Page 1

RUNDT OM

SØMANDSMISSIONEN

2018/2019

B

SØMANDSMISSIONÆR PÅ JO Grønland kalder

Rundt i

sømandslivet

Taknemlig over frivillige

Krydstogtmission


Sømandsmissionen kæmper for åndelig sundhed - Vi vil ikke gøre alt, som vi plejer

2


Af generalsekretær Nicolaj Wibe

besøg. Hvis ikke man har den rette motivering, går man død. Og den motivering henter vi igen og igen fra Efeserbrevet kapitel 2, hvor der står: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i." De sidste ord om at gå i forud beredte gerninger - dem lever vi af. Vi stiller os til rådighed for Guds Ånds ledelse, og er altid spændt på, hvad han vil bruge os til. I dag.

På hovedkontoret har vi netop haft besøg af en erfaren byggesagkyndig. På frivillig basis holder han øje med vores bygninger i både Danmark og Grønland. Han går rundt og tjekker graden af nedslidning, gør opmærksom på skader og kommer med gode råd til vedligehold. Noget haster, andet kan vi vente lidt med. Når man bevæger sig i et hus til dagligt, vænner man sig til tingene. En tagrende bør udskiftes, vinduesrammer bør males og den gamle dør skal repareres. Man kan nemt blive blind på det ene øje. Man ser ikke skavankerne. Vi ønsker, at Guds Hellige Ånd har samme funktion i alt vores arbejde i både Danmark og Grønland, som den byggesagkyndige har det, når han besøger vores matrikler. Ikke i forhold til bygninger (og dog?), men i forhold til kvaliteten af vores arbejde, prioriteringer og medarbejderes trivsel. For at leve op til vores formål behøver vi Helligåndens falkeblik.

Bekæmper selvoptagethed

Vi vænner os så let til tingenes tilstand. Vi er vanestyrede, og gør, som vi plejer. Men det er ikke det, vi vil, og derfor ønsker vi at blive ’forstyrret’ af Guds Ånd, når noget ikke er i orden eller kan gøres bedre. Når den byggesagkyndige kommer hjem, skriver han en tilstandsrapport. Den kan vi konkret forholde os til. Helligånden skriver aldrig en konkret tilstandsrapport til os, hvorfor vi må lytte til hans meldinger på anden måde. Det gør vi ved at kæmpe for åndelig friskhed. Den, der er åndeligt frisk, hører lettere Åndens budskab. Og hvordan gøres det? Vi opmuntrer hinanden til daglig bøn og bibellæsning. Vi forholder os til det, vi læser i Bibelen og forsøger at sætte det ind i vores daglige virke. Vi luger ud i uvaner og bekæmper dovenskab. Vi bekæmper organisatorisk selvoptagethed og troen på, at vi kan selv. Vi forsøger at have et arbejdsmiljø, hvor man kan være den, man er. Vi ønsker at opdyrke en kultur, hvor kritik ikke opleves som angreb.

Vil mere

”Overspringshandlinger og optagethed af unødvendige ting må ikke være en del af det at være en missionsorganisation,” mener generalsekretær Nicolaj Wibe.

Vil drive mission

Overspringshandlinger og optagethed af ting, der egentlig ikke er nødvendige, kender vi alle til. Det er en del af det at være menneske. Men det må ikke være en del af det at være en missionsorganisation. Havne- og skibsbesøg, søfartselever, sommersejlads med de to skibe Bethel og Duen - vi satser benhårdt på at leve op til vores navn og historie; vi vil drive mission og have en tydelig diakonal praksis. Og læs ikke dette, som at vi er stressede af det. Det at gøre det, man skal, stresser nemlig mindre end at gøre en hel masse af det, man ikke skal. Besætningen på Sømandsmissionens skibe fortæller, at en dag med mange samtaler og gæster ombord kan opleves mindre krævende end en dag, hvor der bare er få. Hvorfor? For det at leve op til formålet giver mening og skaber glæde. Det samme gør sig gældende ved skibs- og havnebesøgene. Er der kun få skibe, som har tid til besøg, kan dagen opleves lang og lidt kedelig, fremfor dagen med mange skibsbesøg. Der bliver dagen anderledes meningsfuld. Dette er der ikke den store raketvidenskab i. Men det, der er den underliggende energi i dette, er hele tiden at vide, hvorfor skibsbesætningen skal have et

Vores tre magasiner Waves, Malik og Bølgen, som nu bliver redigeret og til dels skrevet af journalist Hanne Baltzer, bliver hele tiden udsat for intern evaluering, da de er bærende elementer for det, vi vil. Waves er magasinet til det internationale sømands- og fiskerliv, mens Malik henvender sig til folk, der bor og lever i Grønland. Magasinet Bølgen er nyheds- og værdibaseret organisationsformidling rettet til alle, som gerne vil følge med i vores arbejde. For kort tid siden har vi fået lavet ny hjemmeside til både Danmarks- og Grønlandsarbejdet. Har du ikke besøgt dem, så glæd dig til at gøre det. De tre sømandshjem i Grønland drives af dygtige bestyrere, og forretningschef Erik Ramballe Hansen følger dem tæt fra Vejle. Vi er taknemlige for, at vores slogan lykkes: Vi siger ’Et sømandshjem er mere end et hotel’. Og det er det. Det skal opleves som et hjem at være der, og i vid udstrækning er det også den respons, vi får fra vores mange gæster. Vi står højt på listen af de overnatningssteder, man som gæst gerne anbefaler andre. Frem til 2021 har vi sat en ny strategiperiode i gang. Målet kan i al korthed formuleres sådan: Vi vil mere af det, vi allerede gør, og vi vil gøre det endnu bedre. Det, der driver det hele, er, at når man selv kender Jesus og får lov til at leve sit daglige liv sammen med ham, så vil man rigtig gerne dele ham med andre. Det er så ubeskriveligt godt at leve sammen med Jesus, og når nu vi har en sømandsmission med de mange muligheder, der er givet os, så skulle man da være et skarn, om man ikke med glæde kan sige: Vi vil mere af det, vi allerede gør, og vi vil gøre det endnu bedre.

3


r e s l e v e l p o f a Kristen ombord

Livlinen hjem er gratis

Sømandsmissionen opfordrer til, at de kristne søfolk står ved deres værdier og tro, når de er på arbejde: ”Det ligger i den kristnes natur gerne at ville dele evangeliet med andre. Og evangeliet tager altid form efter den person, der bringer det videre. Enhver kristen – uanset job – trænger til opmuntring til dette. Man trænger til et frisk pust, der giver ny frimodighed. Man trænger til støtte. Får man det, kan man være et Guds redskab til, at kolleger slår ind på at følge Jesus,” forklarer sømandsmissionær Finn Løvlund. Han er ansvarlig for projektet ”Jobmission”, som ønsker at opmuntre kristne sømænd til at stå ved dem, de er. Lige nu er der et par stykker, som har sagt ja til også at ville være i mission, når de er på arbejde. Dem beder sømandskredsen i Hvide Sande særligt for. Sømandsmissionærerne, som ofte kommer rundt i danske og grønlandske havne, er klar med forskellige tilbud som personlige samtaler, netværk med andre kristne søfolk, bogpakker, onlineandagter og praktisk hjælp i et rimeligt omfang.

Mens turisterne fra de store krydstogtskibe shopper og ser Den Gamle By, nyder mandskabet at kunne ringe gratis op til familien fra cafeen i Seamens Club Aarhus. Besætningsmedlemmerne skynder sig fra borde, efter at de har fundet ud af, at Seamen’s Club Aarhus tilbyder gratis internet og kaffe. Her er frivillige og en sømandsmissionær klar til at byde velkommen. I 2017 anløb 36 krydstogtsskibe Aarhus havn og mere end 82.000 krydstogtgæster så byen. I 2018 kommer flere end 40 skibe med tusindvis af gæster.

Sømandsmissionær Søren Thuesen taler med Bente Mondrup fra Visit Aarhus. ”Vi har et godt samarbejde, og det er super, at vi kan sige, at netop i Aarhus er der også et samarbejde omkring mandskabet fra krydstogtskibet. At Seamens Club Aarhus og Sømandsmissionen tilbyder dem fx gratis internet og et værested den korte tid, de er i havn,” siger hun. Industritekniker Mathias Dejerup Bruun læser til maskinmester i Aarhus. Og han har en drøm om at arbejde til søs. I dag tager han så en pause fra eksamenslæsningen for at møde de mange ansatte på det store krydstogtskib, som anløb havnen her til morgen. Det er anden gang, han er frivillig i sømandscafeen: ”Min opgave består i at få sømændene til at føle sig hjemme. Måske får jeg også lejlighed til at fortælle dem om Jesus. I hvert fald er det en interessant måde at drive mission på. Jeg tror, det er vigtigt at være ægte interesseret i de mennesker, der gæster os – og så derefter tænke i at tale om Jesus,” siger han optimistisk.

Edmund fra Jaffa i Indonesien er ikke længe om at få den gratis kode til internettet, for ombord skal mandskabet købe sig til en online-forbindelse. Det er flere uger siden, han har snakket med sin højgravide hustru. Han ved, at han ikke når hjem til fødslen, for han har først fri fra krydstogtskibet om et par måneder.

4


af oplevelser

Hygge på sømandscafeen i Skagen ”Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet i Skagen i vores sømandscafe, som vi har sammen med Den Svenske Sømandskirke.” Ordene kommer fra sømandsmissionær Leif Rasmussen, der for andet år er med i det spændende arbejde. I 2018 anløber flere og større krydstogtskibe til Skagen, så antallet af sømænd, som besøger Skagen, stiger fra ca. 17.000 i 2017, til ca. 30.000 i 2018. ”Samarbejdet med svenskerne er fuldstændig fantastisk og helt uden problemer. Jeg har bare følt og oplevet, hvad det vil sige at gå i de forud beredte gerninger, som Gud skaber for os. Der er meget velvilje og en positiv indstilling til vores arbejde i sømandscafeen fra såvel Cruise Skagen, Skagen havnekontor og Saga Ship-

pings side. Dertil er vi et godt team ved sømandskirken,” siger Leif. Den Svenske Sømandskirke arbejder med en ”husmor”, som er fastansat hele sommerperioden. Desuden er der 50 frivillige svenske medarbejdere, som danskerne samarbejder med. Rent praktisk fungerer det sådan, at svenskerne leverer lokalerne til cafeen, Sømandsmissionen noget af arbejdskraften; bibler og andagtsbøger er de fælles om at anskaffe. En dag leverede denne unge filippinske sømand (foto) musikken, mens hans kone via telefonen fulgte med online på Skype. Han spillede fantastisk. Mission er også at give plads til at udfolde sig.

