Spildevand #2 2022

Page 1

TEMA: Automation: AI, data og droner ÅRSMØDE: Mød Mariagerfjord Vand PFOS-undersøgelse – få overblik her STFs generalforsamling – kom og (be)stem!

spildevand

#2

Maj 2022


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

PUMA KOMPAKT EN-PUMPESTYRING

VI INVITERER TIL ”DANSKER EFTERMIDDAG” HELE UGEN Kl. 15.30

PUMA kan drifte både 1-faset og 3-faset pumper op til 12A (5,5KW).

Alle deltagere er velkommen forbi til erfaringsudveksling, dele spændendeoplysninger, ting man har set m.m.

2

spildevand #4/21

- LET AT BETJENE - MULIGHED FOR KOMMUNIKATION

Den måler niveauet i brønden via standard 4-20mA analog niveaumåler, og kan styre pumpen automatisk. Den har integreret standard funktioner for flow- og kapacitets beregning samt nødstyring via højvandsvippen. Den har desuden en unik funktion for strømmåling på alle 3 faser samt fasefølge detektering.

Arrangementet kræver ingen tilmelding, mød blot op på ACOWA standen, som er placeret i:

Hal C1 Stand 421 ...vi giver lidt til halsen...

Mød WASYS A/S til STF Årsmøde den 17. juni WASYS udstiller på Mariagerfjord. Kom forbi til en hyggelig snak og et kik på alle vores produkter. Ses vi?

Wasys A/S - Lykkegårdsvej 5 - DK4000 Roskilde - Tlf: +45 72217979 - www.wasys.dk Følg WASYS på LinkedIn for nyheder


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs John Pies Christiansen, kasserer Tønder Forsyning A/S

LEDER

SEKRETARIAT: Karin Refsgaard, sekretær Elborg Syd 2, Taulov, 7000 Fredericia Mobil 4048 9460, mail: kr@stf.dk Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Mobil 2449 8354, mail: sek@stf.dk REDAKTION: Redaktionelt stof sendes til: Anna Klitgaard, redaktør, red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kilde­ angivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven.

Bestyrelsesuppleant: Ivan Vølund, VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Vandmiljø Randers A/S

TEKST-DEADLINE: 27. juni 2022 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen: red@stf.dk ANNONCE-DEADLINE: 27. juni 2022 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk KONTROLLERET AF:

Når vi skal løse den komplekse opgave, det er at drive et spildevandsanlæg med rør, pumpestationer, renseanlæg og så videre, så forsøger vi at gøre det lettere ved at dele opgaven op i passende mindre bidder. Til løsning af hver delopgave skal en række forudsætninger derefter være på plads, inden vi kaster os ud i det. En klar målsætning er et godt sted at starte. Til hvilket niveau skal opgaven løses? Er en 100% løsning nødvendig, eller er det nok at tage toppen af et problem? Klare regler på det pågældende område er også særdeles velkomment, så vi ikke går af en uacceptabel vej. Klare regler er også en betingelse for, at pengene til at løse opgaven kan findes. Det er indlysende, at ingen opgaver kan løses, hvis ikke de nødvendige ressourcer prioriteres til formålet, og det er lige så klart, at vi skal have egnede værktøjer til rådighed. Endelig skal vi have en grad af viden om opgaven. Vi skal i hvert fald vide nok til at forstå, hvornår vi skal søge assistance fra andre. Denne udgave af Spildevand har et af spildevandsbranchens vigtigste værktøjer, automation, som hovedtema. Automation er i den grad blevet en naturlig del af vores hverdag, Vi kan slet ikke forestille os, hvordan drift af vores anlæg kan foregå uden vores avancerede målinger og styringer; og måske specielt kommunikationen mellem alle komponenterne i vores anlæg, men måske bør vi tænke over det. Vi har haft meget fokus på IT-sikkerhed de senere år, og det er blevet endnu mere aktuelt på grund af krigen i Ukraine og de trusler mod infrastruktur i den vestlige verden, der er en konsekvens af krig og konflikt. Når vi investerer i automation, så gør vi det for at løse opgaver bedre, billigere, sikrere og mere pålideligt, men når automation bliver et sårbart punkt, bør vi som en del af forarbejdet for automation forberede os på at drive anlægget uden vores vigtigste værktøj. Har vi viden og ressourcer til det? Jeg har set pumpestationer i USA, hvor der ved siden af pumpestationens normale PLC-styring sidder en 12 v. relæstyring, og en af pumperne er koblet til en gasmotor. Vi skal forhåbentlig ikke den vej, hvor vi skal investere i gammeldags teknik for at opnå sikkerhed, men jeg er sikker på, at vi vil gøre os selv, folkesundheden og miljøet en stor tjeneste ved at tænke langt mere på nøddrift, end vi har gjort de seneste mange år. En anden og på mange måder mere frustrerende problemstilling, vi står med nu, er ikke mangel på værktøj eller viden, men mangel på målsætning og regler. Efter den voldsomme medieopmærksomhed udløst af forure­ningen med PFOS i Korsør kom der i efteråret 2021 foreløbige vejledende grænseværdier fra Miljø­sty­ relsen for 22 forskellige PFAS-stoffer, herunder PFOS, for slam der skal bruges som biogødning på landbrugs­ jord. Netop begrebet ’foreløbig vejledende’ er for os praktikere en umulighed. Er det et krav, eller er det ikke et krav? Der kan ikke være tvivl om, at PFOS/PFAS som alle andre farlige miljøfremmede stoffer ikke skal ud i miljøet. Renseanlæg er samfundets store filter for menneskelig aktivitet, og derfor er det stedet, hvor vi kan og bør løse et problem, der truer både menneskers sundhed og vores miljø. Men alvorlige problemer skal løses ordentligt og konsekvent og ikke ved panikagtige hovsaløsninger i form af halve regler indført med tilbagevirkende kraft. PFOS i spildevandsslam er endnu et bevis for behovet for en sammenhængende national strategi for mikroforureninger. Det ligner en miljømæssig falliterklæring, at problemet er overladt til de enkelte kommuner og de lokale forsyningsselskaber.

Kontrolleret oplag (FMK): 1.631 i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Renseanlægget Mariagerfjord Vand fotograferet af DroneData.dk

Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening Hjørring Vandselskab A/S

spildevand #2/22  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Pernille Lyngsie Pedersen, næstformand RGS Nordic René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen, BIOFOS A/S Jan Jørgensen, SK Forsyning Jens Jørgen Ploumann, Vesthimmerlands Vand A/S

Vi har brug for klar besked og kritisk sans i en hverdag med krig og lurende kriser...


spildevand #2/22 4

20

60

TEMA 1: AUTOMATION Automation styrer mere og mere af vores hverdag. Men hvad er det? Hvor starter og slutter udviklingen? Hvem får mest ud af det, og hvor er automationsbølgen på vej hen? Spildevand stiller i dette nummer skarpt på automation. Vi ser på AI, data, droner og meget mere i Hedensted, Ikast-Brande, Odense, Kolding, Esbjerg, Frederikshavn, Skanderborg og Faurskov. Tag med på en rejse.

TEMA 2: ÅRSMØDE 2022 Den 17. juni holder STF og Mariagerfjord Vand Årsmøde udenfor Hadsund. Spildevand stiller skarpt på forsyningen i forsyningsportrættet, portrættet og igennem flere artikler.

16

50ÅRS FØDSELSDAG: EN FILM BLIVER TIL I anledning af STFs 50års jubilæum er virksomheden Kronborg Kommunikation blevet hyret ind for at producere en film. Den skal på et kvarter fortælle studerende og unge, hvad de kan forvente at arbejde med, hvis de søger ind i spildevandsbranchen. Kom med på optagelser i Skagen og Aalborg.

42

EN NÅL I ARMEN GØR NFA KLOGERE Den brummende rygsæk løftes af ryggen, håndfladerne stryges med en vatpind, og snart sidder nålen i albuehulen. En undersøgelse skal se nærmere på, hvor mange og hvilke svampe og bakterier samt mængden af endotoksin medarbejdere på renseanlæg udsættes for. Spildevand har været med i Hjørring, for at følge NFAs forsker.


IND HOLD

Leder 3 OPSLAGSTAVLE

6

Susanne stoppede som sekretær 30. april

9

Behov for helhedsløsninger for mikroforureninger i spildevandsslam

10

En film bliver til…

12

INDUSTRIDAGEN: Var du med?

15

FORSKER I SPILDEVAND: Kontinuerlig inspektion af kloakrør kan spare forsyninger for et trecifret millionbeløb – om året 18

18

Spildevandsteknisk Forening har spurgt sine medlemmer om niveauet af miljøfremmede stoffer i spildevandsslam og behovet for en ny tilgang til håndtering af spildevands­ slam. Bliv klogere på undersøgelsens resultater inde i bladet.

FORSKER I SPILDEVAND: ALGORITMER OG TV-INSPEKTION Kan man lave algoritmer, der gør en robot i stand til at identificere en rod, en revne eller et fremmedlegeme i et kloakrør? Ja, lyder det fra ph.d. Joakim Bruslund Haurum, der forsker i computer vision på Aalborg Universitet. Mød den unge forsker her, og hør hvordan algoritmer og robotter kan hjælpe tv-inspektører i kloakrørene under os.

En undersøgelse af arbejdsmiljø modtager 100.000 kr. fra STFs Aktivitetspulje

42

Kraftige prisstigninger i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine

45

Det er bogstaveligt talt op ad bakke for rensegrisen ved Vejle Fjord

46

Slamflokken skifter formand

49

STUDERENDE I SPILDEVAND: Landet på den rette hylde

50

FORSYNINGS PORTRÆT: Centralisering opgraderer Mariagerfjord til version 2.0

52

PORTRÆT: Nye vinde blæser over Mariager Fjord

56

TEMA 2: ÅRSMØDE 2022 Mariagerfjord Vand glæder sig til at byde indenfor    på Danmarks nyeste barmarksanlæg Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2022 Valg til STFs bestyrelse ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE

60 63 65 66

Bedste Instagram-billede er indsendt af…

87

Kender du Spildevandskomitéens arbejde?

88

Ny guide til design af pumpestationer

90

UNG I SPILDEVAND: Fra kok til kemiker

92

Et Døgnkursus bliver til…

94

KORT NYT

97

NAVNENYT 101 FIRMANYT 104 PRODUKTNYT 105 Aktiviteter, deadlines og udgivelser 2022

106

spildevand #2/22  5

10

STFs PFOS-UNDERSØGELSE

TEMA 1: AUTOMATION: DATA, DRONER, AI Tænk langsigtet og vælg standarder fra starten 20 Intelligent styring forbedrer afvanding af slam 24 MPC optimerer styringen af renseanlæg 26 Bedre styring skal fjerne ammonium 28 Målere sikrer datagrundlag for renseproces 30   Målere styrer stadig mere af driften – både indenfor og udenfor hegnet 32 Droner flyver højt over Hedensteds regnvandsbassiner 34 Favrskov vil være klimaneutral i 2040 38 Der bliver brug for stærk faglighed på flere niveauer 40


Gang i arrange… menterne igen

ÅR

ke har e år, hvor der ik Efter et par sløj de for at holde alle været mulighed r fuldt de ngementer, er sædvanlige arra AGEN åde INDUSTRID B . en ig på øn dr været ENS DØGN har og SLAM­FLOK­K ærk i der er flere netv g O . te øg es lb ve ens æde for forening støbeskeen til gl medlemmer.

J U B I LÆ U M

tridag 2022

6

spildevand #2/22

us Evaluering Ind

es igen” er en ”Dejligt at mød kommentar fra gennemgående . Industridag 2022 evalueringen af er hængende dag” ”En god sammen et v kommentar. D en anden positi at e ventet endelig har været læng le en uden at skul kunne mødes ig rik­ og et hav af rest tænke på corona t re foredrag har væ tioner. De fleste der Selvfølgelig er tilfredsstillende. og kan optimeres altid noget, der med, Og det tager vi . på op es m m stra lægges stridag skal plan når næste Indu via der er kommet g, la rs fo de om liges evalueringen. lag kan sende fors Husk altid, at du en på er hvis du komm til sek@stf.dk, god idé.

er Spildevandstekn isk Forening 50 år. Det bliver fejret på forskellig vis i løbet Glæd dig til at se, af året. hvad vi har fundet på. Foreningen blev formelt stiftet en efterårsdag i 19 72. Derfor er det også i efteråret, vi løfter sløret.

l Nyt medlem tiens styregruppe p p ru g ri Indust eich Frede­rik­sen

Ehrenr Simone Soltveit til at dt sig på banen fra Daka har mel egruppe. rigruppens styr st du In i ge lta de nu af: Gruppen består ming Pedersen, Flem e si ng Ly e ill rn Pe lan ne Yndgaard, A Rasmussen, Lo sen Simone Frederik og n se us m as R

Netværk

Spildevandstekni sk Forening I år fyld

t på lde dig opdatere ho n ka du k us H g ved r interesserer di de netværk, de F’s netværket via ST at tilmelde dig t w.stf.dk/kontak hjemmeside ww

Aktivitetspuljen STF har også i år støttet kam­ pagnen ”3 ting i dit lokum”, som på Facebook og Instagram gør reklame for, hvad der hører til i skralde­spanden. I år har vi også givet støtte til det Natio­ Kun TRE ting i dit lokum så hør dog hva’ vi si’r: Det’ det rene lort det’ pis og papir

nale Forsk­ningsr­ åd. På STF’s hjemme­side kan du finde an­søg­­ nings­skema til at søge om midler i akti­vi­tets­pul­jen, hvis du har et godt projekt, der er til gavn for hele spilde­vands­­branchen.


Online, intelligent, batteridrevet og mobil Nedbørsmængder, total, daglig nedbør, intensitet. Hurtig aktivering af f.eks forbudstavler ved kraftig regn / skybrud o.lign. Data - også i SVK format i μm/sek og mm samt hændelser, varighed, intensitet over tidsperiode og meget mere. Alarmer for Ekstrem Regn, Skybrud, Kraftig Nedbør, Badevand, Intensitet, eller sæt dine egne grænser. Alarmer ved lavt batteri og overvågning af regnfang (f.eks hvis måleske i regnfang sidder fast) Data via Danova sikker dataserver og/eller via API. Hver puls fra regnfang tidsstemples i D-Rain®. Lokal vejrudsigt for hver D-Rain® vises og logges GPS position vises på kort Lang batterilevetid På lager hos Danova® * *Køb eller lej din D-Rain®, med eller uden serviceaftale hos Danova® – planlæg i god tid – Der er stor efterspørgsel. Den verdensomspændende mangel på chip gør, at Danova® kan se sig nødsaget til at sætte max antal på pr. kunde.

HAV MIG MED I PLANLÆGNINGEN - KØB ELLER LEJ DANOVA® • Møllebakkevej 155 • 4243 Rude • Tlf. 66 14 93 23 • info@danova.dk • www.danova.dk

spildevand #2/22  7

Er du klar til skybrud og badesæson? DET ER JEG...


Optimized Solutions

8

spildevand #2/22

Vi udstiller naturligvis også på STF årsmødet, du skal være velkommen på vores stand og høre mere om disse innovative kvalitetsprodukter.

Egger Iris-ventil.

Aerostrip stribe diffusere. • • • • • • • •

Salsnes filter.

BM-Flow reg. (Kontinuerlig flowmåling over overfaldskippe) BM-SPH (Slam/slam spiral varmeveksler) BM-SWH (Slam/slam skrue varmeveksler) BM-PWH (Slam/vand rør varmeveksler) BM-SC (Akselløs snegle transportør) BM-PS (Spjæld) BM-SL (Stop-logs) BM-OW (Overfaldskippe)

BioMizing egne produkter

BioMizing er kendetegnet ved nytænkning samt optimering. Vi tilbyder gerne den ”komplette leverance” omfattende alt fra 3D projektering/visualisering til levering, montering samt efterfølgende servicering.

BioMizing ApS. Langelandsvej 12B, 5500 Middelfart Telefon +45 82820030 CVR: 40810048 WWW.BIOMIZING.DK


spildevand #2/22  9

FOTO: ANNE-SOFIE STORM WESCHE

Susanne stoppede som sekretær 30. april – men fortsætter som freelance med visse opgaver En epoke er slut. Susanne Brandt er efter 23 års ansættelse selvvalgt stoppet som foreningens sekretær. Overdragelsen af arbejdsopgaver til foreningens nye sekretær, Karin Refsgaard, har været i gang siden 1. oktober sidste år og er nu afsluttet. Susanne havde sidste arbejdsdag den 30. april. Men helt slipper Susanne dog ikke Spildevandsteknisk Forening, idet der er indgået en samarbejdsaftale med hende om fremtidigt at løse en række opgaver, primært vedrørende foreningens økonomi og om at være sparringspartner for foreningens nye sekretær. Foreningens medlemmer og samarbejdspartnere kan således fortsat komme til at møde Susanne i forbindelse med foreningens arrangementer, få mail eller opkald fra hende.


Behov for helhedsløsninger for mikroforureninger i spildevandsslam Spildevandsteknisk Forening har spurgt sine medlemmer om niveauet af miljøfremmede stoffer i spildevandsslam og behovet for en ny tilgang til håndtering af spildevandsslam. TEKST: RIKKE MARKFOGED, TEKNOLOGISK INSTITUT

10

spildevand #2/22

Miljøfremmede stoffer i spildevandsslam Håndteringen af spildevandsslam er underlagt en række krav om indholdet af miljøfremmede stoffer, og senest er der tilføjet en anbefalet grænseværdi for indholdet af PFAS. Spildevandteknisk Forening blev ligesom mange andre - nysgerrig på, i hvor stor grad den anbefalede grænseværdi har fået konsekvenser for de danske forsyninger - store som små. Derfor igangsatte STF en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer: Af de 38 besvarelser, der repræsenterer danske ren­ seanlæg i alle størrelser (Tabel 1), havde 32 forsynin­ ger analyseret for PFAS i slam, og knap halvdelen (15 forsyninger) havde identificeret koncentrationer over den vejledende Sum4 grænseværdi på 10 µg/kg TS. Koncentrationerne var dog kun op til en faktor 5 høje­ re end grænseværdien. 38% af forsyningerne havde identificeret PFAS under eller nær grænseværdien, mens ingen forsyninger havde overskridelser på den vejledende grænseværdi for sum22 (400 µg/kg TS). Af de forsyninger som identificerede PFAS i spilde­ vandsslammet havde mindst 1/3-del ikke andre pro­ blemer med miljøfremmede stoffer, hvor­imod andre forsyninger i forvejen var udfordret af især PAH’er, cadmium, lægemidler. Ovenstående bekræftes af DANVA, som har foretaget en lignende undersøgelse. Til sammenligning har landbrug- og miljøstyrelsen ind­ samlet data på alle slam-indmeldinger og fundet over­ skridelser for Sum4 i 13% af de 255 indmeldte analyser (Kilde: Genanvend Biomasse webinar 25.4.2022).

Teknologiudvikling for slamhåndtering Forskning og udvikling har de senere år fokuseret på overvågning og udvikling af teknologier til vandrens­ ning. Det er der god mening i – hvis vi kan identifice­ re og rense ved kilden, mindskes det volumen, som skal renses. Derved sænkes prisen drastisk. Overvågningen har identificeret PFAS primærkilder som flyvepladser, brandøvelsespladser, deponier og specifikke industrier – og der opsættes i dag flere og flere anlæg for at rense ved kilden. Hos de forsyninger, hvor primærkilden både er identificeret, og hvor der er igangsat vandrensning, opleves en markant reduktion i PFAS-koncentrationen i blandt andet slamfraktionen. Den forsatte udvikling af renseteknologier for PFAS i vand bidrager forsat til en øget rensegrad og reduktion i omkostninger. Ofte gene­ rerer disse teknologier dog en betydelig mænge slam med høj koncentration af PFAS, og dermed krav om spe­ cialiseret slam-håndtering (Kilde: igangværende MUDPstøttet projekt - PFAS-inator). Desværre har det vist sig utilstrækkeligt ”kun” at rense for miljøfremmede stoffer ved primærkilden. Som det blandt andet gælder for lægemidler og PFAS bidrager diffuse kilder fra blandt andet husholdnin­ gen til forurening i spildevandsanlæg. Med et forsat og øget ønske om at genanvende nærings- og ener­ giressourcer fra spildevandsslam er der derfor behov for at intensivere den teknologiske udvikling for håndtering af netop spildevandsslam. Flere nye tek­ nologier er under udvikling - nogle er allerede kom­ mercialiseret, mens andre viser store potentialer i laboratoriet. Flere teknologier testes i dag for evnen til destruktion af miljøfremmede stoffer som et led i at opnå en komplet løsning for slamhåndtering.

Tabel 1. besvarelser om PFAS-indhold i spildevandsslam Besvarelser total

38

Analyseret for PFAS i spildevandsslam

32

PFAS tilstede nær eller under grænseværdien

12

PFAS over Sum4 grænseværdi

15

47%

Koncentrationer

11-50 mg/kg TS

Op til fem gange over den vejledende grænseværdi


spildevand #2/22  11

Et fælles krav til teknologier for slamhåndtering er en holistisk tilgang: At en teknologi kan løse udfordrin­ gerne med miljøfremmede stoffer, kan anvendes i og tilpasses forsyningernes drift og bidrager til både den grønne energiomstilling og målet om genanvendelse. Flere forsyninger står i dag overfor en beslutning om, hvorvidt det slidte anlæg skal restaureres, eller om der skal tænkes i nye baner. Adspurgt af Spildevandteknisk Forening fortæller 47%, at de overvejer en ny metode til slambehandling inden for nærmeste fremtid, mens 79% ønsker at holde sig orienteret om de teknologiske muligheder. De første forsyninger har allerede taget springet og har investeret i teknologier for eksempel eget afbrændingsanlæg hos Guldborgsund Forsyning, et pyrolyseanlæg hos Odsherred Forsyning og et kom­ mende HTL-anlæg (hydrothermal liquefaction) hos Fredericia Spildevand og Energi. Flere forsyninger fordelt over hele landet er netop gået sammen om at udfærdige en fælles screening af både de modne og umodne teknologier, som i fremtiden kan være en væsentlig spiller i håndteringen af spilde­ vandsslam for øget ressource genanvendelse med miljø, sundhed, energi og økonomi for øje. Hvis din forsyning ønsker at være en del af dette samarbejde, er du meget

velkommen til at kontakte Anders Hansen fra DANVA eller Rikke Markfoged fra Teknologisk Institut.

PFAS fakta-ark PFAS er en gruppe af fluorholdige kulstofkæder, hvoraf den mest kendte er PFOS. ”Vidunder­midlet”, som med rette også kaldes The forever chemical, udmærker sig ved af være brandhæmmende, vand­ afvisende og meget svært nedbrydeligt. Stofferne har været bredt anvendt i industrier som impræg­ nering, metalbearbejdning og brandslukning, og anvendes til en vis grad forsat i dag. Forurening med PFAS kom for alvor på Danmarkskortet i dec. 2020, hvor der blev fundet store koncentrationer i spilde­ vandet i Slagelse. Kilden, Korsør brandskole, blev hurtigt identificeret og afværgeforanstaltninger blev iværksat. Andre forureningskilder i Danmark blev herefter identificeret af både miljøstyrelsen og medi­ erne. I løbet af 2021 blev grænseværdier for PFAS skærpet for både drikkevandskriteriet og jordkvali­ tetskriteriet, og Miljøministeriet udmeldte i efteråret en foreløbig anbefalet grænseværdi for spildevands­ slam tilsvarende jordkvalitetskriteriet.


EN FILM BLIVER TIL … I anledning af STFs 50års jubilæum er virksomheden Kronborg Kommunikation blevet hyret ind for at producere en film. Den skal på et kvarter fortælle studerende og unge, hvad de kan forvente at arbejde med, hvis de søger ind i spildevandsbranchen. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: KRONBORG KOMMUNIKATION

12

spildevand #2/22

Journalist og kameramand Jakob Kronborg Heick står på toppen af 3-i-en-tanken på Skagen Renseanlæg. Himlen er stort set skyfri, og man kan se Skagerrak i det fjerne. Ved siden af Jakob står journalist Kamma Kronborg Heick og interviewer renseanlæg­ gets faglige leder, Mia Hvillum. Hun fortæller om genanvendelse; hvordan slam fra blandt andet fiskeaffald inde i tanken under dem bliver til varme og el på toppen af Danmark.

Ægteparret bag Kronborg Kommunikation hedder Kamma og Jakob Kronborg Heick. De har holdt deres følgere opdateret med tilblivelsen af STFfilmen via Instagram og Facebook. Jakob og Kamma Kron­borg Heick holder normalt til i Løgis­mose på det sydlige Fyn, men i forbindelse med optagel­serne til STF-filmen er de kommet rundt i hele landet.

Emner matcher målgruppe I næste uge skal procesingeniør Line Roden­ kam Melchiorsen fra Kalundborg Forsyning filmes og interviewes om mikroforureninger, derefter planlægger og projektleder Ida Marie Knudsen fra HOFOR om smitteopsporing og til sidst projektingeniør Stine Madsen Ansbjerg fra Assens Forsyning om klimatilpasning. Emnerne er udvalgt af STFs medieudvalg. Det

er nemlig noget af det, udvalget forventer, nye medarbejdere i branchen vil komme til at arbejde med fremover, fortæller STFs formand Jacob Andersen. - Medieudvalget har udvalgt de fire emner, fordi de er vigtige, og fordi vi ved, at det er noget, målgruppen finder interessant. Branchen kommer til at mangle arbejds­ kraft i nær fremtid, så vi skal allerede nu gøre os selv inter­essante for de unge


procesoperatører, håndværkere, ingeniø­ rer, biologier og mange andre, der er på vej ud på arbejdsmarkedet.

Smukke kulisser Kronborg Kommunikation har lavet film om mange ting i årenes løb, men ikke på rense­ anlæg eller om spildevand. De er dog begej­ strede for emnet og de mennesker, de har mødt i branchen, fortæller Kamma Kronborg Heick. - Det er fyldt med overraskelser at lave film om spildevand, og som udenforstå­ ende har det indimellem været decideret mind-blowing at få en smule indsigt i, hvad der er af muligheder, ressourcer, information og løsninger. Til gengæld er

det lidt sjovt, at hver gang vi har fortalt andre, at vi laver film om spildevand, så har vi fået nogenlunde samme reakti­ on - ”nå, for dælan - det lyder kedeligt”. Vi kan dog klart svare, at dét er milevidt fra kedeligt. Faktisk har det givet håb for fremtiden at få en lille flig serveret af, hvad der er i gang af forskning og prak­ tisk knowhow. Fortællerlysten er nemlig stor blandt de udvalgte interviewpersoner, der er mange gode billeder og fine muligheder for at komme tæt på det, der fortælles om, siger Kamma Kronborg Heick. - Det mest spændende har uden tvivl været at interviewe og bruge tid med de kloge

og engagerede mennesker, vi har mødt. Både Jakob og jeg har begge mærket en helt særlig pionérånd - uanset om det har være på renseanlæg, Aalborg Universitet eller i STF. Det er meget inspirerende at møde folk, som faktisk gør en forskel, hver dag de er på arbejde. Ud over de fire yngre kvinder i henholdsvis Skagen, Kalund­borg, København og Assens taler Kronborg Kommunikation også med STF-formand Jacob Andersen og professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet. Filmen forventes færdig i løbet af sommeren og vises i forbindelse med fejringen af for­ eningens 50års jubilæum.

spildevand #2/22  13


spildevand #2/22 14

IT’S ABOUT KEEPING YOUR PROCESSES RUNNING

® fluidity.nonstop is a registered trademark of the AxFlow Group

Kom og besøg AxFlow’s telt til STF Årsmødet

DK_AxFlow Advert 2022_184x270mm.indd 1

Pumper og neddelere til slam, vandbehandling med automatiske filtre, sandfiltre, blæsere til beluftning, vakuumpumper, trykluft kompressorer og tørrere til styreluft, kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper, kemikaliehåndtering med fadpumper, riste for indløb og overløb, UV-lys og slamafvanding vha. filterpressere.

Tlf: 7010 3550 | www.axflow.dk

2022-04-26 09:14:46


INDUSTRIDAGEN:

Var du med? Over 90 deltagere var mødt op til Industri­ dagen den 16. marts i Fredericia. Med sig fik de ny viden om bæredygtighed i spildevand, nitrifikationshæmning, tørstofmålinger og meget mere. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD Fredericia Trinity Hotel og Konferencecenter lå indhyllet i tyk tåge, da gæsterne ankom kl. 9. Vejret udenfor syntes dog snart glemt, for gensynsglæden indenfor var stor, og aula­ en summede af stemmer og liv. Efter en halv time begynd­ te de mere end 90 deltagere at trække hen mod trappen og ned i auditoriet, for næstformand for STF og medlem af industrigruppen, Pernille Lyngsie Pedersen, stod klar til at byde velkommen. Umiddelbart efter gik innovationschef hos Krüger A/S, Mikkel Stokholm-Bjerregard på, for at fortælle om spildevandsslam som ressource til værdiprodukter.

De første to indlæg før formiddagspausen handlede begge om bæredygtighed, genanvendelse og cirkulær økonomi. Mens Mikkel Stokholm-Bjerregaard fokuserede på løsninger og pro­ cesser i forbindelse med ressourcegenanvendelse, anskuede Marianne Thomsen, der er professor i Sustainability Assess­ ment ved Københavns Universitet, mulighederne i cirkulær økonomi fra en mere brandingmæssig og økonomisk side. Men ikke økonomi som ’blot’ plusser, minusser og én bundlin­ je, men en firdobbelt med fokus på profit socialt, socialøkono­ misk, biodiversitetsmæssigt og økonomisk. - I fremtiden skal vi genanvende alt, og vi skal sikre, at virk­ somheder samarbejder for at udnytte ressourcerne bedst muligt – som en del af deres forretningsmodel. Der tales meget om det i spildevandsbranchen, men det skal indar­ bejdes meget mere. Marianne Thomsen fik også selv inspiration med sig fra dagen. - Det var spændende at høre om samarbejderne og genan­ vendelsestankerne i branchen. Der tales meget om at gen­ anvende det, der i vandet, men sjældent om at genanvende selve vandet. Det var for mig en aha-oplevelse, for vi skal huske vandet og vandets kredsløb i alt, hvad vi gør. Vand har en meget lav økonomisk værdi, så det kan ikke betale sig for forsyninger og industrien at genanvende det. Men det skal vi lave om på, for rent vand er allerede eller bliver en mangelvare mange steder.

Samarbejde Efter kaffepausen fortalte et trekløver fra Kalundborg Forsy­ ning og Novozymes om deres symbiose-samarbejde og om det EU-støttede projekt, ULTIMATE. Oplægsholderne var Sille Bendix Larsen og Carsten Jacobsen fra Novozymes og Malene Kristensen, Kalundborg Forsyning. De to virksomhe­ der ser på at skabe økonomisk værdi og forøge bæredygtig­ heden ved sammen at udnytte forskellige ressourcer i vand­ kredsløbet. Kalundborg-virksomhederne er en af ni cases i EU, der deltager i ULTIMATE. Fokusområderne for projektet er: Genanvendelse af vand, forøget energiudnyttelse og gen­ anvendelse af råvarer. Samarbejdet fokuserer meget på at

spildevand #2/22  15

Bæredygtighed


dele data for at opnå mere effektive og optimerede renseprocesser, lød det fra de tre oplægsholdere.

16

spildevand #2/22

Networking og vidensdeling Fortællingen om samarbejdet og de efterfølgende spørgsmål gav deltagerne sult efter mere snak og networking. Det skete over frokosten, og igen var det tydeligt, at det var længe siden, at del­ tagerne havde været ude og møde hin­ anden. Snakken gik nemlig lystigt rundt om bordene og blev ved, indtil Rasmus Johansen fra Envidan fik gang i power­ pointen. Inden da fangede Spildevand dog Kasper Kjellberg fra Novozymes ved kaffebordet. - Det er primært netværksmuligheder­ ne, jeg er kommet for. Jeg har været i branchen i 20+ år, så der er ikke så meget nyt i de faglige indlæg for mig. Men det er altid godt at komme væk fra kontoret og ud og tale med andre i branchen om, hvad der sker på deres anlæg. Behovet kan være et andet, hvis man er helt ny i branchen som Anna Maria Petersen og Nanna Rewers Kristensen fra RGS Nordic. De har arbejdet med industrispildevand i henholdsvis otte og fem måneder. - Vi ser frem til oplæggene om hæm­ ning og respirationstest, for det er nogle af de udfordringer, vi selv arbejder med, fortæller Anna Maria Petersen.

Der er nye ansigter med fra industri­ en, men også en del leverandører og forsyninger, fortæller STFs sekretær Karin Refsgaard. - Det er skønt, der er så meget opbak­ ning til at vidensdele og netværke blandt industrigruppens medlemmer. Vi har jo ikke kunne mødes de sidste år, men folk er mødt talstærkt op, og

de har været engagerede i oplæggene, stillet spørgsmål og snakket i pauser­ ne, siger Pernille Lyngsie Pedersen. I auditoriet bød hun farvel til delta­ gerne og ikke mindst – på gensyn. Industrigruppen satser på at kunne invitere på virksomhedsbesøg i efter­ året – hvor vides endnu ikke.

Dagen var spækket med spændende indlæg. Mikkel Stokholm-Bjerregaard fra Krüger A/S var dagens første oplægsholder. Han talte om spildevandsslam som ressource til værdi­ produkter.

Udfordringer Der kan være mange udfordringer med industrispildevand. De næste tre oplægsholdere berørte nogle af dem, da de fortalte om nitrifikationshæmning, respirationstest og måling af indikati­ onsparametre. Envidan, Pernille Lyngsie Pedersen fra RGS Nordic og Christian Andersen fra Hach stod for oplæggene, der alle fik spørgsmål fra i salen. Det samme gjorde dagens sidste to programpunkter, der omhandlede tør­ stofmåling og optimering af polymer­ tilsætning af henholdsvis Richard Friis Løgstrup fra GEA og Anne-Marie Bøgh fra Kemira. Begge satte et flot og liv­ ligt punktum for en informationsfyldt dag med masser af samtaler og gensyn. Både arrangørerne fra Industrigruppen og STFs sekretærer var tilfredse med fremmøde, indhold og afholdelse. - Der har været et rigtigt godt fremmø­ de – vi har været over 90 deltagere. Det er dejligt at se så mange og føle, at de fysiske møder har været savnet.

Lige fra morgenstunden er der en summen af stemmer i aulaen på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.

Omkring 90 deltagere var med, da STFs Industrigruppe afholdt netværksdag den 16. marts i Fredericia, og indimellem var der tid til samtaler, gensyn og networking.


DIN GARANTI FOR RENT OG SIKKERT DRIKKEVAND

RENT OG SIKKERT DRIKKEVAND ER ET LOVKRAV I DANMARK

DS/EN 1717 er normen, som giver sikring mod forurening af drikkevand i drikkevandsinstalltioner samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer. Medium kategori 5, udgør den største sundhedstrussel for mennesker fra forurenet vand. Denne kategori kan eks. være E. Coli bakterier, mikrobiel viral patogener af infektionssygdomme.

Løsning Grønbech & RESIDEO tilbyder komplette KL. 5 anlæg, som sikrer en pålidelig beskyttelse af drikkevandet mod forurening fra Medium kategori 5 væsker. Disse anlæg yder den højeste sikring og beskyttelse af vores dyrebare ressource – nemlig rent drikkevand. Anlæggene er udført i miljøbevidste materialer, som sikrer en lang levetid og ligeledes nem adgang ifm. service. Benyttes på følgende installationer Anlæggene anvendes f. eks. på renseanlæg, hospitaler, biogas anlæg eller biologiske laboratorier.

Grønbech tilbyder KL. 5 anlæg fra 4 m3/time op til 43 m3/time

+45 33 26 63 00 linkedin.com/company/gronbechsonner/ www.g-s.dk

spildevand #2/22  17

Medium kategori 5 DS / EN 1717 er lovmæssig retningsgivende, og inddeler alle former for væsker i 5 kategorier, i forhold til den potentielle sundhedsfare for mennesker, som kan opstå i et vandforsynings system.


FO R S K E R I SP I LD E VAND

Kontinuerlig inspektion af kloakrør kan spare forsyninger for et trecifret millionbeløb – om året Kan man lave algoritmer, der gør en robot i stand til at identificere en rod, en revne eller et fremmedlegeme i et kloakrør? Ja, lyder det fra Joakim Bruslund Haurum, der forsker i computer vision på Aalborg Universitet. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: JOAKIM BRUSLUND HAURUM

18

spildevand #2/22

Hvad skal forskningen bruges til? ”EnviDan har lavet en analyse, der viser, at kloakrørenes levetid er 15-25 år kortere end den forventede levetid. Det vurderes dog, at der i Danmark kan spares et trecifret mil­ lionbeløb om året, hvis rørenes levetid for­ længes med 10%. Udfordringen lige nu er, at der er tusindvis kilo­meter kloakrør i Danmark, men kun nogle få hu­ndrede TV-in­spek­tører. Hvis man kunne sende en specielt udvik­let robot ned i kloak­ ken, og den genkender fejlene auto­matisk, så kunne man opdage mange skader i tide. Man kunne også spare unødvendige reparationer eller udskiftninger af rør. Hvis robotterne til­ med var i stand til at hjælpe tv-inspektørerne med at identificere de fejl, den stødte på, så ville man virkelig kunne spare tid og penge.

de kategorier, som DANVA beskriver i sine guidelines. Vi er nået langt, så i dag kan algoritmerne genkende 86% af forskud­ te samlinger. En anden kategori hedder ”Forhindringer”, og det kan være alt muligt. Vi er stødt på en mursten, et isflag eller et pas, og de ting er straks langt sværere at lave algoritmer for. Der er vi kun oppe på 22%s genkendelse. Så på nogle områder er der lang vej endnu. Algoritmerne er i første omgang tænkt til at supplere tv-inspektørerne. De skal være en del af et varslingssystem, som guider inspektørerne hen til de mest alvorlige fejl. På sigt kan de måske identificere fejlene selv, men det ligger endnu langt ude i frem­ tiden.”

BLÅ BOG: Navn: Joakim Bruslund Haurum Alder: 27 år Familie: Kæreste og to katte Bopæl: Sønder Omme Uddannelse: Cand.polyt. med speciale i Computer Vision, Graphics, and Interactive Systems Fritid: Spiller bas og brætspil, bygger LEGO og ser film Jeg har ikke noget med udviklingen af robotterne at gøre. Det ser en anden del af forskningsprojektet på. Jeg udvikler ude­ lukkende de algoritmer, der skal katego­ risere fejlene. Vi bruger en metode kal­ det neurale netværk, designet til at imite­ re hjernen. Det kræver dog en masse data at træne disse netværk. Dette gøres ved at vise modellen et sæt billeder, hvor en tv-inspektør for eksempel har set katego­ rien ”Revner” og lærer modellen at gen­ kende dette. Fremover, når algoritmen ser et lignende billede, skal den give besked om ”Revner”. Det samme gør vi ud fra alle

Hvad finder du mest inspirerende ved arbejdet i spildevandsbranchen? ”Jeg kan godt lide at arbejde med kloakdata, for det er meget virkelighedsnært. At vores forskning kan være med til at spare forsy­ ningerne mange millioner kroner om året, det er også et stort drive.”

Bliver din forskning tilgængelig for alle forsyninger – store som små? ”Indenfor computer vision er der en kultur for at give fri adgang til al forskning. Sådan er det også med min forskning. Jeg har for eksempel lagt al kode online.”

Billedet viser, hvordan den seneste model kan fokusere på fejl. På billedet ses revnen som det røde område. Områderne i blåt/grønt er ikke lige så vigtige.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt Joakim Bruslund Haurum på joha@create. aau.dk Joakim Bruslund Haurum startede på sin ph.d. et år før, corona lukkede Danmark og verden ned. De første fem måneder af ned­ lukningen brugte han på at se inspektions­ videoer for at komme tæt på virkeligheden og tæt på de data, han nu har brugt tre år på at forske i. Joakim Bruslund Haurum skal for­ svare projektet ”A Deep Dive into Computer Vision Aided Sewer Inspections” til sommer.

PARTNERNE BAG ASIR Automated Sewer Inspection Robot (ASIR) er blevet til med støtte fra Inno­ vationsfonden, AAU, SDU, Aarhus Vand, Hofor, VandCenter Syd, FKSSlamson, EnviDan, TinyMobileRobots og Inloc Robotics. Projektet afsluttes i år.


EN INTERAKTIV SAMLING AF CASESTUDIER, VIDEOER OG WEBINARER, DER HJÆLPER DIG HEN IMOD EN MERE BÆREDYGTIG SPILDEVANDSBEHANDLING.

DOWNLOAD DIT GRATIS EKSEMPLAR: WWW.KEMIRA.COM/WATER-PLAYBOOK

d stan m iras o k m a e rbi K få en sn handling o f be Kom det og ø vand rverer g m i s t r g på å bæredy en. Vi se en er og mtid rt og sma u og i fre tro, pøls kost. en -n ro , til f ition trad øl/ vand fad

spildevand #2/22  19

Playbook: Towards carbon-neutral wastewater treatment


spildevand #2/22 20

Jesper Trelborg er med­ejer af og afdelingsleder i virksom­­heden Dansk Miljø& Energi­styring A/S (DME)

Carsten Rasmussen er Account Manager Digital Industries hos Siemens A/S

Flemming B. Møller er Senior projekt­leder, Produktion, Udvikling hos Aarhus Vand


TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Tænk langsigtet og vælg standarder fra starten Hvor starter, og hvor slutter automation? Hvem får mest ud af det, og hvor er automationsbølgen på vej hen? Vi har spurgt to leverandører og en stor forsyning, hvordan de ser automation i spildevandsbranchen, hvilke trends branchen kan forvente på området, og hvad beslutningstagere på området skal holde in mente før store investeringer.

Kan du forestille dig en robot vandre rundt mellem procestankene på dit renseanlæg? Stoppe op, se ud over tankene med sit ter­ miske kamera og lytte efter unormal drift af maskinudstyr? Sanseindtrykkene sendes som data via et sikkert netværk til en PLC og udgi­ ves i løbet af få sekunder som en let tilgæn­ gelig visuel rapport på en medarbejders iPad. Samme medarbejder styrer også mange andre ressourceanlæg, hvor tilsvarende robotter dag og nat holder øje med, at alt fungerer, som det skal.

Spot på fremtiden Mange renseanlæg er allerede mere eller min­ dre automatiserede, men det er de færreste, der forestiller sig, at robotter kan sanse og arbejde sammen med menneskelige medar­ bejdere. Hos Aarhus Vand (AAV) har man dog et kort øjeblik flirtet med fremtiden. Det skete, da man via et videolink fulgte hunden ”Spot ®” – en robot, der kan både se, lugte og føle, og som kan patruljere renseanlæg og indrapporte­ re, hvis processerne ikke forløber, som de skal. - Det er virksomheden Boston Dynamics, der producerer nogle af de mest innovative robotter lige nu. Vi fik en præsentation online. Vi så robotten arbejde i et kom­ plekst maskinmiljø. Den kan undersøge, se, lugte, gå på trapper og termografere, så man kan sagtens forestille sig, at den kan overvåge anlægget. Den kan selv bevæge sig rundt og sende data tilbage til medar­ bejderne. I dag er det medarbejderne, der bruger sanserne, men i fremtiden automa­ tiserer man også det. Frem for at sætte sensorer på alting, så er det sensoren, der bevæger sig, forklarer Flemming B. Møller, der er senior projektleder ved AAV.

Flemming B. Møllers begejstring er ikke til at tage fejl af. Men prisen er en udfordring, siger han. Per robot koster det en ca. million kro­ ner, så lige nu går AAV ikke videre med idéen. Business casen er der simpelthen ikke lige nu, selv om teknologien er til stede. Men han er bestemt ikke afvisende overfor at investere i en robot som Spot® i fremtiden. - Tænk arbejdsmiljø. Den kan løfte, gøre rent nede i tankene, komme ind, hvor det kan være farligt for mennesker at arbejde. Vi arbejder løbende med at identificere nye områder af vores nye kommende anlæg, ReWater, som vi kan automatisere. Brugen af robotteknologi er bestemt et område, vi ser mulighederne i.

Kræv standarder! Selv om spildevandsbranchen generelt er langt fremme med automatisering, er det ikke alle forsyninger, der som AAV ikke længe­ re bemander deres renseanlæg i weekender og ferieperioder. Mange mindre anlæg er sta­ dig inde i en proces, hvor de automatiserer ad hoc, men det kan blive dyrt på sigt, advarer Jesper Trelborg, medejer af og afdelingsleder i Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME). - Det er vigtigt at forstå automation som en kæde. Den går helt ude fra transmitteren til kablet til tavlen, til PLC’en, netværk til SCADA til dokumentationen. Man kan nemt ende med en vifte af forskellige produkter, der snakker forskellige ”sprog” og kræver forskellige lagre og løsninger. Det kan være meget frustrerende. Vi får mange henven­ delser i DME: ”Lav en standardisering”. Og det er vores klare anbefaling, at forsyninger kræver det, inden de investerer i nye syste­ mer og løsninger.

spildevand #2/22  21

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: AAV, SIEMENS, DME


Jesper Trelborg mener, at kravet om standar­ disering skal kommunikeres ud med udbuds­ materialet. Forsyningerne skal så at sige lave en designmanual, hvor de specificerer, hvad de vil have. Det kan for eksempel være i for­ bindelse med indkøb af nye tavler, PLC eller SCADA-systemer. Og her er det naturligvis vigtigt at vælge produkter som flere kan ser­ vicere.

22

spildevand #2/22

Også Carsten Rasmussen fra Siemens, næv­ ner kravet til standardisering, når snakken fal­ der på automatisering i branchen – i dag og i morgen. For tingene skal kunne tale sam­ men, om det er mindre og mellemstore for­ syninger, som dem Jesper Trelborg hovedsa­ geligt arbejder med, eller de større som dem Carsten Rasmussen servicerer. Områder som systemarkitektur og standarder, modularitet og intuitive brugerflader er hænger uløseligt sammen, og er en del af fremtidens automati­ sering, siger han. - Systemarkitektur gør det nemt at skalere op, og standarder sikrer, at systemerne kan tale sammen. Modularitet gør det let at op- og udbygge systemerne, og ensartede brugerflader gør det simpelt for medar­ bejderne at gå fra det ene system til det næste uden at skulle sætte sig ind i et nyt design. Det skal være simpelt, genkendeligt og intuitivt, ellers blive det besværligt for medarbejderne frem for en hjælp. En bru­ gerflade på en iPhone er et godt eksempel – alle aldre kan bruge den, den kræver ikke mange forudsætninger.

Digitale tvillinger kommer Hvad er automation? Automatisering / automation er ska­ belsen og anvendelsen af teknologi­ er til at producere og levere varer og tjenester med minimal menneskelig indgriben. Kilde: techopedia.com

Et andet fænomen, som branchen skal vænne sig til, er digitale tvillinger. En del forsynin­ ger bruger dem allerede (se side 32), men kort fortalt er digitale tvillinger er en kombination

af en digital model og et fysisk produkt eller miljø, hvor den digitale udgave er en præcis sammenligning af den fysiske model. Sensorer fra det fysiske miljø sender data til applikati­ onen, som så lagrer dem og bruger dem til at opbygge en forståelse af det fysiske miljø. For eksempel kan data fra tidligere regnvejrshæn­ delser bruges til at styre kloaksystemer, rense­ anlæg og overløb under kommende hændelser. - Digitale tvillinger er stadig i sin spæde opstart. Men det er vejen frem. Fysisk infra­ struktur læner sig op af en cloud-struktur, der trækker på erfaringer og data fra mange andre lignende løsninger over hele landet eller verden. Via machine learning kan vi omsætte data til erfaringer, som soft­ ware i fremtiden kan tage beslutninger ud fra, siger Carsten Rasmussen. Digitale tvillinger gør det muligt at gennem­ teste et anlæg, før det er bygget. Det kan simulere programændringer og dermed være med til at forkorte indkørselsfasen, forklarer Carsten Rasmussen. Vi kan simulere et helt anlæg, så man kan arbejde som i virkelighe­ den, men fra skrivebordet. Og medarbejder­ ne kan lære programmerne at kende, inden de tages i brug ved at benytte simulatorer. Der er ingen grænse for, hvad vi kommer til at bruge digital tvilling-teknologi til, mener han.

Basser eller gulerødder? For både Jesper Trelborg og Carsten Ras­mus­ sen er det alfa omega at huske medarbejder­ ne. Der skal tid og træning til, om det er pro­ jekt- eller driftsmedarbejdere. For nogen kan den stadige automatisering, nye systemer og brugerflader virke uoverskueligt, mens det for andre handler om muligheder. - Jeg plejer at få medarbejderne til at finde fem fejl, når jeg laver introduktioner til nye

Netværk udgår Der er (næsten) sat dato på lukning af 2G- og 3G-netværk i Danmark. 2G siges at lukke ned i 2027, og 3G er sat til at lukke ned allerede i slut­ ningen af 2022. Forsyningerne skal forvente at bruge mange penge på udskiftning af modemmer i pum­ pestationer fra nu af, da netværk i fremtiden ikke vil holde så længe som modemmers levetid, spår Jesper Trelborg fra DME. EIVA og Aarhus Vand har indgået et partnerskab. Den nye virksomhed hedder Zediment, og den anven­ der en sejlende drone til at scanne regnvandsbassiner og procestanke på renseanlæg og producerer dermed en 3D-model, som leveres i en rapport over anlæggets eller bassinets kapacitet.


brugerflader og systemer. Finder de dem, er der basser til hele afdelingen. Gør de ikke, er der gulerødder. Det får de fleste til at klikke rundt i systemet og blive nysger­ rige, for de gider ikke gulerødder, fortæller Jesper Trelborg.

IT-sikkerhed er et must Man kan ikke tale om automatisering uden også at tale om IT-sikkerhed. Cybertrusler kan ikke undervurderes i dag, og i hackerkred­ se er SCADA-systemer de fjerde mest søgte, advarer Jesper Trelborg. - Tingene skal virkelig lukkes af. Der ligger meget prestige i at komme ind. Der findes ikke et SCADA-system, der passer på noget ligegyldigt. Sikkerhed skal tænkes ind alle steder. Man skal opdatere inde bag ved og sørge for en god skal udadtil.

Automatiseringen får vinger

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Hos AAV har man de senere år set en støt vækst i IT- og automatiseringsafdelingen. Med en meget høj grad af automatisering og fokus på nye mulige områder i fremtiden, kan de ikke risikere ødelæggende cyberangreb, og derfor er der meget fokus på IT-sikkerhed i forsyningen. Der er også meget fokus på at udvikle og afprøve nye former for auto­ matisering, og senest har forsyningen lance­ ret et samarbejde med Aarhus-virksomheden EIVA for at udvikle droner. Deres partner­ skab hedder Zediment, da dronerne er udvik­ let til at kunne opmåle sediment i procestan­ ke og regnvandsbassiner, forklarer Flemming B. Møller. - EIVA er markedsførende i at arbejde med sonar og droner. Normalt arbejder de på havet, men vi tænkte, at hvis man kunne lave 3D-kort over sedimenttykkelsen i procestanke på renseanlæg og i regnvands­ bassiner, så var det muligt at få et overblik og optimere energiforbruget på anlægget samt få et overblik over anlæggets pro­ cesvolumen.

spildevand #2/22  23

En anden forhindring til automationens muligheder for mange er de utrolige data­ mængder, systemerne spytter ud. Lige nu burde fokus være på at visualisere data i rapporter, så det er langt hurtigere og lettere at læse end i dag. - Der skal investeres i design. I datastrøm­ men er det afvigelserne, der er vigtige. De skal være nemme at finde. Big data er vejen frem, men det skal være tilgængeligt, ikke overvælde medarbejderne, siger Jesper Trelborg og fortsætter. - Styringen skal forstås af medarbejderne, så hold det simpelt. Man kan få systemer baseret på machine learning, der optimerer processer ud fra sindssyge løsninger. Men det nytter ikke, hvis du ikke har driftsfolkene med. Der skal forudsigelighed i processerne. Man skal kun bruge big-data til at finde set-punkter. Alle skal kunne forstå resultaterne.

Jo mere automatiserede renseanlæg bliver, jo mere udsatte vil de også blive – særligt som hackere går efter at ramme kritisk infrastruk­ tur. Derfor er det vigtigt, at forsyningerne får styr på deres IT-sikkerhed og deler deres net­ værk op.

En sonar sender en lydbølge ud og får data tilbage, så hvis forsyningen kender bunddyb­ den, kan Zediment udregne sedimentdybden. Virksomheden ser et stort potentiale i brugen af deres teknologi og ydelser i Danmark og ude i verden og viser, at der ingen grænser er for automatiseringen.

Dette billede viser, hvad forsyninger kan få ud af en Zediment-scanning. På billedet kan man se, hvorledes sediment kortlægges i en tank, hvor der har været dårlig omrøring på grund af et havari.

DME har udviklet et system, hvor man med et par AR-briller (Microsoft Hololens) kan gå rundt på et renseanlæg og få præsenteret værdierne fra alle målingerne – derude, hvor de er placeret. Det vil sige, at når man kigger på for eksempel procestanken, så står der på siden af tanken, hvor meget ilt, ammonium og nitrat, der er i tanken. Medarbejdere kan også betjene alarmlisten og vedlige­holdel­ses­­syste­ met med brillerne. Desuden kan de få support fra specialister, der kan tegne på det, de ser gennem brillen og dermed instru­ere dem på et helt nyt niveau. Jesper Trel­borg ser store mulig­heder i brillen, der passer godt ind i et bakterielt miljø, hvor al minimering af berøring er ønskelig. Lige nu er brillen for tung at gå rundt med en hel dag, men om to til tre år, er den mere udviklet og dermed meget aktuel.


Intelligent styring forbedrer afvanding af slam BlueKolding vil optimere processerne omkring slamafvanding på sit rense­anlæg og satser på online måling, intelligent styring og kunstig intelligens. Det sker i samarbejde med producenten GEA, der har opsat tørstofmåler og sensorer på den sidste del af slamafvandingen. Målet er at ramme et optimalt skæringspunkt mellem udgifter, miljø- og energihensyn.

24

spildevand #2/22

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: BLUEKOLDING BlueKolding sigter efter en yderligere reduktion af vandmængden i det slam, der køres fra renseanlægget og ud på markerne. Men samtidig ønsker selska­ bet ikke at bruge mere polymer end højst nødvendigt, og man har et mål om at reducere elforbruget. Det kræver flere data fra flere måle­ re for at kunne nå frem til det optimale skæringspunkt. Derfor har man i sam­ arbejde med firmaet GEA Westfalia Separator DK A/S (GEA) installeret en tørstofmåler i den sidste del af proces­ sen. Her forlader slammet slutcentri­ fugen og bliver ført videre til containe­ re. Senest har BlueKolding og GEA så besluttet at sætte yderligere en sensor op, der måler på rejektvandet, der forla­ der slutcentrifugen. Det gør man for at se, hvor stor en rest slammængde, der føres retur til anlægget. På den måde overvåger man hele slutproduktet. Målerne er koblet til en PLC, som med en operatørskærm kan visualisere pro­ cessen for driftsfolkene. PLC`en er koblet til en cloud-løsning. Heri lig­ ger en styring, der gør brug af kun­ stig intelligens (AI). Styringen lærer derfor hele tiden af data fra anlæg­ get og jo flere målere, der kobles på, jo klogere bliver den. Det gør styringen i stand til løbende at trimme proces­ serne. Tørstofmåleren er baseret på et langt udviklingsarbejde hos GEA og bli­ ver kun installeret sammen med GEA´s egne slutcentrifuger.

- Fordelen for os er, at vi på den måde kan måle maskinens performance. Hidtil har vi kun kunnet måle på flow og mængden af tørstof, der sendes ind i maskinen. Men ved hjælp af onlinemålinger og brugen af AI får vi nu optimeret styringen af slutcen­ trifugen. Styringen lærer ved hjælp af AI af det, den ser, og indstiller og trimmer maskinen, så den hele tiden rammer det gode snitpunkt. Derved sparer vi en masse tid på at tage prø­ ver og lave laboratorieanalyser, siger Daniel Theil Petersen, der er elektri­ ker hos BlueKolding.

Enormt fremskridt Den software, som GEA leverer, kaldes GEA Intellikant – en sammensætning af ordene intelligence og dekanter. Den kan købes både som online og offline version. - Onlineløsningen trimmer døgnet rundt processen for at finde det optimale driftspunkt. Styringen ligger i PLC´en, der hele tiden lærer af at være koblet sammen med målere og sensorer på andre maskiner. Det vil sige, den intelligente styring bygger hele tiden ovenpå og lærer af sig selv. Det gør så, at man ikke behøver en operatør, der skal følge processen, siger Richard Løgstrup, der er salgs­ chef hos GEA. Offlineløsningen er til de rensean­ læg, der ikke ønsker at være kob­ let på online. Det er også en udmær­

ket løsning, påpeger han, hvor man får opgraderinger for eksempel hver sjette måned. - Det banebrydende nye er, at slutcen­ trifugen bliver selvoptimerende. Det har været en lang proces at nå dertil. Vores ingeniører har arbejdet i fire år på af finde den bedste måler og den bedste sensor på verdensmarkedet til at måle tørstof. Det er et enormt fremskridt i forhold til, hvor vi stod for bare fem år siden, siger Richard Løgstrup.

Sparer mange penge Slammet er et produkt, der koster penge at køre ud på markerne. Jo mere vand BlueKolding kan vride ud af det, jo billigere bliver det at køre slammet ud. Og da slammet udgør en væsentlig del af den samlede udgift ved driften af et renseanlæg, bør man optimere og drive anlægget bedst muligt. - Så det er vores primære driver i den her investering. Men vi ønsker også at optimere driften for at mindske forbruget af polymer og nedbringe elforbruget, så maskinerne ikke bru­ ger mere strøm eller polymer end nødvendigt, fortæller Daniel Theil Petersen. Det store spørgsmål er, hvor tørt det giver mening at gøre slammet. Jo min­ dre vand i det, jo billigere er det at få væk. At reducere vandmængden med bare 5% reducerer samtidig den mæng­ de slam BlueKolding skal bortskaffe, og det giver en besparelse. Generelt set er


TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

spildevand #2/22  25

Billedet viser dekanterinstallationen på BlueKoldings renseanlæg, som firmaet GEA Westfalia Separator DK A/S har leveret. Slammet opsamles og transporteres hen over en sensor og ud af røret på siden af nedkastet. Herfra falder det ned igennem gulvet til en underliggende snegletransportør, der fører slammet videre til containere.

26-28% afvanding et godt resultat, men hvis det er muligt og økonomisk for­ delagtigt, vil man gerne forbedre det. Der er bare det minus, at polymer også er dyrt og ligesom med el svinger mar­ kedsprisen. Tilsætning af kemi skal hol­ des på så lavt et niveau som muligt, da slammet køres på landbrugsjord. - Det må ikke øge forbruget af polymer at gøre slammet en smule tykkere. Samtidig kan vi reducere strømfor­ bruget ved at reducere maskinens omdrejninger, så den ikke kører så hurtigt. Vi skal så tæt som muligt på de optimale driftsparametre, hvor det ønskede slutprodukt både er at reducere den totale omkostning og belastningen af miljøet. Jeg er sikker på, at online målinger af slam og bru­ gen af AI kan hjælpe os, siger Daniel Theil Petersen.

Optimerer døgnet rundt Han påpeger, at resultatet kan ende med ikke at blive mindre vand i tørstof­ fet. Det kan lige så godt være et lavere polymerforbrug og/eller et lavere elfor­ brug. - Fordelen ved at lade en computer overvåge og trimme ud fra online måling er, at den kan gøre det løbende, og ikke kun når anlægget er bemandet. Computeren opti­ merer døgnet rundt. Den kunstige intelligens ligger i, at computeren hele tiden tager ved lære af det, den måler. Og vi skulle gerne kunne se, at den bliver stadig bedre til at regulere sig selv, siger Daniel Theil Petersen. På sigt håber BlueKolding på, at man i den optimale drift også kan indreg­ ne priser og prisudsving. Det vil kræve,

at GEA indbygger en række data, der relaterer til priser. Her skal styrin­ gen lære at forstå, om det er bedre med lidt vådere slam og mindre brug af polymer eller omvendt. Det er en udfordring, at priser og dermed for­ udsætninger ændrer sig. Dog base­ rer priser på bortkørsel af slam og køb af polymer sig på udbud, der gælder for flere år ad gangen. Men elprisen er svært forudsigelig over en længe­ re periode. - Så langt er vi dog ikke endnu. Men er der kundeønske om det, vil vi arbejde på at indregne det. Lige nu kører sty­ ringen med en dropdown-menu, hvor man skal prioritere det punkt, som man vil styrke. Det vil sige, er det bortkørslen af slam, eller er det bru­ gen af polymer, der er topprioritet, siger Richard Løgstrup.


spildevand #2/22 26

MPC optimerer styringen af renseanlæg Med en ny proceskontrol kaldet Model Predictiv Control (MPC) kan man nu styre rense­anlæg på forkant i stedet for på bagkant. Det giver store fordele for forsyningerne både i forhold til miljø og økonomi. MPC bliver for tiden afprøvet hos Ikast-Brande Spildevand. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST Det er et nyt trin opad på digitaliseringsstigen, når styringen af renseanlæg ved hjælp af modelgenken­ delse vælger den bedste løsning, INDEN vandet når hen til renseanlægget. Målet er overordnet at opti­ mere processerne i realtid, samtidig med at andre parametre kan op- eller nedprioriteres – for eksem­ pel energiforbrug til beluftning, emission af latter­ gas eller økonomi. Det forudsætter, at driftsafdelin­ gen på forhånd træffer nogle valg. Hvis man satser på den lavest mulige ammoniumudledning eller lavest mulige lattergasudledning, så taster man den løsning ind i MPC-modellen. Man kan også vælge at indtaste strømprisen, sådan at anlægget styres ud fra lavest mulig energiudgift. - En MPC-model kan forudsige, hvad der sker om to timer. Det giver driftsfolkene tid til nå at handle smart ud fra de anbefalinger, modellen giver. Det overordnede mål er at optimere processerne i realtid, så biologien kører så optimalt som muligt ved hjælp af rigtig mange data og algoritmer, siger Peter Stentoft, der er Data Scientist and Software Developer hos Krüger. Han har været med til at udvikle MPC-modellen, der bygger på metoder fra machine learning. MPC-styringen bliver for tiden afprøvet på flere ren­ seanlæg i Danmark. Det gælder blandt andet ren­ seanlæggene i Nørre Snede og Brande, der siden starten af 2022 har haft det installeret oven på

Krügers styringssystem Hubgrade, som Ikast-Brande Spildevand i forvejen benytter. - Foreløbig har vi kørt simuleringer, men har endnu ikke valideret i fuld skala. Men vi kan se, at drifts­ sikkerheden er stor, og det kører stabilt. Vi har ikke set nedbrud på anlæggene i Nr. Snede og Brande, hvor vi prøver det hele af, siger Peter Stentoft.

Ikast-Brande Spildevand tester MPC-modellen MPC-styringen på Nr. Snede renseanlæg bruger målinger hvert 2. minut og gør brug af mindst 1000 målinger. Det gør den, fordi den hele tiden lærer af, hvordan det specifikke renseanlæg opfører sig. Det sker ved hjælp af machine learning og tidsrække ana­ lyse - på basis af anlæggets hidtidige opførsel. - Det er virkelig godt, at vi kan tage miljø- og økono­ mi hensyn samtidig. Vi har altid haft miljøbriller på som driftsfolk – vi skal rense bedst muligt. Men der ER jo økonomi i at drive et renseanlæg. Brugen af energi og udledning af lattergas har betydning for vores påvirkning af klimaet og er med til at vi når vores målsætning om energi- og klimaneutralitet, siger Henrik Mathiesen, der er driftsassistent hos Ikast Brande Spildevand. Han fortsætter: - Styringen af vores renseanlæg med Hubgrade fungerer fint. Men det vil jo være en stor gevinst


TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Model Predictiv Control (MPC) er en model af noget fysisk, som kan bruges til test. Modellen lærer fra de data, der opsamles på for eksem­ pel et renseanlæg.

På renseanlæggene i Nr. Snede og Brande kigger man et til to døgn tilbage og bruger alle de data, anlægget har. MPC-modellen bliver så brugt til at se på, hvad der sker, når beluftningen foregår samt andre påvirk­ ninger, som man laver i Hubgrade styringen. - I stedet for at sætte en masse regler op i Hubgrade, kan vi køre optimering hele tiden. Vi har prioriteret beluftning først, fordi den står for 50-55% af strømforbruget på et renseanlæg. Snart vil vi også kunne indregne den lavest mulige latter­ gasudledning. Indtil videre bygger det dog på eksi­ sterende godkendte modeller for lattergas, der ikke er særligt nøjagtige. Her arbejder vi i Krüger på at udvikle noget bedre, siger Peter Stentoft.

Peter Stentoft tilføjer, at der fortsat er ting, der skal tilpasses, men det er naturligt i en testfase. For eksempel blev man på renseanlægget i Nr. Snede pludselig overrasket af en stor stofmængde på 25.000 PE, hvor renseanlægget er lavet til 9.000 PE. Det viste sig at være en pludselig udledning fra en eller flere industrivirksomheder. Det betød, at man ikke kunne belufte tilstrækkeligt til at slå ammonium ned. MPC-modellen var ikke indstillet til at prioritere mellem ammonium og den totale mængde kvælstof. Derfor lagde algoritmerne sig på en mellemting uden at prioritere. Her gik man så ind og ændrede på ind­ stillingerne.

MPC er form for digital tvilling Model Predictiv Control (MPC) er ifølge Peter Stentoft en model af noget fysisk, hvor man tester, hvad der sker, når man gør forskellige ting. Modellen lærer fra de data, der opsamles på for eksempel et renseanlæg – derfor er det en form for digital tvilling. - Vi kører en optimeringsalgoritme på modellen. Det vil sige, at vi har en model af anlægget og ser på, hvordan det reagerer på styringspåvirk­ ninger. Algoritmerne kører måske 10-20.000 scenarier af anlægget igennem på den digitale tvilling på en server i cyberspace og vælger så den strategi, der fungerer bedst blandt de

tusindvis af scenarier. Det er kun den udvalgte bedste styringsstrategi, som vi afprøver fysisk på selve anlægget, siger Peter Stentoft. Alle scenarier – eller forecasts - rækker 3-4 timer frem. Forecasting er afhængig af, hvordan anlæg­ get bliver styret. Det hele kører automatisk, og driftsfolk kommer ikke ind over, ud over at de taster ind, hvad strømmen koster, hvilke udled­ ningskrav og hvilke udledningsafgifter (pr kg kvæl­ stof og pr kg fosfor man udleder), der på anlægget. Dertil indstiller de også min. og max. krav til fase­ længder for beluftningen.

spildevand #2/22  27

Gode resultater og fortsat udvikling

Der er også indbygget regnstyring i MPC'en. Ideen er, at når det regner meget, vil man gå efter at over­ holde udledningskravene, og strømforbrug kommer i anden række. Ved store regnmængder kommer der et ”first flush” ind med en masse stof (ammonium), der skal fjernes hurtigt. Man vil også bygge DMI's forecast ind i signalet, i forhold til at vurdere om styringen skal gå i regnmode eller ej. Det er endnu ikke med, fordi det kræver MPC-styring af efterkla­ ringstanken. Den har Krüger pt. under udvikling.

for os at få lavet beregninger for, hvor langt det for eksempel økonomisk betaler sig at rense ned i forhold til vores driftsudgifter. Vi vil gerne køre så billigt som muligt, men det primære er fortsat at rense godt og overholde rensekrav og udlednings­ krav. Vi har kørt med MPC nogle måneder nu, og det ser ud til at fungere rigtig godt, siger Henrik Mathiesen.


Bedre styring skal fjerne ammonium

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Machine learning skal hjælpe VandCenter Syd med at reducere udledningen af ammonium fra Odenses største renseanlæg ved Ejby Mølle

28

spildevand #2/22

TEKST: JESPER WITH / FOTO: VANDCENTER SYD Hos Vandcenter Syd satser man på machine lear­ ning for at minimere antallet og størrelsen af forhø­ jede ammoniumværdier. Målet er at kunne modtage varslinger tids nok til, at man kan nå at reagere, inden pludselige høje udledninger af ammonium opstår. Ammonium er naturligt forekommende ioner, der bin­ der sig til ilt, og det kan medvirke til at forårsage ilt­ svind i vandmiljøer. - Vi overvåger bevægelserne i udledningen af ammo­ nium på vores kontrolskærme. Vi har de her peaks, der viser, at udledningen pludselig stiger voldsomt. Dem vil vi gerne bekæmpe, så de bliver gjort flade­ re. Peaks viser, at vi sender mere ammonium end ønsket ud i recipienten fra vores renseanlæg. Her kan en machine learning-model hjælpe os ved at sende et forvarsel, når vi bevæger os mod et peak, som kommer tids nok til, at vi kan handle på det, siger Søren Eriksen, der er proceskonsulent hos Vandcenter Syd. Selskabet har indgået et samarbejde med IT-firmaet Kapacity om at udvikle et modelværktøj, der benytter machine learning til at løse udfordringen med peaks i ammoniumudledninger. Modellen kigger på de mange indsamlede data fra forskellige målepunkter og ved at bruge machine learning lærer den af, hvad der er sket. Den kan således forudse, hvordan spildevandets sammensætning vil være – primært med fokus på ammonium – når det begynder at regne. Den laver så en model af, hvordan flowet vil opføre sig. - Ud fra de mange data, modellen har modtaget fra flowmålere og ammoniumanalysatorer, kigger den på hældningen på kurven, fordi den viser, hvor hur­ tigt vandmængden stiger. På basis af, hvad den har lært af de opsamlede data fra i dag og et år tilbage, kan den så beregne, hvad der vil ske. Hvis den ikke gør noget, kommer der et peak. Den sender derfor et forvarsel – med 15 minutters interval. Det bety­ der, at vi ved, at der snart kommer et peak, og så stiller vi om til regnstyring, forklarer Søren Eriksen. Han understreger, at flowet skal være over et vist niveau, før der sker en praktisk ændring. Hvis for­ varslet kommer for sent, opstår der alligevel et peak. Og det KAN ske, at regnvandet kommer så hurtigt eller er så kraftigt, at man reelt ikke kan gøre noget. - Så må vi bare tage imod. Det kan nogle gange med­ føre overløb enten i systemet eller på renseanlæg­ get. Helt undgå overløb kan vi ikke, men vi reducerer antallet ved den nye og bedre styring, siger han.

Bliver stadig dygtigere Renseanlæggets styring reagerer på forvarslet ved at sende det såkaldte first flush ind i regntanke (en slags lagertank), som man skal sørge for er tomme i forvejen. Machine learning anbefaler at flytte van­ det over i tankene i starten af regnvejret, når der er et peak af en vis højde. Dermed flader peake­ ne ud. Regntankene bliver fyldt op på et tidspunkt, men oftest vil man kunne køre med normal rensning inden da, fordi regnvejret er aftaget eller standset. Regntankene bliver så tømt løbende og sendt gen­ nem de biologiske processer i takt med, at der er plads i systemet. - Machine learning-modellen er god til - ud fra alle de opsamlede data - at sortere i data og udvælge de vigtigste. Kapacity har så lagt tillægsprogram­ mer oveni modellen, der skal forudsige, hvordan det kommer til at se ud. Næste skridt er, at model­ len skal handle ud fra kriterier, vi har stillet op. Modellen lærer hele tiden på basis af nye data, og den bliver stadig dygtigere og dermed bedre til at forudse udviklingen. Det gør det nemmere for os at styre os igennem regnmængderne, og der opstår færre ammonium peaks, siger Søren Eriksen. Machine learning skal hjælpe VandCenter Syd med at reducere udledningen af ammonium.


En grinder der giver problemfri pumpedrift

spildevand #2/22  29

Globalt er spildevandets sammensætning ændret og er gennem de senere år blevet meget komplekst. Vandforbruget i husholdningerne er faldende og mængden af ristegods er steget. Specielt engangsklude giver flere udfordringer i spildevandet. Samtidig er ledningsnet og pumpestationer under stort pres, når forsyningsselskaberne, skal reducere i deres energiforbrug. Derfor har udfordringen med blokkeringer i pumper aldrig været større end i dag. Sulzer Muffin Monster™ med den industri-testede teknologi, er udviklet til, at beskytte vitalt udstyr og løse problemer med blokkeringer i pumper. I pumpestationer med ekstreme mængder af ristegods og byggeaffald eller lignende, vil du kunne opnå større driftssikkerhed. Det er blot endnu en måde, hvormed Sulzer hjælper kunderne med, at løfte ledningsnet og pumpestationer til et nyt niveau, inden for effektivitet og driftssikkerhed. Se mere på www.sulzer.com/muffinmonster

Muffin Monster og Channel Monster er en produktserie af grindere – der er en del af det fremtidssikrede produktprogram med de spildevandspumper i markedet, der har den mindste blokeringsrisiko.


30

spildevand #2/22

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Lars Simkauskas Knudsen er elinstallatør og arbejder til daglig blandt andet med målere og SCADA på Skanderborg Centralrenseanlæg.

MÅ L ER E S I K R E R DATAG R U N DL AG FO R R E N SE PR O CE S I sidste nummer af Spildevand fortalte vi meget om sensorer, der indirekte afhjælper klimaforandringer ved at måle lattergasemissioner. I dette nummer fokuserer vi på automation, og med til den fortælling hører en anden slags målere. Næringsstofsensorer har optimeret styringen af renseprocesser på mange af landets renseanlæg ved i realtid at sende informationer fra proces- og efterklaringstanke om blandt andet ammonium-, nitrat- og iltkoncentrationer til PLC-systemerne. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD De ca. 40 cm lange rustfrie målere hæn­ ger ned fra broens metalrækværk på Skanderborg Centralrenseanlæg. Der er to lige efter de første trin op til procestan­ ken. Den ene måler SS (suspenderet stof), den anden ammonium, nitrat og kalium. Faktisk er der endnu en sensor monte­ ret lidt længere ude i procestanken. Den måler iltindholdet i spildevandet. Alt efter spildevandets sammensætning regule­ rer styringssystemet på Skanderborg Centralrenseanlæg selv bundbelufterne. - Kabler føder data fra de to proces­ tanke ind i SCADA-systemet. Vi bruger EnviStyr til den automatiske styring af renseprocesserne. Fra vores onlinemå­ linger kan vi se, om styringerne funge­ rer, som de skal, eller om der er noget, vi skal se nærmere på for at sikre, at vi overholder vores udlederkrav. Sker der en overskridelse af ammonium- eller nitratkoncentrationen, får vores vagt en alarm, og så kan vi ved at trykke på en knap tage styringen fra Envistyr til­ bage til SCADA, forklarer Carina Cupit Bayley, projektleder i Drift & Projekt – Renseanlæg, Skanderborg Forsyning.

Hver morgen ser Carina Cupit Bayley på de sidste 24 timers proceskurver for at tjekke for unormal aktivitet eller høje tal. Kurverne er vigtige instrumenter for at forstå tendenser og udsving over tid, og det er onlinemålingerne, hun og driftsfol­ kene på Dølsøvej kan bruge til at opdage problemer i tide. - Tidligere styrede vi processen på bagkant. Vi tog udløbsprøver hver dag, men opdagede jo først proble­ merne, når de var der. I dag kan vi fra onlinemålinger se, hvis vi risikerer at overskride vores udlederkrav. Målerne gør en masse af arbejdet for os, men der skal mennesker til at forstå data ordentligt, siger Carina Cupit Bayley.

Procestankene En af dem, der arbejder med SCADAsystemet og data fra onlinemålerne i de to procestanke, er el-installatør Lars Simkauskas Knudsen fra Drift & Projekt – Renseanlæg. Ude ved den første pro­ cestank trækker han en måler op af det plumrede vand. Hver eller hver anden uge skal målerne kalibreres for at sikre,

at de måler korrekt. Kalibreringen sker på det nye laboratorium ved centralren­ seanlægget. Fysiske prøver analyseres og sammenlignes med målernes resul­ tater. - Der er næsten altid usikkerhed, så målerne skal finjusteres ind imellem. Er den helt gal, har vi en serviceafta­ le med Fagerberg, så kommer de og udskifter elektroderne. Det er vigtigt, at målerne måler rigtigt, så vi kan styre renseprocessen og overholde vores udledningstilladelse. I procestankene bobler ilten op mod overfladen langs kanten af tanken, mens vandet står stille i midten. Tanken er delt i to, en til nitrifikationsprocessen, en til denitrifikationsprocessen. SCADAstyringen styrer automatisk blæserne, som tilfører ilt, hvis indholdet af ammoni­ um i spildevandet stiger og kommer over en koncentration på 2 mg/l. Er koncen­ trationen lav, slukker styringen igen for beluftningen. Automatikken hjælper med at holde tilførslen af ilt på det korrekte niveau.


- Der vil altid være udsving i indholdet af ammonium og nitrat. Vi har udsving indenfor et normalområde, hvor syste­ met automatisk sætter ind, men svinger kurven udenfor normalområdet, så sender systemet en alarm til driftsmed­ arbejderen, hvis det er i arbejdstiden – eller vagten hvis det er udenfor normal arbejdstid. Vi har defineret vores eget normalområde. Det fastsættes ud fra risikovillighed, udledningstilladelser med mere, og det vil være forskelligt fra forsyning til forsyning, forklarer Lars Simkauskas Knudsen.

Efterklaringstankene:

Fra den roterende bro hænger endnu en måler. Den måler afstanden mellem vandoverflade og slamspejl, og routeren kommunikerer med SCADA-systemet, så den rette mængde slam hele tiden bli­ ver ført tilbage til sandfanget og dermed procestankene eller videre til slamlager­ tanken til afvanding. - Med målinger hvert minut har vi mulig­ hed for at styre renseprocessen effek­ tivt. Vi har et fornuftigt datagrundlag at tage beslutninger ud fra, og det hjælper os for eksempel med at beluf­ te nok, men ikke for meget, hvilket sparer os el og dermed penge. Vi har også nemmere ved at overholde vores udledningstilladelser, så alt i alt er det godt for både miljøet og os, siger Lars Simkauskas Knudsen.

Hvad er SCADA? SCADA er en forkortelse for Super­ visory Control And Data Acquisition og betyder ”Overvågning, kontrol og dataindsamling”. Et SCADA-system er et kontrolsystem og en del af et SRO-anlæg, der benyttes til at Styre, Regulere og Overvåge et spildevands­ anlæg, varmeanlæg, procesanlæg, produktionsanlæg. SCADA udveks­ ler informationer på tværs af PLC’ere, computere, servere og HMI-paneler. I et SCADA-system skabes der et over­ blik over den aktuelle driftssituation i et procesanlæg. Kilde: logimatic.dk

Hver eller hver anden uge kalibreres målerne i procestankene. Det sker ved at teste spilde­ vandsprøver på laboratoriet og sammenligne dem med målernes resultater.

