Page 1


tietoa saat nyt, Pohjolasta. Olisi todella vahinko, huomaisit vasta työelämän ettei eläkkeesi vastaakaan odotuksiasi. Siksi sinun tulla nyt Pohjolan konttoriin selvittämään tulevan \"'-l<l,n.fi,\...-\...-,JL taso ja miten voit itse vaikuttaa Kansalaiseläkkeen avulla voit itse päättää elintasosta sekä niiden aloittamisesta. Mitä nuorempana aloitat oman !'\.C111.::>.:11C11'::>\...-1C1l',n.\.., \...-cH misen sitä kohtuullisemmaksi se sinulle tulee. Verovähennysoikeu~ - 12 % ansiotuloista - alentaa todellisia kustannuksia. Eläkkeestä maksat aikanaan veroa kuten muistakin eläkkeistä. Koskaan ei ole liian aikaista ottaa selvää eläkeasioista.

Tule ja pyydä meiltä laskelma tähän asti karttuneesta eläketurvastasi ja siitä, miten sitä täydennetään Kansalaiseläkkeellä.

\...Lan,'"-IJUL

Pohjola turvaa. Myös eläkkeen suuruuden.

POl-ijOIA-YHTIÖf POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN


Onnea uppopalloilijat! Suomen uppopallon sitkeän työn tulokset alkavat näkyä! Euroopan mestaruuskilpailuissa Prahassa toukokuun ensimmäisellä viikolla tapahtui. Joukkueelta alkoi hiljakseen saapua telefakseja. Viikon puolivälissä tuli ilmoitus: Suomi johtaa uppopalloaltaassa. Perjantaina faksi kertoi, että johto on säilynyt, tosin monta peliä oli jäljellä. Mikään ei ollut vielä varmaa. Hiljaa mielesssäni kuitenkin uskalsin tarkistaa kalenterini: jos mitali, minkä värinen tahansa tulisi, oli joukkueita vastaan kyllä lähdettävä. . Lauantai-iltana TV:n urheiluruudussa sitten kerrottiin iloiset uutiset: Suomen miesten maajoukkue oli voittanut hopeaa ja naisten pronssia. Kun tähän lisätään nuorten joukkueen viime vuonna tuoma Euroopan mestaruus ja naisten joukkueen tuoma Pohjoismaiden mestaruus, ei mielestäni enää ole kyse sattumasta; uppopallon taso on noussut. Ja niin sitten maanantai-iltapäivänä olimme ruusujen ja valokuvaajien kera vastassa joukkueita Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ilmeni, että miesten joukkue oli yhdellä maalilla hävinnyt mestaruuden, mutta kukaan ei tuntunut sitä oikeasti surevan. Myös naisten joukkueen pettymys niukkaakin niukemmin hävitystä hopeasta oli ehtinyt haihtua. Hyppäys suoraan huipulle olisi ollut kaikille liikaa, työn ja ponnistelun merkitys jatkossa olisi varmasti siitä onnesta vähän hämärtynyt. Nyt on syntynyt sopiva nälkä: enemmänkin on saavutettavissa, jos vain työtä tehdään oikein kovasti. On suuri ilo onnitella ja kiittää molempia joukkueita.

************ Jatkokertomuksessamme SVULin pienoisen ihmeen uskomattomat, mutta todet vaiheet on vuorossa jakso

"Omat koirat purevat". Niin, seuraavaksi sitten Opetusministeriö jälleen puuttui peliin. Tällä kertaa kyseessä oli suunnitelma, joka olisi toteuttamiskelpoinen (!!! Onko varmasti??? En usko ennen kuin näen.) Lajiliittoja kaavailtiin SVU L-talon omistajiksi. Siinä tarkoituksessa ministeriö myöntäisi laji liitoille 25,4 miljoonan markan määrärahan perustettavan uuden toimitaloyhtiön osakkeiden merkitsemistä varten. Yhtiö sitten ostaisi SVULilta toimitalon, ja SVUL puolestaan maksaisi velkansa ja välttäisi konkurssin. Loppu toimitalon kauppasummasta rahoitettaisiin kahdella pitkäaikaisella lainalla, joista toinen olisi 20 vuoden vaihtovelkakirjalaina. Lajiliittojen riski rajoittuisi valtiolta tulevan osakepääoman määrään. Periaatteessa. Tiloista on kuitenkin vuokraamatta yli 2.000 kerrosneliömetriä (n 7.500:sta). Mitä jos vuokralaisia ei saadakaan? Kuka sitten maksaa lainojen lyhennykset ja korot? Joustavatko rahoittajat edelleen?

SuSL päätti kuitenkin lähteä mukaan yhtiöön; sen osuus ylimääräisestä avustuksesta ja osakepääomasta on n. 190.000 markkaa. Omaisuus kasvaa ja tase vahvistuu. Taloon jäädään vuokralle ainakin 5 vuodeksi. Edut havaittiin haittoja selvästi suuremmiksi. Vain muutama lajiliitto päätti jäädä yhtiön ulkopuolelle ja taloon pelkästään vuok- ' ralle. Niin sitten pidettiin Pasilan Toimitalo Oyn perustava kokous, jossa SUSLia edustivat Rane Vihriälä ja Brita Ikävalko. Hyviä selityksiä olen kyllä kuullut, mutta vieläkin jää minulle hieman epäselväksi, kuinka "pääsin" henkilökohtaisesti toimitaloyhtiön hallitukseen käytännössäkin vastaamaan siitä, että tilat saadaan tänä epätoivoisen vaikeana aikana vuokralle ja että budjetti toteutuu. Taikka siitä, että rahoittajat saadaan pysymään rauhallisina, vaikka lyhennykset myöhästyvätkin. Olen kiikissä. Rane ja Brita ovat anelleet anteeksiantoa. Katsotaan nyt, josko annan. Mitä opimme tästä: hiljaiset perivät maan! "Uskolliset kannattajani" eivät myöskään ole huomanneet toista totuutta: kriitikot tietävät, mikä näytelmässä on vikana ja myös sanovat sen, mutta eivät he pysty näytelmää siitä huolimatta esittämään. Mutta ... pakoon en lähde - periksi en anna. Summa summarum: SVU Lin rahoittajat ovat NYT oikeasti suostuneet järjestelyyn. Opetusministeriön lopullista määrärahapäätöstä odotetaan. Ja rahoja. Taikka sitten uusia mutkia matkaan. Ja sitten henkilökohtaisesti ryhdyn markkinoimaan tyhjää toimitilaa vuokralle. Vuokrakin on vain 59 mk/neliömetri. Paljon kokoustiloja. Hyvä ruokala. Vaaleat kauniit materiaalit. Edustava. Soveltuu parhaiten urheilun parissa toimiville yhteisöille. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

************ Niin, tuntuu kuin viimeisetkin hampaat olisi viety. Enää ei voi ketään rutata ja haukkua. On SUSLin uusi ilme (jota itse olen kyllä ollut kehittämässä): pitää olla myönteinen ja kannustava. Sukeltajille tehdään parhaillaan ympäristöstrategiaa ja kunniasääntöä, jotka lähtevät omaehtoisesta vastuusta suhteessa ympäristöön. Sukeltajat käyttäytyvät luonnossa liikkuessaan niin erinomaisesti, että sitäkään ei voi haukkua. Syvyyssukellusennätykset (70 m ja risat) ovat loppuneet; nyt pysytellään parissakymmenissä. Painekammiossakin käyn enää vain itse. Ja kaiken huipuksi ääneni on tehokkaasti vaiennettu SVU Lin taloussotkuista. Ajat sen kun muuttuvat. Ainakin kesä tulee. Lähdenkin tästä sukeltamaan. Nähdään siellä. ParkiIla.

Helena

URHEILU

SUKELTAJA No 3. 10.06.1993 Puheenjohtaja Vihreätä asiaa Kuivapu kutesti Kalastusasiaa Vuoden sukelluskuva Toimisto Sääfaxi Parkkilaiva Mizpa Varusmies-sukelluksesta

sivu 3 4

6 9 10 11 12

14 18

Mitaleita uppopallossa H 20 open Jösse - Annika . Aluekouluttajapäivät Kupla ja 24 tunnin sukellus Hankoon sukeltamaan Ahvenanmaa ja Jösset Sipinöitä Tekninen valiokunta Tapahtumakalenteri

20 22 24

27

29 30 31 32 34

38

Kansi: Ari Laine "Luola"

3


AJATU

I

Sain tammikuussa fohtokunnan k0kouksessa tehtliväkseni miettiä, miten SUSl.:n tulisi olla jäsenilleen mukana ympäristöasioissa. Toisin sanoen laatia jonkinlainen ympärlstäohje1ma. Tämä kooste on vielä ~in omaani Asiaa puidaan kevåån kuluessa laajemmin. Halusin kuitenkin jo ~sså vaiheessa juJkaista "ranskalaiset viivan;" het1ltaäkSenl keskustelua koko kentaIlä ennenkuin mitään on plätetty. N~n taataan. että ovet ovat auki kaildll~ niin alan ammattilaisille, kuin muuten asiasta kiinnostuneille. Laatikoista puuttUu mahdollisesti vielä monta asiaa. Niisså -esiintyvien yhteisöjen yms. kanssa ei ole viel~ aloitettU minkäänlaisia "virallisla" keskusteluja, joten tässäkin mielessä ovat kaikki ovet auki.

1 OA 101 TA Urheilusukeltajien må~~ kasvaa. Pi.. an meitä ~rjestaytynei~ on jo kymmenentuhatta. Toisaalta luonnonym~ tömme kutistuu Ja wlee haavoittuvammal<si ldihtyVall.1 vauhdilla. Meillä sukeltaJillakaan ei ole varaa suhtautua siihen välinpldrmttömasti. Huonoia esimerk.. ~ löytyy jo liikaakin eripuolilta Suomea. Niin saaristosta kuin sisc'imaasta-kino SukelIlJ$IdeltoaJueita ja ..paikkoja on jo olemassa. MoniUa tärkeillä viranomaistahoilla, valtakunnan tasolla, suh.. taudutaan meihin suurella varauksella. Toisaalta olemme avainasemassa. Olemmehan afnoa suurempi ryhmä, joka pyst'fJ omin silmin tekemään ha.. vaintoja "pintaakin syvemmältä" ja omin Idsin ker.iämåån näytteitä poh.. Jista tai kuVaamaan pohjien saloja. Meil-

tå on vakio sukeliuskohteita, joissa voimme muun taimen ohella tehdA havaintoja myös vedenalaisen ymparistOn muutoksista. Useimmilla sukellusseu-roUla on erinomainen venekalusto, jota myös tutkijat Ja viranomaiset voo;. vat hyödyntäl. 1lsta kaikesta on jo hyviä esimerkkejj! Nyt tarvitaan selkdt linjat Ja paljon ennakkolUUlotonta yhteistyö~ kaikkien

tahojen kesken. Me tarvitsemme koulutusta, ohjausta ja asennekasvatusta.

Meillä on tarvittavaa potentiaalia niin ympAristOmme valvomiseen kuin tutkijoiden työrukkasiksi

SUSL

* PÄÄTTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUSTRATEGIASTAAN * HANKKII VALTAKUNNANTASOISET YHTEISTYÖKUMPPANIT *

lAATII YHDESSÄ EM. TAHOJEN KANSSA: - kurssimateriaalia - tutkimusohjehnia - tiedotuskampanjoita

* HUOLEHTII, ETTÄ LEHDESSÄ ON RIITTÄVÄSTI ARTIKKELEITA ALASTA * PYRKII OHJAAMAAN TIEDE~ JA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHO]A MYÖS TÄHÄN * TOIMITIAA SEUROILLE TIETOA

SEURAT

* KOULUITAVAT JÄSENISTÖÄ SUSl:N VÄUTTÄMÄLLÄ MATERIAALILLA * TEKEVÄT YHTEISTYÖTÄ ALUEENSA VIRANOMAISTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA KULLEKIN SEURALLE SOPIVILLA MUODOILLA KOULUTTAJAT

* HUqLEHT.~~~T,

EITÄ SEURAN KURSSEILLA OHJATAAN UUDET SUKELTAJAT YMPARISTOON OIKEIN SUHTAUTUVIKSI

SUKELTAJAT

* STRATEGIAN OVAT SE RYHMÄ, JOKA TOIMINNALlAAN TOTEUTTAA YLLÄ OLEVAN 4

Jaakko J. Salo


MAHDOLLISIA TUTKIMUSKOHTEITA LAADULLISIA * KASVl· JA ELÄINLA11~N TUNNISTAMINEN JA MAARIEN LASKENTA * PITKÄAI KAISET $EU RANNAT RAJATUSSA KOHTEESSA MÄÄRÄLLISIÄ * KASVI- JA ELÄINLAJIEN KUN· NON SEURANTA * NÄYTTEIDEN OTTO * PITKÄAIKAISET SEURANNAT RAJATUSSA KOHTEESSA ESIMERKKEJÄ * RAKKOLEVIEN MÄÄRÄLLISET MUUTOKSET * RAKKOLEVIEN KOKOMUUTOKSET, KUNTO; LEVINNEISYYS * SIMPUKKALA]IEN LEVINNEISVYDET MERIALUEILLA JA MAKEISSA VESISSÄ * VEDENLAADUN MUUTOKSET VAKIOSUKELLUSKOHTEISSA * VENESATAMIEN POHJASEURANTA * KALANVILJELYLAITOKSEN POHJASEURANTA

YHTEISTYÖ VALTAKUNNAN TASOLLA

VIRANOMAISET * YMPÄRISTÖMINISTERiÖ * VES·I- JA YMPÄRISTÖHALLITUS * OPETUSMINISTERiÖ * KOULUHALLITUS * METSÄHALLITUS

YHTEISÖT * SUOMEN LUONNONSUOJELUUITIO * LUONTOLIITTO

* WWF * BIOSUKELTAJAT * YLIOPISTOJEN * * * * *

TUTKI MUSLAITOKSET KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS TEOUISUUS VENEILYJÄRJESTÖT MITSÄSTYS.. .. 'JA KALASTUSJARJESTOT PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ

* *

.

YHTEISTYÖ PAIKALLISTASOLLA VIRANOMAISET * LÄÄNINHALLITUSTEN YMP.5UOJELUTOIMISTOT * VESI JA YMPÄRISTÖPIIRIT YHTEISÖT * LUONTOYHDISTYKSET * LUONNONSUOJELUPIIRIT * ALUEEN TUTKIMUSLArTOKSETlTUTKIJAT * BIOLOGIAN OPETTAJAT

VALISTUSIKOULUTUS * SUKELTAJARYHMIEN KÄYf.. TÄYTYMINEN RETKILLÄ

* KOULUTTA]APÄIVILLE OHJELMAAN YMPÄRISTÖVALlSTUS * NORPPATOIMINTAAN LUQNTOLlITOSTA OHJAUSTA/MATERIAALIA * NORPILLE LUONTORETKlÄ PAIKALLISTEN LUONTOSEUROJEN TAI BIOLOGIAN OPETTAJIEN JOHDOLLA * NQRPllLE OPASTUSTA SUHTAUTUMISESTA SAARISTON LUONTOON

-~

TAvorTE: * SAADA YMPÄRISTÖASIOISSA AIKAAN HEDELMÄLLISTÄ YHTEISTYÖTÄ VIRANOMAISTEN JA YHTEISÖlEN KANSSA

* VÄHENTÄÄ SUKELTAJIEN AIHEUTTAMIA ONGELMIA

* SAADA UUDENLAISIA IHMISIÄ HARRASTUKSEN PARIIN * SAADA UUSIA TOIMINT01A SUKELLUSRETKILLE * HANKKIA MYÖNTEISTÄ JULKISUUTTA LAJILLEMME =

LISÄÄ SUKELTA)IA, UUSIA TULONHANKINTAMAHDOLLISUUKSIA, VÄHEMPI SUKELLUSKIElJ01A

---5


Huppu pitää pään lämpimänä ja välikaulus veden ulkona. Eri perusratkaisuja vasemmalta: neopreenihuppu ja -kaulus (Nokia Ba/tie/Sport), kaksoishuppu i1maeristyksellä Viking Pro), neopreenihuppu lateksisella välikauluksella (Po/ar Bears DS4X) ja lateksihuppu ja -kaulus sisähupulla (Viking Sport).

Kraaterisukeltajat vertailivat urheilusukeltajien kuivapukuja, osa 1:

Kuivapukujen materiaaleista ja perusratkaisuista Jukka Puro Suomen olosuhteissa sukeltaminen on yleensä enemmän tai vähemmän kylmää puuhaa lukuunottamatta harvoja kesän aurinkoisia päiviä. Kylmät olosuhteet vaikuttavat myös ratkaisevasti urheilusukeltajan pukeutumiseen. Ympärivuotiseen sukeltamiseen ainoa varteenotettava pukuvaihtoehto on kuivapuku. Viime aikoina Suomen suppeille sukellusvälinemarkkinoille on tullut runsaasti uusia kuivapukuja eri materiaaleista ja eri valmistajilta. Puvuissa on eri rakenneratkaisuja, joista sukeltaja voi valita itselleen sopivimman. Sukeltajan valittavana on myös runsaasti erilaisia lisävarusteita, kuten esim. henkseleitä, varustetaskuja, Iisävetoketjuja ja poistoventtiilejä huppuihin. Myös lisävarusteista löytyy eri vaihtoehtoja. Tässä tarjontaviidakossa poukkoileva urheilusukeltaja on usein hämmennyksissä varsinkin ensimmäistä pukuaan ostaessaan. Mikä puku kannattaisi valita? Kaverin käyttämä ja hyväksi mainostama puku vai mainosmiesten ylistämä "maailman paras pU ~u ". 6

Yksiselitteistä ratkaisua ei varmasti olekaan, mutta tähän viidakkoon olemme pyrkineet saamaan jotain selkoa. Tilasimme eri pukuedustajilta materiaalija valmistustietoja rakenneratkaisujen selvittämiseksi. Lisäksi pääsimme kokeilemaan itse käytännössä markkinoiden yleisimpiä pukuja.

Aluksi Pukuihin tutustuminen ja niiden vertaileminen on aina enemmän tai vähemmän subjektiivista. Vaikka kuinka yrittäisi suhtautua materiaaliin ja pukuun mahdollisimman objektiivisesti, aikaisemmat sukelluskokemukset vaikuttavat aina oli testihenkilö kuka tahansa. Tämän huomioon ottaen sekä huolimatta siitä, että meillä ei ollut mahdollisuus tehdä tarvittavia kulutus- ja lujuuskokeita materiaaleille, päätimme tutustua pukuihin ja niiden sukellettavuuteen, sillä juuri sukelluskokemukset ratkaisevat pukujen käyttömukavuuden.

