Page 1

MattE

Extra FÄrD GHEtS­ trÄN NG ÅK 3 KOp Er NGSuNDErlaG ngrid Olsson

• Margareta Forsbäck

1

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 1

10-09-14 13.18.14


MattE

nnehåll 3a

3B

sidan

sidan

8–9

Lägg till eller ta bort lika

3

5–6

Fyrsiffriga tal

38

11

Talen 1–1 000

5

7–8

Fyrsiffriga tal

40

12–13

Hundratal, tiotal och ental

7

10

Tänk tusental

42

14–15

Räkna med tiotalen

9

11

Överslagsräkning

44

24–25

Huvudräkningsstrategier, subtraktion

26–27

9:ans tabeller

45

11

28

Textuppgifter

47

Huvudräkningsstrategier, subtraktion

12

32

Subtraktion, uppställning

48

Huvudräkningsstrategier, addition

36–37

Subtraktion, växling

49

13

38

Räkna med ruta

51

39

Räkna med ruta

52

26

28–29

Huvudräkningsstrategier, addition

14

50

Subtraktion, två växlingar 53

31

Talsortsräkning

15

52

Välj räknemetod

55

33

Uppställning, addition

17

53

Välj uttryck

57

34

Överslagsräkning

20

68–70

35

Välj räknemetod

21

Multiplikation, talsortsräkning

58

51

7:ans tabeller

22

60

Tabeller och diagram

24

Räkna med talsorter, multiplikation

60

61

Cirkeldiagram

25

75

Välj uttryck

62

62–63

Bråk

26

85

Division med rest

63

66

Del av antal

28

87

Välj räknesätt

65

69

Textuppgifter, flera steg

30

88

Räkna med bokstäver

66

79

8:ans tabeller

31

89

Funktionsmaskiner

67

83

Kort division

33

90–91

Likheter – ekvationer

68

107

Samband mellan räknesätten

92

Prealgebra

69

34

Välj uttryck

36

Multiplikationstabeller

70

29

109

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 2

72–74

3a och 3 B

10-09-14 13.18.14


MatTE

Lägg till eller ta bort lika

3A s 8–9

Lägg till så att den andra termen bara har tiotal. Räkna.

65  –  48  =  

  –  

  =  

43  –  27  =  

  –  

  =  

37  –  19  =  

  –  

  =  

82  –  56  =  

  –  

  =  

76  –  38  =  

  –  

  =  

53  –  28  =  

  –  

  =  

91  –  69  =  

  –  

  =  

61  –  27  =  

  –  

  =  

54  –  29  =  

  –  

  =  

96  –  48  =  

  –  

  =  

73  –  57  =  

  –  

  =  

35  –  18  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

Ta bort lika så att talsorterna räcker till. Räkna.

200  –  169  =  

  –  

  =  

603  –  238  =  

  –  

  =  

600  –  247  =  

  –  

  =  

502  –  316  =  

  –  

  =  

400  –  129  =  

  –  

  =  

301  –  176  =  

  –  

  =  

800  –  583  =  

  –  

  =  

702  –  458  =  

  –  

  =  

500  –  326  =  

  –  

  =  

903  –  647  =  

  –  

  =  

300  –  148  =  

  –  

  =  

802  –  534  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 3

3

10-09-14 13.18.15


MatTE

Lägg till eller ta bort lika

3A s 8–9

Lägg till så att den andra termen bara har tiotal. Räkna.

83  –  47  =  

  –  

  =  

72  –  37  =  

  –  

  =  

61  –  36  =  

  –  

  =  

93  –  59  =  

  –  

  =  

42  –  17  =  

  –  

  =  

51  –  18  =  

  –  

  =  

53  –  26  =  

  –  

  =  

74  –  29  =  

  –  

  =  

Ta bort lika så att talsorterna räcker till. Räkna.

