Page 1

Kotkaviesti L A S T E N L A S T E N

J A

J A

N U O R T E N

N U O R T E N

s Vertsu- ja ohjaaja­koulu.3tu. järjestettiin 16.–18 Helsingissä

PIIREILLLÄ AKTIIVINEN ALKUVUOSI Some & Netti:

Nuoretkotkat Nuoret Kotkat www.nuoretkotkat.fi

Ä Ä N E N

Ä Ä N E N

K A N N A T T A J A

K A N N A T T A J A

2 / 2 0 1 8

1/2015

KESKIAUKEAMALLA PUUHAAUKEAMA!

ammattina Lasimuotoilija

tulossa Juhlaleiri 2018


S I S Ä L LY S 2 / 2 0 1 8

4 Osallisu uden s a a r i

Ä

6 Vert su - ja ohjaa ja k oulutus jä r je s te ttiin 16. – 1 8 . 3 .

IT

SKANPITOA

10 Men nään kirjas toon! 12 Werstaan suu r nä y tte ly 16 Rinn eleiri Ylläk s e llä 18 Piirien t alvileire jä

PIIRIEN TALVI

8 Ammattina lasimuotoilija 9 Järjest öpäivä ja e d us ta jis ton k e v ä tk ok ous 7 . 4 .

LEI

RE

ILL

Helsin gissä

RI

AU TI H

22 Jarkko Hirvon e n on la p s ille tä r k e ä ohja a ja 23 Jesse Ojala viihty y v e r ts una 24 KKSP Foun dat ion I nd one s ia , s is a r jä r je s tömm e Aasiassa 25 Tu rkin seminaar is s a p e re hd y ttiin

26 Kotkaviestin k e v ä tme nu: Keväin en piknik - k or i

ÄIVÄT TTIP s. 18

OS

lapsistrategian te k e mis tä

A

N GE

TUL

23 Nu oret Kotkat k a nna tta a

SA

maahan muu tta jie n a s ioihin

27 Uu si liit on t yö nte k ijä : Tuikku Pirh onen 27 Yh teystiedot

TAMPERE JA YLÖJÄRVI 26.–27.5.2018

takakansi


PÄÄKIRJOITUS

t, mitä tienny ossa voi o k t e l O st ? a kirja kaikke isin puuhata nyky

Heta Warto-Tillander

JULKAISIJA: Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry Säästöpankinranta 6 C, 00530 Helsinki www.nuoretkotkat.fi Tuikku Pirhonen kotkaviesti@nuoretkotkat.fi KOTKAVIESTIN TILAUS­ HINTA: 20 € /12 kk OSOITEREKISTERI JA MEDIATIEDOT: Kotkaliiton toimisto

KESÄÄ KOHDEN

P

ian viimeisetkin lumet lähtevät ja vihdoin voi kaivaa esille polkupyörät ja skootit. Koululaisten kesäloman alkuunkaan ei ole enää mahdottoman pitkä aika, joten kohta pääsee pakkaamaan leirikamoja reppuun, nauttimaan ystävien seurasta ja täyttämään piknik-korin herkuilla, joihin olemme keränneet sinulle vinkkejä. Lomalla voi suunnata Tampereen Työväenmuseo Werstaan uuteen Vapauden museoon tutustumaan, miten tavallisen ihmisen elämä on muuttunut itsenäisen Suomen historian aikana ja minkälaisia vapauksia maassamme on ajan myötä saavutettu. Oletko tiennyt, mitä kaikkea kirjastossa voi nykyisin puuhata? Tästä lehdestä löydät tietoja kirjastojen aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnasta. Kesällä kannattaakin tutustua oman lähikirjaston tarjontaan. Tässä lehdessä esittelemme myös mielenkiintoisen ja hiukan harvinaisemmankin ammatin ja kerromme, millaista on työ lasimuotoilijana. Kesän Kotkaviesti on poikkeuksellisesti leirilehti, joten seuraava lehtemme tässä muodossa ilmestyy syksyllä.  Parasta kevättä ja alkavaa kesää kaikille lukijoillemme

Heta Warto-Tillander

PÄÄTOIMITTAJA: Heta Warto-Tillander TOIMITUSSIHTEERI: Tuikku Pirhonen TOIMITUSKUNNASSA LISÄKSI: Inka Gysin, Esa Kaskimo, Merja Korhonen Pasi Perkiö, Atte Kalke TAITTO: Atte Kalke PAINOPAIKKA: Suomen Uusiokuori Oy ISSN 0783-0823 KANNEN KUVA: Soili Sirenne (Vertsu- ja ohjaaja­koulutus) SEURAAVA LEHTI 3/2018 Ilmestyy Heinäkuussa 2018 AINEISTOPÄIVÄ: 1.7.2018 kotkaviesti@nuoretkotkat.fi AINEISTO-OHJEITA: Piirrokset onnistuvat lehdessä parhaiten, jos ne on tehty mustalla tussilla tai voimakkailla väreillä. Valokuvissa kiiltävä pinta on parempi kuin matta­pinta. Digitaali­kuvat tulisi tallentaa mahdollisimman isoon kokoon; oletusarvot kameroissa ovat yleensä liian pieniä.


MITÄ OSALLISUUS ON? TEKSTI JA KUVAT WILHELMIINA SEPPÄ

HARMAAPYRSTÖJEN TAPAAMINEN 28.7.

N

uorisotutkija Sami Myllyniemen mukaan osallisuus on yhteisöllisyyttä, kuulumista, sosiaalisia suhteita sekä osallistumista yhteisön tai yhteiskunnan toimintaan. Nuorten Kotkien vapaaehtoiselle ohjaajalle, Aleksille, osallisuus tarkoittaa sitä, että kaikki huomioidaan eikä ketään jätetä yksin. Kahdeksanvuotias Elias pohtii osallisuuden olevan yhteistyötä. Kolmetoistakesäiselle Chaimaalle osallisuus tarkoittaa lojaalisuutta ja joukkuehenkeä. Voidaan todeta, että käsitteelle ”osallisuus” löytyy monta erilaista määritelmää. Nuoret Kotkat on kesällä 2018 ottamassa selvää osallisuudesta kansainvälisellä tasolla. Osallisuuden Saari -nimellä kulkevan kansainvälisen leirin ohjelma pitää sisällään taidetyöpajoja, keskustelupaneeleja, erilaisten urheilulajien kokeilemista, leiridiskoja sekä illanviettoja leirinuotion kajossa merimaiseman ympäröimänä. Ennen kaikkea Osallisuuden Saari tarjoaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden kokea osallisuuden tunteen. Osallisuuden onnistumiseksi tarvitaan kahta asiaa: osallistajia ja osallistujia. Nuoret Kotkat tahtovat osallistaa juuri Sinut osaksi Osallisuuden Saarta. Lisätietoja leiristä löydät osoitteesta nuoretkotkat.fi ja Osallisuuden Saaren löydät myös Facebookista nimellä ”Participation Island 2018” sekä Instagramista nimellä ”participation_island”. 

Leirin nettisivut: www.nuoretkotkat.fi/ osallisuudensaari

4 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8

Facebook: @participationisland @nuoretkotkat

Instagram: @participation_island @nuoretkotkat

Juhlaleirin vierailupäivänä lauantaina 28.7. järjestetään jälleen harmaapyrstöjen tapaaminen leirisaaressa. Entisillä Kotka-aktiiveilla on mahdollisuus päivän aikana tutustua leiriin, tavata tuttuja sekä muistella omaa aktiivi­ aikaa kahvikupposen ääressä. Venekuljetuksen takia on päivään ilmoittauduttava etukäteen summercamp@nuoretkotkat.fi

Twitter: @nuoretkotkat


MILLOIN 25.7.–1.8.2018

MISSÄ Bengtsårin leirisaari, Hanko, Finland Bengtsårin leirisaari on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen omistama leirikeskus. Saaren kartta ja sijainti: http://benkku.munstadi.fi/sijainti Saari sijaitsee Hangon edustalla. Bengtsår eli tuttavallisemmin Benkku on oikea saari, jonne on noin 15 minuutin venematka mantereelta. Kuvia leirisaarelta voit katsella osoitteessa: www.nuoretkotkat.fi/participationisland

ILMOITTTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen leirille päättyy 30.4.2018. Tämän jälkeen voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja omasta piiristäsi. Piirijärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.nuoretkotkat.fi  yhteystiedot.

OHJELMA

Osallisuuden saari – Participation Island on Nuorten Kotkien 75-vuotisjuhlaleiri. Odotamme leirille noin 500–1000 osallistujaa, joista puolet tulevat ulkomailta. Kiinnostuneita ryhmiä on tiedossa jo Saksasta, Itävallasta, Tšekeistä, Espanjasta, Englannista, Norjasta ja Tanskasta.

Leirillä on luvassa monipuolista ohjelmaa. Leirin ohjelma on suunniteltu niin, että sieltä löytyy kiinnostavaa tekemistä lapsille, nuorille sekä jotain myös aikuisille. Leirin ohjelmaa on sekä kylissä että koko leirin tasolla. Keskustasolla tapahtuva ohjelma on jaoteltu neljään kategoriaan, jotka ovat:  liikunta ja seikkailu  työpajat  ilmaisutaito  leikit ja pelit LIIKUNTA JA SEIKKAILU pitää sisällään vesiaktiviteetteja kuten uiminen, kanootit, kajakit, sup-laudat, polkuveneet, ranta­ lentis. Lisäksi saaresta löytyy frisbeegolfrata, jumppapallogolfrata, luontopolku ja kaikkeen tähän on mahdollista saada opastusta ja sitten on helppo pelata omalla porukalla. Lisäksi on luvassa korikiipeilyä, kiipeilyä ja laskeutumista. ILMAISUTAITOON etsimme parhaillaan vetäjiä, jotka voisivat tulla vetämään esim. kädentaitoja, musiikkia, draamaa, sirkusta tai tanssia. Riippuu vetäjistä, mitä näistä saamme toteutettua, mutta useamman varmasti. TYÖPAJOISSA on luvassa osallisuus­ aiheisia työpajoja sekä maailmanjärjestömme IFM-SEI:n projektiryhmä on tulossa vetämään työpajoja seksuaali­ kasvatukseen liittyen uusimman ”Let’s talk about sex” -projektin puitteissa. LEIKIT JA PELIT tarkoittavat aarteen etsintää, lipunryöstöä, mölkkyä ja muuta mukavaa, jota voi tehdä isommassa porukassa yhdessä tai useampi ryhmä yhtä aikaa. Leirillä vietetään tietysti isot avajais- ja päätösjuhlat koko leiri yhdessä. 28.7. on leirillä avoimien ovien päivä, jolloin leirille voi tulla vierailemaan. Avointen ovien päivänä vietämme leirillä kansainvälisiä markkinoita ja illaksi on luvassa yllätysohjelmaa. Pyydämme vierailijoiden ilmoittautumisia venekuljetuksia varten osoitteeseen summercamp@nuoretkotkat.fi

KOTKAV IESTI 2/2018 • 5


VERTSU- JA OHJAAJA­ KOULUTUS JÄRJESTETTIIN 16.–18.3. HELSINGISSÄ TEKSTI JA KUVAT SOILI SIRENNE

N

oin 40 nuorta ja aikuista kokoontui maaliskuun puolessa välissä Helsinkiin koulutusviikonloppuun. Koulutuksen teemana oli tapahtuman järjestäminen, ja lauantain kouluttajana toimi Sini Rauhala, joka on ollut järjestämässä monia Suomen festareita ja ollut tuomassa isoja ulkomaalaisia artisteja Suomeen. Päivätyönään Sini opettaa Laurea Ammattikorkea­ koulussa kulttuurituotantoa. Iltaohjelmana oli valittavissa uintia tai keilausta, ja keilaus vei suosiossaan voiton. Sunnuntain ohjelmassa tutustuttiin kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin sekä suunniteltiin kesän kansainväliselle leirille aiheesta työpajoja. Viikonloppu oli täynnä asiaa, touhua, uusia ja vanhoja kavereita, liukkaita Helsingin katuja, naurua ja yhdessäoloa! 

6 • K OT KAV I E S T I 2 / 2 0 1 8


SEURAAVA NUORTEN KOULUTUSTAPAHTUMA Seuraava aikuisten koulutustilaisuus on 10.11. Helsingissä järjestettävä lapsipoliittinen NK 75v. juhlaseminaari. Juhla­ seminaarin jälkeen luvassa myös iltamat. Lisätietoa tapahtumasta tulossa alkusyksystä, mutta laita jo nyt päivä kalenteriin. 

NUORTEN KOTKIEN

NUORISOKONGRESSI 5.-7.10.2018, NUORISOKESKUS ANJALA

Nuorisokongressi järjestetään teemalla ”Ihan ite tein”. Eli kongressissa perehdytään siihen, kuinka ja missä voi vaikuttaa. Lisäksi tavataan pari inspiroivaa tyyppiä eli Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi sekä Helsingin kaupunginvaltuutettu Abdirahim Husu Hussein, jotka kertovat oman t a r i n a n s a v a i k u t t a m i s e s t a . Tu l e mukaan syksyn vaikuttavimpaan nuorisotapahtumaan! Ilmoittaudu mukaan 14.9. mennessä omaan piirijärjestöösi tai omalle ohjaajallesi.


A M M AT I T

AMMATTINA LASIMUOTOILJA TEKSTI HETA WARTO-TILLANDER KUVAT JUKKA ISOTALO, AKU ISOTALO

J

ukka Isotalo työskentelee lasimuotoilijana omassa yrityksessään Evolumissa Helsingissä. – Katkon työkseni pulloja ja teen niistä erilaisia juomalaseja, purkkeja, maljakoita ja valaisimia. Teen pulloista myös veistoksia. Työpäivääni sisältyy pullojen hakemista ravintoloista ja noiden pullojen pesemistä, katkaisemista, hiomista, kiillottamista, koristelemista ja pulloista tekemieni esineiden myymistä. Tein ensimmäiset tuotteeni pulloista Tukholmassa vuonna 1989, joten kohta olen työskennellyt pullojen parissa jo kolmekymmentä vuotta. Olen opetellut lasinhiontaa korkeakouluissa ja lasinpuhallus­ koulussa, mutta tärkein oppi on tullut kokeilemalla ja tekemällä.

JUKKA KIINNOSTUI ALASTA JO LAPSENA. – Ihastuin kuusivuotiaana Italian Venetsiassa lasiin ja päätin, että minusta tulee isona lasimuotoilija. Lukion jälkeen opiskelin muotoilua ja lasin­ hiontaa Taideteollisessa korkeakoulussa ja Ruotsissa. Opiskeluvuosina aloin mietiskellä, että mihin kaikkia uusia esineitä tarvitaan. Tajusin sitten, että pulloista voin tehdä uusia esineitä vanhoista esineistä. Jos en saa hyvää aikaiseksi, niin en paljon pahaakaan, sillä pullot ovat jo olemassa. Jukan työpäiviin kuuluu lasin työstämisen lisäksi kohtaamisia ihmisten kanssa. – Aloitan yleensä aamuyhdeksältä pulloja pesemällä, sen jälkeen alan katkoa pulloja ja hioa, kiillottaa ja koristella niistä tekemiäni esineitä. Joskus käyn myymässä niitä erilaisissa myyjäisissä. Silloin tällöin käyn myös kertomassa työstäni muotoiluopiskelijoille ja muille muotoilusta kiinnostuneille. Jukka pitää työnsä nopeasta rytmistä ja mahdollisuudesta kokeilla uusia ideoita. – Työssäni on parasta se, että pääsen toteuttamaan ideoitani nopeasti. Jos minulle tulee hyvä tuoteidea (tai huonokin), niin joskus se on valmiina esineenä kädessäni jo tunti idean keksimisestä. Lisäksi pidän siitä, että työpäiväni ovat vaihtelevia ja tapaan työni kautta mukavia ihmisiä. Työssäni ei ole oikeastaan mitään vaikeata, sillä jos tulee ongelmia, niin niitä on mukava ratkaista. Pidän ongelmien ratkaisemisesta.

HUUMORI JA ITSEIRONIA SÄVYTTÄVÄT JUKAN TYÖPÄIVIÄ. – Minua naurattaa töissä joka päivä, sillä onhan se huvittava ajatus, että kaltaiseni pian kuusikymmenvuotias papparainen pilkkoo työksensä pulloja. Elämä on muutenkin hassua, sekin naurattaa usein. Jukka suosittelee käsityöläisen ammattia kaikille, jotka pitävät sekä ajattelusta että tekemisestä. 

8 • K OT KAV I E S T I 2 / 2 0 1 8

Tällä palstalla esitellään erilaisia ammatteja


NUORET KOTKAT VAATII TOIMIA LAPSIKÖYHYYDEN VÄHENTÄMISEKSI

JÄRJESTÖPÄIVÄ JA EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 7.4. TEKSTI LEA VÄÄNÄNEN KUVA SOILI SIRENNE

J

ärjestöpäivä ja edustajiston kevätkokous pidettiin 7.4. Työ­ väenmuseo Werstaalla Tampereella. Päivään mahtui paljon painavaa asiaa sekä tutustuminen Vapauden museoon. Järjestöpäivässä käytiin keskustelua mm. uudesta tietosuoja-­ asetuksesta ja valtakunnallisista tapahtumista. Osallistujat saivat tuhdin tietopaketin kesän juhla­ leiristä sekä talous- ja järjestötyöryhmällä valmistelussa olevista taloudellisuuden ja toiminnallisuuden mittareista. Päivään saatiin lisäksi vieraaksi monen vuosi­ kymmenen Kotka-aktiivi Kerttu Näsi. Kokous onnitteli häntä helmikuussa täyteen tulleesta 80-vuotismerkkipaalusta. Kevätkokous keskusteli ja teki päätöksiä jokavuotisten sääntömääräisten asioiden lisäksi piiri­ järjestöjen jäsenmaksuista vuosille 2019–2020 sekä toimiston myynnistä satujen varojen sijoittamisesta. Edustajiston päätöksen mukaisesti työntekijäkoulutuksiin osallistuu jatkossakin vain piirien

palkkalistoilla olevat työntekijät eikä lapsipoliittista kampanja­ työryhmää perustettu. Nuorten vaikuttamista lapsipoliittisiin asioihin pidettiin kuitenkin tärkeänä ja aihe on nostettava syksyllä nuorten tapahtumiin. Edustajisto kuuli lisäksi selonteon siitä, missä syyskokoukselle tehtyjen esitysten valmistelu KotkaKunto­ Tapahtumasta, Kotkakanavasta sekä järjestödemokratiakoulutuksesta on menossa. Kannanotossaan edustajisto vaatii toimia lapsi­ köyhyyden vähentämiseksi. 

Kotkaliike onnittelee Salusiinia!

Nuoret Kotkat edellyttää lapsivaikutusten todellista arviointia kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä ja köyhien lasten osuus on edelleen kasvussa. Lapsiperheille tarjottava taloudellinen tuki on heikentynyt ja elinkustannukset nousseet. Perheiden, yli sukupolvien menevä köyhyys on jo nyt arkipäivää. On väärin, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta eriarvoistaa kansalaisiaan jo lapsina. Rahan puuttuessa yhä useampi lapsi joutuu kieltäytymään koulun luokkaretkistä, kavereiden syntymäpäiväjuhlista, harrastuksista ja muusta vapaa-ajalla tapahtuvasta toiminnasta. Riski syrjityksi ja syrjäytyneeksi tulemisesta kasvaa lapsen joutuessaan ulos luonnollisesta kaveriyhteisöstään. Myös opinnot ovat vaarassa, kun taloudellisesti ahtaalla olevat perheet eivät pysty hankkimaan opinnoissa tarvittavia välineitä ja materiaaleja. Lapsuuden negatiivisilla kokemuksilla on kauaskantoiset seuraukset aikuisuuteen asti. Kunnilla on tärkeä rooli perheiden ja lasten hyvinvoinnin kohentajana. Panostukset koulun yhdenvertaisuuteen ja kolmannen sektorin harrastustoimijoiden toimintaedellytyksiin näkyvät lyhyellä aikavälillä kuntalaisten elämänlaatua parantavina tekijöinä. Pitkällä aikavälillä syntyy todellisia taloudellisia säästöjä, kun köyhyyden aiheuttamilta korjaavilta toimilta vältytään. Nuoret Kotkat kannattaa lapsi- ja perhejärjestöjen maan hallitukselle tekemää esitystä kansallisen lapsistrategian laatimisesta ja yhtyy lapsiasiavaltuutetun vaatimukseen säätää siitä lailla. 

KOTKAV IESTI 2/2018 • 9


MENNÄÄN KIRJASTOON Jokaisessa Suomen kunnassa on yleinen kirjasto – joissain jopa useita. Joskus kirjasto tulee myös asiakkaan luo: Suomen teillä kurvailee 137 kirjastoautoa eli bussia, jonka sisältä löytyy penkkien sijasta kirjahyllyjä. TEKSTI JA KUVAT SANNA VEHVILÄINEN

K

irjastoa saa käyttää kuka tahansa ja suurin osa palveluista on maksuttomia. Jokaisesta kirjastosta voi lainata erilaista aineistoa ja käyttää tietokonetta ja nettiä. Lisäksi kirjastot tarjoavat hurjan määrän erilaisia palveluita ja tapahtumia, jotka vaihtelevat alueittain.

SAMA TARINA MONESSA PAKETISSA Kirjastot ovat erityisesti tiedon ja tarinoiden paikkoja. Kirjastolaiset tekevät paljon töitä sen eteen, että asiakkaat löytäisivät hyvää lukemista. Vinkkejä löytyy kirjastojen nettisivuilta ja somesta. Koululuokkia kutsutaan kirjastokäynneille ja kirjavinkkauksiin, joissa kerrotaan kirjasta vähän ja yllytetään lukemaan itse loput. Lisäksi vinkkejä voi kysyä kirjaston henkilökunnalta paikan päällä.

Bee-Botit ovat pieniä robotteja, joiden avulla voi harjoitella ohjelmointia.

Saman tarinan saa monessa erilaisessa paketissa: perinteisten paperisen version lisäksi voi lukea e-kirjoja tietokoneella tai tabletilla. Tarinan voi myös kuunnella äänikirjana joko CDlevyltä tai netin kautta e-äänikirjana vaikka älypuhelimella. Myös kirjastot ovat saaneet e-kirjoja ja e-äänikirjoja asiakkaiden käyttöön ja niiden valikoima kasvaa koko ajan.

KIRJASTOISSA KOKEILLAAN Kirjastoissa seurataan aikaa ja kokeillaan aina uusia juttuja. Jotkut asiat tulevat jäädäkseen, toiset unohtuvat ja väistyvät uuden tieltä. Tämä näkyy vaikkapa kirjastoista lainattavassa aineistoissa: VHS-elokuvat ja C-kasetit alkavat olla todella harvinaisia, mutta nykyisin lähes kaikista kirjastoista saa lainaksi konsolipelejä ja ainakin suurimpien kaupunkien kirjastoista voi kassiin pakata lautapelin. Kirjastot olivat Suomessa ensimmäisiä paikkoja, joissa ihan kenellä tahansa oli mahdollisuus käyttää nettiä. Nykyisin netti on monella taskussa, mutta erilaisia laitteita kokeillaan silti usein ensimmäistä kertaa kirjastossa. Suurimmissa kaupungeissa voi kokeilla mm. 3d-tulostimia ja joissain kirjastoissa on jo harjoiteltu koodaustaitoja Bee-Bot-robottien avulla.

HILJAISUUTTA JA TOHINAA Hiljaisuus ja lukurauha ovat edelleen tärkeitä asioita, mutta kirjastotiloja käytetään yhä enemmän myös tekemiseen ja yhdessäoloon. Useissa paikoissa kirjasto onkin suunniteltu siten, että hiljaista tilaa tarvitsevat ja puuhastelijat mahtuvat hyvin saman katon alle.

1 0 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8


Tapahtumia on laidasta laitaan! Satutuntien, kirjailijavierailuiden, nukketeatterin ja konserttien lisäksi pidetään vaikka minkälaisia teemapäiviä. Esimerkiksi kun helmikuussa vietetään kansainvälistä Harry Potter Book Nightia, muuttuvat monet kirjastot ympäri Suomen Tylypahkaksi ja järjestävät ohjelmaa sarjan faneille. Kaikkein tärkeintä kirjastossa ovat asiakkaat. Kirjaston henkilökunta on paikalla asiakkaita varten ja innostuu helposti saamistaan ideoista. Kannattaakin aina kysyä, toivoa ja ehdottaa, jos mieleen tulee jotain, mitä omaan kirjastoonsa kaipaisi! 

Harry Potter Book Night helmikuussa on monessa kirjastossa suosittu tapahtumapäivä.

Minecraftiin liittyvät pelit, kirjat ja tapahtumat ovat kirjastoissa huippusuosittuja.

Kolme vinkkiä kävijöille

1

Ottakaa selvää, millaisia palveluita oman kotikuntanne kirjasto tarjoaa, ja tehkää vierailu kirjastoon. Kannattaa myös tiedustella etukäteen, ehtisikö henkilökunta esittelemään teille kirjaston tarjontaa ja toimintaa!

2

Tabletilla tai tietokoneella voi pelata Aparaattisaari-peliä, jossa jännittävän kummitusmysteerin selvittämisen ohessa mietitään myös erilaisia median käyttöön liittyviä asioita. Peli sopii parhaiten alle 10-vuotiaille, mutta vanhemmatkin voivat oppia jotain uutta. Peli löytyy osoitteesta www.aparaattisaari.fi

3

Pääkaupunkiseudun kirjastot järjestävät vuosittain lukuhaasteen, jossa tarkoituksena on lukea kirjoja, joita ei ehkä muuten tulisi luettua. Lapsille ja nuorille on oma haasteensa. Ryhmä voi vaikka jakaa tehtävät ja suorittaa haasteen yhdessä. Ohjeet ja kysymykset löytyvät nettihaulla Pieni Helmet-lukuhaaste. KOTKAV IESTI 2/2018 • 11


ne Museolehtori An ErkkolaLahtinen kiipesi kyytiin invalidimopedin

WERSTAAN SUURNÄYTTELY TUO HISTORIAN LÄHELLE IHMISTÄ Tampereella Työväenmuseo Werstaan uusi Vapauden museo kertoo Suomen historiasta vapauksien näkökulmasta. Museoon rakennetun reitin varrella selviää, miten tavallisen ihmisen elämä on muuttunut itsenäisen Suomen historian aikana ja minkälaisia vapauksia maassa on ajan myötä saavutettu. Se myös innostaa pohtimaan tulevaisuutta. TEKSTI JA KUVAT TUIKKU PIRHONEN

–R

eilu sata vuotta sitten tavallisen ihmisen vapaudelle oli paljon esteitä: asuttiin ahtaasti, työtä tehtiin loputtomasti, lapset ja vanhukset joutuivat töihin siinä missä muutkin ja lapsia kuoli paljon. Tavallisella ihmisellä ei ollut sananvaltaa juuri mihinkään, ei myöskään yhteiskuntaan, museolehtori Anne Lahtinen esittelee näyttelyn lähtökohtaa.

elämään. Kunnallinen lasten päivähoito vapautti äidit tekemään palkkatyötä. Nykyään tavallisella ihmisellä on myös vapaus päättää itse mielipiteistään sekä vapaus kokea ja määritellä itse oma seksuaalisuutensa. Kaikkien vapaudet eivät silti vieläkään toteudu, näyttely muistuttaa.