Istuvuudessa nykyiset kuivapuvut ovat pitkän harppauksen edellä alkuaikojen kuivapukuja. Enää ei tarvitse pukeutua säkkimäiseen pukuun, vaan valittavana on hyvin istuvia sukelluspukuja jokaiselle vartaloIle: parhaimmillaan valmistajilta löytyy useita vakiokokoja se- • kä mittatilausmahdollisuus. Aquion-puvuista löytyy 12 vakiokokoa ja Polar Bears-puvuista jopa 14. Myös käyttömukavuus on parantunut: jo ohuemmat materiaalit mahdollistavat paremman liikkuvuuden ja uudet lämpöeristysratkaisut mahdollistavat entistä ohuemman aluspukeutumisen. Sukeltajan ei enää välttämättä tarvitse näyttää michelinukolta. Käyttöä helpottavista automaattiventtiileistä on tullut vakiovaruste kuivapukuihin samoin kuin pukeutumista helpottavista vetoketjuista. Pukujen näkyvyys ja näyttävyys ovat myös parantuneet värien moni puolisemman ja rohkeamman käytön takia. Sukeltaja on värikkäässä (yksi- tai monivärisessä) puvussa helpompi erottaa sekä maalla että vedessä, ellei halua tar-


koituksella olla erottamattomissa maastokuviopuvussa. Materiaalit Jo pitkään kuiva puku markkinoita ovat hallinneet neopreeni- ja kumi puvut. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut erilaisten kerrosmateriaalien valmistamisen, ja näistä materiaaleista valmistetut puvut ovat tulleet merkittäviksi perinteisten pukujen kilpailijoiksi. Tärkeimpinä voidaan mainita nylon-butyyIi-nylon-kerroskankaasta valmistetut puvut. Yhteisenä nimittäjänä kaikille eri kuivapukumateriaaleille on paksuuden ohentuminen ja samalla painon keventyminen verrattuna aikaisempiin pukuihin. Neopreenipuvut on valmistettu periaatteessa samasta materiaalista kuin märkäpuvutkin, mutta puku pysyy tietenkin sisältä kuivana. Neopreenin etuna on lämpö, sillä puku itsessään eristää sukeltajaa kylmyydeltä, alusasujakaan ei tarvita niin paljon kuin lämpöä eristämättömissä puvuissa - ainakaan matalalla sukellettaessa. Neopreeni on hyvin venyvä materiaali, jolloin puvut voidaan valmistaa hyvin istuviksi. Haittana on kuitenkin kokoonpuristuvuus paineessa, heikko kulutuskestävyys ja hankala paikattavuus. Tosin nykyisillä paikka-aineilla paikkaaminenkin käy kätevästi. Suomen markkinoilla on saatavilla useita eri neopreenipukuja. Näitä ovat mm. Poseidon Scubapro, Skinline sekä DivePointin ja Tarwellin edustamat neopreenipuvut. Kangasvahvisteisesta kumista valmistetut kuiva puvut ovat tällä hetkellä selvästi yleisimpiä Suomessa. Suosion syytä ei tarvitse kaukaa hakea: ne ovat pitkään markkinoilla olleita edullisia pukuja, jotka ovat tarvittaessa helppo paikata. Etenkin työpukujen materiaalina käytetään lähes yksinomaan kangasvahvisteista kumia. Materiaalin paksuudella säädellään kulutuskestävyyttä samoin kuin pohjakankaan vahvuudella. Haittana tällä materiaalilla on venymättömyys, kankeus ja puutteellinen lämpöeristys. Tarvittava lämpöeristys joudutaan hoitamaan aluspuvuilla. Markkinoilla on pukuja useilta valmistajilta: Nokia, Polarsuit ja Viking. Saman tyyppiseksi kuivapuvuksi voidaan katsoa myös kumitetusta nylon-trikookankaasta valmistettu Gates. Uusinta uutta materiaalien alalla ovat erilaiset nylon-rakenteiset monikerroskuiva puvut. Nykyisellä tekniikalla on saavutettu ohuita ja kevyitä kulutusta kestäviä monikerrosmateriaaleja. Periaate on seuraava: Päällimmäisenä kerroksena on hyvin kulutusta ke.stävä ny-

lon-kangas ja vettä pitävänä välikerroksena butyylikumi. Sisäkerroksena käytetään yleensä nylon-kangasta, mutta on olemassa myös erilaisia lämpöä takaisin kehoon heijastavia materiaaleja. Tällä tavoin saadaan luja ja kulutusta kestävä pukumateriaali, joka on lujuudestaan huolimatta notkea. Nylonin lujuudesta kertoo jotain se, että sitä käytetään mm. luodinkestävissä liiveissä pintamateriaalina. Nylon-pohjainen kangas on monikerrosrakenteesta huolimatta ohut ja kevyt. Esimerkiksi Polar Bears DS2 -puvun materiaali painaa vain 230 g/m2 (65 g nylon/1 00 g butyyli/65 g nylon). Kumipukujen tapaan monikerrosmateriaalipuvut ovat venymättömiä ja lämpöeristykseltään olemattomia. Nylonrakenteisia pukuja tulee markkinoille koko ajan uusilta valmistajilta sekä vanhoilta tutuilta kumipukujen valmistajiIta, mikä jo kertoo jotain materiaalin soveltuvuudesta pukujen valmistukseen. Kolmikerrospukuja löytyy ainakin seuraavilta merkeiItä: Aquion, Nokia, Polar Bears, Polarsuit ja Saxon. Lisäksi VikingiItä on juuri tullut uusi tämän tyyppinen puku. Materiaaliratkaisut vaihtelevat eri valmistajilla ja selkeä luokitteleminen on vaikeaa, sillä eri perusratkaisuja yhdistellään hyvin paljon. Tarkoituksena on luoda yhä lujempia ja käytännöllisempiä pukumateriaaleja. Esimerkkinä mainittakoon kumi/nylontrikoo-materiaalista valmistettu Gates ja Tarwe/lin neopreenipuku, jota on vahvistettu nylonilla. Aivan omaa ratkaisua käytetään Mobby's Twin Shell-puvussa, jossa puku on PVC-tarpaulinia ja sen päällä on päällyshaalari nylonista. Näiden väliin pääsee vesi, ja päällyshaalarin tarkoituksena on ainoastaan suojata pukua. Perusratkaisot Vaikka lähes kaikkiin pukuihin voi saada pyynnöstä (ja rahalla) erilaisia rakenneratkaisuja, ovat ne kuitenkin melko harvinaisia. Hyviksi koetut ratkaisut sisältyvät ns. vakiopukuihin. Perusratkaisuja urheilusukeltajan kuivapuvussa ovat mm. vetoketju, täyttö- ja poistoventtiilit, neopreenihuppu välikauluksella sekä lateksimansetit, joissa käytetään märkäpuvun hanskoja. Ammattija työsukeltajien käyttämissä HD (Heavy Duty) ja Pro-puvuissa muunlaiset ratkaisut ovat taas pikemminkin sääntö kuin poikkeus. IIma- ja vesitiivis vetoketju on syrjäyttänyt rullapuvun lähes kokonaan urheilusukeltajien kuivapukuna. Pukeutuminen käy vetoketjun avulla vaivatta ve-

Uudet nylon-rakenteiset materiaalit ovat ohuita ja notkeita, mutta siitä huolimatta kestäviä. Materiaali: Polarsuit 905. .

Täyttö- ja poistoventtiilit ovat lJykyään vakiona kuivapuvuissa. Puvut: Nokia Baltie/Spon ja Viking Nautie.

Kuivapuvun yleisimmät vetoketjuratkaisut: hartiavetoketju (Viking Nautie) ja edestä aukeava rintavetoketju (Polar Bears DS4X).

Kuivapukujen käsineratkaisu;a: kiinteä lateksimansetti lisärenkaalIa, jotta voidaan käyttää märkäpuvun hanskoja kuivina (Nokia Baltie/Spon), tavallinen kiinteä lateksimansetti (Nokia Baltie/Sport), kiinteä rukkanen (Viking Pro) ja vaihdettava mansetti tai rukkanen (Polar Bears DS4X). 7


LENNÄ SUKELLUS· JA PERHELOMALLE PUNAISELLEMERELLE! Aurinkomatkoilla on takanaan jo 10 vuotta sukellusmatkoja yhdessi sukelluskouluttaja Oslru Puukilan kanssa. Valitse runsaasta tarjonnasta itsellesi sopivin! Aurinkomatkojen Siinain sukellussafarit ovat täyden palvelun matkoja. Hinta alk. 5.695 mk (+ mahd. tilauslentovero) sisältää edestakaiset Finnairin lenno~ majoituksen Sbarm eI Sheikissä kahdenhengen hotellihuoneis8a, aamiaisen, pätevin sukellusasiantuntijan palvelut, 10 sulreJlm1a, sukelluspullot, painot ja painovyön, sukellustukialnspalvelut, kuljetukset sukeUuskohteisiin, meno- ja palmikuljetuksen Siinaille, raj~ ja luonnonpuistomakstm. Aloi~~ville sukel~jille järj~ ~kellukst:n pe-rt!S- Ja UrtJcoknp18 sekA noyjisisukeltalRl1l@tkOJa Helsinki Aleksi 38 90-1233233

Helsinki Iso-Roba 1 9()"1233233

Tampere Teatteritalo 931-231220

NYT SE ON AVATTU! SEA SPORTIN UUSI TÄYDEN PALVELUN SUKELLUSKESKUS HANGOSSA

KYSY LISÄÄ Puh. 90-701 22 89 HELSINKI 91 1-248 73 01 HANKO

Eilatiin. Kurssien ohjelmat ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja niilti saatu lise~ oikeuttaa sukeltamaan kaikkialla ~ EDet itse sukella voit kokea Punaisenmeren vedenalaisen väriloiston myös introsukelluksella tai oikealla sukellusven~ sukeltaa delfiinien kanssa tai tutustua Eilatin ainutlaatuiseen meriakvaarioon. Voit harrastaa sukellusta myös seuraa~ Aurinkomatkojen kohteissa kesällä: Ayia Napa, Limassol, Pafos, Mannsris, Fethiye, Albufeira, Wamoura ja talvena: Miami Beach, Puerto Plata, Cancill4Phl1ket, Bali, Ten Be~ Playa de las Am6ricas ja Madeira. Lue lisää ksikists sukeUuskohteista Aurinkomatkojen wmaoppaista Kesä 93 ja Talvi 93~.

aurinko matkat

Turku Aurakatu8 KOP-kolmio 921-2336 161

Lahti Torikatu 3

918-404 56

KYMEN SUKELLUSKALASTUS KILPAILU 14.-15.8.-93 VIVAN/KOTKA LÄHTÖ KLO 9.00 RUUNUNMAANLAITURI

HINTA 250,sis. majoitus ruokailut kilpailumaksu ILMOITTAUTUMINEN 2.8. mennessä Vesa Niemi Suksipolku 1 45150 KVL puh. 951/375 3334 työ 949 556 485

.. 8

Oulu Pakkahuoneeokatu 10 981-374 022


toketjun sijainnista riippumatta. Yleisin vetoketju on kiistatta hartiavetoketju. Monet valmistajat toimittavat pukuja myös etuvetoketjulla. Näitä on hyvin erilaisia, mm. Polar Bearsilla on viistosti edessä, Saxonilla ja Poseidonilla niskan kiertävä eteen tuleva malli ja Aquionilla vetoketju on oikeasta hartiasta alaspäin lonkkaan asti. Edestä avattavien vetoketjujen etuna on se, että ne voidaan sulkea ja avata itse. Neopreenista valmistettu huppu on vakiona lähes kaikissa puvuissa. Kylmissä vesissä sukellettaessa tämä onkin välttämätön riittävän lämpöeristyksen hoitamiseksi. Joissakin puvuissa lämpöeristys hoidetaan sisähupulla tai ilmalla. Huppumateriaaleista riippumatta lähes kaikkiin nykyisiin urheilusukeltajan kuivapukuihin kuuluu välikaulus, joka eristää veden puvusta, vaikka huppuun tulisikin vettä. Yhä useampi valmistaja toimittaa puvun lateksisella välikauluksella varustettuna. Saatavilla on myös pukuja neopreenivälikauluksella. Hupun lisäksi vesitiiviys tulee hoitaa käsineissä. Työpuvuissa hyvin suositut pukuun kiinnitetyt rukkaset ovat urheilusukeltajien kuiva puvuissa harvinaisempia. Vesitiiviys hoidetaan yleensä lateksisin mansetein, joiden kanssa käytetään märkä puvun hanskoja. Tavallisissa sukelluksissa tämä lämpöeristys riittääkin mainiosti, eikä sukeltaja ole niin avuton pukeutumisessa kuin rukkasilla varustetun puvun kanssa. Joihinkin pukuihin voidaan kiinnittää rukkaset myöhemminkin tarpeen mukaan. Seuraavassa Urheilusukeltajan numerossa on sukelluskokemuksista vertailupuvuilla. Tämän lisäksi kerrotaan markkinoilta löytyvistä puvuista sekä kyseisten pukujen edustajat.

KALASTU SASIAA Jälleen on tullut aika ryhtyä teroittamaan harppuunan kärkiä. Tulevaa kilpailukautta silmälläpitäen on syytä panna merkille muutamia seikkoja: - pintapoijussa tai -renkaassa tulee olla pienoissukeltajalippu, joita saa hyvin varustetuista alan liikkeistä tai tekemällä itse - hauen alåmitta on poistunut - SM-kilpailusarjat tänä vuonna ovat miesten henkilökohtainen sarja, naisten henkilökohtainen sarja sekä yleinen joukkuesarja - SM-kilpailut ovat 17.-18.7. Hangossa - Hanko-cup on 28.8. Kaikilla SUSL:oon kuuluvien seurojen jäsenillä on oikeus osallistua SM-kalakilpailuun. Kilpailusääntöjä saa liiton toimistosta maksua vastaan. Toivomme runsasta osanottoa, sillä SM-kilpailun perusteella valitaan Suomen edustusjoukkue Norjassa 11 .-12.9. pidettävään PM-kalastuskilpailuun. Harjoittelu kisoja varten on syytä aloittaa viimeistään nyt. Tehokkainta on tietysti harjoittelu avovedessä, mutta hyvää harjoitusta halliolosuhteissa on esimerkiksi uppopallo. Avovesiharjoittelussa tulee muistaa, että rauhoitusaikana 1.5.-20.6. sukelluskalastus on kielletty. Sukelluskalastusta harrastavalla tulee tietenkin olla voimassa oleva valtion kalastuskortti ja kalastuskunnan lupa kalastaa alueella.

Pari poijumallia. Terveisin,

Sukelluskalastusvaliokunta

OSOITTEENMUUTOSKAAVAKE Hyvä Urheilusukeltaja-Iehden saaja! Jos osoitteesi muuttuu, muista ilmoittaa siitä myös liiton toimistoon. Näin saat lehtesi aina oikeaan osoitteeseen. Seurat ovat velvollisia tekemään jäsenkorjaukset vain kaksi kertaa vuodessa. Tällä lomakkeella saat kätevimmin osoitteenmuutoksesi tehtyä! Merkitse lomakkeeseen myös, oletko jäsen, seuran yhdyshenkilö vai koulutusvastaava. Näin saamme eri rekisterimme ajan tasalle, sillä jäsen rekisteriin korjatut tiedot eivät korjaa seuran yhteyshenkilön eikä koulutusvastaavan tietoja! MUUTTAJAN NIMI ENTINEN KATUOSOITE SEURA SYNTYMÄAIKA _ _ _ _ _ __ UUSI POSTITUSOSOITE

PUH. K. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUH. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (koskee koulutusvastaavia ja seurojen yhteyshenkilöitä)

MUUTOS ASTUU VOIMAAN _ _ __ _ __

Postita osoitteenmuutos os: tSUSL, Radiokatu 20, 00240 HKl. Voit myös faxata ilmoituksen numeroon 90-158 2516. 9


Vuoden sukelluskuva-kilpailu ratkennut!! Suomen Urheilusukeltajain liiton ja SVUL:n Helsingin piirin yhteinen sukellusvalokuvauskilpailu on ratkennut. Tuomaristo kokoontui 7.4.1 993 SVUL-talolle setvimään kilpailun satoa ja ratkomaan voittajia. Tuomaristo koostui piirin sukellusjaoston jäsenistä ja kutsuttuna asiantuntijana oli valokuvaaja Esa Semeri Merisukeltajista. Tuomariston kokoonpano: Jari Kuisma, Esa Ryytty, Harry Storås, Esa Semeri, Visa Lindblom (tuomariston sihteeri). Tämänvuotinen kilpailu oli siis yhdistetty liiton ja Helsingin piirin kilpailu. Yhdistämisen tarkoituksena oli poistaa kilpailujen välinen kilpailu, koska osallistujia ei kahteen kilpailuun tuntunut olevan riittävästi. Samalla pyrittiin parantamaan sukellusvalokuvauskilpailun tasoa Suomessa. Kilpailuun osallistui 14 kuvaajaa ja kuvia neljään sarjaan tuli yhteensä 50 kappaletta. Taso oli hieman kirjava eikä todella huippuvalokuvia löytynyt. Taso kärkipäässä oli kuitenkin melko hyvä, joskin tekniikassa oli hieman toivomisen varaa. Voittajat kuitenkin saatiin ratkaistua melko yksimielisesti. Kilpailun voittajat julkistetaan 17.4.1993 klo 13.00 alkavan Suomen Urheilusukeltajain liiton kevätkokouksen yhteydessä. Kokous pidetään Helsingissä hotelli Vaakunassa (rautatieaseman vieressä). Valokuvauskilpailun voittajat julkistetaan ennen varsinaista kokousta noin klo 13.30. Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajille. Kilpailukuvat palautetaan postitse palkitsemistilaisuuden jälkeen, mikäli kuvia ei ole lunastettu paikan päällä. Kaikkien sarjojen kolme parasta palkitaan tilaisuudessa. Vuoden sukelluskuva 1992 palkitaan liiton villapaidalla sillä matka palkinnon lahjoittanut matkatoimisto NET-matkat on mennyt konkurssiin. Tuomariston puolesta Tuomariston sihteeri Visa Lindblom

1. "Luolassa"

Markku Laurikainen Stig Gustavsson Ari Laine Henry Lipponen

2. "Hanging around" 3. "Kohti pimeyttä" Kunniamaininta "Vaiennut parketti"

SARJA 3 VA-KUVAT, MUU MAAILMA

1. "Lauha liito" 2. "Sukellus uneen"

Ari Lyytikäinen Ari Laine 3. "Luolan uumenissa" Ari Laine

SARJA 1 PINTAKUVAT

1. ''Yödyykki'' 2. "Kun taas saapuu

Ari Laine Jyrki Väyrynen

hetki sinisen" 3. "Täynnä on"

Ari (aine

"Hard et soft" "Ruska" "Maltan haukat" "Avaruuden ikkuna" "Sukellus uneen" "Askelten kaiku" "Queen angel fish" "Eye to eye" "(rystal" "Syvyyden sinfonia" "Tauko paikalla" "Saksekkaan soppi" "Lauha liito"

Pekka Perätalo Jyrki Väyrynen Ari Laine Jyrki Väyrynen Ari Laine Jorma Pulkkanen Pekka Perätalo Jyrki Väyrynen Pekka Perätalo Jorma Pulkkanen Ari Lyytikäinen Ari Lyytikäinen Ari Lyytikäinen

Kuvia 18 kpl, kuvaajia 6 kpl SARJA 4 DIVING IS FUN

1. "Pakko päästä veteen" Ari Laine 2. "Lippusaatto" Markku Laurikainen Kolmatta sijaa ei palkittu. VUODEN SUKELLUSKUVA 1992 ON "Sukellus uneen"

Ari Laine

Kuvia kilpailussa yhteensä 60, kuvaajia 14. SARJA 2 VA-KUVAT POHJOISMAAT KUVA

KUVAAJA

"Oot sä siellä" "Vuoroa ventatessa" "Kehystetty" "Kultaa" "Sontiainen" "Falling down" "Kohti pimeyttä" "Bårghildillä" "Kilkki" "Luolasukeltaja" "Luolassa" "Herbi" "Hanging around" "Elohopeaa" "Penni ajatuksissaan" "Kuka kutsui" "Vedenalaista kauneutta "Vaiennut parketti"

Jyrki Väyrynen Jyrki Väyrynen Jyrki Väyrynen Petteri Tuunainen Petteri Tuunainen Petteri Tuunainen Ari Laine Ari Laine Markku Laurikainen Markku Laurikainen Markku Laurikainen Pekka Perätaio Stig Gustavsson Stig Gustavsson Stig Gustavsson Henry Lipponen Henry Lipponen Henry Lipponen

Kuvia 18 kpl, kuvaajia 7 kpl SARJA 3, VA-KUVAT, MUU MAAILMA

TULOKSET

10

SARJA 2 VA-KUVAT, POHJOISMAAT

KUVA

KUVAAJA

"Skönärit" "Pallokala" "Riutta" "Luolan uumenissa" "A BYS "

Jorma Pulkkanen Markku Laurikainen Markku Laurikainen Ari Laine Markku Laurikainen

SARJA 4. DIVING IS FUNHUUMORI KUKKII. KUVA

KUVAAJA

"75·V!' "Teräsmies" "Deko" "Lippusaatto" "Divers do it deeper" "Pakko päästä veteen" "New generation" "One two three GO" "Bingo" "Liian vähän painoja"

Pekka Perätalo Markku Laurikainen Markku Laurikainen Markku Laurikainen Ari Laine Ari Laine Poikamutantit Poikamutantit Sari Nuotio Maija Kekki

Kuvia 10 kpl, kuvaajia 6 kpl. VUODEN SUKELLUSKUVA 1992VALOKUVAUSKILPAI LU SARJA 1 PINTAKUVAT KUVA

