Page 1


SUKELTAJA

I ~345

·2000

SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO RY:N JASENLEHTI

Päätoimittaja

SISÄLTÖ M ITÄ HYÖTYÄ ON OLLA SUKELLUSSEURAN JÄSEN ................

.4

PÄÄKIRJOITUS ......................................... .5 NOUSUTAULUKOT ............... ....... ................. 6

Erkki Metsävuori Kustavintie 9 C 24, 20310 Turku puh. koti 02-239 1098, työ 0105424317

SUKELLUSREISSU SINNE MISSÄ AURINKO PAISTM .................. 8

Toimitussihteeri

2 ......................... / 0 ERÄS INTROSUKELLUSKEIKKA ............••................ / 2 ALUEVALVONTALAKI PUHUTTM ................... . ......... /4 TAPAHTUMARAPORTIT . . .... .. .. .. . . .. . ................ .. / 6

Leena Koivumäki Kaarikatu 5 A 2, 331 00 Tampere puh. ja fax koti 03-223 8876 leena.koivumaki@pp.inet.fi

LOKlKlRjAN KERTOMM - LADOGA

SUKELLUSPARI, SALLAMARlA TIKKANEN JA EKA METSÄVUORI ... . . . .. /8 UPPOPALLOTULOKSIA ............... .. . . ................. 2/ DOPINGIA TIETÄMÄTTÄÄN ................................22 SUKELLUS RUNON JA TAITEEN MMILMMN .................... 22

I

Ilmoitusmyynti

Reijo Vainio Uudenmaankatu 10 B 61, 20500 Turku puh. ja fax 02-251 3141,0400-920 855

SUUNNITTELE TlEDEVAUOKUNNALLE LOGO .................... 24 PÄÄLLIKÖN VASTUU . ....................................24 MILLENNlUM-SUKELLUS ..... .......... . . . .... ............ 26 MERlSAUKOT

30 VUOTTA . ......... . ......................28

LAIVASTON URHEiLUSUKELTAJAT RY:N jUHLM ................... 29 SATA METRIÄ HENGITTÄMÄTTÄ ............................ JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT

.32

30 VUOTTA ... ............... .34

NORPPASIVUT .................. . ..................

.36-38

ALAKULO .....•......................................38

.40 SYVYYDEN SOTARATSUT ................................. .40 KÖKARlLAISET JA JUUTTIEN ANKKURIKÖYDET . ...... .... .... .... .42 OSTETMN, MYYDÄÄN ............ . .......... . .......... .43 HALOO HALOO, PUHELU TOIMISTOSTA ...•................... .45 TAPAHTUMAKALENTERI ................................. .46 UUSI LOISTO ................. ...... .................

KsI: "SPLASH DOWN" FREDRIK EHRENSTRÖM

r---------------, I I PM-VEDENALAISKUVAKlLPAILUN

Puheenjohtaja

Jouko Laitinen puh. 03-5320788,050-676 10 Toiminnanjohtaja

Brita Ikävalko puh. työ 09-3481 2257, fax 09-3481 2516 brita.ikavalko@susl.slu.fi Koulutus- ja nuorisopäällikkö

Mika Rautiainen puh. työ 09-3481 2569, fax 09-3481 2516 mika.rautiainen@susl.slu.fi Liittosihteeri

Riku Verkkomäki puh. työ 09-3481 2258, fax 09-3481 25 16 office@susl.slu.fi

/999 ALLASKUVASARJAN VOITTAJAKUVA

Ilmestymis- ja ilmoitusaineiston aikataulu Nro Ilmestyy IImoitusaineistopvm Teksti 1 helmikuussa 07.01. 27.12

I I I I 2 huhtikuussa 03.03. 24.02 I I 3 kesäkuussa 05.05. 27.04 I 4 lokakuussa I 01.09. 24.08 I 5 joulukuussa I 03.1 1. 26.10 L _______________ I I ~

Toimitus jättää ki~oittajille vastuun heidän mielipiteistään.

SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO RY Radiokatu 20,00093 SLU Puh. 09-3481 2258,09-3481 2257 Fax 09-3481 2516 e-mail:office@susl.slu.fi internet www.susl.fi Paino: HansaprintTurku

Painotuote

HANSAPRlNTTURKU/40 145812000


Kilpailutoiminta Kilpailut lähtevät leikkimielisestä Norpparallista päättyen "veren maku suussa" kisattaviin huippu-urheilutapahtumiin. Kilpailuvietin omaavat lajin harrastajat voivat osallistua kilpailutoimintaan kaikissa kilpailulajeissamme ja menestyä vaikka MM-tasolla.

Seuratoiminta Koko maan kattaa yli 200 sukellusseuran verkosto. Yhteistyökeskuksia, jotka ta~oavat mahdollisuuden harrastaa sukellusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, on liiton verkostossa runsaasti. Yhdistämällä eri harrastuksia saat enemmän irti lomistasi. Kulttuuriloma kaupungissa yhdistettynä sukellukseen (Pori Jazz ja sukellus) Lasketteluloma lapissa ja sukellus ( Levi ja jäämeri ). Mikäli haluat kulkea omia polkujasi voit perustaa oman seuran. Tarvittavat ohjeet saat liiton toimistosta. Seurassa on mahdollisuus kehittää omia sukellustaitoja, suorittaa vaativampia sukellusluokkia tai edetä vaikka kouluttajaksi. Seuralla on tarjota koulutuksen lisäksi uimahallivuoroja, leirejä, retkiä ja aina sukelluspari.

Sukeltajan vakuutus

Edunvalvonta. Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry ajaa sukelluksen etua maassamme paremmin ja selkeämmin kuin kukaan muu. Liiton toimintasuunniteImassa määritellään tehtäväksemme kehittää urheilusukellusta Suomessa, sekä toimia sukelluksen asiantuntijana, edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä. Toteuttaakseen tätä parhaiten SUSL toimii yhteistyössä kansainvälisten sukellusjä~estöjen kanssa ja on jäsenenä mm. seuraavissa jä~es­ töissä: SLU, Suomen Olympiakomitea, Nuori-Suomi ry, SuH, CMAS.

Lisäksi meillä on edustaja useassa kansainvälisessä toimikunnassa. Jäsenyyksien kautta saamme taaksemme lisää voimaa ja mahdollisuuksia ajaa sukellusurheilun asiaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Sukeltaja-lehti Jäsenlehti, joka ilmestyy viidesti vuodessa, kertoo puolueettomåsti sukelluksen uusista virtauksista, tiedottaa ja valistaa. Jäsenille lehti tulee automaattisesti. Seurojen jäsenille lehti tulee jäsenetuna.

Ainutlaatuinen vakuutus joka on neuvoteltu jäsenistöllemme. Kattaa sukellusvahingot täydellisemmin kuin mikään muu vakuutus. Vain seurojen jäsenille neuvoteltu sukeltajien vakuutus kattaa erinomaisesti mahdolliset onnettomuudet tai vahingot. Viime vuonna vakuutusyhtiö korvasi lähes 300 000 mk edestä sattuneita vahinkoja. Hinta on edullinen, joten vakuutuksen hankkiminen on todellinen jäsenetu.

Toimisto Palkatut työntekijät auttavat, neuvovat ja opastavat sinua ongelmatilanteissa. Liiton toimistosta saat tietoa kortituksista, matkoista, oikeuk-

Kun kysyy ei eksy. Jos mieltäsi painaajokin sukellukseen liittyvä ongelma ota yhteyttä. office@susl.fi. seuratoiminta@susl.fi taijohtokunnanjäsenet vastaavat. www.susl.fi.

Sukellusseuranjäsenenä saat itsellesi selkeitäja konkreettisia etuja joita voi kosketella.

sistasi, koulutuksesta ja lähes kaikesta mitä sukellukseen liittyvästä päähäsi pälkähtää kysyä. Yksittäinen sukeltaja hyötyy edellä mainituista asioista täsmälleen niin paljon kuin hän haluaakin hyötyä. Jos vain istuu kotona nurkassa, eikä käytä hyväkseen muiden jo luomia palveluja, niin pistää miettimään miksi yleensä vaivautua koko sukelluskurssille. Liiton toimintaakin on helppo ohjata. Vuosittain on kaksi yleiskokousta joissa päätetään yhteisistä asioista. Keväällä on ns. tilikokous jossa hyväksytään edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomukset ja syksyllä taas hyväksytään tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja valitaan johtokunta. Vuosittain on erovuorossa puolet johtokunnan jäsenistä, tänä vuonna on myös puheenjohtajan paikka katkolla. Mikäli sinusta tuntuu ettei liiton toimintalinja miellytä, vaikuta siihen äänestämällä. Passivoituminen tai jälkeenpäin valitteleminen ei auta yhtään. Sukellusseuran hyöty ja etu on liittää kurssinkäyneet automaattisesti jäsenikseen. Näin seuran vaikutusvalta liitossa kasvaa ja saadaan seuratoiminnan piiriin uusia kasvoja ja ideoita. Verottaja ei kiinnostu koulutuksesta liiketoimintana, jäsenmaksutulot vahvistavat seuran taloutta ja kunnallisiin avustuksiin vaikuttaa ratkaisevasti toiminnan laadun lisäksi seuran jäsenmäärä.

JariAutio seuratoimintavaliokunta kuva Jari Pynnönen ~


PÄÄKIRJOITUS • LEDAREN

Tämän lehden ilmestymisen ajoittuu liiton kevätkokouksen aikaan. Keväisin jä~estettävä vuosikokous on tilikokous, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Ja muutenkin arvioidaan kulunutta vuotta. Liiton taloudellinen tilanne on vakaa, tulos ylitti tänäkin vuonna budjetissa suunnitellun tuloksen. Liiton talous suunnitellaan muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tapaan siten, että tulos on hyvin lähelle nollaa, eli saatavat tuotot kattavat toiminnasta johtuvat menot. Huomasimme taas tänäkin vuonna, että tällaisen budjetin kanssa täytyy elää todella tarkasti.Taloutta koskevat suunnitelmat täytyy tehdä ajoissa ja suunnitelmia täytyy noudattaa, summautuessaan pienet epätarkkuudet saattavat helposti viedä tuloksen pakkasen puolelle.

Denna tidning utkommer ungefår samtidigt som förbundet håller sitt vårmöte. Årsmötet som arrangeras på våren är ett redovisningsmöte där verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år behandlas. Också i övrigt ser man tillbaka på det gångna året. Förbundets ekonomiska situation är stabil, resultatet var även i år bättre än budjeterat. Förbundet planerar sin ekonomi i enlighet med övriga samfund som icke strävar efter vinst på så sätt att resultatet är mycket nära noll, dvs. utgifterna täcker verksamhetens kostnader. Vi märkte igen i år att man måste vara mycket försiktig med en sådan budjet. De ekonomiska planerna skall göras upp i god tid och följas noggrant. Redan små eftergifter kan i längden medföra ett negativt resultat.

Artikeln i föregående nummer där torrdräkter Edellisessä numerossamme ollut kuivapukutesti testades ur dykarens synpunkt har lett tili en livlig käyttäjän näkökulmasta on herättänyt vilkasta kesdebatt.Tester har alltid haft en tendens att väcka kustelua. Niin testien kohdalla on aina ollut ja tulee olemaan. Tärkeää on, diskussion och kommer alltid att ha det. Det är viktigt att man genom tesettä testit antavat välineistä arvokasta tietoa, jota muuten olisi hankalaa tai terna får värdefull information som det annars skulle vara svårt eiler mahdotonta saada. Se, onko mahdollisesti joku testattavista välineistä : omöjligt att fa. Ifall något att de testade redskapen inte nnns tili försäljning poistunut myynnistä tai onko väline tarkalleen alkuperäinen, ei muuta tä- : eiler inte är helt motsvarar originalet ändrar inte detta faktum. Ur dykatä tosiasiaa. Käyttäjän näkökulmasta pienellä epätarkkuudella ei ole merrens synpunkt är en liten inexakthet inte av betydelse utan nyttan av unkitystä, hyöty tutkitun tiedon saamisesta huhupuheiden sijaan on arvokas dersökt information i stället för rykten är värdefull då man skall skaffa sig asia sopivia ja kalliita välineitä hankittaessa. Testejä ja esittelyjä tullaan julen lämplig och dyr utrustning.Tester och demonstrationer kommer även kaisemaan vastakin, sukellusvarusteita kun Suomessa ei ole juuri testattu att publiceras i framtiden eftersom dykutrustning testas mycket litet i ja tarvetta siihen saamamme palautteen mukaan on. Finland, och på basis av den respons som vi fått tycks denna information behövas. Aluevalvontalakiehdotus ei tietojemme mukaan ole vielä lähtenyt puolustusministeriöstä, joten sukeltajien aktiivisuus asian tuomisessa julkisuuLagförslaget om territorialövervakning har, såvitt vi vet, inte ännu gått viteen on jo vaikuttanut ehdotuksen aikatauluun.Ainoa virallinen tieto, mindare från försvarsministeriet. Detta tyder på att dykarnas aktivitet i ärenkä olemme valmistelun etenemisestä saaneet, on löydettävissä puolusdet redan har påverkat förslagets tidtabell. Den enda offentliga informatusminiteriön www-sivuilta. Kyseisessä tiedonannossa sukeltajia epäillään yktionen som vi erhållit om förberedelserna nnns att läsa på försvarsminissipuolisen ja virheellisen tiedon levittämisestä mm. suoja-alueiden koosta. teriets webbsidor. Ifrågavarande tillkännagivande misstänker dykama för att Ei-sukeltavasta henkilöstä saattaakin näyttää siltä, että suunniteltu viisi proha spridit ut felaktig information bl.a om skyddsområdenas storlek En ickesenttia aluevesistä ei ole suuri alue. Kuitenkin suurin osa aluevesistämme dykare tycker kanske att fem procent av territorialvattnen inte är ett stort område. Men den största delen av vårt territorialvatten är för djupt on sukeltamiseen liian syvää tai muuten sopimatonta ja juuri tuo mainittu viisi prosenttia sijoittuu pääosin sukeltamiseen hyvin soveltuville ja aktiivi- : eiler i övrigt olärnpligt för dykning, och just dessa fem procent är områden sesti käytetyille alueille. Joten meidän kannaltamme rajoitusten piiriin on tu- : som lämpar sig väl för dykning och är aktivt använda. För vår del rör det lossa merkittävän kokoiset alueetTämä rajoittaisi oleellisesti sukeltamista. : sig följaktligen om mycket stora områden. Fortfarande har man inte helEdelleenkään ei ole myöskään esitetty perusteita sille, miksi sukeltamises- : ler förklarat varför dykning inom skyddsområden i framtiden skulle medta tulevaisuudessa olisi haittaa suoja-alueilla, vaikka siitä ei ole ollut haittaa : föra olägenheter eftersom det inte hittills har varit tili någon skada. tähänkään saakka. : Bästa dykarelTa aktivt ställning tili lagen om territorialövervakning. Nu är Hyvät sukeltajat! Vetoan edelleen aktiivisuuteenne aluevalvontalakiasiassa. det skäl att utnyttja alla benntliga kontakter tili politiker så att vår rörelNyt on syytä käyttää kaikki mahdolliset yhteydet poliitikkoihin hyväksi, jotsefrihet och rättighet att utöva dykning inte behandlas ojärnlikt i förhållande ta liikkumavapauttamme ja oikeuttamme harrastaa sukeltamista ei kohtili övriga hobbyverksamheter. deltaisi eriarvoisesti muihin harrastuksiin nähden. Med vårhälsningar Hyvää kevättä


NOUSUTAULUKOT 2000

den kehitys, joista erityisesti tietokoneiden yleistyminen on ollut eräs tärkeä tekijä tämän keskustelun herättäjänä. {oOI Vanha tuttu SUSL:n nousutaulukko 6 -89 ei ollut millään tavalla vertailu7 14 kelpoinen sukellustietokoneitten 14 14 antamien aikojen ja arvojen kanssa, 17 koska se perustui täysin erilaiseen 23 23 laskentamalliin kuin sukellustieto23 koneitten käyttämät. Useimmissa tällä hetkellä markkinoilla olevissa sukeltajantietokoneissa laskentamalli perustuu Buhlmannin algoritmiin,joita sitten eri valmistajat ovat saattaneet hieman modifioida omiin tarpeisiinsa. Viime vuosina ovat myös voimakkaasti yleistyneet erilaiset PC-ko90 2 7 99 neisiin tarkoitetut dekompression 105 2 10 117 laskemiseen ja sukelluksen suun120 2 16 138 150 2 27 179 nitteluun tarkoitetut ohjelmat. Eräs 180 2 39 221 210 2 53 265 tällaisten ohjelmien käyttötarkoituksista voi olla esim. trimix- sukellusten suunnittelu, vaikka tietysti samalla ohjelmalla voidaan suunnitella kaikki sukellukset kunhan syöttää tietoihin käyttämänsä kaasuseoksen(t). Näiden PC -ohjelmien pohjalla on useimmiten myös Buhlmannin laskentamalli, koska se 6 ta~oaa helpon tavan huomioida 7 13 kaikkien kaasujen osuus hengitys13 16 kaasussa ja niiden vaikutukset de19 kompressiovaatimuksiin .. 19 25 Nitroksikaasujen yleistyminen ja 25 25 syväsukelluksen muotoutuminen 25 omaksi erikoiskoulutushaarakseen Nolla Lenlojohti vuonna 1997 siihen, että X,ss'tkiello SUSL:lla oli samanaikaisesti käytös.~~ 2:00 A 2:00 sä kahdet erilaiset nousutaulukot: V::,~SX,~'(, B 0:20 2:00 2:00 nitroksi- ja syväsukellustaulukot jot~X,\..'J C 0:10 0:25 3:00 3:00 s~ ka molemmat pohjautuivat &.\..\)sv.,~ D 0:10 0:15 0:30 3:00 3:00 Buhlmannin laskentamalliin sekä -~v.,\l E 0:10 0:15 0:25 0:45 4:00 3:00 SUSL:n omat nousutaulukot mallia ~~~ ~s~ -89.Tämä tietenkin herätti sekaanF 0:20 0:30 0:45 1:15 1:30 8:00 4:00 ~'tl nusta ja epätietoisuutta niiden seuG 0:25 0:45 1:00 1:15 1:40 2:10 12:00 5:00 rojen toiminnassa, jossa mukana oli H 0:50 1:05 1:35 2:10 3:00 4:00 5:40 24:00 7:00 sekä "tavallisia" sukeltajia että "eriK 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:20 39:00 14:00 koiskoulutuksen" saaneita sukeltajia L 6:00 7:00 8:30 10:00 12:00 14:00 16:30 48:00 24:00 Sukelluksen suunnittelutilanteissa u_ F E D l,; B A oli hyvin vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen pelisäännöistä, kun KERTAUSRYHMÄ UUSINTASUKELLUKSEN ALKAESSA suunnittelussa käytetyt välineet olivat keskenään erittäin ristiriitaisia. Vuoden 2000 alusta lähtien on johtokunnan päätöksellä otettu SUSL:n ylei- Myös CMAS:n talvella 1999 tekemän kyselytutkimuksen mukaan 90% seen käyttöön uudet nousutaulukot. Nitroksi- tai syväsukelluskoulutetuil- CMAS:n jäsenj~estöistä käyttää Buhlmannin laskentamalliin perustuvia le sukeltajille taulukot ovatkin jo vanhat tutut, sillä näitten kurssien mate- taulukoita. riaalissa uudet taulukot otettiin käyttöön jo vuonna 1997. Uudet taulukot on julkaistu "Sukellus"-ki~an uudessa laitoksessa. Lisäksi niitä myydään Mikä tämä uusi taulukko on? vanhoista taulukoista tuttuna muoville painettuna versiona SUSL:n toimistossa. SUSL:n käyttöön hyväksytty uusi nousutaulukko 2000 perustuu Buhlmanin ZH-L 16 laskentamalliin. Buhlmannin mallin ensimmäiset versiot julkaistiin Sveitsissä 1960 -luvulla. Minkä vuoksi uudet taulukot? Zurichin Yliopistolla on tohtori Albert Buhlmannin johdolla tutkittu deTarpeesta SUSL:n käyttämien nousutaulukoiden yhtenäistämiseen on kes- kompressiota ja nousutaulukoita jo kymmenien vuosien ajan. Alkuperäisen kusteltu jo oikeastaan koko 90-luvun loppupuolen ajan. Sukellusvarustei- teoreettisen mallin testaamiseksi on tehty suuri määrä käytännön kokeita.

_.. ....

--

LEPOAIKATAULUKKO


BOhlmann kuvailee tätä prosessia ki~assaan "Tauchmedizin : Barotrauma, Gasembolie, Dekompression, Dekompressionskrankheit". BOhlmannin taulukkoa pidetäänkin nykyään yleisesti käytössä olevista taulukoista parhaiten sekä testattuna että tieteellisesti dokumentoituna BOhlmannin mallissa lasketaan ympäristön ja kudoksen paine-eroa. Eri kudostyypit sietävät hieman eri lailla niihin liuenneiden kaasujen ylipainetta. SUSL:n Nousutaulukko 2000:ssa käytetään BOhlmannin laskentamalIin versiota ZH-L 16 joka on kehitetty 1994. Siinä mallinnetaan 16 eri kudosryhmää, joista nopeimman puoliintumisaika 4 min ja hitaimman puoliintumisaika 635 min. Sukeltaja ei saa nousta suoraan pinnalle, jos jonkin kudosryhmän suurin sallittu osapaineraja ylittyy, vaan noustessa täytyy suorittaa etappipysähdyksiä. Pintaan saa nousta vasta, kun kaikkien kudosryhmien paine on laskenut kriittisen rajan alapuolelle.

Kuinka tätä taulukkoa käytetään?

Lisäksi lentokoneessa matkustaessa kärsitään yleensä aina lievästä nestehukasta, ja ahtaassa koneessa paikallaan istuttaessa verenkierto on huono. Eli vaikka paineenmuutos lentokoneessa ei sinänsä juurikaan altistaisi sukeltajantaudille, muita altistavia tekijöitä on silti olemassa Koska lennon aikana ilmenevä sukeltajantauti on mahdoton hoitaa nopeasti, on siis edelleen järkevää pitää riittävän pitkä väli sukellusten ja lentämisen välillä. Jos on sukellettu useampi päivä peräkkäin tai jos sukellusten kokonaisaika ylittää kaksi tuntia on pidettävä vähintään 24 tunnin turvaväli sukeltamisen ja lentämisen välissä. Jos on sukellettu dekompressiosukelluksia tauon on oltava vähintään 48 tuntia.

Sukeltaja ottaa vastuun omasta turvallisuudestaan

Taulukoiden ulkoasu on tuttu jo aikaisemmasta SUSL:n nousutaulukosta. Lukutavassa sen sijaan on joitain eroja vanhoista taulukoihin verrattuna; Kä~istetysti voitaisiin sanoa, että kun vanhojen SUSL:n taulukoiden kanssa suurimpana erona varmaankin etappiaika, joka vanhassa taulukossa sisältyi totuttiin siihen, että niitten turvamarginaali oli suorastaan jättimäisen suunousuun ja uudessa taulukossa nousuaika ilmoitetaan erikseen. Eli nou- ri ottaen huomioon alttiinaoloaikaa rajoittavat tekijät Suomen olosuhteissuaika on alttiinaolon päättymisestä ensimmäiseen etappisyvyyteen saak- sa, niin uusi taulukko edellyttääkin, että sukeltaja itse ottaa vastuun alttiika kuluva aika jonka jälkeen alkaa erikseen annettu etappiaika.. Nousu naoloaikaa rajoittavista tekijöistä sekä taulukoiden noudattamisesta. Ihan oietappisyvyydestä seuraavaan etappisyvyyteen ja viimeisestä etappisyvyy- keasti. destä pintaan sisältyy kuitenkin edelleen etappiaikaan, kuten vanhassakin Viimeisten kymmenen vuoden aikana SUSL:lle raportoitujen sukeltajantaulukossa. tautitapausten kohdalla on ollut nähtävissä se, että SUSL:n nousutaulukoiMuuta uusista taulukoista huomioitavaa: hin on totuttu luottamaan sokeasti. Olosuhteitten vaikutusta ja sukelta- Nousunopeus on 10 mImin, kuten aikaisemminkin jantaudille erityisesti altistavia tekijöitä ei ole osattu ottaa huomioon su-Taulukko edellyttää I minuutin turvapysähdystä 3 m:ssä. SUSL suositte- kelluksia suunniteltaessa. Ja niinpä joissain tapauksissa onkin saatu sukeltalee kuitenkin, että edelleenkin tehdään aina yli 10 metrin sukelluksilla 3 mi- jantauti, vaikka onkin sukellettu täysin taulukon mukaisesti. nuutin turvapysähdys 3-5 metrin sy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lisäksi on ollut valitettavan paljon tavyydessä pauksia, joissa taulukoihin on suhtaudut- BOhlmannin laskentamalli mahdollistaa Mikään taulukko tai tietokone ei tu liian huolettomasti ja taulukon antamia korkeintaan 3 sukellusta päivässä. Pohaikoja on ylitetty reilusti sillä tekosyyllä etjoismaisissa olosuhteissa ei kuitenkaan tee sukellusta sukeltajan puolesta. tä "SUSL:n taulukot on laskettu niin varvoida suositella tehtäväksi kuin korman päälle, ettei niitä tarvitse pilkulleen keintaan kaksi sukellusta päivässä Sukeltaja itse on se, joka kohtaa noudattaa".Tärnä on sitten kostautunut - SUSL:n nousutaulukon käyttöalue on painekammiokäynnin muodossa. 700 m merenpinnan yläpuolella. kaikki seuraukset. Käytettäessä SUSL:n Nousutaulukkoa Mm. BOhlmannin ki~assa on julkaistu 2000 jokainen sukellus on suunniteltava taulukosta myös suurempiin korkeuketukäteen ja jokaisen sukelluksen kohsiin tarkoitetut versiot dalla on huomioitava kaikki sukeltajan- Olosuhteet on aina huomioitava erikseen. Jos olosuhteet ovat normaa- taudille altistavat tekijät. lia vaativammat, taulukkoa on luettava esim. todellista suuremman mak- Sukeltajantaudin riskiä lisääviä tekijöitä ovat mm.: simisyvyyden tai pidemmän alttiinaoloajan mukaan - Fyysisesti vaativa ja raskas sukellus - Sukeltajan kunto on aina huomioitava erikseen. Mikäli sukeltaja on huo- - Kylmät olosuhteet nokuntoinen tai hänellä on muita sukeltajantaudin syntymistä edistäviä - Sukeltajan kunto, terveys ja rasvakudos fyysisiä tekijöitä, taulukkoa on luettava tiukemmin * Ikä (40 v. jälkeen sukeltajantaudin riski alkaa kasvaa) * Alkoholin nauttiminen sukellusta edeltävänä päivänä *Tupakointi Lentokielto * Jännittäminen (stressi aiheuttaa muutoksia elimistön toimintaan) Silmiinpistävää uudessa taulukossa on lentokieltoajat, jotka ovat huomat- * Kylmyys tavasti lyhyempiä kuin vanhassa taulukossa. Koska BOhlmann teki tutki- * Sydämen väliseinän puutostila (esiintyy arkielämässä oireettomana n. muksensa Sveitsissä, jossa mm. joudutaan sukelluksen jälkeen hyvin usein neljäsosalla aikuisväestöstä) ajamaan korkeitten vuoristosolien läpi, hän oli erityisen kiinnostunut kor- * Huono verenkierto keuden muutoksien vaikutuksesta sukeltajantaudin syntyyn. * Dehydraatio eli nestehukka Taulukon lentokieltoajat on laskettu 4100 m:n paineella (0.6 bar). Tällöin * Rasitus mm. kaikki normaalit paineistetut matkustajakoneet jäävät turvalliselle alu- *Väsymys eelle. (Paineen muutos on tällöin samaa luokkaa kuin noustessa 3-5 metLentäminen rin turvapysähdysalueelta pintaan). Sairaus Kuitenkin on muistettava, että sukeltajantaudin syntyyn vaikuttavat muut- * Huono fyysinen kunto kin syyt kuin pelkkä paineen muutos sinänsä. Syvyyshumala Ei ole ollenkaan harvinaista, että sukeltajantauti ilmenee vasta pitemmän * Liika rasvakudos ajan kuluttua viimeisen sukelluksen päättymisestä. Varsinkin jos on sukellettu Liian suuri nousunopeus useamman päivän aikana peräkkäin (kuten juuri etelän lomilla tehdään), su- - Kertaussukellukset keltajantauti saattaa ilmetä jopa 48 tunninkin kuluttua sukelluksen päätty- - Sukellusprofiili Gojo-profiili) misestä. - Syväsukellus

o-

* * * *


~ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA - Korkea C02-pitoisuus * ponnistelu sukelluksen aikana * regun suuri hengitysvastus * kokomaski * ilman pihtaaminen - jne Alle 40 m sukelluksilla jokainen edellä mainittu tekijä huomioidaan sukellusta suunniteltaessa lukemalla taulukkoa seuraavaksi suuremman sukellusajan kohdalta.

