Sydnärkenytt juni 2020 - sommarblad

Page 1

ASKERSUND • HALLSBERG • KUMLA • LAXÅ • LEKEBERG

Sydnärkenytt.se Dagliga nyheter hittar du på sydnärkenytt.se

#4 2020 • www.sydnarkenytt.se

Hon har Sydnärkes minsta hästar Följ med till vår närmsta djurpark – Hallagården Båtlivet frodas under Corona

Läcker chokladtårta till midsommar.

Polisminnen

Björn var med vid Norrmalmstorgsdramat

Skräpet som väcker vrede i Röfors

! r a m m Glad so

40 sidor välmatat sommarnummer


2

Sydnärkenytt • # 4 2020 JUNI 2020 REDAKTÖR HENRIK ÖSTENSSON henrik@sydnarkenytt.se

ANSVARIG UTGIVARE LARS LITZÉN MEDARBETARE I DETTA NUMMER WEINE AHLSTRAND ING-BRITT JONASSON ANDERS BJÖRK SANDRA WALLIN ROGER LUNDBERG KENT HALTTUNEN MARGARETA SWENSON ANNONSER

ANDERS BJÖRK

annons@kumlanytt.se

LEIF GUSTAFSSON

leif.gustafsson@sydnarkenytt.se PRODUKTION & ANNONS ERIK LODETTI erik@sydnarkenytt.se SANDRA WALLIN sandra@sydnarkenytt.se KONTAKT Kanal Regional Västra Drottninggatan 11 692 33 Kumla www.sydnarkenytt.se Tel. 019 - 277 21 21 TRYCK Pressgrannar, Linköping, 2020

Vad är det värt att tusentals äldre sätter livet till för tidigt? NU HAR VI varit mitt i en global pandemi i flera

DEN KRASSA och bitvis rätt förfärliga sannin-

månader. För de flesta rullar livet än så länge på ungefär som vanligt. Kanske är det lite svårt att greppa vad som egentligen händer. Det är ju på våra intensivvårdsavdelningar och äldreboenden som dramatiken utspelar sig så här långt.

gen är ju att ingen visste hur man skulle göra och att fortfarande ingen vet. Det finns ju inget facit, vi är ju mitt i pandemin fortfarande. Ingen kan ju säga vad som är, eller var, rätt väg.

MÄRKLIGT NOG fungerar samhället och livet

nästan som för de flesta trots att i stort sett alla flygplan står på marken och väldigt mycket är stängt, eller inställt. Men varorna kommer till våra butiker, numera även den så eftertraktade handspriten. MEN DET ÄR självklart så att vår samhällseko-

nomi drabbas hårt. Konsekvenserna av det är nog än så länge svåra att överblicka för oss vanliga människor. Mycket talar för att vi går mot den värsta lågkonjunkturen på mycket länge. Även om det än så länge är svårt att se några tecken på kris i vårt närområde, trots att inte så få hunnit bli arbetslösa.

DET HAR DÖTT mer än 4000 människor till följd

av Covid-19 i Sverige. Det är givetvis fasansfullt, kanske skulle det sett annorlunda ut om man gjort på ett annat sätt. Vi vet att länder som Norge, Finland, Danmark och Tyskland har färre dödsfall…Just nu.. MEN DET ÄR ju inte slut än dessvärre. Nu talar

en hel del för att det inte uppstår flockimmunitet i någon större utsträckning. Vad händer då i de länder där man börjar häva isoleringen, restriktionerna? Vi kan bara hålla andan, hoppas, och fortsätta tvätta händerna. JAG TROR ÄNDÅ att vi redan nu allvarligt måste

Spanien och Italien drabbades svårt tidigt. I USA har mer än 100 000 personer dött i Covid-19. Man gräver massgravar för oidentifierade offer. antalet döda som dog i Vietnamnkriget passerades för länge sedan.

fundera över hur äldreomsorgen fungerar nu och hur den fungerade innan pandemin. På Sydnärkenytt får vi nästan dagliga rapporter om stora brister i organisationen av äldreomsorgen i våra kommuner. Orimlig tidspress, brist på arbetskläder, ingen tid att gå bredvid för att lära känna brukare, vårdtagare. Allvarliga misstag för att man är stressad och inte fått rätt information.

FRÅGAN OM HURUVIDA Sverige verkligen har

DET ÄR NOG ingen tvekan om att bristen på

valt rätt väg för att bekämpa pandemin hörs hela tiden. ”Varför har Sverige gjort si, eller så? Ändra inriktning nu, innan fler dör!”

personal och dålig organisation förvärrat situationen inom äldreomsorgen under pandemin. Personal har på grund av att man flyttats mellan olika arbetsuppgifter, smittade och inte smittade brukare fört med sig smit-

GLOBALT SER DET både bättre och sämre ut.

UTGIVNINGSPLAN & UPPLAGA Tidningen Sydnärkenytt kommer ut med nio nummer under 2020. Kommande utdelningar: #5 29-30 aug #6 26-27 sep #7 24-25 okt #8 21-22 nov #9 12-13 dec Upplaga: 29 300 ex med distribution till hushåll och butiker i Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå och Askersund. Tidningen kan även läsas digitalt: sydnarkenytt.se

tan. Rutiner verkar också ta tid att ändra. Först när smittan och flera dödsfall var ett faktum på ett av äldreboendena i Sydnärkenytts ÷område kom det nya riktlinjer om att personal inte fick flytta mellan olika boenden och mellan boenden och hemtjänst. Vissa frågor, exempelvis hur vårdpersonal med anhöriga i riksgruppen ska agera, är fortfarande obesvarade. DET ÄR INTE enskilda politiska beslut, eller den

nuvarande regeringen, eller de nuvarande kommunstyrena som är ensamma ansvariga. Försämringen av vår äldreomsorg har pågått i decennier. Nu måste vi inse att vården av våra äldre måste uppvärderas, och kanske framför allt de som arbetar med den. Det kommer kosta. Men vad är det värt att tusentals äldre nu sätter livet till för tidigt på våra äldreboenden? Vad betyder det för ett samhälle?

HENRIK ÖSTENSSON


Välkommen till Svenska kyrkan! I sommar erbjuder vi utöver våra gudstjänster även promenadgrupper, tipspromenad, sommarkyrka, fototävling på Facebook, helgmålsringning, vägkyrka på Tivedstorp, cafékvällar vid Finnerödja hembygdsgård med mera!

MISSA INTE LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA I HÄLLABROTTET VECKA 32 3-7 AUGUSTI

Anmäl dig senast 2020-07-05 Solkraft i Viby forening.landslagetsfotbollskola.se Solkraft i Viby eller 070-3145780 länets första certifierade

Läs mer på vår hemsida

3

Sydnärkenytt • # 4 2020

FLICKOR OCH POJKAR FÖDDA 2008-2016

r Vi har panele n i lager och ka n leverera inna sommaren!

www.svenskakyrkan.se/bodarne

länets första certifierade solcellsinstallatör solcellsinstallatör

Yxhults IK

BODARNE PASTORAT

Glad Sommar! Vi har semesterstängt v. 29 och v. 30

Petra

Therese

019-58 00 66

Mia

370 Watt

Upp till 36% mer energi än standardpaneler på marknaden www.solkraft.info 0768-910 340

i Viby AB

• Hagendalsvägen 5

! k c i l k t t e d e m t a 1 a m l s m n u a k k / c H e l a v e r b u t i k p å n ä t e t : i ca . s e Priserna gäller v. 25

H a n d l a i vå

Svenskt smör Stammis-pris

Svensk färskpotatis

1ª /kg

5ª /st

200g, Klädesholmen Max 2 köp/hushåll

30ª /st

500g, Arla

Max 5 kg/hushåll

r a k s n ö r a m m o s d i m Glad l a n o s r e p U lf med

10ª /st

3 dl, Arla


4

Sydnärkenytt • # 4 2020

Så här kommer det se ut där tunneln kommer ut intill transformatorstationen vid Östansjö. Uppe till vänster syns transformatorstationen. Det blir alltså en ny bro både över infarten till Östansjö och riksväg 50. Det gamla spåret, som i dag går under vägen tas bort. Det kommer istället gå fyra järnvägsspår på bron över riksvägen. Foto: Trafikverket

Arbete med att färdigställa spår någonstans mellan Hallsberg och Degerön. Delvis handlar det om en helt ny sträckning med flera tunnlar.Foto: Trafikverket

Sju miljarder för 5,5 mil järnväg Byggandet av sydnärkes största infrastrukturprojekt har pågått ända sedan 2013. Byggandet av dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön kommer när det är klart 2028, ha kostat sju miljarder. – Men då har vi mer än fördubblat kapaciteten mot det enkelspår som finns i dag, säger Linda Lingdell programansvarig på Trafikverket. TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Bygget är indelat i flera underprojekt, sex etapper. Därför kallas det ett program, därav titeln programansvarig. Av de sex delprojekten är två helt klara. – Orsaken till att det här görs är att sträckan, som är en del av det vi kallar godsstråket genom Bergslagen, är den sista från Hallsberg och ända ner till kontinenten som inte har dubbelspår. En flaskhals med andra ord. Linda menar att mer och mer och mer gods flyttar över till järnväg och ambitionen är att än mer ska flytta över Trafiken på godsstråket ökar.

för fyra spår över riksväg 50. Där kommer både Västra Stambanan och det nya dubbelspåret gå. Söder om Zinkgruvan blir det ytterligare en tunnel. Den är dock bara ett par hundra meter lång. I den ryms båda spåren. När tunneln är så kort slipper man räddningstunnel. I Hallsberg har det redan byggts ett nytt dubbelspår, parallellt med rangerbangården och det befintliga dubbelspåret för västra stambanan, järnvägen Göteborg – Stockholm som går söder om rangerbangården. Bara den delen har utgjort ett jätteprojekt. För att få plats med ytterligare ett par spår har man flyttat västra stambanan. För att få plats med den

var man tvungen att ändra hela spårpmrådet och flytta Västra storgatan i Hallsberg en gatbredd söderut.

Stort och komplicerat – En komplikation har ju varit att trafiken, med hundratals tåg per dygn måste fungera, trots bygget. Därför har vi varit tvungna att leda om trafiken på Västra stambanan till ett spår norr om rangerangården tillfälligt. En kostsam och komplicerad operation med andra ord. Det har också, parallellt skett flera stora underhållsarbeten på bangården i Hallsberg. I samma veva jobbar man med att bullerskydda bostadshusen runt bangården det blir bland annat bullerskärmar, bullervallar och så isolerar man många hus med bland annat ljudisolerade fönster. Mer än 700 hus runt i i centrala Hallsberg och västerut bullerinventerades inför det arbetet.

De anslutningar från järnvägen söderifrån som i dag finns, försvinner. Den så kallade Långängsbanan, öster om Hallsberg in i centrum via en järnvägsövergång, kommer alltså inte behövas när allt är klart. Boende bland annat Åsbro, Lerbäck och Zinkgruvan har under flera år märkt av arbetena med det nya dubbelspåret. I Zinkgruvan är miljön runt spåren delvis förändrad.

Tar tid – Att ett sådant här projekt tar tid beror på flera saker, allt förarbete är en förklaring. Först måste man titta på var det är är lämpligt att spåren går, undersöka markförhållanden. Sedan måste man ordna markinlösen för att få tillgång till mark, för att sedan börja bygga. Exakt hur många som arbetar med projektet är svårt att säga, Men vi har en stor stab bara på trafikverket som arbetar med det här. Ytterligare flera hundra jobbar åt våra byggentreprenörer, avslutar Linda. ◼

Ny sträckning Mellan Hallsberg och Stenkumla dras spåret i en helt ny sträckning, väster om Östansjö. Den särklassigt dyraste delen av bygget. Terrängen är besvärlig, det blir bland annat en 2,3 kilometer tunnel på en del av sträckan. – Det blir egentligen två tunnlar, en för varje spår. Det är lättare att underhålla och säkrare än om vi skulle bygga en tunneln. Händer något på ett spår kan den andra tunnel hålla öppet. Dessutom skulle det krävas en extra räddingstunnel om vi byggde en stor tunnel för båda spåren. Tunneln kommer börja någonstans i närheten av Karintorp utanför Åsbro och gå genom berget till en plats väster om riksväg 50, intill den stora transformatorstationen i Östansjö, fortsätter Linda.

Nya broar Där kommer spåren att gå över vägen in mot Östansjö. Det blir en bro över vägen, infarten mot Östansjö och sedan en, mycket stor bro

Linda Lingdell programansvarig på Trafikverket. Foto: Trafikverket.

Det har redan skett omfattande arbeten på spårområdet vid rangerbangården väster om Hallsberg. Foto: Henrik Östensson


Sydnärkenytt • # 4 2020

Midsommar, traditionellt firar man med vänner familj, sill, potatis, långbord ute och jordgubbar. I år ser det för många lite annorlunda ut. Hur kommer ni fira midsommar? Vad kommer stå på midsommarbordet? VIVI MURADYAN, KUMLA: Jag är från Armenien så jag brukar resa hem

under sommaren och vara där när det firas midsommar. I år blir det ju inte så och då vet jag inte vad jag ska göra, jag har ingen aning. Tårta med jordgubbar på är min favorit!

LENNART ERIKSSON, KUMLA: Vi kommer att vara i vårt torp med

familjen. Det ligger i Brändåsen. Det blir som vanligt, men kanske några färre än det brukar vara. Jordgubbar och sill och potatis är trevligt. Och sen grilla på kvällen och dricka lite vin och pilsner.

WIVIE PALMROTH, FJUGESTA: På grund av Corona och ålder firar jag i

år hemma på Västra Långgatan i Fjugesta. Sill, färskpotatis och en liten bit lax.

BIRGITTA HULTIN, FJUGESTA: Hos min särbo i karantän.

Sill och färskpotatis, jordgubbstårta och som avslutning lite gott grillat.

VELIKA MINDEVA, LAXÅ: Det blir en midsommar med barn och barnbarn i

trädgården, men gärna också på ett traditionellt ställe med majstång och musik. Som vanligt kommer jag att binda en blomsterkrans till mitt barnbarn Ida. På midsommarbordet får det inte saknas den hembakade marängtårtan med jordgubbar. GÖRAN ELESTEDT, RÖFORS: Ungarna kommer hem som vanligt för att fira midsommar med oss, utom dottern som bor utomlands. Vårt loppis kommer vi nog ha öppet en del av dagen. Köttbullar, sill och framförallt jordgubbar är ett måste på midsommarbordet.

BILAR KÖPES! AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!

Alla märken 5 000 - 70 000 kr

Vi har ett komplett byggsortiment med noggrant utvalda varor

Nu extra bra betalt för VOLVO

140 240 740

ÖPPET: Vardagar 7-17 Helger 9-12

940 V70

RING Jörgen Hamrén 019-57 30 35 Kungsleden 43 Sannahed Kumla

Revirvägen 2, Laxå Tel. 0584-10 855

HYDDANS ZON OCH GÅRD

Massage

Hotstone

Floating

Öp pe run t året t!

Zonterapi

BOKA NU - 10% RABATT Gäller fram t.o.m 30/6 2020. Se hemsidan för mer info och priser.

Vardagslyx Dubbelrum inkl. frukost & middag. Floating & ansiktszonterapi. 1080: /person

B&B Skogshyddan Frukost - Lunch - Middag

Bisafari

Safari med honungsprovning. Från 495:-/vuxen och 150:-/barn.

HONUNG - GÅRDSFÖRSÄLJNING - AW - LÅNGTIDSHYR - KICKOFF BOKA: 072-961 69 10 Markebäck

hyddans@gmail.com

Skogshyddan 911

Askersund

www.hyddans.se

Följ oss på sociala medier:

5 5


6

Sydnärkenytt • # 4 2020

Rektor Eva Nygren är nöjd med att nya Lekebergsskolan tar form. Här ska alla elever från förskoleklass till årskurs 6 i Fjugesta få plats. Men trots att byggnaden börjar se färdig ut så återstår mycket arbete .

Nya Lekebergsskolan tar form På utsidan börjar den nya Lekebergsskolan att ta form. Men ännu återstår ett års arbete innan skolan kan tas i fullt bruk till höstterminen 2021. När allt är färdigt innebär det att nya Lekebergsskolan med elever från förskoleklass till årskurs 9 har plats för 830 elever. – Vi ser fram emot att få börja jobba i ändamålsenliga lokaler, säger rektorerna Agneta Birgersson och Eva Nyman.

Den nya matsalen ska kunna ta emot 830 elever och byggs därför ut och blir dubbelt så stor som idag. Under byggtiden har eleverna fått äta sin skollunch i bollhallen.

TEXT & FOTO

KENT HALTTUNEN

Förra sommaren revs den över hundra år gamla träbyggnaden som varit en del av Lekebergsskolan. Den jämnades med marken för att ge plats åt en ny modern skola för att elever i Fjugesta från förskoleklass till årskurs 6 plus särskolans elever. Eleverna som idag går i Tulpanens skola ska flytta ihop med eleverna i Lekebergskolan. – Tulpanen har lokaler som är i behov av upprustning och gamla Lekebergsskolans lokaler var över hundra år. Dessutom växer kommunen och elevunderlaget blir större. Därför ska det skönt att få komma in i en modern skola som är anpassad efter dagens behov, berättar Eva Nygren som är biträdande rektor och som idag är ansvarig för verksamheten på Tulpanens skola. Idag är bygget av nya Lekebergsskolan halvvägs. På utsidan börjar det se färdigt ut men invändigt återstår mycket arbete för att få allt på plats. – Jag tycker det är trevligt att man valt att ha en röd träfasad på utsidan. Det ska påminna om den gamla skolan, men ändå bli en modern skola. En utmaning har varit att få ihop de byggnader som ska vara kvar och rustas upp med de nya som uppförs, säger Agneta Birgersson som är rektor för Lekebergsskolan.

Provisorium som fungerat bra För samtidigt som den nya F6-skolan byggs ska huvuddelen av högstadiets lokaler vara kvar och där fortsätter verksamheten som vanligt. Ja, inte riktigt som vanligt för till exempel matsalen byggs om för att hysa fler elever. Och under byggtiden får eleverna äta i bollhallen. Eleverna som gick på mellanstadiet i gamla Lekebergsskolan har fått flytta in i tillfälliga moduler vid Kyrkvägen. Där har man byggt en skolgård men många olika möjligheter till lek och bollspel. – Jag är förvånad över hur bra det ändå har Fasaden på nya Lekebergsskolan ska påminna om gamla träskola. Därför har man valt en röd träpanel.

fungerat. Trots att det är ett provisorium har många av eleverna uppskattat att det finns massor att göra på rasterna, berättar Agneta Birgersson. Under byggtiden, som är två år, har det också funnits andra utmaningar för de ansvariga. En oro har varit runt all tung byggtrafik som ska fram och tillbaka till byggarbetsplatsen. En annan oro uppstod när Coronaviruset slog till: skulle byggmaterialet komma fram? – Det har fungerat bra och om vi förstår det rätt så är det ännu inga förseningar i bygget, förklarar Eva Nygren.

Bra dialog med byggarna Både hon och Agneta Birgersson går på byggmöten regelbundet för att få information om hur det fortskrider. Båda är nöjda med att de får vara med i den dialogen. – Allt kan vi inte påverka, men vi har ändå fått gehör för en del synpunkter som vi har. Bland annat ville vi sprida ut personalrummen på flera platser i skolan för att få större närhet till eleverna, och så ska det bli, säger Eva Nygren. – Det har inte varit möjligt att tänka helt fritt och nytt eftersom F6-verksamheten också ska dockas ihop med högstadiet som finns kvar i sina vanliga lokaler. Men även för de eleverna blir det en del nytt i form av en bland annat en utbyggd matsal och ett gemensamt bibliotek, menar Agneta Birgersson. I dagarna börjar en del av utemiljön vid den nya skolbyggnaden också bli iordningställd. Både Eva Nygren och Agneta Birgersson är glada för man även satsar på utemiljön som är viktig för eleverna. – Vi har jobbat en del med att skolgårdens lekplatser ska anpassas efter de olika åldrarna. Och det vi ser hittills ser väldigt bra ut, säger de båda. Till höstterminen 2021 ska den nya Lekbergsskolan vara färdig att tas i bruk i sin helhel. Men redan till vårterminen 2021 kan elever i årskurs 4-6 och särskolans elever flytta in i sina nya lokaler. Kostnaden för nya skolan: 130 miljoner kronor. ◼


Sydnärkenytt • # 4 2020

Njut av prakten i våra växthus som är fyllda av sommarblommor, kryddor och underbara pelargoner. I vår mysiga plantskola finner ni ett trevligt sortiment av perenner, rosor, buskar och träd. Välkommen!

@ronnetradgard finns på

Välkommen till Rönneshyttas charmigaste handelsträdgård Vardagar 10-18 Lördag & Söndag 10-15 Telefon: 0583-400 33

7


8

Sydnärkenytt • # 4 2020

Skräpberget som retar Anklagelser om korruption, kringflygande plast och konstig lukt. Sedan något drygt år är inte vardagen sig lik i Röfors längre. En av Röforsborna, Björn Brohmée, menar att byn våldtagits. Bakgrunden till den mycket bittra konflikten är att det sedan förra året huserar ett företag som sorterar byggavfall för återvinning på ett gammalt industriområde som i princip varit öde sedan 2005. Ytterst handlar frågan kanske om vår överkonsumtion av bland annat plast och konsekvenserna av den. TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Avfallssorteringen har retat upp Röforsborna, och delat dem. Det finns en mycket aktiv aktionsgrupp som vill stänga verksamheten, medan andra nog mest vill få slut på konflikten. Tonen är hård. Det är svårt att få några ortsbor att uttala sig. Så här säger en anonym Röforsbo: – Det finns en stor oro över vad företaget gör. Vi är nog inte så oroade över det som är i dag, utan mer över vad det kan utvecklas till. Men debatten har urartat. Inte minst på Facebook. Det har gått över alla gränser. – Det ser för jävligt ut, säger en kvinna med en hund, som också vill vara anonym.

“Byn har våldtagits” En som dock gärna uttalar sig är Björn Brohmée, före detta kommunalråd för Socialdemokraterna i Laxå och drivande kraft i Aktionsgruppen Stoppa Sophögen i Röfors. Han tar i ordentligt. – Den här byn har våldtagits, Jag har belägg för att det pågår korruption. Miljöförvaltningen bryter mot lagen, hävdar han. Han menar nämligen att politiker och miljöförvaltning ser mellan fingrarna som ett utryck av korruption. Vilket han också, i den debattartikel, öppet anklagat ledande politiker i Laxå kommun för. – Alla inblandade ljuger om vad som pågår på företaget, säger han.

Svårt att förstå storheten Som utomstående är det inte helt lätt att förstå problemets storhet. Tittar man in på industriområdet ser man de stora skräphögarna, och visst ser det riktigt skräpigt ut, plast, gipsskivor och annat skräp i berg inne på industriområdet. För de som har sina hus närmast avfallshögarna är det givetvis inte roligt. Men för ett ovant öga ser fortfarande Röfors ut som vilken sömnig mindre bruksort som helst. Det är helt enkelt rätt lugnt och öde. Skräphögarna är stora, och syns, om man tittar efter dem. Det är lite svårt att få ihop det man möter med ”den här byn har våldtagits”. Utanför det slitna Folkets hus sitter en banderoll med texten ”Vi har rätt till ett liv”.

Pågår aktivitet En sorteringsmaskin som delvis står inne i en byggnad bullrar. Någon jobbar med att sätta upp staket, en hjullastare rör sig på området. Det pågår aktivitet. Men gör det inne i orter som Hasselfors och Hjortkvarn också, det är inte unikt. Kanske är roten till konflikten att det överhuvudtaget blev en verksamhet i det gamla bruket. Brohmée fortsätter: – Vi som är äldre har ett speciellt förhållande till bruket. Det finns en bruksanda, trots att det ursprungliga bruket är nedlagt. Vi har vant oss vid att promenera över området. Nu sitter det staket. Vi har vant oss vid att det varit lugnt

och tyst i byn, Nu väsnas det, dammar och kör lastbilar. Idyllen är förstörd. Vi kan inte längre promenera över området.

Högar av avfall Företaget som återvinner byggavfall heter Laxå Bruks miljöåtervinning AB. Verksamheten började våren 2019. Sedan dess har det transporterats in rätt stora mängder byggavfall till orten. Kanske något tiotal lastbilar per dag. Inne på industriområdet har det växt upp stora högar med avfall, både sorterat och osorterat. Allt från krossad asfalt, betong, till plast och gips. Ibland har det blåst omkring plast, ibland har det dammat. Företaget har förklarat de problem som uppstått med inkörningsproblem och felleveranser av avfall. Staketet menar företaget att man behöver av säkerhetsskäl. Maskiner kör inne på området.

Miljöförvaltningens största ärende Med över 30 anmälningar, tre åtalsanmälningar och en mängd överklaganden har har Laxå Bruks miljöåtervinning blivit Sydnärkes Miljöförvaltnings i i särklass största arbetsuppgift. Lars Virtanen, chef för förvaltningen berättar: – Det här ärendet fyller upp en hel del av vår tid. Vi får anmälning på anmälning mot företagets verksamhet. Enligt lagen måsta alla anmälningar följas upp. – Vi får en anmälan, som vi följer upp, fattar beslut om. Sedan överklagas vårt beslut till nästa instans, som är Länsstyrelsen. Innan de hunnit fattat beslut kommer ytterligare anmälningar, mot samma saker. Oftast är det samma personer som anmäler.

Bo Rudolfsson

Björn Brohmée

Effekten blir att arbetet här stundtals blockeras, menar Virtanen. – Vi skulle snabbare kunna hantera anmälningarna om man inte skickade nya hela tiden, fortsätter han. Påverkar alla de här anmälningarna övriga ärenden förvaltningen hanterar? – En halvtids tjänst här ärendena krävt det sista året. Andra ärenden blir lidande. Man måste också komma ihåg att tillsynen finansieras med skattemedel. Är det rimligt att använda skattepengar på det här sättet? Men ligger det inget i anmälningarna mot Laxå Bruk miljöåtervinning AB? – Vi har agerat på på flera av anmälningarna, i några fall har det lett till åtgärder, där vi sett att man brutit mot tillståndet och miljöbalken. I några fall har vi till och med gjort åtalsanmälningar. Men om målet är att få företagets

verksamhet att följa lagen, och det tillstånd man har, skulle det vara bättre om man enades kring ett fåtal anmälningar, eller kanske bara en. Man kommer inte närmare målet genom att överösa oss med anmälningar innan de vi redan fått avgjorts.

”Följer i stort lagen” Virtanen menar att miljöförvaltningen nu har koll på verksamheten på Laxå bruk. – Vi hävdar att man nu i stort följer lagen och tillståndet, annat arbetar man på att förbättra. Detta räcker dock inte för för det fåtal boende i Röfors som står för de flesta anmälningarna. – Nej. Det är tydligt, min uppfattning är att de vill att vi ska stoppa verksamheten. Det kan inte vi i miljöförvaltningen göra. Vi ska enligt lag utöva tillsyn och se till att verksamheten


Sydnärkenytt • # 4 2020

9

upp Röforsborna inte i kommunen, jag tror inte någon kan se det som vänskap. Björn Brohmée menar dock att den hårda tonen, korruptionsanklagelserna, är motiverade. – Det tycker jag. Alla inblandade, både politiker och på företaget ljuger om vad som pågår och bryter mot lagen, säger han. Några bevis för att lagbrott begåtts, eller att de pågår korruption, har dock inte lagts fram i skrivande stund.

Även Rudolfsson kritisk Bo Rudolfsson delar en del av Röforsbornas kritik mot miljöåtervinningen. – Men visst har det förekommit problem. Min uppfattning är att företaget kanske ofta går för fort fram. Man börjar med verksamhet, tar emot avfall, innan man är helt på det klara med vad det är och hur det ska hanteras. Ta det här med plast som flyger omkring. Det är klart att det inte är acceptabelt. Det måste gå att ordna. Vi upplever att viljan finns hos företaget att lösa de problem som finns. I ett så kallat delegationsbeslut fattade Bo Rudolfsson själv beslutet att sälja mark till bolaget sommaren 2018. – Att vi gjorde så berodde på att det var i början av juli. Det var långt till nästa fullmäktigemöte. Men det var inga konstigheter. Troligtvis hade kommunstyrelsen fattat exakt samma beslut med den information vi hade då. Har du någon gång ångrat att du tog beslutet? – Svår fråga. Hade man kunna förutse reaktionerna så vet jag inte. Men det är en av kommunens uppgifter att sälja mark för företag som vill etablera företag och skapa arbetstillfällen.