KUVAAJA

"Making a picture" Poikamutantit "Hei antakaapa rexonaa" Henry Lipponen "Täynnä on" Ari Laine "After ski" Ari Laine ''Yödyykki'' Ari Laine "Vettä ilmassa" Markku Laurikainen "Nationalistit" Markku Laurikainen "Ankea aamu" Jyrki Väyrynen "Kun taas saapuu Jyrki Väyrynen hetki sinisen" "Sammakko ja sen Jyrki Väyrynen poikanen" "Syväjäässä" Maaret Viljanen "Sukeltaja Gustafsson" Sari Nuotio "Kesätamineissa" Susanne Bösenberg ITVastavaloon" Susanne Bösenberg Kuvia 14 kpl, kuvaajia 8 kpl

QJ


Haloo, haloo puhelu toimistosta

VUOSIKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ Kevätkokouksessa oli läsnä 24:n seuran edustajat yhteensä 48 henkilöä. Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen sekä vahvisti tilinpäätöksen. Jäsenmaksun korottamisesta suoritettiin äänestys Tampereen Urheilusukeltajien vastustaessa johtokunnan korotusesitystä. Jäsenmaksun korotus hyväksyttiin äänin 267-49. Näin ollen vuoden 1994 jäsenmaksu tulee olemaan 80 mk/aikuiset, 35 mk/alle t 5 vuotiaat, lisäksi päätettiin, että alle 6-vuotiaat voidaan merkitä liiton jäsenrekisteriin veloituksetta. Henkilöjäsenmaksu päätettiin pitää 300 mk:ssa. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 1993 talousarvioon varattavaksi 50.000 mk koulutusuudistuksen materiaali ym kustannuksiin. Tampereen Urheilusukeltajat ovat esittäneet, että uutta koulutusohjelmaa ei otettaisi vielä käyttöön sen keskeneräisyyden vuoksi. Vuosikokous totesi, että koulutusuudistus on voimassa vuoden 1993. Lisäksi 'se velvoitti teknistä valiokuntaa kuuntelemaan "kentän" ääntä ja jatkamaan uudistustyötä sekä informoi maan seuroja ennen päätöksentekoa. Tampereen Urheilusukeltajat esittivät myöskin, että kevätkokous velvoittaisi johtokunnan pikaisesti valmistelemaan sukeltajan kunniasääntöä sekä tuomaan sen liiton syyskokouksen hyväksyttäväksi. Todettiin, että johtokunta on ryhtynyt toimenpiteisiin ympäristöstrategian aikaan saamiseksi. Lisäksi päätettiin, että Tampereen Urheilusukeltajat laatii esityksen kunniasäännöstä. SUSL OSAKKEENOMISTAJAKSI Johtokunta on päättänyt merkitä Pasilan Toimitalo Oy:n osakkeita OPM:ltä saadun avustuksen turvin. Osakkeiden merkintään ei liity riskiä. Lisäksi on päätetty solmia vuokrasopimus Pasilan Toimitalo Oy:n kanssa, jonka hallituksessa mm. on meidän puheenjohtajamme Helena Jaatinen. Soitellaan, soitellaan

~'L~

PÄIVIN TERVEISET KORITISESONKI LÄHESTYY... Tähän aikaan vuodesta päättyvät (tai ovat juuri päättyneet) useimmat sukelluskurssit. Vuosittain koulutetaan liiton hyväksymillä kursseilla yli 1000 uutta sukeltajaa, joten korttihakemuksia lähettäessänne varautukaa muutaman viikon toimitusaikaan! UUDET KURSSILAISET TULEE OLLA ILMOITETTUJA SEURAN JÄSENEKSI ENNEN KORITlEN HAKEMISTA TAI VIIMEISTÄÄN HAKEMUKSESSA ON OLTAVA MERKINTÄ, ETTÄ HENKILÖ ON UUSI JÄSEN. Ja muistakaa, että yksi valokuva on pakollinen.

LOMAT TOIMISTOSSA Lomailemme täällä toimistossa vuorotellen, joten toimisto on koko kesän auki klo 8-15. Koska kesällä useimmiten on vain yksi henkilö kerrallaan töissä toimistossa, niin varautukaa siihen, että puhelin linja on varattu ja jopa kellarissa käyntejä varten on toimisto suljettava hetkeksi. Toivommekin mahdollisimman paljon asioiden hoitamista faxilla tai kirjeitse. KIITOS! VAKU UTUSLlSENSSEISTÄ Tarkistithan viime numerosta, ettei juuri Sinun lisenssissäsi ole epäselvyyksiä. Niistä henkilöistä, joiden nimi mainittiin, eivät läheskään kaikki ole soittaneet ja korjanneet tietojaan. Näiden henkilöiden lisenssi ei siis ole voimassa, jos jotain tapahtuu! Kannattaa siis hoitaa asia "hyvän sään aikana". LÄMMINTÄ KESÄÄ KAIKILLE JA MUISTAKAA PITÄÄ KIRJAASUKELLUKSISTANNE!

Päivi

Sukellusalan erikoisliike HANNU PIRmLÄ KY HÄMEENSAARENT. 4, H:LlNNA, 917- 28621

Nauti sukeltamisesta! LAATUMERKIT MEILTÄ EUROHINNOIN SPIRO

TECHN'SUB NlARES ym. ym . myös huollot ammattitaidolla

Tilaa meiltä ylivoimaisen edul1iseen hintaan. Toimitukset nopeasti ympäri Suomen.

Pyydä tarjous. Se kannattaa t1armasti.

11


KYSY SÄÄTÄ FAXILTA Tänä kesänä voi tilata sääennusteita myös telefaxin kautta. Kartta antaa säästä havainnollisemman käsityksen kuin puhelimesta tai radiosta kuultu teksti. Sääfaxi kulkee kätevästi esimerkiksi perjantai-iltapäivänä kotoa tai työpaikalta lähtiessä mukana, ja sitä voi tilanteesta riippuen käyttää pohjatietona vielä lauantain ja sunnuntaiaamunkin sääennusteita kuunnellessa. Faxsääpalvelu on siis aktiivisesti vesillä liikkuvan harrastajan apuväline. Viime kesänä aloitettua faxsääpalvelua on talven kuluessa Ilmatieteen laitoksella parannettu ja monipuolistettu. Sääfaxi on tarkoitettu erityisesti vesialueilla liikkujille kuten urheilusukeltajille. Vesille sopivan siitä tekee se, että ennusteen saa sekä karttoina että taulukoina ja että se kuvaa vesialueilla tärkeitä tekijöitä eli tuulta ja näkyvyyttä. Ennusteissa arvioidaan myös meriveden lämpötilaa. Pohjois-Euroopan kartasta näet sään kehityssuunnan. . . Faxlaitteilla voi valita neljä eri tuotetta, joiden kesto ja ennustusalue eroavat toisistaan: Pohjois-Euroopan ennustekartat sekä veneilysääennusteet Uudenmaan tai Kymen rannikolle tai Saimaan vesistöalueelle. Pohjois-Euroopan kartat tehdään myös englanninkielisinä vesillämme liikkuvia ulkomaalaisia varten. Pohjois-Euroopan sääkartat kattavat Suomenlahden, Itämeren ja Pohjanlahden. Karttoja on viisi, ja niissä ennustetaan säätä lähtöhetkestä klo 15 yhteensä 48 tuntia eteenpäin. Sanomalehtien sää karttojen tapaan niihin on merkitty ilmanpaine isobaarikäyrinä ja sadealueiden laajuus Oiite 1). Lisäksi karttoja on täydennetty niin, että niistä voidaan arvioida tuulen nopeus ja ennen kaikkea alueet, joilla mahdollisesti tuulee kovaa tai joilla esimerkiksi ukkosen vuoksi on vaarallista liikkua. . . . ja alue-ennuste kertoo vuorokauden sään tietylle alueelle Alueellisen veneilysääfaxin saa aamuisin kello 8 ja iltapäivällä klo 15. Niissä ennustetaan kolmen tunnin jaksoissa tärkeimmät säätekijät eli tuulen suunta ja nopeus, näkyvyys ja pilvisyys. Kaikkineen ennuste on voimassa seuraavat 24 tuntia, siis joko seuraavaan aamuun tai seuraavaan iltapäivään. Kunkin alueen sääfaxissa on kaksi sääkarttaa ja lisäksi tuulitaulukko. Yhden alueen faxi on aina yhden sivun mittainen Oiitteessä 2 on 'l1allina Uuden12

maan rannikon ennuste). Uudenmaan rannikon sääfaxissa tuulitaulukko laaditaan lännestä lukien Russaröhön, Bågaskäriin, Isosaareen ja Emäsaloon. Kymen rannikolla ennustuspaikat ovat Orrengrund ja Haapasaari. Saimaan sääfaxi kattaa sekä vesistön pohjoisen että eteläisen osan ja lisäksi Saimaan kanavan. Faxpalvelu toimii äänitaajuudella Jotta käyttäjä pääsee faxsääpalveluun, hänellä on oltava äänitaajuudella toimiva faxlaite. Numeron valittuaan soittaja kuulee puhelimesta ohjeet, joiden mukaan näppäilemällä haluttu ennuste tulostuu faxlaitteelle. Ohjeet kuuluvat varsin hiljaa, joten faxin soittoääni on hyvä kytkeä maksimiteholle. Vastaanottavasta faxista riippuu, miten kauan sääennusteiden tulostuminen kestää: alueellisen yhden sivun ennusteen saa noin 50 sekunnissa. Kahden vuorokauden ennustekartassa on yhteensä kolme sivua. Koekäytössä niiden tulostumiseen on kulunut keskimäärin 2 minuuttia 40 sekuntia.

Sääfaxin saa numerosta 9600 7331. Palvelun hinta on 17,70 mklmin+ppm. Lisäksi yhdistyksillä ja muilla käyttäjäryhmillä on mahdollisuus tehdä faxsääpalvelusta erillissopimus, joka oikeuttaa sääfaxien esittämiseen esimerkiksi ilmoitustauluilla. Tästä olisi kerralla hyötyä isommalle joukolle harrastajia. Kaikki sääfaxit uusitaan päivittäin 17.5.-29.8. sekä torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin vielä 25. syyskuuta asti. Lisätietoja sopimuksista ja kaikista vesialueiden sääpalveluista antavat kirjoittajan lisäksi meteorologit Mikael Frisk, puhelin (90) 192 9672 ja Marja-Leena Komulainen, puh. (90) 192 9638. Kaija-Leena Runsten erityissääpalveluiden markkinointi puh. (90) 192 9639.

Ilmatieteen laitos

Karttojen selitykset

-1

K

korkeapaine

lämmin rinlama

M

matalapaine

kylmä rintama

/.

sadealue

okluusiorintama

)

sadekuuro

matalapaineen sola

suuri ukkosen mahdollisuus

rK,,(v),rKeapalneI3n·I selänne

pieni ukkosen mahdollisuus

isobaari (hPa)

U\l

~

I


Spiro SupraArctic - oikea valinta vaativiin talviolosuhteisiin Harkituista yksityiskohdista syntyy täydellinen kokonaisuus. Hengitysventtiileissä se merkitsee ominaisuuksia, joihin voit luottaa vaativimmissakin olosuhteissa. Ja nauttia sukeltamisesta - turvallisesti. SPIRO SUPRA ARCTIC on suunniteltu erityisesti kylmässä vedessä sukeltamiseen. Ranskan laivaston hengitysventtiilien jäätymistä koskeneissa testeissä se saavutti erinomaiset tulokset. (Testi raportti saatavana pyynnöstä). 1 . aste on varustettu suojaavaIla silikonikammiolla ja 2. asteessa on käytetty patentoitua, jäätymisriskit eliminoivaa järjestelmää. Ortodontisesti muotoiltu silikoninen suukappale lisää sukellusmukavuutta. SPIRO SUPRA ARCTIC edustaa sitä täydellisyyttä, johon SPIRO alan edelläkävijänä maailmanlaajuisesti pystyy.

·; '·SPIRO· ~

A(lUA· UJIlU

-

OAQUA-UJI1(I


Parkkilaiva Mizpan salaisuus Jo vuosia sitten, kaivellessani erilaisia sekalaisia lähteitä, etsiessäni tietoja merellisestä menneisyydestämme ja laivojen kohtaloista törmäsin nimeen "Mizpa" Nimi jäi kuitenkin vain maininnaksi jonkun arkiston lehdillä. Ajattelin ottaa sen joskus myöhemmin käsiteltäväksi. Saaristomeren alueelta on sittemmin löytynyt niin monta mielenkiintoista asiaa, että Mizpa on aina vaan jäänyt sivuun. Kunnes sitten huhu kertoi, että Mizpan salaisuuteen ovat paneutuneet jo muut. Miksi siis lyödä päätään mäntyyn, jonka toiset ovat jo kaataneet. Salon Simput on aktiivinen sukellusseura, joka sukeltaa Saaristomerellä muiden mukana ja he ovat onnistuneet selvittämään tämän salaperäisen laivan tarinaa. Päävastuun ovat kantaneet J. Sulku, P. Paatero ja M. Enberg. Otettuani heihin yhteyttä sain luvan käyttää tähän tarinaan heidän keräämiään tietoja. Hieno asia. Mizpan taru

Seuraavaan on koottu lyhyt yhteenveto norjalaisen kolmimastoisen parkkilaiva Mizpan haaksirikon tutkimuksista. Arkistoja ovat lähinnä penkoneet Simput J. Sulku, P. Paatero ja M. Enberg. Kiinnostus Mizpaa kohtaan sai alkunsa sukellusreissulla 14.-16.9.90. Tällöin sukelsimme aivan sattumanvaraisesti valitun saaren rannassa. Sukellusparit toivat pintaan yhteensä kolme ämpärillistä erilaisia löydöksiä: puinen pylpyrä, ison savi ruukun suun, samaa sarjaa olevia "teeastiaston" kuppeja, sokeriastioita ja kermakannuja, kaksi erilaista kaljatuoppia ym. Paikalla sukellettiin vielä samana syksynä 5.-7.10. Tällöin luonnollisesti jahdattiin "Emäkalliota" eli itse hylkyä. Saaren ympäristöstä löydettiin ainoastaan lisää asioita ja yksittäisiä järeitä laivan parruja. Astioista vietiin näytekappaleet museovirastoon, jonne ne kuitenkin hautautuivat eikä asiasta kuultu pitkään aikaan mitään. Eräässä helsinkiläisessä antiikkiliikkeessä kuppien ikä ajoitettiin viime vuosisadan loppupuolelle; tämä anaiheen olettaa yhteyttä Mizpan ja löv,jök,ien välillä täsmäsihän aika ja suurinpiirtein. (Vasta syk-92 saimme Museovirastosta arporsliinien iästä; purnukat ajoittuvat t850-luvulle, joten tuskin ne ovat Mizpasta peräisin. Muttp antavathan ai14

heen taas uuteen kiinnostavaan hylkyprojektiin.) Mizpasta esiintyvät aiemmat vähät maininnat löytyvät Metsävuoren kirjasta "Satamia, joissa aallot eivät pauhaa" mm. sivulta 69, jossa on luettelo Hangon havereista, ja siinä yhdellä rivillä mainitaan - tosin virheellisesti - parkki MIZBA 2. marraskuuta Mårgonlandet. Toisen kerran Mizpa mainitaan sivulla 71 Dömmaskärin kalustolautan yhteydessä: "Mitä teki raskas sukeltaja paikalla joskus 30-40 luvulla, sukelsi salaperäisessä porsliinilastissa olleessa purjelaivassa jota ei ole onnistuttu paikallistamaan. Oliko se Mizpa joka katosi miehistöineen päivineen Mårgonlandetin ja Bengtskärin vesillä. Vai oliko se joku muu. Vanha Herra kun kertoi, että teki oikein pahaa kun kalliit porsliinit narskuivat jaloissa . . ." Tutkimus aloitettiin sanomalehdissä. Salon kaupunginkirjastoon tilatut mikrofilmit Turun Sanomista ja Uudesta Suomettaresta. Seuraavassa ko lehtien onnettomuutta koskevat artikkelit. Turun Sanomat 2.11.1911 6w~m\lr~k\ljen

kau1)uja Worjalainen parkkilahlla pir~toutunut Sdangon ebu~taIla. - 2 ruumi~ta ajautunut mai1)in. ~ilen aamuIla klo 8 aikaan ajautui mai1)in 1"'uIIiniemen rantaa Sdangon ebu~­ taIla merimie1)en ruumi~, jonka po1H~i otti 1)uo~taan~a. 9\un rannikoIla r\l1)b\lttHn et~i~kel\li1)in, taUlattiin erään laiUlan peräpeiIi ~ekä lautoja ja Uli1)boin klo 4 aikaan iIIaIla uielä toi~enkin mie1)en ruumi~. 6amoin IÖ\lbet\l~tä laiUlapäiuäkirja~ta käui ~eluiIIe että 1)aak~irikkoutunut laiUlaoli parkkilaiUla H9JH~t1)aH, 9li~ö­ ri~tä Worja~ta. EaiUlan kapteenin nimi on ~aniel~en. EaiUla oli lokak. 23 pnä oIlut srietari~~a. @)tak~utaan 1)aak~irikon tapa1)tuneen tH~taina Ula~ten \löIlä UlalHnnee~~a ankara~~a m\lr~k\l~~ä. i:uot~it

ouat eHi~aamu~ta (ä1)tien ~aari~to~~a et~ineet laiUlan mie1)i~tön jätteitä. jotka ma1)boIIi~e~ti ouat Uloineet p\lrkiä jonnekin ~aareen. Turun Sanomat 3.11.1911

9\okonainen IaiUlaUläe~tö 1)ukkunut Sdangon ebu~taIla W\lttemmin on ~aatu uarmuu~ ~iitä, että

Sdangon ebu~taIla 1)aa~irikkoutunut laiUla on norjalainen parkkilaiUla "W1i~pa". 3nu~ tauattHn ajele1)tima~~a W1orgonlanbin l(1)ei~wbe~~ä Sdiitti~ten ~aari~to~~a ja eri paikoi~ta IÖ\lbettHn Ulielä 3 ruumi~­ ta. @)tak~utaan kaikkien laiUla~~a oIleitten 13 tai 14 mie1)en 1)ukkuneen. EaiUla on otak~uttaua~ti ajanut kariIIe ja kaatunut raiUloaUla~~a m\lr~k\l~~ä. 9\aikki ~aaret on tutkittu ja rannikkouäe~töIle Sdangon l(1)ei~wbe~~ä on annettu tieto onnettomuube~ta, mutta t(1)än ~aakka ei ole ~aatu ~eluwttä muitten "W1i~paIlaH oIleitten ko1)ta(o~ta. W1\lö1)emmin ilmoitetaan: että eilen a.p. ajautui mai1)in 6äl~tenin ja ~u~taf~tUlärnin luona 3 merimie1)en ruumiit. ~k~i mie1)i~tä oli ke~­ ki-ikäinen ja taUlattHn 1)äneIlä ~uuri ~umma ra1)oja, jonka umok~i on 1)äntä luultu laiUlan kapteenik~i ~aniel~enik­ ~i. i:(1)empää ~elUlwttä 1)äne~tä ei ole ~aatu, kun 1)änen Ulaatteen~a ja paperin~a oliuat riekaleina. W1uut eilen IÖ\lbet\lt oUlat arUlattaUla~ti matruu~eja. 9\aikki nämätkin 3 mie~tä oliuat pela~tu~uöiIIä uaru~tetut. ~ilen päiUläIlä l(1)ti Sdango~ta laiua "9\arI 5Bo~tröm", mukanaan

1)ö\lr\l4 luot-

~ia et~imään laiUlan1)\llk\lä. SdHti~ten ~aari~to~~a oleUlan W1orgonlabin l(1)ei~wteen pää~t\lä n(1)tHn HW1i~panH ma~­ tojen 1)uiput, jotka pi~tiuät e~Hn uebe~­ tä. W1eri \lmpäriIIä oli tä\lnnä laiUlan kappaleita. 9\aike~ta päättäen on HW1i~­ pa" joutunut W1orgonlanbin l(1)ei~wbe~­ ~ä oleUlaIle UlaaraIIi~eIle kariIIe.

Uusi Suometar 3.11.1911 W1erionnettomuu~

Sdangon

ue~iIIä

~ilen kertoma~tamme merionnettomuube~ta Sdangon ijuIIiniemen ebu~taIla on ~aatu ~euraaUlia li~tätietoja. ijoinen IÖ\lbet\li~tä ruumH~ta on tunnettu ~tuuUlartti ij. S'örgen~~enik~i, kotoi~in 9li~öri~tä, Worja~ta, ja ~\lnt\ln\lt ul. 1889. ~Hen aamuIla Sdango~ta ~aa­

tujen tietojen mukaan on Ulielä kolme ruumi~ta IÖ\lbett\l. 9\ak~i 1)ei~tä oli tiuka~ti \l1)teenkietoutuneina ja pela~tu~ren­ kaiIIa Ularu~tettuna ajautunut mai1)in n.~. 6ä(~tenin luo Sdangon länti~en Ulä\lbän UlarreIla; ko(ma~ (ö\lbettiin ~u~­ ta~~Ulärnin luota. 9\eltään 1)ei~tä ei taUlattu mitään papereita, ioi~ta 1)eibät oli~i Uloitu tuntea. Sdangon pom~ikamari~ta lä1)etettHn toi~~a päiUlänä retkikunta tutkimaan uIko~aaria. io~ ma1)boIIi~e~ti jotkut (alUlan


mief)istöstä olis1l.uat sinne pelastuneet. ? . SU:n saamien tietojen mukaan on merestä lÖ\lbett\l lauta. jossa on nimi "6usanne. ~remen". erästä tuoitanee tef)bä seHainen jof)topäätös. että mereHä on tapaf)tunut samaan aikaan toinenkin onnettomuus taf)i otuat t19J1i3pa" ja 1t6usanne" törmänneet \lf)teen ja molemmat uponneet mief)istöineen päituineen. erämä on kuitenkin tuielä toistaiseksi pelkkä otaksuma. 9J1\löf)emmin ilmoitetaan: @)n saatu tuarmuus siitä. että ~angon ebustaHa f)aaksirikkoitunut laitua oli norjalainen parkkilaitua "9J1i3pa". 3Hus tatuattiin ajelef)timassa 9J1orgonlanbin läf)eiswbessä ~iittisten saaristossa ja eri paikoissa lÖ\lbettiin tuielä kolme ruumista. @)taksutaan kaikkien laituassa olleiben. 13-14 miestä. f)ukkuneen. &itua oli otaksuttatuasti ajautunut kariHe ja kaatunut raituoatuassa m\lrSk\lssä. 9\aikki saaret on tutkittu ja rannikkotuäestöHe ~angon läf)eiswbessä on annattu tieto onnettomuubesta. mutta täf)än asti ei ole saatu seluwttä muiben "9J1i3paHa" oHeiben kof)talosta. Edellisen perusteella voidaan päätellä onnettomuuden vaiheiden olleen seuraavat: 31.10. Ti Klo 2:00 havaitaan hätäraketteja Bengtskärista 4 minuuttia (n. 7,4 km) lounaaseen. Aamulla 8-9 aikaan ankkuriketjut katkeaa ja alus alkaa ajelehtia koilliseen. iltapäivällä mastot nähdään pistävän merestä Mårgonlandetin pohjoispuolella. 01.11 Ke Klo 8:00 ensimmäinen ruumis rantaan Tulliniemessä. Myöhemmin illalla löydetään klo 16:00 toinenkin ja laivapäiväkirja. Toinen ruumiista stuuvartti ]örgensten. 02.11 To Aamupäivällä kaksi yhteenkietoutunutta ruumista Själtenin rantaan ja yksi Gustavsvärniin. Yksi heistä kapteeni Danielsen. Päivällä neljä luotsia käy uppoamispaikaila. Seuraava luonnollinen vaihe tuntui olevan etsiä onnettomuuden meriselitys paikallisesta alioikeudesta. Soitto Hangon raastuvanoikeuden arkistoon paljasti, että näin vanhat asiakirjat ovat arkistoidut Hämeenlinnan maakuntaarkistoon. ystävällinen naisvirkailija tutki vuosien 1911-1 913 Hangon raastuvanoikeuden meriselitykset, muttei löytänyt mainintaakaan onnettomuudesta.

Paikalliset luotsit kehottivat ottamaan yhteyttä vanhoihin luotseihin, jotka saattaisivat jotain tietää. He antoivatkin kaksi nimeä, Evert Blomqvist ja Olof Söderblom. Näistä jälkimmäisellä ei ollut onnettomuudesta mitään tietoa. Ensimainittu, joka oli täysin ruotsinkielinen, oli ollut onnettomuuden sattuessa kaksivuotias ja siirtynyt eläkkeelle 1968. Puhelinkeskustelun aikana hän oma-aloitteisesti mainitsi ohimennen Mizpan onnettomuuden. Hänen mukaansa "... Mizpa gick på grund ..." Mattöar'n luona. Tämä oli itseasiassa ensimmäinen kerta kun onnettomuuspaikan nimi tuli esille. Tässä vaiheessa otettiin yhteyttä myös valtionarkistoon, jonne jätettiin tutkimuspyyntö kyseisestä onnettomuudesta. Muutaman kuukauden odottelun jälkeen tuli postia merenkulkuhallituksesta. Heidän arkistosta löytyi Helsingin luotsi piirin päällikön lähettämien tietojen perusteella tehty merionnettomuusilmoitus. lisäksi he iImottivat tutkija Taina Forsellin jatkavan tutkimuksia valtionarkistossa, koska merenkulkuhallituksen edeltäjänä olleen luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto on jo luovutettu valtionarkistoon. Seuraavana päivänä saatiin postia myös valtionarkistosta. liitteenä oli kopio samasta merionnettomuusilmoituksesta; tosin eri käsialalla täytettynä. lisäksi mukana oli käsinkirjoitetut selostukset onnettomuudesta. Helsingin luotsihallituksen päällikkö Helsinki 11.11.1911 Luotsihallitukselle Saanen nöyrimmin ilmoittaa Luotsiylihallinnolle että 2 päivänä kuluvaa Marraskuuta löytyi laivan hylky vedenalaisiin karikkoihin kiilautuneena noin yksi eng. maili Morgonlandetista luoteeseen tai niin kutsutun Mattön vieressä,

josta oli huuhtoutunut maihin kappaleita sekä viisi ruumista Tulliniemen ympäristössä. Hankoniemen sisemmän luotsialueen luotsihenkilökunta on myöskin löytänyt aluksen nimilaatan johon oli kaiverrettu "Mizpa" Askeroen. Myöskin ruumisten taskuista löydettyjen dokumenttien perusteella on oletettavaa että haaksirikkoutunut alus oli Mizpa Askeroenista Norjasta joka niin surullisesti haaksirikkoutui miehineen kaikkineen. Sääolosuhteet huomioon ottaen katsotaan onnettomuuden tapahtuneen aamulla 31 päivänä viimeksi kulunutta Lokakuuta. Hylyn sijainti on ... Kevään -91 ensimmäisellä sukellusreissulla oli aivan erityistä kutinaa mahanpohjassa; päästiinhän nyt varsinaiseen hylyn metsästykseen koko talven kestäneiden arkistotutkimusten jälkeen. Sääkin suosi ja pääsimme "ulos". Ensimmäistä sukellusta edelsi parin tunnin kaikuajo koordinaattien ilmoittamassa paikassa. Pohja oli aivan tasainen ja vettä oli n. 30 m. Oudon paljon, koska mastot olivat pistäneet uppoamisen jälkeen pinnalle! Ristisuuntimat tarkistettiin moneen kertaan ja koordinaattipaikka poijutettiin. Minkäänlaista piikkiä ei saatu ja sukellusparit lähtivät tarkistamaan pohjaa poijun ympäristössä. Pohja oli aivan tasainen "hiekkajalkapallokenttä'~ josta ei löytynyt mitään ihmiskäden jälkeä. Tämän jälkeen joku valopää keksi tarkistaa jo moneen kertaan tarkistettuja koordinaatteja: ]aettiinko minuutit sekunneiksi 60:lIä vai 100:lIa! Uudeksi koordinaattipaikaksi saatiin paljon todennäköisempi paikka aivan karin lounaiskuimalla. Täältä löytyikin jo iso puurakennelma ja pylpyröitä sekä: sarvimiina: (näitä löytyi muuten saman kesän aikana vielä kaksi lisää). Paikalla sukellettiin kesän mittaan todella paljon ei-

15


A~uion takuu

id채mme sinut kuivana vedess채.


kä muuta mainittavaa löytynyt kuin yksittäisiä parruja, kaaria ja lankkuja. Seuranneesta turhautumisesta johtuen päätettiin taas hetken mielijohteesta tarkistaa seuraava kari itään: täältä alkoi löytyäl Löytöjen perusteella hylky oli ollut varmuudella tällä matalikolla. Olivatko luotsit kirjanneet ylös väärän karin koordinaatit? Sen aikaisessa venäläisessä merikortissa Mårgonlandsörarna, johon koordinaatit osuivat, on luonnossa mitättömän pieni kallionyppylä ja kartassa suhteellisen kookas saari. Heti ensimmäisellä sukelluksella löytyi laivan iso ankkuripeli, paksua ankkurikettinkiä, laivan kaksimetriset ankkurit, messinkinen kello/kronometri (liite) ja paljon muuta sälyä. Hieman etelämpää löytyi myöhemmin kesällä laivan peräsin. Paikalla sukelIettiin kymmeniä tunteja, mutta itse hylkyä emme koskaan löytäneet ja olemme tulleetkin siihen johtopäätökseen, ettei sitä enää olekaan; alue on pahinta ahtojääaluetta ja kahdeksankymmenen vuoden aikana se on mitä luultavimmin jauhautunut kappaleiksi suurelle merialueelle. Tästä huolimatta on projekti ollut kaikkine runsaine vaiheineen seurallemme niin opettava kuin mielenkiintoinenkin.

II) J

.. Vanha kirje arkiston kätköistä

Epilogi: Löytämämme ankkurit olivat yli kaksimetrisiä rauta-ankkureita, joissa oli rautavanteilla vahvistetut puutukit. Kummatkin olivat näyttäviä perinteisiä tukkiankkureita ja päätimme niiden hyväkuntoisuuden takia suunnitella niiden nostoa. Ensitöiksemme teimme löytötavarailmoituksen Kemiön nimismiehelle. Ennen nostoluvan myöntämistä edellytti nimismies kuitenkin lausuntoa Museovirastosta. Teimme lausuntopyynnön ja hieman myöhemmin Museovirasto totesi, ettei parkkilaiva Mizpan hylky kuulu muinaismuistolain piiriin eikä ankkureiden nostolle niin muodoin ole tämän lain kannalta estettä. Kaikesta yleisestä panettelusta huolimatta on mielestäni ainakin meidän seuramme asiointi Museoviraston kanssa ollut koko projektin aikana suhteellisen joustavaa. Puolen vuoden karenssiajan jälkeen olemme saaneet omistusoikeuden ankkureihin ja niiden nosto tulee olemaan todennäköisesti yksi ensi kesän mielenkiintoisimmista projekteista. Salossa 1

1.1992

Mizpasta joskus talteenotettua tavaraa

~

Lopuksi Edellä olevat lainaukset Salon Simput ry:n hylkytiedostosta antavat vain kalpean ja lyhyen kuvauksen siitä suuresta työstä, jonka he ovat "Mizpan" salaisuutta selvittäessään tehneet. Rivien välistä voi lukea innostumisesta ja turhautumisestakin, mutta onnistunut lopputulos on varmasti korvannut kaikki vaivat. Kulutettua rahaa ei kukaan tietenkään korvaa, mutta kaikki harrastuksethan maksavat. Vielä kerran kiitos Jukka SulkulIe, joka lähetti aineiston käytettäväksi. 17


VARUSMIESPALVELUKSENI MERIVOIMIEN SUKELTAJAKURSSILLA Kun poteroa kaivaessani Kiikalan metsässä sain kuulla, että minut on hyväksytty merivoimien sukeltajakurssille, en tiennyt tarkalleen mitä edessä olisi. Olin kuullut vain hurjia huhuja armeijan kovimmasta erikoisyksiköstä, jonka rinnalla laskuvarjojääkäritkin kalpenisivat. Kurssi alkoi 17. 8. 1992 kouluttajamme yliluutnantti Valkamon puhuttelulla, josta parhaiten jäi mieleen lause: "Seuraavat neljä kuukautta etusijalla elämässänne tulee olemaan sukeltaminen". Tässä vaiheessa meitä oli 16 varusmiestä ja neljä kanta henkilökuntaan kuuluvaa oppilasta. Kurssi alkoi neljän viikon allaskoulutuksella. Tämän neljän viikon ohjelma oli päivittäin lähes identtinen. Aamupäivät kuluivat oppitunneilla sukellukseen liittyvien perusasioiden parissa ja iltapäivät vietimme kuntotalolla. Oppitunnit pitivät sisällään sukellusfysiikkaa, sukeltajan terveysoppia, varomääräyksiä sekä kalusto-oppia. Kuntotalolla aloitettiin kolmen vartin hikijumpalla, josta siirryttiin todella rivakasti altaan puolelle seuraavaksi kolmeksi tunniksi. Hikijumppa on nimensä veroinen "jumppa'~ joka antoi hyvät pohjat altaan puoleisille vapaasukellusharjoituksille. Oli yllättävän epämiellyttävä kokemus sukeltaa 25 metriä, kun sydän hakkaa 150 kertaa minuutissa. "Allasrumban" jälkeen koulutus jatkui aluksi perusvälineharjoitteluna kaikkine eri variaatioineen. Pikkuhiljaa tuli koulutukseen mukaan paineilmalaite, jonka kanssa aloitettiin perusharjoitukset. Muutamien päivien harjoittelun jälkeen siirryimme käyttämään kokomaskia hengityskapulan ja maskin sijaan ja rupesimme myös harjoittelemaan kuivapukua, joka aluksi tuntui kaikelta muulta kuin mukavalta sukelluspuvuita. Parin päivän totuttelun jälkeen alkoi vaaratilanneharjoittelu, jossa jokainen sukeltaja oli varustettu sokkomaskilla. Kouluttajat kävivät yksitellen sitomassa oppilaita henkiliinalla tai irroittivat maskia ja räpylöitä. Tämä kaikki tuntuu jälkeenpäin todella hyödylliseltä vaaratilanteita ajatellen. AlIasjakso päättyi tasokokeeseen, joka sisälsi sekä etukäteen harjoiteltuja, että täytenä yllätyksenä tulleita tehtäviä. Kun ensimmäinen kuukausi oli takana, siirsimme sukellusvarusteemme emälaiva Mursulle, joka oli ollut ensimmäisen kuukauden tiukasti laiturissa. Aamupäi18

vät jatkuivat edelleen oppituntien merkeissä ja ilta päivät sukelIettiin. Sukeltamisessa opeteltiin eri etsintämenetelmiä ja siirryttiin pikkuhiljaa syvemmälle. Syyskuun puolenvälin tietämillä oli vuorossa sukeltajan kaste, jonka jälkeen sai oikeuden kantaa sukeltajan linjamerkkiä hihassaan. Verryttelyasu päällä ja paineilmalaite selässä kurssi huusi lähtöilmoituksen Neptunukselle ja sukelsivat yli 50 metriä pitkän henkiliinan suoraksi merelle. Itse katselin tätä toimitusta sivusta korvatulehduksen takia. Kuukauden kuluttua oli minun vuoroni suorittaa samainen kaste. Vesi oli kylmää - lokakuussa - ja sukelluksen jälkeen olin TODELLA jäässä. Kädet olivat täynnä pieniä naarmuja, jotka olivat tulleet siitä kun pimeyden keskellä haki lisävauhtia pohjan kivistä ja muusta roinasta. Jälkeenpäin ajateltuna sekin oli hieno, erilainen kokemus. Paineilmajakso päättyi tasokokeeseen merellä, jonka kaikki läpäisivät. Tästä jatkettiin seoskaasujaksolla, joka aloitettiin totuttelemalla uuteen laitteeseen uima-altaan puolella. Tämä olikin tarpeellista, sillä laitteen hengityspalkeen täyttyminen aiheutti nosteen, jonka seurauksena sukeltaja huomasi olevansa joko nousussa tai pinnalla. Tähän suht äkilliseen nosteeseen tottui kuitenkin jo parin päivän päästä. Näin lähdettiin takaisin merelle mukana meille uusi etsintäkalusto - ruutukalusto. Kuukauden aikana oli tarkoitus sukeltaa seoskaasulla ja päätteeksi olisi ollut vuorossa taas tasokokeet. Viimeisen kuukauden aikana oli tarkoitus sukeltaa tehtäväharjoituksissa ja pääsääntöisesti seoskaasulaitteella aina viiteenkymmeneen metriin saakka. Lisäksi ohjelmassa näkyi olevan muutama hylkysukelluskin paineilmavarustuksessa. Syksyn oikukkaat säät panivat tosin suunnitelmat osin uusiksi. Ilmojen aikainen viileneminen ja pakkassäät aikaansaivat sen, että osa seoskaasusukelluksista jäi pois. Luontoäidin oikkuilun johdosta pitämättä jäi myös esterataharjoittelu ja köysilaskeutumiskoulutus. Yksi mielenkiintoisimmista ta kuitenkin pidettiin huolimatta. Raivausharjoituksen ideana oli sukeltaa kolme tuntia kanssa, jonka jälkeen nin lepovuoroon. Suurin osa ta kului kaluston JUU"-I',,-'J,-,'

'\..I-'\JUI<"I..1

mielenkiintoinen kokemus tulla sukeltamasta 21.00 illalla ja lähteä uudelleen 03.00 aamuyöllä. Harjoitus kesti kolme vuorokautta, jolloin rytmiin oli jo tottunut. Kurssista olisi vielä paljon kerrottavaa, mutta välttääksemme pitkästyttävän romaanin oireet kehystelen jonkinlaisen loppuyhteenvedon kokemuksistani. Kurssilla saimme noin 450 tuntia teoriaa ja käytännön harjoituksia pelkästään sukeltamisen alalta. Varsinaista sukellusaikaa tuli n. 40 tuntia/mies. Opimme veden alla muutakin kuin etsimään ja tunnistamaan. Opimme käyttämään nostopussia, va-kuvauskalustoa ja erilaisia vedenalaisia työkaluja. Myös räjäyttäminen tuli tutuksi veden alla. Osa meistä tenttikin räjäyttäjän pätevyyskirja A + C:n teoriaosan. Plussana voidaan mainita myös sukelluksista maksettava lisä, joka varusmiehen päivärahoissa tuntui mukavasti. Summa summarum-paljon uutta tuli opittua ja monta kullan arvoista asiaa jäi selkäytimeen. Ennestään tutut asiatkin opeteltiin paremmin, kuten esimerkiksi punnertaminen. Merivoimien sukeltajakurssi on minun ja varmasti myös monen muun kurssin käyneen mielestä paras palvelupaikka "Suomen raskaassa'~ kiitos mahtavien kouluttajien, todella hyvän yhteishengen ja lähes kaksinkertaisen ruokarahan takia. Itse en omannut isompaa sukelluskokemusta, mutta nyt kun olen saanut parhaan mahdollisen koulutuksen sukeltamisen alalta on pohjat harrastuksen jatkamiselle otolliset urheilusukelluksen parissa. Jos tunnet yhtään kiinnostusta tuleva varusmies, voin suositella vilpittömästi hakemista merivoimien sukeltajakurssille. Olet sitten sukeltanut aikaisemmin tai et, omaa malla vain hyvän peruskunnon ja reippaan asenteen et takuulla tule katumaan päätöstäsi.

Alikersantti Merivoimien raivaajasukeltaja ). Kavekari


VALITSE RISTEILYSI ITÄMEREN UUSIMMASTA JA MONIPUOLISEMMASTA LAIVASTOSTA. SILJA EUROPA & .SILJA SYMPHONY HELSINGISTA TUKHOLMAAN. Nyt valittavanasi on kaksi erilaista, yhtä hohdokasta vaihtoehtoa: uusi, iloinen teatteri-laiva Silja Europa. Tai loistoristeilijä Silja Symphony ja sen ainutlaatuinen käveZykatu Promenade houkutuksineen.

SILJA SERENADE & SILJA KARNEVAL TURUSTA TUKHOLMAAN. Eniten teemaristeilyjä ja vaihtuvaa ohjelmaa Turusta lähtijöille. Elävää musiikkia, huvittelua, tanssia, ohjelmaa, karaokea ja pelijännitystä.

EUROOPPALAINEN FINNJET HELS.INGISTÄ TRAVEMUNDEEN. Eurooppalainen ilmapiiri ja aidon merimatkan tunnelmaa. Enemmän aikaa rentoutua, pitää hauskaa ja nauttia.

