Page 1

L A S T E N

J A

N U O R T E N

Ä Ä N E N

K A N N A T T A J A

1/2014

LAPSITEKOPALKINTO 2014

Inkun palst alla kirjepaperi ja -kuori.

AIKAJANALLA 2000-LUKU

TEEMA

TOISISTA VÄLITTÄMINEN

TULOSSA

KOTKAPÄIVÄT


S I S Ä L LYS 01/14

8 Lapsitekopalkinto jaettiin 9 Logokilpailu 10 Pari vuotta KIPUilua 11 Nalle-vaari täytti 70 vuotta 11 Ellien tervehdys

TULOSSA

AIKAJANA

!

KIIA

UUTISET

T

TEEMA

12 2000-luku

TOISISTA VÄLITTÄMINEN

TULOSSA

4 Rakkautta yli rajojen 8 Välittäminen on auttamista, vapaaehtoistyö välittämistä

14 Kotkapäivät 15 Norjan leiri 15 Liettuan leiri 17 Itävallan leiri

4

KANSAINVÄLISYYS 16 Itävallan päiväkirja

OHJAAJAT & VERTSUT 18 Järjestöpäivät Helsingissä 19 Vertaisohjaajakurssi 19 Jokainen Kotka on vakuutettu Kotkien tapahtumissa

HUVIKSI & HYÖDYKSI 20 Inkun palsta 21 Varapuheenjohtajan terveiset 21 7 yhtäläisyyttä 22 Sarjakuva 23 Lukijakilpailu 23 Kotkien yhteystiedot

16


PÄ Ä K I R J O I T U S

//Teemu Rasi

UUSI VUOSI on taas alkanut ja on ensimmäisen Kotkaviestin aika. Tämänkertainen teemamme on toisista välittäminen. Tämä itsestään selvänä pidetty asia ei enää tänä päivänä välttämättä näy tekemisissämme riittävän paljon. Emme ehkä itse huomaa sitä, ellemme pysähdy arvioimaan päätöksiämme myös toisten kannalta, toisen näkö­ kulmasta niin sanotusti. Silloin asiat ymmärtää paremmin ja ne on helpompi tehdä kaikkia osapuolia tyydyttäviä päätöksiä.

LASTEN JA NUORTEN ÄÄNEN K A N N AT TA J A JULKAISIJA: Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry Sturenkatu 27 B 00510 Helsinki Puhelin (09) 774 5760 Telefaksi (09) 774 57645 toimisto@nuoretkotkat.fi www.nuoretkotkat.fi KOTKAVIESTIN TILAUSHINTA:

TOIMITUSSIHTEERI:

SEURAAVA LEHTI 2/2014 ILMESTYY HUHTIKUUSSA

TOIMITUSKUNNASSA LISÄKSI

– AINEISTOPÄIVÄ 15.3.2014

(liiton viestintätyö­ryhmä): Taina Leino, Juhani Parisaari, Jaana Sorsa, Marko Veijonaho

TEEMA: Perhe

Inkeri Angelin, Atte Kalke, Iia Miikkulainen, Maria Paldanius TAITTO:

20 € /12 kk

Atte Kalke (+ Taina Leino)

OSOITEREKISTERI JA MEDIATIEDOT:

Suomen Uusiokuori Oy

Kotkaliiton toimisto

ISSN 0783-0823

PAINOPAIKKA:

TE

RI

KO NIINA, KUOPIO.

KANNEN KUVA:

Varsinais-suomalaisten talvileiri 2013

Esa Kaskimo

AVUSTAJAT:

I

Teemu Rasi

PÄÄTOIMITTAJA:

T

REPOR

tai muuten vain kiinnostunut kirjoittamisesta?

Hyviä tapoja ja toisista välittämistä ei pitäisi joutua miettimään, vaan ne pitäisi olla jokaisella niin sanotusti selkärangassa. Pienet arkipäiväiset, toiset huomioon ottavat teot saattavat pelastaa jonkun päivän ja itsellekin jää parempi mieli.

Teemu Rasi

TI

H

Voisimme näin vuoden alussa miettiä hetken, miten voisimme ottaa toiset paremmin huomioon kuin edellisenä vuonna? Hyviä tapoja ei koskaan voi noudattaa liikaa. Pidätkö esimerkiksi aina ovea auki, jos joku takanasi on kiirehtimässä myös samasta ovesta? Tai luovutatko bussissa istumapaikkasi vanhukselle?

Jaettu ilo on aina vähintään kaksin­ kertainen ilo.

Emmehän itsekään tahdo jäädä leikeistä ulko­ puolelle yksinämme ja jaettu ilo on aina vähintään kaksinkertainen ilo. Sama pätee aikuisiinkin. Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen.

A P II RI K S T

AINEISTO-OHJEITA:

Piirrokset onnistuvat lehdessä parhaiten, jos ne on tehty mustalla tussilla tai voimakkailla väreillä. Valokuvissa kiiltävä pinta on parempi kuin mattapinta. Digitaalikuvat tulisi tallentaa mahdollisimman isoon kokoon; oletusarvot kameroissa ovat yleensä liian pieniä.

Kotkaviesti tarvitsee juuri sinua. Etsimme joukkoomme juttujen kirjoittamisesta kiinnostuneita eri-ikäisiä avustajia. Voit kertoa itsestäsi Lealle lea.vaananen@nuoretkotkat.fi ja me kerromme sinulle, milloin voit aloittaa.


T

TEEMA

TO I S I S TA VÄ L I T TÄ M I N E N

Rakkautta

YLI RAJOJEN

4 • kotkaviesti 1/2014


Suuret teot, pienet teot, sanat ja jopa ajatukset ovat helppo tapa välittää lähimmäisistäsi. Pienikin ele voi pelastaa kaverin päivän. TEKSTI JA KUVAT: PEKKA ÖSTERBERG

Y

Meitä on moneen junaan. Sukupuoli- ja seksuaalisuustyöryhmä esittäytyy paikallisessa edusta jistossa

.

