The "Svenska Foder AB" user's logo

Svenska Foder AB

Svenska Foder AB är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerialieprodukter till livsmedelsbranschen. Verksamheten omfattar foder, växtodling, spannmål samt affärsområdet Service med butikskedjan Djur&Natur och Svenska Foder Energi. Vi arbetar i en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och service är nyckelord. Svenska Foder ägs av DLG-koncernen, som är ett av Europas största lantbruksföretag. DLG-koncernen finns i ett 20-tal länder runt om i världen. Kärnvärdena i koncernen är: Pålitlig, ambitiös och värdeskapande.

Publications

Tidningen Nr 2 2024


June 13, 2024

Tidningen nr 1 2024


March 19, 2024

Produktdatablad HVO 100


December 18, 2023

Inmatning NorFor Ungnöt


December 12, 2023

Creating the Future 2030


October 23, 2023