Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 7 - september 2012 - 109. årgang

3 Jesus leder i vejkanter 4 På ret køl BRODERKREDSEN

5 I gør en forskel 7 "DUEN" – en oase i livet 16 Uforglemmelige ferieoplevelser på Aggershøj 1


Redningsbåden & Duen Nr. 7 · september 2012 · 109. årg.

Jesus search in the roadsides

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 5.000 Årsabonnement: 188,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Ans Sømandskreds på udflugt på Ærø. Foto side 3 og 4: ©stockxchnge.com

By journalist Anette Ingemansen This summer you could read an article about a Danish pregnant woman, who was on a holiday in turkey. She found a little newborn girl lying lifeless in the hot midday sun in a roadside. The woman was able to breastfeed the baby with her breast milk, and she was convinced of that she through that would save the baby’s life. This powerful story illustrates what Christianity is. This picture of the little baby girl lying helpless in the roadside describes our situation as human in relative to God. Our opinion is that it’s us who have a good grip on life, and don’t need God. But that is delusion. We are deeply depended on God. It’s only Him, who can get us out of dead. God is the only one who can save us from the judgment that awaits all people. God could be indifferent and just let people die by the roadside, but God is not like that. He love so much that he has given his son Jesus. When he suffered dead for us on the cross and rise from the dead, he broke the power of death and forced the way through the death. Jesus is the only one who can save us from the judgment and give us hope of eternal life. Jesus is the only person who is raised and lives. He uses all his time to seek people who lay in the roadside about to die. They can be so exhausted that they don’t manage saying anything, but he sees them. They can whisper and he will hear them. They can have so much pain, that they shout heartrendingly high, and he will hear them and find them. Then he takes them in his arms and protects them against the sunbeams. He looks at them with his loving eyes and quenches their thirst with his life-giving bread and water. Do you know that Jesus is searching you? What will you do about it?

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens kontingent- og gavekonto: Bank 7737 1303379

2


Andagt

Jesus leder i vejkanter

"Gud kunne være ligeglad og bare lade mennesker gå til i vejkanten, men sådan er Gud ikke."

Af journalist Anette Ingemansen I sommer kunne man læse en artikel om en dansk højgravid kvinde, der var på en ferie i Tyrkiet. Hun fandt en lille nyfødt pige liggende livløs i bagende middagssol i en vejkant. Kvinden var i stand til at amme barnet med sin råmælk, og hun var overbevist om, at hun derigennem reddede barnets liv. Denne stærke historie illustrerer, hvad kristendommen er. Billedet af det lille barn liggende hjælpeløst i en vejkant beskriver vores situation som menneske i forhold til Gud. Vi har den opfattelse, at det er os, der har styr på livet, og vi har ikke brug for Gud. Men det er et bedrag. Vi er dybt afhængige af Gud. Det er kun ham, der kan skaffe os en vej ud af døden. Gud er den eneste, der kan redde os fra den dom, der venter alle mennesker. Gud kunne være ligeglad og bare lade mennesker gå til i vejkanten, men sådan er Gud ikke. Han elsker så meget, at han har givet sit allerkæreste, sin søn Jesus. Da han led døden for vores skyld på korset og opstod fra døden, knuste han dødens magt og banede en vej gennem døden. Jesus er den eneste, der kan redde os fra dommen og give os håb om et evigt liv. Jesus er det eneste menneske, der er opstået og lever. Han bruger al sin tid på at lede efter mennesker, som ligger i vejkanten og er ved at dø. De kan være så udmattede, at de ikke magter at sige noget, men han ser dem. De kan hviske, og han hører ham. De kan have så ondt, at de råber hjerteskærende højt, og han hører dem og finder dem. Så tager han dem i sin favn og skærmer dem mod solens skarpe stråler. Han ser på dem med sine kærlige øjne og stiller deres tørst med sit livgivende vand og brød. Ved du, at Jesus leder efter dig? Hvad vil du gøre ved det?

"God could be indifferent and just let people die by the roadside, but God is not like that." 3