En router leverer netværk til kommunikationen mellem proces- og efterklaringstank.

Der sidder to målere på hver af procestan­kene på Skanderborg Centralrenseanlæg. Den ene måler SS (suspenderet stof), den anden ammonium, nitrat og kalium.

Skærmbilleder fra SCADA-systemet.

spildevand #2/22  31

Oppe på broen over procestankene er en router monteret. Den sender data fra måleren på efterklaringstanken til SCADA-systemet. Grunden til, at det ikke er kabler, der er kommunikationskanal her, er, at broen i efterklaringstanken dre­ jer rundt. Det kan de faste kabler ikke klare, smiler Lars Simkauskas Knudsen.

Carina Cupit Bayley blev færdiguddannet mikrobiolog fra Aarhus Universitet i 2018. Lige siden har hun arbejdet som projektleder hos Skanderborg Forsyning.


M Å LERE ST Y RER STA D I G MERE AF D RIFTEN – BÅDE INDENFOR OG UDENFOR HEGNET Spildevand har bedt to driftsledere fra henholdsvis DIN Forsyning i Esbjerg og Forsyningen i Frederikshavn om at ”mødes” på teams for at dele deres erfaringer med online målere og kommunikationsnetværk. Det blev en interessant samtale om erfaringer både indenfor og udenfor hegnet. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: DIN FORSYNING OG FORSYNINGEN I FREDERIKSHAVN

32

spildevand #2/22

I Frederikshavn har projektmedarbejder og miljøtekniker, Peter Berg, arbejdet intenst på at få online målere installe­ ret i overløbsbygværker og struktureret registreringen af overløbsdata. I Esbjerg arbejder driftsleder Lisbet Adrian og hendes team fortsat med automatiseringen af SRO-anlæg og skiftet fra manuelle knapper til net­ værksbaseret kommunikation. Spildevand har bedt dem om at dele deres erfaringer med resten af branchen.

• Hvor har I særligt investeret i automatisering de senere år? Peter Berg: De sidste 10 år har vi sat online målere op i overløbsbygværker. Det har været en meget lang proces med mange udfordringer. Udstyret skal jo kunne sidde i et meget udfordren­ de miljø; der er dampe, gasser og rot­

ter, og det er svært at få stabile data ud af det miljø. På bare et år har vi gen­ nemgået 60 bygværker. Vi har sikret, at alle ledninger er pakket ind, så rotter­ ne ikke kan komme til dem og beskyt­ tet dem mod fugt og vand. Før vi opsat­ te online målere, sendte vi driftsfolk ud for at tilse bygværker, dæksler og riste – det var et stort arbejde. Nu er der sat kameraer op, som filmer overløb auto­ matisk. Billederne bliver afsendt, efter overløbet er sket. Driftsfolk kan så på iPad’en se, om ristene skal renses. Det sparer mange timer, for nu kører vi kun ud, når vi ved, det er nødvendigt, ikke når vi har en formodning om det. Lisbet Adrian: Vi har tre driftsområder – Rens Nord, Syd og Midt, og vi er to driftsledere. Jeg arbejder kun ’indenfor’ hegnet, mens min kollega arbejder både udenfor og indenfor. Udenfor er vi gået i gang med en massiv automatisering

Procesoperatør Benjamin Giversen viser online måler på Rensanlæg Vest, Esbjerg.

på vores mange overløbsbygværker, og indenfor arbejder vi med kommunikati­ on via Profinet. Omkring 2012 blev det besluttet, at de to renseanlæg i Esbjerg over tid skulle udfase manuelle betjenings­ knapper i tavlefronter. Det skulle ske i takt med renovering af udstyr og tav­ ler. Slutresultatet var, at al betjening skulle foregå via SRO-anlægget. Som næste skridt blev det i 2017 beslut­ tet, at vi skulle satse på have Profinetkommunikation til alt udstyr, hvor det giver mening. Vi har renovereret og ombygget meget siden, og i dag har vi rigtigt mange flowmålere, frekvensom­ formere, aktuatorer, ventiler, analysa­ torer og andre online målere, der kom­ munikerer via Profinet. Det giver en masse muligheder for at opsamle data fra/om udstyret, men vi har også ople­ vet, hvor sårbar netværkskommuni­ kation kan være, hvis for eksempel en switch svigter. Samtidig kan der gene­ reres en masse kommunikations- og PLC-alarmer, som vi har skullet lære at forstå og sortere i, så det kun er de relevante alarmer, der kommer ud. Procesoperatørerne var og er ikke alle lige tilfredse med, at de manuelle knap­ per er forsvundet, og der har også været situationer, hvor det havde været rart, at de stadig var der. Peter Berg: Ja, det er vigtigt at have alle med, når man går i gang med store automatiseringsprojekter. Og vigtigt at være kritisk overfor løsningerne. Vi oplevede, at alt papir satte sig fast på de gaffelelektroder, vi først satte op i bygværkerne. Vagterne fik enormt mange alarmer og kunne slet ikke sove om natten. Så satte vi et radarsystem op i stedet. Udstyr bliver påvirket af


TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION det, der kommer forbi, så vi får nogle ghost-værdier. Vi skal gennemgå data ofte, så jeg har været nødt til at tage nogle af bygværkerne ud, for tallene er helt skæve. Resultatet er, at vi skal ud og kontrollere for at være sikre på, om tallene er valide. Derfor bliver det nok heller aldrig 100% automation. Lisbet Adrian: Nej, vi er afhængige af at kunne komme ud og lytte, lugte og røre.

glade for, at knapperne er forsvundet. Det hænger ofte mere sammen med vaner end anciennitet og alder. Og det er noget, der fylder for dem. Andre har været hurti­ ge til at vænne sig til de nye muligheder. Peter Berg: Mange medarbejdere bliver glade for automatiseringen, når den er indkørt. Men det kræver god oplæring og tid. Meget er i dag app-styret, og man kan føle, at man hele tiden skal omstille sig til nye systemer og software. Det kan virke overvældende for nogen.

• Hvad er plusser og minusser?

Peter Berg: For os har det været en lang og dyr proces at få online målere sat op i overløbsbygværkerne. Det har taget 10 år. Nu hvor sensorerne er på plads, så er der meget datahåndtering. I starten sto­ lede jeg på data, jeg samlede dem ind og smed dem med det samme afsted til DANVA. Jeg fik et opkald: ”Tillykke – Forsyningen er ubetinget de største svin i DK!” Jeg havde ikke kigget kritisk på tallene, så jeg måtte igennem dem igen. Der var fejl i opsætningerne af sensorer, så systemet lavede beregningsfejl. Nu er det rettet til, men det har taget tid. De mange data giver meget arbejde, men med machine learning skal det gerne blive bedre i fremtiden. Lisbet Adrian: En udfordring har ind imellem været opgøret med ”vi plejer”. Generelt vil jeg sige, at dem, der ofte har brugt at slå styringen over på ”Manuel”, de Driftsleder Lisbet Adrian, DIN Forsyning. har ikke været så

• Hvor ser I automatiseringen tage fart fremadrettet?

spildevand #2/22  33

Lisbet Adrian: Vi er forskellige rense­ anlæg med forskellige SRO-anlæg, men med Envitronic, kan vi hælde alle data ind og lave rapporter og beregninger – det er skidesmart. Tidligere kunne det være svært at sammenligne data fra forskellige systemer, men nu kan vi gøre det, og det hjælper os på tværs af organisationen.

Lisbet Adrian: Vi har opgraderet bru­ gen af online målere og analysatorer til proceskontrol ganske betragteligt de sidste 10 år, men vi laver stadig mange analyser i laboratoriet – for eksempel på ind- og udløbsvand. Det er fint med målere, og vi får en alarm, hvis der er noget i processen, der er kritisk, men på både indløb og udløb vil jeg fortsat gerne via laboratoriemålinger kunne dokumentere, at vi kører, som vi skal. Der er et voksende krav til data og regi­ strering, og til noget dokumentation er online målere den eneste mulighed – for eksempel måling af lattergasemissi­ oner. I fremtiden skal vi kunne præste­ re mere, så vi får brug for at køre vores processer mere skarpt, og til det har vi brug for mere automatisering. Peter Berg: Automatiseringen tager stadig mere over. Vi får flere onlinemå­ lere på Skagens Renseanlæg, og vi har behov for dem til at styre rensningen af spildevand, når man har sæsonva­ riationer og en stor fiskeindustri, som hos os. Vi svinger fra 60.000 PE en uge til 800.000 PE den næste, og det kræ­ ver styr på biologien, bakterierne og så videre. Vi ved, vi skal have flere analy­ satorer på for at kunne styre processer­ ne bedre. Det giver endnu flere data det er et godstog, man ikke kan stoppe. Vi skal hele tiden være klar til omstillin­ gen. Jeg har været med i 20 år, og det er en helt ekstrem udvikling, branchen har været igennem.

I Frederikshavn har projektmedarbejder og miljøtekniker, Peter Berg, igennem flere år arbejdet intenst på at få online målere installeret i overløbsbygværker og struktureret registreringen af overløbsdata.


34

spildevand #2/22

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Aleksander Slott Mogensen er grundlægger og ejer af virksomheden Overblik, der tilbyder teknisk opmåling og inspektion med drone.


D RON ER FLYVE R H ØJ T OVER H E D E NST ED S R EGNVAND S BAS S I NE R Sediment, forurening samt vild vækst af dunhammere og siv kan alt sammen udfordre vedligeholdelsen af regnvandsbassiner. I Hedensted afprøver driftschef Steen Hummelgaard droner for at mindske udgifterne til grønt vedligehold og opmålinger. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

spildevand #2/22  35


Dronen starter op. Røde og grønne lys blin­ ker på undersiden, og Aleksander Slott Mogensen tjekker displayet på mobilen. Med hurtige, kokette bevægelser letter det koks­ grå, firvingede væsen og stiger op mod den grå-hvide himmel over os.

36

spildevand #2/22

Droner giver overblik Spildevand er taget på besøg i Hedensted, hvor der langs Østre Ringgade ligger et stort regnvandsbassin. Det aftager regnvand fra otte til 10 parcelhuskvarterer med lidt industri, og på trods af den senere tids tørke er der meget vand i bassinet. Driftschef hos Hedensted Spildevand, Steen Hummelgaard, starter derfor med at tjekke udløbet på bas­ sinet. Nogle grene sidder på tværs, men ikke nok til at stoppe vandet. Det løber fint ud i recipienten bagved. Mens Steen Hummelgaard står bøjet ud fra overløbskanten markerer Aleksander Slott Mogensen fire punkter på græsset rundt om bassinet med rød spray. Krydserne skal gøre det muligt for ham at opmåle regnvandsbas­ sinet ud fra GPS-koordinater, så Hedensted Spildevand kan bruge opmålingerne til

at få tilbud på vedligehold. Overblik, som Aleksander Slott Mogensens dronevirk­ somhed hedder, kan udregne vandoverfla­ den, krat og græsarealer og meget andet, og det gør det nemt at indhente priser. Er dybden og eventuelt sedimentdybden målt manuelt, kan Aleksander Slott Mogensen også beregne volumen til vand i bassinet. Det er alt sammen noget, der hjælper Steen Hummelgaard i dagligdagen. - Vi har et sted mellem 105 og 110 regn­ vandsbassiner, som alle skal vedligeholdes. Rører vi dem ikke i fem år, så overgår de til paragraf 3 – det vil sige, så springer områ­ det i vild natur. Ved at have opmålinger af bassinerne og se væksten af siv, dunham­ mere og træer, vi kan følge med i udviklin­ gen af sediment og slamudvikling. Vi får jo ikke droneoptagelser af alle vores regn­ vandsbassiner med det samme, men hvis vi kan dokumentere fem til 10 om året, så er vi jo på vej, siger Steen Hummelgaard.

Dunhammere og kobber Indtil videre har Hedensted Spildevand fået droneoptagelser af fem regnvandsbassiner.

Flere og flere forsyninger bruger droner til hjælp med opmåling, overblik og inspektion.

Efter de første optagelser har det grønne ved­ ligeholdelsesteam skåret dunhammerne ned til under vandspejlet med et amfibiekøretøj. Det sker altid mellem 1. september og 1. marts for at skåne padde- og dyreliv. Herefter kommer Aleksander Slott Mogensen ud igen og tager nye dronebilleder og video inden næste grø­ deskæring. Dem bruger Steen Hummelgaard som dokumentation overfor myndighederne, men også til at se, om arealet, der er grøde i, mindskes over tid. - Det er kun anden gang Overblik er ude, så endnu er det svært at sige noget om, hvor­ vidt beskæringen virker. Men jeg synes, jeg kan se en tilbagegang i bevoksningen, siger Steen Hummelgaard, der regner med at forsøget med drone- og videodokumen­ tation fortsætter fem til seks år i alt. Grunden til at Aleksander Slott Mogensen er ude ved regnvandsbassinet i Østre Ringgade denne grå-hvide eftermiddag er dog ikke på grund af dunhammere og siv. Snarere er det fordi, det store regnvandsbassin er kobber­ forurenet. Forureningen ligger 20 år tilbage og stammer fra en lokal virksomhed, men ind­


TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Næste stop er nogle hundrede meter læn­ gere ude af byen – på Frejasvej. Ude i et industri­kvarter, hvor det dufter svagt af citron­halvmåne fra et nærliggende bageri.

Det, Aleksander Slott Mogensen kan hjælpe med, er at måle bassinet op. Under rundflyv­ ningen over bassinet tager dronen ca. 100

I det samme bipper dronen. Den er ved at være færdig med sin overflyvning af regn­ vandsbassinnet. Ruten over bassinet er logget på mobilen, så programmet styrer den, mens den er i luften. Med den friske vind og lette støvregn tager Aleksander Slott Mogensen dog kontrollen, da den skal lande. Den vejrer i vinden, men snart står den igen sikkert på jorden og er klar til næste opgave.

billeder. Dem sætter Overblik sammen, så der kan laves et oversigtskort. - Når vi bliver inviteret ud på en opgave som denne, starter jeg med at afmærke nogle punkter med en rød spray. Derefter bruger jeg en GPS-opmåler til præcist at fastsætte punkterne i en app på min tele­ fon. Ud fra det lægger jeg ruten, dronen skal overflyve, og så kan den komme i luf­ ten. Når den er færdig, har jeg en masse billeder. Dem samt data og koordinater fra GPS-en bruger min tekniske makker i virksomheden, Martin Gudmann, til at lave oversigts- eller driftkort. I det samme bipper dronen igen. Vinden er taget til, og temperaturen faldet. Dagens opga­ ve er overstået for Aleksander Slott Mogensen, og han skal tilbage til Vejle, kontoret og var­ men. Nu skal data omsættes til dokumentati­ on. Med det i hånden kan Steen Hummelgaard og kollegerne fra Hedensted Spildevand beslutte, hvordan de vælger at gribe oprens­ ningen af regnvandsbassinet på Frejasvej an, og hvornår arbejdet med det kobberforurene­ de bassin på Østre Ringgade kan begynde.

Det kobberforurenede bassin på Østre Ringgade i Hedensted aftager regnvand fra et større parcelhusområde med lidt industri.

spildevand #2/22  37

Fyldte bassiner og en duft af citronhalvmåne

Regnvandsbassinet her er udfordret af tæt vækst af dunhammere og siv samt store mængder sediment. Steen Hummelgaard vil gerne have Overblik til at estimere sedi­ mentmængderne, for det skal renses op, og som altid vil noget være mere forurenet end andet. - Det kan være, at sandet omkring indløbet skal køres til deponi. Andet kan bruges i støjvolde i forbindelse med eksempelvis motorveje, og andet igen kan køres på land­ brugsjord. Det kommer an på, hvor forurenet det er. Forureningen kan stamme fra vejene her i området eller fra industrigrundene. Steen Hummelgaard ønsker at opdele bassi­ net i zoner, for frem for at skulle køre al sedi­ ment til deponi, så kan han måske nøjes med en del af det. Forskellen i pris kan være mange 100.000’er kroner, forklarer han. - Lige nu er bassinet så fyldt med slam og bevoksning, at det mister en masse volu­ men. Det skal vi have gjort noget ved.

til videre har det ikke været nødvendigt at gøre noget ved det, da kobberet er fastholdt i bassinets sediment. Nu skal der dog til at ske noget, mener Steen Hummelgaard. - Det bliver jo ikke billigere at vente. Der kom­ mer stadig mere sediment i bassinet, og vi skal have fundet ud af, hvad vi skal gøre ved det. Derfor måler Overblik op i dag.


Favrskov vil være klimaneutral i 2040 Der skal findes nye veje – og ny teknologi, så små- og mellemstore forsyningsselskaber kan nærme sig klimaneutralitet. Det mener man i Favrskov Forsyning, der har indledt et samarbejde med firmaet Frontmatec om at satse på digitalisering som en af vejene til at nå i mål.

38

spildevand #2/22

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: FAURSKOV FORSYNING En afgørende vej til at nå målet om klima­ neutralitet i Favrskov Forsyning er en sats­ ning på Business Intelligence (BI). For­sy­ ningsselskabet skal i højere grad end i dag være digitaliseret. Der skal ske langt mere dataopsamling for at få viden og forudsigel­ ser ved hjælp af BI, som skal bruges til en intelligent styring af spildevandsanlæg. - Digitalisering er afgørende for den videns­ opsamling og de optimerede styrings­ mekanismer, som vi skal have lavet. Vi bygger selvfølgelig ovenpå den styring, vi allerede har, men den skal optimeres, ved at vi bruger data bedre og udbygger opsamlingen med flere målere og senso­ rer, siger direktør i Favrskov Forsyning, Sara Funch. Målet er at skabe et datadrevet forsynings­ selskab. De opsamlede data skal bruges ­smart og afgrænse datamængden, så de giver mening i dagligheden. Det vil sige, at der skal fokuseres på de data, der gør nytte. Det skal IT-virksomheden Frontmatec hjælpe med. Den er specialise­ ret i Business Intelligence og har samtidig mange års erfaring med at programmere og udvikle SCADA-systemer for virksomheder, som op­samler store mængder af data, der skal behand­les. - De kendte teknologier og løsninger er

alle lavet til nogle af de største anlæg i Danmark. Løsningerne for små- og mel­ lemstore selskaber er ikke kendte endnu. Vi skal derfor have tid til at omstille os. Hvis løsningerne lå klar i dag, kunne vi gå hurtigere frem. Men vi er nødt til at finde nye måder at gøre tingene på, sådan at det også økonomisk hænger sammen, siger Sara Funch.

Klimagasser og vedvarende energi Hun er dog klar over, at reduktion af klima­ gasemissioner er en central del af udled­ ningerne fra renseanlæg. Her skal man finde en metode, der er til at betale. Ifølge beregninger, som man har indberettet til Miljøstyrelsen i henhold til Paris-aftalen, udgør lattergas og metan ca. 2/3-del af ren­ seanlæggenes samlede klimaaftryk. Dertil kommer udledning fra energiforbrug. Det er en væsentlig udfordring for små- og mellem­ store renseanlæg, at man ingen biogaspro­ duktion og dermed ingen rådnetanke har, der kan hjælpe på vejen mod klimaneutra­ litet. Selskabet satser på en bæredygtig energi­ forsyning og vil nå frem til 100% anvendelse af vedvarende energi (VE). For at øge ener­ giproduktionen fra VE-kilder overvejer man først og fremmest etablering af solcelle­

anlæg. Der skal derfor skabes optimale betingelser for at opspare energi, og udnyt­ telsen skal optimeres maksimalt. Det bety­ der også, at man har brug for nøgletal for et kommende solcelleanlæg. - Vi køber grøn strøm hos et elselskab i dag, men vi vil gerne selv generere strøm i fremtiden, så vi sikrer en større udnyttelse af VE. Spildevandsanlæg anvender rigtig meget strøm i det daglige og mest af alt, når det regner kraftigt, hvor pumper og maskiner kører for fuld damp, Vi har brug for at finde løsninger for at få energifleksibilitet og det rette energimix: Vi skal bruge grøn strøm fra elnettet, når vinden blæser, og strøm fra solceller, når solen skinner. Dertil skal vi bruge strøm fra lagrings­ teknologier, når det er vindstille og gråt vejr, siger Sara Funch. Favrskov Forsyning har tre større rensean­ læg i byerne Hinnerup, Hadsten og Hammel samt tre mindre. Gennem centralisering vil man med tiden nå ned på ét større anlæg. Det vil føre til klimagasreduktioner og ener­ gibesparelser, men hun påpeger, at det fort­ sat vil kræve nye løsninger. Store forsy­ ningsselskaber som naboen Aarhus Vand har andre voluminer og derfor også andre greb, de kan benytte.


Høj datakvalitet er nøglen til succes

SCADA-systemet er en kilde, der registrerer millioner af datalogninger. Ved opsamling af data fra instrumenter vil der forekomme fejlmålinger og huller, som giver problemer i datagrundlaget. Udfordringen ligger i den store mængde data, og i at instrumenter kan gå i stykker. For eksempel kan der fore­ komme kommunikationsfejl, som resulterer i inkonsistente data mellem PLC, SCADA og dataplatformen. - Da vi arbejder med programmering af instrumenter, PLC´ere, SCADA og nu også med en analytisk dataplatform, ken­ der vi hele værdikæden – data ”up­stream”

og ”downstream”. Det giver os en mulig­ hed for at finde årsagen til fejl og tilrette der, hvor det er nødvendigt. Det giver samtidig en klar ansvarsdeling. Det arbej­ de, vi lægger i at korrigere og vedlige­ holde data, har en positiv indvirkning på processen og kulturen omkring dataop­ samlingen i SCADA, siger Kim Nissen og tilføjer:

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

- Vi deler vores erfaringer med forsynings­ selskabet. Samtidig bliver nye politikker og principper født ud fra selskabets behov. Data skal betragtes som et pro­ dukt, hvor egenskaber som kvalitet, tilgængelighed og rettidighed er vigtige parametre i den analytiske sammen­ hæng.

Intelligent styring af processer For at sikre tilstrækkelig datakvalitet bruger virksomheden de nyeste maskinlæringsalgo­ ritmer, teknisk knowhow og statistiske mål til at behandle data i flertrinsproces. - Vi vil være på forkant med vores styringer og trækker prognosedata ind fra de kilder, som tilbyder det. Vi er også selv i gang med at udvikle prognosedata på baggrund af historisk datagrundlag. Vi arbejder med prognosedata for temperatur, dugpunkt, skyer, nedbør, tryk og andre atmosfæriske parametre, og ligeledes energidata, hvor vi i den kommende tid kan skelne mellem forbruget af grøn og sort energi - time for time, siger Kim Nissen.

spildevand #2/22  39

Frontmatec skal i samarbejde med forsy­ ningsselskabet understøtte et robust og solidt datagrundlag. Det skal ske til gavn for bedre beslutningstagning på det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Krav, mål og fremdrift skal løbende evalueres i analy­ serapporter og intuitive ”dashboards”. Målet om intelligent styring skal nås ved at foku­ sere på datakvalitet og brugen af Business Intelligence. På en cloudbasset dataplat­ form foregår normalisering af data, filtrering, reducering af data og endelig en forædling ved hjælp af proces- og automationsviden. Resultatet af processen er en modning af data, så de kan bruges til analytisk brug. Det fortæller Kim Nissen, der er salgschef hos Frontmatec. - Vi har i forvejen stor erfaring med pro­ grammering af PLC og SCADA-systemer og er vant til at håndtere de store mæng­ der data, der kommer fra tusindvis af målepunkter. Den knowhow bruger vi til at kvalitetssikre og berige de opsamlede data, siger Kim Nissen.

Frontmatec vil derfor snart kunne lave et retvisende klimaregnskab for forsynings­ selskabet og være med til at løfte opgaven med at blive klimaneutral.

Frontmatec BIS arbejder med en fælles data­model. Det vil sige, at alle forsyninger bruger samme ”motor” og algoritmer. Alle er derfor med til at styrke og udvikle på en fælles platform, der gavner alle.


Der bliver brug for stærk faglighed på flere niveauer Automatiseringen gør det både nemmere og mere udfordrende at arbejde med spildevand i fremtiden. For mens mange arbejdsgange lettes af automatiserede processer, så kræver teknikken ny viden og behov for overblik. Forskellige faggrupper vil opleve forskellige krav til kompetencer og kvalifikationer, afhængigt af de roller man skal udfylde, lyder det fra kursuschef Charlotte Frambøl og kursusudvikler Annette Vesterager – begge fra Ferskvandscentret.

spildevand #2/22

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

• Hvilke kompetencer skal driftsfolk have fremover

40

Jo større forsyningen er, jo mere specialiseret forventer vi, at den enkelte driftsmedarbejder skal være. Er der tale om en mindre for­ syning, har man særligt brug for den dybe helhedsforståelse, mens man kan tilkøbe sig til de meget specialiserede programmeringseller reparationsopgaver.

Kursuschef Charlotte Frambøl

Særligt driftsledere skal have en hel­ hedsforståelse for de automatisere­ de processer, der foregår på anlæg­ get. Automatiseringen kan klare mange arbejdsgange, men som leder skal man have overblikket og kunne spore sig ind på, hvor i processen noget er galt. Ikke mindst når det er udefrakommende ændringer, som systemet måske ikke er tænkt til at kunne justere ind efter. Kursusudvikler Annette Vesterager

TEMA: V DATA V DRONER V AI AUTOMATION

Som medarbejder skal man for­ stå systemerne, så man kan for­ stå fejlene. Som systemerne bliver mere avancerede, vil enkle repara­ tioner kunne foretages af en bred skare af driftsmedarbejdere, mens du skal være specifikt uddannet til at afbøde fejl i mere komplicerede systemer.

• Hvad kræver automatisering mere af medarbejderne? Der er brug for mennesker, der for­ står, hvad systemerne og data for­ tæller os. Teknologien kan meget, men medarbejderne skal kunne forholde sig kritisk overfor de data, systemerne leverer. Data fortæller ikke nødvendigvis hele sandheden. Blandt andet har vi et kursus i machine learning for at ruste med­ arbejderne til at forstå muligheder­ ne i datadrevne systemer under udvikling.

• Hvordan ruster I jer som uddannelsessted til at tilbyde det, med­ arbej­derne får brug for? Som kursussted gør vi os umage for at følge vandsektorens udvik­ ling, herunder både ændringer i de lovgivningsmæssige rammer, tek­ nologiudviklingen og ikke mindst de konkrete erfaringer, der gøres i branchen. Vi får vigtige input fra gode snakke med leverandører, for­ syninger, myndigheder, rådgivere med flere i forbindelse med vores egne og andres arrangementer. Af helt nye tiltag kan nævnes, at Ferskvandscentret er med i et kon­ sortium med AU, Water Valley, VIA og Klimatoriet. Her ser vi på, hvilke efteruddannelser der bliver brug for i vandsektoren. Det samarbejde ser vi meget frem til.


Alumichem Din partner inden for vandbehandling

KEMI VIDEN TEKNOLOGI Med et solidt og vidtforgrenet internationalt netværk af videnstunge medarbejdere og samarbejdspartnere, bygger Alumichem på solid ekspertise indenfor kemi, teknologi og rådgivning. Vi leverer smarte løsninger, der gør vores kunder i stand til, at håndtere deres spildevandsrensning og vandbehandlings­ processer, på en mere omkostningseffektiv og bæredygtig måde.

Tlf: +45 4594 0994

NYT PRODUKT - ALUACH Alumichem er nu klar med AluACH (Aluminiumchlorhydrat). AluACH er en ekstremt kraftfuld og alsidig koagulant, produceret på Alumichems fabrik i Kalundborg.

www.alumichem.com

spildevand #2/22  41

MØD OS PÅ ÅRSMØDET D. 17 JUNI Kig forbi til en snak og hør om vores nye produkter. Slå vores tid i racing simulator og vind en præmie!


42

spildevand #2/22

Håndværker Henrik C. Sørensen får rygsækken af. Rygsækken består af to pumper, der suger luft ind igen­ nem to slanger. For enden af slangerne sidder to kassetter med to forskellige filtre, hvorpå mikro­ organismer og støv, der er i luften på renseanlægget, fæstnes. Det ene filter er til måling af svampe og bakte­ rier, det andet til støv og endotoksin.

LUFT, HÅNDSVED OG BLOD:

En undersøgelse af arbejdsmiljø modtager 100.000 kr. fra STFs Aktivitetspulje Den brummende rygsæk løftes af ryggen, håndfladerne stryges med en vatpind, og snart sidder nålen i albuehulen. En undersøgelse skal se nærmere på, hvor mange og hvilke svampe og bakterier samt mængden af endotoksin medarbejdere på renseanlæg udsættes for. Det sker ved at måle den luft, de indånder, det de har rørt ved, og niveauerne af biomarkører de har i blodet. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD Håndværker Henrik C. Sørensen sidder foran pc’en på værkstedet. Normalt er han ude og tilse pumpestati­ oner i oplandet, men i dag har mest været en kontor­ dag. Sådan har det ikke været for spildevandsopera­ tør Finn Larsen. Han arbejder på selve renseanlæg­ get beliggende ca. 10 km udenfor Hjørring. Han fær­ des ofte i ristebygningen eller hjælper processpecia­ list Kamilla Hansen med prøvetagning. Mens hun har til huse på kontoret eller i laboratoriet, holder Finn Larsen til i de omkringliggende bygninger og ude på anlægget. Lige meget hvad medarbejderne laver, og hvor de har skrivebord, er de alle i kontakt med spilde­ vand og slam på Hjørring Renseanlæg. Netop der­ for er de med i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) projekt. Det undersøger 50-60 ansatte på fire kommunale renseanlæg og et indu­ strianlæg. De medvirkende bliver udstyret med en rygsæk med to pumper, der suger luft ind igennem

to slanger. Ved suget opsamles de mikroorganismer, der er i luften på renseanlægget, og fæstner dem på to filtre. Det ene filter er til svampe og bakterier, det andet til endotoksin og andre analyser. Endotoksiner kan give luftvejs- og mavegener, men i dag er der ingen fastsat grænseværdi for, hvor stor en koncen­ tration medarbejdere må udsættes for. For at komme nærmere en forståelse for mængden af luftbårne mikro­organismer og endotoksin i arbejdsmiljøet på renseanlæg, registrerer ph.d.-studerende Signe Agnete Møller forekomsten på filtrene. - Vi bruger prøverne fra deltagerne, og så har vi udstyr opsat rundt om på renseanlæggene for at se, hvad der er i luften. Indtil videre har vi ikke fundet alarmerende høje koncentrationer af mikro­ organismer i nogen af deltagernes prøver. Hvert renseanlæg besøges to gange med ca. et halvt års mellemrum, da udsættelsen for mikroorganismer også kan variere med årstiderne.


Nysgerrighed om resultaterne Signe Agnete Møller og kollegaen, bioanalyti­ ker Noor Irmam har dog fundet 321 forskelli­ ge bakteriearter og 56 forskellige svampearter fra pumpernes filtre, medarbejdernes hænder og igennem passive målinger i medarbejdernes hjem. Desuden tilbydes deltagerne en blodprø­ ve. I Hjørring er der stor interesse for, hvad Signe Agnete Møller fandt i de sidste prøver, taget i september 2021. - Har du svarene med fra sidste prøve, spør­ ger Finn Larsen nysgerrigt, da han kommer ind for at få taget rygsækken af, swipet hænder og taget en blodprøve. - Ja, jeg kan lige finde resultaterne, svarer Signe Agnete Møller.

Delresultater klar til efteråret Flere andre medarbejder kommer ind og med dem afsluttes en lang dag for Signe Agnete Møller og Noor Irmam. Hen på eftermiddagen pakker de rygsække, pumper, stativer og slan­ ger sammen og vender bilen mod København. Alle blodprøver, hånd-swipes og filtre skal ind på laboratoriet allerede samme aften og analyseres dagen efter, så i forbindelse med testdagene har de to kolleger travlt. Hjørring Renseanlæg var det tredje af fire renseanlæg til at deltage i anden runde af feltmålingerne. De to første målinger foregik i to sjællandske byer, og det forventes i nær fremtid, at NFA besøger endnu et kommunalt renseanlæg samt et renseanlæg for industrispildevand. Signe Agnete Møller håber at kunne fremlæg­ ge nogle af resultaterne på STFs Døgnkursus i november og udgive den endelige rapport i 2023. NFA-projektet er nationalt og løber over en 3-årig periode. Projektet har modtaget 100.000 kr. i støtte fra STFs aktivitetspulje. Det har et samlet budget på 2,9 mio. kr.

Signe Agnete Møller tjekker en baggrunds­ måling (stationær må­ling) placeret uden­ dørs på renseanlægget. Baggrundsmålingen kan vise, hvor mange og hvilke mikro­orga­nis­ mer der findes i uden­ dørsluften.

Spildevandsoperatør Finn Larsen får hånd­ fladerne swipet af bioanalytiker Noor Irmam.

Niveauerne af de tre biomarkører i blodet sammenholdes med mængden af bakterier, svampe og endotoksin i deltagernes luftprøver.

NFA analyserer kun for tre inflam­mations­­markø­ rer (også kaldet bio­mar­ kører). To af markø­rerne er såkaldte akutfaseproteiner, mens den tredje er en markør for skade på lunge­væv.

spildevand #2/22  43

Sammen gennemgår de, hvad testene fra fil­ trene viste tilbage i september, og der er ikke noget, der springer i øjnene. Snakken leder hen på spørgsmål om sundhed generelt, men afbry­ des, da Henrik C. Sørensen træder ind med sin summende rygsæk. Signe Agnete Møller hjæl­ per ham med at få den af, aflæser tallene på pumpen og sender Henrik C. Sørensen videre til Noor Irmam. Efter blodprøven gennemgår hun også efterårets resultater med ham.

Ph.d. ved NFA, Signe Agnete Møller, tjekker Finn Larsens udstyr, inden hun afmonterer det.


OVERPUMPNING

spildevand #2/22

ENKLE ELLER KOMPLEKSE PUMPEOPGAVER

44

Uanset opgavens type eller størrelse er vi parate med pumpeudstyr og løsninger døgnet rundt. KONTAKT OS NU PÅ TELEFON 5850 6065.

FLUSHING AF RØR RH PUMPER A/S Stenrøjlervej 1 | DK-4200 Slagelse RH PUMPER AB Box 100 | SE 311 21 Falkenberg Telefon: +45 5850 6065 | E-mail: info@rhpumper.com RHPUMPER.COM

SERVICE 24-7 RH PUMPER ENGINEERING HEAVY DUTY PUMPS

RH PUMPER

ISO 14001, ISO 45001, DS21001 og Sellihca Qualified

ENGINEERING

AUTORISERET IMPORTØR: GRINDEX | PIONEER | PX-FLOW | SAER | SPERONI | TOYO

RH PUMPER ENGINEERING


Kraftige prisstigninger i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine Markedet for beton, stål, polymer og andre fældningskemikalier var allerede udfordret af corona-krisen, men nu har krigen mellem Rusland og Ukraine sendt priserne på himmelflugt. Leverandørerne taber penge, og forsyningerne har svært ved at budgettere. TEKST: ANNA KLITGAARD

Lars Erik Hansen arbejder på Damhusåen Rense­ anlæg, som står overfor en milliard-stor investering for at implementere termisk analyse, S:Select, ombyg­ ge bundbeluftningen, udvide vandlinjen fra 10.000 til 17.000 m3 i timen samt renovere 4 stk. 80 års gamle rådnetanke, således at anlægget kommer op på 470.000 PE. I forbindelse med renoveringen skal entreprenørerne bruge store mængder stål og beton, og leverancer af det er også problematisk på grund af krigen, forklarer produktionschefen. - Vi ser store prisstigninger på stål og beton. Jeg har oplevet, at et tilbud på stål kun var gældende i seks timer. Det er svært at arbejde med.

Et uforudsigeligt marked Svære er konsekvenserne af krigen også for produ­ center og leverandørerne af petrokemiske produk­ ter som polymer og andre fældningskemikalier. Flere producenter og store leverandører i EU har med hen­ visning til force majeure og hardship annulleret pris­ aftaler med de lokale danske leverandører og indført meget store prisstigninger. Det betyder, at leveran­ dører som Alumichem og Afridana er tvunget til at

vælge mellem at sælge produkter med tab eller håbe på, at forsyningerne frivilligt vil indgå midlertidige aftaler om højere priser, forklarer chief business offi­ cer, Christian Kemp fra Alumichem. - Som leverandør kæmper vi for at sikre leverancer – og producenterne har benhårdt måttet prioritere forsyninger over industri under henvisning til force majeure-situationen – og været nødt til at levere til under kostpriser. Den samme melding lyder fra Afridanas vicedirektør, Peter Christensen. For på trods af at Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen har vurderet, at paragraf 183 i Udbudsloven giver leverandørerne ret til at indgå fri­ villige aftaler om midlertidigt at forhøje priserne med op til 50%, så vil ikke alle forsyninger acceptere pris­ stigningerne. - I Danmark kan vi ikke dække os ind under force majeure eller hardship som i resten af EU og bare øge priserne. Vi er afhængige af frivillige aftaler. Langt de fleste forsyninger har forståelse for udfor­ dringen og påtager sig deres del af ansvaret og accepterer de midlertidige højere priser, men enkel­ te forsyninger mener ikke, at det er deres problem og forventer, at leverandørerne leverer med tab. Det sætter os i en meget svær situation. Alternativet er at opsige aftaler, som Lars Erik Hansen har oplevet. Uden udsigt til en snarlig afslut­ ning på krigen mellem Rusland og Ukraine forventes priserne nemlig kun at gå én vej - op.

Priser på himmelflugt Fældningskemi er nok det område, som er hårdest ramt af prisstigninger på grund af corona og nu krigen mellem Rusland og Ukraine. Grunden er, at fremstillingen af kemikalierne er energikrævende og baseret på petrokemiske råvarer.

spildevand #2/22  45

Priserne på polymer og andre fældningskemikalier er sendt på himmelflugt, og det er en stor udfordring for både producenter, leverandører og forsyninger. Prisstigningerne skyldes pt krigen mellem Rusland og Ukraine, men startede under corona-nedluknin­ gen, hvor forsyningskædeudfordringer i blandt andet kemibranchen for alvor begyndte. I dag er de så alvorlige, at leverandører står overfor store tab, hvis ikke forsyningerne frivilligt går med til at betale mere for leverancerne øjeblikkeligt. - I dag har vi oplevet, at den første leverandør har opsagt deres rammeaftale med os. De har ikke råd til at levere til de oprindeligt aftalte priser, så nu opsiger de kontrakten, og så skal vi forhandle en ny kontrakt, forklarer produktionschef hos BIOFOS, Lars Erik Hansen.


46

spildevand #2/22

Pumpestationen ved Hotel Vejlefjord er måske Danmarks smukkest beliggende.

Det er bogstaveligt talt op ad bakke for rensegrisen ved Vejle Fjord Et MUDP-projekt skal med automatiske rensegrisafsendere, IoT-løsninger og biofiltre forebygge svolvbrintedannelse i lange trykledninger. Spildevand er taget på besøg ved Vejle Fjord, hvor en Ø110 trykledning på 1.800m med en stigning på 85-90m giver Hedensted Spildevand udfordringer. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD Det er måske Danmarks smukkest beliggen­ de pumpestation. Selv med en skovbund dækket af visne blade, bare træer og en tung, grå himmel, indbyder den træbeklædte pumpestation ved siden af Hotel Vejlefjord til at stoppe op. De store vinduer viser stolt pumper og en kran frem, og fra bygningen er der frit udsyn til van­ det, hotellet og skoven. Det er – selv i grå­ vejret – det perfekte sted for en picnic eller pause, men indimellem kan lugten af svovl­ brinte ødelægge lidt af idyllen i området. Pumpestationen skal nemlig sende spilde­ vandet fra Hotel Vejlefjord, 10 huse og et lej­ lighedskompleks med ca. 30 lejemål igennem 1.800m Ø110 trykledning. Og mens det måske ikke er alverden, så udfordrer stigningen på 85-90m driftschef Steen Hummelgaard og kollegerne fra Hedensted Spildevand. - Vi har meget længere trykledninger, som vi har færre problemer med. Men den specielle sammensætning af spildevand fra kurhotellet og stigningen giver spil­ devand og et modtryk, der skaber meget kloakhud. Det giver optimale betingelser for dannelsen af svovlbrinte til gene for området og mine medarbejdere. Steen Hummelgaard var derfor heller ikke sen til at sige ”ja tak” til at være med i et MUDP-projekt, hvor underviser og konsulent

Aksel Kirkeby og driftsleder Kim Poulsen fra Svendborg Motorværksted APS sammen med Vand og Affald i Svendborg og FFV Energi & Miljø i Ringe blandt andet tester, om automatiske rensegrise kan forebygge svovlbrintedannelse i lange trykledninger. Projektet ser samtidig på optimering af et biofilter fra BBK Bio Airclean A/S til luftrens­ ning af svovlbrinte og en plug-and-play-tek­ nologi fra Consibio til opsamling, visualise­ ring og behandling af data fra online sen­ sorer. Løsningen skal forudse de optimale håndtag til reduktion af H2S-udfordringerne.

Mindre manuelt arbejde Kim Poulsen peger på starten af trykled­ ningen. Tidligere skulle Hedensteds drifts­ medarbejdere køre ud til den afsideslig­ gende pumpestation, løsne boltene i top­ pen af ledningen, manuelt isætte en rense­ gris og så enten vente i op mod fem timer eller vende tilbage til udløbsbrønden sene­ re. Steen Hummelgaard er ikke meget for at lade de brugte rensegrise ligge i brønden, for der kan hænge trævler af klude, eller skidt kan være skubbet med ud. På grund af tidsforbruget blev rensegrisene tidlige­ re ikke afsendt med jævne mellemrum, som de burde, og så var det udfordringerne med svovlbrinte opstod. I dag er det dog anderle­ des, forklarer Kim Poulsen. - I dag skal medarbejderen sætte en ren­

segris samt en cylinder med syv sam­ menpressede rensegrise ned i starten af trykledningen. Den automatiske afsender skyder så rensegrisene afsted, når der er brug for det. Grisefangeren i oppump­ ningsbrønden opsamler grisene, så frem­ over kan driftsmedarbejderne køre herud og indsamle flere rensegrise på en gang. Derved slipper de både for køreturen, at spilde tiden ved at vente og at afsende, uden der er brug for det. Det sørger plugand-play-løsningen nemlig for. Det eneste minus er, at grisene ikke bliver mere lækre af at ligge længere, inden de bliver ind­ samlet. En stor gevinst for Steen Hummelgaard er dog, at Hedensted Spildevand ikke længe­ re skal bruge så mange kemikalier for at bekæmpe svovlbrinten. - Jeg kan bruge jernklorid, som er billigt, men stærkt ætsende. I stedet for bru­ ger vi et nitratprodukt. Det er ca. tre gange dyrere end jernklorid, men bedre for arbejdsmiljøet. Håbet er, at vi kan nedbringe brugen af kemikalier igennem brugen af automatiske rensegrise og realtidsstyring. Det vil gøre vores drift billigere, men der ligger også besparelser i mandetimer, i forbindelse med transport og el til pumperne. Med renere rør, skal pumperne ikke arbejde så meget.


Trykledningen fra pumpestationen løber ca. 1.800 meter, men har en stigning på 85-90m. Modtrykket betyder, at der dannes meget kloakhud og derved svovlbrinte i trykledningen.

Besparelser og et bedre miljø

Steen Hummelgaard lukker dobbeltdøre­ ne ind til pumpestationen. Igennem de store vinduer kan man se kurhotellets overfyld­ te p-plads. Der er mange besøgende, og det betyder meget spildevand. Derfor vil han lige køre op til oppumpningsbrønden for at tjekke op på biofilteret og de allerede afsendte rensegrise. MUDP-projektet løber resten af året, så det er med at få samlet så meget dokumentation og så mange erfarin­ ger sammen, mens det er muligt. Projektet Integreret digital svovlbrinteforebyggelse i lange kloakledninger er støttet med ca. to millioner kr. fra MUDP. Samarbejdspartnerne er: Consibio IVS, Sweco Danmark A/S, BBK Bio Airclean A/S, Svendborg, Motorværksted ApS, Heden­ sted Spildevand A/S, Svendborg Vand og Affald A/S og FFV Energi & Miljø A/S. Kilde: ecoinnovation.dk

spildevand #2/22  47

Som mange andre steder i landet har forsy­ ningens driftsmedarbejdere travlt, og derfor er det ikke altid vedligehold af trykledninger, der står øverst på dagens liste over opga­ ver. Ofte bliver det først gjort, når proble­ mer med svovlbrinte melder sig, eller strøm­ forbruget bliver for højt på grund af kloak­ hud i de lange ledninger. Kan Hedensted Spildevand spare timer ved at overlade afsendelsen af rensegrise og doseringen af kemikalier til en IT-løsning, vil det give mere tid til andre ting og samtidig mindske klager fra naboer, der er generet af svovlbrintelug­ ten, siger Steen Hummelgaard. - Vi skal jo spare 2% om året som forsy­ ning. Det er i omegnen af 600.000 kroner. Samtidig skal vi optimere driften, hvilket ikke altid er helt let, når priserne stiger langt mere, end de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beregnede 0,3%. Løsninger som disse kan hjælpe os på vej.

En cylinder med syv sammenpressede rense­ grise sættes ned i starten af trykledningen. Med den automatiske afsender sendes grisene af sted, når der er behov for det. Rensegrisene er 40mm i cylinderen, men udvider sig til 110mm i løbet af ca. to minutter, når de er inde i trykledningen.

Det er Aksel Kirkeby – tidligere projektleder ved Vand og Affald, Svendborg – der sammen med Kim Poulsen (til højre) fra Svendborg Motorværksted APS, har udviklet den automatiske afsender til rensegrise. Her ses de med driftschef Steen Hummelgaard (til venstre) fra Hedensted Spildevand.


Pumper til enhver opgave

Lave serviceomkostninger, høj driftssikkerhed og lang levetid

Mød os på

48

spildevand #2/22

ÅRSMØDET

DanPumps komplette sortiment af kraftige og solide pumper er den effektive løsning, som passer til alle pumpeopgaver - også de krævende opgaver ved rensningsanlæg og spildevandsforsyninger.

SonFlow A/S | Nordager 25 | 6000 Kolding | Danmark | Tlf. 86 57 13 44 | info@sonflow.dk | www.sonflow.dk


SL A M F LO K K EN S K IFTER FORMAND Den 5. maj sagde Lotte Larsen fra Fors farvel som formand for Slamflokken. Hun overrakte dirigentklokken til Betina Lundbirk Bjerregaard fra VandCenter Syd. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: KARIN REFSGAARD Efter 16 år som formand, blev Slamflokkens Døgn i Køge den 4.-5. maj det sidste som formand for Lotte Larsen fra Fors. På andendagen af Døgnet overrak­ te hun efter et hurtigt valg dirigentklokken til Betina Lundbirk Bjerregaard, der er spildevandsanalytiker hos VandCenter Syd. Det er en erfaren ny formand, der er klar til at gå i gang. - Jeg har været en del af Slamflokken siden 2003, så jeg kender flokken og arrangementerne. Møder som Slamflokkens Døgn giver mig viden og et fantastisk netværk, og jeg ser frem til at deltage i arbejdet med gruppen på en ny måde fremadrettet.

Slamflokken blev grundlagt i 1991 af Anna Marie Bøgh fra Kemira og har siden været laboranterne og miljø­ teknikernes netværk under STF.

Slamflokken mødets for første gang i to år i Køge den 4. og 5. maj. Den sidste dag overrakte Lotte Larsen fra Fors dirigentklokken til Betina Lundbirk Bjerregaard fra VandCenter Syd.

spildevand #2/22  49

Den afgående formand siger ’farvel’ til en sprudlende og spørgelysten flok. Efter to års corona-pause er der

en kakofoni af stemmer fra første minut af Døgnet, og den stemning, samværet og de faglige tilbud ser Lotte Larsen frem til fortsat at være en del af - blot uden ansvaret. - Jeg føler, at det er tid til at give klokken videre og overlade den til en ny frontperson. Jeg har været kontaktperson længe, men nu glæder jeg mig til bare at nyde møderne og være deltager. Jeg kom­ mer til at savne planlægningsmøderne forud for Døgnkursus, men omvendt er jeg også klar til at prøve noget nyt.


ST UD ER E ND E I SP ILD EVAND

Landet på den rette hylde Efter skolen, militæret og fabriksarbejde var det tid til at finde sin vej i livet, og det har Hans Petersen nu. Til sommer er han færdiguddannet som procesoperatør på Tønder Spildevand, og han håber, at han kan fortsætte. For Hans Petersen har fundet sin hylde i livet. TEKST OG FOTO: ANNE-SOFIE STORM WESCHE Det er en af de første varme dage i marts, hvor krokus og gæk­ ker slås om solen. Hans Petersen tager imod på Tønder Forsyning i Bredebro. Det er her, de ansatte mødes om morgen, inden de kører ud til deres respektive renseanlæg og opgaver. I Tønder Forsyning er der i alt 17 renseanlæg, så der er noget at se til.

50

spildevand #2/22

BLÅ BOG: Navn: Hans Petersen Alder: 28 år Bopæl: Bor i Højer Interesse: Løber, dyrker fitness og går på jagt i sin fritid.

Hvorfor valgte du uddannelsen som procesoperatør? - De søgte en lærling her i Tønder. Forinden havde jeg arbejdet på fabrik i fem år, så jeg trængte til at prøve noget nyt. Jeg er i lære som procesoperatør, og jeg bliver færdig her til sommer. En procesoperatør er en, der overvåger processen på en fabrik. Det betyder, at man er ansvarlig for, at leddene i processen fungerer. Uddannelsen tager tre år. For mig er det et godt arbejde, og så får jeg en uddannelse samtidig med. På fabrikken arbejdede jeg på natholdet, men jeg fik lyst til noget andet, og det, jeg blandt andet godt kan lide ved arbejdet med spildevand, er, at der ikke er to dage, der er ens. Uddannelsen tager tre år, hvor jeg skiftevis er på skolen og på anlægget. Jeg startede her, inden jeg påbegyndte uddannelsen, men blev ansat med henblik på at starte som pro­ cesoperatør.

ter, og det er beskidt”, og mange ser landbruget på samme måde, men det gør jeg ikke. Men spildevand er meget mere end det, mange er bange for, at man bare står med lort op til knæene, men intet kunne jo være mere forkert. Og så er der meget fokus på kli­ maet, og jeg er jo vokset op med de fortællinger om klimaet. Som barn af landmænd har jeg været vant til, at landbruget har været i fokus som de store miljøsvin, og det samme har spildevandsbran­ chen, så det er rart at kunne være med til at præge tingene i en anden retning. Og i virkeligheden handler det om sund fornuft og leve op til de krav, der bliver stillet. Jeg håber på, at jeg kan blive hernede, for det vil jeg gerne, og jeg har en god fornemmelse af, at det er muligt. Derefter skal jeg have et kursus som spildevands­ operatør, hvis jeg skal blive her. - Der er nok at se til. Lige nu har vi 17 renseanlæg i Tønder Kom­ mu­ne, og der er et nyt på vej. Der er mange kilometer imellem dem. Hvert rensningsanlæg har hver deres udfordring. Tønder Kommune er en af de største arealmæssigt, så vi dækker et stort område. Og alt det gør min hverdag spændende.

Hvad har været det mest overraskende ved branchen? - Spildevandsbranchen er ikke en branche, man sætter sig ind i, før man står i den, så jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg havde ikke de store overvejelser, og som mange andre tænk­ te jeg vel ikke over, hvad der skete, når man trykker på toilettet og skyller ud. Det har været et skridt ind i en ny verden, og især rensningsanlægget overrasker mig lidt. For eksempel: Hvordan det kører, og at det er bakterierne, der styrer det. Før tænkte jeg ikke videre end vandbassinerne.

Hvad er det mest spændende ved jobbet? - Jeg har fået meget ud af fejlfindingen, og det er også det, der er det mest interessante. Det er ikke bare gætterier, men en masse målearbejde, hvor man fejlsøger og pludselig finder ud af, at det er en rotte, der har bidt en ledning over.

Og hvad med fremtiden, hvor ser du dig selv? - Jeg kan godt se mig selv her. Jeg er vokset op med landbrug, og forskellen er måske ikke så stor. Der er samme fordom, at ”det lug­

Hans Petersen har fundet sig til rette i spildevandsbranchen og kan sagtens se sig selv fortsætte som procesoperatør i Tønder Forsyning.


spildevand #2/22  51


FORSYNINGS PORTRÆT

Centralisering opgraderer Mariagerfjord til version 2.0

52

spildevand #2/22

Den 17. juni træder spildevandsverdenen ind på pladserne omkring Mariagerfjord Vands renseanlæg udenfor Hadsund. De møder et renseanlæg version 2.0 med stepfeed-teknologi og just udbygget til at kunne håndtere 225.000 PE fra egen baggård og nabokommunerne. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD / GRAFIK: MARIAGERFJORD VAND Mariagerfjord Vand gik fra 2012 til 2016 fra 10 gamle til et nyt rensean­ læg. Det nye anlæg ligger i udkanten af Hadsund i Himmerland og huser den 17. juni STFs Årsmøde. Renseanlægget er spændende, fordi det er nyt, og fordi det er ved at blive udbygget – fra 75.000 PE til 225.000 PE i dag og med mulighed for at udvide til 275.000 PE. Udbygningerne skyldes øgede spildevandsmængder indenfor kom­ munegrænsen, og aftaler om at afta­ ge spildevand fra nabokommunerne Vesthimmerland og Rebild. Fra 2023 vil Mariager Renseanlæg således modtage 65.000 PE om året fra Vesthimmerland Forsyning og 20.000 PE fra Rebild Forsyning. Anlægget er desuden spæn­ dende, fordi det huser landets første stepfeed-anlæg og er det nyeste bar­ marksanlæg.

Centralisering Mariagerfjord Renseanlægs udbygning­ er skyldes i høj grad centraliseringer i Himmerlands forsyninger. Fremadrettet skal Vesthimmerland sende spildevand fra Aars (ca. 50 km) væk og Rebild fra Nørager (ca. 40 km) fra Hadsund. Grunden til at samle så meget af spilde­ vand fra området i Hadsund er, at det rensede vand så kan ledes 3,8 km ud i Kattegat igennem en 15,8km lang Ø800 ledning fra renseanlægget, frem for at udledes til Mariager Fjord og andre mere følsomme recipienter. Udløbet skal så langt ud i havet for at kunne udledes på fire meters dybde.

Tidligere havde Mariager Fjord Kommune 10 renseanlæg, men de var alle slidte og stod over for omfat­ tende renovering eller nedlæggelse. Politikerne og bestyrelsen besluttede derfor at nedlægge dem alle mellem 2012 og 2016, hente bakterier og slam fra Hadsund (primært husholdningsspil­ devand) og Hobro (primært industri­ spildevand) for at få gang i rensepro­ cessen på Mariagerfjord Renseanlæg, der var klar til at overtage rensningen fra oktober 2013, fortæller driftsleder på renseanlægget, Tom Rask. - Vi skulle holde de eksisterende ren­ seanlæg i drift, mens vi fik startet det nye op. Vi podede det nye anlæg med slam fra det gamle renseanlæg i Hadsund og pumpede procesvandet i ledninger over jorden for at tømme det. Det tog vel et par uger. Hobro var en mere langvarig proces at få ned­ lagt, da der skulle etableres ledninger og pumpestationer samtidig med, at anlægget skulle holdes i drift. Det var et af de sidste anlæg, vi lukkede, fordi det var koncentreret industrispilde­ vand. Vi skulle sikre en stabil drift på Mariagerfjord Renseanlæg og en til­ strækkelig vandmængde. Da vi havde det, kørte vi lastbiler med slam fra primærtanken i Hobro til rådnetanken på det nye anlæg i to år. Til sidst var vi klar til at nedlægge de sidste anlæg og kun køre med et. Renseprocessen er så effektiv, at udledningen fra ren­ seanlægget af organiske stoffer, kvæl­ stof og fosfor er betydeligt mindre

Vidste du… … at Mariagerfjord Vand behandler mellem 5 og 6 mio. m3 spildevand om året, men kun får betaling for cirka 2 mio. m3.


end den samlede udledning fra de 10 tidligere renseanlæg.

Renseprocessen På grund af stor vækst i industrierne i området var det nye anlæg dog knapt taget i brug, før det stod klart, at det var for lille. Samtidig ønskede nabokom­ munerne at købe sig ind i anlægget, og derfor udbyggede forsyningen det, så det fra 2021 kunne rense op til 225.000 PE - og det er allerede forberedt til at

klare yderligere 50.000 PE. Den seneste udbygning får som sådan ikke indflydel­ se på renseprocesserne. Løsningerne fungerer nemlig til UG – de er driftssik­ re, innovative, og sikrer vand- og ikke mindst arbejdsmiljøet, siger Tom Rask. - Vi har hentet meget viden i udlandet, hvor vi har fundet nogle af de bedste og mest innovative løsninger, der findes på verdensmarkedet i dag. Vi var blandt andet i Finland, Tyskland, Holland, Østrig og England. Det hjalp

meget at se andre anlæg og høre om deres erfaringer. Renseanlægget består i dag af et tilløbs­ bygværk og -kammer, hvor også KSAslam fra ca. 5.000 septiktanke via en sep­ tikslamtank ledes ind i. Indløbet kan klare en hydraulisk belastning på 550l/s eller 48.000 m3 per døgn. Er der pres på ind­ løbet, eller er der sket et ”uheld” på en af industrivirksomhederne, kan to 600 m3 buffertanke tages i brug, samtidig med at spildevand #2/22  53

På anlægget udenfor Hadsund er der blandt andet en primærtank med et samlet volumen på 2.100 m3 og fire procestanke med et samlet volumen på 36.000 m3. Tankene er 45,7 meter i diameter og seks meter dybe.


Mariagerfjord Renseanlæg erstattede fra 2012 til 2016 renseanlæggene i Hvilsom, Astrup, Tisted, Glerup, Als Odde, Hadsund Oue, Hobro, Assens og Mariager.

54

spildevand #2/22

der 11.000 m3 bassinvolumen i forbindelse med de afskærende ledninger. I forlængelse af indløbet findes to 3mm stepscreen-riste samt et cyklonsand­ fang og et traditionelt beluftet sand- og fedtfang. Sandfanget blev installeret i forbindelse med udvidelsen i 2021, fordi der efter cyklonsandfanget stadig var for meget sand i spildevandet. Sandet vaskes i sandvaskere og bruges som vejfyld og i støjvolde. Det nu mekanisk rensede spilde­ vand ryger videre ind i primærtan­ ken, hvor slammet falder til bunds. Primærslammet pumpes til en 800 m3 homogeniseringstank med tørstof på 5% og videre til de to rådnetanke på henholdsvis 2.000 og 4.500 m3. Vandet fortsætter til fire procestanke., der til­ sammen udgør step feed-konceptet. Mariagerfjord Renseanlæg er indtil videre det eneste sted i landet, hvor det er implementeret, men på grund af de fine renseresultater har man også valgt at investere i det på det nye rensean­ læg i Assens. - Step feed sender vandet parallelt fra procestank 1 og 2 og videre til 3 og 4. I hver tank gennemgår vandet en proces – anaerob, anoxisk og aerob. Således foretages kvælstoffjernel­ sen via recirkuleringsprincippet, så ammonium og nitrat kan omdannes til frit kvælstof ved brug af spilde­ vandet som eneste kulstofkilde og fosforfjernelsen foregår via Bio-P. Fordelen ved step feed-konfigurationen er blandt andet, at det er muligt at øge slammængden i procestankene, og der­ med øge rensekapaciteten med mindre procesvolumen, uden at dette nødven­ digvis øger belastningen af de to efter­

Sideløbende med opførelsen af renseanlægget udenfor Hadsund opførte Mariagerfjord Vand en ny samlet drifts- og administrationsbygning til både vand- og spildevands­ medarbejdere, som stod klar inden sommerferien 2013. For at kunne bygge renseanlægget samt drifts-og administrationsbygningen blev der erhvervet et areal på ca. 7,5 ha.

klaringstanke nedstrøms procestanke­ ne. Dette medfører en stor robusthed af kapaciteten, der kan være en fordel ved fremtidige belastningsudsving. - Step feed-processen kører med for­ skelligt ss-indhold i de forskellige pro­ cestanke. For eksempel er der lavere ss-indhold i den sidste procestank for at beskytte klaringstankene. I klaringstankene falder slammet til bunds, det recirkuleres og føres til­ bage i processen. En del af det ledes til to forafvandingsanlæg, der sender slam med 6-8% tørstof til homogeni­ seringstanken og derfra videre til de to rådnetanke. Her opholder slammet sig i 20-25 dage ved 41-42 grader C, forklarer Tom Rask. Fedt fra for eksempel restauranter og fedtfang fra industrier fødes også direk­ te fra en fedttank til rådnetankene. Det udrådnede slam producerer el, varme og biogas, som både bruges på anlæg­ get og sendes ud på fjernvarmenet­ tet. Anlægget producerer i dag 2.500 Nm³ biogas per døgn og 1,4 million KWh strøm, hvilket dækker 80% af anlæggets behov. Når nabokommunerne for alvor begynder at sende spildevand til rense­ anlægget i Hadsund, vil det være selv­ forsynende med el. Fra rådnetankene afvandes slammet og ledes til en slamlagertank. Herefter spredes det på landbrugsjord. For vandet i efterklaringstankene er der et sidste tertiært rensetrin. Det består af to Hydrotech-filte med en kapacitet på 2.600 m²/h, der efterpolerer og fjer­ ner mikroplast og partikler ned til 10 My. Det sker for at leve op til udleder­ kravene til total P.

Udfordringer ved centralisering Selve renseprocessen fungerer som sagt til UG på Mariagerfjord Renseanlæg, og personalet ser frem til at fortælle meget mere om anlægget og de valgte renseløsninger til årsmødet. Der er dog udfordringer ved at samle først 10, og nu yderligere tre rensean­ læg til et. Lange ledninger og mange pumpestationer fragter meget spil­ devand rundt, og som alle andre ste­ der i landet giver det udfordringer med svovlbrinte. Det tærer betonen i røre­ ne, og det giver lugtgener ved oppump­ ningsbrøndene. For at imødekomme de udfordringer har driftsledere for hen­ holdsvis ledningsnettet og pumpesta­ tioner Arne Frederiksen og Brian Frost taget kul- og barkfiltre i brug – og enkelte steder kemi. - Spildevandet skal jo transporteres over lange afstande, og de bliver sta­ dig længere. Derfor bruger vi barkog kulfiltre ved oppumpningsbrøn­ dene. Vi pumper alt spildevand op til renseanlægget, som ligger i kote 25. Vi gør det via 12 transportpumpesta­ tioner og igennem rør på Ø630 til Ø110 mm. En anden udfordring ved centralise­ ringen har været behovet for afskæ­ rende ledninger under Mariagerfjord. Fjorden er en af de smukkeste, men også mest udfordrede i Danmark, og derfor bekymrede det miljøforkæm­ pere og naturelskere, da forsyningen i 2014 og igen i 2017 anlagde henholds­ vis to Ø400 på 750m ved Hobro og to Ø315 på 1.300m ved Dania. Ledningerne krydsede som endnu en Ø160 på 300m – anlagt i 1986 ved Hadsund - fjorden. Siden har mange prøver vist, at der ikke var grund til bekymringen, og det


Mariagerfjord Renseanlæg var klar til at tage i brug i efteråret 2013.

Klar er de tre driftsledere også til at tage imod branchen den 17. juni. De ved allerede, at 136 udstillere vil fylde pladserne mellem proces- og efterkla­

ringstankene, og at alle 37 ansatte i vand- og spildevandsafdelingerne vil være med til at gøre dagen helt særlig. De 37 er vant til at arbejde sammen om store projekter, for i forsyningen nord

for Hadsund arbejder man på tværs af vand og spildevand, man hjælper hinan­ den, og man løfter i flok. Om det er et storstilet centraliseringsprojekt eller et årsmøde.

Mariagerfjord Vand i tørre tal •  Antal medarbejdere? Hvor arbejder de • Antal renseanlæg • Antal pumpestationer? • M3 renset spildevand om året? • Km kloakledning? • Kundegrundlag? •  Servicerer hvilke kommuner?

38, hvoraf 20 arbejder i driften 1 Ca. 200 Ca 5 mio m3 750 km Ca. 35.000 forbrugere Mariagerfjord (sender lidt spildevand til Randers, og aftager fra Vesthimmerland og Rebild forsyninger fra 2023)

Mariagerfjord Renseanlæg, nord for Hadsund, blev taget i brug og har renset spildevand siden 22. oktober 2013. Siden begyndelsen af 2016 er alt stort set al spildevand i Mariagerfjord Kommune blevet renset på renseanlægget ved Hadsund.

spildevand #2/22  55

samme gælder ved udløbet i Kattegat, hvor op til 550 l/s eller 2000 m3/h ren­ set spildevand ledes ud. - Vi renser langt bedre, billigere penge og mere innovativt på et større anlæg. Volumen betyder noget, og derfor er der en god business case for at aftage spildevand fra vores nabokommuner. Vi er klar, så snart de har anlagt de nye afskærende lednin­ ger, lyder det fra Tom Rask

De tre driftsledere, Tom Rask (renseanlæg), Brian Frost (pumpestationer) og Arne Frederiksen (ledningsnet) har siden 2011 stået i spidsen for den centralisering af rense­ anlæg, der er sket i Mariagerfjord Kommune.


PORTRÆT

56

spildevand #2/22

Nye vinde blæser over Mariager Fjord For nogle år siden stod Mariagerfjord Vands nye renseanlæg udenfor Hadsund færdigt. Fra at kunne håndtere 75.000 PE er det nu udvidet til at kunne håndtere 225.000 PE. Men fremtidsplanerne ender ikke her for i løbet af de kommende år, skal anlægget også rense spildevand fra Rebild samt Vest­himmer­land forsy­nin­ger. En af de ansvarlige bliver afde­lings­leder Anne-Marie Truelsen. TEKST OG FOTO: ANNE-SOFIE STORM WESCHE Renseanlægget Mariagerfjord Vand ligger højt med udsigt ud over skoven og landbrugsjorden. Anlægget er ganske nyt, og mens Anne-Marie Truelsen viser rundt, er der stadig håndværkere i gang med at få de sidste detaljer på plads. Anne-Marie Truelsen fortæl­ ler om anlægget med en slet skjult stolthed i stem­ men. Hun giver plads til sit store engagement og sine kommende visioner for anlægget. Mens hun fortæl­ ler, bevæger hænder, krop og smil sig entusiastisk, og hun griner, da jeg viser hende billederne og siger: - Det er jo bare her, jeg hører hjemme. Jeg har arbej­ det med vand i mange år. Det er dog ikke kun anlægget, der er nyt. I det hele taget har der været mange nye tiltag hos Mariagerfjord Vand i de sidste to år. Direktøren Søren Christian Erikstrup tog initiativ til en ny ledel­ sesstruktur, som medarbejderne nu er i fuld gang med at implementere. Der er skabt tre afdelinger, og dermed også tre afdelingsledere, hvoraf AnneMarie Truelsen står for Renseanlæg og virksomhe­ der. De to andre afdelinger er Anlæg og ledninger samt Vandværker og pumpestationer. Derudover er der Administration og HR samt Arbejdsmiljø og kommunikation. I forbindelse med omlægningen har Anne-Marie Truelsen fået en direkte kontakt til virk­ somhederne i området og har i løbet af den tid, hun har været ansat, haft en direkte dialog med dem om deres specifikke spildevand.

Anne-Marie Truelsens vej ind i spildevandsbranchen startede som laborant, og arbejdet der gav hende lyst til at læse videre og fortsætte i branchen. Det har hun ikke fortrudt, for som hun selv siger, så er hun “landet på sin blå hylde”.


Basalt set kommer det an på hvilken type spildevand, en virksomhed skal af med. Virksomheden henven­ der sig med det spildevand, de har, for at undersø­ ge, hvorvidt renseanlægget kan modtage det direkte, eller om det skal forrenses. Henvendelserne kan gå begge veje, forsyningen kan også kontakte virksom­ heden. - Der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed. For det første skal der være en spildevandsplan, for der er en planlovgivning, der skal følges. I den for­ bindelse skal vi også indgå i en dialog med kommu­ nen, da den del er deres ansvar. Når der foreligger et godkendt grundlag, skal vi kigge på, hvilken type spildevand det er. Er det noget, vi umiddelbart kan modtage? Har vores distributionsnet kapaciteten til at modtage det? Der har jeg en dialog med mine kollegaer Jan Laursen vedrørende anlæg og Jonas Støvring, der står for pumpestationen. Derefter kigger vi på spildevandssammensætningen. Kan vi håndtere det direkte, eller skal virksomheden etablere en forrensning først? Og når det er blevet beskrevet, falder det tilbage på virksomheden, om hvorvidt det er noget, de vil gå videre med, eller om de selv finder på andre løsninger. - Før renseanlægget blev udbygget, kunne det hånd­ tere 75.000 PE, men ofte havde vi belastninger op til 150.000 PE. Vores renseanlæg er i dag udvidet, men i mellemliggende periode var det en udfor­ dring at rense spildevandet. Derfor var det en god løsning at tage dialogen ude ved punktkilderne (virksomhederne, red.) og samarbejde om at redu­

cere belastningen. I dag ligger vi med en middelbe­ lastning på ca. 100.000 PE. Man kan sige, at trods et stort nyt centralt anlæg, har man hos Mariagerfjord Vand formået at skabe en lille decentralisering i centraliseringen. Derved er en potentiel flaskehals flyttet til glæde for virksomheder og miljøet.

En sårbar fjord og Beautycon Valley En ting, der har været essentielt gennem årene og under udbygningen af det nye anlæg, har været at skåne Mariager Fjord. Blandt andet derfor har man nedlagt alle de små renseanlæg i kommunen og byg­ get ét stort. Derudover er der etableret en ledning, der fører spildevandet fire kilometer ud i Kattegat. Det betyder i sidste ende for Mariager Fjord, at der ikke bliver udledt fosfor og kvælstof hertil. - Vi er dygtige til at overholde udledningskravene. Udledning af renset spildevand sker ikke længere i fjorden, og det hjælper miljøet i Mariager Fjord. Og alt det er positivt for fjorden, da det er en følsom recipient. Med det nye anlæg er fremtiden sikret, for i løbet af godt et år, skal Mariagerfjord Vand også håndtere spil­ devandet fra dele af Vesthimmerland og fra Rebild. - Vi kommer til at få mere industrispildevand til ren­ seanlægget fra de to nye områder. Spildevandet vil sikkert ændre karakter, for spildevandets vej fra Vesthimmerland og Rebild er længere. Men det er jo den vej, det går. Vi er påbegyndt en kortlægning med det nye spildevand, der måtte komme - her­ under en plan for, hvordan pumpestationerne kan styres, og bassinerne kan bruges bedst. - Det er et samarbejde mellem kommunen og os at udarbejde en tilslutningstilladelse til en virk­ somhed, hvad skal der kontrolleres for og hvilke vilkår? Lige nu har vi ikke problemer med at overholde vores udledningskrav eller vilkårene for at udbringe slammet på landbrugsjord. Det er på forhånd svært at vide, hvad der i fremtiden måtte blive stillet af krav til slammet. Vi er ekstra opmærksomme på de miljøfremmede organiske stoffer grundet noget af den industri, vi har her i kommunen. Det hænder, at jeg siger, at vores kommune er området for Beautycon Valley, for vi har forholdsvis mange sæbe- og kosmetikvirk­ somheder her i kommunen. Jeg ved ikke hvorfor, men tænker, at specialisterne er her i området. Der kan godt være nogle komplekse organiske forbindelser i spildevandet derfra, som vi skal være særlig opmærksomme på.

spildevand #2/22  57

- Jeg har kun været her i en kort periode, men jeg synes, at vi gennem dialogen har mere hånd i hanke med, hvilket slags spildevand vi modtager. Det er en interessant proces, at vi på en måde kan være med til at designe spildevandet. Gennem dia­ log med virksomhederne kan vi i fællesskab hjælpe hinanden, for det er ikke altid, at virksomheden er klar over, at de ved en eksempelvis lille forrens­ ning kan reducere deres forurening. Det afhænger naturligvis af, hvilket slags spildevand det er. Men metoden hidtil har vi haft stor succes med. En af de virksomheder var Arla Foods i Hobro. Vi var der­ oppe flere gange for at tale med dem. Hos dem har der været en god forståelse for, at det ikke bare var til vores fordel, men også en fordel for dem selv. I stedet for at bruge penge på at behandle spilde­ vand, så kan man måske tjene penge, fordi man kan sælge produktet i stedet for. Altså skabe en form for optimering, og netop i den forbindelse har Arla været lydhøre.


58

spildevand #2/22

Vejen ind i spildevandet Anne-Marie Truelsen startede som laborant på spilde­vandsanlægget i Hobro i 1997. Det skete egentlig ved en tilfældighed, for Anne-Marie var nabo til det lokale renseanlæg, og da de slog en laborantstilling op, gav det god mening i en travl børnefamilie blot at kunne springe på cyklen ned ad bakken for fem minutter senere at være på sin arbejdsplads. Og derefter blev Anne-Marie Truelsen ”bidt af” spildevandet. - Jeg fik bare lyst til at fortsætte indenfor spil­ devand, samtidig var der kommet en ny biopro­ cesingeniøruddannelse i Aarhus. Jeg syntes, at det passede ret godt med, hvad jeg ellers havde arbejdet med. Efter nogle år blev jeg diplomingeni­ ør indenfor bioproces suppleret med nogle ekstra fag fra bygningsafdelingen. Derefter arbejdede jeg hos Infarm med animalsk spildevand. Desuden har jeg arbejdet ved Rebild Vand og Spildevand samt Liqtech, der fremstiller og bygger membran-ren­ seløsninger - primært til industrispildevand. Jeg har også været i salgsbranchen, og der fandt jeg fascinationen for måleteknik og at videreformidle det til kunderne. Jeg har haft et bredt arbejdsliv og har stort set arbejdet med vand det meste af tiden – ”det blev min blå hylde”. Det er tydeligt at mærke, at spildevandet og miljø­ et har en særlig plads hos Anne-Marie Truelsen, men særligt samspillet med kollegaer er vigtigt. - Karakteristisk for spildevandsbranchen er de gode kollegaer. Når man først er indenfor faget, så hænger man ofte ved, måske man skifter stilling, men ikke område. Ofte er det stadig relateret til spildevand, fordi vi bare synes, det er interessant. Jeg tror, at det er en kombination af, at man har teknik, biologi, kemi og muligheden for at designe spildevand i samspil med økonomi og energi. For mit vedkommende er det også noget humanistisk, som hvordan man får det til at samspille mellem kollegaer og afdelinger. I jobbet som laborant var Anne-Marie Truel­sen meget mere rundt på rensningsanlægget, og der fik hun en god fornemmelse for spildevand. - Hvis lugten eller slammet var anderledes, så kunne det indikere, at der var der nogle udfordringer. Det kan jeg mærke nu, hvor jeg sidder i en overordnet stilling, at jeg savner, for jeg er ikke så meget ude på selve rensningsanlægget. Og derfor er det team­ work, jeg har med mine kollegaer ekstra vigtigt. Jeg har stor tillid og respekt for det, de laver, for de er dygtige. Derfor er teamwork vigtigt for mig at frem­

Der er ingen tvivl om, at det er ude på anlægget og blandt kollegaerne, at Anne-Marie Truelsen for alvor trives. Og det gode arbejdsmiljø er for hende en væsentlig og vital del af spildevandsbran­chen, og derfor at mange bliver i branchen.

hæve. Jeg er jo kommet ind mange år efter, at rens­ ningsanlægget er kommet i drift, så det handler for mig om også at udvise respekt for de beslutninger, der tidligere er blevet taget. Det handler om kultur, jeg kender branchen, men skal også sætte mig ind i den lokale virksomhedskultur. Der er meget teknik i sådan et anlæg, og derfor er det essentielt, at jeg har tillid til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Men ja, jeg savner gefühl nogle gange.


,

BLÅ BOG: ANNE-MARIE TRUELSEN Uddannelse: Laborant og derefter bioproces­ ingeniør fra Aarhus Universitet Civilstatus: Gift og har tre voksne børn Fritid:

Sejlads og vandring med sin mand

spildevand #2/22  59 Det nye Mariagerfjord Vand rensningsanlæg erstatter ti mindre anlæg. Det nye anlæg vil lede det rensede spildevand 3,8 kilometer ud i Kattegat, men vil stadig leve op til de strengere krav, som der er for udledning i en fjord.

I sin fritid har Anne-Marie Truelsen sejlet med sin mand. Lige nu har de dog solgt båden, men er på udkig efter en ny. Men selv væk fra arbejdet har prin­ cipperne bag spildevand en lille betydning. - Når vi sejler, har vi vores eget interne toiletsystem, og i båden er der en holdingtank (samletank, red.). Jeg kan hilse at sige, at hvis der er noget, der er rigtig træls, så er det, hvis toilettet eller slangen er stoppet, så derfor putter vi ikke ret meget papir i

toilettet. Og det er ikke mig, der står med flaske­ renseren, så vi er gode til at huske hinanden på, at der ikke skal ret meget papir i tønden. Vi har etab­ leret en separationsproces i båden, hvor papiret kommer i en pose. Når vi er i havn, kommer posen med papir i en skraldespand, hvor det går videre til forbrænding. Der vil det gøre meget mere gavn, fordi det skaber energi, hvorimod det toiletpapir, der ender i spildevandet, blot bruger energi.


Mariagerfjord Vand glæder sig til at byde indenfor på Danmarks nyeste barmarksanlæg Den 17. juni står Mariagerfjord Vands medarbejderne klar til at tage imod. Forsyningen er vært for STFs Årsmøde, og både direktøren, driftslederen og projektmedarbejderen glæder sig til at vise anlægget frem for branchen.

60

spildevand #2/22

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD / DRONEFOTO: DRONEDATA.DK

Direktør Søren Erikstrup, projekt­medar­bej­der Anita Nancke og driftsleder, renseanlæg Tom Rask går med til at få billedet taget på toppen af den nye 6.500m3 rådnetank. De går op ad metaltrappen på siden af tanken og tager opstilling, så Mariager Fjord kan ses i baggrunden. Tom Rask noterer sig, at det ligner skyer med sne i horisonten. Så snart han har nævnt ordet ”sne” begynder hvide fnug at fyge rundt. Det er godt, at der stadig er god tid til den 17. juni og årsmødet, så solen og ikke mindst sommeren kan indfinde sig inden.

- Det var ved at være på tide, at få årsmødet til Jylland igen, lyder det skælmsk fra Mariagerfjord Vands direktør, Søren Erikstrup. Spildevand er taget på besøg i udkanten af Hadsund for at finde ud af, hvorfor Mariagerfjord Vand A/S tilbage i slutningen af 2018 bød ind på at være vært, hvad det kræver af forsyningens medarbejdere, og hvad de ser frem til på dagen?

Hvorfor afholde årsmøde? Mariagerfjord Vand gik fra at drive 10 renseanlæg til et fra 2012 frem til 2017. Allerede i 2016 begyndte forsyningen på en stor udvidelse fra 75.000 PE til 225.000 PE. Arbejdet er nu færdigt, og der er forberedt til at tage imod yderligere 50.000 PE. Anlægget i udkanten af Hadsund er derfor nyt, det er nyligt udbygget og er Danmarks første stepfeed-anlæg. Der er derfor nok for besøgende at opleve, og for forsyningen at vise frem. - Det er godt for branchen at komme rundt og hente inspiration. Det gjorde vi selv meget, inden vi valgte løsninger til anlægget her, for­ tæller Søren Erikstrup. - Vi planlægger en rundvisning af hele anlægget. Vi har gode erfa­ ringer med rundvisninger, for helt siden 2013 har vi haft mange

besøgende fra andre forsyninger, leverandører, skoler og uddan­ nelsesinstitutioner og endda grupper fra udlandet, tilføjer driftsle­ der, renseanlæg Tom Rask.

Hvor er udstillingen? Udstillerne kan se frem til at indtage to store pladser, hvor telte i ugen op til årsmødet opstilles. I alt har 136 udstillere meldt deres ankomst, og det har været op til projektmedarbejder Anita Nancke og Årsmødemafiaen bestående af Lars Erik Hansen (Biofos), Frans Balzer Hansen (Niras) og Hans Regnerskov (tidligere ABB) samt STFs sekretær Karin Refsgaard at finde ud af, hvordan pladser og stande skulle fordeles. - Vi har valgt, at årsmødet skal afholdes imellem tankene – altså inde på selve renseanlægget. Det lugter ikke her, så det kan vi sagtens. Folk kender jo også reglerne på et renseanlæg, så alle er med på, hvad man må og ikke må, siger Søren Erikstrup. Det er Anita Nancke, der står for meget af det praktiske omkring års­ mødet, og hun er glad for den store interesse leverandørerne har for at komme med.


spildevand #2/22  61

- Nogle af dem har ringet før, den endelige plan ligger fast. De ville høre, hvor de skulle stå, men det kan vi jo ikke sige, før alle får besked. Planen er blevet til i samarbejde med driftsfolkene, for det er vigtigt, at de kan få deres arbejde til at hænge sammen, selv om flere tusin­ de mennesker skal holde årsmøde på deres arbejdsplads. - Mange opgaver er blevet delt ud, så alle føler, de får ejerskab over årsmødet. Der har heldigvis været mange hænder, der gerne vil hjælpe til, fortæller Anita Nancke.

Hvad kræver det? Selv med god hjælp fra STFs sekretariat og Årsmødemafiaen, kræver det god forberedelse og en del ressourcer at være vært for årsmødet. Anita Nancke har søgt Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at afholde årsmødet, vejdirektoratet om opsætning af skilte på statsveje og kommunen om opsætning af skilte langs andre veje og i rundkørsler på kommuneveje. Hun har via ansøg­ ningen til kommunen søgt brandmyndigheder om godkendelse til den plan over standpladser samt teltopsætning, der nu ligger klar. De større ting er lejet, og efter påske går hun i gang med at se på de opgaver, der ligger på dagen, og hvem der skal hjælpe til med

hvad. - Hvem skal sørge for at hænge skilte op i rundkørsler på dagen, hvem piller dem ned, hvem afmærker p-pladser, viser rundt på renseanlægget og så videre. Der er mange opgaver, og ingen med­ arbejdere skal arbejde mere end nogle timer. De skal være med og nyde udstillingen, siger Anita Nancke. Der er endda en pensioneret medarbejder, der kommer ind og hjæl­ per til på dagen, fortæller Tom Rask. Han gik på pension for tre år siden, men kommer stadig i perioder for at hjælpe til, snakke og være sammen med sine tidligere kolleger. - Vi er glade for, at han vil være med, for det her er en fest for os alle.

Vidste du… …at Mariagerfjord Vand skulle oprindeligt have været vært for STFs Årsmøde i 2021, men på grund af corona blev det rykket til 2022.


Mobil slamafvandingstrailer

 Isoleret trailer med dobbelt varmesystem og indbygget hydraulisk læsserampe  Alle nødvendige slanger, kabler og pumper er med ombord  Opbygget med IEA SP-HF07 skruepresser og MF600 Mikrofilter for effekkv a afvanding med oppmal rejektkvalitet  Kombineret polymerdoseringsanlæg for både flydende og pulver  Fuld proceskontrol via vores CPS1200 anlægsstyring med ernsupport  Integreret transportsnegl med hydraulisk drevet posiionering

NYHED

62

spildevand #2/22

Vores fuldautomaaske slamafvandingstrailer i marken - her på opgave i Gislaved. - Lej traileren l midlerrdig slamafvanding eller ved behov for testkørsel med stor kapacitet.

Effektive spildevandsløsninger. • Høj ydelse og lavt energiforbrug • Kapacitet mellem 25-1750 kg TS

PolyUnit

• Pålidelig polymerdosering

Sterapore MBR

Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi - nu på det Skandinaviske marked

RDS Tromleafvander • Meget driisikker, minimum vedligehold

PW700 Pumpevasker • Fleksibel vask af pumper og dele

+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk


SPILDEVANDSTEKNISK FORENING S ÅR SMØDE 202 2 Rammerne er sat på Mariagerfjord Renseanlæg til Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde den 17. juni 2022. Både udstilling og generalforsamling holdes på renseanlægget. Om aftenen er der mulighed for at deltage i årsmødefesten på Comwell, Hotel Rebild Bakker. TEKST: KARIN REFSGAARD, SPILDEVANDSTEKNISK FORENING

Udstilling Mariagerfjord Vand A/S er vært for Spilde­vands­teknisk Forenings Årsmøde 2022. Mange udstil­ lere har meldt deres ankomst til udstillingen, så der bliver rig mulighed for at blive inspireret til det daglige arbejde. 136 udstillere fordelt på 132 stande deltager i udstillingen, og de dækker et udstillingsareal på 3.518 m2. Udstillerne er placeret rundt på Mariagerfjord Renseanlæg, så vær opmærksom på, at du, når du besøger udstillingen, kommer rundt i alle kroge af udstillingsarealet.

Er du nysgerrig efter at se et af de nyere renseanlæg i Danmark, er der selvfølgelig mulighed for det. Der bliver to forskellige tidspunk­ter, hvor medarbejdere fra Mariagerfjord Rense­anlæg vil vise rundt på anlægget. Du må gerne i din tilmelding registrere, om du vil deltage i en af rundvisningerne.

Generalforsamling Generalforsamling i Spildevandsteknisk Fore­ning afholdes i administrationsbygningen på ren­ seanlægget. Den afholdes kl. 15:15. Det er den øverste myndighed i foreningen, hvor der skal aflægges beretning og regnskab for det foregående år. I år skal der på generalforsamlingen diskuteres en vedtægtsændring for foreningen, ligesom der skal være valg til bestyrelsen. Tilmelding er nødvendig for at deltage i generalforsamlingen.

Årsmødefest I år fylder Spildevandsteknisk Forening 50 år. Så kom og vær med til at fejre foreningens fødselsdag på Hotel Comwell Rebild Bakker sammen med dine kollegaer.

Opfordring Spildevandsteknisk Forening opfordrer alle forsyningsselskaber, industrirenseanlæg og alle øvrige medlemmer til at deltage i Årsmøde 2022.

Tilmelding • Til generalforsamling senest den 10. juni 2022 • Til årsmødefest senest den 3. juni 2022 • Til udstillingen senest den 16. juni 2022

UDSTILLING ÅBNINGSTID Fredag den 17. juni 2022 kl 9:00 – 15:00

spildevand #2/22  63

Rundvisning


Valg til STFs bestyrelse På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer til STFs arbejde det kommende år. På valg er: Formand Jacob Andersen (Hjørring Vandselskab A/S) (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem René Hansen (Frederikshavn Forsyning A/S) (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Jan Jørgensen (SK Forsyning A/S) (modtager genvalg) Bestyrelsessuppleant Ivan Vølund (VandCenter Syd A/S) (modtager genvalg) Bestyrelsessuppleant, som vælges for et år Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter blandt kandidater i henhold til vedtægterne.

Anna Fjordside (Kalundborg Forsyning) (ny kandidat)

Derudover skal der vælges revisorer og revisorsuppleanter.

64

spildevand #2/22

Da deadline for Spildevand er nået, er der modtaget én kandidat til bestyrelsen udover de siddende medlemmer. Det er Anna Fjordside fra Kalundborg Forsyning, der stiller op.

Revisor Svend Erik Lilleøre (Tønder) (modtager genvalg)

Revisor Ole Dissing (Born­ holms Energi og Forsyning A/S) (modtager genvalg)

Revisorsuppleant Martin Thau (Vandmiljø Randers A/S) (modtager genvalg)

Den nuværende bestyrelse:

Formand Jacob Andersen Hjørring Vandselskab A/S

Kasserer John Pies Chris­ti­ansen Tønder Forsyning A/S

Næstformand Pernille Lynggsie Pedersen RGS Nordic

René Hansen Frederikshavn Forsyning A/S

Lars Erik Hansen BIOFOS A/S

Jens Jørgen Ploumann Vesthimmerlands Vand A/S

Jan Jørgensen SK Forsyning

Suppleant, Ivan Vølund VandCenter Syd A/S


HØJ EFFEKTIVITET.

LAVT STRØMFORBRUG. TurboLIGHT turboblæseren • • • • •

kompakt på grund af det direkte drev høj effektivitet og lavt strømforbrug vedligeholdelse og oliefri pålidelig og brugervenlig ned til 7,5kW

spildevand #2/22  65

KONTAKT OS Lars Jensen Teknisk salgs Ingeniør M: +45 20 12 06 16 E: Lars.jensen@xylem.com

TurboLIGHT er en centrifugalkompressor uden pulserende flow med lav støjniveau. Den synkrone permanentmagnetmotor (PMSM) har en høj, næsten konstant virkningsgrad, selv under varierende belastninger. Løbehjulet er direkte forbundet med motorakslen og har derfor ingen koblingstab. Hjulet er smedet i ét stykke; materiale aluminium og 5-aksefræset. Tolerancen på mindre end 1/1000 mm garanterer en jævn og jævn og slidstærk drift. Akslen har luftlejer. Den tredobbelte nano-sølv belægningen er beregnet til en levetid på 55.000 starter. Vibrationer og slid elimineres stort set ved at stort set fjernes af luftlejerne. T: +45 43 20 09 00 spwdk@xylem.com www.xylem.dk


ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE 136 udstillere er klar til at tage imod dig og dine kolleger udenfor Hadsund, når Danmarks eneste step feedanlæg, Mariagerfjord Renseanlæg, danner rammen om STFs Årsmødeudstilling den 17. juni 2022. På de følgende sider kan du på forhånd danne dig et overblik over, hvilke leverandører til spildevandsbranchen du gerne vil tale nærmere med.

arbejder på tværs af koncernens virkeområ­ der – til gavn for både kunder, medarbejdere og samfundet.

Flere og flere vælger H2S-Warn

103 Rådgivende Ingeniører har stor erfaring som bygherrerådgiver og projektrådgiver i alle faser og typer af projekter inden for vores hovedområder: Akustik, støj og vibra­ tionsmålinger samt fotoregistrering i forbin­ delse med forskellige anlægsopgaver.

66

spildevand #2/22

Støj- og vibrationsrådgivning

Vi udfører målinger, beregninger og analy­ ser fra mange forskellige områder, så som virksomheder, byggepladser, maskiner og kørende materiel. Vi leverer støj-og vibrati­ onsmålinger med tilhørende dokumentation lige fra en enkelt maskine til støjkortlægning af større industrivirksomheder som kræver miljøgodkendelse. Vores store ambition er at yde rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Uanset stør­ relsen på opgaven tilstræber vi at sikre høj kvalitet, praktiske løsninger samt effektiv og omkostningsbevidst projektgennemførelse. reh@103.dk/www.103.dk

Opgaverne i Aarsleff ECO Center spænder vidt og omfatter samarbejde med bygherrer, miljøcertificeringer, reduktion af energifor­ brug og CO2-udledninger, affaldshåndtering, miljøpolitikker, grøn strategi og handlings­ planer, deltagelse i grønne projekter, grøn­ ne byggematerialer, kompetenceudvikling, partnerskaber og samarbejde og fremtidens grønne arbejdsplads. mano@aarsleff.com - www.aarsleffpipe.dk

Vores kunder giver udtryk for en utrolig bru­ gervenlighed. Instrumentet starter automa­ tisk ved samling af instrumentets sensor- og batteridel. Efter få minutter kan målinger ses i software, en god kontrol før målested forlades. I doseringssituationer er ”On-line” måling muligt, hvor måledata kan tilgås fra SRO og anvendes til regulering af kemitilsætning. Der er tænkt på miljøet med en genopladelig batteripakke, som kan tilsluttes en solcelle. Efter indgået aftale med teleudbyder er der opnået en utrolig dækning i Danmark og øvrige Europa.

ABC-Miljø ApS har udviklet egen brugerven­ lige web-platform. Flere kunder har været behjælpelige med input til denne. Dansk produkt af international karakter. www.abc-miljo.dk

ABCliner – ABC rørteknik ApS

Miljøet er centralt for Aarsleff Aarsleff har altid arbejdet ansvarligt, enga­ geret og fokuseret i stræben efter forbed­ ring, fornyelse og bæredygtighed. Med etab­ leringen af Aarsleff ECO Center er det vores mål, at vores bestræbelser skal blive endnu mere grønne og synlige. Aarsleff vil skabe innovative, bæredygtige initiativer og sam­

ABCliner Løsninger -  Brønd- og lednings­renovering: -  ABC Ingeniør -  ABC Overfladebehandling af betonemner -  ABC Brøndrenovering -  ABC Overfladerenovering - Bygværker -  ABC Strømpeforing STIK -  ABC Strømpeforing Korte Strømper Kik forbi vores stand info@abcliner.dk www.abcliner.dk

Grønne CO2-venlige renseanlæg

AEA tilbyder design, projektering og optime­ ring af energianlæg til renseanlæg med de nyeste teknologier for produktion af grøn el og varme til titusinder af husstande. Grøn energi spiller en vigtig rolle i vores mål om energineutrale og CO2-venlige rense­ anlæg, og vi har derfor stort fokus på de teknologier, der gør det energiproducerende renseanlæg til virkelighed.


Med kunden i centrum skaber vi optima­ le løsninger, som er driftsmæssigt tidssva­ rende og økonomisk rentable. For AEA er samarbejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og vi tør godt udfordre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst. aea.dk

Automation og digitalisering er vejen til optimering af dit spildevandsanlægs yde­ evne og er dermed en afgørende faktor for at kunne effektivisere driften, reducere spild og sikre vandkvaliteten. Ved at indsamle data fra strategiske måle­ punkter om eksempelvis tryk, strømforbrug, temperatur og lækage kan du forudse ned­ brud, længe før det sker. Med et optimeret spildevandsanlæg kan du desuden sætte flueben ved flere verdensmål og dermed bidrage til en bæredygtig udvik­ ling i forsyningsbranchen.

Effektiv båndfilterteknologi AL-2 Teknik har mere end 25 års erfaring i udvikling og fremstilling af løsninger til behandling af spildevand. Vores båndfilter­ teknologi og erfaring fra industrielt spilde­ vand er videreudviklet til effektive og drifts­ sikre løsninger på kommunale renseanlæg. Som indløbsrist fjerner AL-2 Båndfilter effek­ tivt uorganisk materiale med 5x5 mm kvadra­ tiske masker. Vores båndfilterteknologi ska­ ber også større kapacitet på eksisterende anlæg med primær filtrering og kulstofhøst inden biologien. Opnå miljøgevinster, bl.a. energibesparelse ift. beluftning, slam som en ressource, mindre slam til afvanding efter bio­ logi og fjernelse af mikroplast. Se også vores robuste automatiserede løsning til polymer­ dosering og opblanding.

Kig forbi AFRY’s stand på STF Årsmøde 2022 og lad os snakke om, hvordan vi kan hjælpe med at optimere dit spildevandsanlæg. www.afry.dk LMH@AL-2.dk / www.AL-2.dk

Pumpeløsninger til alle behov

POLYMER OG EFFEKTIVE FLOKKULANTER Kom forbi Afridana’s stand og hør om vores effektive polymer og flokkulanter til slamaf­ vanding og procesoptimering. Anvendelse af polymer udfordrer, så derfor kan vi også levere en komplet løsning, der udover den optimale polymer også omfat­ ter Polydron polymerblandeanlæg. Med Polydron blandeanlægget opnås: - Præcis dosering og kalibrering, simpel drift og vedligehold Dertil kan du høre om vores optimeringsløs­ ninger, hvor specifikke flokkulanter skaber balance i processerne og øget effektiviteten: - Minimering af slamudgifterne - Øget kapacitet - Optimeret forfældning - Øget iltoptagelse, reduktion af skumning og flydeslam Vi glæder os til se jer på vores stand til års­ møde 2022 afridana@afridana.dk / www.afridana.dk

Agrometer har gennem mere end 30 år leve­ ret driftssikre og velafprøvede pumpeløsnin­ ger, der gør din hverdag lettere. Vanskelige pumpemedier, begrænsede pladsforhold eller skrappe miljøkrav er ingen hindring for en løsning, der har fokus på både ydelse, arbejdsmiljø og driftsøkonomi.

Hos Agrometer finder du et stort udvalg af pumper fra anerkendte fabrikanter som for eksempel Gorman Rupp, Caprari og Ebara, men også vores egenudviklede, slidstærke AGM rotationspumpe. Besøg Agrometers stand og få et indblik i dine muligheder for en bedre pumpeløsning. www.agrometer.dk

Kemi – Viden - Teknologi Alumichem (tidligere Norlex) har gennem mange år leveret kemi, kvalitetsudstyr og rådgivning indenfor drikkevand, spildevand, fiskeopdræt og procesindustrien. Nyheder, som vi præsenterer på årsmødet, inklude­ rer et stort udvalg af skumdæmpere, resul­ tater fra vores nye innovative koagulant NORFLOC NF1 (forbedrer slamegenska­ ber, efterklaring, kvalitet på udløbsvand og kapacitet - og minimerer eller helt erstat­ ter brugen af jernklorid), samt projekter, der reducerer særbidraget. Kom forbi og hør om vores nye løsninger og snak med vores eks­ perter om dine udfor­ dringer. Få en kop kaffe og se, om du kan slå Alumichem’s tid i racing simulatoren! info@alumichem.com / www.alumichem.com

spildevand #2/22  67

AERZEN – Mere luft pr. kW/h! Mød os til årsmødet på Mariagerfjord Rense­ anlæg til en snak om vores produktnyheder ifm. beluftning af spildevand, mulige driftsbe­ sparelser og et reduceret CO2-aftryk. Med vores store og komplette program af blæsemaskiner (kapsel-, skrue- og turbob­ læsere) kan vi altid tilbyde den mest opti­ male og energi-effektive løsning. Ved hjælp af AERZEN’s beregningsprogram­ mer kan vi hjælpe med data ift., hvordan maskinerne driftes opti­ malt – og ligeledes oply­ se tilbagebetalingstider på investeringer i ny blæse­ teknologi. Lad os tage en snak og som altid; EXPECT PERFORMANCE Kenth.Lindgaard@aerzen.com – www.aerzen.com

Omsæt data til værdi med AFRY


Jordens bedste GRP-rør

68

spildevand #2/22

AMIBLU, producent af HOBAS og FLOWTITE GAP-rør, med markedets absolut bedste leve­ tid på +150 år. Vi producerer GAP-rør fra DN100 til DN4000 i op til 18 meters længde, i et spænd fra trykstyrker PN1 til PN32, og ringstivheder fra SN5000 til SN1000000. Vi arbejder tæt sammen med rådgivere, bygherre og entreprenører, når opgaverne skal løses på bedst mulige måde. - Gravitationsrør til regnvand og spildevand. - Rør og fittings til renseanlæg. - Trykrør for vand. - Rense/inspektionsbrønde, som sadelbrønd eller med banketter. - GAP-rør til mikrotunnelering – Jacking pipes - Forsinkelsesbassiner. - F iltrering af vand i fællessystemer ved overløb – Amiscreen - Ikke-cirkulære rør. denmark@amiblu.com/www.amiblu.com/da/

AMTech præsenterer verdensnyhed Spar ressourcer og økonomi: Vi tilbyder GRATIS afprøvning på renseanlæg, så ingen køber noget uden at have set effekten med egne øjne. Amtech ApS er Danmarksførende indenfor elektromagnetisk behandling af vand, og vi har fundet en ny måde at optimere drift og økonomi på spildevandsanlæg.

Sæt din data i spil med data|APX®

Fremtidens grønne ressource

Med branchens bedste digitale asset manage­ ment platform fra APX10 får du adgang til en brugervenlig platform, hvor du med din data kan sikre en optimeret drift og planlægning.

AquaGreen’s teknologi integrerer for før­ ste gang damptørring og pyrolyse. Vi forud­ ser, at det er den grønne gamechanger for spildevandsindustrien. Rensningsanlægget i Fårevejle, som AquaGreen har udviklet, er nu operationelt, og det kan håndtere slam og våd biomasse fra 50.000 PE. Hvorfor er AquaGreen’s teknologi god for miljøet? •  Alle organiske, forurenende stoffer ned­ brydes. Vi tester for PFAS fjernelse, og resultaterne fra test i USA og Canada er allerede lovende. •  Ca. 6% plantetilgængelig fosfor forbliver i biochar’en. Hvorfor er den teknologi god for klimaet? •  Den reducerer CO2-emissionerne og lagrer drivhusgasser i biocharen. •  Den giver grøn energi til fjernevarmenettet.

data|APX® samler al forsyningsdata ét sted og giver dig et markant bedre overblik over din vandinfrastruktur. Hurtigt På 14 dage giver vi dig et brugervenligt overblik over hele dit forsyningsnet. Nemt Vi sørger for nem implementering og mini­ merer dit timeforbrug. Eksisterende data Det kræver ikke store rapporter, ekstra tek­ nologi og lange analyser. Vi tager udgangs­ punkt i allerede eksisterende data og kan samarbejde med alle dine nuværende part­ nere og systemer. mk@apx10.com / www.apx10.com

Faglighed; stærkt repræsenteret

I samarbejde med Pro Entec fra Tyskland har vi demonstreret en unik effekt på spe­ cielt separationsprocesser og afvandings­ processer: • Statisk fortykkere • Alle former for afvanding • Renholdelse af pumper med forurenet vand • Højere aktivitet på aktiv slamanlæg. pr@amtech.dk / pw@amtech.dk www.kalkknuser.dk

Pålidelige løsninger inden for spildevand, industri, biogas og drikkevand er essensen af Aquagain. Udvikling er en tungtvejende del af vores DNA og på Årsmødet, ser vi frem til at tale med samarbejdspartnere, kunder og kolle­ ger i branchen om løsninger, der kan udvikle jeres anlægsløsninger. På årsmødet kan I bl.a. finde beluftning og spændende nyt udstyr fra HUBER på vores stand. Vi stiller talstærkt op med erfar­ ne folk, så der er rig mulighed for at få en stærk faglig snak. tbn@aquagain.dk www.aquagain.dk

Systemet er win-win for forbrugere og sam­ fund, da den anvender en energieffektiv fuld­ automatisk proces, som udnytter biomas­ sens brændværdi til egen tørring og pyrolyse. Teknologien er udviklet i samarbejde med DTU. erra@aquagreen.dk

Er der PFAS i jeres spildevand? PFAS findes desværre alle vegne og derfor også i vores spildevand. Heldigvis har vi metoder til at fjerne det. Aquarden har anlæg på flere danske depo­ nier og brandskoler, som renser spildevand, inden det ledes til forsyningen. Løsningen består af et opsamlingstrin og et nedbrydningstrin.


PFAS opsamles først i en skræddersyet løs­ ning som blandt andet indeholder opsamling på resin og kul i kolonner. Når materialerne er mættede, byttes kolonnerne ud, og PFAS kan dernæst brydes ned på Aquardens SCWO-anlæg. Aquarden Technologies ApS udvikler, pro­ ducerer og markedsfører totalløsninger til rensning af spildevand, som indeholder svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer, som f.eks. PFAS. www.aquarden.com

Mød os alle fra AUMA Danmark og få en snak om service på dine auma drev. Du kan møde vores serviceteknikere og salgsteam. Heino Bank Meldgaard, Niclas Veberg, Lars Ladegaard Lausen, Kresten Gunram Larsen, Henrik B Lassen & Jens Ulrik Jensen www.auma.se

Kom forbi AxFlow’s telt Er dine målinger valide? Vi er en agil virksomhed, der løser dine opga­ ver i tæt samarbejde med dig og dine kolleger. Vi har blandt andet udviklet en kosteffektiv og brugervenlig metode til at opspore fejl­ koblinger.

Mød AUMA på årsmødeudstillingen Vi kommer og viser det sidste nye fra AUMA, som kan bruges i jeres processer på renseanlæg og pumpestationer. Såsom: • AUMAs nye frekvensstyrede drev. AUMA drev, som kan være under vand hele tiden • Sipos, som kan regulere hele tiden til for eksempel beluftning • Den nye Profox

Vi aflåser og skaber enkel adgang til hus, brønd, skur eller låge med mekaniske eller elektroniske adgangssystemer. Godkendt sikring og adgangskontrol på anlæg med mulighed for audit og viden, samt opbevaring ad adgangsmedier i god­ kendte skabe. Vi monitorerer alt forbrug på eksisterende rør/løsninger og automatiserer aflæsning og sender alle data rette sted hen. F.eks. har vi elektrificeret eksisterende vand­ målerne og sender nu data direkte til vand­ værket. Vi bringer data til jer, uden at I skal hente dem. www.birepo.dk Gert Petersen: gp@birepo.dk

Speciale i vand og vandmåling Med udgangspunkt i højteknologisk og til­ passet udstyr arbejder vi med måling og kalibrering af spilde- og regnvand. Vi laver bl.a. opsporing og identificering af indsiv­ ningssted med ca. 1,5m nøjagtighed samt overløbskalibrering, der giver forsyningen en overløbskoefficient, som er så tæt på 100% som muligt. Ofte ses der forskelle på op til 70% i forhold til det, der tidligere er meldt ind. Kom og hør nærmere. prm@bluenorth.dk

Kom forbi vores telt til årsmødet og få en snak. axflow@axflow.dk / www.axflow.dk

KEMI til SPILDEVANDSANLÆG BioMizing = Optimized Solutions Energioptimering! Ønsker I energioptimering af jeres bundbe­ luftning så kig forbi BioMizings`s stand og få inspiration. BioMizing forhandler udover markedets bedste diffusorer fra den østrigske produ­ cent Aerostrip også den bedste regulerings­ ventil til luft fra den schweiziske producent Eggers Iris-Valve. BioMizing forhandler den norske producent Salsnes Filter som bl.a. kan anvendes som kulstofhøstning BioMizing tilbyder desuden en lang række af egne kvalitetsprodukter! På vores stand vil der være muligt at stifte bekendtskab med en lang række kvalitets­ produkter samt møde BioMizing's velkvalifi­ cerede medarbejdere samt repræsentanter fra vore leverandører. biomizing.dk

Brenntag Nordic A/S leverer KEMI til drift af Spildevandsanlæg og Biogasanlæg. • Fjernelse af H2S, siloxaner og VOC i biogas med aktivt kul • Polering af spildevand med aktivt kul • Oxidationsmidler og GODKENDTE biocider til desinfektion • Flokkuleringsmidler til slamafvanding • Jernprodukter til svovlbrintebekæmpelse PIX • PAX til fældning af fosfor • Eddikesyre, glycoler, ethanol, methanol og Brentaplus til denitrifikation • Syrer og hypoklorit godkendt efter Biociddirektivet til MBR-anlæg • Syrer til rensning af beluftningsdyser Ring til Bjarne Nyborg Larsen på telefon 23473884 og hør, hvordan vi kan hjælpe med at løse lige præcist jeres udfordring! Eller find os på www.brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

spildevand #2/22  69

Flowmåling, niveaumåling, prøvetagning, analysatorer til vandkvalitet og dataloggere. Aquasense leverer instrumenter, udfører pro­ jekter samt udlejer udstyr til målekampanger. Vi hoster data og leverer hjemmesider, designet til dit behov. Vi arbejder med spil­ devand, drikkevand, i åer, søer og havet. Skal du bruge en måling en dag, en uge, en måned eller et år, står vi parat. Vi kombinerer teori, praktisk erfaring med sund fornuft. Egne værksteder og service­ teknikkere. info@aquasense.dk / www.aquasense.dk

AxFlow A/S tilbyder: • Pumper og neddelere til slam • Kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. • Kemikaliehåndtering med fadpumper • Robuschiblæsere til beluftning • Vakuumpumper • Trykluftkompressorer og tørrere til styreluft mm. • Sandfiltre • Riste for indløb og overløb • Vandbehandling med automatiske filtre • UV-lys og slamafvanding vha. filterpressere.

Vi bringer sikring og data til jer


spildevand #2/22 70

SIEMENS FIELD SERVICE

Få afsløret de usynlige fejl med en inline-kontrol Du behøver ikke starte med at sende dine magnetisk induktive flowmålere til kontrol i et flowlaboratorium. Få dem først testet, mens de sidder i installationen, og få et reelt billede af, hvad der påvirker målerens nøjagtighed. En inline-kontrol fra Siemens kan afsløre fejl både i og omkring måleren. Testen består af tre individuelle test af: • Signalomsætteren • Installationen • Sensoren Efter hver test får du et dokument, der indeholder alle relevante målerdata samt angivelse af status for hvert af de gennemførte testforløb. Testen udføres ved opstart eller i forbindelse med den årlige kontrol. For mere information kontakt os på 44 77 48 44, tast 2 siemens.dk

Siemens inline-kontrol kan give et reelt billede af, hvad der påvirker flowmålerens nøjagtighed.


Busch leverer blæs og bobler Busch er din globale og lokale leverandør af vakuumpumper, blæsere og kompresso­ rer. Vi rådgiver og hjælper dig med alle dine udfordringer indenfor vakuum og overtryk. Vi har mere end 50 års erfaring og kan altid hjælpe dig med lige den løsning, din udfor­ dring kræver. Vi har et stort udvalg af produkter og med mange avancerede tilvalgsløsninger, hvilket er grunden til vi altid kan finde en optimal løsning til dig. Busch din partner indenfor vakuum- og tryk­applikationer. Stol på en pålidelig partner. Stol på Busch. www.buschvacuum.com/dk/da

BG Byggros har specialiseret sig i løsninger og produkter til bygge- og anlægsbranchen. Bl.a. geotekniske anlægsløsninger, løsnin­ ger til regnvandshåndtering, grønne tage og udskillerteknik fra Inja Miljøteknik. Vores team fra Inja Miljøteknik er repræ­ sen­teret med en stand på STFs Årsmøde­ udstilling 2022.

Hjælpestoffer til renseanlæg

Vi er en landsdækkende teknisk service­ partner med mere end 900 medarbejdere fordelt på 16 afdelinger. Uanset om opga­ ven er at servicere eller optimere dit spilde­ vandsanlæg, sætter CBRE Intego det rette hold inden for el-teknik, mekanik og auto­ mation, så du undgår at koordinere mellem flere leverandører. Står du over for opgaver som ek­sem­pelvis reno­ vering af pumper eller vurdering af frekvensomforme­ re, så vil vi meget gerne tages med på råd, så du får den bedste løsning. Kig forbi og hør bl.a. mere om: Forsy­nings­sikkerhed, IT Sikkerhed NIS2, fore­byg­gende vedligehold, reducering af trykluftsforbrug, optimering og effektivitetsforbedringer samt meget mere. intego@intego.dk / www.intego.dk

Besøg Dankalks stand på årsmødet og hør om vort omfattende program af hjælpestof­ fer til slam- og spildevandsbehandling samt kalk til alkalitetsforbedring.

RØRLEDNINGSTILBEHØR Cobalch beskæftiger sig indenfor RØRLED­ NINGSTILBEHØR, hvor vi har stor fokus på rørrensning. Dette er et noget forsømt område, der med ganske små midler kan give store besparelser. Vi har også simple samt innovative sende- og modtagerstationer. Cobalch er ligeledes den førende leveran­ dør af TÆTNINGER, hvor den originale LINK SEAL, ubetinget er den bedste på markedet. Cobalch viser et udsnit af standard og spe­ cial løsninger. www@cobalch.com

Planer om nyt renseanlæg?

På standen kan du møde vores konsulen­ ter, som vil have fokus på regnvandshånd­ tering og slamløsning med SoilTain slamaf­ vandingsposer: SoilTain afvandingssystemet kan anvendes til en bred vifte af slamtyper, dræning og afvanding. Med mere end 30 års erfaring har vi et unikt servicekoncept og tilbyder designede løsnin­ ger, som er tilpasset vores kunders behov. www.byggros.com

Går din forsyning med overvejelser om nyt renseanlæg, større ombygninger eller udvi­ delse af transportanlæggene, så har I brug for en dygtig og erfaren bygherrerådgi­ ver. COWI har stor erfaring fra blandt andet Assens Nyt Renseanlæg, Aarhus ReWater og Vejle Central Renseanlæg. Store ændringer på renseanlæggene med­ fører ofte behov for justeringer i oplandet. Hvad end det gælder svovlbrintebekæmpel­ se, nye pumpestationer eller magasinering af vand, så er vi også klar til at hjælpe hermed. Kom hen til COWIs stand og få en snak om mulighederne for løsning af dine udfordringer. Vi ses. mboa@cowi.com

Vi er stærke på slamafvanding, fosforfæld­ ning og svovlbrintebekæmpelse. Til ”slam og proces” er vi lagerførende med både Praestol® og Zetag® polymer, Dosa­ tron polymerdoseringsapparatet, skumdæm­ pere og struvithæmmere samt fældnings­ kemikalierne jernklorid, jernsulfat og Poly­ aluminiumklorid. Svovlbrinte i spildevand behandler vi med Nutriox® (Calciumnitrat) eller jernforbindel­ ser. Luft og gas renser vi for svovlbrinte og silo­ xaner med aktive kul. Vi tilbyder også melasse som billig og effektiv kulstofkilde. ouj@dankalk.dk / www.dankalk.dk

KLIMASIKRING OG KLIMATILPASNING Dannozzle er en produktions- og ingeniør­ virksomhed med speciale inden for klimasik­ ringsanlæg. Vi skræddersyer løsninger, der passer til den enkelte lokation, og på den måde kan vi effektivt klimasikre og klimatilpasse i for­ hold til håndtering af hav, regn og sediment­ vandring. Vores klimasikringsanlæg kan blandt andet håndtere udfordringer i forbindelse med skybrud, højvande og tilsandinger. Dannozzles kontraklapper, graveklapper, sluseklapper, sluseporte, vippe- & skyde­ spjæld og stemmeværker er fremstillet i det samme letvægtsmateriale som vingemølle­ vinger, der både er fleksibelt og modstands­ dygtigt overfor naturens kræfter.

Følg daglig opdatering på LinkedIn. www.dannozzle.dk

spildevand #2/22  71

Slam- og regnvandshåndtering

Din tekniske servicepartner


Blokeringsfrie pumper

Overløb – vandføring – skybrud. Kig ind til os og bliv opdateret om, hvad der rører sig på markedet. Vi måler jer til succes med fleksible løsninger og veldokumenterede data. Både over og under jorden. Knowhow er en del af vores DNA, og vi kan måle – her og nu – og altid med backup af historiske data. I får målsat jeres fremtidi­ ge indsatser, og kan sætte ind, der hvor det gavner jer og miljøet bedst muligt. Lad os høre mere om jeres projekt, visio­ ner og ønsker og lad os skabe sikkerhed og tryghed, så I kan træffe præcise beslutnin­ ger på et oplyst og kvalificeret grundlag. info@danova.dk / www.danova.dk

I Danseal A/S beskæftiger vi os med salg, service og engineering af pumpeløsninger (både til industri, spildevand, fødevare og farma). Som en del af vores pumpeprogram leverer vi også hydraulisk omrøring til b.la. rådnetårn, pumpebrønde, modtagerstatio­ ner, reaktortanke, mm. Enten for at opnå en bedre gasproduktion eller hjælpe de eksiste­ rende pumper i en pumpebrønd. Hydraulisk omrøring = ingen mekanisk ved­ ligehold i tanken Vi renoverer desuden vores egne (Ches­ter­ ton) mekaniske akseltætning og andre fabri­ kater på vores certificerede værksted. Vi har både lagerbeholdning, fleksibilitet og kom­ petencerne til at kunne levere høj kvalitet med kort varsel. Peter@danseal.dk ; jens@danseal.dk www.danseal.dk

DANSAND A/S

Klar til en grøn fremtid

Dansand indvinder og forædler 500.000 tons dansk kvartssand om året til industri­ en og detailmarkedet. Men vi udvikler også enkle og økonomisk attraktive løsninger, der kan beskytte mod forurening med tungme­ taller og fosfor. DANSAND® Blueguard er et naturligt mine­ ral, der fjerner op til 99% af alle opløste tungmetaller og fosfor – uden senere at fri­ give dem.

Vi er ældst i branchen og den mest innova­ tive partner, når det kommer til besparelser for kunden.

72

spildevand #2/22

Vi måler jer til succes!

Blueguards store rensekapacitet gør det muligt at etablere enkle, driftssikre filteran­ læg med lang levetid og begrænset vedli­ gehold. Der kræves ikke særligt udstyr eller beman­ ding til regulering og overvågning af anlæg­ gene, og når de engang skal renoveres, kan det brugte Blueguard bortskaffes som inert affald. ah@dansand.dk ; www.dansand.dk

Innovative filterløsninger Diatom A/S deltager på STF Årsmøde med et af markedets bredeste programmer til vandbehandling og -filtrering. Vi er den danske agent for Amiad Water Systems og kan altid matche enhver applikation med et innovativt selvrensende filter i meget høj kvalitet. Vores selvrensende filterløsninger kan levere filtreringsniveauer fra 3500 μm til 2 μm til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • For-filtrering før membrananlæg • Pumpebeskyttelse

Kom forbi vores stand til en forfriskning og en faglig snak. Vi glæder os til at se dig! www.diatom.dk

Løsninger til optimal drift

Derudover er vi stolt forhandler og udlejer af b.la. Solidpumps og Aeonpump! Vi følger tidens tendenser og har udvidet flåden med elektriske pumper fra AEON­PUMP! Alt dette for at du som kunde er sikret den bedste, billigste og mest driftssikre løsning! Kom og besøg os på vores stand og få vores nye priskatalog! Dansk Overpumpning – din pumpespecialist i Skandinavien info@danskoverpumpning.dk www.danskoverpumpning.dk

Hos DKRT har vi imellem os 30 års praktisk erfaring fra kloak- og spildevandsbranchen - og vi er altid parate til at hjælpe jer med at finde den bedste løsning til driften af jeres anlæg. Fx: -  Undgå overpumpning ifm. renovering af kloak- og renseanlæg med LAMPE afspærringsballoner med gennemløb Ø200-1700 -  Skab sikker og nem adgang til og fra jeres bassiner med HAILO brøndstiger og kranarme -  Køb eller lej sikkerheds- og afspærrings­ udstyr til den professionelle forsyning. www.dkrt.dk | 4343 4360 | info@dkrt.dk

Dansk Miljø- & Energistyring DME A/S har 34 års ekspertise inden for automation i spildevandsbranchen. Samspillet mellem vores 70 medarbejdere sikrer projekter i højeste kvalitet. Vores kernekompetencer er følgende: •  Standardisering af spildevandsanlæg -TAG-struktur, Styretavler, Elinstallation, PLC, SCADA • Detailprojektering af automationsanlæg


• • • • • • • •

P&I diagram & komponentlister Styringsbeskrivelse samt sparring PLC- & SCADA-programmering Tavle produktion Hosting, Server & Netværk IT-sikkerhed på OT-netværk Test & idriftsætning på pladsen Døgnbemandet vagtservice

På vores serviceværksted i Vejen renove­ rer vi såvel egne som fremmede mekaniske akseltætninger. I Ringkøbing er salgsafdeling og service­ teams for vævs- stål- og gummikompensa­ torer, samt produktion af stålkompensatorer lokaliseret. I alt beskæftiger EagleBurgmann ca. 150 med­ arbejdere i Danmark. Kjeld.pedersen@eagleburgmann.com

Kom forbi vores udendørs stand og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre dine processer. Vi glæder os til at se dig! www.dk.endress.com

Mød din styringspartner Vi sætter en ære i at levere langtidsholdbare løsninger af den bedste kvalitet. I samarbejde finder vi frem til den helt rigtige løsning til dit anlæg. Vi ses på vores stand! WWW.DME.AS

gasmålesystemer

GASMÅLESYSTEMER

EagleBurgmann Group er førende inden for udvikling, produktion, salg og service af mekaniske akseltætninger, pakninger og kompensatorer med mere end 5.500 medar­ bejdere fordelt over det meste af verden. Centralt i Danmark ligger salgs- og service­ afdelingen for mekaniske akseltætninger, flad- og fletpakninger.

Oplev EC POWERs mini-kraftvarmeanlæg XRGI® BIOGENIC, der bruger biogas fra rådnetanken til at producere el og varme – og hør om mulighederne for kraftvarmepro­ duktion på dit renseanlæg. Kraftvarmeteknologi udnytter et biprodukt fra spildevandsrensningen, så I kan reducere jeres klimaaftryk – og spare penge. XRGI® BIOGENIC kan være med til at under­ støtte målsætninger om grøn omstilling og CO2-reduktion. XRGI® BIOGENIC produce­ rer varme, der kan bruges til at opvarme rådnetanken og strøm, som kan bruges i processerne på renseanlægget.

Leverandør af måleinstrumenter

Danske EC POWER er Europas førende mini-kraftvarmeanlægsproducent med mere end 25 års erfaring. Vores ekspertise stiller vi til rådighed til STF Årsmøde 2022. Kontakt-mail: Michael Kaare Jensen, Chief Sales Officer michael.kaare.jensen@ecpower.dk www.ecpower.eu/da

Totalleverandør af måleinstrumenter og anoder til VVS-grossister, industri og mari­ neindustri. Alle produkter lagerføres med VVS numre, hvilket sikrer korrekt bestilling og levering af varerne. Dag til dag levering. www.erikfaergemann.dk info@erikfaergemann.dk

Laboratorieanalyser Eurofins Miljø er Danmarks største miljøla­ boratorium, og vi hjælper dig med kemiske

Juridiske krav, mindre budgetter og større proceskompleksitet: Vand- og spildevands­ industrien har aldrig stået overfor større udfordringer. Håndtering af disse udfordrin­ ger betyder, at I har brug for en partner, der kombinerer omfattende branchekendskab og erfaring med et fuldt sortiment af målein­ strumenter, løsninger og services.

spildevand #2/22  73

DUOTEC A/S er med vores 38 års erfaring inden for gasdetektering en af de førende udbydere af gasmålesystemer til spilde­ vandsbranchen. Vi rådgiver om alt fra placering af udstyr til design samt produktion af kundespecifikke løsninger. Vi forhandler stationære systemer fra Bieler+Lang og tilbyder et bredt sortiment af håndholdte detektorer til personbeskyt­ telse fra Honeywell, herunder også udstyr med trådløs transmission. Vi har stor erfaring inden for biogas og til­ byder håndholdte og stationære analysato­ rer fra MRU. Vores landsdækkende serviceafdeling er præget af høj faglig standard og professi­ onalisme. Vores teknikerne er kendetegnet ved at udvise engagement, og professionel kontakt til kunderne. info@duotec.dk / www.duotec.dk

Fremstil el og varme med biogas

Med afsæt i konkrete målsætninger leve­ rer EnviDan den avancerede realtidsstyring, som gør, at vi i fællesskab når de fremsatte mål. Styringspartner er et løbende partnerskab omkring drift og optimering af styring af renseanlægget, der tager afsæt i Microsoft Azure-platformen. Dette er jeres garanti for en generisk og fleksibel arkitektur med et fremtidssikret perspektiv. Med styringspartner får du tilmed fri adgang til EnviDans processpecialister, og en proaktiv sparring med faste intervaller, hvor vi i fæl­ lesskab løbende evaluerer på performance, styring, mål etc. Du får et samlet driftssystem, hvor vi igen­ nem vores styringspartner tilgang løbende vedligeholder, ændrer og opdaterer EnviStyr målrettet jer. Mød os i EnviDan-teltet – vi glæder os til at se jer. #Weknowwater envidan.dk


og mikrobiologiske analyser af spildevand. Vi har et bredt analyseprogram, og tilfø­ jer løbende nye analyser til, så du kan få de analyser, som du har brug, og som myndig­ hederne kræver. Derfor er vi de mennesker, som du kan stole på, når du skal have analyseret spildevand. Sammen med dig kan vi sikre, at din virk­ somhed lever op til kvalitetskravene. Dine ønsker og analysebehov vægter højt hos os –derfor stræber vi altid efter at blive endnu bedre til at hjælpe dig med at analy­ sere spildevandet. wqm@eurofins.dk – www.eurofins.dk/miljoe

- Unik svovlbrintebekæmpelse med cloud baseret pumpestyring - Oplev ny generation af Alyza NH4 og PO4 analysator - Mere end 20 års erfaring med ionselektiv processtyring – spørg os! - Optisk måling af NOx, NO2, NO3, COD uden behov for service Som totalleverandør af måling på spildevand har vi selvfølgelig nyheder og gode priser med på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. Gå på opdagelse og se mere på vores nye hjemmeside www.fagerberg.dk fagerberg@fagerberg.dk www.fagerberg.dk

BIO-BLOK® er et fastsiddende filtermedie, der øger overfladen og dermed kapaciteten på et renseanlæg. BIO-BLOK® kan etableres som den primære biologi-kilde, men funge­ rer endnu bedre som et IFAS-system, hvor det arbejder sammen med det aktive slam. Ved at installere BIO-BLOK® direkte i bioreak­ toren opnås en øget mængde af mikroorga­ nismer, som hjælper til at øge slamalderen, og som er mere resistent over for slamflugt.

74

spildevand #2/22

BIO-BLOK® an EXPO-NET brand

velser, kan det betyde øgede udgifter samt drifts- og funktionsstop, hvis ikke indkaps­ lingen fungerer efter hensigten. Der kommer Fibox som førende producent af kapslinger til beskyttelse af elektriske- og elektroniske komponenter ind i billedet.

Fibox er din partner til alle opgaver med ind­ kapsling, og sammen kan ideer og innovatio­ ner gøres til en succes-historie. Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores stand!

ordre@fibox.dk | www.fibox.com

Ferskvandscentret Kursus

Kurser om vand og miljø Ferskvandscentret - vi uddanner forsynings­ branchen. Vi tilbyder Danmarks mest omfattende pro­ gram af efteruddannelse til vand- og miljø­ sektoren. Vi udvikler og gennemfører kur­ ser og uddannelsesforløb, der giver dig som kursist de helt rette kompetencer til det daglige arbejde i forsyningsbranchen. Omdrejningspunktet er høj faglighed og aktualitet, praksisnær og involverende undervisning samt god tid til erfaringsud­ veksling kursisterne mellem. Vi gør en dyd ud af vores motto om, at det godt må være sjovt at blive dygtig!

Ny varmeblok til testkits På årsmødets udstilling viser Frisenette ApS en nyhed i NANOCOLOR®-sortimentet – VARIO HC varmeblokken med nedkøling. VARIO HC nedkøler testrør fra 160°C til 50°C på mindre end 10 min. Som de andre varmeblokke i serien til hhv. 12 og 24 rør, kan VARIO HC varme op fra stuetemperatur til 160°C på under 10 min. Alle varmeblok­ ke har touch screen og er særdeles bruger­ venlige. VARIO varmeblokke kan nemt kalibreres, og certifikat derpå kan udskrives.

Vi tilbyder gratis rådgivning, så kig forbi og få en uforpligtende snak. www.bioblok.com

Mød os på ny udendørsstand! Kom forbi på vores nye store udendørs­ stand på Spildevandsteknisk Årsmøde på Mariagerfjord Renseanlæg, og mød din loka­ le Fagerberg salgsingeniør og tekniker.

Besøg os på standen og få vores nye katalog for 2. halvår og en hyggelig snak om, hvilke efteruddannelsestilbud du har brug for.

Kapslinger fra Fibox Fibox designer- og fremstiller kapslinger velegnet til beskyttelse af elektrisk- og elek­ tronisk udstyr uanset industri og miljø. Det er en god investering at sørge for effek­ tiv indkapsling af kostbart udstyr. Hvis udstyret skal placeres i udsatte omgi­

Kom og hør om mulighederne for at automa­ tisere vandanalyser. Vi har solgt den første robot fra hollandske Skalar Analytical B.V. til Vand og Affald Svendborg. henrik@frisenette.dk / www.frisenette.dk

Få en data-dreven forsyning Bliv opdateret på den nyeste teknologi indenfor automation og dataservices. På STF Årsmøde præsenterer vi en række nye innovative værktøjer til opsamling af data på tværs af datakilder, der sikrer en meget større viden, som bl.a. er nødvendigt i jagten på nye klimamål. Få en demo af Frontmatec BIS, som er en serviceorienteret dataplatform til rapporte­


ring og analyse. Platformen er et resultat af vores mange års erfaring og nyeste teknolo­ gi fra Microsoft. Med Frontmatec BIS sikres en bedre data­ kvalitet gennem brug af Business Intelli­ gence, maskinlæringsalgoritmer, teknisk knowhow og statiske mål til behandling af data i en flertrinsproces. Ud over BIS vil I også kunne opleve nyhe­ derne i S2 og S2 app. kn@frontmatec.com controls.frontmatec.com

Gasdetektor - nu med mandown

geopal

®

Vi passer på dig og dine gasser

Nøglefærdige løsninger og service

Geopal udvikler, producerer, sælger og ser­ vicerer professionelle gasalarmsystemer til detektering af stort set alle giftige gasser og dampe. Produktionen på spildevandsanlæg kan udvikle giftige og eksplosive gasarter og -dampe, som hurtigt kan nå en koncentra­ tion, der kan være livsfarlig for mennesker og i værste tilfælde medføre iltmangel eller eksplosionsfare. Det er derfor ofte nødvendigt med gasde­ tektering i forbindelse med spildevandsar­ bejde. Gasdetektorer fra Geopal overvåger kontinuerligt iltniveauet samt gasudviklin­ gen, giver alarm ved nåede grænseværdier og skaber dermed et sikkert arbejdsmiljø for dig og dine kollegaer. Besøg vores stand og hør mere om gasde­ tektering, og hvad Geopal kan gøre for din arbejdsplads. info@geopal.dk / www.geopal.dk

Håndtering af vand er afgørende for både mennesker og miljø. Med solid erfaring og en innovativ tilgang leverer vi bæredygtige løsninger til trans­ port af vand, klimasikring og håndtering af spildevand fra forsyning og industri. Grønbech leverer løsninger og produkter til • Klimasikring • Afløbsteknik • Spildevandsteknik • Nøglefærdige løsninger og procesteknik • Egen produktion af pumpestationer • Service Vi byder jer velkommen til Grønbech på års­ mødet og står klar med inspiration, rådgiv­ ning og løsninger- til en god snak over lidt godt til ganen! jer@g-s.dk / g-s.dk

HACH – Sammen skaber vi løsninger Vi slipper tigeren løs Gerhardt Christensen A/S fremstiller spe­ cialdæksler, skydespjæld, mekaniske over­ løbskanter, kontra- og skybrudsklapper mv. samt leverer glasfiberstiger og -produkter fra belgiske LM/Staltor. Vi forhandler tyske ELOMAT produkter – bl.a. ventildrejemaski­ nerne EURO, Handymat, AkkuTiger…. Kom forbi og hør om produkter/løsninger fra Gerhardt Christensen A/S gc@gc.dk / www.gc.dk

Komplette spildevandsløsninger Besøg GEA på årsmødet GEA Westfalia Separator kan brøste sig med over 130 år med dekantertekno­lo­gi. Andre udmærkede teknikker kommer jævnligt på banen – men GEA dekanteren er bestående, som det bedste alternativ i de fleste appli­ kationer med det mangeårige knowhow og den konstante finoptimering med intelligent udvikling, som ligger bag maskinen. Derfor bydes I velkommen på GEA standen, hvor Richard og Preben står klar til tage en snak om GEA's nye intelligente ”Intellicant” løs­ ning – allerede delimplementeret flere ste­ der med kunstig intelligens, som behandler online data på tørstof ind/ud af maskinen. Besøg GEA – engineering for a better world. www.gea.com

Grundfos er leverandør af driftssikre og energioptimale pumper og pumpeløsninger. På Spildevandsteknisk Årsmøde i Mariager, udstiller vi produkter og løsninger målret­ tet folk inden for spildevand. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores sælgere og blive opdateret på vores løs­ ninger eller få ny viden om vores produk­ ter. Vi sætter fokus på vores præfabrikere­ de pumpestationer, standard styringer og dosseringspumper. Valget af en præfabri­ keret pumpestation og tilhørende styring giver forsyningen en lang række fordele. Løsningen kan sammensættes efter netop jeres ønsker og behov. Kom forbi vores stand i teltet og få en for­ friskning og en snak. www.grundfos.dk

Kom og mød kendte og nye ansigter fra Hach. Vi byder på forfriskninger og ser frem til at drøfte nyheder og løsninger med jer, som i fremtiden vil give stor værdi for både spilde­vand-, drikkevand- og procesvands­ applikationer. Nyheder: SC4500 kontrolenhed klar til fremtiden. Desuden er der mulighed for en god snak om vores robot AP3900, som optimerer laboratorieanalyserne på mange rense­ anlæg i Danmark og bl.a. også bruges på Mariagerfjord Renseanlæg. Som altid er der en hyggelig konkurrence, måske er det dig, der sikrer gevinsten til fælles glæde for dig og kollegaerne. dk.hach.com / info-dk@hach.com

Hans Buch A/S – God service! På årsmødet udstiller Hans Buch A/S nogle af vores spændende løsninger inden for gasdetektering og luftkvalitet. Kik forbi til en god snak om gasdetektorer til personlig beskyttelse eller til fast montage. Der vil være flere interessante nyheder, som markedet ikke har set endnu. Hans Buch A/S tilbyder udstyr af høj kvali­ tet fra bl.a. Crowcon og ExTox - begge leve­ randører vi har samarbejdet med i mange år. I 2021 vandt Hans Buch A/S et EU-udbud på gasdetektorer og er således i dag og de

spildevand #2/22  75

Præcis og sikker gasdetektering øger effek­ tivt personsikkerheden under arbejde i og ved kloaksystemer. Gasdetektering er ofte en nødvendighed eller påbudt af hensyn til knaphed af ilt, eks­ plosionsfare eller risikoen for udvikling af giftige gasarter og -dampe. Med det øgede fokus på personsikkerhed, er behovet for overvågning af medarbej­ dere, der arbejder alene, mere aktuelt end nogensinde. Her har GasDetect forskellige løsninger af gasdetektorer med indbygget mandown og loneworker funktion. Du overholder alle sikker­ hedskrav, reducerer effek­ tivt eksplosionsfaren og øger sikkerheden på arbejds­pladsen for dig og dine kolleger med gas­ detekteringsudstyr fra GasDetect A/S. info@gasdetect.dk / www. gasdetect.dk/

Professional detection of gases


næste tre år leverandør til Forsvaret med Crowcon 4 og 5 gasdetektorer. ssc@hansbuch.dk / www.hansbuch.dk

kedsførende garanti på fire år (kan udvides til fem år). Funktioner for MSA håndholdte enheder. - Man down funktion, Alarmering af kontakt­ person ved alarm. - Bluetooth kommunika­ tion for let håndtering af dokumentation - Markedsførende respons tid. - Fuldautomatisk kalibrering og dokumentering. - Unik 4 års garanti Steffen@hhinstruments.dk www.hhinstruments.dk

Hidrostal pumper HedeDanmark er Danmarks største for­ midler af biogødning (spildevandsslam) og sikrer udnyttelse af alle ressourcerne med mindst muligt klimaaftryk. Vi står for alt håndtering og administration fra, at forsy­ ningerne har afvandet biogødningen, til det er slutdisponeret – ofte på en mark.

76

spildevand #2/22

Klimavenlig håndtering af biogødning

Vi sikrer således afhentning, lagring, kontrakt­ indgåelse med landmænd samt koordi­nering med landmænd, vognmænd og maskin­sta­tio­ ner, når biogødningen skal udbringes for at sikre recirkulering af knappe ressourcer som fosfor. Sluttelig sikrer vi indrap­portering af mængder til Land­brugs­styrelsen, således at forsyningerne kan koncentrere sig om, hvad der foregår ”indenfor hegnet”. Kom og få en snak med os – vi glæder os til at se jer. eeo@hededanmark,dk www.hededanmark.dk

Pumperne fra Hidrostal sørger for en stort set tilstopningsfri drift på mange forskelli­ ge anvendelsesområder - også ved kræven­ de driftsbetingelser. Kurvekarakteristikkerne for pumpehøjder er stejle med et jævnt effektforbrug og giver en energieffek­ tiv pumpedrift i forhold til den individuelle pumpeopgave, især ved omdrejningstals-re­ guleret drift. Med mere end 500 standard­ pumper at vælge imellem kan Hidrostal’s specialister altid tilbyde et optimalt pro­ dukt. Hidrostal kan i nært samarbejde med kunden udarbejde specifikke løsninger til ethvert behov. Vi er også stærke på levering af pumpe­ brønde, ventilbrønde, skabe- og overbyg­ ninger samt rørarbejde i såvel PE som rust­ frit stål, kort sagt alt indenfor pumpestati­ oner. www.hidrostal.com

HybridFilter – for DIT miljø Hybridfilter A/S har udviklet biologiske luftrensningsløsninger til spildevandssekto­ ren blandt andet til pumpestationer, rens­ ningsanlæg og ledningsnet siden 2013. I spildevandsbranchen leverer vi til 70-80% af de danske kommuner i større eller mindre grad. Filtrene har bevist en lang levetid på op mod 3-4 år - alt afhængig af dimensione­ ring i forhold til forurening og luftmængde. Vi løser lugtproblemer fra små septiktan­ ke til indløbsværker på op til 4000m m3/h. Filtrene kan selvfølgelig udbygges efter behov.

Ved anvendelse af vores hybridfiltre kan man undgå problematikker med erosion i beton og stål, så man derved forlænger levetiden på disse materialer. Lars Mørch lm@hybridfilter.dk www.hybridfilter.dk

Dyk ned i slampartiklerne Kig ind på HJORTKÆRs stand til en snak om udstyr og anlægsløsninger til drifts­ økonomisk forafvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. - Hos os drejer det sig om disse discipliner ikke så meget andet.. info@hjortkaer.dk / www.hjortkaer.dk

Vil du have 4 års fuld garanti? HH Instruments er officiel partner med MSA safety. Partnerskabet inkluderer salg og ser­ vice af MSA håndholdte gasdetektorer og fuldautomatiske kalibreringsstationer. Produkterne dækker bredt fra single gasde­ tektorer til multigas med samtidig måling af op til syv gasser. På flere MSA-produkter tilbyder vi en mar­

pansionsmuffer, er vi også leveringsdygtige i bl.a. T-stykker til septiktanke samt individu­ elle specialløsninger. Vi glæder os til at vise jer et udsnit af vores overgangsløsninger - heriblandt vores påbo­ ringsmuffe og justerbart skørt til brøndgods. Så kig forbi og hils på Ole og Jørn og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer. www.hlmuffer.dk hlmufferlmuffer.dk

En overgang der vil noget… En overgangsløsning fra H.L Muffer sikrer dig en tæt overgang mellem gamle beton-, ler- og støbejernsrør til nye plastrør. Ud over vores brede sortiment af krympe,- og eks­

Automation til barske miljøer Kom og få en faglig dialog omkring pro­ ces-sensorer og måleinstrumenter Højere ydeevne og mindre arbejde med IO-Link kommunikation.


IO-Link sensorer fra ifm åbner op for helt nye muligheder for brugeren. Fra let og hur­ tig opsætning til ekstra maskinovervågning af data og til procesgennemsigtighed fra maskinniveau til ERP-software: IO-Link tilby­ der overbevisende effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser. • Fejlsikker overførsel af præcist målte værdier • Uafhængig af styreenhed og feltbus • Adskillige måleværdier i en enhed • Fjernadgang til sensorparametre • Tilstandsovervågning / diagnosticeringer • Registrering af medier, skum og tilsmudsning Kom og oplev det selv! www.ifm.com/dk

VEGApuls har i mere end 60 år været det foretrukne valg til niveaumåling. Hos Insatech kender vi dine applikationer og dine procesudfordringer, og med VEGApuls kan vi optimere niveaumålepunkterne hos dig. 80 GHz-teknologi med høj nøjagtighed og lille spredningsvinkel sikrer dig sammen med Bluetooth-programmering ved brug af VEGA Tools App en effektiv og pålidelig måling. Hør mere om vores erfaringer blandt andet med: - Måling med radarmålere i IBC-containere. - Optimering af niveaumåling i pumpestationer. - Optimering af niveaumåling i rådnetanke. - Radarmålere med Batteri/LoraWan/SMS til Atex- områder.

Vi glæder os til at se dig på vores udendørs­ stand. Henrik.Hansen@Insatech.com

Denne turboblæser og skrueblæser giver sammen med kapselblæsere fra KAESER Kompressorer A/S maksimal energieffektiv­ tet, lang levetid og enkel håndtering. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

Gear og koblinger til renseanlæg

På forkant med fremtiden

Hos Jens S Transmissioner tilbyder vi Flender gear og koblinger, som kan bruges på dit ren­ seanlæg. Derudover kan vi også hjælpe dig med projektering af nye gear fx FZG, renove­ ring af ældre geartyper fx REDUREX, ombyg­ ning fra ældre til nye gear med tilhørende til­ pasning, levering af målidentiske ældre gear­ typer, levering af koblinger, optimering af ældre kileremstræk, vibrationsmålinger, 3D laseropretning, service og meget mere.

Kalundborg Forsynings Dygtige medarbej­ dere arbejder dagligt for at skabe de bedst mulige forsyningsvilkår til vores kunder. Det er vores mål, at forsyningssikkerheden er i top, og at vi leverer effektivt, miljørigtigt og i høj kvalitet. Vi bestræber os på at være en virksomhed, hvor vi udvikler os, og hvor det er muligt at gøre en forskel og tænke ud af boksen. Vi har et højt ambitionsniveau, ikke kun på egne, men på hele branchens vegne. Vi glæder os til at være værter ved Spildevands Teknisk Årsmøde i 2023 og ser frem byde branchen indenfor i en bæredyg­ tig virksomhed i udvikling

Kom forbi og tag en uforpligtende snak om, hvordan vi ville kunne hjælpe jer. www.jens-s.dk Gear+motorer: pal@jens-s.dk Kæder og koblinger: jbs@jens-s.dk

www.kalfor.dk.

KAESER Kompressorer A/S

Interesseret i noget nyt?

Kaeser Kompressorer er en af verdens Vi har været rundt i verden og har en masse KAESER Kompressorer føren­deA/S producenter af trykluft- og blæser­ spændende nye produkter og teknologier systemer. med til årsmødet. Derudover har vi fundet KAESER A/S er nu leveringsdygtig i alle 3 typer blæser til renseanlæg. KAESER A/S er nu leveringsdygtig i alle tre på et par spændende konkurrencer – følg typer blæsere til renseanlæg. med på vores LinkedIn-side, hvor vi løbende Kaeser kapselblæser`s ydelser 0,59 – 160 m3/h. Kaeser kapselblæsers ydelser vil lægge opdateringer ud om nye produkter, Kaeser skrueblæser`s ydelser 3 – 160 m3/h. Kaeser PillAerator turboblæser`s 35 – 9.600 m3/hydelser 1.000 – 16.000 m3/h. teknologier og konkurrencer. Du kan naturligvis også bare kigge forbi vores Kaeser skrueblæsers ydelser Jens Dalsgaard - brøndrenovering Denne og skrueblæser stand tilfraen hyggelig og uforpligtende snak. 180 – 9.600 m3/h giver sammen med kapselblæsere Smuldrer dine betontanke også? Givturboblæser dine KAESER Kompressorer A/S maksimal energieffektivtet, lang levetid og Vi glæder os til at tage imod jer. betontanke en brøndrenovering! Kaeser PillAerator turboblæsers ydelser enkel håndtering. sales@kd-group.dk / www.kd-group.dk Vi har de sidste 20 år repareret mange for­ 1.000 – 16.000 m3/h KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 – sten.larsen@kaeser.com

spildevand #2/22  77

80 GHz VEGApuls fra Insatech

skellige betontanke, brønde og slamfang, der pga. svovlbrinte eroderer indvendigt. Med det patenterede og miljøvenlige pla­ stikmateriale lægger vi en ny belægning, der er slidstærk, fleksibel og modstandsdyg­ tig over for syrer og gasser. Dette sikrer, at produktet arbejder sammen med betonen og kan modstå det hårde indhold, som den opbevarer. Den nye belægning påføres i én arbejdsgang efter klargøring og skal ikke efterbehandles. Det betyder, at det er en økonomisk forsvarlig renovering. Løsningen er nem, økonomisk og holdbar i mange år frem. www.jensdalsgaard.dk


Overløbsmålinger Smart og bæredygtig vandbehandling

Vi ses på Mariagerfjord Renseanlæg den 17. juni 2022. www.kemira.com

78

spildevand #2/22

Kemisk behandling af spildevand har eksi­ steret i mange år. Det er sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Den samme pro­ ces sker i naturen - vi accelererer den blot på renseanlægget ved at kombinere vores kemi, nye smarte teknologier og mere end 100 års ekspertise. Kom forbi Kemiras stand på årsmødet og få en snak om smart og bæredygtig vandbe­ handling - nu og i fremtiden. Vi serverer traditionen tro pølser og en fadøl/vand til frokost.

Ingen adgang for uvedkommende Ved at kombinere det fysiske værn med alarm og overvågning kan du forhindre, at uvedkommende trænger ind på området. Med KIBO Sikring behøver du kun én part­ ner til alle dine sikringsbehov. Så sørger vi for, at I overholder gældende krav og certi­ ficeringer. Vi tilbyder alt indenfor mekanisk sikring såsom hegn, porte og låger samt service af jeres eksisterende løsninger og inspektion af hegnslinjen.

Mangler du elektronisk sikring? Med adgangskontrol, alarm og overvågning kan du holde øje med jeres ubemandede lokatio­ ner - hvor som helst og når som helst. Kom forbi vores stand og hør mere. kibo@kibo.dk www.kibosikring.dk

Vi er eksperter i opsamling og levering af data fra naturen og tilbyder en kosteffektiv komplet løsning til spildevand, vandstand og grundvand.

Vi tager ansvaret hele vejen fra målepunk­ tet, indtil data er tilgængelige i en let forstå­ elig oversigt, eller på vores kunders opera­ tivsystem. Med tilstrækkelige spildevandsdata kan der i tide reageres og forhindres overløb, så for­ urenet vand ikke unødigt sendes urenset ud i naturen. Når vandstanden er effektivt overvåget, kan uønskede oversvømmelser fra vandløb und­ gås med en enkelt alarmfunktion, der ageres kun når dette er nødvendig, så belastning af biodiversitet i vandløb forhindres. Med enkelt grundvandsovervågning kan mandskabsressourcer frigøres. info@klimator.dk www.klimator.dk

Kom forbi og få en snak om automatiske titratorsystemer til miljøanalyser samt auto­ matisk BOD, COD samt TOC udstyr. Vi har udvidet vores produktprogram med bl.a pumper og køletermostatbade fra Lab Tech og vandbehandlingsanlæg fra Avidity Science tina@labdenmark.dk Welcome | LAB Denmark ApS

Problemfri pumpning af slam Landia chopperpumpe er simpel, robust og let at servicere. Der er ingen fine tolerancer, som kræver justering efter skift af pumpe­ hjul. Dette gør pumpen langt mindre følsom overfor højviskose væsketyper, hvilket hol­ der udgifterne til drift og vedligehold nede. Pumpens unikke knivsystem neddeler trev­ ler og andet i slammet, hvilket sikrer mod til­ stopning.

Moderne spildevandsbehandling Kom ind på vores store stand, hvor du kan se på moderne teknologier til dit rensean­ læg og afløbssystem. Samtidig kan du få vejledning og en god snak med vores spe­ cialister indenfor procesviden, digitalisering, teknologier og service. Som altid byder vi på kaffe og rundstykker fra kl. 9.00 og helstegt pattegris fra kl. 12.00. Hele dagen kan du også smage på vores hjemmebryggede specialøl. Vi glæder os til at se dig på vores stand til et godt årsmøde 2022! www.kruger.dk

Tørstofbestemmelse på 5 min. LAB Denmark viser SMART 6 til hurtig tør­ stofbestemmelse med mikrobølgeteknologi. Kan bl.a. anvendes til slam og suspenderet stof, hvor et hurtigt resultat er vigtigt.

Et Landia-produkt er helt igennem dansk. Fabrikken ligger i Lem, hvor vi producerer alt. Det betyder, at vi tilbyder skræddersye­ de holdbare pumpeløsninger for pumpning af alle typer slam. Landia er en stærk samarbejdspartner med stor erfaring inden for spildevand. Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger og produkter. aam@landia.dk / https://www.landia.dk/


Valmet DS

Valmet TS

For montering direkte i afgangen fra dekanter, filter, skruepresse eller andet afvandingssystem.

Måling af vandindhold eller tørstof, i organisk eller uorganisk materiale.

Måleren trækker kontinuerligt en delstrøm af slamkagen gennem målekammeret og returnerer slammet til hovedstrømmen.

Valmet Total Tørstofmåler, Valmet TS, er en in-line måler, som bruges til måling af totaltørstof i en bred vifte af applikationer.

Måleren kan håndtere slamtørstof i området ca 15-30% i standardversion. Med skrue i SS kan måleren arbejde med tørstof op til 50%.

Måleren er baseret på mikrobølgeteknologi, en teknologi, som Valmet har stor viden om og mange års erfaring med.

Markedets mest stabile tørstofmåler

Tørstofmåler baseret på mikrobølgeteknologi

Op til 25% lavere polymer forbrug

Kontinuerlige realtidsmålinger

Lavere transportomkostninger af slam

Vedligeholdelsesfri

Mere stabil dekanter-drift

Kræver kun 1 punkts kalibrering Betyder færre laboratoriemålinger Lavere energiforbrug Hurtig tilbagebetalingstid

Member of Summit Group www.liscotech.dk | sales@liscotech.dk | +45 39 90 39 05 | Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Danmark

FIND OS TIL STF ÅRSMØDE 2022

Fredag d 17. juni 2022 kl. 9-15 Mariagerfjord Renseanlæg Islandsvej 7 9560 Hadsund

spildevand #2/22  79

Valmet TS

Valmet DS


Forny med aktuatorløsninger

Vi står klar med råd og vejledning til dit eksisterende eller kommende system. Mange danske anlæg har allerede installeret LINAK med stor succes. Vi glæder os til at vise dig mulighederne. goc@linak.dk / www.linak.dk

Undgå irriterende reparationer! OPTIMERET SCADA BRUGERFLADE Vi er totalleverandør af SCADA, PLC og automationsløsninger: • Komplet opbygning og opdatering af PLCog SCADA-anlæg • Overvågning af OT-netværk med NAMS • Energioptimering • Procesregulering • Service & rådgivning •D øgnbemandet vagt & beredskab Kom godt i mål med en ensartet, intuitiv bru­ gerflade i jeres SCADA. Vi skaber et prioriteret overblik i samarbejde med jer. Menu-hierarkier, alarmoversigter, niveaudiagrammer – alt sam­ men designet efter ISA101-standarden. Kom forbi LOGIMATIC-standen og oplev et intuitivt SCADA - live! www.logimatic.dk

80

spildevand #2/22

På vores stand kan du se og afprøve vores aktuatorløsning til justering af ventiler. Løsningen er optimal til renovering og fornyel­ se af anlæg her og nu – aktuatorene er nemme at installere og lette at håndtere. Og det aller­ bedste? Der er ingen serviceomkostninger!

Beskyt beton i biogas & renseanlæg VI KAN NOGET DE ANDRE IKKE KAN! Som vi siger, så kan vi ikke det hele hos LIQFLOW. MEN det vi kan, kan vi meget bedre end alle andre. LIQFLOW er specialister i tryksatte spilde­vands­ systemer. Med vores højtryks 2-trins Vortex Grinder-pumper, sikrer vi dig det mest drifts­ sikre tryksatte spildevandssystem, der findes. Det betyder: - Minimale rørdimensioner - Optimale selvrenselseshastigheder - Minimale opholdstider i trykledninger - Et service og vedligeholdelses frit system Til afhjælpning af problemer med tilstoppe­ de dykkede spildevandspumper, præsente­ rer LIQFLOW, SITHE Chopper-pumpen, som ofte betaler sig selv på under et år pga. spa­ rede vagtudkald med mere SITHE Chopperpumpen er designet til ekstremt udfordren­ de spildevandsapplikationer. liqflow.dk

MasterSeal 7000 CR er baseret på den innovative Xolutec® teknologi fra Master Builders Solutions og er den ideelle løsning til tætning og beskyttelse af betonkonstruk­ tioner og kloakker, der anvendes til spilde­ vand og biogas.

Hvornår passer det ind i driften at rende og smøre de mekaniske dele rundt omkring på anlægget? Automatiser smøringen og skab tid til andre opgaver, for dem er der nok af. Vi har erfaring fra dine kollegers anlæg. De har fået bedre drift, levetid og færre repa­ rationer. Kom forbi Masytec på vores stand. Vi vil gerne vise dig, hvordan vi har gjort andre steder. Så kan vi tage en snak, om det er noget for dig. jeh@masytec.dk

Mere end 70 års erfaring. Max Fodgaard A/S er specialister inden for kraner, taljer, løftegrej og faldsikring samt lovpligtigt eftersyn af kraner, løftegrej, fald­ sikring og stiger. Vi har mere end 70 års erfaring i kran- og løftegrejsbranchen. Vi vægter kvalitet og sikkerhed højt og har nøje udvalgt vore leverandører, som bl.a. tæller japanske KITO. Kom forbi vores stand og se en del af vores udvalg af bl.a. taljer, løftegrej og faldsikringsløsninger. Vi glæder os til at præsentere vore produk­ ter, og vi står klar til at svare på spørgsmål. fodgaard.dk

Partneren til on- og inline analyse

Fordele ved MasterSeal 7000 CR-membran: • Kemikalieresistens bl.a. overfor høje koncentrationer af biogen svovlsyre • Gastæthed • Revneoverbyggende for revner op til 0,7 mm • Maksimal fugttolerance kan påføres fugtige underlag • Hurtig og nem påføring med rulle / sprøjte ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C • Fremragende hærdeegenskaber - hurtig genoptagelse af driften Vi tilbyder også produkter til injektion, fugemasser, hulkeler og betonreparation. www.master-builders-solutions.dk

Metrohm Process Analytics er det globale Metrohm Groups datterselskab, der specifikt henvender sig til procesindustrien, herunder spildevand. Metrohm Process Analytics til­ byder tilpassede online, inline og atline ana­ lysatorer, som giver kunderne mulighed for at overvåge nøglekvalitetsparametre i flere processtrømme for derved at øge produkt udbytte, reducere omkostningerne og over­ holde sikkerheds- og miljøregler.

Omfanget af analysemetoder, der er imple­ menteret i disse løsninger, spænder vidt fra titrering til elektrokemi, fotometri, spek­


Vi ser spildevand som en ressource, og der­ for er NIRAS den naturlige samarbejdspart­ ner, når det gælder etablering af det energi­ producerende renseanlæg. Mød vores stær­ ke hold på STFs Årsmøde. tmsj@niras.dk www.niras.dk

Din partner indenfor spildevand

Det energineutrale renseanlæg

MJK hjælper kunder med at flytte, styre samt måle på vand og leverer produkter i høj kvalitet indenfor niveaumåling, flowmå­ ling, måling af vandkvalitet samt styringer til pumpestationer med mere. Korrekt pumpestyring kan spare penge og styring, og overvågning er mere end blot at aktivere pumperne. MJK kan sikre dig store besparelser og vore enheder indsamler data som benyttes til at styre driften. Derfor er måling og analyse vigtig, og MJK har et bredt udvalg af sensorer, der måler ilt, tørstof, turbiditet, pH og redox til analyse, kontrol og forbedring af processer inden for spilde- og drikkevand, akvakulturinstallatio­ ner og behandlings- og procesanlæg. Mjk.dk

Kom og hør om jeres vej til et klima- og energineutralt renseanlæg. NISSEN energy anvender nye og velkendte teknologier indenfor el- og varmeprodukti­ on, gasopgradering samt varmepumpeløs­ ninger, og kommer med løsninger til, hvor­ dan netop jeres anlæg kan nå vejen til at blive et energiproducerende renseanlæg og måske endda klima- og energineutral. Kom og få et indblik i, hvad NISSEN energy har opnået indenfor renseanlæg i Danmark og i udlandet.

Smart dæksler m. niveaumåling NID ApS har udviklet morgendagens spilde­ vandsdæksler. Vores smart-dæksel passer i eksisterende karme fra andre leverandører. Hermed slip­ per forsyningen for dyre installationsom­ kostninger og får samtidig en unik mulighed for at få overvågning, alarmer samt at være proaktiv på ledningsnettet – alt sammen i bare et dæksel! nid@nid.dk / www.nid.dk

Mød NIRAS´ stærke hold NIRAS har et stærkt team inden for rense­ anlæg fordelt over kontorer på tværs af hele Danmark. Vi leverer uvildig rådgivning og er uafhængige af entreprenører og leverandør­ interesser. Vi er et multidisciplinært ingeniør­ hus med alle fagdiscipliner i huset og det tværfaglige samarbejde i højsædet. I tæt samarbejde med vores kunder sikrer vi de bedste løsninger til fremtidens renseanlæg og spildevandsbehandling – hvad enten det gælder nybygning, renovering eller optimering.

