Sydnärkenytt Nobember 2019

Page 1

A S K E R S U N D

/

H A L L S B E R G

3fotbollssidor nostalgi

med Hallsbergs första hjältinnor

ELLENS JOLLESUCCÉ

i Askersund

TALANGFABRIKEN I FJUGESTA

/

K U M L A

/

L A X Å

/

L E K E B E R G

#6.2019 Åke nobbade

VINDKRAFTFESTEN I LEKEBERG

WENDLA berättar om avhoppet, toppolitiken och framtiden

Bondemarknaden vid

PUTTLABÄCKEN

SKA KUMLA FÅ EN MEDBORGARBUDGET?


introvä#6.19 ! t e r m dersnu REDAKTÖR Lars-Göran Månzon lg.manzon@sydnarkenytt.se ANSVARIG UTGIVARE Lars Litzén MEDARBETARE I DETTA NUMMER Weine Ahlstrand Lisbeth Axelsson Johan Fredriksson Kent Halttunen Rolf Jansson Ing-Britt Jonasson Roger Lundberg Lars-Göran Månzon

omslagsfoto: vindkraftverk på kronoberget, södra kilsbergen. foto: kent halttunen

ANNONSER Anders Björk annons@kumlanytt.se Leif Gustavsson leif@sydnarkenytt.se

2

ANNONSPRODUKTION Erik Lodetti erik@kumlanytt.se

UPPLAGA Cirka 26 000 ex som går till hushåll och butiker i Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Askersund, samt i ställ på utvalda platser i Laxå. Tidningen kan även läsas digitalt: www.sydnarkenytt.se ADRESS Kanal Regional Västra Drottninggatan 11 692 33 Kumla www.sydnarkenytt.se Tel 0730 94 57 58

TRYCK Mittmediaprint, 2019

å r g t s ö H Jag är ny här. Men jag vet att alla har något att berätta. Hör av dig! NY PÅ JOBBET! Jag har precis börjat som redaktör för Sydnärkenytt. Ett supertrevligt uppdrag – jag har tyckt om tidningen i alla år, en tidning som produceras med små medel av ett gäng duktiga frilansskribenter. Tidigare har jag bland annat varit reporter på Nerikes Allehanda, mellan 1992 och 2013. Där fick jag tidigt lära mig det gamla journalistiska talesättet att ”alla människor har något att berätta”. Med det vill jag uppmana er läsare att fortsätta höra av er till redaktionen med tips om vad vi kan skriva om. En mediekanal som Sydnärkenytt, liksom all annan media, är beroende av sina läsare. Det är ni som ger kryddan! TIDNINGEN DU HÅLLER i handen kommer ut i en mörk tid – årstiden, alltså. Det är på sätt och vis en minnenas tid. Under allhelgonahelgen besöker många människor gravplatser och smyckar dem med tända ljus för att hålla minnet levande av nära och kära som gått bort. Att lysa upp tillvaron är bra, för höstmörkret är besvärligt, om du frågar mig. Och då särskilt för oss som bor en bit ut på landet. Här finns knappast några gatlyktor eller skyltfönster som ger lite ljus. Men man kan ju alltid sätta sig vid datorn. Om man har täckning, vill säga. Där vi bor har alla ännu inte fått den heliga fiberanslutningen. Vi får fortsätta ett tag till med att förlita oss på det mobila bredbandsnätet, 4G, vilket fungerar hyfsat bra. Det som oroar är hur det blir i framtiden med allt fler mobila tjänster som kräver snabbt bredband.

TRE AKTÖRER – med början 2012 – har hittills försökt få lönsamhet på att koppla upp oss i byarna med fiber. Senast i raden är Stadsnätsbolaget som av allt att döma inte fått ihop ett tillräckligt antal hushåll. Det beror på att några av hushållen där vi bor gått ihop och valt en annan leverantör för sitt bredband. Då blir vi utan, för vi bor för långt ifrån grannbyn. Bredbandsbranschen har blivit rena rama Klondyke där bolagen konkurrerar med varandra, som kan få följden att alla inte får bredband och att grannar ställs mot varandra. Genom åren har vi varit på flera infomöten med leverantörer av den allsmäktiga uppkopplingen. Det har stundtals varit rena rama väckelsemötena där det berättats om fiberns förträfflighet, om direktuppkoppling till hemtjänst, sjukvård och gu´vet allt. På en overheadbild visades en gammal farbror i en stuga, och i vart ett av hörnen satt tv-kameror så hemtjänsten kunde se hur han mådde. Ungefär så. Budskapet var tydligt: ”ni måste ha fiber – annars är ni ute ur leken!” Framtidsdystopin fick en äldre kvinna i bänkraden framför oss att utbrista: ”Men kära nån, ska ingen besöka oss längre?” DET SKA SÄGAS: jag och min fru bor inte i Sydnärke, utan inom Örebro kommun. Men förhållandena lär vara samma i hela landet. Så därför. Har du några erfarenheter av fiberstrulet? Eller något annat att berätta – roligt som tråkigt, stort som smått. Du är varmt välkommen att höra av dig till redaktionen!


ASKERSUNDS LANDSKYRKA FREDAG 20 DECEMBER BILJETTER: WWW.CAJSASTINA.SE & VISIT ASKERSUND

BEGRAVNING & FAMILJEJURIDIK Vi på Götmars erbjuder tjänster kopplade till livets olika skeenden, till exempel begravningar, boutredningar och juridisk service. Vi arbetar tillsammans med er för en trygg och värdig upplevelse och har jour dygnet runt. Varmt välkommen att kontakta oss!

Karina Karlsson

Sofie Svallin

Helene Åkerling

KUMLA 019-57 00 61

ASKERSUND 0583-100 08

HALLSBERG 0582-100 13

3


De vill att Kumla inför en ”medborgarbudget”

KUMLA. Vad skulle du prioritera om du fick vara med och bestämma i Kumla kommun? Barnomsorg? Äldreomsorg? Skolan, eller något annat? Ett färskt förslag från två Kumlabor kan göra att medborgarna får mer inflytande. – Vi anser att demokratin kan bli mycket bättre i Kumla, säger initiativtagarna Lars Litzén och Anders Friberg. text: lars-göran månzon Förslaget är att Kumla kommun inrättar en medborgarbudget. Kort sagt att alla Kumlabor som vill vara med i projektet får bestämma över en viss summa pengar i den kommunala budgeten. – Som det är idag är det försvinnande få som har insyn i budgetprocessen, säger Lars Litzén. En medborgarbudget kan enligt förslaget bli ett första steg till en ökad demokrati i Kumla.

”Demokratin måste ”Kumla är med sina 22 000 invånare ingen stor kommun i Sverige men har ändå en årsbudget på drygt 1,2 miljarder kronor. Ett tusen två hundra miljoner kronor. Väldigt mycket pengar som i huvudsak fördelas i slutna rum i Stadshuset av förvaltningschefer och en handfull politiker. Efter bästa förmåga. De som är aktiva i ett politiskt parti i kommunen – cirka en procent av medborgarna – har åtminstone haft möjlighet att komma med önskemål och synpunkter på prioriteringar/satsningar i budgeten vilket är bra. De som inte är med i något politiskt parti – cirka 99 procent av medborgarna – har ingen insyn alls i budgetprocessen. Det är inte bra. Den representativa demokratin, att vi vart fjärde år fritt väljer parti med namngivna personer på en lista, är på flera sätt en överlägsen metod att styra samhället. Vi låter våra valda representanter bestämma enligt löften de gett i sina partiprogram. Eftersom cirka 85 procent av de valberättigade röstar i kommunvalet verkar vi ha stort förtroende för den representativa demokratins förmåga att fördela resurserna.

Men det finns en svaghet som gör sig alltmer märkbar: De politiska partierna har allt färre medlemmar och därmed sämre förankring hos medborgarna. Det är två trender som olyckligtvis går åt skilda håll: Varje valperiod ökar Kumla kommuns åtaganden med en växande budget samtidigt som det demokratiska engagemanget för att styra verksamheten minskar. Då ökar toppstyrningen både i partierna och den kommunala förvaltningen. Den representativa demokratin håller på att urholkas. Kumla kommun vet sedan flera år genom enkäter att medborgarna är missnöjda med hur demokratin och dialogen fungerar. Det har rentav blivit sämre. På enkätfrågan om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i utvecklingen redovisar Kumla 31 procent ”nöjdhet” jämfört med rikssnittet 57 procent. Målsättningen är därför enligt skrivningen i årets budget att ”Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka medborgarnas demokratiska inflytande”. Fina ord, men kommunledningens enda recept för att nå målet saknar både peppar och salt: ”Vi ska se till att invånarna i Kumla har bra kommunikationskanaler till förvaltningar och nämnder och även vidtalas genom dialog när det är lämpligt”. Formuleringen ”vidtalas genom dialog när det är lämpligt” är nästan skrattretande om det inte vore

4

så allvarligt. Kommunledningens ”vi-vet-bäst”inställning är en del av problemet eftersom den anser att demokrati och dialog ske på ledningens och inte medborgarnas villkor.

Ett mer konkret sätt att förnya demokratin i Kumla – om vi vill vara med och påverka hur våra skattepengar används mellan valen – är istället att införa vad som kallas MEDBORGARBUDGET. Det innebär att kommunen avsätter pengar som kommuninvånarna själva utanför den kommunala beslutsprocessen får bestämma över. Partierna – och förvaltningarna – får helt enkelt lämna ifrån sig en del makt för att vitalisera demokratin. Det här är ingen ny tanke. Systemet med Medborgarbudget är etablerat i flera länder och används även i Sverige, till exempel i Nässjö. Vi tänker lämna in ett Medborgarförslag till Kumla kommun om detta och hoppas att partierna, efter diskussioner, beslutar att införa Medborgarbudget. Det skulle kunna gå till på följande sätt: 1) Börja med att avsätta 100 kr per medborgare, det ger 2,2 milj kr. Partierna förbinder sig att följa medborgarnas framröstade förslag inom denna ram. Utöver detta anslås pengar för en projektanställd administratör (det finns säkert utvecklingspengar att söka). 2) En lättfattlig hemsida för Medborgarbudgeten etableras och information sprids om nyheten. Engagemanget i frågan ska i princip enbart ske via internet och därmed knyta an till kommunens digitala ambitioner. De medborgare som inte har datorer/mobiler ska erbjudas hjälp att på olika sätt få fram sina åsikter. 3) På hemsidan är utgångsfrågan: Vad vill du att kommunen ska göra i år för 2,2 miljoner? Det är fritt fram för förslag. Må tusen blommor blomma! Villkoret är att förslagsställaren är folkbokförd i Kumla och inte anonym. 4) Ett problem är att kostnadsberäkna förslagen. För det kan behövas hjälp av kommunens förvaltningar vilket säkert går bra via de kommunikationskanaler som kommunledningen sagt sig vilja främja. 5) Förslagen diskuteras på hemsidan och en provomröstning genomförs. En rangordning sker. 6) Efter fortsatt debatt – eventuellt kombinerad med möten ”live” – görs en slutlig omröstning. De förslag som får flest röster och ryms i budgeten vinner. 7) Kommunen genomför vad som beslutats. 8) Nästa år fördubblas Medborgarbudgeten.” – Lars Litzén, Anders Friberg

Anders Friberg


– Vi vill helt enkelt vitalisera demokratin – få igång en diskussion om hur pengarna fördelas. Som det är idag röstar vi vart fjärde år, men tiden däremellan är det väldigt lite kontakt mellan politiker och medborgare, säger Lars Litzén. Tankarna kring hur demokratifrågorna väcktes i samband med debatten kring höghusbygget i Djupadalsparken. Då fick Lars och Anders kontakt med varandra. Båda var ense om att politikerna inte lyssnade på medborgarna. 700 personer skrev på protestlistor mot bygget men inget hände. De som tog initiativet var frustrerade för att politikerna inte lyssnade, säger Anders

Fler exempel finns, menar man.

