Page 1


INHOUDSTAFEL I.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

II.

De opleidingen georganiseerd door Sodexo ................................................................................... 5

III.

De opleidingen georganiseerd buiten Sodexo ................................................................................ 6

IV. De opleidingen georganiseerd door Horeca vorming ..................................................................... 7 V.

Professionele vaardigheden ontwikkelen ........................................................................................ 8 AMF (Asset Management Framework) ...................................................................................... 9 BA4 Electricity met test ............................................................................................................ 10 BA5 electricity met test ............................................................................................................. 11 Basis VCA met test .................................................................................................................. 12 Basisschoonmaaktechnieken ................................................................................................... 13 Basisschoonmaaktechnieken : Verfrissingscursus na 3/6 maanden en jaarlijks ..................... 14 Best practices inzake hygiëne en zelfcontrole ......................................................................... 15 Clients For Life ......................................................................................................................... 16 Culinaire identiteit: Gastronomische benadering van smaak ................................................... 17 De brandschool ........................................................................................................................ 18 De veiligheid van voeding (sitemanager) ................................................................................. 19 Drive_MMS ............................................................................................................................... 20 Een goede dienstverlening, onze job ....................................................................................... 21 Eerste zorgen ........................................................................................................................... 22 Industrieel EHBO'er (met getuigschrift) .................................................................................... 23 Keukenmedewerker worden..................................................................................................... 24 Merchandising = meer verkopen, beter verkopen.................................................................... 25 Opleiding Receptionist(e) ......................................................................................................... 26 Opleiding Visuele Cleaning ...................................................................................................... 27 Sales Academy ........................................................................................................................ 28 Schoonmaak met gebruik van microvezels.............................................................................. 29 Siteverantwoordelijke worden .................................................................................................. 30 So Welcome integratie van nieuwe medewerkers ................................................................... 31 Speciale schoonmaaktechnieken: Industriële schoonmaak .................................................... 32 Speciale schoonmaaktechnieken:Steriele ruimten (laboratoria) .............................................. 33 Speciale schoonmaaktechnieken :Schoonmaak van sanitair .................................................. 34 Speciale schoonmaaktechnieken: Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen .................................... 35 Spice Your Mind ....................................................................................................................... 36 Systematisch onderhoud van zachte vloeren .......................................................................... 37 VCA voor operationeel kader met test ..................................................................................... 38 Veiligheid van A tot Z in de keuken .......................................................................................... 39 Veiligheid van A tot Z voor de schoonmaak ............................................................................. 40 Welcome pack – Integratie van nieuwe siteverantwoordelijken .............................................. 41

VI. Persoonlijke Ontwikkeling ............................................................................................................. 42 Change management ............................................................................................................... 43 Communicatie en assertiviteit .................................................................................................. 44 Hoe een vergadering houden ................................................................................................... 45 Hospitality ................................................................................................................................. 46 2 I Opleidingscatalogus


Klachtenbeheer ........................................................................................................................ 47 Oplossingsgericht denken en beslissingen nemen .................................................................. 48 Stressmanagement .................................................................................................................. 49 Team Spirit ............................................................................................................................... 50 Time management en beheer van prioriteiten ......................................................................... 51 VII. Leadership & Management skills .................................................................................................. 52 Conflictbeheer - basis ............................................................................................................... 53 Conflictbeheer - gevorderd ....................................................................................................... 54 Een team motiveren ................................................................................................................. 55 Leadership - basis ................................................................................................................... 56 Leadership - gevorderd ............................................................................................................ 57 Sensibilisering voor diversiteit .................................................................................................. 58

3 I Opleidingscatalogus


Opleidingscatalogus Onze visie op Learning & ontwikkeling

I. INLEIDING Bij Sodexo dragen onze diensten elke dag bij aan een betere kwaliteit van het dagelijks leven voor meer dan 50 miljoen mensen in bedrijven, ziekenhuizen, scholen en tal van andere locaties over de hele wereld. Dat we in de meeste van deze sectoren marktleider zijn, is geen toeval. Die positie hebben we bereikt dankzij het talent, de vaardigheden en de inzet van onze medewerkers – ons belangrijkste kapitaal. We richten ons op duurzame, optimale inzetbaarheid en ontwikkeling van iedereen die werkzaam is binnen Sodexo, nu en in de toekomst. Het vakmanschap, de kennis, expertise en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers zijn belangrijke onderdelen van onze ‘Improving the Quality of Life’ ambities. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van alle medewerkers bieden wij diverse trainingen en opleidingen aan waarvan de beschrijving uitgebreid in deze opleidingscatalogus staat. Wij hebben er voor gekozen om de opleidingen en trainingen onder te verdelen in drie groepen, namelijk;

➢ Professionele vaardigheden ontwikkelen: de kennis binnen uw vakgebied versterken en op de hoogte blijven van de laatste praktijken/ trends. ➢ Persoonlijke ontwikkeling: In staat zijn om zijn gedrag en zijn communicatie aan te passen aan de verschillende situaties ➢ Leadership & Management skills: als persoonlijk leider in staat zijn om mensen te inspireren en te beïnvloeden om ons gezamenlijk doel te realiseren

4 I Opleidingscatalogus


Leren voor nu & Leren voor later; ➢ “Leren voor nu” betreft leren binnen uw vakgebied. Uw vak op hoog niveau uitvoeren is de basis ; uw vak kunnen uitbouwen en innoveren is de volgende stap. ➢ “Leren voor later “ betreft leren voor uw loopbaan. u staat aan het stuur en wij faciliteren u met een aanbod aan opleidingen en opleidingsmogelijkheden voor verdieping in uw vak of het vergroten van doorgroeimogelijkheden.

