Nr 5, 2014

Page 3

5 / 2014

Sisukord

26

4 Eesti uudised

USA eruadmiral James G. Stavridis: väärtusi ei saa kaitsta kabinetivaikuses

6 Välisuudised 8 Mõtteid mereväeohvitseride väljaõppest Mereväeohvitseri amet pakub hea arvutamisoskusega noortele tõelisi proovikive – tulla korraga toime paljude tegevustega ning kõike seda kiiresti ja täpselt.

MEELIS PILLER

3

Maailma nüüdsed sõjalised vastasseisud pole võrreldavad külma sõja aegsetega, leiab hiljutine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja James G. Stavridis Sõduri küsimustele vastates.

10 Walesi tippkohtumine süvendas NATO üksmeelsust Intervjuu kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrasega NATO uutest ettevõtmistest, mille osas on liitlasriikides täielik üksmeel.

13 Kes astuvad kõrgemasse sõjakooli? Tänapäevane elukeskkond on reklaamisõnumeid täis ja nende hulgast tuleb esile tõusta, et noored saaksid sõjakooli kohta piisavalt teada ning teeksid õppima tulles õige valiku.

29 Hävitajad Euroopa kohal Tutvustame tänapäevaseid hävitajaid, mis lendavaid tänapäeval Euroopa taevas.

36 Putini Venemaa doktriin

15 Mereväeohvitserid taastasid haridusmärgi

Praegu Venemaal toimuva mõistmiseks tuleb lugeda autoritekollektiivi üllitatud viieosalist teost „Uus Vene doktriin”, mis ilmus aastatel 2005–2009.

Tänavu suvel kõrgema sõjakooli lõpetanud mereväeohvitserid said rinda mereväeohvitseride kursuse lõpetanu rinnamärgi.

42 Tankitõrjerakettide viis põlvkonda

16 Kadetikandidaatide motivatsiooni muutumine ajateenistuses Vajadus saada kõrgemasse sõjakooli ohvitseriks õppima motiveeritud noori kannustab kaitseväe ühendatud õppeasutuste teadureid kadettideks pürgijaid põhjalikumalt uurima.

18 EUFOR-i missioon panustab KAV-is riikluse taastekkele Ajakirja Sõdur küsimustele vastab EUFOR-i Kesk-Aafrika vägede ülem Prantsuse brigaadikindral Thierry Lion.

21 Meriväe õppelaevast Eesti merevägi on kasutanud ära oma võimalused ning mereväekadetid on saanud seilata meie rannikumere käärudes.

Lisaks NATO küberkaitse kompetentsikeskuse ja Kaitseliidu küberkaitse üksusele saab Eesti veel ühe väljundi, et kasvatada NATO valmisolekut küberohtude vastu.

48 Laskeväljaõppe olevikust ja tulevikust Kaitsejõudude spordiklubi taktikalise laskmise entusiastidel on veel suur töö teha tänapäevase laskeviisi toomisel igapäevase laskeväljaõppe arsenali.

Ida-Ukrainas toimuv relvastatud konflikt näitab taas, et õhuruumi kontrollimine mõjutab oluliselt maapealset sõjategevust.

58 Taktikaline otsustusmäng „Org 2” Kaitseväe ühendatud õppeasutuste taktikaõppejõud kutsuvad kõiki sõjaväelise juhtimise oskuste, kogemuste ja huvidega inimesi lahendama taktikalist otsustusmängu.

61 Kuidas sündis kaitseväe laomajandus Jätkame iseseisvuse taastanud Eesti vabariigi kaitseväe taasloomise mälestuste vahendamist. Sõjaväelogistika algusaastaid meenutab reservvanemseersant Kaira Laanisto.

Väljaandja

kaitseväe peastaap

Toimetus

Juhkentali 58, 15007 Tallinn

Tegevtoimetaja

major Ivar Jõesaar e-post ivar.joesaar@mil.ee tel 717 1259 Kairi Vihman Meelis Piller AS-i Vaba Maa trükikojas Tõnu Noorits

Keeletoimetaja Kujundaja Trükitud Kaanefoto

www.mil.ee/et/pressiruum/sodur et-ee.facebook.com/ajakirisodur

SÕDUR NR 5 (80) 2014

23 Eestisse tuleb NATO küberkaitse harjutusväljak

Tankitõrjeraketid on Teisele maailmasõjale järgnenud aastate jooksul läbinud neli arengupõlvkonda. Viienda põlvkonna rakette katsetatakse praegu. Tutvume lähemalt omadustega, mis relvapõlvkondi eristavad.

53 Ukraina õppetunnid: tänapäevane õhutõrje- ja vananenud õhuründevahendite taktika


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.