Page 1


SUKELTAJA

I

fJ 3 4 5

01999

SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO RY:N JÄSEN LEHTI

Sisältö

Pääkirjoitus . . .. ... ..... ... . . . . .. .. . .. .... ... . . ..... .. .. . .. . .4 Pykeija Varanginvuonolla .. . ... . .. . . . .. . ......... . . .. . . . . .. ... .5 Luvallinen paineastia . . . . .... . .. .. ..... . . . . .. ..... ... . .. ... . . .6 Ruotsissa moni asia on toisin .. . . .. . . . . . . . . . . ... .. . .. ... . ... .. .8 Norja ei ole EU-maa .. . . .. . .. . . .... . . . ..... . . .. . . . . .. . . . . . .. .9 Rauman Laitesukeltajat nuortuu iän myötä .. . . . .. ... . . . . . . . .... 10 Sukelluksia Keski-Norjassa . .. . ... . . . ....... . . . ..... .. . ... ... . 12 Sukelluspari kuin akun navat . . . .. . . . ... .. . . .. . . .. ..... . ... . . . 14 Sukelluskello ja viinalasti .. .. ... . .. .. . . ... . . . . . ... ........ . .. . /6 "Lähestyn kuuttakymmentä ..." . .. .. . .. . . . .... . . .... .. . . .. ... . . 18 Ylipainetta Museokadulla . .. ...... . . . .... . . ... ..... . .. ..... .. 20 Norppauutisia . . ........... . ... .. ... .. ..... . ........ .. .. .22-23 Miljoonien tuki lasten liikuntaan . .. . .... . . . . ... . . . . .. . ..... . .. .24 Taas menestystä räpyläuinnissa . . .... .... . .. .. ..... ..... .. . . . .26 Sodankylässä vireää sukellusharrastusta ... .... .. . . .. . . ..... ... .30 Gillette Swim . . . . .. .. ... .. . . . .... . . .. . . .. .. ....... . . ... . .. .32 Haloo, haloo, puhelu toimistosta ..... ... .... . .. . . . .... . . . . ... .33 Hengen merkitys sukelluksessa .... . . .. .. .. . ... .... . ... . .. . . . .35 Uutuuksia . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .... . . . ... ....... .... .... . .36 M I-kurssikouluttajat .. ...... . . . ... . .. . ........ . . . ... . . . . . . . .3 7 MWdään . . .... .. . . ..... .. . ... . . ..... ... . . . ... . .... . .... . .37 Tapahtumakalenteri . ... . .. . . . ... . ... . . ..... ... . . .. .. . . ... . .37 Uutuuksia ... .. . ... . . . .. .... . .. . .. . . .. ... .... . . . . . . . .... . .38

r---------------, I I SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTY RY:N

KEVÄTVUOSIKOKOUS I lauantaina 24.4.1999 klo 12.00 I Pirunkirkko, Suomenlinna, Helsinki I (lautta Helsingin kauppatorilta klo 10.30 ja 11.30) Valtakirjojen tarkastus klo 11.00 - 11.45 I Esillä sääntöjen määräämät asiat. I Tervetuloa! IL _______________ Johtokunta

I I I I I I

Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n jäsenlehti postitetaan sukeltajille, joiden osoitteet jäsenseurat ovat toimittaneet liitolle, ja jäsenmaksut on maksettu. Muuten lehteä on saatavana liiton toimistosta. Päätoimittaja

Erkki Metsävuori Kustavintie 9 C 24, 2031 oTurku puh. koti 02-239 1098, työ 0105424317 Toimitussihteeri

Leena Koivumäki Kaarikatu 5 A 2, 33100 Tampere puh. ja fax koti 03-223 8876 e-mail:sukeltaja-Iehti@susl.fi Ilmoitusmyynti

Reijo Vainio Uudenmaankatu 10 B 61, 20500 Turku puh. ja fax 02-251 3141 ,0400-920 855 Puheenjohtaja

Jouko Laitinen puh. 03-5320788,050-676 10 Toimitus jättää ki~oittajille vastuun heidän mielipiteistään. IImestymis- ja ilmoitusaineiston aikataulu Nro Ilmestyy IImoitusaineistopvm 1 02.02. 08.01. 2 06.04. 05.03. 3 04.06. 06.05. 4 01 .10. 03.09. 5 03.12. 03. 11.

Teksti 29.12 23.02 23.04 24.08 22.10

Vuosi kerta 180 mk

SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO RY Radiokatu 20,00093 SLU Puh. 09-348 12258,09-3481 2257 Fax 09-3481 2516 e-mail:office@susl.slu.fi internet www.susl.fi

~

Paino: Hansaprint Turku

Painotuote HANSAPRlNTTURKU/400543/1999


... PÄÄ TOI M I T TAJ A N :~ p. ~

Talven taittuessa!

Vintern går över! Med an

to·· kidoittaessani katselen ikkunasta kotilahtea

T ·· IO I

jossa lautasjäät hiljalleen kiinteytyvät kaiken kattavaksi kanneksi meidän vedenalaisen maailmamme päälle. Järvet ja sisäsaaristo on jo kauan ollut ummessa ja tehnyt vedenalaiset retket hankalaksi. Talvi tekee harrastuksemme vaikeaksi mutta ei mahdottomaksi, kunhan vain muistamme ne normaalista kesäsukeltamisesta poikkeavat turvamääräykset - Laitteen soveltuvaisuus - Avannon määräykset - Turvaköyden pituus ja käyttö - Sukelluskäytäntö En ala niitä tässä sen enempää selvittelemään koska ne pitäisi jokaisen osata ja muistaa. Vaikka nyt on talvi ja pakkase~ on kuitenkin aika alkaa miettiä kesän ohjelmaa, retkiä, leirejä ja muuta mukavaa. Nyt on sopiva aika viedä laitteet huoltoon ja tarkistaa katsastuspäivät Kompressoreihin voi vaihtaa öljyt jo talvellakin ja jopa paikata kumiveneenkin. Sukellustukialuksetkin vaativat varmasti huomiota ellei muuten niin ainakin työlistan voi tehdä, sillä kuluneiden vuosien aikana en ole kertaakaan ehtinyt tehdä kaikkea avovesikauteen mennessä ja tuskin muut ovat kovasti aktiivisempia. Ja sitten se kolmas asia. Nyt on aika: Tehdä Merihistorian toimistolle ne unohtuneet viime kauden raportit vaikka ne löydöt olisivat vaatimattomiakin, saattavat ne olla myöhemmin tärkeinä osina siinä palapelissä, jota meriarkeologia on. Tietenkin on kunnollinen raportointi myös edellytys uuden luvan saamiseksi. Tästä raportoinnista päästään sopivasti eteenpäin Sukellus ja tutkimuslupien anomiseen, nyt on niidenkin aika. Mitä aikaisemmin ollaan liikkeellä sen paremmin voidaan kesää suunnitella on parempi suunnitella asiat kunnolla etukäteen, improvisointi ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen. Lupaanomukseen olisi hyvä liittää edes alustava tutkimussuunnitelma mikäli kyseessä on jonkin kiinteän kohteen tutkimus tai inventointi. Pelkkään etsimiseen ei lupaa tarvita. Näissäkin hommissa pätee vanha totuus "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"! Ahvenanmaan luvat ovat sama asia, nekin kannattaa anoa ajoissa. Vanhana hylynkoluajana toivoisin, että etsittäisiin enemmän uusia kohteita kuin sukellettaisiin vanhoilla "AI(redilla", "Schillerillä"ja jopa "Parkillakin". Tosin täytyy nuoria sukeltajiakin ymmärtää, jotka haluavat bongata legendaariset vanhat hylyt Mutta nämä vanhat kohteet eivät välttämättä ole enää parhaimmillaan. Turvallista kevättä Eka Metsävuori CMAS****

• : : : : : : : : : : : : ~

: :

jag sitter och skriver det här tittar jag ut genom fönstret på viken, där isflaken i sakta mak förenas tili ett lock. som täcker allt liv undervattnet Sjöama och innerskärgården har redan länge varit tillfrusna och försvårat utövningen av dykning. Det är svårt att dyka på vintem, men inte omöjligt. Det gäller att komma ihåg säkerhetsbestämmelsema, som skiljer sig från de normala dykbestämmelserna under sommaren - utrustningens anpassning - vakbestämmelser - säkerhetslinans längd och användning - dykpraxis Jag skall inte gå desto närmare in på säkerhetsbestämmelserna eftersom var och en borde kunna och minnas dem. Fastän det nu är vinter och köldgrader, är det ändå tid att fundera på sommarens program, utfårder, läger och annat roligt. Nu är tiden lämplig att föra utrustningen på service och kontrollera besiktningstiderna. Man kan byta olja på kompressorn redan på vintern och gummibåten kan lappas. Stödfartygen behöver säkert också ses om, och om inte annat, så kan åtminstone en arbetslista göras upp.Tidigare år har jag inte en endaste gång hunnit förbereda dyksäsongen i öppet vatten, och knappast har någon annan varit aktivare. Och sedan den tredje saken. Skicka in rapporterna över förra säsongen tili Sjöhistoriska kansliet Fastän upptäktema skulle vara anspråkslösa, kan de i ett senare skede utgöra en viktig del i det havsarkeologiska pusslet En rapport är visserligen också en förutsättning för att nytt tillstånd skall beviljas. Nu är det också tid att ansöka om dyk- och forskningstillstånd.Ju tidigare vi är ute, desto bättre kan vi planera sommaren. Det är bättre att planera allt i förväg; improvisation leder inte nödvändigtvis tili ett gott resultat Det lönar sig att bifoga en preliminär forskningsplan tili ansökan, ifall det rör sig om utforskning eiler inventering av något fast föremål. Det behövs inget tillstånd för enbart sökande. Aven här gäller den gamla sanningen "Väl bö~at är hälften fullbordat". Det lönar sig också att ansöka om Ålands tillstånd i tid. I egenskap av gammal vrakdykare hoppas jag att vi kunde utforska även andra föremål än de gamla vraken "Alfred", "Schiller" och "Barken". Å andra sidan måste man förstå de unga dykarna som viII bonga de legendariska gamla vraken. Men de är inte nödvändigtvis längre i bästa skick.

Jag önskar er en säker våri Eka Metsävuori CMAS****


Sukeltaminen Barentsin meressä on kokemus sinänsä. Kun on päässyt meren rantaan on jo käytännössä sukelluskohteessa. Jokainen Pohjois-No~an vuono ta~oaa lukemattoman määrän tutustumisen arvoisia paikkoja, sadan metrin välein. Kavereiden edelliskesänä bongaama hylky ei ehkä löydy vaikka paikka olisi "varma", vaan löytyykin uusi hylky. Meri on kaikkialta yhtä kirkas ja arvoituksellinen. Seurareissujen suorittamat ongelmat tulevatkin huollon jä~estämi­ sessä No ~alaiset leirintäalueet eivät suoraan sanoen täytä suomalaisen perinteistä hintaJlaatuvaatimusta ja ovat varsinkin keski kesällä aika täysiä Hotelleja on harvassa ja ne ovat vieläkin täydempiä, mökkikylät samoin. Matkailuautolla tai matkailuperävaunuIla reissaava seurue kokee viimeistään kolmantena päivänä liikkuvan kodin ahtaaksi ja saunaankin pitäisi jo päästä. Seurueiden ei-sukeltaville jäsenille reissut ovat yleensä ensimmäisiä ja samalla viimeisiä. Kolmas päivä samalla "soramontulla" keskellä ei-mitään on perheelle se pahin. Varanginvuonon paremmalla rannalla sijaitsevan Pygoynessin eli Pykeijan on yhä useampi sukeltajaporukka löytänyt tukikohdakseen. Kylä on maailman pohjoisin suomalaiskylä. Kylän lähes 300:sta asukkaasta kaksi kolmannesta puhuu suomea. Suomi on siellä englantia käypäisempi kieli. Kylän historia ulottuu lähes 150 vuoden taakse. Tuolloin suomalaiset siirtolaiset ottivat suojaisen niemen asuinpaikakseen. Kylän suurin sukeltajien ymmärtäjä on Elsa Haldorssen. Elsan yritys Bygoynes Opplevelser. käytännössä Elsa majoittaa, saunottaa ja muonittaa isommankin sukellusseurueen. Ta~olla on mökkejä, huoneistoja ja kokonaisia taloja. Kun itse pyydetty lohi tai pussimuona alkaa tympäistä löytyy ravintola "LaIIin talosta" listaruokaa. Ja saahan Elsan mökkikylän pihalle luonnollisesti vaunun tai matkailuauton parkkeerata heti palveluiden viereen. Eniten arvostusta on paikalla käyneiden keskuudessa saavuttanut Elsan rantasauna. Kun vesi ei Barentsin meressä lämpimilläänkään ole kovin lämmintä, niin ainakin märkäpukusukeltaja tuntee päässeensä seuraavaan taivaaseen ehti sukelluksen jälkeen lauteilla istuessaan. Elsa Haldorssenin mökkikylän pihapiiri ta~oaa myös loistavan perustukikohdan sukellustoiminnalle.

Elsa Haldorssen ruokkii, majoittaa ja saunottaa sUQmalaiset sukeltajat selvällä suomen kie/ellä.Antaapa vielä ohjeen "Alkää purettako itteänne kissakalalla." Kuva Hannu Vierula.

Pykeija, Varanginvuonon paremmalla rannalla Rantasukellukselle kannattaa lähteä suoraan saunarannasta. Hiekkapohjainen lahti syvenee pikkuhiljaa ja eksyminen on hankalaa. Lahti on kuin tehty koulutuskäyttöön. Ensimmäiset kampelatkin löytyvät aivan rannasta, kissakalat syvemmältä Simpukoita, meritähtiä, taskurapuja ja muuta kiinnostavaa lähes kaikkialta. Joskus vastaan tallustelee myös upea Kamtshatkan jättiläisrapu. Samalta rannalta on turvallista tehdä syksyisin yösukelluksia todella kiehtovaan mereen. Välinehuoltoa varten on aivan oikea makean veden vesiletku. Kylän väki ei kompressorin ääntä kavahda ja saavatpa iltasella paikallisetkin nuotiolla juttelemassa pyörähtää, hu~immat sukellukset kuuntelemassa.

Ei-sukeltavat seuralaiset saavat EIsalta neuvot päivän viettämiseen, Elsa kun on samalla kylän "turistineuvonta". Pykeija on omavaraiselle ryhmälle, joka ei sukelluskeskuksia kaipaa, hyvä tukikohta. Liikkuvamman porukan saunapäivälle on sopivampaa paikkaa Finmarkista han-

kala suositella.. Ja jos aikoo oikein kunnolla "tulistella" on kohteliasta ottaa omat halot mukaan, risua isommat puut kun on lähes koko läänistä kai suomalaisten sukeltajien toimesta jo poltettu? ~

evm

Tiedustelut ja varaukset hoituvat parhaiten suoraan Elsalta. Puh. Suomesta 9904778990375. Bygoynes Opplevelserin faxi on 9904778990227


Jarmo Heikkilä tutkii halogeenivalaisimen avulla paineilmapullon sisäpintaa. Tämä pullon seinämissä ei ollut moitteen sijaa.

Luvallinen, turvallinen paineastia Kesän sukellussesonki alkaa olla käsillä. Kestävätkö paineilmapullomme tarkastusmerkinnät päivänvalon? Eihän merkintä ole käynyt vanhaksi. Ari Iivonen aloittamassa paineastian tarkastuksen kriittistä vaihetta, eli koeponnistusta "tryf<jpumpulla".


)8

Kunnioitettava rivi paineilmapulloja odottaa viikottain Ari Iivosen tarkastusta ja koeponnistusta Tamrexissa Tampereella. Ja mitä lähem, mäksi kesä tulee, sitä pidemmäksi tarkastettavien , sukettajien pai.-/ neilmapullojen pino kasvaa. i Mutta mitä kaikkea tutut paineastiamme käyvät läpi tuon tarkastusretken yhteydessä?

Pullo syynissä Ensimmäisenä Ari Iivonen tyhjentää paineastian, ja kirjaa sen tiedot tarkastuskirjaan. Hän suorittaa pullolle silmämääräisen ulkotarkastuksen. Vaikka pullot ajan saatossa kolhiintuvat, on paineastialle määrätty väritys - keltainen vaippa ja venttiilipään mustat ja valkoiset sektorit - erotuttava selvästi. Ulkopinnassa mahdollisesti olevat painumat ja kolhut arvioidaan. Jos pullon ulkopinta on kunnossa, niin pulloventtiili irrotetaan ja pullo tarkastetaan sisältä halogeenivalaisinta apuna käyttäen. Jos teräspullon seinämissä on ruostetta, pullo täytetään teräshiekalla ja

myllytetään, jolloin ruoste irtoaa seinämästä.Jos sisäpuolella on syöpymiä, mitataan seinämänvahvuus tarvittaessa ultraäänimittarilla Sisäpuolisessa tarkastuksessa pullon vaipassa tai kaulaosassa mahdollisesti olevat halkeamat sekä kierreosan kunto arvioidaan. Jos sisä- ja ulkopuolisessa tarkastuksessa ei havaita turvallisuuteen vaikuttavia vikoja, niin seuraavaksi pullo koeponnistetaan. Se täytetään vedellä ja paineistetaan puolitoistakertaisella paineella, eli 200 bar:n pullo 300 bar:lla jne. Painetta pidetään pullossa puoli minuuttia. Jos astia kestään sen, eikä Ari Iivonen saa märkää suihkua, on pullo läpäissyt koeponnistuksen ja tuttu paineastiamme saa käyttö luvan eli Inspectan leiman kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. "Paineilmapulloista hylätään tarkastuksessa 1-3%.Yleisimmät syyt ovat kosteudesta aiheutunut syöpym inen teräspulloissa ja kierrevauriot sekä kaulahalkeamat alumiinipulloissa." sanoo Iivonen.

Tärkeät tarkastusmerkinnät Tarkastaja Jarmo Heikkilä Inspecta Oy:stä (entinen Teknillinen tarkastuskeskus,DK) käy Tamrexissa viikottain hyväksymässä Iivosen tarkastaman pulloerän. Heikkilä ottaa kyseisestä pulloerästä 5% omaan tarkastukseensa sekä tarkastaa kaikki pullot, joissa Iivonen on havainnut jotain huomautettavaa. Tarkastuksen jälkeen hyväksyttyihin pulloihin leimataan tarkastusleima.Tarkastusvälin muutoksesta Heikkilä sanoo: "Vaikka lainsäädäntö kaasusäiliöiden tarkastuksesta vuonna 1997

KAUPPA- JA TEOLLlSUUSMltJlSTERlqN PÄÄTÖS KULJETETTAVISTA KAASUSAILlOISTA 3§ I I a) Täyttöpaikalla tarkoitetaan sisä- tai ulkotilaan jossa ei suoriteta muuta täyttöä kuin tilavuudeltaan enintään 15 I pullon täyttämistä ilmalla. TÄYTTÖPAIKKA (24. 10. 1995/1193) 25§ Täyttöpaikan laitteiston omistajan tai haltijan on pyydettävä ennen laitteiston käyttöönottoa tarkastuslaitosta arvioimaan, että laitteistolla voidaan täyttää kaasu pullot oikein ja turvallisesti sekä täytön tekee pätevä henkilö.Tarkastuslaitoksen arviointilausunto on voimassa enintään kuusi vuotta. Laitteiston omistajan tai haltijan on huolehdittava, että kaasupullot täytetään määräysten mukaisesti ja turvallisesti. MUUTOSSÄÄDÖSTEN VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN jos tämän päätöksen 25§:ssä tarkoitetulla täyttöpaikalla ei ole voimassa olevaa perustamislupaa, on omistajan tai haltijan pyydettävä ensimmäistä arviointia viimeistään 31 . päivän joulukuuta 1996.

muuttikin viiden vuoden katsastusvälin kymmeneksi vuodeksi, ei se oikeuta sukeltajaa omavaltaisesti muuttamaan tarkastuksen aikaväliä. Paineilmapullo täytyy tuoda koeponnistukseen jos viisi vuotta edellisestä tarkastuksesta on kulunut.Vasta tarkastuksen jälkeen annetaan pullolle uusi tarkastusajankohta kymmenen vuoden päähän, joka merkitään myös pulloon kiinnitettyyn tarraan." Kysymykseen, miten tulee menetellä, jos ostaa paineilmapullon esimerkiksi ulkomaitta, vastaa Heikkilä "Jos pullo on valmistettu direktiivin mukaisesti ja varustettu CEmerkillä, on maahantuotaessa tarkastettava merkinnät ja venttiili sekä leimattava pullo tarkastuslaitoksen toimesta. Jos pullossa ei ole CE-merkintää, on sille haettava rakenteen hyväksyntä (RS-todistus) tarkastuslaitokselta ja sen jälkeen suoritettava rakennetarkastus pullolle tai pulloerälle hyväksytyssä tarkastuspaikassa. Rakennetarkastuksessa on esitettävä pulloja koskevat valmistus- ja tarkastusasiapaperit valmistusmaasta. Joskus tuodaan tarkastuspaikoille Venäjältä tai Virosta edullisesti ostettuja pulloja, joihin ei valitettavasti leimaa saa,

koska asiapapereita ei ole saatavilla. Eli kannattaa selvittää pullon alkuperä ja siihen liittyvät paperit tarkoin ennen ostamista."

Täyttöpaikan hyväksyntä Tärkeää on myös, että pullojen täyttöpaikan laitteisto on asianmukainen ja että pullojen täyttö on turvallista. Jarmo Heikkilä toteaa, että paineilmapulloihin kertyy kosteutta lähinnä kompressoreista, joten seurojen olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että kompressorit huolletaan säännöllisesti ja niiden käytöstä vastaa asiansa osaava, nimetty henkilö. Kaikkien paineilmapullojen täyttöpaikkojen olisi pitänyt määräysten mukaan pyytää toiminnalleen tarkastuslaitoksen arviointi. Arviointi koskee myös siirrettäviä kompressoreita. Enimmäkseen seurat ovat hoitaneet tämän asian, mutta poikkeuksiakin varmasti vielä on." ~

teksti Jarmo Heikkilä ja Leena Koivumäki kuvat Leena Koivumäki

INSPECTAN TOIMIPAIKAT Valtakunnallinen yritysnumero 0 I 0 521 600 HELSINGIN PÄÄKONTTORI Sahaajankatu 20 D, 0081 I Helsinki, 0 I 0 521 611 TURUN TOIMISTO Linnankatu 72,20 I 00 Turku, 0 I 0 521 612 LAHDEN TOIMISTO Kirkkokatu 12 B, 15141 Lahti,OIO 521613 TAMPEREEN TOIMISTO Nuutisarankatu 15,33900 Tampere, 0 10 521 614 PORIN TOIMIPISTE Vanhakoivistontie 12,28360 Pori, 0 I 0 521 614 LAPPEENRANNAN TOIMISTO Savenvalajantie 1, 53500 Lappeenranta, 0 I 0 521 615 KOUVOLAN TOIMIPISTE Kauppamiehenkatu 4,45100 Kouvola,O I 0 521 615 KUOPION TOIMISTO Neulaniementie 5,70210 Kuopio, 0 I 0 521 616 VARKAUDEN TOIMIPISTE Petäikönkatu 9, 78200 Varkaus, 010521 616 JOENSUUN TOIMIPISTE Kauppakatu 40 B, 80 100 Joensuu, 0 I 0 521 616 VAASAN TOIMISTO Korsholmanpuistikko 42,6510 I Vaasa, 0 I 0 521 617 KOKKOLAN TOIMIPISTE jahti 44,67300 Kokkola, 0 I 0 521 617 SEINÄJOEN TOIMIPISTE Koulukatu 12 B, 60 I 00 Seinäjoki, 0 I 0 521 617 OULUN TOIMISTO Toivoniementie 1,90500 Oulu, 0 I 0 521 618 KALAJOEN TOIMIPISTE Kalajoentie 520,85100 Kalajoki, 0 10 521 618 JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE Cygnaeuksenkatu 1,40100 Jyväskylä, 010 521 619


kokokasvomaskia. Joudumme sen takia ehkä selittelemään miksi kokokasvomaski ei ole sen huonompi kuin tavallinen maski ja sen että emme ole turvattomampia sukelluskavereita vaikka meillä on kokokasvomaski. Pidä siis selityksesi valmiina! MERKINANTO: Ruotsalaiset käyttävät samoja käsi merkkejä kuin me suomalaiset ( CMAS-sukeltajat ) mutta merkinantoköyden kanssa sukeltamisen kohdalla löytyy jo el"Qja mei"kinannoi~ Tässä pätee siis samat vanhat kgnstit kuin ennenkin: Käyt<ää läpi mel1l5inanto sukell~BMisilavlis.täiäSi kanssa ennen

StllrelliJStaI

RlfSl3~-"I~1il sukeltamil\.er:l 01il vallaIiltil:ill f.ll:(0m~ elletY\män al.aa kl:iimmeiJm k0m~Tä-


Norja ei ole EU-maa O~eita tullia vartenja muita hyödyllisiä vinkkejä

Huomioitavat viranomaisista ja sukeltamisesta

* Ennen

rajalle menoa sukelluskalusto on luetteloitava. Sitä varten on olemassa valmis kalustoluettelolomake. Täytetystä 10makkeesta kannattaa ottaa kopio rajanylityspaikan tulliin siltä varalta, että oma luettelo katoaa tai tuhoutuu.Tai jos osa ryhmästä tulee eri aikaan pois No~asta, voi tulli merkitä kopioonsa sen kaluston. mikä tulee pois. * Tullissa pitää ilmoittaa aiottu sukelluspaikka ja kuinka paljon sukeltajia on. • Hyvä on ilmoittaa sukellusryhmän suunnitelmista myös alueen vallesmannille. satamakapteenilIe tai muulle alueen sukellustoiminnasta vastaavalle. sekä mahdollisesti olla yhteydessä paikalliseen sukellusseuraan. * Viranomaiset haluavat tiedon sukeltajista sen vuoksi. että alueella mahdollisesti tarvitaan sukel-

tajia pelastustarkoituksiin.

* Satamakapteenilta voi ostaa kohtuuhintaan paikallisen merikartan. Häneltä saa myös hyviä neuvoja alueesta ja siellä liikkumisesta (virtaukset vuorovedet tuulet ja niiden vaikutus). * Veneessä. josta sukelIetaan. ei tarvitse olla No~an kansalaista. * Harppuunalla saa kalastaa * Kalaa saa tuoda I I00 markan edestä. eli noin 15 kiloa * Kuningasravun pyydystäminen on kielletty. * Jos aikoo sukeltaa makeissa vesissä. on sukellusvarusteet desinfioitava. samoin vene ja kalastusvälineet

Muuta huomioitavaa • Meidän 3-vaihesähkömoottorimme eivät toimi no~alaisessa sähköpiirissä. joten paineilma-

kompressori kannattaa varustaa polttomoottorilla * Ylimääräistä polttoainetta saa viedä I 0 litraa * Alkoholia saa viedä I litran kirkasta. I litran viiniä ja 2 litraa olutta. * Ruokatarvikkeista lihaa saa viedä 3 kiloa * Savukkeita saa viedä 200 kpl tai 250 cr piipputupakkaa * Jarruttoman peräkärryn hinaus· nopeus 60 km/tunti. jarrullisen

80 kmltunti.

* Sakkorangaistukset liikennerikkomuksissa pitää maksaa paikan päällä, muutoin kalusto jää siihen. * Eläinten viemiselle rajan yli ei ole estettä, jos paperit ja rokotukset ovat kunnossa * Jos aikoo ostaa No~asta paineilmaa säiliöihin. ei säiliöiden katsastusmerkintä saa olla kahta vuotta vanhempi.

VIHJE: Kannattaa pitää Suomen lippu tai muu kansallinen tunnus/seurojen nimi hyvin esillä No~alaisten suhtautuminen suomalaisiin on sympaattista verrattuna joihinkin muihin kansallisuuksiin. ~ Vlnklt kokosi Pentti Parkklla


Rauman Laitesukeltajat nuortuu iän myötä Kaksi vuosikymmentä sitten perustettu Rauman Laitesukeltajat vain nuorenee iän myötäVuosikymmenen alussa tehty linjamuutos johti siihen, että seura on keski-iältään nuorempi kuin koskaan.Tällä hetkellä Rauman Laitesukeltajia on yli 300. Seuran nimi on sinänsä harhaanjohtava, että ilmalaitteiden kanssa räplääviä seurassa on vajaa sata, muut sukeltavat räpylöiden ja snorkkelien kanssa ihan vain rakkaudesta vedenalaiseen maailmaan. Rauman Laitesukeltajat perustettiin vuonna 1979 kun joukko raumalaismiehiä halusi aloittaa sukellusharrastuksen.Turkulaisen urheilusukelluksen pioneerin ja myös Raumalla usean kurssin vetäneen Jouko Moisalan innoittamana joukko päätti perustaa Rauman Laitesukeltajat

Meri mennyt 1980-luvusta huonoon suuntaan Yksi kuudesta perustajasta oli Ilari Jonninen. - Merikoulun auditoriossa meitä oli kuusi henkilöä seuraa perustamassa. Siitä se lähti käyntiin, muistelee Jonninen. Seuran ensimmäinen hankinta oli kompressori. Kompuran vuoksi jäsen maksu aluksi oli 900 markkaa. mutta se oli samalla keskeinen sukellusseuran perustamissyy.

- Vuosien varrella tuli porukalla sukellettua Rauman lähistön ja Pyhämaan seudut sekä Keski-Suomen järviä paikallisten sukellusihmisten avustuksella.Talvisin oli tietenkin jääsukellusta märkäpuvun kanssa, eikä tultu edes kipeiksi, muistelee Jonninen. Ilari Jonninen ei ole enää pariin vuoteen sukeltanut, Rauman vedet eht ivät parissa vuosikymmenessä tulla liiankin tutuiksi. Kylmäpihlajan edustalle 60-luvulla uponnutta Brita Dania Jonninen kehuu hienoksi, eheäksi hylyksi, jota voi tulla ihastelemaan pidemmänkin matkan päästä.Yhden suuren pettymyksen Jonninen on sukellusharrastuksena myötä kokenut, Rauman sukellusmaastot ovat muuttuneet mutapohjiksi. - Ei tarvitse sukeltaa kuin parin kolmen metrin syvyyteen, niin kasvilli-

suus loppuu ja tilalla on vain liejua. Jotkut ovat väittäneet että Rauman edustan meren kunto on parantunut, mutta heitä kehoitan sukellusretkelle katsomaan: Meri on mennyt huonompaan suuntaan.

Vuosi 1990 toi nuoret ja lapset seuratoimintaan Laitesukeltajien nykyinen puheenjohtaja Lasse Heino ei aivan seuran perustamiskokoukseen osallistunut, mutta muuten Lassea voidaan pitää jo pitkän linjan raumalaisena sukellusvaikuttajana. Puheenjohtajan pallilla Lasse Heino on tällä hetkellä toista kertaa. Edellisen kerran hän oli peejiinä vuosina 1983-85.


Heino oli mukana, kun vuonna 1990-91 päätettiin panostaa lapsija nuorisotoimintaan. I 980-luku oli seuralla kulunut aikuisten laitesukellustoiminnassa. - Idea lähti ihan omista lapsista, he olivat pienestä pitäen olleet mukana erilaisilla sukellusretkillä Lasten asioista keskustettaessa päätimme aloittaa kuutti- ja norppakurssit. Raumalla oli ilmiselvä tilaus lasten sukellusharrastukselle, sillä vuodessa seuran jäsenistö lisääntyi kymmenkertaisesti IS:stä ISO:aan. Apua raumalaisten nuorisotyön aloittamiseen tuli Suomen Urheilusukeltajainliiton suunnalta. Liitto oli 90-luvun alussa palkannut Arto Siepin päätoimiseksi valmennus- ja koulutuspäälliköksi. Siepin päätyö oli kannustaa seuroja aloittamaan nuorisotoiminnan. - Oli meillä jo aiemminkin suunnitelmissa aloittaa nuorten ja lasten kouluttaminen, mutta se oli sellais-

ta hapuilua, eikä kukaan uskaltanut sitoutua.Aloitettuamme ovat norppatoiminnat menneet omalla painollaan. Kouluttajia on aina löytynyt ihan hyvin, sanoo Lasse ja lisää, ettei vapaaehtoistyöntekijöitä itoisaalta koskaan liikaa ole. 1990-luvun alussa keski-ikä tippl:Jikin komeasti nelikymppisestä teirili-ikäiseeril neljääntoista. Keskiikä ei siitä ole ainakaan noussut, siitä ovat pitäneet tämän talven uuden iliiiviryhmän kolmekuiset vauvauimarit hl!Jolen. Vuonna 1994 Laitesukettajista tuli nuorisotyönsä ansiosta ensimmäinen raumalainen Nuori StJomi ry:n sinettiseura. Seura siis sai sinettiseuran tittelin jopa ennen kaupungin mahtiseura Lukkoa. Laitesl!Jkeltajien kannalta lasten ja nuorten mukaan ottaminen on ollut siinäkin mielessä kannattavaa, että jäsenistö on saanut uusia vapaaehtoistyöntekijöitä lapsien kautta.

Kun isät ja äidit tuovat lapsiaan sukellusoppiin he innostuvat itsekin kokeilemaan elämää hiljaisessa maailmassa ja samalla seura on saanut uusia aktiiveja mukaan toimintaan. - Meistä on tullut I 990-luvulla vesiliikunnan yleisseura. Olemme rohkeasti 0ttaneet ausia jäseniä ja rikkoneet niitä vanhoja raja-aitoja,joita sukellusseuroissa Oli) joskus ollut, kuvaa seuraansa Lasse Heino.

Sukelluspuistossa vanha kuunarija sukelluskello Vaikka seUrian painopiste onkin määrällisesti viime vuosina ollut nuorisotoiminnassa, eivät laitesukeltajat ole nimikkolajiaankaan unohtanut. Seura on parhaillaan perustamassa sukelluspuistoa Rauman

saaristoon parinkymmenen minuutin peräprutkumatkan päähän Syväraumanlahden venelaituritta. Viime kesänä laitesukeltajat upotti troolari 8elfinin Riskonpöllän rantaalil muutaman metrin syvyyteen. Ensi kesän suurin hanke tulee olemaan sl!Jkelluskellon asettaminen Delfinin läheisyyteen. Delfinin läheisyydessä makaa sata vuotta sitten uponnut kuunari Siiwo. Ensi kesänä alkaa RaumanMeren Sukelluskerhon ja Rauman Laitesukeltajien yhteinen projekti hylyn kartoittamiseksi ja luetteloimiseksi. Hankkeeseen saataneen apua myös Suomen Merimuseosta. Suunnitelmien mukaan kellossa voi istua siten, että vesiraja on hartioiden kohdalla. Näillä näkymin kello olisi veteenlaskukelpoinen kesäkuun alkupuolella 1999. Q3

teksti Jukkapekka Varjonen kuvatjukkaluukkonen


Sukelluksia Keski-Norjassa Kokemuksia muutaman kesän ja syksyn sukellusmatkoilta. Olemme vaihtelevalla porukalla tehneet muutamia sukellukseen keskittyneitä matkoja Keski-Norjaan.Tavoitteemme on ollut selviytyä matkasta pidennetyn viikonlopun turvin uhraamatta kovin monta työpäivää. Niinpä toteutuksemme on ollut lähtö periantai-aamuna Vaasasta - längs BLÅ.Ä vägen suoraan Iyhintä tietä Ruotsin halki Norjan puolelle - paluulähtö maanantaiaamuna. Varsinkin jälkimmäiseen kokeilemaamme sukelluskeskukseen etäisyys on sopiva tähän tarkoitukseen - matkan Uumajasta Atlantin aaltojen ääreen ajaa kahdeksassa - yhdeksässä tunnissaVarsinkin syyskuun puolivälin matkakokemuksemme oli positiivinen: Ruotsin teillä saimme kulkea täysin omassa rauhassamme, ruotsalaisten häiritsemättä, komeassa ruskasyksyssä.

Sukelluskeskukset Olemme majoittuneet parissa sukelluskeskuksessa omatoimimajoi-

tuksessa: keskus tarioaa keittiön ja kammarin, Itse laitat ruoan omista värkeistäsi - jos haluaa taskurapuja - voi pyydystää ne Itse. Majoltustilat ovat olleet asiallisia, lämpimiä ja siistejä, sauna ja kuivatustilat tariolla kortteerin yhteydessä. Mitään hotellimajoltusta emme ole etsineet, yhdessäoloon ja sukelluskokemusten vaihtoon on ollut hyvä mahdollisuus iltahetkien aikana. Sukelluskeskukset huolehtivat ilmahuollosta; omat varusteet pulloja myöten olemme kuljettaneet mukana. tosin pulloja olisi vuokralIekin saanut. Kompressorin komeudessa ja ilmantuoton nopeudessa saa kylIä hakea vertailukohdetta - täyttöajat eivät muodostaneet ongelmia. Käyttämämme keskukset eivät erikseen ilmasta veloittaneet. Nitroksin saatavuus ei syksyllä 1998 vielä ollut helppoa. Sukellukset on kutakuinkin kaikki tehty veneestä - ja tosi vauhdikkaasta veneestä! Muutenkin tuntuu että kohtaamillamme sukellusyrlt-

täjillä on riittänyt uskallusta investoida kalustoon. Veneet ovat nopeita ja merikelpoisia, sukellukseen suunniteltuja isoja buster-tyyppisiä alumiiniveneItä.

Paikallista maatyökonekantaa vai pitäisikö sanoa vesityökonekantaa.

Mitä näkyvissä? Sukellusolosuhteet edellyttävät jonkin verran sukelluskokemusta, eikä aloittelijan ainakaan ensimmäisille sukelluksilleen kannata suunnata NoriaanVeden lämpötila oli syyskuun puolen välin seutuvilla 12-14 astetta oikeastaan syvyydestä riippumatta.Tietenkin märkäpuvuIlakin sukeltaa, mutta kuivapuku on sittenkin niin oleellisesti mukavampi kapine - varsinkin märkänä yli 30 solmun nopeudella viilettävässä veneessä paluu tukikohtaan märkäpukusukelluksen jälkeen saa viluväreet nousemaan pintaan. Syvyysskaala liikkuu 10 - 30 metrin alueella. Sää tietenkin rajoittaa sukelluskohteita, mutta sukellusoperaattorit

tuntevat näköjään alueensa ja aika kuriallakin säällä löytyy rauhaisia vuononpohjukolta joista sukeltaminen onnistuu. Tietenkin aurinko kruunaisi kokemukset, mutta eivät norialaisetkaan näköjään aina kaikkeen pysty. .. Sukelluskohteina ovat vaihtelevasti edustettuina varsin runsas vedenalainen kasvillisuus, jylhät jyrkänteet tai esim. ravustaminen paljain käsin; ravut tosin sotkeutuivat melkein lopullisesti verkkopussin silmiin. Hylkyjä rannikolla on runsaasti - jopa lentokoneen hylky on osunut nähtäväksemme. 1998 syksyllä sukelsimme hyväkuntoisen D/S Blaafjeldin hylyn varsin vaikuttavassa näkyvyydessä n. 30 m syvyydes-


Str"msholmen Sj"sportsenter Täyden palvelun sukelluskeskus, jossa pääset sukeltamaan kelissä kuin kelissä

* *

Kirkkaat vedet Hylkyjä, kanjoneita, kelppimetsää, drop off -sukelluksia, seal colony, virtasukelluksia ym.

Monipuoliset majoitustilat kaikenkokoisille ryhmille sekä hyvät keittomahdollisuudet. Varusteiden myynti ja vuokraus.

Contact

US!

tel +4771298174 fax +4771298318 e-mail post@stromsholmen.no www.stromsholmen.no

r------------------~

5up__, hyper- ALE! ]

[

·10·30% Kaikki sukellus- Ja vesiJet -tarvikkeet SuperAle hintaan!

Kuva: Per Eide, Noda

sä. Laiva on kutakuinkin kokonainen - turskaparvi vartioi reelingin reunalla valtakuntaansa! Vuorovesi tarjoaa virtasukellukseen hyvät mahdollisuudet. Nousuveden suunnan kääntyessä virtauksen voimakkuus vaihtuu nopeasti mutta ennalta arvattavasti - sukellusoppaalta voi tilata halutun suuruista virtaa

(toimitus hoidetaan katsomalla vuorovesitaulukkoa). Sukelsimme varsin lennokkaan sukelluksen 5-7 solmun virrassa; rannalta katsoen virta oli jo varsin reilun tuntuinen, mutta vauhtiin päästyä kokemus oli todella hieno lentämisen kokemus! ~

o z

;-

Seppo Rinta-Kauppila

Nordic Dive In Oy. Pohjoisranta 2, 00170 Helsinki. Puh. (09) 622 55 44. Fax (09) 622 49 49.

u ~

~ ..

~------------------~ .~

.. '


JUKKA TIRRONEN Olet kokenut sukelluskoulutta-

ja. Mitä omalle sukelluskoulutukselIesi tänä päivänä kuuluu? Toimin sukelluskoulutuskonsulttina ja annan pyynnöstä räätälöityjä sukelluskoulutuksia eri kohderyhmille. Sukelluskoulutuksen ohella on enenevästi tullut ohjelmaan hätä-EAkurssit eri vene- ja sukellusseuroille. Ihmiset haluavat nykyään nopeasti valmiita, laadukkaita tuotteita, kuten esim. urheilusukellusta. Täyttääkö tämän päivän todellisuus sekä ostajien tarpeet että turvallisen sukelluskoulutuksen kriteerit? Mielestäni ostajan tarpeet tulee täytettyä laadukkailla tuotteilla (=sukellusvälineet), mikäli tuotteeksi ei lasketa itse varsinaista sukelluskoulutusta. Meillä yleisesti käytetty PI- tason koulutus ei riitä kehittämään itseään turvalliseksi sukeltajaksi. Keskeisten perusasioiden ha~oittelu jää ajallisesti liian vähäiseksi. Olet myös ammattisukeltaja.

Miten ammattisukeltaminen ja urheilusukellus sopivat yhteen. Kumpi antaa kummalle ja mi-

Jukka Tirronen kampelasaaliineen. Saalis tuotti SM-kisoissa viidennen sijan. Vuosi on päässyt unohtumaan. Kuva Tirrosen albumista.

Jälleen leiriaterialla jossain. Kuva Tirrosen albumista.

tä? Ne ovat kaksi eri asiaa. Ammattisukeltaja on yleensä hyvin koulutettu eri alojen asiantuntija ja sukeltaminen on vain "auto" siirtyä työpaikalle. Urheilusukeltaja on asian harrastaja, joka voi mennä veteen koska, milloin ja minne haluaa. On myös olemassa urheilusukeltajia, joiden tieto- ja taitotaso vastaa samaa kuin ammattisukeltajilla. Urheilusukellus antaa paljon värikästä ja monipuolista vapaa-ajan viihdettä myös ammattisukeltajalIe. Mitä haluaisit eniten muuttaa

kelluspari kuin akun navat

urheilusukelluksessa tai sukelluskoulutuksessa? Koulutusta. Kouluttajien tulisi realistisemmin tuoda oppilaalle tiedoksi todellisten olosuhteiden rasitukset ja niiden vaatimat henkilökohtaiset taidot. Kouluttajien antama väärä turvallisuuden tunne on kaikille vaarallista. Sukellus, joka olisit saanut jäädä tekemättä? Yhtäkään en antaisi niistä pois. Mitä harrastat tai teet mieluiten silloin, kun et toimi sukelluksen piirissä? Naureskelen, piereskelen ja syön raparperia veneillessäni Itämerellä. Olet Seppo A.Sipisen pitkäaikainen sukelluskumppani. Mikä sukelluskohde on erityisen mieluinen?

Kökarin sukellusleirin eri kohteet (v. 1984) näkyvyyden ja kohteiden koskemattomuuden takia. Mitä arvostat Sepossa eniten

ihmisenä ja sukeltajana? Sukellusasiantuntija sen oikeassa merkityksessä, Sepon merihenkisyydessä, merellisessä ja yleisessä jämäkkyydessä. Luotettavana ja sanojensa mittaisena ystävänä. Ainoa oikea tapa valmistaa ka-

laherkkua? Syödä sitä paljon ja näin se siitä valmistuu.

JUKKA TIRRONEN - sukelluskouluttaja v:sta 1964 - Sukeltajakoulun omistaja - yksityisyrittäjä; parhaillaan yli 300 oppilasta vuodessa - busakuski/Helsinki - sukellustaso = normaali ammattisukeltajan taso, josta ammattisukellusta 35 vuotta - SUSL:n viiri ja pronssinen ansiomitali - Olen perustanut useita sukellusseuroja


Seppo jättisaaliineen kesällä 1976: I I I cm, 13600 g. Kuva Sipisen albumista.

Kuinka vakavasti sukeltajat ottavat sukeltamisen lääketieteelliset rajoitukset ja riskit? Sukeltajat eivät yleensä ehdi sisäistää saamaansa opetusta sukeltamisen lääketieteellisistä rajoituksista tai sen mukana tuomista riskeistä, joista ensimmäisenä haluan tuoda esille hyvän peruskunnon keskeisen merkityksen. Aina vain kuulee, että sukeltajantautisia on jouduttu viemään painekammioon. Miksi

yhä vain?

Kuva alla: Tuleva dosentti luennoimassa. Kuva Sipisen albumista.

SEPPO A.SIPINEN Edustat sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon ylintä osaamista Suomessa. Mitä muuta ylipainehappihoito on, kuin sukeltajantaudin hoitoa?

SEPPO A.SIPINEN -

-

-

-

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Turun Yliopiston dosentti Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Erityispätevyys sukellus- ja ylipainelääketieteessä Erityispätevyys sotilas lääketieteessä Merivoimien ylilääkäri, lääkintäkommodori Sotilas lääketieteen laitoksen johtaja EDTC:n (European DivingTechnology Committee) Suomen edustaja ECHM:n (European Committee for Hyperbaric Medicine) Suomen edustaja UHMS:n ja EUBS:n (Undersea and Hyperbaric Medical Society, USA ja European Underwater and Baromedical Society) jäsen SSLY:n (Suomen Sukellus- ja Ylipainelääketieteen Yhdistys) perustajajäsen ja puheenjohtaja 1976-1999 SUSL:n lääkäritoimikunnan puheenjohtaja ja SUSL:n johtokunnan jäsen Kokemus sukeltajana Merivoimien Sukeltajakurssi ja yli 25 v. työskentelyä mm painekammiossa SUSL:n hopeinen ansiomitali v. 1986

Suomessa yli 98% painekammiohoidoista on muuta kuin DeS (= sukeltajantautia). Ylipainehapella hoidetaan sellaisia sairauksia, joissa kudosten oma verenkierto on riittämätön eli ne eivät muuten saa happea lainkaan tai ainakaan riittävästi pysyäkseen hengissä. Hoitoja annetaan nykyään toista tuhatta kertaa vuodessa. Esimerkiksi sokeritautia sairastavalla huonosti paraneva haava jalassa voi ilman ylipainehappihoitoa johtaa koko raajan amputaatioon.

Omaavatko sukeltajat mielestäsi tarpeeksi tietoa kyseisistä asioista? Ylipainehappihoitoon ohjaaminen on kuin reseptin määrääminen potilaalle, minkä erikoisalana hallitsee Suomessa vain kymmenkunta lääkäriä. Sukeltajantaudin ja ylipainehappihoidon periaatteita on edellytyksiä ymmärtää sellaisella sukelluskouluttajalla, joka on hyvin perehtynyt seoskaasujen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin. Näin ollen ns "asiantuntijoiden" joukko rajautuu melko suppeaksi. Normaalia paineilmalaitetta käyttävän urheilusukeltajan ei voi edellyttää olevan perillä em hoitomenetelmistä. Jo seurojen hapenantolaitteiden käyttö ja huolto ovat osoittautuneet ongelmallisiksi.

Niin kuin talvi yllättää autoilijat joka syksy, niin myös sukeltajantautisia joudutaan hoitamaan painekammiossa useita vuosittain. Yleensä onnettomuuteen joutuu aloitteleva noviisi tai suuren kokemuksen omaava kouluttajatason urheilusukeltaja.

Sukeltaminen etelän kohteissa aiheuttaa omat riskinsä. Kuinka kalliiksi ahnehdittu sukeltaminen voi tulla lentokoneen välilaskuineen ja kammiohoitoineen? Jos kyse ei ole Hangosta vaan Välimerestä tai kaukaisemmista merialueista, kustannukset ovat suuruusluokkaa tuhansia - kymmeniä tuhansia Euroja per sierainpari. Suomessakin helikopterin paikalle tulo, kuljetukset ja painekammiohoito sairaalassa maksavat yleensä useita tuhansia markkoja - euroja, minkä henkilökohtainen sukellusvakuutus onneksi nykyään on poikkeuksetta korvannut. Mitä harrastat tai teet mieluiten silloin, kun et toimi sukelluksen piirissä? Veneilen, laskettelen Alpeilla, kuntoi len saleilla tai puuhastelen telinevoimistelun parissa ja luen paljon erilaista ki~allisuutta. Olet Jukka Tirrosen pitkäaikainen sukelluskumppani. Mikä sukelluskohde on erityisen mie-

luinen? Suomessa Kökarin sukellusleiri vuonna v. 1984 ja etelämpänä Australian Suuret Valliriutat. Mitä ominaisuutta arvostat Jukassa eniten ihmisenä ja sukel-

tajana? Rehellisyyttä, avoimuutta, ikuista optimismia ja sukeltajana harkittua riskin minimointia. Ainoa oikea tapa valmistaa ka-

laherkkua? Uittamalla pestyä kalaa varovasti konjakissa tai Madeirassa, hävittämää liemi luonnollisella tavalla ja savustamalla kala heti muistaessa. "


Elettiin vuotta 1862. Syyspuolella oli venäläinen pu~elaiva tulossa Itämerta pitkin Suomen Turkuun. Laiva oli ottanut täyden lastin Riikasta. Lasti ei suinkaan ollut parruja tai muuta puutavaraa. Perunoiden joukkoon oli huolellisesti pakattu turkulaisten tilaamia prosenttipitoisia laululiemiä Pääosin Rigabalsamia ja Viruvalgeata, joilla oli turkulaisissa porvari perheissä jatkuva kysyntä. Kapteeni Labanoff teki kauppaa omaan laskuunsa. Häneltä voitiin tilata erilaisia tarvikkeita, hän osteli niitä Suomelahden eteläpuolelta ja kuljetti Turkuun. Kapteeni oli ymmärtänyt, että pienimuotoinen tilaustoiminta oli kannattavampaa kuin pelkkä rahtiajo jonkun kauppahuoneen tiliin. No, meidän kapteenimme oli jälleenkerran ostellut turkulaisten himoitsemia tuotteita laivan täyteen ja ruumat tiukkaan ahdettuina lähtenyt pu~ehti­ maan lahden yli kohti Turkua Tuulet olivat kuitenkin syksyisellä merellä pakottaneet hänet käyttämään matkaan muutaman ylimääräisen päivän. Tiukka vastainen oli käynyt miehistön ja miksei myös päällystön voimille. Laivakaan ei ehkä olut näin syksyllä parhaassa mahdollisessa kunnossa, vaan oli merestä mittaa ottaessaan alkanut vuotaa Ei paljon, mutta sen verran, että aina silloin tällöin piti pumpuissa ahertaa Tehtävä ei väsyneitä miehiä erityisemmin innostanut, etenkin kun siihen oli ryhdyttävä, olit vapaavuorossa tai et. Eihän pienehkössä kaksimastoisessa laivassa tiukkaa vahtijakoa voinutkaan noudattaa. Työt tehtiin kun oli tarvis. joka tapauksessa tuuli oli vastainen ja laiva otti vettä sisäänsä Lasti siitä ei vielä kärsinyt, perunat ja omenat olivat tynnyreissä ja nestemäinen, se suurin osa lastista oli pullotettuna lasi- ja savipulloihin. Alukselle lähestyi Utötä suuressa aallokossa raskaasti survoen aikoen ottaa luotsin loppumatkaa varten.YÖ tuli kuitenkin nopeammin ja vei näkyvyyden. Utöstä lähtenyt luotsikin joutui tekemään matkaa suuressa aallokossa ja kovassa tuulessa. Kapteeni Labanoff oli kuitenkin monta kertaa pu~ehtinut Utöstä sisään ja oli tuntevinaan reitin. Näin ollen hän ei ollut järin huolissaan, vaikkei luotsia saanutkaan. Hän jatkoi purjehdustaan Gråharun ja Lilla Gråharun väliin missä hän käänsi ja pisti laivan piihin odottamaan luotsia. Siinä sitten survottiin heiluvassa aluksessa

vaahtopäisten aaltojen joukossa ja, Taas tapahtui.

