Page 1

F R E D ST I D N I N G E N

NR 3 | 2013

MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

FOTO:CPAU

Afghaners kamp för fred

Fredsutbildas. Svenska Freds partnerorganisation CPAU har lärt ut fredliga metoder att hantera konflikter över hela Afghanistan sedan 1996.

Svenska Freds har startat sitt första projekt i Afghanistan.

2 sida

Projektet går ut på att stärka och hjälpa den afghanska fredsorganisationen Cooperation for Peace and Unity (CPAU) i deras arbete. Organisationer som CPAU är avgörande för Afghanistans framtid men efter 40 år av konflikter står det afghanska civilsamhället inför en enormt svår uppgift. De senaste

FOTO: CHRISTOFFER BURNETT-CARGILL

130-ÅRSTÅRTA OCH TAL AV NOBELPRISADE

130-åringen firades med tårta.

6 sida

Det internationella fredsnätverket IPB träffades i Stockholm i mitten av september. På fredagskvällen höll fredsprismottagarna Mairead Maguire och Jody Williams tal på Nobelmuseet tillsammans med Anna Ek, och Svenska Freds passade på att fira sina 130 år.

decenniernas krig har varit förödande för civilsamhället. Nästa år ska de internationella trupperna successivt dra sig tillbaka. Säkerhetsansvaret för samtliga provinser hamnar då hos den afghanska armén. Ju närmare tillbakadragandet kommer, desto fler blir frågetecknen. Svenska Freds partnerorga-

6 sida

nisation CPAU bildades 1996 och var den första afghanledda organisation som arbetade med fredsbygge. Över 30 000 afghaner har varit med på deras utbildningar runtom i landet. Pax har träffat afghaner som är både hoppfulla – och pessimistiska. Kabul är en stad i ständig förvandling.

8 sida

KAMPANJ SKA STOPPA MÖRDARROBOTAR

KRÖNIKA: FOTBOLL SOM STÄRKER TJEJER

En ny typ av självständiga robotar som kan avfyra vapen håller på att utvecklas. Nobelpristagaren Jody Williams blev skräckslagen när hon fick kännedom om dem. Nu har hon dragit igång en kampanj och Svenska Freds är en av de deltagande organisationerna.

Cecila Andrén Nyström vet att fotboll kan förändra världen – hon har själv sett det. Förra året fick hon Börjes fredspris för att åka till Mocambique och starta fotbollsträningar för tjejer. De stärks av fotbollen, men också av att få lära sig om sina rättigheter.


2

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

FOTO: CPAU

Svenska Freds stödjer fredsbygge i Afghanistan I år startade Svenska Freds sitt första projekt i Afghanistan. Organisationer som CPAU är avgörande för landets framtid.

P

rojektet går ut på att stärka och hjälpa den afghanska fredsorganisationen Cooperation for Peace and Unity (CPAU) i deras arbete. Efter 40 år av konflikter står det afghanska civilsamhället inför en enormt svår uppgift. Kabul är en märklig plats att befinna sig på. Bergskedjan ringlar sig som en mur runt staden och ingen vet riktigt hur många som befinner sig inom dessa enorma väggar. Livet fortsätter i huvudstaden, som det har gjort under alla år, under alla krig. Bilar försöker ta sig fram i trafikkaoset, människor sicksackar över vägarna. Ungar spelar fotboll på gatan, deras föräldrar släpar på matvaror. Hade det inte varit för den militära närvaron och taggtråden som glänser längs vägarna genom den inmurade staden så skulle det vara rätt enkelt att glömma bort var man befinner sig. Nästa år ska de internationella trupperna successivt dra sig tillbaka från Afghanistan. Säkerhetsansvaret för samtliga provinser hamnar

Stadsvy över Kabul, staden som omringas av en bergskedja.

då hos den afghanska armén och ingen vet vad som kommer att ske efter 2014. En sak som där­emot är säker är att utvecklingen kommer att påverka hela regionens framtid. Samtidigt bör man komma ihåg att Afghanistan haft en rad liknande avgörande årtal

förr, som skulle påbörja en ny era, men som i dag har glömts bort. Ju närmare tillbakadragandet kommer desto fler blir frågetecknen. Kommer trupperna verkligen att dra sig ur, och i sådana fall i vilken utsträckning? Kan afghanerna