YHTEENVETO - SUSL:n Nousutaulukko 2000:tta on oikeasti noudatettava, vain turvallisempaan suuntaan pyöristäminen on mahdollista - Sukeltajantaudille altistavat tekijät on erikseen otettava huomioon sukellusta suunniteltaessa - Suomessa on aina kylmät olosuhteet, joten taulukkoa on luettava sen mukaisesti - jokaisella yli 10m sukelluksella tehdään 3 minuutin turvapysähdys 3-5 metrin syvyydessä -Tehdään korkeintaan kaksi sukellusta päivässä - Pidetään vähintään 24 tunnin turvaväli sukelluksen ja lentämisen välillä ja tärkein: Muistetaan että mikään taulukko tai tietokone ei tee sukellusta sukeltajan puolesta. Sukeltaja itse on se, joka kohtaa kaikki seuraukset. joten jos siltä tuntuu lyhennetään sukellusta, pidennetään dekoja, sukelIetaan matalammalle tai jätetään sukellus sillä kertaa kokonaan väliin.

Hyödyllistä kirjallisuutta BOhlmann A. "Tauchmedizin : Barotrauma, Gasembolie, Dekompression, Dekompressionskrankheit". 4. painos. Springer-Verlag, Berliini 1994. Lippmann,j. "Deeper into Diving". 2. painos. jL Publications, Victoria 1990. Vikman, T. "Sukellus". 5. painos. SUSL, Hyvinkää 2000. ~ Mika Rautiainen

Pakkohan täältä räntäsateesta oli pois päästä, joten istahdin koneeseen, joka kolmessatoista tunnissa kuljetti minut Thaimaaseen.Thaimaa. ja siellä erityisesti Phuket, on nykyään suosittu sukelluskohde.Tämän kyllä huomasi paikan päällä; kaikenki~avien sukellusfirmojen toimistoja oli Patong Beachin pääkaduilla siellä täällä. Meidän vireän poppoon sukellukset j~esti 5 star PADI diving center Santana, joka on eräs ensimmäisistä Phuketiin perustetuista sukellusfirmoista. Kokemus kyllä näkyi toimivassa palvelussa ja jä~estelyissä. Aluksi totuttelimme lämpimänvedensukelluksiin tekemällä kaksi päiväreissua MV Patong Queenillä Phuketin lähikohteisiin. Ensimmäisellä reissulla kaksi sukellusta ja toisella neljä. Kohteista mieleen jäivät erityisesti Anemone reef ja King Cruiser hylky. Anemone reef on tunnettu nimensä mukaisesti suurista määristä merivuokkoja, lähes koko riutta on merivuokkojen ja pehmytkorallien peitossa. Näimme mm. lukuisia leijonakaloja, parvittain erilaisia värik-

käitä pikkukaloja sekä pari leopardihaita. King Cruiser, 4.5.1997 uponnut 85 m pitkä ja 30 m leveä matkustaja-alus, on nykyään korallien ja simpukoiden kasvualusta sekä lukuisten kalojen "koti". Sisätiloissa asustaa värikkäiden pikkukalojen ohella mm. perhoskaloja ja leijonakaloja. Ulkopuolella, erityisesti keulassa sukeltelimme keskellä valtavia pienten banracudien muodostamia parvia Hylkysukeltajan unelma King Cruiser ei ehkä ole, mutta miellyttävänä iltapäiväsukelluskohteena loistava. Sukellusten välillä söimme, nukuimme ja ihailimme maisemia, esim. james Bondin elokuvasta tuttuja Phi Phi-saaria. ja sitten koitti se suuri päivä kun lähdimme viikon live-board MV Discoverylla. Discovery on 23 m pitkä ja 6 m leveä tyypillisestä thaimoottoiveneestä tehty sukellustukialus, johon mahtuu henkilökunnan lisäksi 16 asiakasta. Viikon pakettiin kuului sukellusten (2-4/päivä) lisäksi aamiainen, lounas ja illallinen, loistavan thai-kokin valmistamana. Ensimmäiset neljä päivää vietimme

Sukellusre missä ilmtl Similanin ja Surinin saaristoissa. Similan, joka sijaitsee n. 100 km Phuketista luoteeseen, koostuu yhdeksästä asumattomasta saaresta, joiden yhteispinta-ala on 128 m2• Koko saaristo on kansallispuistoa. Maisemat ovat upeat, valkoisia hiekkarantoja, trooppista metsää sekä kivilohkaremuodostelmia. Arviolta 500 lajia kova- ja pehmytkoralleja, saman verran kalaJajeja sekä 30-40 metrin näkyvyydet tekevät Similanista kansainvälisesti tunnetun sukelluskohteen. Teimme Similamilla seitsemän sukellusta, joka kerta näkyvyys oli n. 30 m. Kalalajisto oli huomattavasti runsaampi läpikohteisiin verrattuna, näimme esim. moorish idoleita, angelfisheja, kirurgi kaloja, papukaijakaloja, sweetlipsejä, perhoskaloja, triggerfishejä, trumpettikaloja, muree-


SInne n lämminja aurinko paistaa ~u

noita. barracudia. skorpionikaloja. pallokaloja sekä lukuisia pienempiä kaloja moninaisine väreineen. Näimme myös leopardihaita sekä sinitäplärauskuja Vattavia viuhkakoralleja. ruukkukoralleja ja lautaskoralleja kasvoi melkein joka kohteessa. Kohteista mainittakoon Elephant Head. jossa suuria viuhkakoralleja. paljon kaloja ja kivienmuodostamia onkaloita. joista pääsee uimaan läpi. sekä kalliolohkareiden ja niiden väliste hiekkapohjaliuskojen muodostama Boulder City. jossa todella paljon kalalajeja. Boulder Cityssä pongasimme leopardihain. ison (1 m) kyhmypäisen papukaijakalan sekä sinitäplärauskuja. Similanilta jatkoimme pohjoiseen Surinin saaristoon. puolessavälissä pysähdyimme Koh Tachain riutalle. jossa kohtasimme mm. suuren par-

ven isoja barracudia ja uteliaita lepakkokaloja. Burman ja Thaimaan rajalla sijaitsevan Surinin ehdottomasti paras sukelluskohde on Richelieu rock. jossa teimme 3 sukellusta. Paljon erilaisia kaloja. sepioita. mustekaloja ja whitetip hai luolassaan sekä n. 30-40 m näkyvyys. vain valashai puuttui muuten niin hienoista sukelluksista. Juuri Richelieu rock on paikka. jossa todennäköisyys nähdä isoja kaloja. erityisesti valashaita. on suuriValitetlavasti paras aika on helmikuusta eteenpäin. joten olimme ajoittaneet reissumme hieman liian aikaiseksi. Viidentenä päivänä suuntasimme Phuketin etelänpuoleisille saarille (Southern islands). Pääkohteina olivat n. I 00 km Phuketista etelään sijaitsevat Hin Daeng ja Hing Muang.

Matkan varrella pysähdyimme Shark Pontissa ja Bida Noissa (KohHa). Shark Point on Anemone Reeftn kaltainen; paljon merivuokkoa ja pehmytkorallia Meillä kävi hyvä tuuri ja näimme esim. parven kalmareita ja kolme leopardihaita. Bida Noissa olimme sukettaneet jo päiväreissulla. tällä kertaa näkyyyys oli huono. mutta näimme kuitenkin mm. merikäärmeen. Hin Daeng on kolme pintakiveä ja vedenalainen riutta. jonka kallioseinämät putoavat jyrkästi hiekkapohjalle yli 50 metrin. Hin Muang on samantyylinen vedenalainen 100 m pitkä kiviriutta Koralleja ja kaloja on vaikka mitä ja vaikka kuinka paljon ja mahtavien maisemien lisäksi näkyvyys jokaisella sukelluskerralla yli 40 m. Sukellusten ihanuutta lisäsi vielä se. että saimma olla rauhassa lähes

joka sukelluksella. sillä nämä kohteet eivät (vielä) ole monenkaan live-aboard matkanjärjestäjien listalla Hin Daeng ja Hing Muang ovat verrattavissa Richelieu rockiin. sillä myös täällä todennäköisyys nähdä isoja kaloja on suuri. Live-aboard sukellusmatkan ihanuuden voi tiivistää kolmeen sanaan; syödä. levätä ja sukettaa. Sukettamaan lähtiessä pullot olivat valmiiksi täynnä ja varusteet odottivat valmiina paikoillaan. Tarvitsi vain pukea ne päälleen ja hypätä veteen. Keskimäärin 50-60 min. pituisten sukellusten lopuksi vene haki siettä mihin sitten sattuikaan nousemaan pintaan. Ja sukelluspäivän päätteeksi oli kylmäarkkuun varattu riittävästi virvokkeita. esim. sukeltajien suosimaa paikallista Singha-olutta. Oheistietoina mainittakoon Andaman meren loivissa mainingeissa tehtyjen 26:n sukelluksen lisäksi ilman lämpötila tasaisesti yli 30° C ja veden lämpötila 29° C. ~

teksti Kristina Vuori kuvatjyrki Wahlström


LADOGA oli vihdoinkin löytynyt. Kun löytöä seuraavana viikonloppuna menimme hylylle meitä kohtasi yllätys. Olo oli kuin entisellä pojalla "täällä on käyty". Laivaan oli tosiaan sukellettu ja siitä oli jätetty todella selvät merkit. Sieltä oli nostettu alaohjaamon ruoripyörä sekä joitain pienempiä tavaroita. mm. erittäin hieno seinävalaisin keskilaivan eräältä käytävältä. Oli sanomattakin selvää. että meille meni heti "heme nenään": kukahan se on ollut? No me jatkoimme sotamuseoita saamaamme tehtävää eli laivan tunnistamista. Ensimmäisellä mittauksella totesimme aluksen olevan noin 90 metriä pitkän. Mastoista päätellen se oli kulkenut pu~eilla. ja lisäksi se oli varustettu kookkaalla höyrykoneella.Tämä vahvisti olettamusta että kyseessä oli Ladoga. Viikonloppu on lyhyt ja kohde oli iso. joten täyttä varmuutta aluksen nimestä emme ehtineet saada. mutta olihan meillä vielä paljon tulevia viikonloppuja ja sukelluksia.

LOKIKIRJAN KERTOMAA

LADOGAosa2

Tyrmistynyt sotamuseo Saavuttuamme koti paikalle raportoimme sotamuseoon havaintomme. Sanomattakin on selvää. että siellä ei alkuunkaan ymmärretty. että joku oli voinut ilman lupaa mennä ja nostaa hylystä tavaraa. Lupasivat panna ison pyörän pyörimään. kun sana tästä alkoi levitä. Jotkin tahot tiesivät heti ketkä olivat olleet asialla ja niin sotalaitos haki omansa pois. Sukellukset jatkuivat aina kun vain sää salli. 4.10.1975 oli taas ryhmä paikalla valmiina sukeltamaan. Ensimmäinen pari meni alas ja totesi aluksen kutistuneen kovin pieneksi. Ankkuri oli heitetty hieman liian hätäisesti kohdelinjoihin nähden. ja se oli tarttunut kiinni laivan vierellä reilun parinkymmenen metrin päässä makaavaan laivaveneeseen eli Barkassiin. Näin oli taas kuin sattumalta löytynyt lisää vahvistusta siitä. että kyseessä on Ladoga. Kertoihan sotapäiväki~a että aluksen upotessa se vei mukanaan sitä hinanneen Barkassin.ltse Barkassi oli hienossa kunnossa. savupiippu osin kaatuneena. visseli sekä kompassi paikoillaan ja muutoinkin kuin ajokunnossa. Ovet olivat kuitenkin niin kiinni että sisään ei päästy. Arviomittauksissa sen todettiin olevan noin 10m pitkän ja noin 2.5 m le-

veän.Vene oli edestä avoin ja penkein varustettu. keskiveneessä oli katettu tila jossa oli höyrykone. ja peräosassa oli avoin ohjaustila. Barkassin tarkemmat mittaukset ja lähempi tutkiminen päätettiin tehdä joskus myöhemmin kunhan ensin saadaan emäaluskin edes osittain tutkittua Opasköysi päätettiin asettaa emäaluksen ja Barkassin välille mahdollisimman pikaisesti. 18.10.1975 olimme taas kohteella sukeltamassa. Nyt tutkittiin lähinnä laivan peräpäässä potkuria ja peräsintä. Potkuri todettiin kaksilapaiseksi ja isoksi. Peräpäätä kierrellessä puhdistettiin samalla parrasta. Ja siinähän se oli keskellä peräparrasta; NIMIKILPI. Iso paksu lankku. jossa oli isoilla pronssisilla ki~aimilla nimi LADOGA! Kas kun ei ollut aikaisemmin löytynyt. Ja niin oli aluksen nimi varmistunut.

Jatkosuunnitelmat LadogalIa Kesän 1975 sukellukset Ladogalla olivat tämän retken jälkeen ohi. sil-

lä syksy oli pitkällä ja edessä oli veneen talviteloille nosto. Olimme saavuttaneet erään suuren tavoitteemme josta olimme tyytyväisiä ja hieman ylpeitäkin. Olimme löytäneet laivan jota oli Vl(osikaudet etsitty. tuli aika tehdä tarkat jatkosuunnitelmat tulevaa kautta 1976 varten . Olen vieläkin tyytyväinen sukeltajiemme käytöksestä. Ladogan löydettyämme päätimme ettei kukaan nosta yhtään suurta eikä pientä esinettä omaan museoonsa Päätös piti silloin. ja piti koko sen ajan kun me siellä sukelsimme . Olimme talven aikana useasti yhteydessä sotamuseoon ja laadimme heidän kanssaan Ladogan työ ja tutkimussuunnitelman tulevaa kesää varten. Tehtävistä mainittakoon: - siivotaan kansitaso räjähteistä - alus mitattava ja piirrettävä siitä kansitason kuva - aluksesta nostetaan kaikki irrallaan olevat esineet tulevaa näyttelyä varten. Urakkaa yhdelle kesälle tulisi riittä-

- 10 -

mään. kun ajattelee että työskentelysyvyys tulisi olemaan 32 - 36 metriä ja meitä sukeltajia kerhossa oli silloin kahdeksisen henkeä. joista yleensä mukana kahdesta kolmeen paria

Kesä 1976 Tulihan se kevät aikanaan. Sukelluskaudesta oli tuleva tosi tiivis sisältäen monta hienoa sukellusta ja jännittävää kokemusta. Heti aluksi laitoimme hylkyyn kiinnittymistä varten poijun. jolloin vältyttiin ankkuroituminen joka kerta itse hylkyyn. Aloitimme ensimmäisen I I päivän pituisen sukellusleirin heti touko-kesäkuun vaihteessa jolloin saimme paikalle koko kerhon sukeltajajoukon. Mukaan tuli myös sotamuseon silloinen intendentti Markku Melkko ja hänen johti ohjelmaa. Näiden päivien aikana nostimme laivasta parisensataa erilaista esinettä. joista suurin ja raskain oli konekäskynvälitin eli telegrammi jolla käskyt komentosillaIta välittyvät ko-


Romanof-suvun 300 vuotisjuhlamitaleja löytyi runsaasti eri paikoista. Määrästä päätellen niitä oli jaettu koko miehistölle. nehuoneeseen. Merenkulkuun liittyviä mittalaitteista mainittakoon yksi ehjä sekstantti. Aluksen kulkuvaloista löysimme kummatkin sivuvalot sekä keulamaston kulkuvalon ja ne myös nostettiin ylös. Muut esineet olivat miehistön jokapäiväiseen elämiseen liittyviä esineitä henkilökohtaisia tavaroita. Löysimme myös keulan etupuolelta palan keulakuvaa jonka nostimme keulatäkille myöhempää nostoa odottelemaan. Siinä olivat vielä hyvin maalit ja kultauksetkin näkyvissä. Myöhempää nostoa ei koskaan tullut koska osa häipyi salaperäisellä tavalla keulapakalta. Sen joko vei kova virta, jollainen useasti hylyllä oli, tai joku joka kävi paikalla

kun me emme siellä olleet Liikkumista ja aluksen tutkimista helpottaaksemme siirsimme kaikki kansitasolta löytämämme tykkien kranaatit ja käsiaseiden patruunat aluksen ulkopuolelle pohjaan lähelle aluksen kylkeä, mm. tykkien kranaatteja oli useita laatikollisia sekä irtonaisia pitkin keulakantta. Työ oli hidasta koska piti olla erittäin varovainen. Vaikka ammukset olivatkin päältäpäin kuin uusia niin jännitystä silti riitti; laatikko syliin, laidalle ja muutaman metrin vajoaminen alas pohjaan laatikko saveen ja taas uutta hakemaan. Homma otti fysiikan, ja hieman myös psyyken päälle. Viikon aikana havaitsimme, että lai-

vassa oli ollut oma torvisoittokunta Löysimme nimittäin torvivaraston, jolle annoimme nimeksi Pasuunahuone. Se sijaitsee keskilaivassa kaksi kerrosta kannesta alaspäin. Toimme sieltä ylös kokeeksi pari torvea jotka eivät olleet enää soittokunnossa. Niitä löytyi vielä lisää, mutta ne olivat osittain mudan peitossa ja jätimme ne kesän toista leiriä odottamaan. Leiriviikko meni ohi hurahtaen ja siirryttiin normaaliin viikkorytmiin eli viikonloppuretkiin. Eräs reipas kesä myrsky vei meidän kiinnityspoijumme tuntemattomille ulapoille. Käännyimme luotsipiirin puoleen, josta saimme käytöstä poistettuja, oikeita väyläpoijuja. He jopa jä~estivät poijusta tiedon viralliseen Tiedotuksia merenkulkijoille tiedotukseen. Niinpä saimme asiallisen ja jopa virallisen kiinnityspoijun jossa valo öisin vilkkui kertoen olemassaolostaan. Heinäkuussa 1976 alkoi toinen, viikon kestoinen leiri 5 - 6 sukeltajan vahvuudella. Tutkimuskohteena oli nyt keskilaivan ja konehuoneen välinen alue ja toimintana tavanomaista dokumentointia ja pienesineiden, lähinnä miehistön henkilökohtaisten esineiden nostoa. Ilmat suosivat ja joka päivä tehtiin kolme sukellusta, niin kuin oli tapana. Kesän kolmas, elokuun leiri oli osittain yhteistyöleiri laivaston sukeltajakurssin kanssa. He tulivat mukaan lähinnä kevennysosalle rankan koulutuksensa lomaan. He olivat kassamme kolme päivää, jolloin annoimme heille tehtäväksi kompassikaapin nosto pintaan. Kolmannen päivän jälkeen heidän oli lähdettävä taas jo omiin ha~oituksiinsa. Samaan aikaan aloitti myös TV:n ruotsinkielinen toimitus kuvamaan ohjelmaa Ladoga-hylystä ja sen historiasta sekä hylyn nykytilasta ja sukelluskokemuksistamme siinä. Oli siinä säpinää ja sovittamista että saatiin homma hoidettua, sekä kymmenen päivän vakiosukelluksemme että lisäksi kuvauksissa mukana olot Leirijakso oli antoisa löytöjen suhteen. Miehistön tiloista löytyi mm. täysin ehjä varustelaatikko. 300 x 400 x 150 mm kokoinen laatikko sisälsi kengät, sukat, käsineet, alusvaatekerran , parranajovälineet , sekä muuta pienempää tavaraa. Laat ikko oli sisällöltään kuin eilen pakattu esimerkiksi sisustan lakkaus oli vielä tallella. Proviantti varaston tiloista löytyi pulloihin säilöttyjä vihanneksia, esi-

merkiksi pieniä kurkkuja, porkkanoita ja kukkakaalin paloja, jotka kaikki näyttivät aivan tuoreilta. Pullojen korkit olivat hyvin tiiviisti kiinni koska nesteen ja korkin välillä oli vielä tallella sinne jäänyt ilma. Erilaisia ruokailuun liittyviä astioita löytyi runsaasti: lautasia ja snapsilaseja, kaikissa venäjän keisarillisen laivaston vaakuna. Laivan kannelta keski laivasta löytyi Kodak-merkkinen paljekamera nahkaisessa kotelossa. Myöhemmin , kun se museossa avattiin, oli siinä filmi sisällä, mutta kehittämättä se kylläjä Kamera ja kotelo olivat olleet kauan meressä, mutta oliko se laivassa jo sen upotessa, vai oliko se siltä 20-luvun ryhmältä joka nosti osan tykeistä, se on yhä vailla vastausta. Näiden kahden leirin aikana esinelöytöjä oli niin paljon, että rantaan tuotiin kuusi 200 litran tynnyriä, jotka olivat täyteen pakattu meriveteen säilöttyjä esineitä.

Sitkeä hylkymies En malta olla kertomatta pientä tapausta, joka on osin huvittava mutta samalla osoitus väärin ymmärretystä mahdollisuudesta. Olimme sukellusten välisellä tauolla Örön linnakesaaren pohjoispään laiturissa, joka silloin toimi meidän tukikohtananne. Meneillään oli ruokailu kun laituriin tuli kiinni vene jossa oli nuoria miehiä Eräs heistä ilmoitti, että he haluavat tulla mukaamme sukeltamaan Ladogalle. Vastasin hänelle ettei se nyt valitettavasti ole mahdollista. Meitä on jo muutenkin kohteella liian paljon: sukeltajakurssin n.20 sukeltajaa, oman joukkomme kahdeksan sukeltajaa ja lisäksi kuvausryhmän kolme henkeä. Nuorukainen vastasi, että he tulevat omalla veneellään joten he eivät tarvitse meidän apuamme. Jatkoin, että sinne ei nyt yksinkertaisesti mahdu, jolloin hän "poltti päreensä" ja sanoi: "Täytyy kai sitten mennäVänön hylkyjä ryöstämään." Tämän keskustelun kuulivat ja näkivät niin Sotamuseon kuin Merimuseonkin silloiset esimiehet jotka olivat paikalla. Ehkä silloinen keskustelukumppanini muistaa tapauksen jos sattuu tämän lukemaan. Olen tavannut hänet samaisella hylyllä myöhemmin joten kyllä hän sinne pääsi kun oikein yritti. Q,1 Martti Tähtinen kuvat: Topi Teriö


Urheilusukellus kiinnosti kansanedustajia ja talon muutakin väkeä

Eräs introsukelluskeikka Sukelluskokemuksen tarjoaminen on yleensä erittäin hyvä ja tehokas tapa tiedottaa sukeltamisesta. Introsukellusten avulla voidaan harrastaa edunvalvontaa isoissakin ryhmissä Keskiviikkona 8. 3. kävimme eduskunnassa sukelluttamassa kansanedustajia ja eduskuntatalon virkailijoita. Kokemus oli monipuolinen, ja paikalla oli huomattavasti enemmän sukelluksesta kiinnostuneita kuin edellisellä kerralla (1996). Kiinnostuksen lisääntymiseen vaikutti varmasti aluevalvontalakiesitys ja siihen liittyvät kiemurat. Sukeltajat ovat kiitettävästi hoitaneet yhteyksiään kansanedustajiin ja kertoneet näkemyksistään valmisteltavaa lakia kohtaan. Hyvä niin, sillä edustajat

jotka kävivät altaalla keskustelemassa kanssamme, eivät tulleet kysymään mitä urheilusukellus on, vaan he esittivät yllättävän asiantuntevia kysymyksiä joihin oli suorastaan ilo vastata. Uskon, että introsukelluksen jälkeen yhä useampi kansanedustaja tietää mitä liikkuminen pinnan alla on, mitä siellä tehdään ja miksi sinne mennään. Asiat joita me itse sukeltajina pidämme itsestäänselvyyksinä ovat monelle lajia tuntemattomalle täydellisen epäselviä. Kuitenkin epäselvyyksien poistaminen on helppoa ja yksinkertaista, kunhan asioista pääsee puhumaan ja kertomaan. Yllättävää oli kuulla, että eduskunnalla on oma sukelluskerho, joka tosin elää hiljaiseloa. Sukelluksen har-

MERIDIESELIT

!JValmet Valmet meri- - 20-sarja: teho 63-235 hv diesel- 612-sarja: teho 230-310 hv mallisto: - 645-sarja: teho 410 hv Saaristokuljetukset ammattitaidolla. Käytössämme hinaajat, työlautat, proomut, erikoissukellusvarusteita, paineilmakompressoreita. Myös vuokrataan.

rt,..,. ldII.tie~~~

Maan kattava huoltoja varaosapalvelu o Valmet-aggregaatit maa- ja merikäyttöön o Hyvä valikoima vaihdossa saatuja moottoreita o

Myynti ja huolto: Tiernestarinkatu 5, 20360 Turku Puh. 02-253 9502 tai 0400-528 285 Erik Nylund fax. 02-253 9506

rastajia on eduskunnassa melko paljon suhteessa koko henkilöstön määrään. Moni kansanedustaja viestitti pahoittelunsa siitä, ettei itse päässyt paikalle keskustelemaan ja katsomaan. He olivat kuitenkin veIvoittaneet avustajansa saapumaan paikalle asioita kysymään. Näin saimme kontaktin moneen sellaiseen edustajaan, joka on meille tärkeä kun meitä sukeltajia koskevista asioista päätetään. Eduskuntaan on virrannut sähköpostia ja kannanottoja koskien aluevalvontalakiuudistusta luultavasti enemmän kuin mitään muuta valmisteltavaa lakia.Tätä virtaa edustajat eivät pitäneet pahana, vaan päinvastoin olivat tyytyväisiä, että asioi-

I

.. .8

hin otetaan kantaa. Mukana introsukellusta hoitamassa olivat Mi~a Rosenberg ja Ari Nissinen PSK Kuplasta, Mika Rautiainen, Erkki Sy~älä ja Jari Autio. Varusteet keikalle saimme lainaksi Dive Marinista. Mahdollisuuden introsukelluksen hoitamiseen ta~osi vierailumme isäntä, eduskunnan urheilukerho.

teksti ja kuvaaja Jari Autio seuratoimil1tavaliokul1ta

Ruotsalainen DIVEX 950 regu on Saksassa tehtyjen testien mukaan markkinoiden paras regu . Erikoisuutena l-vaiheen "turboefekti", mikä tarkoittaa, että toisiopaine nousee 5 > 7 baariin syvyyden kasvaessa. Regu ei myöskään tarvitse erillistä talvisuojausta. Soveltuu niin ilma- kuin Nitroxkaasulle. DIN 200/300 bar: Takuu 2 vuotta.