24 TUNNIN SALLY ALBATROSS-RISTEILYT. Ainoa alus Itämerellä,joka on tehty vain risteilylaivak$i. Ainutlaatuinen, vauhdikas risteily tunnelma lähes vuorokauden ympäri.

NYT SILJALTA POHJANLAHDEN ILOISET -RISTEILYTVAASASTA UUMAJAAN. Siljan laiva Vaasasta Uumajaan on nopein, lyhyin ja pohjoisin ympärivuotinen m eritie Ruotsiin. Hyvän tuulen-risteilyllä viihdytään ja virkistytään koko perhe.

Sil'an huippuhotelli Yövy mvt:kavassa rr Jkholmassa. Anadnes sa 1 u .

~...

KYSY MYÖS EUROWAYTA MALMÖSTÄ TRAVEMUNDEEN JA LYYPEKKIIN!

~ "'-,"'"

~ ,,

.

SIL/AlINE.fl. i\

?

)l

,

E " :-;

~

M

.\1

Silja- matkan saat helposti omasta matkatoimistostasi tai meiltä paikallispuhelun hinnalla, lähilinja 9800-74552 (SILJA). Siljan myyntipisteet: HELSINKI, Mannerheimintie 2, TAMPERE, Keskustori 1, TURKU, Käsityöläiskatu 4, Silj a Centcr / Hansakortteli, VAASA. Alatori.

N


Pelaajien "suosima" orjapiiskurivalmentaja Juhani Honkanen voitonmerkkeineen suu messingillä.

JUHANI HONKASEN KIITOKSET: Miesten uppopallojoukkue on viime vuosina ollut arvokisoissa heikoimpien joukkueiden joukossa ja pohjoismaisen mittapuun mukaan jopa heikoin joukkue. Joukkueen määrätietoinen harjoittaminen aloitettiin vuoden 1992 keväällä, jolloin Juhani Honkanen tuli Jorma Kervisen pariksi valmennuspuolelle. Valmentajakaksikon roolijako muovautui nopeasti seuraavaksi: "Myyntimies" Kervisestä tuli yleisiä asioita hoitava general manager ja harjoitteluun uskovasta Honkasesta pelaajien "suosima" orjapiiskuri. Keväällä 1992 tähtäin asetettiin jo seuraaviin, vuonna 1995 pelattaviin MM-kisoihin. Jo tänä keväänä Turussa pelatut PMkisat antoivat toiveita paremmasta tulevaisuudesta, sillä miehethän sijoittuivat kisassa pronssille. Kisojen jälkeen mieliala oli korkealla ja henki hyvä. PMkisojen ja EM-kisojen välinen aika pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tarkkaan hyvän EM-kisatuloksen saamiseksi. EM-kisat pelattiin 5-9.5.1993 Prahassa. Jo ensimmäisen päivän voitot Tanskan ja Norjan joukkueista nostivat fiilikset korkealle. Norja oli näistä kahdesta selvästi kovempi vastus, sillä norjalaiset pystyivät luomaan lukuisia vaarallisia tilanteita maalillemme. Toisen pelipäivän aamuna kohtasimme Ruotsin, jolle voittomme Norjasta oli antanut pientä esimakua tasostamme. Hyvästä pelistämme huolimatta pystyivät ruotsalaiset toisella puoliajalla tekemään maalin ja voittivat näin ottelun 1-0. Koska lopuista joukkueista ainoastaan Saksan joukkue pystyi viemään meiltä pisteen, tuli lopputulokseksi ilahduttava toinen sija. 20

SUOMELLE HOPEAA JA PRONSS Suomen miehet nousivat Euroopan kärki maiden joukkoon uppopallossa voittamalla EM-hopeaa Prahan EM-kisoissa 5.-8.5.1993. Ruotsi voitti Euroopanmestaruuden. Saksa oli kolmas. Suomen ja Saksan mitalien värit selvisivät vasta kisojen viimeisessä ottelussa Saksa-Tsekki. Saksa tarvitsi vähintään seitsemän maalin voiton päästäkseen hopealle. Suomen onneksi Tshekki sinnitteli vain yhden maalin tappion. Naisten Euroopanmestaruuden voitti Norja. Saksa oli toinen ja Suomi kolmas. Suomen molemmat joukkueet voittivat myös fairplay-palkinnot. Parhaat onnittelut molemmille joukkueille, valmentajille, huoltajille ja taustavoimille hyvästä tuloksesta. Miesten maajoukkuetta valmentavat Juhani Honkanen ja Jorma Kervinen. Naisten maajoukkueen valmennuksesta vastaavat Jukka Levonen ja Pekka Leino. Maajoukkueiden huoltajana toimii Timo Ruohomäki. Suomen edustajana tuomaroi Prahassa Kalervo Rehnbäck. Tulosten paraneminen osoittaa, mitä suunnitelmallisella harjoittelulla voidaan saada aikaan. Harjoittelua kehitetään edelleen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin, sillä muut huippujoukkueet eivät tule suosiolla siirtymään syrjään uppopallon kärkipaikoilta. EM-kisajoukkkueessa pelasivat: Juha Räisänen, Petteri Paananen, Petri Kröger ja Mika Hätinen Kuopion Urheilusukeltajista, Kari Paananen, Måns Paul, Lauri Valovirta ja Tapio Sorsa PSK-Kup-

lasta, Jussi Jokinen, Jussi Inkinen ja Toni Pirinen Valkeakosken Urheilusukeltajista, Matti Mäkelä Porin Urheilusukeltajista ja Petri Lindgren Partiosukeltajista. Kiitos kaikille pelaajille hyvistä pelisuorituksista ja mukavista yhdessäolon hetkistä. Toivon, että tämä menestyminen antaa voimaa tulevien vuosien harjoitteluun. Juhani


