9789155265441

Page 1

Favoritföremålen från förr förtjänar att vi tar väl hand om dem och ger dem ett längre liv!

Här får du tips om hur du lagar, rengör och fräschar upp gamla föremål tillverkade i olika material – från trämöbler till gamla lampor, från porslin till plast. Boken innehåller ett stort antal praktiska projekt som visar hur du går till väga och vad du behöver för arbetsmaterial. Boken ger också matnyttiga fakta och tydliga råd om vad du kan göra själv och vad som bäst lämnas åt proffsen.   Konservatorn Kristin Fyrand och fotografen Martin Skredsvik visar med enkla instruktioner och inspirerande steg-försteg-bilder hur du lagar, vårdar och renoverar dina gamla favoriter!

ISBN 978-91-552-6544-1

9 789155 265441

Laga, vårda, renovera_omslag_kart_tb.indd 1

Kristin Fyrand & Martin Skredsvik

2018-03-20 11:14


© Författaren och Bokförlaget Semic, Sundbyberg 2018 www.semic.se Foto: Martin Skredsvik (utom övre högra och nedre högra bilden på sid 121 samt lilla bilden på sid 122: Mikael Traung) Formgivning: Moa Edlund Redaktör: Mattias Pettersson Repro: Italgraf Media Tryck: Balto Print, Litauen 2018 ISBN: 978-91-552-6544-1


Kristin Fyrand & Martin Skredsvik


Innehåll Förord

8

Några viktiga saker att tänka på

11

Ljuskronor projekt Restaurera en liten ljuslampett med prismor

23

29

Böcker

34

Fotografier

36

Smycken projekt Rengöra smycken

39 43

Porslin och keramik projekt Laga en tallrik som gått sönder

44

Plast

55

Speglar, ramar och förgyllningar projekt Förgylla en relief projekt Laga en spegelram

59 63 64

Glas

69

glaslykta projekt Slipa bort nagg från glas

71 72

Marmor, alabaster och gips projekt Laga en ljusstake av marmor och mässing projekt Laga en lampfot av alabaster projekt Rengöra en omålad gipsbyst

73

projekt Laga och rengöra en

93

ljusstakar

97

Möbler i trä projekt Limma löst faner på en bordsyta projekt Ta bort ett vattenmärke på ett bord projekt Fläta ny rottingsits på en stol

26

Papper projekt Rengöra ett gammalt in ramat papperstryck från 1800-talet

Silver

projekt Putsa nysilverfat och

33

Gamla lampor projekt Byta stickkontakt i en gammal lampa projekt Montera en ny lamp hållare på en bordslampa projekt Montera en sladd strömbrytare

51

Material

76 80 82

Järn, stål och tenn 85 projekt Rengöra och svärta en ljusstake av smidesjärn 91 projekt Rengöring av mokabryggare 92

6

199 108 111 113 116 119 120 122 124Ta väl hand om det du vill använda och bevara

Om du har finare föremål av musei­ kvalitet rekommenderar jag att du kontaktar en utbildad konservator som är medlem i Nordiska Konservatorförbundet Sverige (NKF-S). Konservatorer samarbetar också ofta med erfarna hantverkare i närområdet och kan guida dig vidare om han eller hon själv inte kan utföra arbetet. När du ska anlita en professionell konservator eller hantverkare måste

Jag och mina kollegor på Stockholms Målerikonservering AB jobbar med några av Sveriges finaste interiörer, målningar och föremål på slott och i kyrkor. Då behövs en utbildad konservators kompetens, men även för enklare vardagsföremål behövs kunskap så att du på bästa sätt kan ta hand om dina favoritsaker. Det händer ofta att vänner och privatpersoner frågar mig om hur de kan laga och vårda egna föremål som inte är så märkvärdiga, men som man ändå vill använda och bevara. Den här boken handlar om just det: hur du vårdar och lagar dina saker på ett säkert sätt och med bra material. Jag gillar föremål som bär spår av att tidigare ägare har använt dem, det som vi kallar patina. För mig är det ett uppskattat mervärde och därför tänker jag mig för både två och tre gånger innan jag målar om en stol eller putsar för fint. Det tycker jag att du också ska göra. När min mamma en gång lämnade in ett gammalt syskrin hon hade ärvt efter sin faster fick hon tillbaka en slät, perfekt och opersonlig möbel som såg helt ny ut. Syskrinets fina patina med spår efter många generationers användande i släkten var borta för alltid. En sorglig erfarenhet!