HISTORIAA RUOHONJUURITASOLLA

Museokäynti on suunniteltu elämykseksi. Reittiä ohjaavat suuret punaiset ”vapauden portit”, joiden ali kuljetaan uuteen teemaan ja ääni­ maisemaan. Monia asioita pääsee itse kokeilemaan. Invalidimopoon saa istua ja 1960-luvun olohuoneessa voi viettää vapaapäivää lehtiä selaillen. Vanhan ajan elokuvateatterissa pyörii isolla kankaalla lyhyitä pätkiä menneiden aikojen elämästä. Historian henkilöiden tarinoita on mahdollista kuunnella pitkin näyttelyä. Näytteillä oleva kylpyhuone sisävessoineen muistuttaa jokapäiväisen elämän isosta muutoksesta: pihamaan yhteishuussin sijaan tuli asuntoihin juokseva vesi ja vessan ovi, jonka sai kiinni. 1970-luvun päiväkotihuoneessa pienimmät kävijät saavat leikkiä ja laskea liukumäkeä. Yksi mieleenpainuvimmista kokonaisuuksista on pommisuoja, jossa pommien ääniä kuunnellessa ja valojen välkkyessä voi eläytyä sota-ajan tunnelmiin.

Vapauden museossa eläydytään tavallisen ihmisen näkökulmaan: miltä elämä tuntui sotien aikana, millaista oli saada ensimmäistä kertaa lauantai vapaapäiväksi tai mikä muuttui, kun maksuton peruskoulu keräsi kaikenlaiset lapset samaan kouluun. Arjen esineet ja kokemukset tulevat lähelle museokävijää. – Vapauden museo kertoo historiaa eri tavalla kuin yleensä, ei suurmiesten näkökulmasta vaan tavallisten ihmisten. Se on monipuolinen ja koskettava, ja siitä on tullut tosi paljon kiittävää palautetta, kertoo Werstaan museonjohtaja Kalle Kallio. Kansan vapauksia lisäsi hyvinvointivaltion rakentaminen, missä työväenliike oli tärkeässä osassa. Koulutusuudistusten myötä tavallinen kansa saavutti vapauden kouluttautua. Kaikille kuuluva terveydenhoito toi vapauden terveeseen 1 2 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8

KOKEMUKSIA KAIKILLE AISTEILLE


Neulova mallinukkerouva seurana pommisuojassa

ELÄYTYMÄLLÄ YMMÄRRYSTÄ Vapauden museo on sisältönsä puolesta kiinnostavin yläkouluiästä alkaen. Nuorempien kannattaa tulla koko perheen kanssa. Näyttelyssä on käynyt paljon kokonaisia koululuokkia, mutta siihen voi hyvin tutustua myös omin päin. Anne Lahtinen kertoo, että koulukierroksilla on eläydytty näyttelyyn esimerkiksi ideoimalla, minkälaisia somepäivityksiä vuoden 1918 sisällissodasta olisi tehty, jos se olisi ollut silloin mahdollista. Samoin on pohdittu, onko pakolaiseksi lähteminen oikein. – Täällä on mahdollisuus eläytyä toisen asemaan ja yrittää ymmärtää, miltä mikäkin tapahtuma on tuntunut niistä, jotka ovat olleet paikalla. Meillähän on nykyäänkin ihmisiä, jotka tulevat sisällissodan keskeltä ja joiden kanssa mietimme, miten pitäisi toimia.

MIELIPITEISTÄ VAIKUTTAMISEEN Vapauden museossa tarkoituksena on tuoda esille, kuinka jokainen kokee tapahtumat omalla tavallaan ja omasta näkökulmastaan. Näyttelyssä kannustetaankin muodostamaan mieli­ piteitä ja kertomaan niistä. Pitkin matkaa vastaan tulee äänestyspisteitä, joissa kävijä saa ottaa kantaa teemaan liittyvään kysymykseen.

Äänestämisen jälkeen laite näyttää heti muiden kävijöiden vastaukset. Tärkeän oman vaatimuksensa voi kirjoittaa tyhjään mielenosoituskylttiin ja ottaa kuvan muistoksi. Vieressä näytöillä vaihtuu kuvia todellisista mielenosoituksista vuosien varrelta. Näyttelyä käsikirjoittanut Anne Lahtinen nostaa vaikuttamisen tärkeäksi teemaksi. Muutokset eivät ole tapahtuneet itsekseen, vaan asioita on ensin vaadittu. Joskus keinona on ollut lehtikirjoittelu, joskus lakkoon meneminen, joskus mielenosoituksen järjestäminen, joskus jopa aseisiin tarttuminen, nykyään usein somekampanjat ja osto­ päätöksillä vaikuttaminen. – Toivoisin näyttelystä jäävän mieleen, että maailma on ja on aina ollut ihmisten tekemä. Maailmaa voi muuttaa vaikuttamalla, ja vaikutuskanavia on monenlaisia. Aivan samalla tavalla itse voi ja täytyy vaikuttaa tähän maailmaan kuin joku suurhahmo, tai toisaalta ne vuoden 1905 lähestulkoon lukutaidottomat, jotka lakkoilivat meille ääni­ oikeuden. On tärkeää uskaltaa ajatella, mikä on itselle tärkeää ja mihin haluaa vaikuttaa, Lahtinen summaa. Vapauden museo Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 6.1.2020 asti, vapaa pääsy.  KOTKAV IESTI 2/2018 • 13


PUUHA-AUKEAMA KOMPAKYSYMYKSIA JA ARVOITUKSIA Kompakysymyksiä ja arvoituksia pohjautuen Suomen kansan arvoituskirjaan, erikielisiin vanhoihin askarteluteoksiin ja koululaisten perimätiedon kätköihin.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Millaiseen lasiin on paras kaataa vettä? Milloin voidaan seulalla kantaa vettä? Mikä kuu on lyhyin? Kuka osaa maailman kaikki kielet? Mitkä verot ovat hauskimmat? Katon harjalla istui viisi varista. Niistä ammuttiin kaksi. Montako jäi jäljelle? Kuinka pitkän matkan voi yhtä kiskoa myöten kulkea Helsingistä pohjoiseen päin? Miten voivat japanilaiset kelloistaan nähdä ajankulun, kun heidän kellojensa viisarit on ruuvattu kiinni paikoilleen?

Lähde: Antero Vipunen (1966)

VITSIT Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoul ussa, luettiinko heidän perheessään ruokarukous ennen jokaista ateri aa. Pikku-Kalle vastasi ylpeänä: – Ei meidän tarvitse, meidän äiti on aika hyvä kokki.

ossa kaupasta Pikku-Kalle oli tul sa kysyi: – rin ve ka kun hänen t kantaa noin Miten sinä jaksa a? ito paljon ma si: – No kun se Pikku-Kalle vasta on kevytmaitoa. Nörtti ei päässy t koodauksen M M-kisoihin, sillä hänellä ei ollut näyttöä.

TULITIKKUTEHTAVAT

1

Tuuliviiri on muodostettu 10 tulitikusta. Voitko 4 tulitikkua siirtämällä laatia tästä kuviosta talon?

1 4 • K O T K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8

Mitä eroa on Janne Ahosella ja Windows XP:llä? Ahonen on kaatunu

t vain kerran.

Opettaja selitti ekaluokkalaisille koul un käyttäytymissääntöjä: – Jos jollekulle tulee vessahätä kesk en tunnin, niin silloin pitää vain nostaa käsi ylös ja viitata. – Ja sekö muka auttaa, ihmetteli

Pikku-Kalle.

Levitä tulitikkuja pöydälle ja kokeile!

2

3

Oheisesta kuviosta on otettava pois 6 tulitikkua siten, että muodostuu 4 erisuuruista neliötä.

Kahdesta pikarista on 6 tulitikkua siirtämällä muodostettava talo.