CPAU lär ut fredliga metoder Under 2013 startade Svenska Freds sitt första projekt i Afghanistan. Projektet är finansierat av Forum Syd. Till­ sammans med sin nya partnerorganisation Cooperation for Peace and Unity (CPAU) ska Svenska Freds arbeta med att stärka civilsamhället i Afghanistan och lära ut fredliga metoder för att hantera konflikter. CPAU bildades 1996 och var den första afghanledda organisationen som arbetade med fredsbygge. Över 30 000 studenter har varit med på deras utbildningar tvärs genom landet och CPAU har även arrangerat workshops och seminarier åt den afghanska regeringen. CPAU arbetar även med vad som kallas det informella rättsväsendet. I ett land som Afghanistan där lagen inte alltid räcker långt utanför stadsgränserna är dessa tra­ ditionella forum för medling ytterst centrala. Fredsråden Peace Shuras, som dom kallas, får utbildning av CPAU inom könsfrågor, fredlig konflikthantering, demokrati, mänskliga rättigheter och liknande. En stor del av samar­ betet mellan Svenska Freds och CPAU är just revideringen och uppdateringen av dessa utbildningsmanualer.

på egen hand kontrollera det stora landet? Vilken typ av regim kommer det att bli och vilken roll kommer kvinnor att ha i detta nya samhälle? Dessutom är 2014 ett valår i Afghanistan.

Brist på säkerhet De senaste decennierna av krig har varit förödande för det afghanska civilsamhället. Organisationer som CPAU står i dag inför en rad svårigheter. Bristen på säkerhet försvårar arbetet samtidigt som det finns ett enormt gap mellan små frivilligorganisationer runt om i landet och eliten i Kabul. Korruption, brist på kunskap och kortsiktigt tänkande är andra delar av problemet. Shamshad Omar som arbetar på CPAU:s kommunikationsavdelning ser många svårigheter. – Vanliga människor har ingen aning om att det existerar ett afghanskt civilsamhälle. Det finns inga effektiva medel att bilda allmän opinion. Många representanter för det civila samhället stödjer

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Redaktör och ansvarig utgivare: Eva Kellström Froste 08 55 80 31 89, pax@svenskafreds.se Skribent om inte annat anges: Redaktören Adress: Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm

www.svenskafreds.se


3 FOTO: CPAU

F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

Peace shuras, traditionella fredsråd, löser konflikter och fungerar bland annat som en skiljedomstol. CPAU arbetar med dessa och med fredsutbildning, bland annat.

dessutom specifika politiska kandidater eller partier. Detta skadar inte bara bilden av civilsamhället utan hotar även dess existens. Ändå möts man av optimism när man talar med kabulborna. Få har några större förhoppningar om 2014, men deras framtidsbild målas inte alls lika svart som i väst. Majoriteten tror inte att de utländska trupperna kommer att dra sig ur och ingen vet riktigt hur det kommer att se ut nästa år.

Tänka nytt Vissa menar att en ny strategi krävs inför framtiden och på så sätt blir 2014 relevant. Förhoppningen är ett nytt förhållningssätt, att släppa tankarna om krigföring och börja tänka i termer som ”fredsbyggande”. Om detta är ljuset i tunneln eller inte är ytterst oklart. Om detta är deras personliga åsikter eller endast vad de tror att en utländsk fredsarbetare vill höra är lika svårt att avgöra. Kabul är en stad i ständig

förändring, en stad där varje vinst har sitt pris. En stad där trasiga murar står intill glänsande skrytbyggen. När jag pratar med en kabulbo som arbetar inom den civila sektorn blir det uppenbart att man inte enbart kan bedöma utvecklingen i positiva eller negativa termer. När han ställs inför frågan hur den amerikanska invasionen har påverkat landet och specifikt huvudstaden så blir gråskalan allt tydligare. – Generellt sett har situationen försämrats i Kabul. Men den amerikanska invasionen av Afghanistan 2001 har lett till att afghaner både har vunnit och förlorat mycket. Om vi ska tala om framgångar så har det afghanska folket och framför allt kvinnor fått tillgång till utbildning och rättigheter. Landet har även fått en regering som i viss mån accepteras och det har även skett en utveckling av infrastrukturen i landet. En rad fina gator och byggnader har byggts upp. Investering och arbetstillfällen har även skapats framförallt i Kabul.

