Sydsvenskt Näringsliv 3 2020

Page 12

Sveriges Bästa Lärare 2020

Philippe Longchamps är Sveriges Bästa Lärare 2020 Av Desirée Elveljung  Foto Roger Nellsjö

Han har besökt mer än sextio länder genom sin utbildning, tagit en magisterexamen i politisk historia, bott i Dalarna emellan Québec och Lund och är dessutom kunnig i fyra språk. Philippe Longchamps har hunnit med mycket i livet, men det Handelskammaren vill lyfta honom för är vad han gör för sina elever. Här är vinnaren av Sveriges Bästa Lärare 2020!

Philippe Longchamps kommer ursprungligen från Québec, där han växte upp och studerade tills kärleken ledde honom till Lund för 18 år sedan. Utöver en tid i Dalarna är det i Lund han bott och arbetat sedan dess, däribland på Bilingual Montessori School of Lund – BMSL – under en kortare tid. Omställningen till ett liv i Sverige var dock inte alltid enkel. – I början var det svårt med svenskan. Jag tog Sfi – Svenska för invandrare – men alla här ville öva engelska eller franska. Det var först när vi flyttade till Dalarna som jag kunde utveckla min svenska. Väl tillbaka i Lund var det Philippes mål att återvända till BMSL då skolans användning av andra språk i utbildningen alltid har passat

12

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2020

honom väl. Genom tidigare kontakter på skolan blev han anställd som lärare i SO/NO för 11 år sedan, och arbetar där än idag.

Vikten av aktivt lärande Just det aktiva lärandet är en central del i Philippes arbete. Han trycker på vikten av att man lär sig på ett annat sätt genom att få arbeta med sina händer. – Man måste känna och bygga då den här sortens utbildning är mycket mer hållbar. Om man får använda sin kreativitet och utveckla sin källkritik blir man mer lösnings­ orienterad, vilket är de egenskaper vi behöver i framtiden. Utöver sina elever vill han även berömma

sina kollegor. BMSL har nämligen haft en stor framgång de senaste åren. – Vi har bland annat haft höga resultat på de nationella proven, och BMSL är också tävlingsinriktade – inte bara för att vinna, men även för att skapa förutsättningarna att jobba som ett lag. Alla framtidsjobb kommer kräva en god samarbetsförmåga, därför är ett aktivt lärande så viktigt. Hur känns det att vinna? – Jag är jättestolt, verkligen jätteglad. Men det här priset är inte bara för mig – det är även för mina kollegor och elever. Alla lärare i Sverige behöver hyllas just nu då vi valt att hålla skolorna öppna. Lärarna har varit modiga och


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.