På ret køl

Af sømandsmissionær Torleif Johannesen. Hvad er det vigtigste for ethvert fartøj? Er det størrelsen, udseende, motoren, udstyret, besætningen, byggedato, eller..? Nej! Det er tværtimod, for de flestes vedkommende, noget usynligt, og som de ikke skænker en tanke. Det er ballasten. Mange moderne fartøjer kan simpelthen ikke flyde på ret køl uden ballast. Derfor er ballasten vigtig - livsvigtig. Ethvert menneske kan sammenlignes med et fartøj – på livets hav. Fartøjet kan se godt ud, være solidt og moderne, men uden ballast går det galt. Ballasten er et billede på troen på Gud, troen på Jesus Kristus. Ligesom moderne og avancerede fartøjer kan mennesker være moderne, nytænkende, målbevidste, selvbevidste, have et godt udseende... men samtidig være blinde for nødvendigheden for “livs-ballast”. Mange mennesker oplever i dag et tomrum, et “ballastvakuum”. Livet føles tomt, meningsløst og de er ved at kæntre. Mange forsøger så at fylde ballastvakuumet ud med bl.a. materialisme, egoisme, alkohol, stoffer, osv., men det giver ikke den rigtige ballast. Bibelen siger klart, at uden den rigtige ballast kæntrer mennesket. Uden livssamfund med Gud lever mennesket “uden håb og uden Gud i verden” Efeserbrevet kapitel 2 vers 12 Samtidig siger Bibelen klart, at hvis du sætter dit håb til Jesus, tror på ham, tager imod ham, så vil

Jesus ved Helligånden tage bolig i dit hjerte. Johannes evangeliet kapitel 14 vers 23. Da bliver Jesus din frelser, din fred og skipper, og dermed din ballast og livets indhold. Da kan du “sejle” trygt, om end det stormer omkring dig og inden i dig. Med Jesus om bord kæntrer du ikke. Han holder dig i hånden og på ret køl. Han vil også hjælpe dig med at holde kursen - himmelkursen. Også i den sidste storm – dødsstormen – skal du få lov til at hvile i Jesu stærke arme. Da er du tryg og frelst for evigt. Du kan nu bede til Jesus, sammen med mig, disse salmelinjer: ”Så tag mig da ved hånden, og led du mig, til jeg opgiver ånden og dør i dig!” Så er du på ret køl og på vej hjem til himlen.

4


I gør en forskel Af sømandsmissionær Torleif Johannesen Så har et team (en lille gruppe) fra Kirkelig Heimamission på Færøerne igen været på besøg i Nuuk, Grønlands hovedstad, med omkring 16.000 indbyggere. Det er tredje år i træk, og fire af de seks deltagere som var med i år, har været med alle tre år. Opgaven i Nuuk har været at synge og forkynde om Jesus. Vi boede på sømandshjemmet. Der mødte vi, som tidligere år, stor gæstfrihed, venlighed og velvilje. Fra flere af medarbejderne hørte vi et venligt: “Velkommen tilbage!” Ordene varmede, gav frimodighed og glæde til opgaverne der lå forud. Vi havde andagter og bibeltime på sømandshjemmet. Der var et godt fremmøde til bibeltimen, hvor vi bagefter fik kaffe, kager og en god snak om Guds riges arbejde i Nuuk. Vi hjalp til med nogle små praktiske opgaver og besøgte

Efter sang og andagt for pensionisterne var der tid til praktisk strikkehjælp ombord på skibene. Vi havde også en færøaften på hjemmet, med god deltagelse. Blå Kors Sidste år fik vi kontakt med Blå Kors foreningen i Nuuk. Da fik vi en aftale om at besøge dem en aften i år og fortælle om Blå Kors arbejdet på Færøerne i ord og billeder. Der var en gensidig spænding og glæde over aftenen. På programmet var fællessang på grønlandsk samt hilsen med det grønlandske flag. Siden

Gruppen synger i Hans Egede Kirke

5


I gør en forskel mínar hendur”(Så tag da mig ved hånden”) selv om der var sorg og savn over forsamlingen. Jesus vil i alle livets forhold, også ved død og grav holde dig, mig og alle i hånden. Får han lov til det? Formidling Igen i år fik vi lov til at synge og vidne i den kristne radio. Også her fortalte vi om Blå Kors arbejdet på Færøerne og om vores gerning i Nuuk. Gruppen sang til bibeltimen på sømandshjemmet

Personlig kontakt Jo, vi ønskede meget i Nuuk. Vi ville gerne bruges til Guds ære og mennesker til frelse og velsignelse. Dog kan vi hverken arrangere eller producere vækkelse, eller velsignelse over folk i Nuuk, i Danmark eller på Færøerne. Derfor bad vi meget for menneskerne i Nuuk, dem vi havde fået kontakt med, for sømandshjemmet og for kirken. Det er Gud, ved sin ånd og ord, der skaber vækkelse og skænker velsignelse. Men til det bruger han os mennesker. Derfor stillede vi os frem til Guds disposition hver morgen, og bad ham velsigne os, og gøre os til velsignelse, og det gjorde han. En aften inviterede vi nogle venner, vi har fået kontakt med, og som ønsker Guds rige fremgang i Nuuk, til en hygge- og samtaleaften på sømandshjemmet. Vi fik en god aften sammen og styrkede den personlige kontakt, som er meget vigtig. Efter 10 dage i Nuuk, rejste vi hjem igen, trætte, men glade og opmuntrede. Flere gange fik gruppen at høre ordene: “I gør en forskel”. Jo, Gud i os og gennem os gør en forskel. Derfor er det spændende at gå Guds ærinde. Sømandshjemmet og vennerne i Nuuk får en stor tak for dagene. Gud velsigne Grønland, og Guds riges arbejde der.