Men samtidigt har afghanerna förlorat enormt mycket, menar han. – Väldigt många afghaner har förlorat sina liv. Säkerhetssituationen har förvärrats drastiskt i södra och västra delarna av landet. En stor del av befolkningen, även i Kabul, har inte tillgång till de mänskliga basbehoven som säkerhet, boende, utbildning, sjukvård, rent vatten och rättvisa.

Blodigt år 2013 har hittills varit ett blodigt år i Kabuls historia. Antalet explosioner, självmordsattacker och mord har ökat märkbart jämfört med de senaste åren. Många som tidigare var engagerade i återuppbyggandet av landet har börjat emigrera. Talibanerna har intensifierat striderna mot regeringen och antalet självmordsattacker har ökat med 20 procent jämfört med första halvåret 2012. – Generellt kan man säga att det kommande valet påverkas direkt av fredsprocessen med talibanerna. Om

situationen som råder fortsätter finns ingen mening med ett val. I många provinser har regeringen endast kontroll i de regionala städerna, resten av områdena är under talibanernas kontroll. Om de inte inkluderas i fredsprocessen kommer de inte att låta folk delta i valen som man tidigare gjort, säger kabulbon. Det är väldigt svårt att förutspå hur valet kommer att gå till. Lika svårt är det att föreställa sig ett Kabul utan den internationella närvaron. Diskussionerna kring Afghanistan kommer att fortsätta under en lång tid framöver och när vännen i Kabul får frågan vad vi i Sverige bör komma ihåg när vi talar om Afghanistan, svarar han: – Jag tycker att ni ska komma ihåg att afghaner är ett folk som varken vill ha eller gillar krig. Detta krig är påtvingat på afghanerna, och vi afghaner hatar krig oavsett var det sker på jorden. Fred, stabilitet och utveckling är den verkliga drömmen för varje afghan. SIAVASH GOLZADEH


F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

FOTO: CHRISTOFFER BURNETT-CARGILL

4

Må svensk vapenexport vila i fred – under Almedalsveckan i Visby hölls en symbolisk begravning för svensk vapen­ export. Omkring 60 personer deltog i begravningståget.

Vapenexport begravdes Ett stillsamt, stiligt och svartklätt begravningståg väckte uppmärksamhet under den annars så färgglada och högljudda Almedalsveckan.

B

egravningståget med omkring 60 människor startade vid Österport och gick i procession genom centrala Visby ner till vattnet, till musik framförd av Amnestykören. Vid havet hölls en ceremoni där Sofia Walan, generalsekreterare på Kristna Freds, höll ett begravningstal. – Den svenska vapenexporten har begravt alltför många. Nu begraver vi den. Därefter utbröt det glädjescener på stranden och det blev fest och firande med kon-

fetti ,sång, dans, musikband och jubel. Begravningen arrangerades av Amnesty, IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet), Kristna Fredsrörelsen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska Freds samt Svenska kyrkans unga. Idén till begravningståget kommer från Linda Åkerström på Svenska Freds. Hon har burit på idén i flera år, men först i år var förutsättningarna rätt. Svenska Freds och andra organisationer hade många aktivister på plats i Almedalen och det fanns ett engagemang hos flera organisationer. De medverkande organisationerna nappade direkt. – Almedalen är fullt av färger och en stämning av ”skrika högst”. Myndigheter och företag med mycket pengar deltar. I det sammanhanget kände vi att vi måste sticka ut på ett annat sätt. Vi väckte uppmärksamhet genom att ha svarta kläder, gå långsamt och ta det lugnt, berättar Linda Åkerström. – Det var genomtänkt, och