Wat nu te doen? Als medewerker en leidinggevende kunt u op ieder moment met elkaar in gesprek gaan over ontwikkeling. “Leren voor nu & Leren voor later” is hierbij van belang. De gesprekmomenten die samenhangen met het Performance Management Systeem (het zogenaamde plannings-, functionerings-, of evaluatie gesprek) zijn hiervoor de meest logische momenten. U en uw leidinggevende formuleren dan concrete doelstellingen in uw functioneren, uw ontwikkeling en het behalen van de gewenste bedrijfsresultaten. Dit kan een handig uitgangspunt zijn om uw opleidingswensen, opleidingsnoodzaak, opleidingsmogelijkheden en opleidingsinzet te bespreken en hierover afspraken over te maken.

II. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR SODEXO We hebben binnen Sodexo een hele reeks opleidingen die we u kunnen aanbieden Wenst u er meer over te weten? ➢ Raadpleeg onze opleidingscatalogus op het intranet van Sodexo ➢ Spreek erover met uw verantwoordelijke ➢ Neem contact op met onze dienst « Training & Development » : TRAINING.BE@sodexo.com ➢ Volg ons op Facebook « Training@sodexo Belgium» Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingen: ➢ Een contract van onbepaalde duur hebben ➢ De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader zijn van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo Hoe kunt u zich inschrijven voor een opleiding? ➢ Kies uit de opleidingscatalogus een opleiding die beantwoordt aan uw verwachtingen en uw noden ➢ Laat uw opleidingsaanvraag goedkeuren door uw verantwoordelijke vooraleer u in te schrijven en bepaal samen met hem/haar objectieven die u wilt bereiken ➢ Bezorg uw opleidingsaanvraag aan de dienst Training via mail: TRAINING.BE@sodexo.com ➢ Uw inschrijving zal automatisch bevestigd worden per mail

5 I Opleidingscatalogus


III. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN SODEXO Wilt u een avondcursus of een opleiding volgen in uw vrije tijd? Sodexo helpt u graag door tussen te komen in de kosten: ➢ Voor de opleidingen met betrekking tot uw beroep of van andere landstalen, komt Sodexo tussen voor 100% van de kosten van de opleiding, met een maximum van 620€ per fiscaal jaar per medewerker. ➢ Voor het aanleren van andere talen voorziet Sodexo een tussenkomst van 50% van de kosten van de opleiding, met een maximum van 620€ per fiscaal jaar per medewerker

Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingen: ➢ ➢ ➢ ➢

Een contract van onbepaalde duur hebben op het moment van de opleidingsaanvraag en op het moment van terugbetaling De goedkeuring van uw verantwoordelijke hebben Minimum 12 maanden anciënniteit hebben De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader zijn van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo

Hoe krijgt u een financiële tussenkomst? ➢ Dien een aanvraag in bij de dienst “Training & Development” met een bewijs van de betaling en uw diploma of aanwezigheidsattest binnen: TRAINING.BE@sodexo.com ➢ De terugbetaling van de kosten gebeurt telkens op het einde van de opleiding.

6 I Opleidingscatalogus


IV. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR HORECA VORMING Horeca Vorming stelt aan alle medewerkers van de horecasector (=paritair comité 302) in België een aantal specifieke opleidingen met betrekking tot hun beroep. De brochure en het programma worden u tweemaal per jaar thuis opgestuurd. Sodexo wenst deel te nemen aan dit initiatief door aan zijn medewerkers de kans te geven om hun kennissen te vergaren en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarom, geeft Sodexo u de kans om deel te nemen aan drie betaalde opleidingsdagen per jaar, georganiseerd door Horeca Vorming.

Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingen: ➢ ➢ ➢ ➢

De goedkeuring van uw verantwoordelijke hebben Een contract van onbepaalde duur hebben op het moment van de opleidingsaanvraag Minimum 12 maanden anciënniteit hebben De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader zijn van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo ➢ Maximum duur: 3 dagen per jaar en per medewerker ➢ Lid zijn van paritair comité 302

Jullie vinden alle opleidingen georganiseerd door Horeca Vorming en inschrijvingsformulier op de volgende internet sites : ➢ Voor Wallonië : Horeca Formation Wallonië ✓ http://www.horecavorming.be/w/ ✓ Inschrijving via telefoon: 081/72.18.84 ✓ Inschrijving via mail: formationwallonie@horeca.be ➢ Voor Brussel : Horeca vorming Brussel ✓ http://horecavorming.be/b/?lang=NL ✓ Inschrijving via mail : formationbruxelles@horeca.be met uw naam, voornaam, email adres, telefoonnummer, identificatie nummer of National Register, adres , melden dat u voor Sodexo werkt, de naam van de opleiding en de datum ✓ Of via de site : http://www.horecavorming.be/b/?lang=NL leidingen ➢ Voor Vlaanderen : Horeca Vorming Vlaanderen horecavorming.be/v/ ✓ Inschrijving via mail naar vormingvlaanderen@horeca.be :met uw naam, voornaam, email adres, telefoonnummer, identificatie nummer of National Register, adres , melden dat u voor Sodexo werkt, de naam van de opleiding en de datum ✓ Of via de site: http://www.horecavorming.be/v/.horecavorming nhoreca.be/opleidingen/werknemers/faq#anchor3 We gaan er vanuit dat de investering die u en Sodexo hebben gedaan een zichtbare bijdrage zal leveren in uw bijdrage aan de Quality of life van onze klanten en in je prestaties. Heel veel succes!!! 7 I Opleidingscatalogus


V. PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

8 I Opleidingscatalogus


AMF (ASSET MANAGEMENT FRAMEWORK) DOEL

DUUR

LEERMETHODE

Uitleg en instructie over processen en procedures met betrekking tot Asset Management gebaseerd op Sodexo global standards. Afhankelijk van de functie worden de vereiste modules bepaald.

