Kotkaviesti 2021-2

Page 1

LASTEN JA NUORTEN ÄÄNEN KANNATTAJA

2/2021

TULOSSA LUONTOSEIKKAILU 2022

KOTKA­ PÄIVILLÄ NAUTITTIIN AURINGOSTA LÄHDE VAPAAEHTOISEKSI!

TAPAHTUMIA ympäri vuoden!


24

SISÄLLYS

2-2021 3 4 5 6 8

Pääkirjoitus Mitä kuuluu, Milla Friman? Lasten etäkerhokokeilu Harrastuksena huiput Näin syntyi uusi Lapsitekopalkinto 10 Mitä tapahtuu vaatteille, kun ne pudottaa UFFin laatikkoon? 12 Kotkapäivillä nautitttiin auringosta 14 Yhdessä ilmaston puolesta 16 Frisbeegolf 17 Supersankariryhmä edistää lapsen oikeuksia kansainvälisessä projektissa 18 Puuha-aukeama 20 Ilmoittautumis- ja matkustusohjesääntö 21 Piirien kesätapahtumat 30 Vertsukoulutus ja nuorisokongressi 31 Kysyisitkö kaveria kotkaohjaajaksi? 32 Tulossa 35 Tule vapaaehtoiseksi 36 Yhteystiedot

9

14

18

12


PÄÄKIRJOITUS

Julkaisija: Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry Haapaniemenkatu 14, 2.krs. 00530 Helsinki www.nuoretkotkat.fi Leevi Karisalmi kotkaviesti@nuoretkotkat.fi Kotkaviestin tilaus­hinta: 20 € /12 kk Osoiterekisteri ja mediatiedot: Kotkaliiton toimisto

Iloisin mielin kohti alkavaa syksyä

K

uluva vuosi on haastanut kekseliäisyyttämme. Erilaisten rajoitusten vallitessa olemme saaneet

miettiä uusia tapoja, miten tavata kavereita turvallises­

ti tai mitä erilaisia ajanviettotapoja löytyisi sellaisten perinteisten tekemisten rinnalle, joita emme ole nyt

Päätoimittaja: Heta Warto-Tillander

päässeet toteuttamaan. Etänäkin on ollut onneksi

Toimitussihteeri: Leevi Karisalmi

merkkinä mm. etäkerhot, joita Nuoret Kotkat lähtivät

Taitto: Atte Kalke

monenlaisia mahdollisuuksia, siitä hyvänä esi­ kehittämään ja toteuttamaan vuoden 2020 lopulla. Kesällä on onneksi voinut viettää paljon aikaa ulkona ja näistä mahtavista, aurinkoisista hetkistä ja

Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy ISSN 0783-0823 (painettu) ISSN 2670-3769 (verkkojulkaisu)

leireistä monet teistä ovatkin lähettäneet lehteemme

Kannen kuva: Nuoret Kotkat

pipoja ja hanskoja.

Seuraava lehti: 1/2022 aineistopäivä 3.12. ilmestyminen noin 24.1.

riittää, kun suhtautuu maailmaan avoimesti ja

Aineisto-ohjeita: Piirrokset onnistuvat lehdessä parhaiten, jos ne on tehty mustalla tussilla tai voimakkailla väreillä.Valokuvissa kiiltävä pinta on parempi kuin matta­pinta. Digitaali­kuvat tulisi tallentaa mahdollisimman isoon kokoon; oletusarvot kameroissa ovat yleensä liian pieniä.

iloisia tekstejä ja kuvia. Kesäiset muistot lämmittävät vielä nytkin, kun kaivelemme kaapin kätköstä esiin Mahdollisuuksia iloon ja yhteiseen tekemiseen uteliaasti. Näin tekee mm. Riikka Tirkkonen, joka kertoo lehdessämme huikeasta kiipeilyharrastuksestaan. Luonto onkin mahtava voimavaratekijä ja sen hyvinvoinnista meidän tulee yhdessä huolehtia. Konmarittamisen ja kuluttamisen ristiaallokossa leh­ temme lähtikin selvittämään, millainen on kierrätyk­ seen laitettavan vaatteen matka. Monipuolisia ja innostavia lukuhetkiä teille kaikille! Heta Warto-Tillander Päätoimittaja

KOTKAVIESTI 2/2021 • 3


Mitä kuuluu, Milla Friman? KUVA: MILLA FRIMAN

Meteorologi tutkii säähän liittyviä ilmiöitä. Mikä oli lempiaineesi koulussa ja koska tiesit haluavasi meteorologiksi? Lempiaineitani koulussa olivat matematiikka ja kuvataide. Myös kaikki luonnontieteet olivat mielestäni mielenkiintoisia. Kiinnostuin meteoro­ logiasta jo yläasteella ja pääsin tuolloin sääpäi­ vystykseen TET-harjoitteluun. Meteorologia oli kiehtovaa, koska siinä yhdistyi monia eri luon­ nontieteitä, alaan liittyvät luonnonilmiöt ovat myös visuaalisia ja helposti havaittavia. Suomes­ sa meteorologiaa voi opiskella ainoastaan Helsin­ gin yliopistossa, fysiikan laitoksen alaisuudessa.

Mitä tavalliseen työpäivääsi kuuluu? Työpäiväni ovat melko erilaisia. Ne voivat sisältää esimerkiksi erilaisten ilmanlaadun mittausnäyt­ teiden analysointia laboratoriossa, mittauslaittei­ den huoltoa, datan analysointia ja ilmamassojen mallinnusta, tutkimusartikkelin kirjoittamista sekä palavereja kollegoiden ja yhteistyökumppa­ neiden kanssa.

Millainen on mielestäsi täydellinen sää? Alkukesän pilvipoutainen sää ja +25 asteen lämpötila olisi minulle paras. Jos saan hetkeksi ottaa meteorologin hattuni pois päästäni, niin itse pidän enemmän kuumasta kesästä kuin lumisesta talvesta, vaikka luminen talvi onkin luonnon kannalta tärkeää.

MILLA FRIMAN on vantaalainen meteorologi ja tutkija Ilmatieteen laitoksella. Hän oli ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa 2021. Milla valittiin varavaltuutetuksi, lisäksi hän on Diabetesliiton hallituksen jäsen sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja Tiedekeskussäätiön valtuuskunnan varajäsen.

4 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Mihin haluat maailmassa vaikuttaa? Minulle tärkeää ovat tasa-arvo, terveys ja luonto. Näihin kaikkiin asioihin voidaan vaikuttaa huomioimalla ilmastoasiat paremmin niin kunnan, valtion kuin koko yhteiskunnan tasolla. Haluan myös vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvaa vaikuttamista päätöksenteossa.

Millä tavoin poliitikkona edistät lasten ja nuorten hyvinvointia kotikunnassasi? Harrastukset ovat yksi keskeinen tekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, siksi haluan olla edesauttamassa harrastustakuuta. Sen avulla yhä useampi harrastus olisi mahdollinen kaikille lapsille ja perheille.

Onko Nuorten Kotkien toiminta sinulle tuttua? Haluatko lähettää kannustusviestiä Kotkaviestin lukijoille? Nuorten Kotkien toiminta on minulle hieman tuntemattomampaa. Näkemieni kuvien perusteella toiminta näyttää vauhdikkaalta ja innostavalta! Harry Potter -kirjoista ja -elokuvista tutun rehtori Albus Dumbledoren sanoin: ”Sillä ei ole merkitystä, millaiseksi joku syntyy, vaan sillä mikä hänestä kasvaa.”


Lasten etäkerhokokeilu TEKSTI JA KUVAT: WILHELMIINA SEPPÄ-OJANPERÄ

K

eväällä 2020 koronavirusepidemian tuomat uudet rajoitukset hanka­ loittivat muiden harrastusten ohella myös Nuorten Kotkien leiri -ja kerho­ toimintaa. Yhtäkkiä futistreeneihin, teatteriharkkoihin tai kitaratunneille ei välttämättä voinutkaan mennä pai­ kan päälle. Monin paikoin myös kot­ kakerhotoimintaa jouduttiin rajoitta­ maan. Loppuvuodesta 2020 syntyi ajatus siitä, että aivan kuten osa kouluista ja muista harrastuksista — ehkä kotka­ kerhoakin voisi pitää etäyhteydellä. Nuorten Kotkien etäkerhoa lähdettiin rakentamaan yhdessä vapaaehtoisten ohjaajien sekä kotkaliiton työntekijöi­ den kanssa. Kerhoa vetämään palkat­ tiin aluksi Helsingin kotkapiirissä aiemmin kerho- ja päiväleiritoimintaa pyörittänyt Wilhelmiina SeppäOjanperä. Työväen Sivistysliitolta etäkerho­ tiimi sai koulutusta ja eväitä nettisi­ vun lailla toimivan Howspace-alustan käyttöön. Melko nopeasti alustalle alkoi rakentua Nuorten Kotkien oma etäkerhosivusto. Sivustolle pääsivät ainoastaan ne, jotka oli kutsuttu mu­ kaan. Kiinnostuksesta pystyi ilmoitta­ maan lähettämällä sähköpostia. Sivuille rakennettiin kevään aika­ na erilaisia osioita: reseptejä pursuava kokkinurkkaus, diy-vinkkejä ja piirus­ tusohjeita sisältävä askartelunurkka­ us sekä ajanvietteeksi oma osio erilai­ sille tietovisoille ja aivopähkinöille. Kaikki reseptit, askarteluohjeet ja

visat ovat sivuston linkin pyytäneille kerholaisille käytössä kaiken aikaa. Uutta sisältöä sivuille ilmestyi kevääl­ lä viikottain. Koko ajan käytössä olevan sisällön ja kerholaisten omiin aikatauluihin sopivan puuhastelun ohella, etä­ kerhon tärkeänä osana olivat viikoit­ taiset tapaamiset. Videoyhteyden sekä chatin välityksellä ohjaaja ja kerholai­ set tapasivat toisensa joka keskiviik­ koilta. Tapaamisissa juteltiin kuulumi­ sista sekä muun muassa askarreltiin erilaisia juttuja unisieppareista pienoistaloihin, valmistettiin luon­ nonkosmetiikkaa, tehtiin toivekarttoja sekä kuunneltiin musiikkia. Kerho­ laisten mukaan kerhossa oli kivaa ja jännittävää oli se, miten omat kerho­ kaverit pystyttiin ruudun välityksellä vähän niin kuin tuomaan omaan kotiin. Tämä mahdollisti sen, että tapaamiskerroilla tutustuttiin usein paitsi itse kerholaisiin, myös heidän lemmikkeihinsä, perheenjäseniinsä sekä lempitavaroihinsa. Halukkaat saivat kuitenkin tietysti pitää video­ yhteyden pois päältä. Tapaamisiin osallistui kerholaisia ympäri Suomen. Muun muassa Uudeltamaalta, Kouvolasta ja Jyväs­ kylästä. Etäkerhon tavoitteena oli tuo­ da kerhoharrastaminen mahdolliseksi myös korona-aikana sekä yhdistää kotkakerholaisia ympäri maata. Näissä tavoitteissa myös onnistuttiin ja siksi etäkerhotoiminnalle onkin luvassa jatkoa.