Ett myndighetsärende

Det här är skräphögarna konflikten handlar om. Plastbergen ser rätt skräpiga ut

Plakat vi Röfors folkets hus

följer det tillstånd som givits och gällande lagstiftning, avslutar Lars Virtanen.

Vill stoppa Björn Brohmée, bekräftar: – Det är klart att vi vill stoppa verksamheten. Den har inte här att göra. Vi ska inte ha någon återvinning här. Hela processen när företaget etablerade sig här har gått fel till. Det borde gjort en miljökonsekvensanalys. Verksamheten har inget berättigande här. Enligt Sydnärkes miljöförvaltningen gjorde dock företaget en miljökonsekvensanalys, innan man fick tillståndet. Att alla anmälningar gruppen ligger bakom skulle utgöra ett problem håller han inte med om. – Det är ju miljöförvaltningens jobb att behandla anmälningar mot verksamhet som är

miljöfarlig, inte följer lagen. Vi har gjort över 80 anmälningar och överklaganden och kommer fortsätta. Men vissa anmälningar har ju faktiskt lett fram till att företaget ändrat på saker, för att följa la‐ gen och leva upp till tillståndet? – Det är bara lögner. Företaget har inte gjort något för att förbättra situationen här, förvaltningen ser i stort mellan fingrarna, men åtalsanmälningarna är bra.

Allvarliga anklagelser – Som politiker tar man givetvis vid sig av alla de här anklagelserna. Vi anklagas ju för grov brottslighet. Vi har politiker i kommunledningen som far ganska illa av debattklimatet, någonstans går gränsen för vad man orkar, säger Bo Rudolfsson, KD, kommunstyrelsens ordförande.

Rudolfsson syftar bland annat på Sara Pettersson, MP, kommunstyrelsens vice ordförandes upplevelser. Hon vill inte själv uttala sig i Sydnärkenytt. Men så här skrev hon bland annat den 22 april på sin öppna Facebooksida: ”Jag tycker inte att jag, eller någon annan förtroendevald, förtjänar att öppet bli beskylld för grov brottslighet utan den minsta strimma av bevis.” I samma inlägg beskriver hon stämningen efter ett fullmäktigemöte såhär: ”Jag vår så rädd att jag fick ringa min man som fick komma in och hämta mig efter mötet. I bilen på vägen hem till Finnerödja så rann tårarna. Och ja, mina barn fick se sin mor komma hem gråtandes från ett fullmäktigemöte.” Aktionsgruppen från Röfors hade då demonstrerat vid fullmäktigemötet. Några personer ska ha trängt sig in på mötet och uppträtt hotfullt. – Att protestera, visa sitt missnöje mot beslut man inte gillar är en självklar rättighet. Sådant är sunt för en demokrati, jag har inte problem med det. Men när politiker börjar känna sig hotade, knappt törs gå ut och blir offentligt anklagade för allvarliga brott, ja, då har det gått över styr. Man ska kunna vara folkvald utan att behöva vara rädd, eller känna att den egna familjen blir påhoppad, fortsätter Bo Rudolfsson. Hur ser du på anklagelsen om vänskapskorrup‐ tion? – Det är ju en mycket allvarlig brottsanklagelse. Hareton Akob, som äger Laxå miljöåtervinning AB, har jag kanske träffat fem gånger i mitt liv. Jag har ingen relation till honom mer än i de beslut vi fattat. Han bor

Bo menar att det just nu egentligen inte är en politisk fråga. – Just nu är verksamheten ett myndighetsärende. Vi får inte och ska inte styra över hur miljöförvaltningen sköter sitt jobb. Finner de att verksamheten följer tillståndet och lagen kan inte vi göra så mycket. En kommunledning får inte stänga ett företag på vilka grunder som helst. Vi måste följa lagar och myndighetsbeslut. Rudolfsson menar att man också måste fundera på vad Laxå miljöåtervinning ägnar sig åt. – Vi lever i ett samhälle där vi konsumerar massor, bygger nytt, river. Någonstans måste allt avfall vi producerar tas om hand. Alla kan ju inte kräva att det ska tas om hand någon annanstans. ◼

FAKTA Laxå bruk grundades 1643. Under 1900-talet övergick man från att tillverka bland annat tackjärn till stålsand som bland annat användes till blästring. Under 1970-talet övergick man till att tillverka stenbaserad mineralull, isolering, och material som skulle ersätta asbest, som då började förbjudas. Tillverkningen minskades ner successivt. Företaget gick i konkurs 2005. Då köptes företaget av Pär och Stefan Jinnestrand. Som mest, i början av 1900-talet, ska Laxå bruk ha haft 700 anställda. I Röfors bor drygt 150 personer i dag.


10

Sydnärkenytt • # 4 2020

Krukväxter Snittblommor Binderier Pelargoner, Dahlior och diverse utplanteringsväxter

Låt oss göra jobbet! • SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING • TRÄDGÅRD • MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

019-57 35 10 Stene Brunn 106, Kumla Mån-fre kl. 09.00-18.00 Lör-sön kl. 09.00-15.00 För mer information, ring

Onda fötter, knän, höfter eller rygg? En felställning kan vara orsaken. Vi tillverkar ortopediska fotbäddar. Mer info på vår hemsida pkfotbadd.se Öppet: Vardagar 9-17 (lunchstängt 12.30-13.30) Besöksadress: Engelbrektsgatan 74, Örebro Tfn: 019-12 32 11• E-post: pkfotbadd@gmail.com

www.pkfotbadd.se

Foto: Alexander Viktorsson

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

019-57 90 20

Lunch & Take-Away alla vardagar kl. 11.30-14 Middagsservering mån-tors kl. 18-19

H O C L A K

K

M

E Y

U

HOTELLFRUKOST - KONFERENS - EVENT

Skor och hjälpmedel

Fest, catering och kalas Relax med bastu och bubbelbad

19 6 3

Följ oss gärna på Facebook och Instagram


Sydnärkenytt • # 4 2020

11 11

Vi städar allt - ingenting är omöjligt! Hoffes Fönsterputs & Städ AB är verksamma inom all sorts fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete, fortsatt förtroende Fönsterputs Flyttstäd Golvvård Trädgårdsarbete Storstäd Visningsstäd Byggstäd Hemstäd Trappstäd Mattrengöring Snöskottning Kontorsstädning Takrengöring Garage/vindsröjning Ta kontakt med oss i alla frågor som gäller fönsterputs och städ. Vi diskuterar gärna arbetsutföranden och priser. Ring: 0582-153 81 Maila: info@hoffes.com

Nu var det längesedan biograferna kunde skåda en så stor publik i salongen som här. Foto: Krists Luhaers (CC)

Sydnärkes biografer kämpar på Våren 2020 blev inte riktigt som någon hade tänkt sig. Plötsligt befann sig hela världen i en rasande pandemi och land efter land började stänga ner verksamheter som inte räknades som vitala. Ett av de verksamhetsområden som drabbats hårt av de införda förhållningsreglerna i Sverige är landets alla biografer vars salonger nu gapar tomma - så även i Sydnärke. TEXT

SANDRA WALLIN

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom områdena:

- Redovisning - Bokslut - Deklarationer - Löneadministration - Ekonomisk rådgivning - Skatterådgivning - Bolagsbildningar - Företagsöverlåtelser

Admit Lekeberg AB Vallgatan 43 716 31 Fjugesta Tel 0585-317 00 lekeberg@admit.se

Förutom biografjätten SF, vars salonger i Örebro stängde ner i ett tidigt skede, finns en rad mindre biografer runtom i länet som förser de mindre städerna med färsk film. I de södra delarna av länet kan publiken se film på bio i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. I vanliga fall, vill säga. I dagsläget har samtliga biografer i Sydnärke tvingats att lägga sin verksamhet på is. Laxå Bio drivs av en ideell förening där ett antal eldsjälar håller liv i filmvisningarna på Bergfästet. Clara Ericson är en av dessa. – När reglerna om social distansering och allmänna träffar om max 50 personer infördes så försökte vi hitta ett alternativ till att kunna fortsätta med våra visningar, berättar Clara för Sydnärkenytt. Bio Laxå lade märke till att antalet besökare minskade ganska kraftigt redan i ett tidigt skede och försökte tackla problemet genom att införa bokningar av salongen. Det vill säga att besökare kunde ringa i förväg och boka en visning. – På så sätt visste vi att någon skulle dyka upp och vi kunde kontrollera så att det endast blev ett litet sällskap i salongen, så man kunde sprida ut sig ordentligt, säger Clara.

Finns inget att visa Intresse fanns bland publiken, om än inte i så stor utsträckning som man kanske hade hoppats på. Men det var inte på grund av detta som visningarna på Bergfästet så småningom tvingades upphöra helt och hållet. – Det finns inga filmer vi kan visa. Många filmbolag har skjutit upp sina premiärer fram till hösten eller på obestämd tid, så i princip finns det inga nya filmer att köra. Kanske hade vi kunnat visa lite smalare eller äldre filmer men jag tror inte det finns en tillräckligt stor publik för det här, menar Clara och påpekar att den delen av marknaden har Bio Roxy i

Örebro redan ett bra grepp om och de är dessutom en av mycket få biografer som fortfarande håller öppet.

Hela verksamheten nere Samma problem som Laxå Bio har Hallsbergs Bio. Där är det Folkets Hus som har hand om biografen, vilken är belägen i Alléskolans aula. – Vi har ju en stor salong med gott om platser så egentligen skulle det inte vara några problem att visa film på ett säkert sätt, men hela vår verksamhet ligger nere, berättar Mikael Andersson, föreståndare på Folkets Hus i Hallsberg. Mikael är själv permitterad och alla de verksamheter som faller under Folkets Hus har i princip upphört. – Det är en katastrof för oss. Ingen vill direkt hyra lokaler i dessa tider och vår verksamhet på Alléskolan ligger nere då skolan har varit stängd och kommer så vara för en obestämd tid. Och bion kan vi ju inte heller ha igång, suckar Mikael. Någon biovisning i Hallsberg har man inte haft sedan april. Då var familjefilmen ”Trolls 2” inbokad på repertoaren men filmbolaget valde att dra in filmen och istället släppa den digitalt, via streaming. Sedan dess har biovisningarna legat på is. – Det släpps inga premiärer och ingen vet när det kommer igång igen. Vi är ju en relativt liten biograf och vi försöker boka de filmer som vi vet går hem hos en bredare publik. Det skulle inte funka att visa smal film här, förklarar Mikael.

Hoppas på framtiden Biograferna i Askersund respektive Kumla är inne på samma spår. Även deras visningar är inställda och hur och när man kommer igång igen vet man inte. Robert Carlsson, föreståndare på Folkets Hus i Askersund som sköter biografen på Sjöängen, blickar framåt. – Vi brukar ha det ganska lugnt så här års även annars. Jag hoppas att det kör igång igen

framåt slutet på sommaren, säger han. Det är en tuff tid som väntar Sydnärkes biografer, särskilt när det kommer till ekonomin. Laxå Bio menar att det klarar sig ganska bra, än så länge. – Vi har ju arbetat upp en kassa som vi tar från nu till hyran, vilket är den enda stora utgift vi har. Men det är klart, dom pengarna som vi jobbat in är ju egentligen menade till att gå till andra saker, så som underhåll och uppdatering av teknik, berättar Clara. – Jag måste dock nämna att vi har en bra relation till näringslivet i Laxå och stöttning därifrån. Jag hoppas att publiken hittar tillbaka till oss när vi väl kommer igång igen.

Fördelade extra stödpengar För att hjälpa till att hålla biograferna flytande i hela landet fick Svenska Filminstitutet i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket. Filminstitutets medel syftade i första hand till att stötta de visningsarrangörer som drabbats av intäktsbortfall eller tvingats ställa in och ned sina verksamheter, berättade man i ett pressmeddelande 24 april. – Jag vill understryka vikten av regeringens satsning. Den är bokstavligen livsviktig för biografbranschen. Vårt mål nu är att få ut medlen så fort som möjligt, kommenterade Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, i samma pressmeddelande. Både Askersunds, Hallsbergs, Kumlas och Laxås biografer har sökt bidrag från detta stödpaket vars utdelning skedde i mitten på maj. Bio Folkan i Kumla fick högst bidrag med 20 146 kr, följt av Laxå Bio med 11 155 kr, Askersunds bio med 7 375 kr och Hallsbergs med 4 529 kr. Det är alltså inga stora summor vi snackar här, även om det är ett välkommet bidrag hursom.

Vill se besökarna åter Mikael Andersson hoppas på stöd från besökarna när verksamheten drar igång igen. – Jag är lite rädd för det här med streaming, att folk kanske tycker det är bekvämt att sitta hemma i soffan och titta på filmpremiären istället för att gå på bio. Man vet ju inte. Men min förhoppning är att folk börjar gå på visningar igen när det är möjligt. Det är det bästa stödet vi kan få. ◼


12

Sydnärkenytt • # 4 2020

BAKSTUGAN TIVEDEN

Kaffeservering, försäljning av mat och kaffebröd. Serverar raggmunk och pyttipanna varje dag. Smörgåstårtor och catering på beställning.

ÖPPETTIDER 2020 Angelica Rudin Johansson, och Göran Johansson i Pålsboda Goifs styrelse. Foto: Henrik Östensson

Idrottsföreningen som servar samhället med ideellt arbete Coronapandemin har ställt till tillvaron även för idrottsföreningarna, – Det är klart att vi oroar oss för ekonomin i vår förening. Kommunen har minskat ner driftbidragen, samtidigt har corona gjort att vi har svårt att göra några av de aktiviteter vi brukar tjäna pengar på, säger Göran Johansson, styrelseledamot i Pålsboda GOIF. TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

– För ett par år sedan fick vi reda på att Hallsbergs kommun successivt skulle trappa ner stödet vi fått för arbetskostnader här på vår anläggning berättar Göran. Planen var att stödet helt skulle vara borta på fyra år. Skötseln på en idrottsplats, med underhåll, gräsklippning och så vidare, kostar stora pengar. – Man började nedtrappningen genom att klippa bort 25 procent av driftsbidraget för två år sedan. Det innebar att vi redan då började lägga saker som borde göras på is i väntan på att hitta annan finansiering. Vi väntade oss att man skulle ta bort ytterligare 25 procent förra året, som man sagt. Men då blev det samma stöd som året innan. Något besked om huruvida man fryst neddragningen har dock inte föreningen fått. – Kanske har man lyssnat på våra protester. Vårt problem är att vi som enda klubb i kommunen äger vår anläggning. Jag kan möjligen ha förståelse för kommunen inte anser att man ska lägga skattepengar på att sköta vår idrottsplats. Samtidigt är beslutet orimligt.