Gemiddeld 45 minuten per module, met uitzondering van 2 modules

E-learning, gedeeltelijk in het Nederlands en in het Engels

DOELGROEP On site management, on site staff, off site management, off site staff

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Expert Service Operations Hard FM

DE OPLEIDER n.v.t

LOCATIE Vanuit de werkplek of thuis op de computer

KOSTEN

9 I Opleidingscatalogus

PROGRAMMA Modules : • S01 AMF : Bewustwording en Ontplooiing • S02 AMF: Risicomanagement • S03 AMF: Verandermanagement • S04 AMF: Continual Improvement • S05 AMF: Root Cause Analysis • S06 AMF: Failure Modes, Effects and Critical analysis • S07 AMF: Reliability Centred Maintenance • S08 AMF: Predictive or Condition Based Maintenance Techniques • S09 AMF: Asset Performance Management • S10 AMF: Benefits of Asset Management • S11 AMF: Effective AM Strategies and Plans • S12 AMF: Building an Asset Management Organisation • S13 AMF: Implementation of Asset Management Plans • S14 AMF: Assessing Risk in Asset Management • S15 AMF: Assessing and monitoring the Performance of Assetmanagement • S16 AMF: The Asset Management Framework • S17 AMF: Developing Assetmanagement Strategies and Objectives


BA4 ELECTRICITY MET TEST DOEL Werken aan elektrische installaties (onder spanning) houdt reële gevaren in. De deelnemers leren de gevaren te herkennen en er op een gepaste manier mee om te gaan.

DUUR

LEERMETHODE

1 Dag

In groep, met test

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • •

DOELGROEP Technici, handymen met de toestemming van het team Health & Safety

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Extern opleidingscentrum

KOSTEN

10 I Opleidingscatalogus

• •

De wetgeving leren kennen en begrijpen Bewust zijn van de risico's en gevaren die met elektriciteit gepaard gaan Kunnen reageren in geval van direct of indirect contact PBM's


BA5 ELECTRICITY MET TEST DOEL

DUUR

LEERMETHODE

Bewust zijn van de risico's alvorens de werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties aan te vangen, ongeacht of deze onder spanning staan.

1 dag

In groep, met test

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • •

DOELGROEP

• •

Technici, handymen met de toestemming van het team Health & Safety

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Extern opleidingscentrum

KOSTEN

11 I Opleidingscatalogus

De wetgeving leren kennen en begrijpen Bewust zijn van de risico's en gevaren die met elektriciteit gepaard gaan Opsplitsing tussen direct en indirect contact Praktische toepassing van de verschillende elektrische netwerken: TT, TN en IT Bescherming van deze netwerken tegen direct en indirect contact De verschillende veiligheidsvoorzieningen en hun toepassingen voor deze netwerken


BASIS VCA MET TEST DOEL

DUUR

Onze medewerkers bewustmaken van de veiligheidsregels

1 dag

LEERMETHODE In groep, met test

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Technici, handymen met de toestemming van het team Health & Safety

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER External Trainer

LOCATIE Regionaal

KOSTEN

12 I Opleidingscatalogus

• • • • • • •

Wetgeving Gevaren, risico's en preventie Verantwoordelijkheid VCA-certificering Methoden om veilig werken te bevorderen Risicoanalyse van de taak Risico's en preventiemaatregelen met betrekking tot gevaarlijkeDUUR producten (stoffen)


BASISSCHOONMAAKTECHNIEKEN DOEL Kennis nemen van schoonmaaktechnieken, producten, verschillende machines en wagentjes

DUUR

LEERMETHODE In groep

5 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP

Alle cleaning medewerkers

• •

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert Cleaning

DE OPLEIDER Interne of externe trainer

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

13 I Opleidingscatalogus

Algemene informatie over de schoonmaakproducten, de onderhoudsproducten en de gecombineerde producten Systematisch gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Praktisch gebruik van schoonmaakmateriaal en machines Onderhoud van sanitair, vloer, interieur enz.


BASISSCHOONMAAKTECHNIEKEN : VERFRISSINGSCURSUS NA 3/6 MAANDEN EN JAARLIJKS DOEL Samen met onze medewerkers het ergonomisch en efficiënt gebruik van de schoonmaakwagens, de machines en de producten overlopen met de eigen veiligheid in het achterhoofd

DUUR

LEERMETHODE In groep

2 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • •

DOELGROEP Alle cleaning medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert Cleaning

DE OPLEIDER Subject Matter Expert Cleaning /Inspecteur

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

14 I Opleidingscatalogus

• •

Het gebruik van de schoonmaakwagens, de machines en verschillende producten evalueren Herziening en update rekening houdend met de nieuwigheden van het gebruik van verschillende producten en hun dosering Onderhoud van machines De eigen veiligheid en die van anderen verzekeren bij het gebruik van machines


BEST PRACTICES INZAKE HYGIËNE EN ZELFCONTROLE DOEL

DUUR

LEERMETHODE

De teams opleiden over de regels inzake hygiëne en zelfcontrole

1 uur 15

In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Al onze medewerkers van de keuken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Food Safety Expert

DE OPLEIDER Food Safety Expert

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

15 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Persoonlijke hygiëne Naleving van de temperaturen Reiniging en ontsmetting Zelfcontrole en registratie Allergenen Opslag van voedingsmiddelen


CLIENTS FOR LIFE DOEL Bijdragen tot het behoud van de klanten van Sodexo: Een gezonde communicatie met de klant onderhouden en constant meerwaarde toevoegen aan onze diensten.

