Page 1

Drรถmtolkning och Drรถmalkemi


Louise Minerva-Li

Drรถmtolkning och

Drรถmalkemi

HEART DREAMING PUBLISHING


Innehåll Tack.............................................................................................9 Prolog........................................................................................11 Del I Nattens drömmar Min bokskrivardröm..............................................................13 Varifrån kommer drömmarna?.............................................18 Generella medvetandenivåer för det personligt omedvetna....................................................19

Olika typer av drömmar........................................................20 Påvisande drömmar.............................................................20 Tillbakablickande drömmar................................................23 Rådgivande drömmar..........................................................26 Varnande drömmar..............................................................30 Psykoterapeutiskt symbolarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kompenserande drömmar..................................................35 Informerande drömmar.......................................................37 Övermedvetandet – en kunskapsbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Framtidsdrömmar.................................................................40 Prodromiska drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Telepatiska drömmar............................................................44 Visionära drömmar...............................................................45

Viktiga begrepp inom drömpsykologin..............................49 Skuggan..................................................................................49 Mönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Att släppa gamla mönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


Nedbrytande och uppbyggande karaktärsdrag . . . . . . . . . . . 59

Manlig och kvinnlig aspekt.................................................63 Omedvetet väljer du den partner du behöver . . . . . . . . . . . . 66 Viktigt med balans mellan kvinnlig och manlig aspekt . . . . 73 Sexuella drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Homosexualitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Barn i drömmen....................................................................84 Det inre barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Övriga tolkningar av barn i drömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Barns drömmar......................................................................89 Låt barnen måla sina drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Vanliga drömsymboler...........................................................94 Drömgestalter........................................................................94 Dödsdrömmar.......................................................................96 Färdmedel..............................................................................99 Hus........................................................................................100 Olika våningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kök, badrum och toalett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Vatten....................................................................................105 Kläder...................................................................................107 Flygdrömmar.......................................................................108 Falldrömmar........................................................................109 Djur.......................................................................................109 Husdjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Vilda djur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112


Del II

DagSdrömmar Personliga DagSdrömmar....................................................119 Livet talar till dig och visar dig vem du är......................119

Livet är en spegel – livslagar.............................................121 Så som inombords, så ock utanför....................................124 Relationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Fysiska objekt som dagsdrömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Fysiska symtom som dagsdrömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Bli din egen doktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Nyckeln heter självkännedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Några dagsdrömmar med tolkning.................................139 Att möta dagsdrömmen på ett konstruktivt sätt............144 Att förändra sina mönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Den kollektiva dagsdrömmen.............................................147 Del III

Hur man arbetar med drömmar Drömmer alla människor?...................................................149 Är drömtolkning och drömarbete en form av terapi ?....151 Är det farligt eller bra att arbeta med drömmar?.............152 Livet skonar oss inte från smärta......................................156

Varför kommer vi inte ihåg drömmarna?..........................159 Hur kan vi komma ihåg drömmarna?.............................161 Lär dig minnas dina drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Hur fungerar symboler?.......................................................169 Hur kan drömmar tolkas?...................................................174


I grupp..................................................................................176 Tips vid drömtolkning i grupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Exempel på tolkning i grupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Enskilt...................................................................................182 Associationsmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Att gå vidare i drömmen......................................................187 Ändra drömmen som du vill ha den...............................191

Kan man framkalla råd och svar på frågor i drömmarna?........................................................................193 Kan man påverka/styra drömmarna?...............................195 Medvetna drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Är livet en illusion?...............................................................203 Del IV Vad kan drömtolkning användas till? I människans och samhällets tjänst....................................206 Ärlighet och sanning..........................................................207 Livskunskap.........................................................................207 Social kunskap.....................................................................208 Terapi och helande – ett sätt att spara..............................209 Lösa problem – öka kreativiteten.....................................211

Att komma närmare sin sanna identitet..........................212 Självkännedom....................................................................213 Vill du veta mer?...................................................................215 Om författaren.......................................................................217 Författarens andra böcker....................................................219


Prolog Drömmar går inte att systematisera och det finns inga regler för hur de ska tolkas. Men i mitt arbete med och mina studier av drömmar har jag genom praktisk tillämpning, både i grupp och enskilt, funnit att det går att tolka och förstå drömmar helt korrekt och på olika djup. Samma dröm kan ge insikt om både arbete och relationer liksom om drömmarens inre tillstånd och orsaken till detta. För att något tillfredsställa vårt behov av att förstå med förnuftet och för att ge individen en lättillgänglig möjlighet att komma vidare på sin livsväg, har jag ändå i denna bok försökt att systematisera det icke systematiserbara. Tolkningarna och de olika exemplen är alla ofullständiga. En fullständig och helt åskådliggörande redogörelse skulle fylla många volymer. Denna bok är ägnad att så frön och väcka intresse för den outsinliga källa till kunskap och mänsklig utveckling som drömmarna utgör. Min önskan är att ”drömkunskap” introduceras i skolorna som ett särskilt ämne, eller som en del i ämnet psykologi eller livskunskap. På så sätt skulle vi alla redan från början lära oss att bättre förstå och handskas med både oss själva och livet. Vi skulle bli bättre världsmedborgare. Samhällets kostnader för den psykiska och somatiska vården, liksom kriminalvården, skulle kunna minskas avsevärt. Livskvaliteten skulle förbättras och världen och människorna skulle besparas onödigt lidande och kunna leva i större glädje och samförstånd. ”Självkännedom är vägen till inre frid, vilket är vägen till yttre fred” – citat från en av mina lärare och vägledare vars ­undervisning har visat mig en bredd och ett djup i dröm- och livskunskapen, som annars skulle ha varit svårt för mig att nå. Louise