 Lisätietoa ja ilmoittautumiset etäkerhoalustalle koulutukset@nuoretkotkat.fi

KOTKAVIESTI 2/2021 • 5


HARRASTUKSENA HUIPUT Oulun Nuorten Kotkien toiminnanjohtaja Riikka Tirkkonen aloitti kiipeilyharrastuksen vuonna 2002 muuttaessaan Ouluun. Riikka esittelee meille harrastuksensa. TEKSTI JA KUVAT: RIIKKA TIRKKONEN

Kuva: Shutterstock

K

ävin ensin seinäkiipeilyn alkeiskurssin, sitten peruskurssin ja kohta kesällä löy­ sin itseni kalliokiipeilyn peruskurssilta. Siitä pari vuotta eteenpäin ja matka jatkui kallio­ kiipeilyn jatkokurssille. Siinä sivussa alkoi myös ohjaaminen kiinnostaa ja kävin kurs­ sin köysitoiminnan ohjaajaksi ja muutaman vuoden kuluttua kiipeilyohjaajaksi. Kävin myös kokeilemassa jääkiipeilyä, mutta se ei koukuttanut. Kiipeily on ollut hyvää vastapainoa niin työlle kuin muille harrastuksille. Se on laji, jossa tulee treenattua kroppaa hyvin moni­ puolisesti eikä kiivetessä voi keskittyä muu­ hun kuin siihen hetkeen. Laji on tietynlai­ nen pulmapeli, jossa pitää oman kropan keinoin selviytyä ylöspäin. Se on myös isommissa korkeuksissa mielenhallintaa. Lajia voi harrastaa ympäri Suomea (ja maa­ ilmaa) ja se sopii hyvin eri ikävaiheisiin. Laji on myös siitä mukava, että alussa kehittyy nopeasti ja peruskiipeilytason saavuttaa no­ peasti, joka auttaa lajiin sisään pääsemistä. Itselleni tärkeintä harrastuksessa ovat olleet ihmiset, joihin olen päässyt tutustumaan

6 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

ja löytyipä sieltä myös kumppani kainaloon kulkemaan. On mukavaa pystyä harrastamaan yhdessä. Vuodet ovat vieri­ neet ja erilaiset vammat (Huom! eivät tul­ leet kiipeilystä) ovat rajoittaneet kiipeilyä, mutta korkeuksista ei ole tarvinnut luopua, kun rinnalle ovat tulleet Norjan jylhät vuo­ ret, joiden rinteille sielu vetää. Kiipeily antaa sinnekin hyvää pohjaa, vaikka kulke­ mamme reitit ovat retkeilyreittejä. Norjassa korkeuserot voivat myös välillä tuoda eteen kiipeilyllisiä elementtejä. Lisäksi kiipeily­ pohja antaa hyvää tietoa turvallisuuden ar­ viointiin. Norjan vuorilla puoleensa vetävät huikeat maisemat, kirkkaat vuoristopurot, valtavat kosket ja itsensä haastaminen. Jokainen reitti on erilainen, mutta niin kaunis. Tätä kirjoittaessa kaipuu Norjaan nostaa taas päätään. Toivottavasti joku muukin löytää kipi­ nän tämän hienon lajin äärelle! Minua saa nykiä hihasta ja laittaa viestiä, mikäli kai­ paa apua aloittamiseen tai vinkkejä reittei­ hin Norjassa, erityisesti Narvikin alue on tuttu.


Dödlarsberget, Ruotsi

Skibotn, Norja

Tredje Toppen, Narvik, Norja

Hampusvaara, Pudasjärvi

Beisfjord, Norja

Mammuttiputous, Korouoma

Stigen, Haugfjell, Norja

,

Svadet, Efjord Norja

KOTKAVIESTI 2/2021 • 7


Näin syntyi uusi Lapsiteko TEKSTI NELLA HEISKANEN KUVAT: ATHANASÍA AARNIOSUO, NELLA HEISKANEN (Kehystetty taulu)

A

thanasía Aarniosuo on taidegraafikko, kuvataiteilija, taidejournalisti ja kuraattori, joka on opiskellut taidegrafiik­ kaa Skotlannissa. Taidegrafiikka on kuvataiteen laji, jossa käyte­ tään taiteen tekemiseen erilai­ sia painotekniikoita.

Tarinoita ja muistoja sanoin ja kuvin Athanasía kertoo olevansa taiteilijana erityisesti tarinan­ kertoja. Hän kertoo tarinoitaan kuvilla, sanoilla tai näitä yhdis­ telemällä. Myös näyttelyissä on aina tarina taustalla. Athanasía tekee paljon nos­ talgisia kuvia, joiden avulla hän haluaa kertoa tarinoita itselleen merkityksellisistä kokemuksis­ ta. Menneisyyden ja tarinoiden lisäksi häntä inspiroivat ihmiset,

rakkaus ja kohtaamiset. Rakkaus nostalgiaan on vaikut­ tanut myös menetelmävalin­ taan. Athanasía kokee taidegra­ fiikan menetelmänä nostalgi­ seksi. Taidegrafiikan tekeminen vaatii kädentaitoja, ja menetel­ mässä ja grafiikanvedoksissa näkyvät perinteet.

Kuvataiteilijan arki on monipuolista Kysyn Athanasíalta, millaista kuvataiteilijan arki on. Hän kertoo viettävänsä aikaa työhuo­ neella piirtäen paljon, katsellen vanhoja valokuvia ja muistellen nuoruuden seikkailuja. Piirus­ tukset eivät yleensä ole lopulli­ sia taideteoksia, vaan toimivat lähtökohtana esimerkiksi grafii­ kan vedoksille. Kun idea teoksel­ le on syntynyt, on aika maalata

ja vedostaa eli painaa kuva pa­ perille. Taidegrafiikan menetel­ millä Athanasía tekee taulujen lisäksi muun muassa sarjakuvia. Kuvien tekemisen lisäksi hän myös kirjoittaa paljon. Taiteilijan työhön kuuluu kuitenkin muutakin kuin ideointia ja kuvien tekemistä. Athanasían työhön kuuluu myös näyttelyiden ripustamista, keskusteluja teosideoista, näyt­ telyiden ja teosten mainosta­ mista, kirjanpitoa ja paperitöitä. Hän myös kuratoi taideprojekteja, kirjoittaa taiteesta ja on aktiivinen Suomen Taidegraafi­ kot ry:ssä. Toisinaan työ on vie­ nyt Athanasíaa ympäri maail­ maa residensseihin. Taiteilija­ residenssit ovat taiteilijoille tarkoitettuja paikkoja, joissa he voivat asua ja työskennellä

1

2

3

6

7

8

8 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1


palkinto

TAIDEGRAAFIKKO ATHANASÍA AARNIOSUO KERTOO TYÖSTÄÄN

jonkin aikaa uudessa ympäristössä ja tavata muita taiteilijoita. Usein Athanasía tekee töitä yksin työhuoneella, mutta näyt­ telyissä hän tapaa paljon ihmi­ siä. Tarinoiden kertojalle yleisö on tärkeä, sillä tarinat tarvitse­ vat katsojan välittyäkseen, mut­ ta myös syntyvät kohtaamisista.

Taiteen tekeminen omien lasten kanssa toi inspiraation Nuorten Kotkien uuteen lapsitekopalkintoon Athanasíalla on kaksi lasta. Kun joku kysyy lapsilta, mitä äiti te­ kee työkseen, he kertovat, että äiti piirtää. Lapset ovat erityisen ylpeitä äidin julkisiin paikkoihin tekemistä maalauksista, kuten Vantaan Mikkolan sähkö­

4

9

kaappimaalauksista ja Vantaan Länsimäen alikulkutunnelin maalauksesta. Kysyn Athanasíalta, onko hän antanut kahden lapsensa kokeilla taidegrafiikan tekemis­ tä. Athanasía kertoo, että van­ hempi lapsi Kain on jo tehnyt omia grafiikanvedoksia ja kaivertanut itsekin laattoja. Athanasía kehuu kovasti Kainin tekemiä töitä. Nuorempi lapsi Klió ei ole vielä tehnyt taide­ grafiikkaa, mutta piirtää mielel­ lään. Klión voikin nähdä piirtä­ mässä myös Nuorten Kotkien uudessa lapsitekopalkinnossa! ”Teoksen nimi on Mallit. Kuvassa on tyttäreni Klió. Piirsin tilanteessa Klióta piirtämässä kissaa. Klió sanoi piirtäessä, että hänestäkin tulee isona taiteilija. Klió tekee paljon samoja asioita

kuin minä, ja minä opin paljon Kliólta. Klió opettaa minulle joka päivä asioita. Kuva kertoo van­ hemman ja lapsen suhteesta. Kun tuli ehdotus lapsitekopalkinnon tekemisestä, minulle tuli tämä piirustus mieleen ja ehdotin, että tekisin siitä grafiikan vedoksen.” Lapsitekopalkinnon kuva on linoleikkaus, joka on toteutettu kolmella värillä: vihreällä, har­ maalla ja mustalla. Jokaiselle väril­ le on oma laatta, ja jokainen väri painetaan erikseen paperille. Kun piirustus muutetaan vedokseksi, se pitää aina muistaa kääntää levylle peilikuvaksi ennen linoleik­ kausten tekemistä. Jutun kuvituk­ sen mukana pääset tutustumaan lapsitekopalkinnon työvaiheisiin.