DUUR ½ dag, behalve CRM & Sales: 1 dag

LEERMETHODE In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP On site management, off site managemet, off site staff

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Afdeling Client For Life

DE OPLEIDER Client Relations Executive

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

16 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • •

Het belang van klantentrouw Oorzaken van contractverlies Middelen om problemen te voorkomen Vergaderingen met de klant Het concept meerwaarde Fresh Eyes-review Post mortem-audit Het relationele netwerk


CULINAIRE IDENTITEIT: GASTRONOMISCHE BENADERING VAN SMAAK DOEL Het voedsel transformeren in smakelijke, gezonde en feilloze maaltijden. De keukenmedewerkers spelen een cruciale rol in de gastronomische benadering van voedsel in de zorg- en welzijnssector.

DUUR

LEERMETHODE In groep

3u

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle keukenmedewerkers en siteverantwoordelijken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Regionaal

KOSTEN

17 I Opleidingscatalogus

De VAS-structuur (visueel, auditief, somatosensorisch) en de zintuiglijke aspecten die een invloed kunnen hebben en beheerst kunnen worden - Het belang benadrukken om de schotels te proeven en ze aan te passen naargelang de noden van de consumenten


DE BRANDSCHOOL DOEL De beschikbare middelen voor een eerste interventie in geval van brand in een grootkeuken kunnen herkennen en correct gebruiken.

DUUR

LEERMETHODE In groep

4 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Louvain-La-Neuve

KOSTEN

18 I Opleidingscatalogus

• • •

Werking van de beschikbare middelen voor een eerste interventie (soorten brandblussers, blusdekens enz.) Ontvlambaar propaangaslek Verspreiding van de brand in een kamer Communicatie


DE VEILIGHEID VAN VOEDING (SITEMANAGER) DOEL De geranten opleiden over het zelfcontrolesysteem van Sodexo en best practices inzake hygiëne

DUUR

LEERMETHODE In groep

3u

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Sitemanager & toekomstige Sitemanager

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Food Safety Expert

DE OPLEIDER Food Safety Expert

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

19 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Zelfcontrolesysteem Naleving van temperaturen; Kritieke punten van controles; Allergenen Procedures met betrekking tot best practices inzake hygiëne; Externe controles


DRIVE_MMS DOEL De IT-tool begrijpen en zich toeëigenen om het menuplan te parametriseren, bedienen en organiseren in verband met het contract van de site

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP CRM, Sitemanagers, Chefkoks, Chefs

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Project & Deployment Manager Drive

DE OPLEIDER Deployment & Training Manager DRIVE - Menu Management System

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

20 I Opleidingscatalogus

• •

Presentatie van de MMS-tool en het DRIVE-proces In staat zijn de nodige aanpassingen aan het voorgestelde menu door te voeren en de komende menu's inplannen Kennis hebben van het volledige DRIVE-proces en de andere nodige processen De tool beheersen dankzij praktische oefeningen


EEN GOEDE DIENSTVERLENING, ONZE JOB DOEL De verwachtingen van onze klanten (rationeel vs. emotioneel) begrijpen en deze op de meest passende manier kunnen inlossen door gebruik te maken van verbale en nonverbale communicatiemiddelen

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

21 I Opleidingscatalogus

• • • • • • •

De 5 P's De eerste indruk Een positieve houding Assertiviteit, empathie De kracht van lichaamstaal Intonatie Aandacht en toewijding


EERSTE ZORGEN DOEL Het leren van reddingsacties en basistechnieken om letsels zoals brandwonden, snijwonden of bloedingen te behandelen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

4 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Op site, Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel of extern opleidingscentrum

KOSTEN

22 I Opleidingscatalogus

Weet u hoe u moet handelen bij (arbeids)ongevallen Kunt u slachtoffers de noodzakelijke eerste hulp verlenen


INDUSTRIEEL EHBO'ER (MET GETUIGSCHRIFT) DOEL

DUUR

LEERMETHODE

Leren om eerste hulp te bieden tijdens het wachten op hulp.

2.5 dagen

In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Alle medewerkers met voorafgaande toestemming van het team Health & Safety

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Experts

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Extern opleidingscentrum

KOSTEN

23 I Opleidingscatalogus

• •

Leer noodsituaties en gezondheidsproblemen herkennen Leer de ernst van letsels en de toestand van vitale lichaamsfuncties correct inschatten Oefen de kernprincipes van eerste hulp zodat u deze snel en doeltreffend kunt toepassen Leer hoe u hulpdiensten efficiënt inlicht


KEUKENMEDEWERKER WORDEN DOEL Onze medewerkers de mogelijkheid geven om hun vaardigheden te verbeteren en een meerwaarde toe te voegen aan hun site

DUUR

LEERMETHODE In groep

10 dagen

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Keukenmedewerkers (op aanvraag)

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Regionaal

KOSTEN

24 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • • •

Snij- en baktechnieken De basis van de keuken De warme keuken – vervolmaking Groenten, zetmeelproducten en vegetarische schotels Desserten, koude schotels en de salad bar Snacks en sandwiches Beheer van taken en de persoonlijke werkruimte Culinaire termen Opleiding over gedrag – dienstbaarheid - teamgeest


MERCHANDISING = MEER VERKOPEN, BETER VERKOPEN DOEL Merchandising verwijst naar de technieken die bijdragen tot het verbeteren van de verkoop van een product door middel van een mooie presentatie.