KFS og Sømandsmissionen dater Sømandsmissionen og KFS vil gerne samarbejde om mission, og det skal der nok med tiden komme interessante og konkrete tiltag ud af – både i Grønland og herhjemme. Nordlys-gruppen – unge fra Sømandsmissionen - var derfor også i arbejdstøjet på den velbesøgte KFS-påskelejr, hvor de stod for cafeen. Det blev travle dage med mange samtaler om, hvorfor det er en ganske særlig oplevelse at være volontør på et sømandshjem i Grønland, og hvorfor Sømandsmissionen har et hjerte for grønlænderne. Nu kender mange flere danske unge vores arbejde. Mission er at se muligheder – og omsætte dem til handling!

Viden, vilje og værdier Thorkild Struntze Andersen greb chancen God til smalltalk, en dedikeret kristen og interesseret i mennesker – det er vigtige ”egenskaber” for Sømandsmissionens medarbejdere, som går rundt på skibsbesøg i de danske havne. 68-årige Thorkild Struntze Andersen er frivillig medarbejder i Frederikshavn og Skagen. Desuden sejler han også med Bethel-skibet. Thorkild har en baggrund som blandt andet efterskolelærer og regnskabschef. Han har sprogøre for tysk og engelsk og en passion for at læse både skøn- og faglitteratur. Jo han kan næsten altid få dialogen i gang. Han hviler trygt i troen på Jesus, men det er ikke Thorkild, der i første sætning med et vildtfremmed menneske spørger ind til overbevisning. Simpelthen fordi han ikke mener, det er den måde, han skal arbejde på: ”Vi skal ikke retfærdiggøre det, vi gør. Vi skal møde mennesker der, hvor de er, så mit fokus er at være imødekommende og tage godt imod folk med et åbent hjerte. Det er en fin indgangsportal til den gode samtale,” vurderer han. Thorkild Struntze Andersen på skibsbesøg.

Kommandohejsning tilsat havgus og håb Hvert år sender vi Sømandsmissionens skibe afsted på sommertogt ved en velbesøgt kommandohejsning i Hvide Sande - med Guds velsignelse, sang og gode ønsker. Rundt i de danske havne møder vores mandskab mennesker i øjenhøjde. Oftere, end mange regner med, gør det en forskel i menneskers liv. I hvert fald tror vi på, at Jesus står lige bag ved både frivillige og sømandsmissionærer. Han bruger dem, og han er der. Med sangen: ”Jeg er en sejler på livets hav” sejlede Bethel og Duen ud i den smukke, omend havgusramte, forårsaften. De blev sendt afsted igen - båret af håb, tro og velsignelse.

”Jeg er en sejler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus mig kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. Jeg stævner frem mod de lyse lande med livsens træer på de skønne strande, hvor evig sol og sommer er.”

5


Sømandsmissionen

i medløbende sø Af formand Hans Peter Kristensen

Glæde

Vi modtog en hilsen, som vakte glæde i ledelsen. Vi modtog den efter den seneste medarbejdersamling i Danmark, hvor der skulle kikkes ind over muren til fremtiden. Hilsenen lød: ”At der tænkes langsigtet, og bliver lagt strategier for såvel det bygningsmæssige som mission/diakoni, er super godt. Fantastisk, hvordan der blev ”tænkt ud af boksen”. Det skaber bevidsthed om, at vi må følge med tiden, og på nogle områder måske tænke i andre baner – UDEN at give køb på vores fælles vision, hvem vi er, hvad

6

vi står for, og hvad vores formål skal være.” Det er en utrolig fornøjelse og styrke i en organisation med medlevende og engagerede medarbejdere.

Æren

”Det er Gud, som al æren skal ha’, ene han skal ha’ ære for sit værk. Intet menneske på jord må ta’ æren selv, for det er Gud, som al æren skal ha.” Gud skal også have æren for et meget tilfredsstillende økonomisk resultat i Sø-

mandsmissionen. Men hvad så med os mennesker, har vi ingen andel i det skete? Jo, det har vi, fordi alle har bidraget med det, den enkelte kunne gi’. Jesus stiller ikke spørgsmålstegn ved bidragets størrelse, om det er meget eller lidt, ringe eller stort, men blot at vi gir det, vi har. Men resultaterne er ikke kommet af sig selv. Det kan naturligvis tilskrives en utrættelig arbejdsindsats af medarbejderne, de mange frivillige, dem der sidder i de forskellige arbejdsudvalg og styregrupper rundt omkring i landet. Gud har velsignet Sømands-


missionen rigt - også med mennesker, der har ydet en fortjenstfuld indsats i året, der er gået.

Det er en nødvendig forudsætning for arbejdet, at vi vedvarende beskæftiger os aktivt med sømandsmission.

Fundamental sømandsmission

Partnerskaber

Men Jesus vil, at vi skal hjælpe med at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Og det sker fortsat ved at have kristne sømandshjem og cafeer, diakoni og skibsbesøg såvel i Grønland som i Danmark. Der samarbejdes fortsat med søfartsskoler, og i denne sommer 2018 har begge Sømandsmissionens skibe sejlet rundt på besøg i danske havne. Ungdomsnetværket Nordlys bidrager konkret med events på havnene, herunder at være tilstede for besætningsmedlemmerne på de store krydstogtskibe, der anløber danske havne. ”Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende." Sådan står der i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 47.

er afholdt møder med Broderkredsen på Havet for at udarbejde et udkast, der beskriver rejsen fra individuelle foreninger til et formaliseret samarbejde. Et partnerskab, som omslutter Svendborg Søfartsskole, Broderkredsen og Sømandsmissionen. Juridisk er der ingen større sten på vejen. Sammenfald i bestyrelserne er på tale, hvilket er juridisk muligt. Lige nu arbejdes der med et oplæg til organisering samt kortlægning af konkrete aktiviteter, der passende kan bringes i spil i det nye samarbejde. Vi bør i det videre arbejde have særligt fokus på, at sammenfletningen giver frisk drivkraft og fornyelse.

Rejsen fremad

Hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi derhen? Der er to hovedoverskrifter for denne rejse. For det første, at vi er der for

det maritime miljø med kristne dagligstuer og diakoni. For det andet, at planer og strategier er født og udrullet i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Det gælder for såvel de langsigtede investeringer i grønlandske sømandshjem som synergier i sømandsmissions- og velfærdsarbejdet. Der må påregnes en vis bevægelse i investeringsbevillingerne, da der er forskellige behov på de enkelte sømandshjem, og de flytter sig over tid. Fokus er også rettet mod et udbygget samarbejde med de danske sømandshjem, der er i positiv udvikling. Der er også planlagt udviklingsinvesteringer af nogle af de danske aktiver. Endvidere vil vi styrke synligheden i Det Blå Danmark og internationalt. Sidst men ikke mindst opretholder generalsekretæren en vidtrækkende handlingsplan for missionsdelen, der bliver til virkelighed i et tillidsfuldt samarbejde med sømandsmissionærer, ledere og medarbejdere i og omkring Sømandsmissionen. Det er trygt med en duelig skipper, som følger lodsens anvisninger. Og så har skibet i øvrigt en brav besætning. Bestemmelsesstedet er kendt, og kursen og farten er sat.

Sømandsmission med perspektiv

Medløbende sø er godt, men kan være farligt. Sømandsmissionen har gennem tiden sejlet i alle vejrforhold, herunder kraftig modsø. Vi er derfor påpasselige, nu hvor vi sejler i medløbende sø, at det ikke kommer til at gå for stærkt. Mange skibsforlis skyldes kæntring i kraftigt medløbende sø. Derfor skal videreudvikling være formålsstyret og dække områder, der kalder på sømandsmission og diakoni. Der undersøges løbende på nye bæredygtige lokationer og arbejdsområder, og det må gerne være noget, vi har kendskab til i forvejen. Altså når vi får ordre til at sejle i Sømandsmissionen, så sejler vi, uagtet om det er i modsø eller medsø. Frelsen er af nåde og sættes i kraft, når den modtages tillidsfuldt som en gave fra Gud. Det efterlader således ikke plads til selvros. Se Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9.

Sømandsmission er også samarbejde, mener formand Hans Peter Kristensen.

7


Grønland t/r

- indtryk fra en førstegangsbesøger Af forstander Henrik Nymann Eriksen

Jeg havde det privilegium at besøge Grønland sammen med generalsekretær Nicolaj Wibe den 16.-23. juni 2018. Det var mit første besøg der, og det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg har tidligere mødt flere, som har tabt deres hjerte til Grønland, og jeg ved nu hvorfor.

Landet

Landet er stort, smukt og meget anderledes end det bakkede Nordsjælland med store bøgetræer, som er min hjemegn. I Grønland er naturen voldsom og utæmmet. Der er langt mellem byerne, og de forbindes ikke af landeveje. Det gør noget ved magtforholdet mellem mennesker og natur. Menneskene lever på naturens præmisser, mens det hos os er naturen, som overlever på menneskenes præmisser. Jeg tror, at det sætter sig som en ydmyghed i sindet og en afhængighed af skaberen. Den store natur isolerer også fra omverdenen. Ikke fuldstændigt selvfølgelig, men alligevel i nogen grad. Det grønlandske samfund er på grund af de barske forhold mere isoleret fra andre lande. Og byerne er langt mere isolerede end byer i noget andet land, jeg kender til. Denne isolation gør folk noget mere afhængige af hinanden.