KOTKAV IESTI 2/2017 • 15

Kompakysymysten vastaukset: 1. Tyhjään 2. Veden jäädyttyä 3. Elokuu 4. Kaiku 5. Ruokaverot 6. Ei yhtään, sillä muut lensivät pois 7. Kiskon pituuden 8. Kellotaulut ovat liikkuvat

Tulitikkutehtävät 1

2

3

RATKAISUT


RINNELEIRI YLLÄKSELLÄ ON

LIIKUNTAA JA YHDESSÄOLOA M

– onille tämä on varmaankin Länsi-Lappiin Ylläkselle on sellainen irtiotto arjesta. Pirkanmaan Nuorista KotkisTiurahovi on keskellä ei-mitään, ja ta lähdetty lumisiin maisese tarjoaa paikan rauhoittumiselle, miin talviloman viettoon jo Iida pohtii. ainakin viidentoista vuoden Tärkeää on tietysti myös mahajan. Tänä vuonna leirillä dollisuus päästä lähes joka päivä oltiin 23.2.–3.3. 18-vuotias hyviin rinteisiin laskemaan. Iida iloitsee, että sää oli tänä vuonna Iida Matilainen on ollut vuosittaisella leirillä mukana kaikkien aikojen paras. – Aurinko paistoi paljon ja niin kauan kuin muistaa. rinteet olivat hyvässä kunnossa Osallistujista moni muukin suurimman osan ajasta. on lähtenyt mukaan useamman kerran. TIIVISTÄ YHTEISELÄMÄÄ

TEKSTI TUIKKU PIRHONEN KUVAT IIDA MATILAINEN

1 6 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8

Majoituspaikka Tiurahovi on entinen tukkijätkien savottakämppä, joka on uudistettu nykyaikaiseen majoituskäyttöön. Hirsitalossa nukutaan makuulavitsoilla kahdessa

kerroksessa. Kun kellään ei ole omaa huonetta, yhteiselo on tiivistä. – Siinä oppii tuntemaan ihmiset paremmin ja oppii olemaan toisten kanssa, halusi tai ei, nauraa Iida. Yhdessäolo alkoi jo meno­ matkalla tilausbussissa, sillä matka Tampereelta Ylläkselle kestää 13 tuntia. Ensimmäisen yön yli nukuttiin tai torkuttiin liikkuvassa linjaautossa. Bussiyön jälkeen perillä sängyssä nukkuminen houkutteli, ja ensimmäinen päivä kuluikin lepäämiseen, majoittautumiseen ja leiripaikkaan tutustumiseen.

LEIRITUNNELMAA ILMAN TV:TÄ Leirillä päivät kuluivat pitkälti mäessä. Laskettelun ja hiihdon


PARHAIMMILLAAN lisäksi rinnepäivinä päästiin välillä makkaranpaistopuuhiin kodassa. Yhtenä päivänä leirillä tehtiin retki Leville, jossa käytiin pulikoimassa kylpylässä. Myös lumikenkäilyä kokeiltiin. Kun päivä on kulunut liikkuen rinteessä ja ladulla, mutta nukkumaanmenoon on vielä aikaa, miten mökissä saadaan aika kulumaan? – Meillä on mukana omaa tekemistä, kuten lukemista ja elokuvia. Yhteisestä pelilaukusta löytyy monenlaisia lautapelejä ja pakollinen korttipakka. Pihalle pääsee aina ja voi vain ottaa päikkäritkin, Iida kuvailee iltojen ohjelmaa. Ruoka tehtiin itse majoitus­ paikan keittiössä ja saunomaan päästiin joka ilta tunnelmalliseen Tiurahovin saunaan. Välillä

paistettiin iltapalaksi lettuja. Vertsujen iltaisin pitämä karkkikioski oli erittäin suosittu. Kotiin lähdettiin lauantaiaamuna, joten viimeinen leiripäivä kului bussissa leiritunnelmia muistellen. Pitkään bussimatkaan kannatti valmistautua etukäteen. – Ajankuluksi paluumatkalla voi olla vaikka kirja jota lukea, elokuvia vaikka ladattuna koneella tai musiikkia, jota kuunnella, Iida vinkkaa.

LEIRI SOSIAALISESSA MEDIASSA Kotiin jääneet saivat seurata leirin tapahtumia Facebookin kautta. Iida oli tänä vuonna leirin ensimmäinen some-päivittäjä, jonka tehtävänä oli välittää tunnelmat eteenpäin Pirkanmaan Nuorten Kotkien Facebook-ryhmään. Millainen kokemus

some-päivittäjänä toimiminen oli? – Piti aika lailla miettiä paljonkin, millaisia kuvia tulen laittamaan ja millainen on teksti, jota on helppo lukea ja samaistua. Mutta oli se suhteellisen helppoa. Upeita kuvapäivityksiä seuraamalla leirin tunnelmiin päästiin eläytymään jo leirin aikana kotisohvallakin. Kokeilulle toivottiinkin jatkoa tuleville leireille. Pirkanmaalla talvileiri on vakiintunut osaksi vuoden kiertoa. Leiritunnelmaa kaipaavien kannattaa kääntää katseensa seuraavaksi Pirkanmaan piirin kesäleiriin, joka on tänä vuonna 9.–13.7. Kankaan Torpalla Urjalassa. Siellä päästään taas nauttimaan ainutlaatuisesta leiritunnelmasta. 

KOTKAV IESTI 2/2018 • 17


AKTIIVINEN ALKUVUOSI KESKI-SUOMESSA TEKSTI KATI SAINIO KUVAT TONY MELVILLE

K

eski-Suomen Nuorilla Kotkilla oli 10.–11.3. huikean hauska viikonloppu! Lauantaina lapset ja vanhemmat kisasivat yhdessä Megazonessa laserseikkailussa. Sunnuntaina osallistuimme Lohikosken rannassa ulkoilu­ tapahtumaan, jossa oli hevosajelua sekä meidän järjestämät toimintapisteet: frisbeegolf, tarkkuuspotku, pallon heitto ja tietenkin keppi­ hevosrata. Molemmissa tapahtumassa oli loistava tunnelma. Kaikki nauttivat vauvasta vaariin! Kiitos ihan jokaiselle mukana olleelle osallistujalle ja talkoolaiselle! Ulkoilutapahtuman Nuoret Kotkat

toteuttivat yhdessä LohikoskenHuhtasuon Demareiden kanssa. Kotkien alkuvuosi on muutenkin sujunut vauhdikkaasti. Kuuden kerhon lisäksi meillä on ollut kartingkoulu, retki Leo’s Leikkimaahan sekä koko perheen tapahtuma, jossa oli lastenmusiikkiyhtye Loiskiksen konsertti, soitinpajoja sekä vierailijana lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Aalto-salissa järjestetty tapahtuma toteutettiin Jyväskylän Talven kanssa. Tästä on ilo jatkaa ja kevään myötä Kotkia odottaa uudet seikkailut. Seuraa ilmoittelua ja lähde mukaan. Meillä on tosi hauskaa! 

JYVÄSKYLÄN PÄÄSIÄISKUKKAKURSSI KUVA MARIANNE LINDLÖF

J

TY:n ja K-S:n Nuoret Kotkat järjestivät la 24.3. lapsille pääsiäiskukkakurssin, jossa jokainen lapsi sai itse valmistaa ihastuttavan pääsiäiskukka-asetelman. Lapset olivat erittäin taitavia ja asetelmista tuli kerrassaan suloisia.  1 8 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8


KAAKKOIS-SUOMEN KOTKAT TALVILEIRILLÄ LINTUKODOSSA TEKSTI JA KUVAT JAANA SAARINEN

P

iirin talvileiri järjestettiin maanantaista torstaihin viikolla 9. Kova pakkanen oli koko leirin ajan, mutta silti ulkonakin oltiin pieniä hetkiä kerrallaan. Ohjelmassa oli pullan leipomista, askartelua, jumppapallogolfia, polttopalloa, pelejä, disko, sauna ja retki Haminaan. Retkipäivänä käytiin uimassa ja lounaalla Hesburgerissa. 

KUOPION JYNKÄN KERHON TERVEISET TEKSTI JA KUVAT VIRPI RISSANEN

K

evätterveiset täältä Kuopiosta Jynkän kerhosta. Kokoonnumme torstaisin klo 17–19. Usein saadaan aikaiseksi kunnon sählypelit ja ne joita peli ei innosta, voivat askarrella, pelata pingistä, biljardia, ilmakiekkoa tai olla lasten suosikkia piilohippaa. Noin kerran kuukaudessa pidetään kokkikerho, joka on tosi suosittu. Tänä keväänä olemme tehneet esim. pizzaa ja askarrelleet taikataikinasta. Tulossa on monia kivoja juttuja: keilausta, lattia­ leffaa, nyyttäriä ja tietysti mukavaa yhdessäoloa. 

SUOSITTU SUPERPARKRETKI PIRKANMAALLA

P

irkanmaalta lähti talvilomaksi bussillinen leiriläisiä suksille Lappiin, mutta Tampereellakin päästiin liikkumaan yhdessä. Piirijärjestön retkelle sisäliikunta­ puisto SuperParkiin osallistui kolmisenkymmentä innokasta. Pirkanmaalla oli juuri tuolloin kovat pakkaset, joten mahdollisuus sisäliikuntaan tuli tarpeeseen yhdelle jos toisellekin. Onneksi päästiin purkamaan kertynyttä energiaa trampoliineilla, parkour-radalla, polkuautoilla ja liikuntapeleissä. Lapsilla oli kova vauhti päällä koko ajan, ja aikuisetkin innostuivat kokeilemaan puiston aktiviteetteja. Evässämpylät maistuivat liikunnan lomassa. Kiva retki oli! 