– För oss som bor i byn kändes det som en extra straffskatt som de som bor i Kumla stad inte drabbas av, säger Anders. – Åbytorp är ett lysande exempel, säger Lars. I en medborgarbudget skulle det säkert finnas förslag att pengar fördelades till vägföreningen, och andra skulle kanske föreslå någon satsning inom vården. Lars vill att kommunen gör en hemsida, där allmänheten kan lägga konkreta förslag. I slutet av oktober kommer förslaget om Medborgarbudget att lämnas in till Kumla kommun. – Vore jag politiker skulle jag säga: ”Wow! Vad roligt – här kan vi få fler människor engagerade!” Mitt hjärta säger mig det. Men min hjärna säger att vårt förslag blir en papperstiger, säger Anders. De måste svara på vårt förslag, men det kan ta tid, säger Lars.

Hela området vid Byrsta och riksväg 52 var på gång att exploateras. Jordbruksmark skulle förvandlas till industrimark, det var bara det att kommunen inte pratat med markägarna. Men det blev man snabbt varse, och förslaget drogs tillbaka. I Åbytorp, där Anders bor, har politikerna i ett nafs skurit ned vägunderhållsbidraget rejält till vägföreningen, vilket drabbade de boende med en kraftigt ökad avgift. Från 1 200 kronor till 2 100 kronor.

Så här tycker 6 medborgare själva om förslaget

foto: l-g månzon

förnyas”

Marianne Eriksson, 77 år, Kumla: Ett bra förslag. Vad jag skulle använda några extra miljoner till? Jag svarar äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. Bland det viktigaste i en kommun.

Susanna Nilson, 33 år, Kumla: Så här spontant är jag inte så positiv, jag tror inte att det skulle lösa så mycket. Ökat inflytande? Politikerna är ju folkvalda, så på det sättet kan man väl säga att medborgarna sagt sitt.

Lars Litzén

Kurt Sandberg, 73 år, Kumla: Låter som ett bra förslag. Det skulle kanske göra att människors intresse ökar för hur det fungerar i en kommun. Över huvudtaget tycker jag att politikerna skulle göras mer ansvariga för besluten de faktiskt tar. Fick jag vara med och besluta i en sådan där budget skulle jag satsa mer på ungdomar.

Christoffer Andersson, 32 år, Hallsberg: Mer möjlighet att påverka är alltid bra. Själv skulle jag vilja satsa mer pengar på barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård.

Josef Fhager, 40 år, Kumla: Det kanske kan påverka beslutsgången på ett snabbare sätt. Politikerna är visserligen valda att sköta det här, men ju mer medborgarna kan påverka – desto bättre är det. Som egen företagare med cykelaffär skulle jag vilja se en fortsatt satsning på infrastrukturen för cyklister. Bättre cykelbanor, ochgärna fler parkeringsplatser för cyklar.

Amanda Norberg, 28 år, Kumla: Mer möjlighet att påverka är viktigt för oss som lever i mindre orter. Jag är förskollärare och skulle vilja ha mer resurser till barnomsorgen.

5


”Målet är film eller stora musikaler” TALANGODLING. I Klaesson Möblers poler-avdelning fick de exklusiva möblerna till ambassader och kungahus den rätta glansen. Nu är detta lokaler för Lekebergs revysällskap. Unga talanger förädlas här till skådespelarämnen. Som Ella Edlund, 18 år och Gustav Jansson, 15 år. – Här har vi lärt oss allt. Revyn har gett oss en scen att stå på. text: rolf jansson foto: gunnar öquist Ella regisserar just nu revysällskapet ungdomsmusikal, ”Strul i julstöket” som sätts upp den 14–15 december. Ellas vardag är teater. Hon går sista gymnasieåret på Karros estetprogram i Örebro. Skolan sätter där upp Staffan Göthes succé ”En uppstoppad hund”. – Vem som ska spela nyckelrollen som hund? Ja, det blir kanske jag, säger hon. Gustav Jansson repeterar revysällskapets stora uppsättning av ”Social nätvärk”. I somras var han med i bygdespelet i Nalavi ”Karl den XII, lik eller olik”. Han har redan, 15 år ung, fått två stipendier för sin scenkonst: – Ett från Lions i Fjugesta, och sedan revysällskapets ungdomspris. Det är kul. Det måste väl betyda att folk tycker om det jag gör, säger han. Både Ella och Gustav har börjat som nio- och tioåringar i revysällskapets satsningar på ungdomsmusikaler och har sedan utvecklats snabbt i all scenkonst.

Självspelande piano

Lekebergs revysällskap är en amatörteater som utvecklats till ett självspelande piano, med både ungdoms- och seniorteatergrupper vid sidan av den ordinarie teater- och nöjesverksamheten. Här lär man sig av varandra. I kommunen bor drygt 7 000 personer. Revyn har varje år en publik på över 5 000. Översätter man det till Stockholms förhållande är det som att Dramaten skulle ha över en miljon besökare. – Ungdomar har alltid varit en del av vår verksamhet, säger revysällskapets Gunilla Pihlblad. I början hade vi med våra egna ungar på scen. För tio år sedan började vi med att sätta upp ungdomsmusikaler. Det var Elisabeth Brånsgård som ansvarade, och hon finns fortfarande med om manusförfattare och coach. Sedan har det rullat på. Behovet av unga aktörer växer i takt med publikframgångarna, och att repertoaren är så bred. – Vi behöver unga som en gång kan ta över och sköta Revysällskapet, säger hon. Dessutom är det är så tacksamt att arbeta med ungdomarna. Ella kom med 2011, hennes pappa Anders Edlund som är musiklärare och artist tyckte hon kunde pröva. Det gav snabbt mersmak. – Här är alla så snälla och uppmuntrande. Det finns ett tillåtande klimat som gör att man bara vill fortsätta. säger Ella.

FABRIKEN I FJUGESTA SOM FÖRÄDLAR UNGA TEATERTALANGER 6

Upptäcktes som Klättermus

Det ena har gett det andra. Gustav och Ella har också vandrad ut och in i revysällskapets stora uppsättningar.

TALANGERNA. Revysällskapet är mer än en nöjesmaskin. Det är en skola för unga talanger som Gustav

Jansson och Ella Edlund. De började i revyns uppsättningar av ungdomsmusikaler och har gått vidare: Här finns ett tillåtande klimat. Vi lär oss av varandra, säger de. foto: gunnar öquiist – I år kom Gunilla Pihlblad och undrade om jag och Elin Johansson kunde regissera årets ungdomsmusikal. Så nu gör vi det. Det är roligt. Men jag föredrar nog att själv stå på scenen, säger Ella. Gustav Janssons väg in på scenen började i Lekebergsskolan: – Vi spelade Klas Klättermus. Och läraren tyckte jag hade talang och att jag skulle fortsätta. Som nioåring gick han till revysällskapet och anmälde sig. – Jag tycker det är roligt att få spela och underhålla andra. Här på scenen får jag både dansa och sjunga och använda alla kroppsdelar.

Vill gå estetprogram

Ella Edlund går i vår ut gymnasiet. På Karro har hon fått lära sig vad som krävs både bakom scenen och på. Det fortsatta studievalet är givet: – Jag tänker söka till en folkhögskola med musikinriktning där jag kan fördjupa sång- och teaterkunskaperna. Jag vill i framtiden främst få syssla med musikaler. Gustav går i vår ut Lekebergsskolans nionde klass. Han vet också vad han vill:

– Jag ska prata med Ella om hur det är att gå på gymnasiets estetprogram. Han har ytterligare en utmaning att klara. Gustav har lässvårigheter. Ändå är det han som först av alla kan rollerna och replikerna. Hur bär han sig åt? – Jag får koncentrera mig lite mera. Men jag har ett gott minne, när jag lärt mig replikerna sitter de som berg. Mina föräldrar hjälper mig också att läsa in. Alla här på revyn är så bussiga och förstående.

Om tio år?

Den 26 oktober har Gustav premiär i rollen som Kalle Kléen i ”Social nätvärk”. Ungdomsmusikalens ”Strul i julstöket”, som är Ellas regidebut, har premiär den 14 december. Vad vill – och tror de båda talangerna att de gör om tio år? – Då spelar jag förhoppningsvis teater. Helst vill jag vara med i en film, säger Gustav – Jag hoppas att kunna så mycket att jag får stå på en stor scen och vara med i en musical, säger Ella.


/NÄSTA GENERATION MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

Upplev den senaste utvecklingen inom laddhybrid-tekniken med Outlander Plug-in Hybrid. En SUV som är mer kompetent än någonsin, med avancerade säkerhetssystem och unik fyrhjulsdrift med optimal prestanda oavsett vägunderlag. Viktad förbrukning NEDC: 1,8l/100 km, CO2 40 g/km, WLTP: 2,0/100 km CO2 46 g/km. Förmånsvärde 2019 netto per månad vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. Modellen är berättigad till klimatbonus..

BILCENTER I KUMLA AB STENEVÄGEN 37, KUMLA 019-589611, PETER.OLSSON@BILCENTERKUMLA.SE 7 ÖPPETTIDER MÅN-TOR 9-18, FRE 9-17, LÖR-SÖN STÄNGT


VÄRLDEN I EN HANDELSBOD. Runt bordet ses från vänster Gunnel Häggstam, Göril Thyresson, Karin Broman och Ann Britt Unby, några av butiksvärdarna i föreningen Världsbutiken Hallsberg. På lilla bilden lankesiska leksaksdjur av naturgummi.

