Page 1

SUBS

SUBS - NIEUWE

MAGAZINE

x

WEBSITE!!!

- HET SUBSKAMP 2010 - UITGEZONDEN NAAR CONGO - HET JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP - JE EERSTE DAG BIJ DE MARINE - EN NOG VEEL MEER...

SUBS-MAGAZINE

JAARGANG 10

NUMMER 1


SUBS-MAGAZINE

///

VOORWOORD / INHOUDSOPGAVE

///

RUBRIEK

MET SUBS HET VOORJAAR IN Voor de eerste helft van 2010 heeft SUBS drie belangrijke momenten op de agenda staan. Om te beginnen lanceren we deze maand onze nieuwe website! Op pagina 22 en 23 lees je wat er allemaal veranderd is aan subs.nl en, ook niet onbelangrijk, wat juist niet. Omdat we de site zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze leden, is jouw mening heel belangrijk voor ons. Wij willen je daarom uitnodigen om op het forum je mening te geven over de nieuwe site. Dat kan onder de forumcategorie ‘Website’. In mei vindt de volgende belangrijke happening plaats: het SUBS-kamp 2010! Dit kamp, vol maritieme activiteiten, wordt begin mei in

Den Helder gehouden, uiteraard weer onder begeleiding van instructeurs van de Koninklijke Marine. Er zijn dit jaar 60 plaatsen, dus check snel pagina 16 en 17 om te lezen hoe jij kans kunt maken op deelname! Verder zijn we op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van de SUBS-schoolagenda 2010-2011. We doen ons best om deze in juni klaar te hebben en laten je binnenkort per post weten hoe je de agenda (gratis) kunt bestellen. Silvana Amerika, Coördinator SUBS P.S. De maanden waarin SUBS-magazine uitkomt zijn veranderd. Voortaan ontvang je jouw magazine in het begin van de maanden maart, juni, september en december.

PAGINA 03

SUBS DUIKEN DIEPER… JE EERSTE DAG BIJ DE MARINE

PAGINA 06

EEN BAKKIE DOEN BIJ… CHICO ALDERS, MARINIER 1 ALGEMEEN

PAGINA 10

AANTREDEN MET ADELBORST OSKAM

PAGINA 12

MATROOS (V) IN AFGHANISTAN

PAGINA 16

SUBS-KAMP 2010

PAGINA 18

UITGEZONDEN NAAR CONGO

PAGINA 22

NEWS & VIEWS… WWW.SUBS.NL IS VERNIEUWD!

PAGINA 24

BACK TO SCHOOL… OPLEIDING TOT HELIKOPTERMONTEUR

PAGINA 26

WIST JE DAT… HET JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP

FOTO COVER: DE HOMEPAGE VAN HET NIEUWE SUBS.NL!

02

SUBS


RUBRIEK /// SUBS DUIKEN DIEPER /// EMMV

BS SU KEN I T DUEPER GAA D IAL VOOMRASNUNBBS(I3J0D) EO.P

CIA RRE UIT INE SPE ME KA ZOEK E MAR IKT I U R K A D E J IJ L D ON INKL RTAA NDER KON KWA EEN A RP. K L E IJ IN RWE H DE ON

JE EERSTE DAG BIJ DE MARINE “EIGENLIJK ZIJN WE NU AL EEN GROEP”

“GEFELICITEERD! JE BENT AANGENOMEN BIJ DE MARINE!” DEZE ZIN HOPEN VEEL JONGENS EN MEIDEN OOIT TE HOREN. DAN WORDEN DE AGENDA’S ERBIJ GEPAKT: “WANNEER WIL JE BEGINNEN?” JE HEBT VAST AL EERDER ERGENS GEWERKT, MAAR DE EERSTE WERKDAG BIJ DE MARINE ZAL NATUURLIJK TOTAAL ANDERS ZIJN! OF JUIST NIET?

Eerste halte: Den Helder Zuid Matrozen en onderofficieren beginnen hun marinetijd met de EMMV (Elementaire Maritiem Militaire Vorming) op de marinekazerne Erfprins te Den Helder. Vandaag is het weer zover: 100 nieuwe matrozen en korporaals melden zich. Traditiegetrouw begint de eerste dag op NS Station Den Helder Zuid. Midden tussen de weilanden is het station goed te overzien. Slechts twee perrons, een grote parkeerplaats en twee keer per uur een trein. Uit de trein van 08:22 uur vanuit Alkmaar stappen de eerste nieuwelingen. Als andere reizigers het station hebben verlaten, staan de jongemannen en –vrouwen voor het eerst naast elkaar. De eerste handen worden geschud en de eerste verhalen verteld. 03


EMMV /// SUBS DUIKEN DIEPER /// RUBRIEK

De slagbomen gaan open: personeel!

TIJD OM AFSCHEID TE NEMEN

Als de blauwe marinebus met het KM-nummerbord aankomt, verstommen de gesprekken en stijgt de spanning. Een kwartier later rijden we de poort van de kazerne binnen. De bus stopt voor het dagverblijf van de matrozen. Een aantal onderofficieren van de EMMV wacht ons op. De namen worden gecontroleerd en voor iedereen staat koffie, thee en cake klaar. Via de bar met een grote LCD-tv lopen we richting de grote zaal. Voor vandaag staan hier een paar tafels voor de administratie. Want de ochtend van zo’n eerste dag bestaat niet uit sport- en schietles, maar uit formulieren invullen en, jawel, wachten. De sfeer is ontspannen. Mark Witte (19) is benieuwd: “Je weet toch niet hoe het precies gaat. Dat weet je pas als je er echt werkt.”

MET DE MARINEBUS NAAR DE KAZERNE

Als alle formulieren zijn ingevuld, kan het echt gaan beginnen. De commandant van de school heet iedereen welkom. Alle regels komen voorbij: geen drugs, geen alcohol, etc. Maar er wordt ook verteld wat de opleiding precies inhoudt. Dan komt één van de belangrijkste momenten; de groep wordt opgedeeld in drie klassen (‘bakken’) en iedereen wordt voorgesteld aan zijn of haar ‘baksmeester’: de korporaal die jou 12 weken lang alles over de marine leert.

