Nytt & Nyttigt Växt & Spannmål Höst 2024

Page 1

Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Nytt & Nyttigt

Växt / Spannmål / Mottagningsplatser

Hösten 2024

SU Joran

Nyckeln till framgång

Lönsam, tillförlitlig & kvalitativ!

Nya vässade rapssorter

Gör intåg på svensk rapsmarknad

Lämna spannmål i skörd

Mottagningsplatser & allt du behöver veta om kontrakt

Riskstyrning är kreativt – och roligt - företagande!

Att bedriva växtodling är att sikta på en potentiell skörd och kalkylera med väder och vind och andra yttre omständigheter. Vissa av dessa yttre omständigheter går att påverka om man är ute i rätt tid. Det är dessa åtgärder vi pratar om i denna broschyr.

Allt är på sätt och vis riskstyrning – utan att det blir defensivt och tråkigt. Istället är det, när man tittar närmare på det, kreativt.

Låt mig förklara. Du har dina fält, du kan dem utan och innan, du vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom att välja sort i denna broschyr har du tänkt igenom både växtodlingsmässigt vad som funkar. Sortutvecklingen är viktig – också det en sorts riskstyrningen när man tänker efter - det är så vi ser till att höja skördarna över tid.

Till denna säsong är vi stolta att presentera en för oss ny, men absolut inte okänd, förädlare av höstraps i Limagrain. Deras LG Arnold kommer med hög skördepotential, hög oljehalt och en medel hösttillväxt. Nästa stora nyhet är SU Joran från Saaten Union. Den kommer med en hög stabil avkastning, ett stabilt falltal och goda bakningsegenskaper. Givetvis har vi även välkända storsäljare som höstrapsen DK Expose, vinterhärdig sort för hela landet, likväl som höstvete Etana som kommer med mycket goda bakningsegenskaper, hög stabil skörd och goda stråegenskaper.

Men det räcker såklart inte. Du måste tänka vilka insatser du ska göra på dina fält och när du ska göra dem. När ska lägga på gödning, mangan och när och var du behöver kalka? Vilken typ av ogräsbekämpning du har att hantera på dina fält? När du ska göra din svampbehandling?

Allt det här är positivt att tänka kring, för det är detta som kan förbättra din skörd.

Hög avkastning är alltid viktigt. 2024 kanske det är extra viktigt. Vi har haft ett riktigt utmanande år, 2023, och vi har inte samma spannmålspriser som 2022. Många har därför väntat att sälja 2023 års volym - och snart börjar den nya säsongen. Tänk på att inte vara sist ut med att sälja din spannmål inför ny skörd. Likviditet är viktigt. Genom att göra alla de insatser som går att göra för grödan inför kommande säsong, påverkar du din ekonomi framåt. Fatta beslut – och agera.

Men då räcker det inte att göra bra insatser under säsongen. Du måste också kratta för en bra avsättning. Att teckna kontrakt tidigt, innebär bara att du har en plan, och att du fattat ett beslut. Det ger dig fortfarande ett stort handlingsutrymme, men du vet också att du är med i marknaden. Det är sällan bra att stå utanför, för svängningarna är idag stora och ibland svåra att avläsa.

När du tecknar ett odlingskontrakt med oss, är du med i marknaden. Och du vet då också att vi levererat priser i topp under 6 år – och skapat värde för de svenska växtodlarna. Det vill vi fortsätta göra. Kvalitet OCH hög avkastning bästa sättet att åstadkomma det. Alltså: full gas – speciellt ett år som detta!

Vi gör det tillsammans!

Victor Ebel

Carsten Klausen

VD

carsten.klausen@ svenskafoder.se

Johanna Öwall

Ansvarig Växt

johanna.owall@ svenskafoder.se

Niklas Ingvarsson Produktchef Utsäde niklas.ingvarsson@ svenskafoder.se

Victor Ebel

Ansvarig

Spannmål victor.ebel@ svenskafoder.se

Johannes Lübeck

Produktchef Växtskydd johannes.lubeck@ svenskafoder.se

Fredrik Reis

Säljchef Växt fredrik.reis@ svenskafoder.se

UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 14 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år.

ANSVARIG UTGIVARE

Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION

INHOUSE Svenska Foder

OMSLAGSBILD

Daniel Ström

ÖVRIGA BILDER

Svenska Foder AB, DLG, iStock, Colourbox, Daniel Ström och Mårten Svensson om inte annat anges.

TRYCK

Stibo Complete 2024

NYTT & NYTTIGT...

... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Gris, Fjäderfä, Får och Växt & Spannmål. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Scanna QR-koden här för att komma direkt till hemsidan!

/svenskafoder

5041 0004
SVANENMÄRKET Trycksak
2

Områdesindelning

INNEHÅLL

FÖLJ VÅR VÄXTODLINGSGRUPP PÅ FACEBOOK

Scanna QR-koden för få tips, råd, inbjudningar till intressanta webinarier med specifika odlingsfrågor på agendan.

Sverige är indelat i olika försöksområden med likvärdiga odlingsbetingelser inom respektive område. Vi följer samma områdesindelning som SLU vid redovisning av våra sorter.

Alla försöksresultat är från officiella försök och har sammanfattats av SLU.

Hyvega Den nya generationen hybridvete

10 DK Expose Högavkastande & vinterhärdig

5

Höstutsäde 4 Höstraps 8 Höstvete 12 Rågvete 12 Höstråg 13 Höstkorn 14 Oljerättika Gödning & Växtskydd 15 Gödning 18 Växtskydd Spannmålshantering 21 Hantering av spannmål 24 Villkor 26 Våra kontrakt 28 Leveransintyg 31 Analyser & avgifter Prisregleringar 32 Prisregleringar 37 Regleringsmallar 38 Inköp av Eko-råvaror 39 Exempel på spannmålsavräkning 40 Torkningsskalan 40 Mina sidor Här tar vi emot din spannmål 41 Hantering & transporter 42 Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar 44 Mottagningsplaser Kontakt 2024
3

Höstraps

LG Arnold – Hybrid

Är en balanserad hybrid lämplig för odling i södra och mellansverige. Högavkastande och med hög oljehalt. LG Arnold inleder tillväxten starkt med en explosiv start för att sedan bromsa tillväxten inför invintern. Sorten är rustad med ett gott resistenspaket i form av RLM7, TuYV och drösningsresistens.

• Hög skördepotential

• Hög oljehalt

• Medel hösttillväxt

DK Explicit – Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimatoch odlingsförhållanden. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognad. Rekommenderas för Svealand, södra och mellersta Sverige.

• Hög råfettskörd

• Lång stjälk

• Odlingssäker

• Phomaresistens

Crocant – Klumprotsresistent hybrid

Är en ny hybrid med klumprotresistens. Med en hög oljeskörd, god vinterhärdighet och en snabb tillväxt på hösten förväntas det bli en uppskattad sort för dig med klumprotproblematik. OBS! Använd endast klumprotresistenta på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotgenetiken. Rekommenderas för odling i södra, mellersta Sverige och i Svealand.

• Hög oljeskörd

• Vinterhärdig

• Hösttillväxt - snabb

• Klumprot-, Phoma- och TuYV-resistens

DK Exsteel – Hybrid

Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

• Toppskörd

• Hög oljehalt

• Senare mognad

LG Arnold – en höstraps för framtiden!

Med LG Arnold får du hög skörd, hög oljehalt och utmärkta resistensegenskaper. Det är en sort som testats och odlats i både Polen, Tyskland, Tjeckien och Baltikum under flera år med hög avkastning och stor framgång. Under 2022/2023 års säsong har sorten testats i OS21serien i Sverige och fick då den näst högsta skörden med ett relativt tal på 105 mot mätaren.

LG Arnolds är en sort som är resistent mot rothalsröta (Phoma) och har en låg mottaglighet för både ljusbladsjuka och kransmögel. Det ger den fina odds att leverera goda skördar.

Sorten har en snabb tillväxt i etableringsfasen efter sådd, vilket ger den en stor konkurrensförmåga mot ogräsen och även en kompensationsförmåga mot insektsangrepp. Men trots att sorten har en snabb tillväxt efter sådd, så har den en balanserad tillväxt där tillväxtpunkten hålls lågt härefter – vilket gör att rapsen inte hinner bli för kraftig inför vintern med risk för utvintring.

LG står för Limagrain och är ett förädlingsföretag som Scandinavian Seed och Svenska Foder arbetat med under många år – och har ett stort förtroende för.

Jag ser fram emot att få se LG Arnold i den svenska höstrapsodlingen 2024, det är en sort som ser riktigt bra ut.

Johan Vårenius Växtsäljare i väst

NYHET NYHET
NYHET
4

Crocodile – Klumprotsresistent hybrid

En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet. En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken.

Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

• Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt

• Bra vinterhärdighet

• Klumprot- & Phomaresistens

DK Expose

DK Expose – Hybrid

DK Expose är en hybridraps som kombinerar en medelsnabb utvecklingshastighet med en kompakt tillväxt. Det medför ett brett såfönster med snabb etablering men bibehåller tillväxten nära markytan där den är skyddad för vinterns påfrestningar. Sorten innehar drösning, TuYV och dubbel phomaresistens (RLM7 / polygenic). Stjälken är kort och mycket styv. Medeltidig i blomning och i skördemognad.

• Kompakt växtsätt & god vinterhärdighet

• Hög skördepotential & bra stjälkstyrka

• Phoma-, drösnings- & TuYV-resistens

– En vinterhärdig & stjälkstyv sort för hela landet

DK Expose är en vinterhärdig sort som har visat framfötterna 3 år i rad i Sverige, tre år som har testat sortmaterialet med tuffa vinterpåkänningar. Sorten har en extremt kompakt tillväxt under hösten, där huvudskottet håller sig nere. DK Expose har visat hög och stabil skördenivå och har naturligtvis DEKALBs skördesäkrande egenskaper som drösfasthet och tolerans för skördereducerande sjukdomar.

För DK Expose, som för dvärghybridsorterna, så sitter tillväxtpunkten så lågt att vilt har svårt att komma under tillväxtpunkten och förstöra plantans möjlighet att sätta nya sidoskott. DK Expose är en vinterhärdig, högavkastande sort i hela odlingsområdet för raps i Sverige och har ett breddat såfönster då huvudskottet håller sig nere. En annan viktig egenskap är god stjälkstyrka som minskar risken för skördesänkande liggraps. Efter förra årets framgång välkomnar vi nu DK Expose som en av våra absoluta huvudsorter på raps.

Vårt säljgäng i väst. Från vänster Johan Vårenius, Ludvig Johansson, Emelie Ivarsson, Christofer Breman & Beatrice Andersson.
5
HÖSTUTSÄDE

Höstraps

DK Sephor – Dvärghybrid

DK Sephor är en semidvärghybrid med kompakt och långsamt växtsätt på hösten. Sorten har kort stjälk med utmärkt stjäljkstyrka. Tillväxten kommer igång sent på våren med en relativt snabb utveckling och går in i blomning medeltidigt med en normaltidig skördemognad.

• Kompakt långsam hösttillväxt

• Utmärkt vinterhärdighet

• Phoma och drösningsresistens

• Kort stjälk

Parcours – Hybrid

En robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

• Vinterhärdig

• Stjälkstyv

• Hög råfettskörd

Höstrybs

Arrivée Höstrybs – Linje

Odlas med fördel längre norrut tack vare sin god övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. En snabb tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Blommar tidigt = mindre angrepp av rapsbaggar. Drösfast och snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs, ett starkt alternativ i ekologisk odling. Passar där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

• Höstrybs med tidig mognad

• Lämplig vid sen sådd

• Drösfast

Mercedes – Hybrid

Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd. Den har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. Sorten har en medellång stjälk, god stjälkstyrka och är en frisk sort med motståndskraft mot bomulls- och kransmögel.