minerva-Li

11


N AT T E N S D R Ö M M A R

DEL I

Nattens drömmar Min bokskrivardröm Jag hade accepterat erbjudandet att skriva mitt livs första bok år 1985. Den skulle handla om drömmar och ges ut av ICA-förlaget. Nu skulle års erfarenheter av drömarbete komma på pränt: mina egna och mina kursdeltagares och klienters insikter om den djupa livskunskap drömmarna förmedlar. Jag skrev och skrev, kämpade och kämpade. Kampen bestod i att ordna min intellektuella kunskap kronologiskt i kapitel och se till att inte glömma något viktigt. Men skrivandet, som också innebar att få med alla fakta, relevanta källor osv, var en intellektuell kamp. Det gav mig huvudvärk. Någonstans kände jag att det fanns ett annat sätt för mig att ge mig i kast med verket. Men jag fann ingen annan väg. Slutligen fick jag i alla fall till ett bra och gediget manus. Kunnigt och innehållsrikt, tyckte jag. Manuset refuserades dock. Arbetet ansågs för vittomfattande, för tungt och för akademiskt. ”Vi vill ha en enkel bok om drömmar” sade man från förlaget. Jag måste alltså börja om från början. För mig var det inte tal om att ändra det tidigare manuset, det skulle bli alltför krångligt och tidsödande. Vad skulle jag göra nu? Jag visste att jag hade både kunskap och erfarenhet. All vetskap finns ju inom oss sägs det, och det har jag verkligen sett bekräftat i mitt arbete med människor och deras drömmar. Det gällde bara för mig att komma på ett sätt att enkelt få ned dessa insikter på papper. Men hur ? Jag hade ju 13


DEL I

känt att något var fel med mitt sätt att skriva. Det hade inte känts rätt att hålla på med att tänka, leta i källor, slå upp i lexikon, sammanställa ... En kväll när jag lade mig att sova bad jag min drömkälla att ge mig en dröm som skulle visa mig vägen. Jag upprepade flera gånger innan jag somnade: ”Jag ska nu drömma om hur jag gör det enkelt för mig att skriva. Jag kommer i drömmen att se en ny infallsvinkel.” Drömmen jag drömde blev inte den rådgivande, uppenbarande dröm jag hade väntat. Det blev en påvisande dröm. En som visade det faktiska läget: Dröm Jag befinner mig på ett stort gods och ser ett stort fint äppelträd, som en ek, med stora röda mogna praktfulla äpplen. En kvinna (godsägarens dotter) plockar ner äpplena och slänger dem längst bort på marken – till fåglarna, tänker jag. Längre bort finns liknande äppelträd. Jag vill ta ett äpple, men kvinnan har slängt alla som växte såpass lågt att man kunde nå dem. Det är mycket bördig jord, mycket grönska, och där finns en stor plantering. Jag skrapar undan litet jord för att se vad det är som växer. Det är stora, runda, gröna frukter som ser ut som vattenmeloner. I nästa sekvens är jag inne i huset och vill ha äpplen. Man har redan gjort i ordning och paketerat skörden. Det enda som är tillgängligt just nu är ett gammalt tunt skumgummistycke, kanske en madrass, på vilken äppelskörden gjorts i ordning. Den är genomdränkt med saft från de mogna äpplena. Jag får madrassen att äta och vaknar av att jag står vid dörren, tittar ut över de rika ägorna och äter gammal skumgummimadrass tills jag kväljs.

14


N AT T E N S D R Ö M M A R

Tolkning Denna dröm visade läget så på pricken att jag måste skratta, fast jag helst ville gråta. Jag förstod att alla delar i drömmen var jag. Hela det rika godset med dess gröna växtlighet (rik psykologisk växt och grönska), ekarna (uråldrig kunskap, stabilitet, rikedom) och äpplena (uppbyggande psykologisk näring, kunskap som mogen frukt, frukten av mina erfarenheter) fanns där. Men kvinnan är den del av mig som slänger denna kunskap (äpplena) åt fåglarna (tankarna, intellektet). Mycket av den mogna frukten förstörs när den slängs på det sättet, dvs. mycket av min inre kunskap förstörs och kommer aldrig fram när jag låter intellektet råda. En madrass är till för att sova på. Jag förstod att den i drömmen visade på mitt sätt att gå sovande genom livet, utan att använda mina inre resurser (äpplena, växtligheten). Madrassen var gammal och oanvändbar. Det betyder att det nu för mig är ofruktbart att gå sovande (omedveten om inre resurser) genom livet. Skumgummi är dessutom konstgjort = tar mig an uppgiften på ett konstgjort sätt. Att jag står vid dörren och äter den äppelsaftgenomsyrade madrassen betyder att jag bara använder en del av resurserna (saften) men fortfarande äter gammal oanvändbar näring, dvs. ägnar mig åt att vara halvsovande och intellektuell. Den rika växtligheten med frukterna tittar jag bara på. Men jag står vid öppningen (dörren) och kan välja. Eken, äpplena och madrassen gjorde mig särskilt nyfiken. Jag ville komma närmare deras budskap, därför undersökte jag dem på följande sätt: Jag föreställde mig att mitt medvetande flyttades från min kropp och in i eken. Jag blev ett med eken och kände hur saven pulserade i min stam. Jag kände hur jag hade rötter djupt ned i jorden. Jag lät eken tala: ”Jag har stått här sedan urminnes tider. Jag har mina 15