5

10

KOTKAVIESTI 2/2021 • 9


MITÄ TAPAHTUU VAATTEILLE,

KUN NE PUDOTTAA UFFIN LAATIKKOON? KOONNUT HETA WARTO-TILLANDER LÄHTEET JA KUVAT: U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND SR.

1 0 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1


V

aatteet kuljetetaan lajittelukeskukseen, jossa ne lajitellaan sesongin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tämän jälkeen vaatteet ohjataan joko myymälöissä myytäviksi, tukkumyyntiin, lahjoi­ tettavaksi tai Afrikkaan yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi. Huonokuntoisimmat lahjoitukset kierrätetään materiaalina ja jäte ohjataan energianpolttoon. Tekstiilien uudelleenkäyttö tarkoittaa jo käytetyn tuotteen tai sen osan käyttämistä uudel­ leen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kan­ nalta paras vaihtoehto, koska se vähentää uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää merkittävästi vettä ja kemikaaleja. Vaatelajittelussa noudate­ taan jätelain etusijajärjestystä, joka asettaa jät­ teen käsittelytoimenpiteet paremmuusjärjestyk­ seen. Tekstiilit tulee ensisijaisesti uudelleen­ käyttää sellaisenaan tai materiaalina ja vasta sen jälkeen hyödyntää energiana. Lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean uudelleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2020 lahjoitetuille yli 14 miljoonalle kilolle vaatteita saavutettiin 95,9 % uudelleenkäyttöaste. Säätiön ilmastotyön tavoit­ teena on lahjoitusten uudelleenkäyttöön ohjaa­ minen vähittäis- ja tukkumyynnin kautta. Säätiö kerää varoja kehitysyhteistyöhön sekä kotimaan ilmastotyöhön vaatemyynnillä. Suomessa, UFF:n myymälöissä, myydään keräysvaatteiden par­ haimmisto. Vaatekeräysmäärästä suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukku­ asiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa sekä Venäjällä. Vuonna 2020 lahjoitusten valtaosa, 80,2 % uudel­ leenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Sekä tukkuettä vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmastoja globaalikehitystyöhön. Suurimpien tukkuasiakkaiden lajittelukeskuk­ sissa vaatteiden uudelleenkäyttöastetta seura­ taan. Esimerkiksi UFF:n suurimmalla tukkuasiak­ kaalla Baltiassa on käytetyillä vaatteilla korkea 95% uudelleenkäyttöaste sellaisenaan tai materiaalina.

Kierrätetyn tuotteen ostaminen on kestävää kehitystä tukeva valinta. Jokainen uudelleenkäy­ tetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haital­ listen kemikaalien määrää. Yksi uudelleenkäyt­ töön kierrätetty puuvillainen t-paita säästää noin 2800 litraa vettä, 7 kg hiilidioksidipäästöjä ja 500 grammaa torjunta-aineita. Luonnonvarojen kestävä käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti köyhim­ pien maiden ihmisiä. Vuosittaisesta keräysmäärästä noin 6 % lajitel­ tuja, käyttökuntoisia vaatteita lähetetään yhteis­ työjärjestöjen varainhankinnan avuksi Afrikkaan. Afrikassa vaatteet myydään pääosin tukkuasiak­ kaille. Paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt tuke­ vat käytettyjen vaatteiden myynnistä saaduilla tuotoilla useita perus- ja ammattikoulutuksellisia kehitysyhteistyöhankkeita. Tukkuasiakkaat puolestaan myyvät vaatteet paikallisilla toreilla ja käyttävät myyntituoton esimerkiksi lastensa kou­ lutukseen. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös kaksi–kolme muuta henkilöä. Tutkimukset osoittavat pohjoismaisten käy­ tettyjen vaatteiden uudelleenkäytön Afrikan maissa tuovan huomattavia ympäristösäästöjä ja luovan tuhansia työpaikkoja. Käytetyt vaatteet luovat työpaikkoja sekä kaupan alalla että tekstii­ lien kunnossapidon ja korjauksen parissa. Luodut työpaikat kehittävät sekä paikallista taloutta että elintasoa. Käytetyille vaatteille on suuri kysyntä vähäva­ raisen väestön keskuudessa: kaikki tarvitsevat hyviä ja kestäviä tuotteita. Suomalaisten lahjoit­ tamat käytetyt vaatteet ovat hyvälaatuisia ja käy­ tettynä ne ovat ostajille edullisia, joten ihmisillä on varaa niihin.

KOTKAVIESTI 2/2021 • 11


Kotkapäivillä nautittiin auringosta TEKSTI LEEVI KARISALMI KUVAT NUORET KOTKAT ja TAINA LEINO

U

seamman viikon jatkunut sateinen sää oli väistynyt kuin tilauksesta vuoden 2021 pää­ tapahtumaamme varten. Kotkapäiviä saatiin viettää 28.–29.8. kuivassa ja lopulta myös lämpi­ mässä säässä.

1 2 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Kaikkiaan Turkuun oli kokoontunut reilut 100 nuorta, ohjaajaa, vapaaehtoista ja työntekijää viettämään Kotkapäiviä. Tapahtuma järjestettiin Forum Marinumin ympäristössä. Ohjelmaan kuu­ lui perehtymiskierrokset laivanrakennuksen ja


Ensimmäisen ryhmän Kahoot-tietokilpailun voittajaa saatiin jännittää viimeiseen kysymykseen asti. Kuvassa onnelliset voittajat.

merenkäynnin historiasta kertoviin näyttelyihin. Majoitus- ja ruokailupaikkana toimi aikoinaan Ruotsiin risteillyt S/S Bore. Ulkona järjestetyllä tapahtumatorilla riitti tekemistä. Ensiksi saattoi kokeilla ratsastus­ taitojaan keppishevosradalla tai temppuja pomppupatjalla. Jos vauhti uhkasi hiipua niin lisäenergiaa oli saatavilla popcornkoneelta kuin myös terveellisemmistä välipalavaihtoehdoista. Onneaan kokeilemalla saattoi voittaa vaikkapa sukat Onnenpyörästä. Majoitusaluksemme S/S Boren vieressä komeili muitakin vanhoja aluksia, kuten legendaarinen Suomen Joutsen, tykkivene Karjala ja miinalaiva Keihässalmi. Näissä aluksissa riitti tutkittavaa ja ihmeteltävää. Päivän päätteeksi kahteen osaan

jaettu ryhmämme sai nauttia tietovisailusta, bingoemäntä Leilan vetämästä Bingosta, Itämerta käsittelevästä lyhyt elokuvasta ja vauhdikkaasta musiikista. Sunnuntaiaamu alkoi auringon paistaessa. Aamutoimien jälkeen suunnattiin tutustumaan Turkuun, pienemmät busseilla ja isommat kävellen. Nähtyä tuli Turun F:llä alkavat nähtävyydet Föri ja Funikulaari. Myös perinteisemmät kohteet, kuten Turun Kirkko, Turun Linna ja Aurajoenranta tulivat tutuiksi. Päättäjäisiä vietettiin auringon alla Forum Marinumin kentällä, jossa Kotkamarssi herätti ohikulkijoidenkin huomion. Kiitos järjestäjille ja osallistujille! Toivottavasti taas pian nähdään!

KOTKAVIESTI 2/2021 • 13


Yhdessä ilmaston puolesta Weekends for Climate -hankkeessa opitaan ilmastonmuutoksesta yhdessä muiden maiden nuorten kanssa. TEKSTI: HEIDI TUHKANEN JA ANNIMARI OLLILA

I

lmastonmuutos koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa. Sen hillitseminen myös vaatii tekoja meiltä kaikilta. Siksi perusasioiden ymmärtäminen ilmastonmuutoksesta on tärkeää. Nuorten Kotkien ja Pinskujen yhteinen ympäristökasvatushanke Weekends for Climate syventyy ilmastoteemaan monipuoli­ sesti. Hankkeen tapahtumissa käsitellään il­ mastonmuutosta esimerkiksi pelien ja keskus­ telujen keinoin ja mietitään arkisia ja yhteis­ kunnallisia keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Weekends for Climate on jatkoa vuonna 2020 toteutetulle Liikkuvalle luontoleirille. Se on suunnattu erityisesti 12-15-vuotiaille. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Tärkeä osa Weekends for Climate -hanketta on etäyhteyksin toteutuva kotikansainvälisyys.

1 4 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Tapahtumien osallistujat pääsevät kommunikoi­ maan kansainvälisten kumppanijärjestöjen nuorten kanssa virtuaalisesti joko reaaliaikai­ sesti tai erilaisin videotervehdyksin ja haastein. Kumppaneita löytyy muun muassa Saksasta, Tšekistä ja Slovakiasta. Kesällä 2021 Weekends for Climate -toimin­ taa on toteutettu Helsingin Kotkien varttivertsu­ leirillä Urjalassa ja Pinskujen kerhoissa. Elo­ kuussa hanke oli myös mukana Kotkapäivillä. Kumppanijärjestöt ovat järjestäneet toimintaa Saksassa ja Tšekeissä. Loppuvuonna hankkeen tapahtumia pyritään järjestämään viikonloppuisin ja loma-­aikoina koronatilanne huomioiden. Seuraa hankkeen liikkeitä nettisivuilta weekendsforclimate.fi tai somesta @weekendsforclimate.


