket szedték össze katonának. A vén cigány észrevette, hogy az elöljárók katonafogni indultak a faluba, s két nagy fiát kiküldte a temetőbe. Mikor hozzá érkeztek, és kérdezték, hogy hány fia van, azt mondja a cigány: – Azsokat es megmondjam, akik a temetőbe vannak? – Azokra már nincs szükség – válaszol a bíró. – Nohát, nekem több fiam nincs! – jelentette ki határozottan a cigány. Azzal az elöljárók tovább mentek.

Malacvásár

Anyai nagyapám 916-ba’, Úgy február végén kiment az udvarra. Kemény telek jártak azon idő tájba’, Erdőt, mezőt, kertet nagy hó borította. Mint fiatal házas, ekképp gondolkoda: Nincs állatféléje, csak hét hold birtoka, Kilencfelé törtek hatvanhárom holdat, Annyi jutott egynek, miben gazdálkodhat. Szólott jó nejének, hogy majd szerdára Elmegy a piacra Nyárádszeredába: – Veszek két malacot egy átalvetőbe, Legyen, mit levágni majd a jövő télre. Nincs több pénz a háznál, csak kettőre való, Meg aztán két malac épp egy hátra való. Másnap szereda volt, és jó kora reggel Szeredába indult egy átalvetővel. Járta a piacot széltébe’, hosszába’, Nem volt olyan malac, mi pénzét találta. Összetalálkozott jó ismerősével, Józsi barátjával, a szentimreivel: – Hej, Káruly bátyám, itt vagy, s mi járatban? – Te, szükségem volna két kisebb malacra. – Semmi baj, barátom – szólt a szentimrei –, – Máris indulhatunk hozzám a lószánon, Aszerint alkuszunk, hogy jár a vásáron. Üzent is nagyapám a gegesiektől, Lehet, csak reggel jön meg Szentimréről. Késő délutánra értek a faluba, Meleg borral várta Józsinak az anyja. A malacok árán hamar megegyeztek, Több barát odagyűlt, s a kocsmába mentek. Úgy jó éjféltájig együtt illogásztak, Heten-nyolcan voltak, fizettek egymásnak. Nagyapám is sűrűn nyúlt a bukszájába, Szép lassacskán elment az egyik malac ára. Reggel jó hajnalban nem tudott aludni, Hogy mikor hazajön, mit fog majd mondani, Szólt is barátjának, hogy akar indulni.

270


Székely Kalendárium – 2017

– Még ne indulj, Káruly! – szólt az nagy kegyesen –, Térdig érő a hó, hogy méssz át a hegyen? A hideg is kemény, járnak a farkasok, Nehéz lesz emelni azt a két malacot. – Nem viszek, csak egyet, mert a másik árát Megittuk az éjjel, s ne legyen adósság. Választottak egyet az általvetőbe, Elindult nagyapám a hajnali ködbe’. Szedte is a lábát által a nagy hegyen, Hogy virradat előtt már Gegesben legyen. Akkortájt sokfelé olyan hírek jártak, Farkasfalkák járnak, sokat megtámadtak. Nagyapámnak jól jött e szálló gondolat, Nem marasztalják el egyik malac miatt… Alig hét óra volt, mikor megérkezett, Jó feleségéhez ekképp kérezkedett: – Gyere hamar, Irma, nagy baj történt velem! Csak hajszálon múlott, hogy maradt az életem! A felső határba’ egy farkas megtámadott, Hallotta nyivogni azt a két malacot, Egy kis idő múlva előállt egy másik, Az egyik morogott, ásított a másik, Dobtam hógolyóval, meg fagyott görönccsel, De azok nem féltek, egyik sem szaladt el. Ahogy forgolódtam, sikított a malac, Akkor már ugrani készült a két farkas. Azt mondtam magamnak: vége, Káruly, neked, Eközben született meg a mentő ötletem, Nyúltam be hirtelen az átalvetőbe, Dobtam egy malacot farkasok elébe, Azok marakodtak, én meg elszaladtam, A másik malaccal hazáig futottam. – Istenem, te Káruly, jó, hogy megmaradtál, Farkasoknak étek, szerencse, nem váltál. Majd csak kispóroljuk azt a malac árát, Ezentúl hús nélkül főzöm a fuszulykát. Így vált be nagyapám mentő gondolata, Sokszor mondta, fiam, jobb hússal a fuszulyka. Szabó András (Geges)