blev en god middag serveret med is og kaffe bagefter. Vi sang og fortalte om Blå Kors arbejde på Færøerne. De fortalte også lidt om grønlandsk Blå Kors. Vi oplevede også den glæde, at tre af landsledelsen i Blå Kors på Grønland var med denne aften. Fået gode venner Vi har efterhånden fået flere gode venner i Nuuk. Venner vi får lov til at besøge, og som er sammen med gruppen til flere af opgaverne. Vi ønskede ikke at pakke programmet alt for tæt, men ville også have tid til husbesøg og samtale. Det var vi glade og taknemmelige for. Vi oplevede stor gæstfrihed, og fik lov til at synge og dele Guds ord i flere hjem. Vi sang og vidnede i kirken, på plejehjem og for pensionister. Vi sang og vidnede også på tre afdelinger på hospitalet “Sana”. Det glædede os, at mange patienter lyttede, sammen med en stor flok af personalet. Sang til begravelse Medens vi var i Nuuk døde en færing, der skulle bisættes fra domkirken. Vi blev spurgt om at synge og læse Salme 139 vers 1-12 til begravelsen. Det var godt at synge salmen: “So tak tá

6


"DUEN" – en oase i livet Af Leif Rasmussen, Strandby Som sikkert mange af jer ved, har jeg fået lov til at sejle med "Duen" i år. "Duen” er et rigtig godt skib, som er bygget i Svendborg i 1974. Det er 20 m langt, 6 m bredt og har en dybdegang på 2,5 m. Motoren er en 4 cylindret Alpha diesel på 440 hk. "Duen" hed oprindelig "Speditøren", og var en hjemmeværnskutter hjemmehørende i Fåborg. Besætningen på "Speditøren" var på 12 mand. Deres opgaver var primært miljøovervågning og SAR opgaver (søredning). Man har passet virkelig godt på skibet, så det var et virkelig velholdt skib, som Sømandsmissionen købte. Sømandsmissionen har en aftale med Fultonstiftelsen om at de chartrer "Duen" i vinterhalvåret. Det fungerer fint. Vi er glade for, at skibet bliver brugt på en god og meningsfuld måde. Man sejler med drenge, som har brug for gode oplevelser med voksne. Jeg har hørt, at de synes at "Duen" er virkelig god til det formål. Lige nu sidder jeg her på agterdækket på "Duen" i Nyhavn sammen med min kone Gitte. Vi holder ”Åbent skib”. Det er et fantastisk og utrolig alsidigt job at være ansat i Sømandsmissionen: Rengøringsassistent, motormand, skipper, guide til rundvisning, evangelist, kok og ellers vært på Den Sejlende Sømands-Cafe.

Jeg har lige haft besøg af ”Peter”. En mand på godt 70 år, som jeg aldrig har snakket med før. Han sagde: ”Duen” virker som en oase midt i storbyen. Det er jo også lige det, vi ønsker at være. En oase i ”livet” og et sted, hvor der er gæstfrit og hyggeligt at være. Vi fik en hyggelig og lang snak om alt mellem himmel og jord sådan helt bogstaveligt. Jeg fortalte om mit eget liv som kristen og hvad det betyder for mig. De besøgende er alt fra fiskere fra Danmark, Irland og Sverige til sømænd og turister fra hele verden (mine sprogkundskaber bliver virkelig sat på en hård prøve). Jeg sluttede min vagt inden ferien med en sejltur fra Nyhavn til Køge. En sejltur i dejligt vejr og med en besætning bestående af sømandsmissionær Jørgen Knudsen og tre ”københavnerdrenge”, som er gået i land efter mange år på langfart og som gerne ville gøre os selskab på turen. Det var virkelig råhygge med frokosten ude på agterdækket samtidig med udsigten til Dragør.

