Page 1

SMAKPROV ur boken KONSTEN att få andra ATT PRESTERA – Praktisk handbok i coachande ledarskap (ISBN 978-91-86439-08-8)

”Inga tillsatser, inget onödigt. Du får näring i varje rad.” Hur skulle det vara om dina medarbetare tog mer ansvar, gjorde bättre resultat, blev mer delaktiga i verksamheten och med ännu bättre kvalitet? Vill du dessutom undvika energiläckage, onödigt extraarbete och medarbetare som inte gör det som borde göras.

En praktisk handbok i coachande ledarskap – hur du får andra att prestera bättre. Boken ger dig grunderna i framgångsrik coachning och hur du får mer självgående medarbetare som är delaktiga i framgången. Den riktar sig till dig som chef och ledare, både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Även idrottsledare och ledare inom ideella verksamheter har nytta av tankarna, exemplen, övningarna och reflektionerna som ges. Du får bl a 26 coachverktyg, 15 fristående kapitelfrågor för din reflektion, mer än 50 exempel på användbara coachfrågor. ”Konsten att prestera ger inspiration till enkla verktyg i min vardag som jag direkt kan använda. Ett litet uppslagsverk för mig som chef.” Pia Bernåker, kontorschef SEB ”Boken är som färskpressad juice. Inga tillsatser, inget onödigt. Du får näring i varje rad.” Johannes Steinsson, entreprenör och coach ”Det är en lättläst och lättförstålig tipsbok om coachning. Den väcker många tankar som får även mig som ledare och coach att växa. Boken är en bra sammanfattning av ”värt att veta” om coachning och jag kommer att använda boken som ledstjärna i mitt ledarskap.” Tarja Malvalehto, gruppchef Coor Service Management ”Sammanfattar de enkla verktygen du behöver för att öka insikt och effekt hos dina medarbetare och din verksamhet. Du kommer att medvetandegöra medarbetarna få dem att använda mer av sin egen potential.” Hans Wern, framgångskapare och affärsutvecklare

Några delar ur boken: Framgångsrik coachning - Coachande förhållningssätt - Värderingar styr dig - Finn din ledarskapsram - Hur motivera andra - GROW-modellen - Mål och motivation - Sätt dubbelSMART mål - Olika sätt att coacha – Coachsamtalet - De viktiga frågorna - Tre olika sätt att ge coachande återkoppling - Framgångsloopen för bästa resultat med mera.

På följande sidor finner du utdrag ur de fem första kapitlen (av bokens totalt 23 kapitel). KONSTEN att få andra ATT PRESTERA av Kenth Åkerman. Totalt 128 sidor. Limbunden. Format: 153x215 mm Förlag: RB Publishing. ISBN 978-91-86439-08-8 Utgiven 2010-06-10. Smakprov: 2010-06-30


SMAKPROV ur boken KONSTEN att få andra ATT PRESTERA Utdrag ur kapitel: 1. Coachning är att ha mod och våga släppa taget Coachande ledarskap har blivit en realitet i chefs- och ledarskapsutbildningar och står idag helt för sig själv som ett "eget ämne". Coachning handlar om att nå mål. Coachning handlar om att skapa ansvarstagande. Coachning handlar om ökad motivation. Coachning handlar inte om att "säga hur det är" utan om inlärning, handling och förändrat och förankrat beteende. Men finns det lägen då man inte ska coacha? Javisst är det så, men det är få undantag anser jag. Ett coachande förhållningssätt kan man alltid ha. Coachning kan ibland ta lite tid. Är man som medarbetare van vid en annan typ av ledarskap ska du kanske inte förvänta dig de stora resultaten direkt. Du kommer märka resultat när medarbetarna känner tillit i det "nya" sättet att leda. Ge dig själv tid, börja träna nya sätt att samtala. Lär dig mer om ditt eget beteende och drivkrafter, såväl som om dina medarbetares. Det kan ta lite tid innan du blir bekväm med att vänta på svar istället för att själv komma med lösningarna. Ge medarbetarna tid och du kommer att öppna upp för ökad delaktighet, samarbete, förståelse för sin roll, vikten av att själv ta ansvar, driva olika frågor och att göra ett bra jobb. Konsten att få andra att prestera ger dig inte ”allt” du behöver veta kring konsten att coacha andra. Men den ger dig tillräcklig kunskap om vad coachning handlar om, frågor och reflektionsuppgifter som gör att du själv kan ta dig vidare på resan. Så om du inte redan tagit fram en penna uppmanar jag dig till att göra det. Och sedan flitigt anteckna, stryka under och göra boken du håller i handen till din egen coachbok. En vanlig metafor för coachning är resan, från nuläget till önskeläget, resan från punkt A till punkt B. Coachning är ett förhållningssätt i ditt personliga ledarskap som gör att andra växer, samt själv hittar de aktiviteter och lösningar som leder vidare till målet. Jag uppmanar dig redan nu att prova ett mer coachande ledarskap genom att hjälpa andra sätta målen, ställa fler frågor, låta medarbetarna tänka själva, vänta på svaren…