Nepto-Sub • Tehtaankatu

13, 00140 Hki Puh. (09) 627 770, fax 627 060


Oikaisu edellisessä lehdessä olleeseen kuivapukuestttelyyn. Kyseisessä esittelyssä oli ollut koesukellettavana puku (malli Pro classic), jota ei enää valmisteta. Tämän lisäksi maahantuojaa ei oltu informoitu ennen kyseistä testiä.

Sukella Hurghadasta Punaiselle Merelle ympäri vuoden. Päiväretket ja safarit, ~o"JlDA ~t.~ t:i myös muut palvelut Egyptissä.

Puvun tiedot: Malli: VikiDg Pro 1000

Valmistusmateriaali: BPDlIIluonnonkumi (1000grjm8)

fax +2065 544 861 email elgho@hurghada.ie-eg.com www.red-sea.comJelghonamy

Koot: 00-04 (IS8-806 cm), +4~de~001f-041f,

kengät 38-46

~~

Virit: Musta tai pUJUlinen

Sukellusliike ~SEVEN SEAS OY

Kontulan ostarilla ! * Sukelluksen peruskurssit * Jatkokurssit *Välinemyynti ja -vuokraus * Laite- ja pukuhuollot nopeasti! * Sukellusreissut * Ilma-asema 200/300 bar 24 h

Buppuvaihtoehdot: Nautie (neopren), surveyor (latell:), 'l'urbo (kumijlatez), lIIagDum (kumi)", Combi (latez irtohuPPU)

MARES - sukellusvarusteet ja valtuutettu huolto DUI - kuivapuvut ja liivit SUUNTO - tuotteet laidasta laitaan Northern Diver - kuivapuvut,Viking - kuivapuvut

LUOTETIAVUUTIA, JOUSTAVUUTIA JA REILUA MEININKIÄ!

SEVEN SEAS OY Keinulaudankuja 4 b 00940 HELSINKI

Puh. (09) 5613 5920 Fax (09) 561 3 5921 GSM 0400887399

Maahantuoja: VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT OY FIN. P. 02-489 500 F. 02-489 5011

SUKELLA TURVALLISESTI KAIKILLA VESILLA ••

Ota turvaksesi nyt uusi, entistä enemmän turvaava vakuutus. Se korvaa sinulle taloudellisesti tapaturmat, jotka sattuvat kilpailussa, sukellusharjoituksissa, näytöksissä ja niihin liittyvillä matkoilla. Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kaikilla vesillä! Lisenssivakuutuksen saavat vain Suomen Urheilusukeltajain Liiton jäsenseurojen jäsenet. Edullinen ja kattava lisenssi koskee urheilusukellusta, räpyläuintia, uppopalloa, sukelluskalastusta, -suunnistusta ja -kuvausta. Tapaturmien hoitokulujen lisäksi lisenssiin sisältyy kertakorvaus pysyvästä haitasta ja kuolemasta. Turvaa tulevat sukelluksesi ja ota lisenssi turvaksesi nyt heti. Saat sen liittosi ja seurasi kautta.

Lisenssi antaa taloudellista turvaa sukelsitpa missä päin maailmaa tahansa. Myös sukeltajantaudin vaatima painekammioboito kuuluu korvattaviin vabinkoibin.

if... KUN SATTUU NIIN TAPAHTUU.


Puolustusministeriö Johan Johansson PL 31, 00131 HELSINKI

EHDOTUS HARRASTESUKELTAMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ SUOJA-ALUEILLA

Keskustelutilaisuus PLMIPuolustusvoimat/SUSLlPADI puolustusministeriössä 12. 1.2000 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry (SUSL) pitää aluevalvontatoimikunnan mietinnössä esitettyjä, harrastesukeltamiselle asetettavia liikkumisrajoituksia sukelluksen harrastajia sy~ivinä, kansalaisten perusoikeuksien vastaisina sekä perusteettomina ja tarpeettomina aluevalvonnan kannalta. Tarkemmat perustelut SUSL:n kannalle ilmenevät niistä lausunnoista (14.9. ja.25.1 0.1999), jotka SUSL on omasta pyynnöstään saanut toimittaa puolustusministeriölle. Sen paremmin aluevalvontatoimikunnan mietinnössä kuin 12.1.2000 puolustusministeriössä jä~estetyssä keskustelutilaisuudessakaan ei ole tullut esiin mitään asiallisia perusteluita, jotka osoittaisivat harrastesukeltamisen muodostavan sellaisen todellisen ja riittävän vakavan yhteiskunnan perustavanlaatuisiin etuihin kohdistuvan uhkan, jonka EU Suomelle tässä asiassa

antamassaan lausunnossa toteaa yhdeksi vältmättömäksi edellytykseksi liikkumisrajoituksille. Kun vielä otetaan huomioon, että suoja-alueilla veneilyä ja ankkurointia tai mitään muutakaan harrastustoimintaa ei tultaisi rajoittamaan, harrastesukellusta ei ole aiemmin rajoitettu eikä siitä ole myöskään aiheutunut mitään haittaa, oikeutta kohdella harrastesukeltajia ryhmänä aluevalvontatoimikunnan esittämällä tavalla ei ole. Keskustelutilaisuudessa 12.1.2000 ilmeni selvästi, että mikäli uusi aluevalvontalaki astuisi voimaan mietinnön esittämässä muodossa, kokonaisille suoja-alueille ei tultaisi myöntämään sukelluslupia, vaan luvan voisi saada vain yksittäisille, tarkoin määrätyille kohteille suoja-alueitten sisällä. Tätä menettelyä ei SUSL voi missään tapauksessa hyväksyä, koska vapaa sukelluskohteen valinta esim. sään ja sukeltajien tason mukaan sekä myös vapaa su-

18.2.2000

§

ALUEVALVONTALAIN KOKONAISUUDISTUS VALMISTEILLA

Puolustusministeriössä on valmisteltavana aluevalvontalain kokonaisuudistusta merkitsevä hallituksen esitys.

Seuraavat toiminnot olisivat ehdotuksen mukaan suoja-alueilla luvanvaralsla:

Esityksen päätavoitteena on saattaa nykyinen, pääosin asetuksen tasoinen sääntely lain tasolle ja tehdä siihen samalla tarkistuksia, jotka aiheutuvat perusoikeusuudistuksesta, muista lainsäädännön muutoksista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista.

1) laitesukellus ja merenkulkuun tavanomaisesti kuulumaton muu vedenalainen toiminta;

Puolustusministeriölle tulleissa lukuisissa ki~eissä ja sähköpostiviesteissä on tuotu esille huolestuminen siitä, että valmisteilla oleva laki rajoittaisi liikkumista, kieltäisi sukeltamisen suoja-alueilla, saattaisi käytännössä kolmasosan Suomenlahdesta sukelluskieltoon jne. Puolustusministeriö toteaa, että mainitunkaltaiset julkisuudessakin esiintyneet tiedot ovat yksipuolisia ja virheellisiä. Aluevalvontajä~estelmän osan muodostavat niin sanotut suoja-alueet. Suoja-aluejä~estelmä ei ole uusi. Rannikoillamme on tälle hetkellä 22 suo-

ja-aluetta, joilla ulkomaalaisten osalta on jo nyt voimassa liikkumisrajoituksia. Suoja-alueita on jatkossa tarkoitus supistaa määrältään ja pääosin myös kooltaan. Uudet suoja-alueet sijoittuvat yksinomaan Suomenlahden ja Saaristomeren alueelle, suuntautuvat pääosin aluemerelle saariston ulkopuolelle ja ovat pinta-alaltaan alle 5 prosenttia kyseisistä aluevesistä.Tietyt toiminnat suoja-alueilla olisivat jatkossa luvanvaraisia myös Suomen kansalaisille. Lupamenettelyn laajentaminen koskemaan ulkomaalaisten lisäksi Suomen kansalaisia johtuu Suomea EU:n jäsenenä velvoittavasta yhteisölainsäädännöstä. Nykyisen suoja-aluesäännöstömme katsotaan sy~ivän muiden EU-maiden kansalaisia.

2) kalastaminen pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankkuroitavalla pyydyksellä kuten nuotalla, troolilla tai isorysällä; 3) ankkuroiminen muulla kuin huviveneellä suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle, ellei se ole merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä; sekä 4) liikkuminen yleisellä vesialueella yleisen väylän ulkopuolella 100 metriä lähempänä sellaisia puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, joille maihinnousu on lain nojalla merkitty kielletyksi. Edellä olevia toimintoja ei siis suoja-alueillakaan kiellettäisi. Siten esimerkiksi laitesukellus sallittaisiin luvan perusteella. Kuten edellä olevasta käy myös ilmi, ehdotettu laki ei käytännössä juurikaan rajoittaisi liikkumista. Liikkumisrajoitus sisältyy ainoastaan edellä 4 kohdassa tarkoitettuun erityistapaukseen ja silloinkin liikkuminen olisi mahdollista luvan nojalla. Lupamenettely pyritään luomaan mahdollisimman nopeaksi ja joustavaksi. Lupa-asian käsittelisi ja ratkaisisi asianomainen joukko-osaston esikunta. YhteystiedotPuolustusministeriö Tiedotus PL 3 1, 00131 Helsinki Puh. (09) I 608 8200, I 608 820 I Fax (09) 653 254 Sähköposti tiedotuS@plm.vn.fi


kellusretkelle osallistuminen tulisi mahdottomaksi, jonka vuoksi suurin osa suoja-alueiden valtavasta pinta-alasta menisi käytännössä sukelluskieltoon. Mikäli Suomi kuitenkin katsoo voivansa ylenkatsoa hallitusmuodon ja EU:n liikkumisvapaussäädöksiä ja päättää laillistaa urheiluharrastuksen valintaan perustuvan sy~innän, SUSL esittää seuraavaa kompromissiratkaisua: I),sl!JSL sitoutuu sisällyttämään kaikkeen koulutusmateriaaliinsa sotilasviranomaisten ohjeet suoja-alueilla sukeltamisesta 2) SUSL sitoutuu sisällyttämään sukelluskouluttaja-, sukellusjohtaja- sekä sukellusturvallisuuskoulutukseensa ohjeen si~, että mentäessä sukeltamaan suoja-alueelle, sukellustoiminnan sijainnista ja ajankohdasta ilmoitetaan aluevalvontaviranomaisille etukäteen Ilmoituksella voitaisiin nähdäksemme vähintään riittävästi täydentää nykyistä hyvin kattavaa merialueiden optista, kamera-, tutka- ja muuta valvontaa siten, että helposti havaittava harrastesukellustoiminta varmasti havaittaisiin ja aluevalvontalaitteiden läheisyyteen mahdollisesti sattumalta aiottu sukellustoiminta voitaisiin ajoissa estää. Samalla aluevalvontaviranomaiset välttyisivät mas~iiviselta ja turhalta lupabyrokratialta. Sukeltajien olisi myös helppo omaksua ja hyväksyä yhteistyöhön ja viranomaisten avustamiseen perustuva toimintamalli, toimimmehan vastaaval-

la periaatteella mm. sisäministeriön hallinnonalalla vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, opetusministeriön hallinnonalalla vedenalaisten muinaismuistojen etsinnässä ja kartoituksessa, ympäristöministeriön hallinnonalalla öljyvaarallisten hylkyjen etsinnässä ja puolustusministeriön hallinnonalalla veden alta löytyneiden räjähdystarvikkeiden ilmoittamisessa. On huomattava, että käsityksemme mukaan vihamielisin aikein vedenalaisia laitteita tuhoamaan aikovia koulutettuja sotilaita tai vakoilijoita ei voida to~ua sen enempää aluevalvontatoimikunnan harrastesukeltamiselle esittämällä kiellollaJlupamenettelyllä kuin yllä esittämällämme ilmoitusmenettelylläkään, vaan siihen tulisi viranomaisten varautua muilla tavoin. Haluttaessa esittämämme ilmoitusmenettely voidaan ki~ata lakiesityksen 17.1 §:stä poistettavan sukelluskiellon tilalle ilmoitusvelvollisuudeksi. Järkevintä olisi kuitenkin ki~ata se alemmantasoiseen säädökseen, jotta ilmoitusvelvollisuuden poistaminen tulevaisuudessa sen osoittauduttua turhaksi olisi helpompaa. Helsingissä 21.1.2000 Brita Ikävalko Mika Rautiainen toiminnanjohtaja koulutuspäällikkö

Onko vapaus hakea lupaa liikkumiseen liikkumisvapautta? Puolustusministeriö on julkaissut 18.2.2000 oheisen tiedotteen (http://www.vn.fr/plm/20218). jonka mukaan julkisuudessa esiintyneet tiedot aluevalvontalain sukellusharrastusta rajoittavasta vaikutuksesta ovat yksipuolisia ja virheellisiä. PLM on siis edelleen sitä mieltä, että seuraavilla vaihtoehdoilla ei ole liikkumisvapauden kannalta eroa - käytän asiaa havainnollistaakseni vertausta kaikille tuttuun metsässä liikkumiseen: A) nykyisin henkilö voi mennä vapaasti metsään kävelemään, retkeilemään, sienestämään jne. haluamassaan seurassa, haluamanaan aikana, haluamaansa paikkaan. Tästä ei ole aiheutunut kenellekään mitään haittaa. B) uudessa tilanteessa henkilön tulee hakea lupa sotilasviranomaisilta kuusi vuorokautta ennen kuin lähtee metsään: hakemuksessa hänen tulee määritellä tarkasti se paikka metsässä, johon hän aikoo, ne henkilöt, kenen kanssa hän on lähdössä ja aika, jona hän aikoo metsään mennä. Kauniina sunnuntaina het-

ken mielijohteesta vaikkapa lasten kanssa metsään meneminen on kiellettyä, etukäteen suunnitellun paikan vaihtaminen vaikkapa sään mukaan on kiellettyä, viime hetkellä mukaan tulevien ystävien mukaan otto on kiellettyä. Kansalaisen taloudellisten ja lainopillisten voimavarojen ulottumattomissa ja lopputulokseltaan sitä paitsi etukäteen selvä. Tässä detaljimeressä onkin huomattava, että asiassa ei periaatetasolla ole kyse suoja-alueiden absoluuttisesta koosta tai lupamenettelyn joustavuudesta vaan siitä, että sukeltajat rekisteröidään ja heidän liikkumistaan rajoitetaan, jotta he eivät syyllistyisi jo nyt rangaistaviksi määriteltyihin tekoihin; toisin sanoen räikeästä perusoikeuksien rajoittamisesta. Mikäli oikeusministeriö esittäisi vaikkapa tietylle vähemmistölle liikkumiskieltoa ostoskeskusten parkkipaikoille automurtojen ehkäisemiseksi, olisi tämä PLM:n esityskin helpompi ymmärtää. Onko PLM:n seuraava esitys suunnistamisen ja sienestämisen "Iuvanvaraistami-

nen" valvontalaitteiden suojaamiseksi lähellä itärajaa olevissa metsissä ?Tähän pitäisi kyllä olla perusteita, sillä toisin kuin sukeltajia merellä, suunnistajia on metsässä käytännössä mahdoton valvoa tutkiila, tähystyksellä ja kameroilla! Puolustusvoimat on saanut vastikään eduskunnalta valtuudet ostaa uusia aluevalvontalaitteita. Nämä epäilemättä paljon veromarkkoja nielevät laitteet lienevätkin asiantuntemattomuuden ja suhteellisuudentajun puutteen ohella syy tähän pelkoon, että harrastussukeltajat ovat terroristeja tai vakoilijoita.Vapautettavasta, alle 24-metristen (!) alusten ankkuroinnista karttaan merkitsemättömiin kaapeleihin ei sen sijaan katsota aiheutuvan vahinkoriskiä laitteille. Jos joku ulkovalta sitten olisikin niin köyhä tai osaamaton, että haluaisi välttämättä lähettää aluksen tai pienoissukellusveneen sijasta perusteellisesti koulutetun sotilassukeltajan tutkimaan tai tuhoamaan näitä laitteita, se ei todennäköisesti hakisi tälle toiminnalle lupaa tai merkitsisi sukellustoimintaa viesti li-

puilla ja merkkivaloilla kuten harrastussukeltajat, niin ulkomaalaiset kuin suomalaisetkin, oman turvallisuutensa vuoksi tekevät. Samaisen lakiesityksen sivukaikuluotauskielto on jopa huvittava monissa yhteiskunnissa teknistä kehitystä on kautta aikojen yritetty ja yritetään edelleen hillitä laeilla ja aina yhtä huonoin tuloksin. Todella ikävää, että näin on käynyt. Harrastussukeltajat, jotka ovat aina asennoituneet hyvin viranomaismyönteisesti ja tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä pelastuspalvelussa, meriarkeologiassa, meribiologisessa tutkimuksessa, öljyhylkyjen etsinnässä, merihenkisessä nuorisotyössä jne. halutaan nyt kerta kaikkiaan lyödä maan rakoon. Harrastussukeltajia kuulematta valmisteltuun laki esitykseen alunperin asiantuntemattomuudesta kirjattu sukelluskielto on ilmeisesti muuttunut asiakysymyksestä arvovaltakysymykseksi. Eikö Suomen puolustusvoimat pysty hoitamaan tehtäviään yhteiskuntaan ja tekniseen kehitykseen sopeutuen, rahoittajiensa eli veronmaksajien normaalia elämää tällä tavoin rajoittamatta? Mika Pohjonen varapuheenjohtaja SUSL


Tapahtumaraportit 1999 Yhteensä 25 raporttia - 3 kuolemantapausta -10 painekammiohoitoa - 6 hakemusta painovyöpankkiin

Kuolemantapaukset SUSL:n tietoon tuli viime vuodelta kolme kuolemaan johtanutta sukellusonnettomuutta Liitto sai raportin vain ensimmäisestä tapauksesta, joten muut tiedot perustuvat mm. seuratoverien suullisiin kertomuksiin ja sanomalehtiin. Ensimmäinen tapaus sattui huhtikuussa Pohjois-Suomessa, jossa suoritettiin VAPEPA-etsintäsukellusta virtaavassa vedessä ja jäätävissä olosuhteissa. Keski-ikäinen mies (P3, M2) sukelsi merkinantoköyden päässä. Pinta-avustaja tunsi köyden liikkuvan jatkuvasti, joten hän oletti kaiken olevan kunnossa. Kun sukeltaja ei vastannut kysyttyyn OKmerkkiin, hänet vedettiin ylös ja jouduttiin toteamaan kuolleeksi. Sukeltajan laitteissa ei ilmennyt vikoja On mahdollista, että kuivapuvun kireä välikaulus olisi aiheuttanut verenpaineen laskun ja äkillisen tajuttomuuden. Toinen kuolemantapaus on kesäkuulta Pirkanmaalta. Nuori mies, jolla ei ollut minkäänlaista sukelluskoulutusta, oli ostanut laitteet lehtiilmoituksen kautta. Hän lähti sukeltamaan virtaavaan veteen, jossa maksimisyvyys oli 2,5 metriä. Tarkoituksena oli ilmeisesti etsiä uistimia. Pinnalla sukellusta seurannut henkilö hälytti apua, kun sukeltajaa ei alkanut kuulua takaisin. Sukeltaja

löytyi myöhemmin hukkuneena. Kolmas tapaus sattui kesällä Helsingissä. N. 35-vuotias mies (P3, M2) lähti työsukellukselle viemään nostohihnaa uppoavan veneen alle. Maksimisyvyys paikalla oli 6 metriä. Tiettävästi mies hyppäsi veteen ilman räpylöitä, mutta muuten täysissä urheilusukeltajan varusteissa. Hänet nostettiin tajuttomana ylös ja hän menehtyi myöhemmin.Asian tutkinta on edelleen kesken.

Painekammiohoidot Viime vuodelta raportoitiin kymmenen painekammiohoitoon johtanutta tilannetta. Kammiohoitoja annettiin todellisuudessa enemmän, eli lukuun sisältyvät vain ne joista on toimitettu tapahtumaraportti. Osa tapauksista ilmeni pitkien ja syvien sukellusten jälkeen. Painekammiossa hoidettiin myös "selittämättömiä" tapauksia. Esimerkiksi eräs sukelluspari oli tehnyt samanlaisen sukellussa~an mutta vain toisella ilmeni sukeltajantaudin oireita. Etelänmatkojen sukeltajantautituliaiset ovat puuttuneet raporteista kokonaan jo parina viime vuonna. Aiempina vuosina on yleensä tullut muutama raportti paluulennolla tai lentokentällä ilmenneistä sukeltajantautitapauksista. Tapahtumaraportteja on kuitenkin kaikkiaan niin

tustaan sukeltamalIa avannosta 47 metriin. Pääregulaattori alkoi puhaltaa, jolloin sukeltaja ei osannut siirtyä varajä~estelmään vaan teki hätänousun. Pitäisi olla selvää, että kaikkiin varusteisiin totuteIlaan helpoissa olosuhteissa Turvallisia sukeltajia ei tehdä kaupan tiskillä.valitettavan yleinen harhaluulo vaikuttaa olevan, että tuliterät "viimeisen päälle"-vehkeet eivät vaatisi ha~oittelua.

Painovyön hylkäämiset

vähän, että ei voida varmasti väittää etteikö lentokiellon laiminlyöntejä tapahtuisi edelleen. Osa painekammiohoidoista johtui regulaattorin puhaltamisesta seuranneista paniikkinousuista.

Puhaltamistapaukset Regulaattorin puhaltamisesta raportoitiin seitsemän kertaa. Näistä tapauksista viidessä oli jouduttu paniikkiin ja tehty hätänousu. Suomen olosuhteissa regulaattorin puhaltaminen ei ole aivan tavatonta, joten sen ei pitäisi johtaa paniikkiin. Puhaltavasta regulaattorista voi hengittää, kunhan sitä on ha~oiteltu. Paniikkinousujen suuri osuus selittyy ehkä sillä, että vedessä hallitusti selvitettyjä puhaltamistapauksia ei ole vaivauduttu raportoimaan. Puutteellisella ha~oittelulla lienee osansa ainakin raportoiduissa tapauksissa. Paniikkiin johtaneissa puhaltamisissa on ilmeistä, ettei sukeltaja ole tuntenut omia ja parinsa varusteita kunnolla. Omien laitteiden suorituskykyä ei pitäisi yliarvioida. Toisaalta, ennen sukellusta tehty kunnollinen paritarkastus olisi todennäköisesti ehkäissyt hätääntymisen monessa tapauksessa. Ääriesimerkki on sukeltaja, joka kokeili uutta tekniikkasukellusvarus-

SUSL:n painovyöpankki korvasi viime vuonna kuusi pudotettua painovyötä. Viisi tapausta liittyi edellä kuvailtuihin regun puhaltamisiin. Kuudennen painovyön pudotus aiheutui siitä, että vara-annostajan letku murtui ja ilmasäiliö tyhjeni. Puolessa tapauksista vyöstä oli luovuttu jo pohjalla. Painovyöpankkiin kaivataan lisää talletuksia, joten lahjoittajat, ottakaa yhteyttä liiton toimistoon!

Koulutustilanteet Sukelluskoulutuksen yhteydessä raportoitiin viime vuonna viidestä poikkeuksellisesta tilanteesta. Näistä viidestä kolme oli regulaattorin puhaltamisia, yksi hallitsematon nousu liivinkäyttövirheen takia ja yksi kiinnitakertuminen. Puhaltamistapauksista kaksi sattui P2-kurssin syväsukelluksella noin 30 metrissä ja yksi P3-kurssin syväsukellukselIa noin 40 metrissä. Puhaltamisista kaksi johti hallitsemattomaan hätänousuun ja painovyön hylkäämiseen. Kiinnitakertuminen sattui PI-kurssin avovesisukelluksella. Oppilas sukelsi merkinantoköydellä ja pinta-avustaja oli laiturilla. Sukeltajan vara-annostaja irtosi pidikkeestään, alkoi laahata pohjaa ja tarttui suunnistusta varten viritettyyn ohjausköyteen. Sukeltaja huomasi olevansa jossain kiinni ja pyrki ylös. Hän ylettyi pintaan huutamaan apua ja hylkäsi regulaattorinsa, mutta painui sitten

RAPORTOI! Tapahtumaraporttisi ansiosta joku muu saattaa säästyä onnettomuudelta. Raportin voit lähettää paitsi selvistä vaaratilanteista, myös sellaisista tapahtumista,jotka olisivat saattaneet johtaa vaaratilanteeseen. Esimerkiksijokainen varusteen vikaantuminen sukelluksella on raportin arvoinen. Mitä tarkemmat tiedot kerrot tapahtumista, sitä paremmat mahdollisuudet muilla sukeltajilla on ottaa niistä opiksi. Saapuneista raporteista kerrotaan Sukeltaja-lehdessä. Henkilötietoja ei julkaista. Pyydä raporttikaavake seurasi kouluttajalta taijätä raporttisi SUSLn kotisivujen kautta osoitteessa wwwsusLfi.


juuri ja juuri pinnan alle. Suket1aja ei löytänyt regulaattoriaan eikä pintaavustaja pystynyt vetämään häntä kokonaan ylös. Turvasukeltajalla ei ollut valmiiksi pukua päällä, mutta hän ehti ajoissa hätiin irrottamaan sukeltajan. Pintaorganisaatio oli lipsunut ilmeisesti siksi, että paikka oli tuttu ja helppo, paikalla oli paljon ihmisiä ja päivä oli lämmin. Tapaus päättyi onnellisesti, mutta osoittaa, että sukelluspaikan tuttuus ja olosuhteiden helppous eivät saa tuudittaa liikaan turvallisuudentunteeseen. Koulutustilanteista tehtyjen raporttien suhteellinen paljous herättää kysymyksen, ovatko koulutussukellukset erityisen vaarallisia.Totuus lienee kurtenkin se, että koulutustilanteiden tapahtumista raportoidaan huomattavasti herkemmin ja tunnollisemmin kuin huvisukelluksien hässäkö istä.