DEL I

rötter djupt i jorden och solen lyser genom min krona. Jorden och solen har alltid givit mig liv, och därför finns i mig både jordens och solens hela kunskap”. Så lät jag mig förenas med ett av ekens stora äpplen och äpplet sade: ”Jag är mitt ursprungs frukt. Jag har vuxit mig stor och näringsrik. Moderträdet finns inom mig, och ändå är jag annorlunda och ännu mer. Jag är nu i min fulla mognad och prunkande prakt färdig att släppa taget om min fader/moder trädets hand.” Det var enormt att känna äpplets glädje och storhet. Saften och äppelköttet ägde all kunskap om sitt ursprung, sin tillkomst, sin växt och mognad, och om sin smak- och näringsrika glädje den kunde ge till de som åt av det. Men jag gick vidare till att bli ett med madrassen. Den sade: ”Jag är konstruerad och till för att sova på fast jag numera är gammal och oanvändbar. De beredde sina äpplen på mig, därigenom fick jag juice och näring och är inte längre lika torr som förut. Men som madrass har jag tjänat ut. De hade tänkt slänga mig och min tid är ute.” Det var intressant att känna på dessa egenskaper. Jag visste att symbolerna lever inom mig, men jag visste inte hur jag skulle kunna få symbolernas egenskaper att bli realiteter i det vakna livet. Jag ville medvetet leva med trädets och äpplenas egenskaper och uttrycka dem. I stället uttryckte jag och levde med den torrhet och brist på vakenhet som madrassen stod för, och den intellektualism som kvinnan som slängde äpplena stod för. I hopp om att ändra på detta förhållande avslutade jag drömmen på följande vis. Jag blundade och återkallade drömmen i minnet och för min inre syn. Där talade jag med kvinnan och bad henne att inte slänga äpplena. Hon insåg hur dumt det var och lovade att inte göra det 16


N AT T E N S D R Ö M M A R

mer. Hon lovade att i stället äta äpplena, och tänka på mig när hon åt den närande praktfulla frukten. Jag lovade att tänka på henne som om jag vore hon, och inom mig då känna hur jag samtidigt åt och tillgodogjorde mig fruktens inneboende egenskaper. Jag hoppades därmed kunna vakna upp och bli i mera medveten kontakt med mina inre resurser, som både drömmen och mitt sätt att skriva visade att jag inte litade på. Resultatet blev kanske inte helt som jag hade hoppats – att få skriva enbart på inspirerad känsla utan intellektuell möda. Men det blev denna bok, som är betydligt lättsammare, som inte omfattar så många aspekter av livet, och som jag skrev utan ansträngning. Jag önskar nu att du ska tycka om att läsa denna bok och att du ska upptäcka vilken juvel drömmar och drömarbete är. Själv ser jag drömmarna som en dyrbar gåva, till den som vill, att använda för både självkännedom, livskunskap och gratisterapi. Dessutom hjälper de oss att lösa problem och våga vara oss själva. Drömmarna gör vår väg genom livet både lättare och roligare.

17


DEL I

Varifrån kommer drömmarna? Många böcker har skrivits om drömmar och deras betydelse. Alla är överens om att drömmarna kommer från människans omedvetna skikt, vilket definieras som bestående av drifter och instinkter, undanträngt stoff, vanor, blinda fläckar, intuition, resurser och färdigheter, nedärvd kunskap osv. I arbetet med drömmar, som ju alltid involverar människans medvetande och dess olika skikt och nivåer, framträder det tydligt att det är så. De allra vanligaste drömmarna är undermedvetna drömmar, men som du kommer att se i nästa kapitel finns det många olika typer av drömmar. Undermedvetandet är endast ett av de olika skikt varur DrömKällan hämtar information. Om informationen för en dröm hämtas därifrån, kommer den drömmen att hänföras till typen Undermedvetna drömmar. DrömKällan bestämmer drömtakten, dvs när du ska ha en viss dröm och vad den ska informera om. DrömKällan kan sedan hämta den relevanta informationen från passande medvetandenivå, eller från passande minne. Informationen förs sedan ned i nivå för att forma mera exakta bilder, som slutligen förs ut i drömtillstånd som nattdröm. I gamla tider sade man att ”drömmarna kommer från Gud”. Jag är böjd att hålla med, enär jag kan se att dina drömmar skapas från din egen högsta medvetandenivå, om än drömmens innehåll ibland har bilder hämtade från ditt undermedvetande.

