Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 10 - december 2013 - 110. årgang

3 Hjemmefra 4 Spor efter julenat BRODERKREDSEN

6 Jul på Sømandshjemmet i Sisimiut 8 Fra årsmødet i Broderkredsen 1


Redningsbåden & Duen Nr. 10 · december 2013 · 110. årg.

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 3.400 Årsabonnement: 188,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Årsmøde i Broderkredsen i Harboøre missionshus Foto s. 3 og 16: ©stockxchnge.com Illustration s. 4: Fra Gustav Dores Bibelhistorie

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens kontingent- og gavekonto: Bank 7737 1303379

Away from home! By seamansmissionary Jørgen Knudsen Soon it´s Christmas. Soon again we´ll have tasty food, hear about the birth of Jesus, sing Christmas carols, have presents and be together with family and good friends. But some can´t celebrate Christmas at home with their families because they are far away from home. That´s how it is to be a man of the sea! Jesus, he who´s birth we celebrate during Christmas, knows what it feels like to be away from home. Jesus left the glory of God. He looked like God and he was equal with God, Paul writes in his letter to the Philippians. Jesus felt fine in God´s place, but he left his comfortable home. Jesus came to our earth. He went away from home, from all that he knew and was safe in. He did it to come to this earth to be one of us. It´s often a part of the job to be away from home. We go away for shorter or longer time. We leave the well known to do things for others and for ourselves. We leave home to work, to accomplish something, to change things. It can be rough to be away from home. You miss the ones at home – can they deal without me? You long for doing things together with them. It´s costly to leave home, but we do it, because it´s necessary and because it´s important to have the job done. Jesus went away from home and came to earth, because he had to to save us from God´s judgment on our sins. The Bible says that everybody has sinned, but it also says that everybody can be saved from the judgment by believing in Jesus, because Jesus came to the earth to carry God´s judgment on our sins. He carried it by dying on the cross. That´s the amazing gospel of Christmas: that Jesus went away from home to save all of us.

2


Andagt

"Alle mennesker har syndet, står der i Bibelen, men samtidig står der at alle kan blive reddet fra dommen ved at tro på Jesus"

"The Bible says that everybody has sinned, but it also says that everybody can be saved from the judgment by believing in Jesus"

Hjemmefra! Af sømandsmissionær Jørgen Knudsen Snart er det jul. Snart skal vi igen spise godt, høre om Jesu fødsel, synge julens sange, have gaver og være sammen med familie og gode venner. Men nogle kan ikke fejre julen sammen med dem derhjemme, fordi de er langt hjemmefra. Sådan er det at være en af søens folk! Jesus, ham hvis fødsel vi fejrer her i julen, han kender til det at være hjemmefra. Jesus forlod sin Guddomsherlighed. Han havde Guds skikkelse og var lige med Gud, skriver Paulus i Filipperbrevet. Jesus havde det godt hjemme hos Gud, men han forlod sit trygge hjem. Jesus kom til vores jord. Han tog hjemmefra, han tog bort fra det han kendte og var tryg ved. Han gjorde det for at komme her til jorden, for at blive menneske som os. Det hører ofte med til arbejdet, det at tage hjemmefra. Vi tager afsted i kortere eller længere tid. Vi forlader det kendte for at gøre noget for andre og for os selv. Vi tager hjemmefra for at arbejde, udrette noget, ændre noget. Det kan være hårdt at være hjemmefra. Man savner dem derhjemme – kan de nu klare sig uden mig? Man længes efter at gøre noget sammen med dem. Det koster meget at tage hjemmefra, men vi gør det, fordi det er nødvendig for at få arbejdet gjort. Jesus tog hjemmefra og kom her til jorden, fordi det var nødvendig for at frelse os mennesker fra Guds dom over vores synd. Alle mennesker har syndet, står der i Bibelen, men samtidig står der at alle kan blive reddet fra dommen ved at tro på Jesus, fordi Jesus kom her på jorden for at tage Guds dom over vores synd. Han tog den ved at dø på korset. Det er julens fantastiske budskab, at Jesus tog hjemmefra for at frelse os mennesker.

