Page 1

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

789162 246099

L 118

ISBN 91-622-4609-7

BONNIERS

www.bonnierutbildning.se

Vi åker ångtåg-oms

2-3

01-08-30, 09.20


BONNIER UTBILDNING Sveavägen 56 Box 3159 103 63 Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Hemsida www.bonnierutbildning.se E-post info@bonnierutbildning.se Kiwiböckerna – Vi åker ångtåg ISBN 91-622-4609-7 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: Riding the Steam Train Text: © Clare Bowes 2000 Foto: omslaget, sidorna 13:3 och 14:1-2 Rosalie Archer © Hurunui News; sidorna 2:1 och 12:2 Clare Bowes © Learning Media Limited 2000; övriga Rosalie Archer © Learning Media Limited 2000 Tågsilluetterna på sidorna 2, 10 och 13 Philip Rowan © Philip Rowan Illustrationerna på sidorna 3, 4, 8 och 10 Bob Kerr © Learning Media Limited 2000 Kartan på sidan 15 Clare Bowes © Learning Media Limited 2000 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 2000 Första upplagan Tredje tryckningen Typografi: AB Typoform Logotyp: Cecilia Nabo Redaktion: Ann Hübner, Kerstin Jörgensen, Maria Renck Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005

Vi åker ångtåg-oms

4-5

01-08-30, 09.20


Vi åker ångtåg

Clare Bowes Foto: Rosalie Archer Svensk text: Boel Blomberg Text:

Bonnier Utbildning 1 Vi åker ångtåg-inl

1

01-08-30, 09.28


Rebecka och Mikael ska få åka ångtåg. De vill veta hur det var att resa förr i tiden. Då var det inte många som hade bil.

Folk, som tycker om gamla tåg, jobbar hårt för att de ska kunna köras. De ser också till att de gamla järnvägslinjerna hålls i ordning. 22

Vi åker ångtåg-inl

2

01-08-30, 09.28


På stationen tittar Rebecka och Mikael på ångloket. Det är jättestort.

förarhytt

Det kallas 4-6-2. Det har fyra små hjul längst fram, sex stora hjul i mitten och två små hjul under förarhytten.

4

6

3

Vi åker ångtåg-inl

3

01-08-30, 09.28

2


”Varför behöver man ånga?” frågar Mikael. ”Ångan pressar på kolvarna”, säger lokföraren. ”Kolvarna driver stängerna. Stängerna gör så att hjulen går runt.” 1. Ånga pressar på kolvarna.

2. Kolvarna driver stängerna. 3. Stängerna gör så att hjulen går runt.

88

Vi åker ångtåg-inl

8

01-08-30, 09.29


Mikael klättrar ner och tittar upp på ångloket. Det kommer rök ur skorstenen. ”Jag undrar vad de där runda bulorna är för något”, säger Rebecka.

99

Vi åker ångtåg-inl

9

01-08-30, 09.29


Rebecka och Mikael går längs perrongen till en personvagn. De stiger på och hittar två lediga platser. Några passagerare är klädda så som människor var klädda förr i tiden.

12 12

Vi åker ångtåg-inl

12

01-08-30, 09.29


Förr i tiden var det bekvämare att resa med tåg än att åka häst och vagn och det gick fortare.

Ångvisslan tjuter och hjulen börjar rulla. De ser landskapet fara förbi medan tåget skramlar vidare.

13

Vi åker ångtåg-inl

13

01-08-30, 09.29


klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

789162 246099

L 118

ISBN 91-622-4609-7

BONNIERS

www.bonnierutbildning.se

Vi åker ångtåg-oms

2-3

01-08-30, 09.20

9789162246099  

BONNIERS Kiwiböckerna – Vi åker ångtåg ISBN 91-622-4609-7 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696...