Page 1

Redningsb책den & Duen Nr. 2 - marts 2014 - 111. 책rgang

3 Se mig 4 Man kan hurtigt g책 til bunds BRODERKREDSEN

6 P책 jobmission i Sisimiut 16 Visioner 1


Redningsbåden & Duen Nr. 2 · marts 2014 · 111. årg.

Look at me

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Anette Ingemansen, Jonas Muff Kofod Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 3.400 Årsabonnement: 200,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: På hundeslædetur ved Sisimiut Fotos s. 3, 4 og 14: ©stockxchnge.com

Of welfare employee Lisbeth Hansen Haven´t we all heard a childs voice loudly cross the childrens playfield – look at me – while the child is excitingly playing. It´s great to be seen no matter if you are a child or a grownup. For instance when others recognize what you have said or done. It has nothing to do with selfishness. We need to be seen. Its´ how we know, that we are part of the community. In the Bible we meet a man who wants to be seen. His name Is Zacchaeus. He is ignored from the others. First of all he is a short man. Second he works for the occupying force as a tax collector, and he cheats when he has a change. Therefore the good community ignores him on purpose. Zacchaeus has heard about Jesus and wants to se him. So he climbs a tree to have a better vue. Maybe to be able to watch him on proper distance – or maybe deep down he wishes Jesus to see him. And Jesus sees him – actually he doesn´t just see him, he does him the honor to ask to be his guest. Zacchaeus rushes home to make ready for the guests. Maybe he needs to tidy up. We usually tidy up when we have guests. There are things that we done want our guests to see. Zacchaeus has things in his life too, that he doesn´t want Jesus to see: But Jesus sees that too. And Zacchaeus finds out that it´s good to have these things lightened up and to get them eliminated. We too have a need to be seen – not just by other people, but also by God. In good and evil. And God sees – and He doesn´t turn away his look. He sees us and wants to keep on seeing. He knows that we need to be seen by Him and surrounded by his love and forgiveness.

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens kontingent- og gavekonto: Bank 7737 1303379

2


Andagt

Se mig

"Det er fantastisk at blive set uanset om man er barn eller voksen. For eksempel når andre lægger mærke til det, man har sagt eller gjort."

Af velfærdsmedarbejder Lisbeth Hansen Mon ikke vi alle har hørt en barnestemme gjalde hen over legepladsen – se mig – mens barnet begejstret leger. Det er fantastisk at blive set uanset om man er barn eller voksen. For eksempel når andre lægger mærke til det, man har sagt eller gjort. Det har ikke noget med selvoptagethed at gøre. Vi har brug for at blive set. Det er sådan, vi ved, at vi er en del af fællesskabet. I Bibelen møder vi en mand der gerne vil ses. Han hedder Zakæus. Han bliver overset af de andre. For det første er han en lille mand. For det andet arbejder han for besættelsesmagten som tolder, og han snyder, når han kan komme til det. Så det gode selskab overser ham, med vilje! Zakæus har hørt om Jesus og vil gerne se ham. Så han kravler op i et træ for bedre at kunne se. Måske for at kunne betragte Jesus på behørig afstand – måske drømmer han inderst inde om, at Jesus ser ham. Og Jesus ser ham – ja, han ser ham ikke kun, han gør ham den ære at ville være gæst hos ham. Så Zakæus får fart på. Hjem og gøre klar til gæsterne. Måske skal der lige ryddes op. Vi rydder gerne op, når vi får gæster. Der er ting, som vores gæster ikke lige skal se. Det er der også i Zakæus’ liv – ting som Jesus ikke skal se. Men også det, ser Jesus. Og Zakæus finder ud af, at det er godt at få disse ting frem i lyset og få dem ud af verden. Vi har også behov for at blive set – ikke bare af mennesker, men også af Gud. På godt og ondt. Og Gud ser – og Han vender aldrig ansigtet væk. Han ser på os og bliver ved med at ville se på os. Han ved, vi trænger til at blive set af Ham og omsluttet af Hans kærlighed og tilgivelse.