Folket

Mit umiddelbare indtryk af grønlænderne er, at de er venlige, smilende og imødekommende, selv overfor en fremmed gæst som mig. Det er naturligt at hilse på gaden, også selvom man er turist. Jeg følte mig velkommen trods den aktuelle intense politiske debat om løsrivelse fra Danmark. Grønlænderne lever tæt på naturen. Nationaldagen den 21. juni begyndte med en sælfangstkonkurrence, og senere fik vi lov til at overvære festen ved parteringen af de døde dyr inkl. prøvesmagning på rå sællever. Under overfladen er der dog samtidig stor nød både menneskeligt og åndeligt. Skræmmende høje tal for overgreb på børn, verdensrekord i aborter og selvmord, uforholdsmæssigt mange hjemløse i Nuuk i forhold til befolkningstallet og en udbredt frygt for den usynlige, åndelige verden, selvom 98% er døbt og medlem af folkekirken. Jeg tror, at Jesus Kristus er det grønlandske folks dybeste behov. Den tilgivelse og forvandling, han kan give os, vil kunne sætte en helt ny og positiv dagsorden for mange grønlændere, der bærer tunge byrder. Og de positive ringvirkninger vil over tid sprede sig ind i kulturen.

Sømandshjemmene

På sømandshjemmene i Aasiaat, Sisimiut og Nuuk oplevede jeg en varme og gæstfrihed, som ikke er normal for et hotel. Medarbejderne gør et stort og engageret arbejde, der ikke kun handler om at drive forretning, men tjener den større sag, som Sømandsmissionen er sat i verden for. Det var opmuntrende at opleve, hvor integreret og positiv en del af lokalsamfundet, sømandshjemmene er. Alle kommer her, og alle ved, at det er et kristent sted. Den positive rolle i byernes liv gør, at sømandshjemmene, set fra min stol, er en fantastisk platform til at dele evangeliet med grønlænderne og andre, som bor deroppe. Tærsklen er lav til hjemmene – der skal ikke stor overvindelse til for at deltage i arrangementer der. Det var dejligt at opleve de danske medarbejderes glæde ved Grønland - både landet og folket. Den glæde og kærlighed er nerven i al kristen tjeneste. Men en udfordring for de danske medarbejdere er samtidig at få næring til deres tro. Der er sjældent gudstjenester på dansk, så de skal selv sørge for deres åndelige føde. Det er isolationens vilkår. Det er mere krævende, end man umiddelbart skulle tro, så i forbønnen for de danske medarbejdere i Grønland vil det være et godt emne at tage med. Henrik Nymann Eriksen

8


Der er tit travlt på Sisimiut Sømandshjem. Volontørerne skaber aktiviteter for børnene.

SISIMIUT:

Vi står på skuldrene af pionererne Af Jytte og Preben Andersen, Sisimiut sømandshjem

I snart 50 år har sømandshjemmet været en del af bybilledet her i Sisimiut. Smukt beliggende på Frederik d. IX´s Plads med museet og den gamle blå kirke fra 1773 som naboer. Fra cafeteriet kan man også kigge op mod den nyere røde kirke, der står på en stor klippetop som en silhuet med fjeldene i baggrunden. Der er også kun få minutters gang ned til havnen. Man må sige, at det virkelig lykkedes at finde en god placering til sømandshjemmet i 1969. 50 års fødselsdagen skal fejres d. 26. juli 2019 med hele byen. Vi glæder os til at fejre jubilæet - det er et stort privilegium.

Taknemlighed

Vi, der har stafetten i øjeblikket, står på skuldrene af dem, der har lagt et arbejde her som tidligere bestyrere, volontører eller lokale ansatte. Hvis murene kunne fortælle, ville vi både kunne høre historier om lange arbejds-

dage, frustrationer og afsavn. Men der vil også være historier om lange lyse dage, mange glade gæster, nye ideer og visioner, og et glad smil uden mange tænder, fra sømanden, der har mærket omsorgen og nærværet fra en medarbejder på sømandshjemmet. Ligesom vores forgængere er vi også i dag afhængige af Guds hjælp, opmuntringer og forbøn, som vi gerne vil sige en stor TAK for. Vi tænker med taknemlighed på de situationer, hvor hjælpen kommer helt konkret til os. Fx stod vores kok en morgen på kontoret og klagede sin nød til os. Han savnede en stabil, kvalificeret makker. Knap tre timer senere kom der en kok ind i cafeteriet og spurgte, om han kunne få arbejde her. Ja, kan du starte kl. 7 i morgen? Ja, lød det lidt overrasket fra ham! Siden september 2017 har vi haft en souschef, som har fokus på diakoni og mission. Det er virkelig dejligt, at vi med Simon har fået en ekstra ressource til det diakonale arbejde, både i huset, på havnen, anstalten og børnehjemmet bl.a. Der er rigtig mange forskellige opgaver, der skal løses i det daglige, men det primære er, at vi følger den kurs, der blev udstukket for mange år siden til gavn og glæde for søfolk, fiskere og andre gæster. Dette er et hjem, hvor der er plads til alle, både i dag og om 50 år.

MALIK udkommer kun i Grønland, og det er sømandshjemmenes magasin på grønlandsk og dansk. Magasinet giver inspiration til liv og tro.

Velkommen Sømandsmissionen har tre sømandshjem/hoteller i Grønland: I Aasiaat, Nuuk og Sisimiut. Se mere på www.soemandshjem.gl Sømandsmissionen har været i Grønland siden 1969 og har i alle årene drevet sømandshjem. I de første mange år var sømandshjemmene for sømænd og fiskere, som havde brug for mad, en seng at sove i og hjemlig atmosfære. I dag er vi både hotel og sømandshjem. Gennem omsorg, en samtale, en kop kaffe, et måltid mad eller en god seng prøver vi at skabe en varm, åben og god atmosfære i alkoholfrie rammer. Ud fra alle sømandshjem er der også tilbud om aktiviteter for alle i byen. Vi vil gerne gøre en indsats lokalt.

9


NUUK: Det smager, dufter og føles som et hjem Af Anne Majholm, Nuuk

Her på Nuuk Sømandshjem og hotel arbejder vi hele tiden med at blive bedre og udvikle vores produkt. Derfor er vi glade for, at vores gæster har gode oplevelser. Vi har en høj belægningsprocent på hotellet, hvilket giver travlhed hele vejen rundt. Men vi elsker at have gæster, hvad enten det er den lokale håndværker, turisten eller den forretningsrejsende. Noget af det, der betyder meget, er maden! Derfor har vi nu to kokke og en er-

næringsassistent ansat til at varetage køkkenet, og det går rigtig godt. Vi serverer lækker mad og har fået et større udvalg, hvilket har gjort, at salget stiger. Det smager, dufter og føles som hjem, og vi ligger stor vægt på, at så meget som muligt er hjemmelavet.

Stemning

Lige nu renoverer vi en del af værelserne. Det er en opgradering af standard enkeltværelser til superior enkeltværelser med trægulv og større vinduesparti, så der bli-

Siden slutningen af 1960’erne er mange unge blevet tændt af den samme brand. De har nemlig fået Grønlands befolkning, kultur og natur tæt ind på livet via en indsats som volontør på et af Sømandsmissionens grønlandske sømandshjem. Således også i 2018 som du kan se på fotoet. At være volontør deroppe er en unik oplevelse.

10

ver et lækkert kig til bjergtoppen Store Malene og vandet. Vi har sagt farvel til vores sømandsmissionær og skal nu prøve at holde de fleste af hans opgaver ved lige, indtil vi får en ny missionær. Heldigvis har vi fire friske volontører og et dejligt personale, som kan hjælpe med ”hjemløse-morgenmad”, besøg på anstalten og det kristne fællesskab mandag aften.

Blå Kors og Sømandsmissionen samarbejder løbende om projekter, hvor det giver mening. Det har bl.a. været i Aasiaat i Grønland.


Turister og gæster fra sømandshjemmet sejler nu ud med MALIK – for at se hvaler, fisk og de imponerende isbjerge.

Aasiaat Sømandshjem sover sjældent Af Mathilde Storgaard Sørensen, turistkoordinator på Aasiaat Sømandshjem

Børnedag arrangeret af sømandshjemmet.

Aasiaat Sømandshjem er travlt og velbesøgt hele døgnet rundt. Lokale fiskere og arbejdere kommer og får deres morgenkaffe. Turister, gæster og forretningsfolk fylder værelserne godt op, og de har deres gang rundt på sømandshjemmet, både i dagligstuen, receptionen og cafeteriet. Lokale grønlændere besøger flittigt cafeteriaet fra morgen til aften, og de unge i byen sørger for, at nattevagten ikke keder sig. Sømandshjemmet sover sjældent, og omsætningen har været støt stigende. Med et altid fyldt hus er fornyelser også tiltrængt. 2018 har været et år med fremdrift for Aasiaat Sømandshjem. Der er sket mange forandringer og prøvet kræfter med flere nye tiltag.

Receptionisten, bestyrerparret og gæster på sømandshjemmet har måtte arbejde og begå sig mellem savsmuld og håndværkere i mange måneder, og endelig i december 2017 blev projektet færdigt. Sømandshjemmets indgangsparti er blevet udvidet med elevator og store vinduespartier. Bestyrerparret har fået deres eget kontor i forlængelse af den også nyrenoverede reception. Cafeteriet har også fået del i renoveringen i form af en ny cafeteriadisk.

Malik på vandet

Udover renoveringer er nye kræfter sat i værk med henblik på turisterne i Aasiaat. Denne sommer har vi ansat en turistkoordinator til at tage sig af de mange turister, som besøger byen og sømandshjemmet. Hendes opgave har været at tage imod dem, fortælle dem om byen, og hvilke muligheder Aasiaat har at byde på, samt at give dem den bedste oplevelse, mens de er på besøg. Sømandshjemmet fik et nyt medlem, MALIK (Bølge på grønlandsk), en Poca 600 jolle, som siden har været en stor succes. Turister og gæster på sømandshjemmet sejler nu på hvalsafari, ture til bygder

og fisketure. Det giver alle en unik oplevelse af Grønlands storslåede natur.