• Med jämn och hög råfettskörd

• Hög råfetthalt

• God stjälkstyrka

V367OL – HOLL Raps

Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten odlas som kontraktsodling till Svenska Foder med merbetalning.

Scandinavian Seed-sor t

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. Du hittar mer info på www.svenskafoder.se.

6
Niklas Ingvarsson Produktchef utsäde

Avkastning, råfettskörd år 2019-2023

Odlingsegenskaper år 2019-2023

Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100, område A-F = Sverige. * Enbart testad 1 år i OS 21.

Avkastning/Odlingsegenskaper SVEALAND Område F år 2019-2023

Sort

Oljeskörd Område F 2019-2023

Oljeskörd Område F 2023

Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, område F samt Sverige år 2023. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100. * DK Expose testad 2023, Mercedes 2018-2022.

Avkastning/Odlingsegenskaper Klumprotsresistenta sorter år 2019-2023

Sorter klumprot

Källa: Officiella försök OS7-25, behandlat 2019-2023 Sverige. Rel.tal jämfört med

Oljehalt,
Stjälklängd, cm Mognad, dagar Vinterhärdighet område F Sortblandning (Sverige) 1972 1185 48,1 117 363 48 DK Explicit (H) 105 110 +0,6 +6 -1 +2 Parcours (H) 107 118 +0,8 +1 -3 +5 DK Sephor (dvH) 110 136 -0,1 -14 -3 +32 DK Expose (H)* - 114 -0,2 +12 - +10 Mercedes (H)* 109 - +0,8 +2 -3 +21 LMs Atora (H) 101 113 +0,5 +1 +1 +4
% av ts
Sverige Oljehalt, % av mätare Stjälklängd, cm Vinterhärdighet, % Sortblandning (Sverige) 2186 50,2 141 51 Crocant 112 -1,1 +9 +1 Crocodile 108 -0,2 0 0
mätare Sortblandning (Sverige) = 100.
Sort Sverige Södra A-B Mellersta D-E Oljehalt, % av ts Strålängd, cm Mognadstid, dagar Blomningstid, dagar Vinterhärdighet, % Stråstyrka, % Sortblandning (Sverige) 100 2261 2291 49,6 136 344 263 81 86 DK Explicit (H) 105 106 104 +0,4 +2 -2 +2 +3 -7 DK Expose (H) 104 107 101 -0,4 +4 0 +3 +5 0 DK Exsteel (H) 104 108 100 0 +2 0 +2 -10 +2 Parcours (H) 102 103 101 +0,2 +1 +1 +2 +7 +2 V367OL (H) 99 98 100 +0,7 -10 +2 -1 -5 -1 DK Sephor (dvH) 97 99 97 -1,3 -26 -2 +1 +32 +1 LG Arnold* (H) 105 105 106 +0,2* 0 0* 0 +3 -1* LMs Atora (H) 102 102 102 +0,3 +1 0 +1 +5 +1
HÖSTUTSÄDE 7

Höstvete

KWS Ahoi – Kvarnvete

Mycket tidig mognad, god avkastning och kvarnkvalitet gör KWS Ahoi till en uppskattad tidig brödvetesort. Lägg därtill bra vinterhärdighet och att tidigheten gör den till utmärkt förfrukt till höstraps.

• Tidig mognad

• Vinterhärdig

• Stabil avkastning

Bright – Proteinrikt kvarn- & fodervete

Tidig mognad

Medeltidig sort med hög tusenkornvikt och rymdvikt. Levererar ett mycket högt proteininnehåll i kombination med en hög avkastning. Bright är ett odlingssäkert brödvete med mycket god kväveutnyttjande.

• Högt protein

• Långt strå

• Kväveeffektiv

Etana – Högst avkastande kvarn

Brödvete av A-kvalitet med goda bakningsegenskper. Hög rymd- och tusenkornvikt. Tidig mognad och god motståndskraft mot gulrost.

• Mycket goda bakningsegenskaper

• Hög stabil skörd

• Goda stråegenskaper

Storsäljare

Fenomen – Borstigt vete

Borstig vetesort som är frisk, kort och stråstyv med god vinterhärdighet, bra kärnkvaliteter och medelsen mognad. Fenomen är lämpad för bröd, industri och foder. Dess borstiga ax gör sorten mindre attraktiv för vilt under sommarperioden.

• Kort och stråstyv

• God vinterhärdighet

• Borstig

Informer – Industri/Foder

Högt uppskattad med god avkastning. Medelsen mognad, långt stråstyvt strå med stora ax. Ett B-vete som vid odling till brödvete skall gödslas ordentligt för att få rätt proteinhalt. Mycket frisk sort.

• Stråstyv

• Stort ax

• Frisk sort

Lini – stärkelsevete

Populär mångsysslare

Sen mognad, hög stärkelse och hög avkastning. Passar utmärkt till foder- eller stärkelseindustrin med sitt långa strå och goda motståndskraft mot gulrost och bladfläcksvampar. Passar bra för större gårdar med stor veteareal där man söker ett längre skördefönster och hög stärkelseskörd.

• Hög skördepotential

• Hög stärkelsehalt

• Sen mognad

Symboler

Vinterhärdighet

Klassificering

Indelning enligt tyskt kvalificeringssystem.

Kvalitetsvete

Brödvete

Foder

Vårt mest proteinrika vete
A B
A A B A A
Fodervete C Bröd 95-100% 95-90% C 8

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå, god vinterhärdighet och medeltidig mognad. Dess höga, stabila falltal borgar för en hög skörd av god kvalitet.

• Hög avkastning

• Stabilt falltal

• Kort strå, hög stråstyrka

SU Joran – Kvarnvete

Är en ny kvarnvetesort som provats i svenska officiella försök sedan år 2019. Den har en hög stabil avkastning, låg mottaglighet för sjukdomar, god stråstyrka med ett kortare strå. Kvarntekniska försök visar på en mycket hög falltalsstabilitet och godkända bakningskvaliteter.

• Hög avkastning

• Stabilt falltal

• Goda bakningsegenskaper

Odlingsegenskaper år 2019-2023

Terence – Industri

Allroundvete med god stråstyrka och kärnkvalitet. Medeltidig mognad, hög rymd- och tusenkornvikt. En god stärkelse- och proteinhalt gör Terence till en utmärkt allroundsort som passar till både bröd, foder och stärkelse. Sorten har bra motståndskraft mot de vanligaste höstvetesjukdomarna, speciellt gulrost.

• Stråstyv

• Högavkastande

• Allroundsort

Avkastning, år 2019-2023

Källa: Officiella försök 2019-2023 behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Julius, Informer (Br 10101p83), Brons, Etana) = 100.

A
B
Sverige Södra A-B Mellersta D-F Syntetisk mätare 11 388 11 572 11 248 Lini 106 107 105 SU Joran 106 109 102 Informer 104 103 105 Terence 103 105 102 Bright 102 104 100 RGT Reform 101 100 102 Etana 101 101 101 Fenomen 99 101 97 LMS Julius 96 96 96 Tidiga sorter KWS Ahoi 97 98 96 Norin 91 90 92
Sort Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Falltal, sek Stärkelse, % av ts Vinterhärdighet, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Mognad, dagar Ax/m2 Syntetisk mätare 12,2 808 48,5 335 68 96 83 86 313 508 Lini -0,8 -4 -4,2 -23 +1,7 +1 +2 -12 +2 -18 SU Joran -0,1 -2 -2,2 +15 +0,3 +2 -1 -2 -2 +39 Informer -0,3 -9 +4 -6 0 -2 +7 -4 0 -57 Terence -0,3 -14 -1,4 -59 +1 +2 -2 -2 -2 -38 Bright +0,4 +9 -1,8 -33 -0,2 +0 +3 -9 -2 +13 RGT Reform -0,1 +7 -2,6 +39 +1 +1 -6 -1 -2 +32 Etana -0,1 +7 0,4 +12 +0,7 +1 -1 0 -2 +9 Fenomen 0 +9 0,1 -26 +0,7 +1 -8 +8 -1 -25 LMS Julius 12,7 +9 +0,7 +24 -1,2 +1 +2 0 -1 +13 Tidiga sorter 2 KWS Ahoi -0,1 +6 -6,2 -22 +0,2 0 -5 -10 -5 +40 Norin 12,5 -5 -7,2 -30 0 +1 -3 +4 -5 -10 Källa:
2023, område F samt Sverige år 2023. Rel.tal jämfört med syntetisk mätare (Julius, Informer (Br 10101p83), Brons, Etana) = 100.
Officiella försök, behandlat
B
9
NYHET
HÖSTUTSÄDE

Hyvega -Den nya generationen hybridvete

Hyvega blir den första hybridvetesorten från Saaten Union att introduceras på den svenska marknaden. Det är en sort som passar alla jordtyper och har en hög avkastningsstabilitet i kombination med bra bakningskvaliteter (A). Niklas Ingvarsson berättar kort om sorten och hybridveteodlingens fördelar.

-Fördelarna med hybridvete är att man får ett djupare rotsystem, en snabbare utveckling, bättre bestockning och ett större ax, berättar Niklas Ingvarsson. Dessa egenskaper ger sorten fördelen av en robusthet och stark växtskraft.

-Framförallt under osäkra förhållanden som klimatstress och högt sjukdomstryck, ger hybridvete en jämnare och mer stabil avkastning, fortsätter han. Vi upplever även i Sverige stora klimatvariationer under en säsong, och hybridvetet kan komma att bli en odling som bättre kan uppfylla våra krav på en säker och stabil avkastning.

Hybridvete är en korsning mellan två olika klassiska marknadssorter, som är särskilt utvalda för sina specifika egenskaper. Det man strävar efter är att få en robust och frisk planta med stor sjukdomsresistens.

- Hybridvete är en ny och spännande odling för den svenska marknaden, säger Niklas. Sorten Hyvega, som vi säljer, ska man så tidigt – helst i början av september för att man ska uppnå full potential.

Scanna qr-koden för att anmäla dig till nyhetsbrevet

-Vi säljer Hyvega i units om 500 000 kärnor per unit, fortsätter han. Sorten sår man med 3 units/ha, vilket ger cirka 150 plantor per kvadratmeter. För intresserade odlare rekommenderar vi att börja i liten skala med en storsäck som räcker till ca 8 hektar för att bekanta sig med hybridvetet och lära sig odlingstekniken.

Saaten Union har lång erfarenhet av hybridveteförädling och har arbetat med denna produkt i mer än 30 år – något som lett till hybridvetesorter med lite senare mognad, speciellt anpassad till den tyska och nordeuropeiska marknaden. Nu introduceras den alltså i Sverige för första gången.

-Det här är något man absolut ska testa i mindre skala, om man är nyfiken, säger Niklas. Du får uppleva en ny odlingstyp som vi kommer att få se mer av framöver.

Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet

Du kan också hålla dig orienterad med hjälp av Nytt & Nyttigt om Växtodling, som är ett nyhetsbrev som vi skickar ut via e-post men som även går att finna på hemsidan.

I nyhetsbrevet får du upplysningar om aktuella problemställningar i fält och konkreta tips på lösningar. Med Nytt & Nyttigt om Växtodling är du hela tiden uppdaterad på den nyaste kunskapen och de mest optimala lösningarna på dina problem i fält.