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers van de keuken en de shop

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE

Ter plaatse

KOSTEN

25 I Opleidingscatalogus

• • • •

Concrete gevallen van merchandising Proactieve verkoop De kracht van het team Actieplan


OPLEIDING RECEPTIONIST(E) DOEL Een goed beeld van de onderneming krijgen. Vlot kunnen omgaan met verschillende situaties eigen aan een kwaliteitsvol onthaal en de technieken van een goed telefonisch onthaal onder de knie krijgen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers van het onthaal

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Afdeling onthaal

DE OPLEIDER Afdeling onthaal

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

26 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • • • • • • •

Het onthaal van bezoekers Telefonische communicatie Multitasking Belang hechten aan beveiliging Delicate situaties beheren Preventie Beheer van de post De procedures: Kwaliteitscharter Procedure verlofaanvraag Procedure in geval van ziekte Uitleg van onze diensten Dispatching, planning, unieke e-mail enz.


OPLEIDING VISUELE CLEANING DOEL

DUUR

Hoe een visuele cleaning doen - analyse, focus, acties

2 uur

LEERMETHODE In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • • DOELGROEP Alle cleaning medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert (SME)

DE OPLEIDER Subject Matter Expert /Inspecteur

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

27 I Opleidingscatalogus

On the job coaching over visuele schoonmaak Hoe herken ik een bureau dat niet gebruikt wordt? Visuele schoonmaak rekening houdend met het door de klant gevraagde kwaliteitsniveau Vermijden om aan "over-delivery" te doen


SALES ACADEMY DOEL “Sales Academy” is een gemengd leerprogramma met doelstelling de belangrijkste vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een doeltreffende verkoper bij Sodexo te zijn.

DUUR

LEERMETHODE

6 maanden tot 1 jaar

Zelfstudieprogramma's die via verschillende leermethoden worden aangeboden

PROGRAMMA •

Deze academie is geen gewone opleiding. Het doel is om onze verkopers de hulpmiddelen en ondersteuning te bieden om hun objectieven te bereiken.

Uitbreiding van hun verkoopcultuur en verkoopeffectiviteit door nieuwe kennis, vaardigheden en houding te versterken.

Ontwikkeling van hun individuele competenties om de durf te krijgen om de klant en de huidige situatie uit te dagen.

Definieer en implementeer de Sodexo manier van verkopen door het selecteren van de juiste gelegenheden, het aannemen van een meer robuuste methodologie om klantenovereenkomsten te verkrijgen en het toepassen van het GO-NO GO beslissing principe om onze globale hit rate doelstelling van 50% te bereiken.

DOELGROEP Verkoop professionals

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development

De Sales Academy zorgt ervoor dat Sales Managers de juiste vaardigheden aanleren om hun werk beter te kunnen doen. DE OPLEIDER extern

LOCATIE Local and Virtual

KOSTEN

28 I Opleidingscatalogus


SCHOONMAAK MET GEBRUIK VAN MICROVEZELS DOEL Onze medewerkers de methoden aanreiken om microvezels efficiënt te gebruiken

DUUR

LEERMETHODE In groep

2 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle cleaning medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER Subject Matter Expert /Inspecteur

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

29 I Opleidingscatalogus

• • • •

Wat is een microvezel? Waarom werken met een microvezel? De verschillende soorten microvezels Informatie over hun gebruik


SITEVERANTWOORDELIJKE WORDEN DOEL De medewerker die een functie als siteverantwoordelijke ambieert de mogelijkheid geven zich hierop voor te bereiden. Op deze manier wordt hij/zij bewust van de doelstellen en beschikt hij/zij over de tools om deze te bereiken. Inschrijvingen zijn mogelijk mits toestemming van CRM en de HR Business Partner

DUUR

In groep 16 dagen

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Medewerkers die kans maken om siteverantwoordelijke te worden

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Luik

KOSTEN

30 I Opleidingscatalogus

LEERMETHODE

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Presentatie van Sodexo, beschrijving van de functie en de rol van de siteverantwoordelijke en CRM Rekrutering, selectie en integratie – presentatie van de dienst HR – evaluatiegesprek en E-talent Klantgerichtheid en Clients For Life Food Safety: HACCP-normen en voedselveiligheid Veiligheid: preventie en bescherming op het werk Finance en procedures Handelsovereenkomsten, boekhouding, inventaris, aankoopbeleid enz. Food platform: presentatie van het team en de concepten Hospitality Een standpunt innemen als manager Gastronomische benadering van smaak Proactiviteit ontwikkelen Op een assertieve manier communiceren Ontwikkeling van teamgeest Conflictbeheer Diversiteit Time Management Oplossingsgericht denken


SO WELCOME INTEGRATIE VAN NIEUWE MEDEWERKERS DOEL Sodexo en de diensten ontdekken en weten hoe de Sodexo waarden in het dagelijkse werk uit te dragen. Het belang van veiligheid op het werk en het respect voor elkeen

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle nieuwe medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Luik

KOSTEN

31 I Opleidingscatalogus

• • • • •

Presentatie van Sodexo en de Sodexo Ambassador Veiligheid van A tot Z Food Safety (catering) Diversiteit en inclusie Ergonomie (cleaning)


SPECIALE SCHOONMAAKTECHNIEKEN: INDUSTRIËLE SCHOONMAAK DOEL Onze medewerkers de methoden aanreiken om zich efficiënt te kunnen aanpassen aan de schoonmaaktechnieken in de industriële sector.

DUUR

LEERMETHODE In groep

4 uur

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • DOELGROEP Op aanvraag voor al onze cleaningmedewerkers die in een industriële omgeving werken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER Interne of externe trainer

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

32 I Opleidingscatalogus

• • • •

Informatie over het schoonmaken in de industriële sector Schoonmaak van elk element en respect voor de "flow" Gebruik van kleurcodes Opvolging van het werkprogramma GMP-regels (Good Manufacturing Practices)


SPECIALE SCHOONMAAKTECHNIEKEN:STERIELE RUIMTEN (LABORATORIA) DOEL Onze medewerkers de methoden aanreiken waarmee ze productielokalen in de farmaceutische en chemische sector kunnen onderhouden

DUUR

LEERMETHODE In groep

8 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Op aanvraag voor al onze cleaningmedewerkers die in laboratoria werken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER Interne of externe trainer

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

33 I Opleidingscatalogus

• • • •

Informatie over het schoonmaken van verschillende soorten laboratoria Schoonmaak van elk element (kranen, vloer enz.) en respect voor de "flow" Gebruik van kleurcodes Opvolging van het werkprogramma GMP-regels (Good Manufacturing Practices) Gebruik van verschillende documenten die van toepassing zijn voor laboratoria in overeenstemming met de verwachtingen van de klant


SPECIALE SCHOONMAAKTECHNIEKEN :SCHOONMAAK VAN SANITAIR DOEL Onze medewerkers methoden aanreiken om op een doeltreffende manier het sanitair schoon te maken, de schoonmaakproducten te leren gebruiken en welke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het materiaal.

DUUR

LEERMETHODE In groep

4 uur

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Op aanvraag voor al onze cleaningmedewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER

Interne of externe trainer

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

34 I Opleidingscatalogus

• • • •

Informatie over het schoonmaken van sanitair Schoonmaak van elk element en respect voor de "flow" Gebruik van kleurcodes Opvolging van het werkprogramma


SPECIALE SCHOONMAAKTECHNIEKEN: ZIEKENHUIZEN, SCHOLEN, RUSTHUIZEN DOEL Onze medewerkers de methoden aanreiken om zich efficient te kunnen aanpassen aan verschillende omgevingen

DUUR

LEERMETHODE In groep

4 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Op aanvraag voor al onze cleaningmedewerkers die in verschillende omgevingen werken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER Interne of externe trainer

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

35 I Opleidingscatalogus

• •

Informatie over het schoonmaken in verschillende omgevingen Schoonmaak van elk element (kranen, vloer enz.) en respect voor de "flow" Gebruik van kleurcodes Opvolging van het werkprogramma


SPICE YOUR MIND DOEL Onze medewerkers via praktische demonstraties een lijst van 20 producten presenteren die de smaak kunnen sublimeren en versterken

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle keukenmedewerkers en siteverantwoordelijken

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

36 I Opleidingscatalogus

Ontdekking van een twintigtal producten die de kwaliteit en de smaak van de schotels verbeteren (zonder peper of zout)


SYSTEMATISCH ONDERHOUD VAN ZACHTE VLOEREN

DOEL Deze opleiding is in het bijzonder gericht op het methodisch onderhoud van zachte vloeren: voorbereiding, bescherming en onderhoud van de vloer.

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

Ochtend: theoretische basis en de volgende aspecten basisbegrippen van schoonmaak, verschillende soorten zachte vloeren, hoe een zachte vloer herkennen en wat zijn de eigenschappen?

Namiddag: een praktische sessie over het strippen van vloeren en de aanbrenging van nieuwe beschermende lagen

DOELGROEP Alle cleaningmedewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Subject Matter Expert

DE OPLEIDER Diversey

LOCATIE Ter plaatse of extern

KOSTEN

37 I Opleidingscatalogus


VCA VOOR OPERATIONEEL KADER MET TEST DOEL

DUUR

LEERMETHODE

Onze medewerkers bewustmaken van de veiligheidsregels

3 dagen

In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Siteverantwoordelijke en CRM

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER

Externe trainer

LOCATIE Extern opleidingscentrum

KOSTEN

38 I Opleidingscatalogus

• • •

Wetgeving Gevaren, industriële risico's (mechanisch, chemisch, werken op hoogte) Ongevallen: oorzaken en preventie Gedrag en werkmethoden Persoonlijke beschermingsmiddelen


VEILIGHEID VAN A TOT Z IN DE KEUKEN DOEL Onze medewerkers sensibiliseren omtrent de gevaren in de keuken en hen leren een veilig gedrag aan te nemen

DUUR

LEERMETHODE In groep

75 minuten

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers van Food Services

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Health & Safety Expert

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

39 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • • • • • • •

Ter herinnering: Incidenten – Ongevallen Gevolgen Waarom preventief te werk gaan? Extracten van aangiften van werkongevallen Hoe komen de ongevallen tot stand (oorzaken & slechte methoden) PBM-ongevallen vermijden Ongevallen van het type "iedereen doet het" vermijden Communicatie tussen collega's en coördinatie van taken Presentatie van de preventiegroep Uitwerking van een actieplan met betrekking tot de specifieke aspecten die belangrijk zijn op het terrein Veilig werken bij Sodexo is ongevallen vermijden door: Het onthaal van een nieuwe medewerker De toolboxen


VEILIGHEID VAN A TOT Z VOOR DE SCHOONMAAK DOEL

DUUR

LEERMETHODE

Onze medewerkers sensibiliseren omtrent de gevaren tijdens de schoonmaak.

75 minuten

In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle cleaning medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Health & Safety Expert

DE OPLEIDER Health & Safety Expert

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

40 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • •

Wat doen in geval van brand? Individuele beschermingsmiddelen Werken op hoogte Trappen Werken met elektriciteit Ergonomie Gebruik van machines Schoonmaakproducten


WELCOME PACK – INTEGRATIE VAN NIEUWE SITEVERANTWOORDELIJKEN DOEL Aan onze nieuwe site manager de nodige kennis en tools geven voor de correcte uitoefening van hun functie

DUUR

LEERMETHODE In groep

7 dagen

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Alle nieuwe site manager

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Zetel Sodexo: Pleinlaan 15, 1050 Brussel

KOSTEN

41 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Presentatie van Sodexo Human Ressources : o Beschrijving van de functie en de rol van de siteverantwoordelijke, de rechten en verplichtingen o Rekrutering, selectie en integratie – arbeidsovereenkomsten en personeelsbe-heer Economisch beheer Food Safety & Veiligheid Hospitality & Ziekteverzuim Aankoopbeleid MUM – MMS - Easyshop Clients for Life


VI. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

42 I Opleidingscatalogus


CHANGE MANAGEMENT DOEL Veranderingen volgen zichzelf steeds sneller op, het succes van een bedrijf hangt grotendeels af van hoe het hiermee omgaat.

DUUR

LEERMETHODE In groep

½ dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

43 I Opleidingscatalogus

• • • • •

Praktische oefeningen: de veranderingen in ons leven De fasen in een veranderingsprogramma Persoonlijk verzet en dat van anderen Hoe communiceren in een periode van veranderingen Een nieuwe motivatie vinden en verankeren


COMMUNICATIE EN ASSERTIVITEIT DOEL Assertief zijn dat is de controle behouden over het lichaam en de emoties om een boodschap te kunnen overbrengen en samenwerkingsproblemen te voorkomen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

2 dagen

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • •

DOELGROEP Alle site manager en leidinggevenden

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

44 I Opleidingscatalogus

• • •

De eigen assertiviteit in een professionele omgeving analyseren; Hoe omgaan met houdingen die me storen of mij uit mijn evenwicht brengen? Kritiek op een constructieve manier formuleren Assertief "nee" leren zeggen De opleiding wordt afgesloten met gefilmde situaties


HOE EEN VERGADERING HOUDEN DOEL Actief deelnemen aan een vergadering, gericht tussenkomen om de beste resultaten te bereiken en een vergadering op een methodische manier aanvangen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

½ dag

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle managers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

45 I Opleidingscatalogus

• • • • •

Wat is een vergadering? Structuur van een vergadering Voorbereiding-uitnodiging-verslag De functies van de deelnemers Hoe omgaan met moeilijke situaties tijdens een vergadering?


HOSPITALITY DOEL Het plezier op het werk verhogen door zich bewust te worden van de aandacht die besteed moet worden aan onze consumenten en door de omgeving en het eigen gedrag te waarderen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • DOELGROEP Alle medewerkers die in contact staan met klanten

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Ter plaatse of regionaal

KOSTEN

46 I Opleidingscatalogus

Het belang van een goede attitude, goede communicatie en goed gedrag. Met behulp van afbeeldingen, films en rollenspellen begrijpen hoe het mogelijk is om te veranderen en om de toegevoegde waarde van een klantgerichte houding aan te tonen.


KLACHTENBEHEER DOEL Onze medewerkers de nodige communicatiemiddelen aanreiken om op een positieve manier te reageren op klachten van consumenten.

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers die in contact staan met klanten

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Ter plaatse

KOSTEN

47 I Opleidingscatalogus

• • • • • • •

Wat is een klacht? De verwachtingen Een klacht: een kans Voorbeelden van slechte reacties Doeltreffende methoden Rollenspellen Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers de technieken kennen om op een gepaste manier op klachten te reageren


OPLOSSINGSGERICHT DENKEN EN BESLISSINGEN NEMEN DOEL Overgaan tot een gestructureerde probleemanalyse en rationeel verschillende mogelijkheden onderzoeken om problemen op te lossen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

½ dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle managers en site managers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Antwerpen

KOSTEN

48 I Opleidingscatalogus

• • • • •

Cognitieve kaart, brainstorming en SWOT Analyse van de situaties Analyse van de prioriteiten Technieken voor probleemanalyse Technieken en beslissingname


STRESSMANAGEMENT DOEL Stress beter begrijpen door de symptomen te herkennen en te leren hoe er efficiënt mee om te gaan

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe Opleider

LOCATIE Regionaal of ter plaatse

KOSTEN

49 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Definitie Factoren Symptomen Gevolgen Remedies Actieplan


TEAM SPIRIT DOEL Een gemotiveerd en geëngageerd team presteert veel beter dan een team dat slechts een groep is op papier. Hoe kunnen we dit bereiken?

DUUR

LEERMETHODE In groep

3 uur

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Ter plaatse of regionaal

KOSTEN

50 I Opleidingscatalogus

• • • • • • •

Teamgeest, wat is dat juist? Wat vindt u belangrijk in een team? Wat is een team? De 7 essentiële vaardigheden voor een team Mensen en hun motivatie Hoe een team gevormd wordt (volgens Tuckman) Teambuilding


TIME MANAGEMENT EN BEHEER VAN PRIORITEITEN DOEL Leren en begrijpen hoe technieken in de praktijk gebruikt kunnen worden om ontvangen informatie te organiseren en de beschikbare tijd beter te beheren.