det funkade. När vi gick förbi stängde restaurangerna av sin musik. Det var stämningsfullt, allvarligt och högtidligt. Aktionen nominerades av juryn till priset ”Hetast i Almedalen”, som är PR-byrån Westanders pris till den kommunikationsinsats som varit bäst under veckan. Övriga nominerade hade betydligt större budgetar och bara att bli nominerad var ett bevis på att begravningståget lyckats med att synas, menar Linda Åkerström. – Det hade en tydlig koppling till vad vi vill göra. Vi vill ta bort vapenexporten, och skapade ett önskat scenario. Svenska Freds deltog för sjätte året i rad på Säkerhetspolitiskt sommartorg under politikerveckan i Visby. Ordförande Anna Ek och generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill deltog i flera av seminarierna. Anna Ek diskuterade bland annat USA:s användning av drönare i Mellanöstern och menade att det kan strida mot humanitär rätt eftersom så många civila dött i attackerna. Svenska

Freds var medarrangör till ett seminarium om Kex (krigsmaterielexportutredningen), vapenexport och diktaturer. Anna Ek påminde ledamöterna i utredningen att inte glömma hur de känt under den arabiska våren, och om att Sverige sålt vapen för miljarder till diktaturer. Dessutom deltog Christoffer Burnett-Cargill i SVT:s partigrillning av Hans Linde (V). Han frågade ut Vänsterpartiet med anledning av partiets förändrade hållning i försvarsfrågan. Under Almedalsveckan hade också den nya uppsättningen av föreställningen ”Från utanförskap till entreprenör på 80 minuter” premiär. Nu går den på turné i framför allt svenska skolor. Det är meningen att eleverna först efteråt ska inse att den vapenkrängande föreläsaren är en skådespelare, och det fungerade även i Almedalen på den vuxna publiken. Några blev så upprörda att de lämnade ”föreläsningen” i förtid. Seminarierna kan ses på sommartorg.se


F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

HALLÅ DÄR:

Tomas Du avgår nu som en av två ordförande för IPB, International Peace Bureau, ett internationellt nätverk som Svenska Freds är med i. IPB har sitt kontor i Genève, har funnits sedan 1891-1892 och fick Nobels fredspris 1910. Du var ordförande för Svenska Freds 1979-1985 och är fortfarande aktiv i Svenska Freds lokalförening i Göteborg. Varför avgår du som ordförande? – Det är enkelt – mandattiden sträcker sig över två val, vilket innebär sex år. Jag har till och med varit ordförande i sju år. Jag kan inte omväljas. Hur känns det? – Bra. Jag börjar bli en gammal man, men jag har inte tänkt överge fredsarbetet för det. Det var stort engagemang i augusti i Göteborg för Väcka för fred . Det var ett väldigt roligt evenemang. Jag känner ju alla i Göteborg, men har inte haft tid att göra något hemma. På sista tiden har jag styrt om mitt liv, blivit lite mer aktiv i Göteborg. Hur har tiden på IPB varit? – Min avsikt när jag kandi-

derade var att jag skulle ägna mig åt organisatoriska frågor. De behövde stärkas och sådant kan jag. Men det har också blivit mycket annat. Jag har fått prata och hålla tal, vilket egentligen inte är min grej. Jag har rest en del, träffat folk. Det var inte det jag avsåg. Nu kan jag säga att IPB inte står starkare än för sju år sen. Det är ett litet misslyckande – jag ville att IPB skulle få en bättre ekonomisk bas och tryggare tillvaro. Vad har IPB för roll i dag? – Rollen som nätverk finns ju alltid, och den är speciellt viktig för de lite svagare organisationerna. Ett exempel på när vi samordnar aktiviteter är den globala dagen mot det militära slöseriet, Global Day of Action on Military Spending. Vi har aktiviteter i flera hundra städer samtidigt. Varför har du arbetat med fredsfrågor i hela ditt liv? – Jag har trivts, jag tycker om umgänge som innebär att ha vänner bland likasinnade. Jag träffar människor från helt andra kulturer, från Asien och Afrika, men vi delar en gemensam värdering. Vi är ju nära varandra på två röda sekunder. Det har gett mig kraft att orka med de lite tråkigare delarna. Det är inte så jättespännande att sitta vid datorn och svara på mejl

– Det är en svår tid med en ökad aptit på militära insatser i världen. Det är viktigt att försvara att det internationella umgänget inte ska baseras på enskilda länders bestämmande utan på FN-stadgan. Därför är det viktigt att vi i fredsrörelsen finns och kämpar för alternativa fredliga alternativ. Vad minns du från din tid som ordförande i Svenska Freds? – Det var väldigt spännande med Ingvar Bratt som kom från Bofors med sitt smugglingsavslöjande. Och så euromissilerna, utplaceringen av taktiska kärnvapen i Europa. Vi fick uppemot 25 000 medlemmar och hundra lokalföreningar.

FOTO: AMANDA SUNDBERG

göra sådana här projekt, göra något tillsammans för freden. Det har vi verkligen gjort och det var häftigt.

DRABBADE KOMPENSERAS I TJETJENIEN SOMMARLÄGER FÖR ÖKAT ENGAGEMANG Omkring femton unga vuxna deltog på Stockholms Freds sommarläger på Åland. Sol, bad, matlagning och volleyboll blandades under fem dagar

med utbildning i och diskussioner om olika fredsfrågor. – Vi ville ha ett läger som uppmuntrade fler aktivister, som visade att man kan vara aktiv i fredsfrågor. Vi ville få de unga att hitta varandra, berättar Amanda Sundberg från Stockholms Freds, en av ledarna på lägret. – För att en lokalförening ska vara aktiv behöver man

Svenska Freds samarbetsorganisation i Norra Kaukasus har vunnit stora framsteg i lokala domstolar. Det rör sig om fall då oskyldiga personer dödats eller skadats på grund av mi-

60

5

Namn: Tomas Magnusson. Ålder: 63 Familj: Tre vuxna barn Jobbar med: Jag har jobbat med flyktingfrågor i flera år. Nu arbetar jag på kommunen med frivillig återvandring. Intressen: Titta på Gais, plocka svamp och tycker om att cykla. Viktigaste fredsfrågan just nu: Att hitta en lösning i Syrien. Det är ett av våra teman på IPB-kongressen i Stockholm.

litära aktiviteter i Tjetjenien. Under första halvåret 2013 vann Tjetjeniens Mödrar tio sådana fall och kompensationer på totalt 11 miljoner rubel (cirka 2,4 miljoner kronor) har enligt domarna delats ut som moralisk kompensation till de drabbade. Det går ännu inte att driva fall mot personer skyldiga till brotten i Tjetjenien, men bara det faktum att staten blir dömd att dela ut kompensationer innebär upprättelse för dem som drabbats och att den ryska staten tar på sig ansvaret för det som hänt under krigen i regionen.

I år är det 60 år sedan vapenvilan mellan Nord- och Sydkorea/USA ingicks. Det finns fortfarande inget fredsavtal.


6

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

FOTO: SIAVASH GOLZADEH

Mördarrobotar ska stoppas De nya mördarrobotarna kan komma att förändra krigföringen totalt. I april startade en internationell kampanj mot dem.

N

obelpristagaren Jody Williams blev skräckslagen när hon fick kunskap om mördarrobotarna. Nu har hon startat en kampanj för att förbjuda dem innan prototyperna utvecklas till robotar som används i krig. Kampanjen drog igång i april och består hittills av 43 organisationer i 20 länder, bland dem Svenska Freds. I mitten av september var Jody Williams i Stockholm, och Pax träffade henne strax innan hon skulle tala på Nobelmuseet i samband med Internationella fredsbyrån IPB:s möte i staden. 1997 delade Jody Williams Nobels fredspris med den internationella kampanjen för att förbjuda personminor, ICBL, för deras framgångsrika kamp att få till stånd ett förbud. Hon hoppas nu kunna dra igång en liknande kampanj mot ”killer robots”. Då som nu var det Jody Williams som kom med idén och sedan mobiliserade både ideella organisationer och regeringar.

