Page 1

introboken Svenska för åk 7–9

KONTAKT Introboken ger en smidig start in i svenskämnet för årskurs 7–9. Ett kapitel i Introboken fyller flera funktioner. Dels repeteras viktiga kunskaper från mellanstadiet, vilket ger en bild om var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Dels introduceras ny kunskap som leder in i det centrala innehållet i svenska för årskurs 7–9 i Lgr 11. Introbokens kapitel följer en liknande struktur där förklarande text och övningar blandas. Övningarna i ett kapitel hänger ihop och blir till en egen historia. Strukturen gör att eleven kan arbeta med boken självgående och i sin egen takt. Serien Kontakt består av: Huvudbok 1 Huvudbok 1 Interaktiv Plus Huvudbok 2 Huvudbok 2 Interaktiv Plus Introboken Språkhandboken

www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-43525-4

9 789127 435254

Omslag_introboken.indd 1

sre g n i n v Sta p a k s er n u m k y d n r o nt nO a e h k c o o b b r d r e r e o m V r y v a n i r ant yno nge t S s u r f b a u å p S S s tr d r r s r e e ä O s k L s c d r a ö r l e ik dk ao n r t t k Ordb O a e t s g s n n te i ä a t L n i l m v a n a s m t ö ä a s k L –s er ika l e n o gler S s o l i n t e i e å s t ler m l o s l r e p a ö r e t f r o t s t P u ä L tS en a e s m h Lika o o g r i n t p o k k r i din r a P a s k r v å i – e r t i e r p k s el Va rS å u n t t Adje e s a r k r ö c e f t a e s t t t i ä e e l j L l n b i r r ö k e k A i S –s va är i s s r i ateg y k l h S a c n g o ing x ta nin op n e d h k i T n i ö r a s b u v s t i t kr ra ex ion S T t a v g a n m i t ke r s n o l o k b f e o d n d I r b n o s i n ar ke o r c liten p e y s t g e S n r r u a e f a p g g å d t r n S t i r O A n e e de ck ord n ö am a a b t v d t i r r a s k O vn an tt s a tik i i t m r d s k m l a d a l k e S ä i m ol er rK l n o g l e l e r ä m s k l Pr g a a t n r n i t ö e n u f v m a a m o k t Jä S Li on p r r a e P k v m s i y t n åe n k u t o e k s j t r d d n r ö a f A O s h n Lä oc erb r r V e e i v i g m t e y t al n n a a n r t o a t s t n s b x y s u e S ä r rT rL er S u e t s k s a i r a n l e k t k ks t e d i o t l r s b n O ä n ö L g e k t a n s i – äs r li e L e l s r l l e e e n å r e t o o i s t m t r i S ö a s t f n o e s i p ä h d e ra tig aL s e k i i o r r r a k p å V k r lse – sa litteratur Sp Skiljetecken kriva Arbeta S n är ön k ö s s n ys – sk a ihop och is Textbindning marie tio a m r wejrum v o i g f r tav Sk yckeindelnin ge respons In fungera ord St Så tt r e k c ö ningar skrivande A t ik Ordb 2014-02-14 14.37


9789127435254_kontakt.indd 1

2014-02-18 18:50


Innehåll

Förord

�������������������������������������������������

1 Ordböcker

���������������������������������

Så fungerar ordboken

2 Ordkunskap

��������������������������

����������������������������

4 5 7

11

Stavningsregler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Dubbelteckning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Några ljud som kan vara svåra � � � � � � � � � � � � � � � 15 50 svårstavade ord � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 Sammansatta ord

������������������������������

Strategier för att förstå främmande ord

���

�������������������������������

Lästekniker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Sökläsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49 Översiktsläsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49 Djupläsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49 Lässtrategier

������������������������������

50

Läsförståelse – sakprosa � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 Textanalys – skönlitteratur � � � � � � � � � � � � � � 58 Vad är textanalys? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58