18


N AT T E N S D R Ö M M A R

Generella medvetandenivåer för det personligt omedvetna Det viktiga med denna bok är att jag här delar upp ”det omedvetna” i tre olika personliga medvetandetillstånd; undermedvetandet, det sanna jaget och övermedvetandet. De existerar dessutom på flera olika nivåer (som ej specificeras här). Samtidigt utgör de kollektiva existensplan. Med det menas att vi alla har en egen kropp i varje kollektivt existensplan (där vi existerar både individuellt och tillsammans), precis som här på det ”vanliga” fysiska jordeplanet. Med ”det personligt omedvetna” menas i denna bok: • Undermedvetandet, som representerar undanträngt stoff såsom traumatiska upplevelser, drifter, begär, instinkter, vanor, olika rädslor. De sidor som jaget inte förmår, vill eller vågar kännas vid. • Det sanna jaget, som representerar resurser, färdigheter, styrkor, talanger. Den jag är när jag är hel och inte förblindad/förminskad av traumatiska förträngda minnen och därur skapade försvar och roller. • Övermedvetandet, ibland kallat det Högre Andliga Jaget, som representerar intuition, universell och kosmisk kunskap. Den yttersta DrömKällan. Det är viktigt att kunna skilja på dessa medvetandetillstånd och se vad som är vad, eftersom det stoff som ligger förträngt i undermedvetandet utgör spänningstillstånd som blockerar både det Sanna Jaget och det Högre Andliga Jaget. När undermedvetna spänningstillstånd och konflikter upplöses, kommer automatiskt de senare två mer i dagen. Utan denna insikt om att vi, var och en, aktivt skapar vår tillvaro genom att lösa eller inte lösa undermedvetna blockeringar, kan vi inte medvetet medverka till att skapa ett lyckligare liv och en bättre värld. 19


DEL I

Olika typer av drömmar Det finns många olika sorters drömmar: sådana som visar på obalans i ditt psyke, sådana som kompenserar, informerar, inspirerar, helar eller skapar, varnande drömmar, drömmar som tar dig till högre dimensioner, profetiska drömmar, medvetna drömmar (s k klardrömmar) osv. Många försök har gjorts att klassificera drömmar, en svår uppgift och inte alla försök är så lyckade. Själv har jag ett femtontal olika typer som jag finner användbara. Nedan beskriver jag ett urval av dem. Som du kommer att se är det svårt att placera en dröm under en särskild rubrik, eftersom samma dröm kan vara till exempel både undermedveten, påvisande, tillbakablickande och rådgivande.

Påvisande drömmar En dröm som visar ditt förhållande till dig själv, din psykiska process för tillfället, det faktiska känsloläget just nu, är påvisande. Många drömmar, kanske de flesta, vinklar på olika sätt hur vår personlighet (inlärda tankar, känslor och vanor) hindrar oss att uttrycka de latenta resurser vi har inom oss. En välutbildad men blyg man, med svårigheter att uttrycka sig verbalt, drömde följande dröm: Dröm Jag färdas från New York till Göteborg i min stora oljetanker fullastad med olja. Jag ska leverera oljan till en beställare i Göteborg. Väl i hamn häller jag upp oljan i en attachéväska. Jag går iland med väskan för att överlämna innehållet till mottagaren. Jag kommer fram till en kiosk där jag går in. Tänker: ”Det var konstigt, en sån liten kiosk. “En man 20


N AT T E N S D R Ö M M A R

och en kvinna äger kiosken, det är de som beställt oljan. När jag ska överlämna den fattar jag hur löjligt det måste se ut att komma med så lite, och jag förstår inte hur jag ska kunna öppna väskan så att inte oljan rinner ut och bort. Jag står där och fumlar, det är mycket genant. Paret tittar föraktfullt på mig. Tolkning: Båten, oljetankern, är en bild av mannens livsfordon, dvs. den medvetandesfär han färdas i. En stor dyrbar tanker med värdefull last. Innehållet i tankern, oljan, står för hans eget värdefulla psykiska innehåll. Olja är resurser från jordens inre – gammal komprimerad kunskap. Den ger energi och energi är livskraft. Drömmen berättar att mannen har ett stort, rikt och dyrbart inre liv, stora resurser, såsom idéer, kraft och kunskap. Men på vägen från hans stora inre (New York) och till uttryck i ord och handling (över Atlanten till Göteborg) krymper innehållet och får mindre värde (New York stort, Göteborg litet). Han har mycket värdefullt att ge, en fullastad oljetanker, men när han presenterar det blir det fel, förlorar i värde, blir till den lilla väskan, får ”fel emballage”. Från att ha varit en stor tanker med mycket innehåll, blir det till en liten väska med litet innehåll. Dessutom helt felaktigt emballerat och presenterat. Med andra ord – han kan inte uttrycka det han har inom sig såsom det är, viktigt och värdefullt. I stället stammar och fumlar han, och får det han vill uttrycka att synas löjligt och värdelöst och dåligt genomtänkt (När han öppnar väskan kan oljan rinna ut). Han förstår inte hur han ska kunna framföra det han har att ge utan att det hela blir förfelat. Han känner sig generad. Mannen och kvinnan, mottagarna, symboliserar i första hand alla som är mottagare av hans uttryck, verbalt 21