Menetetty Kovia kokeneen laivan riki petti ja ison maston yläosa kahveleineen romahti kannelle. peli oli hetkessä pelattu. Tuuli painoi laivaparan vasten kalliota ja siihen kuunari pikkuhiljaa painui pohjaan. Ei kovin syvälle, mutta sen verran, että luotsikutterin tullessa haveristin viereen pääsivät miehet jakapteeni juuri ja juuri loikkaamaan kajuutan katolta kutteriin. Miehet vietiin Utöseen, josta he muutaman päivän kuluttua saivat kyydin mantereelle. Laivalle ei voitu tehdä mitään, se oli lasteineen menetetty. Saaristossa asuva seppä ja muuan kalastaja kuulivat onnettomuudesta ja ennen kaikkea lastista. He saivat tietää, että laiva oli vain muutaman metrin syvyydessä, joten sukeltajan olisi ollut helppo käydä taltioimassa ainakin osan lastista. Tokkopa heidän silmissään kuitenkaan kuvaste-

::~:::~:~:~:"'~o~" Sopivaa sukeltajaa ei kuitenkaan ollut saatavissa. Mutta miehet olivat kekseliäitä, kun oli viinalastista kysymys. Eihän aineita tietenkään itse käytettäisi, vaan ne luovutettaisiin tulliIle . Ainakin osa. jos luovutettaisiin. Seppä oli kuullut, että sukelluskellolla voi sukeltaa jonkin aikaa. Kello olisi alhaalta avoin ja veden paine puristaisi ilman kellon yläosaan, jossa voitaisiin hengittää. Ystävykset päättivät yrittää. Kalastaja lupasi vanhan pu~een, josta harsittiin puku.Todella harsittiin, sillä tuskin miehiltä ompeleminen sujui. ja kun työ piti tehdä salassa, ei naisväkeä voinut asiaan sekoittaa juoruaisivat vaan kylillä ja homma menisi myttyyn. Seppä etsi sopivan ämpärin. Kun miehet asiaa miettivät, tulivat he siihen tulokseen, että ämpäri olisi muuten sopiva, mutta sieltä ei näkisi ko~ata aarteita talteen. Seppä leikkasi ämpäriin aukon, johon keksijät kittasivat ikkunalasin palan ja ottivat sangan pois. jotta yläosaan puristuva ilma ei nostaisi ämpäriä urhoollisen sukeltajan päältä, juotettiin alareunaan renkaita, joihin pujotettaisiin puvussa olevat narunpätkät jotka solmittaisiin kiinni.

Saaristolaiset kertovat. ettäjoskus viime vuosisadanloppupuolella tuli venäläinen viinalasti Gråharuunja tuhoutui siihen. Senhän tietää, että kun on kysymys viinalastistaja saaristolaisista, niin sen ympärillä on tapahtunut muutakin.

SukelIuskello

ja viinalasti Erinäisistä vihjeistä suuresta keksinnöstä ja aarteesta oli naisväki arvannut, että jotain erinomaista oli tekeillä. Eräänä yönä vaimot vakoilivat miesten puuhia Pajan ikkunan takaa he näkivät, kun kalastaja toikkaroi ämpäri päässä ja raudoitetut saappaat jalassa pitkin pajan lattiaa. Kun naiset naurultaan selvittyään tajusivat miesten olevan tosissaan. Mitä he tekisivät jos ja kun aarteenetsijät menehtyisivät. Saariston naisilla on aina ollut jalat maassa tukevammin kuin miehillä. Nyt olisi asialle tehtävä jotain, järkipuhe ei miehiin tehoaisi.

Ullakolle No, emännät tunsivat miehensä ja heidän heikkoutensa. He hankkivat käsiinsä kylän kaikki viinakset, ja hoitivat yöllä kotiin tulleet sankarit sellaiseen kuntoon, ettei edes lusikkaa saanut yhdellä kädellä suuhun. Aamulla kun miehet sitten nukkui-

vat päitään selväksi, kävivät emännät pajassa, ottivat suuren sukelluskeksinnön ja heittivät sen mereen, piilottivat pu~ekankaisen puvun jonnekin ullakolle sekä jäivät odottamaan sankarien heräämistä. Aamulla tuli myös joku Utöläinen saareen ja kertoi että tullitarkastaja oli miehineen käynyt hylyllä ja todennut sen tuhoutuneen kokonaan. Vähin äänin miehet lakkasivat puhumasta koko astiasta, mutta naisten tavoin eivät emännät pystyneet pitämään salaisuutta takanaan. juttu levisi saaristoon. Kerrotaan, että pukukin oli vielä jokunen vuosikymmen sitten tallella jossain ullakolla Itse en ole sitä nähnyt, mutta kun tämän tarinan olen kuullut muutaminakin versioina jossain Saaristomeren tuvissa iltaa istuttaessa, niin pakkohan siihen on uskoa Q,; Eka Metsävuori


SUKELLUSSEURA H20 r.y. 20 VUOTTA SUSL ry:n kevätkokous Kutsumme kaikki sukeltaiat iuhlimaan merkkipäiväämme! Vietämme sitä SUSL:n kevätkokouksen yhteydessä lauantaina 24.4.1999 SuomenlinnassQ, Pirunkirkossa. Lautta Kauppatorilta klo 10.30 ja 11.30. klo 11-12 12-14 14-15

Valtakirjojen tarkastus SUSL:n kevätkokous, lounas St. Mikaelin posliinin nostot, tutkija Anna Nurmio Jönköpingin samppanjan nostot, Markku Kankaristo 15-17 Uudessa opastuskeskuksessa: "Suomenlinna 250 vuotta" -multimediaesitys Pistäytyminen sukellusvene Vesikossa Suomenlinna-näyttely, st. Mikael-näyttely 17Vapaata tutustumista Suomenlinnaan 18.30- Juhlaillallinen Pirunkirkossa: onnittelut, bändi, tanssia 02.10 Viimeinen lautta Helsinkiin. Juhlat jatkuvat ...

• Huonevaraukset Cumulus-hotelli Kaisaniemi, Kaisaniemenkatu 7, Helsinki. Puhelin 09-172 881. Mainitse varausnro 444 690. Vuonna -98 2-h huone 420 mk/2hlö sis. aamiaiset ja aamusaunan . • Päiväohjelma 100 mk/hlö sisältäen lounaan ja pääsymaksut. IIlalliskortit 180 mk/hlö. Maksetaan H20 ry:n pankkitilille 157 230 - 610 2180 viimeistään 12.4.1999. Viesti-kohtaan "20vjuhla" ja oma nimesi. Lisätietoja seuran sihteeri Itä Johanna Leppävirta, 09-726 0315 ja http://personal.inetfi/yhdistys/sukellusseura.h2o/

.,&-+. ~ 1. AURORA

2. JURMO II

~

3.KIVIMO

<,+.~;:ITA S.AURA

'1

~

.;e;a!ft r1 7.VIKEN

6. ROSALA II

~

9i~

8.FISKÖ

- ,......lr

9. BERGÖ .

Tt Et li ~ 10. ASPÖ

~ 12.INIMO

11. FINNÖ ' .

- 1,

..- .

13. FRANZ HÖJER


"Lähestyn kuuttakymppiä aika siirtyä sukeltamisesta sukututkimukseen?" • 0

Aluksi Tarkortuksena oli M3-opinnäytteenä selvittää mrtä "perusterveen" yli viisikymppisen sukeltajan tulee ottaa huomioon ja mrtä tehdä sukeltajanuransa jatkamiseksi. Lähtökohtana oli Prolle Janssonin

suomentamajuttu Urheilusukeltajalehdessä 3/90. lkääntymisen vaikutuksina mainittiin aineenvaihdunnan hidastuminen (lisääntyvä sukeltajantaudin riski) sekä sydämen, keuhkojen ja yleensä elimistön rappeutuminen. Siksi pitää kuntoilla, syödä terveellisesti, ei tupakoida, ei juoda liikaa alkoholia. Ei pidä sukettaa väsyneenä, tulee käyttää apuvoimia ja lukea sukellustaulukorta konservatiivisesti.Toisaalta vanha mursu on kokenut. varovainen ja vastuuntuntoi-

nen. Lisäksi oli pikkuniksejä, kuten yhden aspiriinin otto ennen sukeltamista ja veden juominen (nestevajaus lisää sukeltajantaudin riskiä). Onko 90-luvulla syntynyt uutta tietoa? Selvrtin asiaa Intemetin kautta, lintymällä DAN (Divers Alert Network) Europen jäseneksi ja ottamalla yhteyttä eri maiden sukelluslehtiin sekä ki~akustantaja Best Publications:iin. Selasin kuntoilumonisteita ja mukana on myös Oulun ja Vantaan kouluttajapäivillä saatua palautetta.

Tuloksia maailmalta Internetin USAlaisessa keskusteluryhmässä kävi ilmi, että on hyvinkin iäkkäitä sukeltajia.Vanhimmat mainitut peruskurssilaiset olivat 80vuotiaat siskokset! Floridassa on oma sukellusseura yli 65-vuotiaille:

o n aikaa, on rahaa, on samantyyppiset toiveet. Kuuma keskustelunaihe: onko regu parempi suussa tekarien kera vai ilman? Toisessa keskusteluketjussa todettiin, että kylmässä sukeltaminen on ikääntyvälle sydämelle lisärasitus: pintaverisuonten äkillinen supistuminen, sydämen lyönti en hidastuminen, sydämen laajeneminen verimäärän kasvaessa siellä, verenpaineen nousu -> rytmihäiriöt -> sydän kohtaus. Omaan kysymykseeni sain useita vastauksia: 'Tärkeää on sydän ja sydänverisuonet. j~okse 30 km /viikko ja kaikki OK" "Alä yritä mitään, mistä et ole varma Olet joka tapauksessa muuttunut sitten viime kerran:' 'Taulukoissa jätä yksi pylkälä väliin iän vuoksi ja toinen, jos vesi on kylmää:' Surfatessa löysin paljon osumia: - Leikkaus-, murtuma- jne.arven verenkierto on huono, sirtä voi syntyä "kuplavaara". - Sukeltamisella on kiistatta pitkäaikaisvaikutuksia: kuulo, luustonekroosi, keuhkojen toiminta, maksa Ja ei niin varmasti neurologiset vaikutukset ja geenistö. Lopuksi todettiin (meille) Iohdullisesti, että vaikutukset eivät ole niin voimakkaita, että urheilusukeltajien tulisi muuttaa käytäntöjään.


mattomien ja kohtuullisesti liikkuvien välillä! Perimmältään kysymys on siitä, että sukeltajan olisi huolehdittava itsestään yhtä hyvin kuin varusteistaan!

hintään puolen tunnin ajan kerrallaan, kevyesti hikoillen ja hengästyen, Liikkumattomuus on suurempi terveysriski kuin ylipaino, harrasta vaikka sauvakävelyä, Harjoittelun tulee nostaa pulssisi 15....20 minuutin ajaksi jatkuvasti 60.. ,80 %:n välille ikäsi mukaisesta enimmäispulssista Enimmäispulssi on 220 IKJ. Eli 60-vuotiaan enimmäispulssi on 160, ja sopiva rasituspulssi 96..,128, juoksu, hölkkä ja kävely ovat hyviä, valitse näistä iän mukaan sopiva Pyö-

ti seurata kuntosi muutoksia Muista venytellä! Paitsi ennen harjoitusta ja sen jälkeen, niin vanhemmiten muutenkin, Nivelten liikeradat kaventuvat sidekudoksen kiristymisestä ja jäykistymisestä sekä kalkkeutumisesta/"kulumista" johtuen, Kerran päivässä kaikki nivelet ääriasentoihinsa! Terveellinen ruokavalio sisältää vähemmän rasvoja ja enemmän hiilihydraatteja (kokojyväleipää, puuroja, perunoita, vihanneksia ja hedelmiä), Vältä sokeria ja rasvaisia ruokia,

räily on erinomaista kaikenikäisille, paino ei rasita jalkojen niveliä, Samoin soutu noin 60 vuoden ikään, se vahvistaa monia lihaksia, Uinti on erinomaista kaiken ikäisille, kun rasitus pidetään sopivana Murtomaahiihto on eräs parhaista yleiskuntoa kohottavista lajeista, jalkoja säästävä vaihtoehto juoksemiselle, Reipas aerobic-tanssi on myös erinomaista liikuntaaValitse laji(t), jo(i)ta viitsit harjoitella useamman kerran viikossa, Sukeltaessasi tarvitset lihasvoimaa ja vedessäliikkumistaitoja Kun sisällytät kuntoiluun uinnin, se kattaa molemmat Kunnon seurantaan on eri menetelmiä,Yksinkertaisimmat ovat - Kunnon kohentuessa lepopulssi laskee, - Harjoituksen jälkeen pulssi palautuu parempikuntoisella nopeammin, Mittaa pulssi heti rasituksen jälkeen ja sitten minuutin välein pari kertaa Näin voit itse helpos-

Muista nesteytys: juo paljon sekä kuntoillessasi että sukeltaessasi, AIkoholitonta, valitettavasti,

DANin kommentteja DANin vastaus kysymykseeni oli: yläikärajaa ei urheilusukeltajilIe ole, Yli 4O:set alttiimpia vakaville terveysriskeille,Tärkeää on fyysinen kapasiteetti ja henkinen vireys, Yleisesti ottaen sukeltajan ei pidä olla paljon ylipainoinen, ei tupakoida ollenkaan ja tulee harrastaa säännöllisesti aerobista kuntoilua Vuosittain 12 %:ssa sukeltajakuolemista on sydänverenkiertotekijä mukana, Yli 35-vuotiaitten kuolemissa prosenttiosuus oli 26, Osuus siis kasvaa iän myötä! Riskitekijöitä ovat tupakointi, verenpainetauti, tyydytetyt rasvatJkolesteroli/liikalihavuus ja istumatyö, Miehet ovat alttiimpia kuin naiset Esimerkiksi korkea verenpaine vaatii sydämeItä enemmän työtä, sydän tarvitsee enemmän happea: sydänverisuonten pitäisi olla suuremmat, mutta kalkkeutuminen pienentää niitä,Tosi huono tilanne, Sydänkohtaus on yleinen ja aiheuttaa useimmat "äkkikuolemat" (siis pinnallakin ja kenelle tahansa), Siksi niitä tapahtuu vedessäkin, erityisesti yli 50vuotiaat ovat riskiryhmä Alttiutta lisää alilämpö (hypotermia) ja rasitus, mitkä johtavat rytmihäiriöihin, Et voi vaikuttaa ikääsi, sukupuoleesi etkä perimääsi, Vaikuta siis siihen mihin voit! Useimmissa tutkimuksissa on havaittu, että jo kohtuullinen, kunhan säännöllinen, liikunta estää verenkiertosairauksia, Suurimmat riski erot on havaittu täysin liikuntaa harrasta-

Yhteenvetona Ihminen vanhenee ja rappeutuu, Eri yksilöt eri lailla ja eri nopeudella Rappeutumista et voi estää, kylläkin hidastaa tai nopeuttaa Sama suorite vaatii iän kasvaessa suhteellisesti enemmän voimia, riskit kasvavatVoit kuitenkin tehdä jotain sukellusurasi jatkamiseksi: - Sydänverenkierto ja keuhkot ovat keskeisessä asemassa, Lihaskunto, osteoporoosi jne, eivät niin tärkeitä, osin hoideltavissa sopivalla sukelluskäytännöllä Siksi kuntoile, pidä fyysinen ja henkinen vireys hyvänä - Sukella mahdollisuuksiesi rajoissa, hyvissä olosuhteissa jätä pelivaraa, löysää pikku hiljaa, - Käy lääkärissä määrävälein ja aina vakavan sairauden jälkeen, Tunnetko itsesi terveeksi? Vielä muutama kuntovinkki Liiku vähintään kolmasti viikossa, vä-

Lopuksi jos nyt katsot alusta Prollen juttua, huomaat, että mikään ei ole muuttunut Nesteen nauttiminen ja yksi 100 mg aspiriini todettiin nekin hyväksiVantaan kouluttajapäivillä Sinun ei tarvitse olla kuntosaIin kingi, Riittää, kun pidät itsestäsi huolta sen verran kuin jokaisen tulisi tehdä Näin lisäät mahdollisuuksiasi sukeltaa eläkeiässäkin, ~ Risto Sajaniemi Lähteitä: - keskusteluryhmiä: Suomessa sfnetharrastus,sukellus, USAssa rec,scuba - Divers Alert Network www.dan,ycg,org - Dr. Emest S Campbellin kotisivu www.gulftel.comJ(scubadod - Englantilaisen Diver-Iehden sivut IOO737.2226@compuserve - Skin Diver-Iehden suosittelema www.scubamed.com


Jari Suvilehto vastaanotti SUSL:n viirin Brita Ikövalko/ta ja Mika Rautiaiselta.

YLIPAINETTA MUSEOKADULLA

Medioxygenin avajaistilaisuudessa Tukholman Karoliinisen Sairaalan dosentti Folke Lindh esitelmäi ylipainehappihoidosta. Suomen ensimmäinen yksityinen ylipainehappihoitokeskus Medioxygen avattiin 21.1.1999 aivan Helsingin ydinkeskustassa, Museokadulla. Avajaisissa oli läsnä niin lääketieteen kuin sukellusmaailmankin edustajia.

Mikä ihmeen ylipainehappihoito? Ylipainehappihoidossa kudoksien happi pitoisuutta saadaan nostettua huomattavasti antamalla potilaan hengittää I 00% happea yleensä n. 2.5 barin paineessa. Tämä mahdollistaa sellaisten sairauksien hoitami-

sen, joissa kudosten hapensaanti on häiriintynyt, kuten esim. haavatulehduksissa, luutulehduksissa ja luukuolioissa.Ylipainehappihoitoa käytetään myös mm. häkämyrkytysten, ilmaembolian ja sukeltajantaudin hoitoon.

Mitä Medioxygen tekee Medioxygenin pääasiallinen käyttö tulee liitymään lääketieteellisten hoitojen antamiseen, johon se ta~oaa Suomessa ainutlaatuiset mahdollisuudet.

Medioxygen tekee myös sukeltajien lääkärintarkastuksia. Asiantuntemuksen takaa se, että keskuksen osakkaina ovat sukeltajien hyvin tuntemat sukelluslääkärit Juha Kuokkanen ja Jari Suvi lehto. Haluttaessa on mahdollista teettää tarkastus laajennetussa muodossa, eli sisällyttää siihen myös kammiopaineistus, jotta saadaan selville paineen vaikutus tarkastettavaan sukeltajaan. Koska keskuksessa ei ole jatkuvaa päivystystä, TYKS on edelleen sukeltajantautitapauksissa ensisijainen hoitopaikka etelärannikolla. ~

YHTEYSTIEDOT MEDIOXYGEN Museokatu 26 00 I 00 HELSINKI puh. 09 454 05 44

Teksti: Mika Rautiainen Kuvat: Medioxygenin arkisto


NIKONOS Hinnat nousee! Osta nyt edullisestiVA-kuvauskalusto vanhalla hinnalla. Nikonos V runko (oranssi tai vihreä) 4670,35 mm/2.5 UW Nikkon 1490,SB-104 -salama 5990,SB-105 -salama 4490,-

Tässä esimerkkejä, kysy myös muita!