5 Språkriktighet

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

23

Stor eller liten bokstav

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62

31

Substantiv � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 En och flera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33 Ägande – genitiv � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Bestämd form och obestämd form � � � � � � � � � � 34 Verb � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 Temaformer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37 Tempus är tid � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38 Adjektiv � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 Komparation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 Pronomen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41 Personliga pronomen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42 Possessiva pronomen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Prepositioner � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45

9789127435254_kontakt.indd 3

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47

20

Ordpar � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 Synonymer och antonymer � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27 Lika uttal men olika stavning � � � � � � � � � � � � � � � � � 28

3 Ordklasser

4 Läsa

Skriva ihop och isär Skiljetecken

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68

Variera dina meningar

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72

Styckeindelning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77 Indrag � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77 Blankrad � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 Textbindning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 Bind ihop dina texter � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79

6 Skriva

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81

Arbeta med ditt skrivande Att ge respons

� � � � � � � � � � � � � � 86

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

7 Informationssökning Jämföra källor Källkritik

� � � � � � 91

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94

2014-02-18 18:50


Förord Du håller just nu i Introboken som ingår i bokserien Kontakt� Intro betyder introduktion, början, start och inledning� Och du befinner dig i starten av din högstadietid� I boken kommer du i varje kapitel att få ett intro till ett arbetsområde inom svenskämnet� Du kommer att få lära dig mer om hur svenska språket fungerar och hur du kan använda det, både under din högstadietid och senare i livet� Intro­ boken introducerar dig till ett lite mer avancerat språk� I Introboken kommer du att arbeta med olika delar av språket� Det kommer att handla om allt från hur ord fungerar till hur du kan hitta information som går att lita på� Du kommer också att repetera vissa viktiga kunskaper från mellanstadiet� I boken blandas förklarande texter med övningar� Alla övningar i ett kapitel hänger ihop och blir till en egen historia� Den här boken ska du kunna arbeta med själv, i din egen takt� Alla övningar förklaras och du får den bakgrundskunskap du behöver genom korta faktaavsnitt� Men din lärare kan också välja att använda boken som utgångspunkt för genomgångar som ni har tillsammans i klassen� Hur du än kommer att arbeta med boken hoppas jag att du både lär dig mycket och gillar de olika historierna i boken� Lycka till med ditt svenska språk! Marie Wejrum

9789127435254_kontakt.indd 4

2014-02-18 18:50


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1 Ordböcker

Ordböcker är bra hjälpmedel för den som skriver. Där kan man till exempel kolla upp stavning och hur ett ord böjs. Man kan också få reda på vad ord betyder och hur de uttalas. Du kan använda antingen tryckta ordböcker eller ordböcker på nätet. Det är bra att veta hur en ordbok fungerar för att riktigt kunna ha nytta av den. Du behöver också ha koll på i vilken ordning bokstäverna kommer i alfabetet och vad konsonanter och vokaler är.

5

9789127435254_kontakt.indd 5

2014-02-18 18:51


1

Ordna i bokstavsordning Du ska göra ett arbete i biologi som bland annat ska innehålla en lista med svåra ord som du har skrivit förklaringar till� Nu ska du bara ordna orden i bokstavsordning så att det blir lätt att hitta i din lista� Orden har du i rutan�

1

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Konsonanter och vokaler Det svenska alfabetet innehåller 29 bokstäver. Alfabetet kan skrivas antingen med små eller stora bokstäver. Stora bokstäver kallas versaler, till exempel A, B och C. Små bokstäver kallas gemener, till exempel a, b och c. Av alfabetets 29 bokstäver är 9 vokaler och resten konsonanter.