En rättvis värld firar 10 år i Hallsberg VÄRLDSHANDEL. Allt fler funderar över hur varorna vi köper är tillverkade. Vilka förhållanden är det i fabrikerna, någonstans ute i vida världen? I Världsbutiken i Hallsberg vet man besked – här är det enbart rättvisemärkta varor som gäller. Nu firar verksamheten 10-års jubileum. textoch foto: lars-göran månzon – Vi ska göra lite väsen av oss på första advent som var invigningsdagen 2009, säger Gunnel Häggstam, ordförande för jubilerande föreningen Världsbutiken i Hallsberg som säljer Fairtradeprodukter som kaffe, choklad, leksaker, prydnadssaker och kläder. I alla år har frivilliga stretat på med att hålla ställningarna i butiken vid Stortorget som drivs ideellt. Nu är det ett tiotal personer, mestadels pensionärer – pantertanter har någon sagt – som turas om att hålla butiken öppen måndag till och med lördag. Och ingen tar ut lön. – Det skulle inte gå annars. Tog vi ut lön faller allt. Fairtrade är i grund och botten inga konstigheter, menar Gunnel. – Fairtrade innebär att människor ska kunna försörja sig på sig på sitt arbete, och att man kan påverka sin arbetssituation. Ofta är det ganska små producenter och i länder med utbredd fattigdom och det finns många kvinnor som arbetar med Fairtrade-produktion.

8

Utnyttjade arbetare

Alla har vi sett tv-bilderna flimra förbi. Arbetare som tvingas arbeta under omänskliga förhållanden. – Barn som i princip är fastkedjade vid symaskinerna, och händer en olycka i en fabrik kan inte arbetarna ta sig ut. Det finns en mängd fasansfulla historier hur det kan gå till när människor utnyttjas. Valet vi gör när vi handlar kan göra skillnad för människor på andra sidan jordklotet, menar Gunnel. – Vi utgår från de tio viktigaste principerna för Fairtrade, självklarheter tycker vi, men det är det inte överallt i världen. Principerna är bland annat: Inget barnarbete eller tvångsarbete, rättvist pris och rättvis betalning, jämställdhet, fackliga rättigheter, miljöhänsyn.

MER FAKTA / Fairtrade Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Odlare och anställda ges bättre kunskap om sina rättigheter, ökade möjligheter att försörja sig. En förstärkt position på världsmarknaden ger handlingskraft till förändring och en möjlig väg ut ur fattigdomen, menar organisationen. För att bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan uppfyllas, liksom villkor om social utveckling och miljömässig produktion. (Källa Fairtrade)

Fairtrade har lång tradition i Hallsberg. Innan butiken startade hade Gunnel Häggstam och Solveig Eriksson fairtradeförsäljning i församlingsgården vid Adventskyrkan i många år, men i mindre skala. Samma år som butiken drog igång 2009 blev Hallsberg diplomerat som en fairtradecity. – Kunderna har mer och mer blivit medvetna varifrån varor kommer och under vilka omständigheter de tillverkats, berättar Gunnel.

Mycket återrvunnet

Hon visar runt bland prydnadssaker, kläder, fingerdockor av alpackaull från Bolivia, träleksaker från Sri Lanka, givetvis med giftfria färger, leksaker i naturgummi stoppade med vadd – som den stora dinosaurien, en best som möter upp från översta hyllan i entrén. Allt tillverkat enligt Fairtrades principer. En hel del av varorna är av återvunnet material. – Leksaker som är gjorda av skräp, smycken som är tillverkade av gammal telefontråd. Säg det till ungdomar idag, de vet knappt vad telefontråd är … Vad säljs mest? – Det är nog choklad, säger Gunnel efter ett visst funderande. Chokladen förädlas i England, men kakaon kommer från kooperativet Kuapa Kokoo i Ghana. Det är världens största Fairtradecertifierade kakaokooperativ, och som drivs av 87 000 medlemmar. Kooperativet har tagit demokratiska beslut om premie och vinstutdelning som därmed kunnat säkra hälsa, sjukvård och skola för sina arbetare och deras barn, berättar Gunnel. – Ett bra exempel på en väl fungerande Fairtradeverksamhet.


Jane Holm från Sannahed har laddat upp med potatis från Skyllberg, röding från Lindesberg och lokal äpplemust och kvisttomater.

Torsten Edman säljer lammkött från Bärsta gård i Hackvad.

Reko kväll på Hallsbergs bakluckegottis

Britt-Marie Erlandsson, Kumla är en av 23 kunder som hämtade gödkalvskött från Lilla Väsby gård i Kräcklinge.

BONDEMARKNAD. Onsdagkväll vid Puttlabäcken i Hallsberg. Över parkeringens grusplan kommer Jane Holm från Sannahed. Hon har famnen full av närproducerade livsmedel: Potatis från Skyllberg, röding från Bergslagen, kvisttomater från Kalles Trädgård, lokal äpplemust. – Det är roligt och meningsfullt att handla direkt av producenterna. Bra kvalitet, närodlat och klimatvänligt. inga långa transporter, säger Jane Holm. text: rolf jansson foto: roger lundberg Två torsdagar i månaden levererar lokala odlare från ”reko-ringen” i Sydnärke sina varor ur bakluckorna direkt till konsumenterna. Jane Holm från Kumla kommer dit varje gång: – Här kan jag tala med dem som har producerat maten. Jag vet att de är seriösa och att varorna är färska. I luften är det oktoberkallt och skymning. Men i Hallsberg är stämningen på parkeringen kontinentalt varm och livlig. Allt påminner om en varumarknad i en fransk lantby.

Idé från Frankrike

Det är just från Frankrike som idén till ”rekoringar” hämtats till Norden av Thomas Snellman, en finsk köttbonde. När han 2012 besökte en liten fransk varumarknad och såg hur lantbrukarna levererade sina varor direkt till konsumenterna väcktes tanken på att göra något liknande ppå våra breddgrader. 2013 startade den första reko-ringen här. Nu sprider de sig i hela landet. Totalt finns 400 rekoringar. Stora tidningar som Dagens Nyheter talar om en folkrörelse på gräsrotsnivå. – Det ligger i tiden, säger Britta Hammarbacken från Hallsberg. Miljön, kvaliteten och närodlat är viktigt för både kunder och producenter. Britta Hammarbacken är först på plats denna torsdag. Hon har med sig en lite spånkorg. – I den ska jag plocka äggen från Ormesta. Jag har beställt bruna ägg till frukost. Sedan ska jag handla bröd från Lokal i Kumla, honung från Viby och kött från Lilla Väsbys gård i Kräcklinge. De har fina varor. Där vet jag att djuren haft det bra. Det är viktigt, säger Britta Hammarbacken

3 200 medlemmar

I Sydnärke startade reko-ringen för nära tre år sedan. Nu är man totalt 3 200 medlemmar. De kan beställa varorna på organisationens facebook-sida. Sedan packas de i bruna pappkassar, lastas in

SURDEGSBRÖD från Kumla. 20 beställningar till bageriet har gjorts på Rekos Facebooksida för utlämning den här torsdagen vid Puttlabäcken i Hallsberg. i bakluckan på säljarnas bilar och hämtas direkt av kunderna. Betalar gör man när man beställer. Emma Sätterkvist, Viby och Fredrik Lennström, Pålsboda administrerar facebooksidan. De talar om ett smidigt system. Utlämningen sker under en halvtimma, mellan sex och halv sju på kvällen. – Från början var vi i Brändåsen. När vi gjorde en enkät såg vi att Hallsberg var ett bättre utlämningsställe. – Vi märker hur intresset för varorna i reko-ringen under den senaste tiden bara växer och växer, säger de. Emma har ett lite bageri i Viby oh levererar hembakat och kanelbullar. Fredrik har ett bryggeri i Pålsboda och erbjuder hembryggt öl och lokalt älgkött. – Det är en smakrik kombination säger Fredrik Lennström. Lokal i Kumla började baka ekologiskt surdegsbröd för snart fem år sedan. Namnet berättar vad det handlar om. Bröd med spannmål från lokala odlare och kvarnar. – I reko-ringen har vi varit med sedan den star-

tade, säger ägaren Emanuel Eskilsson. Modellen passar Lokals affärsfilosofi. Bageriet har utsetts både svenska och nordiska mästare för sitt surdegsbröd.

Smörgåsbord av närodlat

På reko-ringen i Hallsberg lämnar Ulrica Sunvisson från Lokal ut ett 20-tal beställningar på bröd som ”Algot”, och andra som bakats på Ölandsvete och Närkeråg. – Vi har också med en beställning på bröd av svedjeråg, säger hon. Ut ur odlarnas bakluckor plockas alla tänkbara läckerhet som beställts av nära 50 köpare denna torsdag. Tomas Edman är en av odlarna. Han levererar lamm och grönsaker från den egna gården Bärsta i Hackvad. – Eko-ringen är en fantastisk småskalig affärsidé. Här finns ett smörgåsbord av närodlat livsmedel. Både odlare och kunderna är kunniga. Här möts folk som bryr sig både om produktion och köpare som vet hur livsmedlen ska tillagas. Det är hoppfullt, säger Tomas Edman.

9


S U H T ÖPPE :00 n 10:00 - 14 a k c lo k r e mb en 9:e nove Lördagen d

Utbildningar inom Vård- och omsorg Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Utbildningen genomförs med flexibel/distansundervisning och med möjlighet att till viss del arbeta vid sidan om studierna.

Sista ansökningsdag 2019-11-22

Fortbildning

För dig som redan är utbildad undersköterska/motsvarande. Vi erbjuder valbara följande 200 poängs fördjupningskurser inom: Akutsjukvård, Psykiatri, Äldres hälsa och livskvalitet (5 veckors APL på heltid ingår i kurserna) samt 100 poängskurserna Medicin 2, Palliativ vård, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Samhällsbaserad psykiatri, Specialpedagogik 2. Kurserna genomförs genom flexibel/distansutbildning under vårterminen 2020. Sista ansökningsdag 2019-11-22

Validering

För dig som har arbetat inom vård-och omsorgsyrken och som vill validera dina kunskaper till en formell undersköterskeutbildning/motsvarande. Du bör ha arbetat så länge att du känner att du har en tids praktisk erfarenhet med breda kunskaper/färdigheter att validera.

Ansökningar tas emot löpande

Mer information

För mer information om våra utbildningar samt hur du ansöker kontakta våra studie-och yrkesvägledare på 0582-354 32 eller vux.vagledning@allevux.se Välkommen till Allévux i Hallsberg!

10

Bildelsnetto Hallsberg

Bildelar & verktyg Tel: 0582-15140 Tegelgatan 1, Hallsberg www.bildelsnetto.se


BLÅST PÅ SKOGEN. Åke Carlsson är en av de privata skogsägare som fått släppa till mark till vindkraftparken på Kronoberget. Visserligen får han ersättning men han har också fått mycket skogsmark förstörd.

Striden avblåst – vindkraften på plats efter nio år HÖGT UPP I KILSBERGEN. Här ligger vind-

kraftsparken som syns långväga när man färdas västerifrån mot De blå bergen, och som vållade intensiv debatt i Lekebergs kommun under hela resans gång sedan 2010.

karta: google maps

FAKTA / Vindkraftparken Stena Renewable startade projektet i början av 2010 och tillstånden vann laga kraft i oktober 2014. I juni 2012 röstade kommunfullmäktige i Lekeberg ja till vindkraftparken efter en infekterad debatt: 19 röster för och 16 röster mot etableringen. Moderater, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet sa ja till vindkraftparken. S sa nej, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna var splittrade i frågan. Marken arrenderas från Sveaskog och ett antal privata skogsägare. Vindkraftverken Vestas V 136 har en totalhöjd om 185 meter och rotordiameter på 136 meter, varför navhöjden är 117 meter. Totalt kommer vindparken att producera cirka 200 GWh årligen, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 40 000 villor. Totalkostnaden beräknas till cirka 600 miljoner kronor.