NYHET
10

SU Joran

-Höstvetet för stabilitet och mångsidighet

Hälsa hösten välkommen med SU Joran, vårt nyaste höstvetetillskott denna gång från förädlaren Nordsaat Saatzucht

GmbH som ska ta plats på svenska fält. SU Joran har presterat i officiella försök sedan den första skörden 2019. Med en kombination av hög och stabil avkastning, motståndskraft mot höstvetets relevanta sjukdomar och stabila kvarntekniska egenskaper, är SU Joran nyckeln till en framgångsrik skörd.

SU Joran har genomgått rigorösa tester och har ständigt levererat på en nivå som lever upp till våra förväntningar. Med ett kortare strå och goda stråegenskaper ges förutsättningar för en odling med hög lönsamhet. Sorttypen premieras av en gynnsam bestockning, vilket är avgörande för dess förmåga att sätta många ax per kvadratmeter. En tidig etablering på hösten stöder starkt bestockningen och skapar en solid grund för att säkerställa en hög skördenivå.

Den låga mottagligheten för sjukdomar gör SU Joran till en robust och pålitlig sort, som minskar behovet av insatsmedel och säkerställer ett högt odlingsnetto.

Förutom dess agronomiska fördelar har SU Joran visat upp sig som en pålitlig sort, även inom kvarntekniska områden. Med mycket hög falltalsstabilitet och godkända bakningskvaliteter blir SU Joran en strategisk investering för att öka den övergripande lönsamheten i odlingen.

SU Joran är en investering i gårdens framtid. Dess breda egenskaper ger sorten flexibilitet och mångsidighet för en rad olika användningsområden. Oavsett om du är ute efter att maximera din skörd, producera eget foder, leverera brödvete till den svenska industrin eller delta på exportmarknaden, kommer SU Joran att vara din pålitliga följeslagare.

Utforska de oändliga möjligheterna med SU Joran och omfamna en framtid av lönsamhet, tillförlitlighet och kvalitet på din gård. Testa i höst och låt SU Joran bli nyckeln till din framgång!

Den låga mottagligheten för sjukdomar gör SU Joran till en robust och pålitlig sort, som minskar behovet av insatsmedel och säkerställer ett högt odlingsnetto.

Viktor Mårtensson

Säljare Växt, syd

NYHET
HÖSTUTSÄDE 11

Rågvete

Bilboquet

Rågvete Bilboquet är ett högavkastande rågvete av rågkaraktär.

God stråstyrka och ett längre strå är även karaktäristiska drag för sorten samt en låg sjukdomsmottaglighet.

• Högt avkastande rågvete med rågkaraktär

• God stråstyrka med längre strå

• Låg sjukdomsmottaglighet

Avkastning år 2019-2023

Probus

Rågvete med en hög avkastningsstabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpade och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

• Frisk sort

• Hög avkastning

• Hög stråstyrka

Odlingsegenskaper år 2019-2023

Källa: Officiella försök 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare: Kasyno (DD 333/09), Probus (BOH 1411), Temuco (SW164t). Område A-F = Sverige. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Höstråg

KWS Tayo – Hybrid

En stråstyv höstråg med mycket hög avkastning och gynnsamma stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring. För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning och skördepotential rekommenderas sådd i tid på hösten.

• Höstråg med toppavkastning

• Frisk sort

• Goda stråegenskaper

Avkastning år 2019-2023

SU Bebop – Populationssort

En populationsråg med lägre avkastningspotential än hybriderna men som visat på en god stabilitet på lokaler med låg avkastningspotential eller varierande markförhållanden. Passar bäst i lågintensiva odlingssystem. Sorten har ett långt strå och håller en god kärnkvalitet. Lämpar sig även väl som mellangröda.

• Stabila skördar

• Långt strå

• Goda kärnkvaliteter

Odlingsegenskaper år 2019-2023

Källa: Officiella försök 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (KWS Serafino H, KWS Tayo H) = 100. sH=Syntetisk hybrid, kH= kortstråig hybrid. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

NYHET
ige Södra A-B Mellersta D-F Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Vinterhärdighet, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Mognad, dagar Tusenkornvikt Fältgroning Syntetisk mätare 10 189 9 925 10 723 11,3 727 95 94 83 308 45,6 28,9 Bilboquet 106 109 105 -0,2 +9 -8 19 +11 0 -0,4 +2 Probus 100 100 100 +0,2 +13 -4 -1 +1 +1 +1,1 +9,7 Temuco 100 102 98 -0,3 -17 -2 1 +7 -1 -4,6 +2
Sort Sver-
Sort Sverige Södra A-B Mellersta D-F Rymdvikt, g/l Falltal, sek Strålängd, cm Stråstyrka, % Mognad, dagar Tusenkornvikt Syntetisk mätare 11 294 11 745 11 261 769 265 119 80 318 34,3 KWS Tayo H 102 101 102 +1 +3 -1 +2 0 +0,6 KWS Serafino H 98 99 98 0 -4 +1 -2 +1 -0,6 SU Bebop 87 84 89 +1 -41 5 -1 +2 +0,7
12

Höstkorn

SY Scoop – Hybrid

Ett hybridhöstkorn med hög avkastningspotential. Sorten

har ett långt strå med god stråkvalitet. SY Scoop är frisk och har en tidig mognad. För maximalt utnyttjande av sorttypen

bör den sås tidig på hösten för att fullt ut utnyttja dess goda bestockningsförmåga. Har i senaste årens försök visat på en god vinterhärdighet.

• Högavkastande hybrid

• Långt strå

• Vinterhärdig

Apolda – 2-rads höstkorn

Är ett 2-rads höstkorn som under senaste årens provning visat på en hög skördenivå, jämfört andra 2-rads sorter på marknaden har sorten ett längre strå och visar på en god vinterhärdighet. Stråegenskaperna är goda med låg tendens till stråoch axbrytning.

• Hög avkastning

• Långt stabilt strå

• Vinterhärdig

KWS Astaire – 6-rads höstkorn

Vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Hög strå- och kärnkvalitet. Längre sort med medel mognad och en god samt säker halmtillgång. Passar utmärkt som foder.

• Stråstyv

• Hög avkastning

• Frisk

Odlingsegenskaper

år 2019-2023

NYHET

Winnie – 6-rads höstkorn

Är ett nytt kommande 6-radskorn till säsongen 2024. Med hög avkastning, långt strå och god vinterhärdighet.

• Hög avkastning

• Långt strå

• God vinterhärdig

Avkastning år 2019-2023

Källa: Officiella försök 2019-2023 behandlad, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SY Galileoo H 6r, Cleopatra 2r, KWS Astaire 6r) = 100, område Sverige.

Källa: Officiella försök 2019-2023. Behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SY Galileoo H 6r, Cleopatra 2r, KWS Astaire 6r) = 100, område Sverige. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0%, 0% = bäst. Sjukdomar obehandlat.

Område Sort Sverige A-B D-F Syntetisk mätare 10 234 10 539 9 329 Apolda 100 102 96 Winnie Nyhet! 101 100 103 KWS Astaire 98 97 100 SY Galileoo H 106 106 104 SY Scoop H Nyhet! 106 105 108
Sort Rymdvikt, g/l Vinterhärdighet, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Stråbrytning, % Axbrytning, % Mognad, dagar Syntetisk mätare 679 85 82 94 23 10 300 Apolda +4 +5 -8 +1 -17 -7 -1 Winnie Nyhet! +4 +2 +10 0 -9 -4 -1 KWS Astaire -7 +6 0 -2 +11 -8 0 SY Galileoo H -5 +6 +8 -1 +7 +15 -2 SY Scoop H Nyhet! 0 +2 +5 -2 +6 -2 -2
NYHET
HÖSTUTSÄDE 13

Oljerättika

Oljerättika är en 1-årig ej kvävefixerande mellangröda. En kålväxt med stort rotsystem som har god kväveupptagningsförmåga och ogräskonkurrens.

Men pass på! Oljerättika rekommenderas inte om det finns oljeväxter i växtföljden givet risken att uppföröka klumprotsjuka.

Akiro – klass 2

• Snabb initial utveckling ger en stark population, även under korta växtsäsonger och vid sena sådatum

• Akiro är mycket konkurrenskraftig mot ogräs

• Värdefull organisk massa som binder näringsämnen, främjar humusbildningen och skyddar mot erosion

• Lagrar näring under vintern, vilket skyddar grundvattnet.

• Intensiv rotbildning förbättrar markens vatten- och luft balans vilket ger ett rikt markliv.

• Rekommenderad utsädesgiva 15-20 kg/ha

• TKV 11-16

Comet – Nematodresistent - Klass 1

• Toppeffektivitet mot betcystnematoder

• Resistensklass 1, vilken har >90 % minskning av betcystnematoder i officiella tester

• Stark initial utveckling med rikt bladverk ger en effektiv marktäckare

• Ger en dämpning av ogräs som potentiellt skulle kunna vara värd för nematoder

• Medelsen blomning för en varaktig vegetativ växtperiod

• Comets djupa och fina rotsystem täcker hela markvolymen

• Högt utbyte av organiskt material som är mycket viktigt på sandig jordar

• Rekommenderad utsädesmängd 15-20 kg/ha

• TKV 14-18

Klassning på oljerättikan väljs efter eventuella problem med nematoder, klass 2 fungerar fint om inga bekymmer finns. Klass 1 rekommenderas vid nematodförekomst och Multiresistent Defender rekommenderas vid betcystnematoder eller rotgallnematoder och stubbrotsnematoder vilka kan vara problem i potatis- och grönsaksodling.

Oljerättika är en 1-årig kålväxt med stort rotsystem som har god kväveupptagningsförmåga och ogräskonkurrens. Men pass på! Oljerättika rekommenderas inte om det finns oljeväxter i växtföljden!

Defender – multiresistent

• Resistensklass 2 i förhållande till rotnematoder och resistens mot rotgallnematoder

• Är inte värd för stamnematoder

• Defender är den bästa sorten mot ringrost (TRV) i potatis

• Snabb tidig utveckling vilket ger snabb marktäckning och dämpar ogrästrycket

• Förbättrar markstrukturen med hjälp av djupa och fina rotsystem

• Defender bidrar med stor mängd organisk massa som stabiliserar humusbalans och stödjer marklivet, vilket i sin tur reducerar sjukdomspotential i jorden

• Rekommenderad utsädesmängd 15-30 kg/ha

• TKV 11-16

Johanna Öwall Ansvarig Växt
14

Gödning

Vid planering av gödselstrategin finns det flera faktorer att tänka på, på fältnivå. Faktorer som bör ingå i övervägandet av kvävestrategin är: gröda, jordtyp, gödselmedel, nedbrukning av halm, fånggrödor, stallgödsling, jordmineralisering, vinterutfällning ect.

För bestämning av kalium- och fosforinnehåll i jorden kan jordprover användas. När man matar stora mängder gödsel

Mineralgödsel

är behovet av kalium och fosfor vanligtvis inte så stort. Det är viktigt att fördelningen också anpassas till mängden näringsämnen som avlägsnas från fältet med skörd och eventuellt halm.

Med en skörd på 7 ton maltkorn och 3 ton halm, cirka 25 kg fosfor och ca. 60 kg kalium. Tillförs inte detta via gödsling förbrukar vi markens resurser.