3


Spor efter julenat

Af Johannes Christoffersen Vinden ruskede i mig. Det var koldt. Alligevel måtte jeg også den dag, hvor det egentlig ikke var vejr til det, en tur ned på stranden. Opleve de vilde vesterhavsbølger skylle ind på stranden. Betages af naturens kræfter og universets storhed. Pludselig slog den tanke ned i mig: Hvem er jeg egentlig? En lille brik i et ufatteligt kosmos. Har jeg nogen betydning?

vældige og nærmest uudslettelige spor. Enten for noget godt eller for noget dårligt. Alligevel har de ikke den samme store betydning for os i dag. -Jo, vi kan lære af dem, men deres betydning slettes mere og mere af glemselens bølger. Det er et uomgængeligt livsvilkår for os alle.

Spor viskes ud Jeg gik langs stranden så tæt på de brusende vandmasser som muligt. Efter en tid vendte jeg om for at gå tilbage. Men jeg havde ikke gået mange skridt, før jeg opdagede, at de fodspor, som jeg havde sat, var forsvundet. Bølgerne havde slettet dem. Ingen kunne se, at jeg havde gået der for et øjeblik siden. Er det sådan det er med mit liv, tænkte jeg. Eller med naboens liv for den sags skyld. Vi sætter med vore ord og handlinger spor. Men efter en tid viskes de mere og mere ud. Vore ord og handlinger tabes af syne for de nye generationer. Vel er der nogle enkelte, som vi kan læse om i historiebøgerne. Nogen, som engang satte

Frihedens spor Men jeg kender én, hvis spor aldrig slettes. Hans navn er Jesus. Om ham havde profeten Esajas sagt, flere hundrede år før han blev født, at han skulle sætte folk i frihed. (Esajas' Bog kap. 61 vers 1-2). Under 2. Verdenskrig levede mange som fanger. Ja, hele folkeslag følte sig som fanger. Deres frihed var taget fra dem. Derfor ventede mange med længsel på, at der skulle komme en befrier, som kunne befri dem fra besættelsesmagten. I juni 1944 gik så en hær af soldater i

4


"... de, der ikke havde glemt Guds løfter om en befrier, oplevede julenat, at befrieren gik i land. Guds løfte gik i opfyldelse. Befrieren, Jesus Guds Søn, blev født i Betlehem."

land i Normandiet i Frankrig. Under enorme tab af menneskeliv lykkedes det soldaterne at erobre et lille stykke land den første dag. Men det blev begyndelsen til friheden fra besættelsens fangenskab. De, der har været i Normandiet, har oplevet at køre på den vej, som kaldes “Frihedsvejen”. Langs den vej er der i dag hvide pæle, som markerer, at her rykkede befrierne frem. De hvide pæle skal minde dem, der kører på vejen om, at befrierne skal æres, for de betalte en høj pris for andres frihed. Jesus skal også æres, for han betalte en høj pris for at få sat dig og mig i frihed. Vi er nemlig født ind i et fangenskab, hvor vi er afskåret fra fællesskab med Gud i Guds evighedsrige. Vi læser i Bibelen, at syndens løn er død og adskillelse fra Gud. Det begyndte, da Adam og Eva gik imod Guds vilje. Og det har været menneskers vilkår lige siden.

kende for verden, at han ville iklæde sig vor synd. Tage straffen, som tilkom os. Da Jesus døde på korset, døde han som soning for alle vore synder. Og nu er løftet til os, at vi, efter vor død, skal opstå til evigt liv hos Gud i han rige. Som Jesus opstod, skal vi opstå. Det er et løfte til os, som tror på Jesus. Men er jeg da ikke stadig en synder? For hvis jeg stadig er en synder, så er jeg vel også stadig fange under synden og dermed adskilt fra Gud? Nej, for til os, som er døbt og tror, at Jesus har taget straffen for alle vore synder, er løftet, at vi er sat fri. Sat fri til et liv uden død i Guds Rige. Derfor står der rundt omkring i vort land kirke ved kirke - ikke hvide pæle, men kirker, som er bygget, for at vi i kirken kan ære befrieren. Ære Jesus, som gik i land på vor jord for at bekæmpe vor synd og død. Jesus, befrieren, kom til os for at sætte os i frihed. Så stor betydning har du og jeg for Jesus, at han kom til vor jord og gik i døden for at frelse os. I kirken og andre steder samles vi for at synge lovsange og bede til Gud. Julenat og alle dage siden synger vi fra juleevangeliet: ”Os er i dag en frelser født, han er Kristus, Herren”. Og så må vi ellers af fattig evne og under Guds velsignelse gå i Jesu fodspor ud i verden.