Yhteenveto Sukeltajan tulee sukeltaa vain sellaisia sukellu!<sia, joihin hänellä on asian mukainen koulutus ja riittävä kokemus. 90-luvulla sattui valrtettavan monta onnettomuutta tilanteissa, joissa umeilusuket1aja oli lähtenyt suorittamaan työsukellusta. Työsukellukset eivät kuulu kokeneillekaan umeilusukeltajille, ja niistä pitää pystyä kieltäytymään - jos ei muuten niin vetoamalla lainsäädän-

töön. Työsukeltajille on omat pätevyysvaatimuksensa. Sukeltajan on osattava käyttää varusterta, joilla hän sukeltaa. Esimerkiksi tekniikkasukellusvarustus ei ole oikotie syviin sukelluksiin, vaan ensin sen käyttöä on ha~orteltava matalissa vesissä mielurten kymmeniä tunteja. Koulutustoiminnassa puolestaan olisi syytä harkrta vaativien koulutustilanteiden toteuttamistapoja. Yksi kouluttaja yhtä oppilasta kohden on

vaativilla sukelluksilla suosrtet1avaa, jos se vain on käytännön syistä mahdollista. ~ Susan Heikkinen Jorma On;ukka Mika Rautiainen

LAADUKKAAT KOTIMAISET:

d!ID. ennaltavärjätyt leimasimet

loaTER

Tavoittamattomissa. Kuitenkin

ennaltavärjätyt päiväysleimasimet Käsi- ja sähkökäyttöiset päiväys- ja numerointileimasimet. Tyynyt, värit ja tarvikkeet. Kilvet ja kaiverrukset. ~~ t;

Lopultakin puhelin, jolla voit soittaa lähestulkoon mistä tahansa. Ja mihin tahansa. Radiolinjan Satelliittipalvelut toimii mailla ja mannuilla siinä kuin maailman merilläkin. Helposti, luotettavasti ja asialIisin hinnoin.

18 80'

Lasertekniikalla leimasin vaikka saman päivän aikana! Oy HELSINGIN LEIMASINTEHDAS Ab Kiviaidankatu 2 A, 00210 HELSINKI Puh. 09-6927 344 Fax 09-6927 644 Kysykää lisätietoja paikkakuntanne jälleenmyyjistä!

puheyhte

JOnA SUOMALAISn VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN.


Meriarkeologian tietoa, taitoa, kokemustaja ymmärrystä KUKA JA MISTÄ OLET? SALLAMARIA: Nimeni on Saliamaria Tikkanen. Olen töissä Suomen merimuseossa tutkijana, vastuualueena meriarkeologia. EKA: Olen Erkki "Eka" Metsävuori. Syntynyt olen Saaristomeren Helmessä,Turussa 1938, en tosin muista tapahtumaa kovin selvästi. Asun Turussa ja vaihtoehtoisesti Borstössä.Teen töitä Hansaprint Oy:ssä. MERIARKEOLOGIA ON SINULLE ISO JUTTU.

KUINKA ISO? SALLAMARIA: Meriarkeologia merkitsee minulle mielenkiintoista työtä. Virkamiehenä on kuitenkin osattava olla myös maltillinen, eri vaihtoehtoja harkitseva ja tylsän järkeväkin.Toki meri historia kiinnostaa muutenkin kuin työnä, vaikka toisaalta vapaa-ajallaan on tervettä unohtaa ainakin hetkittäin töihin liittyvät aihepiirit. EKA: Meriarkeologia on suuri osa merellisistä harrastuksistani. Enne se oli, sanoisinko, tärkein. Riippuu siitä mitä meriarkeologialla tarkoitetaan. Erilaisten laivakohtaloiden selvittäminen ja sitten itse sukeltaminen olivat ne tukijalat, joihin oli helppo nojata.veneily ja retkeily saaristossa, eli tietojen keruu, on se kolmas tuki. Sukeltaminen alkaa jäädä ja sen tilalle ovat tulleet kynähommat. Hylkypuuhat ja arkistot vievät edelleen oman aikansa. HISTORIOITSIJATAUSTASI? SALLAMARIA: Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1993 pääaineena suomalais-ugrilainen kansatiede. Lukuvuoden 1994-1995 opiskelin meriarkeologiaa ja -historiaa Skotlannissa St Andrewsin yliopiston "The Scottish Institute of Maritime Studies" -oppi laitoksessa. Tutkijan kokemusta on kertynyt lukuisista erilaisista merihistoriaan ja meriarkeologiaan liittyvistä projekteista. Päätyöllistäjäni on ollut Suomen merimuseo, jossa olen ennen kaikkea osallistunut, suunnitellut ja vetänyt meriarkeologisia tutkimusprojekteja. Tälläkin hetkellä olen töissä merimuseossa; tehtäväkenttäni laajenee kaiken aikaa. Uutta

meri museota ja lisähenkilökuntaa odotellessa pitkäjänteinen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toimintatapojen luominen tulee yhä tärkeämmäksi. EKA: Uteliaisuus ajoi tutkimaan erilaisia lähteitä. Tutuiksi ovat tulleet muutamien rannikkokaupunkien lehtien arkistot. Onneksi sanomalehtitaloilla on lehdet sidottuna kirjoiksi.vaikeaa saattaa olla päästä selaamaan lehtiä, mutta ovathan ne myös yliopistoilla mikrofilmattuna. Historioitsijataustoihin ehkä kannattaa lisätä muutamat eri henkilöiden vetämät meriarkeologian kurssit. On niitä ainakin viisi tai kuusi. Lieveilmiönä laivatarinoiden etsimiselle on sittemmin tullut halu kertoa niistä myös muille, ja helpointa se on tehdä ki~ojen ja lehtijuttujen kautta. SUKELLUSKOKEMUKSESI? SALLA MARIA: Tunteja ei ole tullut laskettua, eikä edes aina pidettyä ki~aa. Missään tapauksessa tuntimäärä ei ole päätä huimaava, luultavasti vaatimattomasti vain noin 200 tunnin paikkeilla. Kenttäprojektien vetäjänä tutkijan tärkein tehtävä on suunnitella, hallita kokonaisuuksia, huolehtia dokumentoinnista ja vastata koko projektista - sukeltaminen jää väistämättä vähemmälle sillä tehtävät on priorisoitava. Olisi kuitenkin ihanaa sukeltaa joskus vain huvikseen ja toki sukellustaitojen kehittäminen on tärkeää. EKA: Sukelluskokemusta on tullut sukeltajana ja kouluttajana. Sukellusmaailman kokemusta SUSL:n johtokunnan eri tehtävissä, lehtemme päätoimittajana ja niin edelleen. Vuonna 1953 ensimmäinen maski, siitä tulee kohta 50 vuotta. Ensin parikymmentä vuotta Vaasassa ja Kokkolassa. Sitten Tellen ja Raikan kanssa Marianalla, Raikan mentyä naimisiin tuli Tellelle ja minulle veneen ja sukelluskavereiden vaihto. Puuhia jatkettiin Martti Tähtisen Eilalla kunnes se myytiin. Sen jälkeen vaihtelevalla menestyksellä vaihtelevassa seurassa. 100 tuntia Hindenburgilla ja niin edelleen. Kait siitä tulee joku 2000 tuntia. Sukelluksina kaikkea mahdollista hyl-

.~

kysukelluksista viemärin avaamiseen. Kukapa niitä kaikkia jaksaa edes muistaa, enkä ehkä edes halua. NÄETKÖ SYNKKIÄ PILVIÄ MERIARKEOLOGIANYLLÄ? SALLAMARIA: Valitettavasti näen. Vrouw Maria-hylyn löytäjäryhmän ajama ajatus merilain soveltamisesta Vrouw Maria -hylkyyn ei ainakaan edistä yhteisen kulttuuriperinnön suojelua vaan päinvastoin, se ei edistä myöskään itse Vrouw Maria-hylyn arkeologisia tutkimuksia. Asiasta on kuitenkin vaikea sanoa enempää, sillä Museovirasto tai Suomen merimuseo ei ole saanut vielä virallista paperia, josta löytäjien vaatimukset selviäisivät. Asioista on kuitenkin keskusteltu epävirallisesti löytäjien ja museon edustajien välillä. Luotamme kuitenkin muinaismuistolakiin ja lain henkeen kulttuuriperinnön suojelusta. Tapaus osoittaa selvästi sen, kuinka ajankohtainen ja tarpeellinen on Unescossa valmis-

teilla oleva yleissopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi .Yleisesti kuitenkin näen meriarkeologian tulevaisuuden valoisana ja uskon yhteistyöhön sukeltajien kanssa. Hienoa on myös se, että alalle on tulossa yhä enemmän ammattilaisia. EKA: Kyllä oikeastaan näkyy pilviä; meriarkeologian toimiston resurssipula, retuperällä oleva hylkyrekisteri. En tosin tiedä kuinka retuperällä se on, koska se on niin suuri salaisuus ettei sieltä tahdo saada tietoja. Näin ulkopuolisesta tuntuu, että toimisto on jo ajettu alle lain ki~ai­ meno Se ei ole Hylkysaarelaisten vika, vaan se piilee korkeammalla taholla. Pilviä nousee taivaalle myös uuden aluevalvontalain kautta. Lupabyrokratiaan en ota kantaa, perusteltuun anomukseen sukellusluvasta on aina vastattu positiivisesti jopa tärkeisiinkin kohteisiin, niin meillä kuin Ahvenanmaallakin.


Sukelluspariesittelyssä Sallamaria Tikkanen ja Eka Metsävuori Eka je vanhan laitteel'l nostalgiaa. kuva Ekan albumista

$allamaria tukialus mls Teredon kannella Kronprins Gustav Adolfin tutkimuksissa kesällä 1999. kuva Leo TeräväinenlTeredo Navalis

Pilviä hälventäviä puuskiakin on alkanut löytyä. Parissa yliopistossa on nuoria voimia, jotka haluavat erikoistua meriarkeologiaan. Hieno hommalTosiasiahan on, että jos vastakkain asetetaan lauma sukeltajia ja joku fil.maist. tai tohtori, niin sukeltajat ajetaan maan rakoon vaikka olisivatkin oikeassa.

MITÄ TEET KUN ETTONGI MERIARKEOLOGIAA? SALLAMARIA: On tosi tärkeätä saada etäisyyttä työhön, vaikka siitä enimmäkseen pitäisikin. Tykkään liikkua vesillä ja saaristossa, vaeltaminen ja hiihtäminenkin on kivaa. Arkisempaan ajanviettoon tuo iloa vaikkapa jumppa, lukeminen ja silloin tällöin kulttuuririennot. EKA: Muista harrastuksista tuli jo tärkeimpiin viitattuakin. Ki~oittami­ nen, piirtäminen ja miksei se Saltte-

rikin. Laivahylyt ja tarinat ovat alue, josta en varmaan pääse eroon.Tässäpä ne läheisemmät ja tärkeimmät, eikä sitä retkeilemistä Saaristossakaan saa unohtaa. En aseta näitä mihinkään arvojä~estykseen, samalle viivalle ne vielä mahtuvat ja mahtuu vielä valokuvaaminenkin.

suosiota on tavoitteena lähivuosina aukaista uusia puistoja muille kohteille. Toivotan kaikki kiinnostuneet sankoin joukoin sukeltamaan Gustav Adolfin puistoon!Yhdessä voimme kehittää puisto ideaa pidemmälle.

MITÄ UUTTA PUISTOHANKKEILLE KUULUU? SALLAMARIA: Helsingin Kronprins Gustav Adolfilla on tarkoitus aukaista vedenalainen puisto vuoden 2000 kesäkuun alussa Puistossa on 12 informaatiokylttiä ja hylkyä kiertävä köysi polku. Sukeltaja saa pääsylippua vastaan mukaansa laminoidun puistokartan sekä muuta informaatiota. Puiston vieressä on kaksi poijua alusten kiinnittämistä varten. Kuljetuksista jokainen huolehtii itse. Mikäli puisto saavuttaa

MITÄ ON ODOTETTAVISSA TÄNÄ VUONNA SUOMEN HYLKYREKISTERILLE? SALLAMARIA: Paha kysymys. Tekijöitä ja rahaa tarvitaan. Emme halua alkaa tehdä rekisteriä ennen kuin tehtävän kunnolliseen hoitamiseen on riittävästi resursseja.vrouw Maria asioita pohtinut selvitysmies Pekka Honkanen on esittänyt hylkyrekisterin kehittämistä varten vuodeksi 2000 140 000 mk, toivottavasti saamme rahat ja tekijän. Se olisi iso edistysaskel.

TUTUSTUTKOITSESUKELTAMALLA MERIMUSEOLLE ESITETTÄVIIN HYLKYKOHTEISIIN? SALLAMARIA: Mahdollisuuksien mukaan. Keskityn tietysti niihin, joiden tutkimuksia tulen itse vetämään. Käyn tutustumassa sukeltamalla myös muihin tutkimuskohteisiin ja mielenkiintoisiin löytöihin. On tärkeää tuntea kenttä. Suomessa on kuitenkin satoja ja tuhansia vedenalaisia kohteita - yhden ihmisen ei ole mahdollista, eikä edes järkevää, käydä niissä kaikissa. On pidettävä mielessä, että meriarkeologia on paljon muutakin kuin sukeltamista, etenkin kun sitä tekee työnä Perinteisesti keräämme edelleen tietoa eri kohteilta ennen kaikkea urheilusukeltajien avulla.


saanut.Tarinoita, kertomuksia ja tietoja menneistä vuosikymmenistä ja vanhoista asioista. Olen yrittänyt kasvaa heidän arvoisekseen ja auttaa mahdollisuuksieni mukaan. Ennen hekin olivat vain nimiä ja kasvottomia hahmoja laitureilla. Saaristomerellä vietetyt vuodet ovat antaneet heille kasvot, personoinut heidät. Olen oppinut tuntemaan ja arvostamaan heitä ja heidän elämäntapojaan.

Eka tietää myös miten kala savustetaal:l. l'1änen piilopaikkansa on osa borstöläistä kyfäyflteisöä. g; ihme, että siellä tarinat saavat sulkak:ynällä J<:wtiä. LeenI!! Koivumäki

MITÄ HALUATVANHANA HYLKYKONKARINA KERTOA SALLAMARIALLE JA MUILLE TÄMÄN PÄIVÄN HYLKYSUKELTAJILLE?

MITÄ HALUAT KERTOA "VIRALLISENA" MERIARKEOLOGINA EKALLE JA HÄNEN AIKALAISILLEEN HYLKYSANKAREILLE? SALLAMARIA: Arvostan vuosikymmenien varrella tehtyä, pitkälti vapaaehtoista työtä. Ilman alan pioneereja meriarkeologian kehittyminen ei ole ollut mahdollista. Näen erittäin tärkeänä yhteyden säilymisen eri sukupolvien sekä harrastajien ja ammattilaisten välillä.Toivotan kaikille onnea alkaneelle uudelle vuosituhannelle!

OLET KOLUNNUT JOUKOITTAIN HYLKYJA.VIELÄKÖ HYLKYVALLOITUS HOUKUTTELEE? EKA: Ei oikeastaan ainakaan sukeltamalla. Minulla alkaa olla motivaatiovika ja ikäkin alkaa painaa. Laite pitäisi katsastaa ja pukukin vuotaa. Kellon nyt vielä erottaa maskin takaa ja mitään sukellustietokonetta en edes omista.Toisaalta uudet mielenkiintoiset kohteet alkavat olla turhan syvällä. Kun puhutaan hylkyjen "valloituksesta" en pidä niiden bongaamista minkään arvoisena. Mielestäni ei voida puhua hylkyjen

valloituksesta jos käyt taputtamassa sen kylkeä tai vietät aikaa 5-1 0 minuuttia/hylky. Vasta sitten voidaan puhua "valloituksesta" kun hylyllä on sukellettu useammin ja on tehty jotain mielekästä. Eli sukeltaminen on ollut välikappaleena jonkun muun toiminnon toteuttamiseksi.

SAARISTOMERI -KIRJASARjASI TUNNETAAN LAAJAL~! SUKELTAJA-.. PIIREISSA. ONKO TANA VUONNA TAI LÄHIAIKOINA ODOTETTAVISSAJATKOA KIRJASARJALLESI? EKA: Loppuunmyytyjä ki~oja:ni ovat: Satamia joissa eivät aallot pauhaa, Rauhan meri, Suomalaisia Aarrelaivoja, Saaristomerta pinnan päältä ja vähän altakin, Saaristomerta ja merisotaa 1808-1809 (käytetty kuulemma oppiki~ana) ja Ristiin rastiin saaristomerta. Saatavana on vielä Borstö (saatavana vain saaren museosta), Nordstiema-vihko (saatavana -Borstö museosta), Saaristomerta ja sankareita sekä Saaristomerta ja sattumuksia. Tässäpä tämän päivän tilanne. Tulevaisuutta paljastan sen verran, että pääsiäisenä pitäisi tulla jotain

sitomista, ei tosin mitään laivahylkyihin liittyvää, niiden vuoro on jouluna jos kustantajani armahtaa. Saaristomeri on mittaamaton tarinalähde. Samoin ovat Merenkurkku ja miksei Suomenlahtikin. Ne vain ovat vähän "kaukana". Kvarkkenista olisi aikanaan hihaan tarttunutta materiaaliakin, mutta Saaristomeri nyt sattuu olemaan lähempänä.

TAIDATTUNTEA KAIKKI SAARISTOLAISET. MITÄ HEIDÄN TUNTEMISENSA SINULLE SUKELTAJANA JA IHMISENÄ MERKITSEE? EKA: Saaristolaiset suhtautuvat vieraisiin aina ensin hiukan varautuneesti ja syystäkin. Ei ole yksi eikä kaksi saarta, kun heiltä on huijattu. Tuttavia voidaan olla mutta ystävyys on asia, jonka merkitystä ei voi liikaa arvostaa. Sukeltajana olen kiitollinen kuluneista vuosista ja niistä monista vihjeistä joita olen sittemmin saanut kavereilleni tulkita. Ei savua ilman tulta, ja joka kesä saan vieläkin vihjeitä ja suoranaisia tietojakin ystäviltäni saaristosta. Henkilönä olen varmasti voiton puolella, sillä niin paljon olen heiltä

EKA: Sallamarian olen oppinut tuntemaan ensin Borstön museolla ja sen jälkeen muissakin ympyröissä. Fiksu tyttö. Hänellä tuntuu olevan oikea ote ammattiinsa. Mikä minä olen neuvomaan, sitä vain toivoisin, että hän säilyttäisi hyvän yhteyden meihin tavallisiin hylkykoluajiin. Meillä kaikilla ei ole akateemisia loppututkintoja, mutta erilaisia tietoja ja taitoja saattaa olla enemmänkin. Ei pidä myöskään unohtaa, että myös kehä-I:n ulkopuolellakin sukelletaan. Ja sitten teille nuoremmille sukeltajilie muutama toivomus: * Kunnioittakaa merta ja syvyyttä kuten "me vanhatkin" olemme tehneet. * Muistakaa, että ihmisen rakenne ja fysiikka on suurin piirtein samanlainen kuin 1000 vuotta sitten. Me voimme yrittää mittareilla ja muilla vempaimilla pettää fysiologiaamme, mutta aina se ei onnistu. Sukeltamisesta ei pidä tehdä liian teknistä. * Älkää laiminlyökö sukellusturvallisuutta, eivät ohjeet ole vain heikkoja varten. Sukelluskuri on peikko, mutta määrätynlainen jä~estys on välttämätön. Me olemme ryhmänä vain niin hyviä kuin ryhmämme heikoin lenkki on. * Ja lopuksi se ehkä tärkein: Etsikää uutta, älkää tyytykö vain sukeltamaan vanhoilla ja tunnetuilla kohteilla Parkilla, Aatulla, Plussalla, Chrysantilla tai Kranaattihylyllä. Meidän rannikoiltamme ja sisävesiltämmekin löytyy aivan varmasti uusia kohteita. Älkää odottako passiivisena että joku muu etsii ne teille. Q)


Uppopallon PM-kisat 19-20.2.2000 Sandefjordissa Norjassa I.Päivä Miehet: 0-0 Suomi-Ruotsi 1-0 - 1-0 24.35 jussi jokinenfTre Ruotsi-Tanska 4-0 No~a-Tanska 6-1 No~a-Suomi

2.Päivä Miehet: Suomi -Tanska 7-0 - Reijo Rantamäki/Riihimäki 3 maalia No~a - Ruotsi 2-0

Loppuottelu No~a - Suomi 1-0 1-0 18.20 No~an rangaistuspallo Lopputaulukko (suluissa MM-1999 sijoitukset) 1. No~a (4) 2. Suomi (-) . 3. Ruotsi (1) 4.Tanska (2) Janne Lindell tiedottaja SUSUUppopallovaliokunta

Pronssiottelu Ruotsi -Tanska 4-0

Uppopallon SM-sarjaan kaudella 1999-2000 6.3.2000 I.KIERROS 13.1 1.1999 HELSINKI ParSuk - Kuopio 1-1 Kuopio -Tampere 0-1 ParSuk - Tamp~re 2-0 14.11.1999 HAMEENLINNA Ahvenisto - Riihimäki 13-0 Ahvenisto - Kupla 13-0 Riihimäki - Kupla 7-0 2.KIERROS 28.1 1.1999 Tampere Tampere - ParSuk 4-0 ParSuk - Ahvenisto 0-10 Tampere - Ahvenisto 1-4 4.12.1999 HELSINKI Kupla - Kuopio 0-5 Kupla - Riihimäki 1-8 Riihimäki - Kuopio 0-0

3.KIERROS 15.1.2000 Kuopio Kuopio - Riihimäki 2-1 Parsuk - Riihimäki 0-1 Parsuk - Kuopio 0-8 15.1.2000 Helsinki Tampere - Ahvenisto 0-2 Kupla - Ahvenisto 0-12 Kupla -Tampere 0-3

5.KIERROS 5.3.2000 Tampere Ahvenisto - Kuopio 6-0 Tampere - Riihimäki 1-0 Ahvenisto - Parsuk 10-0 *) Kupla - Kuopio 0-5 Riihimäki - Parsuk 10-0 *) Tampere - Kupla 8-0 *) Luovutus RUNKOSARJA 5.3.2000

4.KIERROS 6.2.2000 Helsinki Kupla - Parsuk 2-2 12.2.2000 Hämeenlinna Ahvenisto - Kuopio 10-1 Tampere - Riihimäki 1-0 Parsuk - Kupla 0-10 *) Kuopio -Tampere 0-1 Ahvenisto - Riihimäki 6-1 *) Luovutus

Ahveniston Vesi pedot (Hämeenlinna) Tampereen Urheilusukeltajat Kuopion Urheilusukeltajat Riihimäen Urheilusukeltajat PartioSukeltajat (Helsinki) PSK Kupla (Espoo) Runkosa~a on päättynyt.

Ot

Vo

T

H

Pisto

Maalit

10 10 10 10 10 10

10 7 4 4 1 1

0 0 2 1 2 1

0 3 4 5 7 8

20 14 10 9 4 3

86-3 20-8 22-20 28-24 5-56 3-63

Uppopallon SM-välierät 18.3. Loppuottelut

I'vÄLlERÄ 1. osa Ahveniston Vesi pedot - Riihimäen Urheilusukeltajat 8-0 (5-0) 2. osa Ahveniston Vesi pedot - Riihimäen Urheilusukeltajat 10-0 (6-0) Ahvenisto loppuotteluun yhteismaalein 18-0. 2'vÄLlERÄ 1. osa Tampereen Urheilusukeltajat - Kuopion Urheilusukeltajat 1-1 (1-1) 2. osa Tampereen Urheilusukeltajat - Kuopion Urheilusukeltajat 0-0 (0-0) ja 0-0 rangaistus pallot 3-4 Kuopio loppuotteluun maalein 2-1. • -

Lehden ilmestyessä mestaruus on ratkaistu. Loppuottelut on pelattu 1.4. SM-voittaja on joko Ahveniston Vesipedot tai Kuopion Urheilusukeltajat, ja pronssiottelussa ovat kohdanneet Tampereen Urheilusukeltajat ja Riihimäen Urheilusukeltajat.

,-. 21 ... ~ , 1 ' "".

d

.~.-.