Autonoma vapen Jody Williams fick för något år sedan i uppdrag att skriva en artikel om etiska och legala problem med bland annat drönare och legosoldater för en organisation för amerikans­ka spioner. Det var i samband med den researchen hon fann information om mördarrobotar. Det handlar om helt självständiga vapen som kan avfyra vapen utan att människor behöver vara inblandade, ens på distans, och som håller på

Fredspristagaren Jody Williams talade på IPB:s och Svenska Freds Nobelafton på Nobelmuseet. Hon har precis dragit igång en internationell kampanj mot mördarrobotar.

att utvecklas, inte bara i USA. – De kommer att få drönare att likna bröderna Wrights flygplan i jämförelse. Jag blev chockad och skräckslagen. Jag kunde inte tro att människor kunde vara så utan etik att man utvecklar ett vapen som inte kräver en människas beslut. Man delegerar makten över liv och död till en robot. Hemma i köket berättade hon för sin make Stephen Goose, chef för vapenavdel-

ningen på Human Rights Watch, om mördarrobotarna, och de började då planera för en kampanj. Under planeringstiden släppte HRW en rapport om robotarna vilken raskt följdes av att USA:s regering släppte sin policy LARS om direktiv kring människor och dödliga autonoma vapen. Policyn ville göra gällande att människor skulle ha kontroll över vapnen, men enligt Jody Williams

Fredskonferens hölls i Stockholm I mitten av september höll det internationella nätverket IPB (International Peace Bureau) rådsmöte och freds­ konferens i Stockholm. Svenska Freds är med i IPB och var samarrangör på fredagskvällen då en Nobelkväll på Nobelmuseet hölls. De båda fredspristagarna Jody Williams och Mairead Maguire talade tillsammans med Terumi Tanaka från från Nihon Hidankyo, en paraply­ organisation som samlar Japans kärnvapenöverlevare, och Svenska Freds ordförande Anna Ek. Efter talen firades att Svenska Freds detta år fyller 130 år. I våras var Mairead Maguire i Syrien och ledde en delegation på 16 personer på inbjudan av Mussalaha Reconciliation Movement. Hon framhöll att de träffat många människor i Syrien som vill ha en fredlig lösning på konflikten, och som inte vill se någon väpnad interven­ tion från omvärlden.

är texten full av kryphål där kontrollen kan släppas.

Inte galna Faktum är att regeringens policy hjälpte kampanjen. – Det var många som sa att vi var alarmistiska. Regeringens policy visade att vi inte var galna, säger hon. På sajten bostondynamics. com finns ett helt stall med prototyper av robotarna. – USA pratar om det ”oblodiga stridsfältet”. För USA, menar de. Människor dör på riktigt av drönarna. Utvecklingen av mördarrobotar startar en helt ny upprustning i världen. – Betänk hur enkelt president Obama utökade kriget mot terrorismen med drönarna, påpekar Jody Williams. Hon menar att tröskeln för att gå i krig kommer att sänkas betydligt om man inte riskerar att få hem kroppar i säckar. – Om mördarrobotarna realiseras kommer de fullständigt att förändra hur krigföring ser ut. Mer information: www. stopkillerrobots.org


7

F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

Den 28 september öppnar Aung San Suu Kyi och Svenska Freds ordförande Anna Ek tillsammans utställningen The Vanishing Tribes Tribes of Burma i Rangoon. Med bidrag från Svenska PostkodLotteriet arrangerar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen fotoutställningen i Burma och i Sverige. Svenska Freds arbetar tillsammans med fotografen Richard K. Diran och föreningens lokala partnerorganisation i Burma, Ar Yone Oo – Social Development Association. Projektet vill väcka frågan om nationell försoning och lika rättigheter för alla människor och grupper, genom bilderna av den etniska mångfalden i Burma. I vår kommer utställningen till Sverige. – Det har hänt mycket i Burma bara det senaste året och utvecklingen går snabbt. För att en hållbar fred ska kunna säkras är det avgörande att många röster finns med i fredsprocessen. Vi ser fram emot att tillsammans med våra samarbetsorganisationer i Burma få vara med och bidra till en fredlig utveckling i landet, säger Anna Ek. Mer information: www.thevanishingtribesofburma.com