~ VAlOKKUVAUSLlIK~ OY Porrassalmenkatu 19, PUhelin (015) 211540

U;=Säles Oy

NAVlG01Nll0HJE1MA

lU!J~J l~U~~y

.. ja kaiken lisäksi huippuedullisesti!

Apeks TX40D kuivalla jäätymissuojalla, Apeks Sentinel Apeks 2-mittarikonsoli, SeacSub XJ1000 liivi iesten) tai uutuusliiv Queen (naisten), se octon pidike. Koko paketti

COVER SHEET

~aDeIK~--~~--~

MAC 400 ( 4,0 z 1,7 M ) MAC 500 ( 5,0 z 1,8 M ) Kasattavat vaneripohjaiset ilmakölillä varustetut kumiveneet paino 50 190 kg, kantavuus 750 1 1000 kg. Sisältää: pumpun, airot, kuljetuspussin, paikkausvälineet. Väri vaihtoehdot oranssi ja sininen. Takuu 1 vuosi. Hinta 8.500 1 10.500 mk.

I.S.E. Oy Vanha Nurmijärventie 118,01730 Vantaa GSM 0405105874 tai 0400 410 680 Fax (09) 250 1924

Sukellustietokone + PC-interface Nitrox.....1.290.- Ilma ..... INDY avokantaräpylät. .... Haulipussivyö + 10 kg irtolyijyä ...........yht.

300.310.-

Uutuusregu Apeks TX-100 tutustumishintaan

2.580.- (3.280.-)

Ota yhteyttä, lähetämme '99 kuvaston/hinnaston!

-

nW ·

fr'4Il, -

Närpesvägen 9, 64200 Närpiö/Närpes Puh. 06-2243590, 0400-563866. Fax 06-2243670


KAUPUNKISEIKKAILU Valtakunnallinen norppaleiri Suomen sukeltavalle nuorisolle Tampereella 29,7,-1,8,1999 Tapahtumaan odotamme 150-200 nuorta ympäri Suomea, Majoitus Tammelan koululla kaupungin sydämessä, LEIRIOHJELMASSA mm, Tutustumme TV2:een, pelastuskoiratoimintaan, aluepelastuslaitoksen kalustoon, ELÄMYKSIÄ KOEMME mm. Särkänniemen delfinaariossa, planetaariossa sekä Tampere-talossa KILPAILUJA Luonto- ja sukellusaiheisia norpparyhmille Kaupin maastossa ja Kalevan Uintikeskuksessa, Luvassa toimintaa, kaupunkiseikkailua sekä mieleenpainuvat iltabailut Tampere-talossa, jossa esiintyvät"..???! Leirin jä~estelyissä mukana: Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry Tampereen Urheilusukeltajat ry Rauma-Repola Diving Club ry Valkeakosken Urheilusukeltajat ry Kangasalan VPKlsukellusosasto Yhteistyökumppanit: Tampereen kaupunki Saarioinen Oy Tampereen Automaatiosähkö Oy Pirkan MS-koneisto Oy

ILMOITTAUTUMINEN KESÄLEIRILLE Ilmoittautumiset seuroittain liiton toimistoon toukokuun viimeiseen viikkoon (viikko 21) mennessä, IIm?i~autumisessa on käytävä ilmi - nimi

- ikä - oletko norppa vai ohjaaja - käytkö NS-ohjaajakurssin leirin aikana - paidan koko - mahdolliset ruoka-aineallergiat koulumajoituksessa, joten mukaan tarvitset makuupussin ja makuualustan, Lisäksi - sadevarusteet ineet taskurahaa,

~~2~~~~"rimk, sisältää majoituksen, ruuan, leirinaikaiset kuljetukset, vakuutuksen, leiripaidan,


Sirulle Suomen enSlmmalnen BD3-kortti •

II

Kun Sarin ja Rikun tytär Meeri Vanilla Kivinen syntyi I 1.6.98, emme aavistaneet Meerin nopeaa kehitystä. Ensimmäiseksi Meeri valloitti nousulaiset hyvällä käytöksellään ja sai lempinimekseen Siru. Sirun uusin saavutus on BD3-kortti. Suomen Urheilusukeltajain liitto on myöntänyt Sirulle Suomen ensimmäisen Baby Diver *** kortin, sillä hän menestyi erinomaisesti Nousun P3-kurssilla. Hän aloitti kurssin 14 viikon ikäisenä, mutta se ei estänyt hänen into-

aan. Hän oli kaikilla P3-kurssin teoriatunneilla, kaikissa avovesi ha~oi­ tuksissa ja osallistui teoriakokeeseen. Lisäha~ortuksina hän oli käynyt 6 kertaa vauvauinnissa kortin anomisen aikaan. Siru osoitti kiinnostuksensa sukeltamiseen varhain, sillä hän oli vasta viiden viikon ikäinen, kun osallistui Hangon leirille. Kuukauden kuluttua hän jo ohjasi sukellusvanhimpina ha~oittelevia vanhempiaan Kaatialan leirillä ja syyskuussa nauttiTampereen leirillä sukellusohjelman li-

Högsöron leirillä 1997 opittiin millainen on oikeanlainen pelastusliivi. Kuva Leena Koivumäki.

NUORISOVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ Nuori Suomi -ohjaamisesta - ohjaajan on oltava vähintään 15-vuotias, S3-vapaasukeltajaluokan tai PI-Iartekurssin suorITtanut - allaskoulutuksessa olisi oltava mukana yksi täysiikäinen vastuuhenkilö

Junior Scuba - koulutusmateriaali on saatu valmiiksi ja koulutuskansioiden valmistuttua seurojen ostettavissa hintaan

750,- kurssin pääsyvaatimuksena seuraavaa: Vuosia norppana seurassa 12 vuoden alaikäraja vapaasukeltajaluokka S3 suorrtettuna Nykyiset nuorisovaliokunnan jäsenet koulutetaan pikaisesti NS-ohjaajakurssin kouluttajiksi. Nuorisovaliokunta ottaa vastaan hakemuksia halukkaista kouluttajaehdokkaista ympäri Suomen. Heille jä~estetään vastaava kurssi myöhemmin tänä vuonna.

säksi Särkänniemen Delftnaariosta ja Akvaariosta. Loppuvuodestä hän kävi ensimmäisellä ulkomaan sukellusmatkallaan Kaakkois-Aasiassa. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat nitroksi- ja tekniikkasukelluskurssien suorITtaminen. Hänen vanhempansa tukevat Sirun sukellusharrastusta ylpeinä ja kannustavasti. "Omat sukelluslaitteet hankitaan Meerilie heti, kun lapsilisistä on kertynyt tarpeeksi säästöön. PITää vaan toivoa, että lisää hampaita puhkeaa sitä ennen, muuten voi olla vai-

keuksia regulaattorin suussa pysymisen kanssa, vaikka tutilla on jo ha~orteltukin.", sanoo ylpeä isä "Sukellusliikkeet voisivat kyllä ottaa vakavammin vauvoissa olevan sukeltajapotentiaalin. Eräässä liikkeessäkin Meerin kokoluokan räpylöitä myytiin lähinnä vain auton taustapeiliin karvanoppien korvikkeeksi, mutta ehkä Meerin esimerkki toimii tiennäyttäjänä", kommentoi ärti. OnnITtelumme ja tsemppiä Si ru ! ~

Irene Savolainen


Vastavalittu lasten liikunnan kummi Jari Kurri toimii Silja Linen miljoonan markan Liikkuva Iltapäivä -keräyksen suojelijana. Kuvassa Jaria "kukittaa" Silja Linen toimitusjohtaja Riitta Vermas. Kuva Nuori Suomi ry:n arkistosta.

Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osastonliikuntayksikkö ja Nuoren Suomen yhteistyökumppanit Kesko, Silja Line, Soneraja Tapiola-yhtiöt tukevat lähes 6 miljoonalla markalla tänä vuonna lasten liikkumista edistäviä paikallisia hankkeita. Toimintatapa on uusija tuen arvo suurin kautta aikojen. Tavoitteena onliikunnan keinoin lisätä lastemme hyvinvointia

Ainutlaatuinen yhteistyöhanke käynnistyi

Lähes kuudella miljoonalla markalla tukea lasten liikuntaan Lapsiliikunnan paikallistuen tavoitteena on edistää toimintaa, joka lisää ala-asteikäisten päivittäistä liikkumista, vähentää heidän yksinäisiä iltapäiviään ja lisää lapsilähtöisyyttä urheiluseuratoiminnassa. "Opetusministeriön käynnistämän hankkeen yksi syy on uusi liikuntalaki. jossa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä liikunnan merkitystä lasten ja nuorten sekä henkisessä että fyysisessä kehityksessä.", kertoi kulttuuriministeri Suvi-Anne Siimes hankkeen taustoista 27.I.pidetyssä lasten liikunnan paikallistuen julkistamistilaisuudessa.

Ketkä voivat hakea tukea Tukea voivat hakea kaikki asiasta kiinnostuneet paikallistason liikkujat.Tukea tullaan osoittamaan hankkeisiin, jotka edistävät lasten liikun-

taa iltapäivisin ja urheiluseurojen tai niiden ha~oitusryhmien toimintaan. Tuen määrä, vähintään 2000 mk, riippuu hankkeen koosta, sisällöstä ja laadusta.

Millaiseen toimintaan seurat voivat hakea tukea Tukea voi saada seuran säännöllinen toiminta, missä toteutuu lasten tasavertaisuus, leikki ja leikkimieli ja monipuolisuus. Lisäksi tukea voi hakea seurojen, ryhmien tai joukkueiden itse jä~estämiin kilpailu-, leiri ym. tapahtumiin, joissa toteutuu lasten tasavertainen kohtelu, jokaiselle mukanaolijalle annetaan mahdollisuus onnistua, aikuisten esimerkkiin kiinnitetään huomiota ja lasten suorituksien keskinäinen vertailu ei ole pääasia.

Tukea vielä syksyksi Tukea jaetaan kaksi kertaa vuonna 1999. Kevään hakuaika päättyi maaliskuussa, mutta syksyllä 4.10. jaettavien tukien hakuaika päättyy 3 1.8. Hakulomakkeita voi tilata urheilun lajiliitoista, liikunnan aluejä~estöiltä tai Nuoren Suomen Internet-sivuilta lNWW.nuorisuomi.fi.Tuetlavien hankkeiden valintaan osallistuvat Opetusministeriön johdolla Nuori Suomi, liikunnan aluejä~estöt ja lajiliitot sekä valtakunnallinen neuvottelukunta.

Lisätietoja Tuki Liikkuvaan iltapäivään puh. (09) 3481 2008, (09) 3481 2012 Tuki urheiluseuratoimintaan puh. (09) 3481 2222, (09) 3481 2536

VOITA POLARSUIT KUIVAPUKU

WWW.SUKELLUS.COM

Qj


Sukellustukialus MlS Zaritsa Alexandra vie Sinut

sukellusmatkalle maailman kauneimpaan saaristoon - M/S Zaritsa Alexandra on suunniteltu sukellustukialukseksi, jossa huomioitu käytön erityisvaatimukset mm, - matkustajien mukavuus: - avara messi, kolme hyttiä yht. 18 paikkaa - sauna- ja suihkutila, fruivaushuone, wc:t - uuni, liesi, mikro, jääkaappi/pakastin

- turvallisuus: - hapenantolaite - hälytysjärjestelmä - pelastuslautta 25 hengelle - ISO avovene 85 hv:n moottorilla

- sukellustarvikkeet: - matala- ja korkeapainekompressorit - nostolautta, nostopusseja - v-a kamera, v-a metal1metsin

SEEMAN KOMPRESSORrr KOMPRESSOREIDEN HUOLLOT VARAOSAT SUODATTIMET TÅ'YTTÖLETKUT TÅ'YTTÖUITTIMET

- navigointivarustus: - vaativiin olosuhteisiin mm. suurtehotutka

- viestintävälineet:

- VHF + 3 kpl kannettavaa kumiveneisiin, NMT

-laivan päällikkö: - hyvä saaristomeren paikallistuntemus - merenkulun osaaminen - kokenut sukeltaja

KAIKKIEN SUKELLUSLAITEMERKKIEN AIRSCAN TESTAUS JA HUOLTO

Ti,,,,,,,,"""tu " 20360 Twku

OY DIVETECH LTD PUH (09) 2224700 RATASKUJA 1 FAX (09) 2222571 03100 NUMMELA

Puh, 02-253 9502 Fax 02-253 9506

",~~~

Idäntie Österled

Kysy myös "KA.SKI"-sukellusta

~SHERIIOOD

.,SCUBA

Gear To Take INTEGROIDUT There TASAPAINOLlIVIT You Zeagle"S I nregrared Releas8

Ranger

SysfelT1S give Ihe diver 0 means of easily loading and removing welghts from the oc: and of relaasing weights in on emergency. Both the potented R1pcord System ond the ZIp-Touch Sysfem releose welghts more reliobly ond from more positions thon 0 conventionol belt wilh less risk of entonglement. Unlike 0 weight belt buckle, which con get hidden under your BC vest or move, oround on your body, Zeagle's Integroted Weight System doesn't moveyou olwoys know wherelt iso

Blizzard® Regulator The first regulotor creotea specificolly for cold woter diving, the Blizzord is the first choice of cold woter divers everywhere. Its ploted fins ond heot slnk retoin the wormth of your exholed breoth to help prevent freeze-up or second stoge free flow. The seoled first stoge prevents woter from entering, procticolly eliminoting the chonce of freeze-up. Your regulotor operotes smoothly regordless of the temperature.

www.ip-aenc.fi MAAHANTUOJA: IP-AGENCY OY , Palokärjentie 5 - Espoo, puh. 040 501 4012, fax (09) 585 5050

JÄLLEENMVYJÄT: HELSINKI: Nordic Oive In, Sea Safety Scandinavia HÄMEENLINNA: Padi Pirttilä JOENSUU: Eräraate JYVÄSKYLÄ: Jyväskylän Fitness Factory KASNÄS CDragsfjärdl: Kasnäs Water Sport LAHTI: UW Actions OULU: Nautilus PORI: West Coast Oiving Center TORNIO: Tornion Sammutinhuolto ja Tarvike

.

:V~25

,',

-, ..... '. ~.;


Viiden seuran tiimin työ tuotti tulosta Malmössö, A-KUUUUUUUS, Vesikot, Kouvolan Uimarit, TaUrsu ja H2o. Kuva Matti Alanen

Taas menestystä räpyläuinnissa r-----------------------------------------~

Räpyläuinnin SM-kilpailut

CMAS European Cup Finswimming Malmössä Kauden ensimmäinen kovatasoinen räpyläuinnin sprinttikisa käytiin 19,21,2, 1999 Malmössä Ruotsissa Kilpailuun osallistui kaikkiaan 75 uimaria 7 maasta: Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Slovakiasta, Italiasta, Ukrainasta ja Puolasta, Omat räpyläuimarimme olivat kovan syysharjoittelun jälkeen viimeistelemässä tekniikoita Kouvolassa leirillä ennen kilpailua, mikä tuottikin kovan tuloksen itse kilpailusta, Suomalaiset isännöivät melkein kaikkia sa~oja, menestys olikin kovaa luokkaa: 16 kultaa 10 hopeaa 3 pronssia 12 uutta pohjoismaiden ennätystä 17 Suomen ennätystä

17.-18.4./999

Kauden avaus lupaakin hyvää tulevalle kilpailukaudelle, Mikä hienointa, kilpailussa oli nuorten räpyläuimareidemme esiinmarssi kansainvälisen kä~en tuntumaan, Päätän raportin räpyläuinnista tähän. ~ Vemma

Espoonlahden uimahallissa Espoossa Tarkemmat tiedot on postitettu seuroihin. Tervetuloa joukolla mestaruuksia ja ennätyksiä tavoittelemaan. Räpyläuintivaliokunta

.

:~.iP,

'"

~6 ';. :.~ . ~

-


~n~~j\ILj\O~~f

Y~~I~~fJ@~~~~~~fj\ VARUSTEMVYNTI: Spiro, Ursuit, Suunto, Poseidon, Dive Rite, Dacor, Cressi, Polar, Pursuit, Mares, Spora, OMS, DSI, Aga, Apeks ... VARUSTEHUOLTO: Laitekatsastukset, sukelluslaitehuollot. pukukorjaukset ... TEKN"KKA: Laitteiden happipesut. säiliöpesut + Teknikkasukellusvarusteet + Syväsukellusvarusteet • SUKELLUS • RETKEILY • KALASTUS • • ASEET JA AMPUMATARVIKKEET • • RESERVILÄIS- JA TURVAVARUSTEET •

VARO hankkimasta ohi virallisen maahantuonnin Suomeen tuotuja Poseidon-hengityssäätimiä. Niille tuo"ellle Poseldon ei mrönnl takuuta eikä Poseidonilla tai virallisella maahantuojalla ole tuotevastuulain edellyttämää vastuuta tuotteiden turvallisuudesta. varaosahuollosta tai korjauksista. Tiedot valtuutetuista Poseidon-jälleenmyyjistä jahuolto pisteistä saat:

Poseidon-tuoHeiden viralliselta maahanluojalla FINN-SUIT KY Puh. (09) 692 2358 Pajalahdentie 9 00200 Helsinki

[P@~[30[D@~ m

Tero Sinkkonen - Raatekankaantie 1. Joensuu puh/ fax (013) 285240. GSM 0505722690 HUONOJA OLOSUHTEITA EI OLE OLEMASSA - ON VAIN VÄÄRIÄ VARUSTEITA! ! !

p. ,1 )(,!.~.~. ,,~:Y. ~:-r: ~~, !R ' " Akeredsvägen 1. Göteborg Box 8050. S-421 08 Västra Frölunda. Sweden Tel. +46 (0) 31 498440, Fax +46 (0) 31 474368 www.poseidon.se --

SUKELLA TURVALLISESTI KAIKILLA VESILLA ••

Ota turvaksesi nyt uusi, entistä enemmän turvaava vakuutus, Se korvaa sinulle taloudellisesti tapaturmat, jotka sattuvat kilpailussa, sukellusharjoituksissa, näytöksissä ja niihin liittyvillä matkoilla. Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kaikilla vesillä! Lisenssivakuutuksen saavat vain Suomen Urheilusukeltajain Liiton jäsenseurojen jäsenet. Edullinen ja kattava lisenssi koskee urheilusukellusta, räpyläuintia, uppopalloa, sukelluskalastusta, -suunnistusta ja -kuvausta. Tapaturmien hoitokulujen lisäksi lisenssiin sisältyy kertakorvaus pysyvästä haitasta ja kuolemasta.

