Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 2 - marts 2012 - 109. årgang

3 Tanker om liv og død 4 Sejlere på livets hav BRODERKREDSEN

6 Samarbejde med Stella Maris i Hamborg 10 Vores liv i Sømandsmissionen 16 Vi lægger planer – Herren råder 1


Redningsbåden & Duen

Thoughts about life and death

Nr. 2 · marts 2012 · 109. årg.

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 75 15 38 06 / 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 5.000 Årsabonnement: 178,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Fiskekutter på Esbjerg Havn

By Jens Chr. Seeberg, Kalundborg When a person has passed 100 years old with a healthy brain and can still discuss things with the family – the question about life and death is often included. It is still a privilege reaching up to live and see an entiere century and still be able to remember the details about what happened in 1917! This was the situation for my old mother on the celebration of her 100th birthday, where the family tree was thouroughly discussed both the living and the dead. I, together with the rest of the “younger generation” in the family came to realize that it was natural to talk about end of life without fear – for someone who’s turned a 100 years old. The knowledge that something good is waiting and that there is life after death – as Christ has promised – is often obvious among the old folks. The elderly as well as others who have a clear christian view about death is opposed to the whole “business” of attempts to extend life through therapy, science and self-invented philosophy and religion. It’s good to live healthy, but still it doesn’t give one eternal life. It is only through our relation with Jesus. The lonely seaman who’s on duty in the midst of a heavy storm now and then has a christian object to which he keeps his focus. It can be a little icon painting, a poster or any other object which reminds him that above the storm, there is a heavenly navigator. With Jesus as the captain, we don’t need expensive man-made therapies and systems. He is our lighthouse.

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens gavekonto: Bank 7737 1303379

2


Andagt

Tanker om liv og død

Vel er det godt at leve sundt, men det giver stadig ikke et evigt liv. Det gør kun vores forhold til Kristus.

Af Jens Chr. Seeberg, Kalundborg Når et menneske passerer 100 år og kan fejre det åndsfriskt i samtale med den nærmeste familie, falder ordene ofte på spørgsmål om liv og død. Det er stadig et privilegium at nå at opleve et århundrede og kunne huske detaljer fra 1917! Min ældre mor var i denne situation forleden, og dele af familietræet blev indgående drøftet, både de levende og de døde. Det var lærerigt for mig og de andre ”yngre” i familien at fornemme, hvor naturligt det kan være at tale om livets afslutning - uden frygt for en der har rundet et århundrede. Visheden om, at der venter noget godt og livsbekræftende efter døden, som Kristus har lovet os, er ofte stærk hos ældre. Holdningen hos ældre og andre, der har et afklaret kristent forhold til døden, står i kontrast til hele den ”industri” af forsøg på at forlænge livet gennem terapi, kemi og hjemmestrikket filosofi og religion. Vel er det godt at leve sundt, men det giver stadig ikke et evigt liv. Det gør kun vores forhold til Kristus. Den ensomme sømand på vagt i en brandstorm har undertiden et kristent fikspunkt for øjnene. Det kan være et lille ikonmaleri, en plakat eller et andet tegn der husker vedkommende på at oven over uvejret er der en himmelsk navigatør. Med Kristus som kaptajn behøver vi ikke kostbare menneskeskabte terapier og systemer. Han er i stedet vort fyrtårn.

It’s good to live healthy, but still it doesn’t give one eternal life. It is only through our relation with Jesus. 3


Sejlere på livets hav

”Vi er alle på vej i livet, hvad enten vi er unge eller gamle. Spørgsmålet er hvor det går hen.” Af sømandsmissionær Finn Løvlund

Vi er alle på vej i livet, hvad enten vi er unge eller gamle. Spørgsmålet er hvor det går hen. Når jeg taler med mennesker om livet og døden siger mange at det er slut ved graven. Vi lever fra fødsel til død, og det er det, så er det slut. Men er det sandt eller findes der noget mere mellem himmel og jord, som nogle udtrykker det når de skal forklare det uforklarlige. For nylig talte jeg med en sømand som inden for den sidste tid havde oplevet at tingene havde flasket sig for ham. Der var flere på hinanden følgende ting, som var lykkedes på en måde, så det havde fået ham til at fundere over, om der skulle være mere mellem himmel og jord end man lige kan se. Er det bare tilfældigheder når tingene lykkes. Er det skæbnen, eller findes der noget eller nogen som styrer alting. Er der en som har al magt og som sørger for os? En som giver os det vi drømmer om eller som trøster os, når livet mislykkes og det gør ondt at leve. Er livet en række af til-