FOTO: LINDA ÅKERSTRÖM

UTSTÄLLNING INVIGS I BURMA

DRÖMBESKED FRÅN ROSENBAD Se filmen som Anna och Clara jublar över – på en presskonferens lämnar statsminister Fredrik Reinfeldt drömbeskedet att Sverige ska sluta exportera vapen. Filmen släpptes på sociala medier 20 september, dagen före Internationella fredsdagen. Filmen finns på Youtube (Svenska Freds) och kan också hittas via Svenska Freds hemsida.

BARN SKA FREDSUTBILDAS I MOLDAVIEN Svenska Freds har börjat skapa en interkulturell fredsutbildning i Moldavien tillsammans med GPPAC-nätverket i Östeuropa. GPPAC, the Global

Partnership for the Prevention of Armed Conflict, verkar för att stärka civila samhällets roll för fred och säkerhet genom samarbete med myndigheter. Projektet går ut på att skapa möten och öka förståelsen mellan olika grupper i Moldavien. Bakgrunden är den olösta konflikten i Transnistrien, en region som vill bli självständig. Sedan den väpnade konflikten 1992 finns det motsättningar och negativa uppfattningar mellan regionerna. Projektet riktar sig till skolelever. I höst blir det en konferens i Ukraina då en plan för skolkursen ska tas fram tillsammans med organisationer och institutioner från de olika grupperna i Moldavien. Projektet finansieras av Svenska Institutet.

FREDSNÄTVERK VILLE VÄCKA FÖR FRED Nätverket Fredsam i Göteborg arrangerade under fyra dagar i augusti ”Väcka för fred” . Kärnvapen, lätta vapen och icke­våld var några av de många programpunkterna. Svenska Freds ordförande Anna Ek berättade om vapen­ industrin. Fredsam består av över 20 fredsföreningar i Göteborg, bland dem Svenska Freds lokalförening.

THIS REPORT IS PUBLISHED BY THE SWEDISH PEACE AND ARBITRATION SOCIETY

Challenging impunity in Guatemala Guatemala has a long experience of impunity, a major challenge to peace and democracy. However, this might be about to change.

Girifna – non-violent protests in Sudan The members of Girifna are not anti-government, they are pro-change. They are only demanding justice and their basic human rights.

Newfound peace in the Philippines The Philippines sign a framework peace plan with its largest rebel group aimed at paving the way for an end to a 40-year conflict.

AND COVERAGE ON Right Livelihood Award 2012 Infrastructures for peace Japanese peace clause Q&A with Isak Svensson Professor of Uppsala University

www.peacemonitor.org

Fredsarbete lyfts fram i PM Nu har Svenska Freds släppt sin andra Peace Monitor-rapport. Med exemplen i Peace Monitor vill Svenska Freds lyfta fram stora och små fredsinitiativ i konfliktdrabbade regioner. I den andra rapporten berättas bland annat om det historiska fredsavtalet om Mindanao i Filippinerna, om hur fred kan planeras och om Guatemala, där den tidigare diktatorn Rios Montt åtalats för folkmord och brott mot mänskligheten. Peace Monitor finns att läsa på www.peacemonitor.org

– Den svenska vapenexporten är något jag uppriktigt skäms för. Att vi, som lever så tryggt, ska göra vinst på andras lidande. Det är bra att vi nu diskuterar regelverken för exporten, men jag saknar de större frågorna: Är detta verkligen något vi svenskar står för? Varför diskuteras inte den grundläggande frågan om etik i valdebatterna? Vilka alternativa vägar ut finns det? förklarar Emil Naula, vars verk visades i Barcelona i september.