Tabellen nedan visar ett litet urval av de mest använda mineralgödselmedlen. Se hela sortimentet på svenskafoder.se

Stallgödsel

Andelen NH4-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre svingödsel. Fjäderfägödsel har delvis annorlunda egenskaper. Värdena i tabellen kan därför inte tillämpas på fjäderfägödsel (Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021, Jordbruksverket)

N tot N nitrat P K S Mg Ca Yarabela Axan 27,0 13,5 3,7 0,6 NS 27-4 import 27,0 13,5 4,0 N34 34,4 17,2 Kalksalpeter 15,5 14,4 18,8 MAP 12,0 23 Balans 26-3-4 25,6 11,3 2,6 3,6 3,6 0,6 Yaramila 21-3-10 20,6 9,0 2,6 9,6 3,6 1,0 Yaramila 24-4-5 23,6 10,3 3,6 4,6 3,0 0,5 Gödselslag TS-halt (%) pH-värde Ander NH4-N(%)* Ungefärlig C/N-kvot Hanteringsegenskaper Urin 1-5 7,5-9 90 2 Pumpbar Flytgödsel 3-12 6,5-8 50-70 <10 Pumpbar Kletgödsel 12-16 7-8,5 40-50 12 Flyter ut Kletgödsel 15-20 7-8,5 40-50 15 Ej helt stapelbar Fastgödsel 18-25 7,5-9 25 20 Kan staplas > 1 m Fastgödsel >25 7,5-9 10 30 Kan staplas > 2 m
GÖDNING & VÄXTSKYDD 15

FOKUS PÅ ÖRTOGRÄS

Mateno Duo

0,35 l/ha

Effektiva ogräslösningar

– för höstbekämpning

FOKUS PÅ ÖRTOGRÄS, ÅKERVEN OCH VITGRÖE

Mateno Forte Set

Mateno Duo 0,35 l/ha + Cadou 0,035 l/ha

FOKUS PÅ GRÄSOGRÄS

Mateno Duo

0,35 l/ha + Prosulfokarb 1,5-3,0 l/ha* *Dos beroende på gräsogräs i fältet.

// Mateno Duo är marknadens bredaste örtogräsprodukt för höstbekämpning – även effekt på blåklint och spillraps.

// Mateno Forte Set = Mateno Duo + Cadou. Mateno Forte Set vässar effekten på åkerven och vitgröe.

// Mateno Duo och Mateno Forte Set kan användas dagtid utan restriktioner gällande munstycksval eller skyddsavstånd.

Läs mer om Mateno Duo och Mateno Forte Set på www.cropscience.bayer.se

med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla

och

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel
varningsfraser
symboler.

Ditt naturliga val när du ska handla växtskydd

Det sker hela tiden förändringar i sortimentet av växtskyddsmedel. Nya produkter blir godkända, andra blir förbjudna eller får ändrade villkor för användning.

Utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Det finns många skilda lösningar och kombinationer när du till exempel skall behandla mot ogräs eller svamp i dina grödor. Det rätta beslutet kan ha stor betydelse för resultatet. I Svenska Foder har vi ett mycket brett sortiment av växtskyddsmedel till alla grödor. Vi har löpande utbildningar av våra säljare så att de kan råda dig om den optimala lösningen för din verksamhet.

Generella lösningar och rekommendationer på hur du ska använda dina produkter hittar du i vår broschyr Växtskyddsrekommendationer som finns på hemsidan – du kan också få den av din säljare. Här hittar du växtskyddsrekommenda tioner för 14 olika grödor.

Du lyssnar väl på oss?

I Svenska Foders Podcast talar vi om aktuella, generella och specifika frågor kring växtodling, foder och andra ämnen inom lantbruksbranschen som intresserar oss.

Här pratar vi om växtodling från noggranna förberedelser när det gäller val av gröda, sortval, sådjup olika typer av växtnäring, växtskydd. Nyheter och gamla klassiker, tips från produktexperter och mycket mycket annat. När du sitter i traktorn och sår, när du fyller på sprut-an, när du går över dina fält och gör en inventering av ogräsutbudet - använd tiden till att lyssna på vår pod.

Scanna qr-koden för att läsa broschyren Johanna Öwall Produktansvarig växt, vallfrö, gödning & kalk
GÖDNING & VÄXTSKYDD 17
Scanna qr-koden för att lyssna

Höstbekämpning

Höstbehandla spannmålen med Mateno Duo/Mateno Forte Set

Mateno Duo introducerades hösten 2021 i Sverige och har sedan dess stärkt sin position om att vara en självklar del för höstbehandling av spannmål mot örtoch gräsogräs. Året efter introducerades Mateno Forte Set (Mateno Duo + Cadou) som ytterligare tillförde effekt vad gäller de ”lättare gräsen” såsom vitgröe och åkerven. Dessutom möjlig att köra dagtid i jämförelse med konkurrerande Boxerbehandling. Nu tre säsonger senare kan vi konstatera att Mateno Duos inträde har varit mkt lyckat och att vi har goda erfarenheter med mkt goda effekter på ogräs som blåklint, vallmo och spillraps.

Sedan flera år i Sverige finns det en debatt om DFF användande på hösten ur bla. miljöhänsyn. Genom att använda Mateno Duo på hösten i stället för ren DFF, säkerställer vi en mkt god effekt på flera ogräs trots mindre mängd aktiv substans DFF per ha som använts. Detta är viktigt för möjlighet till fortsatt höstanvändande av substansen då det ur ett resistensperspektiv behövs i verktygslådan hos dig som lantbrukare.

Mateno Duo tillför också en säkrare effekt på spillraps. Ett ogräs som under senare tid blivit allt vanligare i våra växtföljder då raps odlas mer intensivt som följd av god ekonomi i odlingskalkylen. Att plocka bort spillrapsen redan tidigt på hösten minskar risken för att uppföröka klumprotsjuka. En förutsättning för att även i framtiden kunna odla raps med god lönsamhet i synnerhet som avbrottsgröda i spannmålsdominerade växtföljder.

Varför ska vi höstbehandla vår höstspannmål på hösten?

Jo vi ger grödan möjlighet till en bättre övervintring genom mindre konkurrens med ogräs om växtnäring och utrymme. Onödigt frodiga bestånd har större risk för att angripas av utvintringssvampar (snömögel). Ogräs som står kvar under vintern bygger på beståndets frodighet vilket ökar risken att drabbas. Vi vet dessutom med oss att vi tappar skördepotential om vi låter gräsogräsen stå kvar till efterföljande vår obehandlade under höst och vinter. Något vi inte kan ta igen även om man sprutar bort dem på våren därefter.

Genom att höstbehandla spannmålen får vi möjlighet till ett större behandlingsfönster under efterföljande vår för uppföljande komplettering. Tendensen under flera år, framförallt i mellansverige, har varit långa och kallar vårvintrar med växlande tillväxt som gjort det svårare att nå ett lyckat resultat på flera håll. Med en insats efter behov på hösten får du som lantbrukare möjlighet att fokusera mer rätt under våren. Det ger dig som lantbrukare möjlighet att kanske senarelägga ogräskörningen på våren tillsammans med tillväxtreglering/svampkörning för att bygga en god skörd och därmed bra odlingsekonomi.

Det ger dig som lantbrukare möjlighet att även få med mer vårgroende ogräs som kommer lite senare på våren om du inte behöver ut tidigt och ”jaga” stora och mer svårbekämpade ogräs såsom blåklint, baldersbrå och spillraps som har en tendens att börja växa tidigt efter vintervilan. Du kan välja en mer kostnadseffektiv lösning som uppföljande behandling och som på totalen blir mer ekonomiskt intressant i din odlingskalkyl.

Med en höstbehandling använder vi substanser med annan verkningsmekanism än de mer traditionella i spannmålsdominerade växtföljder vilket är bra. Fler olika substanser med olika verkningsmekanismer ger över tid en uthållig växtskyddsanvändning

18

med bra effekter. Ogräsresistens är generellt platsspecifik och det är därmed viktigt att förebygga detta genom kloka preparatval över tid på sina fält.

Sist men kanske viktigast är att vi tyvärr ser en ökande spridning av bla. svårbekämpade gräsogräs såsom renkavle i hela landet. Det gör att vi på dessa fält måste höstbehandla som ett verktyg av flera för att över tid ha en fungerande odling. Växtskydd ensamt löser inte det här utan andra odlingsåtgärder såsom växtföljd, jordbearbetning och maskinsamarbete måste klokt funderas igenom och hanteras rätt.

Sammanfattningsvis, att bekämpa sina ogräs i höstspannmålen på hösten är mer eller mindre gratis. Odlar vi så satsar vi genom att ge grödan bästa möjliga förutsättningar till god övervintring, hög skörd och därmed god odlingsekonomi.

Johannes Lübeck, Produktchef växtskydd

“- Använd Mateno Duo med 1,4 lit/ha Boxer alternativt Mateno Forte Set mot örtogräs och lättare gräsogräs, såsom vitgröe och åkerven, i höstvete och rågvete!

Rekommendationer i höstspannmålen

I höst rekommenderar vi att använda 0,35 lit/ha Mateno Duo med 1,4 lit/ha Boxer alternativt Mateno Forte Set mot örtogräs och lättare gräsogräs, såsom vitgröe och åkerven, i höstvete och rågvete. I höstkorn och råg får inte Mateno Duo och Boxer blandas utan här kör vi Mateno Forte Set alternativt Boxer+Sempra/Legacy (tidigare varit standard för höstbehandling av spannmål). Är det Renkavle som är fokus ska vi använda Boxer och då minst 3 lit/ha i hektar dos.

Diamond Pac Höst 1,4 lit Boxer + 0,35 lit Mateno Duo Mateno Fort Set 0,035 lit Cadou + 0,35 lit Mateno Duo Gröda att behandla i: Höstvete & Rågvete Höstvete, Rågvete, Råg & Höstkorn Baldersbrå 3 3 Blåklint 2 2 Förgätmigej 3 3 Lomme 3 3 Näva 3 3 Penningört 3 2 Plister 3 3 Snärjmåra 3 2 Spillraps 2 2 Trampört 1 1 Vallmo 3 3 Veronika 3 3 Viol 3 3 Våtarv 3 3 Åkerbinda 1 1 Kärrkavle 2Renkavle 1*Vitgröe 3 2 Åkerven 3 2 Från SJV Kemisk ogräSbekämpning 2023 Effekter 3 > 90 % 2 70-90 % 1 40-70 % - Svag effekt < 40 % * 3 om minst 3 lit Boxer/ha
GÖDNING & VÄXTSKYDD 19
Ulrika Emanuelsson Växtsäljare i syd

I SKADEDJURSAVTALET INGÅR

• Marknadens bästa avtal

• Direktkontakt och besök av våra tekniker

• Högklassigt skadedjursskydd

• Låsbara betesstationer i plåt

• Alla åtgärder och besök dokumenteras

Vi utför även gasning av spannmål

Bli fri från skadedjur

Teckna marknadens bästa avtal!

Nomus arbetar inom områdena skadedjursbekämpning och brandskydd. Vår verksamhet bygger på kompetens, kunskap, noggrannhet och god service med lång erfarenhet. Skadedjursavtalet omfattar förebyggande bekämpning, och om olyckan ändå skulle vara framme, så gör våra tekniker en effektiv insats.

Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, vi utför dimning mm. Vi tillverkar vårt eget rått/musgift för bästa effekt.

Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.

HUR SER DITT ANALYSBEHOV UT?