Befrieren kom Men de, der ikke havde glemt Guds løfter om en befrier, oplevede julenat, at befrieren gik i land. Guds løfte gik i opfyldelse. Befrieren, Jesus Guds Søn, blev født i Betlehem. Men prisen for at befri os var høj for Jesus. Jesus måtte gå i vores sted. Han gav derfor til

5


Jul på Sisimiut Sømandshjem Af bestyrere Nanna og Erik Hansen Dalende snefnug i lampeskærene over den gamle bydel, lys i vinduerne i den røde trækirke på bakken og orange adventsstjerner, der skinner fra hjemmenes små vinduer… dette smukke syn var udsigten fra cafeteriet på Sisimiut Sømandshjem sidste års juleaften. Inde i den røde trækirke på bakken blev der afholdt højtidelige julegudstjenester, hvor julesalmerne blev sunget langsomt og flerstemmigt på rigtig grønlandsk manér. Indenfor på Sømandshjemmet bliver der julet til glæde for både hotelgæster og gæster fra byen. Vi finder de store julekasser frem i dagene før 1. søndag i advent og pynter op i det store hus. Nogle ting har sin faste plads og andet finder nye vindueskarme. Fredslyset, som Skt. Georgs gilderne kommer med, er fast inventar. Flammen fra dette lys bliver hvert år transporteret fra Betlehem rundt i verden - også op til os på Sømandshjemmet i Sisimiut. Her kommer folk fra byen og tænder deres eget lys for at bringe Betlehemslyset hjem i stuerne. Vi inviterer altid gerne indenfor – og ikke mindst i december, hvor der bliver afholdt forskellige adventsarrangementer på Sømandshjemmet. Sidste år blev der således klippet julepynt, spillet julebanko, sunget julesange og spist julesmåkager med folk fra byen, der havde lyst til at være med. Til hvert arrangement hører der en julehistorie eller lignende så folk får et glimt af julens budskab med hjem. Julekagebageriet er selvfølgelig vigtigt, og salget af vaniljekranse, brunkager og klejner i cafeteriet går som varmt brød. Det er også det foretrukne på havnen og på skibene, hvor der

Kristoffer klar med tilbehør til juleaften dog hele året rundt bliver delt kaffe ud fra Sømandshjemmet. Noget helt særligt er de skibsbesøg op til jul, hvor vi har julegaver med fra Sømandsmissionen. Der bliver sat stor pris på både julegaver og julebesøg, og det er tydeligvis en vigtigt opgave for os som Sømandshjem, at vi kan give julegaver til dem, der er på havet i julen. Sidste år blev et par assistenter, der var ude med julegaver, f.eks. inviteret på ”local food” hos en asiatisk besætning. Andre sømænd sender efterfølgende en tak på mail eller med brev for deres julegave. Taknemmeligheden er stor. I år har vi lavet små adventshilsner der bruges til havnebesøgene i december måned. Disse deles ud sammen med en kop kaffe og en julesmåkage, til de mennesker vi møder på havnen og skibene, og indeholder nogle få ord eller et vers

6


Jul på Sisimiut Sømandshjem

Sidste år var et flettet hjerte midtpunkt for aftenens andagt, som et billede på at Gud flettede sig selv ind i vores liv, da han lod Kristus føde. Juleaften er noget helt særligt. Her inviteres de mest trængte i byen i samarbejde med kommunen til andesteg med det hele. I år har den lokale Lions Club tildelt os midler til at afholde juleaften, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Det er en fantastisk gave at kunne invitere mennesker, der mangler fællesskab eller økonomi ind til en rigtig juleaften. De inviteres til eftermiddagskaffe den 24. december, og imens julemaden bliver tilberedt, bliver der spillet, snakket og hygget. Når julemiddagen er spist og mandelen i ris a' la manden fundet, samles vi omkring træet, hvor vi synger julesange på både grønlandsk og dansk. Under juletræet ligger julegaver med til og fra kort, der højtideligt bliver delt ud, og der bliver pakket både uldne sokker, spil og meget andet ud. Når juleevangeliet er læst, og julegodterne senere er spist, bliver der skrabet sne af ruderne på Sømandshjemmets bil, så gæsterne kan blive transporteret godt hjem. Et flettet hjerte, lavet af skinnende glanspapir og krøllet avispapir, var sidste år udgangspunktet for juleaftens andagt. Et billede på at Gud den almægtige flettede sig ind i syndige menneskers liv, da han lod sin søn føde på jorden. Et lille billede på et budskab, som vi her på Sømandshjemmet juleaften og hver dag gerne vil give videre.

fra bibelen, om hvad julen betyder for os. I Sømandshjemmets cafeteria pynter juletræet med de hvide papirengle det meste af december og når det er ved at være træt, må et nyt træ hentes ind til dagligstuen, som er rammen for selve juleaften på Sømandshjemmet.