~;ro:..:

.1 _ _ ",


Parin viime vuoden aikana on mm. yskänlääkkeidenja flunssalääkkeiden käytöstä aiheutuneet vahinkokäryt lisääntyneet. Dopingtapaukset ovat aina ongelmallisia paitsi urheilijoille myös heidänlajiliitoilleen, sillä ne näkyvät tilastossa positiivisina dopingtapauksina riippumatta siitä, onko kyseessä piristeet vai anaboliset aineet, vahinko vai harkittu teko. Miten mm. flunssa- ja allergiakausienlääkitysten aiheuttamat vahinkokäryt voitaisiin sitten estää? Terveyttä ei pidä uhrata urheilun vuoksi ja varhainen hakeutuminen lääkärin hoitoon sekä riittävien hoito-ohjeiden ja lääkehoitojen saanti on ur:heilijalle erityisen tärkeää. Urheilijan lääkeaineiden käytössä tulee kuitenkin huomioida urheiluun liittyvät dopingsäännöt. Urheilijan turvaksi ADT julkaisee vuosittain uudistuvaa "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet" -luetteloa, johon on listattu sen hetkiset kielletyt ja sallitut

lääkeaineet. Urheilijan on aina syytä pitää ajan tasalla oleva lista mukanaan. Näin urheilija voi välittömästi varmistaa lääkkeensä käyttökelpoisuuden. On erityisen tärkeää, että urheilija lääkärin vastaanotolla selkeästi mainitsee olevansa urheilija.Tällöin lääkäri tietää selvittää, ettei urheilijalle määrätty lääkevalmiste sisällä dopingaineiksi luokiteltuja yhdisteitä, vaan valitsee sallitun lääkkeen tinki-

DOPINGIA TIETAMATTAAN? ••

••

mättä silti hoidon laadusta. Osa dopingaineluettelon aineista on lääkeaineita, joita lääkäri määrää potilailleen päivittäin. Vastuu lääkeaineiden käytöstä on kuitenkin viime kädessä urheilijalla, eikä lääkärin hoidollisinkaan perustein määräämä valmiste ole urheilijalle sallittu, mikäli se kuuluu kiellettyjen lääkeaineiden listaan. Dopingtestituloksen ollessa positiivinen, urheilija voi saada jopa kahden vuoden kilpailu- ja toimitsi-

••

••

jakiellon. Urheilijan on syytä välttää myös ulkomaisia lääkkeitä, toisilta urheilijoilta saatuja lääkkeitä sekä luontaistuotteita, jotka ovat oma ongelmansa. Luontaistuotteet saattavat sisältää urheilijalle kiellettyjä aineita lääkkeiden tapaan, mutta niitä ei voida kuitenkaan listata, sillä samankin tuotteen eri valmistuserissä saattaa olla vaihteluita eri aineosien suhteissa. Kaikista luontaistuotteista ei

-sukellus runon ja taiteen maailmaan",

Tällä teemalla Rauman Laitesukeltajat ry:n avovesikausi avataan uuden vuosituhannen ansaitsemalla tavalla Rauman edustalla sijaitsevassa Riskonpöllän sukelluspuistossa sunnuntaina 28. toukokuuta. Tämä tapahtuma, jos mikä, on osoitus siitä, että laitesukelluksen harrastajat eivät ole mikään sisäänlämpiävä porukka, johon jopa perheenjäsenten, jotka sukelluskipinää eivät ole saaneet, on muka vaikea

päästä sisälle. Nehän puhuvatkin vain kaikenmaailman puvuista ja laitteista ja kojeista ja vempeleistä ... ! Tällaisiin mielipiteisiin olen törmännyt jo useampaan otteeseen, vaikka olenkin alan harrastajana aivan untuvikko. Toukokuun lopussa, Rauman saariston herätessä kesään rikomme perinteisiä käsityksiä ja yhdistämme ennakkoluulottomasti sukelluksen, runon ja keramiikkataiteen maail-

man Riskonpöllän sukelluspuistossa. Kaikki sai alkunsa viime kesänä, kun raumalaiskirjailija Unto Koskelan unohtumaton runoteos "Purjeet sumussa" innoitti Rauman Laitesukeltajat ry:n puheenjohtajaa, Lasse Heinoa, siinä määrin, että hän lähti ideoi maan tapahtumaa, jossa runoja voitaisiin kuulla niin meren syvyyksistä kuin rannalta lausuttunakino Joukko raumalaisia lausujia lähti innolla mukaan projektiin, joka on saanut lisävauhtia vuoden vaihteen jälkeen. Keramiikkataiteilija Kirsi Backman halusi osallistua myös tapahtumaan, koska häntä omien sanojensa mukaan "Innoitti vedenalainen maailma sekä teosten teknisesti erilainen esittämistapa". Mitä enemmän porukkaa, sen hauskempaa tuumasimme, joten ei muuta kuin suunnittelemaan näyttelyn teknistä toteutusta! Voimme luvata, että sukelluspuistossa ta~otaan toukokuun viimeisenä sunnuntaina yleisölle unohtumaton elämys, jossa yhtenä elementtinä on meri matka Syväraumanlahdelta Riskonpöllään. Maanpäällisten ja vedenalaisten runoesitysten sekä keramiikkateosten lisäksi

saaressa on ta~olla nuotiolla keitettyä pannu kahvia ja muutakin suuhunpantavaa. Paikalla voi myös tutustua laitesukellukseen mielenkiintoisena ja kuntoa kohottavana harrastuksena. Mene ja tiedä vaikka tulisi mieleen, että miksen minä kun kerran nuokin. Kannattaisikohan päivä ki~ata jo kalenteriin varatuksi vaikka koko perheen kevätretkeä varten! Kirsi Backmanin keramiikkateokset tulevat olemaan paikoillaan noin kuukauden ajan, joten niihin voi käydä tutustumassa myöhemminkin. Meren pohjaan rakennettava runopolku tulee olemaan paikoillaan koko kesän. Runo runolta polkua edetessään sukeltaja voi meren syvyydessä harjoitella pysähtymistä ja keskittymistä omiin tuntoihinsa nuorena kuolleen, myös merta rakastaneen runoilijan sanojen edessä. Kunnianhimoisena tavoitteenammehan puheenjohtajamme mukaan on, että runopolun sulkeutuessa syksyllä jokainen raavas sukeltajamieskin voi kertoa kesän aikana lukeneensa runoki~an, ehkäpä elämänsä ensimmäisen. ~ teksti Pirkko Hannula juliste Kirsi Backman


Vastuu aina urheilijalla ~abonneet ;eait)at

myöskään tiedetä kaikkia vaikuttavia aineita. Urheilijan lääkitys vaatii siis tarkkuutta ja huolellisuutta. On muis-

Huima sukellus kadonneiden laivojen maailmaan Suomen merimuseon näyttelyssä Helsingin Merikaapelihallissa.

tettava, että lääkkeiden ja luontaistuotteiden käytöstä vastuu on aina urheilijalla itsellään ja dopingsäännöstö velvoittaa urheilijaa. ~

Laivojen lisäksi kerrotaan kapteeneista, laivapojista, merisotilaista, laivureista, kauppiaista, kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Lisätietoja: Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan edistämisyhdistys (LIITE ry) / Suomen Antidoping -toimikunta Puh. 09 - 3481 2030 Fax. 09 - 1485195 e-mail office@liite.slu.fi www.liite.com

Yleisölle avautuvat kadonneiden laivojen salat esinein, kuvin filmein, valoin ja äänin. Näyttely on avoinna Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa 16.5.-3.9.2000 joka päivä klo 11-19. Suljettu 23.-24.6. Pääsymaksut: aikuiset 30 mk, alle 18-vuotiaat 10 mk. Näyttelyn suunnittelusta ja pystyttämisestä vastaavat Suomen merimuseo, lIIume Oy sekä toiminimi Janne Jankeri. SUOMEN MERI MUSEO 7ft Puh. (09) 405 090 51 • fax (09) 405 090 60 (""\ www.nba.fi

A

UUTUUDET DiveOptex nerokkaat suurennuslinssit ovat valmistettu pehmeästä muoviseoksesta jotka voidaan kiinnittää mihin sukellusnaamariin tahansa Kiinnittäminen tapahtuu "vedellä" (kuivumisaika n. 30 h) ja voidaan tarvittaessa irroittaa ja jälleen kiinnittää uudelleen. Puolikuun muotoiset linssit (40 mm x 23 mm) ovat saatavissa + 1.00/+3.00 vahvuuksin 0.50 diop.välein. Keväällä 2000 on myös tulossa pehmeä Hydro Tae miinuslinssit (6 voimakkuutta) Maahantuoja: Nepto-Sub Oy Ab, Hki puh. (09) 627770

SEEMAN KOMPRESSORIT KAIKKIEN KOMPRESSORIMERKKIEN HUOLLOT VARAOSAT SUODAlTIMET TÄYlTÖLETKUT TÄ YlTÖLlIlTIMET KAIKKIEN SUKELLUSLAITEMERKKIEN AIRSCAN TESTAUS JA HUOLTO OY DIVETECH LTD RATASKUJA 1 03100 NUMMELA

PUH. (09) 2224700 FAX (09) 2222571 GSM 040 505 1146

E-mail: jouko.askola@divetech.fi . -,-, - 23 • "

\

1.0.

a

__

r.

.

_


Vanha käytössä kulunut sanonta kapteeni laivassaan ja jumala taivaassaan ovat kaksi maailman suurinta herraa ja tässä järjestyksessä, kuvaa varsin hyvin sitä käsitystä, joka vielä muutama vuosikymmen sitten ihmisillä ja osin kapteeneilla itselläänkin oli kauppa-aluksen päällikön asemasta. Vastuuta tarkasteltaessa tämä lienee ymmärrettävä siten, että päällikön vastuu aluksestaan ja sen henkilökunnasta on kaiken kattava ja jakamaton. Tällainen määrittely päällikön vastuusta ei kuitenkaan ole kovin hyödyllinen muualla kuin palkkaneuvotteluissa, joissa siihen viitaten voidaan vaatia korvausta tämän lähemmin määrittelemättömän vastuun kantamisesta. Päällikön vastuualueen laajuuteen saadaan sisältöä kun tarkastellaan niitä tehtäviä, joita voimassa oleva lainsäädäntö hänelle asettaa.

Aluksen merikelpoisuusja turvallinen käyttö Aluksen meri kelpoisuutta ja sen turvallista käyttöä koskeva kansallisen lainsäädännön "perussäädös" on merilain I luvun 8 §:ssä. jonka sisältö on seuraava. Aluksen tulee sitä merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty. lastattu tai olla sellaisessa painolastissa ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvatuksi.

Vastuu aluksen yleisestä merikelpoisul,ldesta on sekä aluksen päälliköllä että laivan isännällä. Matkakohtaisesta merikelpoisuudesta vastaa yksiselitteisesti aluksen päällikkö. Tämä todetaan merilain 6 luvun 3 §:ssä.

••

••

••

PAALLIKON VASTUU Päällikön on ennen matkan aloittamista huolehdittava, että alus on matkaan ja vuodenaikaan katsoen merikelpoinen. Hänen on niin muodoin huolehdittava siitä, että alus on asianmukaisesti varustettu ja miehitetty. että siihen on hankittu vaadittavat tarvikkeet, että se on hyvässä kunnossa lastin vastaanottamista, kuljettamista ja säilyttämistä varten sekä että sen vakavuus on riittävä. Matkan aikana on päällikön valvottava, että alus pidetään asianmukaisessa kunnossa. Jos aluksen merikelpoisuudessa on

Takaisin luontoon. Ja takaisin.

olemassa vikaa tai puutteellisuutta, jota ei heti voida ko~ata, on päällikön viipymättä ilmoitettava siitä laivanisännälle. Jollei laivaisäntä halua ko~ata vikaa tai puutteellisuutta, olkoon päälliköllä oikeus heti luopua toimestaan. Päällikön velvollisuudet aluksensa suhteen eivät meri lain mukaan pääty vielä tähänkään, vaan saman luvun 9 §:ssä todetaan, että päällikön on huolehdittava siitä, että alusta kuljetetaan ja käsitellään hyvän merimiestaidon mukaisesti. Vaikka onkin myönnettävä, että nämä normit on pääsääntöisesti kirjoitettu kauppa-merenkulkuun käytettäviä suurempia aluksia varten,

Benefon GSM+GPS

€SE$I Personal Navigation Phone

Postita logoehdotus osoitteeseen: Markus Dernjatin Arentikuja 1 A 207 00410 HELSINKI Kuoreen teksti "logo-kilpailu"


on todettava, että ne koskevat myös jokaista muuta alusta koosta ja käyttöalueesta riippumatta. Näin ollen on sekä aluksen isännistön että päällikön tiedostettava meri lain heille asettamat vaatimukset. Nyt voidaan sitten kysyä, kuka on päällikkö aluksessa, jolla ei ole miehitystodistusta ja/tai jonka kuljettajalta ei merenkulullista pätevyyttä vaadita. Minun näkemykseni mukaan tällaisen aluksen päällikkönä on se henkilö, joka tosiasiallisesti määrää sen kuljettamisesta tai jonka huostaan "laivanisäntä" on aluksen luovuttanut. Mitä sitten ymmärretään aluksen käsittelyllä hyvän merimiestaidon mukaisesti ?Tästä on olemassa aikoinaan kauppa- ja teollisuusministeriön antama päätös, joka on varsin pitkä, mutta jonka periaatteet voitaisiin kiteyttää ehkä seuraavasti: I Alus on pidettävä merikelpoisessa kunnossa. 2 Aluksella tulee olla siltä vaadittavat asiaki~at. 3 Aluksella tulee olla riittävä ja asianmukaisen pätevyyden omaava henkilökunta.

4 Voimassaolevan oikeuden säädöksiä tulee noudattaa erityisesti mitä tulee meriteiden sääntöjen noudattamiseen, vahdinpitoa koskevien määräysten noudattamiseen ja lastausta koskeviin säädöksiin. 5 Aluksen kaikkia navigoinnin apuvälineitä tulee käyttää riittävässä määrin. 6 Aluksen tapahtumista on pidettävä riittävän hyvää merkinnänpitoa. Yksityiskohtaista luetteloa lienee mahdotonta laatia, mutta jos edellä mainittujen asiaryhmien lisäksi noudattaa terveen jä~en vaatimuksia, ei järin pahasti voi pieleen mennä. Jätän päällikön ja laivanisännän taloudellista vastuuta koskevat kysymykset tämän artikkelin ulkopuolelle, koska niihin saanee parhaat vastaukset kunkin asiankäsittelyn yhteydessä laadituista tuomioistuinten pöytäki~oista. ~ Heikki Valkonen 16.3.1000

Hinnasta kyllä, mutta ..

5~~h QapelC-s'

Toimi nopeasti ja hanki nyt itsellesi laadukkaan laitepaketin tosi edullisesti!

Apeks TX40D kuivalla jäätymissuojalla, Apeks TX40 octo, Apeks 2-mittarikonsoli, SeacSub XJ-1 000 liivi (miesten) tai uutuusliivi Queen (naisten), 12/200 tai 10/300 säiliö sekä octon pidike. Koko paketti vain (huom raj. erä 30 kpl)

TIEDEVALIOKUNNALLE LOGO! ~~TM Kuivapuku, materiaalina vahva ja joustava 4 mm my-neopreenia. Lateksimansetit ja -välikaulus. Tarrakauluksella lukittava irtohuppu. Lämpimät saappaat. Neopreenimansetit lateksimansettien päällä. Polvisuojat. SI-Techventtiilit letkuineen. Viisi miesten ja neljä naisten kokoa. Tule katsomaan ja varaa omasi heti sillä nyt Suomen urheilusukeltajain liiton tiedevaliokunta käynnistää Sukeltaja-lehteen oman vakiopalstan, jolla on tarkoitus käsitellä mm. arkeologisia, biologisia, hydrologisia, geologisia, lääketieteellisiä ja ympäristönsuojelullisia aiheita. Palstalla pyritään luonnollisesti myös hieman tavanomaista "tieteellisempään" näkökulmaan. Jotta palsta erottuisi, tiedevaliokunta julistaa kaikille avoimen Ua vapaamielisen) logokilpailun.Aihe

säästät yli tonnin!

on täysin vapaa ja värejä saa käyttää, mutta logon tulisi olla käytettävissä myös mustavalkoisena.Tiedevaliokunnan logo voi olla vaikkapa piirros tai teksti (esim. "Tiedevaliokunta" ja "SUSL') tai molempien yhdistelmä. Voittajalogo julkistetaan seuraavassa Sukeltaja-lehdessä, ja logoa tullaan käyttämään jatkossa jokaisen tiedevaliokunnan artikkelin yhteydessä Voittaja palkitaan SUSLin varustekassilla

:

Ota yhteyttä, lähetämme v-2000 kuvastonlhinnaston!

Närpesvägen 9, 64200 NärpiöINärpes Puh. 06-2243590, 0400-563866. Fax 06-2243670 - 25


teksti Heidi Merima kuvat Mika Hiltunen ja ohikulkijat

Päätös sukeltaa tulevalle vuosituhannelle syntyi hyvissä ajoin eli uudenvuoden aattona, ja silloin jouduimmekin toimimaan nopeasti. Ehdimme juuri ja juuri Seven Seasiin Kontulaan ennen sulkemisaikaa, ja saimme puuttuneiden varusteiden lisäksi asiantuntevaa opastusta veteenmenopaikan valinnassa. Kaivopuiston ranta oli juuri sopiva paikka vastaanottaa uusi vuosi, emme olleet pahimman ryysiksen keskellä mutta olimme silti tarpeeksi lähellä Ryssäsaaren keskiyön ilotulitusta. Rannassa meidät piiritti välittömästi ilmeinen tulevien nuorten sukeltajien joukko,ja DiveChartersin tulevana junnuohjaajana olin mielissäni huomatessani miten innokkaasti pikkupojat ja -tytöt jaksoivat saartaa meitä ja olla kiinnostuneita kaikesta mitä sanoimme tai teimme. Kysymyksiin oli hauska vastata; Meeksä uimaan? Miksi? Onks toi sukelluspuku? Saaksmä kokeilla? Pys-

tyksä mennä sanoon kaloille hyvää uutta vuotta?!? Monen nuoren herran illan kohokohdaksi muodostui hanskojen ja maskin sovitus... Ennen keskiyötä meille jäi aikaa valokuvata, teimme eksoottisen kuvasa~an lähetettäväksi ystävillemme kaukoitään. Monet heistä eivät ole koskaan nähneet lunta, joten kuvat sukeltajista jään ja lumen keskellä voivat olla melkoinen ihmetyksen aihe. H-hetken lähestyessä laskeuduimme betonirampilta persliu'ulla jäälauttojen keskelle, jos minulla olisi ollut punainen kuivapuku olisin muistuttanut erehdyttävästi drinkkilasissa jäiden joukossa kelluvaa kirsikkaa.

Uuteen vuosituhanteen Kovin syvälle emme päässeet, laiturin ympäristössä oli vettä vain pari metriä. Silti tunnelma vedessä oli

jännittävä, pommit paukkuivat jäällä päämme yläpuolella ja vuoden 2000 ensimmäiset kiljaisut kuuluivat etäisesti veden alle. Sukellusparini Micasso oli huolestunut varusteidemme y2k- sopivuudesta, mutta selvisimme ongelmitta lyhyen ja ytimekkään sukelluksen päätteeksi takaisin rannalle - juuri sopivasti katsomaan japanilaisten j~estämää ilotulitusta ja juomaan kuohuviiniä,josta tosin suurin osa oli jo kuohunut autoon pullon päätettyä juhlia vuodenvaihdetta ilman meitä. Herttainen pieni poika jolle olimme esitelleet kamojamme tuli ta~oa­ maan suklaata, ja juuri kun olin tun-

kenut turpani täyteen konvehteja, päättivät sukellustamme seuraamaan jääneet ihmiset valokuvata minua ilotulitus taustalla. Loistava ajoitus! Kotimatka oli yhtä kaaosta varusteiden jäädyttyä toisiinsa kiinni ja meidän jäädyttyämme varusteisiin kiinni. Olimme kuitenkin saaneet aikaiseksi uniikin sukelluksen ja olimme erittäin tyytyväisiä. Ainakin siihen asti kunnes tuli aika lähteä keskustan jä~ettömään ruuhkaan auto täynnä jäisiä, vettävaluvia kamoja... ~

Sukella Kaatialassa - yövy Aholankankaan leirintäalueella! - 11 mökkiä, osassa WC, 49 petiä - retkeilymaja, 7 huonetta, 31 petiä --29 vaunupaikkaa sähköllä - 2 rantasaunaa, hiekkaranta - siisti WC-suihkurakennus, Nl M - kysy kompressoripalvelusta lisää! Camping Aholankangas, Kirkkotie 25, 63100 Kuortane, 06-5254104


Raytheon on yhdistänyt tutkar:l ja karttaplotterin monitoimiseksi integroidl:lksi järjestelmäksi, joka pystyy vaihtamaalil l'7Iavigointitietoja kaikkialla veneessä olevien laitteiden välillä. Kaikki l:Judet tcrtkamme on varustettlJ HSB-~High Speed' Bus) tiedonsiirtolinkillä, jonka ansiosta tutkatai karttåkuva voidaan siirtää näytöstä toiseen reaaliajassa. Näet kuvaJ:uudulla myös eri venemittareiden tiedot ja monipuoliset GPS-näytöt Raystar 112 ja ~ 14 DGPS vastaanottimien avulla,. Voit varustaa tutkanäyttösi 2 tai 4 kW:n uudern tekn<;>logian tyylikkäillä tutkaantenneilla, jotka takaavat parhaan kuvan myös vaikeissa elosuhteissa. Tilaa ilmainen Raytheon 2000 katalogi ja vakuutl:Jt, 'että Raytheen on paras valinta myös uudella vuosituhannella.

Maahantuoja :

NavSystems Oy Seisaketie 3a 08680 Muijala p. 019-33201 F. 019-3320 300

Raytheon Ö~]OOARD

.1


Juhlivia • seuroja

Merisaukot 30 vuotta Kokkolassa Saukottaret yhdessä

Kokkolassa toimii aktiivisesti Kokkolan Urheilusukelluskerho merisaukot ry. Seuran varsinainen historia noudattelee suurin piirtein vakiokaavaa. Muutaman kaverin innostuneesta alusta on paisunut kotikaupunkinsa mahtiseura. Toimintakautensa aikana seura on "poikinut" kolme eri uuttakin yhdistystä. Kokkolaan toisen sukelluskerhon, joka jäi pian toiminnaltaan varsin vaatimattomaksi. Pietarsaaren Urheilusukeltajat oli ensin Merisaukkojen "tytäryhtiö", joka myöhemmin erosi hyvässä sovussa omaksi seurakseen jatkaen Saukkoperinnettä omissa nimissään naapurikaupungissa. Kolmas jälkeläinen oli LaRa- LA-radiokerho, jonka muutama saukko polkaisi aikoinaan liikkeelle.Tämän enempää en varsinaisesta historiasta ki~oita, koska kymmenen vuotta sitten keskityimme koko historian kertomiseen. Nyt oli Kokkolan museoon koottu pikkusievä näyttely lähinnä niistä tunnetuista hylyistä nostetuista esineistä, jotka Merisaukot ovat nostaneet ja kantaneet museon hellään huomaan. Merisaukkojen kotivesiltä tunnetaan 10-45 mielenkiintoista sukelluskohdetta s/s Wellamosta Rahakallioon asti, ja erään nykyisen ulkosaukon tietojen mukaan ainakin saman verran on löytymättä.

Juhlassa jaettiin myös liiton huomionosoitukset Merisaukkojen juhlissa muistettiin "vanhoja" saukkoja nimittämällä P.Santamaa Kunniasaukoksi ja toinen Pertti, Pertti Pihlajamaa sai kerhon kunniaviirin. Ainaisjäsenlksi nimettiin Arvo Hyytiä, Heikki Juvonen, Erkki Lager, Kaj Paajanen,Tuomas Rintala ja Pentti Santamaa.Ahkerimman ha~oittelijan lautanen kiertopalkinon Saija Turunen, kerhon viirin sai Pentti Pihlajamaa,Wellamon "Kaidepätkän" jalustalla saivat Saukottaret., Wellamon "Kaidepätkän" laatalla ensimmäisenä Wellamon naissukeltajana Sirkka Metsävuori ja Uolevin Maljan Saukottaret. Näiden kerhon omien kunnianosoitusten lisäksi tulivat Suomen

Urheilusukeltajain Liitto ry:n myöntämät ansiomerkit: pronssisen ansiomitalin saivat Kaj Björk, Jim Holmbäck, Miia Holma, Jussi Pohjonen,Timo Päivärinta, Simo Raudaskoski, Timo Salo ja Kaijus Va~onen, hopeisen ansiomitalin Jarmo Holma, Heikki Kujala ja Markus Lager. Pro Nuori Suomi -tunnustuksen Kaijus Va~onen ja Anne Holmbäck, Kunnioittaakseen loppusyksystä sukeltamisen lopettaneen Harmaa Saukko Uolevi Junkalan muistoa lahjoittivat Wanhat Saukot kerhon käyttöön kiertopalkinnon "Uolevin Malja". Malja luovutettiin juhlassa Saukotar Tyyne Junkalalle, joka omasta puolestaan antoi sen kerhon haltuun ikuisesti kiertäväksi.

Lahjoitus oli kaksiosainen: Iso malja, joka jää seuran haltuun ja sa~a pienempiä, joista jokainen palkittu saa omansa kotiin vietäväksi. Malja annetaan vuosittain eniten kunnostautuneelie "Vuoden Saukko" arvon saaneelle jäsenelle. Ensimmäisen kunnianosoituksen saivat vastaanottaa Saukottaret kiitokseksi siitä suuriarvoisesta työstä ja tuesta, jota ne ovat kolmenkymmenen toimintavuoden aikana osoittaneet ~

Eka Metsävuori kuvat: Merisaukot

..

,.-

.:-.~

.


Laivaston ~~~~~J: Urheilusukeltajat ry:n juhlaa Kuva alla: juhlaan saapumassa Arja ja Markku Saarikoski sekä SUSLn puheenjohtaja jouko Laitinen. Vastaanottajana Laivaston Päällystöyhdistyksen puheenjohtaja Toni joutsia (myös Laivaston Urheilusukeltajat ry:n jäsen) vaimoineen. Kuva olinno: Laivaston Urheilusukeltajat ry:n jäseniä daameineen saapumassa tilaisuuteen.

Konemestari Eero Parkkila innostui aikoinaan siinä määrin sukeltamisesta, että perusti paikallisten ystäviensä kanssa seuran 27.12.1969 nimeltä Lahden Vesimiehet. Vuonna 1977 tapahtui muutto Turkuun, jolloin yhdistysrekisteriin kirjattiin uudeksi nimeksi Turun Vesimiehet. Jälleen vierähti seitsemän vuotta, ja nimi vaihtui. Laivaston Urheilusukeltajat on nimeksi vakiintunut ja Turku on kotipaikkana säilynyt. joten eiköhän se ole siinä. Seura ei ole suurensuuri, jäsenmäärä pyörii päälle parissakymmenessä, mutta pienuudesta huolimatta seura on tehnyt arvokasta työtä sukellusharrastuksen hyväksi. Aikoinaan Laivaston Sukeltajakurssin "lopputyö" eli käytännön työsukellusharjoitukset toteutettiin Turussa. Kaikilla noilla varusmiehillä ei ollut kotiseudullaan seuraa missä jatkaa sukellustoimintaa. Laivaston Urheilusukeltajat antoi mahdollisuuden tulla seuraan, ja sai heistä aktiivisia sukelluksen harrastajia. Tätä varusmiehille ta~ottua harrastusmahdollisuutta pitkäaikainen jäsen, Markku Saarikoski pitää erityisen arvokkaana. Oli siis aika juhlia seuran 30-vuotiasta taivalta. Juhla toteutettiin Laivaston Päällystöyhdistyksen perin-

teisen kepittäjäisjuhlan yhteydessä, sillä suuri osa Laivaston Urheilusukeltajat ry:stä kuuluu myös Päällystöyhdistykseen. Ja samalla yhdistyi kaksi hyvää syytä juhlaan.