8


du vara tydlig med vad du vill ha gjort. Vill du ha föremålet i så ursprungligt skick som möjligt eller vill du att patinan ska bevaras? Be om referenser innan du anlitar en yrkesperson. Sök runt lite på nätet eller fråga lokala antikvitetshandlare. Du kan även ta kontakt med Länsstyrelsen i ditt län eller NKF-S, där merparten av Sveriges konservatorer är medlemmar. Be att få veta vad arbetet kommer att kosta i runda slängar, så att du kan bedöma om du tycker att det är värt kostnaden att få arbetet utfört. Om du inte tycker att det är värt kostnaden ska du inte vara rädd att be konservatorn om råd gällande förebyggande åtgärder eller om det eventuellt finns några saker du kan göra själv. Spara information om hur föremålet har behandlats så blir det enklare att åtgärda skador i framtiden. Lycka till!

9Ljuskronor

som har gått sönder kan lagas, men det bör göras av en yrkesperson, eftersom det är svårt att utföra detta själv med ett bra resultat. Mer värdefulla ljuskronor bör du överlåta till experter att rengöra och restaurera.

Ett av de vackraste föremål vi kan ha hemma är väl en klassisk ljuskrona i mässing med gnistrande prismor. Om vi lär oss att regelbundet ta hand om ljuskronorna kan vi njuta ännu mer av dem.

Rengöra

En ljuskrona bör rengöras med jämna mellanrum eftersom ljuset annars hindras från att spridas som det är tänkt mellan prismorna, vilket ju är det som skapar det där fantastiska ljusspelet. Det allra bästa är att ta för vana att damma minst två gånger per år med dammvippa och vid behov en mjuk, lätt fuktad mikrofibertrasa. Då behöver man bara göra en noggrannare rengöring en gång per år. Damm binder till sig fukt som i sin tur orsakar korro­ sion och rost, vilket kan bilda mörka fläckar på en ljuskronas mässingsytor. Ljuskronor måste träs om med jämna mellanrum på grund av att metalltrådarna rostar och nöts, vilket riskerar att prismorna kan lossna och krossas i golvet. Det kan vara svårt att ersätta prismor som har gått sönder, även om det finns att köpa lösa från antikhandlare och från företag som arbetar med restaurering av ljuskronor (t.ex. www.krebs.se). Men då måste man kanske godta att form och ålder inte överensstämmer helt med prismorna på den egna ljuskronan. Glas

Om man är händig och noggrann kan man rengöra själv. Om ljuskronan har elljus måste elen kopplas ur innan man påbörjar arbetet. Antingen låter du ljuskronan hänga kvar eller så tar du ned den. Snurra aldrig kronan där den hänger, då kan den vridas ur sitt fäste i taket och lossna. Om den ska hänga kvar, lägg mjuka handdukar eller ett tjockt lager tidningspapper på golvet under så att glasprismor som eventuellt faller ned inte går sönder. Innan rengöring eller byte av glödlampor måste elen vara urkopplad. Använda en tillräckligt hög stege som är ordentligt stadig, eftersom det annars är lätt hänt att du tar tag i ljuskronan om du vinglar till. På ljuskronor och i ljusplåtar med stearinljus är det lätt att trycka sönder ljusarmarna vid ljusbyte. Håll alltid en stödjande hand under ljuspipan när de nya ljusen sätts i. När du dammar din ljuskrona bör du passa på att undersöka hur trådarna sitter. Är de nötta och rostiga? Har några gått av? Ser det bra ut kan du avvakta med att åtgärda bindningen. När man rengör en ljuskrona där prismorna sitter kvar på stommen måste

23


kan de nöta mot varandra och orsaka skrapmärken. Skölj rent i ljummet vatten och torka glasen omedelbart. Förvara glasen på ett mjukt underlag.