Lars pynter juletræ i dagligstuen

7


Årsmøde i Broderkredsen Af Finn Løvlund

havn. Der er stadig fiskere i Broderkredsen og nogle af dem skulle lige mærke stemningen på havnen og have havets og havnens duft i næsteborene.

Festrejse Når Broderkredsen på Havet samles til årsmøde er det en form for festrejse. Folk fra hele landet samles til årsfest i godt fællesskab. I år var det i Thyborøn og Harboøre fra den 25.-27. oktober vi samledes for at møde venner og bekendte. 80-90 personer mødtes i missionshuset i Thyborøn og Harboøre, for at få åndelig føde. Guds Ord var forret, hovedret og dessert. Nogle vil synes at det lyder kedeligt, for andre er det livet. For det livgivende brød, som er i Guds ord, modtages med glæde, fordi det er en uvurderlig hjælp i hverdagslivet derhjemme, og fordi de ved, at det er i Guds Ord, det evige liv findes. Det er hverken kedeligt eller festløst at deltage, og gæsterne blev heller ikke snydt for legemlig føde. Der blev serveret meget god mad i dejligt fællesskab i private hjem hos mennesker, som havde åbnet deres hjem for gæsterne. Mange overnattede desuden i hjemmene.

Generalforsamling Broderkredsens formål er at arbejde for at Guds Ord bliver udbredt blandt søfolk og fiskere. Derfor er der under årsmødet en generalforsamling,

Samvær og fællesskab med venner og bekendte Fællesskabet ved årsmødet er af stor betydning. Nogle medlemmer mødes jævnligt i løbet af året. For andre er årsmødet den ene gang om året, hvor man mødes. Som nævnt boede de tilrejsende deltagere hos værter, der havde åbnet deres hjem, og der var god tid til at hygge og samtale der. Nogle tog på en tur til Thyborøn

Årsmødet bød også på gudstjeneste i Thyborøn kirke. Her bæres fanerne ud.

8


Årsmøde i Broderkredsen

Der var godt gang i lotterisalget til fordel for Broderkredsen. hvor det drøftes, hvordan det går med arbejdet, og hvordan det skal gøres i fremtiden. Formanden for Broderkredsen John Aaen fortalte, at bestyrelsen arbejder på at gøre Broderkredsen mere synlig gennem infofoldere til uddeling. Der er også ved at blive oprettet en facebookside kaldet: Broderkredsen til søs, med det formål at medlemmerne og deres familier kan dele den kristne tro og andet relevant. Formanden understregede, at der også fortsat er brug for at nogle af medlemmerne vil hjælpe til på Sømandsmissionens to skibe Bethel og Duen.

lesskab om en sag, men det er mere end det. Det er fællesskab om Jesus Kristus. Ja, det er fællesskab med Jesus selv, for Han er nær i det Ord, der bliver forkyndt. Tab ikke Jesus af syne. Det var udgangspunktet for missionær Heri Elttør, da han forkyndte om Samson, og hvordan Gud brugte ham i Israel for mange år siden. Samson var udvalgt af Gud til at redde Israel fra deres fjender. Han lod sig bruge af Gud. Han var villig til at tjene, og det gik godt i lang tid indtil fjenden narrede ham og fratog ham hans kraft, fra Gud. Det gælder om at holde fast ved Guds ord og hans kraft for kun sådan kan vi i dag blive frelst og have del i evigt liv. Vi klarer det ikke selv. Jesus må gøre det. Vi må holde os til Ham. Han er vores Samson og Ham kan fjenden, djævelen, ikke narre, men han kan narre os til at tvivle på Jesus og Hans magt.