MOTVIND. I en liten skogskoja intill ett av de stora vindkraftverken på Kronoberget sitter Åke Carlsson. Bara någon kilometer bort är det öppet hus för alla som vill titta närmare på vindkraftparken. Åke Carlsson är inte lika nöjd. – Just nu håller jag på att städa upp här i min skog efter allt som vindkraftbolaget ställt till med, säger han och ställer ifrån sig motorsågen. text och foto: kent halttunen

Åke Carlsson, som bor i närheten av Ribbohyttan, är en av de privata skogsägare som fått släppa till mark när Stena Renewable uppfört 16 vindkraftverk på Kronoberget i södra Kilsbergen. Statliga Sveaskog är den stora skogsägaren i området. Åke har 55 hektar skog och bara 100 meter från hans lilla skogskoja står ett av de 185 meter höga vindkraftverken. – Visserligen får jag ett arrende på 24 000 kronor men å andra sidan är ganska mycket av min skogsmark förstörd, säger han.

Kaffe och bullar

Lite längre bort denna dag bjuder vindkraftsbolaget på kaffe och bullar när det är öppet hus. Flera hundra intresserade och nyfikna personer är på

plats för att få titta närmare på vindsnurrorna. Men det är inget för Åke Carlsson; han är inte intresserad. Han har ju redan ett vindkraftverk precis bredvid sin skogskoja. – Nä, sådant där spektakel är inget för mig, säger han. Projektet med vindkraftparken började för över tio år sedan, men det är först nu under hösten som alla 16 vindkraftverk är på plats och i drift. Under lång tid har området här i södra Kilsbergen varit en byggarbetsplats och allmänheten har inte haft tillträde till området. Nu ska det öppnas igen.

Beklagar striderna

Åke Carlsson beklagar att det har varit sådana stridigheter bland de som bor i närheten av vindkraftparken. Grannar har blivit osams för att de tycker olika om vindkraftparkens etablering. Under en period var det riktigt hätsk stämning. När kommunfullmäktige i Lekeberg skulle fatta beslut i frågan tvingades man ha polisbevakning under mötet eftersom det förekom hot. – Det gick inte att säga nej, trycket var för stort, säger Åke. Han är inte emot vindkraft i sig och tycker trots allt att han och andra måste acceptera att vindkraftparken står där den står. Men han tycker inte om att den mark och den skog där han vistats länge är förstörd. – Jag som alltid gillat att jaga och att vara i den här skogen. Nu är det breda körvägar och ser helt annorlunda ut. Men jag får väl försöka vänja mig, säger han.

11


Vi gör allt inom: Vi gör allt industri, inom: El, tele, data, Vi gör allt inom: allt inom: El, Vi tele, data, industri, service samt styr och Vigör gör allt inom: Vi gör allt inom: Vi gör allt inom: El, tele, data, industri, El, tele, data, industri, service samt styr och regler installationer Vi gör allt inom: El, tele, data, industri, El, tele, data, industri, Vi gör allt inom: service samt styr industri, och El, tele, data, regler installationer service samt styr och El, tele, data, industri, service samt styr och service samt styr 019-58El, 27 67 foretaget@elbyranab.com tele, data, industri, Vi gör allt inom: regler installationer service samt styroch och regler installationer Vi gör 019-58 alltEl, inom: 27 67 foretaget@elbyranab.com regler installationer service samt styr service samt styr ochoch regler installationer tele, data, industri, Vi gör allt inom: installationer 019-58 industri, 27 regler 67 foretaget@elbyranab.com El, tele, data, regler installationer regler installationer service samt styr och 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com El, tele, data, industri, 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com service samt styr och 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com regler service samt styr och 019-58 27 67 installationer 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com foretaget@elbyranab.com regler installationer 019-58regler 27 67 installationer foretaget@elbyranab.com 019-58 27 67

foretaget@elbyranab.com 019-58 27 67 foretaget@elbyranab.com

SOCIAL NÄTVÄRK En revy om teknikens tillkortakommandon

SPARBANKSBÖRSEN FJUGESTA 26 OKT–23 NOV Biljetter inkl. mat: 425 kr, bokas på www.lekebergsrevyn.se 0768-229 300 www.lekebergsrevyn.se

12


Johan Niklasson tar över efter Wendla

Johan Niklasson tar över som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Lekeberg efter avgående Wendla Thorstensson som slutar sista december. Idag är Johan Niklasson ordförande i socialnämnden och det pågår ett arbete för att hitta hans efterträdare. Det fanns flera olika kandidater inom centerpartiet för att ta över som kommunalråd, men centerns valberedning anser att Johan har vuxit in i ansvaret som politiker och har är också bra på att konkret politik av centerpartiet viktiga frågor.

AVHOPPAREN. Kommunalrådet Wendla Thorstensson är på våg ut som toppolitiker i Lekeberg. Hon säger att hon inte vill sitta för länge som politiker och att hon vill avsluta sin statsvetarutbildning.

Därför hoppar Wendla av jobbet som kommunalråd

TACK OCH HEJ! Nu stiger hon av tåget som hon hoppade på för tio år sedan. Wendla Thorstensson slutar som kommunalråd i Lekeberg vid nyår. Kanske lite överraskande eftersom hon är populär både bland kommuninvånarna och de andra politikerna. – Jag ska avsluta mina universitetsstudier, och på riktigt, jag vet inte vad ska göra i framtiden, säger hon med ett skratt och ser samtidigt allvarlig ut. text och foto: kent halttunen

Centerpartisten Wendla Thorstensson är på väg att summera sina tio år som politiker i Lekebergs kommun. Först som ordförande i miljönämnden i Sydnärke, och de senaste fem åren som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Lekeberg. – Jag är självklart väldigt nöjd med att vi i centerpartiet ökade rejält och fick över 30 procent av rösterna i kommunen vid senaste valet, säger Wendla Thorstensson.

Kometkarriär

Wendla Thorstensson har gjort något av en kometkarriär inom centerpartiet i Lekeberg. Hon blev medlem ett år innan valet 2010, blev inkryssad av väljarna och vald till ordförande i Sydnärkes miljönämnd. – Jag hamnade mitt i striden om vindkraftparken i Kronoberget. Jag lärde mig mycket under den tiden, framför allt att lyssna på alla människor och alla olika åsikter. Och jag lärde mig att respektera andra människor även om vi inte tycker lika, säger hon. – Jag förstod också vikten i att vara tydlig. För vem vill ha en politiker som velar hit och dig. Wendla talar engagerat under intervjun; hon sä-

ger att hon alltid ger allt i de saker som hon ger sig in i. Men att hon kom in i politiken var lite av en slump. Hon hade alltid varit intresserad av samhälls- och miljöfrågor. Hon var engagerade i Svenska kyrkan och jobbade som undersköterska inom hemtjänsten. – Där lärde jag mig att prata med människor och att visa respekt för deras åsikter. Samtidigt lärde jag mig att man måste vara tydlig i sitt budskap. Då, ett år innan valet 2010, fick hon frågan av flera ledande centerpolitiker om att bli medlem. Hon sa ja. Wendla och andra nya inom centern fick gå en politikerskola. Det blev en kick där hon fick lära sig många nyttiga saker. Vid avslutningen av den skolan sa Wendla och Charlotta Englund (också hon centerpolitiker i Lekeberg ) till varann: – Nu ska vi hem och göra skillnad! Och så blev det: Charlotta Englund tog över posten som kommunalråd i kommunen, ett uppdrag som Wendla sedan axlade efter valet 2014. I augusti i år kom så beskedet att Wendla Thostensson slutar som kommunalråd. – Jag sa redan innan valet att jag ska sluta under mandatperioden, och det är bra om någon i lugn och ro kan ta över ansvaret. Då blir det inte så dramatiskt, berättar hon. I januari fortsätter hon sin statsvetarutbildning vid Örebro universitet; hon har en termin kvar på

FAKTA / wendla thorstensson Ålder: 39 år Familj: Två söner och särbo i Nora Uppdrag: Avgående kommunalråd i Fjugesta och med det en lång rad politiska uppdrag Intressen: familjen, sång, musik, teater, hästar Senast lästa bok: Ett jävla solsken- en biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremmer Tittar på TV: drama som till exempel Vår tid är nu (”Tur att det finns SVT Play”, flikar Wendla in).

utbildningen. För henne är det ingen stor sak att sluta, hon vill få sin examen och vara redo för framtiden. Hon vill få också mer tid för familjen och för sina intressen. Kanske hinner hon med lite fler engagemang med Lekebergs revysällskap där hon då och då både är skådespelerska och sjunger. Och kanske blir det lite mer tid för hästarna. Wendla sticker inte under stol med att det också frestar på att vara kommunalråd: det är ett uppdrag dygnet runt där man alltid ska vara tillgänglig. Hon har dock varit mån om att hon också som kommunens högsta ansvarige politiker ska kunna ”gå i mjukisbyxor i affären och handla”.

Stolt skattehöjare

Vad är du mest stolt över under din tid som kommunalråd? – Jag är stolt över att vi som borgerligt styrd kommun vågade höja skatten med en krona för att skapa en bra ekonomi i Lekeberg. Trots att vi är en liten kommun så växer vi ändå procentuellt mycket, och då måste vi klara av att ha en ekonomi som klarar alla framtida utmaningar och investeringar. – Sedan är jag stolt över att vi infört 100 procent svenskt kött i våra skolor och inom äldreomsorgen. Vi är också miljödiplomerade, och vi har skapat bra förutsättningar för hur vi ska samarbeta med civilsamhället bland annat när det gäller integrationsfrågorna. När det gäller saker som hon är mindre nöjd med handlar det om den statliga flykten från småkommunerna. Både arbetsförmedlingen och polisen har försvunnit (även om polisen är tillbaka en dag i veckan i Fjugesta). – Det är ett beslut som ligger över mitt huvud, men det känns inte bra, säger hon. Och tillbaka till frågan om framtiden. – Alla frågar samma sak och jag har ingen långsiktig plan. Jag är mitt i livet och jag vill inte sitta för länge som politiker. Kan du tänka dig ett uppdrag i riksdagen? – Nej, jag gillar att vara nära människor och jag gillar det lokala. Nu ska det bara bli skönt att få lämna över ansvaret som kommunalråd under ordnade former, avslutar Wendla Thorstensson.