271

Súlyos testi sértés vádjával terhelve állt a székely atyafi a bíróság előtt. Az volt ellene a vád, hogy mulatozás közben komájával összeszólalkozott, majd alaposan helybenhagyta. – Mondja el őszintén a verekedés lefolyását – szólt a bíró az atyafira szigorúan. Az atyafi nagy feneket kerekített a dolognak, mire a bíró türelmét veszítve rendre utasította: – Hallja kend, bátya! Ne beszéljen itt minden bolondságot összevissza, hanem térjen a tárgyra, egész röviden mondjon el mindent, de csak dióhéjban, sűrítve, lerövidítve! Egész röviden! – Akkor jó – bólintott a székely, és így kezdé. – Úgy történt a dolog, hogy én reggel ki, a lovakat bé, a komámmal fel a szekérre. Be a városba, igyenesen a piacra, onnat a kocsmába. Ott két üveggel ki, a komámmal bé, mire kótyagosan essze. Komám erre nekem, én ismét neki, mire kapék egy nagyot a komámtól. Erre én fejszét elé, mire a komám egyszer csak nyekk a földre le. JJJ


Székely Kalendárium – 2017

Tartalomjegyzék Újévi köszöntő...........................................5 Azért az öt százalékért ..............................7 Az erdélyi magyarok tízparancsolata.....8 Téged várunk .............................................9 A 2017-es év.............................................10 Karácsonyi történet................................12 Tudnivalók a naptár-részhez ................13 Január .................................................14 Február...............................................20 Március ..............................................26 Április .................................................32 Május..................................................38 Június..................................................44 Július ...................................................50 Augusztus ..........................................56 Szeptember .......................................62 Október..............................................68 November..........................................74 December ..........................................80 Milyen is a székely?.................................86 2017 csillagászati eseményei ................88 2017: a Nap éve.......................................92 Székelyföldi eseménykrónika ...............94 Akiktől 2016-ban búcsúztunk............104 A székely ház..........................................107 Csángó himnusz ...................................109 A székelyek védőszentje......................110 Székely jelképekről a világ heraldikusainak.........................114 Az ősi tudás őrzői..................................117 A román pap a gyimesi hiedelemben..123 Mentik a Teleki-kriptát .......................127 Ön felismeri ezt a házat? .....................130 Román pénzérmék magyaros arcai...131 Székelyek Erdély védelmében............134 Szocialista fesztiválok Hargita megyében ................................139 Soha meg ne ismétlődjön! ..................142 Négy erdélyi falu eredete ....................144 Örömkönnycsepp ................................146 Digitális Székelyföld.............................147 Terítéken Székelyföld gyógynövényei ......................................150 Helyben is lehet boldogulni!..............153

Nagydíj a Petry-termékeknek ............156 Sziklába mentett történelem ..............158 Mesélő képek B. Fülöp Erzsébettel...161 Tutulók és fakanálkészítők .................164 Az utolsó magtermesztő......................167 Székely motorosok Ázsiában .............171 Mariazelltől Csíksomlyóig..................175 Fehér arany ............................................179 Kolbásztöltőknek való .........................183 Csipetnyi kurd gasztronómia.............187 Olvasóink főzték ...................................189 A magyar mustár titka..........................193 Gasztronómiai gyergyóikumok .........194 A legszékelyebb ételek Gizi néni ajánlásával.............................199 A legszebb konyhakert ........................203 Hogyan teremtette az Úr a székelyt? ..206 Intelem....................................................207 A mikházai temető és fakápolnája.....208 Szentmártoni hívogató ........................210 Vaslábi fantáziaforrás...........................212 Orbaiszék palackozott borvizei .........213 Székely só – a megfizethetetlen .........216 Öreg biblia hátsó lapjairól...................221 A Nemere ...............................................222 Női viselet Apor Péter idejében ........225 Cserkészinduló......................................226 Harminc év teher..................................227 Budapest, a legkisebb királyfi .............231 Mennybeli korcsolyák .........................234 Húsz maratoni hazáig ..........................235 Női viselet 80 éve..................................238 Tiéd ez az ország! .................................239 Karácsonyi rigmus................................240 Szólások a lóról .....................................241 Revelion..................................................244 Csíkszéki falucsúfolók .........................245 Rejtvények .............................................250 Vidám történetek Udvarhelyszékről...256 A megkövezett fűrész...........................263 Están bá’ székely falusi dobos hét pontja ........................264 Tréfás elnevezések, megszólítások......265 Malacvásár .............................................270

272