KOTKAV IESTI 2/2018 • 19


ku allalas ja pulk tä leiriln e in is m Hiihtä ittua tekem s oli suo lä.

n ialaiste . Olymp na jäälyhty to in lk pa

Jum

a.

ngess

lfia ha

llogo ppapa

UUDENMAAN PIIRIN TALVILEIRI TEKSTI JA KUVAT TIPSU BAZOULEVA

P

orukkaa oli kiitettävästi kerääntynyt Kesärinteelle nauttimaan mahtavasta säästä ja yhdessäolosta. Viikko vierähti erilaisten aktiviteettien parissa. Vertsut järjestivät ohjelmaa ympäri viikon. Ohjelmassa oli mm. talviolympialaiset, iltapulkkamäkeä, lasten vetämiä ohjelmatuokioita, limantekoa, ja muuta askartelua sekä tietty kestosuosikit saunominen ja disko. Talviolympialaisissa joukkueet suorittivat perinteisiä ja vähän vähemmän perinteisiä lajeja. Iltapulkkamäki toteutettiin pimeään aikaan ja reittiä valaisemaan oli laitettu jäälyhtyjä ja musiikki soi mäessä. Saunasta rohkeimmat hyppäsivät lumeen kierimään ja muille tarjolla oli lauteilla lunta vadissa. Ensi vuonna uudestaan! 

VARSINAIS-SUOMEN TALVILEIRI TEKSTI SAMELI VALKAMA KUVAT MERJA KORHONEN JA MINKA JÄRVENPÄÄ

V

arsinais-Suomen Nuoret Kotkat oli hiihtolomalla talvi­ leirillä uusissa tuulissa. Oman alueen leiripaikat ovat tottuneille leiriläisille jo niin tuttuja, että vaihtelun kaipuu oli kiirinyt järjestäjien korviin. Niinpä vaihtoehtoja etsiessä päätettiin lähteä kohti Keski-Suomea, Virroille, Marttisten nuorisokeskukseen. Toive lumesta oli suuri. Turun talvet kun ovat tunnetusti vähälumiset. Tällä kertaa olisi omallakin alueella ollut lunta, mutta Marttisissa sitä riitti myös mainiosti. Oli toki pakkastakin, kunnon talvikelit. Uudessa ympäristössä pääsimme lumikenkäilemään, luistelemaan, pulkkailemaan ja oli ohjelmassa omatekoiset talviolympialaisetkin. Kun pakkanen kävi turhan kovaksi, niin välillä puuhailtiin sisällä boulderoinnin, sählyn, biljardin, pingiksen ja lautapelien äärellä. Leiriläiset viihtyivät uudessa ympäristössä mainiosti. Edes kovat pakkaset eivät heitä hidastaneet, vaan saunasta syöksyi hankeen kierimään joukko iloisia lapsia. Mukavaa oli myös ohjaajilla, paitsi sillä yhdellä hetkellä, kun puhelin soi: ”Onko hyvä hetki?” ”Vedän pulkassa kahta itkevää lasta kahdenkymmenenviiden asteen pakkasessa hiekoitettuun ylämäkeen!” Siitäkin selvittiin hymy huulilla. :) 

2 0 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8


NUORTEN KOTKIEN ELÄINPUISTO- JA HUVIPUISTOPÄIVÄT MA–TI 11.–12.6.2018

1. Päivä

MA 11.6. PÄIVÄ YSITIEN LEMMIKISSÄ IHASTUTTAVA PÄIVÄ ELÄINPUISTOSSA Eläinten hoitoa, talutusratsastusta, leikkejä, pelejä ja leiritouhuja. Mahdollisuus yöpyä yhteis- tai teltta­majoituksessa. Ruuat, majoitus sekä kuljetus Jyväskylästä Ysitien Lemmikkiin. Hinta: 25,- + jäsenmaksu 11,-

2. Päivä

TI 12.6. PÄIVÄ NOKKAKIVEN HUVIPUISTOSSA VAUHDIKAS JA HAUSKA PÄIVÄ HUVIPUISTOSSA

Reilu valikoima huvilaitteita, Suomen ainoa aito pensaslabyrintti ja jännittävä Mörkömetsä hauskuuttavat kävijöitä laitteiden lisäksi. Ruuat, rannekkeet ja yhteiskuljetus Jyväskylästä ja Ysitien Lemmikistä Huvipuistoon sekä takaisin Jyväskylään. Hinta: 25,- + jäsenmaksu 11,-

Eläinpuisto- ja huvipuistopäivät ovat tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapsille tai koko perheelle. Ilmoittautua voi molempiin päiviin tai yksittäiseen päivään. Halukkaiden on mahdollisuus yöpyä Ysitien Lemmikissä. Hinta: 25,-/ päivä/hlö tai 50,-/ 2 päivää/hlö + jäsenmaksu 1

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 28.6. mennessä: JTY:n ja K-S:n Nuoret Kotkat Kati Sainio p. 0505545488 tai kati.sainio@jty.fi Kauppakatu 30 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

KKT 2018 ELI NUORTEN KOTKIEN LUONTO JA -SEIKKAILUTAPAHTUMA.

E DATE! SAVE TH

22.–23.9.2018

Seuraava KKT järjestetään Heinolassa, Kukonnotkon leirikeskuksessa leirikeskuksen lähiympäristössä, monipuolisessa maastossa. Varaa viikonloppu jo kalenteriisi!


JARKKO HIRVONEN ON LAPSILLE TÄRKEÄ OHJAAJA TEKSTI JA KUVAT TIPSU BAZOULEVA

U

udenmaan piirissä on joukko aktiivisia ohjaajia, joita näkee milloin missäkin työn touhuissa leirin aikana. Osa ohjaajista huolehtii ravintopuolesta keittiön liesien äärellä, osa huolehtii yleisestä siisteydestä ja osa lapsien viihdyttämisestä. Olimme talvileirillä huoneessa, jossa nukkui joukko pieniä tyttöjä: Emma 8 vuotta, Iita 6 vuotta ja Nea 6 vuotta. Eräänä päivänä he halusivat kertoa minulle yhdestä meidän leiriohjaajasta, Jarkosta. Pyysin lupaa saada nauhoittaa heidän ajatuksiaan ja tytöt suostuivat siihen.

Jarkko on mahtava!

2 2 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8

Tipsu: No niin tytöt, kertokaas mulle Jarkosta. Emma: No Jarkko on semmoinen, mikä auttaa meitä paljon, se osaa mennä hiihtämään, se osaa juoksennella meijän perässä, sitten se auttaa meitä

kaikessa mitä me (syvä hengenveto väliin) tarvitaan. Esi­ merkiksi kun me ollaan jäällä, me haudattiin se lumen alle paitsi sen päätä ei (välissä Tipsu vilkaisee muita haastateltavia ja muut tytöt nyökyttelevät ja nauravat) niin sitten se alko jahtaamaan meitä ja se jaksaa juosta paljon. Iita: Se oli zombie ja se jahtas meitä. Emma: Niin ja se sai muutamia kiinni kun se oli niin nopea. Iita: Niin. Emma: Niin, koska se jaksaa, enemmän kun meijän huoneen naiset. (Kaikki huoneessa olijat nauravat.) Me lapset jaksetaan ja Jarkkokin. Jarkko on mahtava! 


JESSE OJALA VIIHTYY VERTSUNA TEKSTI JA KUVAT TIPSU BAZOULEVA

14

-vuotias Jesse Ojala on tuore vertsuvahvistus Espoon ja Järvenpään kasvavaan porukkaan. Jessen ensimmäinen tosikoitos oli Uudenmaan piirin talvileirillä 19.–23. helmikuuta. Samassa tapahtumassa Jesseä haastateltiin nuorisokoordinaattori Tipsu Bazoulevan toimesta. Jesse ja Veikka työn touhussa viheltämässä vertsujen suunnittelemassa ja toteuttamassa talviolympialaisten jääkiekko-ottelussa. 

Oiva, Aleksi ja Jesse toimivat iltapulkkamäen laskuosuuden tuomareina.

Se ois tärkeetä, että vaikka eri mieli­piteitä on niin saataisiin sellainen ajatus, että hyväksytään muut.

Tipsu: No niin Jesse, sust on tullu nyt vertsu! Miks sä halusit vertsuksi? Jesse: Koska on kivaa hoitaa lapsia ja osallistua sellaseen vertsutoimintaan, mikä on erikoisempaa, esimerkiksi järjestetään lapsille juttuja. Tipsu: Ai siis sä tykkäät suunnitella toimintaa? Jesse: Joo, ja leikkiä niiden lasten kanssa. Tipsu: Okei. Miten sä oot muuten tullu Nuoriin kotkiin mukaan? Jesse: No mä tulin 7–8vuotiaana, kun mä menin ykkösluokalle ja siitä asti vaan oon tykästyny tähän toimintaan. Ollu täällä tosi monta vuotta jo. Tipsu: Mikä on saanut sut olee täällä mukana niin kauan? Jesse: Kaverit ja kaikki nää kivat leirit ja nää tapahtumat mitä me pidetään. Tipsu: No, nyt tää taitaa olla sun eka leiri vertsuna? Jesse: Joo. Tipsu: Miten on menny? Jesse: Hyvin. Tipsu: Mikä on ollu kivointa? Jesse: Saunat ja lasten kaa leikkiminen.