Turvaa tulevat sukelluksesi ja ota lisenssi turvaksesi nyt heti. Saat sen liittosi ja seurasi kautta.

Lisenssi antaa taloudellista turoaa sukelsitpa missä päin maailmaa tapansa. Myös sukeltajantaudin vaatima patnekammiobotto kuuluu korvattaviin vabtnkotbin.

1)

--

PO~OIA-YHTIOT


HINNASTO Perusvälineet Perusväline setti sis. maskin, snorkkelin Mares umpik. räpylät Umpikanta räpylät Playa, Stratos ym. Avokanta räpylät Blades, Reeflex, Idea 3 Maskit Abyss, Idea, Look, Asia, Deep Optiikkalinssit maskiin 1 kpl/ Snorkkelit Star, Air, Flex Purge, kaikki Liivit ja pullot Oceanic Sute 2, kevlar Ranger Tekno Speleo Seaguest Spectrum 1 Sharm 700 den. 2 vyö Krio NTX Pro IST-5000 12 Lteräs 200bar. (porsas) 12 Lteräs 300bar. 8 Lteräs 300bar. 15 Lteräs 200bar. (porsas) 10 Lteräs 300bar. Tuplapullot 200/300bar. Regulaattorit Mares Abyss MR 22 200/300bar. Poseidon Jetstream 300bar. Poseidon Cyklon 300bar. Spiro Arctic jäätymissuojalla 200bar. Apex TX-50 Servere 200/300bar. Spiro Ranger 200bar. Oceanic Delta Sub-zero Oceanic Gamma DX-3 Omega DX-3 Laitepakettitarjoukset (sis. pullo, liivi, regu, octo, combo) Poseidon Jetstream 300bar Arctic 200bar Apex 300bar Abyss 22 300bar

450,200,400,200,100,50,2000,2500,2500,1000,1600,1000,1800,1000,1600,1600,1600,1600,1600,3000,2200,1950,kysy! 1800,1800,800,3000,2900,3100,-

5550,5300,5300,5700,-

Seaman 300bar Storm 200bar Oceanic Delta Painovyöt Seaquest haulivyö taskuilla Seaquest pikalukolla Seaquest perusvyö Lyijypainot 1 kg Kompressorit Bauer Mariner 200/300bar, bansiini Bauer Capitano 200/300bar, bensiini Bauer Junior 200/300bar Utilus 10 200/300bar Mariner 300bar, sähkö Kaeser 240 200/300bar Subair 300bar Happianalysaattori Automaattinen Bauer vesi poisto L & W160, sähkö L & W190, bensiini L & W300/450 sähkö Bauer suodatin Mariner L & Wsuodatin 300/450 Valaisimet Tekno Pro 50 Wladattava Chrystal 2 25 W UK-1200 15 W/30 W Strobo-vilkku UK-6 Tekno Speleo Laser Stick Metallin etsimet Fisher 10 Pulse Perässä vedettävä. Säde 4 m Fisher 6 Pulse Fisher CZ-20 Fisher Gold Bug. Kullan etsintään Fisher 1280 Puukot Wenoka 1ST Ranger Keramic puukko Jakoavain puukko

5300,3900,5900,200,100.80,15,42000,38000,18000,30000,40000,40000,kysy! 3000,10000,28000,30000,60000,200,400,1600,1400,600,200,300,1800,100,28000,5000,6500,5900,5000,300,200,100,200,100,-

KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai postiennakko Posti/matkakulut lisätään hintoihin. Hinnat sisältävät ALV 22%. Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN. KfJ,ikki oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTEKUVIA NETISSA: http://members. tripod.com/ -wasser_spielen


HINNASTO Octot Aretie ApexTX-40 ApexTX-50 1ST Conshelf 22 Poseidon Mittarit ja combot Combo sis. paine ja syvyys mittarin, kompassi Combo sis. paine ja syvyys mittarin Kompassi ranne Painemittarin letku Painemittari Syvyysmittari Ponymittari Tietokoneet Favor Airlux 300bar. Suunto Suunto EON 300bar. LUX Mares Guardian Suunto Solution Alpha Suunto Favor PC-Interfaee + ohjelmisto Benemee + PC Oeeanie Data XTC-100 Data + Nitrox Alfa Nitrox Bene Nitrox Varustekassit 1ST Super Pae W Deepsea iso reppu malli 1ST Traveloe reppu Poseidon regulaattoripussi Sukelluspuhelimet Buddy Phone STX-1 00 langaton pinta puh. Buddy Phone Agan sovitteella Buddy Phone Original Varaosat Mares Kello 200m Mares Paineilmaharppuuna

800,600,800,400,250,kysy! 800,600,250,200,350,250,180,2500,2900,2900,1500,1000,750,990,3300,3000,2900,2200,1300,400,500,300,50,6500,2900,3500,500,700,-

OMER harppuuna, iso Narukela 80m AGAn Paineletku Paineilma hälytin Regulaattorin ja mittarin letkut Liivin letku Pullovyö Henkari kuivapuvulle Oeton suojus Letkun pidike Oeeanie lippalakki Letkuadapterit Merkkipoijut Sukeltajan lippu Poseidon lippalakki KelaA-reel Kuivahanska 5-sormi, lämminvuori Adapterit letku Pulloventtiili Tuplapulloventtiili Reguletku 2, 10m Puvut Seeman 7mm neopreeni U.S. Divers Glasier Daktor Aretiea puolikuiva Starter 7mm Mares Titan 7mm Shortie 2mm. lyhyet lahkeet ja hihat Jumpsuit 2mm Aretie hansikkaat 6.5mm Aretie kengät 6.5mm 5-sormihansikas 3mm Aquasport kuivapuku Viking Pro kuivapuku kumi 1000 Viking Pro U Oeeanie Aera Polar 605 + aluspuku Seeman kuivapuku Viking aluspuvut alk. USIA aluspuku Finfill Kokokasvomaskit Aga MR 2 + Buddy Phone Keltainen silikonimaski, letku, langaton puhelin Teehnisub Seuba full mask blaek kumi Seuba full mask silikoni

900,400,200,300,200,130,100,100,20,20,50,40,100,150,100,400,300,40,250,500,300,1300,1500,2000,1000,1500,400,600,700,300,200,3100,5500,3500,3500,4200,3500,400,700,-

6900,1300,450,500,-

KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai postiennakko, Posti/matkakulut lisätään hintoihin. Hinnat sisältävät ALV 22%. Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTEKUVIA NETISSÄ: http://members. tripod. com/-wasser_spielen


Nuori Suomi -sinetti naulattiin juhlallisesti jääkäriprikaatin uimahallin seinälle. Kuvassa vas. seuran nuorisotoiminnasta vastaava Erkki Mutenia, uimahallin vahtimestari Erkki Väliaho, jääkäriprikaatin isäntä eversti jan Laukka, Sodankylän Urheilusukeltajien vuoden 1998 puheenjohtaja Markku Lehtinen ja vuoden 1999 puheenjohtaja Ismo Rajaniemi.

Sodankylässä vireää sukellusharrastusta Kaamoksen keskellä, lumen ja jään kunnassa, Sodankylässä, sukellusharrastus onnistuu. Se onnistuu, vaikka meren rantaan on matkaa satoja kilometrejä. ja se onnistuu jopa niin hyvin, että Sodankylän Urheilusukeltajat SOURS ry on yhdentoista elinvuotensa aikana vakiinnuttanut asemansa kunnan suosituimpien harrastusmahdollisuuksien joukkoon. Kolme kertaa viikossa kymmenet lapset, nuoret ja aikuiset kokoontuvat uimahalliin, jossa aluksi opetellaan veden elementit, opitaan nauttimaan vedestä ja pinnanalaisesta elämästä. Osa polskuttelee veden alla, osa ui räpylöillä ja osa on mukana pelkästä mukana olemisen ilosta. SOURS:n toiminta perustuu yhdessäoloon, lasten ja vanhempien saumattomaan yhteistoimintaan. Toiminta perustuu myös jatkuvaan kehitykseen ja koulutukseen, josta todisteena on yhä useamman hallussa oleva kortti, joka kertoo SI , S2, PI ja jopa P2 ja P3 -kurssin läpäisystä.

Avovesisukellukset Jäämeressä Seura alkoi kurssittaa jäseniään yksitoista vuotta sitten, heti perustamisen jälkeen. Se on saanut Invalidiliiton tunnustuksen S2 kurssilta, jonka teemana oli kansalaiskasvatus. Viime joulukuussa seura sai Sinettiseuran arvon. Sodankylän urheilusukeltajien toiminnassa vanhempien osuus on

kasvanut jatkuvasti. Lapset ja nuoret ovat saaneet vanhempansa mukaan ja suuri osa heistä on tänä päivänä aktiivisesti mukana joko laitesukelluksessa tai vapaasukelluksessa. Vuosittain SOURS kouluttaa 10-15 PI-sukeltajaa. P2 - ja P3-kurssien avovesiosuudet sukelletaan jäämeressä, koska paikallisten järvien syvyys ja olosuhteet Sodankylässä eivät riitä kurssien asianmukaiseen läpiviemiseen. Viime kesänä kaikki PI-oppilaat sukelsivat ainakin osan avovesiosuuksista jäämeressä.Tämä mahdollistui yhteistyössä norjalaisen Pygoynes Opplevets -yrityksen kanssa. Sukellukset mahdollistaa yhteistyökumppanuuden lisäksi osaltaan uusi 50 hv:n perämoottorilla toimiva merikelpoinen kumivene. Ilman toimivaa aluekouluttajaa tämä ei kuitenkaan olisi onnistunut, ja kun omat voimavarat eivät riitä, koulutusapua antaa Rovaniemen Urheilusukeltajien Hannu Puhalainen (M3).

Yhteistyötä Virkavallan kanssa Seura rahoittaa toimintaansa talkootöillä. Vanhemmat ovatkin talkoilleet mitä erilaisimmissa projekteissa. On haravoitu, oltu rakennushommissa, puutarhatöissä ja tehty inventaarioita. Rahoitusta saadaan myös yhteistyökumppaneilta sekä kunnan vapaa-aikatoimelta. SOURS:lla on tiivistä yhteistyötä VPK:n,Varuskunnan Urheilijoiden ja jääkäriprikaatin kanssa

Tervetullut apu on niin ikään Lions Clubilta, kun se lahjoitti seuralle ja VPK:lle yhteisesti kaksi Acion-kuivapukua. Kaikki tämä on mahdollistanut sen, että jäsenmaksut on pystytty pitämään kohtuullisina. Seuran varat kuluvat pääasiassa nuorten kilpailu- ja leirimatkoihin. Sodankylän Urheilusukeltajat ovat mukana myös yleishyödyllisessä toiminnassa. Se tiedottaa kuntalaisille heikkojen jäiden vaaroista, vedessä liikkumisesta ja joen vaarallisista virtauksista. Lisäksi SOURS antaa apua virka-apupyyntöihin hukkuneeksi epäiltyjen etsinnöissä yhdessä palolaitoksen kanssa. jotta apua voidaan ta~ota jatkossakin, koulutukseen panostetaan yhä tiiviimmin ja nuoria pyritään entistä enemmän opastamaan sukeltamisen ihmeelliseen maailmaan.vaPePa -koulutukseen on tullut uutena viime vuonna pintasukelluskoulutus pelastuskopteri Aslakin kanssa.

Pohjatontalampea

ei ollutkaan Kaikki tämä sai alkunsa jo 60- ja 70luvuilla, jolloin varuskunnan miehet kävivät sukeltamassa kirkonkylän vesissä. Ammuksiahan he sieltä hakivat. ja tämä sai kylän pikkupojat liikkeelle ... - kenties mekin joskus... Kenties kunnan lukuisat vesistöt eivät olekaan pohjattomia, niin kuin silloin yleisesti arveltiin. 1986 kansalaisopisto jä~esti laitesukelluskurssin, johon osallistui riittävä määrä väkeä. Neljän viikonlo-

pun koulutuksessa paineilmakelpuutuksen saaneet alan uudet harrastajat eivät halunneet lopettaa uutta vedenalaista harrastustaan siihen, vaan liittyivät rovaniemeläiseen seuraan. matkaa naapurikaupunkiin oli kuitenkin runsaat sata kilometriä ja etäjäsenyys kävi hankalaksi. Omia lähivesiä tutkittiin ahkerasti, ja niin löytyi Hirviäkurun lampi,josta tuli sukeltajille ikioma ha~oittelu­ vesi. Ryhdyttiin pitämään tiistaikerhoa ja joukko tiivistyi omaksi kokonaisuudeksi. Vuonna 1988 pidettiin perustava kokous ja Sodankylän Urheilusukeltajat SOURS ry oli todellisuutta. Tänä päivänä Sodankylän urheilusukeltajat ovat kolunneet lähes kaikki Keski-Lapin lammet järvet, joet ja altaat. Kadonneet ovat saaneet syvyyksiin uponneet silmälasinsa, kukkaronsa ja vaikkapa perämoottorinsa takaisin. Viime vuosina seuran toiminta on ulottunut Suomen lähes jokaiseen kolkkaan. Kilpailureissuja on tehty lukuisia ja palkintojakin saatu kotiinviemiseksi roppakaupalla. Kilpailureissujen tiimoilta SOURS:n väki tunnetaankin ryhmänä, jolla on vahva me-henki. Kisoissa on aina mukana vanhempien panostus. He nimittäin seuraavat matkoille mukaan ja ovat vahvana tukena niin omille kuin vieraidenkin lapsille ja huolehtivat siitä, että kannustusjoukkoa riittää eikä nälkä yllätä. Qj

Marjo Luokkala


@mu:HOSSAN SUKELLUSLEIRI Sukellus-Hossa ry:n toimintaleiri 4.7.-10.7.1999 .:. kirkkaat vedet .:. päivittäin 2-4 sukellusta .:. soveltuu hyvin niin aloitteleville kuin kokeneillekin sukeltajille Sukellustoimintaa .:. etsintämenetelmien harjoittelua .:. VA-tutkimustoimintaa .:. ongelmallinen tehtävärata .:. syväsukellusta .:. VA-suunnistusta .:. VA-työsuorituksia Pinnalla .:. sukeltamisen teoriaa .:. aamulenkkejä .:. illanviettoja .:. ensiapukertausta .:. laitetekniikkaa Samanaikaisesti järjestetään myös:

CMAS***(P3)sukelluskurssi jolle mahtuu 12 henkilöä Ilmoittautuminen Pentti Parkkila (0/6) 57/ 624 tai 0400 858 835 Jouko Keinänen (08) 6/20367 iltaisin tai 0500 /26064 Jouko Laitinen (03) 532 0788 iltaisin

SEVEN SEAS OY * 'adl .ukellu.kurult * SukelIutretket * VälInemyynti Ja -Ituokrau.

Koulutukseen panostetaan yhä tiiviimmin ja nuoria pyritään entistä enemmän opastamaan sukeltamisen ihmeelliseen maailmaan. VaPePa-koulutukseen on tullut uutena viime vuonna pintasukelluskoulutus pelastuskopteri Aslakin kanssa.

peru.ltällneet alkaen 550,* Lalte- Ja pukuhuollot

Kolme kertaa viikossa kymmenet lapset. nuoret ja aikuiset kokoontuvat uimahalliin,jossa aluksi opetellaan veden elementit, opitaan nauttimaan vedestä ja pinnanalaisesta elämästä.

Selta ja ky.y litää ! Puhelimet: (09) 5611 5920 0400-887 199, 040-5112 044 Fax:(09) 5611 5921 Kentui.. O..arl Kehlulaudankuja 4, 00940 Heltlnkl

SEVEN SEAS OY


Suomen Uimaliitto ja Gillette Group Finland Oy yhteistyöhön

Alueellista koulutusta yms.

Valtakunnallinen Gillette Swim '99 -uintikampanja nostamaan suomalaisten uimataitoa

Aika: 5.-7.2. ja 19.-21 .2. 1999 Paikka: N orrvalla, Vaasa IImoittautumiset: Hasse Sandvik, puh. k (06) 322 2443, t. (06) 383 1604 Kurssi siirtyy osallistujapulan vuoksi myöhemmäksi. Ottakaa yhteyttä Hasseen, jotta hän voi kerätä sopivan kokoisen ryhmän.

Suomen Uimaliitto ja Gillette Group Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen valtakunnallisen uintikampanjan toteuttamisesta Suomessa. kampanjan ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja viedä eteenpäin Suomen nuorison uimataitoa ja uintiurheilua. Taustalla on huoli suomalaisten nuorten uimataidon rapistumisesta, mistä tehdyt tutkimukset antavat viitteitä. Gillette Swin '99 -kampanja koostuu kolmesta kevään kuluessa toteutettavasta erillisestä uintikampanjasta: helmi-maaliskuussa toteutetusta valtakunnallisesta lukiolaisten uimataitokampanjasta, Helsingissä huhti-toukokuussa toteutettavasta lukioiden viestiuintikilpailusta sekä touko-kesäkuun valtakunnallisesta koko kansan uimataitokampanjasta Uimataitokampanjaan osallistuvat saavat hyväksytystä uintisuorituksesta todistuksen. Kilpailuihin osallistuville on luvassa Gillettetuotepalkintoja sekä Patricia of Finlandin suunnittelemia Gillette by Patsy -uimapukuja, joita on valmistettu kampanjaa varten 1000 kpl.