"It´s great to be seen no matter if you are a child or a grownup. For instance when others recognize what you have said or done." 3


Man kan hurtigt gå til bunds Af sømandsmissionær Simon Ambrosen Der er mange, som går på vandet i disse tider, mange, som ikke har brug for en hånd fra andre. Jeg er selv en af dem. Jeg kan have svært ved at spørge om hjælp. Især på områder, hvor jeg nok burde kunne klare problemet selv. Men det kan hurtigt vende. Lad os tage nogle eksempler:

tid. Plads til 2435 passagerer og 892 besætningsmedlemmer. Det var simpelthen en helt utrolig menneskelig præstation. Nu havde mennesker virkelig sejret over naturen og havet. Men som du nok husker, hvis du er godt oppe i alderen, eller måske du har læst det, så sank det store stolte skib. 2 timer og 40 min, så var skibet på vej til havets bund.

På skibssiden kan nævnes Titanic. Det gik rigtig godt, verdens bedste skib, det største dampdrevne skib, bygget i 1912, en topfart på 21 knob (39 km/t), hvilket var helt utroligt på den

Du, som sidder og læser med nu, kan sikkert nævne eksempler på mennesker, som er gået hurtigt til bunds. Der var en hel del personeksempler i avisen, da

4


Man kan hurtigt gå til bunds

"Måske du nu er i en situation, hvor du føler dig ensom, udenfor det fællesskab, som du måske før var en del af. Jesus ønsker at møde dig! Han er interesseret i netop dig og din situation." finanskrisen kom. De havde måske gået på vandet i nogle år og levet et liv i ødselhed, men så vendte bøtten, og de sank – hurtigt. En del fiskere har også oplevet dette. Fiskepriserne var gode, der blev investeret i en større båd, større hus osv. Men så blev der skåret i kvoterne, og der var ikke penge til at betale huset, og båden gik på tvang. Man kan hurtigt gå til bunds. Også i ægteskabet kan det hurtigt vende. Det ene øjeblik er der glæde og småbørn og nyt hus, men før man fik set sig om var der gået 10 år, og så pludselig står man med et stort hus helt alene, og kone og børn er flyttet.

at Gud er nær ham, selv da han er dybt nede i havet (Jonas’ bog i bibelen). En anden beretning er om en kvinde, som er gået til bunds her i livet. Hun kan bare ikke få det til at fungere med mænd. Hun har haft rigtig mange mænd, og af den grund blev der set ned på hende. Hun blev bagtalt, og hun havde det svært i hendes lille lokalsamfund. Men Jesus mødte hende med et åbent sind. Han havde en oprigtig interesse i hendes liv og i hendes fremtid. Måske du nu er i en situation, hvor du føler dig ensom, udenfor det fællesskab, som du måske før var en del af. Jesus ønsker at møde dig! Han er interesseret i netop dig og din situation. Det kan været rigtig mærkeligt og svært at bede Jesus om at komme nær. Men det vil jeg gerne opfordre dig til at forsøge. Der er mange løfter i bibelen, og et af de skønne er: ”Kom til mig, alle I som bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”.

Der kunne nævnes mange mange flere eksempler på, at man hurtigt kan gå til bunds. Man kan blive helt fyldt med frygt, når man tænker på, hvor hurtigt det kan gå galt. Det er bare et livs faktum, at i denne verden er der meget, som hurtigt kan gå ned ad bakke. Der er dog en opmuntrende ting, en ting som jeg håber du må huske på, når der er noget i dit liv, der går ned ad bakke. Det er, at der er en, som også er med helt nede på bunden af livet, eller bunden af havet. Gud er med.

Så dette er mit ønske, at du må huske på ham som er med, når du har ondt i livet eller ondt i sjælen. Det er simpelthen ikke muligt at komme så langt væk fra Gud, at han ikke er lige i nærheden. Om man så bruger hele sit liv på at gå væk fra Gud, væk fra Jesus, så er han aldrig længere væk, end at han står dig helt nær, når du vender dig mod ham. Husk på dette i med- og modgang.

Du kender måske beretningen om Jonas, som ville flygte fra Gud og tog med nogle søfolk, som skulle på havet. Han bliver kastet i havet, fordi han ved, at det er hans skyld, at Gud har sendt det frygtelige stormvejr. Han erfarer dog,

5


På jobmission i Sisimiut Af Finn Løvlund

opfattelse, at Gud ledte os den vej", fortsætter han. Det var ikke mindst muligheden for at få arbejde og ledelsen i det, der gav dem troen på, at det var det, de skulle gøre. "Undervejs fik vi kontakt til KFS, som har fokus på at få evangeliet til Grønland og jobkoordinator i jobmission Nicolaj Vibe Nielsen", fortsætter Allan. "Det gav os endnu mere lyst og tro på, at vi skulle tage springet, og at Gud ledte os til at være i jobmission i Grønland".

