Page 1

Det vi kan, kan MYROR!

Gunilla Mejrud DavĂŠus Janne Olsson Leif E Eriksson Bonniers


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Grafisk form: Anders Wikberg Foto: Janne Olsson Illustrationer: Leif E Eriksson

Kiwiböckerna – Det vi kan, kan MYROR! ISBN 91-622-6704-3 © 2004 Gunilla Mejrud Davéus och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. JMS Mediasystem/Skogs Rulloffset Vellinge 2004


Det vi kan, kan MYROR! Text: Gunilla Mejrud DavĂŠus Foto: Janne Olsson Illustrationer: Leif E Eriksson

Bonnier Utbildning


H채r 채r myror. 2


Myror kan bygga hus, precis som vi. Hur g책r det till? 3


Myror b채r tillsammans. 6


Myror kan ta hand om sina barn, precis som vi. Hur g책r det till? 7


www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-6704-3 (6704-3)

9789162267049  

Gunilla Mejrud Davéus Janne Olsson Leif E Eriksson Bonniers Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Grafisk form: Anders Wikberg Foto: J...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you