Koko kansa uimaan Lukiolaisten uimataitokampanjan tavoitteena on parantaa nuorten

heikentynyttä uimataitoa ja innostaa heitä monipuolisten liikuntaharrastusten pariin. Kevään huipentuma on valtakunnallinen viestiuintikilpailu Mäkenlänrinteen uudessa uintikeskuksessa Helsingissä. Paikkakuntakohtaisten karsintojen perusteella I 00 parasta joukkuetta kutsutaan loppukilpailuun. Koko kansa haastetaan mukaan uimataitokampanjaan. Kansalaiset voivat testata uimataitonsa kampanjassa mukana olevissa uimahalleissa Suomen kaikki noin 200 uimahallia saavat kutsun osallistua kampanjaan. Vetoapua Gillette Swim '99 -uintitapahtumille antavat nuoret uintilupauksemme Ma~a Päivinen ja Tero Välimaa. Lisäksi kampanjassa myötävaikuttavat yhteistyökumppaneina Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Liikunnanopettajien liitto, Lukiolaisten liitto, Koululiikuntaliitto ja Patricia of Finland.

Lisätietoja Suomen Uimaliitto, projektipäällikkö Outi Kokko-Ropponen (09) 3481 2056 tai 050-583 1407. Gillette Group Finland, markkinoint ipäällikkö Tuula Kurki (09) 452 878 1tai 040-546 1055. Qj

M I-KOULUTTAjAKURSSI

M I-KOULUTTAjAKURSSI Timo Palin aikoo järjestää MI-kouluttajakurssin pääkaupunkiseudulla, todennäköisesti Kirkkonummella. Lisätiedot Timolta, puh. (09) 298 8692.

M I-KOULUTTAjAKURSSI

8.-9.10. ja 29.-31.10, Reijo Arovaara, 0400-310 869, TanhuvaaraJSavonlinna

P3-KURSSI TAMPEREELLA I-osio ti 11.5. 17.30.-21.00: Ryhmän johtaminen II-osio pe-su 14.5.-16.5. pe teoria 17.30.-21.00 la 8.00-10.00 allasharjoitus, uimavarustus ja perusvälineet, teoria 10.45-17.00 su 10.45.-17.00 teoria. Kurssin hinta 800 mk Ruokailut ja majoitukset kukin hoitaa itse. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 25.4. mennessä. J-P.Tanner (03) 367 6239 tai 0400-956 552. Tervetuloa Tampereelle pätevöitymään! in the Centre of Lofoten

TUOTHAN AJOISSA PUKUSI KEVÄTHUOLTOON, SILLÄ PIAN TAAS SUKELLAT ! KUMISTA VARMUUTTA JO 26-VUOTTA KAIKENLAISEEN SUKELTAMISEEN

SU KELLUSPU KU

~~

LOFOTHAVET DYKKESENTER Sukellusloma tänä vuonna? - tiedämme mitä haluat!

Tlf (+47) 9415 1845 Fax (+47) 76060927 E-mail kentp@online.no http://home.swipnet.se/lofotdive

LOITOKARI OY Koneenkatu 5 05830 Hyvinkää

Puh./fax (019) 454 597

Tule Lofooteniin, pohjolansukellusparatiisiin. Yhdistä sukelluslomasi Norjan kauneimpien luonnonelämyksien kanssa niin vedenpinnan ylä kuin alapuolellakin.


HALOO. HALOO PUHELU TOIMISTOSTA Johtokunnassa päätettyjä LlITONVARAPUHEENJOHTAJIKSI valittiin Mika Pohjonen (KeskiUudenmaan Sukeltajat ry) ja Erkki Sy~älä (Kraaterisukeltajat ry).

Seuratoimintavaliokunta: Jari Autio, puheenjohtaja, Jaakko J Salo, Pekka Niemelä,vesa Niemi ja Helena Siponen

VALIOKUNTIEN KOKOOPANOT Talousvaliokunta: Mika Pohjonen, Helena Jaatinen, Jukka Sulku ja Brita Ikävalko Tekninen valiokunta: Kari Lainio, puheenjohtaja, Sirpa Rinne, Jorma Poikolainen, Jorma Onjukka, Mika Rautiainen ja Jouko Laitinen johtokunnasta Nuorisovaliokunta: Reijo Salo, puheenjohtaja, Maare Siukola, Sari Häkkinen, Heidi Hietanen, Veli-Matti Pynnönen ja Mika Rautiainen. Tiedevaliokunta: Jouni Leinikki, puheenjohtaja, Juha Flinkman (täydennetään mahdollisesti myöhemmin) sekä Mika Pohjonen johtokunnasta. Uppopallovaliokunta: Kari Paananen, puheenjohtaja, Olli Friman, Nina Martikainen, Timo Ruohomäki, Kaj Björk ja Kari Back johtokunnasta. Räpyläuintivaliokunta: Kalervo Rehnbäck, puheenjohtaja, KaleviTurkka,Juha Ko~a,Janne Toivola ja V-M Pynnönen johtokunnasta.

UUSI JÄSENSEURA V- ja U-seura Kouvolan Pojat ry ANSIOITUNEITA JÄSENIÄMME Hopeinen ansiomitali: Pekka Myllynen ja Tomi Laakkonen, Sukellusseura Hydromania, Stig Helander, Aqua Divers. Pronssinen ansiomitali: Wattteri Koskinen ja Me~a Okka, Sukellusseura Hydromania sekä Maija Fast Merimuseo ja Pentti Länne Innofocus.

Tärkeät muistettavat asiat Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin, jos johtokunnassa on tapahtunut muutoksia. Nimenki~oittajien muutoksista ilmoitukset on tehtävä myös pankkiin. Kuntien avustusanomuksista yhteys liikuntatoimistoon ki~allisten jakoperusteiden saamiseksi. Huomioikaa, että kunnalliset avustukset tulee tehdä ehdottomasti määräpäivään mennessä.

Ojamon kaivoksessa sukeltaminen

Vakuutus asiaa Noin sadallaneljälläkymmenellä on ollut lukupään ongelma vakuutusmaksuja maksaessaan viime vuonna. Toivottavasti tänä vuonna luku on huomattavasti pienempi, ongelmien selvittelyssä vahinkotapauksessa on suunnaton työ. Henkilötieto- osa tulee ehdottomasti lähettää liiton toimistoon! Kenen vakuutus oli Ala-Keiteleen Sukeltajat, 3x Kraaterisukeltajat, Helsingin Kaupunki, JNSTele-Set, puhumattakaan niistä joista ei ole mitään tietoja ja joiden nimi on 777- epäselvä. Jos äiti, isä tai puoliso maksaa, niin henkilötieto-osa kertoo kenen vakuutuksesta on kyse, muuten vakuutus on maksajan nimellä. Esimerkki viime vuodelta: äiti maksoi, pojasta ei ollut tietoja, joten vakuutusyhtiö päätteli, että vakuutus on äidin ja korvausta ei maksettu. Soitto toimistoon auttaa ongelmatilanteissa.

Vastauksena internetissä käytyihin keskusteluihin, ilmoitan, että olemme käyneet lukemattomia neuvotteluja Lohjalla aina kaupunginjohtajaa ja valtuuston puheenjohtajaa myöden. Emme ole saaneet aikaan sopimusta sukellusluvasta, joten meidän on vain tyydyttävä tehtyihin päätöksiin, että luvaton sukeltaminen on kielletty.

Kaatialankaivoksessa saa sukeltaa Olemme saaneet tietoomme, että Kuortaneen kunta on kehittämässä palvelujaan kaivoksen yhteyteen. Kuortaneen Urheiluopisto ta~oaa edullisia majoitus- ja ruokailumahdollisuuksia noin 10 km:n päässä, varaukset etukäteen puh. 06-516 61 I I tai reception@kuortane.com Turvallisia sukelluksia!

Soitellaan, soitellaan

'-::.

KYSYMYS - JA VASTAUS Missä kurssi-infot ja ilmoitukset? Monesti kuulee ihmeteltävän, miksi monien mielenkiintoisten kurssien ilmoituksia ei ole Sukeltaja-lehdessä. Se on todella harmi. Syitä on varmaan moninaisia, mutta tässä olettaakseni pieni osa vastausta: Lehti ilmestyy "vain" viisi kertaa vuodessa. Kun lisäksi lehden toteuttaminen, eli tekstien dead line-päivän ja lehden postiluukusta putoamisen väliin jää 5-6 viikkoa aikaa, täytyisi painokelpoinen tieto olla valmiina

VÄHINTÄÄN tuon kuutisen viikkoa aikaisemmin. Esimerkki: Kuviteltu kurssi/tapahtuma on toukokuun lopulla Edellinen lehti ilmestyy huhtikuun alussa, jolloin materiaalin täytyy olla toimituksessa helmikuun loppupuolella. Varmemmin väkeä saisi liikkeelle, jos ilmoitus olisi jo helmikuun lehdessä, jolloin materiaali tulee olla toimituksessa heti joulun jälkeen viisi kuukautta aiemmin. En tiedä

onko syynä ylikuormitetut puuhaihmiset vai Iyhytjänteinen tapahtumien suunnittelu, sillä alue- ja seuratason tapahtumista tulee lehteen turhan harvoin ilmoituksia. Lehden tärkein tehtävä on kertoa asioista ja tapahtumista joka suuntaan; SUSL:lta jäsenille, seuroilta ja alueorganisaatioilta jäsenille - ja päinvastoin. Käyttäkää kanavaa, joka tavoittaa jokaisen SUSL:n jäsenen. Q)

Toimitussihteeri sukeltaja-lehti@susl.fi


M2 -kouluttajakurssi

M3 -kouluttajakurssi

Aika: 23.-25.4. ja 7.-9.5.1999 Paikka~

TanhuvaQt:a,-SQ,vonlinna

Lisätiedot Mika RautiainenlSUSL

Lisätiedot: Mika RautiainenlSUSL

(09) 348/ 2569

(09) 348/ 2569

mika.rautiainen@sus/.s/u.(i

mika.rautiainen@sus/.s/u.(i

Tiedesukeltaja-

Syväsukelluskouluttajakurssi

kurssi Meribiologia

Aika:

27.-28.9.1999

SUSL:n luontoaiheinen tiedesukeltajakurssi pidetään Tvärminnessä 2.-4.7.1999 Kurssihinta on 1700 mk/henkilö ja se sisältää täysihoidon Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, saunan, opetuksen, k!,l!§§imateriaalin, paineilman, venekuljetukset ja mahdollisuuden viiteen sukellukseen. Osallistujilla pitää olla voimassaoleva lääkärintodistus ja vähintään P2-tasoinen sukelluskoulutus. Kurssille otetaan 12 sukeltajaa. IImoittautumiset vastaanottaa SUSL:n toimisto osoitteessa Radiokatu 20,00093 SLU tai sähköpostitse office@susl.(i. Usätietoja kurssista on uusituilla kotisivuillamme osoitteessa http://www.sci.(i/-alleco/tiedesuk.html

Paikka: Kasnäs Lisätiedot: Mika RautiainenlSUSL (09) 348/ 2569

mika.rautiainen@sus/.s/u.(i

~4 'i1\"~-<--r

~

-':0;'--' -

~"~~ ,;~' ",- j.! ..>'

-

-

.-


Virka Kuis hurisee? Kysyin nähdessäniVatasen kadulla. Sattuipa sopivasti. Mennään tuonne istumaan ja turisemaan. Olisi sopivasti tunnin verran aikaa, kun eukko on alennusmyynnissä. Minuahan ei sinne saa, joten päätin odottaa tässä. - Ei ole aikaa. Minulla on töitä. - Töitä? Sinulla? Mistä alkaen? Sinähän olet eläkevaari. - Veljenpoika jä~esti, hyvä homma, Vatanen huikkasi olkansa yli, nappasi lennosta taksin ja oli poissa. Vatasta ei sitten pitkään aikaan näkynytkään, ei kantapaikassa, uimahallissa eikä kotinurkillaan. Hajahuhut kertoivat, että mies matkustelee ympäri maailmaa, lounastaa itseään paremmassa seurassa hienoissa ravintoloissa, pelaa golfia, laskettelee Lapissa ja käy kulttuuritapahtumissa. En ollut uskoa korviani.

kaikki poikkesi niin kovin siitä Vatasesta, jonka minä tunsin. Katseeni kiinnittyi päivälehden sisäsivun uutiseen, että eräs urheiluliitto oli pahemmassa kuin pulassa. Vielä muutamaa vuotta aikaisemmin liitto oli ollut yksi maamme vakavaraisimpia. Sitä oli arvostettu ja sen johtamisesta oli otettu mallia. Nyt korkojakin oli yli talousarvion loppusumman ja palkat olivat maksamatta. Toiminnanjohtaja oli erotettu ja hänen palkkaamansa henkilökunta vähennetty puoleen ja loput pakko lomalla. Oli kuulemma tulossa mittava oikeusjuttu. Tapasin viimein Vatasen. Hiljainen ja masentuneen näköinen mies istui allapäin kantapöydässään ja tuijotti loppuun kuluneiden lakeerikenkiensä kärkiä. Ostamani oluen voi-

malla sain hänet avautumaan. Se oli surullinen tarinaVeljenpoika oli valittu erään urheiluliiton toimitusjohtajaksi. Hänen upeat visionsa olivat hullaannuttaneet liiton johtokunnan. Hän oli luvannut vetää toiminnan kansainväliselle tasolle, yhdistää kaikkien Euroopan lajiliittojen voiman, luoda kansainvälisestikin varteenotettavan mahtitekijän. Koko Euroopan kilpaurheilu- ja harrastustoiminta olisi pian liiton kontrollissa. - Taidanpa arvata mikä liitto se oli. Kuinka siinä nyt noin kävi? - En yhtään tiedä, kaikki meni aluksi niin mukavasti.Veljenpoika paIkkasi minut ja pari muuta kaveri aan hommiin. Palkka oli hyvä ja työ miellyttävää. Minäkin reissasin ympäri Eurooppaa ja vietin makeaa elämää. Lounastin kerran jopa Santerin kanssa, velipoika käski käydä

sitäkin helssaamassa, vaikka eihän se edes ole näitä urheilumiehiä... No, aikanaan rahat sitten loppuivat Vatanen piti taukoa, joten ehdin ajatella. - Minkä ihmeen Santerin? Missä? Pitäisikö minun sellainen tuntea? -Tietenkin, Brysselissä. Äijä oli veljenpojan esimies. Kun poju sai näet potkut olympiakomitean hommista, hän siirtyi EU:n leipiin. Sellaisissa porukoissa se veljenpoika oli kaikki maailmanmetkunsa oppinut. ~ AnQnQs

Minkälaista ilmaa hengität tänä kesänä? Seurojen kompressorien ilmanlaatumittaukset Seppo Salonen

02-6370141,02-381 5938 ,..•.•.•.•••••••...•...•....................••....................•.....•.•.....••••.•.••.•.•....•...............................•.•.••..........................................••••••••••••.•••.•••............................................•••.••••••~

i

OSOITTEENMUUTOSKAAVAKE

! j

i Hyvä SUKELTAJA-lehden saaja! Jos osoitteesi muuttuu, muista ilmoittaa siitä myös liiton toimistoon. Näin saat 1

I

I ii I

lehtesi aina oikeaan osoitteeseen. Seurat ovat velvollisia tekemään jäsenkorjaukset vain kaksi kertaa vuodessa. Tällä lomakkeella saat helposti osoitteenmuutoksesi tehtyä! Merkitse lomakkeeseen myös, oletko jäsen, seuran yhdyshenkilö vai koulutusvastaava. Näin saamme eri rekisterimme ajan tasalle, sillä jäsen rekisteriin korjatut tiedot eivät korjaa seuran yhteyshenkilön eikä koulutusvastaavan tietoja.

I

Muuttajan nimi ....................................................................................................................................................................................

I

Vanha katuosoite ................................................................................................................................................................................

I

Seura ....................................................................................................... Syntymäaika .................................................................... Jäsen 0

Yhteyshenkilö 0

Koulutusvastaava 0

(merkitse oikeat)

II

i

I 1

! I

Uusi osoite...........................................................................................................................................................................................

1

Puhelin kotiin ...................................................................................................................................................................................... . Puhelin työhön (koskee koulutusvastaavia ja seurojen yhteyshenkilöitä) .............................................................................. Muutos astuu voimaan ...................................................................................................................................................................... :i 1

Postita osoitteen muutos osoitteella: SUSL, Radiokatu 20,00093 SLU, voit myös faxata ilmoituksen numeroon (09) 3481 2516.

L_____________~ _______________________________________ _____________.____________________________._. ________________.______________________________________________________________________________ _


SPYDER TITANIUM

OCTOPUS 11TEHOKAS PERUSTIETOKONE

..

SUUNTO Suunto Spyder Titanium edustaa sukellustietokoneiden huippua. Uutta ovat titaanin laatu erinomainen korroosion kesto, pitkäikäisyys ja keveys. Mallin saumaton ja yhdestä kappaleesta tehty runko sekä ranneke ovat täyttä titaaniseosta. Spyder Titanium on saatavilla maaliskuussa 1999. Suunto Spyder ACI./I" (Advanced Computer Watch) on maailman ensimmäinen rannekellon kokoinen täysverinen sukellustietokone. Spyder eroaa tavallisista sukellustietokoneista siinä. että sitä voi käyttää muulloinkin kuin sukellettaessa. Se on tyylikäs ronnekello. jossa on monipuoliset toiminnot täydellinen kalenteri. ajanotto ja herätys. Silti sukellustierokoneominaisuuksista ei ole tingitty.

Spiderissä on parhaimpien tietokoneiden ominaisuudet kuten sukellussuunnittelutoiminto (pian). henkilökohtainen säädettäv;ys. maksimisyvyyshälytys. Siitä näkee myös kaikki suoronousu- ja dekompressio- eli etappisukelluksilla tarvittavat tiedot ja varoitukset Spyderissä on patentoidut käyttäjävalintaiset näyttökentät joilla käyttäjä voi itse määritellä mitä tietoja näytössä näkyy. Tietokone tallentaa sukellusproffilin 20 sekunnin välein 36 tunnin pro{iilimuistiin sekä sukelIusten ja sukellustuntien kokonaismäärä ja maksimisyvyyden elinikäiseen historiamuistiin. Muistin tiedot voidaan selata näytöllä tai siirtää PC-ohjelmaan. jonka saa myös päivitettyä ilmaiseksi Suunnon kotisivuilta www.suunto.ff.