Mere end et hotel

Miriam Lodahl, som har været volontør på sømandshjemmet siden august 2017, er nu ansat som junior manager. Hun skal hjælpe bestyrerne med administrative opgaver. Atmosfæren på sømandshjemmet er på trods af den travle hverdag fyldt med glæde og latter mellem kollegaer og besøgende. Uden for sømandshjemmets vægge har volontørerne stadig stor glæde ved besøg på havnens skibe, på anstalten og med børnene fra byen til børnedag. Samværet med de lokale grønlændere giver stor glæde, venskaber og energi for volontørerne og sømandshjemmet.

Menneske til menneske Sømandsmissionær Søren Eriksen er i sit es, når han snakker med et andet menneske. Han er god til at lytte, og det har mange i Nuuk haft stor gavn af de sidste par år. Hans opgave har bl.a. været at fortælle andre om, hvorfor han er kristen. Hvorfor han ikke er i tvivl om, at Jesus har frelst ham. Hvorfor kristendom ikke er moral, men fred og liv. Og at alle har et valg – om de vil tro.

Derfor har han også holdt bibeltimer på sømandshjemmet, børneklub i Nuuk, andagter på alderdomshjemmet, været på skibsbesøg, på visit hos hjemløse og samarbejdet med forskellige kirker og instanser. Hver anden lørdag tog han blandt andet sammen med danske volontører på besøg på Anstalten (fængslet) medbringende kaffe, kage, harmonika og eksemplarer af magasinet MALIK. Nu er han tilbage i Danmark.

Søren Eriksen (th) har talt med mange sømænd i Nuuk.

11


Hvor der er et skib, er der måske en sømandsmissionær på besøg Mandag formiddag går den erfarne sømandsmissionær Finn Løvlund ombord på olieskibet Island Patriot, som ligger i Esbjerg havn. En sikkerhedsofficer låser op og byder velkommen. Efter at have noteret sig i logbogen, går Finn på broen. Det er langt fra første gang han er her, for skibet er en hyppig gæst i Esbjerg. ”Her er toholdsskift, så det er ikke de samme sømænd, jeg møder hver gang. Jeg går ombord med et par numre af vores blad Waves, men især for at høre, om folk har det godt. Måske har de tid til en snak. Det kan jeg hurtigt fornemme,” siger Finn. På broen møder han Morten, der er kaptajn og styrmanden Roy. Begge nordmænd. En del af skibets besætning på 32 mand er norsk, men her er også englændere, færinger, svenskere, amerikanere, en skotte, en inder og en fra Filippinerne. Derfor er arbejdssproget engelsk.

Valhalla og andre steder

Skibet er klar til at sejle når som helst, de forskellige oliefelter måtte have brug for ekspertise. Hvor lang tid, de er på et oliefelt, afhænger af opgaven, men det kan fx være 30 dage. Morten og hans besætning er hyret ind til at sejle skibet, andre ombord er udførende i produktionen på stedet. Typisk er de på Valhalla-feltet.

Morten (tv) og Finn får en snak om skib og job.

Formålet for sømandsmissionæren er at møde mennesker, der hvor de er - han lytter. Han vil ikke presse Gud ned over deres liv, men bestemt gerne dele, hvorfor han selv tror på Gud.

Vi er her for at hjælpe - Samarbejder med synergi ”Vi er forpligtet efter ILO-konventionerne, som handler om gode arbejdsvilkår for arbejdere verden over. Konkret handler det for os om, at der i hver større dansk havn er et tilbud om velfærdsgoder - at vi hjælper sømændene uanset nationalitet. ”

Velforberedt velfærd

Paw Ankjær (th) nyder at hjælpe sømænd. Han vil gerne gøre sig umage.

Paw Ankjær leder Seamen’s Club Aarhus, som er en selvstændig organisation styret af en fondsbestyrelse. Den samarbejder med ITF (The International Transport Workers’ Federation), Sea Health & Welfare og Sømandsmissionen.

12

Opdraget er at yde velfærd. Det være sig i form af hyggelige lokaler og fx taletidskort til mobilerne, men især aviser på sømændenes eget sprog hitter. Inden Paw tager rundt på havnen, har han tjekket, hvilke skibe der ligger i havnen, og hvilke nationaliteter sømændene har. Derefter printer han dagens aviser. ”Vi er seriøse og velforberedte, når vi tager på skibsbesøg. Nyhederne fra hjemlandene er helt klart døråbnere for os. Og de er gratis for sømændene. Jeg gør mig umage med at huske alle. Vi prøver i det hele taget at opfylde deres behov så godt som muligt.”

”Det er jo et vidt begreb, hvad der er velfærd. Når jeg er på havnebesøg, kan jeg se, at det betyder noget, at vi er der. Succeskriteriet er tilfredse og glade søfolk. Vores opgave er at give dem et frirum midt i en fortravlet hverdag. Vi vil derfor gerne tilbyde hjemlige og hyggelige omgivelser her hos os. Vi vil gerne give frisk energi til fortravlede søfolk.” I de forholdsvis nye lokaler tæt på DOKK1 i Aarhus kommer mange søfolk i aftentimerne, og som havneudvidelserne udvikler sig, er placeringen af Seamen’s Club Aarhus rigtig god. Som noget forholdsvis nyt er de mange krydstogtsanløb, som Paw også samarbejder med Sømandsmissionen om. ”Der kommer virkelig mange. Vi lægger hus til, og Sømandsmissionen stiller med medarbejdere. Det giver en god synergi, og samarbejdet fungerer upåklageligt.”


Ungdomsnetværket NORDLYS:

Værd at gæste:

Når vi mødes, er det for at gøre noget konkret

Aggershøj er hygge

Nordlys er kort fortalt Sømandsmissionens ungdomsnetværk – en flok unge, der elsker Danmarks maritime liv og aktiviteter, og ønsker at Jesus må blive kendt også der.

På Aggershøj ønsker vi at skabe et hjem for dem, der kommer forbi vores dør. Vi ønsker at være et sted, hvor man altid er velkommen, hvor der altid er kaffe på kanden, og hvor der altid er tid til en snak.

Nordlys er på ingen måde en ny missionsforening, for når de mødes, er det for at gøre noget konkret: Lave events på havnen, lave krydstogtmission, lave vandsportscamps osv. Det, der driver dem, er en brand for mennesker, for det maritime og for Jesus Kristus. Der er ingen betingelse for medlemskab eller kontingent. Nordlys forventer blot af alle, at de bidrager med deres opfindsomhed, deres engagement, og hvad man ellers har at give.

Brænder for det våde miljø

Hvad Nordlys har lavet tidligere, er ikke definerende for, hvad der sker fremover, men af aktiviteter kan nævnes: • Krydstogtmission: Vi bemander en café på Aarhus, København eller Skagen havn og inviterer besætningerne fra krydstogtskibe på en kop kaffe, hænger ud med mennesker i øjenhøjde, får en snak om liv og tro. Måske forlader sømanden os med sin første bibel under armen. • Velkomstaften: Vi byder volontørerne fra Grønland velkommen tilbage med en hyggeaften, hvor vi snakker Grønland, tro og andet godt. • Julegaveaftner: Vi pakker julegaver ind til sømænd i danske og grønlandske havne, hører hed julemusik og snakker om, hvad det egentlig er, julen handler om. • Caféteams på især KFS-lejre. Vi serverer mad og hænger ud med besøgende. Derudover har vi flere gange hjulpet til på diverse events med musik, film, praktisk arbejde m.v. • WLK ON WATR bliver det mest hippe inden for dansk ungdomslejr, som vi ønsker at afprøve i nærmeste fremtid.

Af sømandsmissionær Simon Ambrosen

Mange lægger vejen forbi hvert år. Nogen på seniorstævner, andre på sommerophold for sømandsenker. Andre igen har tidligere arbejdet i huset, er slægtninge til tidligere bestyrerpar, børn til sømandsenker eller besætninger på skibe, der ligger på værft på Ærø. Andre kommer til arrangementer i huset som: Babysalmesang, høstmarked, julemarked eller arrangementer for sømandsfamilier. Men langt størstedelen af dem, der kommer i vores hus, studerer på Navigationsskolen eller går på HF-søfart her i Marstal. I løbet af uddannelsen kan sidstnævnte have nydt 105 fællesspisninger, 50 By Night og 100 gange "Suppe og Bibel"!

Mad er et hit

De søfartsstuderende kommer nemlig i huset flere gange om ugen, og for dem er Aggershøj deres andet hjem, mens de er langt væk fra familien. Vi ønsker at opbygge relationer, der gør, at de ved, de altid har nogen at komme til, om det går dem godt eller skidt. Det gør vi bl.a. ved at invitere dem til fællesspisning to gange om ugen med efterfølgende kaffe/kage, spil og hygge. En gang om ugen holder vi "Suppe og Bibel", hvor vi spiser suppe til aftensmad og efterfølgende sammen læser i Biblen og deler tanker om dette. Hver anden fredag er der ”Aggershøj by Night”, hvor vi laver sjov og ballade, drikker cola og kaffe og spiser masser af kage og natmad. Det er tænkt som et alternativ til nattelivet, der kan være svært at styre som ung studerende. Den første torsdag i måneden arrangerer vi hygge KUN for pigerne for at skabe sammenhold blandt de få piger, der går på uddannelsen.

Hjælpere er guld værd

For at holde gang i alle husets arrangementer har vi brug for hjælpende hænder - både i form af to volontører og frivillige, der lægger et stort arbejde på stedet. Her skal lyde en stor tak til alle, der tager del i husets mange opgaver! Til volontører for hjælp til det daglige og arrangementer - og til de frivillige for køkkenhjælp, havehjælp, rengøring, vedligehold og meget mere. Uden jer havde vi aldrig nået det hele. Køkkenet på Aggershøj er blevet opdateret, så det kan følge med til stigende behov og hygiejnekrav. Stor tak til Isise-fonden, der støttede projektet økonomisk.