Tipsu: Sä ootkin leikkinyt aika paljon lasten kanssa. Jesse: Kyllä. Tipsu: Sä et oot vielä päässyt osallistumaan vertsukoulutuksiin, mutta millaisia aiheita sä toivoisit niihin koulutuksiin tulevaisuudessa? Jesse: Tota... Seksuaalinen hyväksyntä ja semmoinen että ketään ei saa syrjiä omien mielipiteiden, ajatuksien tai uskonnon perusteella. Tipsu: Okei! Jesse: Must se ois semmoinen tärkeä aihe, koska niin moni on eri mieltä niistä asioista, se ois tärkeetä, että vaikka eri mieli­ piteitä on niin saataisiin sellainen ajatus, että hyväksytään muut. Tipsu: Mitä sä vielä haluaisit vertsuna tehdä tulevaisuudessa mitä et oo vielä tehnyt? Jesse: Järjestää enemmän toimintaa leireillä, esimerkiksi Kattiksella (kesäleirillä). Sit ku mä tuun vuoden päästä kesätöihin niin voin tehdä siellä vielä enemmän toimintaa. Mä odotan sitä, että pääsen tekee kaikkia kivoja tapahtumia leirien sisällä. Tipsu: Kiitos Jesse mahtavasta haastattelusta! Jesse: Kiitos. 

KOTKAV IESTI 2/2018 • 23


KKSP FOUNDATION INDONESIA, SISARJÄRJESTÖMME AASIASSA TEKSTI JA KUVA SOILI SIRENNE

K

ävimme perheeni kanssa talvilomalla Aasiassa ja vietimme lomastamme viikon ystäväni Sri Eni Purnamawatin perheen kanssa. Olen tutustunut Eniin vuonna 2005 Huhmarin KotkaKuntoTapahtumassa, jossa Eni oli vierailemassa. Hän työskenteli ja asui noihin aikoihin Euroopassa ja tuli vierailulle Suomeen tutustuakseen Nuorten Kotkien toimintaan. Olemme Enin kanssa tavanneet tämän jälkeen monta kertaa erilaisissa kokouksissa ja seminaareissa maailmalla ja olleet usein kämppäkavereita, sillä ystävystyimme heti ensi tapaamisella. Eni on tavannut myös perheeni useamman kerran kansainvälisillä leireillä Suomessa ja Euroopassa. Nyt vihdoin, reilu 10 vuotta myöhemmin, pääsin vierailemaan Indonesiassa Enin luona. Reissu oli kaikin puolin uskomattoman ihana, vierailimme myös Singaporessa sekä Malesiassa Penangin saarella, mutta kaiken kruunasi Enin kanssa vietetty viikko. Enin perhe asuu Medanissa ja majoituimme heidän kotonaan. Pääsimme tutustumaan läheiseen kouluun ja se oli reissun yksi kohokohdista 11-vuotiaalle pojalleni Eerikille. Hän pääsi juttelemaan samanikäisten lasten kanssa ja lapset kierrättivät häntä ja 6-vuotiasta

pikkusiskoa Elsaa koulussa. Eerik pääsi juttelemaan myös koulun rehtorin kanssa kouluaineista ja kertomaan suomalaisesta koulusta, joka kiinnosti rehtoria ja opettajia kovasti. Muita unohtumattomia Indonesia-kokemuksia oli viidakkovaellus orankien suojelualueelle, jossa näimme äiti- ja lapsiorangit ihan lähietäisyydeltä. Acehin maakunnassa pääsimme tutustumaan kahvinviljelyyn, sillä Enilläkin on kahviviljelmiä. Näimme miten ja missä kahvimarjat kasvavat ja kuinka niitä käsitellään ja kuivatetaan, jotta marjojen sisältä löytyvistä pavuista lopulta paahdetaan kahvia. Itselleni yksi reissun koho­ kohtia oli Indonesian sisarjärjestömme KKSP:n jäsenten kanssa vietetty iltapäivä Enin kotona. Moni heistä halusi tulla tapaamaan minua, sillä osa oli ollut Suomessa kansainvälisillä leireillä vuosina 2009 ja 2013. Kovasti he lähettivät terveisiä kaikille tutuille Suomessa! Iltapäivä oli mielenkiintoinen. Ihan ensiksi tietysti syötiin yhdessä ihania indonesialaisia herkkuja. Sitten istuttiin ison maton päälle lattialle rinkiin juttelemaan. He kertoivat toiminnastaan ja minkälaisia haasteita heillä on järjestössään tällä hetkellä. Sitten minä

kerroin, mitä Nuorissa Kotkissa on juuri nyt meneillään. Nuorten saaminen mukaan toimintaan sekä päätöksentekopaikoille koettiin haasteiksi molemmissa järjestöissä. Myös sosiaalisesta mediasta puhuttiin paljon ja miten hyödyntää sitä järjestön ja tapahtumien markkinoinnissa. Kuulin iltapäivän aikana, että heillä oli vaikeuksia maksaa tämän vuoden IFM-SEI:n (International Falcon Movement – Socialist Educational International) jäsenmaksu, sillä KKSP-järjestöllä ei ole tällä hetkellä mitään tuloja, koska juuri nyt ei ole mitään projektirahoitusta meneillään. Toin tämän tiedon maksuvaikeudesta puheenjohtajistomme kokoukseen, joka päätti, että Nuoret Kotkat maksavat jäsenmaksun KKSP:n puolesta ja näin voimme tukea ja auttaa heitä.

KKSP Foundation on perustettu 1987. Se toimii Medanissa, Pohjois-Sumatran saarella, Indonesiassa. KKSP työskentelee lasten parissa ja järjestää lapsille kerhoja leiritoimintaa. KKSP on ollut auttamassa monen luonnonkatastrofin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. KKSP työskentelee katulapsien parissa ja kampanjoi lapsi­ työvoiman käyttöä vastaan.

2 4 • K OT K AV I E S T I 2 / 2 0 1 8


TURKIN SEMINAARISSA PEREHDYTTIIN MAAHANMUUTTAJIEN ASIOIHIN TEKSTI JA KUVA HEIDI NIEMI

O

sallistuimme 16.-18.3.2018 IFM-SEIn järjestämään Proud and visible -seminaariin Istanbulissa, Turkissa. Seminaarin aiheena oli maahanmuuttajamarginaaliryhmien, kuten nuorten, naisten ja LGBTQI*-ihmisten, oikeudet ja mahdollisuudet, joita käsiteltiin erilaisin metodein. Pääsimme muun muassa tutustumaan paikallisiin LGBTQI*-pakolaisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa Istanbulissa, keskustelimme naisten asemasta paneelikeskustelussa YFJ:n (European Youth Forum) ja PES:in (Party European Socialist) edustajien kanssa sekä pohdimme uskontojen roolia ja naisten oikeuksia maahanmuuttajan näkökulmasta. Seminaari muistutti taas siitä, että vaikka meillä on Suomessa asiat hyvin, niin paljon on vielä parannettavaa. 

NUORET KOTKAT KANNATTAA LAPSISTRATEGIAN TEKEMISTÄ

N

uorten Kotkien Keskusliitto kannattaa lapsi- ja perhe­ järjestöjen tekemää esitystä lapsi­ strategian laatimisesta. Kansallinen lapsistrategia perustuisi lapsen oikeuksiin ja se auttaisi tarkastelemaan lasten ja lapsiperheiden asioita kokonaisvaltaisesti. Lapsi­strategia ohjaisi valtionhallinnon, kuntien ja maakuntien lapsia ja perheitä koskevaa päätöksentekoa ja toimintaa. Se sitouttaisi myös järjestöjä, seurakuntia, yksityistä sektoria ja muita toimijoita yhteisiin lapsen oikeuksien edistämisen tavoitteisiin. Lasten oikeuksien sopimus on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991. Se on keskeisin lapsen oikeuksia koskeva ihmisoikeus­

sopimus ja velvoittaa viranomaisia noudattamaan ja täytäntöön­ panemaan sopimusta aktiivisesti. Silti Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtenäistä toimintapolitiikkaa lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Lasten oikeuksien toteutuminen edellyttää niiden tekemistä tunnetuksi sekä uudistusten, lakien ja leikkausten lapsivaikutusten arvioimista. Lapsistrategia pitäisi esillä lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeyttä ja sen jatkuvaa täytäntöönpanoa. Lasten oikeuksia pitää toteuttaa joka päivä lasten arjessa ja lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lasten oikeuksien toteutuminen on kiinni aikuisista. 

KOTKAV IESTI 2/2018 • 25


KOTKAVIESTIN KEVÄTMENU: KEVÄINEN PIKNIK-KORI Kevät tarjoaa mahdollisuuden ottaa viltin kainaloon, pakata piknik-korin täyteen herkkuja ja lähteä lähipuistoon tai vaikka omalle takapihalle herkuttelemaan. Mitä kaikkea piknik-korista voisikaan löytyä? TEKSTI WILHELMIINA SEPPÄ KUVA LEA VÄÄNÄNEN

SUUSSA SULAVAT SUKLAAMANSIKAT: Mansikat ovat yksi piknikin perinteisimmistä herkuista. Tällä ohjeella saat mansikoihin hieman lisää makeutta. 1. Sulata levyllinen suklaata mikrossa tai kattilassa. Varo polttamasta pohjaan! 2. Dippaa mansikoiden kärjet suklaaseen. 3. Pistä mansikat jääkaappiin jäähtymään noin puoleksi tunniksi. 4. Lisämaustetta suussa sulavaan herkkuun voit saada kerma­ vaahdolla.