DEL I

och i handling. Han tycker sig bli liten och löjlig i andras ögon, tycker att de ser på honom med förakt. Attachéväskan hänvisar även till hans arbete – förhållandet där är detsamma. Men mannen och kvinnan är även symboliska bilder för hans far och mor. De är beställarna, som har krav på att han ska komma med något viktigt och dyrbart. När han presenterar vad han har är de inte nöjda, visar ingen uppskattning utan förakt. Han krymper, skäms för sig själv, vågar inte gå ut med sig själv i vetskapen om att han inte duger. Han stammar, fumlar, blir generad och allt blir fel. Göteborg var mannens uppväxtstad. Det var under uppväxten, uppfostran, som hämningen grundades i hans psyke. Den lilla kiosken är en bild av det lilla utrymme han fick under uppväxten för att uttrycka sig själv och sina resurser. Han krymptes ned och begränsades. Så går det för de flesta av oss när vi lever i en icke tillåtande, men ändå kravfylld, miljö. Drömmen visar alltså hur mannens komplex grundlades i barndomen och hur de nu hindrar honom att fritt uttrycka sina stora resurser. Denne man var medveten om att hans brist på självförtroende och hans tvivel på sig själv styr hans beteende. Han hade insett att han genom detta hela tiden lät sina egna känslor om sig själv bekräfta sin upplevda brist på värde. Detta beteende är ett livsmönster hos honom och påverkar alla situationer där andra människor är inblandade. Antagligen hade det varit extra framträdande dagen innan drömmen, och därför aktiverat just denna tydliga dröm. Våra drömmar är alltid en reflex av och ett förtydligande av våra känslomässiga reaktioner i det vakna livet. Nu var detta en gammal dröm och mannen hade för länge sedan glömt vad han hade gjort under dagen. Men våra inlärda beteenden och känsloreaktioner representerar inte 22


N AT T E N S D R Ö M M A R

vårt sanna jag. De är något vi har, inte något vi är. Därför kan vi förändra dem. Denna dröm belyser tydligt mannens rika innehåll och hans stora resurser: Den största staden, New York, där allt finns. Han äger (är) en stor oljetanker, fullastad med olja, till nytta för hela världen. En insikt som gjorde att han kunde börja lita mer på sig själv. Han ville nu börja göra upp med sina missförstånd om sig själv (komplexen). Han ville inte längre låta dem lägga lock på hans ursprungliga sanna jag. Han ville försona sig med det gamla som varit och släppa komplexen. Han började söka sig inåt för att mera komma i kontakt med sina resurser och bejaka sin stora kapacitet.

Tillbakablickande drömmar En tillbakablickande dröm ger en hänvisning tillbaka i tiden, oftast för att påvisa en kärnhändelse när ett visst trauma eller ett visst reaktionsmönster grundlades. Det ögonblick när du låste om ditt innersta för att inte bli bottenlöst sårad och i stället antog det rollbeteende som förväntades av dig eller det som bäst skyddade din sårbarhet. Det finns oändliga variationer på tidshänvisningar. Ett barn i 6-årsåldern (du i 6-årsåldern); fem träd (du när du var 5 eller för 5 år sedan); en katt du lekte med när du var 4; din moster (som du bodde hos dina första 5 år); barndomshemmet, skol-kamrater ... Dröm En kvinna drömde att hennes 12-årige son kom till hennes arbete. Han talade högt så att alla hörde honom och dessutom tillrättavisade han hennes kollega. Hon skämdes oerhört, tog pojken med sig ut och skällde ut honom. Han krympte och 23


DEL I

gick därifrån. Då ångrade hon sitt utbrott och tyckte synd om honom. Tolkning 1 ”Denna dröm har jag tolkat själv”, sade kvinnan. ”Den handlar om min sons och min relation. Han är högljudd och oartig, och jag grälar ofta på honom för det. Sedan ångrar jag mig, men kan inte tala om det. Jag skulle vilja ändra på det. ” Detta stämde naturligtvis. Men erfarenheten har visat att drömmar har olika djup och därför kan tolkas på olika nivåer. Jag frågade hur hon själv hade det i 12-årsåldern. Hennes svar blev: ”Då flyttade jag till en annan skola. I den nya skolan var kamraterna vildare och mer direkta än i den förra, mindre skolan. Jag kunde aldrig hävda mig bland de nya kamraterna. Jag vågade inte uppge glädjetjut eller slänga mig in i gräl så som de gjorde. Hemma hos oss var det viktigt att man var artig mot andra människor, och far tystade mig genast om jag sade något vid matbordet. Till slut vågade jag knappt prata med kamraterna, eftersom jag hörde hur liten och svag jag lät jämfört med dem. Jag var deprimerad hela mitt sjunde skolår.” Tolkning 2 Denna dröm är alltså tillbakablickande, eftersom den visar kvinnans känslotillstånd vid 12 års ålder. Då blev hennes problem tydligt för henne. De tidiga upplevelserna har satt spår i hennes psyke. Hennes manliga del (se kapitlet om manlig och kvinnlig aspekt, sidan 63) symboliserad av pojken, är idag ca 12 år. Hennes maskulina uttryck, bland annat styrka, mod och handlingskraft, hämmades och ”stannade i växten” vid den åldern. Så fort hon känner dessa egenskaper komma fram ur sitt inre, tystar hon ner dem. Hon skäms för