På jobmission I efteråret 2012 tog Vicky og Allan Kastbjerg fra Skovlunde til Grønland et år sammen med deres to drenge Malthe på 12 år og Niels på 10 år. Vicky, som er 37 år, arbejder nu som mikrobiolog hos Novo Nordisk. Allan Kastbjerg, som ligeledes er 37 år, arbejder som indkøber i en grossistvirksomhed. Desuden er de medlemmer af frimenigheden Nordvestkirken i Skovlunde.

Tilbud om arbejde ”Jeg fik igennem mit arbejde en kontakt til et firma i Sisimiut. De spurgte, om jeg var interesseret i at arbejde for dem. De ville finde bolig og betale for flytning, så det var rigtig godt", fortæller han. "Derfor var det et stort antiklimaks, da det senere viste sig, at de måtte trække deres tilbud tilbage. Det tog noget af vores motivation og tro på, at det var det, vi skulle. Men midt i det hele var der en på DTU, hvor Vicky arbejdede

”Vi havde begge et stykke tid haft det sådan, at selvom vi var glade for vort arbejde, ønskede vi at prøve noget andet og få en ny udfordring”, fortæller Allan. ”Vi er naturmennesker, og vi er glade for at rejse, så vi talte om at tage til udlandet et eller andet sted. Vi vidste ikke, hvor det kunne være, men efterhånden voksede en idé om at tage til Grønland sig stor. Når vi ser tilbage på opholdet i Sisimiut, er det vores klare

Børneklubben i Zionsborg fortsætter, efter at familien Kastbjerg er taget tilbage til Danmark.

6


På jobmission i Sisimiut

Familien Kastbjerg på toppen af Kællingehætten som forsker, som opfordrede hende til at kontakte gymnasiet i Sisimiut og høre, om ikke de kunne bruge hende. Da hun kontaktede dem, havde de ikke behov nu og her, men få dage efter ringede de tilbage og sagde, at en af dem de havde ansat havde meldt fra, så nu kunne hun få det job, hvis hun ville. De ville også finde bolig og betale for flytning. Det var Guds svar på vores bønner midt i frustrationen over, at muligheden, som havde vist sig tidligere, var forduftet”, fortæller han eftertænksomt.

Kontakt til grønlænderne De kom til at bo i en boligblok med en god blanding af danskere og grønlænderne. ”Det var svært i begyndelsen at komme ind på grønlænderne, men børnene fik meget hurtigt en god kontakt til de grønlandske børn”, fortæller han. På gymnasiet fik Vicky et rigtigt godt fællesskab med kollegaer, som fortrinsvis var danskere. De fik stor betydning for hende. Da Allan fik arbejde på autoværkstedet, mødte han stor venlighed og hjælpsomhed fra de fortrinsvis grønlandske kollegaer, fortæller han. ”Det var rigtigt spændende at møde dem”, fortæller han. ”Jeg lærte meget af deres mentalitet og deres måde at tænke på. Din identitet i Grønland er ikke, hvad du arbejder med, men det du er og det, der betyder noget for dig såsom familien, hobbyes og lignende. Der er ingen forskel på høj og lav og på, om man er arbejder eller direktør. Det er virkelig noget, vi har nydt ved at være på Grønland og det har vi taget med os derfra”, siger han.

Begyndelsen Vicky og Allan tog til Sisimiut 5. september 2012, hvor Vicky skulle begynde som lærer på gymnasiet. Det første halve år havde Allan fået forældreorlov for den ene af børnene. Det gjorde, at der var tid til at få tingene på plads, og Allan kunne have fokus på at gøre, hvad han kunne, for at børnene kunne falde godt til. Senere fik han arbejde som lagermand på et autoværksted.