Mässingsvård Många ljuskronor (och andra mässingsföremål) har en skyddslack som skyddar från oxidering. Lackade mässingsföremål ska inte putsas eller fuktrengöras eftersom man då förstör lacken. Använd bara dammvippa eller torka försiktigt med en mjuk mikrofibertrasa som är lätt fuktad med vatten. Torka med en torr trasa direkt. Är stommen av mässing utan ytskydd så kan man torka den noggrant med en mjuk trasa och vid behov putsa mässingen. Utan en lackad yta mörknar mässing relativt snabbt och den måste då regelbundet putsas för att bibehålla sin glans. Många gamla mässingskronor har troligen lackats för länge sedan. Skyddslacken har med tiden brutits ned och nötts, vilket innebär att metallen på flera ljuskronor har mörknat eller att det finns mörkare, fläckiga partier där mässingen har oxiderat. Om metallstommen är skadad måste ljuskronan lämnas in på lagning hos en expert som kan hårdlöda.

En rengjord och nyputsad ljuskrona skiner precis som det är tänkt och ljuset reflekteras vackert genom prismorna. Mässing är ofta lackad för att skydda mot oxidering. Utan skyddslack oxiderar metallen snabbt och blir mörk. På gammal mässing med skyddslack kan lacken ha brutits ned delvis och då är metallen ofta fläckig där den har oxiderat.

man vara försiktig så att man inte drar loss prismor, det kan alltid finnas en eller flera som sitter lösare. Torka av glasen med lätt fuktad mikrofibertrasa och ljummet vatten med en droppe diskmedel. Ett alternativt och enkelt sätt att rengöra prismor är att använda vita bomullshandskar. Fukta den ena med ljummet vatten med neutralt diskmedel och håll den andra torr. Gnid sedan prismorna försiktigt med den fuktade handsken och torka sedan med den torra. Glasprismor som är nedmonterade kan diskas i en plastbalja efter det att alla metalltrådar är avlägsnade. Vattnet bör vara ljummet med några droppar neutralt diskmedel. Lägg inte många prismor i vattnet samtidigt, då

Elektrifiering Elektrifiering av en fin gammal ljuskrona sänker dess värde. Om din ljuskrona redan är elektrifierad bör du tänka på att elinstallationer är en

24


betar uppifrån och ned. Ändarna på mässingstråden ska vikas nedåt så att man inte hakar i dessa när man dammar och rengör ljuskronan.

färskvara som måste ses över med jämna mellanrum. Ny eldragning i en ljuskrona kan vara pilligt och bör utföras av en elektriker. Lämna in din ljuskrona i en lampaffär eller kontakta en elektriker som kommer hem till dig om du känner dig osäker.

Till ombindning används i vanliga fall mässingstråd som är 0,3, 0,4 eller 0,5 mm i diameter. Vissa äldre ljuskronor har förtent koppartråd eller t.o.m. järntråd. När du rengör prismorna passar du på att undersöka om de sitter löst och behöver bindas om. Ljushållare som går att skruva loss rengörs enklast genom att de får ligga i en kopp alifatnafta över natten.

Binda om Om du vill binda om en ljuskrona eller -lampett själv ska du börja med att dokumentera den med fotografier eller en skiss, så att du kan montera tillbaka prismorna på deras ursprungliga platser. Prismor som tas loss måste märkas upp. Fotografierna kan användas på så sätt att du skriver nummer på prismorna på fotot och samma nummer på en bit skonsam tejp som du sätter på respektive löstagen prisma. Kom ihåg att dokumentera vilken sida av prisman som ska vara vänd utåt. Vid ombindning använder man traditionellt vanlig mässingstråd som är 0,3, 0,4 eller 0,5 mm i diameter. Äldre kristallkronor med försilvrade stommar eller prismor av bergkristall har ofta förtent koppartråd. Till tunga glasprismor används tjockare eller dubbel tråd. Det finns även äldre kronor med järntråd, och eftersom järn rostar lätt måste sådana kronor vanligtvis bindas om oftare. Har du en ljuskrona med järnbindning så kan du inte rengöra den med vatten, då är risken stor att järntrådarna rostar. När prismorna ska återmonteras så ska ljuskronan hänga och man ar-