Forkyndelsen og det kristne fællesskab Fællesskabet ved møderne med forkyndelse, lovsang og vidnesbyrd er noget helt særligt. Den fælles sag og den fælles tro på Jesus Kristus er i centrum. Derfor er det fællesskab, der udfoldes under møderne, noget særligt. Det er fæl-

9


Årsmøde i Broderkredsen Koret Connexion medvirkede under festeftermiddagen søndag, hvor de glædede tilhørerne med flere dejlige sange.

Det samme tema gik igen under søndagens møde, hvor sømandsmissionær Troels Rauff Larsen talte om at holde fast ved den skat, vi har fundet i Jesus Kristus som frelser. Hold ud indtil Han kommer igen for at give os del i Paradiset. Lad ikke noget være en hindring for at nå

det mål. Fjenden vil have os til at tro, at en fuld bankkonto eller en stor bil eller hus er lykken, og er det vi skal stræbe efter. Jesus opmuntrer os stærkt i Mattæus evangeliet kapitel 6 vers 19-21 til at have vores skat i Ham og i himlen, for der, hvor vores skat er, vil vores hjerte også være. Når der er lagt op til på årsmødet, at man kan fortælle om sine egne erfaringer med Jesus i hverdagen, om hvordan han hjælper og trøster, om hvordan han er særligt nær, når livet gør ondt, er det netop for at vi skal være med til at bekræfte hinanden i, at Han virkelig er sandheden. At Han er værd at satse på. At det, der står om Ham i bibelen er sandt og ikke kun pæne ord. At troen på Ham derfor virkelig er vores frelse. Det, at alle kristne har de samme oplevelser i samlivet med Gud, bekræfter mig i, at jeg skal holde mig til Ham. For Han tilgiver mig mine fejl og giver mig en fred, som ikke kan forklares, men som kan opleves. Han er virkelig vejen, Han er den sande Gud, og Han giver det evige liv til den, som tror på Ham. Det er i virkeligheden formålet med Broderkredsen at hjælpe hinanden med at holde fast i troen og at arbejde på, at så mange som muligt skal høre det glade budskab om frelsen i Jesus. Det var trætte, men glade og berigede folk, der tog hjem fra et vellykket årsmøde.

Vi søger sømandsmissionærer og assistenter Vi mangler sømandsmissionærer til ansættelse snarest muligt og assistenter til Sømandshjemmene på Grønland fra 1. januar. Se mere på http://somandsmissionen.dk/storagefolder/hjaelpe-menu/jobs/ Kontakt generalsekretær Frede Ruby Østergård vedrørende sømandsmissionærer og administrationschef Jens Vindum vedrørende assistenter

10


Fra Svendborg Søfartsskole

Af forstander Jens Frederiksen I slutningen af oktober blev Sydfyn i lighed med store dele af det øvrige Danmark ramt af efterårets første kraftige storm. Stilladser og andre sårbare ting blev i hast bjærget og placeret på et mere sikkert sted. Det nye tag på hovedbygningen skulle for alvor vise sin holdbarhed, hvilket det ikke havde svært ved. På selve skolen slap vi med ganske få nedfaldne tagsten fra anneksbygningen og andre ubetydelige skader i haven. Noget værre gik det dog med forsejlet på Vilhelm Rasch. Udover at få skibet til at krænge voldsomt, lykkedes det også for vinden at flænse sejlet, som næppe står til at redde. Forholdet til vores naboer har altid haft høj prioritet. Vi er klar over, at det at være nabo til en skole med adskillige unge og livlige mennesker på visse tidspunkter godt kan være en prøvelse, specielt når der er tale om en kostskole, som ikke tømmes, når klokken er 1500. Vi har gennem årene lyttet til vores naboers ønsker og bemærkninger, som i denne omgang drejede sig om et par træer i baghaven, som generede hækkens vækst. Af denne årsag besluttede vi at fælde træerne, hvorved der kom en del mere luft og lys. Apropos kostskole, så har kosten været i centrum gennem en stor del af efteråret. Gennem projektet ”Kostkassen” blev såvel medarbejdere som elever instrueret i sundere kost og mere motion. Store dele af skolen blev indrettet som udstillingshal, hvor forskellige gættekonkurrencer, plancher, opslag og figurer motiverede eleverne til det sunde valg, samtidigt med at eleverne blev opfordret til at røre sig mere. ”Kostkasse-projektet” har vagt interesse hos