7


På jobmission i Sisimiut der var ikke rigtig nogen, der havde mod på det. Da Allan blev klar over det, tilbød han at tage den opgave på sig. Det har betydet, at der også efterfølgende har været en børneklub. ”Da vi skulle rejse hjem, havde andre fået gejsten til at fortsætte det arbejde, vi havde fået i gang”, fortæller Allan. "Også der fik vi lov til at opleve, at Gud brugte os, og at det var lagt til rette”, siger han.

Relation til Sømandshjemmet ”Det var rigtig godt, at der var nogen til at tage imod os, da vi kom til Grønland. Det vikarerende bestyrerpar tog rigtig godt imod os, og efterfølgende fik vi et dejligt forhold til det nuværende bestyrerpar Nanna og Erik Hansen. Vi kunne give hinanden noget åndeligt og menneskeligt, og vi forstod hinanden umiddelbart, fordi vi havde den samme kulturelle baggrund, og det var rigtig godt”, siger Allan. ”Vi fik sat gang i nogle samlinger med andagter og bibelstudier. Vi blev også et bindeled mellem de unge assistenter på Sømandshjemmet og de få unge, der var i menigheden, som vi kom i”, fortæller Allan. ”Vi inviterede dem alle hjem til os, og det fællesskab var rigtig godt for de unge – ikke mindst de grønlandske. Ellers var vi ikke dem, der gik foran i arbejdet, men vi bakkede op om det, Nanna og Erik arrangerede, og det havde betydning både for dem og for os”, fortsætter han.

Samling på Sømandshjemmet Der er en frikirke i Sisimiut som Allan og Vicky blev tilknyttet. Det havde blandt andet den virkning, at de meget hurtigt fik en ret stor omgangskreds blandt grønlændere. ”Det var en rigtig dejlig og imødekommende menighed, vi blev en del af, hvor vi var fælles om troen på Jesus. Det er noget, vi skønner meget på”, fortæller Allan. ”Vi har mange venner i Sisimiut i dag, som vi har kontakt til, og vi har lige været deroppe igen i julen på besøg. Det var rigtig dejligt”, siger han.

Troen på Gud At Gud betyder meget for Vicky og Allan, lægger de ikke skjul på. Som allerede nævnt følte de sig ledt af Gud til at rejse til Grønland. ”Det, at vi har en tro på, at Gud ville bruge os, betød rigtig meget for beslutningen om at tage af sted”, siger Allan. ”Vi ønsker at lade os bruge af Gud som redskaber. Vi er ikke missionærer, men vi ønsker som kristne at give budskabet videre til andre. Vi ønsker med vores liv at tjene Gud og mennesker".

Hvad skal få andre til at tage på jobmission i Grønland? "For os har det været rigtig godt at komme et andet sted hen. Grønland var perfekt for os. Hvis man har lyst til at komme til Grønland og lyst til at være en del af det arbejde, der allerede er i kirken der, er det bare med at komme af sted. I dag har vi en kærlighed til Grønland og til de mennesker, vi mødte der, som vi ikke vil undvære”, slutter Allan.

Leder af børneklub Da de kom til Sisimiut havde der været et ønske om at starte et børnearbejde i frikirken, men

8


Fra Svendborg Søfartsskole

Øhavsmuseet og Søfartsskolen

Af forstander Jens Frederiksen

ingen tvivl om, at vores store berøringsflade er med til at udbrede kendskabet til skolen og vores uddannelser/kurser, men den er også medvirkende til, at forskellige personer ser nye muligheder, som skolen kan være en aktiv del af. Vi blev således i efteråret 2013 kontaktet af museumsinspektør Poul Baltzer Heide fra Øhavsmuseet, som var i gang med et projekt, hvor han mente, at skolen kunne inddrages.

Svendborg Søfartsskoles hovedaktivitet har gennem mange år været skibsassistentuddannelsen. Siden er der gennem årene kommet andre aktiviteter til i form af vores eksterne kursusafdeling og HF-Søfartsuddannelsen. Der er

Øhavsmuseet og Søfartsskolen I starten af december stævnede Svendborg Søfartsskole og Øhavsmuseet således sammen ud i skoleskibet Vilhelm Rasch for at følge i vikingernes kølvand. Turen gik rundt om Fyn og leverede en del af indholdet til den bog og app, som Øhavsmuseet udvikler sammen med Østfyns Museer, Kulturregion Fyn og Udvikling Fyn. Begge dele lanceres i maj 2014. Projektet hedder Óttars rejse og er navngivet efter den første navngivne sejler i farvandene omkring Fyn, Óttar, der sejlede i disse farvande i slutningen af 800-tallet. Både bogen til de voksne og app’en til børn og barnlige sjæle guider lystsejlere og andre turister rundt igennem den kystnære kulturarv fra vikingetiden og middelalderen. De fynske kyster rummer en sjælden rigdom fra disse to perioder, og den arv stammer fra en tid,

Skoleskibet Vilhelm Rasch

9


Fra Svenborg Søfartsskole måttet sige farvel til én enkelt elev, som ikke ønskede at indordne sig efter vores ordensreglement.