Vi är en komplett analyspartner med över 40 års erfarenhet och kunskap inom lantbruksbranschen. Testa oss gärna!

www.nomus.se

Till webshopen

Beställ din hygien- och grovfoderanalys smidigt och enkelt i vår webshop!

Eller kontakta oss så berättar vi mer! 0510-54 53 91 www.optilab.se

20

Skicka ditt prov till oss!

Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system

Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork)

• Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn.

Planlager och lagringsficka

• Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut.

Silotork

• Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork.

• Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen.

• Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer

Ta ut ett representativt prov från silo/fack.

Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

Håll dig uppdaterad!

För senaste nytt se vår webb.

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3 kgs förprov för analys som läggs i provpåse. OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.

Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

1 2 3 4 5 6 7 8
SPANNMÅLSHANTERING 21

Bra att veta om din spannmål

Rekommenderade torkluftstemperaturer

I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Ingående vattenhalt Utsäde nedtorkning till 14%

nedtorkning till 14%

Ingående vattenhalt

I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet.

Vattenhalt efter torkning

Kom ihåg!

• Kontrollera ditt spannmålslager kontinuerligt

• Okulär kontroll av din lagrade vara

• Temperaturkontrollera din lagrade vara

• Skadedjurskontrollera din lagrade vara

Ovanstående rekommenderas att ses över en gång i veckan.

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

Maltkorn nedtorkning
Brödspannmål
Foderspannmål
17% 71 oC 71 oC 74 oC Max 100 o C 18% 70 oC 70 oC 72 oC 19% 68 oC 68 oC 69 oC 20% 65 oC 65 oC 68 oC
till 14%
nedtorkning till 14%
INGÅENDE VATTENHALT 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 18% 68 65 63 61 59 17% 69 66 64 62 60 58 16% 71 67 65 63 61 59 57 15% 71 69 66 64 62 60 58 14% 71 70 68 65 63 61 59 13% 72 71 69 67 64 62 60
12% 72 70 68 66 63 61
Torkluftstemp. gr. C
22

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter

2

3

4

5

6

7

8

Kritiska frötemperaturer:

Oljeväxtfröer

Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagringsdugligheten.

Källa:

Grönskott/gröna kärnor håller ofta en högre vattenhalt än mogen spannmål, det är av största vikt att dessa partier torkas för att minska risken för fukthärdar och fuktvandring i partierna.

Vid hög inlagringstemperatur från fältet skall stor vaksamhet och kylning/genomluftning ske för att inte spannmålen skall återfukta sig.

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

Temp i varan 14% vh 15% vh 18% vh 20% vh 22% vh
oC 60 dgr 32 dgr
50 dgr 28 dgr
oC
>170 dgr 44 dgr 24 dgr
oC
138 dgr 38 dgr 19 dgr
oC
oC 102 dgr 32 dgr 15 dgr
oC 70 dgr 26 dgr 12 dgr
oC 49 dgr 21 dgr 10 dgr
oC >170 dgr 42 dgr 19 dgr 8 dgr 10 oC 140 dgr 36 dgr 16 dgr 6 dgr 11 oC 105 dgr 32 dgr 15 dgr 5 dgr
oC 70 dgr 28 dgr 13 dgr 4 dgr
oC 51 dgr 25 dgr 11 dgr 3 dgr
oC >170 dgr 45 dgr 22 dgr 10 dgr 3 dgr 15 oC 150 dgr 42 dgr 20 dgr 9 dgr 2 dgr 16 oC 135 dgr 39 dgr 19 dgr 8 dgr 2 dgr 17 oC 125 dgr 36 dgr 18 dgr 7 dgr 1 dag 18 oC 120 dgr 34 dgr 17 dgr 6 dgr 1 dag 19 oC 115 dgr 32 dgr 16 dgr 6 dgr 1 dag 20 oC 110 dgr 30 dgr 15 dgr 6 dgr 1 dag
9
12
13
14
Jordbruksverket / Exab 35 30 25 20 15 10 5 35 40 45 50 55 60 Temperatur, oC Vattenhalt, %
SPANNMÅLSHANTERING 23

Frågor & svar om kontraktsvillkor

Vilka villkor gäller för avtalet?

Leveransterminens pris alternativt fast pris gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet ska levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som ska accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl.a. skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal.

Vilket kontrakt avräknas först?

Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får ett dagspris av oss, fastställt på leveransdagen.

Vad händer om jag inte kan leverera?

Kontraktsuppfyllnad ska ske till 100 %. Ej uppfyllt kontrakt har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p.g.a. icke fullföljt leveransplikt.

Vilket pris blir det om varan klassas om?

Om levererad vara på kontrakt nedklassas till lägre kvalitet kommer även priset bli lägre. Vid nedklassning av varan vid ett kontrakt med prisgaranti sker prissättning mellan parterna enligt skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti). För odlingskontrakt prissätts den nedklassade varan till periodens à conto-pris. Svenska Foders kvalitetsreglering för levererad vara görs alltid enligt skördeårets baskvaliteter.

Vad händer om inte Svenska Foder hämtar i tid?

Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller?

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU’s förnyelsebarhetsdirektiv – t.ex. EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller i obegränsad tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t.ex. glas, plast, sten, betong eller trä.

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal?

Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/ besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller i obegränsad tid.

OBS!

Ej mottagning på regnvåta plattor.

Ring respektive anläggning före leverans för besked.

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Tillägg finns för respektive kontraktsslag – se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

24

Hur fungerar det med transport?

Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se broschyrens baksida.

Vilket utsäde kan jag använda?

Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter ska finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB.

Vilken kvalitet ska varan ha?

Varan ska vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 2024-10-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor.

Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torkningsoch analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2024 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig.

Måste jag skicka med leveransintyg?

Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hur du fyller i leveransintyget hittar du på sid. 28-29.

Jag har slamgödslat, vad gäller då?

Svenska Foder tillåter användning av slam- eller restprodukter om detta meddelas 3 dagar innan leverans. Detta under förutsättning att odlingen sker enligt vår slampolicy. Viktigt är att du som lantbrukare meddelar Svenska Foder vid kontraktstecknandet med din säljare och 3 dagar innan leverans av spannmålen.

När och var kan jag leverera?

Enligt i kontraktet angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val.

Vad gäller för provtagning?

Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid Svenska Foders laboratorium Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut referensprov till oss kontinuerligt inför kommande leveranser och förvara i hink med lock – gärna mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar). Se beskrivning på sid. 21.

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

Eventuella anmärkningar på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

När betalas pengarna ut?

Avräkning förfaller enligt Svenska Foders handelsvillkor 30 dagar efter leveransdatum.

Reservation

Svenska Foder reserverar sig för händelser utanför vår kontroll (force majeure), t.ex. extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor.

Info om våra mottagningar hittar du på baksidan av broschyren

SPANNMÅLSHANTERING 25

Våra kontrakt

Odlingskontrakt Inlagringskontrakt

Leveransperiod

Pris

Regleringar

Pris på omklassad vara

Kvantitet

Leverans utöver kontraktskvantitet

Betalning

Slutpris

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Fastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är).

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Leveransperiodens aconto-pris.

Juli – september.

70 % av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli – september.

Slutbetalning

Kontrakterad kvantitet (70 %).

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Fastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgång.

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

70 % av leveransperiodens aconto-pris.

Övrigt

Prel. 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli – sep där slutbetalning sker i december skördeåret.

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Säljaren väljer att senast 15 mars 2025 aktivt fastställa slutpris i perioderna okt – dec, jan – mars eller april – juni. Sker inte detta, fastställer Svenska Foder slutpriser med dagspriset 15e mars 2025 för leveransperioden jan-mars.

För slutbetalning med prisfastställelsedatum i innevarande prisperiod gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställelse i en kommande prisperiod, gäller förfallodag den 1:a i månaden efter prisperiodens slut.

Kan omvandlas till Fastpris innan leverans

Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan ska alltid säljas till Svenska Foder. Fastställning utav priset kan endast ske efter levererad vara.

26

Fastpriskontrakt

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Fastpriskontrakt med prisgaranti

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Fastställt pris för kontrakterad vara. Fastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara.

Leveransperiod

Pris

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Leveransdagens dagspris.

För mer information se Svenska Foder AB kontraktsvilkor.

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

30 dagar efter leverans.

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Regleringar

Fastställt pris för omklassad vara. Pris på omklassad vara

Kontrakterad kvantitet (100 %). Kvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Leverans utöver kontraktskvantitet

30 dagar efter leverans. Betalning

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller. Inget slutpris, kontrakterat pris gäller. Slutpris

Ingen slutbetalning.

Ingen slutbetalning.

Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara.

Slutbetalning

SPANNMÅLSHANTERING 27
Övrigt

Leverantörsinformation (ifylles av odlaren)

Kontraktsnr:*

Kundnr:**

Namn:

Adress:

Postnr : Postort:

Tel nr : Mobil nr:

Hämtningsadress, om annat än ordinarie:

Namn:

Adress:

Postnr : Postort:

Gårds-/partileveranser

Spannmål - Oljeväxter - Trindsäd - Majs

Köpare Svenska Foder AB, www svenskafoder se

Levererar/säljer följande gröda av skörd 20 som:

1 Konventionell KRAV (Certifikat bifogat)

2 års karens

2 Fodervara Industrivara

Utsädesråvara

Sort: Gröda: Artikel nr:

*Kontraktsnummer ska anges om detta f nns Vid f era kontrakt med samma art ke nummer avräknas allt d det äldsta kontraktet först

Kundnr behövs endast vid spontan everans/kontrakt e skapat skörd

Skördeåret minus 3 hela kalenderår, ex skörd -18 år gränsen årssk ftet 2014/2015

Mottagarens exemplar 337572

Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:*** Ja Nej

Rötrestgödslad gröda, godk enl SPCR 120: Ja Nej

Rötrestgödslad gröda, godk KRAV: Ja Nej

Slamgödslad gröda senaste 3 åren:*** Ja Nej

Slamgödslad gröda enl REVAC senaste 3 åren:*** Ja Nej

Glyfosatbehandlad gröda: Ja Nej

Stråförkortad gröda: Ja Nej

Varmluftstorkad: Ja Nej

RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för hållbar produktion enligt Svenska Foders inköpsvillkor: Ja Nej

Egenkontroll utav ohyra & skadediur samt kvalité är utförd: Ja Nej

Odlingsjournal finns: Ja Nej

Vid egen transport, lastutrymmet rengjort enligt GTP: Ja Nej

Rent, torrt och täckt Kan ntyga de 3 senaste asterna (ev rengöringsintyg)

Slutleverans: Ja Nej

Övriga upplysningar:

Vi tänker på din säkerhet! Läs om GDPR och vår integritetspolicy här https://www svenskafoder se/s/om-oss/integritetspolicy

Transportinformation (ifylles av åkeri)

Trpt bokad med SvF kontraktsnr:

Ankom kl Avgick kl

Total lastningstid: min

Lastutrymmet rengjort enligt GTP: Ja Nej

Uppskattad vikt: kg

Reg nr: Signum:

Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören)

Mottagarinformation (ifylles av leverantör eller transportör vid anmodan från Svenska Foder)

Kund/Mottagare:

Postort:

Märkning/referens till mottagare:

Övrigt:

Godkänner härmed Svenska Foders inköpsvillkor samt ovan leverantörsinformation/transportinformation:

Datum: / 20

Underskr ft leverantör

OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, glöm ej notera detta intygs nummer, ev IO-nr och lastningstid för rapport till SvF

Riv eller klipp av denna kupong, lämnas ifylld till leverantör

Kvittens vid lastning(ifylles av transportören)

Intygar att korrekt transportinformation uppgetts och ovannämnd last/vara är mottagen

Trpt bokad med SvF Kontraktsnr:

Ankom kl Avgick kl

Total lastningstid: minuter

Den / 20

Uppskattad vikt: kg

Reg nr: Åkeri:

Leverantörens exemplar 337572

**
***
Underskrift transportör Q-06-07 (utg 5)
Leveransintyg
Lastningskvitto
I f y l n a d s a n v i s n i n g f i n n e r d u p å v å r h e m s d a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 17 16 18 11 12 13 14 15 10 28

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 2024

Leverantörsinformation – ifylles av odlaren/leverantören.

Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd utan kontrakt gäller kundnummer.

Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller.

Fyll i skördeåret för leveransen.

Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko.

Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ.

Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Etana, Pratik och Reform

Gröda som levereras, t.ex. höstvete, vårvete, korn.

Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt.

Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/ påstående och den gröda/vara som levereras.

RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida. Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EUregelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. REDformuläret garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa villkor på affär i övrigt. Se formulär på t.vv: Deklaration av hållbarhetskriterier.

Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras.

Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål säkerställts.

Fyll i Ja eller Nej.

Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

Transportinformation – ifylles av åkeri.

Mottagarinformation – ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

Underskrifter av leverantör.

Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör.

Gå via Mina Sidor eller QR-koden för att fylla i digitalt leveransintyg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SPANNMÅLSHANTERING 29

din

VI HAR ALLT FÖR DIN LANTGÅRD!

VI HAR KUNDEN I FOKUS!

Med lång erfarenhet av djurhållning och egenproducerat kvalitetsfoder, erbjuds du en helhetslösning för din gård.

Produkter från välkända leverantörer & varumärken!

Alingsås Jordnära AB • Charlottenberg Charlottenberg Pet Product AB • Ed Autodelar i Ed Eksjö Eksjö Lantbruksservice AB • Eslöv Trollenäs Lantmannaaffär AB Falköping Djur&Natur • Floda Djurnära • Göteborg Naturnära Foder i Tuve AB Kil Wermlands Skogsförråd AB • Laholm Gårdsservice Mjölkman AB Lidköping Djur&Natur • Mellerud, Djur&Natur • Mjölby StallMagasinet AB Munkedal Munkedals Kvarn • Nossebro Djur&Natur • Partille Hästson AB • Skara Djur&Natur Skurup Landäng AB • Skövde Djur&Natur Staffanstorp Djur&Natur • Sundsvall Djur&Natur • Svenljunga Axving AB • Sölvesborg Stallbyggen AB • Tollarp Årröds Gårdsbutik Tomelilla Djur&Natur Tommarp Järrestads Härads Lantmannaförening • Vallåkra Vallåkra Lantmannaaffär • Vankiva Bröderna Lantz Vara Slättens Foder & Trädgård • Vimmerby Vimmerby Foder AB • Vårgårda Djur&Natur • Åseda Åseda Bygg & Järn Älmhult Carl Nilsson Maskin AB • Örkelljunga Örkelljunga Lantmannaaffär • Östersund Djur&Natur

Se vårt sortiment & shoppa online på

HÄR
DIN
Följ
Kontakta
butik HÄST • SÄLLSKAPSDJUR • HEM & TRÄDGÅRD • LANTGÅRD
FINNS
BUTIK!
oss!
www.djuronatur.se

Analyser & Avgifter

Fusarium/Svampinfektioner

Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan.

Avgifter

Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning. Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg.

Övrigt

Eftersäsongsleveranser ska vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 24-27)

Analyser

Vete Industri 231 kr

Vårvete Industri, Quarna 231 kr

Vete foder 140 kr

Havre foder 502 kr

Havre industri 584 kr

Korn foder 140 kr

Korn malt 477 kr

Majs 145 kr

Matärt 395 kr

Ärtor foder 145 kr

Åkerbönor 145 kr

Rågvete 134 kr

Råg 231 kr

Rapsfrö 294 kr

Linfrö 134 kr

DON 300 kr

Fusarium 118 kr

Ochratoxin 289 kr

Godkänd analysutrustning

Vattenhalt

Proteinhalt

Rymdvikt

Falltal Falltalsapparat Perten Olja NIT

Rensutbyte Sortimat Grobarhet Peroxid

Tilläggsanalyser kr/analys

kärnor

Sönderslagna/djurätna kärnor

sädesslag

Notera: All havre DON-analyseras. All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan.

NIT
NIT
NIT
Grönskott/gröna
72 kr Brända
62 kr Grodda
72 kr
62 kr Främmande
50 kr Mjöldryga 102 kr Flyghavre 112 kr Stinksot 278 kr Kondition/lukt 54 kr Kärnfärg 54 kr
kärnor
kärnor
SPANNMÅLSHANTERING 31

Prisregleringar

Vete

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Vårvete Quarna Vå r vete Indust ri Höstvete Indust ri Fodervete

Falltal, sek 250 250 250

Protein, % 15,0 13,0 11,5

Rymdvikt, g/l 780 780 780 740

Vattenhalt, % 14,0 14,0 14,0 14,0 Främmande sädesslag, % 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 0,0 0,0

Gröna kärnor/ grönskott, % 0,0 0,0 0,0 0,0

Sönderslagna/ djurätet, % 3,0 3,0 3,0

Brända kärnor, % 0,0 0,0 0,0 0,0

Vår vete Industr i/Quar na

Protein, % Prisregl. KR/KG

> 14,0 +0,05

> 12,0 +0,03

< 12,0 omklassning till höstvete Industri

Prisregleringar Vete

Vår vete Quar na

Protein, % Prisregl. KR/KG

15,0 Bas

< 15,0 Omklassning till vårvete industri*

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

Vårvete Industri

Protein, % Prisregl. KR/KG

> 14,0 + 0,04*

13,0 – 13,9 + 0,02*

< 12,9 Omklassning till höstvete industri

* Proteinbetalning endast om rymdvikt > 780 g/l.

Höst vete Industri/ Etana/Praktik/Reform

Protein, % Prisregl. KR/KG > 11,5 Bas 11,4 -0,006 11,3 -0,012 11,2 -0,018 11,1 -0,024 11,0 -0,030 10,9 -0,040 10,8 -0,050 10,7 -0,060 10,6 -0,070 10,5 -0,080

< 10,4 Omklassning till fodervete

Vårvete Industri/Quarna

Falltal/sek. Prisregl. KR/KG

250 Bas

235–249 -0,02 221–234 -0,04

< 220 Omklassning till fodervete

Höst vete Industri/Etana /Praktik/Reform

Falltal/ sek. Prisregl. KR/KG

250 Bas

235–249

Fodervete

Prisregl. KR/KG
11,1 +0,003 11,2 +0,006 11,3 +0,009 11,4 +0,012 > 11,5 +0,015
Protein, %
11,0 Bas
-0,02 221–234 -0,04
220 Omklassning till fodervete Höst vete/Vårvete g/l Prisregl. %/pris 780 Bas 760 – 779 -1,50 750 – 759 -2,00 740 – 749 -3,00 < 740 Omklassning till fodervete 730 – 739 -1,00 720 – 729 -2,00 710 – 719 -3,00 700 – 709 -4,00 690 – 699 -5,00 680 – 689 -6,00 670 – 679 -7,00 660 – 669 -10,00 < 660 -15,00
<
3,0
EKO
32

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Korn Malt Korn Foder

Protein, % 10 – 11,5

Rymdvikt, g/l 620 670

Vattenhalt, % 14,0 14,0

Främmande sädesslag, % 2,0**** 2,0

Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0

Gröna kärnor/grönskott, % 0,0 0,0

Sönderslagna/djurätet, % 2,0*** 3,0

Flyghavre, kärnor/kg 0 0

Brända kärnor, % 0 0

Utbyte > 2,5 mm, % 100*

Min. Grobarhet/groningsenergi, % 95

Stärkelse, % ts 100

Fusarium färgat, % (5st/200g) 0,1**

* min 80% för att vara godkänt som maltkorn

** över 0,1 = omklassning till foderkorn

*** Omklassning till foderspannmål vid >2%

**** Omklassning till foderspannmål vid >2%

Maltkorn:

100 % sortrenhet gäller alltid.

Prisregleringar Korn

Korn Malt Catriona

Protein, % Prisregl. %/pris

< 11,0 Omklassning till foderkorn 11,0 -4,00 11,1 -3,60 11,2 -3,20 11,3 -2,80 11,4 -2,40 11,5 -2,00 11,6 -1,60 11,7 -1,20 11,8 -0,80 11,9 -0,40 12,0 Bas > 12,0 +2,00

Korn Malt

Protein, % Prisregl. %/pris

< 9,0 Omklassning till foderkorn 9,0 -4,00 9,1 -3,60 9,2 -3,20 9,3 -2,80 9,4 -2,40 9,5 -2,00 9,6 -1,60 9,7 -1,20

-3,00

-4,00 12,0 -5,00 > 12,0 Omklassning till foderkorn

Korn Malt – Rymdvikt

g/l Prisregl. %/pris

<620 Omklassning till foderkorn

610 – 619 -3,50

600 – 609 -4,00

590 – 599 -4,50

580 – 589 -5,00

570 – 579 -5,50

560 – 569 -6,00

550 – 559 -7,00

540 – 549 -8,00 <540 -9,00

Korn Foder – Rymdvikt g/l Prisregl. %/pris

Bas

– 669 -1,00

– 659 -1,50

– 649 -2,00

– 639 -2,50

– 629 -3,00

– 619 -3,50

– 609 -4,00

– 599 -4,50

Maltkorn

100 % sortrenhet gäller alltid!

Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
<540
670
– 589 -5,00
– 579 -5,50
– 569 -6,00
– 559 -7,00
– 549 -8,00
-9,00
9,9
10
Bas 11,6
11,7
11,8
9,8 -0,80
-0,40
– 11,5
-1,00
-2,00
11,9
Kor n
PRISREGLERINGAR 33

Råg

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Falltal, sek

Övriga beståndsdelar, %

Gröna kärnor/ grönskott, %

Flyghavre, kärnor/kg

Brända kärnor, %

= mikrogram

Höstråg Industri

Prisregleringar Råg

Mjöldr yga

mg/kg Prisregl. KR/KG

1–500 -0,07 501–750 -0,09 751 – 1000 -0,12 > 1000 -0,20 > 5 000

Omklassning till bränslekärna

Rågvete

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Gröna kärnor/grönskott, %

Sönderslagna/ djurätet, %

Flyghavre, kärnor/kg

Brända kärnor, %

Höstråg Industri

Omklassning till foderråg

Höst råg Industr i

Falltal/sek. Prisregl. KR/KG 150 Bas

– 149 -0,05

– 139 -0,1

– 129 -0,15 <120 Omklassning till foderråg

Rågvete Foder

Prisregleringar Rågvete

Rågvete Foder

g/l Prisregl. %/pris

670 bas

650-669 -1,00

630-649 -3,00

610-629 -6,00

590-609 -8,00

570-589 -10,00 >570 -12,00

150
740 Vattenhalt, % 14,0
2,0
Rymdvikt, g/l
Främmande sädesslag, %
0,0
0,0
3,0
Sönderslagna/ djurätet, %
0
0 Mjöldryga,
200
µg/kg* <5 *
mg/kg
Ochratoxin
µg
g/l Prisregl. %/pris 740 Bas 730 – 739 -1,50 720 – 729 -2,50 710 – 719 -3,50 700 – 709 -4,50
<700
140
130
120
Rymdvikt,
670 Vattenhalt, % 14,0 Främmande
% 2,0
0,0
g/l
sädesslag,
Övriga beståndsdelar, %
0,0
3,0
0
0
34

Havre

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Rymdvikt, g/l

Vattenhalt, %

Främmande sädesslag, % 2,0

Övriga beståndsdelar, % 0,0

Gröna kärnor/grönskott, % 0,0

Sönderslagna/djurätet, % 2,0

Flyghavre, kärnor/kg 0

Brända kärnor, % 0

Utbyte > 2,0 mm, % min 80**

DON µg*/kg <1750 <5000

* µg = mikrogram

** min 80 % för att vara godkänt som Havre Industri

Raps

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Vattenhalt, %

Oljehalt vid 9 % vh

Eurykasyra i fröfett max, % 2,0

Fria fettsyror i

Klorofyll i olja, mg/kg

Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g

Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs

Prisregleringar Havre

Havre Industri g/l Prisregl. %/pris

Bas

-2,00

-3,00

-6,00

-8,00 <500 Omklassning till foderhavre

-10,00 <470 -20,00

Havre Foder

Klass 0 = 0-2,3 Ind. havre 0,00

Klass 1 = 2,4-3,3 Omklassning till foderhavre -0,05

Klass 2 = 3,4 Omklassning till foderhavre -0,1000

*Vid nedklassning från Grynhavre ner till Foder Havre så tillkommer det ett avdrag på -0,05kr/kg.