Til gavn for for både hækken og forholdet til naboerne fældes et par store træer i baghaven. medierne, hvor vi ud over spalteplads i ”Søfart” og ”Maritime Danmark” også blev kontaktet og interviewet af DR P4 Fyn. Ingen tvivl om, at de få midler til projektet er givet godt ud. Visse maritime medier er meget lydhøre overfor al information, som vi udsender. Desværre gælder det samme ikke for vores lokale avis, som i langt de fleste tilfælde finder det mere interessant at fortælle om fartsyndere og indbrud i lokalområdet, end hvad der sker på en aktiv søfartsskole. Måske er dette medvirkende til, at lokale borgere, herunder også visse lokale politikere, ikke har det store kendskab til Svendborg Søfartsskole. Af denne grund tog vi selv initiativ til at kontakte erhvervsrådet, hvor formand Henrik Nielsen svarede overraskende hurtigt og positivt tilbage. Skolen blev således

11


Nyt fra Svendborg Søfartsskole ansøgere være ganske høj, og jeg er sikker på, at vores køkkenleder Christina Thrane vil finde den bedste som afløser. Som sagt skifter tiderne. Nye folk kommer til, og gamle forsvinder. Ikke kun på selve skolen sker der skift. Formanden for skolens bestyrelse Søren Muff fortalte mig for kort tid siden, at han ønskede at forlade bestyrelsen på grund af hans kommende udstationering for Maersk Oil i Qatar. Eller ”ønskede” var ikke det ord, som han brugte, men han sagde ”Jeg bliver nødt til”, for der er ingen tvivl om, at han ikke så det som et ønske, men som en nødvendighed på grund af hans udenlandske arbejdsplads. Selv om han allerede nu er i den arabiske verden, skal det ikke holde mig fra at sige tak for samarbejdet, som jeg har været rigtig glad for, og jeg håber, at hans afløser vil afsætte lige så meget tid og energi til arbejdet. Som jeg tidligere har nævnt, bliver vi konstant udfordret af ministeriet, styrelsen og andre myndigheder. Udfordringer, som kræver en aktiv og synlig bestyrelse. Til sidst men ikke mindst tak for et godt årsmøde i Thyborøn/Harboøre. Selv om klimaet ved vestkysten unægtelig er noget mere barskt end vi kender det på Sydfyn, er det altid imponerende at se de store kræfter, som vælter ind fra det store hav. Det er rart at opleve den store opbakning, som Broderkredsen og skolen har i dette område. Tak for jeres modtagelse ved årsmødet, og tak for pengegaverne, som blev indsamlet i kirkerne.

rammen om et informationsmøde kort før efterårsferien, hvor der blev informeret om såvel nuværende projekter som fremtidige tanker og ideer. Blandt erhvervsrådets øvrige medlemmer er Grete Schødts, der tidligere har besøgt skolen og som har kendskab til skolens baggrund og uddannelser samt Morten ”Sol” Petersen, der selv er tidligere elev fra skolen. Renoveringsprogrammet fortsætter på skolen. I uge 43 blev de sidste 8 kamre på 1. sal færdiggjort. Resultatet er blevet godt. Et nyt loft er opsat i gangene, som lysner ganske kraftigt. Tilbage har vi så udskiftningen af de sidste vinduer i hovedbygningen, som tages periodevis passende med, at fabrikken har et nyt hold vinduer klar. Vores underviser Jens Sommer, der har været ansat på skolen i en årrække og som ud over sejladsen med vores skoleskib også har været medarbejdernes repræsentant ved bestyrelsesmøderne, har valgt at trække sig tilbage og nyde sit otium fra årsskiftet. Jens Sommer afløses som medarbejderrepræsentant af Karl Zilmer. Rent undervisningsmæssigt har vi fra det nye år ansat en yngre kvindelig underviser, som har en del sejlskibserfaring. Også i Kabyssen er det tid til vagtafløsning. Vores faste aften- og weekendafløser Irene Jensen har valgt at trække sig fra årsskiftet, og vi er i øjeblikket ved at finde hendes afløser. På trods af, at der kun er tale om ganske få timer om måneden, som ligger på tidspunkter uden for den almindelige arbejdstid, har tilstrømningen af

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 - www.svesoef.dk

12


Mærkedage 90 år d. 5. december Bent W. Nielsen, Marielystvej 52, 2. 0217, 2000 Frederiksberg 70 år d. 5. december Aage Christensen, Rolighedsvej 34, 8240 Risskov Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen og Guds rige velsignelse over fremtiden. Guldbryllup Den 7. december fejrer Britta og Leif Vejen, Stationsvej 6, 9970 Strandby guldbryllup. Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen og Guds rige velsignelse over fremtiden.

Bedeliste

• Søfolk og fiskere - At de må få en god jul - At julens budskab må blive hørt - At de uddelte julegaver må bringe stor glæde

Donation fra Y´s mens

• De grønlandske sømandshjem

- At bestyrerne må få styrke til opgaven - At assistenterne må have glæde ved arbejdet - At øvrige medarbejdere må blive velsignet i arbejdet

Lørdag d. 2. november modtog Sømandsmissionen en gave på 10.000 kr. til Det Sejlende Sømandshjem Bethel fra Struer Y´s mens klub. Det var Bent Krogh fra Thyborøn der modtog gaven på vegne af Sømandsmissionen ved den årlige donationsdag i Y´s mens i Struer. Vi takker hjerteligt for den fine gave.

• Medarbejderne på hovedkontoret - At de må have glæde og frimodighed i arbejdet - Om et godt arbejdsklima

Troels får nyt job

Jul i Nyhavn

Vores yngste sømandsmissionær Troels, har fået nyt arbejde fra januar 2014. Han bliver dog i familien, da han fremover skal arbejde på Frederikshavn Sømandshjem. Vi takker Troels for hans virke gennem næsten 3 år, og ønsker ham Guds velsignelse i det nye arbejde.

Igen i år inviteres som altid søens folk og andre venner til Jul i Nyhavn i København den 24. december Program for dagen: Kl. 12.00 Julegudstjeneste i Sømandskirken ved orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. Kl. 13.00 Højtidelighed ved Mindeankeret i Nyhavn med kort tale ved orlogsprovsten og kransnedlæggelse ved marineforeningerne, søfartsorganisationer, rederier m.fl. Herefter inviteres alle til julekage og kaffe på Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn 22.

TAK for julegaver Midt i oktober, sendte vi næsten 600 julegaver til Grønland, hvor de skal deles ud på skibene op imod jul. Det er en stor glæde, at vi også i år kan være med til at sprede juleglæde hos mange søfolk, der ikke har mulighed for at være sammen med deres kære i julen. Tak også for de gaver, der fortsat kommer ind, og som sømandsmissionærerne vil dele ud på de danske havne i december.

Gudstjenester i Sømandskirken 8. december kl. 14.00 adventsgudstjeneste Erik Norman Svendsen

13 13


Af nåde er I frelst

Så nu kom turen til den ondskabsfulde møller, der flere gange havde været efter møllersvenden med bank og skældud. Mølleren trådte frem til vægten. Der manglede ligeledes meget. Møllersvenden stillede sig så igen imellem vægten og engelen og sagde, skønt han vidste, at han løj: "Han vejer lige det, han skal." "Det var godt for ham", sagde engelen. "Gå du bare ind", sagde engelen til mølleren. Så nu kom turen til møllersvenden. Han var meget nervøs, for han vidste, at han havde løjet tre gange og derved snydt Gud. Nu var der ingen til at veje ham, så engelen sagde: "Så må jeg veje dig." Møllersvenden blev helt hvid som melet af angst. Hos ham manglede der også en del i, at vægten var nået. Men engelen sagde: "Du vejer lige det, du skal. Så gå ind til de evige boliger." Til det sagde svenden til engelen: "Hvad i al verden, lyver du også?" "Ja, jeg så vægten ved de øvrige – engle ser alt – men du lagde din barmhjertighed og kærlighed i de andres vægtskåle. Den kærlighed lægges nu også i vægtskålen for dig."