Uanset hvem man er, og uanset hvad man beskæftiger sig med – om det er ved fiskeri eller som sømand eller noget helt andet, er der en ting der gælder for alle: Vi er sejlere på livets hav. Livet er som en sejlads fra én havn ved fødsel til en anden når vi dør. Det kan være stille og det kan være stormvejr. Der er dage og tider, hvor det går let og tingene lykkes og vi har succes. Måske med små krusninger i form af forkølelse eller lignende. Andre dage og tider driver der et stormvejr hen over vort liv, når ulykken rammer måske med tab af førlighed til følge, eller når svær sygdom med indlæggelse og uvished om, hvordan det skal ende lægger en mørk sky hen over livet. Vores tilværelse er forskellig og livsvilkårene er forskellige. Vi har alle vores historie at fortælle.

4


Sejlere på livets hav

”Han er nær hele tiden og Han viser mig vej i livet ligesom søkortet og GPS´en på skibet viser, hvilken kurs man skal holde.”

fældige hændelser, eller er der en mening med livet? Det er et stort spørgsmål. Tør vi stille det og fundere over det? Lige som sømanden kan jeg sige, at jeg har oplevet at tingene har flasket sig og sejladsen har budt på medvind. Jeg ved at det ikke er tilfældigheder, for jeg har oplevet at Jesus har svaret på mine bønner. Jeg ved det, fordi Han har hjulpet mig igennem svære tider. Han er nær hele tiden og Han viser mig vej i livet ligesom søkortet og GPS´en på skibet viser, hvilken kurs man skal holde. Jeg kan ikke forklare det, men alle kan erfare det. Det kræver ikke en skibsførereksamen, men tro. Jesus ønsker at hjælpe alle, der trænger til hjælp. Han ønsker at vejlede alle, der ikke kan finde vej eller mening i livet. Det kræver kun at du beder Ham om det. Det er tro!

tet, eller er det noget du ikke skænker mange tanker. En ting er sikkert – vi skal alle dø en dag og hvad så. Er det slut, eller er der noget mere? Tænk, hvis der findes et sted, hvor ingen græder, hvor ingen bliver syge eller lider. Hvor der intet ondt er. Hvor ingen dør. Hvis det er sandt, er det fantastisk. Det er for godt til at være sandt, som han sagde, sømanden, jeg talte med om, om der findes et Paradis. Ja, det er for godt til at være sandt, men det er sandt. Det er virkeligheden. Det kan ikke ses, men det kan erfares ved troen på Jesus. Han viser os vej til den havn, hvor der er evigt liv i Paradis. Det er ikke kun for de vellykkede eller særligt udvalgte. Det er for alle, som ønsker det. Så sæt kursen mod den havn ved at tro på Ham.

Hvor sejler vi hen med vort liv. Har vi et mål, en havn vi skal nå? Hvor sejler du hen? Er det et in-

5


Samarbejde etableret med den katolske sømandsmission

Stella Maris i Hamborg

Ovenpå findes en mindre - men meget smuk kirkesal.

Af Jens Chr. Seeberg

året (ca. 11 gange så mange som Kalundborg) hvoraf de ca. 7200 er containerskibe. Den store havn rummer 41 km kajplads. Det første der møder øjet på adressen for Katholishe Seemannsmission Stella Maris, Riemarusstrasse 12, 20459 Hamburg er skiltet ved hotel Stella Maris. Hotellet er for nogle år siden blevet frasolgt og sømandsmissionen Stella Maris har i stedet lejet sig ind i hotellets kælder. Her har de kontor, internetrum samt et hyggeligt opholdsrum for søfolk. Ovenpå har de en mindre - men meget smuk kirkesal. Stella Maris har ved salget af hotellet, som desværre ikke længere var rentabelt, konkluderet at det måtte være de daglige besøg hos søfolk på skibene, der var hovedopgaven.