04

DE OCHTEND BESTAAT UIT FORMULIEREN INVULLEN

DE KLASSEN WORDEN VOORGESTELD AAN HUN 'BAKSMEESTER'

HET MARCHEREN VERLOOPT NOG WAT ONWENNIG


RUBRIEK /// SUBS DUIKEN DIEPER /// EMMV

Voorwaarts mars! Het is bijna 12.00 uur, tijd om te lunchen in de eetzaal iets verderop. Iedere baksmeester heeft zijn/haar bak verzameld en opgesteld; de kleinsten staan helemaal rechts. “Als ik zeg: Naar rechtsom, draai je naar rechts,” begint korporaal Pasveer haar uitleg. Dertig burgers met kledingstukken in dertig verschillende kleuren kijken haar gespannen aan. “Zeg ik: Voorwaarts mars, dan ga je lopen. Linkervoet eerst.” De ene bak na de andere vertrekt marcherend naar de eetzaal. Het is onwennig en iedereen loopt volledig uit de pas, maar de eerste stapjes als militair zijn gezet.

LUNCH IN DE EETZAAL

IEDEREEN IS TEVREDEN OVER DE KAMERS

Van burger naar militair Na de lunch is het tijd om uniformen op te halen en de kamers te bekijken. Iedereen is tevreden met de vierpersoonskamers met eigen douche, tv en internet. De volgende stap in de metamorfose wordt gezet: omkleden. De dertig burgers zien er plotseling uit als dertig militairen.

OMKLEDEN IN UNIFORM

DERTIG BURGERS ZIEN ER OPEENS UIT ALS MILITAIREN

Om 15.00 uur begint de eerste les. In de klas worden alle opgehaalde militaire spullen gecontroleerd. Iedereen schrijft zijn of haar achternaam op stickers en plakt deze op jassen, tassen en in schoenen. De sfeer is goed en zo leert iedereen zijn nieuwe collega’s al kennen.

OP ALLE JASSEN EN TASSEN WORDEN NAAMSTICKERS GEPLAKT

Als de rust in de klas is weergekeerd krijgt iedereen de tijd om zich voor te stellen. Siger de Groen (17) had als SUBS-lid al veel gelezen over de marine, maar toch heeft hij vandaag heel veel nieuws gehoord en gezien. Yvonne van Beek (17) is erg blij met wat ze tot nu toe heeft meegemaakt: “Iedereen is heel sociaal en helpt elkaar. Eigenlijk zijn we nu al een groep.”

05


TEKST: ZEFANJA HOFMAN / BEELD: CHICO ALDERS

CHICO ALDERS, MARINIER /// EEN BAKKIE DOEN BIJ... /// RUBRIEK

CHICO ALDERS MARINIER 1 ALGEMEEN “IK WAS HET WERKEN OP KANTOOR ZAT. IK KWAM IN AANRAKING MET DE KONINKLIJKE MARINE EN DACHT: HIER MOET IK ZIJN VOOR ACTIE, SPANNING EN AFWISSELING!” DE 26-JARIGE MARINIER 1 CHICO ALDERS VERTELT OVER DE OEFENINGEN, HET KAMERAADSCHAP EN DE UITDAGINGEN BIJ HET GROENE ONDERDEEL VAN DE KONINKLIJKE MARINE.

Goedgekeurd en wel ging Chico drie jaar geleden de Elementaire Vakopleiding (EVO) in. “De eerste drie weken kom je niet thuis. Je bouwt je basisvaardigheden op, leert veel theorie en doet heel veel sporttesten. En dan komt de eerste echte bivak, die behoorlijk zwaar is. Je weet nog niet alle handigheidjes en moet leren om overal rekening mee te houden. Als je het niet goed doet of niet op tijd klaar bent? Dan lig je weer in de voorligsteun, mag je jezelf dus opdrukken!”, vertelt Chico enthousiast. Gelukkig haalt hij de opleiding, waarna het echte leven als marinier begint.

06


RUBRIEK /// EEN BAKKIE DOEN BIJ... /// CHICO ALDERS, MARINIER

Schieten, springen en sniperen

CHICO MET ZIJN COLLEGA'S VAN DE 31E COMPAGNIE OP CURAÇAO

IN DE EVO DOE JE VEEL SPORTTESTEN

Na de opleiding start hij zijn carrière bij de 31e compagnie op Curaçao, waar hij negen maanden blijft. “Naast heel veel sporten om onze conditie op peil te houden, deden we veel schietoefeningen. Ook oefenden we vaak met compagnies uit andere landen”, vertelt hij. Weer terug in Nederland komt hij terecht bij de 23e infanteriecompagnie. Deze compagnie (ook wel paracompagnie) is een kleine groep binnen het Korps die gespecialiseerd is in parachutespringen en aanvallen uitvoeren vanuit de lucht. Chico deed de opleiding, maar niet zonder slag of stoot. “De eerste week heb je de grondopleiding. Je krijgt dan veel theorie over risico’s en problemen oplossen en je leert de basis, bijvoorbeeld over je uitrusting. De week daarna ga je gelijk springen. Én landen natuurlijk. Dat ging bij mij de eerste keren niet zo heel goed, maar nu kan ik het wel hoor”, vertelt hij lachend. Behalve het oefenen van het parachutespringen doet Chico ook een eerste opleiding tot marksman (langeafstandsschutter), ondersteunt hij oefeningen bij de POTOM (officiersopleiding van het Korps Mariniers) en traint hij zijn winterskills in Noorwegen.

OOK NA DE OPLEIDING HOUD JE JE CONDITIE OP PEIL

07


CHICO ALDERS, MARINIER /// EEN BAKKIE DOEN BIJ... /// RUBRIEK

WINTERTRAINING IN NOORWEGEN

Tussendoor heeft de compagnie vaak schietoefeningen. Niet alleen in Nederland. Hier zijn namelijk alleen schoolschietbanen, waar je allemaal op een rij staat. Als de mariniers ‘live’ gevechten willen oefenen, moeten ze bijvoorbeeld naar Duitsland. “Daar is een oefenterrein zo groot als Utrecht. Je oefent niet met losse flodders, maar met scherp. Het echte werk dus”, legt Chico uit. “Je oefent alleen, met je buddy, met een geweergroep van acht personen of met je peloton. Het is echt fantastisch om te zien hoe je allemaal geconcentreerd bezig bent met de opdracht die je moet vervullen.”

Buddyprincipe

CHICO VOLGT OOK EEN EERSTE OPLEIDING TOT LANGEAFSTANDSSCHUTTER

08 06

Het voornaamste dat Chico leert, is hoe belangrijk kameraadschap is. Hoe vaker je met elkaar traint, hoe meer je elkaar vertrouwt. Als voorbeeld noemt hij de wintertraining. “Als je daar iets verkeerd doet, bijvoorbeeld je handschoenen niet goed aantrekt, dan heb je een probleem. Daarom is het belangrijk om goed op je buddy te letten. Mijn buddy zag opeens witte vlekken in mijn gezicht, wat de eerste signalen zijn van een frostbite (bevriezing). Omdat hij zo goed oplette, kon ik op tijd iets doen”, vertelt Chico. Ook op andere momenten is vriendschap belangrijk. “Tijdens een bivak ben je soms helemaal kapot. Maar dan trek je elkaar er doorheen, want je moet verder. Op die momenten kom je erachter dat je collega’s je beste vrienden zijn.” Op de vraag of Chico soms niet evengoed bang is dat iets mis gaat, antwoordt hij kort. “Het gaat niet mis, juist omdat je zo goed op elkaar let.”