7


Løvspringstur til Ærø Af Niels Arne Nielsen, Ans

Ærøskøbing kørte vi til Aggershøj, hvor Margit og Simon modtog os og bød os velkommen til Aggershøj. Snart fik vi nøgler til værelserne udleveret, så vi kunne få vores bagage ind i annekset, så vi kunne hvile os efter turen, inden klokken ringede til frokost. Ved kaffetid kørte Simon og deltagerne til Voderup klit, hvor vi nød eftermiddagskaffen. Vi fortsatte turen ad små snoede veje og kom til Skjoldnæs fyr, hvor nogle gik op i fyret og nød udsigten, selv om det var gråt. Hjemturen gik via Søby havn, hvor vi gjorde holdt, inden vi kørte mod Marstal. Efter aftensmaden samlede vi os i dagligstuen, hvor vi hyggede os med at spille Rummikub, og

Da Simon Ambrosen var missionær i Aalborg havde han Ans som sit område. Senere da Margit og Simon sagde ja til tjenesten på Ærø, fik vi i sømandskredsen i Ans lyst at besøge dem, så vi fik aftalt et besøg d. 21.– 23. april 2012. Sømandskredsen kørte fra Ans lørdag morgen kl. 6.00, vejret var gråt og diset. Vi havde aftalt at holde kaffepause ved Middelfart, hvor den varme kaffe blev nydt, samt den fynske kulde, så vi kørte snart videre. Sejlturen til Ærø var grå og diset så udsigt var der ikke meget af, men på Ærø skinnede solen gennem disen. Straks efter ankomsten til

8


Løvspringstur til Ærø

bygge togbane sammen med Simon og Margits søn Valentin. Senere sang vi et par sange og Simon læste Guds ord, som han knyttede nogle ord til og sluttede med bøn. Vi nød aftenskaffen og gik i seng. Søndag morgen blev vi vækket ved morgensang af Simon og Valentin: ”Der er liv i et blik, fra det blødende lam”. Formiddagen bød på havevandring i Aggershøjs dejlige have, med dens bede, træer, buske og stendysse. Marstal by måtte naturligvis også besigtiges, hvilket resten af formiddagen blev brugt til. Efter en dejlig middag og et hvil, var det tid til gudstjeneste med DR gudstjenesten på TV. Tiden på Ærø blev udnyttet så efter en dejlig kop kaffe, kørte vi alle til Ærøskøbing, hvor vi så på byens karakteristiske gamle huse i forskellige størrelser og farver.

For mange der besøger Aggershøj er en tur op til ”bænken” for at nyde udsigten en selvfølgelig del, ligesom hygge i dagligstuen med sang, andagt og aftenskaffe. Således også her. Om formiddagen på turens sidste dag blev værelserne gjort rene, bilerne pakket, billeder blev taget af sømandskredsen sammen med bestyrerparret. Margit og Simon viste vej til kirkegården, så vi som det sidste fik set gravstedet hvor Aggershøjs tidligere beboere købmandsparret Albertsen ligger begravet. Inden afrejse hilste vi af med Margit og Simon, og sejlede fra Marstal kl. 10.50. Det havde været nogle dejlige dage på Ærø. Næste gang vi besøger Aggershøj skulle vi nok have arbejdstøj med, for der er nok af opgaver at tage fat på.

9


Fra Svendborg Søfartsskole Af forstander Jens Frederiksen Efter en veloverstået sommerferie, var det spændende at vende tilbage til skolen i starten af juli for at se, hvad der var sket. Heldigvis havde de fleste andre også holdt ferie, hvilket tydeligt kunne ses af den overraskende lille bunke post, som lå på mit bord. Min glæde svandt dog lidt, da jeg nåede til et par skrivelser fra vores nye ministerium, som lige havde nået at sende et par anmodninger ud, før de selv gik på ferie. Meget betænksomt af dem - ikke at lade mig falde hen på en ellers fredelig og tom skole uden elever! Til min store glæde, var mange af brevene på mit bord ansøgninger. Vi er i øjeblikket meget privilegerede med hensyn til ansøgninger. De strømmer ind, mindst 3-4 om ugen. Heldigvis har vi nået at informere flere af ansøgerne om, at efterårsholdet 2012 for længst er fyldt op, derfor har de nye ansøgere søgt direkte til forårsholdet 2013. Ved udgangen af juli havde vi på denne måde 53 ansøgere til forårsholdet, hvilket er fuldt hold og efterårsholdet 2013 er så småt ved at blive besat også. Vi diskuterer til stadighed, hvad denne større tilgang skyldes. Skyldes det regeringens nye målsætning om at få stort set alle ind i en ungdomsuddannelse, om de så vil det eller ej? Skyldes det den globale krise, hvor færre arbejdspladser får såvel unge som ældre til at søge mere uddannelse i håbet om, at situationen ser bedre ud, når de er færdige? Skyldes det skolens gennem flere år kraftige PR, hvor vi konstant er med på de største uddannelsesmesser, hvor vi bliver set af mange hundrede mulige elever? Personligt tror jeg, at forklaringen er en kombination af flere faktorer og at vi derfor ikke bare passivt skal sidde og se på, hvordan nye ansøgere kom-