FINNLlGHT SUKELLUSLAMPPU ANTAA VALOA SYVmEEN

SUUNTO Suunnon uusi Octopus II sukel- täen muun muassa sukelluksen kolustietokone on tehokas, moni- lenteriajan. keskimääräisen syvyyden puolinen ja edullinen laite, joka ja lämpötilan moksimisyvyydessä. Hissisältää yleisimmät sukellustie- toriamuistiin tal/entuu 999 sukellusta tokoneiden perusominaisuudet ja sukellustuntia. jonka jälkeen muisja -toiminnot. ti alkaa O:sta uudelleen. sekä syvin laitteella koskaan tehty sukellus. Oaopus II kertoo sukelluksen aikana Laitteessa on myös henkilökohtainen käyttäjälle oleellisimmat tiedot sy- ja korkeusIuokan säädettävyys. alhaivyyden. sukelluksen keston. maksimi- sen paristojännitteen ja lentokiellon syvyyden. veden lämpötilan. suora- näyttövaroitukset sekä kalenterikeInousuajan sekä nousunopeuden. li- lotoiminnot Oaopus lI:n näyttö on säksi laite näyttää. milloin sukellus erittäin selkeä fosforisoiva nestekidemuuttuu dekompressio- eli etoppisu- näyttö. joka voidaan aktivoida ulkoikellukseksi. sekä kattosyvyyden. johon sella valonlähteellä, esimerkiksi tassukeltaja voi nousta tekemään etap- kulampulla. pipysähdyksen. Octopus I/:n lokikitjamuisti tallentaa yhdeksän viimeisintä sukellusta näyt-

CLlPPER KÄTEVÄ KOMPASSI SPYDERIN RANNEKKEESEEN

SUUNTO

SUUNTO Suunto Finnlight ja 10 Finnlight 20 Uukukytkinrokenne estää hiekan tms. sukel/usIampussa on kirkas ja hyvin epäpuhtauksien kulkeutumisen kytkohdentuva valokeila. Niiden valon- kimen sisälle. Kytkimessä on lukitus. lähteenä on erikoiskirkas 5.2 v halo- joten valo ei mene päälle vahingossa. geenipolttimo. Lampuissa on myös Joustavan kantohihnan avulla lamppu varapolttimo kiinnitettynä polttimon kulkee kätevästi mukana esimerkiksi kiinnitys levyyn. Halogeenipolttimella ronteeseen kiinnitettynä. Finnlight 10 varustettuna pariston kesto ikä on lampun halkaisija on 79.5 mm ja pinoin 8-1 0 tuntia. tuus 176 mm, Finnlight 20 halkaisija Kompakti! ja käteen sopivat Finnlight 79,5 mm ja pituus 315 mm. Värisukelluslamput ovat tehty kestävästä vaihtoehdot ovat musta. sininen ja muovista. jonka pinnalla olevat uur- neonvihreä. teet takaavat hyvän otteen lampusta.

Suunto mikrokompassi Clipper on pienikokoinen laatukompassi, jonka voi kiinnittäö Spyder sukellustietokonekel/on tai tavallisen rannekellon rannekkeeseen kestävällä kJipsillä.

Kompassi on käyttökelpoinen sekä veden alla että päällä ja se kulkee mukana kaikkialle. kuten Spyderkin.

Suomen SUURI. pukukauppa TARJOAA I

U RS U I T Säätötilauspuvut JA HYT MYYMME HII. EDULLISESTI. ETTA TARJOUKSEN KERROMME HEHKIL6KOHTAISESTI U! ~ -

j.

PADI

:.::. :. .

DIVE-CENTER PIRTTILÄ OY +~+~

.}:: J ..


-------- -,

Ml-kursseja voivat järjestää seuraavat kouluttajat:

TAPAHTUMAKALENTERI 1999

Reijo Arovaara, Leppävirran Urheilusukeltajat Pentti Parkkila, Job Divers Roy Nurmi, Urheilusukeltajat Timo Palin, Sukellusseura Calypso Matti-Pekka Vähätaio, Arctic Divers Hans Sandvik, Norrvalla Sport Kari Peltola, Joensuun Urheilusukeltajat Juha Haapajärvi, Oulun Vesimiehet Pekka Mäkelä, Jyväskylän Delfiinit Arto Sieppi, Bottom Club Marko Kauppinen,Tampereen Urheilusukeltajat Kari Lainio, Sukellusseura Calypso, MH-Spoda Mika Rautiainen, Fidit Jukka Grönblom, Porin Urheilusukeltajat Vesa Niemi, Sukellusseura Vesikot Pekka Perätalo, Sukellusseura Vesikot Jouko Keinänen, Kainuun Urheilusukeltajat Jorma Onjukka, Sukellusseura Vesihiisi

HUHTIKUU 17.-18.

UP-Mj-Ieirit

17.-18.

Räpyläuinnin SM

Espoo

25.

Vuosikokous

Helsinki

24.-25.

Uppopallo - Vesikko-cup

Uppopallo - SM- ja Oiv.loppuottelut Kouvola

TOUKOKUU 8.-9.

Uppopallo - Mj-Ieirit

15.-16.

Valtakunnallinen norpparalli

Helsinki

29.-30.

Räpyläuinnin PM-kisat

Helsinki

Uppopallo - Nuorten SM, 1. kierros

KESÄKUU 9.-13.

M3-kurssi

Lohja

Sukellussuunnistuksen SM-kilpailut

Hanko

Jaskan muistokisa, sukelluskalastus Laitetekniikan SM-kilpailut

Kaatiala

UP Susiraja-cup

Joensuu

HEINÄKUU 4.

MYYDÄÄN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sukelluslaite AGA Airi (3. sa~a) 2x31/300 bar (maski MK II käyttämätön). H. 5200 mk. Puh. 0500-541 720. ~

Sukeltajan työvalaisin. Erittäin tehokas. Myös käytettyjä. Timo Virta (09) 239 1618 ~

Sukellustukialus mls Helena 10.7*2.3s*l.7m. Tarkemmat tiedot ja kwa löytyy Nordnauticin kotisivuilta (http://www.nodnautic.fr.). Paatti talvehtii telakoituna Vaasassa.

Valtakunnallinen norppaleiri

30.-31.

Pikeepaita SUSL:n logoIla (laivastonsininen) .. . ............. ... . 9Smk Baseball-lippis CMAS:n logoIla (laivastonsininen mokkalipalla) ..... lOmk Pinssi: kultainen liiton logo A-lipun päällä . . . ...... . .... ... ... . . . ISmk Salkku: musta kangasssalkku "Sukelluskouluttaja"-painatuksella tai ilman . ... . . .......... .... ISOmk

Kumivene Avon 5 650. Pit 5.0 m.lev. 2,0 m, paino 120 kg. Kantavuus 1100 kg tai 8 sukeltajaa varusteineen. Hyvin pidetty! Hp: 7500 mk. PSK Kupla ry/Jouni Polkko, puh: 09-19294653 tai 050-5266661, e-mail: jouni.polkko@fmi.fi

Räpyläuinnin EM-kisat

28.7.- 1.8.

Ateena, Kreikka

"Kaupunkiseikkailu Tampere -99"

UUSIA TUOTTEITA MYYNNISSÄ SUSL:N TOIMISTOLLA!

Kumivene Avon S 650. Pit 5.0 m x lev. 2.0 m. Paino 120 kg. Kantavuus 1100 kg tai 8 sukeltajaa varusteineen. Hp: 7500 mk. PSK Kupla ry/Jouni Polkko, puh: 09-19294653 tai 050-5266661 . e-mail: jouni.polkko@fmi.fi

Sukellussuunnistuksen SM

12.-19.

Sukelluskypärä KMB 10, yhteyskaapeli sOm, ilma, mikrofoni, syvyysmittari, turvaköysi, hitsauslinssin pidin kypärään. linssit 3*S 1.500,00, Broco hitsaus/leikkaus kolvi. Sovitteet puikoille 1/4". 3116", 5/32", 3/S", paineenalentaja hapelle High Volyme Victor SR 4s0E, leik.kauspuikot 3116" 70 kpl, hitsauspuikot 5/32" 100 kpl, IImansuodatin RWF 12 4.9S0,00 Yhteensä 16.420,00. Scubapro Mark X/ISO Model 2 paineenalentaja, Suunto Combo, paine, syvyys, kompassi I.SOO,OO. Kaikki yhteensä IS.OOO.OO Tiedustelut: Seppo Renko Virtasalmentie 22, 37100 Nokia (03) 341 6136

Nuori Suomi -ohjaajakoulutus

Tampere

Räpyläuinnin SM-avovesi

Tampere

23.-25.

Kesäpäivä

Kaatiala, Kuortane

24.

Laitetekniikan SM

Kaatiala, Kuortane

2.-9.

Räpyläuinnin nuorten MM-kisat

Strasbourg,

27.-29.

Syväsukelluskouluttajakurssi

vko 31

Sukellusleiri

Saimaa

Valtakunnallinen norpparalli

Sodankylä

Vaasa/Norrvalla

I

ELOKUU Ranska

I I I I I I I I I I I I L

3+20,

SYYSKUU

LOKAKUU 1.-3.

M2-kurssi I-osio

4.

Uppopallon aloituskokous

14.-17.

M2-kurssi II-osio

Vaasa/Norrvalla

Räpyläuinnin Nuori Suomi -cup

Rauma

Nuori Suomi -ohjaajakoulutus

Rauma

UP Nuorten SM, 2.kienros

MARRASKUU 21.

Vuosikokous

Rauma

27.-28.

Koulutuspäivät

Kajaani

JOULUKUU Nuori Suomi -ohjaajien Peuhupäivät

-

Räpyläuinnin Nuori Suomi -cup

Tampere

_________ .J '-.

~~ •

r.

~~ •

"0

-

..

,


UUTUKSIA Seuratoimintavaliokunta tiedottaa

Sukellussuunnistuksen SM-kilpailut 4.7.1999 Kilpailusta oma ilmoitus. KESÄPÄIVÄT 2B. - 25.7.1999 Kaatialan 10 ' hoksella Kuortaneella LAITETEKNIIKAN SM-KILPAILUT lauantaina 24.7. Tiedustelut Erkki Syrjälä 0400-668 554 Jari Autio 040-556 9536 Petri Lepistö 0500-478591 LEIRI SAIMAALLA viikolla 31 (elokuun 1. viikko) Tiedustelut Jari Autio 040-556 9536

URSUH 011

Erikoisliima, polyuretaaniteippi ja trilaminaattikankaan saumaukseen uusi teippausteknologia tekevät saumoista täysin vesitiiviit. Turkulainen URSUK Oy on jatkanut menestyksekkäästi säätötilavuuspukujen tuotekehitystä. Uusissa Heavy Ught -malliston puivuissa sukeltaminen on kevyttä ja liikkuvaa. Kolmikerrosmateriaalista tehtyjen säätötilavuuspukujen valmistustekniikka on ainutlaatuista. Puvut on CE-tyyppihyväksytty kolmanteen, vaativimpaan luokkaan. Heavy Ught -säätötilavuuspukujen saumaus on uusinta teknologiaa, jolla saumat on saatu sataprosenttisesti vestiiviiksi. Saumat on tiivistetty /0i1to Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyllä erikoisliimalla ja polyuretaanipohjaisella teipillä. Teipit kiinnitetään kuumailmahitsaukseen perustuvalla teippausmenetelmällä,joka on uutta trilaminaattikankaassa. Heavy Ught -puvut valmistetaan nylon-butyylikumi-nylonista, joka tekee puvuista huomattavasti kevyempiä verrattuna vanhanaikaisiin materiaaleihin. Kolmikerrosmateriaali painaa vain 230 glm 2, kun vastaavat

materiaalit yleensä painavat huomattavasti enemmän. Keveydestään huolimatta uusi materiaali on kulutuksen kestoltaan sekä repäisy- ja murtolujuusominaisuuksiltaan erinomainen. Kolmikerrosmateriaalin nylonkude on tiiviisti kudottu, joten puvut kuivuvat nopeasti eivätkä homehdu. Headvy Ught FZ -säätötilavuuspukuun on helppo pukeutua itse, koska puvussa on käytännöllisesti vetokeljut edessä. Sisäänrakennettujen olkaimien ja te/eskooppivyötärön takia siinä on helppo liikkua. Puvun veden vastuksen aiheuttama kitka on hyvin pieni. Ilman vaeltaminen puvun eri osien välillä on minimoitu. Käyttömukavuutta lisäävät myös lämpimät jalkinee~jotka ovat samanaikaisesti tukevat ja elastiset. FZ-mallin hihat on taivutettu anatomisesti sukellusasentoon. Heavy Ught -malliston kuivahuppu on neopreenia. Saatavana on myös kokokasvomaskiin erityisesti suunniteltu neopreenihuppu. Kasvotiivisteen muotoilua on parannettu: uusi valmistustekniikka estää kasvotiivisteen leukakohdan repeytymisen pukeutumisen ja riisumisen aikana .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Sukella Kaatialassa - yävy Aholankankaan leirintäalueella ! - 11 mökkiä, osassa WC, 49 petiä - retkeilymaja, 7 huonetta, 31 petiä - 29 vaunupaikkaa sähköllä - 2 rantasaunaa, hiekkaranta - siisti WC-suihkurakennus, N / M - kysy kompressoripalvelusta lisää! Camping Aholankangas, Kirkkotie 25, 63100 Kuortane, 06-5254104


o

e

AVAAMME HUHTIKUUSSA KUOPIOSSAI

E A N

R

ERIKOISUIKE SUKELTAJILLE

E

SUPERTUOTTEET SUPEREDULLISIN HINTOIHIN!!

E F

S H E R

W

o o D

Z E A G L E

a E

E

p

S E E S U U N 'F

o

PERUSPAKETTI 1 DEEP SEE (Sis. siI.maski, snorkkeli, umpikanta räpylät) SiIikoni laatumaskit: Deep Sherwood Magnum II Magnum II optiset linssit UMPIKANTA RÄPYLÄT Sprint PERUSPAKETTI 2 DEEP SEE: (Sis. siI.maski, snorkkeli, avokantaräpylät, 6,Smm kengät, 3-sormikäsineet 6,5mm) AVOKANTARÄPYLÄT: Deep REEF -pikalukolla, MARINA Reeflex, Plana Avanti Genesis REGULAATTORIT MR2BETA APEKSTX·SO REEF TR 94 POLARjäätymisuojattu SHERWOOD BUZZARD Antifreeze SHERWOOD MAXIMUS Antifreeze MR 22 RUBY

ALK. 320 mk

ISO mk 200 mk 150 mlclkpl ISO mk ALK. 7S0mk

230 mk 300 mk 380 mk ALK.900mk 900 mk 1600 mk 1700 mk 18S0mk 2100 mk

MR22ABYSS MR 22 RUBY TITANIUM OCTOPUS GENESIS OCTOPUS SHERWOOD MAXIMUS UIVIT ZEAGLE SCOUT sis. painotaslrut

2800 mk 2100 mk 3S00mk 480nk S80mk ALK.1300mk 2380 mk

ZEAGLE CONCEPT OCEAN REEF SYNTEX MARES VECTOR CLUB SEAWAY TEKNO SEAWAY WINGS ZEAGLE RANGER

2460 mk 1300 mk 1300 mk 2100 mk 2200 mk 3600 mk

Täydellinen hinnastomme löydät internet-sivuistamme:

www.personal.inet.fi/yritys/acquati ca ACQUATICA RIMPITIE 1

MÄRKÄPUVUT (7mm 2·osaisia) MARES THERMIC miesten malli koko 2-7 raj. erä MARES ANTARTICA MEN TITANIUM raj. erä MARES ANTARTICA LADY TITANIUM raj. erä DIVESYSTEM DIVE SYSTEM -mittatilauspulru SAMOA Smm THERM-X neopreeni MOOREA Smm THERM-X neopreeni JUMPSUIT 2mm Deep See 3-sormikäsineet 6,Smm Deep See kengät 6,Smm MITTARIT ja PULLOT COMB02 Paine- ja syvyysmittari Max syvyysviisari COMB03 Paine- syvyysmittarija kompassi Painemittari 300/400 bar Syvyysmittari Painemittarin letku 80 cm Kompassi ranne 12L200BAR ISL200 BAR 10L300BAR PUUKOT (kaikki puukot AISI 420 TERÄSTÄ) MINIPUUKOT 8.S cm terä POSEIDON PUUKKO 18 cm terä SHARK 13cm Taltakärjellä Kysy myös muita 40:sta eri malleistamme Kaikki alle 200 mk! KASSIT DEEPSEE iso reppu Sherwood Duffel Bag Sherwood XL Back Pack KOKOKASVOMASKIT AGA MK II harma + letku + Buddy Phone BuddyPhone OCEAN REEF-GSM langaton puhelin OCEAN REEF NEPTUNE II NIRA Täyd. LAITE PAKETIT <Pullo, liivi. rep. acto. 2-coDlOle) OCEANREEF MARESalk.

SHERWOOD

ALK..1200mk 1200 mk 1300 mk 1300 mk 1300 mk 1650 mk 1750 mk 1750 mk 580 mk 165 mk 200 mk 500 mk 700 mk 250 mk 220 mk 120 mk 200 mk 1600 mk 1600 mk 1600 mk ALK.. 80 mk 80 MK 180 mk 160 mk

530 mk 550 mk 750 mk 6500 mk 3400 mk 3750 MK 2500 mk A1k.5100 mk 5400 mk 5900 mk 6990 mk

Hinnat sis. ALV 22%. Pidätetään kaikki oikeudet hinnan muutoksiin. Takuuj. t~ ==~==========~~====================~_h~u~o~lt~ o.~______

SEAWAY AIRWAY DIVESYSTEM MEGASPORT SUBDESIGN MARES ....

L -_ _ _ _- -___________________

,.'~ ~39

-". '. '---' •

,--~


SUOMEN URHEILUKIRJOJEN KIRJAST ST ADlON 00250 HELSINKI

lAarkapUkupakeiti

- Polar Diver 7111111 2-QsaiQen - Poiari Div~r su~at käv.~lyp.ohjqlla -_~JlII Po ar Dlver 3-sor!T\lkaslneet Painovyö 10 kg

-

S m m&

Sukeltaja 1999 2