Machine Learning i spildevandsdata Besøg Novotek’s stand og oplev. - Moderne iFIX SRO system - Behandling af spildevandsdata med machine learning og som digital twin ved hjælp af C-Sense programmet. Dette benyttes via konfigurering, uden program­ mering, giver dyb indsigt i spildevands­ processerne og kan evt. benyttes som overordnet styring. - Octoplant, versionsstyring og automatisk back-up fra forsyningens PLC’er, således man sikrer en opdateret PLC back-up og med aktuelle sætpunkter i tilfælde af et PLC break-down. - Idus vedligeholdssystem med mobil betjening www.novotek.com

PICCA helt i top

Hvis det har jeres interesse, kigger vi nær­ mere på, hvad vi kan gøre for jeres fremtidi­ ge drift. nissen@nissenenergy.com www.nissenenergy.com

PICCA er med i landets største igangværen­ de projekter i forsyningssektoren. Det er vi stolte af, og vi glæder os til at fortælle dig om vores erfaringer. Siden 1988 har vores erfaringer fra vandog spildevandsbranchen sikret kunder den højeste ekspertise inden for PLC og SCADAprogrammering. Til STFs Årsmøde står PICCA atter en gang klar til en snak om vores nyeste projekter og vores banebry­ dende brugergrænseflade PICCA ISA 101, som med hastige skridt implementeres i den danske forsyningssektor over hele landet. Vi ses på Mariagerfjord Renseanlæg! pls@picca.dk / picca.dk

Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nordisk Innovation er en dansk virksom­ hed med speciale i udvikling og egen pro­ duktion af rottespærre til det danske kloak­ system. Via vores erfaring og i dialog med kloakmestre landet over har vi gennem de sidste 16 år konstant arbejdet på at skabe forbedringer, som optimerer driften og sik­ kerheden ved brug af rottespærre i kloak­ systemet. Vores produkt er i dag et spejl­ billede af know­ how fra kloakme­ steren og en dansk produktionslinje, der kan omdanne ideer til virkelighed. Rottespærre TX11 – et sikkert valg fls@nordisk-innovation.dk www.nordisk-innovation.dk

Bæredygtighed i højsæde Bæredygtighed står øverst på dagsordenen overalt i samfundet og selvfølgelig også hos Rambøll. Derfor har Rambøll lanceret den nye strategi ”The Partner for Sustainable Change”. Med strategien vil vi være partner i vores kunders arbejde imod bæredygtig for­ andring i deres projekter og virksomhed. I vores stand i år går vi i bæredygtighedens fodspor, og derfor er de fleste materialer genbrug fra tidligere år. Så kom og få en snak om, hvordan bæredyg­ tighed kan indtænkes i jeres projekter. Til den gode snak kan vi tilbyde en kop kaffe eller en fadøl. dk.ramboll.com/

spildevand #2/22  81

troskopi, ionkromatografi og ionselektive målinger. Metrohm leverer certificeret service og sup­ port lokalt i over 50 lande. Også i Danmark. Se mere på www.metrohm.dk og kom og mød os på STFs årsmøde d. 17. Juni mail@metrohm.dk / www.metrohm.dk


PREMIUM – det bedste valg Nyt nøglehul på Premium dæksler. Det nye nøglehul forenkler og reducerer arbejdet med rengøring af ”tæt nøglehul” ved åbning. Markedets bedste dæksel – med slidsepak­ ning og markedets bedste flydende karm. Se også vores nye dækselnøgle, som vi også har forbedret. hlj@randersjern.dk/ www.randersjern.dk

ligt, korrosionsfrit PEHD-materiale og rust­ frit stål. Ud over standardprodukter fremstil­ ler vi mange kundespecifikke løsninger. Mangler du en løsning, så tøv ikke med at kontakte os – vi er altid klar til at sparre! Info@riawatech.dk riawatech.dk

Vi producerer kundespecifikke løsninger efter tegning, ligesom vi også ofte samar­ bejder med kunden helt fra idé-stadiet, indtil det færdige produkt er installeret. Sammen med vores kunder og samarbejds­ partnere har vi for eksempel designet og udført specialtanke, -rørføringer, -rense og inspektionsbrønde, specialløsninger tilpas­ set eksisterende konstruktioner mm. rotek.dk

Vakuumkloakerings-løsninger

Schneider Electric A/S

Roediger skaber løsninger, der udnytter vakuumteknologi til at transportere væsker og spildevand økologisk og økonomisk for kommuner og industrier.

Schneider Electric leverer integrerede syste­ mer, der gør vand- og spildevandsbehand­ ling så effektiv og miljøvenlig som muligt fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at holde drifts- og vedligeholdsomkostningerne nede. Vi gælder os til at se dig Se.com/dk

82

spildevand #2/22

Ydelser til spildevandbranchen! Mange år i branchen gør, at vi garanterer kompetent vejledning. Alle vores ydelser bygger på kvalitet og driftssikkerhed med fokus på klimavenlige løsninger. - Alt inden for overpumpning med fuld SROovervågning. - Flushing og rørrensning af spildevand og proces-ledninger. - Service 24/7 og reparation af pumper. - Alt i transmission – Rør, slanger, rørbroer, fittings mv. - Stærke pumpe brands. Toyo, PX-Flow, Pioneer, Speroni - Stor lokal lagerbeholdningen af pumper og reservedele til omgående levering. Kom forbi og mød os på standen. Vi glæder os til at hilse på dig info@rhpumper.dk – www.rhpumper.dk

Med vores vakuum sanitære systemer trans­ porterer og opsamler vi spildevand i byg­ ninger, industri og lystbådehavne - rent, vandbesparende og med fleksible installati­ onsmuligheder, hvilket giver en lang række fordele sammenlignet med andre systemer. Uanset hvad du overvejer et vakuumkloak­ system til, er vi din professionelle og pålide­ lige partner. Vi nyder godt af vores mange­ årige erfaring og af kvaliteten og pålidelig­ heden af vores vakuumkloaksystemer ver­ den over. www.roediger-vacuum.com/en/

Forebyggende vedligehold SEEPEX MONITORLØSNINGER • Kontroller pumpedrift med ét klik • Opdag slitage tidligt • Forebyg procesfejl

Flow- og niveaukontrol, check! Hos Riawatech er vi eksperter i regulering, afspærring og sikring mod tilbageløb af overflade- og spildevand - med mere end 35 år i branchen.

Vores produkter anvendes i dag til al slags regulering og afspærring af fersk- og brugs­ vand, kommunalt og industrielt spildevand eller spildevandsslam i rense- og opsam­ lingsanlæg samt til pumpesystemer. Vi har en lang række standardprodukter herunder ventiler, kontraklapper, spjæld og overløbsspjæld, som er fremstillet i miljøven­

Specialløsninger til spildevand Vores kunder står ind i mellem over for spe­ cielle problemstillinger, hvor standardløsnin­ ger ikke er nok. Roteks salgsteam med mange års erfaring med design, udvikling og udførsel i spildevandsbranchen samt vores produktion, der omfatter egne specialværksteder i plast og metal, en avanceret maskinpark og erfar­ ne medarbejdere, gør, at vi er specialister i designløsninger til spildevandsbranchen.

INFO.NORDIC@SEEPEX.COM/SEEPEX.COM

Vedligehold reducerer CO2-aftryk

Spørgsmålet om, hvordan vi som virksom­ heder kan være med til at minimere vores klimaaftryk, er mere aktuelt nu end nogen­ sinde. På STFs Årsmødeudstilling 2022, vil SEWEURODRIVE fortælle om, hvordan virksom­ heden hjælper sine kunder med at reducere deres CO2-aftryk gennem fokus på vedlige­ hold af eksisterende løsninger. SEW-EURODRIVE har udviklet CDM® (Complete Drive Management), som er et integreret system til vedligeholdelsessty­


Kraftige pumper til spildevand

ring. Systemet gør det muligt at planlægge forebyggende vedligehold via en komplet registrering af hele den installerede base samt lager af gear, motorer og frekvensom­ formere. SEW-EURODRIVE er en af de førende globa­ le leverandører af gearmotorer, frekvensom­ formere, servomotorsystemer, decentrale transmissionskomponenter og industrielle gearsystemer. www.sew-eurodrive.dk/

Siemens tilbyder et omfattende udvalg af procesinstrumenter til måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Du kan fx opleve vores nye radar LR100, ny flowmåler FM100. Disse, samt det skelsættense Simatic PCS neo som er Siemens nye innovative webbas­ serede proceskontrolsystem, kan opleves på standen.

Vi producerer, servicerer og udlejer pumper til ethvert formål. SonFlow producerer også en bred vifte af pladevarmevekslere af høj kvalitet, som øger bæredygtigheden med et energieffektivt design samt innovative plademønstre. Kom forbi vores stand til en forfriskning og en snak. Vores dygtige teknikere står klar til at modtage dig. deha@sonflow.dk www.sonflow.dk

Vakuumkloakering - mrk.2

Til løsningshjælp har Siemens certificerede Siemens Solution Partners med både de rig­ tige kompetencer samt bred erfaring. Siemens har egen serviceafdeling. Denne udfører årlige serviceeftersyn, der er med til at sikre en problemløs drift på anlægget. Dette er med til at gøre Siemens til din ide­ elle samarbejdspartner. Siemens har kompetencer inden for mange industrier herunder en specifik gruppe, der arbejder med waterbusiness. Læs mere på: www.siemens.com/water Kom forbi vores stand for en snak om mulig­ hederne på dit anlæg. Niels.C.Christensen@siemens.com

Steel ApS har efter 10 års erfaring med vakuumkloakering valgt at indgå samarbej­ de med FLOVAC om salg og markedsføring af deres markedsledende vakuumsystem til miljøvenlig spildevandshåndtering. • Godt arbejdsmiljø • Miljøvenligt system • Enkel og driftssikker konstruktion • Lavt vedligeholdelse behov • Gennemprøvet overvågning af vakuum­ brønde ak@steel-engineering.dk

og CSR. For videndeling er både at give og at modtage! Denne tankegang har nu skabt værdi for vores kunder og os i næsten 25 år. Kom og få eksempler på årsmødet. Se nogle af vores miljøtekniske løsninger og få en dialog om vores forretningsmodel, Samarbejde med Værdi. stjernholm@stjernholm.dk www.stjernholm.dk

Innovative løsninger til dit anlæg Kig forbi vores stand, og hør mere om, hvor­ dan vi kan hjælpe dig og og skabe værdi for dit renseanlæg med innovative løsninger. Vi glæder os til blandt andet at fortælle mere om: - Multipunktsdosering af ozon til fjernelse af mikroforurening – med positiv sideeffekt på SVI (OxyBlueTM) - Vores nye løsning til densifikation af aktivt slam, der mindsker risiko for slamflugt og skumdannelse (InDenseTM) - Hydrotermisk Carbonisering (HTC), som muliggør slamafvanding op til 70% tørstof uden brug af polymer (DehydrisTM Ultra)

Vi ses til en spændende og lærerig dag! suez.dk

Værdiskabende samarbejde Vedholdenhed, ærlighed og gensidig respekt har kendetegnet Stjernholm helt fra virk­ somhedens start i 1997. Den 30. september 2022 kan vi så fejre virksomhedens 25års jubilæum. Vi mener stadig, at den åbne og ærlige dia­ log er det bedste værktøj til at skabe gensi­ dig merværdi indenfor både økonomi, miljø

Pålidelig svovlbrintemåling Har du styr på din svovlbrinteudfordring? Mød SulfiLogger og hør mere om, hvordan du kan opnå et bedre indblik i din svovl­ brinteudfordrings reelle omfang ved at måle direkte i spildevandet. Den viden kan bl.a. omsættes til en mere effektiv bekæmpel­

spildevand #2/22  83

Innovativ procesautomation

På vores udendørs stand på årsmødet kan du opleve og høre mere om vores DanPumps pumper. Vi tilbyder et komplet sortiment af kraftige og solide pumper produceret i Danmark til mange forskellige industrier – også de kræ­ vende opgaver ved rensningsanlæg og spil­ devandsforsyninger. • Høj energieffektive-pumper • Tilpasset tilstopningsfri pumpehjul • Lang levetid • Nem vedligeholdelse


Rense trykledninger med svamp

84

spildevand #2/22

se af lugtgener og korrosionsproblemer til at reducere kemikalieudgifter og til at træf­ fe bedre beslutninger samt indtænkte svovl­ brinteproblematikken i projekteringen af nye anlægsprojekter. SulfiLogger tilbyder komplette sensorsyste­ mer til kontinuerlig måling af svovlbrinte direkte i spildevand – både i kloaknetvær­ ket og på renseanlægget – og sensorens data er tilgængelige i SRO og via en online cloud-service, der sikrer overblik. sulfilogger.com info@sulfilogger.com

Spildevand transporteres over længere strækninger gennem pumpestationer og lange trykledninger som en følge af nedlæg­ gelse af mindre renseanlæg, samt udvidelser af kloaksystemet. Lange trykledninger giver ofte svovlbrinte­ problemer med påvirkning af arbejdsmiljø og tæringer på anlæg og rør samt gener for omgivelser. Indvendige belægninger giver desuden højere strømforbrug til pumpning af spildevand. Rensning af trykledninger er blevet langt mere vigtigt, men det er en arbejdskræven­ de proces, med relativt stort tidsforbrug. Det er baggrunden for udviklingen af den automatiske rensegrisafsender, som kan være medvirkende til automatisering og effektivi­ sering af arbejdsprocesser, besparelser på el og kemikalier på CO2 neutral måde.

Helhedsløsninger – det er os! Som leverandør indenfor spildevandstrans­ port, spildevandshåndtering samt spilde­ vandsrensning giver vi et bud på, hvordan I vægter forholdet imellem: - Energioptimering - Driftsikkerhed - Arbejdsmiljø - Servicevenlighed - Totaløkonomi I forhold til jeres pro­ jekt - denne vægt­ ning er ikke nødven­ digvis altid ens. Kom og hør om vore erfaringer – Vi Ses. www.sulzer.com

Mød os på årsmødet! Hos SUMMIT Electronics arbejder vi med: • Tørstofmåling • In-line måling • Totaltørstof • Opløst tørstof • Skumdetektering • Skummåling • Skumalarm • Bioreaktor • Ex-sensorer • Pumper • Oliedosering • Skumdræber • TS-måling afvandet slam • Optimering • Flowmåling • Ledningsevnemåling • Turbiditetsmåling • Farvemåling www.summit.dk

Deltagelse i MUDP-støttet projekt: ”Integreret digital svovlbrinteforebyggelse i lange kloakledninger” er vigtigt for at vide­ reudvikle en teknologi, hvor det er målet at minimere omkostningerne relateret til svovl­ brintedannelse i spildevandspumpestatio­ ner og trykledninger. Vi ønsker i projektet at udvikle ét digitalt system, som styrer sam­ spillet mellem svovlbrinte, kemidosering, rensegris til fjernelse af biofilm og biofilter til håndtering af spidsbelastninger.

aksel@svendborg-motor.dk

Tech Instrumentering APS Leverandør af måleudstyr fra førende pro­ ducenter til spildevandsbranchen. - Niveaumålingsudstyr: Nedhængte tryk­ transmittere, ultralyd, radar - Tryktransmittere. - Temperaturfølere/transmittere - Flowmålere: clamp on/Rør, og åbne kanaler/ overløb

- Flowmåling på luft og gas - Niveau og flowswitches - Kabelhængere/aflastninger - Data/tryklogger, på batteri, grps, LoRa, Sigfox - Analyse: Ph, ilt og ledningsevne www.Tech.dk Thomas Gisselmann: 40700793 Tg@tech.dk

Nanoboble generator på årsmødet TECHRAS MILJØ og TECHRAS NANO viser de nyeste teknologier frem ved årsmødet. Der vil være en nanoboble-generator på standen. Nanoboble-teknologien kan bruges indenfor et væld af applikationer på rense­ anlægget. Bl.a. kan det forøge effektiviteten af eksisterende beluftningsudstyr, løse lugt­ problemer fra forklaringstanke og meget, meget mere. Hør også om de seneste danske erfarin­ ger og referencer med S::Select processen og om mulighederne omkring at kombine­ re filtrering med MECANA-filtre og nano­ boble-teknologien i en fremtidig løsning til behandling af miljøfremmede stoffer og medicinrester i effluenten. www.techras.dk

WTA – Strategisk eksportfremme The Water Technology Alliance (WTA) er en strategisk eksportalliance mellem Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, danske forsyninger og en bred række danske vand­ virksomheder. WTA har siden 2015 arbejdet med at positionere danske spildevandstek­ nologier og -løsninger på det amerikanske marked igennem vidensdeling og netværks­ samarbejde med amerikanske spildevands­ anlæg. Faktorer på det amerikanske mar­ ked som stigende reguleringskrav, offent­ lige infrastrukturpakker og større fokus på bæredygtighed medfører en stigende inte­ resse for innovative løsninger til spilde­ vandssektoren. Det skaber muligheder for danske virksomheder, som WTA hjælper med at facilitere gennem sine aktiviteter i Californien, Midtvesten og Texas. USA.UM.DK


Kom også og oplev Qdos til polymer-dose­ ring. Nem og billig at vedligeholde. www.wmftg.dk En del af

-gruppen

Spildevandsbranchens leverandør

Hør om overløbsberegning, hvor I ejer data. Pumpestyringer med intelligente funktioner for flowberegning og online kommunikati­ on. Markedets mest universale datalogger, GEKKO, med NB-Iot kommunikation. TurTle tryktransmitter designet for installation i spildevand og mange andre ”dyr”! Hør også om PLC-programmering med WASYS standardblokke for Siemens PLC. Ligeledes se IGSS procesbilleder efter ISA 101-standard til både renseanlæg og pum­ pestationer eller få en snak omkring design og levering samt montering af elstyretavler for pumpestationer Vi står klar til en snak og har som altid også lidt godt til ganen! wasys@wasys.dk www.wasys.dk

Mere end bare pumper hos Xylem Håndtering af sundhed og sikkerhed er afgørende. Langt de fleste mennesker til­ bringer store dele af deres liv i arbejdsmil­ jøet - nogle bruger helt op til 40% af ugen på arbejdsrelaterede aktiviteter. Så det giver god mening, at hvis sundhed og sikker­ hed prioriteres, vil menneskers liv blive for­ bedret, og virksomhedens produktivitet vil efterfølgende stige. Hos Xylem går vi efter reglerne og sørger for, at alle interessenters arbejdsmiljøet har højeste prioritet. Kom og besøg vores stand for at høre, hvordan vi sørger for, at både vores medarbejdere og vores kunder er sikre og sunde. www.xylem.dk

ÅRELANG ERFARING OG NYTÆNKNING Underjordisk præcisionsarbejde Hos VP Villy Poulsen er det vores innovative løsninger, der har drevet os frem til den virk­ somhed, vi er i dag. Siden stiftelsen i 1980 har vi løbende udvidet vores kompetencer, og i dag er vi specialister i veludført præci­ sionsarbejde under jorden. Vi udfører blandt andet styret underboring, renovering af klo­ akrør, iblæsning af fiberkabler og andre opgravningsfrie projekter. Hos os finder du kyndig vejledning fra begyndelsen. Vi hjælper med at afklare udfordringer og løsningsmuligheder, og vi tilrettelægger projektet herefter. Vi skræd­ dersyer gerne løsninger, så vi kan levere det, som vores kunder har brug for. www.villypoulsen.dk

Kom og mød os på vores stand, som igen i år er i telt udenfor. Vi står klar til at fortæl­ le dig om både vores velkendte produkter fra Meva, Landustrie og Messner samt om vores nye produkter fra STEINHARDT. Vi har oplevet stigende efterspørgsel efter solidt og vedafprøvet udstyr til hånd­ tering af vand i det åbne land og med STEINHARDT har vi nu mulighed for at til­ byde en bred pallette af udstyr til både overløbsbygværker, bassiner, kloakker og pumpestationer. Sammen med overløbsriste fra JACOPA ruster vi os dermed til - også indenfor dette område - at være EN SOLID PARTNER water@watergroup.dk www.watergroup.dk

Klare fordele i grumset vand Zediment, et joint venture mellem Aarhus Vand og ingeniørvirksomheden EIVA, har siden opstarten i 2021 hjulpet en række dan­ ske vandselskaber med at optimere driften og skabe besparelser. Zediments højteknologiske sedimentations­ undersøgelser gør vandselskaber i stand til at finde den optimale hastighed på omrøre­ re, udføre målrettet oprensning samt vide om det er nødvendigt at udføre en oprens­ ning, nedtømning eller nyt driftsmæssigt til­ tag. Deres innovative metode leverer en detal­ jeret og nøjagtig rapport over sediment-ni­ veauet og reel volumetrisk kapacitet i tanke og bassiner.

Slangepumper i verdensklasse XRipper, Sommer og Sol 😊 Vi glæder os til at mødes med alle jer Og sørge for sommer og sol samt fremvis­ ning af relevante produkter specielt egnede til at gøre jeres hverdag til en god dag. info@vogelsang-as.dk www.vogelsang.info

Ekspertise, god service og pålidelighed ken­ detegner os. Watson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og den laveste vedli­ geholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredel slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrap­ peste applikationer inden for spildevands­ branchen.

Kom forbi Zediments stand på årsmødet til en snak om, hvad I kan få ud af Zediments sedimentationsundersøgelser. sales@zediment.com www.zediment.com

spildevand #2/22  85

Vatech er et handelsfirma, som har specia­ liseret sig i leverancer af ventiler, skyde­ spjæld, aktuatorer samt alt tilbehør til rør­ ledninger inden for spildevandssektoren. Vatech er en del af AVK-gruppen, som er en af verdens førende ventilproducenter inden for vand- og gasforsyning, spildevandsbe­ handling samt brandbekæmpelse. Med moderne lager- og kontorfaciliteter beliggende i Middelfart serviceres rensean­ læg, smedefirmaer og entreprenører med til­ knytning til branchen. I kraft af mangeårige samhandel med førend­e producenter fra hele verden, kan vi tilbyde produkter af høj kvalitet til markeds­ dygtige priser. Vatech har mangeårig erfaring inden for vor branche, og vi står gerne til rådighed med forslag til løsninger. rto@vatech.dk, www.vatech.dk

FREMTIDENS INSTRUMENTERING!


INNOVATIVE LØSNINGER TIL VANDBEHANDLING OG -FILTRERING

Vi tilbyder markedets bredeste produktprogram. Vores automatisk selvrensende filtre kan levere filtreringsniveauer fra 3500 µm - 2 µm, til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • Forfiltrering før membrananlæg

Diatom A/S Tlf. 3677 3600

| Avedøreholmen 84 | info@diatom.dk

86

spildevand #2/22

• Pumpebeskyttelse

TOTAL AMOUNT:

| 2650 Hvidovre | www.diatom.dk

VI SES I D. 17. JUN


BEDSTE INSTAGRAM-BILLEDE ER INDSENDT AF… I STF er vi meget glade for at kunne dele jeres billeder fra hverdagen. Vi siger STORT tak til alle jer, der har sendt ind eller tagget os på Instagram siden sidste blad. Vi præmierer denne gang Lars Erik Hansen, BIOFOS for bedste billede – STORT TILYKKE! VINDER: Rådnetank: Lars Hansen, BIOFOS A/S

Beluftningstank Hjørring: Kamilla Hansen , Hjørring Vand

Anlæg med Lillebælt: Sara Krogh, Fredericia Spildevand

Ingeniørgang: Lars Hansen, BIOFOS A/S

Rep af Kloakledning;: Sara Krogh, Fredericia Spildevand

Industrianlæg wwpt: Alan Ramussen, Arla Foods

Kvælstof analyse: Bettina Bjerregaard, Vandcenter Syd

*Vinderen udvælges af Spildevands grafiker Hans Nielsen og redaktør Anna Klitgaard.

spildevand #2/22  87

Kolding Centalrens: Ditte Viereck Vestergaard, BlueKolding


K E N DE R DU S P ILDE VAN DSKOM I T É E N S AR B E JDE ? Du har sikkert hørt om Spildevandskomitéen. Men ved du, hvad den laver? Hvem medlemmerne er? Hvem STFs repræsentant er? Hvordan komitéen kan være med til at påvirke beslutningstagerne?

88

spildevand #2/22

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: ENVIDAN

Spildevand har sat Spildevandskomitéens formand, Mads Uggerby fra EnviDan, i stævne. Han har sagt ja til at fortælle om arbejdet i komitéen, om foreningens skrifter, og hvordan de kan være med til at påvirke og understøtte beslutningstagerne.

i infrastruktur for milliarder af kroner på landsplan. Målernetværket, der skaber data, ejes af forsynings­ selskaberne, men det er udvalget, der indsamler og analyserer data for at gøre dem brugbare for forsy­ ninger, kommuner, rådgivere og så videre.

Hvem er Spildevandskomitéen?

EVA: Udvalget faciliterer temadage, hvor medarbej­ dere fra forsyninger, rådgivere og leverandører kan snakke sammen på kryds og tværs. Der afholdes typisk tre til fire årlige arrangementer. To til tre er fysiske møder, men corona fik kickstartet webinarer. EVA har også sin egen hjemmeside, der er fyldt med information samt udgiver et fagblad.

Spildevandskomitéen hører under Ingeniørforeningen, IDA. Komitéen består af en række repræsentanter fra vandsektoren, som samles i nogle arbejdsgrup­ per/-udvalg – hver med deres fokusområde. Der er nedsat et forretningsudvalg, som har ansvaret for det daglige arbejde i komitéen. Det er fra det udvalg samt fra generalforsamlingen, at de spørgsmål, komitéen arbejder med, udstikkes. Vores formål er at udbrede best practise og kendskabet til den gode ingeniør­ praksis på regn- og spildevandsområdet. Alle 28 medlemmer af komitéen er frivillige og udpe­ get af vandsektorens aktører.

Det faglige udvalg: Udvalget skal påpege de fagli­ ge spørgsmål, som arbejdsgrupper under udvalget skal arbejde med. Disse skal have relevans for hele branchen. Udvalget laver et kommissorium for hver arbejdsgruppes problemstilling og opgave, og når en arbejdsgruppe har afsluttet arbejdet med den pågæl­ dende problemstilling, nedlægges gruppen igen.

Hvor ofte og hvor mødes I? Der er generalforsamling én gang om året, og vi mødes i forretningsudvalget fem gange årligt. Spildevandskomitéen faciliterer pt. fire udvalg: Det faglige udvalg, Udvalget for Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA), Regnmålerstyregruppen og Værktøjsudvalget. Det er op til tovholderne for de enkelte udvalg at udsende mødeindkaldelser og orga­ nisere arbejdet, men de fleste udvalg mødes to til tre gange årligt.

Værktøjsudvalget: Værktøjer og metoder til for eksempel at dimensionere med samles og gøres til­ gængelige for hele vandsektoren.

Hvad laver udvalgene?

Hvad er det for en strategi, I arbejder ud fra?

Regnmålerstyregruppen: Gruppen indsamler og dan­ ner grundlaget for den regnstatistik, der bruges i branchen til dimensionering af regnvandsløsninger og klimatilpasningsprojekter. Det er et utroligt vigtigt datasæt, for det danner grundlag for investeringer

Det faglige udvalg evaluerer og anbefaler løbende vigtige arbejdsområder, der bør fokuseres på. Dette udvalg indstiller til forretningsudvalget og plenarfor­ samlingen, hvilke områder vi bør arbejde videre med i komitéen. Vores vedtægter pålægger os at arbejde

Spildevandskomitéen og udvalgene udgiver skrifter, som er beskrivelser af best practise på ingeniørom­ rådet. Vi har indtil videre udgivet 31 skrifter, som de facto er standarder for god ingeniørmæssig praksis, hvor anden lovgivning eller lignende er gældende.


Mads Uggerby fra EnviDan er formand for Spildevands­ komitéen. Han ser det som essentielt, at branchen har et sted, den kan samles og udveksle erfaringer, uden at medlemmer og deltagerne konkurrerer. På møder, i udvalg og grupper er medlemmernes fornemste opgave at arbejde for det fælles bedste i spildevandsbranchen, ikke personlige eller kommercielle interesser.

STFs medlem af komi­téen er Timm Bochdam fra Faxe Forsyning.

Hvad arbejder komitéen med lige nu? Lige nu faciliterer vi seks arbejdsgrupper under Det faglige udvalg. De arbejder med: Regn og regnstati­ stik, usikkerhed, initial- og randbetingelser, målinger, vandkvalitet samt anvendelse af skrift 31.

Føler du, at komitéen kan være med til at påvirke beslutningstagerne? Det synes jeg i høj grad, vi gør. Et eksempel er skrift 31. En del af den har Miljøstyrelsen og Konkurrencestyrelsen valgt at indarbejde i serviceni­ veaubekendtgørelsen. Dermed er vores arbejde ophø­ jet til lovgivning. Andre skrifter bruges, hvis der ikke er lovgivning eller bekendtgørelser på et givent områ­ de. Kommer der en tvist, kan en dommer bruge vores skrifter, og de er også de facto-grundlaget for arbej­ det i kommunerne. Det betyder meget at se vores arbejde blive brugt i den virkelige verden. Under lovgivningsarbejdet var styrelserne meget lyd­ høre overfor vores eksperter. Arbejdsgruppen kunne kommentere, og vi blev indbudt til diskussioner om best prac­tise. Det var en god proces, hvor vi fik indflydelse.

Er I synlige nok i spildevandsbranchen? Nej, det tror jeg desværre ikke, vi er. Vi kunne godt gøre mere opmærksomme på os selv. Særligt med mere gennemsigtighed i vores arbejde. Mange kender vores arbejde, vores anbefalinger og skrifter, men vi kunne godt nå længere ud med infor­ mation om vores udvalg, medlemmer og organisation.

KOMITÉENS ARBEJDE Spildevandskomitéens arbejder med de ingeniør­ mæssige opgaver vedrørende projektering, udfø­ relse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, her­ under tilpasning af teknikken til fremtidige rens­ ningskrav. Kilde: ida.dk

KOMITÉENS INITIATIVER Siden komiteens første møde i 1944 har Spildevandskomiteen spillet en væsentlig rolle for afløbs- og spildevandsteknikkens udvikling i Danmark. Komiteen har taget initiativ til forsk­ nings- og udviklingsopgaver og publiceret resul­ taterne ved udgivelse af skrifter. Kilde: ida.dk

KOMITÉENS UDVALG • Det faglige udvalg - arbejdsgrupper • Udvalget for Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA) • Regnmålerstyregruppen • Værktøjsudvalget Kilde: ida.dk

spildevand #2/22  89

med: De ingeniørmæssige opgaver vedrørende plan­ lægning, projektering, udførelse og drift af kloak­ anlæg og renseanlæg, samt tilpasning af teknikken til fremtidige krav om rensning, miljøbeskyttelse og udnyttelse af ressourcer.


Ny guide til design af pumpestationer Der har hidtil ikke været meget hjælp at hente, når pumpestationer skal designes og bygges. Men det laver en ny guide skrevet af pumpeeksperten Karsten Egebjerg om på.

90

spildevand #2/22

TEKST JESPER WITH, JOURNALIST Når forsyningsselskaber renoverer eller bygger nye pumpestationer, ender det tit med, at man bestiller en ny, der er mere eller mindre identisk med den gamle. Men det dur ikke, lyder det fra Karsten Egebjerg, der er projektchef hos Envidan - med mange års opbyg­ get viden omkring pumper og pumpesystemer. Når man designer dem, er man nødt til at kigge på de nye forhold, der gælder i dag og samtidig tage højde for fremtiden. For eksempel kan der være bygget en ny bydel nær pumpestationen, og der kan være gennem­ ført en separering af afløbssystemerne. Dertil er der klimaforandringerne med de mere intensive nedbør. Alle den slags ting skal regnes ind, når man designer og dimensionerer.

- Frem for alt skal pumpesumpene dimensioneres rigtigt. De skal have det rigtige volumen, og der­ for designes efter behov. Man skal væk fra den gængse måde at tænke på - at ”stort er godt”. Pumpestationer fungerer nemlig ikke bedre, jo større de er, siger Karsten Egebjerg. Den nye guide giver planlæggere og driftsfolk et kon­ kret sted at gå hen for at blive klogere på design af pumpesumpe - et sted at søge praktisk base­ ret viden. Dens formål er at hjælpe med at optimere pumpestationerne og få designet dem bedst muligt i forhold til de vandmængder, der kommer. - Jeg forsøger at vise best practise og gennemgå de


Rettet mod de små- og mellemstore pumpestationer John Pies Christiansen, der er chef for vand og spil­ devand hos Tønder Forsyning, ser et stort behov for guiden. Han oplever, at der er for meget ”vi plejer” i branchen, og det stemmer ikke særlig godt overens med at optimere pumpesystemer og forsøge at opnå de rigtige volumener. - Vi skal blive bedre til at indrette os efter, hvad vi har behov for. Hvis vi designer den rigtige pumpesump, kan vi bedre reducere aflejringer i pumpesumpen, som er et af de problemer, vi slås med i branchen. Det giver samtidig den fordel, at vi skaber længere levetid for pumperne. Spildevandet må hverken opholde sig for lang eller for kort tid i en sump. Vi skal ramme den bedst mulige opholdstid, siger John Pies Christiansen. Guiden er primært rettet mod de tusindvis af små og mellemstore pumpestationer, der findes rundt om i landet. For eksempel har Tønder Forsyning alene mere end 500 pumpestationer. Der skal pumpes meget, når ens forsyningsområde er fladt. John Pies Christiansen peger på, at der historisk tit er foretaget forkerte dimensioneringer af pumpesumpe og netop det medfører mange af de problemer, man står med i dag. - Får man styr på dimensioneringen, vil mange af de potentielle fejl ikke opstå. Tager man udgangs­ punkt i det konkrete behov i stedet for at følge indgroede regler, kan man nå langt. Vi skal væk fra, at man ukritisk laver en op- eller nedskallering ved bare at gange eller dividere med tre i forhold til det, man havde, siger John Pies Christiansen. Guiden giver et bud på, hvordan man på en kvalifi­ ceret måde nærmer sig den rigtige løsning for den enkelte pumpestation. Den anviser metoder, man kan bruge, så usikkerheden bliver mindre.

Metode og beregningsprogram Der er tilknyttet et regneark med et beregnings­ program til guiden. Ved at taste relevante tal ind i regnearket kan man få beregnet, hvor stort et sump­ volumen man skal have til et givent pumpesystem. Det får man så et kvalificeret bud på ud fra de meto­ der, der er angivet i guiden. Beregningsprogrammet skal hjælpe med at tackle problemer omkring opholdstid. Er opholdstiden for lang, og man pum­ per over lange afstande, øges risikoen for dannelse af svovlbrinte. - Vi renoverer jo mange pumpestationer, og vi vil gerne gøre det bedst muligt og se på helheden af maskinanlægget. Vi ved, at pumpesumpen, hvis den har forkert volumen, kan give problemer med aflejringer og luft i systemet, ligesom vi risikerer svovlbrintedannelse. Også for en lille pumpestation er det vigtigt, at den er korrekt designet, så pum­ pesumpen har den rigtige volumen, siger John Pies Christiansen.

Guiden er ikke videnskab Karsten Egebjerg trækker på den seneste viden og nyeste forskning på området på en måde, så det kan bruges praktisk i hverdagen. Men den er et praktisk redskab og ikke videnskab, påpeger han. - Vi skal blive klogere på det, vi går og laver. Hvis vi er bedre klædt på i forsyningsselskaberne, kan vi også bedre stille krav og have ønsker til designet hos leverandørerne af pumpesystemerne. Så kan de ikke bare levere det samme som sidst, fordi det er nemmest. Det er en guide til plan- og driftsfolk, der jo er teknikere og pragmatisk indrettet. Så jeg håber, at den kan hjælpe folk med at tage bedre beslutninger på et kvalificeret grundlag, siger Karsten Egebjerg.

GUIDELINE OG BEREGNINGSARK ”Guideline til design og dimensionering af pumpe­ sumpe” og et tilhørende beregningsark er udgivet af Pumpenetværksgruppen. Den består af VCS Service ApS, Hedensted Spildevand A/S, Aarhus Vand A/S Spildevand drift, Hjørring Vandsselskab A/S, Herning Vand A/S, AquaDjurs, Tønder For­ sy­ning, Vestforsyning, Fåborg Forsyning, Frede­ ri­cia Spildevand, Ikast-Brande Spildevand og BlueKolding. Guiden har modtaget støtte fra Spildevands Teknisk Forenings aktivitetspulje, mens beregningsarket er udgivet med støtte fra Danva. Læs mere på stf.dk

spildevand #2/22  91

vigtigste facetter i optimering og design af pum­ pestationer. Jeg forsøger at få folk væk fra den dominerende tankegang, at vi gør, som vi plejer, fordi det jo har fungeret meget godt. I guiden er samlet en masse viden om pumpesystemer, og jeg har gjort den viden praktisk og nemt forståelig. Her kan driftsfolk, der er nye i branchen, søge viden om, hvordan pumpestationer kan optimeres, så de fungerer bedst muligt. Men den er lige så meget for folk med mange år i branchen, der er friske på at se på pumper og pumpesystemer på en ny måde, hvor man betragter opbygningen af dem ud fra et behovsperspektiv, siger Karsten Egebjerg.


UN G I S P I L D E VA N D

Fra kok til kemiker Efter en del hårde år i restaurationsbranchen havde Benjamin Moretto Krog brug for at søge nye græsgange. Det blev til en uddannelse som diplomingeniør i kemi og bioteknologi. I dag arbejder han som kemiker hos RGS Nordic.

92

spildevand #2/22

TEKST: ANNE-SOFIE STORM WESCHE

Hvordan er du havnet i spildevandsbranchen? Det var lidt tilfældigt, for jeg havde egentlig søgt en anden stilling hos RGS Nordic. Men Business Proces Manager Pernille Lyngsie Pedersen og Operations manager Ove W. Kalum så min ansøg­ ning og vidste, at der i deres afdeling Water Solutions var et hul, jeg kunne udfylde. Jeg er blevet ansat som kemi­ ker, men fungerer i praksis som ”sup­ portkemiker”. Det betyder, at jeg suppor­ ter driften, analyserer samt kontrollerer, at de indsamlede analyser er korrekte. Hvis vi indfører nye analyser, så er det mig, der gennemgår analysemetoden og verificerer dem. Og endelig er jeg med til at godkende nye spildevandskunder.

BLÅ BOG: Navn: Benjamin Moretto Krog Alder: 36 år Bopæl: Skælskør Fritid: Jeg holder meget at tilbrin­ ge min fritid i naturen.

Jeg kommer fra en helt anden bag­ grund, for jeg er oprindeligt uddannet kok. Men det var en hård branche med mange timer. Jeg arbejdede som kok i ti år, men det var ikke godt for mig, så for godt otte år siden gik jeg i tænkeboks for at finde ud, hvad jeg så ville. Jeg

fandt ud af, at jeg gerne ville læse vide­ re. Først blev jeg optaget på adgangs­ kursus på DTU. Noget af det, som var vigtigt for mig at finde ud, var, om jeg overhovedet kunne holde ud at være på skolebænken igen. Jeg blev færdig som kok i 2008, så skolen syntes langt væk. Men dagene på skolebænken gik godt, og jeg indså, at det var rart at bruge hovedet. Jeg genopdagede min glæde ved kemi og matematik, noget som jeg holdt af i folkeskolen, men som jeg aldrig fik ikke brugt, fordi jeg valgte den mere kreative vej. Man kan nu sige, at jeg har skiftet spor og er gået den nørdede vej. Sensommeren 2020 blev jeg færdig som diplomingeniør i kemi og biotekno­ logi. Selvom det i starten var hårdt, var jeg glad for det, jeg skulle jo lige ind i hele skolesystemet igen, men derefter læste jeg for fuld skrue, og jeg valgte sågar at læse engelsk op hen over min sommerferie for at frigøre det sidste halve år på adgangskurset. I alt har det vel taget mig fem og et halvt år at skif­ te fra restaurationsbranchen til spilde­ vandsbranchen.