Raision Pinskut, Helsingin Nuoret Kotkat ja Kinderring Berlin haastavat kaikki Nuoret Kotkat ilmastotekoihin! Valitse haasteista yksi tai useampi ja haasta mukaan koko kerhosi, leirisi tai vaikkapa perheenjäsenesi.  Huolehtikaa roskat roskiin ja lajitelkaa ne. Näin arvokkaat materiaalit on mahdollista käyttää uudelleen ja luonnonvaroja säästyy.  Syökää aterialla kasvisruokaa tai pitäkää kokonainen kasvisruokapäivä. Eläinten kasvattaminen ruoaksi kuluttaa enemmän luonnonvaroja ja aiheuttaa enemmän ilmastopäästöjä kuin kasvisten viljely.  Laatikaa kerhoon, leirille tai kotiin yhdessä säännöt, joissa sovitaan veden ja energian säästämisestä ja kierrätys­ materiaalien käytöstä. Luonnon­ varat ovat arvokkaita, eikä niitä kannata tuhlata.  Kokeilkaa oman lähiruoan viljelyä istuttamalla esimerkiksi salaattia tai yrttejä ruukkuun. Kasvit sitovat hiilidioksidia ilmasta, mikä hillitsee ilmastonmuutosta.

KOTKAVIESTI 2/2021 • 15


Joko olet kokeillut? FRISBEEGOLF

Syy lähteä korpeen TEKSTI JA KUVAT ATTE KALKE

FRISBEEGOLF

K

uulun ihmisiin, jotka eivät vapaaehtoisesti kävele metsään vailla tarkoitusta. Varsinkaan, jos keli ei ihan vakuuta. Tarvitsen jonkun syyn lähteä korpeen. On se sitten pyöräilyä, koiran­ ulkoilutusta, leireilyä tai mitä tahansa. Mutta ilman syytä jään mielummin katsomaan sarjoja kotisohvalle. Viime vuosina vauhdilla suosiota kerännyt frisbeegolf on huomaamatta koukuttanut myös minut mukanaan, ja antanut syyn lähteä korpeen. Jopa siinä määrin, että kaato­sateen on alkanut näkemään mahdollisuutena – onhan muut ulkoili­ jat silloin pois tieltä. Peli tarjoaa monenlaista kulmaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Toki se on jo itsessään ulkoilua. Valtaosa radoista sijaitsee enempivähempi korvessa, ja metsän terveysvaikutuksia lienee turha kerrata. Peliin liittyy kilpailuasetelma, mutta kyse on ennenkaikkea itsensä voittamisesta. Ja epäonnistumisen sietämisestä. Puuosumia voin luvata ihan jokaiselle. Lajiille ominaista on kuiten­ kin rento ilmapiiri, ja porukassa pelaamisen ytimessä onkin enempi sosiaalisuus kuin hampaat irvessä tapahtuva kilpailu. Jos et frisbeegolfia ole vielä kokeillut, suositte­ len lämpimästi testaamaan vaikkapa jonkun kaverin kanssa. Peliä voi pelata myös yksin. Suomi tarjoaa maailman tiheimmän rataverkoston. Lajin aloituskulut on pienet, eikä aloittaminen vaadi erityistä osaamista. Haastavuus kasvaa omien taitojen kasvaessa. Ennenkaikkea suosittelen lajia osaksi omaa hyvinvointia. Korvessa samoilu antaa valtavasti voi­ maa ja energiaa jaksaa pimenevän vuodenajan yli.

1 6 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Lajin perusidea on sama kuin golfissa: päästä rata läpi mahdollisimman vähin heitoin. Tutustu lajin perusteisiin osoitteessa www.frisbeegolfliitto.fi/aloittelijat. Rataverkoston tarkastelu ja pelitulosten kirjaaminen tapahtuu kätevästi kotimaisella Upsi-sovelluksella.

Frisbeegolf-radat tarjoavat upeita miljöitä. Isossa kuvassa Sport Resort Ylläs -radan väylä no 13.

Kaatis,Vihti Levi Red, Kittilä

Joekääru, Pärnu

Lillmärssan, Hanko


Supersankariryhmä edistää lapsen oikeuksia kansainvälisessä projektissa TEKSTI JA KUVA NELLA HEISKANEN

K

ids Got Rights -supersankariryhmä kokoontui keskustelemaan lapsen oikeuksista 2.–6.8. Työväen Akatemialla Kauniaisissa. Mukana oli 12 supersankariryhmäläistä neljästä eri piiristä. Yh­ teensä supersankariryhmäläisiä on 16 viidestä piiristä. Kids Got Rights on kaksivuotinen kan­ sainvälinen IFM-SEI:n koordinoima projekti, jossa on mukana lapsia kuudesta maasta. Lisäksi mu­ kana on tutkijoita Barcelonan yliopistosta. Projek­ tin aiheena on lapsen oikeudet. Tähän mennessä lapset ovat muun muassa keränneet tietoa siitä, miten lapsen oikeudet lasten mielestä toteutuvat. Loppuvuodesta supersankariryhmä

tulee järjestämään lasten ohjaamat työpajat lap­ sen oikeuksista lapsille ja aikuisille. Supersankariryhmäläiset Emma Aalto ja Lilli Parkkali kertoivat tapahtumasta näin: ”Kids Got Rights -projektin livetapaamisen aikana pidimme paljon kansainvälisiä tapaamisia mui­ den maiden supersankariryhmien kanssa netin välityksellä. Suunnittelimme paljon erilaisia työ­ pajoja, joita tulemme pitämään tulevaisuudessa muille. Meillä oli myös runsaasti vapaa-aikaa ja leikimme paljon yhdessä. Tapaaminen meni kai­ kin puolin hyvin ja mukavasti, vaikka 5 päivää tuntuikin ihan liian lyhyeltä ajalta.”

KOTKAVIESTI 2/2021 • 17


Puuha-aukeama KOMPAKYSYMKSIÄ JA ARVOITUKSIA Kompakysymyksiä ja arvoituksia pohjautuen Suomen kansan arvoituskirjaan, erikielisiin vanhoihin askarteluteoksiin ja koululaisten perimätiedon kätköihin.

1. Mikä on joskus päältä aivan tasainen, aina alta rosoinen? 2. Minkä toimittajan täytyy aina elää sivutuloillaan? 3. Milloin ihminen kulkee ravun lailla päämääräänsä? 4. Mikä on arvottominta, mitä koulupojan taskussa saattaa olla? 5. Millä eläimellä on helpoimmin sulava ruoka? 6. Miten jokainen ihminen on silmäpuoli? 7. Mikä on vuorissa ja rakennuksissa, millä nuori eläin ylpeilee, mitä joka päivä käytät, jos tahdot olla siisti, ja minkä useat ihmiset joka päivä pistävät suuhunsa?

LEIKKEJÄ KINUSKI sali yli 5 1. Leikkijöistä valitaan yksi irrottaja. Loput leikkijät menevät makuulleen ja muodostavat lattialle ison rykelmän ja tarrautuvat toisiinsa parhaan kykynsä mukaan. 2. Leikki alkaa, kun irrottaja ryhtyy ottamaan kasasta ihmisiä irti toisistaan. Irrottaja voi vetää leikkijöitä esimerkiksi jaloista. Aina, kun irrottaja saa otettua yhden leikkijän irti, tulee hänestäkin irrottaja. 3. Pian kasaa nykii jo useampi pari käsiä ja toiminta muuttuu tehokkaammaksi. Leikki päättyy, kun irrottajat ovat saaneet kaikki irti toisistaan.

Lataa Nuorten Kotkien maksuton leikkikirja osoittesta www.nuoretkotkat.fi materiaalit

Peli voi olla sen verran raju, että ensin on sovittava selkeät säännöt. Irrottaa saa vain vetämällä, kutittamalla ja käsiä irrottelemalla.

TULITIKKUPELI Kolikkokarsinat Yhdestätoista tulitikusta muodostetaan 5 karsinaa: a b c d e a, b, c, d ja e. Karsinoihin a ja b sijoitetaan kahden euron kolikko ja karsinoihin d ja e yhden euron kolikko. Keskimmäinen karsina c on tyhjä. Rahojen on vaihdettava paikkaa: 2 euron kolikot d:hen ja e:hen ja euron kolikot a:han ja b:hen. Kolikoiden täytyy koko ajan kulkea samaan suuntaan. Siirtoja suoritettaessa käytetään tyhjää ruutua ja vain yhden kolikon yli saa harpata. Tehtävä on suoritettava 8 siirrossa.

1. Meri, 2. Tyhjäntoimittajan, 3. Soutaessaan, 4. Reikä, 5. Koilla, 6. Toiselta puolelta nenäänsä, 7. Harja 1 8 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Tulitikkupelin vastaus: Ensin siirretään kolikko b:stä c:hen, sitten d–b, e–d, c–e, a–c, b–a, d–b ja c–d

Arvoitusten vastaukset:


VÄRITYSTEHTÄVÄ

Väritä mielesi mukaan, tyyli on vapaa!