Grodda kärnor havre

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. havre till foderhavre.

För skala gällande viktavdrag vid förekomst av grodda kärnor, se sidan 35.

Havre Foder/Industri

< 1750 Havre Industri 1751-5000 Havre Foder > 5000 Havre Bränsle Kärnfärg Havre Foder/Industri

DON (Deoxynivalenol) µg/kg

Regleringsmallar Rapsfrö

Oljehalt tillägg 1,5:1 (Tillägg +0,15 % på priset för varje tiondels % över 40 %)

Avfall > 2% 1:1 (avdrag på levererad kvantitet)

Klorofyll 21–50 mg/kg -0,2 %/mg/kg >50 mg/kg -6 % (på priset)

Vid vattenhalt <6 – 8,9 % blir det ett tillägg till lantbrukaren/säljaren på grundpriset med 0,5:1 (allt under 6% får samma tillägg som om det vore 6%). Vattenhalt över 9,0 % enligt separat skala.

* Oljehaltstillägg gäller inte för KRAV, utan endast konventionell raps.

540
530-539
520-529
510-519
500-509
470-499
g/l Prisregl.
540
530-539
520-529
510-519
500-509
470-499
<470
%/pris
Bas
-2,00
-3,00
-6,00
-8,00
-10,00
-20,00
Havre Industri Havre Foder
540 540
14,0
2,0
14,0
0,0
0,0
3,0
0
0
Prisregl. KR/KG
Rapsfrö
9,0
40,0
max, % 2,0
fröfett
20
0
PRISREGLERINGAR 35

Majs

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Vattenhalt, % 15,0

Främmande sädesslag, % 0,0

Omogna kärnor, % 0,5

Sönderslagna/ djurätet, % 10,0

Övriga beståndsdelar, % 0,0

Prisregleringar Majs

Asp. Avfall %,

Avdrag från levererade vikten 1:1

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0 – 10 = 0 % avdrag

10,1 = 0,05 %

10,2 = 0,10 %

10,3 = 0,15 %

10,4 = 0,20 %

Trindsäd

Gäller både konventionellt och K RAV.

Baskvaliteter

Åkerbönor Foderärtor

Vattenhalt, % 15,0 15,0

Främmande sädesslag, % 0,0 0,0

Omogna kärnor, % 0,5 0,5

Sönderslagna/ djurätet, % 15,0 15,0

Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0

Prisregleringar Trindsäd

Asp. Avfall %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0-15 = 0 % avdrag

15,1 = 0,10 %

15,2 = 0,15%

15,3 = 0,20%

15,4 = 0,25% osv.

Majs
osv.
36

Regleringsmallar Spannmål

Konventionell och KRAV.

Asp. Avfall %

Avdrag från levererade vikten 1:1.

Grönskott %

Avdrag från levererade vikten 1:1.

Max 20 % förekomst av grönskott, därefter omklassning till bränslekärna. ev.

Grodda kärnor

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. Havre till foderhavre. Därutöver enligt följande:

1,1 % = 0,10 % avdrag från lev. vikt

1,2 % = 0,20 % avdrag på lev. vikt

1,3 % = 0,30 % avdrag på lev. vikt

1,4 % = 0,40 % avdrag på lev. vikt osv.

Max 20% förekomst av grodda kärnor, därefter omklassning till bränslekärna.

Främmande sädesslag %

0 – 2 = 0 % avdrag från levererad vikt

2,1 – 2,9 = 0,5 % avdrag från levererad vikt

3,0 – 3,4 = 1 % avdrag från levererad vikt

3,5 – 3,9 = 1,5 % avdrag från levererad vikt

4,0 – 4,4 = 2 % avdrag från levererad vikt

4,5 – 5,0 = 2,5 % avdrag från levererad vikt

Max 5 % därefter blandsäd.

Omklassning till foderspannmål > 2 % (Maltkorn).

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0,0 – 3,0 = 0,00 % avdrag från levererad vikt

3,1 = 0,05 % avdrag från levererad vikt

3,2 = 0,10 % avdrag från levererad vikt

3,3 = 0,15 % avdrag från levererad vikt

3,4 = 0,20 % avdrag från levererad vikt osv.

Omklassning till foderspannmål > 5 %.

Omklassning till foderspannmål > 2 % (Maltkorn).

Stinksot

Partier med stinksot mottages ej.

Brända kärnor %

Avdrag från levererade vikten 1:1. Omklassning till foderspannmål > 0,5 %.

Max 20% förekomst av brända kärnor, därefter omklassning till bränslekärna

Lukt

Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset. Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset.

Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

Flyghavre

antal/kg varuvärdesavdrag

1 – 4 3,00 % avdrag på grundpris

5 – 9 7,00 % avdrag på grundpris

10 – 19 12,00 % avdrag på grundprisg

20 – 50 20,00 % avdrag på grundpris > 50 avvisning

Asp/Grönskot t rensavgi f t

Upp till analysvärde Faktorvärde KR/KG

0,2

0,3 - 0,9 -0,0075

1,0 - 1,5 -0,0125

1,6 - 2,0 -0,0175

2,1 - 2,5 -0,0225

2,6 - 3,0 -0,0275 osv. osv.

Mjöldr yga

mg/kg Prisregl. KR/KG

1–500 -0,07

501–750 -0,09

751 – 1000 -0,12 >1000 -0,20 > 5 000 Omklassning till bränslekärna

PRISREGLERINGAR 37
Håll dig uppdaterad! För senaste nytt se vår webb.

Särskilda villkor

för inköp och leverans av EKO-spannmål

1. Villkor

Villkoren tillämpas på avtal som omfattar inköp av EKO-spannmål som avtalats mellan köparen och leverantören. Utöver dessa villkor tillämpas på sådana avtal även Svenska Foders allmänna inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd. Vidare tillämpas på sådana avtal även de eventuella särskilda villkor som parterna skriftligen kommit överens om i varje enskilt fall.

2. Av t al

För att du som leverantör ska kunna ingå avtal avseende EKOspannmål krävs godkänd revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera så leverantören uppfyller kraven för att erhålla KRAV-certifiering.

3. Vilka cer t i f ikat behövs?

Leverantörens anläggning där EKO-spannmål producerats ska vara KRAV-certifierad aktuellt skördeår. Certifieringsföretaget ska vara

auktoriserat för att certifiera enligt KRAV:s regler. Kopia på certifikatet ska medfölja varje leverans för registrering vid invägning. All EKO-spannmål som säljs till Svenska Foder ska vara KRAVcertifierad.

4. Certifikat vid leverans av KRAV-spannmål

Vid varje leverans ska, utöver leveransintyg även kopia av KRAV-certifikat medfölja.

5. Vad gäller vid försäljning av karensspannmål?

Inköp spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark är inte tillåten som EKO-vara. Köparen kan köpa fodervete från andra karens för sin fodertillverkning. Ingen hantering av sådan spannmål sker under skördeperioden. Mottagning sker endast under begränsade perioder under lagerperioden i köparens val.

För senaste nytt se vår webb.

Vårt säljgäng i öst, från vänster: Gustaf Larsson, Julia Ancher & Gabriel Thor Håll dig uppdaterad!
38

Kontrakt 99999999-99-9

Viktnota UD00004753

Artikelnr. 201659

Analys

Lev. datum 24-03-11 MALTKORN IRINA LÖS

Grobarhetsberäkning 99,00

Volymvikt omräkning GR/L 675,00

Vattenhalt 13,80

PRELIMINÄR AVRÄKNING

Så här tolkar du din avräkning:

1. Kontraktsnummer

2. Leveransår

3. Leveransperiod

4. Beräknat förfallodatum

5. Levererad bruttovikt

6. Omräknad vikt, kg

7. Avtalspris före reglering kr/kg (Kontraktspris eller dagspris)

8. Avtalspris efter reglering

Ev anmärkningar på avräkningen ska meddelas

Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Svenska Foder AB

Box 673

531 16 Lidköping

Tel: 0510-82800

www.svenskafoder.se

info@svenskafoder.se

Innehar F-skattebevis

SPANNMÅLSAVRÄKNING

Fakturanummer 60445

Kund nr: 999999

Organisationsnr: 9999999999

MAX HAVRESSON MALTKORNSGÅRDEN 3

550 00 RAPSTORP

Lev. till Uddevalla Spm Bil nr. NRD614 Lev. Avi 168515 Förf.dat 24-04-10

9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning

10. Brutto/Nettokorrigering, kr (alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.)

11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp

12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara

13. Moms

14. Information om att denna avräkning är en delavräkning

15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning

Bankgiro: 802 - 6957

Bankgiro:(utan OCR) 991-6172 Org.nr: 556039-6050 VAT nr: SE556039606001

SE47 9500 0099 6034

Lev. kvant. kg = 30 780 Grundpris kr/kg
1,4500
=
Rensutbyte 78,90 1,4184
0,50 30 626 Protein 9,20 -0,0232 Lev. kvant. kg 30 780 Regl. pris 1,3952 Belopp 42 944,26 Rensavgift 30 780 -0,0075 -230,85 Frakt 0,10 kr/kg 30 780 -0,0050 -1 539,00 Analyskostnad -395,00 -395,00 Lantbruksforskning % -0,20 -80,03 Brutto/Nettokorrigering av kvantitet -210,98 S:a varuvärde, kr 40 488,40 Tidigare avräknat, kr 0,00 Varuvärde, kr 40 488,40 Moms, kr 4 858,61 Varuvärde inkl. moms, kr 45 347,01
Asprens kvantitetsjust
0065 1356 BIC/SWIFT: NDEASESS S:a varuvärde 40 488,40 S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61 S:a Er tillgodo SEK 45 347,01 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15
IBAN:
Vi tänker på din säkerhet! Läs om GDPR och vår integritetspolicy här: svenskafoder.se/s/om-oss/integritetspolicy PRISREGLERINGAR 39

Torkningsskalan senareläggs

Hittills under 2024 har energipriserna varit mycket volatila. Därför är det inte möjligt för Svenska Foder AB att sätta priset för torkning av spannmål för något som ska gälla 3-4 månader framåt i tiden. Torkningsskalan kommer dock att presenteras innan skörd.