Af Carsten Andreasen Efeserbrevet kapitel 2 vers 4-10. Der fortælles en historie om ærkeengelen Sct. Michael, der havde til opgave at veje folks sjæle, for at se om de vejede tilstrækkeligt til, at de kunne lukkes ind i Himmelen. Personerne er en god from møllersvend, der var faldet ned af møllen og døde, en præst, som ingen kunne lide, en galhovedet kone og en ondskabsfuld møller. De døde alle fire samme dag. Nu kom det kedelige tidspunkt, hvor alle fire skulle vejes, for at se om vægten var tilstrækkelig. Sct. Michael sagde da til møllersvenden, at han skulle veje dem, da han var uddannet i at veje. Først kom præsten frem. Der manglede en del i, at vægten var nået. Engelen så et øjeblik hen på konen. Møllersvenden stillede sig så imellem vægten og engelen og sagde, skønt han vidste, at han løj: "Han vejer lige det, han skal." "Det var godt for ham", sagde engelen. "Gå du bare ind", sagde engelen til præsten. Dernæst kom den galhovedede kone frem til vægten. Der manglede temmelig meget. Møllersvenden stillede sig så imellem vægten og engelen og sagde, skønt han vidste, at han løj: "Hun vejer lige det, hun skal." "Det var godt for hende", sagde engelen. "Gå du bare ind", sagde engelen til hende.

Den kærlighed, som Kristus gav mennesker, da Han døde Langfredag er lagt i vægtskålene for os. Dertil har vi at sige TAK, TAK, TAK. Guds kærlighed og styrke fatter vi ikke. Er min arm for kort til at udfri jer? Har jeg ikke kraft til at redde jer? Esajas´ bog kapitel 50 vers 2.

14 14


Kontakt

Sømandsmissionen

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander: Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Vedelsgade 33 A, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk Jørgen B. Knudsen, 28 65 52 77 Præstegårdsvej 54, 8320 Mårslet jbk@somandsmissionen.dk

Færøerne Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Sømandsmissionær Torleif Johannesen Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo

Kontoret

Miriam Vibe Vibjerg, sekretær mvv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk

Island

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Ingibjørn Eldevig

Kalundborg Sømandsmission Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

De sejlende kaffestuer ”Bethel” og "Duen" bethel@somandsmissionen.dk

Esbjerg Sømandsmission – Arken Strandbygade 40, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 83 00 Finn Løvlund, 20 73 38 06

Sømandshjem Grønland Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera og Jesper Kjeldmann Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Nanna og Erik Hansen Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Helle og Bruno Kristoffersen

Danmark Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Sømandscaféen Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 23 26 22 26 mail@hssh.dk Leder Ruth Brik Christensen Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


Forventning og glæde må være til stede, hvis livet skal folde sig ud. Ikke det liv jeg venter! Men det liv Gud henter, det der bringer bud.

åden 25/11/10 11.47 Side 12

Bud ved Ham, hvorfra Livet kommer Fra et lys med evig sommer. Fattig kom Han julenat, Blev dog livets største skat!

el n 44 30 28 enhjem.dk

Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk T: 00299 321029 - F: 00299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Vera & Jesper Kjeldman

og ***Hotel Frederikshavn 43 18 99

Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut T: 00299 864150 - F: 00299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Ruth og Peter Ellegaard

Midt i livets regnvejrssky,

HAVNEMEDARBEJDERE:

kom der bud fra himmelby.

Kalundborg: Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 · 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk

Jesus kom som vores bror, glæden er så såre stor.

Returadresse: Sømandsmissi onen Havnepl adsen 1 7100 Vej le

Det var nat, men der blev lys!

l

11 76 97 otel-aalborg.com

nens familiehotel ia 93 25 90

15 85 70 -bethel.dk

g Hotel

31 36 76

13 16 52

Hotel anstholm 96 27 80

Igennem os der gik et gys.

Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq T: 00299 642239 - F: 00299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Maria og Aksel Lynge Nielsen

Han siger denne glade sætning: Jer er i dag en frelser født!

Færøerne Han er vor forventning.

Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 torleif@mission.fo

»BETHEL« af ØSTERBy DET SEJLENDE SØMANDSHJEM bethel@somandsmissionen.dk Keld: 30 30 56 84 Jørgen Erik: 23 43 05 68

Jel.

Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik T: 00298 455333 - F: 00298 457233 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Hotel Runavik, sømandshjem Heidavegur 6 FO-620 Runavik Tlf. 00298 77 88 77 www.hotel-runavik.fo

Sømandsmissionen og Broderkredsen Island ønsker vore læsere

Duen

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS- 105 Reykjavík T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Asbjörg og Jóan Karl Högnesen

Glædelig jul og et velsignet nytår Broderkredsen på havet

53 13 41

2910

John Aaen, formand Strandvej 99, 9970 Strandby T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

Returadresse:

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

Livets største skat

Redningsbåden & Duen - December 2013, nr. 10  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you