24


N AT T E N S D R Ö M M A R

dem (tycker sig vara högljudd och oartig) och förtränger/förminskar dem. Blir sedan ledsen inombords, då hon (omedvetet) inte tillåter denna del av sig själv att finnas och uttrycka sig. De känsloreaktioner och det beteendemönster som grundlades tidigt och fördjupades i 12-årsåldern, styr nu hennes sätt att vara. Detta visar sig tydligt på arbetet, där hon är mycket tystlåten och artig och inte kan förmå sig att tala med sin kollega om hans arbetssätt. Hon anser att hans sätt att arbeta är ovärdigt och inkonsekvent och har ibland lust att tillrättavisa honom både hårt och högljutt. I stället döljer hon dessa åsikter, skuldbelägger sig själv för att hon har dem, förtränger dem och leder bort pojken (manlig, uppväxande kraft), skäller ut honom (anklagar och tystar ner denna kraft hos sig själv) tills han krymper. Genom denna tolkning insåg kvinnan att hennes upplevelser i det dagliga livet grundar sig på hennes egna attityder till sig själv och till omgivningen. Hon insåg också att dessa attityder ursprungligen inte var hennes egna. Hon hade tagit upp de attityder som gällde i barndomshemmet, sina föräldrars åsikter, och handlade enligt dem. Hon insåg dessutom att hon var i full färd med att även överföra dem på sin son, och därigenom riskera både att hämma hans maskulina uttryck precis som hennes eget blivit hämmat, och att förstöra deras relation. Hon förstod nu att endast genom att förändra sig själv kunde relationen förbättras. Om hon blev mer tillåtande mot honom skulle han inte heller behöva demonstrera genom att vara extra högljudd. Genom att tillåta sitt eget maskulina uttryck kunde hon bli mer tillåtande mot sonens.

25


DEL I

Rådgivande drömmar De flesta av våra drömmar är undermedvetna. De visar på olösta konflikter i vårt inre och hur dessa påverkar våra känsloreaktioner och vårt handlande i det vakna livet. Alla drömmar tar dock inte vägen över undermedvetandet. Rådgivande drömmar tillhör en annan kategori. Du kan till exempel få råd av en gammal man eller kvinna, den s.k. Gamle Vise/Gamla Visa. Dessa symboliserar din genom livet samlade erfarenhet och kunskap, och tillhör ditt personliga omedvetna. Men du kan också få vägledning från ”högre ort”. Jag tror att vi alla någon gång i livet upplever en eller flera drömmar som tyder på en inre vishet som sträcker sig bortom tankar och förnuft. Sådana drömmar visar att vi har tillgång till ett tillstånd av medvetande som har universell kunskap och vetskap om meningen med vårt enskilda liv. När jag hade mina första drömgrupper (1978) gjorde jag så att jag läste allt som fanns att läsa om drömmar och lät sedan deltagarna arbeta enligt redan befintliga tolkningsmetoder, till exempel enligt C. G. Jung, Adler, Hall, Pearls, Jones, Ullman, etc. Min bokliga kunskap om drömmar och psykologi var stor, men min känsla för olika drömmars betydelse och min terapeutiska förmåga var mindre. En natt drömde jag så följande dröm: Dröm Jag går över en åker på väg mot ett litet hus med dämpad belysning på höger sida. Innan jag når fram kommer från höger två lejon emot mig, en hanne och en hona. De rör sig tyst och smidigt, och sakta men säkert kommer de närmare. De ser stadigt på mig. Ögonen har djup och styrka, men är varken hotfulla eller kärleksfulla. Med sin tysta obevekliga styrka får

26


N AT T E N S D R Ö M M A R

de mig att gå åt andra hållet, åt vänster. Jag kommer aldrig fram till det lilla lugna huset jag var på väg till. I stället kommer jag till ett stort hus mitt emot. Det huset är mycket högt och mycket starkt upplyst, men inte färdigbyggt. Endast skelettet av huset är klart, och jag och andra springer och balanserar på byggställningarna flera våningar upp. Tolkning: Åker: Min livsväg, min väg genom livet, där möjlighet till växt och gröda finns. Litet hus med dämpad belysning: Jag som liten medvetenhet dåligt upplyst. Lugnt: bekvämt. Höger: intellekt.1 Lejon: Som arketyp är lejonet en solsymbol och en kristussymbol. Som djurens konung står det för styrka, mod och rättvisa. I min dröm ser jag lejonen som min inre vägledning. Den högre vishetens obevekliga styrning av personligheten mot det rätta målet. Hona och hanne tolkar jag som enhet, balans mellan feminin och maskulin princip1, därmed helhet. Högt hus, endast skelettet byggt, starkt upplyst: Jag som stort och högt medvetande, upplyst. Endast grunden är ännu lagd. Arbete fordras hela tiden, jag får inte ligga på latsidan. Vänster: intuition.1 Jag kände att drömmen ville leda mig in på en annan väg i arbetet med drömmarna och grupperna. Om jag fortsatte som tidigare skulle mitt medvetande (huset till höger) fortsätta att vara litet och dåligt upplyst. Jag blev ledd att använda mig mer av min intuition (vänster) och dess klarse1. Se sidan 64-65, kapitlet ”Manlig och kvinnlig aspekt”