25


Gör så här: Lägg ljuslampetten på en

PROJEKT Restaurera en liten ljuslampett med prismor

mjuk filt på ett bord. Damma av alla ytor med en mjuk borste. Använd en dammsugare och borsta in dammet i munstycket på dammsugaren så att det inte sprids runt i rummet. Avlägsna allt gammalt stearin med varm luft från hårfönen och en träspatel. Torka över mässingsytorna med alifatnafta på bomull. Alifatnaftan löser upp de sista resterna av stearin. På en del lampetter kan man skruva loss ljushållarna och dessa kan då enkelt rengöras genom att man lägger dem i en kopp med alifatnafta över natten. Dagen efter kan du lätt avlägsna stearinet med en mjuk tandborste. Rengör alla prismor med ljummet vatten med en droppe neutralt diskmedel. Fukta en mikrofibertrasa och rengör prismorna en i taget. Torka prismorna torra direkt efteråt med en torr mikrofibertrasa. Prismorna måste rengöras och torkas försiktigt så att de inte dras loss, det finns ofta prismor som sitter löst i sin bindning. Mässingstrådar som är sönder byts ut mot nya. Använd en vass avbitare och kapa den gamla tråden. Om den redan är lös tar du bara bort den. Ny mässingstråd träs i hålet i prisman. Använd en fin tång och vrid tråd­ ändarna runt varandra genom att snurra tången. När du har vridit klart så böjer du mässingstråden och klipper bort de lösa ändarna. Var försiktig så att du inte repar glaset. Är prismorna tunga och stora kan det vara klokt att välja en tjockare tråd.

Beskrivning: Två ljuslampetter av glas och mässing med två hållare för stearinljus. Skador: Damm och ytsmuts, oxidering av metallen, lösa prismor, nedbrutna metalltrådar. Åtgärd: Damma, byta metalltrådar, rengöra mässingen, rengöra prismorna. Material:

КК mjuk borste och dammsugare КК hårfön КК träspatel КК alifatnafta КК bomull КК tandborste КК ljummet vatten КК neutralt diskmedel КК mikrofibertrasor КК liten avbitartång КК mässingstråd

26
Plast

introducerades 1907. Bakelit leder inte värme eller ström och är därför lätt att hitta på många gamla elektriska prylar som lampor och strömbrytare. Även föremål som telefoner, smycken, handtag på bestick och radioapparater tillverkades av bakelit från 1920-talet. Om du värmer upp ditt föremål genom att gnugga med ett finger eller en varm, lätt fuktad trasa kan du känna igen bakelit på doften av formaldehyd. Bakelit är en stark och hållbar plast som kan rengöras med fukt och mildare lösningsmedel. Här gäller att börja försiktigt med skonsammaste metoden först, d.v.s. först damma med en lätt fuktad mikrofibertrasa. Sedan kan man prova vatten med en droppe neutralt diskmedel. Är du fortfarande inte nöjd, testa bomull fuktad med alifatnafta, sedan bomull fuktad med isopropanol och slutligen med etanol. Föremål av bakelit kan oftast poleras med t.ex. Autosol Acrylic Polish och ytbehandlas med vax. Tillsätter man lite pigment i vaxet så kan man återge ett föremål lite extra av dess forna glans och kulör. Den gamla höga typen av Kobratelefoner tillverkades av PBS-plast som är ömtålig och endast bör dammas försiktigt. 1948 kom ABS-plasten och den användes bl.a. i nästa generation Kobratelefoner, i lego och många hushållsprodukter. Föremål av ABS-plast bleks av solljus, men är annars starka och hållbara om de förvaras på rätt sätt. ABS-plast kan rengöras med vatten, alifatnafta, isopropanol och etanol. Aceton löser dock upp ABS-plast, så använd inte det. ABS-plast kan poleras med ett milt

Plastföremål finns runt omkring oss i alla tänkbara former, som bruksprylar, leksaker, designföremål och möbler. Kanske har du en Margaretaskål i ditt kök, en gammal docka i förrådet eller en retro­ snygg telefon?

Vissa plaster är riktigt hållbara och andra inte. Olika plaster har olika egenskaper, och att identifiera vilken plast det gäller är inte alltid så lätt. Har du tur är ditt plastföremål märkt med vilken sorts plast det är gjort av. Inte sällan kan ett föremål vara sammansatt av flera plaster som kan ha helt olika egenskaper. Plastföremål som är i bra skick kan oftast rengöras. Är ytan däremot nedbruten tål den ofta inte ens rengöring med vatten. Är du rädd om ditt plastföremål ska du tänka på att försöka hålla dammet borta samt undvika starkt ljus som påskyndar nedbrytningen och dessutom lätt bleker och missfärgar. Svalt, torrt och mörkt är därför bäst i förvaringshänseende.