KOTKAVIESTI 2/2021 • 19


ILMOITTAUTUMIS- JA MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ Tämä ilmoittautumis- ja matkustusohjesääntö koskee kaikkia Nuorten Kotkien Keskusliiton järjestämiä tapahtumia, ellei tapahtumakutsussa toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtumiin

Kansainvälisillä leireillä ja tapahtumissa sekä tapahtumis­ sa, joissa keskusliitto käyttää Keskusliiton tapahtumiin il­ ostopalveluita, voidaan noudat­ moittaudutaan piirijärjestön kautta tapahtumakutsussa mai­ taa järjestelyiden edellyttämiä nittuun viimeiseen ilmoittautu­ osanottomaksujen maksami­s­ aikatauluja sekä ilmoittautumismispäivään mennessä. Paikat ja peruutusehtoja. tapahtumiin täytetään ilmoit­ tautumisjärjestyksessä. Piirien ei ole mahdollista varata nimet­ Osanottomaksut Tapahtumien osanottomaksut tömiä paikkoja. vahvistaa liittohallitus. Osan­ Ilmoittautumisajan päätyt­ tyä tehdyistä ilmoittautumisis­ ottomaksut laskutetaan piiri­ ta peritään 10 eurolla korotettu järjestöiltä. Mikäli osanottaja ei osallistu yhteismajoitukseen, osanottomaksu muilta paitsi järjestävän piirijärjestön alueel­ vähennetään osanottomaksusta ta tulevilta osanottajilta. Ilmoit­ todelliset majoituskulut. Yhteis­ majoituksesta poisjäämisestä on tautumisen yhteydessä on ker­ rottava mahdolliset ruokarajoi­ kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä. Alle 4-vuotiailta lap­ tukset ja muut vastaavat asiat silta ei peritä osanottomaksua - matkustaminen, majoitus, liiton valtakunnallisissa lasten valokuvauksen kieltäminen – jotka vaativat erityisjärjestelyjä. tapahtumissa. Mikäli lapsi osal­ listuu vanhemman mukana Lapsia valokuvataan liiton tapahtumissa. Valokuvia käyte­ aikuisten tapahtumiin, peritään tään liiton oman toiminnan do­ lapsen osallistumisesta aiheutu­ kumentoinnissa, julkaisuissa ja neet todelliset kustannukset. muussa tiedottamisessa.

Osallistumisen peruminen Mikäli ilmoittautuminen peru­ taan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ei peruutus­ maksua peritä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päätyttyä mutta viimeistään vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään peruutusmaksu­ na puolet (1/2) osallistumis­ maksusta. Vuorokautta ennen tapahtumaa tai mikäli peruu­ tusta ei ilmoiteta ennen tapah­ tuman alkua, peritään poisjää­ misestä täysi osanottomaksu. Mikäli peruutus tehdään sairas­ tumisen tai vastaavan onnetto­ muuden vuoksi, ei peruutus­ maksua peritä sairauslomato­ distuksen tai vastaavan doku­ mentin esittämistä vastaan.

2 0 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Matkustusohjeet ja matkakulujen korvaus

Suurempiin tapahtumiin mat­ kustaminen järjestetään tilaus­ ajobusseilla, jotka kiertävät suu­ rempien osanottajapaikkakun­ tien kautta. Yhteiskuljetusten liitäntämatkat korvataan juna/ bussitaksojen mukaan. Liitäntä­ matkaksi katsotaan paikkakun­ nalta toiselle siirtyminen. Matka­ kustannukset korvataan halvim­ man matkustustavan mukaisesti, ellei yhteiskuljetusta ole järjes­ tetty. Julkisten kulkuneuvojen ryhmä- sekä muut alennukset on huomioitava matkan järjestelyis­ sä. Korvauksen oman auton käy­ töstä saa, mikäli se on taloudelli­ sesti tai muista erityisistä syistä paras vaihtoehto. Oman auton käytöstä on aina sovittava ilmoit­ tautumisen yhteydessä keskus­ liiton toimiston kanssa.

POIKKEUS: Koronaepidemiasta johtuen on toistaiseksi linjattu, että oman auton käytöstä ei tarvitse sopia erikseen. Normaalikäytäntöön palataan tartuntatilanteen sen salliessa. Matkakuluina korvataan • yleisten kulkuneuvojen mukaiset matkakulut kotitai asuinpaikkakunnalta tapahtumaan ja takaisin • oman auton kilometri­ korvauksena 35 senttiä/km ja jokaista muuta omassa autossa olevaa henkilöä kohtaan kasvatetaan korvausta 2 senttiä/km • kaikki muut matkakorvauk­ set maksetaan täysimääräi­ sinä maksettuja kuitteja vastaan vain, jos niistä on sovittu ilmoittautumisen yhteydessä keskusliiton toimiston kanssa • matkalaskut on toimitettava keskusliittoon kahden kuu­ kauden kuluessa tapahtu­ man päättymisestä Henkilö, joka osallistuu keskus­liiton edustajana ulko­ mailla pidettävään kokouk­ seen, on oikeutettu 25 euron päivärahaan jokaiselta ulko­ maan matkan päivältä.

Ilmoittautumis- ja matkustusohjesäännöstä tiedottaminen Ilmoittautumis- ja matkustus­ ohjesääntö on saatavissa keskusliiton toimistosta sekä kaikista piiritoimistoista. Lisäksi se julkaistaan aina vuoden alussa Kotkaviestissä ja ohjesääntö on Intranetissa. Ilmoittautumis- ja matkustus­ ohjesäännöstä tiedotetaan myös tiivistetysti jokaisen tapahtuman osanottaja­ kirjeessä.


Piirien kesätapahtumia

Keski-Suomen vertsukoulutuksessa osallistujat saivat itse valita mieleisen aktiviteetin ryhmälleen, joten lähdimme suppailemaan Tuomiojärvelle ja Tourujokeen. Upea reissu, josta jokainen nuori otti ilon irti. Laudalla onnistui suppailun lisäksi kuperkeikat, päälläseisonta ja silta.

Ysitien lemmikissä löytyi rapsuteltavaa. Kuva: Alma Lindlöf

KOTKAVIESTI 2/2021 • 21


Kulkijan välähdyksiä K

uljen Kukonnotkon vihreitä polkuja. Täällä on menossa Korson Nuorten Kotkien kesäleiri. Meitä on yhteensä 60 osallistujaa. Nuoria ohjaajia on runsaasti. Tämä tietää hyvää tulevaisuuteen. Ja onhan meitä vanhoja konkareitakin muutamia. Niittyleinikki kiinnitettynä lippalakkiini kul­ jen; otan vastaan lajintunnistuksia, ehdotuksia kasvin nimeksi. Mietteliäitä ilmeitä – joku tunnis­ taa, useimmat eivät. On lämmin; aurinko paistaa ties monettako päivää; täytyy hakeutua varjoon. Leirillä on kaiken ikäisiä lapsia, myös alle kou­ luikäisiä, pienimmät eivät osaa vielä kävellä; ovat vanhempiensa tai isovanhempiensa kanssa. Ohjelmaa rakennetaan paljon leiriläisten toiveiden mukaan. Tänään aamupäivällä toiset menevät as­ kartelemaan ja muovailemaan, toiset onkimaan. Onkimassa voi hiljaisesti keskittyä odotuk­ seen: jokohan kala nappaisi? Pieninkin ahven on valtava elämys, vaikka sitä eivät pienimmät kyllä itse uskalla koukusta irrottaa. Sitten vain kala ämpäriin ja uutta matoa koukkuun. Joskus siimat vähän sotkeutuvat toisiinsa. Mutta sotkut selvite­ tään, kuin elämässä ikään. Ohjaajat istuvat pihamaalla – toiset auringos­ ta nauttien – toiset varjoon hakeutuneina. Suun­ nitellaan huomista päivää. Huomenna saapuukin teatteri-ihminen seuraamme johtamaan harjoi­ tuksia. 2 2 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

TEKSTI TIMO JANTUNEN KUVAT KATRI KÄMÄRÄINEN

Ensin vähän jännittää ja nolottaa: mitäköhän muutkin ajattelevat? Sitten, vähitellen, lämpe­ nemme; avaamme kehomme ja eläydymme ottamaan erilaisia rooleja. Kohta kukaan ei enää ujostele, vaan annamme lahjan kiertää ringissä, milloin painavan, milloin särkyvän tai suuren mutta kepeän. Lopulta annamme kuvitellun höyhenen liidel­ lä puhalluksemme saattelemana piirissä. Iltapäi­ vään syntyy vielä vapaaehtoisryhmän tekemä, inspiroitu satunäytelmä nähtäväksi, koettavaksi. Ollaan isolla saunalla uimassa. Saunakin on lämmitetty, vaikka ilma on niin lämmin, että sitä varten tuskin kukaan saunaa kaipaa. Uikkari­ saunan lauteilla on kuitenkin mukava istua ja rupatella kavereitten ja ohjaajien kanssa. Joku heistä muistaa, millaista täällä oli viisikymmentä vuotta sitten. Toimintapäivä alkaa lipunnostolla ja päättyy lipunlaskuun. Tämä perinne luo rakennetta ja ryt­ miä päivään. Nuorten Kotkien leirillä, kun ollaan, niin lauletaan: ”On tässä käsi ystävän, me luom­ me piirin kestävän. Tovereina toimikaamme, ja yhdess´ kulkekaamme nyt kaikkialle maailmaan”, kaikuu laulu. Rytmiä luovat myös ruokailut ja välipalat. Tuntuu kuin jatkuvasti syötäisiin, mutta kyllähän energiaakin kuluu, kun toimintaa on paljon.