13


krönika/senhöst/axelsson MITT FÖRSTABETYG i syslöjd i klass 2 i folkskolan blev B minus. Knappt godkänt! Då hade jag kämpat med en kaffelapp i rött bomullsgarn hela terminen. Fröken Nordström hade tålmodigt visat hur jag skulle sticka räta maskor. Man fick gå fram till katedern och ställa sig i kö när man ville ha hjälp. Ibland föll fröken i sömn. Hon var sjuk på något sätt. Så vi elever fick stå och vänta tills hon vaknade till. Det kunde dröja ett tag. Ingen sa något förstås. Min kaffelapp blev mer och mer pansarlik allteftersom arbetet fortskred. Jag drog åt maskorna så hårt att jag inte fick in stickorna. Dessutom gjorde handsvetten och alla upprepningar att garnet tufsade till sig. DET VAR NOG DÅ som en motvilja mot handarbete grundlades. Det blev inte bättre när jag i tredje, eller om det var fjärde klass, skulle sy en gymnastikpåse. Man fick inte använda symaskin, utan det skulle tråcklas för hand. Tyget var rutigt, tre stygn på varje ruta. Gissa om det tog tid! Gissa om det blev SÅ tråkigt!! I sjätte klass sydde jag en soldräkt, hör och häpna. Tyget var grön/blå/ vit/rödrandigt och ben och midja avslutades med en resår. BH:n var ett rakt tygstycke som också försågs med gummiband. Det skulle placeras över de knoppande brösten och hasade vid användandet ner (eller upp).

Handarbete är väl inte min grej rat soldräkten, men det har jag! Trodde jag att mina två flickor skulle vilja ha den, eller för den delen deras flickor, vid vårt favoritbadställe Bäcksjön i Östansjö? De förhoppningarna har kommit på skam! DÅ OCH DÅ har jag under livets gång ändå gjort nya sömnads- och stickningsförsök. Ett par gröna långbyxor efter beskrivning i Dagens Nyheter där det lovades att även den som aldrig sytt skulle klara av uppgiften.

FRÅGA MIG INTE varför jag spa-

Bli Nyckelkund Som Nyckelkund får du våra bästa tjänster som gör det enklare för dig att hålla koll på din ekonomi. Kontakta oss så berättar vi mer. 0585-817 00 banken@lekebergssparbank.se besök Storgatan 15-17, Fjugesta mötesplats Lannalodge tel

e-post

14 14

Lisbeth Axelsson, journalist och författare, Nalavi.

Om de blev färdiga? Nej! En annan gång föll jag för en förförisk stickbeskrivning, en lite ullig tröja med fladdermusärmar som man skulle sticka in New Yorks skyline framtill. Det var till min äldsta dotter som då gick i nian. Hon var entusiastisk och jag med, ganska länge. Men, nu ligger det ofärdiga handarbetet i en korg på vinden. Dottern fyller snart 43 år! EN TRÖST I BEDRÖVELSEN i denna betraktelse är att slöjden och handarbetet numera verkar vara mer anpassad till tiden och barnens intressen. Dotterdottern Greta som nu går i tredje klass har börjat med trä- och metallslöjd. Hon tycker ämnet är jättekul och hennes första opus är en ställning i trä till mobilen! Hon är väldigt nöjd med resultatet och är snart klar, berättade hon entusiastiskt när jag frågade senast. Då hörde hon sig samtidigt för om jag önskade mig något särskilt i julklapp och jag klämde i med : –Smörknivar i trä är något som jag verkligen behöver! Hon log hemlighetsfullt till svar. PS. Så här avslutningsvis och i fötroende vill jag berätta för läsaren att jag åter, trots alla motgångar, umgås med tanken att sätta igång med ett handarbete: Att brodera sitsar i jugendstil till våra åtta matsalsstolar. Men det är stört omöjligt att hitta ett mönster, och det är kanske likbra det! DS.


ERBJUDANDE I NOVEMBER PÅ SVEAS SAFFRANSPREMIÄR 28/10

HALLOWEEN 28/10 - 3/11

Klipp ur kupongerna och ta med till butiken för att utnyttja erbjudandet. Erbjudandet gäller på ordinarie priser till och med 31/11-2019

15% rabatt på fika

10% rabatt på Farsdags-tårta

BAKAT LOKALT OCH KANSKE AV NÅGON DU KÄNNER Välkommen till Lekebergs Rör AB/Bergqviströr i Fjugesta och Askersund. Med drift i fjärde generation och grundat 1930

Tornados sTädpaTrull Städ med garanti Vi tar hand om din flyttstäd, veckostäd eller vilken städ du vill. Vi gör även fönsterputs. Ring eller maila oss så kan vi prata tid och pris:

Peter Eriksson 070-36 17 322 peter@lekebergsror.se www.lekebergsror.se

Lätt att byta däck!

Däckteam Hammar/ Garaget i Hammar AB Åmmebergsvägen 7 0583-77 00 12 Mån-fre 07.00-16.30 garaget.hammar@telia.com www.garagethammar.se

vet vilka däck du behöver

0708-270 400 • jimmy@skillen.se

Upplevelseresor - För kropp och själ Ullared: Påstign. Hallsberg och söderut: 29/11, 6/12, 31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 29/5 30/11 STOCKHOLM, Julmarknader 7/12 GÖTEBORG, Julmarkander 23/3 Kubanska äventyr 23/4 Lissabon, Porto 12/5 Hurtigruten 14/8 Skottland. Fåtal platser kvar 31/8 Gardasjön, Trento, Verona med tåg 14/9 Prag, Berlin med tåg 2021 Japan, Island, USA - Go West! 2022 Tioman Island/Malaysia 2022 USA Musikresan Läs mer på vår webbsida: www.ammebergsresor.se

0583-343 90, 0582-510 90 www.ammebergsresor.se

Höstlov på Alléhallens bad vecka 44! På höstlovet är det extra roligt att besöka Alléhallens bad. Då kan du plaska runt till musik och discokula, med spöken och häxor! Eller vara med i roliga tävlingar! Halloweendisco - 31 oktober kl. 18. Entré 30 kr. Tävlingar i hinderbanan och vattenrutschkanan Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 13.30. Öppet varje dag från kl. 10. Obs. Fredag 1 november stänger vi kl. 18 på grund av dag före helgdag. Kontakt: 0582-68 53 75 eller hallsberg.se/allehallen

15 15


… R E J E J T Å Å-Å

Efter uppflyttningen: KVINNOKRAFT. IFK Hallsbergs dam- damlag under de framgångsrika åren på 1970-talet. lag i fotboll klarade nyss bedriften att gå upp i div 1 nästa säsong – men har Började med Korpen en bit kvar till toppen i seriesystemet. Sakta men säkert hade bollsparkande tjejer börjat ta plats på planerna. Där befann sig 43 år tidigare ett pionjär- – I Hallsberg började det 1969 med att vi spelade gäng IFK-tjejer, som var bäst i Närke och korp, berättar Runa Adolfsson, en klippa i laget och nästan bäst i Sverige. En höjdpunkt var föreningslivet. SM-mötet 1976 mot Öxabäck, den för- Vi träffas en lördag vid Östansjö då hon och gamla lagkamrater ska ut och vandra kring Dovra sjöar. sta damfotbollsmatch som var med på Sammanhållningen från fotbollen lever vidare. stryktipset. Runa och andra idrottstjejer, som spelade basket och retrotexter : lars litzén foto : l-g månzon Etta, kryss, tvåa – stryktipset var stort, snudd på den enda spelform som fanns då för idrottsintresserade. Putte Kock satt i svartvit TV och garderade med kryss. Dominansen av herrfotboll, svensk och engelsk, var självklar. Damfotboll på kupongen (sista inlämningsdag torsdag 29 juli, 50 öre raden) var därför sensationellt när Hallsberg skulle möta föregående års svenska mästare, västgötska Öxabäck. Förhandsintresset var på topp. – Det var en underbar tid, alla ville satsa, alla ställde upp, säger Ronald Sällh, som tränade IFK Hallsbergs

handboll på vintrarna ville hålla igång även sommartid och bildade ett sju”manna”lag som vann i Korpen. Nästa säsong blev i IFK Hallsbergs regi med elva spelare, som vann första seriematchen (2x20 minuter) med 19-0 mot IFK Örebro! – Vi var pionjärer för damfotboll i länet tillsammans med Närkes Kil, säger Runa. – Det var ett sätt att leva, säger hon om sitt idrottsliv.

Klippboken berättar

Hon har en klippbok som berättar om lagets många framgångar. Uppmärksamheten från dåvarande lokalpress verkar ha varit generös. – Det var nåt nytt som hände, det skrevs både före

och efter matchernaav Örebro-Kuriren och NA och de hade fotografer med, berättar Ronald Sällh. Tidningen SE:s stora bildreportage från tipsmatchen har han givetvis sparat, en klenod för nostalgiker. – Damfotboll var lite spännande men vi var väl inte accepterade överallt, säger Ingrid Andersell (Sellgren). Vi var ju tjejer som skulle spela fotboll, det var bara roligt när vi missade och sånt där. – Men vi övertygade dom och tog oss ganska högt upp i eliten, konstaterar Ingrid, som får anses vara Hallsbergs mest meriterade idrottskvinna: förutom fotboll i IFK, spelat landskamper i basket och rentav blivit världsmästare i bowling.

”Bland Sveriges fem bästa lag”

Seriesystemet för damfotboll gick från landskapsserier till regionserier där IFK höll till i Västra Svealand. Det spelades även om DM och SM. 1976 vann Hallsberg serien utan en enda förlust. – Vi tillhörde de fem bästa lagen i Sverige, säger Ronald stolt om Hallsbergs gyllene 70-tal. DM tog vi flera gånger. Men så tränade vi tre gånger i veckan plus match. Han var rätt ovan som tränare, hade mest tävlingscyklat med Kumla Cykelamatörer men var ihop med Maggie Mattsson, en av pionjärerna, och han krönte


ANNAT VAR DET FÖRR, när IFK Hallsbergs damlag räknades till den absoluta Sverigetoppen. 1976 var Sydnärketjejerna ena laget i den första svenska tipskupongmatchen mellan två damlag (vänstra bilden). Här ovanför har de samlats för en långpromenad och snack om flydda tider. Stående från vänster Christina Rehn, Gita Fransson, Runa Adolfsson och Ingrid Andersell. Knästående Gunilla Höglund och Annika Larsson.

Legendarerna om toppåren karriären som steg 3-tränare efter en kurs för Tord Grip där Svennis Eriksson var kurskamrat. – Vi tog lite olika vägar sen, noterar Ronald Sällh.

Stort möta Pia Sundhage

Christina Rehn, Annika Larsson och Gita Fransson, tre f d försvarare, ser klart spänstiga ut inför kamratgruppens vandring i Dovradalen. De minns glädjen och sammanhållningen att kämpa som ett lag, resor och träningsläger utomlands. – Och det är stort att ha spelat mot Pia Sundhage, säger Annika. – Då spelade hon i Falköping, sen gick hon till Jitex, inskjuter Gita. Vi talade om henne i bussen dit, hon var bra redan då. – Det var en tid man inte skulle vilja vara utan, sammanfattar hon. – Vi hade mycket kul, trivs man ihop blir det ofta också att man presterar bättre, säger Ingrid Andersell.