BILD: EMIL NAULA

”Goodguys” – Emil Naula gör konst av svensk vapenexport


8

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 3 / 2 0 1 3

FOTO: JAKOB HYDÉN

KRÖNIKAN: Fotboll kan förändra världen

F

örra året hade jag äran att bli tilldelad priset Börjes fredspris av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, för att jag tror att fotboll kan förändra världen. Eller nej, jag får omformulera mig – jag vet att fotboll kan förändra världen. Jag har nämligen testat och sett att det fungerar i praktiken. Jag har grundat och driver Futebol dá força som arbetar med fotboll som medel för att stärka unga tjejers självför-

troende och ge dem faktiska verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Vad vi gör rent konkret är att utbilda unga volontära ledare som fotbollstränare men också i sex- och samlevnad, mänskliga rättigheter och hur man förebygger HIV, våld mot och sexuellt utnyttjande av tjejer. Jag är själv ung tjej, har alltid spelat fotboll – och vet av egen erfarenhet hur mycket det betyder att ha en inspirerande tränare och förebild som finns där och stöttar. Jag har själv även provat på tränarrollen i Sverige, vilket ledde till att jag började tänka på möjligheten att förändra tjejers självbild – och andras bild av dem – någonstans där förutsättningarna är mycket sämre. Detta tog mig till Mocambique, världens tredje fattigaste land. Fattigdom som runt om i världen drabbar barn och kvinnor värst. Barn + kvinnor = unga tjejer, alltså den grupp som är hårdast drabbad av allt vad knappa re-

surser och låg utbildningsnivå innebär. Hälften av alla tjejer gifter sig före sin 18-års dag, vilket leder till alltför många tidiga graviditeter, HIV och ofta avbruten skolgång. En ohållbar situation, och en situation som liknar ett krig – ett krig mot en ung generation kvinnor som hindras att leva med de rättigheter och det värde de föddes med. Vi kämpar för vapenvila, och för lika rättigheter, för hopp och för att alla ska få möjligheten att omvandla sina framtidsdrömmar till mål som man faktiskt kan uppnå, som jag har gjort. Jag har gjort min dröm till mitt jobb, och kämpar nu för att andra tjejer ska kunna göra samma sak. Och det fungerar! Vi har på lite mer än ett års tid utbildat 196 volontärtränare som har fått igång cirka 4 000 tjejer i fotbollsspel, men även i ett socialt sammanhang där de är trygga och får lära sig om sina rättigheter, så att de faktiskt också börjar kräva dessa. Pengar har vi egentligen

inte haft till att göra det heller. Bara ett stort engagemang som blir större och större. Och det är ju tur, för vi har lång väg kvar tills mitt mål är nått: att alla tjejer i hela världen ska få växa upp och tro på sig själva – och tro att allt är möjligt. För det är det. Nu tar vi steget vidare och lanserar Futebol dá força i Sverige. Vi har samma problematik här som i Mocambique även om det ter sig annorlunda. Tjejer i Sverige har generellt dålig självkänsla, dåligt självförtroende och få som ser dem som något mer än ett utseende. Så vi tänkte förändra det. Vi drar igång i Stockholm och Södertälje, för att expandera vidare nästa år. Det är bra att drömma stort. Särskilt om man sedan gör handling av sina ord och omvandlar drömmarna till mål som man kan uppnå om man tror på sig själv och kämpar hårt. Det går, Futebol dá força är ett bra exempel på det. CECILIA ANDRÉN NYSTRÖM

Jag vill bli medlem & stödja Svenska Freds arbete! Som medlem hos oss väljer du själv hur mycket du vill betala, från 20 kr/mån eller 240 kr/år.

PORTO BETALT

Namn: ....................................................................................................................... Adress: ..................................................................................................................... Postnr & ort: ............................................................................................................. Telefon: ..................................................................................................................... E-post: ......................................................................................................................

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svarspost 20270632 11002 Stockholm

Fredstidningen Pax, nummer 3/2013  

I Pax nr 3 berättar vi om den nya kampanjen mot mördarrobotar, om Afghanistans osäkra framtid och om ett väldigt speciellt begravningståg so...

Fredstidningen Pax, nummer 3/2013  

I Pax nr 3 berättar vi om den nya kampanjen mot mördarrobotar, om Afghanistans osäkra framtid och om ett väldigt speciellt begravningståg so...