RUBRIEK /// EEN BAKKIE DOEN BIJ... /// CHICO ALDERS, MARINIER

Meer ervaring Terwijl Chico de trainingen en oefeningen meer dan leuk vindt, heeft hij ook zin om het geleerde in praktijk te brengen. “Binnenkort word ik uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Dan zal je ervaren waar je het allemaal voor doet. Ik wil ook pas met de Voortgezette Vakopleiding (korporaalsopleiding) beginnen na mijn uitzending, want dan heb ik zóveel meer ervaring. Dan weet je pas echt waar je het over hebt”, vindt Chico. “Ik heb voor mezelf een plan gemaakt met wat ik wil bereiken. Welke rangen ik wil halen en waar ik geweest wil zijn. Ik ben hier nog lang niet weg.”

EEN ONDERDEEL VAN DE WINTERTRAINING: WAKSKIËN

Chico wil, als hij terugkomt uit Afghanistan, wel graag weer bij de paracompagnie. “Het is een hechte club binnen het Korps Mariniers. Je weet goed wat je aan elkaar hebt”, verklaart hij zijn wens. Maar voor die tijd zal er nog heel veel geoefend worden, bijvoorbeeld wanneer de mariniers in Roemenië vanuit Hr.Ms. Rotterdam een amfibische oefening gaan doen. “Mijn baan zit zo vol actie en heeft gigantisch veel mogelijkheden. Ik hoefde me dus niet af te vragen óf ik me bij het Korps moest inschrijven maar wáár ik me moest inschrijven!”

MET JE GEWEERGROEP PATROUILLES LOPEN

09


TEKST EN FOTO’S: GEERTJE OSKAM

EEN VRIJDAG OP HET KIM /// AANTREDEN MET ADELBORST OSKAM /// RUBRIEK

AANTREDEN MET ADELBORST OSKAM GEERTJE OSKAM (20) UIT IJSSELSTEIN IS ADELBORST TECHNIEK. ZE VOLGT SINDS 2007 DE OPLEIDING TOT OFFICIER VAN DE TECHNISCHE DIENST AAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE MARINE (KIM). IN SUBS-MAGAZINE SCHRIJFT ZIJ ELK KWARTAAL OVER HAAR BELEVENISSEN BIJ DE KONINKLIJKE MARINE.

EEN DOODGEWONE VRIJDAG OP HET KIM Elke ochtend begint exact hetzelfde: alle jongste-, tweede-, en oudstejaars adelborsten treden aan (stellen zich op) voor ‘baksgewijs’. Tijdens deze dagelijkse ceremonie wordt je aanwezigheid gecontroleerd, worden belangrijke mededelingen gedaan en je tenue wordt gecheckt. Iedereen die ongeoorloofd afwezig is op baksgewijs of zijn kisten bijvoorbeeld niet goed gepoetst heeft is de klos en moet zich die dag bij de chef inwendige dienst (CID) melden om zich te verantwoorden. 10

Na een pittige theorieles over transistoren gaan we voor een beetje ontspanning naar ‘het zaaltje’. Deze ruimte in het hoofdgebouw wordt de huiskamer van de adelborsten genoemd. Hier ontmoeten we jaargenoten, checken we onze postvakjes en drinken we een kopje koffie (of thee). Ook worden hier belangrijke mededelingen gedaan, die bestemd zijn voor de adelborsten. Er bevindt zich zelfs een pooltafel. De eerste lessen beginnen. Voor mijn klas staat het vak ‘vervolg elektronica’ op het rooster. Dit vak hoort bij onze vaktechnische opleiding (VTO) en daarom bestaat mijn klas in deze periode enkel uit alle technische en elektrotechnische jaargenoten. In mijn geval betekent dit dat we met zijn drieën les krijgen.


MET ADELBORST OSKAM /// EEN VRIJDAG OP HET KIM

Na het eten heb ik gelukkig geen les, want ik moet mijn ‘hok’ nog schoonmaken voor de inspectie van half drie. Elke vrijdagmiddag, voordat we naar huis mogen, is er een inspectie van alle kamers, die we hokken noemen. Gelukkig is mijn hok ook vandaag weer goedgekeurd.

Onze tweede les begint, in het elektro-lab. Hier moeten we de zojuist geleerde theorie in praktijk brengen tijdens een practicum. Op dit practicum zullen we beoordeeld worden, dus we zijn uiterst geconcentreerd bezig.

We gaan naar het adelborstenrestaurant om te lunchen. Bij de marine is het gebruikelijk om tussen de middag warm te eten. Hier moest ik in het begin erg aan wennen, maar ondertussen weet ik niet beter. Tijdens de lunch moet worden gelet op de etiquette (beleefdheidsvormen) die iedereen geleerd heeft aan het begin van het eerste jaar op het KIM. De adelborsten van verschillende jaren zitten door elkaar en voeren bijvoorbeeld tafelgesprekken om elkaar beter te leren kennen.

We hebben opnieuw baksgewijs, een laatste presentiecontrole voor het weekend. Vrijdag is dan ook de enige dag dat er twee keer baksgewijs is. Hierna begint ‘operatie stofwolk’: iedereen vertrekt zo snel mogelijk naar huis en binnen een mum van tijd is het KIM verlaten. Alleen de adelborsten die de wacht hebben blijven achter. Door alle gangen hoor je “Fijn weekend!” en “Tot maandag!”. Dan zal de hele routine weer opnieuw beginnen.

11


MATROOS (V) IN AFGHANISTAN /// KIM WITZIERS /// ARTIKEL

MATROOS IN

(V)

AFGHANISTAN

Niet dat ze het niet naar haar zin had in Nederland, maar na een aantal walfuncties begon het toch te kriebelen. Kim Witziers (27), matroos Logistieke Dienst Administratie (LDA), wilde wel eens een poosje weg, het liefst naar Afghanistan. “Het klinkt misschien gek, maar ik wilde gewoon heel graag ervaren hoe het is om in oorlogsgebied te leven en te werken.”

TEKST: RITA MESHULAM / BEELD: KIM WITZIERS

“Ik ben zelf naar mijn chef gestapt, heb verteld wat ik kon en wat ik wilde, en gevraagd of hij bij het Bureau Individuele Uitzending wilde informeren of er misschien ergens een geschikte plek voor me was”, vertelt Kim. “Twee maanden later hoorde ik dat er een functie was vrijgekomen in Afghanistan, op een VN-vliegbasis in de provincie Kandahar. Ik was blij! Vanaf dat moment ging alles heel snel. Ik moest meteen beginnen met opwerken; dat betekent dat je wordt voorbereid op wat je daar gaat aantreffen.” 12


ARTIKEL /// KIM WITZIERS

/// MATROOS (V) IN AFGHANISTAN

Zombie Maar wat bleek? “Hoe goed je je ook voorbereidt, het blijft een schok om daar ineens écht te zitten. De eerste week liep ik rond als een zombie. Alles was anders dan thuis. Oké, ik had een bureau en een computer en een balie, ik had een bed en een kast voor mezelf, best luxe zelfs, in een van de stenen gebouwen van de NATO, maar voor de rest was alles enorm wennen. Ik verdwaalde in het begin ook constant. Je zit met 16.000 man op een vliegbasis, een heel groot kamp, met in het midden allemaal gebouwen en containerhutjes die op elkaar lijken. Net een mierennest. En omdat ik een VNfunctie had en tussen alle nationaliteiten zat, moest ik ineens hele dagen Engels spreken. De eerste tijd was dat doodvermoeiend.”

OP DE VLIEGBASIS ZITTEN 16.000 MILITAIREN

Luchtalarm Des te fijner was het om ’s avonds – na tien uur werken! – voor het slapen gaan nog lekker even bij te kletsen met kamergenootje Fanny. “Als je samen vierenhalve maand in een bloedheet oorlogsgebied zit, en het elke dag weer afwachten is of het luchtalarm zal afgaan, dan is het fijn om iemand te hebben die in hetzelfde schuitje zit en bij wie je in je eigen taal je hart kunt luchten. We hadden al snel een heel hechte band. En die is er nog steeds.” Sowieso vond Kim het wel prettig om af en toe alleen met een andere vrouw te zijn. “Het is toch een echte mannenwereld, daar op zo’n basis.

KIM MET HAAR KAMERGENOOT FANNY

13


MATROOS (V) IN AFGHANISTAN /// KIM WITZIERS /// ARTIKEL

creatieve baan De werkdagen van Kim waren lang maar afwisselend. “Ik kreeg de hele tijd mensen aan m’n balie met de meest uiteenlopende vragen. Nergens had ik een pasklaar antwoord op, ik moest alles uitzoeken. En ik zat daar met twee computersystemen en twee beeldschermen, het ene voor heel geheime informatie, het andere voor ‘gewone’ informatie. Dan moest ik dingen vanuit het ene systeem op het andere zetten. Maar ook bijvoorbeeld de medailles regelen die de militairen aan het eind van hun uitzending kregen uitgereikt. Elke dag was weer anders, en elke dag was het improviseren.” Lachend: “Een creatieve baan hoor!”

FF STOER OP DE FOTO

KIM ACHTER HAAR BUREAU IN HET ROCKET-PROOF GEBOUW VAN DE NATO

14

Ook al kwam Kim nooit de poort uit – dat mocht ook niet, dat mogen alleen mensen die speciaal zijn opgeleid om bijvoorbeeld patrouilles te lopen – toch voelde ze wel degelijk dat ze in oorlogsgebied zat. “We zagen regelmatig gewonden voorbij komen, op weg naar het hospitaal, en helaas heb ik ook ceremonies moeten bijwonen voor gesneuvelde militairen. Geen Nederlanders, maar toch. Erg triest. Het kamp zelf is heel goed beveiligd; van de lokale bevolking mochten alleen mensen naar binnen die op alle mogelijke manieren gescreend waren. Maar dan nog kun je niet voorkómen dat er vanuit de bergen raketten op je af worden geschoten. Gelukkig zat ik veilig in een rocket-proof gebouw van de NATO, maar je schrikt je toch elke keer kapot.”


ARTIKEL /// KIM WITZIERS

/// MATROOS (V) IN AFGHANISTAN

EEN EIGEN BED EN KAST

gratis naar huis bellen Hard werken, zinderende hitte, een stoffige woestijn, een vijand die het op je gemunt heeft, erg gezellig klinkt het allemaal niet. Had ze nooit spijt? “Soms, heel korte momentjes. Maar dan sprak ik weer iemand van het thuisfront – dat was allemaal perfect geregeld, we mochten onbeperkt gratis bellen en tegen een kleine vergoeding konden we gebruik maken van het internet – en dan besefte ik weer: dat ik dit mag meemaken! En weet je, zelfs in zo’n kamp waar verder weinig te beleven is, verzin je wel wat. Dan houd je ’s avonds feestjes, zonder alcohol, maar gewoon, een disco party, een beach party, karaoke... Sta je daar om acht uur ’s avonds met je colaatje in je hand uit je dak te gaan.” Is thuiskomen na vierenhalve maand dan een omgekeerde cultuurschok? “Nou, het is wel weer een totaal andere wereld, ja. Meteen toen ik weer thuis was heb ik van mijn buitenlandtoelage een autootje gekocht en ben ik uitgebreid gaan shoppen. Ik had al die tijd geen cent kunnen uitgeven daar, dat moest ik toch een beetje inhalen... Maar dat went sneller dan andersom hoor!” .

15


TEKST: SILVANA AMERIKA / BEELD: BUDDY FREETH

SUBS-KAMP /// 2010 /// ARTIKEL

SUBS-KAMP 2010 LEER JE SURVIVALSKILLS BIJ DE MARINE! SAMEN MET JE TEAMGENOTEN OCHTENDSPORTEN, DUIKEN, OVER DE (WATER)HINDERNISBAAN HEEN, OVERLEVEN OP EEN NOODRANTSOEN… KLINKT DIT JE ALLEMAAL ALS MUZIEK IN DE OREN? DOE DAN MEE AAN DEZE SUBS-COMPETITIE EN MAAK KANS OP DEELNAME AAN HET SUBS-KAMP VAN 2010!

Het kamp wordt op 3,4 en 5 mei bij zwembad De Schots in Den Helder gehouden. Drie dagen waarin je, onder begeleiding van instructeurs van de Koninklijke Marine, een actieve en sportieve introductie krijgt in de wereld van de vloot en de mariniers.