– För både kundernas och Svenska Foder AB:s säkerhet gällande torknings skala måste vi spegla energimarknaden så exakt som möjligt, säger Victor Ebel, Spannmålsansvarig Svenska Foder. Det råder idag stor osäkerhet på energiråvarumarknaden och därför tror vi att det ligger i allas intresse att sätta torkningsskalan när vi närmar oss skörden.

Håll dig uppdaterad!

Mina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, ar tikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto.

För senaste nytt se vår webb.

QR-koden tar dig smidigt till inloggning

Bekräftelse via din mail

Nu kan du som kund aktivera och uppdatera tjänsten orderbekräftelse och/eller leveransbesked via mail

Beställ ditt bulkfoder och dina insatsvaror via mina sidor

Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag.

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans

Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress) till transport@svenskafoder.se

Mina Sidor Victor Ebel Ansvarig spannmål
40 40

Se även vår hemsida, www.svenskafoder.se för spannmål – öppettider.

Hantering och transporter

Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det. Upprätta gärna en checklista, där du bockar av det som ska göras i anläggningen innan skörd och skriv även in vidtagna åtgärder.

Ta för vana att spara listan, så får du både en bra dokumentation och underlättar arbetet för nästa år.

Städning

Det är kanske inte den roligaste sysselsättningen, men den är viktig. Grop, elevatorer, tork och lagringsutrymmen ska alltid städas inför spannmålssäsongen. Kom ihåg järn, balkar och andra ställen, där det gärna lägger sig damm och rester. Det bästa brukar vara att städa hanteringskedjan baklänges, d.v.s. börja med lagringsutrymmen och gå bakåt till gropen.

Tak och väggar

Inspektera anläggningen innan inlagring, så att tak, väggar, fönster och armaturer är hela.

Ren tröska och vagn

Även trösktanken bör rengöras och självklart ska vagnarna vara

Transport – Skördesäsong

Hämtning

Hämtning av spannmål görs enligt fastlagd taxa. För specialfordon som t.ex. container, flakväxlare, lågbyggd bil och kort släp tillkommer 4 öre/kg på ordinarie fraktkostnad. Observera att tillgången på specialfordon är begränsad.

Lastningstid

Utöver överenskommen frakt debiteras 340 kr per påbörjad 30-minutersperiod, då tiden överstiger 60 minuter från att bil och eventuellt släp är klart för lastning tills att de är färdiglastade och kan lämna gården.

Beställning av gårdshämtning

Våra transportörer tar gärna emot transportbeställning via mail vilket ökar säkerheten och framkomligheten. Så fort dom har läst mailet så bekräftar dom tillbaka mottagandet av beställningen.

hela och rengjorda när man ska köra spannmål. Ta också för vana att visuellt inspektera vagnen innan du lastar.

Täckta vagnar

Ta för vana att alltid täcka vagnarna när de fyllts.

Främmande föremål

Redan vid tröskningen bör man vara observant så att det inte kommer med glas eller andra föremål in i tröskan. Det gäller särskilt om man tröskar precis bredvid en allmän väg. Lagringsutrymmen ska vara glassäkra, d.v.s. splittersäker armatur ska användas.

Hela och rena ekipage

Hydrauliken innehåller i regel giftiga oljor, och se därför till att sköta underhållet så att slangar och kopplingar är hela och fria från läckage. Om en koppling spricker, var noggrann med saneringen. Hjulen är ofta en källa till att jord, sten, dynga eller smuts följer med in i anläggningen. Se därför till att hjulen är rena när du måste köra över galler och grop.

Källa: Föreningen Foder och Spannmål

Vad skall anges vid mailbeställningen?

Kom ihåg leveransintyget!

Kontraktsnummer, gröda (sort), antal färdiga ton, torkad eller ej torkad vara, framkomlighet, lastningshöjd samt ev. specialfordonsbehov.

Beställning ska ske senast 12:00 dag 1 för önskad avhämtning dag 2 eller 3. Vi strävar dock alltid mot att göra hämtningen så snart som möjligt vid sena beställningar. Observera att kontraktsnr ska alltid anges vid beställning av transport.

Beställning av bil ska ske hos:

SYD - GDL Transport: order.lantbruksyd@gdl.se

Obs! Uppgifter se ovan

042-25 18 59 Teletid 08:00 - 12:00

VÄST - GDL Transport: order.lantbrukvast@gdl.se

0510-30 10 90 Teletid 08:00 - 12:00

ÖST - GDL Transport: order.lantbrukost@gdl.se

0510-30 10 99 Teletd 08:00 - 12:00

MOTTAGNINGSPLATSER 41

Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar

Mottagningsplatser

Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan. Lämnas varan ändå på ett sådant lagerställe, är ortskorrigeringen 25 öre.

8 8
Art.nr. 201608 Etana Höstvete Art.nr. 201611 Reform Höstvete Art.nr. 201609 Praktik Höstvete Art.nr. 201613 Industri Höstvete Art.nr. 201600 Fodervete Art.nr. 201620 Foderkorn Art.nr. 201605 Rågvete Art.nr. 201625 Foderhavre Art.nr. 201630 Industri havre Art.nr. 201631 Svarthavre Art.nr. 201635 Industri Höstråg Art.nr. 201615 Industri Vårvete Art.nr. 201616 Quarna Vårvete Art.nr. 201661 Catriona Maltkorn Art.nr. 201656 Prospect Maltkorn Art.nr. 201664 Planet Maltkorn Art.nr. 201666 Laureate Maltkorn
Lev i vårt val Hällekis 8 8 8 0 0 0 0 0 8 Kinne Kleva 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 Lidköping 0 0 0 0 5 5 5 5 3 8 6 6 3 3 Nossebro 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 Falköping 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 7 7 7 Skara 8 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 Skövde 8 7 7 7 7 8 9 9 9 11 11 Kesenborg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 St Levene 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 Vårgårda 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 Erikstad 8 8 8 8 8 9 9 7 7 Uddevalla 0 0 0 0 10 0 9 9 ÖST Lev i vårt val Västerlösa 0 0 0 0 Ledberg 6 6 6 6 Grillby 14 20 20 20 20 20 14 14 14 14 Oxelösund 0 0 0 0 4 0 GOTLAND Lev i vårt val Fole 7 6 6 6 SYD Lev i vårt val Tågarp 6 6 6 6 0 0 0 0 0 Knästorp 8 8 8 8 8 9 8 8 Trollenäs 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 Vellinge 5 7 7 6 Munkagård 7 7 7 7 6 Getinge 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 6 6 Humlemölla 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 Landskrona 0 0 0 0 0 0 Åhus 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 Lunnarp 10 8 8 8 8 8 9 9 Bjärsjö 10 9 9 11 Sölvesborg 9 8 8 12 12 12 10 10 10 10 Karlshamn 42
VÄST

2024 års skörd i västra, östra och södra Sverige.

Ingen mottagning

Mottagning hela året

Eftersäsong 1/10 – 30/6 Endast skördeleverans = fram till den 30/9

OBS! Viktigt med täckta vagnar vid transport. Art.nr. 201670 Rapsfrö Art.nr. 201640 Foderärt Art.nr. 201650 Vitbl. Åkerböna Art.nr. 201651 Brokbl. Åkerböna Art.nr. 201645 Majs Art.nr. 201713 Industri Höstvete Art.nr. 201700 Fodervete Art.nr. 201716 Ind.Quarna Vårvete Art.nr. 201725 Foderhavre Art.nr. 201730 Industri Havre Art.nr. 201705 Rågvete Art.nr. 201735 Industri Höstråg Art.nr. 201757 Prospect Maltkorn Art.nr. 201763 Laureate Maltkorn Art.nr. 201720 Foderkorn Art.nr. 201770 Rapsfrö Art.nr. 201740 Foderärt Art.nr. 201750 Vitbl. Åkerböna Art.nr. 201751 Brokbl. Åkerböna Andraårskarens grödor KRAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 7 7 11 11 11 11 11 11 22 9 9 20 8 8 8 11 11 11 11 11 11 22 9 9 24 9 24 26 26 7 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 26 5 22 0 0 0 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 19 19 19 28 20 16 6 6 6 5 5 5 30 4 4 4 15 0 12 12 0 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13 16 13 10 10 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 17 12 12 11 8 0 0 17 11 17 17 0 På grund av marknadssituationen på energi, förbehåller vi oss rätten att under säsongen göra justeringar. Vi hänvisar till vår hemsida, www.svenskafoder.se MOTTAGNINGSPLATSER 43

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Mottagningsplatser

Ort Telefon Våg/anläggning Ansvarig/kontaktperson Telefon SYD

Getinge 035-18 01 01

Knästorp 046-32 58 39

Landskrona 0418-285 80

Lunnarp 0417-326 05

Bjärsjö 0414-41 10 12

Trollenäs 0413-40 39 67

Tågarp 0418-43 80 05

Vellinge 040-42 81 82

Åhus 044-24 97 11

Lina Danielsson 035-18 01 02

Jonas Olsson 035-18 01 09

Stefan Herrlin 046-32 58 44

Anki Fransson 0418-285 81

Mikael Hansson 0418-285 82

Jannie Christensen 0417-326 10

Spannmålsmottagning

Jörgen Larsson 0413-40 39 65

Bengt-Olof Möller 0418-43 80 12

Daniel Roth 0418-43 80 13

Spannmålsmottagning

Henrik Torevik 044-24 97 14

Obs! Egen transport måste avisera till 044-24 97 11 för kod till hamnens gate Adrian Cederholm 044-24 97 17

Humlemölla 042-500 58

Munkagård

Sölvesborg 070-976 33 11

Ekelund 076-023 15 58

Andersson 070-549 43 63

04 01 ÖST

Ledberg 013-39 51 11

Oxelösund 0155-302 73

Västerlösa

Mossberg 0155-302 74

Hitta din närmaste säljare!

83 56

Fole 0498-47 34 10

83 10 VÄST Erikstad

Falköping 0515-68 15 01

Hällekis 0510-54 30 14

Kinne-Kleva 0511-241 61

Lidköping

Nossebro

Skara 0511-78 18 03

Skövde

Uddevalla 0522-997 91

Vårgårda 0322-66 72 62

Störch 0530-186 75

Thorstensson 0515-68 15 03

0510-54 30 15

65

Larsson 0510-48 59 58

Larsson 0512-294 96

Wedell 0511-78 18 05

Svensson 0500-78 46 04

Mahony 0522-997 92

Kesenborg Farmartjänst 070-595 22 27

St. Levene

53 64

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se
Anders
Pelle
Per-Ola
Nilsson 070-296
Spannmålsmottagning
Christer
Patrik Holgersson 013-20
Karolina Wesström
GOTLAND
96 04 MÄLARDALEN Grillby 070-367
070-319 31 73
Leif
Petra
Karlsson 010-130
Rickard
Carina
Stridh
Carl
Andersson 0511-241
Bengt
Mikael
Mikael
Sandra
Nick
Spannmålsmottagning
Jörgen Berthold 076-677

Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Nytt & Nyttigt

Växt / Spannmål / Mottagningsplatser

Hösten 2024

Nya vässade rapssorter

gör intåg på svensk rapsmarknad

SU Joran säsongsnyhet! USP från text Lämna spannmål i skörd

Mottagningsplatser & allt du behöver veta om kontrakt

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.