27


DEL I

ende, vilket jag sedan sett är det nödvändigaste elementet i drömtolkning, symbolarbete och drömalkemi. Med intuition menar jag då här att vara närvarande i nuet, utan tankar men öppen för högre vägledning. Genom att intuitivt arbeta med insikt och förståelse skulle jag bygga en högre och mera upplyst medvetenhet. De andra människorna i det höga huset representerade på samma gång inre resurser och kanske kursdeltagare och enskilda som så småningom skulle ta del av ”bygget”. Några år senare, närmare bestämt 1984, arbetade jag fortfarande mycket med att utvidga mina kunskaper för att bättre kunna förstå både människor och drömmar. Jag hade läst psykologi, transaktionsanalys, radikalpsykiatri, gestaltterapi, symboldrama, psykoterapi, m.m. och trodde att jag måste kunna allt om myter, sagor, astrologi, tarot, etc. När någon gruppdeltagare drömde om en geometrisk figur, lärde jag mig den esoteriska betydelsen för alla geometriska figurer för att vara på den säkra sidan. Då drömde jag följande rådgivande dröm: Dröm Är bjuden på stor fest – vi ska äta middag snart. Alla har vackra kläder. Vi ska äta ute i solljuset, men först ska jag kissa. Går uppför en trappa för att komma till toaletten, men kommer i stället in i ett stort kök. Där sitter en kvinna med vackra, visa ögon. Hon har även ett stort öga av ädelsten i pannan. Det är ett snyggt guldkantat öga av turkos på en rosafärgad ädelsten med sirligt format guld runt omkring. Hon har även fler vackra, men ritade, ögon vid sidorna. Jag tolkar det åt henne. Säger att hon måste göra sitt öga till Ett genom att inte splittra sig på många saker. Hon måste fokusera på en sak, så att det blir bara ett öga. Det ögat är då en juvel, seende inom området.

28


N AT T E N S D R Ö M M A R

Tolkning Stor fest: livet Mat: psykologisk näring (uppbyggande budskap och insikter) Solljus: upplysning, klarseende Kissa: göra sig av med psykologiskt/känslomässigt avfall Ögon: själens spegel, förståelse och seende Ädelsten: Det dyrbaraste och värdefullaste Guld: Det högsta, det till det högsta transformerade medvetandet Rosa: Kärlek Denna dröm talar helt enkelt om att jag ska sluta splittra mig och ägna mig åt en sak. Då blir jag klarseende inom det området. Således valde jag så småningom bort aktivitet efter aktivitet, och försökte mer lita till min och andras intuition i den direkta erfarenheten av egna och andras drömmar. Vi ska dock vara på det klara med att det inte finns något mystiskt med drömmar. Inte heller med vårt psyke. Allt som finns inom ditt psyke eller inom dig är ditt; dina erfarenheter, minnen, känslor och tankar. Du vet vad som finns där och du har tillgång till det, även om du inte känner till det med ditt vakna förnuft. Men du har möjlighet att lära känna allt som är du. I rådgivande, varnande eller andra drömmar, är det inte någon annan som ger dig råd. Det är helt enkelt din egen inre (ibland dolda) vetskap, som kommer fram i bild.

29


DEL I

Varnande drömmar De vanligaste nattliga drömmarna speglar vårt känsloläge under dagen och vårt därur motiverade beteende (påvisande drömmar). Omedvetna känslor styr vårt handlande och våra val och ibland visar drömmarna på orsaken till irrationella känslor genom någon sorts tidshänvisning (tillbakablickande drömmar). En del drömmar ger vägledning och råd om hur man förändrar (rådgivande drömmar). En varnande dröm visar oftast hur det går när du fortsätter att låta undermedvetna krafter styra ditt beteende. Jag vill här berätta en dröm som är både påvisande, tillbakablickande, rådgivande och varnande. En kvinna i 45-årsåldern, Maria, gick privat hos mig för att arbeta med sina drömmar och för att komma tillrätta med sin livssituation. Hon drömde följande: Dröm Jag befinner mig i ett hus, där en salig oreda råder. Fullständigt kaos med saker överallt. Jag vet att en katastrof ska hända och svarta sotmoln har redan börjat förmörka solen. Min dotter, som är 28 år, är i drömmen 17 år. Hon kommer in och säger att vi måste härifrån. ”Samla ihop sakerna, så åker vi! Bilen står utanför och mannen sitter där och väntar!” säger hon. Tolkning Huset: Maria, hennes personlighet med dess innehåll av kaotiska känslor och tankar (påvisande). Annalkande katastrof och solförmörkelse: Den livskatastrof hon känner närmar sig om hon fortsätter att vara offer för sina kaotiska känslor och inte tar tag i sin situation. När solen, ljuset, förmörkas finns ingen upplys30