Rengöring av olika plaster Den första industriella plasten som användes till massproduktion av föremål i större skala var bakelit, som

55


polermedel och ytbehandlas med mikrokristallint vax löst i alifatnafta. 1951 startade produktionen av den plastlaminatskiva som kom att bli känd som perstorpsplattan. Den tillverkades av kraftpapper impregnerat med en lack av bakelit och ett ytskikt av melaminplast. Melamin kan rengöras med fukt och lite diskmedel eller lösningsmedel som alifatnafta, isopropanol och etanol. Ytorna kan poleras med t.ex. Autosol Acrylic Polish och sedan vaxas. PVC-plasten blev kommersiellt populär på 1950-talet och syntes överallt i form av leksaker, väskor, regnkläder, vaxdukar, uppblåsbara madrasser, konstläder på möbler och stövletter m.m. En av dess många tillsatser var mjukgörande ämnen. När PVC-plast åldras migrerar dessa ämnen upp till ytan och ger en klibbig beläggning där damm lätt fastnar. Flertalet av dessa mjukgörare är skadliga för människor så tänk dig för innan du låter ett barn leka med en gammal docka av PVC.

Föremål i bra skick kan rengöras med fukt på bomull, men nedbruten PVC är känslig. Du kan prova att rengöra med fuktad bomull eller mikrofiberduk, eventuellt med lite isopropanol. Ytan måste torkas torr direkt efter rengöring. Allra bäst är att kontakta en konservator om du är rädd om ditt PVC-föremål. PVC som är nedbruten bör inte förvaras tillsammans med andra plastföremål, eftersom de mjukgörande ämnena kan påverka annan plast. Plexiglas ersätter glas i många föremål. Det är starkt, men repas lätt och skadas av aceton, alkohol och syror. Plexiglas i bra skick rengörs med en väl urkramad mikrofiberduk av polyester fuktad med vatten. Ytan torkas torr omedelbart. Använd inte glasrengöring i sprejflaska på plexiglas, för då uppstår skador i form av mikrosprickor och gulning. Vanligt hushållspapper kan också repa ytan.

Laga Om ett plastföremål har gått sönder eller spruckit upp vill du kanske kunna limma ihop ytorna. I och med att olika plaster är känsliga för starka lösningsmedel som aceton måste man tänka

Sharps 80-talsklassiker består av både rosa PVC, genomskinlig akryl över frekvensväljaren och styrenplast i kassettlocket (och axelrem i nylon/ polyamid). Lösningsmedelstest görs med fördel på ett osynligt ställe, t.ex. insidan av batteriluckan. Här kan man se hur solljuset har börjat bryta ner kulören på radions utsida jämfört med dess insida.

56


Ericsons bakelitklassiker från 1931 är rengjord med alifatnafta och polerad med svart skokräm, fingerskivan med Autosol. Den modernare klassikern Ericofonen, eller ”Kobratelefonen”, har också fått en uppfräschning.

efter före. Bortfall av mindre delar lagas bäst upp med infärgat vax. Plaster som löses av aceton kan limmas ihop genom att man endast penslar ytorna med aceton och trycker ihop dem tills plasten har stelnat. Man kan även testa limmer som epoxy eller Cascol trälim. Föremål av plexiglas kan limmas med HXTAL glaslim. Räkna med att resultatet inte blir perfekt och att vissa lim gulnar med tiden. Ta det också varsamt med limmet, annars

kan du få limrester som kan påverka både ytfinish och färg på plastytan. Härdat lim måste man oftast ta bort mekaniskt med fint sandpapper eller skalpell.

57


Gamla lampor Överallt hittar man dem på loppis­ arna – originella och vackra lampor med ett alldeles eget uttryck som kan skapa sådan stämning i ett hem. Ofta kostar de dessutom nära nog ingenting.