Skolan använder idrottsplatsen Det är nämligen så att allmänheten och skolan i Pålsboda är de som nyttjar anläggningen mest. – Det är inget vi har problem med. Men det är helt orimligt att vi med sponsorpengar, medlemsavgifter och ideellt arbete ska finansiera skolverksamhet och tillhandahålla rekreationsytor för allmänheten. Ta hockeyrinken som exempel. Där får vi stoppa in pengar i driften för att det ska gå runt, trots att vi inte har någon verksamhet där. Den använder bara skolan och allmänheten. Det såg till

och med rektorn på skolan här som lite tokigt och hjälper numera till med plogning av planen och vägen från skolan till idrottsplatsen.. Planerna på minskat stöd för arbetskostnader oroar givetvis extra i Coronatider. – De klubbaktiviteter där vi kan tjäna pengar är i princip alla inställda, berätta Angelica Rudin Johansson, också med i styrelsen. Alla matcher för A-laget är inställda. Ungdomslagen spelar och tränar, men utan publik och föräldrar som tittar på. – Det vi kunde dra in lite pengar på under ungdomsmatcherna var kiosken. Det blir inget nu.

Inga parkfester En annan inkomstkälla har varit de parkfester Idrottsföreningen ordnar i Pålsboda folkets park – Vi har lärt oss under årens lopp vad folk vill ha för att komma. Det blir inga stora överskott, men lite pengar brukar vi tjäna, det brukar bli en hel del folk på festerna. En tradition i Pålsboda, säger Göran. Bland annat har artisten Brolle spelat på några av parkfesterna. Som det ser ut just nu kommer inte parkfesterna gå att genomföra. – Sedan måste vi också framhålla våra fantastiska sponsorer. En inte oväsentlig del av verksamheten hålls igång med deras stöd. Men även där känner vi oro. VI har inte fått några sådana indikationer än, men om föret tappar stora delar av sin omsättning, vilket jag vet att flera sponsorer gjort, kanske de måstre spara in på sponsring. Men det finns ljusa tecken? – Absolut. Vi har 34 anmälda barn till sommarens fotbollsskola. Den planerar vi att genomföra, berättar Angelica. – Det är roligt med så många anmälda. Det är ju nya ungdomar som är framtiden.

Bra med sommarjobbare Göran framhåller också en sak som han menar att kommunen gör bra. – Kommunen betalar ju sommarjobb för ungdomar. Det är en väldigt bra resurs för föreningen som verkligen underlättar arbetet sommartid. Trots att det finns en oro för ekonomin är det en sak klubben håller hårt på. – Ja, trots att det ibland är tufft ekonomiskt har vi förhållande låga avgifter, både för att vara medlem och på våra aktivitete. I jämförelse med andra klubbar lägger vi kanske lägst i länet. Det är viktigt. Dålig ekonomi ska inte avgöra om man ska få vara med. Vi tar exempelvis bara 100 kronor per barn för att få vara med i fotbollsskola.

6 juli - 23 augusti Ons-lör 12:00-18:00 & Sön-Mån 12:00-16:00 Tisdagar stängt 2 maj-4 juli samt 5-13 septemeber Lör-sön 12:00-16:00

Sävsjöfallet 7 695 96 Tived Gunnar: 070-647 30 64 www.bakstugan.eu

Sigyn: 070-692 07 35 info@bakstugan.eu

Boende: www.kolarkojorna.bakstugan.eu

Insektskit Bli av med irriterande insektsrester!

Viktigt att folk engagerar sig Göran och Angelica påminner också att det just nu är extra viktigt att föräldrar till ungdomar engagerar sig i föreningen och deltar i det ideella arbetet. – Många förstår inte att allt en förening gör bygger på ideellt engagemang och arbete. Att vi gör det här oavlönat. Just nu är engagemanget viktigare än kanske någonsin, avslutar Göran.

Sköllersta IF ger liknande bild Jan Engman, ordförande för Sköllersta IF ger en liknande bild. – Även här har kommunen trappat ner stödet. Vi har ju alla kostnader för gräsklippning, underhåll, gödsling av gräsmattor och liknande. Men de arrangemang, aktiviteter där vi dragit in pengar till verksamheten är ju inställda. Det gäller bland annat Pålsbomarken, och midsommarfirandet i Gällersta Forngård. Vi kanske också tappar medlemsavgifter om medlemmarna börjar bli arbetslösa i stor utsträckning. Då måste man ofta prioritera engagemang och utgifter. Även klubbens största arrangemang. Lilla Lithellscupen, som brukar locka 60 lag och en bra bit över 1000 personer, blev inställt. Cupen brukar gå i slutet av maj. ◼

Erbjudandet gäller t om 2020-08-31

Välkommen till AD Butik Kumla John Norlanders gata 13 692 31 KUMLA Måndag - Fredag Lördag Sön - och helgdagar

07:30 - 18:00 09:00 - 13:00 Stängt

Tel: 019-57 84 80 Email: kumla@adbildelar.se

Älska varje mil


Sydnärkenytt • # 4 2020

13 13


14

Sydnärkenytt • # 4 2020

I Kumla får utsatta sköldpaddor ett hem Sköldpaddan är inte vårt vanligaste husdjur. Men hos Agneta Andersson på Mossbanegatan i Kumla är den det. Agneta har specialiserat sig på att ta hand om sköldpaddor som inte skötts om så bra tidigare. TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Agneta Andersson fick sin första sköldpadda av sina föräldrar när hon fyllde nio år på 1960talet. Hon levde med den en lång tid innan den plötsligt försvann. – Den lyckades försvinna från sin inhägnad, många år senare hittade vi dess skal en bit bort. Förmodligen hade den frusit ihjäl. Det var verkligen sorgligt då det var mitt första djur, säger Agneta.

Kunskap krävs för skötsel Det har blivit många olika sorters djur som Agneta haft i sin ägo sedan dess. Allt från hundar, katter, får, höns och fiskar. Men för tio år

FAKTA - Experiment har visat att de har en god känsla för tid, solens position, de magnetiska linjerna på jorden, och för landmärken. - Det uppskattas finnas 260 nu levande arter varav cirka 200 kan dra in sitt huvud i skalet. - Sköldpaddan har inga tänder. De har istället väldigt kraftiga och starka käkar. Detta gör att deras mun kallas för näbb. - Sköldpaddor har en relativt liten mage som inte tänjer sig nämnvärt. Detta gör att de äter ofta och små portioner istället för mycket under få tillfällen. - Sköldpaddorna har ögonen på sidan av huvudet. Detta gör att sköldpaddor har cirka 300 graders synfält. Nackdelen med att ögonen sitter placerade på sidan av huvudet är att de inte kan se vad som händer precis framför näbben på dem. - Luktsinnet är väldigt viktigt. Sköldpaddan har en extremt känslig näbb och kan orientera sig med hjälp av lukter. Blinda sköldpaddor kan till exempel hitta mat med hjälp av det. - Berömda sköldpaddor i populärkultur är Skalman i Bamse och Teenage Mutant Ninja Turtles.

sedan gjorde sköldpaddan comeback i hennes liv. – Jag såg en annons på Blocket om två sköldpaddor som inte hade blivit så väl omhändertagna, två systrar. Så jag åkte till Borlänge och hämtade dem, fastslår Agneta. Sedan dess har det blivit ytterligare fyra så hon har nu sex sköldpaddor i sin ägo som strövar runt fritt i sin egen lilla trädgård. De har alla egna namn, Athena, Maja, Molly, Laban, Benjamin och Elvira. Alla utom en har varit på gränsen till misskötta. Med största sannolikhet beroende på att tidigare ägare inte haft tillräcklig kunskap om vad som krävs för att sköta om en sköldpadda på bästa sätt. – Flera hade skaffat till sina barn, och sen inte varit införstådda med hur man tar hand om dem. De hade till exempel inte fått den mat de skulle ha eller vistats i det ljus som de behöver.

Agneta Andersson har gillat sköldpaddor sedan hon var liten

Kattmat inte längre på menyn Alla de sköldpaddor som Agneta äger är grekiska landsköldpaddor. Den grekiska landsköldpaddan är den vanligaste arten som finns till försäljning i Sverige. I det fria lever den fritt i länderna kring Medelhavet. Förr fanns tron att den grekiska landsköldpaddan gillade att äta allt möjligt, exempelvis kattmat. Men idag är kunskapen större. Deras naturliga föda är växter och grönska som maskrosor och klöver. Mineraler och kalk är viktigt också. – Inget kött här inte, de är vegetarianer. De kan få lite vattenmelon när det är varmt också. Vad är det du gillar med sköldpaddor egentli‐ gen? – De är ganska sociala, även om många inte tror det. Ibland vill de bli klappade och sträcker då upp huvudet, och de kommer fram direkt när man har mat med sig. Man ser också att de följer varandra, det märks att det är flockdjur. De trivs inte att vara ensamma så man ska helst skaffa minst två. Agnetas sex sköldpaddor är mellan åtta till 20 år. Det är ett djur som kan bli väldigt gammalt, äldre än människor. Även om just arten Agneta har sällan blir det, men det är vanligt att de grekiska landsköldpaddorna blir över 50 år.

Brukar hjälpa varandra upp Är det dyrt att ha sköldpaddor? – Det kan jag inte påstå. På vintern brukar

Att sköta sköldpddor kräver en del kunskap

jag köpa ett särskilt foder till dem när de är inomhus. Men på sommaren finns det hur mycket som helst mat från naturen att ta av. Det som kan kosta lite när de är inne är UV-lampor till ljuset, men det är inte mycket. När sover de som mest, och på vilket sätt? – På hösten och vintern kan de gräva ner sig i flera månader och gå i ide. Det är inte ovanligt att någon sover i tre månader. Till våren och sommaren har de mer normala sömnrutiner, likt oss människor. De knallar in i sitt hus och lägger sig på kvällen och kommer upp på morgonen.

Välkommen in i vår nya fräscha butik! Testa vår mjukglass & drömshake

Kan de bli irriterade på dig? – Nej, de är väldigt snälla. Det är att de möjligen råkar bita en i handen av misstag om man matar dem för de inte har någon vidare syn. De hjälper varandra ibland har jag förstått, på vilket sätt? – Ibland kan någon välta och hamna på rygg och då ha svårt att komma upp. Men då brukar en annan sköldpadda gå dit och hjälpa till så de kommer runt igen. Det är ganska fascinerande att se, avslutar Agneta Andersson. ◼

Erbjudande Köp vår bästa biltvätt och få fälgtvätt för 69:- (ord. pris 129:- ) Mikrofiberduk på köpet! *Gäller så långt lagret räcket & mot uppvisande av kupong

Erbjudande 50% rabatt på valfri matmeny

Norra Storgatan Pålsboda Tel: 0582-40 400

*Gäller mot uppvisande av kupong


ar Vi h

helh

Midsommarfiranden ställs in Flertalet större midsommarfiranden i Sydnärkenytts område är inställda. Åmmebergs och Zinkgruvans traditionella midsommarfirande på Björkvallen är inställt. Det är också Sköllersta hembygdsförenings firande vid hembygdsgården i Åkerby. Boo Egendom som brukar ordna midsommarfirande i anslutning till Boo slott, med efterföljande kaffe vid hembygdsgården, ställer också in. Röda korsets firande vid Lerbäcks hembygdsgård är även det inställt.

Lerbäck provar distansmarknad Lerbäcksmarken tillhör ju de arrangemang som är inställda till följd av Coronapandemin. Lerbäcksmark. På Marknadens hemsida meddelar man nu att man kommer försöka sig på en ny satsning, ett slags konstrunda, fast för marknadsknallar. På marknadsdagen den fjärde juli kommer man istället att ordna marknad på helt nytt sätt. De knallar som vill ta emot besökare ”hemmavid” gör fina marknadserbjudanden, och besökarna får efter eget tycke och smak göra en trivsam rundtur i trakten denna dag. Det blir kaffeservering dessutom lovar man att foodtrucken från Krogen som inte finns i Närkesberg kommer finnas efter vägen. Karta och mer information kommer närmare den fjärde juli. Det handlar givetvis om de knallar som finns i grannskapet.

Sydnärkenytt • # 4 2020

! ge n n i n ös e ts l

Bergvärme Badrumsrenovering Service av alla värmeslag och märken Övriga VVS-arbeten Vi är auktoriserad serviceombud samt installatör för Nibe villa- och fastighetsvärme!

Välkommen till en riktig Färg-, Tapet- och Byggnadsvårdsbutik

Askersunds Färghandel Väderkvarnsgatan 18 • Askersund 0583-123 00 • wisionshuset.se

A RAMiS PIZZERIA

Kvarngatan 22

PIZZA

KEBAB

019-58 33 18

SALLAD

Snabbt och gott - m ycket för pengarna! Sörbyvägen 3, Kumla Tel. 019-58 21 30

15 15


16

Sydnärkenytt • # 4 2020

Björn Palmqvist minns Norrmalmstorgdramat. Foto: Weine Ahlstrand

Normalmstorgsdramat fasciner – Björn från Askersund såg kolleg Askersundaren Björn Palmqvist var högst delaktig i ett av Sveriges mest kända kriminalfall genom tiderna. Norrmalmstorgsdramat fascinerade en hel värld och Palmqvist befann sig i stridens hetta från första stund. TEXT

ANDERS BJÖRK

Askersundaren Björn Palmqvist var högst delaktig i ett av Sveriges mest kända kriminalfall genom tiderna. Norrmalmstorgsdramat fascinerade en hel värld och Palmqvist befann sig i stridens hetta från första stund. Klockan är 10:02 när larmet går ut som talar om ett pågående bankrån på Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Björn Palmqvist jobbade som polis i området och var på plats efter bara några minuter.