~

~~~

~~

-

---

--

-

Miesten maajoukkueen hopealle luotsannut valmentajakaksikko Juhani Honkanen ja Jorma Kervinen

UPPOPALLON EM-PRAHASTA NAISILLE EM-PRONSSIA PRAHASTA 1993 Avausottelussa asettui verivihollinen Ruotsi hyvin latautuneita Suomen naisia vastaan. Alku oli tunnustelua molemmin puolin ja toiseen erään saakka saatiinkin odottaa avauskoria. Suomi rikkoi kuparisen ja vielä toinenkin kori tuli parin minuutin päästä. Vain 40 sekunttia ennen loppua Ruotsi sai kavennettua 2-1. Voitto oli täysin oikeudenmukainen tulos paitsi, että kavennus tehtiin vääryydellä jälkitaklauksen takia, mikä jäi hieman harmittamaan. PM-kisoista Ruotsi oli petrannut ison pykälän ja antoi selvän varoituksen kohti MM-kisoja. Toinen ottelu olkoon PM-kullan puolustajan eli Norjaa vastaan. Tästä pelistä ei voinut paljon muuta sanoa kuin, että norjalaiset ansaitsivat voiton samoilla luvuilla kuin PM-kisoissa luvuin 2-0. Tällä kertaa suomalaisilla ei ollut edes korituspaikkoja kuten PM-kisoissa. Sveitsi oli pelkkä suu pala Suomen naisille ja sveitsiläiset saivatkin pelkän

kiusaajan roolin. Saksalaiset neuvoivat auliisti sumputustaktiikkaa. Kaksinkamppailutilanteissa tuli selkeä 3-1 suhde sveitsiläisten hyväksi, mutta kylIä se pallo putosi pohjaan suomalaisillekin painiottelun jälkeen. Aikaa tärvääntyi tähän aivan liikaa ja sveitsiläiset antoivat oivan jalkatyöskentely näytteen oman korin tuntumassa tuomarien silmien edessä. Tuomarit antoivat sveitsiläisten tehdä melkein mitä vaan, vaikka rikkeet olivat melko selkeitä. On todellakin sääli että sveitsiläiset eivät ole kehittyneet yhtään eteenpäin MM-kisoista ja maalisuhteen takia ratkaistaan sijoituksia tämän kaltaisten heikon maan osalta. Voiko tälläistä sanoa maaotteluksi? Heikoin maa voitti Sveitsin 19-0 ja paras 35-0, että silleen. Tanskalaiset asettuivat tutulle puolustustaktiikalle ja lopputulos oli melko tavallinen 3-0 hyvistä paikoista huolimatta. Viimeisessä ottelussa Saksaa vastaan voitolla olisi

saatu hopeamitali. Tiukassa kamppailussa Saksan naiset saivat keskikentän haltuunsa ja suomalaisten hyökkäykset olivat satunnaisia kovasta karvauksen takia. Ensimmäisessä erässä Saksan yhden korin johto piti ja takkiin tuli 1-0. Joukkuetta harmitti, mutta mieli piristyi kyllä palkintopallilla mitali kaulassa. Yhteenvetona on todettava että MM-kilpailusta on menty eteenpäin, mutta myös toiset ovat panostaneet lisää. Vastavetona on suunniteltu A- ja B-maajoukkueita, jotta A-maajoukkueella olisi harjoitusvastustaja, kun ruotsalaiset eivät ole suostuneet tehtävään kosiskelusta huolimatta. B-maajoukkueeseen sopisivat uudet kyvyt ja vanhat maajoukkuepelaajat, joiden motivaatio tai harjoitusmäärä ei riitä A-maajoukkueeseen. Lentokentälle saavuttuamme oli todella mukava yllätys nähdä liiton vastaanottokomitea ruusuineen. Ja mikäpä oli onnitella, kun ensimmäiset EMmitalit naisille ja miehillä oli tosiasia. Joukkueessa pelasivat; Anttila Pirkko Fleming Vi vi Heino Satu Helistö Nina Hylkilä Satu Ikonen Sanna Jaatinen Annika

Kiuru Auli Lindquist Erri Luukkonen Merja Pihlajamaa Kati Ukkonen Ilona Uusitalo Elina

Joukkuetta valmensivat: Leino Pekka Levonen Jukka P.S. MM-Kolumbiaan on halukkaita runsaasti ja uusiakin kykyjä voi löytyä eli treenausta on tehostettava ja valmentajien piiskaustaan. 21


Ottelutulokset: Ruotsi-Norja 3-0 Tanska-Suomi 0-3 Tshekki-Sveitsi 7-1 Itävalta-Saksa 0-1 Ruotsi-Tanska 0-0 Norja-Suomi 1-2 Tshekki-Itävalta 2-0 Sveitsi-Saksa 0-13 Ruotsi-Suomi 1-0 Norja-Tanska 2-1 Sveitsi-Itävalta 0-7 Suomi-Tshekki 3-0 Ruotsi-Saksa 1-1 Norja-Itävalta 5-1 Tanska-Sveitsi 11-0 Suomi-Saksa 1-1 Ruotsi-Tshekki 6-0 Norja-Sveitsi 26-0 Suomi-Itävalta 4-1 Tshekki-Tanska 0-2 Norja-Saksa 1-1 Ruotsi-Itävalta 4-0 Suomi-Sveitsi 14-0 Tanska-Saksa 0-2 Norja-Tshekki 6-0 Ruotsi-Sveitsi 10-0 Tanska-Itävalta 2-1 Tshekki-Saksa 1-2

H2 0 OPEN PIRKKOLASSA Kouvolan uimarien Ari Palve ui kaksi uutta pohjoismaiden ennätystä Pirkkolan uimahallissa pidetyissä kansainvälisissä H20 OPEN räpyläuintikilpailuissa 17.-18.4.1993. Alakeiteleen Urheilusukeltajien Janne Toivola ja Sukellusseura H20:n Anna Kajander tekivät molemmat yhden uuden Suomen ennätyksen. Vesteråsin Pontus Olander paransi yhtä Ruotsin ennätystä.

EM-Prahan lopputulokset, miehet Ruotsi 7 5 2 0 25 - 1 12 Suomi 7 5 1 1 27- 4 11 Saksa 7 4 3 0 21- 4 11 Norja 7 4 1 2 41- 8 9 Tanska 7 3 1 3 16- 8 7 Tshekki 7 2 0 5 10-20 4 Itävalta 7 1 0 6 10-18 2 Sveitsi 7 0 0 7 1-88 0 Ottelutulokset: Ruotsi-Suomi 1-2 Tanska-Sveitsi 19-0 Norja-Saksa 0-0 Ruotsi-Sveitsi 29-0 Suomi-Norja 0-2 Tanska-Saksa 0-3 Suomi-Sveitsi 23-0 Ruotsi-Norja 1-3 Sveitsi-Saksa 0-35 Suomi-Tanska 3-0 Saksa-Ruotsi 1-0 Sveitsi-Norja 0-33 Tanska-Ruotsi 0-5 Saksa-Suomi 1-0 Norja-Tanska 8-0 EM-Prahan lopputulokset, naiset: Norja 5 4 1 0 46- 1 Saksa 5 4 1 0 40- 0 Suomi 5 3 0 2 28- 4 Ruotsi 5 2 0 3 36- 6 Tanska 5 1 0 4 19- 19 Sveitsi 5 0 0 5 p-139 22

9 9 6 4 2 0

Ari Palve hallitsee edelleen Suomen räpyläuinnin huipulla. Tästä oli osoituksena uudet pohjoismaiden ennätykset sekä 50 että 100 metrin räpyläuinneissa lyhyellä radalla. Uudet ajat ovat 50 m 17.34 ja 100 m 38.84. P a I v e osallistui neljään henkilökohtaiseen lajiin, joissa hän saavutti kolme ensimmäistä sijaa ja yhden hopean. Myös Alakeiteleen Urheilusukeltajien Jan n e Toi voi a ylsi hyvään suoritukseen ja paransi 800 metrin räpyläuinnin Suomen ennätystä lukemiin 7:07,90. Sukellusseura H20:n Anna Kajander ui 50 metriä uuteen Suomen ennätysaikaan 22,31. Ruotsin 50 metrin sukellusennätys parani Vesterås Fensim Quasenia edustaneen Pontus Olanderin toimesta lukemiin 17,85. Heti kilpailujen alussa, viidennessä lajissa, Alakeiteleen Urheilusukeltajien Sam iSo r r i järjesti yllätyksen voittamalla 50 metrin sukelluksessa Ari Palveen kahdella sekunnin sadasosalla. Tämä jäi Samin ainoaksi voitoksi kuuden henkilökohtaisen hopean lisäksi. Sami on vahvoilla seuraavaksi räpyläuinnin "hallitsevaksi mestariksi" Iyhyeilla matkoilla. Alakeiteleen Jan n e Toi voi a saavutti neljä henkilökohtaista mestaruutta: 200 m uinti, 400 m uinti, 400 m laitesukellus ja 800 m uinti. Janne oli siis voittamaton pitkillä matkoilla. Naisten sarjoissa Virolaiset olivat ylivoimaisia. K r i s t iin aNu r k K 0 h t I a j ä r vei t ä voitti kaikki uintilajit 50, 100, 200, 400 ja 800 m. Tallinnan Kalevia edustava A s t r i d B e r n a r d voitti kolme henkilökohtaista mestaruutta: 50 m sukellus, 100 m laitesukellus ja 400 m laitesukellus. Anna Kajanderin SE-aika 50 metrin uinnissa oikeutti kolmanteen sijaan. Sukellusseura HaO osoitti kykynsä voittamalla 4 x 50 m ja 4 x 100 m viestit, jotka järjestettiin sekajoukkueena 2A + 2 B/(, tytöt ja pojat sekaisin. B-pojissa oli neljä osanottajaa. H20:n Mikko Ellonen voitti 50 m sukelluksen, 100 m laitesukelluksen, 50 m uinnin ja 100 m uinnin. 200 m uinnissa Mikko oli hienosti toinen. B-tyttöjen sarjaa hallitsivat Viron Je-

lena Potolitsona ja Jelena Leontjeva. He voittivat kaikki sarjat. (-pojissa Viron Konstantin Kärsten oli voittamaton. Yhtä vahva kakkonen oli Eestin Lauri IIison. (-tytöissä Eestin Kristina Unnuk saavutti kolme kultaa neljästä. Minna Hänninen voitti 25m sukelluksen. SukelIuseura H20 RY Helsingistä järjesti kansainvälisen H20 OPEN räpyläuintikilpailun nyt toista kertaa. Kilpailijoita oli saapunut Suomen ja Viron lisäksi Ruotsista. Eestistä oli 18 uimaria ja 4 huoltajaa. He edustivat Tallinnan Kalevin seuraa, Kohtiajärven sukellusseuraa ja Tallinnan urheilulukiota. Ruotsin Vesterås Fensim Quasenista oli viisi uimaria. Kotimaan räpylällintiparhaimmistoa edusti Alakeiteleen Urheilusukeltajat, Keski-Uudenmaan sukeltajat, Kouvolan uimarit, Rauman Urheilusukeltajat, Tampereen Urheilusukeltajat sekä isäntäseura Sukellusseura H20 RY. Eniten osanottajia oli a-miehissä, 16 kilpailijaa. Kaikkiaan uimareita oli 50. ENNÄTYSLÄHTÖJEN TULOKSET: MIEHET 100 M UINTI

1. ARI PALVE Kou 38,84 PE 2. Sami Sorri A-KUS, 39,67 3. Igor Voss Kohtiajärvi 2,44 MIEHET 50 M UINTI 1. Ari Palve Kou 2. Sami Sorri A-KUS 3. Pontus Olander VFQuasen

17,34 PE 17,4 18,50

MIEHET 800 M UINTI 1. Janne Toivola A-KUS 7 :07.90 SE 2. Sami Sorri A-KUS 7:20,48 3. Tarmo Kutt Tallinnan Kalevi 7:27,28 NAISET 50 M UINTI

1. Astrid B e r n a r d Tallinnan Kalevi 21,4 2. Anneli Bendi Tallinnan Kalevi 21,34 3. Anna Kajander H20 22,38 SE


SEA SPORT sukellusalan amattilainen. Luotettavat merkkituotteet joiden valinnassa on huomioitu maamme vaativat sukellusolosuhteet. SCUBAPRO • johtava sukellusvarustevalmistaja

MARES • tunnettu laatu merkki

AQUION • kuivapuvut vaativaan käyttöön

MOBBY'S TWIN SHELL • uuden ajan kuivapuvut

1ST • perusvälineet

CIRCLE ONE .Iaadukkaat märkä puvut

Räpyläuinnin SM-osakilpailut avovesi 1993 I 16.5. klo 12.00 Porvoojoki uinti 1,5 km ]ärj. Murenat yht. henkilö Sakari Vehkala Puh: K 915-583 444 T 915-580 888 II 14.8. klo 15.00 Wuskia Swimili Race 1,5 km ]ärj. Bothnia Gulf Divers -82 Vaasa Yhd.henk. Jaakko Leppäniemi Puh: K 961-168 349 T 961-323 0411

111 4.9. Vantaajoki uinti klo 12.30 1,5 km ]ärj. H2 0 Yhd.h. Risto Sajaniemi Puh: K 90-803 1830 T 90-887 9450

Valtuutettu maahantuonti ja huolto

~~

Pääskylänkatu 7, 00500 Helsinki, puh. 90-701 2289, fax 90-710644. Nyt myös Lahdessa! Loviisankatu 10, 15100 Lahti, puh. 918-7521408.

KILPAILUKUTSU

SM-SU KELLUSKALASTUSKILPAILUT

Paikka

: Hanko, Itäsatama

Aika

: 17.-18.7.1993 klo 9.00

Mukaan

: voimassa oleva lääkärintodistus, kilpailulisenssi, valtion kalastuskortti, pienoissukelluslipulla varustettu poiju

IV 21.10. Aurajoki uinti klo 13.00 1,5 km ]ärj. SVUL- Varsinais-Suomen urh.suk. Yhd.h. Jouko Moisala Puh: K 921-438 7656

DIVER's KIRJASTA ILMESTYNYT KAHDEKSAS PAINOS

',.

JOUKO MOISALA

Osallistumismaksu: 100 mk (ilmoittautumiset ja kilpailumaksut suoritetaan paikan päällä) Lisätietoja Järjestäjät

: Pekka Niemelä puh. 918-834435 Stig Gustavsson puh. 90-503 1517 : Aqua-Divers ry, Lahden Pingviinit ry

Kustantaja

URSUR

OY

Myynti: Hyvin varustetut sukellusväline ja urheiluliikkeet 23


Uimahalli on tuttu paikka norppatytölle.

Toukokuun lopussa - vuosi sitten 1O-vuotias Annika Kataja huomasi Hämeenlinnan Katuman uimarannalla 6-vuotiaan pojan joutuneen vedessä hätään. Annika oli palauttamassa pojalle lainaamaansa ilmapatjaa. Pojan pää keikkui vedessä. Hänen huulensa olivat siniset, eikä hän vastannut Annikan kyselyihin. Uimapatjan avulla neuvokas tyttö sai kannateltua poikaa veden pinnalla ja kuljetettua rantaan. - Huusin apua, mutta kukaan ei tuntunut kulevan minua. Epäilin jo, jaksanko kuljettaa häntä rantaan asti. Annika ku itenkin jaksoi, ja rannassa laiturilla ollut mies otti velton pojan vastaan. Poika virkosi heti ja kaikki päättyi onnellisesti.

24

- Sillä hetkellä ei osannut kuin ajatella vain, että poika on saatava rantaan. Onneksi Norppaharjoituksissa on usein harjoiteltu pelastusuinnin tekniikkaa. Siitä oli paljon apua. Vasta jälkeenpäin tuli ikävä tunne, kun oikein tajusi, kuinka olisi voinut käydä. Hämeenlinnan Urheilusukeltajien 10-vuotisjuhlassa 3.4. Annikalle ojennettiin Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton Hengenpelastusmerkki tunnustukseksi rohkeasta ja ripeästä toiminnasta. - Oli se aika juhlallista. Minulta ihan pääsi pieni itku, kertoi Annika avoimesti merkin luovuttamishetken tunneImiaan. Partiota, tennistä ja ulkoilua harras-

tava Annika on saanut kipinän sukellusharrastukseensa kotoa, sillä sekä isä että isosisko harrastavat sukellusta. Annika oppi uimaan jo ennen kouluikää ja on ollut Norppatoiminnassa mukana jo neljä vuotta. - Ensi kesänä on Räyskälässä viikonloppuleiri. Ja muutenkin Norppatouhu on ihan kivaa, vallankin kun on saatu ohjaajia lisää, kertoi Annika. Urheilusukeltajain liitto on myös muistanut Annikaa pienellä lahjalla. Hänen esimerkillinen ripeytensä on hieno osoitus hyvästä kaveri hengestä, johon Norppatoiminnassa panostetaan.


MlK

MIKÄ

"Yleisradiosta iltaa. Arto Sieppi Urheilusukeltajain liitosta on ilmoittanut sinut TV1:n Mikä-Mikä-Viidakkokirjaan visailemaan. Kiinnostaisiko?" Uuden trendin mukaisesti tämän suurta älykkyyttä vaativan luontovisan nuoret kerättiin jostakin harrasteryhmästä, minkä kunnian urheilusukellus tällä kertaa sai. Samalla tarjoutui tilaisuus hieman esitellä urheilusukellusta ja sen junioritoimintaa. VALMISTELUSÄPINÄT

TE KKARISSA Siirryttiin meikkiin. Puuteria naamaan vaan. Viereisessä tuolissa meikattava näytti kumman tutulta ... sehän oli Hantta! Lievästä ramppikuumeesta huolimatta ehdimme bongata muitakin talossa viliseviä julkkiksia, joita kertyikin kunnioitettava lista; Leo lastumäki, Kristiina Halkola, Arvi Lind ... Älä nyt tuijota! Tuotapikaa löysimme itsemme ihka oikeasta studiosta. Segersvärd tutustutti meidät lavasteisiin, kameroihin, esiintymiseen ... Sovimme vielä esittelykysymykset, joissa käsiteltiin sukeltamisen eri puolia; laitesukellusta, norppatoimintaa ja koulutusta. Toimittaja tunnustautui lajista kiinnostuneeksi ja tulevaksi kurssilaiseksi. Pian studioon rynni lauma koululaisia - yleisömme. "Niitä jännittää enemmän kuin teitä," Segersvärd rauhoitteli.

Sovittu tapaaminen Studio 2:n kahvioon 22.3. klo 14.00. Tavalliset vaatteet, verokortti ja annos adrenaliinia mukanani pöllähdin sisään, tietysti keittiön ovesta, ja paikallistin heti nurkkapöydästä vaasalaiset vuoden Norpan, Jaakko Salon tukijoukkoineen. Kun Osku Weckman ja Maija Kalm H20:sta saapuivat oli lössi koossa. Sitten ilmaantuikin suuri idolimme Paul Segersvärd pitämään meille pienen palaverin tulikokeesta.

Nauhoitus alkoi. Kaikkeen sitä tuli lupauduttua. Pumppu hakkasi kuin vii-

VESI OISSA

RTEll

meistä päivää, vaikkei oltu edes suorassa lähetyksessä. Tunnari päättyi, Segersvärd tervehti yleisöä, ja ... POIKKI! Nauhoitus katkaistiin kuin Hollywoodissa konsanaan. Juontaja ei pysynyt "kameran mukana'~ piinaavaa! Aloitettiin uudestaan, ja nyt päästiin jo vauhtiin. Muutaman katkaisun pätkimä puolituntinen hurahti yllättävän nopeasti. Mikä olikaan karhun pihkatappi? Nukkuvatko hait? Hyppiikö hiiri? Mikä kamera kuvaa? Vielä viimeiset aplodit, ja suurta tulevaisuutta lupaileva ensiesiintymisemme oli ohi. Joukon nuorimmainen Maija veti tällä kertaa kilpailussa pisimmän korren ja pääsi paijailemaan ikiomaa leijonaa. Mutta meille kaikille jäi muistoksi ihan oikea telkkariesiintyminen, josta sitten lapsenlapsilIe kerrotaan ... ja jota oletettavasti spekuloidaan puoleen ja toiseen ensi kesän sukellusreissuilla ...

UNOHTUMATON "LÄHETYS"

Susan Heikkinen Keski-Uudenmaan Sukeltajat

RÄPYLÄVARPA TA

Vesikoissa on laitettu tuulemaan junnujen kanssa kunnolla noin vuoden päivät. Uusia, rennosta junnutouhusta huolehtivia Nuori-Suomi-ohjaajia on koulutettu lisää. Ohjaajista ja junnuista on tullut hyviä kamuja keskenään. Myös junnujen vanhemmat ovat olleet tosi aktiivisesti mukana Jössetoiminnassa.

Junnuille on tehty vuosiohjelma, jonka mukaan toiminta on helppo toteuttaa. Ympärivuotisessa ohjelmassa on huomioitu asioita junnujen toiveista kasvun ohjaukseen. Vuoden aikana olemme pitäneet mm. CMAS* -vapaasukeltajakurssin, vesipelastusharjoituksia ja ottaneet osaa Mikkelin Norpparalliin.

25


TÄSSÄ JUNNU TIINA PYNNÖSEN MIETTEITÄ VESIKOIDEN NUORISOTOIMINNASTA: -

Miksi aloitit sukellusharrastuksen? Koska rakastan uimista ja sukellusta. Mikä sukeltamisessa on mukavinta? En tiedä, kaikki asiat mitä siellä oppii. Oletko saanut uusia ystäviä? Olen, ja todella monta. Onko sinulla muita harrastuksia? On monia, mutta sukellus on parhain. Mikä tähänastisista harjoituksista on mukavin?

-

- Minusta on ollut kaikki. Paineen tasauksessa on ollut vaikeuksia. - Miten jatkossa, aiotko harrastaa su· keltamista? Aion.

VESIKKOJUNNUT TOIVOTTAVAT KAIKILLE JÖSSEILLE HYVÄÄ KESÄÄ JA KIVOJA SUKELLUKSIAI Terveisin: Tero Raatikainen, Vemma ja Markus

Kurssin priimukset! Vasemmalta oikealle Tiina Pynnönen, Juha Lilja, Elina Lilja.

Ryhmäkuva Talviretkeltä! Kiitokset Kotkan maakuntamuseoIle.

VESIKKOJUNNUT TOIVOTTAVAT KAIKILLE JÖSSEILLE HYVÄÄ KESÄÄ JA KIVOJA SUKELLUKSIA

HYVÄN KESÄN TOIVOTUKSET MYÖS NUORISOVALIOKUNNALTA VIELÄ PARI ASIAA:

* Omistetaan kesä rentoutumiselle, ulkoilulle ja kaikelle hauskalIe, mitä koko talvi on odotettu.

* Kirjoitelkaa sadepäivinä kokemuksianne )össetouhuista, ieireistä ja ihan omista kesäkokemuksistanne. Hauskimmat tarinat julkaistaan ja talven aikana lehdessä.

* Onko sinulla pieneksi jäänyt märkäpuku, tai muita sukelll.4svarusteita. Tai 26

kaipaatko suurempaa, mutta hinta hirvittää? Seppälän )ampe Tampereen Diving Centeristä ostaa ja myy myös käytettyjä varusteita. Os. Leppäkatu 5 33100 Tampere, puh. 931-129990 KESÄTERVEISIN Kirjoittamisiin: Leena Koivumäki, Kaarikatu 5 A 2 33100 Tampere


Aluekouluttajapäivät

27.-28.3.-93 Vierumäellä Uudet tuulet puhaltavat koulutusuudistuksen myötä myös kouluttajakoulutuksessa. Vanha koulutustarkastajajärjestelmä on purettu ja tilalle ovat tulleet aluekouluttajat. SUSL oli kutsunut liudan M3-kouluttajia (tulevia aluekouluttajia) "aivoriiheen" neuvottelupäiville maaliskuun lopulla Vierumäen urheiluopistolle. Viikonlopun aikana pohdittiin mm. uudistuneita koulutusohjeita, SUSL:n strategiaa, koulutuksen markkinointia, nuoriso- ja kilpailutoimintaa, tapahtumaraportoinnin uudistumista, Ml-kurssien järjestämistä, sukellusvanhin- ja turvasukeltajakoulutusta, sekä tietenkin aluekouluttajan toimenkuvaa. Verrattuna entisen koulutustarkastajan työhön, aluekouluttaja on enemmänkin alueensa sukellustoimintaa ja koulutusta/kouluttaja koulutusta ohjaava SUSL:n konsultti, eikä niinkään "tarkastaja'~ tai "raportoija". Aluekoulutrajan tehtäviin kuuluu mm. neuvoa ja opastaa alueensa kouluttajia ja seuroja koulutustoiminnassa, suunnitella ja johtaa alueellista seurojen yhteistoiminta-

koulutusta, järjestää tarvittaessa P3 -sukelluskursseja ja Ml -kouluttajakursseja, järjestää alueensa kouluttajille jatkokoulutusta ja kouluttajien yhteisiä neuvottelutilaisuuksia, huolehtia siitä, että alueen seuroissa on riittävästi eri asteisia (M 1, M2 ja M3) kouluttajia, ottaa vastaan kaikkia luokkasuorituksia, sekä Ml ja M2-kouluttajakokelaan opetusnäytteitä, sekä yleensäkin edustaa SUSL ry:tä positiivisesti ulospäin. Melkoinen liuta erilaisia vaativia tehtäviä on näinollen aluekouluttajalIe asetettu, mutta neuvottelupäivillä mukanaolleen M3 -tiimin tason tuntien voi vilpittömästi todeta, että tehtävät tulevat hoidetuiksi. Suomalainen sukeltajakansalainen voi luottavin mielin kääntyä alueensa aluekouluttajan puoleen minkä tahansa harrastukseemme liittyvän kysymyksen tiimoilta. Koska aluekouluttajat pidetään ajan hermolla yhteisistä asioistamme (ovathan he osa SUSL:n organisaatiota), kannattaa ensin kysäistä vaikkapa omalta aluekouluttajaltaan neuvoa ongelmiinsa, ennenkuin soittaa liiton toimistoon. Näin säästyy toimiston väen aikaa tärkeimpien asioiden hoitoon. Lopuksi listaus neuvottelupäivillä mukanaolleista kouluttajista seuroineen

(teknisen valiokunnan vahvistus aluekouluttajiksi nimitettävistä lienee toisaalla tässä lehdessä). Lisäksi mukana olivat luentoja pitämässä Helena Jaatinen Timo Vikman, Arto Sieppi ja Jouko Laitinen. Nimi

Seura(t)

Reino Hyppönen Tampereen Urheilusukeltajat Jorma Poikolainen PSK Kupla Markku Alen Hämeenlinnan Urheilusukeltajat Ari Vorne Tampereen Urheilusukeltajat Kari Salo Nousu Mika Pohjonen Keski-Uudenmaan Sukeltajat Olavi Parkkinen Kiteen Urheilusukeltajat Anssi Muukkonen Saimaan Norpat Urheilusukellusseura & Wedenalainen Weljeskuma Pekka Mäkelä Jyväskylän Delfiinit Virmo Merjankari Sukellusseura H20 Antti Saarnio Urheilusukeltajat Kainuun Urheilusukeltajat Jouko Keinänen Pentti Parkkila Midnight Divers Esa Raivio Tammisaaren Urheilusukeltajat & Profi Jutun laati: Anssi Muukkonen, Saimaan Norpat ry, LAPPEENRANTA

NYT HANGOSSA MUUTAKIN KUIN CASINO JA REGATTA MM. :~

~

TÄYDEN PALVELUN SUKELLUSKESKUS

V)

Cz!. u..J

-l

z

:J :J ~

:« Z

u..J

I

>-

~

• SUKELLUSRETKET • MYYNTI PISTE • ILMATÄYTÖT • SAUNA

• JATKOKOULUTUS

• VARUSTEHUOLTO • LAITEVU 0 KRAU S • KAHVIO

HANKO

.1"I~~t~ .~I~~~'I~I~I~ KUNINGATTAREN VUORI (lTÄ- JA LÄNSISATAMAN VÄLISSÄ) P. 949-544 163 27


24 tunnin pituussukelluksen maailmanennätys Vanhoja urheilusukeltajia selaillessani silmiini sattui artikkeli numerossa huhtikuul1991, jossa Rovaniemen Urheilusukeltajat haastoivat Suomen sukelluskerhot mittelöön 24 tunnin pituussukelluksen maailmanennätyksestä. Artikkelin mukaan kerrottiin Rovaniemen Urheilusukeltajien hankkimasta kiertopalkinnosta, joka luovutetaan kulloisellekin ennätyksen haltijalle. Koskapa asiaan ei ole vielä tullut korjausta tämän lehden puitteissa, katson aiheelliseksi tässä yhteydessä tuoda ilmi, että Polyteknikkojen Sukelluskerho KUPlA ty. (PSK KUPlA ry.) on sukeltanut haltuunsa ko. ennätyksen jo 28-29.5.1 989 tuloksella 92 km 427 m. Ennätyssukelluksesta kerrottiin mm. Helsingin Sanomissa ja vappuaatonaaton Kymmenen Uutisissa. Lisäksi paikalla oli toimittajia Helsingin seudun paikallisradioista. SUSLin puolesta ennätyskoetta oli valvomassa Antti Saarnio. Sukellusennätyksellä juhlistettiin Kuplan kymmenvuotista olemassaoloa. Olemme odottaneet luvattua kiertopalkintoa jo kohta neljä (4) vuotta. Toivottavasti ehdimme saada sen haltuumme, ennen kuin joku muu tekee uuden ennätyksen.

PSK KUPLA ry:n puolesta Jouni Polkko

P.S. Kiertopalkintopokaalin voi postittaa osoitteeseen: PSK KUPLA ry. TKYIAlayhdistykset Dipoli 02150 Espoo

24 tunnin pituussukelluksen maailmanennätyksestä kirjoitettiin KUPLAN 10-vuotisjuhlajulkaisussa "Jullissa" seuraava artikkeli:

KUPLA MATKALLA MAINEESEEN Vuoden 1989 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa uudet innokkaat hallituksen jäsenet ihmettelivät ensi töikseen, miten tehdä PSK Kupla 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi maailmankuuluksi. Tulimme siihen tulokseen, että "täytyy tempaista niin, että sattuu oikein". Voi sanoa, että meidän aivopoloisiamme sattui kunnolla miettiessämme tätä kun joku keskuudestamme heitti vanhan urheilusukeltajan ilmoituksen eteemme ja ihmetteli puoliksi leikisti että, "tehdäänkös maailmanennätys, täh?". Ilmoituksen pääotsikossa sanottiin "Haaste ME-mittelöön". No, mitäs muuta kuin tuumasta toimeen. Lähdettiin siis leikkiin mielessä rikkoa Rovaniemen Urheilusukeltajien tekemää 24 tunnin laitesukelluksen pituusmaailmanennätystä. Meidän piti laitepaketti selässä, räpylät jalassa, hukuttamatta ketään 24 henkilön voimin sukeltaa mahdollisimman pitkä matka 25 metrin altaassa yhden vuorokauden aikana, päätarkoituksena lyödä voimassa oleva ennätys: kunnioitettavat 80 km 270 m. Kerhossa syntyi vilskettä ja vipinää, kun tieto ME-tempauksesta levisi. Halukkaiden määrä kohosi (melkein) hetkessä (lähes) reippaasti yli vaadittavan 24 osanottajaa, joten joudutti in pitä-

mään tiukat ME-karsinnat. Kaksien huikeiden ja jännittävien karsintapäivien jälkeen oli joukkueen todennäköinen kokoonpano, sukellustapa ja -järjestys selvinnyt. Tulisimme suorittamaan tempauksen kuuden nelihenkisen ryhmän voimin siten, että kukin ryhmä sukeltaisi 2 tuntia kerrallaan. Ryhmän jäsenten tulisi vuorotella toisiaan 400 metrin pyrähdyksillä tämän kahden tunnin aikana mahdollisimman monta kertaa. Kun pääpiiskurimme, Mylle, (jolta tämän korkeamman matematiikan laskemiseen kului useampi vuorokausi) oli asettanut tavoitteeksemme tuloksen 86 km 600 m tarkoitti tämä, että kunkin sukeltajan tulisi edetä keskimäärin metrin sekunnissa, eli 400 metriin saisi kulu 6 minuuttia 40 sekuntia. Harjoituksissa vain noin puolet ylsivät tavoiteltuun vauhtiin (...olevinaan huippukuntoisia uppopallisteja ... ), joten hataralta vaikutti. (Kirj. huom. Jottei huolestunut lukija tässä vaiheessa vaipuisi täydelliseen masennustilaan pyydän häntä ki innittämään huomiota edellisen lauseen lopussa esiintyvän verbin aikamuotoon.) Jottei suorituksesta tulisi liian helppo tulisi kunkin ryhm än sukeltaa 2-tuntisensa kahteen kerta an kymmenen tunnin välein .

Måns Paul

Käytännön järjestelyjä oli monia, mitä piti hoitaa. Muunmuassa uimahallin löytäminen tempauksen tarkoitukseen osoittautui yllättävän vaikeaksi asiaksi Espoolaiselle sukelluskerholle. Kauniaisten uimahalli osoitti kuitenkin hyvää tahtoa ja antoi meille käyttöömme yhden radan omasta hallistaan vuorokauden ajaksi. Valvojat oli myös hankittava paikalle. Tempauksen viralliseksi päävalvojaksi kutsuimme Urheilusukeltajien sukelluskouluttaja Antti Saarnion, joka myös lupautui vaativaan tehtävään. Apuvalvojiksi hoitamaan virallisen kierroslaskemisen kutsuimme seuraavat seuran ulkopuoliset urheilijat, jotka myöskin suhtautuivat myönteisesti pyyntöömme: Kari Ahola, Kirsi Ojala, Eeva Kallio, Kjell Paul, Anja Luomi. H-hetki läheni uhkaavasti, kenraaliharjoitus ja viimeinen taktiikkapalaveri ol i pidetty ja kaikki oli valmista koitosta varten. Perjantaina 28.4. noin klo 17.00 Kuplan valmistelujoukot valtasivat Kauniaisten uimahallin. Hallin toinen lyhyt pääty miehittyi hetkessä ja täyttyi pöydillä, julisteilla, muonavarastoilla, paine-ilmalaitteilla, maskotilla (Kirsin tekemä iso sininen kupla), kaavakkeilla ja jopa kannettava mikro tuli raahattua mukaan (Salmisen Mikko kun oli tehnyt hienon ohjelman, jolla

29


pystyy päivittämään ja seuraamaan hurjaa menoa reaali-ajassa). Ei muuta kuin kannettiin kompressorit alas ja tehtiin testikäynnistys huomataksemme, että KOMPRESSORI EI HIEVAHDAKAAN! Läheltä piti, että ei likeltä liipaissut, että olisi tullut hätä käteen, nimittäin oli vain puoli tuntia aikaa kunnes kompressorin pitäisi pyöriä täysillä. Onneksi kuitenkin Mikko oli unohtanut peukalon keskeltä kämmentä kotiin ja löysi puuttuvan maadoituksen sähkönsyötöstä, joten voitiin jatkaa. Valvojat ja ensimmäisen etapin sukeltajat olivat kaikki paikalla kun Antti tasan klo 18.00 lähetti ensimmäisen sukeltajan liikkeelle. Neljä ensimmäistä kaveria pitivät semmoista vauhtia että emme olleet uskoa silmiämme. Tietokone näytti tunnin sukeltamisen jälkeen, että olimme reippaasti yli 90 km:n kokonaissukellusta tekemässä, joten päättelin, että mikro oli seonnut tai kaverit doupattuja. Seuraava ryhmä pääsi lähtemään matkaan kassissa selvä kaula omaan tavoitteeseemme. Kavereilla ei ollut paineita, mikä vain kannusti heitä kovempiin suorituksiin. Vuoronperään sukelIettiin ja täytettiin pulloja. Näin edettiin pitkin yötä aina vain kovaa vauhtia (tietokone näytti välillä

jopa päälle 94 km:n lopputulosta). Suuremmitta haavereitta, mitä nyt yksi kompuran pysähdys ja yksi myöhästyminen (kirj. huom. levätköön hän rauhassa), selvittiin läpi yön. Aamulla ryhmät lähtivät sukeltamaan toista kierrostaan. Toisen kierroksen aikana vauhti hiukan hiipui, mutta silloinkin maailmanennätys, 80 km 270 m, rikkoontui kuitenkin mahtavin hurraahuudoin klo 14.45 Kymmenen Uutisten toimittajaryhmän seuratessa vilskettä vierestä. Ennätyksen Iyömisen kunniaksi laulettiin yhteisäänin korkeatasoinen ja vaativa serenadi nimeltä "Jummi-Jammi", jonka jälkeen pääruoskija (hänen nimeensä oli kuluneen vuorokauden aikana useampaan kertaan kirottu) avattuaan kuohuavan viinin väkivaltaisesti yritettiin hukuttaa. Aika läheni loppuaan ja tunnelma oli korkeimmillaan. Kun enää oli sekunneista kyse hallissa oleva väki yhtyi ääneen laskemaan jäljellä oleva aika. Sekunteja laskettiin kymmenestä alas ja kun päästiin nollaan virallinen päävaIvoja Antti Saarnio keskeytti ennätysjahdin ilmoittaen VIRALLISEKSI UUDEKSI 24 TUNNIN LAITESUKELLUKSEN MAAILMANENNÄTYKSEKSI MAHTAVAT 92 KM 427 M, ja katto oli re-

vetä. Urakka oli ohi, salamat väikkyivät puolella sun toisella ja tunnelma oli mahtava. Niin hauskaa oli että pelkästä vauhdista innostuttiin laulamaan "Jummi-Jammi" toistamiseen. Avattuaan toisen kuohuviinipullon pääpiru, jonka vaatteetkin olivat jo ehtineet kuivua, uitettiin uudestaan. (Hän ei kaikesta tästä brutaalista kohtelusta huolimatta kuulemma saanut pysyvää kammoa avattuja kuohuviinipulloja vastaan. Tämä todettiin 31.4 ja 1.5.1989). Kun pahin vilske oli laantunut Antti allekirjoitti virallisen pöytäkirjan, pakattiin tavarat ja lähdettiin joukolla valvotulle AWR:lle, PSK Kupla yhden maailmanennätyksen rikkaampana (kirj. huom. AWR = After World Record).

HANKOON SUKELTAMAAN!

la on käytössä kaksi alusta, joilta voi tehdä sukelluksia lähivesiin ja sovittaessa myös kauemmaksikin. Keskuksesta on rantaviivalIe alle 30 m, eli varusteet voi pukea sisällä, käydä rantasukelluksella ja siirtyä takaisin sisätiloihin riisumaan ja huuhtelemaan varusteet. Syvyyttä rannan tuntumasta löytyy aina 15 m saakka, pohja on kovaa hiekkaa, joten paikka on ihanteellinen myös avovesikoulutukseen. Keskuksesta on mahdollista vuokrata sukellustarvikkeita jos omia ei ole. Sukelluskeskusta isännöi CMAS* * kouluttaja Kari "Spede" Pasanen, joka järjestää halukkaille myös jatkokoulutusta.

Ei sukeltaville perheenjäsenilIekin löytyy mahdollisuuksia nauttia kesäkaupunkina tunnetusta Hangosta. Sukelluskeskuksen lähettyvillä on luonnonkauniita rantoja, pikku saaria, museoita, hyviä ravintoloita, casino, tenniskenttiä, upea vierasvenesatama, unohtamatta tietenkään Hangon kuulua regattaa. Joten kaikki joukolla HANKOON keräämään aurinkoisia kokemuksia sukelluksen parissa.

suudet riittävät niin ammattimiehelle, kuin vaativille harrastelijoille. General Electricin Par umpiot takaavat oikean tehon ja valokiilan löytymisen jokaiseen käyttöön. Vaihtoehtoja n. 60 kpl. Sveitsiläiset Lemo pistokkeet mahdollistavat helpon lataamisen lisäksi, pintavirran käytön, entistä suuremman valotehon saavuttamiseksi. NiCd akut takaavat nopean lataamisen ja pitkän käyttöiän. Elektroniikka on sijoitettu lasikuitulaminaattilevylle ja johtimet ovat lämmönkestäviä. Akku: NiCd 12 V 4,5 Ah 500-1000 latauskertaa

Umpiot: 8-250 W

Polarsukellus Oy on avannut kirkkaista vesistään kehuttuun Hankoon täydenpalvelun sukelluskeskuksen. Sukelluskeskus sijaitsee länsisataman tuntumassa, Kuningattarenvuoren juurella. Keskuksen tiloista löytyy pieni, mutta asiallisesti varusteltu myymälä, reippaankokoinen sauna sekä pukeutumistilat. Sukellusten välissä, säiliöiden täyttyessä voi kahviossa nauttia virvokkeita ja pikkupurtavaa. Sukelluskeskuksel

UUTUUS

TEKNISET TIEDOT Kovaan käyttöön suunniteltu valualumiinirunkoinen valaisirl, jonka ominai30

Lopuksi: PSK Kupla haluaa osoittaa kiitollisuutensa Kauniaisille ja sen uimahallin henkilökunnalle tempauksen mahdollistamisesta sekä kitkattomasta yhteistyöstä paikan päällä. Lisäksi Kupla lausuu kiitoksensa kaikille valvojille, jotka jaksoivat valvoa kanssamme ja seurata touhuamme sekä joukkotiedotusvälineille, joita ilman emme olisi saaneet kaipaamaamme julkisuutta. KIITOS!

DIVING CENTER HANKO Kuningattarenvuori 10900 Hanko Puh. 949-544163

550-150 000 cd Paino: 4400 g Vedessä n. 600 g Takuu: 1 v. Hinta latureineen 4200,-

Valmistus ja myynti:

Pohjolan kuljetuskaluste Oy PL 36, 02231 ESPOO Puh. (90) 245 695 fax (90) 859 2158


NUORISOTOIMINNAN HUIPPUTAPAHTUMA AHVENANMAALLA Palon on vettä virrannut ja huhuja liikkunut Ahvenenmaan nuorten kesäleiristä. Nyt se viimeinkin on totta. Kaikkien kiivaiden neuvotteluiden sekä kielellisten vääntöjen jälkeen olemme saaneet aikaan seuraavaa: Tapahtuma: Nuorten kesäleiri Aika: 5.8.8.1993 5.8. klo 10.00 Turun satama, kokoontumiStartti: nen klo 09.00. 8.8. laiva lähtee Marianhaminasta klo . Paluu: 14.40 ja on Turun satamassa klo 20.10. Bomarsund, Ahvenanmaa Paikka: 500 mk Hinta: sisältäen: * laivamatkat Turku-Marianhamina-Turku * bussikuljetukset edestakaisin leiripaikalle * telttapaikan (leiriläisillä tulee olla omat teltat, voitte sopia seuroissanne etukäteen, kuka ottaa teltan esim. 4 hlöä/1 teltta)

OSTETAAN MYYDÄÄN VAIHDETAAN MYYDÄÄN Kuivapuku VIKING SPORT - koko 0 - uutta vastaava - hinta 2.800,Kuivapuku JETSUIT - koko 0 - uutta vastaava - hinta 1.500,Vesa Niemi Suksi polku 1 45150 KVL puh. 951/375 3334 työ 949 556 485 MYYDÄÄN Hyväkuntoinen naisten kuivapuku POSEIDON, koko D4. Hp. 3000 mk. Puhelin (90) 70 11 860. MYYN UUDEN VEROISET: - Barrakuda -märkäpuku, koko 46, 2-osainen, haaraläppä + huppu - painovyö + painot (1 x 4 kg ja 3 x 2 kg) - Technisub Grisbi -puukko - Technisub -syvyysmittari 70 m - Orient -sukelluskello, 150 m, valkoinen pohja - 3-sormiset käsineet, koko .S - avokantaiset räpylät, koko 41 - sukat, koko 41 - maski + snorkkeli Koko paketti tarjousten perusteella tai erikseen. Puh . 921-308 15311smo Lellilpinen

* ruokailut leiripaikalla: to päivällinen, pe aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, la sama kuin perjantaina, su aamupala + lounas * opetuksen ja koulutuksen leirin ajan * tapahtumavakuutuksen Ikäraja: 8-14 vuotta Leiri on yhteispohjoismainen nuorten leiri ja leirin aikana järjestetään Pohjoismaisten nuorisovaliokuntien kokous. Leirille odotetaan osallistujia n. 100 hlö:ä, mikä on samalla maksimimäärä. IImoittautumiset: liiton toimistoon kirjallisesti os. Radiokatu 20, 00240 Helsinki tai faxilla 90-158 2516 kootusti seuroittain. Osallistujia otetaan aluksi 10 hlö:ä/seura, jotta mahdollisimman monella seuralla olisi mahdollisuus osallistua ko. tapahtumaan. Huoml Ilmoittakaa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot. Jatko seur. siv.

MYYDÄÄN Viking Sport kuiva puku + mansetin renkaat no 2, sini-punainen. Hinta 3500,-. Viking kuivapuvun alusasu no 2, hinta 800,-. Plana Avant avokantaräpylät no XL, hinta 350,-. Painovyö Sieqvest + 4 x 3 kg lyijypainot, hinta 280,-. Painovyö metallisoljella, hinta 50,-. 12 I teräspullo + selkäteline, hinta 2000,-. Sherwood regulaattori + combo jossa syvyys- ja painemittari, hinta 1200,-. Märkäpuku, ns mittapuku alle 170 cm hoikalle henkilölle, sopii esim. pitkien hoikkien lasten harjoituspuvuksi. Hinta 350,-. Laura Relander puh. 955-367 371, voit jättää viestin puhelinvastaajaan jos en ole kotona.

MYYDÄÄN Edullinen rautavene monipuoliseen harrastus ja työkäyttöön. Mitat 10.6x3.3, hyvä varustus, vm 90. Vene-Makkonen Ky Savonlinna puh. 957/250 898

MYYDÄÄN Skin Diver-Iehden vuosikerrat 69-79, Tauchen 79-83 sekä Triton 1970. Myös joitain Sport Dykaren ja erilaisia australialaisia sukelluslehtiä. Hans Hassin kirja Kameramiehiä meren syvyyksissä. Hinta sopimuksen mukaan. Puh. 931-460 545 (ilt.) Parhain terveisin Pekka Lahtinen (Club Aquarius ry)

MYYDÄÄN Uppoumarunkoinen moottorivene Pituus 10,65, leveys 3.15 Materiaali: lasikuitulteak Kone: Perkins 73hp meridiesel Kytkin: Borg Warner merivaihde (Velvet Driver) Ohjaus: Hydraulinen 2 pisteohjaus Muuta: - Navstar 2000-dekka navigaattori - Katsastusluokka B2 - LA-puhelin - Kaikuluotain Hintapyyntö: 76 000 mk Puh: 982/220617, 982/2231192

982/221566 MYYDÄÄN ZODIAK kumivene, pit. 4,8 m + 20 hv Evinrude (max. 60 hv.) + traileri +pressu ym. H. yht. 15 000,-, p. 939/830 657 31


Varustus: Teltta (seuran oman porukan kesken voitte sopia kuka mene mihinkin teltaaan, jolloin kaikkien ei erikseen tarvitse ottaa omaa telttaa), makuualusta, makuupussi, perusvälineet, märkä puku (jos onL mahdolliset soittovälineet, ulkoilu- ja retkeilyvarustus sekä tarpeeksi lämmintä vaatetta illanviettoja ajatellen.

SUKELLUSKUVAUKSEN REKUN MUISTOKILPAILU 4.-5.9. VIVAN/KOTKA

Leirin ohjelmaan kuuluu mm. vapaasukelluksen eri harrastusmuodot, partiotaitoja, leiriolympialaiset sekä illanviettoja. Kaiken kaikkiaan on tarkoitus pitää mieleenpainuva ja monipuolinen viikonloppu, jonka osallistujat muistavat pitkään. Jos olet halukas toimimaan leirillä ohjaajana, kokkina, soittomestarina, ensiapuhenkilönä tms. ota yhteys allekirjoittaneeseen, joka toimii leirin rehtorina ja pääinkivisiittorina. Tarkoituksena on järjestää 1 ohjaaja/nuorten ryhmä (8-10 nuorta). Ohjaaja toimii samalla ryhmän vastuuvetäjänä leirin ajan. Leirille osallistuville lähetetään osallistumismaksu heinäkuun aikana. Maksu tulee olla suoritettuna ennen leirille osallistumista. Ei muuta kuin seuroissa porukka kasaan ja suunnittelemaan leirille tuloa. Mitä nopeammin ilmoittaudutte sitä varmmennin saatte paikan. Paikallinen sukelluskerho Nautilus on luvannut myös auttaa leirin järjestämisessä.

LÄHTÖ KLO 9.00 RUUNUNMAANLAITURI

OSANOTTOMAKSU 500,· sis. majoitus + paineilmat ruokailut filmit + kehitykset Ilmoittautuminen sukellusseura Vesikot puh. 371 1131 tai Vesa Niemi puh. 951/375 3334 949 556 485

Hyvää kesää ja tervetuloa leirille,

Seuran tili N:o KOP KOUVOLA 107230-109368

Arto Sieppi koulutus· ja valmennuspäällikkö

TÄYDEN PALVELUN

SUK

LUS

SKUS

AVATTU NAUVOSSAI

TULE SUKELTAMAAN -JA VIIHTYMÄÄN • Kokopälvän vene retkiä Saaristomeren kiInnostavimpiin sukelluskohteisiin pe~antajsin , lauantaisin sunnuntaisin puolipäiväretkiä lähikohteisiin muina päivinä. • Rantasukelluksia keskuksesta. I

• YÖsul<elluksia. • Sukelluskoulutusta. • IImatäytöt 200/300 bar. • Sukellusvälineiden vuokrausta. • Yöpymismahdollisuus, myös perheille. • Grilllkatos. • Lapsille hyvät uimapaikat.

