Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 3 - april 2012 - 109. årgang

3 Kan det være sandt? 4 Anderledes udfordringer i Sisimiut BRODERKREDSEN

5 Gospeltoner i Hvide Sande 8 Vagtskifte på Svendborg Søfartsskole 11 Sommerstævneprogram 1


Redningsbåden & Duen

Can it be true?

Nr. 3 · april 2012 · 109. årg.

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 75 15 38 06 / 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 5.000 Årsabonnement: 188,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Havfruerne og Carolinekoret synger ved afskeds- og velkomstreceptionen på Svendborg Søfartsskole.

By sømandsmissionær Simon Ambrosen There was a panic in town. Words spread quickly that someone had seen something, heard something… It was impossible to keep track of all the rumors that came and went… Somebody had seen angels… some of the indomitable roman soldiers were scared out of their wits – they had seen something. And then the most incredible rumor of them all - someone dead had come alive... No, it was all very confusing… They called him Jesus... Apparently, he was the guy who healed sick and blind people. A lot of people had heard him speak – a lot of people had been changed. There were examples of people who had lived a poor and a sad life: thieves, prostitutes, people who had made wrong choices… they had changed their way of life, they had asked for forgiveness… something had happened. And now this Jesus was said to be alive. Could it be true? Only three days ago I had seen him hanging dead on a hill along with two thieves. No, the rumor cannot be true; dead people don’t just come alive.

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

Yes, it is difficult to imagine how the local people in Jerusalem had reacted to the rumors of the Resurrection. And it seems as if it has not become easier 2000 years after this big event. Actually, this is just one out of several other biblical events that is beyond our reach. To trust the words about Jesus, his life – death and resurrection for you, you need faith. To believe in a God much greater than we can grasp we need faith. If you have this faith you are blessed. If you don’t have it then ask God to give it to you.

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens gavekonto: Bank 7737 1303379

- A Happy Easter!

2


Andagt

Kan det være sandt?

”Ejer du endnu ikke denne tro, så bed Guds Ånd om at du må få del i den!”

Af sømandsmissionær Simon Ambrosen Der var vild panik i byen. Rygtet løb rundt; nogen havde set noget, hørt noget… Det var ikke til at holde styr på alle de rygter, som kom og gik. Der var set engle… Nogle af de ukuelige romerske soldater var skræmt fra vid og sans – de havde set noget. Og så det mest utrolige rygte af alle med, at en død var blevet levende igen. Nej, det var ikke til at finde hoved og hale på… De kaldte ham Jesus. Det var vist ham, som havde helbredt syge og blinde. Der var mange mennesker som havde hørt på hans tale, mange som havde ændret sig. Der var flere eksempler på mennesker, som før havde levet et liv i skidt og møg: tyve, ludere, mange som havde taget et forkert valg… De havde ændret livsstil, de havde spurgt om tilgivelse for tidligere fejl. Der var sket noget. Men nu skulle denne Jesus altså være levende igen… Kunne det være sandt? Det var kun 3 dage siden, at jeg havde set ham hænge død oppe på bakken, sammen med de to røvere. Nej, rygtet kan ikke være sandt, døde bliver ikke bare levende igen! Ja, det er ikke svært at sætte sig ind i, hvordan de lokale i Jerusalem har reageret på rygtet om, at Jesus var opstået fra døden. Og det er som om, at det ikke er blevet meget lettere nu her 2000 år efter den store begivenhed. Ja, faktisk så er dette jo blot en ud af mange bibelske hændelser, som er langt uden for vores rækkevidde. Det kræver tro, at stole på bibelens ord, om Jesus og hans liv – død og opstandelse for dig! Det kræver tro, på en Gud som er langt større end vi kan forestille os. Ejer du denne tro, da er du velsignet! Ejer du endnu ikke denne tro, så bed Guds Ånd om at du må få del i den!

”If you don’t have it then ask God to give it to you.”

Glædelig Påske!

3


Anderledes udfordringer på Sømandshjemmet i Sisimiut Af bestyrer Ruth og Peter Ellegaard Februar og marts har budt på nye og anderledes udfordringer og opgaver her i Sisimiut. Køkkenet er under gennemgribende renovering, hvilket betyder at cafeteriet er lukket. Vi har dog fået det arrangeret sådan at vi kan servere morgenmad som normalt. For stamgæsternes skyld sørger vi for, at der er kaffe og kage til dem om eftermiddagen. Vi er jo nødt til at forkæle dem lidt og de trodser da også både støv og larm for at få deres kaffe. Det kan mærkes at de glæder sig til vi genåbner. Vi får også mange opkald og forespørgsler på, hvornår vi dog åbner igen! Det er rart at mærke denne interesse og fornemme at Sømandshjemmet betyder noget for mange mennesker. En dag under morgenandagten larmede håndværkerne ekstra meget, og da var det godt at vide, at Gud altid hører os når vi beder, og vi takkede Ham for, at Han har lovet at høre os, uanset hvor meget det larmer omkring os. Hvor er det

stort at tænke på, hvordan bønnen giver os en direkte kontakt til vores Far! Igen i år har vi fået lov at sponsorere kaffe og the til den lokale hundeslædeforenings kvalifikations løb, hvor de dyster om at komme til Grønlandsmesterskaberne i hundeslædevæddeløb, eller Avannaata Qimussersua som det hedder på grønlandsk. Til selve løbet ser man kun deltagerne ved start og når de kommer i mål igen, og så er det jo rart for de mange tilskuere at have noget at varme sig på. Vinteren har budt på masser af sne og kulde. Havnen er frosset helt til og flere trawlere må opgive at komme ind. De små joller fryser fast i isen, og det er et koldt erhverv for fiskere og fangere i denne tid. Fragtskibene begynder også at få problemer, så vi er spændte på, om vi mon får vores næste leverance. Knud Rasmussen, et af flådens fartøjer har netop været her for at bryde isen, de kan bryde is på op til 1 meter tyk is, så forhåbentlig løber byen ikke helt tør for forsyninger.

4


Gospeltoner i Hvide Sande Af sømandsmissionær Finn Løvlund Sidste søndag i februar gav 140 korsangere sammen med dirigent og komponist Claes Wegener et brag af en koncert i Hvide Sande hallen. Med en god blanding af nye og gamle gospelsange blev evangeliet sunget ind i hjerterne på de omkring 350 tilhørere. Gospel betyder evangelium eller godt budskab og det var hvad vi fik denne eftermiddag. ”We have come to praise the Lord”. ”Rain down on me”. ”We shall overcome” for bare at nævne et par engelske sange. Men der var også for anden gang plads til to danske salmer. Tilsat gospeltoner bliver det til gospelsalmer, som er Claes Wegeners idé. Det er en smags sag om salmerne ”En rose så jeg skyde” og ”I østen stiger solen op” i gospeludgave er en god idé, men for dirigenten og andre taler teksten stærkere til dem på den måde. Det var tredie gang Hvide Sande Gospelfestival løb af stabelen. Ligesom tidligere år var der inviteret en gæstesolist. Cathrine Brøndsted nåede helt ind under huden på tilhørerne med sin umiddelbare facon og gennem sit vidnesbyrd. ”Det med Gud har ikke altid betydet noget for mig, men nu tror jeg på en kærlig og almægtig

Gud”, fortalte hun frimodigt og fortsatte med at sige: ”Tirsdag nat i denne uge kunne jeg ikke sove, fordi jeg var ked af det og så begyndte jeg at bede til Gud og det kom der denne sang ud af: ”Here I am again”. På dansk ”Her er jeg igen. Jeg længes efter dig Jesus. Jeg længes efter at komme hjem. Kun du kan genoprette det brudte”. Allerede lørdag aften kunne deltagerne på gospelworkshoppen, som det hedder, glæde sig over Cathrine Brøndsteds sangstemme, idet hun her gav en lille koncert kun for deltagerne. Sømandshjemmet i Hvide Sande dannede rammen om en hel weekend hvor de 140 korsangere øvede til søndagens koncert. ”Vi har haft en rigtig god og vellykket weekend, hvor alt klappede som planlagt”, fortæller Jens Nicolai Vejlgaard som er en af arrangørerne. Han fortæller videre, at de har øvet i ca. 15 timer, men at der også var tid til en udflugt til havnen. At der bliver lagt mærke til dette arrangement også i pressen viste sig ved at TV midtvest producerede en halv times udsendelse som kan ses på internettet ved at klikke på: http://www.tvmidtvest.dk/nettv og vælge dato den 24. februar.

5


Evig tryghed på grund af Golgata Fra Trygg havn Af Jostein Vathne Mattæus kapitel 11 vers 28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile

© Stock.Xchng

I ordet kom, er der en indbydelse ind i Guds frelse. Og ved sin frelse genopretter Gud sit skaberværk for mennesket igen. Der hvor mennesket bliver frelst fra Guds vrede og der hvor Han bringer paradistilstanden tilbage til mennesket igen. For jeg vil styrke den trætte sjæl og hver sjæl som sulter, vil jeg mætte. Det er Guds løfte til mennesket. Det som var fortabt og som levede under Guds dom med sit liv. Martha var travlt optaget af alt det, som skulle gøres. Hun ville også have Maria til at arbejde med. En tjener vil have løn for sit arbejde. Sådan er mennesket. Vi møder dem ved livets ende, hvor de bærer alt det frem for Jesus, som de har gjort af gode gerninger i livet, og som de venter en løn ud fra. Maria har valgt den gode del Hun lyttede til de ord som Jesus sagde, for de fæstede sig i hendes liv. For de ord som Jesus sagde, var givet til hende. Vi møder Maria, hvor hun står så modløs og ser ind i en tom grav. Så kommer spørgsmålet: Hvem har taget min herre bort? Så er Jesus der. Salme 43 vers 1: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. I Salme 23 vers 4 kommer løftet om, at selvom jeg går igennem dødsskyggens dal, skal jeg ikke frygte, for den kære Jesus er med mig. Din kæp: Du tager dig af de som vil stille sig i vejen for dit ord.