16

Wat kun je verwachten? Tijdens dit SUBS-kamp draait alles om ‘survivalskills’. Hoe overleef je in een reddingsvlot? Hoe kom je veilig met je team van punt A naar punt B? Hoe verlaat je veilig het schip? Bijna alle activiteiten doe je in teamverband, maar je strijdt ook met je team tegen andere teams, bijvoorbeeld bij de waterhindernisbaan. Je leert routes lopen met je kaart & kompas, hoe je met z’n allen overleeft op zee (in een overlevingsvlot of –pak) en hoe je een tentenkamp het beste kunt opbouwen. Maar ook minder fysieke activiteiten zoals EHBO en het leren van knopen & steken komen aan bod. Om duidelijk te maken waarom deze ‘survivalskills’ zo belangrijk zijn voor een militair, bezoek je ook de marinehaven en krijg je een rondleiding aan boord van een marineschip.


ARTIKEL /// 2010 /// SUBS-KAMP

Inschrijven Er is dit jaar plek voor 60 SUBS-leden. Je kunt kans maken op een plaats in het SUBS-kamp door op onze nieuwe site het formulier CONTACT in te vullen. Maak bij ‘Mijn vraag’ de volgende slagzin af:

Ik moet absoluut mee op SUBS-kamp, omdat… De 60 beste reacties winnen een plekje in het kamp. Bij beoordeling van de mailtjes wordt gekeken naar originaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Jouw tekst mag maximaal 100 woorden zijn.

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 maart 2010. Ben jij een van de gelukkige SUBS-leden die meegaat op kamp, dan krijg je dit in de week na de uiterlijke inschrijfdatum via een mailtje van ons te horen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk een brief met meldingsinstructies en paklijst.

Voorwaarden Om aan het SUBS-kamp mee te mogen doen moet je SUBS-lid zijn én in het bezit van een zwemdiploma. Bovendien moet je gezond en lichamelijk fit zijn om aan de kampactiviteiten mee te kunnen doen. Mocht jouw inschrijving door technische problemen niet (op tijd) aankomen, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de SUBS-crew. Het SUBS-kamp wordt begeleid door professionele instructeurs van de Koninklijke Marine en zwembad De Schots, maar deelname blijft op eigen risico!

17


UITGEZONDEN NAAR CONGO /// MAARTJE VAN DER MAAS /// ARTIKEL

TEKST & FOTO’S: MAARTJE VAN DER MAAS

UITGEZONDEN NAAR CONGO OP NAAR DE BINNENLANDEN OM 20.000 EX-REBELLEN TE REGISTREREN

Zes maanden naar Franstalig Afrika om daar aan de slag te gaan als ‘conseiller brigade’ (adviseur) in de missie EUSEC. Hoewel de inhoud van deze functie haar nog niet heel duidelijk op het netvlies stond, vertrok LTZ2OC Maartje van der Maas (jou misschien bekend van eerdere columns in dit magazine) in september 2009 naar de hoofdstad van de roerige oostelijke provincies van de Democratische Republiek Congo. De afgelopen maanden heeft zij het oosten van het land doorkruist om te assisteren bij de tellingen van de Congolese strijdkrachten.

Met een groot vraagteken boven mijn hoofd loop ik het hoofdkwartier uit. We hebben net een briefing gehad van het hoofd van de operatie ‘Karibu Ku Jechi’, die op touw is gezet om alle sinds januari 2008 geïntegreerde militairen in het Congolese leger te registreren. Het vraagteken wordt veroorzaakt door de vele verschillende accenten Frans die als een mitrailleurvuur op me af komen en waar ik de hoofdzaak uit probeer te begrijpen. In grote lijnen komt het erop neer dat er na een gruwelijke burgeroorlog van vijf jaar een wankele vrede is gekomen in de republiek Congo.

18

CONGOLESE MILITAIREN WACHTEN OP REGISTRATIE


ARTIKEL /// MAARTJE VAN DER MAAS /// UITGEZONDEN NAAR CONGO

Alle rebellengroepen die in de oorlogstijd actief waren, hebben hun oude uniform aan de palmbomen gehangen en zijn in het groen van het Congolese gouvernementsleger gestoken. Maar omdat er nog niet overal internet- of telefoonontvangst is en Congo dezelfde grootte heeft als heel West-Europa maar er slechts 700 km aan wegen ligt, is de regering het spoor bijster waar deze ex-rebellen zich bevinden, hoeveel het er zijn en welke rang ze hebben.

Het gevolg hiervan is dat deze nieuwe gouvernementsmilitairen niet of nauwelijks betaald worden en dat zorgt voor frictie. Zeker binnen de brigades die voor de helft bestaan uit ‘oude’ militairen die wel een salaris ontvangen, breekt er geregeld onrust uit. Omdat de ‘nieuwe’ militairen ook willen eten en een gezin te onderhouden hebben, gaan ze op plundertocht, wat voor veel instabiliteit in het land zorgt.

HET 'REGISTRATIECENTRUM'

19


UITGEZONDEN NAAR CONGO /// MAARTJE VAN DER MAAS /// ARTIKEL

De Europese missie EUSEC is na de burgeroorlog in het leven geroepen om de Congolese regering te helpen met de opbouw van een veiligheidsorganisatie in de republiek. Met een personeelsbestand van 65 militairen en burgers uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie, helpt EUSEC bij de hervorming van het leger, politie en justitie. De missie ondersteunt de totstandkoming van het nieuwe, geïntegreerde leger en zo schaakte ik mezelf een week na de briefing in een 4X4, op naar de binnenlanden van Congo om 20.000 ex-rebellen te registeren.

GOED GECAMOUFLEERD ;-)

Januari, Gefeliciteerd, Gelukkig Nieuwjaar “Elke Congolees dient drie namen te hebben: een voornaam, een postnaam en een achternaam. Ik geef een voorbeeld: onze president. Voornaam: Joseph, postnaam: Kabila, achternaam: Kabange. Een militair kan niet geregistreerd worden als hij geen drie namen heeft!” Vurig houdt de chef van de telmissie een briefing voor de brigade toegestroomde militairen, die hem een beetje schaapachtig aan staan te kijken. Twee dagen geleden is de karavaan van het telteam onder escort van onze Zuid-Afrikaanse VN-collega’s aangekomen in het dorpje Mweso.

IN EEN 4X4 DE BINNENLANDEN IN

DE CHEF VAN DE TELMISSIE GEEFT EEN BRIEFING

20


ARTIKEL /// MAARTJE VAN DER MAAS /// UITGEZONDEN NAAR CONGO

Nadat het registratiecentrum is geïnstalleerd, de tafels en stoelen op de juiste plaats staan, de computers aan staan en de generator op de achtergrond staat te brommen, kan het proces beginnen. Duidelijk gebrieft schuiven de militairen aan in de rij. Als eerste gaan de administrateurs aan de slag om een dossier van de militair in te vullen: naam, geboortedatum, adres… gegevens die we in Europa op elk willekeurig moment van de dag kunnen opdreunen, maar waar hier echt het hoofd over gebroken wordt. “In welk jaar ik ben geboren…? Geen idee, ik weet niet hoe oud ik ben. De volledige naam van mijn vrouw… Dat weet ik eigenlijk niet, ik noem haar altijd Françoise.”