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

ekosystem koldioxid organism primärkonsument sekundärproducent syre ljusenergi energiflöde klimatfaktor sekundärkonsument

Introboken 1 Ordböcker

9789127435254_kontakt.indd 6

2014-02-18 18:51


Så fungerar ordboken Om du slår upp ordet vinna i Natur och Kulturs Svenska Ordbok får du reda på det här: Symbolen visar att ordet har grav accent. Melodin sjunker och det finns lite tryck även på andra delen av ordet. Ordet tomten, då vi tänker på jultomten eller skumtomten, har grav accent, men inte tomten som vi bor på. Det kan vara svårt att höra vad som skiljer mellan orden men det handlar om hur och var du lägger betoningen. Extra svårt blir det för den som ska lära sig svenska som andraspråk, eftersom den här skillnaden är speciell för svenskan. Punkten betyder att vokalen är kort. Om den är lång är det ett streck istället. I ordet vinna är i kort, i vina är i långt. Säg orden högt och lyssna på skillnaden.

Här får du veta vad ordet betyder. Ibland kan ordet ha flera betydelser som får var sitt nummer. Som du ser har verbet vinna tre olika betydelser.

Här får du reda på hur ordet böjs i olika tidsformer. I många ordböcker står bara ändelserna.

Här ser du vilken ordklass ordet vinna hör till. Det är ett verb och alltså något man gör eller något som händer.

vinna . v verb vinner, vann, har vunnit; vara vunnen, vinn! 1 vara bäst, t�ex� i en tävling eller ett val ♦ Sverige har vunnit VM i friidrott.

Socialdemokraterna vann valet. ♦ vinna ett pris ♦ vinna en miljon på tipset ♦ vinna någons kärlek 3 bli bättre ♦ Uppsatsen skulle vinna på fler strykningar. ♦ Huset skulle vinna på en renovering. ♦

Vilket lag vann?

2 lyckas få något genom tur eller skicklighet

Här får du se exempel på hur ordet kan användas.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Om du istället slår upp ordet strå kan du också få reda på det här: Här ser du om du ska använda en eller ett framför ordet.

Strå hör till ordklassen substantiv.

Du får reda på hur strå böjs beroende på om det handlar om ett eller flera och om det står i bestämd eller obestämd form.

Lång vokal. ett strå subst� strået, några strån, stråna

1 en smal stjälk av gräs eller säd

Du kan också se hur ordet används i olika uttryck.

♦ halmstrå

trä smultron på ett strå 2 ett hår ♦ skäggstrå ♦

dra det kortaste strået förlora dra det längsta strået vinna dra sitt strå till stacken hjälpa I till med något som

man gör tillsammans ett strå vassare lite bättre

Den senaste bilmodellen är nog

ett strå vassare. inte lägga två strån i kors inte anstränga sig alls

De lade

inte två strån i kors för att hjälpa mig.

Introboken 1 Ordböcker

9789127435254_kontakt.indd 7

7

2014-02-18 18:51


2

a Till vilken ordklass hör ordet armé? ������������������������������������������������������������������������������������������� b Vad heter armbandsur i plural (flertal)?�������������������������������������������������������������������������������������� c Om du äter frukost i arla morgonstund, när äter du frukost då? �������������������������������������������������� d Skriv en mening där du använder ordet arktisk. ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

e Ordet arm står med två gånger för att det tillhör två olika ordklasser. Vilka? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

f Vad gör man om man är någons förlängda arm? ������������������������������������������������������������������������

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Använd ordboken Lös uppgifterna med hjälp av utdraget från Natur och Kulturs Svenska Ordbok�

Introboken 1 Ordböcker

9789127435254_kontakt.indd 8

2014-02-18 18:51


3

Vad betyder orden? Ta reda på vad orden betyder genom att slå upp dem i en ordbok, till exempel Natur och Kulturs Svenska Ordbok� a impulsiv �������������������������������������������������������������������������������������������������� b bevandrad

����������������������������������������������������������������������������������������������

c kryphål

���������������������������������������������������������������������������������������������������

d oförrätt

���������������������������������������������������������������������������������������������������

e skimmel

��������������������������������������������������������������������������������������������������

f vagabond

�����������������������������������������������������������������������������������������������

g gullegris �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

h drop-in

Introboken 1 Ordböcker

9789127435254_kontakt.indd 9

9

2014-02-18 18:51


Skriv en kort berättelse där du använder minst fyra av orden på förra sidan på ett korrekt sätt� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