Fick börja som polis i förtid Det är den 23 augusti 1973 och Palmqvist är endast 21 år. Han gör sitt första tjänstgöringsår som riktig polis, efter att ha fått lämna polisutbildningen i förtid. – Utbildningen var tio månader plus två praktikår. Men det var för få anställda poliser under denna tid så jag kom ut i yttre tjänst i förtid, berättar Björn Palmqvist. När Palmqvist och kollegan färdas i polisbilen mot banken flödar adrenalinet. Samtidigt finns vetskapen att det ofta går ut falska larm gällande bankrån. – Början av 70-talet var en guld-era för bankrånare, det var väldigt mycket bankrån. Men det som det var ännu mer av var falska larm. Det gick överfallslarm stup i ett från

banker där personal tryckt på knappen av misstag, så man visste inte vad som väntade. När Björn Palmqvist anländer till Norrmalmstorg är han bland de första poliserna på plats. Han hoppar ur fordonet, som parkeras alldeles intill banklokalen, och hukar sig bakom det när han hör skottlossning inifrån byggnaden. Alla tvivel om huruvida det är ett skarpt läge skingras omgående.

Smyger in bakvägen i banken Kort därefter får Palmqvist ögonkontakt med en person som står intill fasaden vid en dörr till byggnaden och vinkar åt poliserna att komma, och han springer dit. – Ihop med två civilklädda poliser som också kommit dit får vi info om att vi kan gå in genom den här porten och upp för en trappa för att nå en gång som tillhör bankens övervåning, och därifrån går en trappa ner som leder direkt in i banken, förklarar Palmqvist. Trion tar sig in i byggnaden den angivna vägen. Fortfarande finns ingen annan info än att det är ett bankrån där det skjutits inne i lokalen och att allt tyder på att gärningspersonen är kvar på platsen. – En av poliserna hette Ingemar Warpefelt, han hade varit med länge och vi bestämde att han skulle gå i front. Han hade inget tjänste-

vapen med sig in och fick då låna mitt, säger Palmqvist.

Kollegan blir skjuten med k-pist Ingemar Warpefelt smyger sig ner för trappen tillsammans med Björn Palmqvist snett bakom. När de når trappens ände tittar Warpefelt fram för att se vad som pågår. Han får då syn på en beväpnad man och beslutar sig för att höja pistolen mot gärningspersonen. – Jag minns inte om han skriker något till gärningspersonen eller inte, i samma ögonblick smäller det alla fall av en salva från en k-pist i riktning mot oss. Warpefelt ramlar ihop i trappen och skriker att han blivit träffad och släpper vapnet. Warpefelt har blivit skjuten genom handen men klarar sig undan med handskador. Värre kunde det gått för Björn Palmqvist som är ytterst nära att bli träffad i huvudet, men han klarar sig med en hårsmån. Ingemar Warpefelt får hjälp av den tredje polisen som är med att dra sig tillbaka ut med sin skada. Björn Palmqvist då? Han blir kvar, ensam längst upp i trappen. – Då kan jag lova dig att där kändes väntan lång fast det kanske inte var så lång tid. Jag var skiträdd, och beredd att skjuta om gärningspersonen skulle komma runt hörnet.

Kräver att få dit Clark Olofsson Samtidigt utanför har betydligt fler poliser anlänt och nu spärrat av hela Norrmalmstorg. Björn Palmqvist får snart sällskap av en civilklädd polis vid namn Morgan Rylander som

säger att man måste ta reda på vad personen med k-pist i banken är ute efter egentligen. Morgan Rylander ger sig tillkänna och säger att han bara vill prata. Den skjutglade våldsverkaren går med på detta, han går under namnet Janne Olsson och ställer tuffa krav. Janne Olsson vill ha med sig pengar från banken, en snabb bil parkerad utanför och dessutom kräver han att få dit den ökände Clark Olofsson. Vid denna tidpunkt är förmodligen Clark Olofsson landets mest fruktade brottsling. Clark och Janne Olsson har tidigare spenderat tid ihop i fängelset, Janne Olsson har därefter avvikit från en permission medan Clark Olofsson sitter inlåst i Norrköping. Det är nånstans här, efter att Morgan Rylander gått ner och känt Janne Olsson på pulsen, som dramat lugnar ner sig för Björn Palmqvists del. Han blir förvisso kvar vid Norrmalmstorg, större delen av tiden inne banken, ända till morgonen efter, men inte personligen inblandad i någon mer dramatik.

Begreppet “Stockholmssyndromet” Det är ett drama som engagerar och följs av stora delar av världen. Kriminalvården vill inte släppa Clark Olofsson till banken, men det blir så ändå, ett beslut som den svenska regeringen är inblandad i. Polisens förhoppning är att Clark Olofsson ska gå in och hjälpa till att få slut på allt genom att medla. Men detta visar sig vara önsketänkande. Clark Olofsson lierar sig istället med Janne Olsson och de får även på sätt och vis gisslan,


Sydnärkenytt • # 4 2020

17 17

Tel. 073-999 55 11 www.acwredovisning.se

Vi hjälper våra kunder med redovisning, bokföring, bokslut, lön och skatter. Välkommen! Minuterna efter skottlossningen. Ur Aftonbladet.

rade en hel värld gan bli skjuten tre kvinnor och en man, på sin sida! Detta visar sig på flera olika sätt. En av kvinnorna ur gisslan har chans att lämna banken efter att varit på toaletten, men väljer att gå tillbaka. Gisslan turas dessutom om att hålla vakt mot inkräktare och försvarar Clark och Janne när allt är över. Den märkliga utvecklingen får namnet “Stockholmssyndromet”. Det ska komma att kännetecknas som ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer, eller personer som är fångar mot sin vilja, utvecklar en relation till kidnapparen och tar parti för förövaren mot polisen.

Blir inlåsta i valvet Jannes Olssons krav på att få dit Clark Olofsson tillgodoses, men inte kravet att få lämna banken och efter ett par dagar lyckas polisen låsa in alla i ett bankvalv. Där inne blir de sittande i fyra dagar. När polisen borrar hål uppifrån för att kunna titta in med kamera så skjuter Janne Olsson och skottskadar en andra polis. Men sex dagar efter att allt tagit sin början får dramat sin upplösning när polisen släpper in gas i bankvalvet och får bekräftelse inifrån att man ger upp, varefter polisen går in med gasmasker och dragna vapen. Janne Olsson döms till tio års fängelse medan Clark Olofsson slipper extra straff då han hävdar att han försökte skydda gisslan. – Det är klart att jag insåg redan då att det var en stor grej. Men samtidigt reflekterade jag inte så mycket över det. Det blev en klapp på

axeln och sen fick man gå vidare, säger Björn Palmqvist. Han fortsatte att jobba som polis i Stockholm och Huddinge innan han i slutet av 1970-talet flyttade till Örebro för att fortsätta inom yrket. Björn trivdes dock inte på samma sätt i Närke.

Slutade som polis och blev journalist – Jag var från storstads- och Huddingetiden van med att bara få arbeta med brott, det fanns inte tid över till annat. Sen kom jag till Örebro och ledningen och organisationen där verkade ha en annan inställning till hur brottsbekämpning skulle prioriterasoch bedrivas, konstaterar han. Björn började vid sidan av polisjobbet skriva artiklar till Länsposten och till slut tog han steget och sa upp sig som polis, efter tio år i Örebro, för att börja jobba heltid som lokaljournalist. Först på Länsposten, sedan Nerikes Allehanda. – När jag fick en fast tjänst som lokalredaktör i Askersund flyttade jag hit och här bor jag än idag, säger Björn Palmqvist och tittar ut mot grönskan och vattnet utanför Sjöängen där vi träffas. I Askersund och Sydnärke har Björn byggt upp ett stort kontaktnät, till stor del beroende på att han är engagerad i flera föreningar. Många är de därifrån som velat höra hans berättelse om ett av Sveriges mest kända kriminalfall genom tiderna, Norrmalmstorgsdramat. Det har gått snart 50 år, men Björn Palmqvist minns det mesta som igår. ◼


18

Sydnärkenytt • # 4 2020

Hembygdens historia knyts ihop med Bygdeband Under våren uppdaterade Sveriges hembygdsförbund sin webbplats. En nyhet blev att alla hembygdsföreningarns webbplatser, i hela Sverige, hamnade under en och samma portal. En annan nyhet är att databasen Bygdeband hamnade under hembygdsförbundet portal. En av föreningarna som jobbat mest med bygdeband är Boo Hembygdsförening. TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

På bygdeband finns landets hembygdshistoria sökbar med bilder och information. Det kan exempelvis vara platser, personer och kanske framför allt, personer kopplade till platser. – Det är en fantastiskt källa till historia. Man kan exempelvis sitta borta i USA, ha namnet på en plats som man kanske haft släkt på. På bygdeband kan man få fram vilka som bott på platsen, hur det sett ut och var husen låg, berättar Lennart Östman, Boo hembygdsförening, en av alla som arbetar med bygdeband runt om i landet. Sökfunktionen är uppdelad i län, kommuner och distrikt och även socknar och församlingar. Mer än 400 000 platser finns innlagda.

Inventering och dokumentaton – Bakom bygdeband finns givetvis det gigantiska arbetet med att inventera och och dokumentera vår hembygd och dess historia. Runt om i landet har hembygdsföreningar, med helt ideellt arbete, dokumenterat och tecknat ner bygdehistorien. – Här i Boo började det som studiecirklar under ledning av Kennert Allansson, det var 2008. Allt inventerades. Torp, gårdar, hus, vägar, vattendrag, minnesstenar. Ibland ställen som försvunnit, som bara består av en grund, eller resterna av en skorsten. – Vi tog fram information om vilka som bott på platserna, vad de gjort, vilka vi var.

Stort arbete Gamla kyrkböcker, död-böcker, husförhörslängder och liknande var källor till kunskap. Men viktigast var kanske all muntlig kunskap. Folket i bygden och cirkeldeltagarna egna minnen.

Boo har en magnifik hembygdsgård, lite som Parthenon

Lite var det ju frågan om en kamp på tiden. – Det gällde ju att hinna prata med dessa människor innan de går bort minnena därmed försvinner. Anekdoterna, de vardagliga historierna, är kanske det mest spännande. Kennerth Allansson sitter på många berättelser själv, Inge Flodin som gått bort kunde också oerhört mycket om historien Studiecirklarna där man forskade och mindes bygdens historia pågick i sex år. Resultatet blev mängder med anteckningar. Och en hel del gamla bilder vi kunde rota fram. – Nästa steg blev att åka runt till platserna och titta på plats. Vi har också satt upp skyltar på många platser, de där det bott folk, torpen, arrendegårdarna. Där står vilka de första och sista brukarna var.

Gjorts tillgägligt digitalt Det är all den här dokumentationen som nu tillgängliggjorts på Bygdeband. Boo är kanske den hembygdsförening i Sydnärkenytts område som lagt in allra Bygdeband.

– Vi är tre eldsjälar som ägnar oss åt att successivt lägga all vår dokumentation så den blir tillgänglig för sökning. Över 1200 platser i Boo socken har vi lagt in. – Vi är inte klara, arbete pågår successivt. Det tar lite tid att lägga in dokumentationen i bygdeband. Men det är ju dokumentationen av historien som varit det stora hästjobbet. Vi är tre personer som arbetar med bygdeband just nu. Den digitalt tillgängliga historien är kanske viktigare än någonsin, när många är isolerade, avslutar Lennart Östman. Hur mycket från var socken, eller plats, som finns inlagt i bygdeband varierar mycket från ort till ort. På vissa platser finns rätt lite inlagt, på andra håll tusentals poster. Jag, som själv har förfäder från Boo söker på platsen Döbacka, där min mormor växte upp. Man kan bland annat läsa att gården fanns redan på 1500-talet. Från 1763 finns alla som bott på gården dokumenterade. Några bilder på folk som bott på Döbacka finns också. ◼

Lennart Östman är en av de som jobbar med bygdeband


Sydnärkenytt • # 4 2020

19 19

Delikatesser från Frankrike, Italien och England! Franska dukar och keramik!

Hamnmagasinet

Hamnmagasinet

Se våra öppettider på www.madamenature.se Norströmsgatan 1, Hamnmagasinet, Askersund • 070-231 99 59

SOMMAR I SKÖLLERSTA FÖRSAMLING ”Vi ställer inte in – vi ställer om”

SOMMARANDAKTER I SKÖLLERSTA KYRKA

Musik i SOMMARKVÄLL

FYRA ONSDAGAR KL 14.00 8/7, 15/7, 22/7, 29/7.

SVENNEVADS KYRKA Söndag 28 juni kl 18.00 Matilda Lundström sång och Daniel Jarl piano

SVENNEVADS KYRKA Söndag 5 juli kl 18.00 Andreas Gyllander sång och Erik Oldberg piano

Enkelt kaffe i eller utanför kyrkan.

Sommarmusikfinal SVENNEVADS KYRKA Söndag 16 aug kl 18.00 Magnus Segendorff sång / gitarr Peter Burell Piano / Dragspel

Jag hjälper dig med ALLT i din trädgård! Plattläggning Murbygge Ogräsrensning

Välkommen till oss i sommar

Häckklippning SKÖLLERSTA FÖRSAMLING

Se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/skollerstaforsamling

CULLBRANDS BYGG AB 070-5935546 patrik@cullbrandsbygg.se

Utnyttja ROT-avdraget

30%

av arbetskostnaden!

Nybyggnation Renovering Om- och tillbyggnad Tak-, fasad- och fönsterbyten Altaner och uteplatser Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta

070-308 00 01

Gräsklippning ... och mycket mer!

daniel@zaxinsentrepenad.se


20

Sydnärkenytt • # 4 2020

Små hästar och roliga fris i vår närmsta djurpark

Emuer gillar att springa ikapp

Vill du veta vad en Degu är? Eller rentav springa ikapp med en emu, då ska du bege dig till den enda djurparken i Sydnärkenytts område, Hallagården. TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Det hela började i 2014. Gunilla Larsholt och maken Johan Molin sökte då tillstånd för att få visa djur. – Vi hade ägnat oss åt djur hela livet. Jag har länge hållit på med hästar och angorakaniner, för ullen. Jag spinner, gör kläder och håller kurser. – Vi ville ha något mer här på gården och eftersom vi ville visa djur var vi tvungna att ha tillstånd och då kunde vi lika gärna öppna djurpark. Vi har sedan tidigare bland annat

Familjens hund är med i djurparken

Ankorna är ett givet inslag

Café, Bed & Breakfeast och en utställningshall som vi hyr ut till konstnärer. Vi insåg att vi kunde börja visa våra djur för folk. Att träffa och titta på djur är en upplevelse om man inte lever med djur. Det blev till att börja söka tillstånd.