Luonto kaikkialla ympärillä hengittää rau­ hallisesti. Se antaa tilaa ystävällisille ajatuksille, toisen huomioon ottamiselle. Lapsi katsoo aikuiseen kunnioittavasti; tämä luottamus on rajaton. Lapsia kuunnellaan, heistä välitetään. Ja lapsi tuntee sen. Ollaan iltanuotiolla. Taikinaämpäristä kääritään jokaiselle tikunnokkaan pulla; sitten hiillokselle paistamaan. Tämä onkin taidelaji – saada pullasta kullanruskea, niin ettei pala mustaksi. Ehkä vielä nokare voita ja kyllä maistuu, sulaa suussa. Leirillä pelataan jalkapalloa ja leikitään pihaleikkejä. Ohjaajat ovat käyneet laittamassa nimensä sen ohjelman kohdalle, minkä halua­ vat ohjata; kun on nopea, saa itselleen mielui­ san tehtävän. Iloista puheensorinaa Täyttämöllä. Nyt on mahdollisuus maalata vesiväreillä paperille tai maalata eilen tehtyjä savitöitä. On myös tilai­ suus askarrella hamahelmistä tai kumilenk­ suista koruja. Tunnelma on keskittynyt mutta iloinen. On mahdollista hengittää sisään ja ulos. Ladon edustalla vuollaan kaarnasta veneitä ja onhan joku myös tekemässä talitintille pönttöä. Kyllä kelpaa tintin sinne muuttaa, pe­ sän ja perheen laittaa. Ja purjeveneet lähtevät

rannasta pullevin purjein. Tuuli on myötäinen, mutta osataan myös luovia, Joskus tulee mie­ leen koti ja ikävä. Mutta kohta taas uudet seik­ kailut vievät mennessään. Aurinko taas pilkah­ taa esiin pilvien takaa. Kesä on parhaimmillaan. Pienet 5–6-vuotiaat saavat seuraa toisistaan, mutta voivat milloin vain myös sujauttaa pienen kätensä nuoren ohjaajan lämpimään käteen, kertoa asiansa tai ehdottaa leikkiä. Ollaan tavattavissa, kohdattavissa, vaikka vielä nuoria ollaankin. Ehkä tämä on myötätuntoa ja -elämistä, joka on kasvamassa meissä kaikissa. Tänään Täyttämöllä tehdään kortteja leiriys­ tävälle: tekniikka on vapaa, samoin aihe. On mukavaa saada kortti. Mutta ehkä vielä muka­ vampaa antaa. Sitten tehdään lankapunoksia ja hamahelmistä hienoja koruja itselle tai jollekin, josta välittää. On viimeinen leiripäivä; liput nousevat salkoon. Jäämme paikoillemme ja muodostam­ me sisäkkäin kaksi piiriä; sisäpiirin leiriläiset ja ulkopiirin ohjaajat. Musiikin alettua sisäpiiri kulkee vastapäivään ja ulkopiiri myötäpäivään ja kun musiikki taukoaa, piirit pysähtyvät ja kohdalle sattunutta halataan. Ja sitten musiikki taas alkaa... On kuljettu viikko yhdessä, tultu tutuiksi... kaunis kiitos. Ensi kesään... nähdään. KOTKAVIESTI 2/2021 • 23


Pirkanmaan kesäleiri TEKSTI JA KUVAT KRISTA TOFFERI

P

irkanmaan Nuoret Kotkat järjestivät 14.–18.7 kesäleirin Kankaan Torpalla Urjalassa. Aloitimme leirin valmistelun vertais­ ohjaajien kanssa jo maanantaina, jolloin siis­ timme leirialueen ja tilat. Saimme muutamalta vapaaehtoiselta aikuiselta apua mm. telttaalueen nurmikon leikkaukseen. Alkuviikon aikana vertaisohjaajat pääsivät myös seuraa­ maan leirin suunnittelua. Keskiviikkona leirin alettua pystytimme teltat ja leikimme vertaisohjaajien johdolla tutustumisleikkejä.

Leirin aikana mm. maalattiin pyykkipoikia ja kiviä, pelattiin erilaisia ulkopelejä kuten kymmenen tikkua laudalla, poliisi ja rosvo, Afrikan tähti ulkona ja lentopalloa sekä käy­ tiin Nuutajärvellä melomassa, suppailemassa ja uimassa. Leirillä oli myös uima-allas, jonka kanssa oli aluksi pieniä ongelmia, sillä allas ei mei­ nannut pysyä täytenä. Lopuksi kuitenkin pie­ nistä vastoinkäymisistä huolimatta uima-­ altaaseen päästiin ja samalla kehkeytyi myös vesisota.

Ulkoilupäivä Ellivuoressa TEKSTI RIINA SALONEN

P

irkanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestön kesän suunnitelmat menivät kesäkuussa uusiksi. Päädyimme järjestämään viikonlopun kestävän retken sijaan ulkoilupäivän Ellivuoressa, Sasta­ malassa. Ellivuori on laajalti tunnettu laskettelu­ keskus, mutta oli mukavaa todeta, kuinka monipuolinen ulkoilupaikka se on myös kesällä. Kun tapahtumavastaava kirjoitti tapahtuma­ kirjettä, luvattiin hellettä ja muistuteltiin juoma­ pulloista ja aurinkorasvoista. Suomen kesä yllätti 2 4 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

retkeilijät ja saimme auringon sijaan sadetta koko päivän, kovaa ja hiljaa. Ellivuori Resortissa oli mahdollisuus pelata mini­ golfia, meloa järvellä, kiipeillä High Parkin radalla ja testata sähköavusteisia fatbikeja omassa tahdissa. Osa melkein 50 osallistujasta ehti tehdä kaikkea, toi­ set keskittyivät kiipeilyyn ja osa omistautui pyöräi­ lylle. Vesisade ei tuntunut madaltavan tunnelmaa. Kolmen tunnin ulkoilun jälkeen syötiin lounas ravintolassa. Jälkiruoka ainakin maistui kaikille.


Lauantaina teemana oli sirkus, jolloin Aleksi Matilainen ohjasi sirkustoimintaa ja opetti leiriläisille jongleeraamista ja muita temppuja. Leirin ohjelmassa oli myös discoja, vitsikkäitä vitsejä, saunomista, vesi-ilmapallojen heittelyä ja muuta yhteistä tekemistä.

Kaakon Kotkat Saimaalla kesäleirillä TEKSTI JA KUVAT JAANA SAARINEN

K

aakkois-Suomen piirijärjestön perinteinen kesäleiri oli juhannuksen jälkeen Saimaalla Asinsaaressa. Koko viikko nautittiin lämmöstä ja uimisesta kivojen kavereiden kanssa. Ohjelmassa oli paljon vierailuja: Lappeenrannan Marttojen smoothie-koulu, FC Kultsun oikeat pelaajat kävivät pelaamassa jalkapalloa leiriläisten kanssa, Vesa ja Jarmo Lappeenrannan Ty:stä ohjasivat puu­laivojen tekoa, Sari helmiaskartelua ja Ilona lasten joogaa. Näiden lisäksi iltanuotioilla paistettiin lettuja, makkaraa, tikkupullaa ja katseltiin iltamien hienoja esityksiä. Diskoiltiin, melottiin, soudeltiin, saunottiin ja joukkueittain kierrettiin rastitehtäviä sekä ”kuvajahti”-tehtäviä. Paras palaute oli:

”kesän pelastus,

6/5

maistuu siis”.

Kerätyn palautteen perusteella päivä oli kiva, seura oli hyvä ja uudelleen voidaan mennä Elli­ vuoreen, tai miksei muuallekin. Aurinkoista päivää toivottiin, mutta voidaan mennä myös vaik­ ka patikoimaan tai huvipuistoon keväällä, syksyllä tai talvella. Sateenvarjon alta, Riina KOTKAVIESTI 2/2021 • 25


Leirielämää ja sirkushuveja TEKSTI HILLA HILDEN KUVAT PIRJO TIRRONEN JA HILLA HILDEN

U

udenmaan Nuoret Kotkat viettivät Kattila­ järven leirikeskuksessa leirin, jossa luonam­ me vieraili Reetta Gustafsson. Reetta on 19vuotias nuori, joka harrastaa sirkusta ja on käynyt Nuorten Kotkien leireillä pienempänä. Reetalla on mukavia muistoja leireiltä ja hän totesi, että ”on ollut tosi kiva olla näillä leireillä”. Sirkusta Reetta on harrastanut jo pienestä pi­ täen ja hänen vanhempansa ovat opettaneet hän­ tä. Hän on ollut myös itse opettamassa erilaisissa sirkustapahtumissa vanhempiensa kanssa.

2 6 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Leirillä lapset pääsivät testaamaan erilaisia sirkusvälineitä Reetan avustuksella. Reetta kertoi ja näytti kuinka välineet toimivat sekä auttoi lapsia. Ohjelman päätyttyä Reetta totesi, että ”lapset ovat innoissaan kokeilleet kaikkea”. Lapsilta kysellessä kävi ilmi että, he olivat nautti­ neet ohjelmasta ja hyvin harva oli ikinä päässyt kokeilemaan sirkusta. Toivottavasti saamme leireille tulevaisuudes­ sakin vieraita, jotka voivat tutustuttaa meitä uusiin harrastuksiin.


V-S Kotkien kesäleirit lämmitti sydäntä kuin Naantalin aurinko TEKSTI JA KUVAT JULIA UZBJAKOV

L

eiritoiminta on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta ja tänä vuonna V-S Nuoret Kotkat kasvatti kesän leirimäärää entisestään. Kolmen tavallisen leirin lisäksi juhannusviikolla järjes­ tettiin ”ikääntyvien” eli 12 vuotta täyttäneiden SuKo-leiri.