EUD-reform Regeringen arbejder i øjeblikket med den såkaldte EUD-reform, som forventes indført i 2015. Reformen, som henvender sig til erhvervsskolerne, omhandler bl.a. den faldende søgning til skolerne og det alt for store frafald, som erhvervsskolerne har. Gennemførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne var i 2012 kun 52 %, mens det er regeringens mål, at denne procent stiger til 67 % i 2025. For Svendborg Søfartsskoles vedkommende kan det oplyses, at vi ikke kender til problemer med at få nye skibsassistentelever. Tværtimod er vores problem, at vi ikke har pladser nok til alle. Vores gennemførselsprocent i 2013 var 89 %, hvilket er ganske tilfredsstillende, men der er ingen tvivl om, at frafaldet kommer, når vores elever fortsætter mod en hyre til søs, som det

hvor rejser foregik til vands og landevejene var farlige. Projektet inspirerer til at træde om bord i historien og følge i vikingernes kølvand. Enhedsleder, museumsinspektør Poul Baltzer Heide, udtaler om samarbejdet til forskellige medier: ”Vi er meget glade for at kunne samarbejde med én af Fyns hæderkronede maritime uddannelsesinstitutioner om dette projekt. Vores fælles maritime kulturarv findes både til lands og til vands. Sammen med Svendborg Søfartsskoles erfarne personale kan vi fra Øhavsmuseet finde de vinkler og fortællinger, der bringer nutidens sejlere tæt på fortidens mennesker, i deres eget maritime kulturlandskab”.

Forårsholdet i gang Traditionen tro startede forårsholdet med skibsassistenter den første tirsdag i det nye år. 49 håbefulde nye elever ankom i løbet af formiddagen, hvor de som det første mødtes af sekretær Lone Rasmussen og inspektør Søren Pedersen, som sørgede for, at det formelle papirarbejde var i orden, før eleverne sendtes videre ud til lærerne, som i løbet af den første dag overførte en ganske stor mængde informationer til de nye elever. I skrivende stund, hvor det er en måned siden, holdet mødte op, har vi kun

Sandra Malik afløser Jens Sommer.

10


Vi har således ansat Sandra Malik som afløser for Jens Sommer. Sandra Malik har som skibsfører hovedsageligt været beskæftiget inden for sejlskibsverdenen, hvor hun forlod en stilling som styrmand på skoleskibet ”Danmark”. Den maritime undervisningsverden er derfor ikke ny for hende, og jeg fornemmer da også, at hun allerede er godt inde i tingene, selvom de to uddannelsessteder på flere områder er forskellige fra hinanden. Søgningen til vores køkkenafløserstilling var overvældende på trods af, at der er tale om en stilling med blot 30 timer om måneden. Der var mange velkvalificerede personer mellem ansøgerne. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har fundet den rette. Inge Madsen, som afløser Irene Jensen, har et mangeårigt og særdeles alsidigt arbejdsliv bag sig, hvor hun bl.a. har arbejdet på Mariasøstrenes alderdomshjem, KFUM´s soldaterhjem og Nexø Sømandshjem. Fra første øjeblik blev vi klar over, at der var tale om en erfaren medarbejder, som også forstår at omgås vores elever. Vinteren blev ikke så lang som sidste år. Foråret er begyndt, og snart er det sommer. Husk allerede nu at sætte et kryds i kalenderen ved d. 6-8/6 2014, hvor vi afholder det 40. sommerstævne på skolen. Vi glæder os til at se jer alle.