Jørgen Ritz underviser mer til, men i stedet hele tiden sørge for at være en aktivt opsøgende skole, som er attraktiv for såvel unge som ældre. En anden del af sommerperioden gik med at forberede skolens nye hjemmeside. Vi har igennem mange år haft en god, let overskuelig og informativ hjemmeside, som vi selv har stået for. Tiden har dog ændret sig og kommende ansøgeres ønske om 1) at kunne se flere informationer 2) at kunne kommunikere internt på siden 3) at få vist film om skolen og 4) at få en mere levende hjemmeside har gjort det nødvendigt at skifte til et mere moderne design, som samtidigt er lettere at arbejde med, efterhånden som opdateringerne skal indføres. Vi undersøgte for 1½ år siden mulighederne for at få lavet en ny side. Lokalt havde vi et par firmaer, som skulle være egnede til opgaven. Det første firma faldt hurtigt fra, da vi gennem dem ikke kunne få lov til at hoste siden selv. Af denne grund fik det andet firma opgaven. Alt blev stillet fint op og virkede perfekt lige indtil det øjeblik, hvor siden via TDC skulle sættes på. Det viste sig, at hjemmesiden ikke opfyldte de krav, som TDC stillede og kunne derfor ikke bruges. Projektet blev derfor forkastet og væsentligt forsinket. Vi er derfor glade for, at firmaet ittp overtog opgaven og at de nu har leveret en hjemmeside, som indtil videre fuldt ud lever op til vores forventninger.

10


Fra Svendborg Søfartsskole Af inspektør Søren Pederen

en enlig mor, så nu skulle kreativiteten prøves af, manøvre-evnen var nedsat. Fra min fortid som navigatør i skibe der sejlede til Grønland, var jeg kendt med at manøvrere i isfyldte farvande, og her var reglen, at hvis isen pakkede, så satte man sig ned og ventede og så, hvad der skete. Den gik bare ikke her, her skulle opgaverne løses efterhånden som de opstod, og gerne lidt før. April blev hurtigt til maj, alle kurser på brandskolen var fuldt besat, så det ugentlige puslespil med at få sat lærere til at undervise både her og der blev hurtigt indarbejdet. (Jeg tør næsten ikke skrive det, men der er her i slutningen af maj, blevet tid til at kigge ned på havnen, med de mange skibe). Forårets elevhold har været og er et behageligt hold, vi har ikke haft nogen disciplinære problemer, og nu kommer de rask væk op og fortæller glædestrålende at de har fået hyre, dejligt. Fra sidste hold, det der stoppede december 2011, har størsteparten hyre. Det kan vi følge inde på facebook, hvor de har lavet en gruppe. Det er sjovt og lidt skræmmende, er jeg blevet gammel! Da jeg sejlede var et brev flere måneder under vejs og billeder var noget man fik fremkaldt når man kom hjem. Nu har vi dem minuttet efter de er taget og alle nyheder er næsten hurtigere rundt om jorden end tværs igennem skolen.

Efter 9½ år som lærer her på skolen var jeg den heldige der fik stillingen som inspektør efter Jens Frederiksen, nu forstander. Jeg var ikke i tvivl om arbejdets art, så det var ”bare lige”. De første dage var præget af overdragelse, vi begyndte lidt før den officielle overtagelse. Så kom dagen, 1. marts 2012, stor reception på skolen, eleverne havde fri, og ikke færre end ca. 200 gæster kom og hilste af med Kurt Kølle og sagde goddag til Jens Frederiksen. Det var dejligt at se så mange støtte op om skolen denne dag. Vi fik så et par dages ro, arbejdet var der rigeligt af, vi havde en reception foran os vedrørende vores samarbejde med Simac og det nye havneanlæg. Atter en dag, hvor det daglige arbejde blev skubbet til sen aften. Så kunne jeg måske få ro til at passe mit nye job, og prøve at nyde den fantastiske udsigt, der er fra inspektørens kontor, men nej. Et ministerbesøg, Morten Østergaard, kom på plads, stor bevågenhed, både fra søfartsstyrelsen og aviserne. Det afstedkom så en ekstern audit. Nu ville styrelsen gerne ned og besøge os også, så de skulle da være så velkommen, det daglige arbejde, ja daglige burde hedde natlige arbejde alt skulle jo stadig køre. Skolens kursusafdeling var på dette tidspunkt også på sit højeste, så der skulle afsættes et par mand til brandskolen og en mand til søsikkerhedskurser, så der var ingen der havde fridage i denne periode. Hvor blev den ro og fred af som jeg havde set Jens Frederiksen havde, når han sad i stolen, og nød udsigten? En ny undervisningsplan med nye fag, nye tiltag i form af en studieordning og meget læsning for at finde fejl og mangler var så til høring, joh, arbejde mangler ikke. Midt i alt dette trak min afløser sig i lærerstillingen, det var ikke et job for

Udsigt over Svendborg by

11


Broderkredsens årsmøde 2012 Fredericia Sømandshjem

Fredag den 26. – søndag den 28. oktober 2012

BRODERKREDSEN

Fredag

Søndag

Kl. 13.00 Fælles bestyrelsesmøde for Svendborg Søfartsskole og Broderkredsen

Kl. 10.00 Højmesse i Sct. Michaelis Kirke Under højmessen er der offergang til Søfartsskolen

Kl. 19.30 Velkomstmøde v/ Jørgen Erik Larsen og hilsener

Kl. 14.00 Afslutningsfest v/ Jens Mortensen Kaffe á 35 kr.

Lørdag

Nyttige oplysninger vedr. årsmødet

Kl. 09.00 Morgenandagt v/Ole Pedersen

Alle møder afholdes på Fredericia Sømandshjem, Gothersgade 40, 7000 Fredericia

Kl. 09.15 Generalforsamling

Pris pr. person inklusiv 2 overnatninger i dobbeltværelse: kr. 1.085,-

Dagsorden 1. Velkomst

Tillægspris for enkeltværelse: kr. 315,-

2. Valg af dirigent Pris for hele arrangementet uden overnatning: kr. 625,- pr. person.

3. Valg af to stemmetællere 4. Beretning og regnskab for Søfartsskolen 5. Beretning og regnskab for Broderkredsen 6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 7. Valg til Søfartsskolens bestyrelse På valg Visti Nygaard 8. Valg til Broderkredsens bestyrelse på valg Christian Langer, Niels Iver Nielsen og Jonas Muff Kofod 9. Eventuelt

Enkeltpriser Fredag Aftenskaffe/kage – pris 35,Lørdag Priser for enkeltmåltider: Morgenbuffet – pris 64,Frokost – pris 129,Eftermiddagskaffe pris – 35,Middag – 2 retters menu – pris 160,Aftenskaffe/kage – pris 35 Søndag Morgenbuffet – pris 64,Let frokost – pris 119,-

Lørdag eftermiddag forslag: Tur på Fredericia volde Kl. 19.30 Aftenmøde v/ Jens Vindum Kaffe og frit samvær

Tilmelding senest 18. oktober 2012 på telefon: 35135114 - 22411402 eller mail john.aaen@strandby.dk

12 12


At fuldføre sit livs sejlads! Af missionær Mogens Aaen, Strandby Vi ved at under denne sejlads, som jo ofte bliver sammenlignet med et menneskeliv, kan der komme mange forskellige ulykker, som kan være årsag til forlis. Det være sig storm, bølger og blæst, blinde skær, motor- eller rorskade. Vi ved at i menneskelivet kan der også komme storme som truer med at få vort livs skib til at kæntre og forlise, eller de blinde skær som på et øjeblik kan flænse skibets bund op. Men der er også en anden fare for forlis og det er havstrømmen. Havstrømmen er i mange situationer uafhængig af bølger og blæst. Enhver fisker eller sømand ved, at havstrømmen aldrig er den samme, men skifter næsten uafbrudt, og er man i tvivl om hvorvidt der er strøm, kan man blot kaste anker og det vil skumme for boven. Så eksempelvis ved sejlads til en havn med

snæver indsejling og stærk tværgående strøm, vil det være nødvendigt ustandselig at korrigere kurs for denne. Bibelen taler også om en havstrøm og den hedder ”Denne verdens tidsånd”. Johannes 1. brev kapitel 4. Det farlige ved denne strøm er, at det er så behageligt og let, bare at lade sig flyde med og sejle derud af. Vores tid i dag er i stor stil kommet til at bære præg af bare at leve livet som man synes. Men da kan det nemt ende med at man ikke når himmelhavnen, da skibet er kommet ud af kurs. Derfor er det så vigtigt for Guds folk, at vi kender den rette kurs. Og den rette kurs til himlen, kender vi kun, når vi kaster anker i Guds ord, og da vil det til tider også skumme for boven.

Mindeord Så måtte vi igen tage afsked med én af vore brødre i Broderkredsen. Laust Noermark døde d. 20. juli, 81 år gammel. Laust var syg de sidste mange år; så det har været en hård tid for hans kone, børn og børnebørn, som var hans et og alt. Chr. Ricard skrev efter svære tider i hans liv: En kalk af bitter smerte, må vi mennesker drikke, nogle får den dråbevis, men ingen får den ikke. Fiskeriet blev Laust´s glæde, og det som fyldte hans arbejdsliv, og han var en meget dygtig fisker. Han var medlem af Broderkredsen, og det var stort for ham.

Til begravelsen sang vi blandt andet: ”Jeg er i Herrens hænder, i det som med mig sker. I smil og gråd jeg kender, at Herren er mig nær.” "Jeg er i Herrens hænder, når dødens bud mig når, mens lyset tyst nedbrænder fra ham jeg hilsen får." Strofer som kan være minde til ”Søster” og børn og børnebørn. Vi tænker på jer, som står tilbage med savnet af Laust. Ære være hans minde iblandt os. Kærlig hilsen Broderkredsen Harboøre Emil Knak

13


Mærkedage

60 år 11. september Henning Hansen, Ringparken 9, 7320 Give 40 år 11. september Alexia Hentze, Geróisgøta 11, FO 380 Sørvág

Bedeliste • Søfolk og fiskere - om hjælp til arbejdet i hverdagen

Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen og Guds rige velsignelse over fremtiden.

- om Guds fred og velsignelse • Missionærerne

- om vejledning i arbejdet - om hjælp til at forkynde

Følgende personer er fyldt rund i juli. Desværre har det ikke været annonceret her i bladet, hvilket vi beklager meget. Vi håber at I alle har haft en god dag og ønsker jer Guds rige velsignelse over fremtiden. red. 60 år 3. juli Knut Høgagarö, Høganesvegur 56, FO 650 Toftir 75 år 5. juli Svend Nørrevang, Kongstrupvej 6, 4592 Sejerø 60 år 5. juli Bjarne Lindgren Christensen, Islandsgade 16, 6950 Ringkøbing 70 år 24. juli Leif Vejen, Stationsvej 6, 9970 Strandby 50 år 28. juli Svend Erik Andersen, Rughaven 7 A, 9970 Strandby

• Bethel og Duen - at mange må høre evangeliet og tage imod

det - om glæde og frimodighed til medarbejderne om bord • Sømandskredsene

- at de opleve glæde ved at være med i arbejdet - at Gud vil velsigne dem

Bethesdas boghandel

Sommerens sejlplaner

- Danmarks største kristne boghandel

Bethel Dato

Sted

fra

til

13.07

04.08

Kalundborg

05.08

11.08

Århus

11.08

25.08

Fredericia

25.08

05.09

Vejle

Duen Dato

Vi er leveringsdygtige i teologi, kristne bøger, kristen musik, antikvariske bøger, gaveartikler, ikoner, kors og smykker. Hvad vi ikke har på lager, vil vigerne prøve at skaffe.

Sted

fra

til

12.07

29.07

Nyhavn

30.07

18.08

Køge

18.08

25.08

Sønderborg

25.08

29.08

Aabenraa

29.08

15.09

Vejle

15.09

23.09

Østerby, Læsø

Besøg vores hjemmeside www.bethesdas.dk eller besøg vores spændende butik i København og få inspiration til dit kristenliv. Bethesdas Boghandel Rømersgade 17 · 1362 København K Tlf. 33 13 17 17 · bog@bethesdas.dk

14 14


Kontakt Det sejlende Sømandshjem ”Bethel” af Østerby

Sømandsmissionen

bethel@somandsmissionen.dk Skipper Keld Østergaard, 30 30 56 84

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Udsigten 36, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Keld Østergaard, 97 94 56 86 / 30 30 56 84 Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted ko@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk Jørgen B. Knudsen, 28 65 52 77 Præstegårdsvej 54, 8320 Mårslet jbk@somandsmissionen.dk

Esbjerg Sømandsmission – Arken Strandbygade 40, 6700 Esbjerg Tlf 76 10 09 10 Finn Løvlund: 20 73 38 06

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander:Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Færøerne

Kontoret

Ane Margrethe Vrist, sekretær amv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Miriam Vibe Vibjerg, regnskabsmedarbejder mvv@somandsmissionen.dk Egon Madsen, udviklingskonsulent em@somandsmissionen.dk

Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Deltids Sømandsmissionær Jógvan Højgaard, Tradarvegur 47, FO-800 Tvøroyri. Tlf +298 37 13 13 mob. +298 59 131 3

Kalundborg Sømandsmission

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Sólfrid og Hans Michael i Mittúni

Island

Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Sømandshjem Grønland

Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera og Jesper Kjeldman Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Danmark

Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Fredericia Sømandshjem Gothersgade 40, 7000 Fredericia Tlf 75 92 01 99 · Fax 75 93 25 90 fsh@fsh.dk · www.fsh.dk Bestyrer Egon Madsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk · www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Hvide Sande Sømandshjem og Hotel Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 97 31 10 33 · Fax 97 31 36 76 mail@hssh.dk · www.hssh.dk Bestyrer Birgit og Anders Boye Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Hanstholm Sømandshjem og Hotel Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm Tlf 97 96 11 45 · Fax 97 96 27 80 info@hshh.dk · www.hshh.dk Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