DUUR

LEERMETHODE In groep

½ dag

PROGRAMMA

Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden:

DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

51 I Opleidingscatalogus

• • •

Verschil tussen efficiëntie en effectiviteit op het werk De impact van "mind traffic" op uw effectiviteit Prioriteiten stellen in functie van de professionele en persoonlijke doelstellingen • Gebruik van de "drill down" techniek Praktische tips voor de agenda, de uit te voeren taken en de planning


VII. LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILLS

52 I Opleidingscatalogus


CONFLICTBEHEER - BASIS DOEL De technieken rond conflictbeheer helpen mensen die het oneens zijn sterker uit hun discussie te komen. Ze laten toe om ons te ontplooien en te ontwikkelen ondanks onze verschillen.

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle siteverantwoordelijken en leidinggevenden

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

53 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Evaluatie van de verwachtingen van de klanten en de medewerkers Wat is een conflict? De oorsprong ervan De 5 strategieën: vermijden, concurreren, samenwerken, aanpassen, compromis sluiten Het belang van actief luisteren De DESC-methode Conflictoplossing in 5 stappen


CONFLICTBEHEER - GEVORDERD Voorwaarde : Jullie moeten de basisopleiding gevolgd hebben (meer dan zes maanden geleden). DOEL De technieken rond conflictbeheer helpen mensen die het oneens zijn sterker uit hun discussie te komen. Ze laten toe om ons te ontplooien en te ontwikkelen ondanks onze verschillen. Om deel te nemen aan deze module, moet men eerst de basisopleiding gevolgd hebben (meer dan zes maanden geleden).

DOELGROEP Alle siteverantwoordelijken en leidinggevenden die de basisopleiding conflictbeheer gevolgd hebben

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

54 I Opleidingscatalogus

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • • • • •

Manipulatie herkennen en leren hierop te reageren Soorten agressie: frustratie, instrumentalisatie, vooroordelen Het agressieproces; omgaan met agressie; de strategieën: vermijden/vluchten, de-escaleren, confronteren Positieve sfeer op het werk: attitude en impact op anderen Mening van pessimisten Motivatie


EEN TEAM MOTIVEREN DOEL Medewerkers motiveren door gebruik te maken van verschillende methoden om de motivatie van uw medewerkers te (her)kennen en verbeteren

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Alle sitemanagers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

55 I Opleidingscatalogus

• • • • • •

Praktische oefeningen: onze motivatie en die van anderen Een kort overzicht van de meest voorkomende theorieën over motivatie: Maslow, McGregor, Herzberg, Equity theory en Robbins Huidige factoren van motivatie en demotivatie De link tussen werklast en motivatie Cultuurverschillen en de impact op de motivatie Vaardigheid en motivatie De motivatie evalueren In de praktijk: een motivatieplan opstellen


LEADERSHIP - BASIS DOEL Siteverantwoordelijken en leidinggevenden een globale visie van hun rollen en verantwoordelijkheden in hun team geven.

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle siteverantwoordelijken en leidinggevenden

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven

KOSTEN

56 I Opleidingscatalogus

• • • • •

De ideale medewerker: kennis, knowhow, gedrag/motivatie De medewerker "kan" niet gemotiveerd worden De medewerker "wil" niet gemotiveerd worden Motivatie: waarom werken we? Maslow et motivatie op het werk Stimulaties: hoe gebruiken? Praktische tips: de dag beginnen met een SMARTopdracht of -doel


LEADERSHIP - GEVORDERD DOEL Siteverantwoordelijken en leidinggevenden een globale visie van hun rollen en verantwoordelijkheden in hun team geven

DUUR

LEERMETHODE In groep

1 dag

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: •

DOELGROEP Alle siteverantwoordelijken en leidinggevenden

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Externe trainer

LOCATIE Regionaal

KOSTEN

57 I Opleidingscatalogus

• • • • • • • • • • • •

Leadership vs. Management; Wat wordt er verwacht van een goede leidinggevende? Relationeel/emotioneel Het kader definiëren Doelstellingen vastleggen Change management: Panta Rhei Ik en verandering Mijn team en verandering Zelfbeheer Mijn CT-/LT-projecten Mijn vaardigheden Te ontwikkelen vaardigheden Mijn planning Proces voor continue verbetering


SENSIBILISERING VOOR DIVERSITEIT DOEL

DUUR

De medewerkers sensibiliseren voor diversiteit en inclusie.

1 dag

LEERMETHODE In groep

PROGRAMMA Hierbij vindt u een niet-exhaustieve lijst met punten die behandeld zullen worden: • • DOELGROEP Alle medewerkers

INHOUDSVERANTWOORDELIJKE Learning & Development Expert

DE OPLEIDER Learning & Development Expert

LOCATIE Regionaal

KOSTEN

58 I Opleidingscatalogus

• •

Definitie van diversiteit en inclusie; Waarom is dit zo belangrijk bij Sodexo? Uitleg van de voordelige effecten op de relaties met collega's, klanten en gebruikers Bewustwording van de eigen impact op de prestaties, de rekrutering en het behoud van talenten Opstellen van een persoonlijk actieplan


59 I Opleidingscatalogus

Profile for Sodexo_BE

Opleidingscatalogus 2020  

Opleidingscatalogus 2020  

Profile for sodexo_be