Inge Madsen, afløser Irene Jensen i køkkenet. stadig bliver sværere at få. Manglen på praktikpladser findes såvel i land som til søs. Fagforeningen Søfartens Ledere har gennem længere tid forsøgt at overbevise rederierne om vigtigheden af at oprette praktikpladser på skibene. I modsat fald brydes fødekæden, som skal sikre, at der også i fremtiden vil være danske officerer på danske skibe.

To nye medarbejdere Den første tirsdag i januar blev ikke kun første skoledag for vores elever, men også for to nye medarbejdere. Som jeg tidligere har fortalt, ønskede såvel underviser Jens Sommer som kabysmedhjælper Irene Jensen at trække sig tilbage ved årets slutning og nyde deres otium efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 - www.svesoef.dk

11


Mød Grønland med Sømandsmissionen Vi gentager succesen fra 2013! Syv døgn uden solnedgang i en verden af stilhed og fyldt af kontraster. Hvaler og sæler leger i havet, glinsende isbjerge og bjerge af solidt grundfjeld, dale, søer og elve, ren luft og langt til horisonten. Vandreture i Grønlands fortid og nutid. Mød kulturen og befolkningen i »Menneskenes Land«. Besøg Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq.

Felix Rejser og Sømandsmissionen håber igen på en fuldtegnet sommertur til Grønland og vores skønne sømandshjem nord for polarcirklen. Vi håber, at nye får et møde med Grønland, hvor gevinsten måske er et mere nuanceret syn på landet, kulturen, samfundet og kirken i Grønland.

Rejse til Grønland Tag med på Sømandsmissionens sommertur fra den 19. - 26. juni. Oplev Grønlands fantastiske natur med isbjerge, bjerge, dale, søer, elve, hvaler og sæler m.m. Mød samtidig kulturen og befolkningen i »Menneskenes Land« og deltag bl.a. i Grønlands Nationaldag. Besøg Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuag. Rejseledere: Mette og Frede Ruby Østergaard.

Bestyrerne på de to sømandshjem og rejselederne Mette og Frede Ruby Østergård glæder sig til at vise Grønland og sømandshjemmenes liv og arbejde frem. Velkommen med.

Læs mere på vores hjemmeside eller bestil katalog på 7592 2022

12


Mærkedage 80 år d. 10. marts Thomas Jensen, Havnefronten 88, 9970 Strandby 40 år d. 19. marts Liggjas Blåbjørg, Strandatun 18, Box 51, 490 Strendur 90 år d. 20. marts Osvald Mouritzen, Baunegårdsvej 50 A, 2900 Hellerup 60 år d. 25. marts Holger Haldrup, Kirkebyen 5, 6640 Lunderskov 40 år d. 30. marts Lisbeth Schüsler Hansen, Svendsgade 5, 2.tv., 7100 Vejle Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen og Guds rige velsignelse over fremtiden.

Generalsekretæren skifter job

Gudstjenester i Sømandskirken, Nyhavn

Sømandsmissionens generalsekretær, Frede Ruby Østergård, er fra 1. maj ansat som ny generalsekretær ved Dansk Ethioper Mission. Frede har været ansat i fem år i Sømandsmissionen og været med til flytningen fra København til Vejle. Det er fem år, som har styrket organisationens profil, og Frede har med sine mangeartede evner været med til dette arbejde. Hovedbestyrelsen er gået i gang med at udarbejde et stillingsopslag til det ledige job som ny generalsekretær. Vi ønsker Frede Guds velsignelse i hans nye arbejde.

16. marts Eftermiddagsgudstjeneste kl. 14.00 ved tidligere biskop Erik Norman Svendsen. Efter gudstjenesten er der som altid hygge og kaffebord på Sømandshjemmet. Alle er meget velkommen.

Bedeliste

• Søfolk og fiskere - Om Guds hjælp til det daglige arbejde - Om styrke til at være væk fra familien • Medarbejderne på hovedkontoret - Om Guds hjælp i deres arbejde • Ny generalsekretær - Om at Gud vil give Sømandsmissionen en generalsekretær efter Frede Ruby Østergård • Hovedbestyrelsen - Om visdom til at træffe de rette beslutninger • Sømandskredsene - At de må være trofaste i forbøn og givertjeneste • Storkredsstævner - At de må være til inspiration og opbyggelse

Qaqortoq Sømandshjem solgt Efter flere år med underskud er Qaqortoq Sømandshjem blevet solgt med overtagelse fra udgangen af marts i år. Helle og Bruno Kristoffersen, der er bestyrerpar på stedet afslutter deres ansættelse med et ophold ved Aasiaat Sømandshjem, hvor de skal hjælpe indtil midt i maj.

Svendborg Søfartsskole

I sidste nummer fortalte vi, at skolen har fået ny formand samt nye bestyrelsesmedlemmer. Vi beklager, at vi glemte at nævne et nyt medlem. Det drejer sig om Jonas Muff Kofoed, Odense.

13 13

13


selig kan det være slut. Alt det du kunne den ene dag, kan du ikke næste dag, og så er det ligesom om tiden står stille, og man tænker: Nåede du det, du ville? Så kommer spørgsmålet om, hvorfor det skulle ramme mig? Der er det, at Gud kommer ind i billedet: Ham må vi altid komme til med alle vore bekymringer og sorger. Der er intet, der er for småt og intet, der er for stort. En missionær har engang sagt til en person, der sagde, at han ikke kunne tro på Gud, når der var al den elendighed i verden, at han havde det lige modsat. Han havde brug for en Gud at lægge alle sine bekymringer over på og bede ham om vejledning. Det er bare så stort, at vi må komme med alt, også når vi er kede af det, eller når vi er blevet syge. Så vil Gud gerne dele vore frustrationer med den enkelte af os, og det synes jeg vi skal gøre brug af. Det er blevet utrolig stort for mig, at vi til hver gudstjeneste har skriftemål, hvor vi bliver mindet om ordene fra 1. Johannes´ brev kapitel 1 vers 9: Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. Herefter bliver der tid til stilhed, til at vi hver især kan komme med vores stille bekendelse. Er det virkelig nødvendig hver gang? – ja, for vi er alle syndere og har dagligt brug for tilgivelse. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, Romerbrevet kapitel 1 vers 16. Nu er vi ved kernen af det, vi stræber efter – at være rede når, Gud kalder af os. Det er mit håb at alle, der læser denne hilsen, er rede til at møde Gud.

Guds hjælp og frelse Af Svend Erik Søndergaard, Strandby Vi hører mange gange, at folk siger: Vi banker under bordet og siger 7-9-13, så går det nok alt sammen, underforstået at det er derfor, det er gået dem godt. Jeg ser sommetider en udsendelse i TV, hvor folk der kommer igennem kan vinde en masse penge. Der bliver det sagt så mange gange: vi krydser fingre for, at de rigtige tal kommer frem på skærmen. Nej, vi skal ikke krydse fingre og banke under bordet, for at det må gå os godt, men vi må bede til den Gud, som har skabt verden, altså også dig og mig. En kristen håndboldpige har engang sagt, at hun bad ikke til Gud om at vinde kampen, men hun bad Gud om ikke at komme til skade. Det er Gud vi må komme til med alt, også når det er noget, vi vil takke for. Vi har meget at takke for her i Danmark. Vi har ikke jordskælv og krige. Vi kan måske takke for, at vi har et godt helbred og et godt arbejde. Vi tager det altid for givet, at det bare går godt for os. Kalenderen er fyldt op med aftaler og møder langt ud i fremtiden. Men plud-

14 14


Kontakt Esbjerg Sømandsmission – Arken

Sømandsmissionen

Strandbygade 40, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 83 00 Finn Løvlund, 20 73 38 06

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Vedelsgade 33 A, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Jørgen B. Knudsen, 28 65 52 77 Præstegårdsvej 54, 8320 Mårslet jbk@somandsmissionen.dk Leif Rasmussen, 20 29 37 38 Bellisvej 6, 9970 Strandby lr@somandsmissionen.dk

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Mejlvang 98 48 08 88 / 40 86 08 88 mejlvang.soren@gmail.com Forstander: Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Kontoret

Færøerne

Miriam Vibe Vibjerg, sekretær mvv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Steen Andersen Bilberg, projektmedarbejder sb@somandsmissionen.dk

Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Sømandsmissionær Torleif Johannesen Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo

Island

Kalundborg Sømandsmission Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Ingibjørn Eldevig

De sejlende kaffestuer ”Bethel” og "Duen" bethel@somandsmissionen.dk

Sømandshjem Grønland Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera og Jesper Kjeldmann Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Nanna og Erik Hansen Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Helle og Bruno Kristoffersen