Ofte er den gamle hyggelige stue fyldt med unge.

13


r i Frederikshavn, moderne hoteller. De ligge er ark nm Da i ne me jem Sømandsh

København og Aalborg

Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet Hotel Frederikshavn er med sin nordlige beliggenhed en perfekt ramme om et besøg i Vendsyssel: Frederikshavn med sin nye havneudvidelse og sine gode handelsmuligheder, Strandby med sit dejlige havneliv, Skagen med alle sine museer, Hirtshals med Nordsøen Oceanarium og den dejlige natur, som kan opleves i hele Vendsyssel.

Når du booker et ophold på Hotel Frederikshavn, hvad enten det er et weekendophold eller det er et forretningsophold, får du byens bedste morgenbuffet med frisk frugt, æg og bacon, pandekager + meget mere. Book dit ophold på www.hotelfrederikshavn.dk og få 15% rabat ved at bruge rabatkoden ”ISM”.

Hotel Bethel Sømandshjem

Hotel Aalborg

På Hotel Bethel Sømandshjems karakteristiske hjørneejendom i hjertet af København findes mange sømænds og turisters andet ”hjem”. Den hjertelige atmosfære i Nyhavn er skabt af en lang maritim historie. Det unikke understøttes også af arkitekturen og interiøret, som passer til begrebet ”Home away from home”. Her i 2018 er hotellet ved at undergå en større renovering. Det udvider antallet af værelser, og de eksisterende hotelværelser bliver gennemgribende istandsat. Alle fæl-

lesarealer såsom reception, morgenmadscafé, mødelokaler mm. indgår også i renoveringen, hvortil tilgængeligheden for gangbesværede gæster også bliver forbedret. Et andet stort fokuspunkt er at få lavet en specifik sømandslounge, så sømændene føler sig endnu mere hjemme under deres ophold på hotellet. Hotellet er åbent igennem hele renovationsperioden, der varer indtil sommeren 2019. Se mere på www.hotel-bethel.dk

også etableret et stillerum, som inviterer gæsterne til andagt og stilhed med Gud. Rummet, håber vi også på, vil blive brugt af bedegrupper til fx fyraftensbøn. Jeg er rigtig spændt på at se, hvad det kan give til vores gæster. Som minimum bliver det en tydelig markering af, at vi ikke bare er som de andre hoteller i Aalborg, men at vi er et hotel, som byg-

ges på det kristne livs- og menneskesyn. Se mere på www.hotelaalborg.dk

Af hotelchef Bo Kikkenborg

På Hotel Aalborg er vi godt i gang med vores udvidelse, som er færdig ultimo 2018. Udvidelsen er den største investering, som Aalborg Sømandshjem har lavet nogen sinde. Vi ender med 111 værelser og en stor festsal/konferencelokale til 120 personer samt 4 grupperum. Det giver os rigtig gode muligheder for at tilbyde en bred vifte af tilbud. Vi glæder os for alvor til at erobre en større del af markedet i Aalborg. Udover de indtægtsgivende lokaler får vi

Ingen mission uden hjælp Fradrag

Når du giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit navn, adresse og CPR-nummer, vil du automatisk få det eventuelle skattefradrag, da vi indberetter til SKAT. Hver skatteyder kan i 2018 få fradrag for gaver op til 15.900 kr.

14

Gavebrev

Vi yder gratis hjælp til at oprette gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget, dog max 15% af personlig indkomst.

Testamente

Du kan tegne testamente til fordel for Sømandsmissionens arbejde. Fordelen ved

testamentariske gaver er, at de er fritaget for arveafgift – derfor går pengene ubeskåret til arbejdet. Kontakt Sømandsmissionen for yderligere information og vejledning.


Et øjeblik

NÅR HIMLEN MØDER HAVET Af Tage Bechmann

Så har styrmanden sejlet Bethel ud af Gilleleje havn med kurs mod Frederikssund, Hundested og de øvrige havne, ’Sømandsmissionens Sejlende Sømandshjem’ skal besøge på sommerens togt. Det gode vejr forhindrede i år Bethel at slå besøgsrekorden med 650 besøgende, men der var alligevel stort besøg for enten at kigge rundt på det tidligere orlogsfartøj eller få en snak med værterne, de to sømandsmissionærer Jørgen Knudsen og Jørgen Erik Larsen, der er Sømandsmissionens mest erfarne medarbejder og en meget skattet gæst i Gilleleje og omegn, hvor han gennem de seneste 40 år har holdt utallige møder om Sømandsmissionens arbejde. Som det er mange Gilleleje-borgere bekendt, har der tidligere ligget et sømandshjem her, men det blev i forbindelse med skibsfartens struktur nedlagt. Bethel er imidlertid i Gilleleje hvert år, så ideen med ’Det Sejlende Sømandshjem’ minder gæsterne om, at man godt kan have et sømandshjem på vandet. Det er Bethel og dens lillesøster Duen gode eksempler på, når de fra april til oktober pløjer de danske farvande tynde. Møde på Bethel. Gilleleje havn.

VISIONER 1. Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede på alle betydningsfulde danske havne med tilbud og en snak om menneskelivet og formidling af evangeliet. 2. Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede i Grønland, så evangeliet bliver fastholdt og udbredt til flere. 3. Indenlandsk Sømandsmission vil være en attraktiv kristen arbejdsplads med plads til udfordringer og medbestemmelse samt et inspirerende og positivt fællesskab. 4. Indenlandsk Sømandsmission vil have en trofast flok venner, hvoraf flere er nye.

JULEGAVER ER ALTID PÅ VEJ Hvert år glæder Sømandsmissionen sig over de mange hjemmestrikkede julegaver og andre pakker, som sømandsmissionærerne efterfølgende deler ud til søfolk på havnene i Grønland og Danmark. Gaverne får de sømænd, som ikke kommer hjem til deres familier til jul. Måske har du lyst til at strikke et par strømper, yde en sponsorgave, skrive et julekort på engelsk? Så kontakt Sømandsmissionen.

HELE KLODENS SØMANDSMISSION Sømandsmissionen samarbejder med ICMA - International Christian Maritime Association, og får den vej relevant viden om sømænds arbejdsvilkår kloden rundt. Det giver god mening at mødes med de andre organisationer fra hele verden. Det er ganske enkelt både inspirerende og en velsignelse! Man bliver totalt dedikeret til arbejdet med søfolk. I 2018 besøgte Jason Zuidema, der leder ICMA, Sømandsmissionens årsmøde og mødte i samme anledning aktører fra Det Blå Danmark.

15


Konkret mission i aktion

Tag imod et af Sømandsmissionens gode tilbud om at være frivillig Af Nanna Hansen, netværkssekretær. Kontakt hende på tlf. 33932543/3118 6169

Seniorvolontør – giv en hånd med på Aggershøj Kan du: Pedelarbejde, havearbejde, madlavning eller bagning? Du/I bor gratis en uge eller mere/mindre på det hyggelige Aggershøj, hvor du/I hjælper med forefaldende arbejde i have, hus eller køkken og tager på udflugter på smukke Ærø. Du behøver ikke være håndværker eller kok – vi vil gerne høre, hvad DU kan byde ind med, så tilpasser vi efter det. Den store have og det gamle hus skal nemlig passes, og gæsterne skal have mad. Vil du hjælpe? Så har de ansatte tid til det vigtigste: at møde mennesker med evangeliet. Der er gæster på Aggershøj fire aftner om ugen. Her møder især mange unge evangeliet for første gang.

Sejlende mission

Julehilsner til sømænd

Har du lyst til at sejle med? Det sejlende sømandshjem Bethel er hver sommer på togt til danske havne med sømandsmissionærer og frivillige ombord. Her har besætningen tid og lyst til at tale tro og liv med de mennesker, som kommer ombord. Vil du være en del af besætningen, fx når Bethel er i din hjemby? Du er også velkommen til at hjælpe som landkrabbe med madlavning, PR osv.

Mød hele verden på havnen Du har mulighed for at tale liv og tro med mennesker fra hele verden, der hvor du bor! Din opgave er at gå en tur på den lokale havn for at besøge skibe mindst en gang om ugen, hvor du: • sælger internet og telefonkort til sømændene. • uddeler nyheder på russisk, filippinsk, osv. samt Sømandsmissionens blad WAVES. • taler med sømænd fra hele verden på engelsk. Du får oplæring i havne-evangelisation af en sømandsmissionær, som går med de første gange. Der er også mulighed for sparring og opfølgende samtaler.

16

Hele året er der frivillige, som strikker gaver til sømænd, der holder jul på havet. Vil du være med, kan du bare finde strikkepindene frem og gå i gang og sende resultatet til Sømandsmissionen. I december måned går sømandsmissionærer rundt i de danske havne og deler julegaverne ud. Andre gaver bliver delt ud fra sømandshjemmene i Grønland.

Sommerens krydstogtmission Vær vært i sommerens sømandscafe i fx Aarhus – et par dage, en uge eller hvor meget det passer dig. Mød krydstogtskibenes udenlandske besætning med gæstfrihed, kaffe og snak – også om din tro på Gud. De er langt hjemmefra og lever ofte under anstrengende forhold med meget lange arbejdsdage. De trænger til, at nogen ser dem. Kontakt os og hør, hvor der er sømandscafeer næste sommer.

Ambassadør - hvor du bor • Du sørger for, at der er materialer mv til rådighed i den kirke/ det missionshus du kommer i. • Du sætter Sømandsmissionen på dagsordenen lokalt. • Du gør reklame for de events, Sømandsmissionen arrangerer. Vi sender dig materialer, så du kan formidle nyhederne fra Sømandsmissionen.


Marie Brunsnæs: Jeg kunne nok ikke leve uden Sømandsmissionen - Sømandskredsen i Aabenraa fyldte 70 år i 2018 Af Hanne Baltzer

”Sømandsmissionen hører til i vores liv,” siger Marie med stor overbevisning, og Mogens tilføjer: ”Ja, jeg hænger også på!” Marie og Mogens Brunsnæs er ombord på Bethel i Aabenraa for at fortælle om års engagement i Sømandsmissionen, men også i anledning af, at sømandskredsen i Aabenraa fylder 70. Marie kom med i kredsen i 1962. Fra 1983 har hun været formand. Det har kun været to formænd: Edith Jakobsen fra 1948-1983, og Marie Brunsnæs fra 1983.

Engagement

De er ikke mange tilbage, men så slår de sig sammen med nabokredsen, så de kan blive lidt flere. Engagementet fejler ikke noget, når de mødes for at høre nyt om sømandsmission i Grønland og Danmark, mens de flittigt arbejder på julegaver til sømænd. De er altid klar til at gå ombord på Bethel til et arrangement, når skibet kommer til byen, ligesom de har taget en række initiativer i årenes løb. Fx var Marie med til at etablere et sømandshjem i Aabenraa, som eksisterede fra 1982-2000. Det varme hjerte for Sømandsmissionen fik hun ind med modermælken. Så længe hun kan huske tilbage, har engagementet været intakt. Maries far hjalp ofte på sømandshjemmet i Grenaa, og pastor Eilschou-Holm, som var leder af Sømandsmissionen i en årrække, kom i forældrenes hjem.

Husk sømandsfamilierne

I kredsen mødes de en onsdag eftermiddag om måneden, hvor kaffen med to slags kage sikrer, at der bliver taletid til alle. Snakken er vigtig. Efter kaffen er der en andagt, bøn og sang. Og så læser de forskellige ting. ”Jeg har typisk samlet nogle temaer, fx da Jydske Vestkysten have en artikelserie om kaptajnsfruer, der sejlede med deres mænd i 1870’erne. Gode dagbogsnotater skildrede livet ombord – også med fødsler – på en interessant måde,” siger Marie. Hun kan godt lide at læse portrætter, ligesom hun følger med i dagspressen om havnemiljø og søfart. Hun synes, Sømandsmissionen skal være opmærksom på sømændenes familier. De skal også prioriteres.

Stamgæster snakker om mangt og meget.

Sømandscafeen i Hvide Sande er for alle ”Her på værestedet kommer både kvotekonger og kontanthjælpsmodtagere,” siger Susanne, der er fast bruger af Sømandscafeen og en af de få kvindelige gæster. Hun kan lide den hyggelige atmosfære, hvor langt de fleste kender hinanden. Desuden har hun oplevet at blive spurgt til, hvorfor hun ikke kom i sidste uge: ”Det betyder noget at være en del af et fællesskab, og så er det sjovt at komme her,” siger hun, mens hun ihærdigt koncentrerer sig om strømpestrikningen. Strømperne er til en af de andre i cafeen. Mange kommer hver formiddag og spiser et rundstykke, mens snakken går om løst og fast. Om fangst og fiskeri, om dagens lokale nyheder. Om hinanden. Meget bliver vendt og drejet. Drejet og vendt.

Stamgæster er skolekammerater

I dag er Gerda på arbejde. Som frivillig i cafeen skal hun sørge for kaffebrygning og servering af rundstykker med ost eller pålæg. Der er nok ca. 20 frivillige, som skiftes til at tage vagterne formiddag og eftermiddag samt aften af og til. ”Da jeg som 70-årig holdt op med at arbejde, syntes jeg, min tid blev lidt lang, og derfor er det godt at have noget at gå op i rundt omkring som frivillig. Jo, her er mange stamgæster, og det er hyggeligt. Nogle af dem har jeg gået i skole med, så vi snakker også om ”gamle dage,” smiler hun. Gerda mener, der et godt sammenhold mellem folkene. Fra sømandscafeens side prøver de også at tilbyde forskellige oplevelser – fra Fjorden-rundt-udflugter” til suppeaftener, Mortens aften, julefrokost og juleaften. Det kan være lidt forskelligt, hvem der møder op til hvad, men formålet er at skabe fællesskab – og et værested ved havnen, hvor man kan komme ind, som man er. Mange støtter også cafeen med forskellige sponsorgaver lige fra de hjemmebagte småkager til flæskestegen ved fællesspisningen. Bestyrere af cafeen er Henrik og Peter Backs.

Marie og Mogens Brunsnæs har også været frivillige på Aggershøj i 10 år. De kan ikke rigtig undvære Sømandsmissionen.

Gerda er en flittig frivillig.

17


Indenlandsk Sømandsmission, regnskab 2017 Driftregnskab for 1/1 - 31/12

2016

2017

Indtægter:

Status pr. 31/12

2016

2017

Aktiver:

Forårsgaver

45.185

36.600

Årsmødegaver

61.185

43.482

Værdipapirer

46.340

27.265

Udlån

144.966

153.233

Julegaver

Likvide beholdninger

Gaver fra møder og kredse

Kollekter og høstoffer

50.679

36.722

Div. debitorer

Andre gaver og tilskud

831.005

987.377

Aggershøj vurderingsum

Gaver til Aggershøj

506.569

625.926

Gaver til Bethelskibet/Duen

Genbrugsbutikker og andet salg

51.621

42.202

Anpartselskabet Havnepladsen

789.471

804.591

Skibe Bethel/Duen

Testamentariske gaver

85.000

36.394

Grønlandske sømandshjems aktiver

Waves/Bølgen, abonnement/annonce

131.554

138.399

Aktiver I alt

Tilskud fra Tips- og Lotto-puljen

Passiver:

Renter/afkast

Ekstraordinær indtægt/donation

Grønlandske sømandshjem nettooverskud

Indtægter i alt

215.219

148.457

3.312.168

3.669.328

726.896

215.618

4.742.328

7.702.346

11.740.186

14.667.940

Udgifter: Løn

3.413.664

3.609.686

Administration

285.059

268.395

Husleje, forsikringer, kontingenter m.m.

580.931

657.136

Kørsel og rejseudgifter

619.464

499.196

Waves, Bølgen og andre publikationer

729.811

668.838

Årsmøde

Uddeling til Aggershøj

Uddeling til Bethelskibet/Duen

33.515

75.974

648.610

1.012.775

1.296.917

842.950

Uddeling til sømandshjemmene

99.200

116.400

Ekstraordinær udgift, afskrivning

151.541

1.101.541

Udgifter I alt

7.858.712

8.852.891

Årets resultat

3.881.474

5.815.049

13.591.651

15.311.601

24.575.257

27.629.078

9.690.376

9.517.080

31.031

49.764

1.350.000

1.350.000

10.887.203

10.915.966

2.476.711

1.375.170

75.544.035

80.636.401

138.146.264

146.785.060

Kreditorer Kapitalkontoen

Grønlandske sømandshjems passiver

Passiver I alt

2.086.664

2.426.847

118.282.610

124.097.659

17.776.990

20.260.557

138.146.264

146.785.060

Indtægter: Vi har igen i år kunnet opretholde en god og stor aktivitet på Aggershøj og dermed også indtægterne. Vi har i år modtaget kr. 113.000,- fra Kong Frederik den IX´s legat, og vi har fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond modtaget et legat på kr. 25.000,- som tilskud til Aggershøj. Genbrugsbutikker: Vi har også i 2017 modtaget et flot tilskud til arbejdet. Ekstraordinær indt./donation: sidste år modtog vi fra ISISE Fonden kr. 700.000,til Duen og i år har modtaget kr. 200.000,- til et nyt køkken på Aggershøj. Udgifter: I 2016 havde vi ekstra udgifter til udgivelse af bog. Derfor væsentlig mindre udgift i 2017 til publikationer. Uddeling Aggershøj: Vi har brugt væsentlig mere til renovering af Aggershøj og mest på nyt køkken. Ekstraordinær udgift: Vi har nedskrevet værdien af DUEN ekstraordinært, så værdien nu passer bedre med markedsprisen. De anførte tal er et uddrag af den officielle årsrapport, som er revideret og forsynet med revisors påtegning uden bemærkninger udarbejdet af Deloitte ved statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen.

Hvor kom pengene fra?

Hvad blev pengene brugt til?

r ite ak tiv de

Ko

m

m

en

sø ds ke

an

te

g lin dd e

sm År

m la de

U

ød e

. .m

el B

sh

je

r

st nl rø G

an d

rd in æ ra o

af Ek

m

r te R

en

br u

tt

ga ve t.

Te s

G en

Lo

ab

n

ps / Ti

de la

em st be

B

r av e G

ål s rm Fo

18

m

0 ka st

1000000

0 g

1000000

o

3000000 2000000

te

3000000 2000000

rs

5000000 4000000

5000000 4000000

Ad m

7000000 6000000

n

7000000 6000000

.

