Page 1

Ulveboka Grenland krets (NSF)

Programhefte for flokk 2008 Et hefte av Ragnhild Hellstrøm


2

ASPIRANTPRØVEN


3

SPEIDERLOVEN

§ 1 En speider er åpen for Gud og hans ord.

§ 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

§ 3 En speider er hjelpsom og hensynsfull.

§ 4 En speider er en god venn.

§ 5 En speider er ærlig og pålitelig.


4

SPEIDERLOVEN

§ 6 En speider kjenner naturen og verner om den.

§ 7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

§ 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

§ 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

§ 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.


5


6


7

KRISTEN TRENING

MYKLABBPRØVEN a. Vite hvorfor vi feirer jul, påske og pinse ULVUNGEPRØVEN a. Kjenne to fortellinger fra Bibelen b. Ha vært med på en Cubs Own ULVEPRØVEN a. Ha deltatt aktivt med oppgave i Cubs Own eller andaktsstund.


8


9


10


11

FØRSTEHJELP og SIKKERHET

MYKLABBPRØVEN a. Kjenne de viktigste regler for renslighet b. Vite hvordan man skal oppføre seg under tordenvær c. Kjenne fare som kan oppstå i hjemmet og kan varsle d. Kjenne nødnummerne ULVUNGEPRØVEN a. Kan behandle småskader b. Kan forebygge og behandle gnagsår c. Kan stanse neseblødning d. Kan trafikkreglene for gående og syklende ULVEPRØVEN a. Kan behandle 1. grads forbrenning b. Vise at du kan stanse en mindre blødning c. Kan sørge for frie luftveier d. Sikkerhetsregler for bading, aking og skigåing


12


13

UNNGÅ BRANN I HJEMMET

Aldri tente lys nær brennbart materiale!

Aldri telys direkte på bord eller duk!

Tørrkoking er en vanlig brannårsak!

Ta alltid støpslet ut etter bruk!

Aldri ovn i nærheten av møbler og brennbart materiale!

Skru alltid av TV’n med av/på knappen, ikke bare fjernkontrollen

Varme støpsler og kontakter er et faresignal. Tilkall elektriker!


14

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DET BRENNER?

Barn skal IKKE forsøke å slukke en brann.

Det du SKAL gjøre er å forlate huset snarest mulig. Hvis det er røyk i huset der du oppholder deg, må du krype langs gulvet. Varsle naboer.

Ring etter brannvesenet, og vent til brannvesenet kommer. Nødnummer til brannvesenet:

1-1-0 FØRSTEHJELP VED BRANNSKADER Hvis man får brannskader, skal huden kjøles ned så fort som mulig. Det er viktigere enn å bruke tid på å ringe til lege. Hold den forbrente kroppsdelen under rennende kaldt vann i 5 minutter og så 20 - 30 minutter i lunkent vann, men pass på at vannet ikke er for kaldt.

Nedkjøling

Politi: 1-1-2 Sykebil: 1-1-3


15


16


17


18


19


20


21


22

BADEREGLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lær deg å svømme. Svøm aldri for langt ut. Bad ikke når du er sulten eller like etter at du har spist. Stup ikke uten at du vet hvor grunt det er. Bad aldri alene. Puff aldri noen ut i vannet. Dukk aldri noen under vannet. Gå opp hvis du føler deg kald. Rop om hjelp hvis du er i fare, men aldri for moro skyld. Bruker du redningsvest, så pass på at den er av godkjent type. Lær deg munn-til-munn-metoden.


23

REGLER I SKILØYPE OG AKEBAKKE

1

2

3 4

5 6

7

8

Du må ake med liten fart. Du må vise med armen når du vil stanse eller svinge. Du må stanse når du møter bil eller andre kjøretøyer. Du må bare ake der hvor politiet, læreren, speiderlederen eller mor og far gir deg lov. Du har ikke lov til å ake eller leke på steder hvor det er farlig. Kan du ake i parker og på jorder, har du ikke lov til å ake på steder hvor det kjører biler. Du har ikke lov til å henge bak på biler eller andre kjøretøyer. På vei eller gate er det ikke lov å stå på ski med stor fart. Du har heller ikke lov å lage hopp der. Bruker du ski på veien, skal du gå på fortauet eller langs venstre veikant. Når du står på ski, aker og kjører spark, må du følge trafikkreglene.


24


25

SJØVETTREGLENE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overbelast ikke båten. Pass på at den er i forsvarlig stand. Si fra hvor du drar og hvor lenge de blir borte. Vis respekt for vær og værvarsel. Bruk ikke båten i andre farvann enn den er skikket for. Sitt rolig i småbåter. Ta av deg gummistøvler og ryggsekk. Skal noen bytte plass, må bare en reise seg av gangen. Ha redningsvester med varefakta til alle. Ha brannslokningsapparat av pulvertypen i båt med motor eller propananlegg. Husk også annet nødvendig utstyr - øsekar, årer og tollepinner, tau og dregg, lykt og lignende. Bli ved båten hvis den kantrer - rop på hjelp. Promille og båtkultur hører ikke sammen. Lær deg sjøveisregelen og følg dem. Vis hensyn!


26

FJELLVETTREGLENE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legg ikke ut på langtur uten trening. Meld fra hvor du går. Vis respekt for været og værmeldingen. Lytt til erfarne fjellfolk. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk, spade og det utstyr fjellet krever. Husk kart og kompass. Gå ikke alene. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig,


27

TURLIV/FYSISK TRENING

MYKLABBPRØVEN a. Ha deltatt på en dagstur b. Kan smøre nistepakke ULVUNGEPRØVEN a. Kan pakke sekk b. Ha deltatt i en natursti med enkle naturvettoppgaver c. Ha deltatt i leker som trener sikte, balanse og reaksjon d. Kan kaste ball og ta imot på en skikkelig måte ULVEPRØVEN a. Ha deltatt på en overnattingstur b. Kan turreglene c. Vis at du kan lage et forsvarlig ildsted d. Kan hoppe tau eller balansere fem meter


28


29


30

ULVUNGENES TURREGLER

1. En ulvunge går aldri alene på tur. 2. En ulvunge vet hvordan han/hun skal kle seg på turr 3. En ulvunge har alltid på seg refleks når det er mørkt. 4. En ulvunge tar søppelet med seg til nærmeste søppelbøtte . 5. En ulvunge lytter til hva lederen sier. 6. En ulvunge passer på at den som går sist har det bra. 7. Ulvungene passer på hverandre

NB! .Når man krysser en vei, der det ikke er fortau, skal man gjøre det hvor det er oversiktlig, og i små grupper omgangen.


31


32

NATUREN

MYKLABBPRØVEN a. Kjenne fem blomster og tre sommerfugler ULVUNGEPRØVEN a. Kjenne fem tresorter og fem fugler b. Kjenne til giftige planter ULVEPRØVEN a. Kjenne stjernebildene Karlsvogna, Lille Bjørn, Cassiopeia og Orion b. Kan finne nord ved hjelp av Karlsvogna c. Kjenne fem fiskesorter


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

SANSETRENING

MYKLABBPRØVEN a. Ha deltatt i leker som oppøver sansene ULVUNGEPRØVEN a. Kan gi et signalement ULVEPRØVEN a. Iakta været en uke. Skrive en enkel værlogg


43

Hvilke dyr og fugler har gjemt seg her?


44

SIGNALEMENT


45

NEVENYTTIGHET

MYKLABBPRØVEN a. Kan båtsmannsknop og kan bruke den på en pakke ULVUNGEPRØVEN a. Kan bruke kniv, øks og sag ULVEPRØVEN a. Kan skjøte tau av ulik tykkelse (flaggstikk/fiskestikk)


46


47


48

L-3


49


50

HJEMSTED/ORIENTERING

MYKLABBPRØVEN a. Vite hvor brannstasjon, politistasjon, sykehus og evtl. andre kjente bygninger er på hjemstedet b. Ha besøk noen av disse sammen med flokken ULVUNGEPRØVEN a. Kan kompassets åtte hovedretninger b. Kjenne retningene hjemme og ved møtestedet c. Vite hva et kart er ULVEPRØVEN a. Kan tegne en enkel kartskisse over hjemstedet eller møtestedet b. Kan følge med på kartet på en tur


51


52


53

UTSYN

MYKLABBPRØVEN a. Kan flokkleders navn og adresse b. Kan gruppens navn c. Kan behandle flagget riktig ULVUNGEPRØVEN a. Kan gruppeleders navn b. Kan kretsens navn c. Kjenne verdensmerkene ULVEPRØVEN a. Vite hvem Baden-Powell var og b. Hvordan speidern startet c. Vite hvor mange speidere det er i Norge/verden


54


55


56


57

OPPTREDEN/DRAMATISERING

MYKLABBPRØVEN a. Kan to sangleker ULVUNGEPRØVEN a. Ha vært med på mimeoppgaver ULVEPRØVEN a. Ha deltatt i underholdning for gruppen/foreldre


58


59


60


61


62


63

Om forfatteren: Ragnhild Hellstrøm har bidratt til ulvungearbeidet i en årrekke. Hun har sin speiderbakgrunn i Røa og i Skien.

Les mer om Ragnhild Hellstrøm her.

Les mer om ulvungearbeidets historie her

Profile for Speidermuseet

Ulveboka, Grenland krets (NSF)  

Grenland krets (NSF) laget et eget opplegg etter Jungelboka i 2006. Ragnhild Hellstrøm har samlet stoffet til dette heftet.

Ulveboka, Grenland krets (NSF)  

Grenland krets (NSF) laget et eget opplegg etter Jungelboka i 2006. Ragnhild Hellstrøm har samlet stoffet til dette heftet.

Advertisement