Page 1

Min bok l l

Min bok l l

Sprük- och mattelekar med Mamma Mu fÜr fÜrskoleklass I Min bok l och Min bok ll befäster och dokumenterar barnen de nya upptäckter och erfarenheter som de gjort i sprük- och mattelekarna.

SprĂĽk- och mattelekar med Mamma Mu

Läromedlet innehüller fÜljande komponenter: Min bok I Min bok II Lärarhandledning med kopieringsunderlag 6 storbilder Cd med visornas texter HÜgläsningsbok Mamma Mu och Krükan Mamma Mu-docka Krükan-docka Eva Fylking lügstadielärare och dyslexipedagog Eva Wirmark fÜrskollärare

*4#/Min bok 2 omsllogo KH.indd 1

 

08-06-26 13.59.44


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Min familj

Mamma Mu 2 1_2 KH.indd 1

1

08-06-26 11.30.42


Mamma Mu 2 1_2 KH.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.08-06-26 11.30.45


Min bok l l

Min bok l l

Sprük- och mattelekar med Mamma Mu fÜr fÜrskoleklass I Min bok l och Min bok ll befäster och dokumenterar barnen de nya upptäckter och erfarenheter som de gjort i sprük- och mattelekarna.

SprĂĽk- och mattelekar med Mamma Mu

Läromedlet innehüller fÜljande komponenter: Min bok I Min bok II Lärarhandledning med kopieringsunderlag 6 storbilder Cd med visornas texter HÜgläsningsbok Mamma Mu och Krükan Mamma Mu-docka Krükan-docka Eva Fylking lügstadielärare och dyslexipedagog Eva Wirmark fÜrskollärare

*4#/Min bok 2 omsllogo KH.indd 1

 

08-06-26 13.59.44

9789127415737  

Min bok ll Språk- och mattelekar med Mamma Mu 1 Kopiering av dett a engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. Kopiering a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you