300  –  229  =  

  –  

  =  

801  –  584  =  

  –  

  =  

500  –  373  =  

  –  

  =  

604  –  278  =  

  –  

  =  

900  –  614  =  

  –  

  =  

202  –  139  =  

  –  

  =  

400  –  163  =  

  –  

  =  

903  –  767  =  

  –  

  =  

Ringa in uppgifter där du direkt ser svaren. Rita en ruta runt uppgifter där du vill lägga till eller ta bort lika.

426  –  214 400  –  256

38  –  17 71  –  44

94  –  48 95  –  31

65  –  29 82  –  58

Lös tre av uppgifterna ovan.

4

  –  

  =  

  –  

  =  

  –  

  =  

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 4

10-09-14 13.18.15


MatTE

Talen 1–1 000

3A s 11

Skriv tal på strecken.

0

100

200

300

400

500 600

700

800

900 1000

Dra streck från varje tal till rätt plats på tallinjen.

771

779

784

750

800

759

792

803

817

Gör 1-hopp.

299

501

751

600

Gör 10-hopp.

522

197

785

813

Gör 100-hopp.

245

609

197

564

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 5

5

10-09-14 13.18.17


MatTE

Talen 1–1 000

3A s 11

Skriv tal på strecken.

0

100

200

300

400

500 600

700

800

900 1000

Dra streck från varje tal till rätt plats på tallinjen.

666

653

670

679

698

650

703

711

700

Gör 1-hopp.

600

331

499

901

Gör 10-hopp.

215

886

692

321

Gör 100-hopp.

504

6

634

496

512

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 6

10-09-14 13.18.18


MatTE

Hundratal, tiotal och ental

3A s 12–13

Skriv talen med siffror.

          

   

Skriv talen med egyptiska symboler.

401

134

232

340

Fyll i så att det stämmer.

   7    3

och    4 och   2 och och

är är är är

lika lika lika lika

mycket mycket mycket mycket

som som som som

2

7

14

4

1

79

5

8

36

eller eller eller 930 eller 650

6

2

0

9

5

0

8

4

0

2

3

0

. . . .

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 7

7

10-09-14 13.18.19


MatTE

Hundratal, tiotal och ental

3A s 12–13

Skriv talen med siffror.

          

   

Skriv talen med egyptiska symboler.

400

311

120

202

Fyll i så att det stämmer.

   1    7

8

och    5 och   3 och och

är är är är

lika lika lika lika

mycket mycket mycket mycket

som som som som

1

2

65

8

9

43

2

5

74

eller eller eller 470 eller 690

3

7

0

9

1

0

9

8

0

5

7

0

5

1

0

8

6

0

. . . .

KOPIERINGSUNDERLAG © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur Eldorado Extra färdighetsträning åk 3, Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42181-3

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 8

10-09-14 13.18.20


Eldo_ExtraTraning_aĚŠk3_ORIG.indd 9

10-09-14 13.18.22


3a s 8–9

MattE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Till Eldorado 3A och 3B finns detta häfte med extra färdighetsträning. Det består av kopieringsunderlag kopplade till vissa sidor i grundböckerna som eleverna kan behöva träna extra på för att befästa och automatisera sina kunskaper. Tips på färdighetsträning till sidorna i form av spel och aktiviteter ges i lärarböckerna.

Grundbok

Grundbok

Grundbok

Grundbok

Grundbok

Grundbok

1A

1B

2A

2B

3A

3B

Extra färdighetsträning

Extra färdighetsträning

Extra färdighetsträning

åk 1

åk 2

åk 3

Läs mer på www.nok.se/eldorado

NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tel 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, Fax 08-453 87 90 info@nok.se www.nok.se

Projektledare Katarina Blomqvist Textredaktör Anna Markhede Grafisk form Helen Miller Crafoord Sättning och montage Team Media Sweden AB Illustrationer Marie-Louise Hedin © 2010 Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Lettland 2010 Första utgåvans första tryckning ISBN 978-91-27-42181-3

ISBN 978-91-27-42181-3

9 789127 421813

Eldo_ExtraTraning_åk3_ORIG.indd 72

10-09-14 13.19.11

9789127421813  
9789127421813  

KOpErNGSuNDErlaG MattEMattE ngrid Olsson • Margareta Forsbäck 1