Danmark Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Sømandscaféen Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 23 26 22 26 mail@hssh.dk Leder Ruth Brik Christensen Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


el n 44 30 28 enhjem.dk

Visioner

Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk T: 00299 321029 - F: 00299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Vera & Jesper Kjeldman

HAVNEMEDARBEJDERE:

Kalundborg: Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 · 4400 Kalundborg. Af Finn Løvlund Sømandsmissionens overordneog ***Hotel Sisimiut Sømandshjem Tlf. 59 50 13 32 Frederikshavn Postbox 1015, 3911 Sisimiut E-mail: jseeberg@post3.tele.dk 43 18 99 T: 00299 864150 - F: 00299 865791de vision, at Gud har en plan med

sisimiut@soemandshjem.gl En mission må haveEllegaard visioner. For arbejdet. Vi må arbejde på at se Ruth og Peter 10 år siden var der nogle, der og gennemføre de visioner, som l Qaqortoq Sømandshjem »BETHEL« af ØSTERBy Postbox 330, 3920 Qaqortoq havde en vision om, at SømandsGud lægger til rette for os at vanDET SEJLENDE 11 76 97 T: 00299 642239 - F: 00299 642678 SØMANDSHJEM otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl missionen skulle have et missi- dre i. Vi måbethel@somandsmissionen.dk bede Gud om fortsat Maria og Aksel Lynge Nielsen Keld: til sømandsmis30 30 56 84 onsskib. I dag har vi 2 skibe. Det at give visioner nens familiehotel Jørgen Erik: 23 43 05 68 Færøerne har haft afgørende betydning for sion. Visioner som kommer fra ia 93 25 90 Sømandsmissionær Torleif Johannesen, arbejdet Nesvegur med at93,udbrede evan- Ham, der kender sømænd og FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 torleif@mission.fo geliet. fiskere, og som ønsker at de skal Klaksvik Sømandshjem Sidst i januar var medarbejdere frelses. 15 85 70 Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik -bethel.dk og hovedbestyrelsen T: 00298 455333 - F: for 00298 Sø457233 Gud har en overordnet plan og hotelklak@hotelklak.fo mandsmissionen samlet vision: At mennesker skal have Ann & Jógvan Petersen på Freg Hotel derikshavn Sømandshjem for at mening og mål for livet. Han vil, Hotel Runavik, sømandshjem 31 36 76 Heidavegur 6 arbejde med for at tale med at vi skal have et håb. Derfor har FO-620og Runavik 00298 77 88 77 hinandenTlf. om, hvordan fremti- han lagt en plan, som går ud på, www.hotel-runavik.fo dens arbejde her kan se ud. Det at vi skal frelses og have evigt liv. 13 16 52 kom der Island mange spændende og Det skal vi ikke arbejde på. Det Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN gode idéer ud af, 29, som har han selv gjort igennem sin Brautarholti IS- hovedbe105 Reykjavík T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 Hotel styrelsen www.hotel-orkin.com kan bruge til at· manager@hotel-orkin.com lægge søn Jesus Kristus. Jesus har ved anstholm og Jóan Karl Högnesen 96 27 80 strategienAsbjörg for de næste 3-5 års sin død og opstandelse gjort det arbejde. Broderkredsen på havet muligt, at alle mennesker kan få Der er et John ord fra bibelen del i det håb. Det er en gave, som Aaen, formandi Efeser53 13 41 Strandvej 99, 9970 Strandby brevet kapitel 2 vers 10, som lyGud giver. Alle mennesker kan få T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 der: "For john.aaen@strandby.dk hans (Guds) værk er vi, del i et evigt liv alene ved at tage Svendborg Søfartsskole skabt i Kristus Jesus til gode ger- imod gaven. Den kan blive din, Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21forud 04 84 - F: +45lagt 62 22 05hvis 84 2910 ninger, som Gud har du vil. Bed Gud om at give forstander@svesoef.dk tilrette forMargit os at vandre dig den. SåForsidebillede: har du evigt liv. & Kurt Kølle i." Det er

Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

Returadresse: Sømandsmissi onen Havnepl adsen 1 7100 Vej le

Duen

Returadresse:

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

åden 25/11/10 11.47 Side 12

Redningsbåden & Duen - marts 2014, nr. 2  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet