Page 1

;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Träna med

Klo &Krona

Träna med

Klo &Krona

färg • form • mönster

färg • form • mönster

I den här boken får eleverna träna

;;;

grundläggande begrepp och göra

övningar som dels underlättar läsoch skrivinlärningen, dels tränar förberedande matematik.

Längst bak i boken finns tips till läraren.

Klo – en busig och påhittig lodjursflicka med klös, som är bästis med …

… Krona – en snäll och duktig älgpojke som är hårdrockare i smyg!

I serien Träna med Klo & Krona ingår: Träna med Klo & Krona - färg, form och mönster 47-08342-8

Träna med Klo & Krona - bokstäver 47-08340-4

Träna med Klo & Krona - siffror, tal 47-08341-1

Best.nr 47-08342-8 Tryck.nr 47-08342-8

FÄRGk&kOmslTRYCK.indd 1

08-06-30 15.27.54


Till läraren Den här boken tillhör

Den här boken vänder sig i första hand till elever i förskoleklass. Sexåringar befinner sig på olika nivåer i sin utveckling. Man brukar tala om ett utvecklingsspann på ca fyra år. Så det är viktigt att varje barn får arbeta i sin egen takt. Självklart kan boken passa lika bra för såväl femåringar som för sjuåringar.

Längst bak i boken finns en text till läraren.

I Färg, form och mönster får eleverna träna på färg, form, storlek, mönster, begrepp och antal - grunderna för vidare inlärning. Här finns övningar som tränar: . begreppsuppfattning . observationsförmåga . finmotorik . förmåga att tänka logiskt . antalsuppfattning . iakttagelseförmåga . färg- och formsinne Några tips Det spelar ingen roll i vilken ordning man gör övningarna, men det kan vara bra och pedagogiskt riktigt att arbeta med s. 18 t.o.m s. 31 i ordningsföljd. Den delen av boken har som målsättning att ge grunden och stegvis öka elevernas matematiska medvetenhet.

Tack till Hanna, Lisa, My, Nora och Simon som har prövat uppgifterna i boken.

På s. 23 och s. 27 anger olika antal prickar och siffror i vilka färger eleverna ska måla. Hjälp till genom att måla de rätta färgerna bredvid prickarna/siffrorna under bilden.

Lycka till! ISBN 978-91-47-08342-8 © 2008 Liber AB Redaktion: Malin Wedsberg, Mats Juhlin Formgivare: Sofia Scheutz Produktion: Bertil Stålenmark Teckningar: Per Gustavsson (Klo och Krona), Lisa Sollenberg

önskar vi på redaktionen

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

FÄRGk&kOmslTRYCK.indd 2

08-06-30 15.27.54


Hej, jag heter Klo! Hej, jag heter Krona! Det här är vår bok, och din! Här finns massor av roligt att göra: rita, måla och pyssla …

… och lite att räkna, så lätt att alla kan klara av det!

FÄRGinlK&KTRYCK.indd 1

08-06-30 15.38.03


Klo och Krona Klo och Krona bor i skogen i var sitt fyrkantigt hus. Måla alla fyrkanter

i bilden.

2

FÄRGinlK&KTRYCK.indd 2

08-06-30 15.38.03


Klo och Kronas familjer Det här är Kronas syskon. Måla det största syskonet.

Det här är Klos kusiner. Måla den minsta kusinen.

Kronas gamla farfar bor också hemma hos Krona. Måla den älg som är lika stor som farfar.

Farfar 3

FÄRGinlK&KTRYCK.indd 3

08-06-30 15.38.03


Vad gillar Klo och Krona? Jag tycker om allt som är runt: apelsiner, äpplen och brända, runda pepparkakor. Måla det i bilden som är runt!

4

FÄRGinlK&KTRYCK.indd 4

08-06-30 15.38.03


Jag gillar alla kakor, i alla former! Dra streck från kakorna till rätt kakform.

5

FÄRGinlK&KTRYCK.indd 5

08-06-30 15.38.03


;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Träna med

Klo &Krona

Träna med

Klo &Krona

färg • form • mönster

färg • form • mönster

I den här boken får eleverna träna

;;;

grundläggande begrepp och göra

övningar som dels underlättar läsoch skrivinlärningen, dels tränar förberedande matematik.

Längst bak i boken finns tips till läraren.

Klo – en busig och påhittig lodjursflicka med klös, som är bästis med …

… Krona – en snäll och duktig älgpojke som är hårdrockare i smyg!

I serien Träna med Klo & Krona ingår: Träna med Klo & Krona - färg, form och mönster 47-08342-8

Träna med Klo & Krona - bokstäver 47-08340-4

Träna med Klo & Krona - siffror, tal 47-08341-1

Best.nr 47-08342-8 Tryck.nr 47-08342-8

FÄRGk&kOmslTRYCK.indd 1

08-06-30 15.27.54

9789147083428  

Klo&Krona Klo&Krona färg • form • mönster Träna med Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you