Eiendomsmegleren nr. 4 2017

Page 8

LEDELSEN

VERDT Å VITE

FAGSTOFF

FRITID

STUDENTER

LEDELSEN

VERDT Å VITE

FAGSTOFF

FRITID

STUDENTER

FREMTIDENS DATAROM! Standard oppsett av kataloger og logiske filnavn er fremtiden for bransjen, mener selskapet bak BonaMea.com.

BonaMea.com er markedets enkleste og mest kostnadseffektive datarom for sikker lagring og deling av dokumentasjon i forbindelse med kjøp og salg. Løsningen utvikles og tilpasses stadig for en enklere hverdag for næringsmeglere, advokater, utbyggere, og ikke minst kjøpere. NY BRANSJESTANDARD

Vårt mål er å fortsatt bidra til en felles ­bransjestandard, i samarbeid med våre kunder. Ser man eksempelvis på meglerhus i dag, ­defineres det gjerne på systemnivå hvilke kata­ loger de ulike dokumentene skal ligge under. Med BonaMea.com følger standard oppsett ­automatisk fra prosjekt til prosjekt, men kan ved ­enkle grep endres fra transaksjon til transaksjon. Sammen med utbyggere, har vi også tilpasset vårt system for en mer effektiv håndtering og deling av dokumentasjon i forbindelse med nybygg. Vi

8

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2017

forenkler prosesser, hvor fellesnevneren alltid er standard oppsett og logiske filnavn, forteller ­daglig leder Bjarte Århus. SUVEREN FUNKSJONALITET

Med BonaMea.com laster brukere raskt opp ­dokumentasjon i forhåndsdefinerte kataloger. Oppsett av kataloger endres med enkle grep fra transaksjon til transaksjon. Selger og andre ­brukere gis umiddelbart tilgang til dokumenta­ sjon kun ved bruk av mobilnummer. Passord sendes på sms. Brukerne kan enkelt laste ned ønsket dokumentasjon til egen epostadresse, samt selv laste opp og dele dokumentasjon. Komplett historikk over all brukeraktivitet for hver trans­ aksjon, sikker langtidslagring for kjøper og selger, ubegrenset datamengde, samt klargjøring av ­eiendom for videresalg er noen av m ­ ange funk­ sjonaliteter i BonaMea.com.

For oppdragsgiver tilrettelegges også en valgfri hjemmeside for hver enkelt transaksjon, som ­sikrer at eiendommen lever på nett med tanke på potensielle kunder som driver research via søke­ motor. KUNDENE BIDRAR TIL UTVIKLINGEN

I en svært hektisk bransje med høy aktivitet for både næringsmeglere og utbyggere, er vi svært glade for at så mange ser verdien i bruk av BonaMea.com. Dokumenthverdagen blir rett og slett enklere og mer oversiktlig, for alle parter. Vi opplever et veldig tett og godt samarbeid med våre kunder, hvilket bidrar til kontinuerlig utvik­ ling av det som også i fremtiden skal være bransjens foretrukne valg av online datarom, ­avslutter Bjarte Århus.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.