Innan du kopplar in en lampa du ärvt eller köpt på loppmarknad bör du byta el i den. Även lampor som du har hemma sedan tidigare är det bra att ta för vana att se över. Dra alltid ut sladden innan du börjar undersöka din lampa. Är sladden i bra skick eller ser den spröd ut med sprickor? Bryts den när du böjer den? Sitter sladden fast ordentligt i stickkontakten eller verkar den vara lös? Om säkringar går ofta hemma kan det vara ett tecken på ett elektriskt fel i något som är inkoppplat på den säkringen. Att regelbundet kolla sina elapparater är en klok investering i din egen och andras säkerhet. Äldre bostäder kan ofta ha ojordade eluttag, men från och med 1994 är jordade uttag standard. En gammal lampa har ofta ojordad kontakt och ibland slitna sladdar, vilket kan innebära fara. En jordad lampa är skyddad med en säkring som hindrar att lampan blir strömförande om något går fel. Jordade kontakter med metallbleck på sidorna passar i både jordade och ojordade uttag. Ojordade kontakter (de helt runda, släta) passar däremot bara i ojordade uttag. Många nytillverkade lampor har platta stickkontakter som är fastgjutna på sladden. Dessa kallas europropp och passar i både jordade och ojordade uttag. Lampor med europropp är dubbelisolerade och märkta med dubbelkvadratmärke och ska inte jordas. Om du monterar en skarvsladd som du ska använda i ett jordat vägguttag, måste också alla andra delar av lamp­ ans el ha jord, d.v.s. både sladdbrytaren och lamphållaren.

Enklare byten av el i lampor får du göra själv. Du kan byta lamphållare och sladd samt montera strömbrytare och stickpropp på en fyndad lampa. När det t.ex. gäller ljuskronor är det svårare att montera alla elkomponenter så att man är helt säker på att det är korrekt jordat. Eftersom ljuskronans stomme är av metall kan hela ljuskronan bli strömförande om en av elledningarnas metalldelar skulle komma i kontakt med stommen. Är du det minsta osäker eller om det handlar om mer avancerade armaturer är det bäst att rådgöra med en auktoriserad elinstallatör.

Jordade lampor och deras delar Sladdar för skyddsjordade lampor ska ha minst tre ledare, och de jordade stickkontakterna har därför utöver de två stiften (som trycks in i vägguttagets hål) även ett s.k. jordbleck där den gröngula skyddsjordledaren ska anslutas. Skyddsjordledaren ska vara lite längre än de andra två ledarna (brun och blå) när man monterar en ny stickkontakt, eftersom den ska lossna sist om ledarna lossnar när man drar i sladden. Skyddsjordledaren är ansluten till jordskruven som sitter på jordblecket. På en stickkontakt sitter den mellan den bruna (eller svarta) ledningen och den blå. Jordskruven är märkt med jordtecknet.

Dubbelkvadratmärke och jordtecken.

117


Den blå ledningen kallas ”noll ” och har tecknet ”N”, den gulgröna kallas ”jord” och den bruna (ibland svart) kallas ”fas” och har tecknet ”L”.


Ta fram stickproppen. Börja med att öppna kontakten. Använd skruvmejs­ eln och avlägsna skruven som håller ihop delarna. Lösgör skruvarna till dragavlastaren (som fixerar ledningen till stickproppen så att den inte lossnar). Skruva upp skruven som sitter på stiften och jordanslutaren. Anslut ledarna, d.v.s. den blå till stiftet längst till höger, den bruna till stiftet längst till vänster och den gulgröna till jordblecket som ligger mellan de två yttre stiften. Obs! Det är direkt livsfarligt att koppla den gulgröna skyddsjordledaren till något av kontaktstiften. Se till att det inte sticker ut några tunna koppartrådar, alla ska vara samlade så att de kan skruvas fast till stiften och jordblecket. Dra åt skruvarna ordentligt. Skruva fast den vita ledningen i dragavlastaren och se till att kabelns hölje ligger rätt, så att dragavlastaren klämmer fast det vita höljet med de tre ledarna. Skruva ihop kontakten.

PROJEKT Byta stickkontakt i en gammal lampa

Beskrivning: Gammal lampa med jord­

ad elledning som får ny stickkontakt. Skada: Saknar fungerande stickkontakt. Åtgärd: Montera ny stickkontakt. Material:

КК avbitartång КК skruvmejsel КК en ny jordad stickkontakt Gör så här: Skala höljet på elledningen med avbitartången genom att avlägsna det yttersta skiktet (det vita plasthöljet), så att ca 2,5 cm av de inre ledningarna (blå, gul/grön, brun) friläggs. Du har nu tre olikfärgade ledningar: en brun eller svart, en blå och en som är tvåfärgad i gult och grönt. Den gulgröna är den som gör att elen blir jordad, den kallas därför ”jordkabel”. Den blå heter ”noll” och den sista är brun eller svart och kallas för ”fasen”. Den gulgröna kabeln ska vara lite längre än de två andra, ca 0,5 cm. Anledningen till att den ska vara längre är att den, av säkerhetsskäl, ska dras sist ur sitt fäste, d.v.s. efter den blå och bruna ifall någon skulle dra hårt i sladden och ledningen skulle dras ut ur kontakten. Efter att du har kapat den blå och bruna lite kortare än den gulgröna så avlägsnar du plasthöljet runt de tre ledningarnas koppartrådar, så att ca 0,7 cm av koppartrådarna är synliga. Tvinna ihop koppartrådarna på varje ledning för sig, så att koppartrådarna inte spretar i olika riktningar.

Sätt eltejp för att förhindra att en textilkabel inte repar upp sig för långt. Måtta så att tejpen inte syns när du monterat kontakten eller lampsockeln.

119


måste ofta göras flera gånger. Inne i bottendelen ligger ”anslutningsdelen” lös. Anslutningsdelen är den del där man skruvar fast elledningarnas koppartrådar så att lampan får ström. För in kabeln från lampfotens under­sida. Trä på isolerhylsan av plast så att ledningen inte kan komma i kontakt med metalldelen i lampfotens botten (bild 2). Kabeln leds upp till lampfotens övre del, genom gängan av metall. Ta fram lamphållarens bottendel. Det finns två skruvar i bottendelen, den ena är skruvad till bottendelens nedre skruvhål och används för att säkra bottendelen till lampfoten så att inte hela lamphållaren skruvas loss när du byter glödlampa. Skruva till denna skruv ordentligt. Den andra skruven sitter ovanför hålet där den jordade gulgröna ledningen ska monteras. Trä in ledningarna i bottendelen. Skruva fast den jordade gulgröna till bottendelen under skruven vid jordtecknet. Använd en liten tång så blir det enklare. Lägg jordledaren i en böj så att den inte slits loss före de övriga ledarna. Skär bort det uppstickande röret i en isolerhylsa så att det blir en plastskiva med hål i och trä in den blå och bruna ledningen i hålet. Skruva sedan fast den blå och bruna ledningen till anslutningsdelen (bild 4 & 5). Se till att ledningarna inte kommer i kläm när du placerar anslutningsdelen i bottendelen. Skruva på lamphållaren (manteln).

PROJEKT Montera en ny lamphållare på en bordslampa

Beskrivning: Alabasterlampa som behöver en ny lamphållare med jord. Skada: Gammal ojordad el som inte kan användas i ett hem med jordad el. Åtgärd: Avlägsna gammal el och montera ny med jord. Material:

КК avbitartång КК isolerhylsa КК skruvmejsel КК liten tång КК jordad lamphållare КК jordad elledning Gör så här: Se till att stickkontakten är utdragen så att lampan inte är kopplad till elnätet. Avlägsna först den gamla elen. Kapa elledningen i lampans botten med avbitartång och se till att den lätt kan dras ut. Avlägsna den gamla lamphållaren. Den består av tre olika delar: själva lamphållaren där glödlampan skruvas i (manteln), anslutningsdelen där elen kopplas in (insatsen) och bottendelen där jorden skruvas fast (kalotten). Bottendelen skruvas loss från den övre delen. Detta är ofta lite krångligt, eftersom det finns en spärr för att lamphållaren inte ska kunna gänga upp sig av misstag. När hållaren skruvas ihop igen klickar spärren i. Spärren ska du trycka nedåt, alternativt inåt, med en smal skruvmejsel samtidigt som du vrider lamphållaren moturs för att få isär delarna. Detta

120


2

Bild 2: Isolerhylsan skyddar elledningen från att komma i kontakt med metallen. Bild 3: Jordledningen kopplas till jordskruven på bottendelen. Bild 4: Så här ska ledningarna kopplas. Bild 5: En isolerhylsa har kapats så att den kan placeras mellan jordledningen och den blåa och den bruna ledningen för extra säkerhet.