Ekonomiskt underläge

Framgångar ja, men ingen enkel dans på rosor. Kanske var det motståndet från ingrodda strukturer som skärpte laget. – Hela samhället utvecklas varför ska inte fotbollen göra det, säger Gunilla Höglund (Tapper) med viss

– Det kommer säkert fungera för nu är damfotbollen så etablerad så nu har de svårt att peta ner dom, det har jag svårt att tro, säger Runa.

hetta. Dagens damfotboll har blivit mer accepterad. Vi fick kämpa mer: ”Spela fotboll, det kan man inte kalla det för”, fick man höra. – Vi skulle ju betala oss, säger Ingrid, Vi var tvungna att dra in våra egna pengar om vi överhuvud taget skulle få spela, för domare och resor. Vi fick inte ta från killarnas konto. Så var det. – Vi fick vara tacksamma om vi fick jobba i korvkiosken när herrlaget spelader match, säger Gunilla. – Vi var inte väl sedda på alla håll i klubben, fy f-n vad vi fick kämpa för att få ihop pengar de första tuffa åren, säger tränare Ronald. Vi fick bilda en egen sektion och då såg vi att vi bar oss medan det var herrarna som gjorde av med pengarna.

Pionjärerna gläds åt framgången för tjejerna i dagens IFK Hallsberg och lovar att komma och se på matcher vilket de hittills inte gjort så ofta, ja, knappt alls. De konstaterar förstås att dagens spel utvecklats på flera sätt – snabbare, bättre teknik, mer taktik – jämfört med när de själva höll igång. Det är skillnad att börja spela som 6–7-åring än som tonåring. – Det blir spännande, hoppas det går bra, säger Gunilla Höglund.

Bildade egen förening

Gäller att ha en stomme

Det blev visserligen bättre i takt med damernas framgångar men spelarna var inte nöjda. – 1982 blev vi HBK istället, då var vi lite halvtrötta på att det aldrig fanns några pengar och inga bra träningstider, berättar Runa Adolfsson. Så då bildade vi en egen förening med hjälp av Thomas Eklund, som arbetade på SISU (Idrottsutbildarna). Och det varade tills för bara några år sedan. Runa var själv första ordförande i Hallsbergs BK som gick tillbaka till IFK Hallsberg 2014 - efter 32 år.

Gläds åt dagens lag

– Nu blir det som ett lyft för dom också, tror Ingrid Andersell. Nu kanske dom bästa spelarna – näst efter Karlslund – kommer till Hallsberg för att utvecklas. – Det gäller att ha en stomme i laget, framhåller Ronald Sällh. Tror det kan gå ganska bra i ettan för IFK om de kan behålla äldre spelarna och dra till sig fler. Till slut: Det blev en tvåa stryktipset i den historiska matchen sommaren 1976. Hallsberg förlorade inför storpublik på Idrottsparken med 0-1 mot Öxabäck, då Sveriges bästa damlag

mer! uuu


”Minns du, syrran?”

BOLLMINNEN. Kumlasystrarna Jouu hansson, Kikki och Anneli har förstås

bytt namn sen de vackra ungdomsåren då de spelade i IFK Hallsberg och sedan Hallsbergs BK. – Mig kallade de Lillskiten, säger Anneli, jag vägde 40 kilo. text : lars litzén foto : l-g månzon

SYSTRARNA JOHANSSON, Kikki (nu Ekblom) och Anneli (nu Nilsson) skrattar och pratar härliga gemensamma fotbollsminnen med IFK Hallsberg 1982, senaste året laget spelade i division 1. 2020 är klubben tillbaka i nya division 1. På den gamla lagbilden känner vi igen Kikki och Anneli till höger i främre raden. Hon är lillasystern, heter numera Nilsson, projektledare hos Kumla Promotion. Har barnbarn. Storasyster Kikki Ekblom var den som började med fotboll i Stene, uppmuntrad av pappa Assar, deras störste supporter, och blev lockad till Hallsberg när hon gick på Allé.

Erlandsson, en höjdare

På något sätt var Susanne Erlandssson inblandad, hon är ett namn som återkommer i berättelsen om Hallsbergs damfotboll. Landslagscentern som blev höjdare i Riksidrottsförbundet men som under studietiden i Örebro spelade flera år för IFK Hallsberg och även var tränare i Kumla en period. Det handlar om de sista åren på 70-talet då damfotbollen delas in i divisioner. Efter säsongen 1982 – om vi förstått saken rätt – degraderas IFK till div 2. Samma år bildar damerna Hallsbergs BK. – De skulle satsa på egna produkter och det höll inte, kommenterar Ronald Sällh, som då slutat som tränare efter att fått in utsocknes toppspelare som Erlandssson i laget.

18

Och nu hade konkurrensen hårdnat. 1970 fanns det 728 licensierade damfotbollsspelare, 1980 var siffran 26 522 och den gamla IFK-stommen i laget började urholkas. Ett syskongräl utbryter om pappa Assars högljudda engagemang under matcherna. – Mamma ville inte stå intill honom, hon skämdes, hävdar den ena. – Inte alls, säger den andra.

I målprotokollet

De måste ha varit på hugget systrarna, bägge noteras ofta som målgörare i tidningsreferaten som Kikki sparat i sin klippbok. Även de har roliga minnen från resor och matcher. – När vi möte Jitex borta kom deras lag inspringande på rad och alla hade bollar som de sköt upp på läktaren, då kände man sig liten, berättar Kikki. – Eller när vi spelade mot Borensberg och dom hade en paradorkester som spelade på plan, det imponerade.

Men i värmländska Eda var de mindre imponerade av omklädningsrummen - även domare och linjemän bytte om på samma ställe. – Så bara hälften duschade efter den matchen.

Rökstopp för Liedholm

– Jag hatade att träna löpning, säger Annelie. Thomas Eklund, vår tränare, åkte i sin Bagge och klockade oss och jagade på. Och naturligtvis satte han alltid mig jämte Susanne Erlandsson. Löftet Annelie var faktiskt på gång att få träna och spela i Italien och tillsammans med en annan spelare i laget Ann-Christin Johansson få bo hos legendaren Nils Liedholm. – Men strax före en match fick jag reda på att jag inte fick åka, bara Ann-Christin. Jag har förstått att det berodde på att jag rökte, säger Annelie. – Och det var väl rätt, säger hon och går ut och tar ett bloss. Kikki – hon röker inte – höll igång länge med fotbollen, ända tills hon fyllt 37, berättar hon inte utan stolthet.


HYRA BUSS?

Vart ni vill när ni vill! Kontakta oss för offert!

ingen med: n s lö ts e lh e Vi har h

• Bergvärme • Badrumsrenoveringen • Service med: genalla etslösninav Vi har helhvärmeslag och ingen med: Vi har helhetslösn märken • Bergvärme

Tel: 019-24 06 06

info@letsgobybus.se www.letsgobybus.se

Skidresor till Österrike: Uttendorf/Zell Am See v.8 och Saalbach v.13 Mer info på www.letsgoalpin.se

Villa och fastighetsägare!

• Bergvärme • Badrumsrenoveringen • Övriga VVS-arbeten • Badrumsrenoveringen • Service av alla värmeslag Vi är av auktoriserad alla värmeslag • Service och märken serviceombud samt och märken • Övriga VVS-arbeten installatör för Nibe • Övriga VVS-arbeten Vi är auktoriserad serviceombud samt villa-och fastighetsvärme!

Vi ärvillaauktoriserad serviceombud samt och fastighetsvärme! Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad rejält,installatör för Nibe installatör för Nibe villa- och fastighetsvärme! samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Telefon: 019-12 94 10 E-post: hakan@mb-isolering.se Vi utför kostnadsfri besiktning av din vind! Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat

Sörbyvägen 3, Kuml a Sörbyvägen a Tel 019-58 21 30 3, Kuml Tel 019-583,21Kumla 30 Sörbyvägen Tel. 019-58 21 30

MÅNGA RIKSBEKANTA brottslingar har suttit på H, bland andra Christer Pettersson, senare åtalad och friad för mordet på Olof Palme.

19

VÄND!


Personlig begravning Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning. Välkommen till oss på Fonus!

Fredrik Pettersson Kundrådgivare

Andreas Tinglum Kundrådgivare

Marie Karlsson Kundrådgivare

Oliver Hoyle Kundrådgivare

Askersund, 0583-106 66 | Hallsberg, 0582-138 22 | Kumla, 019-58 23 90 | Laxå, 0584-101 00 | Pålsboda, 0582-411 15 | fonus.se

Hjalmarsson Åkeri Tömningar av slamavskiljare, oljeavskiljare och fettavskiljare. Spolar köksavlopp, toaavlopp och även andra spolningar. Lyftarbeten. Grustransporter. Kör även vatten till pooler.

Kontakt

Tel. 070-319 92 27, 070-319 93 50 www.hjalmarssonsakeri.se

20


Allhelgonahelgen i Knista församling

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

HIDINGE NYA KYRKA

Fredag 1/11 Öppen kyrka 9-17 Lördag 2/11 Öppen kyrka 13-18 Söndag 3/11 Minnesmässa 10.00 KYRKBUSS

Handla där proffsen handlar! Vi har ett komplett byggsortiment med noggrant utvalda varor

ÖPPET

KNISTA KYRKA

Fredag 1/11 Öppen kyrka 9-17 Lördag 2/11 Öppen kyrka 11-18 Lördag 2/11 Musikgudstjänst 18.00 KYRKBUSS Söndag 3/11 Minnesgudstjänst 18.00 KYRKBUSS

Vardagar Lördagar

7-17 9-12

Revirvägen 2, Laxå Telefon 0584-10855

KVISTBRO KYRKA

Fredag 1/11 Öppen kyrka 9-17 Lördag 2/11 Öppen kyrka 13-18 Söndag 3/11 Minnesgudstjänst 10.00 KYRKBUSS

MULLHYTTANS KYRKA

Fredag 1/11 Öppen kyrka 9-17 Lördag 2/11 Öppen kyrka 13-16 Lördag 2/11 Minnesgudstjänst 16.00 KYRKBUSS

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer! För mer information om t.ex. kyrkbuss, besök vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/knista

Bilverkstad i Östansjö! • SAAB-specialist • Åtgärdar dina 2:or • Defekta bilar köpes • Bilreparationer • Däckservice • Service & underhåll 1000-mila-service: kontrol l av bromsar, chassi, motor och växellåda m.m. inkl. olja och filter (max 6 liter) 2500 kr.

Träffas alla dagar i veckan

9-5 Fabriksnytt SAAB olja, l. ink t ga re turboagg n filter och byte frå 6200 kr.

073-706 83 84

KRISTENSEN AUTOSERVICE

Kristensen Autoservice, Östanfallagatan 26, 69472 Östansjö

21


CULLBRANDS BYGG AB 070-5935546

Utnyttja ROT-avdraget

patrik@cullbrandsbygg.se

30%

av arbetskostnaden!