Sømandsmissionen i Kalundborg har længe observeret, at den største del af de søfolk vi har besøgt gennem 15 år er katolikker - mindst 5060%. Det har derfor været naturligt for os at opsøge den katolske sømandsmission Stella Maris i Hamborg for at finde ud af, hvordan de driver deres daglige missionsarbejde ved den store nordtyske havn. Formålet var også at se, om vi kunne etablere et praktisk samarbejde, hvor vi måske kunne hjælpe hinanden med forskellige former for informationsmateriale. Vi var fra starten den ydmyge ”lillebror” som sikkert havde mindst at tilbyde og meget at lære. Hamborg Havn har ca. 12.000 skibsanløb om

6


Samarbejde med Stella Maris i Hamborg Møde med Ute Grosse Harmann og Annemie fra Stella Maris i Hamborg Det formelle møde med lederen af Stella Maris, Ute Grosse Harmann og hendes assistent fandt sted i efterårsferien i oktober 2011. Editha, Andreas og jeg deltog fra Kalundborg, og det blev et varmt og givende møde. Vi var alle overraskede over, at de udfordringer vi har i det daglige arbejde ved skibsbesøg er meget sammenlignelige. Sømandsmissionen i Hamborg har få pengemidler ligesom os, og derfor er opfindsomhed vigtig. Da vi fortalte at Sømandsmissionen i Danmark har købt et skib og beskrev, hvordan det bliver brugt under ledelse af skipper sømandsmissionær Keld Østergaard, blev de meget begejstrede. Den samme idé har længe været diskuteret i Hamborg ved Stella Maris, men er ikke blevet realiseret endnu. Vi fortalte også, at et lidt mindre skib nummer 2 er på vej hos Sømandsmissionen.

Rundtur med Stella Maris i Hamborg Havn Ute og Annemie gav sig tid til at køre os rundt til samtlige havneafsnit, en tur der tog 4 timer inklusiv en frokost i Trucker Treff midt i havneområdet. I det daglige leder Ute Harmann arbejdet ved Stella Maris og er fuldt uddannet som teolog. Annemie tager sig som assistent af mange af skibsbesøgene eventuelt sammen med Ute. Efter den lange tur på havnen rundede vi besøget af ved Stella Maris’ kælderkontor hvor vi fik en række informationsmaterialer med til brug i Kalundborg. Vi fik også indblik i det tekstnyhedssystem de benytter til søfolkene, og hvordan vi i fremtiden kan benytte samme til gavn for sømænd, der anløber Kalundborg Havn. Derpå var det tid til at sige mange tak for en særdeles givende dag. Efterfølgende har vi fra Kalundborg sendt udvalgte DVD’er med engelsksprogede kristne programmer. Vi ser frem til et meget positivt samarbejde med vore tyske kolleger også i 2012. Et andet nyttigt emne er, at vi gensidigt kan informere søfolk om vort arbejde når et skib f.eks. skal videre til Hamborg fra Kalundborg. Så kan besætningen få en infofolder med om Stella Maris allerede hos os, og vi kan tilbyde at informere vore tyske kolleger om skibets forventede ankomstdato og eventuelt -tid. Sømandsmissionen er international og tværkirkelig i sin natur og Kristus har et levende håb til os alle uanset oprindelsesland!

Ute og Annemie vil forsøge i sommeren 2012 at besøge os mens M/V Bethel er i Kalundborg for at se hvordan skibet fungerer i forbindelse med sømandsmission. Da M/V Duen i samme periode er i Nyhavn, København, kan vi måske arrangere med Keld Østergaard, at Ute og Annemie kan bese også dette skib. Det vil være særdeles nyttigt at de kan se mindst et af skibene ”i arbejdstøjet”.

7


Hverdagsglimt fra Nuuk Sømandshjem Af assistent Christina Larsen Det er nu snart to uger siden jeg og min veninde Sara vendte hjem til Danmark efter at have tilbragt 6 vidunderlige måneder på sømandshjemmet i Nuuk, og tiden er kommet til en smule refleksion. For mig har opholdet været en oplevelse, jeg ikke engang turde håbe på, da jeg satte mig i flyveren til Grønland. Man forventer selvfølgelig, at det at flytte hjemmefra, og så endda til et andet land, vil give en del erfaring, men hvad man måske ikke forventer, er at man i løbet af ganske kort tid udvikler en evne til at omgås mange forskellige slags mennesker. For det er sandt at sige en ret intens levemåde man har som assistent på Sømandshjemmet. Det var det i hvert fald for os. På arbejdet er man tvunget til at gå op og ned ad en lille gruppe mennesker, som man skal kunne fungere med dagligt. Og det er ikke blot 5 dage om ugen fra 7-15, men også på ens fridage (såfremt man vælger at bevæge sig uden for døren til sit værelse). Man skal kunne fungere med forskellige kulturer, og det kan mildt sagt være en udfordring. Ubehøv-