SUKEllUSOPAS MUKANA KAIKilLA SUKELlUKSllLAI Sukellusretkille vaatimuksena PADI. CMAS. NAUI tai BSAC -kansa:invällnen sukelluslupaki ~a. Tervetuloa yksin, kaksin; ryhmänä ja koko perheen voimalla!

TIEDOTTAA...

HAKEUTUMINEN RAIVAAJASUKELTAJAKURSSILLE MUUTTUU SEURAAVASTI:

* * * * * *

SOITA JA KYSY LISÄÄ. PYYDÄ ESITE VMW. PAIKKA RETKILLE

I ~ Ii Ii 1111 i tiJ I

HELSINKJ~ P.6.JAlAHOENnE 9, 00200 HKl, PUH. (90) 6922. 358, FAX 6927203

32

TURKU; HUMAUSTONKATU 13" 20100 TKU. PUH. (92 1) 518747, FAX SAMA

*

Merivoimien Sukeltajakurssilla siirrytään syksyllä 1993

YHTEISVALlNTAAN Halukkuus Sukeltaja kurssille on ilmoitettava jo

KUTSUNNOISSA Kutsuntapaikoilla täytetään lomake; HAKEMUS ERIKOISJOUKKOIHIN. l..omaketta saatavissa myös Sukeltajakurssilta. Viikon pituiset pääsykokeet järjestetään 29.11.-3.12.1993 kutsuntojen jälkeen Upinniemessä. Pääsykokeissa valitaan seuraavan vuoden kevään ja syksyn kurssien oppilaat. Palvelukseen astuminen HELMIKUUSSA (kevään kurssi) ja KESÄKUUSSA (syksyn kurssi). JOS OLET PINNALLA JA HALUAT SYVYYKSIIN ... NIIN HAKEUDU MIELEKKÄÄSEEN JA HAASTAVAAN VARUSMIESKOULUTUKSEEN . Lisätietoja tarvittaessa: Sukeltajakurssi Suomenlahden Laivasto PL 5 02470 UPINNIEMI P. 90/29557111/Sukeltajakurssi


SUUNTO COMPANION NÄYTÖT SUKELLUKSEN AIKANA o sen hetkinen syvyys ja maksimisyvyys o ku lun ut sukellusai ka o varoitus liian nopeasta noususta ("SLOW" = hidasta) o jäljellä oleva suoranousuaika o korkeusti lan asetus o lämpötila o vaadittu etappipysähdys (etappisukellu s) o etappisukelluksen kattosyvyys o kehotus ylösnousuun o kehotus sukeltaa alaspäin, kattosyvyys o kehotus

pysähdykseen etappi syvyydessä

NÄYTÖT PINNALLA o maksimisyvyys ja edell isen sukelluksen sukellusaika o sukellusten välinen pinta-aika o vil kkuva "SLOW" (= hidasta), jos sukeltaja on noussut pinnalle nopeammin kuin 10 mimi n o vilkkuva "DEC" (= etappi), jos sukeltaja on noussut pinnalle ri kkoen etappivaatimuksia o lämpötila o lentokielto voimassa o sen hetkinen korkeustilan asetus o paristovaro itus VALlTTAVISSA OLEVAT TOIMINNOT PINNALLA Sukeliuksen suunnittelu o suoranousuajat syvyyks ille 9 m- 45 m o sukeliuksen numero ja edell isen sukel luksen sukellusaika

Viiden vi imeisen sukellukse n lokikirja o maksimisyvyys ja sukellusa ika o sukel lusten välinen pinta-aika Korkeustilan asetus o korkeustila säädettävissä 2400 metriin asti o henkilökohtainen säätömahdollisuuslyhyemmät suoranousuajat

MALLIVAIHTOEHDOT o saatavana kolmen mittarin konsolissa (CB-53), kahden mittari n konsol issa (CB-52 ), ranneversiona tai letkukiinnittei senä

31

NO OEe TIME

SUKELLA VIISAASTI Uusi Suunto Companion tarjoaa täydellisen sukellusnautinnon. Companion-tietokoneen automaattinen käynnistys, helppolukuinen näyttö ja monipuoliset toiminnot tekevät siitä luotettavan sukelluskumppanin,

Myynti: URSUK OY Teollisuuskatu 34 PL 15,20521 TURKU Puh. 921-376 700

SUUNTO Sukellusinstrumentit


• • • •

ON AINA HYVÄ ESIMERKKI EI AIHEUTA VAARATILANTEITA KANTAA VASTUUTA KÄYTTÄÄ TURVAKÖYTTÄ HYVÄT SUKELTAJAT! VIIME VUONNA MERKITTIIN RISTI VII· DEN SUKELTAJAN NIMEN PERÄÄN. JOKAISESSA TAPAUKSESSA OLI SUKELTAJAN PARI KÖYSI - TURVAKÖYSI JOSSAIN RATKAISEVASSA OSASSA!! SITÄ EI KÄYTETTY TAI SITÄ KÄYTETTIIN VÄÄRIN. SE EI TOIMINUT PELASTAJANA KUTEN OLI TARKOITETTU!

IHAN TOTTA SUKELTAJAT! ON OHJEIDEN VASTAISTA JA JOPA HENGENVAARAN AIHEUTTAMISTA SEKÄ SUORASTAAN TYPERYYTTÄ JÄTTÄÄ TURVAKÖYSI KÄYTTÄMÄTTÄt

o

SUKELTAMINEN PARIN KANSSA VAATII LUJAA LUOTTAMUSTA. TUNNE VASTUUSI SUKELLUSPARISTASH LUOTTAAKO PARISI SINUUN? KYSY SITÄ! TUNTEEKO SUKELLUSPARISI VASTUUN SINUSTA? KESKUSTELKAA ASIAT

34

SELVIKSI!


Täyttääkö sukelluskurssi liiton vaatimukset?

Uudet koul'uttajat

Koulutusuudistus on vähentänyt oleellisesti yhden tähden laitesukelluskurssin tuntimäärää. Sen sijaan tunteja on lisätty kahden ja kolmen tähden koulutuksessa. Koulutuksen kokonaistuntimäärä pysynee kutakuinkin samana kuin ennen. Jaksottamalla koulutus sukeltajan kokemuksen kanssa yhteensopivaksi saamme seuroihin entistä parempia sukeltajia. Sukelluskoulutus on juuri niin tasokasta kuin kouluttaja sen tahtoo olevan. Valtaosa vuosittain annetusta laitesukelluskoulutuksesta onkin hyvää, jopa erinomaista. Valitettavan usein teknisen valiokunnan tietoon tulee kuitenkin kursseja, jotka eivät täytä SUSL:n minimivaatimuksia tai edes kurssin järjestäjän laatimaa ohjelmaa. Kouluttajien on huolehdittava siitä, että kurssi noudattaa SUSL:n antamia ohjeita. Esimerkiksi allaskoulutukseen on sisälIytettävä kahdeksan tuntia laitesukellusharjoituksia. Koko tuon ajan kaikilla kurssilaisilla on oltava laite käytössään. Harjoitustuntien määrää ei voi pienentää laitteiden vähyyden, liian suuren kurssin tai muun syyn vuoksi. Kurssilaisen on maksuaan vastaan saatava oikeaa ja tasokasta opetusta. On myös saatu tietää, että seuroissa on kopioitu luvatta koulutukseen liittyviä julkaisuja. Jos kopioita käytetään taloudellista hyötyä tavoittelevilla sukelluskursseilla oppikirjojen asemesta, voivat tekijänoikeuksien omistajat ryhtyä peräämään oikeuksiaan - ja se käy kalliiksi. Kyseessä on lainrikkomus. SUSL on postittanut uudet, huhtikuun alussa voimaan astuneet koulutusohjeet seurojen koulutusvastaaville ja yhteyshenkilöille. Ohjeet ovat voimassa vuoden loppuun, jonka jälkeen ne tarkistetaan. Myös entisiä ohjeita voidaan käyttää tämän vuoden loppuun asti.

Ml-kouluttajat

Toivotan hyvää ja turvallista sukelluskesää. Tuomo Erkkola puheenjohtaja tekninen valiokunta

Alajoki Pekka, Profisukeltajat Flinkman Juha-Matti, PSK Kupla Heiskanen Pia, Riihimäen Urheilusukeltajat Jussila Olli, Lahden Urheilusukeltajat Katajarinne Lassi, Barracuda Koivisto Mika, Ylivieskan Urheilusukeltajat Makkonen Jarmo, Saaristomeren Sukeltajat Mattila Olavi, Hyvinkään Urheilusukeltajat Muurman Mika, Vehkahait Möttönen Arto, Kiteen Urheilusukeltajat Nissinen Katariina, Iisalmen Urheilusukeltajat Nyberg Kari, Vesikot Oikkonen Erno, Kiteen Urheilusukeltajat Palmu Ossi, Lohjan Urheilusukeltajat Pöntinen Matti, Saimaan Norpat Rosendahl pekka, Kuopion Urheilusukeltajat Ryynänen Ake, Barracuda Saine Reijo, Kokemäen Urheilusukeltajat Sajaniemi Risto, Hyvinkään Urheilusukeltajat Salmela Harri, Lahden Urheilusukeltajat Svärd Risto, Lahden Urheilusukeltajat Untolahti Pasi, Vesikot

M2-kouluttajat Leppänen Markku, Lahden Pingviinit Niemelä Pekka, Lahden Pingviinit Noukkala Tuomo, Lahden Pingviinit Nousiainen Hannu, Pieksämäen Urheilusukeltajat Palin Timo, Calypso Pöysti Antero, Forssan seudun sukeltajat Seppänen Jorma, Lahden Pingviinit

Menestystä koulutukseenne!

Kompressorit ilmanlaatutestiin Kouluttajakurssi M1 Aika: 3. - 5.9.1993 * Paikka: Vierumäki * Hinta: 750 mk, täysihoito *

Kouluttajakurssi M1 * Aika: 12. - 14.11.1993 * Paikka: Vierumäki

* Paikka: Vierumäki * Hinta: 1500 mk, täysihoito

Jatkokoulutusta M3-koulultajDIe * Aika: 25. - 26.9.1993 * Paikka: Vierumäki * Hinta: 350 mk, täysihoito

* Hinta: 750 mk, täysihoito

Kouluttajakurssi M2 * Aika: I-osa 27. - 29.8.1993, II-osa 24. - 26.9.1993 * Paikka: Vierumäki * Hinta: 1500 mk, täysihoito Kouluttajakurssi M3 * Aika: I-osa 1. - 3.10.1993,

II-osa 29. - 31.10.1993

Lisätiedot ja ilmoittautumiset SUSL:sta Sipiltä,puh. (90) 158 2258. Ota yhteys Sipiin myös, jos olet kiinnostunut sukellusvanhin- tai turvasukeltajakursseista.

Tilaa testipullo ja palauta se täytettynä. Saat raportin ilmanlaadusta paluupostissa. Testaaminen maksaa 150 mk + postikulut. Tilaukset ja kyselyt: Seppo Salonen, Musantie 9 B 16, 28610 Pori, kotipuhelin (939) 300 141 työpuhelin (939) 381 5537.


Tapahtumaraportointi voisi estää tulevat onnettomuudet Tapahtumaraportit kertovat sukelluksista, jotka eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaan: henkiliina aiheutti venttiilin sulkeutumisen, oman kuivapuvun heikko tuntemus johti vaaratilanteeseen, sukelluspari joutui hengenvaaraan laiminlyöntien vuoksi. Raportit, joita saapuu liittoon vuosittain kymmenkunta kappaletta, kertovat opettavaisia tarinoita siltä varalta, että yllättävä tilanne sattuukin omalle kohdalle. Ikävä kyllä tapahtumaraportointi ei toimi. Edes painekammiohoitoa vaatineista sukelluksista ei viitsitä kertoa muille. Painekammiossa käy vuosittain toistakymmentä sukeltajaa, mutta raportti on tehty ainoastaan joka kolmannesta tapauksesta.

Olemmeko niin itsekkäitä, että emme voi kertoa tapahtumista ja niiden syistä? Raportoinnin avulla saattaisimme estää seuraavat onnettomuudet tai läheltä piti -tilanteet. Ruotsissa on jo havahduttu. Siellä raportointi on alkanut toimia, ja viime vuonna Svenska Sportdykareförbundet sai jo yli 160 raporttia. Jos raportteja olisi tullut liittoon reippaasti enemmän, olisi saattanut esimerkiksi selvitä, että tietyn merkkiset regulaattorit jäätyvät normaalia useammin tai tietyn merkkiset ja ikäiset paineletkut räjähtävät. Raporteista olisi voinut myös päätellä, mitä asioita laitesukelluskurssilla pitäisi korostaa entistä enemmän tai

minkälaista lisäkoulutusta tai erityisohjeita kaivataan.

Kuka tahansa voi tehdä raportin Tapahtumaraportti täytetään aina, kun sukelluksen kulussa tapahtuu jotakin normaalista poikkeavaakyseessä ei tarvitse olla välitön hengenvaara, pienemmistäkin poikkeamista tulee raportoida. Sukellusvanhinkurssin käyneet tietävät, että sukellusvanhimman tehtävä on laatia tapahtumaraportti. Koulutusohjeet velvoittavat myös kouluttajia raportoimaan. Raporttien vähyys kertoo sukellusvanhimpien ja kouluttajien laiminlyövän tehtäviään. Raportin voi kuitenkin laatia kuka tahansa - sinäkin! Voit myös pyytää sukellusvanhinta tai kouluttajaa tekemään raportin. Tapahtumaraportin täyttäminen käy nopeasti ja helposti. Kevään aikana uudistettuja lomakkeita voi tilata veloituksetta liitosta. Niitä voi myös kysellä seurojen yhteyshenkilöltä tai kouluttajilta, joille lomakkeita on vastikään postitettu. Raporttilomake kannattaa laittaa päiväkirjan väliin, josta sen tarpeen tullen löytää.

Raportit ovat nimettömiä Raportin sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia. Lomakkeessa ei edes kysytä sen henkilön nimeä, jonka sukelluksesta raportoidaan. Niinpä pelko maineen menettämisestä on turha. Kun raportti saapuu liittoon, se Oman suoritus- ohjautuu teknisen valiokunnan kyvyn tuntemiraporttivastaavalle, joka käy läpi nen, turvamää- tapahtuman ja huolehtii lisäselvitykräysten noudat- sistä joko itse tai yhteistyössä aluetaminen sekä kouluttajan kanssa. Tarvittaessa hän omien ja parin on yhteydessä myös raportin laativarusteiden jaan, jonka vuoksi on suotavaa täyttunteminen ja tarkastus antaa tää lomakkeeseen laatijan yhteystiedot. parhaat eväät Vuoden aikana saapuneista turvalliselle sukellukselle. raporteista julkistetaan yhteenveto opiksi meille kaikille. Nimiä ei Kuva: Sirpa Rinne yhteenvedossa mainita.


Tarkista varusteet, tunne suorituskykysi Viime vuonna liittoon saapui ainoastaan seitsemän tapahtumaraporttia. Raporttien vähäisyydestä huolimatta voimme tehdä ainakin muutamia johtopäätöksiä: Sukeltajalla on hyvä olla tuplaannostin, mieluiten kaksi itsenäistä annostinta. On myös ensiarvoisen tärkeää tarkastaa varusteet ennen sukellusta sekä tutustua parin varusteisiin. Moni sukellus päättyy huonosti, jos sukeltaja arvioi väärin omat kykynsä. Niinpä turvallisten sukellusten ehdoton edellytys on oman suorituskykynsä tunteminen. Kun sukeltaa turvamääräyksiä noudattaen eikä yliarvioi omaa suorituskykyään onnettomuusriski prenenee merkittävästi.

Vuoden 1992 tapahtumaraportit 1. Huonosti kiinnitetty sukeltajien alus jouduttiin käynnistämään. Viereiseltä aJuksella oli A-lippu ylhäällä ja sukeftajia vedessä. Alus käynnistettiin aivan sukeltajien päällä, Moottorin I<äynnistäneessä

aluksessa ei osattu käyttää radiota. Viereis~ltä alukselta saatiin huutamalla ja huitomalla viestitettyä, että moottori on sammutettava. Onnettomuudelta vältyttiin. 2. Sukeltajalla oli päällään uudehko kuivapuku kaivossukelluksella. Puvun täyttöventtiilin kanssa ilmeni ~nge l m ia. Sukeltaja vajosi nopeasti louhoksen pohjalle ja hänen tärykalvonsa rikkoontui. Oma pari ja toinen pari auttoivat sukeltajan ylös. Muilta vammoilta vältyttiin. 3. Regulaattori jäätyi ja alkoi puhaltaa hylkysukelluksella kylmässä vedessä jo alas mentäessä. Sukellus keskeytettiin ja aloitettiin nousu. Nousu oli normaaJia nopeampi: vain lyhyt etappipysähdys tehtiin kolmessa metnssä, jossa pullo tyhjeni kokonaan. Parihengitys eI onnistunut. Kummallakin ~ukettajalla oli kokokasvomaski ja vain yksi annostin. Onnettomuudelta kuitenkin vältyttiin.

4. Heti alasmenon jälkeen sukeltaja huomasi. että ilma on miltei lopussa Hän ei olJut havainnut ilman vähyyttä sukeltamaan läh-

tiessään. Parilla oli kokokasvomaski, tupla-annostinta ei ollut. Pari hengitys ei onnistunut, minkä takia sukeltaja nousi liian nopeasti pintaan ja joutui painekammiohoitoon. 5. Matalalla etsintäsukelluksella kova virtaus kuljetti pintautuvat sukeltajat verkkoon. Sukeltajat irrottautuivat siitä puukon avulla. Onnettomuudelta vältyttiin.

6. Sukeltaja kadotti suuntavaistonsa luolasukelluksella huonon näkyvyyden vuoksi. Reittiä ei oltu merkitty eikä sukeltajalla ollut köyttä. Suuntavaistonsa menettänyt sukeltaja ui pari ympyrää suuaukkoa I~ytämättä Ja yritti kysyä parilta oikeaa suuntaa. Pari ei ymmärtänyt kysymystä. Jonkin ajan kuluttua sukeltaja löysi tutunmaamerkin Ja luolan suuaukon . . Onnettomuudelta vältyttiin . . 7. Sukeltajaa aIKoi jännittää jou~ syvälle ja pimeään johtavan Jyrkänteen re,unalle. Kun lisäksi ilma alkoi vähetä hän joutui paniikkiin eikä ymmärtänyt ottaa parin ta~oamaa vara-annostinta. Pari ei ollut tutustunut toistensa varusteisiin ennen sUkellusta. Sukeltaja aloitti håtänousun. Pari yritti hidastaa häntä, mutta ei onnistunut. MoJemmat SUkeltajat joutuivat painekammiohoitoon. tue~aan

Kari Salo

TERVE! TAMPEREELLA TAPAHTUU! DEKO -93 SUKELLUSMESSUT! lauantaina 23.10.-93 Hotelli Pinja Urheilusukellusjaosto 37


TAPAHTUMAKALENTERI 1993 TOUKOKUU 5.- 9. UP EM-kilpailut 8. Upinniemi-Cup 14.-16. CMAS*-kouluttajakurssi 15. UP SM 20 v. 15.-16. Sukellusvanhinkurssi 16. Operaatio Narutus 16. Porvoonjokiuinti 1,5 km (RU-SM-osakilp. 17. UP SM naiset ja nuoret 17 v. 29.-30. Dykaräldstekurs

Praha Upinniemi Vierumäki Rauma Haveri Porvoo Närpes

KESÄKUU

5.

Murena-ralli

Porvoo

Liiton sukellusleiri Sukelluskuvauksen SM-kisat Laitesukelluskurssi Suk.suun. koulutus, käytäntö Suk.suunn. SM-kilpailut Suk.kalast. SM-kilpailut Laitesukelluskurssi World Games RU-EM-kilpailut Pohjoismainen nuorten leiri Suk.suunn. PM-kilpailut

Hossa Hossa Vierumäki Porvoo Hämeenlinna Hanko Vierumäki

HEINÄKUU

5.-11. 10.-11. 11.-16. 12. 17.-18. 17.-18. 18.-23. 21.-25. 27.- 2.8. 29.- 1.8. 30.- 1.8.

Moskova Ahvenanmaa Vierumäki

ELOKUU

14. 28. 27.-28.

Vaasa Hanko Vierumäki

CMAS * -kouluttaja kurssi Vantaanjoki-uinti, SM-osakilpailu Teknillinen PM-kokous Suk.suunn. SM-yö-kilpailut Pajulahti by night (suk.suunn.) Suunnittelukokous (johtok. + vlk pj:t) CMAS * * -kouluttaja kurssi II osa CMAS * * * -kouluttajien jatkokoulutus

Vierumäki Hki, Oulunkylä Tanska Hämeenlinna Paju/ahti Tampere Vierumäki Kisakallio

CMAS * * * -kouluttajakurssi I osa NS-ohjaajakurssi Valtak. norpparalli Aurajokiuinti 1,5 km (RU-SM-osak.) CMAS * * * -kouluttaja kurssi II osa

Kisakallio Tampere Mikkeli Tku Kisakallio

LOKAKUU

1.- 3. 9.-10. 9.-10. 21. 29.-31.

VARASTETTU!

5.11.1992 Vaasassa

Paineilmakompressori

BAUER CAP/rAND C2 B 200 BAR Sarjanumero: 529-1563 Kompressorissa HDNDA 3,5 kw bensa polttomoottori ry BOTHNIA GULF DIVERS -82 rf Pihkatie 4, 65320 VAASA, Puh: (961) 168349

3000:- Smk vihjepalkkio 38

SUKELTAJA Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n jäsen lehti postitetaan sukeltajille, joiden osoitteet kerhot ovat toimittaneet liitolle ja joiden jäsenmaksut on maksettu. Muuten on lehteä saatavana liiton toimistosta.

Päätoimittaja: Erkki Metsävuori Kustavintie 9 ( 24

k.921·391098 20310 Turku 31 t. 921·694317

Ilmoitushankinta: Brita Ikävalko

Radiokatu 20 00240 Helsinki (90) 1582257

Puheenjohtaja: Helena Jaatinen

ilt. kot. 90·2975794

Toimitus jättää kirjoittajille vastuun heidän mielipiteistään. IImestymis- ja ilmoitusaineistoaikataulu

N:o Ilmestyy 11m. aineistopäivä Teksti 4 9.10 7. 9 24. 8 5 10.12 9.11 26.10 Vuosi kerta 180,Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry Radiokatu 20, 00240 Helsinki

(90) 1582258

Oy Turun Sanomat Turku

Waskia Swinmming Race 1,5 km (RU-SM-osak.) Hanko Cup CMAS * * -kouluttaja kurssi I osa

SYYSKUU

3.-9. 4. 10.-12. 11. 18. 18.-19. 24.-26. 25.-26.

URHEILU

-"~R ~y FfJTOA LAN EIIKOISTYÖT

VA·kamera vuokralle? Laitevuokraus on vaihtoehto, jos et heti halua investoida kuvauskalustoon. M9iff~ I~ytyvat sopivat laitteet, joka

lahWn. Esimerkiksi (kun vuokra-sika 9 vrk) NikDnos V runko Nlkonos IV runko UW·Nlkkor 2813,5 W-Nfkkor 3512,5 58-101 salama SB-102 salama Nfkonos CJoss-up Se, Nikon AWAF

IVvrk 70,-

38,· 49,21,41,· 129,-

41,25,-

Avoinna ma-pe 09.00-16.00 Hs/susntle 4 PL 80, 00401 Helsinki Puh. 90-5074510. Fsks/90-S01 4512 tai SiJor8JUJ: Er/d(; Vlkgren 949-605 999 Eml Paulig 949-705 870


SUKBLLUSMA.II:KKINAT'

·n.·i ... . l ..

": p'"

'0 ';:" l' :-: '::N'" "-1 .;: : : r.. jii . .. .:; . '.::... . ..: .. t. . .}.i . . . . . . .• •... ....1...... ) /·. . . ..1. ·\ . . . ....1. ....

I":-:-V :" ..;.;>. ':::-E " . ... . .

.;<T " .':-::

.

1>

.:~;».~

....

Perjantaina 18.6 klo 10-19 ja lauantaina 19.6 klo 10-18 APEKS ja SEAC

~f2YJa:JJrST~1N!

SEACIN UUTUUSRÄPYLÄ

OPERA

40tJ~....

12 I säiliöpaketit tar1·0ushintaan!

ERÄ SEAC

IJ)

~l~~~/TÄ "45~·

POLAR BEARS-kuivapukuja ja aluspukuja TARJOUSHINTAAN! Varastossa olevat

SEAC märkäpuvut

nto 1.450.-

fl4 ;6<:tL~

~.... : P<:tLfihe ~!

OY KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN... Närpiö sijaitsee Länsirannikon 8-tiellä , Porin ja Vaasan puolessavälisä, ja Divepoint ihan Närpiön keskustassa.

VA ASAN RANNIKKOPATTERIS TO PUH 961 -262111

UlIilAJA 7'11.6, . 13~8

AB Närpesvägen 9, Närpiö. Puh. (962) 43590. 949563866

IILMA-AMMUNNAT RANNIK OTYKISTÖN :MERI- JA 1993

I

HUOM! AMMUNTOJEN AIKANA AMMUNTOJEN JOHTAJA VASTAA VHF-KANAVALLA 16

,

, ,. .

39


r

Hinta m'k

4880.,路 Hinta mk 4350,-

r

Urheilusukeltaja 1993 3  
Urheilusukeltaja 1993 3  
Advertisement