ELKE MILITAIR WORDT GEREGISTREERD

Bedenk hierbij dan nog bij dat er meer dan achthonderd verschillende dialecten in Congo worden gesproken, het gros van de militairen niet kan lezen of schrijven en het moge duidelijk zijn dat het invullen van een simpel dossier soms wel een uur kan duren. Hierna passeren de militairen langs de computers (een apparaat dat de meesten van hen nog nooit gezien hebben), wordt er een foto genomen en de vingerafdrukken gescand. Bij het verlaten van het centrum heeft de militair een identiteit en is hij officieel onderdeel van het Congolese leger. De mooiste naam die ik heb geregistreerd zien worden, was van een jongeman die schijnbaar op 1 januari geboren is. Voornaam: Janvier (januari), postnaam: Félicitations (gefeliciteerd), achternaam: Bonannée (Gelukkig Nieuwjaar).

Na anderhalve maand zit het werk in het veld erop. De gegevens worden allemaal verzameld en in een grote database in Kinshasa opgeslagen. Over een tijdje zullen de militaire identiteitskaarten in het veld uitgedeeld worden en dan gaan we weer op pad...

ezen meer l van Wil je k r e et w over h ngo? o C in je Maart aar haar n Ga dan amige n gelijk p onze blog o ite, onder s nieuwe missies! & s w u ie N

EEN VN-TULBAND

21


WWW.SUBS.NL VERNIEUWD /// NEWS & VIEWS /// RUBRIEK

WWW.SUBS.NL IS VERNIEUWD! ALS JE EEN REGELMATIGE BEZOEKER VAN DE SUBS-SITE BENT, ZUL JE HEBBEN GEMERKT DAT DE SITE EEN TIJDJE UIT DE LUCHT IS GEWEEST. HIER WAS EEN GOEDE REDEN VOOR… ER IS NAMELIJK EEN COMPLEET NIEUWE EN SPECTACULAIRE SITE ONTWIKKELD DIE JE VANAF NU KUNT BEWONDEREN!

Opvallend aan de site is dat verschillende soorten informatie elkaar afwisselen: niet alleen online artikelen of blogs, maar ook filmpjes en foto’s – en die content wordt regelmatig uitgebreid. Met een handige zoekfunctie ben je binnen een paar klikken bij de onderwerpen die jij interessant vindt. Óf je surft gewoon met de gallon door alle content heen. Naast ieder item dat je bekijkt verschijnt een reactiescherm, zodat je – als je ingelogd bent – meteen jouw mening kunt geven.

22


RUBRIEK /// NEWS & VIEWS /// WWW.SUBS.NL VERNIEUWD

TEKST: RITA MESHULAM / BEELD: RECLAMEBUREAU COMBAT

>

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN ONGEWIJZIGD Kende jij de oude website op je duimpje? Dan zul je zien dat er heel veel is veranderd, maar heel veel ook níét. De belangrijkste onderdelen zijn er nog steeds. Het forum is vrijwel ongewijzigd en ook aan je profiel is bijna niks veranderd. Wel is je profielpagina uitgebreid. Je kunt nu bijvoorbeeld ook privé-berichten sturen naar je buddy’s en favorieten toevoegen aan je profiel. Ook zijn er het hele jaar door leuke acties, dus zorg dat je de site regelmatig bezoekt! Zo blijf je niet alleen op de hoogte, maar houd je ook contact met je SUBS-buddy’s.

MEEDOEN? Bij het verzamelen van interessante informatie voor de site kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Wil jij wel een bijdrage aan de site leveren? Ben je bijvoorbeeld aan het solliciteren of begin je binnenkort met een marineopleiding en schrijf je graag? Of heb je een leuk marinefilmpje of foto’s van een evenement? Stuur dan een mailtje naar info@subs.nl met daarin jouw persoonsgegevens en een korte beschrijving van je idee.

GEEF ONS JOUW MENING! Jouw mening over de nieuwe website vinden wij heel belangrijk! Hoe gebruiksvriendelijk vind je ‘m? Wat vind je van de uitstraling? Welk onderdeel vind je het beste en waar doe je het minste mee? Is er iets dat je mist op de site? Heb je verder nog op- of aanmerkingen, suggesties, ideeën…? Laat het ons weten via het forum (topic ‘Website’). Dan proberen wij de site nóg beter af te stemmen op de wensen van jou en je SUBS-buddy’s!

23


HELIKOPTERMONTEUR /// BACK TO SCHOOL /// RUBRIEK

TEKST: RITA MESHULAM BEELD: PERSONEELSVOORZIENING KM

HELIKOPTERMONTEUR:

DAAR MOET JE WEL WAT VOOR DOEN! ZE VOELEN ZICH AL AARDIG THUIS OP DE KOOY, HET MARITIEME VLIEGKAMP IN DEN HELDER, WAAR ZE BEZIG ZIJN MET HUN PRAKTIJKTRAINING HELIKOPTERMONTEUR. MARTIN STEEN (19), WOUTER LETEMA (20) EN LAURENS SANDERS (21) ZIEN HET HELEMAAL VOOR ZICH: ZELFSTANDIG HELIKOPTERMONTEUR WORDEN EN DAN ALS ONDERDEEL VAN DE VLIEGPLOEG MEE AAN BOORD VAN EEN MARINESCHIP, LIEFST VER WEG EN NAAR ZOVEEL MOGELIJK VERSCHILLENDE HAVENS.

Maar om zonder begeleiding aan een heli te mogen sleutelen, moet je heel wat studies en stages hebben gedaan. Laurens, Wouter en Martin begonnen alledrie op het VTOC Fokker, voluit VakTechnisch OpleidingsCentrum Fokker, in Amsterdam. Een pittige tweejarige opleiding, hoofdzakelijk theoretisch, waarin veel van de leerlingen werd gevraagd. “Maar je leert natuurlijk ook voor een verantwoordelijk beroep”, zegt Laurens. “Als je automonteur bent en je schroeft een bumper niet goed vast, valt dat ding eraf en sta je aan de kant van de weg. Maar als je als helikoptermonteur zo’n fout maakt, dan stort de hele kist naar beneden. Op een wolk is het moeilijk parkeren…” 24 KORPORAALS WOUTER, MARTIN & LAURENS


RUBRIEK /// BACK TO SCHOOL /// HELIKOPTERMONTEUR

Compleet ander gevoel Op school stond er wel een oud toestel waar de jongens af en toe aan mochten sleutelen voor een praktijkopdracht, maar dat is niet te vergelijken met een echte praktijkstage op De Kooy. “De spullen zijn hier nieuwer en mooier, de heli’s waar we hier aan werken gaan ook echt de lucht in, dat is een compleet ander gevoel”, vindt Martin. Het leukste van hun twee jaar VTOC Fokker vonden de jongens dan ook de stage van acht weken die ze op De Kooy mochten lopen. “Elke week liepen we mee met een ander team, zodat we een goed beeld kregen van wat er op De Kooy allemaal te doen is.”