Din stav: Vi skal støtte os til dit fuldbragte frelsesværk på Golgata for os, under vores livsvandring, der hvor synden har fået sin dom og sin straf og sin død. Og så har du kære Jesus Klædt din dyrekøbte brud i retfærdighedens dragt. Den som du har betalt hos din Far med dit dyrebare blod. Og ved tidens ende, står du der kære Jesus og henter din kære brud hjem. Hende der har sukket så tit til dig under jordelivets vandring. Tak kære Jesus for Golgata.

6


Afskeds- og velkomstreception på Svendborg Søfartsskole Af sømandsmissionær Finn Løvlund Hen ved 250 personer ville være med til at sige tak til Kurt Kølle for sit arbejde som forstander og medarbejder på Svendborg Søfartsskole og samtidig sige tillykke og velkommen til skolens nye forstander Jens Frederiksen. Formand Søren Muff takkede Kurt Kølle for hans arbejde på skolen gennem 29 år. ”Du har været en særdeles flittig forstander. Du har været god til at motivere og skabe en samhørighed for medarbejderne til at gøre en forskel. Du afleverer en skole som der står respekt om, med god økonomi og gode rammer – tak for det og tak for samarbejdet” Formanden sluttede med at give hustruen Margit Kølle en blomst som tak for at bestyrelsen måtte slide på hendes mand. Formanden bød samtidig den nye forstander Jens Frederiksen velkommen. ”Vi er glade for at du har taget imod udfordringen og vi glæder os til at arbejde med dig fremover”, udtrykte han. Ikke så få tog efterfølgende ordet for at takke Kurt Kølle og byde Jens Frederiksen velkommen. Heriblandt Broderkredsens formand John Aaen, som mindede om ordene fra salme 117 om Guds godhed og trofasthed. Samtidig mindede han om, at der er mange der beder for

dem og skolen og ønskede Guds velsignelse over fremtiden. De bugnende gaveborde viste ligeledes den store opmærksomhed som blev vist i dagens anledning. Som et kuriosum skal nævnes at næstformanden for rektorforeningen Søren Vestergaard, udtrykte bekymring for hvordan Kurt Kølle skulle få tiden til at gå den kommende tid. For at råde lidt bod på det, overrakte han en fuglekasse med indbygget kamera, så Kølle kan sidde og se på fugle og deres redebyggeri. Havfruerne med Margit Kølle i spidsen og Carolinekoret, som i hverdagen har deres gang på skolen, hvor de øver, var med til at gøre dagen festlig med deres sang og musik. De havde endda skrevet en hyldestsang sammen til Kølle. Kurt Kølle og Jens Frederiksen rundede en festlig eftermiddag af med at takke for den store opmærksomhed som var blevet vist dem.

7


Fra Svendborg Søfartsskole

Vagtskifte på Svendborg Søfartsskole og fiskeriet fyldte mit liv. Jeg husker de gode tider, hvor havet var gavmildt med sit udbytte, men også de hårde perioder med ringe fangst og kvoter, som påvirkede hele familien. Jeg husker det dårlige vejr, frygten for om ens far vendte tilbage fra havet og glæden, når han gjorde det. Der skulle mange år til og det var først efter en officerskarriere i Søværnet og siden som skibsfører i Handelsflåden, at jeg søgte tilbage til det, som altid har interesseret mig allermest, nemlig at undervise andre og at være med til at højne uddannelsesniveauet til søs. I den forbindelse var jeg via et pædagogikum i uddannelsespraktik på Svendborg Søfartsskole, hvor jeg mødte Kurt Kølle for første gang. Kort tid herefter blev jeg ansat. Det har indtil nu været en meget spændende udmønstring, hvor det på trods af storme og lumske skær har været muligt med Guds velvilje at få skabt en skole, som vi er stolte af på alle måder.

Af forstander Jens Frederiksen På årets første forårsdag skete vagtskiftet. Kurt Kølle blev afløst ved roret efter en lang udmønstring som matros, styrmand og kaptajn eller lærer, inspektør og forstander som vi kalder det på skolen. En udmønstring, hvor der både er blevet sejlet i roligt men også i stormfuldt vand. Fra da jeg selv sejlede kan jeg huske, at man var spændt, når kaptajnen blev skiftet. Hvordan mon han så ud, hvordan var han som person og hvilke ting gik han specielt meget op i? Ved dette vagtskifte har rederen og besætningen dog haft rig mulighed for at se deres nye kaptajn an, da han på samme måde som forgængeren har sejlet i lang tid på det samme skib som dem, før rorpinden blev hans.