kaasti Paikallinen nuorisoryhmä käyttää tehok ottaa hyväkseen kaupunkia, jolloin on syytä t. elävä sa ungis kaup muut myös ioon huom

leisellä tasolla ajateltuna hankalammaksi toisista välittäminen muuttuu, kun on kyse täysin erilaisesta ihmisestä. Jos toinen ihminen on tuntematon tai asuu vaikka maailman toisella puolella. Eikö kuitenkin jokainen meistä kansalaisuudesta, ihonväristä, sukupuolesta tai mielipiteistä huolimatta ole välittämisen arvoinen? Usein voi kuitenkin olla hankalaa ottaa huomioon erilaisia ihmisiä tai ymmärtää heidän tarpeitaan. Olen asunut syksystä lähtien Kataloniassa ja vapaaehtoistyöItse pidän projektin siivittelemänä työskentärkeimpänä nellyt Nuorten Kotkien sisar­ nuorten järjestön Esplacin paikallisella ja lasten nuorisotilalla. Uudet ystävät, kohtaamista. erilaiset ihmiset, erilainen kulttuuri, erilaiset tavat ja näiden kaikkien kokeminen paikan päällä on lyömätön tapa oppia arvostamaan ihmisiä ja kulttuureja ilman yhteiskunnan ja median luomia ennakkoluuloja. Kokemus luonnollisesti kasvattaa sekä avartaa mieltä, mutta myös muistuttaa tosiasiasta, että ei me niin erilaisia olla. Miksi Nuoret Kotkat ja kymmenet sisar­ järjestömme ympäri maailmaa järjestävät kerhoja, tapahtumia ja leirejä ja mitä tekemistä tällä kaikella on toisista välittämisen ja toisten huomioon ottamisen kanssa? Vastauksia on varmasti monia, mutta itse pidän tärkeimpänä nuorten ja lasten kohtaamista, kanssa­käymistä ja jokapäiväisten asioiden hoitamista ja ongelmien selvittämistä ryhmänä, kaikkea hauskan pitoa ja uuden oppimista unohtamatta. Nuoret Kotkat on omien tapahtumien ja leirien lisäksi erittäin aktiivinen kansainvälisellä tasolla. Kuka tahansa voi ottaa osaa kansainvälisiin projekteihin tai tulevanakin kesänä leireille ympäri Eurooppaa. Kansainvälinen tapahtuma on korvaamaton kokemus ja oiva paikka harjoitella toisista välittämistä.

5 • kotkaviesti 1/2014


T

TO I S I S TA VÄ L I T TÄ M I N E N

Välittäminen on auttamista, vapaaehtoistyö välittämistä TEKSTI: EPPU KASKIMO

KYSYIN KOTKAKERHOSSA lapsilta, mitä heille tulee mieleen sanasta välittäminen? Monet heidän vastauksistaan liittyi toisen ihmisen auttamiseen:

Ihmisten auttamisen ohella nousi puista, metsästä ja luonnosta välittäminen. Lapset piirsivät aiheesta ja piirustuksia on tämän lehden sivuilla.

Auttaa mummoa tien yli! Auttaa kaveria oppimaan uimaan! Retkellä auttaa kaveria! Auttaa äitiä siivoamaan! Auttaa auton pesemisessä! Isosisko auttaa viemällä roskat! Yksi lapsista sanoi: välittää Nuorista Kotkista!

VAPAAEHTOISTYÖ ON VÄLITTÄMISTÄ

6 • kotkaviesti 1/2014

Nuorissa Kotkissa tehdään todella paljon vapaaehtoistyötä monella eri tavalla. Toimitaan ohjaajina, tehdään ruokaa leirillä ja toimitaan terveyden­ h­­oitajana, autetaan kuljetuksissa retkille ja leireille.

Eri ikäiset ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä, koska haluavat auttaa toisia ihmisiä tai eläimiä ja luontoa. Vapaaehtoistyö on sellaista työtä, josta ei saa palkkaa. Sen sijaan vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen. Ilman vapaaehtoistyö ei Nuoria Kotkia olisi olemassa. Nuoret Kotkat on niin iso järjestö, että vapaaehtoistyöntekijöiden lisäksi tarvitaan palkattuja työntekijöitä. He auttavat kotkatoiminnan järjestämisessä, tiedottamisessa ja rahan hankkimisessa toimintaan.


KOTK PIIRUSAKERHON TU TEEMASSATOA VÄLIT T STA ÄMINE N

Auttaa mummoa tien yli! Auttaa kaveria oppimaan uimaan! Retkellä auttaa kaveria! Auttaa äitiä siivoamaan! Auttaa auton pesemisessä! Isosisko auttaa viemällä roskat! välittää Nuorista Kotkista!

7 • kotkaviesti 1/2014


UUTISET & KUULUMISET

Juhlissa esiintyivät Elsa ja Jorma Sorsa

Vuoden 2013 Lapsitekopalkinto

Jari Sinkkoselle TEKSTI: LEA VÄÄNÄNEN KUVAT: SOILI SIRENNE JA LEA VÄÄNÄNEN

N

uorten Kotkien Vuoden Lapsitekopalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lasten hyväksi tehdystä työstä. Vuoden 2013 palkinto on myönnetty lastenpsykiatri Jari Sinkkoselle. Nuoret Kotkat arvostaa erityisesti hänen lasten äänenä toimimista, pitkäjänteistä ja asian­ tuntevaa osallistumistaan keskusteluihin lapsen kehityksestä ja vanhemmuudesta. 8 • kotkaviesti 1/2014

Palkinnon luovutti kansan­ edustaja, Kotkien puheenjohtaja Päivi Lipponen Kulttuurikeskus Sofiassa 1.2. Palkinto on kuvataiteilija Anniina Vainionpään taulu Ponityttö. Jari Sinkkonen on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Pelastakaa lapset ry:n ylilääkärinä hän on toiminut vuodesta 1997 alkaen. Missä keskustelua, siellä Jari Sinkkonen. Useiden vuosien ajan hän on rohkeasti ja kiihkottomasti osallistunut

keskusteluun kasvatuksesta, lastensuojelusta sekä lapsen kehityksestä. Erityisesti hän on pitänyt esillä poikalasten kohtaamia haasteita. Poikia ja tyttöjä ei voi kasvattaa samalla muotilla. Päivi Lipponen totesi palkinnonluovutuspuheessaan, että vanhemmilla ei ole aina voimavaroja vastata vanhemmuuden haasteisiin. Kotien kasvatustyötä olisi tuettava ja sitä kautta turvattava lapselle oikeus lapsuuteen.


Ideoi logo! Vuoden Lapsitekopalkinnolle

Nuorten Kotkien Keskusliitto myöntää vuosittain Vuoden Lapsiteko­ palkinnon henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lasten hyväksi tehdystä työstä. ENSIMMÄISEN PALKINNON SAI

Palkintoa Jari Sinkkoselle luovuttamassa Kotkien puheen­johtaja Päivi Lipponen ja toiminnanjohtaja Lea Väänänen

Maailma on muuttunut. Suurin osa lapsista voi edelleen hyvin, vaikka osalla lapsista elämä on varsin hyvinvointikeskeistä. Varsinkin alakouluikäiset pojat jäävät herkästi netin peli- ja pornokoukkuihin. Sinkkonen totesikin, että nykyajan vanhemmilla ei ole ammennettavaa omasta lapsuudestaan, sillä Internetin maailma ei ole nykyajan vanhempien lapsuudessa tuttu. Aikuisten tehtävä olisi kuitenkin toimia suodattimena.

Helsingin kaupunginteatteri vuonna 1991. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet mm. kirjailija Mauri Kunnas, KiVa-koulu -hanke, näyttelijä Eila Roine, Heinähattu ja Viltti­tossu-elokuva, Pien­ perhe­yhdistyksen mieskaveri­­toiminta sekä Helsingin Nettipoliisi. Vuoden 2013 palkinto luovutettiin lastenpsykiatri Jari Sinkkoselle. Tilaisuuden yhteydessä avattiin Vuoden lapsitekopalkinto – logokilpailu. Voittajan suostumuksella tieto julistetaan Nuorten Kotkien internet- ja Facebooksivuilla sekä Kotkaviestissä 3/2014. Kilpailun voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Lisätietoja: Lea Väänänen, toiminnan­johtaja, 045 876 3997 Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestää Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry. 2. Kilpailuaika alkaa 1.2.2014 ja päättyy 1.8.2014, jolloin töiden tulee olla perillä järjestäjällä. 3. Kilpailutyö toimitetaan otsikolla ”Logokilpailu” Nuorten Kotkien Keskusliittoon joko: • sähköpostilla: logo@nuoretkotkat.fi • postitse: Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry Sturenkatu 27 B, 00510 Helsinki Muista liittää viestiin yhteystietosi. 4. Kilpailu on kaikille avoin. 5. Kilpailuun lähetettävien logojen tulee olla suunnittelijan omaa työtä. Sama kilpailija voi osallistua usealla logolla. 6. Logossa tulee näkyä Nuoret Kotkat ja Vuoden lapsitekopalkinto. 7. Logon tulee soveltua käytettäväksi sekä painetuissa että sähköisissä viestimissä, värillisenä ja mustavalkoisena. 8. Kilpailun voittaja antaa Nuorille Kotkille täydet käyttöoikeudet logoon. Nuoret Kotkat pidättää oikeudet tehdä valittuun logoon muutoksia. Voittajatyön kaikki tekijänoikeudet siirtyvät ilman eri korvausta Nuorille Kotkille. 9. Valinnan suorittaa raati 15.8.2014 mennessä. 10. Kilpailun voittaja palkitaan 100 euron lahjakortilla Verkkokauppa.comiin. 9 • kotkaviesti 1/2014


U U T I S E T & K U U LU M I S E T

Pari vuotta KIPUilua

MITÄ TEHDÄ KIUSAAMISELLE

TEKSTI JA KUVAT: ESME

Alun perin ei oikeestaan ollut hirveesti hajua siitä mitä me ollaan konkreettisesti tekemässä. Aattelin että me istutaan ja kirjoitetaan muistiinpanoja, kun joku kertoo meille kiusaamisesta. Luojan kiitos, näin ei kuitenkaan ollut. Ensimmäisen puolen vuoden aikana meidän oli tarkoitus valmistautua henkisesti siihen, että meidän tarkoitus on opettaa

lapsille ja nuorille mitä kiusaaminen on ja miten siihen puututaan. Ensin meidän piti tietysti vähän perehtyä asiaan. Kesällä vedimme leireillä työpajoja, joissa pääteemoina olivat kiusaaminen, syrjintä, tasa-arvo yms. Mun omasta mielestä koko projektin huippukohta oli kun kuuli, että joku oli oikeasti sisäistänyt sen, että jokainen tulee eri lähtökohdista. 

Mun omasta mielestä koko projektin huippukohta oli kun kuuli, että joku oli oikeasti sisäistänyt sen, että jokainen tulee eri lähtö­kohdista.

10 • kotkaviesti 1/2014

NIINA NIEMI, 10 V.

PUOLITOISTA VUOTTA KESTÄNYT KIPUprojekti alkaa olla lopuillaan. Oon aikas ilonen, että ylipäätänsä lähdin koko juttuun mukaan. Oon oppinu tosi paljon taitoja, joita tarvii arkisissa tilanteissa, esimerkiksi koulussa. Olemme nähneet KIPU-porukan kanssa suht säännöllisin väliajoin. Meistä on muodostunut tiivis ryhmä, jossa kaikki tulevat toimeen keskenään.


Kakunleikkaus lastenlasten kanssa

”Moi,

unteering as part of year one with Nuoret Kotkat for ice) Serv y ntar Volu n opea the EVS (Eur tion niza orga sh Briti the from I’m project. tion the Woodcraft Folk, an organiza similar to NKK , and also part of the IFM-SEI. I arrived in Finland on the 16th October with my suitcase and little knowledge of what to expect. So far, I’ve had an enjoyable and rewarding time in Finland, getting to know Nuoret Kotkat e, and its members and helping in the offic u Turk as well as going to a camp near rg (the day after I arrived!) and St Petersbu ices. serv h yout rent diffe t to learn abou g My tasks in the office include translatin for plan ng the website, arranging the seati be the anniversary dinner, and soon I will been I’ve ish. Engl in et leafl writing a new k made to feel very welcome here, so than y ciall you to ever yone I’ve met, espe Maaren, who I live with, and ever yone in the office. Please email me if you have any questions or would like my help: ellie-ferguson@nuoretkotkat.fi “

I’M ELLIE FERGUSON and I’m voul

Presidentti Martti Ahtisaari ja Rouva Eeva Ahtisaari kunnioittivat läsnäolollaan Nallen juhlia.

Päivänsankari pääsi mukaa n Kongolaisten tyttöjen tanssiesitykseen.

Nallevaari 70 v. EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJA Tuomo ”Nalle” Saarinen täytti 20.12.2013 70 vuotta. Syntymäpäiviä juhlittiin Kouvolassa monikulttuurikeskus Saagassa. Paikalla oli paljon ystäviä, sukulaisia, puolueväkeä, Nuoria Kotkia ja yhteistyökumppaneita. Juhlissa nähtiin tanssiesityksiä ja kuultiin monta puhetta sekä laulua, ”Paljon Onnea”-laulukin ainakin kuudella eri kielellä. Tällä hetkellä päivänsankari on toteuttamassa haavettaan eli kuukauden matkalla Nicaraguassa ja Boliviassa tapaamassa paikallisia Nuoria Kotkia. Paljon kiitoksia kaikille muistaneille!

Kiitos.

11 • kotkaviesti 1/2014


Saara Karhu

AIKAJANA

Kankaan Torppa

Soili

Marja

Tammela 2003

Vuonna 2002 pidettiin liittokokous Kokkolassa. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Saara Karhu. Samana vuonna uudistettiin Kotkapuseron käyttöohje ja puseron kaulukset katosivat. Toki halukkaat saavat edelleenkin tilata Kotkapuseron kauluksilla.

2003 2004

2001

|

IPK-projekti vaihtui työtä ja elämänsisältöä nuorisotyöstä TEN-projektiksi 2001.

12 • kotkaviesti 1/2014

2002

Vuoden 2000 kesällä liitto järjesti oman leirin Kankaan Torpan leirikeskuksessa Urjalassa. Samana kesänä ajettiin useammalla linja-autolla kansain­ välisen Kotkaliikkeen IFM-SEI:n leirille Itävallan Wieseniin.

u

orten u N

0-lu 200 k

kien Kot

2000

Kankaan Torppa

2000-luvun ensimmäinen Forssan suurleiri Tammelan Ruoste­ järvellä järjestettiin vuonna 2003. Liiton nykyisistä työn­ tekijöistä sekä Soili että Marja aloittivat työt keskustoimistolla.

Vuoden 2004 kesällä kansain­ välinen leirimatka suuntautui Etelä-Amerikkaan Peruun. Leirin lisäksi osallistujat vierailivat Machu Picchulla. Liiton pitkäaikainen taloudenhoitaja Tuija Holopainen jäi eläkkeelle.

Tammela 2003


1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990

Global Village 2006

| 2000

Esa Kaskimo

LOSSI-leiri 2009

Machu Picchu, Peru

Vuoden 2008 alusta solmittiin Torpan kumppanuussopimus. Sopimuksella Kankaan Torpan leirikeskuksen hoito siirtyi Helsingin piirijärjestölle.

2012

Lea Väänänen

Vuonna 2012 liiton pitkä­ aikainen toiminnanjohtaja Esa Kaskimo lähti kohti uusia haasteita ja toiminnanjohtajaksi valittiin Lea Väänänen.

2013

2010

2009

Vuoden 2006 liittokokouksessa vaihtui jälleen puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Paatero. Hän toimi puheen­johtajana vuoteen 2012 saakka. Kesällä lensi iso ryhmä Kotkia englantilaisten järjestämälle suurleirille Global Villageen.

2008

2006

liittokokous 2006

Vuonna 2009 järjestettiin toinen Forssan suurleiri Tammelan Ruostejärvellä. LOSSI-leiriläiset olivat vähällä joutua karanteeniin, kun yhdellä osallistujista todettiin sikainfluenssa.

Kotkaliiton viimeinen liitto­ kokous järjestettiin 2010 Imatralla. Kokouksen yhteydessä pidettiin vastaavasti ensimmäinen nuorisokongressi. Kesällä järjestettiin IFM-SEI:n kansain­ välinen leiri Train for Change. Leirin alkuosa oli Itävallassa ja loppuleirin ajaksi osallistujat matkustivat junalla Tsekkeihin.

Vuonna 2013 liiton puheen­ johtajana aloitti Päivi Lipponen ja liiton syntymäpäiviä juhlittiin koko vuosi. Liiton toimistolle saapui Englannista EVS-harjoittelija Ellie ja toimistosta tuli kaksikielinen; suomen lisäksi työkielenä englanti.

Itävalta 2010

13 • kotkaviesti 1/2014


!

TULOSSA

VAIN MUUTAM VAPAA P A AIKK JÄLJELLÄ A !

LAUANTAI 17.5. 7:45 saapuminen TEEMANA tilauslinja-autoilla Turun satamaan RUOTSIN 8:30– meriaamiainen laivalla KIELI 8:45 Viking Amorella -laiva lähtee Turusta Ohjelmaa laivalla, teemana Ruotsin kieli ja Nuorten Kotkien Keskusliiton kulttuuri perimä osallistumismaksu 100 € 14:10 saapuminen Maarianhaminaa jäseneltä. Kysy mahdolliset alen 14:30 eväspussi ja vapaata aikaa Maarianhaminassa nukset omasta piiristäsi/osastostasi. 17:00 lähtö Maarianhaminasta majoituspaikkaan Alle 4-vuotiaille matka on maksuton. 17:30 saapuminen Ålands Idrottscenteriin majoittuminen Osallistumismaksu sisältää moni ja aikaa uimiseen/ puolisen ohjelman, matkat tilaus muuhun urheiluun ajobusseilla suurimmilta osan­ 19–20:00 iltapalaruokailu ottajapaikkakunnilta, majoituksen 20:00 iltaohjelma

TULE MUKAAN KOTKAPÄIVILLE AHVENANMAALLE 17.–18.5.! LÄHTÖ LAUANTAINA klo 8:45 Viking Amorellalla Turusta kohti Maarianhaminaa. Turkuun matkustetaan tilausajobusseilla perjantain ja lauantain välisenä yönä suoraan satamaan. Laivamatkalla Turusta Maarian­ haminaan on ohjelmaa, teemana ruotsin kieli ja kulttuuri.

Maarianhaminassa on vapaata aikaa kierrellä kaupungilla ja katsella nähtävyyksiä. Illaksi siirrymme majoittumaan retkeilymaja Ålands Idrottscenteriin. Retkeilymajassa on aikaa uimiseen ja ohjelmassa on paljon muitakin liikuntamahdollisuuksia. Sunnuntaina aamupala on majapaikassa. Sitten ovat vaihtoehtoisina vierailukohteina Kastelholman Linna tai Merenkulkumuseo & museolaiva Pommern. Kotimatkalle Maarianhaminasta lähdemme klo 14:25 Viking Grace laivalla, joka saapuu Turkuun klo 19:50. 14 • kotkaviesti 1/2014

Ålands Idrottscenter retkeily­ majassa isoissa ryhmähuoneissa, ruokailut mennen tullen laivalla, eväspussi Maarianhaminassa, iltaruokailu ja aamupala retkeilymajassa. Matkalla on voimassa Nuorten Kotkien jäsenvakuutus. Ilmoittautumiset omaan piiri­ järjestöön 14.3.2014 mennessä.

Lisätietoja ohjelmasta päivitetään Nuorten Kotkien kotisivuille www.nuoretkotkat.fi. Tilausajobussien aikataulut selviävät ilmoittautumisajan päätyttyä. Silloin tiedämme mistä kaikkialta on osanottajia ja saamme tehtyä busseille ajoreitit ja aikataulut.

SUNNUNTAI 18.5. 9:00 aamupala retkeilymajassa 10:00 lähtö retkeilymajasta vaihtoehtoiset vierailukohteet: • Kastelholman Linna (aukeaa 10:00) • Merenkulkumuseo ja museolaiva Pommern (aukeaa 11:00) 13:25 saapuminen Maarianhaminan satamaan 14:25 (Ruotsin aikaa) Viking Grace -laiva lähtee Maarianhaminasta 14:00– (Ruotsin aikaa) buffet ruokailu laivalla Ohjelmaa laivalla 19:50 saapuminen Turun satamaan


Ensi kesänä järjestetään kolme kansainvälistä leiriä ulkomailla. Seuraavilla sivuilla matkakohteet tarkemmin esiteltyinä. Mikä on sinun suosikkisi? Ilmottaudu mukaan ja lähde kanssamme unohtumattomalle seikkailulle!

Norjaan NORJAN SISARJÄRJESTÖMME

KUVA: PIXABAY

Framfylkingen täyttää tänä vuonna kahdeksankymmentä vuotta. Framfylkingen järjestää synttäreitten kunniaksi 19.–26.7. juhlaleirin. Nämä ovat varsinaiset leiripäivät ja niihin tulevat päälle matkustuspäivät. LEIRIPAIKKA on Oslon läheisyydessä Sørmarkassa (LO-skolen). Lähtijämäärän selvittyä kartoitamme yhdessä matkustuvaihtoehdot. Jos lähtijöitä on enemmän,

matkustus on bussilla tai pikku­ busseilla. Jos lähdössä on pieni porukka, myös lentäminen Osloon on mahdollista.

Norjan leiri sopii myös perheille pienten lasten kanssa.

Norjaan

MAKSU

LEIRIMAKSU on korkeintaan

650 euroa. Ilmoittautumiset 25.4.2014 mennessä omaan piirijärjestöön. LISÄTIETOJA www.nuoretkotkat.fi tai Soililta soili.sirenne@nuoretkotkat.fi

KORKEEINTA AN

MAKSU

AN KORKEEINTA

Norjaan

Liettuaan LEIRIN AJANKOHTA ON 2.–12.7.2014.

Matkustus tilausajobussilla ja Tallink-laivalla, paluumatkalla yövytään Riikassa, Latvian pääkaupungissa. LEIRIPAIKKA on Klaipedan satama­ kaupungissa Itämeren rannikolla. Pasakan leirikeskuksessa on sisä­ majoitus. Leiriltä tehdään retkiä, ainakin Neringan upeille hiekkadyyneille.

YLI

A LLE 17-VU

OSALLISTUMISMAKSU 17-VUOTIAAT

OTIAAT

KUVA: SHUTTERSTOCK

Kotk at 17 v. / 590 €. alle 17 v. / 520 €, yli

Kotkat

LIETTUAAN Matkalle mahtuu 45 mukaan!

590000

Sitovat €ilmoittautumiset 25.4.

VAIIN mennessä: kymi@nuoretkotkat.fi

YLI

17-VUOTIAAT

520

0 00 VAIIN

Kotkat

Kotkat

LIETTUAAN

LLE A 17-VUOTIAAT LIETTUAAN

LIETTUAAN

590

0VAINI 00

520000

I VAIN

15 • kotkaviesti 1/2014


KANSAINVÄLISYYS

H

erätyskello soi. Kaivaudun peiton alta esiin ja haukottelen. Taas yksi tylsä päivä tiedossa. Kömmin keittiöön aamupalalle. Avaan samalla tietokoneen. Sama kai se on vaikka pelaisi koko päivän. Miksi kesä­ loman pitää olla näin pitkä? Kaikki kaverit ovat jossain. Lotta lähti mummolaan johonkin jumalan selän taakse. Peppi ja Kaisa viettävät kesälomaa maalla. Elsi ja Matti saivat kesätöitä. Elsi konttaa mansikkamaalla kuusi viikkoa ja Matti leikkaa nurmikoita. Minä pelaan. Ajatus alkaa kevyesti ahdistaa päivä päivältä enemmän. Voisinpa olla tällä hetkellä jossain aivan muualla… Ditsditsdits… Grillibileet ovat juuri alkaneet. Musiikki soi taustalla. Tunnen kuinka lämmin hiekka kulkeutuu varpaiden väliin. Ilta alkaa hämärtyä Alppien laaksossa ja diskovalot syttyvät. Vietämme Las Vegas -tyyliin iltaa. Tarjolla on grillissä paistettuja popcorneja ja vaahtokarkkeja. Onnenpyörää voi käydä pyörittämässä, mennä leikisti naimisiin Elviksen vihkimänä. Päästä honey­ moonille kottikärryjen kyydissä. Hoitaa pikaero ja jatkaa leiriä normaalisti. Päivät kuluvat täällä niin nopeasti. Olemme tehneet jo vaikka mitä. Maanantaina teimme retken Venetsiaan. Oletko sinä koskaan käynyt siellä? Siellä on todella kuuma, kuin saunaan menisi. Ja se vesi haisee vähän hassulle. Outoa ajatella että ilmastonmuutoksen edetessä Venetsiaa ei kohta enää ole. Joten kannattaa käydä siellä pian! Loppuviikosta lähdemme patikointiretkelle kanjoniin. Olen kuullut että siellä on maailman kauneimmat vesiputoukset ja vesi on turkoosia. Tytöt kävivät eilen ratsastamassa Alpeilla. Minna sai ratsastaa Mammutilla, tallinomistajan esteratsulla. Se oli kuulemma melkein kaksi metriä korkea! Aamulla menemme rannalle ottamaan aurinkoa ja testaamaan vesirenkaat. Moottoriveneen perässä ne kulkevat tuhatta ja sataa. Nyt pitää mennä, kaverit odottavat! Tämä on varmasti elämäni paras kesä! P.S. Kiitos mummo matka­ rahasta, pari sataa on jo mennyt vaate­ kauppoihin!

16 • kotkaviesti 1/2014


ITTÄ IT ÄVA ÄV VA ALLLTTA TAAN AN

LÄHDE MUKAAN legendaariselle leirille Itävaltaan kesällä 2014! Leiri pidetään 14.–28.7.2014 Etelä-Itävallassa Döbriachin kylässä. Leirille matkustetaan bussilla ja laivalla. Luvassa on ikimuistoinen kesä ja mahtavat ihmiset, älä missaa tilaisuutta! YOLO!

Leiirrim imaksu

Itävaltaan LEIRI ON SUUNNATTU 12–17-vuo­ tiaille. Leiriin liittyen on käynnistetty projekti, jossa nuoret pääsevät osallistumaan leirimatkan suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistumme myös Kotkaliiton Co-operACTION-projektiin, joka liittyy kansainvälisten leirien varainhankintaan. LEIRIMAKSU on 650 euroa, mutta ahkeralla varain­ hankinnalla voit päästä reissuun yllättävän edullisesti! Ole nopea, paikat menevät ilmoittautumisjärjestyksessä! Tapahtuman järjestää Uudenmaan Nuoret Kotkat.

JADE KORHOLA, 8 V.

KUVA: EUROPEPICTURES.GM

LISÄTIETOJA uusimaa@nuoretkotkat.fi tai www.uusimaa. nuoretkotkat.fi. Jos haluat mukaan leirin suunnittelutyöryhmään, ota yhteyttä pauliinavirtanen@hotmail.com.

17 • kotkaviesti 1/2014


OHJAAJAT & VERTSUT

Roope Nyqvist ja Juuso Nurminen.

Outi Veijonaho ja Marja Kannisto maalaavat lumiteosta.

Järjestöpäivät ja ohjaajien peruskurssi 1.– 2.2. Vuosittaiset järjestöpäivät pidettiin ohjaajakurssin yhteydessä Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa. PAIKALLA OLI runsas joukko aktiiveja syventymässä sekä talousasioihin, toiminnansuunnitteluun, sääntöihin että kotisivuihin. Sunnuntaina käynnistettiin järjestöväen kanssa vielä strategiatyöskentely. Ohjaajakurssilaiset syventyivät viikonlopun aika järjestön perus­ asioihin omassa tiiviissä porukassaan. Päivien ehdoton huippu kaikille oli Jari Sinkkosen yhteisluento lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon kehittymisestä. Terveen itsetunnon koti on rakastetussa ruumiissa. Illalla osallistujat yhdessä taiteilivat värjätyllä vedellä kuvia lumeen. 18 • kotkaviesti 1/2014

JENNA SAVELAINEN, 13 V.

TEKSTI JA KUVAT: LEA VÄÄNÄNEN


Jokainen Nuorten Kotkien jäsen on vakuutettu kaikissa Kotkien tapahtumissa.

Vertaisohjaajakurssi Tule mukaan kevään vertaisohjaajakurssille Helsinkiin suunnittelemaan ensi syksyn nuorisofoorumia ja tapaamaan nuoria muista Pohjoismaista! VERTAISOHJAAJAKURSSI järjestetään huhtikuun alussa 4.–6.4. Helsingissä. Tapahtuma on tarkoitettu nuorille (13–17 vuotta). Tapahtuma alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina lounaaseen. Majoitus Avahotellissa. Kevään vertaisohjaajakoulutuksen teemana on syksyn nuorisofoorumin suunnittelu. Nuorisofoorumin teemoina ovat vaikuttaminen, kiusaaminen ja syrjintä. Vertsukurssilla pääset

vaikuttamaan siihen mitä nuorisofoorumissa tapahtuu, miten asioita käsitellään jne. Viikonlopun ohjelmassa on tietysti myös paljon mukavaa yhdessä oloa, leikkejä ja pelejä! Samana viikonloppuna Avaan kokoontuu myös Pohjoismainen demokratiakoulu. Tulet tapaamaan nuoria muista Pohjoismaista, sillä vertsukurssilla ja ABN demokratiakoululla on osittain yhteistä ohjelmaa! Ilmoittaudu mukaan 14.3. mennessä omaan piirijärjestöön. Liiton perimä osallistumismaksu on 100 €. Kysy oman piirisi/osastosi hinta.

Vahingon sattuessa tulosta Turvan sivuilla www.turva.fi tulostettava vahinkoilmoitus. Täytä vahinkoilmoitus ja lähetä se liitteineen (lääkärintodistus sairaudesta, matkalaskut, osallistumis­laskut etc.) Marja Mailasalolle keskus­liittoon. Marja Mailasalo toimittaa vahinkoilmoituksen vakuutus­yhtiölle. Jos joudut perumaan osallistumisesi tapahtumaan sairastumisen vuoksi, huomiothan että vakuutusyhtiö maksaa kulut vain lääkärintodistusta vastaan.

NEA, 11 V. KUOPIO

KUVA: SHUTTERSTOCK

VAKUUTUS ON SOLMITTU Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa. Vakuutus sisältää sekä tapaturmavakuutuksen ilman omavastuuta että matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen omavastuulla. Vakuutus on voimassa 70 ikävuoteen saakka.

Lisätietoa Soililta 050 581 5288, soili.sirenne@nuoretkotkat.fi, www.nuoretkotkat.fi 19 • kotkaviesti 1/2014


HUVIKSI & HYÖDYKSI I N K U N PA L S TA

Kirjepaperi ja -kuori Hei! Kuvittele seuraava tilanne: Tulet koulusta kotiin. Katsot postilaatikkoon. Siellä on yksi kirjekuori. Otat sen käteesi ja huomaat sen olevan sinulle itsellesi! Ilahdut, kun joku on välittänyt sinusta niin paljon, että on kirjoittanut sinulle kirjeen. Tässä on sinulle ohje, jonka avulla onnistut tekemään kirjepaperin ja -kuoren. Mistä asioista kirjoittaisit? Kenelle kirjeen lähettäisit?

KUVIOI ensin molemmat paperit. Voit maalata esimerkiksi vesiväreillä tai marmoroida (ohjeet olleet aiemmin Kotkaviestissä). MAALAUKSEN KUIVUTTUA silitä se. Piirrä paperin valkoiselle puolelle kaava ja leikkaa sen mukaisesti. Taivuta 1 sekä 2 kohdat ja levitä niiden päälle liimaa. Taivuta kohta 3 osa, niin syntyy kirjekuori. KIRJEEN KIRJOITTAMINEN on mukavampaa, kun on itse nähnyt vaivaa toista kohtaan. KIRJOITUSPAPERIN KUVIOINTI on helpompaa ja nopeampaa. Leikkaa noin 3 senttimetrin levyinen suikale. Liimaa se kirjoituspaperin vasempaan yläreunaan tai kolmion mallisen paperin yläreunaan.

Terveisin Inkku

MATERIAALIT:

• 2 kappaletta A4 paperia • vesiväriä ja vettä • sivellin • suojamuovi tai sanomalehti • sakset • paperiliimaa • silitysrauta

20 • kotkaviesti 1/2014

Korsonpolku 4, 2 krs., 01450 Vantaa toimisto@inkunideapaja.net www.inkunideapaja.net puh (09) 972 1025 Ideapajan perustaja: ”Inkku” Inkeri Angelin, puh 0407090138


VA R A P U H E E N J O H TA J A N T E R V E I S E T

//Marko Piirainen

Oman yhdistyksen kautta alueelliseen ja valtakunnalliseen Kotkatoimintaan? kuten normaalissa järjestöelämässä muuallakin. Yhteistyön kehittämisessä olemme ottaneet ensimmäisiä askeleita Itä-Uudenmaan muiden Kotkaosastojen välillä. Uudenmaan Nuoret Kotkat ry:n tilaisuuksiin olemme osallistuneet resurssien antamissa puitteissa. Haluan tässä yhteydessä kannustaa juuri Sinua, joka mietit oman yhdistyksen perustamista paikka­ kunnallesi, ottamaan ratkaisevan askeleen ja ryhtymään sanoista

Etsi kuvista 7 yhtäläisyyttä

tekoihin. Vain sitä kautta saat kontaktin valtakunnalliseenkin Kotka­toimintaan, joka avaa taas aivan uusia portteja tulevaisuuteen! Kotkaterveisin, Marko Piirainen VARAPUHEENJOHTAJA

MARIA PISMENNAYA, 10 V.

ONKO KOTIKUNNASSANI tai naapurikunnassani toimivaa Kotkatoimintaa? Tämän kysymyksen jouduin esittämään vuonna 2009, kun asia nousi ajankohtaiseksi omien lasten kautta. Ei löytynyt omasta kotikunta Porvoosta Kotkakerhoa. Niinpä kysymys jatkui naapurikuntaan ja Sipoosta sellainen onneksi löytyi! Ilo oli kuitenkin varsin lyhytaikainen, vain yhden kevätkauden mittainen, koska ohjaaja muutti kolmannelle paikkakunnalle ja kerhon toiminta pysähtyi seuraavaan kesälomaan. Noin vuoden selvittelyn ja pohjatyön jälkeen perustimme 10.10.10 yli kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen uudelleen Porvoon Nuoret Kotkat ry:n. Kerhotoiminta on ollut kokonaisuudessaan todella mukavan palkitsevaa, toki kerhoiltoihin osallistumisessa välillä mennään ylä- ja alamäkiä,

Vastaukset seuraavalla sivulla.

21 • kotkaviesti 1/2014


H U V I K S I & H YÖ DY K S I

7 YHTÄLÄISYYTTÄ (SIVU 37): 1. Tuolin jalka ja aidan tolppa 2. Nenäliinan ja oksan kärki 3. Kenkä 4. Kuusi 5. Kukka ja ponnari 6. Ikkunaluukun ristikko ja henkselit 7. Verhon ja hameen helma

22 • kotkaviesti 1/2014


ÄÄNESTÄ PARAS JUTTU! U U T I S E T & K U U LU M I S E T PIRK ANMAA

U U T I S E T & K U U LU M I S E T

Voit äänestää tämän lehden parasta juttua Kotkien nettisivuilla www.nuoretkotkat.fi. Vastaa samalla kyselyyn ja voit voittaa kaikkien vastanneiden kesken arvotun palkinnon. Vastausaikaa on 15.3. asti.

eirin odotetuin ohjelma­ Parhaasta asusta hän sai palkinnoksi numero on kotkapelkokerroin yhden hengen matkan joulukuun kisa. Kotkapelkokerroin on kylpyläreissulle. syömishaaste, joka suoritetaan silmät Leirillä annettiin myös leiri­ sidottuina. Alkukarsinnat pelataan kasteita. Huomattuamme kuinka pudotuspelinä. Luovuttaa saa koska monelta leirikaste puuttui, jouduim­ vain, mutta vain haasteen selättäneet me lyhentämään leirikastetta huo­ jatkavat eteenpäin. Finaali pelataan mattavasti. Leirikasteen pituuden aikakisana, jossa ensimmäinen suun sijaan suurin pelko leirikasteen saajilla tyhjäksi syönyt voittaa kisan. Oksen­ olikin kylmään järveen joutuminen. taminen johtaa diskaukseen. Palkin­ Siitä asiasta emme voi puhua, koska tona tänä vuonna oli yhden hengen leirikasteesta ei saa kertoa kuin matka joulukuussa järjestettävään leirikasteen saaneille. Leirikasteen kylpyläreissuun. saivat: Hed Tuula, Hed Fia, Nikki Tänä vuonna haasteen vastaan Kinnunen, Lindholm Janica, ottajia oli sen verran paljon, että osal­ Heino Silja, Paattakainen Atte, listujat jouduttiin arpomaan perintei­ Tanner Adeliina, Hara Helmi, sellä entten tentten menetelmällä. Lähteenmäki Hilma, Sanna Ja vielä senkin jälkeen osanottajat Pussinen, Hannamari Manninen, jaettiin kahteen karsintaryhmään. Siiri Järvinen, Sissi Perunka, Lisäksi leirillä äänestettiin par­ Sara Suutari, Lilja Heino, haasta asusta. Äänestysliput ja vaali­ Sallis Suutari, Nina Riekko, Janika uurna jäi vahtimatta useaksi tunniksi. Hartikainen, Amanda Larbi, Tästä johtuen vaalitoimikunta tarkas­ Sakari Eronen, Onni Järvinen, ti kaikki annetut äänet. Muutamia Ilmari Eronen, Severi Aaltonen samalla käsialalla kirjoitettuja ääniä ja Aleksi Matilainen. hylättiin ja sitten päästiin laskemaan Iltapalalla syötiin kakkakökköjä äänet. Laskennan jälkeen äänet päät­ kissanhiekkalaatikosta sekä napostel­ tyivät tasan pikku noidan ja zombien tiin ötököitä ja sormia. Discossa välillä. Voittajan päätti yhtä leiriläistä päästiin testaamaan uutta savukonet­ hakemaan tullut äiti, kuvien perus­ ta, joka oli muuten ihan kiva, mutta teella. Voittajaksi selvisi pikku noita. savutti.

L

Kissanhiekkalaatikko

Pari vanhaa noitaa

Pirkanmaalla Pirkanmaalla syysleiri järjestettiin Halloween leirinä. Halloween leiriä on järjestetty yli kymmenen vuotta. Ensimmäisellä leirillä mukana ollut muistelee niitä pidetyn vuosittain. Nykyään leiri onkin yksi suosituimmista, ellei jopa suosituin leiri. Viimevuoden tapaan leiri järjestettiin Kumpulan leirikeskuksessa Viialassa. Osallistujia oli aluksi tulossa niin runsaasti, että osalle oli varattu majoitus asuntovaunussa. Mutta parin peruutuksen myötä saatiin kaikki sopimaan sisämajoitukseen. Lipunnosto ja kotkalaulu

Kotkaviestin 4/2013 ”Äänestä paras juttu” -kyselyn tulos on selvinnyt. Parhaaksi Kotkaviestin artikkeliksi äänestettiin ” Halloween-leiri Pirkanmaalla”. Kyselyyn osallistuneista onnetar suosi Nuppu Jylkkää. Seuraavan lehden kyselyn yhteydessä arvotaan Kotkakello.

 LEPAKON OKSENNUSTA (hernekeitto)  LEHMÄN VERTA (joulu glögi)  MUSTEKALAN LONKEROT (herkkusienet)  MAKSAA (sikanautaa purkista)  PÄSSIN KIVEKSET (viinirypäleet)  SAPPIKIVET (hillosipulit)  SILMÄMUNAT (oliivit)  ZOMBIEN KYNSIÄ (valkosipuli)  KOIRAN KAKKAA (tumma suklaa)  STEARIINI (valkosuklaa)  KORVAHOME (aurajuusto)  HIIRENKAKKAA (rusinoita)  IHMISSUDEN MERKKAUS PISSA (appelsiinimehu)  HAAVAMÄTÄ (piimä)  RUUTIA (turkinpippuri rouhetta)  KALANKIELTÄ (silliä)  HIIRENPAPANOITA (muroja)  SUOLIA (purkki parsaa)  LIMAPALLOJA (liotettuja vihreitä kuulia)

22 • kotkaviesti 4/2013

23 • kotkaviesti 4/2013

YHTEYSTIEDOT

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO NKK RY

Sturenkatu 27 B, 00510 Helsinki puh. 09 774 5760 fax 09 774 57645 www.nuoretkotkat.fi Lea Väänänen toiminnanjohtaja 045 876 3997 Marja Mailasalo taloudenhoitaja 09 774 57613, 040 584 7594 Soili Sirenne kulttuuri- ja kv-sihteeri 050 581 5288 Marika Kaatrasalo projektityöntekijä 040 1525 373 Ellie Ferguson harjoittelija, European voluntary service EVS 09 7745 7615 Sähköpostit: etunimi.sukunimi@nuoretkotkat.fi IFM-SEI

Rue du Trône, 98, B-1050 Brussels, Belgium phone +32 22 15 79 27 fax +32 22 45 00 83 contact@ifm-sei.org, www.ifm-sei.org

Varsinais-Suomi Leila Tanskanen 040 515 2309 varsinais-suomi@nuoretkotkat.fi PIIRIJÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT Helsingin Nuoret Kotkat Kaarlenkatu 3–5, 00530 Helsinki Timo Katajamäki puh. 09 730 991, 050 555 2964 fax 09 773 3891 timo.katajamaki@hnk.fi, www.hnk.fi Hämeen Nuoret Kotkat Paimenkivenpiha 2 12240 Tervakoski Veikko Sorsa (pj.) puh. 044 990 9910 hame@nuoretkotkat.fi www.hameennuoretkotkat.fi Keski-Suomen Nuoret Kotkat + Jyväskylän ty Kauppakatu 30 A, 40100 Jyväskylä keski-suomi@nuoretkotkat.fi Kati Sainio 050 447 9448 kati.sainio@jty.fi Kymen Nuoret Kotkat Kalevankatu 13 B, 45100 Kouvola Jaana Saarinen 044 359 8670 kymi@nuoretkotkat.fi www.kymennuoretkotkat.fi

riikka.tirkkonen@nuoretkotkat.fi www.oulu.nuoretkotkat.fi Pirkanmaan Nuoret Kotkat Hämeenpuisto 28, 5. krs, 33200 Tampere Tommi Leinonen (pj.) puh. 045 895 5895 (toimisto) pirkanmaa@nuoretkotkat.fi Pohjanmaan Nuoret Kotkat Rauhankatu 18, 67100 Kokkola Katiina Nevala (pj.) puh. 041 709 3082 etunimi.sukunimi@nkpohjanmaa.fi www.nkpohjanmaa.fi Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat Niinivaarantie 84, 80230 Joensuu Anne Kankaanpää puh. 050 465 2625 pohjois-karjala@nuoretkotkat.fi www.elisanet.fi/pknuoretkotkat Savon Nuoret Kotkat + Kuopion Nuoret Kotkat Puijonkatu 23 A 4 krs., 70100 Kuopio Tuula Jämsen puh. 017 368 8631, 050 591 2749, fax 017 368 8644 savo@nuoretkotkat.fi kuopio@nuoretkotkat.fi www.savo.nuoretkotkat.fi

Oulu Riikka Tirkkonen 045 235 1491 riikka.tirkkonen@nuoretkotkat.fi

Lapin Nuoret Kotkat Valtakatu 5 as 8, 94100 Kemi Sari Ailinpieti puh. 050 326 6496 fax (016) 221 986 lappi@nuoretkotkat.fi

Satakunnan Nuoret Kotkat + Porin Nuoret Kotkat Annankatu 15 B 20, 28100 Pori puh./fax 02 633 3398 (toimisto) Soili Veijonaho (pj.) satakunta@nuoretkotkat.fi porinnkalue@gmail.com www.satakunta.nuoretkotkat.fi

Pohjois-Karjala Anne Kankaanpää 050 465 2625 pohjois-karjala@nuoretkotkat.fi

Oulun Nuoret Kotkat Pakkahuoneenkatu 28, 90100 Oulu Riikka Tirkkonen puh. 045 235 1491

Svenska Örndistriktet Maria Lundell (pj.) puh. 044 306 9050 svenskaorndistriktet@gmail.com

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Uudenmaan Nuoret Kotkat + Espoon NK aluejärjestö Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa Pirjo Tirronen puh. 09 851 4400, 040 776 8815 fax 09 823 0596 uusimaa@nuoretkotkat.fi www.uusimaa.nuoretkotkat.fi Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat + Raision NK ry ja Turun NK ry Eerikinkatu 30, 20100 Turku Leila Tanskanen puh. 02 414 5201, 040 515 2309 fax 02 414 5102 varsinais-suomi@vsnk.fi Julia Uzbjakov puh. 02 414 5300, 0400 627 420 fax 02 414 5301 www.vsnk.fi PAIKALLISYHDISTYKSIÄ Lappeenrannan Nuoret Kotkat Snellmaninkatu 12, 53100 Lappeenranta Satu Sairanen, puh. 040 508 4474 lprkotkat@saunalahti.fi fax 05 451 2120 Tampereen Nuoret Kotkat Hämeenpuisto 28, 5. krs, 33200 Tampere Antti Wallenius puh. 050 587 0167 (toimisto) tampere@nuoretkotkat.fi www.tampereennuoretkotkat.net Vantaan Nuoret Kotkat Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa Anu Kähärä puh. 040 513 4996 vantaa@nuoretkotkat.fi http://vantaankotkat.yhdistysavain.fi 23 • kotkaviesti 1/2014


Kotkaviesti 14-1  

Kotkaviesti 14/01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you