8000000

8000000


Sømandsmissionen i Kalundborg - Vi inspirerer de søfarende Af Editha og Jens Chr. Seeberg

Der er noget at glæde sig til! For til foråret står den Ny Vesthavn færdig. Med sine 15 meters vanddybde ved kaj vil den blive Sjællands eneste offentligt tilgængelige dybvandshavn. Og med en position meget tæt på Storebælt og Rute T inviterer Ny Vesthavn til at få flere og større skibe på besøg. Der bliver etableret en 500 meter lang kaj, og det samlede havneareal omfatter 330.000 kvadratmeter. Heraf er der afsat 50.000 kvadratmeter til Kalundborg Container Terminal, hvor man i fremtiden kan stable 200 stk. tyvefodscontainere mere end på den nuværende terminal tæt på byen. Vi glæder os derfor til at besøge endnu større skibe og dermed endnu flere søfolk. En ny havn giver også nye tanker om, hvordan vi endnu bedre kan give en hjælpende hånd til søfolkene – både praktisk og åndeligt. Vi forsøger at tilbyde de søfarende inspiration og hjælp på alle de områder, som omfatter deres ophold på de mange skibe. Med god internetdækning i de fleste havne er den daglige kontakt til familien via Skype heldigvis blevet velfungerende. Internettet åbner naturligt op for at tage et nyt skridt, nemlig efteruddannelse via nettet. Efteruddannelse er et vigtigt skridt i retning af mere sikker ansættelse og et mere interessant job med bedre aflønning. Det gavner også familien derhjemme.

kan oversætte edX til Education by Extension. Det blev introduceret af de to universiteter i 2012 med store donationer til software fra Bill Gates. I dag er mere end 130 universiteter og organisationer tilknyttet edX med studie- og kursustilbud. Det unikke for internationale søfolk er, at de enkelte kurser er gratis, idet man kun betaler for eksamensbeviset, som typisk koster 50-100 USD. De enkelte studieafsnit kan downloades i hver havn, og samtidig kan man aflevere sine svar på hjemmeopgaver og sluteksamen. Jeg har selv benyttet edX-systemet siden 2012. Sidste år besøgte jeg edX-kontoret i Boston og inspirerede dem til at gøre noget særligt for internationale søfarende. Kontoret har efterfølgende udviklet en inspirerende to siders intro til efXsystemet, som vi de sidste måneder har uddelt til søfolk i Kalundborg. Kurserne kunne også være et springbræt for søfolk til et godt job i land. Nogle af søfolkene har straks set, at kurserne kan bruges af familiemedlemmer i hjemlandet. Prøv selv at google de tre bogstaver: edX og bliv inspireret. Vi forsøger fortsat åndeligt, socialt og fagligt at nå det hele menneske blandt søfolkene med Guds hjælp i en verden med store forandringer og udfordringer.

Online studie

Et af de internetbaserede efteruddannelsessystemer, der har studier af meget høj kvalitet på engelsk, er det såkaldte edX-system lanceret af universiteterne Harvard og MIT i Boston USA. Man

Filippinske søfolk ombord på Duen i Kalundborg. Mændene fik en introduktion til online efteruddannelse - edX - og en kop god sømandskaffe på skibet. Jens Kristian Seeberg står nr. 4 fra højre.

19


Af Jens Fredriksen, forstander på Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole tænker også strategisk 2017 har for Svendborg Søfartsskole været et år med aktivitetsnedgang. For skibsassistentuddannelsens vedkommende lykkedes det at rekruttere det ønskede antal elever, mens optaget på HF-Søfartsuddannelsen har været væsentligt under det budgetterede. På det undervisningsmæssige område har Svendborg Søfartsskole fortsat et samarbejde med Indenlandsk Sømandsmission omkring skoleskibssejlads med skibet ”Bethel”. Indkøbet af en nødstrømsgenerator giver desuden skolen mulighed for at afvikle undervisning i motorpasserprøven på egen grund. Der er ingen tvivl om, at ”Det Blå Danmark” er nødsaget til at fokusere mere på rekruttering i fremtiden, hvis den maritime

fødekæde skal sikres hele vejen op mod højeste niveau. Det er en fælles opgave for hele erhvervet, og den kan ikke løftes af uddannelsesinstitutionerne alene. Det er derfor også meget glædeligt, at De danske Rederier har meldt sig klar på banen til at rette et særligt fokus mod de maritime grunduddannelser.

Rekruttering

I forbindelse med de strategiske rammekontrakter for 2018-21 har Svendborg Søfartsskole valgt rekruttering som ét af målene, der skal arbejdes videre med, hvorfor der også er afsat et større beløb end tidligere til netop dette.

I en tid med faldende elevtilgang og erhvervets stadig stigende behov for flere nye besætningsmedlemmer er det en udfordring for uddannelsesinstitutionerne at løfte nye omfattende tiltag alene, når de samtidigt rammes af de flerårige procentvise besparelser. En sådan situation kalder på et tæt samarbejde mellem de maritime uddannelsesinstitutioner, hvor der sigtes mod effektiviseringer, og hvor der samtidigt tænkes fremtidstjek af og større sammenhæng i de maritime uddannelser.

På forkant

Svendborg Søfartsskole tænker i sit fremtidige strategiske arbejde også i andre uddannelsesudbud og i retning af nye kombinationsmuligheder af allerede eksisterende udbud. For at være på forkant med de fremtidige planer har skolen allerede nu i 2018 valgt at opgradere og udbygge værkstedsfaciliteterne. På trods af den aktuelle situation har Svendborg Søfartsskole dog en stærk tro på, at det også fremadrettet vil være muligt at tiltrække mange elever, der ønsker at starte deres maritime karriere på skolen.

Broderkredsen på Havet:

Søfartsskolen er vores hjertebarn Af John Aaen, formand for Broderkredsen på Havet

Vi er en forening af troende søfolk, fiskere og de, som har et hjerte, som banker for danske søfolk. Foreningen blev stiftet i Marstal præstegård i 1899 af en gruppe troende skibsførere. I dag er vi ca. 300 medlemmer i Danmark og på Færøerne. Broderkredsen på Havet var i 1899 med til at oprette ”Sømandshøjskolen”, som i dag hedder Svendborg Søfartsskole - en skole der bygger på et kristent grundlag og værdier. Der bliver holdt morgenandagt og sunget morgensang hver dag på skolen.

20

Broderkredsen står bag skolen, som er vores hjertebarn. Har du hjerte og kærlighed til danske søfolk, er du velkommen i den Danske Broderkreds. Der blev i juni 2018 holdt sommerstævne på Svendborg Søfartsskole, hvor skolens forstander Jens Frederiksen, lærerne og kabyssen (køkken) var med til, at Broderkredsens medlemmer og familier fik lov til at opleve et fantastisk fællesskab. Årsmødet holdes i Strandby i oktober. Velkommen!


Færøsk Sømandsmission

fejrede 100 år i 2018 - Engagement og missionsiver kender ingen alder Af sømandsmissionær Torleif Johannesen

forkynde til en stor besætning, og samtidig at se hver enkelt sømand som enestående. Den enkelte er dyrebar for Jesus – og dermed også for Sømandsmissionen.

Lagmanden (den færøske statsminister)Aksel V Johannesen bringer en hilsen til 100 års jubilæet.

“Trofast er Gud”. Disse ord af Paulus vil vi gøre til vores, nu Færøsk Sømandsmission kan se tilbage på sine første 100 år i tjeneste blandt søfolk og fiskere. Derfor takker vi Gud og mennesker og undres over den gerning, Gud har lagt til rette for Sømandsmissionens stridsfolk siden 1918. Gerningen er udført først og fremmest på Færøerne, men også på Island, Grønland, i Storbritanien og i Danmark. Vores kvindestævne (årsmøde) var den 4.6. maj med omkring 300 deltagere. Selve 100 års jubilæet var den 5. maj, da kvinderne (rygraden i missionen) var samlet. Da kom der desuden 150 fiskere, skippere, redere og missionsvenner for at fejre Sømandsmissionen og hilse på Torleif Johan-

nesen, der samtidig havde 25 års jubilæum som sømandsmissionær. Sømandsmissionen fik mange hilsener, fra bl.a. formanden, lagmanden (den færøske statsminister) biskoppen, repræsentanter for søfolkets fagforeninger, søfolk og missionsvenner. Til jubilæet fik Sømandsmissionen også nyt logo - se foto ovenfor. Logoet symboliserer, at vi skal ud til søfolk – og komme dem nær med redningskransen, som er korsets evangelium. Åbningen oppe i højre side er åndens lys, kraften og velsignelsen fra Gud over gerningen. Det forgangne år har budt på mange spændende skibsbesøg – med sang, bibelord, bøn og velsignelsen. Det er stort både at kunne

Sømandskredsene gør fremdeles et stort og betydningsfuldt arbejde med møder, forbøn, julegaver og økonomisk støtte. Med lederdagen, missionærbesøg samt besøg af søfolk, der fortæller om livet på søen, forsøger vi at opmuntre kredsene. Det er en ”win-win” tjeneste, når aktive søfolk og sømandskredsene mødes. Indholdet af de 25 musik- og andagts-dvd’er, som Sømandsmissionen har produceret og delt ud på skibene, er nu lagt på en stor USB-pen. Samtidig blev andre optagelser lagt til, så der sammenlagt er 90GB videooptagelser. Pennen er delt ud til skibene, men andre kan også købe den. Årligt besøger vi Nuuk. Det er altid spændende møder med grønlændere på sømandshjemmet, plejehjem, skibe, i fængslet, i kirkelig sammenhæng, m.m. Tak til Indenlandsk Sømandsmission for besøget til 100 års jubilæet og tak for samarbejdet.

Hilsen fra Hotel Klaksvik Sømandshjem På Hotel Klaksvik er der fuldt hus det meste af tiden. Der har boet mange udenlandske håndværkere, fordi der er rigtig god gang i forskelligt byggeri på Færøerne. Nævnes kan, at verdens største hal til lakseopdræt bliver bygget i nærheden af Klaksvik. Der har også boet mange turister, og det er en glæde. Til daglig er der om ikke sprogforvirring, så dog kommunikation på forskellige sprog.

Også lokale gæster nyder hjemmets tjenester, når fx festlokalene benyttes til bryllup, fødselsdage og til mindesamvær efter begravelser. Den daglige andagt har stor betydning for medarbejderne, samt betydning for “ånden og stemningen” på hjemmet. Bestyrerparret ønsker, at de og medarbejderne – midt i alle gøremål – må være præget af Kristus og hans kærlighed og omsorg.

21


Rundt om Sømandsmissionen 2018/2019 Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission Ansvh. redaktør Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør og journalist Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk Oplag: 2000 Layout og tryk Jørn Thomsen Elbo A/S Forsidebillede: Sømandsmissionær Finn Løvlund er på vej ombord på et skib i Esbjerg. Hver dag møder sømandsmissionærer sømænd og fiskere.