Alis Hansen pĂĽ 74 ĂĽr er lige kommet hjem fra et ferieophold pĂĽ ),+& !--!-*--$%),-& Ærø. Her har hun sammen med 21 andre kvinder vĂŚret pĂĽ ferie pĂĽ Sømandsmissionens Feriehjem Aggershøj. For hende var det første gang hun deltog. Det var )"( G( !'%)( hendes veninde Tove fra SvendMI;GNNJIKNJNKNL n Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk 44 30 28 T: 00299 321029 F: 00299 322104 borg, der har deltaget- adskillige !"'% &L( enhjem.dk nuuk@soemandshjem.gl gange, som havde spurgt hende Vera & Jesper Kjeldman Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 ¡ 4400 Kalundborg. om ikke ###$( !'%) hun ville med. Selv bor ( (:::M $)"( Tlf. 59 50 13 32 Frederikshavn Postbox 1015, 3911 Sisimiut hun i Aalborg sammen med E-mail: jseeberg@post3.tele.dk 43 18 99 T: 00299 og 864150 - F: 00299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl en anden veninde fra Aalborg Ruth og Peter Ellegaard tog de turen til et uforglemme"( 7!@ &$ @( !'%)( 5NAMNB6(! =ANK0 Postbox 330, 3920 morgenandagten, ligt ophold. FĂŚlles forQaqortoq dem der sammen med JNA(NBNGJN( 11 76 97 T: 00299 642239 - F: 00299 642678 =IGJMN( otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl Ambrosen stod for. mødes pĂĽ Feriehjemmet er at som Simon bethel@somandsmissionen.dk Maria og Aksel Lynge Nielsen fra bibelen30blev gjort de er enker efter en fisker eller "TeksterneKeld: 30 56 84 ')'(!#"#) $)"( Jørgen Erik: 23 43 05 68 sømand.FE& )&')( Alis´ mand Egon Bjerne meget nĂŚrvĂŚrende og forstĂĽia 93 25 90 SømandsmissionĂŚr Torleif Johannesen, Hansen som døde for knapt 8 ĂĽr elige gennem smĂĽ humoristiske Nesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 torleif@mission.fo siden, har sejlet for Kosan Gas historier og hverdagsoplevelser", "!#( !'%)( som skibsfører og siden 1971 var fortĂŚller hun. 15 85 70 Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik -bethel.dk han lods.T:Sammen fik -de to piger. 00298 455333 F: 00298 457233 Deltagerne har desuden vĂŚret hotelklak@hotelklak.fo DesudenAnn har& hun børnebørn pĂĽ udflugt med Jespers bus hele JĂłgvanfem Petersen (M $)"( øen rundt, pĂĽ ose tur pĂĽ Marstals samt et oldebarn. M $)"(K'!# ( !'%) 31 36 76 Heidavegur 6 "Vi har haft et rigtigt dejligt op- hovedstrøg. En tur i Marstal kirke FO-620 Runavik Tlf. 00298 88 77 hold med rigtig 77 god forplejning og i en nyoprettet have kaldet Via www.hotel-runavik.fo og dejlige oplevelser", fortĂŚller Dolorosa – Smertens Vej, med il13 16 52 8"!'% hun. "FĂŚllesskabet pĂĽ opholdet lustrationer fra Kristi korsfĂŚstelse M $)"(-!'%))$(.K8G( var i højsĂŚdet. Der ingen der og opstandelse og andre bibelBrautarholti 29,var IS- 105 ReykjavĂ­k T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 M $)" ske beretninger har ogsĂĽ gjort var overladt til sig selv og der var www.hotel-orkin.com ¡ manager@hotel-orkin.com anstholm AsbjĂśrg og JĂłan Karl HĂśgnesen altid en at tale med. VĂŚrtsparret indtryk pĂĽ Alis, som i det hele ta96 27 80 var rigtig gode til at tage sig af get har vĂŚret meget glad for at & %)&&)%)'(C(!)$ os og fĂĽ os'(I!)' ( til at føle os godt til- vĂŚre med pĂĽ Aggershøj. &!'% 53 13 41 Strandvej 99, 9970 pas". Noget af det, der Strandby har gjort Hun hĂĽber at vĂŚre med nĂŚste T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 et stort john.aaen@strandby.dk indtryk pĂĽ Alis Hansen ĂĽr igen og mødes med de andre )'% &( !&$ ")( deltagere til en forhĂĽbentlig ligevar flaghejsningen med flagsang Overgade 6, 5700 Svendborg og efterfølgende T: +45 62 21 04morgenmad 84 - F: +45 62 22 05 sĂĽ 84 dejlig ferie pĂĽ Feriehjemmet. 2910 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

�����((�� ��+�(�((�

+�+ ��+� � ��(�+� ������� ��

Duen

Returadresse:

Af sømandsmissionÌr Finn Løvlund

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

Uforglemmelige ferieoplevelser pü Aggershøj

Redningsbåden & Duen - September 2012, nr. 7  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you