Utdrag ur kapitel: 2. Värderingar, motivation och beteende Våra värderingar styr betydligt mer i vårt vardagsliv än vad vi tror. Känner du inte till dem har du ingen aning. När du vet blir det du gör allt tydligare och du kan också finna både större mottaglighet och acceptans hos medarbetarna för mål, beslut och förändringar som behöver göras. Dina personliga ställningstaganden föder attityder, både hos dig och dem medarbetare du leder. Din inställning har en tendens att smitta vidare. Exemplets makt är mycket stor och var och en av oss bör vara ett föredöme för andra och för varandra. Det är här som de riktigt stora ledarna skiljer sig från övriga. Finn vilka dina egna värderingar är, så att du inte accepterar dem som dina föräldrar, tidigare chefer, organisationen eller samhället i stort gett dig. Den som inte står för något, faller för allt. När du själv anser att organisationens värderingar är förnuftiga blir det mer meningsfullt för dig att följa dem. Det gäller för dig som ledare att följa de outtalade eller uttalade normer och värderingar som finns i verksamheten du valt att leda. Att som ledare även stå fast vid dessa även om de direkta konsekvenserna ibland blir negativa, exempelvis ökade kostnader eller förlorade affärer. KONSTEN att få andra ATT PRESTERA av Kenth Åkerman. Totalt 128 sidor. Limbunden. Format: 153x215 mm Förlag: RB Publishing. ISBN 978-91-86439-08-8 Utgiven 2010-06-10. Smakprov: 2010-06-30


SMAKPROV ur boken KONSTEN att få andra ATT PRESTERA Utdrag ur kapitel: 3. Din ledarskapsram När du vet vad du står för och vad som driver dig blir ditt ledarskap tydligare. När dina medarbetare också känner till hur du är som ledare och vad du står för kommer också förståelsen för ditt agerande öka. Basen i ledarskapet är den ram inom vilken du bedriver ditt ledarskap. Jag har valt att kalla det din ledarskapsram. Det handlar om att tydliggöra dina värderingar, din vision och sedan kommunicera vad du står för, vill och förväntar dig. Hur medveten är du kring frågorna? Är du tydlig eller otydlig i din kommunikation? Har du ett konstruktivt eller konfliktsökande beteende? Vilka tillstånd, vanor och signaler är dina vanligaste? Svaren på dessa frågor bidrar till bilden av dig och skapar din inre ram. Den yttre ramen handlar bl a om företagets kultur, branschens normer och regler, kommunikationen mellan ägare och ledning, direktiv för dig som chef och samspelet mellan ledare och medarbetare. Frågorna i den inre ramen handlar om dina värderingar, din vision, vad du säger, visar och gör och ditt förhållningssätt kring mod, ansvar, motivation och att fatta beslut. Det sistnämnda handlar om ett ledarskap som bygger på att våga, att vilja och att välja. Att våga vara ledare. Att vilja vara ledare. Att välja ditt ledarskap. Utdrag ur kapitel: 4. Tre grundläggande frågor i all coachning Att coacha sig själv och andra inrymmer i huvudsak tre grundläggande frågor. • • •

Var är du idag? Vart vill du? Vad behöver du göra?

Och i den ordningen. Ta bort störningar Som coachande ledare ska du hjälpa till att reducera störningar. Hjälpa till att se och minska de hinder som står i vägen för att göra det som borde göras. Hinder som tar energi, sänker tempot eller minskar motivationen att nå målet. Ju mindre störningar, desto större potential frigörs. Några av de vanligaste störningarna inryms i begreppet rädsla. Rädsla både för att förlora och att vinna eller rädsla för att känna sig dum. De absolut vanligaste rädslorna är nog trots allt att inte räcka till och att inte vara älskad. Båda grundar sig på våra grundläggande behov. Att inte räcka till (inte göra jobbet tillräckligt bra, tillräckligt fort eller på det sätt som förväntas) samt att inte vara älskad (vara annorlunda, sticka ut bland övriga kollegor, känna sig utpekad/uttittad). Fler störningar som ofta förekommer är: -

bristande självförtroende att allt ska vara perfekt (det bästa, det rätta) att man vill försöka imponera att man inte kan släppa kontrollen

KONSTEN att få andra ATT PRESTERA av Kenth Åkerman. Totalt 128 sidor. Limbunden. Format: 153x215 mm Förlag: RB Publishing. ISBN 978-91-86439-08-8 Utgiven 2010-06-10. Smakprov: 2010-06-30


SMAKPROV ur boken KONSTEN att få andra ATT PRESTERA -

stress, frustration och ilska slentrian eller att man försöker för mycket, arbetar för hårt

Din uppgift som ledare och coach blir att lyfta fram resurser och att vara klar och tydlig med det övergripande målet. Återkoppla hur det går och ge prognoser för när delmål kommer nås. Som coach är det viktigt att leva som du lär. Att själv vara nyfiken, se nya perspektiv, be om återkoppling (när du inte får den) och att lära nytt. Jag ser det som en förutsättning att du själv är klar med vad du vill och varför, vad du gör för att nå dit och vem du är. Eller i alla fall arbetar med frågorna, för klar blir du aldrig, eller?

Utdrag ur kapitel: 5. Från nuläge till önskeläge Vad stoppar oss från att göra eller bli den vi vill vara? De största hindren sitter sannolikt i våra egna självbegränsningar. Av två fysiskt lika vältränade idrottare vinner kanske en av dessa oftare. Hur kommer det sig? Inom prestationspsykologin har man sett att så mycket som 80% och ännu mer av framgången kan ligga i den egna mentala inställningen, i de egna valda sanningarna och vad du tror på. Något som troligtvis även gäller andra områden av ditt liv. Vad tror du? För att skapa en ny vana behöver du förstås först bryta den gamla. Det kan handla om ett nytt tankesätt, en ny känsla eller ett nytt beteende. Det är lättare att gå den upptrampade stigen än en helt ny. Det går fortare att välja motorvägen än att köra den längre ”turistvägen”. Det är ofast tryggare att göra som du alltid gjort istället för att prova något annat. Det finns osynliga spår i din hjärna, precis som i en CD skiva. Och du måste plocka ut den gamla skivan innan du sätter in en ny i spelaren. • • •

Ju mer tydligt du bryter beteendet, vanan, tankespåret – både för dig själv och andra… Ju mer känslor, syn och hörsel intryck du har med… Ju mer du överröstar ”den gamla CDn”…

Desto säkrare är det att du inte hör den gamla igen. Oavsett, kommer du troligen bli vara medveten när du (eller medarbetaren) nästa gång är på gång att spela skivan. Du har ett eget val. För det är väl du som styr ditt eget liv, eller hur? Om författaren:

Kenth Åkerman jobbar som inspiratör och perspektivskapare. Certifierad NLP Trainer och mental coach. Ekonom med förflutet bl a inom bank och reklambyråverksamhet. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till böcker inom relationsmarknadsföring och kundservice. Utbildad av bland andra Anthony Robbins, Robert Dilts, Michael Neill och Jim Rohn. Han inspirerar och utbildar tusentals medarbetare och och ledare årligen sedan över 10 år inom ämnena service, relationer, kommunikation, ledarskap, motivation och mental coachning. Han är också flitig skribent och bloggare bl a på www.kraftattleva.nu. och skriver veckobrevet Veckans Coachtips (www.veckanscoachtips.se). Kenth Åkerman är även aktuell med DVDn ”Mera flyt – motivation och arbetsglädje” som också utkommer i augusti 2010. Åkerman har tidigare skrivit bl a ”Servicekompassen – framgångsfaktorer för service i mästarklass” och ”Kunden är ditt varumärke” och ett antal häften i ”10 TIPS serien”. Inspirtaionshäften i fickformat.

KONSTEN att få andra ATT PRESTERA av Kenth Åkerman. Totalt 128 sidor. Limbunden. Format: 153x215 mm Förlag: RB Publishing. ISBN 978-91-86439-08-8 Utgiven 2010-06-10. Smakprov: 2010-06-30

9789186439088  
9789186439088  

Några delar ur boken: Framgångsrik coachning - Coachande förhållningssätt - Värderingar styr dig - Finn din ledarskapsram - Hur motivera and...