Muita esimerkkieväitä piknikille: Eväsleivät, jotka voi täyttää oman mielensä mukaan esimerkiksi lihalla, kalalla, juustolla tai salaatilla.

Patonki, jonka rapeuden kruunaavat erilaiset levitteet ja juustot.

Hedelmät, jotka voi halutessaan yhdistellä vaikkapa hedelmäsalaatiksi.

Leivonnaiset, keksit ja kakut, jotka voi leipoa itse tai hakea lähikaupasta.

Mehu tai muu juoma on hyvä muistaa pakata piknik-koriin kuuman päivän varalta.

Näillä eväillä luot täydellisen piknikin. Muistathan kuitenkin kerätä roskat ja ruuantähteet roskikseen piknik-paikalta. Ei muuta kuin vilttiä etsimään ja piknik-koria pakkailemaan! 2 6 • K O T K AV I E S T I 1 / 2 0 1 8


UUSI TYÖNTEKIJÄ

O

len liiton uusi osa-aikainen alue- ja viestintä­ koordinaattori Tuikku Pirhonen. Aloitin helmikuussa ja opettelen parhaillaan tehtäviäni. Niitä on varsin laajasti, sillä työssäni toimin Kotkaviestin toimitussihteerinä ja minulle kuuluvat osaltaan myös liiton nettisivut, sosiaalinen media ja kaikenlainen viestintään liittyvä. Osan työajastani teen Pirkanmaan piirijärjestölle. Asun Tampereella, työpisteeni sijaitsee Nuorten Kotkien toimistolla Tampereen Työväen­ talolla, ja minua näkeekin lähinnä Pirkanmaan ja liiton tapahtumissa. Olen 33-vuotias kasvatusalan maisteri ja olen pitkään harrastanut järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa perheiden parissa. Itsellänikin on neljä lasta, joten lapsiin ja nuoriin liittyvät asiat ovat monella tapaa lähellä sydäntä ja läsnä jokaisessa päivässä. Yhteydenotot ja palaute ovat aina tervetulleita!

Yhteystiedot NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO –

Unga Örnars Centarlförbund NKK ry Säästöpankinranta 6 C 6. krs, 00530 Helsinki etunimi.sukunimi@nuoretkotkat.fi kulttuuri- ja kansainvälisyy­ssuunnittelija Soili Sirenne puh. 050 581 5288 alue- ja viestintäkoordinaattori Tuikku Pirhonen puh. 045 895 5895

PIIRI- JA ALUEJÄRJESTÖT Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kaarlenkatu 3-5, 00530 Helsinki www.hnk.fi toiminnanjohtaja Timo Katajamäki puh. 050 555 2964 timo.katajamaki@nuoretkotkat.fi järjestökoordinaattori Sami Siltaloppi puh. 050 339 8230 sami.siltaloppi@nuoretkotkat.fi Hämeen Nuoret Kotkat Piirijärjestö www.hameennuoretkotkat.fi puheenjohtaja Suvi Järvinen puh. 040 509 4165 hame@nuoretkotkat.fi

Kaakkois-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kalevankatu 13 B, 45100 Kouvola www.kaakkoissuomennuoretkotkat.fi järjestöohjaaja Jaana Saarinen puh. 044 359 8670 kaakkois-suomi@nuoretkotkat.fi Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kauppakatu 30 A, 40100 Jyväskylä www.jty.fi kotkatyöntekijä Sirpa Pietikäinen puh. 050 493 8659 keski-suomi@nuoretkotkat.fi järjestöohjaaja Kati Sainio puh. 050 554 5488 kati.sainio@nuoretkotkat.fi Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö Pakkahuoneenkatu 28, 90100 Oulu www.oulu.nuoretkotkat.fi toiminnanjohtaja Riikka Tirkkonen puh. 045 235 1491 riikka.tirkkonen@nuoretkotkat.fi Pirkanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere www.pirkanmaa.nuoretkotkat.fi alue- ja viestintäkoordinaattori Tuikku Pirhonen puh. 045 895 5895 pirkanmaa@nuoretkotkat.fi

Tampereen Nuoret Kotkat Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere puh. 050 587 0167 tampere@nuoretkotkat.fi Pohjanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö puheenjohtaja Pirjo Paavolainen puh. 050 352 2123 pirjo.paavolainen@ kokkola.fi Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Kauppakatu 32 2. krs, 80100 Joensuu www.pohjois-karjala.nuoretkotkat.fi toiminnanjohtaja Laura Pietarinen puh. 050 465 2625 pohjois-karjala@nuoretkotkat.fi Satakunnan Nuoret Kotkat Piirijärjestö Annankatu 15 b 20, 28100 Pori puheenjohtaja Matti Savolainen puh. 044 0542 3709 satakunta@nuoretkotkat.fi Porin Nuoret Kotkat Sari Mielonen puh. 045 349 6186 porinnkalue@gmail.com Savon Nuoret Kotkat Piirijärjestö ja Kuopion Nuoret Kotkat Puijonkatu 23 a 4. krs, 70100 Kuopio toiminnanjohtaja Katja Pitkänen puh. 050 591 2749 savo@nuoretkotkat.fi, kuopio@nuoretkotkat.fi

Svenska Örndistriktet puheenjohtaja Maria Lundell puh. 044 306 9050 svenskaorndistriktet@gmail.com Uudenmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö ja Espoon Nuoret Kotkat Lehdokkitie 2 b,01300 Vantaa www.uusimaa.nuoretkotkat.fi toiminnanjohtaja Pirjo Tirronen puh. 040 776 8815 uusimaa@nuoretkotkat.fi nuorisokoordinaattori Tipsu Bazouleva puh. 050 449 333 tipsu.bazouleva@nuoretkotkat.fi Vantaan Nuoret Kotkat Lehdokkitie 2 b,01300 Vantaa www.vantaankotkat.yhdistysavain.fi kotkatyöntekijä Anu Kähärä puh. 040 513 4996 vantaa@nuoretkotkat.fi Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö Eerikinkatu 30, 20100 Turku www.vsnk.fi toiminnanjohtaja Leila Tanskanen puh. 040 515 2309 leila.tanskanen@nuoretkotkat.fi markkinointisihteeri Tero Kankainen puh. 02 232 3023 tero.kankainen@nuoretkotkat.fi

KOTKAV IESTI 2/2018 • 27


V U O D E N T Ä M Ä N Ä I V Ä T P A K K O T N I M E Ä K A N T A V A T

TE

TAMPERE JA YLÖJÄRVI 26.–27.5.2018 RV

ETU

LO A M U K A A N

!

AGENTTIPÄIVÄT Agenttipäivät järjestetään 26.-27.5. Tampereella ja Ylöjärvellä. Tapahtuma on Top Secret ja sinä olet salainen agentti. Tapahtuma alkaa lounaalla ja avajaisilla Tampereen keskustassa, jonka jälkeen salaiset agentit seikkailevat etsien vihjeitä ja ratkaisten erilaisia tehtäviä salaisissa paikoissa. Illaksi ja yöksi siirrytään Ylöjärvelle, Tampereen seurakuntien kurssikeskus Torpalle, jossa salaisten agenttien ohjelma jatkuu sunnuntain lounaaseen saakka erilaisten tehtävien parissa. Vihjeitä tapahtumaan: Jännitys, arvoitus, selvitettävä, ratkaisu, tiimityö, seikkailu James Bond, Maxwell Smart, Johnny English Koodi, kiikari, kompassi, avain, kartta, QR-koodi Tampere, Ylöjärvi Tampella, Finlayson, Vapriikki Tilausajobussi, retkiruokailu, yhteismajoitus Yhdessä tekeminen, liikunta, itsensä voittaminen, uuden kokeileminen ILMOITTAUTUMINEN 4.5. MENNESSÄ omaan piirijärjestöön tai omalle ohjaajalle. Liiton perimä osallistumismaksu on 100 € sisältää matkat, ohjelman, ruokailut ja ryhmämajoituksen. Ilmoittautumisajan päätyttyä, voit kysyä vapaita paikkoja piiristäsi.

LAUANTAI 26.5. 11:00 Mennessä saapuminen Finlaysonin alueelle Väinö Linnan aukiolle 11:00 Soppatykkilounas 11:30 Avajaiset 12:00 Agentit lähtevät ryhmissä kiertämään reittiä ja ratkaisemaan tehtäviä sekä tutustumaan salaisiin paikkoihin Tamperella. Shh, reitti on Top Secret, mutta jokainen ryhmä saa mukaansa kartan ja vihjeitä… 17:30 Lähtö Tampereelta Ylöjärvelle busseilla 18:00 Päivällinen kurssikeskus Torpalla Agenttien iltaohjelmaa mm. pakohuone ja muita visaisia tehtäviä 20–21 Iltapala Kodassa lisäksi oleilua ja makkaranpaistoa isommille SUNNUNTAI 27.5. 8:30 Herätys 9:00 Aamupala 10:00 Agenttien Bootcamp 12:00 Lounas 12:45 Päättäjäiset 13:15 Kotiinlähtö

Kotkaviesti 18-2  

Kotkaviesti 18-2

Kotkaviesti 18-2  

Kotkaviesti 18-2

Advertisement