Hvad består dit arbejde i? På min funktionsbeskrivelse står der kemiker. Jeg supporterer den daglige drift af anlægget med hensyn til ana­ lyser og metoder. Jeg tjekker dem, og

hvis der er problemer med analyseme­ toderne, hjælper jeg. Sammen med sæl­ gerne kigger og udfører jeg forskelli­ ge test på nyt spildevand (leads, red.), som vi får ind for vise, at vi kan behand­ le det. Nogle gange sker det i samråd med kommunerne, da alt nyt spildevand skal godkendes af Slagelse Kommune (i henhold til Miljøstyrelsen direktiver, red.). Endelig er jeg med i nye projekter, hvor jeg kommer med det kemiske ind­ blik og sikkerhed. Når vi laver en test, et nyt lead, så er det typisk en prøve fra en kunde. Vi udfører en basiskarakteristik, hvor vi tjekker for forskelligt indhold som COD, totalt nitrogen, ammonium, fedtsy­ re, SS (suspended stof) og glødetab.

Hvad gør dit arbejde spændende? Jeg kan godt lide den varierede hver­ dag. Som udgangspunkt handler man­ dagen om leads. Her taler jeg og sæl­ gerne om de leads, vi har; hvor vi er i processen med hensyn til kommu­ nens godkendelse, og hvorvidt der er mere information om de enkelte leads. Tirsdag, onsdag og torsdag står den typisk på forsøg. Fredag har jeg kontrol­ arbejde og planlægning af næste uge og indimellem alt det, har jeg møder og projekter. Min hverdag har ændret sig meget, jeg bruger ikke længere 13 timer i et køkken. Nu møder jeg ind klokken 8 og smutter igen klokken 16.


ENERGIANLÆG SPARRING DESIGN PRODUKTION INSTALLATION SERVICE

spildevand #2/22  93

www.nissenenergy.com

VI ER

STÆRKE PÅ SLAM En pumpe er ikke bare en pumpe

Du kan holde udgifterne til drift og vedligehold nede med holdbare løsninger til pumpning af spildevandsslam.

Ring til Andreas på 9339 0410 Sammen finder vi løsningen til netop dit behov, - et besøg er ganske gratis! Landia A/S • tlf. 97 34 12 44 • landia.dk


E T D Ø G NKU R S U S B L I V ER T IL … TEKST: KARIN REFSGAARD, SPILDEVANDSTEKNISK FORENING / GRAFIK: HANS NIELSEN

Ø AF GN til r s H K sa en O U m d L R an Bes tlig es e D SU år ven var e d val ES S s d e e u

AU

l l e an es i ser tag rin læ næ ne ere g gn st . in e g

e ød m l gs de in lv gn ha st læ te gu an ds au Pl i si af

G

US

T

IL

APR

BER

ret scent ret vand e Fersk der detalj et. m arbej gram am o r r p med bigt prog er d ø Forel des, og lding udsen for tilme s op åbne

SEPTEM

2022

Nyhe dsbre vm ef emne terlysning ed r t Invita il døgn af lemm tion til firmkursus er am om udtil lodtræk ed­ ni stiller plads ng

JULI

AJ

De si ds falde te detalje r på p r lads

pl

De

NO VE D

FE BR

TS MAR

OKTOB ER

JANUA R

R UA

94

R E B M

BER M E DEC

kursus. Forinden er der blevet efterlyst idéer til ind­ læg hos alle i branchen. Det gælder både forsynings­ medlemmerne og firmamedlemmerne. Derudover er der altid mange gode forslag, der er kommet fra sidste års evaluering. Alle disse forslag bliver sendt ud til de involverede i planlægningen forinden. Døgnkurset skal gerne være en appetitvækker til at få mere viden og skal give inspiration til dagligdagen. Har du et emne, du rigtig gerne vil høre om, eller et emne du gerne vil holde foredrag om, så send dit forslag til sek@stf.dk

us fra rs g u in nk å er øg s p de alu s d gå mø Ev år em ses e n l st en re sid g esty b

spildevand #2/22

Døgnkursus i Spildevandsteknisk Forening er en vig­ tig begivenhed for foreningen. Det er og har været en vigtig del af foreningens DNA. Det er for mange en inspiration til arbejdet i spildevandssektoren. Døgnkurset byder på erfaringsudveksling og kolle­ gialt samvær mellem de forskellige forsyninger og leverandører i branchen. Og ikke at forglemme mulig­ hed for nogle af leverandørerne for at udstille. Det er en gruppe engagerede medlemmer i foreningen, der sammen med bestyrelsen planlægger årets døgn­

M

JUNI


Det foretrukne valg VEGAPULS – det foretrukne valg til niveaumåling i mere end 60 år • • • • •

80 GHz teknologi Høj målenøjagtighed Lille spredningsvinkel Bluetooth programmering via VEGA Tools app Effektiv og pålidelig måling

Hos Insatech kender vi dine applikationer og procesudfordringer, og med VEGAPULS kan vi optimere dine niveaumålepunkter.

www.insatech.com spildevand #2/22  95

HAL A2, STAND 351/550

AQUAGAIN PÅ IFAT MÜNCHEN

30. MAJ – 3. JUNI 2022

Temaet er Digitaliseringens udviklingspotentiale for branchen og Aquagain står sammen med Huber på en 1.100 m2 stor stand fyldt til bristepunktet med udstyr. Vi står klar med kompetente kræfter til en stærk faglig snak om jeres muligheder.

Head Office: Aquagain Folding Smed A/S · Vælding Bjergvej 4 · DK-6650 Brørup www.aquagain.dk

SALG +45 7538 1330 / SERVICE +45 2323 3368


FLENDER GEAR OG KOBLINGER TIL RENSEANLÆG Vi kan hjælpe dig med: •

Projektering af nye gear - fx FZG

Renovering af ældre geartyper fx REDUREX

Ombygning fra ældre til nye gear med tilhørende tilpasning

Levering af målidentiske ældre geartyper - fx REDUREX

Levering af koblinger

Optimering af ældre kileremstræk

Vibrationsmålinger

3D laseropretning

Service

... meget mere.

spildevand #2/22

Læs mere på www.jens-s.dk

96

Tlf. +45 70 13 83 33

PLC / SCADA

IT / OT security

info@jens-s.dk

IIoT

Søborg • Silkeborg • Troldhede • Thisted • Randers

jens-s.dk


KO RT NY T IDA L A NC E RE R FOR S L AG TIL AT ST Y RKE DA NSK VANDTEK NOLO GI Med en årlig eksport på omkring 20 mia. kr. er dansk vandteknologi solidt repræsenteret på den globale arena. Men branchens fortsatte vækst er udfordret på en række områder, viser ny rundspørge blandt eksperter i vandbranchen. TEKST OG FOTO: IDA På baggrund af undersøgelsen, der er gen­ nemført blandt fremtrædende fagfolk inden for drikkevands- spildevands- og klimatil­ pasningsområdet, præsenterer IDA nu et katalog med 17 anbefalinger, som skal styrke vandbranchens rammebetingelser.

Enormt behov for globale løsninger Udfordringerne kommer på et tidspunkt, hvor behovet for at løse problematikker omkring vand og muligheden for at øge eks­ porten globalt aldrig har været større. FN og International Water Association anslår, at 40 procent af verdens befolkning i 2018 var berørt af mangel på vand, og at halvdelen af verdens befolkning i 2025 vil leve i områder med væsentlige udfordringer i form af sti­ gende vandmængder og oversvømmelser. Og OECD vurderer, at der på verdensplan er behov for at investere 3.000 mia. kr. årligt i perioden 2018-2030, hvis verden skal leve op til FN’s mål på vandområdet.

Også på den hjemlige politiske arena har man set behovet og potentialet for dansk vandteknologi. I november sidste år lancere­ de regeringen således en eksportstrategi for vand, som indeholder en ambition om at for­ doble den danske eksport af vandteknologi fra 20 mia. kr. i 2019 til 40 mia. kr. i 2030.

Om undersøgelsen I alt 198 fagfolk fra vandselskaber, råd­ givningsfirmaer, organisationer og uddannelsesinstitutioner blev invite­ ret til at deltage i rundspørgen, og 46,5 procent har svaret på spørgeskema­ et. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting for Ingeniørforeningen, IDA.

D E 1 7 A NB EFALINGER: Forskning, udvikling og test 1.  Udarbejd en national strategi for forsk­ ning, udvikling og test inden for vand­ teknologi. 2.  Lav en SMV-digital ordning på vandom­ rådet, så mindre vandvirksomheder kan få forskningsbaseret rådgivning.

Kompetencer og arbejdskraft 3.  Fasthold vandseniorer på arbejdsmarke­ det gennem mere fleksible pensionsord­ ninger m.m. 4.  Styrk indsatsen for opkvalificering af beslægtede uddannelser, der øger job­ muligheder i vandsektoren. 5.  Etabler et tværgående sektorpartner­ skab med fokus på kompetencebehov inden for vandsektoren. 6.  Lav kampagneaktiviteter for, at flere vil tage en uddannelse og arbejde i vandsektoren.

Regulering og afgifter 7.  Etabler en klimatilpasningsfond – for

eksempel som det hollandske DELTAprogram. 8.  Lav en 1 %-regel til vidensopbygning og koordinering. Ved 100 kr. investeret på klimatilpasning skal 1 kr. gå til forskning og formidling. 9.  Lav enkelt og retfærdig afgift for regn­ vand i kloaksystemet som incitament til udvikling af nye teknologiske løsninger. 10.  Etabler en mærkningsordning ved ejen­ domssalg ligesom ved en el-tilstands­ rapport, så vand- og spildevandsinstal­ lationer får et ”sundhedstilstandsgen­ nemsyn”. 11 .  Revurder forsyningsselskabernes årlige effektiviseringskrav i vandsektorloven for at give forsyningssektoren råderum til at investere i og indgå i udviklings­ projekter. 12.  Skab incitamenter til, at små vandfor­ syninger og spildevandsselskaber slår sig sammen eller får et mere forpligten­ de samarbejde organisatorisk for at sikre

ressourcer til at gå sammen og købe ny teknologi eller indgå i udviklingsprojekter. 13.  Prioriter vandteknologi i dansk udvik­ lingsbistand gennem langsigtede stra­ tegiske myndighedssamarbejder i udvalgte lande.

Katastrofeberedskab 14.  Opgrader løbende varslingssystemet og varslingsmodeller i Danmark og Rigs­ fællesskabet inden for forhøjet havvand, skybrud, drikkevandsforurening m.m. 15.  Invester i ny it-forskningsinfrastruktur på universiteterne og GTS-institutterne.

Nye vandvirksomheder 16.  Udnyt mulighederne i udbudsloven så det offentlige i højere grad understøt­ ter de nye vandiværksættere. 17.  Den nye offentlig superfond, Danmarks investeringsfond, skal prioritere nyetab­ lerede vandvirksomheder. Kilde: ida.dk/media/10766/2.pdf

spildevand #2/22  97

Manglende offentlige investeringer i eksem­ pelvis klimatilpasning, udvanding af forsk­ ningsmidler og forældet lovgivning, er nogle af de faktorer, som hæmmer Danmarks kapacitet til at udvikle nye løsninger på vandområdet, fremgår det af undersøgelsen, der er gennemført af Rambøll Management Consulting for IDA. Samtidig er branchen udfordret af mangel på specialister og det bremser alt sammen udviklingen af en sektor, som er suverænt

største aktør, når det gælder eksport af dansk miljøteknologi.


KO RT NY T

Næstved og Slagelse indleder et tæt samarbejde på forsyningsområdet Byrådene i Næstved og Slagelse har godkendt, at NK- og SK Forsyning indleder et tæt samarbejde.

Til maj etablerer SK og NK Forsyning et fæl­ les selskab, hvor alle medarbejdernes kom­ petencer forenes. Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen og borgmester i Slagel­ se Knud Vincents udtaler i denne forbindel­ se: ”Med dette skridt og styrkelsen af vort samarbejde på forsyningsområdet har vi truffet en vigtig beslutning om at følge med udviklingen inden for forsyningssektoren og gjort vore to forsyningsvirksomheder endnu mere robuste, effektive og dermed fremtids­ sikre”, siger Carsten Rasmussen.

For Knud Vincents har det også være helt afgørende at bevare indflydelsen og kontrol­ len over de kommunale forsyningsvirksom­ heder: ”Det samarbejde, som vi formaliserer i maj i år, sikrer både Næstved og Slagelse kommuner fuld indflydelse på vore egne forsyningsvirksomheder i en lang årrække fremover. Det er ingen hemmelighed, at der bliver færre og færre forsyningsvirksomhe­ der i Danmark. Det er en tendens, vi har set længe. Nu har vi indledt et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, som måske på lidt

længere sigt kan blive kimen til noget endnu større”, slutter Knud Vincents. Formanden for det nye selskab bliver Anders Gjesing, som også bliver formand for de fire selskaber under NK-Forsyning, mens de to administrerende direktører fra hhv. NK-Forsyning og SK Forsyning udgør direktionen. Det fælles selskab kommer til at beskæftige omkring 200 medarbejdere. Serviceselskabet skal fremover servicere de to koncerner, som tilsammen omsætter for omkring 800 mio. kr.

98

spildevand #2/22

TEKST OG FOTO: SK FORSYNING

Det nye serviceselskab stiftes den 25. maj 2022. Alle nuværende ansatte i NK- og SK-koncernen ansættes i det nye selskab. Selskabet skal servicere de to koncerner og vil beskæftige omkring 200 medarbejdere. Selskabet ejes af de 2 forsyningskoncerner NK-Forsyning og SK Forsyning med 50 % hver. Bestyrelsen på otte medlemmer består af fire fra hver forsyningskoncern. Heraf udgør de to forsyningskoncerners formænd og næstformænd halvdelen.

K ENDER D U FOR U R E NI N G E N S H I STO R I E I DA N M A RK? På DR Bonanza kan du finde en serie om Forureningens historie, lavet af DR. Den består af fire dele, hvor den første udelukkende beskæftiger sig med spildevand. Du kan finde linket til serien på: dr.dk/bonanza/serie/417/forureningens-historie


KO RT NY T KLAR TIL FREMTIDENS REGN:

Skybrudstunnel indviet på Østerbro Seks meter under jorden snor den 1,1 km lange skybrudstunnel sig og med en kapa­ citet på op til 4500 m3, skal tunnelen være med til at holde beboerne på Østerbro tør­ skoede ved fremtidens skybrud.

Samn Forsyning vil halvere udledningen af drivhusgasser Samn Forsyning har sat sig nye miljømål for de kommende fire år og vil blandt andet halvere udledningen af drivhusgasser i løbet af den periode. Et ambitiøst mål som kræver udvikling af nye metoder og teknikker, siger proceschef Morten Wind Andersen. TEKST OG FOTO: SAMN FORSYNING

Kender ikke udslippets størrelse HOFOR, Hovedstadsområdets Forsynings­sel­skab, har færdiggjort det store anlægsprojekt, og det blev fejret onsdag den 9. marts på bygge­pladsen på Strandboulevarden, Østerbro i København.

Fakta om skybrudstunnelen på Strandboulevarden • Længde: 1,1 kilometer fordelt på tre tunnelstræk • Diameter: 2-2,5 meter • Dybde: Tunnelboremaskinen Helga har boret ca. 6 meter under jorden • Jord gravet ud: 30.000 tons • Beton støbt: 2500 m3

Samn Forsyning har allerede investeret en del i den grønne omstilling med blandt andet installering af varmepumper, implementering af energibesparende teknologi og investe­ ring i skovrejsningsprojekter, som alt sam­ men bidrager til minimere Samn Forsynings påvirkning af klimaet. Morten Wind Andersen tror da også, at de næste fire års indsats vil betyde, at Samn Forsynings aktiviteter sam­ let set vil optage mere CO2, end organisati­ onen udleder. Men det får ikke forsynings­ virksomheden til at sætte ambitionerne ned. Tværtimod er målet at kunne dokumentere Samn Forsynings bidrag til et mere bæredyg­ tigt samfund, men branchen mangler måleog regnemetoder til at få det fulde overblik, ligesom der mangler teknologiske løsninger på at løse udfordringerne med lattergas.

- Det bliver en af de opgaver, vi kommer til at tage fat på, samtidig med, at vi fort­ sætter med at implementere flere grønne løsninger i vores drift, siger Morten Wind Andersen. Samn Forsyning vil blandt andet arbejde på at optimere opsamlingen af metangas med henblik på at bruge den i virksomhedens egen energi- og varme­ produktion Mens der er kendte løsninger til at mindske udledningen og øge anvendelsen af metan, er der ikke de samme muligheder for at arbej­ de med lattergas. Morten Wind Andersen er dog overbevist om, at det er muligt for Samn Forsyning at indfri målet, selvom der ikke er udsigt til, at den mængde af spildevand, som Samn Forsyning skal håndtere, vil blive min­ dre i de kommende år – tværtimod vil der for­ mentligt være en tilvækst i både befolkning og erhvervsliv i forsyningsområdet. Der er endnu ikke sat krav til lattergas fra renseanlæg, men det forventes at komme inden for en overskuelig fremtid, hvilket kun gør det fordelagtigt at være proaktive og der­ med klar når kravene er vedtaget.

Morten Wind Andersen er proceschef hos Samn Forsyning.

spildevand #2/22  99

Når Samn Forsyning renser vores allesam­ mens spildevand for kemikalier, medicinre­ ster og biologisk materiale, anvender de lige­ som alle andre moderne rensningsanlæg en kombination af mekaniske filtre, bakterier og mikroorganismer samt kemi


6%

4%

4%

4%

2%

4%

10%

4%

4%

2%

4%

1.9%

4%

1.9%

2%

1.1 %

4%

1.4 %

4%

1.4 %

4%

1.4 %

2%

1.9%

15.7%

0.8 %

spildevand #2/22 100

Logos PRERO®CLEAN REDUCERER DRIFTSOMKOSTNINGER

4%

Problemer med flydeslam i jeres pumpestationer? Oplever du driftsgener som følge af fedtaflejringer? Har du ofte behov for slamsuger til spuling og rengøring af pumpesumpen?

Løsningen er Prero®Clean! Prero®Clean - den selvrensende brønd - sikrer at 6% vandoverfladen skimmes for flydeslam.

6.6%

Barrier area around the logo

Du får en ren og velfungerende brønd. Vi kalder det: Sund fornuft!

Logo WITH gradient applied to the “s” → Main-logo all other options are side-logos → preferred option → Logo a light background (ideally white) Petersmindevej 25 · 5000 Odense C · +45 64 473 512on· www.hidrostal.dk → Filemanager: Folder Logo collection > Logo with gradiant → for dark backgrounds please use logo (Logo on dark background)


NAVN EN Y T Sales Manager hos Alumichem A/S

Lead Engineer hos Alumichem A/S

For at styrke sin position, har Alumichem A/S ansat Michael Bo Jensen som Sales Manager og Team Leader for selskabets distributionsforretning. Han får ansvaret for salg af aluminiumsbaserede kemikali­ er, koagulanter, polymerer og specialisere­ de kemikalier til vandbehandling og spilde­ vandsrensning. Michael Bo Jensen får ansvaret for at udvik­ le forretningen med nye kunder og service­ re de eksisterende kunder. Og han er et kendt ansigt i branchen. Mere end 30 års virke hos Bo Jensen Vandbehandling A/S har givet Michael Bo Jensen stor erfaring med rådgivning og salg af floknings- og fældningsmidler til kommunalt og industri­ elt spildevand. Han etablerede et af selska­ bets vigtige forretningsområder med eks­ port af komplette anlæg til industrikunder i Norge og Sverige. Michael Bo Jensen er en stor naturelsker og passioneret pilot.

Niklas Sørensen er Lead Engineer hos Alumichem A/S. Han har mere end 20 års erfaring indenfor ledelse, strategi, projekt­ ledelse, produkt, proces og produktionsud­ vikling med fokus på innovative løsninger til bil-, kemi-, medicin- og farmaceutisk indu­ stri. Han kommer fra en stilling som Head of Production Development/COO hos Leitha Clean Technology, hvor han arbejdede med udvikling og optimering af produktions- og procesudstyr. Hos Alumichem skal Niklas Sørensen arbejde med design, indkøb, pro­ ces og produktudvikling indenfor vand- og spildevandsbehandling.

Casper Hadsbjerg er ansat som Chief Commercial Officer, Chemicals hos Alumi­ chem A/S. Han har mange års internatio­ nal erfaring inden for forskellige miljøtek­ nologiske løsninger inden for vand, røg­ gas og fremtidens brændstoffer. Fokus har været på både det tekniske men i særde­ leshed også på det forretningsmæssige, hvor Casper Hadsbjerg har arbejdet med at introducere nye innovative teknologi­ er og produkter på markeder globalt. Han kommer fra en stilling som Group Chief Commercial Officer hos LiqTech A/S, hvor han arbejdede med salg og markedsfø­ ring af keramiske membraner samt mem­ bran filtreringssystemer inden for industri, food and beverage-drikke samt spilde­ vand. Casper Hadsbjerg skal arbejde med at udvikle og skalere den internationale kommercielle organisation inden for kemi til vand- og spildevandsbehandling.

Ny formand for Assens Forsyning A/S Byrådet i Assens Kommune har på dagens møde udpeget John Buur Christiansen som formand for Assens Forsyning A/S. Byrådet besluttede den 2. marts 2022, at indsætte en professionel bestyrelsesfor­ mand i Forsyningsselskabet. John Buur Christiansen har mange års erfaring med kommunale forsyningsselskaber og har siden 2006 arbejdet på direktørniveau. Han har siden 2013 været administrerende direktør for BIOFOS,

Allan Fredsgaard er pr. 1. april 2022 ansat som servicetekniker hos Gustaf Fagerberg A/S inden for analyseudstyr. Han får pri­ mært ansvaret for service i Midt- og Nord­ jylland. Som radiomekaniker med stor teknisk ind­ sigt vil Allan Fredsgaard stå for service på vores analyse­udstyr leveret til proces-, vand- og spildevandsbranchen. Allan Fredsgaard kommer fra en mange­ årig stilling som servicetekniker hos Office Partner, hvor han har beskæftiget sig med support, service og reparation. Vi glæder os til at introducere Allan Freds­ gaard i branchen og håber, I vil tage godt imod ham. Allan Fredsgaard træffes på: +45 4052 4874 e-mail asf@fagerberg.dk

Ny Analyse Salgsingeniør hos Gustaf Fagerberg A/S Andreas Appel er pr. 1. april 2022 ansat som salgsingeniør hos Gustaf Fagerberg A/S inden for analyseudstyr. Han får ansvaret for vores kunder på Sjælland og Øer. Som maskinmester med stor teknisk indsigt vil Andreas Appel hjælpe med instrumente­ ring og procesoptimering inden for proces-, vand- og spildevandsbranchen. Andreas Appel kommer fra en mangeårig stilling som Teknisk Salgsingeniør hos MAN Energy Solutions. Vi glæder os til at introducere Andreas Appel i branchen og håber, I vil tage godt imod ham. Andreas Appel træffes på: +45 4025 7017 e-mail aap@fagerberg.dk

spildevand #2/22  101

Chief Commercial Officer, Chemicals hos Alumichem A/S

Analyse servicetekniker hos Gustaf Fagerberg A/S


NAVN EN Y T Tim Pedersen er ny Salgsingeniør hos GasDetect A/S Tim Pedersen startede den 1. marts 2022 hos GasDetect A/S i Vejle. Han sidder med vores eksterne salg, og er ham, du kan kon­ takte, hvis du kunne bruge hjælp til at løse dine gasdetekteringsproblematikker - store som små. Han har tidligere været i Autronica Fire and Security A/S, hvor han som el-in­ stallatør igennem næsten 12 år projekterede ABA, ARS, og AVA-anlæg. Tim Pedersen har dermed et godt og solidt kendskab til sik­ ringsbranchen. Kunne du tænke dig at høre, hvordan Tim kan hjælpe med jeres specifikke problemstilling, kan han altid fanges på 4242 5027 eller mail tp@gas.dk

102

spildevand #2/22

Ingeniør hos Sweco Danmark i Ørestad Morten Clausen er pr. 3. januar 2022 ansat som ingeniør i Vand & Klima på Swecos kontor i Ørestad. Han er 30 år og uddannet diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur. Hos Sweco indgår Morten Clausen i forskel­ lige projektteams og løser opgaver inden for fagledelse, projektering og planlægning af projekter på tværs af Vand og Klima. Morten Clausen har tidligere været ansat som ingeniør hos Rambøll, hvor han i mul­ tidisciplinære projekter i hovedstadsområ­ det bidrog med planlægning og udførelse af anlægsprojekter inden for det afløbstekni­ ske område.

Adm. Direktør ved nyoprettet TECHRAS NANO Thomas Tindahl Jensen skal varetage rollen som administrerende direktør i TECHRAS NANO, hvor han skal varetage daglig drift og udvikling af forretningen. Han er med sine ni års erfaring i spildevandsbranchen blevet et kendt ansigt indenfor proces­ optimering via online målere, dette er nu skiftet ud med ny teknologi i form af nano­ boble-generatorer. Thomas Tindahl Jensen arbejder ud fra Sjælland, men har backup fra TECHRAS MILJØ, hvor der sidder pro­ jektledere med tværfaglige baggrunde. Vi håber, I vil tage godt imod Thomas Tindahl Jensen i hans nye virke, og har I en interes­ se i at høre omkring optimering af proces med nanobobler, kan han kontaktes på +45 30806622 eller ttj@techrasnano.dk

Ingeniør hos Sweco Danmark i Ørestad Anders Maretti Boelskifte er pr. 21. februar 2022 ansat som ingeniør i Vand & Klima på Swecos kontor i Ørestad. Han er 23 år og nyuddannet diplomingeniør fra DTU. Hos Sweco assisterer Anders Maretti Boel­ skifte på de forskellige projekter i team­ et, som blandt andet omfatter design af regn- og spildevandssystemer, klimatilpas­ ningsløsninger, skybrudssikring, hydraulisk modellering mv.

Ny supervisor-/servicemontør i BioMizing BioMizing kan med stor glæde byde velkom­ men til Aksel Kristensen, som den ene nye BioMizings supervisor-/servicemontør. Aksel Kristensen kommer fra en tilsvarende stilling hos KD Maskinfabrik A/S Vejle. Du kan kontakte Aksel Kristensen på ak@biomizing.dk / +45 25 444 111.

Ny supervisor-/servicemontør i BioMizing BioMizing kan med stor glæde byde velkom­ men til Søren Christensen, som den anden nye BioMizings supervisor-/servicemon­tør. Søren Christensen kommer fra en tilsvarende stilling hos Marsø Plast A/S. Du kan kontakte Søren Christensen på sc@biomizing.dk / +45 25 444 222.

Ingeniør hos RH Pumper A/S Jacob Degn er uddannet ingeniør og er pr. 1. februar 2022 ansat hos RH Pumper A/S, hvor han skal varetage opgaver indenfor rør­ rensning/flushing samt udarbejde tekniske løsninger i vores travle dagligdag.

Tekniker hos RH Pumper A/S Henrik Lund er ansat som mekaniker/tek­ niker. Han varetager montering og opstart af pumper og pumpestationer, anstilling af overpumpninger, vedligeholdelse og repara­ tion af pumper og materiel. Henrik Lund er udlært mekaniker.


spildevand #2/22  103

FAGLIGHED—FÆLLESSKAB—FERSKVANDSCENTRET

Fuld fart på læring og netværk i festlige, faglige fællesskaber Vi er i fuld gang med forårets store program af åbne kurser, træf og bestillingskurser. Det er en fornøjelse! Husk, at du også kan bestille et kursus målrettet til netop dit team eller afdeling. Giv os et kald, hvis du ikke finder det du søger i vores katalog eller på hjemmesiden.

www.fvc-kursus.dk eller scan koden


FIRM AN Y T VI UDVIKLER OS – HJEMMESIDEN FØLGER MED Aquagain udvikler sig proaktivt, så vi har besluttet at sætte fokus på vores kommunikation, der skal lette jeres til­ gang til viden om Aquagains forret­ ningsområder og produkter. Som et led i denne proces har vi fore­ taget en opdatering af vores hjem­ meside. Men bare rolig, vi har ikke ændret alt det, der fungerede godt. Derimod har vi skruet op for informa­ tionsniveauet, så det nu er blevet let­ tere tilgængeligt. Du kan blandt andet finde dybdegå­ ende viden om produkter fra vores egen produktion samt fra HUBER, Jäger Umwelt-technik og Hermann Träxler, hvis produkter vi eksklusivt forhandler i Danmark.

Med opdateringen følger muligheden for at tilmelde sig vores nyhedsmail - et ønske vi længe har haft. Vi glæder os

til at kunne dele ud af vores viden om processer, maskiner og erfaringer fra spændende og udfordrende projekter.

104

spildevand #2/22

Iværksætteri, udvikling og ekspansion er en vigtig del af vores DNA.

PICCA OG SVENSKE ACOBIA GÅR SAMMEN Picca og Acobia vil skabe et førende skandinavisk automationshus. Den samlede gruppe vil have en tilstede-

værelse i samtlige skandinaviske lande med mere end 175 ansatte. Gruppen er støttet af den nordiske kapitalfond

Axcel, der ser Acobia som en vigtig tilføjelse i satsningen om at bygge et førende skandinavisk automationshus.


FIRM ANY T TECHRAS NANO specialist i nanoboble teknologi TECHRAS NANO tilbyder at levere komplette løsninger indenfor nano­ boble teknologi til væske applikatio­ ner indenfor forsyninger og industri, hvor vi i samarbejde med MOLEAER rådgiver og dimensionere anlægge­ ne, så kunderne sikres en optimal løs­ ning. Nanobobler er mikroskopiske luftbob­ ler på størrelse med en virus, og de har en gennemsnitlig diameter på ca. 100 nm (ca. 2.500 gange mindre end et saltkorn). Nanobobler har ingen opdrift, hvilket betyder, at nanobobler kan tilsættes i

søer, procestanke eller halvfyldte klo­ akrør uden at effekten af nanoluft­ boblerne mistes. Nanobobler overfø­ rer 85% af den gas, der tilføres væske­ mediet. Dermed øges udnyttelses­ graden af den tilførte gas med en fak­ tor 3-4 gange mere end kendte tekno­ logier (diffusorer eller lignende). Den vigtigste faktor er nanoboblens fjernelse af hæmmende overflade­ aktive stoffer som rengøringsmiddel. Fjernelsen af overfladeaktive stoffer optimerer nuværende beluftnings OTE og OUR, derved reduceres el-behovet ved nuværende beluftning.

Thomas Tindahl Jensen er ny administre­ rende direktør i TECHRAS NANO.

spildevand #2/22  105

P R ODUKT N Y T Fagerberg introducerer ny intelligent måling til svovlbrinteovervågning og bekæmpelse Med det nye dansk producerede Consibio Cloud-system kan du nu til­ slutte H2S sensorer et eller flere ste­ der i dit kloaksystem. Alle måledata overføres ”real time” til din tilhørende Cloud-platform. • Samlet Cloud platform til data, overvågning og styring - uden program­mering • Data og opsætning er ikke længere væk end din mobil eller PC • Plug’n’play installation med installe­ret SIM kort • Nyeste 5G teknologi med bedste dækning under svære forhold • Batteri eller fast strømforsynet

fagerberg@fagerberg.dk www.fagerberg.dk

Controlleren har integreret pumpe­­styring og overvågning, så du frit kan be­kæmpe H2S, hvor det er optimalt i dit kloaksystem. Det hele forbundet og styret via Cloud’en uden at skulle investere i bekos­­te­lige styre­tavler og programmering.

Reducer samtidig din data-analyse og kemidossering med ny unik intelligent beregning, der målretter indsatsen for dig. Med data fra flere sensorer og Cloud algoritme sikres den højeste præcision på markedet.


Planlagte aktiviteter 2022

106

spildevand #2/22

Årsmødet: 17. juni hos Mariagerfjord Spildevand i Hadsund IWA World Water Congress & Exhibition: 11.-15. september i København Besøgsdag: 28. september 2022 på RGS Nordic A/S i Skælskør Rådnetanksdag: dato og sted følger Døgnkursus: 4.-5. november på Comwell Kolding

FIRM A NY T

N AV N EN Y T

P RODUKTN Y T

Som noget nyt tilbyder Spildevand at medtage korte nyheder om dit firma. Det kan være et jubilæum, en fusion med en anden virksomhed, et nyt logo eller andet, spildevandsbranchen har behov for at vide.

Har din virksomhed ansat nye medarbejdere? Du kan altid sende Spildevand 4-5 linjer om din nye kollega. Skriv en overskrift, fortæl os om hans eller hendes jobfunktionen, ansættelsesdato og lidt baggrund.

Har din virksomhed lanceret et nyt spændende produkt? STF tilbyder at bringe en omtale af det – ganske gratis. Skriv en kort beskrivelse af produktet, hvad det kan, og hvordan branchen kan bruge det?

Send max 150 ord samt logo og billede til red@stf.dk

Send max 150 ord samt logo og billede til red@stf.dk

Send max 150 ord samt logo og billede til red@stf.dk

Spildevand – deadlines og udgivelser 2022 Handling

Dato

Bemærkninger

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

TEMA: Klima og spildevand

Tekst-deadline nr. 1 - 2022

31. jannuar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2022

14. februar

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 2 - 2022

11. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2022

25. april

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 3 - 2022

27. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2022

27. juni

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 4 - 2022

12. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2022

26. september

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 49

Tekst-deadline nr. 5 - 2022

7. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2022

14. november

TEMA: Automation: Data, droner og AI

TEMA: Spildevand uden grænser og Årsmøde

TEMA: STFs 50-års jubilæum

TEMA: Unge og uddannelse og Døgnkursus


Vi forstår udfordringen om at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet samt overholdelse af industristandarder og lovkrav.

OBSERVERE + ØKONOMISERE Du opfylder dine effektivitetsmål og reducerer omkostningerne uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

spildevand #4/21  107

Optimer dine processer med vores omfattende portefølje af måleinstrumenter:

Micropilot FMR20: Niveauradar sammen med procesdisplay RIA15 forenkler betjening og drift.

Vil du vide mere? www.dk.endress.com/vand&spildevand

Promag W 0 x DN full-bore: Verdens første elektromagnetiske flowmåler uden respektafstande og målerørsindsnævring.

Liquiline System CA80: Robust og vejrbestandig kolorimetrisk analysator med høj præcision.


ENGINEERED TO WORK

SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Vogelsang X-Ripper:

108

spildevand #2/22

Simpel vedligeholdelse, lavt energioptag

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, kanaler osv. • Effektiv beskyttelse af pumper og system­ komponenter mod tilstopning, blokeringer og skader • Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til rørtilslutning og kanal med guide­system. • Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver. • Særdeles fordelagtig pris på ny, når din eksisterende macerator af andet fabrikat skal renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe en Vogelsang X­Ripper i stedet for at renovere

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk


Articles inside

PRODUKTNYT article cover image

PRODUKTNYT

1min
page 105
FIRMANYT article cover image

FIRMANYT

1min
page 104
NAVNENYT article cover image

NAVNENYT

5min
pages 101-103
Et Døgnkursus bliver til article cover image

Et Døgnkursus bliver til

1min
pages 94-96
UNG I SPILDEVAND: Fra kok til kemiker article cover image

UNG I SPILDEVAND: Fra kok til kemiker

3min
pages 92-93
KORT NYT article cover image

KORT NYT

7min
pages 97-100
Ny guide til design af pumpestationer article cover image

Ny guide til design af pumpestationer

4min
pages 90-91
Kender du Spildevandskomitéens arbejde? article cover image

Kender du Spildevandskomitéens arbejde?

4min
pages 88-89
ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE article cover image

ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE

1hr
pages 66-86
TEMA 2: ÅRSMØDE 2022 Mariagerfjord Vand glæder sig til at byde indenfor på Danmarks nyeste barmarksanlæg article cover image

TEMA 2: ÅRSMØDE 2022 Mariagerfjord Vand glæder sig til at byde indenfor på Danmarks nyeste barmarksanlæg

4min
pages 60-62
Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2022 article cover image

Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2022

2min
pages 63-64
PORTRÆT: Nye vinde blæser over Mariager Fjord article cover image

PORTRÆT: Nye vinde blæser over Mariager Fjord

9min
pages 56-59
FORSYNINGS PORTRÆT: Centralisering opgraderer Mariagerfjord til version 2.0 article cover image

FORSYNINGS PORTRÆT: Centralisering opgraderer Mariagerfjord til version 2.0

9min
pages 52-55
STUDERENDE I SPILDEVAND: Landet på den rette hylde article cover image

STUDERENDE I SPILDEVAND: Landet på den rette hylde

3min
pages 50-51
Slamflokken skifter formand article cover image

Slamflokken skifter formand

1min
page 49
Det er bogstaveligt talt op ad bakke for rensegrisen ved Vejle Fjord article cover image

Det er bogstaveligt talt op ad bakke for rensegrisen ved Vejle Fjord

4min
pages 46-48
Kraftige prisstigninger i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine article cover image

Kraftige prisstigninger i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine

2min
page 45
Der bliver brug for stærk faglighed på flere niveauer article cover image

Der bliver brug for stærk faglighed på flere niveauer

2min
pages 40-41
En undersøgelse af arbejdsmiljø modtager 100.000 kr. fra STFs Aktivitetspulje article cover image

En undersøgelse af arbejdsmiljø modtager 100.000 kr. fra STFs Aktivitetspulje

4min
pages 42-44
Droner flyver højt over Hedensteds regnvandsbassiner article cover image

Droner flyver højt over Hedensteds regnvandsbassiner

5min
pages 34-37
Favrskov vil være klimaneutral i 2040 article cover image

Favrskov vil være klimaneutral i 2040

5min
pages 38-39
Målere styrer stadig mere af driften både indenfor og udenfor hegnet article cover image

Målere styrer stadig mere af driften både indenfor og udenfor hegnet

6min
pages 32-33
Målere sikrer datagrundlag for renseproces article cover image

Målere sikrer datagrundlag for renseproces

4min
pages 30-31
Bedre styring skal fjerne ammonium article cover image

Bedre styring skal fjerne ammonium

3min
pages 28-29
MPC optimerer styringen af renseanlæg article cover image

MPC optimerer styringen af renseanlæg

5min
pages 26-27
Behov for helhedsløsninger for mikroforureninger i spildevandsslam article cover image

Behov for helhedsløsninger for mikroforureninger i spildevandsslam

4min
pages 10-11
TEMA 1: AUTOMATION: DATA, DRONER, AI Tænk langsigtet og vælg standarder fra starten article cover image

TEMA 1: AUTOMATION: DATA, DRONER, AI Tænk langsigtet og vælg standarder fra starten

10min
pages 20-23
Susanne stoppede som sekretær 30. april article cover image

Susanne stoppede som sekretær 30. april

1min
page 9
INDUSTRIDAGEN: Var du med? article cover image

INDUSTRIDAGEN: Var du med?

4min
pages 15-17
En film bliver til article cover image

En film bliver til

3min
pages 12-14
OPSLAGSTAVLE article cover image

OPSLAGSTAVLE

1min
pages 6-8
FORSKER I SPILDEVAND: Kontinuerlig inspektion af kloakrør kan spare forsyninger for et trecifret millionbeløb – om året article cover image

FORSKER I SPILDEVAND: Kontinuerlig inspektion af kloakrør kan spare forsyninger for et trecifret millionbeløb – om året

3min
pages 18-19
Intelligent styring forbedrer afvanding af slam article cover image

Intelligent styring forbedrer afvanding af slam

5min
pages 24-25