Författarens andra böcker Förstå dina känslor – att läka sig inifrån LivsStrömmen, 2008. Nyutgåva via Heart Dreaming Publishing 2016. Louise Minerva-Li betonar hur viktig det är att vi tillåter alla våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem. Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv – skuggsida likväl som solsida – kan växa och mogna som människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron. Förstå dina känslor ger en praktisk och kärleksfull vägledning i hur man försonas med sig själv och sin historia, hur man befriar sig från känslomässiga reaktionsmönster, skuldkänslor och självkritik. Genom olika övningar får Du tips om Du kan läka Dig själv och finna inre styrka och livsglädje. Därigenom skapar Du ett meningsfullt liv och sanna relationer med andra människor.

Nattdröm - DagSdröm – Livsdröm LivsStrömmen, 2012 Drömmen är ett verktyg som låter oss upptäcka mysterierna som göms i våra egna liv: Författaren ger med denna bok en heltäckande beskrivning av vad drömmar innebär. Hon beskriver hur nattdröm, dagSdröm och livsdröm fungerar och visar hur de är intimt sammanvävda med människors inre och yttre liv. Boken handlar också om situationen i världen och hur den är en spegelbild av vårt inre. I talrika exempel visar hon drömmarnas syfte och budskap och hur vi har möjlighet att ”vakna upp”, komma till insikt och därigenom kunna bidra till såväl vår egen som världens förändring. 219


Brev från Drömkällan

Heart Dreaming Publishing, 2016. Under tio år har Louise Minerva-Li skrivit nyhetsbrev om drömtolkning. Otaliga exempel att lära och förundras av finns i de 73 brev som nu är samlade i bokform. Ett praktiskt symbolindex gör att du kan använda boken även som drömsymbollexikon.

Genom döden

Prisma, 2000. Nyutgåva 2017 via Heart Dreaming Publishing. Detta är en varm och trygg bok om det svåraste av allt: att möta döden. Huvudbudskapet är: Genom att lära känna döden och bli vän med den har du större möjlighet att se meningen med ditt liv och också hjälpa andra. Boken behandlar en mängd sidor av döende, såsom rädsla, sorg, fysiska skeenden när vi dör, orsaker till död, självmord, nära-döden-upplevelser, testamente, organdonation etc. Den berör även de stora livsfrågorna ”Vad gör vi här?” och ”Vart går vi?”. Med sin djupa insikt om livet ger författaren oss en ny och fascinerande kunskap, där syftet främst är att minska rädslan för döden och ge livsinspiration.

Din väg genom liven – medvetandeutvecklingens stege

Siljans Måsar, 2010. LivsStrömmen 2013. Nyutgåva via Heart Dreaming Publishing 2017. Den här lilla viktiga boken hjälper oss att skapa en ljusare och lättare tillvaro och att bli och leva den högsta versionen av oss själva. I 15 korta avsnitt beskriver den människans utveckling från primitiv och okultiverad till vis och genomskådande. Det genomgående budskapet är att vi själva skapar våra upplevelser och att vi därigenom också har alla möjligheter att förbättra vårt liv. 220


Drömtolkning och Drömalkemi Våra drömmar är en dyrbar gåva att använda för självkännedom, livskunskap och gratisterapi. De hjälper oss att lösa problem, att förstå oss själva och våra relationer, de ger oss ett rikt utbyte i form av inre läkning och andlig tillväxt. Till Drömmen hör även våra dagSdrömmar – dvs hur vardagshändelser kan tolkas symboliskt, på samma sätt som nattens drömmar. När vi lär oss att se och förstå dagSdrömmarna har vi ännu fler möjligheter att få råd, ledning och kunskap. Dessa oerhört spännande ämnen presenteras i boken, tillsammans med rikliga exempel på drömmar och deras tolkning. Här beskrivs också effektiva tekniker för drömtolkning och kreativt drömarbete, som leder oss vidare. Drömarbete är en fascinerande resa in i djupet av ditt inre och ut i det oändliga varat! Genom drömförståelse och seriöst drömarbete lär vi oss att kunna se och genomskåda Drömmen, vilket leder till klarseende och medvetandeutveckling. Dessutom gör drömmar och drömarbete vår väg genom livet både lättare och roligare! Louise Minerva-Li, fil. kand., drömterapeut och författare, är känd hos en bred publik genom sina böcker och många framträdanden i massmedia. Under många år har hon studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Hon är en av Sveriges främsta drömkännare, som genom sin förmåga att förena psykologi och esoterisk kunskap är unik inom sitt område. Louise Minerva-Li har också skapat den första heltäckande utbildningen i drömterapi, samt grundat Drömcentrum.

www.heartdreaming.se

9789198161922  
9789198161922