25


HELIKOPTERMONTEUR /// BACK TO SCHOOL /// RUBRIEK

Eenmaal klaar met het VTOC Fokker, gingen de jongens de volgende fase in: militair worden! “In september 2008 kwamen we officieel in dienst bij de marine”, vertelt Wouter. “Net als ieder ander begonnen wij toen dus met de EMMV, de Elementaire Maritiem Militaire Vorming, een basistraining van twaalf weken waarin je alle beginselen van het militaire leven bij de marine leert kennen.” Na het afmaken van hun takenboek (stageboek) mochten Wouter, Martin en Laurens meteen door naar de Kader Opleiding Korporaals (KOK) van acht weken. “Die was vooral gericht op leidinggeven, met mensen omgaan, management… Over vliegtuigen hebben we het daar in elk geval niet gehad.”

DE STAGEPLEK VAN WOUTER, MARTIN & LAURENS

26

Te veel van het goede? Na het zomerverlof ging voor de jongens meteen de theorieopleiding speciaal voor de Lynx van start. Tot aan het winterverlof was het weer studeren, studeren, studeren, voor het examen in december. “Dan leer je de Lynx echt van binnen en van buiten kennen”, vertelt Martin enthousiast. Maar… zeventien weken theorie over één type helikopter, terwijl je ook al twee jaar op het VTOC Fokker hebt doorgebracht, is dat niet een beetje veel van het goede? De jongens lachen en Wouter trekt een archiefkast open. “Zie je al die mappen? Dat zijn allemaal werkbladen over de Lynx. Elke mogelijke handeling die aan de Lynx verricht kan worden, wordt op een apart werkblad stap voor stap beschreven. In het Engels. En dan zitten in deze kast nog niet eens álle werkbladen.”


RUBRIEK /// BACK TO SCHOOL /// HELIKOPTERMONTEUR

Door tot het einde ELKE MOGELIJKE HANDELING AAN DE LYNX STAAT OP EEN APART WERKBLAD STAP VOOR STAP BESCHREVEN.

Bandje verwisselen Inmiddels zit het winterverlof erop en zijn de jongens na hun geslaagde Lynx-theorie-examens begonnen met de praktische On-The-Job-training, de OTJ, die ongeveer 220 werkdagen zal duren. Ze lopen nu mee met ervaren monteurs. “We mogen al heel veel zelf doen”, zegt Laurens, “maar er kijkt altijd een bevoegde monteur mee en die grijpt in als het fout lijkt te gaan. Dan vraagt ‘ie waar je mee bezig bent, en laat zien hoe het wél moet.” Het leukst vindt Laurens de grotere klussen. “Bijvoorbeeld een motor uitbouwen. Dan moet je de motor van de heli halen en er een nieuwe in plaatsen. Daar ben je wel een dag zoet mee.” Laurens vertelt: “Laatst hadden we de ‘main rotor head’ vervangen, waar de bladen van de heli aan vast zitten, dat was ook mooi. Maar soms is het alleen wat schroefjes aandraaien of een bandje verwisselen.” Martin werkte gisteren vooral buiten op het platform. “Dan loop je je inspectieronde: je loopt helemaal rondom, controleert alles, of alles goed vast zit, of er niks lekt, of er genoeg olie in zit overal, filters niet verstopt zitten, klinknagels niet los zitten, eigenlijk of de staat van de kist gewoon goed is. Dat doe je voor én na de vlucht .”

Na deze 220 dagen OTJ volgt een Proeve van Bekwaamheid, waarbij ze een ‘case’ moeten oplossen aan de hand van alle kennis en ervaring die ze tegen die tijd hebben opgebouwd. Daarna nog minimaal 220 dagen ervaringsopbouw, en dán pas zijn de jongens bevoegd om voor hun eigen werk af te tekenen. Met hun geweldige motivatie en doorzettingsvermogen gaan Martin, Wouter en Laurens natuurlijk enthousiast door tot het einde. “Maar we zijn ook heel blij dat we nu al hier zijn. Eindelijk echt sleutelen aan de heli’s – heerlijk! Dat is tenslotte waarvoor we het doen. Geef mij maar elke dag vieze vingers!”

TIJDENS DE ON-THE-JOB-TRAINING MOGEN DE JONGENS EINDELIJK AAN DE HELI'S SLEUTELEN

WIL JE MEER LEZEN OVER DE OPLEIDING TOT HELIKOPTERMONTEUR BIJ DE MARINE? GA DAN NAAR WERKENBIJDEMARINE.NL (ONDER VOOROPLEIDING & FUNCTIES / ONDEROFFICIEREN) 27


JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP /// WIST JE DAT... /// RUBRIEK

TEKST: RITA MESHULAM BEELD: DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

HET MEEST VEELZIJDIGE MARINESCHIP ALS JE DENKT DAT HR.MS. JOHAN DE WITT HET GROOTSTE SCHIP VAN DE NEDERLANDSE MARINE IS, HEB JE HARTSTIKKE GELIJK. MAAR ALS JE DENKT DAT DAT ZO BLIJFT, HEB JE HET MIS! IN DECEMBER 2009 HEEFT DE TWEEDE KAMER NAMELIJK GROEN LICHT GEGEVEN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUW MARINESCHIP, EEN HEEL NIEUW TYPE ZELFS, DAT GROTER WORDT DAN ALLE ANDERE SCHEPEN DIE DE MARINE OOIT HEEFT GEHAD: HR.MS. KAREL DOORMAN, EEN JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP, KORTWEG JSS.

Meer dan honderd vergaderingen zijn er al geweest over het nieuwe JSS, en dan is het ontwerp nog niet eens helemaal rond. In 2005 werd besloten dat er een vervanger moest komen voor het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis, dat in 2013 uit de vaart gaat, maar dan één met nog meer functies. Na die beslissing volgde heel veel overleg, onder andere tussen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), dat het grootste deel van de bouw voor z’n rekening gaat nemen. Er werd bedacht wat het nieuwe schip allemaal zou moeten kunnen, en aan de hand van die eisen gingen er voorlopige ontwerpen over en weer.