3

4

121

5


Material Akapad-svamp (Wishab), abcfargekonomi.se Akrylfärg, färghandel Andningsmask och filter, srsafety.se Anläggningsolja Lefranc & Bourgeois, skcab.se Antikvax Liberon, slojd-detaljer.se Arkivmaterial och plastfickor, museiservice.se Askar, lådar och boxar, museiservice.se Autosol, jula.se eller abcfargekonomi.se Autosol Acrylic Polish, jula.se eller okq8.se Avgjutningsmassa av silikon, creartec.de eller kreatima.se

Micro-Mesh slippapper, brisa.fi Mikrofiberduk, bensinmack eller livsmedelsbutik Mässingstråd till kristallkronor, krebs.se Möbelretuschpennor, slojd-detaljer.se Neutralt diskmedel (t.ex. Yes original eller Neutral), livsmedelsbutik eller neutral.se Nitrilhandskar, apotea.se Paraloid B72, museiservice.se Pigment, ernstp.se eller abcfargekonomi.se Polerull extra fin, abcfargekonomi.se Prismor till ljuskronor, krebs.se PVAc-lim (t.ex. Cascol trälim), färghandel

Bambupinnar (grillpinnar), livsmedelsbutik Baolin möbelpolish, abcfargekonomi.se Baowachs lagningskitt, abcfargekonomi.se Blixtlåspåse till smycken, museiservice.se Bomullshandskar, museiservice.se Bronsfärg, abcfargekonomi.se

Radergummi, museiservice.se Recto alkohol till schellackflingor, ernstp.se Renaissance Wax, museiservice.se Rengöringsborste, museiservice.se Ring Remover Liberon, slojd-detaljer.se Rotting, slojd-detaljer.se Rubinol trärengöring, ernstp.se

Centurio möbelpolish, ernstp.se Dammsugarmunstycken, museiservice.se Epoxylim (t.ex. Loctite), färghandel

Schellackpolityr, ernstp.se Schellackflingor, ernstp.se Silkespapper, museiservice.se Silverputsduk, museiservice.se Slagmetall, slojd-detaljer.se Sotsvamp, abcfargekonomi.se Syrafri passepartout, ibwahlstrom.se

Ficklampa med UV-ljus, kjell.com Fina retuschpenslar, färghandel Fisklim, ernstp.se Fotohörn, museiservice.se Gethårspensel, museiservice.se Gips, färghandel Glaslim HXTAL, museiservice.se

Transportguld, slojd-detaljer.se Trassel, bensinmack

Hagerty impregnerade putshandskar, sargenta.se Hagerty silverputs, sargenta.se

Ugnssvärta, abcfargekonomi.se Varmlim, museiservice.se Väteperoxid, abcfargekonomi.se

Insektsfälla, shop.anticimex.com Latexspackel för snickerier, abcfargekonomi.se Linolja, abcfargekonomi.se Lös krita, abcfargekonomi.se

124


tack Papperskonservator Helen Skinner, Kurt Klingberg som lånade ut sin Alessi-kanna, Karin Kockum som lånade ut sin röda kobratelefon, Mikael Traung som tog detaljbilder på koppling av el, Vasakällaren Antik som lånade ut en trasig spegelram, Mässingsmäster som hjälpte oss med att koppla elen rätt, Ulla Skredsvik för hjälp med rotting och damning av böcker, Mattias och Moa på Bokförlaget Semic för snyggast layout och redigering, Annmarie Christensson på Acta konserveringscentrum för råd om metall, Teresa Mesquit för goda råd om förvaring av fotografier, Carola Bohm på Acta konserveringscentrum för goda råd om porslin och keramik


Favoritföremålen från förr förtjänar att vi tar väl hand om dem och ger dem ett längre liv!

Här får du tips om hur du lagar, rengör och fräschar upp gamla föremål tillverkade i olika material – från trämöbler till gamla lampor, från porslin till plast. Boken innehåller ett stort antal praktiska projekt som visar hur du går till väga och vad du behöver för arbetsmaterial. Boken ger också matnyttiga fakta och tydliga råd om vad du kan göra själv och vad som bäst lämnas åt proffsen.   Konservatorn Kristin Fyrand och fotografen Martin Skredsvik visar med enkla instruktioner och inspirerande steg-försteg-bilder hur du lagar, vårdar och renoverar dina gamla favoriter!

ISBN 978-91-552-6544-1

9 789155 265441

Laga, vårda, renovera_omslag_kart_tb.indd 1

Kristin Fyrand & Martin Skredsvik

2018-03-20 11:14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.