På trods af, at jeg var rigtig glad for mit tidligere job på skolen som inspektør, valgte jeg at tage imod udfordringen og at tage det sidste trin op, da forstanderposten blev ledig. Dette skyldes ikke mindst, at jeg fra skolens bestyrelse, min tidligere chef og medarbejderne flere gange er blevet opfordret til at gøre dette. Jeg er utrolig glad for, at I har udvist mig den tillid og jeres opbakning er jeg dybt taknemmelig for. At jeg ved flere lejligheder er blevet kontaktet af Broderkredsmedlemmer, som spontant har fortalt mig, at de vil bede for mig, gør mig kun ekstra glad. Det glæder mig ligeledes, at jeg på hjemmefronten støttes i min beslutning af min kone Lis og min lille søn Albert på kun 2½ år, som allerede er begyndt at interessere sig for skolen og livet der.

Og hvem er han så den nye kaptajn? Rent geografisk er jeg født og opvokset i Rødvig på Stevns - en del af Danmark, som ligger langt fra de områder, hvor de fleste af Broderkredens medlemmer kommer fra, men alligevel synes jeg ikke, at det har været svært for mig at forstå, hvordan jeres liv har været og er. Flere generationer tilbage i tiden har min fars familie beskæftiget sig med søfartserhvervet på forskellig måde og min far var selv fisker. Helt fra min tidlige barndom husker jeg, hvordan havnen, skibene

Det glæder mig meget, at Søren Pedersen ønskede at afløse mig som inspektør og at skolens bestyrelse bakkede op om dette. Et dobbelt skift i skolens ledelse er ikke nødvendigvis ukompliceret og specielt

8


Vagtskifte på Svendborg Søfartsskole de mange arrangementer og alligevel har han tid til en snak. Hans arbejdsindsats er imponerende.

ikke, når der samtidigt er fuld gang i såvel vores længerevarende uddannelser som i de eksterne søsikkerheds- og brandkurser. Til alt held er vores sekretær Lone godt inde i rutinerne, hvilket er en stor hjælp.

Som ny lærer har vi ansat skibsfører Marit N. Lassen, som synes at være faldet godt til. Hun har overtaget en del af Søren Pedersens sejlads med ”Vilhelm Rasch”, men deltager også i den almindelige undervisning på skolen.

Da jeg startede på skolen for 12 år siden, var det almindeligt kendt, at foråret altid var den stille periode, hvor man havde tid nok. Sådan er det ikke længere. Vi har næppe oplevet et så hektisk forår før. Mange tætpakkede kursusuger er blevet krydret med receptioner, ministerbesøg og diverse seminarer, kurser for medarbejdere osv. Problemet er bestemt positivt, men ikke mindre problematisk, når man er ny i jobbet.

Selv om vi alle har svært ved at tro det, er vi allerede nået halvvejs i semesteret og eleverne har aflagt midtvejsprøverne. På trods af, at resultaterne for visse elever godt kunne have været bedre, må jeg sige, at vi - efter en noget anderledes start på holdet, hvor mange kom og gik i løbet af de første dage - ikke har haft nogen nævneværdige problemer med deres opførsel. Velfærdsmedarbejder Lisbeth har kunnet klare de småproblemer, som er opstået.

Skolens kabys har været spændt hårdt for pga. de mange arrangementer, men jeg må sige, at de har lavet en formidabel indsats, som næppe overgås af restaurant ”Noma”. Det har været en stor hjælp, at rengøringsassistent Marlene også har kunnet hjælpe til i kabyssen i denne periode.

Jeg vil gerne sige tak til Kurt Kølle for samarbejdet gennem alle årene. Du har fuldt ud fortjent at nyde dit otium. At din indsats for Svendborg Søfartsskole gennem årene har været usædvanlig stor, ved de fleste vist og det er ikke uden grund, at du som den ildsjæl, du nu er, for kort tid siden fik lov til at kalde dig selv ”Ridder af Dannebrog”. Rigtig hjertelig tillykke.

Lærerne er bestemt heller ikke blevet skånet. Hver morgen, når jeg møder på lærerværelset er det svært at finde en ledig plads. Mange aktiviteter kræver ofte den fulde lærerskare på skolen samtidigt. Skolens pedel Lasse klarer udover sine almindelige gøremål også at føre tilsyn med vores kammerrenovering på 2. sal, at servicere brandskole og havn med transport og mad, at være den praktiske hjælper ved

Til sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tak for den store deltagelse i min tiltrædelsesreception. Tak for talerne, gaverne og ikke mindst tak for alle de varme lykønskninger. Må Gud velsigne jer alle og vores fælles fremtid på Svendborg Søfartsskole.

Ministerbesøg på Svendborg Søfartsskole Mandag d. 12/3 2012 kl. 9.30-11.00 aflagde uddannelsesminister Morten Østergaard besøg på Svendborg Søfartsskole. I forbindelse med regeringsskiftet er søfartsuddannelserne flyttet fra Erhvervs- og Økonomiministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Ministeren har i denne forbindel-

Minister Morten Østergaard (t.v.) taler med en elev.

