Sømandsmissionen

Vejle, DK

Indenlandsk Sømandsmission – i daglig tale Sømandsmissionen – arbejder både i Danmark og Grønland med en mission om at nå ud til søfolk, fiskere og andre mennesker i de maritime miljøer med både omsorg og en hilsen fra Jesus. I Danmark har vi missionærer ansat til at besøge havne og skibe, vores sejlende Sømandshjem Bethel og Duen besøger fra maj til oktober havne rundt i Danmark og vi driver sømandshjem, som både fungere som særlige hjem for søfolk og fiskere og som hotel for turister og rejsende i Danmark. Desuden driver vi feriehjemmet Aggershøj på Ærø, hvor sømands- og fiskerenker får et ophold med ligesindede. I Grønland driver vi fire Sømandshjem, fordi vi ønsker, at hjemmene må være kirkens dagligstue, hvor mennesker både kan købe et måltid god mad, leje et værelse og samtidig få mulighed for at møde Jesus. Vores missionsstatement er "Evangeliet til søfolk og fiskere" – både lønnede og ulønnede arbejder med på missionen.

https://www.somandsmissionen.dk