Kolme viikkoa leiriä vietettiin kesä-heinä­ kuussa Kesärannan leirikeskuksen biitsillä Naantalissa uiden, meloen ja suppaillen. Ohjelmassa oli pelailua, askartelua, ulko-­ ohjelmaa ja viikon päätti rannalla vietetyt beach-partyt. Isompien leirillä ryhmäydyttiin, keskusteltiin nuoria mietityttävistä aiheista ja toteutettiin erilaisia tapoja suorittaa Ranskan ämpäriajon tehtävät. Leireillä tutustuttiin myös rauhantyöhön Sadankomitean rauhan­ lähettilään avulla. Seuraava leiri onkin syyslomalla, siitä löytyy tietoa osoitteesta www.vsnk.fi

KOTKAVIESTI 2/2021 • 27


Stadin Kotkilla mahtava leirikesä TEKSTI TIMO KATAJAMÄKI KUVAT HELSINGIN NUORET KOTKAT

T

uskin on leirikesästä 2021 selvitty, kun on jo ryhdytty valmistelemaan syys- ja talvikauden leirejä. ’’Helsingin Nuorten Kotkien leirikesä 2021 oli kerta kaikkiaan mahtava’’, kertoo järjestökoor­ dinaattori Sami Siltaloppi, joka itse vietti kesällä leireillä peräti 44 vuorokautta. Leirit järjestettiin koronasta huolimatta Kankaan Torpan leiri­ keskuksella Urjalassa, Bengtsårin leirikeskuksella Hangossa sekä Kallioniemen kesäkodissa Sipoos­ sa. Kaikkiaan leiriviikkoja oli yhteensä kymme­ nen. Myös päiväleirejä pidettiin viisi Herttonie­ menrannan asukastalolla Helsingissä. Leiriviikko­ jen osallistujamääriä jouduttiin suuren kysynnän vuoksi venyttämään äärimmilleen ja siitä huoli­ matta osa halukkaista osallistujista jäi leirien ulkopuolelle. Kaikkiaan leiriviikoille otti osaa 700 leiriläistä ja vertaisohjaajaa. Tämän päälle myös ohjaajia oli mukana lukuisa joukko.

2 8 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

Hyvä kelikin voi olla ongelma Leiriviikkojen ohjelmaa jouduttiin säätämään viikkojen aikana useasti uusiksi, kun Suomea pii­ nannut helle piti metsäpalovaroitukset voimassa käytännössä koko kesän. Leirinuotion polttami­ nen rajoittui yksittäisiin iltoihin ja monilla viikoil­ la nuotio jouduttiin korvaamaan kaasugrillillä. Mutta onnistuu se makkaran polttaminen kaasul­ lakin. Aurinkorasvan kulutus oli huipussaan, eikä hyttysistä ollut liiemmälti haittaa. Veden riittä­ vyys oli helteillä huolena monilla leireillä, kun kaivot eivät juuri täyttyneet sateista. Parempi tämä kuitenkin on kuin sateinen leirikesä.


Ohjaajakoulutukseen paukkuja

Sujuvasti talvikauteen

Jotta leiritoiminnan tulevaisuus voidaan turvata, olemme aloittaneet kolmivuotisen leiripäällikkö­ koulutuksen ja uudistamme syksyllä vertaisoh­ jaajakoulutustamme. Koulutuksilla on tarkoitus valmentaa piirille uusia osaavia leiripäälliköitä, ohjaajia ja vertaisohjaajia. Vuosittain käynnisty­ vään vertaisohjaajakoulutukseen on pyrkijöitä enemmän kuin kurssille on voitu ottaa, joten se luo uskoa leiritoiminnan jatkuvuudelle. Nykyiset leiripäällikkömme alkavat olla jo melko ikäänty­ neitä, joten uusia on löydettävä täydentämään joukkoa, pohtii Sami. Leirikesän toteuttaminen ei ole pikku juttu.

‘’Ei tässä paljon henkäisemään ehdi’’, tuumii Sami. Nyt alkavat syys- ja talvikauden leirien suunnittelu ja markkinointi. Kankaan Torpalle on tarkoitus lähteä bussikuorman voimin syys-, loppiais-, talvi- ja pääsiäisleirejä toteuttamaan. Kunhan nuo erilaiset koronarajoitukset eivät sotke suunnitelmia, niin eiköhän talvestakin tule leirien kannalta hieno. Syksyllä leirillä nostetaan varmasti vielä pari puolijoukkuetelttaa pystyyn, jotta kaikki halukkaat saataisiin mukaan. Se on myös oivallinen tapa opettaa erästelyä syksyises­ sä luonnossa ja tuottaa leiriläisille ikimuistoisia elämyksiä.

TULOSSA! SYYSLEIRI 16.-22.10.2021

LOPPIAISLEIRI 2.-8.1.2022

TALVILEIRI 19.-25.2.2022

PÄÄSIÄISLEIRI 14.-17.4.2022

Leiri järjestetään Helsingin koulujen syysloman aikaan. Lähtö leirille on tilausajolla Helsingistä la 16.10.2021 klo 9.00 ja paluu Helsinkiin pe 22.10.2021 klo 15.00. Syysleirin hinta on 185 €/hlö.

Lastenleirit järjestää uutena leirinä loppiaisleirin. Lähtö leirille on tilausajolla Helsingistä su 2.1.2022 klo 12.00 ja paluu Helsinkiin la 8.1.2022 klo 15.00. Loppiaisleirin hinta on 185 €/hlö.

Leiri järjestetään Helsingin koulujen talviloman aikaan. Lähtö leirille on tilausajolla Helsingistä la 19.2.2022 klo 10.00 ja paluu Helsinkiin pe 25.2.2022 klo 16.00. Talvileirin hinta on 185 €/hlö.

Pääsiäisleirillä on toimintaa neljän päivän ajan. Lähtö leirille on tilausajolla Helsingistä to 14.4.2022 klo 17.00 ja paluu Helsinkiin su 17.4.2022 klo 15.00. Pääsiäisleirin hinta on 125 €/hlö.

185€

185€

185€

125€

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Helsingin Nuorten Kotkien leireille: KOTKAVIESTI 2/2021 • 29


Vertsukoulutus ja nuorisokongressi TEKSTI PAULA SALONEN KUVAT NELLA HEISKANEN

K

urssi alkoi perjantaina, jolloin odoteltiin kaikki pai­ kalle ja koitettiin löytää hyvät nukkumapaikat ja vähän tutus­ tua ihmisiin ennen kuin saim­ me ruokaa. Ne, jotka tulivat bussilla, pääsivät jo tutustu­ maan alueeseen, pelailemaan ja juttelemaan keskenään. Kun kaikki tulivat, pystyim­ me kunnolla aloittamaan pari tutustumisleikkiä ja pian myös huomattiin kuinka ikäerolla ei ole väliä. Kaikilla voi silti olla yhtä lailla hauskaa. Iltapalassa vähän kesti, mutta kaikki saatiin valmiiksi saman päivän aikana ja saatiin sovittua, kuka nukkui missä. Aamupalan jälkeen pääsim­ me kunnolla aloittamaan Vertsukurssin. Käytiin läpi mitä pitäisi tehdä tämän viikonlopun aikana ja päätimme yhdessä, kuka leikittää milloinkin, jotta kaikki saisivat vähän kokemus­ ta leikittämisestä. Kävimme

Nuorisokongressin edustajat vasemmalta oikealle Kasper, Iida, Lilli, Klaara. 3 0 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1

kotkien leikkikirjasta läpi eri leikkejä ja mietimme mitkä ovat tuttuja ja mitkä kuulostavat ihan hassuilta. Kun olimme saa­ neet päiväjärjestyksen kuntoon, oli aika ensimmäisen leikin, joka oli tutustumisleikki, jotta kaikki oppisivat jotain toisista. Leikin lopussa leikin vetäjä kertoi miltä leikin vetäminen tuntui, ja muut antoivat sitten omia mielipiteitä leikistä ja sen vetämisestä. Viikonlopun aika­ na saatiin kokeilla eri leikkejä eri vertsujen vetäminä. Välillä puhuimme läpi nuorisokongressin asioita ja katsoimme videon miltä edus­ tajistossa näyttää. Samalla an­ nettiin nuorille kuva siitä mitä he ovat oikein tekemässä täällä. Luimme esimerkiksi aikuisten luomaa strategiaa ja kerroimme nuorten mielipiteitä siitä. Esi­ merkiksi kielestä annoimme paljon palautetta, sillä teksti oli nuorille vaikeaa ymmärtää.

Tässä kohtaa nuorille jäi hautumaan, ketkä olisivat halukkaita kertomaan nuorten mielipiteitä edustajistolle nuori­ soedustajina. Illalla saunan ja pelien jälkeen oli taas aika mennä nukkumaan. Sunnuntaiaamuna leikittiin viimeiset leikit ja syvennyttiin tarkemmin siihen, millaista edustajistossa on. Pidimme kunnon kokouksen, jossa oli puheenjohtaja, sihteeri, äänten­ laskijat, muut puhujat ja pöytä­ kirjantarkistaja. Kokouksen jäl­ keen valittiin nuorisokongressin seuraavat neljä edustajaa. An­ nettiin vielä kunnon palaute ja sen jälkeen oli aika siivota koko alue ja pian lähteä kotiin.


Tällä palstalla kerrotaan järjestömme ajan­kohtaisista asioista.