Virallista ja vähemmän virallista Seura muisti ansioituneita jäseniään Eero Parkkilaa ja Joni Ahokoskea hopeisella ansiomerkillä ja Jyri Winbergiä ja Arto Heliniä pronssisella. Erityistunnustuksella SUSL muisti Markku Saari koskea. Suomen Urheilusukeltajain Liittoa juhlissa edusti puheenjohtaja Jouko Laitinen, joka toi juhlivalle seuralle liiton tervehdyksenä komean muistolautasen. Virallisten ohjelmanumeroiden jälkeen saatiin seurata monenlaista huolella valmisteItua ohjelmaa. Iloinen juhlinta 30-vuotisen toiminnan kunniaksi jatkui yömyöhään - ellei peräti varhaiseen ... Parhaasta päästä kepittäjäisiä olivat nämä - myös Laivaston Urheilusukeltajat ry:n - juhlat. sanovat... ~ LK

kuvat seuran albumista

Hakusana "merisaukko" ESIINTYMINEN JA TALVEHTIMINEN. Lämpimänä vuodenaikana merisaukkoja esiintyy erityisen runsaasti Tankarin saaren välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla merialueella. Merisaukot ja -saukottaret talvehtivat Kokkolan uimahallissa, jossa lajille on varattu omat rauhoitusajat ja -alueet ns. rata- ja allasvuorot. Koska laji on suhteellisen harvinai-

nen, saukkojen metsästys ei ratavuorojen ulkopuolella muinakaan aikoina ole suotavaa (paitsi jos kyseessä on pariutumaton ns. sinkkusaukko taikka -saukotar ja "metsästys" tapahtuu erityisen rauhanomaisessa mielessä). Uimahalliolosuhteissa tulee esiin merisaukoille ominainen kilpailuvietti "uppopallo" -nimisen pelin muodossa. Siinä on pallo upoksissa ja niin ovat pelaajatkin. Uppopalloa

harrastavat merisaukot saattavat kauden aikana tehdä useampia ns. pelireissuja, joista ei aina tohdi edes puhua. Uimahallin vaikutusalueella sijaitsevan jäähallin keinotekoisen jään pinnalta on myös tehty merkittävä merisaukkohavainto. Kyseessä on ns. brankkarisaukko, jolle lienee tullut sukellettavan elementin suhteen hahmotusvirhe. Kyseinen "enskanpoikanen" on useita kertoja nähty sukeltamassa jään pintaa

pitkin luistimet jalassa, mikä muissa merisaukkohavainnoissa on sentään perin harvinaista. Kiistaton tosiasia on, ettei jäässä ole hallin lattiapinnan alla vettä, vaikka joku pietarsaarelainen kuuluukin lippukassalla kysyneen, että "onko siellä syvää". ~

Ote Jusa Peltoniemen ;uhlaesitelmästä


I

STO

Perusvälineet Perusväline setti sis. maskin, snorkkelin Mares umpik. räpylät Umpikanta räpylät Playa, Stratos ym. Avokanta räpylät Blades, Reeflex, Idea 3 Maskit Abyss, Idea, Look, Asia, Deep Optiikkalinssit maskiin 1 kpll Snorkkelit Star, Air, Flex Purge, kaikki

Kompressorit 450,200,400,200,100,50,-

Liivlt ja pullot Oceanic Sute 2, kevlar Ranger Tekno Speleo Krio NTX Pro IST-5000 12 L teräs 200 bar (porsas) 12 L teräs 300 bar 8 Lteräs 300 bar 15 L teräs 200 bar (porsas) 10 L teräs 300 bar Tuplapullot 200/300 bar

2000,2500,2500,1000,1800,1000,1600,1600,1600,1600,1600,3500,-

Regulaattorit Mares Abyss MR 22 200/300 bar Poseidon Jetstream 300 bar Poseidon Cyklon 300 bar Spiro Arctic jäätymissuojalla 200 bar Apex TX-50 Servere 200/300 bar Spiro Ranger 200 bar Oceanic Delta Sub-zero Oceanic Gamma DX-3 Omega DX-3

2200,1700,kysy! 1800,1800,800,3000,2900,3100,-

Laitepakettitarjoukset (sis. pullo, liivi, regu, octo, combo) Poseidon Jetstream 300 bar Arctic 200bar./300 bar Apex 300 bar Abyss 22 300 bar Seaman 300 bar Storm 200 bar Oceanic Delta

5550,5300,5300,5700,5300,3900,5900,-

Painovyöt Seaquest haulivyö taskuilla Seaquest pikalukolla Seaquest perusvyö Lyijypainot 1 kg

200,100,80,15,-

EHKÄ SUOMEN EDULLISIN SUKELLUSVÄLINEKAUPPA!

Bauer Manner 200/300 bar, bansiini Bauer Capitano 200/300 bar, bensiini Bauer Junior 200/300 bar Utilus 10 200/300 bar Mariner 300 bar, sähkö Kaeser 240 200/300 bar Subair 300 bar Happianalysaattori Automaattinen Bauer vesipoisto L & W 160, sähkö L & W 190, bensiini L & W 300/450 sähkö Bauer suodatin Mariner L & W suodatin 300/450

42000,38000,18000,30000,40000,40000,36000,2500,10000,28000,30000,60000,200,400,-

Valaisimet Tekno Pro 50 W ladattava Chrystal 2 25 W UK-1200 15 W/30 W Strobo-vilkku/SL 4 UK-6 Tekno Speleo Laser Stick

1600,1400,600,200,300,1800,100,-

Metallin etsimet Fisher 10 Pulse Perässä vedettävä. Säde 4 m Fisher 6 Pulse Fisher CZ-20 Fisher Gold Bug. Kullan etsintään Fisher 1280

28000,5000,6500,5900,5000,-

Puukot Wenoka iso 1ST Ranger Keramic puukko Jakoavain puukko

300,200,150,200,100,-

Octot Arctic Apex TX-40 Apex TX-50

800,700,800,-

~ ~~~~

400~ ~~-

Poseidon

800,-

Mittarit ja combot Combo sis. paine ja syvyys mittarin, kompassi Combo sis. paine ja syvyys mittarin Kompassi ranne SK-7 Painemittarin letku Painemittari Syvyysmittari Ponymittari

800,600,300,200,350,250,180,-

KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai postiennakko, Posti/matkakulut lisätään hintoihin. Hinnat sisältävät ALV 22%. Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTEKUVIA NET/SsA: http://members. tripod.com/-wasser_spielen


Tietokoneet Favor Airlux 300 bar Suunto Suunto EON 300 bar LUX Mares Guardian Suunto Solution Alpha Suunto Favor PC-Interfaee + ohjelmisto Benemee+ PC Vyper XTC-100 Data + Nitrox Alfa Nitrox Bene Nitrox Varustekassit 1ST Super Pae W Deepsea iso reppu malli 1ST Traveloe reppu Poseidon regulaattoripussi Sukelluspuhelimet Buddy Phone STX-1 00 langaton pinta puh. Buddy Phone Agan sovitteella Buddy Phone Original Varaosat Mares Kello 200 m Mares Paineilmaharppuuna Citizen OMER harppuuna, iso Narukela 80 m AGAn Paineletku Paineilma hälytin Regulaattorin ja mittarin letkut Liivin letku Pullovyö Henkari kuivapuvulle

2000,2900,2900,1500,1000,750,990,2200,3000,2900,2200,990,400,500,300,50,6500,2900,3500,500,600,400,900,400,300,300,200,130,100,100,-

SUKELLUS KAUPPA-AUTO

Oeton suojus Letkun pidike Oeeanie lippalakki Letkuadapterit Merkkipoijut SukeJtajan lippu Poseidon lippalakki KelaA-reel Kuivahanska 5-sormi, lämminvuori Adapterit letku Pulloventtiili Tuplapulloventtiili Reguletku 2, 10 m Puvut Seeman 7 mm neopreeni U.S. Divers Glasier Daktor Aretiea puoli kuiva Starter 7 mm Mares Titan 7 mm Shortie 3 mm lyhyet lahkeet ja hihat Jumpsuit 3 mm Aretie hansikkaat 6,5 mm Aretie kengät 6,5 mm 5-sormihansikas 3 mm Aquasport kuivapuku Viking Pro kuivapuku kumi 1000 Viking Pro U Oeeanie Aera Polar 905 + aluspuku Seeman kuivapuku Viking aluspuvut alk. Aluspuku Finfill Kokokasyomaskit Aga MR 2 + Buddy Phone Keltainen silikonimaski, letku, langaton puhelin Teehnisub Seuba full mask blaek kumi Seuba full mask silikoni

Soita autoon

050 517 83 51 EHKÄ SUOMEN EDULLISIN SUKELLUSVÄLINEKAUPPA !

-..::

- Helsingissä joka keskiviikko klo 13 - 19.00 -Turku-Tampere-Kouvola kerran kuussa - Muualla sopimuksen mukaan

20,20,50,40,100,200,100,400,300,40,250,500,300,1300,1500,2000,1000,1500,400,600,200,200,100,3100,5500,3500,3500,4200,3500,400,700,-

6000,1300,450,500,-


Sata metriä hen ittämättä Viime vuonna perustettu Free Diving Team of Finland eli Suomen vapaasukellusmaajoukkue on aloittanut tavoitteellisen treenikautensa innostuneesti ja tuloksellisesti. Ensimmäisessä yhteisessä kokoontumisessa Helsingin Mäkelänrinteen uintikeskuksessa maajoukkueen valmentaja jyri Manninen näytti esimerkkiä ja sukelsi valvotuissa oloissa räpylöiden kera hengitystä pidättäen I 13 metriä prtuutta. Tulos on

tiettävästi tämänhetkinen Suomen ennätys. Pituussukelluksen miesten ME-tulos on tällä hetkellä 164 m (Andy Le Sauce, Ranska) ja naisten ME-tulos 146 m (Nathalie Desreac, Ranska). FDTF:n toinen huippukuntoinen jäsen, Jiri Vehmaskoski, ei ollut juuri kaimaansa huonompi ja sukelsi I 09 metriä. Naisten Suomen ennätystä tiettävästi prtää hallussaan Laura Tuominen 75 metrin sukellukseIla.

Milanossa sapattivuottaan viettävällä tiimin jäsenellä Olli Loukolalla on nimissään I 10 metrin suoritus. Tämä tarkorttaa sitä, että jos FDTF:n alortustaso oli jo helmikuussa näin kova, Ranskan Saint-jean-Cap FerraUsa lokakuussa 2000 jä~estet­ täviin vapaasukelluksen MM-kisoihin on lähdössä errttäin kilpailukykyinen suomalaisjoukkue. Vapaasukelluksen MM-kisoissa on kolme virallista kilpailulajia sekä yk-

si näytöslaji. Syvyyssuuntaan sukelletaan joko omin voimin potkimalla ("constant weight") tai näytöslajissa kelkan avulla ("no limrts"). Prtuutta ("dynamic") sukelletaan sekä räpylöiden kera että ilman räpylöitä. "Static" on yhtä kuin hengityksen pidätys altaassa tai meressä pinnalla kelluen. FDTF on avoin vapaasukellusseura. Q.1 teksti Suvi Ruotsi kuvaaja Jyri Vehmaskoski

Kaikki vapaasukelluksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä valmentaja Jyri Manniseen: SähköpostijyrLmanninen@kolumbus.ft puh. 050-3503813. FDTF:n kotisivut löytyvät osoitteesta http://wwwstudents.tut.fiI-jyriv/ =====~


UUSI MAHTAVA HAKUTEOS VENEILIJÖILLE

KÄYNTISATAMAT - VENEPUHELINLUETTELO 2000 Kotimaista laatua. Koot: S, M, L,

K

XL, XXL

Lämmintä ja helppohoitoista polyesteriä.

TORNION SAMMUTINHUOLTO JA TARVIKE PUll 0400 397 880 Teollisuuskatu 8 95420 TOrlllo

I)'l/lisli/IIII/Ii/

'B /'söltslu(

0

2()()() JI/JU! /"

Vuosi 2000 tuo uudet tuulet Venepuhelinluetteloon, joka on ilmestynyt jo vuodesta 1981. Uusi kustantaja, yhdistyminen Käyntisatamatkirjan sekä yhteistyö Venesatamaryhmän, Merenkulkulaitoksen merikarttatoimiston ja WSOY-yhtymä/Geodatan kanssa mahdollistaa kirjan painosmäärän kasvattamisen ja sisällön kehittämisen entisestään.

Kirjassa on perinteisen Venepuhelinluettelon lisäksi nyt satama- ja palvelutiedot merialueemme 300 käyntisatamasta. Venepuhelinluettelo on tietosisällöltään sekä hätä- ja viestintäliikenteen taulukoiltaan yhtä monipuolinen kuin ennenkin. Siinä on venepuhelin- ym. tietoja lähes 3000 huvi-, ammatti- tai viranomaisaluksesta. Luettelon toimitus- ja ilmoituspuolesta vastaa edelleen jo 13 vuotta mukana ollut Reijo Vainio. Uuden kustantajan Päijätmark Ky:n myötä samoihin kansiin sovitettiin käynti satamatiedot merialueeltamme (Suomenlahti- Saaristo meri-Ahvenanmaa). Merikarttoihin painettavista käyntisatamista on korkealaatuiset tietokonepiirrokset, lähestymisohjeet ja palvelutiedot symbolein, joten kirja on myös ulkomaalaisten luettavissa. Merkittävimmät satamat esitellään 4-väri ilmakuvina. Kirjan satamaosan toimittaa Venesatamaryhmän puheenjohtaja Kaj-Erik Löfgren. Käyntisatamat - Venepuhelinluettelo 2000 -kirjan päätoimittaja on Kai Sourander, joka on toimittanut vastaavaa kirjaa jo vuosia Järvi-Suomen alueella Veneilykesä-nimellä. Käyntisatamat - Venepuhelinluettelo 2000 tulee myyntiin toukokuun lopussa kaikkiin merikarttoja myyviin pisteisiin ja rannikon/saariston muihin palvelupisteisiin. Sitä voi myös tilata ennakkoon. Venepuhelinluettelon tiedoissa mukana olevat saavat sen halutessaan suoraan kotiinsa. Luetteloon tulevat tiedot julkaistaan veloituksetta.

Lisätietoja uudesta kirjasta saat myös internetsivuiltamme www.finncoast.com

HMBJ] NU MIIlTÄ1fOJI ~~~~I~~ SUUNTO VYPER SUKELLUSTIETOKONE I Erä MÄRKÄPUKUJA - 40 % ! I Kysy myös muista tarvitsemistasi sukellustarvikkeista tarjous ! Ari tai Esko

~~llllliIII1iOf Hämeenlinna, uh.(03) 682 8621, fax 653 7541


JOENSUUN URHEILUSU 30 VUOTTA Lauantai 13. marraskuuta 1999 oli suurijuhlapäiväjoensuulaisessa sukellushistoriassa. Tuolloin tuli täyteen tasan kolmekymmentä aktiivisen toiminnan täyttämää vuotta Joensuun Urheilusukeltajat ryn taipaleella.

Juhlapäivää vietimme monin tavoin. Päivän ohjelmina olivat koulutustilaisuus, räpylämarssi, koskiuinti ja iltajuhla. Juhliminen alkoi aamulla jatkuen virallisen ohjelman puitteissa iltamyöhään saakka. Kovakuntoisimmat meistä jatkoivat bailaamista aina aamuun saakka.

Tietoaja tiukkaa keskustelua Aamulla aloitimme parin tunnin mittaisella koulutustilaisuudella. Tilaisuuteen oli kokoontunut kolmisenkymmentä seura-aktiivia kuuntelemaan vieraileviksi luennoitsijoiksi kutsuttuja SUSL:n puheenjohtaja Jouko Laitista sekä sukelluskoulutuksen Grand Old Man Timo Wikmania. SUSL:n vahvaa edustusta tilaisuudessa lisäsi toiminnanjohtaja Brita Ikävalko. Seuran puheenjohtaja Harri Seppälä avasi tilaisuuden lyhyellä ja ytimekkäällä - noin minuutin - puheenvuorolla, jonka jälkeen estradille astui Jouko Laitinen. Hänen puheenvuoronsa käsitteli SUSL:n tämänhetkistä asemaa ja tilannetta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Erityisen tärkeänä Jouko piti junioritoiminnan kehittämistä SUSL:ssa ja sen jäsenseuroissa. Väliajalla nautimme seuran koulutusvastaavan Markku Leinosen per-

heen ta~oamista antimista, kiitos siitä MakeIle ja vaimollensa E~alle. Tauon jälkeen Timo Wikman jatkoi koulutustilaisuutta aiheenaan "Seuratoiminta tänään". Mielenkiintoinen luento herätti paljon keskustelua ja niinpä tilaisuuteen varattu aika riensi kuin siivillä loppuen tietenkin liian aikaisin. Jutut jäivät kesken, mutta ideat jäivät itämään .....

Räpylämarssien tunnetuksi Koulutustilaisuuden jälkeen siirrymme Joensuun keskustaan yhteen Suomi-rokin pyhimmistä paikoista eli Ilosaareen, jossa alkoi valmistautuminen Räpylämarssia varten ... Sukelluspuvut päälle, räpylät kainaloon ja linja-autolla torille,jossa seuran sukellus- ja venekalustoa oli jo kansalaisten ihailtavana. Ja eikun räpylät jalkaan, kyltit ja banderollit esille ja Ahdin johdolla marssimaan ... Suunnaksi otettiin Pielisjoki ja Hotelli Kimmelin laituri. Katsojilla oli tosi hauskaa, kun puolensataa sammakkonaista ja -miestä taapersi kohti avovettä. Kun viimein jäätävän kylmään veteen pääsimme, niin jo vain marssihiki pinnasta kaikkosi. Pintauintina laskimme alas Itäkosken ja suuntasimme kohti Ilosaaren laguunia. Parin tuuman vahvuinen jääkansi laguunissa hieman vaikeut-

Ahdin johtamat sukeltajat Räpylämarssilla kohti Itäkoskea. Jäänmurtaja "Pekka" Ilosaaren laguunissa. Puheenjohtaja Harri Seppälä uransa huipulla. Ympärillä kauniita naisia ja juomatadoilu pelaa.


radion ja paikallisen valtalehden Sanomalehti Ka~aisen toimittajat. Saimme erittäin runsaasti julkisuutta; M1V:n Kymmenen Uutisissa 821673 katsojaa näki räpylämarssin ja koskiuinnin, alueradion suoraa päivälähetystä kuunteli puoli maakuntaa sekä sunnuntain Ka~alaises­ sa oli melkein koko sivun juttu toiminnastamme Marssin ja uinnin jälkeen siirryimme Ilosaaressa Ka~alan Talolle saunomaan ja sitten itse kukin lähti omalle taholleen valmistautumaan iltajuhlaa varten.

Päivä huipentui mahtavaan iltajuhlaan

ti rantautumista, mutta kaikki selvisivät omin avuin jäänmurtohommista. Sen verran kovaa hommaa jäissä telkkuaminen jopa kuivapuvulla oli, etten enää yhtään ihmettele, että

joka talvi moni piikki ukko kumppareineen, sarkapukuineen ja reppuineen heikkoihin jäihin hukkuu. Lehdistölle tehokkaasti markkinoituja juhlapäivän tapahtumia olivat seuraamassa M1V:n,YLE:n alue-

juhlapaikan, Utran työväentalon, saliin oli laitettu kattaus yli sadalle juhlijalle. Mukana olivat kutsuvieraita tärkeimmistä yhteistyöorganisaatioistamme (SUSL.joensuun liikuntatoimi ja lähialueen sukellusseurat), sekä runsas joukko seuran omaa jäsenistöä. Iltajuhlan pääorganisaattorin Risto jumppasen johdolla kukin opastettiin paikalleen ja juhla voitiin aloittaa. juontajapari Tero Sinkkonen ja juha Piironen riensi sisään kuivapuvuissaan, joista he alkujuontojen aikana kuoriutuivat tuttuun elokuvatyyliin ja molemmilta löytyi kuivapuvun aIta musta ykköspuku. Edellä mainitut yhteistyötahot esittivät omat viralliset onnittelunsa juhlivalle seuralle. Lisäksi SUSL:n edustajat Brita ja jouko luovuttivat liiton ansiomitalit vuosia aktiivista seuratoimintaa tehneille ja uppopallon edustuspelaajina toimineille; hopeinen Markku Leinoselle ja pronssiset Sanna ja Marko Sinkkoselle, janne Muttoselle sekä Ilona Seppälälle. Ansioistaan seuratoiminnan puolesta tehdystä työstä seuran oman viirin saivat Kari Sallinen, Marita Kajo, Pekka Vuojärvi ja Martti Karhu. ja sitten eikun syömään! Keittiömestari Tuomas Waseniuksen johdolla kokit loihtivat eteemme eksoottisen seitsemän ruokalajin itämaisen aterian. Ruokalaji toisensa jälkeen ta~oiltiin pöytiin ja ruokien mausteet menun edetessä vain vahvistuivat.Vanha armeijanaikainen sanonta: "Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi!" piti tässäkin paikkansa.

Välillä ha~oittelimme takavuosien uppopalloreissuilla saksalaisilta opittuja tapoja ruokajuomien nauttimisesta. ja lopuksi kahvit menovesien kanssa! Ruokailua seuranneisiin arpajaisiin olivat Tero ja Pekka hankkineet ruhtinaalliset tuhansien ja taas tuhansien markkojen arvoiset palkinnot. Arvat tekivät nopeasti kauppansa ja palkinnot löysivät onnelliset omistajansa. jälkikäteen on kuultu juttuja, että Wikmanin Timo on monessa paikassa päässyt esittelemään voittamaansa Leatherman Wavea. Seuran perustajajäsen Hannu Hämäläinen kertoi mielenkiintoisia tarinoita seuran alkutaipaleista ja hän yhdessä Hannu Härkinin ja SvenErik Ekbladin muistelivat seuran uppopalloilijoiden menestysvuosien tapahtumia ja retkiä sekä Suomessa että ulkomailla. Ilta oli edennyt jo siihen vaiheeseen, että oli aika päästää Amadeus -bändi lavalle Vanhat 60- luvun rokkarit väänsivät hanat kaakkoon ja pöydät saivat kyytiä, kun parketti raivattiin tanssikuntoon. juhlaväki löysäsi solmioitaan ja riensi tanssimaan. Orkesterin pitäessä nitrotaukoa oli seuran naisten vuoro pitää oma vauhdikas shownsa: Liikettä ja paljasta pintaa... juhlimista jatkettiin iloisella mielin hyvän musiikin, laulun, tanssin, vapaan seurustelun sekä maistuvien ruokien ja juomien merkeissä aina varhaisiin aamun hetkiin saakka. Hauskaa pidettiin niin kuin se vain täällä Ka~alassa osataan! On ilo elää joensuussa!

Lopuksi On aika kiittää ja antaa lupaus! Kiitoksia kutsuvieraille! Pitkäaikainen ja laaja yhteistyö kanssanne on omalta osaltaan auttanut seuraamme kasvamaan, kehittymään ja menestymään kaikkien näiden vuosikymmenten aikana. Kiitokset kaikille juhlapäivän suunnittelijoille, talkooväelle ja ohjelman toteuttajille, erityisesti Risto jumppaselle. Tuomas Waseniukselle ja Harri Seppälälle. ja sitten se lupaus: Viiden vuoden päästä uudelleen!!!!! ~

teksti Pekka Vuojärvi kuvat Foto Vuojärvi


• ' \) 1) Junior Scuba laitesukelluskurssi Hämeenlinnassa Olihan siitä puhuttu jo koko syksy. Ensin toinen uusista junnuohjaajista kyseli: "Kiinnostaisiko Hämeenlinnan urheilusukeltajien junnuryhmää Junior Lifesaver -kerho?" "Joo, kyllähän se." "Entä kiinnostaisiko 12-16 -vuotisia Junior Scuba -laitesukelluskurssi?" "Mitä? - Joo!" Ei saanut ohjaaja enää rauhaa.Junnut patistivat hänet puhumaan seuran varsinaisia sukelluskouluttajia ympäri. Loppujen lopuksi tehtävä oliyllättävän helppo. Ensimmäinen "uhri", SUSL:n aluekouluttaja Markku Alen innostui heti, eikä seuran silloista puheenjohtajaa ja

Näin hyvin osataan jo liivin tasapainotus! Me tiedetään, ettei sukeltajantauti nyt ihan sillee vaan hyökkää kimppuun - eikä tule just ollenkaan jos vaan on tunnollinen sukeltaja ja noudattaa neuvoja! Ryhmäpotretista puuttuu kaksi kurssilaista. Takana kouluttajat Petri Pudas (vas), jussiRaivio ja Markku Alen. koulutusvastaavaakaan tarvinnut paljoa houkutella mukaan juoneen. "Tilataan opetuspaketti ja katsotaan sitten:' Opetuspaketti tuli "Oho, onpa ihan asiaa täynnä. Hei, kuka tekisi kurssiohjelman, onko meillä pieniä laitepaketteja,junnuille täytyy tehdä ki~e kotiin, kuka tulee aItaalIe kouluttamaan .. :' Oli kuin olisi pikkujoulun tuulahdus käynyt altaan reunalla, kun ohjaaja marraskuun puolivälissä ilmoitti junnuryhmälle - muka välinpitämättömästi - muiden asioiden seassa "Niin muuten, se Junnu Scuba.. :' "- NIIN??!!" Silmäparit tuijottivat ohjaajaa, mikä toiveikkaana sykkien, mikä jo pettymykseen valmistautuen. "Se kurssi alkaa sitten 3.12.1999 tiedotustilaisuudella täällä hallilla. Ottakaa vanhempannekin mukaan sinne!" "Mihin aikaan, pitääkö olla jo omat laitteet, entä jos on astma tai diabetes, jos vanhemmat ei pääse, mitä maksaa, ketkä kouluttaa, missä pidetään, aina perjantaisinkomm" Miljoona kysymystä yhtä aikaa.Tiedotustilaisuudessa oli oman seuran nuoria vanhempineen koko "tupa täysi".Yksi sukelluskouluttajista veti tilaisuuden kahden junnuohjaajan ollessa "henkisenä tukena". Joulukuun ensimmäisenä pe~antai­ na SE vihdoin alkoi!Yhdeksän intoa pursuavaa junnua. "Ei kyllä harmita vaikka koulun disko jääkin nyt vä-

liin!" Ensin teoriatunnilla ihmeteltiin mitä kaikkea laitepaketti oikein pitää sisällään, mikä osa kuuluu minnekin ja että on niillä kaikilla jokin käyttötarkoituskin! Allastunnilla puettiin laitteet sitten ensimmäistä kertaa päälle ja päästiin kouluttajan kanssa veteen. Sitä hetkeä oli odotettu! Ainoa harmillinen juttu oli, kun tunnin päätyttyä piti taas ruveta odottamaan seuraavaa kurssipe~antaita. Ihanaa! Kiva kun tällainen jä~estettiin! Tulisipa jo ensi pe~antai! Mitä meillä on seuraavalla kerralla?" Onnellisen näköisiä junnuja tassutteli altaalta saunalle, "Me tehtiin juuri jotain tosi kivaa, me tehtiin se hyvin, vedessä olo onnistui kaikilta, me ollaan sittenkin sukelluskouluttajiemme jalanjäljillä - kukaties ehkä joskus mekin koulutetaan uusia sukeltajia.. :'Vaan eivätpä koulutta-

jatkaan kovin kärsineen näköisiä olleet kun katselivat kurssilaisia. Kyllä karehti tyytyväinen hymy karskimmankin kouluttajan suupielissä, kun oli kerrankin vedettävänä vilpittömästi onnellinen ja innokas ryhmä! Loppiaisen jälkeen odotti kurssilaisia yllätys. Maakunnan sanomalehden toimittaja oli tullut tekemään juttua kurssista. Melkein koko sivu juttua MEISTÄ! Nyt näkivät luokkakaveritkin mitä MÄ harrastan! Niinpä niin - tyytyväisyyttä hykertelevä kouluttaja nähtiin teippaamasta lehtileikettä seuran ilmoitustaulun paraatipaikalle Hämeenlinnan uimahallilla ja ohjaaja sai osakseen muikeita ilmeitä, kun teki yllätyshyökkäyksen keskelle teoriatuntia ja tervehti: "Päivää linssiluteet, tässähän te olette!" "On tuokin nähnyt SEN jutun, vaikkei se kaupungissa asukaan .. :'


"Sukeltaja auttajana"norpparallin tuloksia TYTÖT 9 VUOTTA jA ALLE 1. Krisse Rapatti Mäntän Urheilusukeltajat Maija Puska Mäntän Urheilusukeltajat 2. Rosana Curiqueo Rauman Laitesukeltajat Maija Jokela Rauman Laitesukeltajat 3. Rosana Curiqueo Rauman Laitesukeltajat Silja Vuorensilta Tampereen Urheilusukeltajat TYTÖT 10·12 VUOTTA 1. Salla-Mari Virkkunen Porin Urheilusukeltajat Alisa Mattson Porin Urheilusukeltajat 2. Jutta Viljanen Rauman Laitesukeltajat Krista Ruohonen Rauman Laitesukeltajat 3. Minna Norrgård Diving Team Pori Laura Kytömäki Mäntän Urheilusukeltajat TYTÖTYLI 13 VUOTTA 1. Emma Niemeier Nauti Club Turku Veera Lehtinen Nauti Club Turku 2. Piia Lepikkö Rauman Laitesukeltajat Minna Lepikkö Rauman Laitesukeltajat 3. Emma Heino Rauman Laitesukeltajat Heta Torkkili Rauman Laitesukeltajat POJAT 9 VUOTTA JA ALLE 1. Sakari Heino Rauman Laitesukeltajat Timo Schultz Rauman Laitesukeltajat 2. Hannu Hänninen Nauti Club Turku Oskari Mäkilä Nauti Club Turku 3. Marko Mielonen Mäntän Urheilusukeltajat Sami Komulainen Mäntän Urheilusukeltajat POJAT 10·12VUOTTA 1. Timo Metsäjoki Rauman Laitesukeltajat Petri Sinkkonen Rauman Laitesukeltajat 2. Jesse Kastman Nauti Club Turku Otto Niemeier Nauti Club Turku 3. Eero Porri Diving Team Pori Jussi Lehtonen Diving Team Pori

Valtakunnallinen norppaleiri

NEMO 2000 lähestyy 27 - 30.7.2000 Vuosituhannen ensimmäinen valtakunnallinen norppaleiri Porissa. Leiripaikkana on SPR:n Koivuniemen kurssikeskus Pastuskerissa meren rannalla. Pienimmille järjestyy sisämajoitus, isommat saavat nauttia kesästä telttaillen. Leirin ohjelmassa on mm. merielämää, saunomista, sukeltamista, tutustuminen ainutlaatuiseen YYTERIIN ja paljon muuta mukavaa. Tutustut myös kapteeni Nemon salaisuuksiin ja koet jännittäviä leirikokemuksia joita muistelet pitkään. Jos olet 15 v. Sinulla on mahdollisuus suorittaa NS-ohjaajakurssi leirin aikana.