Realisatie ≠ bouw Kort geleden werden de grote contracten met de belangrijkste leveranciers eindelijk definitief afgesloten. Dat betekent dat er nu begonnen wordt met de realisatie van het nieuwe schip. Maar ‘realisatie’ is nog niet hetzelfde als ‘bouw’. Dit jaar is iedereen nog druk bezig zijn om de ontwerpen voor alle onderdelen van het schip tot in elk detail in orde te maken. 28

Want een marineschip teken je niet even uit de losse pols. En zeker niet als het gaat om het grootste en meest geavanceerde schip dat de Nederlandse marine ooit heeft gekend.


RUBRIEK /// WIST JE DAT... /// JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP

Spijkers met koppen In 2011 zullen de eerste échte spijkers met koppen worden geslagen. Dan wordt begonnen met de bouw van het casco en de opbouw, zeg maar de buitenkant van het schip. Dat gebeurt niet in Vlissingen, waar de hoofdvestiging van DSNS zit, maar bij Damen Shipyards Galati, een zusterbedrijf in Roemenië. Daar worden er ook alvast allerlei scheepssystemen in gezet. In 2013 komt het casco naar de werf in Vlissingen, voor de afbouw.

Dan wordt het schip helemaal ingericht en afgetimmerd, de scheepssystemen worden aangesloten en gaan draaien, en alles wordt klaargemaakt voor gebruik. Daarna, in 2014, wordt het JSS overgedragen aan de marine en zullen er proeftochten worden gehouden. Als alles dan goed gaat, is de Hr.Ms. Karel Doorman vanaf 2015 operationeel inzetbaar. Het duurt dus allemaal wel even en goedkoop is het ook niet, maar dan héb je ook wat.

29


JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP /// WIST JE DAT... /// RUBRIEK

EEN VAN DE TAKEN VAN DE JSS: HET ONDERSTEUNEN VAN LANDOPERATIES VANAF ZEE

Want wat kan dit Joint Logistic Support Ship straks allemaal? Allereerst natuurlijk sowieso alles wat de Zuiderkruis kan, met name het bevoorraden van andere marineschepen op zee. Het schip kan verschillende soorten brandstof vervoeren en heeft ook de middelen om die brandstof over te pompen. Ook kan het munitie, onderdelen, voedingsmiddelen en water overbrengen. Een andere belangrijke functie is strategisch zeetransport: het JSS kan alle soorten defensiematerieel transporteren naar een haven. Daarnaast is het schip geschikt om landoperaties vanaf zee te ondersteunen. Zo kunnen bijvoorbeeld mariniers met hun materieel aan land worden gebracht, ook als er geen haven is, en vervolgens met helikopters worden bevoorraad. Het schip heeft speciale landingsvaartuigen aan boord. Nog weer een andere taak waar de Karel Doorman geschikt voor is, is hulpverlening bij rampen als een tsunami of een aardbeving. 30

Varend ziekenhuis Verder is er in de hangar plek voor twee (of als de rotorbladen zijn ingevouwen zes) middelgrote helikopters, zoals de Chinook, en van de NH90 zelfs nog meer. Ook gaat de Karel Doorman dienst doen als varend ziekenhuis, met onder andere twee operatiekamers en een rรถntgenafdeling. Het schip krijgt maar liefst twaalf dekken. Qua bewapening heeft het ook het nodige in huis: twee Goalkeepers om inkomende raketten uit te schakelen, twee automatische 30mm kanons voor de korte en middellange afstand, en vier 12,7mm machinegeweren voor verdediging op korte afstand. Boven op het schip komt een mast te staan met de belangrijkste sensoren en een deel van de communicatiemiddelen. Met de systemen in de mast kunnen vliegtuigen en oppervlaktedoelen, maar ook drenkelingen, drijvende mijnen en kleine bootjes worden gevonden. Ook bevat deze mast een gecombineerde infrarood-sensor die dag en nacht een goed beeld geeft van de naaste omgeving van het schip.


RUBRIEK /// WIST JE DAT... /// JOINT LOGISTIC SUPPORT SHIP

JSS loopt straks voorop Geen enkel ander marineschip is geschikt voor zoveel verschillende taken als dit nieuwe Joint Logistic Support Ship, en ook op het gebied van milieu, kwetsbaarheid, en veiligheid voor bemanning en het materieel, loopt het JSS straks voorop. Internationaal is er dan ook veel belangstelling voor de toekomstige Hr.Ms. Karel Doorman. Met het grootste schip van de vloot kan de marine vanaf 2015 letterlijk en figuurlijk alle kanten op. En niet alleen de marine – het schip is zo veelzijdig dat álle krijgsmachtsdelen, dus ook de luchtmacht en de landmacht, er straks mee in zee kunnen gaan!

DE JSS WORDT MULITFUNCTIONEEL

FACTS & FIGURES HR.MS. KAREL DOORMAN LENGTE: BREEDTE: DIEPGANG: VOORSTUWING: SNELHEID: MANOEUVREREN:

WATERVERPLAATSING: ACCOMMODATIE:

204,70 METER 30,40 METER 8,00 METER DIESELELEKTRISCH MAXIMAAL 18 KNOPEN 2 ROEREN, 2 SCHROEVEN, 2 BOEGSCHROEVEN EN 1 HEKSCHROEF 28.000 TON 300 PERSONEN 31


COLOFON

SUBS-MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE MARINE. HET IS BESTEMD VOOR ALLE LEDEN VAN SUBS -DÉ JONGERENCLUB VAN DE MARINE- EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR.

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

REDACTIEADRES

Silvana Amerika Wendy van Overloop Jaime Karremann Rita Meshulam Lottie Herfkens Zefanja Hofman Geertje Oskam Maartje van der Maas Defensie Materieel Organisatie (DMO) Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD)

Koninklijke Marine SUBS-magazine Postbus 2630 1000 CP Amsterdam INSCHRIJVEN

Ben je nog geen lid van SUBS en wil je je inschrijven? Surf dan naar www.subs.nl en klik op "Lid worden". AFMELDEN

VORMGEVING

Krijn Ontwerp, Nijmegen

Wil je geen lid meer zijn van SUBS? Mail dit dan ff naar info@subs.nl.

DRUK

Thieme Grafimedia Groep

SUBS SUBS-MAGAZINE

JAARGANG 10

NUMMER 1

MAART 2010

SUBS 1 - 2010  

Het SUBS-kamp 2010, Uitzending Congo Magazine

SUBS 1 - 2010  

Het SUBS-kamp 2010, Uitzending Congo Magazine

Advertisement