Kysyisitkö kaveria kotkaohjaajaksi? TEKSTI ANTTI HYTTI

T

ätä kirjoitettaessa vietetään parhaillaan Nuorten Kotkien Kotkapäiviä. Oli upeaa kohdata jälleen liittomme jäseniä eri puolilta Suomea yhteisen ohjelman merkeissä! Myös takana olevan kesän leirit olivat suosittuja – niiden tunnelmia pääset silmäilemään toisaalla tässä lehdessä. Pidän itse tärkeänä, että edelleen jatkuvasta pandemiatilanteesta huolimatta lapsille ja nuorille pystytään jatkuvasti järjestämään laadukasta harrastustoimintaa, toki niin että viranomaisten ohjeita noudatetaan ja myös Kotkien oma riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu toimii. Yllättäviä peruutuksia ja muutoksia saattaa edelleen kuitenkin tulla – pahoittelen jo ennakkoon niille jäsenille, joiden kohdalle tällainen harmittava tilanne osuu. * * * * * Nuorten Kotkien vapaaehtoiset ja ohjaajat ovat innolla olleet mukana toteuttamassa kesäleirejä, Kotkapäiviä ja paljon muuta. Mainion vapaaehtois­ joukkomme täydentämiseksi kampanjoimme tänä syksynä ”Tule vapaaehtoiseksi” -teemalla – saatat törmätä kampanjaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nyt onkin hyvä hetki myös kysyä tuttavilta tai lähipiiristä, löytyisikö kiinnostusta kotkaohjaajan tehtäviin. Kotkatoiminnan toteuttaminen vaatii myös paljon muuta osaamista: vaikkapa onnistunut leiri nojaa seikkailujen vetäjiin, leirikeittäjiin, saunanlämmittäjiin, veneenohjaajiin. * * * * * Kansallisen lapsistrategian laatiminen Suomeen on pitkään ollut Nuorten Kotkien ja monen muun lapsijärjestön tavoite. Kevättalvella hyväksyttiin ensimmäinen tällainen strategia parlamentaarisen eli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisen työn tuloksena. Tämän ”lastenpuolustusselonteon” tärkein arvo on mielestäni juuri tuossa hallitus-oppositio-rajat ylittävässä yhteisessä ymmärryksessä, joka antaa eväät lasten hyvinvoinnin pitkäjänteisempään kehittämiseen Suomessa. Strategia rakentaa vahvalle lapsen oikeuksien perustalle ja osoittaa ne painopisteet ja kipukohdatkin, joissa meillä Suomessa on vielä tehtävää lapsen oikeuksien toteuttamiseksi – erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamisessa. * * * * * Lapsen oikeuksien ja ylipäänsä lasten hyvinvoinnin toteuttamiseksi tulevat jatkossa olemaan avainasemassa uudet hyvinvointialueet, jotka aloittavat toimintansa ensi vuonna. Ne saavat vastuulleen muun muassa lastensuojelun, perheiden palvelut ja neuvolatoiminnan. Tammikuussa pidettävät hyvinvointi­ alueiden valtuustojen vaalit ovat siten tärkeässä roolissa vaikuttamassa siihen, millaisin eväin ja linjauksin uusissa organisaatioissa työ lasten hyväksi alkaa. Kannustammekin kaikkia äänioikeutettuja käyttämään ääntään näissä vaaleissa. KIRJOITTAJA ON NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITON TOIMINNANJOHTAJA

KOTKAVIESTI 2/2021 • 31


Tulossa Tutustu Nuorten Kotkien Keskusliiton tuleviin tapahtumiin nuoretkotkat.fi/tapahtumat

3 2 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1


KOTKAVIESTI 2/2021 • 33


Nuorten Kotkien Luontoseikkailu Pirkanmaalle

Vuoden 2022 Nuorten Kotkien Luontoseikkailu (KKT) järjestetään tällä kertaa yhdessä Pirkanmaan piirin kanssa. Tuttuun tapaan tapahtumassa seikkaillaan luonnossa ja tavataan kotkakavereita. Luontoseikkailu järjestetään 21.–22.5.2022. Lisätietoja tapahtumasta ilmestyy Nuorten Kotkien nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan syksyn aikana.

3 4 • KOT K AV I E S T I 2 / 2 0 2 1


KAMPANJA ON KÄYNNISSÄ

N

uorten Kotkien Tule vapaaehtoiseksi -kampanja käynnistyi syyskuun alussa. Kampanjan tarkoituksena on saada lisää vapaaehtoisia mukaan Nuorten Kotkien toimintaan. Kampanjan aikana Nuorten Kotkien sosiaalisen median tileillä päivitetään aktiivisesti erilaisia kuvia ja juttuja, jotka liittyvät nuorten kotkien toimintaan ja vapaaehtoisten tärkeyteen. Ilman vapaaehtoisten työtä monet tapahtumat jäisivät toteutumatta. Vapaaehtoiset mahdollistavat lapsille mielekkään ja turvallisen toiminnan! Kampanjan aikana järjestettäviin tapahtumiin osallistuvia on hyvä houkutella mukaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Jokaisen osaaminen on tärkeää!

Muutama vinkki vapaaehtoiskam­ panjan toteutukseen:  Kertokaa omasta harrastukses­ tanne muillekin ja vastatkaa mahdollisiin kysymyksiin.  Kysy kavereita ja tuttuja mu­ kaan. Kannattaa ensin pyytää osallistujaksi tai pieneksi avuksi tapahtumaan.  Miettikää, miten ja millaisilla tapahtumilla uusia toimijoita voidaan houkutella tapahtu­ miin. Muistakaa, että kaikki pi­ tää ottaa mukaan toimintaan. Kukaan ei saa jäädä yksin.  Halutessanne voitte jakaa Nuorten Kotkien julkaisuja eteenpäin.

a tervetulon mukaa n! a toiminta

KOTKAVIESTI 2/2021 • 35


Yhteystiedot NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO – UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK RY Haapaniemenkatu 14, 2.krs., 00530 Helsinki etunimi.sukunimi@nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Antti Hytti järjestösuunnittelija Nella Heiskanen alue- ja viestintäkoordinaattori Leevi Karisalmi Weekends for Climate -hanke Heidi Tuhkanen

040 154 7572 040 759 9599 045 895 5895 040 150 2600

PIIRI- JA ALUEJÄRJESTÖT Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö PL 168, 00531 Helsinki Käyntiosoite: Haapaniemenkatu 14, 2.krs 00530 Helsinki www.hnk.fi • toiminnanjohtaja Timo Katajamäki puh. 050 555 2964 timo.katajamaki@nuoretkotkat.fi • järjestökoordinaattori Sami Siltaloppi puh. 050 339 8230 sami.siltaloppi@nuoretkotkat.fi • järjestöohjaaja Ella Karakoski puh. 044 213 2372 • järjestöohjaaja Elisa Westerlund puh. 040 767 8182 • kotkakerhot@hnk.fi Hämeen Nuoret Kotkat Piirijärjestö www.hame.nuoretkotkat.fi • puheenjohtaja Suvi Järvinen puh. 040 509 4165 hame@nuoretkotkat.fi Kaakkois-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kalevankatu 13 B, 45100 Kouvola www.kaakkoissuomennuoretkotkat.fi • järjestösuunnittelija Jaana Saarinen puh. 044 359 8670 kaakkois-suomi@nuoretkotkat.fi Lappeenrannan Nuoret Kotkat käyntiosoite Suonionkatu 12, 53600 Lappeenranta • kotkatyöntekijä Satu Sairanen puh. 040 508 4474 lappeenranta@nuoretkotkat.fi Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kauppakatu 30 A, 40100 Jyväskylä http://keski-suomi.nuoretkotkat.fi/ JTY:n Nuoret Kotkat • järjestöohjaaja Kati Sainio puh. 050 554 5488 kati.sainio@jty.fi

Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö Mäkelininkatu 31, 2. krs, 90100 Oulu www.oulu.nuoretkotkat.fi • toiminnanjohtaja Riikka Tirkkonen puh. 045 235 1491 riikka.tirkkonen@nuoretkotkat.fi • viestintäsihteeri Tapani Kylmänen puh. 040 591 3300 oulu.nuoretkotkat@gmail.com Pirkanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere www.pirkanmaa.nuoretkotkat.fi • alue- ja viestintäkoordinaattori Leevi Karisalmi puh. 045 895 5895 pirkanmaa@nuoretkotkat.fi Tampereen Nuoret Kotkat Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere puh. 050 587 0167 tampere@nuoretkotkat.fi Pohjanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö • puheenjohtaja Pirjo Paavolainen puh. 050 352 2123 pirjo.paavolainen@ kokkola.fi Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kauppakatu 32 2. krs, 80100 Joensuu https://pknuoretkotkat.webnode.fi/ • toiminnanjohtaja Laura Pietarinen puh. 050 465 2625 pohjois-karjala@nuoretkotkat.fi Satakunnan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kuparitie 4 A 4, 28300 Pori • puheenjohtaja Jari Mielonen satakunta@nuoretkotkat.fi Porin Nuoret Kotkat • Sari Mielonen puh. 045 349 6186 sari.mielonen@nuoretkotkat.fi porinnkalue@gmail.com

Savon Nuoret Kotkat Piirijärjestö ja Kuopion Nuoret Kotkat Käsityökatu 24 B, 70100 Kuopio www.savo.nuoretkotkat.fi • toiminnanjohtaja Katja Pitkänen puh. 050 591 2749 savo@nuoretkotkat.fi, kuopio@nuoretkotkat.fi Svenska Örndistriktet ordförande Victor Suhonen Storrank svenskaorndistriktet@gmail.com tel. 0400 856 500 (Monica Storrank) Uudenmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö ja Espoon Nuoret Kotkat Lehdokkitie 2 b, 01300 Vantaa www.uusimaa.nuoretkotkat.fi • toiminnanjohtaja Pirjo Tirronen puh. 040 776 8815 uusimaa@nuoretkotkat.fi • nuorisokoordinaattori Natalia Kallio puh. 050 449 3333 kallio.natalia@gmail.com Vantaan Nuoret Kotkat Lehdokkitie 2 b, 01300 Vantaa www.vantaankotkat.yhdistysavain.fi • kotkatyöntekijä Anu Kähärä puh. 040 513 4996 vantaa@nuoretkotkat.fi Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Eerikinkatu 30, 20100 Turku www.vsnk.fi • toiminnanjohtaja Leila Tanskanen puh. 040 515 2309 • järjestösuunnittelija Julia Uzbjakov puh. 0400 627 420 • vs@nuoretkotkat.fi IFM-SEI Rue Joseph II 120 1000 Brussels, Belgium phone +32 22 15 79 27 fax +32 22 45 00 83 contact@ifm-sei.org, www.ifm-sei.org

Seuraa keskusliittoa ja piiriäsi somessa, niin pysyt ajantasalla tuoreimmista uutisista!