Hinta 500 mk/norppa IImoittautumiset leirille seuroittain liiton toimistoon toukokuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisessa on käytävä ilmi nimi ikä oletko norppa vai ohjaaja suoritatko NS-ohjaajakurssin paidan koko mahdolliset ruoka-allergiat

POjATYLlI3VUOTTA 1. Juuso Tähkäpää Nauti Club Turku Juha-Pekka Pausio Nauti Club Turku 2. Rami Viljamaa Nauti Club Turku Lauri Lehtonen Nauti Club Turku 3. Tomi Vahtera Saaristomeren Sukeltajat Miikka lammela Saaristomeren Sukeltajat

Lehtijutun jälkeen on vielä kyselty josko porukkaan vielä pääsisi, mutta.... Ehei, kurssi on jo puplivälissä, nyt ei auta muu kuin odottaa seuraavan alkua. He tietävät jo:Voiko siitä ryppyisestä kurkkutorven näköisestä täyttää liiviä, vai mistä sitä täytetään? Meneekö sinne liivin täytteeksi ilmaa vai vettä? Painaako se pullo paljo? Onks toi pullo iso vai pieni? Mikä se on se mitä sano-

taan retulaa... reguratik .. re-re-no, joksku-sellaseks? Mikä tää keltanen täs johdon pääs on? Tää on ihan niin kuin toi toinen tämmönen? Sukeltajantautikin on selvinnyt - siis ihan vaan teoriassa. "Niin, että millainen vaiva se on, kun siitä aina puhutaan, että se on sellainen tosi paha juttu, mutta nyt me tiedetään ja osataan suhtautua siihen ja tiedetään, että ei se nyt ihan sillee vaan tule, hyökkää kimppuun - eikä tule just ollenkaan jos vaan on riittävän varovainen ja tunnollinen sukeltaja ja noudattaa tarkkaan neuvoja" "Mulla on kohta kymmenen sivua muistiinpanoja.:' "Hei! Sä et muistanut suhauttaa pulloos! ... "Mä oon just 15, koska se PI alkaa, mä haluisin jo niin avovesiin ..." Arvon kurssilaisille jaetut mielipidekyselyn vastaukset olivat kohtalaisen yksitoikkoista luettavaa... Teoriatunnit nyt ovat mitä ovat: Samaa kuin koulussa. Paljon asiaa, helppoa kuulla, helppoa unohtaa, raskasta ki~oittaa. Mutta tarpeellisia muis-

Leirin järjestävät: Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry Diving Team Pori ry Lisää leiristä norppasivuilla seuraavissa Sukeltaja lehdissä. DIVING TEAM PORI RY e-mail: diving.team@nic.fi Ulla Kauppi 0400-592 749 Heidi Hietanen 0500-533 010 taa, kun muistais kaikki ... Kouluttajatkin ovat ihan kelpo tyyppejä ainakin kivempia kun koulussa (näitten kanssa opetellaan jotain kivaa!!) Varsinainen Junu on kylIä nuo allastunnit!!! Allastuntien kohdalla yleisin adjektiivi lienee: KIVAA (puolen arkin korkuisin ki~ai­ min), puuttuikohan listasta yhtään myönteistä ja innostunutta sanaa. Kun on kurssi käyty, jos enää malttavat "tavallisten" junnuryhmäläisten sekaan tulla ja laitteita kuivalle maalle jättää, odottaa junnuja Junior Lifesaver Club 'in: viritelty versio. Hengenpelastuskerhon ohjaajiksi koulutetut ohjaajat Annika ja Lasse opettavat uutta ja kertaavat nuorten kanssa vesi pelastus- ja vesipelastautumistaitoja, ensiapua ja kaikkea teemaluonteisesti "Kerho" ei toimi "köntteinä". Otetaan peräkkäisinä ha~oituskertoina teema, mikä käydään läpi ja opetellaan, annetaan asian hautua jonkin aikaa, ja kun on taas riittävästi "hauduteltu", otetaan seuraava teema käsittelyyn. Haudutusaikana junnuilla on leikkejä, pelejä, perusvälineha~oi-

tuksia, uintia, uppopalloa seuran aikuisten seassa, vesipalloa pääsevät kaikki pelaamaan - ihan pienimpiä harkitaan. Heillä kun on tarpeeksi työtä uimataidon parantamisessa, perusvälineiden käytön aakkosissa ja sen "voima-patin" kehittämisessä Ilman kunnollista voimapattia tai perusvälineiden hallintaa kun ei voi isompien sekaan lähteä. Siellä meno on sen verran vauhdikasta Niin, jos heitä kaikkia nyt sitten enää veden pinnalla näkeekään. Jotenkin tuntuu, että uima-altaalla eletään kohta "kahden kerroksen väkeä" ERÄÄT pitkin pohjaa ja ERÄÄT pitkin pintaa... Muuten, KAIKKI Junior Scuba kurssilaisemme saivat kurssin suoritettua hienosti! PALJON ONNEA HEILLE JA ISO RUTISTUS! ~

teksti Merja Tikkanen, kuvat Tero Lehtonen


Jo yli 1000 ryhmää on tehnyt pelisäännöt ja lisää tehdään koko ajan. Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt on löytänyt paikkansa suomalaisten lasten umeiluseuramaailmassa. Pelisääntöjen perusajatus, eli se, että umeiluseuroissa saadaan herätettyä uudenlainen keskustelun ja sopimisen kulttuuri, on jo ymmärretty ja sisäistetty monissa ryhmissä ympäri Suomea. Lasten vanhemmat ja seurojen vetäjät sopivat yhdessä säännöistä ja toimintatavoista, joita omassa ryhmässä noudatetaan .. Lapsetkin pääsevät keskustelemaan toivomuksistaan ohjaajansa kanssa. Yhteisesti sovitut säännöt ki~ataan ylös ja jaetaan kaikille. Operaatio Pelisäännöt on otettu

innokkaasti vastaan umeilupiireissä. Seuratoiminnan vuoden 2000 paikallistukea hakevien ryhmien kannattaakin jo ajoissa ryhtyä sopimaan Pelisäännöistä ellei niin ole jo tehty. sillä olennaisena kriteerinä tuen saamiseksi on se, että Pelisäännöistä on sovittu! Sinettiseuraksi pyrkivienkin on hyvä muistaa, että kaikilta Sinettiseuroilta vaaditaan Pelisäännöt. Olisi hienoa, että kohta kaikk seurat ja ryhmät olisivat sopineet omista säännöistään. Kaikille Operaatio Pelisäännöistä kiinnostuneille on olemassa ilmaista materiaalia. Saatavilla on myös uutta materiaalia, joka on suunnattu erityisesti lasten vanhemmille. Tämä uusi Pelisääntö vinkkivihko on vanhempien opas. Nyt kaikk mukaan sopimaan Pelisäännöistä! Ilmaista materiaalia voi tilata osoitteesta www.nuorisuomi.fi tai puh. 09-3481 2000. ~

Talvi painoi päälle. Kalenterin mukaan olisi jo ajat sitten pitänyt olla kevät Likaisenharmaa jääpeite istui sitkeästi meren päällä ja jääkylmä tuuli tuntui repivän sielunkin irti ihmisestä. Mieli oli musta kuin loskan alta paistava asvaltti. Nyt olisi lämmin savusauna poikaa Saunaseuran savusauna on paras, mitä seudulta löytyy. Niinpä en hirveästi hämmästynyt kun lauteilla köllötteliVatanen. - Hitto näitä säitä! Huokasin tervehdykseksi ja läsäytin pyrstöni lauteeseen. Vatanen ei kun myhäili tyytyväisen näköisenä.. niin hänen tapaistaan. Kehtasipa vielä kertoa vitsin, jota ei sovi painaa tähän. - Kerropa miten oikein aina säilytät tuon hyvän tuulesi? utelinViimeksi kun tavattiin olit juuri saanut potkut ja kevät ei tule ja sukeltamaan ei pääse ja täällä ei edes ta~oilla kaljaa. - Voisihan tuon kertoakin, jos luulet siitä jotain kostuvasi... sellaista elämäntaitoa näes... ei sitä jokaisella. Sinähän tiedät, että minä olen kiertänyt maita ja tunnen näitä maailman silmäätekeviä .. -Tiedän tiedän. Koita päästä jo asiaan, ettei mene kokonaan itsekehuksi. Vatanen vilkaisi minua säälien. - Noin hätäinen mies tarvitsee opetuksen, jonka sain eräältä tiibetiläiseltä Lamalta aikoinaan. Kuuntele siis: Remonttimies oli töissä erään vanhanpiian asunnossa. Kun työ valmistui, nai-

JoMi

~~,

er a

• w ,"-, u n l

~~ SUOMI M\~~

SIlJA lINCI'"l.

Opetusministeriö on lisännyt merkittävästi lasten ja nuorten liikunnan paikallistukea vuodelle 2000, kertoi kulttuuriministeri Suvi Linden lajiliittOjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille Nuoren Suomen järjestämässä tilaisuudessa 19.1.2000 Helsingissä. Kuva JMG studio.

nen ta~osi voileipää työmiehelle, joka puolestaan auttoi emäntää siivoamaan pöydän jälkeenpäin. Siinä touhussa hän unohti jakoavaimensa ruokakomeron hyllylle. Siihen se jäi, juuston viereen. Vanhapiika matkusti sukulaisiin. Aika kului ja juusto alkoi itkeä. Se itki itkemistään. Jakoavain sen sijaan hymyili. Päivät vierivät ja juusto sen kuin itki ja jakoavain nauroi. Yhä leveämmäksi kävi sen hymy.' Tuijotin kummissaniVatasta. Mitä hemmettiä se horisee? Mutta annoin miehen jatkaa. - Jonain päivänä sinulta putoaa leuka, juusto marmatti jatkuvasti jakoavaimelle mutta jakoavain ei kun nauroi. Eräänä päivänä se nauroi niin, että leuka todella putosi. No entä sitten? Aikanaan komeron ovi aukesi ja sisään astuivat vanhapiika ja remonttimies. Vanhapiika heitti pilalle kuivuneen juuston roskiin mutta remonttimies kokosi jakoavaimen ja lähti töihinsä. Vatanen vaikeni. - Mikä hemmetin opetus tuohon oikein liittyy? Onko sillä jotain tekemistä vaikkapa sen kanssa, että en pääse merelle? protestoin sitten. - Sen saat luvan keksiä itse veli hyvä,Vatanen lausui tasaisesti ja hymyili kuin jakoavain.

ALAKULO

Ananas


Lähde maailman kuuluihin urheilutapahtumiin. Me järjestämme kaiken, jotta matkasi onnistuu. Kauttamme pääset suurimpiin kansainvälisiin urheilukisoihin, mielenkiintoisiin jääkiekkoja jalkapallo-otteluihin sekä Fl-kisoihin. Tai räätälöimme matkan sinne, minne haluat. •

MANU

FOIlKULA.-IlATlCAT 2000 - 01

-JALKAPALLOKATltAT 2000 - 01

LWINGÖ LOPUT, TuJr:BOLIIA 30.9. - 1.10.2000

JÄÄIml<ON MM, PIETAJIl 29.4.-14.5. 2000

JÄÄIml<ON MM, SAISA 2001

NHL-JlATlCAT 2000 - 01

Kl:sÄOLDlPIALAlSft,

YLElS1llUDILUN

SYDN'ft

15.9 .-1 . 10.2000

MM. EDMONTON

lUsY LISÄÄ, TILAA ESITE JA VARAA MATKASI.

F INLAND

'--

SUOMEN MATKATOIMISTO www.smt.ft UrIlellutuolanlo puh. (09) 18262061, e-mail: sports.producHonOsml.fl Puhellnmyynll 010 826 8000, ma--pe 11-19, 1010-15

Wanhan Herran Aarteet! Heinäkuun 29. ja 30. päivä järjestää Kauppakeskus Raahe ja Radio Pooki yhdessä urheilusukellusseura Mursujen kanssa Museonlahdella Raahessa laitesukeltajilIe avoimet aarteenetsintäkilpailut. Pääpalkintona 20 000 markan kultaharkko. Muita sukellushenkisiä aarteita on hukassa noin 50 000 markan arvosta: 100 gr:n kultaharkkoja, kameroita, kompasseja, sukelluslamppuja, kiikareita, kelloja ym. ym. Tarkemmat tiedot kesäkuun Sukeltaja-lehdessä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Seppo Sora lahti (0400-382 508), Jouko Turunen (050-5907542), Risto Vesakoski (040-5086039), Tapio Järvelä (0500-684830)

TERVETULOA KULTABABKKOSUKELLUKSELLE! ",' . - 39


Uuden Loiston yleiskuvaus Uusi Loisto on navigointiin ja reittien suunnitteluun tarkoitettu ohjelma, Ohjelmaa käyttämällä on helppo siirtyä kartalla paikasta toiseen omien muistiinpanojen, reittien, ajettujen matkojen ja paikannusikkunan avulla, Ohjelma on vuonna 1995 käyttöönotetusta Merenkulkuhallitukselle valmistetusta Väylän hoitosovelluksesta yleiseen käyttöön muokattu versio, Käyttöliittymä on ajateltu suurimmaksi osaksi uudelleen vanhaan ohjelmaan verrattuna, Perusajatuksena on päästä karttojen itsetarkoituksellisesta käytöstä niiden hyödyntämiseen, Karttanäyttö on hyvä perusta sujuville ohjelmatoiminnoille, Uusi Loisto -ohjelmassa on NMEAliitäntä, Se pystyy näyttämään tietokoneeseen kytketyn gps:n avulla aluksen paikan kartalla, tallettamaan

. • Retket' . nopealla m/s TinHau:lla. • Kaikki parhaat merkit: Mares, Suunto ym. • Huollot ja korjaukset.

kulkureitin ja yhdistämään matkan aikana tehdyt muistiinpanot tehtyyn matkaan, Ohjelmassa on myös simulointitoiminto, jolla voidaan simuloida alusta, Simulointiin kuuluu myös muunneltava sorto, Reittisuunnittelussa reitti pisteitä voidaan lisätä joko hiirellä kartalta tai antamalla tunnetut koordinaatit. Reittipisteitä voidaan muuttaa, nimetä ne ja liittää niihin ajo-ohjeita tai muita muistiinpanoja, Reitit voidaan ajaa automaattiohjauksella, Ohjelma kykenee myös ohjaamaan hiirellä osoitettuun paikkaan, Nimistöhaku on lisätty ohjelmaan kesäkuussa 1998, Haun avulla on mahdollista asettaa kartta minkä tahansa kartoilla esiintyvän nimen kohdalle, Haku esimerkiksi antaa vastauksen kyselyyn missä on Skärlandet.

Uusi Loisto -ohjelmassa on käytettävissä useita erilaisia suuntimia, Uusi Loisto käyttää vektorikarttoja, joiden perusmateriaali on lisensioitu Merenkulkulaitokselta,Vektorikartat mahdollistavat karttoihin eri tasot. Esimerkiksi syvyyslukemat tai valaistujen turvalaitteiden sektorit voi jättää tarvittaessa pois kartalta, Vektorikartat voidaan piirtää myös hämärään sovitettuina, Ohjelmassa on mukana tiedot kaikista vektorikarttojen alueilla olevista turvalaitteista nimineen ja sijaintitietoineen, Nämä Merenkulkulaitokselta lisensioidutVATU-tiedot ovat päivitettävissä erikseen, Vuonna 1999 ohjelma on jaettu kolmeen erilaajuiseen versioon ja siihen on lisätty myös rasterikarttojen käyttömahdollisuus, Kaikkien versioiden mukana toimitetaan etsintäkartoiksi isomittakaavaiset etsintäkartat koko Itämeren alueelleVaihto rasterikarttojen ja vektorikarttojen välillä tapahtuu automaattisesti, V4:ssa joka on julkaistu vuonna 2000 on ominaisuuksia entisestään lisätty. Näitä ovat mm: - Kehykset, jolloin voidaan käyttää yhtä, kahta tai neljää karttaa yhtä aikaa, - Koko maailman kattavien C-Map V93/3 sekä S57/S52 yhteensopivien karttojen käyttömahdollisuus, - Käyttömukavuutta on entisestään lisätty Isossa Loistossa on lisäksi mm,AIS-tuki, arpamaalien seuranta ja se voi palvelimena toisille Uusi Loisto installaatioille, Seuraava aihe Lisätietoja Uudesta Loistosta saa joko internetistä osoitteesta http://www,hannusales,fi tai suoraan Hannu Säles Oy:ltä puh, 0400725374, Kokoomasivu Kotisivu Yleiskuvaus Toiminnot Ominaisuudet Faq Historia Tuki Laitteistot Tuotepolitiikka Demo Hinnasto Tilaus Palaute ~

Rod Usher Time, tammikuu 2000 käännös Anri'lamari Eronen Useimmille ihmisille AIDA tankoittaa Verdilil oopperaa jota laulavat suuret tälildet valtavin ke~hkoin ja tarkalla sävel korvalla Yhä kasvavalle ääriurtileih!m harrastajieri'l joukolle on kuiter.lkin lyhenne jollekin m~ulle, vaikkakin myös siinä suuret keuhkot ja kestävät korvat ovat tärkeässä asemassa: Nämä henkilöt eiole laulajia, vaan sukeltajia ja heidän tarkoituksensa on mennä ainoalla hengenvedolla niin kuir.l on inhlimillisesti mahlista. AIDA tulee ranskan sa-

"TII~lIlJl"'"1 kuten vuoristokiipeily. benji-hyppy ja laskuvarjohyppy ovat suosittuja lajeja riskilajeista riippuvaisille ympäri maailmaa. mutta harva laji on yhtä haastava ja ~\J:I"r.:llllnpn kuin vapaasukelll:ls, Sen perusta on vanhassa sukellusperinjonka avulla kerättiin ruokaa. helmiä ja aarteita merenpohItalialaisen mestarin Umberto Pelizzarin mukaan vapaasukelluksen anti on suurempi kuin sen sisältämät riskit. kuten Luc Besson 'jn filmissä The Big Blue voidaan nähdä "Olet tO!SE~ssaJrnaaJllm~;sa '_.'_-:-,. "" ",


sekunnissa Meksikon lähistöllä. Nämä urotyöt kuuluvat kategoriaan jota vapaasukeltajat kutsuvat rajattomaksi luokaksi (no-limrts) ja jossa laskeutuminen tapahtuu "keIkalla", painotetulla laitteella joka laskeutuu alas merenpohjaan kiinnitettyä ja pingotettua kaapelia pitkin. Kun sukeltaja on äärirajoillaan, hän avaa ilmaventtiilin joka täyttää nousulaitteen, suuren pallon, ja kiirehtii takaisin pintaan toivoen saavuttavansa sen ennen tajunnan menettämistä. Koska vapaasukettajat eivät käytä paineilmaa, he voivat tulla pintaan nopeasti ilman riskiä sukeltajantaudista jossa vereen syntyy typpikuplia. Sardiniassa asuva Pelizzzari, 34, pelkäsi lapsena vettä niin paljon että inhosi suihkussa käyntiä Mutta hän on kehittänyt rtseään sekä 84 kilois-

sukellustaan, Pelizzari sai aikaan uuden ennätyksen, 80 m, tässä "puhtaassa" kategoriassa. Marraskuussa 35-vuotias hawajilla asuva amerikkalainen Brett LeMaster, jonka sähköpostiosoite osuvasti alkaa n2deeph20, venytti ennätyksen 84 metriin Cayman-saarilla. Cayman-saaret ovat myös maailman parhaan 27 -vuotiaan naisvapaasukeltajan Tanya Streeterin kotina. Hänellä on hallussaan naisten ennätys vakiopainoluokassa (67 m) ja hän lähestyy miesten parasta rajattomassa luokassa, sillä hän on saavuttanut I 13 m. Tämä englantilaisen äidin ja amerikkaaisen isän tytär pitää myös hallussaan ennätystä kategoriassa, jota kutsutaan nimellä (makean veden) vapaaupotus (free immersion) jossa sukeltaja laskeutuu köyttä pitkin alas käyttäen apu-

lähinnä verta. Ennen ajateltiin, että kylkiluut hajoaisivat, mutta ne ovat paljon joustavammat. Ainut paikka missä on ilmaa ovat nenä- ja poskiontelot mikä on tuskallista koska ne kutistuvat kasvavan paineen alla" Viime vuoden maailmamestaruuskilpailuissa Sardinian lähellä oli 15 tajuttomuustapausta ja yksi sydänkohtaus. Mutta koska vapaasukellus antaa adrenaliinisykäyksen ja ta~oaa Pelizzarin mainrtseman sielunetsimisen kokemuksen, tämä urheilulaji on yhä suositumpi.AIDAn puheenjohtaja Lausannessa, Sebastian Nagel, kertoo AIDAlla olevan yhteyksiä 40 maahan ja arvioi ympäri maailmaa olevan 5000 vapaasukeltajaa vaikkei mukaan luettaisi keihäskalastajia. Brett LeMaster sanoo, että hän tekee sitä "yksinkertaisesti koska rakastaa merta." Hän suunnittelee

SYVYYDENSOTARATSUT -vapaasukeltajat rikkovat ilman paineilmapulloja rajoja, joita aiemmin luultiin liian vaarallisiksi sukellusveneille.

ta ja 189 cm pitkää kehoaan siinä määrin, että hän on pidätellyt henkeään staattisessa tilassa eli liikkumattomana uima-altaassa ä1listyttävät 7 minuuttia 2 sekuntia Ainut ihminen joka on parantanut tätä ennätystä on ranskalainen vapaasukeltaja Andy Le Sauce, jonka maailmanennätys on 7 min, 35 sek. Pelizzarilla on noin litran verran parempi·keubkokapasiteetti kuil) keskiYelitoihlJl!selli!, Nin saJ"I90

ettt t,ämä ~. ole r;atJ<:aJSE!va,

naan vain käsiään. Streeter saavutti 55 m luolassa Floridassa, mikä on 3 m enemmän kuin miesten ennätys jonka teki belgi~lainen Jean-Pol Francois.

yrittävänsä syvemmälle kuin 81 metrin vakioluokan ennätyksensä "kunnes löydän rajani, mikä se sitten lieneekään." Nagelin mukaan on olemassa kaksi perussääntöä niille, jotka haluavat oppia tämän urheilulajin: "Älä koskaan ha~oittele yksin, äläkä koskaan ha~oittele kokemattoman kanssa. Ainut turvallinen tapa ha~oitella vapaasukellusta on tehdä se ilman vettä! Ja näin tekevät jopa mestarit ja se on hyvää ha~oitusta." Nagel viittaa joogaan ja muihin hengitysh~oituksiin joita vapaasukeltajat tekevät runsaan juoksemisen ja kuntosaliha~oittelun lisäksi. Useimmat ihmiset makaavat mieluummin kuumassa kylvyssä kuunnellen Verdiä, mutta vapaasukeltajia houkuttelee syvyyksiin sama vetovoima joka saa vuoristokiipeilijät yrittämään yhä korkeammalle. ei tarvrtse kuin kääntää Mount Everest ja sulattaa lumi. ~


Saaristomerellä Oyl tapahtuYlut mOYlta outoa tapahtumaa, toiset tarua, toiset totta. Missä raja kulkee, OYljo kauaYl sitteYl hämärtyYlytja alkaa olla mahdotoYl selvittää. Tapahtumat kuYl ovat aiYla sattUYleet YlaapurikyläYl väelle. Ja suuri osa Yliistä saaristolaisista,jotka voisivat kertoa meYlYleistä, ovat YlostaYleet verkkoYlsa raYltavajaYl pehmeääYl hämärääYlja paiYlaYleet oveYljälkeeYlSä viimeiseYl kerraYl kiiYlYli.

Kökarilaiset ja Juuttien ankkuriköydet

Seuraava tarina tunnetaan ainakin kolmella eri alueella, nimittäin Kotkan ulkopuolella Haapasaarilla, merenkurkun Mickelsöranilla ja Kökarissa. Vastakkain ovat milloin venäläiset, milloin juutit ja toisella puolella rohkeat ja neuvokkaat saaristolaiset Kerron nyt kökarilaisen version.