lede kunder, og folk der ikke taler et ord dansk eller engelsk, er lige ledes en del af hverdagskosten, især i højsæsonen. Og nu lyder det vel for de fleste som en klagesang over et hårdt og ubarmhjertigt liv, men det er langt fra tilfældet. For på trods af udfordringerne, eller måske netop på grund af dem, får man så uendeligt meget tilbage, i forhold til det man investerer. Det har lært mig en af de vigtigste lektier, som Jesus taler om: næstekærligheden. At møde et hav af flabede kunder og leve tæt sammen med en veninde, som også er din kollega, tvinger en til at se bag det umiddelbare og acceptere mennesker på trods af deres fejl. Lægger man til denne personlige udvikling en natur, der ser ud som, om den netop er opstået fra Guds hånd, og en folkementalitet der afhjælper stress mere end noget selvhjælpsprogram, så bliver assistentjobbet på sømandshjemmet til en af de bedste beslutninger jeg har taget for mig selv, og noget jeg ville ønske, der var alle og enhver undt.

8


Farvel og go’ dag Af generalsekretær Frede Ruby Østergård Søndag den 22. januar sagde vi farvel til Hannah og Jon Olsen på Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn. 3 uger senere, 12. februar, sagde vi velkommen i familien til Dorthe og Poul Jensen. Begge dage begyndte med en gudstjeneste i Sømandskirken og reception efterfølgende.

Hannah og Jon har været på Bethel i ca. 22 år, og ved receptionen blev der sagt tak for god og trofast kamp for stedet. Gæstfriheden har været i højsæde i deres tid på Bethel.

Dorthe og Poul har nu fået vagten, og generalsekretær Frede Ruby Østergård kunne sige velkommen i familien. De har nu fået opgaven med at lade Bethel være et fyrtårn i Guds Riges arbejde, og de økonomiske udfordringer ved at drive Sømandshjemmet er blevet en del af deres nye hverdag.

Vi ønsker Guds velsignelse over den nye dagligdag for begge par og deres familier.

9


Vores liv i Sømandsmissionen Af Anna Nielsen, Frederiksberg

ralsekretær Eilschou-Holm var der en hel weekend. Mandag blev jeg bedt om at servere middag for Eilskou-Holm og bestyrerparret i privaten. Eilskou-Holm spurgte mig lidt forsigtigt om, hvad mine fremtidsplaner var. Det fortalte jeg så. ”Kunne Bent og du ikke tænke jer at fortsætte i Sømandsmissionen som bestyrerpar?” spurgte han mig ligeud. Jeg lignede vist et stort spørgsmålstegn. Bent var i gang med at proviantere, da de skulle sejle i Nordsøen og være væk i 10 dage; men der blev sendt bud efter ham, og vi fik en god samtale med EilskouHolm, Agnes og Jens Rud. Vi fik betænkningstid i de 10 dage. Kort fortalt blev vores svar et ja. Vi tog nu hjem til mor og far og fik talt bryllup.

Min veninde havde været ung pige på Hirtshals Sømandshjem, og en aften, vi var sammen, sagde hun til mig, at hun havde set en annonce i avisen, hvor de søgte en ung pige til servering på Skagen Sømandshjem. Jeg ringede derop, og talte med bestyreren. Jeg måtte komme op og tale med dem og se på forholdene næste dag. Agnes og Jens Rud var bestyrerpar på Sømandshjemmet dengang. Næste dag tog jeg rutebilen til Skagen, fandt Sømandshjemmet og fik en god snak med bestyrerparret. Aftalen blev, at jeg kunne begynde til den første i næste måned.