9


Ministerbesøg på Svendborg Søfartsskole herefter videreuddanne sig til bl.a. dæks- eller maskinofficer. Ministeren mødte under sit besøg flere af skolens elever, som fik mulighed for at give deres mening om uddannelsen til kende. Efter besøget på selve Svendborg Søfartsskole fortsatte delegationen til Svendborg Havn, hvor det fælles søredningsanlæg blev inspiceret. Ministeren fortalte i denne forbindelse om sine oplevelser fra Søværnets enheder ved Grønland, hvor søredningsudstyr og jævnlige øvelser har stor prioritet.

se ønsket at aflægge de maritime uddannelsessteder et besøg for herigennem at få et nærmere indblik i skolernes uddannelser. Efter ankomsten fik ministeren en kort orientering om skolen, eleverne og de forskellige uddannelser og eksterne kurser, som skolen udbyder. Uddannelsesministeren samt de deltagende embedsfolk udviste stor spørgelyst og interesse for de maritime uddannelser, hvor der specielt blev sat fokus på, at det med kun 9-års skolegang er muligt at komme ind i det maritime uddannelsessystem og

Tak Af tidligere forstander Kurt Kølle

Strandby. Ikke mindst af Kirsten og John Aaen, som straks inviterede os alle på kaffe efter mødet i menighedshuset lørdag aften. Siden denne første gang er der kommet flere venner til. Jeg vil også sige tak til Hardy Jacobsen fordi du altid støttede op om vort arbejde. Leif og Britta Vejen tak for et godt venskab og tak for den store hjælp, I har ydet på skolen gennem årene. Det er jo efterhånden blevet til mange besøg hos hinanden. Minderne går også tilbage til årsmødet i 2000, hvor bestyrelsen for Svendborg Søfartsskole opfordrede mig til at søge stillingen som forstander efter Anton Langer, som jo desværre, på grund af sin alt for tidlige død, ikke var med ved min afskedsreception. Tak til bestyrelse, samarbejdspartnere og venner i Broderkredsen på Havet.

Året 2012 er for min hustru Margit og mig et skelsættende år. Før jeg traf min beslutning om at gå fra arbejdsmarkedet og tage afsked med Svendborg Søfartsskole, var der mange tanker, der blev tænkt igennem. For når man, som i mit tilfælde, har været glad for at gå på arbejde hver dag igennem 29 år og 2 måneder, er det ikke let at sige farvel. Især forstanderjobbet har givet store udfordringer og lange arbejdsdage, men tiden har også været fyldt med glæde over at kunne se tingene udvikle sig positivt og skolen blomstre. Men alt har sin tid. Og jeg er glad for at kunne bringe stafetten videre til Jens Frederiksen. Jeg har sat stor pris på det samarbejde, vi har haft igennem årene lige fra 1998, hvor Jens Frederiksen kom i praktik på skolen i forbindelse med, at han læste pædagogikum, og senere da han blev lærer og inspektør. Der er mange gode minder forbundet med så mange år på en skole. Også mit første årsmøde, som medlem af Broderkredsen på Havet i 1983, hvor daværende inspektør Børge Rosholm, navigatør og lærer Hans Milter, min kone Margit og jeg boede på Sømandshjemmet i Strandby. Vi blev godt modtaget af alle i

Tak til jer alle for den opbakning I har vist mig, og jeg håber, I vil give min efterfølger en lige så stor opbakning i tiden fremover. Tak til alle jer, der mødte op til afskeds- og velkomstreceptionen på Svendborg Søfartsskole torsdag den 1. marts 2012. Tak for gaver og hilsner fra nær og fjern. Det var ganske overvældende at se så mange mennesker, der mødte frem og var med til at gøre dagen til en ganske særlig dag. Må Gud velsigne jer alle og det arbejde, der skal gøres på Svendborg Søfartsskole i fremtiden.

10


Nyt fra ...

BRODERKREDSEN

Sommerstævne på Svendborg Søfartsskole d. 8. juni til 10. juni 2012. Sommeren kan I møde på Sydfyn og det håber vi, at I vil gøre, når vi for 38. gang inviterer til sommerstævne på Svendborg Søfartsskole.

Fredag den 8. juni. 18:00 – 21:00 Ankomst og indkvartering. 21:00 – 22:30 Velkomst og aftenandagt herunder aftenkaffe/the.

Lørdag den 9. juni. 08:00 08:05-09:00 09:00-12:00 12:00-12:30 13:15-16:30 18:00-19:00 19:30-20:45 21:00-21:30 21:30

Flagsætning. Morgenmad og andagt. På egen hånd. Frokost. Arrangement: Besøg på Egeskov Slot Middag. Aftenmøde ved sognepræst Torben Poulsen fra Tranekær, der fortæller om 12 år som sømandspræst i New York. Aftenkaffe og te. Samvær i opholdsstuen.