Sømandsmissionærer/ Seamen’s Missionaries • Finn Løvlund Phone 0045 - 2073 3806. flp@somandsmissionen.dk Havne: Esbjerg, Hvide Sande • Simon S. Ambrosen, Marstal. Phone 0045 - 2982 2771. ssa@somandsmissionen.dk • Jørgen Bech Knudsen Phone 0045 - 2865 5277. jbk@somandsmissionen.dk Havne: Fredericia, Randers, Kolding, Vejle, Horsens. • Jørgen Erik Larsen, Sorø Phone 0045 - 2343 0568. jel@somandsmissionen.dk • Moses Sloth, Aalborg Phone 0045 - 2243 9023 ms@somandsmissionen.dk • Leif Rasmussen Phone 0045 - 2029 3738. lr@somandsmissionen.dk Havne: Frederikshavn Skagen-Hirtshals

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1, 7100 Vejle Tlf. 3393 2543 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Facebook: Indenlandsk Sømandsmission Sømandsmissionens gavekonto: Giro 8003300 Bank 9541 8003300

Brug mobilepay: 29393775

22

• Hanus Poulsen Phone 0045 - 6117 6838 hap@somandsmissionen.dk Havne: København, Køge, Næstved • Søren Thuesen, Aarhus Phone 0045 – 2362 2158 stu@somandsmissionen.dk Ansvarlig for krydstogmission i Danmark

DANMARK Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf. 0045 - 3313 0370 Mail: info@hotel-bethel.dk www.hotel-bethel.dk

Hotel Frederikshavn Sømandshjem Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf. 0045 - 9842 0977 Mail: info@fshotel.dk www.fshotel.dk Hotel Aalborg Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf. 0045 - 9812 1900 Mail: info@hotel-aalborg.com www.hotel-aalborg.com Sømandscafeen Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen 50 5960 Marstal Tlf. 0045 - 6253 1349 Mail: ssa@somandsmissionen.dk International Seamen´s Club Polensgade 3, 8000 Århus C Tlf. 0045 - 8612 1599 Mail: seamensclub.aarhus@mail.dk www.seamensclubaarhus.dk Sømandsmissionen i Kalundborg Editha og Jens Chr. Seeberg, Tlf. 0045 - 5950 1332

GRØNLAND Sømandshjemmet Nuuk Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf. 00 299 32 10 29 Mail: nuuk@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl Sømandshjemmet Sisimiut Frederik IX´s Plads 5, 3911 Sisimiut Tlf. 00 299 86 41 50 Mail: sisimiut@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl Sømandshjemmet Aasiaat Sammiarneq 9, 3950 Aasiaat Tlf. 00 299 89 27 11 Mail: aasiaat@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl


SAXED fra Waves, Sømandsmissionens magasin til sømænd og fiskere. Af Hanne Baltzer

Erfaren kaptajn er værd at gæste Kaptajn Flemming Ejlersen sejler EKSPRESS 3, der er Molslinjens nyeste skib mellem Aarhus og Sjællands Odde

D

e fire jetmotorer flytter hver 21.000 liter vand i sekundet og vil kunne fylde 336.000 glas pr. sekund, når de går i gang. Den 23. maj 2017 klappede hurtigfærgen EKSPRESS 3 kajen i Aarhus første gang. Forud var gået 33 dage for kaptajn Flemming Ejlersen og hans 12 mand store besætning, der sejlede færgen de 24.639 km. fra værftet i Tasmanien mod New Zealand og over Stillehavet, gennem Panama-kanalen, så over Atlanterhavet, gennem Den Engelske Kanal, rundtom Skagen og ind i Aarhusbugten. Her mandag eftermiddag er der ikke fuldt hus – nøjagtig 629 passagerer. Forrest på broen kommunikerer maskinchefen Lars, overstyrmanden Karin og Flemming. De har fokus på et par lystsejlere på vej ud af Aarhus havn. ”Her foran sidder vi altid to navigatører, når vi sejler. Skibets maskinkontrolrum er ovre til venstre, hvor maskinchefen overvåger kontinuerligt. Man mærker ikke, at vi sejler 30 knob nu, vel? Vi skal op på ca. 37 knob,” siger han, inden han noterer dagens data i logbogen.

Inden de afsejler, er der styr på vejrmeldinger og havnemanøvrer, og hvilken retning vind og sø kommer fra. Ude på åbent vand finder de den kurs, der er bedst mulig til den aktuelle sejlads. Det er både styrmand og kaptajn, der arbejder sammen om at få skibet sikkert fra a til b.

Værste orkan

Flemming Ejlersen har snart 50 års jubilæum og har set mange bølger i sit liv: ”De højeste bølger, jeg har oplevet her i området, var den 4. december 1999 – da var der fem meter høje bølger og orkan. Det var ikke en sjov tur. Det var virkelig en rusketur, der ville noget. Derfor havde jeg også placeret personalet nede blandt passagerne. Jeg var ikke bekymret for skibet, men det var stadig en rigtig ubehagelig oplevelse, som jeg helst ville have været foruden. Man skal have respekt for havet. Og man skal også kende sit skib, og hvor grænserne er. Og så skal man bare sørge for at holde sig under de grænser. Jeg var meget tæt på min grænse den dag i 1999. Den dag havde jeg brug for al viden, erfaring og koncentration.”

/uddrag af artikel fra WAVES

Af Hanne Baltzer

Henning Møller: Troede jeg skulle dø

T

il daglig er Henning Møller skipper på ESVAGT SIGMA, der ligger som standby-båd ved boreplatform i Nordsøen. Her agerer de et komplet hospital plus beredskab til at samle folk op af vandet. ”Jeg vidste, der var mere mellem himmel og jord, men ikke hvad. Jeg er opdraget med aftenbøn og søndagsskole, men som voksen brugte jeg det ikke til ret meget indtil den dag.”

Fatal fisketur

Henning taler om en sensommerdag i 1996, hvor de havde en pause på trawleren, der fiskede ud for Grønland. Hurtigt hoppede Henning og en kollega i en lille jolle for at hyggefiske. Henning tænkte hverken på redningsvest eller overlevelsesdragt. Heller ikke på telefon eller forsyninger af nogen slags. Det var jo bare en smuttur. Pludselig begyndte det at blæse, trawlerne var ikke længere i syne, moto-

ren løb tør for benzin, det blev frostgrader. Da Henning så ned af sig selv, kunne han se, at den ene side af kroppen var overiset, og det gik op for ham, at de var i livsfare. Sandsynligheden for, at en lille jolle blev fundet, mens de var i live, var ganske enkelt urealistisk. ”Jeg var dødens angst. Det eneste, jeg kunne ty til, var at råbe til Gud om hjælp. I mine drengedage bad jeg til Gud, men det havde jeg ikke gjort længe. Jeg sagde til ham, at hvis jeg overlevede denne tur, hvilket var fuldstændig usandsynligt, så ville jeg tro på ham.”

Matematisk usandsynligt

Ganske kort tid efter sker det fuldstændig mirakuløse, at et inspektionsskib – nær-

mest kommet ud af ingenting - tænder en projektør, som var det 40.000 stearinlys. Strålen rammer lige netop de to forfrosne mænd i jollen, selvom de ikke kunne ses på radaren: ”Matematisk er det usandsynligt, at vi bliver fundet i et område på størrelse med Australien. Ingen vidste heller på det tidspunkt, at vi var væk. Jeg fik virkelig min tro sat på plads. Oplevelsen gjorde mig ydmyg og taknemlig over livet. Da jeg kom til mig selv, vidste jeg, at jeg ikke kunne afvise at tro på Gud. Jeg vidste, at jeg måtte handle på det, og det gjorde jeg. Jeg blev i den grad stoppet op, og jeg kan stadig ikke fatte, at den projektør netop lyste på os. Det er Guds mirakel.”

/uddrag af artikel fra WAVES 23


Af generalsekretær Nicolaj Wibe

Her spiller alle med ”Guds veje er uransalige,” siger vi til hinanden, når noget underligt sker. ”Guds veje” er den forestilling om Gud, at det er ham, der viser vej, ham der styrer, og ham der sætter målet. Der dukker ganske mange eksempler op på det, når vi læser i Bibelen. Guds folk havde en plan, men havde Gud en anden, var det som regel en god ide at lade den gælde. I Sømandsmissionen lægger vi planer. Vi målsætter, og vi arbejder strategisk. Er det at være på kollisionskurs med Gud? Det kan det godt være. Det er ikke altid, at vores planer også er hans, og når vi opdager det, må vi lytte mere til ham end vores planer. Vi spørger Gud til råds, vi

Abonner på WAVES fra Sømandsmissionen Bestil det på info@somandsmissionen.dk

lytter, vi sætter mål, og så smøger vi ærmerne op og gør vores bedste. Kommer vi godt i mål, giver vi ham æren. Sådan spiller klaveret i Sømandsmissionen.

Unik virksomhedskultur

Måden, vi arbejder målrettet og strategisk på, er lidt speciel. Det er hovedbestyrelsen, der sætter målene. Den sætter kursen, og det gør den ud fra betragtninger om, hvordan Sømandsmissionen bedst lever op til sit formål. Når målene er sat, er det op til os i den daglige ledelse at få dem eksekveret. Og her skiller vi os lidt ud, for det vil vi ikke gøre, uden at alle er med. En ledelse kan godt vælge ikke at tage medar-

bejderne med ind i strategien, men bare lade dem arbejde med opgaver, der når målet. Vi tror, der findes en bedre måde at gøre det på hos os. Hver eneste medarbejder i Sømandsmissionen er vigtig. Der findes ingen med opgaver, der er uvæsentlige i forhold til at nå målet. Derfor vil vi have alle medarbejderne til at arbejde med på, hvordan vi når målet. Det er tæt på, at processen er ligeså vigtig som målet. For det er i processen, at tingene sker. Det er en besværlig måde at arbejde på. Det forstyrrer mange i deres daglige gøremål. Men samlet set skaber det ejerskab, kreativitet, og ingen ressourcer går tabt.

Sømandsmissionen

- medleven, mening, mission og muligheder

Find os på facebook: Indenlandsk Sømandsmission eller www.somandsmissionen.dk

Rundt om Sømandsmissionen 2018/2019  

Indenlandsk Sømandsmissions årbog

Rundt om Sømandsmissionen 2018/2019  

Indenlandsk Sømandsmissions årbog

Advertisement