Rønne Sømandshjem 5. maj 1951 startede vi på Sømandshjemmet i Rønne. Eilschou-Holm havde inden vores afrejse fra Vendsyssel sagt til os:” Nu får I nøglen til Rønne Sømandshjem, tag nu over og vis, hvad I duer til!” Hjemmet var ikke så stort. Der var kun 3 dobbelte og 2 enkelte værelser til udlejning, og de var alle 5 uden bad og toilet, ja ikke engang rindende vand var der på værelserne, men et vaskestel med fad og kande. Køkkenet var heller ikke spor moderne, vi havde komfur, hvor vi fyrede med kul og briketter. Vi havde en lang og travl arbejdsdag i Rønne, men vi var glade i arbejdet, og vi var unge og havde kræfterne. Det blev nogle meget lærerige år for os.

Severingspige på Skagens Sømandshjem Den 1. december 1948 begyndte jeg som serveringspige på Skagen Sømandshjem, og det blev en både spændende og travl tid. Vi begyndte kl. 6 om morgenen. Da kom bundgarnsfiskerne og skulle have morgenkaffe, - og så gik det slag i slag hele dagen. Jeg blev også prøvet af. Der gik ikke lang tid, inden fiskerne fandt ud af, at jeg var en kristen. En fisker kom en dag og spurgte om det emblem, jeg bar, betød hovedvej forude. Det var mit K.F.U.K.-emblem, i det er der jo en trekant. Det emblem fik vi en lang snak over. Endnu står aftenandagterne på Skagen Sømandshjem som noget helt specielt for mig, fiskerne var meget glade for at synge, og når bestyreren holdt andagt, blev han tit afbrudt af spørgsmål. Bent og jeg var blevet ”gode venner”. Han fiskede fra Hirtshals, men kom med en skagenskutter på et tidspunkt.

Fiskerne tjente rigtig mange penge de år, - og brugte også mange; men flere af dem kom til os med deres penge, når de havde fået afregning, og Bent satte dem i banken. Om foråret, inden de igen sejlede hjem til Vestkysten, holdt vi fest for dem på Sømandshjemmet for renterne. Vi havde 4 sømandskredse i Rønne, hvoraf den

I februar måned, ca. 14 måneder efter jeg var kommet til Skagen, havde vi årsfest på Sømandshjemmet, og det var tradition, at gene-

10


Vores liv i Sømandsmissionen

Fredericia Sømandshjem >

ene holdt deres møder på Sømandshjemmet. De var alle meget aktive - de strikkede, hæklede og broderede ting til den store basar, som blev afholdt hvert forår. Den gav rigtig mange penge til Sømandsmissionen.

og nyfødte datter med ud at sejle, men inden ville de gerne, at pigen blev døbt. Bent kontaktede en af vore præster, og barnedåben blev arrangeret en hverdagseftermiddag ombord på skibet. Det var meget højtideligt.

Nye udfordringer i Fredericia Sommeren 1954 fik vi brev fra bestyrelsen for Fredericia Sømandshjem, om vi ville komme over og overtage bestyrerpladsen efter Inger og Carl Konge, som havde været der i 18 år. Carl Konge var blevet kordegn ved en af kirkerne i Fredericia. Det rykkede i os - vi havde hele vores familie i Jylland, og det blev til et ja, selvom det var svært at skulle sige farvel til solskinsøen Bornholm. Den 1. september 1954 begyndte vi så på Fredericia Sømandshjem. Det var meget større end Rønne Sømandshjem. Vores lejlighed på hjemmet var større, og vi fik eget bad og toilet. Vi fik 4 unge piger til hjælp.

Der var 4 meget aktive sømandskredse i byen. De lavede rigtig mange julegaver til os, og dem havde vi stor brug for, da mange skibe fik pakker med ombord, når de anløb vores havn i december, og senere skulle fejre julen på havet. Vi havde altid mange søfolk på Sømandshjemmet juleaften. Jeg husker en juleaften, hvor vi var over 100 til ande- og flæskesteg, så der var gang i ovnene. Efter 10 år som bestyrerpar i I.S.M. blev vi tilbudt en ny stilling i København, og den tog vi imod. Sømandsmissionens motto om at vandre i de forudberedte gerninger har stået som en lysende stjerne over vores liv i Sømandsmissionen – både de 10 år som bestyrerpar, og de godt 30 år Bent sad som medlem af hovedbestyrelsen. Det ledende motiv var, at bringe evangeliet om Jesus Kristus ud til søens folk. Det måtte ikke være til at tage fejl af, om det så skete på tomandshånd over en kop kaffe eller ved en andagt. Sømandsmissionen har stadig brug for os alle. Vi må ikke glemme at bede for den, og den har også brug for vor pengeseddel. Engang sømandsmissionsven – altid sømandsmissionsven!

Fredericia var en stor havneby. Mange store skibe anløb havnen, så Bent havde travlt med skibsbesøgene og oplevede mange ting der. Vi arrangerede bl. a. et bryllup i Sct. Michaelis kirke, og festmiddag på Sømandshjemmet bagefter for en sømand og hans finske brud, som efter brylluppet skulle sejle med ombord. Vi oplevede også at være med til barnedåb ombord på et andet skib. Kaptajnen havde i forvejen kontaktet os og spurgt, om det kunne lade sig gøre. Han ville nemlig gerne have sin kone

11


Nyt fra ...

Storkredsstævner Tema: I samme båd Følgende steder afholdes der Storkredsstævner: 12. april 2012 23. april 2012 21. maj 2012 8. maj 2012

Agerskov Fredericia Esbjerg Strandby

Generalsekretær Frede Ruby Østergaard Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen Sømandsmissionær Simon Ambrosen Pastor Brian Christensen og Sømandsmissionær Keld Østergaard

Nærmere program udsendes til Sømandskredsene. Det kan også rekvireres ved henvendelse til hovedkontoret.

9. maj 2012 9. maj 2012 17. maj 2012 24. maj 2012

Aalborg Randers Hvide Sande Tinglev

Gunnar Bruhn, Skive Sømandsmissionær Poul Rauff Larsen Administrationschef Jens Vindum Sømandsmissionær Finn Løvlund

Alle er hjertelig velkomne!

Sommerens sejlplaner

Bethel

Duen

Dato fra

Sted

Dato

til

fra

Sted til

19.05

22.05

Struer

18.05

21.05

Thyborøn

22.05

01.06

Thisted

21.05

22.05

Struer

01.06

09.06

Ålborg

22.05

01.06

Thisted

09.06

16.06

Randers

02.06

22.06

Skagen

16.06

30.06

Odense

22.06

30.06

Hobro

30.06

06.07

Gilleleje

30.06

11.07

Bønnerup

06.07

13.07

Hundested

12.07

29.07

Nyhavn

13.07

04.08

Kalundborg

30.07

18.08

Køge

05.08

11.08

Århus

18.08

25.08

Sønderborg

11.08

25.08

Fredericia

25.08

29.08

Aabenraa

25.08

05.09

Vejle

29.08

15.09

Vejle

12 12


Nyt fra ...

Praktisk ferie - kun for mænd!

Gudstjenester i Sømandskirken 4. Marts kl. 14.00 18. Marts kl. 14.00

d. 5-10 juni på Aggershøj - Ærø

Efterfølgende kaffe på Sømandshjemmet.

Til sommer bliver der mulighed for at også sømænd og fiskere kan tage turen til Aggershøj på Ærø og opleve den stolte skipperby Marstal - læs artiklen i næste nummer af Redningsbåden & Duen!

Bethesdas boghandel - Danmarks største kristne boghandel

Bedeliste • Søfolk og fiskere - at de må tro på Jesus • Medarbejderne på hovedkontoret - at Gud vil velsigne deres arbejde - at de må have arbejdsglæde • Hovedbestyrelsen - om visdom til at træffe de rette beslutninger

Vi er leveringsdygtige i teologi, kristne bøger, kristen musik, antikvariske bøger, gaveartikler, ikoner, kors og smykker. Hvad vi ikke har på lager, vil vigerne prøve at skaffe.

• Sømandskredsene - at de må have glæde i arbejdet

Besøg vores hjemmeside www.bethesdas.dk eller besøg vores spændende butik i København og få inspiration til dit kristenliv.

• Storkredsstævner - at de må være til glæde og inspiration i arbejdet - at Gud vil velsigne dem

Bethesdas Boghandel Rømersgade 17 · 1362 København K Tlf. 33 13 17 17 · bog@bethesdas.dk

13 13


Nyt fra ...

BRODERKREDSEN

Lær mig fyr, som blinker hjem. Der er jo en, der har båret vores synd på korset – vor Herre Jesus Kristus. Jeg vil slutte med et vers af: ”Lær mig havets klitter”, som jeg holder meget af:

Jeg vil gerne bringe en hilsen her fra Klitten til jer alle. Det nemmeste var jo nok at sige nej til at skrive til Stafetten, for hvad skal man lige skrive, ”men a´ prøver, som vi siger”. Engang til et møde – jeg tror det var på Sømandshjemmet – fortalte en ældre fisker om en signalmast, vi har oppe på en klit, som vi kalder Troldebjerg. Den er hvid og ligner et kors. Den blev brugt til at vise, om det var høj eller lavvande i indsejlingen. Vi bruger den i dag, når vi sejler, som pejlemærke om natten, hvor der er et hvidt lys i, da vores indsejling sommetider sander til. Så kommer vi til, det han sagde: Styrer vi også efter det kors? Gør vi det, skal vi nok komme

Lær mig fyr, som blinker, at stjernen hist mig vinker, og at den er altid tændt, til sejladsen vorder endt! Lær mig, fyr, som blinker. Kærlig hilsen Ole B. Lauridsen

Vi kipper med flaget

Vi mindes

April 75 år d. 25. Gunnar Iversen, Rubyvej 27, Agger Tirsdag d. 24. januar døde Helga Kobbersmed Nielsen 91 år gammel. Hun blev begravet torsdag d. 2. februar fra Hirtshals kirke på dagen hvor hun ville være fyldt 92 år. Helga Kobbersmed Nielsen har sammen med ægtefællen Holger Nielsen virket som sømandshjemsbestyrer på Sømandshjemmet i Hirtshals i 17 år, fra 1960 til 1977 Æret være Helga Kobbersmed Nielsens minde.

Vi ønsker hjertelig til lykke og Guds velsignelse over dagen og fremtiden. John Aaen

14 14


Kontakt Esbjerg Sømandsmission – Arken

Sømandsmissionen

Strandbygade 40 6700 Esbjerg Tlf 76 10 09 10 Finn Løvlund: 20 73 38 06

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Udsigten 36, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 75 15 38 06 / 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Keld Østergaard, 97 94 56 86 / 30 30 56 84 Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted ko@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander:Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Kontoret

Færøerne

Ane Margrethe Vrist, sekretær amv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Miriam Vibe Vibjerg, regnskabsmedarbejder mvv@somandsmissionen.dk Egon Madsen, udviklingskonsulent em@somandsmissionen.dk

Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Deltids Sømandsmissionær Jógvan Højgaard, Tradarvegur 47, FO-800 Tvøroyri. Tlf +298 37 13 13 mob. +298 59 131 3

Kalundborg Sømandsmission

Island

Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Sólfrid og Hans Michael i Mittúni

Det sejlende Sømandshjem ”Bethel” af Østerby bethel@somandsmissionen.dk Skipper Keld Østergaard, 30 30 56 84

Sømandshjem Grønland

Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera & Jesper Kjeldman Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Ruth & Peter Ellegaard Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Danmark

Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østrebro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Fredericia Sømandshjem Havnens familiehotel Gothersgade 40, 7000 Fredericia Tlf 75 92 01 99 · Fax 75 93 25 90 fsh@fsh.dk · www.fsh.dk Bestyrer Egon Madsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk · www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Hvide Sande Sømandshjem og Hotel Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 97 31 10 33 · Fax 97 31 36 76 mail@hssh.dk · www.hssh.dk Bestyrer Birgit & Anders Boye Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Hanstholm Sømandshjem og Hotel Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm Tlf 97 96 11 45 · Fax 97 96 27 80 info@hshh.dk · www.hshh.dk Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


Af Simony og Amaliel Knudsen, FÌrøerne

),+& !--!-*--$%),-&

Efter et langt liv til søs sluttede jeg og gik pĂĽ pension i 2001 som 67-ĂĽrig, efter otte ĂĽrs tjeneste ved DSB og medhjĂŚlper hos min hu)"( G( !'%)( stru Simony, som var forstander MI;GNNJIKNJNKNL n Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk 44 30 28 for Frelsens T: 00299 321029 - F: 00299 322104 HĂŚrs menighed i Ny!"'% &L( enhjem.dk nuuk@soemandshjem.gl & Jesper Kjeldman Editha og Jens Chr. Seeberg, borg. DetVera havde altid vĂŚret me- laver vedligeholdelsesarbejde der. Solbakken 9 ¡ 4400 Kalundborg. ( (:::M ningen, $)"( at###$( !'%) nĂĽr vi nĂĽede pensions- SĂĽ kan I trĂŚffe demâ€?. Efter at have Tlf. 59 50 13 32 Frederikshavn Postbox 1015, 3911 Sisimiut jseeberg@post3.tele.dk vi 864150 rykke teltpĂŚlene bedt over det, tog vi 43 18 99 alderen, skulle T: 00299 - F: 00299 865791 tĂŚnkt og E-mail: sisimiut@soemandshjem.gl op, og flytte tilEllegaard FĂŚrøerne. derover for at se huset og møde Ruthhjem og Peter I februar mĂĽned 2002 blev vi eni- missionsfolket. Efter at have set "( 7!@ &$ @( !'%)( 5NAMNB6(! =ANK0 Postbox 330, 3920 Qaqortoq JNA(NBNGJN( ge om at tage hjem til FĂŚrøerne os omkring, og hilst pĂĽ folket, 11 76 97 T: 00299 642239 - F: 00299 642678 =IGJMN( otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl efter 8 ĂĽr iMaria tjeneste i Nyborg. havde vi fĂĽet et godt indtryk, og bethel@somandsmissionen.dk og Aksel Lynge Nielsen 30 30 56 84 Ganske fĂĽ dage efter dette kom vi følte detKeld: som om vi var vejet og ')'(!#"#) $)"( Jørgen Erik: 23 43 05 68 FE& )&')( fra Købenia der et telefonopkald ikke fundet for lette til opgaven. 93 25 90 SømandsmissionĂŚr Torleif Johannesen, havn: â€?Det er Sonja fraNes,Dansk tog Nesvegur 93, FO-655 Tlf. 00 298 Vi 44 90 24 derfor imod dette tilbud torleif@mission.fo indenlandsk Sømandsmissionâ€?. og flyttede til Aggershøj i midten "!#( !'%)( ikke 59, Sonja, men hun af maj mĂĽned og det har vi aldrig 15 85 70 Vi kendtePostbox Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik -bethel.dk T: 00298 455333 -om, F: 00298 457233 fortrudt. havde nok en anelse hvem hotelklak@hotelklak.fo Ann & JĂłgvan at Petersen vi var. Hun fortalte, hun var anVi blev meget glade for sømands(M $)"( svarlig forMdriften af et feriehjem enkerne. Skønt de var i en for$)"(K'!# ( !'%) 31 36 76 Heidavegur 6 som missionen havde i Marstal holdvis høj alder, var de meget FO-620 Runavik Tlf. 00298 77 88 77 pĂĽ Ærø, kaldt Aggershøj. Denne friske og glade, og de var nemme www.hotel-runavik.fo flinke dame fortalte, at det var et og sjove feriegĂŚster. Man glĂŚdes 13 16 52 feriehjem 8"!'% for sømands- og fisker- ved at tĂŚnke over alle de dejlige M $)"(-!'%))$(.K8G( enker. â€?JegBrautarholti stĂĽr og29, mangler et le- stunder, hvor ordet forkyndtes og IS- 105 ReykjavĂ­k T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 M $)" derpar i sommermĂĽnederne fra den brusende sang i opholdstuen www.hotel-orkin.com ¡ manager@hotel-orkin.com anstholm AsbjĂśrg og JĂłan Karl HĂśgnesen 96 27 80 maj til slutningen af oktober. I kan fra taknemlige mennesker. tĂŚnke over eller tage en tur Vi var sĂĽ glade for at vĂŚre der, at vi &det, %)&&)%)'(C(!)$ derover for at se Aggershøj. I øje- kom der i otte somre, og vi fandt  '(I!)' ( &!'% 53 13 41 Strandvej 99, 9970 Strandby blikket er T: der sømandsmissionĂŚud02af at Ærøboerne er gode nok. +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 john.aaen@strandby.dk rer og andre medarbejdere, som

2910

)'% &( !&$ ")( Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

�����((�� ��+�(�((�

+�+ ��+� � ��(�+� ������� ��

Returadresse:

Simony og Amaliel pĂĽ rejse

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

Vi lĂŚgger planer - Herren rĂĽder

Redningsbåden & Duen - Marts 2012, nr. 2  
Redningsbåden & Duen - Marts 2012, nr. 2  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Advertisement