Öppnade 2014 – Juni 2014 kunde vi öppna Hallagårdens djurpark, då hade vi bara djur på en hektar. Från början var det ankor, gäss, minigrisar, får, angorakaniner och angoragetter. Sedan dess har verksamheten växt. Vi har röjt, grävt och byggt hägn. I dag har vi drygt

åtta hektar med olika hägn, fållor, och en hel massa djur.

Strutssläktingar Minigrisarna, med suggan So-Ellen i spetsen finns kvar, liksom ankor, får och gäss. Men nu finns det minihästar, getter, alpackor, kameler. lamadjur, jakar, olika sorters får, angorakaniner och renar. Inomhus fins degu, ett slags gnagare och ett slags marsvin som ser ut som pyttesmå flodhästar. Koikarpar finns också. Det kanske mest udda inslaget finner man i ett hörn av parken, ett par emu. Och då pratar vi inte om europeiska monetära unionen utan ett par släktingar till strutsen, lite mindre än strutsar, men utan vingar. Benen är precis som hos strutsen, mycket kraftiga.

Enligt Gunilla kan de leverera veritabla hästsparkar. – Ibland, när vi har barngrupper som har riktigt mycket energi och spring i benen, brukar jag uppmana dem att springa längs gången bredvid emuerna. Då springer fåglarna jämsides med barnen till deras glädje.

Inte så spottig Gunilla hävdar också att lamor inte alls, som ryktet säger, spottar. – De måste, känna sig hotade för att de ska spotta, säger Gunilla och klappar en svart lama som trär fram huvudet när vi passerar. Att driva djurpark är inte riktigt som att hålla djur på en gård. Man behöver tillstånd dels för att visa djur. Men sedan behöver varje djur


Sydnärkenytt • # 4 2020 Allpackorna är veritabla publikmagneter med sina roliga frisyrer

Minigrisen So-Ellen är en instutition på Hallagårdens djurpark

syrer

Gunilla menar att lamor inte spottar, mer än om de blir retade

olika tillstånd. – Alla djur har olika behov och behöver olika ytor. Vi har sådana djur som kan vara ute året runt. Givetvis med tillgång till torra, vindskyddade utrymmen, torr halm och liknande. Vi tror att djur mår bäst av det, säger Gunilla. Hallagården slog upp sina portar Kristi Himmelsfärdsdagen.

Restriktioner – Det här är ju ute och vi kan styra lite. Så länge det inte kommer nya restriktioner på grund av smittan kan vi hålla öppet i sommar. Till denna säsong har vi skaffat en karusell och ett litet tåg för barnen. Vi kommer köra den med vissa restriktioner. Hallagården och de andra gårdarna runt

Gunilla Larsholt med en av sina minihästar. Hästen är alltså fullvuxen.

djurparken erbjuder en speciell kulturmiljö, där de gamla husen bitvis står kvar i den gamla bystrukturen. På själva Hallagården finns också ett kafé, museum, butik, utställningshall, med mera. Det skulle spelats teater på Hallagården även den här sommaren. Efter två år av succéer med Katitzi och Flickan i fönstret blir årets uppsättning Pip Larssons kastrullresa baserad på Edith Unnerstads bok med samma namn. Nu blir föreställningen uppskjuten till augusti. Det är Amatörteaterföreningar i samverkan, med Gunilla Pihlblad från Fjugesta i spetsen som sätter uppföreställningarna på Hallagården. ◼

Ankor och gäss har en egen damm på området.

21 21


22

Sydnärkenytt • # 4 2020


23 Sydnärkenytt • # 4 2020 23


24

Sydnärkenytt • # 4 2020

Här finns plats för både filmvisning och sagostund. Projektorn är fäst i taket, liksom filmduken.

Nya biblioteksbussen en succé I början på mars levererades Kumlas nya bokbuss, eller biblioteksbussen som den faktiskt numera kallas. Sedan dess har man hunnit bo in sig i det sprillans nya fordonet som nu rullar kommunen runt. TEXT & FOTO

SANDRA WALLIN

När Sydnärkenytt hälsar på i biblioteksbussen står man uppställd utanför Kumlaby skola, där en strid ström av elever från olika klasser kommer för att lämna tillbaka böcker inför sommarlovet. Tomas Borg, kulturintendent och bibliotikarie, är föraren som just denna dag rattar bussen. – Det som tog tid för oss att göra var att flytta över alla böcker från den gamla bussen och det skedde under påsken. Oturligt nog var jag sjuk då, så mina kollega Sofia Björnfot var den som skötte grovjobbet, förklarar Tomas.

Mer moderniteter I den nya biblioteksbussen har man mindre yta för böcker men desto mer moderna finesser som tidigare har saknats. I taket hänger en projektor och en filmduk som för med sig möjligheten att kunna visa film. Dessutom har bussen en smidig handikapphiss som gör det lätt även för rörelsehindrade att ta del av de tjänster biblioteksbussen erbjuder. – Den är smidig att köra också eftersom den är automatväxlad och släpper inte alls ut lika mycket föroreningar som den gamla bussen. Sen är det bra att hyllorna med böcker här går att flytta på hjul, vilket gör det enkelt för oss att byta böcker, berättar Tomas och pekar även ut att den nya bussen har möjlighet för bokskyltning och ett bättre utrymme för tidningar och ljudböcker. Låna och lämna tillbaka kan man göra via självservice, på plats finns nämligen ett höjoch sänkbart bord med en sensor som registrerar böckerna - samma typ av tjänst som även finns på det stora biblioteket. Eller så kan man ta hjälp av bibliotekarierna om osäkerheten slår till. I utbudet finns lite av varje, både för stora och små.

kallas biblioteksbussen, och det har att göra med att man vill utöka möjligheterna för bussen. Den erbjuder inte bara böcker utan även andra typer av arrangemang. – Vi ville att den skulle ha samma typ av utbud som vi erbjuder på biblioteket. Det vill säga att man ska kunna åka ut med bussen för att till exempel ha sagostund med högläsning, små konserter eller teaterföreställlningar. Det blir mer tillgängligt för alla då, en del kan ju kanske inte ta sig till biblioteket för att ta del av våra aktiviteter där, då kommer vi till dom istället, menar Tomas. Den nya bussen fungerar också fint i reklamsyfte, med tjusiga illustrationer som bär Kumla kommuns färger och lyfter fram några av de sevärdheter som är förknippade med kommunen.

– Vi har också diskuterat att den kanske kan fungera som valstuga vid nästa val, det tror vi skulle funka väldigt bra. Och så är tanken att vi ska kunna erbjuda digital hjälp till dom som behöver det, men det har vi inte hunnit köra igång än, säger Tomas.

Rutinerna under pandemin För tillfället löper biblioteksbussens turer på som vanligt, med resor till kommunens olika skolor och färder ut på landsbygden, men rutinerna ser lite annorlunda ut med tanke på covid-19. – Vi har begränsat antalet personer som får vara i bussen samtidigt. Fem stycken är gränsen, då är jag och min kollega inräknade i den siffran. Det är lite speciellt, särskilt för barnen som gärna vill hänga en stund i bussen eller sitta och läsa. Nu får man mindre tid på sig att kika runt och det blir ju så klart lite stressigare, kanske mest för dom mindre barnen som vill ta god tid på sig att välja böcker,

Vill utöka möjligheterna Nytt är också namnet på bussen, som idag

Tomas Borg med den nya biblioteksbussen. De snygga illustrationerna är gjorda av Mattias Käll.

konstaterar Tomas. Under sommaren kommer biblioteksbussen inte att synas lika ofta som under vinterhalvåret. Det beror så klart på att skolorna har sommarlov och eleverna njuter av ledigheten på hemmaplan. Men helt stannar inte verksamheten av. – Vi kommer, precis som förra året, stå vid Kumlasjön under två veckor i sommar. Då kan man komma dit och låna böcker eller pyssla och göra andra roliga saker, avslöjar Tomas. Planerna för hösten är också att rensa schemat helt under en viss dag i veckan. – Då ska man kunna kontakta oss och boka in ett särskilt besök. Kanske är det en förskola som vill att vi kommer ut och håller högläsning bara för dom eller liknande. Jag hoppas även att vi kan komma igång med dom andra aktiviteterna när det är säkert igen, avslutar Tomas. ◼


25 Sydnärkenytt • # 4 2020 25

Mer skärmtid - och mer naturtid KRÖNIKA

WEINE AHLSTRAND

Tänkte skriva en krönika utan att nämna pandemi eller covid-19. Som ni märker är det redan kört. NYLIGEN STÖTTE JAG ihop med en skolkompis

som jag inte sett på några år. Armbågshälsning och så rullade samtalet igång, lika lätt som i gamla tider. Men huvudämnet var förstås hur vi har det i coronatider. Det var mycket annat jag ville prata om och veta om kompisen, och troligen tänkte han det samma om mig. Men tyvärr var jag tvungen att rusa iväg eftersom några andra vänner väntade en bit bort. ”Gubbfika” var inbokad. När kaffekopparna var fyllda drog snacket igång. Gissa första ämnet? SÅ HÄR RULLAR DAGARNA på, på gott och

ont. Självklart mest på ont med tanke på alla människor som går bort eller som drabbas hårt av sjukdom. Och alla som blir arbetslösa eller på andra sätt drabbas ekonomiskt på grund av pandemin. Men bortom det kan man bli lite amatörfilosofisk om framtiden. Får vi en tryggare äldrevård efter coronan? Kommer vi att tvätta händerna som nu även om två år? Kommer vi att resa annorlunda även när coronaskam är ett glömt ord? Kommer vi att lära oss någonting som gör världen bättre? På en del håll har nedstängningen av fabriker gett synbara förbättringar i renare luft. Nu är förstås inte stängda fabriker en långsiktig lösning. Men kan de tillfälliga miljöförbättringarna under coronastoppet leda till satsningar på bättre och renare tekniker? NÄR JAG SKRIVER det här så sitter jag med

datorn i knäet och på tv:n visas någon slags komisk kortfilm. ”Minns du när gubben skar av sig fingrarna i skärmaskinen? Vilken dag var det?” ”Det var på skärtorsdagen.” Ja, det är sådana program man kan hamna i, i brist på att sportkanalerna ska ha något att visa. Men

tack för SVT-play och andra streamingtjänster för The Split, Sanditon, Bäckström, Sjölyckan, Superstar på hemmaplan och andra serier som kunnat avverkas i rask takt. Tv-tittandet och annan skärmtid har helt klart ökat för egen del. Och säkert för många andra. Samtidigt har det som kan ses som motsatsen ökat, ett nyupptäckt intresse för vad naturen kan erbjuda. På en del håll i landet är det så trångt i naturen att länsstyrelser uppmanar folk att försöka upptäcka mindre kända platser. När jag och hustrun en helgdag besökte ett av vårt läns mest kända naturplatser, Tivedens nationalpark, så var trångt en underdrift. Den väl tilltagna bilparkeringen var fylld av bilar och husbilar, liksom närliggande vägarnas dikeskanter. Det blev några hundratals extrasteg innan vi nådde själva vandringsleden. VÄL UTE I LEDEN var

stämningen god. ”Här är mer folk än i centrala Stockholm”, hojtade en halvbekant samtidigt som han tog en vid båge bort från stigen och ut i spenaten för att kunna mötas på behörigt avstånd. ”Som på en motortrafikled”, menade en okänd kvinna och körde om oss på höger sida. Men Tivedens natur har plats för många och efter hand blev vi mer och mer ensamma. Vi hade valt en längre vandring (lite skryt) runt sjön Stora Trehörningen. Närmare en mil lång och rejält kuperad (som 53 våningar enligt telefonappen som vet allt). Nu har vi fått blodad tand och bestämt oss för att beta av alla närliggande naturreservat. Det finns över trettio bara i Askersunds kommun. En del är redan avklarade. Så har vi inhandlat Askersunds orienteringsklubbs Naturpass och Cykelpass. Sammanlagt ska 50 kontroller runt om i kommunen stämplas innan mitten av september. JA, NU NÄRMAR jag mig slutet på krönikan som

inte skulle handla om coronan. Hur gick det? Käpprätt åt skogen.

Välkommen till oss!

Under sommaren kommer vi hålla öppet tisdagar och onsdagar. Håll utkik på våra sociala medier för mer information

Egastronomi Sillagatan 3 KUMLA

@egastronomi

www.egastronomi.se

0708-785763


26

Sydnärkenytt • # 4 2020

HYRA BUSS? Vart ni vill, när ni vill! Kontakta oss för offert!

070-521 99 50 Allt inom byggnation Monterar Sörbyvägen 4

019-57 81 57

www.kumladack.se

garageportar i samarbete med

Henrik Andersson

Tel: 019-24 06 06 info@letsgobybus.se www.letsgobybus.se

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser, Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux

Intresserad av att studera?

Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg eller vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu. Nu kan du söka till våra yrkesutbildningar som startar hösten 2020 inom följande områden:

•Byggutbildning med tolv yrkesutgångar 60 veckor •Barnskötare 40 veckor

•Bagare/Konditor 40 veckor •Butikssäljare 40 veckor •Kock 40 veckor

•Maskinförare 22 veckor •Målare 60 veckor •Lokalvård 17 veckor

•Vård och omsorgsutbildning 60 veckor

019-58 80 00 servicecenter@kumla.se www.kumla.se

•Serviceassistent •Yrkesförare godstransporter

Sista ansökningsdag till dessa utbildningar är den 12 juni 2020. Kontakta Komvux på din hemort så hjälper de dig med ansökan. För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom distanskurser och yrkesutbildningar.

Mer information Kontakta studievägledare Roger Källström, tel: 019-58 80 40 eller e-post: roger.kallstrom@kumla.se


27 Sydnärkenytt • # 4 2020 27


28

Sydnärkenytt • # 4 2020

ra r ba och beta Vi ar e bästanliga d ä med t miljöv n på mes ernative en! alt rknad ma

Vi utför takrenoveringar, fönsterbyten, om- och tillbyggnader m.m Hör av er för en kostnadsfri offert!

Vi finns tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00-17.00

Roger Olausson: 070-224 13 98 info@miljoisoleringorebro.se Vallgatan 43, Fjugesta

www.miljoisoleringorebro.se

Telenr: 070-8469292

Ex tra Fr.o.m SO mid MM so AR mma ÖP rve PE cka Th n os oss ! Torghallen alla dagar 8-22

Ica Jouren alla dagar 7-23 Sojas alla dagar 9-21

Handla när det passar dig!

Torghallen Askersund

Jouren Askersund

Sojas Vretstorp


29 Sydnärkenytt • # 4 2020 29

Skidungdomarna i Zinkgruvan trotsar både säsong och virus Sommartider. Och coronatider. Inget får Zinkgruvans IF:s unga skidåkare att ge upp sin sport. Nu är det barmarksträning, löpning och rullskidor, som gäller. Så har det varit i många månader. ”Någon gång ska vi väl komma på snö.” Sammanlagt är det cirka 20 ungdomar som håller igång. De yngre (7-12 år) tränar två gånger i veckan och de äldre (13-16 år) tre gånger i veckan. Tisdagskvällen när Sydnärkenytt besöker skidanläggningen så tränar de yngre på klubbens terrängbana medan de äldre kör rullskidsheat. Efter träningen väntar hamburgare och korv vid utegrillen. TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

– Det var en dålig vinter senast. Vi kunde bara köra 3-4 gånger på en kort snöslinga. Ungdomarna hänger i ändå. Det måste vara något med det här som de gillar, säger huvudtränaren Johan Johansson. Sammanlagt är det cirka 20 ungdomar som håller igång. De yngre, 7-12 år, tränar två gånger i veckan och de äldre (13-16 år) tre gånger i veckan. Tisdagskvällen när Sydnärkenytt besöker skidanläggningen så tränar de yngre på klubbens terrängbana medan de äldre kör rullskidsheat. Efter träningen väntar hamburgare och korv vid utegrillen.

Ingen kontaktsport Hur hanterar ni covid-19? – Vi är inte så påverkade. Det är ingen kontaktsport och vi tränar utomhus. Den stora skillnaden är att alla duschar hemma. Det blir med andra ord inget klubbstugehäng. Och det är ju lite synd, säger Johan Johansson. Många av de yngsta håller även på med andra idrotter och fritidsaktiviteter. Men skidträningen är ”rolig”, ”kul”, ”bäst”, hörs det när det är dags för en corona-lagbild, inte det vanliga ”kläm ihop er”, utan ”sprid ut er”. En bit därifrån kör rullskidåkarna en slinga på cirka 1 200 meter under ledning av tränaren Tom Forsberg. Det blir fyra, en prolog och tre snabbare heat. Ungefär som en sprinttävling på vintern.

Ny miljövänlig belysning Åter till skidstadion där det råder febril aktivitet. Ett jätteprojekt för den lilla klubben har nyligen inletts. Elljusslingor och andra

Coronagruppfoto med Zinkgruvans IF:s yngre skidåkare och tränare.

belysningsplatser ska få nya lampenheter. Även några helt nya belysningspunkter ingår. Totalkostnaden ligger på 630 000 kronor, där Riksidrottsförbundet står för halva summan via sitt ”Stöd till energi- och miljöprojekt”. Även gruvföretaget och kommunen bidrar ekonomiskt. – Vi byter de gamla lamporna mot ledbelysning vilket ger en avsevärd minskad energiförbrukning. Vi får en bättre belysning och bidrar samtidigt till ett miljövänligare samhälle, förklarar ansvarige Mats Bjärmark. – Klubben förbereder belysningsarbetet med att bredda och röja spåret på vissa ställen.

Coronapåverkad ekonomi Det projektet är ekonomiskt säkrat. Men det finns andra ekonomiska problem med anledning av den pågående coronapandemin och den dåliga vintern. Några exempel: Det kom det inte in några spåravgifter under vintern. Pengar som skidåkare betalar för att få använda de preparerade spåren vid skidstadion. I år är det klassiska midsommarfirandet i Åmmeberg inställt. Vanligtvis en stor och viktig inkomstkälla för både Zinkgruvans IF och Åmmebergs IF. I skrivandets stund finns förhoppningen om

Den här träningskvällen ska avslutas med korv och hamburgare till alla. Grillen sköts av Jenny Fröberg, Maria Bennet och Erica Ahlm.

Barmarksträning för de yngre.

att Run of Mine kan genomföras den 5 september. ZIF är arrangör i nära samarbete med Zinkgruvan Mining.

ZIF med i Svenska Skidskytteförbundet Vi avslutar med en spännande nyhet. Zinkgruvans IF har gått med i Svenska Skidskytteförbundet. – Det är ett mycket aktivt och offensivt förbund. Och skidskytte är en populär sport både

Rullskidsheat. Talangen Ella Jonsson tar täten.

bland utövare och publik. Vi har inhandlat luftgevär för träning och flera av ungdomarna har testat och tycker att det är roligt, förklarar Thomas Bennet, skidåkarförälder och tränare för de yngre åkarna. – Det kan också ge lite variation på träningarna. Vi väntar nu på en nödvändig utbildning från skidskytteförbundet. Men det blir inte av i nutid på grund av coronapandemin. ◼


30

Sydnärkenytt • # 4 2020

Gun har sett hela världen från hästryggen Gun Carlsson, som bor i Björnvik, mellan Askersund och Laxå, har tävlat i distansritt över hela världen. En av de tuffaste sporter som finns. Hon rider fortfarande i Tivedsskogarna. TEXT

MARGARETA SWENSSON

Aldrig anade jag väl att kvinnan jag hälsade på när hon kom till Ramundeboda Laxå Hembygdsförening första gången var en flerfaldig guldmedaljör i den tuffaste av sporter. Men så var det. Framför mig stod Gun Carlson, född Blomqvist, en kvinna som tack vare sitt mod, sin energi, sin skicklighet och i viss mån tur sett hela världen från hästryggen. Sporten hon tävlat i, och i liten utsträckning fortfarande tävlar i, heter Endurance Riding eller distansritt. Tävlingen går ut på att rida en sträcka i omväxlande terräng. I den tuffaste klassen rider man 160 km på en dag, alltså 16 mil. Vinner gör det ekipage som är snabbast men som också är i god form. Utefter banan finns ett antal stationer, veterinärgrindar, där hästens kondition kontrolleras. Har pulsen gått ner till godkänd nivå? Finns det problem med hälta eller rygg? När det konstaterats att både häst och ryttare mår bra, får ekipaget fortsätta.

GUN CARLSON Född: 1942 Familj: Maken Bertil och barnen Gunilla och Peter med familjer Yrke: Byggnadsingenjör och ridskoleägare Meriter: Sex SM-guld, tre NM-guld, två lagsilver i EM och ett lagbrons i VM Husdjur: Hästen Daisy, västgötaspetsen Tuffe och stallkatten Majsan

Gun och hennes husdjur

Farfar flyttade kyrkan till Laxå När Gun Carlson och hennes man Bertil blev pensionärer, bosatte de sig i vackra Björnvik, mitt emellan Laxå och Askersund. Guns pappa kom från Laxå och Björnvik hade varit släkten Blomqvists sommarställe i alla tider. På väggen inne på hembygdsmuseumet hänger porträtten av Guns farfar och farmor, Johan och Alma Blomqvist. Farfar var nämligen arbetsledare när Ramundeboda kyrka flyttades från sitt läge vid Bodarnesjön till tätorten Laxå i slutet av artonhundratalet.

Putte var först Hästar är och har varit Guns stora och brinnande intresse. Många är de hästar som hon ridit, både egna och lånade. – De har blivit mina vänner, säger Gun. Inget kan slå känslan när häst och ryttare samarbetar i full harmoni. Det började med Putte, gotlandsrusset som Gun fick när hon var tolv år gammal. På Putte red hon på skolloven när familjen från Stockholm semestrade i Björnvik. Hon tillbringade varje vaken tid på hans rygg och red långa, fina turer i Tivedsskogarna. Till en början åkte hon av gång efter annan, innan hon lärde sig att hålla sig kvar. På den tiden hade man inte ridhjälm och heller ingen mobiltelefon. – Hur vågade mamma låta mig hållas, undrar Gun.

Gun rider sin andra häst, Smokey, på Gärdet i Stockholm

shäst. Hans förre ägare, Tom Thomsen från Australien, hade firat många segrar med honom. Sommaren 1990 stod Stockholm värd för VM i ridsport. Det australiensiska och nyazeeländska distanslaget behövde ett ställe att acklimatisera sig på och Gun och Bertil erbjöd dem sin ridskola som stod tom över sommaren. När VM var överstånden blev Prince kvar hos Gun av olika anledningar och med honom inleddes karriären som framgångsrik distansryttare.

Gun mötte sin Prince

Jorden runt på hästryggen

Efter Putte har det kommit många hästar in i Guns liv. En alldeles speciell häst var Prince Aussi, som föddes som vildhäst långt ute i den australiensiska öknen. I sagan kommer prinsen på en vit springare, men i detta fallet är det springaren som är prinsen. Prince Aussi var väl ingen direkt skönhet. Han var knotig och lite skev, men var exceptionellt uthållig och stark, en idealisk distan-

Sporten har fört Gun över hela världen. Hennes stora dröm har varit att få rida på alla kontinenter och hon har prickat av sex av dem. Hon har tävlat under de mest skilda förhållanden och upplevt fantastiska naturscenerier. Hon har ridit på slippriga stenar över forsande vatten i Klippiga Bergen, längs teplantagen vid Brahmaputtras stränder. Hon har sett den nedåtgående solen färga

Ritt hemma i tallskogen

sanddynerna röda medan oljeraffinaderiernas eldar lyst som fyrbåkar på kullarna. Hon har ridit genom små franska byar och uppför branta gräsbevuxna kullar på Nya Zeeland. Hon har ridit under den fantastiska stjärnhimlen med stjärnbilden Södra Korset i Sydafrika. Tävlingarna har många gånger inneburit väldiga strapatser. Starterna sker ofta i mörker, då det gäller att ha ficklampa eller pannlampa för att se banan framför sig och för att undvika rida in i grenar eller trädormar. Ibland har det hällregnat i flera timmar i sträck eller varit gassande hett. I Quatar letade sig värmen upp till + 40 grader Celsius och ökensanden var tung att rida i. Där hörde det ibland till god ton att låta den mäktigaste shejken vinna tävlingen. I Klippiga Bergen gick banan för distansritten Trevis Cup alldeles intill hisnande stup. Gun blev tvungen att hoppa av hästen och leda den vissa stycken. Många är de människor som Gun har mött


ar Vi h

helh

! ge n n i n ös e ts l

Sydnärkenytt • # 4 2020

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom områdena:

Maken Bertil och barnen Gunilla och Peter stöttar mamma Gun vid VM i Spanien 1992.

Gun och Prince Aussi rider längs havet vid VM i Haag 1994

Bergvärme Badrumsrenovering Service av alla värmeslag och märken Övriga VVS-arbeten

- Redovisning - Bokslut - Deklarationer - Löneadministration - Ekonomisk rådgivning

Vi är auktoriserad serviceombud samt installatör för Nibe villa- och fastighetsvärme!

Stort intresse för distansritt i Qatar och Dubai.

under sina år som distansryttare. Hon har varit gäst hos en maharadja i Indien och hos en shejkfamilj i Dubai. Hon har bott hos gauchos i Patagonien, hos teplantageägare i Indien och hos fruktodlare i Sydafrika. En medtävlare i Marathon i Qatar 1995 var skådespelaren Patrick Swayze, från kultfilmen Dirty Dancing. I USA finns ryttarvännerna Beverly Gray och Crockett Dumas, som Gun fortfarande har kontakt med. Kamratskap och hjälpsamhet, snarare än konkurrens och avundsjuka, har präglat samvaron med de andra distansryttarna, tycker Gun. Hon är innerligt tacksam för alla tävlingsinbjudningar hon fått genom åren och för generositeten hos distansryttarkollegor världen över att låna ut hästar och erbjuda logi.

Bakom varje framgångsrik kvinna … Familjen med maken Bertil och barnen Gunilla och Peter har varit ett stort stöd och en förutsättning för att Gun ska ha kunnat klara

av sin fantastiska karriär som distransryttare. Bertil delar hennes intresse för hästar och resor. De båda tog paus från sina jobb i Sverige och åkte till USA 1977 för att jobba som cowboys på en ranch i Utah. Bertil har varit med på många tävlingar som stödperson, liksom dottern Gunilla som själv, sedan många år, framgångsrikt tävlar i sporten. – Ditt liv borde bli en bok, var det många av Guns vänner som sa. Och det blev det också. I juni 2017 kom boken Hästminnen – distansritter på sex kontinenter, där Gun berättar om sitt fantastiska, äventyrliga liv på hästryggen. Det finns ett fåtal exemplar kvar av boken, som rönt ett stort intresse. Förutom att delta i några distansritter inom Sverige, nöjer sig Gun nu för tiden med att rida på de mjuka barrstigarna i Tiveden. Det kan vara nog så äventyrligt. Det händer att hon hör vargens ylande eller ser spår av vildsvin. Här, på hästryggen i Närke, trivs hon allra bäst. Det är här hon hör hemma. ◼

Sörbyvägen 3, Kumla Tel. 019-58 21 30

- Bolagsbildningar - Företagsöverlåtelser

Admit Lekeberg AB Vallgatan 43 716 31 Fjugesta Tel 0585-317 00 lekeberg@admit.se

Målning Tapetsering samt allt i branschen förekommande arbeten.

Telefon: 019-57 55 54 070-330 92 80, 070-561 06 80

Strapatsrik tävling, Trevis Cup, där Gun fick leda hästen förbi stupen

- Skatterådgivning

Mån - fre 8 -17

31 31


32

Sydnärkenytt • # 4 2020

Glad sommar önskar ...

EKEBY IF

Socialdemokraterna Hallsberg

MULLHYTTANS GRÄV & SCHAKT

HALLSBERG


Hackvavillage

33 Sydnärkenytt • # 4 2020 33

For you & your home

Willéns Måleri Kompletta avloppslösningar

Present- och inredningsbutiken för dig och ditt hem!

Asfalteringar

SOMMARTIDER Tis-fre 11-18

Markarbeten

Lör 10-14

Semesterstängt v. 30

Kontakta oss! Micke: 070-680 60 00

Ni hittar oss i forna Stationshuset i Fjugesta!

www.mullgs.se

Storgatan 27, 716 30, Fjugesta Tel: 070-584 70 22

KUMLA Följ oss på Facebook!