Søndag den 10. juni. 08:00 08:05-09:15 10:00 12:00

Flagsætning. Morgenmad. Gudstjeneste i Vor Frue Kirke på torvet. Middag med kaffe. Derefter afslutning og afrejse.

Tilmelding skriftlig eller telefonisk til Søfartsskolen senest den 11. maj 2012. Ved tilmelding ønskes navn og hjemby på alle deltagerne samt alder på eventuelle børn. Pris: 500,00 kr. for voksne. Børn under 12 år gratis. Medbring: Sengelinned og håndklæder.

Jens Frederiksen Forstander.

11 11


Nyt fra ...

Bedeliste

Mærkedage

• Søfolk og fiskere - at Gud vil beskytte dem mod ulykker

Torsdag d. 19. april kan Jon og Hanna Olsen fejre guldbryllup. Jon og Hanna som lige er fratrådt, har i godt 20 år været bestyrerpar på Sømandshjemmet Bethel i København. Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen og Guds rige velsignelse over dagen og fremtiden.

• De danske sømandshjem - at Gud vil hjælpe bestyrere og medarbejdere i arbejdet - om vejledning til bestyrelserne • Missionærerne - at de må have frimodighed til skibsbesøg

Gudstjenester i Sømandskirken

• Storkredsstævner - at de må være til opmuntring og styrke i arbejdet - at Guds ord må lyde klart

1. april kl. 14.00 – Sigurd Gudiksen 15. april kl. 14.00 - Andreas Esbensen Efterfølgende er der kaffe på Sømandshjemmet

• Grønland - om at Gud vil velsigne det grønlandske folk - at han vil velsigne kirken

Sommerens sejlplaner

Bethel

Duen

Dato fra

Sted

Dato

til

fra

Sted til

19.05

22.05

Struer

18.05

21.05

Thyborøn

22.05

01.06

Thisted

21.05

22.05

Struer

01.06

09.06

Ålborg

22.05

01.06

Thisted

09.06

16.06

Randers

02.06

22.06

Skagen

16.06

30.06

Odense

22.06

30.06

Hobro

30.06

06.07

Gilleleje

30.06

11.07

Bønnerup

06.07

13.07

Hundested

12.07

29.07

Nyhavn

13.07

04.08

Kalundborg

30.07

18.08

Køge

05.08

11.08

Århus

18.08

25.08

Sønderborg

11.08

25.08

Fredericia

25.08

29.08

Aabenraa

25.08

05.09

Vejle

29.08

15.09

Vejle

12 12


Storkredsstævner 2012

Nyt fra ...

Tema: I samme båd Følgende steder afholdes der Storkredsstævner:

En gave Sømandsmissionen har modtaget en testamentarisk gave fra boet efter Maren Kirstine Nielsen, Sevel, som døde den 28. oktober 2010, 102 år gammel. Det er med stor taknemmelighed, vi modtager denne gave, som et udtryk for stor kærlighed til Sømandsmissionen, og samtidig et udtryk for medmenneskelig omsorg for de fiskere og søfolk, som vi ønsker at være her for, og bringe evangeliet til. Jens Vindum Administrationschef

12. 04 Agerskov

Generalsekretær Frede Ruby Østergaard

30.04 Fredericia

Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen

21.05 Esbjerg

Sømandsmissionær Simon Ambrosen

08.05 Strandby

Pastor Brian Christensen og Sømandsmissionær Keld Østergaard

09.05 Aalborg

?

09.05 Randers

Sømandsmissionær Troels Rauff Larsen

17.05 Hvide Sande Administrationschef Jens Vindum 24.05 Tinglev

Testamente

Sømandsmissionær Finn Løvlund

Bethesdas boghandel - Danmarks største kristne boghandel

Du kan tegne testamente til Sømandsmissionens arbejde. Vi takker for enhver testamentarisk gave, som vi vil bruge til at dele evangeliet ud i det maritime miljø. Fordelen ved testamentariske gaver er, at de er fritaget for arveafgift – derfor går pengene ubeskåret til arbejdet.

Vi er leveringsdygtige i teologi, kristne bøger, kristen musik, antikvariske bøger, gaveartikler, ikoner, kors og smykker. Hvad vi ikke har på lager, vil vigerne prøve at skaffe.

Sømandsmissionen er behjælpelig med at oprette dit testamente, og du er velkommen til at kontakte bogholder Kristian Mikkelsen for yderligere information og vejledning.

Besøg vores hjemmeside www.bethesdas.dk eller besøg vores spændende butik i København og få inspiration til dit kristenliv. Bethesdas Boghandel Rømersgade 17 · 1362 København K Tlf. 33 13 17 17 · bog@bethesdas.dk

Kontakt Kristian Mikkelsen, Tlf. 3393 2543, km@somandsmissionen.dk

13 13


Nyt fra ...

BRODERKREDSEN

Det næstbedste

I min andagt forleden aften, blev jeg virkelig rørt ved. De præster fra teksten, vanærer Gud ved at bruge syge og ubrugelige dyr til ofringen, dyr som snart vil dø af sygdom eller vanskabt som ikke kunne bruges.(præster er vi jo alle der tror på Kristus) Jeg må spørge mig selv: Er jeg virkelig der hvor Gud ikke betyder mere for mig end, at jeg kun har ofre/gaver som jeg ikke selv kan bruge? Er det derfor jeg ikke har lyst til at involvere mig i kristent arbejde? Er det derfor jeg ofte ikke har lyst til at gå til møde/ kirke? Gud er ikke interesseret i vores sørgelige rester af vores liv, som vi derfor ikke har noget imod at skille os af med, det er mangel på respekt og kærlighed. Det sårer Gud og gør ham vred. Og det er vel ikke det jeg ønsker. Jeg mindes da jeg skulle møde vores Dronning, da var jeg vel forberedt og udhvilet og i festtøj, så frem til mødet med glæde og spænding. Det bør vel ikke være ringere når vi læser Guds ord og møder Ham i bøn og i de helliges fællesskab.

En søn ærer sin far og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frygten for mig? Sådan siger Hærskarers Herre til jer præster, der ringeagter mit navn. I spørger: »Hvordan ringeagter vi dit navn?« I bringer uren føde på mit alter! I spørger: »Hvordan gør vi dig uren?« Det gør I, når I siger: »Herrens bord må man godt ringeagte!« Når I bringer blinde dyr som ofre, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halte og syge dyr, er det så ikke noget ondt? Prøv at bringe det til din statholder! Tror du, han vil tage nådigt imod dig og vise dig velvilje? siger Hærskarers Herre.

Kærlig hilsen Frede Møller Strandby

Malakias kapitel 1 v. 6 - 8

Tak Til Den Danske Broderkreds på Havet På familiens vegne takker jeg for blomsterhilsen til min mors Agnete Vilhelmine Tofts begravelse i mandags. Det blev en meget smuk dag fyldt af sol, sorg og glæde, som menneskelivet. Gennem min mor er jeg vokset op med fortællinger om min morfar Vilhelm Rasch. Han har været en vigtig del af vores dannelse, omend på en

anden måde, end da han levede. En anden tid, et andet sprog, men kernen det samme. Jeg ønsker alt godt for Broderkredsen og for Søfartsskolen i Svendborg fremover. Det var en dejlig dag på skolen ved formandsskiftet. Guds fred Susanne Rasch

14 14


Kontakt Esbjerg Sømandsmission – Arken

Sømandsmissionen

Strandbygade 40 6700 Esbjerg Tlf 76 10 09 10 Finn Løvlund: 20 73 38 06

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Udsigten 36, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 75 15 38 06 / 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Keld Østergaard, 97 94 56 86 / 30 30 56 84 Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted ko@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander:Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Kontoret

Færøerne

Ane Margrethe Vrist, sekretær amv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Miriam Vibe Vibjerg, regnskabsmedarbejder mvv@somandsmissionen.dk Egon Madsen, udviklingskonsulent em@somandsmissionen.dk

Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Deltids Sømandsmissionær Jógvan Højgaard, Tradarvegur 47, FO-800 Tvøroyri. Tlf +298 37 13 13 mob. +298 59 131 3

Kalundborg Sømandsmission

Island

Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Sólfrid og Hans Michael i Mittúni

Det sejlende Sømandshjem ”Bethel” af Østerby bethel@somandsmissionen.dk Skipper Keld Østergaard, 30 30 56 84

Sømandshjem Grønland

Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera & Jesper Kjeldman Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Ruth & Peter Ellegaard Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Danmark

Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østrebro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Fredericia Sømandshjem Havnens familiehotel Gothersgade 40, 7000 Fredericia Tlf 75 92 01 99 · Fax 75 93 25 90 fsh@fsh.dk · www.fsh.dk Bestyrer Egon Madsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk · www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Hvide Sande Sømandshjem og Hotel Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 97 31 10 33 · Fax 97 31 36 76 mail@hssh.dk · www.hssh.dk Bestyrer Birgit & Anders Boye Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Hanstholm Sømandshjem og Hotel Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm Tlf 97 96 11 45 · Fax 97 96 27 80 info@hshh.dk · www.hshh.dk Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


Af bestyrer Margit og Simon Ambrosen

get i haven eller pĂĽ garagen, PĂĽ Ærø stĂĽr vores vejrhane nu eller hvad det nu kan vĂŚre. AgpĂĽ forĂĽr og snart sommer, og vi gershøj er et spĂŚndende sted. glĂŚder os! Sommer betyder fe)"( G( !'%)( MI;GNNJIKNJNKNL n Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Den stolte skipperby Marstal er rieophold for mange sømands44 30 28 T: 00299 321029 - F: 00299 322104 !"'% &L( meget at enhjem.dk og fiskerenker, nuuk@soemandshjem.gl spĂŚndende og har og det ser vi rigVera & Jesper Kjeldman Editha og Jens Chr. Seeberg, byde pĂĽ. Solbakken SĂĽ der bliver rigKalundborg. mutig meget frem til. 9 ¡ 4400 ( (:::M $)"( ###$( !'%) 50 13 32 for dem lighed forTlf. en59 aktiv ferie, Frederikshavn Postbox 1015, 3911 Sisimiut E-mail: jseeberg@post3.tele.dk 43 18 99 T: 00299 864150 - F: 00299 865791 som â€?tørâ€? tage turen til Marstal. Vi har vĂŚret rundt i nogle forsisimiut@soemandshjem.gl Ruth og Peter Ellegaard skellige havnebyer, for at infor"( 7!@ &$ @( !'%)( 5NAMNB6(! Hver morgen hejser =ANK0 vi flaget, mere denne gruppe kvinder, om Postbox 330, 3920 Qaqortoq JNA(NBNGJN( 11 76 97 T: 00299 642239 F: 00299 642678 og sĂĽ er der kaffe pĂĽ vores feriehjem pĂĽ Ærø. Vi hĂĽber, =IGJMN( bordet. otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl bethel@somandsmissionen.dk og Aksel Lynge Nielsen NĂĽr kaffekanden er tom, bliver at der erMaria nogle flere enker som Keld: 30 30 56 84 ')'(!#"#) $)"( morgenandagten holdt. er har fĂĽet mod og lyst til, at komJørgen Erik: 23 43 SĂĽ 05 68 FE& )&')( ia der mĂĽske nogle vinduer som me en tur herned. Hvis duJohannesen, har 93 25 90 SømandsmissionĂŚr Torleif Nesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 trĂŚnger til maling‌ Middagskendskabtorleif@mission.fo til nogle sømands- elmaden er god, og den kan vi ler fiskerenker som ikke har vĂŚ"!#( !'%)( 15 85 70 38, FO-700 Klaksvik Postbox 59, Vikavegur ikke lade blive kold, sĂĽ den tager ret af sted endnu, sĂĽ fortĂŚl dem -bethel.dk T: 00298 455333 - F: 00298 457233 vi, nĂĽr den er klar pĂĽ bordet. Om gerne omhotelklak@hotelklak.fo muligheden. Ann & JĂłgvan Petersen (M $)"( eftermiddagen, gĂĽr vi ned og fĂĽr M $)"(K'!# ( !'%) 31 36 76 en rundvisning pĂĽ navigationsFørst pĂĽ sommeren har vi inviteHeidavegur 6 FO-620 Runavik skolen, og ser hvordan det funret til en aktiv ferie sømanden Tlf. 00298 77for 88 77 www.hotel-runavik.fo gerer i dag. Kaffen har vi med, sĂĽ og fiskeren. Det kan nok vĂŚre en bare rolig, den løber vi ikke tør udfordring, at have arbejdet i et 13 16 52 8"!'% for. Klokkeslettet hvor aftenbufsĂĽ hĂĽrdt Merhverv, som det er at $)"(-!'%))$(.K8G( Brautarholti 29, IS- 105 ReykjavĂ­k arbejde med at 5680777 vĂŚre sømand T: 00354 – F: 00354og 5689747 feten kommer pĂĽ bordet, er det M $)" www.hotel-orkin.com ¡ manager@hotel-orkin.com anstholm tidspunkt som alle lĂŚrer hurfisker, ogAsbjĂśrg sĂĽ stoppe op og gĂĽ pĂĽ og JĂłan Karl HĂśgnesen 96 27 80 tigt. Efter at have brugt god tid, pension. Derfor hĂĽber vi pĂĽ, at %)&&)%)'(C(!)$ og slidt godt pĂĽ servicet, er der se nogle & rigtige mĂŚnd hernede  '(I!)' ( &!'% god tid til at se nyheder i tv. AfVi har valgt 53 13 41 først pĂĽ sommeren. Strandvej 99, 9970 Strandby +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 at kalde T: det aktiv ferie – fordi tenskaffen bliver sat frem i god john.aaen@strandby.dk tid, til at fĂĽ opfyldt resten af en det nu engang er det vi mĂŚnd )'% &( !&$ ")( Svendborg evt. ikke udfyldt kvote. Aftenaner gode Overgade til. Ikke6, 5700 at sidde med T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 2910 forstander@svesoef.dk dagten slutter vi dagen af med. kaffen og strikke sokker, men at Forsidebillede: Margit & Kurt Kølle Vel mødt! Island komme udenfor og ordne no16 Patriot ved kaj i Esbjerg.

�����((�� ��+�(�((�

+�+ ��+� � ��(�+� ������� ��

Returadresse:

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

Aggershøj pü Ærø

),+& !--!-*--$%),-&

Redningsbåden & Duen - April 2012, nr. 3  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you