Nybyggnation Renovering Om- och tillbyggnad Tak-, fasad- och fönsterbyten Altaner och uteplatser Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta

: ningen med s lö ts e lh e h Vi har

• Bergvärme • Badrumsrenoveringen • Service med: genalla etslösninav Vi har helhvärmeslag och ingen med: Vi har helhetslösn märken • Bergvärme

• Bergvärme • Badrumsrenoveringen • Övriga VVS-arbeten • Badrumsrenoveringen • Service av alla värmeslag Vi är av auktoriserad alla värmeslag • Service och märken serviceombud samt och märken • Övriga VVS-arbeten installatör för Nibe • Övriga VVS-arbeten Vi är auktoriserad serviceombud samt villa-och fastighetsvärme!

Vi ärvillaauktoriserad serviceombud samt installatör för Nibe och fastighetsvärme! installatör för Nibe villa- och fastighetsvärme!

Sörbyvägen 3, Kuml a Sörbyvägen a Tel 019-58 21 30 3, Kuml Tel 019-583,21Kumla 30 Sörbyvägen Tel. 019-58 21 30

Vi städar allt - ingenting är omöjligt! Hoffes Fönsterputs & Städ AB är verksamma inom all sorts fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete, fortsatt förtroende -

IN ASSOCIATION BESTERMAN & 929 PRODUKSJON PROUDLY PRESENTS

THE GOLDEN HITS TOUR SOLD OVER 20 MILLIONS RECORDS - 13 TOP 20 HITS SELLING OUT CONCERTS ALL OVER THE WORLD LAY BACK IN THE ARMS OF SOMEONE – LIVING NEXT DOOR TO ALICE OH CAROL – NEEDLES AND PINS – STUMBLIN IN AND MANY MOORE…

FREDAG 13 MARS, KL. 19.30, ÖREBRO, CONVENTUM BILJETTER: TICKETMASTER.SE, TEL. 0771-70 70 70, WWW.BESTERMAN.NU

22

Fönsterputs Flyttstäd Golvvård Trädgårdsarbete Storstäd Visningsstäd Byggstäd Hemstäd Trappstäd Mattrengöring Snöskottning Kontorsstädning Takrengöring Garage/vindsröjning

Ta kontakt med oss i alla frågor som gäller fönsterputs och städ. Vi diskuterar gärna arbetsutföranden och priser. Ring: 0582-153 81 Maila: info@hoffes.com


text: ing-britt jonasson foto: roger lundberg

BÄRBAR HÄLSA. Mahonia och aronia.Och fläderbär inte att förglömma. Tre bär som det är roligt att stifta bekantskap med. Av mahonia gör man sylt eller marmelad som smakar väldigt annorlunda och som är god till en bit ost. Aronian är lika nyttig som blåbär (fast inte så god) och blir en utmärkt dryck. Och kom ihåg fläderbären. De är också (som blommorna) goda till saft. Om det nu finns några fläderbär kvar. Ett gäng snokande snöskator kan göra slut på allt inom en kvart.

... åt alla lycka bär! MAHONIA. början på 60-talet byggdes villor med vidhängande mahonia-buskar. Gu-vet-varför. Den nordamerikanska mahonian är stel och stum och inte alls vacker. Många tror att de daggblåa bären är giftiga. Men man ha nytta av busken. Bären blir exempelvis en mycket annorlunda och god marmelad till en bit ost.

Men min petmoj till sambo, Jan-Olov satt vid avsmakningen och petade ut varenda kärna ur marmeladen. Det såg äckligt ut på tallriken. En hel hoper råttlortar! Alltså: mahoniabären har förhållandevis stora kärnor och den som har svårt för sådant är härmed varnad.

Rena rama hälsobomben

Aronian stiftade jag bekantskap med för så där en 20 år sedan när jag fick en påse svarta bär av Örebro-Kurirens sydnärkeredaktör Jenny Allvin. Jag hade aldrig hört talas om bäret men Jenny intygade att det var ätligt.

Jag kokade alltså saft av Jennys bär. Det blev inte bra! Saften fick en kärv smak. Den här gången gjorde jag saft på annat vis och det blev bra. Aronian kommer också från Nordamerika och används här som häckväxt. Bären får vara ifred för fåglarna. De färska smakar unket och fåglar är ena riktiga finsmakare. Men annars är aronian en riktig hälsobomb med massor av vitaminer och mineralämnen. Bärsaften har använts vid blodtryckssjukdomar och förkalkningar i kärlen.

Fläderbär också

Saft av fläderblom gör väl varje människa numera. Men glöm inte bort fläderbären. De blir också god saft. Rensa bären, ta bort så mycket skaft som möjligt. Koka saft på vanligt vis (se din bästa kokbok) men var försiktig med sockret. Det är alldeles för mycket socker i vanliga saftrecept. Pröva med mindre socker och smaka dig fram.

Mahoniamarmelad

Du kan göra vad du vill av mahonia: sylt, marmelad, gelè, saft. Sylten gör du så här: 2 liter mahoniabär, 1 liter socker, 1 dl vatten, 1

kryddmått natriumbensoat. Varva bären med sockret. Häll över vattnet. Koka 15-20 minuter. Skumma. Tillsätt konserveringsmedel. För marmelad: Samma recept men koka 45 minuter på svag värme.

Aroniasaft

Min duktiga svägerska Ingalilla kokade saft på aronia och det gick bra, ingen kärv smak alls. Då gör du så här: 2 liter bär som måste ha varit frysta, 5 dl vatten kokas 15 minuter. Häll upp i silduk. Koka med 5 dl socker till varje liter saft. Tillsätt konserveringsmedel, till exempel Atamon. Så här gjorde jag för att slippa den eventuella kärva smaken: 1–1,5 liter färsk aronia, 1–1,5 liter vatten, ½ fint skivad citron, 8-10 g citronsyra, 6-8 dl socker. Häll kokande vatten över bär, citron, citronsyra och socker. Rör om och ställ svalt. Rör om varje dag och låt stå 4–5 dagar. Pröva sötman. Tillsätt konserveringsmedel och häll på putell. Antagligen kan man också använda aroniabären som slånbär till slånbärssaft. Se detta recept. Dalademokratens chefredaktör Göran Greider bjöd på aroniasylt i TV4:s Nyhetsmorgon och påstod att det var gott till pannkakor.

23


Kom in i värmen hos oss Musik vid middagstimman 6/11 12.00 i Adventskyrkan 4/12 12.00 i Adventskyrkan Sinnesrogudstjänst 22/11 19.00 i Adventskyrkan

Lördag 2/11 - Alla helgons dag Minnesgudstjänst i Sockenkyrkan 18.00 Söndag 3/11 - Alla själars dag Temamässa i Adventskyrkan 18.00 Fredag 1/11 Sockenstugan öppen 15.00-20.00 Lördag 2/11 - Alla helgons dag Sockenstugan och Sockenkyrkan öppna 12.00-18.00 Församlingsgården och Adventskyrkan öppna 13.00-16.00

Se exakt kalender och läs mer på svenskakyrkan.se/hallsberg

Tel. 019-58 96 00 verkstad@bilcenterkumla.se www.anderssonbilcenter.se

Utför allt som hör ihop med • Bouppteckning • Bodelning • Arvsskifte • Testamente m.m. Kjell Hellman, jur kand

Adress: Bytesg.108,A, 711 30 Lindesberg Köpmangatan Tel: 0581-131 05-- Epost: kjell@orebroboutredning.se 076-781 53 30 Öppet mån 10-17 eller tid efter ök.

Lövstagatan 24, 703 56 Örebro

Välkommen till mäklaren med koll på Askersund och Kumla. KUMLA | TEL 019 58 75 60 | SVENSKFAST.SE/KUMLA ASKERSUND | TEL 0583 140 30 | SVENSKFAST.SE/ASKERSUND

24


Bli Nyckelkund Som Nyckelkund får du våra bästa tjänster som gör det enklare för dig att hålla koll på din ekonomi. Kontakta oss så berättar vi mer. 0585-817 00 banken@lekebergssparbank.se besök Storgatan 15-17, Fjugesta mötesplats Lannalodge tel

e-post

Julsta Äsplunda 532 • 692 Julsta Äsplunda 53293•KUMLA 692 93 KUMLA Julsta Äsplunda 532 • 692 93 KUMLA www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se Johan 070-54 56 275 • Tobias 070-610 25 38 Tobias 070-610 25 38

Johan 070-54 56 275 • Tobias 070-610 25 38

Målning

Tapetsering

samt allt i branschen förekommande arbeten. Telefon: 019-57 55 54 070-330 92 80, 070-561 06 80

25


TORSDAG 7 NOVEMBER

ANGRY STORIES

DANS/PERFORMANCE FREDAG 8 NOVEMBER

SVENSKA KAMMARORKESTERN & JEAN-EFFLAM BAVOUZET

Om knappt fyra år beräknas elvägen mellan Örbro och Hallsberg för elhybridlastbilar vara klar. – Vi räknar med att vägen ska tas i bruk senast 2023, säger Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg vid Region Örebro län.

LÖRDAG 9 NOVEMBER

LABERO- UNEXPECTED VISIT TISDAG 12 NOVEMBER BOK & TEATER

DOKTOR GLAS

LÖRDAG 30 NOVEMBER

SÖNDAG 1 DECEMBER

ADVENTSKONSERT

BABBLARNA -

ANDRA MUSIKALEN

Elväg för lastbilar på E20 klar 2023

ASKERSUNDS MANSKÖR

LÖRDAG 7 DECEMBER

KARL-BERTIL JONSSONS JULAFTON MUSIKAL PÅ BIO!

SJÖÄNGEN, ASKERSUND Information & biljetter:

www.visitaskersund.se

0583-810 88

Nu har Trafikverket och Region Örebro län hållit ett informationsmöte om den nya elvägen på E20 mellan Adolfsberg i Örebro och Brändåsen vid Hallsberg. Vägen har utretts sedan ett par år tillbaka, men av olika anledningar har projektet blivit fördröjt. – Men nu är vägen snart en realitet, tidigare har det bara varit att ”den kanske blir av”. Trafikverket ska nu ta fram en vägplan till 2020 och regionen ska göra en affärsmodell för vägen som kan vara klar till nästa år, säger Simon Jäderberg.

Många frågetecken

Många frågetecken återstår att räta ut innan tung trafik kan köra fossilfritt på den 28 kilometer långa sträckan. Kostnaden att använda elvägen är en sådan. En annan vilken teknik som ska användas. – Antingen blir det med kontaktlinor i luften, liknande järnvägen, eller från sidan alternativt underifrån. Eller så blir det induktiv trådlös laddning från vägen, det hänger samman med kostnaderna. Det blir ingen särskild lastbilsfil, utan motorvägen hålls öppen som vanligt för alla fordon som får trafikera motorvägen. Skillnaden är bara att elfilen även har något slag av laddning för tung trafik.

Ingen investeringskostnad

Vad investeringen kommer att land på är än så länge oklart. – Trafikverket tar på sig 50 procent av kostnaderna eller max 300 miljoner kronor, säger Simon Jäderberg. Om kostnaderna skenar, vad händer då? – Det kan ju bli så att Trafikverket väljer att korta pilotsträckan. Region Örebro län åker dock inte på någon investeringskostnad, utan för dem handlar det enbart om personalkostnader. Regionen ska nu knyta kontakt med regionala intressenter som näringsliv, åkeribranschen, ägare av elnät, för bildandet av ett konsortium. – Det finns ett jättestort intresse för det här, säger Jäderberg.

Hybridlastbilar

Transportbranschen måste dra sitt strå till stacken. Nya lastbilar måste köpas in. Med hybridmotorer, för den elektriska matningen kommer inte att räcka längre än knappa tre mil. – Men det är ju marknaden som får göra, säger Simon Jäderberg och upprepar att intresset är mycket stort. Region Örebro län är tillsammans med Region Stockholm de två i landet som ska bygga pilotvägarna. Den andra sträckan går mellan Nynäshamn och Västerhaninge. Målet är förstås att minska koldioxidutsläppen. Utsläppen för inrikestransporter ska senast 2030 ha minskat med 70 procent, jämfört med 2010. – LARS-GÖRAN MÅNZON

26


Toppsommar för Askersunds jolleseglare

Ellen Fredriksson elitsatsar på segling. Lilla bilden: Ellen under Nordiska Mästerskapen för juniorer. foto: johan fredriksson

LASER. Ett silver i Svenska Mästerskapen och guld i Nordiska Juniormästerskapen. Det är några tunga bedrifter av Askersunds laserseglare Ellen Fredriksson i somras. – Jag är helnöjd med säsongen, säger 16-åringen som har siktet inställt på OS 2028 i Los Angeles i USA. text och foto: weine ahlstrand SM-tävlingarna i Laser genomfördes i månadsskiftet augusti–september på Västerås yttre fjärd. Där rådde varierande och utmanande förhållanden. Ellen Fredriksson hade efter första dagen en serie med 3,1,3 och låg med det tvåa endast två poäng från ledningen. Efter andra dagens två första seglingar hade gapet dock ökat till fem poäng. – Jag fick till en bra avslutning med en andra plats i sista seglingen, och säkrade silvret. Det var över mina förväntningar och så klart jättekul.

Går upp i radial

Sommarens framgångar har skett i laser 4.7, men hon är på väg upp i den större klassen radial. Då är det bra med en viktuppgång, helst i form av muskler. – Jag jobbar stenhårt med det och det går bra. Har faktiskt gått upp några kilo senaste tiden. Tidigare i höst började Ellen Fredriksson på Riksseglargymnasiet i Motala. En utbildningsplats som fostrat många framgångsrika seglare genom åren. Skolan har riksintag och eleverna väljs ut efter meriter och intervjuer. Här ska Ellen Fredriksson under fyra år kombinera gymnasiestudierna med en elitsatsning inom segling. – Jag bestämde mig redan i tvåan för att jag skulle plugga här. Och nu känns det som det bästa i mitt liv, säger Ellen samtidigt som hon gör klar sin laserjolle inför ett höstkyligt träningspass ute på Vättern vid Råssnäs. – Här finns bra tränare och lärare Jag kan träna mycket med motiverade kompisar. Vi är som en stor familj, över alla årskurser.

Extremt motiverad

De senaste åren har Ellen Fredriksson kommit upp i cirka 150 seglingstimmar per säsong. De kommande fyra åren lär det bli det dubbla, cirka

300 timmar. Plus cirka 150 timmar annan fysträning. – Det passar Ellen. Hon är extremt tränings- och tävlingsmotiverad, säger Peder Thunander, träningsansvarig hos Askersunds Jolleseglare som är en sektion i Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb (ASMK). Ellen Fredriksson är så gott som uppväxt på en segelbåt. – Pappa har alltid seglat och senare även mamma. Genom att vi hade båt i Askersund så kom jag och mina syskon tidigt i kontakt med jolleseglarna där. Så startade ”piratseglarna” där vi på ett roligt sätt fick lära oss grunderna. Så har det bara fortsatt. – Jag växte upp i Örebro men var nästan lika mycket i Askersund under somrarna. Peder Thunander och de andra ledarna i jollegänget har lärt mig allt jag kan. Jag är jättetacksam för det och vad som än händer framöver så kommer jag att vara klubben trogen.

”Team Fredriksson”

Ellens syskonen är Gustav, 18 år, och Ebba, 14 år, även de duktiga seglare och aktiva i Askersunds jolleseglare. Bland annat tog Team Fredriksson (Ellen, Ebba och Gustav) i sommar ett lagbrons på Jr .Cup i Marstrand efter en mycket stabil regatta. Ebba har också gjort fina framsteg under hösten då hon lämnat optimistjollen till förmån för Laser 4.7.

MER FAKTA / Laserjolle Laser är en av världens största och mest spridda jolleklasser med över 200 000 tillverkade jollar. En anledning till att den har blivit så populär att det är en relativt enkel konstruktion som gör alla jollar är väldigt lika varandra. Sedan finns det också olika storlekar på rigg/segel som gör jollen lämplig för ett stort intervall med olika vikt på seglare: Laser standard: 7 kvm segel, Målvikt 75-85 kg Laser radial: 5,8 kvm segel, Målvikt 55-70 kg Laser 4.7: 4,7 kvm segel, Målvikt: 50-60 kg

– Jag hoppas, och tror, att Ebba kommer efter mig hit till seglargymnasiet. Då ska vi även syskonsegla en hel del. Det är en stor fördel att segla tillsammans med någon som man känner fullt ut, säger Ellen. Fler framgångar bland jolleseglarna skulle kunna nämnas. Men Peder Thunander får sammanfatta: – Det har varit en väldigt bra säsong på alla plan, från de minsta piratseglarna till seniortävlandet.

En av de största klubbarna

Askersunds Jolleseglare har ”seglat upp” till att vara en av landets största laserklubbar. Det är bara storklubbarna Stockholm (KSSS) och Göteborg (GKSS) som är större räknat i antal tävlingsdeltagare. – Vi har fler aktiva än någonsin. I träningsverksamheten är vi cirka 40 personer i blandade åldrar, från sex år och uppåt. Vi har bra ledare, instruktörer och engagerade föräldrar, vilket är nödvändigt för att det ska fungera. Inkörsporten, där de flesta upptäcker tjusningen med att segla, är den så kallade piratseglingen för 6–9-åringar. Den pågår varje söndag hela sommaren. Så finns den årligen återkommande seglarskolan som varje sommar lockar ett trettiotal unga nybörjare. – Vi har en bra modell där flera av de lite äldre utbildar sig till instruktörer och tar hand om de nya unga seglarna. Samtidigt som de själva fortsätter träna och tävla, förklarar Peder Thunander som själv avslutade säsongen med att i hård konkurrens segla hem en fjärdeplats i OK-jolle vid Olympiska regattan i Saltsjöbaden.

Jämställt och mixat

Peder framhåller hur jämställd seglingen är mellan killar och tjejer, och att på träningarna ofta seglar både C55 och CB66 (snabba kölbåtar med mycket jollekänsla) i mixade besättningar. I laser så tävlar man även mixat. – I år har vi även haft en speciell ungdomsutmaning med en mixad ungdomsbesättning i CB66klassen. Att segla flermansbåtar ger våra juniorer ökad och bredare kompetens. Det blev ett lyckat projekt som gjorde att flera presterade bättre resultat även i laser. Nu är säsongen över för de flesta medlemmarna i Askersunds jolleklubb. Men Ellen Fredriksson på seglargymnasiet fortsätter segla tills isen lägger sig.

27


28


Välkommen till

Julbord i Askersund! Adventsjulbord, Fredagsmys eller Lördagsafton! Vårt goda julbord är framdukat för er!

Boka nu!

Info www.norravattern.se 0583-12010 29


Allhelgona i Kumla pastorat Fredag 1 nov

14 - 16 Präst och diakon tillgängliga för samtal, i Kumla kyrka. 15-16

Orgelmusik i allhelgonatid med organist Anna Martinson, Kumla kyrka.

Lördag 2 nov

10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Kyrkkaffe i kyrkan. Sammanlyst med Ekeby församling. 10.00 Högmässa i Hardemo kyrka. Kyrkkaffe i kyrkan. Hardemo kyrka är öppen och bemannad med kaffeservering och musik till kl. 17:00. 13-18.00 (18.30 i Kumla) Öppet hus på våra kyrkogårdar och kyrkor i Kumla, Hardemo och Ekeby. Gravljusförsäljning, glögg- och fikaservering och information. Kyrkogårdsexpeditionen på Änggatan är öppen. 16.00 Frälsningsarméns musikkår spelar vid gravkapellet, Kumla. 18.00 Musikgudstjänst i Kumla kyrka. Frälsningsarméns musikkår medverkar.

Söndag 3 nov

10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Kyrkkaffe i kyrkan. 15-16

Orgelmusik i allhelgonatid med organist Anna Martinson, Kumla kyrka.

18.00 Minnesgudstjänst i Kumla kyrka. Kören Cum Laude medverkar. Ljuständning. 18.00 Minnesgudstjänst i Hardemo kyrka. Medverkande: Maria Nitare - flöjt, John Humlebäck - gitarr samt Hardemo kyrkokör. Ljuständning. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 18.00 Minnesgudstjänst i Ekeby kyrka. Ekeby kyrkokör medverkar. Ljuständning.

! n e m Välkom

29-30 november

Conventum Arena orebroolochwhisky.se Biljetter: tickster.com Åldersgräns 20 år

30


Tre direkta fördelar med att scanna • Inköpslistan direkt i scannern • Varorna direkt i kassarna • Betalning direkt vid utcheckning Blippa, scanna, skjut – så var annonsen slut

28 okvt -2 no Här får du all information om Pumpajakten facebook.com/ICAMaxiKumla

HALLSBERG

Håkamoberget AT 6 Vattenverk

Vätternvatten AB förbereder en ansökan om miljötillstånd för bortledning av vatten från Vättern m.m. för i huvudsak Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun. Projektet omfattar bland annat en 36 km lång bergtunnel för råvatten mellan Hargemarken och Håkamo.

Tisaren AT 5

Åsbro

Bergtunnel, etableringsområden och arbetstunnlar (AT)

Norra

Vätternvatten AB bjuder in till samrådsmöten för enskilt berörda och allmänheten:

samrå dskret sen AT 4

Skyllberg

RV50

Kontakta Vätternvatten AB via e-post info@v‑vatten.se eller telefon 019‑767 91 11 om ni önskar få samrådsunderlaget per post.

ASKERSUND

samrå dskret sen

Åmmeberg

AT 3

Intagsstation

Ett samrådsunderlag som översiktligt beskriver den planerade verksamheten kan hämtas från vätternvatten.net. Vill ni lämna synpunkter på planerad verksamhet är ni välkomna att senast den 30 november 2019 inkomma med skriftligt yttrande via e-post till yttrande@v‑vatten.se, eller med brev till Vätternvatten AB, Pappersbruksallén 1, Box 33 510, 701 35 Örebro.

Södra

Gålsjö

Zinkgruvan

Hammar Sänna

AT 2

Frösshyttan

Intag

Hargemarken

AT 1

VÄT T E R N 5 km

Annons 2019-10-01.indd 3

31

2019-10-09 13:36:45Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.