Hitta nya ord

Vilket ord är det fulaste du hittar när du bläddrar i ordboken? ����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vilket ord är det finaste du hittar? ��������������������������������������������������������������������������������������������� Vad är det som gör att du tycker att ordet är fint? �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jämför gärna dina svar med en klasskompis�

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad är det som gör att du tycker att ordet är fult? ��������������������������������������������������������������������

Introboken 1 Ordböcker

9789127435254_kontakt.indd 10

2014-02-18 18:51


9789127435254_kontakt.indd 11

2014-02-18 18:51

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


introboken Svenska för åk 7–9

KONTAKT Introboken ger en smidig start in i svenskämnet för årskurs 7–9. Ett kapitel i Introboken fyller flera funktioner. Dels repeteras viktiga kunskaper från mellanstadiet, vilket ger en bild om var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Dels introduceras ny kunskap som leder in i det centrala innehållet i svenska för årskurs 7–9 i Lgr 11. Introbokens kapitel följer en liknande struktur där förklarande text och övningar blandas. Övningarna i ett kapitel hänger ihop och blir till en egen historia. Strukturen gör att eleven kan arbeta med boken självgående och i sin egen takt. Serien Kontakt består av: Huvudbok 1 Huvudbok 1 Interaktiv Plus Huvudbok 2 Huvudbok 2 Interaktiv Plus Introboken Språkhandboken

www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-43525-4

9 789127 435254

Omslag_introboken.indd 1

sre g n i n v Sta p a k s er n u m k y d n r o nt nO a e h k c o o b b r d r e r e o m V r y v a n i r ant yno nge t S s u r f b a u å p S S s tr d r r s r e e ä O s k L s c d r a ö r l e ik dk ao n r t t k Ordb O a e t s g s n n te i ä a t L n i l m v a n a s m t ö ä a s k L –s er ika l e n o gler S s o l i n t e i e å s t ler m l o s l r e p a ö r e t f r o t s t P u ä L tS en a e s m h Lika o o g r i n t p o k k r i din r a P a s k r v å i – e r t i e r p k s el Va rS å u n t t Adje e s a r k r ö c e f t a e s t t t i ä e e l j L l n b i r r ö k e k A i S –s va är i s s r i ateg y k l h S a c n g o ing x ta nin op n e d h k i T n i ö r a s b u v s t i t kr ra ex ion S T t a v g a n m i t ke r s n o l o k b f e o d n d I r b n o s i n ar ke o r c liten p e y s t g e S n r r u a e f a p g g å d t r n S t i r O A n e e de ck ord n ö am a a b t v d t i r r a s k O vn an tt s a tik i i t m r d s k m l a d a l k e S ä i m ol er rK l n o g l e l e r ä m s k l Pr g a a t n r n i t ö e n u f v m a a m o k t Jä S Li on p r r a e P k v m s i y t n åe n k u t o e k s j t r d d n r ö a f A O s h n Lä oc erb r r V e e i v i g m t e y t al n n a a n r t o a t s t n s b x y s u e S ä r rT rL er S u e t s k s a i r a n l e k t k ks t e d i o t l r s b n O ä n ö L g e k t a n s i – äs r li e L e l s r l l e e e n å r e t o o i s t m t r i S ö a s t f n o e s i p ä h d e ra tig aL s e k i i o r r r a k p å V k r lse – sa litteratur Sp Skiljetecken kriva Arbeta S n är ön k ö s s n ys – sk a ihop och is Textbindning marie tio a m r wejrum v o i g f r tav Sk yckeindelnin ge respons In fungera ord St Så tt r e k c ö ningar skrivande A t ik Ordb 2014-02-14 14.37

9789127435254  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you