Sodur0217

Page 59

Mida oleks vaja teha, et see soov reaalsuseks saaks? Snaipriametisse jõudmine on teataval määral seotud valikuga ka tavaüksustes. Sõdurilt eeldatakse häid või väga häid tulemusi laskeväljaõppes, vaatlemises, kauguste mõõtmises, maskeerimises, varjatud liikumises ja veel paljudel erialadel. Harva on juhtunud, et snaipriks lihtsalt määratakse keegi, sest paremat pole võtta. Teise inimese elu võtmine kaugelt ja justkui vargsi on alati olnud kunst, mis ei ole mõeldud igaühele. Pigem ümbritseb snaipriasjandust teatav müstiline aura ja kohati on parem kui see nii jääbki. Selleks, et olla snaiper EOG ridades, tuleb kõigepealt üksusesse jõuda ja see iseenesest juba on tõsine saavutus. Operaatorina läbid ühel hetkel ilmselt täpsuslaskuri kursuse, mis on EOG jaoks pikem ja põhjalikum kui tavaüksustele läbi viidavad. Õpid kasutama relvi, valgusvõimendeid ja termoseadmeid, arvutama laskeandmeid ning täiustad peensusteni oma välioskuste taset. Õpid läbi raskuste, et iga viga võib olla su viimane. EOG täpsuslaskurite treeningu tase on saanud väga kõrge hinnangu maailma tugevamate hulka kuuluva SOTIC/SFSC* läbinud eriväelaste poolt. Treeningharjutused on realistlikumad ja nõudlikumad kui tavalistel snaiprikursustel. Ometi on see vaid üks operaatori erialadest. Lisaks sellele oled ju relvaspetsialist, meedik, sidespetsialist või pioneer. Täiendõppe käigus läbid mitmeid lisakursuseid - õpid arvestama takistustega kuuli lennujoonel, harjutad laskmist merepinnast kõrgemal ning erinevate nurkade all, treenid liikuvate sihtmärkide laskmist *Special Operations Target Interdiction Course/Special Forces Sniper Course

ja avastad, kuidas su tegevus üksuse eesmärkide saavutamisele kaasa aidata saab. Läbi kõigi treeningute õpid langetama iseseisvalt otsuseid kui täpsuslaskur/snaiper. Mõistad, et pead olema igal hetkel valmis vastutama iga oma teo eest ning et ainult su enda puhas südametunnistus ja moraalne kindlus annavad sulle võime pärast õnnestunud missiooni rahulikult magada. Et olla snaiper, läbid rahvusvaheliselt sertifitseeritud eriüksuse snaipri kursuse. Enese arendamiseks suhtled regulaarselt liitlasriikide erialaspetsialistidega ja treenid nendega koos. Liitlased hindavad väga kõrgelt EOG spetsialiste ja nende erivarustust. Sinu ülesanne on hoida või tõsta seda mainet. On palju erialasid, mille osas eriüksuslane ei ole absoluutne maailma tipp. Spetsialiseerunud IT mees oskab arvutit programmeerida paremini kui side spetsialist erioperatsioonide grupis. Väljaõppinud kirurg on haigla tingimustes oskuslikum elupäästja kui erioperatsioonide grupi meedik. Snaiprina ei ole oma valdkonnas enam kuhugi edasi minna - pead oskama vastata absoluutselt kõikidele oma valdkonna küsimustele. Kui oled noor ja ei tea veel kõike, siis õpid seda huvi ja kirega. Tead, et sulle võimaldatav üks täpne lask võib olla ainus, mis kriitilisel hetkel meeskonnakaaslase elu päästa saab. Tead, et kuigi olud ei pruugi olla ideaalsed, ei küsi keegi kunagi sinult kui raske oli teha seda mida tegid. Tead vaid, et tulemus peab olema 100%. Ja sa ka ei lepiks endalt vähemaga.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.