Yleistä Todennäköisesti tapahtuma voidaan ajoittaa 1400-1500 -luvun vaihteen tienoille, eli aikaan jolloin juutit rosvosivat merillämme miten tahtoivat. Valtio ei pystynyt turvaa antamaan, vaan laivurit varustivat itse aluksensa tykistöllä ja muilla aseilla ja pyrkivät kulkemaan saattueina. Yleensä laivat eivät olleet kovinkaan suuria, mutta muutama tykki kyllä laidalle mahtui antamaan turvallisuuden tuntua. Tanskalaisista olivat tunnetuimpia Otte Rud ja Severin Norby. joiden komennossa oli useampia eri kokoisia aluksia. heidän lisäkseen tulivat vielä kuvaan mukaan muut puhtaasti ryöstelyä harrastavat merirosvot, vitaaliveljet Gotlannista. Yleensä ryöstöä suunnittelevat laivat jäivät johonkin sopivaan lahteen tai salmeen väylän läheisyyteen odottelemaan rauhallista kulkijaa, joka sitten äkkirynnäköllä entrattiin ja joko tuhottiin tai otettiin käyttöön.

Juutit Kapteenin tai kaapparin nimestä ei ole tietoa, mutta laivan sanotaan olleen Sancta Nicolaus. Se oli ankkuroitu johonkin Kökarin länsipuolen saariston salmeen kyttäämään Hamnön satamaan pyrkijöitä. Laivoilla oli yleensä suuri miehistö, koska vastapuoli piti entrata eikä ampua upoksiin. Saalistushan oli pääasia eikä alusten tuhoaminen. Entraaminen tarkoittaa käsikähmää mies miestä vastaan ja mieluimmin

vastapuolen kannellaVoittajaksi selviytyi useimmiten se osapuoli, jolla oli enemmän ja hu~empia miehiä. Rosvoilla ei juuri ollut muuta menetettävää kuin henkensä, vastapuolella oli laiva ja lasti hengen menon lisäksi. Ei ihme, että merenkulku muodostui joskus rauhattomaksi.

Kökarilainen kekseliäisyys Saarelaiset olivat saaneet tietää juuttien olevan odottamassa ja yrittivät keksiä miten saisivat aluksen tuhottua ilman omia tappioita. Syyspuolella kesää oli vesi vielä suhteellisen lämmintä, mutta yöt olivat jo pimeitä ja varsinkin pilvisellä säällä ei enää nähnyt mitään. Asiaa pohdittiin monelta eri puolelta. Eräs nuori kalastaja oli aamuhämärissä metsällä ampumassa haahkoja. Saalista odotellessa keksi ratkaisun. Päivän valjettua hän tuli muutama lintu saaliinaan kylään ja kävi kertomassa muille ajatuksensa. Kyläläiset ottivat ajatuksen vastaan sekavin tuntein ja pohtivat asiaa taas päivän. Kun ei parempaakaan ehdotusta ollut, päätettiin. Uskottiin, että jos huonosti kävisi, tanskalaiset saataisiin kyllä joukolla kiinni saarista, ja meren laki olisi silloin armoton.

Kalkashan se siinä vaan uipi Pimeän tullen piti kalastaja viedä veneellä lähelle juuttien ankkuripaik-

kaa.Tarkoitus oli, että pimeän turvin kalastaja ui laivan lähelle, katkaisee ankkuritouvit ja yrittää vielä katkaista ohjausköydet peräsimestä. Joku ehdotti, että porattaisiin reikiä laivan pohjaan vesi rajan alle, mutta se ajatus hylättiin mahdottomana. Nyt piti vain odottaa pilvistä iltaa ja tuulta, joka veisi laivan sai mesta sen suulla odottavaan karikkoon. Muutaman päivän odottamisen jälkeen tuli sopiva ilmaVaikka oli odotettavissa kuutamo, uskottiin että pilvet peittäisivät illalla taivaan. Uskalikko soudettiin vähin äänin saareen ja mies sitoi päänsä päälle puoliksi täytetyn koirakalkkaan, koska se oli suurempi kuin tumma naaras. Mukaansa kalastaja otti sahan ja pari puukkoa vyölleen. Kyläläiset rasvasivat miehen mustaksi kärryrasvan ja hylkeen traanin seoksella, ettei valkoinen keho paistaisi veden alta. Haahkan nahka sidottiin tukevasti miehen päähän ja niin solahti tumma hahmo rantapusikosta veteen alkaen varovasti uida kohti muutaman kymmenen metrin päässä olevaa alusta. Uimarin piti olla varovainen, ettei loiske kuuluisi laivaan ja ettei vahti huomaisi yksinäisen haahkan uivan liian kovaa. Pensaikossa jännittivät muut ja seurasivat kun "lintu" läheni laivaa. Kalastaja oli jo päässyt laivan viereen ja alkoi valmistella ankkuriköyden katkaisemista. Hän oli aivan keulan alla, kun kuuli kannella vahdin huutavan toiselle tulla katsomaan mikä val-

koinen lintu laivan vieressä ui. Kalastaja luuli loppunsa tulleen ja koitti olla liikkumatta päästäen jalkansakin vajoamaan alaspäin.Tuuli ja virta irrottivat hänet köydestä ja alkoivat kuljettaa kohti laivan perää. "Kalkashan se vain on", kuului toinen vastaavan ja lisäsi, että koiraat ovat valkoisia.

Köydet poikki Virta vei miehen kauemmaksi laivan keulasta eikä hän enää kuullut mitä juutit juttelivat. Muutamalla reippaalla käsivedolla hän vetäisi itsensä perän va~oon ja alkoi sahata ohjausköysiä poikki. Hyvin puri saha hamppua ja pian olivat molemmat köydet lähes poikki. Vain muutama säie piti köydet paikoillaan. Va~on puolen kylkeä pitkin siirtyi kalastaja kohti keulaa ja ankkuriköyttä. Nyt hän pääsi tekemään rauhassa työnsä. Tuulikin oli noussut ja puhalsi salmea pitkin suoraan ulos merelle, jossa petollisen kirkkaan pinnan alla vaanivat ahnaat karit. Kannelta ei kuulunut edes vahdin askeleita, oli tainnut mennä tuulen suojaan torkkumaan. Kun ei laivalta nähnyt merelle, niin ei kait alustakaan mikään uhannut, Saaristolaisia juutit eivät pelänneet, eikä muita laivoja kulkenut öisin. Hiljaa napsahtaen katkesi ankkuriköyden viimeinen säie, kalastaja päästi sahan putoamaan pohjaan kylmän kangistamista sormistaan ja lähti uimaan vastatuuleen. matkien


P2-SUKELLUSKURSSI

VA-SUUNNISTUKSEN SM

Kiteellä

2.7.2000 klo 12.00 Aika Paikka Sommarön saari Tammisaaren edustalla.

1. osa 22. - 23.4.2000 2. osa 6. - 7.5.2000 Hinta 600 mk, sis. kurssimateriaalin 15 ensiksi ilmoittautunutta otetaan kurssille. Kurssi pidetään alueellisesti kaikkien P-K:n sukellusseurojen sukeltajille, mutta muualtakin ovat sukeltajat tervetulleita. Tiedustelut Erkki Nieminen Kellonsoittajantie 8 E 26 82500 Kitee puh. 013 - 414241 ja 0400 - 245 304 n_erkki@hotmail.com

Ilmoittautuminen klo 10 alkaen Vierasvenesatamassa nro 498, Ex-boat, Urheilusukeltajat ry:n sukellusleirillä (590 53, 89' ja 230 24, 94) Kilpailu on K-Iuokan kilpailu. Kompassit osallistujille lainaa Suunto Oy. SM-osallistuminen edellyttää Suomen Urheilusukeltajain Liiton kilpailulisenssiä ja P1-korttia. Osanottomaksu 100 mk tulee olla liiton tilillä (PSP 800013 541 514) viimeistään 19.6.2000. Jälki-ilmoittautuminen kisahetkeen saakka 200 mk. Maksettaessa mainittava Sukellussuunnistuksen SM, oma nimi ja viite 3159.

OSTETAAN - MYYDÄÄN

Mikäli SM:ää varten ei tule riittävästi osallistujia, kisataan Pastorin pytystä ja ilmoittautumismaksut palautetaan. Palkinnot lahjoittaa Kesko Marine.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Saapujille voidaan järjestää sukellusta ja ilmahuolto.

Sukellustietokone Uwatec Aladin Sport tai Pro. Muitakin voi ta~ota. Puh. 0500-542 777rrimo

Ostetaan

Lisätiedot ja säännöt: Antti Saarnio puh. 0500-766266

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hiljaa haahkan huutoa, hän ui poispäin laivasta, joka virran ja tuulen painamana ajautui ulos sai mesta. Kyläläiset soutivat uimaria vastaan ja nostivat kohmeisen miehen veneeseen. Tukeva paukku pani veren kiertämään ja kuivat vaatteet lämmittivät pian karaistuneen merensoutajan.

Karille Muitakin kyläläisiä oli tullut veneineen paikalle, ja rannan mustassa va~ossa soutaen seurattiin laivan kohtaloa. Päästyään salmen suojasta alkoi tuuli painaa yhä kovemmin laivaa eteenpäin. Saaristolaiset tunsivat vetensä ja alkoivat odottaa rysäystä. Juuttien laiva iski kovasti rysähtäen vedenalaiselle karikolle. Pian alkoi huuto kuulua kuutamoiselta mereltä, ja nähtiin kun muutamia pu~eita yritettiin avata.Tilanne vain paheni kun samassa katkesivat ohjausköydet ja taas mentiin karikolle voimalla. Saaristolaiset alkoivat soutaa kohti tuhoon tuomittua laivaa, mutta ennen kuin he ehtivät paikalle oli se vaipunut synkkään syvyyteen. Pohjalankut olivat pettäneet ja peräsin

_ _

I

oli pohjaan tarttuessaan repäissyt aukon laivan ahteriin. Pari kolme juuttia löydettiin lankkujen varasta kuutamon valaisemalta mereltä.Tuho oli ollut täydellinen. Suunnilleen näin kuului ahvenanmaalainen versio. Merenkurkussa ja Haapasaaren versiossa viholliset olivat venäläisiä, muuten asiat olivat jokseenkin samat. Haapasaaren tienoilta tiedetään saarikin,johon laiva on ajelehtinut, mutta mitään ei ole pinnan alta löytynyt, samoin Kvarkkenissa pohja on puhdas ja tyhjä. Uusi ei tämäkään tarina ole, sillä jo kreikkalaiset uivat katkaisemaan persialaisten laivojen ankkuriköysiä, mutta antaapahan tarina hiukan väriä Saaristomeren laitamille. Q.1

Kompressori 200/300 bar, noin 200 I/min. Sähkö- tai polttomoottori. klaani@koti.tpo.fi Kumivene.Ta~oa

I Myydään I I Kuivapuku Poseidon Venus, erityisen pieni (XS), sopii hoikalle I miel.alle 160 senttiselle. Sukellettu I 14 kertaa. Myös muuta kamaa (avokantaräpylät, takkiliivi). I Hinnasta voidaan sopia. I Gsm: 040 560 3472. sijainti Helsinki email: I haapanen.ari@kolumbus.fi I Scubapro Mark XlI50 Model 2 I paineenalentaja,Suunto Combo, I paine,syvyys,kompassi 1.500,00. Seppo Renko, puh. 03-341 6136 I tai 040-537 6730 Uudenveroiset (käytetty alle 20

I kertaa) Eka Metsävuori I -Naisten märkäpuku koko M/S (n.150-160 cm) I -Kolmisormihanskat koko S I -Sukat koko 7 - Umpikantaräpylät - 10 litran teräspullo (kats. -99) - Polar Diving pulloteline/liivi - Paineenalennin, tuplaregu, Combo-mittari (paine/syvyys) Painovyö ja painot (10 kg) Sukeltajan puukko Pakettihinta 4000 mk

II

; . '. - .'43 '. .... .

.

.

.'

'.

Yhteystiedot Keijo Puolanne 0400-993 944 Sukseura H20 Hki Sukeltajien käyttöön soveltuva vene. BigBuster + Yamaha 90hv + traileri.veneessä on targakaari, hakuvalot,2 pa-säiliötä, sukellusportaat. Pakettihintaan 35 000 mk Joensuun Urheilusukeltajatl Kari Savolainen 040076085 SUKELLUSVARUSTESffil - regulaattori (ei octoa) - liivi: spiro SBC aqua lung, octopus - märkäpuku, Ursuit yläosa koko 52, housuosa koko 50, - räpylät, Mares, Plana Avanti, koko L - sukat - käsineet, koko M - puukko - lasit, Dacor - snorkkeli - pullot, 10 1, 200 BAR, katsastus vanhentunut Hintapyyntö 4000 mk Vast. Irma Aaltonen, puh: 098135153 iltaisin 050-5737920 URSUIT-Pro säätötilavuuspuku. Koko M. Materiaali Trilaminate. Lähes uutta vastaava, ollut vedessä noin 10 krt. Myydään tarpeettomana - haikein mielin kylläkin. Ta~oa. Myös muita varusteita. Puh. 040 5871675. FinnSuit-märkäpuku No 48. 0400-946624 myydään vähänkäytettynä ja tarpeettomana (harrastus muuttui). 0


Ahveniston Vesi pedot ry 40 vuotta

flOSS~N

SUKELLUSL&IRI Sukellus-Hossa ry:n 1!eimintaleid

2.7. - 1.7.2000 TULE SUKELTAMAAN SUOMEN KIRKKAIMPIIN VESIIN!

Kutsumme kaikki sukellushenkiset viettämään kanssamme 40-vuotisjuhlaa Hämeenlinnan Upseerikerholle (Vuorikatu 22)

20.5.2000 klo 18.00 alkaen. Ohjelmassa mm. onnitteluita, palkitsemisia, juhlaillallinen, tanssia, sukelluskertomuksia vuosien takaa yms. Illalliskortti 120 mk, lapset 4-12v 60 mk/hlö. Maksu 28.4.2000 mennessä Ahveniston Vesipetojen tilille 568000-5636493, viestikohtaan "40 vuotta". IImoittautumiset ja lisätiedot Tuija Kauppi puh. 040 - 553 7817 tai Jarmo Jokinen puh. 050 - 523 0935.

• päivittäin 2 - 4 sukellusta • soveltuu hyvin niin aloitteleville, kuin kokeneillekin sukeltajille Sukellustoimintaa • etsintämenetelmien ha~oittelua • VA-valokuvausta • ongelmallinen tehtävärata • syväsukellusta • VA-suunnistusta • VA-työsuorituksia Pinnalla • aamulenkkejä • sukeltamisen teoriaa • illanviettoa • ensiapukertausta • laitetekniikkaa

Samanaikaisesti järjestetään myös: CMAS***(P3) sukelluskurssi jolle mahtuu 12 henkilöä , IImoittäutuminen

Tervetuloa Juhlaan!

: IPentti P-arkklla , Jouko Keinänen

Ahveniston Vesi pedot ry

.Jouko Laitinen

(016) 571 624 tai 0400-858 835

(08) 6~2 0367 Iltaisin tai 0500-126 064' (03) 532 0766 iltaisin

Pf-\ I N() v Y() 1)A NKKI Muistithan, että Suomen Urheilusukeltajain Liitolla on painovyöpankki. Jos hätätilanteessa pelastaudut pudottamalla painovyösi, saat SUSL:n painovyöpankista uuden painovyön. Liiton toimisto kertoo asiasta tarkemmin, puh 09-34812257.

o Hengitätkö hyvää ilmaa tänä kesänä? Seurojen kompressorien ilmanlaatumittaukset Seppo Salonen 02-637 0141, 02-381 5938

KAMERANNIDEON VESI KOTELOT Veneilijöille, kanoottiretkille, surffaukseen, sukeltamiseen 10 metriin vesitiiviit elastiset kameroiden vesikotelot. Pitävät kamerat kuivina kovissakin pärskeissä tai uidessa ja sukeltaessa. Hinnat:

490; -1950; Maahantuonti ja myynti:

FOTO BÖGELUND Eteläranta 20, 00130 Helsinki

p. (09) 633 838, fax (09) 628 653 e-mail.jarmo.mustonen@fotobogelund.fi


HALO 0 HAlOOtoimistosta Puhelu

JOHTOKUNNAN KOKOUKSESSA PÄÄTETTY Uusia seuroja toimintaamme Artic Divers Club:n erottaminen on peruutettu Oravais Sportdykare Pudasjärven Palomieskerho ry ISukellustoiminta ASK Hepula,Tampere Wellpark Diving Club

tää liiton toimistosta englanninkielisen tuoteselosteen maksukuitin liitteeksi. Vakuutusyhtiö on korvannut viime vuonna noin 300.000 mk:lla vahinkoja, kannattaa ottaa vakuutus, eikö totta? Soitellaan, soitellaan

Ansioituneitajäseniämme LIITON STANDMRI:jorma Nastolin, Mikkelin Urheilusukeltajat ry HOPEINEN ANSIOMITALI: Olli Pankka, Mikkelin Urheilusukeltajat ry PRONSSINEN ANSIOMITALI:Timo Taskinen, jouni Nastolin, jari Simola, Timo Puukko, Pasi Valjakka, Anssi Villa, Mikkelin Urheilusukeltajat ry, jorma Onjukka Sukelluseura Vesihiisi ry ,Tauno Teriö Marlin Club ry ja Mika Hohtari, Mikko Lampinen, Pekka Vanninen Tornion Urheilusukeltajat ry

Haemme liiton toimistoon

Toiminta- ja talouskertomukset Toiminta- ja talouskertomukset hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.

Vakuutusasiaa Vakuutusyhtiön painossa sattuneen virheen vuoksi vakuutetuille suoraan lähetetyissä vakuutuslomakkeissa on väärä viivakoodi. Maksut on poimittu Meritasta,joten ei huolta.Toivotaan kuitenkin, että maksut maksetaan ilmoitettuun pankkiin, ei viivakoodin antamaan Meritaan.Toimistosta jaettavissa lomakkeissa on oikea viivakoodi. Henkilötieto-osa uusista vakuutuksenottajista tulee ehdottomasti lähettää liiton toimistoon lomakkeissa annetun ohjeen mukaisesti täytettynä. Ulkomaille matkustavat voivat pyy-

Radiokatu 20 00093 SLU

0QD0~ W~D01f~1f&

~ "NORPPA"-Iaisille pitkällä tai lyhyellä lahkeella koot: I 3 Oi-I 70 cm (myös mittapukuja)

" fjng~,y'!!, www.flnnsuit.fi

I::-Ielsinki P. (09) 692 2'358 P. (02) 251 8747 Turku

TARJOUKSIA !!!!!! TÄYD. LAITEPAKETIT ESIM. 12 L. LYHYT 200 BAR

ALK. 5690,-

KUIVAPUVUT, ESIM. CNX 200 NEOPREENI

ALK. 4990,-

TIETOKONEET, ESIM. SUUNTO VYPER

2290,-

LAHDEN SUKELLUSKESKUS, VW ACTIONS OY YHDYSK. 39 15200 LAHTI PUH. 03-7331181, FAX. 03-7331180 GSM. 0500- 437 175 E.MAIL actions@sauna1ahtiJi


p------------ .

( AMPINGALLJE

SLJKElLLJSPLJVLJl VARLJS1EEl

CAMPING AHOlANKANGAS 06-5254104 KUORTANE KIRKKOTIE 25

URSUK Oy 02-274 3550,fax 2377430 TURKU TEOlLlSUUSK,34

GSM VFRKKOPALVELLJl

SLJKELLLJSRflKEl JA LEIRll YM

GlobastarNorthen Europe Radiolinja 09-435661 HELSINKI Pl 500

PURUVEDEN RETKEilY 013-371 793,0400 718 439 KESALAHTI PURUVESI

KAMEROIDFN VESIKOTELOl

SLJKFLLLJSl APAHllJMA 1

FOTO BOGElUND 09-633 838, fax 628 653 HELSINKI ETELARANTA 18

SUKELLUSSEURA MURSUT 0500 648 830 RAAHE SUKElLA KULTAA

KOMPRESSORIHLJOLLOl

~~~~~~~~~

SLJKFLLLJSl ARVI KKEEl

DIVETECH NEPTO-SUB OY AB 09-222 4700,fax 222 2571 09-627 710,fax 627060 NUMMELA RATASKUJA 1 HELSINKI TEHTAANKATU 13 KLJR5SIl . RElKEl . VARLJ51Efl

SLJKELLLJSl ARVIKKEEl

SEVEN SEAS OY 09-5613 5920,0400 887399 HELSINKI KEINULAUDANKUJA 4

WASSER SPlElEN 015-452902,050517 8351 JUVA SULKAVANTIE 218

LEIMASINlEHDAS

SLJKFLLLJ51 ARVIKKEEl YM.

HElSINGIN LEIMASINTEHDAS OY AB 09-6927344 HELSINKI PL89

HANNU PIRTTILA OY 03-682 8621,fax 6537541 Hämeenlinna HAMEENSAARENT.4

MA1KA10IMIS101

5LJKELLLJ5VARLJS1EEl

SUOMEN MATKATOIMISTO OY 09-18261 HELSINKI Pl319

DIVE POINT OY AB 06-2243590,0400 563 866 NARPIO NARPESVAGEN 9

MERIMOOllORIl.KLJLJElLJKSEl YM

SLJKELLLJSVARLJS1EEl

IDANTIE KY ÖSTERLED KB 02-253 9502,0400 528 285 TURKU TIEMESTARlNK.5

FINN-SUIT SUKEllUSLIIKE 09-692 2358,fax 692 7203 HKI- TKU PAJALAHDENTIE 9

NAVIGOIN11 . llJ1KA YM LAlllFEl

SLJKfLLLJSVARLJS1EEl

NAV-SYSTEMS OY POlARSUKELLUS OY 019-33 201, fax 332 0300 09-613 316,fax 6133 1800 LOHJA SElSAKETIE 3 A ESPOO RUSTHOlLARINK.8 NMl JA GSM VALMI'i1AJA

SLJKFllLJSVARLJSHEl

BENEFON OYJ 02-71 400

SEA SAFETY SCANDINA VIA LTD OY 09-454 4600, fax 454 4300 HELSINKI MANNERHEIMINT.17

SALO

PL 84

~~------------~SLJKELLLJS JA PFLAS1ALJ1LJMISPLJVLJl

VIKING LlFE-SAVING EQUIPMENT 02-489 500,fax 489 5011 LIETO PAASKYKALLlONT.13 SLJKELLLJS YM 1ARVIKKFFl

Tornion Sammutinhuolto ja Tarvlke 0400 397 880,fax 016-447 167 TORNIO TEOLLISUUSKATU 8

VAKLJLJlllSYH1IÖ

POHJOLA-YHTIÖT 0105593102 HELSINKI LAPINMAENTIE 1 '---------~------VARLJSlEHU0I10.MYYN11 JA RE1KE1

EXTRENE SUKELLUS JA SEIKKAILU J 02-633 3034, OSOO 596 152 PORI PAANAKEooNK.18

SLJKELLLJSKESKLJS JA 1ARVIKKfEl

UW ACTIONS OY 03-733 1181,fax 7331180 LAHTI YHDYSKATU 39 SLJKfLLUSKOHlfll A

EL GHONAMY DIVING CENTER fax +2065-$44 861 EGYPTI HURGHADA

PAlVElUMUISllOSSA MAKSAA 3 rlvl3 + otsikko vain 250 mk. Soita - (axaa (02) 251 31 41 Malleja ohessa I

I I I I I I I I I I I I

TAPAHTUMAKALENTERI 2000

I I HUHTIKUU I 7.-9.4. Erityisryhmien kouluttajakoulutus I-osio Kitee 8.4. Nautic Clubin 30-vuotisjuhla Turku I 9.4. SUSL:n vuosikokous Turku I 15.- 16.4. Uppopallon I-divarin loppupelit 21.-23.4, Räpyläuinnin valmennusleiri Kouvola I 22,-23.4, P2-sukelluskurssi, I-osa Kitee 29,-30.4, Uppopallon Vesikko -cup Kouvola I 21 ,-23.4 Avantosukellustapahtuma Kolarin kaivos tiedustelut Pentti Parkkila 016-571 624 I 28.-30.4 Erityisryhmien kouluttajakoulutus II-osio Kitee I TOUKOKUU 5,-7.5, Nitrox-sukelluskurssi M2- ja M3-kouluttajille I 5,-7.5, M2-kouluttajakurssi, I osio Tanhuvaara 6,-7.5. P2-sukelluskurssi, II-osa Kitee I 6,-7.5. Uppopallon Mj-Ieiri I 6,-7.5. Uppopallon SM-sa~a, nuoret ja naiset 13.-14.5, Uppopallo Cup Hämeenlinna I 13.-14.5, NS-ohjaajien jatkokoulutus 16.5,-3.9, Kadonneet laivat -näyttely (Merimuseo) Hki, Kaapelitehdas I 19,-21.5. Syväsukelluskouluttajakurssi 19,-21.5, M2-kouluttajakurssi, II osio 28.5, Pu~eet Sumussa -runomatinea

KESÄKUU 7,-11,6, M3-kurssi Uppopallon Susiraja-Cup 17.6. Avovesiralli, tied. P.Parkkila 016-571 624 17,-18,6. Sukeltajatapahtuma HEINÄKUU 30,6,-2.7, Syväsukelluskouluttajakurssi 2.7,-7.7, Hossan leiri 1, - 2,7, Sukelluskalastuksen Porkkala cup 2.7, Sukellussuunnistuksen SM-kilpailu ja Pastorin Pytty 17,-24.7, Räpyläuinnin nuorten EM-kisat 22,7, Sukelluskalastuksen Jaskan muistokisa 27.7,-30.7, Valtakunnallinen norppaleiri NEMO 2000 30.7, Räpyläuinnin SM-avovesi I ,osakilpailu heinä- tai elo Laitetekniikan avovesikilpailu SM jä~, Raahen Mursut ELOKUU 5, - 6, 8, Sukelluskalastuksen SM-kilpailut 11,-13.8, Nitrox-kouluttajakurssi 13. 8, Sukelluskalastuksen Rauman avoimet 26, 8, Sukelluskalastuksen Hanko cup 25,-27,8, Syväsukelluskouluttajakurssi SM-avovesi 2,osakilpailu

I I I Joensuu I Kolarin kaivos Hki, Kaapelitehdas I Tanhuvaara Rauma

Hossa, Kuusamo Porkkala Tammisaari Pietari Hanko Pori Tampere Raahe

Rauma Rauma Hanko

I I I I I I I I I I I

.. _----------_ .. Helsinki

Räpyläuinnin kotisivuja pitää Ville Matikainen Ala-Keiteleen Urheilusukeltajista Vaajakoskelta_ http//finswimming.cjb.net


S~Cil

SCil_~ty

Oy

Kisahalli Mannerheimintie 17, 00250 Helsinki, puh. 09-4544 600, fax 09-4544 300 email: sea.safet @saunalahtLfi


«:

~

i ~

SUOMEN UBHEIlUKIRJOJEN

STMHIHt 062~O

HHSIUI

Sukeltaja 2000 2  
Sukeltaja 2000 2  
Advertisement