Magasinera Till Bästa pris, Jämför gärna! Även hämtning och Flyttstädning

400st för möbler m.m Finns flera storlekar ex. 16m3, 520:-/månad = 2 rok

Kallförråd i nya 20-fot Container 650:-/månad

33m3

Mer info

019-58 01 01 www.aml.nu

Arkivering Bokföring m.m Även större mängder på pall

Välkommen till Lekebergs/Bergqvist Rör i Fjugesta och Askersund! Grundat

1930

Med drift i fjärde generation

FJUGESTA

ASKERSUND

Peter Eriksson 070-36 17 322 peter@lekebergsror.se www.lekebergsror.se


34

Sydnärkenytt • # 4 2020

Båtplatserna fylls inför sommaren.

Många satsar på semester i båten Sjösättningsdag innebär liv och rörelse i Askersunds småbåtshamn. Med 20 minuters mellanrum lyfts vårrustade båtar ner i det blå. Båtplatserna fylls på. Allt är ungefär som vanligt inför en ny båtsäsong. Trots covid-19. TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Studier visar att intresset för båtliv ökar som en följd av covid-19. Dels för att utlandssemester sommaren 2020 är svår att genomföra. Men säkert även just för att “social distansering” är förhållandevis lätt att hålla på ute på sjön. – Mycket av båtlivet innebär ju social distansering per automatik, säger Peter Larsson, ordförande i Askersunds segel och motorbåtsklubb, ASMK. Därute i Vätterns skärgård är det lätt att hitta en egen vik eller klippa att ankra vid. Men den pågående coronapandemin innebär ändå förändringar även för sjöfolket. Båtmässor ställs in. I Vätterns gästhamnar lär det bli vissa restriktioner i sommar. Och att ta

sig längre bort, in i grannländernas gästhamnar, kan bli komplicerat eller helt omöjligt. Vid marinan i Askersund är det också en del skillnader jämfört med andra säsongsupptakter. När det är paus i båtvårdandet sitter alla föredömligt utspridda med sina lunch- eller fikakorgar. I klubblokalens kök får det bara vara en person i taget. Föreningsmöten och andra aktiviteterna hålls enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade restriktioner.

Ute på Vättern är det inte trångt Men som sagt, därute på Vättern är det inte trångt. Ordförande Peter Larsson längtar dit: – Ja, som alltid. Jag bor i Kumla kommun och har haft båt i Askersund i fyra år. Det finns inte många platser som slår Vätterns norra skärgård. Enastående vacker. Fina ord som stiger ytterligare i värde med

tanke på att Peter Larsson arbetat många år på tankfartyg värden över. En bit bort från den flitigt använda båtkranen sitter Leif Sjöberg och Susanne Knifström i en Comfortina 32 och njuter av att båtsäsongen är igång. – Jag bor i Örebro och har Hjälmaren nära, men där är för grunt. Därför har jag haft båt i Askersund i 30 år. Jag mår mycket bättre här än inne i stan, säger Leif.

Inte så många i båten – I sommar kommer vi inte att ha så mycket folk i båten och på land håller vi avstånd, tillägger Susanne som har ön Lilla Röknen som favoritplats. Patrik Holmgren är en annan erfaren Vätternfarare med båt och båtplats i Askersund. Han är uppväxt i närliggande Lerbäck men bor numera i Kumla. – Jag har varit ute på Vättern ända sedan jag var sju-åtta år. Först med mina föräldrar och sedan med egna båtar.

Peter Larsson är ordförande i Askersunds segel och motorbåtsklubb.

– Vi har en fantastisk skärgård här i norr med massor av mysiga naturhamnar. Så har Vättern flera fina små städer med hamnar att glida in i. Och om inte det räcker så kan man ta sig vidare via Göta kanal.

Perfekt med båt i coronatider Viktoria Holmgren håller med: – Vi har tre barn som är uppväxta med båtlivet. Och i coronatider är det perfekt att vara ute på sjön. I båten finns bara de närmaste och vid grillplatsen ute på någon ö så håller alla rekommenderat avstånd. ◼


35 Sydnärkenytt • # 4 2020 35

En av Lisa Lundbergs inspiratörer är Neil Gaiman, ett av de största namnen inom fantasylitteratur. Foto: Malcolm Lundberg

Askersundsförfattare debuterar med fantasyroman Kranen i Askersunds småbåtshamn är flitigt använd.

Lisa är född 1983 och uppvuxen i Djupviken strax utanför Askersund. Numera är hon, tillsammans med sin familj, bosatt i Åsbro varifrån hon driver det egna företaget QiBossa, med inriktning på konst, litteratur och illustration. – Jag har väl en rätt spretig bakgrund där jag gjort lite av varje och läst diverse utbildningar. Till slut hamnade jag i Växjö där jag tog min filosofie kandidat i konstvetenskap och sedan i Göteborg där jag läste en fördjupning i konstvetenskap, berättar Lisa. Till vardags har hon arbetat som administratör och illustratör men har också närt en passion för att skriva ända sedan barnsben. – Dyslexin gjorde skolan kämpig när jag var liten. Men när jag var nio köpte mormor en dagbok till mig och det fick mig att börja skriva, jättemycket. Det fick mig att komma över den där skrivångesten jag hade, förklarar Lisa. Idag har jag en hyllmeter med dagböcker hemma.

Drömmen blev verklighet Leif Sjöberg och Susanne Knifström trivs i Askersunds småbåtshamn.

Det var i samband med att Lisa startade sitt egna företag QiBossa som idéen till en roman blev verklighet. Hon satte sig ner och började skriva. – Jag visste att jag ville skriva en fantasyroman. Fantasy har alltid inspirerat mig, både i konsten och skrivandet så det kändes självklart, menar Lisa. Skrivandet släppte ganska tidigt för Lisa men det tog sin lilla tid, sammanlagt fyra år, att

färdigställa romanen som går under namnet “Glödens pris.” – Jag är ju mamma till tre barn så oftast kunde jag först sitta och skriva ifred sent på kvällen, eller så blev det några brottstycken här och där som jag sedan satte ihop i efterhand, avslöjar Lisa.

Riktar sig till unga “Glödens pris” utspelar sig i ett land som påminner om norra Sverige, där flickan Tal bor tillsammans med sin pappa i en stor borg, alldeles ensamma så när som på ett troll och ett gäng opålitliga vättar. Men allt är inte riktigt vad det utgör sig för att vara, något Tal får uppleva när hon börjar utforska den övergivna borgen. Romanen inriktar sig på en målgrupp mellan 9-12 år och ges ut av Visto förlag. – Jag skickade mitt utkast högt och brett, till så många förlag jag kunde med inriktning på just den här genren. Visst fick jag en del negativa besked men så nappade Visto förlag. När jag fick reda på att Glödens pris skulle bli utgiven kändes det så klart fantastiskt roligt! berättar Lisa. När det nu har gått en tid har Lisa börjat märka av en positiv respons på debutromanen samtidigt som recensionerna börjar trilla in. – Det är många som berömt mitt språk och känns väldigt kul med tanke på min bakgrund med dyslexi. Boken har ju gått runt till vänner och bekanta som kommit med input innan den gavs ut, men det är ändå något speciellt när den blir godkänd av en professionell korrekturläsare, då vet jag att texten håller på riktigt, säger Lisa.

En uppföljare på väg Nu jobbar Lisa på en uppföljare till “Glödens pris” och har även andra planer gång för sitt företag. – Jag ska jobba mer med att skriva och med måla. Tanken är att renovera vår gäststuga i sommar till en plats där jag kan ställa ut och sälja mina konstverk året om, och inte bara under Konstrundan till exempel, avslöjar Lisa. Några råd till skrivsugna ute i stugorna har hon också. – Våga testa och tänk på att det du skriver inte måste vara perfekt redan från början! Låt andra läsa och var öppen för konstruktiv kritik, bara för att man blir ombedd att skriva om någonting innebär det inte att det är dåligt. Jag tror också det var Neil Gaiman som tipsade om att tänka ut slutet först, för då är halva jobbet redan gjort! Båttvätt pågår. Patrik Holmgren gillar livet på sjön.

Omslaget till "Glödens pris" lockar till läsning!

TEXT

SANDRA WALLIN


36

Sydnärkenytt • # 4 2020

Fransk chokladtårta med 6-8 portioner jordgubbsglass, kan det vara nåt för midsommar? Två recept slogs ihop till ett. Blev det lyckat? Blev det gott? Ja, men det finns ett aber: glassen tinar snabbare än chokladkakan. Bäst att använda både recepten var för sig.

Schacktårtan gjorde chokladtårtan matt

När min sambo JO Lind fyllde femtio bakade jag tre franska chokladtårtor. Jag gjorde 8 kilo potatissallad och älgen var rökt så det var bara att skära, fast det är aldrig så bara. Och så visar det sig att JO beställt två präktiga tårtor med schackproblem på! Vad gör man då? Ja inte blir man strålande glad. Men mina franska chokladtårtor gick ändå åt för JO är minsann en snaskgris utan måtta. TEXT

FOTO

ING-BRITT JONASSON

ROGER LUNDBERG

Franska chokladtårtor förresten. Det låter något det. Det är mera kladdkakor men ruskigt goda i alla fall. Och när jag tänkte midsommar så kom den här kladdkakan fram. Med jordgubbsglass på. Två recept blev ett. Och i denna skrivande stund har jag ingen aning om hur tårtan blir. Hur den ska tinas. Hur den kommer att hålla ihop. Schacktårtorna blev noggrant studerade av gästerna. Den ena med problemet vit drar och gör matt i ett drag, som var för amatörer. Den andra med schack matt i 50 drag vilket var för mer schackvana. Det var ju tur att det inte var glasstårta. Fotografen kommer om några dagar och då ska tårtan testas och jag kommer med ett ut-låtande. Glassen ska tinas i alla fall 45 minuter till en timme. Då borde också själva kladdkakan gå att skära. Problemet är att den måste ätas upp på en gång och vi får ju inte församlas för många i dessa coronatider. Men en enda ynka tårta ska väl gå åt?

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda i stött kaffepulver, mjöl, bakpulver och nötter. Rör försiktigt ner chokladsmeten. Grädda i 225-gradig ugn i 15 minuter.

Jordgubbs-glass Det ska påpekas redan från början att du kan sätta vilken smak du vill på glassen. Du kan välja mellan 250 g färska eller frysta jordgubbar, hallon, hjortron osv. Eller kanske ½ dl punsch eller någon favoritlikör. Detta behövs: 3 äggulor, 3 msk florsocker, 3 dl vispgrädde. Vispa gulor och socker pösigt, gärna med elvisp. Vispa grädden, blanda den med äggsmeten och bär eller något annat. Låt frysta jordgubbar tina något och hacka dem i småbitar.

Den franska chokladtårtan ska förstås vara alldeles kall när du häller på glassmeten. Frysningen tar minst 3 timmar. Tina 45 minuter-1 timme. Pröva recepten var för sig Här kommer ett utlåtande om tårtan: Både JO Lind och fotografen tyckte tårtan blev god. Men glassen tinar före chokladkakan, så det är faktiskt bäst att göra varje recept för sig. De passar bra ihop. Men då behöver kladdkakan inte frysas förstås. Så kan det gå för “mästerkockar”. ◼

Fransk chokladårta 200 g mörk choklad, 200 g smör, 4 ägg, 2 dl socker, 2 tsk snabbkaffepulver, 2 ½ dl vetemjöl, 1 dl grovhackade hasselnötter, 1 tsk bakpulver. Smörj en stor springform. Smält choklad och smör i tjockbottnad kastrull på svag värme.

Schackspelaren JO Lind är också en riktig snaskgris som vet precis hur en god chokladbit eller en bra tårtbit ska smaka, men den här tårtan JO, hur blev det? Jättegott!

En av JO:s två schacktårtor på hans 50-årsdag, denna med problemet schack matt i 50 drag. Vilken tur att det inte var en glasstårta.


Vårt mål: att DU ska tycka det är trevligt att få tandvård Vi vet vad du som patient behöver för att känna dig trygg och få den bästa vården

Svenska Skoindustrimuseet

37 Sydnärkenytt • # 4 2020 37

- ett levande museum

Boka gärna tid hos vår tandhygienist Emilia (800 kr) Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik

Kort väntetid

Boka tid via vår hemsida www.kumlatandlakarna.se och läs vad våra andra patienter tycker om oss! Kumlatandläkarna

Utställningar, Tillverkning, Försäljning

Gott om parkering

Vattugatan 1

Kumla

019-57 55 55

Nya öppettider: Tis-Fre kl. 13-17 Lör kl. 10-14 Sveavägen 19, Kumla

www.skoindustrimuseet.se

Idyllisk restaurang med sjöutsikt A la carte - Fest - Event Minigolf restaurangsjosidan.se Vattugatan 24 Kumla 019-57 57 67

Vi säljer ostarna från Granhammar!

Gårdsbutik Tisdag - Fredag 11-18 Lördag 11-16

Äggboden Alla dagar 06-22 Ekologiska ägg Lokalt Mathantverk Ostkaka & Glass Potatis Grönsaker efter säsong Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

Berga Gård, Fjugesta

Telefon: 070-631 65 05

E-post: karolina@berga.net


38

Sydnärkenytt • # 4 2020

Villa- och fastighetsägare! Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Telefon: 019-12 94 10 E-post: hakan@mb-isolering.se

Behöver du service eller reparation av din värmepump? Vi kan hjälpa dig oavsett vilket märke du har på din maskin. Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför kostnadsfri besiktning av din vind!

0506-30795 service@hovaror.com www.hovaror.se

Vi gör jobbet åt dig! En unik resurs med lokal förankring 072-502 01 00

info@ftkumlahallsberg.se

Vi erbjuder hjälp med följande: Trädgårdstjänster

Montage

Fastighetsskötsel Tegelgatan 1 694 32 Hallsberg 0582-61 10 62

Personaluthyrning

Snöskottning

Kontakta oss för mer information!

En samarbetspartner att lita på


Sydnärkenytts sommarkryss! Lösningen hittar du på www.sydnarkenytt.se/tidning

Dagliga nyheter hittar du på sydnärkenytt.se


40

Sydnärkenytt • # 4 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.