Page 62

60

Personaalia

Kaitseväe Peastaabi side- ja juhtimissüsteemide osakonna ülem alates 24. juuli 2012

kolonelleitnant ANDRES HAIRK

Õhuväe ülem alates 15. augustist 2012

kolonelleitnant JAAK TARIEN Sündinud 29. juulil 1974

Sündinud 22. augustil 1974 Haridus „„Eesti Riigikaitse Akadeemia, kaitseväe õppesuund „„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool „„Balti Kaitsekolledž Varasem teenistus „„2011–2012 Staabi- ja Sidepataljoni ülem „„2008–2011 NATO ühendvägede osaväe maavägede peakorter Heidelbergis „„2007–2008 Üksik-Sidepataljon „„2001–2006 Kaitsejõudude Peastaabi side- ja infosüsteemide osakond „„1997–2001 Õhutõrjedivisjon „„1996–1997 Üksik Raadiotehniline Õhukaitsepataljon

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Autasud „„Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Kaitsejõudude Peastaabi teeneterist „„Üksik-Sidepataljoni rinnamärk

Kaitseväe Peastaabi teavitusosakonna ülem alates 8. oktoobrist 2012

kolonel AIVAR JAESKI Sündinud 3. märtsil 1966

Haridus „„USA Õhujõudude Akadeemia „„USA Õhujõudude Staabikolledž „„Balti Kaitsekolledž Varasem teenistus „„2009–2012 Õhuväe Staabi ülem „„2008 Õhuväe Staabi operatiiv- ja planeerimisosakond „„2005–2008 NATO arenduse väejuhatus „„2001–2005 Õhuseiredivisjon „„1998–2001 Regionaalne Õhuseire Koordinatsioonikeskus Autasud „„Kaitseministeeriumi hõberinnamärk „„Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Kotkaristi V klassi teenetemärk

Haridus „„Tallinna Tehnikakõrgkool „„Balti Kaitsekolledž Varasem teenistus „„2009–2012 NATO Brunssumi ühendväejuhatus, vanemstaabiohvitser „„2008 Eesti kaitseväe kontingendi vanem NATO väljaõppemissioonil Iraagis (NTM) „„2003–2009 Kaitsejõudude/ Kaitseväe Peastaap, analüüsi- ja planeerimisosakond „„2003–2006 Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO juures Brüsselis „„2000–2002 Rahuoperatsioonide Keskus „„1992–1999 Autokompanii „„1984–1986 Nõukogude Armee ajateenija Autasud „„Kaitseliidu Nõmme malevkonna rinnamärk Nõmme rist „„Kaitseministeeriumi hõberinnamärk „„Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist „„Kaitseväe teeneterist „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„NATO medal

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement